Mővészek az újrahasználatért! A felnıtt társadalom, fogyasztók Bereg természetformáló programok. Békamentés Farmos határában Fıvárosi

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Mővészek az újrahasználatért! A felnıtt társadalom, fogyasztók Bereg természetformáló programok. Békamentés Farmos határában Fıvárosi 300 000"

Átírás

1 1. Középkertért Hajdúböszörményi helyi jelentıségő természetvédelmi Hajdú-Bihar területek rekonstrukciója 2. Tabulapláza Rügyek és Gyökerek Természet- és Energia Klub 5. Esze Tamás 6. ORCHIS TERMÉSZETVÉDELMI EGYESÜLET Mővészek az újrahasználatért! A felnıtt társadalom, fogyasztók Szabolcs-Szatmárkörnyezeti tudatosságának erısítését szolgáló természetformáló programok Békamentés Farmos határában Fıvárosi Követendı példák - Sikeres megújulóenergia-beruházásokkal az éghajlatváltozás ellen Az alapítvány Klorofill Oktatóközpontjának rendszeres környezeti nevelési programjai Fıvárosi Szabolcs-Szatmár Zöldebben látó szemekkel a jövıért Csongrád Magyar Biokultúra Szövetség A környezetkímélı kertmővelés Fıvárosi gyakorlata 8. Természetes Életmód Térségi Natura 2000 mintaprogram Komárommegvalósítása a Gerecse-hegység Esztergom nyugati lábánál Csemete Természet- és lehetıségek a természetvédelmi oltalom alatt álló Csongrád területeken kívül 10. Natura A klímaváltozás hatásai a Szabolcs-Szatmárkisemlısök fajközösségeinek összetételére Natura Az Aranyosi-völgy () gerinces faunájának feltárása Szabolcs-Szatmár TIT Studió 13. Pécsi Zöld Kör A környezettudatos szemléletformálás - a Bugát Pál XXV. Országos Középiskolai Fıvárosi Természetismereti Mőveltségi Vetélkedı keretében Környezeti tanácsadás a környezettudatosság növelése Baranya érdekében a Dél-dunántúli régióban 1. oldal, összesen: 16

2 Csemete Természet- és Környezet- és Természetvédık Csongrád Városi e Hatvani Magyar Mikológiai Társaság Magyar Közlekedési Klub Levegı Munkacsoport Országos Szövetség Magyarország Természeti és Kulturális Örökségéért Bükki Emlıstani Kutatócsoport egyesület A lakosság környezettudatosságának növelése Csongrád a Dél-alföldi Régióban Helyileg és országosan védett természetvédelmi területek, természeti értékek, Natura 2000 Csongrád területek védelme, ırzése a Dél- Tisza völgyben Biológiai sokféleség védelme a környezettudatosság növelésével a hatvani Görbeéri tó mentén. Heves Tanösvény kiépítése vizes élıhely, a hatvani Görbeéri Tó mentén A gombák védelmét elısegítı környezettudatos gondolkodás Fıvárosi fejlesztése Intermodalitás a vidéki közlekedésben STOP SZMOG - Együttmőködés a fıváros tisztább levegıjéért A szigetközi kékfolyosók, mint nem Gyır-Mosonvédett természeti területek feltárása Fıvárosi Fıvárosi Szöcskeegér fajmegırzési terv javított változatának elkészítése, a Heves fajmegırzési program aktuális feladatainak elvégzése 22. Bükki Emlıstani Kutatócsoport egyesület Denevérvédelmi programok Heves kivitelezése a BNPI területén 23. Zöld Akció Mi történik helyi védett értékeinkkel? Borsod-Abaúj Karancs-Medves Gyöngybagolyvédelmi Tájékoztató táblák kihelyezése a Karancs-Medves Tájvédelmi Nógrád Körzetben Hátrányos helyzető kistérségekben végzett környezeti Pest szemléletformálás, Gyöngybagolyvédelmi Gyöngybagolyvédelmi 2008-ban feladatok Pest Szigetközi A Lajta biológiai átjárhatóságának vizsgálata Gyır-Moson oldal, összesen: 16

3 28. Kultúrális és Környezeti Értékvédı Élhetı és éltetı Kazár Nógrád Baranya Természeti Értékeiért Baja Ifjúsági Baja Ifjúsági A tanulóifjuság természetvédelmi nevelése és képzése Baranya Baranya megyében A BITE környezettudatosság növelésére irányuló programjai a Bács-Kiskun bajai kistérségben Nem védett alsó Duna-völgyi vizes élıhelyek állapotfelmérése Bács-Kiskun Környezettudományi Központ Ökológiai Stúdió Holocén 36. Tabulapláza Fogyasztói tudatosság fejlesztése Szabolcs-Szatmár- megyében 32. E-Misszió Természetés Szabolcs-Szatmár A környezettudatosság növelése és a fenntartható fogyasztás Fıvárosi elısegítése az Európai Ökocimkét népszerősítı kampánnyal "Klíma-kalkulátor" -interaktív internetes program kidolgozása az átlagember életvitele során Gyır-Mosonkibocsátott széndioxid (Co2) üvegházhatású gázok éves mennyiségének kiszámolásához Társadalmi részvétel erısítése a génmódosítás mentes övezetek létrehozásában, oktatási intézmények, önkormányzatok és a média segítségével Borsod-Abaúj- Zuzmara Kommandó, a felnıtt társadalom, fogyasztók környezeti Szabolcs-Szatmártudatosságának erısítését szolgáló szemléletformáló programok Rába Szövetség A Rába folyó védelme Gyır-Moson Magyar Madártani és Szamos-bazár Természetjáró Bakancsos Klub Fıvárosi Országos gólyavédelmi program Közösségi programok a Szabolcs-Szatmárkörnyezetvédelemért Panyolán és környékén Zöld utat adunk! Komárom- Esztergom oldal, összesen: 16

4 41. ZÖLD KÖR (alias Hajdúböszörményi Ifjúsági Természetvédı Kör) Klímatudatosság növelése Hajdú- Bihar megyében Hajdú-Bihar Kelet-Magyarországi Természet- és Alapítván 43. Palocsa Fás- legelık madárvilágának monitoringja, bemutatása Hajdú-Bihar Hajdúnánás, Tiszavasvári és Polgár régiójában Tájgazdagító tájhasználat (fás legelık felújítása, gyümölcsészeti továbbképzés tájfajták megırzésére, valamint a Fejér folyamatos erdıborításra felajánlott támogatás felhasználásának ellenırzése) 44. Tudatos Vásárlók e Környezettudatos háztartási vízfogyasztás - információk Fıvárosi fogyasztóknak 45. Szebb Gyermekévekért tábor Fıvárosi Bodrog Bodrogolaszi település és Borsod-Abaújkörnyezete természeti értékeinek feltárása és bemutatása Kökörcsin Oktatóközpont Vanellus 49. Középkertért Tanulásban és értelmileg akadályozott gyerekek aktív Pest részvételének elısegítése gödöllıi környezeti nevelési programokban Védett és fokozottan védett madárfajok felmérése, védelme, kétéltőek és hüllık állományfelmérése és védelme, ismeretterjesztés, valamint ikerszelvényesek vizsgálata a debreceni Nagyerdın, Debrecen környékén és a Délnyírség területein. Hajdú-Bihar faunisztikai A komposztálás népszerősítése és gyakorlati alkalmazása a Hajdú-Bihar Hajdúságban A lélegzı város érdekei a településrendezési eljárásokban. A 50. Levegı Munkacsoport városképi és környezetvédelmi Fıvárosi Országos Szövetség jelentıségő, biológiailag aktív zöld területek megóvása budapesten és agglomerációjában Domberdı Természetismereti szakkör 51. mőködtetése Zalaegerszegen Zala hétvégi túrákkal és táborokkal 52. Magyar Természetvédık A hazai klíma politika - köztük a NÉS - hatékony végrehajtásának Fıvárosi Szövetsége segítése 4. oldal, összesen: 16

5 Neumannos Tanulókért Reflex Magyar Környezeti Nevelési Debreceni Környezet-és Az óvodás és általános iskolás korú gyerekek környezeti nevelése Vas A Reflex környezeti Gyır-Mosonnevelési és önkéntes programjának fejlesztése A Nemzeti Környezeti Nevelési Stratégia megújítása és szerepe a Fıvárosi környezettudatosság széleskorő erısítésében Energiahatékonysági és megújuló energiák népszerősítését szolgáló Hajdú-Bihar programok Debrecenben és környékén 57. Herman Ottó Természetvédı Kör Természetkímélı gyepgazdálkodási eljárások Jász-Nagykunalkalmazásának népszerősítése a Szolnok Nagykunságban Magyar Természetvédık Szövetsége Országos fellépés a biológiai sokféleség megırzéséért Fıvárosi Közép-magyarországi Zöld Kör Génmódosítás-mentes övezetek és biomassza Közép-Magyarországon Pest Süni Reflex Abaúj- Értékeiért Közhasznú Vanellus Életfa Szövetség Süni komplex vetélkedı általános iskolai csapatok részére, országos Pest szinten A környezetvédelmi jogok Gyır-Mosonalkalmazásának civil oldali és lakossági erısítése célú kezelések folytatása és szemléletformálás az Borsod-Abaúj- "István-kúti Nyírjes" körzetében, valamint a zempléni hüllık védelmének elısegítése Hulladékgazdálkodási elıadássorozat és a debreceni Tócó-völgyi Hajdú-Bihar Területen szemétszedés a Víz világnapján Az Országos Kis-tó program által elkészített Országos tókataszterben szereplı Heves megyei kistavak Heves állapotának összefoglaló vizsgálata és errıl szóló kiadvány összeállításának elıkészítése 65. Környezet-és Természetvéd Oktközpontok Orsz.Szöv. Mécs Csaba Képzés erdei iskola szolgáltatóknak és környezeti nevelıknek Fejér oldal, összesen: 16

