dr. Alt Mónika Anetta, docens dr. Avornicului Mihály, adjunktus

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "dr. Alt Mónika Anetta, docens dr. Avornicului Mihály, adjunktus"

Átírás

1 BABEŞ BOLYAI TUDOMÁNYEGYETEM KOLOZSVÁR KÖZGAZDASÁG- ÉS GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI KAR KÖZGAZDASÁG- ÉS GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI MAGYAR INTÉZET JAVASOLT SZAKDOLGOZAT TÉMÁK dr. Alt Mónika Anetta, docens Marketingkutatás 1 Marketing információs rendszer Y vállalatnál 2 A kereslet kutatása X termék/szolgáltatás piacán 3 X termék piacának szegmentálása Marketingtervezés 1 X termék/y vállalat marketing terve 2 Marketing stratégiák Y vállalatnál 3 Termékpolitika Y vállalatnál 4 Az X termék pozicionálása Z piacon 5 Árpolitika Y vállalatnál 6 Kommunikációs politika Y vállalatnál 7 Értékesítési politika Y vállalatnál Eladásmenedzsment 1 Értékesítési rendszerek kidolgozása Y vállalatnál 2 A személyes értékesítés Y vállalatnál 3 Vásárlásösztönzés Y vállalatnál dr. Avornicului Mihály, adjunktus 1 Egy online áruház megtervezése objektumorientált módszerekkel 2 Egy GPS rendszer megtervezése és implementálása android telefonokra 3 Modellvezérelt tervezés egyedi gazdasági alkalmazás esetén 4 Internetes lehetőségek a tőzsdei elemzésben 5 Elektronikus- és mobil kereskedelem a székelyföldi turizmusban 6 Elektronikus- és mobil kereskedelem a romániai autóalkatrész piacon. 7 Elektronikus aláírás. Trendek és alkalmazási lehetőségek a banki szektorban 8 Aukció az Interneten. Trendek és alkalmazási lehetőségek a közintézmények esetén 9 A nemzetközi pénzügyi válság hatása a romániai elektronikus kereskedelemre 10 Internet- és mobil banking két romániai banknál 11 E-government a romániai nagyvárosokban 12 Elektronikus piacterek megvalósítása 13 Az online- reklám és marketing szerepe a székelyföldi önkormányzatok életében 14 Online marketing egy szállodalánc esetében 15 Online marketing alkalmazása a székelyföldi turizmusban 16 Mobil learning és az élethosszig tartó tanulás kapcsolta 17 Egy Kis-Küküllő menti borászati mikrovállalkozás informatikai támogatása

2 dr. Benyovszki Annamária, adjunktus 1 A bank eszközeinek optimális összetétele 2 A banki kamatmarzs befolyásoló tényezői 3 A bankok tőkéje és a likviditás közötti kapcsolat 4 A bankpiaci verseny elemzése 5 A Bázel III-as tőkeegyezmény várható hatásai 6 A hitelek árazása egy bank gyakorlatában 7 A hitelképesség vizsgálatára kialakult módszerek és alkalmazásuk a pénzintézetek gyakorlatában 8 A hitelkockázat kezelése egy bank gyakorlatában 9 A hitelkockázat, jövedelmezőség és likviditás közötti kapcsolat 10 A kis- és középvállalkozások banki hitelezése 11 A monetáris politikai döntések hatása a bankok kockázatvállalására 12 A romániai bankok likviditási kockázata: stressz tesztek alkalmazása 13 A romániai bankrendszer teljesítményének értékelése a közép-kelet-európai bankrendszerek tükrében 14 A romániai háztartások fizetési szokásai 15 A romániai háztartások megtakarítási szokásainak vizsgálata 16 A veszteségrátát (LGD) befolyásoló tényezők elemzése 17 Az inflációcélzás mint monetáris politikai stratégia 18 Eszköz forrás menedzsment egy adott kereskedelmi bank gyakorlatában 19 Hogyan reagálnak a bankok az eszközök megnövekedett kockázatára? 20 Nemkonvencionális jegybanki eszközök alkalmazása: nemzetközi tapasztalatok

3 dr. Cardoş Ildikó Réka, adjunktus 1 A nyereségadó jellemzői, számítása és könyvelése egy konkrét vállalkozás példáján Munkavállalói juttatások jellegzetességei és könyvelése a hazai jogszabályok és IFRS-ek 2 tükrében 3 A lízing ügyletek számviteli elszámolása 4 A vállalati hitelezés formái és ezek számviteli sajátosságai 5 A nonprofit gazdasági társaságok működése, számvitele, adózása 6 Közintézmények működésének és számvitelének sajátosságai Tárgyi eszközgazdálkodás, karbantartás, értékelés és könyvelés egy konkrét vállalkozás 7 példáján A vállalkozás vagyoni-, pénzügyi-, és likviditási helyzetének elemzése az éves 8 beszámolók alapján A számviteli információs rendszer és pénzügyi kimutatások szükségessége és fontossága 9 a döntéshozatalban Számviteli politikák alkalmazása a hazai gyakorlatban esettanulmány a Romániai 10 Értéktőzsdén jegyzett vállalkozások esetében 11 A vezetői számvitel gyakorlata és eredménye egy konkrét gazdálkodó szervezetnél 12 Költség- és önköltségszámítás alkalmazása a Romániai gazdálkodó szervezeteknél Hagyományos versus korszerű költségszámítási módszerek alkalmazása esettanulmány 13 egy konkrét gazdálkodó szervezetnél A tevékenység alapú költségszámítási rendszer bevezetésének és kialakításának lépései 14 egy termelő vállalkozás példáján 15 A vezetői számvitel és a vállalati általános költségvetések szerepe a döntéshozatalban

4 dr. Fekete Pali Pista Szilveszter, adjunktus 1 Adott típusú gazdálkodó számvitele (pl. egyesületek, alapítványok, mezőgazdasági egységek, lízingcégek, termelő cégek, építkezési cégek stb.) Adott sajátos probléma (vagyonelem/tranzakció típus) számviteli kezelése egy vállalati 2 esettanulmány kapcsán (pl. céltartalékok számvitele egy építőipari vállalatnál; követelések számvitele egy nagykereskedőnél; termelés könyvelése egy termelő vállalatnál; EUs pénzek felhasználása stb.) 3 IAS/IFRS standardok Éves beszámoló vagy egyes elemeinek elkészítése és/vagy elemzése (pl. mérleg, 4 eredménykimutatás, cash-flow kimutatás) 5 Számviteli politika a gyakorlatban: értékelés és közzététel meghatározó tényezőinek, tőzsdei következményeinek elemzése (mintavétel és ökonometriai modell alapján) 6 Vállalat és iparági elemzés (választott módszertan alapján) 7 Vállalatértékelés Nyereségadó, áfa, személyi jövedelemadó, mikrovállalati adó, jövedéki adó bemutatása 8 egy adott vállalatnál (számítási módszer, adócsökkentési lehetőségek, procedurális kérdések, speciális kérdések) 9 Számviteli, elemzési és/vagy adózási téma kapcsolása

5 dr. Györfy Lehel-Zoltán, adjunktus 1 A stratégiai tervezés folyamata. XY vállalat esete. 2 Stratégiai döntési pontok az AB ágazatban/termékpályán. XY vállalat esete 3 Stratégia és struktúra kapcsolata. Az XY vállalat esete 4 Szervezeti magatartási elemek javítása az XY vállalatnál 5 Szervezeti magatartási elemek hatása az XY vállalat teljesítményére 6 Szervezeti struktúra és szervezeti kultúra kapcsolata. Az XY vállalat esete 7 Vállalatkormányzási kihívások az XY vállalatnál 8 Szervezeti struktúra átalakítás az XY vállalatnál 9 Teljesítményértékelési mechanizmusok. Az XY vállalat esete. 10 Stratégiai és operatív tervezés kapcsolata. Az XY vállalat esete. 11 A Balanced Scorecard módszer és alkalmazása. Az XY vállalat esete. 12 Az üzleti tervezés szerepe a vállalkozások magvető szakaszában. Az XY vállalat esete. 13 Az üzleti tervezés szerepe a KKV-k start-up szakaszában. Az XY vállalat esete. 14 Az üzleti tervezés szerepe a KKV menedzsmentben. Az XY vállalat esete. 15 Üzleti tervezés a növekedési szakaszban. Az XY vállalat esete. 16 Stratégiaalkotás és üzleti tervezés kapcsolata. Az XY kisvállalat esete. 17 Döntési pontok a vállalkozás életciklusában. XY vállalat esete. 18 Belső vállalkozás. XY vállalat esete. 19 Vállalkozásfejlesztési stratégia az AB terület (helység, megye, régió) számára 20 Vállalkozói aktivitás vizsgálata AB területen

