MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY TARTALMÁVAL KAPCSOLATOS KÖVETELMÉNYEK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY TARTALMÁVAL KAPCSOLATOS KÖVETELMÉNYEK"

Átírás

1 MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY TARTALMÁVAL KAPCSOLATOS KÖVETELMÉNYEK A Regionális Fejlesztési Operatív Program februárban megjelenő pályázati kiírásaihoz kapcsolódóan a turisztikai és elérhetőség-javítási intézkedések esetében jogosultsági követelmény megvalósíthatósági tanulmány készítése. Az alábbiakban a megvalósíthatósági tanulmányok elkészítésének segítése érdekében a tanulmány tartalmára, szerkezetére egy javaslat készült. A szerkezet következetes betartásától elképzelhető eltérés a szükséges információk megfelelően részletes bemutatása, ismertetése mellett. A megvalósíthatósági tanulmány megfelelő segítséget nyújt a támogatásra való pályázás esetén a pályázati adatlap kitöltéséhez. A megvalósíthatósági tanulmány bizonyos pontjai megfelelnek az üzleti terv tartalmi követelményének, konkrétan az üzleti terv részhalmaza a megvalósíthatósági tanulmánynak. Az intézkedések egyes komponenseihez beadott pályázatnak tartalmaznia kell a megadott megvalósíthatósági tanulmány-minta megfelelő fejezeteit az alább részletezett módon: Intézkedés megnevezése 1.1 Turisztikai vonzerők fejlesztése komponensek/feltételek megnevezése Nemzeti parkok és más védett természeti területek turisztikai látogathatóságához szükséges fejlesztések ösztönzése, 500 millió Ft értékű projektméret felett Nemzeti parkok és más védett természeti területek turisztikai látogathatóságához szükséges fejlesztések ösztönzése, 500 millió Ft értékű projektméret alatt Jelentős idegenforgalmi potenciállal rendelkező világörökségi helyszínek és történelmi városközpontok fejlesztése, 500 millió Ft értékű projektméret felett Jelentős idegenforgalmi potenciállal rendelkező világörökségi helyszínek és történelmi városközpontok fejlesztése, 500 millió Ft értékű projektméret alatt Megvalósíthatósági tanulmány szükséges fejezetei Összes, kivéve a pénzügyi fenntarthatóság fejezet gazdaságossági vizsgálat elemeit 1. fejezet, 2.1, 2.3, 2.4, 2.5 (amennyiben releváns), 3., 4., 5., kivéve a gazdaságossági vizsgálat elemeit, 7., 8. Összes, kivéve a pénzügyi fenntarthatóság fejezet gazdaságossági vizsgálat elemeit 1. fejezet, 2.1, 2.3, 2.4, (amennyiben releváns), 3., 4., 5., kivéve a gazdaságossági vizsgálat elemeit, 7., 8. Kastélyok és várak turisztikai funkciókkal való fejlesztése, 500 millió Ft értékű projektméret felett Összes, kivéve a pénzügyi fenntarthatóság fejezet (5.) gazdaságossági vizsgálat elemeit Kastélyok és várak turisztikai funkciókkal 1. fejezet, 2.1, 2.3, 2.4, 2.5 1

2 1.2 Turisztikai fogadóképesség javítása 2.1 Hátrányos helyzetű régiók és kistérségek elérhetőségének javítása való fejlesztése, 500 millió Ft értékű projektméret alatt Múzeumok látogatóbarát fejlesztése Aktív turizmushoz kapcsolódó infrastrukturális fejlesztés Szálláshelyek fejlesztése, 500 millió Ft értékű projektméret felett Szálláshelyek fejlesztése, 500 millió Ft értékű projektméret alatt Vonzerőhöz kapcsolódó szolgáltatások fejlesztése 4 és 5 számjegyű utak építése és fejlesztése, ipari területek és turisztikai vonzerők jobb megközelítését szolgáló utak építése és fejlesztése, építési engedélyhez kötött tevékenység végzése esetében (amennyiben releváns), 3., 4., 5., kivéve a gazdaságossági vizsgálat elemeit, 7., 8. Összes, kivéve: a pénzügyi fenntarthatóság fejezet (5.) gazdaságossági vizsgálat elemeit 1.1, 1.2, 2.1, 2.3, 3., a pénzügyi fenntarthatóság fejezetből (5.): előzetes mérlegek és a meglévő és szükséges pénzforrások, 7. Összes, kivéve 2.5 Összes, kivéve 2.2, 2,5, 6. Összes, kivéve 2.2, 2.5, 6., 1.1, 1.2, 3., 4., a pénzügyi fenntarthatóság fejezetből (5.) az előzetes mérlegek, valamint a meglévő és szükséges pénzforrások, 6., 7. A megvalósíthatósági tanulmány definíciója, készítésének célja A megvalósíthatósági tanulmány a közpénzekből végrehajtott beruházásokra vonatkozó megbízható és gyors döntés eszköze. Megvalósíthatósági tanulmányt a projekt-ciklus első fázisában, az ötlet kidolgozásakor kell készíteni. A megvalósíthatósági tanulmány készítésének célja: egyrészt az ötletgazda számára segítséget nyújt abban, hogy megvalósítható-e a projektje, érdemes-e belekezdenie, és ha igen, mik a rendelkezésre álló lehetőségek, másrészt megalapozza a közpénzek felhasználására hozott döntéseket. A megvalósítási tanulmány azonban nem elemzi a projektet olyan mélységben, mint a tervezési szakasz (például nem tartalmaz építési engedélyeket). A megvalósíthatósági tanulmány javasolt szerkezete 1. Előkészítő elemzések 1.1.Általános ismertetés Az általános bevezető tartalmazza a projekt nevét, az ötletgazda adatait (név, cím, elérhetőség, kontaktszemély). Röviden bemutatja a projekt szükségességét, célját, a megvalósulás helyét, tervezett idejét, a fejlesztés költségigényét, a finanszírozás formáját. 2

