Szátok Községi Önkormányzat. Képviselő - testületének. 10. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. nyílt ülésről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szátok Községi Önkormányzat. Képviselő - testületének. 10. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. nyílt ülésről"

Átírás

1 Szátok Községi Önkormányzat Képviselő - testületének 10. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V E nyílt ülésről Készült: Szátok Községi Önkormányzat képviselő testületének üléséről, október 30. napján. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Szátok Az ülés ideje: október 30. napja, 18:00 óra. Jelen vannak: Vezér Attila polgármester Brezniczkiné Lukács Katalin, képviselő Babicz Ottó, képviselő Boskó Ferenc, képviselő Meghívottak: Dudás György, Nógrád Megyei Kormányhivatal Rétság Járási Hivatala, hivatalvezető Bogdán Sándor Tanácskozási joggal: dr. Villant Gréta, jegyző Tisztelettel köszöntöm a megjelenteket. Megállapítom, hogy Dóbiás Tibor alpolgármester kivételével minden képviselő megjelent, így a képviselő - testület határozatképesen jelen van. Megnyitom a testület ülését. Javaslom az alábbi napirendeket tárgyalásra: Az ülésre javasolt napirendi pontok: 1. Rétság Kistérség Többcélú Társulás megszüntetése 2. Szociális Szolgáltató működési engedély módosítása; Szociális étkeztetés bevezetése, szakmai program elfogadása évi téli közfoglalkoztatási pályázat ismertetése, elfogadása

2 4. Tájékoztatás január 01. napjától a hulladék elhelyezés rendszeréről. 5. A helyi adókról szóló rendelet felülvizsgálata Előterjesztő: dr. Villant Gréta, jegyző 6. Egyebek A testület a javasolt napirendet határozathozatal nélkül egyhangú szavazattal elfogadta, majd a polgármester megnyitotta azok tárgyalását. 1. napirend tárgyalása: Rétság Kistérség Többcélú Társulás megszüntetése A képviselő-testület a július 19-ei ülésén a 25/2013. (VII.19.) határozatával döntött a Rétság Kistérség Többcélú Társulás (továbbiakban: Társulás) szeptember 30. napjával történő megszüntetéséről, valamint a házi segítségnyújtás ellátás saját, önkormányzati feladatkörben, önkormányzati szakfeladatként történő ellátásáról. A képviselő-testület döntését követően a Társulást érintő több változás is bekövetkezett, melyek a döntés végrehajthatóságát befolyásolták: Rétság Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa a 20/2013. (VIII.12.) határozatával arról döntött, hogy a Társulás intézményét, a Rétság Kistérség Szociális Szolgáltató Központot és ezzel együtt az intézmény általi feladatellátást (házi segítségnyújtás) december 31-ig fenntartja, és december 31. napjával kívánja megszüntetni. E döntés értelmében értelmezhetetlenné és megvalósíthatatlanná vált a Társulás (mint az intézmény alapítójának és fenntartójának) szeptember 30. napjával történő megszüntetése. Ezen ellentmondás megszüntetésére a Társulási Tanács a október 8-ai ülésén a Társulás december 31. napjával történő megszüntetésének szándékáról döntött. (A Társulás megszüntetése kizárólag az alapító tag-önkormányzatok képviselőtestületeinek a megszüntetésre irányuló döntése alapján lehetséges.) Rétság Kistérség Többcélú Társulása pályázatot nyújtott be az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiírt Szociális földprogramok megvalósításának támogatására. A szociális földprogram folytatása a rétsági kistérségben című (SZOC-FP-13-A-0031 azonosító számú) pályázat támogatásban részesült. A projekt közfoglalkoztatással kerül megvalósításra, melynek keretében 9 településen összesen 42 fő, kerülhet foglalkoztatásra, várhatóan november 1. és június 30. közötti időszakban. (A közfoglalkoztatás 100 %-ban támogatott, és közvetlen költségként munkaruha biztosítására is fedezetet nyújt.) A pályázati program megvalósítása tehát áthúzódna évre, miközben a jelenlegi szándék szerint a Társulás (támogatott pályázó) december 31. napjával történő megszüntetésére kerülne sor. A Társulás megszűntetését követően e program megvalósítása úgy folytatódhatna tovább, illetve kerülhetne befejezésre, hogy valamely tag-önkormányzat kizárólag e pályázati program megvalósítása tekintetében a Társulás részleges jogutódjaként, mint gesztor önkormányzat, a projektben részvevő többi önkormányzattal együttműködve tovább viszi a megvalósítást. A Társulási Tanács a programban részt vevő önkormányzatok közül e faladat átvételére Nézsa Község Önkormányzatát mint aki már korábban is részt vett szociális

