II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program"

Átírás

1 II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program Önkormányzati, állami, egyházi, nonprofit fenntartású bentlakásos intézmények korszerűsítése című pályázati felhívásához Kódszám: TIOP /1

2 Felhívjuk a tisztelt pályázók figyelmét, hogy a pályázati kiírás és dokumentumai esetén a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség a változtatás jogát fenntartja, ezért kérjük, hogy kövessék figyelemmel a honlapon megjelenő közleményeket!

3 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...5 A.1 Alapvető cél és háttér információ... 5 A.2 Részcélok... 6 A.3 Rendelkezésre álló forrás... 7 A.4 Támogatható pályázatok várható száma... 7 B. PÁLYÁZÓK KÖRE...8 B1. Jogi forma... 8 B2. Méret... 9 B3. Székhely... 9 B4. Iparág... 9 B5. Típus/karakter... 9 B6. A pályázat benyújtásának egyéb feltételei... 9 C. A PÁLYÁZAT TARTALMA...13 C1. Támogatható tevékenységek köre...14 C1.1. Kötelezően megvalósítandó tevékenységek, beszerzések C1.2. Választható, bírálatnál előnyt jelentő kapcsolódó tevékenységek, szolgáltatások 18 C1.3. Speciális elvárások az egyes tevékenységekkel kapcsolatban C2. Nem támogatható tevékenységek köre...21 C3. Elszámolható költségek köre...21 C4. Nem elszámolható költségek köre...29 C5. Illeszkedési előírás...30 C6. Projekt iparági korlátozása...30 C7. Projekt területi korlátozása...30 C8. A projekt megkezdése...31 C8.1. Megkezdettség C9. A projekt befejezése és a pénzügyi elszámolás végső határideje...31 C10. Fenntartási kötelezettség...31 C11. Egyéb korlátozások a projekt tartalmával kapcsolatban...32 D. PÉNZÜGYI FELTÉTELEK ÉS ÁLLAMI TÁMOGATÁSI SZABÁLYOK...33 D1. Támogatás formája...33 D2. Támogatás mértéke...33 D3. Támogatás összege...33 D4. Az önrész összetétele...34 D5. Egyéb pénzügyi eszközök...34 D6. Biztosítékok köre...34 D7. Előleg igénylése...34 D8. Egyéb feltételek...35 E. KIVÁLASZTÁSI KRITÉRIUMOK...37 E.1 Monitoring mutatók...47 F. ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK...50 F1. A pályázati kiírás felfüggesztése és megszüntetése...50 F2. A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje...50 F3. A pályázat benyújtásával kapcsolatos gyakorlati tudnivalók...51 F4. A projektkiválasztás folyamatának bemutatása (eljárásrend)...52 F4.1. Befogadás... 52

4 F4.2. Egyéb követelmények vizsgálata F4.3. A hiánypótlás rendje F4.4. Tartalmi értékelés F4.5. Bírálat 53 F4.6. Döntés 54 F4.7. A Támogatási Szerződés megkötésének feltételei F A Támogatási Szerződés módosítása F4.8. A pénzügyi elszámolás, finanszírozás folyamata F Előleg igénylésének lehetősége F4.9. A monitoring adatok szolgáltatásának rendje és előrehaladási jelentések F4.10. Ellenőrzések F4.11. Az értesítések és határidők számításának szabályai F5. Kifogás...59 F6. Vonatkozó jogszabályok listája...61 F7. Fogalomjegyzék...63 F8. Csatolandó mellékeltek listája...70 F9. Pályázati Útmutató mellékletei...73

