Mővészek az újrahasználatért! A felnıtt társadalom, fogyasztók Bereg természetformáló programok. Békamentés Farmos határában Fıvárosi

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Mővészek az újrahasználatért! A felnıtt társadalom, fogyasztók Bereg természetformáló programok. Békamentés Farmos határában Fıvárosi 300 000"

Átírás

1 1. Középkertért Hajdúböszörményi helyi jelentıségő természetvédelmi Hajdú-Bihar területek rekonstrukciója 2. Tabulapláza Rügyek és Gyökerek Természet- és Energia Klub 5. Esze Tamás 6. ORCHIS TERMÉSZETVÉDELMI EGYESÜLET Mővészek az újrahasználatért! A felnıtt társadalom, fogyasztók Szabolcs-Szatmárkörnyezeti tudatosságának erısítését szolgáló természetformáló programok Békamentés Farmos határában Fıvárosi Követendı példák - Sikeres megújulóenergia-beruházásokkal az éghajlatváltozás ellen Az alapítvány Klorofill Oktatóközpontjának rendszeres környezeti nevelési programjai Fıvárosi Szabolcs-Szatmár Zöldebben látó szemekkel a jövıért Csongrád Magyar Biokultúra Szövetség A környezetkímélı kertmővelés Fıvárosi gyakorlata 8. Természetes Életmód Térségi Natura 2000 mintaprogram Komárommegvalósítása a Gerecse-hegység Esztergom nyugati lábánál Csemete Természet- és lehetıségek a természetvédelmi oltalom alatt álló Csongrád területeken kívül 10. Natura A klímaváltozás hatásai a Szabolcs-Szatmárkisemlısök fajközösségeinek összetételére Natura Az Aranyosi-völgy () gerinces faunájának feltárása Szabolcs-Szatmár TIT Studió 13. Pécsi Zöld Kör A környezettudatos szemléletformálás - a Bugát Pál XXV. Országos Középiskolai Fıvárosi Természetismereti Mőveltségi Vetélkedı keretében Környezeti tanácsadás a környezettudatosság növelése Baranya érdekében a Dél-dunántúli régióban 1. oldal, összesen: 16

2 Csemete Természet- és Környezet- és Természetvédık Csongrád Városi e Hatvani Magyar Mikológiai Társaság Magyar Közlekedési Klub Levegı Munkacsoport Országos Szövetség Magyarország Természeti és Kulturális Örökségéért Bükki Emlıstani Kutatócsoport egyesület A lakosság környezettudatosságának növelése Csongrád a Dél-alföldi Régióban Helyileg és országosan védett természetvédelmi területek, természeti értékek, Natura 2000 Csongrád területek védelme, ırzése a Dél- Tisza völgyben Biológiai sokféleség védelme a környezettudatosság növelésével a hatvani Görbeéri tó mentén. Heves Tanösvény kiépítése vizes élıhely, a hatvani Görbeéri Tó mentén A gombák védelmét elısegítı környezettudatos gondolkodás Fıvárosi fejlesztése Intermodalitás a vidéki közlekedésben STOP SZMOG - Együttmőködés a fıváros tisztább levegıjéért A szigetközi kékfolyosók, mint nem Gyır-Mosonvédett természeti területek feltárása Fıvárosi Fıvárosi Szöcskeegér fajmegırzési terv javított változatának elkészítése, a Heves fajmegırzési program aktuális feladatainak elvégzése 22. Bükki Emlıstani Kutatócsoport egyesület Denevérvédelmi programok Heves kivitelezése a BNPI területén 23. Zöld Akció Mi történik helyi védett értékeinkkel? Borsod-Abaúj Karancs-Medves Gyöngybagolyvédelmi Tájékoztató táblák kihelyezése a Karancs-Medves Tájvédelmi Nógrád Körzetben Hátrányos helyzető kistérségekben végzett környezeti Pest szemléletformálás, Gyöngybagolyvédelmi Gyöngybagolyvédelmi 2008-ban feladatok Pest Szigetközi A Lajta biológiai átjárhatóságának vizsgálata Gyır-Moson oldal, összesen: 16

3 28. Kultúrális és Környezeti Értékvédı Élhetı és éltetı Kazár Nógrád Baranya Természeti Értékeiért Baja Ifjúsági Baja Ifjúsági A tanulóifjuság természetvédelmi nevelése és képzése Baranya Baranya megyében A BITE környezettudatosság növelésére irányuló programjai a Bács-Kiskun bajai kistérségben Nem védett alsó Duna-völgyi vizes élıhelyek állapotfelmérése Bács-Kiskun Környezettudományi Központ Ökológiai Stúdió Holocén 36. Tabulapláza Fogyasztói tudatosság fejlesztése Szabolcs-Szatmár- megyében 32. E-Misszió Természetés Szabolcs-Szatmár A környezettudatosság növelése és a fenntartható fogyasztás Fıvárosi elısegítése az Európai Ökocimkét népszerősítı kampánnyal "Klíma-kalkulátor" -interaktív internetes program kidolgozása az átlagember életvitele során Gyır-Mosonkibocsátott széndioxid (Co2) üvegházhatású gázok éves mennyiségének kiszámolásához Társadalmi részvétel erısítése a génmódosítás mentes övezetek létrehozásában, oktatási intézmények, önkormányzatok és a média segítségével Borsod-Abaúj- Zuzmara Kommandó, a felnıtt társadalom, fogyasztók környezeti Szabolcs-Szatmártudatosságának erısítését szolgáló szemléletformáló programok Rába Szövetség A Rába folyó védelme Gyır-Moson Magyar Madártani és Szamos-bazár Természetjáró Bakancsos Klub Fıvárosi Országos gólyavédelmi program Közösségi programok a Szabolcs-Szatmárkörnyezetvédelemért Panyolán és környékén Zöld utat adunk! Komárom- Esztergom oldal, összesen: 16

4 41. ZÖLD KÖR (alias Hajdúböszörményi Ifjúsági Természetvédı Kör) Klímatudatosság növelése Hajdú- Bihar megyében Hajdú-Bihar Kelet-Magyarországi Természet- és Alapítván 43. Palocsa Fás- legelık madárvilágának monitoringja, bemutatása Hajdú-Bihar Hajdúnánás, Tiszavasvári és Polgár régiójában Tájgazdagító tájhasználat (fás legelık felújítása, gyümölcsészeti továbbképzés tájfajták megırzésére, valamint a Fejér folyamatos erdıborításra felajánlott támogatás felhasználásának ellenırzése) 44. Tudatos Vásárlók e Környezettudatos háztartási vízfogyasztás - információk Fıvárosi fogyasztóknak 45. Szebb Gyermekévekért tábor Fıvárosi Bodrog Bodrogolaszi település és Borsod-Abaújkörnyezete természeti értékeinek feltárása és bemutatása Kökörcsin Oktatóközpont Vanellus 49. Középkertért Tanulásban és értelmileg akadályozott gyerekek aktív Pest részvételének elısegítése gödöllıi környezeti nevelési programokban Védett és fokozottan védett madárfajok felmérése, védelme, kétéltőek és hüllık állományfelmérése és védelme, ismeretterjesztés, valamint ikerszelvényesek vizsgálata a debreceni Nagyerdın, Debrecen környékén és a Délnyírség területein. Hajdú-Bihar faunisztikai A komposztálás népszerősítése és gyakorlati alkalmazása a Hajdú-Bihar Hajdúságban A lélegzı város érdekei a településrendezési eljárásokban. A 50. Levegı Munkacsoport városképi és környezetvédelmi Fıvárosi Országos Szövetség jelentıségő, biológiailag aktív zöld területek megóvása budapesten és agglomerációjában Domberdı Természetismereti szakkör 51. mőködtetése Zalaegerszegen Zala hétvégi túrákkal és táborokkal 52. Magyar Természetvédık A hazai klíma politika - köztük a NÉS - hatékony végrehajtásának Fıvárosi Szövetsége segítése 4. oldal, összesen: 16

5 Neumannos Tanulókért Reflex Magyar Környezeti Nevelési Debreceni Környezet-és Az óvodás és általános iskolás korú gyerekek környezeti nevelése Vas A Reflex környezeti Gyır-Mosonnevelési és önkéntes programjának fejlesztése A Nemzeti Környezeti Nevelési Stratégia megújítása és szerepe a Fıvárosi környezettudatosság széleskorő erısítésében Energiahatékonysági és megújuló energiák népszerősítését szolgáló Hajdú-Bihar programok Debrecenben és környékén 57. Herman Ottó Természetvédı Kör Természetkímélı gyepgazdálkodási eljárások Jász-Nagykunalkalmazásának népszerősítése a Szolnok Nagykunságban Magyar Természetvédık Szövetsége Országos fellépés a biológiai sokféleség megırzéséért Fıvárosi Közép-magyarországi Zöld Kör Génmódosítás-mentes övezetek és biomassza Közép-Magyarországon Pest Süni Reflex Abaúj- Értékeiért Közhasznú Vanellus Életfa Szövetség Süni komplex vetélkedı általános iskolai csapatok részére, országos Pest szinten A környezetvédelmi jogok Gyır-Mosonalkalmazásának civil oldali és lakossági erısítése célú kezelések folytatása és szemléletformálás az Borsod-Abaúj- "István-kúti Nyírjes" körzetében, valamint a zempléni hüllık védelmének elısegítése Hulladékgazdálkodási elıadássorozat és a debreceni Tócó-völgyi Hajdú-Bihar Területen szemétszedés a Víz világnapján Az Országos Kis-tó program által elkészített Országos tókataszterben szereplı Heves megyei kistavak Heves állapotának összefoglaló vizsgálata és errıl szóló kiadvány összeállításának elıkészítése 65. Környezet-és Természetvéd Oktközpontok Orsz.Szöv. Mécs Csaba Képzés erdei iskola szolgáltatóknak és környezeti nevelıknek Fejér oldal, összesen: 16

