dr. Alt Mónika Anetta, docens dr. Avornicului Mihály, adjunktus

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "dr. Alt Mónika Anetta, docens dr. Avornicului Mihály, adjunktus"

Átírás

1 BABEŞ BOLYAI TUDOMÁNYEGYETEM KOLOZSVÁR KÖZGAZDASÁG- ÉS GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI KAR KÖZGAZDASÁG- ÉS GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI MAGYAR INTÉZET JAVASOLT SZAKDOLGOZAT TÉMÁK dr. Alt Mónika Anetta, docens Marketingkutatás 1 Marketing információs rendszer Y vállalatnál 2 A kereslet kutatása X termék/szolgáltatás piacán 3 X termék piacának szegmentálása Marketingtervezés 1 X termék/y vállalat marketing terve 2 Marketing stratégiák Y vállalatnál 3 Termékpolitika Y vállalatnál 4 Az X termék pozicionálása Z piacon 5 Árpolitika Y vállalatnál 6 Kommunikációs politika Y vállalatnál 7 Értékesítési politika Y vállalatnál Eladásmenedzsment 1 Értékesítési rendszerek kidolgozása Y vállalatnál 2 A személyes értékesítés Y vállalatnál 3 Vásárlásösztönzés Y vállalatnál dr. Avornicului Mihály, adjunktus 1 Egy online áruház megtervezése objektumorientált módszerekkel 2 Egy GPS rendszer megtervezése és implementálása android telefonokra 3 Modellvezérelt tervezés egyedi gazdasági alkalmazás esetén 4 Internetes lehetőségek a tőzsdei elemzésben 5 Elektronikus- és mobil kereskedelem a székelyföldi turizmusban 6 Elektronikus- és mobil kereskedelem a romániai autóalkatrész piacon. 7 Elektronikus aláírás. Trendek és alkalmazási lehetőségek a banki szektorban 8 Aukció az Interneten. Trendek és alkalmazási lehetőségek a közintézmények esetén 9 A nemzetközi pénzügyi válság hatása a romániai elektronikus kereskedelemre 10 Internet- és mobil banking két romániai banknál 11 E-government a romániai nagyvárosokban 12 Elektronikus piacterek megvalósítása 13 Az online- reklám és marketing szerepe a székelyföldi önkormányzatok életében 14 Online marketing egy szállodalánc esetében 15 Online marketing alkalmazása a székelyföldi turizmusban 16 Mobil learning és az élethosszig tartó tanulás kapcsolta 17 Egy Kis-Küküllő menti borászati mikrovállalkozás informatikai támogatása

2 dr. Benyovszki Annamária, adjunktus 1 A bank eszközeinek optimális összetétele 2 A banki kamatmarzs befolyásoló tényezői 3 A bankok tőkéje és a likviditás közötti kapcsolat 4 A bankpiaci verseny elemzése 5 A Bázel III-as tőkeegyezmény várható hatásai 6 A hitelek árazása egy bank gyakorlatában 7 A hitelképesség vizsgálatára kialakult módszerek és alkalmazásuk a pénzintézetek gyakorlatában 8 A hitelkockázat kezelése egy bank gyakorlatában 9 A hitelkockázat, jövedelmezőség és likviditás közötti kapcsolat 10 A kis- és középvállalkozások banki hitelezése 11 A monetáris politikai döntések hatása a bankok kockázatvállalására 12 A romániai bankok likviditási kockázata: stressz tesztek alkalmazása 13 A romániai bankrendszer teljesítményének értékelése a közép-kelet-európai bankrendszerek tükrében 14 A romániai háztartások fizetési szokásai 15 A romániai háztartások megtakarítási szokásainak vizsgálata 16 A veszteségrátát (LGD) befolyásoló tényezők elemzése 17 Az inflációcélzás mint monetáris politikai stratégia 18 Eszköz forrás menedzsment egy adott kereskedelmi bank gyakorlatában 19 Hogyan reagálnak a bankok az eszközök megnövekedett kockázatára? 20 Nemkonvencionális jegybanki eszközök alkalmazása: nemzetközi tapasztalatok