6 66. Zöld Akció Magyar Természetvédık Szövetsége 69. Rába Szövetség EMLA a Környezeti Oktatás Támogatására Energia és Környezet Vidéki környezet megırzése az agrárkörnyezetgazdálkodás/biogazdálko Borsod-Abaúj- dás támogatása és a biomassza probléma tisztázásán keresztül Iskolán kívüli környezet- és természetvédelmi E-Misszió Természetés szemléletformálás Szabolcs-Szatmár A fenntartható fejlıdés társadalmi tudatosságának növelése, és a Nemzeti Fenntartható Fejlıdési Fıvárosi Stratégia megújításában a civil hozzájárulás elısegítése Környezettudatos oktatás a Rábavölgy jövıjéért Gyır-Moson Belvárosi forgalomcsillapítás jogi, mőszaki és gazdasági eszközeinek Fıvárosi összevetése - felsıoktatási kutatóprogram Szalmabála építészet Szabolcs-Szatmárnépszerősítése a klímaváltozás csökkentése érdekében 72. Magyar Madártani és 73. Zöld Kapcsolat Fokozottan védett Matura 2000-es fajok védelme Komposztálási ismeretek terjesztése / jeles napok, környezetvédelmi akciók / Környezetkímélı Borsod-Abaújközlekedési formák (kerékpározás, gyaloglás) népszerősítése, feltételeinek javítása / önkéntesek bevonása környezeti ügyekbe, társadalmi részvétel növelése Fıvárosi Rába Szövetség A Rába-menti biogazdálkodás népszerősítése Gyır-Moson Ökológiai Stúdió 76. Tisza Klub A Rába folyó vízminıségének jobbítása, a folyó vízgyőjtıgazdálkodási tervének (EU) civil Gyır-Mosonoldali szakvéleményezése Környezeti tudatosság növelése a Közép-Tisza térségben Jász-Nagykun- Szolnok Domberdı Környezeti tanácsadó iroda beindítása és mőködtetése Zala Zalaegerszegen, megyei hatókörrel 6. oldal, összesen: 16

7 78. Baranya Természeti Értékeiért 79. Kerekerdı Életminıségért Magosfa Környezeti Nevelési és Ökoturisztikai Dorogi Levegı Munkacsoport Országos Szövetség Zöld Baranya Program (madár-, hüllı- és kétéltővédelem, állományfelmérések, állóvizek Baranya védelme élıhely-rekonstrukció, térinformatika és védelmi propaganda) "Természet és kultúra" - a Kerekerdı programja a Vas környezettudatosság növelésére Energia Otthon vetélkedı megrendezése Heves megyében Heves Ipolyunkért Pest Nagyüzemi társadalmi kontrollt szolgáló 15 hónapos médiakampány a Zöld Sorok c. Komáromingyenes havi újság 4 tematikus Esztergom oldala szakértıi közremőködés segítségével Környezeti érvényesítése az egyéni és a közösségi döntésekben szempontok Fıvárosi A Vonuló Madarakért A CES (Állandó Ráfordítású Győrőzés) monitoring program Fıvárosi Kerekerdı Környezeti Tanácsadó Irodák Hálózata TUTAJOS Természetés NOE Ludotéka- Ferencváros csoport 89. Középkertért Helyi védelemre érdemes természeti értékek és a Natura 2000 területek megırzése Vas érdekében végzett kampány Vas megyében A Környezeti Tanácsadó Irodák Hálózata (KÖTHÁLÓ) Veszprém mőködtetése, koordinálása és programjai 1. Toborzó Tutajosok: komplex szemléletformáló kampány. 2. Szeged Fı utcája - a Tisza. 3. Illegális hulladék lerakóhelyek Csongrád felszámolása Szegeden. 4. Önkéntes munka a Szegedi Füvészkertben Amit tudok, tovább kell adnom, mert a Környezetvédelem állása Fıvárosi unokáink élete A Hajdúság természeti értékeinek bemutatása Hajdú-Bihar Baranya Természeti Értékeiért A lakosság környezeti tudatának növelése madártelepítési akciókkal Baranya oldal, összesen: 16

8 91. Szövetség sz Élı tiszáért Erdei Iskola - ahol a fáktól jobban látni az erdıt Jász-Nagykun- Szolnok Gerecse Barlangkutató és Természetvédı Makroszkópikus gerinctelenek Komáromkutatása és védelme a Gerecsében Esztergom Értékeinkért PANGEA Kulturális és Tölgy Esztergomi Környezetkultúra Vénic Természetismereti és 98. Magyar Kerékpárosklub 99. Borostyán Oktatóközpont A globálisan veszélyeztetett narancslepke (Colias myrmidone) populációökológiájának vizsgálata Zala és védelmi programjának kidolgozása Kézzelfogható természetvédelem Veszprém A Tisza vízirovar-együtteseinek biodiverzitási értékelése hosszú Pest távú fénycsapdás monitorozás eredményei alapján Megújuló szemlélet és energia a klímaváltozás ellen Komárom- Esztergom A gyakorlati természetvédelem megismertetése és erısítése Veszprém Máriahalmon Jogosítványért kerékpárt! - a kerékpár, mint megoldás a városi Fıvárosi környezetminıségi kihívásokra Oktatás-nevelés "Fenntarthatóság évtizedében" a Vas Pannon Természetvédı Szövetség A Szigetköz egyedi tájértékei - Alsó Szigetköz 2. Gyır-Moson Békés M. Zöld Kör Körny.-, Term.-, Egészség- és Fogy.v. Egy Lélegzet 103. Harmatcsepp Egészségesen az Egészséges Környezetért Egy. Önkormányzati energiagazdálkodási együttmőködések (interjúk önkormányzatok energiagazdálkodásáról, energiagazdálkodási stratégia, terv készítése, zöld közbeszerzés, zöld Békés költségvetés, környezetvédelmi irányítási rendszerek bevezetése) Forráshatékony Régió - A Nemzeti Éghajlatváltozási Program Fıvárosi elısegítése A jövı útja együtt a környezetért - Természetismereti Verseny és Nógrád Találkozó 8. oldal, összesen: 16

9 104. Tolna Megyei A Mecsek és az Alsó-Duna-völgy denevéreinek védelme Tolna ZÖLD KÖR (alias Hajdúböszörményi Ifjúsági Természetvédı Kör) Észak-hortobágyi faj- és élıhelyvédelmi program Hajdú-Bihar A Vonuló Madarakért "Actio Hungarica" vonuló madarak monitoring hálózat Fıvárosi Nık a Balatonért "Vigyázz Rám" körnnyezetvédelmi társasjáték a Balatonról Veszprém Ökorello - A Te Világod Pitypang - Országos Óvodai Környezeti Nevelési Projekt Borsod-Abaúj Pest Környéki Madarász Kör Bihari Természetbarát 111. Göncöl Dunakanyar Biomonitoring Program - madártani és halfaunisztikai Pest felmérések a Duna és az Ipoly mentén Környezettudatos hulladékgazdálkodás a Bihari Hajdú-Bihar kistérségben "Vigyázz ránk!" természeti értékek megóvását célzó tájékoztató táblák, útburkolati felfestések elhelyezése Pest a Budapest-Szob kerékpárút Szıdliget-Vác-Verıce szakaszán 112. Ócsai Madárvárta Holocén BIHAR TERMÉSZET- ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI EGYESÜLET Vizes élıhelyek és élıviláguk bemutatása A i tájédelmi Körzet, Központi- és a Hegyközidombság térségében lévı községek (Háromhuta, Kishuta, Nagyhuta) Egyedi Tájérték Kataszterének elkészítése, mindemellett az itt elkészülı Borsod-Abaújkataszterek és az eddig elkészített ETK-k interakítv megjelenési formáinak kivitelezése (összesen 18 település) internetböngészı kompatibilis (HTML) formában, mindezek eljuttatása a településekhez, nemzeti parkokhoz, más felhasználókhoz Pest A Bihari-sík tanösvényt feldolgozó foglalkoztató füzet megjelentetése Hajdú-Bihar az alsós korosztály számára 9. oldal, összesen: 16

10 115. Ökológiai Intézet a Fenntartható Fejlıdésért Környezetpolitikai elısegítése döntések Borsod-Abaúj Börzsöny Természet- és Közhasznú Fokozottan védett állat- és növényfajok monitoringja és Pest gyakorlati védelme a Börzsöny hegység területén 117. Noé Bárkája Klub a Noé Bárkájában Baranya Ökológiai Intézet a Fenntartható Fejlıdésért A környezeti tudatosság növelését elısegítı programcsomag B-A-Z Megyében Borsod-Abaúj KARSZT Természet- és A mőanyag termékek otthoni Borsod-Abaújégetésének veszélyei - felvilágosító kampányakció Magyar Madártani és Környezeti Management és Jog - EMLA Környezet-és Természetvéd Oktközpontok Orsz.Szöv. Mécs Csaba Fıvárosi Mesterséges odúval megtelepíthetı fajok védelme jogsegélyszolgálat és környezeti Fıvárosi jogi információs hálózat A Föld napja megünneplése az óvodákban Fejér Csobánkai Értékırzı és Községszépítı Csobánkai Tanösvény a térség lakóinak és látogatóinak környezettudatos szemléletformálása a fenntarthatóságra nevelés jegyében Pest Körlánc Országos a Környezeti Nevelésért A fenntarthatóság pedagógiájának kutatása, a gyakorlati megvalósítás lehetıségei. Akkreditált pedagógus Bács-Kiskun képzések szervezése és lebonyolítása 125. BIHAR TERMÉSZET- ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI EGYESÜLET 126. Kerekerdı A fokozottan védett szalakóta védelme, állományának növelése a Hajdú-Bihar Kis-Sárrét és a Bihar különleges madárvédelmi területeken Klíma- és energiatudatossági kampány Vas megyében Vas Ökoszolgálat Proaktív környezeti tanácsadás Fıvárosi Hulladék Munkaszövetség Lakossági tanácsadó iroda mőködtetése a HUMUSZ Házban Fıvárosi (a KÖTHÁLÓ tagjaként) 10. oldal, összesen: 16