3 földprogram megvalósításban, és aki viszonylag nagy foglalkoztatotti létszámmal vesz részt a jelenlegi programban is látta megfelelőnek, aki nyitott e program átvételére és a feladat további vitelére. Mindez azt jelenti, hogy a szociális földprogram megvalósítása érdekében a Társulás december 31. napjával történő megszüntetését részleges jogutódlással történő megszüntetés formájában javasoljuk, mely azt jelentené, hogy Nézsa Község Önkormányzata kizárólag a A szociális földprogram folytatása a rétsági kistérségben elnevezésű, SZOC-FP- 13-A-0031 azonosító számú program folytatása és megvalósítása tekintetében a Társulás jogutódja lenne, és ezen kívül a Társulás minden más tekintetben kivéve a következő pontban foglaltak - jogutód nélkül szűnik meg. Rétság Kistérség Többcélú Társulása decemberében a bölcsődék és közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztés, valamint közösségi buszok beszerzése támogatás igénybevételének részletes feltételeiről szóló 8/2009. (II.26.) ÖM rendelet alapján elnyert támogatásból, valamint Rétság Város Önkormányzata által biztosított 30%-os önrész felhasználásával 31 fő szállítására alkalmas, Temsa Prestij Super Deluxe gépjárművet (közösségi busz) vásárolt a rétsági mikrotérség számára, elsősorban a rétsági iskolába járó tanulók szállítása, valamint a mikrotérségben lévő óvodás, iskolás gyermekek közösségi programokra (kirándulás, színház, stb.) való szállítása céljából. A támogatási megállapodás értelmében a közösségi buszt 5 évig a pályázatban megjelölt célra kell használni, és fenn kell tartani. Ez jelen esetben azt jelenti, hogy a Társulás várható megszűnését követően még további egy évig, decemberéig a közösségi busz tekintetében fennáll a pályázati célnak megfelelő fenntartási kötelezettség. A pályázati irányító hatósággal történt egyeztetés alapján a Társulás megszűnését követően e kötelezettség teljesítésének egyetlen módja, amennyiben valamely önkormányzat a Társulás jogutódjaként tovább viszi ezt a kötelezettséget. (A fenntartási kötelezettség be nem tartása a pályázati támogatás visszafizetését eredményezheti.) Az alábbi indokok alapján javasoljuk, hogy a Társulás megszűnése a közösségi busz tekintetben Rétság Város Önkormányzat jogutódlásával történjen. A Társulás a támogatással megvásárolt közösségi buszt Rétság Város Önkormányzata részére üzemeltetésre átadta. Az ezt megelőző években a Társulásnál kialakult egy gyakorlat, miszerint a Társulás által pályázati úton vásárolt közösségi buszok tulajdonjogát a pályázatból adódó kötelező 5 éves fenntartást követően, a buszt üzemeltető (és a vásárláshoz az önrészt biztosító) önkormányzat (Nőtincs, Nógrádsáp) térítésmentesen megkapta. A busz tekintetében történő jogutódlás nem csak azt jelenti, hogy a jogutód megkapja a busz tulajdonjogát, hanem ez azt a kötelezettséget is magába foglalja, hogy decemberig (5 év leteltéig) a pályázatban meghatározott célra kell használni a buszt (pl. a rétsági közoktatási intézmény tanulóinak szállítása, a rétsági mikrotérségben óvodások, iskolások közösségi programokra, kirándulásokra történő szállítása, stb.), ellenkező esetben vissza kell fizetni a támogatást. Ez azt jelenti, hogy a pályázati célnak történő használat kötelezettsége, vagy ellenkező esetben esetlegesen a támogatás visszafizetésének felelőssége is a jogutód önkormányzatot terheli. Tekintettel arra, hogy a fenti események és Társulási Tanácsi döntések következtében a képviselő-testület 25/2013. (VII.19.) számú határozata nem kerülhetett végrehajtásra, szükséges ezen képviselő-testületi határozat módosítása, vagy visszavonása. Javaslom a képviselő-testület 25/2013. (VII.19.) határozatának visszavonását, illetve hatályon kívül helyezését. Ezen kívül javaslom a Rétság Kistérség Többcélú Társulás december 31. napjával, részleges jogutódlással történő megszüntetésére vonatkozó döntés meghozatalát. A Társulással kapcsolatosan a fentieken kívül - a következő ügyben kérem a képviselőtestület döntését: Rétság Kistérség Többcélú Társulásának Munkaszervezeténél alkalmazásban álló közalkalmazott jogviszonya én kiadott okiratok alapján április 20. napjával

