Mővészek az újrahasználatért! A felnıtt társadalom, fogyasztók Bereg természetformáló programok. Békamentés Farmos határában Fıvárosi

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Mővészek az újrahasználatért! A felnıtt társadalom, fogyasztók Bereg természetformáló programok. Békamentés Farmos határában Fıvárosi 300 000"

Átírás

1 1. Középkertért Hajdúböszörményi helyi jelentıségő természetvédelmi Hajdú-Bihar területek rekonstrukciója 2. Tabulapláza Rügyek és Gyökerek Természet- és Energia Klub 5. Esze Tamás 6. ORCHIS TERMÉSZETVÉDELMI EGYESÜLET Mővészek az újrahasználatért! A felnıtt társadalom, fogyasztók Szabolcs-Szatmárkörnyezeti tudatosságának erısítését szolgáló természetformáló programok Békamentés Farmos határában Fıvárosi Követendı példák - Sikeres megújulóenergia-beruházásokkal az éghajlatváltozás ellen Az alapítvány Klorofill Oktatóközpontjának rendszeres környezeti nevelési programjai Fıvárosi Szabolcs-Szatmár Zöldebben látó szemekkel a jövıért Csongrád Magyar Biokultúra Szövetség A környezetkímélı kertmővelés Fıvárosi gyakorlata 8. Természetes Életmód Térségi Natura 2000 mintaprogram Komárommegvalósítása a Gerecse-hegység Esztergom nyugati lábánál Csemete Természet- és lehetıségek a természetvédelmi oltalom alatt álló Csongrád területeken kívül 10. Natura A klímaváltozás hatásai a Szabolcs-Szatmárkisemlısök fajközösségeinek összetételére Natura Az Aranyosi-völgy () gerinces faunájának feltárása Szabolcs-Szatmár TIT Studió 13. Pécsi Zöld Kör A környezettudatos szemléletformálás - a Bugát Pál XXV. Országos Középiskolai Fıvárosi Természetismereti Mőveltségi Vetélkedı keretében Környezeti tanácsadás a környezettudatosság növelése Baranya érdekében a Dél-dunántúli régióban 1. oldal, összesen: 16

2 Csemete Természet- és Környezet- és Természetvédık Csongrád Városi e Hatvani Magyar Mikológiai Társaság Magyar Közlekedési Klub Levegı Munkacsoport Országos Szövetség Magyarország Természeti és Kulturális Örökségéért Bükki Emlıstani Kutatócsoport egyesület A lakosság környezettudatosságának növelése Csongrád a Dél-alföldi Régióban Helyileg és országosan védett természetvédelmi területek, természeti értékek, Natura 2000 Csongrád területek védelme, ırzése a Dél- Tisza völgyben Biológiai sokféleség védelme a környezettudatosság növelésével a hatvani Görbeéri tó mentén. Heves Tanösvény kiépítése vizes élıhely, a hatvani Görbeéri Tó mentén A gombák védelmét elısegítı környezettudatos gondolkodás Fıvárosi fejlesztése Intermodalitás a vidéki közlekedésben STOP SZMOG - Együttmőködés a fıváros tisztább levegıjéért A szigetközi kékfolyosók, mint nem Gyır-Mosonvédett természeti területek feltárása Fıvárosi Fıvárosi Szöcskeegér fajmegırzési terv javított változatának elkészítése, a Heves fajmegırzési program aktuális feladatainak elvégzése 22. Bükki Emlıstani Kutatócsoport egyesület Denevérvédelmi programok Heves kivitelezése a BNPI területén 23. Zöld Akció Mi történik helyi védett értékeinkkel? Borsod-Abaúj Karancs-Medves Gyöngybagolyvédelmi Tájékoztató táblák kihelyezése a Karancs-Medves Tájvédelmi Nógrád Körzetben Hátrányos helyzető kistérségekben végzett környezeti Pest szemléletformálás, Gyöngybagolyvédelmi Gyöngybagolyvédelmi 2008-ban feladatok Pest Szigetközi A Lajta biológiai átjárhatóságának vizsgálata Gyır-Moson oldal, összesen: 16

3 28. Kultúrális és Környezeti Értékvédı Élhetı és éltetı Kazár Nógrád Baranya Természeti Értékeiért Baja Ifjúsági Baja Ifjúsági A tanulóifjuság természetvédelmi nevelése és képzése Baranya Baranya megyében A BITE környezettudatosság növelésére irányuló programjai a Bács-Kiskun bajai kistérségben Nem védett alsó Duna-völgyi vizes élıhelyek állapotfelmérése Bács-Kiskun Környezettudományi Központ Ökológiai Stúdió Holocén 36. Tabulapláza Fogyasztói tudatosság fejlesztése Szabolcs-Szatmár- megyében 32. E-Misszió Természetés Szabolcs-Szatmár A környezettudatosság növelése és a fenntartható fogyasztás Fıvárosi elısegítése az Európai Ökocimkét népszerősítı kampánnyal "Klíma-kalkulátor" -interaktív internetes program kidolgozása az átlagember életvitele során Gyır-Mosonkibocsátott széndioxid (Co2) üvegházhatású gázok éves mennyiségének kiszámolásához Társadalmi részvétel erısítése a génmódosítás mentes övezetek létrehozásában, oktatási intézmények, önkormányzatok és a média segítségével Borsod-Abaúj- Zuzmara Kommandó, a felnıtt társadalom, fogyasztók környezeti Szabolcs-Szatmártudatosságának erısítését szolgáló szemléletformáló programok Rába Szövetség A Rába folyó védelme Gyır-Moson Magyar Madártani és Szamos-bazár Természetjáró Bakancsos Klub Fıvárosi Országos gólyavédelmi program Közösségi programok a Szabolcs-Szatmárkörnyezetvédelemért Panyolán és környékén Zöld utat adunk! Komárom- Esztergom oldal, összesen: 16