3 1.2.A terület elhelyezkedésének értékelése Szükséges a fejlesztési terület, település és környékének bemutatása, így többek között az megközelíthetőség elemzése. 1.3.Kereslet és kínálat elemzése - helyzetfelmérés Minden beruházás célja valamilyen eredmény elérése. Az elérés feltételeinek reális, objektív felmérése érdekében a beruházás környezetének gondos vizsgálata szükséges: Célcsoport meghatározása: a tervezett, illetve jelenlegi célcsoport(ok) jellemzői (demográfia, fogyasztói sajátosságok, stb.) motivációelemzés (nekik miért érdekes a vonzerő?) attrakcióhasználat jellemzői (pl. szezonalitás, tartózkodási idő, végzett tevékenységek) célcsoport(ok) elérésének eszközei és csatornái ismertetni kell a jelenlegi helyzetet és a fejlődési kilátásokat a projekttel közvetlenül létrejövő javak és/vagy szolgáltatások iránti kereslet vonatkozásában - meglévő és becsülhető kereslet összetétele és mérete; (itt kerül bemutatásra az adott fejlesztésre vagy kialakításra kerülő szolgáltatás, vonzerő, program iránti jelenlegi, valamint a fejlesztés nyomán várhatóan bővülő piaci igények részletes ismertetése) a jelenlegi, a beruházás hiányában érvényes, illetve annak megvalósulása után várható kínálat ismertetése (pl. a környéken a látogatható vonzerők, turisztikai célú programok szolgáltatások és a várható változások számbavétele). a versenytársak megítélése, a fejlesztendő vonzerőnek a versenytársakhoz viszonyított helyzete. Nemcsak a nyújtott szolgáltatás típusát tekintve szükséges az elemzés elkészítése, hanem javasolt kitérni az azonos szükségletet kielégítő más szolgáltatásokra is. A fentiek alapján felállítható a kereslet-kínálat mérleg, amely a tervezett fejlesztés megvalósítását, illetve elmaradását feltételezve adja meg a jelenlegi és jövőbeli igények kielégítésének mértékét. 2. Üzemeltetés, működtetés Közcélú beruházások esetében nyilvánvaló, hogy a legnagyobb probléma nem a megvalósítás, hanem a hatékony üzemeltetés. Ezért a megvalósíthatósági tanulmánynak különösen nagy figyelmet kell fordítania erre a kérdésre. A hatékony üzemeltetés lehetőségeinek felmérésére az alábbi szempontok részletes, reális és objektív vizsgálata szükséges: 2.1.Szolgáltatási és működési terv A terv a különböző szolgáltatások nyújtásának folyamat-leírása, működési feltételek biztosításának bemutatását tartalmazza (infrastrukturális háttér, lehetséges szállítók köre, költségek várható alakulása). Javasolt tartalom: a fejlesztés helyszíne (telephely, épület) fejlesztési tevékenység és a szolgáltatás (pl. vonzerő) működésének rövid leírása 3

