Standeisky Éva PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉKE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Standeisky Éva PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉKE"

Átírás

1 1 Standeisky Éva PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉKE Könyv 1. A Magyar Kommunista Párt irodalompolitikája, Négy évtized 11. Kossuth K o. 2. Írók lázadása os írószövetségi jegyzőkönyvek. Irányított irodalom sorozat. (A kötet sajtó alá rendezése, a bevezető tanulmányok és a jegyzetek írása, valamint a képanyag összeállítása.) A Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézete, o. 3. Az írók és a hatalom os Intézet, Budapest o. Második, javított kiadás december. 482 o. 4. Gúzsba kötve. A kulturális elit és a hatalom os Intézet Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára, Budapest, o. 5. Kassák, az ember és a közszereplő. Gondolat Kiadó, Budapest, o. 6. Antiszemitizmusok. Argumentum Kiadó, Budapest, o. Könyvrészlet 7. A kultúra kérdései a Szocializmus című folyóiratban. IV. A népi demokratikus forradalom. In: Műveltség - művészet - munkásmozgalom. Tanulmányok a magyar munkásmozgalom kulturális törekvéseiről. I. k. Népszava K. Bp o. 8. A munkáspártok és a Munkás Kultúrszövetség In: Műveltség - művészet - munkásmozgalom. II. kötet, Népszava K. Bp o. 9. A Magyar Kommunista Párt irodalompolitikája. ( ) In: Tanulmányok a magyar népi demokrácia negyven évéről. Kossuth K Kassák Lajos közéleti és munkásmozgalmi tevékenysége, In A magyar gondolkodás 1944 és 1948 között. Szerk.: Kiss Endre és Tütő László. Tankönyvkiadó, Bp Kronológia. In A művészet katonái. Szerk. György Péter és Turai Hedvig. Budapest, Corvina, o. (Angolul és németül is kiadták a kötetet) 12. Politika és vers. In A vidék forradalma (Az október 22-én Debrecenben rendezett konferencia előadásai) Debrecen, Az íróperek előkészítése. A letartóztatástól a vádemelésig. Az 1956-os Magyar Forradalom Történetének Dokumentációs és Kutató Intézete. = Évkönyv I os Intézet. Bp

2 2 14. Visszapillantás a hatvanas évekre (Reményi József Tamással) In Korforduló. Kísérletek és változatok az autonómiára, Az évi Tokaji Írótábor tanácskozása. Szerk. Zimonyi Zoltán. Miskolc, o. 15. A Kreml csendje. Vercors a magyar írókért 1957-ben. Évkönyv III os Intézet Horváth Márton. Az Ideiglenes Nemzetgyűlés Almanachja Budapest, A Magyar Országgyűlés K Beletörődés és alkalmazkodás. A hatalom és az írók. In: Évkönyv IV Apukám házat épít. Írószövetség, írói csoportok és a hatalom Hatalom és társadalom a XX. századi magyar történelemben os Intézet Osiris Kiadó, Bp A háború utáni vérvádak történelmi háttere. In: Vérvádak üzenete. Minoritas könyvek 2. Minoritás Alapítvány, Bp o. (Standejszky) 20. A kígyó bőre. Politika és ideológia a fordulat éveiben. In Standeisky Éva Kozák Gyula Pataki Gábor Rainer M. János (szerk.) A fordulat évei, Politika képzőművészet építészet oas Intézet, Budapest, o. 21. Egy születésnap következményei. In Évkönyv Magyarország a jelenkorban, VII. Budapest, 1956-os Intézet, o. 22. Értelmiségi antiszemitizmus a korai Kádár-korszakban. In Évkönyv VIII. Magyarország a jelenkorban. Szerk. Rainer M. János és Standeisky Éva, Budapest, 2000, 1956-os Intézet o. 23. Kádár és az értelmiség. In Ki volt Kádár? Harag és részrehajlás nélkül a Kádár életútról. Szerk. Rácz Árpád. Budapest, 2001, Rubicon Aquila Könyvek, (Kádár és az értelmiség. Rubicon, 2000, 6. sz o. című tanulmány újraközlése.) 24. Mélyrétegi metszet. Jobboldali fiatalok a hatvanas években. In Évkönyv 2001, IX. Magyarország a jelenkorban. Szerk. Kőrösi Zsuzsanna, Rainer M. János és Standeisky Éva, Budapest, 2001, 1956-os Intézet o. 25. Kultúra politika értelmiség. In Mérlegen a XX. századi magyar történelem értelmezések és értékelések. Szerk.: Püski Levente és Valuch Tibor os Intézet Debreceni Egyetem Történelmi Intézet Új- és Legújabbkori Magyar Történelmi Tanszéke, Debrecen, o. 26. Üldözött értelmiségiek a kora Kádár-korszakban. Zsigmond Gyula, Püski Sándor és társaik pere. In Évkönyv 2002, X. Magyarország a jelenkorban. Szerk. Rainer M. János és Standeisky Éva, Budapest, 2002, 1956-os Intézet o.

3 3 27. Kultúra és politika Magyarországon ( ) In Társadalom és kultúra Magyarországon a században. Tanulmányok. Szerk. Vonyó József. Pannónia Könyvek Magyar Történelmi Társulat. Pécs, o. 28. Tükrök. Népi írók, parasztpárti politikusok és a hatalom, In Múlt századi hétköznapok. Tanulmányok a Kádár-rendszer kialakulásának időszakáról. Szerk. Rainer M. János. Budapest, 1956-os Intézet, o. 29. Libikóka. Egy 1956-os forradalmi bizottsági elnök ellentmondásos élete. In Évkönyv 2003, XI. Magyarország a jelenkorban. Szerk. Rainer M. János és Standeisky Éva, Budapest, 2003, 1956-os Intézet o. 30. Bomlás. A hatalom és a kulturális elit. In Hatvanas évek Magyarországon. Tanulmányok. Szerk. Rainer M. János os Intézet, Budapest, o. 31. A népi írók és a kultúrpolitika az 1950-es években. In Jankovics József Nyerges Judit (szerk.): Hatalom és kultúrpolitika, II. Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság, Budapest, o. 32. Antiszemitizmus az 1956-os forradalomban. In Évkönyv 2004, XII. Magyarország a jelenkorban. Szerk. Rainer M. János és Standeisky Éva, Budapest, 2004, 1956-os Intézet o. 33. Antiszemita megmozdulások Magyarországon a koalíciós időszakban. In Valuch Tibor (szerk.): Magyar történeti olvasókönyv 1944-től napjainkig. Argumentum Osiris, Budapest, p. (A Századok, sz o. megjelent tanulmány újraközlése.) 34. Cipő fűzővel. A hatalom és az irodalmi elit a hetvenes években. In Kisantal Tamás és Menyhért Anna (szerk.): Művészet és hatalom. A Kádár-korszak művészete. József Attila Kör L Harmattan Kiadó, h. n., o. 35. Remény és szorongás. Demokráciaelképzelések és demokráciaértelmezések. In Rainer M. János Standeisky Éva (szerk.): A demokrácia reménye Magyarország, Évkönyv XIII os Intézet, Budapest, o. 36. Az engedélyezett visszatérés. Részlet. (In Standeisky Éva: Gúzsba kötve. A kulturális elit és a hatalom os Intézet Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára. Bp o.) In Erdélyi József: Magányos csillag. Nap Kiadó, Budapest, o. 37. Önéletrajz-változatok. B. G. N. élete és kora önéletrajzai tükrében. In Mayer László Tilcsik György (szerk.): Rendi társadalom polgári társadalom 17. Személyes idő történelmi idő. Kőszeg, Szombathely, o. 38. Veszprém megye. In Szakolczai Attila (szerk.) A vidék forradalma, II os Intézet Budapest Főváros Levéltára, Budapest, o. 39. A magyar írók és a Szovjetunió Kommunista Pártjának XX. Kongresszusa. In Pál Lajos Romsics Ignác (szerk.): 1956 okai, jelentősége és következményei. Magyar Történelmi Társulat, Budapest, (Megjelent 2007 elején) o.

4 4 40. Irodalom és politika a forradalomban Az Irodalmi Újság november 2-i száma. In Szegedy-Maszák Mihály Veres András (szerk.): A magyar irodalom történetei III tól napjainkig. Budapest, Gondolat Kiadó, Érzelem és értelem az 1956-os forradalomban. In Gyáni Gábor Rainer M. János (szerk.): 1956 az újabb történeti irodalomban os Intézet, Budapest, (A Híd, (Újvidék) számában megjelent írás újraközlése.) 42. Eszmék az 1956-os forradalomban. In Gyáni Gábor Rainer M. János (szerk.): 1956 az újabb történeti irodalomban os Intézet, Budapest, (A Múltunk, számában megjelent tanulmány újraközlése.) 43. Követett és elvetett múlt az 1956-os forradalomban. In Gyáni Gábor Rainer M. János (szerk.): 1956 az újabb történeti irodalomban os Intézet, Budapest, (A Történelmi Szemle XLVIII. évf számában megjelent tanulmány újraközlése.) 44. Ötvenhat-értelmezések. In A párizsi toronyőr. Kende Péter 80. születésnapjára. Pallas, Budapest, (A BUKSZ (Budapesti Könyvszemle), 2007, ősz. 19. évf. 3. sz megjelent írás újraközlése.) 45. Népi igazságtétel az 1956-os forradalomban. In Szederkényi Ágnes (szerk.): Folklór és történelem. Akadémiai Kiadó, Budapest, (Megjelent 2008 tavaszán) Élni kell, nem igaz? Déry Tibor börtönbéli önvizsgálata. In Szederjesi Cecília (szerk.): Megtorlások évszázada. Politikai terror és erőszak a huszadik századi Magyarországon. Nógrád Megyei Levéltár 1956-os Intézet, Salgótarján Budapest, Az írószövetség 1956-ban. In Angyalosi Gergely (szerk.): Irodalom a forradalomban. Universitas Kiadó, Budapest, Újabb történeti irodalom a Szovjetunió es évekbeli történetéről. In Germuska Pál Rainer M. János (szerk.): Évkönyv XIV Közelítések a kádárizmushoz os Intézet, Budapest, Idegen nyelvű könyvrészlet 49. Arbeiterbewegung und Kunst: Lajos Kassák in Wien und in Budapest =In: Sozialdemokratie: Zeichen, Spuren, Bilder. W. Bandhauer/J. Bernard/G. Withalm (Hg.) Wien: Passagen Verlag Die Revolution und die Schriftsteller. In Die Ungarische Revolution Österreichischungarische Konferenz im Collegium Hungaricum. Wien, 6. April Szerk. Dr. Béla Balázs. Collegium Hungaricum, Wien, 1995, o Ideen und Ideale der ungarischen Revolution. In Rüdiger Kipke (Hrsg.): Ungarn Zur Geschichte einer gescheiterten Volkserhebung. VS Verlag für Sozialwissenschaften. Wiesbaden o.