4 41. ZÖLD KÖR (alias Hajdúböszörményi Ifjúsági Természetvédı Kör) Klímatudatosság növelése Hajdú- Bihar megyében Hajdú-Bihar Kelet-Magyarországi Természet- és Alapítván 43. Palocsa Fás- legelık madárvilágának monitoringja, bemutatása Hajdú-Bihar Hajdúnánás, Tiszavasvári és Polgár régiójában Tájgazdagító tájhasználat (fás legelık felújítása, gyümölcsészeti továbbképzés tájfajták megırzésére, valamint a Fejér folyamatos erdıborításra felajánlott támogatás felhasználásának ellenırzése) 44. Tudatos Vásárlók e Környezettudatos háztartási vízfogyasztás - információk Fıvárosi fogyasztóknak 45. Szebb Gyermekévekért tábor Fıvárosi Bodrog Bodrogolaszi település és Borsod-Abaújkörnyezete természeti értékeinek feltárása és bemutatása Kökörcsin Oktatóközpont Vanellus 49. Középkertért Tanulásban és értelmileg akadályozott gyerekek aktív Pest részvételének elısegítése gödöllıi környezeti nevelési programokban Védett és fokozottan védett madárfajok felmérése, védelme, kétéltőek és hüllık állományfelmérése és védelme, ismeretterjesztés, valamint ikerszelvényesek vizsgálata a debreceni Nagyerdın, Debrecen környékén és a Délnyírség területein. Hajdú-Bihar faunisztikai A komposztálás népszerősítése és gyakorlati alkalmazása a Hajdú-Bihar Hajdúságban A lélegzı város érdekei a településrendezési eljárásokban. A 50. Levegı Munkacsoport városképi és környezetvédelmi Fıvárosi Országos Szövetség jelentıségő, biológiailag aktív zöld területek megóvása budapesten és agglomerációjában Domberdı Természetismereti szakkör 51. mőködtetése Zalaegerszegen Zala hétvégi túrákkal és táborokkal 52. Magyar Természetvédık A hazai klíma politika - köztük a NÉS - hatékony végrehajtásának Fıvárosi Szövetsége segítése 4. oldal, összesen: 16

5 Neumannos Tanulókért Reflex Magyar Környezeti Nevelési Debreceni Környezet-és Az óvodás és általános iskolás korú gyerekek környezeti nevelése Vas A Reflex környezeti Gyır-Mosonnevelési és önkéntes programjának fejlesztése A Nemzeti Környezeti Nevelési Stratégia megújítása és szerepe a Fıvárosi környezettudatosság széleskorő erısítésében Energiahatékonysági és megújuló energiák népszerősítését szolgáló Hajdú-Bihar programok Debrecenben és környékén 57. Herman Ottó Természetvédı Kör Természetkímélı gyepgazdálkodási eljárások Jász-Nagykunalkalmazásának népszerősítése a Szolnok Nagykunságban Magyar Természetvédık Szövetsége Országos fellépés a biológiai sokféleség megırzéséért Fıvárosi Közép-magyarországi Zöld Kör Génmódosítás-mentes övezetek és biomassza Közép-Magyarországon Pest Süni Reflex Abaúj- Értékeiért Közhasznú Vanellus Életfa Szövetség Süni komplex vetélkedı általános iskolai csapatok részére, országos Pest szinten A környezetvédelmi jogok Gyır-Mosonalkalmazásának civil oldali és lakossági erısítése célú kezelések folytatása és szemléletformálás az Borsod-Abaúj- "István-kúti Nyírjes" körzetében, valamint a zempléni hüllık védelmének elısegítése Hulladékgazdálkodási elıadássorozat és a debreceni Tócó-völgyi Hajdú-Bihar Területen szemétszedés a Víz világnapján Az Országos Kis-tó program által elkészített Országos tókataszterben szereplı Heves megyei kistavak Heves állapotának összefoglaló vizsgálata és errıl szóló kiadvány összeállításának elıkészítése 65. Környezet-és Természetvéd Oktközpontok Orsz.Szöv. Mécs Csaba Képzés erdei iskola szolgáltatóknak és környezeti nevelıknek Fejér oldal, összesen: 16

6 66. Zöld Akció Magyar Természetvédık Szövetsége 69. Rába Szövetség EMLA a Környezeti Oktatás Támogatására Energia és Környezet Vidéki környezet megırzése az agrárkörnyezetgazdálkodás/biogazdálko Borsod-Abaúj- dás támogatása és a biomassza probléma tisztázásán keresztül Iskolán kívüli környezet- és természetvédelmi E-Misszió Természetés szemléletformálás Szabolcs-Szatmár A fenntartható fejlıdés társadalmi tudatosságának növelése, és a Nemzeti Fenntartható Fejlıdési Fıvárosi Stratégia megújításában a civil hozzájárulás elısegítése Környezettudatos oktatás a Rábavölgy jövıjéért Gyır-Moson Belvárosi forgalomcsillapítás jogi, mőszaki és gazdasági eszközeinek Fıvárosi összevetése - felsıoktatási kutatóprogram Szalmabála építészet Szabolcs-Szatmárnépszerősítése a klímaváltozás csökkentése érdekében 72. Magyar Madártani és 73. Zöld Kapcsolat Fokozottan védett Matura 2000-es fajok védelme Komposztálási ismeretek terjesztése / jeles napok, környezetvédelmi akciók / Környezetkímélı Borsod-Abaújközlekedési formák (kerékpározás, gyaloglás) népszerősítése, feltételeinek javítása / önkéntesek bevonása környezeti ügyekbe, társadalmi részvétel növelése Fıvárosi Rába Szövetség A Rába-menti biogazdálkodás népszerősítése Gyır-Moson Ökológiai Stúdió 76. Tisza Klub A Rába folyó vízminıségének jobbítása, a folyó vízgyőjtıgazdálkodási tervének (EU) civil Gyır-Mosonoldali szakvéleményezése Környezeti tudatosság növelése a Közép-Tisza térségben Jász-Nagykun- Szolnok Domberdı Környezeti tanácsadó iroda beindítása és mőködtetése Zala Zalaegerszegen, megyei hatókörrel 6. oldal, összesen: 16

