A MÁSODIK ESÉLY ISKOLÁJA. Molnár Máté kézirat. Kísérleti képzés az Első Magyar-Dán Termelő Iskola Alapítvány Szakiskolája

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A MÁSODIK ESÉLY ISKOLÁJA. Molnár Máté kézirat. Kísérleti képzés az Első Magyar-Dán Termelő Iskola Alapítvány Szakiskolája 2005-2007"

Átírás

1 A MÁSODIK ESÉLY ISKOLÁJA Molnár Máté kézirat Kísérleti képzés az Első Magyar-Dán Termelő Iskola Alapítvány Szakiskolája A képzés az OFA-EQUAL A/91 projekt részeként valósult meg 1

2 I. PROJEKT ELŐZMÉNYEI Az 1990-es társadalmi-gazdasági rendszerváltás, a piacgazdaság kiépítésével együtt járó munkanélküliség az ifjúsági korosztályok jelentős csoportjait érintette hátrányosan. Különösen nehéz helyzetbe kerültek azok a fiatalok, akik valamilyen okból az általános iskolát sem fejezték be, továbbá akik hiányos ismereteik, vagy szociális problémáik miatt a középfokú szakképző intézményekbe eleve be sem jutottak, illetve akik különböző okok miatt: tanulmányi elégtelenség, vagy magatartás zavarok stb. miatt onnét morzsolódtak le. Ezen fiatalok szakmai képzettség hiányában a munkaerőpiacon tartós foglalkoztatásra nem számíthatnak, ezért szükségszerűen a társadalom perifériájára szorulnak. Számuk viszont évről-évre nő, mivel az ifjúsági korosztályok 5-6%-a nem fejezi be a tankötelezettségi korban az alapiskoláit, a szakképző intézményekből lemorzsolódók aránya is %-os. A probléma oldására az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány, a PHARE és a munkaügyi szervek támogatásával programok indultak; tranzit, KID, Újra dolgozom stb, illetve olyan speciális intézmények jöttek létre, mint a termelőiskola. Ezek a programok bebizonyították, hogy a szükséges személyi-tárgyi-technikai feltételek biztosításával és a hagyományos iskolai képzéstől eltérő módszerekkel a programokba bekapcsolódott halmozottan hátrányos helyzetű, alulképzett, szakképzetlen emberek %-a szakképzettséghez juttatható és %-a sikerrel vihető vissza a munka világába. Az 1999-ben alakult Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület a tranzit- és termelőiskolai programok hazai elterjedését tűzte zászlajára. Az egyesület jelentős szerepet vállalt a projektmódszerek fejlesztésében, összegyűjtésében, és terjesztésében. Ennek birtokában adta be 2004-ben pályázatát az OFA-EQUAL felhívására: Második Esély címmel. Az Egyesület pályázatban konzorciumi partnereivel: Eszterházy Károly Tanárképző Főiskola Eger, Kisebbségkutató Intézet Budapest, Felnőttkutatási Intézet Budapest és az Első Magyar-Dán Termelő Iskola Alapítvány Zalaegerszeg arra vállalkozott, hogy kísérleti képzésekkel, kutatási programokkal, tanulmányok készítésével stb. megvizsgálja és kidolgozza a sikeres projektmódszerek iskolarendszerű szakképzésbe történő integrálásának lehetőségét. Az egyesület felkérte az Első Magyar 2

3 Dán Termelő Iskola Alapítványt, hogy a program részeként hozzon létre kísérleti szakiskolát, amelynek programjába építse be a tízéves tevékenysége során kikísérletezett és kipróbált sikeres projektmódszereket. II. AZ ALAPÍTÓ, FENNTARTÓ Az Első Magyar-Dán Termelő Iskola Alapítvány 1993-ban azzal a céllal jött létre, hogy Zala megyében élő döntően éves, többszörösen hátrányos helyzetű, szellemileg ép, de alulképzett, szakmával nem rendelkező munkanélküliek felzárkóztatását, szakképzését és átmeneti foglalkoztatását dán pedagógiai elvek alapján szervezze. Az alapítvány olyan felnőttképzési tevékenységet valósit meg immár 13 éve, amely integrálja a személyiségfejlesztést és életvitelt, az elméleti képzést és a gyakorlati termelőtevékenységet. Az alapítvány fő tevékenységi területei: 1. Alternatív munkaerőpiaci szolgáltatások: keretében az alábbi szolgáltatásokat nyújtja: a) Felzárkóztató képzések: Megalakulása óta folyamatosan szervez olyan felzárkóztató képzést, amely a résztvevők számára lehetőséget nyújt a szakmatanuláshoz nélkülözhetetlen közismereti alapok pótlására és fejlesztésére, továbbá a hiányzó alapiskolai végzettség megszerzésére. Ezeket a képzéseket Zalaegerszegen a termelőiskolában, illetve a célcsoport lakóhelyén valósította meg: Pacsatüttős, Szentpéterúr, Pusztamagyaród, Csapi, Zalabaksa, Becsvölgye. A képzések eredményességét jelzi, hogy 289 fő résztvevőből 261 fő fejezte be a kurzust és 183 fő általános iskolai végzettséggel nem rendelkező közül 171 fő szerezte meg a szakmatanuláshoz szükséges alapiskolai végzettséget. b) Szakmai betanító képzések: A szakmai betanító képzéseket a felzárkóztató képzések kiegészítéseként, illetve OKJ képzést megelőző alapozás céljából szervezte. Ezek közül a legjelentősebbek voltak a Küzdelem a munka világából való kirekesztődés ellen c. PHARE-ESZA, a Leonardo Horsemen illetve a HEFOP 1.1 ÉS HEFOP projektablak keretében lebonyolított képzések. Az alapítvány működése óta 166 fő részére indított ilyen jellegű képzést, akik közül 3

4 149 fő sikeresen befejezte a kurzust és 144 fő szerzett betanított szakmai bizonyítványt. c) Számítástechnikai képzés: Az alapítvány a HEFOP projekt ablak keretében indított először önálló számítástechnikai képzést. ( Az OKJ képzések többségében a résztvevők ugyancsak kapnak ilyen jellegű felkészítést) A 3 alapfokú számítástechnikai tanfolyamon 36 fő vett részt és 31 fő szerezte meg az alapfokú számítógép-kezelői bizonyítványt, akik közül ezt követően 21-en megszerezték az OKJ szintű végzettséget is. d) Munkaerő közvetítés: Ezt a tevékenységet döntően az alapítvány által lebonyolított projektekből kikerült hallgatók munkaerőpiacon történő elhelyezése érdekében végezzük. A projektszemélyzet széleskörű külső kapcsolatrendszere, továbbá az egyre bővülő módszertani felkészültsége révén az OKJ képzésből kikerültek %-át tudtuk bizonyítottan be-, illetve visszasegíteni a munka világába. 2. Integrált képzés és foglalkoztatás: Az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány és a Zala Megyei Munkaügyi Központ támogatásával 6 tranzitfoglalkozatási, HEFOP támogatással pedig 2, a PHARE CBC és Interreg támogatásával 4 integrált képzési-foglalkoztatási programot bonyolítottunk le eredményesen. Ezek a kísérleti projektek bebizonyították, hogy a többszörösen hátrányos helyzetű, fiatal munkanélküliek társadalmi és munkaerőpiaci integrációjához olyan komplex programokra van szükség, amely magába foglalja a foglalkoztatást, a képzést és a személyiségfejlesztést egyaránt. A projektek hozzájárultak ahhoz, hogy szakembereinknek célcsoporttal összefüggő módszertani ismeretei, továbbá gyakorlati készségei folyamatosan bővüljenek, megerősödjenek, és tovább fejlődjenek. A komplex program egyes elemei is folyamatosan bővültek és színvonalasabbá váltak, így: a felkutatás-toborzás; a kiválasztás és pályaorientáció; a lemorzsolódás megelőzése; a közismereti és szakmai felzárkóztatás; a személyiség és kulcsképesség fejlesztés; a pszicho-szociális támogatás; a szakmai elméleti és gyakorlati képzés; a munkaerőpiaci felkészítés; a résztvevők elhelyezése és utógondozása. 4

