Mi is az üzleti terv?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Mi is az üzleti terv?"

Átírás

1 10. záróvizsga tétel Az üzleti terv funkciói, fő részei. A marketingterv és a pénzügyi terv jelentősége, fő tartalmi elemei. A vállalkozások kockázatai. A kockázatbecslés főbb módjai. Az üzleti terv Mi is az üzleti terv? Az üzleti terv a vállalkozás információ-gazdag leírása, írásbeli összefoglaló arról, hogy a vállalkozó mit szeretne elérni a vállalkozásával és ennek eléréséhez hogyan kívánja különböző erőforrásait felhasználni. Az üzleti terv a vállalkozás jövőbeni elképzeléseit foglalja össze, és az elképzelések megvalósítási lehetőségeit elemzi. Tartalmazza mindazon ismereteket, amelyek egy vállalkozás beindításához, működtetéséhez szükségesek. Az üzleti terv tükörkép a külvilág számára a vállalkozóról és vállalkozásáról. Egy jól és világosan elkészített üzleti terv alapvető a leendő hitelező vagy befektető számára ahhoz, hogy megítélhesse a pénzügyi javaslatot és a vállalkozót mint üzleti vezetőt. Ugyanakkor a terv megfelelő időt biztosít magának a vállalkozónak, hogy előre tervezhessen és elkerülhesse a problémákat, mielőtt azok jelentkeznének. Üzleti tervet kisvállalkozások általában 3 évre készítenek. Míg a kisvállalkozások gyakran lemondanak az írásbeli terv és a tervezés nyújtotta előnyökről, addig a nagyvállalatok évről évre készítenek üzleti tervet. A (nagy)vállalati tervezésnek számos sajátossága van a kisvállalkozók üzleti tervezéséhez képest. Például a funkcionálisan elkülönült egységeknek kell saját területükre elkészíteniük az éves terveket, amelyek alapján a tervezéssel foglalkozó osztály állítja össze hosszas egyeztetési folyamat során a végleges tervet, amelyet a vállalat vezetésének és a tulajdonosainak kell majd jóváhagyniuk. Az üzleti terv céljai, funkciói Alapvető cél: a jelenlegi és a jövőbeni feltételezések számbavételével az életképesnek minősített üzleti elképzelést cselekvési programmá fejlessze. További funkciók: a vállalkozás biztos alapokon való beindítása érdemes-e a tervezett vállalkozásba belekezdeni: üzleti terv, mint a döntés eszköze a vállalkozás folyamatos értékelése, életképességének megítélése a terv és tényadatok összehasonlítása, ha túl nagy az eltérés mutatkozik, át kell alakítaniuk vagy meg kell szüntetniük a vállalkozást: üzleti terv., mint az értékelés eszköze a forrásszerzés alapjául szolgálhat külső partnerek, befektetők megítélhetik a vállalkozás életképességét és eldönthetik, hogy érdemes-e számára ideiglenes forrást hitelt biztosítani: üzleti terv, mint a finanszírozás eszköze

2 Mindezekből következően az üzleti terv részletezettsége és tartalma jelentősen függ a vállalkozás méretétől, tevékenységi körétől, hogy induló vagy már működő vállalkozásról van szó, de legfőképpen attól, hogy milyen céllal készül az üzleti terv. Ez utóbbinak megfelelően kell kihangsúlyoznunk az egyes fejezeteket: Az üzleti tervet általában a vállalkozás vezetői, belső érintettjei készítik a kitűzött feladatok és/vagy célok megvalósítására. De készíthetik az erre szakosodott külső megbízott partnerek is (természetesen szoros együttműködésben az érintettekkel). Ennek előnye, hogy az erre szakosodott fél kiaknázhatja az üzleti tervezésben szerzett tapasztalatai és az esetleges célcsoportra vonatkozó specializált ismereteit (jogszabályok, pályázati kiírások stb.) Összeférhetetlenségi és erkölcsi okokból azonban kerülendő a külső célcsoporttal (például hitelező, pályáztató) jogi, vagy szervezeti függésben álló személyek megbízása.

3 Az üzleti terv fő részei (egy lehetséges tagolás) Pályázatok ill. hitelkérelem esetén lehetséges, hogy ennél sokkal kötöttebb formában kötelező elkészíteni Címlap Tartalomjegyzék 1. Azonosító adatok és alapinformációk (bevezető oldal) 2. Vezetői összefoglaló 3. Marketingterv 4. Működési terv 5. Szervezeti és menedzsment terv 6. Pénzügyi terv 7. Kockázatok és kockázatkezelés 8. Mellékletek A vázlatból kiemelhetők az üzleti terv fő logikai, szerkezeti elemei: a bemutatkozás ( a vállalkozó és a vállalkozás bemutatása, ld.: 1. pont) az elérni kívánt célok ( a megvalósítandó tevékenység, annak rövid ismertetése:2.pont, részletes kifejtés 4.pont) a központi elem: a megvalósíthatósági tanulmány (a megvalósíthatóság igazolása meghatározott körülmények és feltételezések mellett 3-7.pontok) a hitelesség igazolása (az üzleti tervhez csatolt dokumentumok 8.pont) Címlap: Lehetőség szerint egyedinek kell lennie (kivétel: ha kötött a formátum), feltétlenül tartalmaznia kell a készítők nevét, és amennyiben ez szükséges, a bizalmas kezelésre vonatkozó közlést 1..Azonosító adatok és alapinformációk: A bevezető oldal célja az üzleti terv felhasználói ill. értékelői számára a szükséges azonosító adatok egy helyen való összegyűjtése. Pályázatok esetén fontos feltüntetni az igényelt összeget és annak jellegét (visszatérítendő, nem visszatérítendő). Ilyen adatok pl.: A vállalkozás neve, címe, legfontosabb adatai A tulajdonosok neve,címe A vállalkozás működési köre, formája A finanszírozási igény jelzése, pályázati azonosító Itt is jelezhetjük a bizalmas kezelésre vonatkozó igényt 2.Vezetői összefoglaló: Ezt a fejezetet célszerű legutoljára elkészíteni, sorrendben a második részben való elhelyezését az indokolja, hogy az üzleti terv értékelését és áttekintését nagymértékben segíti, ha ez a rész elöl van.(a legvégén azért nem célszerű elhelyezni, mivel ott a különböző nyilatkozatok ill. mellékletek szerepelnek.) Hossza indokolt esetben 3-4 oldal, de általában ne haladja meg az 1-2 oldalt. Főbb témakörök, amikre érdemes kitérni: Az üzleti terv rövid lényege A tervezett megvalósítás főbb lépései Az erősségek kiemelése Miért érdemes támogatásra az üzleti terv

4 A vezetői összefoglaló NEM bevezető, NEM előszó, NEM találomra kiemelt részek gyűjteménye. Egy jó vezetői összefoglaló maga az üzleti terv kicsiben. A jó vezetői összefoglaló elmondja: ki vagy, mi a víziód, stratégiád mit csinálsz és/vagy mit tervezel mi (v. kik) a te célpiacod, mik az azzal kapcsolatos előrejelzések ill. várakozások mennyi pénzre van szükséged és mit csinálsz majd vele mi a te (fenntartható) versenyelőnyöd a gazdaságossági és jövedelmezőségi adatokat, előrejelzéseket kik a tulajdonosok, a kulcsemberek, kik a csapattagok Az egyértelmű cél tehát a forrásbiztosítók figyelmének felkeltése: Ha a vezetői összefoglaló felkeltette az olvasó figyelmét, feltehetően a többi rész is elolvasásra kerül. Az üzleti tervek bírálói általában elfoglalt emberek és ebből kifolyólag a könnyű kezelhetőség, átláthatóság, az egyszerű, lényegre törő fogalmazás sokat segíthet a pozitív elbírálásban. 3. Marketingterv: A marketingtervnek 3 fő kérdést kell megválaszolnia: 1) Miként értékelhető a vállalkozás helyzete? (információszerzés, helyzetelemzés) 2) Melyek a vállalkozás piaci céljai és ezek hogyan valósíthatóak meg? (szegmentálás, célpiacok meghatározása, pozicionálás, versenystratégia kiválasztása) 3) Milyen marketing eszközöket alkalmazzon a vállalkozás és miként kombinálja ezeket a marketingstratégiájában a megjelölt célok elérése érdekében? (marketing-mix 7P) (A következő fejezetben részletesen is kifejtve!) 4. Működési terv: Tulajdonképpen a megvalósítandó tevékenység részletes bemutatása. Fejlesztési elemzés ill. gyártási terv. Fejlesztési elemzés a termékek/szolgáltatások fejlesztése milyen stádiumban van mikorra várható a fejlesztés befejezése a befejezésig milyen akadályokat kell leküzdenie a vállalkozásnak milyen feladatok várnak még elvégzésre kik vesznek részt a vállalkozáson kívül a fejlesztésben (alvállalkozó, partnercég) a szabadalmaztatás megoldása, a szabadalmi jogok levédése Gyártási terv a gyártási/előállítási folyamat rövid bemutatása a gyártási folyamathoz kapcsolódó költségek felsorolása milyen eszközigénnyel jár együtt a termékek/szolgáltatások előállítása milyen helyigénnyel jár együtt a termékek/szolgáltatások előállítása (raktár, gyárüzem) alvállalkozók részt vesznek-e a gyártási folyamatban a vállalkozás fő beszállítói a beszállítók osztályozása (ár, szállítási feltételek, megbízhatóság) milyen szervízhálózatot üzemeltet a cég jár-e terméktámogatás a termékhez/szolgáltatáshoz Tulajdonképp ezen fejezet célja, hogy egyeztesse az igényeket (beérkezett megrendeléseket, értékesítési előrejelzéseket) a forrásokkal (emberek, anyag, gépek) úgy, hogy a cég maximális hatékonysággal működjön. A fejezetnek elsősorban termelő jellegű vállalkozások esetében van nagy jelentősége. Ha a vállalkozás kiskereskedelmi v. szolgáltató jellegű, akkor az árukészlet beszerzését, a készletgazdálkodást és a raktározási igényeket kell megtervezni: Kitől fogják megvásárolni az árut? (beszállítók és osztályozásuk) Hogyan fog működni a készletgazdálkodási rendszer?(megrendelések kontra értékesítés) Milyen tárolási szükséglete van a vállalkozásnak, és hogyan fogják ezt biztosítani? (raktározás) 5. Szervezeti és menedzsment terv: Ebben a fejezetben mutatjuk be a vállalkozás szervezeti felépítését, társasági formáját és a résztvevők felelősségét, jogait és kötelezettségeit, szakmai és létszámbeli összetételét, hierarchikus rendjét. Célszerű készíteni egy szervezeti ábrát is, mely megmutatja a vállalkozás különböző egységinek kapcsolatát, a belső és külső kapcsolatokat