7 78. Baranya Természeti Értékeiért 79. Kerekerdı Életminıségért Magosfa Környezeti Nevelési és Ökoturisztikai Dorogi Levegı Munkacsoport Országos Szövetség Zöld Baranya Program (madár-, hüllı- és kétéltővédelem, állományfelmérések, állóvizek Baranya védelme élıhely-rekonstrukció, térinformatika és védelmi propaganda) "Természet és kultúra" - a Kerekerdı programja a Vas környezettudatosság növelésére Energia Otthon vetélkedı megrendezése Heves megyében Heves Ipolyunkért Pest Nagyüzemi társadalmi kontrollt szolgáló 15 hónapos médiakampány a Zöld Sorok c. Komáromingyenes havi újság 4 tematikus Esztergom oldala szakértıi közremőködés segítségével Környezeti érvényesítése az egyéni és a közösségi döntésekben szempontok Fıvárosi A Vonuló Madarakért A CES (Állandó Ráfordítású Győrőzés) monitoring program Fıvárosi Kerekerdı Környezeti Tanácsadó Irodák Hálózata TUTAJOS Természetés NOE Ludotéka- Ferencváros csoport 89. Középkertért Helyi védelemre érdemes természeti értékek és a Natura 2000 területek megırzése Vas érdekében végzett kampány Vas megyében A Környezeti Tanácsadó Irodák Hálózata (KÖTHÁLÓ) Veszprém mőködtetése, koordinálása és programjai 1. Toborzó Tutajosok: komplex szemléletformáló kampány. 2. Szeged Fı utcája - a Tisza. 3. Illegális hulladék lerakóhelyek Csongrád felszámolása Szegeden. 4. Önkéntes munka a Szegedi Füvészkertben Amit tudok, tovább kell adnom, mert a Környezetvédelem állása Fıvárosi unokáink élete A Hajdúság természeti értékeinek bemutatása Hajdú-Bihar Baranya Természeti Értékeiért A lakosság környezeti tudatának növelése madártelepítési akciókkal Baranya oldal, összesen: 16

8 91. Szövetség sz Élı tiszáért Erdei Iskola - ahol a fáktól jobban látni az erdıt Jász-Nagykun- Szolnok Gerecse Barlangkutató és Természetvédı Makroszkópikus gerinctelenek Komáromkutatása és védelme a Gerecsében Esztergom Értékeinkért PANGEA Kulturális és Tölgy Esztergomi Környezetkultúra Vénic Természetismereti és 98. Magyar Kerékpárosklub 99. Borostyán Oktatóközpont A globálisan veszélyeztetett narancslepke (Colias myrmidone) populációökológiájának vizsgálata Zala és védelmi programjának kidolgozása Kézzelfogható természetvédelem Veszprém A Tisza vízirovar-együtteseinek biodiverzitási értékelése hosszú Pest távú fénycsapdás monitorozás eredményei alapján Megújuló szemlélet és energia a klímaváltozás ellen Komárom- Esztergom A gyakorlati természetvédelem megismertetése és erısítése Veszprém Máriahalmon Jogosítványért kerékpárt! - a kerékpár, mint megoldás a városi Fıvárosi környezetminıségi kihívásokra Oktatás-nevelés "Fenntarthatóság évtizedében" a Vas Pannon Természetvédı Szövetség A Szigetköz egyedi tájértékei - Alsó Szigetköz 2. Gyır-Moson Békés M. Zöld Kör Körny.-, Term.-, Egészség- és Fogy.v. Egy Lélegzet 103. Harmatcsepp Egészségesen az Egészséges Környezetért Egy. Önkormányzati energiagazdálkodási együttmőködések (interjúk önkormányzatok energiagazdálkodásáról, energiagazdálkodási stratégia, terv készítése, zöld közbeszerzés, zöld Békés költségvetés, környezetvédelmi irányítási rendszerek bevezetése) Forráshatékony Régió - A Nemzeti Éghajlatváltozási Program Fıvárosi elısegítése A jövı útja együtt a környezetért - Természetismereti Verseny és Nógrád Találkozó 8. oldal, összesen: 16

