Tisza völgyben Folyamatos és rendszeres környezeti Bereg Oktatóközpontban. A Tokaj-Bodrogzug TK két tömbje közötti zöld folyosó értékelése

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tisza völgyben Folyamatos és rendszeres környezeti Bereg Oktatóközpontban. A Tokaj-Bodrogzug TK két tömbje közötti zöld folyosó értékelése"

Átírás

1 K W K W K W K W Helyileg és országosan védett természetvédelmi területek, Környezet-ésTermészetvédık természeti értékek, NATURA2000 Városi e területek védelme és ırzése a Dél Tisza völgyben Folyamatos és rendszeres környezeti Szabolcs-Szatmártudatformálás a Klorofill Esze Tamás Oktatóközpontban A Tokaj-Bodrogzug TK két tömbje közötti zöld folyosó értékelése Natura kétéltőek és hüllık szempontjából, békamentéssel egybekötve A Liget Mőhely ökológiai tudatformáló tevékenységének Liget Mőhely támogatása K W K W K W K W Autós denevérdetektoros monitoring Natura hazai adaptációja Szitakötı integrált ökológiai oktatási program A környezetvédelem közös ügyünk, Észak-magyarországi tegyünk együtt az élhetı Regionális környezetért! Központ Megújuló Vidéki Óvodák és Iskolák Hárskúti Megújuló Energia Program (MVOI Program) Központ Liget Mőhely Nógrád Veszprém " Röszke község környezetvédelmi programjának felülvizsgálata, fejlesztése". A helyi környezetvédelmi feladatok meghatározása. 9. K W A települési környezetvédelmi program ban készült elıször. A felülvizsgálata fontos abból a célból, hogy a már korábban meglévı és máig meg nem oldott Beretzk Péter környezeti problémák, feltárásra Klub kerüljenek, és az újjonan jelentkezı hiányosságok megoldásra kerülhessenek, valamint új települési fejlesztési terv fog készülni. Továbbá a lakosok igényeit, elképzeléseit, vállalásait figyelembe véve és összegezve, egy közös környezeti jövıkép kialakítása megtörténhessen, és elfogadásra kerüljön K W Miért baj a biodiverzitás csökkenése? Válaszok miniszterek és gyerekek számára címő angol és orosz nyelvő (40 oldalas) kiadványunk magyar CEEweb a Biológiai nyelven való megjelentetése és Sokféleségért terjesztése. (http://www.ceeweb.org/publications/ english/ministers_eng.pdf) K W K W K W Odúlakó madárfajok gyakorlati védelme Magyar Madártani és Fokozottan védett madárfajok Magyar Madártani és védelme és monitoringja Országos program fehérgólya-védelmi Magyar Madártani és oldal, összesen: 18

2 14. K W Dunakanyar Biomonitoring Program - madártani és halfaunisztikai Környéki Madarász Kör felmérések a Duna és az Ipoly (PKMK) mentén K W Komplex országos, és helyi E-misszió Természet- és környezeti nevelési szemléletformáló programok megvalósítása K W K W K W Lápi póc Fajvédelmi Mintaprogram Tavirózsa Környezet- és III. ütem ( ) Természetvédı Vonuló madarak monitoring hálózatának ("Actio Hungarica") A Vonuló Madarakért mőködtetése Fészkelı énekesmadarak monitoring program (Állandó Ráfordítású A Vonuló Madarakért Győrőzés) mőködtetése 19. K W Biogazdálkodás-az es jövı egyik záloga a Rába régióban is Raba Szövetség Gyır-Moson-Sopron K W K W K W K W K W K W K W K W Környezeti nevelés a Szatmár-i Natúrparkban Sz-Sz-B Természet- és Körny.véd Kultúrális Ért.ırzı Alapitv. Környezettudatos háztartási vegyi Tudatos Vásárlók Közhasznú anyag használat - információk e fogyasztóknak A i Tájegység természeti értékeinek megismertetése a Abaúj- Értékeiért tájegység lakosságával, az ide Közhasznú érkezı turistákkal Egykorú természetes erdıállományok Nemzedékrıl átalakítása többkorú, szálalószerkezető erdıvé Nemzedékre Lakossági környezeti tanácsadó Iroda Domberdı mőködtetése Zalaegerszegen Fehér sziklák színes köntöse - Az Oszoly védett növényei Oszoly Környezetvédı Zajcsökkentési szeminárium "A Optikai, Akusztikai, Film- és környezeti zajvédelem aktuális Színháztechnikai Tud kérdéseirıl" Muzsikál az erdı mátrai mővészeti napok Vas Zala Muzsikál az Erdı Nógrád K W Gömör Földje: Az agro-ökológiai adottságokhoz alkalmazkodó Ökológiai Intézet a Fenntartható földhasználat, Fejlıdésért talajvédı és víztakarékos technikák bemutatása és terjesztése Gömörben ZF6 - Fenntartható terület- és földhasználat, ásványkincsgazdálkodás K W Monitoring az Ócsai Tájvédelmi Körzetben Ócsai Madárvárta K W A fokozottan védett természeti területeinken kívüli természetvédelmi CSEMETE Természet- és értékeink monitorozása, és bemutatásuk a helyi közösségeknek a Dél-alföldi Régióban K W K W K W A az Pilis esztergomi vörösvércsék életének bemutatásán keresztül Élettelen természeti értékek Pangea Kulturális és jelentıségének tudatosítása A CSEMETE környezettudatos CSEMETE Természet- és szemléletmód-kialakításának törekvései megyében oldal, összesen: 18

3 34. K W A környezeti tudatosság növelését Ökológiai Intézet a Fenntartható elısegítı programcsomag B.-A.-Z. Fejlıdésért megyében K W Környezettudatos szemléletformálás - a Bugát Pál XXVI. Országos TIT STÚDIÓ EGYESÜLET Középiskolai Természetismereti Mőveltségi Vetélkedı keretében K W K W Kerékpáros, önkéntes, jeles napos, komposztálási programok Zöld Kapcsolat szervezése. A Szentendrei Kistérségi Fenntartható Fejlıdés Tanács létrehozása a Kistérségi Fenntartható Fejlıdés éves szakmai jelentés KINCS Szentendrei Kistérségi elkészítésére a lakosság széles körő Innovációs folyamatos bevonásával, a döntéshozók és a lakosság környezettudatos szemlélet formálása érdekében K W K W K W K W K W Környezeti tanácsadás a környezettudatos szemlélet és Pécsi Zöld Kör gondolkodásmód érdekében a Dél-dunántúli régióban Észak-hortobágyi program élıhelyvédelmi Zöld Kör - A Föld Barátai Magyarország Tagja A felszín alatti édesvízkincs védelme Reflex Környezetvédı Gyır-Moson-Sopron a Marcal vízgyőjtı-területén A vidéki táj és a tájfajták védelme Ökológiai Intézet a Fenntartható Fejlıdésért Az Epöli Szarmata vonulat természeti Vénic Természetismereti és értékei és természetvédelmi stratégiái Veszprém K W Recycling Agora Retextil K W okoszolgalat.hu - a környezettudatos mindentudó Az okoszolgalat.hu oldal interaktív, Ökoszolgálat felhasználóbarát környezettudatos tudástárrá alakítása 45. K W Ragadozómadarak élıhelyeinek bıvítése tájhasználatváltás szorgalmazásával és gyakorlati NIMFEA természetvédelmi feladatok az Alsó- Berettyó-melléken (Natura 2000-es fajok állományának védelme, és gyakorlati élıhelykezelés) Békés A megújított Nemzeti Környezeti Nevelési Stratégia 09 megjelentetése és terjesztése 46. K W Az NKNS 1998-ban és 2003-ban jelent meg. A KvVM évi támogatásával augusztus 30-ra Magyar Környezeti Nevelési elkészül annak második megújítása, egy digitálisan kezelheto munkaközi kézirat. Pályázatunk e kézirat fejezeteinek összeszerkesztésére, nyomdai megjelentetésére és terjesztésére vonatkozik a környezeti nevelés által érintettek legszélesebb körében K W ÖKOPROGRAMOK KISTELEKEN KISTELEKI VÁROSVÉDİ ÉS SZÉPÍTİ EGYESÜLET oldal, összesen: 18

4 48. K W Környezeti Tanácsadó Iroda mőködtetése, fejlesztése Dötki Ökológiai és Vidékfejlesztési Ökorégió A Tájközpontban elsısorban, de nem Fenntartható Fejlıdésért kizárólagosan Zala megye, a térség fenntartható fejlıdése érdekében Zala K W Komposztáljunk! Szalamandra K W K W K W 53. ZF2 - Éghajlatváltozás K W K W K W K W K W K W K W K W Ipari és közlekedési zajforrások megelızésének, csökkentésének EMLA a Környezeti jogi, mőszaki és gazdasági Oktatás Támogatására eszközrendszere - felsıoktatási kutatóprogram A CSEMETE felszíni és felszín alatti vizeink védelmét, CSEMETE Természet- és használatukat bemutató programsorozata Virtuális Váci Ártéri Tanösvény, valamint a turizmus ökológiai hatásainak tudatosítása a nagyobb Göncöl vizes élıhelyeinkhez látogató kirándulók körében Önkormányzatok bevonása a Békés Megyei Zöld Kör Klímaszövetségbe egyesület Békés Környezeti tanácsadó iroda Kerekerdı Vas mőködése Vas megyében jogsegélyszolgálat A nagykunsági maradvány földikutyapopulációk felmérése és megırzése Környezeti Management és Jog Magyar Természettudományi Múzeumért A HuMuSz oktatási programja a hulladékgazdálkodással és a Hulladék Munkaszövetség fogyasztói társadalommal kapcsolatos ismeretekrıl Gyümölcsözı biogazdálkodás az Pangea Kulturális és es táplálkozásért A Kötháló mőködése és programjai Környezeti Tanácsadó Irodák Hálózata Szövetség (Kötháló) Veszprém A HuMuSz Javítómőhelyek és Hulladékátvevık országszerte adatbázisainak bıvítése, Hulladék Munkaszövetség karbantartása, népszerősítése 61. ZF2 - Éghajlatváltozás K W K W K W K W K W 66. ZF2 - Éghajlatváltozás K W K W K W Energiahatékonysági programok, környezeti és energia tanácsadó Gaja Környezetvédı Fejér iroda mőködtetése Aktív lakossági részvétel fejlesztése E-misszió Természet- és egy Natura 2000-es városi parkerdı természeti értékeinek védelmében Érdekérvényesítés és Magyar szemléletformálás génmódosítás és Szövetsége biomassza témában Természetvédık Energiatudatosság - modern Energia Klub oktatóanyag fejlesztése több korosztály számára Magyar Természetvédık az erısebb hazai környezetpolitikáért Magyar Szövetsége Együttmőködés a hazai és Magyar nemzetközi éghajlatpolitika Szövetsége formálásában Génmódosítás-mentes 21. századot! Természetvédık Természetvédık Békés Megyei Zöld Kör Ezerszínő természet - környezeti Magosfa Környezeti Nevelési és nevelési programok a Dunakanyar Ökoturisztikai térségében Békés oldal, összesen: 18