5 biztosító rendszereket (információs-, tervezési-, ellenőrzési-, érdekeltségi rendszerek.). A szervezet kialakításánál és átalakításánál alapvető szempont, hogy a cég stratégiájához igazodjon a szervezet (és nem fordítva). Be kell mutatni a vezető tisztségviselők ill. a kulcsemberek szakmai felkészültségét (szakmai önéletrajz, elért eredmények referencialistája, szabadalmak és vívmányok bemutatása). Rögzíteni kell, hogy milyen időközönként mekkora létszámmal működik a vállalkozás. Mik a kiválasztásnál használt módszerek, milyen a javadalmazási rendszer, létezik-e munkaerőképzés a vállalkozásnál. A vállalkozás méretének leírása ebben a fejezetben csak tájékoztató jellegű, nem tartalmaz méretgazdaságossági elemzéseket. A fő cél a szervezet résztvevőinek (vezetők és alkalmazottak) szakmai bemutatása. 6. Pénzügyi terv: Célja az üzleti terv gazdaságosságának vizsgálata. A pénzügyi terv a vállalkozás pénzügyi előrejelzéseit tartalmazza számítások alapján. A pénzügyi terv realitása a korábbi fejezetek megalapozottságától függ. Részei: Előzetes költség és bevétel kalkuláció, jövedelem terv Pénzforgalmi becslések, cash-flow Fedezeti pont elemzés, beruházások értékelése Előzetes mérlegek, eredménykimutatás-terv Szükséges pénzforrás (meglévő és megszerzendő) (A következő fejezetben részletesen is kifejtve!) 7. Kockázatok és kockázatkezelés: Az üzleti terv készítése és megvalósítása során döntő fontosságú, hogy a vállalkozás a lehetséges kockázatokat felismerje, és hatásos stratégiával készüljön fel a kezelésükre. Tehát: 1.lépés: kockázatbecslés ill. kockázatelemzés, majd a 2.lépés a kockázatkezelés. (Később részletesen kifejtve) 8. Mellékletek: Ennek a fejezetnek a célja, hogy ide helyezzük el azokat a kiegészítő dokumentumokat, amelyek nem kaptak helyet a megelőző fejezetekben ill. amelyek bizonyítják az üzleti terv és a benne foglaltak valódiságát. Így idekerülhetnek: - előszerződések, szándéknyilatkozatok, igazolások, adatlapok - piackutatási részletező adatok - részletes műszaki leírások, termékszabványok - alaprajzok, telephely fényképe - szállítói árajánlatok - referenciák, üzleti partnerek ismertetése - kulcsfontosságú vezetők szakmai életrajza - pénzügyi kimutatások stb. Amennyiben valamilyen pályázathoz készült az üzleti terv, akkor természetesen ide kell elhelyezni a pályázati kiírásnak megfelelő összes kötelezően csatolandó dokumentumot is. A marketingterv és a pénzügyi terv jelentősége, fő tartami elemei A marketingterv: Piackutatáson alapuló, piacközpontú termelési és értékesítési koncepció, melynek célja a piachoz való alkalmazkodás, ill. a piac befolyásolása a vállalkozás saját érdekeinek megfelelően. A részletes üzleti tervek tartalmaznak külön marketing terv fejezetet, a kevésbé részletezett terveknél is ki kell térni a piaci helyzet elemzésére és az alkalmazni kívánt marketing eszközökre. Az is előfordulhat, hogy az üzleti terv szerkezeti felépítésére az itt megadottaktól eltérő tagolást alkalmaznak/kell, hogy alkalmazzanak: Az iparági elemzés külön fejezetet képez és a helyzetelemzés ezen belül kap helyet A célokat a vállalkozás bemutatása fejezet már részletesen tartalmazza A termék/szolgáltatás részletes bemutatása a működési tervben már megtörtént Ekkor az üzleti terv fejezeteként megjelenített marketingtervben elegendő a vevők igényeinek

6 kielégítését szolgáló további marketingeszközökre, elsősorban az ár, a forgalmazás és értékesítés, valamint a promóció (a reklám, az eladásösztönzés és a közönségkapcsolatok) eszközeire koncentrálni. A marketingterv jelentősége: Az üzleti terv lényeges része a vállalkozás piaci helyzetének és tervezett piaci (marketing) tevékenységének az elemzése. Az előbbi (a helyzetelemzés) az adott vállalkozás és a piac kapcsolatának megértését, az utóbbi (a piaci tevékenység elemzése) a vállalkozás jövőbeni sikerének megítélését segíti. Alapesetben a marketingtervnek 3 fő kérdést kell megválaszolnia: 1. Miként értékelhető a vállalkozás helyzete? (információszerzés, helyzetelemzés) 2. Melyek a vállalkozás piaci céljai és ezek hogyan valósíthatóak meg?(szegmentálás, célpiacok meghatározása, pozicionálás, versenystratégia kiválasztása) 3. Milyen marketing eszközöket alkalmazzon a vállalkozás és miként kombinálja ezeket a marketingstratégiájában a megjelölt célok elérése érdekében? (marketing-mix 4P(7P) A marketingterv fő tartalmi elemei: Ágazati áttekintés technológiai változások, újítások az iparágat érintő társadalmi változások az iparágban tapasztalható trendek, azok hatása a vállalkozás tevékenységére, eredményességére új vállalkozás esetén mennyire nehéz belépni a piacra, vagyis a már jelenlévő szereplők mennyire akadályozhatják a belépésünket, ez milyen magas költségekkel járhat (belépési korlátok) Az iparág elemzésének előnye, hogy kiderül, hogy a vállalkozás jövedelmezősége (vagy annak hiánya) mennyire függ a vezetőség hatáskörén kívül álló tényezőktől, mint például az iparág változásaitól. Minél kedvezőbbek az iparág körülményei, annál optimistábban tervezheti egy vállalkozás a stratégiai és befektetési döntéseit. STEP (STEEP) vagy PESTEL elemzés Az üzleti terv készítésének kiindulópontja a helyzetelemzés, először is a külső környezet elemzése. Ezen elemzések azokat a külső tényezőket veszi számba, melyekre a vállalkozásnak nincs közvetlen hatása, de nagymértékben meghatározzák a működését. Társadalmi, technológiai, gazdasági, környezeti, politikai tényezők. Porter-féle öt versenyerő, SWOT analízis A Porter-modell (Helyettesítő termékek, Piacon lévő vállalatok, Új piacra lépők, Beszállítók, Vevők): a mikrokörnyezet, ezen belül a versenykörnyezet elemzésének strukturális módszere. A cél a módszer által a vállalkozás pozicionálása a saját piacán, minél objektívebb helyzetmegítélés alapján. A piac szereplőinek versenyerejét becsüli meg ezáltal világosan rendszerezve azt, miben különbözik a cég a piac többi szereplőjétől, melyek a versenyelőnyei hátrányai az adott időpontban. SWOT analízis (Erősségek, Gyengeségek, Lehetőségek, Veszélyek): Statikus elemzési módszer, mely adott időpontra (ez lehet jelenlegi, de jövőbeni időpont is, pl.: jövőkép alkotásnál)vonatkozóan feltérképezi a vállalkozás stratégiai sikertényezőit. A STE(E)P és a SWOT analízis egymáshoz kapcsolódó két módszer, amely az üzleti terv készítése kapcsán a helyzetelemzés elvégzését és a vállalkozás stratégiájának kialakítását egyaránt segíti. A STE(E)P módszerrel felmért külső környezeti hatásokból leszűrhetők a vállalkozás lehetőségei és azok a veszélyek, amelyek fenyegetik a sikeres működését. A szervezet gyenge pontjai és a veszélytényezők rávilágítanak azokra a problémákra, amelyek megoldást igényelnek a vállalkozás menedzsmentjétől. Piaci szegmentáció: piackutatási eredmények alapján tisztázhatóak: a célcsoport demográfiai, pszichológiai jellemzői életkor,anyagi helyzet,nem,családi állapot, eltartottak száma, foglalkozás, lakóhely stb. a fogyasztói szokások: átlagosan milyen értékben vásárol (Ft), vásárlások gyakorisága, a célcsoport által követett életmód stb. Ezen adatok alapján a menedzsment fontos információkhoz juthat, következtetéseket vonhat le:

7 mik a célcsoport vásárlási döntéseit legjobban befolyásoló tényezők milyen életmódbeli igényeket elégítenek ki a vállalkozás által kínált termékek/szolgáltatások mekkora a célpiac mérete a célpiac hány százalékát tudja majd megszerezni a vállalkozás fél éven belül a célpiac hány százalékát tudja majd megszerezni a vállalkozás 5 éven belül léteznek-e másodlagos célpiacok a vállalkozás számára (ha igen, mik a jellemzői) Marketing-mix 4P (7P) Product (Termékpolitika) A termékpolitika fontos kérdéskörei a vállalkozás által kínált termékek/szolgáltatások: fő jellemzői, formatervezés, csomagolás, márkázás, piaci tesztelés egyedi termék, termékvonal, termékmix a termékéletgörbe melyik szakaszában helyezkednek el hová vannak pozicionálva a versenytársakéhoz képest mennyire voltak eddig sikeresek milyen termékfejlesztések vannak folyamatban, ezek ütemezése termékfejlesztési stratégiák: reaktív, proaktív Price (Árpolitika) a vállalkozás által használt árképzési elvek: 3C company,customers,competitors (költségelvű, kereslettől függő, versenytársakhoz igazodó) árdifferenciálás (felárak, engedmények) mekkora a célcsoport árérzékenysége a kínált terméknél/szolgáltatásoknál milyen az ár-minőség viszonylat Place (Értékesítési politika) Hogyan jut el a termék a fogyasztókhoz (út és módszer, kereskedelmi partnerek) a csatorna hosszúsága, pull v. push stratégia a vállalkozás területi elhelyezkedése marketing szempontból milyen előnyökkel bír a választott helyszín disztribúciós szempontból milyen előnyökkel bír a választott helyszín milyen költségvonzatai vannak a jelenlegi értékesítési módnak milyen módokon történik még az értékesítés Promotion (Marketing-kommunikációs politika) A fogyasztó tájékoztatása, befolyásolása és meggyőzése a vállalkozás termékeinek megvásárlására. Kommunikációs mix 5 fő csoportja: reklám (célközönség meghatározása, üzenet, médiumok, eredmények mérése) eladásösztönzés/vásárlásösztönzés (akciók, események) PR (publikációk, események, lobbi, szociális felelősség) személyes eladás direkt marketing Szolgáltatások esetén a marketing-mix még további elemekkel bővül: People (Emberi tényezők) a szolgáltatás minőségét alapvetően befolyásolják a szolgáltatást végzők: azok tudása, tapasztalatai, képességei Process (Folyamat) a szolgáltatás folyamata, az ügyfél érkezésétől a kiszolgálás, a szolgáltatás elvégzésének befejezéséig Physical evidence (Környezeti elemek) minden olyan eszköz, amely a vevőnek közvetíteni tudja a szolgáltatás előnyeit