6 dr. Juhász Jácint, adjunktus Közösségi pénzügyek 1 Egy adott közösségi projekt költség-haszon elemzése 2 Egy kormányzati program kiértékelése 3 Egy adott externália potenciális kezelési lehetőségei Egy adott közszolgáltatással kapcsolatban felmerülő probléma lehetséges kezelési 4 lehetőségei 5 Egy adott termék adóteher-áthárításának mechanizmusa Vállalati pénzügyek 1 Egy vállalat forgótőke-menedzsmentje 2 Egy vállalat kereskedelmi hitelpolitikájának optimalizálása 3 Tőzsdén jegyzett vállalatok osztalékfizetési politikáját meghatározó tényezők 4 Tőzsdén jegyzett vállalatok finanszírozási politikáját meghatározó tényezők Beruházás-értékelés 1 Egy vállalati beruházási projekt megvalósításának kiértékelése 2 Egy vállalat potenciális gépcseréjének kiértékelése 3 Egy vállalat kapacitás-bővítési döntésének előkészítése 4 Egy vállalat beruházás-időzítési problémájának bemutatása Pénzügyi elemzés 1 Egy adott vállalat tevékenységének kiértékelése Egy adott vállalat értékének meghatározása FCF-alapú, eszköz alapú és szorzószámos 2 értékelés alapján 3 Egy adott vállalat likviditási tervének elkészítése Egy vállalati probléma kiértékelése reálopciós elemzés segítségével 1 Operatív lízing vs. hitel a felmondási lehetőség kiértékelésével 2 Egy vállalat kapacitás-bővítési döntésének előkészítése 3 Egy vállalat beruházás-időzítési problémájának bemutatása 4 Változó technológia alkalmazása nyújtotta rugalmasság értékének meghatározása 5 Egy vállalat kutatás-fejlesztési tevékenysége mint reálopció 6 Vállalati hitelgarancia értékelése reálopciós módszerek segítségével

7 dr. Kerekes Kinga, adjunktus Munkatermelékenység és jövedelmezőség vizsgálata: 1.1. iparban, mezőgazdaságban, 1.3. szolgáltatásokban 2 Munkafolyamatok elemzése-optimalizálása 3 A munkahelykialakítás hatása a teljesítményre 4 A munkaerőpiaci helyzet hatása a vállalat munkaerőgazdálkodására 5 A szervezeti kultúra hatása a munkamotivációra 6 A teljesítményértékelés és a kiválasztás kapcsolata 7 A teljesítményértékelés és az ösztönzés kapcsolata 8 A munkaerőszükséglet optimalizálása 9 Elbocsátások menedzsmentje 10 Nemzetközi vállalatok HRM-je Ösztönzési módszerek hatékonysága ágazati összehasonlítás: iparban, mezőgazdaságban, szolgáltatásokban 12 A szervezeti változások kommunikálása 13 Szervezeti kommunikáció és alkalmazotti megelégedettség 14 A projektek szerepe a stratégia megvalósításában 15 Vállalati projektek sikerességének elemzése 16 Erőforrások biztosítása a projektekben 17 HEM a projektekben 18 Kis, közepes és nagyvállalati HEM összehasonlítása dr. Kovács Gyöngyvér, adjunktus 1 Webes információs rendszerek modellezése 2 Webalkalmazások modellvezérelt fejlesztése 3 A webes/virtuális/online közösségek fejlődése és értékteremtése 4 Online ajánlórendszerek, collaborative filtering 5 Ügyfélkapcsolat-menedzsment (crm) rendszerek elmélete és gyakorlati alkalmazása x cégnél 6 Crm adatbázis építése és felhasználása 7 A logisztikai folyamatok informatikai támogatása 8 A felhő -alapú (cloud computing) technológiák és módszerek alkalmazása azinformációmenedzsmentben 9 Adat-információ-tudás folyamatok menedzsmentje egy adott vállalatnál 10 Vállalatirányítási rendszerek és a döntéshozatal kapcsolata

8 dr. Molnár Judit, adjunktus A romániai egészségügyi reformelképzelések elemzése a Kornai rendszerparadigma 1 alapján. A romániai felsőoktatási reformelképzelések elemzése a Kornai rendszerparadigma 2 alapján. 3 A romániai villamosenergia-ipar hosszú távú fejlődési irányzatai. A gazdasági intézmények szerepe Románia hosszú távú növekedésében. 4 Az intézmények szerepe Románia teljesítményében között. Az oktatási rendszer által képzett munkaerő jellegének és a vállalati szektor munkaerőigényének összehasonlítása egy konkrét régióban vagy iparágban. 5 Secuiana Rt. kézdivásárhelyi konfekcióipari vállalat üzleti helyzete és válságkezelő 6 eszközei között Nemzetközi tőkeáramlás, működő-tőke a világgazdaságban: előnyök és hátrányok a 7 befogadó és küldő ország szempontjából Valamely romániai iparág vállalatai által alkalmazott válságkezelő eszközök 8 összehasonlítása. 9 A román migráció gazdasági hatásai Romániára rövid és hosszú távon 10 A külföldi közvetlen beruházások hatása a romániai foglalkoztatásra és a bérekre dr. Nagy Ágnes, docens 1 A bankszektori válság és a reálgazdasági válság közti összefüggések 2 A lakossági hitelek strukturális vizsgálata 3 A konvergencia kritériumok és a makrogazdasági egyensúlyok EU-s keretének vizsgálata Romániában 4 Az eurozóna krízis utáni időszakának vizsgálata 5 A kereskedelmi bankok aktív műveleteinek hatása a román bankszektorra 6 A kereskedelmi bankok passzív műveleteinek alakulása a gazdasági válság óta eltelt időszakban Romániában 7 A bázeli-tőkeegyezmény alakulása és hatása a bankszektorra 8 Inflációs célkövetés monetáris politika Romániában A nem performáns hitelek tényezőinek elemzése a romániai bankszektorban és a többi közel-kelet európai országban Kereskedelmi bankok mérlegelemeinek elemzése az elmúlt időszakban a krízis óta eltelt időszakban Egy termelő cég éves pénzügyi jelentésének könyvvizsgálati kockázatának és könyvvizsgálatának főbb elemei. 12 A könyvvizsgálat és ellenőrzés fontossága termelőcég esetében

9 dr. Nagy Bálint Zsolt, docens 1 Befektetési alapok teljesítménye, aktív és passzív portfóliókezelés 2 Nyílt és zártvégű befektetési alapok Romániában 3 A tőkepiaci árfolyamok egyensúlyi modelljének (CAPM) tesztelése 4 Portfóliók szisztematikus es nem szisztematikus kockázatának mérése 5 Kockáztatott érték (VaR) számítások portfóliók esetén 6 Pénzügyi viselkedéstan (behavioural finance) 7 Kockázati prémiumok alakulása különböző piacokon 8 Spekulatív buborékok 9 Az algoritmikus kereskedés hatásai 10 Jelentős tőzsdei összeomlások (krachok) összehasonlító vizsgálata 11 Tőzsdék versus tőzsdén kívüli (over the counter, OTC) piacok 12 Az újfajta elektronikus kereskedési platformok térnyerése 13 Elsődleges nyilvános kibocsátások (IPO) Romániában 14 Kötvénykibocsátás sajátosságai Romániában, külföldön 15 Fedezeti ügyletek (hedging) az árfolyamkockázat kezelésére 16 Opciós ügyletek a romániai piacon 17 Futures ügyletek a romániai piacon