6 66. Zöld Akció Magyar Természetvédık Szövetsége 69. Rába Szövetség EMLA a Környezeti Oktatás Támogatására Energia és Környezet Vidéki környezet megırzése az agrárkörnyezetgazdálkodás/biogazdálko Borsod-Abaúj- dás támogatása és a biomassza probléma tisztázásán keresztül Iskolán kívüli környezet- és természetvédelmi E-Misszió Természetés szemléletformálás Szabolcs-Szatmár A fenntartható fejlıdés társadalmi tudatosságának növelése, és a Nemzeti Fenntartható Fejlıdési Fıvárosi Stratégia megújításában a civil hozzájárulás elısegítése Környezettudatos oktatás a Rábavölgy jövıjéért Gyır-Moson Belvárosi forgalomcsillapítás jogi, mőszaki és gazdasági eszközeinek Fıvárosi összevetése - felsıoktatási kutatóprogram Szalmabála építészet Szabolcs-Szatmárnépszerősítése a klímaváltozás csökkentése érdekében 72. Magyar Madártani és 73. Zöld Kapcsolat Fokozottan védett Matura 2000-es fajok védelme Komposztálási ismeretek terjesztése / jeles napok, környezetvédelmi akciók / Környezetkímélı Borsod-Abaújközlekedési formák (kerékpározás, gyaloglás) népszerősítése, feltételeinek javítása / önkéntesek bevonása környezeti ügyekbe, társadalmi részvétel növelése Fıvárosi Rába Szövetség A Rába-menti biogazdálkodás népszerősítése Gyır-Moson Ökológiai Stúdió 76. Tisza Klub A Rába folyó vízminıségének jobbítása, a folyó vízgyőjtıgazdálkodási tervének (EU) civil Gyır-Mosonoldali szakvéleményezése Környezeti tudatosság növelése a Közép-Tisza térségben Jász-Nagykun- Szolnok Domberdı Környezeti tanácsadó iroda beindítása és mőködtetése Zala Zalaegerszegen, megyei hatókörrel 6. oldal, összesen: 16

7 78. Baranya Természeti Értékeiért 79. Kerekerdı Életminıségért Magosfa Környezeti Nevelési és Ökoturisztikai Dorogi Levegı Munkacsoport Országos Szövetség Zöld Baranya Program (madár-, hüllı- és kétéltővédelem, állományfelmérések, állóvizek Baranya védelme élıhely-rekonstrukció, térinformatika és védelmi propaganda) "Természet és kultúra" - a Kerekerdı programja a Vas környezettudatosság növelésére Energia Otthon vetélkedı megrendezése Heves megyében Heves Ipolyunkért Pest Nagyüzemi társadalmi kontrollt szolgáló 15 hónapos médiakampány a Zöld Sorok c. Komáromingyenes havi újság 4 tematikus Esztergom oldala szakértıi közremőködés segítségével Környezeti érvényesítése az egyéni és a közösségi döntésekben szempontok Fıvárosi A Vonuló Madarakért A CES (Állandó Ráfordítású Győrőzés) monitoring program Fıvárosi Kerekerdı Környezeti Tanácsadó Irodák Hálózata TUTAJOS Természetés NOE Ludotéka- Ferencváros csoport 89. Középkertért Helyi védelemre érdemes természeti értékek és a Natura 2000 területek megırzése Vas érdekében végzett kampány Vas megyében A Környezeti Tanácsadó Irodák Hálózata (KÖTHÁLÓ) Veszprém mőködtetése, koordinálása és programjai 1. Toborzó Tutajosok: komplex szemléletformáló kampány. 2. Szeged Fı utcája - a Tisza. 3. Illegális hulladék lerakóhelyek Csongrád felszámolása Szegeden. 4. Önkéntes munka a Szegedi Füvészkertben Amit tudok, tovább kell adnom, mert a Környezetvédelem állása Fıvárosi unokáink élete A Hajdúság természeti értékeinek bemutatása Hajdú-Bihar Baranya Természeti Értékeiért A lakosság környezeti tudatának növelése madártelepítési akciókkal Baranya oldal, összesen: 16

8 91. Szövetség sz Élı tiszáért Erdei Iskola - ahol a fáktól jobban látni az erdıt Jász-Nagykun- Szolnok Gerecse Barlangkutató és Természetvédı Makroszkópikus gerinctelenek Komáromkutatása és védelme a Gerecsében Esztergom Értékeinkért PANGEA Kulturális és Tölgy Esztergomi Környezetkultúra Vénic Természetismereti és 98. Magyar Kerékpárosklub 99. Borostyán Oktatóközpont A globálisan veszélyeztetett narancslepke (Colias myrmidone) populációökológiájának vizsgálata Zala és védelmi programjának kidolgozása Kézzelfogható természetvédelem Veszprém A Tisza vízirovar-együtteseinek biodiverzitási értékelése hosszú Pest távú fénycsapdás monitorozás eredményei alapján Megújuló szemlélet és energia a klímaváltozás ellen Komárom- Esztergom A gyakorlati természetvédelem megismertetése és erısítése Veszprém Máriahalmon Jogosítványért kerékpárt! - a kerékpár, mint megoldás a városi Fıvárosi környezetminıségi kihívásokra Oktatás-nevelés "Fenntarthatóság évtizedében" a Vas Pannon Természetvédı Szövetség A Szigetköz egyedi tájértékei - Alsó Szigetköz 2. Gyır-Moson Békés M. Zöld Kör Körny.-, Term.-, Egészség- és Fogy.v. Egy Lélegzet 103. Harmatcsepp Egészségesen az Egészséges Környezetért Egy. Önkormányzati energiagazdálkodási együttmőködések (interjúk önkormányzatok energiagazdálkodásáról, energiagazdálkodási stratégia, terv készítése, zöld közbeszerzés, zöld Békés költségvetés, környezetvédelmi irányítási rendszerek bevezetése) Forráshatékony Régió - A Nemzeti Éghajlatváltozási Program Fıvárosi elısegítése A jövı útja együtt a környezetért - Természetismereti Verseny és Nógrád Találkozó 8. oldal, összesen: 16

9 104. Tolna Megyei A Mecsek és az Alsó-Duna-völgy denevéreinek védelme Tolna ZÖLD KÖR (alias Hajdúböszörményi Ifjúsági Természetvédı Kör) Észak-hortobágyi faj- és élıhelyvédelmi program Hajdú-Bihar A Vonuló Madarakért "Actio Hungarica" vonuló madarak monitoring hálózat Fıvárosi Nık a Balatonért "Vigyázz Rám" körnnyezetvédelmi társasjáték a Balatonról Veszprém Ökorello - A Te Világod Pitypang - Országos Óvodai Környezeti Nevelési Projekt Borsod-Abaúj Pest Környéki Madarász Kör Bihari Természetbarát 111. Göncöl Dunakanyar Biomonitoring Program - madártani és halfaunisztikai Pest felmérések a Duna és az Ipoly mentén Környezettudatos hulladékgazdálkodás a Bihari Hajdú-Bihar kistérségben "Vigyázz ránk!" természeti értékek megóvását célzó tájékoztató táblák, útburkolati felfestések elhelyezése Pest a Budapest-Szob kerékpárút Szıdliget-Vác-Verıce szakaszán 112. Ócsai Madárvárta Holocén BIHAR TERMÉSZET- ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI EGYESÜLET Vizes élıhelyek és élıviláguk bemutatása A i tájédelmi Körzet, Központi- és a Hegyközidombság térségében lévı községek (Háromhuta, Kishuta, Nagyhuta) Egyedi Tájérték Kataszterének elkészítése, mindemellett az itt elkészülı Borsod-Abaújkataszterek és az eddig elkészített ETK-k interakítv megjelenési formáinak kivitelezése (összesen 18 település) internetböngészı kompatibilis (HTML) formában, mindezek eljuttatása a településekhez, nemzeti parkokhoz, más felhasználókhoz Pest A Bihari-sík tanösvényt feldolgozó foglalkoztató füzet megjelentetése Hajdú-Bihar az alsós korosztály számára 9. oldal, összesen: 16

10 115. Ökológiai Intézet a Fenntartható Fejlıdésért Környezetpolitikai elısegítése döntések Borsod-Abaúj Börzsöny Természet- és Közhasznú Fokozottan védett állat- és növényfajok monitoringja és Pest gyakorlati védelme a Börzsöny hegység területén 117. Noé Bárkája Klub a Noé Bárkájában Baranya Ökológiai Intézet a Fenntartható Fejlıdésért A környezeti tudatosság növelését elısegítı programcsomag B-A-Z Megyében Borsod-Abaúj KARSZT Természet- és A mőanyag termékek otthoni Borsod-Abaújégetésének veszélyei - felvilágosító kampányakció Magyar Madártani és Környezeti Management és Jog - EMLA Környezet-és Természetvéd Oktközpontok Orsz.Szöv. Mécs Csaba Fıvárosi Mesterséges odúval megtelepíthetı fajok védelme jogsegélyszolgálat és környezeti Fıvárosi jogi információs hálózat A Föld napja megünneplése az óvodákban Fejér Csobánkai Értékırzı és Községszépítı Csobánkai Tanösvény a térség lakóinak és látogatóinak környezettudatos szemléletformálása a fenntarthatóságra nevelés jegyében Pest Körlánc Országos a Környezeti Nevelésért A fenntarthatóság pedagógiájának kutatása, a gyakorlati megvalósítás lehetıségei. Akkreditált pedagógus Bács-Kiskun képzések szervezése és lebonyolítása 125. BIHAR TERMÉSZET- ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI EGYESÜLET 126. Kerekerdı A fokozottan védett szalakóta védelme, állományának növelése a Hajdú-Bihar Kis-Sárrét és a Bihar különleges madárvédelmi területeken Klíma- és energiatudatossági kampány Vas megyében Vas Ökoszolgálat Proaktív környezeti tanácsadás Fıvárosi Hulladék Munkaszövetség Lakossági tanácsadó iroda mőködtetése a HUMUSZ Házban Fıvárosi (a KÖTHÁLÓ tagjaként) 10. oldal, összesen: 16

