Piliscsév-Leányvár-Kesztölc községek Önkormányzata. Képviselő-testületének JEGYZŐKÖNYVE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Piliscsév-Leányvár-Kesztölc községek Önkormányzata. Képviselő-testületének JEGYZŐKÖNYVE"

Átírás

1 Piliscsév-Leányvár-Kesztölc községek Önkormányzata Képviselő-testületének JEGYZŐKÖNYVE június 24-én 16,30 órától 18,00 óráig megtartott Piliscsév Leányvár - Kesztölc községek Együttes képviselő-testületi üléséről

2 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: június 24-én órakor kezdődő rendkívüli képviselő-testületi üléséről. Az ülés helye: Önkormányzat tanácsterme (Piliscsév, Hősök tere 9.) Jelen vannak: (mellékelt jelenléti ív szerint) Piliscsév község képviselői: Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester Csapucha Katalin képviselő Csepreghiné Nyitrai Katalin képviselő Hudeczné Fuzik Anna képviselő Nagy Mária képviselő Baumstark Tiborné jegyző Meghívott vendégek: Dr. Etter Ödön jogtanácsos Jegyzőkönyvvezető: Bendur Istvánné Leányvár község képviselői: Hanzelik Gábor polgármester Szikora Gyula alpolgármester Balogh András képviselő Csobán Zoltán képviselő Misikné Lóczki Irén képviselő Kesztölc község képviselői: Gaál Lajos polgármestere Vöröskői István alpolgármester Nebehaj Rudolfné képviselő Simonek Antal képviselő Szivek Péter képviselő Kosztkáné Rokolya Bernadett, Piliscsév község polgármestere köszönti a Képviselő-testület tagjait, Jegyző Asszonyt, és Ügyvéd urat. Igazoltan hiányzik Dimitrov László alpolgármester és Maduda Ildikó képviselő Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 5 fővel határozatképes. Ismerteti az ülés napirendjét. Javasolja, hogy a napirendeket a meghívó szerint tárgyalják. Majd szavazásra teszi fel a javaslatot. A Piliscsév Község Képviselő-testülete megvitatás után 5 jelenlévő képviselő 5 igen szavazattal egyhangúlag meghozta alábbi határozatát: Piliscsév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 68/2013.(VI.24.) határozata a testületi ülés napirendjéről Piliscsév község Képviselő-testülete egyetért a testületi ülés napirendi pontjaival az alábbiak szerint: 1. A Piliscsévi Aranykapu Egységes Óvoda-bölcsőde vezetőjének kinevezése 2. Pilisi Közoktatási Társulás Társulási megállapodásának megszüntetése 3. Leányvár község döntése az oktatási intézményekben fizetendő étkezési és gondozási térítési díjakról 1

3 Felelős: Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester Határidő: azonnal Hanzelik Gábor Leányvár község polgármestere szavazásra teszi fel a napirendet. Leányvár Község Önkormányzata 5 egybehangzó igen szavazattal az alábbi határozatot hozza. Leányvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 79/2013.(VI.24.) határozata a testületi ülés napirendjéről Leányvár község Képviselő-testülete egyetért a testületi ülés napirendi pontjaival az alábbiak szerint: 1. A Piliscsévi Aranykapu Egységes Óvoda-bölcsőde vezetőjének kinevezése 2. Pilisi Közoktatási Társulás Társulási megállapodásának megszüntetése 3. Leányvár község döntése az oktatási intézményekben fizetendő étkezési és gondozási térítési díjakról Felelős: Hanzelik Gábor polgármester Határidő: azonnal Gaál Lajos Kesztölc község polgármestere szavazásra teszi fel a napirendet. Kesztölc Község Önkormányzata 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza. Kesztölc Község Önkormányzat Képviselő-testületének 63/2013.(VI.24.) határozata a testületi ülés napirendjéről Kesztölc község Képviselő-testülete egyetért a testületi ülés napirendi pontjaival az alábbiak szerint: 1. A Piliscsévi Aranykapu Egységes Óvoda-bölcsőde vezetőjének kinevezése 2. Pilisi Közoktatási Társulás Társulási megállapodásának megszüntetése 3. Leányvár község döntése az oktatási intézményekben fizetendő étkezési és gondozási térítési díjakról Felelős: Gaál Lajos polgármester Határidő: azonnal 2

4 N a p i r e n d e k t á r g y a l á s a 1. A Piliscsévi Aranykapu Egységes Óvoda-bölcsőde vezetőjének kinevezése Kosztkáné Rokolya Bernadett Piliscsév község polgármester e szavazásra teszi fel az óvodavezető kinevezésének kérdését. A Képviselő-testület 5 jelenlévő képviselője 5 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta Piliscsév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 69/2013.(VI.24.) határozata a Piliscsévi Aranykapu Egységes Óvoda-bölcsőde vezetőjének kinevezéséről Piliscsév Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1./ A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. Tv. 68..(1) bekezdése alapján július 2-től június 30-ig MEGBÍZZA Vogyeraczki Máriá-t - a Piliscsévi Aranykapu Egységes Óvoda-bölcsőde határozatlan időre kinevezett dolgozóját - a Piliscsévi Aranykapu Egységes Óvoda-bölcsőde intézményvezetői teendőinek ellátásával. 2./ Illetményét a Kjt. 64. (1) bekezdése és a 69. alapján július 1-től ,- Ft-ban, magasabb vezetői pótlékát a Kjt. 70. (2) bekezdése alapján a pótlékalap 300 %-ban állapítja meg. Határidő: azonnal Felelős: Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester 2. Pilisi Közoktatási Társulás Társulási megállapodásának megszüntetése Kosztkáné Rokolya Bernadett Piliscsév község polgármestere szavazásra teszi fel a Pilisi Közoktatási Társulás Társulási megállapodásának megszüntetésének kérdését. A Képviselő-testület 5 jelenlévő képviselője 5 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta Piliscsév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 70/2013.(VI.24.) határozata a Pilisi Közoktatási Társulás megszüntetésére vonatkozó megállapodásának elfogadásáról 3