9 104. Tolna Megyei A Mecsek és az Alsó-Duna-völgy denevéreinek védelme Tolna ZÖLD KÖR (alias Hajdúböszörményi Ifjúsági Természetvédı Kör) Észak-hortobágyi faj- és élıhelyvédelmi program Hajdú-Bihar A Vonuló Madarakért "Actio Hungarica" vonuló madarak monitoring hálózat Fıvárosi Nık a Balatonért "Vigyázz Rám" körnnyezetvédelmi társasjáték a Balatonról Veszprém Ökorello - A Te Világod Pitypang - Országos Óvodai Környezeti Nevelési Projekt Borsod-Abaúj Pest Környéki Madarász Kör Bihari Természetbarát 111. Göncöl Dunakanyar Biomonitoring Program - madártani és halfaunisztikai Pest felmérések a Duna és az Ipoly mentén Környezettudatos hulladékgazdálkodás a Bihari Hajdú-Bihar kistérségben "Vigyázz ránk!" természeti értékek megóvását célzó tájékoztató táblák, útburkolati felfestések elhelyezése Pest a Budapest-Szob kerékpárút Szıdliget-Vác-Verıce szakaszán 112. Ócsai Madárvárta Holocén BIHAR TERMÉSZET- ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI EGYESÜLET Vizes élıhelyek és élıviláguk bemutatása A i tájédelmi Körzet, Központi- és a Hegyközidombság térségében lévı községek (Háromhuta, Kishuta, Nagyhuta) Egyedi Tájérték Kataszterének elkészítése, mindemellett az itt elkészülı Borsod-Abaújkataszterek és az eddig elkészített ETK-k interakítv megjelenési formáinak kivitelezése (összesen 18 település) internetböngészı kompatibilis (HTML) formában, mindezek eljuttatása a településekhez, nemzeti parkokhoz, más felhasználókhoz Pest A Bihari-sík tanösvényt feldolgozó foglalkoztató füzet megjelentetése Hajdú-Bihar az alsós korosztály számára 9. oldal, összesen: 16

10 115. Ökológiai Intézet a Fenntartható Fejlıdésért Környezetpolitikai elısegítése döntések Borsod-Abaúj Börzsöny Természet- és Közhasznú Fokozottan védett állat- és növényfajok monitoringja és Pest gyakorlati védelme a Börzsöny hegység területén 117. Noé Bárkája Klub a Noé Bárkájában Baranya Ökológiai Intézet a Fenntartható Fejlıdésért A környezeti tudatosság növelését elısegítı programcsomag B-A-Z Megyében Borsod-Abaúj KARSZT Természet- és A mőanyag termékek otthoni Borsod-Abaújégetésének veszélyei - felvilágosító kampányakció Magyar Madártani és Környezeti Management és Jog - EMLA Környezet-és Természetvéd Oktközpontok Orsz.Szöv. Mécs Csaba Fıvárosi Mesterséges odúval megtelepíthetı fajok védelme jogsegélyszolgálat és környezeti Fıvárosi jogi információs hálózat A Föld napja megünneplése az óvodákban Fejér Csobánkai Értékırzı és Községszépítı Csobánkai Tanösvény a térség lakóinak és látogatóinak környezettudatos szemléletformálása a fenntarthatóságra nevelés jegyében Pest Körlánc Országos a Környezeti Nevelésért A fenntarthatóság pedagógiájának kutatása, a gyakorlati megvalósítás lehetıségei. Akkreditált pedagógus Bács-Kiskun képzések szervezése és lebonyolítása 125. BIHAR TERMÉSZET- ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI EGYESÜLET 126. Kerekerdı A fokozottan védett szalakóta védelme, állományának növelése a Hajdú-Bihar Kis-Sárrét és a Bihar különleges madárvédelmi területeken Klíma- és energiatudatossági kampány Vas megyében Vas Ökoszolgálat Proaktív környezeti tanácsadás Fıvárosi Hulladék Munkaszövetség Lakossági tanácsadó iroda mőködtetése a HUMUSZ Házban Fıvárosi (a KÖTHÁLÓ tagjaként) 10. oldal, összesen: 16

11 129. Hulladék Munkaszövetség 130. Pécsi Zöld Kör Nulla hulladék mintaprojektek tervezése Várpalota-Bakonykút és Fıvárosi Esztergom-Tát térségében Az energiahatékonyság oktatása az általános iskolákban az aktív Baranya tanulás módszerével A Természet és a Táj tisztelete (A Ökológiai Intézet a gyümölcsösök, mint a gömöri Borsod-Abaúj- Fenntartható Fejlıdésért térség legfontosabb egyedi tájértékeinek védelme) Zöld Sziget Kör Természetvizsgáló Közhasznú A hazai adventív vízinövények bemutatása, hatásaikkal Komáromkapcsolatos ismeretterjesztés, Esztergom figyelemfelhívás Beretzk Péter Klub e Helyi természeti értékek számbavétele és védelme Csongrád tanösvények létrehozásával 134. Péceli Állatbarátok e 135. Inspi-Ráció PÁE a természetért 2008 Pest A természettel együttmőködı gazdálkodás kialakítása Mikóháza felett elhelyezkedı Nagypolyán és Szabolcs-Szatmár- Kispolyán néven ismert NATURA 2000-es (cca 80 ha) hegyi legelı területen Nık a Balatonért Vízkímélı háztartások, praktikák a Balatonért! apró Veszprém Csalán Környezet-és Természetvédı SZIKE Környezet- és Egészségvédelmi Gömöri Környezet és Tájfejlesztı Egyes. Príma Klíma Veszprém "Komposztálás helyben - a helyi komposztálás lehetıségei Magyarországon" - címmel Fıvárosi országos konferencia megrendezése A speciális táji adottságokhoz alkalmazkodott zöldségfajták felkutatása, összegyőjtés, bemutató Borsod-Abaújkertben való elhelyezése és elterjesztésének elısegítése a Dél- Gömöri térségben Bors Széleskörő tájékoztatás GMO és Szabolcs-Szatmárbiomassza témában Szabolcs- Szatmár- megyében Független Ökológiai Központ Környezeti szempontok integrációjának elısegítése az Új Fıvárosi Magyarország Fejlesztési Terv építési beruházásainál 11. oldal, összesen: 16

