J E G Y Z Ő K Ö N Y V N A P I R E N D

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V N A P I R E N D"

Átírás

1 Bezi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Bezi, Szabadság u A/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: december 6-án órai kezdettel a Bezi Községházban tartott üléséről. Jelen vannak: Bősze Kornél Bősze Kolozs ifj. Dóra Vilmos Gayer Csaba Varga Kálmán Horváth Viktorné polgármester alpolgármester képviselők körjegyző Bősze Kornél polgármester: Köszöntötte a megjelenteket és megállapította, hogy az 5 képviselőből 5 fő képviselő megjelent, így az ülés határozatképes. Ezek után az ülést megnyitotta és javaslatot tett az ülés napirendjére. Javaslatára a Képviselő-testület a következő napirendi pontok tárgyalását egyhangúan elfogadta. N A P I R E N D 1./ Napirendi pont: Répceszemere Önkormányzat csatlakozási szándéka Beled Város Szociális és Gyermekjóléti Társulása fenntartásában működő Egyesített Szociális Központ szakfeladataihoz. 2./ Napirendi pont: Közös hivatal létrehozására szándéknyilatkozat. 3./ Napirendi pont Az általános iskola feladatainak ellátását szolgáló ingó és ingatlan vagyon működtetését biztosító megállapodás aláírására felhatalmazás. 4./ Napirendi pont Köznevelési feladatot ellátó Lébény-Bezi-Mecsér Közoktatási Intézményfenntartó Társulás megszüntetéséről.

2 5./ Napirendi pont BURSA kérelmek elbírálása. Előadó: Horváth Viktorné körjegyző 6./ Napirendi pont: Egyéb időszerű kérdések. Napirendi pontok tárgyalása 1./ Napirendi pont: Répceszemere Önkormányzat csatlakozási szándéka Beled Város Szociális és Gyermekjóléti Társulása fenntartásában működő Egyesített Szociális Központ szakfeladataihoz. Bősze Kornél polgármester: Répceszemere Önkormányzata csatlakozási szándékát jelezte a Beled Város Szociális és Gyermekjóléti Társulása fenntartásában működő Egyesített Szociális Központ szakfeladataihoz. A csatlakozási szándék miatt szükséges a Társulás okiratainak módosítása. Kérem a képviselő-testületet, járuljon hozzá Répceszemere csatlakozási szándékához. 64/2012. /XII. 6./ Határozata Bezi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, hogy Répceszemere Önkormányzata csatlakozzon a Beled Város Szociális és Gyermekjóléti Társulása fenntartásában működő Egyesített Szociális Gyermekjóléti központ szakfeladataihoz. A Képviselő-testület elfogadja a Szociális és Gyermekjóléti Társulás, Társulási megállapodásának módosítását. Határidő: Azonnal. Felelős: Polgármester 2./ Napirendi pont: Közös hivatal létrehozására szándéknyilatkozat. Bősze Kornél polgármester: Önkormányzati közös hivatal létrehozásáról tárgyaltunk Enese, Fehértó, Győrsövényház községek polgármesterivel. Enese lenne a székhely település, Bezi községben 1 fő állandó ügyintéző dolgozna és a jegyző is tartana ügyfélfogadást. Csatlakozási szándékunkról a képviselő-testületnek kell határozatot hozni.

