Szak megjelölés/ mindkét szak 1

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szak megjelölés/ mindkét szak 1"

Átírás

1 Témaválasztáshoz 2013 őszétől: Téma ak megjelölés/ mindkét szak 1 Témavezető[1] Magyarországi befektetési, vagy ingatlan alapok hozamainak összehasonlító elemzése Zsugyel János hd Kiválasztott magyarországi tőzsdei cég pénzügyi teljesítményének és árfolyamalakulásának Zsugyel János hd tényezői és összefüggése Tőzsdeindexek és a gazdasági fejlődés mutatóinak alakulása a gazdasági-pénzügyi válság időszakában Nonprofit szervezetek a közfeladat ellátásban, nonprofit szervezetek finanszírozása. Hazai és nemzetközi gyakorlat Zsugyel János hd Zsugyel János hd A fiskális decentralizáció hatása a gazdasági fejlődésre. Elmélet és gyakorlat. rof. Vigvári András CSc. Egy konkrét önkormányzat pénzügyi helyzetének elemzése. Likviditás, bonitás, pénzügyi Dr. ocsai Erzsébet, Baratikapacitás, vagyonváltozás, eladósodás. Stec Izabella hd. A vállalati és a tulajdonosi értékszámítás módszerei, a számítások hasznosítása befektetési döntésekben A vállalat tőzsdei és hatékonyság alapú értékének vizsgálata valamely a BÉT-en szereplő hazai vállalkozás példáján Dr. Ilyés Csaba A pénzügyi kontrolling a tulajdonosi érték szolgálatában elmélet és gyakorlat A vállalati belső valamint fenntartható növekedési ütemeinek meghatározása, és a tervezett növekedési ütemhez szükséges finanszírozás biztosítása énzügyi benchmarkok alkalmazása a stratégiai pénzügyi tervek összeállításában, és a vállalati pénzügyi hatékonyság kontrolljában A kereskedelmi bankok kockázatai, egy adott kockázattípus elemzésének és kezelésének részletes bemutatása. énzügyi válságok vagy bankválságok okai és sajátosságai, egy adott válságepizód részletes elemzése. Sági Judit hd. ocsai Erzsébet hd. Sági Judit hd ocsai Erzsébet hd.

2 Árfolyam és kamatkockázattal egyaránt rendelkező vállalat lehetséges fedezeti műveletei, stratégiája A hazai vállalatok tőkeszerkezetének és osztalékpolitikájának vizsgálata között A vállalati tőkeszerkezet, tőkeköltségek kontrollingja az elméletben és a gyakorlatban (vállalati példán) Volksbank Zrt. Kosárszky Gábor Farkas ilveszter hd. énzügyi kockázatok kezelése a hazai vállalatok gyakorlatában Farkas ilveszter hd. Külső finanszírozás eszközei a vállalati gazdálkodásban. (hitel, lízing, forfeting, faktoring Dr.Gyulai László, ántó Csaba, wc A vállalati tervek realizációjához szükséges készpénz szükséglet biztosítása, a cash management, treasury elméleti alapjai, módszerei. A pénzügyi kontroller feladatai egy működő vállalat pénzgazdálkodásának tervezésében, szervezésében, és vitelében. A stratégiai és operatív vállalati pénzügyi tervezés módszertana, jellemzői egy vállalat példáján A forgóeszköz szükséglet tervezése, ellenőrzése, és finanszírozásának stratégiái. Tartós és átmeneti forgóeszköz-szükséglet, valamint a tartós passzívák tervezése, a várható finanszírozási hiányok előzetes feltárása, a szükséges finanszírozási alternatívák kialakítása Európai Uniós források szerepe a magyar gazdaság különböző szegmenseinek finanszírozásában Sági Judit hd. Kiss Tünde wc, Mikro és kisvállalkozások gazdálkodásának pénzügyi vonatkozásai Korom Erik hd A vállalati teljesítmény értékelés alternatív mutatók segítségével (pl. Dow Jones Farkas ilveszter hd Sustainability Indexes, FTSE4Good Indexes, Global Reporting Initiative (G3)) Egy kiválasztott kereskedelmi bank pénzügyi helyzetének elemzése Sági Judit hd. dr. ocsai Erzsébet.

