Tisza völgyben Folyamatos és rendszeres környezeti Bereg Oktatóközpontban. A Tokaj-Bodrogzug TK két tömbje közötti zöld folyosó értékelése

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tisza völgyben Folyamatos és rendszeres környezeti Bereg Oktatóközpontban. A Tokaj-Bodrogzug TK két tömbje közötti zöld folyosó értékelése"

Átírás

1 K W K W K W K W Helyileg és országosan védett természetvédelmi területek, Környezet-ésTermészetvédık természeti értékek, NATURA2000 Városi e területek védelme és ırzése a Dél Tisza völgyben Folyamatos és rendszeres környezeti Szabolcs-Szatmártudatformálás a Klorofill Esze Tamás Oktatóközpontban A Tokaj-Bodrogzug TK két tömbje közötti zöld folyosó értékelése Natura kétéltőek és hüllık szempontjából, békamentéssel egybekötve A Liget Mőhely ökológiai tudatformáló tevékenységének Liget Mőhely támogatása K W K W K W K W Autós denevérdetektoros monitoring Natura hazai adaptációja Szitakötı integrált ökológiai oktatási program A környezetvédelem közös ügyünk, Észak-magyarországi tegyünk együtt az élhetı Regionális környezetért! Központ Megújuló Vidéki Óvodák és Iskolák Hárskúti Megújuló Energia Program (MVOI Program) Központ Liget Mőhely Nógrád Veszprém " Röszke község környezetvédelmi programjának felülvizsgálata, fejlesztése". A helyi környezetvédelmi feladatok meghatározása. 9. K W A települési környezetvédelmi program ban készült elıször. A felülvizsgálata fontos abból a célból, hogy a már korábban meglévı és máig meg nem oldott Beretzk Péter környezeti problémák, feltárásra Klub kerüljenek, és az újjonan jelentkezı hiányosságok megoldásra kerülhessenek, valamint új települési fejlesztési terv fog készülni. Továbbá a lakosok igényeit, elképzeléseit, vállalásait figyelembe véve és összegezve, egy közös környezeti jövıkép kialakítása megtörténhessen, és elfogadásra kerüljön K W Miért baj a biodiverzitás csökkenése? Válaszok miniszterek és gyerekek számára címő angol és orosz nyelvő (40 oldalas) kiadványunk magyar CEEweb a Biológiai nyelven való megjelentetése és Sokféleségért terjesztése. (http://www.ceeweb.org/publications/ english/ministers_eng.pdf) K W K W K W Odúlakó madárfajok gyakorlati védelme Magyar Madártani és Fokozottan védett madárfajok Magyar Madártani és védelme és monitoringja Országos program fehérgólya-védelmi Magyar Madártani és oldal, összesen: 18

2 14. K W Dunakanyar Biomonitoring Program - madártani és halfaunisztikai Környéki Madarász Kör felmérések a Duna és az Ipoly (PKMK) mentén K W Komplex országos, és helyi E-misszió Természet- és környezeti nevelési szemléletformáló programok megvalósítása K W K W K W Lápi póc Fajvédelmi Mintaprogram Tavirózsa Környezet- és III. ütem ( ) Természetvédı Vonuló madarak monitoring hálózatának ("Actio Hungarica") A Vonuló Madarakért mőködtetése Fészkelı énekesmadarak monitoring program (Állandó Ráfordítású A Vonuló Madarakért Győrőzés) mőködtetése 19. K W Biogazdálkodás-az es jövı egyik záloga a Rába régióban is Raba Szövetség Gyır-Moson-Sopron K W K W K W K W K W K W K W K W Környezeti nevelés a Szatmár-i Natúrparkban Sz-Sz-B Természet- és Körny.véd Kultúrális Ért.ırzı Alapitv. Környezettudatos háztartási vegyi Tudatos Vásárlók Közhasznú anyag használat - információk e fogyasztóknak A i Tájegység természeti értékeinek megismertetése a Abaúj- Értékeiért tájegység lakosságával, az ide Közhasznú érkezı turistákkal Egykorú természetes erdıállományok Nemzedékrıl átalakítása többkorú, szálalószerkezető erdıvé Nemzedékre Lakossági környezeti tanácsadó Iroda Domberdı mőködtetése Zalaegerszegen Fehér sziklák színes köntöse - Az Oszoly védett növényei Oszoly Környezetvédı Zajcsökkentési szeminárium "A Optikai, Akusztikai, Film- és környezeti zajvédelem aktuális Színháztechnikai Tud kérdéseirıl" Muzsikál az erdı mátrai mővészeti napok Vas Zala Muzsikál az Erdı Nógrád K W Gömör Földje: Az agro-ökológiai adottságokhoz alkalmazkodó Ökológiai Intézet a Fenntartható földhasználat, Fejlıdésért talajvédı és víztakarékos technikák bemutatása és terjesztése Gömörben ZF6 - Fenntartható terület- és földhasználat, ásványkincsgazdálkodás K W Monitoring az Ócsai Tájvédelmi Körzetben Ócsai Madárvárta K W A fokozottan védett természeti területeinken kívüli természetvédelmi CSEMETE Természet- és értékeink monitorozása, és bemutatásuk a helyi közösségeknek a Dél-alföldi Régióban K W K W K W A az Pilis esztergomi vörösvércsék életének bemutatásán keresztül Élettelen természeti értékek Pangea Kulturális és jelentıségének tudatosítása A CSEMETE környezettudatos CSEMETE Természet- és szemléletmód-kialakításának törekvései megyében oldal, összesen: 18

3 34. K W A környezeti tudatosság növelését Ökológiai Intézet a Fenntartható elısegítı programcsomag B.-A.-Z. Fejlıdésért megyében K W Környezettudatos szemléletformálás - a Bugát Pál XXVI. Országos TIT STÚDIÓ EGYESÜLET Középiskolai Természetismereti Mőveltségi Vetélkedı keretében K W K W Kerékpáros, önkéntes, jeles napos, komposztálási programok Zöld Kapcsolat szervezése. A Szentendrei Kistérségi Fenntartható Fejlıdés Tanács létrehozása a Kistérségi Fenntartható Fejlıdés éves szakmai jelentés KINCS Szentendrei Kistérségi elkészítésére a lakosság széles körő Innovációs folyamatos bevonásával, a döntéshozók és a lakosság környezettudatos szemlélet formálása érdekében K W K W K W K W K W Környezeti tanácsadás a környezettudatos szemlélet és Pécsi Zöld Kör gondolkodásmód érdekében a Dél-dunántúli régióban Észak-hortobágyi program élıhelyvédelmi Zöld Kör - A Föld Barátai Magyarország Tagja A felszín alatti édesvízkincs védelme Reflex Környezetvédı Gyır-Moson-Sopron a Marcal vízgyőjtı-területén A vidéki táj és a tájfajták védelme Ökológiai Intézet a Fenntartható Fejlıdésért Az Epöli Szarmata vonulat természeti Vénic Természetismereti és értékei és természetvédelmi stratégiái Veszprém K W Recycling Agora Retextil K W okoszolgalat.hu - a környezettudatos mindentudó Az okoszolgalat.hu oldal interaktív, Ökoszolgálat felhasználóbarát környezettudatos tudástárrá alakítása 45. K W Ragadozómadarak élıhelyeinek bıvítése tájhasználatváltás szorgalmazásával és gyakorlati NIMFEA természetvédelmi feladatok az Alsó- Berettyó-melléken (Natura 2000-es fajok állományának védelme, és gyakorlati élıhelykezelés) Békés A megújított Nemzeti Környezeti Nevelési Stratégia 09 megjelentetése és terjesztése 46. K W Az NKNS 1998-ban és 2003-ban jelent meg. A KvVM évi támogatásával augusztus 30-ra Magyar Környezeti Nevelési elkészül annak második megújítása, egy digitálisan kezelheto munkaközi kézirat. Pályázatunk e kézirat fejezeteinek összeszerkesztésére, nyomdai megjelentetésére és terjesztésére vonatkozik a környezeti nevelés által érintettek legszélesebb körében K W ÖKOPROGRAMOK KISTELEKEN KISTELEKI VÁROSVÉDİ ÉS SZÉPÍTİ EGYESÜLET oldal, összesen: 18

