Bevételek 1. Marcali Város Önkormányzata Ebből: Önkormányzatok működési támogatása

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Bevételek 1. Marcali Város Önkormányzata Ebből: Önkormányzatok működési támogatása"

Átírás

1 1. melléklet a 2/2018.(II.23.) önkormányzati rendelethez 1 Marcali Város Önkormányzata, és irányítása alá tartozó költségvetési szervek bevételi ai S.sz M e g n e v e z é s Bevételek 1. Marcali Város Önkormányzata Ebből: Önkormányzatok működési támogatása Működési célú támogatások államháztartáson Felhalmozási célú támogatások áht. belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Finanszírozási bevétel Marcali Közös Önkormányzati Hivatal Ebből: Működési bevétel Közhatalmi bevételek Működési célú támogatások államháztartáson Finanszírozási bevétel Felhalmozási célú támogatások áht. belülről Marcali Város Önkormányzata irányítása alá tartozó Ebből: Működési bevétel Finanszírozási bevétel Bevételek összesen: /1+2+3/ Ebből: Önkormányzatok működési támogatása Működési célú támogatások államháztartáson Felhalmozási célú támogatások államháztartáson Közhatalmi bevételek Működési bevételek Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Finanszírozási bevétel

2 2. melléklet a 2/2018.(II.23.) önkormányzati rendelethez 1 Marcali Város Önkormányzata, és irányítása alá tartozó költségvetési szervek kiadási ai S.sz M e g n e v e z é s Kiadások 1. Marcali Város Önkormányzata Ebből: Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadás Egyéb felhalmozásii célú kiadás Beruházás Felújítás Finanszírozási kiadás Marcali Közös Önkormányzati Hivatal Ebből: Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadások Működési célú támogatás Beruházás Marcali Város Önkormányzata irányítása alá tartozó kv.szervek Ebből: Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadások Beruházás Felújítás Kiadások összesen: /1+2+3/ Ebből: Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadás Egyéb felhalmozási célú kiadás Beruházás Felújítás Finanszírozási kiadás Megállapította: 13/2018. (VIII. 8.) önkormányzati rendelet 2. -a. Hatályos: augusztus 8-án 14 órától.

3 3. melléklet a 2/2018.(II.23.) önkormányzati rendelethez 1 Marcali Város Önkormányzata irányítása alá tartozó költségvetési szervek évi bevételi ai Intézmény Működési bevételek Finanszírozási bevétel Felhalmozási bevétel Működési célú támogatások államháztartáson belülről GAMESZ Kultúrális Közp Városi Könyvtár Múzeum Fürdő és Szabadidő Központ Összesen: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal Mindösszesen Intézmény Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Működési célú átvett pénzeszköz Felhalmozási célú átvett pénzeszköz Maradvány igénybevétele GAMESZ Kultúrális Közp Városi Könyvtár Múzeum Fürdő és Szabadidő Központ Összesen: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal Mindösszesen Intézmény Bevételek összesen GAMESZ Kulturális Közp Városi Könyvtár Múzeum Fürdő és Szabadidő Központ Összesen: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal Mindösszesen

4 4. melléklet a 2/2018.(II.23.) önkormányzati rendelethez 1 Marcali Város Önkormányzata irányítása alá tartozó költségvetési szervek évi kiadási ai Intézmény Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális h.j. adó Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások GAMESZ Kultúrális Közp Városi Könyvtár Múzeum Fürdő és Szabadidő Központ Összesen: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal Mindösszesen Intézmény Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Kiadások összesen GAMESZ Kultúrális Közp Városi Könyvtár Múzeum Fürdő és Szabadidő Központ Összesen: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal Mindösszesen Megállapította: 13/2018. (VIII. 8.) önkormányzati rendelet 2. -a. Hatályos: augusztus 8-án 14 órától.

5 5.1. melléklet a 2/2018.(II.23.) önkormányzati rendelethez 1 Marcali Város Önkormányzatának évi bevételi ai Megnevezés Sorszám 1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása Települési önkormányzatok kultúrális feladatainak támogatása Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai ebből: Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás Önkormányzatok működési támogatásai (1+ 5) Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Működési célú támogatások államháztartáson belülről (7) Felhalmozási célú önkormányzati támogatás Felhalmozási célú egyéb támogatás Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (9+10) Vagyoni típusú adók Értékesítési és forgalmi adók Gépjárműadók Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Termékek és szolgáltatások adói ( ) Egyéb közhatalmi bevételek Közhatalmi bevételek ( ) Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke DRV eszközhasználati díj Közvetített szolgáltatások ellenértéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb működési bevételek Működési bevételek ( ) Ingatlanok értékesítése Felhalmozási bevételek (30) Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Működési célú átvett pénzeszközök ( 32+33) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ( ) Költségvetési bevételek ( ) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Likvid hitel felvétele Hosszú lejáratú hitel felvétel Finanszírozási bevétel (39+41) Bevételek mindösszesen(38+42)

6 5.2. melléklet a 2/2018.(II.23.) önkormányzati rendelethez Marcali Város Önkormányzatának évi kiadási ai Megnevezés 1 Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Szakmai anyagok beszerzése Üzemeltetési anyagok beszerzése Készletbeszerzés (3+4) Informatikai szolgáltatások igénybevétele Egyéb kommunikációs szolgáltatás Kommunikációs szolgáltatások ( 6+7 ) Közüzemi díjak Vásárolt élelmezés Bérleti és lízing díjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Közvetített szolgáltatások Szakmai tev. segítő szolg Egyéb szolgáltatások Szolgáltatási kiadások ( ) Kiküldetések kiadásai Reklám- és propagandakiadások Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások ( ) Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Fizetendő általános forgalmi adó Kamatkiadások Egyéb dologi kiadások Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások ( ) Dologi kiadások összesen ( ) Rendszeres gyermekvédelmi támogatás Lakbértámogatás Köztemetés Bursa Települési támogatás / rendszeres/ 29 TLT lakhatási kiadások viseléséhez TTÁ A 18 életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személy részére TGYT gyógyszerkiadások viseléséhez nyújtott támogatás Települési támogatás / rendkívüli/ 32 Települési támogatás természetbeni ellátás Települési támogatás pénzbeli ellátás Rendkívüli települési támogatás temetési költségek viseléséhez Ellátottak pénzbeli juttatásai ( )