11 129. Hulladék Munkaszövetség 130. Pécsi Zöld Kör Nulla hulladék mintaprojektek tervezése Várpalota-Bakonykút és Fıvárosi Esztergom-Tát térségében Az energiahatékonyság oktatása az általános iskolákban az aktív Baranya tanulás módszerével A Természet és a Táj tisztelete (A Ökológiai Intézet a gyümölcsösök, mint a gömöri Borsod-Abaúj- Fenntartható Fejlıdésért térség legfontosabb egyedi tájértékeinek védelme) Zöld Sziget Kör Természetvizsgáló Közhasznú A hazai adventív vízinövények bemutatása, hatásaikkal Komáromkapcsolatos ismeretterjesztés, Esztergom figyelemfelhívás Beretzk Péter Klub e Helyi természeti értékek számbavétele és védelme Csongrád tanösvények létrehozásával 134. Péceli Állatbarátok e 135. Inspi-Ráció PÁE a természetért 2008 Pest A természettel együttmőködı gazdálkodás kialakítása Mikóháza felett elhelyezkedı Nagypolyán és Szabolcs-Szatmár- Kispolyán néven ismert NATURA 2000-es (cca 80 ha) hegyi legelı területen Nık a Balatonért Vízkímélı háztartások, praktikák a Balatonért! apró Veszprém Csalán Környezet-és Természetvédı SZIKE Környezet- és Egészségvédelmi Gömöri Környezet és Tájfejlesztı Egyes. Príma Klíma Veszprém "Komposztálás helyben - a helyi komposztálás lehetıségei Magyarországon" - címmel Fıvárosi országos konferencia megrendezése A speciális táji adottságokhoz alkalmazkodott zöldségfajták felkutatása, összegyőjtés, bemutató Borsod-Abaújkertben való elhelyezése és elterjesztésének elısegítése a Dél- Gömöri térségben Bors Széleskörő tájékoztatás GMO és Szabolcs-Szatmárbiomassza témában Szabolcs- Szatmár- megyében Független Ökológiai Központ Környezeti szempontok integrációjának elısegítése az Új Fıvárosi Magyarország Fejlesztési Terv építési beruházásainál 11. oldal, összesen: 16

12 Balmazújvárosi Csoport Reflex Kiskunsági Madárvédelmi Magosfa Környezeti Nevelési és Ökoturisztikai Magosfa Környezeti Nevelési és Ökoturisztikai "Nevelı(K)örnyezet" Hajdú-Bihar Éghajlatvédelem szövetségben - Gyır-Mosonhelyi összefogások az éghajlatváltozás ellen Madármonitoring a Felsı- Kiskunságban, különös tekintettel a Bács-Kiskun lappantyúra A városi környezetminıség javítása Budapest északi agglomerációjában, kiemelten Pest Vácott, Gödön, Dunakeszin, és Nagymaroson A Magosfa komplex környezeti nevelési programjai Pest Ifjú Botanikusok Baráti Köre Körös Klub Természet- Társadalmi Szervezet tevékenységek a helyi jelentıségő természeti értékek megırzéséért keletmagyarországi mintaterületeken Szabolcs-Szatmár A Körös-vidék biológiai sokféleségének védelme a Pósteleki Természeti Békés Emlékparkban. Fasor telepítések segítségével Dombegyház község környékének tájrészi revitalizációja WWF Világ Természeti Alap Magyarország Körös Klub Természet- Társadalmi Szervezet Duna fejlesztések ökológiai szemlélet figyelembevételével Fıvárosi Környezettudatosságra nevelés az iskolában, természetvédelmi tapasztalatok felhasználása az Békés oktatásban - szakmai továbbképzés Békés megyei biológia tanárok részére 151. Tavirózsa Környezet- és Természetvédı Lápi póc Fajvédelmi program II. ütem ( ) Pest Somogy Megyei Minoritas Akciósorozat a Somogy megyében élı romák Somogy környezettudatosságának fejlesztése érdekében 12. oldal, összesen: 16

13 153. Herman Ottó Természetvédı Kör İshonos fajták tenyésztésének népszerősítése a Túrkevei Tájrehabilitációs Térségfejlesztési Programban, térségi összefogás Jász-Nagykunerısítése a tenyésztési Szolnok törekvésekben és természetvédelmi célú jó gazdálkodási gyakorlat népszerősítése PANGEA Kulturális és "Bakonyi Csodagyökér" - program a minısített biogazdaságért és a Veszprém biogazdálkodás terjesztéséért 155. Magyar Közlekedési Klub Jobb tömegközlekedéssel a városlakók jobb életminıségéért Fıvárosi Herman Ottó Természetvédı Kör Környezet- és természetvédelmi szemléletformálás, Jász-Nagykunismeretterjesztés a Fekete István Szolnok Oktatóközpontban és országos ifjusági versenyek hirdetése Messzelátó "A változatosság kedvéért" Fıvárosi Erdei Iskola "Tedd jobbá környezeted" Pest Optimizmus Somogy Megyei Okt. Körny. Ifj. Közh. Madarász Iskola - ismerjük meg madaraink életét Somogy Körmezı Továbbképzı Gömör-Tornai A Magyarországi Nagyragadozókért 163. Rimóci Kobak "Természetvédelem szomszédunkban" "Környezettudatosság növelése alternatív módszerekkel 7-18 éves korú gyermekek és fiatalok Borsod-Abaújkörében" címő kisérleti program kidolgozása és alkalmazása próbacsoportokon a Somogy Farkas (canis lupus) és hiúz (lynx lynx) élıhelyhasználatának Fıvárosi vizsgálata az Aggteleki Karszton és a i-hegységben Összefogással környezetünkért - környezettudatos nevelés a Nógrád szécsényi kistérség iskoláiban 164. Mátyásfa A kismarosi Duna-part és holtág (Kis-Duna) természeti értékeinek Pest megırzése 13. oldal, összesen: 16

14 Mátyásfa BIHAR TERMÉSZET- ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI EGYESÜLET Csemete Természet- és Kismaros természetes vízfolyásainak és kútjainak Pest rehabilitációja és védelme NATURA 2000-es területek jelentıségének bemutatása a döntéshozó szerveknek és Hajdú-Bihar gazdálkodóknak 11 bihari településen Környezetbarát közlekedési kultúra népszerősítése Szegeden Csongrád Lélegzet Fenntartható területhasználat a kavicsbánya nyitások tükrében Fıvárosi Ócsai Holocén Madárvárta Az Ócsai Madárvárta monitoring programja Milyen vizet iszik Miskolc? avagy a hajdani iparváros környezetromboló Borsod-Abaújhagyatéka ember ivóvizére. Helyzetfeltárás, kiútkeresés civil szemmel. Pest Ökorégió A Környezeti Tanácsadó Iroda Zala Fenntartható Fejlıdésért mőködtetése Zala megyében 172. Ökorégió A A biológiai sokféleség védelme Zala Fenntartható Fejlıdésért Zala megyében 173. NOE Ludotéka- Ferencváros csoport Nem a szeméthegyen szeretnénk kirándulni, EZÉRT MINDENT A Fıvárosi MEGFELELİ HELYRE 174. Óvodásokkal a Óvodai és iskolai pedagógusok Természet Megóvásáért Pest akkreditált továbbképzése 175. Szamos-bazár tábor Panyolán Szabolcs-Szatmár GEO-ENVIRON A Fekete-Tisza forrásfalának ujjáépítése (Keleti Kárpátok) Csongrád Esztergomi Környezetkultúra Források, patakok és kutak Komáromgyakorlati védelmének lehetıségei Esztergom az Esztergomi kistérségben oldal, összesen: 16