5 5 52. Antisemitismus in Ungarn zur Zeit der Revolution. In Rüdiger Kipke (Hrsg.): Ungarn Zur Geschichte einer gescheiterten Volkserhebung. VS Verlag für Sozialwissenschaften. Wiesbaden o. 53. Szovjetyizacija vengerszkoj lityeraturnoj zsiznyi v godah. Fordította Ju. Guszev. In Ju. P. Guszev (szerk.): XX vek. Russzkaja lityeratura glazami vengrov, vengerszkaja lityeratura glazami russzkih. Insztyitut szlavjanobegyenyija RAN, Moszkva, Tanulmány, cikk - Az ELTE BTK KISZ Bizottság Tanya és Kisfalukutató Munkacsoportjának beszámolója. Kastélyosdombó, Rinyaújnép és Drávaszentes falvakban (Barcsi járás) végzett felmérés. Acta Iuvenum, ELTE folyóirata, o. - Adalékok a Magyar Kommunista Párt falusi politikájához. Szabad Föld Téli Esték Tavaszi Vasárnapok. Párttörténeti Közlemények, sz o. - A munkáspártok és a Munkás Kultúrszövetség Párttörténeti Közlemények, o. - Kassák Annája. Irodalomtörténeti Közlemények, o. - A kommunisták József Attila képe ( ). Irodalomtörténet, o. 60. Lukács György és az MKP irodalompolitikája. Alföld, o. - A Magyar Kommunista Párt és az irodalmi közélet ( ). Politika Tudomány, és ill o. - Művészetpolitikai elképzelések a Szociáldemokrata Pártban között (Kassák, Justus, Fejtő) Történelmi Szemle, o. - Egy kapcsolat története. Kassák Lajos és Szabó Dezső. Medvetánc, o. - A rajongó és a kritikus élt bennem... Kassák Lajos 1945 utáni közéleti tevékenységéről. Valóság, o. (Újraközölve: Látóhatár, ) - A Magyar Művészeti Tanács szerepe a kulturális intézményrendszerben a felszabadulás után. Párttöténeti Közlemények, o. - Kassák Lajos belső száműzetése. Egy kizárás politikai háttere. Mozgó Világ, o. - Csak az útkeresés adatott meg neki. Emlékezés Csömöri Józsefre. Kritika, o. - Az értelmiség Magyarországon 1945 után. História, o.

6 6 - A Lakos-ügy. Magyarország, , 35., 36. szám. 70. Lázadás a Szabad Népnél. (Történelmünk fehér foltjai sorozatban) Magyar Nemzet, o. - Újra mérlegen a népi írók. (Történelmünk fehér foltjai sorozatban) Magyar Nemzet, o. - Sokféleségtől a parancsuralomig. Ideológia és művészet 1945 után. (Történelmünk fehér foltjai sorozatban) Magyar Nemzet, o. - A Táncsics-kör és az MSZMP. (Történelmünk fehér foltjai sorozatban) Magyar Nemzet, június Egy ünnep metamorfózisa. Magyar Nemzet, o. - Egy européer magyar demokrata. Száz éve született Kállai Ernő. Magyar Hírlap, o. - Kéthly Anna levelei Libik Györgyhöz. A levelek válogatása, jegyzetelése, a bevezető tanulmány írása. Hiány, p. (Kéthly Anna emlékszám) - Kassák, a politikai gondolkodó, (György Péterrel közösen) Múltunk o. - Perbe fogott versek Magyar Hírlap, október o. - Antiszemita megmozdulások Magyarországon a koalíciós időszakban. Századok, sz o. (Megjelent: 1993 februárjában) 80. Déry Tibor és Nagy Imre. Múltunk, o. - A hatalom és az írók. Rubicon, o. - Az írók és a munkástanácsok. Múltunk, sz o. - A népi írók és a hatalom ( ). Holmi, október o. - A háború utáni vérvádak. Szombat, április, VII. évf. 4. sz., o. - A kommunista polgárellenesség. Budapesti Negyed, Nyár, 8. sz. Zsidók Budapesten, o. - A bálványok ledőlnek. Az 1956-os forradalom előzményei. Rubicon, 1996/ o. - A Nap, a világosság véres ostyája. Magyar írók, magyar irodalom az 1956-os forradalomban. Népszabadság, október o.

7 7 - Írószövetségi taggyűlés a forradalom alatt. Az október 29-én az Írószövetség székházában rendezett tudományos konferencia - címe: 1956 az irodalomban előadásának szövege. Kortárs, sz o. - Veres Péter az írószövetség elnöke. (A Veres Péter-centenáriumi emlékülés előadásai) Múltunk, o. 80. Kassák Lajos és Veres Péter. Eredet világnézet magatartás. Psychiatria Hungarica, 1997, 12(4): o. - Egység és megosztottság a Magyar Szocialista Munkáspártban. Rubicon, o. - Déry Tibor pere. Rubicon, sz o. - Hivatás és pártpolitika. Kommunista értelmiségi magatartásformák. Mozgó Világ, o. - Nemzetféltők. Írók, politikusok, katonák 1942-ben Lillafüreden. I-II. 2000, júliusaugusztus ill o. - Régi-új birodalom. A Szovjetunió a második világháború után. Mozgó Világ, o. - Szálak és csomók a szénakazalból. Dokumentumböngészés a Történeti Hivatalban. Forrás, március, o. - Kádár és az értelmiség. Rubicon, 2000, 6. sz o. - Civilek forradalma. Standeisky Éva történész a szabad közösségi létről és az önkormányzatokról. Pogonyi Lajos interjúja. Népszabadság, október o. - Bűnbocsánat. Erdélyi József pere és költői rehabilitálása június, o. 90. Honvágy és szabadságvágy szorításában. Zilahy Lajos hazalátogatása: kísérlet és kudarc. 2000, július augusztus, o. (Dokumentumokkal kiegészítve: ) - A belügy, a párt és a népi írók szeptember, (Dokumentummal Jelentés a népi írókról, 1958 kiegészítve, A forradalom kis köztársaságai. Helyi önigazgatás 1956-ban. Rubicon, sz o. - Illyés Gyula és a hatalom az 1960-as években június, o. - Hit-viták. Az írók és az 1953-as új szakasz. Mozgó Világ, augusztus o. - Az (ön)átértékelő Kassák november december, o.

8 8 - Berzenkedők és tabusértők. A magyar-szovjet kulturális viszony a hatvanas években. Élet és Irodalom, december o. - Antiszemitizmus az 1956-os forradalomban. Élet és Irodalom, február o. - Szerzetestanár, kormánybiztos, autókereskedő, költő, tápszergyáros, forradalmi bizottsági elnök és még sok más. Függelék: Részletek Bilkei Gorzó Nándor önéletrajzából. 2000, április, o. - A magyar irodalmi élet szovjetizálása 1949 és 1951 között. Múltunk, sz o Elmismásolt antiszemitizmus, elhallgatott múlt. Az 1956-os miskolci lincselés. Élet és Irodalom, augusztus o. - Illyés Gyula hármas tükörben. Rubicon, sz o. - Cipő fűzővel. A hatalom és az irodalmi elit. Dokumentummelléklettel. 2000, november, o. - Hazugságok az 1956-os forradalomban. Mozgó Világ, március, o. - Szekfű Gyula időszerűsége. Élet és Irodalom, július évf. 27. sz o emlékezettörténete. Élet és Irodalom, január évf. 2. sz. 15. o. - Csábtánc és kiszorítósdi. Az 1945-ös Új Szellemi Front. Múltunk, sz. (Megjelent 2006 januárjában.) p. - Erkölcsök 1945-ben. Mozgó Világ, sz p. - Nagy zaj és nyugtalanság. A Szovjetunió Kommunista Pártjának XX. kongresszusa és az írók. Élet és Irodalom, március 10., 10. sz p : az Írószövetség megújulása. Népszabadság (hétvége), szeptember o. - Versek 1956-ban. Parnasszus, XXII. Évf. 3. sz ősz o. - Forradalom előtt. A magyar írók és a Szovjetunió Kommunista Pártjának XX. kongresszusa. Létünk (Újvidék) XXXVI. évf sz., A tagadott, a kibukó és az álcázott előítéletesség. Ötvenhatosok az antiszemitizmusról. Szombat, október o. - Írástudók hatalma. Az Irodalmi Ujság és a kommunista párt, Élet és Irodalom, október 20. Melléklet, I II. o. - Érzelem és értelem az 1956-os forradalomban. Híd, (Újvidék) szám o.