5 Az OKJ szakmai képzés eredményességét jelzi, hogy a 12 év alatt lebonyolított ilyen jellegű kurzusokon résztvevő 862 főből 809 fő fejezte be eredményesen a tanulmányait és 740 fő szerzett középfokú OKJ szakmai képesítést. 3. Szakmai tanácsadás és hálózati munka: Az OFA és az Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület megbízásából 2002-től vett részt Alapítványunk a Szakmai Támogató rendszer (EU-HÁLÓ, EU-HÁLÓ Partnerségek) munkájában ban az alapítvány adott otthont az SZTR Programirodának és 2007-ig az alapítvány látta el a Nyugat és Közép-Dunántúli régióban a módszertani központ feladatait: irányította és koordinálta a megyei tanácsadók munkáját, segítette a hálózati, munkában résztvevő civil szervezetek Európai Uniós pályázati felkészítését, továbbá biztosította a jelenleg is futó OFA- Mentor program területi koordinátorát. III. MÁSODIK ESÉLY ISKOLÁJA 1. Az Első Magyar-Dán Termelő Iskola Alapítvány Szakiskolája alapítása: Az Első Magyar Dán Termelő Iskola Alapítvány Szakiskolájának alapítását közel fél éves előkészítő munka előzte meg. Ennek során elkészült a szakiskola alapító okirata, valamint pedagógiai programja, amelybe beépítettük a korábbi sikeres projektelemeket így: - a közismereti és kommunikációs felzárkóztatásnak; - a lemorzsolódás megelőzésének; - a személyiség-és kulcsképesség fejlesztésnek; - a pszichoszociális és mentális támogatásnak; - a gyakorlat orientált szakmai képzésnek; - a munkaerőpiaci felkészítésnek és elhelyezésnek; - a hallgatók hat hónapos utógondozásának tennivalóit. A projekt előkészítése során nagy vitát váltott ki a szakemberek között a képzés irányának kiválasztása. Az alapítvány szakemberei a célcsoport tagjainak alulképzettségét és a tanulással szembeni fenntartásait, az önbizalom és kitartás gyengeségeit, az 5

6 elégtelen anyagi-szociális hátterét figyelembe véve, 1 éves időtartamú képzésben gondolkodtak, amelybe két ciklusban 60 főt kívántak bevonni. A konzorcium tagjai viszont a kétéves képzést támogatták, 30 fő részvételével. Végül a kétéves koncepció került be a programokba és az engedély-kérelmekbe, amelyek során két szakmában terveztünk képzést: tetőfedő, valamint dísznövény és zöldségtermesztő. Az előkészítő munka elhúzódása miatt Zala Megye Főjegyzője június 8-án hozta meg határozatát a szakiskola indíthatóságáról, amely június 27-én lett jogerős. 2. Célcsoport kiválasztása, beiskolázás: Hivatalosan a célcsoport beiskolázása ezt követően kezdődött el, a beiratkozásra augusztus végén került sor. A nyár folyamán 41 fő jelentkezett képzésekre, de a tanévnyitón csak 17 fő jelent meg. A kiválasztás korábbi években kialakult módszerét nem tudtuk egy az egyben alkalmazni, mivel hiányzott a képzést megelőző 1 hónapos beilleszkedési-pályaorientáció. Ezért a képzésben résztvevők létszáma csak a 11 évfolyam első félévének végére stabilizálódott 24 fővel. A félév folyamán lehetőséget adtunk az új jelentkezőknek és más oktatási intézményből érkezőknek a képzésbe különbözeti vizsgával történő bekapcsolódásra. A képzésben résztvevők számának alakulása Szakma Tetőfedő Dísznövényés zöldség termesztő Tanulók száma 11. évfolyam 12. évfolyam Sikeres 11. évf. Nyári Tanulók Javító javító befejezte kötelező száma vizsgára vizsgát gyakorlatot utalt sikeresen teljesítette tett Javító vizsgára utalt Sikeres javító vizsga 12. évf. befejezte Összesen

7 3. A célcsoport összetétele: A képzésben résztvevők összetétele olyan halmozott hátrányos helyzetet mutat, amelyet a résztvevők önmaguk erejéből képtelenek lettek volna leküzdeni. Szakiskolai hallgatók szociális megoszlása Hallgatók száma 25 fő. Nem szerinti megoszlás Életkor szerinti megoszlás Férfi 20 fő éves 1 fő Nő 5 fő éves 15 fő éves 9 fő Összesen 25 fő 25 fő Lakás és családi állapot jellemzői Utógondozói házban él 1 fő Hajléktalan szállón él 1 fő Albérletben él 1 fő Családban, rokonnal, nagyszülőkkel stb. él 22 fő Élettársi viszonyban él 4 fő Egyedül nevelő szülővel él 6 fő Munkanélküli szülővel él 5 fő Rossz anyagi körülmények között él 18 fő Rossz családi baráti környezet 7 fő Roma származásúnak vallja magát 7 fő Iskolai végzettség Előtanulmányok szerinti megoszlás Korábbi iskolai tanulmányok során Középfokú képzésből morzsolódott le Normál általános iskolát végzett Speciális általános iskolát végzett Nem jelentkezett középfokú képzésbe 13 fő Egyszer ismételt 6 fő 23 fő Kétszer ismételt 8 fő 2 fő Háromszor ismételt 3 fő 12 fő 7

8 Magatartászavar, deviancia Súlyos magatartászavarokkal küzd Rendőrségi ügye volt Drogambulánsi kezelésre járt Dohányzott Rendszeresen alkoholt fogyaszt Büntetés végrehajtási intézetben volt 22 fő 6 fő 3 fő 20 fő 20 fő 2 fő 4. Szakiskola személyi- tárgyi-technikai feltételeinek kialakítása: A szakiskola működéséhez szükséges tantermeket, szociális helyiségeket, irodahelyiséget, stb. az alapító Első Magyar- Dán Termelő Iskola Alapítvány biztosította a Zalaegerszeg Csácsi u alatti telephelyén. A program a szakiskola igazgatóján és szakmai vezetőjén túl 2 szociális munkás, 2 gyakorlati oktató, 1 adminisztrátor és 1 pénzügyi munkatárs foglalkoztatására adott lehetőséget. A szakmai elméleti képzést külső óraadók foglalkoztatásával biztosítottuk. Az alapítótól kapott eszközök mellett a program támogatásával újabb oktatáshoz szükséges gépek és eszközök kerültek beszerzésre, kerti traktor eke, fűnyíró, szárzúzó, tárcsa, utánfutó tartozékokkal, fűkasza, permetező, építési-csörlőberendezés és kézi kisgépek. Az alapító támogatásával sikerült megoldani a projekt költségvetés véglegesítésének, és a támogatási szerződés aláírásának elhúzódása, valamint az előleg folyósításának késedelme miatti finanszírozási gondokat. 5. Szakmai elméleti-gyakorlati képzés: A szakiskola pedagógiai programja tartalmazta az egyes szakmák kötelező óraszámait: Szakmacsoport Dísznövény és zöldségtermesztő Órák megnevezése 11. évfolyam 12. évfolyam óra óra Közismereti felzárkóztatás Szakmai elméleti tárgyak Idegen nyelv, informatika, gazdálkodási, vállalkozási és jogi ismeretek stb. Egyéb tantárgyak Szakmai gyakorlat Nyári kötelező gyakorlat ÖSSZESEN

9 Közismereti felzárkóztatás Szakmai elméleti tárgyak Idegen nyelv,informatika,gazdálkodási, Tetőfedő vállalkozási és jogi ismeretek stb. Egyéb tantárgyak Szakmai gyakorlat Nyári kötelező gyakorlat ÖSSZESEN ÉVFOLYAM ÖSSZESEN A kötelező órákon felül a kétéves képzés teljes időszakát végigkísérte a hallgatók egyéni szükségleteire épülő közismeretikommunikációs-és szakmai felzárkóztatása, valamint a személyiségés kulcsképességek fejlesztését szolgáló életviteli-és munkaerőpiaci felkészítés. Valamennyi hallgató szükségleteit figyelembe véve aktív, közreműködésükkel alakítottuk ki az egyéni képzési terveket, amelynek teljesülését havonta, az oktatók és hallgatók közösen értékelték, szükség szerint módosítva a célokat. A kötelező órákon felül tartott foglalkozások óraszámát és idő intervallumát az alábbi táblázat mutatja: A kötelező órákon felül tartott foglalkozások Megnevezés Óra Idő intervallum Közismereti felzárkóztatás Szakmai felzárkóztatás Kommunikáció és tanulási módszerek fejlesztése Komplex vizsgafelkészítő Osztályozó vizsgára felkészítés 152 Életviteli tréning, személyiség és 152 kulcsképesség fejlesztés Pót szakmai vizsgára felkészítés 583 Összesen: X V X V IX VI V VI VII VIII IX V IX X.15. 9

10 A befektetett többletmunka nyomán a tanulmányi tevékenység átlag feletti eredményt mutat. A 11. osztály követelményeit valamennyi hallgató teljesítette, a 12. évfolyam végén 2 tanuló kényszerült kettő, illetve három tárgyból javítóvizsgát tenni. A nyári felkészítés révén mindkettő eredményes vizsgát tett, így mind a 25 résztvevő befejezte tanulmányait, és szakmai vizsgát tehetett. Tanulmányi átlagok alakulása évfolyamonként 11. évfolyam Szakma Magatartás Szorgalom Szakmai Szakmai Javító vizsgára elmélet gyakorlat utalt tanuló Tetőfedő 3,53 3,54 3,29 4,3 0 Nyári kötelező ,3 - gyakorlat Dísznövény termesztő 4,27 4,18 3,55 4,73 0 Nyári kötelező ,83 - gyakorlat 12. évfolyam Szakma Magatartás Szorgalom Szakmai Szakmai Javító vizsgára elmélet gyakorlat utalt tanuló Tetőfedő 3,46 3,3 2,9 3,23 2 Dísznövény és zöldségtermesz tő 4,0 3,5 3,23 3, Pszicho-szociális és mentális tevékenység: A két év során a legnagyobb kihívást a hallgatók indokolatlan hiányzásának megakadályozása, a lemorzsolódás megelőzése jelentette. Ezt a célt szolgálta a program egészét végigkísérő felzárkóztatási és pszicho-szociális-mentális támogatás is. A hallgatókkal kötött képzési szerződésben a jogszabály által megengedett mértéknél alacsonyabb hiányzási limitet rögzítettünk. Az ezt meghaladó hiányzást a hallgatóknak szabadidejük terhére le kellett dolgozni. A tanulmányi ösztöndíj mértékét pedig a jelenléten túl a teljesítményhez, és a fegyelem betartásához igazítottuk. Ezen intézkedések eredményeként a hiányzás mértékét sikerült a tűréshatáron belül tartani. A hallgatókkal történő egyéni törődés és jó iskolai miliő megteremtésével a hiányzás mértéke a