8 A pénzügyi terv: Célja az üzleti terv gazdaságosságának vizsgálata. A pénzügyi terv a vállalkozás pénzügyi előrejelzéseit tartalmazza számítások alapján. A pénzügyi terv realitása a korábbi fejezetek megalapozottságától függ. A pénzügyi terv jelentősége: az üzleti terv valamennyi elemét érintő, azokat összefoglaló, szintetizáló rész. A pénzügyi terv meghatározza az új vállalkozáshoz, ill. a már működő vállalkozás tervezett működéséhez szükséges befektetés nagyságát és megmutatja azt is, hogy az üzleti tervben foglalt tevékenységek, fejlesztési elképzelések nyereségesen megvalósíthatóak-e. Tehát a potenciális befektetők számára itt derül ki, hogy az adott vállalkozásnál milyen megtérülésre lehet számítani, a hitelezők pedig ezúton tájékozódhatnak a kölcsönfelvevő adósságszolgálati kapacitásáról. A pénzügyi terv fő tartalmi elemei: Előzetes költség és bevétel kalkuláció, jövedelem terv: a vállalkozásnak először meg kell becsülnie és össze kell foglalnia a tervezési időszakban évenként (azon belül akár havi bontásban is) a tervezett értékesítéseket és az ehhez tartozó költségeket. Több éve működő vállalkozásoknál célszerű a korábbi éveknél tervezett és tényadatok összehasonlítása is. A bevételeket a korábbi piackutatási és értékesítési programokra (marketingterv) alapozva kell elkészíteni. A költségek tervezése (működési terv alapján) során az alábbi tételeket célszerű tervezni: Változó költségek a termék v. szolgáltatás előállításának közvetlen költségei Állandó költségek általános költségek értékesítéssel kapcsolatos költségek a termék bevezetésére szolgáltató reklámköltségek licensz- és know-how díjak biztosítási díjak adók hitel kamatok A tételek kalkulációi általában 3-5 évre készülnek. A bevételek és a költségek különbségeként később kimutatható a működés eredményessége: a tervezett nettó eredmény, ill. a nettó jövedelem. (Természetesen a fizetendő nyereségadó figyelembevételével) Pénzforgalmi becslések, cash-flow: A költségekhez és a bevételekhez hasonlóan a vállalkozás meg kell, hogy tervezze pénzbevételeit és pénzkiadásait. A pénzforgalmi (cash-flow) terv a vállalkozás következő időszakban (köv. évben) várható pénzbevételeinek és kiadásainak szembeállítása (az eredménytervvel ellentétben nem a bevételek és a kiadások szembeállítása), a vállalkozás pénzeszközeinek változását mutatja (és nem az eredmény változását). Legalább 1 évre előre, havi bontásban a tervezett bevételek és a kiadások összevetése jelzi, hogy a vállalkozás időben képes-e a fizetési kötelezettségek teljesítésére (likviditás). A tervezéshez a vállalkozás vevőinek és szállítóinak illetve a fizetési feltételeiknek megfelelő előzetes ismerete szükséges. Fedezeti pont elemzés, beruházások értékelése: A megvalósíthatóság igazolásának és a megvalósítás szükségességének bizonyítását szolgálják. Fedezeti pont elemzés: ÁKFN struktúra alapján először a fedezeti összeg kiszámítása: Árbevétel - Közvetlen költségek = Fedezet - Közvetett költségeket = Nyereség Amennyiben a fedezeti összeg nagyobb, mint a közvetett költségek összege, az árbevétel nemcsak közvetlen, hanem a közvetett költségeket is fedezi, ezért pozitív lesz a vállalkozás tervezett eredménye. A fedezeti pont pedig az az értékesített mennyiség, ahol a fedezeti összeg éppen egyenlő

9 a közvetett költségekkel (vagyis amikor az árbevétel éppen fedezi a közvetlen és a közvetett költségeket, és a vállalkozás eredménye nulla.) Kiszámítása: Mennyiség = Közvetett költségek Eladási ár Önköltség Ha a vállalkozás a fedezeti ponthoz tartozó mennyiségnél többet tud majd értékesíteni, akkor várhatóan nyereséges lesz a tevékenysége. Már ekkora mennyiség értékesítése esetében is fedezni fogja az árbevétel a közvetlen és a közvetett költségeket. Beruházások értékelése: az elvégzett gazdaságossági számítások a döntésre hivatottak számára megkönnyítik a megfelelő racionális döntés meghozatalát, üzleti tervben a megvalósíthatóságot igazolják, illetve a potenciális befektetők meggyőzését szolgálhatják. Mutatószámok: NPV: a nettó jelenérték egy különbség jellegű mutató, amely jelzi, hogy a beruházás teljes élettartama alatt képződő pénzáramlások diszkontált összegéből levonva a kezdő tőkebefektetést, mekkora nettó jövedelem (nettó vagyongyarapodás) keletkezik. (a projekt jó, ha NPV>0) IRR: a belső kamatláb, az a kamatláb, amellyel a beruházás révén képződő pénzáramokat diszkontálva, azok együttes jelenértéke éppen egyenlő a kezdő tőkebefektetéssel, tehát NPV=0 Számviteli és pénzügyi fedezet: Habár a vállalkozások napi gyakorlatában a legáltalánosabban használt fedezeti pont a számviteli fedezeti pont, a beruházások esetében a pénzügyi fedezeti pontot használjuk. számviteli fedezet: azt a kibocsátási volument jelenti, amelynél az árbevétel éppen fedezi a folyó működési költségeket, tehát a vállalatnak sem nyeresége, sem vesztesége nem keletkezik. pénzügyi fedezet: az az eladási volumen, amelynél a beruházás révén képződő pénzáramlások jelenértéke éppen megegyezik a kezdő tőkebefektetés jelenértékével (azaz NPV=0) A pénzügyi fedezet két okból tér el a számviteli fedezeti ponttól: a beruházások értékelése nem a számviteli nyereségen, hanem a működési pénzáramláson alapul a beruházások pénzügyi életképességének értékelésénél figyelembe vesszük a pénz időértékét, míg a számviteli elszámolás statikus szemléletű. Számviteli értelemben egy beruházás már akkor megtérül, ha a működése során ugyan 0 nyereség keletkezik, azonban a hasznos élettartam alatt a kezdő tőkebefektetés időarányos részét értékcsökkenési leírásként a vállalkozás el tudja számolni. Ahhoz, hogy pénzügyi értelemben a beruházás megtérüljön, a hasznos élettartam alatt legalább akkora évi pénzáramnak kell képződni, hogy a vállalati tőkeköltséggel diszkontált jelenértékük egyenlő legyen a kezdő tőkebefektetés összegével. Előzetes mérlegek, eredménykimutatás-terv: A vállalkozás elkészíti a tervezett nyitómérlegét, melyben számba veszi természetesen a hatályos számviteli tv-nek megfelelően kezdeti (jelenlegi) eszközeit és forrásait. Majd figyelembe véve a tervezett bevételeket, költségeket, pénz be- és kiáramlásokat további mérlege (ke)t készít. Ugyanígy az eddigi adatok alapján elkészíti az eredménykimutatás-tervét (terveit) is. Szükséges pénzforrás (meglévő és megszerzendő): Itt egy végső összegzés történik a vállalkozás elindításához, a tervezett beruházás megvalósításához szükséges pénzforrásokról. Különbontva a rendelkezésre álló pénzt és a befektetőktől, banktól várt pénzforrásokat.

10 A vállalkozások kockázatai. A kockázatbecslés főbb módjai Az üzleti terv készítése és megvalósítása során döntő fontosságú, hogy a vállalkozás a lehetséges kockázatokat felismerje, és hatásos stratégiával készüljön fel a kezelésükre. Tehát: 1.lépés: kockázatbecslés ill. kockázatelemzés, majd a 2.lépés a kockázatkezelés. A vállalkozások kockázatai Kockázat (általánosságban): annak a valószínűsége, hogy egy (v. több)előre nem látható esemény fordul elő A kockázatok szintjei: makroszintű ágazati vállalkozás-specifikus Piaci kockázat: olyan főként makrogazdasági tényezőknek tulajdonítható kockázat, amely a befektetések körültekintő megosztásával sem csökkenthető, diverzifikálható. Egyedi kockázat, vállalkozás-specifikus kockázat, nem szisztematikus kockázat: az a kockázat, amely a befektetések megosztásával, diverzifikálással kiküszöbölhető. A kockázatok főbb fajtái: stratégiai projekt működési pénzügyi, finanszírozási Üzleti kockázat: a vállalkozás működésével van kapcsolatban, a nyereségnek a vállalkozás üzleti jellegéből eredő bizonytalanságát jelenti. A nyereséget alapvetően két tényező alakítja: az árbevétel és a költségek. Az üzleti kockázat külső és belső tényezőktől egyaránt függ. A külső környezet változása befolyásolja az árbevétel alakulását, annak ingadozását az egyik időszakról a másikra. Jelentős részben azon külső környezeti tényezőkből fakad, amelyek meghatározzák az iparág (ágazat)helyzetét, benne az adott vállalkozás működésének feltételrendszerét. Például: a gazdasági környezet rosszabbodása a ciklus-érzékeny ágazatok vállalkozásait sújtja, a termékek eladhatóságának csökkenésével jár (autó-, ruha-, szállodaipar stb.) áringadozások (mezőgazdaság) versenyhelyzet éleződése (FMCG, IT) A vállalkozás belső tevékenységrendszere is üzleti kockázatot hordoz. diverzifikáció hiánya (egy v. néhány termék/szolgáltatás előállítása) új termék bevezetésének kockázata a vállalkozás költségeinek szerkezete az üzleti kockázatainak a legfőbb okozója. A vállalkozás költségei között a fix (állandó) költségek jelentik a veszély forrását. Jellemző fix költségek: amortizáció, reklámköltségek, biztosítási díjak, ügyviteli dolgozók bére. A fix költségek akkor is felmerülnek (változatlan nagyságban) adott kapacitást feltételezve, ha a vállalkozás a piaci helyzet rosszabbodása folytán nem tud annyit értékesíteni, mint korábban és akkor is változatlanok, amikor a vállalkozás a kapacitása felső határán tud termelni és értékesíteni. Minél nagyobb a fix költségek aránya a költség szerkezetben, annál nagyobb az árbevétel változás hatására bekövetkező nyereségingadozás mértéke (működési tőkeáttétel).