5 Piliscsév Község Képviselő-testülete Az alábbiak szerint elfogadja a Megállapodást a Pilisi Közoktatási Társulás Társulási Megállapodásának megszüntetéséről. MEGÁLLAPODÁS a Pilisi Közoktatási Társulás Társulási Megállapodásának Megszüntetéséről Leányvár Község Önkormányzata Leányvár, Erzsébet u. 88., képviseli Hanzelik Gábor, polgármester, Kesztölc Község Önkormányzata Kesztölc, Szabadság tér 11., képviseli Gaál Lajos, polgármester, Piliscsév Község Önkormányzata 2519.Piliscsév, Hősök tere 9., képviseli Kosztkáné Rokolya Bernadett, polgármester, mint a Pilisi Közoktatási Társulás (a továbbiakban: Társulás) tag önkormányzatai (a továbbiakban: Tag, együttesen: Tagok) képviselő- testületeik által meghozott döntések alapján elhatározták a Társulás július 1. napjával történő megszüntetését az alábbiak szerint: Előzmény A Tagok a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló évi CXXXV. törvény szerint Társulási Megállapodással létrehozták a Pilisi Közoktatási Társulást. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény hatályon kívül helyezte a fent nevezett törvényt. A Társulásban ellátott feladat ebben a formában hatékonyan már nem látható el, így a Tagok a Társulást július 1. napjával megszüntetik. A Tag települési önkormányzatok képviselő- testületei a Társulás megszüntetéséről az alábbi döntéseket hozták: Leányvár község képviselő-testülete: Kesztölc község képviselő-testülete: Piliscsév község képviselő-testülete: 44/2013. (IV.29.) kt. sz. határozatával 40/2013. (IV.24.) kt. sz. határozatával 63/2013 (V.17.) kt. sz. határozatával Döntés a jogutódlásról A Tagok elhatározzák, hogy a Pilisi Közoktatási Társulás által fenntartott július 1-jén megszűnő - Pilisi Óvodák és Bölcsődék Közössége intézmény jogutód intézményei, illetve azok fenntartói: Kesztölci Kiserdei Óvoda (2517. Kesztölc, Cseresznyéshát u. 2.) 4

6 Fenntartó: Kesztölc Község Önkormányzata Leányvári Óvoda (2518. Leányvár, Erzsébet u ) Fenntartó: Leányvár Község Önkormányzata Piliscsévi Aranykapu Egységes Óvoda-bölcsőde (2519.Piliscsév, Jubileum tér 1.) Fenntartó: Piliscsév Község Önkormányzata Elszámolás az ingó és ingatlan vagyonnal: A Társulás közös ingó és ingatlan vagyonnal nem rendelkezik. A hazai és az európai uniós társfinanszírozású projektekben vállalt kötelezettségek egymás közötti megosztásáról: A Társulásnak vannak folyamatban közös hazai és európai uniós társfinanszírozású projektjei, melyekről a társulás megszűnése után minden települési önkormányzat maga gondoskodik. E megállapodás elválaszthatatlan része az önkormányzatok által a támogatóktól megkért egyedi engedélyek a projektek további önkormányzati kezelésére. A normatív állami hozzájárulás feletti költségek elszámolása: 1.) Piliscsév Község Közös Önkormányzati Hivatala június 30. napjával kimutatást készít az átadásra kerülő előirányzatokról, a tagintézmények bankszámláin lévő összegek átutalásáról intézkedik. 2.) Piliscsév Község Közös Önkormányzati Hivatala, mint a gesztor önkormányzat gazdálkodási szervezete a végleges normatíva elszámolást március 15-ig elkészíti. 3.) A Pilisi Közoktatási Társulás féléves, éves beszámolóit, valamint az évközi jelentéseket Piliscsév Község Közös Önkormányzati Hivatala, mint a gesztor önkormányzat (Leányvár Község Önkormányzata) gazdálkodási szervezete készíti el. Egyéb rendelkezések: 1.) A Tagok vállalják, hogy a fenti elszámolásból eredő kötelezettségüknek március 31. napjáig teljes körűen eleget tesznek. 2.) A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. Törvény, az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény, az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény rendelkezései az irányadóak. 4.) A társulás megszűnését követően a társulás működésével kapcsolatos valamennyi irat őrzéséről a Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatal gondoskodik az iratkezelés mindenkor érvényes szabályai szerint. 5.) Munkajogi kérdésekről a tagoknak nem kell rendelkeznie. 5

7 A felek rögzítik, hogy jelen szerződésből eredő vitájukat elsődlegesen egyezség útján kísérlik meg rendezni, amennyiben az egyezkedés nem vezet eredményre, peres eljárásban Esztergom Járási Bíróság, illetve pertárgy értéktől függően a Tatabányai Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki. 6.) A Tagok a megállapodásban foglalt feltételekkel egyetértenek, azokat elfogadják, és azt, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írják alá. Leányvár, június 24. Gaál Lajos Kesztölc Község Polgármestere Kosztkáné Rokolya Bernadett Piliscsév Község Polgármestere Hanzelik Gábor Leányvár Község Polgármestere Határidő: azonnal Felelős: Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester Hanzelik Gábor Leányvár község polgármestere szavazásra teszi fel a Pilisi Közoktatási Társulás Társulási megállapodásának megszüntetésének kérdését. A Képviselő-testület 5 egybehangzó igen szavazattal az alábbi határozatot hozta Leányvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 80/2013.(VI.24.) határozata a Pilisi Közoktatási Társulás megszüntetésére vonatkozó megállapodásának elfogadásáról Leányvár Község Képviselő-testülete Az alábbiak szerint elfogadja a Megállapodást a Pilisi Közoktatási Társulás Társulási Megállapodásának megszüntetéséről. MEGÁLLAPODÁS a Pilisi Közoktatási Társulás Társulási Megállapodásának Megszüntetéséről Leányvár Község Önkormányzata Leányvár, Erzsébet u. 88., képviseli Hanzelik Gábor, polgármester, 6

8 Kesztölc Község Önkormányzata Kesztölc, Szabadság tér 11., képviseli Gaál Lajos, polgármester, Piliscsév Község Önkormányzata 2519.Piliscsév, Hősök tere 9., képviseli Kosztkáné Rokolya Bernadett, polgármester, mint a Pilisi Közoktatási Társulás (a továbbiakban: Társulás) tag önkormányzatai (a továbbiakban: Tag, együttesen: Tagok) képviselő- testületeik által meghozott döntések alapján elhatározták a Társulás július 1. napjával történő megszüntetését az alábbiak szerint: Előzmény A Tagok a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló évi CXXXV. törvény szerint Társulási Megállapodással létrehozták a Pilisi Közoktatási Társulást. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény hatályon kívül helyezte a fent nevezett törvényt. A Társulásban ellátott feladat ebben a formában hatékonyan már nem látható el, így a Tagok a Társulást július 1. napjával megszüntetik. A Tag települési önkormányzatok képviselő- testületei a Társulás megszüntetéséről az alábbi döntéseket hozták: Leányvár község képviselő-testülete: Kesztölc község képviselő-testülete: Piliscsév község képviselő-testülete: 44/2013. (IV.29.) kt. sz. határozatával 40/2013. (IV.24.) kt. sz. határozatával 63/2013 (V.17.) kt. sz. határozatával Döntés a jogutódlásról A Tagok elhatározzák, hogy a Pilisi Közoktatási Társulás által fenntartott július 1-jén megszűnő - Pilisi Óvodák és Bölcsődék Közössége intézmény jogutód intézményei, illetve azok fenntartói: Kesztölci Kiserdei Óvoda (2517. Kesztölc, Cseresznyéshát u. 2.) Fenntartó: Kesztölc Község Önkormányzata Leányvári Óvoda (2518. Leányvár, Erzsébet u ) Fenntartó: Leányvár Község Önkormányzata Piliscsévi Aranykapu Egységes Óvoda-bölcsőde (2519.Piliscsév, Jubileum tér 1.) Fenntartó: Piliscsév Község Önkormányzata 7