3 Bősze Kolozs alpolgármester: A megállapodásban rögzíteni kell, hogy az önkormányzati hivatalok rezsi költségét a tulajdonos önkormányzat vállalja. 65/2012. /XII. 6./ Határozata Bezi Község Önkormányzat Képviselő-testülete kinyilvánítja azon szándékát, hogy Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény hatályos rendelkezései szerinti időtartamon belül, közös önkormányzati hivatalt kíván létrehozni Enese, Fehértó, Győrsövényház községek Képviselő-testületeivel. A Képviselő-testület Bezi község részére kéri biztosítani: - Bezi községben 1 fő köztisztviselő állandó 8 órában történő foglalkoztatását, - Bezi községben ügyfélfogadás biztosítást a jegyző, igazgatási ügyintéző, adóügyi ügyintéző részéről, - az ügyiratok Bezi községben történő iktatását. A Képviselő-testület kéri, megállapodásban rögzíteni, hogy az önkormányzati hivatalok rezsi költségét a tulajdonos önkormányzat vállalja. Határidő: folyamatos Felelős: polgármester 3./ Napirendi pont Az általános iskola feladatainak ellátását szolgáló ingó és ingatlan vagyon működtetését biztosító megállapodás aláírására felhatalmazás. Bősze Kornél polgármester: A korábbiakban döntöttünk, hogy az iskola működését szolgáló ingó és ingatlan vagyon működtetését nem tudjuk vállalni, átadjuk az államnak. A működtetés átadásáról az állami intézményfenntartó központtal megállapodást kell kötni. A megállapodás aláírására kérem a Képviselő-testület felhatalmazását. 66/2012. /XII. 6./ Határozata

4 Bezi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy iskola működését szolgáló ingó és ingatlan vagyon működtetéséről szóló megállapodást az állami intézményfenntartó központtal aláírja. Határidő: december 15. Felelős: Bősze Kornél polgármester 4./ Napirendi pont Köznevelési feladatot ellátó Lébény-Bezi-Mecsér Közoktatási Intézményfenntartó Társulás megszüntetéséről. Előterjesztés a jegyzőkönyv részét képezi. 67/2012. /XII. 6./ Határozata I. Bezi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, figyelemmel a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről szóló évi CLXXXVIII. törvény 3. (1) bekezdésében foglaltakra, a Lébény-Bezi-Mecsér Közoktatási Intézményfenntartó Társulás megszüntetését az alábbiak szerint fogadja el:,,közoktatási INTÉZMÉNY-FENNTARTÓI TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS MEGSZÜNTETÉSE Amely Lébény Nagyközség Önkormányzata (9155 Lébény, Fő út. 47., képviselő: Kovács Gábor polgármester), Bezi Község Önkormányzata (9162 Bezi, Szabadság u. 59. képviselő: Bősze Kornél polgármester), valamint Mecsér Község Önkormányzata (9176 Mecsér, Felszabadulás u. 1. képviselő: Csaplár Zoltán polgármester), a továbbiakban együtt: Felek között jött létre az alulírott helyen és időben, az alábbi pontokba foglalt feltételek mellett: 1. A Felek, figyelemmel a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről szóló évi CLXXXVIII. törvény 3. (1) bekezdésében foglaltakra, a Lébény-Bezi-Mecsér Közoktatási Intézményfenntartó Társulást (a továbbiakban: Társulás) január 1. napjával megszüntetik.

5 2. A Társulás megszüntetése során Felek a Társulási Megállapodás 5.7. és 5.8. pontjai szerint járnak el. 3. Felek március 31. napjáig elszámolnak a Feleket a Társulási Megállapodás alapján megillető bevételekről és a Feleket terhelő költségekről. II. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármester, hogy az önkormányzat nevében a megszüntető megállapodást aláírja. Felelős: Polgármester Határidő: december / Napirendi pont BURSA kérelmek elbírálása. Előadó: Horváth Viktorné körjegyző Horváth Viktorné körjegyző: Az idei évben is csatlakozott az önkormányzat a BURSA felsőoktatási ösztöndíj pályázati rendszerhez.. főiskolás nyújtott be A típusú pályázatot. B típusú pályázó nem volt. Bősze Kornél polgármester: Javasolom a Képviselő-testületnek, hogy a korábbi évhez hasonlóan hallgatónként havi Ft-ot állapítson meg. Dóra Vilmos képviselő: Mekkora összeget tesz ki a BURSA támogatás éves szinten? Felveszik a támogatást, ezért vegyenek részt a falu életében. Bősze Kornél polgármester: A tavalyi évben a 10 hallgató 1 millió forintba került. Varga Kálmán képviselő: Jelen vannak a rendezvényeken, részt vesznek a falu életében. 68/2012. /XII. 6./ Határozata Bezi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Bursa Hungarica Felsőoktatási A típusú pályázatra jelentkezőket havi Ft-tal támogatja. A képviselőtestület által felállított sorrend szerint első helyen Varga Evelin Bezi, Rákóczi u. 41. szám alatti lakos szerepel. Határidő: azonnal Felelős: polgármester 6./ Napirendi pont: Egyéb időszerű kérdések.