3 dr. Cardoş Ildikó Réka, adjunktus 1 A nyereségadó jellemzői, számítása és könyvelése egy konkrét vállalkozás példáján Munkavállalói juttatások jellegzetességei és könyvelése a hazai jogszabályok és IFRS-ek 2 tükrében 3 A lízing ügyletek számviteli elszámolása 4 A vállalati hitelezés formái és ezek számviteli sajátosságai 5 A nonprofit gazdasági társaságok működése, számvitele, adózása 6 Közintézmények működésének és számvitelének sajátosságai Tárgyi eszközgazdálkodás, karbantartás, értékelés és könyvelés egy konkrét vállalkozás 7 példáján A vállalkozás vagyoni-, pénzügyi-, és likviditási helyzetének elemzése az éves 8 beszámolók alapján A számviteli információs rendszer és pénzügyi kimutatások szükségessége és fontossága 9 a döntéshozatalban Számviteli politikák alkalmazása a hazai gyakorlatban esettanulmány a Romániai 10 Értéktőzsdén jegyzett vállalkozások esetében 11 A vezetői számvitel gyakorlata és eredménye egy konkrét gazdálkodó szervezetnél 12 Költség- és önköltségszámítás alkalmazása a Romániai gazdálkodó szervezeteknél Hagyományos versus korszerű költségszámítási módszerek alkalmazása esettanulmány 13 egy konkrét gazdálkodó szervezetnél A tevékenység alapú költségszámítási rendszer bevezetésének és kialakításának lépései 14 egy termelő vállalkozás példáján 15 A vezetői számvitel és a vállalati általános költségvetések szerepe a döntéshozatalban

4 dr. Fekete Pali Pista Szilveszter, adjunktus 1 Adott típusú gazdálkodó számvitele (pl. egyesületek, alapítványok, mezőgazdasági egységek, lízingcégek, termelő cégek, építkezési cégek stb.) Adott sajátos probléma (vagyonelem/tranzakció típus) számviteli kezelése egy vállalati 2 esettanulmány kapcsán (pl. céltartalékok számvitele egy építőipari vállalatnál; követelések számvitele egy nagykereskedőnél; termelés könyvelése egy termelő vállalatnál; EUs pénzek felhasználása stb.) 3 IAS/IFRS standardok Éves beszámoló vagy egyes elemeinek elkészítése és/vagy elemzése (pl. mérleg, 4 eredménykimutatás, cash-flow kimutatás) 5 Számviteli politika a gyakorlatban: értékelés és közzététel meghatározó tényezőinek, tőzsdei következményeinek elemzése (mintavétel és ökonometriai modell alapján) 6 Vállalat és iparági elemzés (választott módszertan alapján) 7 Vállalatértékelés Nyereségadó, áfa, személyi jövedelemadó, mikrovállalati adó, jövedéki adó bemutatása 8 egy adott vállalatnál (számítási módszer, adócsökkentési lehetőségek, procedurális kérdések, speciális kérdések) 9 Számviteli, elemzési és/vagy adózási téma kapcsolása

5 dr. Györfy Lehel-Zoltán, adjunktus 1 A stratégiai tervezés folyamata. XY vállalat esete. 2 Stratégiai döntési pontok az AB ágazatban/termékpályán. XY vállalat esete 3 Stratégia és struktúra kapcsolata. Az XY vállalat esete 4 Szervezeti magatartási elemek javítása az XY vállalatnál 5 Szervezeti magatartási elemek hatása az XY vállalat teljesítményére 6 Szervezeti struktúra és szervezeti kultúra kapcsolata. Az XY vállalat esete 7 Vállalatkormányzási kihívások az XY vállalatnál 8 Szervezeti struktúra átalakítás az XY vállalatnál 9 Teljesítményértékelési mechanizmusok. Az XY vállalat esete. 10 Stratégiai és operatív tervezés kapcsolata. Az XY vállalat esete. 11 A Balanced Scorecard módszer és alkalmazása. Az XY vállalat esete. 12 Az üzleti tervezés szerepe a vállalkozások magvető szakaszában. Az XY vállalat esete. 13 Az üzleti tervezés szerepe a KKV-k start-up szakaszában. Az XY vállalat esete. 14 Az üzleti tervezés szerepe a KKV menedzsmentben. Az XY vállalat esete. 15 Üzleti tervezés a növekedési szakaszban. Az XY vállalat esete. 16 Stratégiaalkotás és üzleti tervezés kapcsolata. Az XY kisvállalat esete. 17 Döntési pontok a vállalkozás életciklusában. XY vállalat esete. 18 Belső vállalkozás. XY vállalat esete. 19 Vállalkozásfejlesztési stratégia az AB terület (helység, megye, régió) számára 20 Vállalkozói aktivitás vizsgálata AB területen

