1. számú JEGYZŐKÖNYV. Készült: január 15. napján 17,05 perces kezdettel megtartott Képviselő- testületi ülésről.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1. számú JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2014. január 15. napján 17,05 perces kezdettel megtartott Képviselő- testületi ülésről."

Átírás

1 1. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: január 15. napján 17,05 perces kezdettel megtartott Képviselő- testületi ülésről. Jelen vannak: Mezőfi Zoltán polgármester Dr. Szájbely Ernő képviselő Girasek Károly képviselő Majnik László képviselő Vargáné Fodor Rita csop.vez. Lichtenberger Edit jkv.vez. Mezőfi Zoltán polgármester: Köszöntöm a tisztelt megjelenteket, megállapítom, hogy 4 jelenlévő képviselővel ülésünk határozatképes, azt megnyitom. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Girasek Károly, valamint Majnik László képviselő urakat kérem fel. A javaslatot 4 egyöntetű igen szavazattal jelenlévők elfogadták. Mai ülésünk napirendje Rétság Kistérség Többcélú Társulás megszüntetéséről megállapodás jóváhagyása. A napirendi pontot jelenlévők 5 egyöntetű igen szavazattal elfogadták, és az alábbiak szerint tárgyalták. 1./ Rétság Kistérség Többcélú Társulás megszüntetéséről megállapodás jóváhagyása Előterjesztő: Vargáné Fodor Rita Pénzügyi és Szolgáltatási csoportvezető Mezőfi Zoltán polgármester: A Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság tárgyalta a témát. Átadom a szót elnök úrnak. Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: A bizottság a testületi ülést megelőzően, 5 bizottsági tag jelenlétével, határozatképesen ülésezett. A kiosztott határozati javaslat elfogadását javasoljuk 5 egyöntetű igen szavazattal. Mezőfi Zoltán polgármester: A Képviselő-testület nevében is megköszönöm Torma Andrea jegyző asszonyék korrekt előkészítő munkáját. Szavazásra teszem fel a PVB javaslatát, a kiadott határozati javaslatot. Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 egyöntetű igen szavazattal meghozta alábbi határozatát: 1/2014. (I.15.) számú KT határozat: Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Rétság Kistérség Többcélú Társulás megszüntetéséről készített megállapodás-tervezetet. A Képviselő-testület a megszűnésről szóló megállapodást az 1. számú mellékletével jóváhagyja. Egyetért azzal, hogy a bölcsődék és közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztés, valamint közösségi buszok beszerzése támogatás igénybevételének részletes 1

2 feltételeiről szóló 8/2009. (II.26.) ÖM rendelet alapján elnyert támogatással megvásárolt, 31 fő szállítására alkalmas, Temsa Prestij Super Deluxe gépjárműhöz (forgalmi rendszáma: LPT-362, forgalmi engedély száma: ET03506) kapcsolódó, a támogatási szerződésből fakadó fenntartási kötelezettség tekintetében a Társulás részleges jogutódja Rétság Város Önkormányzata legyen. A Képviselő-testület kijelenti, hogy Rétság Város Önkormányzata kizárólag a 8/2009. (II.26.) ÖM rendelet alapján elnyert támogatással megvásárolt, LPT-362 forgalmi rendszámú közösségi busz tekintetében minősül jogutódnak. Az LPT-362 forgalmi rendszámú gépjárművet térítési díj mentesen tulajdonába veszi. Felhatalmazza Mezőfi Zoltán polgármestert a megállapodás aláírására és vagyonfelosztásból Rétság tulajdonába kerülő, Temsa Prestij Super Deluxe gépjármű (rendszám: LPT-362, forgalmi engedély száma: ET03506) tulajdonjogának átvezettetésére. Határidő: megállapodás aláírására január 16., tulajdonjoggal kapcsolatos feladatok elvégzésre január 31. Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester Mezőfi Zoltán sk. polgármester Dr. Varga Tibor sk. Jegyző A kiadmány hiteléül: Lichtenberger Edit adm. Megállapodás a RÉTSÁG KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA, valamint annak létrehozására és működtetésére vonatkozó megállapodás megszüntetéséről, valamint a társulás vagyonának felosztásáról mely létrejött a RÉTSÁG KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA (továbbiakban Társulás) tagjai: 1. Alsópetény Község Önkormányzata, 2617 Alsópetény, Petőfi út 24. képviselője: Laluja Imre polgármester 2. Bánk Község Önkormányzata, 2653 Bánk, Hősök tere 11. képviselője: Ivanics András polgármester 3. Berkenye Község Önkormányzata, 2641 Berkenye, Kossuth út 20. képviselője: Schmidt Józsefné polgármester 4. Borsosberény Község Önkormányzata, 2644 Borsosberény, Petőfi út 161. képviselője: Molnárné Gere Rita polgármester 5. Diósjenő Község Önkormányzata, 2643 Diósjenő, Szabadság út 31. képviselője: Tóth János polgármester 2