7 Marcali Város Önkormányzatának évi kiadási ai Megnevezés 36 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Marcali Fürdőért Közalapítvány támogatása Rendőrség működését elősegítő támogató alap Társ. szervek, ifjúsági és polgári köz. tám Római Katolikus Egyház támogatása Kulturális egyesületek támogatása Közművelődési pályázat /közművelődési érdekeltségnövelő támogatás/ Sport pályázat Egészségügyi és Szociális Bizottság támogatási kerete Civil Egyesületek működési támogatása Általános polgármeseri alap Egyesületi támogaás (TAO) Társasházi karbantartás támogatása Sport támogatás MVFC Labdarúgás MVSZSE: - Kosárlabda Kézilabda Sakk Küzdő sport Tenisz Lovas Szakosztály Marcali és Balatoni ÚSZSE Marcali Karate Klub Marcali Kerékpáros Sport Egyesület Nivomed Úszó Egyesület Boronkai Hagyományőrző és Íjász Egyesület Kölökparádé Tömegsport Tartalékok Müködési célú kölcsön nyújtása államháztartáson kivülre Egyéb működési célú kiadások ( ) Ingatlanok, immateriális javak, egyéb tárgyi eszközök beszerzése / Részesedések beszerzése / MTKSZ / Beruházások ( ) Felújítások Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Felhalmozási célú péneszközátadás / munkáltatói kölcsön / Egyéb felhalmozási célú kiadások (45+46 ) Költségvetési kiadások összesen ( ) Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése Központi, irányító szervi támogatások folyósítása Pénzügyi lizing Likvid hitel törlesztése Finanszírozási kiadások ( ) Kiadások mindösszesen( 48+53)

8 Marcali Város Önkormányzatának évi kiadási ai Megnevezés

9 6. melléklet a 2/2018.(II.23.) önkormányzati rendelethez 1 Marcali Város Önkormányzata évi beruházási kiadások ai Ssz. F e l a d a t évi évi Önkormányzati forrás Külső forrás Forrás megnevezése E ft I. 1 Ivóvíz és szenyvíz közművek rekonstrukciója / Móra utca / VÍZÜGYI ÁGAZAT évi eszközhasználati díj 2 Utólagos szennyvíz bekötések évi eszközhasználati díj Összesen: Ssz. F e l a d a t évi évi II. KÖZLEKEDÉSI ÁGAZAT 1 Móra utca parkoló II.ütem Önkormányzati forrás Külső forrás Forrás megnevezése E ft Összesen: Ssz. F e l a d a t évi évi Önkormányzati forrás Külső forrás Forrás megnevezése E ft III. SZOCIÁLIS-, ÉS HUMÁN SZOLGÁLTATÁS, IGAZGATÁS 1 Marcali Közös Önkormányzati Hivatal informatikai és egyéb eszköz beszerzés Költségvetés készítő program upgrade Marcali Keleti Iparterület fejlesztése TOP : önerő: / hitel / + egyéb forrás: Központi konyha korszerűsítése TOP : , önerő: /hitel / 5 Központi óvoda korszerűsítése TOP Megújuló és fenntartható város aktív kulturális és TOP : sportélettel önerő: /hitel / 7 Noszlopy Gáspár Általános Iskola energetikai korszerűsítése TOP Mesztegnyő kerékpárút TOP : Dózsa György utcai szegregátum rehabilitációja (ERFA-Infra) /Saját forrásból megelőlegezve TOP : évi kifizetés Helyi foglalkoztatási együttműködések TOP Dózsa György utcai szegregátum rehabilitációja (ESZA) TOP ASP csatlakozás KÖFOP Hivatal akadálymentesítés BM 14 Humán szolgáltatások fejlesztése EFOP Humán kapacitások fejlesztése EFOP Piactér/játszóház CLLD 17 Munkaerőpiaci mobilitást elősegítő munkásszállás építése / Marcali, Posta köz 2./ NGM támogatás: , önerő: /hitel/ egyéb forrás 18 Választókörzetek fejlesztési feladatai Elektromos elosztó Horvátkúti szobor Boronkai temető térkövezés Kültéri fittnes eszközök Bizei temető parkoló Gombai városrész lámpatestek felszerelése NAVAL ingatlanvásárlás II. részlet Összesen:

10

11 7. melléklet a 2/2018.(II.23.) önkormányzati rendelethez 1 Marcali Város Önkormányzata évi felújítási kiadások ai Ssz. F e l a d a t évi évi Önkormányzati forrás Külső forrás Forrás megnevezése I Egészségügyi alapellátás és infrastrukturális fejlesztése ( Széchenyi Gyermek és felnőtt körzeti rendelők, valamint védőnői szolgálat épület felújítása ) Ivóvíz és szenyvíz közművek felújítása utca / Szakképző iskola nyílászáró csere Hivatal épület fűtéskorszerűsítése Noszlopy Ált. Iskola konyha kialakítása / Lehel FELÚJÍTÁS TOP E ft évi eszközhasználati díj 6 Hivatal épület / Nagyterem, Kisterem komplett felújítása / Központi konyha korszerűsítése TOP : Összesen:

12 8.melléklet a 2/2018.(II.23.) önkormányzati rendelethez 1 Marcali Város Önkormányzata, és irányítása alá tartozó költségvetési szervek évi engedélyezett létszám ai S.sz I n t é z m é n y évi kv. engedélyezett létszámkeret Teljes munkaidőben foglakoztatott 1 GAMESZ Kulturális Központ Városi Könyvtár Múzeum Városi Fürdő és Szabadidőközpont Marcali Közös Önkormányzati Hivatal Marcali Város Önkormányzata Összesen: Közfoglalkoztatottak Részmunkaidőben foglakoztatott

13 9/1. melléklet a 2/2018.(II.23.) önkormányzati rendelethez 1 Marcali Város Önkormányzata, és irányítása alá tartozó költségvetési szervek évi működési célú bevételei és kiadásai Bevételek Kiadások Megnevezés évi évi Megnevezés évi évi Önkormányzatok működési Személyi juttatások támogatása Működési célú támogatások Munkaadókat terhelő államháztartáson belülről járulék Közhatalmi bevételek Dologi kiadások Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Elözö évi költségvetési maradvány igénybevétele Likvid hitel felvétel Ellátottak pénzbeli juttatásai Megelőlegezés visszafizetése Egyéb működési célú kiadás Likvid hitel törlesztés ÖSSZESEN: ÖSSZESEN: Hiány: Többlet:

