Generáció 2020 Think Tank

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Generáció 2020 Think Tank"

Átírás

1 Generáció 2020 Think Tank 7. szám május A kisebbségi kormányzás Lassan, de biztosan A tartalomból: Kisebbségi kormányzás Lassan, de biztosan Kutató intézetek tudományos közlései Konferenciák, szemináriumok Könyvajánló május elsejétől új politikai helyzet rajzolódott ki M a g y a r o r s z á g o n : a rendszerváltást követően először áll kisebbségi kormány az ország élén. Az SZDSZ koalícióból való kilépése következtében az MSZP 190, de a gyakorlatban néhány képviselő tartós betegsége miatt ennél kevesebb képviselőjére t á m a s z k o d v a p r ó b á l j a elképzeléseit átvinni a 386 fős Országgyűlésben. A kialakult helyzet azonban nem csupán a politikai pártoknak új, hanem a közvélemény számára is, amely abból következik, hogy az emberek nincsenek tisztában a k i s e b b s é g i k o r m á n y z á s intézményével. 3.oldal Európa gazdaságát nem kímélik napjainkban a pénzpiaci viharok és az egyes országok gazdasági növekedésének lassulásáról érkező hírek. A munkanélküliség várhatóan tovább csökken, azonban sokkal lassabb ütemben, mint arra számítani lehetett 5.oldal

2 Kedves Olvasó! Kapcsolat Főszerkesztő: Nász Adrienn Szerkesztők: Dukai Réka, Füzes Tamás Felelős Kiadó: Visnyei Csaba elnök, Generáció 2020 Közhasznú Egyesület Ön a Generáció 2020 Think Tank hírlevelének hetedik számát olvassa. Ebben a hónapban is igyekeztünk a legérdekesebb és leghasznosabb tanulmányokat, konferenciákat és könyvújdonságokat összegyűjteni. Remélem megelégedéssel forgatja majd hírlevelünket és hasznos információkat talál benne! Baráti üdvözlettel: Generáció 2020 Think Tank Tel: 06 1/ Honlap:

3 Oldal 3 Generáció 2020 Think Tank A kisebbségi kormányzás politikai és közjogi vonatkozásai A kérdéskört először célszerű hazai vonatkozásában, politikai és alkotmányjogi értelemben megvizsgálni. A kisebbik kormánypárt koalícióból való kilépése alapvetően nem közjogi kategória, hanem politikai, mivel a kormány mandátuma nem szűnik meg az SZDSZ döntésétől. Csupán nem szavazzák meg automatikusan a kormány elképzeléseit, illetve a kormány tagjainak a kérdésekre és interpellációkra adott válaszait bár az eddigi szavazások alapján nem igazán érezhető, hogy az SZDSZ ténylegesen is kilépett volna a koalícióból....szdsz is próbált összezárni: sokáig új miniszterelnököt követeltek Alkotmányjogi vonatkozásban a parlamenti többség elvesztése két esetben járna a kormány mandátumának megszűnésével: az egyik eset, hogy az Országgyűlés az összes képviselő többségének szavazatával feloszlatná saját magát és a köztársasági elnök új választásokat írna ki. A másik eset, hogy a kormány elveszítene egy bizalmi szavazást: ezt vagy a kormány kéri önmaga ellen a miniszterelnök útján, vagy a képviselők 1/5-e konstruktív bizalmatlansági indítványt nyújt be amelyben fel kell tüntetni az új miniszterelnök személyét is -, aminek elfogadásával az Országgyűlés egy aktusban dönt a bizalom megvonásáról és egyidejűleg az új miniszterelnök megválasztásáról. Egyelőre azonban nincs napirenden a kormányfő leváltása, sőt, párton belül kicsit talán meg is szilárdította a helyzetét az SZDSZ-szel való látványos szakítás. Az SZDSZ is próbált összezárni: sokáig egy új miniszterelnököt követeltek a közös kormányzás folytatásáért cserébe. Ám egyrészt ők sem hittek igazán ennek valószínűségében, másrészt a liberális párton belül, az elnökválasztásuk kapcsán felmerült visszaélések miatt kialakult feszült helyzet sem segítette összekovácsolódásukat ebben a kérdésben.