4 megszüntetésre került, a Munkaszervezet vezetője a foglalkoztatottat felmentette. A felmentett személy a felmentés jogszerűtlenségére való hivatkozással, tekintettel arra, hogya közalkalmazotti jogviszonyt megszüntetésére vonatkozó okiratok átadásakor betegállományban volt a jogviszony jogtalan megszüntetése miatt munkaügyi bírósághoz fordult. A Balassagyarmati Törvényszék, mint másodfokú bíróság a július 2-ai ítéletében helyben hagyta a Salgótarjáni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság azon ítéletét, melyben a bíróság a Rétság Kistérség Többcélú Társulás által alapított költségvetési szerv (Munkaszervezet) vezetője által a én kelt felmentés jogellenességét, valamint a felperes, Szép Antal közalkalmazotti jogviszonyának jogellenes megszüntetését állapította meg. A bírsági ítélet jogerős. A bírósági döntés értelmében a jogvita tárgyát képező közalkalmazotti jogviszony a másodfokú ítélet jogerőre emelkedése napján, azaz július 2-án szűnik meg. A bírósági ítélet alapján Rétság Kistérség Többcélú Társulását a következő fizetési kötelezettségek terhelik: április 21. napjától április 26. napjáig bruttó Ft, ezen összeg után napjától a kifizetés napjáig számított kamat, (a felperes által a végrehajtási lapon megjelölt ezen összeg Ft) egy havi átlagkeresetnek megfelelő végkielégítés címén bruttó Ft, kéthavi átlagkereset, kártérítés címén bruttó Ft, összesen Ft perköltség. A bíróság által megállapított juttatások számfejtése (figyelembe véve a kifizetés után a munkáltatót terhelő járulék kötelezettségeket) összesen Ft fizetési kötelezettséget jelent a Társulásnak, mely kiadás fedezetével a Társulás nem rendelkezik. Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 11. (5) bekezdése előírja, hogy a költségvetési szerv jogutód nélküli megszüntetése esetén az állami vagyonról szóló törvény (a továbbiakban: Vtv.) vagy a megszüntetésről rendelkező jogszabály, megszüntető okirat eltérő rendelkezése hiányában a költségvetési szerv megszüntetés időpontjában fennálló magánjogi jogait és kötelezettségeit - ideértve a vagyonkezelői jogot is - az alapító szerv, az Országgyűlés vagy a Kormány által alapított költségvetési szerv esetén az alapító szerv által kijelölt szerv gyakorolja és teljesíti. A költségvetési szerv átalakítása és - jogutóddal vagy jogutód nélkül történő - megszüntetése az alapító szerv joga. Garanciális rendelkezés, hogy a költségvetési szerv jogutóddal történő megszüntetése a vele szemben fennálló követeléseket nem teszi lejárttá. Mivel más - elsősorban munkajogi - jogszabályok ismerik a költségvetési szerv (munkáltató) jogutód nélküli megszüntetését, ezért a törvény továbbra is fenntartja ezt a fajta megszűnési módot. Ebben az esetben természetesen automatikusan nem lehet szó jogutódról, ugyanakkor - mivel itt nem kerül sor a gazdasági társaságokhoz hasonló végelszámolásra - szükséges biztosítani a szerzett jogok védelmét. Ennek megfelelően a törvény alapján a jogutód nélkül megszüntetett költségvetési szerv magánjogi jogai és kötelezettségei (lényegében: szerződései) helyébe az alapító szerv lép. A jogutód nélkül megszüntetett költségvetési szerv egyéb jogai és kötelezettségei (pl. munkáltatói jogok, beszámolás-készítési, adóbevallási, irat-megőrzési, stb. kötelezettségei) a jövőre nézve megszűnnek. Ugyanakkor a megszűnés napján már fennálló követelések beszedéséért és kötelezettségek teljesítéséért az előbb említett költségvetési szerv felel. Hangsúlyozandó, hogy a jövőre nézve kitétel nem jelenti azt, hogy ebben az esetben pl. a költségvetési szervnek ne kellene teljesítenie a megszűnés utáni időpontban esedékes bevallási stb. kötelezettségeit, hiszen azok már a megszűnés időpontjában fennálltak. E törvényi rendelkezés, valamint a Munkaszervezetet megszüntető okiratban foglaltak (a Munkaszervezet kötelezettségeiért a Társulás felel) alapján megállapítható, hogy a jogutód nélkül megszüntetett Munkaszervezet kötelezettségeiért, így a fenti kötelezettségért is a költségvetési szerv alapítója, Rétság Kistérség Többcélú Társulása felel. Tovább menve, amennyiben a Társulás jogutód nélkül, vagy a fentiek szerint részleges jogutódlással

