II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program"

Átírás

1 II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program Önkormányzati, állami, egyházi, nonprofit fenntartású bentlakásos intézmények korszerűsítése című pályázati felhívásához Kódszám: TIOP /1

2 Felhívjuk a tisztelt pályázók figyelmét, hogy a pályázati kiírás és dokumentumai esetén a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség a változtatás jogát fenntartja, ezért kérjük, hogy kövessék figyelemmel a honlapon megjelenő közleményeket!

3 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...5 A.1 Alapvető cél és háttér információ... 5 A.2 Részcélok... 6 A.3 Rendelkezésre álló forrás... 7 A.4 Támogatható pályázatok várható száma... 7 B. PÁLYÁZÓK KÖRE...8 B1. Jogi forma... 8 B2. Méret... 9 B3. Székhely... 9 B4. Iparág... 9 B5. Típus/karakter... 9 B6. A pályázat benyújtásának egyéb feltételei... 9 C. A PÁLYÁZAT TARTALMA...13 C1. Támogatható tevékenységek köre...14 C1.1. Kötelezően megvalósítandó tevékenységek, beszerzések C1.2. Választható, bírálatnál előnyt jelentő kapcsolódó tevékenységek, szolgáltatások 18 C1.3. Speciális elvárások az egyes tevékenységekkel kapcsolatban C2. Nem támogatható tevékenységek köre...21 C3. Elszámolható költségek köre...21 C4. Nem elszámolható költségek köre...29 C5. Illeszkedési előírás...30 C6. Projekt iparági korlátozása...30 C7. Projekt területi korlátozása...30 C8. A projekt megkezdése...31 C8.1. Megkezdettség C9. A projekt befejezése és a pénzügyi elszámolás végső határideje...31 C10. Fenntartási kötelezettség...31 C11. Egyéb korlátozások a projekt tartalmával kapcsolatban...32 D. PÉNZÜGYI FELTÉTELEK ÉS ÁLLAMI TÁMOGATÁSI SZABÁLYOK...33 D1. Támogatás formája...33 D2. Támogatás mértéke...33 D3. Támogatás összege...33 D4. Az önrész összetétele...34 D5. Egyéb pénzügyi eszközök...34 D6. Biztosítékok köre...34 D7. Előleg igénylése...34 D8. Egyéb feltételek...35 E. KIVÁLASZTÁSI KRITÉRIUMOK...37 E.1 Monitoring mutatók...47 F. ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK...50 F1. A pályázati kiírás felfüggesztése és megszüntetése...50 F2. A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje...50 F3. A pályázat benyújtásával kapcsolatos gyakorlati tudnivalók...51 F4. A projektkiválasztás folyamatának bemutatása (eljárásrend)...52 F4.1. Befogadás... 52

4 F4.2. Egyéb követelmények vizsgálata F4.3. A hiánypótlás rendje F4.4. Tartalmi értékelés F4.5. Bírálat 53 F4.6. Döntés 54 F4.7. A Támogatási Szerződés megkötésének feltételei F A Támogatási Szerződés módosítása F4.8. A pénzügyi elszámolás, finanszírozás folyamata F Előleg igénylésének lehetősége F4.9. A monitoring adatok szolgáltatásának rendje és előrehaladási jelentések F4.10. Ellenőrzések F4.11. Az értesítések és határidők számításának szabályai F5. Kifogás...59 F6. Vonatkozó jogszabályok listája...61 F7. Fogalomjegyzék...63 F8. Csatolandó mellékeltek listája...70 F9. Pályázati Útmutató mellékletei...73

5 A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE A.1 Alapvető cél és háttér információ A társadalmi befogadás növelése érdekében szükséges azoknak a szolgáltatásoknak a fejlesztése, infrastrukturális feltételeinek megteremtése és javítása, amelyek a munkaerő-piaci és társadalmi integrációt segítik, továbbá hozzájárulnak az ellátottak társadalmi aktivitásának növeléséhez. Az infrastrukturális fejlesztéseknek célja, hogy a munkaerő-piaci részvételt és társadalmi befogadást segítő rendszerek magasabb színvonalú szolgáltatásokat nyújtsanak, rugalmasabban alkalmazkodjanak a gazdaság igényeihez, és megteremtsék a strukturális reformok fizikai feltételeit. A bentlakásos intézmények korszerűsítésének célja a lakók életminőségének javítása az intézményekben uralkodó rossz infrastrukturális adottságok és a hiányos felszereltség leküzdése, illetve az életviszonyok humanizálása és modernizálása révén. A pályázat tartalma összhangban van a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló évi XXVI. törvénnyel. Korszerűsítésre jelen pályázati kiírás értelmezésében két módon kerülhet sor: egyfelől az intézményi épület, az intézményben lévő lakóhelyiségek és közösségi terek korszerűsítésével. Másfelől az intézményben esetlegesen tapasztalható zsúfoltság enyhítésével, a belakható tér kitágításával, amely az intézményen belüli férőhelyek áthelyezését, és településbe integrált, normalizált körülmények között történő elhelyezését jelenti, ahol kis létszámú ellátási egységek létrehozása indokolt. A szociális és gyermekvédelmi bentlakásos ellátást nyújtó, jelenleg is működő intézmények egy része nem felel meg a jogszabályokban előírt szakmai feltételeknek. Magas az ideiglenes és határozott időre szóló működési engedéllyel rendelkező intézmények száma, az elhelyezési körülmények tekintetében nem megfelelő intézmények korszerűsítésre szorulnak az ellátási feltételek javítása, az igénybe vevők életminőségének javítása érdekében. A szociális és gyermekvédelmi intézményrendszer korszerűsítése szükséges a fogyatékossággal élő, pszichiátriai beteg, szenvedélybeteg, hajléktalan, idős emberek, valamint a gyermekjóléti alapellátásban, illetve gyermekvédelmi szakellátásban élő gyermekek, fiatalok életkörülményeinek javítása és szakszerű ellátási körülmények biztosítása céljából. A pályázati kiírás célcsoportját a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvényben (a továbbiakban: szociális törvény), a Fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló évi XXVI. törvény, a fogyatékos személyek jogairól szóló egyezmény kihirdetéséről szóló évi XCII. törvény, illetve a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvényben (a továbbiakban: Gyvt., gyermekvédelmi törvény) szabályozott bentlakásos intézmények adják. A bentlakásos szociális intézményi szakellátás nyitása, bővítése szükséges az ellátásra szoruló egyének otthonában történő alapszolgáltatások nyújtása felé. A fejlesztések célja a szociális és gyermekvédelmi intézményrendszer korszerűsítése és a nyújtott szolgáltatások minőségének javítása az igénybe vevők méltó életkörülményeinek megteremtése érdekében. A fejlesztések közvetetten hozzájárulnak ahhoz, hogy az érintett intézmények célcsoportjához tartozó speciális és hátrányos helyzetű, sérülékeny társadalmi csoportok társadalmi aktivitása, életminősége javuljon, és a helyi közösségben való aktív részvétele növekedjen. 5

6 A TIOP B-11/1 Bentlakásos intézmények kiváltása gyermekvédelmi komponens és a TIOP /1 Bentlakásos intézmények korszerűsítése pályázati felhívások egy időben jelennek meg, hogy a pályázók eldönthessék, hogy az egyes intézmények esetében melyik pályázat szolgálja inkább az ellátottak érdekeit. A fent említett kiírások közötti szoros kapcsolat miatt javasoljuk, hogy a pályázók azok mindegyikét tanulmányozzák! A korszerűsítés jelen pályázati felhívások értelmezésében az intézményi ellátást jelenleg is szolgáló épületek felújítása, átalakítása, bővítése (Bővebben lásd a fogalomjegyzékben). Amennyiben a magas férőhely kihasználtsági arány és zsúfoltság indokolja, a korszerűsítés történhet oly módon is, hogy a korszerűsítendő ingatlanban csökkentik a férőhelyszámot, amely az intézményen belüli férőhelyek áthelyezését, és településbe integrált, normalizált körülmények között történő elhelyezését jelenti.. az intézményi ellátást jelenleg szolgáló épületeken túl új épület(ek) létesítése vagy intézményi célokra történő átalakítása új (azaz nem a jelenlegi intézmény helyén: az épületének helyrajzi számán és/vagy postacímén) ingatlanon. Minden esetben alapfeltétel, hogy a létrehozandó, ellátási célokat szolgáló épületek belterületen, jól megközelíthetően helyezkedjenek el. A.2 Részcélok Szociális intézmények esetében cél: Korszerűtlen, nagy létszámú, idős embereket és hajléktalan személyeket ellátó bentlakásos intézmények átalakítása, korszerűsítése humanizált, a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000 (I. 7.) SZCSM rendeletben a lakhatási feltételekre vonatkozó előírásoknak megfelelő színvonalú ellátási környezet kialakítása. Legfeljebb 50 férőhelyes fogyatékossággal élőknek, pszichiátriai és szenvedélybetegeknek - ápoló-gondozó otthoni vagy rehabilitációs intézményi ellátást nyújtó intézményeknek a korszerűsítése. A korszerűsítés történhet intézményen belüli átalakítással vagy az intézményen belüli férőhelyek számának csökkentése és az ellátottak egy részének más épületben, humanizált életfeltételeket biztosító és településbe integrált módon történő elhelyezése révén. A fejlesztés során törekedni kell arra, hogy az újonnan létrehozott lakóegységek a helyi közösség átlagos életmódjához a lehető legjobban hasonlító életfeltételek biztosítását lehetővé tegyék (pl. a helyi társadalom által elfogadott és átlagos lakókörülményeket nyújtó helyen kell létrehozni azokat). A fogyatékos személyeknek ellátást biztosító újonnan létrehozott lakóegységek csak lakóotthoni formában jöhetnek létre. Közösségbe integrált lakóotthonok, átmeneti intézmények korszerűsítése. A korszerűsítéshez kapcsolódóan az intézmény legfeljebb 10 férőhelyes kapacitásnövekedése megengedett.. A kapacitásnövelés során a férőhelyek összlétszáma - idős és hajléktalan emberek ellátása esetén nem haladhatja meg a 150 férőhelyet, - pszichiátriai és szenvedély beteg ellátás esetén nem haladhatja meg az 50 férőhelyet, függetlenül attól, hogy a pályázó új lakóegységet hoz létre. A kapacitásnövelés fogyatékos személyek ellátása esetén csak lakóotthoni formában jöhet létre, és a férőhelyek összlétszáma nem haladhatja meg az 50 férőhelyet. 6