14 9/2. melléklet a 2/2018.(II.23.) önkormányzati rendelethez 1 Marcali Város Önkormányzata, és irányítása alá tartozó költségvetési szervek évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai Megnevezés Bevételek Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről évi évi évi Egyéb felhalmozási célú kiadás Kiadások évi évi Felhalmozási bevételek Beruházás Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felújítás Elözö évi költségvetési maradvány igénybevétele Pénzügyi lizing Fejlesztési hitel ÖSSZESEN: ÖSSZESEN: Hiány: Többlet:

15 9/3. melléklet a 2/2018.(II.23.) önkormányzati rendelethez 1 Marcali Város Önkormányzata, és irányítása alá tartozó költségvetési szervek évi összevont költségvetési mérlege Megnevezés Tárgyévi bevételek összesen Tárgyévi kiadások összesen Költségvetési hiány (-)/többlet (+) Előző évek pénzmaradványának igénybevétele Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege Kiadások mindösszesen Bevételek mindösszesen ezer Ft Működési célú Felhalmozási célú Összesen Megállapította: 13/2018. (VIII. 8.) önkormányzati rendelet 2. -a. Hatályos: augusztus 8-án 14 órától.

16 Pályázati azonosító TOP SO1 TOP SO1 TOP SO1 TOP SO1 TOP SO1 TOP SO1 TOP SO1 TOP SO1 TOP SO1 TOP SO1 TOP SO1 Igényelt támogatás összege Ft Marcali Város Önkormányzata által beadott EU-s támogatási kérelmek Támogatási kérelem Konzorciumi partner (támogatási összeg címe HUF) Pályázatot készítette Marcali Keleti Iparterület fejlesztése --- Marcali Keleti Iparterület Kft. Központi konyha Ft korszerűsítése --- Marcali Város Önkormányzata Bernáth Aurél Galéria Marcali Közös Önkormányzati Hivatal Ft turisztikai fejlesztése ( ) Marcali Város Önkormányzata Központi óvoda Ft korszerűsítése --- Marcali Város Önkormányzata Megújuló és fenntartható Somogy Megyei Önkormányzat ( ), Ft város aktív kulturális és Marcali Közös Önkormányzati Hivatal Buckahát Kft. sportélettel ( ) Noszlopy Gáspár Ft Általános Iskola Marcali Közös Önkormányzati Hivatal Buckahát Kft. energetikai korszerűsítése ( ) Széchenyi utcai házi- és gyermekorvosi körzeti Ft rendelők, és védőnői --- Marcali Város Önkormányzata szolgálat épületének korszerűsítése Szociális alapszolgáltatások Ft működési feltételeinek Marcali Közös Önkormányzati Hivatal Marcali Város Önkormányzata fejlesztése Marcaliban ( ) Dózsa György utcai szegregátum Ft rehabilitációja (ERFA- Somogy Megyei Önkormányzat ( ) DDRFÜ Infra) Ft Ft Helyi foglalkoztatási együttműködések Dózsa György utcai szegregátum rehabilitációja (ESZA) 10. melléklet a 2/2018.(II.23.) önkormányztai rendelethez 1 Marcali Város Önkormányzata EU támogatással megvalósuló programairól, projektjeiről Marcali Közös Önkormányzati Hivatal ( ), Somogy Megyei Kormányhivatal ( ) Somogy Megyei Önkormányzat ( ), Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület ( ), SZESZK ( ) Marcali Város Önkormányzata DDRFÜ Önerő/ hitel/ Ft Ft Ft TOP Ft Mesztegnyői kerékpárút Marcali Város Önkormányzata KÖFOP Ft ASP csatlakozás --- Marcali Város Önkormányzata Összesen: Ft Ft TERC költségvetéskészítő program éves díja Dózs és Tavasz u. orvosi rendelők felújítása áthúzódó tétel Ft Ft

17 Horvátkúti szannyvíz szagtalanítás felülvizsgálata tervezés (konc.terhére) Egyéb tételek összesen: Ft Ft

18 11. melléklet a 2/2018.(II.23.) önkormányzati rendelethez 1 Tartalékok Marcali Város Önkormányzata évi általános és céltartalék ezer Ft Sorszám Megnevezés Célja Összege 1. Általános tartalék Év során előre nem látható események fedezetére Céltartalék Választókerületi alap támogatása Településrészeknek nyújtott támogatása Szállítói és egyéb kötelezettség Összesen (1+2):

19 12. melléklet a 2/2018.(II.23.) önkormányzati rendelethez 1 Marcali Város Önkormányzata többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségei évenkénti bontásban S. Kötelezettség Köt.váll. sz jogcíme éve Kamera rendszer, zárt végű pénzügyi lizing 2014, Hosszú lejáratú hitel Összesen ezer Ft

20 13. melléklet a 2/2018.(II.23.) önkormányzati rendelethez 1 Marcali Város Önkormányzata, és irányítása alá tartozó költségvetési szervek i ütemterve 2018.évre ezer Ft Sorszá Megnevezés Január Február Március Április Május Június Július Auguszt. Szept. Okt. Nov. Dec. Összesen: 1. Bevételi ok 2. Önkormányzatok működési Működési célú támogatások Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Finanszírozási bevétel Bevételi előir. összesen: Kiadási ok 13. Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadás Egyéb felhalmozásii célú kiadás Beruházás Felújítás Finanszírozási kiadás Kiadási előir. összesen:

21 Sorszám 14. melléklet a 2/2018.(II.23.) önkormányzati rendelethez 1 Marcali Város Önkormányzata által adott közvetett támogatások (kedvezmények) Bevételi jogcím 1.sz. mellékletben tervezett bevétel Kedvezmény nélkül elérhető bevétel Kedvezmények összege 1. magánszemélyek kommunális adója gépjárműadó Összesen:

22 15. melléklet a 2/2018.(II.23.) önkormányzati rendelethez 1 Marcali Város Önkormányzata által adott lakossági és közösségi Sorszám Bevételi jogcím Támogatás összege Lakossági zöld hulladék 1. elszállításához nyújtott 160 díjkedvezmény Összesen: 160