4 a működés személyi feltételei: alkalmazottak, vezetők szakmai tapasztalata szükséges és lehetséges alvállalkozók, beszállítók, bérlők 2.2.Alternatíva-elemzés Minden megvalósíthatósági tanulmánynak tartalmaznia kell a projekt alternatív megoldási lehetőségeit. Ennek elsődleges célja a lehető legjobb megvalósítás kiválasztása, az állami forrásokból történő kifizetések optimalizálása mellett. Megvalósíthatósági tanulmányról lévén szó, csak a munka fő tervezési változatait, az egymástól jelentősen eltérő méreteket, eljárásokat, üzemeltetési elképzeléseket kell feltüntetni. A változatokat az eltérések részletezésével kell bemutatni. Az alternatívák bemutatása és értékelése kapcsán SWOT elemzést ajánlott végezni, mely megjelenési formája a következő. Belső tényezők Erősségek Lehetőségek Külső tényezők Gyengeségek Veszélyek 2.3.Szervezeti terv A következő információk bemutatására javasolt kitérni: a pályázó szervezet tulajdonformája, a szervezet mérete, tőkeereje a vezetők hatásköre menedzsment-képességek és -kapacitások bemutatása munka- és felelősség-megosztás főbb jellemzői a szervezeten belül (Szervezeti és működési szabályzat alapján) a projekt megvalósításába és eredményének üzemeltetésébe bevont partnerek felsorolása, a lehetséges együttműködési formák ismertetése, az egyes partnerek szerepe és feladatai 2.4.Marketing terv A termék vagy szolgáltatás forgalmazására, árképzésre, kommunikációra, jövedelmezőségre vonatkozó információk ismertetése: becsült forgalom, látogatók számának előrejelzése, a szezonalitás figyelembe vételével árképzés, a szolgáltatás tervezett árai a versenytársak és a célpiac figyelembe vételével kommunikáció, a kommunikációs eszközök (reklám, PR, propaganda) bemutatása 2.5.Bemutatási, kiállítási akcióterv ( A Turisztikai vonzerők fejlesztése intézkedés 1., 3. ( millió Ft értékű projektméret között) és 4. komponenséhez kapcsolódóan (250 millió Ft értékű projektméret felett) - ha a projekt-tevékenységek között szerepel időszakos vagy állandó kiállítás megszervezése, fenntartása javasolt akcióterv készítése az alábbi tartalommal: 4

5 téma/történet pontos leírása téma/történet bemutatásának céljai a bemutatás lehetséges módszereinek és eszközeinek azonosítása módszerek és eszközök elemzése és a megfelelők kiválasztása 3. Műszaki megvalósítás A támogatásra javasolt projekt és megvalósításának rövid, a folyamatok megfelelő részletezettségű műszaki leírása. Ez egy olyan projektterv, mely bemutatja, hogy milyen lépéseken keresztül, milyen feltételek mellett valósítható meg a fejlesztés. Az egyes tevékenységeket az azok közötti időbeli és logikai kapcsolatban kell ábrázolni, ennek jó eszköze például a GANTT-diagram 1. (Hasonló módszertani megközelítést javasolt alkalmazni, mint a pályázati kiírások formanyomtatványainak es pontjában). A tevékenységek mellett fel kell tüntetni a szükséges erőforrásokat és az elvárt eredményeket. 4. Környezeti hatások A fejezetben a fejlesztés megvalósításával és működtetésével kapcsolatos hatásoknak és a tervezett ellensúlyozó intézkedéseknek az ismertetése javasolt. A hatásvizsgálatnak a következő szempontok vizsgálatára javasolt kitérnie: a környezeti elemekre (földre, levegőre, vízre, élővilágra, épített környezetre, ez utóbbi részeként az építészeti és régészeti örökségre is), a környezeti elemek rendszereire, folyamataira, szerkezetére, különösen a tájra, településre, klímára, természeti (ökológiai) rendszerre való hatásainak, továbbá az előbbi hatások következtében az érintett emberek egészségi állapotában, valamint társadalmi, gazdasági helyzetében - különösen életminőségében, területhasználata feltételeiben - várható változások vizsgálatára. E fejezet megírása bizonyos esetekben (lásd összefoglaló tábla) akkor is szükséges, ha a rendelet hatástanulmány-készítési kötelezettséget nem ír elő a projektben leírt tevékenységre vonatkozóan. Ha a tevékenység alapján a környezeti hatásvizsgálatot elvégzése a 20/2001. (II.14.) Korm. rendelet szerint kötelező, akkor jelen pontban a hatásvizsgálat eredményeinek összefoglalása javasolt. 5. Pénzügyi fenntarthatóság Már a megvalósíthatósági tanulmány készítésekor gondos pénzügyi elemzést kell végezni a projekt megvalósítási és az üzemeltetési szakaszára egyaránt. Különösen fontos ez utóbbi vizsgálata annak bemutatására, hogy a későbbi üzemeltetés során milyen feltételek mellett 1 A Gantt diagram a projekttervezés során alkalmazott eszköz, mely a folyamatok egymáshoz való kapcsolódását és időbeli elrendezését mutatja. A Gantt-diagram a projektek ütemezése, az időtartamok szemléletessé tétele, a határidők betartásának ellenőrzése, az időbeli előrehaladás nyomonkövetése szempontjából előnyös. A diagram vízszintes tengelye egy megfelelő léptékű időskála. A grafikon előállításához a skála bal szélén felsoroljuk a projekt során elvégzendő tevékenységeket, azaz a tevékenységstruktúra valamennyi elemét. Ezután az időtartamok és a tevékenységek közti kapcsolat alapján ábrázoljuk mindegyiket egy vízszintes vonallal úgy, hogy a vonal kezdete az időskálán a tervezett kezdési időpontja, a vonal hossza pedig megfelel a tevékenység időtartamának. 5