11 129. Hulladék Munkaszövetség 130. Pécsi Zöld Kör Nulla hulladék mintaprojektek tervezése Várpalota-Bakonykút és Fıvárosi Esztergom-Tát térségében Az energiahatékonyság oktatása az általános iskolákban az aktív Baranya tanulás módszerével A Természet és a Táj tisztelete (A Ökológiai Intézet a gyümölcsösök, mint a gömöri Borsod-Abaúj- Fenntartható Fejlıdésért térség legfontosabb egyedi tájértékeinek védelme) Zöld Sziget Kör Természetvizsgáló Közhasznú A hazai adventív vízinövények bemutatása, hatásaikkal Komáromkapcsolatos ismeretterjesztés, Esztergom figyelemfelhívás Beretzk Péter Klub e Helyi természeti értékek számbavétele és védelme Csongrád tanösvények létrehozásával 134. Péceli Állatbarátok e 135. Inspi-Ráció PÁE a természetért 2008 Pest A természettel együttmőködı gazdálkodás kialakítása Mikóháza felett elhelyezkedı Nagypolyán és Szabolcs-Szatmár- Kispolyán néven ismert NATURA 2000-es (cca 80 ha) hegyi legelı területen Nık a Balatonért Vízkímélı háztartások, praktikák a Balatonért! apró Veszprém Csalán Környezet-és Természetvédı SZIKE Környezet- és Egészségvédelmi Gömöri Környezet és Tájfejlesztı Egyes. Príma Klíma Veszprém "Komposztálás helyben - a helyi komposztálás lehetıségei Magyarországon" - címmel Fıvárosi országos konferencia megrendezése A speciális táji adottságokhoz alkalmazkodott zöldségfajták felkutatása, összegyőjtés, bemutató Borsod-Abaújkertben való elhelyezése és elterjesztésének elısegítése a Dél- Gömöri térségben Bors Széleskörő tájékoztatás GMO és Szabolcs-Szatmárbiomassza témában Szabolcs- Szatmár- megyében Független Ökológiai Központ Környezeti szempontok integrációjának elısegítése az Új Fıvárosi Magyarország Fejlesztési Terv építési beruházásainál 11. oldal, összesen: 16

12 Balmazújvárosi Csoport Reflex Kiskunsági Madárvédelmi Magosfa Környezeti Nevelési és Ökoturisztikai Magosfa Környezeti Nevelési és Ökoturisztikai "Nevelı(K)örnyezet" Hajdú-Bihar Éghajlatvédelem szövetségben - Gyır-Mosonhelyi összefogások az éghajlatváltozás ellen Madármonitoring a Felsı- Kiskunságban, különös tekintettel a Bács-Kiskun lappantyúra A városi környezetminıség javítása Budapest északi agglomerációjában, kiemelten Pest Vácott, Gödön, Dunakeszin, és Nagymaroson A Magosfa komplex környezeti nevelési programjai Pest Ifjú Botanikusok Baráti Köre Körös Klub Természet- Társadalmi Szervezet tevékenységek a helyi jelentıségő természeti értékek megırzéséért keletmagyarországi mintaterületeken Szabolcs-Szatmár A Körös-vidék biológiai sokféleségének védelme a Pósteleki Természeti Békés Emlékparkban. Fasor telepítések segítségével Dombegyház község környékének tájrészi revitalizációja WWF Világ Természeti Alap Magyarország Körös Klub Természet- Társadalmi Szervezet Duna fejlesztések ökológiai szemlélet figyelembevételével Fıvárosi Környezettudatosságra nevelés az iskolában, természetvédelmi tapasztalatok felhasználása az Békés oktatásban - szakmai továbbképzés Békés megyei biológia tanárok részére 151. Tavirózsa Környezet- és Természetvédı Lápi póc Fajvédelmi program II. ütem ( ) Pest Somogy Megyei Minoritas Akciósorozat a Somogy megyében élı romák Somogy környezettudatosságának fejlesztése érdekében 12. oldal, összesen: 16

13 153. Herman Ottó Természetvédı Kör İshonos fajták tenyésztésének népszerősítése a Túrkevei Tájrehabilitációs Térségfejlesztési Programban, térségi összefogás Jász-Nagykunerısítése a tenyésztési Szolnok törekvésekben és természetvédelmi célú jó gazdálkodási gyakorlat népszerősítése PANGEA Kulturális és "Bakonyi Csodagyökér" - program a minısített biogazdaságért és a Veszprém biogazdálkodás terjesztéséért 155. Magyar Közlekedési Klub Jobb tömegközlekedéssel a városlakók jobb életminıségéért Fıvárosi Herman Ottó Természetvédı Kör Környezet- és természetvédelmi szemléletformálás, Jász-Nagykunismeretterjesztés a Fekete István Szolnok Oktatóközpontban és országos ifjusági versenyek hirdetése Messzelátó "A változatosság kedvéért" Fıvárosi Erdei Iskola "Tedd jobbá környezeted" Pest Optimizmus Somogy Megyei Okt. Körny. Ifj. Közh. Madarász Iskola - ismerjük meg madaraink életét Somogy Körmezı Továbbképzı Gömör-Tornai A Magyarországi Nagyragadozókért 163. Rimóci Kobak "Természetvédelem szomszédunkban" "Környezettudatosság növelése alternatív módszerekkel 7-18 éves korú gyermekek és fiatalok Borsod-Abaújkörében" címő kisérleti program kidolgozása és alkalmazása próbacsoportokon a Somogy Farkas (canis lupus) és hiúz (lynx lynx) élıhelyhasználatának Fıvárosi vizsgálata az Aggteleki Karszton és a i-hegységben Összefogással környezetünkért - környezettudatos nevelés a Nógrád szécsényi kistérség iskoláiban 164. Mátyásfa A kismarosi Duna-part és holtág (Kis-Duna) természeti értékeinek Pest megırzése 13. oldal, összesen: 16

14 Mátyásfa BIHAR TERMÉSZET- ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI EGYESÜLET Csemete Természet- és Kismaros természetes vízfolyásainak és kútjainak Pest rehabilitációja és védelme NATURA 2000-es területek jelentıségének bemutatása a döntéshozó szerveknek és Hajdú-Bihar gazdálkodóknak 11 bihari településen Környezetbarát közlekedési kultúra népszerősítése Szegeden Csongrád Lélegzet Fenntartható területhasználat a kavicsbánya nyitások tükrében Fıvárosi Ócsai Holocén Madárvárta Az Ócsai Madárvárta monitoring programja Milyen vizet iszik Miskolc? avagy a hajdani iparváros környezetromboló Borsod-Abaújhagyatéka ember ivóvizére. Helyzetfeltárás, kiútkeresés civil szemmel. Pest Ökorégió A Környezeti Tanácsadó Iroda Zala Fenntartható Fejlıdésért mőködtetése Zala megyében 172. Ökorégió A A biológiai sokféleség védelme Zala Fenntartható Fejlıdésért Zala megyében 173. NOE Ludotéka- Ferencváros csoport Nem a szeméthegyen szeretnénk kirándulni, EZÉRT MINDENT A Fıvárosi MEGFELELİ HELYRE 174. Óvodásokkal a Óvodai és iskolai pedagógusok Természet Megóvásáért Pest akkreditált továbbképzése 175. Szamos-bazár tábor Panyolán Szabolcs-Szatmár GEO-ENVIRON A Fekete-Tisza forrásfalának ujjáépítése (Keleti Kárpátok) Csongrád Esztergomi Környezetkultúra Források, patakok és kutak Komáromgyakorlati védelmének lehetıségei Esztergom az Esztergomi kistérségben oldal, összesen: 16