5 ZF9 - Környezetbiztonság K W K W K W K W K W 74. ZF2 - Éghajlatváltozás K W K W K W Országos környezetvédelmi kampányok lebonyolításában való Herman Ottó Természetvédı Jász-Nagykunregionális részvétel: lépések a Kör klímabarátabb, GMO-mentes Magyarország felé Zöld-Hullámon - ra hangoló Civil Rádiózásért médiaprogram "Szakszerő tervezéssel a lakható Levegı Munkacsoport Orszgos városért! A Levegı Munkacsoport Környezetvédı Szövetség javaslatainak érvényre juttatása." Környezeti információkhoz való hozzáférés, lakossági ismeretterjesztés és információnyújtás és ügyfél joggal NIMFEA való élés környezetkárosítás kockázatával járó beruházások ellen (KÖT iroda mőködése - környezeti tanácsadó szolgálat fenntartása ) Miskolc Megyei Jogú Város Egyedi Tájérték Kataszterének elkészítése (I. Holocén ütem) az MSZ 20381:1999 iránymutatása alapján A hatékony és környezetkímélı Máriahalmi Faluvédı lakossági fatüzelésért Az illegális hulladéklerakás megfékezése érdekében végzett E-misszió Természet- és hatósági munka hatékonyságának javítására irányuló tevékenységek "Környezet Bárátok" a fenntartható életmód és viselkedésminták KARSZT Természet- és elterjesztéséért az Aggteleki Általános Iskolában Békés Komárom- Esztergom K W Elsısorban a középiskolás, illetve a fıiskolás korosztályt célzó egyszerő fajismereti és ökológiai ismeretterjesztı anyag összeállítása és oktatása az Eger-patakon végzett Kaptárkı és elızetes mintavételek eredményeibıl, Kulturális valamint bemutató jellegő, oktató célzatú botanikai és faunisztikai mintavételezés az Eger-patak Szarvaskıhöz és Egerhez tartozó szakasz 5 mintavételi pontján. Heves K W Az alpesi gıte (Triturus alpestris) bükki állományainak eddig ismert - továbbá a programhoz kapcsolódó monitoring tevékenység által felmért - szaporodó- és élıhelyeinek védelme, a veszélyeztetett szaporodóhelyek Kaptárkı és feltárása és kiváltása újonnan Kulturális létesítendı, biztonságos szaporodóhelyek kialakításával; továbbá a már létezı szaporodóhelyek karbantartási munkálatainak elvégzése. Heves K W Környezeti tudatosság növelése a TISZA KLUB Közép-Tisza térségében K W Három kiemelkedı természeti értéket rejtı nem védett terület értékeinek Tokaji feltárása, védetté nyílvánítási javaslatra történı elıkészítése, kezelése Tokaj környékén K W Újrafelhasználható táska projekt Rügyek és Gyökerek Természet 2009/2010 és K W évi zöld találkozó elıkészítése K W Terepszemle Stúdió Körny.véd., Term.véd. és Kult. Közh. Egy. Környezettudatosság nevelés a Békés Megyei Zöld Kör leghatékonyabb életkorban: egyesület középiskolában Békés oldal, összesen: 18

6 K W A GMO ellen Szabolcs megyében Bors K W K W K W K W Tegyél érte, és csökkentsd a "lábnyomod"! Löszpusztai és lápréti élıhelyek kezelése Dél- megyében Borostyán Oktatóközpont Jászkun Szervezet Jövı generációk iránti felelısségre BOCS - Bokor Öko Csoport nevelés Fenntartható területhasználat Jászkun természetközeli élıhelyeken Szervezet Vas Fejér ZF6 - Fenntartható terület- és földhasználat, ásványkincsgazdálkodás ZF6 - Fenntartható terület- és földhasználat, ásványkincsgazdálkodás K W K W Zöldellı városok A zöldterületek növelése érdekében Zöldtetıépítık kifejtett Ismeretterjesztés, Szövetsége együttmőködés az önkormányzatokkal. Országos A környezeti szempontok integrációja a területrendezésben: A civil szervezetek tájékoztatása és szakmai felkészítése a bp-i Független Ökológiai Központ agglomerációs és a megyei területrendezési tervek társadalmi vitájában való részvételre K W Zöld életmódkönyv írása és Föld Napja megjelentetése a 20. Föld napjára 92. ZF6 - Fenntartható terület- és földhasználat, ásványkincsgazdálkodás K W "A föld kincsei nem csak a mélyben vannak. Önkormányzatok jogai a LÉLEGZET ALAPÍTVÁNY településrendezésben." K W K W 95. ZF2 - Éghajlatváltozás K W K W K W "Zöldike" ifjúsági környezeti nevelési NIMFEA programcsomag es megvalósítása KOKOSZ konferencia a Környezet- és környezttudatos szemléletmód szélesítése és elterjesztése Oktatóközpontok Országos Szöv érdekében Kistérségi közösségek alkalmazkodása az CEEweb a Biológiai éghajlatváltozáshoz klímabarát Sokféleségért földhasználat bevezetésével Tavi denevér védelem a Duna Tolna Megyei mentén Békés Fejér Tolna "KOMPOSZTÁLJ OTTHON" Komposztmester képzés, és komposztálás családi házas Egészséges Palotáért Veszprém övezetben 98. K W Helyi és globális szintő növelése diákés kisközösségek Védegylet önszervezıdésének támogatásával K W K W K W Környezettudatosság szintjének Csalán Környezet- és növelés Veszprém megyében Természetvédı Az ezüstsávos szénalepke inváziós Természeti fajokkal veszélyeztetett élıhelyének kezelése és vizsgálata Örökségünk Közösségi tevékenységek folyóink védelméért Magosfa Környezeti Nevelési és használatáért a Dunakanyarban és az Ökoturisztikai Alsó-Ipoly mentén Veszprém Vas oldal, összesen: 18

7 K W K W K W K W Élı Tisza közvetlen kereskedelmi rendszer a környezetkímélı Szövetség az Élı Tiszáért termelésért és az es termékekért A növénymegırzési világstratégia Magyar Arborétumok és (GSPC) és aktuális feladatai Botanikuskertek Szövetsége Gömör gyümölcsei Gömöri Környezet- és Tájfejlesztı Erdılakó denevérek kutatása és Bükki Emlıstani Kutatócsoport védelme Észak-Magyarországon Heves ZF6 - Fenntartható terület- és földhasználat, ásványkincsgazdálkodás K W A Borsodi ártér helyi közösségekkel együtt történı tájrehabilitációjának és WWF Világ Természeti Alap fenntartásának lehetıségei és Magyarország feltételei négy Tisza parti településen K W A természettudatos nevelést szolgáló közösségi tér - terepgyakorlatok elvégzésére is alkalmas "BÉNI bácsi VADKACSA Lenyfalui Gyermek Földrajzi gyakorlótér" - fejlesztése és Víziflotta mőködtetése Leányfalu Duna-partján, a VADKACSA Nomád Vízicentrumban K W K W 110. ZF2 - Éghajlatváltozás K W K W K W K W 115. ZF2 - Éghajlatváltozás K W Madárbarát park létesítése egy elhanyagolt közterületen az alábbi célokkal: védelem-élıhelyteremtés, Szigetmonostori Faluszépészeti megfigyelés-bemutatás, pihenésközösségi Egylet tér kialakítása, zöldfelület növelése Települési éghajlatvédelmi stratégiák Energia Klub kidolgozása Mindennapi éghajlatvédelem: energiahatékonysági és Energia Klub érdekvédelmi program szociálisan rászorulóknak Környezetvédelem -önvédelem Keresztúri Társas Kör Kulturális és Egyesül Kárpátokért Nemzetközi Barabási madárvonulás-kutató és Közhasznú győrőzı tábor tanösvénnyel 3 lépés a hulladékok csökkentése Középkertért Kizárva érdekében K W Környezeti tanácsadás Debrecenben K W K W K W K W Zöld Kör - A Föld Barátai Magyarország Tagja Éghajlatvédelmi programok Hajdú- Zöld Kör - A Föld Barátai Bihar megyében Magyarország Tagja Kizárva Kizárva Fenntarthatóság a rádió Középkertért Kizárva hullámhosszán A Szekszárdi-dombság löszszurdik Tolna Megyei kataszterének elkészítése A lakosság környezeti Természeti Értékeiért tudatosságának növelése megyében A környezetbarát közlekedés Tabulapláza népszerősítése Tolna 120. K W Környezettudatos szemléletet és gondolkodásmódot erısítı környezetés természetvédelmi programok Környezet-ésTermészetvédık szervezése város és Városi e térsége felnıtt lakossága és tanulóifjúsága részére 7. oldal, összesen: 18

8 K W EGY KÖRNYEZETVÉDİ NEM JÁTSZHAT STRUCCOT A SIVATAGBAN - az iskolás korosztály Nagycsaládosok részére szervezett programok és e rajtuk keresztül a szülıkorosztály aktivizálása Országos K W 2. BISEL mesterkurzus GREEN Pannonia Somogy K W Alternatív megoldások a családi házaknál - energiaforrások és Körmezı Továbbképzı KHA szennyvízkezelés Somogy 124. K W A Mosonmagyaróvári Környezetvédı Mosonmagyaróvár évi környezeti Környezetvédı tudatosságot növelı programjai Gyır-Moson-Sopron K W K W K W K W Természetismereti szakkör Domberdı mőködtetése Zalaegerszegen hétvégi túrákkal és táborokkal "Élj úgy, mint az erdı!" - természetismereti, szemléletformáló Süni oktatási eszköz elkészítése, legyártása Biodiverzitás-kvartett és hozzá kapcsolódó, a biodiverzitást bemutató Süni rovat a Süni ökológiai gyermekmagazinban. Tudatos vásárlási szokások kialakítása a Pécsi Kistérség Pécsi Zöld Kör iskoláiban Zala 129. K W Fekete István Oktatóközpont környezeti nevelési feladatainak megvalósítása: környezet- és Herman Ottó Természetvédı természetvédelmi szemléletformálás, Kör ismeretterjesztés a környezettudatos szemlélet és gondolkodásmód 130. ZF2 - Éghajlatváltozás K W K W K W Klíma- és energiatudatossági kampány Vas megyében A Szentendrei Kıhegy-tanösvény kialakítása, a helyi tanösvények fenntartása Kerekerdı Élı Táj Környezet-, Termlészet-, Tájvédelmi és Kulturális Eg Környezettudatos gondolkodásmód Körös Klub Természetés szemlélet mindennapos Környezetvédı Természetbarát gyakorlása a Pósteleki Természeti Társ. Sz. Emlékparkban és Kardoskúton Vas Békés K W Lokális Felmelegedés 3.0 Gaja Környezetvédı Fejér K W K W K W K W K W K W K W feladatok a Börzsöny hegységben Börzsöny Természet és Közhasznú civil fórum az Természet Jogaiért ártéri erdık védelme érdekében Környezettudatosság növelése "DUNAKANYAR KILÁTÓ" Zebegény természeti értékeit Környezeti Nevelési Közhasznú bemutató rendezvénysorozattal (folytatás) Fogadj örökbe egy megállóhelyet! Lépések egy környezettudatos és karbon-szegény Gödöllı felé Magyar Közlekedési Klub GreenDependent Fenntartható Megoldások e Környezetkultúra Környezetvédık és más civilek Tanácsadók a Fenntartható fenntarthatósági képzése Fejlıdésért Tolna Környezeti tanácsadás Komárom- Esztergom megyében - program Esztergomi Esztergom és térsége ének javításáért Komárom- Esztergom 8. oldal, összesen: 18