5 megszüntetésre kerül, fennálló tartozásaiért az alapítók, vagyis a 25 tag-önkormányzat felel. Amennyiben a Társulás a fizetési kötelezettségének nem tesz eleget melynek határideje már lejárt a jogosult végrehajtási eljárás megindítására jogosult. A jogosult által a végrehajtási eljárás a jelenleg még fennálló Társulással szemben megindításra került, a bírósági végrehajtó első lépésként a Társulás bankszámláját vonta végrehajtás alá, leemelve a bankszámlán lévő, illetve a bankszámlára érkező (pl. állami feladatalapú támogatás) pénzkészletet. Ez valószínűleg azzal a következménnyel jár, hogy a Társulás, illetve annak intézménye pénzkészlet hiányában - nem tud munkabért fizetni a házi segítségnyújtást ellátó alkalmazottaknak. E probléma feloldása végső soron szintén a tagönkormányzatokra hárul, mely működési hozzájárulásként önkormányzati forrás átadással biztosítható. Megjegyzendő, hogy a végrehajtási eljárás a fenti kötelezettségeken túl további, a végrehajtás során felmerülő költségek megfizetési kötelezettségét is magával hozza, melyet végső soron szintén az alapítónak kell megfizetnie, a fenti kötelezettségeken túl. A számfejtésre kerülő fenti juttatások után fizetendő adó- és járulék terhek a Magyar Államkincstár által a következő havi nettó finanszírozás keretében érvényesítésre kerülnek, mely által a fent kimutatott Ft-ból Ft kiegyenlítésre kerül az állam felé. A nettó finanszírozásban elvont összeg csökkenti a havi bérfizetésre megmaradó állami támogatást, ami szintén a Szociális Szolgáltató Központ dolgozóinak bérkifizetését veszélyezteti, amennyiben a tagönkormányzatok nem teljesítik a per kapcsán kimutatott településenkénti hozzájárulási szükségletet. A Társulási Tanács a október 8-án megtartott ülésén tárgyalta ezen fizetési kötelezettség teljesítésének kérdését is, miszerint a fent kimutatott fizetési kötelezettség teljesítéséhez szükséges pénzügyi fedezetet a Társulás tag-önkormányzatai lakosságszám arányosan befizetett hozzájárulásából biztosítsák. Szátok Község Önkormányzatát e tekintetben Ft hozzájárulás fizetés terhelné. A Társulási Tanács e kérdés tekintetében a többségi szavazat hiányában nem hozott döntést. Kérem, hogy a képviselő-testület e kérdés tekintetében is szíveskedjen döntést hozni, hogy Szátok Község Önkormányzata a fent ismertetett helyzetre és lehetséges következményekre való tekintettel vállalja-e ezen fizetési kötelezettség teljesítését. A testület a napirendi pontot megvitatta és egyhangú igen szavazattal, az alábbi határozatot hozta: 33/2013.(X.30.) képviselő-testületi határozat Szátok Község Önkormányzata visszavonja és hatályon kívül helyezi a 25/2013. (VII.19.) határozatát. Szátok Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Rétság Kistérség Többcélú Társulás (továbbiakban: Társulás) december 31. napjával, részleges jogutódlással történő megszüntetéséről dönt. A képviselő-testület kinyilvánítja, hogy A szociális földprogram folytatása a rétsági kistérségben megnevezésű, SZOC-FP-13-A-0031 azonosító számú, EPER iktatószámú pályázati program megvalósítása tekintetében a program megvalósítása érdekében - a Társulás részleges jogutódja Nézsa Község Önkormányzata. A képviselő-testület kijelenti, hogy Nézsa Község Önkormányzata kizárólag a A szociális földprogram folytatása a rétsági kistérségben elnevezésű, SZOC-FP- 13-A-0031 azonosító számú program folytatása és megvalósítása tekintetében minősül jogutódnak, A képviselő-testület kinyilvánítja, hogy a bölcsődék és közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztés, valamint közösségi buszok beszerzése támogatás igénybevételének részletes feltételeiről szóló 8/2009. (II.26.) ÖM rendelet alapján elnyert támogatással