15 Gömöri Környezet és Tájfejlesztı Egyes. Békés M. Zöld Kör Körny.-, Term.-, Egészség- és Fogy.v. Egy. Dunakanyar Kilátó Környezeti Nevelési Kh. ZÖLD KÖR (alias Hajdúböszörményi Ifjúsági Természetvédı Kör) Tiszadobi Természetvédık e Tiszadobi Természetvédık e Csermely Szőrcsapó Óvoda a Gyermekekért Válaszúton Hagyományırzı és Válaszúton Hagyományırzı és "Táj-Közösség"-komplex szemléletformáló és környezeti nevelési program Gömörben 1) Zöld információs pontok mőködtetése, továbbiak létesítése, TIKÖVIFE gyulai kirendeltség Zöld Ponttal együttmőködve 2) Környezeti nevelés órák, Borsod-Abaúj Békés foglalkozások, vetélkedık szervezése 2 általános és 2 középiskolában Társadalmi szervezetek, klubok feladatorientélt képzése Környezettudatosság növelése Zebegény természeti értékeit Pest bemutató rendezvénysorozattal "Hátaktól a laposokig" Környezeti szemléletformáló program Gyomok terjedése a Tisza ökológiai folyósója mentén Hajdú-Bihar Szabolcs-Szatmár- Az Arlói-tó feletti lápterület Szabolcs-Szatmárélıvilágának felmérése és rehabilitációs tervének elkészítése A környezeti szempontú fenntarthatóság elemeinek erısítése és a helyi értékek Csongrád megırzése a tanyasi életmódban és a farmgazdálkodásban Az erdei óvoda, mint a külsı világ tevékeny megismerésére nevelés Vas egyik hatékony eszköze Új termikus technológiák vagy hagyományos hulladékégetık Jász-Nagykun- Szolnok Számoljunk a valódi költségekkel! A környezetterhelı üzemek Jász-Nagykuntársadalomra hárított költségeinek Szolnok elszámoltatása, érdekképviselet helyi és országos szinten Mosonmagyaróvári V. Európai Autómentes Nap. Mobilitási Hét Mosonmagyaróváron Gyır-Moson Mosonmagyaróvári XVII Folyónapi akcióprogram Gyır-Moson Mosonmagyaróvári A Mosonmagyaróvári évi Gyır-Mosonkörnyezettudatosságot növelı programjai oldal, összesen: 16

16 NIMFEA NIMFEA NIMFEA A Magyar Természetvédık Szövetsége országos kampányaiban való részvétel GMO, biomassza témában megyei Jász-Nagykunkampánynapokkal és kistelepülési Szolnok akciókkal Jász-Nagykun-Szolnok megyében és Békés megye északi részén Gyakorlati természetvédelmi feladatok az Alsó-Berettyómelléken-Natura 2000-es fajok állományának védelme és gyakorlati élıhelykezelés, a "Countdown 2010" vállalkozásokban való részvétel KÖT iroda mőködése- környezeti tanácsadó szolgálat fenntartása Jász-Nagykun- Szolnok Jász-Nagykun- Szolnok Gerecse Barlangkutató és Természetvédı évi gerecsei barlangi denevérkutatási program Komárom- Esztergom Összesen: oldal, összesen: 16

(1995-2011: Dél-Nyírség Bihari Tájvédelmi és Kulturális Értékırzı Egyesület)

(1995-2011: Dél-Nyírség Bihari Tájvédelmi és Kulturális Értékırzı Egyesület) (1995-2011: Dél-Nyírség Bihari Tájvédelmi és Kulturális Értékırzı Egyesület) A korábbi nevén Dél-Nyírség Bihari Tájvédelmi és Kulturális Értékırzı Egyesületet alapítói 1995. márciusában hozták létre. Az

Részletesebben

Tisza völgyben Folyamatos és rendszeres környezeti Bereg Oktatóközpontban. A Tokaj-Bodrogzug TK két tömbje közötti zöld folyosó értékelése

Tisza völgyben Folyamatos és rendszeres környezeti Bereg Oktatóközpontban. A Tokaj-Bodrogzug TK két tömbje közötti zöld folyosó értékelése 1. 2. 3. 4. K-36-09-00002W K-36-09-00005W K-36-09-00006W K-36-09-00007W Helyileg és országosan védett természetvédelmi területek, Környezet-ésTermészetvédık természeti értékek, NATURA2000 Városi e területek

Részletesebben

2481 Velence Ibolya u. 9. Velencei-tó. Kiskunsági Nemzeti Park működési területe. DINPI Ócsai Tájvédelmi Körzetének Öreg-turján területe

2481 Velence Ibolya u. 9. Velencei-tó. Kiskunsági Nemzeti Park működési területe. DINPI Ócsai Tájvédelmi Körzetének Öreg-turján területe Pályázati azonosító Pályázó neve Pályázat címe Megvalósítás helyszíne Döntés a pályázatról Támogatási feltétel Támogatási összeg Támogatási összeg tartalék-listán PTKF/226/2014. Nádas-tó Környezetvédő

Részletesebben

A 2015. évi Zöld Forráson befogadott pályázatok listája

A 2015. évi Zöld Forráson befogadott pályázatok listája Pályázati Pályázó szervezet neve Pályázat címe azonosító PTKF/1155/2015. Abaúj-Zemplén Értékeiért Közhasznú Hatékonyság növelése az István-kúti Nyírjes (ANPI Zempléni TK fokozottan védett természetvédelmi

Részletesebben

Elhagyott ifjúsági táborból. erdei iskola

Elhagyott ifjúsági táborból. erdei iskola Elhagyott ifjúsági táborból erdei iskola A Magosfa Alapítvány Kismagos Környezeti Nevelési és Ökoturisztikai Központjának kialakítása Az Alapítványról Alapítás éve: 2003 Küldetésünk: a helyi értékek megóvása,

Részletesebben

Ifjúsági Fenntartható Fejlődés Harcosok a jövőért. Környezetvédelmi Egyesület 10.

Ifjúsági Fenntartható Fejlődés Harcosok a jövőért. Környezetvédelmi Egyesület 10. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Pályázati azonosító Pályázó neve Pályázat címe PTKF/887/2016. A Füvészkertért A virágos növények családfája a Füvészkertben - A virágos növények új rendszerének bemutatása

Részletesebben

HELYI JELENTŐSÉGŰ TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLETEK SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYÉBEN

HELYI JELENTŐSÉGŰ TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLETEK SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYÉBEN HELYI JELENTŐSÉGŰ TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLETEK SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYÉBEN Nagy Károly és Görögh Zoltán Felső-Tisza Alapítvány Nyíregyháza, 2014.03.05. VÉDETT TERMÉSZETI TERÜLETEK SZÁMA MAGYARORSZÁGON

Részletesebben

HELYI JELENTŐSÉGŰ TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLETEK Borsod-Abaúj-Zemplén MEGYÉBEN

HELYI JELENTŐSÉGŰ TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLETEK Borsod-Abaúj-Zemplén MEGYÉBEN HELYI JELENTŐSÉGŰ TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLETEK Borsod-Abaúj-Zemplén MEGYÉBEN Barati Sándor (Zöld Akció Egyesület) Hudák Katalin (Miskolc Megyei Jogú város Polgármesteri Hivatala) Pannónia Szálló, 2014. febr.

Részletesebben

A természetvédelem finanszírozási lehetıségei magánszemélyek

A természetvédelem finanszírozási lehetıségei magánszemélyek A madárbarát Magyarországért! www.mme.hu A természetvédelem finanszírozási lehetıségei magánszemélyek Halmos Gergı Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Országos konferencia a biológiai sokféleség

Részletesebben

PETÍCIÓ Medgyessy Péter miniszterelnök úr részére a termőföld, a zöldterületek fokozott védelme érdekében

PETÍCIÓ Medgyessy Péter miniszterelnök úr részére a termőföld, a zöldterületek fokozott védelme érdekében PETÍCIÓ Medgyessy Péter miniszterelnök úr részére a termőföld, a zöldterületek fokozott védelme érdekében Tisztelt Miniszterelnök Úr! Rohamosan fogy egyik legfontosabb nemzeti vagyonunk: a termőföld. Különösen

Részletesebben

Natura 2000 területek hatékonyabb kezelésének megvalósítása

Natura 2000 területek hatékonyabb kezelésének megvalósítása Natura 2000 területek hatékonyabb kezelésének megvalósítása (BEtter management and implementation of NATURa 2000 sites) Lenhoffer Andrea, Egerszegi Zita Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft. Debrecen,

Részletesebben

TEREMÉSZETBERÁT SZAKKÖR ÉVES MUNKATERVE 2013-2014.

TEREMÉSZETBERÁT SZAKKÖR ÉVES MUNKATERVE 2013-2014. TEREMÉSZETBERÁT SZAKKÖR ÉVES MUNKATERVE 2013-2014. Heti óraszám: 1 óra Éves óraszám: 36 óra Készítette: 2013. szeptember 1. ------------------------------------- Dr. Halász Mátyásné Ellenőrizte:.. munkaközösség-vezető

Részletesebben

HELYI JELENTŐSÉGŰ TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLETEK BÁCS-KISKUN MEGYÉBEN

HELYI JELENTŐSÉGŰ TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLETEK BÁCS-KISKUN MEGYÉBEN HELYI JELENTŐSÉGŰ TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLETEK BÁCS-KISKUN MEGYÉBEN Kustár Rozália Kecskemét, 2014. február 18. VÉDETT TERMÉSZETI TERÜLETEK SZÁMA MAGYARORSZÁGON ORSZÁGOS JELENTŐSÉGŰEK: Nemzeti park: Tájvédelmi

Részletesebben

Programok a Társadalmi Megújulás Operatív Program Innovatív iskolák fejlesztése 2. ütem c. pályázati felhíváshoz

Programok a Társadalmi Megújulás Operatív Program Innovatív iskolák fejlesztése 2. ütem c. pályázati felhíváshoz Programok a Társadalmi Megújulás Operatív Program Innovatív iskolák fejlesztése 2. ütem c. pályázati felhíváshoz A Humusz Szövetség 20 éve a hulladékcsökkentést, a fenntartható fogyasztást és termelést

Részletesebben

Közhasznúsági melléklet

Közhasznúsági melléklet Adószám: Törvényszék: Bejegyzı határozat száma: Nyilvántartási szám: 19076533-1-05 05 Miskolci Törvényszék 05 PK 60824 /1990/2 05/01/824 3525 Miskolc, Kossuth utca 13 2013 Oldal: 2 1. Tárgyévben végzett

Részletesebben

Beszámoló a Beretzk Péter Természetvédelmi Klub 2006. évi tevékenységérıl

Beszámoló a Beretzk Péter Természetvédelmi Klub 2006. évi tevékenységérıl Beszámoló a Beretzk Péter Természetvédelmi Klub 2006. évi tevékenységérıl A Beretzk Péter Természetvédelmi Klub Egyesület 1998. május 12-én kezdte meg KÖZHASZNÚ tevékenységét. A Csongrád Megyei Bíróság

Részletesebben

A 4M program magyarországi. gi gyakorlata. Deák Ferenc Zala Megyei Munkaügyi Központ. 2006. január 31.