6 lehet biztosítani a szükséges erőforrásokat. A bevételeknek legalább a kiadásokat fedezniük kell, ennek megoldhatatlansága esetén meg kell találni a megfelelő finanszírozási forrásokat. A pénzügyi elemzés három fő részre tagozódik: a beruházás nélküli pénzügyi helyzet becslése, a beruházással kialakuló pénzügyi helyzet becslése, a beruházás pénzügyi eredményeinek és a finanszírozási tervnek az összefoglaló értékelése. A pénzügyi elemzéshez az alábbi kimutatások elkészítése javasolt (útmutató lásd az 1. számú mellékletben): pénzügyi előrejelzéssel kapcsolatos megjegyzések és feltételezések pénzforgalmi becslések (cash-flow terv negyedévenkénti bontásban) előzetes mérlegek, előirányzott eredmény kimutatása meglévő és szükséges pénzforrások gazdaságossági vizsgálatok: nettó jelenérték-számítás, hozadék-elemzés, diszkontálás, belső megtérülési ráta számítása 6. Gazdasági és társadalmi haszon elemzése A gazdasági társadalmi elemzés célja annak a megállapítása, hogy a beruházás mennyire hasznos a közösség számára. A gazdasági elemzés felépítése hasonló a pénzügyihez, de figyelembe kell venni a pénzügyi költségekből és bevételekből származó esetleges gazdasági és társadalmi költségeket és hasznokat, azaz a külső vagy közvetett költségeket és hasznot is. Lényegében a gazdasági-társadalmi elemzés költség és haszon fogalma tágabb értelmű, mint a pénzügyi elemzésben szereplő, közvetlenül a projekthez kapcsolódó bevételek és kiadások. Társadalmi költség és haszon számos esetben merül fel, de a projekt készítőjének mérhető módon kell bemutatnia ezeket, például: létrehozott munkahelyek hatásai, a projekt által támasztott helyi kereslet növekedésére való hatás, pozitív és negatív externáliák hatása (külső gazdasági hatás), nem közvetlenül pénzügyi jellegű, hanem egyéb, pl. környezetvédelmi, társadalmi hatások. A társadalmi hasznok és költségek figyelembevétele nagymértékben befolyásolja a projektek megítélését. Számbavételük nélkül torzító pénzügyi adatok alakulhat ki. Például, ha olyan nagy értékű termékek és szolgáltatások árát, mint például a víz vagy az oktatás nem veszik figyelembe, vagy igen alacsonyan határozzák meg. Ilyen esetekben a fogyasztóknak nyújtott juttatásokat és előnyöket a gazdasági elemzés keretében alkalmazott korrigált árak alkalmazásával lehet feltárni. 6

7 7. Adminisztratív és eljárási kötelezettségek (egyéb dokumentumok) Ebben a fejezetben részletesen meg kell határozni azokat a technikai, adminisztratív és eljárási kötelezettségeket, amelyek beszerzése és megléte a projekt megvalósítása során felmerülnek (például beszerzendő engedélyek stb.). 8. Kockázatok elemzése A kockázatelemzés célja azon kedvezőtlen események meghatározása, amelyek a beruházás megvalósíthatósági feltételeit befolyásolhatják (megvalósítás és üzemeltetés). A cél annak vizsgálata, hogy a projektben rejlő kockázatok milyen mértékben tudják esetlegesen befolyásolni a beruházás gazdasági és pénzügyi eredményeit. A projekt bizonytalansági tényezői (különösen a helyzet romlása a várható helyzethez viszonyítva) széles kört alkotnak, ilyen kockázatai tényezők lehetnek pl.: megvalósítási idő, környezeti hatások, a kereslet változása, technológiai fejlődés, partnerkapcsolatok, szervezet működésével kapcsolatos elemzések megállapításaival - üzemeltetési modell, költségek, jogi környezet stb. Ha a megvalósíthatósági tanulmány szerint a projektnél nem merülnek fel bizonytalansági tényezők, akkor ezt meg kell indokolni. A felmerülő kockázatokat az alábbi szempontok alapján javasolt elemezni: A bekövetkezés valószínűsége Hatása a projekt céljaira kicsi közepes nagy kicsi közepes nagy A kockázati tényező feltárását követően ki kell térni az egyes elemek bekövetkezésének elkerülésére, elemzésére is. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy mit kell tenni annak érdekében, hogy a kockázatot csökkenteni lehessen. 7