7 Gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézmények esetében: A gyermekotthonok (utógondozó otthonok), lakásotthonok, különleges és speciális gyermekotthonok korszerűsítése, belső átalakítása, annak érdekében, hogy gyermekek, fiatal felnőttek munkaerő-piaci és társadalmi integrációja a lehető legteljesebb legyen (külső férőhely az esetben korszerűsíthető, ha a pályázó vagy fenntartója tulajdonában van.) Gyermekvédelmi gondoskodásban részesülő, különleges szükségletű gyermekek számára szükséges ellátás biztosítása az általános iskola és diákotthonok -ban gyermekotthoni rész kialakításával a meglévő épületen belül. Gyermekek és családok átmeneti otthonainak korszerűsítése. A fejlesztés célja, hogy - a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendeletben az elhelyezési és létszám feltételekre vonatkozó előírásoknak megfelelő színvonalú ellátási környezet kerüljön kialakításra, - az intézmény tárgyi feltételei lehetővé tegyék a határozatlan idejű - vagy csak a személyi feltételek hiánya miatt határozott idejű működési engedély megszerzését. A.3 Rendelkezésre álló forrás A pályázat meghirdetésekor a komponens elszámolható közkiadásaira 1 rendelkezésre álló keretösszege 5,77 milliárd forint, melynek teljes összege a konvergencia régiók (Észak- Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld, Közép-Dunántúl, Dél-Dunántúl, Nyugat-Dunántúl) területén használható fel. A jelen pályázat keretében elnyerhető támogatás összege: legalább Ft, de legfeljebb Ft lehet. A projekt keretében átjárhatóság alapján az ESZA típusú tevékenységek fedezetére az elszámolható költségek összegének maximum 2 százaléka, fordítható. Jelen kiírás forrását az Európai Regionális Fejlesztési Alap és a Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja. A.4 Támogatható pályázatok várható száma A támogatott pályázatok várható száma: 100 db. 1 Közkiadás: a műveletek finanszírozásához nyújtott bármely, az állam, a regionális és helyi hatóságok, az Európai Közösségek költségvetéséből származó közpénzből való hozzájárulás, amely kapcsolódik a strukturális alapokhoz és a Kohéziós Alaphoz, továbbá bármely hasonló kiadás. A műveletek finanszírozásához nyújtott bármely olyan hozzájárulás, amely egy vagy több regionális vagy helyi hatóság közjogi intézményei vagy társulásai, vagy az építési beruházásra, az árubeszerzésre és a szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződések odaítélési eljárásainak összehangolásáról szóló, március 31-i 2004/18/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel összhangban eljáró közjogi intézmények költségvetéséből származik, hasonló kiadásnak tekintendő 7

8 B. PÁLYÁZÓK KÖRE Szociális és gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézményeket fenntartó szervezetek, illetve intézményeik. Fenntartó szervezet minden esetben jogosult pályázni. Egy fenntartó több pályázatot is benyújthat. Szociális intézmény illetve szervezet esetén: a fenntartó egy működési engedély alá tartozó szolgáltatásra pályázhat. Intézmények kizárólag abban az esetben pályázhatnak, ha önálló jogi személyek, és ha önállóan működő költségvetési szervként működnek valamint rendelkeznek a gazdálkodási feladatok ellátására kijelölt szervezet jóváhagyásával, valamint rendelkeznek a fenntartó egyetértő nyilatkozatával, amellyel hozzájárul a pályázathoz, ha önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervként működnek, valamint rendelkeznek a fenntartó egyetértő nyilatkozatával, amellyel hozzájárul a pályázathoz. Gyermekvédelmi intézmény illetve szervezet esetén: Egy ingatlan (pl. székhely, telephely) korszerűsítésére csak egy pályázat nyújtható be. Egy fenntartó több pályázatot is benyújthat, de azonos fenntartó esetén is külön külön pályázatot kell benyújtani, ha szociális szolgáltatása, és gyermekvédelmi szolgáltatása korszerűsítésére is, illetve több - önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervként működtetett - intézménye korszerűsítésére is pályázni kíván, valamint ha többcélú, közös igazgatású, több intézményegységből álló intézményt kíván korszerűsíteni, akkor szolgáltatási formánként (lásd: fogalom-meghatározás) külön-külön pályázatot kell benyújtani, kivétel ez alól a több lakásotthon, illetve több külső férőhely korszerűsítése, amelyekre egy pályázat keretén belül lehet pályázni. B1. Jogi forma Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi bentlakásos szociális és/vagy gyermekjóléti, gyermekvédelmi szolgáltatásokat nyújtó szervezetek pályázhatnak: Helyi önkormányzat (KSH 321) Helyi önkormányzati költségvetési szerv (KSH 322) Központi költségvetési irányító szerv (KSH 311) Központi költségvetési szerv (KSH 312) Jogi személyiséggel rendelkező Területfejlesztési társulás (KSH 364) Többcélú kistérségi társulás (KSH 326) Egyház (KSH 551) feltéve, ha az évi III. tv. és az évi XXXI. tv. szerint egyházi fenntartónak minősül Önálló egyházi intézmény (KSH 552) feltéve, ha az évi III. tv. és az évi XXXI. tv. szerint egyházi fenntartónak minősül Egyház önálló szervezete (KSH 553), amennyiben jogi személyiséggel rendelkezik, feltéve, ha az évi III. tv. és az évi XXXI. tv. szerint egyházi fenntartónak minősül

9 Egyéb egyházi szervezetek (KSH 559) Non-profit szervezetek (Egyéb egyesület KSH 529, Egyéb Alapítvány KSH 569) Nonprofit gazdasági társaság (nonprofit korlátolt felelősségű társaság KSH 572, nonprofit részvénytársaság KSH 573) Jelen konstrukcióban nem pályázhatnak december 31. után újonnan alakult szervezetek, kivéve, ha a pályázat megjelenését megelőzően a kötelező feladatot ellátóval a évi III. tv. és a évi XXXI. tv. alapján ellátási szerződést kötött. Ez esetben az ellátási szerződést a pályázatához csatolni kell. Jelen konstrukcióban nem nyújtható be olyan intézményre vonatkozóan pályázat, amely intézmény a szolgáltatás nyújtását december 31. után kezdte meg, kivéve, ha a pályázat megjelenését megelőzően a kötelező feladatot ellátóval a évi III. tv. és a évi XXXI. tv. alapján ellátási szerződést kötött. Ez esetben az ellátási szerződést a pályázatához csatolni kell. Amennyiben a pályázó szervezet átalakulással jött létre, akkor az alapítás időpontjának a jogelőd szervezet alapítási időpontja tekintendő, amennyiben az átalakulást és jogutódlást alátámasztó okiratok a pályázat mellékleteként benyújtásra kerülnek, és azt igazolják. A jelen pályázati kiírás keretében konzorciumok nem pályázhatnak. B2. Méret Jelen pályázati felhívás esetében nem releváns. B3. Székhely Pályázó a devizajogszabályok alapján belföldinek minősülő, Magyarországon székhellyel rendelkező szervezet lehet. A megvalósítás helyszíne kizárólag az ország hat konvergencia célkitűzése alá eső régiója lehet (Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld, Közép-Dunántúl, Dél- Dunántúl, Nyugat-Dunántúl). B4. Iparág Jelen pályázati felhívás esetében nem releváns. B5. Típus/karakter Jelen pályázati felhívás esetében nem releváns. B6. A pályázat benyújtásának egyéb feltételei 9

10 1. A pályázat benyújtásának időpontjában a pályázó ellen nem folyhat csőd-, végelszámolási vagy felszámolási eljárás, vagy egyéb, a megszüntetésre irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás, a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló évi XXV. törvény hatálya alá tartozó kedvezményezett esetében adósságrendezési eljárás. Amennyiben a pályázó ellen csőd-, végelszámolási vagy felszámolási, vagy egyéb, a megszüntetésre irányuló, jogszabályban meghatározott, illetve adósságrendezési eljárás indul a pályázat elbírálásáig, illetve a támogatási szerződés lejártáig, annak tényét a pályázónak azonnal be kell jelenteni. 2. Nem köthető támogatási szerződés, és nem folyósítható támogatás a pályázó részére, ha a székhely szerint illetékes állami, illetve önkormányzati adóhatóság hatáskörébe tartozó, lejárt köztartozása, illetve az Európai Unió tradicionális saját forrásai címen tartozása van, és arra az illetékes adóhatóság fizetési könnyítést (részletfizetés, fizetési halasztás) nem engedélyezett. 3. A pályázónak meg kell felelnie az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 15. -ban megfogalmazott rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek. A pályázónak rendelkezésre kell bocsátania az Áht 15. (12) bekezdés szerint vizsgálandó jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet adatait. 4. A pályázó nevét, a projekt tárgyát, a döntés időpontját (év, hónap) a támogatás elnyerése esetén a 4/2011. (I.28.) Korm. rendeletben szabályozott módon a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség közzéteszi. 5. A pályázó a pályázat benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy a Kincstár által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott adataihoz a költségvetésből nyújtott támogatás utalványozója, folyósítója, a XIX. Uniós fejlesztések fejezetnek az európai uniós forrásból finanszírozott költségvetésből nyújtott támogatása tekintetében a közreműködő szervezet, ennek hiányában az irányító hatóság (a továbbiakban együtt: a támogatás folyósítója), az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság, a Nemzetgazdasági Minisztérium, a csekély összegű támogatások nyilvántartásában érintett szervek, az Áht (9) bekezdése alapján kiadott miniszteri rendeletekben, valamint az e jogszabályban meghatározott más jogosultak hozzáférjenek. 6. A pályázó 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 127. (1)-(3) bekezdéseiben foglalt esetek bekövetkezése esetén a támogatást és annak kamatait visszafizeti. 7. Abban az esetben, ha a pályázó szervezet helyzetében változás áll be, illetve a pályázati célok megvalósítását akadályozó bármely esemény következik be, úgy pályázónak a közreműködő szervezetet haladéktalanul értesítenie kell. 8. Amennyiben a pályázó biztosíték nyújtására köteles, a pályázó a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 33. -ában meghatározott biztosítékokat a támogatás (ideértve az előleget is) első folyósításáig rendelkezésre bocsátja. 9. A pályázónál a projekt saját forrásának rendelkezésre kell állnia, és azt a pályázónak a pályázati útmutatóban vagy a pályázati felhívásban meghatározott időpontig a 292/2009. (XII. 19.) 113. (3) bekezdésének aa)-ac) pontja szerint igazolnia kell. 10