3 ER rendszerek pénzügyi moduljainak bevezetése, működtetése, kapcsolata más modulokkal, tapasztalatok leírása: 1. l. Vezetői döntéstámogatás információtechnológiai megoldásai 2. Egy konkrét vállalkozás pénzügyi információs rendszerének a bemutatása, értékelése 3. Méretre szabott megoldások ER rendszerek kis- és középvállalkozások számára, különös tekintettel a pénzügyi modulokra Gubán Ákos hd IT a pénzügyi szolgáltatók szolgálatában. l. Online iroda és csoport munka egy pénzügyi szolgáltató eszköztárában Vállalatok, gazdálkodó szervek jövedelmezőségi és hatékonysági mutatóinak módszertani elemzése Gubán Ákos hd Oroszné Csesznák Anita hd. Adósminősítési rendszerek módszertani alapjai Oroszné Csesznák Anita hd. A jegybanki függetlenség és elszámoltathatóság magyarországi szabályozása és érvényesülése a gyakorlatban A magyar áfa rendszer értékelése a hozzáadott értékadóztatás jövőjéről szóló zöldkönyv fényében Az Európai Unión belüli pénzügyi tranzakciók megadóztatásának terve, annak hatásai a tagállamok és az unió gazdaságára és versenyképességére A évi "subprime-válság" menedzselésének fiskális és monetáris módszerei, az amerikai és európai válságkezelés sajátosságai, eltérései. Az európai monetáris unió szerepe a szuverén adósság válság kezelésében. A monetáris unió tovább fejlesztésének dilemmái, lehetséges útjai. A pénzügyi válság hatása a nemzetközi tőkeáramlásokra, különös tekintettel a direkt tőke befektetésekre (foreign direct investment) Dr. Kovácsné Dr. Sipos Ágnes Kőmíves Krisztina wc Lipták Virág wc Dr. Békesi László Dr. Békesi László Dr. Antalóczy Katalin énzügyi válság - fiskális és monetáris politikai kihívások Dr.. Antalóczy Katalin Induló hallgatói vállalkozások és finanszírozási lehetőségeik Farkas ilveszter hd Vállalati kockázatkezelés alternatív megoldásai Farkas ilveszter hd

4 Makrogazdasági elemzések alkalmazása a vállalati stratégiai tervezésben Dr. Ilyés Csaba EU-n belüli ügyletek ÁFA vonatkozásai / Dr. lifka Gábor Az adóhatósági ellenőrzés fejlődése, ellenőrzésre történő kiválasztás új módszerei. /SZ Sibinger Márta A kontrolling alkalmazása az államháztartásban. Feladat ellátási szervezeti formák közötti választás megalapozása, költség és teljesítménymérés a közszektorban. / rof. Vigvári András CSc. Vállalati pénzügyi vezetői információs rendszer tartalma, összeállítása, és folyamatos működtetése, a rendszertől várható eredmények / Kerekes Antal wc A balanced scorecard bevezetése és gyakorlata egy konkrét vállalkozás példáján keresztül / Kresalek éter Dr. Ilyés Csaba Vállalatértékelés, vállalatértékelési modellek és azok alkalmazása, felvásárlás és egyesülés A közös konszolidált társasági adóalap koncepciója és annak hatásai a közösségi adópolitikára, valamint az egyes tagállamok adórendszereire / / Dr. Gyulai László Katona Zoltán, wc Harsányi Gergely h:d Matukovics Gábor hd. Turcsik Eszter wc A transzferárazás adójogi szabályozása és a kapcsolódó ellenőrzési tapasztalatok / Réfi Anikó wc Kontrolling rendszerek kialakítás és üzemeltetése a vállalati gyakorlatban / Dr. Ilyés Csaba Vezetői információs rendszer és a kontrolling kapcsolata egy konkrét vállalat példáján keresztül / Dr. Ilyés Csaba Az ismételt közzétett éves beszámoló szerepe a könyvvizsgálati kockázat csökkentésében. Az egyszerűsített éves beszámolóban lévő adatok felhasználása a vezetői döntések meghozatalához a mikro- és kisvállalások területén. Az eszközök bekerülési értéken való értékelése és a valós vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzet ellentmondásai; különös tekintettel az inflációs környezet hatására. Dr. Nagy Lajos Korom Erik hd Dr. Nagy Lajos Korom Erik hd Dr. Nagy Lajos Korom Erik hd Hitelintézeti belső ellenőrzés a gyakorlatban Kecskés László Volterné Csák Bernadett Berta Nóra, wc