9 9 - Követett és elvetett múlt az 1956-os forradalomban. Történelmi Szemle XLVIII. évf sz o. - Forradalomcsinálta népképviseletek Helyi hatalom az 1956-os forradalomban. Századok, 140. évf sz o. - A Petőfi Kör. História, XXVIII. Évf sz o. - Eszmék az 1956-os forradalomban. Múltunk, sz o. (Megjelent 2007 elején) - Válasz a Múltunk 1956-tal kapcsolatos körkérdésére. Múltunk, sz o. (Megjelent 2007 elején) Az Írószövetség 1956-ban. Alföld, március. 58. évfolyam o. - Az én Kassákom. Élet és Irodalom, március o. - A jelenség és az ok. Az Élet és irodalom indulása. Élet és Irodalom, március 16. LI. évf. 11. sz o. - Így azért ne! Élet és Irodalom, (Agora), június o. - A forradalmi szervek és a munkástanácsok. Élet és Irodalom, július 13. LI. évf. 28. sz o. - A kommunisták politikai antiszemitizmusa ( ). Cél-ok. Századvég, Új folyam 44. szám, sz o. - Ötvenhat-értelmezések. BUKSZ (Budapesti Könyvszemle), 2007, ősz. 19. évf. 3. sz Baloldalinak lenni a forradalomban. Mozgó Világ, december Szekfű Gyula az ös sorsfordulóról. Élet és Irodalom, május 9. LII. Évf. 19. sz A forradalom vége. Jelenetek az 1956-os visszatanácsosodás drámájából. Élet és Irodalom, november 7. LII. évf. 45. sz Én vagyok az első magyar, aki ezeket az iratokat látta Lupkovics György jogásszal, az 1956 utáni megtorlások kutatójával Standeisky Éva készített interjút. Élet és Irodalom, október 22. LII. évf. 43. sz Megjegyzések. Élet és Irodalom, november 7. LII. évf. 49. sz Az egyensúlykereső Kassák. Élet és Irodalom, december 19. LII. évf sz. 12.

10 10 - Morális nyugtalanság és féltő gond. A demokrata Szekfű Gyula. Múltunk LIII (Megjelent 2009 januárjában.) - Az ismeretlen Kassák. Élet és Irodalom, április 24. LIII. évf. 17. sz. 17. o. Idegen nyelvű tanulmány - Polityika Vengerszkoj Kommuniszticseszkoj Pártyii v oblasztyi iszkussztva ( ) Bulgarian Historical Review, o. - Hungary in the early 1960s. The Hungarian Quarterly Volume 39. Summer Literatur in der Revolution Europäische Rundschau, sz. 34. évf o. Dokumentumközlés - Szabó Dezső levelei Kassák Lajoshoz. (Dokumentumok bevezetővel és jegyzetekkel.) Kritika, o. - A miskolci pogrom ahogyan Rákosiék látták. Dokumentumközlés bevezetővel, jegyzetekkel. Társadalmi Szemle, o. Dokumentumok az Írószövetség 1959-es újjászervezéséről. Magyar Napló, október o Egy íróper mellékszála. Dokumentumközlés. Az 1956-os Magyar Forradalom Történetének Dokumentációs és Kutató Intézete. Évkönyv I os Intézet. Bp o. - Két dokumentum, Holmi, o. - Háy Gyula viszontagságai a börtönévek után. Forrásközlés bevezetővel. Magyar Hírlap, május 6. Ahogy tetszik melléklet, III. - Losonczy Géza levele Révai Józsefnek július 14-én. Budapesti Negyed, Nyár, 8. sz. Zsidók Budapesten, o. - Tájhivatal. Egy Csoóri-vers cenzúrázásával kapcsolatos dokumentumok szeptember o. - Feljegyzés irodalmunk jelenlegi helyzetével kapcsolatban. 2000, december o.. - Jelentés és Feljegyzés. (Mezei András június. Az Egyetemi Szinpad revizionista jellegű műsoráról Benke Valéria művelődésügyi miniszternek. Uő u.annak: Az Egressy klub fiatal írók studiója megnyitásáról.) 2000, április o. - Hunok Londonban és Párizsban; Malájok Pesten (Köpeczi Béla december 30-i tájék. Tamási Áron, Juhász Ferenc és Ottlik Géza külföldi útjáról, melyet a PEN meghívására tettek,

11 11 valamint Kül. Min.-i tájékoztató indonéz politikusok és magyar írók - Bölöni György, Gergely Sándor, Fodor József - találkozójáról október 29.) 2000, május o. - Háromszor ugyanarról. A Horváth Márton-hagyatékból. [1953. júniusi jelentések szovjet és magyar írók találkozójáról. Szerzőik: Nagy Péter, Illés Béla, ill. Aczél Tamás és Király István.] 2000, december, o. -...a helyes meder. (G. Dej, Rákosi Mátyás, Gerő Ernő és Szabó Pál novemberi levélváltása.) Forrásközlés. 2000, május, o. - A világirodalomban elfoglalt reális helyem (Déry Tibor és Rákosi Mátyás levelezése 1955 nyarán.) 2000, június, o. - Két levél ötvenkettőből. (Füst Milán levelei az Írószövetség párttitkárához) 2000, július, o. - Az december 6-i lincs -aktíva. Forrásközlés bevezetővel. Múltunk, sz o. - Rendszerváltozás Magyarországon, Dokumentumok. Főszerk. Békés Csaba és Malcolm Byrne. (Sokszorosítás) - Az élmunkás tragédiája. Dokumentumközlés. 2000, november, o. - Egy New York-i lelkész Aczélnál július augusztus, o. - Háy Gyula Miért nem szeretem? című cikke elé. Rubicon, sz o. - Dokumentumok [Illyés Gyuláról az 1960-as években] 2000, június, o. - Hol zsarnokság van, ott zsarnokság van. 2000, június, o. - Egy barbár titán esete a lenini türelempolitikával. (Forrásközlés az 1960-a évekből) 2000, kultúrafinanszírozási különszám, o. - Madarak és selyemhernyók. Dokumentumok Kassák Lajosról és Bari Károlyról. 2000, sz o. - Kassák Lajos-interjú 1960-ból. Múltunk, sz o. Recenzió (nem teljes) Rekviem a szociáldemokráciáért. (Böhm Vilmos: Másodszor emigrációban, Progresszió) Élet és Irodalom, május o. Rainer M. János: Az író helye. Kritika, sz. 39. o. A végvonaglás titkos tanúja Fodor András: A Kollégium, Holmi, sz o.

12 12 - Ex libris. (Gerő András: Államosított forradalom; A Magyar Dolgozók Pártja határozatai ; Monostori Imre: Borul a föld ; Kalmár Melinda: Ennivaló és hozomány) Élet és Irodalom, július o. - Kérészélet. Pártok az 1956-os forradalomban. Recenzió Az 1956 és a politikai pártok c. dokumentumkötetről. Kritika, sz o. - Luciferi publicisztika. Nyerges András: Senkiföldje: irodalom. Holmi, január, o. - Véres, szépemlékű évtized. Beszélő évek, A Kádár-korszak története In Évkönyv Magyarország a jelenkorban. Budapest, 2000, 1956-os Intézet o. - Változatok 56-ra. Völgyesi Zoltán: Kisvárosi történet. Az 1956-os forradalom és a zsidóellenes megmozdulások Hajdúnánáson. In Kőrösi Zsuzsaanna et al. (szerk.) Évkönyv IX. Magyarország a jelenkorban. Budapest, os Intézet, o. - Ripp Zoltán: Forradalom és szabadságharc Magyarországon. Múltunk, szám, o. - Az egykori Mozgó Világ és az egykori politika. Németh György: A Mozgó Világ története, Mozgó Világ, 2002, 7. szám, o. - Költészet a Rákosi-korszakban és az 1956-os forradalom idején. Évkönyv 2002, X. Magyarország a jelenkorban. Budapest, 2002, 1956-os Intézet. 528 o o. - Palasik Mária: A jogállamiság megteremtésének kísérlete és kudarca Magyarországon, Múltunk, sz Megérteni, megérteni. Recenzió György Péter: Kádár köpönyege című könyvéről (Magvető, 2005). Népszabadság, június p. - Az ifjúság ötvenhatban. Reflexiók egy forrásgyűjteményre. Recenzió az 1956-os Intézet honlapja számára. (Vida István (felelős szerk.): Diák- és ifjúsági mozgalmak, Forradalom ellenállás megtorlás. Válogatott dokumentumok. A kötetet szerkesztette, az iratokat válogatta és a jegyzeteket készítette Némethné Dikán Nóra, Réfi Attila, Szabó Róbert. Gondolat Kiadó Nagy Imre Alapítvány, Budapest, oldal.) - Kaleidoszkóp ötvenhatról. Recenzió az 1956-os Intézet honlapja számára. ( 56 izzó ősze volt Pillanatképek a forradalom napjairól. It Was the Fervent Automn of 56 Snapshots on the Days of the Uprising. A képeket válogatta, a képaláírásokat, a jegyzeteket és a bevezetőt írta Csiffáry Gabriella. Budapest, Budapest Főváros Levéltára, p.) Múltunk, szám, (Megjelent 2008 elején.) - - Politikafüggő színház. Recenzió Gajdó Tamás (szerk.): Színház és politika. Színháztörténeti tanulmányok, Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet. Budapest, Múltunk, szám, (Megjelent 2008 elején.)