11 10.A projekt keretében beszerzett ingatlan vagyontárgy a fenntartási kötelezettség fennállása alatt a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség előzetes jóváhagyása és az 1083/2006 EK rendelet 57. cikkében meghatározott feltételek sérelme nélkül nem idegeníthető el és nem terhelhető meg. 11.A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban Knyt.) 6. (1) bekezdésében foglalt összeférhetetlenségi okok a pályázó személyével, illetve a pályázóként megjelölt szervezettel szemben nem állhatnak fenn. 12.Amennyiben a fenti törvényhely szerinti összeférhetetlenség a pályázat benyújtását követően merül fel, vagy a pályázó a törvény bármely rendelkezését megsérti, a pályázatot a pályázati eljárásból kizárják, és támogatásban nem részesülhet. 13.A pályázat benyújtásával a pályázó nyilatkozik, hogy eleget tett a Knyt. rendelkezéseinek az érintettségével kapcsolatban, illetve az összeférhetetlenség megszüntetése érdekében. 14.Amennyiben a Knyt. 8. (1) bekezdés valamely pontja szerinti érintettség a pályázóval, illetve a pályázóként megjelölt szervezettel kapcsolatban felmerül, annak az NFÜ honlapján történő közzétételét 8 munkanapon belül a pályázónak kezdeményeznie kell a pályázatot befogadó szervnél, az érintettséget megalapozó körülmény pontos megjelölésével a jelen pályázati felhívás mellékletét képező közzétételi kérelem alapján. 15.Amennyiben a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló évi CLXXXI. törvény 8. (1) szerinti érintettség a pályázó személyével, illetve a pályázóként megjelölt szervezettel szemben fennáll, az NFÜ honlapján e körülmény közzétételére sor kerül. 16.Nem nyújthat be pályázatot az a helyi önkormányzat - ideértve a helyi önkormányzat részvételével működő települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulását, helyi önkormányzatok társulását, valamint a időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának általános eljárási szabályairól szóló rendeletben foglaltak szerint létrehozott konzorciumot is -, amely nem felel meg a 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 140/A. -ban foglaltaknak. Nem köthető támogatási szerződés azon pályázóval, a. amely csőd-, felszámolási, végelszámolási, vagy egyéb megszüntetésére irányuló jogszabályban meghatározott eljárás, illetve külön törvény szerinti adósságrendezési eljárás alatt áll; b. amely tevékenysége a hatályos környezetvédelmi előírásoknak nem felel meg; c. amely működéséhez a szükséges hatósági engedélyekkel nem rendelkezik; d. amely a támogatás iránti pályázat benyújtását megelőző három naptári éven belül az államháztartás alrendszereiből, az Európai Unió előcsatlakozási eszközeiből, vagy a 11

12 strukturális alapokból juttatott valamely támogatással összefüggésben a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségét neki felróható okból nem vagy csak részben teljesítette, kivéve a vis maior esetét. Nem nyújtható be pályázat arra az épületre vonatkozóan, amely december 31. után akár hazai, akár uniós pályázati forrásból már volt korszerűsítve kivéve, a. ha jogszabály alapján járt el, b. ha kizárólag energiahatékonyság növelésére irányuló fejlesztéseket hajtott végre. A pályázó gazdálkodására vonatkozó feltételek Nem nyújtható támogatás azon gazdálkodó szervezet részére, amelynek a. a számviteli jogszabályok szerint számított saját tőkéje a törzstőke (alaptőke) jogszabályban előírt legkisebb mértéke alá csökkent, Továbbá nem köthető támogatási szerződés azon pályázóval (jelen kiírás speciális feltételei) a pályázat: c. amely olyan ingatlan, ingatlanrész (ugyanazon postacímen, helyrajzi számon) korszerűsítésére pályázik, amely korszerűsítésére a TIOP /1 kiírásban már részesült támogatásban. d. amely ugyanazon ingatlan, ingatlanrész (ugyanazon postacímen, helyrajzi számon) kiváltására (TIOP B-11/1) is pályázik. 12

13 C. A PÁLYÁZAT TARTALMA Általános elvárások a pályázatokkal szemben: Kizárólag azok a pályázatok támogathatók, amelyek a pályázati program célkitűzéseivel összhangban álló tevékenységeket tartalmaznak, illetve helyi szükségleteken és lehetőségeken alapulnak. Az érintett célcsoportok civil, érdekképviseleti szervezeteivel, illetve az ellátást nyújtók szakmai szervezeteivel való együttműködés. Kizárólag olyan szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi bentlakásos intézmény korszerűsítése kezdeményezhető, melynek épülete december 31. előtt épült A pályázónak nyilatkoznia kell az épület állapotára vonatkozóan arról, hogy december 31. után akár hazai, akár uniós pályázati forrásból nem volt még korszerűsítve kivéve, ha jogszabály alapján járt el ha kizárólag energiahatékonyság növelésére irányuló fejlesztéseket hajtott végre. Az intézményi férőhelyek száma a korszerűsítés eredményeképpen nem lehet magasabb, mint a szociális és a gyermekvédelmi szabályozásban foglalt férőhelymaximumok. A korszerűsítés szociális intézmények esetében a pályázat benyújtásakor hatályos működési engedélyben foglalt férőhelyekhez képest legfeljebb 10 férőhelyes kapacitásbővítést eredményezhet. A korszerűsítés gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények esetében a pályázat benyújtásakor érvényes és jogerős működési engedélyben foglalt férőhelyek legfeljebb 20 %-os kapacitásbővítését eredményezheti. A kapacitásbővítés során a férőhelyek összlétszáma - idős és hajléktalan emberek ellátása esetén nem haladhatja meg a 150 férőhelyet, - pszichiátriai és szenvedély beteg ellátás esetén nem haladhatja meg az 50 férőhelyet, függetlenül attól, hogy a pályázó új lakóegységet hoz létre. A kapacitásbővítés fogyatékos személyek ellátása esetén csak lakóotthoni formában jöhet létre, és a férőhelyek összlétszáma nem haladhatja meg az 50 férőhelyet. A fejlesztés, a pályázati útmutató 11 sz. mellékletét képező Szakmai terv kötelező tartalmi elemei a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett Bentlakásos intézmények korszerűsítése című pályázati felhíváshoz című dokumentum szerint elkészített szakmai terv alapján kerüljön megtervezésre. A lakókörnyezet többféle kommunikációs csatornán keresztüli tájékoztatása, felkészítése, különös tekintettel az érintett település(rész) lakosainak felkészítésére, amely tevékenységet a szakmai terv 2. pontja Célcsoportok alpontjában meghatározottak szerint köteles bemutatni és végrehajtani. Amennyiben a fejlesztendő, felújítandó ingatlan, épület nem az intézmény fenntartójának tulajdonában van, úgy: - pályázathoz tulajdonosi nyilatkozat szükséges arról, hogy hozzájárul a pályázat benyújtásához és megvalósításához; - a pályázónak az utánkövetési időszakra, határozott időtartamra (legalább a projekt keretében az ingatlanon végzett építési munkálatok megkezdésétől számított 15 évig) szóló bérleti, vagy az ingyenes használatba adás tényét tartalmazó ellátási vagy feladat-ellátási szerződéssel kell rendelkeznie és az épület 13

14 tulajdonosának nyilatkoznia kell, hogy a bérleti szerződés hatálya alatt a fejlesztendő területet, épületet a pályázó rendelkezésére bocsátja. Amennyiben határozatlan idejű bérleti szerződéssel rendelkezik a pályázó, abban az esetben tulajdonosi nyilatkozat szükséges arról, hogy a tulajdonos a fejlesztendő épületet a pályázó rendelkezésére bocsátja legalább a projekt keretében az ingatlanon végzett építési munkálatok megkezdésétől számított 15 évig, valamint beleegyezését adja a pályázat benyújtásához, illetve a projektben vállalt fejlesztéshez A korszerűsítéssel érintett ingatlannal (az intézmény székhelyével, telephelyével) szembeni elvárások: csak belterületen megvalósuló beruházás támogatható, 1 km-en belül tömegközlekedési lehetőség. Mindkét fenti kitétel alól kivételt jelent a falusias környezetben működő lakásotthon, a speciális gyermekotthon és a felnőtt szenvedélybetegek bentlakásos szociális intézményei, amely esetenként éppen az izolációval képes megvédeni pl. a pszichoaktív szerhasználó ellátottakat a problémák súlyosabbá válásától. Amennyiben a korszerűsítéssel érintett ingatlan a pályázat benyújtásának pillanatában (a település szerkezetéhez, tömegközlekedéséhez kapcsolódóan) külterületen helyezkedik el, azonban a belterületbe vonási hatósági eljárás kezdeményezése már megtörtént, úgy a pályázat benyújtható. Ez esetben a pályázat benyújtásának feltétele a belterületbe vonási hatósági eljárás megindításáról szóló igazolás becsatolása. Ebben az esetben a támogatási szerződés megkötésének feltétele a belterületbe vonásról szóló jogerős határozat csatolása. A pályázat benyújtásának feltétele építési engedély köteles tevékenység esetén elvi építési engedély csatolása, nem engedélyköteles tevékenység esetén építésügyi hatóság igazolása, hogy az adott építési tevékenység nem építési, vagy egyéb szakhatósági engedély köteles. Amennyiben a pályázat benyújtásakor nem rendelkezik az elvi építési engedéllyel, akkor az építésügyi hatóság igazolásának becsatolása szükséges, arról hogy a hatósághoz az elvi építési engedélyre vonatkozó kérelem benyújtásra került. A hiánypótlás során az elvi építési engedély becsatolása kötelező! A támogatási szerződés megkötésének feltétele építési engedély köteles tevékenység esetén jogerős építési engedély, vagy az azok megadására vonatkozó kérelmek benyújtását igazoló dokumentumok csatolása. A pályázónak a projekt zárásának időpontjára a korszerűsítéssel érintett ingatlanra, infrastruktúrára vonatkozóan rendelkeznie kell az átadáshoz szükséges szakhatósági engedélyekkel (ÁNTSZ, tűzoltóság) és azokat a projekt zárójelentésével együtt be kell nyújtania. A pályázónak a projekt záró jelentéséhez csatolnia kell a beruházással érintett intézmény jogerős működési engedélyét. C1. Támogatható tevékenységek köre I. Szükséges engedélyezési dokumentumok, elvi engedélyes- és engedélyes tervek, műszaki tervek és ezek hatósági díjának költségei. II. Föld- és ingatlanvásárlás, amennyiben az elengedhetetlen az ingatlan létesítéséhez. A pályázónak be kell mutatnia, hogy miért a vásárlás szolgálja 14