10 dr. Pete István, docens Az általános forgalmi adó jellemzői, működése és számvitele Romániában vagy egy 1 konkrét vállalkozás példáján. 2 Import-export műveletek sajátosságai és könyvelése egy konkrét vállalkozás példáján Személyzettel szembeni elszámolások bemutatása és könyvelése egy konkrét vállalkozás 3 példáján 4 Turisztikai egységek működési, számviteli és adózási sajátosságai Az operatív és pénzügyi lízing ügyletek közötti hasonlóságok és különbségek és ezek 5 számviteli sajátosságai 6 Készletgazdálkodás, értékelés és könyvelés egy konkrét vállalkozás példáján Egy vállalkozás vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetének bemutatása a pénzügyi 7 kimutatások adatainak felhasználásával 8 Vállalkozások által fizetett járulékok, illetékek és adók számítás, könyvelés és elemzés 9 Vállalkozások tőkeszerkezetének értékelése, elemzése és számviteli sajátosságai 10 Az éves beszámoló összeállításának, elemzésének elméleti és gyakorlati kérdései Az eredmény számítása, könyvelése és elemzése elméleti lehetőségek és gyakorlati 11 bemutatások A beruházások mint a gazdasági tevékenység feltételei. Beruházások gazdálkodása, 12 értékelése, könyvelése és elemzése egy konkrét vállalkozásnál. 13 A vezetői számvitel alkalmazási területei Önköltségszámítási módszerek alkalmazása esettanulmány egy konkrét gazdálkodó 14 szervezetnél 15 Vállalati teljesítménymérés a vezetői számvitel információk felhasználásával

11 1 Rövid távú kapacitáselemzés dr. Petru Tünde Petra, adjunktus dr. Szász Levente, adjunktus 2 Kapacitások kialakítására vonatkozó hosszú távú döntések elemzése 3 Telephelyválasztás kérdései a vállalati gyakorlatban 4 Szűk keresztmetszet elemzés és termelősor kiegyensúlyozása 5 Erőforrások elrendezésének tervezése 6 Termelés-stratégiai döntések és hatásuk a vállalat pénzügyi helyzetére 7 Termékkínálat összetételének optimális kialakítása 8 Aggregált termeléstervezés eszközei a gyakorlatban 9 Anyagigény tervezés a gyakorlatban 10 Termelési feladatok ütemezése 11 Termelésirányítási informatikai rendszer bevezetése 12 Teljes körű minőségirányítás alkalmazása a termelésben 13 Statisztikai folyamatszabályozás: méréses szabályozókártyák alkalmazása 14 Statisztikai folyamatszabályozás: minősítéses szabályozókártyák alkalmazása 15 Hat szigma módszer alkalmazása 16 Sorbanállási rendszerek alkalmazása és teljesítményjavítás 17 A karcsúsított termelés alapelveinek gyakorlati alkalmazása 18 Termelési folyamatok tervezése és átfutási idők csökkentése 19 Karcsúsított termelés bevezetésének hatásai 20 Teljes körű minőségmenedzsment statisztikai eszközei 21 JIT vagy MRP rendszer? Pro és kontra dr. Săplăcan Zsuzsa, adjunktus 1 A kereslet kutatása egy termék/szolgáltatás piacán 2 Egy termék piacának szegmentálása 3 A kínálat és termékpolitika egy vállalatnál 4 A márka imázsát befolyásoló tényezők rendszere 5 Árpolitika valamely vállalatnál 6 Valamely vállalat értékesítési politikája 7 Többcsatornás értékesítési rendszer megszervezése Valamely termék iránti fogyasztói magatartás tanulmányozása különböző szegmentumok 8 szerint 9 A szolgáltatásmarketing-mix megtervezése egy vállalatnál 10 A szolgáltatások minőségi paraméterei és stratégiai vonatkozásuk 11 A vásárlási döntési folyamat tényezői valamely termék esetében 12 Ökotermékek iránti fogyasztói magatartás 13 Ökotermékek marketingje

12 drd. Seer László, egyetemi tanársegéd A közösségi média, mint kis- és középvállalkozások lehetséges 1 marketingkommunikációs csatornája Okostelefon-alkalmazások használatának vizsgálata középiskolásoknál és 2 egyetemistáknál 3 X webáruház / internetes szolgáltatás marketing terve 4 X vállalat kommunikációja az interneten 5 Erdélyi diákok internetes sajtótermékeket érintő fogyasztási preferenciái 6 Preferált vásárlói kommunikációs csatornák diákok és egyetemisták esetében 7 A marketing mix sajátosságai szoftverek esetében 8 Nyilt forráskódú szoftverek marketingje 9 Morális fejlettség és értékesítési módozatok összefüggései 10 Vallási intézmények marketingtevékenysége dr. Szász Levente, adjunktus Termelésmenedzsment, Értékteremtő Folyamatok Menedzsmentje, Szolgáltatásmenedzsment 1 Termelési/szolgáltatási kapacitások kialakítására vonatkozó vállalati döntések elemzése. Termelési (működési) stratégia döntéseinek elemzése egy termelő vagy szolgáltató 2 vállalatnál. Külső környezet üzleti stratégia termelési stratégia összefüggéseinek vizsgálata. A termelési/szolgáltatási rendszer fejlesztését célzó projektek elemzése és értékelése egy 3 vállalat stratégiai prioritásai mentén. 4 Termelés-stratégiai döntések és hatásuk egy vállalat pénzügyi helyzetére. 5 Aggregált termeléstervezés eszközei a vállalati gyakorlatban. Termelésirányítási informatikai rendszer bevezetése egy vállalatnál, valamint a várható 6 működési és pénzügyi hatások elemzése. 7 Anyagigény tervezési (MRP) rendszer alkalmazása egy vállalatnál. Sorbanállási rendszerek alkalmazása és teljesítményjavítás egy termelő vagy szolgáltató 8 vállalatnál. A Teljeskörű Minőségmenedzsment (TQM) elvek gyakorlati alkalmazása egy termelő 9 vagy szolgáltató vállalatnál. 10 Szolgáltatásminőség elemzése és fejlesztése egy szolgáltató vállalatnál. A statisztikai folyamatszabályozás eszközeinek gyakorlati alkalmazása termelő vagy 11 szolgáltató vállalatoknál. 12 CRM rendszer bevezetése a gyakorlatban, valamint a várható működési és pénzügyi

13 hatások elemzése. A szolgálatosodás folyamata, avagy a szolgáltatások nyújtásának térnyerése termelő 13 vállalatoknál. A szolgálatosodás stratégiai, működési és pénzügyi hatásainak elemzése egy vállalatnál. Logisztika Logisztikai (informatikai) rendszerek kiválasztásának és bevezetésének elemzése egy 1 vállalatnál. Logisztikai (informatikai) rendszerek hatása a vállalat működésére és pénzügyi 2 helyzetére. 3 Szállítási rendszerek és szállítási hálózatok optimalizálása. 4 Beszállítói kapcsolatmenedzsment elemzése és fejlesztése egy vállalatnál. 5 Raktározási rendszerek és raktározási hálózatok optimalizálása. Készletgazdálkodási modellek alkalmazása a vállalati gyakorlatban (determinisztikus - 6 sztochasztikus, egytermékes - többtermékes, kapacitáskorlátos, árdiszkontálásos stb. modellek).

dr. Alt Mónika Anetta, adjunktus

dr. Alt Mónika Anetta, adjunktus BABEŞ BOLYAI TUDOMÁNYEGYETEM KOLOZSVÁR KÖZGAZDASÁG- ÉS GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI KAR KÖZGAZDASÁG- ÉS GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI MAGYAR INTÉZET JAVASOLT ÁLLAMVŐZSGA/DISSZERTÁCIÓ TÉMÁK A 2012-2013-AS TANÉVRE dr. Vorzsák

Részletesebben

dr. Alt Mónika Anetta, docens

dr. Alt Mónika Anetta, docens BABEŞ BOLYAI TUDOMÁNYEGYETEM KOLOZSVÁR KÖZGAZDASÁG- ÉS GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI KAR KÖZGAZDASÁG- ÉS GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI MAGYAR INTÉZET JAVASOLT MESTERI DOLGOZAT TÉMÁK dr. Alt Mónika Anetta, docens Reklám

Részletesebben

AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK. Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre)

AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK. Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre) AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre) Közgazdasági, Pénzügyi és Menedzsment Tanszék: Detkiné Viola Erzsébet főiskolai docens 1. Digitális pénzügyek. Hagyományos

Részletesebben

AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK. Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre)

AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK. Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre) AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre) Közgazdasági, Pénzügyi és Menedzsment Tanszék: Detkiné Viola Erzsébet főiskolai docens 1. Digitális pénzügyek. Hagyományos

