Lobbizás minden szinten

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Lobbizás minden szinten"

Átírás

1 XVI. évfolyam 3. szám VÉT HÍREK Weöres Sándor: Tavaszköszöntő Sándor napján megszakad a tél, József napján eltűnik a szél, Zsákban Benedek Hoz majd meleget, Nincs több fázás, boldog, aki él... FIGYELEM Az Alapítvány a Pályavasutasokért elnevezésű alapítvány (mint kedvezményezett) az idén is várja minden munkavállalónak a törvényben felhatalmazott felajánlását. A rendelkező nyilatkozat a befizetett adó egy százalékáról nyomtatvány lapunk 9. oldalán megtalálható. Köszönettel: az alapítvány kuratóriuma Lobbizás minden szinten Miután a munkáltató képviselője ez évben is azt jelentette be, hogy a MÁV üzleti tervei nem biztosítanak fedezetet béremelésre, a szakszervezetek lázas lobbi tevékenységbe fogtak. Az inkább a 70-es, 80-as évekre jellemző szakszervezeti munkára, mint a modern európai nyílt érdekvitára emlékeztető tevékenységben bízó szakszervezeti vezetők kitartóan járták a folyosókat, kopogtattak be különféle ajtókon és fogalmazták a leveleiket. Előbb az országos szakszervezeti konföderációk szólították fel a Nemzeti Vagyonkezelőt mint az állami vállalatok tulajdonosi jogkörgyakorlóját hogy a hatáskörébe tartozó cégeknél érvényesítse a évre szóló 3,5 százalékos országos bérajánlást, majd az ágazati vezetők (miniszterek) győzködése kezdődött. A folyamatból természetesen a Pályavasúti Dolgozók Szakszervezete sem maradhatott ki, így mi is, másik két szakszervezettel (MTSzSz, VFSzSz) közösen megfogalmaztuk levelünket a nemzeti fejlesztési miniszternek. Levelünkben tájékoztattuk a miniszter asszonyt javaslatainkról és kértük, hogy tegye lehetővé az érdemi bértárgyalásokat. (A levél lapunk 3. oldalán olvasható.) Ismét nélkülünk született megállapodás A szakszervezeti lobbi tevékenység annyiban eredményre vezetett, hogy a Vasúti Érdekegyeztető Tanács március 4-i ülésén a munkáltató végre-valahára előterjesztette javaslatát a vasutas munkavállalók bérének évi növelésére. A javaslat szerint a munkaköri kategóriába tartozó vasutas munkavállaló még március hónapban bruttó ft egyszeri kifizetésben, július 1-től pedig egységesen 2,4 százalékos alapbéremelésben részesül, amennyiben alapbére nem éri el a forintot. Mindez július 1-vel a tavalyi évhez hasonlóan további 1 százalékos önkéntes nyugdíjpénztári munkáltatói hozzájárulással egészülhet ki. A nyilvánvalóan előre egyeztetett előterjesztést a Vasutas Szakszervezetek Szövetsége sajnálatos módon szinte azonnal elfogadta. A PVDSz hozzászólásában kifejtette, hogy az előterjesztés megvalósítása tovább rontja a vasutas bérek pozícióját, mert így a vasutas bérek növekedése a 2012-es és 2013-as éveket követően 2014-ben sem fogja elérni a nemzetgazdaság más ágazataiban várható növekedés szintjét. (A vasutasok bérének 2012-es és 2013-as növekedése összességében a megvalósuló egyszeri kifizetésekkel együtt 2,5 százalékkal maradt el a nemzetgazdasági átlagtól, lásd 3. oldal táblázata.) Javasoltuk, hogy egyelőre csak a márciusi forintos egyszeri kifizetés történjen meg és folytassuk tovább a tárgyalásokat újabb források feltárásával (például a tavalyi jutalmak alapbéresítése) egy érdemi béremelés megvalósítása érdekében. Elmondtuk azt is, hogy nem látjuk indokoltnak, hogy márciusban kelljen megállapodni egy júliusi alapbéremelésben. Erre azonban tárgyalópartnereink nem voltak hajlandóak, ragaszkodtak az előterjesztett javaslathoz. Tekintettel arra, hogy a bérintézkedések százaléka nem éri el még a 3,5 szá- (a cikk folytatása a 2. oldalon...)

2 2 (folytatás a címoldalról...) zalékos országos bérajánlás szintjét sem, nemhogy a szakszervezetünk által javasolt 5 százalékos mértéket, valamint, hogy konstrukciójában is a korábbi minden VÉT HÍREK egyéb körülményt figyelmen kívül hagyó - egységes százalékkal történő béremelést valósítja meg, a Pályavasúti Dolgozók Szakszervezete a VFSzSz-el és az MTSzSz-el egyeztetve - nem írta alá az alábbi megállapodást. Joggal merül fel a kérdés, hogy ezek után mit tesz szakszervezetünk. Nos ez elsősorban a tagságon múlik. Egy biztos, hogy a PVDSz vezetése nem elégszik meg azzal, hogy ismét háttérbe szorultak a vasutas érdekek. A magunk részéről biztosak vagyunk abban, hogy a VASz támogatásával most elhatározott munkáltatói intézkedésen túlmenően, vannak még lehetőségek a bérek évi növelésére. Szakszervezetünk továbbra is mindent elkövet azért, hogy a most nélkülünk született megállapodásban foglaltakon túl további bérintézkedések szülessenek a vasutas bérek érdemi emelésére. Enzsöl Róbert