15 III. legjobban a költséghatékonyságot. Meg kell vizsgálnia a lehetséges alternatívákat stb., és kellően meg kell indokolnia, hogy miért azt választja! A pályázó tulajdonában, vagyonkezelésében vagy használatában lévő szociális és gyermekjóléti alapellátást, szociális és gyermekvédelmi szakellátást nyújtó bentlakásos intézmények épületének/helyiségeinek korszerűsítése energiatakarékossá tétele környezet- és energia-hatékony módon, a szükséges bontási munkálatok elvégzése. A fenti tevékenységekhez kapcsolódó elvárások: A korszerűsítés mellett új szolgáltatási egység létesítése kizárólag akkor támogatható, ha az új szolgáltatási egység létrehozására a zsúfoltság csökkentése érdekében szükség van, A korszerűsítés a szociális intézmények esetében a pályázat benyújtásakor hatályos működési engedélyben foglalt férőhelyekhez képest legfeljebb 10 férőhelyes kapacitásbővítést eredményez, a gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények esetében a pályázat benyújtásakor érvényes és jogerős működési engedélyben foglalt férőhelyek legfeljebb 20 %-os kapacitásbővítését eredményezi. A fogyatékos személyek számára ellátást biztosító Szociális Törvény hatálya alá tartozó újonnan létrehozott férőhelyek csak a korszerűsítendő intézmény helyrajzi számától eltérő helyrajzi számon, lakóotthoni formában jöhetnek létre, figyelembe véve a 1257/2011.(VII.21.) Kormány határozat a fogyatékos személyek számára ápolást-gondozást nyújtó szociális intézményi férőhelyek kiváltásának stratégiáját. újonnan létrehozott lakásotthoni férőhelyek csak a korszerűsítendő intézmény helyrajzi számától eltérő helyrajzi számon jöhetnek létre. Az új szolgáltatási egységnek helyet biztosító épület építésének költségei vagy más célra használt, illetve használaton kívüli épület átalakítása vagy ilyen ingatlan vásárlása, illetve a vásárolt ingatlan átalakítása. 1.1 Szociális intézmények esetében: Az ellátás szakmai követelményei szempontjából korszerűtlen, illetve rossz infrastrukturális állapotban lévő intézmények rekonstrukciója során az ellátási körülményeknek, a jogszabályi előírásoknak való megfeleltetése Az intézmény szolgáltatásainak a lakosság, illetve a működő alapszolgáltatások felé való bővítése, a bentlakásos intézmények korszerűsítése, mint fő tevékenység mellett A korszerűsítés a szociális intézmények esetében a pályázat benyújtásakor érvényes és jogerős működési engedélyben foglalt férőhelyek számában legfeljebb 10 férőhelyes kapacitásbővítését eredményezheti. 1.2 Hajléktalan-szálláshelyek esetében: Az éjjeli menedékhelyek átalakítása a tömegszállás jelleg csökkentése érdekében a lakószobák kisebb egységekre bontásával, illetve új lakószobák építésével Az átmeneti szállások esetében a korszerűsítés eredménye legyen, hogy 15

16 korszerűsítése annak érdekében, hogy az átmeneti intézmény képes legyen a különféle speciális problémákkal rendelkező hajléktalan emberek ellátására; korszerűsítése annak érdekében, hogy a foglalkoztató és fejlesztő programok tartására alkalmas helyiségek, egyéni és páros elhelyezésre alkalmas lakószobák, kapcsolódó kiszolgáló helyiségek kerüljenek kialakításra, korszerűsítésre; korszerűsítése annak érdekében, hogy a kisebb, maximum 6-8 férőhelyes lakóterek, kapcsolódó kiszolgáló helyiségek kerüljenek kialakításra, korszerűsítésre. 1.3 Gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények esetében: A korszerűsítés a gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények esetében a pályázat benyújtásakor érvényes és jogerős működési engedélyben foglalt férőhelyek legfeljebb 20 %-os kapacitásbővítését eredményezheti A gyermekotthonok belső átalakítása oly módon történjen, hogy az átalakítással egy vagy több a gyermekvédelmi törvénynek megfelelő - gyermekotthoni lakóegység létesüljön, illetve a gyermekvédelmi gondoskodásban részesülő anya és gyermeke együttes elhelyezésének a feltételei teremtődjenek meg A 15-nél több gyermekvédelmi gondoskodásban részesülő gyermeket ellátó általános iskola és diákotthonokban gyermekotthoni rész kerüljön kialakításra, belső átalakítással Gyermekotthon speciális gyermekotthonná történő teljes vagy részleges átalakítása Gyermekotthonok (utógondozó otthonok, beleértve a külső férőhelyeket is), lakásotthonok, családok és gyermekek átmeneti otthonainak korszerűsítése (pl. fűtéskorszerűsítés, nyílászáró-csere, festés-mázolás, jogszabály által előírt, hiányzó helyiségek kialakítása stb.). Lakásotthonok korszerűsítése esetén a pályázónak egyidejűleg legalább 2 lakásotthon korszerűsítésére kell pályáznia. Ezen szabályozás nem vonatkozik arra az esetre, ha a fenntartónak a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal által kiadott igazolás alapján, igazoltan csak 1 lakásotthonra rendelkezik érvényes jogerős működési engedéllyel. A pályázathoz az igazolást csatolnia kell Az intézmény udvarának, kertjének sportra, játékra alkalmassá tétele. 2 Az érintett célcsoportok civil, érdekképviseleti szervezeteivel, illetve az ellátást nyújtók szakmai szervezeteivel való együttműködés, szorosan e fejlesztéshez kötődően. A korszerűsítés szociális intézmények esetében a pályázat benyújtásakor hatályos működési engedélyben foglalt férőhelyekhez képest legfeljebb 10 férőhelyes kapacitásbővítést eredményezhet. A korszerűsítés gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények esetében a pályázat benyújtásakor érvényes és jogerős működési engedélyben foglalt férőhelyek legfeljebb 20 %-os kapacitásbővítését eredményezheti. 3 Eszközbeszerzés: Jelen pályázati felhívás keretében eszközök beszerzése csak az épület infrastruktúrájának fejlesztésével együttesen pályázható. Olyan eszközök szerezhetők be, melyek az infrastruktúrát javítják (pl: konyha kialakításakor/korszerűsítésekor az annak használatához szükséges konyhai eszközök beszerzése). A szociális intézményekben a beruházásokhoz kapcsolódó eszköz beszerzésen kívül kizárólag olyan eszközök szerezhetők be, melyek az intézményben lakók ápolásátgondozását és foglalkoztatását szolgálják. 16

17 A gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézményekben a beruházásokhoz kapcsolódó eszközök beszerzésen kívül kizárólag olyan eszközök szerezhetők be, melyek a gyermekek eredményes gondozását-nevelését, fejlesztését, önálló életre való felkészítését, illetve a fiatal felnőttek foglalkoztatását segítik. A pályázat keretében csak új eszköz beszerzése lehetséges. 3.1 Kapcsolódó IKT infrastruktúra fejlesztése, internet elérés és olvasópont kialakításához, biztosításához szükséges hardver és szoftver elemek. 3.2 Egyéb, az infrastruktúra fejlesztéséhez kapcsolódó kül- és beltéri eszközök, berendezés, bútorzat, amelyek az ellátottak életkörülményeinek javítását szolgálják. 4 A korszerűsítés idején indokolt esetben az ellátottak időszakos elhelyezésének biztosítása külső szolgáltató által biztosított helyszínen (amelyet a szakmai tervben alátámasztottan kell megjeleníteni. A korszerűsítés idejére biztosított elhelyezés költsége, az ahhoz kapcsolódó utazási költségek. A projekt keretében elszámolható költségek nem haladhatják meg a bruttó 1000 Ft/ellátott/nap mértéket.) 5 Beszerzett gépek, eszközök használatához kapcsolódó betanítás, ahol szükségszerű. 6 Szociális intézményekben a beruházással érintett területeken az ellátottak igényeihez igazodóan akadálymentesség biztosítása. Az akadálymentesítés nem lehet a beruházás kizárólagos célja. A gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézményekben a beruházással érintett területeken az ellátottak igényeihez igazodó akadálymentesség biztosítása. 7 Tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása. 8 Projekt menedzsment biztosítása. 9 Projekt előkészítés. 10 Szakmai terv, felmérések készítése. 11 ESZA típusú tevékenységek: Az intézményben ellátottak felkészítése a korszerűsítéssel járó változásokra Az intézmény munkatársainak felkészítése a korszerűsítéssel járó változásokra; Új kapacitásként létrejövő intézmény létesítése esetén a munkatársak szakmai képzése, továbbképzése, felkészítő tréningje, vagy ilyen célú foglalkozás költségei; A gyermekjóléti és gyermekvédelmi területen iskolai felzárkóztató, tehetséggondozó, pályaorientációs, a gyermekek és fiatalok önálló életre felkészítő, a sikeres munkaerő-piaci integrációt elősegítő programok megvalósítása, a közösségi aktivitást ösztönző programok lebonyolítása; A lakókörnyezet tájékoztatása, felkészítése, különös tekintettel az érintett település(rész) lakosainak felkészítésére. Ezen tevékenységek részletes bemutatását a pályázati útmutató 22. számú mellékletében kérjük. 17

18 C1.1. Kötelezően megvalósítandó tevékenységek, beszerzések A C1 pontban a támogatható tevékenységek között felsorolt elemek közül az alábbi tevékenységek megvalósítása kötelező: 1. A bentlakásos intézmény korszerűsítése, és/vagy átalakítása, és/vagy energiatakarékossá tétele. 2. A beruházással érintett területeken az ellátottak igényeihez igazodó akadálymentesség biztosítása. Az akadálymentesítés nem lehet a beruházás kizárólagos célja. 3. Kapcsolódó IKT infrastruktúra fejlesztése, internet elérés kialakításához, biztosításához szükséges hardver és szoftver elemek. A meglévő IKT bemutatása és ehhez képest az új igények ismertetése a szakmai tervben. 4. Szakmai terv készítése. 5. Tájékoztatás, nyilvánosság: 6. Az intézményben ellátottak felkészítése a korszerűsítéssel járó változásokra 7.Az intézmény munkatársainak felkészítése a korszerűsítéssel járó változásokra 8. Új kapacitásként létrejövő intézmény létesítése esetén a munkatársak felkészítő tréningje, vagy ilyen célú foglalkozás 9. Új kapacitásként létrejövő intézmény létesítése esetén a lakókörnyezet tájékoztatása, felkészítése, különös tekintettel az érintett település(rész) lakosainak felkészítésére. A projektgazda a projekt megvalósítása során köteles a hatályos jogszabályokban meghatározott tájékoztatási és nyilvánossági kötelezettségeknek eleget tenni, a projektről és a támogatásról az ott meghatározott módon és tartalommal információt nyújtani. A tájékoztatásra és nyilvánosságra vonatkozó követelményeket a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (www.nfu.hu) honlapjáról letölthető Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei című dokumentum, valamint az Arculati Kézikönyv tartalmazza. C1.2. Választható, bírálatnál előnyt jelentő kapcsolódó tevékenységek, szolgáltatások Szociális területen előnyt jelent, a fogyatékos személyek, pszichiátriai-, szenvedély betegek, hajléktalan személyek szociális ellátása. Gyermekjóléti, gyermekvédelmi területen iskolai felzárkóztató, tehetséggondozó, pályaorientációs, önálló életre felkészítő, valamint a közösségi aktivitást ösztönző programok. Ezek a fejlesztések a megadott kereteken belül a projekt részét képezhetik, illetve megjelenhetnek jelen pályázat szinergikus kapcsolódásai között. Szociális és gyermekjóléti, gyermekvédelmi területen egyaránt előny, ha a fejlesztés végrehajtása során közmunkás/ok bevonására is sor kerül. C1.3. Speciális elvárások az egyes tevékenységekkel kapcsolatban 18