13 13 Szerkesztés - Dokumente und Materialen der Zusammenarbeit zwischen der Sozialistischen Einhetspartei Deutschland und der Ungarischen Sozialistischen Arbeitspartei 1971 bis Miklós Habudával, Anette Neumannal, Karl Richterrel közösen. Dietz Kossuth, Berlin p. - A fordulat évei Politika képzőművészet építészet. Szerk. Kozák Gyulával, Pataki Gáborral és Rainer M. Jánossal közösen os Intézet, Bp o. - Évkönyv VII. Magyarország a jelenkorban. Szerk. Rainer M. Jánossal közösen os Intézet, Bp., o. -A TKI kutatócsoportjainak közötti tevékenysége. A társdalomtudományi rész szerk. Hunyady Györggyel közösen. MTA, o - Évkönyv VIII. Magyarország a jelenkorban. Budapest, 2000, 1956-os Intézet. 486 o. Szerk. Kőrösi Zsuzsannával és Rainer M. Jánossal. - Évkönyv 2001, IX. Magyarország a jelenkorban. Budapest, 2001, 1956-os Intézet. 312 o. Szerkesztés Kőrösi Zsuzsannával és Rainer M. Jánossal. - Évkönyv 2002, X. Magyarország a jelenkorban. Budapest, 2002, 1956-os Intézet. 528 o. Szerkesztés Rainer M. Jánossal. - Évkönyv 2003, XI. Magyarország a jelenkorban. Budapest, 2003, 1956-os Intézet. 312 o. Szerkesztés Rainer M. Jánossal. - Évkönyv 2004, XII. Magyarország a jelenkorban. Szerk. Rainer M. Jánossal közösen, Budapest, 2004, 1956-os Intézet. 358 o. - Rainer M. János Standeisky Éva (szerk.): A demokrácia reménye Magyarország, Évkönyv XIII os Intézet, Budapest, o. 278 o.

PUBLIKÁCIÓS LISTA Dr. Valuch Tibor

PUBLIKÁCIÓS LISTA Dr. Valuch Tibor PUBLIKÁCIÓS LISTA Dr. Valuch Tibor I. Könyv 1. Külföldön idegen nyelven 1. Gábor Gyáni -György Kövér -Tibor Valuch: Social History of Hungary from the Reform Era to the End of the Twentieth Century. Budapest-New

Részletesebben

a. Kötetek b. Tanulmányok

a. Kötetek b. Tanulmányok A Nemzeti Kutatási és Fejlesztési Programok 5/0151/2001. számú projektjének (A hatvanas évek Magyarországon) keretében született publikációk jegyzéke az 1956-os Intézet munkatársai 2001 a. Kötetek Kőrösi

Részletesebben

2014/15-ös tanév, II. félév. 4. Rendi szervezkedés, kuruc mozgalom; az ország török uralom alóli felszabadítása

2014/15-ös tanév, II. félév. 4. Rendi szervezkedés, kuruc mozgalom; az ország török uralom alóli felszabadítása TEMATIKA ÉS IRODALOMJEGYZÉK A Magyarország története II., valamint a Magyarország történelem és társadalomismerete a XX. században c. tanegységekhez (TAB 1106, TAB 2112) 2014/15-ös tanév, II. félév Témakörök

Részletesebben

http://pdk.e3.hu Curriculum Vitae Személyes adatok Díjak, elismerések Tanulmányok p o l i t i k a i d i s k u r z u s k u t a t ó k ö z p o n t

http://pdk.e3.hu Curriculum Vitae Személyes adatok Díjak, elismerések Tanulmányok p o l i t i k a i d i s k u r z u s k u t a t ó k ö z p o n t p o l i t i k a i d i s k u r z u s k u t a t ó k ö z p o n t http://pdk.e3.hu Szűcs Zoltán Gábor Még irodalmárként kerültem kapcsolatba a diszkurzív politikatudománnyal. Kezembe akadt a Beszélő politika

Részletesebben

Máthé Áron PUBLIKÁCIÓS LISTA. Könyvek Magyar tragédia, 1944 1947. Többekkel. Szerk. Halmy Kund Schmidt Mária. Budapest, XX. Század Intézet, 2011.

Máthé Áron PUBLIKÁCIÓS LISTA. Könyvek Magyar tragédia, 1944 1947. Többekkel. Szerk. Halmy Kund Schmidt Mária. Budapest, XX. Század Intézet, 2011. Máthé Áron PUBLIKÁCIÓS LISTA Könyvek Magyar tragédia, 1944 1947. Többekkel. Szerk. Halmy Kund Schmidt Mária. Budapest, XX. Század Intézet, 2011. A zuglói nyilasok pere (1966 1967). Értelmezési lehetőségek.

Részletesebben

Tóth Béla hagyatéka a Müncheni Magyar Intézet regensburgi könyvtárában

Tóth Béla hagyatéka a Müncheni Magyar Intézet regensburgi könyvtárában Tóth Béla hagyatéka a Müncheni Magyar Intézet regensburgi könyvtárában Tóth Béla (1926, Nagyvárad 2014, München) történész, könyvgyűjtő, a németországi magyar diaszpóra jeles értelmiségi személyisége,

Részletesebben

RENDSZERVALTOK A BALOLDALON

RENDSZERVALTOK A BALOLDALON RENDSZERVALTOK A BALOLDALON REFORMEREK ÉS REFORMKÖRÖK 1988-1989 VÁLOGATOTT DOKUMENTUMOK KOSSUTH KIADÓ BUDAPEST 1999 NIEDERS, \ ATS- U. UNIV.-! Tartalom Előszó 19 Géczi József: Reformerek és reformkorok

Részletesebben

Nagy Imre és kora. Az 1956 os forradalom és előzményei

Nagy Imre és kora. Az 1956 os forradalom és előzményei Nagy Imre és kora Az 1956 os forradalom és előzményei A pályázatot készítette: Veres Szimonetta (8. osztály) Felkészítő tanár: Kondor Ágnes Szárcsa Általános Iskola 1213 Budapest, Szárcsa utca 9 11. Tel.:

Részletesebben

Könyvtár a Ménesi úton 1

Könyvtár a Ménesi úton 1 Markó Veronika Könyvtár a Ménesi úton 1 Az első évtizedek 2 Az 1895-ben Eötvös Loránd kezdeményezésére a minőségi tanárképzés céljával alapított (ekkor még a Csillag ma Gönczy Pál - utcában egy bérházban

Részletesebben

Kézi Erzsébet (Neveléstörténet)

Kézi Erzsébet (Neveléstörténet) (Neveléstörténet) 2016 Interdiszciplináris pedagógia és az oktatási rendszer újraformálása a IX. Kiss Árpád emlékkonferencia el adásai a Kiss Árpád archívum könyvsorozata. Link 2015 1. Elisabeth Kézi The

Részletesebben

SZAKMAI ADATLAP. I. Személyi adatok:

SZAKMAI ADATLAP. I. Személyi adatok: SZAKMAI ADATLAP I. Személyi adatok: Név: Prof. Dr. Szabó Imre Anyja neve: Kovács Ida Szül. helye, ideje: Mezőnagymihály, 1951. október 12. Állampolgársága: magyar Végzettség, tudományos fokozat: 1976:

Részletesebben

Szakmai önéletrajz. Középiskola 1988 1992 Táncsics Mihály Gimnázium, Kaposvár

Szakmai önéletrajz. Középiskola 1988 1992 Táncsics Mihály Gimnázium, Kaposvár Szakmai önéletrajz Személyes adatok Név: Dr. Müller Rolf Születési hely, idő: Kaposvár, 1974. június 1. Állampolgárság: magyar. Telefon: 1-413-23-57 E-mail: muller@abtl.hu Középiskola 1988 1992 Táncsics

Részletesebben

Hírlapok listája, melyekben közölt írásokat Kosztolányi Dezső *

Hírlapok listája, melyekben közölt írásokat Kosztolányi Dezső * Hírlapok listája, melyekben közölt írásokat Kosztolányi Dezső * Összeállította Arany Zsuzsanna (2004-2011) és Dobás Kata (2012-től) JELMAGYARÁZAT: Baráth: Baráth Ferenc: Kosztolányi Dezső, Zalaegerszeg:

Részletesebben

1. oldal, összesen: 4

1. oldal, összesen: 4 1. számú melléklet KULTURÁLIS ALAP 2009. I. KATEGÓRIA MŰVÉSZETI, KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS TUDOMÁNYOS PROGRAMOK TÁMOGATÁSA 1. Sz. Pályázó neve, képviselője Pályázat témája Támogatás A Csokonai Gimnázium Olasz Tagozatáért

Részletesebben

- A rendszerváltás és az uniós csatlakozás gazdálkodásra gyakorolt hatása a dél- bihari régióban. - Piaci túlélés kisüzemi lavírozás.

- A rendszerváltás és az uniós csatlakozás gazdálkodásra gyakorolt hatása a dél- bihari régióban. - Piaci túlélés kisüzemi lavírozás. Lovas Kiss Antal Publikációs lista Önálló könyv - A rendszerváltás és az uniós csatlakozás gazdálkodásra gyakorolt hatása a délbihari régióban. Doktori disszertáció 2003. 255. p. - Piaci túlélés kisüzemi

Részletesebben

A CSONGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁR CSONGRÁDI LEVÉLTÁRA FOND- ÉS ÁLLAGJEGYZÉKE

A CSONGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁR CSONGRÁDI LEVÉLTÁRA FOND- ÉS ÁLLAGJEGYZÉKE A CSONGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁR CSONGRÁDI LEVÉLTÁRA FOND- ÉS ÁLLAGJEGYZÉKE 2009. december 31. V. MEZŐVÁROSOK, 1848-TÓL RENDEZETT TANÁCSÚ VÁROSOK, 1929-TŐL MEGYEI VÁROSOK LEVÉLTÁRAI CSONGRÁD VÁROS LEVÉLTÁRA

Részletesebben

A magyar politikai rendszer. Körösényi-Tóth-Török: A magyar politikai rendszer.