3 3 Bérügyeink Hagyományainkhoz híven ez év márciusában is közzé tesszük azt az összehasonlító táblázatot, mely a teljes munkaidőben foglalkoztatottak bruttó átlagkeresetét mutatja nemzetgazdasági és vasúti (MÁV Zrt.) szinten ban a nemzetgazdasági szintű bruttó átlagkereset ( Ft/fő/hó) 3,4 százalékkal haladta meg a 2012-es értéket, de a személyi jövedelemadó szabályok változása miatt családi adókedvezmény figyelembe vétele nélkül számított nettó átlagkereset 4,9 százalékkal nőtt. Mindez az a fogyasztói árindex (infláció) 1,7 százalékos emelkedése mellett 3,1 százalékos reálkereset növekedést eredményezett. A MÁV Zrt-nél azonban ennél rosszabb a helyzet. A bruttó átlagkereset az országos szinttől elmaradó mértékben mindössze 1,9 százalékkal emelkedett. (A növekedésben a félévkor végrehajtott 2,4 százalékos alapbéremelés, éves hatása 1,2 % - egyszeri kifizetések, az év végi bértábla korrekció játszott szerepet) Az itt közölt táblázatból az állapítható meg, hogy egy átlagos MÁV Zrt.-s vasutas 2013-ban bruttó forintot keresett havonta, mely még mindig forinttal volt több az átlagos magyar munkavállaló havi kereseténél. A vasúti átlagbérek továbbra is a nemzetgazdasági szint felett alakulnak ugyan, de érzékelhető, hogy bérelőnyünk évről-évre fokozatosan mérséklődik. A folyamat szakszervezetünk céljaival ellentétes, mert egyre kevésbé érzékelhető a kereseti különbségekben, hogy a vasutas az átlagosnál lényegesen magasabb műszakszámot teljesít, meglehetősen kedvezőtlen munkakörülmények között. Összehasonlító táblázat - a MÁV Zrt. és a nemzetgazdasági szintű teljes munkaidős bruttó átlagkereset alakulásáról - (Ft/fő/hó) Év MÁV Zrt. Nemzetgazdaság MÁV/Nemzetgazdaság Különbség % % % % % Ami a nettó kereseteket illeti a különbségek szinte elhanyagolhatóak. Amíg a számított nettó kereset országosan forint, a vasutasé forint körül mozog. Mindenesetre áttekintve a folyamatokat leszögezhető, hogy a vasutas bérek leértékelődése tartós, melynek megállítása elemi érdekünk. A PVDSz éppen ezért kezdeményezett az országos bérajánlás mértékét meghaladó béremelést 2014-re. Meggyőződésünk, hogy tisztességesen emelni kell a béreket, mert tapasztalataink szerint a vasutasság százaléka azt érzékeli, hogy keresetéből egyre kevésbé tud tisztes megélhetést biztosítani maga és családja számára. (Áprilisi számunkban a vasúti alapbérek alakulásáról számolunk be a január/2013 január vonatkozásában) Enzsöl Róbert Tisztelt Miniszter Asszony! A szakszervezeteink bizakodással fogadták, hogy a tavalyi év végén a Versenyszféra Állandó Konzultációs Fórumán (VKF), végre időben született megállapodás az átlagkeresetek évi növelésére vonatkozó bérajánlásról. Az országos bérajánlás biztosítja ugyan az elvi lehetőségét a helyi bértárgyalások érdemi folytatásának, a MÁV Zrt. esetében azonban erre a menedzsment elzárkózó magatartása miatt nem kerülhetett sor. A vállalat vezetése a bérek növelésére vonatkozó kezdeményezést azzal hárította el, hogy üzleti terve arra nem nyújt fedezetet. Tisztelt Miniszter Asszony! Meggyőződésünk, hogy a MÁV Zrt évi üzleti terve megváltoztatható, ezért figyelemmel arra, hogy a vasutas bérek leértékelődése évek óta tart figyelemmel arra, hogy a vasutasok négy éve nem részesültek bérfejlesztésben (kivétel félévében 2,4%) figyelemmel az elmúlt négy évben bekövetkezett inflációra( KSH 16,4%) figyelemmel a vasutasok számára hátrányos munkajogi változások hatásaira (a megnövekedett munkaidő és a munkaközi szünet) szakszervezeteink arra kérik Önt, mint az ágazatért felelős minisztert, hogy befolyásával élve, segítse elő az érdemi bértárgyalások folytatását és eredményes lezárását, ha szükséges a MÁV Zrt. üzleti tervének megváltoztatását. A vasutasok évi helyzetének javításáért való elköteleződésünk mellett biztosak vagyunk abban, hogy a munkabérek megfelelő színvonalú emelése elengedhetetlen a vasúti társaság előtt álló feladatok megoldásához. Csatoltan megküldjük szakszervezeteink MÁV Zrt. elnökvezérigazgatójához címzett előterjesztését a vasutas munkavállalók 2014.évi helyzetének javítására. A Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fórumának megállapodására (3,5 %), valamint a fent említett okokra hivatkozva, az aláíró szakszervezetek évre 5,0 %-os átlagbér növekedést tartanak indokoltnak. Amennyiben a témában konzultáció lefolytatását tartja szükségesnek, készséggel állunk rendelkezésére. Közreműködését előre és ezúton is megköszönjük! Budapest, február 26. Tisztelettel: Dr. Laboda József elnök Pályavasúti Dolgozók Szakszervezete Buzásné Putz Erzsébet elnök Mérnökök és Technikusok Szabad Szakszervezete Hankó János elnök Vasutasok Független Szakszervezeti Szövetsége

4 4 Konzultáció a vasúti vizsgákról, a 19/2011. NFM rendeletről Ismeretes, hogy a PVDSz több, mint egy éve tartja folyamatosan napirenden az új rendszerű vasúti képzés, vizsgáztatás problémakörét, a változások előkészítettségét, az alkalmazkodás feltételeinek megteremtését, a foglalkoztatásra gyakorolt hatásokat. Érdemünknek tekintjük, hogy a vasúti vezetőkkel, képzési szakértőkkel (BGOK, KTI, stb) történt számos konzultáció eredményeként az elmúlt év végén létrejöhettek azok a munkacsoportok, melyek a gyakorlati tapasztalatokat értékelve megfogalmazhatták javaslataikat a felkészítés, a vizsgáztatás a rendelet-módosítás szükségességével kapcsolatban. E tevékenységünk szerves folytatása volt az a február 18-án folytatott konzultáció, ahol az eredmények jelenlegi összegezésére kértük a pályaműködtetés vezetőit. A dolgok állásáról a MÁV Zrt. humánerőforrás vezérigazgató-helyettese az alábbi tájékoztatást nyújtotta szakszervezetünk számára: Újra csökkent a MÁV Zrt. létszáma Az átmenetinek tekinthető 2012-es létszámnövekedést követően évben újra csökkent a MÁV Zrt. létszáma. A 2000 főt is meghaladó létszámcsökkenés elsősorban szervezeti változás eredménye. A tavalyi évben alakult meg a MÁV Szolgáltató Központ, mely közel főt érintett, de ezen túlmenően is voltak olyan MÁV Csoporton belüli létszámmozgások, amelyek a MÁV Zrt. létszámát fogyasztották. (Ingatlan gazdálkodás) A létszámcsökkenés másik okaként spontán folyamatok is szerepet játszottak. Egyrészt a MÁV nem tudta teljesíteni létszámfelvételi tervét a pályaüzemeltetés területein, másrészt a munkavállalói kezdeményezésre történő munkaviszony megszűnések száma meghaladta az eltervezett mértéket. A MÁV Zrt. létszámát az alábbi táblázat mutatja: Megnevezés XII XII.31. változás változás (fő) (fő) (fő) (%) Pályavasúti Üzletág* ,75 Központi irányítás és háttérszolgáltatás** ,15 MÁV Zrt. Összes ,48 * Pályaműködtetés ** Funkcionális szervezetek A MÁV Zrt. munkavállalói létszámának alakulásával a vállalat vezetése sem elégedett. Nem véletlen, hogy 2014-ben szóba sem került, hogy kívánatos lenne az összlétszám fogyása. A kedvezőtlen folyamatok megállítása érdekében elsősorban arra lenne szükség, hogy a szervezeten belüli egyes munkáltatói jogkörgyakorlók az eddigieknél nagyobb figyelmet fordítsanak létszámuk alakulására, vegyék komolyan a középvezetők létszámgondokról szóló jelzéseit és legalább az engedélyezett szintre töltsék fel létszámukat. Egy biztos, a fenti létszámon felül a december hónapban foglalkoztatott fő közfoglalkoztatott nem tud sokat hozzátenni a vasúti feladatok magas színvonalú ellátásához. Enzsöl Róbert Képzett operatõr családi események és rendezvények videofelvétel készítését vállalja. Tel.: 06-20/ Kíván olyan házban lakni ahol a költségek kevésbé emelkednek? Ehhez keresek munkatársakat. Rövid önéletrajzát a várom. Telefon: Köszönöm előre is. Sziklási Vince