8 1. számú melléklet Pénzügyi költség-haszon elemzés A pénzügyi költség-haszon elemzés fő alapelvei: σ hozadék-elemzés (egy meglévő szituáció és egy nem létező szituáció közötti különbség); σ piaci árak használata; σ diszkontálás, a különböző időpontokban történő pénzforgalom összehasonlíthatóság érdekében; σ a nettó jelenérték (NPV), a belső megtérülési ráta (IRR) és a haszon-költség arány (BCR) számítása. A pénzügyi költség-haszon elemzés kiindulópontja a pénzforgalmi alapú cash flow kimutatás készítése. Az ilyen típusú elemzéshez készített cash flow készítés során kizárólag a projekt megvalósítási időszakára vonatkozó pénzbevételeket és pénzkiadásokat kell figyelembe venni. A projekt-tevékenységekhez kapcsolódó, azaz a projekt megvalósítási időszakára vonatkozó pénzbevételek és pénzkiadások alapján elkészített pénzforgalmi táblázatok alkalmasak a jövedelmezőségi elemzésekhez is. Készítésük során csak a nem-pénzügyi műveletekhez kapcsolódó pénzforgalmat (beruházások, rendszeres jellegű költségek, bevételek) szabad figyelembe venni. Az adók szabadon választhatóan figyelmen kívül hagyhatók (adózás előtti jövedelmezőség), vagy figyelembe vehetők (adózás utáni jövedelmezőség). A cash flow kimutatás nem tartalmazza az értékcsökkenést (az értékcsökkenés, bár költség, nem jár pénzforgalommal). A projekt jövedelmezősége szempontjából vizsgálni szükséges a tőke alternatív hasznosításának lehetőségét, illetve igénybevételének költségét, ez a hozadékelemzés. Vizsgálni kell, hogy a projekt által termelt hozam meghaladja-e a banki betétek kamatlábát. Ha a projekt kevésbé jövedelmező, érdemesebb egy kamatozó betétszámlát nyitnia. A vállalkozónak kölcsönt kell felvennie a projekt beindításához. Ebben az esetben a projektnek elégséges hozamot kell biztosítania, hogy fedezni lehessen abból az adósságszolgálati kötelezettségeket. Más szavakkal: a projekt hozamának magasabbnak kell lennie a banki hitelek kamatlábánál. A diszkontálás vagy leszámítolás az a módszer, amellyel egy jövőbeni pénzösszeg jelenlegi értékét határozzuk meg. Segítségével a különböző időpontokban történő pénzmozgások is jól összehasonlíthatók, lényegében a jövőbeni pénzmozgások értékét határozza meg a jelenre vonatkoztatva. A diszkontált cash flow elemzésekben a 0. évet használják viszonyítási alapként: a későbbi években történő pénzmozgást módosítani kell a jelenérték kiszámításával. A jelenérték számításánál a diszkontráta (i) és az idő (t - év) fontos szerepet játszik. Segítségükkel határozható meg az ún. diszkontfaktor: 1/(1+i) t Valamely jövőbeni pénzmozgás jelenértékét úgy számíthatjuk ki, ha a jövőbeni értéket megszorozzuk a vonatkozó diszkont-faktorral. Az i értéke általában a projekt tőkeköltsége, illetve az elvárt hozam. A projekt tőkeköltsége a finanszírozástól függ, a tőke összetétel arányában meghatározott súlyozott átlag. 8

9 A projektek jövedelmezőségének meghatározásához és értékeléséhez a pénzügyi költség-haszon elemzés az alábbi döntési támpontokat adhatja: σ a nettó jelenértéknek (NPV) pozitívnak kell lennie; σ a haszon-költség aránynak (BCR) 1-nél nagyobbnak kell lennie; σ a belső megtérülési rátának (IRR) nagyobbnak kell lennie a kamatlábnál. A fenti három feltétel lényegében azonos, és mind azt jelzi, hogy a projekt megfelel annak az igénynek, hogy nagyobb jövedelmet biztosít, mint a hitelezési- vagy kölcsön-kamatláb (a tőke haszonáldozati költsége). A kamatláb tehát kulcsfontosságú szerepet játszik, amelyet diszkontrátának vagy leszámítolási rátának neveznek az ilyen elemzéseknél. Valamennyi mutató számítása során a már bemutatott módon készített cash flow-ból kell kiindulni. A nettó jelenérték (NPV) számításával a projekt hasznos élettartama során felmerülő pénzmozgások összehasonlíthatók és összegezhetők. A nettó jelenérték (NPV) kiszámításának általános képlete az alábbi: NPV = T t=0 X t (1 + i ) t = X 0 + X 1 + (1 + i) X 2 (1 + i ) X T (1 + i ) T Ahol X az adott évre vonatkozó pénzáramlás - cash flow, i a diszkontráta, t az aktuális év. A nettó jelenérték egy adott kamatláb melletti diszkontált jövedelem. A belső megtérülési ráta (IRR) az a kamatláb, amely mellett a nettó jelenérték zéró lesz, más szavakkal az a kamatláb, amely mellett a projekt éppen nyereséges lenne. A belső megtérülési ráta (IRR) kiszámításához ugyanaz a képlet használható, mint a nettó jelenérték kiszámítása esetén, azzal a változtatással, hogy adott NPV nagyság (0) mellett a kamatlábat kell meghatározni: ha T X t NPV = = 0, akkor i = IRR t (1+i ) t=0 9