12 Balmazújvárosi Csoport Reflex Kiskunsági Madárvédelmi Magosfa Környezeti Nevelési és Ökoturisztikai Magosfa Környezeti Nevelési és Ökoturisztikai "Nevelı(K)örnyezet" Hajdú-Bihar Éghajlatvédelem szövetségben - Gyır-Mosonhelyi összefogások az éghajlatváltozás ellen Madármonitoring a Felsı- Kiskunságban, különös tekintettel a Bács-Kiskun lappantyúra A városi környezetminıség javítása Budapest északi agglomerációjában, kiemelten Pest Vácott, Gödön, Dunakeszin, és Nagymaroson A Magosfa komplex környezeti nevelési programjai Pest Ifjú Botanikusok Baráti Köre Körös Klub Természet- Társadalmi Szervezet tevékenységek a helyi jelentıségő természeti értékek megırzéséért keletmagyarországi mintaterületeken Szabolcs-Szatmár A Körös-vidék biológiai sokféleségének védelme a Pósteleki Természeti Békés Emlékparkban. Fasor telepítések segítségével Dombegyház község környékének tájrészi revitalizációja WWF Világ Természeti Alap Magyarország Körös Klub Természet- Társadalmi Szervezet Duna fejlesztések ökológiai szemlélet figyelembevételével Fıvárosi Környezettudatosságra nevelés az iskolában, természetvédelmi tapasztalatok felhasználása az Békés oktatásban - szakmai továbbképzés Békés megyei biológia tanárok részére 151. Tavirózsa Környezet- és Természetvédı Lápi póc Fajvédelmi program II. ütem ( ) Pest Somogy Megyei Minoritas Akciósorozat a Somogy megyében élı romák Somogy környezettudatosságának fejlesztése érdekében 12. oldal, összesen: 16

13 153. Herman Ottó Természetvédı Kör İshonos fajták tenyésztésének népszerősítése a Túrkevei Tájrehabilitációs Térségfejlesztési Programban, térségi összefogás Jász-Nagykunerısítése a tenyésztési Szolnok törekvésekben és természetvédelmi célú jó gazdálkodási gyakorlat népszerősítése PANGEA Kulturális és "Bakonyi Csodagyökér" - program a minısített biogazdaságért és a Veszprém biogazdálkodás terjesztéséért 155. Magyar Közlekedési Klub Jobb tömegközlekedéssel a városlakók jobb életminıségéért Fıvárosi Herman Ottó Természetvédı Kör Környezet- és természetvédelmi szemléletformálás, Jász-Nagykunismeretterjesztés a Fekete István Szolnok Oktatóközpontban és országos ifjusági versenyek hirdetése Messzelátó "A változatosság kedvéért" Fıvárosi Erdei Iskola "Tedd jobbá környezeted" Pest Optimizmus Somogy Megyei Okt. Körny. Ifj. Közh. Madarász Iskola - ismerjük meg madaraink életét Somogy Körmezı Továbbképzı Gömör-Tornai A Magyarországi Nagyragadozókért 163. Rimóci Kobak "Természetvédelem szomszédunkban" "Környezettudatosság növelése alternatív módszerekkel 7-18 éves korú gyermekek és fiatalok Borsod-Abaújkörében" címő kisérleti program kidolgozása és alkalmazása próbacsoportokon a Somogy Farkas (canis lupus) és hiúz (lynx lynx) élıhelyhasználatának Fıvárosi vizsgálata az Aggteleki Karszton és a i-hegységben Összefogással környezetünkért - környezettudatos nevelés a Nógrád szécsényi kistérség iskoláiban 164. Mátyásfa A kismarosi Duna-part és holtág (Kis-Duna) természeti értékeinek Pest megırzése 13. oldal, összesen: 16

14 Mátyásfa BIHAR TERMÉSZET- ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI EGYESÜLET Csemete Természet- és Kismaros természetes vízfolyásainak és kútjainak Pest rehabilitációja és védelme NATURA 2000-es területek jelentıségének bemutatása a döntéshozó szerveknek és Hajdú-Bihar gazdálkodóknak 11 bihari településen Környezetbarát közlekedési kultúra népszerősítése Szegeden Csongrád Lélegzet Fenntartható területhasználat a kavicsbánya nyitások tükrében Fıvárosi Ócsai Holocén Madárvárta Az Ócsai Madárvárta monitoring programja Milyen vizet iszik Miskolc? avagy a hajdani iparváros környezetromboló Borsod-Abaújhagyatéka ember ivóvizére. Helyzetfeltárás, kiútkeresés civil szemmel. Pest Ökorégió A Környezeti Tanácsadó Iroda Zala Fenntartható Fejlıdésért mőködtetése Zala megyében 172. Ökorégió A A biológiai sokféleség védelme Zala Fenntartható Fejlıdésért Zala megyében 173. NOE Ludotéka- Ferencváros csoport Nem a szeméthegyen szeretnénk kirándulni, EZÉRT MINDENT A Fıvárosi MEGFELELİ HELYRE 174. Óvodásokkal a Óvodai és iskolai pedagógusok Természet Megóvásáért Pest akkreditált továbbképzése 175. Szamos-bazár tábor Panyolán Szabolcs-Szatmár GEO-ENVIRON A Fekete-Tisza forrásfalának ujjáépítése (Keleti Kárpátok) Csongrád Esztergomi Környezetkultúra Források, patakok és kutak Komáromgyakorlati védelmének lehetıségei Esztergom az Esztergomi kistérségben oldal, összesen: 16