6 megvásárolt, 31 fő szállítására alkalmas, Temsa Prestij Super Deluxe gépjárműhöz (forgalmi rendszáma: LPT-362, forgalmi engedély száma: ET03506) kapcsolódó, a támogatási szerződésből fakadó fenntartási kötelezettség tekintetében a Társulás részleges jogutódja Rétság Város Önkormányzata. A képviselő-testület kijelenti, hogy Rétság Város Önkormányzata kizárólag a 8/2009. (II.26.) ÖM rendelet alapján elnyert támogatással megvalósult közösségi busz tekintetében minősül jogutódnak. A képviselő-testület megállapítja, hogy Szép Antal munkaügyi peréből Szátok Község Önkormányzatára eső pénzügyi követelést forrás hiányában nem tudja kifizetni. A képviselő-testület kinyilvánítja, hogy a Társulás a fenti két jogutódláson kívül minden más tekintetben jogutód nélkül szűnik meg. A képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a Társulás, és a Szociális Szolgáltató Központ december 31. napjával történő megszüntetéséhez szükséges valamennyi intézkedés megtételére, és valamennyi dokumentum, jognyilatkozat aláírására és. Határidő: értelemszerűen december 31. Felelős: polgármester 2. napirend tárgyalása: Szociális Szolgáltató működési engedély módosítása; Szociális étkeztetés bevezetése, szakmai program elfogadása A Nógrád Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala felszólította Szátok Község Önkormányzatát, hogy az étkezés szociális alapszolgáltatást, Szátok község közigazgatási területén köteles biztosítani, és mint szociális szolgáltató, az étkeztetés engedélyezése iránt a felszólítás kézhezvételét követő 30 napon belül nyújtson be működési engedély módosítása iránti kérelmet. A működési engedély módosításához szükséges a testület által elfogadott szakmai program. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, az előterjesztés megtárgyalására, a létrehozandó intézmény szakmai programjának elfogadásáról szóló döntés meghozatalára. Kérem a képviselő-testület jelen lévő tagjait, hogy észrevételeiket tegyék meg. Szátok Község Önkormányzatának Képviselő testülete az előterjesztést megtárgyalta és egyhangú szavazással a következő határozatot hozta: 34/2013.(X.30.) képviselő-testületi határozat Szátok Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete a Szakmai Program Szociális Étkeztetéshez megtárgyalta és elfogadta. A Képviselőtestület úgy döntött, hogy a szociális étkeztetést től az önkormányzat látja el. Felkéri a polgármestert, hogy a fenti döntésről az érintetteket tájékoztassa és Szátok Község Önkormányzata Szociális Szolgáltató működési engedély módosítása iránti kérelmet nyújtsa be. Felelős: polgármester Határidő: folyamatos

7 3. napirend tárgyalása: A évi téli közfoglalkoztatási pályázat ismertetése, elfogadása Tekintettel arra, hogy november 01. napjától, április 30. napjáig terjedő időszakra vonatkozóan lehetőség nyílt a meghirdetett közfoglalkoztatási program keretében téli közfoglalkoztatásra, ezáltal a településről is több személy vesz részt a foglalkoztatásban illetve képzésben. Lesznek olyan személyek, akik dolgoznak, valamint akik olyan képzésben részesülnek, amellyel a nyílt munkaerő-piacon történő elhelyezkedési esélyeik növekedhetnek. E foglalkoztatás tekintetében a munkáltatók az önkormányzatok, amelyek bér- és járulék terheit a központi költségvetés fedezi, illetve a képzési költségeket a kormány európai uniós forrásból finanszírozza. A résztvevők vonatkozásában a képzések ingyenesek, ezen képzések idejére a nyolc órás közfoglalkoztatási bért kapják a Munkaügyi Központ segítségével. Államilag elismert képzésben és betanító jellegű képzésben is többen vehetnek részt. Összességében a képzés fő célja, hogy a résztvevőknek lehetőséget biztosítsanak a felzárkózásra. Dudás György hivatalvezető: Tekintettel arra, hogy a téli közfoglalkoztatási program több személy számára ad lehetőséget, kéri a program súlyának megfelelően, hogy a munka- és képzési programban részt vevő személyek fegyelmezetten és egyéni felelősséggel teljesítsék kötelezettségeiket. Kérte Dudás György Hivatalvezető Urat, hogy segítse a szervező munkát, valamint működjön közre társhatóságok megkeresésében, hogy a feladat megvalósítása zökkenőmentesen mehessen végbe. Dudás György hivatalvezető: Kéri Bogdán Sándor segítségét, hogy a szervezés tekintetében nyújtson gyakorlati segítséget. Bogdán Sándor: Természetesen minden tekintetben segíti a munka szervezését, irányítását, együttműködéséről biztosította a jelenlévőket. Továbbiakban aggályát fejezte ki a munka gyakorlati megvalósítása tekintetében, mivel meglehetősen nagyszámú foglalkoztatottat kell egy időben és helyen összefogni. Kéri a Polgármester Urat, hogy a szervezéssel kapcsolatos, folyamatos tájékoztatást adja meg részére. Meg szeretné jegyezni, hogy nagyon örül a közfoglalkoztatási lehetőségnek. Természetesen minden szükséges információt rendelkezésre bocsátanak.