A magyar politikai rendszer. Körösényi-Tóth-Török: A magyar politikai rendszer. A magyar politikai rendszer Körösényi-Tóth-Török: A magyar politikai rendszer. Az előadások témakörei jelentőség, hatás? KERETEK Politikai tradíciók Politikatörténet Politikai kultúra Politikai gondolkodás

Részletesebben

Nyilasy Balázs publikációi

Nyilasy Balázs publikációi 1 Nyilasy Balázs publikációi 1. A kandidátusi fokozat megszerzése előtt Nemzetközi folyóiratokban, gyűjteményes kötetekben megjelent tanulmányok Variations on a Process of Demythicization on Hungarian

Részletesebben

A 2015. évre vonatkozó könyvkiadási pályázaton támogatást nyert könyvek tudományos osztályonként

A 2015. évre vonatkozó könyvkiadási pályázaton támogatást nyert könyvek tudományos osztályonként A 2015. évre vonatkozó könyvkiadási pályázaton támogatást nyert könyvek tudományos osztályonként Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya Cím Takács László: Kosztolányi Dezső: Szent Imre himnuszok Hárs Endre:

Részletesebben

*?*A múzeumok szervezeti és ügykezelési szabályzata. Budapest: Népművelési Minisztérium Múzeumi Főosztálya, 1954. 141 p.

*?*A múzeumok szervezeti és ügykezelési szabályzata. Budapest: Népművelési Minisztérium Múzeumi Főosztálya, 1954. 141 p. 2014. július 21. Törvények, Adattárak, címtárak Levéltári forrás Lexikonok Törvények *1929. XI. *1934. VIII. t.-c. *A vallás- és közoktatásügyi miniszter végrehajtó 9300/1935. III. számú rendelete *A vallás-

Részletesebben

Felkelõcsoport a Corvin közben

Felkelõcsoport a Corvin közben EÖRSI LÁSZLÓ Felkelõcsoport a Corvin közben A forradalom kirobbanását követõ éjjeli-hajnali órákban megjelentek a fõvárosban a szovjet páncélos alakulatok, amelyekkel szemben városzszerte felvették a harcot

Részletesebben

3. Neveléstörténeti szöveggyűjtemény 2. átdolgozott kiadás Szerk.: Dr. Horváth László

3. Neveléstörténeti szöveggyűjtemény 2. átdolgozott kiadás Szerk.: Dr. Horváth László Dr.Pornói Imre HAZAI KIADVÁNYOK Könyv 1. A nyolcosztályos népiskola gondolata és megvalósítása a két világháború közötti időszakban Kézirat, Doktori disszertáció KLTE, Debrecen, 1993. 2. Neveléstörténeti

Részletesebben

KALÁSZ PÉTER AZ 1970-ES ÉVEK ELEJÉN 1

KALÁSZ PÉTER AZ 1970-ES ÉVEK ELEJÉN 1 KALÁSZ PÉTER KI GAZDAGSZIK GYORSABBAN? PROPAGANDA ÉS VALÓSÁG A JÖVEDELEMPOLITIKAI VITÁK TÜKRÉBEN AZ 1970-ES ÉVEK ELEJÉN 1 Történeti háttér Magyarország a 60-as évek elején hasonlóan a többi szocialista

Részletesebben

A BOSZORKÁNYSÁG SZATMÁR VÁRMEGYEI FORRÁSAIRÓL

A BOSZORKÁNYSÁG SZATMÁR VÁRMEGYEI FORRÁSAIRÓL KISS ANDRÁS A BOSZORKÁNYSÁG SZATMÁR VÁRMEGYEI FORRÁSAIRÓL A Komáromy András által megindított, az egész országra kiterjedő rendszeres boszorkányper-kutatás és ennek eredményeként megjelent forráskiadványát

Részletesebben

KOPASZOK ÉS HAJASOK VILÁGHARCA

KOPASZOK ÉS HAJASOK VILÁGHARCA KOPASZOK ÉS HAJASOK VILÁGHARCA In memóriám Nagy Lajos NAP KIADÓ TARTALOM FIATAL EMBEREK Borbély Sándor: így élt Nagy Lajos. Részlet (In: Borbély Sándor: így élt Nagy Lajos. Bp., Móra, 1986) 7 Kardos Pál:

Részletesebben

A Békés M e g y e i Tanács, Végrehajtó Bizottsága és szakigazgatási s z e r v e i iratai

A Békés M e g y e i Tanács, Végrehajtó Bizottsága és szakigazgatási s z e r v e i iratai A Békés M e g y e i Tanács, Végrehajtó Bizottsága és szakigazgatási s z e r v e i iratai Segédletek 1. A Békés Megyei Tanács, Végrehajtó Bizottsága és szakigazgatási szervei iratai 1950-1990 A Békés

Részletesebben

MISKOLCI INDIÁN NYÁR ÉRTELMISÉGI KÖR 2012. évi közhasznúsági jelentése

MISKOLCI INDIÁN NYÁR ÉRTELMISÉGI KÖR 2012. évi közhasznúsági jelentése MISKOLCI INDIÁN NYÁR ÉRTELMISÉGI KÖR 2012. évi közhasznúsági jelentése. Az egyesület a 2012. évben is az Alapszabályban kitűzött célok és feladatok megvalósításának figyelembevételével végezte munkáját.

Részletesebben

A Forrás-sorozat 1976 és 1983 között megjelent kötetei

A Forrás-sorozat 1976 és 1983 között megjelent kötetei IV. FÜGGELÉK A Forrás-sorozat 1976 és 1983 között megjelent kötetei 1976 Szőcs Géza: Te mentél át a vízen? (versek) Bágyoni Szabó István: Földközelben (versek) Cseke Péter: Víznyugattól vízkeletig (riportok)

Részletesebben

Székely Júlia. Publikációs jegyzék. Balassi Bálint énekei és komédiája. Talentum Műelemzések. Akkord Kiadó, 2001, 74 p.

Székely Júlia. Publikációs jegyzék. Balassi Bálint énekei és komédiája. Talentum Műelemzések. Akkord Kiadó, 2001, 74 p. Székely Júlia Publikációs jegyzék Könyvek és könyvrészletek Balassi Bálint énekei és komédiája. Talentum Műelemzések. Akkord Kiadó, 2001, 74 p. A másik Bethlen Kata, in Eszmei és poétikai kérdések a régi

Részletesebben

Magyarország külföldi megismertetése és a külpolitikai közgondolkodás elősegítése című 2007. évi pályázat megvalósult eredményei

Magyarország külföldi megismertetése és a külpolitikai közgondolkodás elősegítése című 2007. évi pályázat megvalósult eredményei Magyarország külföldi megismertetése és a külpolitikai közgondolkodás elősegítése című 2007. évi pályázat megvalósult eredményei 1. Társadalom és Európai- tanulmányok Intézete Alapítvány 2007.06.25. -

Részletesebben

Szeminárium-vezet ő tanár: dr. Hunyadi Attila adjunktus, hunatti@gmail.com

Szeminárium-vezet ő tanár: dr. Hunyadi Attila adjunktus, hunatti@gmail.com Babes Bolyai Tudományegyetem Történelem Filozófia Kar Történelem szak Egyetemes XX. századi történelem Szemináriumi témák és olvasmányok Szeminárium-vezet ő tanár: dr. Hunyadi Attila adjunktus, hunatti@gmail.com

Részletesebben

A II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár kiadványai

A II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár kiadványai A II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár kiadványai A korábbi II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár kiadványai 60 év a Megyei Könyvtár életéből : könyvtártörténeti kolligátum a II. Rákóczi Ferenc Megyei

Részletesebben

2000 Magyar nyelvű irodalmi és társadalmi havilap 1899 2014 Acta Agronomica (A MTA Agrártudományi Közleményei) 1950 1995 Acta Alimentaria (An

2000 Magyar nyelvű irodalmi és társadalmi havilap 1899 2014 Acta Agronomica (A MTA Agrártudományi Közleményei) 1950 1995 Acta Alimentaria (An 2000 Magyar nyelvű irodalmi és társadalmi havilap 1899 2014 Acta Agronomica (A MTA Agrártudományi Közleményei) 1950 1995 Acta Alimentaria (An International Journal of Food Science) 1972 1995 Acta Antiqua

Részletesebben

A kutatási eredmények ismertetése

A kutatási eredmények ismertetése Nyilvántartási szám: T 049158 A kutatási eredmények ismertetése A II. világháború után a kolozsvári nyelvészek nagyszabású népnyelvkutató munkát végeztek a romániai magyarság körében. Számos monográfiát,

Részletesebben

Dél- és Délkelet-Ázsia, valamint az Indiai-óceán északi térségének stratégiai és biztonságpolitikai folyamatai.