Részletesebben

ALAPKÉPZÉS (BA, BSC) A tételek Általános közgazdaságtan

ALAPKÉPZÉS (BA, BSC) A tételek Általános közgazdaságtan ALAPKÉPZÉS (BA, BSC) A tételek Általános közgazdaságtan 1. A. Fogyasztói döntéseket befolyásoló tényezık: fogyasztói preferenciák, nominál és reáljövedelem, szükségletek, piaci árak. Fogyasztási kereslet

Részletesebben

AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK. Pénzügy - Számvitel szak részére (2012. év)

AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK. Pénzügy - Számvitel szak részére (2012. év) AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK Pénzügy - Számvitel szak részére (2012. év) Közgazdasági, Pénzügyi és Menedzsment Tanszék: Detkiné Viola Erzsébet főiskolai docens 1. Digitális pénzügyek. Hagyományos elektronikus

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZAKIRÁNY

VÁLLALKOZÁSI SZAKIRÁNY VÁLLALKOZÁSI SZAKIRÁNY 1. Vállalkozások a nemzetgazdaságban 2. A vállalkozói döntések, a vállalkozóvá válás folyamata 3. A vállalkozás fıbb jellemzıi, elemei 4. A vállalkozás szervezetének strukturális

Részletesebben

Szolnoki Főiskola Szolnok Záróvizsga tételsor (2014/15. tané) Pénzügy Számvitel Szak

Szolnoki Főiskola Szolnok Záróvizsga tételsor (2014/15. tané) Pénzügy Számvitel Szak SZOLNOKI FŐISKOLA Közgazdasági, Pénzügyi és Menedzsment Tanszék Szolnoki Főiskola Szolnok Záróvizsga tételsor (2014/15. tané) Pénzügy Számvitel Szak Elvárás: A záróvizsga tételekhez kapcsolódó napi aktuális

Részletesebben

OE KGK Szervezési és Vezetési Intézet

OE KGK Szervezési és Vezetési Intézet Ajánlott szakdolgozat témák Műszaki menedzser szak, szervező informatika szakirány, controlling szakirány Gazdálkodási és menedzsment szak, vállalkozásszervezés szakirány Pénzügyi és számviteli ismeretek

Részletesebben

Pénzügyi és Számviteli Intézet intézetvezető: Prof. Dr. Vigvári András CSc. Számvitel Intézeti Tanszék

Pénzügyi és Számviteli Intézet intézetvezető: Prof. Dr. Vigvári András CSc. Számvitel Intézeti Tanszék TANTÁRGYAK INTÉZETI TANSZÉKI BONTÁSBAN A Budapesti Gazdasági Főiskolán és a karokon szakmai intézetek működnek. Az intézetekhez intézeti tanszékek illetve intézeti tanszéki osztályok kapcsolódnak. A Pénzügyi

Részletesebben

Szak megjelölés/ mindkét szak 1

Szak megjelölés/ mindkét szak 1 Témaválasztáshoz 2013 őszétől: Téma ak megjelölés/ mindkét szak 1 Témavezető[1] Magyarországi befektetési, vagy ingatlan alapok hozamainak összehasonlító elemzése Zsugyel János hd Kiválasztott magyarországi

Részletesebben

VIZSGAKÉRDÉSEK. Vállalatgazdaságtan I. 2006/2007. tanév 2. félév

VIZSGAKÉRDÉSEK. Vállalatgazdaságtan I. 2006/2007. tanév 2. félév VIZSGAKÉRDÉSEK Vállalatgazdaságtan I. 2006/2007. tanév 2. félév 1. előadás-blokk (2007. január 24.) + tananyag A VÁLLALAT, VÁLLALATI CÉLOK ÉS CÉLHIERARCHIÁK, ÉRINTETTEK (23-53. o.) Fogalmak: (szervezeti)

Részletesebben

Szakdolgozat témák 2014/15. tanév Szervezési és Vezetési Intézet

Szakdolgozat témák 2014/15. tanév Szervezési és Vezetési Intézet Szakdolgozat témák 2014/15. tanév Szervezési és Vezetési Intézet Dr. Berecz József docens 1. A benchmarking gyakorlati alkalmazása 2. A fogyasztóvédelem követelményei és megjelenése a vállalkozások tevékenységében.

Részletesebben

TDK témakörök. Dr. Berecz József főiskolai docens. Borbás László adjunktus. Dr. Francsovics Anna egyetemi docens

TDK témakörök. Dr. Berecz József főiskolai docens. Borbás László adjunktus. Dr. Francsovics Anna egyetemi docens Dr. Berecz József főiskolai docens TDK témakörök 1. A benchmarking gyakorlati alkalmazása 2. A fogyasztóvédelem követelményei és megjelenése a vállalkozások tevékenységében. 3. Koncessziós társaságok működésének

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 23998814-2-15 SZ.SZ.B.M. CÉGBÍRÓSÁG 15-09-079577 RID FULL KORLÁTOLT FELELŐSÉGŰ TÁRSASÁG 4531 Nyírpazony, VASVÁRI PÁL út 16. 2013 Fordulónap: Beszámolási időszak: 2013.

Részletesebben

Szakdolgozat témák 2012/13. tanév Szervezési és Vezetési Intézet

Szakdolgozat témák 2012/13. tanév Szervezési és Vezetési Intézet Dr. Bencsik Mária főiskolai docens Szakdolgozat témák 2012/13. tanév Szervezési és Vezetési Intézet 1. A magyar személyi jövedelemadó rendszer jellemzői és működésének elemzése példák alapján 2. A Szja

Részletesebben

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK SZOLNOKI FŐISKOLA Kereskedelem, Marketing és Nemzetközi Gazdálkodási Tanszék SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK A Felsőfokú Szakképzés Nemzetközi szállítmányozási és logisztikai szakügyintéző szak hallgatói részére

Részletesebben

VENDÉGLÁTÓ-IDEGENFORGALMI ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK. 1. Vendéglátó és turizmus alapismeretek

VENDÉGLÁTÓ-IDEGENFORGALMI ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK. 1. Vendéglátó és turizmus alapismeretek VENDÉGLÁTÓ-IDEGENFORGALMI ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK A középszintű érettségi vizsgán a számon kérhető témakörök megegyeznek a kerettantervek témaköreire és fogalmaira vonatkozó

Részletesebben

Vállalkozás és Emberi Erőforrások Intézeti Tanszék Mérnök-közgazdász képzés TÉMA 1 Vezetői szerepek egy szervezetben 2 Munkahelyi vezetés egy

Vállalkozás és Emberi Erőforrások Intézeti Tanszék Mérnök-közgazdász képzés TÉMA 1 Vezetői szerepek egy szervezetben 2 Munkahelyi vezetés egy Vállalkozás és Emberi Erőforrások Intézeti Tanszék 1 Vezetői szerepek egy szervezetben 2 Munkahelyi vezetés egy szervezetben 3 Vezetési stílusok egy szervezetben 4 A vezetői döntések megalapozásának korszerű

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 23749720-2-41 FŐVÁROSI BÍRÓSÁG CÉGBÍRÓSÁGA 01-09-976467 KÖVETKEZŐ OPCIÓ STATÉGIAI TANÁCSADÓ KFT 1028 Budapest, ÚJSOR UTCA 1 2011 Fordulónap: Beszámolási időszak: 2011.

Részletesebben

KÖNYVVIZSGÁLAT Fontos Önnek cége piaci megítélése? A valóság a számokban rejlik!

KÖNYVVIZSGÁLAT Fontos Önnek cége piaci megítélése? A valóság a számokban rejlik! The Leader for Exceptional Client Service KÖNYVVIZSGÁLAT Fontos Önnek cége piaci megítélése? A valóság a számokban rejlik! A BDO világszerte... A BDO a világ ötödik legnagyobb könyvelő, könyvvizsgáló,

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA Vállalati pénzügyek

A TANTÁRGY ADATLAPJA Vállalati pénzügyek Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor A TANTÁRGY ADATLAPJA Vállalati pénzügyek Str. Teodor Mihali nr. 58-60 Cluj-Napoca, RO-400591 Tel.: 0264-41.86.52-5 Fax: 0264-41.25.70 econ@econ.ubbcluj.ro

Részletesebben

Tudatos humánerőforrás-gazdálkodás nélkül nem megy! - látják be a közgazdászok, pedig őket csak a számok győzik meg. A CFO Magazine 2001-es

Tudatos humánerőforrás-gazdálkodás nélkül nem megy! - látják be a közgazdászok, pedig őket csak a számok győzik meg. A CFO Magazine 2001-es Az emberi erőforrás Tudatos humánerőforrás-gazdálkodás nélkül nem megy! - látják be a közgazdászok, pedig őket csak a számok győzik meg. A CFO Magazine 2001-es felmérésének eredménye: a cégek pénzügyi

Részletesebben

Balázs Árpád. 2014. május 22.