11 évfolyamon felére, az igazolatlan hiányzás pedig harmadára csökkent. A projekt hallgatóinak összes hiányzása az összes órák %-ban 11. évfolyam 12. évfolyam Szakma Összes Összes Igazolatlan hiányzás hiányzás Igazolatlan Tetőfedő /8,83 %/ /76,76%/ /6.04%/ /27,8%/ Dísznövény és zöldségtermesztő 2625 /10,88%/ 2136 /81,37%/ 615 /4,57%/ 108 /17,56%/ Hallgatók hiányzásának megoszlása 11. évfolyam 12. évfolyam Igazolatlan Összes Igazolatlan Összes hiányzás hiányzás hiányzás hiányzás Szakma Elmélet Gyakorlat Elmélet Gyakorlat Elmélet Gyakorlat Elmélet Gyakorlat Tetőfedő Dísznövény-és zöldségtermesztő Összesen tanulóra jutó hiányzás órában 11. évfolyam 12. évfolyam Szakma Elmélet Gyakorlat Elmélet Összes hiányz ás Igazola tlan hiányz ás Összes hiányz ás Gyakorlat Igazola tlan hiányz ás Elmélet Gyakorlat Elmélet Gyakorlat Tetőfedő 77,1 61,8 57,9 48,6 35,5 34,2 8,3 11,1 Dísznövény-és zöldségtermesztő 75,5 99,5 61,6 80,8 29,5 21,8 7,5 1,5 11

12 A pozitív ráhatás mellett rendszeresen kellett élni a fegyelmezés és a felelősségre vonás eszközeivel is. A két év során, 19 tanuló esetében került sor fegyelmező megbeszélésre, amelynek során 33 esetben igazgatói figyelmeztetés, 15 esetben igazgatói megrovás büntetés kiszabására került sor. Tizenöt hallgatónál 30 esetben kényszerültünk a minőségi ösztöndíj pótlék felfüggesztésére, illetve csökkentésére. A felfüggesztett juttatásokat a hallgatók utólag megkaphatták, ha munkájukban és magatartásukban pozitív változás következett be. A hallgatók által elkövetett fegyelmi vétségek széles skálát mutatnak: igazolatlan hiányzás, oktató utasításának megtagadása, italozás, kábítógyógyszerfogyasztás, verekedés, társak zsarolása és fenyegetése, lopás, szándékos rongálás, gyújtogatás, stb. Ezen ügyek rendezésénél az eredeti állapot visszaállítására törekedtünk, de néhány esetben rendőrségi beavatkozásra is szükség volt. 7. Szakmai vizsgák tapasztalatai: A szorgalmi időszak végén 23 fő szerzett jogot a szakmai vizsga megkezdésére. A sikeres vizsgák érdekében május 7. - június 22. között komplex elméleti-gyakorlati vizsgafelkészítőt szerveztünk a hallgatók számára. A hallgatók megjelenése és aktivitása a várakozásokat felülmúlta: alig volt hiányzás és a munkáhoztanuláshoz való hozzáállás is példaértékű volt. Ez az öthetes tevékenység hozzájárult ahhoz, hogy a júniusi OKJ vizsgákon 22 főből 21 fő szerzett középfokú szakmai bizonyítványt. (Egy fő bűncselekmény miatt a felkészülés alatt Ausztriában letartóztatásra került) Az augusztusi tantárgyi javító vizsgán mindkét hallgató megszerezte a jogot a szakmai vizsga letételére. A szakoktatók munkaszerződésének a programiroda engedélyével történő meghosszabbításával a bizonyítványt nem szerzett hallgatók részére 6 hetes vizsgafelkészítést tartottunk. Ennek eredményeként 3 fő október hónapban OKJ szakmai bizonyítványt szerzett. Így végül a 25 főből 24 fő szerezte meg a középfokú szakmai végzettséget. 12

13 OKJ szakmai bizonyítványt szerzettek számának alakulása Szakma Hallgatók Az OKJ vizsgát OKJ bizonyítványt Hallgatók száma megkezdte szerzett %-k Tetőfedő ,3% Dísznövény-és zöldségtermesztő % Összesen % A hallgatóknak a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet Vizsgaközpontja által kijelölt független vizsgabizottság előtt kellet számot adni a tudásukról. A bizonyítványok minősítése kevésbé problémás célcsoporttal is állja az összehasonlítást. OKJ bizonyítványok minősítése Szakmai elmélet Szakmai gyakorlat Szakma Jeles Jó Közepes Elégséges Átlag Jeles Jó Közepes Elégséges Átlag Tetőfedő , ,75 Dísznövény-és zöldségtermesztő , ,75 Összesen , ,75 8. A végzett hallgatók munkába helyezése és utógondozása A szakmai képzés és az azt kiegészítő projektelemek elsősorban a személyiség és kulcsképesség fejlesztés, a munkaerőpiaci felkészítés a végső célt: a hallgatók társadalmi és munkaerőpiaci integrációját szolgálta. A kötelező tantárgyakon (gazdasági, jogi) túl a komplex vizsgafelkészítés időszakában 30 órás elhelyezkedési (álláskeresési) tréninget tartottunk a résztvevőknek. A szakmai vizsgákat megelőzően gyűjtöttük a foglakoztatási álláshelyeket, próbamunkára vittük a hallgatókat, foglalkoztatási ígérvényeket kértünk a potenciális munkaadóktól. A több éves ezirányú tapasztalat, valamint az alapítvány széleskörű kapcsolatrendszere nyomán a 22 fő szakmai vizsgázóból július 15-én 20 fő /80%/ munkába állt. 13

14 Ez a foglalkoztatási létszám a nyomon követés hatodik hónapjára, 21 főre /84%/ emelkedett, miközben 2 fő /8%/ dísznövény-és zöldségtermesztő nő szülés és veszélyeztetett terhesség miatt nem tudott elhelyezkedni. Időközben 1 fő /4%/ dísznövény-és zöldségtermesztő férfiről kiderült, hogy epilepsziás megbetegedése miatt ugyancsak nem kaphat munkát. Mindössze 1 fő /4%/ tetőfedőt nem sikerült munkába helyezni. Az elhelyezés és utógondozás eredményességét jól szolgálta a 2 fő gyakorlati oktató munkaviszonyának a nyomonkövetési időszakvégéig történő meghosszabbítása. A szociális munkásokkal közösen végzett utógondozói munka eredményeként 15 fő végig dolgozta a hat hónapot, 3 fő 5,5 hónapos, 1 fő 5 hónapos, 2 fő 3 hónapos,1 fő 1 hónapos munkaviszonyt szerzett. Az utógondozás lezárásakor munkában álló 21 főből 14 fő egy munkahelyen dolgozott, egyszer váltott munkahelyet 3 fő, háromszor váltott munkahelyet 1 fő. IV. Nemzetközi tapasztalatok: A program keretében lehetőség nyílott a szakiskola szakembereinek külföldi tapasztalat gyűjtésére. Ennek keretében tanulmányúton vettek részt Olaszországban, Franciaországban és Hollandiában, ahol a hátrányos helyzetű fiatalok képzésének és társadalmimunkaerőpiaci integrációjának segítését tanulmányozhatták. A szerzett tapasztalatok megerősítettek bennünket abban hogy: - a nálunknál fejlettebb uniós országokban is vannak hátrányos helyzetű csoportok, akik társadalmi segítése nélkülözhetetlen, - ezen csoportok társadalmi felemelése csak az egyének szükségleteire épülő komplex az egyén teljes személyiségét fejlesztő programokkal lehet eredményes - a legfontosabb tennivaló az egyének motiváltságának erősítése, hogy akarjon dogozni, illetve a munka világában való érvényesüléshez szükséges kulcsképességeknek a fejlesztése. A program végrehajtása során több alkalommal fogadtuk a hazai a hazai és külföldi érdeklődőket, a kísérleti szakiskola tapasztalatinkról több konferencián számoltunk be. 14