Dél- és Délkelet-Ázsia, valamint az Indiai-óceán északi térségének stratégiai és biztonságpolitikai folyamatai. HÁDA Béla tudományos segédmunkatárs Telefon: 432-9092, 20-818 Email: hada.bela@uni-nke.hu Végzettség ELTE BTK történelem szak (2008) ELTE TáTK politológia szak (2010) ELTE BTK Történelemtudományok Doktori

Részletesebben

Kammerer Ernő (Hékútpuszta/Hékút, Tolna megye 1856. XI. 7. Koppány-Szántó 1920. VIII. 3.) jogász, történész, képviselő,múzeumigazgató

Kammerer Ernő (Hékútpuszta/Hékút, Tolna megye 1856. XI. 7. Koppány-Szántó 1920. VIII. 3.) jogász, történész, képviselő,múzeumigazgató 2014. április 28. Kammerer Ernő (Hékútpuszta/Hékút, Tolna megye 1856. XI. 7. Koppány-Szántó 1920. VIII. 3.) jogász, történész, képviselő,múzeumigazgató Névváltozata Marius Oszkár Budapesti egyetemen jogi

Részletesebben

Tartalom. Bevezető / 7

Tartalom. Bevezető / 7 bevezető Visszaemlékezéseimet írva halottak, halottaim közt bóklásztam. Jó volt őket rövidebb hosszabb ideig magamhoz hívni. Mint hajdanán, most is szeretettel néztek rám. Faggattam volna őket, de a múltba

Részletesebben

A Sola Scriptura Teológiai Főiskola Kutatási-Fejlesztési- Innovációs Stratégiájának 2009-2010-es tanévre vonatkozó értékelése Bevezetés

A Sola Scriptura Teológiai Főiskola Kutatási-Fejlesztési- Innovációs Stratégiájának 2009-2010-es tanévre vonatkozó értékelése Bevezetés SOLA SCRIPTURA Teológiai Főiskola 1121 Budapest, Remete u. 16/A 1536 Budapest 114. Pf.: 253 E-mail: sola@sola.hu Web: www.sola.hu 06-1/391-01-80; 06-20/379-6260 Intézményi azonosító: FI70788 A Sola Scriptura

Részletesebben

Modern magyar irodalom II. BBNMI01200. Irodalomjegyzék

Modern magyar irodalom II. BBNMI01200. Irodalomjegyzék Modern magyar irodalom II. BBNMI01200 Irodalomjegyzék 1. Nemzeti és szociális inspiráció a késő modernitás második felében, az 1920-1960 közötti korszak magyar irodalmában. A határokon innen és a határokon

Részletesebben

a magyar szovjet és a magyar jugoszláv kapcsolatok felülvizsgálatát és rendezését;

a magyar szovjet és a magyar jugoszláv kapcsolatok felülvizsgálatát és rendezését; Magyarország 1944/45 és 1989 között Az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc főbb eseményei, célkitűzése, nemzetközi jelentősége Az 1956-os forradalom 1956 őszén megélénkülő politikai élet: felújítja

Részletesebben

FEITL ISTVÁN PUBLIKÁCIÓK

FEITL ISTVÁN PUBLIKÁCIÓK FEITL ISTVÁN Beosztás: Email: főigazgató-helyettes feitl@phistory.hu PUBLIKÁCIÓK ÖNÁLLÓ KÖTET: Mikrotörténetek 1956. Pestszentlőrincen, Pestszentimrén. Napvilág Kiadó, 2011. 270. A Szent Lőrinc (KISZ)

Részletesebben

Az identitáskereső identitása

Az identitáskereső identitása Csepeli György Az identitáskereső identitása Pataki Ferenc 1982-ben jelentette meg Az én és a társadalmi azonosságtudat című könyvét, melyet szerényen műhelytanulmánynak nevezett. A mű valójában monográfia,

Részletesebben

TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK

TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK A tantárgy kódja, neve: PDM1005 Euroharmonizáció A tantárgy felelőse, beosztása: Dr. Hollósi Hajnalka Zsuzsanna főiskolai adjunktus Heti óraszám (nappali): 2+0 Kredit: 4 Féléves óraszám (levelező): 12

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM 2007/43. szám HIVATALOS ÉRTESÍTÕ 3513 A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2008. július 7 11. Megjelenik minden héten. XI. évfolyam, 2008/28. szám TARTALOM I. FÕRÉSZ: Személyi és szervezeti hírek Személyügyi

Részletesebben

A pszichoanalízis magyarországi történetérõl 220

A pszichoanalízis magyarországi történetérõl 220 Antall József A pszichoanalízis magyarországi történetérõl 220 Igen tisztelt vendégeink, hölgyeim és uraim! Megtisztelõ felkérésnek teszek eleget, amikor a nemzetközi pszichoanalitikus konferencia alkalmából

Részletesebben

Ötvenhat elhullajtott levelei Gyulán

Ötvenhat elhullajtott levelei Gyulán 20 2006/XVIII. 5 6. e z e r k i l e n c s z á z ö t v e n h a t Cora Zoltán Ötvenhat elhullajtott levelei Gyulán 1989 után az -os események újra- és átértékelése lehetségessé vált a korábbi egységes nézettel

Részletesebben

és rajban megérkezni Emlékkönyv dr. Kiss Ferenc irodalomtörténész, író, kritikus, tanár 85. születésnapja alkalmából

és rajban megérkezni Emlékkönyv dr. Kiss Ferenc irodalomtörténész, író, kritikus, tanár 85. születésnapja alkalmából és rajban megérkezni Emlékkönyv dr. Kiss Ferenc irodalomtörténész, író, kritikus, tanár 85. születésnapja alkalmából Budapest, 2013, Kairosz Kiadó Nemzedékem már hírből is alig ismerte Kiss Ferencet. Legfeljebb

Részletesebben

[Erdélyi Magyar Adatbank] Bori Imre: A jugoszláviai magyar irodalom története BORI IMRE

[Erdélyi Magyar Adatbank] Bori Imre: A jugoszláviai magyar irodalom története BORI IMRE BORI IMRE BORI Imre (Bácsföldvár, 1929. dec. 28. Újvidék, 2004. ápr. 22.), irodalomtörténész, kritikus, szerkesztő. Az általános iskolát szülőhelyén, a gimnáziumot Petrovgradban (Zrenjanin), Becsén, Zentán

Részletesebben

Bányászat a szépirodalomban

Bányászat a szépirodalomban Bányászat a szépirodalomban Ajánló bibliográfia a József Attila XII. Nemzeti vers- énekelt vers- és prózamondó verseny résztvevői számára Gyűjtötte a József Attila Megyei és Városi Könyvtár Tájékoztató

Részletesebben

Az irodalom feladatai a hatalom szempontjából Finnországban és Magyarországon

Az irodalom feladatai a hatalom szempontjából Finnországban és Magyarországon Makra Hajnalka (Helsinki Egyetem Finnugor Tanszék) Az irodalom feladatai a hatalom szempontjából Finnországban és Magyarországon A disszertáció háttere, elôzménye A Helsinki Egyetem finn irodalom tanszékén

Részletesebben

Bolvári-Takács Gábor Könyvek bűvöletében

Bolvári-Takács Gábor Könyvek bűvöletében Bolvári-Takács Gábor Könyvek bűvöletében Bolvári-Takács Gábor Könyvek bűvöletében Elemzések, bírálatok, kritikák Zempléni Múzsa Sárospatak, 2015 Tartalom Előszó 9 I. Történelem és társadalom 11 Bolvári-Takács

Részletesebben

Tabajdi Gábor. 2. A civil életbe való visszahúzódásra főleg a vidéki állomány körében, valamint a segédoperatív

Tabajdi Gábor. 2. A civil életbe való visszahúzódásra főleg a vidéki állomány körében, valamint a segédoperatív Tabajdi Gábor 1956 az államvédelmista elbeszélésekben Az 1956-os forradalom egyik központi követelése volt a diktatúra legfőbb támaszának, egyszersmind szimbólumának tartott, ugyanakkor sokak számára közvetlen

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Kaposi Zoltán kaposi@ktk.pte.hu 06-72-501-599/23105

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Kaposi Zoltán kaposi@ktk.pte.hu 06-72-501-599/23105 SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Kaposi Zoltán kaposi@ktk.pte.hu 06-72-501-599/23105 1. Munkahelyi adatok (beosztás, mikortól): Beosztás: Időpont: egyetemi adjunktus 1991-1994

Részletesebben

Történelemtanítás Online történelemdidaktikai folyóirat

Történelemtanítás Online történelemdidaktikai folyóirat Történelemtanítás Online történelemdidaktikai folyóirat (XLVI.) Új folyam II. 2011. 2. szám www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu Forrás: http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2011/06/a-magyar-oktatas-es-tortenelemtanitas-evfordulonaptara-ii-aprilis-1-jetol-junius-30-ig-02-02-13/

Részletesebben

Magyar Tudományos Művek Tárában szereplő publikációim (2014. 12. 01.):

Magyar Tudományos Művek Tárában szereplő publikációim (2014. 12. 01.): Magyar Tudományos Művek Tárában szereplő publikációim (2014. 12. 01.): Közlemény típusok Száma Hivatkozások 1 Teljes tudományos közlemények 2 Összesen Részletezve Független Összes I. Tudományos folyóiratcikk

Részletesebben

Dr. habil Pethő László szakmai önéletrajza

Dr. habil Pethő László szakmai önéletrajza Dr. habil Pethő László szakmai önéletrajza 2007-től törzstag és az andragógia alprogram vezetője vagyok a Neveléstudományi Doktori Iskolában. 2003 júniusában vendégprofesszorként Németországban a Vechtai

Részletesebben

Signatur Autor(en), Herausgeber Titel Ort Jahr Aufla Band ISBN Y (HU) I 151 Máté-Tóth, A. Bulányi und die Bokor-Bewegung Wien 1996 -

Signatur Autor(en), Herausgeber Titel Ort Jahr Aufla Band ISBN Y (HU) I 151 Máté-Tóth, A. Bulányi und die Bokor-Bewegung Wien 1996 - Y (HU) I 151 Máté-Tóth, A. Bulányi und die Bokor-Bewegung Wien 1996 - Y (HU) I 152 Kornai,J. By Force of Thought:Irregular Memoirs of an Intellectual Journey Cambridge 2006 978-0-262-11302-1 Y (HU) I 3

Részletesebben

KH BANK fióklista Megye Település Kerület Cím Telefon Fax Nyitvatartás sablon

KH BANK fióklista Megye Település Kerület Cím Telefon Fax Nyitvatartás sablon Bács-Kiskun Bácsalmás Szt. János u. 11. (06 79) 520 190 (06 79) 520 191 sztenderd Bács-Kiskun Baja Szentháromság tér 8-10. (06 79) 523 360 (06 79) 523 089 sztenderd Bács-Kiskun Jánoshalma Rákóczi út 10.