5 A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE A.1 Alapvető cél és háttér információ A társadalmi befogadás növelése érdekében szükséges azoknak a szolgáltatásoknak a fejlesztése, infrastrukturális feltételeinek megteremtése és javítása, amelyek a munkaerő-piaci és társadalmi integrációt segítik, továbbá hozzájárulnak az ellátottak társadalmi aktivitásának növeléséhez. Az infrastrukturális fejlesztéseknek célja, hogy a munkaerő-piaci részvételt és társadalmi befogadást segítő rendszerek magasabb színvonalú szolgáltatásokat nyújtsanak, rugalmasabban alkalmazkodjanak a gazdaság igényeihez, és megteremtsék a strukturális reformok fizikai feltételeit. A bentlakásos intézmények korszerűsítésének célja a lakók életminőségének javítása az intézményekben uralkodó rossz infrastrukturális adottságok és a hiányos felszereltség leküzdése, illetve az életviszonyok humanizálása és modernizálása révén. A pályázat tartalma összhangban van a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló évi XXVI. törvénnyel. Korszerűsítésre jelen pályázati kiírás értelmezésében két módon kerülhet sor: egyfelől az intézményi épület, az intézményben lévő lakóhelyiségek és közösségi terek korszerűsítésével. Másfelől az intézményben esetlegesen tapasztalható zsúfoltság enyhítésével, a belakható tér kitágításával, amely az intézményen belüli férőhelyek áthelyezését, és településbe integrált, normalizált körülmények között történő elhelyezését jelenti, ahol kis létszámú ellátási egységek létrehozása indokolt. A szociális és gyermekvédelmi bentlakásos ellátást nyújtó, jelenleg is működő intézmények egy része nem felel meg a jogszabályokban előírt szakmai feltételeknek. Magas az ideiglenes és határozott időre szóló működési engedéllyel rendelkező intézmények száma, az elhelyezési körülmények tekintetében nem megfelelő intézmények korszerűsítésre szorulnak az ellátási feltételek javítása, az igénybe vevők életminőségének javítása érdekében. A szociális és gyermekvédelmi intézményrendszer korszerűsítése szükséges a fogyatékossággal élő, pszichiátriai beteg, szenvedélybeteg, hajléktalan, idős emberek, valamint a gyermekjóléti alapellátásban, illetve gyermekvédelmi szakellátásban élő gyermekek, fiatalok életkörülményeinek javítása és szakszerű ellátási körülmények biztosítása céljából. A pályázati kiírás célcsoportját a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvényben (a továbbiakban: szociális törvény), a Fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló évi XXVI. törvény, a fogyatékos személyek jogairól szóló egyezmény kihirdetéséről szóló évi XCII. törvény, illetve a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvényben (a továbbiakban: Gyvt., gyermekvédelmi törvény) szabályozott bentlakásos intézmények adják. A bentlakásos szociális intézményi szakellátás nyitása, bővítése szükséges az ellátásra szoruló egyének otthonában történő alapszolgáltatások nyújtása felé. A fejlesztések célja a szociális és gyermekvédelmi intézményrendszer korszerűsítése és a nyújtott szolgáltatások minőségének javítása az igénybe vevők méltó életkörülményeinek megteremtése érdekében. A fejlesztések közvetetten hozzájárulnak ahhoz, hogy az érintett intézmények célcsoportjához tartozó speciális és hátrányos helyzetű, sérülékeny társadalmi csoportok társadalmi aktivitása, életminősége javuljon, és a helyi közösségben való aktív részvétele növekedjen. 5

6 A TIOP B-11/1 Bentlakásos intézmények kiváltása gyermekvédelmi komponens és a TIOP /1 Bentlakásos intézmények korszerűsítése pályázati felhívások egy időben jelennek meg, hogy a pályázók eldönthessék, hogy az egyes intézmények esetében melyik pályázat szolgálja inkább az ellátottak érdekeit. A fent említett kiírások közötti szoros kapcsolat miatt javasoljuk, hogy a pályázók azok mindegyikét tanulmányozzák! A korszerűsítés jelen pályázati felhívások értelmezésében az intézményi ellátást jelenleg is szolgáló épületek felújítása, átalakítása, bővítése (Bővebben lásd a fogalomjegyzékben). Amennyiben a magas férőhely kihasználtsági arány és zsúfoltság indokolja, a korszerűsítés történhet oly módon is, hogy a korszerűsítendő ingatlanban csökkentik a férőhelyszámot, amely az intézményen belüli férőhelyek áthelyezését, és településbe integrált, normalizált körülmények között történő elhelyezését jelenti.. az intézményi ellátást jelenleg szolgáló épületeken túl új épület(ek) létesítése vagy intézményi célokra történő átalakítása új (azaz nem a jelenlegi intézmény helyén: az épületének helyrajzi számán és/vagy postacímén) ingatlanon. Minden esetben alapfeltétel, hogy a létrehozandó, ellátási célokat szolgáló épületek belterületen, jól megközelíthetően helyezkedjenek el. A.2 Részcélok Szociális intézmények esetében cél: Korszerűtlen, nagy létszámú, idős embereket és hajléktalan személyeket ellátó bentlakásos intézmények átalakítása, korszerűsítése humanizált, a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000 (I. 7.) SZCSM rendeletben a lakhatási feltételekre vonatkozó előírásoknak megfelelő színvonalú ellátási környezet kialakítása. Legfeljebb 50 férőhelyes fogyatékossággal élőknek, pszichiátriai és szenvedélybetegeknek - ápoló-gondozó otthoni vagy rehabilitációs intézményi ellátást nyújtó intézményeknek a korszerűsítése. A korszerűsítés történhet intézményen belüli átalakítással vagy az intézményen belüli férőhelyek számának csökkentése és az ellátottak egy részének más épületben, humanizált életfeltételeket biztosító és településbe integrált módon történő elhelyezése révén. A fejlesztés során törekedni kell arra, hogy az újonnan létrehozott lakóegységek a helyi közösség átlagos életmódjához a lehető legjobban hasonlító életfeltételek biztosítását lehetővé tegyék (pl. a helyi társadalom által elfogadott és átlagos lakókörülményeket nyújtó helyen kell létrehozni azokat). A fogyatékos személyeknek ellátást biztosító újonnan létrehozott lakóegységek csak lakóotthoni formában jöhetnek létre. Közösségbe integrált lakóotthonok, átmeneti intézmények korszerűsítése. A korszerűsítéshez kapcsolódóan az intézmény legfeljebb 10 férőhelyes kapacitásnövekedése megengedett.. A kapacitásnövelés során a férőhelyek összlétszáma - idős és hajléktalan emberek ellátása esetén nem haladhatja meg a 150 férőhelyet, - pszichiátriai és szenvedély beteg ellátás esetén nem haladhatja meg az 50 férőhelyet, függetlenül attól, hogy a pályázó új lakóegységet hoz létre. A kapacitásnövelés fogyatékos személyek ellátása esetén csak lakóotthoni formában jöhet létre, és a férőhelyek összlétszáma nem haladhatja meg az 50 férőhelyet. 6