Balázs Árpád. 2014. május 22. Mesterségem címere: pénzügyi vezető Balázs Árpád 2014. május 22. Pénzügyi vezető Bevezetés Befektetési döntések Finanszírozási döntések Osztalék politikai döntések Pénzügyi kockázatok Kérdések Szereplők

Részletesebben

VÁLLALKOZÁS ÉS EMBERI ERŐFORRÁSOK INTÉZETI TANSZÉK SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK. 2015. május

VÁLLALKOZÁS ÉS EMBERI ERŐFORRÁSOK INTÉZETI TANSZÉK SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK. 2015. május VÁLLALKOZÁS ÉS EMBERI ERŐFORRÁSOK INTÉZETI TANSZÉK SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK Emberi erőforrások: 2015. május 1. Toborzási és kiválasztási stratégiák, eljárások, módszerek elmélete és gyakorlata, a hatékonyság,

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM A vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 1968-06 Gazdálkodási feladatok A vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: A vállalkozások létesítésével,

Részletesebben

Akkreditált Iskolarendszerű Felsőfokú Szakügyintéző Képzés. Tematika. Gazdálkodás modul. Marketing alapjai

Akkreditált Iskolarendszerű Felsőfokú Szakügyintéző Képzés. Tematika. Gazdálkodás modul. Marketing alapjai BGF PSZK Vállalkozás és Emberi Erőforrások Intézeti Tanszék Akkreditált Iskolarendszerű Felsőfokú Szakügyintéző Képzés Tematika Gazdálkodás modul Marketing alapjai Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi

Részletesebben

2015. őszi félév TDK témák ÓE KGK SZVI

2015. őszi félév TDK témák ÓE KGK SZVI 2015. őszi félév TDK témák ÓE KGK SZVI Dr. Berecz József főisk. docens 1. A fogyasztóvédelem követelményei és megjelenése a vállalkozások tevékenységében. 2. Koncessziós társaságok működésének sajátosságai,

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2014.

Kiegészítő melléklet 2014. Adószám: Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 14852408-1-42 Fővárosi Törvényszék Cégbírósága 01-09-923001 Borsika Gyermekközpont Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 1106 Budapest, Borsika utca 21

Részletesebben

A ZÁRÓVIZSGA SZAKDOLGOZATOK JAVASOLT TÉMAKÖREI ALAPKÉPZÉS ÉS TOVÁBBKÉPZÉS HALLGATÓI RÉSZÉRE Frissítés: 2015. január 01.

A ZÁRÓVIZSGA SZAKDOLGOZATOK JAVASOLT TÉMAKÖREI ALAPKÉPZÉS ÉS TOVÁBBKÉPZÉS HALLGATÓI RÉSZÉRE Frissítés: 2015. január 01. A ZÁRÓVIZSGA SZAKDOLGOZATOK JAVASOLT TÉMAKÖREI ALAPKÉPZÉS ÉS TOVÁBBKÉPZÉS HALLGATÓI RÉSZÉRE Frissítés: 2015. január 01. KÖZGAZDASÁGI ÉS MÓDSZERTANI INTÉZETI OSZTÁLY 1. Az integráció gazdaságtana az EU

Részletesebben

2013.06.05. A TakarékBank. és a Magyar Takarékszövetkezeti Szektor. MKVK Pénz és Tőkepiaci Tagozat rendezvénye. Budapest, 2013. június 5.

2013.06.05. A TakarékBank. és a Magyar Takarékszövetkezeti Szektor. MKVK Pénz és Tőkepiaci Tagozat rendezvénye. Budapest, 2013. június 5. A TakarékBank és a Magyar Takarékszövetkezeti Szektor A TakarékBank tulajdonosi struktúrája megváltozott 2012. december 31. 2013. május 15. 5.07% 0.01% 3.22% 36.05% 55.65% 39.28% Takarékszövetkezetek MFB

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA Számviteli alapismeretek

A TANTÁRGY ADATLAPJA Számviteli alapismeretek Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Str. Teodor Mihali nr. 58-60 Cluj-Napoca, RO-400591 Tel.: 0264-41.86.52-5 Fax: 0264-41.25.70 econ@econ.ubbcluj.ro www.econ.ubbcluj.ro A TANTÁRGY

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 2658-06/3 Egy aktuális gazdaságpolitikai esemény elemzése a helyszínen biztosított szakirodalom alapján

Részletesebben

Élelmiszer-stratégia 2014-2020. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Élelmiszer-stratégia 2014-2020. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Élelmiszer-stratégia 2014-2020. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály A hazai élelmiszer-feldolgozás jelentősége Miért stratégiai ágazat a magyar élelmiszer-feldolgozás? A lakosság

Részletesebben

Az MLE és az MLBKT Tanúsított Logisztikai Szakértői:

Az MLE és az MLBKT Tanúsított Logisztikai Szakértői: Az MLE és az MLBKT Tanúsított Logisztikai Szakértői: Bányai Kornél k.banyai@chello.hu Logisztikai menedzsment A logisztika humán aspektusai Katonai és polgári logisztika kapcsolatai Déri András deria@chello.hu

Részletesebben

Felelősségvállalás a pénzügyi szektorban: transzparencia és hitelesség

Felelősségvállalás a pénzügyi szektorban: transzparencia és hitelesség Felelősségvállalás a pénzügyi szektorban: transzparencia és hitelesség Konferencia a lakossági pénzügyek egyes kérdéseiről MeH - PSZÁF 2007. május 22. Braun Róbert egyetemi docens, Corvinus Egyetem ügyvezető,

Részletesebben

A PÉNZÜGYI KÖZVETÍTÉS

A PÉNZÜGYI KÖZVETÍTÉS A pénzügyi piacok szerepe a pénzügyi rendszerben Dr. Vigvári András intézetvezető egyetemi tanár vigvari.andras@bgf.hu Pénzügy Intézeti Tanszék A PÉNZÜGYI KÖZVETÍTÉS? MEGTAKARÍTÓK MEGTAKARÍTÁSOK VÉGSŐ

Részletesebben

Turisztikai pályázati lehetőségek a 2014-2020-as időszakban

Turisztikai pályázati lehetőségek a 2014-2020-as időszakban Turisztikai pályázati lehetőségek a 2014-2020-as időszakban MSZÉSZ XLI. Közgyűlés Kujbus Krisztián, tanácsadó, OTP Hungaro- Projekt Kft. 2014. november12. 1 A 2014-2020-as fejlesztési időszak uniós forrásainak

Részletesebben

A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk

A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk PRIORITÁS 1.1 Kiemelt növekedési ágazatok és iparágak célzott,

Részletesebben

Gazdasági ismeretek A projektmunka témakörei közép- és emelt szinten

Gazdasági ismeretek A projektmunka témakörei közép- és emelt szinten Gazdasági ismeretek A projektmunka témakörei közép- és emelt szinten A projekt kidolgozásakor, a részletes követelményekben meghatározott szintenkénti elvárásoknak kell tükröződniük. A projekt témák után

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához A Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. (továbbiakban: Társaság)

Részletesebben

VENDÉGLÁTÁS-IDEGENFORGALOM ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK. 1. Vendéglátó és turizmus alapismeretek

VENDÉGLÁTÁS-IDEGENFORGALOM ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK. 1. Vendéglátó és turizmus alapismeretek VENDÉGLÁTÁS-IDEGENFORGALOM ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK Ezek a témakörök a Vendéglátás-idegenforgalom alapismeretek szakmai előkészítő tantárgy érettségivizsgakövetelményeinek

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Hitelintézeti számvitel. Pénzügy Számvitel szak. 2014/2015. II. félév