8 Dudás György hivatalvezető: El kívánja mondani, hogy minden tekintetben támogatja a települést, és a társhatóságokkal történő együttműködés során segíteni fogja a program megvalósítását. Szátok községi Önkormányzat képviselő testülete a napirendet megismerte és egyhangú szavazással a tájékoztatást elfogadta. 4. napirend tárgyalása: Tájékoztatás január 01. napjától a hulladék elhelyezés új rendszeréről A Hulladékról szóló 2012 évi CLXXXV törvény 108 -a a jogszabály i hatálybalépésével hatályon kívül helyzete a hulladékgazdálkodásról szóló 2000 évi XLIII törvényt. Ezen változás értelmében a Képviselő testületnek nincs szemétszállítási díjmegállapító jogköre. Előadta, hogy január 01. napjától új szolgáltatási díj kerül megállapításra és kiszabásra, amely fizetési kötelezettség a lakosság részéről a szolgáltató felé fog fennállni. Szátok községi Önkormányzat képviselő testülete a napirendet megismerte és egyhangú szavazással a tájékoztatást elfogadta. 5. napirend tárgyalása A helyi adókról szóló rendelet felülvizsgálata Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló évi CXCIV törvény a értelmében a helyi adófizetési kötelezettség vonatkozásában a helyi adórendeletet, annak hatálybalépését megelőző 30. nappal ki kell hirdetni. Erre tekintettel amennyiben az önkormányzat helyi adórendeletét január 01. napjától kívánja hatályba léptetni, akkor azt december 02. napjáig ki kell hirdetnie. Szátok Község Önkormányzata a lehetséges helyi adók közül a magánszemélyek kommunális adóját és a helyi iparűzési adót vezette be. Az adórendeletek pontosítása és a magasabb szintű jogszabályokhoz történő igazítása indokolják a rendeletek felülvizsgálatát. A fentiek értelmében lehetősége van a képviselőtestületnek a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 9/2004 (XII. 20.) számú, valamint a helyi iparűzési adóról szóló 5/2001.(IV.18) számú helyi rendeletét hatályon kívül helyezni és új helyi adókról szóló rendeletet alkotni. Szátok Községi Önkormányzat képviselő testülete a napirendet megismerte, részletesen megvitatta majd egyhangú szavazással a következő rendeletet alkotta. Szátok Község Önkormányzat képviselő testületének 10/2013 (X.30.) sz. rendelete a helyi adókról 1. számú mellékletként a jegyzőkönyvhöz csatolva

9 6. napirend tárgyalása: Egyebek Tájékoztatta a polgármester a képviselő testületet a két testületi ülés között történt fontosabb eseményekről. A Rama gyermek reggeli pályázatot elutasították. Tájékoztatta továbbá a megjelenteket arról, hogy a tűzifa pályázaton rendelkezésre álló források hiányában nem tudtak indulni. Tekintettel arra, hogy több hozzászólás és bejelentés nem volt, így Vezér Attila polgármester megköszönte minden jelenlévőnek részvételét és az ülést bezárta. Vezér Attila polgármester Dr. Villant Gréta jegyző

JEGYZŐKÖNYV. 1.) Megállapodás közös önkormányzati hivatal alakítására és fenntartására Előadó: Dr. Gál László jegyző

JEGYZŐKÖNYV. 1.) Megállapodás közös önkormányzati hivatal alakítására és fenntartására Előadó: Dr. Gál László jegyző Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 11/2012. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a rábakecöli polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2012. december 17-én (hétfőn) 17,00 órakor megtartott képviselő-testületi

Részletesebben

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: http://agasegyhaza.hu Tel.:76/388-211 Fax: 76/388-387 E-mail: pmstrh@t-online.hu 10/2010. Jegyzőkönyv Készült:

Részletesebben

2013. május 9-én Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli, nyílt üléséről.