6 dr. Juhász Jácint, adjunktus Közösségi pénzügyek 1 Egy adott közösségi projekt költség-haszon elemzése 2 Egy kormányzati program kiértékelése 3 Egy adott externália potenciális kezelési lehetőségei Egy adott közszolgáltatással kapcsolatban felmerülő probléma lehetséges kezelési 4 lehetőségei 5 Egy adott termék adóteher-áthárításának mechanizmusa Vállalati pénzügyek 1 Egy vállalat forgótőke-menedzsmentje 2 Egy vállalat kereskedelmi hitelpolitikájának optimalizálása 3 Tőzsdén jegyzett vállalatok osztalékfizetési politikáját meghatározó tényezők 4 Tőzsdén jegyzett vállalatok finanszírozási politikáját meghatározó tényezők Beruházás-értékelés 1 Egy vállalati beruházási projekt megvalósításának kiértékelése 2 Egy vállalat potenciális gépcseréjének kiértékelése 3 Egy vállalat kapacitás-bővítési döntésének előkészítése 4 Egy vállalat beruházás-időzítési problémájának bemutatása Pénzügyi elemzés 1 Egy adott vállalat tevékenységének kiértékelése Egy adott vállalat értékének meghatározása FCF-alapú, eszköz alapú és szorzószámos 2 értékelés alapján 3 Egy adott vállalat likviditási tervének elkészítése Egy vállalati probléma kiértékelése reálopciós elemzés segítségével 1 Operatív lízing vs. hitel a felmondási lehetőség kiértékelésével 2 Egy vállalat kapacitás-bővítési döntésének előkészítése 3 Egy vállalat beruházás-időzítési problémájának bemutatása 4 Változó technológia alkalmazása nyújtotta rugalmasság értékének meghatározása 5 Egy vállalat kutatás-fejlesztési tevékenysége mint reálopció 6 Vállalati hitelgarancia értékelése reálopciós módszerek segítségével

7 dr. Kerekes Kinga, adjunktus Munkatermelékenység és jövedelmezőség vizsgálata: 1.1. iparban, mezőgazdaságban, 1.3. szolgáltatásokban 2 Munkafolyamatok elemzése-optimalizálása 3 A munkahelykialakítás hatása a teljesítményre 4 A munkaerőpiaci helyzet hatása a vállalat munkaerőgazdálkodására 5 A szervezeti kultúra hatása a munkamotivációra 6 A teljesítményértékelés és a kiválasztás kapcsolata 7 A teljesítményértékelés és az ösztönzés kapcsolata 8 A munkaerőszükséglet optimalizálása 9 Elbocsátások menedzsmentje 10 Nemzetközi vállalatok HRM-je Ösztönzési módszerek hatékonysága ágazati összehasonlítás: iparban, mezőgazdaságban, szolgáltatásokban 12 A szervezeti változások kommunikálása 13 Szervezeti kommunikáció és alkalmazotti megelégedettség 14 A projektek szerepe a stratégia megvalósításában 15 Vállalati projektek sikerességének elemzése 16 Erőforrások biztosítása a projektekben 17 HEM a projektekben 18 Kis, közepes és nagyvállalati HEM összehasonlítása dr. Kovács Gyöngyvér, adjunktus 1 Webes információs rendszerek modellezése 2 Webalkalmazások modellvezérelt fejlesztése 3 A webes/virtuális/online közösségek fejlődése és értékteremtése 4 Online ajánlórendszerek, collaborative filtering 5 Ügyfélkapcsolat-menedzsment (crm) rendszerek elmélete és gyakorlati alkalmazása x cégnél 6 Crm adatbázis építése és felhasználása 7 A logisztikai folyamatok informatikai támogatása 8 A felhő -alapú (cloud computing) technológiák és módszerek alkalmazása azinformációmenedzsmentben 9 Adat-információ-tudás folyamatok menedzsmentje egy adott vállalatnál 10 Vállalatirányítási rendszerek és a döntéshozatal kapcsolata

8 dr. Molnár Judit, adjunktus A romániai egészségügyi reformelképzelések elemzése a Kornai rendszerparadigma 1 alapján. A romániai felsőoktatási reformelképzelések elemzése a Kornai rendszerparadigma 2 alapján. 3 A romániai villamosenergia-ipar hosszú távú fejlődési irányzatai. A gazdasági intézmények szerepe Románia hosszú távú növekedésében. 4 Az intézmények szerepe Románia teljesítményében között. Az oktatási rendszer által képzett munkaerő jellegének és a vállalati szektor munkaerőigényének összehasonlítása egy konkrét régióban vagy iparágban. 5 Secuiana Rt. kézdivásárhelyi konfekcióipari vállalat üzleti helyzete és válságkezelő 6 eszközei között Nemzetközi tőkeáramlás, működő-tőke a világgazdaságban: előnyök és hátrányok a 7 befogadó és küldő ország szempontjából Valamely romániai iparág vállalatai által alkalmazott válságkezelő eszközök 8 összehasonlítása. 9 A román migráció gazdasági hatásai Romániára rövid és hosszú távon 10 A külföldi közvetlen beruházások hatása a romániai foglalkoztatásra és a bérekre dr. Nagy Ágnes, docens 1 A bankszektori válság és a reálgazdasági válság közti összefüggések 2 A lakossági hitelek strukturális vizsgálata 3 A konvergencia kritériumok és a makrogazdasági egyensúlyok EU-s keretének vizsgálata Romániában 4 Az eurozóna krízis utáni időszakának vizsgálata 5 A kereskedelmi bankok aktív műveleteinek hatása a román bankszektorra 6 A kereskedelmi bankok passzív műveleteinek alakulása a gazdasági válság óta eltelt időszakban Romániában 7 A bázeli-tőkeegyezmény alakulása és hatása a bankszektorra 8 Inflációs célkövetés monetáris politika Romániában A nem performáns hitelek tényezőinek elemzése a romániai bankszektorban és a többi közel-kelet európai országban Kereskedelmi bankok mérlegelemeinek elemzése az elmúlt időszakban a krízis óta eltelt időszakban Egy termelő cég éves pénzügyi jelentésének könyvvizsgálati kockázatának és könyvvizsgálatának főbb elemei. 12 A könyvvizsgálat és ellenőrzés fontossága termelőcég esetében