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Hitelintézeti számvitel. Pénzügy Számvitel szak. 2014/2015. II. félév PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR- TÁVOKTATÁSI KÖZPONT COLLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY- CENTER OF DISTANCE LEARNING 1149 BUDAPEST, BUZOGÁNY U. 10-12. / FAX: 06-1-222-4584 : 06-1-469-6672 III. évfolyam

Részletesebben

Elan SBI Capital Partners és az SBI European Fund Bemutatása. 2009 június

Elan SBI Capital Partners és az SBI European Fund Bemutatása. 2009 június Elan SBI Capital Partners és az SBI European Fund Bemutatása 2009 június Tartalom Elan SBI Capital Partners Tőkealapkezelő Zrt.- Bemutatása SBI European Tőkealap (Alap) - Bemutatása SBI European Tőkealap

Részletesebben

2008-évi. Közhasznú jelentés

2008-évi. Közhasznú jelentés EU-MENTOR Integrációt Segítő, Szervező és Szolgáltató Kht. 6000 Kecskemét, Ilona utca 8. 2008-évi. Közhasznú jelentés Fordulónap: 2008. december 31. Beszámolási időszak: 2008. január 01. - 2008. december

Részletesebben

A válság mint lehetőség felsővezetői felmérés

A válság mint lehetőség felsővezetői felmérés A válság mint lehetőség felsővezetői felmérés Sajtótájékoztató Budapest, 2009. október 29. Ez a dokumentum a sajtótájékoztatóra meghívott résztvevők használatára készült. A dokumentumban szereplő összes

Részletesebben

PANNON-VÁLTÓ Rt. 1998. éves gyorsjelentés. Mérleg adatok 1997. dec. 31.( E Ft) 1998. dec. 31.( E Ft)

PANNON-VÁLTÓ Rt. 1998. éves gyorsjelentés. Mérleg adatok 1997. dec. 31.( E Ft) 1998. dec. 31.( E Ft) PANNON-VÁLTÓ Rt. 1998. éves gyorsjelentés Mérleg adatok 1997. dec. 31.( E 1998. dec. 31.( E A. Befektetett eszközök 777.056 606.959-22 % I. Immateriális javak 1.596 887-44 % II. Tárgyi eszközök 9.455 9.967

Részletesebben

I 3 SME Kisvállalkozások innovációs technikáinak nemzetközi vizsgálata. Borkovits Balázs DDRFÜ Nonprofit Kft. Pécs, 2010.03.03.

I 3 SME Kisvállalkozások innovációs technikáinak nemzetközi vizsgálata. Borkovits Balázs DDRFÜ Nonprofit Kft. Pécs, 2010.03.03. I 3 SME Kisvállalkozások innovációs technikáinak nemzetközi vizsgálata Borkovits Balázs DDRFÜ Nonprofit Kft. Pécs, 2010.03.03. I 3 SME projekt Introducing Innovation Inside SMEs Innovációs technikák ismertetése

Részletesebben

Az ellátásilánc-menedzsment, és informatikai háttere. BGF PSZK Közgazdasági Informatikai Intézeti Tanszék Balázs Ildikó, Dr.

Az ellátásilánc-menedzsment, és informatikai háttere. BGF PSZK Közgazdasági Informatikai Intézeti Tanszék Balázs Ildikó, Dr. Az ellátásilánc-menedzsment, és informatikai háttere BGF PSZK Közgazdasági Informatikai Intézeti Tanszék Balázs Ildikó, Dr. Gubán Ákos SCM Hatóság Kiskereskedő Fogyasztó Vevő 2 Logisztikai központ Beszálító

Részletesebben

A tételek nappali és levelező tagozaton

A tételek nappali és levelező tagozaton ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK Turizmus-vendéglátás BA alapszak 2013/2014. tanév I. félév A tételek 1. A turizmus fogalmi meghatározása és fejlődéstörténete. A turizmus legfontosabb világtendenciái, Európa turizmusának

Részletesebben

Válságkezelő és gazdaságélénkítő csomag Bajnai Gordon nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter 2008.12.12.

Válságkezelő és gazdaságélénkítő csomag Bajnai Gordon nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter 2008.12.12. Válságkezelő és gazdaságélénkítő csomag Bajnai Gordon nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter 2008.12.12. VÁLSÁG PÉNZ MUNKAHELY PIAC Válságkezelés szűk keresztmetszetek feloldásával 1. Pénz 3. Piac

Részletesebben

VENDÉGLÁTÓ-IDEGENFORGALMI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA VENDÉGLÁTÁS-IDEGENFORGALOM ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK

VENDÉGLÁTÓ-IDEGENFORGALMI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA VENDÉGLÁTÁS-IDEGENFORGALOM ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK VENDÉGLÁTÓ-IDEGENFORGALMI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA VENDÉGLÁTÁS-IDEGENFORGALOM ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK Ezek a témakörök a Vendéglátás-idegenforgalom

Részletesebben

Basel II, avagy a tőkekövetelmények és azok számítása a pénz- és tőkepiaci szervezeteknél - számítás gyakorlati

Basel II, avagy a tőkekövetelmények és azok számítása a pénz- és tőkepiaci szervezeteknél - számítás gyakorlati Basel II, avagy a tőkekövetelmények és azok számítása a pénz- és tőkepiaci szervezeteknél - számítás gyakorlati példákon Dr. Pálosi-Németh Balázs, Tamás Sándor Budapest, 18 November 2010 A Bank tőkemegfelelésének

Részletesebben

A hamarosan megjelenő GINOP pályázat prioritásai, keretösszegei és várható pályázatok száma

A hamarosan megjelenő GINOP pályázat prioritásai, keretösszegei és várható pályázatok száma A hamarosan megjelenő GINOP pályázat ai, keretösszegei és várható pályázatok száma 2014-2020 Uniós források kb. 133 pályázat kb. 2733 milliárd Ft 2015 GINOP kb. 70 pályázat kb. 830 milliárd Ft Várható

Részletesebben

IFRS 5 nap tematika Ipacs Laura

IFRS 5 nap tematika Ipacs Laura IFRS 5 nap tematika Ipacs Laura 1. nap (360 perc) 1. IFRS háttere 1.1. Az IFRS (Nemzetközi számviteli szabványok) általános áttekintése, története, elvei 1.1.1. Számviteli rendszerek a világban milyen

Részletesebben

A B C D E. 2. GINOP-1.1.1 Vállalkozói inkubátorházak fejlesztése 2,20 standard október

A B C D E. 2. GINOP-1.1.1 Vállalkozói inkubátorházak fejlesztése 2,20 standard október 1. melléklet az 1173/2015. (III. 24.) Korm. határozathoz A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2015. évre szóló éves fejlesztési kerete 1. A kis- és középvállalkozások versenyképességének

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Törvényszék: Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám: 18191705-1-42 01 Fővárosi Törvényszék PK 60540 /2006/ 01/ / Barankovics István Alapítvány 1078 Budapest, István utca 44 2012 Fordulónap:

Részletesebben

Magyarország közép és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája (ÉFS)

Magyarország közép és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája (ÉFS) Előzmények 2010: Az élelmiszeripar fejlesztésére vonatkozó Tézisek kidolgozása 2011: Nemzeti Vidékstratégia Élelmiszer-feldolgozási részstratégia 2011: Kormányzati kezdeményezésre Élelmiszeripar-fejlesztési

Részletesebben

ESZKÖZÖK TERVEZÉSE millió Ft-ban 2014-12-31 2015-12-31 1. Pénzeszközök 410 420 MTB-nél lévő elszámolási számla

ESZKÖZÖK TERVEZÉSE millió Ft-ban 2014-12-31 2015-12-31 1. Pénzeszközök 410 420 MTB-nél lévő elszámolási számla ESZKÖZÖK TERVEZÉSE millió Ft-ban 214-12-31 215-12-31 1. Pénzeszközök 41 42 MTB-nél lévő elszámolási számla 22 23 pénztár és egyéb elszámolási számlák 19 19 2. Értékpapírok Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

Részletesebben

Felelős vállalatirányítás és köztulajdon

Felelős vállalatirányítás és köztulajdon Felelős vállalatirányítás és köztulajdon -Elvárások és lehetőségek- Dr. Szuper József 2012.11.23. Miről lesz szó? I. Felelős vállalatirányítás és állami vállalatok Miért kell ez? Történelmi alapvetés Az