SEGÉDLETEK A TERVEZÉSHEZ ÉS TÚLÉLÉSHEZ

SEGÉDLETEK A TERVEZÉSHEZ ÉS TÚLÉLÉSHEZ FENNTARTHATÓSÁG? SEGÉDLETEK A TERVEZÉSHEZ ÉS TÚLÉLÉSHEZ "Mindenkinek vannak álmai, azonban az álmodozókat az különbözteti meg a sikeresektől, hogy utóbbiak tudják, a hogyant, és végrehajtják a mikéntet"

Részletesebben

2014-2020 Operatív Programozási időszak programjainak Stratégiai Környezeti Vizsgálata (SKV) Módszertan és tematika társadalmi egyeztetéshez

2014-2020 Operatív Programozási időszak programjainak Stratégiai Környezeti Vizsgálata (SKV) Módszertan és tematika társadalmi egyeztetéshez 2014-2020 Operatív Programozási időszak programjainak Stratégiai Környezeti Vizsgálata (SKV) Módszertan és tematika társadalmi egyeztetéshez Nyilvánosságra hozva 2013. augusztus hónapban Nemzeti Fejlesztési

Részletesebben

Vállalkozások működtetése üzleti tervezés-jogi alapfogalmak-számviteli alapfogalmak

Vállalkozások működtetése üzleti tervezés-jogi alapfogalmak-számviteli alapfogalmak Vállalkozások működtetése üzleti tervezés-jogi alapfogalmak-számviteli alapfogalmak TARTALOMJEGYZÉK I. ÖSSZEGZÉS... 4 II. ÜZLETI TERVEZÉS... 18 II.1. A TEREVZÉS FOGALMA ÉS FUNKCIÓI... 18 II.2. AZ ÜZLETI

Részletesebben

A költség-haszon elemzés elvégzésének módszertani útmutatója

A költség-haszon elemzés elvégzésének módszertani útmutatója EURÓPAI BIZOTTSÁG REGIONÁLIS POLITIKAI FŐIGAZGATÓSÁG Tematikus fejlődés, hatás, értékelés és innovatív intézkedések Értékelés és kiegészítő jelleg A 2007 2013-as új programozási időszak Módszertani munkadokumentumok

Részletesebben

NEMZETKÖZI PROJEKT KOORDINÁTOR JEGYZET

NEMZETKÖZI PROJEKT KOORDINÁTOR JEGYZET REGIOLINE NONPROFIT KFT. NEMZETKÖZI PROJEKT KOORDINÁTOR JEGYZET 2014. E - 0 0 0 7 5 4 / 2 0 1 4 / B 0 0 3 PÁLYÁZATKÉSZÍTÉS ÉS PROJEKT TERVEZÉS 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 3 Projekttervezés 8 Üzletiterv-készítés

Részletesebben

Üzleti terv készítése

Üzleti terv készítése Üzleti terv készítése 1. Bevezetés A működő vállalkozások tulajdonosainak, vezetőinek többsége kitűnően tudja, hogy egy alapos üzleti terv készítése csak előnyére válhat a vállalkozásnak, ahogy ezzel a

Részletesebben

PÁLYÁZATÍRÁSI TANANYAG. (Interregionális Civil Projektfejlesztési Hálózat)

PÁLYÁZATÍRÁSI TANANYAG. (Interregionális Civil Projektfejlesztési Hálózat) PÁLYÁZATÍRÁSI TANANYAG (Interregionális Civil Projektfejlesztési Hálózat) IMPRESSZUM E könyv készítése során a Szerzők és a Kiadó a legnagyobb gondossággal jártak el. Ennek ellenére hibák előfordulása

Részletesebben

II. MODUL. Üzleti terv készítési ismeretek. Fejlesztő: Pataki Ferenc D.A.R. DEZVOLTARE ANTREPRENORIALĂ ÎN 3 REGIUNI

II. MODUL. Üzleti terv készítési ismeretek. Fejlesztő: Pataki Ferenc D.A.R. DEZVOLTARE ANTREPRENORIALĂ ÎN 3 REGIUNI II. MODUL Üzleti terv készítési ismeretek Fejlesztő: Pataki Ferenc D.A.R. DEZVOLTARE ANTREPRENORIALĂ ÎN 3 REGIUNI Tartalomjegyzék Üzleti tervezéssel kapcsolatos alapfogalmak... 21 Az üzleti terv bevezető,