7 Gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézmények esetében: A gyermekotthonok (utógondozó otthonok), lakásotthonok, különleges és speciális gyermekotthonok korszerűsítése, belső átalakítása, annak érdekében, hogy gyermekek, fiatal felnőttek munkaerő-piaci és társadalmi integrációja a lehető legteljesebb legyen (külső férőhely az esetben korszerűsíthető, ha a pályázó vagy fenntartója tulajdonában van.) Gyermekvédelmi gondoskodásban részesülő, különleges szükségletű gyermekek számára szükséges ellátás biztosítása az általános iskola és diákotthonok -ban gyermekotthoni rész kialakításával a meglévő épületen belül. Gyermekek és családok átmeneti otthonainak korszerűsítése. A fejlesztés célja, hogy - a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendeletben az elhelyezési és létszám feltételekre vonatkozó előírásoknak megfelelő színvonalú ellátási környezet kerüljön kialakításra, - az intézmény tárgyi feltételei lehetővé tegyék a határozatlan idejű - vagy csak a személyi feltételek hiánya miatt határozott idejű működési engedély megszerzését. A.3 Rendelkezésre álló forrás A pályázat meghirdetésekor a komponens elszámolható közkiadásaira 1 rendelkezésre álló keretösszege 5,77 milliárd forint, melynek teljes összege a konvergencia régiók (Észak- Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld, Közép-Dunántúl, Dél-Dunántúl, Nyugat-Dunántúl) területén használható fel. A jelen pályázat keretében elnyerhető támogatás összege: legalább Ft, de legfeljebb Ft lehet. A projekt keretében átjárhatóság alapján az ESZA típusú tevékenységek fedezetére az elszámolható költségek összegének maximum 2 százaléka, fordítható. Jelen kiírás forrását az Európai Regionális Fejlesztési Alap és a Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja. A.4 Támogatható pályázatok várható száma A támogatott pályázatok várható száma: 100 db. 1 Közkiadás: a műveletek finanszírozásához nyújtott bármely, az állam, a regionális és helyi hatóságok, az Európai Közösségek költségvetéséből származó közpénzből való hozzájárulás, amely kapcsolódik a strukturális alapokhoz és a Kohéziós Alaphoz, továbbá bármely hasonló kiadás. A műveletek finanszírozásához nyújtott bármely olyan hozzájárulás, amely egy vagy több regionális vagy helyi hatóság közjogi intézményei vagy társulásai, vagy az építési beruházásra, az árubeszerzésre és a szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződések odaítélési eljárásainak összehangolásáról szóló, március 31-i 2004/18/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel összhangban eljáró közjogi intézmények költségvetéséből származik, hasonló kiadásnak tekintendő 7

8 B. PÁLYÁZÓK KÖRE Szociális és gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézményeket fenntartó szervezetek, illetve intézményeik. Fenntartó szervezet minden esetben jogosult pályázni. Egy fenntartó több pályázatot is benyújthat. Szociális intézmény illetve szervezet esetén: a fenntartó egy működési engedély alá tartozó szolgáltatásra pályázhat. Intézmények kizárólag abban az esetben pályázhatnak, ha önálló jogi személyek, és ha önállóan működő költségvetési szervként működnek valamint rendelkeznek a gazdálkodási feladatok ellátására kijelölt szervezet jóváhagyásával, valamint rendelkeznek a fenntartó egyetértő nyilatkozatával, amellyel hozzájárul a pályázathoz, ha önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervként működnek, valamint rendelkeznek a fenntartó egyetértő nyilatkozatával, amellyel hozzájárul a pályázathoz. Gyermekvédelmi intézmény illetve szervezet esetén: Egy ingatlan (pl. székhely, telephely) korszerűsítésére csak egy pályázat nyújtható be. Egy fenntartó több pályázatot is benyújthat, de azonos fenntartó esetén is külön külön pályázatot kell benyújtani, ha szociális szolgáltatása, és gyermekvédelmi szolgáltatása korszerűsítésére is, illetve több - önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervként működtetett - intézménye korszerűsítésére is pályázni kíván, valamint ha többcélú, közös igazgatású, több intézményegységből álló intézményt kíván korszerűsíteni, akkor szolgáltatási formánként (lásd: fogalom-meghatározás) külön-külön pályázatot kell benyújtani, kivétel ez alól a több lakásotthon, illetve több külső férőhely korszerűsítése, amelyekre egy pályázat keretén belül lehet pályázni. B1. Jogi forma Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi bentlakásos szociális és/vagy gyermekjóléti, gyermekvédelmi szolgáltatásokat nyújtó szervezetek pályázhatnak: Helyi önkormányzat (KSH 321) Helyi önkormányzati költségvetési szerv (KSH 322) Központi költségvetési irányító szerv (KSH 311) Központi költségvetési szerv (KSH 312) Jogi személyiséggel rendelkező Területfejlesztési társulás (KSH 364) Többcélú kistérségi társulás (KSH 326) Egyház (KSH 551) feltéve, ha az évi III. tv. és az évi XXXI. tv. szerint egyházi fenntartónak minősül Önálló egyházi intézmény (KSH 552) feltéve, ha az évi III. tv. és az évi XXXI. tv. szerint egyházi fenntartónak minősül Egyház önálló szervezete (KSH 553), amennyiben jogi személyiséggel rendelkezik, feltéve, ha az évi III. tv. és az évi XXXI. tv. szerint egyházi fenntartónak minősül