11 Pénzügyi kockázat: alapvetően nem a vállalkozás által végzett tevékenységektől, hanem a választott finanszírozási szerkezettől függ. A pénzügyi kockázat az idegentőke-bevonással jelenik meg, és fix(kamat) fizetési kötelezettséggel jár. A részlet (adósságszolgálat) két részből áll: kamat és tőketörlesztés. A kamatot, mint a hitel árát, fix fizetési kötelezettségként akkor is ki kell fizetni, ha a tőketörlesztésre a vállalkozásnak nyereség hiányában nincs módja. (kezdő vállalkozásoknál türelmi idő). Ha a vállalkozás a kamatot sem képes fizetni, adósságcsapdába esik, a fennálló tartozása folyamatosan nő. A fix fizetési kötelezettségnek hasonlóan a fix költségekhez felnagyító, sokszorozó hatása van. A nyereség csökkenésével nagyobb mértékű csökkenés következik be a vállalkozásnál maradó jövedelemben, vagy más néven a tulajdonosok jövedelmében. Ezt a hatást pénzügyi tőkeáttételnek nevezzük. A kockázatbecslés főbb módjai: A vállalkozás kockázatainak bemutatása, értékelése az üzleti terv fontos része. Gyorsan változó környezeti feltételekből adódó veszélyekre és a vállalkozás sebezhető pontjaira valamint a lehetséges alkalmazkodási stratégiákra az üzleti tervben akkor is ki kell térni, ha nem szánnak rá külön fejezetet. Az ágazat elemzése, a vállalkozás leírása, vagy a marketingterv fejezetekbe egyaránt beilleszthetők a vállalkozás lehetséges kockázatai, melyek számbavétele az adott vállalkozás és a külső partnerek döntéseinek meghozatala, reagálása szempontjából egyaránt fontos. STEEP, PESTEL elemzés: külső tényezők (lásd a marketingtervnél) SWOT elemzés: külső, belső tényezők, (lásd a marketingtervnél) Porteri öt erő: mikrokörnyezet (lásd a marketingtervnél) cash-flow: fizetőképesség (lásd a pénzügyi tervnél likviditási (likviditási ráta, likviditási gyorsráta) és eladósodottsági mutatók (idegentőkearány, saját tőke arány, vagyonmultiplikátor): pénzügyi kockázat mérése fedezet-számítás:(lásd a pénzügyi tervnél) beruházások kockázatainak értékeléséhez: érzékenységi elemzés, forgatókönyv (szenárió) elemzés Érzékenységi elemzés: azt vizsgáljuk, hogy a kulcsfontosságú paraméterek (mint pl.: a piac nagysága, a piaci részesedés, a termelési költségek, eladási ár stb.) értékeiben bekövetkező változások hogyan hatnak a beruházás nettó jelenértékére, azaz mennyire érzékeny a beruházás nettó jelenértéke egy bizonyos paraméter (pl.: eladási ár) változására. Menete: ki kell választani azokat a kulcsfontosságú változókat, amelyek alapvetően meghatározhatják egy projekt nettó jelenértékét valamennyi kulcsfontosságú változóhoz legalább három (optimista, pesszimista, legvalószínűbb) értéket határozunk meg a legvalószínűbb értékek alapján felállítunk egy alapmodellt, amely a várható pénzáramok alapján megadja a projekt várható nettó jelenértékét a kulcsfontosságú változókhoz rendelt értékek alapján kiszámítjuk a beruházásból származó jövőbeli pénzáramlásokat oly módon, hogy mindig csak egyetlen tényező értékét változtatjuk, a többit változatlannak tekintjük (ezeknél a várható v. legvalószínűbb értéket vesszük figyelembe) az így kapott nettó jelenértékek alapján láthatóvá válik, hogy egy adott kulcsfontosságú tényező változása milyen hatással lenne a beruházás nettó jelenértékére. Pozitívuma: rákényszeríti az elemzőket arra, hogy végiggondolják, melyek azok a tényezők, amelyek nagysága alapvetően befolyásolja a projekt jelenértékét. Amikor azt tapasztaljuk, hogy a becsült nettó jelenérték különösen érzékeny valamelyik tényező változására, akkor az előrejelzési kockázat igen magas. Ilyen esetekben dönthetünk úgy, hogy a becslés pontosítása érdekében további információkat gyűjtünk, pl.: piackutatást végzünk, végeztetünk.

12 Negatívuma: az olyan fogalmak, mint optimista v. pesszimista nem definiálhatók egyértelműen, így erősen szubjektívek. További probléma, hogy az egyes változók hatását izoláltan, egymástól függetlenül vizsgálja. A legtöbb változó azonban nagy valószínűséggel nem független egymástól. Ha például valamely termék iránt a vártnál kisebb a kereslet, valószínű, hogy az ára is alacsonyabb lesz a feltételezettnél. Az érzékenységi elemzés a problémákra, kockázatokra felhívja ugyan a figyelmet, de nem jelent olyan kritériumot, amely alapján dönteni lehet a beruházási javaslat elfogadásáról vagy elutasításáról. Forgatókönyv (szcenárió) elemzés: az érzékenységi- elemzésnek azt a hiányosságát, hogy a különböző változókat egymástól függetlennek tekinti, a forgatókönyv-elemzés kiküszöböli. Lehetővé teszi az elemzők számára, hogy a változók különböző, de konzisztens kombinációit vizsgálják. Menete: a kulcsfontosságú tényezők legvalószínűbb értékei alapján felállítunk egy alapmodellt a projekt pénzáramait alapvetően meghatározó változók értékeire az alapeset értékeinél alacsonyabb és magasabb értékeket határozunk meg. forgatókönyveket alakítunk ki. Az első forgatókönyvben azt feltételezzük, hogy a legrosszabb eset következik be, ezért a pénzáramlásokat meghatározó valamennyi változó esetében az alsó értékek szerepelnek. A második forgatókönyvben minden a legvalószínűbb értéket veszi fel, míg a harmadik a legkedvezőbb eset bekövetkezésére készül, és ezért valamennyi változónál a felső határértékekkel számolunk az egyes forgatókönyveknek megfelelően meghatározzuk a projekt nettó jelenértékeit a forgatókönyvek értékeit kiértékeljük Általánosságban elmondható, hogy ha a különböző forgatókönyvek alapján kiszámított nettó jelenérték legtöbbje pozitív, akkor megerősítést kapunk a beruházással kapcsolatos eljárásunkban, ha viszont a forgatókönyvek többsége rossznak tűnik, akkor az előrejelzési kockázat nagy és további vizsgálatok szükségesek. Sok lehetséges forgatókönyvet lehet összeállítani. Általában minimum öt forgatókönyv elemzését tartják elfogadhatónak, tehát az alapesettő legalább két rosszabb és legalább két jobb változatot. Az elemzést célszerű a legrosszabbal kezdeni, ez ugyanis megmutatja, hogy mennyi a beruházás nettó jelenértékének a minimuma. A forgatókönyv-elemzés hasznos módszer, mert segít feltárni egy beruházás potenciális veszélyeit, abban viszont nem ad útmutatást, hogy megvalósítsuk-e a projektet vagy sem.

Corvin köz Oktatási Központ 1082. Budapest, Kisfaludy u. 19. Tel: 786-3952 www.corvinkoz.hu Minden jog fenntartva.

Corvin köz Oktatási Központ 1082. Budapest, Kisfaludy u. 19. Tel: 786-3952 www.corvinkoz.hu Minden jog fenntartva. Corvin köz Oktatási Központ 1082. Budapest, Kisfaludy u. 19. Tel: 786-3952 www.corvinkoz.hu Minden jog fenntartva. 1210-06 Modul (Szépségszalon létrehozása, gazdálkodása, marketingje) 4. pontjának részletes

Részletesebben

Üzleti terv kisvállalkozásoknak

Üzleti terv kisvállalkozásoknak Üzleti terv kisvállalkozásoknak Vállalkozás neve: Tervkészítés ideje: Az üzleti terv részei: 1. Vezetői összefoglaló 2. A vállalkozás általános bemutatása 3. Marketing Terv 4. Működési terv 5. Vezetőség

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI ISMERETEK TRÉNING

VÁLLALKOZÁSI ISMERETEK TRÉNING VÁLLALKOZÁSI ISMERETEK TRÉNING Üzleti terv Puskás Hajnalka 2012. október 12. ÜZLETI TERV SZÜKSÉGESSÉGE Meglévő vagy létrehozandó vállalkozás ismertetése Célok Elérésük módja Termék eladás módja Eszközök,

Részletesebben

Tartalmi és formai követelmények a KAP A saját farmom mindig zöldebb pályázathoz

Tartalmi és formai követelmények a KAP A saját farmom mindig zöldebb pályázathoz Tartalmi és formai követelmények a KAP A saját farmom mindig zöldebb pályázathoz A saját farmom mindig zöldebb című pályamunkában részletesen be kell mutatni egy elképzelt, vagy már működő gazdaságot.