5 5 MÁV Zrt. KÜT HÍRLEVÉL FEBRUÁR Közzéteszi: Káré István KÜT. tag A MÁV Zrt. KÜT ülés, február 11. Első napirendi pontként tárgyalta a testület a munkáltató javaslatát a munkabérelőleg és a rendkívüli élethelyzetekhez kapcsolódó juttatások biztosítására. Wikidál István munkaerő-gazdálkodás vezető szóbeli kiegészítőjében elmondta, hogy a évre hatályos KSZ. szerint a rendkívüli élethelyzethez kapcsolódó juttatásokra a munkáltató munkavállalónként 2500 forintos keretösszeget biztosít. A temetési segély közeli hozzátartozó temetése esetében továbbra is forint adómentes juttatás. Az elkülönített keret célja, hogy vis major esetén magasabb összegű támogatást nyújtsanak a rendkívüli élethelyzetbe került munkavállalóknak. Az erre vonatkozó kérelmeket a helyi üzemi tanács a munkáltatói jogkörgyakorló aláírása, valamint a szükséges mellékletek csatolása után a KÜT részére megküldi. A szociális segély a korábbi évek tapasztalatai alapján létszám és MMK arányosan került felosztásra. Ezáltal az alacsonyabb keresetű munkavállalókat foglalkoztató szervezeti egységeken, a rászorultság elve alapján magasabb összeggel támogathatók a kollégák. Második napirendként a MÁV Zrt. szervezeti egységeinél tartandó üzemi tanács és munkavédelmi képviselő választással kapcsolatos feladatok tárgyalása zajlott. Előkészítésként munkajogászok és a KÜT-KMvB elnökeinek részvételével egyeztetés történt, ahol a jogszabályok és az államtitkári tájékoztató levél értelmezésével, egységes álláspontra jutottak a felek. A MÁV Zrt. legtöbb irányítási és végrehajtási egységén a megválasztott üzemi tanács, üzemi megbízott, munkavédelmi képviselő és munkavédelmi bizottság mandátuma lejár, ezért az a javaslat született, hogy a július 31- ig megválasztott üzemi tanácsok, üzemi megbízottak, illetve a 2010-ben 4 évre választott munkavédelmi képviselők és bizottságok alakítsák meg szervezeti egységük választási bizottságát. Ahol augusztus 1. után választottak üzem tanácsot és munkavédelmi képviselőt, illetve alakítottak munkavédelmi bizottságot, ott nem kell választást tartani. A MÁV Zrt. KÜT soros ülése, február 25. Első napirendi pontként tájékoztató hangzott el a Pályavasúti Üzemeltetési Főigazgatóság működésének tapasztalatairól, és a műszaki, technológiai, üzemeltetési tevékenységek koordinációs feladatairól. Vólentné Sárvári Piroska főigazgató elmondta, hogy a szakmai főosztályok megszűnésével szélesedett a főigazgatói jelenlétet igényelő feladatkör. A szakmai irányításra továbbra is szükség van az elvi szabályozás, és az elvi felügyelet biztosítása miatt. Markánsan együtt kell működni, a rend és a fegyelem az elsődleges. Az üzemeltetés és a fejlesztés - beruházás a konszenzusos jó együttműködésen kell, hogy alapuljon a jövőben is. Az aktuális problémák közül a vizsgakövetelmények, az oktatás, képzés szervezése új típusú látásmódot igényel a végrehajtási szervezeteknél is. A területi igazgatóságok létszámából megbízásra került egy-egy személy, akik a koordinálást végzik. A szakmai szervezetek és érdekképviseletek által felülvizsgált, javaslatnak megfelelően csökkentett vizsga kérdéssor megküldésre került a vizsgaközpontba, a kapcsolattartás a HR feladata. Az oktatással és a sikeres vizsgákkal kapcsolatban a főigazgató kiemelte, hogy tanulás nélkül nem megy. Márciustól már az átvizsgált, módosított vizsga kérdéssor lesz a hálózaton. Kérdésre válaszolva hangsúlyozta, hogy az ügyfélkapcsolat és értékesítés a jobb működés érdekében közvetlenül a vezérigazgató-helyettes irányítása alá került. A munkakörülmény javító intézkedésekkel kapcsolatban elmondta, hogy ami a főigazgatóság hatáskörébe tartozik az állomásfejlesztések révén valósul meg. A KÜT tagjai jelezték, hogy fontosnak tartják az utasítások rendbe tételét. A szakmai osztályvezetők azt válaszolták, hogy ki- és átdolgozás alatt vannak az utasítások. Virág István Híd és Alépítményi osztályvezető kiemelte, hogy a jó alépítményre lehet jó pályát építeni és hangsúlyozta, hogy új árvízvédelmi intézkedési terv szükséges, mely életszerű, értelmezhető és végrehajtható. Személyre szólóan! A gyorsabb kommunikáció érdekében lehetőség van közvetlenül, tisztségviselőink részére névre szólóan is t küldeni. A hatékonyabb ügyintézés érdekében további üzenet küldése lehetséges az alábbi szolgáltatásaink körében: Telefon: Biztosítás: Alapítvány: Jogsegély: Másodikként a MÁV Zrt. kezelésében lévő bérlakások helyzetéről, különös tekintettel a Miskolc MÁV-telep, a Hungária körúti lakótelepeket érintő munkáltatói intézkedésekről, illetve az MNV Zrt. részére átadott lakások helyzetéről adott tájékoztatást Dr. Korsós Boglárka, a vagyonkezelési és gazdálkodási igazgatóság igazgatója. A Miskolc MÁV-teleppel kapcsolatban jelenleg nem tudják feloldani az üres, kiutalható állapotú lakások kiutalására vonatkozó moratóriumot, mivel jelenleg még függő jogi helyzet van. Eddig nem tudtak mindhárom fél részére megnyugtató megoldást találni. Komplex megoldásban érintett a MÁV, erről tárgyalnak az önkormányzattal. Nem reális és nem tartható a február végi határidő a lakótelepről való kiköltöztetéssel kapcsolatban. A Hungária körúti lakótelepről az önkormányzat (248 ingatlan) átvételéről tárgyalt a MÁV-val. Jelenleg a MÁV 6 helyrajzi számon tartja nyilván az ingatlanokat. Amennyiben az önkormányzat átvételi szándékát jelzi és benyújtja az igényét, a MÁV Zrt. megkezdi az egyeztetést. A MÁV Zrt. és az MNV Zrt. a december 6-i megállapodás alapján átadott lakásállománnyal kapcsolatban hangsúlyozta, hogy ez csak egy kis szelete a lakásállománynak, és minden jogfolytonos marad a bentlakók számára. Az MNV Zrt. még nem adta meg a kezelő szervezet nevét, ezért a lakók még nem kaptak tájékoztatást. A jövőről szólva kiemelte, hogy az állomásépületekben lévő lakások továbbra is foglalkoztatáspolitikai érdekeket szolgálnak. A Különféléken belül a munkabérelőlegekről és rendkívüli élethelyzetbe került munkavállalók segélyezéséről döntött a testület. Bodnár József KÜT elnök PML szakág: TEB szakág: Forgalmi szakág: Felügyelő Bizottság: Arra kérünk minden tagtársunkat, partnerünket, hogy éljen ezzel a lehetőséggel. - a szerk -