6 Bősze Kornél polgármester: A Pannon-Víz Zrt. keresett meg azzal a kéréssel, hogy a Képviselő-testület tárgyalja meg és fogadja el ELŐZETES EGYETÉRTÉSI NYILATKOZAT -ot amiben a víziközmű-szolgáltatásról szóló évi CCIX. törvényből adódó közös feladatok megvalósításának elveit meghatározzák és ezen elvek szellemében fogadják el a vagyonátadás módszerét, illetve a vagyonkezelési szerződés tartamát a Kóny- Bősárkány ivóvízellátó rendszerhez kapcsolódó vagyonról. A tulajdoni arányok a lakosságszám arányosan kerültek meghatározásra. Az adatokat (Bezi 510 fő) a Központi Statisztikai Hivatal Győri Főosztály Tájékoztatási Osztálya adta meg. Ránk nézve kedvezőbb, ha a lakosságszám megállapításra a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala által nyilvántartott adatot (Bezi 542. fő) veszik figyelembe. 69/2012. /XII. 6./ Határozata Bezi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete kéri, hogy a Kóny-Bősárkány ivóvízellátó rendszerhez kapcsolódó vagyon átadása során a tulajdoni arányok megállapításánál a települések lakosság száma a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala által nyilvántartott adatok alapján kerüljön megállapításra. Határidő: azonnal. Felelős: Polgármester Bősze Kornél polgármester: A tavalyi évben megállapodást kötöttünk a fogászati alapellátáshoz kapcsolódó sürgősségi ügyelet igénybevételére vonatkozóan, ez a megállapodás december 31. napján lejár. Az ellátást igénybevevők után az ellátás költségét kiszámlázták és az önkormányzat kifizette, ez nem jelentős összeg. A megállapodást a évre is meg kell kötni, hogy a fogászati sürgősségi ellátást a lakosság igénybe tudja venni. 70/2012. /XII. 6./ Határozata Bezi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete évre megállapodást köt a sürgősségi fogorvosi ellátásra a Győri Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézménnyel. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert megállapodás aláírására.

7 Határidő: Azonnal Felelős: polgármester Bősze Kornél polgármester: Az idei évben a mozgókönyvtári feladatra a Csornai Kistérségi Társuláson keresztül kaptunk támogatást. A jövő évben erre nem lesz lehetőség. Ahhoz, hogy a könyvtári feladatra támogatást kapjunk december 31. napjáig megállapodást kell kötni a Győri Kisfaludy Károly Megyei Könyvtárral, a támogatás összegét a kultúráért felelős miniszter februárban határozza meg. A Képviselő-testület a tájékoztatót tudomásul vette, határozatot nem hozott. Más hozzászólás nem volt, a polgármester bezárta az ülést. K.m.f. Bősze Kornél polgármester Horváth Viktorné körjegyző

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges, Béke tér 14. 10/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. november 15-én a Mérges Községházban megtartott testületi üléséről. Jelen vannak: Balázs

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 1.) Megállapodás közös önkormányzati hivatal alakítására és fenntartására Előadó: Dr. Gál László jegyző