3 6. Felsőpetény Község Önkormányzata, 2611 Felsőpetény, Rákóczi utca 11. képviselője: Fedor István polgármester 7. Horpács Község Önkormányzata, 2658 Horpács, Kossuth út 12. képviselője: Molnár Zoltán polgármester 8. Keszeg Község Önkormányzata, 2616 Keszeg, Dózsa út 9. képviselője: Majoros László polgármester 9. Kétbodony Község Önkormányzata, 2655 Kétbodony, Madách u. 37. képviselője: Koczúrné Halász Judit polgármester 10. Kisecset Község Önkormányzata, 2655 Kisecset, Kossuth u. 4. képviselője: Fodor Csilla polgármester 11. Legénd Község Önkormányzata, 2619 Legénd, Dózsa Gy. út 77. képviselője: Szavlik Zoltán polgármester 12. Nagyoroszi Község Önkormányzata, 2645 Nagyoroszi, Felszabadulás út 1. képviselője: Gönczöl József polgármester 13. Nézsa Község Önkormányzata, 2618 Nézsa, Park u. 1. képviselője: Styevó Gábor polgármester 14. Nógrád Község Önkormányzata, 2642 Nógrád, Hunyadi utca 18. képviselője: Szórágy Gyuláné polgármester 15. Nógrádsáp Község Önkormányzata, 2685 Nógrádsáp, Hunyadi utca 7. képviselője: Pintér Bertalan polgármester 16. Nőtincs Község Önkormányzata, 2610 Nőtincs, Szabadság út 50. képviselője: Szegner László polgármester 17. Ősagárd Község Önkormányzata, 2616 Ősagárd, Rákóczi út 93. képviselője: Agárdi András polgármester 18. Pusztaberki Község Önkormányzata, 2658 Pusztaberki, Kossuth út 19. képviselője: Brindza Sándor László polgármester 19. Rétság Város Önkormányzata, 2651 Rétság, Rákóczi út 20. képviselője: Mezőfi Zoltán polgármester 20. Romhány Község Önkormányzata, 2654 Romhány, Kossuth út 63. képviselője: Terman István polgármester 21. Szátok Község Önkormányzata, 2656 Szátok, Kossuth utca 4. képviselője: Vezér Attila polgármester 22. Szendehely Község Önkormányzata, 2640 Szendehely, Petőfi utca 2. képviselője: Hayer Mihály polgármester 23. Szente Község Önkormányzata, 2655 Szente, Kossuth u képviselője: Illés Kálmán polgármester 24. Tereske Község Önkormányzata, 2652 Tereske, Kossuth út 94. 3

4 képviselője: Urbán Pál polgármester 25. Tolmács Község Önkormányzata, 2657 Tolmács, Sport utca 1. képviselője: Hajnis Ferenc polgármester (a továbbiakban együttesen: Társulás tagjai) között, a Társulás megszüntetésével, valamint a Társulás vagyonának megosztásával kapcsolatos kérdésben az alábbiak szerint: I. MEGSZÜNTETŐ OKIRAT a RÉTSÁG KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA (továbbiakban Társulás) tagjai: 1.) Alsópetény Község Önkormányzata, 2617 Alsópetény, Petőfi út 24. a. képviselője: Laluja Imre polgármester 2.) Bánk Község Önkormányzata, 2653 Bánk, Hősök tere 11. a. képviselője: Ivanics András polgármester 3.) Berkenye Község Önkormányzata, 2641 Berkenye, Kossuth út 20. a. képviselője: Schmidt Józsefné polgármester 4.) Borsosberény Község Önkormányzata, 2644 Borsosberény, Petőfi út 161. a. képviselője: Molnárné Gere Rita polgármester 5.) Diósjenő Község Önkormányzata, 2643 Diósjenő, Szabadság út 31. a. képviselője: Tóth János polgármester 6.) Felsőpetény Község Önkormányzata, 2611 Felsőpetény, Rákóczi utca 11. a. képviselője: Fedor István polgármester 7.) Horpács Község Önkormányzata, 2658 Horpács, Kossuth út 12. képviselője: Molnár Zoltán polgármester 8.) Keszeg Község Önkormányzata, 2616 Keszeg, Dózsa út 9. képviselője: Majoros László polgármester 9.) Kétbodony Község Önkormányzata, 2655 Kétbodony, Madách u. 37. képviselője: Koczúrné Halász Judit polgármester 10.) Kisecset Község Önkormányzata, 2655 Kisecset, Kossuth u. 4. képviselője: Fodor Csilla polgármester 11.) Legénd Község Önkormányzata, 2619 Legénd, Dózsa Gy. út 77. képviselője: Szavlik Zoltán polgármester 12.) Nagyoroszi Község Önkormányzata, 2645 Nagyoroszi, Felszabadulás út 1. képviselője: Gönczöl József polgármester 13.) Nézsa Község Önkormányzata, 2618 Nézsa, Park u. 1. képviselője: Styevó Gábor polgármester 14.) Nógrád Község Önkormányzata, 2642 Nógrád, Hunyadi utca 18. képviselője: Szórágy Gyuláné polgármester 4