Részletesebben

A Néprajztudományi Bizottság 2014. évi tevékenysége

A Néprajztudományi Bizottság 2014. évi tevékenysége A Néprajztudományi Bizottság 2014. évi tevékenysége Az MTA Néprajztudományi Bizottsága 2014-ben két alkalommal ülésezett (január 15- én és november 11-én). Az ülésre első alkalommal a Néprajzi Múzeum Tanácstermében

Részletesebben

198 EGYESÜLETI KÖZLEMÉNYEK

198 EGYESÜLETI KÖZLEMÉNYEK Eseménynaptár Kolozsvár, 1989. december 23.: 15 kolozsvári értelmiségi Hívó szó cím felhívásában, többek között, legsürg sebb feladatnak tekinti az Erdélyi Múzeum-Egyesület újjászervezését és m ködése

Részletesebben

Dr. Szabó Zsolt Ph.D

Dr. Szabó Zsolt Ph.D Dr. Szabó Zsolt Ph.D Egyetemi adjunktus Email cím: szabo.zsolt@kre.hu Tudományos minősítés: 2010 állam- és jogtudomány PhD summa cum laude A disszertáció címe: A parlamenti vizsgálóbizottságok tevékenysége

Részletesebben

Szlovákia Magyarország két hangra

Szlovákia Magyarország két hangra dunatáj Szlovákia Magyarország két hangra anuár elsején ünnepelhette önálló államiságának huszadik évfordulóját északi szomszédunk. A Týždeň című pozsonyi hetilap tavalyi évet záró számában olvashattuk:

Részletesebben

FÖLDES GYÖRGY A magyar szovjet viszony 1957 1989 között

FÖLDES GYÖRGY A magyar szovjet viszony 1957 1989 között FÖLDES GYÖRGY A magyar szovjet viszony 1957 1989 között Rövid áttekintés Ez a bő három évtized különleges helyet foglal el a magyar orosz kapcsolatok ezeréves történetében. Drámai és tragikus volt a kezdet.

Részletesebben

Szabó Ervin és Budapest közkönyvtára

Szabó Ervin és Budapest közkönyvtára BUDA ATTILA Szabó Ervin és Budapest közkönyvtára Szabó Ervin, a magyar könyvtártörténet egyik jelentõs személyisége 1877-ben, a Felvidéken található egykori Árva megye egyik kis, döntõen szlovákok lakta

Részletesebben

A RENDSZERVÁLTÁS NAPLÓJA

A RENDSZERVÁLTÁS NAPLÓJA A RENDSZERVÁLTÁS NAPLÓJA PETÔ IVÁN A rendszerváltás forgatókönyve Kerekasztal-tárgyalások 1989-ben 1. kötet. Dokumentumok 1988. november 27. 1989. június 10. Szerk. Bozóki András, Ripp Zoltán Jegyzetek:

Részletesebben

Szakolczai György Szabó Róbert KÉT KÍSÉRLET A PROLETÁRDIKTATÚRA ELHÁRÍTÁSÁRA

Szakolczai György Szabó Róbert KÉT KÍSÉRLET A PROLETÁRDIKTATÚRA ELHÁRÍTÁSÁRA TÖRTÉNETI IRODALOM 249 csak elismeri Bangha emberi nagyságát, hanem abbéli meggyõzõdésének is hangot ad, hogy Bangha nagyobb volt legtöbb bírálójánál is. A kötet használatát számos függelék segíti. Ezek

Részletesebben

Zsebők Csaba Nemzeti eszmék és globalizáció

Zsebők Csaba Nemzeti eszmék és globalizáció Zsebők Csaba Nemzeti eszmék és globalizáció Bevezetés Térségünkben a nemzeti eszméket a Harmadik Birodalom és a Szovjetunió sem volt képes kiirtani. A kommunizmus hosszú évtizedei után térségünkben vajon

Részletesebben

A megőrizve változtatás jegyében A történelem kerettantervek (2012)

A megőrizve változtatás jegyében A történelem kerettantervek (2012) A megőrizve változtatás jegyében A történelem kerettantervek (2012) Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet 2012. november 20. Készítette: Dr. Katona András ny. főiskolai docens, a történelem

Részletesebben

Az írásbeli érettségi témakörei

Az írásbeli érettségi témakörei Az írásbeli érettségi témakörei Dőlt betűvel szerepelnek azok a részek, amelyeket csak emelt szinten kérnek. 1. AZ ÓKOR ÉS KULTÚRÁJA 1.1 Vallás és kultúra az ókori Keleten Az egyes civilizációk vallási

Részletesebben

Kollányi Károly (1905 1993) hagyatéka a Müncheni Magyar Intézet regensburgi könyvtárában. Leltár

Kollányi Károly (1905 1993) hagyatéka a Müncheni Magyar Intézet regensburgi könyvtárában. Leltár Kollányi Károly (1905 1993) hagyatéka a Müncheni Magyar Intézet regensburgi könyvtárában Leltár I. Magyar történelem A) Történelem szakaszonként 1. I. 955 Őstörténetünk, honfoglalás, kalandozások, Kárpát-medence

Részletesebben

Bűnbakok az európai és a magyar történelemben. (Zánka, 2012. augusztus 17-21.)

Bűnbakok az európai és a magyar történelemben. (Zánka, 2012. augusztus 17-21.) Bűnbakok az európai és a magyar történelemben (Zánka, 2012. augusztus 17-21.) Augusztus 17. 15.00 18.15 15.00 15.15 Köszöntés, technikai (Lengvári István, Vonyó József) 15.15 15.45 Pók Attila, kandidátus,

Részletesebben

Prof. Dr. habil. Szabó Imre Ph.D. egyetemi tanár

Prof. Dr. habil. Szabó Imre Ph.D. egyetemi tanár Prof. Dr. habil. Szabó Imre Ph.D. egyetemi tanár Szoba: B. ép. 2. sz. Tudományos minősítés: Megszerzés éve: 1997. Tudományterület: állam- és jogtudomány Típusa: Ph.D. Minősítése: summa cum laude A disszertáció

Részletesebben

HM ÁEK Járóbeteg Szakrendelő Intézet 2009. július havi orvosi beosztás

HM ÁEK Járóbeteg Szakrendelő Intézet 2009. július havi orvosi beosztás Dr. Bertha László du du du du du Dr. Farsang Zoltán du du du du du Dr. Nagygyörgy Ádám Dr. Horváth László du du du du du Általános Dr. Simon László sebészet Dr. Medzihardszky de de de de de de de de de

Részletesebben

A miniszteri keret 2001. II. negyedévi támogatásai a NKÖM felügyelete alá tartozó intézmények részére 667

A miniszteri keret 2001. II. negyedévi támogatásai a NKÖM felügyelete alá tartozó intézmények részére 667 666 NKA HÍRLEVÉL TARTALOMJEGYZÉK A miniszteri keret 2001. II. negyedévi támogatásai a NKÖM felügyelete alá tartozó intézmények részére 667 A miniszteri keret 2001. II. negyedévi nagyrendezvényi támogatásai

Részletesebben

Asztalos János nem javasolt Áchim András használható Bacsó Béla használható Bajcsy-Zsilinszky End- használható Béke használható

Asztalos János nem javasolt Áchim András használható Bacsó Béla használható Bajcsy-Zsilinszky End- használható Béke használható A Magyar Tudományos Akadémia állásfoglalása Magyarország önkormányzatai közterületeinek elnevezéseiről a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben biztosított felhatalmazás

Részletesebben

/ / POKOLRASZALLAS SARKADI IMRE EMLÉKEZETE NAP KIADÓ

/ / POKOLRASZALLAS SARKADI IMRE EMLÉKEZETE NAP KIADÓ / / POKOLRASZALLAS SARKADI IMRE EMLÉKEZETE NAP KIADÓ TARTALOM Sarkadi Imre: Lakodalom előtt. A SZÖKEVÉNY Bata Imre: Sarkadi Imréről. Részlet (In: Bata Imre: ívelő pályák. Bp., Szépirodalmi, 1964.) 9 Kónya

Részletesebben

HM ÁEK Járóbeteg Szakrendelő Intézet 2009. június havi orvosi beosztás

HM ÁEK Járóbeteg Szakrendelő Intézet 2009. június havi orvosi beosztás Dr. Nagygyörgy Ádám Dr. Horváth László Általános Dr. Simon László du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du sebészeti Dr. Medzihardszky 71-339 KA 014 de de de de de de de de de de

Részletesebben

Sorszám Pályázattal érintett lakások száma

Sorszám Pályázattal érintett lakások száma Sorszám Pályázat száma Pályázó Pályázattal érintett lakások száma Pályázott állami támogatás 1 LFP-2009-LA-9-10-04-01 Mosonmagyaróvár, Magyar út 17-21. Társasház 50 3 696 000 Ft 2 LFP-2009-LA-9-10-06-02

Részletesebben

TÖRTÉNELEM - G. ÍRÁSBELI FELVÉTELI FELADATOK JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ 2003. június 26.