15 Gömöri Környezet és Tájfejlesztı Egyes. Békés M. Zöld Kör Körny.-, Term.-, Egészség- és Fogy.v. Egy. Dunakanyar Kilátó Környezeti Nevelési Kh. ZÖLD KÖR (alias Hajdúböszörményi Ifjúsági Természetvédı Kör) Tiszadobi Természetvédık e Tiszadobi Természetvédık e Csermely Szőrcsapó Óvoda a Gyermekekért Válaszúton Hagyományırzı és Válaszúton Hagyományırzı és "Táj-Közösség"-komplex szemléletformáló és környezeti nevelési program Gömörben 1) Zöld információs pontok mőködtetése, továbbiak létesítése, TIKÖVIFE gyulai kirendeltség Zöld Ponttal együttmőködve 2) Környezeti nevelés órák, Borsod-Abaúj Békés foglalkozások, vetélkedık szervezése 2 általános és 2 középiskolában Társadalmi szervezetek, klubok feladatorientélt képzése Környezettudatosság növelése Zebegény természeti értékeit Pest bemutató rendezvénysorozattal "Hátaktól a laposokig" Környezeti szemléletformáló program Gyomok terjedése a Tisza ökológiai folyósója mentén Hajdú-Bihar Szabolcs-Szatmár- Az Arlói-tó feletti lápterület Szabolcs-Szatmárélıvilágának felmérése és rehabilitációs tervének elkészítése A környezeti szempontú fenntarthatóság elemeinek erısítése és a helyi értékek Csongrád megırzése a tanyasi életmódban és a farmgazdálkodásban Az erdei óvoda, mint a külsı világ tevékeny megismerésére nevelés Vas egyik hatékony eszköze Új termikus technológiák vagy hagyományos hulladékégetık Jász-Nagykun- Szolnok Számoljunk a valódi költségekkel! A környezetterhelı üzemek Jász-Nagykuntársadalomra hárított költségeinek Szolnok elszámoltatása, érdekképviselet helyi és országos szinten Mosonmagyaróvári V. Európai Autómentes Nap. Mobilitási Hét Mosonmagyaróváron Gyır-Moson Mosonmagyaróvári XVII Folyónapi akcióprogram Gyır-Moson Mosonmagyaróvári A Mosonmagyaróvári évi Gyır-Mosonkörnyezettudatosságot növelı programjai oldal, összesen: 16

16 NIMFEA NIMFEA NIMFEA A Magyar Természetvédık Szövetsége országos kampányaiban való részvétel GMO, biomassza témában megyei Jász-Nagykunkampánynapokkal és kistelepülési Szolnok akciókkal Jász-Nagykun-Szolnok megyében és Békés megye északi részén Gyakorlati természetvédelmi feladatok az Alsó-Berettyómelléken-Natura 2000-es fajok állományának védelme és gyakorlati élıhelykezelés, a "Countdown 2010" vállalkozásokban való részvétel KÖT iroda mőködése- környezeti tanácsadó szolgálat fenntartása Jász-Nagykun- Szolnok Jász-Nagykun- Szolnok Gerecse Barlangkutató és Természetvédı évi gerecsei barlangi denevérkutatási program Komárom- Esztergom Összesen: oldal, összesen: 16

Útmutató a Fenntartható Fejlődés Helyi Programjai (Local Agenda 21) elkészítéséhez

Útmutató a Fenntartható Fejlődés Helyi Programjai (Local Agenda 21) elkészítéséhez Európai Atelier 70 Kft. BME Környezetgazdaságtan Tsz. Útmutató a Fenntartható Fejlődés Helyi Programjai (Local Agenda 21) elkészítéséhez Készült a Belügyminisztérium megbízásából Témavezetők : Dr. Szlávik

Részletesebben

Szakmai-pedagógiai beszámoló és értékelés. a Derkovits Gyula Általános Iskola

Szakmai-pedagógiai beszámoló és értékelés. a Derkovits Gyula Általános Iskola Szakmai-pedagógiai beszámoló és értékelés a Derkovits Gyula Általános Iskola 2009-2010 tanévérıl (Intézményvezetıi beszámoló kerületi szempontsor alapján) Budapest, 2010. augusztus 10. Készítette: Kárpáti

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008 A HERMAN OTTÓ TERMÉSZETVÉDŐ KÖR TÚRKEVE TARTALMI BESZÁMOLÓ 2008-ban az előző évek gyakorlatának megfelelően több nagyobb társadalmi háttérrel megvalósított, és jelentősebb szakmai

Részletesebben

Egyeztetési anyag. Készítette:

Egyeztetési anyag. Készítette: a 2006/18/176.02.01 számú Átmeneti Támogatás projekt keretén belül Natura 2000 területek fenntartási tervének elkészítése és ehhez kapcsolódó szolgáltatások elvégzése címő projekthez Hejı mente (HUBN20030)

Részletesebben

ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERV

ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERV A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERV Magyarország Nemzeti Stratégiai Referenciakerete 2007 2013 Foglalkoztatás és növekedés Az Európai Bizottság döntésének dátuma: 2007. május