9 Egyéb egyházi szervezetek (KSH 559) Non-profit szervezetek (Egyéb egyesület KSH 529, Egyéb Alapítvány KSH 569) Nonprofit gazdasági társaság (nonprofit korlátolt felelősségű társaság KSH 572, nonprofit részvénytársaság KSH 573) Jelen konstrukcióban nem pályázhatnak december 31. után újonnan alakult szervezetek, kivéve, ha a pályázat megjelenését megelőzően a kötelező feladatot ellátóval a évi III. tv. és a évi XXXI. tv. alapján ellátási szerződést kötött. Ez esetben az ellátási szerződést a pályázatához csatolni kell. Jelen konstrukcióban nem nyújtható be olyan intézményre vonatkozóan pályázat, amely intézmény a szolgáltatás nyújtását december 31. után kezdte meg, kivéve, ha a pályázat megjelenését megelőzően a kötelező feladatot ellátóval a évi III. tv. és a évi XXXI. tv. alapján ellátási szerződést kötött. Ez esetben az ellátási szerződést a pályázatához csatolni kell. Amennyiben a pályázó szervezet átalakulással jött létre, akkor az alapítás időpontjának a jogelőd szervezet alapítási időpontja tekintendő, amennyiben az átalakulást és jogutódlást alátámasztó okiratok a pályázat mellékleteként benyújtásra kerülnek, és azt igazolják. A jelen pályázati kiírás keretében konzorciumok nem pályázhatnak. B2. Méret Jelen pályázati felhívás esetében nem releváns. B3. Székhely Pályázó a devizajogszabályok alapján belföldinek minősülő, Magyarországon székhellyel rendelkező szervezet lehet. A megvalósítás helyszíne kizárólag az ország hat konvergencia célkitűzése alá eső régiója lehet (Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld, Közép-Dunántúl, Dél- Dunántúl, Nyugat-Dunántúl). B4. Iparág Jelen pályázati felhívás esetében nem releváns. B5. Típus/karakter Jelen pályázati felhívás esetében nem releváns. B6. A pályázat benyújtásának egyéb feltételei 9

10 1. A pályázat benyújtásának időpontjában a pályázó ellen nem folyhat csőd-, végelszámolási vagy felszámolási eljárás, vagy egyéb, a megszüntetésre irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás, a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló évi XXV. törvény hatálya alá tartozó kedvezményezett esetében adósságrendezési eljárás. Amennyiben a pályázó ellen csőd-, végelszámolási vagy felszámolási, vagy egyéb, a megszüntetésre irányuló, jogszabályban meghatározott, illetve adósságrendezési eljárás indul a pályázat elbírálásáig, illetve a támogatási szerződés lejártáig, annak tényét a pályázónak azonnal be kell jelenteni. 2. Nem köthető támogatási szerződés, és nem folyósítható támogatás a pályázó részére, ha a székhely szerint illetékes állami, illetve önkormányzati adóhatóság hatáskörébe tartozó, lejárt köztartozása, illetve az Európai Unió tradicionális saját forrásai címen tartozása van, és arra az illetékes adóhatóság fizetési könnyítést (részletfizetés, fizetési halasztás) nem engedélyezett. 3. A pályázónak meg kell felelnie az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 15. -ban megfogalmazott rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek. A pályázónak rendelkezésre kell bocsátania az Áht 15. (12) bekezdés szerint vizsgálandó jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet adatait. 4. A pályázó nevét, a projekt tárgyát, a döntés időpontját (év, hónap) a támogatás elnyerése esetén a 4/2011. (I.28.) Korm. rendeletben szabályozott módon a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség közzéteszi. 5. A pályázó a pályázat benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy a Kincstár által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott adataihoz a költségvetésből nyújtott támogatás utalványozója, folyósítója, a XIX. Uniós fejlesztések fejezetnek az európai uniós forrásból finanszírozott költségvetésből nyújtott támogatása tekintetében a közreműködő szervezet, ennek hiányában az irányító hatóság (a továbbiakban együtt: a támogatás folyósítója), az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság, a Nemzetgazdasági Minisztérium, a csekély összegű támogatások nyilvántartásában érintett szervek, az Áht (9) bekezdése alapján kiadott miniszteri rendeletekben, valamint az e jogszabályban meghatározott más jogosultak hozzáférjenek. 6. A pályázó 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 127. (1)-(3) bekezdéseiben foglalt esetek bekövetkezése esetén a támogatást és annak kamatait visszafizeti. 7. Abban az esetben, ha a pályázó szervezet helyzetében változás áll be, illetve a pályázati célok megvalósítását akadályozó bármely esemény következik be, úgy pályázónak a közreműködő szervezetet haladéktalanul értesítenie kell. 8. Amennyiben a pályázó biztosíték nyújtására köteles, a pályázó a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 33. -ában meghatározott biztosítékokat a támogatás (ideértve az előleget is) első folyósításáig rendelkezésre bocsátja. 9. A pályázónál a projekt saját forrásának rendelkezésre kell állnia, és azt a pályázónak a pályázati útmutatóban vagy a pályázati felhívásban meghatározott időpontig a 292/2009. (XII. 19.) 113. (3) bekezdésének aa)-ac) pontja szerint igazolnia kell. 10