9 K W K W K W Víz Kvíz társasjáték megjelentése, terjesztése, valamint, a késıbbiekben, a hátrányos Tündérképzı helyzetbel lévı kistelepülési iskolákhoz történı eljutttása Társadalmi összefogás az Arlói-tó megmentése érdeklben Tiszadobi e Természetvédık A környezettudatos életmód Méntelek Jövıjéért Közhasznú meg a ménteleki fiatal korosztályok körében 144. K W Internetre a légszennyezéssel! A légszennyezéssel, levegıállapottal Válaszúton Hagyományırzı és kapcsolatos ismeretek és információk Környezetvédı terjesztése az interneten K W " Óvjuk környezetünket " pedagógus felkészítés és kistérségi Egészséges Palotáért környezetvédelmi verseny Veszprém K W K W K W K W K W K W K W K W K W A biológiai Kiskunsági Hagyományırzı, természet és - Biokert Kézmőves és Turisztikai Tanösvény létrehozása, marketingje, fenntartása A év madara és fája - ismeretterjesztı kiadvány és Magonc képzımővészeti pályázat Összefogás az élı Kis-Hernádért Tavirózsa Környezeti Nevelési Program Összefogás Hernádszentandrásért Alaptvány Tavirózsa Környezet- és Természetvédı Természet - Ember kölcsönhatása, Keszthelyi-Hegység figyeljünk környezetünkre! NEM SZERETEM ÁLLATOK Optimizmus Közhasznú BTHE - DINPI gerincvándorlás az Börzsöny Természetbarát és Észak-Börzsönyben (Pogány-Rószás Hegymászó İserdı rezervátum) Szeretem ezt a Tájat! - tudatformáló programok Sopronban Castanea "Tanuljunk és cselekedjünk együtt, hogy az életünk és a jövı valóban fenntartható legyen" Természetes A fenntarthatóságra nevelés évtizede (ENSZ ) Zala Somogy Gyır-Moson-Sopron Életmód Komárom- Esztergom K W K W Mura-menti holtágak állapotának és vízutánpótlási lehetıségének Dráva Szövetség vizsgálata Környezeti nevelés 3-14 éves korú gyermekek körében NEUMANNOS ALAPÍTVÁNY TANULÓKÉRT Somogy Vas 157. K W Itt vagyunk otthon az Ormánságban Ormánság Szíve Kiemelkedıen Közhasznú 158. K W Kerek Emese" - kárpát-medencei Erdélyi történelmi, néprajzi, természetismereti vetélkedısorozat Hagyományokért 159. K W "Jó példa-rossz példa a Környezetért" Környezet- és országos fotópályázat általános iskolák 5-8 osztályos tanulóinak Oktatóközpontok Országos Szöv Fejér K W K W Ismeretterjesztés, oktatás, nevelés az Ócsai Madárvárta Ócsai Madárvártán A Dráva menti Bélaváron tanösvény Fenntartható Örökség és kivitelezése. Környezet Közhasznú Somogy 9. oldal, összesen: 18

10 162. K W " Egyedi Tájérték Kataszter összeállítása Röszkén" A Dél-alföldi Régió meglévı természetei és kultúrtörténeti értékeinek feltárását és megırzését egyesületünk fontos feladatnak tartja. A Törvénybıl adódó feladatot, Röszke községben Beretzk Péter az Egyedi Tájértékek felvételezését Klub és a kataszter elkészítését ma már sürgıs feladatnak ítéljük. Az értékek megvédésére csak a helyi közösségek, elsısorban civil kezdeményezések képesek és alkalmasak. Számítunk az önkormányzat segítségére is K W Országos Kis-tó Program Életfa Környezetvédı Szövetség Heves K W K W K W "A mőanyag termékek otthoni KARSZT Természet- és égetésének veszélyei" felvilágosító kampányakció Tanyasi ökogazdálkodási modell kidolgozása és oktatása DNS Természetközpontú Összefogás a környezettudatos magatartás erısítéséértközéppontbana megújuló Pisztráng Kör energiaforrások Gyır-Moson-Sopron A "Biodiverzitás monitorozó rendszer" közoktatásban való alkalmazási lehetıségeinek kidolgozása" 167. K W A Környezeti nevelés, oktatás, szemléletformálás érdekében elengedhetetlen a nevelés és oktatás a hatékonysága mellett, megfeleljen a természetvédelem legújabb kutatási céljainak és a benne résztvevık megfelelı információval Beretzk Péter rendelkezzenek. Klub A ezért elı kell segíteni, hogy a közoktatási intézményekben minden korosztály, megismerkedhessenek a biodiverzitás megırzésének fontosságával és a fenntarhatóság elvével. Ehhez munkához kívánunk a tanárok számára képzéssel és oktatási segédkönyv elkészítésével hozzájárulni ZF2 - Éghajlatváltozás K W 170. ZF2 - Éghajlatváltozás K W K W Reruha-Gondold újra a ruhatáradat II. Retextil K W K W K W K W Megújuló energiaforrások - Ökorégió A energiahatékonyság/takarékosság - Fenntartható Fejlıdésért klímavédelem Égahajlatváltozás a Földön - Pécsi Zöld Kör életmódváltás Pécsett Biztonságos növényvédelem A környezettudatos szemlélet és gondolkodásmód Megújuló energiák népszerősítése Debrecenben és környékén Levegı Munkacsoport Orszgos Környezetvédı Szövetség Debreceni Környezet- és Harc a sasok életéért publikáció (film, Madárkórház elıadássorozat, kiadvány a témáról) A "Táj-Közösség" környezeti Gömöri Környezet- és nevelési program továbbfejlesztése Tájfejlesztı 2010-ben Zala 10. oldal, összesen: 18

11 K W K W K W Csíkos szöcskeegér fajmegırzési program aktuális feladatainak Bükki Emlıstani Kutatócsoport végrehajtása, új módszerek bevezetése a kutatásba A világ helyzete 2010 c. könyv kiadása, Olvass és cselekedj! a Föld Napja könyvünnepeken Túrkevei Tájrehabilitációs Program ıshonos állattartásával és Herman Ottó Természetvédı természetvédelmi gyepkezelésé-vel Kör kapcsolatos szakmai feladatok gyakorlati megvalósítása Heves 178. ZF2 - Éghajlatváltozás K W Klímavédelem a közintézményekben és iskolákban (megújuló Beklen a Nagykunsági Civil energiaforrások népszerősítése és Társadalomért energiahatékonyság széleskörő fokozása közintézményekben) K W K W 182. ZF2 - Éghajlatváltozás K W Miskolc felmérése Magyarországi Kampány gyomfertızöttségének Tiszadobi e Természetvédık Ökolábnyom KÖVET a Fenntartható Gazdálkodásért K W Hagyomány-életmód-környezet Bors K W K W K W K W K W Éghajlatvédelem szövetségben - lehetıségek közösségi, települési Reflex Környezetvédı Gyır-Moson-Sopron szinten Kistérségi " Zöld-nap" Nagyvenyimi Faluszépítı Városfoglalás - kalendárium Tudatos Vásárlók Közhasznú környezettudatos családoknak e Motivációval a környezetvédelemért - Gyíkpohár és kiegészítı tananyag Mővészeti középiskolásoknak Kis lépések - európai sikertörténetek Gyíkpohár és középiskolásoknak Mővészeti ABLAK A TERMÉSZETRE - Filmdzsungel.hu Digitális Természetrajzi Mozgóképtár Természetfilm.hu Tudományos Filmmőhely Fejér 188. ZF2 - Éghajlatváltozás K W Ne szenvedjünk, cselekedjünk! LÉLEGZET ALAPÍTVÁNY 189. K W Magyarországi Nemzeti Parkok Információs Pontjának modernizálása, interaktívvá tétele a Margitszigeti Víztoronyban, valamint Göncöl a nemzeti parkokhoz kapcsolódó médiakampány és 16 oldalas melléklet megjelentetése a Vadon magazinban 190. K W Nagyüzemi társadalmi kontrollt szolgáló 14 hónapos médiakampány Dorogi a Zöld Sorok c. ingyenes, kéthavi újság 56 tematikus oldala, szakértıi közremőködés segítségével Komárom- Esztergom K W K W K W K W Környezettudatos magatartás Csermely kialakítását segítı elıadássorozat a Dél-alföldi Régióban Környezeti nevelés az Írottkı Írottkı Natúrparkért Natúrpark területén FMKH-Egymásért-Környezetünkért Erdélyi Hagyományokért "Az én Fıldem-az én jövım! Vigyázok rá!" A környezettudatos magatartás Mbánhegyesi AlkotóMővészek játékos elsajátítása ovodás és Baráti Társaságának Kh.Kult. E kisiskolás korban -rendszeres heti szakkör jellegő foglalkozás keretében. Vas Békés 11. oldal, összesen: 18

12 195. K W Energia Otthon vetélkedı Életminıségért megrendezése Heves Megyében Heves 196. ZF2 - Éghajlatváltozás K W Energiahatékonysági programok a klímaváltozás mérséklésében Esztergomi Környezetkultúra Komárom- Esztergom K W K W K W K W K W K W K W K W K W K W ERDİT MENT MOST ÉS A JÖVİBEN A SZELEKTÍV HULLADÉKGYŐJTÉS A hulladékok újrafelhasználásának, szelektív győjtésének, Nagycsaládosok újrafeldolgozásának minél többféle e módon történı hasznosítása, új és újabb módozatok keresése, ezek megláttatása, tudatosítása, gyakoroltatása a civil lakosság körében Országos Faj- és élıhelyvédelem Természeti Értékeiért megyében A Potyondi-mocsár társulás-komplex biodiverzitásának felmérése Borostyán Oktatóközpont Természet és a hátrányos Scuola Natura Közhasznú helyzető településeken 5-7 éves Békés korosztálynak Rajtad is múlik!- fiatalok környezettudatos Raba Szövetség Gyır-Moson-Sopron gondolkodásmódjának a Rába régióban Jövınkért, az Ormánságért! Ormánság Szíve Kiemelkedıen Közhasznú Szemléletformáló programok a BENTA-kör (Természet és területi környezeti problémák Környezetvédık Tárnoki) bemutatására Ifjúságnevelési program Természeti Értékeiért Honlapfejlesztés Haladásunk feltérképezése program és online Föld Napja klímakampány "Miénk itt a tér" környezetvédelmi akció a Száraz-ér védelmében Barangoló Közhasznú Vas Békés 207. K W A i biodiverzitás fenntartásának Sz-Sz-B Természet- és elısegítése mesterséges madár és Körny.véd Kultúrális Ért.ırzı denevér odúk, valamint költıhelyek Alapitv. kihelyezésével és ellenırzésével 208. K W Lakossági környezeti tanácsadó iroda mőködtetése a HuMuSz Házban - a KÖTHÁLÓ (Környezeti Tanácsadó Hulladék Munkaszövetség Irodák Hálózata) tagjaként K W K W K W Házi komposztálást népszerősítı Zöld Rádió Közhasznú mintaprojekt Erdıkertesen A sasmérgezések felderítése, Madárkórház kezelése, megelızése Környezetünkért esen Scuola Natura Közhasznú Békés 12. oldal, összesen: 18

13 K W K W A növelése a 3-18 éves korosztály bevonásával, a Tiszta Utak Élı Táj zöld napok megünneplésével, programok szervezésével "Együtt a környezetünk megırzéséért!" - Fenntarthatóság és környezettudatos nevelés program Nyugat- dunántúli sorozat: Központ kicsiknek és nagyoknak Fejér Vas K W K W K W K W 218. ZF2 - Éghajlatváltozás K W K W K W 221. ZF2 - Éghajlatváltozás K W K W K W K W K W K W K W K W Természetbarát kertváros Csak néztek a szemetekkel, hogy mi lesz a szemetetekkel! Egészséges környezet, életmód hatása a felnövekvı ifjúságra Járjunk a napos oldalon, megújuló energiafelhasználással az éghajlatváltozás ellen Körösszög és Tiszazug kistájak természeti értékeinek feltérképezése, különös tekintettel a természetvédelmi szempontból jelentıs bogárfajokra Szent László-víz menti és Kult. Borostyán Oktatóközpont NEUMANNOS ALAPÍTVÁNY Holocén Csermely Erdıhasználati módok hatása a Dráva és Mura ártéri erdeinek Dráva Szövetség biodiverzitására "TŐZUGRÁS" avagy Békés környéki megújulók Újbuda természeti és kulturális értékeinek tudatosítása az ott élıkben TANULÓKÉRT Veritas Kulturális Magyar Környezeti Nevelési Fejér Vas Környezeti nevelési program a Közép-Jászkun Alföldön Szervezet Vas Somogy Békés Komplex környezeti nevelési program a környezettudatos gondolkodásmód Reflex Környezetvédı Gyır-Moson-Sopron terjesztésére Gyırben és környékén Debreceni fiatalok közösségeinek Vanellus természetvédelmi ismereteit fejlesztı programsorozatok Zöld Apród Program Egészséges tájból es élet Zöld Fül - blog és web2.0 Fél E-gészség-e a tisztaság vagy E-egész... Zöld Gondolat Lovagrend Közhasznú Castanea Gyır-Moson-Sopron Zöld Gondolat Lovagrend Közhasznú Barcsi Somogy 229. K W Vállus községen átfolyó patak partjának, és a Vállus község Vállus és Vidéke Fejlıdéséért központjában található pihenıhely és Turizmusáért zöldesítése, továbbá a Vállusra bevezetı úton lévı fák hiánypótlása. Zala 230. K W Tiszta levegıt! A hazai települések levegıállapotának és a légszennyezı Válaszúton Hagyományırzı és üzemek ügyi hatásának Környezetvédı számszerősítése a külföldi tapasztalatok alapján K W K W 233. ZF2 - Éghajlatváltozás K W Bemutató gyógynövényes kert és EuroHungaricum oktatási kert kialakítása Harmóniában a Természettel Országos Tábor Hogyan éljünk, mit tehetünk a fenyegetı éghajlatváltozás ellen? Zöld Föld Gyermeksegítı és Környezetvédı NEUMANNOS ALAPÍTVÁNY TANULÓKÉRT Vas 13. oldal, összesen: 18