4 48. K W Környezeti Tanácsadó Iroda mőködtetése, fejlesztése Dötki Ökológiai és Vidékfejlesztési Ökorégió A Tájközpontban elsısorban, de nem Fenntartható Fejlıdésért kizárólagosan Zala megye, a térség fenntartható fejlıdése érdekében Zala K W Komposztáljunk! Szalamandra K W K W K W 53. ZF2 - Éghajlatváltozás K W K W K W K W K W K W K W K W Ipari és közlekedési zajforrások megelızésének, csökkentésének EMLA a Környezeti jogi, mőszaki és gazdasági Oktatás Támogatására eszközrendszere - felsıoktatási kutatóprogram A CSEMETE felszíni és felszín alatti vizeink védelmét, CSEMETE Természet- és használatukat bemutató programsorozata Virtuális Váci Ártéri Tanösvény, valamint a turizmus ökológiai hatásainak tudatosítása a nagyobb Göncöl vizes élıhelyeinkhez látogató kirándulók körében Önkormányzatok bevonása a Békés Megyei Zöld Kör Klímaszövetségbe egyesület Békés Környezeti tanácsadó iroda Kerekerdı Vas mőködése Vas megyében jogsegélyszolgálat A nagykunsági maradvány földikutyapopulációk felmérése és megırzése Környezeti Management és Jog Magyar Természettudományi Múzeumért A HuMuSz oktatási programja a hulladékgazdálkodással és a Hulladék Munkaszövetség fogyasztói társadalommal kapcsolatos ismeretekrıl Gyümölcsözı biogazdálkodás az Pangea Kulturális és es táplálkozásért A Kötháló mőködése és programjai Környezeti Tanácsadó Irodák Hálózata Szövetség (Kötháló) Veszprém A HuMuSz Javítómőhelyek és Hulladékátvevık országszerte adatbázisainak bıvítése, Hulladék Munkaszövetség karbantartása, népszerősítése 61. ZF2 - Éghajlatváltozás K W K W K W K W K W 66. ZF2 - Éghajlatváltozás K W K W K W Energiahatékonysági programok, környezeti és energia tanácsadó Gaja Környezetvédı Fejér iroda mőködtetése Aktív lakossági részvétel fejlesztése E-misszió Természet- és egy Natura 2000-es városi parkerdı természeti értékeinek védelmében Érdekérvényesítés és Magyar szemléletformálás génmódosítás és Szövetsége biomassza témában Természetvédık Energiatudatosság - modern Energia Klub oktatóanyag fejlesztése több korosztály számára Magyar Természetvédık az erısebb hazai környezetpolitikáért Magyar Szövetsége Együttmőködés a hazai és Magyar nemzetközi éghajlatpolitika Szövetsége formálásában Génmódosítás-mentes 21. századot! Természetvédık Természetvédık Békés Megyei Zöld Kör Ezerszínő természet - környezeti Magosfa Környezeti Nevelési és nevelési programok a Dunakanyar Ökoturisztikai térségében Békés oldal, összesen: 18

5 ZF9 - Környezetbiztonság K W K W K W K W K W 74. ZF2 - Éghajlatváltozás K W K W K W Országos környezetvédelmi kampányok lebonyolításában való Herman Ottó Természetvédı Jász-Nagykunregionális részvétel: lépések a Kör klímabarátabb, GMO-mentes Magyarország felé Zöld-Hullámon - ra hangoló Civil Rádiózásért médiaprogram "Szakszerő tervezéssel a lakható Levegı Munkacsoport Orszgos városért! A Levegı Munkacsoport Környezetvédı Szövetség javaslatainak érvényre juttatása." Környezeti információkhoz való hozzáférés, lakossági ismeretterjesztés és információnyújtás és ügyfél joggal NIMFEA való élés környezetkárosítás kockázatával járó beruházások ellen (KÖT iroda mőködése - környezeti tanácsadó szolgálat fenntartása ) Miskolc Megyei Jogú Város Egyedi Tájérték Kataszterének elkészítése (I. Holocén ütem) az MSZ 20381:1999 iránymutatása alapján A hatékony és környezetkímélı Máriahalmi Faluvédı lakossági fatüzelésért Az illegális hulladéklerakás megfékezése érdekében végzett E-misszió Természet- és hatósági munka hatékonyságának javítására irányuló tevékenységek "Környezet Bárátok" a fenntartható életmód és viselkedésminták KARSZT Természet- és elterjesztéséért az Aggteleki Általános Iskolában Békés Komárom- Esztergom K W Elsısorban a középiskolás, illetve a fıiskolás korosztályt célzó egyszerő fajismereti és ökológiai ismeretterjesztı anyag összeállítása és oktatása az Eger-patakon végzett Kaptárkı és elızetes mintavételek eredményeibıl, Kulturális valamint bemutató jellegő, oktató célzatú botanikai és faunisztikai mintavételezés az Eger-patak Szarvaskıhöz és Egerhez tartozó szakasz 5 mintavételi pontján. Heves K W Az alpesi gıte (Triturus alpestris) bükki állományainak eddig ismert - továbbá a programhoz kapcsolódó monitoring tevékenység által felmért - szaporodó- és élıhelyeinek védelme, a veszélyeztetett szaporodóhelyek Kaptárkı és feltárása és kiváltása újonnan Kulturális létesítendı, biztonságos szaporodóhelyek kialakításával; továbbá a már létezı szaporodóhelyek karbantartási munkálatainak elvégzése. Heves K W Környezeti tudatosság növelése a TISZA KLUB Közép-Tisza térségében K W Három kiemelkedı természeti értéket rejtı nem védett terület értékeinek Tokaji feltárása, védetté nyílvánítási javaslatra történı elıkészítése, kezelése Tokaj környékén K W Újrafelhasználható táska projekt Rügyek és Gyökerek Természet 2009/2010 és K W évi zöld találkozó elıkészítése K W Terepszemle Stúdió Körny.véd., Term.véd. és Kult. Közh. Egy. Környezettudatosság nevelés a Békés Megyei Zöld Kör leghatékonyabb életkorban: egyesület középiskolában Békés oldal, összesen: 18

6 K W A GMO ellen Szabolcs megyében Bors K W K W K W K W Tegyél érte, és csökkentsd a "lábnyomod"! Löszpusztai és lápréti élıhelyek kezelése Dél- megyében Borostyán Oktatóközpont Jászkun Szervezet Jövı generációk iránti felelısségre BOCS - Bokor Öko Csoport nevelés Fenntartható területhasználat Jászkun természetközeli élıhelyeken Szervezet Vas Fejér ZF6 - Fenntartható terület- és földhasználat, ásványkincsgazdálkodás ZF6 - Fenntartható terület- és földhasználat, ásványkincsgazdálkodás K W K W Zöldellı városok A zöldterületek növelése érdekében Zöldtetıépítık kifejtett Ismeretterjesztés, Szövetsége együttmőködés az önkormányzatokkal. Országos A környezeti szempontok integrációja a területrendezésben: A civil szervezetek tájékoztatása és szakmai felkészítése a bp-i Független Ökológiai Központ agglomerációs és a megyei területrendezési tervek társadalmi vitájában való részvételre K W Zöld életmódkönyv írása és Föld Napja megjelentetése a 20. Föld napjára 92. ZF6 - Fenntartható terület- és földhasználat, ásványkincsgazdálkodás K W "A föld kincsei nem csak a mélyben vannak. Önkormányzatok jogai a LÉLEGZET ALAPÍTVÁNY településrendezésben." K W K W 95. ZF2 - Éghajlatváltozás K W K W K W "Zöldike" ifjúsági környezeti nevelési NIMFEA programcsomag es megvalósítása KOKOSZ konferencia a Környezet- és környezttudatos szemléletmód szélesítése és elterjesztése Oktatóközpontok Országos Szöv érdekében Kistérségi közösségek alkalmazkodása az CEEweb a Biológiai éghajlatváltozáshoz klímabarát Sokféleségért földhasználat bevezetésével Tavi denevér védelem a Duna Tolna Megyei mentén Békés Fejér Tolna "KOMPOSZTÁLJ OTTHON" Komposztmester képzés, és komposztálás családi házas Egészséges Palotáért Veszprém övezetben 98. K W Helyi és globális szintő növelése diákés kisközösségek Védegylet önszervezıdésének támogatásával K W K W K W Környezettudatosság szintjének Csalán Környezet- és növelés Veszprém megyében Természetvédı Az ezüstsávos szénalepke inváziós Természeti fajokkal veszélyeztetett élıhelyének kezelése és vizsgálata Örökségünk Közösségi tevékenységek folyóink védelméért Magosfa Környezeti Nevelési és használatáért a Dunakanyarban és az Ökoturisztikai Alsó-Ipoly mentén Veszprém Vas oldal, összesen: 18