9 Elszámolás az ingó és ingatlan vagyonnal: A Társulás közös ingó és ingatlan vagyonnal nem rendelkezik. A hazai és az európai uniós társfinanszírozású projektekben vállalt kötelezettségek egymás közötti megosztásáról: A Társulásnak vannak folyamatban közös hazai és európai uniós társfinanszírozású projektjei, melyekről a társulás megszűnése után minden települési önkormányzat maga gondoskodik. E megállapodás elválaszthatatlan része az önkormányzatok által a támogatóktól megkért egyedi engedélyek a projektek további önkormányzati kezelésére. A normatív állami hozzájárulás feletti költségek elszámolása: 7.) Piliscsév Község Közös Önkormányzati Hivatala június 30. napjával kimutatást készít az átadásra kerülő előirányzatokról, a tagintézmények bankszámláin lévő összegek átutalásáról intézkedik. 8.) Piliscsév Község Közös Önkormányzati Hivatala, mint a gesztor önkormányzat gazdálkodási szervezete a végleges normatíva elszámolást március 15-ig elkészíti. 9.) A Pilisi Közoktatási Társulás féléves, éves beszámolóit, valamint az évközi jelentéseket Piliscsév Község Közös Önkormányzati Hivatala, mint a gesztor önkormányzat (Leányvár Község Önkormányzata) gazdálkodási szervezete készíti el. Egyéb rendelkezések: 1.) A Tagok vállalják, hogy a fenti elszámolásból eredő kötelezettségüknek március 31. napjáig teljes körűen eleget tesznek. 2.) A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. Törvény, az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény, az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény rendelkezései az irányadóak. 10.) A társulás megszűnését követően a társulás működésével kapcsolatos valamennyi irat őrzéséről a Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatal gondoskodik az iratkezelés mindenkor érvényes szabályai szerint. 11.) Munkajogi kérdésekről a tagoknak nem kell rendelkeznie. A felek rögzítik, hogy jelen szerződésből eredő vitájukat elsődlegesen egyezség útján kísérlik meg rendezni, amennyiben az egyezkedés nem vezet eredményre, peres eljárásban Esztergom Járási Bíróság, illetve pertárgy értéktől függően a Tatabányai Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki. 12.) A Tagok a megállapodásban foglalt feltételekkel egyetértenek, azokat elfogadják, és azt, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írják alá. Leányvár, június 24. 8

10 Gaál Lajos Kesztölc Község Polgármestere Kosztkáné Rokolya Bernadett Piliscsév Község Polgármestere Hanzelik Gábor Leányvár Község Polgármestere Határidő: azonnal Felelős: Hanzelik Gábor polgármester Gaál Lajos polgármester szavazásra teszi fel a Pilisi Közoktatási Társulás Társulási megállapodásának megszüntetésének kérdését. A Képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta Kesztölc Község Önkormányzat Képviselő-testületének 64/2013.(VI.24.) határozata a Pilisi Közoktatási Társulás megszüntetésére vonatkozó megállapodásának elfogadásáról Kesztölc Község Képviselő-testülete Az alábbiak szerint elfogadja a Megállapodást a Pilisi Közoktatási Társulás Társulási Megállapodásának megszüntetéséről. MEGÁLLAPODÁS a Pilisi Közoktatási Társulás Társulási Megállapodásának Megszüntetéséről Leányvár Község Önkormányzata Leányvár, Erzsébet u. 88., képviseli Hanzelik Gábor, polgármester, Kesztölc Község Önkormányzata Kesztölc, Szabadság tér 11., képviseli Gaál Lajos, polgármester, Piliscsév Község Önkormányzata 2519.Piliscsév, Hősök tere 9., képviseli Kosztkáné Rokolya Bernadett, polgármester, 9

11 mint a Pilisi Közoktatási Társulás (a továbbiakban: Társulás) tag önkormányzatai (a továbbiakban: Tag, együttesen: Tagok) képviselő- testületeik által meghozott döntések alapján elhatározták a Társulás július 1. napjával történő megszüntetését az alábbiak szerint: Előzmény A Tagok a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló évi CXXXV. törvény szerint Társulási Megállapodással létrehozták a Pilisi Közoktatási Társulást. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény hatályon kívül helyezte a fent nevezett törvényt. A Társulásban ellátott feladat ebben a formában hatékonyan már nem látható el, így a Tagok a Társulást július 1. napjával megszüntetik. A Tag települési önkormányzatok képviselő- testületei a Társulás megszüntetéséről az alábbi döntéseket hozták: Leányvár község képviselő-testülete: Kesztölc község képviselő-testülete: Piliscsév község képviselő-testülete: 44/2013. (IV.29.) kt. sz. határozatával 40/2013. (IV.24.) kt. sz. határozatával 63/2013 (V.17.) kt. sz. határozatával Döntés a jogutódlásról A Tagok elhatározzák, hogy a Pilisi Közoktatási Társulás által fenntartott július 1-jén megszűnő - Pilisi Óvodák és Bölcsődék Közössége intézmény jogutód intézményei, illetve azok fenntartói: Kesztölci Kiserdei Óvoda (2517. Kesztölc, Cseresznyéshát u. 2.) Fenntartó: Kesztölc Község Önkormányzata Leányvári Óvoda (2518. Leányvár, Erzsébet u ) Fenntartó: Leányvár Község Önkormányzata Piliscsévi Aranykapu Egységes Óvoda-bölcsőde (2519.Piliscsév, Jubileum tér 1.) Fenntartó: Piliscsév Község Önkormányzata Elszámolás az ingó és ingatlan vagyonnal: A Társulás közös ingó és ingatlan vagyonnal nem rendelkezik. A hazai és az európai uniós társfinanszírozású projektekben vállalt kötelezettségek egymás közötti megosztásáról: A Társulásnak vannak folyamatban közös hazai és európai uniós társfinanszírozású projektjei, melyekről a társulás megszűnése után minden települési önkormányzat maga gondoskodik. E 10