Részletesebben

ÜZLETI TERV. vállalati kockázat kezelésének egyik eszköze Sziráki Sz Gábor: Üzleti terv

ÜZLETI TERV. vállalati kockázat kezelésének egyik eszköze Sziráki Sz Gábor: Üzleti terv ÜZLETI TERV vállalati kockázat kezelésének egyik eszköze Sziráki Sz Gábor: Üzleti terv 1 Rövid leírása a cégnek, a várható üzletmenet összefoglalása. Az üzleti terv céljai szerint készülhet: egy-egy ötlet

Részletesebben

Üzleti terv. Fogalma: A vállalkozás jövőbeni elképzeléseit foglalja össze írásban és a megvalósítási lehetőségeket elemzi.

Üzleti terv. Fogalma: A vállalkozás jövőbeni elképzeléseit foglalja össze írásban és a megvalósítási lehetőségeket elemzi. Üzleti terv Fogalma: A vállalkozás jövőbeni elképzeléseit foglalja össze írásban és a megvalósítási lehetőségeket elemzi. Felhasználói: Belső vagy külső használatra, Időtáv: rövid táv (egy év)vagy középtáv

Részletesebben

Az üzleti terv lehetséges céljai

Az üzleti terv lehetséges céljai Az üzleti terv minden vállalkozás legfontosabb dokumentuma. Fő kritériuma, hogy legyen szakszerű és egyben közérthető. Lehetőleg optimista lelkesedést tükrözzön, derüljön ki belőle az ügy iránti elkötelezettség.

Részletesebben

Vállalati pénzügyek előadás Beruházási döntések

Vállalati pénzügyek előadás Beruházási döntések Vállalati pénzügyek 1 5-6. előadás Beruházási döntések Beruházás Tárgyi eszközök beszerzésére, létesítésére fordított tőkekiadás Hosszú élettartamú eszközök keletkezése A beruházások jellemzői A beruházások

Részletesebben

Frekvencia Egyesület Felelősen a társadalomért. NEA-TF-12-SZ-0109 A Nemzeti Együttműködési Alap támogatásával

Frekvencia Egyesület Felelősen a társadalomért. NEA-TF-12-SZ-0109 A Nemzeti Együttműködési Alap támogatásával Frekvencia Egyesület Felelősen a társadalomért NEA-TF-12-SZ-0109 A Nemzeti Együttműködési Alap támogatásával A társadalmi vállalkozásokat érintő pénzügyi tervezés 2013. február 22. Pénzügyi terv A pénzügyi

Részletesebben

Pénzügy menedzsment. Hosszú távú pénzügyi tervezés

Pénzügy menedzsment. Hosszú távú pénzügyi tervezés Pénzügy menedzsment Hosszú távú pénzügyi tervezés Egy vállalat egyszerűsített mérlege és eredménykimutatása 2007-ben és 2008-ban a következőképpen alakult: Egyszerűsített eredménykimutatás (2008) Értékesítés

Részletesebben

Frekvencia Egyesület Felelősen a társadalomért. NEA-TF-12-SZ-0109 A Nemzeti Együttműködési Alap támogatásával

Frekvencia Egyesület Felelősen a társadalomért. NEA-TF-12-SZ-0109 A Nemzeti Együttműködési Alap támogatásával Frekvencia Egyesület Felelősen a társadalomért NEA-TF-12-SZ-0109 A Nemzeti Együttműködési Alap támogatásával Frekvencia Egyesület konferenciája Forrásteremtés, támogatások, pénzügyi akadályok és lehetőségek

Részletesebben

ÜZLETI TERV február

ÜZLETI TERV február ÜZLETI TERV 2017. február az üzleti terv foglalja össze az elkövetkezendő 2-5 évre előirányzott terveket, melyek reális elképzelésekre épülve alapozzák meg az üzletmenetet, a stratégiát úgy, hogy azt

Részletesebben

VENDÉGLÁTÓ-IDEGENFORGALMI ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK. 1. Vendéglátó és turizmus alapismeretek

VENDÉGLÁTÓ-IDEGENFORGALMI ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK. 1. Vendéglátó és turizmus alapismeretek VENDÉGLÁTÓ-IDEGENFORGALMI ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK A középszintű érettségi vizsgán a számon kérhető témakörök megegyeznek a kerettantervek témaköreire és fogalmaira vonatkozó

Részletesebben

Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA

Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA 11. Előadás Az üzleti terv tartalmi követelményei Az üzleti terv tartalmi követelményei

Részletesebben

Értékesítések (összes, geográfiai -, ügyfelenkénti-, termékenkénti megoszlás)

Értékesítések (összes, geográfiai -, ügyfelenkénti-, termékenkénti megoszlás) Saját vállalkozás Értékesítések (összes, geográfiai -, ügyfelenkénti-, termékenkénti megoszlás) Piaci részesedés Haszonkulcs Marketing folyamatok Marketing szervezet Értékesítési/marketing kontrol adatok

Részletesebben

Informatikai statisztikus és gazdasági tervező. Informatikai statisztikus és gazdasági tervező

Informatikai statisztikus és gazdasági tervező. Informatikai statisztikus és gazdasági tervező 1183-06 és jogi ismeretek A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről

Részletesebben

A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010

A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 10. Előadás Üzleti terv készítés logikai felépítése Az üzleti terv megalapozó lépései A

Részletesebben

Balázs Árpád. 2014. május 22.

Balázs Árpád. 2014. május 22. Mesterségem címere: pénzügyi vezető Balázs Árpád 2014. május 22. Pénzügyi vezető Bevezetés Befektetési döntések Finanszírozási döntések Osztalék politikai döntések Pénzügyi kockázatok Kérdések Szereplők

Részletesebben

ÜZLETI TERV. Jelen üzleti terv elválaszthatatlan melléklete a Hitelkérelem című dokumentumnak. HUF Önerő mértéke

ÜZLETI TERV. Jelen üzleti terv elválaszthatatlan melléklete a Hitelkérelem című dokumentumnak. HUF Önerő mértéke ÜZLETI TERV Jelen üzleti terv elválaszthatatlan melléklete a Hitelkérelem című dokumentumnak. Vállalkozás neve Beruházás helye Igényelt kölcsön Futamidő hónap Türelmi idő hónap Új Széchenyi Beruházási

Részletesebben

Az üzleti terv (Renner Péter, BGF Külkereskedelmi Főiskolai Kar)

Az üzleti terv (Renner Péter, BGF Külkereskedelmi Főiskolai Kar) 1/15 Az üzleti terv (Renner Péter, BGF Külkereskedelmi Főiskolai Kar) Az üzleti tervnek három funkciója van: egy terv, amely segít az üzlet vezetésében, egy eszköz arra, hogy a múlt eseményeit figyelembe

Részletesebben

Vállalkozási finanszírozás kollokvium

Vállalkozási finanszírozás kollokvium Harsányi János Főiskola Gazdaságtudományok tanszék Vállalkozási finanszírozás kollokvium F Név: soport: Tagozat: Elért pont: Érdemjegy: Javította: 43 50 pont jeles 35 42 pont jó 27 34 pont közepes 19 26

Részletesebben

Vállalkozás gazdaságtan SZIKORA PÉTER TAVASZ

Vállalkozás gazdaságtan SZIKORA PÉTER TAVASZ Vállalkozás gazdaságtan 2015-2016 TAVASZ A vállalat piaci aktivitása. Marketing A vállalat tervezési célrendszere A vállalat küldetése Stratégiai célok Stratégiai szakterületi célok Operatív célok A vállalat

Részletesebben

A beruházási kereslet és a rövid távú árupiaci egyensúly

A beruházási kereslet és a rövid távú árupiaci egyensúly 7. lecke A beruházási kereslet és a rövid távú árupiaci egyensúly A beruházás fogalma, tényadatok. A beruházási kereslet alakulásának elméleti magyarázatai: mikroökonómiai alapok, beruházás-gazdaságossági

Részletesebben

Társaságok pénzügyei kollokvium

Társaságok pénzügyei kollokvium udapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Kar udapesti Intézet Továbbképzési Osztály Társaságok pénzügyei kollokvium F Név: soport: Tagozat: Elért pont: Érdemjegy: Javította: 55 60 pont

Részletesebben

Marketing kommunikáció Bor és gasztroturizmus menedzser szakirányú továbbképzés Eger, 2014.november 14.

Marketing kommunikáció Bor és gasztroturizmus menedzser szakirányú továbbképzés Eger, 2014.november 14. Marketing kommunikáció Bor és gasztroturizmus menedzser szakirányú továbbképzés Eger, 2014.november 14. Marketing A fogalom 1. vállalati tevékenység piaca szolgáltatások 2. filozófia Szemléletmód A vállalat

Részletesebben

Add Your Company Slogan Beruházási döntések a nettó jelenérték szabály alapján

Add Your Company Slogan Beruházási döntések a nettó jelenérték szabály alapján Add Your Company Slogan Beruházási döntések a nettó jelenérték szabály alapján Készítette: Vona Máté 2010-11-17 Felhasznált irodalom: Brealy-Myers: Modern vállalati pénzügyek 6. fejezet Előadás tartalma

Részletesebben

1.a A piacgazdaság lényege, működésének feltételei. A magyar gazdaság átalakulása az átalakulást segítő tényezők.

1.a A piacgazdaság lényege, működésének feltételei. A magyar gazdaság átalakulása az átalakulást segítő tényezők. 1.a A piacgazdaság lényege, működésének feltételei. A magyar gazdaság átalakulása az átalakulást segítő tényezők. b. A döntés fogalma és folyamata, az optimális döntést befolyásoló tényezők A döntések

Részletesebben

Vállalkozási finanszírozás kollokvium

Vállalkozási finanszírozás kollokvium Harsányi János Főiskola Gazdálkodási és Menedzsment Intézet Vállalkozási finanszírozás kollokvium H Név: soport: Tagozat: Elért pont: Érdemjegy: Javította: 43 50 pont jeles 35 42 pont jó 27 34 pont közepes

Részletesebben

A beruházási kereslet és a rövid távú árupiaci egyensúly

A beruházási kereslet és a rövid távú árupiaci egyensúly 7. lecke A beruházási kereslet és a rövid távú árupiaci egyensúly A beruházás fogalma, tényadatok. A beruházási kereslet alakulásának elméleti magyarázatai: mikroökonómiai alapok, beruházás-gazdaságossági

Részletesebben

Lehet belőle üzlet? AZ ÜZLETI KONCEPCIÓ. StartUP Vállalkozásindítás 3.0 Vecsenyi János, 2013.