A 4M program magyarországi. gi gyakorlata. Deák Ferenc Zala Megyei Munkaügyi Központ. 2006. január 31. A 4M program magyarországi gi gyakorlata Deák Ferenc Zala Megyei Munkaügyi Központ 2006. január 31. Magyarországi gi helyzetkép Foglalkoztatási arány: ~57 % Munkanélküliségi ráta: kisebb EU átlagnál Inaktivitási

Részletesebben

Autóipari befektetések támogatása Magyarországon. Szandrocha Kamilla 2010. Január 18.

Autóipari befektetések támogatása Magyarországon. Szandrocha Kamilla 2010. Január 18. Autóipari befektetések támogatása Magyarországon Szandrocha Kamilla 2010. Január 18. Az autóipar támogatása Magyarországon 1) Egyedi kormánydöntéssel megítélt közvetlen támogatás 2) EU társfinanszírozott

Részletesebben

Zalai Dombhátaktól a Vulkánok Völgyéig

Zalai Dombhátaktól a Vulkánok Völgyéig Zalai Dombhátaktól a Vulkánok Völgyéig Helyi Leader Közösség bemutatkozása (2007. október 18.) Elıadó: Horváth Krisztián Keszthely és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás programfelelıs Megalakult a Zalai

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés A Beretzk Péter Természetvédelmi Klub Egyesület - 1999.

Közhasznúsági jelentés A Beretzk Péter Természetvédelmi Klub Egyesület - 1999. Közhasznúsági jelentés A Beretzk Péter Természetvédelmi Klub Egyesület - 1999. 1. Számviteli beszámoló: BEVÉTELEK (Ft) Nyitó vagyon - 1999.01.01. 562 000.-Ft Támogatások: 1 919.394.-Ft Bankkamatok: 11

Részletesebben

TERMÉSZTVÉDELMI ELVÁRÁSOK AZ ERDŐGAZDÁLKODÁSBAN - TERMÉSZETVÉDELMI SZAKMAPOLITIKAI KERETEK

TERMÉSZTVÉDELMI ELVÁRÁSOK AZ ERDŐGAZDÁLKODÁSBAN - TERMÉSZETVÉDELMI SZAKMAPOLITIKAI KERETEK TERMÉSZTVÉDELMI ELVÁRÁSOK AZ ERDŐGAZDÁLKODÁSBAN - TERMÉSZETVÉDELMI SZAKMAPOLITIKAI KERETEK A természet mindennél és mindenkinél jobb vezető, ha tudjuk, hogyan kövessük. C. G. Jung Az előadás vázlata Természetvédelmi

Részletesebben

Átadásra került informatikai eszközök megyei bontásban. 1. ütem 2. ütem. KLIK Szakszolgálati Intézmény megnevezése

Átadásra került informatikai eszközök megyei bontásban. 1. ütem 2. ütem. KLIK Szakszolgálati Intézmény megnevezése A TÁMOP-3.4.2.B Sajátos nevelési igényű gyermekek integrációja (ok fejlesztése) kiemelt projekt keretében beszerzett és a pedagógiai szakszolgálatok számára átadott informatikai eszközök Átadásra került

Részletesebben

Zöld OT 2014 Választási eredmények

Zöld OT 2014 Választási eredmények Zöld OT 2014 Választási eredmények Mozgalmi testületek Felügyelő és Etikai Bizottság maximum 2 fő Fidrich Róbert MTVSZ Greenpeace, E misszió 59 Lukács Attila IBBK Greenpeace, MTVSZ, E misszió 61 Koordinációs

Részletesebben

HELYI JELENTŐSÉGŰ TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLETEK GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYÉBEN

HELYI JELENTŐSÉGŰ TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLETEK GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYÉBEN HELYI JELENTŐSÉGŰ TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLETEK GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYÉBEN Lajtmann József Győri Nemzetközi Kereskedelmi Központ 2014. január 14. VÉDETT TERMÉSZETI TERÜLETEK SZÁMA MAGYARORSZÁGON ORSZÁGOS

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2004. évre

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2004. évre KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2004. évre A Beretzk Péter Természetvédelmi Klub Egyesület 1998. május 12-én kezdte meg KÖZHASZNÚ tevékenységét. A Csongrád Megyei Bíróság által 1401. sorszám alatt bejegyzett társadalmi

Részletesebben

Szerződés hatálya. Szerződéskötés dátuma. Partner / Szerződő fél. Szerződés tárgya Szerződés típusa Szerződés értéke

Szerződés hatálya. Szerződéskötés dátuma. Partner / Szerződő fél. Szerződés tárgya Szerződés típusa Szerződés értéke Szerződés tárgya Szerződés típusa Szerződés értéke Szerződéskötés dátuma Szerződés hatálya Partner / Szerződő fél Állami feladatok átvállalása az agrár- és vidékfejlesztési programok megvalósításában 6

Részletesebben

A Duna stratégia természetvédelmi aspektusai

A Duna stratégia természetvédelmi aspektusai A Duna stratégia természetvédelmi aspektusai A magyar EU Elnökség klíma-energiaügyi és vízügyi mőhelymunka 2010. november 16. Gruber Tamás Horizontális szempontok a Duna természeti adottságainak megırzése,

Részletesebben

Az EU kereskedelempolitika hatása a fejlődő országokra fókuszban az állattenyésztési szektor nemzetközi civil képzés

Az EU kereskedelempolitika hatása a fejlődő országokra fókuszban az állattenyésztési szektor nemzetközi civil képzés Az EU kereskedelempolitika hatása a fejlődő országokra fókuszban az állattenyésztési szektor nemzetközi civil képzés Helyi piacok és kisléptékű élelmiszerrendszerek védelme Magyarországon Szabadkai Andrea

Részletesebben

2011. évi közhasznúsági jelentése. Bevezetés

2011. évi közhasznúsági jelentése. Bevezetés Börzsöny Természet- és Környezetvédelmi Közhasznú Alapítvány 2011. évi közhasznúsági jelentése Bevezetés A Börzsöny Természet- és Környezetvédelmi Közhasznú Alapítvány célja Pest és Nógrád megyében, szűkebben

Részletesebben

Új struktúrák, új kihívások

Új struktúrák, új kihívások Információs Társadalom Parlamentje Új struktúrák, új kihívások Marekné dr. Pintér Aranka 2013. június 13. Az átalakítás célja: A köznevelési rendszer minőségi oktatás és fenntarthatóság az emberi erőforrások

Részletesebben

Közép- és Kelet-Európai Regionális Környezetvédelmi Központ (REC) Bonifertné Szigeti Márta - ügyvezető igazgató

Közép- és Kelet-Európai Regionális Környezetvédelmi Központ (REC) Bonifertné Szigeti Márta - ügyvezető igazgató Közép- és Kelet-Európai Regionális Környezetvédelmi Központ (REC) Bonifertné Szigeti Márta - ügyvezető igazgató Közép- és Kelet-Európai Regionális Környezetvédelmi Központ (REC) Nemzetközi szervezet a

Részletesebben

Környezet- és természetvédelmi pályázati kiírások a Közép-magyarországi régióban

Környezet- és természetvédelmi pályázati kiírások a Közép-magyarországi régióban Környezet- és természetvédelmi pályázati kiírások a Közép-magyarországi régióban Magyarországi Éghajlatvédelmi Szövetség közép-magyarországi műhelytalálkozója, Budapest, 2010. május 20. Tartalomjegyzék

Részletesebben

2015. április 23. Környezet munkacsoport

2015. április 23. Környezet munkacsoport 2015. április 23. Környezet munkacsoport Újpest középtávú célrendszere Integrált Településfejlesztési Stratégia 1. Versenyképes helyi gazdaság és üzleti környezet 2. Hatékony közösségi infrastruktúrák

Részletesebben

Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program. 2. Pályázati Felhívás 4012-312/2005. Támogatott projektek

Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program. 2. Pályázati Felhívás 4012-312/2005. Támogatott projektek Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program 2. Pályázati Felhívás 4012-312/2005 Támogatott projektek 1.1 Intézkedés: KÖZÖS GAZDASÁGI TÉRSÉG 053/HU Régiófókusz Vállalkozás-, Humánerőforrás-

Részletesebben

Zöldturizmus Szekció. Natúrparkok - Zöldutak - Geoparkok. Básthy Béla, elnök Magyar Natúrpark Szövetség. Budapest, Kossuth Klub, 2014.04.25.