19 1. Projektmenedzsmenttel szembeni elvárások: A projektgazdának vállalnia kell, hogy a projekt menedzsmentjének ellátása érdekében az alábbi személyeket a projekt teljes hossza alatt biztosítja: - projektmenedzser, - pénzügyi vezető - A projektgazdának vállalnia kell, hogy a projekt teljes időtartama alatt egy (projekt) menedzsment tapasztalatokkal is rendelkező projektmenedzsert alkalmaz munkaviszony, közalkalmazotti vagy közszolgálati jogviszony keretében, akinek munkaideje a projektben bizonyíthatóan eléri a heti 20 órát. A projektmenedzsernek felsőfokú végzettséggel és egy legalább 10 millió Ft költségű beruházási projektben szerzett releváns tapasztalattal kell rendelkeznie. Amennyiben a projekt támogatási összege meghaladja 100 millió forintot, úgy a projektmenedzsernek felsőfokú végzettséggel és egy legalább 100 millió Ft költségű beruházási projektben szerzett releváns tapasztalattal kell rendelkeznie. - A projekt pénzügyi végrehajtásának biztosítása érdekében a projektgazdának vállalnia kell egy pénzügyi vezető alkalmazását is munkaviszony, közalkalmazotti vagy közszolgálati jogviszony, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében, akinek munkaideje a projektben bizonyíthatóan eléri a heti 20 órát. A pénzügyi vezetőnek mérlegképes könyvelői szakképesítéssel és 2 éves szakmai tapasztalattal kell rendelkeznie. (Felhívjuk a projektgazda figyelmét, hogy a támogatások igénylése során kifizetési kérelmeket mérlegképes könyvelőnek kell ellenjegyeznie!). - Amennyiben a projekt támogatási összege meghaladja 100 millió forintot, úgy pénzügyi asszisztens alkalmazása kötelező. A pénzügyi asszisztensnek legalább pénzügyi/számviteli szakügyintéző képesítéssel és 2 év szakmai tapasztalattal kell rendelkeznie. Foglalkoztatása munkaviszony, közalkalmazotti vagy közszolgálati jogviszony, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében, akinek munkaideje a projektben bizonyíthatóan eléri a heti 20 órát. - Fentieken kívül projektasszisztenst is alkalmazhat. 2. Szakmai megvalósítókkal szembeni elvárások: - A szakmai vezető alkalmazása munkaviszony, közalkalmazotti vagy közszolgálati jogviszony, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében, akinek munkaideje a projektben bizonyíthatóan eléri a heti 20 órát. A szakmai vezetőnek felsőfokú szakirányú végzettséggel (a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 2. sz. melléklete I. Alapellátások 4., II. Szakellátások 2., és 2/a pontjaiban magasabb vezető, illetve az 1/2000.(I.7.)SzCsM rendelet 3.sz. melléklete alapján 6., 7., 8., 9., 10. pontokban intézményvezetők számára meghatározott képesítés valamelyikével kell rendelkeznie) és minimum 5 év szociális/gyermekvédelmi/gyermekjóléti területen szerzett szakmai tapasztalattal kell rendelkeznie. 3. Beszerzésekhez kapcsolódó elvárások: A projekt végrehajtása során a projekt megvalósításának időpontjában hatályos közbeszerzési törvény (2003. évi CXXIX. törvény) szabályai szerint kell eljárni, a támogatási döntésről szóló értesítés kézhezvételét követően kedvezményezett köteles a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet a programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről vonatkozó szabályai szerint eljárni. 19

20 Amennyiben a pályázó támogatásból megvalósuló beszerzése alapján nem tartozik a Kbt. hatálya alá, abban az esetben az alábbi szabályok alkalmazásával kell eljárnia (az értékek ÁFA nélkül értendők): A Ft-nál kisebb értékű beszerzések számla bemutatása ellenében kifizethetők (a szerződésnek ez esetben is rendelkezésre kell állnia), ezen körben tehát nem kell ajánlatokat bekérni; A Ft és Ft közötti értékű beszerzések esetén elegendő, ha a pályázó egy ajánlatot kér be; Ft felett a Kbt-ben meghatározott értékhatárt el nem érő beszerzések esetében, a szolgáltató kiválasztásához legalább három árajánlatot kell bekérni. A szolgáltató kiválasztására a pályázó a szerződés tárgya szerinti tevékenységi területen tapasztalattal rendelkező szolgáltatótól köteles egyidejűleg, írásban ( ben, faxon, vagy postai úton) árajánlatot kérni. Az ajánlattételre történő felkérésnek és a beérkezett ajánlatoknak legalább az alábbi adatokat kell tartalmaznia: a feladat meghatározása olyan részletezettséggel, amely alapján szakmailag és pénzügyileg megalapozott ajánlat nyújtható be; jelen útmutatóban foglaltakkal összhangban annak ismertetését, hogy mely feltételek fennállása esetén alkalmas az ajánlatot tevő szolgáltató a szerződés teljesítésére. Különös tekintettel a képzésekkel kapcsolatos azon követelményre, hogy a szolgáltatónak a támogatás (képzés) teljes időtartamára érvényes FAT által igazolt intézmény-akkreditációval, valamint a felnőttképző intézménynek a Munkaügyi Központ által az adott képzésre kiadott regisztrációval kell rendelkeznie; ajánlatok értékelésének szempontjai és módszere. A pályázó azzal a szolgáltatóval köt szerződést, amelyik az adott szolgáltatói piacon a legjobb ár-minőség (azonos szakmai tartalmú ajánlatok esetén a kedvezőbb áru) arányt ajánlja kellő gondot fordítva az összeférhetetlenség elkerülésére -, az átláthatóság és a potenciális ajánlattevőkkel való egyenlő elbánás elveivel összhangban. A beszerzési eljárásnak átláthatónak, azaz minden mozzanatában dokumentáltnak kell lennie, a dokumentációnak tartalmaznia kell az árajánlatkéréseket, valamint azok kiértékelését. A közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzések esetére meghatározott eljárás lefolytatását a helyszíni ellenőrzés során fenti eljárás dokumentációjának bemutatásával kell igazolni. A fenti eljárást valamennyi az adott körbe tartozó (tehát amelyek esetében nem a Kbt. szerinti eljárást kell lefolytatni), részben vagy egészben támogatás terhére kötött beszerzési (szolgáltatási) szerződés megkötéséhez alkalmazni kell. A pályázónak legkésőbb a támogatási szerződés megkötését követő 2 hónapon belül el kell indítania a közbeszerzési eljárást, kivéve, ha az építési engedély jogerőre emelkedése késik. 4. Épület korszerűsítés speciális elvárásai: A korszerűsítendő épületnek olyan funkciókkal kell rendelkeznie, amelyek a társadalmi integráció irányába hatnak és nem ellene. Ilyen például a lakóterek lakás jellegű komfortja (fürdőszoba, mellékhelyiség és főzőfülke a szoba mellett, mint lakótér tartozéka), az intimitás támogatása az átalakítással. A pályázónak alá kell támasztania a benyújtott épület korszerűsítése dokumentumokban azt a szakmai törekvést, amellyel az eddigi integráló szakmai munkát a korszerűsítést követően a teljes társadalmi integrációval mozdítja elő. 20

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program Bentlakásos intézmények kiváltása, című pályázati felhívás B Gyermekvédelmi komponenséhez Kódszám: TIOP-3.4.1.B-11/1 1 Felhívjuk a tisztelt

Részletesebben

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program V. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Szociális képzések fejlesztése, szakemberek képzése, továbbképzése és készségfejlesztése valamint a helyi fejlesztési kapacitások

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program Önkormányzati, állami, egyházi, nonprofit fenntartású bentlakásos intézmények korszerűsítése című pályázati felhívásához Kódszám: TIOP 3.4.2-11/1.

Részletesebben

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program Önkormányzati, állami, egyházi, nonprofit fenntartású bentlakásos intézmények korszerűsítése című pályázati felhívásához Kódszám: TIOP

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében. Bentlakásos intézmények korszerűsítésére. Kódszám: TIOP 3.4.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében. Bentlakásos intézmények korszerűsítésére. Kódszám: TIOP 3.4. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében Bentlakásos intézmények korszerűsítésére Kódszám: TIOP 3.4.2-08/1 A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális

Részletesebben

VII. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ. Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

VII. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ. Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében VII. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Civil szervezeteknek szolgáltató, azokat fejlesztő szervezetek támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-5.5.3/08/2

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás / Infrastruktúra Operatív Program keretében

KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás / Infrastruktúra Operatív Program keretében 5. sz. melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás / Infrastruktúra Operatív Program keretében Munkahelyi képzések támogatása ernyőszervezeteken keresztül című pályázati felhíváshoz Kódszám:

Részletesebben

Javaslat. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: Szociális és Egészségügyi Osztály. Ózd, december 22.