Részletesebben

Útmutató előzetes megvalósíthatósági tanulmány, valamint megvalósíthatósági tanulmány készítéséhez

Útmutató előzetes megvalósíthatósági tanulmány, valamint megvalósíthatósági tanulmány készítéséhez Reginális Fejlesztési Prgramk Irányító Hatósága Útmutató előzetes megvalósíthatósági tanulmány, valamint megvalósíthatósági tanulmány készítéséhez Alkalmazandó a Dél-dunántúli reginális peratív prgram

Részletesebben

Útmutató az engedélyezési kérelem keretében elvégzendő társadalmigazdasági elemzés elkészítéséhez

Útmutató az engedélyezési kérelem keretében elvégzendő társadalmigazdasági elemzés elkészítéséhez GUIDANCE ON THE PREPARATION OF AN APPLICATION FOR AUTHORISATIONS Útmutató az engedélyezési kérelem keretében elvégzendő társadalmigazdasági elemzés elkészítéséhez 1. verzió 2011. január ECHA_2010_01820000_HU_TRA.doc

Részletesebben

Az üzleti terv fejezetei

Az üzleti terv fejezetei Az üzleti terv alábbiakban bemutatott lehetséges felépítése a következő könyvből származik: Demeter László Fülöp Gábor Hollóné dr. Kacsó Erzsébet Dr. Kádek István Námor Anna Dr. Papanek Gábor DSc. Dr.

Részletesebben

22. számú melléklet MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY SZEMPONTRENDSZERE. a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program

22. számú melléklet MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY SZEMPONTRENDSZERE. a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 22. számú melléklet MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY SZEMPONTRENDSZERE a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program Struktúraváltoztatást támogató infrastruktúrafejlesztés a fekvőbeteg-szakellátásban című

Részletesebben

1. A bizonytalanság és a kockázat, kockázatmenedzsment fogalma, a kockázat típusai

1. A bizonytalanság és a kockázat, kockázatmenedzsment fogalma, a kockázat típusai Dr. Fekete István: Kockázat kontrolling 1. A bizonytalanság és a kockázat, kockázatmenedzsment fogalma, a kockázat típusai Bármely feladat megoldásának egyik lényegi sajátossága a bizonytalanságok jelenléte

Részletesebben

GAZDASÁG ÜZLETI IRÁNYÍTÁSA SZERZŐ MERKEL KRISZTINA

GAZDASÁG ÜZLETI IRÁNYÍTÁSA SZERZŐ MERKEL KRISZTINA GAZDASÁG ÜZLETI IRÁNYÍTÁSA SZERZŐ MERKEL KRISZTINA LEKTOR DR. BIRÓ ZOLTÁN 1 TARTALOM Bevezetés 4 I. Üzleti vállalkozás 6 A. A vállalat tevékenységi rendszere 6 1. A vállalkozási tevékenység általános

Részletesebben

Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetsége. Gazdasági és Közlekedési Minisztérium. Széchenyi Vállalkozásfejlesztési Programja keretében

Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetsége. Gazdasági és Közlekedési Minisztérium. Széchenyi Vállalkozásfejlesztési Programja keretében Készült a Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetsége kiadásában a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium irányításával mûködô Széchenyi Vállalkozásfejlesztési Programja keretében meghirdetett Az európai

Részletesebben

Geoinformatika menedzsment

Geoinformatika menedzsment Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építőmérnöki Kar Földmérő- és Térinformatikai mérnök mesterszak Geoinformatika menedzsment BMEEOAFMFT4 Oktatási segédlet Tantárgyfelelős: Dr. Rózsa Szabolcs

Részletesebben

A természetvédelemben alkalmazható közgazdasági értékelési módszerek

A természetvédelemben alkalmazható közgazdasági értékelési módszerek A természetvédelemben alkalmazható közgazdasági értékelési módszerek A természetvédelemben alkalmazható közgazdasági értékelési módszerek Szerkesztette: Marjainé Dr. Szerényi Zsuzsanna A KÖRNYEZETVÉDELMI

Részletesebben

Regionális Fejlesztés Operatív Program

Regionális Fejlesztés Operatív Program MAGYAR TERÜLET- ÉS REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI HIVATAL Regionális Fejlesztés Operatív Program Programkiegészítő dokumentum 2004-2006 2004. január 28. TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS... 3 I.1 REGIONÁLIS FEJLESZTÉS

Részletesebben

BEVEZETÉS. Pályázatom célja

BEVEZETÉS. Pályázatom célja 1 BEVEZETÉS Pályázatom célja Pályázatom témája a Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoporton belül az üzleti terv készítése kiscsoportos szakmai munka végzésével, irányítással, majd írásos

Részletesebben

Cégnév /három egység/: a) vezérnév (azonosításra szolgál) b) alaptevékenység c) társasági forma