6 6 7 OLVASÓI LEVELEK 1. TANULNI, TANULNI, TANULNI! A tények és folyamatok ismeretében elmondható, hogy a bér és foglalkoztatás kérdései mellett a képzés és vizsgáztatás témaköre jelent a vasutasok számára bizonytalanságot, aggodalmat és félelmet. Mivel e kérdés majdnem minden vasutast érint valamilyen formában, ezért szükségszerű és erkölcsi kötelesség is a témával foglalkozni, valamint az érdemi megoldásában részt venni, arra ráhatással lenni. A tisztább kép és helyzetismertetés érdekében fontosnak tartjuk a tényszerű ismertetés létét, ezért az alábbi összeállítást tesszük közzé. A Pályavasúti Dolgozók Szakszervezete a képzés és vizsgáztatás körül kialakult helyzet kapcsán, egyetértve a vasutasok többségének véleményével, a korrekt és hiteles tájékoztatás jegyében az alábbiakat teszi közzé. A 19/2011 sz. NFM rendelet előzetes véleményezésekor jeleztük aggályunkat a rendelet alkalmazhatóságának tekintetében. Mivel szakszervezetünk a szakmai alapú érdekvédelem biztosítását és megjelenítését alapvetőnek tartja, így a 2012-ben jelentkező, elsősorban mozdonyvezetőket érintő, botrányos vizsgáztatások kapcsán nem szólt bele az akkori helyzet kezelésének folyamatába. A PVDSz TEB szakág 2013 januárjában konzultációt kezdeményezett a műszaki területeken jelentkező sikertelen vizsgák okán. Közel 100%-os bukási arányok. Az egyeztetés során ismertettük a jelentkező anomáliákat, illetve a folyamat várható irányát, mértékét és hatásait. A konzultáción résztvevők, TEB, BGOK, Humán képviselői, értették a problémát, s a PVDSz által javasolt lépésekkel is egyetértettek. Részben a konzultáció eredményeként, megismerve egymás álláspontját, véleményét és mozgásterét, a PVDSz én megkereséssel élt Németh Lászlóné NFM miniszter asszony felé. A megkeresésben a probléma megoldásában való segítségét kértük Ezzel egy időben, a helyzet rendezésének érdekében, Dávid Ilona elnök-vezérigazgató asszony felé is jeleztük segítség iránti igényünket. A 2013 április elején tartott VÉT ülésen is jeleztük a képzés és vizsgáztatás körül kialakult helyzet tarthatatlanságát és a helyzetben rejlő veszélyeket. Egyúttal a probléma sürgős és érdemi kezelésének az igényét is kértük. A háttér folyamatok révén, KTI és MÁV vezetők egyeztetései, április közepétől jelentős, érdemi változások váltak kézzelfoghatóvá a hatósági vizsgák során. E változások reményt adtak arra, hogy a februári konzultáció során felvetett, várható folyamatok és események nem fognak bekövetkezni, s a vasutasok időszakos vizsgáztatása már egy normális, releváns viszonyokat és elvárásokat tükröző, építő jellegű esemény lesz. Sajnos a visszajelzések és a tapasztalt tények alapján a remény egyre jobban csökkent, mivel az előzetes jelek nem a folyamatok erősödését mutatták, így a képzés és vizsgáztatás vonatkozásában én a BGOK, TEB és Humán irányában, majd án Vólentné Sárvári Piroska főigazgató asszony felé tettünk konzultációra irányuló javaslatot. Mivel a problémák nem csökkentek, a helyzet nem javult, ezért én Kiss Mária képzésfejlesztési vezető, án Novák László a KTI Vasúti Vizsgaközpont igazgatója számára jeleztük konzultációs igényünket. A fenti időpontokban jelzett konzultációink megtartásra kerültek, azokon a PVDSz konkrét érdemi javaslatokkal is élt. A Vasúti Vizsgaközpont felé tett kérésünk során sikerült a vasutas szakszervezetek képviselőinek a jelenlétét biztosítani. A 2013 november 26.-án tartott Üzemirányító Központ konzultáció után, szóban ismertetve lett a főigazgató asszonnyal a helyzet kezelésére vonatkozó javaslatunk. A közöltek alapján, az elmondottakkal egyetértve, kérte, hogy számára az írásos anyagot juttassuk el. Kérésének megfelelően án az írásos anyag átadásra került a főigazgató asszony számára, ki példamutató gyorsasággal és alapossággal intézkedett a tervezetben foglalt elképzelések megvalósítására. Ezen intézkedés alapján én szakági szakmai munkabizottságok jöttek létre, melybe a szakszervezetek is delegálhattak tagokat. E bizottságok a szakmákhoz köthető vizsgatípusok átértékelését végezték el. Első körben a Vasúti Vizsgaközpont által átadott időszakos vizsgaanyagok felülvizsgálata történt meg. A munkacsoportok által összeállított anyag én átadásra került a Vasúti Vizsgaközpont számára. Második körben sor került a majdani alapvizsgák tudásanyagának összeállítására, illetve elkezdődött ezen elképzelések behelyezésének a vizsgálata a 19/2011 sz. NFM rendelet vonatkozásában án megkeresésünknek megfelelően konzultáció történt a témában, konkrétan a rendelet módosításának kérdésében. A konzultáció során kiderült, hogy a MÁV tényleges lépéseket tett a rendelet módosításának érdekében, de ezen anyag egyelőre nem nyilvános. Őszinte, tiszta szívvel senki mondhatja, az érintettek meg pláne nem, hogy a vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkakörben foglalkoztatottak képzésével és vizsgáztatásával kapcsolatban minden rendben van, s nincs okunk félni a vasúti közlekedés biztonságának szavatolásával kapcsolatosan. Ismételten rögzíteni kell, hogy a vizsga formája, módszertana, tartalma és légköre az nem a MÁV kompetenciájába tartozik, ebben a szituációban a MÁV is csak kérhet és javasolhat. A felvetettek figyelembevételének a megvalósulása, a jelenlegi jogszabályok mentén, a vizsgaközpont értékrendjén, értékítéletén, racionális gondolkodás módján és etikus szándékain múlik. Ennek ellenére, a fentiek ismeretében és tükrében mindenkit nyomatékosan arra kérünk, hogy a rendelkezésre álló lehetőségeket használva, folyamatosan készüljön a vizsgára, illetve a munkáltató, a MÁV által tett intézkedéseket, erőfeszítéseket méltányolja és valósan értékelje! ui. Jelentem, a pécsi terület időszakos vizsgaeredménye vizsganapra vonatkoztatva nagyon jó, bizakodásra okot adó. Bihary Ferenc 2. IKSZELNI MÉG SZABAD?! A munkavállalók egy része, vélt vagy valós érdekeik felismerésének okán, azok érvényesítése, védelme, biztosítása céljából érdekvédelmi szervezetekben tömörül. Ezen szervezetek a szakszervezet megjelölést viselik nevükben, mely egyben jelzi elkötelezettségük irányvonalát is. A történelmi változások, melyeket szervesen kísér a gazdasági és társadalmi változások hatása is, alapvetően határozzák meg egyegy adott szakszervezet múltját, jelenét és jövőjét. Természetesen minden szervezet egyénekből, tagokból épül fel, s a tagság révén termeli ki a szervezet napi és hosszú távú irányításának, vezetésének meghatározó alanyait. Pontosan a múltból fakadó anyagi és kapcsolati eszközrendszerek azok, melyek más-más szituációba és mozgástérbe helyezik egy-egy szakszervezet lehetőségeit. Jelenleg az őskövületek kik a hozott és kapott ( szakszervezeti vagyon egy adott állapotnak megfelelő módon történő újra, szétosztása) lehetőségek révén minden módon és formában törekednek az ő kizárólagosságuk és szerepük megőrzésére, további erősítésére, illetve a többi szervezet ellehetetlenítésére Minél nagyobb nagyságú, anyagi erőforrások terén minél gazdagabb, támogatottabb egy szervezet, annál nagyobb mozgástere adódik elképzeléseinek a végrehajtására. Egy szakszervezetnek alapvetően a tagsága valós érdekeinek a maximális képviseletével kell, kellene, hogy foglalkozzon, s pártoktól, politikai nézetektől, a hatalomtól független