15 Gömöri Környezet és Tájfejlesztı Egyes. Békés M. Zöld Kör Körny.-, Term.-, Egészség- és Fogy.v. Egy. Dunakanyar Kilátó Környezeti Nevelési Kh. ZÖLD KÖR (alias Hajdúböszörményi Ifjúsági Természetvédı Kör) Tiszadobi Természetvédık e Tiszadobi Természetvédık e Csermely Szőrcsapó Óvoda a Gyermekekért Válaszúton Hagyományırzı és Válaszúton Hagyományırzı és "Táj-Közösség"-komplex szemléletformáló és környezeti nevelési program Gömörben 1) Zöld információs pontok mőködtetése, továbbiak létesítése, TIKÖVIFE gyulai kirendeltség Zöld Ponttal együttmőködve 2) Környezeti nevelés órák, Borsod-Abaúj Békés foglalkozások, vetélkedık szervezése 2 általános és 2 középiskolában Társadalmi szervezetek, klubok feladatorientélt képzése Környezettudatosság növelése Zebegény természeti értékeit Pest bemutató rendezvénysorozattal "Hátaktól a laposokig" Környezeti szemléletformáló program Gyomok terjedése a Tisza ökológiai folyósója mentén Hajdú-Bihar Szabolcs-Szatmár- Az Arlói-tó feletti lápterület Szabolcs-Szatmárélıvilágának felmérése és rehabilitációs tervének elkészítése A környezeti szempontú fenntarthatóság elemeinek erısítése és a helyi értékek Csongrád megırzése a tanyasi életmódban és a farmgazdálkodásban Az erdei óvoda, mint a külsı világ tevékeny megismerésére nevelés Vas egyik hatékony eszköze Új termikus technológiák vagy hagyományos hulladékégetık Jász-Nagykun- Szolnok Számoljunk a valódi költségekkel! A környezetterhelı üzemek Jász-Nagykuntársadalomra hárított költségeinek Szolnok elszámoltatása, érdekképviselet helyi és országos szinten Mosonmagyaróvári V. Európai Autómentes Nap. Mobilitási Hét Mosonmagyaróváron Gyır-Moson Mosonmagyaróvári XVII Folyónapi akcióprogram Gyır-Moson Mosonmagyaróvári A Mosonmagyaróvári évi Gyır-Mosonkörnyezettudatosságot növelı programjai oldal, összesen: 16

16 NIMFEA NIMFEA NIMFEA A Magyar Természetvédık Szövetsége országos kampányaiban való részvétel GMO, biomassza témában megyei Jász-Nagykunkampánynapokkal és kistelepülési Szolnok akciókkal Jász-Nagykun-Szolnok megyében és Békés megye északi részén Gyakorlati természetvédelmi feladatok az Alsó-Berettyómelléken-Natura 2000-es fajok állományának védelme és gyakorlati élıhelykezelés, a "Countdown 2010" vállalkozásokban való részvétel KÖT iroda mőködése- környezeti tanácsadó szolgálat fenntartása Jász-Nagykun- Szolnok Jász-Nagykun- Szolnok Gerecse Barlangkutató és Természetvédı évi gerecsei barlangi denevérkutatási program Komárom- Esztergom Összesen: oldal, összesen: 16

(1995-2011: Dél-Nyírség Bihari Tájvédelmi és Kulturális Értékırzı Egyesület)

(1995-2011: Dél-Nyírség Bihari Tájvédelmi és Kulturális Értékırzı Egyesület) (1995-2011: Dél-Nyírség Bihari Tájvédelmi és Kulturális Értékırzı Egyesület) A korábbi nevén Dél-Nyírség Bihari Tájvédelmi és Kulturális Értékırzı Egyesületet alapítói 1995. márciusában hozták létre. Az

Részletesebben

Tisza völgyben Folyamatos és rendszeres környezeti Bereg Oktatóközpontban. A Tokaj-Bodrogzug TK két tömbje közötti zöld folyosó értékelése

Tisza völgyben Folyamatos és rendszeres környezeti Bereg Oktatóközpontban. A Tokaj-Bodrogzug TK két tömbje közötti zöld folyosó értékelése 1. 2. 3. 4. K-36-09-00002W K-36-09-00005W K-36-09-00006W K-36-09-00007W Helyileg és országosan védett természetvédelmi területek, Környezet-ésTermészetvédık természeti értékek, NATURA2000 Városi e területek

Részletesebben

A 2015. évi Zöld Forráson befogadott pályázatok listája

A 2015. évi Zöld Forráson befogadott pályázatok listája Pályázati Pályázó szervezet neve Pályázat címe azonosító PTKF/1155/2015. Abaúj-Zemplén Értékeiért Közhasznú Hatékonyság növelése az István-kúti Nyírjes (ANPI Zempléni TK fokozottan védett természetvédelmi

Részletesebben

HELYI JELENTŐSÉGŰ TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLETEK SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYÉBEN

HELYI JELENTŐSÉGŰ TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLETEK SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYÉBEN HELYI JELENTŐSÉGŰ TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLETEK SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYÉBEN Nagy Károly és Görögh Zoltán Felső-Tisza Alapítvány Nyíregyháza, 2014.03.05. VÉDETT TERMÉSZETI TERÜLETEK SZÁMA MAGYARORSZÁGON

Részletesebben

HELYI JELENTŐSÉGŰ TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLETEK BÁCS-KISKUN MEGYÉBEN

HELYI JELENTŐSÉGŰ TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLETEK BÁCS-KISKUN MEGYÉBEN HELYI JELENTŐSÉGŰ TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLETEK BÁCS-KISKUN MEGYÉBEN Kustár Rozália Kecskemét, 2014. február 18. VÉDETT TERMÉSZETI TERÜLETEK SZÁMA MAGYARORSZÁGON ORSZÁGOS JELENTŐSÉGŰEK: Nemzeti park: Tájvédelmi

Részletesebben

Beszámoló a Beretzk Péter Természetvédelmi Klub 2006. évi tevékenységérıl

Beszámoló a Beretzk Péter Természetvédelmi Klub 2006. évi tevékenységérıl Beszámoló a Beretzk Péter Természetvédelmi Klub 2006. évi tevékenységérıl A Beretzk Péter Természetvédelmi Klub Egyesület 1998. május 12-én kezdte meg KÖZHASZNÚ tevékenységét. A Csongrád Megyei Bíróság

Részletesebben

Közhasznúsági melléklet

Közhasznúsági melléklet Adószám: Törvényszék: Bejegyzı határozat száma: Nyilvántartási szám: 19076533-1-05 05 Miskolci Törvényszék 05 PK 60824 /1990/2 05/01/824 3525 Miskolc, Kossuth utca 13 2013 Oldal: 2 1. Tárgyévben végzett

Részletesebben

A természetvédelem finanszírozási lehetıségei magánszemélyek

A természetvédelem finanszírozási lehetıségei magánszemélyek A madárbarát Magyarországért! www.mme.hu A természetvédelem finanszírozási lehetıségei magánszemélyek Halmos Gergı Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Országos konferencia a biológiai sokféleség

Részletesebben

A biodiverzitás és természetvédelem finanszírozási kérdései (EU finanszírozás 2014-2020)

A biodiverzitás és természetvédelem finanszírozási kérdései (EU finanszírozás 2014-2020) A biodiverzitás és természetvédelem finanszírozási kérdései (EU finanszírozás 2014-2020). Marczin Örs természetvédelmi fejlesztési referens Vidékfejlesztési Minisztérium, Természetmegırzési Fıosztály A

Részletesebben

Autóipari befektetések támogatása Magyarországon. Szandrocha Kamilla 2010. Január 18.

Autóipari befektetések támogatása Magyarországon. Szandrocha Kamilla 2010. Január 18. Autóipari befektetések támogatása Magyarországon Szandrocha Kamilla 2010. Január 18. Az autóipar támogatása Magyarországon 1) Egyedi kormánydöntéssel megítélt közvetlen támogatás 2) EU társfinanszírozott

Részletesebben

HELYI JELENTŐSÉGŰ TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLETEK Borsod-Abaúj-Zemplén MEGYÉBEN

HELYI JELENTŐSÉGŰ TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLETEK Borsod-Abaúj-Zemplén MEGYÉBEN HELYI JELENTŐSÉGŰ TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLETEK Borsod-Abaúj-Zemplén MEGYÉBEN Barati Sándor (Zöld Akció Egyesület) Hudák Katalin (Miskolc Megyei Jogú város Polgármesteri Hivatala) Pannónia Szálló, 2014. febr.

Részletesebben

Nemzeti Civil Alapprogram Civil Szolgáltató, Fejlesztő és Információs Kollégiuma NCA-CIV-08-G - Döntési lista

Nemzeti Civil Alapprogram Civil Szolgáltató, Fejlesztő és Információs Kollégiuma NCA-CIV-08-G - Döntési lista Tanácsadó szolgálat az 1%-os 1 NCA-CIV-08-G-0001 MTESZ Békés Megyei Szervezet Békés Békéscsaba 1,260,000 0 felajánlások segítésére Debreceni Mozgóképkultúra 2 NCA-CIV-08-G-0002 Hajdú-Bihar Debrecen Önnek

Részletesebben

A Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) civileket érintı intézkedései

A Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) civileket érintı intézkedései A Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) civileket érintı intézkedései A KEOP prioritásai 1. Egészséges tiszta települések (KA) 2. Vizeink jó kezelése (KA) 3. Természeti értékeink jó kezelése (ERFA)

Részletesebben

Tájékoztató. a helyes gazdálkodási gyakorlatról. Nemzeti Vidékfejlesztési Terv

Tájékoztató. a helyes gazdálkodási gyakorlatról. Nemzeti Vidékfejlesztési Terv Nemzeti Vidékfejlesztési Terv Tájékoztató a helyes gazdálkodási gyakorlatról (segédlet a 156/2004. (X. 27.) FVM rendelettel, a 16/2005. (III. 8.) FVM rendelettel és a 85/2005. (IX. 27.) FVM rendelettel

Részletesebben

A 4M program magyarországi. gi gyakorlata. Deák Ferenc Zala Megyei Munkaügyi Központ. 2006. január 31.