14 K W K W K W Tanulunk és tanítunk - Szemléletformálás az oktatási Nagykálló Városvédı intézményekben Civil videómegosztóval a környezeti tudatformálásért A Pilis-Dunakanyar védett gombafajai életterének gyalogos felmérése Dorogi VIATICUM Természet és Közhasznú Komárom- Esztergom 237. K W A környezeti tudatosság és a fenntartható fogyasztás elısegítése a Környezettudományi Magyarországon kapható ökocímkés termékek katalógusának elkészítésével és terjesztésével Központ 238. K W A sasmérgezések élelmiszerláncbiztonsági vonatkozásainak kutatása Madárkórház 239. K W "Vidd magaddal a szemetedet" az erdei turizmus és sportturizmus célcsoport környezeti nevelése és Országos Erdészeti szemléletformálása K W K W Televíziós mősor-sorozat: Környezettudatos életvitel a Zöld Fiatalok mindennapokban TISZTA LEVEGİT VÁMOSON! CIVILEK NEMESVÁMOSÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET Veszprém 242. K W Fenntartható termelés és fogyasztás elısegítése az ökológiai és helyi Közép-magyarországi Zöld Kör termékek segítségével 243. ZF2 - Éghajlatváltozás K W K W K W K W K W K W K W K W K W K W K W K W K W Éghajlatváltozás következményei a fenntartható fejlıdés hazai Mőszaki és Természettudományi stratégiájánál címő nemzetközi ek Szövetsége szakmai konferencia rendezése Zöld környezet kialakítása Cegléd Kapuja Polgári Fatelepítéssel a jövınkért Napraforgó Nagycsaládos Újszentiván 2009 évi ecseri faültetés Ecserért Községfejlesztı és Szépítı Kárpátokért Nemzetközi A Tisza, ami összeköt Közhasznú Ecseri parlagfőirtás Ecserért Községfejlesztı és Szépítı Fogadjunk örökbe egy fát Újszentiváni Polgárır Újszentivánon Zöld Ovi Program az Újszentiváni Óvodában Napraforgó Nagycsaládos Újszentiván Fülöpházai Homoki Növények Kiskunsági Hagyományırzı, Tanösvény kiépítése, fenntartása és Kézmőves és Turisztikai marketing munkái az ismertté tétel érdekében Parlagfő és az allergiás megbetegedések kapcsolata, Kiskunsági Hagyományırzı, ismeretterjesztés és Kézmőves és Turisztikai fejlesztés interaktív felületen keresztül A Csettegı forrás felújítása Vállus és Vidéke Fejlıdéséért és Turizmusáért találkozó a VIATICUM Természet és megújuló energiaforrások Közhasznú jegyében EGY TANÉV A KÖRNYEZETTUDATOS Poszeidon Közhasznú MAGATARTÁS MEGALAPOZÁSÁÉRT Zala 256. K W Tisztavíz-élhetıbb környezet MAROS PONTY HORGÁSZEGYESÜLET 14. oldal, összesen: 18

15 K W K W Biztonságos praktikák a Zöld Fiatalok kerékpározásban Debrecen környéke egyes gerinces (Vertebrata) taxonainak és Vanellus ikerszelvényeseinek (Diplopoda) védelme, faunisztikai és állatökológiai vizsgálata K W Hulladékból érték A hulladék megelızése, csökkentése és újrahasznosítása vidéken: Közösségi tervezés és több Független Ökológiai Központ nemzedéknek egyidejőleg szóló hulladékgazdálkodási szemléletformálás modellje a Balatonfelvidéken K W K W K W K W K W K W K W K W K W K W K W K W K W K W K W K W Hulladékmentesebb Nagykunságért Beklen a Nagykunsági Civil Társadalomért Hajdúböszörmény helyi jelentıségő védett tölgyeseinek természetvédelmi Középkertért kezelése Környezettudatossági akció a Keszthelyi környezetvédelmi jeles napok kapcsán Környezetvédı Mobiltelefon újrahasznosítási akció a Rügyek és Gyökerek Természet Gorilla éve alkalmából és Hulladéksziget, hulladéktárolók Hernádi Környezetvédı és Faluszépítı A ZÖLD ÁLLAMHÁZTARTÁSI Levegı Munkacsoport Orszgos REFORM NÉPSZERŐSÍTÉSE Környezetvédı Szövetség Korszerő Újszentivánon hulladékgyőjtés Napraforgó Nagycsaládos Újszentiván Klímabarát Wekerle Wekerle telep mintaprogram értékő új Wekerlei Társaskör válaszai az új évezredkörnyezeti kihívásaira A Körösök és a Berettyó folyó Terepszemle Stúdió Körny.véd., ökológiai és analitikai vizsgálata Term.véd. és Kult. Közh. Egy. Lakossági szemléletformálás a proaktív környezeti tanácsadás új Ökoszolgálat eszközeivel Tájvédelmi, környezetvédelmi, értékmegırzı témájú Biatorbágyi Tájvédı Kör kiadványsorozat megjelentetése "Biatorbágy Körben" címmel. Biodiverzitás piknik szervezése a CEEweb a Biológiai hatékonyabb nemzeti Sokféleségért természetvédelmi politikák érdekében "Erdei iskola - az égig érı tanterem" Csitár tanösvény megvalósítása Komplex szemléletformálással a környezetvédelem népszerősítéséért Erdı-mezı védısáv Újszentivánon Szövetség az Élı Tiszáért Börzsöny Természetbarát és Hegymászó Esztergomi Környezetkultúra kialakítása Újszentiváni Polgárır Zala Komárom- Esztergom K W PÁE a természetért 2009 Péceli Állatbarátok e 15. oldal, összesen: 18

16 277. K W Panellakók Napja - egy nap a Panelkutya Állatbarát-, Sport-, lakótelepi környezetvédelem és és Szabadidıs elısegítésére 278. K W rövid cím: Zöld ICT az IT központokba. Megnevezés: A gazdasági, közigazgatási, közszolgáltatási szervezetek informatikai fejlesztései környezettudatos szemléletének. Világszerete növekedik az informatikai eszközök által igényelt energia mind a szerverközpontokban mind a munkaállomás oldalon, továbbá egyre több az energiafaló berendezés. A pályázat célja, hogy a belsı informatikai szervezetek vezetıi dolgozzanak ki egy olyan programot amely egy szemléletváltást (környezettudatos magatartást) eredményez a jövı fejelsztéseit illetıen. Informatikai Vezetık Társasága Közhasznú 279. K W Természetvédı programok Kisteleki Kistérségben a Kisteleki Turisztika és Természetjáró 280. ZF2 - Éghajlatváltozás K W Éghajlati adatbázis program - Amatır Amatır Meteorológusok Elsı meteorológusok mérésein alapuló Magyarországi éghajlati adatbázis, és belıle készülı Közhasznúe dinamikus összesítık fejlesztése 281. ZF2 - Éghajlatváltozás K W Éghajlatvédelmi szemléletformálás a Sziget fesztiválon való részvétel és Közép-magyarországi Zöld Kör önkénteseink képzése révén K W Rezi Váralja Tanösvény kiépítése Rezi Várbarátok Köre Zala K W K W K W A szentendrei Sztelin tér Pismány Barátainak e kultuszhelyként történı kialakítása "Zöld fejek" Középiskolások fogyasztási szokásainak Ifjúsági Unió Szekszárd környezettudatos alakítása a szekszárdi kistérségben Helyi komposztálási kiadványok SZIKE Környezet- és készítése és terjesztése Egészségvédelmi Tolna 286. K W "A növelése, a jogkövetı magatartás elımozdítása a Európai Környezetttudományi környezetvédelem terén" címő Akadémia Közhasznú konferencia szervezése K W K W "Mobil-tanösvény" elkészítése. háttéranyagának Göncöl Recycling képzési tematika és Retextil oktatás 289. K W Tanösvény kialakítása a környezetvédelem, védelem Tiszta Utak Élı Táj és természetvédelem céljából Fejér 290. K W Eszteró Tó és környékének kialakítása, a kapcsolódó vízelvezetı csatorna rendbetétele, erdısítés, Bárándért parkosítás elvégzése, fenntartása, marketing kommunikációja 291. K W Kecsegészugi holtág és Kecsegészug Tájvédelmi és környezetében keletkezett hulladékok Horgász összegyőjtése és ártalmatlanítása Békés 292. K W Szemléletformálás Nyírmadán Kárpátokért Nemzetközi Közhasznú 16. oldal, összesen: 18

17 K W K W K W K W K W K W K W K W Tankert létrehozása a Ny-Mátrában, a biológiai diverzitás megırzése NYIKOM HEGYISPORT ÉS ıshonos fák telepítésével és a TERMÉSZETVÉDİ KLUB környezeti nevelés eszközeivel Kilátók és kilátópontok a Duna-Ipoly Nemzeti Park területén (érintıpontos Börzsöny Természetbarát és túramozgalom) Hegymászó Máshol mőködik? - erdıkezelés Természet Jogaiért lehetıségeinek bemutatása ártéri erdıkben A felszín alatti vizek állapotának GENEA Természet és vizsgálata az Ipoly mentén Fesztiválzöldítés alulról indulva - nyári fesztiválok látogatóinak Frottír Alkotócsoport bevonása a rendezvény zöldítésébe TÖRTÉNELMI TELEPÜLÉS - Cseszneki HARMONIKUS KÖRNYEZET TEREMTÉS Falufejlesztı Nógrád Tolna Heves Veszprém Rába völgy településeinek környzetminıség komplex vizsgálata Raba Szövetség Gyır-Moson-Sopron Az Ormánság Tiszta Szívéért Ormánság Szíve Kiemelkedıen Közhasznú K W Légy Te is környezetbarát! Tiszta Utak Élı Táj Fejér 302. K W Határtalan természet (a határmenti természeti értékek feltárása, Terepszemle Stúdió Körny.véd., monitorozás, élıhelyvédelmi program Term.véd. és Kult. Közh. Egy. kidolgozása megyében) ZF9 - Környezetbiztonság K W K W K W A Tisza folyó Felsıberecki és Kisköre VIATICUM Természet és közötti szakasza kommunális Közhasznú hulladékkal való szennyezettségének felmérése Hüllık számára készített telelıüregek kialakítása és tesztelése Csermely SULI-MET - Iskolai meteorológiai Amatır Meteorológusok Elsı állomások hálózatának kialakítása, Magyarországi bıvítése Közhasznúe K W Virágosabb és szebb Újszentivánért Újszentiváni Polgárır K W A vetési varjútól a mézgás égerig... Gilice K W K W Települési növényi szerves hulladékok hasznosítási GENEA Természet és lehetıségének felmérése Medgyesegyházán Ivartalanítási akció szervezése a lakosság körében Gyulai Állatvédı Heves Békés 310. ZF6 - Fenntartható terület- és földhasználat, ásványkincsgazdálkodás K W Akli major elhanyagolt történeti AKLI MAJORÉRT MŐEMLÉK kertjének részleges helyreállítása és ALAPÍTVÁNY újrahasznosítása Veszprém K W K W A soproni tájért közösen - aktív élıhelyvédelem Castanea Illegális hulladéklerakó KÖZÖLD ALAPÍTVÁNY megszüntetése Jánoshida területén Gyır-Moson-Sopron 17. oldal, összesen: 18