5 A hatékonyság és a számvitel összefüggésesei a kereskedelmi tevékenységet végző vállalkozások gyakorlatában A számviteli szabályozás lehetőségei, összhangja az adózási szabályokkal a kereskedelmi tevékenységet végző vállalkozások gyakorlatában Vladár Ferencné CSc. Vladár Ferencné CSc. Vezetői számvitel a kereskedelmi vállalkozások gyakorlatában Vladár Ferencné CSc. A könyvvizsgálat sajátosságai a kereskedelmi tevékenységet végző vállalkozások Vladár Ferencné CSc. gyakorlatában Konszern-kontrolling működésének vizsgálata egy konkrét vállalatcsoportnál Dr. Bíró Tibor Kresalek éter A pénzügyi kimutatások elemzésének módszertani sajátosságai egyedi és konszolidált éves beszámoló esetében, számviteli rendszerek függvényében Dr. Bíró Tibor Dr. ucsek József A cash flow kimutatás összeállításának és elemzésének hazai és nemzetközi gyakorlata Dr. ucsek József Kresalek éter Módszertani sajátosságok hitelintézeti könyvvizsgálat esetén Kardos Barbara hd Könyvvizsgálati módszerek és folyamatok kis-, közepes és nagyvállalkozások esetén. Korom Erik hd A függetlenített belső ellenőrzés szerepe és működése a vállalkozások gyakorlatában. Kresalek éter, Berta Nóra, wc Kontrollrendszerek kialakítása és működtetése a vállalati gyakorlatban Kresalek éter A számviteli szabályozás lehetőségei (egyszerűsítések, részletezések, információk Dr tanó Imre, Madarasiné minősége, kapcsolata és összhangja az adózási szabályokkal) irmai Andrea h.d. Az önköltség-számítási rendszer kialakítása és működtetése a számviteli rendszer egyéb elemeivel. A konszolidáció gyakorlatának vizsgálata a vállalkozásoknál, a konszolidált beszámoló elemzése és bírálata egy konkrét vállalat esetében Dr tanó Imre, Madarasiné irmai Andrea h.d. Siklósi Ágnes, hd Simon ilvia, hd Fridrich éter énzügyi instrumentumok a vállalkozások gyakorlatában Siklósi Ágnes hd. Klimits Levente, MVM

6 A hatékonyság és a számvitel összefüggésesei az élelmiszeriparban (vagy egyéb iparágakban) tevékenykedő vállalkozások gyakorlatában. Siklósi Ágnes hd Környezeti számvitel, kontrolling, vezetői számvitel. Madarasiné irmai Andrea h.d., A nemzetközi számviteli rendszerek egyes elemeinek vizsgálata és alkalmazása a hazai gyakorlatban (például pénzügyi instrumentumok, halasztott adó, immateriális javak, üzleti kombinációk-konszolidáció, valós értékelés). Madarasiné irmai Andrea h.d. Balázs Gábor, wc Vezetői számvitel a vállalkozások gyakorlatában Dr tanó Imre A valós értékelés a magyar számviteli törvény előírásai szerint és az IFRS szerint a vállalkozások gyakorlatában. Az EU egyes ellenőrzést végző szervezeteinek szerepe a közösség pénzügyi érdekeinek védelme terén A konszolidáció magyar és nemzetközi szabályozásának elméleti és gyakorlati összehasonlítása A számvitel szabályozásának elméleti és gyakorlati összehasonlítása 2 vagy több ország számviteli szabályai alapján Siklósi Ágnes hd Balázs Gábor, wc Salamon éter Simon ilvia hd Simon ilvia hd A valódiság elvének érvényesülése a magyar számviteli szabályozásban Simon ilvia hd Az eszközök és források speciális értékelési szabályai egy hitelintézet gyakorlatában ekeres Bernadett hd Kardos Barbara hd A költségvetési szervek belső kontrollrendszerének sajátosságai ekeres Bernadett hd A költségvetési szervek belső ellenőrzésének szabályozása és gyakorlata ekeres Bernadett hd Egy konkrét költségvetési szerv gazdálkodásának bemutatása és komplex elemzése ekeres Bernadett hd Az államháztartási belső kontrollrendszer elmélete és módszertana ekeres Bernadett hd A könyvvizsgálat minőségbiztosítása ekeres Bernadett hd A vezetői ellenőrző rendszerek formái, gyakorlati megvalósulása Dr. tanó Imre ekeres Bernadett hd