5 15.) Nógrádsáp Község Önkormányzata, 2685 Nógrádsáp, Hunyadi utca 7. képviselője: Pintér Bertalan polgármester 16.) Nőtincs Község Önkormányzata, 2610 Nőtincs, Szabadság út 50. képviselője: Szegner László polgármester 17.) Ősagárd Község Önkormányzata, 2616 Ősagárd, Rákóczi út 93. képviselője: Agárdi András polgármester 18.) Pusztaberki Község Önkormányzata, 2658 Pusztaberki, Kossuth út 19. képviselője: Brindza Sándor László polgármester 19.) Rétság Város Önkormányzata, 2651 Rétság, Rákóczi út 20. képviselője: Mezőfi Zoltán polgármester 20.) Romhány Község Önkormányzata, 2654 Romhány, Kossuth út 63. képviselője: Terman István polgármester 21.) Szátok Község Önkormányzata, 2656 Szátok, Kossuth utca 4. képviselője: Vezér Attila polgármester 22.) Szendehely Község Önkormányzata, 2640 Szendehely, Petőfi utca 2. képviselője: Hayer Mihály polgármester 23.) Szente Község Önkormányzata, 2655 Szente, Kossuth u képviselője: Illés Kálmán polgármester 24.) Tereske Község Önkormányzata, 2652 Tereske, Kossuth út 94. képviselője: Urbán Pál polgármester 25.) Tolmács Község Önkormányzata, 2657 Tolmács, Sport utca 1. képviselője: Hajnis Ferenc polgármester (együttes említésük esetén: tagok) közös megegyezéssel és egyező akarattal kinyilvánítják, hogy a képviselő-testületeik által, a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló évi CVII. törvény alapján, a kistérségi társulással összefüggő egyes önkormányzati feladatok végrehajtására létrehozott társulásukat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 88. (2) bekezdés és 91. b) pont alapján, figyelemmel a pontjára, december 31. hatállyal részleges jogutódlással megszüntetik az alábbiak szerint: A Társulás 1.) Megnevezése: Rétság Kistérség Többcélú Társulása 2.) Székhelye: 2651 Rétság, Rákóczi út ) A Társulás létrehozásának időpontja: január ) A Társulás megszüntető szerveinek megnevezése, székhelye: Alsópetény Község Önkormányzata, 2617 Alsópetény, Petőfi út 24. képviselője: Laluja Imre polgármester Bánk Község Önkormányzata, 2653 Bánk, Hősök tere 11. képviselője: Ivanics András polgármester 5

6 Berkenye Község Önkormányzata, 2641 Berkenye, Kossuth út 20. képviselője: Schmidt Józsefné polgármester Borsosberény Község Önkormányzata, 2644 Borsosberény, Petőfi út 161. képviselője: Molnárné Gere Rita polgármester Diósjenő Község Önkormányzata, 2643 Diósjenő, Szabadság út 31. képviselője: Tóth János polgármester Felsőpetény Község Önkormányzata, 2611 Felsőpetény, Rákóczi utca 11. képviselője: Fedor István polgármester Horpács Község Önkormányzata, 2658 Horpács, Kossuth út 12. képviselője: Molnár Zoltán polgármester Keszeg Község Önkormányzata, 2616 Keszeg, Dózsa út 9. képviselője: Majoros László polgármester Kétbodony Község Önkormányzata, 2655 Kétbodony, Madách u. 37. képviselője: Koczúrné Halász Judit polgármester Kisecset Község Önkormányzata, 2655 Kisecset, Kossuth u. 4. képviselője: Fodor Csilla polgármester Legénd Község Önkormányzata, 2619 Legénd, Dózsa Gy. út 77. képviselője: Szavlik Zoltán polgármester Nagyoroszi Község Önkormányzata, 2645 Nagyoroszi, Felszabadulás út 1. képviselője: Gönczöl József polgármester Nézsa Község Önkormányzata, 2618 Nézsa, Park u. 1. képviselője: Styevó Gábor polgármester Nógrád Község Önkormányzata, 2642 Nógrád, Hunyadi utca 18. képviselője: Szórágy Gyuláné polgármester Nógrádsáp Község Önkormányzata, 2685 Nógrádsáp, Hunyadi utca 7. képviselője: Pintér Bertalan polgármester Nőtincs Község Önkormányzata, 2610 Nőtincs, Szabadság út 50. képviselője: Szegner László polgármester Ősagárd Község Önkormányzata, 2616 Ősagárd, Rákóczi út 93. képviselője: Agárdi András polgármester Pusztaberki Község Önkormányzata, 2658 Pusztaberki, Kossuth út 19. képviselője: Brindza Sándor László polgármester Rétság Város Önkormányzata, 2651 Rétság, Rákóczi út 20. képviselője: Mezőfi Zoltán polgármester Romhány Község Önkormányzata, 2654 Romhány, Kossuth út 63. képviselője: Terman István polgármester 6