18 313. K W A környezetvédelemmel foglalkozó civilszervezetek közötti kommunikáció és együttmőködés Ikaros Natura elısegítése, a hatékonyabb Repülı környezettudatos szemléletformálás érdekében 314. ZF6 - Fenntartható terület- és földhasználat, ásványkincsgazdálkodás K W Elhanyagolt földterületek megvásárlása, a terület rekultivációja során szabadidıpark és jóléti, rekreációs park kialakítása, mely Bárándért 1000 ember számára nyújt egyidejő kikapcsolódási lehetıséget Báránd Vénkert névvel 315. ZF2 - Éghajlatváltozás K W Kamionról vasútra! K W K W K W K W K W Magyar Közlekedési Klub A Kolon-tó és környékének Izsáki Szabadidıs Sport és megismertetése Kultuális A környezettudatos szemléletmód hatékony elterjesztése - spanyol 'jó Pisztráng Kör gyakorlatok' Természeti értékeink védelme a Gerje mentén A Várhegy úti Zöldóvoda udavrának környezetbarát kialkítása GERJE-SZTİK Helyi Vidékfejlesztési Közösség Tapolcai Óvodásokért Állatok és emberek kiegyensújozott egymás mellett élésének biztosítása Gyulai Állatvédı Békés K W Megismerés, szeretet, védelem Oszkár Állatvédı K W "Fiatalokkal a fenntarthatóságért"- Az es KÖRNYEZETért, a TUDATOSabb fogyasztókért: civil Tájak, Emberek, Környezet hálózat és kommunikációs program létrehozása speciális igényő csoportok számára. Komárom- Esztergom ZF9 - Környezetbiztonság K W K W K W K W Nagytakarítás a Pannonhát GENEA Természet és Tájparkban Geotermikus elıkészítése Emléktúra határokon át stratégiaalkotás MAGYAR EGYESÜLET GEOTERMÁLIS Zerge Ifjúsági Túrasport Közhasznú "Virágos Magyarországért" Virágzó Magyar Kertkultúráért környezetszépítı verseny és mozgalom Heves Békés Heves Összesen: oldal, összesen: 18

(1995-2011: Dél-Nyírség Bihari Tájvédelmi és Kulturális Értékırzı Egyesület)

(1995-2011: Dél-Nyírség Bihari Tájvédelmi és Kulturális Értékırzı Egyesület) (1995-2011: Dél-Nyírség Bihari Tájvédelmi és Kulturális Értékırzı Egyesület) A korábbi nevén Dél-Nyírség Bihari Tájvédelmi és Kulturális Értékırzı Egyesületet alapítói 1995. márciusában hozták létre. Az

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2004. évre

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2004. évre KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2004. évre A Beretzk Péter Természetvédelmi Klub Egyesület 1998. május 12-én kezdte meg KÖZHASZNÚ tevékenységét. A Csongrád Megyei Bíróság által 1401. sorszám alatt bejegyzett társadalmi

Részletesebben

2481 Velence Ibolya u. 9. Velencei-tó. Kiskunsági Nemzeti Park működési területe. DINPI Ócsai Tájvédelmi Körzetének Öreg-turján területe

2481 Velence Ibolya u. 9. Velencei-tó. Kiskunsági Nemzeti Park működési területe. DINPI Ócsai Tájvédelmi Körzetének Öreg-turján területe Pályázati azonosító Pályázó neve Pályázat címe Megvalósítás helyszíne Döntés a pályázatról Támogatási feltétel Támogatási összeg Támogatási összeg tartalék-listán PTKF/226/2014. Nádas-tó Környezetvédő

Részletesebben

Beszámoló a Beretzk Péter Természetvédelmi Klub 2006. évi tevékenységérıl

Beszámoló a Beretzk Péter Természetvédelmi Klub 2006. évi tevékenységérıl Beszámoló a Beretzk Péter Természetvédelmi Klub 2006. évi tevékenységérıl A Beretzk Péter Természetvédelmi Klub Egyesület 1998. május 12-én kezdte meg KÖZHASZNÚ tevékenységét. A Csongrád Megyei Bíróság

Részletesebben

A modern múlt m áért PROJEKTINDÍTÓ NAP. A projekt bemutatása

A modern múlt m áért PROJEKTINDÍTÓ NAP. A projekt bemutatása A modern múlt m - étkezésünk fenntarthatóságáé áért PROJEKTINDÍTÓ NAP A projekt bemutatása ELŐZMÉNYEK A TÁJT A VÁROSOMV A VÁROSODV A HELY SZELLEME KONFERENCIÁK Környezeti kultúra kulturális lis környezet

Részletesebben

Ifjúsági Fenntartható Fejlődés Harcosok a jövőért. Környezetvédelmi Egyesület 10.

Ifjúsági Fenntartható Fejlődés Harcosok a jövőért. Környezetvédelmi Egyesület 10. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Pályázati azonosító Pályázó neve Pályázat címe PTKF/887/2016. A Füvészkertért A virágos növények családfája a Füvészkertben - A virágos növények új rendszerének bemutatása

Részletesebben

Közhasznúsági melléklet

Közhasznúsági melléklet Adószám: Törvényszék: Bejegyzı határozat száma: Nyilvántartási szám: 19076533-1-05 05 Miskolci Törvényszék 05 PK 60824 /1990/2 05/01/824 3525 Miskolc, Kossuth utca 13 2013 Oldal: 2 1. Tárgyévben végzett

Részletesebben

Vedd kezedbe a Földet! FENNTARTHATÓSÁGI TÉMAHÉT Szakmai konferencia április 22.

Vedd kezedbe a Földet! FENNTARTHATÓSÁGI TÉMAHÉT Szakmai konferencia április 22. Vedd kezedbe a Földet! FENNTARTHATÓSÁGI TÉMAHÉT Szakmai konferencia 2016. április 22. A FENNTARTHATÓSÁGRA NEVELÉS LEHETŐSÉGEI Galambos Annamária főosztályvezető Földművelésügyi Minisztérium VÁLTSUNK SZEMLÉLETET!

Részletesebben

A természetvédelem finanszírozási lehetıségei magánszemélyek

A természetvédelem finanszírozási lehetıségei magánszemélyek A madárbarát Magyarországért! www.mme.hu A természetvédelem finanszírozási lehetıségei magánszemélyek Halmos Gergı Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Országos konferencia a biológiai sokféleség

Részletesebben

Zalai Dombhátaktól a Vulkánok Völgyéig

Zalai Dombhátaktól a Vulkánok Völgyéig Zalai Dombhátaktól a Vulkánok Völgyéig Helyi Leader Közösség bemutatkozása (2007. október 18.) Elıadó: Horváth Krisztián Keszthely és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás programfelelıs Megalakult a Zalai

Részletesebben

PÁLYÁZATI EREDMÉNYEK

PÁLYÁZATI EREDMÉNYEK A Közép-Magyarországi Operatív Program környezetvédelmi intézkedései Orosz György Budapest, 2008.november 18. 2007-2008 PÁLYÁZATI EREDMÉNYEK 1 2007-2008 Pályázati statisztika Természetvédelem Környezetvédelem

Részletesebben

Beretzk Péter Természetvédelmi Klub

Beretzk Péter Természetvédelmi Klub Beretzk Péter Természetvédelmi Klub 1998-2010 KUTATÁS -madármegfigyelések -élıhelytérképezés -fajösszetétel -régiós összehasonlítások 2006: beépítéssel való veszélyeztetettség: 4 HELYI VÉDETT 1998-2010

Részletesebben

A környezeti nevelés lehetıségei tanórákon és a tanórán kívüli tevékenységekben

A környezeti nevelés lehetıségei tanórákon és a tanórán kívüli tevékenységekben A környezeti nevelés lehetıségei tanórákon és a tanórán kívüli tevékenységekben Szőcs Anikó Zöld Közösségi Ház és Erdei Iskola vezetı 2010. június 7. A környezeti nevelés célja Elısegítse a tanulók környezettudatos

Részletesebben

Elhagyott ifjúsági táborból. erdei iskola

Elhagyott ifjúsági táborból. erdei iskola Elhagyott ifjúsági táborból erdei iskola A Magosfa Alapítvány Kismagos Környezeti Nevelési és Ökoturisztikai Központjának kialakítása Az Alapítványról Alapítás éve: 2003 Küldetésünk: a helyi értékek megóvása,

Részletesebben

Zöld OT 2014 Választási eredmények

Zöld OT 2014 Választási eredmények Zöld OT 2014 Választási eredmények Mozgalmi testületek Felügyelő és Etikai Bizottság maximum 2 fő Fidrich Róbert MTVSZ Greenpeace, E misszió 59 Lukács Attila IBBK Greenpeace, MTVSZ, E misszió 61 Koordinációs

Részletesebben

HVK fejlesztési forrás. Összes HVK forrás. 8Palóc A Bakonyért Helyi Közösség

HVK fejlesztési forrás. Összes HVK forrás. 8Palóc A Bakonyért Helyi Közösség 1. Melléklet: A helyi közösségek számára rendelkezésre álló ok (összes ) Megjegyzés: 1. Az alábbi táblázatban szereplő összegek Euro-ban értendők. 2. A táblázatban szereplő összegek tartalmazzák a helyi

Részletesebben

Regionális politika 10. elıadás

Regionális politika 10. elıadás 1 Regionális politika 10. elıadás Magyarország vidékfejlesztési politikája a 2007-2013 idıszakban (ÚMVP) 2 Vidékfejlesztés 2007-2013: Európai vidékfejlesztési stratégia Magyar vidékfejlesztési stratégia

Részletesebben

Az éghajlatváltozás mérséklése: a Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia és a további feladataink

Az éghajlatváltozás mérséklése: a Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia és a további feladataink Az éghajlatváltozás mérséklése: a Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia és a további feladataink Szabó Imre miniszter Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Tartalom 1. A feladatok és végrehajtásuk szükségessége,

Részletesebben

A 2015. évi Zöld Forráson befogadott pályázatok listája

A 2015. évi Zöld Forráson befogadott pályázatok listája Pályázati Pályázó szervezet neve Pályázat címe azonosító PTKF/1155/2015. Abaúj-Zemplén Értékeiért Közhasznú Hatékonyság növelése az István-kúti Nyírjes (ANPI Zempléni TK fokozottan védett természetvédelmi

Részletesebben

Az ÚMVP Irányító Hatóságának 24/2011. (III.18.) közleménye

Az ÚMVP Irányító Hatóságának 24/2011. (III.18.) közleménye Az ÚMVP Irányító Hatóságának 24/2011. (III.18.) közleménye A LEADER Helyi Akciócsoportok Helyi Vidékfejlesztési Stratégiáinak 2011. évi felülvizsgálatával összefüggő ÚMVP Irányító Hatósága általi LEADER

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés A Beretzk Péter Természetvédelmi Klub Egyesület - 1999.