A 4M program magyarországi. gi gyakorlata. Deák Ferenc Zala Megyei Munkaügyi Központ. 2006. január 31. A 4M program magyarországi gi gyakorlata Deák Ferenc Zala Megyei Munkaügyi Központ 2006. január 31. Magyarországi gi helyzetkép Foglalkoztatási arány: ~57 % Munkanélküliségi ráta: kisebb EU átlagnál Inaktivitási

Részletesebben

1. A gyermekjóléti szolgáltatás fenntartói megyénként, 2006. Az intézmény fenntartója. Összesen. Terület

1. A gyermekjóléti szolgáltatás fenntartói megyénként, 2006. Az intézmény fenntartója. Összesen. Terület 1. A gyermekjóléti szolgáltatás fenntartói megyénként, 2006 1. Gyermekjóléti alapellátások Az intézmény fenntartója önkormányzat a) egyház, egyházi intézmény alapítvány, közalapítvány egyesület egyéni

Részletesebben

Szakiskolai tanulmányi ösztöndíjra jogosító szakiskolai szakképesítések a 2013/2014-es tanévben induló képzésekben

Szakiskolai tanulmányi ösztöndíjra jogosító szakiskolai szakképesítések a 2013/2014-es tanévben induló képzésekben Szakiskolai tanulmányi ösztöndíjra jogosító szakiskolai szakképesítések a 2013/2014-es tanévben induló képzésekben 1. A B C D 2. Sorszám Megye Szakképesítés megnevezése Szakképesítés azonosítószáma 3.

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLATA

BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLATA BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLATA Cím 1111 Budapest, Prielle Kornélia u. 4. Telefon / fax 209-93-38 / Fax 209-9339 e-mail isz.aso@bfkh.hu 13:00-18:00 13:00-16:00 8:30-13:00 8:30-12:30

Részletesebben

Támogatáson kívüli finanszírozási lehetıségek a természetvédelemben

Támogatáson kívüli finanszírozási lehetıségek a természetvédelemben Támogatáson kívüli finanszírozási lehetıségek a természetvédelemben Kovács Eszter Környezeti Társadalomkutatók (essrg), Környezetgazdaságtani Tanszék, Környezet- és Tájgazdákodási Intézet, Szent István

Részletesebben

Elhagyott ifjúsági táborból. erdei iskola

Elhagyott ifjúsági táborból. erdei iskola Elhagyott ifjúsági táborból erdei iskola A Magosfa Alapítvány Kismagos Környezeti Nevelési és Ökoturisztikai Központjának kialakítása Az Alapítványról Alapítás éve: 2003 Küldetésünk: a helyi értékek megóvása,

Részletesebben

PÁLYÁZATI EREDMÉNYEK

PÁLYÁZATI EREDMÉNYEK A Közép-Magyarországi Operatív Program környezetvédelmi intézkedései Orosz György Budapest, 2008.november 18. 2007-2008 PÁLYÁZATI EREDMÉNYEK 1 2007-2008 Pályázati statisztika Természetvédelem Környezetvédelem

Részletesebben

Több mint száz civil szervezet a földforgalmi törvénytervezet átalakításáért

Több mint száz civil szervezet a földforgalmi törvénytervezet átalakításáért Több mint száz civil szervezet a földforgalmi törvénytervezet átalakításáért 141 civil szervezet és gazdatanács közösen értékelte a földforgalmi törvénytervezethez érkezett módosító indítványokat. A törvényjavaslatot

Részletesebben

Beszámoló a Beretzk Péter Természetvédelmi Klub 2007. évi tevékenységérıl

Beszámoló a Beretzk Péter Természetvédelmi Klub 2007. évi tevékenységérıl Beszámoló a Beretzk Péter Természetvédelmi Klub 2007. évi tevékenységérıl A Beretzk Péter Természetvédelmi Klub 1998. május 12-én kezdte meg KÖZHASZNÚ tevékenységét. A Csongrád Megyei Bíróság által 1401.

Részletesebben

A 2009. évi költségvetés megvalósulása

A 2009. évi költségvetés megvalósulása A 2009. évi költségvetés megvalósulása Költségvetés alapján 2009.12.31-ei könyvelés alapján ezer Ft-ban Szervezeti egység neve Kiadási kategória Összesen Bevételi kategória A ( BIZTOS ) Kiadási kategória

Részletesebben

HELYI JELENTŐSÉGŰ TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLETEK BARANYA MEGYÉBEN

HELYI JELENTŐSÉGŰ TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLETEK BARANYA MEGYÉBEN HELYI JELENTŐSÉGŰ TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLETEK BARANYA MEGYÉBEN Bank László Pécs, 2013. november 26. VÉDETT TERMÉSZETI TERÜLETEK SZÁMA MAGYARORSZÁGON ORSZÁGOS JELENTŐSÉGŰEK: Nemzeti park: Tájvédelmi körzet:

Részletesebben

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG RENDÉSZETI FŐIGAZGATÓSÁG Közlekedésrendészeti Főosztály A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA A táblázatok a RobotZsaru Neo és a megyei rendőr-főkapitányságok

Részletesebben

Zalai Dombhátaktól a Vulkánok Völgyéig

Zalai Dombhátaktól a Vulkánok Völgyéig Zalai Dombhátaktól a Vulkánok Völgyéig Helyi Leader Közösség bemutatkozása (2007. október 18.) Elıadó: Horváth Krisztián Keszthely és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás programfelelıs Megalakult a Zalai

Részletesebben

Az EU kereskedelempolitika hatása a fejlődő országokra fókuszban az állattenyésztési szektor nemzetközi civil képzés

Az EU kereskedelempolitika hatása a fejlődő országokra fókuszban az állattenyésztési szektor nemzetközi civil képzés Az EU kereskedelempolitika hatása a fejlődő országokra fókuszban az állattenyésztési szektor nemzetközi civil képzés Helyi piacok és kisléptékű élelmiszerrendszerek védelme Magyarországon Szabadkai Andrea

Részletesebben

A mediáció és a helyreállító szemlélet az iskolában

A mediáció és a helyreállító szemlélet az iskolában A mediáció és a helyreállító szemlélet az iskolában IKF konferencia 2008. november 28. Esztergom 1 Stratégiai irányaink Roma integráció Mediáció Társadalmi nemek esélyegyenlsége CSR Társadalmi felelsségvállalás

Részletesebben

Programok a Társadalmi Megújulás Operatív Program Innovatív iskolák fejlesztése 2. ütem c. pályázati felhíváshoz

Programok a Társadalmi Megújulás Operatív Program Innovatív iskolák fejlesztése 2. ütem c. pályázati felhíváshoz Programok a Társadalmi Megújulás Operatív Program Innovatív iskolák fejlesztése 2. ütem c. pályázati felhíváshoz A Humusz Szövetség 20 éve a hulladékcsökkentést, a fenntartható fogyasztást és termelést

Részletesebben

General information on Single Authorisations in respect of Hungary is available at the following link:

General information on Single Authorisations in respect of Hungary is available at the following link: General information on Single Authorisations in respect of Hungary is available at the following link: http://www.nav.gov.hu/nav/vam/vaminformaciok/egyeb/eygseges_engedelyek_kiadasa.html s are asked, according

Részletesebben

Ökotárs Alapítvány. adományi lista 1998

Ökotárs Alapítvány. adományi lista 1998 Ökotárs Alapítvány adományi lista 1998 Általános program Megújuló Energia Klub, Budapest, 210 000 Ft, lakossági fellépés támogatása az iharosberényi erőmű ügyében Tamási Öko-lánc Környezetvédelmi Egyesület,

Részletesebben

Országos törzskönyvi nyilvántartás a magyarországi gyógyfürdőkről

Országos törzskönyvi nyilvántartás a magyarországi gyógyfürdőkről Országos törzskönyvi nyilvántartás a magyarországi gyógyfürdőkről Sorszám Település Megye intézmény neve 1. Debrecen Hajdú-Bihar Debreceni Minősítési ill. felülvizsgálati engedély száma 36.540/1958 209-1/2011

Részletesebben

Zöld OT 2014 Választási eredmények

Zöld OT 2014 Választási eredmények Zöld OT 2014 Választási eredmények Mozgalmi testületek Felügyelő és Etikai Bizottság maximum 2 fő Fidrich Róbert MTVSZ Greenpeace, E misszió 59 Lukács Attila IBBK Greenpeace, MTVSZ, E misszió 61 Koordinációs

Részletesebben

Az Alfa program (2004-2009)

Az Alfa program (2004-2009) Az Alfa program (24-29) Az Alfa program, olyan komplex múzeumfejlesztési koncepció, amely a muzeális intézmények helyzetének felmérése alapján határozta meg az i fenntartású muzeális intézmények szakmai

Részletesebben

1/2009. (I. 20.) NFGM rendelet

1/2009. (I. 20.) NFGM rendelet a nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések megszerzésére irányuló szakmai vizsga szervezésére feljogosított intézményekrıl A szakképzésrıl szóló 1993. évi LXXVI. törvény

Részletesebben

Pszichiátriai betegek közösségi ellátásának ELUTASÍTOTT pályázatai

Pszichiátriai betegek közösségi ellátásának ELUTASÍTOTT pályázatai megzése 1 SZOC BF 08 K 0005 Hahuszo Kht. HAHUSZO KHT Hajdúnánási Humán Otthon Közhasznú Társaság Hajdú Bihar 4080 Hajdúnánás Fürdő út 1. 2 SZOC BF 08 K 0009 3 SZOC BF 08 K 0020 4 SZOC BF 08 K 0034 Hajdúhadház