7 K W K W K W K W Élı Tisza közvetlen kereskedelmi rendszer a környezetkímélı Szövetség az Élı Tiszáért termelésért és az es termékekért A növénymegırzési világstratégia Magyar Arborétumok és (GSPC) és aktuális feladatai Botanikuskertek Szövetsége Gömör gyümölcsei Gömöri Környezet- és Tájfejlesztı Erdılakó denevérek kutatása és Bükki Emlıstani Kutatócsoport védelme Észak-Magyarországon Heves ZF6 - Fenntartható terület- és földhasználat, ásványkincsgazdálkodás K W A Borsodi ártér helyi közösségekkel együtt történı tájrehabilitációjának és WWF Világ Természeti Alap fenntartásának lehetıségei és Magyarország feltételei négy Tisza parti településen K W A természettudatos nevelést szolgáló közösségi tér - terepgyakorlatok elvégzésére is alkalmas "BÉNI bácsi VADKACSA Lenyfalui Gyermek Földrajzi gyakorlótér" - fejlesztése és Víziflotta mőködtetése Leányfalu Duna-partján, a VADKACSA Nomád Vízicentrumban K W K W 110. ZF2 - Éghajlatváltozás K W K W K W K W 115. ZF2 - Éghajlatváltozás K W Madárbarát park létesítése egy elhanyagolt közterületen az alábbi célokkal: védelem-élıhelyteremtés, Szigetmonostori Faluszépészeti megfigyelés-bemutatás, pihenésközösségi Egylet tér kialakítása, zöldfelület növelése Települési éghajlatvédelmi stratégiák Energia Klub kidolgozása Mindennapi éghajlatvédelem: energiahatékonysági és Energia Klub érdekvédelmi program szociálisan rászorulóknak Környezetvédelem -önvédelem Keresztúri Társas Kör Kulturális és Egyesül Kárpátokért Nemzetközi Barabási madárvonulás-kutató és Közhasznú győrőzı tábor tanösvénnyel 3 lépés a hulladékok csökkentése Középkertért Kizárva érdekében K W Környezeti tanácsadás Debrecenben K W K W K W K W Zöld Kör - A Föld Barátai Magyarország Tagja Éghajlatvédelmi programok Hajdú- Zöld Kör - A Föld Barátai Bihar megyében Magyarország Tagja Kizárva Kizárva Fenntarthatóság a rádió Középkertért Kizárva hullámhosszán A Szekszárdi-dombság löszszurdik Tolna Megyei kataszterének elkészítése A lakosság környezeti Természeti Értékeiért tudatosságának növelése megyében A környezetbarát közlekedés Tabulapláza népszerősítése Tolna 120. K W Környezettudatos szemléletet és gondolkodásmódot erısítı környezetés természetvédelmi programok Környezet-ésTermészetvédık szervezése város és Városi e térsége felnıtt lakossága és tanulóifjúsága részére 7. oldal, összesen: 18

8 K W EGY KÖRNYEZETVÉDİ NEM JÁTSZHAT STRUCCOT A SIVATAGBAN - az iskolás korosztály Nagycsaládosok részére szervezett programok és e rajtuk keresztül a szülıkorosztály aktivizálása Országos K W 2. BISEL mesterkurzus GREEN Pannonia Somogy K W Alternatív megoldások a családi házaknál - energiaforrások és Körmezı Továbbképzı KHA szennyvízkezelés Somogy 124. K W A Mosonmagyaróvári Környezetvédı Mosonmagyaróvár évi környezeti Környezetvédı tudatosságot növelı programjai Gyır-Moson-Sopron K W K W K W K W Természetismereti szakkör Domberdı mőködtetése Zalaegerszegen hétvégi túrákkal és táborokkal "Élj úgy, mint az erdı!" - természetismereti, szemléletformáló Süni oktatási eszköz elkészítése, legyártása Biodiverzitás-kvartett és hozzá kapcsolódó, a biodiverzitást bemutató Süni rovat a Süni ökológiai gyermekmagazinban. Tudatos vásárlási szokások kialakítása a Pécsi Kistérség Pécsi Zöld Kör iskoláiban Zala 129. K W Fekete István Oktatóközpont környezeti nevelési feladatainak megvalósítása: környezet- és Herman Ottó Természetvédı természetvédelmi szemléletformálás, Kör ismeretterjesztés a környezettudatos szemlélet és gondolkodásmód 130. ZF2 - Éghajlatváltozás K W K W K W Klíma- és energiatudatossági kampány Vas megyében A Szentendrei Kıhegy-tanösvény kialakítása, a helyi tanösvények fenntartása Kerekerdı Élı Táj Környezet-, Termlészet-, Tájvédelmi és Kulturális Eg Környezettudatos gondolkodásmód Körös Klub Természetés szemlélet mindennapos Környezetvédı Természetbarát gyakorlása a Pósteleki Természeti Társ. Sz. Emlékparkban és Kardoskúton Vas Békés K W Lokális Felmelegedés 3.0 Gaja Környezetvédı Fejér K W K W K W K W K W K W K W feladatok a Börzsöny hegységben Börzsöny Természet és Közhasznú civil fórum az Természet Jogaiért ártéri erdık védelme érdekében Környezettudatosság növelése "DUNAKANYAR KILÁTÓ" Zebegény természeti értékeit Környezeti Nevelési Közhasznú bemutató rendezvénysorozattal (folytatás) Fogadj örökbe egy megállóhelyet! Lépések egy környezettudatos és karbon-szegény Gödöllı felé Magyar Közlekedési Klub GreenDependent Fenntartható Megoldások e Környezetkultúra Környezetvédık és más civilek Tanácsadók a Fenntartható fenntarthatósági képzése Fejlıdésért Tolna Környezeti tanácsadás Komárom- Esztergom megyében - program Esztergomi Esztergom és térsége ének javításáért Komárom- Esztergom 8. oldal, összesen: 18

9 K W K W K W Víz Kvíz társasjáték megjelentése, terjesztése, valamint, a késıbbiekben, a hátrányos Tündérképzı helyzetbel lévı kistelepülési iskolákhoz történı eljutttása Társadalmi összefogás az Arlói-tó megmentése érdeklben Tiszadobi e Természetvédık A környezettudatos életmód Méntelek Jövıjéért Közhasznú meg a ménteleki fiatal korosztályok körében 144. K W Internetre a légszennyezéssel! A légszennyezéssel, levegıállapottal Válaszúton Hagyományırzı és kapcsolatos ismeretek és információk Környezetvédı terjesztése az interneten K W " Óvjuk környezetünket " pedagógus felkészítés és kistérségi Egészséges Palotáért környezetvédelmi verseny Veszprém K W K W K W K W K W K W K W K W K W A biológiai Kiskunsági Hagyományırzı, természet és - Biokert Kézmőves és Turisztikai Tanösvény létrehozása, marketingje, fenntartása A év madara és fája - ismeretterjesztı kiadvány és Magonc képzımővészeti pályázat Összefogás az élı Kis-Hernádért Tavirózsa Környezeti Nevelési Program Összefogás Hernádszentandrásért Alaptvány Tavirózsa Környezet- és Természetvédı Természet - Ember kölcsönhatása, Keszthelyi-Hegység figyeljünk környezetünkre! NEM SZERETEM ÁLLATOK Optimizmus Közhasznú BTHE - DINPI gerincvándorlás az Börzsöny Természetbarát és Észak-Börzsönyben (Pogány-Rószás Hegymászó İserdı rezervátum) Szeretem ezt a Tájat! - tudatformáló programok Sopronban Castanea "Tanuljunk és cselekedjünk együtt, hogy az életünk és a jövı valóban fenntartható legyen" Természetes A fenntarthatóságra nevelés évtizede (ENSZ ) Zala Somogy Gyır-Moson-Sopron Életmód Komárom- Esztergom K W K W Mura-menti holtágak állapotának és vízutánpótlási lehetıségének Dráva Szövetség vizsgálata Környezeti nevelés 3-14 éves korú gyermekek körében NEUMANNOS ALAPÍTVÁNY TANULÓKÉRT Somogy Vas 157. K W Itt vagyunk otthon az Ormánságban Ormánság Szíve Kiemelkedıen Közhasznú 158. K W Kerek Emese" - kárpát-medencei Erdélyi történelmi, néprajzi, természetismereti vetélkedısorozat Hagyományokért 159. K W "Jó példa-rossz példa a Környezetért" Környezet- és országos fotópályázat általános iskolák 5-8 osztályos tanulóinak Oktatóközpontok Országos Szöv Fejér K W K W Ismeretterjesztés, oktatás, nevelés az Ócsai Madárvárta Ócsai Madárvártán A Dráva menti Bélaváron tanösvény Fenntartható Örökség és kivitelezése. Környezet Közhasznú Somogy 9. oldal, összesen: 18