15 V. TANULSÁGOK, KÖVETKEZTETÉSEK, AJÁNLÁSOK 1. Az Első Magyar-Dán Termelő Iskola Alapítvány Szakiskolája által lebonyolított két éves képzési program ismét bizonyította a komplex programok létjogosultságát, azt hogy: 1.1 a többszörösen hátrányos helyzetű, alulképzett, tanulási nehézségekkel és magatartási zavarokkal küzdő, motiválatlan célcsoport szakmai képzése akkor eredményes, ha a hagyományos képzési elemeken (elméleti-gyakorlati képzés, nyári kötelező gyakorlat) kiegészülnek olyan projekt elemekkel és módszerekkel, mint: kiválasztás-pályaorientáció, pszicho-szociális-mentális támogatás és kulcsképesség fejlesztés, felzárkóztatás, munkaerőpiaci elhelyezés nyomon követés, utógondozás. 1.2 a célcsoport tagjai külső segítség nélkül egyedül nem képesek az őket körülvevő hátrányok leküzdésére. 2. Az egyes projektelemek adaptációjának tapasztalatai: 2.1.A foglalkoztatási- képzési komplex programok indítását 1 hónapos beilleszkedési-pályaorientáció előtte meg, amelynek során felmérésre kerültek a jelentkezők ismeretszintje, szakmai affinitása és kompetenciája, a korábbi kudarcok okai stb., illetve a résztvevők gyakorlatban is kipróbálhatták a választott szakmát, mielőtt létrejött volna a hallgatói jogviszony. A hagyományos szakiskolai képzésnél erre nincs lehetőség, mivel a beiratkozással létrejön a tanulói jogviszony. Ha az egyén később meggondolja magát már a lemorzsolódási mutatót növeli A célcsoport anyagi-szociális körülményeire, ismeretszintjére, motiváltságára és kitartóképességére figyelemmel a rövidebb időtartamú szakképzésre van igényük: mielőbb befejezni a képzést, hogy keresni tudjanak stb A második esély programokban résztvevők számára olyan nagyságrendű anyagi juttatásra van szükség, amely biztosítja a képzés alatti megélhetőségüket. Ellenkező esetben a megélhetési kényszer fekete munkavégzés ösztönöz és az indokolatlan hiányzás, lemorzsolódás veszélyét hordozza A második esély intézményen belüli szakmai képzés csak akkor lehet eredményes, ha: - a képzés maximum fős szakmai csoportokban történik, 15

16 - minden szakmai csoportban főállású szakoktató (mester) és szociális munkás felzárkóztató tanár tevékenykedik, - a szakmai elméleti tantárgyak egy részét a szakoktatók tartják, ezáltal erősödik a képzés gyakorlat orientált jellege, továbbá a résztvevők elméleti órákkal szembeni fenntartásai mérséklődnek, - a kötelező órák mellett a képzés egész időtartamát végig kíséri a közismereti-, kommunikációs- és szakmai, a hallgatók egyéni szükségleteire épülő felzárkóztatás; - A résztvevők, olyan munkaerőpiaci ismeretekhez jutnak, amely segíti elhelyezkedésüket és a munka világában való tartós megkapaszkodásukat A célcsoport motiváltságára, magatartászavaraira tekintettel olyan a képzési idő egészét végigkísérő személyiségfejlesztésre, mentális támogatásra van szükség, amely elősegíti a hallgatóknál a munka világában történő érvényesüléshez szükséges személyiségjegyek és kulcsképességek fejlesztését és megerősítését, a sikeres társadalmi beilleszkedéshez nélkülözhetetlen pozitív életvitel kialakítását A képzési időt követő elhelyezés és utógondozás a nyugateurópai uniós államokban is újdonságnak számít. A célcsoport felkészültségét, tapasztalatát, családi körülményeit, önállóságát figyelembe véve igényük van munkahelyi elhelyezkedésük segítésére, és életük 3-6 hónapos nyomon követésére, utógondozásukra. Ehhez viszont szükséges az utógondozó-szociális munkások, gyakorlati oktató-mesterek folyamatos jelenléte, akik segítik: - a családi és munkahelyi konfliktusok feloldását, - váratlan élethelyzetben jelentkező gondok mérséklését, megoldását, - a pozitív személyiség, életvitel és kulcsképességek megerősítését, - a szakmai jártasságuk és készségük további fejlesztését, - szükség esetén új munkahelyek keresését. 3. A második esély iskoláinak elterjesztéséhez szükség van: - a működést szabályozó jogszabályi háttér módosítására: beiratkozás, projektelemek beépítése a 16

17 tantervekbe stb. Elképzelhetőnek tartanánk, ha önálló jogi szabályozása lenne az ilyen intézményeknek - a képzés megszervezésében még nagyobb rugalmasság biztosítására: elméleti és gyakorlati órák aránya stb. - a normatív finanszírozásban a támogatásunk a reális szükséglethez történő igazítására, - a pedagógusképzésben és továbbképzésben a célcsoport képzéséhez, illetve személyiség fejlesztéséhez szükséges szakmai pedagógiai és módszertani felkészítés javítására. 17

KIÚT A HÁTRÁNYOS HELYZETBŐL Modell értékű program a Zalaegerszegi kistérségben

KIÚT A HÁTRÁNYOS HELYZETBŐL Modell értékű program a Zalaegerszegi kistérségben KIÚT A HÁTRÁNYOS HELYZETBŐL Modell értékű program a Zalaegerszegi kistérségben Molnár Máté programigazgató X. Országos Tranzitfoglalkoztatási Konferencia Debrecen, 2012. október 24. I. Előzmények Alapítási

Részletesebben

Az Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület tevékenységei a hátrányos helyzetű munkanélküliek munkaerőpiaci integrációja érdekében

Az Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület tevékenységei a hátrányos helyzetű munkanélküliek munkaerőpiaci integrációja érdekében Az Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület tevékenységei a hátrányos helyzetű munkanélküliek munkaerőpiaci integrációja érdekében Molnár Máté OTE elnök VIII. OTE Konferencia 28-29. Pilisborosjenő 2009.

Részletesebben

A TERMELŐISKOLAI MODELL mint a hátrányos helyzetű munkanélküli fiatalok munkaerő piaci re integrációjának KOMPLEX PROGRAMJA

A TERMELŐISKOLAI MODELL mint a hátrányos helyzetű munkanélküli fiatalok munkaerő piaci re integrációjának KOMPLEX PROGRAMJA A TERMELŐISKOLAI MODELL mint a hátrányos helyzetű munkanélküli fiatalok munkaerő piaci re integrációjának KOMPLEX PROGRAMJA MUTASS UTAT! Budapest, 2013. november 28. Alapítás: 1993 Cél: A Zala megyében

Részletesebben

József Attila Tagintézmény. Jó gyakorlat? Jó gyakorlatok? Jó gyakorlatok rendszere?

József Attila Tagintézmény. Jó gyakorlat? Jó gyakorlatok? Jó gyakorlatok rendszere? József Attila Tagintézmény Jó gyakorlat? Jó gyakorlatok? Jó gyakorlatok rendszere? Tanulónépesség jellemzői SNI tanulók nagy száma (51%) BTMN tanulók számának folyamatos növekedése (5%) Túlkorosság Többszörös

Részletesebben

EQUAL és "ÉRTÉKMŰHELY" 08-05-14 "ÉRTÉKMŰHELY" 1

EQUAL és ÉRTÉKMŰHELY 08-05-14 ÉRTÉKMŰHELY 1 EQUAL és "ÉRTÉKMŰHELY" 08-05-14 "ÉRTÉKMŰHELY" 1 Fő témáink EQUAL program bemutatása ÉRTÉKMŰHELY ismertetése 08-05-14 "ÉRTÉKMŰHELY" 2 Az EQUAL program háttere A Strukturális Alapokból támogatott közösségi

Részletesebben

kezelése" című központi program aktív és preventív intézkedésekkel segíti a fiatalok munkaerő-piaci beilleszkedését, a munkanélküliek és a munkaerő-pi

kezelése című központi program aktív és preventív intézkedésekkel segíti a fiatalok munkaerő-piaci beilleszkedését, a munkanélküliek és a munkaerő-pi 4470-4/2007. Szoc1 "s és `. : erium iszter Országgyűlés Hivatala Irományszara. ~C JI 9 3 Érkezett: 2007 FEM 15, 1 r Bernáth Ildikó országgyűlési képviselő asszony részére Fidesz-MPSZ Budapest Tisztelt

Részletesebben

Közösségi és civil együttműködések a hátrányos helyzet leküzdésében. Fogyatékos és megváltozott munkaképességű emberek munkaesély alternatívái.