Közhasznúsági jelentés A Beretzk Péter Természetvédelmi Klub Egyesület - 1999. Közhasznúsági jelentés A Beretzk Péter Természetvédelmi Klub Egyesület - 1999. 1. Számviteli beszámoló: BEVÉTELEK (Ft) Nyitó vagyon - 1999.01.01. 562 000.-Ft Támogatások: 1 919.394.-Ft Bankkamatok: 11

Részletesebben

Natura 2000 területek hatékonyabb kezelésének megvalósítása

Natura 2000 területek hatékonyabb kezelésének megvalósítása Natura 2000 területek hatékonyabb kezelésének megvalósítása (BEtter management and implementation of NATURa 2000 sites) Lenhoffer Andrea, Egerszegi Zita Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft. Debrecen,

Részletesebben

A LAKOSSÁGI SZELEKTÍV HULLADÉKGYŐJTÉS LEHETİSÉGEI NYÍREGYHÁZÁN

A LAKOSSÁGI SZELEKTÍV HULLADÉKGYŐJTÉS LEHETİSÉGEI NYÍREGYHÁZÁN ZÖLDSZEMLÉLET MINDEN NAPRA AVAGY A TÉRSÉGI HULLADÉK- GAZDÁLKODÁSI KFT. KÖRNYEZETVÉDELMI KOMMUNIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉGE Hajzerné Hajnal Tünde PR referens A LAKOSSÁGI SZELEKTÍV HULLADÉKGYŐJTÉS LEHETİSÉGEI NYÍREGYHÁZÁN

Részletesebben

Pályázatok évben Röszke Községben

Pályázatok évben Röszke Községben RÖSZKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Pályázat célja Röszke-Domaszék szennyvíztisztító telep korszerűsítése A Röszkei Általános Iskola felújítása, az élethosszig tartó tanulás feltételeinek megteremtése Kulturális

Részletesebben

Programok a Társadalmi Megújulás Operatív Program Innovatív iskolák fejlesztése 2. ütem c. pályázati felhíváshoz

Programok a Társadalmi Megújulás Operatív Program Innovatív iskolák fejlesztése 2. ütem c. pályázati felhíváshoz Programok a Társadalmi Megújulás Operatív Program Innovatív iskolák fejlesztése 2. ütem c. pályázati felhíváshoz A Humusz Szövetség 20 éve a hulladékcsökkentést, a fenntartható fogyasztást és termelést

Részletesebben

Civil környezetvédelmi programok a KEOP-ban Budapest, 2009.06.22.

Civil környezetvédelmi programok a KEOP-ban Budapest, 2009.06.22. Civil környezetvédelmi programok a KEOP-ban Budapest, 2009.06.22. Szabó Gábor Dávid (tanácsadó projekt menedzser, KvVM FI) Prioritás HÁTTÉR KEOP 2007-13 Keret Keret Mrd Ft (260Ft/ ) Százalékos megoszlás

Részletesebben

A/ Általános elvárások:

A/ Általános elvárások: Öko iskola kritériumrendszere Feladatok tevékenységek Határidő Felelős A/ Általános elvárások: Az iskola tevékenyégének környezetre gyakorolt hatása. Igényes környezet kialakítása és kialakíttatása a diákok

Részletesebben

A Darányi Ignác Terv EMVA társfinanszírozású intézkedései Irányító Hatóságának 14/2012 (III/22.) közleménye

A Darányi Ignác Terv EMVA társfinanszírozású intézkedései Irányító Hatóságának 14/2012 (III/22.) közleménye A Darányi Ignác Terv EMVA társfinanszírozású intézkedései Irányító Hatóságának 14/2012 (III/22.) közleménye A LEADER Helyi Akciócsoportok 2007-ben allokált forrásairól, illetve a III. és a IV. tengely

Részletesebben

NEMZETI ÉGHAJLATVÁLTOZÁSI NEMZETI ÉGHAJLATVÁLTOZÁSI STRATÉGIA PROGRAM. Dr. Nemes Csaba. főosztályvezető Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium

NEMZETI ÉGHAJLATVÁLTOZÁSI NEMZETI ÉGHAJLATVÁLTOZÁSI STRATÉGIA PROGRAM. Dr. Nemes Csaba. főosztályvezető Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium NEMZETI ÉGHAJLATVÁLTOZÁSI STRATÉGIA NEMZETI ÉGHAJLATVÁLTOZÁSI PROGRAM Dr. Nemes Csaba főosztályvezető Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Nemzetközi háttér 1992 ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezmény

Részletesebben

A Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) civileket érintı intézkedései

A Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) civileket érintı intézkedései A Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) civileket érintı intézkedései A KEOP prioritásai 1. Egészséges tiszta települések (KA) 2. Vizeink jó kezelése (KA) 3. Természeti értékeink jó kezelése (ERFA)

Részletesebben

Közösség, táj-érték, vidék és turizmus Zöldutak Magyarországon

Közösség, táj-érték, vidék és turizmus Zöldutak Magyarországon Közösség, táj-érték, vidék és turizmus Zöldutak Magyarországon Budai Krisztina ZöldutakMódszertani Egyesület Greenways Nemzetközi háttér USA-ból induló mozgalom: Rekreáció, mozgás, egészség. Zöldút tervezés

Részletesebben

A környezettudatosság felmérése a környezetvédelmi program alapozásához Szekció előadás

A környezettudatosság felmérése a környezetvédelmi program alapozásához Szekció előadás A környezettudatosság felmérése a környezetvédelmi program alapozásához Szekció előadás Pintérné Nagy Edit Nyugat-Magyarországi Egyetem Kooperációs Kutató Központ Nonprofit Kft. 2011. május 24. A környezeti

Részletesebben

Határozati javaslat. összköltsége/ Önrész: kp. Önrész: társ.munka 500.000 Ft 100.000 Ft 100.000 FT 252.000 Ft 54.000 Ft 30.000 Ft

Határozati javaslat. összköltsége/ Önrész: kp. Önrész: társ.munka 500.000 Ft 100.000 Ft 100.000 FT 252.000 Ft 54.000 Ft 30.000 Ft Határozati javaslat Tárgy : Ifjúsági Keretre beérkezett pályázatok elbírálására I. Ssz. 1. VI.363/2014 Alisca Nyilai Íjász 2. VI.368/2014 Alisca Taekwondo Klub 3. VI.362/2014 A Keresztény Nevelésért 4.

Részletesebben

OZORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 5/2000. (IV.13.)számú önkormányzati rendelete a helyi közmővelıdési tevékenységrıl.

OZORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 5/2000. (IV.13.)számú önkormányzati rendelete a helyi közmővelıdési tevékenységrıl. OZORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 5/2000. (IV.13.)számú önkormányzati rendelete a helyi közmővelıdési tevékenységrıl. Az önkormányzat kötelezı feladata a helyi közmővelıdési tevékenység

Részletesebben

Pályázó szervezet székhelye, megye. Igényelt összeg (Ft) Borsod-Abaúj- Zemplén. Veszprém Veszprém

Pályázó szervezet székhelye, megye. Igényelt összeg (Ft) Borsod-Abaúj- Zemplén. Veszprém Veszprém Ssz Határozatszám Pályázati azonosító szervezet neve szervezet székhelye, település szervezet székhelye, megye Igényelt összeg (Ft) Megítélt támogatás összege (Ft) Össz-pontszám Bírálati lap 1. pont Bírálati

Részletesebben

A Vidékfejlesztési Minisztérium Parlamenti Államtitkárságán az ÁROP 1.1.19 projekt keretében készült stratégiák

A Vidékfejlesztési Minisztérium Parlamenti Államtitkárságán az ÁROP 1.1.19 projekt keretében készült stratégiák A Vidékfejlesztési Minisztérium Parlamenti Államtitkárságán az ÁROP 1.1.19 projekt keretében készült stratégiák Dr. Viski József főosztályvezető Vidékfejlesztési Minisztérium Stratégiai Főosztály Hatásvizsgálatok

Részletesebben

Zöldturizmus Szekció. Natúrparkok - Zöldutak - Geoparkok. Básthy Béla, elnök Magyar Natúrpark Szövetség. Budapest, Kossuth Klub, 2014.04.25.

Zöldturizmus Szekció. Natúrparkok - Zöldutak - Geoparkok. Básthy Béla, elnök Magyar Natúrpark Szövetség. Budapest, Kossuth Klub, 2014.04.25. Básthy Béla, elnök Magyar Natúrpark Szövetség Budapest, Kossuth Klub, 2014.04.25. Zöldturizmus MTZrt.: UNWTO szerint az ökoturizmus a turizmus minden olyan formája, amelyben a turista fő motivációja a

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2010/2011.

Ökoiskola munkaterv 2010/2011. Ökoiskola munkaterv 2010/2011. Készítette: Stumpfné Zsolnai Éva M ó r, 2010. szeptember 30. Ökoiskola kritériumrendszere Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének

Részletesebben

TERMÉSZTVÉDELMI ELVÁRÁSOK AZ ERDŐGAZDÁLKODÁSBAN - TERMÉSZETVÉDELMI SZAKMAPOLITIKAI KERETEK

TERMÉSZTVÉDELMI ELVÁRÁSOK AZ ERDŐGAZDÁLKODÁSBAN - TERMÉSZETVÉDELMI SZAKMAPOLITIKAI KERETEK TERMÉSZTVÉDELMI ELVÁRÁSOK AZ ERDŐGAZDÁLKODÁSBAN - TERMÉSZETVÉDELMI SZAKMAPOLITIKAI KERETEK A természet mindennél és mindenkinél jobb vezető, ha tudjuk, hogyan kövessük. C. G. Jung Az előadás vázlata Természetvédelmi

Részletesebben

PROJEKT CÍME: A lakossági tanácsadás fejlesztése a fenntartható életmódot és az ehhez kapcsolódó viselkedésmintákat ösztönző kampányok

PROJEKT CÍME: A lakossági tanácsadás fejlesztése a fenntartható életmódot és az ehhez kapcsolódó viselkedésmintákat ösztönző kampányok PROJEKT CÍME: A lakossági tanácsadás fejlesztése a fenntartható életmódot és az ehhez kapcsolódó viselkedésmintákat ösztönző kampányok hatékonyságának növelése érdekében Fenntartható tematikához kapcsolódó

Részletesebben

2. Két Zsiráf Diákújság Cikksorozat létrehozásának támogatása amely a diplomácia fogalmába vezeti be az olvasóit. A támogatás összege: 1 000 000 Ft.

2. Két Zsiráf Diákújság Cikksorozat létrehozásának támogatása amely a diplomácia fogalmába vezeti be az olvasóit. A támogatás összege: 1 000 000 Ft. KÜM- 2005 SZKF Az EU kül- és biztonságpolitikájának és az atlanti gondolatnak a népszerűsítését segítő kommunikációs tevékenység támogatása című pályázat nyerteseinek névsora Támogatást nyert pályázók

Részletesebben

PETÍCIÓ Medgyessy Péter miniszterelnök úr részére a termőföld, a zöldterületek fokozott védelme érdekében

PETÍCIÓ Medgyessy Péter miniszterelnök úr részére a termőföld, a zöldterületek fokozott védelme érdekében PETÍCIÓ Medgyessy Péter miniszterelnök úr részére a termőföld, a zöldterületek fokozott védelme érdekében Tisztelt Miniszterelnök Úr! Rohamosan fogy egyik legfontosabb nemzeti vagyonunk: a termőföld. Különösen

Részletesebben

Biodiverzitás és védelme Svájc esete. Pro Natura és fı javaslatai/követelései a biodiverzitás védelméhez

Biodiverzitás és védelme Svájc esete. Pro Natura és fı javaslatai/követelései a biodiverzitás védelméhez Biodiverzitás és védelme Svájc esete Pro Natura és fı javaslatai/követelései a biodiverzitás védelméhez Városok terjeszkedése Beépített terület (km2) Surface construite Surface construite + 277% száz

Részletesebben

Sátoraljaújhely Város

Sátoraljaújhely Város (A 43/2007/4721/II.28./számú határozat melléklete) Sátoraljaújhely Város és városrészeire (Károlyfalva, Rudabányácska, Széphalom), valamint a külterületi lakott városrészekre vonatkozó Helyi Hulladékgazdálkodási

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2011/2012.

Ökoiskola munkaterv 2011/2012. Ökoiskola munkaterv 2011/2012. Készítette: Stumpfné Zsolnai Éva M ó r, 2011. szeptember 30. A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének környezetre gyakorolt hatása 1/a Pedagógusok és diákok környezettudatosságának

Részletesebben

Az innováció folyamata és eredményei. Pécs, 2009.10.13.