7 A költséggazdálkodás fejlődése, a vezetői számvitel legújabb irányzatai Dr. tanó Imre ekeres Bernadett hd A tevékenység alapú költségszámítási módszerek elmélete és gyakorlata ekeres Bernadett hd A tevékenység alapú vezetés megvalósulása a hazai gyakorlatban ekeres Bernadett hd Költségvetési szervek számvitele Veress Attila hd A banküzemi speciális gazdasági események számvitele ekeres Bernadett hd Kardos Barbara hd Budapest, szeptember 13. Dr. Vigvári András

A ZÁRÓVIZSGA SZAKDOLGOZATOK JAVASOLT TÉMAKÖREI ALAPKÉPZÉS ÉS TOVÁBBKÉPZÉS HALLGATÓI RÉSZÉRE Frissítés: 2015. január 01.

A ZÁRÓVIZSGA SZAKDOLGOZATOK JAVASOLT TÉMAKÖREI ALAPKÉPZÉS ÉS TOVÁBBKÉPZÉS HALLGATÓI RÉSZÉRE Frissítés: 2015. január 01. A ZÁRÓVIZSGA SZAKDOLGOZATOK JAVASOLT TÉMAKÖREI ALAPKÉPZÉS ÉS TOVÁBBKÉPZÉS HALLGATÓI RÉSZÉRE Frissítés: 2015. január 01. KÖZGAZDASÁGI ÉS MÓDSZERTANI INTÉZETI OSZTÁLY 1. Az integráció gazdaságtana az EU

Részletesebben

A ZÁRÓVIZSGA SZAKDOLGOZATOK JAVASOLT TÉMAKÖREI a 2011/2012. tanévtől NAPPALI TAGOZAT, TÁVOKTATÁS, VALAMINT A TOVÁBBKÉPZÉS HALLGATÓI RÉSZÉRE

A ZÁRÓVIZSGA SZAKDOLGOZATOK JAVASOLT TÉMAKÖREI a 2011/2012. tanévtől NAPPALI TAGOZAT, TÁVOKTATÁS, VALAMINT A TOVÁBBKÉPZÉS HALLGATÓI RÉSZÉRE A ZÁRÓVIZSGA SZAKDOLGOZATOK JAVASOLT TÉMAKÖREI a 2011/2012. tanévtől NAPPALI TAGOZAT, TÁVOKTATÁS, VALAMINT A TOVÁBBKÉPZÉS HALLGATÓI RÉSZÉRE KÖZGAZDASÁG ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNY, VÁLLALKOZÁS ÉS EMBERI ERŐFORRÁSOK

Részletesebben

AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK. Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre)

AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK. Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre) AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre) Közgazdasági, Pénzügyi és Menedzsment Tanszék: Detkiné Viola Erzsébet főiskolai docens 1. Digitális pénzügyek. Hagyományos

Részletesebben

dr. Alt Mónika Anetta, adjunktus

dr. Alt Mónika Anetta, adjunktus BABEŞ BOLYAI TUDOMÁNYEGYETEM KOLOZSVÁR KÖZGAZDASÁG- ÉS GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI KAR KÖZGAZDASÁG- ÉS GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI MAGYAR INTÉZET JAVASOLT ÁLLAMVŐZSGA/DISSZERTÁCIÓ TÉMÁK A 2012-2013-AS TANÉVRE dr. Vorzsák

Részletesebben

Vállalkozás és Emberi Erőforrások Intézeti Tanszék Mérnök-közgazdász képzés TÉMA 1 Vezetői szerepek egy szervezetben 2 Munkahelyi vezetés egy