11 10.A projekt keretében beszerzett ingatlan vagyontárgy a fenntartási kötelezettség fennállása alatt a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség előzetes jóváhagyása és az 1083/2006 EK rendelet 57. cikkében meghatározott feltételek sérelme nélkül nem idegeníthető el és nem terhelhető meg. 11.A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban Knyt.) 6. (1) bekezdésében foglalt összeférhetetlenségi okok a pályázó személyével, illetve a pályázóként megjelölt szervezettel szemben nem állhatnak fenn. 12.Amennyiben a fenti törvényhely szerinti összeférhetetlenség a pályázat benyújtását követően merül fel, vagy a pályázó a törvény bármely rendelkezését megsérti, a pályázatot a pályázati eljárásból kizárják, és támogatásban nem részesülhet. 13.A pályázat benyújtásával a pályázó nyilatkozik, hogy eleget tett a Knyt. rendelkezéseinek az érintettségével kapcsolatban, illetve az összeférhetetlenség megszüntetése érdekében. 14.Amennyiben a Knyt. 8. (1) bekezdés valamely pontja szerinti érintettség a pályázóval, illetve a pályázóként megjelölt szervezettel kapcsolatban felmerül, annak az NFÜ honlapján történő közzétételét 8 munkanapon belül a pályázónak kezdeményeznie kell a pályázatot befogadó szervnél, az érintettséget megalapozó körülmény pontos megjelölésével a jelen pályázati felhívás mellékletét képező közzétételi kérelem alapján. 15.Amennyiben a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló évi CLXXXI. törvény 8. (1) szerinti érintettség a pályázó személyével, illetve a pályázóként megjelölt szervezettel szemben fennáll, az NFÜ honlapján e körülmény közzétételére sor kerül. 16.Nem nyújthat be pályázatot az a helyi önkormányzat - ideértve a helyi önkormányzat részvételével működő települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulását, helyi önkormányzatok társulását, valamint a időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának általános eljárási szabályairól szóló rendeletben foglaltak szerint létrehozott konzorciumot is -, amely nem felel meg a 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 140/A. -ban foglaltaknak. Nem köthető támogatási szerződés azon pályázóval, a. amely csőd-, felszámolási, végelszámolási, vagy egyéb megszüntetésére irányuló jogszabályban meghatározott eljárás, illetve külön törvény szerinti adósságrendezési eljárás alatt áll; b. amely tevékenysége a hatályos környezetvédelmi előírásoknak nem felel meg; c. amely működéséhez a szükséges hatósági engedélyekkel nem rendelkezik; d. amely a támogatás iránti pályázat benyújtását megelőző három naptári éven belül az államháztartás alrendszereiből, az Európai Unió előcsatlakozási eszközeiből, vagy a 11

12 strukturális alapokból juttatott valamely támogatással összefüggésben a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségét neki felróható okból nem vagy csak részben teljesítette, kivéve a vis maior esetét. Nem nyújtható be pályázat arra az épületre vonatkozóan, amely december 31. után akár hazai, akár uniós pályázati forrásból már volt korszerűsítve kivéve, a. ha jogszabály alapján járt el, b. ha kizárólag energiahatékonyság növelésére irányuló fejlesztéseket hajtott végre. A pályázó gazdálkodására vonatkozó feltételek Nem nyújtható támogatás azon gazdálkodó szervezet részére, amelynek a. a számviteli jogszabályok szerint számított saját tőkéje a törzstőke (alaptőke) jogszabályban előírt legkisebb mértéke alá csökkent, Továbbá nem köthető támogatási szerződés azon pályázóval (jelen kiírás speciális feltételei) a pályázat: c. amely olyan ingatlan, ingatlanrész (ugyanazon postacímen, helyrajzi számon) korszerűsítésére pályázik, amely korszerűsítésére a TIOP /1 kiírásban már részesült támogatásban. d. amely ugyanazon ingatlan, ingatlanrész (ugyanazon postacímen, helyrajzi számon) kiváltására (TIOP B-11/1) is pályázik. 12