12 megállapodás elválaszthatatlan része az önkormányzatok által a támogatóktól megkért egyedi engedélyek a projektek további önkormányzati kezelésére. A normatív állami hozzájárulás feletti költségek elszámolása: 13.) Piliscsév Község Közös Önkormányzati Hivatala június 30. napjával kimutatást készít az átadásra kerülő előirányzatokról, a tagintézmények bankszámláin lévő összegek átutalásáról intézkedik. 14.) Piliscsév Község Közös Önkormányzati Hivatala, mint a gesztor önkormányzat gazdálkodási szervezete a végleges normatíva elszámolást március 15-ig elkészíti. 15.) A Pilisi Közoktatási Társulás féléves, éves beszámolóit, valamint az évközi jelentéseket Piliscsév Község Közös Önkormányzati Hivatala, mint a gesztor önkormányzat (Leányvár Község Önkormányzata) gazdálkodási szervezete készíti el. Egyéb rendelkezések: 1.) A Tagok vállalják, hogy a fenti elszámolásból eredő kötelezettségüknek március 31. napjáig teljes körűen eleget tesznek. 2.) A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. Törvény, az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény, az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény rendelkezései az irányadóak. 16.) A társulás megszűnését követően a társulás működésével kapcsolatos valamennyi irat őrzéséről a Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatal gondoskodik az iratkezelés mindenkor érvényes szabályai szerint. 17.) Munkajogi kérdésekről a tagoknak nem kell rendelkeznie. A felek rögzítik, hogy jelen szerződésből eredő vitájukat elsődlegesen egyezség útján kísérlik meg rendezni, amennyiben az egyezkedés nem vezet eredményre, peres eljárásban Esztergom Járási Bíróság, illetve pertárgy értéktől függően a Tatabányai Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki. 18.) A Tagok a megállapodásban foglalt feltételekkel egyetértenek, azokat elfogadják, és azt, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írják alá. Leányvár, június 24. Gaál Lajos Kesztölc Község Polgármestere Kosztkáné Rokolya Bernadett Piliscsév Község Polgármestere Hanzelik Gábor Leányvár Község Polgármestere 11

13 Határidő: azonnal Felelős: Gaál Lajos polgármester 4. Leányvár község döntése az oktatási intézményekben fizetendő étkezési és gondozási térítési díjakról Hanzelik Gábor Leányvár község polgármestere az egyeztetést követően elkészített rendeletet szavazásra teszi fel. A Képviselő-testület 5 egybehangzó igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotja. Leányvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2013.(VI.25.) önkormányzati rendelete az oktatási intézményekben fizetendő étkezési és gondozási térítési díjakról A rendeletet a jegyzőkönyv 1. melléklete tartalmazza. Több kérdés, hozzászólás nem lévén, Kosztkáné Rokolya Bernadett megköszöni a részvételt, majd az ülést órakor bezárja. Kmf. Kosztkáné Rokolya Bernadett Piliscsév polgármestere Hanzelik Gábor Leányvár polgármestere Gaál Lajos Kesztölc polgármester Baumstark Tiborné jegyző 12

Piliscsév Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11. számú JEGYZŐKÖNYVE

Piliscsév Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11. számú JEGYZŐKÖNYVE a Képviselő-testületének 11. számú JEGYZŐKÖNYVE 2013. augusztus 26-án 8.00 órától 10,00 óráig megtartott r e n d k í v ü l i képviselő-testületi üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013.08.26-én 8.00

Részletesebben

19. számú JEGYZŐKÖNYVE

19. számú JEGYZŐKÖNYVE a 19. számú JEGYZŐKÖNYVE 2012. december 17-én megtartott képviselő-testületi üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2012. december 17-én megtartott képviselő-testületi üléséről. Az ülés helye: Önkormányzat

Részletesebben

Piliscsév Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8. számú JEGYZŐKÖNYVE

Piliscsév Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8. számú JEGYZŐKÖNYVE Piliscsév Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8. számú JEGYZŐKÖNYVE 2012. május 29-én Leányvár Község Önkormányzat Képviselő-testületével megtartott együttes testületi üléséről 2 J E G Y Z Ő K

Részletesebben

7. számú JEGYZŐKÖNYVE

7. számú JEGYZŐKÖNYVE a 7. számú JEGYZŐKÖNYVE 2012. május 29-én megtartott képviselő-testületi üléséről 2 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2012. május 29-én megtartott képviselő-testületi üléséről. Az ülés helye: Önkormányzat

Részletesebben

Piliscsév Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18. számú JEGYZŐKÖNYVE

Piliscsév Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18. számú JEGYZŐKÖNYVE Piliscsév Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18. számú JEGYZŐKÖNYVE 2012. december 17-én Leányvár Község Önkormányzatával megtartott együttes képviselő-testületi üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Részletesebben

Piliscsév Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10. számú JEGYZŐKÖNYVE

Piliscsév Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10. számú JEGYZŐKÖNYVE a Képviselő-testületének 10. számú JEGYZŐKÖNYVE 2015. szeptember 22-én 16.00 órától 17.00 óráig megtartott r e n d k í v ü l i képviselő-testületi üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2015.09.22-én

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Leányvár Község Képviselő-testületének és Piliscsév község Képviselő-testületének 2011. november 28-án tartott együttes üléséről

JEGYZŐKÖNYV Leányvár Község Képviselő-testületének és Piliscsév község Képviselő-testületének 2011. november 28-án tartott együttes üléséről Leányvár Község Önkormányzata JEGYZŐKÖNYV Leányvár Község Képviselő-testületének és Piliscsév község Képviselő-testületének 2011. november 28-án tartott együttes üléséről Leányvár, 2011. november 28. Szám:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: a szeptember 01-én megtartott Piliscsév - Leányvár községek együttes testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: a szeptember 01-én megtartott Piliscsév - Leányvár községek együttes testületi üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a 2011. szeptember 01-én megtartott Piliscsév - Leányvár községek együttes testületi üléséről. Jelen vannak: mellékelt jelenléti ív szerint Kosztkáné Rokolya Bernadett, Piliscsév

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kunadacs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6097 Kunadacs Rákóczi u. 2. Telefon: 06-76/558-131 Fax: 76/422-057 E-mail: kunadacs.ph@tanet.hu 130-23/2012. Kunadacs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

13. számú JEGYZŐKÖNYVE

13. számú JEGYZŐKÖNYVE Piliscsév Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13. számú JEGYZŐKÖNYVE 2015. október 27-én megtartott zárt képviselő-testületi üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2015. október 27-én megtartott