23 Megnevezés 16. melléklet a 2/2018.(II.23.) önkormányzati rendelethez 1 Marcali Város Önkormányzata saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből fennálló kötelezettségeinek aránya S.sz Saját bevétel, és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő Saját bevételek tárgyév 1.év 2.év 3.év 4.év 5.év 6.év 7.év 8.év 9.év 10.év 11.év 12.év Helyi adók Tulajdonosi bevételek Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése Saját bevételek összesen (1+.+4) Saját bevételek( 5.sor) 50%-a Fizetési kötelezettség összesen (8+9) Előző év(ek)ben keletkezett fizetési kötelezettség ebből: pénzügyi lizingből eredő fizetési kötelezettség hitelből eredő fizetési kötelezettség Tárgyévben keletkezett illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség ebből: pénzügyi lizingből eredő fizetési kötelezettség hitelből eredő fizetési kötelezettség Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (6-7) Bevételek és kötelezettségek aránya ( 7/5) 0,26% 0,75% 0,53% 4,22% 4,17% 4,11% 4,06% 4,01% 3,95% 3,90% 3,85% 3,79% 3,74%

24 17. melléklet a 2/2018.(II.23.) önkormányzati rendelethez 1 Marcali Város Önkormányzata által évben ellátandó, önként vállalt feladatai, és államigazgatási feladatai Intézmények Önként vállalt feladat Államigazgatási feladat Tervezett kiadás Finanszírozás módja Tervezett kiadás önkormányzati finanszírozásból Kulturális Központ rendezvények önkormányzati finanszírozás /építményadó / Múzeum Fürdő és Szabadidő Központ Marcali Város Önkormányzata Marcali Város Önkormányzata Marcali Város Önkormányzata feladat 100%-a Fürdő és srandszolgáltatás Támogatási kölcsönök nyújtása Választókerületi Alap, Városrészi Önk.keret Sport pályázat önkormányzati finanszírozás /építményadó / önkormányzati finanszírozás /építményadó / önkormányzati finanszírozás /építményadó / ingatlanértékesítés önkormányzati finanszírozás /építményadó / 600 Sport egyesületek Sport támogatás ingatlanértékesítés Marcali Város Önkormányzata Marcali Város Önkormányzata Népességnyilvántartás, egyéb 6000 Építéshatósági feladat Összesen

25 1. Tájékoztató kimutatás Marcali Közös Önkormányzati Hivatal bevételei Sorszám Megnevezés Működési bevételek Közhatalmi bevételek Működési célú támogatás Felhalmozási célú támogatás Költségvetési bevételek Finanszírozás Költségvetési maradvány Finanszírozási bevétel Bevételek mindösszesen

26 2. Tájékoztató kimutatás Marcali Közös Önkormányzati Hivatal évi kiadási ai Ssz. Megnevezés 1 Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Szakmai anyagok beszerzése Üzemeltetési anyagok beszerzése Készletbeszerzés (3+4) Informatikai szolgáltatások igénybevétele Egyéb kommunikációs szolgáltatás Kommunikációs szolgáltatások ( 6 +7) Közüzemi díjak Vásárolt élelmezés Bérleti és lízing díjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Közvetített szolgáltatások Szakmai tev. segítő szolg Egyéb szolgáltatások Szolgáltatási kiadások ( ) Kiküldetések kiadásai Reklám- és propagandakiadások Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások ( ) Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Fizetendő általános forgalmi adó Egyéb dologi kiadások Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások ( ) Dologi kiadások összesen ( ) Működési célú tám áh.kívülre Beruházás Költségvetési kiadások összesen ( )

27 1 Feladat Noszlopy Gáspár Általános Iskola energetikai korszerűsítése Önkormányzati forrás Külső forrás E ft Forrás megnevezése TOP Helyi foglalkoztatási együttműködések TOP Piactér/játszóház /CLLD/ TOP Megújuló és fenntartható város aktív kulturális és sportélettel 3. Tájékoztató kimutatás Marcali Közös Önkormányzati Hivatal évi beruházási kiadások ai SZOCIÁLIS-, ÉS HUMÁN SZOLGÁLTATÁS, IGAZGATÁS TOP SO1 Szociális alapszolgáltatások működési feltételeinek fejlesztése Marcaliban TOP SO1 Bernáth Aurél Galéria turisztikai fejlesztése TOP SO1 Összesen:

28 4. Tájékoztató kimutatás Egyéni választó körzeti alap 2018 Településrészi keret 2018 e/ft Hely megnevezése összeg e/ft I. Fekete Lajos 290 Városrész összeg II. Dr. Mészáros Géza 257 III. Kőrösi András 333 Bize 593 IV. Dr.Sütő László 307 Boronka 1440 V. Hosszú András 311 Gomba 1500 VII.Mozsárné Kutor Veronik 208 Gyóta 250 VIII. Kissné Molnár Ágnes 294 Horvátkút 1217 összesen 2000 összesen 5000

S.sz M e g n e v e z é s évi évi módosított előirányzat előirányzat Bevételek Marcali Város Önkormányzata

S.sz M e g n e v e z é s évi évi módosított előirányzat előirányzat Bevételek Marcali Város Önkormányzata S.sz 1. melléklet a 2/2017. (II. 17.) önkormányzati rendelethez 1 Marcali Város Önkormányzata, és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2017.évi bevételi ai M e g n e v e z é s Bevételek 1. Marcali

Részletesebben

S.sz M e g n e v e z é s évi évi módosított előirányzat előirányzat Bevételek Marcali Város Önkormányzata

S.sz M e g n e v e z é s évi évi módosított előirányzat előirányzat Bevételek Marcali Város Önkormányzata S.sz 1. melléklet a 2/2017. (II. 17.) önkormányzati rendelethez 1 Marcali Város Önkormányzata, és irányítása alá tartozó költségvetési szervek bevételi ai M e g n e v e z é s Bevételek 1. Marcali Város

Részletesebben

e Ft , 1 Megállapította: 24/2017. (X. 20.) önkormányzati rendelet 3. -a. Hatályos: október 21-től.

e Ft , 1 Megállapította: 24/2017. (X. 20.) önkormányzati rendelet 3. -a. Hatályos: október 21-től. S.sz 1. melléklet a 2/2017. (II. 17.) önkormányzati rendelethez 1 Marcali Város Önkormányzata, és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2017.évi bevételi ai M e g n e v e z é s Bevételek 1. Marcali

Részletesebben

S.sz M e g n e v e z é s évi évi módosított előirányzat előirányzat Bevételek Marcali Város Önkormányzata