10 162. K W " Egyedi Tájérték Kataszter összeállítása Röszkén" A Dél-alföldi Régió meglévı természetei és kultúrtörténeti értékeinek feltárását és megırzését egyesületünk fontos feladatnak tartja. A Törvénybıl adódó feladatot, Röszke községben Beretzk Péter az Egyedi Tájértékek felvételezését Klub és a kataszter elkészítését ma már sürgıs feladatnak ítéljük. Az értékek megvédésére csak a helyi közösségek, elsısorban civil kezdeményezések képesek és alkalmasak. Számítunk az önkormányzat segítségére is K W Országos Kis-tó Program Életfa Környezetvédı Szövetség Heves K W K W K W "A mőanyag termékek otthoni KARSZT Természet- és égetésének veszélyei" felvilágosító kampányakció Tanyasi ökogazdálkodási modell kidolgozása és oktatása DNS Természetközpontú Összefogás a környezettudatos magatartás erısítéséértközéppontbana megújuló Pisztráng Kör energiaforrások Gyır-Moson-Sopron A "Biodiverzitás monitorozó rendszer" közoktatásban való alkalmazási lehetıségeinek kidolgozása" 167. K W A Környezeti nevelés, oktatás, szemléletformálás érdekében elengedhetetlen a nevelés és oktatás a hatékonysága mellett, megfeleljen a természetvédelem legújabb kutatási céljainak és a benne résztvevık megfelelı információval Beretzk Péter rendelkezzenek. Klub A ezért elı kell segíteni, hogy a közoktatási intézményekben minden korosztály, megismerkedhessenek a biodiverzitás megırzésének fontosságával és a fenntarhatóság elvével. Ehhez munkához kívánunk a tanárok számára képzéssel és oktatási segédkönyv elkészítésével hozzájárulni ZF2 - Éghajlatváltozás K W 170. ZF2 - Éghajlatváltozás K W K W Reruha-Gondold újra a ruhatáradat II. Retextil K W K W K W K W Megújuló energiaforrások - Ökorégió A energiahatékonyság/takarékosság - Fenntartható Fejlıdésért klímavédelem Égahajlatváltozás a Földön - Pécsi Zöld Kör életmódváltás Pécsett Biztonságos növényvédelem A környezettudatos szemlélet és gondolkodásmód Megújuló energiák népszerősítése Debrecenben és környékén Levegı Munkacsoport Orszgos Környezetvédı Szövetség Debreceni Környezet- és Harc a sasok életéért publikáció (film, Madárkórház elıadássorozat, kiadvány a témáról) A "Táj-Közösség" környezeti Gömöri Környezet- és nevelési program továbbfejlesztése Tájfejlesztı 2010-ben Zala 10. oldal, összesen: 18

11 K W K W K W Csíkos szöcskeegér fajmegırzési program aktuális feladatainak Bükki Emlıstani Kutatócsoport végrehajtása, új módszerek bevezetése a kutatásba A világ helyzete 2010 c. könyv kiadása, Olvass és cselekedj! a Föld Napja könyvünnepeken Túrkevei Tájrehabilitációs Program ıshonos állattartásával és Herman Ottó Természetvédı természetvédelmi gyepkezelésé-vel Kör kapcsolatos szakmai feladatok gyakorlati megvalósítása Heves 178. ZF2 - Éghajlatváltozás K W Klímavédelem a közintézményekben és iskolákban (megújuló Beklen a Nagykunsági Civil energiaforrások népszerősítése és Társadalomért energiahatékonyság széleskörő fokozása közintézményekben) K W K W 182. ZF2 - Éghajlatváltozás K W Miskolc felmérése Magyarországi Kampány gyomfertızöttségének Tiszadobi e Természetvédık Ökolábnyom KÖVET a Fenntartható Gazdálkodásért K W Hagyomány-életmód-környezet Bors K W K W K W K W K W Éghajlatvédelem szövetségben - lehetıségek közösségi, települési Reflex Környezetvédı Gyır-Moson-Sopron szinten Kistérségi " Zöld-nap" Nagyvenyimi Faluszépítı Városfoglalás - kalendárium Tudatos Vásárlók Közhasznú környezettudatos családoknak e Motivációval a környezetvédelemért - Gyíkpohár és kiegészítı tananyag Mővészeti középiskolásoknak Kis lépések - európai sikertörténetek Gyíkpohár és középiskolásoknak Mővészeti ABLAK A TERMÉSZETRE - Filmdzsungel.hu Digitális Természetrajzi Mozgóképtár Természetfilm.hu Tudományos Filmmőhely Fejér 188. ZF2 - Éghajlatváltozás K W Ne szenvedjünk, cselekedjünk! LÉLEGZET ALAPÍTVÁNY 189. K W Magyarországi Nemzeti Parkok Információs Pontjának modernizálása, interaktívvá tétele a Margitszigeti Víztoronyban, valamint Göncöl a nemzeti parkokhoz kapcsolódó médiakampány és 16 oldalas melléklet megjelentetése a Vadon magazinban 190. K W Nagyüzemi társadalmi kontrollt szolgáló 14 hónapos médiakampány Dorogi a Zöld Sorok c. ingyenes, kéthavi újság 56 tematikus oldala, szakértıi közremőködés segítségével Komárom- Esztergom K W K W K W K W Környezettudatos magatartás Csermely kialakítását segítı elıadássorozat a Dél-alföldi Régióban Környezeti nevelés az Írottkı Írottkı Natúrparkért Natúrpark területén FMKH-Egymásért-Környezetünkért Erdélyi Hagyományokért "Az én Fıldem-az én jövım! Vigyázok rá!" A környezettudatos magatartás Mbánhegyesi AlkotóMővészek játékos elsajátítása ovodás és Baráti Társaságának Kh.Kult. E kisiskolás korban -rendszeres heti szakkör jellegő foglalkozás keretében. Vas Békés 11. oldal, összesen: 18

12 195. K W Energia Otthon vetélkedı Életminıségért megrendezése Heves Megyében Heves 196. ZF2 - Éghajlatváltozás K W Energiahatékonysági programok a klímaváltozás mérséklésében Esztergomi Környezetkultúra Komárom- Esztergom K W K W K W K W K W K W K W K W K W K W ERDİT MENT MOST ÉS A JÖVİBEN A SZELEKTÍV HULLADÉKGYŐJTÉS A hulladékok újrafelhasználásának, szelektív győjtésének, Nagycsaládosok újrafeldolgozásának minél többféle e módon történı hasznosítása, új és újabb módozatok keresése, ezek megláttatása, tudatosítása, gyakoroltatása a civil lakosság körében Országos Faj- és élıhelyvédelem Természeti Értékeiért megyében A Potyondi-mocsár társulás-komplex biodiverzitásának felmérése Borostyán Oktatóközpont Természet és a hátrányos Scuola Natura Közhasznú helyzető településeken 5-7 éves Békés korosztálynak Rajtad is múlik!- fiatalok környezettudatos Raba Szövetség Gyır-Moson-Sopron gondolkodásmódjának a Rába régióban Jövınkért, az Ormánságért! Ormánság Szíve Kiemelkedıen Közhasznú Szemléletformáló programok a BENTA-kör (Természet és területi környezeti problémák Környezetvédık Tárnoki) bemutatására Ifjúságnevelési program Természeti Értékeiért Honlapfejlesztés Haladásunk feltérképezése program és online Föld Napja klímakampány "Miénk itt a tér" környezetvédelmi akció a Száraz-ér védelmében Barangoló Közhasznú Vas Békés 207. K W A i biodiverzitás fenntartásának Sz-Sz-B Természet- és elısegítése mesterséges madár és Körny.véd Kultúrális Ért.ırzı denevér odúk, valamint költıhelyek Alapitv. kihelyezésével és ellenırzésével 208. K W Lakossági környezeti tanácsadó iroda mőködtetése a HuMuSz Házban - a KÖTHÁLÓ (Környezeti Tanácsadó Hulladék Munkaszövetség Irodák Hálózata) tagjaként K W K W K W Házi komposztálást népszerősítı Zöld Rádió Közhasznú mintaprojekt Erdıkertesen A sasmérgezések felderítése, Madárkórház kezelése, megelızése Környezetünkért esen Scuola Natura Közhasznú Békés 12. oldal, összesen: 18