Részletesebben

- szociális utalvány elfogadó hely iránti kérelem tárgyalja meg a Képviselő-testület

- szociális utalvány elfogadó hely iránti kérelem tárgyalja meg a Képviselő-testület J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Cserkeszőlő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. december 12-én megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Szokolai Lajos polgármester dr. Héczei Eszter jegyző

Részletesebben

5. számú JEGYZŐKÖNYVE

5. számú JEGYZŐKÖNYVE a Képviselő-testületének 5. számú JEGYZŐKÖNYVE 2013. április 02-án megtartott képviselő-testületi üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. április 2-án megtartott képviselő-testületi üléséről. Az

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 456-20/2013.ikt.sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ecsegfalva Község Önkormányzata képviselő-testületének 2013. október 11-én (pénteken) 10 00 órakor megtartott rendkívüli nyilvános üléséről H A T Á R

Részletesebben

9. számú JEGYZŐKÖNYVE

9. számú JEGYZŐKÖNYVE a 9. számú JEGYZŐKÖNYVE 2012. július 4-én megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről 2 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2012. július 4-én megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről. Az ülés

Részletesebben

54/2015. (VI. 19.) KT.

54/2015. (VI. 19.) KT. JEGYZŐKÖNYV 10 015-18/2015./F FÜLÖP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. június 19-én de 8,00 órakor TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRŐL Hozott rendeletek: - Hozott határozatok: 54/2015. (VI.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. mely készült Makád község Képviselő-testületének Szigetbecse Község Képviselőtestületével

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. mely készült Makád község Képviselő-testületének Szigetbecse Község Képviselőtestületével J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Makád község Képviselő-testületének Szigetbecse Község Képviselőtestületével közösen 2011. április 27.-én megtartott üléséről a Petőfi Sándor Művelődési Házban - Szigetbecsén

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: a szigetbecsei Petőfi Sándor Művelődési Házban a 2012. december 11-én tartott Lórév Község Képviselő-testülete, Makád Község Képviselő-testülete és Szigetbecse Község Képviselő-testülete

Részletesebben

Tárgy: Az Eperjes és Nagytőke Község Önkormányzataival kötendő óvodai feladatellátási

Tárgy: Az Eperjes és Nagytőke Község Önkormányzataival kötendő óvodai feladatellátási Szentes Város Jegyzőjétől 6600Szentes, Kossuth tér 6. Iktatószám: P-1570/2013 Témafelelős: Kovács Zsuzsa Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szentes Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Az Eperjes

Részletesebben

19. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012.11.12-én összehívott rendkívüli üléséről.

19. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012.11.12-én összehívott rendkívüli üléséről. Szám: 163-19/2012. 19. JEGYZŐKÖNYV Készült e 2012.11.12-én összehívott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, tanácsterem Az ülés kezdési időpontja: 17 óra Jelenlévők: Dr. Szentes-Mabda

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 13-án megtartott nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 13-án megtartott nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 13-án megtartott nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 88-92/2013. (IX. 13.) számú határozat. d. rendeletek:

Részletesebben

KISBAJCS és VÉNEK KÖZSÉGEK ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV

KISBAJCS és VÉNEK KÖZSÉGEK ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV KISBAJCS és VÉNEK KÖZSÉGEK ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV mely készült Kisbajcs és Vének községek Önkormányzata Képviselő-testületeinek 2013. július 11-én (csütörtök) 17,00 órai kezdettel

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Abádszalók Város Képviselő-testületének szeptember 3-án tartott üléséről. Rendelet és Határozatok mutatója

JEGYZŐKÖNYV. Abádszalók Város Képviselő-testületének szeptember 3-án tartott üléséről. Rendelet és Határozatok mutatója JEGYZŐKÖNYV Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. szeptember 3-án tartott üléséről Rendelet és Határozatok mutatója 10/2013. (IX: 04.) önkormányzati rendelet Az Önkormányzat 2013. évi válságköltségvetéséről

Részletesebben

Iktatószám: /2015.

Iktatószám: /2015. Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, József Attila út. 19. Tel.: 36/ 554-300 Iktatószám: 6054-7/2015. Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2015. november

Részletesebben

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. MÁJUS 30-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. MÁJUS 30-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. MÁJUS 30-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 52/2011. (V. 30.) 53/2011. (V. 30.) 54/2011. (V. 30.) 55/2011. (V. 30.) 56/2011. (V.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balatonszőlős Község Önkormányzata B A L A T O N S Z Ő L Ő S Szám:101/21-34/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 18-án, 18:00 órai

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ügyiratszám: 30-14/2015. Császártöltés Község Önkormányzatának Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült : Császártöltés Község Képviselő-testületének 2015. augusztus 31-én 09,00 órai kezdettel

Részletesebben

Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 13/2015. K-t. Jegyzőkönyv

Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 13/2015. K-t. Jegyzőkönyv Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 13/2015. K-t. Jegyzőkönyv A 2015. július 30-án megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről. (112/2015.) sz. önkormányzati határozat) (-/2015. sz. önkormányzati

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Zalacséb, Zalaháshágy és Salomvár Községek Önkormányzati Képviselő-testületeinek

JEGYZŐKÖNYV Zalacséb, Zalaháshágy és Salomvár Községek Önkormányzati Képviselő-testületeinek Szám: 178/2013. JEGYZŐKÖNYV Zalacséb, Zalaháshágy és Salomvár Községek Önkormányzati Képviselő-testületeinek 2013. február 7-én megtartott együttes üléséről Zalacséb határozatok: Sorszáma Kódja 2/2013.

Részletesebben

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 3/2013. sz. jegyzőkönyve. a február 21-én megtartott üléséről

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 3/2013. sz. jegyzőkönyve. a február 21-én megtartott üléséről NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 3/2013. sz. jegyzőkönyve a 2013. február 21-én megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült: Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. február

Részletesebben

Leányvár Község Önkormányzata JEGYZŐKÖNYV Leányvár Község Képviselő-testületének július 20-án tartott üléséről

Leányvár Község Önkormányzata JEGYZŐKÖNYV Leányvár Község Képviselő-testületének július 20-án tartott üléséről Leányvár Község Önkormányzata JEGYZŐKÖNYV Leányvár Község Képviselő-testületének 2011. július 20-án tartott üléséről Leányvár, 2011. július 20. Szám: /2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V felvéve Leányvár Község

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2015. (I.27.) számú határozata a 2015. január 27-i együttes ülés jegyzőkönyv hitelesítőiről

JEGYZŐKÖNYV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2015. (I.27.) számú határozata a 2015. január 27-i együttes ülés jegyzőkönyv hitelesítőiről JEGYZŐKÖNYV Készült: Helye: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete, Gyúró Község Önkormányzat Képviselő-testülete és Kajászó Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 27-i együttes üléséről

Részletesebben

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE január 05-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE január 05-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. január 05-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez 1/2015.(I.05.) Kt. Hat. A napirendi pontokra tett javaslatról 2/2015.(I.05.)