Vállalkozás és Emberi Erőforrások Intézeti Tanszék Mérnök-közgazdász képzés TÉMA 1 Vezetői szerepek egy szervezetben 2 Munkahelyi vezetés egy Vállalkozás és Emberi Erőforrások Intézeti Tanszék 1 Vezetői szerepek egy szervezetben 2 Munkahelyi vezetés egy szervezetben 3 Vezetési stílusok egy szervezetben 4 A vezetői döntések megalapozásának korszerű

Részletesebben

KONTROLLING SZAKIRÁNY

KONTROLLING SZAKIRÁNY Gazdaság és Társadalomtudományi Kar KÖZGAZDÁSZ - GAZDÁLKODÁSI SZAK KONTROLLING SZAKIRÁNY Előterjesztés: A Kari Tanács 2003, november 18. Előterjesztő: Szórádiné Szabó Márta, tanszékvezető Pénzügy és Számvitel

Részletesebben

KONTROLLING SZAKIRÁNY

KONTROLLING SZAKIRÁNY Gazdaság és Társadalomtudományi Kar KÖZGAZDÁSZ GAZDÁLKODÁSI SZAK KIEGÉSZÍTŐ KÉPZÉS KONTROLLING SZAKIRÁNY Előterjesztés: A Kari Tanács 2004, november 14. Előterjesztő: Szórádiné Szabó Márta, tanszékvezető

Részletesebben

AZ OKLEVELES KÖNYVVIZSGÁLÓI KÉPZÉSI PROGRAM TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEI

AZ OKLEVELES KÖNYVVIZSGÁLÓI KÉPZÉSI PROGRAM TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEI 1. SZÁMÚ MELLÉKLET Az okleveles könyvvizsgálói szakképzési és vizsgaszabályzathoz AZ OKLEVELES KÖNYVVIZSGÁLÓI KÉPZÉSI PROGRAM TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEI A JOGI ISMERETEK modul vizsgakövetelményei Az okleveles

Részletesebben

dr. Alt Mónika Anetta, docens dr. Avornicului Mihály, adjunktus

dr. Alt Mónika Anetta, docens dr. Avornicului Mihály, adjunktus BABEŞ BOLYAI TUDOMÁNYEGYETEM KOLOZSVÁR KÖZGAZDASÁG- ÉS GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI KAR KÖZGAZDASÁG- ÉS GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI MAGYAR INTÉZET JAVASOLT SZAKDOLGOZAT TÉMÁK dr. Alt Mónika Anetta, docens Marketingkutatás

Részletesebben

Szakdolgozati témakörök (meghirdetve a 2014/2015. I. félévben)

Szakdolgozati témakörök (meghirdetve a 2014/2015. I. félévben) Szakdolgozati témakörök (meghirdetve a 204/205. I. félévben) Alkalmazott Természettudományi Intézet Dr. Lányi Katalin (66) 56-60 lanyi.katalin@gk.szie.hu Műanyag palackok újrahasznosítása. A fosszilis

Részletesebben

Szakdolgozat témák 2014/15. tanév Szervezési és Vezetési Intézet

Szakdolgozat témák 2014/15. tanév Szervezési és Vezetési Intézet Szakdolgozat témák 2014/15. tanév Szervezési és Vezetési Intézet Dr. Bencsik Mária docens 1. A magyar személyi jövedelemadó rendszer jellemzői és működésének elemzése példák alapján 2. A Szja alaptörvényt

Részletesebben

VÁLLALATGAZDSÁGI ÉS SZERVEZÉSI INTÉZET által 2011/2012. tanévben meghirdetett diploma- és szakdolgozat, valamint TDK-munka témái

VÁLLALATGAZDSÁGI ÉS SZERVEZÉSI INTÉZET által 2011/2012. tanévben meghirdetett diploma- és szakdolgozat, valamint TDK-munka témái VÁLLALATGAZDSÁGI ÉS SZERVEZÉSI INTÉZET által 2011/2012. tanévben meghirdetett diploma- és szakdolgozat, valamint TDK-munka témái Kockázatmenedzsment - biztosításgazdaságtan A kockázat kezelésének vállalatgazdasági