Zöldturizmus Szekció. Natúrparkok - Zöldutak - Geoparkok. Básthy Béla, elnök Magyar Natúrpark Szövetség. Budapest, Kossuth Klub, 2014.04.25. Básthy Béla, elnök Magyar Natúrpark Szövetség Budapest, Kossuth Klub, 2014.04.25. Zöldturizmus MTZrt.: UNWTO szerint az ökoturizmus a turizmus minden olyan formája, amelyben a turista fő motivációja a

Részletesebben

2. Két Zsiráf Diákújság Cikksorozat létrehozásának támogatása amely a diplomácia fogalmába vezeti be az olvasóit. A támogatás összege: 1 000 000 Ft.

2. Két Zsiráf Diákújság Cikksorozat létrehozásának támogatása amely a diplomácia fogalmába vezeti be az olvasóit. A támogatás összege: 1 000 000 Ft. KÜM- 2005 SZKF Az EU kül- és biztonságpolitikájának és az atlanti gondolatnak a népszerűsítését segítő kommunikációs tevékenység támogatása című pályázat nyerteseinek névsora Támogatást nyert pályázók

Részletesebben

Öko Munkacsoport Munkaterve

Öko Munkacsoport Munkaterve DOMBÓVÁRI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA 036268 Öko Munkacsoport Munkaterve 2015/2016. tanév Készítette: Dorn Judit munkacsoport koordinátor Az Öko Munkacsoport tagjai: Dorn Judit Öko Munkacsoport Koordinátor

Részletesebben

Környezeti nevelés munkaközösség. munkaterv. 2014 /2015. nevelési év

Környezeti nevelés munkaközösség. munkaterv. 2014 /2015. nevelési év Környezeti nevelés munkaterv 2014 /2015. nevelési év Készítette: vezető Környezeti nevelés környezeti nevelés et vezeti: ben 14 fő vesz részt. 1. 2. Ökrösné Kara Judit 3. Molnárné Oros Csilla 4. Háló Éva

Részletesebben

Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium. Ökoiskola munkaterv 2014/2015.

Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium. Ökoiskola munkaterv 2014/2015. Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium Ökoiskola munkaterv 2014/2015. Készítette: Sümeginé Vitális Éva D e b r e c e n, 2014. szeptember 12. Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások:

Részletesebben

Tájékoztató. a helyes gazdálkodási gyakorlatról. Nemzeti Vidékfejlesztési Terv

Tájékoztató. a helyes gazdálkodási gyakorlatról. Nemzeti Vidékfejlesztési Terv Nemzeti Vidékfejlesztési Terv Tájékoztató a helyes gazdálkodási gyakorlatról (segédlet a 156/2004. (X. 27.) FVM rendelettel, a 16/2005. (III. 8.) FVM rendelettel és a 85/2005. (IX. 27.) FVM rendelettel

Részletesebben

Nemzeti Civil Alapprogram Civil Szolgáltató, Fejlesztő és Információs Kollégiuma NCA-CIV-08-G - Döntési lista

Nemzeti Civil Alapprogram Civil Szolgáltató, Fejlesztő és Információs Kollégiuma NCA-CIV-08-G - Döntési lista Tanácsadó szolgálat az 1%-os 1 NCA-CIV-08-G-0001 MTESZ Békés Megyei Szervezet Békés Békéscsaba 1,260,000 0 felajánlások segítésére Debreceni Mozgóképkultúra 2 NCA-CIV-08-G-0002 Hajdú-Bihar Debrecen Önnek

Részletesebben

A biodiverzitás és természetvédelem finanszírozási kérdései (EU finanszírozás 2014-2020)

A biodiverzitás és természetvédelem finanszírozási kérdései (EU finanszírozás 2014-2020) A biodiverzitás és természetvédelem finanszírozási kérdései (EU finanszírozás 2014-2020). Marczin Örs természetvédelmi fejlesztési referens Vidékfejlesztési Minisztérium, Természetmegırzési Fıosztály A

Részletesebben

A gyógytestnevelés jelenlegi rendszere, az új szakszolgálati rendelet alapelvei

A gyógytestnevelés jelenlegi rendszere, az új szakszolgálati rendelet alapelvei A gyógytestnevelés jelenlegi rendszere, az új szakszolgálati rendelet alapelvei 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról 21. A közoktatás pedagógiai szakszolgálatainak intézményei: gyógypedagógiai tanácsadó,

Részletesebben

Natura 2000 területek bemutatása

Natura 2000 területek bemutatása Natura 2000 területek bemutatása Némethné Kavecsánszki Alexandra Ökoiskola információs nap Natura 2000 hálózat» Natura 2000 hálózat az EU ökológiai hálózata, az uniós természetvédelem alappillére.» Célja:

Részletesebben

Szerződés tárgya Szerződés típusa Szerződés értéke Szerződéskötés dátuma Szerződés hatálya Partner / Szerződő fél

Szerződés tárgya Szerződés típusa Szerződés értéke Szerződéskötés dátuma Szerződés hatálya Partner / Szerződő fél Szerződés tárgya Szerződés típusa Szerződés értéke Szerződéskötés dátuma Szerződés hatálya Partner / Szerződő fél Balatoni futár c. folyóirat kiadási Támogatási szerződés 1.000.000 Ft 2014.08.07 2014.10.31

Részletesebben

Biodiverzitás és védelme Svájc esete. Pro Natura és fı javaslatai/követelései a biodiverzitás védelméhez

Biodiverzitás és védelme Svájc esete. Pro Natura és fı javaslatai/követelései a biodiverzitás védelméhez Biodiverzitás és védelme Svájc esete Pro Natura és fı javaslatai/követelései a biodiverzitás védelméhez Városok terjeszkedése Beépített terület (km2) Surface construite Surface construite + 277% száz

Részletesebben

A Közép-Magyarországi Operatív Program természetés környezetvédelmi kiírások, projektek állása

A Közép-Magyarországi Operatív Program természetés környezetvédelmi kiírások, projektek állása A KözépMagyarországi Operatív Program természetés környezetvédelmi kiírások, projektek állása Budapest, 2009. december 11. Tartalomjegyzék Az elıadás témakörei Természet és környezetvédelmi kiírások a

Részletesebben

FENNTARTHATÓSÁG ÉS HULLADÉKCSÖKKENTÉS AZ EGYETEMEKEN. Mudra Viktória, HUSUN fenntarthatósági koordinátor

FENNTARTHATÓSÁG ÉS HULLADÉKCSÖKKENTÉS AZ EGYETEMEKEN. Mudra Viktória, HUSUN fenntarthatósági koordinátor FENNTARTHATÓSÁG ÉS HULLADÉKCSÖKKENTÉS AZ EGYETEMEKEN Mudra Viktória, HUSUN fenntarthatósági koordinátor Kik vagyunk? Név: Felsőoktatási Fenntarthatósági Hálózat, (Mo.) Hungarian Sustainable University

Részletesebben

A Zöld Régiók Hálózata program bemutatása, civilek a monitoring bizottságokban

A Zöld Régiók Hálózata program bemutatása, civilek a monitoring bizottságokban A Zöld Régiók Hálózata program bemutatása, civilek a monitoring bizottságokban Dönsz Teodóra, csoportvezető Magyar Természetvédők Szövetsége Zöld Régiók Hálózata A program célja a hazai környezetvédők

Részletesebben

Civil környezetvédelmi programok a KEOP-ban Budapest, 2009.06.22.

Civil környezetvédelmi programok a KEOP-ban Budapest, 2009.06.22. Civil környezetvédelmi programok a KEOP-ban Budapest, 2009.06.22. Szabó Gábor Dávid (tanácsadó projekt menedzser, KvVM FI) Prioritás HÁTTÉR KEOP 2007-13 Keret Keret Mrd Ft (260Ft/ ) Százalékos megoszlás

Részletesebben

Kisléptékű Termék előállítók és Szolgáltatók Országos Érdekképviseleti Szövetsége Szabadkai Andrea www.kisleptek.hu 30/7688718

Kisléptékű Termék előállítók és Szolgáltatók Országos Érdekképviseleti Szövetsége Szabadkai Andrea www.kisleptek.hu 30/7688718 Helyi termék értékesítés adózási tanácsadása műhelymunka őstermelők, kistermelők, kézművesek, agroturisztikai szolgáltatók, és civil szervezetek részére Kisléptékű Termék előállítók és Szolgáltatók Országos

Részletesebben

A Foglalkoztatási Fıigazgatóság és az Európai Szociális Alap bemutatása

A Foglalkoztatási Fıigazgatóság és az Európai Szociális Alap bemutatása A Foglalkoztatási Fıigazgatóság és az Európai Szociális Alap bemutatása Miskolc, 2010. október 21. Ságodi Nóra Európai Bizottság Foglalkoztatási, Szociális és Esélyegyenlıségi Fıigazgatóság A2 Fıosztály

Részletesebben

Pszichiátriai betegek közösségi ellátásának ELUTASÍTOTT pályázatai

Pszichiátriai betegek közösségi ellátásának ELUTASÍTOTT pályázatai megzése 1 SZOC BF 08 K 0005 Hahuszo Kht. HAHUSZO KHT Hajdúnánási Humán Otthon Közhasznú Társaság Hajdú Bihar 4080 Hajdúnánás Fürdő út 1. 2 SZOC BF 08 K 0009 3 SZOC BF 08 K 0020 4 SZOC BF 08 K 0034 Hajdúhadház

Részletesebben

1. A gyermekjóléti szolgáltatás fenntartói megyénként, 2006. Az intézmény fenntartója. Összesen. Terület

1. A gyermekjóléti szolgáltatás fenntartói megyénként, 2006. Az intézmény fenntartója. Összesen. Terület 1. A gyermekjóléti szolgáltatás fenntartói megyénként, 2006 1. Gyermekjóléti alapellátások Az intézmény fenntartója önkormányzat a) egyház, egyházi intézmény alapítvány, közalapítvány egyesület egyéni