Lehet belőle üzlet? AZ ÜZLETI KONCEPCIÓ. StartUP Vállalkozásindítás 3.0 Vecsenyi János, 2013. Lehet belőle üzlet? AZ ÜZLETI KONCEPCIÓ StartUP Vállalkozásindítás 3.0 Vecsenyi János, 2013. 1 koncepció meghatározza, hogy kiknek mit ad el, és hogyan teremt ebből pénzt a vállalkozás. StartUP Vállalkozásindítás

Részletesebben

Társaságok pénzügyei kollokvium

Társaságok pénzügyei kollokvium udapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Kar udapesti Intézet Továbbképzési Osztály Társaságok pénzügyei kollokvium Név: soport: Tagozat: Elért pont: Érdemjegy: Javította: 55 60 pont

Részletesebben

6. számú melléklet. Útmutató az üzleti terv elkészítéséhez

6. számú melléklet. Útmutató az üzleti terv elkészítéséhez 6. számú melléklet Útmutató az üzleti terv elkészítéséhez A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósulnak meg 2009. július 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Vállalatgazdaságtan A VÁLLALAT PÉNZÜGYEI. A pénzügyi tevékenység tartalma

Vállalatgazdaságtan A VÁLLALAT PÉNZÜGYEI. A pénzügyi tevékenység tartalma Vállalatgazdaságtan A VÁLLALAT PÉNZÜGYEI Money makes the world go around A pénz forgatja a világot A pénzügyi tevékenység tartalma a pénzügyek a vállalati működés egészét átfogó tevékenységi kört jelentenek,

Részletesebben

Ismertesse az üzleti terv készítésének szempontjait, és a főbb fejezetek tartalmát! Mi a jelentősége a jelenérték számításnak?

Ismertesse az üzleti terv készítésének szempontjait, és a főbb fejezetek tartalmát! Mi a jelentősége a jelenérték számításnak? 1. tétel: Ismertesse az üzleti terv készítésének szempontjait, és a főbb fejezetek tartalmát! Mi a jelentősége a jelenérték számításnak? 2. tétel: 3. tétel: Milyen érdekegyeztetési fórumokat ismer? Mit

Részletesebben

VENDÉGLÁTÁS-IDEGENFORGALOM ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK. 1. Vendéglátó és turizmus alapismeretek

VENDÉGLÁTÁS-IDEGENFORGALOM ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK. 1. Vendéglátó és turizmus alapismeretek VENDÉGLÁTÁS-IDEGENFORGALOM ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK Ezek a témakörök a Vendéglátás-idegenforgalom alapismeretek szakmai előkészítő tantárgy érettségivizsgakövetelményeinek

Részletesebben

ÜZLETI TERVEZÉS. Csepregi László 2011. március 24.

ÜZLETI TERVEZÉS. Csepregi László 2011. március 24. ÜZLETI TERVEZÉS Csepregi László 2011. március 24. Csepregi László Közgazdász A szakértőről Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástudományi Kar Kisvállalkozás-Fejlesztési Központ PhD (doktorandusz) hallgató

Részletesebben

Alapfogalmak, alapszámítások

Alapfogalmak, alapszámítások Alapfogalmak, alapszámítások Fazekas Tamás Vállalatgazdaságtan szeminárium 1. Vállalati gazdálkodás Gazdálkodás - Gazdaságosság. A gazdálkodás a vállalat számára szűkösen rendelkezésre álló és adott időszakon

Részletesebben

Vállalkozások pénzügyei

Vállalkozások pénzügyei Vállalkozások pénzügyei Készítette: Hutfleszné Horváth Katalin A Vállalkozások pénzügyei almodul egyik meghatározó területe a kalkulációs ismeretek. Az alábbiakat mindenekelıtt a tervezés szempontjából

Részletesebben

Elemzések, fundamentális elemzés

Elemzések, fundamentális elemzés Elemzések, fundamentális elemzés Előadó: Mester Péter elemző peter.mester@quaestor.hu CÉL Bármilyen fundamentális elemzés is akad a kezünkbe, értsük és megértsük TARTALOM A fundamentális elemzés alapjai

Részletesebben

Pénzügyminisztérium ÚTMUTATÓ. 52 344 02 0000 00 00 Vállalkozási ügyintéző szakképesítés

Pénzügyminisztérium ÚTMUTATÓ. 52 344 02 0000 00 00 Vállalkozási ügyintéző szakképesítés Pénzügyminisztérium ÚTMUTATÓ 52 344 02 0000 00 00 Vállalkozási ügyintéző szakképesítés 1974-06 Üzleti terv készítése 5. vizsgarész 1. vizsgafeladatában meghatározott záródolgozat elkészítéséhez (leadott

Részletesebben

Piackutatás versenytárs elemzés

Piackutatás versenytárs elemzés Piackutatás versenytárs elemzés 2015 TÁJÉKOZTATÓ Jelen szigorúan bizalmas piackutatást / versenytárs elemzést (a továbbiakban mellékleteivel és kiegészítéseivel együtt Elemzés ) az Elemző (a továbbiakban

Részletesebben

2. tétel: 3. tétel: 4. tétel:

2. tétel: 3. tétel: 4. tétel: 1. tétel: Ismertesse az egyéni és a társas vállalkozások tevékenységének megkezdéséhez szükséges dokumentumokat és azok főbb tartalmi elemeit! Cége versenytárgyalást kíván kiírni. Sorolja fel az előkészítés

Részletesebben

ÜZLETI TERV. A vállalkozás adatai. Vállalkozás/vállalkozó neve. 1.1. A vállalkozás/vállalkozó neve. 1.2. A gazdasági társaság ügyvezetője. 1.2.1.

ÜZLETI TERV. A vállalkozás adatai. Vállalkozás/vállalkozó neve. 1.1. A vállalkozás/vállalkozó neve. 1.2. A gazdasági társaság ügyvezetője. 1.2.1. ÜZLETI TERV Vállalkozás/vállalkozó neve A vállalkozás adatai 1.1. A vállalkozás/vállalkozó neve 1.2. A gazdasági társaság ügyvezetője 1.2.1. Név 1.2.2. Születés helye és ideje.. 1.2.4. Anyja neve 1.3.

Részletesebben

Vállalkozási finanszírozás kollokvium

Vállalkozási finanszírozás kollokvium Harsányi János Főiskola Gazdaságtudományok tanszék Vállalkozási finanszírozás kollokvium Név: soport: Tagozat: Elért pont: Érdemjegy: Javította: 47 55 pont jeles 38 46 pont jó 29 37 pont közepes 20 28

Részletesebben

PortfoLion Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt. OTP Kockázati Tőke Alap I.

PortfoLion Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt. OTP Kockázati Tőke Alap I. OTP Kockázati Tőke Alap I. BEFEKTETÉSI ELŐMINŐSÍTŐ ADATLAP I. A társaság adatai: 1. Alapadatok Teljes név: Székhely: Iparág: A fő tevékenység és TEÁOR kódja: Alapítás dátuma: Kapcsolattartó személy neve:

Részletesebben

Értékelvű helyzetelemzés 2. Tétel. Dr. Petruska Ildikó

Értékelvű helyzetelemzés 2. Tétel. Dr. Petruska Ildikó Értékelvű helyzetelemzés 2. Tétel Környezet Versenytársak ajánlatai Stratégiai egyensúlyi pont (sweet spot) Ügyfelek igényei Vállalat képességei A környezet elemzése Makrokörnyezet Versenykörnyezet Belső

Részletesebben

Vállalkozási finanszírozás kollokvium

Vállalkozási finanszírozás kollokvium Harsányi János Főiskola Gazdaságtudományok tanszék Vállalkozási finanszírozás kollokvium Név: soport: Tagozat: Elért pont: Érdemjegy: Javította: 47 55 pont jeles 38 46 pont jó 29 37 pont közepes 20 28

Részletesebben

A pénz időértéke. Kifejezi a pénz hozamát ill. lehetővé teszi a különböző időpontokban rendelkezésre álló pénzek összeadhatóságát.

A pénz időértéke. Kifejezi a pénz hozamát ill. lehetővé teszi a különböző időpontokban rendelkezésre álló pénzek összeadhatóságát. A pénzeszközökben bekövetkezett változás kimutatása a változást előidéző vállalati tevékenység szerinti bontásban cash flow (PÉNZÁRAMLÁS) kimutatás A tényleges pénzmozgások figyelembe vétele 1. Szokásos

Részletesebben

Marketing a gyakorlatban I. előadás BME Menedzsment és Vállalatgazdaságtan Tanszék

Marketing a gyakorlatban I. előadás BME Menedzsment és Vállalatgazdaságtan Tanszék MARKETINGKUTATÁS Marketing a gyakorlatban I. előadás Kovács István BME Menedzsment és Vállalatgazdaságtan Tanszék Piac-, marketing- és közvélemény kutatás elhatárolása Kutatás: célja a problémamegoldás

Részletesebben

MARKETING- KOMMUNIKÁCIÓ

MARKETING- KOMMUNIKÁCIÓ MARKETING- KOMMUNIKÁCIÓ Az előadás témái 1./ A marketingkommunikációs mix tartalma 2./ Reklám 3./ Eladásösztönzés 4./ Személyes eladás 5./ PR Kommunikációs mix Reklám Eladásösztönzés Public Relations Személyes

Részletesebben

Szolgáltatások tervezése I.