13 K W K W A növelése a 3-18 éves korosztály bevonásával, a Tiszta Utak Élı Táj zöld napok megünneplésével, programok szervezésével "Együtt a környezetünk megırzéséért!" - Fenntarthatóság és környezettudatos nevelés program Nyugat- dunántúli sorozat: Központ kicsiknek és nagyoknak Fejér Vas K W K W K W K W 218. ZF2 - Éghajlatváltozás K W K W K W 221. ZF2 - Éghajlatváltozás K W K W K W K W K W K W K W K W Természetbarát kertváros Csak néztek a szemetekkel, hogy mi lesz a szemetetekkel! Egészséges környezet, életmód hatása a felnövekvı ifjúságra Járjunk a napos oldalon, megújuló energiafelhasználással az éghajlatváltozás ellen Körösszög és Tiszazug kistájak természeti értékeinek feltérképezése, különös tekintettel a természetvédelmi szempontból jelentıs bogárfajokra Szent László-víz menti és Kult. Borostyán Oktatóközpont NEUMANNOS ALAPÍTVÁNY Holocén Csermely Erdıhasználati módok hatása a Dráva és Mura ártéri erdeinek Dráva Szövetség biodiverzitására "TŐZUGRÁS" avagy Békés környéki megújulók Újbuda természeti és kulturális értékeinek tudatosítása az ott élıkben TANULÓKÉRT Veritas Kulturális Magyar Környezeti Nevelési Fejér Vas Környezeti nevelési program a Közép-Jászkun Alföldön Szervezet Vas Somogy Békés Komplex környezeti nevelési program a környezettudatos gondolkodásmód Reflex Környezetvédı Gyır-Moson-Sopron terjesztésére Gyırben és környékén Debreceni fiatalok közösségeinek Vanellus természetvédelmi ismereteit fejlesztı programsorozatok Zöld Apród Program Egészséges tájból es élet Zöld Fül - blog és web2.0 Fél E-gészség-e a tisztaság vagy E-egész... Zöld Gondolat Lovagrend Közhasznú Castanea Gyır-Moson-Sopron Zöld Gondolat Lovagrend Közhasznú Barcsi Somogy 229. K W Vállus községen átfolyó patak partjának, és a Vállus község Vállus és Vidéke Fejlıdéséért központjában található pihenıhely és Turizmusáért zöldesítése, továbbá a Vállusra bevezetı úton lévı fák hiánypótlása. Zala 230. K W Tiszta levegıt! A hazai települések levegıállapotának és a légszennyezı Válaszúton Hagyományırzı és üzemek ügyi hatásának Környezetvédı számszerősítése a külföldi tapasztalatok alapján K W K W 233. ZF2 - Éghajlatváltozás K W Bemutató gyógynövényes kert és EuroHungaricum oktatási kert kialakítása Harmóniában a Természettel Országos Tábor Hogyan éljünk, mit tehetünk a fenyegetı éghajlatváltozás ellen? Zöld Föld Gyermeksegítı és Környezetvédı NEUMANNOS ALAPÍTVÁNY TANULÓKÉRT Vas 13. oldal, összesen: 18

14 K W K W K W Tanulunk és tanítunk - Szemléletformálás az oktatási Nagykálló Városvédı intézményekben Civil videómegosztóval a környezeti tudatformálásért A Pilis-Dunakanyar védett gombafajai életterének gyalogos felmérése Dorogi VIATICUM Természet és Közhasznú Komárom- Esztergom 237. K W A környezeti tudatosság és a fenntartható fogyasztás elısegítése a Környezettudományi Magyarországon kapható ökocímkés termékek katalógusának elkészítésével és terjesztésével Központ 238. K W A sasmérgezések élelmiszerláncbiztonsági vonatkozásainak kutatása Madárkórház 239. K W "Vidd magaddal a szemetedet" az erdei turizmus és sportturizmus célcsoport környezeti nevelése és Országos Erdészeti szemléletformálása K W K W Televíziós mősor-sorozat: Környezettudatos életvitel a Zöld Fiatalok mindennapokban TISZTA LEVEGİT VÁMOSON! CIVILEK NEMESVÁMOSÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET Veszprém 242. K W Fenntartható termelés és fogyasztás elısegítése az ökológiai és helyi Közép-magyarországi Zöld Kör termékek segítségével 243. ZF2 - Éghajlatváltozás K W K W K W K W K W K W K W K W K W K W K W K W K W Éghajlatváltozás következményei a fenntartható fejlıdés hazai Mőszaki és Természettudományi stratégiájánál címő nemzetközi ek Szövetsége szakmai konferencia rendezése Zöld környezet kialakítása Cegléd Kapuja Polgári Fatelepítéssel a jövınkért Napraforgó Nagycsaládos Újszentiván 2009 évi ecseri faültetés Ecserért Községfejlesztı és Szépítı Kárpátokért Nemzetközi A Tisza, ami összeköt Közhasznú Ecseri parlagfőirtás Ecserért Községfejlesztı és Szépítı Fogadjunk örökbe egy fát Újszentiváni Polgárır Újszentivánon Zöld Ovi Program az Újszentiváni Óvodában Napraforgó Nagycsaládos Újszentiván Fülöpházai Homoki Növények Kiskunsági Hagyományırzı, Tanösvény kiépítése, fenntartása és Kézmőves és Turisztikai marketing munkái az ismertté tétel érdekében Parlagfő és az allergiás megbetegedések kapcsolata, Kiskunsági Hagyományırzı, ismeretterjesztés és Kézmőves és Turisztikai fejlesztés interaktív felületen keresztül A Csettegı forrás felújítása Vállus és Vidéke Fejlıdéséért és Turizmusáért találkozó a VIATICUM Természet és megújuló energiaforrások Közhasznú jegyében EGY TANÉV A KÖRNYEZETTUDATOS Poszeidon Közhasznú MAGATARTÁS MEGALAPOZÁSÁÉRT Zala 256. K W Tisztavíz-élhetıbb környezet MAROS PONTY HORGÁSZEGYESÜLET 14. oldal, összesen: 18

15 K W K W Biztonságos praktikák a Zöld Fiatalok kerékpározásban Debrecen környéke egyes gerinces (Vertebrata) taxonainak és Vanellus ikerszelvényeseinek (Diplopoda) védelme, faunisztikai és állatökológiai vizsgálata K W Hulladékból érték A hulladék megelızése, csökkentése és újrahasznosítása vidéken: Közösségi tervezés és több Független Ökológiai Központ nemzedéknek egyidejőleg szóló hulladékgazdálkodási szemléletformálás modellje a Balatonfelvidéken K W K W K W K W K W K W K W K W K W K W K W K W K W K W K W K W Hulladékmentesebb Nagykunságért Beklen a Nagykunsági Civil Társadalomért Hajdúböszörmény helyi jelentıségő védett tölgyeseinek természetvédelmi Középkertért kezelése Környezettudatossági akció a Keszthelyi környezetvédelmi jeles napok kapcsán Környezetvédı Mobiltelefon újrahasznosítási akció a Rügyek és Gyökerek Természet Gorilla éve alkalmából és Hulladéksziget, hulladéktárolók Hernádi Környezetvédı és Faluszépítı A ZÖLD ÁLLAMHÁZTARTÁSI Levegı Munkacsoport Orszgos REFORM NÉPSZERŐSÍTÉSE Környezetvédı Szövetség Korszerő Újszentivánon hulladékgyőjtés Napraforgó Nagycsaládos Újszentiván Klímabarát Wekerle Wekerle telep mintaprogram értékő új Wekerlei Társaskör válaszai az új évezredkörnyezeti kihívásaira A Körösök és a Berettyó folyó Terepszemle Stúdió Körny.véd., ökológiai és analitikai vizsgálata Term.véd. és Kult. Közh. Egy. Lakossági szemléletformálás a proaktív környezeti tanácsadás új Ökoszolgálat eszközeivel Tájvédelmi, környezetvédelmi, értékmegırzı témájú Biatorbágyi Tájvédı Kör kiadványsorozat megjelentetése "Biatorbágy Körben" címmel. Biodiverzitás piknik szervezése a CEEweb a Biológiai hatékonyabb nemzeti Sokféleségért természetvédelmi politikák érdekében "Erdei iskola - az égig érı tanterem" Csitár tanösvény megvalósítása Komplex szemléletformálással a környezetvédelem népszerősítéséért Erdı-mezı védısáv Újszentivánon Szövetség az Élı Tiszáért Börzsöny Természetbarát és Hegymászó Esztergomi Környezetkultúra kialakítása Újszentiváni Polgárır Zala Komárom- Esztergom K W PÁE a természetért 2009 Péceli Állatbarátok e 15. oldal, összesen: 18