9 dr. Nagy Bálint Zsolt, docens 1 Befektetési alapok teljesítménye, aktív és passzív portfóliókezelés 2 Nyílt és zártvégű befektetési alapok Romániában 3 A tőkepiaci árfolyamok egyensúlyi modelljének (CAPM) tesztelése 4 Portfóliók szisztematikus es nem szisztematikus kockázatának mérése 5 Kockáztatott érték (VaR) számítások portfóliók esetén 6 Pénzügyi viselkedéstan (behavioural finance) 7 Kockázati prémiumok alakulása különböző piacokon 8 Spekulatív buborékok 9 Az algoritmikus kereskedés hatásai 10 Jelentős tőzsdei összeomlások (krachok) összehasonlító vizsgálata 11 Tőzsdék versus tőzsdén kívüli (over the counter, OTC) piacok 12 Az újfajta elektronikus kereskedési platformok térnyerése 13 Elsődleges nyilvános kibocsátások (IPO) Romániában 14 Kötvénykibocsátás sajátosságai Romániában, külföldön 15 Fedezeti ügyletek (hedging) az árfolyamkockázat kezelésére 16 Opciós ügyletek a romániai piacon 17 Futures ügyletek a romániai piacon

10 dr. Pete István, docens Az általános forgalmi adó jellemzői, működése és számvitele Romániában vagy egy 1 konkrét vállalkozás példáján. 2 Import-export műveletek sajátosságai és könyvelése egy konkrét vállalkozás példáján Személyzettel szembeni elszámolások bemutatása és könyvelése egy konkrét vállalkozás 3 példáján 4 Turisztikai egységek működési, számviteli és adózási sajátosságai Az operatív és pénzügyi lízing ügyletek közötti hasonlóságok és különbségek és ezek 5 számviteli sajátosságai 6 Készletgazdálkodás, értékelés és könyvelés egy konkrét vállalkozás példáján Egy vállalkozás vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetének bemutatása a pénzügyi 7 kimutatások adatainak felhasználásával 8 Vállalkozások által fizetett járulékok, illetékek és adók számítás, könyvelés és elemzés 9 Vállalkozások tőkeszerkezetének értékelése, elemzése és számviteli sajátosságai 10 Az éves beszámoló összeállításának, elemzésének elméleti és gyakorlati kérdései Az eredmény számítása, könyvelése és elemzése elméleti lehetőségek és gyakorlati 11 bemutatások A beruházások mint a gazdasági tevékenység feltételei. Beruházások gazdálkodása, 12 értékelése, könyvelése és elemzése egy konkrét vállalkozásnál. 13 A vezetői számvitel alkalmazási területei Önköltségszámítási módszerek alkalmazása esettanulmány egy konkrét gazdálkodó 14 szervezetnél 15 Vállalati teljesítménymérés a vezetői számvitel információk felhasználásával

11 1 Rövid távú kapacitáselemzés dr. Petru Tünde Petra, adjunktus dr. Szász Levente, adjunktus 2 Kapacitások kialakítására vonatkozó hosszú távú döntések elemzése 3 Telephelyválasztás kérdései a vállalati gyakorlatban 4 Szűk keresztmetszet elemzés és termelősor kiegyensúlyozása 5 Erőforrások elrendezésének tervezése 6 Termelés-stratégiai döntések és hatásuk a vállalat pénzügyi helyzetére 7 Termékkínálat összetételének optimális kialakítása 8 Aggregált termeléstervezés eszközei a gyakorlatban 9 Anyagigény tervezés a gyakorlatban 10 Termelési feladatok ütemezése 11 Termelésirányítási informatikai rendszer bevezetése 12 Teljes körű minőségirányítás alkalmazása a termelésben 13 Statisztikai folyamatszabályozás: méréses szabályozókártyák alkalmazása 14 Statisztikai folyamatszabályozás: minősítéses szabályozókártyák alkalmazása 15 Hat szigma módszer alkalmazása 16 Sorbanállási rendszerek alkalmazása és teljesítményjavítás 17 A karcsúsított termelés alapelveinek gyakorlati alkalmazása 18 Termelési folyamatok tervezése és átfutási idők csökkentése 19 Karcsúsított termelés bevezetésének hatásai 20 Teljes körű minőségmenedzsment statisztikai eszközei 21 JIT vagy MRP rendszer? Pro és kontra dr. Săplăcan Zsuzsa, adjunktus 1 A kereslet kutatása egy termék/szolgáltatás piacán 2 Egy termék piacának szegmentálása 3 A kínálat és termékpolitika egy vállalatnál 4 A márka imázsát befolyásoló tényezők rendszere 5 Árpolitika valamely vállalatnál 6 Valamely vállalat értékesítési politikája 7 Többcsatornás értékesítési rendszer megszervezése Valamely termék iránti fogyasztói magatartás tanulmányozása különböző szegmentumok 8 szerint 9 A szolgáltatásmarketing-mix megtervezése egy vállalatnál 10 A szolgáltatások minőségi paraméterei és stratégiai vonatkozásuk 11 A vásárlási döntési folyamat tényezői valamely termék esetében 12 Ökotermékek iránti fogyasztói magatartás 13 Ökotermékek marketingje