Részletesebben

A gyógytestnevelés jelenlegi rendszere, az új szakszolgálati rendelet alapelvei

A gyógytestnevelés jelenlegi rendszere, az új szakszolgálati rendelet alapelvei A gyógytestnevelés jelenlegi rendszere, az új szakszolgálati rendelet alapelvei 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról 21. A közoktatás pedagógiai szakszolgálatainak intézményei: gyógypedagógiai tanácsadó,

Részletesebben

HÍRDETMÉNY A MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR

HÍRDETMÉNY A MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR Egyenlő Bánásmód Hatóság Ügyiratszám: EBH/10245/143/2006 HÍRDETMÉNY A MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR (Győr Moson Sopron Megyei Területi Igazgatóság Állampénztári Irodájának) kérelmére kiadott hatósági bizonyítványokról

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG (OMMF) ELÉRHETŐSÉGEI

AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG (OMMF) ELÉRHETŐSÉGEI AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG (OMMF) ELÉRHETŐSÉGEI KÖZPONT Cím: 1024 Bp. Margit krt. 85. Postacím: 1399 Budapest 62. Pf. 639. Telefon: 06-1-346-9400 Fax: 06-1-346-9415 E-mail: titkarsag@ommf.gov.hu

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye MVMSZ tagok nyilvántartása Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye 1. megyei hatókörű városi Katona József Múzeum 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. 2. területi,

Részletesebben

Sorszám Áruház Megye Város Cím TESCO

Sorszám Áruház Megye Város Cím TESCO Sorszám Áruház Megye Város Cím TESCO 1 Tesco Veszprém Ajka 8400 Ajka, Fő út 66. 2 Tesco Bács-Kiskun Baja 6500 Baja, Gránátos u. 11. 3 Tesco Nógrád Balassagyarmat 2660 Balassagyarmat, Mikszáth Kálmán u.

Részletesebben

Új struktúrák, új kihívások

Új struktúrák, új kihívások Információs Társadalom Parlamentje Új struktúrák, új kihívások Marekné dr. Pintér Aranka 2013. június 13. Az átalakítás célja: A köznevelési rendszer minőségi oktatás és fenntarthatóság az emberi erőforrások

Részletesebben

Európai Madármegfigyelő Napok - 2013. október 5-6.

Európai Madármegfigyelő Napok - 2013. október 5-6. Európai Madármegfigyelő Napok - 2013. október 5-6. Az MME idén is meghirdeti az Európai Madármegfigyelő Napok (EMN) elnevezésű országos programját október első hétvégéjén. A rendezvény amellett, hogy európai

Részletesebben

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Regionális VP főigazgatóságai és a felügyeletük alatt álló VP igazgatóságok közérdekű információi:

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Regionális VP főigazgatóságai és a felügyeletük alatt álló VP igazgatóságok közérdekű információi: A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Regionális VP főigazgatóságai és a felügyeletük alatt álló VP igazgatóságok közérdekű információi: szerv NAV Repülőtéri NAV 1. számú Repülőtéri NAV 2. számú Repülőtéri K, Cs:

Részletesebben

KÉPZÉSEK A TÁMOP 3.1.4-12 PÁLYÁZATHOZ

KÉPZÉSEK A TÁMOP 3.1.4-12 PÁLYÁZATHOZ KÉPZÉSEK A TÁMOP.1.4-12 PÁLYÁZATHOZ Stiefel Eurocart Kft 1155 Budapest, Kolozsvár u. 1. Tel: 06(1)415-2010 Fax: 06(1)414-068 E-mail: iskola@stiefel.hu www.stiefel.hu www.okostabla.hu www.interaktiveszkozok.hu

Részletesebben

Országos törzskönyvi nyilvántartás a magyarországi gyógyfürdőkről

Országos törzskönyvi nyilvántartás a magyarországi gyógyfürdőkről Országos törzskönyvi nyilvántartás a magyarországi gyógyfürdőkről Sorszám Település Megye intézményneve 1. Debrecen Hajdú-Bihar Debreceni Minősítési ill. felülvizsgálati engedély száma 36.540/1958 209-1/2011

Részletesebben

238-9/Gyf/2005 KEF-3034-4/2014 I/56 Békési Gyógyászati Központ és KEF-27812-3/2014 Békés

238-9/Gyf/2005 KEF-3034-4/2014 I/56 Békési Gyógyászati Központ és KEF-27812-3/2014 Békés gyógyfürdő Bács-Kiskun Kalocsa Kalocsa Csajda-Uszoda és Gyógyfürdő 426-3/Gyf/2007 I/68 Kiskunfélegyháza Kiskunfélegyháza Városi Kórház- Rendelőintézet Gyógyfürdő és Rehabilitációs Központ 365-5/Gyf/2007

Részletesebben

Teljes költség (Ft) Igényelt támogatás (Ft) Megvalósítás helyszíne, megye

Teljes költség (Ft) Igényelt támogatás (Ft) Megvalósítás helyszíne, megye Megítélt összege / A i szerződben megjelenő egyedi 1. - szerepvállalás a Nemzeti Környezetvédelmi Program II. megvalósításában, /vagy a Minisztérium 2006. évi kiemelt szakmai programjaival összhangban

Részletesebben

HELYI JELENTŐSÉGŰ TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLETEK FEJÉR MEGYÉBEN

HELYI JELENTŐSÉGŰ TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLETEK FEJÉR MEGYÉBEN HELYI JELENTŐSÉGŰ TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLETEK FEJÉR MEGYÉBEN Viszló Levente Székesfehérvár, 2013. november 21. VÉDETT TERMÉSZETI TERÜLETEK SZÁMA MAGYARORSZÁGON ORSZÁGOS JELENTŐSÉGŰEK: Nemzeti park: Tájvédelmi

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2011/2012.

Ökoiskola munkaterv 2011/2012. Ökoiskola munkaterv 2011/2012. Készítette: Ökomunkaközösség E g e r, 2011. szeptember 01. Ökoiskola kritériumrendszere Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének

Részletesebben

2011. évi közhasznúsági jelentése. Bevezetés

2011. évi közhasznúsági jelentése. Bevezetés Börzsöny Természet- és Környezetvédelmi Közhasznú Alapítvány 2011. évi közhasznúsági jelentése Bevezetés A Börzsöny Természet- és Környezetvédelmi Közhasznú Alapítvány célja Pest és Nógrád megyében, szűkebben

Részletesebben

Pedagógiai szakszolgálatok támogatása

Pedagógiai szakszolgálatok támogatása Pedagógiai szakszolgálatok támogatása A 15/2007. (III. 14.) OKM rendelet 2.. alapján a tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs tevékenységet, továbbá a nevelési tanácsadást ellátó intézmények

Részletesebben

LÁPI PÓC FAJVÉDELMI PROGRAM

LÁPI PÓC FAJVÉDELMI PROGRAM SZAKMAI PÁLYÁZATI BESZÁMOLÓ LÁPI PÓC FAJVÉDELMI PROGRAM Tavirózsa Környezet- és Természetvédı Egyesület 2009. január 1. A Program eredményei 1. Az illetékes hatósággal (a Közép-Duna-völgyi KÖTEVIFE-vel)

Részletesebben

Településen kívüli zöld infrastruktúra projektek, programok -

Településen kívüli zöld infrastruktúra projektek, programok - Településen kívüli zöld infrastruktúra projektek, programok - Dr. Gellér Zita Márta vezető stratégiai koordinátor Green City konferencia - CONSTRUMA 2015. április 17. 1 Védett természeti területek 1. Országos

Részletesebben

VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM - PARLAMENTI ÉS TÁRSADALMI KAPCSOLATOK FŐOSZTÁLYA

VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM - PARLAMENTI ÉS TÁRSADALMI KAPCSOLATOK FŐOSZTÁLYA VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM - PARLAMENTI ÉS TÁRSADALMI KAPCSOLATOK FŐOSZTÁLYA A 2011-es Zöld Forrás pályázati felhívásra benyújtott, és befogadott pályázatok listája Pályázó szervezet neve "Állat és

Részletesebben

Az Ökobank projekt tanulságai

Az Ökobank projekt tanulságai Az Ökobank projekt tanulságai Tanácsadók a Fenntartható Fejlıdésért Bemutatkozás A Tanácsadók a Fenntartható Fejlıdésért (TFF) egyesület 2001- ben alakult. Célunk a szervezetfejlesztıi tudást ötvözni a

Részletesebben

Opten Törvénytár Opten Kft. 1. 7/2008. (X. 8.) ÖM rendelet. A 2008.10.11. óta hatályos szöveg

Opten Törvénytár Opten Kft. 1. 7/2008. (X. 8.) ÖM rendelet. A 2008.10.11. óta hatályos szöveg Opten Törvénytár Opten Kft. 1. 7/2008. (X. 8.) ÖM rendelet 7/2008. (X. 8.) ÖM rendelet az önkormányzati miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések megszerzésére irányuló szakmai vizsga ekről A 2008.10.11.