Közösségi és civil együttműködések a hátrányos helyzet leküzdésében. Fogyatékos és megváltozott munkaképességű emberek munkaesély alternatívái. Közösségi és civil együttműködések a hátrányos helyzet leküzdésében. Fogyatékos és megváltozott munkaképességű emberek munkaesély alternatívái. Szalka Anita 2011. November 15. 2011.12.02. 1 A közösségi

Részletesebben

TÁMOP-1.4.3-12/1/-2012-0027 KÉPZETT FIATALOK PÜSPÖKLADÁNY VÁROS FEJLŐDÉSÉÉRT

TÁMOP-1.4.3-12/1/-2012-0027 KÉPZETT FIATALOK PÜSPÖKLADÁNY VÁROS FEJLŐDÉSÉÉRT TÁMOP-1.4.3-12/1/-2012-0027 KÉPZETT FIATALOK PÜSPÖKLADÁNY VÁROS FEJLŐDÉSÉÉRT A TÁMOGATÁS RÉSZCÉLJA A TÁMOP 1.4.3 pályázati kiírás keretében olyan kezdeményezéseket támogattak amelyek innovatív megoldásokkal

Részletesebben

I. Termelőiskola célcsoportja

I. Termelőiskola célcsoportja I. Termelőiskola célcsoportja 1. Termelőiskola mint a hátrányos helyzetűek második esélyt adó intézménye: A termelőiskola egy új oktatási modellt képvisel, amely integrálja a személyiségfejlesztést és

Részletesebben

Pályázatok - lehetőségek

Pályázatok - lehetőségek Pályázatok - lehetőségek Véleményezésre kiadott pályázatok TÁMOP 1.4.3-11/1 Innovatív, kísérleti foglalkoztatási programok támogatása Célja: A pályázati kiírás célja az, hogy az innovatív kezdeményezések,

Részletesebben

A munkaerőpiaci helyzet Magyarországon

A munkaerőpiaci helyzet Magyarországon A munkaerő-piac és a felnőttképzési programok Dr. Benkei-Kovács Balázs Phd egyetemi adjunktus ELTE PPK A munkaerőpiaci helyzet Magyarországon Év Foglalkoztatottak Munkanélküliek Gazdaságilag aktívak Gazdaságilag

Részletesebben

TÁMOP-1.4.1-11/1-2012-0019

TÁMOP-1.4.1-11/1-2012-0019 Társadalmi Megújulás Operatív Program Közösségi feladatokhoz kapcsolódó munkaerő-piaci programok támogatása című pályázati felhívásához a konvergencia régiók területén Kódszám: TÁMOP-1.4.1-11/1 Hátrányos

Részletesebben

Kérdőív - 50 év feletti álláskeresők munkaerő piaci helyzete Európában

Kérdőív - 50 év feletti álláskeresők munkaerő piaci helyzete Európában Kérdőív - 50 év feletti álláskeresők munkaerő piaci helyzete Európában 50 év feletti álláskeresők körében végzett kérdőív alapú felmérés, a Sikerünk kulcsa a tapasztalat ( EOS) című EU-projekt részeként

Részletesebben

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 Hátrányos helyzetű fiatalok munkaerő-piaci integrációjában szerzett svájci és magyar tapasztalatok felhasználása egy közös módszertan kidolgozásához c. projekt bemutatása

Részletesebben

2008. évi közhasznúsági jelentés

2008. évi közhasznúsági jelentés Borsodi Tranzit Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. 2008. évi közhasznúsági jelentés Ózd, 2009. május 19.. Dr. Török Béla ügyvezető PÁLYÁZATI TÁMOGATÁSÚ KOMPLEX MUNKAERŐPIACI PROGRAMOK 1. Borsod-Gömör-Abaúj

Részletesebben

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 Hátrányos helyzetű fiatalok munkaerő-piaci integrációjában szerzett svájci és magyar tapasztalatok felhasználása egy közös módszertan kidolgozásához c. projekt bemutatása

Részletesebben

2006 CÉL Összesen 66,0 64, ,3 57,0 58,7 Nők 58,4 57, ,1 51,8 53, ,3 43, ,6 33,3 34,8

2006 CÉL Összesen 66,0 64, ,3 57,0 58,7 Nők 58,4 57, ,1 51,8 53, ,3 43, ,6 33,3 34,8 A képzés, mint a foglalkoztathatóság növelésének eszköze Sumné Galambos Mária 2008. március 4. Foglalkoztatottak aránya, célok EU átlag Magyarország 2006 CÉL CÉL CÉL 2006 EU-15 EU-25 2010 2008 2010 Összesen

Részletesebben

Borsodi Tranzit Foglalkoztatási Kht.

Borsodi Tranzit Foglalkoztatási Kht. Borsodi Tranzit Foglalkoztatási Kht. 2006. évi Közhasznúsági Jelentés Ózd, 2007. május 17.. Dr. Török Béla ügyvezető PÁLYÁZATI TÁMOGATÁSÚ KOMPLEX MUNKAERŐPIACI PROGRAMOK 1. Borsod-Gömör-Abaúj Újra Dolgozom+

Részletesebben

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz 1. sz. melléklet Orientáló mátrix a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz Kistérség Projekt címe Összeg (mft) Baktalórántháza Játszva, tanulva, sportolva a társadalom hasznos tagjává válni Leírás

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében december december. már jan. feb.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében december december. már jan. feb. Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2011. DECEMBER 2011. december 20-án a Tolna megyei munkaügyi kirendeltségek nyilvántartásában 13.706 álláskereső szerepelt, amely

Részletesebben

VÁLTS jegyet az életbe! program

VÁLTS jegyet az életbe! program VÁLTS jegyet az életbe! program - Budapest, 2013. november 28. - Program célja Vas megyében hatékony megoldásokkal segíteni a hátrányos helyzetű 16-24 éves munkanélküli fiatalok foglalkoztatását, akinek

Részletesebben

A Köznevelési HÍD program bevezetésének tapasztalatai. A Bencs László Szakiskola és Általános Iskolában

A Köznevelési HÍD program bevezetésének tapasztalatai. A Bencs László Szakiskola és Általános Iskolában A Köznevelési HÍD program bevezetésének tapasztalatai A Bencs László Szakiskola és Általános Iskolában A HÍD programok bevezetésének célja, előzménye Az EU 2020 szerinti irányelveknek megfelelően a korai

Részletesebben

CIVIL MUNKAKÖZVETÍTŐ IRODA

CIVIL MUNKAKÖZVETÍTŐ IRODA CIVIL MUNKAKÖZVETÍTŐ IRODA KÖZÖSEN A MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŰEKÉRT BEFOGADÓ MUNKAHELYEK, BEFOGADÓ ÖNKORMÁNYZATOK című, TÁMOP 2.4.2/B-09/2-2009-0002 sz. azonosító számú program BEMUTATÁSA A projekt az

Részletesebben

A pályaorientáció és a pályatanácsadás a Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának gyakorlatában Szeged, 2014. március 14.

A pályaorientáció és a pályatanácsadás a Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának gyakorlatában Szeged, 2014. március 14. A pályaorientáció és a pályatanácsadás a Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának gyakorlatában Szeged, 2014. március 14. Előadó: Nyemcsok Lászlóné, tanácsadó Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében május május. máj. márc

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében május május. máj. márc Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2012. MÁJUS 2012. május 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 13.296 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

Készítette:Fürjes-Gáborné Csépányi Ágnes igazgató tanügyigazgatási-szakértő

Készítette:Fürjes-Gáborné Csépányi Ágnes igazgató tanügyigazgatási-szakértő A lelkesedés nagyon fontos a siker elérése érdekében, lelkesedni pedig csak olyan dolog iránt tud az ember, amit szeret is. Amikor hivatást választunk érdemes tehát figyelembe venni az érdeklődési területeinket,

Részletesebben

Foglalkoztatási lehetőségek megteremtése közösségi feladatok ellátása során.

Foglalkoztatási lehetőségek megteremtése közösségi feladatok ellátása során. FIATALOK FEHÉRVÁRÉRT - PÁLYAKEZDŐ MUNKANÉLKÜLIEK BEVONÁSA KÖZÖSSÉGI FELADATOK ELLÁTÁSÁBA PROJEKT BEMUTATÁSA MACZUCZÁNÉ FENYVESI VIKTÓRIA, PROJEKTVEZETŐ A TAMOP 1.4.1.-11/1 konstrukció célja Példák: A foglalkoztatási

Részletesebben

A közoktatási és szakképzési feladatok a közfoglalkoztatás tükrében. Dr. Köpeczi-Bócz Tamás Türr István Képző és Kutató Intézet

A közoktatási és szakképzési feladatok a közfoglalkoztatás tükrében. Dr. Köpeczi-Bócz Tamás Türr István Képző és Kutató Intézet A közoktatási és szakképzési feladatok a közfoglalkoztatás tükrében Dr. Köpeczi-Bócz Tamás Türr István Képző és Kutató Intézet A TKKI szakmai feladatai a 3/2011. KIM rendelet hátrányos helyzetűek képzettségének,

Részletesebben

HEFOP/2.3.2. Fejlesztésközpontú alternatív munkaerő-piaci szolgáltatások. Monitoring info-nap 2006. Május 24.