7 7 módon, igyekezni biztosítani a tagság, a munkavállalók valós érdekeinek érvényre juttatását. Egy szakszervezetnek eredendően az alapossággal élve kell a munkáltató, a hatalom intézkedéseit, javaslatait fogadni és értékelni. Azért nélkülözhetetlen az alaposság, mert az adott válasznak, javaslatnak tükröznie kell a tagság alapvető érdekeinek a megjelenítését. Kellemetlen, mondhatni nehéz helyzetben van az a szervezet, mely a képviseleti tevékenységének hatása révén a tagságára és a többi munkavállalóra nézve is nem korrekt, magyarázkodásra szoruló, hosszútávon hátrányos helyzetet, folyamatokat generáló megállapodásokat köt a hatalom által támogatott munkáltatóval, miközben Júdás módjára kér és kap támogatást a hatalomtól, illetve ellenérdekeltségű partnerétől a munkáltatótól. / Júdás az árulásért kapta az ezüstöt!/ Természetesen a felhalmozott vagyon működtetéséből és a különböző támogatásokból bőven lehet, sőt kell is, kárpótolni az adott szervezet tagságát, mert így nyer ellensúlyozást, s így válik kezelhetővé a megalkuvás, az eredeti célok és eszmények háttérbe szorítása által előállt kellemetlen helyzet. Régóta ismert tény, hogy a tudat, a vélemény formálásának, befolyásolásának egyik legerősebb és leghatásosabb eszköze a pénz, illetve a pénz által biztosítható lehetőségek kézzelfoghatóvá tétele. Az is régóta ismert tény, hogy a korrupciós listán a mi országunk is előkelő helyen van, úgyhogy a meglévő folyamatokon és állapotokon nagyon nem kell elcsodálkozni. Bizonyos szint fölött, már nagyon sokat és gátlástalanul engednek meg egyes érintettek, feltehetőleg hatalmuk, beosztásuk és kapcsolati rendszerük révén, melyből kifolyólag helyzetüket állandónak lehetőségeiket pedig korlátlannak tekintik. Persze máskor és más helyen is előfordult már hasonló szituáció, s előbb, vagy utóbb, de eljött az az idő mikor véget ért egy-egy látványosan tündöklő ember, szervezet értékvesztése és szerepének, mozgásterének csökkenése. E folyamatot és eredményt általában a tömegek, az érintettek ezreinek véleménye, szavazata révén élhette meg, élheti meg egy kisebb-nagyobb közösség. A józan ész alapján kell eldönteni, hogy kik azok az emberek, akik valóban a munkavállalók, az egyén érdekeit képviselik, képviselhetik. Jó lenne, ha a választó szabad akarata, értékítélete, s nem a szövetségi utasítás alapján előállított vélemény dominálna a szavazat leadása során, mert az ÜT választásoknak is komoly tétje van! Habár a parlamentből ismerős a frakció fegyelem gyakorlásának módja és lehetősége, igaz abban sincs sok köszönet. Remélem, értitek, ahogy Géza mondta: Gondolj apádra, mielőtt rákerülsz a lapátra! Bihary Ferenc Hogy ne forduljon ismét elő Az elmúlt év során szakszervezetünkhöz számtalan bejelentés érkezett arról, hogy november táján bevonták a gyerek arcképes igazolványát, és pénzbírság befizetésére kötelezték a kollégát. A dolog rendkívüli kellemetlenségeket, utánjárást, és anyagi hátrányt okozott. Bár szakszervezetünk elkövetett mindent, általában nem tudtuk a munkavállalót mentesíteni a következmények alól. A START arra, hivatkozott, hogy mivel a munkavállaló időben nem adta le a gyermeke iskolalátogatási igazolását, automatikusan törölték az igazolvány érvényességét, és mint ilyen igazolványt be kell vonniuk. Méltányosságnak helye nincs. A megmagyarázhatatlanul érzéketlen eljárás sok-sok vitára adott okot, de kétségtelen, hogy a jogosultak megfelelő tájékoztatása elmaradt. (Ezt bizonyítja az esetek száma is.) Szakszervezetünk fontosnak tartja, hogy az eset ne forduljon ismét elő, ezért felhívja minden 18 éven felüli tanulói/hallgató jogviszonnyal rendelkező eltartott gyermekének arcképes igazolványt igénylő kolléga figyelmét arra, hogy március hónapban igényeljen és bizonyíthatóan adjon le munkáltatójának iskolalátogatási igazolást. Erobi A hó-nap bölcsessége Aki harcol, veszíthet. Aki nem harcol, már vesztett is. A hó-nap vicce Bemegy a dolgozó a főnökéhez: Főnök, a feleségem nagytakarítást tart otthon és azt szeretné, ha én is segítenék neki. Sajnálom, de sok a munka, nem tudok szabadnapot adni! Köszönöm, főnök. Tudtam, hogy számíthatok magára!

8 8 Rövid hírek Rövid hírek Rövid hírek Elindult Magyarországra az első két új Flirt motorvonat Svájcból Elindult Magyarországra az első két készre szerelt, a MÁV-Start Zrt. megrendelésére készült Flirt motorvonat Svájcból, a Stadler Rail Csoport üzeméből, a járműveket mozdony vontatja és várhatóan pénteken érkeznek Budapestre közölte a vasúttársaság az MTI-vel. Az új vonatok annak a 42 darabos flottának az első járművei, amelyről a MÁV-Start és a Stadler még 2013 márciusában írt alá szerződést. Magyarországon az új járművek hatósági próbafutásokon vesznek részt, majd a sikeres teljesítés után utasforgalomba állnak. A MÁV-Start Zrt. és a GYSEV Zrt., közös ajánlatkérőként, tavaly novemberben indított nyílt közbeszerzési eljárást korszerű alacsonypadlós villamos motorvonatok beszerzésére. A közbeszerzést a Stadler Bussnang AG nyerte meg. Az első két motorvonatot 2014 októberéig kell átadni a Stadlernek, de a gyártó célja az, hogy az új járművek minél korábban forgalomba állhassanak. Az utolsó járműveket legkésőbb szeptember 30-ig adja át utasforgalomra kész állapotban a Stadler. A leszállított 42 új járművel együtt a MÁV-Start kötelékében már 102 korszerű FLIRT motorvonat közlekedik majd közölték. Az új járművek a tervek szerint a Budapest-Székesfehérvár, Budapest- Pusztaszabolcs, Budapest-Esztergom, Budapest-Szob, Budapest-Veresegyház-Vác és Budapest-Cegléd-Szolnok vonalakon közlekednek majd. A Flirt motorvonat a Stadler legsikeresebb terméke, az elmúlt években a cégcsoport több mint 940 ilyen típusú motorvonat gyártására kapott megbízást 14 országból. Az akadálymentesített járművek összesen 211 ülőhellyel rendelkeznek. A motorvonatok egyebek mellett korszerű utastájékoztató rendszerrel, légkondicionált, kerekesszékek és kerékpárok fogadására is alkalmas utasterekkel és WIFI-vel rendelkeznek. A járműveket a gyártó az Egységes Európai Vonatbefolyásoló Rendszerrel (ETCS2) is ellátja, amely lehetővé teszi, hogy az európai uniós forrásokból felújított vasútvonalakon is 160 kilométeres sebességgel közlekedhessenek. Bemutatták a MÁV saját fejlesztésű IC-kocsijának prototípusát Bemutatták a MÁV saját fejlesztésű IC+ kocsijának két prototípusát a budapesti Nyugati pályaudvaron. Várhatóan az idén ősszel állítják forgalomba a két IC+ vasúti kocsit. A kormány célja a vasúti közlekedés színvonalának fejlesztése, az utazási körülmények javítása, hogy még többen válasszák a vasutat az egyéni közlekedéssel szemben hangsúlyozta Fónagy János a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (NFM) államtitkára. Fónagy János rámutatott arra, hogy a 2010-ben indított változások eredményeként 2013-ban 8 százalékkal emelkedett a főbb országos vasútvonalakon az IC-ken utazók száma, tavaly decemberben forgalomban állt a magyar vasúton a Sopron- Szombathely-Szentgotthárd vonalon két Flirt motorvonat, és hamarosan újabb motorvonatok érkeznek Magyarországra. Az eredmények között említette az államtitkár, hogy a belföldi vasúti forgalomban több mint 700 wifi-vel ellátott jármű közlekedik, az idén befejeződik a tavaly elkezdett program, 300, a távolsági forgalomban közlekedő vasúti kocsi felújítása, illetve a MÁV adósságállományát 334 milliárd forintról négy év alatt 265 milliárd A hó-nap kérdése Melyik a legsárgább színű madár? A citromhéja. hu.morzsák Mindig az az erősebb, aki nem tombol, hanem mosolyog. Az idő nem csak egy irányba mehet. Az idő olyan, mint a tenger, tele ezernyi áramlattal. A tenger nem csak előre, de hátra és oldalra is mozoghat. Egyes dolgokat nyugalomban, másokat viharban lehet a legjobban megtanulni. forintra csökkentették. A vállalatcsoport 100 gazdasági egységét a felére csökkentették, folyik a párhuzamos tevékenységek megszüntetése, a költség-hatékony technológiák bevezetése, a korábban külső vállalkozók által végzett munkák vállalatcsoporton belüli visszaszervezése fejtette ki. Az államtitkár szerint a magyar közlekedési gépgyártás a sajátfejlesztésű vasúti kocsikkal bizonyította, hogy megfelel a 200 éves tradícióknak és folytatni tudja a hagyományokat. A MÁV-START Zrt. vezérigazgatója hangsúlyozta, hogy a járművek korszerű feltételeknek is megfelelnek, alapvetően a belföldi forgalomban járnak majd, de a terveznek velük a nemzetközi forgalomban is. A MÁV 2012 januárjában jelentette be, hogy a MÁV Gépészet Zrt. 1,4 milliárd forint felhasználásával amelyből 462 millió forintot tett ki az Európai Unió támogatása két darab IC+ vasúti kocsit fejleszt. Átadták a MÁV új IT-helpdeskjét Átadták a vasúti közlekedés informatikai működését támogató új IT-helpdesk ügyfélszolgálatot Budapesten a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. (MÁV SZK) területén. Az avatási ünnepségen Dávid Ilona, a MÁV Zrt. elnök-vezérigazgatója hangsúlyozta: nagy jelentősége van a professzionális szintre emelt IT-helpdesknek, amely lehetőséget ad arra is, hogy szükség esetén kisegítse a januárban Szolnokon átadott megújult MÁVDIREKT utastájékoztató rendszert. A korábban hat helyen működött vállalati IT-szolgáltatást most egy helyen alakították ki 10 millió forint fejlesztéssel, ahol a hét minden napján folyamatosan fogadják az informatikai szakemberek a MÁV-csoport, valamint a Rail Cargo Hungaria Zrt. több tízezer felhasználójától érkező IT-hiba bejelentéseket, egyéb megkereséseket a vasútvállalatoknál üzemelő több mint 20 ezer számítógép, illetve notebook, 38 ezer periféria működésével kapcsolatban. Fejes Sándor, a MÁV SZK vezérigazgatója elmondta: az előzetes adatok alapján tavaly 300 millió forint adózás előtti eredményt értek el úgy, hogy a korábbinál alacsonyabb díjon szolgáltatnak. Az idén, további árcsökkentés mellett, hasonló üzleti eredményt várnak, szolgáltatásaikkal a külső piacon is meg kívánnak jelenni.