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jelen van az ülésen Veszner József címzetes főjegyző és Dr. Varga Katalin aljegyző.

Jegyzőkönyv. Jelen van az ülésen Veszner József címzetes főjegyző és Dr. Varga Katalin aljegyző. Jegyzőkönyv Készült a Segesd, Ötvöskónyi és Beleg Községek Képviselő-testületeinek 2014. szeptember 15.-én Segesd községben, az általános iskola éttermében megtartott, munkaterv szerinti együttes üléséről.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v (hangszalagos rögzítéssel) Készült: Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének és Nagylók Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 10-én a Sárbogárdi Polgármesteri

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vál Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó terem

JEGYZŐKÖNYV. Vál Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó terem JEGYZŐKÖNYV Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete és Kajászó Község Önkormányzat Képviselő-testületeinek 2013. október 29-i együttes üléséről Helye: Vál Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2013. október 31.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2013. október 31-én 15.00 órakor megtartott

Részletesebben

4. A képviselő-testületek felhatalmazzák Cibakháza Nagyközség Helyettesítő Jegyzőjét, a Társulás megszüntetésével kapcsolatos teendők ellátásával.

4. A képviselő-testületek felhatalmazzák Cibakháza Nagyközség Helyettesítő Jegyzőjét, a Társulás megszüntetésével kapcsolatos teendők ellátásával. Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat 115/2012. (XII. 13.)KT határozata Damjanich János Általános Iskola Intézményi Társulás Cibakháza, Nagyrév társulási megállapodás megszüntetéséről 1. Cibakháza Nagyközségi

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2013. szeptember 12.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2013. szeptember 12-én 15.00 órakor

Részletesebben

Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Másolat Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2006. október 6-án megtartott ünnepélyes alakuló üléséről 1 Bekecs község Önkormányzatának

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges Béke tér 14. 11-A/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 19-én megtartott üléséről. 2

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2015. június 5. napján 8 30 órától a Rakamazi Közös Önkormányzati Hivatal tanácstermében megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Fotta Csaba a bizottság elnöke, Krausz

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Mátraderecske és Mátraballa Községi Önkormányzatok Képviselő-testületeinek április 20-án megtartott eevüttes üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Mátraderecske és Mátraballa Községi Önkormányzatok Képviselő-testületeinek április 20-án megtartott eevüttes üléséről 6/2015. JEGYZŐKÖNYV Készült: Mátraderecske és Mátraballa Községi Önkormányzatok Képviselő-testületeinek 2015. április 20-án megtartott eevüttes üléséről Rendelet száma Mátradereeske Községi Önkormányzat

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. október 03. NAPJÁN MEGTARTOTT 17. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. október 03. NAPJÁN MEGTARTOTT 17. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. október 03. NAPJÁN MEGTARTOTT 17. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK Kistelek Képviselő-testület 2013. október 03-án tartott nyílt ülésének határozatairól

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás, Pálmonostora, Gátér Község Önkormányzatok Képviselő-testületeinek 2014. február 18-án a Petőfiszállási Művelődési Házban megtartott együttes üléséről. Jelen

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testületének október 22-én megtartott alakuló üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testületének október 22-én megtartott alakuló üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 22-én megtartott alakuló üléséről. Határozat száma: Tárgya: 112/2014.( X.22.) Szavazatszámláló Bizottság választása titkos

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült 2011. augusztus 16. napján 18 00 órakor, Sződ Község Faluházában megtartott Sződ Község Képviselő-testületének, Keszeg Község Képviselő-testületének és Csörög Község

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ják Község Képviselő-testületének május 27-én tartott testületi üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Ják Község Képviselő-testületének május 27-én tartott testületi üléséről JÁK KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV Ják Község Képviselő-testületének 2013. május 27-én tartott testületi üléséről Határozatok: 37/2013. (V. 27.) sz. határozat Jáki Közös Önkormányzati Hivatal SZMSZ

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend

Jegyzőkönyv. Napirend Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 16-án 16 órakor a Szálka Petőfi u. 2. szám alatt, a Községháza tárgyalótermében megtartott rendkívüli üléséről. Jelen

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV NAPIREND ELŐTT NAPIRENDI JAVASLAT. 1.) Javaslat a évi nyári gyermekétkeztetési pályázat benyújtására

JEGYZŐKÖNYV NAPIREND ELŐTT NAPIRENDI JAVASLAT. 1.) Javaslat a évi nyári gyermekétkeztetési pályázat benyújtására JEGYZŐKÖNYV Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 6-án 9 óra 15 perces kezdettel a Berhidai Közös Önkormányzati Hivatal emeleti tanácstermében megtartott rendkívüli üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 407-4/2014.ikt.sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ecsegfalva Község Önkormányzata képviselő-testületének 2014. március 25-én (kedden) 14 00 órakor megtartott nyilvános üléséről R E N D E L E T: 3/2014.(III.26.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének június 28 i rendkívüli nyilvános ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének június 28 i rendkívüli nyilvános ülésén. 1 SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Salföld, Kossuth u. 27. Ikt.szám: 510 10/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 28

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Meghívott vendégként jelen van Bozori Zsuzsanna, a KEMKH Kisbér Járási Kormányhivatal vezetője

Jegyzőkönyv. Meghívott vendégként jelen van Bozori Zsuzsanna, a KEMKH Kisbér Járási Kormányhivatal vezetője Jegyzőkönyv Készült: 2013. január 28-án 15,00 órakor Réde és Bakonybánk Község Önkormányzati Képviselő-testületének együttes -testületi üléséről. Helye: Bakonybánk Községháza Jelen vannak: Réde Község

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 407/2014.ikt.sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ecsegfalva Község Önkormányzata képviselő-testületének 2014. január 28-án (kedden) 14 00 órakor megtartott nyilvános üléséről R E N D E L E T: 1/2014. (I.29.)