Javaslat. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: Szociális és Egészségügyi Osztály. Ózd, december 22. Javaslat az Önkormányzati, állami, egyházi, nonprofit fenntartású bentlakásos intézmények korszerűsítése című TIOP 3.4.2-11-1 kódszámú kistérségi pályázatban való önkormányzati részvételre Előterjesztő:

Részletesebben

VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében A társadalmi kohéziót erősítő bűnmegelőzési és reintegrációs programok módszertani megalapozása című program tervezéséhez

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program. Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása

Társadalmi Megújulás Operatív Program. Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása PÁLYÁZAT Program neve Támogatás szakmai iránya Program kódja Megvalósítandó cél: Kedvezményezettek Társadalmi Megújulás Operatív Program Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása TÁMOP-3.3.14.A-12/1

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési Operatív Program. d) SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók

Gazdaságfejlesztési Operatív Program. d) SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók Pályázat Program neve: Program kódja: Gazdaságfejlesztési Operatív Program GOP-2012-2.2.4 Támogatás szakmai iránya: Mikro-, kis- és középvállalkozások munkahely teremtési képességének támogatása Megvalósítandó

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program Bentlakásos intézmények kiváltása, című pályázati felhívás B Gyermekvédelmi komponenséhez Kódszám: TIOP-3.4.1.B-11/1. 1 Tartalom A. A támogatás

Részletesebben

6. sz. melléklet. a TÁMOP 2.2.4 pályázati útmutatóhoz. Költségvetési specifikáció

6. sz. melléklet. a TÁMOP 2.2.4 pályázati útmutatóhoz. Költségvetési specifikáció 6. sz. melléklet a TÁMOP 2.2.4 pályázati útmutatóhoz Költségvetési specifikáció A specifikáció az ESZA elszámolható költségek általános útmutatóban foglaltakat a TÁMOP 2.2.4 pályázati kiírás esetében az

Részletesebben

1. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 2012. május 15-i rendkívüli ülésére

1. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 2012. május 15-i rendkívüli ülésére 1. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 15-i rendkívüli ülésére Tárgy: Egyesített Szociális Intézmény pályázatainak támogatása

Részletesebben

VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program

VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Anti-diszkriminációs programok támogatása a médiában c. pályázati felhívásához B komponenséhez A diszkrimináció csökkentésének

Részletesebben

Pályázati útmutató. Pályázati útmutató. A.2. részcélok. A.2. részcélok

Pályázati útmutató. Pályázati útmutató. A.2. részcélok. A.2. részcélok TIOP-2.2.8.A-15/1 Infrastrukturális fejlesztések megvalósítása c. pályázati felhívás Változáskövető Hivatkozás Eredeti szöveg Módosított szöveg A1. Alapvető cél és háttér információ A1. Alapvető cél és

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. Atipikus foglalkoztatási formák támogatása. Konvergencia régiók.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. Atipikus foglalkoztatási formák támogatása. Konvergencia régiók. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Atipikus foglalkoztatási formák támogatása Konvergencia régiók Kódszám: TAMOP 2.4.3. A-09/1 A projektek az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

TÁMOP-2.4.5-12/2 -KMR. A pályázat benyújtásának végső határideje: 2012. május 1. Nonprofit és egyéb nem nyereségérdekelt szervezet:

TÁMOP-2.4.5-12/2 -KMR. A pályázat benyújtásának végső határideje: 2012. május 1. Nonprofit és egyéb nem nyereségérdekelt szervezet: A MUNKA ÉS A MAGÁNÉLET ÖSSZEHANGOLÁSÁT SEGÍTŐ HELYI KEZDEMÉNYEZÉSEK ALTERNATÍV NAPPALI GYERMEKELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK LÉTREHOZÁSÁNAK TÁMOGATÁSA TÁMOP-2.4.5-12/2 -KMR A pályázat benyújtásának kezdő dátuma:

Részletesebben

www.intelligensregio.hu.. Alapítva 2000-ben GINOP-5.3.8-17 Munkahelyi bölcsődék létrehozásának támogatása pályázat rövid összefoglaló dokumentuma IR Intelligens Régió Üzleti Kommunikációs Kft. 6725 Szeged,

Részletesebben

TÁMOP - 5.5.7/08/1 Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői hálózat és civil jogvédő munka fejlesztése c. tervezési felhívásához

TÁMOP - 5.5.7/08/1 Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői hálózat és civil jogvédő munka fejlesztése c. tervezési felhívásához TÁMOP - 5.5.7/08/1 Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői hálózat és civil jogvédő munka fejlesztése c. tervezési felhívásához Kiemelt projektekre vonatkozó költségvetési specifikáció A specifikáció

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. A munka és a magánélet összehangolását segítő helyi kezdeményezések

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. A munka és a magánélet összehangolását segítő helyi kezdeményezések PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program A munka és a magánélet összehangolását segítő helyi kezdeményezések A rugalmasságot növelő helyi, innovatív kezdeményezések támogatása c. pályázati

Részletesebben

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT 1. kiadás 1. módosítás 1. oldal DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA Dunaújvárosi Főiskola Szenátusa a 30-2010/2011. (2011.06.07.) sz. határozatával 2011.06.07-én jóváhagyta, hatályos 2011.06.08-tól. módosítások: - A

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Munkahelyi képzések támogatása nagyvállalkozások számára a konvergencia régióban c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.1.3.C-12/1 1 Tartalom

Részletesebben

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében V. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében A korai beavatkozást középpontba helyező Biztos Kezdet programok elterjesztése országos szinten, kiemelt figyelemmel

Részletesebben

7. számú melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett

7. számú melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett 7. számú melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett Építı közösségek Közmővelıdési intézmények az élethosszig tartó tanulásért címő pályázathoz

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Munkaerő-piaci előrejelzések készítése, szerkezetváltási folyamatok előrejelzése című tervezési felhíváshoz Kódszám: TAMOP-2.3.2-09/1

Részletesebben

2010. Érdekképviseleti szervezetek kapacitásainak fejlesztése 2010.03.10.

2010. Érdekképviseleti szervezetek kapacitásainak fejlesztése 2010.03.10. 2010. Érdekképviseleti szervezetek kapacitásainak fejlesztése 2010.03.10. Kedves Pályázó! Ezúton szeretném Önöket értesíteni az alábbi pályázati lehetőségről. Amennyiben a megküldött pályázati anyag illeszkedik

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Atipikus foglalkoztatási formák támogatása Konvergencia régiók / Közép-Magyarországi Régió című pályázati felhíváshoz Kódszám:

Részletesebben

KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program

KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program A közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés megteremtése: jelnyelvi tolmácsszolgálatok fejlesztése c. Kiemelt Pályázati

Részletesebben

A projekt részcéljai:

A projekt részcéljai: ÓVODAI ÉS ISKOLAI SZOCIÁLIS SEGÍTŐ TEVÉKENYSÉG FEJLESZTÉSE A FELHÍVÁS KÓDSZÁMA: EFOP-3.2.9-16 Magyarország Kormányának felhívása a család-és gyermekjóléti központok vagy az általuk kiszerződött feladatellátó

Részletesebben

2014. április 24-i rendes ülésére

2014. április 24-i rendes ülésére Új napirendi pont 22. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 24-i rendes ülésére Tárgy: Hozzájárulás az Egyesített Szociális

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja a munkaerőpiacon

Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja a munkaerőpiacon PÁLYÁZAT Program neve: Támogatás szakmai iránya: Program kódja Megvalósítandó cél: Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja

Részletesebben

Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett

Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett KIEMELT PROJEKT TERVEZÉSI FELHÍVÁS a A komplex rehabilitációhoz szükséges infrastrukturális feltételek megteremtése (A foglalkozási rehabilitáció

Részletesebben

A vállalkozói aktivitás ösztönzésének támogatása KÓDSZÁM: KKC-2008-A

A vállalkozói aktivitás ösztönzésének támogatása KÓDSZÁM: KKC-2008-A A vállalkozói aktivitás ösztönzésének támogatása KÓDSZÁM: KKC-2008-A 1) A támogatás célja a vállalkozói és/vagy a pénzügyi kultúra erısítése a vállalkozói ismeretek bıvítése Pályázható részcélok: A) A

Részletesebben

Társadalmi befogadás elősegítése a szociális és munkaügyi szolgáltatások együttműködési modelljének kidolgozásával

Társadalmi befogadás elősegítése a szociális és munkaügyi szolgáltatások együttműködési modelljének kidolgozásával Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program és EQUAL Közösségi Kezdeményezés Irányító Hatóság Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program és

Részletesebben

II. TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Új tanulási formák és rendszerek A komponens kiemelt projekt tervezési felhívásához

II. TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Új tanulási formák és rendszerek A komponens kiemelt projekt tervezési felhívásához II. TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Új tanulási formák és rendszerek A komponens kiemelt projekt tervezési felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.2.1/08/2 A komponens A projekt az Európai

Részletesebben

. NAPIREND Előterjesztés Salföld Község képviselő-testület 2015. március 31-i ülésére

. NAPIREND Előterjesztés Salföld Község képviselő-testület 2015. március 31-i ülésére . NAPIREND Előterjesztés Salföld Község képviselő-testület 2015. március 31-i ülésére Tárgy: Gázló Környezet- és Természetvédő Egyesület támogatási kérelme Előterjesztő: Fábián Gusztáv polgármester Előkészítette:

Részletesebben

Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról

Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról Bodrog Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése. Kódszám: KMOP-2007-1.2.1/A

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése. Kódszám: KMOP-2007-1.2.1/A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-magyarországi Operatív Program keretében Mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése Kódszám: KMOP-2007-1.2.1/A A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális

Részletesebben

IV. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

IV. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében IV. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében A társadalmi kohéziót erősítő bűnmegelőzési és reintegrációs programok módszertani megalapozása c. tervezési felhívásához

Részletesebben

Alapvető cél és háttér információ. Pályázók köre. Iparág (a pályázó tevékenysége) A pályázó gazdálkodására vonatkozó feltételek:

Alapvető cél és háttér információ. Pályázók köre. Iparág (a pályázó tevékenysége) A pályázó gazdálkodására vonatkozó feltételek: Gazdaságfejlesztési Operatív Program mikro-, kis- és középvállalkozások technológia fejlesztése (GOP-2010-2.1.1/A) Alapvető cél és háttér információ A növekedési potenciállal rendelkező mikro-, kis- és

Részletesebben

Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány Közbeszerzési és Beszerzési Tájékoztató

Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány Közbeszerzési és Beszerzési Tájékoztató Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány Közbeszerzési és Beszerzési Tájékoztató 2016. október 10. I. Közbeszerzési tájékoztató A Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány (a továbbiakban: Támogató) az alábbiak

Részletesebben

2010. A kisvállalkozások versenyképességének fejlesztése, foglalkoztatási kapacitásuk bővítése 2010.06.08.

2010. A kisvállalkozások versenyképességének fejlesztése, foglalkoztatási kapacitásuk bővítése 2010.06.08. 2010. A kisvállalkozások versenyképességének fejlesztése, foglalkoztatási kapacitásuk bővítése 2010.06.08. Kedves Pályázó! Ezúton szeretném Önöket értesíteni az alábbi pályázati lehetőségről. Amennyiben

Részletesebben

2010. Munkavállalói és munkáltatói érdekképviseleti szervezetek tagjainak képzése 2010.03.10.

2010. Munkavállalói és munkáltatói érdekképviseleti szervezetek tagjainak képzése 2010.03.10. 2010. Munkavállalói és munkáltatói érdekképviseleti szervezetek tagjainak képzése 2010.03.10. Kedves Pályázó! Ezúton szeretném Önöket értesíteni az alábbi pályázati lehetőségről. Amennyiben a megküldött

Részletesebben

1.1. Megnevezése (neve): 1.2.2. Pályázó szervezeti-működési formája: 1.2.2.1. Szervezeti formán belüli bontás:

1.1. Megnevezése (neve): 1.2.2. Pályázó szervezeti-működési formája: 1.2.2.1. Szervezeti formán belüli bontás: 2015. február 12-étől érvényes adatlap (V1) Azonosító: A NEMZETI KULTURÁLIS ALAP IGAZGATÓSÁGA 1388 Budapest, Pf.: 82. Telefon: 327-4300 e-mail: info@nka.hu, honlap: www.nka.hu P Á L Y Á Z A T I A D A T

Részletesebben

Alapvető cél. Pályázók köre. Méret. Székhely

Alapvető cél. Pályázók köre. Méret. Székhely Gazdaságfejlesztési Operatív Program Környezetközpontú technológia fejlesztés című pályázati konstrukció összefoglalása (GOP-2009-2.1.4./K) Alapvető cél A konstrukció célja, hogy a vállalkozások technológiai

Részletesebben

ÖSSZESÍTŐ ADATLAP. A kérelmező szervezet teljes neve:... A kérelmező szervezet rövidített neve:...