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása GINOP-2.1.1-15

PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása GINOP-2.1.1-15 PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ Vállalatok K+F+I tevékenységének a GINOP-2.1.1-15 A célja: Olyan hazai kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységek a, amelynek jelentős szellemi hozzáadott értéket tartalmazó,

Részletesebben

ROP 3.1.3. Partnerség építés a Balaton régióban BALATON Európa Kulturális Tava

ROP 3.1.3. Partnerség építés a Balaton régióban BALATON Európa Kulturális Tava Kezdetek: AKKU 2004 EURÓPA KULTURÁLIS FİVÁROSA 2004 LILLE - a minta 11 pályázó város: (Budapest, Debrecen, Eger, Gyır, Kaposvár, Kecskemét, Miskolc, Pécs, Sopron, Székesfehérvár, Veszprém) 12. - : Európa

Részletesebben

Öko Munkacsoport Munkaterve

Öko Munkacsoport Munkaterve DOMBÓVÁRI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA 036268 Öko Munkacsoport Munkaterve 2015/2016. tanév Készítette: Dorn Judit munkacsoport koordinátor Az Öko Munkacsoport tagjai: Dorn Judit Öko Munkacsoport Koordinátor

Részletesebben

Öko munkaterv 2015-2016. tanév

Öko munkaterv 2015-2016. tanév Öko munkaterv 2015-2016. tanév Az Ökoiskola munkacsoport tagjai: Nagy Sándor, földrajz-történelem tanár, a munkacsoport vezetője Szűcsné Csontos Katalin, földrajz-német tanár, intézményvezető-helyettes

Részletesebben

Képzési díj visszaigénylési útmutató

Képzési díj visszaigénylési útmutató Képzési díj visszaigénylési útmutató www.mvh.gov.hu honlapon lehet elérni a visszaigénylési felületet Elektronikus ügyintézés Ügyfél-tájékoztatási rendszer Az ügyfélkapus felhasználói név és jelszó megadása

Részletesebben

A Zöld Óvoda címet elıször elnyert pályázók listája 2014. 1 Bács-Kiskun 202583 Gátéri Liget Óvoda 6111 Gátér Petıfi Sándor u. 12.

A Zöld Óvoda címet elıször elnyert pályázók listája 2014. 1 Bács-Kiskun 202583 Gátéri Liget Óvoda 6111 Gátér Petıfi Sándor u. 12. A Zöld Óvoda címet elıször elnyert pályázók listája 2014 Sorszám Intézmény megye OM azonosító Intézmény neve Int. ir. sz. Intézmény helység Intézmény utca, házszám 1 Bács-Kiskun 202583 Gátéri Liget Óvoda

Részletesebben

Felhívás. Jutalmazás:

Felhívás. Jutalmazás: Felhívás A Környezet-és Természetvédelmi Oktatóközpontok Országos Szövetsége (KOKOSZ) és konzorciumi partnere a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME) támogatásban részesült a Svájci-Magyar

Részletesebben

A CSEMETE Természet- és Környezetvédelmi Egyesület 2006 évi közhasznúsági jelentése

A CSEMETE Természet- és Környezetvédelmi Egyesület 2006 évi közhasznúsági jelentése A CSEMETE Természet- és Környezetvédelmi Egyesület 2006 évi közhasznúsági jelentése - számviteli beszámoló 1. a 2006-i évi gazdálkodásról, a gazdálkodás éves mérlege: Összes közhasznú bevétel: Ebből pályázati

Részletesebben

A pályázó szervezet neve. Zselic Vidékfejlesztı Közhasznú Egyesület. Hódmezıvásárhely és Kistérsége Nyugdíjas Szervezetei Szövetsége

A pályázó szervezet neve. Zselic Vidékfejlesztı Közhasznú Egyesület. Hódmezıvásárhely és Kistérsége Nyugdíjas Szervezetei Szövetsége Pályázati azonosító A pályázó szervezet neve A pályázó szervezet címe Bizottság által javasolt összeg 1430 1601 D-J3 Zselic Vidékfejlesztı Közhasznú Egyesület Hódmezıvásárhely és Kistérsége Nyugdíjas Szervezetei

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Som ogy M egyei E rdész és Term észetvédı E gyesület 74 00 K aposvár B ajcsy-z s. u. 21. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. TARTALOM 1. A szervezet alapadatai 2. Számviteli beszámoló 3. Kimutatás a költségvetési

Részletesebben

Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek

Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek 1. Magyar Kereskedelmi és Iparkamara: 1.1. Bács-Kiskun megyei Kereskedelmi és Iparkamara 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4. bkmkik@mail.datanet.hu Tel.: 76/501-500 www.iparkamara.hu

Részletesebben

1 sz melléklet NFÜ pályázati menetrend NFÜ PÁLYÁZATI MENETREND 1. számú melléklet (forrás: www.nfu.hu)

1 sz melléklet NFÜ pályázati menetrend NFÜ PÁLYÁZATI MENETREND 1. számú melléklet (forrás: www.nfu.hu) 1.1.1/F Telephelyfejlesztés 2009. március 17,32 TDM 2009. március 3,8 5.1.3 Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése 2009. március 10,71 Akadálymentesítés 2009. március 7,59 Belterületi utak fejlesztése 2009.

Részletesebben

HELYI JELENTŐSÉGŰ TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLETEK ZALA MEGYÉBEN

HELYI JELENTŐSÉGŰ TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLETEK ZALA MEGYÉBEN HELYI JELENTŐSÉGŰ TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLETEK ZALA MEGYÉBEN Gál Szabolcs Zalaegerszeg, 2014. január 21. VÉDETT TERMÉSZETI TERÜLETEK SZÁMA MAGYARORSZÁGON ORSZÁGOS JELENTŐSÉGŰEK: Nemzeti park: 10 db Tájvédelmi

Részletesebben

Beretzk Péter Természetvédelmi Klub közhasznúsági jelentése a 2013-as esztendırıl

Beretzk Péter Természetvédelmi Klub közhasznúsági jelentése a 2013-as esztendırıl Beretzk Péter Természetvédelmi Klub 6758 Röszke, Juhász Gyula u. 1. Tel/fax: +36 62 273 556, tel.: +36 62 273 012 e-mail: kornyezetved@roszkenet.hu http://www.termeszetvedo.roszkenet.hu Beretzk Péter Természetvédelmi

Részletesebben

1) Bartók Béla Művelődési Ház, Könyvtár és Városi

1) Bartók Béla Művelődési Ház, Könyvtár és Városi 1) Bartók Béla Művelődési Ház, Könyvtár és Városi Ács Sportcsarnok Zichy kastély 2941 Ács, Zichy park 1. Telefon szám 34/385-043; 20/329-69-93 Fax szám 34/385-042 E-mail: nemethgyula70@gmail.com Honlap:

Részletesebben

Út az etikus bank felé az Ökobank projekt. Kapitány Ákos Tanácsadók a Fenntartható Fejlıdésért

Út az etikus bank felé az Ökobank projekt. Kapitány Ákos Tanácsadók a Fenntartható Fejlıdésért Út az etikus bank felé az Ökobank projekt Kapitány Ákos Tanácsadók a Fenntartható Fejlıdésért Bemutatkozás A Tanácsadók a Fenntartható Fejlıdésért (TFF) egyesület 2001- ben alakult. Célunk a szervezetfejlesztıi

Részletesebben

Magyarország részvétele az Európai Területi Együttmőködési programokban 2007-2013 között

Magyarország részvétele az Európai Területi Együttmőködési programokban 2007-2013 között Magyarország részvétele az Európai Területi Együttmőködési programokban 2007-2013 között 2009 Aug Hegyesi Béla, VÁTI Kht SEE-CE-IVC információs pont hegyesi@vati.hu 06 30 475 85 73 1 Tartalom Határmenti

Részletesebben

millió Ft 10. ábra. Népegészségügyi Programra fordított 11. ábra. Népegészségügyi Programban kiírásra támogatás összesen

millió Ft 10. ábra. Népegészségügyi Programra fordított 11. ábra. Népegészségügyi Programban kiírásra támogatás összesen Eredmények KIÍRÁS ÉS A NÉPEGÉSZSÉGÜGYI PROGRAM VISZONYA A vizsgált idıszak alatt a Népegészségügyi Programra fordított teljes támogatási összeg és a pályázati kiírások száma is radikális csökkenést mutat.

Részletesebben

Tolna megye természeti értékeiért Alapítvány 7200 Dombóvár, Dombó Pál utca 42/a. 2014. évi KÖZHASZÚ JELENTÉS. Tálos Róbert elnök

Tolna megye természeti értékeiért Alapítvány 7200 Dombóvár, Dombó Pál utca 42/a. 2014. évi KÖZHASZÚ JELENTÉS. Tálos Róbert elnök Tolna megye természeti értékeiért Alapítvány 7200 Dombóvár, Dombó Pál utca 42/a 2014. évi KÖZHASZÚ JELENTÉS Dombóvár, 2015. január 30. Tálos Róbert elnök Tolna megye természeti értékeiért Alapítvány 7200

Részletesebben

Sásd Sásd Város Önkormányzata Ígérvényt kapott LEADER+ Udvaros műhely létrehozása Sásdon 557 142 1 428 571

Sásd Sásd Város Önkormányzata Ígérvényt kapott LEADER+ Udvaros műhely létrehozása Sásdon 557 142 1 428 571 Bács-Kiskun Kunfehértó Nagyhajmás Kunfehértó Község Önkormányzata Szerződést kötünk AVOP "Kunfehértóhoz tartozó TÓ revitalizálása és védelme" 13 066 440 43 554 800 Nagyhajmás Község Szolgáltató helység

Részletesebben

A MÁV környezetvédelmi tevékenysége a fenntarthatóság tükrében

A MÁV környezetvédelmi tevékenysége a fenntarthatóság tükrében A MÁV környezetvédelmi tevékenysége a fenntarthatóság tükrében Püski Imre osztályvezető Egészség-, Biztonság- és Környezetvédelmi Főosztály A fenntartható fejlődés s célja: c Hosszú távon - a gazdaság

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén megye: Megyei Semmelweis Kórház-Rendelőintézet Cím: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72. Tel.: (46) 515-200