Részletesebben

Városlőd Község Önkormányzat, Csehbánya Község Önkormányzat és Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testületei

Városlőd Község Önkormányzat, Csehbánya Község Önkormányzat és Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testületei Városlőd Község Önkormányzat, Csehbánya Község Önkormányzat és Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testületei 2013. október 30-i nyilvános, együttes ülésének anyaga Városlőd Község Önkormányzat,

Részletesebben

Piliscsév Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12. számú JEGYZŐKÖNYVE

Piliscsév Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12. számú JEGYZŐKÖNYVE a Képviselő-testületének 12. számú JEGYZŐKÖNYVE 2015. október 27-én 16:30 órától 18:30 óráig megtartott képviselő-testületi üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2015. október 27-én 16:30 órától 18:30

Részletesebben

Szám: 561-3/2015. Adásztevel, Bakonyjákó, Homokbödöge és Németbánya Önkormányzatok Képvisel

Szám: 561-3/2015. Adásztevel, Bakonyjákó, Homokbödöge és Németbánya Önkormányzatok Képvisel Szám: 561-3/2015. Adásztevel, Bakonyjákó, Homokbödöge és Németbánya Önkormányzatok Képviselő-testületeinek 2015. november 23. napján 18 órakor megtartott együttes képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Egészségügyi Bizottsága 2010. augusztus 30-án 13 30 órakor megtartott nyílt ülésén. A bizottsági ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme Jelen van: Tóth István elnök,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 407-11/2014.ikt.sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ecsegfalva Község Önkormányzata képviselő-testületének 2014.szeptember 10-én (szerdán) 14 00 órakor megtartott rendkívüli nyilvános üléséről R E N D E

Részletesebben

Ecsegfalva Község Önkormányzata 5515 Ecsegfalva, Fő u. 67 Tel/Fax: 66/ ,

Ecsegfalva Község Önkormányzata 5515 Ecsegfalva, Fő u. 67 Tel/Fax: 66/ , Ecsegfalva Község Önkormányzata, Fő u. 67 Tel/Fax: 66/487-100, e-mail: ecsegfalva@t-online.hu 973-10/2015.ikt.sz J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ecsegfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 4-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 4-én megtartott rendkívüli üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 4-én megtartott rendkívüli üléséről Határozatok Tárgya: száma: 83/2012.(VII.04.) A Heves Megyei Vízmű Zrt-vel megkötendő

Részletesebben

Városlőd Község Önkormányzat, Csehbánya Község Önkormányzat és Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testületei

Városlőd Község Önkormányzat, Csehbánya Község Önkormányzat és Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testületei Városlőd Község Önkormányzat, Csehbánya Község Önkormányzat és Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testületei 2014. június 30-i nyilvános, együttes ülésének anyaga Városlőd Község Önkormányzat, Csehbánya

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Intézményfenntartó Társulása 8296 Monostorapáti, Petőfi u. 123. Száma: 3117-4/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Intézményfenntartó Társulása 2013. október 30-án /szerdán/ 18.05 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

Szám: 279-6/2012. N A G Y T E V E L

Szám: 279-6/2012. N A G Y T E V E L Szám: 279-6/2012. N A G Y T E V E L Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. augusztus 24. napján 7 óra 30 perckor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 1 Nagytevel

Részletesebben

Piliscsév Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7. számú JEGYZŐKÖNYVE

Piliscsév Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7. számú JEGYZŐKÖNYVE Piliscsév Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7. számú JEGYZŐKÖNYVE 2013. május 17-én 16,30 órától 19,00 óráig megtartott r e n d k í v ü l i képviselő-testületi üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2012. szeptember 27-én megtartott soron kívüli üléséről. Az ülés helye: Városháza földszinti nagyterme. Jelen vannak: Kovács Mihály

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme, Poroszló

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme, Poroszló 1 JEGYZŐKÖNYV Készült: Poroszló- Újlőrincfalva - Sarud Önkormányzatok Képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én (szerdán) 13.30 órai kezdettel tartott együttes üléséről Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme,

Részletesebben

Ököritófülpös Nagyközség és Rápolt Község Önkormányzatának április 22-én tartott együttes NYÍLT ülésének:

Ököritófülpös Nagyközség és Rápolt Község Önkormányzatának április 22-én tartott együttes NYÍLT ülésének: Ököritófülpös Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Rápolt Község Önkormányzat Képviselő-testülete ÖKÖRITÓFÜLPÖS RÁPOLT Száma: Ö/515-10/2014./ált. Ököritófülpös Nagyközség és Rápolt Község Önkormányzatának

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 327-2/2013. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 13. napján 17 óra 30 perckor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge Község

Részletesebben

17. számú JEGYZŐKÖNYVE

17. számú JEGYZŐKÖNYVE _Piliscsév Község Önkormányzata 17. számú JEGYZŐKÖNYVE 2012. december 11-én megtartott képviselő-testületi üléséről 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2012. december 11-én megtartott képviselő-testületi

Részletesebben

Községi Önkormányzat Kóspallag

Községi Önkormányzat Kóspallag Községi Önkormányzat Kóspallag J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kóspallag Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 3-án (szerda) 12.00 órakor kezdődő RENDKÍVÜLI testületi üléséről. Az ülés

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Alsónemesapáti Óvodai Intézményfenntartó Társulás. 2013. augusztus 12-én. megtartott nyilvános, alakuló üléséről HATÁROZATOK

JEGYZŐKÖNYV. Alsónemesapáti Óvodai Intézményfenntartó Társulás. 2013. augusztus 12-én. megtartott nyilvános, alakuló üléséről HATÁROZATOK JEGYZŐKÖNYV Alsónemesapáti Óvodai Intézményfenntartó Társulás 2013. augusztus 12-én megtartott nyilvános, alakuló üléséről Szám: 1395/2013/ANA. 1/2013. (VIII.12.) határozat Társulási Tanács elnökének megválasztásáról

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. március 30.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2014. március 30-án 15.00 órakor megtartott

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend: Előadó: 1. Besenyszög-Tiszasüly Általános Iskola és Besenyszög-Tiszasüly Pollák Tibor Eszterlánc Óvoda költségvetése, működése

Jegyzőkönyv. Napirend: Előadó: 1. Besenyszög-Tiszasüly Általános Iskola és Besenyszög-Tiszasüly Pollák Tibor Eszterlánc Óvoda költségvetése, működése Jegyzőkönyv Készült: Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 11-ei soron kívüli üléséről Jelen vannak: jelenléti ív szerint: Pollák Tibor, Fekete József, Szentiványi András, Tibádné

Részletesebben

1. Napirend Beszámoló a Sportegyesület 2013/2014. évi tevékenységéről, és elszámolás a 2013. évi önkormányzati támogatással

1. Napirend Beszámoló a Sportegyesület 2013/2014. évi tevékenységéről, és elszámolás a 2013. évi önkormányzati támogatással Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2014. JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2014. július 22-én 15 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Bánk Község Önkormányzata,

Részletesebben

2014. évi. 14. szám. Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. május 23-án megtartott rendkívüli üléséről készült