ÖSSZESÍTŐ ADATLAP. A kérelmező szervezet teljes neve:... A kérelmező szervezet rövidített neve:... Ügyiratszám 1 : Érkezett 1 : ÖSSZESÍTŐ ADATLAP 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve:... A kérelmező szervezet rövidített neve:... Gazdálkodási formakód 2 : A kérelmező jogállása: Amatőr

Részletesebben

Tájékoztató. Gyakornoki program pályakezdők támogatására. GINOP kódszámú pályázatról

Tájékoztató. Gyakornoki program pályakezdők támogatására. GINOP kódszámú pályázatról Tájékoztató Gyakornoki program pályakezdők támogatására GINOP-5.2.4-16 kódszámú pályázatról A pályázati kiírás célja A szakképzésből kilépő fiatalok elhelyezkedésének, munkatapasztalat szerzésének elősegítése.

Részletesebben

TÁMOP-2.4.5-12/7. A pályázat benyújtásának végső határideje: 2012. május 1.

TÁMOP-2.4.5-12/7. A pályázat benyújtásának végső határideje: 2012. május 1. A MUNKA ÉS A MAGÁNÉLET ÖSSZEHANGOLÁSÁT SEGÍTŐ MUNKAHELYI KEZDEMÉNYEZÉSEK RUGALMAS MUNKAHELYEK TÁMOP-2.4.5-12/7 A pályázat benyújtásának kezdő dátuma: 2012. április 1. A pályázat benyújtásának végső határideje:

Részletesebben

A támogatott lakhatás jogszabályi keretei

A támogatott lakhatás jogszabályi keretei A támogatott lakhatás jogszabályi keretei Csicsely Ágnes Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatások Főosztálya Stratégia a fogyatékos személyek számára ápolást-gondozást

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program. Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz. Kódszám: KEOP-2007-5.1.0.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program. Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz. Kódszám: KEOP-2007-5.1.0. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2007-5.1.0. A projektek az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap

Részletesebben

GINOP-2.3.2-15 STRATÉGIAI K+F MŰHELYEK KIVÁLÓSÁGA

GINOP-2.3.2-15 STRATÉGIAI K+F MŰHELYEK KIVÁLÓSÁGA GINOP-2.3.2-15 STRATÉGIAI K+F MŰHELYEK KIVÁLÓSÁGA PÁLYÁZAT CÉLJA: A hazai, állami fenntartású tudásbázisok K+F kapacitásának erősítése, annak érdekében, hogy nemzetközileg jegyzett, magas színvonalú kutatási

Részletesebben

GINOP

GINOP ÉPÜLETENERGETIKAI FEJLESZTÉSEK MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁS HASZNOSÍTÁSSAL KOMBINÁLVA MEGÚJULÓ ENERGIA HASZNÁLATÁVAL MEGVALÓSULÓ ÉPÜLETENERGETIKAI FEJLESZTÉSEK TÁMOGATÁSA KOMBINÁLT HITELTERMÉKKEL GINOP-4.1.1-8.4.4-16

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÁTTEKINTŐ EFOP FELSŐOKTATÁSI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE

PÁLYÁZATI ÁTTEKINTŐ EFOP FELSŐOKTATÁSI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE PÁLYÁZATI ÁTTEKINTŐ EFOP-4.2.1-16 FELSŐOKTATÁSI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE PÁLYÁZATI FELTÉTE- LEK EFOP-4.2.1-16 Felsőoktatási infrastruktúra fejlesztése A pályázat célja A konstrukció általános célja a

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Innovatív iskolák fejlesztése c. pályázati felhívásához. Kódszám: TÁMOP- 3.1.

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Innovatív iskolák fejlesztése c. pályázati felhívásához. Kódszám: TÁMOP- 3.1. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Innovatív iskolák fejlesztése c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP- 3.1.4-12/1 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE... 4 A1. Alapvető

Részletesebben

Pályázati tájékoztató Megjelent a Mikrovállalkozások fejlesztése - GOP-2011-2.1.1/M elnevezésű pályázati kiírás

Pályázati tájékoztató Megjelent a Mikrovállalkozások fejlesztése - GOP-2011-2.1.1/M elnevezésű pályázati kiírás Pályázati tájékoztató Megjelent a Mikrovállalkozások fejlesztése - GOP-2011-2.1.1/M elnevezésű pályázati kiírás Benyújtás végső határideje: 2011. március 1.- 2013. február 28. A projekt megvalósítása a

Részletesebben

Javaslat támogatási kérelem benyújtására az EFOP kódszámú, Integrált térségi gyermekprogramok című felhívásra Ózd, június 24.

Javaslat támogatási kérelem benyújtására az EFOP kódszámú, Integrált térségi gyermekprogramok című felhívásra Ózd, június 24. Javaslat támogatási kérelem benyújtására az EFOP-1.4.2-16 kódszámú, Integrált térségi gyermekprogramok című felhívásra Ózd, 2016. június 24. Előterjesztő: Társulás Elnöke Előkészítő: Munkaszervezet Hatósági

Részletesebben

Beadási határidő A pályázat benyújtására 2015.július 9-től 2017. július 10-ig van lehetőség. Rendelkezésre álló keret

Beadási határidő A pályázat benyújtására 2015.július 9-től 2017. július 10-ig van lehetőség. Rendelkezésre álló keret Tájékoztató A mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP 1.2.1) és A mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP 1.2.2) pályázathoz Beadási

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program I. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program A családi közösségi kezdeményezések és programok megerősítése című pályázati felhívásához a konvergencia régiók területén Kódszám: TÁMOP-5.5.1.B-11/2

Részletesebben

TERVEZET. A Kormány. / 2012.( ) Korm. rendelete Egyes foglalkoztatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról

TERVEZET. A Kormány. / 2012.( ) Korm. rendelete Egyes foglalkoztatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról A Kormány / 2012.( ) Korm. rendelete Egyes foglalkoztatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról A Kormány 1. alcím tekintetében a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991.

Részletesebben

TÁMOP /1 és a TÁMOP /2 pályázati kiírás módosítása

TÁMOP /1 és a TÁMOP /2 pályázati kiírás módosítása TÁMOP 5.3.3-08/1 és a TÁMOP 5.3.3-08/2 pályázati kiírás módosítása Módosított dokumentum neve Módosított pont Javított szöveg amiről A foglalkoztatás érdekében konzorciumi partnerként bevont gazdasági

Részletesebben

Nyilatkozat. 2. Kijelentjük, hogy a pályázat benyújtását megelőzően a projekt megvalósítását nem kezdtük meg.

Nyilatkozat. 2. Kijelentjük, hogy a pályázat benyújtását megelőzően a projekt megvalósítását nem kezdtük meg. Nyilatkozat 1. Alulírottak kijelentjük, hogy a projektjavaslatban foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valódiak, hitelesek és megfelelnek a pályázati felhívásban és útmutatóban foglalt

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében A sürgősségi ellátás SO1 és SO2 (és ezeken belül gyermek sürgősségi ellátás) fejlesztésének támogatására Kódszám: TIOP-2.2.2/08/2F

Részletesebben

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár pályázati felhívása a tartósan betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár pályázati felhívása a tartósan betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására A támogatás célja: Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár pályázati felhívása a tartósan betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására A legalább 12 hónapja betöltetlen

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II. 19.) rendelete alapján

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II. 19.) rendelete alapján Melléklet a 70/2015. (IV. 14.) önkormányzati határozathoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II. 19.) rendelete alapján 2015.

Részletesebben

ADATLAP A MINISZTERI KERETBŐ L TÁMOGATOTTAK RÉSZÉRE

ADATLAP A MINISZTERI KERETBŐ L TÁMOGATOTTAK RÉSZÉRE 2015. február 12-étől érvényes adatlap (V1) Azonosító: AN NEMZETI KULTURÁLIS ALAP IGAZGATÓSÁGA 1388 Budapest, Pf.: 82. Telefon: 327-4300 e-mail: info@nka.hu, honlap: www.nka.hu ADATLAP A MINISZTERI KERETBŐ

Részletesebben

Az IKSZT kifizetési kérelmekkel kapcsolatos általános tudnivalók

Az IKSZT kifizetési kérelmekkel kapcsolatos általános tudnivalók Az IKSZT kifizetési kérelmekkel kapcsolatos általános tudnivalók Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézet Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési

Részletesebben

2010. Nevelési intézmények fejlesztése 2010.03.10.

2010. Nevelési intézmények fejlesztése 2010.03.10. 2010. Nevelési intézmények fejlesztése 2010.03.10. Kedves Pályázó! Ezúton szeretném Önöket értesíteni az alábbi pályázati lehetőségről. Amennyiben a megküldött pályázati anyag illeszkedik az Önök elképzeléseihez,

Részletesebben

Melléklet A 2013. július 3-án közzétett TÁMOP-2.2.7.A-13/1 Út a szakmaválasztáshoz c. kiemelt projekt tervezési útmutató változásai

Melléklet A 2013. július 3-án közzétett TÁMOP-2.2.7.A-13/1 Út a szakmaválasztáshoz c. kiemelt projekt tervezési útmutató változásai Módosítás történt az Út a szakmaválasztáshoz című kiemelt felhívásban Módosítás történt a TÁMOP-2.2.7.A-13/1 jelű, Út a szakmaválasztáshoz című kiemelt felhívásban. Melléklet A 2013. július 3-án közzétett

Részletesebben

Az engedélyes bejegyzése iránti kérelemhez csatolandó, illetve a működést engedélyező szervnek bemutatandó iratok

Az engedélyes bejegyzése iránti kérelemhez csatolandó, illetve a működést engedélyező szervnek bemutatandó iratok Az engedélyes bejegyzése iránti kérelemhez csatolandó, illetve a működést engedélyező szervnek bemutatandó iratok A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági

Részletesebben

Innovációs eredmények hasznosításának támogatása mikro-, kis- és középvállalkozások részére GOP /C KMOP /A. - Ügyféltájékoztató -