2013. május 9-én Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli, nyílt üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2013. május 9-én Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli, nyílt üléséről. Jelen vannak: Távol maradt: Dr. Fülöp Erik polgármester, Sipos Ibolya alpolgármester,

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzatának 66-23/2012. Képviselő-testülete. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. október 24-i rendkívüli nyílt üléséről

Pátka Község Önkormányzatának 66-23/2012. Képviselő-testülete. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. október 24-i rendkívüli nyílt üléséről Pátka Község Önkormányzatának 66-23/2012. Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. október 24-i rendkívüli nyílt üléséről Rendeletek: Határozatok: 203/2012.(X.24.) 204/2012.(X.24.) 205/2012.(X.24.)

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 23-án tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 23-án tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 23-án tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Egyes szociális és gyermekvédelmi feladatok fenntartói jogának átadásához

Részletesebben

Készült: Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. január 20-i nyilvános ülésén.

Készült: Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. január 20-i nyilvános ülésén. 1 ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Ábrahámhegy, Badacsonyi u. 13. Ikt.szám: 121-19 /2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 18-án, 14:00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Suga László alpolgármester Mertusné Varga Katalin képviselõ. Csorba Tibor képviselõ

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Suga László alpolgármester Mertusné Varga Katalin képviselõ. Csorba Tibor képviselõ J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2009. május 14-én 13.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 12. napján megtartott rendkívüli, nyílt testületi üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 12. napján megtartott rendkívüli, nyílt testületi üléséről Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testülete 661-2/2013. JEGYZŐKÖNYV Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 12. napján megtartott rendkívüli, nyílt testületi üléséről Határozatok:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A képviselő testület a napirendi javaslatot 4 fő igen szavazatával elfogad az alábbiak szerint: NAPIREND

JEGYZŐKÖNYV. A képviselő testület a napirendi javaslatot 4 fő igen szavazatával elfogad az alábbiak szerint: NAPIREND JEGYZŐKÖNYV Száma: - 2./2012 Készült: Tard Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. március 6.-án 17 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Házasságkötő termében megtartott nyílt üléséről. Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V

J E G Y Z Õ K Ö N Y V J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2008. november 20- án 13.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Részletesebben

M e g h í v ó. 2.) Előterjesztés az óvodai beiratkozás időpontjának módosulásáról. Előadó: dr. Lajos Krisztina aljegyző

M e g h í v ó. 2.) Előterjesztés az óvodai beiratkozás időpontjának módosulásáról. Előadó: dr. Lajos Krisztina aljegyző M e g h í v ó A képviselő-testület és a Pénzügyi Bizottság ülésének következő időpontját 2013. április 11-én (csütörtökön) 16.00 órára tűzöm ki, melyre tisztelettel meghívom. Az ülés helye: Faluház N a

Részletesebben

~ ~9. számú előterjesztés

~ ~9. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere ~ ~9. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Egészségügyi Szolgálat és a Bárka Kőbányai Szociális és Gyermekjóléti

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 28-án, 14:00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Taktaharkány Nagyközség képviselő-testülete 2014. február 27-én megtartott ülésen.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Taktaharkány Nagyközség képviselő-testülete 2014. február 27-én megtartott ülésen. JEGYZŐKÖNYV Készült: Taktaharkány Nagyközség képviselő-testülete 2014. február 27-én megtartott ülésen. Megjelent önkormányzati képviselők: Varga László polgármester, dr. Szikszai Elek Sándor alpolgármester,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott üléséről. Mutató:

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott üléséről. Mutató: Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott üléséről Mutató: Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2014. december

Részletesebben

ÓBAROK KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 2063 Óbarok, Iskola utca 3 M E G H Í V Ó

ÓBAROK KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 2063 Óbarok, Iskola utca 3 M E G H Í V Ó Ügyszám: 845/2015/Ó. ÓBAROK KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 2063 Óbarok, Iskola utca 3 M E G H Í V Ó Tisztelettel meghívom Önöket, Óbarok Község Önkormányzata Képviselőtestületének, 2015. május 28-án (csütörtök),

Részletesebben

Kovács Sándor polgármester, Neubauer Tibor, Szanyi Lajos, Némethné Bedővári Mónika, Kovács Gábor képviselők.