12 drd. Seer László, egyetemi tanársegéd A közösségi média, mint kis- és középvállalkozások lehetséges 1 marketingkommunikációs csatornája Okostelefon-alkalmazások használatának vizsgálata középiskolásoknál és 2 egyetemistáknál 3 X webáruház / internetes szolgáltatás marketing terve 4 X vállalat kommunikációja az interneten 5 Erdélyi diákok internetes sajtótermékeket érintő fogyasztási preferenciái 6 Preferált vásárlói kommunikációs csatornák diákok és egyetemisták esetében 7 A marketing mix sajátosságai szoftverek esetében 8 Nyilt forráskódú szoftverek marketingje 9 Morális fejlettség és értékesítési módozatok összefüggései 10 Vallási intézmények marketingtevékenysége dr. Szász Levente, adjunktus Termelésmenedzsment, Értékteremtő Folyamatok Menedzsmentje, Szolgáltatásmenedzsment 1 Termelési/szolgáltatási kapacitások kialakítására vonatkozó vállalati döntések elemzése. Termelési (működési) stratégia döntéseinek elemzése egy termelő vagy szolgáltató 2 vállalatnál. Külső környezet üzleti stratégia termelési stratégia összefüggéseinek vizsgálata. A termelési/szolgáltatási rendszer fejlesztését célzó projektek elemzése és értékelése egy 3 vállalat stratégiai prioritásai mentén. 4 Termelés-stratégiai döntések és hatásuk egy vállalat pénzügyi helyzetére. 5 Aggregált termeléstervezés eszközei a vállalati gyakorlatban. Termelésirányítási informatikai rendszer bevezetése egy vállalatnál, valamint a várható 6 működési és pénzügyi hatások elemzése. 7 Anyagigény tervezési (MRP) rendszer alkalmazása egy vállalatnál. Sorbanállási rendszerek alkalmazása és teljesítményjavítás egy termelő vagy szolgáltató 8 vállalatnál. A Teljeskörű Minőségmenedzsment (TQM) elvek gyakorlati alkalmazása egy termelő 9 vagy szolgáltató vállalatnál. 10 Szolgáltatásminőség elemzése és fejlesztése egy szolgáltató vállalatnál. A statisztikai folyamatszabályozás eszközeinek gyakorlati alkalmazása termelő vagy 11 szolgáltató vállalatoknál. 12 CRM rendszer bevezetése a gyakorlatban, valamint a várható működési és pénzügyi

13 hatások elemzése. A szolgálatosodás folyamata, avagy a szolgáltatások nyújtásának térnyerése termelő 13 vállalatoknál. A szolgálatosodás stratégiai, működési és pénzügyi hatásainak elemzése egy vállalatnál. Logisztika Logisztikai (informatikai) rendszerek kiválasztásának és bevezetésének elemzése egy 1 vállalatnál. Logisztikai (informatikai) rendszerek hatása a vállalat működésére és pénzügyi 2 helyzetére. 3 Szállítási rendszerek és szállítási hálózatok optimalizálása. 4 Beszállítói kapcsolatmenedzsment elemzése és fejlesztése egy vállalatnál. 5 Raktározási rendszerek és raktározási hálózatok optimalizálása. Készletgazdálkodási modellek alkalmazása a vállalati gyakorlatban (determinisztikus - 6 sztochasztikus, egytermékes - többtermékes, kapacitáskorlátos, árdiszkontálásos stb. modellek).

AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK. Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre)

AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK. Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre) AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre) Közgazdasági, Pénzügyi és Menedzsment Tanszék: Detkiné Viola Erzsébet főiskolai docens 1. Digitális pénzügyek. Hagyományos

Részletesebben

Kereskedelmi Intézeti Tanszék szakdolgozat témái a BA Kereskedelem és marketing alapszakos közgazdász hallgatók számára TISZTEL HALLGATÓK!