HEFOP/2.3.2. Fejlesztésközpontú alternatív munkaerő-piaci szolgáltatások. Monitoring info-nap 2006. Május 24. HEFOP/2.3.2. Fejlesztésközpontú alternatív munkaerő-piaci szolgáltatások Monitoring info-nap 2006. Május 24. A program szakmai háttere A hátránykezelés új irányai, eszközei Európában Beilleszkedés helyett

Részletesebben

Pályázat. Második esély típusú programok megvalósítása az Apáczai Oktatási Centrumban (TÁMOP-

Pályázat. Második esély típusú programok megvalósítása az Apáczai Oktatási Centrumban (TÁMOP- Második esély program TÁMOP-3.3.9 D-12-2012-0008 Pályázat Második esély típusú programok megvalósítása az Apáczai Oktatási Centrumban (TÁMOP- 3.3.9.D-12-2012-0008) Pályázat adatai Pályázat száma TÁMOP-3.3.9.D-12-2012-0008

Részletesebben

TÁMOP-1.4.3-12/1-2012-0027 KÉPZETT FIATALOK PÜSPÖKLADÁNY VÁROS FEJLŐDÉSÉÉRT

TÁMOP-1.4.3-12/1-2012-0027 KÉPZETT FIATALOK PÜSPÖKLADÁNY VÁROS FEJLŐDÉSÉÉRT TÁMOP-1.4.3-12/1-2012-0027 KÉPZETT FIATALOK PÜSPÖKLADÁNY VÁROS FEJLŐDÉSÉÉRT A PARTNEREK TOVÁBBI SZAKMAI PARTNEREK Budapest Esély Nonprofit Kft., 4. Dimenzió Közhasznú Alapítvány ZSZI PLUSZ Oktatási Kereskedelmi

Részletesebben

FELNŐTTKÉPZÉSI SZERZŐDÉS

FELNŐTTKÉPZÉSI SZERZŐDÉS FELNŐTTKÉPZÉSI SZERZŐDÉS Tanfolyam nyilvántartási száma: amely létrejött a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 13..-a alapján egyrészről a Magyar Gyula Kertészeti Szakképző Iskola (1106 Budapest,

Részletesebben

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Arany János Programokról 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Az Arany János Programokról Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Nemzeti Tehetségfejlesztési

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében november november

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében november november Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2011. NOVEMBER 2011. november 20-án a Tolna megyei munkaügyi kirendeltségek nyilvántartásában 12 842 álláskereső szerepelt, amely

Részletesebben

OTE törekvései a tranzitfoglalkoztatási modell hazai elterjesztésében és a hálózati munkában

OTE törekvései a tranzitfoglalkoztatási modell hazai elterjesztésében és a hálózati munkában OTE törekvései a tranzitfoglalkoztatási modell hazai elterjesztésében és a hálózati munkában Molnár Máté elnök 1996: OFA elindítja kísérleti foglalkoztatási képzési programjait. 1998: OFA tranzit pályázat

Részletesebben

TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület projektjének eredményei

TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület projektjének eredményei TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület projektjének eredményei Társadalmi Megújulás Operatív Program Első lépés alacsony foglalkoztatási eséllyel rendelkezők képessé tevő és

Részletesebben

TÜRR ISTVÁN KÉPZŐ ÉS KUTATÓ INTÉZET 2011-07- 01

TÜRR ISTVÁN KÉPZŐ ÉS KUTATÓ INTÉZET 2011-07- 01 TÜRR ISTVÁN KÉPZŐ ÉS KUTATÓ INTÉZET 2011-07- 01 1 SZAKFELADATAINK 10 Területi Igazgatóságot tömörítő, országos állami felnőttképzési és kutatás-módszertani intézmény. Elsődleges célja a hátrányos helyzetű

Részletesebben

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény. Dr. Varga Andrea 2012. 03. 22.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény. Dr. Varga Andrea 2012. 03. 22. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény Dr. Varga Andrea 2012. 03. 22. HATÁLYBA LÉPÉS: - 2012. 09. 01. - 2013. 01. 01. - 2013. 09. 01. -2014. 09. 01. 2016. 01. 01. TANKÖTELEZETTSÉG az óvoda 3

Részletesebben

A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása. 2013. november 27.

A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása. 2013. november 27. A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása 2013. november 27. 1. Keretek - ORÖ megállapodás, Nemzeti Társadalmi Felzárkózási stratégia 2. Keretek - EU 2007-2013 - EU 2020,

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM...

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM I. BEVEZETŐ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM II. NEVELÉSI PROGRAM... HIBA! A KÖNYVJELZŐ

Részletesebben

Életreval(l)ó Hajdúhadházi térségben élő hátrányos helyzetű, inaktív nők komplex önálló életvitelre való felkészítése TÁMOP-5.3.

Életreval(l)ó Hajdúhadházi térségben élő hátrányos helyzetű, inaktív nők komplex önálló életvitelre való felkészítése TÁMOP-5.3. Életreval(l)ó Hajdúhadházi térségben élő hátrányos helyzetű, inaktív nők komplex önálló életvitelre való felkészítése TÁMOP-5.3.1-C-09/2-2010-0102 PÁLYÁZÓ: Segítők Innovatív Közössége Közhasznú Egyesület

Részletesebben

Munkáltatói igények, foglalkoztatási stratégiák, együttműködések

Munkáltatói igények, foglalkoztatási stratégiák, együttműködések A foglalkoztatás fejlesztés helyzete, céljai Szabolcs- Szatmár-Bereg megyében Munkáltatói igények, foglalkoztatási stratégiák, együttműködések Kisvárda, 2017. január 23. Dr. Papp Csaba megyei jegyző Szabolcs-Szatmár-Bereg

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2006

Közhasznúsági jelentés 2006 Közhasznúsági jelentés 2006 A szervezet megnevezése: Pressley Ridge Magyarország Alapítvány A szervezet címe: 1142 Budapest, Alsóőr u. 9/b. A szervezet adószáma: 18190931-1-42 Számviteli beszámoló 2006.

Részletesebben

Dr. Fodor Imréné PRKK igazgató

Dr. Fodor Imréné PRKK igazgató Az élethosszig tartó tanulás megalapozása: a regionális képző központok közreműködése a foglalkoztatási rehabilitációban Az oktatás a jövőről való gondoskodás Arisztotelész Dr. Fodor Imréné PRKK igazgató

Részletesebben

KIP SZAKMAI NAP BALMAZÚJVÁROS

KIP SZAKMAI NAP BALMAZÚJVÁROS KIP SZAKMAI NAP BALMAZÚJVÁROS 2014.12.03 "Akárhova fordulunk, azt látjuk, hogy óriási túltermelésünk van művelt emberekben. Ha azonban egy szakmára embert keresünk, ilyen felett nem rendelkezünk. Tagadhatatlanul

Részletesebben

Az iskolai rendszeren kívüli rendőr szakképzésben való részvétel feltételei

Az iskolai rendszeren kívüli rendőr szakképzésben való részvétel feltételei Az iskolai rendszeren kívüli rendőr szakképzés célja Az iskolarendszeren kívüli rendőr szakképzés célja, hogy a rendőrség középfokú szakképesítéshez kötött beosztásaiba előírt szakképzettség megszerzését

Részletesebben

Tárgy: Tájékoztató a munkaerőpiaci esélynövelés programjának 2006. évi megvalósulásáról a megyei fenntartású közoktatási intézményekben.

Tárgy: Tájékoztató a munkaerőpiaci esélynövelés programjának 2006. évi megvalósulásáról a megyei fenntartású közoktatási intézményekben. Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottságának Elnöke Szám. 125/2007. Előterjesztés a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Művelődési, Kisebbségi,

Részletesebben

A TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ

A TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ A TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONTOK JOGI ÉS SZAKMAI KÖRNYEZETE, AKTUALITÁSOK Hajdu Sándor A SZAKKÉPZÉS GYENGESÉGEI A szakképzési rendszer elaprózottsága. A képzés munkaerő-piaci igényekhez való alkalmazkodása,

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében április április. júli. márc. febr. júni. ápr.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében április április. júli. márc. febr. júni. ápr. 1 Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2015. ÁPRILIS 2015. április 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 10.137 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

- 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ Sátoraljaújhelyi Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ. a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról

- 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ Sátoraljaújhelyi Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ. a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról - 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ i Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról, 2006. május 31. Napjaink gyorsan változó világában a munkahely megszerzése

Részletesebben

HELYI FOGLALKOZTATÁS- FEJLESZTÉS

HELYI FOGLALKOZTATÁS- FEJLESZTÉS Társadalmi Innovációk generálása Borsod-Abaúj-Zemplén megyében TÁMOP-4.2.1.D-15/1/KONV-2015-0009 HELYI FOGLALKOZTATÁS- FEJLESZTÉS Helyi foglalkoztatást erősítő (aktív) foglalkoztatáspolitikai eszközök

Részletesebben

Köznevelési Hídprogramok A híd-osztályok működésének feltételei. Szeged, 2014. március 13.