JEGYZŐKÖNYV. 1.) Megállapodás közös önkormányzati hivatal alakítására és fenntartására Előadó: Dr. Gál László jegyző Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 11/2012. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a rábakecöli polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2012. december 17-én (hétfőn) 17,00 órakor megtartott képviselő-testületi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tokorcs Község Önkormányzat Képviselő - testületének 2012. december 12-én, szerdán 18 óra 50 perckor tartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tokorcs Község Önkormányzat Képviselő - testületének 2012. december 12-én, szerdán 18 óra 50 perckor tartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tokorcs Község Önkormányzat Képviselő - testületének 2012. december 12-én, szerdán 18 óra 50 perckor tartott üléséről. Az ülés helye: Tokorcs Faluház Jelen vannak: Lengyelné

Részletesebben

Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. december 10- i nyílt ülésének jegyzőkönyve

Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. december 10- i nyílt ülésének jegyzőkönyve 22/2012. Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. december 10- i nyílt ülésének jegyzőkönyve Tartalmazza: 127/2012. (XII.10.) számú határozatot a Klebersberg Intézményfenntartó Társulással

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzatának Képviselőtestülete Mérges, Béke tér 14. 8/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mérges Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. szeptember 13án a Mérges Községházban

Részletesebben

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8449 Magyarpolány, Dózsa György utca 6. Tel/Fax: 88/503-820 email: hivatal@magyarpolany.hu Szám: M.28-5/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Magyarpolány

Részletesebben

TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E. 2013. szeptember 12-én. megtartott. ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E. 2013. szeptember 12-én. megtartott. ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E 2013. szeptember 12-én megtartott ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E TARTALOM: 44/2013.(IX.12.) számú képviselő-testületi határozat Tiszasas

Részletesebben

KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV mely készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 22-én (kedden) 17,00 órai kezdettel tartott ülésén HATÁROZATOK:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. március 28-án tartott rendkívüli ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. március 28-án tartott rendkívüli ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. március 28-án tartott rendkívüli ülésén. AZ ÜLÉS HELYE: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme Bihartorda, Kossuth

Részletesebben

Készült: Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. június 11-én, 17 órakor az Önkormányzati Hivatal üléstermében megtartott üléséről.

Készült: Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. június 11-én, 17 órakor az Önkormányzati Hivatal üléstermében megtartott üléséről. Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9144 Kóny, Rákóczi u. 30. Tel.: 96/280-140. Szám: 1-7/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. június 11-én,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. február 27-én a Körjegyzőségi Hivatal hivatalos helyiségében megtartott üléséről. Jelen vannak: ( A jelenléti

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzatának 66-23/2012. Képviselő-testülete. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. október 24-i rendkívüli nyílt üléséről

Pátka Község Önkormányzatának 66-23/2012. Képviselő-testülete. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. október 24-i rendkívüli nyílt üléséről Pátka Község Önkormányzatának 66-23/2012. Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. október 24-i rendkívüli nyílt üléséről Rendeletek: Határozatok: 203/2012.(X.24.) 204/2012.(X.24.) 205/2012.(X.24.)

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V

J E G Y Z Õ K Ö N Y V J E G Y Z Õ K Ö N Y V amely készült Makád község Képviselõ-testületének 2009.november 17-i, rendkívüli ülésérõl a Makád és Lórév Körjegyzõségi Hivatalban - Makádon Jelen vannak: Baski Gábor polgármester

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A képviselő-testület 11 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat

Jegyzőkönyv. A képviselő-testület 11 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat Jegyzőkönyv Készült: Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Szegvár Nagyközség Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében 2010. október 28-án tartott nyílt üléséről. Jelen voltak: Gémes

Részletesebben

2013. május 9-én Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli, nyílt üléséről.

2013. május 9-én Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli, nyílt üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2013. május 9-én Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli, nyílt üléséről. Jelen vannak: Távol maradt: Dr. Fülöp Erik polgármester, Sipos Ibolya alpolgármester,

Részletesebben

J E GY Z Ő K Ö NY V. Jegyzőkönyv hitelesítők: ABC sorrendben: dr. Horváth Benedek és Horváth Miklós képviselők.