13 C. A PÁLYÁZAT TARTALMA Általános elvárások a pályázatokkal szemben: Kizárólag azok a pályázatok támogathatók, amelyek a pályázati program célkitűzéseivel összhangban álló tevékenységeket tartalmaznak, illetve helyi szükségleteken és lehetőségeken alapulnak. Az érintett célcsoportok civil, érdekképviseleti szervezeteivel, illetve az ellátást nyújtók szakmai szervezeteivel való együttműködés. Kizárólag olyan szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi bentlakásos intézmény korszerűsítése kezdeményezhető, melynek épülete december 31. előtt épült A pályázónak nyilatkoznia kell az épület állapotára vonatkozóan arról, hogy december 31. után akár hazai, akár uniós pályázati forrásból nem volt még korszerűsítve kivéve, ha jogszabály alapján járt el ha kizárólag energiahatékonyság növelésére irányuló fejlesztéseket hajtott végre. Az intézményi férőhelyek száma a korszerűsítés eredményeképpen nem lehet magasabb, mint a szociális és a gyermekvédelmi szabályozásban foglalt férőhelymaximumok. A korszerűsítés szociális intézmények esetében a pályázat benyújtásakor hatályos működési engedélyben foglalt férőhelyekhez képest legfeljebb 10 férőhelyes kapacitásbővítést eredményezhet. A korszerűsítés gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények esetében a pályázat benyújtásakor érvényes és jogerős működési engedélyben foglalt férőhelyek legfeljebb 20 %-os kapacitásbővítését eredményezheti. A kapacitásbővítés során a férőhelyek összlétszáma - idős és hajléktalan emberek ellátása esetén nem haladhatja meg a 150 férőhelyet, - pszichiátriai és szenvedély beteg ellátás esetén nem haladhatja meg az 50 férőhelyet, függetlenül attól, hogy a pályázó új lakóegységet hoz létre. A kapacitásbővítés fogyatékos személyek ellátása esetén csak lakóotthoni formában jöhet létre, és a férőhelyek összlétszáma nem haladhatja meg az 50 férőhelyet. A fejlesztés, a pályázati útmutató 11 sz. mellékletét képező Szakmai terv kötelező tartalmi elemei a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett Bentlakásos intézmények korszerűsítése című pályázati felhíváshoz című dokumentum szerint elkészített szakmai terv alapján kerüljön megtervezésre. A lakókörnyezet többféle kommunikációs csatornán keresztüli tájékoztatása, felkészítése, különös tekintettel az érintett település(rész) lakosainak felkészítésére, amely tevékenységet a szakmai terv 2. pontja Célcsoportok alpontjában meghatározottak szerint köteles bemutatni és végrehajtani. Amennyiben a fejlesztendő, felújítandó ingatlan, épület nem az intézmény fenntartójának tulajdonában van, úgy: - pályázathoz tulajdonosi nyilatkozat szükséges arról, hogy hozzájárul a pályázat benyújtásához és megvalósításához; - a pályázónak az utánkövetési időszakra, határozott időtartamra (legalább a projekt keretében az ingatlanon végzett építési munkálatok megkezdésétől számított 15 évig) szóló bérleti, vagy az ingyenes használatba adás tényét tartalmazó ellátási vagy feladat-ellátási szerződéssel kell rendelkeznie és az épület 13

14 tulajdonosának nyilatkoznia kell, hogy a bérleti szerződés hatálya alatt a fejlesztendő területet, épületet a pályázó rendelkezésére bocsátja. Amennyiben határozatlan idejű bérleti szerződéssel rendelkezik a pályázó, abban az esetben tulajdonosi nyilatkozat szükséges arról, hogy a tulajdonos a fejlesztendő épületet a pályázó rendelkezésére bocsátja legalább a projekt keretében az ingatlanon végzett építési munkálatok megkezdésétől számított 15 évig, valamint beleegyezését adja a pályázat benyújtásához, illetve a projektben vállalt fejlesztéshez A korszerűsítéssel érintett ingatlannal (az intézmény székhelyével, telephelyével) szembeni elvárások: csak belterületen megvalósuló beruházás támogatható, 1 km-en belül tömegközlekedési lehetőség. Mindkét fenti kitétel alól kivételt jelent a falusias környezetben működő lakásotthon, a speciális gyermekotthon és a felnőtt szenvedélybetegek bentlakásos szociális intézményei, amely esetenként éppen az izolációval képes megvédeni pl. a pszichoaktív szerhasználó ellátottakat a problémák súlyosabbá válásától. Amennyiben a korszerűsítéssel érintett ingatlan a pályázat benyújtásának pillanatában (a település szerkezetéhez, tömegközlekedéséhez kapcsolódóan) külterületen helyezkedik el, azonban a belterületbe vonási hatósági eljárás kezdeményezése már megtörtént, úgy a pályázat benyújtható. Ez esetben a pályázat benyújtásának feltétele a belterületbe vonási hatósági eljárás megindításáról szóló igazolás becsatolása. Ebben az esetben a támogatási szerződés megkötésének feltétele a belterületbe vonásról szóló jogerős határozat csatolása. A pályázat benyújtásának feltétele építési engedély köteles tevékenység esetén elvi építési engedély csatolása, nem engedélyköteles tevékenység esetén építésügyi hatóság igazolása, hogy az adott építési tevékenység nem építési, vagy egyéb szakhatósági engedély köteles. Amennyiben a pályázat benyújtásakor nem rendelkezik az elvi építési engedéllyel, akkor az építésügyi hatóság igazolásának becsatolása szükséges, arról hogy a hatósághoz az elvi építési engedélyre vonatkozó kérelem benyújtásra került. A hiánypótlás során az elvi építési engedély becsatolása kötelező! A támogatási szerződés megkötésének feltétele építési engedély köteles tevékenység esetén jogerős építési engedély, vagy az azok megadására vonatkozó kérelmek benyújtását igazoló dokumentumok csatolása. A pályázónak a projekt zárásának időpontjára a korszerűsítéssel érintett ingatlanra, infrastruktúrára vonatkozóan rendelkeznie kell az átadáshoz szükséges szakhatósági engedélyekkel (ÁNTSZ, tűzoltóság) és azokat a projekt zárójelentésével együtt be kell nyújtania. A pályázónak a projekt záró jelentéséhez csatolnia kell a beruházással érintett intézmény jogerős működési engedélyét. C1. Támogatható tevékenységek köre I. Szükséges engedélyezési dokumentumok, elvi engedélyes- és engedélyes tervek, műszaki tervek és ezek hatósági díjának költségei. II. Föld- és ingatlanvásárlás, amennyiben az elengedhetetlen az ingatlan létesítéséhez. A pályázónak be kell mutatnia, hogy miért a vásárlás szolgálja 14