Kereskedelmi Intézeti Tanszék szakdolgozat témái a BA Kereskedelem és marketing alapszakos közgazdász hallgatók számára TISZTEL HALLGATÓK! Kereskedelmi Intézeti Tanszék szakdolgozat témái a BA Kereskedelem és marketing alapszakos közgazdász hallgatók számára TISZTEL HALLGATÓK! Az idei tanévben, a lentebb olvasható témakörökbıl lehet szakdolgozat

Részletesebben

VIZSGAKÉRDÉSEK. Vállalatgazdaságtan I. 2006/2007. tanév 2. félév

VIZSGAKÉRDÉSEK. Vállalatgazdaságtan I. 2006/2007. tanév 2. félév VIZSGAKÉRDÉSEK Vállalatgazdaságtan I. 2006/2007. tanév 2. félév 1. előadás-blokk (2007. január 24.) + tananyag A VÁLLALAT, VÁLLALATI CÉLOK ÉS CÉLHIERARCHIÁK, ÉRINTETTEK (23-53. o.) Fogalmak: (szervezeti)

Részletesebben

2011. Tisztelt Hallgatók!

2011. Tisztelt Hallgatók! Tisztelt Hallgatók! Összeállítottunk önök számára egy fogalomlistát, amely tartalmazza Ckikán A (2008) Vállalatgazdaságtan tankönyv legfontosabb fogalmait, koncepcióit. E fogalomlista célja a fejezetek

Részletesebben

Tantárgy megnevezése, kódja. Pénzügyi- és banki ismeretek TANTÁRGYI TEMATIKÁK GVMPB11SLC. Dr Elek Erzsébet. Tantárgyfelelős oktató

Tantárgy megnevezése, kódja. Pénzügyi- és banki ismeretek TANTÁRGYI TEMATIKÁK GVMPB11SLC. Dr Elek Erzsébet. Tantárgyfelelős oktató TANTÁRGYI TEMATIKÁK Tantárgy megnevezése, Pénzügyi- és banki ismeretek GVMPB11SLC Dr Elek Erzsébet 10 óra előadás+15 óra gyakorlat +0 labor 5 Megfelelő pénzügyi szemlélet kialakításához szükséges alapfogalom

Részletesebben

Közgazdaság-tudományok Ştiinţe economice

Közgazdaság-tudományok Ştiinţe economice Közgazdaság-tudományok Ştiinţe economice Kibernetika, statisztika és gazdasági informatika Cibernetică, statistică şi informatică economică Három szak található ezen a területen: Gazdasági kibernetika

Részletesebben

HELYI TANTERV SZAKMACSOPORTOS ALAPOZÓ OKTATÁS. 9 12. évfolyam

HELYI TANTERV SZAKMACSOPORTOS ALAPOZÓ OKTATÁS. 9 12. évfolyam HELYI TANTERV SZAKMACSOPORTOS ALAPOZÓ OKTATÁS 9 12. évfolyam SZAKMACSOPORTOS ALAPOZÓ OKTATÁS 9. évfolyam Szakmacsoportos alapozó ismeretek Szakmacsoportos alapozó gyakorlatok Elmélet és gyakorlat 72 óra

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Üzleti kommunikáció, viselkedéskultúra, kommunikáció és gyakorlat Tantárgy kódja

TANTÁRGYLEÍRÁS. Üzleti kommunikáció, viselkedéskultúra, kommunikáció és gyakorlat Tantárgy kódja Üzleti kommunikáció, viselkedéskultúra, kommunikáció és gyakorlat LG1501 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (előadás+gyakorlat) 1+1 gyakorlati jegy Tantárgyfelelős neve, beosztása

Részletesebben

BGF Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg H-8900 Zalaegerszeg, Gasparich M. u.18/a. Telefon: (+36-92) 509-900 Fax: (+36-92) 509-930 www.pszfz.bgf.

BGF Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg H-8900 Zalaegerszeg, Gasparich M. u.18/a. Telefon: (+36-92) 509-900 Fax: (+36-92) 509-930 www.pszfz.bgf. 2011. évi szakdolgozatok (10709 10865) 157 db fájl/mappa (T48, K109) A titkos dolgozatokról csak bibliográfiai adatokat közlünk, ezek a dolgozatok nem kutathatók! A publikus jelzésű dolgozatok a feldolgozás

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM A vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 2005-06 Bankszakmával kapcsolatos feladatok A vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: A szakmai

Részletesebben

Háttértanulmány az "Oktatásügyi rendszer K+F+I rendszer elemzése és stratégai fejlesztése" c. kutatáshoz 2009.