Részletesebben

Ökoiskolai jó gyakorlatok gyűjteménye

Ökoiskolai jó gyakorlatok gyűjteménye Ökoiskolai jó gyakorlatok gyűjteménye Ez a gyűjtemény iskolák, magánszemélyek által rendelkezésre bocsátott és az Internetről összegyűjtött, iskolai keretek között működőképes, az ökoiskola szellemiség

Részletesebben

e-mail címe A képviselő neve

e-mail címe A képviselő neve Címe: levelezési címe: Honlapja neve titulusa a szervezetbe n címe telefonszáma 1 Barbaricum Irodalmi és Művészeti 5300. Karcag, Dózsa György. u. 29. 5300. Karcag, Dózsa György. u. 29. Kocsis Csaba egyesületi

Részletesebben

Sárospatak város komplex városfejlesztési stratégiája és operatív programja (2007-2013)

Sárospatak város komplex városfejlesztési stratégiája és operatív programja (2007-2013) Sárospatak város komplex városfejlesztési stratégiája és operatív programja (2007-2013) II. kötet Készítette: Stratégiakutató Intézet Projektvezetı: Varga Csaba Generál szerkesztı: Koncz Gábor Helyzetkép

Részletesebben

OMMF-11 formailag érvényes lista. 1. oldal, összesen: 6

OMMF-11 formailag érvényes lista. 1. oldal, összesen: 6 ir.szám OMMF-11 OMMF-11-0001 Munkavédelmi fórum az építőipari vállalkozások vezetői részére 851000 MTESZ Komárom-Esztergom Megyei Szervezet Magyar 2800 Tatabánya Kossuth L. u. 106. Tatabányai Komárom-Esztergom

Részletesebben

TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM 2014.11.07.

TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM 2014.11.07. TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM 2014.11.07. CCI Cím Verzió 6.0 Első év 2014 Utolsó év 2023 Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Támogathatóság kezdete 2014. január 1. (1303/2013/EU

Részletesebben

365 nap turizmus Nyugat-Dunántúlon. Nyugat-Dunántúl Turisztikai Régió szezonon túli turizmusfejlesztési programja

365 nap turizmus Nyugat-Dunántúlon. Nyugat-Dunántúl Turisztikai Régió szezonon túli turizmusfejlesztési programja 365 nap turizmus Nyugat-Dunántúlon Nyugat-Dunántúl Turisztikai Régió szezonon túli turizmusfejlesztési programja Nyugat-Dunántúl Turisztikai Régió szezonon túli turizmusfejlesztési programja 3 365 nap

Részletesebben

TARTALOM... 1 HELYZETÉRTÉKELÉS... 4 LEHETŐSÉGEK, PRIORITÁSOK, SWOT ANALÍZIS, A VÁROSFEJLESZTÉS KIEMELT CÉLJAI... 8 STRATÉGIAI PROGRAM...

TARTALOM... 1 HELYZETÉRTÉKELÉS... 4 LEHETŐSÉGEK, PRIORITÁSOK, SWOT ANALÍZIS, A VÁROSFEJLESZTÉS KIEMELT CÉLJAI... 8 STRATÉGIAI PROGRAM... Több, mint Balaton! Keszthely város Önkormányzata Képviselő Testületének Gazdasági Programja 2003-200 2006 Keszthely, 2003. december A gazdasági programot írta és összeállította: Huszti Levente közgazdász

Részletesebben

A z a k i n c s, a m i n i n c s!

A z a k i n c s, a m i n i n c s! A z a k i n c s, a m i n i n c s! Paradigmaváltás a hulladékgazdálkodásban - javaslatok a hulladékmegelőzési stratégiához Hulladék Munkaszövetség, 2005 Szerkesztette: Szilágyi László Közreműködött: Balogh

Részletesebben

Tisza-tó marketingkommunikációja

Tisza-tó marketingkommunikációja Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Főiskolai Kar Tisza-tó marketingkommunikációja Készítette: Kiss Éva Budapest, 2006 3 Tartalomjegyzék Bevezető A Tisza-tó bemutatása Primer Kutatás Területi

Részletesebben

Egészségfejlesztési terv

Egészségfejlesztési terv Egészségfejlesztési terv Fráter György Gimnáziumért Alapítvány 2014. január Tartalom 1. Előszó... 4 2. Az egészségfejlesztés indokoltsága, értékei... 5 2.1 Népegészségügyi indokoltság... 5 2.2 Szakmai

Részletesebben

Székesfehérvár, 2014. október 31. Kükedi Zsolt

Székesfehérvár, 2014. október 31. Kükedi Zsolt Területfejlesztési tevékenység Fejér megyében ÁROP projekt záró konferencia Székesfehérvár, 2014. október 31. A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program fókuszban a helyi gazdaságfejlesztési lehetıségek

Részletesebben

Norvég Civil Támogatási Alap pályázóinak értékelése. - Az egyes tématerületeken belüli tevékenységtípusok mélyelemezése -

Norvég Civil Támogatási Alap pályázóinak értékelése. - Az egyes tématerületeken belüli tevékenységtípusok mélyelemezése - Rubeus Egyesület Szedervessző 1082 Budapest, Nap u. 3. Tel.: 06-20/669-5629 www.rubeus.hu e-mail: rubeus@rubeus.hu Norvég Civil Támogatási Alap pályázóinak értékelése - Az egyes tématerületeken belüli

Részletesebben

1. Bevezetés 1.1. Az intézmény alapadatai:

1. Bevezetés 1.1. Az intézmény alapadatai: Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 3 1.1. Az intézmény alapadatai 3 1.2. Az intézmény bemutatása 4 2. Az intézmény jövıképe 5 2.1. Óvodakép 5 2.2. Gyermekkép 6 3. Az óvoda nevelési alapelvei és célkitőzései