15 III. legjobban a költséghatékonyságot. Meg kell vizsgálnia a lehetséges alternatívákat stb., és kellően meg kell indokolnia, hogy miért azt választja! A pályázó tulajdonában, vagyonkezelésében vagy használatában lévő szociális és gyermekjóléti alapellátást, szociális és gyermekvédelmi szakellátást nyújtó bentlakásos intézmények épületének/helyiségeinek korszerűsítése energiatakarékossá tétele környezet- és energia-hatékony módon, a szükséges bontási munkálatok elvégzése. A fenti tevékenységekhez kapcsolódó elvárások: A korszerűsítés mellett új szolgáltatási egység létesítése kizárólag akkor támogatható, ha az új szolgáltatási egység létrehozására a zsúfoltság csökkentése érdekében szükség van, A korszerűsítés a szociális intézmények esetében a pályázat benyújtásakor hatályos működési engedélyben foglalt férőhelyekhez képest legfeljebb 10 férőhelyes kapacitásbővítést eredményez, a gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények esetében a pályázat benyújtásakor érvényes és jogerős működési engedélyben foglalt férőhelyek legfeljebb 20 %-os kapacitásbővítését eredményezi. A fogyatékos személyek számára ellátást biztosító Szociális Törvény hatálya alá tartozó újonnan létrehozott férőhelyek csak a korszerűsítendő intézmény helyrajzi számától eltérő helyrajzi számon, lakóotthoni formában jöhetnek létre, figyelembe véve a 1257/2011.(VII.21.) Kormány határozat a fogyatékos személyek számára ápolást-gondozást nyújtó szociális intézményi férőhelyek kiváltásának stratégiáját. újonnan létrehozott lakásotthoni férőhelyek csak a korszerűsítendő intézmény helyrajzi számától eltérő helyrajzi számon jöhetnek létre. Az új szolgáltatási egységnek helyet biztosító épület építésének költségei vagy más célra használt, illetve használaton kívüli épület átalakítása vagy ilyen ingatlan vásárlása, illetve a vásárolt ingatlan átalakítása. 1.1 Szociális intézmények esetében: Az ellátás szakmai követelményei szempontjából korszerűtlen, illetve rossz infrastrukturális állapotban lévő intézmények rekonstrukciója során az ellátási körülményeknek, a jogszabályi előírásoknak való megfeleltetése Az intézmény szolgáltatásainak a lakosság, illetve a működő alapszolgáltatások felé való bővítése, a bentlakásos intézmények korszerűsítése, mint fő tevékenység mellett A korszerűsítés a szociális intézmények esetében a pályázat benyújtásakor érvényes és jogerős működési engedélyben foglalt férőhelyek számában legfeljebb 10 férőhelyes kapacitásbővítését eredményezheti. 1.2 Hajléktalan-szálláshelyek esetében: Az éjjeli menedékhelyek átalakítása a tömegszállás jelleg csökkentése érdekében a lakószobák kisebb egységekre bontásával, illetve új lakószobák építésével Az átmeneti szállások esetében a korszerűsítés eredménye legyen, hogy 15

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program I. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Elítéltek visszavezetése a társadalomba képzési és foglalkoztatási, valamint egyéb reintegrációs programokon keresztül c. pályázati felhívás

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program Autista és megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásának elősegítése című pályázati felhívásához Kódszám: TIOP-3.2.4-13/1 Tartalom

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Az utcán élő hajléktalan személyek társadalmi visszailleszkedésének, foglalkoztathatóságának elősegítése, sikeres munkaerő-piaci integrációjának

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. A munka és a magánélet összehangolását segítő munkahelyi kezdeményezések

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. A munka és a magánélet összehangolását segítő munkahelyi kezdeményezések PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program A munka és a magánélet összehangolását segítő munkahelyi kezdeményezések Rugalmas munkahelyek c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.4.5-12/7

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program Autista és megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásának elősegítése című pályázati felhívásához Kódszám: TIOP-3.2.4-13/1 Tartalom

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program Bentlakásos intézmények kiváltása, című pályázati felhívás B Gyermekvédelmi komponenséhez Kódszám: TIOP-3.4.1.B-11/1. 1 Tartalom A. A támogatás

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Nemzetközi közreműködéssel megvalósuló alap- és célzott alapkutatási projektek támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Nemzetközi közreműködéssel megvalósuló alap- és célzott alapkutatási projektek támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Roma szakkollégiumok támogatása c. pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Roma szakkollégiumok támogatása c. pályázati felhívásához PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Roma szakkollégiumok támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP 4.1.1.D-12/2/KONV 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...4 A1.

Részletesebben

KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Foglalkoztatási programok megvalósításának szakmai támogatása c. Kiemelt Pályázati Felhívásához Kódszám: TÁMOP-1.4.7-12/1 1 Tartalom A.