2014. évi. 14. szám. Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. május 23-án megtartott rendkívüli üléséről készült 2014. évi 14. szám Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 23-án megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V T Á R G Y M U TAT Ó Határozat/Rendelet száma

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Lőrinci Közösségi Házban Lőrinci Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. január 26-i rendkívüli ülésén. Jelen vannak: Víg Zoltán polgármester Pálinkás Péter alpolgármester

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének május 9-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének május 9-én tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2013/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. május 9-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 14 00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének március 21-én tartott rendkívüli nyílt üléséről készült jegyzőkönyv

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének március 21-én tartott rendkívüli nyílt üléséről készült jegyzőkönyv Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 21-én tartott rendkívüli nyílt üléséről készült jegyzőkönyv T a r t a l o m : Jegyzőkönyv Jelenléti ív Mellékletek Határozat száma

Részletesebben

A l a p í t ó o k i r a t

A l a p í t ó o k i r a t A l a p í t ó o k i r a t Bácsalmás Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsa, mint irányító szerv Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 90.. az államháztartásról szóló

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2009/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 14 00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1 Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges, Béke tér 14. 11-A/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 30-án megtartott üléséről. 2 Mérges

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9. /2015. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 24-én (hétfő) 17: 00 órakor tartott

Részletesebben

A polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 7 fős testület 6 tagja jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja.

A polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 7 fős testület 6 tagja jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. J e g y z ő k ö n y v Készült: Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. július 26.-án, az önkormányzat házasságkötő termében 10 órai kezdettel megtartott, soron kívüli nyilvános üléséről.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Az ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége ( 8782 Zalacsány, Zrínyi u. 6. I. emelet házasságkötő terem)

Jegyzőkönyv. Az ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége ( 8782 Zalacsány, Zrínyi u. 6. I. emelet házasságkötő terem) 1 Jegyzőkönyv Készült: Zalacsány Önkormányzat Képviselő-testületének, Almásháza Önkormányzat Képviselő-testületének, Tilaj Önkormányzat Képviselő-testületének és Ligetfalva Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

2/2014. Kishartyán Községi Önkormányzat február 19-én megtartott ülésének jegyzőkönyve

2/2014. Kishartyán Községi Önkormányzat február 19-én megtartott ülésének jegyzőkönyve 2/2014. Kishartyán Községi Önkormányzat 2014. február 19-én megtartott ülésének jegyzőkönyve 1 Jegyzőkönyv Készült: Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 19-én 15.00 órakor

Részletesebben

3./ A Képviselő-testület megbízza a polgármestert a további teendők ellátásával.

3./ A Képviselő-testület megbízza a polgármestert a további teendők ellátásával. 352/2013. (VI.19.) Tárgy: Központi Ügyelet Feladat Ellátására kötött megállapodás felülvizsgálata Kunszentmiklós Város Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) megtárgyalta Bődi

Részletesebben

4. számú JEGYZŐKÖNYVE

4. számú JEGYZŐKÖNYVE a 4. számú JEGYZŐKÖNYVE 2012. március 27-én megtartott rendkívüli z á r t képviselő - testületi üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Piliscsév község 2012. március 27-én 16,30 órakor kezdődő rendkívüli z á r

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-i üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-i üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-i üléséről Helye: Váli Közös Önkormányzati Hivatal, emeleti tanácskozó terme Jelen vannak:bechtold Tamás polgármester,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v 2011. december 14-i testületi üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Piliscsév község 2011. december 14-én megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal ülésterme Jelen

Részletesebben

Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének április 9-én 15 órakor megtartott rendkívüli üléséről.

Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének április 9-én 15 órakor megtartott rendkívüli üléséről. Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. április 9-én 15 órakor megtartott rendkívüli üléséről. Határozat száma Tárgy 54/2008.(04.09.) Szociális Ellátó- és Gyermekjóléti Intézményt

Részletesebben

K i v o n a t. Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének április 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének április 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K i v o n a t Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. április 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Képviselő-testületének 105/2016. (IV.28.) határozata A támogatása óvoda építésére, fejlesztésére

Részletesebben

2013. évi 21. szám. Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselő-testületének november 05-én megtartott rendkívüli üléséről készült

2013. évi 21. szám. Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselő-testületének november 05-én megtartott rendkívüli üléséről készült 2013. évi 21. szám Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 05-én megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V T Á R G Y M U T A T Ó Határozat/Rendelet

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Makád Község Polgármesteri Hivatalában a 2012. április 23-án tartott Makád község képviselő-testülete és Szigetbecse község képviselő-testülete által tartott közös ülésről.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Mikekarácsonyfa. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete év április hó 18. napján. megtartott nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Mikekarácsonyfa. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete év április hó 18. napján. megtartott nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Mikekarácsonyfa Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2016. év április hó 18. napján megtartott nyilvános üléséről Határozatok: Sorszáma Kódja 11/2016.(IV.18.) Rendeletek: Sorszáma (kihirdetés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Szociális alapszolgáltatási feladatokat ellátó intézményi társulásból Ambrózfalva község Önkormányzatának kilépése

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Szociális alapszolgáltatási feladatokat ellátó intézményi társulásból Ambrózfalva község Önkormányzatának kilépése Iktatószám: /2010. Kövegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. év november hó 29. napján 17.00 órakor tartott nyílt rendkívüli képviselő-testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E O K 88/2010.(XI.29.)Kt.h.

Részletesebben

Szalmatercsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat évi 1. sz. jegyzőkönyve. a február 14-én megtartott rendes, nyílt üléséről.

Szalmatercsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat évi 1. sz. jegyzőkönyve. a február 14-én megtartott rendes, nyílt üléséről. Szalmatercsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2013. évi 1. sz. jegyzőkönyve a 2013. február 14-én megtartott rendes, nyílt üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Amely készült a Szalmatercsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Részletesebben

Dunaremete Község Önkormányzat. Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v

Dunaremete Község Önkormányzat. Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v Dunaremete Község Önkormányzat Képviselő-testülete 80-2/2013/X J e g y z ő k ö n y v Dunaremete Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 5-én megtartott nyilvános üléséről Készült: Dunaremete

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének április 23 i rendkívüli nyilvános ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének április 23 i rendkívüli nyilvános ülésén. 1 ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Ábrahámhegy, Badacsonyi u. 13. Ikt.szám: 620-7 /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete augusztus 04-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve

Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete augusztus 04-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. augusztus 04-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve 196/2015. (VIII.04.) határozat Lévai Istvánné és Lévai István bogácsi lakos részére

Részletesebben

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE május 8-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE május 8-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. május 8-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ ÉMOP-4.3.1/A-11 - Nevelési

Részletesebben