TÖRTÉNELEM - G. ÍRÁSBELI FELVÉTELI FELADATOK JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ 2003. június 26. TÖRTÉNELEM - G ÍRÁSBELI FELVÉTELI FELADATOK JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ 2003. június 26. I. A tesztkérdések, illetve azok elemei (a,b,c stb.) rövid (a kérdezett adatot vagy tömör megfogalmazást tartalmazó) választ

Részletesebben

szakambulancia K2 026

szakambulancia K2 026 Dr. Medzihardszky de de de de de de de de de de de de de de de de de de de László Általános Dr. Záborszky Zoltán du du du du sebészet Dr. Horváth 71-339 KA 014 László du du du du du szakrendelő Dr. Mikes

Részletesebben

OKTV 2007 Hazánk külkereskedelmének alakulása 1990-től napjainkig

OKTV 2007 Hazánk külkereskedelmének alakulása 1990-től napjainkig OKTV 2007 Hazánk külkereskedelmének alakulása 1990-től napjainkig Könyvek: HALPERN László: A külgazdasági orientációváltás tényezői és hatásai : vállalati adatok elemzése / Halpern László. Bp. : MTA Közgazdaságtudományi

Részletesebben

ASZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI LEVÉLTÁR KIADVÁNYAI 1976-1997. ÉVKÖNYVEK

ASZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI LEVÉLTÁR KIADVÁNYAI 1976-1997. ÉVKÖNYVEK László Géza ASZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI LEVÉLTÁR KIADVÁNYAI 1976-1997. ÉVKÖNYVEK Szabolcs-Szatmár megyei helytörténetírás, 1-2. Szerk.: Gyarmathy Zsigmond. Nyíregyháza, 1979. 424 p. /Szabolcs-Szatmár

Részletesebben

Testvérmúzsák. vetélkedő Tüskés Tibor író emlékére ii. 4. korcsoport (11 12. évf.) ÍRÁSBELI ELŐDÖNTŐ. (2011. 02. 28.) Janus Pannonius Gimnázium

Testvérmúzsák. vetélkedő Tüskés Tibor író emlékére ii. 4. korcsoport (11 12. évf.) ÍRÁSBELI ELŐDÖNTŐ. (2011. 02. 28.) Janus Pannonius Gimnázium Testvérmúzsák vetélkedő Tüskés Tibor író emlékére ii 4. korcsoport (11 12. évf.) ÍRÁSBELI ELŐDÖNTŐ Megoldások (2011. 02. 28.) Janus Pannonius Gimnázium Előzetes kutatások I. A Pécsi Szemle című várostörténeti

Részletesebben

TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI 2017-TŐL. 2015. október 13. KPSZTI Gianone András

TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI 2017-TŐL. 2015. október 13. KPSZTI Gianone András TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI 2017-TŐL 2015. október 13. KPSZTI Gianone András VÁZLAT Vizsgaleírás Kompetenciák Témakörök MIÉRT MÓDOSÍTOTTÁK AZ ÉRETTSÉGIT? Új NAT új kere;anterv A 10 év alatt összegyűlt tapasztalatok

Részletesebben

MAGYAR BIRKÓZÓ SZÖVETSÉG 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ FIÚ II. KORCSOPORT

MAGYAR BIRKÓZÓ SZÖVETSÉG 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ FIÚ II. KORCSOPORT MAGYAR BIRKÓZÓ SZÖVETSÉG 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ FIÚ II. KORCSOPORT Orosháza, 2014. november 14. 1 2014. ÉVI SZABADFOGÁSÚ BIRKÓZÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ OROSHÁZA, 2014. 11. 14. II. KORCSOPORT

Részletesebben

DR. HUBAI LÁSZLÓ CSC.

DR. HUBAI LÁSZLÓ CSC. DR. HUBAI LÁSZLÓ CSC. A TÖRTÉNELEMTUDOMÁNYOK KANDIDÁTUSA, HABILITÁLT DOKTOR FŐISKOLAI TANÁR KUTATÁSI TERÜLETEK: TÖBBPÁRTI PARLAMENTI VÁLASZTÁSOK TÖRTÉNETE ÉS VÁLASZTÁSI FÖLDRAJZA MAGYARORSZÁGON 1920-TÓL

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottsága Elnöke

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottsága Elnöke Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottsága Elnöke Szám: 318-2/2007. ELŐTERJESZTÉS A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági

Részletesebben

P u b l i k á c i ó s j e g y z é k, 1979 2009. Gyarmati György

P u b l i k á c i ó s j e g y z é k, 1979 2009. Gyarmati György Könyv: szerző, társzerző P u b l i k á c i ó s j e g y z é k, 1979 2009. Gyarmati György Sorsforduló. (Magyarország története, 1938-1948.) Bp. 1985. TIT, 118 o. Magyar hétköznapok Rákosi Mátyás két emigrációja

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ 1952. ÉVI III. TÖRVÉNY A POLGÁRI PERRENDTARTÁSRÓL ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I.

TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ 1952. ÉVI III. TÖRVÉNY A POLGÁRI PERRENDTARTÁSRÓL ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ...3 1952. ÉVI III. TÖRVÉNY A POLGÁRI PERRENDTARTÁSRÓL...4 ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...4 I. Fejezet Alapvető elvek...4 A törvény célja...4 A bíróság feladatai a polgári perben...5

Részletesebben

Falevicz, Jan Karol 1974 A lengyel ifjúság alkoholfogyasztásának társadalmi tényezõi. (Fordította: Andorka Rudolf) In: A deviáns viselkedés

Falevicz, Jan Karol 1974 A lengyel ifjúság alkoholfogyasztásának társadalmi tényezõi. (Fordította: Andorka Rudolf) In: A deviáns viselkedés Irodalomjegyzék Anuarul Statistic al R.P.R. Editura ªtiinþificã. Bucureºti. 1957. Anuarul Statistic al R.P.R. Bucureºti. 1959. Anuarul Statistic al R.P.R. Bucureºti 1963. Anuarul Statistic al R.S.R. Bucureºti

Részletesebben

A háború, amely megszüntet minden háborút

A háború, amely megszüntet minden háborút Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának vezetése megbízásából az Új- és Jelenkori Egyetemes Történeti Tanszék 2014. május 8-9-én tudományos konferenciát szervez az első világháború

Részletesebben

DR. BÉNYEI PÉTER egyetemi adjunktus

DR. BÉNYEI PÉTER egyetemi adjunktus DR. BÉNYEI PÉTER egyetemi adjunktus PUBLIKÁCIÓS LISTA A) LEKTORÁLT/REFERÁLT TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK (A MAB-NAK A TÖRZSTAGSÁGRA VONATKOZÓ SZEMPONTRENDSZERE ALAPJÁN, LÁSD A FÜGGELÉKET) I. Szakkönyv, monográfia

Részletesebben

Meghívó AZ (ÖN)SEGÍTÉS HATALMA. 2016. április 27. a xvii. Közösségi Pszichiátriai, Addiktológiai és Mentálhigiénés Konferenciára

Meghívó AZ (ÖN)SEGÍTÉS HATALMA. 2016. április 27. a xvii. Közösségi Pszichiátriai, Addiktológiai és Mentálhigiénés Konferenciára Meghívó a xvii. Közösségi Pszichiátriai, Addiktológiai és Mentálhigiénés Konferenciára AZ (ÖN)SEGÍTÉS HATALMA 2016. április 27. 1. Nyitógondolatok Idén 17. alkalommal rendezzük meg a közösségi konferenciát,

Részletesebben

Publikációim listája

Publikációim listája Publikációim listája Könyvek 1. Diskurzusok összjátéka (Tanulmányok, kritikák), Balassi Kiadó, Bp., 2001. 2. Garaczi László (monográfia), Kalligram, Pozsony, 2002. 3. A csúf másik (Kosztolányi Dezső :

Részletesebben

Módszertani ismeretek (történelemtanár)

Módszertani ismeretek (történelemtanár) 9. Módszertani ismeretek (történelemtanár) A tantárgy neve: A történelemtanítás elmélete (történelemdidaktika) A tantárgyért felelős szervezeti egység: Pedagógiai Intézet A tantárgy kódja: (nem kell kitölteni)

Részletesebben

A TÖRTÉNELMI KÁDÁR. Semmi kétségünk nem lehet afelôl, hogy a régi MINK ANDRÁS

A TÖRTÉNELMI KÁDÁR. Semmi kétségünk nem lehet afelôl, hogy a régi MINK ANDRÁS A TÖRTÉNELMI KÁDÁR MINK ANDRÁS Huszár Tibor: Kádár János politikai életrajza Szabad Tér Kiadó Kossuth Kiadó Budapest, 2001. 406 old., 2400 Ft Kopátsy Sándor: Kádár és kora C. E. T. Belvárosi Kiadó Budapest,

Részletesebben

Soós Viktor Attila. Publikációs lista. Önálló kötet: Szerkesztői munka:

Soós Viktor Attila. Publikációs lista. Önálló kötet: Szerkesztői munka: Soós Viktor Attila Publikációs lista Önálló kötet: 1. Császár István Soós Viktor Attila: Magyar Tarzíciusz Brenner János élete és vértanúsága 1931 1957. Szerk.: Fancsali Andrásné és Soós Viktor Attila.

Részletesebben

Pálffy Géza: Uralkodó-koronázások a kora újkori Magyarországon

Pálffy Géza: Uralkodó-koronázások a kora újkori Magyarországon Pálffy Géza: Uralkodó-koronázások a kora újkori Magyarországon Ajánló bibliográfia a Bölcsész Akadémia előadásához. Készítette Radványi Ferenc könyvtáros. A korszak története Ágoston Gábor Oborni Teréz:

Részletesebben

Borbás Gabriella Dóra bibliográfiája

Borbás Gabriella Dóra bibliográfiája Borbás Gabriella Dóra bibliográfiája Tudományos munkássága a Magyar Tudományos Művek Tárában: https://vm.mtmt.hu//search/slist.php?lang=0&authorid=10023178 Könyv A Biblia mint kommunikációs tankönyv. Vince

Részletesebben

Az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt. közgyûlési hirdetménye

Az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt. közgyûlési hirdetménye Az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt. közgyûlési hirdetménye Az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt. (1051 Budapest, Nádor u. 16.) Igazgatósága értesíti a tisztelt Részvényeseket,

Részletesebben