Részletesebben

Pályázatírás Közbeszerzési alapismeretek

Pályázatírás Közbeszerzési alapismeretek Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program 2004-2006 keretében megvalósult INTERREG III/A Az egyetemi innovációs transzfer potenciál elősegítése a határmenti régiók KKV-i felé Baranya Megyei

Részletesebben

15 év a tehetségesekért: elmélet és gyakorlat

15 év a tehetségesekért: elmélet és gyakorlat A Magyar Tehetséggondozó Társaság Kelet-Magyarországi Tagozata, a Debreceni Egyetem Pedagógiai-Pszichológiai Tanszéke és a Koroknay Dániel Általános Iskola (Mád) által 15 év a tehetségesekért: elmélet

Részletesebben

K Ö R N Y E Z E T I É R T É K E L É S

K Ö R N Y E Z E T I É R T É K E L É S K Ö R N Y E Z E T I É R T É K E L É S a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégia STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLATÁHOZ Kidolgoztató: 2012. IMPRESSZUM Környezeti értékelés a Nemzeti Fenntartható Fejlődési

Részletesebben

A fenntarthatóság felé való átmenet lehetőségei Magyarországon

A fenntarthatóság felé való átmenet lehetőségei Magyarországon 467 A fenntarthatóság felé való átmenet lehetőségei Magyarországon PÁLVÖLGYI TAMÁS CSETE MÁRIA Kulcsszavak: fenntartható fejlődés, átmenet a fenntarthatóság felé, társadalmi és gazdasági feltételrendszer,

Részletesebben

É lelmeze si ce lu no ve nyi genetikai ero forra sok mego rze se nek strate gia ja 2020-ig

É lelmeze si ce lu no ve nyi genetikai ero forra sok mego rze se nek strate gia ja 2020-ig É lelmeze si ce lu no ve nyi genetikai ero forra sok mego rze se nek strate gia ja 2020-ig Jóváhagyva: 2013. április 1 TARTALOM 1. Bevezetés... 3 1.1 Az agrobiodiverzitás jelentősége... 3 1.2 A stratégia

Részletesebben

ÚTBAN DÉLKELET-EURÓPA KORSZERŰ FOLYÓI FELÉ

ÚTBAN DÉLKELET-EURÓPA KORSZERŰ FOLYÓI FELÉ ÚTBAN DÉLKELET-EURÓPA KORSZERŰ FOLYÓI FELÉ Záró kiadvány Tartalom ELŐSZÓ AZ OSZTRÁK DRÁVA MINTATERÜLET A SOČA MINTA FOLYÓKORRIDOR 02 20 36 ÚTBAN A KORSZERŰ FOLYÓ FELÉ A SZLOVÉN DRÁVA MINTATERÜLET A VJOSA

Részletesebben

I. Személyes bevezető. Igazgatói pályázatomat az intézmény dolgozójaként, jelenlegi megbízott vezetőjeként adom be.

I. Személyes bevezető. Igazgatói pályázatomat az intézmény dolgozójaként, jelenlegi megbízott vezetőjeként adom be. Tisztelt Pályázatértékelő Bizottság! Tisztelt Döntéshozók! I. Személyes bevezető Igazgatói pályázatomat az intézmény dolgozójaként, jelenlegi megbízott vezetőjeként adom be. 1983 óta dolgozom az intézményben

Részletesebben

MEZŐHEGYES VÁROS FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA FEJLESZTÉSI STRATÉGIA

MEZŐHEGYES VÁROS FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA FEJLESZTÉSI STRATÉGIA MEZŐHEGYES VÁROS FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA FEJLESZTÉSI STRATÉGIA KÉSZÍTETTE: Tér és Terület BT. Gyula, Hajnal utca 25. Demográfia, munkanélküliség-foglalkoztatás, oktatás -nevelés, szociális ellátás, városrészi

Részletesebben

A Kormány ifjúságpolitikai keretprogramja 2012

A Kormány ifjúságpolitikai keretprogramja 2012 A Kormány ifjúságpolitikai keretprogramja 2012 A Kormány ifjúságpolitikai keretprogramja 2012 KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM www.ujnemzedek.hu www.facebook.com/ujnemzedek

Részletesebben

A helyi-kisregionális szint szerepe a fenntarthatóságban

A helyi-kisregionális szint szerepe a fenntarthatóságban Szlávik János A helyi-kisregionális szint szerepe a fenntarthatóságban 17. szám Budapest, 2002. december ISBN 963 503 294 3 ISSN 1587-6586 A Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem Környezettudományi

Részletesebben

Nemzeti Környezeti Nevelési Stratégia

Nemzeti Környezeti Nevelési Stratégia Nemzeti Környezeti Nevelési Stratégia Magyar Környezeti Nevelési Egyesület Nemzeti Környezeti Nevelési Stratégia Alapvetés 2010 Harmadik, javított kiadás Szerkesztette: Vásárhelyi Judit Magyar Környezeti

Részletesebben

A Palóc Út Klaszter. Középtávú marketingstratégiája. és 3 éves marketing és kommunikációs akcióterve

A Palóc Út Klaszter. Középtávú marketingstratégiája. és 3 éves marketing és kommunikációs akcióterve A Palóc Út Klaszter Középtávú marketingstratégiája és 3 éves marketing és kommunikációs akcióterve A Palóc Út Klaszter létrehozása - Néprajzi értékekre épülő tematikus út, turisztikai célterületté alakítása

Részletesebben