J E GY Z Ő K Ö NY V. Jegyzőkönyv hitelesítők: ABC sorrendben: dr. Horváth Benedek és Horváth Miklós képviselők. 1 J E GY Z Ő K Ö NY V Készült Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 26-án 18:00 órakor megtartott rendkívüli Képviselő-testületi üléséről. Jelen vannak: Jelenléti ív szerint.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29 - én megtartott nyílt ülésről.

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29 - én megtartott nyílt ülésről. 264/4/2015. Zala Megye Kányavár Jegyzőkönyv Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29 - én megtartott nyílt ülésről. Rendelet: 4/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelet önkormányzat

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Lórév Község Képviselő-testületének 2012. október 18-án megtartott üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Lórév Község Képviselő-testületének 2012. október 18-án megtartott üléséről Az ülés helye: Községháza Lórév, Dundity Alexa utca 43. Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint J e g y z ő k ö n y v Lórév Község Képviselő-testületének 2012. október 18-án megtartott üléséről

Részletesebben

Készült: Salföld Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. szeptember 26-i nyilvános üléséről.

Készült: Salföld Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. szeptember 26-i nyilvános üléséről. SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt.szám: S. 4-82/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: Salföld Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. szeptember 26-i nyilvános üléséről. Helye: Salföld

Részletesebben

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. február 20-án (szerda) 17:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Perkáta, 2013. február 20.

Részletesebben

Kaskantyú, Hunyadi J. u. 34

Kaskantyú, Hunyadi J. u. 34 Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete 17/2013. Test. ül. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő testületének és az 1. napirendi pont tárgyalásánal Tabdi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jelen vannak: J E G Y Z Ő K Ö N Y V Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2014. november 24-én (hétfő) 15:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. - Gáspár Lászlóné, alpolgármester - Balogh Tiborné, települési képviselő.

JEGYZŐKÖNYV. - Gáspár Lászlóné, alpolgármester - Balogh Tiborné, települési képviselő. Sárhida község Önkormányzati Képviselő-testülete 8944 Sárhida, Béke u. 26. JEGYZŐKÖNYV Készült: Sárhida község Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. november 04. napján az Önkormányzat hivatalos helyiségében

Részletesebben

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Cím: 8582 Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 42. Tel/fax: (89)584-200 e-mail: onkormanyzat@farkasgyepu.hu Szám:17/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Farkasgyepű

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Dozmat Község képviselő-testületének 2014. november 11-én megtartott testületi ülésén

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Dozmat Község képviselő-testületének 2014. november 11-én megtartott testületi ülésén DOZMAT KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSE JEGYZŐKÖNYV Készült: 2014. november 11-én megtartott testületi ülésén Helye: Dozmati Faluház Jelen vannak: Horváth Ádám Csongor polgármester, Dankovics Norbert képviselő,

Részletesebben

Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől

Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől E LŐ T E R J E S Z T É S köznevelési intézmény működtetési kötelezettsége alóli felmentési kérelem tárgyában Tisztelt Képviselő-testület! A Képviselő-testület

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületeinek 2009. május 28-án tartott rendkívüli nyílt ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületeinek 2009. május 28-án tartott rendkívüli nyílt ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületeinek 2009. május 28-án tartott rendkívüli nyílt ülésén. AZ ÜLÉS HELYE: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme Bihartorda,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2015. január 29-én 16,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2015. január 29-én 16,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2015. január 29-én 16,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Zajk Zajk, Iskola utca 1. Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tokorcs Község Önkormányzat Képviselő - testületének 2011. október 12-én, szerdán 17 órakor tartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tokorcs Község Önkormányzat Képviselő - testületének 2011. október 12-én, szerdán 17 órakor tartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tokorcs Község Önkormányzat Képviselő - testületének 2011. október 12-én, szerdán 17 órakor tartott üléséről. Az ülés helye: Tokorcs Faluház Jelen vannak: Lengyelné Csizmazia

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 26-án megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 26-án megtartott üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 26-án megtartott üléséről Határozat Tárgya: száma: 117/2014./XI.26.) Az Önkormányzat 2015 évi belső ellenőrzési terve

Részletesebben