Háttértanulmány az Oktatásügyi rendszer K+F+I rendszer elemzése és stratégai fejlesztése c. kutatáshoz 2009. AZ ÜZLETI TANÁCSADÁSI ÁGAZAT JELLEMZŐINEK ÉS INNOVÁCIÓS MODELLJÉNEK FELVÁZOLÁSA Háttértanulmány az "Oktatásügyi rendszer K+F+I rendszer elemzése és stratégai fejlesztése" c. kutatáshoz 2009. Szerzők: Dr.

Részletesebben

ÜZLETI SZAKÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK. Pénzügyi szakügyintéző

ÜZLETI SZAKÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK. Pénzügyi szakügyintéző ÜZLETI SZAKÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 55 343 01 2. A szakképesítés megnevezése: Üzleti szakügyintéző

Részletesebben

13. KARI TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA

13. KARI TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA DEBRECENI EGYETEM AGRÁR- ÉS GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYOK CENTRUMA GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI TANÁCS 13. KARI TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA REZÜMÉ KÖTET Debrecen, 2012.

Részletesebben

Az Alapszintű Közlekedési Gazdasági Mérnöki Szak és a Mesterszintű Közlekedési Gazdasági Szakmérnöki Szak képzési célkitűzése és tanterve

Az Alapszintű Közlekedési Gazdasági Mérnöki Szak és a Mesterszintű Közlekedési Gazdasági Szakmérnöki Szak képzési célkitűzése és tanterve BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar Közlekedésüzemi és Közlekedésgazdasági Tanszék Alapszintű Közlekedési Gazdasági Szakmérnöki Szak Mesterszintű Közlekedési

Részletesebben

V. ISTVÁN KATOLIKUS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS GIMNÁZIUM, ÁRPÁD-HÁZI SZENT MARGIT ÁLTALÁNOS ISKOLA SZAKMAI PROGRAM

V. ISTVÁN KATOLIKUS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS GIMNÁZIUM, ÁRPÁD-HÁZI SZENT MARGIT ÁLTALÁNOS ISKOLA SZAKMAI PROGRAM V. ISTVÁN KATOLIKUS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS GIMNÁZIUM, ÁRPÁD-HÁZI SZENT MARGIT ÁLTALÁNOS ISKOLA SZAKMAI PROGRAM A MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KARÁVAL kötött megállapodás alapján folytatott AIFSZ képzésben

Részletesebben

PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR ZALAEGERSZEGI INTÉZETE H-8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/A.

PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR ZALAEGERSZEGI INTÉZETE H-8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/A. PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR ZALAEGERSZEGI INTÉZETE H-8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/A. 2009. ÉVI SZAKDOLGOZATOK (10206 10412) 207 db fájl, ebből kutatható 155, titkos 52 A titkos dolgozatokról

Részletesebben

Gazdálkodási és menedzsment alapszak Tantárgyi programok

Gazdálkodási és menedzsment alapszak Tantárgyi programok A tantárgy neve: Gazdaságmatematika I-II-III. Heti óraszám: 2+1, 2+1, 2+1 Félév végi számonkérés típusa: Kollokvium (minden félévben) Kreditszám: 3, 3, 3 A tantárgy felelőse: Dr. habil Kászonyi László,

Részletesebben

Vállalati információs rendszerek

Vállalati információs rendszerek Vállalati információs rendszerek 1. előadás: Vállalat és információk Elekes Edit, 2015. elekes.edit@eng.unideb.hu Szakirodalom Dr. Sziray József Gaul Géza: Vállalati információs rendszerek I-II., Universitas-Győr

Részletesebben

Pannon Egyetem ELŐTERJESZTÉS. a Szenátus 2009. június 11-i ülésére. Az előterjesztés címe: PROJEKTMENEDZSMENT (FŐVÁLLALKOZÁS) SZAKÉRTŐ

Pannon Egyetem ELŐTERJESZTÉS. a Szenátus 2009. június 11-i ülésére. Az előterjesztés címe: PROJEKTMENEDZSMENT (FŐVÁLLALKOZÁS) SZAKÉRTŐ Pannon Egyetem ELŐTERJESZTÉS a Szenátus 2009. június 11-i ülésére Az előterjesztés címe: PROJEKTMENEDZSMENT (FŐVÁLLALKOZÁS) SZAKÉRTŐ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK INDÍTÁSA Képzési hely: Veszprém, Nagykanizsa

Részletesebben

A MODUL TANANYAGA EURÓPAI KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK MENEDZSMENTJE

A MODUL TANANYAGA EURÓPAI KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK MENEDZSMENTJE Erasmus Multilateral Projects Virtual campuses A projekt referenciaszáma: 134350-LLP-1-2007-1-HU-ERASMUS-EVC A projekt címe: Virtual campus for SMEs in a multicultural milieu ( SMEdigcamp ) Ez a kiadvány