Részletesebben

A DUÁLIS SZAKKÉPZÉSI RENDSZERHEZ KAPCSOLÓDÓ FEJLESZTÉSEK ÉS PROGRAMOK TÁMOGATÁSA

A DUÁLIS SZAKKÉPZÉSI RENDSZERHEZ KAPCSOLÓDÓ FEJLESZTÉSEK ÉS PROGRAMOK TÁMOGATÁSA PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program A DUÁLIS SZAKKÉPZÉSI RENDSZERHEZ KAPCSOLÓDÓ FEJLESZTÉSEK ÉS PROGRAMOK TÁMOGATÁSA Duális szak- és felnőttképzés fejlesztését szolgáló együttműködések

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Továbbtanulást erősítő kezdeményezések támogatása című pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Továbbtanulást erősítő kezdeményezések támogatása című pályázati felhívásához PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Továbbtanulást erősítő kezdeményezések támogatása című pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP- 3.3.10.B-12 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Közoktatási intézmények szerepbővítése, újszerű intézményi együttműködések kialakítása (tanulást segítő támogató formák bevezetése) c. pályázati

Részletesebben

Pályázati útmutató a Társadalmi Megújulás Operatív Program

Pályázati útmutató a Társadalmi Megújulás Operatív Program Pályázati útmutató a Társadalmi Megújulás Operatív Program Gyakornoki program a tanulószerződés keretében tanult pályakezdők támogatására a konvergencia régiókban c. könnyített elbírálású pályázati felhívásához

Részletesebben

KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program A korai életszakaszban feltárt fejlődésbeli rendellenességek, lemaradások kezeléséhez szükséges hozzáférés javítása c. Kiemelt Projekt Felhívásához

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program A fiatalok elhelyezkedésének elősegítése a nonprofit szervezetek foglalkoztatási kapacitásának növelése révén c. könnyített elbírálású pályázati

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében a Munkaerő-piaci program a hátrányos helyzetűek foglalkoztatásáért a Közép-magyarországi Régióban

Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében a Munkaerő-piaci program a hátrányos helyzetűek foglalkoztatásáért a Közép-magyarországi Régióban PROJEKTTERVEZÉSI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében a Munkaerő-piaci program a hátrányos helyzetűek foglalkoztatásáért a Közép-magyarországi Régióban c. kiemelt projekt elkészítéséhez

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. c. pályázati felhívásához. Kódszám: TÁMOP-3.1.7-11/2

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. c. pályázati felhívásához. Kódszám: TÁMOP-3.1.7-11/2 PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.1.7-11/2 Tartalom A. A TÁMOGATÁS

Részletesebben

KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Könyvtári digitális tartalmak online elérhetőségének javítása c. Kiemelt Projekt felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.2.16-15 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Óvodafejlesztés c. könnyített elbírálású pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Óvodafejlesztés c. könnyített elbírálású pályázati felhívásához PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Óvodafejlesztés c. könnyített elbírálású pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.1.11-12/2 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE... 4 A1.

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok - lokális színterek című pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-6.1.2/11/1 1 Tartalom A.

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Hagyományőrzés az országosan kiemelt térségekben. c. pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Hagyományőrzés az országosan kiemelt térségekben. c. pályázati felhívásához PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Hagyományőrzés az országosan kiemelt térségekben c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.2.15-15 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása a konvergencia régiókban c. könnyített elbírálású pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.3.6.B-12/1.

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Struktúraváltáshoz kapcsolódó képzést és foglalkoztatást támogató fejlesztés c. könnyített elbírálású pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-6.2.4/B/12/2

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Az egyházak köznevelési feladatainak támogatása c. pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Az egyházak köznevelési feladatainak támogatása c. pályázati felhívásához PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Az egyházak köznevelési feladatainak támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.1.17-15 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Munkahelyi képzések támogatása mikro- és kisvállalkozások számára a Közép-Magyarországi Régióban c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.1.3.A-12/2

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Innovatív iskolák fejlesztése 2. ütem c. pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Innovatív iskolák fejlesztése 2. ütem c. pályázati felhívásához PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Innovatív iskolák fejlesztése 2. ütem c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP- 3.1.4.C-14 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE... 4 A1.

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Idegen nyelvi képzési rendszer fejlesztése a felsőoktatásban c. pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Idegen nyelvi képzési rendszer fejlesztése a felsőoktatásban c. pályázati felhívásához PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Idegen nyelvi képzési rendszer fejlesztése a felsőoktatásban c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP 4.1.2.D-12/1/KONV 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Innovatív iskolák fejlesztése c. pályázati felhívásához. Kódszám: TÁMOP- 3.1.

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Innovatív iskolák fejlesztése c. pályázati felhívásához. Kódszám: TÁMOP- 3.1. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Innovatív iskolák fejlesztése c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP- 3.1.4-12/1 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE... 4 A1. Alapvető

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében. Bentlakásos intézmények korszerűsítésére. Kódszám: TIOP 3.4.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében. Bentlakásos intézmények korszerűsítésére. Kódszám: TIOP 3.4. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében Bentlakásos intézmények korszerűsítésére Kódszám: TIOP 3.4.2-08/1 A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális

Részletesebben