Köznevelési Hídprogramok A híd-osztályok működésének feltételei. Szeged, 2014. március 13. Köznevelési Hídprogramok A híd-osztályok működésének feltételei Szeged, 2014. március 13. A Nemzeti köznevelésről szóló törvény egyik jelentős újításának tekinthetők a 2013 szeptemberétől indítható Köznevelési

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2011/2012. tanév A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet és a 32/2008 (XI. 24.) OKM rendelet alapján

Különös közzétételi lista 2011/2012. tanév A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet és a 32/2008 (XI. 24.) OKM rendelet alapján Különös közzétételi lista 2011/2012. tanév A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet és a 32/2008 (XI. 24.) OKM rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv

Részletesebben

A szakképzés átalakítása

A szakképzés átalakítása A szakképzés átalakítása Kihívások és válaszok Dr. Czomba Sándor foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkár Nemzetgazdasági Minisztérium Kihívások 2 A munkaerőpiac Foglalkoztatottság Foglalkoztatási

Részletesebben

QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból

QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból Piacsek László Zoltán szakképzési tanácsadó Iparkamara A kamara feladatai, szerepe a szakképzésben 1. Gyakorlati képzőhelyek

Részletesebben

A TISZK-ek feladatvállalása és gyakorlata a középiskolai tanulók hátránykezelésében

A TISZK-ek feladatvállalása és gyakorlata a középiskolai tanulók hátránykezelésében Tolna Megyei Önkormányzat Szent László Szakképző Iskolája és Kollégiuma (TISZK) A TISZK-ek feladatvállalása és gyakorlata a középiskolai tanulók hátránykezelésében VIII. OTK, 2009. május 29 Hátrányok eredete,

Részletesebben

Székesfehérvári Szakképzési Centrum FELNŐTTOKTATÁS

Székesfehérvári Szakképzési Centrum FELNŐTTOKTATÁS Székesfehérvári Szakképzési Centrum FELNŐTTOKTATÁS Tudnivalók: DIÁKOKNAK A felnőttoktatásra vonatkozó külön rendelkezések Ha a tanuló a nyolc évfolyamos általános iskola elvégzése esetén 17., gimnázium

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében január január. okt jan. ápr.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében január január. okt jan. ápr. Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2013. JANUÁR 2013. január 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 15.851 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

A szakképz lat rben. Hajdúszoboszl. szoboszló,2007.december 14

A szakképz lat rben. Hajdúszoboszl. szoboszló,2007.december 14 A szakképz pzés és s felnőttk ttképzés s hatása a foglalkoztatásra, az Állami Foglalkoztatási Szolgálat lat új j szerepkörben rben Hajdúszoboszl szoboszló,2007.december 14 1 A képzés és foglalkoztatás

Részletesebben

Adatlap a felnőttképzésről 2012.

Adatlap a felnőttképzésről 2012. Az adatszolgáltatás a 243/2011. (XI. 22.) Kormányrendelet alapján kötelező! Nyilvántartási szám:1665 Adatszolgáltatók: a felnőttképzést folytató intézmények. Az adatszolgáltatás statisztikai célokra történik.

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista A 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 10. fejezete előírja az oktatási intézményeknek, hogy mely adatokat kell közérdekűnek tekinteni és közzétételi listában megjeleníteni. 1.

Részletesebben

GINOP Gyakornoki program - támogató szolgáltatások. ismertető

GINOP Gyakornoki program - támogató szolgáltatások. ismertető GINOP-5.2.5-16 Gyakornoki program - támogató szolgáltatások ismertető A GINOP-5.2.5-16 Gyakornoki program - támogató szolgáltatások projekt A projekt célja: A GINOP 5.2.4-16 Gyakornoki program pályakezdők

Részletesebben

Felnőttképzési tájékoztató

Felnőttképzési tájékoztató Felnőttképzési nyilvántartási szám: 00373-2010 Felnőttképzési tájékoztató Jász-Nagykun-Szolnok Felnőttképzési programjai és szolgáltatásai 2012. 1 Bemutatkozás A Jász-Nagykun-Szolnok t (a továbbiakban

Részletesebben

Az iskolarendszerű felnőttoktatás kerettantervei

Az iskolarendszerű felnőttoktatás kerettantervei Az iskolarendszerű felnőttoktatás kerettantervei Singer Péter Hajdúszoboszló, 2013. 10. 09. Történeti visszatekintés Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet 2001-ben 4 iskolafokozatra készültek kerettantervek:

Részletesebben

Az iskolában folyó felnőttoktatás

Az iskolában folyó felnőttoktatás Az iskolában folyó felnőttoktatás Munkarend A 2015/2016-os tanévben esti és levelező munkarendben kezdjük meg a felnőttoktatási tevékenységünket. Egy tanévben 36, - végzős okon 32 - tanítási héttel számolunk.

Részletesebben

Tagintézmény megnevezése: Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola Pálfy- Vízügyi Tagintézmény. Különös Közzétételi Lista Szakközépiskola

Tagintézmény megnevezése: Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola Pálfy- Vízügyi Tagintézmény. Különös Közzétételi Lista Szakközépiskola Tagintézmény megnevezése: Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola Pálfy- Vízügyi Tagintézmény Különös Közzétételi Lista Szakközépiskola 11. A betöltött munkakörök alapján a pedagógusok iskolai végzettsége

Részletesebben

EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ. Inklúzió

EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ. Inklúzió EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ = Inklúzió Integráció (együttnevelés) Inklúzió I-I-I Innováció A saját pedagógiai gyakorlatunk optimalizálására irányuló folyamat Integráció Inklúzió Az integrációval be kívánják

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program Tranzitfoglalkoztatás az építőiparban TÁMOP-1.4.6-13/1

Társadalmi Megújulás Operatív Program Tranzitfoglalkoztatás az építőiparban TÁMOP-1.4.6-13/1 Pályázat célja Társadalmi Megújulás Operatív Program Tranzitfoglalkoztatás az építőiparban TÁMOP-1.4.6-13/1 A munkanélküliek, álláskeresők csoportjaiban javarészt szakképzettséget nem szerzett vagy elavult

Részletesebben

KE éss Etnikai Kisebbségek Érdekeit KépviselK

KE éss Etnikai Kisebbségek Érdekeit KépviselK CEKÉKE KE Cigányok éss Etnikai Kisebbségek Érdekeit KépviselK pviselőegyesület HEFOP/2004/2.3.1.-1. ȞHátr trányos helyzetűemberek emberek alternatív v munkaerő- piaci képzk pzése éss foglalkoztatása ˇ

Részletesebben

Pályázati támogatások

Pályázati támogatások Pályázati támogatások 2011. 2010. 2008. 2007. Időtartam2011. 06. 01. -2011. 10. 31. Eredmény: pedagógiai fejlesztés, családterápia biztosítása; működési kiadásokhoz hozzájárulás Támogatás mértéke: 103.000

Részletesebben

Javaslat támogatási kérelem benyújtására az EFOP kódszámú, Integrált térségi gyermekprogramok című felhívásra Ózd, június 24.

Javaslat támogatási kérelem benyújtására az EFOP kódszámú, Integrált térségi gyermekprogramok című felhívásra Ózd, június 24. Javaslat támogatási kérelem benyújtására az EFOP-1.4.2-16 kódszámú, Integrált térségi gyermekprogramok című felhívásra Ózd, 2016. június 24. Előterjesztő: Társulás Elnöke Előkészítő: Munkaszervezet Hatósági

Részletesebben

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA TERÜLETI TÁRSADALMI, GAZDASÁGI SZEREPÉNEK FEJLESZTÉSE: OKTATÁS GYAKORLAT INNOVÁCIÓ (TÁMOP F-13/ ) WORKSHOP

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA TERÜLETI TÁRSADALMI, GAZDASÁGI SZEREPÉNEK FEJLESZTÉSE: OKTATÁS GYAKORLAT INNOVÁCIÓ (TÁMOP F-13/ ) WORKSHOP A gyakorlati képzés iránti vállalati igények és elvárások a régióban AZ ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA TERÜLETI TÁRSADALMI, GAZDASÁGI SZEREPÉNEK FEJLESZTÉSE: OKTATÁS GYAKORLAT INNOVÁCIÓ (TÁMOP-4.1.1.F-13/1-2013-0009)

Részletesebben

A 2011/2012. tanév lezárása a beszámolók tükrében

A 2011/2012. tanév lezárása a beszámolók tükrében A 2011/2012. tanév lezárása a beszámolók tükrében Pest Megyei Intézményfenntartó Központ Tanévnyitó értekezlete 2012. augusztus 23. Beszámoló Nehézségek A tanévet indító fenntartó elvárásai nem voltak

Részletesebben

A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN

A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2015. 2015. június 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában 8.817 álláskereső szerepelt, amely az előző hónaphoz

Részletesebben

Zöld építőipari tranzitfoglalkoztatás a Váli völgyben

Zöld építőipari tranzitfoglalkoztatás a Váli völgyben Tájékoztató füzet Zöld építőipari tranzitfoglalkoztatás a Váli völgyben RÓLUNK A Jövő Sportcsillagai Közhasznú Alapítvány azzal a céllal jött létre, hogy segítse a hátrányos helyzetű társadalmi csoportokat,

Részletesebben

Sikertörténet lett? Idegen nyelvi kompetenciák fejlesztése a TÁMOP 2.1.2 programban. Szabó Csilla Marianna Dunaújvárosi Főiskola

Sikertörténet lett? Idegen nyelvi kompetenciák fejlesztése a TÁMOP 2.1.2 programban. Szabó Csilla Marianna Dunaújvárosi Főiskola Sikertörténet lett? Idegen nyelvi kompetenciák fejlesztése a TÁMOP 2.1.2 programban Szabó Csilla Marianna Dunaújvárosi Főiskola Kulcskompetenciák Idegen nyelvi kompetencia Digitális kompetencia lloydchilcott.wordpress.com