7 Szátok Község Önkormányzata, 2656 Szátok, Kossuth utca 4. képviselője: Vezér Attila polgármester Szendehely Község Önkormányzata, 2640 Szendehely, Petőfi utca 2. képviselője: Hayer Mihály polgármester Szente Község Önkormányzata, 2655 Szente, Kossuth u képviselője: Illés Kálmán polgármester Tereske Község Önkormányzata, 2652 Tereske, Kossuth út 94. képviselője: Urbán Pál polgármester Tolmács Község Önkormányzata, 2657 Tolmács, Sport utca 1. képviselője: Hajnis Ferenc polgármester 5.) A megszűnés módja: Alapító szerv általi, részleges jogutódlással történő megszüntetés. 6.) A megszüntetés oka: A Mötv. átmeneti rendelkezései közül a 146. (1) bekezdés értelmében a január 1. előtt kötött önkormányzati társulási megállapodásokat a képviselő-testületeknek felül kell vizsgálniuk, és Mötv. rendelkezéseinek megfelelően módosítani kell a törvény hatálybalépését követő hat hónapon belül, azaz június 30-áig. Rétség Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának a Mötv. rendelkezéseinek megfelelő módosítására nem került sor, tekintettel arra, hogy a társulásban részt vevő tagok képviselő-testületeinek mindegyike a megállapodás felülvizsgálatához kapcsolódó társulási megállapodás módosítást nem fogadta el. Rétság Kistérség Többcélú Társulása nem rendelkezik a hatályos törvényi előírásoknak megfelelő társulási megállapodással. A települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló évi CVII. törvény (a továbbiakban: Tttv.) december 31-én hatályát vesztette. A szabad társulás alkotmányos alapelve (Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés k) pont) alapján az önkormányzati társulások a felülvizsgált és szükség szerint módosított, addigi társulási megállapodásuk, valamint szervezeti és működési szabályzatuk szerint működhetnek tovább. A társulás sorsa továbbra is a tagok kezében van, szabadon dönthetnek a megszüntetésről, kiválásról, módosításról stb., egyetlen törvényi korlát keretei között (2013. július 1. után belső szabályaik nem lehetnek ellentétesek az Mötv. IV. fejezetével). A társulásban részt vevő önkormányzatok dönthetnek: - a társulás megszüntetéséről vagy - a korábbi társulási megállapodás módosításáról, a társulás további működtetéséről. A Társulás tagjai a Társulás megszüntetéséről döntöttek. 7.) A Közfeladat jövőbeni ellátása: A Társulás költségvetési szerve (intézménye) útján - jelenleg egy közfeladatot lát el, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdés 8. pontja és a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 57. (1) bekezdés d) pontja alapján kötelező önkormányzati feladatként ellátandó szociális alapszolgáltatás körébe tartozó házi segítségnyújtást. A Társulás megszűnését követően a működési körzetébe tartozó települési önkormányzatok nagyrészt e feladat ellátására létrehozott új társulás (Nagyoroszi Közös Szociális Szolgáltató Társulás) révén, másrészt önállóan gondoskodnak a feladat ellátásáról. 7

8 7.1. A közfeladat ellátásához szükséges vagyon A 7.) pontban megjelölt közfeladatot a Társulás által alapított Rétság Kistérség Szociális Szolgáltató Központ (2651 Rétság, Rákóczi út 20.) látja el. A közfeladat ellátását szolgáló, a Rétság Kistérség Szociális Szolgáltató Központ használatában lévő, a Társulás tulajdonát képező a megállapodás mellékletét képező eszköz-kimutatásban ekként jelölt ingóságok térítési díj mentesen a közfeladatot jövőben ellátó Nagyoroszi Közös Szociális Szolgáltató Társulás tulajdonába kerülnek Iratkezelés, irat megőrzés A Társulás iratai közül a maradandó értékű iratok a Magyar Nemzeti Levéltár illetékes Levéltárához (Magyar Nemzeti Levéltár Nógrád Megyei Levéltára) átadásra kerül. A pénzügyi-számviteli iratok, valamint egyéb, a levéltárba elhelyezésre nem kerülő iratok a Társulás székhely település önkormányzati hivatalában, Rétság Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal irattárában kerül őrzésre, az adott iratra vonatkozó irat-megőrzési szabályok szerint A társulás alkalmazottainak jogviszonya A Társulás A szociális földprogram folytatása a rétsági kistérségben című (SZOC-FP-13-A azonosító számú) pályázat megvalósítására 42 fő közfoglalkoztatott munkavállalót alkalmaz 9 településen. A közfoglalkoztatottak jogviszonya áthelyezéssel megszűnik december 31. napjával, az áthelyezést követően a munkáltató Nézsa Község Önkormányzata, (2618 Nézsa, Park u. 1.) a munkáltatói jogok gyakorlója Nézsa Község Polgármestere Részleges jogutódlás pályázatokhoz kapcsolódóan Rétság Kistérség Többcélú Társulása pályázatot nyújtott be az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiírt Szociális földprogramok megvalósításának támogatására. A szociális földprogram folytatása a rétsági kistérségben című (SZOC-FP-13-A-0031 azonosító számú) pályázat támogatásban részesült. A projekt közfoglalkoztatással kerül megvalósításra, melynek keretében 9 településen összesen 42 fő kerül foglalkoztatásra november 1-jétől június 30-ig. A pályázati program megvalósítása érdekében a Társulás részleges jogutódja Nézsa Község Önkormányzata, aki mint gesztor önkormányzat, a projektben részvevő többi önkormányzattal együttműködve tovább viszi a projekt megvalósítását. A szociális földprogram folytatása a rétsági kistérségben elnevezésű, SZOC-FP-13-A-0031 azonosító számú program folytatása és megvalósítása tekintetében a Társulás részleges jogutódja Nézsa Község Önkormányzata. Nézsa Község Önkormányzata kizárólag e program megvalósítása tekintetében minősül a Társulás jogutódjának. A korábbi években megvalósult szociális földprogram projektjei során beszerzésre került és a Társulás tulajdonában álló, de a programban részt vevő települési önkormányzatok használatában és birtokában lévő a megállapodás mellékletét képező eszközkimutatásban ekként jelölt, valamint a SZOC-FP-13-A-0031 azonosító számú projekt keretében beszerzésre kerülő eszközök térítési díj mentesen az eszközt birtokló, használó önkormányzat tulajdonába kerülnek. A bölcsődék és közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztés, valamint közösségi buszok beszerzése támogatás igénybevételének részletes feltételeiről szóló 8/2009. (II.26.) ÖM rendelet alapján elnyert támogatással megvásárolt, 31 fő szállítására alkalmas, Temsa Prestij Super Deluxe gépjárműhöz (forgalmi rendszáma: LPT-362, forgalmi engedély száma: ET03506) kapcsolódó, a támogatási szerződésből fakadó fenntartási kötelezettség tekintetében a Társulás részleges jogutódja Rétság Város Önkormányzata. Rétság Város Önkormányzata kizárólag a 8/2009. (II.26.) ÖM rendelet alapján elnyert támogatással megvásárolt, LPT-362 forgalmi rendszámú közösségi busz tekintetében minősül jogutódnak. 8