Szolgáltatások tervezése I. Szolgáltatások tervezése I. A szolgáltatásmarketing tárgya Kétféle megközelítés Szolgáltatások alapsajátosságai Szolgáltatások minősége A szolgáltatásmarketing eszközrendszere: a 7 P A szolgáltatások a

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ A MAGYAR KIADÁSHOZ 15 ELŐSZÓ 17

TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ A MAGYAR KIADÁSHOZ 15 ELŐSZÓ 17 TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ A MAGYAR KIADÁSHOZ 15 ELŐSZÓ 17 A könyv által tárgyalt témakörök 17 Kinek van szüksége információra? 18 A megcélzott olvasóközönség 18 A szervezett információs rendszer szükségessége

Részletesebben

VENDÉGLÁTÓ-IDEGENFORGALMI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA VENDÉGLÁTÁS-IDEGENFORGALOM ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK

VENDÉGLÁTÓ-IDEGENFORGALMI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA VENDÉGLÁTÁS-IDEGENFORGALOM ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK VENDÉGLÁTÓ-IDEGENFORGALMI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA VENDÉGLÁTÁS-IDEGENFORGALOM ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK Ezek a témakörök a Vendéglátás-idegenforgalom

Részletesebben

ERP projektek gazdasági. esettanulmány ny egy mobil kiegészítés értékelésérőlrtékel

ERP projektek gazdasági. esettanulmány ny egy mobil kiegészítés értékelésérőlrtékel ERP projektek gazdasági gi értékelése: rtékelése: esettanulmány ny egy mobil kiegészítés értékelésérőlrtékel Rózsa TündeT egyetemi tanárseg rsegéd Debreceni Egyetem AMTC AVK GAIT Kutatásom Gazdaságossági

Részletesebben

Jogi és menedzsment ismeretek

Jogi és menedzsment ismeretek Jogi és menedzsment ismeretek Értékesítési politika Célja: A marketingcsatorna kiválasztására és alkalmazására vonatkozó elvek és módszerek meghatározása Lépései: a) a lehetséges értékesítési csatornák

Részletesebben

Á LTA L Á N O S F E LT É T E L E K

Á LTA L Á N O S F E LT É T E L E K Á LTA L Á N O S F E LT É T E L E K A HITELPROGRAM CÉLJA a hazai mikro- és kisvállalkozóknak kíván az indulásukhoz, a vállalkozásuk fejlesztéséhez indokolt, szükséges, megalapozott és elégséges forrásokat

Részletesebben

Vállalati pénzügyek alapjai. Konzultáció

Vállalati pénzügyek alapjai. Konzultáció Vállalati pénzügyek alapjai Konzultáció Deliné Palinkó Éva Pénzügyek Tanszék (palinko@finance.bme.hu) 13. Példa.Nominális és reál kamatláb Mekkora reálkamatot realizálnak a befektetők, amennyiben az éves

Részletesebben

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT SZAKOS HALLGATÓK SZÁMÁRA 2013 Figyelem!!! A szakdolgozat készítésére vonatkozó szabályokat a hallgatónak a témát kijelölő kari sajátosságok figyelembe

Részletesebben

Környezetelemzés módszerei

Környezetelemzés módszerei MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Intézeti Tanszék Környezetelemzés módszerei Dr. Musinszki Zoltán A vállalkozás és környezete Közgazdasági

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSOK PÉNZÜGYI ALAPJAI

VÁLLALKOZÁSOK PÉNZÜGYI ALAPJAI VÁLLALKOZÁSOK PÉNZÜGYI ALAPJAI Budapest, 2007 Szerző: Illés Ivánné Belső lektor: Dr. Szebellédi István BGF-PSZFK Intézeti Tanszékvezető Főiskolai Docens ISBN 978 963 638 221 6 Kiadja a SALDO Pénzügyi Tanácsadó

Részletesebben

Tantárgyi program. 3. Szakcsoport (szakirány) megnevezése: Gazdasági és Vidékfejlesztési Agrármérnök (BSc) szak, levelező tagozat

Tantárgyi program. 3. Szakcsoport (szakirány) megnevezése: Gazdasági és Vidékfejlesztési Agrármérnök (BSc) szak, levelező tagozat Tantárgyi program 1. A tantárgy neve, kódja: AV_GLD110-K3 Marketing 2. A neve, beosztása:, egyetemi tanár 3. Szakcsoport (szakirány) megnevezése: Gazdasági és Vidékfejlesztési Agrármérnök (BSc) szak, levelező

Részletesebben

TÁRSADALMI VÁLLALKOZÁSOK

TÁRSADALMI VÁLLALKOZÁSOK Társadalmi Innovációk generálása Borsod-Abaúj-Zemplén megyében TÁMOP-4.2.1.D-15/1/KONV-2015-0009 TÁRSADALMI VÁLLALKOZÁSOK Üzleti tervezés. Dr. Bozsik Sándor 2015.09.07. Alapítsunk vállalkozást! Vállalkozás

Részletesebben

KÖLCSÖNIGÉNYLŐ LAP (NONPROFIT SZERVEZETEK RÉSZÉRE) mobil telefonszám: statisztikai számjel: adószám: - - bírósági végzés száma: - -

KÖLCSÖNIGÉNYLŐ LAP (NONPROFIT SZERVEZETEK RÉSZÉRE) mobil telefonszám: statisztikai számjel: adószám: - - bírósági végzés száma: - - I. ALAPADATOK I.1. A Szervezet alapadatai név és szervezeti forma: székhely: telephely: levelezési cím: tevékenység megkezdése (év): kapcsolattartó személy neve: beosztása: telefonszám: mobil telefonszám:

Részletesebben

Éves beszámoló összeállítása és elemzése

Éves beszámoló összeállítása és elemzése Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Intézeti Tanszék Éves beszámoló összeállítása és elemzése VII. előadás Vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzet elemzése

Részletesebben

0062-06 MARKETING ÉS PR ALAPISMERETEK TÉTELSOR

0062-06 MARKETING ÉS PR ALAPISMERETEK TÉTELSOR 1. A mellékelt források felhasználásával mutassa be a marketing gondolkodás fejlődését! Hasonlítsa össze a termelésorientált és a marketingorientált vállalkozást! Milyen lépéseket kell tenni a marketinges

Részletesebben

Vállalati pénzügyek alapjai. Konzultáció

Vállalati pénzügyek alapjai. Konzultáció Vállalati pénzügyek alapjai Konzultáció Deliné Palinkó Éva Pénzügyek Tanszék (palinko@finance.bme.hu) 13. Példa.Nominális és reál kamatláb Mekkora reálkamatot realizálnaka befektetők, amennyiben az éves

Részletesebben

IAS 20. Állami támogatások elszámolása és az állami közreműködés közzététele

IAS 20. Állami támogatások elszámolása és az állami közreműködés közzététele IAS 20 Állami támogatások elszámolása és az állami közreműködés közzététele A standard célja A kapott állami támogatások befolyással vannak a gazdálkodó egység vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetére.

Részletesebben

55 345 01 0010 55 01 Európai Uniós üzleti

55 345 01 0010 55 01 Európai Uniós üzleti A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Vállalkozási finanszírozás kollokvium

Vállalkozási finanszírozás kollokvium Harsányi János Főiskola Gazdálkodási és Menedzsment Intézet Vállalkozási finanszírozás kollokvium G Név: soport: Tagozat: Elért pont: Érdemjegy: Javította: 43 50 pont jeles 35 42 pont jó 27 34 pont közepes

Részletesebben

Nagy méretű projektekhez kapcsolódó kockázatok felmérése és kezelése a KKV szektor szemszögéből

Nagy méretű projektekhez kapcsolódó kockázatok felmérése és kezelése a KKV szektor szemszögéből Nagy méretű projektekhez kapcsolódó kockázatok felmérése és kezelése a KKV szektor szemszögéből Dr. Fekete István Budapesti Corvinus Egyetem tudományos munkatárs SzigmaSzervíz Kft. ügyvezető XXIII. Magyar

Részletesebben

1. Kutatás, fejlesztés, innováció K + F + I. 2. Fejlesztések területei Fejlesztések. 3. Beruházások típusai Beruházások

1. Kutatás, fejlesztés, innováció K + F + I. 2. Fejlesztések területei Fejlesztések. 3. Beruházások típusai Beruházások 27. Innováció, fejlesztés, beruházás RDI 1 1. Kutatás, fejlesztés, innováció K + F + I 2. Fejlesztések területei Fejlesztések 3. Beruházások típusai Beruházások 4. Megtérülési számítások Megtérülések 5.

Részletesebben

a) Ismertesse a marketing szerepét a társadalomban, a marketingkoncepciót, valamint a vevőorientáció és a termelésorientáció közötti különbséget!

a) Ismertesse a marketing szerepét a társadalomban, a marketingkoncepciót, valamint a vevőorientáció és a termelésorientáció közötti különbséget! 1. a) Ismertesse a marketing szerepét a társadalomban, a marketingkoncepciót, valamint a vevőorientáció és a termelésorientáció közötti különbséget! b) Hasonlítsa össze a kvalitatív és a kvantitatív kutatást,

Részletesebben

Hiteligénylő lap Társas vállalkozások beruházási hitel igényléséhez

Hiteligénylő lap Társas vállalkozások beruházási hitel igényléséhez 1 A hiteligénylő megnevezése: 2 Székhelye: Telephelye(i: Telefon: 3 A társaságot jegyzők neve(i: 4 Tevékenység kezdete: 5 Társasági szerződés kelte Cégbejegyzés dátuma: Cégbejegyzés száma: Hiteligénylő

Részletesebben

Az eredmény a kereskedelmi vállalkozásoknál

Az eredmény a kereskedelmi vállalkozásoknál Az eredmény a kereskedelmi vállalkozásoknál Hozam: az adott időszak alatt értékesített áruk számlázott nettó ellenértéke (értékesítés nettó árbevétele) Ráfordítás: az értékesítés érdekében felmerült közvetlen

Részletesebben

A projektfinanszírozás kérdései

A projektfinanszírozás kérdései Az ötlettől a megvalósításig A projektfinanszírozás kérdései dr. Kálmán Tamás projektmenedzser GEA EGI Energiagazdálkodási Zrt. Budapest, 2012. november 7. 2 Definíció szerint A projektfinanszírozás sajátosságai

Részletesebben

SIKERES KAMPÁNY TECHNIKÁK Két hatékony marketingeszköz a gyakorlatban. Ábrahám Zsolt Juhász István

SIKERES KAMPÁNY TECHNIKÁK Két hatékony marketingeszköz a gyakorlatban. Ábrahám Zsolt Juhász István SIKERES KAMPÁNY TECHNIKÁK Két hatékony marketingeszköz a gyakorlatban Ábrahám Zsolt Juhász István MARKETINGESZKÖZÖK Két népszerű marketingeszköszről (STP és 4P) lesz szó STP Szegmentálás Targetálás Pozicionálás

Részletesebben

Gyakorló feladatok a Kontrolling alapjai tárgyhoz Témakör: Költség volumen - eredmény elemzés

Gyakorló feladatok a Kontrolling alapjai tárgyhoz Témakör: Költség volumen - eredmény elemzés 1. feladat Egy világító kertitörpéket gyártó vállalkozás 12 000 darab kertitörpe gyártását és értékesítését tervezi. Költségei és árbevétele várhatóan az alábbiak szerint alakulnak: Megnevezés eft Változó

Részletesebben

Cégértékelés. Benefit Barcode Inc. Vállalat értékének megállapítása diszkontált cash-flow módszer alkalmazásával

Cégértékelés. Benefit Barcode Inc. Vállalat értékének megállapítása diszkontált cash-flow módszer alkalmazásával Cégértékelés Benefit Barcode Inc. Vállalat értékének megállapítása diszkontált cash-flow módszer alkalmazásával 2016. 2015.05.19. május Vállalati érték meghatározása A Benefit Barcode Inc. többségi tulajdonosa

Részletesebben

5. Szállodai beruházások napjainkban

5. Szállodai beruházások napjainkban 27. Innováció, fejlesztés, beruházás RDI 1 1. Kutatás, fejlesztés, innováció 2. Fejlesztések területei 3. Beruházások típusai 4. Megtérülési számítások 5. Szállodai beruházások napjainkban 6. Inspiráció

Részletesebben

Szent István Egyetem Gazdasági és Társadalomtudományi Kar Pénzügyi és Számviteli Intézet. Beadandó feladat. Modern vállalati pénzügyek tárgyból

Szent István Egyetem Gazdasági és Társadalomtudományi Kar Pénzügyi és Számviteli Intézet. Beadandó feladat. Modern vállalati pénzügyek tárgyból Szent István Egyetem Gazdasági és Társadalomtudományi Kar Pénzügyi és Számviteli Intézet Beadandó feladat Modern vállalati pénzügyek tárgyból az alap levelező képzés Gazdasági agrármérnök V. évf. Pénzügy-számvitel

Részletesebben

Vizsga: december 14.