Részletesebben

ROP 3.1.3. Partnerség építés a Balaton régióban BALATON Európa Kulturális Tava

ROP 3.1.3. Partnerség építés a Balaton régióban BALATON Európa Kulturális Tava Kezdetek: AKKU 2004 EURÓPA KULTURÁLIS FİVÁROSA 2004 LILLE - a minta 11 pályázó város: (Budapest, Debrecen, Eger, Gyır, Kaposvár, Kecskemét, Miskolc, Pécs, Sopron, Székesfehérvár, Veszprém) 12. - : Európa

Részletesebben

ÚMVP előrehaladás szakmai szemszögből

ÚMVP előrehaladás szakmai szemszögből ÚMVP előrehaladás szakmai szemszögből NAPRAKÉSZ INFORMÁCIÓK GYAKORLATIASAN, A GAZDÁLKODÓK RÉSZÉRE! Bozsér Levente Stratégiai és Szolgáltatásfejlesztési Igazgatóság Vizi Veronika Mezőgazdasági Igazgatóság

Részletesebben

PÁLYÁZATI EREDMÉNYEK

PÁLYÁZATI EREDMÉNYEK A Közép-Magyarországi Operatív Program környezetvédelmi intézkedései Orosz György Budapest, 2008.november 18. 2007-2008 PÁLYÁZATI EREDMÉNYEK 1 2007-2008 Pályázati statisztika Természetvédelem Környezetvédelem

Részletesebben

HELYI JELENTŐSÉGŰ TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLETEK BARANYA MEGYÉBEN

HELYI JELENTŐSÉGŰ TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLETEK BARANYA MEGYÉBEN HELYI JELENTŐSÉGŰ TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLETEK BARANYA MEGYÉBEN Bank László Pécs, 2013. november 26. VÉDETT TERMÉSZETI TERÜLETEK SZÁMA MAGYARORSZÁGON ORSZÁGOS JELENTŐSÉGŰEK: Nemzeti park: Tájvédelmi körzet:

Részletesebben

A Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) civileket érintı intézkedései

A Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) civileket érintı intézkedései A Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) civileket érintı intézkedései A KEOP prioritásai 1. Egészséges tiszta települések (KA) 2. Vizeink jó kezelése (KA) 3. Természeti értékeink jó kezelése (ERFA)

Részletesebben

A modern múlt m áért PROJEKTINDÍTÓ NAP. A projekt bemutatása

A modern múlt m áért PROJEKTINDÍTÓ NAP. A projekt bemutatása A modern múlt m - étkezésünk fenntarthatóságáé áért PROJEKTINDÍTÓ NAP A projekt bemutatása ELŐZMÉNYEK A TÁJT A VÁROSOMV A VÁROSODV A HELY SZELLEME KONFERENCIÁK Környezeti kultúra kulturális lis környezet

Részletesebben

KD. Regionális Fejlesztési Ügynökség 8000. Székesfehérvár, Rákóczi u. 25. E L İ T E R J E S Z T É S

KD. Regionális Fejlesztési Ügynökség 8000. Székesfehérvár, Rákóczi u. 25. E L İ T E R J E S Z T É S KD. Regionális Fejlesztési Ügynökség 8000. Székesfehérvár, Rákóczi u. 25. E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. május 28-i ülésére Tárgy: Tájékoztató Közép-Dunántúli régió

Részletesebben

Pécs Gyerekeknek & ParticiPécs

Pécs Gyerekeknek & ParticiPécs Pécs Gyerekeknek & ParticiPécs Tóthné Pfaff Éva kultúraktív Egyesület TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0014 PEDAGÓGUSKÉPZÉST SEGÍTŐ HÁLÓZATOK TOVÁBBFEJLESZTÉSE A DÉL-DUNÁNTÚL RÉGIÓBAN A KÉSZÍTŐK Sebestyén Ágnes

Részletesebben

Felügyeleti szervek, fogyasztóvédelmi szervek

Felügyeleti szervek, fogyasztóvédelmi szervek Lakossági Általános Szerződési Feltételek 1. Melléklet Felügyeleti szervek, fogyasztóvédelmi szervek Tartalomjegyzék 1.... 3 2. Média- és Hírközlési Biztos... 3 3. Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság... 4

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Pannon Fejlesztési Alapítvány 2005 évi tevékenységérıl TARTALOM: 1. Bevezetés 2. Fenntartható gazdálkodás 3. Közhasznú tevékenység Az alapítvány éves pénzügyi beszámolójának, mérlegének

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2010/2011.

Ökoiskola munkaterv 2010/2011. Ökoiskola munkaterv 2010/2011. Készítette: Stumpfné Zsolnai Éva M ó r, 2010. szeptember 30. Ökoiskola kritériumrendszere Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének

Részletesebben

EGYMI EGYESÜLET avagy Egy mindenkiért mindenki egyért!

EGYMI EGYESÜLET avagy Egy mindenkiért mindenki egyért! EGYMI EGYESÜLET avagy Egy mindenkiért mindenki egyért! Az együttmőködés civil gyakorlata az EGYMI egyesület munkájában Radicsné Szerencsés Terézia egyesületi elnök 2010. március 29. Miért jött létre az

Részletesebben

MAGYAR KÖRNYEZETI NEVELÉSI EGYESÜLET

MAGYAR KÖRNYEZETI NEVELÉSI EGYESÜLET MAGYAR KÖRNYEZETI NEVELÉSI EGYESÜLET Mit kínálunk az ökoiskoláknak? Budapest, 2014. jan. 25. Történetünk mérföldkövei Alapítás éve: 1992 Kiemelkedően közhasznúvá nyilvánítás: 1998 Környezetünkért díj:

Részletesebben

Ügyfélelégedettség-mérés az egyenlõ bánásmód referensi ügyfélszolgálatokon 2009. október 1. - 2013. június 30.

Ügyfélelégedettség-mérés az egyenlõ bánásmód referensi ügyfélszolgálatokon 2009. október 1. - 2013. június 30. TÁMOP-5.5.5/08/1 A diszkrimináció elleni küzdelem a társadalmi szemléletformálás és hatósági munka erősítése Ügyfélelégedettség-mérés az egyenlõ bánásmód referensi ügyfélszolgálatokon 2009. október 1.

Részletesebben

F.3. számú függelék. Az érdekképviseleti szervezetek felsorolása

F.3. számú függelék. Az érdekképviseleti szervezetek felsorolása F.3. számú függelék Az érdekképviseleti szervezetek felsorolása Hatályos: 2015.07.07. 1/5. oldal GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. 1. Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal Fogyasztóvédelemi

Részletesebben

Kutatások, döntés elkészítés

Kutatások, döntés elkészítés Kutatások, döntés elkészítés Megrendel/ Forma Leírás Kimenet Terület 2009 ECF Visszafogott hatékonyság A lakosság energetikai korszersítési törekvéseit ösztönz eddigi állami támogatások értékelése, kerekasztal,

Részletesebben

Szakiskolai tanulmányi ösztöndíjra jogosító szakiskolai szakképesítések a 2013/2014-es tanévben induló képzésekben

Szakiskolai tanulmányi ösztöndíjra jogosító szakiskolai szakképesítések a 2013/2014-es tanévben induló képzésekben Szakiskolai tanulmányi ösztöndíjra jogosító szakiskolai szakképesítések a 2013/2014-es tanévben induló képzésekben 1. A B C D 2. Sorszám Megye Szakképesítés megnevezése Szakképesítés azonosítószáma 3.

Részletesebben

Iskola-egészségügyi statisztikai adatok 2007/2008 tanév

Iskola-egészségügyi statisztikai adatok 2007/2008 tanév Iskola-egészségügyi statisztikai adatok tanév Dr. Valek Andrea Országos Gyermekegészségügyi Intézet Országos Környezetegészségügyi Intézet Továbbképzı munkaértekezlete 29. május 26. Jelentést küldı intézmények

Részletesebben

Támogatáson kívüli finanszírozási lehetıségek a természetvédelemben

Támogatáson kívüli finanszírozási lehetıségek a természetvédelemben Támogatáson kívüli finanszírozási lehetıségek a természetvédelemben Kovács Eszter Környezeti Társadalomkutatók (essrg), Környezetgazdaságtani Tanszék, Környezet- és Tájgazdákodási Intézet, Szent István

Részletesebben

A BUDAPEST XVI. KERÜLET KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA

A BUDAPEST XVI. KERÜLET KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA Elfogadta: 198/2008. (III. 26.) Kt. hat. A BUDAPEST XVI. KERÜLET KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA A Nemzeti Környezetvédelmi Program a települési környezet védelmén belül egy kisebb környezet-, és stresszhatást

Részletesebben

A pályázó szervezet neve. Zselic Vidékfejlesztı Közhasznú Egyesület. Hódmezıvásárhely és Kistérsége Nyugdíjas Szervezetei Szövetsége

A pályázó szervezet neve. Zselic Vidékfejlesztı Közhasznú Egyesület. Hódmezıvásárhely és Kistérsége Nyugdíjas Szervezetei Szövetsége Pályázati azonosító A pályázó szervezet neve A pályázó szervezet címe Bizottság által javasolt összeg 1430 1601 D-J3 Zselic Vidékfejlesztı Közhasznú Egyesület Hódmezıvásárhely és Kistérsége Nyugdíjas Szervezetei