S.sz M e g n e v e z é s évi évi módosított előirányzat előirányzat Bevételek Marcali Város Önkormányzata S.sz 1. melléklet a 32/2017. (XII. 22.) önkormányzati rendelethez 1. melléklet a 2/2017. (II. 17.) önkormányzati rendelethez Marcali Város Önkormányzata, és irányítása alá tartozó költségvetési szervek

Részletesebben

S.sz M e g n e v e z é s évi évi módosított előirányzat előirányzat Bevételek Marcali Város Önkormányzata

S.sz M e g n e v e z é s évi évi módosított előirányzat előirányzat Bevételek Marcali Város Önkormányzata S.sz 1. melléklet az 1/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelethez 1. melléklet a 2/2017. (II. 17.) önkormányzati rendelethez Marcali Város Önkormányzata, és irányítása alá tartozó költségvetési szervek

Részletesebben

Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat

Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat a 6/2016. (V. 25.) sz.zárszámadási rendelethez Szajol Községi Önkormányzat 2015. évi Költségvetési bevételek és kiadások előirányzat csoportok szerint, közgazdasági tagolásban Megnevezés Eredeti előirányzat

Részletesebben

Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat

Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat a.../2017. (V. 29.) sz.zárszámadási rendelethez Szajol Községi Önkormányzat 2016. évi Költségvetési bevételek és kiadások előirányzat csoportok szerint, közgazdasági tagolásban Megnevezés Eredeti előirányzat

Részletesebben

2017. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

2017. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban 2017. évi költségvetés bevételei és kiadásai csoportok és kiemelt ok szerinti bontásban Bevételek Forintban Működési bevételek Megnevezés I. Önkormányzat II. Közös Önkormányzati Hivatal III. Gesztenyéskert

Részletesebben

Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez

Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi

Részletesebben

2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek előirányzatának teljesítése

2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek előirányzatának teljesítése 2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek ának teljesítése Megnevezés eredeti Ellend Községi Önkormányzat módosított összege 2 3 4 5 8 01 Helyi önkormányzatok működésének

Részletesebben

B1-B7. Költségvetési bevételek. Nyim Község Önkormányzatának évi bevételi előirányzatai A B C. Rovat száma B112 0

B1-B7. Költségvetési bevételek. Nyim Község Önkormányzatának évi bevételi előirányzatai A B C. Rovat száma B112 0 1. melléklet a 8/216. (V. 27.) önkormányzati rendelethez B1-B7. Költségvetési bevételek Nyim Község Önkormányzatának 215. évi bevételi ai A B C D E Ssz. Rovat megnevezése Rovat száma Eredeti Módosított

Részletesebben

1.1. számú melléklet a 14/2014 ( XI.27. ) önkormányzati rendelethez Nagycserkesz Község Önkormányzata 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Ezer forintban Sorszám

Részletesebben

Melléklet 1/11. oldal Számszaki mellékletek

Melléklet 1/11. oldal Számszaki mellékletek 1. számú melléklet Maglód Város 219. évi összevont költségvetési mérlege (közgazdasági tagolásban) Rovat 1 K11 Megnevezés Foglalkoztatottak személyi juttatatásai Kiadások Működési Rovat 523 483 523 483

Részletesebben

1. melléklet a 8/2016. (V.27.) önkormányzati rendeleth Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevé

1. melléklet a 8/2016. (V.27.) önkormányzati rendeleth Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevé 1. melléklet a 8/216. (V.27.) önkormányzati rendeleth Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevé ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI MÓDOSÍTOTT ÖSSZESEN K1. Személyi juttatások K2. Munkaadókat terhelő

Részletesebben

14 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (= ) (K11)

14 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (= ) (K11) 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 377 887 02 Normatív jutalmak (K1102) 0 03 Céljuttatás, projektprémium (K1103) 0 04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési

Részletesebben

B E V É T E L E K. Bevételi jogcím

B E V É T E L E K. Bevételi jogcím 17/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelet 1. mell.,,1.1 mell. az 1/2014. (II.28.) önkorm. rendelethez Szakoly Község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E

Részletesebben

Roma Nemzetiségi Önkormányzat Pápateszér 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K

Roma Nemzetiségi Önkormányzat Pápateszér 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1.1. melléklet az 1/2015. (II.11.) önkormányzati határozathoz Roma Nemzetiségi Önkormányzat Pápateszér 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K Ezer forintban Sor-szám Bevételi jogcím

Részletesebben

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Módosított előirányzat. Sorszám Bevételi jogcím. 2014. évi előirányzat

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Módosított előirányzat. Sorszám Bevételi jogcím. 2014. évi előirányzat 1.1. melléklet a 18/2014 (XI.27.) számú önkormányzati rendelethez Szendrő Város Önkormányzata 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Ezer forintban Sorszám Bevételi

Részletesebben

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testületének 13/2018. (V. 28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testületének 13/2018. (V. 28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról Jászladány Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testületének 13/2018. (V. 28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról Jászladány Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testülete az

Részletesebben

B E V É T E L E K. Sorszám Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat 2014. évi előirányzat

B E V É T E L E K. Sorszám Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat 2014. évi előirányzat 1.1. melléklet a 8/2014.(VI.18.) önkormányzati rendelethez Sokorópátka Község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat

Részletesebben

Pilisszentkereszt Község Önkormányzat évi költségvetése Konszolidált Bevételek (E Ft)

Pilisszentkereszt Község Önkormányzat évi költségvetése Konszolidált Bevételek (E Ft) 1. melléklet Pilisszentkereszt Község Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014.(II.14.) önkormányzati rendelethez Pilisszentkereszt Község Önkormányzat 2014. évi költségvetése Konszolidált

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2017. (II..) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2017. (II..) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2. sz. előterjesztés /2017. (II..) Ö N K O R M Á N Y

Részletesebben

B E V É T E L E K Ezer forintban

B E V É T E L E K Ezer forintban 1.1. melléklet a 2/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelethez Lovászpatona Község Önkormányzata 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E V É T E L E K Bevételi jogcím Ezer

Részletesebben

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2014. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3.

Részletesebben

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2014. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3.