Részletesebben

Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Keményben TÁMOP 3.3.10.A 12

Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Keményben TÁMOP 3.3.10.A 12 Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Tőlünk függ minden, csak akarjunk! Társadalmi Széchenyi Megújulás István Operatív Program Továbbtanulást erősítő Pályázati konstrukció Társadalmi Megújulás Operatív

Részletesebben

Fordulópont Program TÁMOP-5.3.8.A3-12/1-2012-0013

Fordulópont Program TÁMOP-5.3.8.A3-12/1-2012-0013 Fordulópont Program TÁMOP-5.3.8.A3-12/1-2012-0013 ELŐZMÉNYEK A DDRFK PROGRAMTAPASZTALATAI OFA programok: Újra Dolgozom Program (tartós munkanélkülieknek) Roma referensi, Lépésről-lépésre Program (roma

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSOKNAK, NONPROFIT SZERVEZETEKNEK. Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program. neve:

VÁLLALKOZÁSOKNAK, NONPROFIT SZERVEZETEKNEK. Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program. neve: A Széchenyi 2020, az Új Széchenyi Terv és a Nemzeti Együttműködési Alap összefoglaló táblázata vállalkozások költségvetési szervek és nonprofit szervezetek részére VÁLLALKOZÁSOKNAK, NONPROFIT SZERVEZETEKNEK

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében április április. júni. júli. máj. ápr.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében április április. júni. júli. máj. ápr. Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2013. ÁPRILIS 2013. április 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 13.842 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

társadalmi integráci HEFOP-2.3.1-1-2004-09-0001/2.0 Kék Madár Alapítvány, 7100. Szekszárd, Bartina u. 12/a

társadalmi integráci HEFOP-2.3.1-1-2004-09-0001/2.0 Kék Madár Alapítvány, 7100. Szekszárd, Bartina u. 12/a ÉRT-M Értelmi fogyatékkal élők és alacsony iskolázotts zottságú emberek társadalmi integráci ciójának előseg segítése HEFOP-2.3.1-1-2004-09-0001/2.0 1 A projekt céljac Szekszárd-Tolna Kistérségben alacsony

Részletesebben

KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ A képzési kör

KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ A képzési kör Nyíregyházi Szakképzési Centrum 4400 Nyíregyháza, Dugonics utca 10-12. Tel.: 42/512-371 OM azonosító: 203045 E-mail: nyirszc@gmail.com Honlap: www.nyiregyhaziszc.hu KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ A képzési kör A

Részletesebben

Szakiskolával kapcsolatos innovációk a a Than Károly Ökoiskola Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskolában

Szakiskolával kapcsolatos innovációk a a Than Károly Ökoiskola Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskolában Szakiskolával kapcsolatos innovációk a a Than Károly Ökoiskola Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskolában Házlinger György, igazgató Az iskola helye a főváros közoktatási rendszerében 2 1950-ben létesült,

Részletesebben

TÁMOP-5.6.1.A-11/4-2011-0002

TÁMOP-5.6.1.A-11/4-2011-0002 Vissza a jövőbe TÁMOP-5.6.1.A-11/4-2011-0002 Speciális integrációs és reintegrációs foglalkozások fogvatartottak, pártfogó felügyelet alatt állók, javítóintézeti neveltek számára 2012. május 31. Az Országos

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében január január. márc. ápr. júni. júli.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében január január. márc. ápr. júni. júli. 1 Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 215. JANUÁR 215. január 2-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 9.465 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

TÁMOP A Én is továbbtanulok

TÁMOP A Én is továbbtanulok TÁMOP-3.3.10.A-12-2013-0018 Én is továbbtanulok A pályázat indulása Iskolánk, a Szolnoki Műszaki Szakközép és Szakiskola Pálfy-Vízügyi Tagintézménye 2013-ban pályázott a TÁMOP-3.3.10.A-12-2013 kódszámú

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében szeptember szeptember. aug. okt jan.

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében szeptember szeptember. aug. okt jan. A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2015. SZEPTEMBER 2015. szeptember 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában 8.857 álláskereső szerepelt, amely

Részletesebben

Heves megye középfokú oktatási intézményeiben végzett felmérések eredményei

Heves megye középfokú oktatási intézményeiben végzett felmérések eredményei Észak-magyarországii Regiionálliis Munkaügyii Központ Egrii Regiionálliis Kiirendelltsége Heves megye középfokú oktatásii iintézményeiiben végzett fellmérés eredményeii 2007. év Heves megye középfokú oktatási

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon,

KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 6900 Makó, Vásárhelyi

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Jávorka Sándor Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium 2890. Tata, Új út 19. Tel/Fax.: 34/ 587-580 E-mail: javorka@javorka-tata.sulinet.hu Internet cím: www.javorka-tata.sulinet.hu

Részletesebben

Az iskolában alkalmazott záradékok Alkalmazott rövidítések: N. Elektronikus napló éb. érettségi bizonyítvány

Az iskolában alkalmazott záradékok Alkalmazott rövidítések: N. Elektronikus napló éb. érettségi bizonyítvány Az iskolában alkalmazott záradékok Alkalmazott rövidítések: Bn. Beírási napló étl. N. Elektronikus napló éb. érettségi bizonyítvány Tl. Törzslap sztl. B. Bizonyítvány szb. ig. igazgató aláírása eln. elnök

Részletesebben

Projekt azonosítószáma: TÁMOP / vagy, attól függően melyik projekthez kapcsolódik DOKUMENTUM 5.

Projekt azonosítószáma: TÁMOP / vagy, attól függően melyik projekthez kapcsolódik DOKUMENTUM 5. Projekt azonosítószáma: TÁMOP-4.1.1-08/1-2009-005 vagy, attól függően melyik projekthez kapcsolódik Projekt azonosítószáma: TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019 DOKUMENTUM 5. Foglalkoztatottság és munkanélküliség

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében október október

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében október október Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2012. OKTÓBER 2012. október 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 13.118 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

Az egészségügyi szakképzésben dolgozó szaktanárok képzettségével kapcsolatos felmérés eredményének bemutatása Holczinger Istvánné

Az egészségügyi szakképzésben dolgozó szaktanárok képzettségével kapcsolatos felmérés eredményének bemutatása Holczinger Istvánné Az egészségügyi szakképzésben dolgozó szaktanárok képzettségével kapcsolatos felmérés eredményének bemutatása Holczinger Istvánné Igazgatói tájékoztató nap Budapest 2013 A felmérés előzményei A kérdőív

Részletesebben

A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás. Dr. Majoros Anna.

A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás. Dr. Majoros Anna. A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás Dr. Majoros Anna igazgatóhelyettes Erősségek Az intézet hírneve Nyitottság innovációra Vezetői

Részletesebben

ÉLETÚT ALAPÍTVÁNY 2600 Vác, Zichy Hippolyt u.22. Felnőttképzési nyilvántartási szám: 13-0283-04 Akkreditációs lajstromszám: AL - 0564

ÉLETÚT ALAPÍTVÁNY 2600 Vác, Zichy Hippolyt u.22. Felnőttképzési nyilvántartási szám: 13-0283-04 Akkreditációs lajstromszám: AL - 0564 ÉLETÚT ALAPÍTVÁNY 2600 Vác, Zichy Hippolyt u.22. Felnőttképzési nyilvántartási szám: 13-0283-04 Akkreditációs lajstromszám: AL - 0564 Tel/fax: 27-302-893 Mobil: 30-29 33 657 E-mail: eletut @eletutvac.hu

Részletesebben

A projekt bemutatása. Készítette: Bartal Attila, projektvezető MEREK

A projekt bemutatása. Készítette: Bartal Attila, projektvezető MEREK A projekt bemutatása Készítette: Bartal Attila, projektvezető MEREK 1. Projektkörnyezet 2. A projekt céljai 3. Tanulságok 1. Környezet MEREK: Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja Nemzeti Erőforrás

Részletesebben

ÉLETÚT ALAPÍTVÁNY Felnőttképzési nyilvántartási szám: 13-0283-04 Intézmény-akkreditációs lajstromszám: AL 0564

ÉLETÚT ALAPÍTVÁNY Felnőttképzési nyilvántartási szám: 13-0283-04 Intézmény-akkreditációs lajstromszám: AL 0564 ÉLETÚT ALAPÍTVÁNY Felnőttképzési nyilvántartási szám: 13-0283-04 Intézmény-akkreditációs lajstromszám: AL 0564 2010. évi KÉPZÉSI TERVE Jóváhagyta: Az intézmény Szakmai Tanácsadó Testülete 2008.12.21-én

Részletesebben

TÁMOP 5.3.1-08/2-2009-0052

TÁMOP 5.3.1-08/2-2009-0052 TÁMOP 5.3.1-08/2-2009-0052 A projekt célja és létrejötte A projekt olyan tartós, alacsony végzettségű, munkanélküli csoportot célzott meg, melynek tagjai a Gyulai Kistérségben hátrányos helyzetük miatt

Részletesebben