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA Közintézmények számvitele

A TANTÁRGY ADATLAPJA Közintézmények számvitele Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Str. Teodor Mihali nr. 58-60 Cluj-Napoca, RO-400591 Tel.: 0264-41.86.52-5 Fax: 0264-41.25.70 econ@econ.ubbcluj.ro www.econ.ubbcluj.ro A TANTÁRGY

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET az EU-MENTOR Nonprofit Kft 2012. december 31-i beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET az EU-MENTOR Nonprofit Kft 2012. december 31-i beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET az EU-MENTOR Nonprofit Kft 2012. december 31-i beszámolójához A.) ÁLTALÁNOS JELLEGŰ INFORMÁCIÓK 1.) Általános információk A társaság 2002-ben alakult, létrehozásának célja, hogy a

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Szolgáltatás menedzsment. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Szolgáltatás menedzsment. tanulmányokhoz IV. évfolyam szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Szolgáltatás menedzsment tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) II. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Szolgáltatás menedzsment Tanszék: Tantárgyfelelős

Részletesebben

Számvitel Tanszék témakörei

Számvitel Tanszék témakörei INTEGRÁLT SZÁMONKÉRÉS KÉRDÉSEK BSC tételsor Számvitel Tanszék témakörei 1. A számvitel helye, szerepe, fogalma (tárgya, jellemzői, részei). A számvitel nemzetközi gyakorlata. A számviteli szabályozás Magyarországon.

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSOK PÉNZÜGYI ALAPJAI

VÁLLALKOZÁSOK PÉNZÜGYI ALAPJAI VÁLLALKOZÁSOK PÉNZÜGYI ALAPJAI Budapest, 2007 Szerző: Illés Ivánné Belső lektor: Dr. Szebellédi István BGF-PSZFK Intézeti Tanszékvezető Főiskolai Docens ISBN 978 963 638 221 6 Kiadja a SALDO Pénzügyi Tanácsadó

Részletesebben

Bankrendszer I. Magyar Nemzeti Bank jogállása, alapvető feladatai Monetáris politika

Bankrendszer I. Magyar Nemzeti Bank jogállása, alapvető feladatai Monetáris politika Bankrendszer I. Magyar Nemzeti Bank jogállása, alapvető feladatai Monetáris politika Bankrendszer fogalma: Az ország bankjainak, hitelintézeteinek összessége. Ezen belül központi bankról és pénzügyi intézményekről

Részletesebben

Megújuló energia projektek finanszírozása Magyarországon

Megújuló energia projektek finanszírozása Magyarországon Megújuló energia projektek finanszírozása Magyarországon Energia Másképp III., Heti Válasz Konferencia 2011. március 24. Dr. Németh Miklós, ügyvezető igazgató Projektfinanszírozási Igazgatóság OTP Bank

Részletesebben

2015-re várható hazai pályázati lehetőségek Tájékoztatás új pályázati lehetőségekről 2015. Június 16. Kövy Katalin

2015-re várható hazai pályázati lehetőségek Tájékoztatás új pályázati lehetőségekről 2015. Június 16. Kövy Katalin 2015.06.17. 2015-re várható hazai pályázati lehetőségek Tájékoztatás új pályázati lehetőségekről 2015. Június 16. Kövy Katalin NORRIA Észak-magyarországi Regionális Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft.

Részletesebben

Választható diplomadolgozati témák az Emberi erőforrás tanácsadó mesterszakon

Választható diplomadolgozati témák az Emberi erőforrás tanácsadó mesterszakon Választható diplomadolgozati témák az Emberi erőforrás tanácsadó mesterszakon Dr. Vehrer Adél 1. Az idős emberek sajátosságai, helyzetük napjainkban; művelődési és felnőttképzési igényeik, lehetőségeik

Részletesebben

1. tételsor. Információtartalom vázlata

1. tételsor. Információtartalom vázlata 1. Cége fejleszteni szeretné alaptevékenységeit a hatékony információáramlás segítségével, s ennek kidolgozásában Ön is részt vesz. Foglalja össze részletesen a logisztikai információs rendszert, s ezen

Részletesebben

ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK GAZDÁLKODÁS MENEDZSMENT SZAK TEAM BUSINESS SZAKIRÁNY

ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK GAZDÁLKODÁS MENEDZSMENT SZAK TEAM BUSINESS SZAKIRÁNY Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK GAZDÁLKODÁS MENEDZSMENT SZAK TEAM BUSINESS SZAKIRÁNY Budapest 2013. JAVASOLT ZÁRÓVIZSGA TANTÁRGYAK Gazdálkodás Menedzsment szak

Részletesebben

Nyílt forráskódú integrált vállalatirányítási rendszerek. Pető István Vállalatirányítási rendszerek 2015. március 10.

Nyílt forráskódú integrált vállalatirányítási rendszerek. Pető István Vállalatirányítási rendszerek 2015. március 10. Nyílt forráskódú integrált vállalatirányítási rendszerek Pető István Vállalatirányítási rendszerek 2015. március 10. Integrált vállalatirányítási rendszerek Vezetői szintek és információs igényük Alsó

Részletesebben

2014 2020-AS EU-S PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK

2014 2020-AS EU-S PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2014 2020-AS EU-S PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK OPERATÍV PROGRAMOK FORRÁSELOSZTÁSA Operatív program Költségvetési juttatás (EUR) Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) 7 684 204 174 Terület-

Részletesebben

Nemzetközi szemlélet helyi tapasztalatok

Nemzetközi szemlélet helyi tapasztalatok Nemzetközi szemlélet helyi tapasztalatok Az Equilor Befektetési Zrt. a Budapesti Értéktőzsde, a Varsói Tőzsde és a Prágai Tőzsde teljes jogú tagja, valamint a Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület társult

Részletesebben

2011.03.30. A pénzügyi közvetítő rendszer. A pénzügyi közvetítő rendszer meghatározása és feladata. A megtakarítások és a beruházások

2011.03.30. A pénzügyi közvetítő rendszer. A pénzügyi közvetítő rendszer meghatározása és feladata. A megtakarítások és a beruházások A pénzügyi közvetítő rendszer 7. előadás 1 A pénzügyi közvetítő rendszer meghatározása és feladata A közvetítő rendszer piacok, egyének, intézmények és szabályok rendszere Biztosítja a gazdaság működéséhez

Részletesebben

VÁLLALATGAZDASÁGTAN. Pénzügyi tevékenység. Támogató. tev. Elsődleges és. Tev.

VÁLLALATGAZDASÁGTAN. Pénzügyi tevékenység. Támogató. tev. Elsődleges és. Tev. VÁLLALATGAZDASÁGTAN Vállalati Tevékenységi Rendszer IV. PÉNZÜGYI RENDSZER Tantárgyfelelős: Dr. Illés B. Csaba Előadó: Dr. Gyenge Balázs 2010. február 5. Értékesítés Elsődleges és Bemenő Logisztika Termelés

Részletesebben

A B C D E 1. Felhívás azonosító jele Felhívás neve Felhívás keretösszege

A B C D E 1. Felhívás azonosító jele Felhívás neve Felhívás keretösszege A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2015. évre szóló éves fejlesztési kerete 1. A kis- és középvállalkozások versenyképességének javításáról szóló 1. prioritás 1. azonosító jele neve keretösszege

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 54 345 01 LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS TANMENET

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 54 345 01 LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS TANMENET INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 54 345 01 LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS TANMENET KÖVETELMÉNYMODUL 11508-12 Az áruforgalom tervezése, irányítása, elemzése Az üzleti tevékenység

Részletesebben

Menedzsment kihívások a kkv-k körében Kérdőív a hazai kkv-k képzési igényének felmérésére fókuszban a logisztika

Menedzsment kihívások a kkv-k körében Kérdőív a hazai kkv-k képzési igényének felmérésére fókuszban a logisztika Menedzsment kihívások a kkv-k körében Kérdőív a hazai kkv-k képzési igényének felmérésére fókuszban a logisztika A hazai kis- és középvállalati (kkv) kör versenyképességének növelése a rendszerváltás pillanata

Részletesebben

I. Általános információk az előadásokról, szemináriumokról, szak- vagy laborgyakorlatokról

I. Általános információk az előadásokról, szemináriumokról, szak- vagy laborgyakorlatokról Babeş Bolyai Tudományegyetem Kolozsvár Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi Kar Szakirány: Bank és pénzügy, Marketing, ECTS 2010/2011 EGYETEMI TANÉV IV. félév I. Általános információk az előadásokról,