9 Az LPT-362 forgalmi rendszámú gépjármű térítési díj mentesen a gépjármű megvásárlásához önerőt biztosító, és a gépjárművet üzemeltető Rétság Város Önkormányzata tulajdonába kerül. A Társulás e két részleges jogutódláson kívül minden más tekintetben jogutód nélkül szűnik meg. 8.) A megszűnő társulás kötelezettségvállalásának utolsó napja és a kötelezettségvállalás mértéke: december 31., legfeljebb a rendelkezésre álló kötelezettséggel nem terhelt pénzeszköz terhére. II. A TÁRSULÁS VAGYONÁNAK FELSOROLÁSA, MEGOSZTÁSA 1.) A társulás ingatlan vagyonnal nem rendelkezik. 2.) A társulás vagyonát képezik a különböző támogatásból, valamint a Társulás költségvetéséből vásárolt nagy értékű, a számviteli nyilvántartásban december 31-én értéken nyilvántartott tárgyi eszközök felsorolását jelen megszüntető megállapodás 1. számú melléklete tartalmazza. Ezen eszközök térítési díj nélkül, ingyenesen az 1. számú mellékletben megjelölt tag önkormányzat tulajdonába kerülnek. 3.) A Társulás vagyonát képezi a Társulás és a Társulás intézményének (Rétság Kistérség Szociális Szolgáltató Központ) bankszámláján lévő pénzösszeg. A pénzeszközzel történő elszámolás és felosztás a III. fejezetben foglaltak szerint történik. A Társulás vagyona a társulási megállapodásba foglalt vagyonmegosztási elvek alkalmazásával, az alábbi szempontok szerint kerül megosztásra: 1.) Az állami támogatással és önerő biztosításával beszerzett vagyonelem azon önkormányzat tulajdonába kerül, mely települési önkormányzat a beszerzéshez szükséges önerőt biztosította. 2.) A szociális földprogram keretében állami támogatásból beszerzett eszközök felett a települések ingyenes használati joga a Társulás megszűnésével megszűnik. Az eszközök térítési díj mentesen azon települési önkormányzat tulajdonába kerülnek, mely önkormányzat használatában jelenleg vannak. 3.) Azon vagyonelemek, melyek a házi segítségnyújtás feladatot ellátó Rétság Kistérség Szociális Szolgáltató Központ használatában állnak, térítési díj mentesen a Nagyoroszi Közös Szociális Szolgáltató Társulás tulajdonába átadásra kerülnek. 4.) Azon vagyonelemek, melyek a Pedagógiai Szakszolgálatot ellátó szervezet használatában állnak, térítési díj mentes vagyonátadásként a Nógrád Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Rétsági Tagintézménye tulajdonába kerül. 5.) Azon vagyonelemek, melyek a Társulás költségvetéséből kerültek megvételre, értékesítésre kerülhetnek. Az értékesítésre nem került, a számviteli nyilvántartásokban kis értékű, a nyilvántartásban érték nélküli eszközök selejtezésre kerülnek. 9