Innovációs eredmények hasznosításának támogatása mikro-, kis- és középvállalkozások részére GOP /C KMOP /A. - Ügyféltájékoztató - Innovációs eredmények hasznosításának támogatása mikro-, kis- és középvállalkozások részére GOP-2011-1.3.1/C KMOP-2011-1.1.4/A - Ügyféltájékoztató - I. PÁLYÁZÓK KÖRE Jelen pályázati kiírásra pályázhatnak:

Részletesebben

Miről lesz szó. ÉAOP-2009-4.1.1/B Oktatási-nevelési intézmények fejlesztése a komplex programmal kezelendő LHH kistérségekben

Miről lesz szó. ÉAOP-2009-4.1.1/B Oktatási-nevelési intézmények fejlesztése a komplex programmal kezelendő LHH kistérségekben - Tájékoztató rendezvény 2009. november 26. A leghátrányosabb helyzetű kistérségek fejlesztési és együttműködési kapacitásainak megerősítése ÁROP-1.1.5/C Bátor Nyírbátor - Térségfejlesztési kapacitások

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése GINOP 1.2.1-15 Célja A hazai ipar fejlesztése érdekében jelen Felhívás célja a kiemelt iparágakban fejleszteni kívánó hazai KKV-k termelési

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének április 28-i ülésére. Az előterjesztést készítette: jegyző

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének április 28-i ülésére. Az előterjesztést készítette: jegyző 8649-1/2010. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. április 28-i ülésére Tárgy: Készségfejlesztés az önkormányzatoknál (ÁROP-2.2.11/2010) c. normatív pályázat

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása GINOP-1.2.2-15

Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása GINOP-1.2.2-15 Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása GINOP-1.2.2-15 A pályázat célja A Nemzetgazdasági Minisztérium által a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP)

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében Ivóvízminőség-javítás kétfordulós pályázati konstrukcióban megvalósítandó projektek támogatására Kódszám: KEOP-1.3.0. A projektek az

Részletesebben

Biztos Menedék EFOP

Biztos Menedék EFOP Biztos Menedék EFOP-1.2.5-16 Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2016. év október hó 26. naptól 2018. év október hó 26. napig van lehetőség. Támogatást igénylők köre: a) Az igényelhető

Részletesebben

GINOP Munkahelyi képzések támogatása nagyvállalatok munkavállalói számára. 1. Támogatás célja: 2. Támogatás összege:

GINOP Munkahelyi képzések támogatása nagyvállalatok munkavállalói számára. 1. Támogatás célja: 2. Támogatás összege: GINOP-6.1.5-17 Munkahelyi képzések támogatása nagyvállalatok munkavállalói számára Pályázat benyújtása Projekt helyszíne A támogatási kérelmek benyújtása várhatóan 2017. év május hó 3. naptól 2017. év

Részletesebben

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár pályázati felhívása a tartósan betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár pályázati felhívása a tartósan betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár pályázati felhívása a tartósan betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására A támogatás célja: hatályos: 2015.08.18 - A legalább

Részletesebben

Munkahelyi képzések támogatása mikro-, kis- és középvállalatok munkavállalói számára - Társadalmi egyeztetésen -

Munkahelyi képzések támogatása mikro-, kis- és középvállalatok munkavállalói számára - Társadalmi egyeztetésen - Munkahelyi képzések támogatása mikro-, kis- és középvállalatok munkavállalói számára - Társadalmi egyeztetésen - Pályázat kódja Keretösszeg VEKOP-8.5.3-17 1,84 milliárd Ft Támogatási összeg Intenzitás

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Innovatív iskolák fejlesztése c. pályázati felhívásához. Kódszám: TÁMOP- 3.1.

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Innovatív iskolák fejlesztése c. pályázati felhívásához. Kódszám: TÁMOP- 3.1. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Innovatív iskolák fejlesztése c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP- 3.1.4-12/2 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...4 A1. Alapvető

Részletesebben

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2011. július 18., hétfő TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése- ipari parkok, iparterületek és inkubátorházak támogatása

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÉRTESÍTŐ. Ipartelepítés a Közép-Dunántúlon. Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása /Közép-Magyarországi régióban/

PÁLYÁZATI ÉRTESÍTŐ. Ipartelepítés a Közép-Dunántúlon. Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása /Közép-Magyarországi régióban/ PÁLYÁZATI ÉRTESÍTŐ Ipartelepítés a Közép-Dunántúlon Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása /Közép-Magyarországi régióban/ Telephelyfejlesztés a területi kohéziórét /Dél-Dunántúl/ 2. oldal 3. oldal

Részletesebben

PÁLYÁZATI ADATLAP. Támogatási kérelem benyújtása civil szervezetek részére évre Törökbálint Város Önkormányzatához

PÁLYÁZATI ADATLAP. Támogatási kérelem benyújtása civil szervezetek részére évre Törökbálint Város Önkormányzatához PÁLYÁZATI ADATLAP Támogatási kérelem benyújtása civil szervezetek részére 2015. évre Törökbálint Város Önkormányzatához Alapadatok Civil szervezet neve:. Székhelye: Bírósági nyilvántartási száma:.. Elérhetősége

Részletesebben

F E L H Í V Á S. Gencsapáti székhelyű civil szervezetek évi támogatására

F E L H Í V Á S. Gencsapáti székhelyű civil szervezetek évi támogatására F E L H Í V Á S Gencsapáti székhelyű civil szervezetek 2015. évi támogatására Gencsapáti Község Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot hirdet az Önkormányzat költségvetésében civil szervezetek számára

Részletesebben

TÁMOP-2.1.3.A-12/1, TÁMOP-2.1.3.B-12/1 TÁMOP-2.1.3.C-12/1 Munkahelyi képzések támogatása mikro kis-, közép-, és nagyvállalkozások számára

TÁMOP-2.1.3.A-12/1, TÁMOP-2.1.3.B-12/1 TÁMOP-2.1.3.C-12/1 Munkahelyi képzések támogatása mikro kis-, közép-, és nagyvállalkozások számára TÁMOP-2.1.3.A-12/1, TÁMOP-2.1.3.B-12/1 TÁMOP-2.1.3.C-12/1 Munkahelyi képzések támogatása mikro kis-, közép-, és nagyvállalkozások számára Zalaszentgrót 2012.03.28. A kiírás célja A gazdaság versenyképességének

Részletesebben

Módosul a Gyerekesély programok infrastrukturális háttere című felhívás

Módosul a Gyerekesély programok infrastrukturális háttere című felhívás Módosul a Gyerekesély programok infrastrukturális háttere című felhívás Ezúton értesítjük a tisztelt támogatást igénylőket, hogy módosul a Szé chenyi 2020 keretében megjelent Gyerekesély programok infrastrukturális

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program A szak- és felnőttképzés struktúrájának átalakítása konstrukció keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program A szak- és felnőttképzés struktúrájának átalakítása konstrukció keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program A szak- és felnőttképzés struktúrájának átalakítása konstrukció keretében a TISZK rendszer továbbfejlesztése címmel Kódszám: TÁMOP-2.2.3/07/2

Részletesebben

Köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztése Felhívás kódszáma: EFOP

Köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztése Felhívás kódszáma: EFOP Köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztése Felhívás kódszáma: EFOP-4.1.5-16 A Felhívás indokoltsága és célja A spontán társadalmi folyamatok, az új köznevelési és nemzetiségi törvény szabályozása

Részletesebben

TERVEZÉSI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Regionális felsőoktatási együttműködés támogatása c. kiemelt projekt támogatására

TERVEZÉSI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Regionális felsőoktatási együttműködés támogatása c. kiemelt projekt támogatására TERVEZÉSI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program Regionális felsőoktatási együttműködés támogatása c. kiemelt projekt támogatására Kódszám: TÁMOP-4.1.1.C-10/1 A projektek az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

TÁMOP PROJEKTEK PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSA

TÁMOP PROJEKTEK PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSA TÁMOP PROJEKTEK PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSA 2010.02.26. POLGÁR ÉVA TÉMAKÖRÖK elszámolható költségek útmutató (ESZA/ERFA) könyvvizsgálat a projekt végén előlegből származó kamatbevétel bevételek kezelése milyen

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanács Elnöke 8693 Lengyeltóti, Zrínyi u. 2. Ügyiratszám: 1942-3/2012 E L Ő T E R J E S Z T É S Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa

Részletesebben

Pályázati kiírás bemutatása - Nevelési intézmények fejlesztése DAOP-4.2.1-11; ÉAOP-4.1.1/A-11; ÉMOP- 4.3.1/A-11; KMOP-4.6.1-11 Felhívás A1. Alapvető célok - férőhelybővítés Óvodai feladatellátási helyek

Részletesebben

Előterjesztés A KEOP-energetikai pályázatokkal összefüggő kérdésekről

Előterjesztés A KEOP-energetikai pályázatokkal összefüggő kérdésekről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés A KEOP-energetikai

Részletesebben

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. LHH Kistérségek projektjei c. pályázati felhívásához

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. LHH Kistérségek projektjei c. pályázati felhívásához ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében LHH Kistérségek projektjei c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP 5.1.1.-09/4 A projektek az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

2010. A felsőoktatási tevékenységek színvonalának emeléséhez szükséges infrastruktúra fejlesztések támogatása 2010.10.21.

2010. A felsőoktatási tevékenységek színvonalának emeléséhez szükséges infrastruktúra fejlesztések támogatása 2010.10.21. 2010. A felsőoktatási tevékenységek színvonalának emeléséhez szükséges infrastruktúra fejlesztések támogatása 2010.10.21. Kedves Pályázó! Ezúton szeretném értesíteni az alábbi pályázati lehetőségről. Amennyiben

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése portfólió Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése GINOP 1.2.1-16 Pályázat célja A hazai ipar fejlesztése érdekében a pályázat célja a kiemelt iparágakban fejleszteni kívánó

Részletesebben

Tárgy: Javaslat az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásra vonatkozó igény benyújtására. Dr. Herczeg Tibor

Tárgy: Javaslat az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásra vonatkozó igény benyújtására. Dr. Herczeg Tibor ELŐTERJESZTÉS VADNA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. MÁJUS 26-AI MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 1385-4/2015/V. MELLÉKLETEK SZÁMA: 1 DB III. NAPIREND Tárgy: Javaslat az önkormányzati

Részletesebben

TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Tanulási partnerségek a foglalkoztathatóság javításáért c. Kiemelt projekt részletes projektjavaslat felhívásához Kódszám: TÁMOP-5.3.9-11/1 1

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program A szakképzés és felnıttképzés infrastruktúrájának átalakítása konstrukció keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program A szakképzés és felnıttképzés infrastruktúrájának átalakítása konstrukció keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program A szakképzés és felnıttképzés infrastruktúrájának átalakítása konstrukció keretében a TISZK rendszerhez kapcsolódó infrastrukturális fejlesztések

Részletesebben