Az innováció folyamata és eredményei. Pécs, 2009.10.13. Az innováció folyamata és eredményei Pécs, 2009.10.13. 1 A BIOKOM Kft. 1994. december 1: Pécsi Köztisztasági és Útkarbantartó Vállalat Pécsi Kertészeti és Parképítı Vállalatot Pécsi Közterületfenntartó

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. XII. Országos Gyermek és Ifjúsági Népi Kézműves Pályázat

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. XII. Országos Gyermek és Ifjúsági Népi Kézműves Pályázat PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Debreceni Művelődési Központ, a Népművészeti Egyesületek Szövetsége, a Hagyományok Háza - együttműködve a Kézműves Alapítvánnyal - a népművészeti hagyományok továbbéltetése, a fiatalok

Részletesebben

Kutatások, döntés elkészítés

Kutatások, döntés elkészítés Kutatások, döntés elkészítés Megrendel/ Forma Leírás Kimenet Terület 2009 ECF Visszafogott hatékonyság A lakosság energetikai korszersítési törekvéseit ösztönz eddigi állami támogatások értékelése, kerekasztal,

Részletesebben

2015. április 23. Környezet munkacsoport

2015. április 23. Környezet munkacsoport 2015. április 23. Környezet munkacsoport Újpest középtávú célrendszere Integrált Településfejlesztési Stratégia 1. Versenyképes helyi gazdaság és üzleti környezet 2. Hatékony közösségi infrastruktúrák

Részletesebben

KÖRNYEZETI INFORMÁCIÓK III.

KÖRNYEZETI INFORMÁCIÓK III. KÖRNYEZETI INFORMÁCIÓK III. A HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ÁLTALÁNOS JELLEMZİI Magyarországon évente közel 104 millió tonna hulladék képzıdik, melybıl kb. 4 millió tonna a települési szilárd hulladék, és kb. 20

Részletesebben

ÚJ SZÉCHENYI TERV 2012. ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁRA USZT pályázati kírások 2012. I. félévében

ÚJ SZÉCHENYI TERV 2012. ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁRA USZT pályázati kírások 2012. I. félévében ÚJ SZÉCHENYI TERV 2012. ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁRA USZT pályázati kírások 2012. I. félévében Önkormányzatok számára kiírt aktuális pályázati lehetőségek Témakör Nevelési intézmények fejlesztése Dél Alföld,

Részletesebben

A Duna stratégia természetvédelmi aspektusai

A Duna stratégia természetvédelmi aspektusai A Duna stratégia természetvédelmi aspektusai A magyar EU Elnökség klíma-energiaügyi és vízügyi mőhelymunka 2010. november 16. Gruber Tamás Horizontális szempontok a Duna természeti adottságainak megırzése,

Részletesebben

A Zöld Óvoda cím jelentősége, a program eredményei és jövőbeli perspektívái. Kovács Lászlóné

A Zöld Óvoda cím jelentősége, a program eredményei és jövőbeli perspektívái. Kovács Lászlóné A Zöld Óvoda cím jelentősége, a program eredményei és jövőbeli perspektívái Kovács Lászlóné laszlone.kovacs@vm.gov.hu A Zöld Óvoda program jelentősége Jogi háttér tartalmában megtalálható Az Óvodai nevelés

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. november 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből.

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. november 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. november 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 4. napirendi pont: Beszámoló a Programban megfogalmazott

Részletesebben

Magyarország Feladatai az Éghajlatvédelemben Előadó: Kovács Lajos

Magyarország Feladatai az Éghajlatvédelemben Előadó: Kovács Lajos Magyarország Feladatai az Éghajlatvédelemben Előadó: Kovács Lajos Klímabarát Települések Szövetsége elnök Gyakoribb szélsőségek a változó klímában Hőhullámok, extrém szárazság Szélsőséges csapadékviszonyok,

Részletesebben

ZÖLD ÓVODA KÖRNYEZETTUDATOSSÁGRA NEVELÉS

ZÖLD ÓVODA KÖRNYEZETTUDATOSSÁGRA NEVELÉS ZÖLD ÓVODA KÖRNYEZETTUDATOSSÁGRA NEVELÉS Neumayer Éva http://www.ofi.hu/sh45 A Zöld Óvoda céljai Fenntarthatóságra nevelés Környezettudatos szemlélet kialakítása Egészséges életmód Természettel való kapcsolat

Részletesebben

KEOP pályázati bemutató

KEOP pályázati bemutató KEOP pályázati bemutató Tománé Mészáros Andrea projektvezető Országos Védőnőképzés 2014. április - május A program alapadatai Főpályázó: Országos Gyermekegészségügyi Intézet Program futamideje: 2014. április

Részletesebben

2011. évi közhasznúsági jelentése. Bevezetés

2011. évi közhasznúsági jelentése. Bevezetés Börzsöny Természet- és Környezetvédelmi Közhasznú Alapítvány 2011. évi közhasznúsági jelentése Bevezetés A Börzsöny Természet- és Környezetvédelmi Közhasznú Alapítvány célja Pest és Nógrád megyében, szűkebben

Részletesebben

Hogyan segítheti a fenntartható fejlıdés mágikus hármasa a kézmőipari vállalkozásokat? Értékfenntartó gazdálkodás az európai kézmőiparban

Hogyan segítheti a fenntartható fejlıdés mágikus hármasa a kézmőipari vállalkozásokat? Értékfenntartó gazdálkodás az európai kézmőiparban Hogyan segítheti a fenntartható fejlıdés mágikus hármasa a kézmőipari vállalkozásokat? Értékfenntartó gazdálkodás az európai kézmőiparban Gál Zsuzsanna projektkoordinátor LEONARDO projekt Szeged, 2009.

Részletesebben

Örökségvédelmi szempontok a beruházás-elıkészítésben

Örökségvédelmi szempontok a beruházás-elıkészítésben Befektetıbarát településekért Örökségvédelmi szempontok a beruházás-elıkészítésben Reményi László remenyi.laszlo@mnm-nok.gov.hu Befektetıbarát településekért Gazdasági növekedése és a foglalkoztatási helyzet

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Székhely (Gimnázium): 1183 Budapest, Kossuth Lajos tér 2. Telephely (Általános Iskola): 1185 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky

Részletesebben

Mővészek az újrahasználatért! A felnıtt társadalom, fogyasztók Bereg természetformáló programok. Békamentés Farmos határában Fıvárosi 300 000

Mővészek az újrahasználatért! A felnıtt társadalom, fogyasztók Bereg természetformáló programok. Békamentés Farmos határában Fıvárosi 300 000 1. Középkertért Hajdúböszörményi helyi jelentıségő természetvédelmi Hajdú-Bihar 1 000 000 területek rekonstrukciója 2. Tabulapláza 3. 4. Rügyek és Gyökerek Természet- és Energia Klub 5. Esze Tamás 6. ORCHIS

Részletesebben

Civil környezetvédelmi programok a KMOP-ban

Civil környezetvédelmi programok a KMOP-ban Civil környezetvédelmi programok a KMOP-ban tapasztalatok, lehetıségek Orosz György Programiroda vezetı Pályázati tapasztalatok Pályázatkészítés: Formai követelmények miatt sok elutasítás Szakmai rész

Részletesebben

Pullus Alapítvány. Közhasznúsági jelentése. 2011-es évrıl

Pullus Alapítvány. Közhasznúsági jelentése. 2011-es évrıl A Pullus Alapítvány Közhasznúsági jelentése a 2011-es évrıl 8226 Alsıörs, Mátyás Király utca 7. Alapadatok A szervezet neve: Pullus Alapítvány Közhasznúsági fokozat: Közhasznú szervezet Alapítás éve: 2010

Részletesebben

MAGYAR KÖRNYEZETI NEVELÉSI EGYESÜLET

MAGYAR KÖRNYEZETI NEVELÉSI EGYESÜLET MAGYAR KÖRNYEZETI NEVELÉSI EGYESÜLET Mit kínálunk az ökoiskoláknak? Budapest, 2014. jan. 25. Történetünk mérföldkövei Alapítás éve: 1992 Kiemelkedően közhasznúvá nyilvánítás: 1998 Környezetünkért díj:

Részletesebben

TEREMÉSZETBERÁT SZAKKÖR ÉVES MUNKATERVE 2013-2014.

TEREMÉSZETBERÁT SZAKKÖR ÉVES MUNKATERVE 2013-2014. TEREMÉSZETBERÁT SZAKKÖR ÉVES MUNKATERVE 2013-2014. Heti óraszám: 1 óra Éves óraszám: 36 óra Készítette: 2013. szeptember 1. ------------------------------------- Dr. Halász Mátyásné Ellenőrizte:.. munkaközösség-vezető

Részletesebben

Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium. Ökoiskola munkaterv 2014/2015.

Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium. Ökoiskola munkaterv 2014/2015. Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium Ökoiskola munkaterv 2014/2015. Készítette: Sümeginé Vitális Éva D e b r e c e n, 2014. szeptember 12. Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások:

Részletesebben

Környezet- és természetvédelmi pályázati kiírások a Közép-magyarországi régióban

Környezet- és természetvédelmi pályázati kiírások a Közép-magyarországi régióban Környezet- és természetvédelmi pályázati kiírások a Közép-magyarországi régióban Magyarországi Éghajlatvédelmi Szövetség közép-magyarországi műhelytalálkozója, Budapest, 2010. május 20. Tartalomjegyzék

Részletesebben

Honnan? Hová? Dobóné Tarai Éva PhD Pannónia Általános Iskola Budapest. "A jövőútjai... 14." Országos Szakmai Konferencia Kiskőrös 2010. 11. 16-17.

Honnan? Hová? Dobóné Tarai Éva PhD Pannónia Általános Iskola Budapest. A jövőútjai... 14. Országos Szakmai Konferencia Kiskőrös 2010. 11. 16-17. Honnan? Hová? Dobóné Tarai Éva PhD Pannónia Általános Iskola Budapest 1 2 Ahonnan indultunk Filozófiánk: Az iskola mindenkié, mindenki találja meg az érdeklıdésének megfelelı területet, az önmegvalósítás

Részletesebben

Az érdeklődő emberek az egész országból

Az érdeklődő emberek az egész országból Oldal: 2 1. Tárgyévben végzett alapcél szerinti tevékenységek bemutatása A GreenDependent Egyesület aktív tagja több civil kezdeményezésnek és fórumoknak, folyamatos tevékenységei révén terjeszti és népszerűsíti

Részletesebben

A KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÉS PÉTERFY SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA. Telephely: 8800 Nagykanizsa, Attila u. 2. ÖKO - MUNKATERVE. a 2011/2012-es tanévre

A KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÉS PÉTERFY SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA. Telephely: 8800 Nagykanizsa, Attila u. 2. ÖKO - MUNKATERVE. a 2011/2012-es tanévre 3. számú melléklet A KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÉS PÉTERFY SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA Telephely: 8800 Nagykanizsa, Attila u. 2. ÖKO - MUNKATERVE a 2011/2012-es tanévre Készítette: ÖKO munkacsoport vezetője Jóváhagyta:

Részletesebben

ÚJSZERŰ MÓDSZEREKKEL A ZÖLD JÖVŐÉRT

ÚJSZERŰ MÓDSZEREKKEL A ZÖLD JÖVŐÉRT ÚJSZERŰ MÓDSZEREKKEL A ZÖLD JÖVŐÉRT Projekt bemutató Szarvas, 2014. március 20. A projekt témája Fenntarthatóság Környezettudatosság Egészségtudtosság Megatrendek Globalizáció és urbanizáció Energiahiány

Részletesebben

Szlovákia-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020

Szlovákia-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 Szlovákia-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 Terület és településfejlesztési programok 2014-2020 között, különös tekintettel a Közép-magyarországi régióra JENEI Gábor Programirányító