Cégnév /három egység/: a) vezérnév (azonosításra szolgál) b) alaptevékenység c) társasági forma Mi szükséges egy üzleti vállalkozás sikeréhez? Potenciális üzleti lehetőség Tőke (befektetés) Vállalkozói készség - vállalkozó Kockázatvállalás Reális üzleti terv Vállalkozzunk-e? Az alternatívák számbavétele

Részletesebben

Fiatal mezőgazdasági termelők induló támogatása. Kitöltési útmutató

Fiatal mezőgazdasági termelők induló támogatása. Kitöltési útmutató Fiatal mezőgazdasági termelők induló támogatása Üzleti terv Kitöltési útmutató I. Vezetői összefoglaló...2 II. Az Ügyfél bemutatása...3 III. Piacelemzés és Értékesítés...4 III.1. Termékek piaci kereslete,

Részletesebben

Kitöltési Útmutató az Üzleti Terv sablonhoz

Kitöltési Útmutató az Üzleti Terv sablonhoz Kitöltési Útmutató az Üzleti Terv sablonhoz Az Üzleti Tervet magyar nyelven szükséges kitölteni, kizárólag a Nemzetgazdasági Minisztérium részéről jóváhagyott sablon szerinti, az MVA oldaláról letölthető

Részletesebben

Üzleti terv készítése

Üzleti terv készítése Pagonyné Mezősi Marietta Üzleti terv készítése A követelménymodul megnevezése: Munkakörrel, munkavégzéssel kapcsolatos feladatok A követelménymodul száma: 2275-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja:

Részletesebben

Módszertani útmutató költség-haszon elemzéshez

Módszertani útmutató költség-haszon elemzéshez Módszertani útmutató költség-haszon elemzéshez 1 Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Módszertani útmutató költség-haszon elemzéshez KEOP támogatáshoz 2009. március Készítette: a COWI Magyarország Kft. Módszertani

Részletesebben

Tartalomjegyzék. III. A szervezet néhány finanszírozási lehetősége (bevételi forrása)

Tartalomjegyzék. III. A szervezet néhány finanszírozási lehetősége (bevételi forrása) Tartalomjegyzék I. Alapelvek 1. Bevezetés 1 2. A közhasznú szervezetek (KHSZ-ek) célrendszere 2 3. Stratégiai tervezés 5 II. A KHSZ-ek pénzügyi gazdálkodása 1. A pénzügyi gazdálkodás célfeladatai 7 2.

Részletesebben

Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal. Regionális Fejlesztés Operatív Program Irányító Hatóság. Pályázati Útmutató

Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal. Regionális Fejlesztés Operatív Program Irányító Hatóság. Pályázati Útmutató Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal Regionális Fejlesztés Operatív Program Irányító Hatóság Pályázati Útmutató Hátrányos helyzetű régiók és kistérségek elérhetőségének javítása 1/2004/ROP

Részletesebben

BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM. Közös módszertan az állami támogatások értékelésére

BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM. Közös módszertan az állami támogatások értékelésére EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, XXX SWD(2014) XXX BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM Közös módszertan az állami támogatások értékelésére HU HU BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM Közös módszertan az állami

Részletesebben

Kis- és középvállalatok pénzügyi irányítása

Kis- és középvállalatok pénzügyi irányítása Kis- és középvállalatok pénzügyi irányítása Tartalomjegyzék Küldetés... 5 Célok.... 5 Bevezető... 5 A pénzügyi irányítás lényege... 6 A vállalat pénzügyi politikája... 13 A vállalat pénzügyi vezetésének

Részletesebben

SZERVEZETFEJLESZTÉS. 3. sz. melléklet PROJEKTSZEMLÉLET TUDÁSBÁZIST MEGALAPOZÓ DOKUMENTUM

SZERVEZETFEJLESZTÉS. 3. sz. melléklet PROJEKTSZEMLÉLET TUDÁSBÁZIST MEGALAPOZÓ DOKUMENTUM SZABADSZÁLLÁS VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 6080 Szabadszállás, Kálvin tér 1. Tel.: (06) 76-558-006; Fax: (06) 76-558-146 E-mail: szabadszallas@szabadszallas.hu www.szabadszallas.hu SZERVEZETFEJLESZTÉS

Részletesebben

INNOVÁCIÓ TÁMOGATÁSI RENDSZEREK. Kézikönyv mikro- és kisvállalkozások számára

INNOVÁCIÓ TÁMOGATÁSI RENDSZEREK. Kézikönyv mikro- és kisvállalkozások számára INNOVÁCIÓ TÁMOGATÁSI RENDSZEREK Kézikönyv mikro- és kisvállalkozások számára MTA KRTK RKI Nyugat-magyarországi Tudományos Osztály Győr, 2014 A projekt az Ausztria-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési

Részletesebben