9 hív6sz! A gyorsabb és rugalmasabb ügyintézés érdekében ismételten közöljük a tisztségviselõink közvetlen! telefonszámait és címeit: KÖZPONTI TELEFONSZÁMAINK: Dr. Laboda József elnök cím: Enzsöl Róbert érdekvédelmi alelnök cím: Nagy Miklós szervezési alelnök cím: Szentgyörgyi Mihály PML alelnök (fax/üz.rögz.) cím: Hegedűs István TEB alelnök és Káré István TEB referens cím: Tislér Gábor forgalmi alelnök Bátori István forgalmi referens cím: Kanzler Ferenc szervezési referens Fehérné Ragcsák Andrea irodavezető (üzemi tel./fax/üz.rögz.) cím: vagy cím: városi automata fax: városi fax/üzenetrögzítõ: TERÜLETI KÉPVISELÕINK TELEFONSZÁMAI Budapest Fajka János (PML) fax/üz.rögz: mobil: 30/ Káré István (TEB) fax/üz.rögz: Pintér Miklós (Forg.) 06-22/ fax: 06-22/ Debrecen Papp Zoltán (PML) fax/üz.rögz: mobil: 30/ Horváth Imre (TEB) mobil: 06-30/ fax/üz.rögz: Dobos Bertalan (Forg.) fax: Miskolc Kolozsvári Sándor (PML) fax/üz.rögz: mobil: 30/ Szemán Dénes (TEB) fax.: Szuromi Jánosné (Forg.) fax.: Pécs Furulyás Róbert (Forg.) fax: mobil: 30/ Bihary Ferenc (TEB) fax: Karafiát Csilla (PML) fax: Szeged Kapitány András (Forg) fax: mobil: 30/ Darányi Zoltán (PML) fax: Seprenyi József (TEB) fax: Szombathely Kamondi Miklós (Forg.) fax: mobil: 30/ Süle István (PML) fax/üz.rögz: Németh Csaba (TEB) fax: Hanzmann Károly (GySEV) fax/üz.rögz: ADÓIGAZOLÁS KIADÁSA Mint minden évben, az idén is szakszervezetünk csak azon tagjainak adott ki közvetlenül adóigazolást, akik egyénileg (átutalással) fizetik a szakszervezeti tagdíjat, vagy a forintos plusz (biztosítás) tagdíjfizetést vállalták. Tekintettel arra, hogy a munkáltató által kiadott igazolás (M30) 1. sorában csak az általa levont tagdíj szerepel, azt az adóbevallás elkészítése során az egyénileg fizetett tagdíjjal ki kell egészíteni. Ez úgy történik, hogy az adóbevallás 1-es sorában, a munkaviszonyból származó bérjövedelem az érdekképviseleti tagdíj nélkül a. jelű oszlopban közölt számból a szakszervezet által kiadott összeget le kell vonni. Ezzel egyidejűleg az adóbevallás (1353-B egyéb adatok 41. sor) munkavállalói érdekképviseleti tagdíj rovatban szereplő összeget ugyanezen értékkel meg kell növelni. Novák Lajos, könyvelő

10 10

11 11

12 12 Alapítvány a Pályavasutasokért Mottó: Aki kapni akar, tanuljon meg adni! Lao-Ce A Pályavasúti Dolgozók Szakszervezete (PVDSz) 2000-ben megalapította, az Alapítvány a Pályavasutasokért alapítványt. Az alapítvány célja, hogy az amúgy is nehéz anyagi körülmények között élõ pályavasúti munkavállalókat a rendkívüli élethelyzetekben támogassa! Az alapítvány támogatásáért elsõsorban PVDSz tagok pályázhatnak. Az alapítvány kuratóriuma három havonként tartott ülésein bírálja el a beérkezett kérelmeket, pályázatokat. A benyújtott pályázatnak az alábbiakat kell tartalmaznia: a kérelmezõ adatait a kérelem rövid indoklását, valamint az indoklást alátámasztó dokumentumokat a munkáltató kereseti igazolását (házas- illetve élettárs kereset igazolását is!) az igényelt összeget a gyermek(ek) születési anyakönyvi kivonatának fénymásolata, vagy iskolalátogatási bizonyítvány Az alapítvány számlaszáma: OTP Bank Zrt , Adószám: Cím: 1142 Bp., Teleki Blanka u Tel./fax/üz.rögzítõ: 06-1/ ; vasútüzemi: tel./fax/üz.rögzítõ: Szakszervezetünk alapítványa a Munka törvénykönyve a alapján a MÁV Csoport és GySEV Zrt. munkavállalói esetében a szándékos, vagy súlyosan gondatlan károkozás kivételével maximum az öregségi nyugdíj legkisebb összegének kétszereséig megtéríti a PVDSz-tagok kártérítési kötelezettségét amennyiben a munkáltató eljárás keretében kártérítési összeget állapít meg és szab ki. TÉGED IS ÉRHET BALESET! Széleskörû szolgáltatás rendkívül alacsony díjért! A PVDSz tagok részére! SZOLGÁLTATÁSOK ÉLETBIZTOSÍTÁS bármely okból bekövetkezõ halál esetén Ft Ft BALESETI HALÁL esetén plusz! Ft Ft BALESETI ROKKANTSÁG már 1%-tól 100%-ig arányosan Ft Ft KÖZLEKEDÉSI BALESETI maradandó egészségkárosodás már 1%-tól 100%-ig arányosan Ft Ft BALESETI CSONTTÖRÉS csonttörés, csontrepedés esetén Ft Ft BALESETI ÉGÉS legalább II.fokú, a testfelület min. 5%-ára kiterjedõ égés esetén Ft Ft BALESETI MÚLÉKONY SÉRÜLÉS 28 napot meghaladó baleseti táppénz esetén Ft Ft BALESETI KÓRHÁZI NAPI TÉRÍTÉS legalább 5 nap elérése után - az 1-50 nap között - naponta Ft Ft BETEGSÉGI KÓRHÁZI ÁPOLÁS legalább 5 nap elérése után - az 5-25 nap között - naponta Ft Ft BALESETI MÛTÉT esetén, súlyossági fok szerint, a biztosítási összeg %-a Ft Ft BETEGSÉGI MÛTÉTI térítés esetén, súlyossági fok szerint, a biztosítási összeg %-a Ft Ft KRITIKUS BETEGSÉGEK BEKÖVETKEZÉSE szívinfarktus, rákos megbetegedés, agyi érkatasztrófa, koszorúér áthidalási mûtét (by-pass), szervátültetés, veseelégtelenség Ft Ft BELÉPÉSI FELTÉTELEK: - PVDSz tagsági viszony - a tag rendelkezzen lakossági folyószámlával - a belépési korhatár 18 éves kortól 60 éves korig terjed, kivéve aki nyugellátásban illetve nyugdíjszerû ellátásban részesül - családtag is beléphet EGYÉB TUDNIVALÓK: - ez egy csomag, 12 szolgáltatással - belépés után azonnal indul a biztosítási védelem (kivéve a betegségi kockázatoknál 1 hónap, a kritikus betegségeknél pedig 3 hónap a várakozási idõ) BÕVEBB FELVILÁGOSÍTÁST a PVDSz RÁADÁS! A csomag B csomag 600 Ft/hó 800 Ft/hó - a biztosítás kiterjed a munkaidõre, illetve azon kívül a nap 24 órájára, és a világ országaira - a belépés rendkívül egyszerû, hiszen nem kell több helyen is ügyintézni, ugyanis a PVDSz mindent elintéz - a kárrendezés is a PVDSz-en keresztül történik - a kifizetett biztosítási összegek teljes mértékben adó és járulékmentesek - a kifizetett biztosítási összegeket saját címre vagy folyószámlára utalja a biztosító - az éves befizetett összegrõl adóigazolást adunk, amely csökkenti a tag adóalapját - folyamatos biztosítási díjfizetés szükséges a biztosítás fenntartása érdekében és a es telefonszámain lehet kérni és kapni, hétköznap óra között. A Pályavasúti Dolgozók Szakszervezetének havi lapja Kiadja a Pályavasúti Dolgozók Szakszervezete Felelõs kiadó: Dr. Laboda József, elnök (tel.: ), Mobil: 30/ Fõszerkesztõ: Nagy Miklós, alelnök: (tel.: ), Tervezõszerkesztõ: Györgyné Pekár Éva Szerkesztõség: 1142 Bp. Teleki Blanka u Telefon/fax/üz.rögzítõ: 06-1/ , vasútüzemi tel./fax/üz.rögzítõ: , és Internet: Meg nem rendelt kéziratokat nem õrzünk meg és nem küldünk vissza, az anyagok rövidítésének jogát fenntartjuk! Nyomás: Pannónia Nyomda Kft., 1139 Budapest, Frangepán u. 16. Tel.:

Tovább folyik az Egészségmegőrző Program

Tovább folyik az Egészségmegőrző Program XVI. évfolyam 6. szám Kollektív Szerződés módosítás A Vasúti Érdekegyeztető Tanács ülésén ismét kisebb korrekciókra került sor a Kollektív Szerződésünkben. A munkáltató a VSz és a VDSzSz támogatásával

Részletesebben

Biztos, hogy új év kezdődött? A naptár szerint igen, de a jelek szerint minden a tavalyi mederben folyik tovább.

Biztos, hogy új év kezdődött? A naptár szerint igen, de a jelek szerint minden a tavalyi mederben folyik tovább. XVI. évfolyam 2. szám FIGYELEM Az Alapítvány a Pályavasutasokért elnevezésű alapítvány (mint kedvezményezett) az idén is várja minden munkavállalónak a törvényben felhatalmazott felajánlását. A rendelkező

Részletesebben

BÉRHELYZET. Gárdonyi Géza: Szeptember. Csalatkoznunk kellett... 2013. szeptember. XV. évfolyam 9. szám

BÉRHELYZET. Gárdonyi Géza: Szeptember. Csalatkoznunk kellett... 2013. szeptember. XV. évfolyam 9. szám 2013. SZEPTEMBER 2013. szeptember XV. évfolyam 9. szám Gárdonyi Géza: Szeptember Elnémult a rigó. Az esteli csöndben az ősz bogár szomorú pri-pri dala szól már. A távoli szőlőkben panaszolja szüntelen:

Részletesebben

Tüntetések, tárgyalások milyen lesz az új Mt.?

Tüntetések, tárgyalások milyen lesz az új Mt.? 2011. OKTÓBER 2011. október XIII. évfolyam 10. szám 13 éves a PVDSz Úgy álljunk meg az életben, akár a sziklaszírt a tengerben; ne engedjük, hogy a szüntelen hullámverés megingasson bennünket. (Hazrat

Részletesebben

Gépjármű Használati Megállapodás

Gépjármű Használati Megállapodás 2013. JANUÁR 2013. január XV. évfolyam 1. szám A 2012. esztendő utolsó VÉT ülésén a munkáltató még nem tudott érdemi tárgyalásokat folytatni a 2013. évi béremelésről, foglalkoztatási körülményekről. A

Részletesebben

Tisztelt Kolléganők és Kollégák!

Tisztelt Kolléganők és Kollégák! XVII. évfolyam 6. szám Tisztelt Kolléganők és Kollégák! Mint már valószínűleg értesültetek róla a Pályavasúti Dolgozók Szakszervezete 2015. május 30. napján megtartott Közgyűlésén eleget téve jogszabályi

Részletesebben

NÉV Munkakör Szervezeti egység. A Vasút Szolgálatáért arany

NÉV Munkakör Szervezeti egység. A Vasút Szolgálatáért arany 2013. JÚLIUS-AUGUSZTUS 2013. július-augusztus XV. évfolyam 7-8. szám Tisztelt Kolléganõk és Kollégák! A 63. Vasutasnap alkalmából a PVDSz Elnöksége és magam nevében köszöntöm szakszervezetünk valamennyi

Részletesebben

Nőtt a bérünk, de nem eléggé!

Nőtt a bérünk, de nem eléggé! XII. évfolyam 3. szám Nőtt a bérünk, de nem eléggé! Mint minden év márciusában, most is közzé tesszük azt az összehasonlító táblázatot, mely a teljes munkaidőben foglalkoztatottak bruttó átlagkeresetét

Részletesebben

Csatlakoztunk! Közgyûltünk. Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és eredményekben gazdag Új évet kíván a PVDSz. Újságunk tartalmából. Nyugdíjasok aranykora?

Csatlakoztunk! Közgyûltünk. Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és eredményekben gazdag Új évet kíván a PVDSz. Újságunk tartalmából. Nyugdíjasok aranykora? VIII. évfolyam 12. szám Csatlakoztunk! Újságunk tartalmából Nyugdíjasok aranykora? 2025-re az Európai Unió (EU) lakosságának negyven százaléka lesz idõsebb hatvanévesnél. A nyugdíjrendszerek reformja Európa-szerte

Részletesebben

SEGÍTSÉG, BECSAPTAK!!!

SEGÍTSÉG, BECSAPTAK!!! 2005. december VII. évfolyam 12. szám Kellemes Ünnepeket és eredményekben gazdag Új Évet kíván a PVDSz Betlehemi fényesõ Fekete sivatag az éjjel. Sötét homok pereg a csendbõl. A falakról árnyék csurog,

Részletesebben

2012. FEBRUÁR 2012. FEBRUÁR

2012. FEBRUÁR 2012. FEBRUÁR 2012. FEBRUÁR 2012. február XIV. évfolyam 2. szám VÉT HÍREK Elhúzódó tárgyalások Még február elején is tartott a huzavona: Hogyan induljanak neki a vasutasok a 2012-es évnek. Részmegállapodások születtek

Részletesebben

HÉZAG NÉLKÜL. Nyilván az összefogás jegyében! 2. Szakszervezetünk a két másik reprezentatív vasutas szakszervezettel együtt

HÉZAG NÉLKÜL. Nyilván az összefogás jegyében! 2. Szakszervezetünk a két másik reprezentatív vasutas szakszervezettel együtt 2007. november 2007. november IX. évfolyam 11. szám Újságunk tartalmából Ki hogyan (nem) dolgozik ez év végén? Az üzemvitellel közvetlenül össze nem függõ tevékenységet ellátó munkavállalók év végi tevékenységi

Részletesebben

A Pályavasúti Dolgozók Szakszervezete

A Pályavasúti Dolgozók Szakszervezete 2005. júl.-aug. VII. évfolyam 7-8. szám ITT A NYÁR! és minden ami vele jár... Újságunk tartalmából Pályavasutasok, akik Az 55. Vasutasnap alkalmából a MÁV Rt. Pályavasúti Üzletág munkavállalói közül sokan

Részletesebben

HÉZAG NÉLKÜL. a PVDSz tagjának lenni. Íme: 1. Magas szintû szakmai érdekvédelem, foglalkozásbiztonság