16 277. K W Panellakók Napja - egy nap a Panelkutya Állatbarát-, Sport-, lakótelepi környezetvédelem és és Szabadidıs elısegítésére 278. K W rövid cím: Zöld ICT az IT központokba. Megnevezés: A gazdasági, közigazgatási, közszolgáltatási szervezetek informatikai fejlesztései környezettudatos szemléletének. Világszerete növekedik az informatikai eszközök által igényelt energia mind a szerverközpontokban mind a munkaállomás oldalon, továbbá egyre több az energiafaló berendezés. A pályázat célja, hogy a belsı informatikai szervezetek vezetıi dolgozzanak ki egy olyan programot amely egy szemléletváltást (környezettudatos magatartást) eredményez a jövı fejelsztéseit illetıen. Informatikai Vezetık Társasága Közhasznú 279. K W Természetvédı programok Kisteleki Kistérségben a Kisteleki Turisztika és Természetjáró 280. ZF2 - Éghajlatváltozás K W Éghajlati adatbázis program - Amatır Amatır Meteorológusok Elsı meteorológusok mérésein alapuló Magyarországi éghajlati adatbázis, és belıle készülı Közhasznúe dinamikus összesítık fejlesztése 281. ZF2 - Éghajlatváltozás K W Éghajlatvédelmi szemléletformálás a Sziget fesztiválon való részvétel és Közép-magyarországi Zöld Kör önkénteseink képzése révén K W Rezi Váralja Tanösvény kiépítése Rezi Várbarátok Köre Zala K W K W K W A szentendrei Sztelin tér Pismány Barátainak e kultuszhelyként történı kialakítása "Zöld fejek" Középiskolások fogyasztási szokásainak Ifjúsági Unió Szekszárd környezettudatos alakítása a szekszárdi kistérségben Helyi komposztálási kiadványok SZIKE Környezet- és készítése és terjesztése Egészségvédelmi Tolna 286. K W "A növelése, a jogkövetı magatartás elımozdítása a Európai Környezetttudományi környezetvédelem terén" címő Akadémia Közhasznú konferencia szervezése K W K W "Mobil-tanösvény" elkészítése. háttéranyagának Göncöl Recycling képzési tematika és Retextil oktatás 289. K W Tanösvény kialakítása a környezetvédelem, védelem Tiszta Utak Élı Táj és természetvédelem céljából Fejér 290. K W Eszteró Tó és környékének kialakítása, a kapcsolódó vízelvezetı csatorna rendbetétele, erdısítés, Bárándért parkosítás elvégzése, fenntartása, marketing kommunikációja 291. K W Kecsegészugi holtág és Kecsegészug Tájvédelmi és környezetében keletkezett hulladékok Horgász összegyőjtése és ártalmatlanítása Békés 292. K W Szemléletformálás Nyírmadán Kárpátokért Nemzetközi Közhasznú 16. oldal, összesen: 18

17 K W K W K W K W K W K W K W K W Tankert létrehozása a Ny-Mátrában, a biológiai diverzitás megırzése NYIKOM HEGYISPORT ÉS ıshonos fák telepítésével és a TERMÉSZETVÉDİ KLUB környezeti nevelés eszközeivel Kilátók és kilátópontok a Duna-Ipoly Nemzeti Park területén (érintıpontos Börzsöny Természetbarát és túramozgalom) Hegymászó Máshol mőködik? - erdıkezelés Természet Jogaiért lehetıségeinek bemutatása ártéri erdıkben A felszín alatti vizek állapotának GENEA Természet és vizsgálata az Ipoly mentén Fesztiválzöldítés alulról indulva - nyári fesztiválok látogatóinak Frottír Alkotócsoport bevonása a rendezvény zöldítésébe TÖRTÉNELMI TELEPÜLÉS - Cseszneki HARMONIKUS KÖRNYEZET TEREMTÉS Falufejlesztı Nógrád Tolna Heves Veszprém Rába völgy településeinek környzetminıség komplex vizsgálata Raba Szövetség Gyır-Moson-Sopron Az Ormánság Tiszta Szívéért Ormánság Szíve Kiemelkedıen Közhasznú K W Légy Te is környezetbarát! Tiszta Utak Élı Táj Fejér 302. K W Határtalan természet (a határmenti természeti értékek feltárása, Terepszemle Stúdió Körny.véd., monitorozás, élıhelyvédelmi program Term.véd. és Kult. Közh. Egy. kidolgozása megyében) ZF9 - Környezetbiztonság K W K W K W A Tisza folyó Felsıberecki és Kisköre VIATICUM Természet és közötti szakasza kommunális Közhasznú hulladékkal való szennyezettségének felmérése Hüllık számára készített telelıüregek kialakítása és tesztelése Csermely SULI-MET - Iskolai meteorológiai Amatır Meteorológusok Elsı állomások hálózatának kialakítása, Magyarországi bıvítése Közhasznúe K W Virágosabb és szebb Újszentivánért Újszentiváni Polgárır K W A vetési varjútól a mézgás égerig... Gilice K W K W Települési növényi szerves hulladékok hasznosítási GENEA Természet és lehetıségének felmérése Medgyesegyházán Ivartalanítási akció szervezése a lakosság körében Gyulai Állatvédı Heves Békés 310. ZF6 - Fenntartható terület- és földhasználat, ásványkincsgazdálkodás K W Akli major elhanyagolt történeti AKLI MAJORÉRT MŐEMLÉK kertjének részleges helyreállítása és ALAPÍTVÁNY újrahasznosítása Veszprém K W K W A soproni tájért közösen - aktív élıhelyvédelem Castanea Illegális hulladéklerakó KÖZÖLD ALAPÍTVÁNY megszüntetése Jánoshida területén Gyır-Moson-Sopron 17. oldal, összesen: 18

18 313. K W A környezetvédelemmel foglalkozó civilszervezetek közötti kommunikáció és együttmőködés Ikaros Natura elısegítése, a hatékonyabb Repülı környezettudatos szemléletformálás érdekében 314. ZF6 - Fenntartható terület- és földhasználat, ásványkincsgazdálkodás K W Elhanyagolt földterületek megvásárlása, a terület rekultivációja során szabadidıpark és jóléti, rekreációs park kialakítása, mely Bárándért 1000 ember számára nyújt egyidejő kikapcsolódási lehetıséget Báránd Vénkert névvel 315. ZF2 - Éghajlatváltozás K W Kamionról vasútra! K W K W K W K W K W Magyar Közlekedési Klub A Kolon-tó és környékének Izsáki Szabadidıs Sport és megismertetése Kultuális A környezettudatos szemléletmód hatékony elterjesztése - spanyol 'jó Pisztráng Kör gyakorlatok' Természeti értékeink védelme a Gerje mentén A Várhegy úti Zöldóvoda udavrának környezetbarát kialkítása GERJE-SZTİK Helyi Vidékfejlesztési Közösség Tapolcai Óvodásokért Állatok és emberek kiegyensújozott egymás mellett élésének biztosítása Gyulai Állatvédı Békés K W Megismerés, szeretet, védelem Oszkár Állatvédı K W "Fiatalokkal a fenntarthatóságért"- Az es KÖRNYEZETért, a TUDATOSabb fogyasztókért: civil Tájak, Emberek, Környezet hálózat és kommunikációs program létrehozása speciális igényő csoportok számára. Komárom- Esztergom ZF9 - Környezetbiztonság K W K W K W K W Nagytakarítás a Pannonhát GENEA Természet és Tájparkban Geotermikus elıkészítése Emléktúra határokon át stratégiaalkotás MAGYAR EGYESÜLET GEOTERMÁLIS Zerge Ifjúsági Túrasport Közhasznú "Virágos Magyarországért" Virágzó Magyar Kertkultúráért környezetszépítı verseny és mozgalom Heves Békés Heves Összesen: oldal, összesen: 18