10 III. A TÁRSULÁS PÉNZMARADVÁNYÁNAK KEZELÉSE, A MEGSZŰNÉST KÖVETŐ FELADATOK ELLÁTÁSA 1.) A Társulás pénzmaradványának kezelője a feladatalapú költségvetési támogatás igénylésével összhangban - Tolmács Község Önkormányzata. 2.) A Társulás megszűnését követően a Társulás pénzeszköze kivéve a 3.pontban részletezett szociális földprogram folytatásához kapcsolódó pénzeszköz - Tolmács Község Önkormányzatának e célra nyitott Rétság Kistérség Többcélú Társulása elszámolásai alszámlájára kerül, amely fedezetéül szolgál a kötelező feladatok ellátásával, valamint a Társulás megszűnésével kapcsolatos költségeknek. 3.) A Társulás számú Közfoglalkoztatási célú alszámláján kezelt pénzösszeg a A szociális földprogram folytatása a rétsági kistérségben elnevezésű, SZOC-FP-13-A-0031 azonosító számú projekt megvalósításának támogatási összege. A számla záró pénzkészlete átutalásra kerül Nézsa Község Önkormányzata által erre a célra nyitott bankszámlára. Ebből kerülnek finanszírozásra a projekt további kiadásai. Nézsa Község Önkormányzata a Társulással közfoglalkoztatási jogviszonyban álló 42 fő közfoglalkoztatott december havi munkabére utáni adó- és járulék elszámolásból keletkező befizetési kötelezettséget köteles erről a bankszámláról Rétság Város Önkormányzatának számú bankszámlájára átutalni és megtéríteni. A projekttel kapcsolatos további ügyviteli, adminisztrációs és elszámolási kötelezettségek Nézsa Község Önkormányzatát terhelik. 4.) A Társulás évi költségvetési beszámolójának elkészítését és a kapcsolódó adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítését a Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatal látja el. A Társulás feladatfinanszírozáshoz kapcsolódó, a beszámoló benyújtását követően évben kiutalásra kerülő többlet költségvetési támogatás a Tolmács Község Önkormányzatának Rétság Kistérség Többcélú Társulása elszámolásai megnevezésű alszámlájára kerül kiutalásra. 5.) A Társulás költségvetési támogatását július 1. napjától Tolmács Község Önkormányzata igényli. A évi mutatószámokkal történő elszámolásból keletkező többlet költségvetési támogatás Tolmács Község Önkormányzata a Rétság Kistérség Többcélú Társulása elszámolásai alszámlára kerül átutalásra. 6.) A Rétság Kistérség Többcélú Társulása elszámolásai számláról elsődlegesen a Rétság Város Önkormányzata felé fennálló (adó- és járulék elszámolásból keletkezett) fizetési kötelezettség összege kerül kiegyenlítésre. 7.) A feladatok elvégzését követően Tolmács Község Önkormányzata elszámol a Társulás tagjai felé. Az elszámolás rövid szöveges beszámolóból és a kifizetett kiadások kimutatásából áll. A tagok az egymás közötti elszámolás rendjét a következők szerint rögzítik: A Társulás egészét érintő kiadások a Társulás tagjainak január 1-i létszámának arányában kerülnek felosztásra a tagok között. A Társulás Rétsági Szociális Szolgáltató Központ (továbbiakban: RKSzK) intézményének településekre kimutatható tényleges bevételei (térítési díjak, költségvetési támogatások, átvett pénzeszközök) és tényleges kiadásai (személyi, járulék, dologi és egyéb kiadások) településenként külön-külön kimutatásra kerülnek, a településhez közvetlenül nem kapcsolható RKSzK intézményi bevételek és kiadások a beszámoló szerinti ellátotti létszám arányában kerülnek kimutatásra és figyelembe vételre a tagok között. A Társulás tagjai kötelezettséget vállalnak az 10

11 elszámolás során keletkező esetleges többlet fizetési kötelezettségük teljesítésére, melyet a Rétság Kistérség Többcélú Társulása elszámolásai alszámlára kötelesek átutalással teljesíteni. A Rétság Kistérség Többcélú Társulása elszámolásai számla kezelője kötelezettséget vállal a fentiek szerint kimutatott elszámolás során a tagok részére visszajáró év során megfizetett többlet hozzájárulás visszautalására. 8.) Amennyiben a 7.) pontban leírt elszámolást követően a Rétság Kistérség Többcélú Társulása elszámolásai számlán pénzösszeg marad, a január 1-i lakosságszám arányában kiutalásra kerül a tagok részére. A Társulás tagjai jelen megállapodás aláírásával visszavonhatatlan nyilatkozatukat adják, hogy Rétság Kistérség Többcélú Társulása december 31. napjával megszűntetik. Rétság, december Záradék: A Rétság Kistérség Többcélú Társulása megszüntető megállapodását az alapító önkormányzatok - az alábbi számú képviselő-testületi határozatokkal december 31-ei hatállyal elfogadták. Önkormányzat neve, határozat száma: Polgármester neve és aláírása Alsópetény Község Önkormányzata./2013. ( ) Laluja Imre.. Bánk Község Önkormányzata./2013. ( ) Ivanics András.. Berkenye Község Önkormányzata Schmidt Józsefné.. Borsosberény Község Önkormányzata Molnárné Gere Rita.. Diósjenő Község Önkormányzata Tóth János.. Felsőpetény Község Önkormányzata Horpács Község Önkormányzata Fedor István.. 11

12 Molnár Zoltán.. Keszeg Község Önkormányzata Majoros László... Kétbodony Község Önkormányzata Koczúrné Halász Judit.. Kisecset Község Önkormányzata Fodor Csilla.... Legénd Község Önkormányzata Szavlik Zoltán.. Nagyoroszi Község Önkormányzata Gönczöl József.. Nézsa Község Önkormányzata Styevó Gábor.. Nógrád Község Önkormányzata Szórágy Gyuláné.. Nógrádsáp Község Önkormányzata Pintér Bertalan.... Nőtincs Község Önkormányzata Szegner László.. Ősagárd Község Önkormányzata Agárdi András.. Pusztaberki Község Önkormányzata 12