Kovács Sándor polgármester, Neubauer Tibor, Szanyi Lajos, Némethné Bedővári Mónika, Kovács Gábor képviselők. Nemesvid Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 27-én 14 órai kezdettel a Nemesvid, Rákóczi u. 2. szám alatt megtartandó alakuló ülésére Jelen vannak: Kovács Sándor polgármester, Neubauer

Részletesebben

RENDELET AZ ELISMERŐ CÍMEK ALAPÍTÁSÁRÓL ÉS ADOMÁNYOZÁSÁNAK RENDJÉRŐL

RENDELET AZ ELISMERŐ CÍMEK ALAPÍTÁSÁRÓL ÉS ADOMÁNYOZÁSÁNAK RENDJÉRŐL RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjeszti :Hutter Jánosné jegyző

Részletesebben

Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől

Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől E LŐ T E R J E S Z T É S köznevelési intézmény működtetési kötelezettsége alóli felmentési kérelem tárgyában Tisztelt Képviselő-testület! A Képviselő-testület

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. 1. A Képviselőtestület 2013. évi munkatervének elfogadása. Előadó: dr. Kormányos László polgármester

J e g y z ő k ö n y v. 1. A Képviselőtestület 2013. évi munkatervének elfogadása. Előadó: dr. Kormányos László polgármester J e g y z ő k ö n y v Szatymaz Község Képviselő-testületének 2012. december 12. napján megtartott nyílt üléséről. Napirendi pontok: 1. A Képviselőtestület 2013. évi munkatervének elfogadása. Előadó: dr.

Részletesebben

1 Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 24-én a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről

1 Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 24-én a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről 1 Jegyzőkönyv Készült Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 24-én a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről Jelen vannak: Fürjes Pál, Fazekas Zoltán, Boda István,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2012. február 27-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2012. február 27-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére Tárgy: Zirc Kistérség Többcélú Társulása társulási megállapodásának 25. számú módosítása Előadó: Sümegi Attila aljegyző

Részletesebben

T/8888. számú törvényjavaslat. a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről

T/8888. számú törvényjavaslat. a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/8888. számú törvényjavaslat a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről Előadó: Balog Zoltán emberi erőforrások minisztere

Részletesebben

Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 29. napján 13.00 órakor az Inkubátorház kistárgyalójában megtartott ülésén.

Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 29. napján 13.00 órakor az Inkubátorház kistárgyalójában megtartott ülésén. 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 2/37/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 29. napján 13.00 órakor az Inkubátorház

Részletesebben

Dr. Tarr Lajos Lőkösháza polgármestere röviden bemutatkozott.

Dr. Tarr Lajos Lőkösháza polgármestere röviden bemutatkozott. JEGYZŐKÖNYV Iksz: 143/2008 Készült: Gyula Polgármesteri Hivatal (5700 Gyula, Petőfi tér. 3. sz..) Ovális tárgyaló termében 2008. június. 12. én 10. 00 órakor kezdődő a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 27-én megtartott rendes nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 27-én megtartott rendes nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 27-én megtartott rendes nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 114-123 /2012. (XII. 27.) számú határozatok.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tokorcs Község Önkormányzat Képviselő - testületének 2011. október 12-én, szerdán 17 órakor tartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tokorcs Község Önkormányzat Képviselő - testületének 2011. október 12-én, szerdán 17 órakor tartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tokorcs Község Önkormányzat Képviselő - testületének 2011. október 12-én, szerdán 17 órakor tartott üléséről. Az ülés helye: Tokorcs Faluház Jelen vannak: Lengyelné Csizmazia

Részletesebben

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: http://agasegyhaza.hu Tel.:76/388-211 Fax: 76/388-387 E-mail: pmstrh@t-online.hu 3/2011. Jegyzőkönyv Készült:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Csömödér. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2014. év február hó 5. napján. Határozatok:

JEGYZŐKÖNYV. Csömödér. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2014. év február hó 5. napján. Határozatok: JEGYZŐKÖNYV Csömödér Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. év február hó 5. napján megtartott nyilvános üléséről Határozatok: 1/2014.(11.05.) Z\ 2/2014.(11.05.) Z1 3/2014.(11.05.) A15 4/2014.(11.05.)

Részletesebben