Borsod-Abaúj-Zemplén megye: Megyei Semmelweis Kórház-Rendelőintézet Cím: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72. Tel.: (46) 515-200 Sürgősségi fogamzásgátlási ambulanciák Bács-Kiskun megye: Bajai Városi Kórház Cím: 6500 Baja, Rókus u. 10. Tel.: (79) 422-233, (79) 422-328, (79) 423-373, (79) 425-575, (79) 428-452 Bács-Kiskun Megyei

Részletesebben

Kutatások, döntés elkészítés

Kutatások, döntés elkészítés Kutatások, döntés elkészítés Megrendel/ Forma Leírás Kimenet Terület 2009 ECF Visszafogott hatékonyság A lakosság energetikai korszersítési törekvéseit ösztönz eddigi állami támogatások értékelése, kerekasztal,

Részletesebben

A 2014-2020 közötti időszakra szóló Terület- és Településfejlesztési Operatív Program energetikai célú támogatási lehetőségei

A 2014-2020 közötti időszakra szóló Terület- és Településfejlesztési Operatív Program energetikai célú támogatási lehetőségei A 2014-2020 közötti időszakra szóló Terület- és Településfejlesztési Operatív Program energetikai célú támogatási lehetőségei MANERGY záró konferencia Pécs 2014. Június 4. Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési

Részletesebben

7621 Pécs, Apáca u. 6. Baranya Megyei Igazgatóság Állampénztári Iroda. (+36-72) 421-400 api.bar@allamkincstar.gov.hu

7621 Pécs, Apáca u. 6. Baranya Megyei Igazgatóság Állampénztári Iroda. (+36-72) 421-400 api.bar@allamkincstar.gov.hu A állampapír-forgalmazó ügyfélszolgálatainak elérhetősége és nyitva tartása Baranya Megyei Baranya Megyei Baranya Megyei Bács-Kiskun Megyei Bács-Kiskun Megyei Békés Megyei Békés Megyei Békés Megyei Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

Csernobil, Fukusima és Paks üzenete: új energiapolitikára van szükség

Csernobil, Fukusima és Paks üzenete: új energiapolitikára van szükség Csernobil, Fukusima és Paks üzenete: új energiapolitikára van szükség Napjainkban, huszonöt évvel a csernobili katasztrófa, nyolc évvel a szerencsés kimenetelű súlyos paksi üzemzavar és a hét hete bekövetkezett

Részletesebben

2014/2015. TANÉVI BOCSA DIÁKOLIMPA VERSENYKIÍRÁS

2014/2015. TANÉVI BOCSA DIÁKOLIMPA VERSENYKIÍRÁS 2014/2015. TANÉVI BOCSA DIÁKOLIMPA VERSENYKIÍRÁS 1. A verseny célja: A 2014-2015. tanévi Magyarország Bocsa Diákolimpia bajnoka cím, és a további helyezések eldöntése. Tehetséggondozás, egy látványos,

Részletesebben

1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.

1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. 1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

2. Duna-Pilis-Gerecse Vidékfejlesztési Egyesület 20 000 000. 3. 36 Jó Palóc Közhasznú Egyesület 35 000 000

2. Duna-Pilis-Gerecse Vidékfejlesztési Egyesület 20 000 000. 3. 36 Jó Palóc Közhasznú Egyesület 35 000 000 7. melléklet a 104/2013. (XI. 14.) VM rendelethez A LEADER HACS-ok illetékességi területére vonatkozó igényelhet legmagasabb támogatási támogatási összeg A B C 1. LEADER HACS neve A BAKONYÉRT Vidékfejlesztési

Részletesebben

Bank rendszer és fenntarthatóság. Cselószki Tamás Bors Alapítvány Ökobank konferencia, 2010 január 22.

Bank rendszer és fenntarthatóság. Cselószki Tamás Bors Alapítvány Ökobank konferencia, 2010 január 22. Bank rendszer és fenntarthatóság Cselószki Tamás Bors Alapítvány Ökobank konferencia, 2010 január 22. A bankok jelentısége Fejlesztéseink, fogyasztásunk erıforrás használat, környezetterhelés, területhasználat;

Részletesebben

Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium. Ökoiskola munkaterv 2014/2015.

Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium. Ökoiskola munkaterv 2014/2015. Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium Ökoiskola munkaterv 2014/2015. Készítette: Sümeginé Vitális Éva D e b r e c e n, 2014. szeptember 12. Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások:

Részletesebben

Dél-dunántúli Energetikai Klaszter

Dél-dunántúli Energetikai Klaszter Dél-dunántúli Energetikai Klaszter DDEK küldetése A Dél-dunántúli Energetikai Klaszter küldetésének tekinti a - Dél-dunántúli régió energetikai ágazatában jelenlévı szervezetek összefogását, - a klasztertagok

Részletesebben

Környezet- és természetvédelmi pályázati kiírások a Közép-magyarországi régióban

Környezet- és természetvédelmi pályázati kiírások a Közép-magyarországi régióban Környezet- és természetvédelmi pályázati kiírások a Közép-magyarországi régióban Magyarországi Éghajlatvédelmi Szövetség közép-magyarországi műhelytalálkozója, Budapest, 2010. május 20. Tartalomjegyzék

Részletesebben

VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM - PARLAMENTI ÉS TÁRSADALMI KAPCSOLATOK FŐOSZTÁLYA

VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM - PARLAMENTI ÉS TÁRSADALMI KAPCSOLATOK FŐOSZTÁLYA VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM - PARLAMENTI ÉS TÁRSADALMI KAPCSOLATOK FŐOSZTÁLYA A 2014-es Zöld Forrás pályázati felhívásra benyújtott, és formai értékelés után befogadott pályázatok listája (2014. február

Részletesebben

ugyanakkor: egy megoldás(?):

ugyanakkor: egy megoldás(?): Fidesz-KDNP Vidékfejlesztési és Környezetvédelmi Kabinet FideszFenntartható fejlıdés Munkacsoport A 2000-es évekre bebizonyosodott, hogy a fenntartható növekedés egy oximoron, azaz önmagának ellentmondó

Részletesebben

6722 Szeged, Kálvária sgt. 14. 2 500 000. 8640 Fonyód RÓZSADOMB U 2. 2 500 000

6722 Szeged, Kálvária sgt. 14. 2 500 000. 8640 Fonyód RÓZSADOMB U 2. 2 500 000 Kat. A pályázó szervezet neve A pályázó szervezet címe Elnyert összeg 1. NCS Csupaszív Nagycsaládos Egyesület Várpalota és Kistérsége Veszprém Megye, 8100 Várpalota, Szabolcska Mihály út 75. 3 610 000

Részletesebben

A Foglalkoztatási Fıigazgatóság és az Európai Szociális Alap bemutatása

A Foglalkoztatási Fıigazgatóság és az Európai Szociális Alap bemutatása A Foglalkoztatási Fıigazgatóság és az Európai Szociális Alap bemutatása Miskolc, 2010. október 21. Ságodi Nóra Európai Bizottság Foglalkoztatási, Szociális és Esélyegyenlıségi Fıigazgatóság A2 Fıosztály

Részletesebben

SZKSZF. egy felelősen gondolkodó városi közösség

SZKSZF. egy felelősen gondolkodó városi közösség SZKSZF egy felelősen gondolkodó városi közösség 1 KIK IS VAGYUNK? SZÉKESFEHÉRVÁRI KÖRNYEZETVÉDELMI SZAKEMBEREK ÁLTAL ALAPÍTOTT TÁRSADALMI SZERVEZET Alapítótag: 27 fő - vállalatok környezetvédelmi szakemberei

Részletesebben

Zöldturizmus Szekció. Natúrparkok - Zöldutak - Geoparkok. Básthy Béla, elnök Magyar Natúrpark Szövetség. Budapest, Kossuth Klub, 2014.04.25.

Zöldturizmus Szekció. Natúrparkok - Zöldutak - Geoparkok. Básthy Béla, elnök Magyar Natúrpark Szövetség. Budapest, Kossuth Klub, 2014.04.25. Básthy Béla, elnök Magyar Natúrpark Szövetség Budapest, Kossuth Klub, 2014.04.25. Zöldturizmus MTZrt.: UNWTO szerint az ökoturizmus a turizmus minden olyan formája, amelyben a turista fő motivációja a

Részletesebben

Munkahelymegőrzéssel. Munkáltató nagysága (foglalkoztatottak száma szerint) érintett közigazgatási egység (megye)

Munkahelymegőrzéssel. Munkáltató nagysága (foglalkoztatottak száma szerint) érintett közigazgatási egység (megye) szerint) Arcadia-Reklám Kft. 1182 Budapest, Nemeske u. 5. Budapest 20 fő alatti 9 1 843 750 Autista Sérültekért Zalában Bata István 8900 Zalaegerszeg, Apáczai Csere János tér 5/a 6412 Balotaszállás, Ady

Részletesebben

Klaszter konferencia 2013

Klaszter konferencia 2013 Klaszter konferencia 2013 Klasztersorsok Magyarországon szekció Az ArchEnerg Akkreditált Innovációs Klaszter élettörténete Szügyi György Innovációs és szervezetfejlesztési igazgató Budapest, 2013. november

Részletesebben

MOSONMAGYARÓVÁRI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERV

MOSONMAGYARÓVÁRI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERV MOSONMAGYARÓVÁRI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2013/2014 Ökoiskolai munkacsoport tagjai: Dr. Makk Zoltán intézményvezető Földesné Hadarits Eszter intézményvezető helyettes Besszerné

Részletesebben