Részletesebben

Milota Önkormányzat 2014. ÉVI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK B E V É T E L E K

Milota Önkormányzat 2014. ÉVI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK B E V É T E L E K Milota Önkormányzat 1. melléklet a 7/2014. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez 2014. ÉVI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat

Részletesebben

B1-B7. Költségvetési bevételek

B1-B7. Költségvetési bevételek B1-B7. Költségvetési bevételek 1. melléklet a 7/215. (V. 4.) önkormányzati rendelethez Nyim Község Önkormányzatának 214. évi bevételi ai Sorszá Rovat megnevezése Rovat Eredeti száma m 1. 2. 3. 4. 1 Helyi

Részletesebben

Tiszacsécse község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELE ÉS KIADÁSA B E V É T E L E K

Tiszacsécse község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELE ÉS KIADÁSA B E V É T E L E K Tiszacsécse község Önkormányzat 1.melléklet a 4/2014. (III. 11.) önkormányzati rendelethez 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELE ÉS KIADÁSA B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi

Részletesebben

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat Ezer forintban. 2014. évi. Sorszám Bevételi jogcím Eredeti előirányzat. Módosított előirányzat.

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat Ezer forintban. 2014. évi. Sorszám Bevételi jogcím Eredeti előirányzat. Módosított előirányzat. 1.1. melléklet a 15/2015. (V. 22.) önkormányzati rendelethez Kazincbarcika Városi Önkormányzat 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím Eredeti

Részletesebben

Tolna Város Önkormányzatának évi összevont mérlege. Ft-ban évi terv Állami feladatok. Sorszám. Bevételi jogcímek. Kötelező feladatok

Tolna Város Önkormányzatának évi összevont mérlege. Ft-ban évi terv Állami feladatok. Sorszám. Bevételi jogcímek. Kötelező feladatok Tolna Város Önkormányzatának 2017. évi összevont mérlege Bevételi jogcímek Kötelező Önként vállalt Állami 1. sz. melléklet 1 1. Önkormányzatok működési támogatása 543 276 116 543 276 116 2 Helyi önkormányzatok

Részletesebben

Csernely Községi Önkormányzat évi költségvetésének összevont mérlege

Csernely Községi Önkormányzat évi költségvetésének összevont mérlege 1.1. melléklet a 2/2014.(II.04.) önkormányzati rendelethez 1 Csernely Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetésének összevont mérlege B E V É T E L E K 1.. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2017. (IV.28.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat évi költségvetésének módosításáról

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2017. (IV.28.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat évi költségvetésének módosításáról Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2017. (IV.28.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosításáról Bánk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Önkormányzat bevételei és kiadásai

Önkormányzat bevételei és kiadásai Önkormányzat bevételei és kiadásai ezer Ft-ban 2015. évi 2015. évi BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE eredeti módosított ssz. előirányzat előirányzat 01 B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 98

Részletesebben

Önkormányzat évi költségvetése Bevételek

Önkormányzat évi költségvetése Bevételek Rovat megnevezése Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak

Részletesebben

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2015. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3.

Részletesebben

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 21/2014. (XII.5.) Önkormányzati rendelete

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 21/2014. (XII.5.) Önkormányzati rendelete 6. melléklet Balatonederics Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 24-i ülésének jegyzőkönyvéhez Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testülete 21/2014. (XII.5.) Önkormányzati

Részletesebben

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1.1. melléklet TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 27. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K Sorszám Bevételi jogcímek teljesítés %- a 1. Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+ +.1.6.)

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok A fejezet megnevezése, székhelye: Az irányító szerv:...... fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus............ A fejezet megnevezése,

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2018. (IX.21.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat évi költségvetésének módosításáról

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2018. (IX.21.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat évi költségvetésének módosításáról Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2018. (IX.21.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosításáról Bánk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

2013. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2013. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2013. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3.

Részletesebben

Győrújbarát Község Önkormányzat2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK 1.1. ÖSSZEVONT melléklet a.../2015. MÉRLEGE (...) önkormányzati rendelethez

Győrújbarát Község Önkormányzat2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK 1.1. ÖSSZEVONT melléklet a.../2015. MÉRLEGE (...) önkormányzati rendelethez Győrújbarát Község Önkormányzat2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK 1.1. ÖSSZEVONT melléklet a.../2015. MÉRLEGE (...) önkormányzati rendelethez 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím 2015. évi Ezer forintban 2015.

Részletesebben

Önkormányzat Gyanógeregye évi zárszámadása. Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

Önkormányzat Gyanógeregye évi zárszámadása. Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek 1. melléklet a 7/2016. (V.12.) önkormányzati rendelethez Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek K1. Személyi juttatások K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási

Részletesebben

Mánfa Község Önkormányzat kiadási és bevételi előirányzatai rovat szerinti bontásban

Mánfa Község Önkormányzat kiadási és bevételi előirányzatai rovat szerinti bontásban megnevezése 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek K1101 6 230 000 02 Normatív jutalmak K1102 03 Céljuttatás, projektprémium K1103 04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

Részletesebben

B E V É T E L E K. Sorszám Eredeti előirányzat. Bevételi jogcím

B E V É T E L E K. Sorszám Eredeti előirányzat. Bevételi jogcím 1. sz. táblázat Forintban Eredeti Módosított A B C D 1. Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+ +.1.6.) 3 190 815 3 977 175 1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 883 615 883 615 1.2.

Részletesebben

Borsodnádasd Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

Borsodnádasd Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Borsodnádasd Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1.1. melléklet a.../2014. (...) önkormányzati rendelethez 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Ezer forintban Sor - szám Bevételi jogcím

Részletesebben

1. számú melléklet a.../2018.(...) önkormányzati rendelethez

1. számú melléklet a.../2018.(...) önkormányzati rendelethez 1. számú melléklet a.../2018.(...) önkormányzati rendelethez Önkormányzat összevont bevételei és kiadásai 2018. évi I. 2018. évi II. 2018. évi BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE módosított módosított ssz. 01 B111 Helyi

Részletesebben

ezer Ft S.sz M e g n e v e z é s 2015. évi előirányzat

ezer Ft S.sz M e g n e v e z é s 2015. évi előirányzat 1. melléklet a /2015.(IV..) önkormányzati rendelethez Marcali Város Önkormányzata, és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2015.évi bevételi ai S.sz M e g n e v e z é s 2015 évi mód Bevételek 1.