HÉZAG NÉLKÜL. a PVDSz tagjának lenni. Íme: 1. Magas szintû szakmai érdekvédelem, foglalkozásbiztonság 2007. október 2007. október IX. évfolyam 10. szám Újságunk tartalmából Beindulnak a bértárgyalások Október végéhez közeledve mint minden évben, most is minden szinten megkezdõdnek a tárgyalások a jövõ

Részletesebben

HÉZAG NÉLKÜL. Nekünk nyóc! Szakszervezetünkhöz több munkavállaló intézett kérdést, mely szerint tényleg új üzemi tanácsot kell választani

HÉZAG NÉLKÜL. Nekünk nyóc! Szakszervezetünkhöz több munkavállaló intézett kérdést, mely szerint tényleg új üzemi tanácsot kell választani VIII. évfolyam 10. szám Újságunk tartalmából MÁV Kft-k házatáján FKG Kft. A MÁV FKG Kft-nél szeptember 14.-én Üzemi Tanács választást tartottak, melyen a munkavállalók által leadott szavazataikkal közel

Részletesebben

HÉZAG NÉLKÜL. MÁV ZRt. Vezérigazgatóság Pályavasúti Üzletág. Dr. Mosóczi László pályavasúti fõigazgató. Tisztelt Fõigazgató Úr!

HÉZAG NÉLKÜL. MÁV ZRt. Vezérigazgatóság Pályavasúti Üzletág. Dr. Mosóczi László pályavasúti fõigazgató. Tisztelt Fõigazgató Úr! VIII. évfolyam 3. szám Levél a pályavasúti fõigazgatónak... Újságunk tartalmából Lássunk tisztán mindannyian! A téli hónapokban fokozott igénybevételnek voltak kitéve a pályavasúti munkavállalók. A törvényes

Részletesebben

elutasítja Csizmár Gábor foglalkoztatáspolitikai

elutasítja Csizmár Gábor foglalkoztatáspolitikai 2005. április VII. évfolyam 4. szám Autonóm nyilatkozat Újságunk tartalmából Végül Pécs is A MÁV Rt. PMLI által kezelt közforgalmú vasúti hálózat és tartozékai karbantartási és felújítási tevékenységének

Részletesebben

Mi is ott voltunk. 2011. november. XIII. évfolyam 11. szám. Hiába volt minden? Informális egyeztetések,

Mi is ott voltunk. 2011. november. XIII. évfolyam 11. szám. Hiába volt minden? Informális egyeztetések, 2011. NOVEMBER 2011. november XIII. évfolyam 11. szám Parlament előtt az új Munka Törvénykönyve Hiába volt minden? Informális egyeztetések, munkáltatói szervezetekkel, szakértőkkel folytatott tárgyalások,

Részletesebben

sajnos nem érkezett válasz megkeresésünkre!)

sajnos nem érkezett válasz megkeresésünkre!) 2004. december VI. évfolyam 12. szám Boldog Új Évet! Évek óta, a Nyílt vonal címû újságunkban minden évbúcsúztató cikket azzal szoktunk kezdeni, hogy ismét elmúlt egy év és ehhez teszünk különféle jelzõket,

Részletesebben

Teljesen új életünk van?

Teljesen új életünk van? XII. évfolyam 1. szám Teljesen új életünk van? Szinte teljesen újra kell tanulnunk az adótörvényeket: itt a szuperbruttósított szja és a vagyonadó, a béren kívüli juttatások nagy részét adó alá vonták,

Részletesebben

Merénylet a Vasutasok ellen! A MÁV Rt. elnök-vezérigazgatója: GAÁL GYULA. Merénylet a Pályavasutasok ellen! Ezt is jól elintéztük

Merénylet a Vasutasok ellen! A MÁV Rt. elnök-vezérigazgatója: GAÁL GYULA. Merénylet a Pályavasutasok ellen! Ezt is jól elintéztük 2005. január VII. évfolyam 1. szám A MÁV Rt. elnök-vezérigazgatója: GAÁL GYULA Merénylet a Pályavasutasok ellen! Mint az lapunk olvasói elõtt ismert - a MÁV Rt-nél egyedülálló módon - csak a Pályavasúti

Részletesebben

Módosult a Kollektív Szerződés

Módosult a Kollektív Szerződés 2012. SZEPTEMBER 2012. szeptember XIV. évfolyam 9. szám A július 1-től hatályba lépő jogszabályi változások miatt, a nyár derekán folytatott tárgyalások a MÁV Zrt. szempontjából eredményesen zárultak:

Részletesebben

MEGÉRKEZTEK AZ ÚJ VEZETŐK

MEGÉRKEZTEK AZ ÚJ VEZETŐK 2012. JÚNIUS 2012. június XIV. évfolyam 6. szám MEGÉRKEZTEK AZ ÚJ VEZETŐK Mint azt elmúlt havi számunkban jeleztük május közepétől Dávid Ilona kapott megbízást a MÁV Zrt. elnök-vezérigazgatói posztjának

Részletesebben

HÉZAG NÉLKÜL. Ámen?! A kisebb kényelmetlenségek elviselésére. egyik leglátványosabb állomása a decemberi

HÉZAG NÉLKÜL. Ámen?! A kisebb kényelmetlenségek elviselésére. egyik leglátványosabb állomása a decemberi 2006. július-augusztus HÉZAG NÉLKÜL 2006. júl.-aug. VIII. évfolyam 7-8. szám Ámen?! Mottó: Az úgynevezett Káosz elmélet szerint olyan apróság, mint egy pillangó szárnyainak rezdülése, akár tájfunt is okozhat

Részletesebben

SEGÉLY HELYETT ESÉLY!

SEGÉLY HELYETT ESÉLY! 2004. október VI. évfolyam 10. szám MOSZ-PVDSZ találkozó 2004 szeptember 13-án kétoldalú egyeztetést tartott a Mozdonyvezetõk Szakszervezete (MOSZ) és a Pályavasúti Dolgozók Szakszervezete (PVDSZ). A felek

Részletesebben

HÉZAG NÉLKÜL. Új pályavasúti fõigazgató

HÉZAG NÉLKÜL. Új pályavasúti fõigazgató IX. évfolyam 2. szám Újságunk tartalmából Tájékoztatás a foglalkoztatottak létszámának 2006. évi alakulásáról A MÁV ZRt. 2006. évi Üzleti tervét a MÁV ZRt. Igazgatósága 2006. február 21-én fogadta el,

Részletesebben

A menetrend szűkítés következményei

A menetrend szűkítés következményei 2012. MÁJUS 2012. május XIV. évfolyam 5. szám VÉT HÍREK Május közepén még nem kezdődtek tárgyalások a július 1-én hatályba lépő új Munka törvénykönyve miatt szükségessé váló Kollektív Szerződés módosításokról.

Részletesebben

HÉZAG NÉLKÜL. Ülésezett a VEB. tóhíresztelések megalapozottságáról is, miszerint a MÁV csoport idei költségtámogatásának

HÉZAG NÉLKÜL. Ülésezett a VEB. tóhíresztelések megalapozottságáról is, miszerint a MÁV csoport idei költségtámogatásának 2009. május 200 009. május XI.. évfolyam 5.. szám Ülésezett a VEB tóhíresztelések megalapozottságáról is, miszerint a MÁV csoport idei költségtámogatásának csökkentése várható. A PVDSz is kifejtette, hogy

Részletesebben

Példás összefogás a vasutas árvíz károsultakért

Példás összefogás a vasutas árvíz károsultakért XII. évfolyam 7. szám Példás összefogás a vasutas árvíz károsultakért A PVDSz Elnöksége tájékoztatja a tagjait, hogy központi költségvetéséből az árvíz-károsultak megsegítésére átutalást teljesített az

Részletesebben

Milyen kihívások várnak ránk 2015-ben?

Milyen kihívások várnak ránk 2015-ben? www.vd.hu EGYESÜLT VILLAMOSENERGIA-IPARI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETI 25 SZÖVETSÉGE 2015. JANUÁR-FEBRUÁR Az ágazati szakszervezeti szövetség éves! 21. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM A tartalomból: Megindultak az ágazati

Részletesebben