Vizsga: december 14. Vizsga: 2010. december 14. Vállalatfinanszírozás vizsga név:. Neptun kód: 1. Egy vállalat ez évi osztalékfizetése 200 mft volt. A kibocsátott részvényeinek darabszáma 1 millió darab. Az osztalékok hosszú

Részletesebben

MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY TARTALMÁVAL KAPCSOLATOS KÖVETELMÉNYEK

MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY TARTALMÁVAL KAPCSOLATOS KÖVETELMÉNYEK MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY TARTALMÁVAL KAPCSOLATOS KÖVETELMÉNYEK A Regionális Fejlesztési Operatív Program 2004. februárban megjelenő pályázati kiírásaihoz kapcsolódóan a turisztikai és elérhetőség-javítási

Részletesebben

Pénzügyi számítások. A cash flow kimutatás részei. Elektronikus_Pénzügyek01 1. Kockázattípusok. A cash flow elemzés célja. A) Cash flow kockázat

Pénzügyi számítások. A cash flow kimutatás részei. Elektronikus_Pénzügyek01 1. Kockázattípusok. A cash flow elemzés célja. A) Cash flow kockázat Pénzügyi számítások Csorba László 5. Előadás A pénzügyi és egyéb kockázatok; mérésük, kezelésük Kockázattípusok Pénzügyi kockázatok: meghatározott folyamatok nem teljes mértékben való előzetes kiszámíthatóságának

Részletesebben

1. Kutatás, fejlesztés, innováció K + F + I. 2. Fejlesztések területei Fejlesztések. 3. Beruházások típusai Beruházások

1. Kutatás, fejlesztés, innováció K + F + I. 2. Fejlesztések területei Fejlesztések. 3. Beruházások típusai Beruházások 27. Innováció, fejlesztés, beruházás RDI 1 1. Kutatás, fejlesztés, innováció K + F + I 2. Fejlesztések területei Fejlesztések 3. Beruházások típusai Beruházások 4. Megtérülési számítások Megtérülések 5.

Részletesebben

Pénzügyi szolgáltatások és döntések. 5. előadás. A lízing

Pénzügyi szolgáltatások és döntések. 5. előadás. A lízing Pénzügyi szolgáltatások és döntések 5. előadás A lízing Az előadás részei a lízing általános fogalma lényegesebb közgazdasági jellemzői a gyakorlatban előforduló fontosabb lízingfajták az operatív lízing

Részletesebben

Marketing alapjai tantárgy

Marketing alapjai tantárgy Marketing alapjai tantárgy helyi programja Készült a tantárgy központi programja alapján 2013. A tantárgy tanításának célja: A Marketing alapjai tantárgy oktatásának célja, hogy közvetítse és rendszerezze

Részletesebben

Gyakorló feladatok a Vezetõi számvitel tárgyhoz Témakör: Fedezeti elemzés

Gyakorló feladatok a Vezetõi számvitel tárgyhoz Témakör: Fedezeti elemzés 1. feladat Egy világító kertitörpéket gyártó vállalkozás 12 000 darab kertitörpe gyártását és értékesítését tervezi. Költségei és árbevétele várhatóan az alábbiak szerint alakulnak: Megnevezés eft Változó

Részletesebben

Vállalati pénzügyek alapjai I.

Vállalati pénzügyek alapjai I. Vállalatgazdaságtan II. Vállalati pénzügyek alapjai I. Tantárgyfelelős: Dr. Illés B. Csaba, egyetemi tanár Előadó: Vida Adrienn, PhD hallgató 2007. december 10. Tematika Pénzügyi tervezés Pénzügyi tervek

Részletesebben

Tartalmi és formai követelmények értékelési szempontjai a KAP A saját farmom mindig zöldebb pályázathoz

Tartalmi és formai követelmények értékelési szempontjai a KAP A saját farmom mindig zöldebb pályázathoz Tartalmi és formai követelmények értékelési szempontjai a KAP A saját farmom mindig zöldebb pályázathoz Formai követelmények értékelése: A dolgozatnak saját alcímmel is rendelkeznie kell. A pályamunka

Részletesebben

A vállalkozások pénzügyi döntései

A vállalkozások pénzügyi döntései A vállalkozások pénzügyi döntései A pénzügyi döntések tartalma A pénzügyi döntések típusai A döntés tárgya szerint A döntések időtartama szerint A pénzügyi döntések célja Az irányítás és tulajdonlás különválasztása

Részletesebben

Pénzáramlás előrejelzése

Pénzáramlás előrejelzése Pénzáramlás előrejelzése egyfajta esszenciája annak, hogy miért tanultunk eddig azt,amit... Pénzügyi kimutatások váll. pü. kimutatások: -,mérleg, eredménykimutatás, CF kimutatás a múltat rögzítik, de ugyanígy

Részletesebben

Vállalati pénzügyi menedzsment. kollokvium

Vállalati pénzügyi menedzsment. kollokvium GF KVIFK Gazdaságtudományi Intézet Pénzügy szakcsoport Vállalati pénzügyi menedzsment kollokvium 1 37 40 pont jeles 33 36 pont jó 29 32 pont közepes 25 28 pont elégséges 24 pont elégtelen Név: Elért pont:

Részletesebben

(GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK RÉSZÉRE) kapcsolattartó személy neve: mobil telefonszám: statisztikai számjel: adószám: - - cégjegyzékszám: - -

(GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK RÉSZÉRE) kapcsolattartó személy neve: mobil telefonszám: statisztikai számjel: adószám: - - cégjegyzékszám: - - I. CÉGADATOK I.1. A Társaság alapadatai név és cégforma: székhely: telephely: levelezési cím: tevékenység megkezdése (év): kapcsolattartó személy neve: beosztása: telefonszám: mobil telefonszám: fax szám:

Részletesebben

Marketing I. X. előadás. Beszerzési magatartás és ipari marketing. Dr. Bíró-Szigeti Szilvia egyetemi adjunktus BME-MVT

Marketing I. X. előadás. Beszerzési magatartás és ipari marketing. Dr. Bíró-Szigeti Szilvia egyetemi adjunktus BME-MVT Marketing I. X. előadás Beszerzési magatartás és ipari marketing Dr. Bíró-Szigeti Szilvia egyetemi adjunktus BME-MVT Amiről ma szó lesz 1. Az ipari piac sajátosságai 2. A beszerzési döntés folyamata 3.

Részletesebben

Mikrovállalkozás vezetői részére a saját, számszaki pénzügyi tervük elkészítéséhez, a v06 (MsExcel) táblázati sablonok kitöltéséhez magyarázat

Mikrovállalkozás vezetői részére a saját, számszaki pénzügyi tervük elkészítéséhez, a v06 (MsExcel) táblázati sablonok kitöltéséhez magyarázat Mikrovállalkozás vezetői részére a saját, számszaki pénzügyi tervük elkészítéséhez, a v06 (MsExcel) táblázati sablonok kitöltéséhez magyarázat Ez a dokumentum a pénzügyi terv sikeres elkészítéséhez nyújt

Részletesebben

A marketing alapkoncepciói. Dr. Petruska Ildikó

A marketing alapkoncepciói. Dr. Petruska Ildikó 1. A marketing alapkoncepciói A marketing értelmezése A marketing a menedzsmenttudományok egyik szakterülete Üzleti filozófia (a vevőt középpontba helyező szemléletmód Funkció (vevőközpontúság érvényesítését

Részletesebben

Vezetői számvitel / Controlling II. előadás. Controlling rendszer kialakítása Controlling részrendszerek A controller

Vezetői számvitel / Controlling II. előadás. Controlling rendszer kialakítása Controlling részrendszerek A controller Vezetői számvitel / Controlling II. előadás Controlling rendszer kialakítása Controlling részrendszerek A controller I. A controlling rendszer kialakítását befolyásoló tényezők A controlling rendszer kialakítását

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2014.2.25. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL - NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 13EB-02 13EB 13EB/A 13EB/M/A1

Részletesebben

Akkreditált Iskolarendszerű Felsőfokú Szakügyintéző Képzés. Tematika. Gazdálkodás modul. Marketing alapjai

Akkreditált Iskolarendszerű Felsőfokú Szakügyintéző Képzés. Tematika. Gazdálkodás modul. Marketing alapjai BGF PSZK Vállalkozás és Emberi Erőforrások Intézeti Tanszék Akkreditált Iskolarendszerű Felsőfokú Szakügyintéző Képzés Tematika Gazdálkodás modul Marketing alapjai Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi

Részletesebben

Sasadi és Farkasréti Öregdiákok Egyesülete

Sasadi és Farkasréti Öregdiákok Egyesülete 1. Általános kiegészítések 1.1.A gazdálkodó bemutatása 1.1.1. A gazdálkodó főbb adatai - Székhely: - Internetes honlap címe: (ha a beszámolót a honlapon is közzéteszi) - Működési forma: Társasdalmi Rgyesület

Részletesebben