Részletesebben

Civil környezetvédelmi programok a KMOP-ban

Civil környezetvédelmi programok a KMOP-ban Civil környezetvédelmi programok a KMOP-ban tapasztalatok, lehetıségek Orosz György Programiroda vezetı Pályázati tapasztalatok Pályázatkészítés: Formai követelmények miatt sok elutasítás Szakmai rész

Részletesebben

ÖKOISKOLA PROGRAM 2013-2014

ÖKOISKOLA PROGRAM 2013-2014 ÖKOISKOLA PROGRAM 2013-2014 Készítette: Mujzer Richárd ÖKOiskola vezető Győr, 2013. szeptember 5. Ha majd kivágtad az utolsó fát, megmérgezted az utolsó folyót, és kifogtad az utolsó halat, rádöbbensz,

Részletesebben

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz 1. sz. melléklet Orientáló mátrix a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz Kistérség Projekt címe Összeg (mft) Baktalórántháza Játszva, tanulva, sportolva a társadalom hasznos tagjává válni Leírás

Részletesebben

A természetvédelmi szempontok kezelése a Vidékfejlesztési Programban

A természetvédelmi szempontok kezelése a Vidékfejlesztési Programban A természetvédelmi szempontok kezelése a Vidékfejlesztési Programban Kihívások és lehetséges megoldások Tóth Péter Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Virágzó Vidékünk Európa Nap- Hogyan tovább

Részletesebben

A 2009. évi költségvetés megvalósulása

A 2009. évi költségvetés megvalósulása A 2009. évi költségvetés megvalósulása Költségvetés alapján 2009.12.31-ei könyvelés alapján ezer Ft-ban Szervezeti egység neve Kiadási kategória Összesen Bevételi kategória A ( BIZTOS ) Kiadási kategória

Részletesebben

Beszámoló a Beretzk Péter Természetvédelmi Klub 2007. évi tevékenységérıl

Beszámoló a Beretzk Péter Természetvédelmi Klub 2007. évi tevékenységérıl Beszámoló a Beretzk Péter Természetvédelmi Klub 2007. évi tevékenységérıl A Beretzk Péter Természetvédelmi Klub 1998. május 12-én kezdte meg KÖZHASZNÚ tevékenységét. A Csongrád Megyei Bíróság által 1401.

Részletesebben

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG RENDÉSZETI FŐIGAZGATÓSÁG Közlekedésrendészeti Főosztály A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA A táblázatok a RobotZsaru Neo és a megyei rendőr-főkapitányságok

Részletesebben

A MÁV környezetvédelmi tevékenysége a fenntarthatóság tükrében

A MÁV környezetvédelmi tevékenysége a fenntarthatóság tükrében A MÁV környezetvédelmi tevékenysége a fenntarthatóság tükrében Püski Imre osztályvezető Egészség-, Biztonság- és Környezetvédelmi Főosztály A fenntartható fejlődés s célja: c Hosszú távon - a gazdaság

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLATA

BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLATA BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLATA Cím 1111 Budapest, Prielle Kornélia u. 4. Telefon / fax 209-93-38 / Fax 209-9339 e-mail isz.aso@bfkh.hu 13:00-18:00 13:00-16:00 8:30-13:00 8:30-12:30

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása GINOP-2.1.1-15

PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása GINOP-2.1.1-15 PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ Vállalatok K+F+I tevékenységének a GINOP-2.1.1-15 A célja: Olyan hazai kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységek a, amelynek jelentős szellemi hozzáadott értéket tartalmazó,

Részletesebben

A 2014-2020 közötti időszakra szóló Terület- és Településfejlesztési Operatív Program energetikai célú támogatási lehetőségei

A 2014-2020 közötti időszakra szóló Terület- és Településfejlesztési Operatív Program energetikai célú támogatási lehetőségei A 2014-2020 közötti időszakra szóló Terület- és Településfejlesztési Operatív Program energetikai célú támogatási lehetőségei MANERGY záró konferencia Pécs 2014. Június 4. Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési

Részletesebben

2014/2015. TANÉVI BOCSA DIÁKOLIMPA VERSENYKIÍRÁS

2014/2015. TANÉVI BOCSA DIÁKOLIMPA VERSENYKIÍRÁS 2014/2015. TANÉVI BOCSA DIÁKOLIMPA VERSENYKIÍRÁS 1. A verseny célja: A 2014-2015. tanévi Magyarország Bocsa Diákolimpia bajnoka cím, és a további helyezések eldöntése. Tehetséggondozás, egy látványos,

Részletesebben

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG RENDÉSZETI FŐIGAZGATÓSÁG Közlekedésrendészeti Főosztály A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA A táblázatok a RobotZsaru Neo és a megyei rendőr-főkapitányságok

Részletesebben

Dél-dunántúli Energetikai Klaszter

Dél-dunántúli Energetikai Klaszter Dél-dunántúli Energetikai Klaszter DDEK küldetése A Dél-dunántúli Energetikai Klaszter küldetésének tekinti a - Dél-dunántúli régió energetikai ágazatában jelenlévı szervezetek összefogását, - a klasztertagok

Részletesebben

Környezet és Energia Operatív Program

Környezet és Energia Operatív Program Környezet és Energia Operatív Program Heltai László referens, KEOP IH FVM VKSZI, 2008. június 17. Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) Derogációk: - Szennyvíz: - 2010-ig a 10 000 LE feletti agglomerációk,

Részletesebben

Felhívás. Jutalmazás:

Felhívás. Jutalmazás: Felhívás A Környezet-és Természetvédelmi Oktatóközpontok Országos Szövetsége (KOKOSZ) és konzorciumi partnere a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME) támogatásban részesült a Svájci-Magyar

Részletesebben

A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat (MNVH) és a referensi hálózat Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Tudásmegosztó nap

A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat (MNVH) és a referensi hálózat Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Tudásmegosztó nap Székesfehérvár 2014. november 27. A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat (MNVH) és a referensi hálózat Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Tudásmegosztó nap Csikász Gábor MNVH B.-A.-Z. megyei referense Az MNVH célja,

Részletesebben

Szlovákia-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020

Szlovákia-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 Szlovákia-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 Terület és településfejlesztési programok 2014-2020 között, különös tekintettel a Közép-magyarországi régióra JENEI Gábor Programirányító

Részletesebben

MOSONMAGYARÓVÁRI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERV

MOSONMAGYARÓVÁRI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERV MOSONMAGYARÓVÁRI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2013/2014 Ökoiskolai munkacsoport tagjai: Dr. Makk Zoltán intézményvezető Földesné Hadarits Eszter intézményvezető helyettes Besszerné

Részletesebben

Smart grid Hugary konferencia ENERGIATUDATOSSÁG AZ ÖNKORMÁNYZATOKBANNYZATOKBAN

Smart grid Hugary konferencia ENERGIATUDATOSSÁG AZ ÖNKORMÁNYZATOKBANNYZATOKBAN Smart grid Hugary konferencia ENERGIATUDATOSSÁG AZ ÖNKORMÁNYZATOKBANNYZATOKBAN 2006 NOVEMBER 30 Budapest Quirin Andrásné, Bp III.ker. Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat EU-referens, projektvezető Fenntartható

Részletesebben

Nyíregyháza, 2014.06.27. Cseszlai István Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Nyíregyháza, 2014.06.27. Cseszlai István Nemzeti Agrárgazdasági Kamara A megújuló energiák alkalmazásának szerepe és eszközei a vidék fejlesztésében, a Vidékfejlesztési Program 2014-20 energetikai vonatkozásai Nyíregyháza, 2014.06.27. Cseszlai István Nemzeti Agrárgazdasági

Részletesebben

Több mint száz civil szervezet a földforgalmi törvénytervezet átalakításáért

Több mint száz civil szervezet a földforgalmi törvénytervezet átalakításáért Több mint száz civil szervezet a földforgalmi törvénytervezet átalakításáért 141 civil szervezet és gazdatanács közösen értékelte a földforgalmi törvénytervezethez érkezett módosító indítványokat. A törvényjavaslatot

Részletesebben

1/2009. (I. 20.) NFGM rendelet

1/2009. (I. 20.) NFGM rendelet a nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések megszerzésére irányuló szakmai vizsga szervezésére feljogosított intézményekrıl A szakképzésrıl szóló 1993. évi LXXVI. törvény

Részletesebben

2. Duna-Pilis-Gerecse Vidékfejlesztési Egyesület 20 000 000. 3. 36 Jó Palóc Közhasznú Egyesület 35 000 000

2. Duna-Pilis-Gerecse Vidékfejlesztési Egyesület 20 000 000. 3. 36 Jó Palóc Közhasznú Egyesület 35 000 000 7. melléklet a 104/2013. (XI. 14.) VM rendelethez A LEADER HACS-ok illetékességi területére vonatkozó igényelhet legmagasabb támogatási támogatási összeg A B C 1. LEADER HACS neve A BAKONYÉRT Vidékfejlesztési

Részletesebben

Szervezeti kultúra felmérés a fenntarthatóság (pedagógiájának) szempontrendszere alapján. Életharmónia Alapítvány, 2009.

Szervezeti kultúra felmérés a fenntarthatóság (pedagógiájának) szempontrendszere alapján. Életharmónia Alapítvány, 2009. Szervezeti kultúra felmérés a fenntarthatóság (pedagógiájának) szempontrendszere alapján. Életharmónia Alapítvány, 2009. Célja megállapítani az iskola fenntarthatóságának és környezetpedagógiai tevékenységének

Részletesebben