13 Brindza Sándor László.. Rétság Város Önkormányzata Mezőfi Zoltán.. Romhány Község Önkormányzata Terman István.. Szátok Község Önkormányzata Vezér Attila.. Szendehely Község Önkormányzata Hayer Mihály.. Szente Község Önkormányzata Illés Kálmán.. Tereske Község Önkormányzata Urbán Pál.... Tolmács Község Önkormányzata Hajnis Ferenc.. Mezőfi Zoltán polgármester: Több tárgy nincs, megköszönöm a munkát, az ülést 17 óra 10 perckor bezárom. Kmft. Mezőfi Zoltán polgármester dr. Varga Tibor jegyző Girasek Károly jkv.hit. Majnik László jkv.hit. 13

MÓDOSÍTOTT HATÁROZATI JAVASLATOK. A./2013. (III.22.) kt. határozata

MÓDOSÍTOTT HATÁROZATI JAVASLATOK. A./2013. (III.22.) kt. határozata MÓDOSÍTOTT HATÁROZATI JAVASLATOK 1) Rétsági Rendőrkapitányság beszámolója A./2013. (III.22.) kt. határozata Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Rétsági Rendőrkapitányság 2012. évi tevékenységéről,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 23-án tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 23-án tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 23-án tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Egyes szociális és gyermekvédelmi feladatok fenntartói jogának átadásához

Részletesebben

1. A társulás neve: Kapuvár Térségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás (a továbbiakban: Társulás)

1. A társulás neve: Kapuvár Térségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás (a továbbiakban: Társulás) KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA (MÓDOSÍTÁSSAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN) Amely létrejött az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés k) pont és a Magyarország

Részletesebben

RENDELET AZ ELISMERŐ CÍMEK ALAPÍTÁSÁRÓL ÉS ADOMÁNYOZÁSÁNAK RENDJÉRŐL

RENDELET AZ ELISMERŐ CÍMEK ALAPÍTÁSÁRÓL ÉS ADOMÁNYOZÁSÁNAK RENDJÉRŐL RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjeszti :Hutter Jánosné jegyző

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 187-7/2011. 18. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Sárréti

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: /2012.

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: /2012. FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: /2012. 10. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez Segítő Kezek

Részletesebben

2013. május 9-én Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli, nyílt üléséről.

2013. május 9-én Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli, nyílt üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2013. május 9-én Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli, nyílt üléséről. Jelen vannak: Távol maradt: Dr. Fülöp Erik polgármester, Sipos Ibolya alpolgármester,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 1.) Megállapodás közös önkormányzati hivatal alakítására és fenntartására Előadó: Dr. Gál László jegyző

JEGYZŐKÖNYV. 1.) Megállapodás közös önkormányzati hivatal alakítására és fenntartására Előadó: Dr. Gál László jegyző Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 11/2012. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a rábakecöli polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2012. december 17-én (hétfőn) 17,00 órakor megtartott képviselő-testületi

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 27-én megtartott rendes nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 27-én megtartott rendes nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 27-én megtartott rendes nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 114-123 /2012. (XII. 27.) számú határozatok.

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 315-10/2013.

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 315-10/2013. FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 315-10/2013. 9. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Bihari

Részletesebben

Társulási megállapodás (tervezet)

Társulási megállapodás (tervezet) Társulási megállapodás (tervezet) amely létrejött egyrészről Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata (7100 Szekszárd, Béla király tér 8.) képviseli: Horváth István polgármester, másrészről Szálka Község

Részletesebben

Előterjesztést készítette és előterjeszti: Vargáné Fodor Rita a jegyző általános helyettese Megállapodás jóváhagyása (KLIK összevont szerződés)

Előterjesztést készítette és előterjeszti: Vargáné Fodor Rita a jegyző általános helyettese Megállapodás jóváhagyása (KLIK összevont szerződés) RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjeszti: Vargáné Fodor Rita a

Részletesebben

Tárgy: Döntés a jelenlegi jogszabályok ismeretébe társulási ügyekben. Tisztelt Képviselő-testület!

Tárgy: Döntés a jelenlegi jogszabályok ismeretébe társulási ügyekben. Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés munkaterv szerinti ülésre Véleményezi: E- 87 Nagykovácsi, 2012. június 18. Előterjesztő: Bencsik Mónika polgármester Előadó: - Melléklet: - vonatkozó jogszabályi kiemelések - PBZS TKT határozata

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzatának 66-23/2012. Képviselő-testülete. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. október 24-i rendkívüli nyílt üléséről

Pátka Község Önkormányzatának 66-23/2012. Képviselő-testülete. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. október 24-i rendkívüli nyílt üléséről Pátka Község Önkormányzatának 66-23/2012. Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. október 24-i rendkívüli nyílt üléséről Rendeletek: Határozatok: 203/2012.(X.24.) 204/2012.(X.24.) 205/2012.(X.24.)