Részletesebben

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2019. (II.14.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat évi költségvetésének módosításáról

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2019. (II.14.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat évi költségvetésének módosításáról Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2019. (II.14.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosításáról Tolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

12/2014.NII1.28.1 számú. az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014.1111.6./szárnú rendeletének módosításáról

12/2014.NII1.28.1 számú. az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014.1111.6./szárnú rendeletének módosításáról Szendrő Város Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2014.NII1.28.1 számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014.1111.6./szárnú rendeletének módosításáról Szendrő

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok A fejezet megnevezése, székhelye: Az irányító szerv:...... fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus............ A fejezet megnevezése,

Részletesebben

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3. oszlop 12. sor 1. sz.

Részletesebben

Nagylózs Község Önkormányzata. Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek évi költségvetés módosítás

Nagylózs Község Önkormányzata. Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek évi költségvetés módosítás Nagylózs Község a Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek 2018. évi költségvetés módosítás I. sz. melléklet Eredeti Eredeti K1. Személyi juttatások 16 928 000 21 728 000 31

Részletesebben

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2015. évi előirányzat BEVÉTELEK 1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet

Részletesebben

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2014. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2014. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2014. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3.

Részletesebben

2017. évi előirányzat. Tény 2016

2017. évi előirányzat. Tény 2016 01 02 03 04 05 06 07 32 33 34 35 36 37 38 39 178 179 184 185 186 194 203 207 218 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 240 264 265 sz. melléklet 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó

Részletesebben

az ellátottak pénzbeli juttatásait az egyéb működési célú kiadásokat

az ellátottak pénzbeli juttatásait az egyéb működési célú kiadásokat Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/218.(III.1.) önkormányzati rendelete Szentkirályszabadja Község Önkormányzatának 218. évi költségvetéséről Szentkirályszabadja Község Önkormányzat

Részletesebben

SORKIKÁPOLNA Önkormányzat évi zárszámadása. Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

SORKIKÁPOLNA Önkormányzat évi zárszámadása. Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek 1. melléklet a 7/2015.(V.29.) önkormányzati rendelethez SORKIKÁPOLNA Önkormányzat 2014. évi zárszámadása Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek K1. Személyi juttatások K2.

Részletesebben

1. számú melléklet a.../2018.(...) önkormányzati rendelethez

1. számú melléklet a.../2018.(...) önkormányzati rendelethez 1. számú melléklet a.../2018.(...) önkormányzati rendelethez Önkormányzat összevont bevételei és kiadásai BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE 2018. évi I. 2018. évi II. 2018. évi III. 2018. évi ssz. 01 B111 Helyi önkormányzatok

Részletesebben

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2014. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3.

Részletesebben

2015 PMINFO - III. negyedév

2015 PMINFO - III. negyedév A megye megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 733315 1254 17 0403 841105 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 7132 Bogyiszló

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2016. (XII..) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2016. (XII..) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8. sz. előterjesztés /2016. (XII..) Ö N K O R M Á N Y

Részletesebben

Önkormányzat évi költségvetése Kiadások (E Ft)

Önkormányzat évi költségvetése Kiadások (E Ft) Kiadások (E Ft) 1. melléklet Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Módosított előirányzat II. gatási ÖSSZESEN gatási ÖSSZES EN gatási ÖSSZES EN Törvény szerinti illetmények, munkabérek K1101 2880

Részletesebben

Ugod Község Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1.1. melléklet a.../2019. (...) önkormányzati rendelethez B E V É T E L E K

Ugod Község Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1.1. melléklet a.../2019. (...) önkormányzati rendelethez B E V É T E L E K Ugod Község Önkormányzat 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1.1. melléklet a.../2019. (...) önkormányzati rendelethez 1. sz. táblázat Sorszám B E V É T E L E K Bevételi jogcím 2019. évi előirányzat

Részletesebben

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Sorszám

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Sorszám B E V É T E L E K 1. melléklet a 2/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelethez 1.1. sz. táblázat Csatka község Önkormányzat Ezer forintban 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Bevételi jogcím 1 2

Részletesebben

Időközi költségvetési jelentés hó

Időközi költségvetési jelentés hó Adatellenőrző kód: 5812c-56-14-31a-2f-d34-29-13-61-493a-1f-354-5c-52 Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 17 ${pukorzet} 0403 94 fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus

Részletesebben

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének. 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének. 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete Balatonederics község Önkormányzatnak 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.27.) önkormányzati

Részletesebben

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2014. évi eredeti BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop

Részletesebben

2018. ÉVI CÍMRENDJE DALMAND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

2018. ÉVI CÍMRENDJE DALMAND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT DALMAND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI CÍMRENDJE BEVÉTELEK I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) III. Közhatalmi bevételek

Részletesebben

1. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének összesített

1. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének összesített Bakonyság Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (V. 12) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (III. 10.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Részletesebben

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1.1. melléklet a 13/27. (V.26.) önkormányzati rendelethez TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 26. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K Sorszám Bevételi jogcímek előirányzat az 2/27. (II.24.)

Részletesebben

B E V É T E L E K. 1. melléklet a 7/2016.(V.11.) önkormányzati rendelethez Mád község Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ELŐIRÁNYZAT-MÓDOSÍTÁSA

B E V É T E L E K. 1. melléklet a 7/2016.(V.11.) önkormányzati rendelethez Mád község Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ELŐIRÁNYZAT-MÓDOSÍTÁSA 1. melléklet a 7/26.(V.11.) önkormányzati rendelethez Mád község Önkormányzat 25. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ELŐIRÁNYZAT-MÓDOSÍTÁSA 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím B E V É T E L E K 25.évi 1. Önkormányzat

Részletesebben

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Kötelezettségvállalás, esedékes Kötelezettségvállalás, esedékes végleges Kötelezettségvállalás, Kötelezettségvállalás,

Részletesebben

2016. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2016. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2016. évi előirányzat BEVÉTELEK 1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet

Részletesebben

SAJOBABONY VAROS ONKORMANYZATA KEPVISELO-TESTULETENEK 11/2015. (IV.29.) onkormanyzat! rendelete. a 2014. evi penziigyi terv vegrehajtasarol

SAJOBABONY VAROS ONKORMANYZATA KEPVISELO-TESTULETENEK 11/2015. (IV.29.) onkormanyzat! rendelete. a 2014. evi penziigyi terv vegrehajtasarol SAJOBABONY VAROS ONKORMANYZATA KEPVISELO-TESTULETENEK 11/2015. (IV.29.) onkormanyzat! rendelete a 2014. evi penziigyi terv vegrehajtasarol Sajobabony Varos. Onkormanyzatanak Kepviselo-testiilete az Alaptorveny

Részletesebben

1. melléklet a.../2014. (II. 05.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet a.../2014. (II. 05.) önkormányzati rendelethez 1. melléklet a.../214. (II. 5.) önkormányzati rendelethez Felcsút Községi Önkormányzat 214. évi költségvetése Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek e Ft-ban Önkormányzat

Részletesebben

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Kihirdetési záradék. A rendelet kihirdetése a mai napon megtörtént.