Mővészek az újrahasználatért! A felnıtt társadalom, fogyasztók Bereg természetformáló programok. Békamentés Farmos határában Fıvárosi 300 000

Mővészek az újrahasználatért! A felnıtt társadalom, fogyasztók Bereg természetformáló programok. Békamentés Farmos határában Fıvárosi 300 000 1. Középkertért Hajdúböszörményi helyi jelentıségő természetvédelmi Hajdú-Bihar 1 000 000 területek rekonstrukciója 2. Tabulapláza 3. 4. Rügyek és Gyökerek Természet- és Energia Klub 5. Esze Tamás 6. ORCHIS

Részletesebben

VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM - PARLAMENTI ÉS TÁRSADALMI KAPCSOLATOK FŐOSZTÁLYA

VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM - PARLAMENTI ÉS TÁRSADALMI KAPCSOLATOK FŐOSZTÁLYA VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM - PARLAMENTI ÉS TÁRSADALMI KAPCSOLATOK FŐOSZTÁLYA A 2011-es Zöld Forrás pályázati felhívásra benyújtott, és befogadott pályázatok listája Pályázó szervezet neve "Állat és

Részletesebben

VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM - PARLAMENTI ÉS TÁRSADALMI KAPCSOLATOK FŐOSZTÁLYA

VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM - PARLAMENTI ÉS TÁRSADALMI KAPCSOLATOK FŐOSZTÁLYA VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM - PARLAMENTI ÉS TÁRSADALMI KAPCSOLATOK FŐOSZTÁLYA A 2013-as Zöld Forrás pályázati felhívásra benyújtott, és formai értékelés után befogadott pályázatok listája (2013. június

Részletesebben

VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM - PARLAMENTI ÉS TÁRSADALMI KAPCSOLATOK FŐOSZTÁLYA

VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM - PARLAMENTI ÉS TÁRSADALMI KAPCSOLATOK FŐOSZTÁLYA VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM - PARLAMENTI ÉS TÁRSADALMI KAPCSOLATOK FŐOSZTÁLYA A 2012-es Zöld Forrás pályázati felhívásra benyújtott, és formai értékelés után befogadott pályázatok listája Pályázó neve

Részletesebben

A 2015. évi Zöld Forráson befogadott pályázatok listája

A 2015. évi Zöld Forráson befogadott pályázatok listája Pályázati Pályázó szervezet neve Pályázat címe azonosító PTKF/1155/2015. Abaúj-Zemplén Értékeiért Közhasznú Hatékonyság növelése az István-kúti Nyírjes (ANPI Zempléni TK fokozottan védett természetvédelmi

Részletesebben

II. KÖTET STRATÉGIA ÉS PROGRAM

II. KÖTET STRATÉGIA ÉS PROGRAM TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM II. KÖTET STRATÉGIA ÉS PROGRAM Sokoró Ökológiai Park Alapítvány 9081Gyırújbarát, BM köz 1. sokoroal@axelero.hu 96/456-740 2005. 2 Témavezetı: Enyingi Tibor (Sokoró Alapítvány)

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Települési Környezetvédelmi Programja (2008-2010)

Hajdúszoboszló Város Települési Környezetvédelmi Programja (2008-2010) Hajdúszoboszló Város Települési Környezetvédelmi Programja (2008-2010) I. BEVEZETÉS A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. tv. 46.. (1) bekezdés b.) pontja a helyi önkormányzatok

Részletesebben

Budapest XI. kerület Újbuda Önkormányzata Környezetvédelmi programja 2010-2014

Budapest XI. kerület Újbuda Önkormányzata Környezetvédelmi programja 2010-2014 Budapest XI. kerület Újbuda Önkormányzata Környezetvédelmi programja 2010-2014 Bevezetés Jelen környezetvédelmi program háttéranyaga a 2008 ban készült környezetvédelmi program aktualizált változata, amely

Részletesebben

Nemzeti Civil Alapprogram Demokrácia- és partnerség-fejlesztési Kollégiuma NCA-ÖNSZ-09-A - döntési lista

Nemzeti Civil Alapprogram Demokrácia- és partnerség-fejlesztési Kollégiuma NCA-ÖNSZ-09-A - döntési lista 1 NCA-ÖNSZ-09-A-0001 Jó tanács-jogtanács civil szolgáltató központ Zala Söjtör Civil Kerekasztal jó tanácsok jegyében 2295000 0 A pályázati támogatáson kívül egyéb feltételek biztosítottsága a projekt

Részletesebben

A VÉRTESI NATÚRPARK FEJLESZTÉSI PROGRAMJA

A VÉRTESI NATÚRPARK FEJLESZTÉSI PROGRAMJA A VÉRTESI NATÚRPARK FEJLESZTÉSI PROGRAMJA 2007. március Pro Vértes Természetvédelmi Közalapítvány 1 A Vértesi Natúrpark fejlesztési programja 2007 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 4 ELİZMÉNYEK... 5 A VÉRTESI

Részletesebben

INTÉZKEDÉSI ÉS TEVÉKENYSÉGI TERV AZ ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓ STRATÉGIAI PROGRAMJÁHOZ 2007-2013 2008. MÁRCIUS 28.

INTÉZKEDÉSI ÉS TEVÉKENYSÉGI TERV AZ ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓ STRATÉGIAI PROGRAMJÁHOZ 2007-2013 2008. MÁRCIUS 28. INTÉZKEDÉSI ÉS TEVÉKENYSÉGI TERV AZ ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓ STRATÉGIAI PROGRAMJÁHOZ 2007-2013 2008. MÁRCIUS 28. 1 BEVEZETÉS Az Intézkedési és tevékenységi terv az Észak-alföldi régió 2007-2013-as stratégiai

Részletesebben

A KÖRNYEZETI NEVELÉS PROGRAMJA

A KÖRNYEZETI NEVELÉS PROGRAMJA A KÖRNYEZETI NEVELÉS PROGRAMJA KAPOSVÁRI EGYETEM Csokonai Vitéz Mihály Tanítóképzı Fıiskola GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM 2007. 2 A Nevelési Program jellemzıi Törvényességi kötelezettség: minden

Részletesebben

KÉSZÜLİ KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ TÉMATERÜLETENKÉNT MUNKACSOPORTOK RÉSZÉRE ELEMZİ RÉSZ

KÉSZÜLİ KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ TÉMATERÜLETENKÉNT MUNKACSOPORTOK RÉSZÉRE ELEMZİ RÉSZ KÉSZÜLİ KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ TÉMATERÜLETENKÉNT MUNKACSOPORTOK RÉSZÉRE ELEMZİ RÉSZ 5. TÉMATERÜLET Környezetvédelem, vízgazdálkodás, gazdálkodás a természeti erıforrásokkal

Részletesebben

A környezetvédelmi, a természetvédelmi és a vízügyi kutatás-fejlesztés helyzete és irányvonalai

A környezetvédelmi, a természetvédelmi és a vízügyi kutatás-fejlesztés helyzete és irányvonalai Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Oktatási Minisztérium A környezetvédelmi, a természetvédelmi és a vízügyi kutatás-fejlesztés helyzete és irányvonalai BUDAPEST, 2003. március 2 Az összeállítást

Részletesebben

A KÖRNYEZETÜGY KÖZÉPTÁVÚ STRATÉGIÁJA Vitaanyag. Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium 2008.01.18.