Részletesebben

ugyanakkor: egy megoldás(?):

ugyanakkor: egy megoldás(?): Fidesz-KDNP Vidékfejlesztési és Környezetvédelmi Kabinet FideszFenntartható fejlıdés Munkacsoport A 2000-es évekre bebizonyosodott, hogy a fenntartható növekedés egy oximoron, azaz önmagának ellentmondó

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Székhely (Gimnázium): 1183 Budapest, Kossuth Lajos tér 2. Telephely (Általános Iskola): 1185 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky

Részletesebben

Írottk. rparkért. Előadó: Bakos György elnök

Írottk. rparkért. Előadó: Bakos György elnök Írottk rottkő Natúrpark rparkért rt Egyesület Előadó: Bakos György elnök Fogalom A natúrpark egy különösen értékes, jellegzetes tájegységet takar, általában védett természeti területet, amely üdülési célokra

Részletesebben

F.M.ÖK. 6/2011. (I.18.) önkormányzati határozata

F.M.ÖK. 6/2011. (I.18.) önkormányzati határozata F.M.ÖK. 6/2011. (I.18.) önkormányzati határozata a Fejér Megyei Mővelıdési Központ alapító okiratának módosításáról Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlése megtárgyalta a Fejér Megyei Mővelıdési Központ alapító

Részletesebben

Dél-dunántúli Energetikai Klaszter

Dél-dunántúli Energetikai Klaszter Dél-dunántúli Energetikai Klaszter DDEK küldetése A Dél-dunántúli Energetikai Klaszter küldetésének tekinti a - Dél-dunántúli régió energetikai ágazatában jelenlévı szervezetek összefogását, - a klasztertagok

Részletesebben

Ökoturizmus és zöld partnerség Magyarországon és a közép-dunántúli régióban

Ökoturizmus és zöld partnerség Magyarországon és a közép-dunántúli régióban Ökoturizmus és zöld partnerség Magyarországon és a közép-dunántúli régióban Ökoturisztikai és természetvédelmi konferencia Magyar Nemzeti Parkok Hete, Tata, 2014. június 13. Ökoturizmus a Magyar Turizmus

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Székhely (Gimnázium): 1183 Budapest, Kossuth Lajos tér 2. Telephely (Általános Iskola): 1185 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky

Részletesebben

BIOFUTURE Határ-menti bemutató és oktató központ a fenntartható és hatékony energia használatért

BIOFUTURE Határ-menti bemutató és oktató központ a fenntartható és hatékony energia használatért BIOFUTURE Határ-menti bemutató és oktató központ a fenntartható és hatékony energia használatért Fenntartható fejlődés A Földet nem nagyapáinktól örököltük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön. A fenntartható

Részletesebben

PEST MEGYE III. KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 3. SZÁMÚ MELLÉKLET TELEPÜLÉSI KÖRNYZETVÉDELMI KÉRDŐÍV GRAFIKUS FELDOLGOZÁSA 2008.

PEST MEGYE III. KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 3. SZÁMÚ MELLÉKLET TELEPÜLÉSI KÖRNYZETVÉDELMI KÉRDŐÍV GRAFIKUS FELDOLGOZÁSA 2008. PEST MEGYE III. KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 3. SZÁMÚ MELLÉKLET TELEPÜLÉSI KÖRNYZETVÉDELMI KÉRDŐÍV GRAFIKUS FELDOLGOZÁSA 2008. OKTÓBER Van-e a településnek hatályos környezetvédelmi programja? van nincs

Részletesebben

... 51... 51... 52... 52 2

... 51... 51... 52... 52 2 1 ... 51... 51... 52... 52 2 ... 54... 55... 62... 62... 64... 64... 65... 65... 65... 66... 66... 67 3 4 1 Jászfényszaru Város Településfejlesztési Koncepció Jászfényszaru Város Önkormányzata 2002., Integrált

Részletesebben

EGYMI EGYESÜLET avagy Egy mindenkiért mindenki egyért!

EGYMI EGYESÜLET avagy Egy mindenkiért mindenki egyért! EGYMI EGYESÜLET avagy Egy mindenkiért mindenki egyért! Az együttmőködés civil gyakorlata az EGYMI egyesület munkájában Radicsné Szerencsés Terézia egyesületi elnök 2010. március 29. Miért jött létre az

Részletesebben

Fejér Megye Közgyőlése 31/2004. (VII.9.) K.r.számú. r e n d e l e t e. a sportról

Fejér Megye Közgyőlése 31/2004. (VII.9.) K.r.számú. r e n d e l e t e. a sportról Fejér Megye Közgyőlése 31/2004. (VII.9.) K.r.számú. r e n d e l e t e a sportról Fejér megye Közgyőlése a magyar és az egyetemes kultúra részeként, elismerve a sport, mint önszervezıdésre épülı civil tevékenység

Részletesebben

A munkahelyi egészségfejlesztés forrásteremtési lehetıségei és az Új Magyarország Fejlesztési Terv

A munkahelyi egészségfejlesztés forrásteremtési lehetıségei és az Új Magyarország Fejlesztési Terv A munkahelyi egészségfejlesztés forrásteremtési lehetıségei és az Új Magyarország Fejlesztési Terv dr. Molnár-Gallatz Zsolt Nemzeti Fejlesztési Ügynökség ÚMFT prioritások és OP-k Foglalkoztatás és növekedés

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2012/2013.

Ökoiskola munkaterv 2012/2013. Ökoiskola munkaterv 2012/2013. Készítette: Stumpfné Zsolnai Éva M ó r, 2012. szeptember 1. Ökoiskola kritériumrendszere Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének

Részletesebben

Célterület megnevezése Térségi sajátosságokhoz igazodó képzés Térségi sajátosságokhoz igazodó képzés Innovatív ifjúsági programok

Célterület megnevezése Térségi sajátosságokhoz igazodó képzés Térségi sajátosságokhoz igazodó képzés Innovatív ifjúsági programok A Z Ú M V P I R Á N Y Í T Ó H A T Ó S Á G Á N A K 8 /2011 (II.8) S Z Á M Ú K Ö Z L E M É N Y E A 1 2 2 / 2 0 0 9 ( I X. 1 7. ) FVM R E N D E L E T K E R E T É B E N B E N Y Ú J T O T T P Á L Y Á Z A T

Részletesebben

15. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének május 5-i rendes ülésére

15. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének május 5-i rendes ülésére 15. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. május 5-i rendes ülésére Tárgy: A KEHOP-5.4.1 Szemléletformálási programok pályázati felhívásra

Részletesebben

A fenntartható fejlődés megjelenése az ÚMFT végrehajtása során Tóth Tamás Koordinációs Irányító Hatóság Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2009. szeptember 30. Fenntartható fejlődés A fenntarthatóság célja

Részletesebben

Az EMVA LEADER Program 2007-2013. Magyarországi LEADER Központ

Az EMVA LEADER Program 2007-2013. Magyarországi LEADER Központ Az EMVA LEADER Program 2007-2013 Magyarországi LEADER Központ A LEADER PROGRAM Liaison Entre Actions pour le Development de l'economie Rurale (Közösségi kezdeményezés a vidék gazdasági fejlesztéséért)

Részletesebben

Az EU kereskedelempolitika hatása a fejlődő országokra fókuszban az állattenyésztési szektor nemzetközi civil képzés

Az EU kereskedelempolitika hatása a fejlődő országokra fókuszban az állattenyésztési szektor nemzetközi civil képzés Az EU kereskedelempolitika hatása a fejlődő országokra fókuszban az állattenyésztési szektor nemzetközi civil képzés Helyi piacok és kisléptékű élelmiszerrendszerek védelme Magyarországon Szabadkai Andrea

Részletesebben

Támogatáson kívüli finanszírozási lehetıségek a természetvédelemben

Támogatáson kívüli finanszírozási lehetıségek a természetvédelemben Támogatáson kívüli finanszírozási lehetıségek a természetvédelemben Kovács Eszter Környezeti Társadalomkutatók (essrg), Környezetgazdaságtani Tanszék, Környezet- és Tájgazdákodási Intézet, Szent István

Részletesebben

Az országos koncepció és a Pannontáj-Sokoró Natúrpark kapcsolódási pontjai. Székely Rita elnök Pannontáj-Sokoró Közhasznú Egyesület

Az országos koncepció és a Pannontáj-Sokoró Natúrpark kapcsolódási pontjai. Székely Rita elnök Pannontáj-Sokoró Közhasznú Egyesület Az országos koncepció és a Pannontáj-Sokoró Natúrpark kapcsolódási pontjai Székely Rita elnök Pannontáj-Sokoró Közhasznú Egyesület A natúrpark múltja - Sokoró Ökológiai Park Alapítvány kezdeményezése Enyingi

Részletesebben

12/2013. (IX.02.) önkormányzati rendelete. a helyi építészeti értékek védelmérıl. I. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya

12/2013. (IX.02.) önkormányzati rendelete. a helyi építészeti értékek védelmérıl. I. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/2013. (IX.02.) önkormányzati rendelete a helyi építészeti értékek védelmérıl Az épített környezet alakításáról és védelmérıl szóló 1997. évi LXXVIII.

Részletesebben

FENNTARTHATÓSÁG ÉS HULLADÉKCSÖKKENTÉS AZ EGYETEMEKEN. Mudra Viktória, HUSUN fenntarthatósági koordinátor

FENNTARTHATÓSÁG ÉS HULLADÉKCSÖKKENTÉS AZ EGYETEMEKEN. Mudra Viktória, HUSUN fenntarthatósági koordinátor FENNTARTHATÓSÁG ÉS HULLADÉKCSÖKKENTÉS AZ EGYETEMEKEN Mudra Viktória, HUSUN fenntarthatósági koordinátor Kik vagyunk? Név: Felsőoktatási Fenntarthatósági Hálózat, (Mo.) Hungarian Sustainable University

Részletesebben

2008. ÉVRE ÁTHÚZÓDÓ KÖZHASZNÚ MUNKÁK (adatok Ft-ban)

2008. ÉVRE ÁTHÚZÓDÓ KÖZHASZNÚ MUNKÁK (adatok Ft-ban) 2008. ÉVRE ÁTHÚZÓDÓ KÖZHASZNÚ MUNKÁK (adatok Ft-ban) 4/a sz. melléklet Pénzügyi ütemezés 2005. évrıl áthúzódó közhasznú feladatok 7712/52/655401 Erdei Iskola programban résztvevı iskolák támogatására pályázati

Részletesebben

ROP 3.1.3. Partnerség építés a Balaton régióban BALATON Európa Kulturális Tava

ROP 3.1.3. Partnerség építés a Balaton régióban BALATON Európa Kulturális Tava Kezdetek: AKKU 2004 EURÓPA KULTURÁLIS FİVÁROSA 2004 LILLE - a minta 11 pályázó város: (Budapest, Debrecen, Eger, Gyır, Kaposvár, Kecskemét, Miskolc, Pécs, Sopron, Székesfehérvár, Veszprém) 12. - : Európa

Részletesebben

Széllel Szemben - mert van amikor a fenntarthatóság cél, s van amikor csak egy jó ok valami másra

Széllel Szemben - mert van amikor a fenntarthatóság cél, s van amikor csak egy jó ok valami másra Önérdekbıl nem nemesedik lélek, ex lege pusztán, nem fenntartható az élet! www.pangea.hu A Göncöl Szövetség tagszervezete K O N F E R E N C I A, S Z A K M A I V I T A F Ó R U M és L A K O S S Á G I T Á

Részletesebben

A Cecei Általános Iskola ÖKO munkacsoportjának munkaterve

A Cecei Általános Iskola ÖKO munkacsoportjának munkaterve A Cecei Általános Iskola ÖKO munkacsoportjának munkaterve 2011/12. A Cecei Általános Iskola ÖKO munkaterve a 2011/12. tanévre Hónap Megfogalmazott célok Kapcsolódási pontok Szeptember 1. Öko csoport megalakítása

Részletesebben