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Kihirdetési záradék. A rendelet kihirdetése a mai napon megtörtént. Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2016.(I.15.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 5/2015.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról Bősárkány Nagyközség

Részletesebben

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2014. évi eredeti BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop

Részletesebben

Egeraracsa Község Önkormányzata évi költségvetési előirányzat módosítása

Egeraracsa Község Önkormányzata évi költségvetési előirányzat módosítása Egeraracsa Község Önkormányzata 2017. évi költségvetési módosítása Egeraracsa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2018.(IV.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2017. évi költségvetését megállapító

Részletesebben

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, október 24., szerda. 5. szám

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, október 24., szerda. 5. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2018. október 24., szerda 5. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2018. október 24., szerda 5.

Részletesebben

B E V É T E L E K. 1. sz tájékoztató t. Page sz. táblázat. Sorszám Bevételi jogcím

B E V É T E L E K. 1. sz tájékoztató t. Page sz. táblázat. Sorszám Bevételi jogcím B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím A 1. Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+ +.1.6.) 1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési

Részletesebben

sz. mell. Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése. Bevételek

sz. mell. Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése. Bevételek 9.1.1. melléklet a /2015 Megnevezés Feladat megnevezése Önkormányzat Kötelező feladatok bevételei, kiadása Száma A Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése B Bevételek 1. Önkormányzat működési

Részletesebben

Szamostatárfalva Község Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K

Szamostatárfalva Község Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K melléklet a.4/ (VIII.) önkormányzati rendelethez Szamostatárfalva Község Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K sz. táblázat Sorszá m Bevételi jogcím A B C Önkormányzat működési

Részletesebben

Önkormányzat évi költségvetése Kiadások (E Ft)

Önkormányzat évi költségvetése Kiadások (E Ft) Önkormányzat 2016. évi költségvetése Kiadások (E Ft) 1. melléklet Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Módosított előirányzat II. Rovat megnevezése államiga zgatási ÖSSZES EN államiga zgatási ÖSSZES

Részletesebben

2015. évi beszámoló Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai alakulásáról

2015. évi beszámoló Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai alakulásáról Előterjesztés 2015. évi beszámoló Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai alakulásáról Előterjesztés 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti

Részletesebben

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, június 12., kedd. 4. szám

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, június 12., kedd. 4. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2018. június 12., kedd 4. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2018. június 12., kedd 4. szám TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Eredeti előirányzat B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről

Eredeti előirányzat B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 1. melléklet a /2017. ( ) önkormányzati rendelethez Vas Megyei Önkormányzat és költségvetési szerve 2017. évi költségvetése bevételei rovatszám -csoport, kiemelt előírányzat megnevezése Vas Megyei Vas

Részletesebben

Bakonyság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (V. 12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról

Bakonyság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (V. 12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról Bakonyság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (V. 12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról Bakonyság Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Piliscsév Község Önkormányzata. Mérleg 2015.06.30. Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés % Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés %

Piliscsév Község Önkormányzata. Mérleg 2015.06.30. Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés % Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés % Piliscsév Község Önkormányzata I/1.számú melléklet Mérleg 2015.06.30. Bevételek Kiadások eft Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés % Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés % Intézm. működési bev. 8 778 15 853 12 223

Részletesebben

Teljesítés Telj.% ssz. 01 B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása ,00%

Teljesítés Telj.% ssz. 01 B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása ,00% Önkormányzat összevont bevételei és kiadásai ezer Ft-ban BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE Eredeti Módosított előirányzat lőirányzat Teljesítés Telj.% ssz. 01 B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

Részletesebben

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2015.(III.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 5/2015.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról Bősárkány

Részletesebben

Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 1. számú tájékoztató tábla B E V É T E L E K Bevételi jogcím 2012. évi 2013.évi 1 2 5 3 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1.1. melléklet a 10/2016. (IV.29.) számú rendelethez TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K Sorszám Bevételi jogcímek 3/2015. 4/2016. (II.27.) (II.26.)

Részletesebben

2015 PMINFO - II. negyedév

2015 PMINFO - II. negyedév A megye megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 417930 1254 17 0415 841105 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 7136 Fácánkert

Részletesebben

A rendelet kihirdetése az Önkormányzat hirdetőtábláján való kifüggesztéssel a mai napon megtörtént.

A rendelet kihirdetése az Önkormányzat hirdetőtábláján való kifüggesztéssel a mai napon megtörtént. Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015.(IX.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 5/2015.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról Bősárkány

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat 2014. évi költségvetése

Csabdi Község Önkormányzat 2014. évi költségvetése Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek Csabdi Község Önkormányzat előirányzatai 1/a. melléklet /215. (..) Önk. rendelethez Csabdi Község Önkormányzat 214. évi költségvetése

Részletesebben

/2014. (II.10.) ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K

/2014. (II.10.) ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1.1. melléklet az 1./2014. (II.10.) önkormányzati rendelethez Káptalantóti Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat

Részletesebben

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Borsodnádasdi Önkormányzat 1.1. melléklet a... önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím 2013. 1 2 3 5 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

Úrhidai Község Önkormányzat 2014.évi költségvetés tervezett bevétele

Úrhidai Község Önkormányzat 2014.évi költségvetés tervezett bevétele Úrhidai Község Önkormányzat 2014.évi költségvetés tervezett bevétele 1.melléklet/1. oldal Eredeti előirányzat Bevétlek Közös Önkormányzati Úrhidai Tündérkert Önkormányzat Önkormányzat Hivatal Óvoda összesen

Részletesebben

1. melléklet a../2018.(...) önkormányzati rendelethez

1. melléklet a../2018.(...) önkormányzati rendelethez 1. melléklet a../2018.(...) önkormányzati rendelethez Önkormányzat összevont bevételei és kiadásai BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE I.módosított II.módosított III.módosított ssz. 01 B111 Helyi önkormányzatok működésének

Részletesebben

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2014. évi eredeti BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop

Részletesebben