Részletesebben

1. számú JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2013. január 09. napján 18,10 órai kezdettel megtartott Képviselő- testületi ülésen.

1. számú JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2013. január 09. napján 18,10 órai kezdettel megtartott Képviselő- testületi ülésen. 1. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2013. január 09. napján 18,10 órai kezdettel megtartott Képviselő- testületi ülésen. Jelen vannak: Mezőfi Zoltán polgármester Dr. Katona Ernő alpolgármester Dr. Szájbely Ernő

Részletesebben

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. JÚLIUS 06-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. JÚLIUS 06-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. JÚLIUS 06-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 64/2011. (VII. 06.) számú BKt. határozat 65/2011. (VII. 06.) számú BKt. határozat

Részletesebben

1) A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

1) A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjeszti: Tömör Józsefné jegyző

Részletesebben

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete (székhely: 2021 Tahitótfalu, Kossuth Lajos u. 4. képviseli: Dr. Sajtos Sándor Imre polgármester)

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete (székhely: 2021 Tahitótfalu, Kossuth Lajos u. 4. képviseli: Dr. Sajtos Sándor Imre polgármester) Dunakanyari Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményfenntartó Társulás Társulási megállapodása (módosítva 2014.11.18.) mely létrejött Budakalász Város Képviselő-testülete (székhely: 2011 Budakalász,

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS Szlovák Tájház fenntartói jogának átadás-átvétele

ELŐ TERJESZTÉS Szlovák Tájház fenntartói jogának átadás-átvétele 2. Napirend Szlovák Tájház fenntartói jogának átadás-átvétele 2. Napirend ELŐ TERJESZTÉS Szlovák Tájház fenntartói jogának átadás-átvétele Tisztelt Képviselő-testület! Az Országgyűlés a 2012. október 8-ai

Részletesebben

T/12608. számú törvényjavaslat

T/12608. számú törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/12608. számú törvényjavaslat az egyes szakosított szociális és gyermekvédelmi i ek állami átvételéről és egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi CXCII. törvény módosításáról

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. Bicske és Környéke Központi Orvosi Ügyeleti Társulás Társulási Megállapodása módosításokkal egységes szerkezetben

MEGÁLLAPODÁS. Bicske és Környéke Központi Orvosi Ügyeleti Társulás Társulási Megállapodása módosításokkal egységes szerkezetben MEGÁLLAPODÁS Bicske és Környéke Központi Orvosi Ügyeleti Társulás Társulási Megállapodása módosításokkal egységes szerkezetben Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete, Csabdi Község Önkormányzata

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2011. december 20-i ülése 5. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2011. december 20-i ülése 5. számú napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2011. december 20-i ülése 5. számú napirendi pontja Javaslat a megyei önkormányzati intézmények és a megyei önkormányzat vagyonának átadás-átvételéről

Részletesebben

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 315/2013. (XII.19.) önkormányzati határozata. Napirend megállapítása

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 315/2013. (XII.19.) önkormányzati határozata. Napirend megállapítása Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 315/2013. (XII.19.) önkormányzati határozata Napirend megállapítása 1.) Egyes önkormányzati rendeletek módosítása az önkormányzati segély rendelkezéseinek

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 14. számú jegyzőkönyve (2011. DECEMBER 19.) Határozatok: 133/2011. 135/2011. Kt. hat.

NYÍLT ÜLÉSE. 14. számú jegyzőkönyve (2011. DECEMBER 19.) Határozatok: 133/2011. 135/2011. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 14. számú jegyzőkönyve (2011. DECEMBER 19.) Határozatok: 133/2011. 135/2011. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V felvéve Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének, Mány Község Önkormányzata hivatalának (2065 Mány, Rákóczi u. 67.) Tanácstermében, 2012. december 19-én, 16 órai kezdettel

Részletesebben

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS A Hajdúszoboszlói Kistérségi Többcélú Társulás létrehozásáról A hajdúszoboszlói statisztikai kistérség települési önkormányzatainak képviselő-testületei önkéntes és szabad elhatározásukból,

Részletesebben

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2014. november 27. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2014. november 27. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 372/2014.(XI.27.) Kt. határozat Tárgy: 2014. november 27-i soros testületi ülés napirendjének elfogadása Algyő Nagyközség Képviselő-testülete elfogadja Molnár Áron napirendjavaslatát az alábbiak szerint:

Részletesebben

Tar Községi Önkormányzat

Tar Községi Önkormányzat Tar Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Iktatószám: 146-4/2015 Jegyzőkönyvi kivonat Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 15-én megtartott rendkívüli üléséről készült 1. sz.

Részletesebben

KIVONAT. Újtikos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (I. 10.) számú határozata

KIVONAT. Újtikos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (I. 10.) számú határozata KIVONAT Képviselő-testületének 1/2014. (I. 10.) számú határozata 1./ Újtikos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Javaslat az Újtikos Község Önkormányzata által A 155734. számú igénylésazonosítójú,

Részletesebben

1 Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 24-én a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről

1 Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 24-én a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről 1 Jegyzőkönyv Készült Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 24-én a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről Jelen vannak: Fürjes Pál, Fazekas Zoltán, Boda István,

Részletesebben