A KÖRNYEZETÜGY KÖZÉPTÁVÚ STRATÉGIÁJA Vitaanyag. Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium 2008.01.18. A KÖRNYEZETÜGY KÖZÉPTÁVÚ STRATÉGIÁJA Vitaanyag Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium 2008.01.18. Tisztelt olvasó! Az elmúlt évtizedekben a környezetvédelem egyre fontosabb lett, és mára kulcskérdéssé

Részletesebben

CSONGRÁD-MEGYEI CIVIL SZERVEZETEK

CSONGRÁD-MEGYEI CIVIL SZERVEZETEK CSONGRÁD-MEGYEI CIVIL SZERVEZETEK IFJÚSÁGI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI TERÜLETEN 2006 Támogatónk az A LEGKÖZÖSEBB ÜGY - A FENNTARTHATÓ FEJLÕDÉS Csongrád-megye civil szervezetei Ifjúsági-, természet-, és környezetvédelmi

Részletesebben

FEJLESZTÉSI STRATÉGIA

FEJLESZTÉSI STRATÉGIA TARTALOMJEGYZÉK A kistérségre vonatkozó korábbi stratégiák összefoglalása... 4 Az NFT III új Uniós költségvetési idıszakára vonatkozó alapelvei... 8 B.-A.-Z. megye fejlesztési cél- és programrendszere...

Részletesebben

Jókai Mór Általános és Német Nemzetiségi Iskola H-1125 Budapest, Diana út 4. Tel: (36-1) 395-8167. Somogyiné Laczkó Mariann 2004.

Jókai Mór Általános és Német Nemzetiségi Iskola H-1125 Budapest, Diana út 4. Tel: (36-1) 395-8167. Somogyiné Laczkó Mariann 2004. Jókai Mór Általános és Német Nemzetiségi Iskola H-1125 Budapest, Diana út 4. Tel: (36-1) 395-8167 KÖRNYEZETI NEVELÉS Készítette: Hellnerné Nádor Ildikó Somogyiné Laczkó Mariann 2004. TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK...I

Részletesebben

z Ökotárs Alapítvány a zöld mozgalom erôsítésén, támogatásán egy környezettudatos, a nyilvánosság részvételén alapuló demokratikus intézményrendszer

z Ökotárs Alapítvány a zöld mozgalom erôsítésén, támogatásán egy környezettudatos, a nyilvánosság részvételén alapuló demokratikus intézményrendszer A z Ökotárs Alapítvány a zöld mozgalom erôsítésén, támogatásán keresztül kíván hozzájárulni egy környezettudatos, a nyilvánosság részvételén alapuló demokratikus intézményrendszer és társadalom kialakulásához.

Részletesebben

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TANÁRI KÉPZÉS SZAKDOLGOZATA

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TANÁRI KÉPZÉS SZAKDOLGOZATA EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TANÁRI KÉPZÉS SZAKDOLGOZATA Civil szervezetek az iskolai környezeti nevelésben Témavezető: Frontóné Szigeti Zsuzsanna Babits Mihály Gimnázium Készítette: Kalo Márk Vendel

Részletesebben

Néder Katalin Saly Erika dr. Szentpétery Lászlóné: Hazai és nemzetközi környezeti nevelési programok, projektek a közelmúltban

Néder Katalin Saly Erika dr. Szentpétery Lászlóné: Hazai és nemzetközi környezeti nevelési programok, projektek a közelmúltban BEVEZETŐ Néder Katalin Saly Erika dr. Szentpétery Lászlóné: Hazai és nemzetközi környezeti nevelési programok, projektek a közelmúltban A hazai környezeti nevelésnek immár közel harminc éves múltja van.

Részletesebben

Adományi listák. Általános adományi program

Adományi listák. Általános adományi program Adományi listák Általános adományi program Állampolgári Természetvédelmi Járôrszolgálat, Budapest 307 500 Ft Az Ökotárs egy olyan, több témát felölelô filmsorozat elkészítését támogatta, amely növelni

Részletesebben

KESZTHELY VÁROS. Települési Környezetvédelmi Programja 2011-2016. VARSÁS Környezetvédelmi és Szolgáltató Bt. 2011.

KESZTHELY VÁROS. Települési Környezetvédelmi Programja 2011-2016. VARSÁS Környezetvédelmi és Szolgáltató Bt. 2011. KESZTHELY VÁROS Települési Környezetvédelmi Programja 2011-2016 VARSÁS Környezetvédelmi és Szolgáltató Bt. 2011. KESZTHELY VÁROS TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 2011-2016. Készítette: Gyenesdiás,

Részletesebben

Szuhakálló környezetvédelmi programja - TARTALOMJEGYZÉK

Szuhakálló környezetvédelmi programja - TARTALOMJEGYZÉK Szuhakálló környezetvédelmi programja - TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 5 2. IRODALOMJEGYZÉK... 7 3. HELYZETFELTÁRÁS... 8 3.1. TERVI KÖRNYEZET... 8 3.1.1. Nemzeti Környezetvédelmi Program

Részletesebben

Melléklet a KvVM/KJKF/1195/20007. sz. Tervezethez

Melléklet a KvVM/KJKF/1195/20007. sz. Tervezethez Melléklet a KvVM/KJKF/1195/20007. sz. Tervezethez TÁJÉKOZTATÓ AZ NKP-II 2007. ÉVI VÉGREHAJTÁSI TERVÉRŐL 1-9. Tematikus akcióprogramok táblázatai A táblázatok az NKP-II céljainak megvalósulását szolgáló

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM FAIPARI MÉRNÖKI KAR CZIRÁKI JÓZSEF FAANYAGTUDOMÁNY ÉS TECHNOLÓGIÁK DOKTORI ISKOLA MENEDZSMENT A FAIPARBAN PROGRAM

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM FAIPARI MÉRNÖKI KAR CZIRÁKI JÓZSEF FAANYAGTUDOMÁNY ÉS TECHNOLÓGIÁK DOKTORI ISKOLA MENEDZSMENT A FAIPARBAN PROGRAM NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM FAIPARI MÉRNÖKI KAR CZIRÁKI JÓZSEF FAANYAGTUDOMÁNY ÉS TECHNOLÓGIÁK DOKTORI ISKOLA MENEDZSMENT A FAIPARBAN PROGRAM TAKÁTS ALEXANDRA KÖRNYEZETTUDATOS FOGYASZTÓI MAGATARTÁS ALAKÍTÁSA

Részletesebben

A 2009-2014 közötti idıszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Program 2. melléklete: Nemzeti Természetvédelmi Alapterv III 2009-2014

A 2009-2014 közötti idıszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Program 2. melléklete: Nemzeti Természetvédelmi Alapterv III 2009-2014 A 2009-2014 közötti idıszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Program 2. melléklete: Nemzeti Természetvédelmi Alapterv III 2009-2014 BEVEZETÉS... 4 1. MAGYARORSZÁG TERMÉSZETI ÁLLAPOTA ÉS JÖVİKÉPE... 5 1.1

Részletesebben

VERESEGYHÁZ VÁROS II. KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA (2009-2012) 2009. július hó. VTK Innosystem Kft.

VERESEGYHÁZ VÁROS II. KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA (2009-2012) 2009. július hó. VTK Innosystem Kft. VERESEGYHÁZ VÁROS II. KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 2009-2012 VERESEGYHÁZ VÁROS II. KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 2009-2012 2009. július hó 2 Tartalom 1. BEVEZETÉS (4) 1.1. Veresegyház Város I. Környezetvédelmi

Részletesebben

KISKUNFÉLEGYHÁZA ÉS TÉRSÉGE KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM 3. kötet

KISKUNFÉLEGYHÁZA ÉS TÉRSÉGE KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM 3. kötet ÖKO RT KÖRNYEZETI, GAZDASÁGI, TECHNOLÓGIAI, KERESKEDELMI SZOLGÁLTATÓ ÉS FEJLESZTÉSI RÉSZVÉNYTÁRSASÁG MSZ: 412/2000 KISKUNFÉLEGYHÁZA ÉS TÉRSÉGE KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM 3. kötet A JAVASOLT KISTÉRSÉGI ÉS

Részletesebben

FELSŐDOBSZA KÖZSÉG. Fenntarthatóság helyi programja 2011-2013. Készült: 2011. MÁJUS

FELSŐDOBSZA KÖZSÉG. Fenntarthatóság helyi programja 2011-2013. Készült: 2011. MÁJUS Készült: 2011. MÁJUS FELSŐDOBSZA KÖZSÉG Fenntarthatóság helyi programja 2011-2013 Készítette: Ökológiai Intézet a Fenntartható Fejlődésért Alapítvány Miskolc 1 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés 3 Összefoglaló

Részletesebben