Részletesebben

Bátai Szolgáltató KFT. 2013. évre vonatkozó Egyszerűsített éves beszámoló KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE (Az adatok ezer Ft-ban)

Bátai Szolgáltató KFT. 2013. évre vonatkozó Egyszerűsített éves beszámoló KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE (Az adatok ezer Ft-ban) Bátai Szolgáltató KFT. 2013. évre vonatkozó Egyszerűsített éves beszámoló KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE (Az adatok ezer Ft-ban) 1. Általános háttér információ A Bátai Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Társaság),

Részletesebben

GINOP 1. prioritás A vállalkozások versenyképességének javítása

GINOP 1. prioritás A vállalkozások versenyképességének javítása GINOP 1. prioritás A vállalkozások versenyképességének javítása KKV ka fókuszban GINOP szakmai konzultáció Pogácsás Péter Regionális és Kárpát medencei Vállalkozásfejlesztési Főosztály KKV ksúlya a gazdaságban

Részletesebben

Szakdolgozat témák 2014/15. tanév Szervezési és Vezetési Intézet

Szakdolgozat témák 2014/15. tanév Szervezési és Vezetési Intézet Szakdolgozat témák 2014/15. tanév Szervezési és Vezetési Intézet Dr. Bencsik Mária docens 1. A magyar személyi jövedelemadó rendszer jellemzői és működésének elemzése példák alapján 2. A Szja alaptörvényt

Részletesebben

Pénzügy és számvitel

Pénzügy és számvitel Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügy és számvitel SZAK TAGOZAT Pénzügyi döntések üzleti szimulációs szoftver alkalmazásával angol nyelvű TANTÁRGY Tantárgyi útmutató Tantárgy megnevezése: Pénzügyi döntések

Részletesebben

Professzionális pénzügyiszámviteli. képzések

Professzionális pénzügyiszámviteli. képzések Professzionális pénzügyiszámviteli képzések Executive Finance - Pénzügy felsővezetői szinten Hatékony vezetői munka ma már nem létezik anélkül, hogy a menedzsment tagjai ne legyenek tisztában döntéseiknek

Részletesebben

Magyar Tudomány Ünnepe 2009

Magyar Tudomány Ünnepe 2009 Magyar Tudomány Ünnepe 2009 E-VILÁGI TRENDEK Az internet hatása a társadalomra, a gazdaságra és a politikára tudományos konferencia az Általános Vállalkozási Főiskolán A konferencia védnöke: Prof. Dr.

Részletesebben

A monetáris rendszer

A monetáris rendszer A monetáris rendszer működése, pénzteremtés Dr. Vigvári András intézetvezető egyetemi tanár vigvari.andras@pszfb.bgf.hu Pénzügy Intézeti Tanszék A monetáris rendszer intézményi kerete Kétszintű bankrendszer,

Részletesebben

Elemzések, fundamentális elemzés

Elemzések, fundamentális elemzés Elemzések, fundamentális elemzés Előadó: Mester Péter elemző peter.mester@quaestor.hu CÉL Bármilyen fundamentális elemzés is akad a kezünkbe, értsük és megértsük TARTALOM A fundamentális elemzés alapjai

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR VÁLLALKOZÁSI AKADÉIA ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI INTÉZET. SZÁMVITEL I. Accounting I.

SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR VÁLLALKOZÁSI AKADÉIA ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI INTÉZET. SZÁMVITEL I. Accounting I. SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR VÁLLALKOZÁSI AKADÉIA ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI INTÉZET SZÁMVITEL I. Accounting I. Tantárgyi tájékoztató Érvényes az 2003/2004. tanévtől Előadó: Koncsárné

Részletesebben

Szolgáltatások tervezése I.

Szolgáltatások tervezése I. Szolgáltatások tervezése I. A szolgáltatásmarketing tárgya Kétféle megközelítés Szolgáltatások alapsajátosságai Szolgáltatások minősége A szolgáltatásmarketing eszközrendszere: a 7 P A szolgáltatások a

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ A MAGYAR KIADÁSHOZ 15 ELŐSZÓ 17

TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ A MAGYAR KIADÁSHOZ 15 ELŐSZÓ 17 TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ A MAGYAR KIADÁSHOZ 15 ELŐSZÓ 17 A könyv által tárgyalt témakörök 17 Kinek van szüksége információra? 18 A megcélzott olvasóközönség 18 A szervezett információs rendszer szükségessége

Részletesebben

Kis- és középvállalkozás fejlesztési programok 2009-2010. Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Bútorgyártók Országos Szövetsége Szakmai Nap

Kis- és középvállalkozás fejlesztési programok 2009-2010. Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Bútorgyártók Országos Szövetsége Szakmai Nap Kis- és középvállalkozás fejlesztési programok 2009-2010 Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Bútorgyártók Országos Szövetsége Szakmai Nap EU pályázatok rendszere Új Magyarország Fejlesztési Terv

Részletesebben

Vállalatgazdaságtan Intézet. Logisztika és ellátási lánc szakirány Komplex vizsga fogalmai 2009. március

Vállalatgazdaságtan Intézet. Logisztika és ellátási lánc szakirány Komplex vizsga fogalmai 2009. március Logisztika és ellátási lánc szakirány Komplex vizsga fogalmai 2009. március Átfutási idı Ciklusidı Kapacitás Képesítı kritérium Rendeléselnyerési kritérium Tanulási görbe Alapkészlet Biztonsági készlet

Részletesebben

A hazai gáztőzsde piaci hatásai és hozzájárulása az energiabiztonsághoz

A hazai gáztőzsde piaci hatásai és hozzájárulása az energiabiztonsághoz A hazai gáztőzsde piaci hatásai és hozzájárulása az energiabiztonsághoz Medveczki Zoltán CEEGEX Zrt. Budapest, 2011. szeptember 22. Nyugat-európai gyakorlat felismerése Nyugat-Európa gázpiaca likvid és

Részletesebben

15. Tőkemegfeleléssel kapcsolatos információk

15. Tőkemegfeleléssel kapcsolatos információk 15. Tőkemegfeleléssel kapcsolatos információk A tőkekövetelmény számításához Takarékszövetkezetünk a hazai és EU szabályok, előírásainak megfelelően különböző eljárásokat alkalmaz. Hitelintézet tőkekövetelmény

Részletesebben

ÚJ SZÉCHENYI TERV 2012.

ÚJ SZÉCHENYI TERV 2012. ÚJ SZÉCHENYI TERV 2012. USZT pályázati kírások 2012. I. félévében Vállalkozásfejlesztés Témakör Ki pályázhat? Támogatás összege (Ft) KKV-k pályázhatnak (nagyválallat nem!) KKV technológia fejlesztés (A)

Részletesebben

Frekvencia Egyesület Felelősen a társadalomért. NEA-TF-12-SZ-0109 A Nemzeti Együttműködési Alap támogatásával

Frekvencia Egyesület Felelősen a társadalomért. NEA-TF-12-SZ-0109 A Nemzeti Együttműködési Alap támogatásával Frekvencia Egyesület Felelősen a társadalomért NEA-TF-12-SZ-0109 A Nemzeti Együttműködési Alap támogatásával Frekvencia Egyesület konferenciája Forrásteremtés, támogatások, pénzügyi akadályok és lehetőségek

Részletesebben

EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA

EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22. ) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

A KKV-K SZEREPE AZ INNOVÁCIÓS FOLYAMATOKBAN ÉS AZOK FONTOSSÁGA A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM INNOVÁCIÓS TEVÉKENYSÉGÉBEN

A KKV-K SZEREPE AZ INNOVÁCIÓS FOLYAMATOKBAN ÉS AZOK FONTOSSÁGA A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM INNOVÁCIÓS TEVÉKENYSÉGÉBEN A KKV-K SZEREPE AZ INNOVÁCIÓS FOLYAMATOKBAN ÉS AZOK FONTOSSÁGA A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM INNOVÁCIÓS TEVÉKENYSÉGÉBEN Pitó Enikő, KFI igazgató SZTE KKV-K SZEREPE AZ INNOVÁCIÓBAN REGIONÁLIS SZINTEN -FÓKUSZBAN

Részletesebben