Részletesebben

Tantárgyi program. 2010. szeptember 10. Dr. Nagy Lajos adjunktus

Tantárgyi program. 2010. szeptember 10. Dr. Nagy Lajos adjunktus Tantárgyi program 1. A tantárgy neve (csoportja): Kutatásmódszertan AVM_SLA006 2. A tantárgyfelelős neve, beosztása: Dr. Nagy Lajos adjunktus 3. Szakcsoport (szakirány) megnevezése: Számvitel MA I. Evfolyam

Részletesebben

2. Hasonlítsa össze a Kft-t és a Bt-t, mint vállalkozási formát! Melyiket, milyen esetben érdemes létrehozni?

2. Hasonlítsa össze a Kft-t és a Bt-t, mint vállalkozási formát! Melyiket, milyen esetben érdemes létrehozni? 1 Vállalkozási formák 1. Mi szükséges egy üzleti vállalkozás sikeréhez? Potenciális üzleti lehetőség Tőke (befektetés) Vállalkozói készség - vállalkozó Kockázatvállalás Reális üzleti terv 2. Hasonlítsa

Részletesebben

1. Az idegenforgalmi szakmenedzser képzés tantárgyleírásai

1. Az idegenforgalmi szakmenedzser képzés tantárgyleírásai 1. Az idegenforgalmi szakmenedzser képzés tantárgyleírásai A TANTÁRGY NEVE Gazdasági ismeretek A MODUL SZÁMA, NEVE: 2655-06 Ügyviteli és munkaerő-piaci ismeretek, álláskeresési technikák TANTÁRGYFELELŐS:

Részletesebben

1. Az idegenforgalmi szakmenedzser képzés tantárgyleírásai

1. Az idegenforgalmi szakmenedzser képzés tantárgyleírásai 1. Az idegenforgalmi szakmenedzser képzés tantárgyleírásai A TANTÁRGY NEVE Gazdasági ismeretek A MODUL SZÁMA, NEVE: 2655-06 Ügyviteli és munkaerő-piaci ismeretek, álláskeresési technikák TANTÁRGYFELELŐS:

Részletesebben

4 A befektetési társaságtok számviteli sajátosságai / Tóth Erzsébet, Győr, SZIF, 2000. 59 fol.: ill.

4 A befektetési társaságtok számviteli sajátosságai / Tóth Erzsébet, Győr, SZIF, 2000. 59 fol.: ill. 1 A banki hitelnyújtás folyamata egy kiválasztott vállalat példáján keresztül / Németh Szabina, [Győr], SZIF, [2000]. 56, [14] 2 A banki kamatkockázat kezelése / Nyers Roland, [Győr], SZIF, [2000]. 74,

Részletesebben

Rendészeti-gazdasági SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK TANTERVE

Rendészeti-gazdasági SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK TANTERVE NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar számú példány Ikt. Szám: Rendészeti-gazdasági SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK TANTERVE Érvényes: 2013/2014-es tanévtől felmenő rendszerben A tanterv kidolgozását

Részletesebben

LOGISZTIKA-KONTROLLING SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK

LOGISZTIKA-KONTROLLING SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK LOGISZTIKA-KONTROLLING SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK TARTALOMJEGYZÉK I. Adatlap 3 II. A szaklétesítési kérelem indoklása 4 Az új szak létrehozásának indoklása 4 1. A szakképzettség várható hasznosítási

Részletesebben

Gazdálkodó szervezetek működése, alrendszerek

Gazdálkodó szervezetek működése, alrendszerek A számítógépes támogatás öröm 2. Gazdálkodó szervezetek működése, alrendszerek vagy mégsem? De hát mit csináljak Veled? Információgazdálkodás A szervezet és az IT viszonya dr. Raffai Mária Ph.D. raffai@rs1.sze.hu

Részletesebben

Közgazdász Kutatók és Doktoranduszok II. Téli Konferenciája

Közgazdász Kutatók és Doktoranduszok II. Téli Konferenciája Elszigetelten nem lehet a tudományt művelni. A kollektivitás fontos eleme a tudományos tévedések feltárásának." Beck Mihály Közgazdász Kutatók és Doktoranduszok II. Téli Konferenciája Program és előadás-kivonatok

Részletesebben

GAZDASÁGI ISMERETEK A GAZDASÁGI ISMERETEK VIZSGA ÁLTALÁNOS CÉLJAI

GAZDASÁGI ISMERETEK A GAZDASÁGI ISMERETEK VIZSGA ÁLTALÁNOS CÉLJAI GAZDASÁGI ISMERETEK A GAZDASÁGI ISMERETEK VIZSGA ÁLTALÁNOS CÉLJAI A Gazdasági ismeretek tantárgy érettségi követelményeiben - mind középszinten, mind emelt szinten - két nagyon fontos elvárás fogalmazódik

Részletesebben