Részletesebben

VÁLLALATGAZDASÁGI ÉS MENEDZSMENT TÉMÁK

VÁLLALATGAZDASÁGI ÉS MENEDZSMENT TÉMÁK 2014/2015. tanévben meghirdetett diploma- és szakdolgozat, valamint TDK-munka témák VÁLLALATGAZDASÁGI ÉS MENEDZSMENT TÉMÁK Kockázatmenedzsment - biztosítás-gazdaságtan A kockázat kezelésének vállalatgazdasági

Részletesebben

OE KGK Szervezési és Vezetési Intézet

OE KGK Szervezési és Vezetési Intézet Ajánlott szakdolgozat témák Műszaki menedzser szak, szervező informatika szakirány, controlling szakirány Gazdálkodási és menedzsment szak, vállalkozásszervezés szakirány Pénzügyi és számviteli ismeretek

Részletesebben

2012. évi szakdolgozatok (10866 10989, nem lezárt év) 124 db fájl/mappa (T52, K72)

2012. évi szakdolgozatok (10866 10989, nem lezárt év) 124 db fájl/mappa (T52, K72) 2012. évi szakdolgozatok (10866 10989, nem lezárt év) 124 db fájl/mappa (T52, K72) A titkos dolgozatokról csak bibliográfiai adatokat közlünk, ezek a dolgozatok nem kutathatók! A WEB PUBLIKUS jelzésű dolgozatok

Részletesebben

TDK témakörök. Dr. Berecz József főiskolai docens. Borbás László adjunktus. Dr. Francsovics Anna egyetemi docens

TDK témakörök. Dr. Berecz József főiskolai docens. Borbás László adjunktus. Dr. Francsovics Anna egyetemi docens Dr. Berecz József főiskolai docens TDK témakörök 1. A benchmarking gyakorlati alkalmazása 2. A fogyasztóvédelem követelményei és megjelenése a vállalkozások tevékenységében. 3. Koncessziós társaságok működésének

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR DIPLOMADOLGOZATOK TÉMAKÖREI

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR DIPLOMADOLGOZATOK TÉMAKÖREI NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR DIPLOMADOLGOZATOK TÉMAKÖREI Tartalomjegyzék ALAPKÉPZÉS... 3 Közgazdaságtani és Társadalomtudományi Intézet... 4 Innovatív Stratégiák Intézet... 5 Nemzetközi

Részletesebben

PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI KAR SALGÓTARJÁNI INTÉZETE 3100 Salgótarján, Kistarján u. 5-7.

PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI KAR SALGÓTARJÁNI INTÉZETE 3100 Salgótarján, Kistarján u. 5-7. PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI KAR SALGÓTARJÁNI INTÉZETE 3100 Salgótarján, Kistarján u. 5-7. Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Salgótarjáni Intézete Könyvtár http://www.pszfs.hu GYARAPODÁSI

Részletesebben

Pénzügy mesterképzési szak (BGF-GKZ)

Pénzügy mesterképzési szak (BGF-GKZ) Pénzügy mesterképzési szak (BGF-GKZ) levelező tagozaton, Zalaegerszegen, államilag támogatott és költségtérítéses formában Felelős szakmai szervezeti egység: BGF PSZ Kar Pénzügy Intézeti Tanszék A képzés

Részletesebben

Számvitel Tanszék témakörei

Számvitel Tanszék témakörei INTEGRÁLT SZÁMONKÉRÉS KÉRDÉSEK BSC tételsor Számvitel Tanszék témakörei 1. A számvitel helye, szerepe, fogalma (tárgya, jellemzői, részei). A számvitel nemzetközi gyakorlata. A számviteli szabályozás Magyarországon.

Részletesebben

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRJAVASLATOK AZ ALAPSZAKOK HALLGATÓI SZÁMÁRA

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRJAVASLATOK AZ ALAPSZAKOK HALLGATÓI SZÁMÁRA ÜZLETI TUDOMÁNYOK INTÉZETE Prónay Szabolcs 1. Életstílus kutatások: Az életstílus mérése, az életstílus alapú szegmentáció, az életstílus szerepe a fogyasztói döntésekben, az életstílus és a társadalmi

Részletesebben

PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR ZALAEGERSZEGI INTÉZETE H-8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/A.

PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR ZALAEGERSZEGI INTÉZETE H-8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/A. PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR ZALAEGERSZEGI INTÉZETE H-8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/A. 2010. évi szakdolgozatok (10206 10708) 296 db fájl/mappa (Kutatható: 209; Titkos: 87) A titkos dolgozatokról

Részletesebben

1. Bencze Ildikó: A lakossági jövedelmek és a fogyasztás kapcsolatának elemzése a fogyasztási hitelek alakulásának tükrében

1. Bencze Ildikó: A lakossági jövedelmek és a fogyasztás kapcsolatának elemzése a fogyasztási hitelek alakulásának tükrében Szakdolgozati lista 199O. 1. Bencze Ildikó: A lakossági jövedelmek és a fogyasztás kapcsolatának elemzése a fogyasztási hitelek alakulásának tükrében 2. Bihariné Túri Anikó: Gondolatok a Csoportos Élet

Részletesebben

1. A könyvvizsgálói tevékenység végzéséhez szükséges ismeretek

1. A könyvvizsgálói tevékenység végzéséhez szükséges ismeretek Melléklet a különbözeti vizsgaszabályzathoz: A különbözeti vizsga tartalmi követelményei A JOGI ISMERETEK vizsgakövetelményei 1. A könyvvizsgálói tevékenység végzéséhez szükséges ismeretek A jogszabály

Részletesebben

BANKI SZAKÜGYINTÉZŐ SZÓBELI-VIZSGA TÉTELSOR

BANKI SZAKÜGYINTÉZŐ SZÓBELI-VIZSGA TÉTELSOR PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM BANKI SZAKÜGYINTÉZŐ SZÓBELI-VIZSGA TÉTELSOR Szakképesítés OKJ azonosító száma: 55 3441 01 Érvényes: 2010. május 3-tól Banki szakügyintéző tételsor 2010. 1. Bankrendszerek felépítése,

Részletesebben

Tantárgy neve: ELEMI GAZDASÁGI SZÁMÍTÁSOK. Kódja: NBG_GI804G0 Kreditszáma: 0

Tantárgy neve: ELEMI GAZDASÁGI SZÁMÍTÁSOK. Kódja: NBG_GI804G0 Kreditszáma: 0 Tantárgy neve: ELEMI GAZDASÁGI SZÁMÍTÁSOK NBG_GI804G0 Kreditszáma: 0 A tanóra típusa: GYAKORLAT és száma: 0+2 KRITÉRIUMFELTÉTEL A számonkérés módja: HÁROMFOKOZATÚ MINŐSÍTÉS A tantárgy tantervi helye: I.

Részletesebben

BPP Professional Education

BPP Professional Education Együtt az ön karrierjéért. BPP Professional Education 2010-es képzési program Tartalomjegyzék BPP Professional Education 3 Miért éppen a BPP? 4 Referenciák 5 Vizsgával záródó kurzusaink 6 ACCA 6 DipIFR

Részletesebben

ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK GAZDÁLKODÁS MENEDZSMENT SZAK VÁLLALKOZÁSSZERVEZİ SZAKIRÁNY

ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK GAZDÁLKODÁS MENEDZSMENT SZAK VÁLLALKOZÁSSZERVEZİ SZAKIRÁNY ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK GAZDÁLKODÁS MENEDZSMENT SZAK VÁLLALKOZÁSSZERVEZİ SZAKIRÁNY Zalaegerszeg, 2011. JAVASOLT ZÁRÓVIZSGA TANTÁRGYAK Tantárgy neve Modul Kredit Vállalkozástan C 6 Projektmenedzsment D.2 3

Részletesebben

Tomori Pál Főiskola Kalocsa. Képzési program. Vállalkozási ügyintéző (OKJ 52 344 02 0000 00 00) Érvényes: 2012 szeptemberétől

Tomori Pál Főiskola Kalocsa. Képzési program. Vállalkozási ügyintéző (OKJ 52 344 02 0000 00 00) Érvényes: 2012 szeptemberétől Tomori Pál Főiskola Kalocsa Képzési program Vállalkozási ügyintéző () Érvényes: 2012 szeptemberétől A képzési program használatát felnőttképzési formában a Tomori Pál Főiskolán engedélyezem: Kalocsa, 2012.

Részletesebben