4 Oldal 4 A puding próbája az evés, tartja a mondás, ami ebben az esetben is igaz: mivel hazánk nem rendelkezik még tapasztalatokkal a kisebbségi kormányzás terén így a jövő is nehezen megjósolható. Elsőre bizonytalanságot, instabilitást jelenthet, ám ennél sokkal árnyaltabb a kép. Akár működőképes is lehet ez a fajta politikai konstrukció, mint azt sok más európai ország tapasztalata mutatja. A kisebbségi kormányzás európai vizsgálatában három típust különíthetünk el alapvetően. Az első, amikor a kisebbségi kormányzás valójában csupán ügyvezetői kormányzást jelent, tehát a kormány lemondása után a megbízott kabinet csupán a következő (előrehozott) választásokig kormányoz ebben a konstrukcióban sem az előnyök, sem a hátrányok nem érvényesülnek igazán, hiszen kimondottan átmeneti állapotra született megoldás. A második eset, amikor rögtön a parlamenti választásokat követően kisebbségi kormány alakul általában külső támogatással. Ilyen kormányzati berendezkedés jött létre többek között Lengyelországban, Csehországban, Romániában, Spanyolországban, Dániában, Svédországban és Norvégiában. A skandináv országokban és Dániában például a kisebbségi kormányzás kifejezetten a stabilitást jelenti az ottani politikai kultúrának köszönhetően. Ott ugyanis nagy a konszenzusra való hajlandóság a pártok körében, általánosak a többpárti konzultációk és természetes jelenség, hogy a pártok, az ország fejlődését elősegítő programok sikeréért képesek az összefogásra. Emellett erős a független bürokrácia: egy-egy választást...a keleteurópai térségben jórészt a bizonytalanság dominál követően nem cserélődik le a minisztériumok szervezete. A közép-európai térségben már korántsem ennyire idilli a helyzet: Csehországban fél évig nem tudott megalakulni a kormány és érdemi munkája is folyamatos akadályokba ütközik. Lengyelországban is csak bő fél évig állt fenn ez a fajta megoldás. A harmadik eset ami hazánkban is kialakult -, hogy a kormányválság eredményeképp a törvényhozásban abszolút többséget birtokló kormánypárt kettészakad, vagy a kormánykoalíció egy vagy több tagja kilép a szövetségből. Az elmúlt öt évben négy országban Románia, Szlovákia, Litvánia, Lettország - alakultak ki hasonló folyamatok, ezek közül kettőben jelenleg is tart a kisebbségi kormányzás. A fentiek alapján jól kirajzolódik, hogy amíg az északi régióban a kisebbségi kormányzás a stabilitást jelenti, addig a kelet-európai térségben jórészt a bizonytalanság dominál.

5 Oldal 5 Generáció 2020 Think Tank Vajon elérhetjük-e a demokráciának azt a szintjét, amit az északi országok képviselnek? Lesz-e hajlandóság a politikai élet szereplői között az együttműködésre? Ezek azok a kérdések, amelyekre csak az idő válaszolhat. Addig is nem tehetünk mást, mint bizakodunk Lassan, de biztosan Az Európai Bizottság tavaly kiadott elemzése szerint a gazdasági növekedés az Európai Unióban 2008-ban 2 százalékra, 2009-re pedig várhatóan 1,8%-ra esik vissza. A megjósolt visszaesés a világban tapasztalható általános növekedéslassulással magyarázható. A benzinárak világszerte egyre emelkednek, hasonlóképpen a nyersanyagárak. Az Egyesült Államok a recesszió szélén áll, a különböző tanulmányok pedig az élelmiszertermelés visszaesését jósolják. Az élelmiszer- és energiaárak rohamos növekedésének köszönhetően az infláció ebben az évben elérheti akár a 3,6%-ot is. Úgy tűnik, hogy a külső hatások következtében a munkaerőpiac is megérzi majd a visszaesést. A több éves költségvetési konszolidáció után a tagállamok kormányai által tervezett államháztartási hiány várhatóan növekedni fog. Azonban az euróövezet pénzügyminiszterei a lassuló gazdasági növekedés ellenére a szigorú költségvetési politika megtartása mellett állnak ki. Több, eurót használó tagállamban már kritikus mértéket ölt az államháztartási hiány, ami a közös valuta stabilitását fenyegeti.

6 Oldal 6 A múlt kedden Brüsszelben megtartott megbeszélésen az eurózónába tartozó tagállamok pénzügyminiszterei megállapodtak abban, hogy jövőre 0,5 százalékkal csökkentik a strukturális államháztartási hiányt, illetve tartózkodni fognak az adólefaragásoktól kivéve, ha azt nem kompenzálják a bevételek vagy a csökkenő kiadások. Franciaországban, Olaszországban és Portugáliában már veszélyesen magas a központi költségvetés hiánya, amely hosszú távon veszélyeztetheti a közös valuta stabilitását. A Stabilitási és Növekedési Paktum szerint az államháztartás hiánya maximum 3 százalékos értéket érhet el, a három fent említett ország pedig igen csak a határ közelében jár. Ha nem teljesítik a feltételeket, a Bizottság túlzott hiány eljárást indíthat ellenük, amely a két déli ország esetében már meg is történt. A túlzott hiány eljárásra akkor kerül sor, amikor egy tagállam államháztartásának hiánya meghaladja a Stabilitási és Növekedési Paktumban meghatározott küszöböt, azaz a GDP 3%-át. Ebben az esetben a Tanács az érintett tagállam számára ajánlásokat küld, amelyekben felszólítja a hiány kiigazítására, és határidőt állapít meg a korrekció végrehajtására. Amennyiben a tagállam nem felel meg az ajánlásokban foglaltaknak, az eljárás következő lépéseként az euróövezeti tagállamokra bírság is kiszabható. Jelenleg hat ország (Csehország, Lengyelország, Magyarország, Olaszország, Portugália és Szlovákia) ellen folyik eljárás, melyet a Bizottság a túlságosan magas költségvetési hiány miatt indított....az euróövezeti tagállamokra bírság is kiszabható A megbeszélés során a felszólaló miniszterek optimisták voltak a gazdasági növekedést illetően. A 2008-as visszaesés után várhatóan a 2009-es évben az eurózónában a növekedés ismét felfelé ível majd. Felhívták a figyelmet arra, hogy Európában is veszélyt jelentenek a magas olaj- és élelmiszerárak, valamint a pénzpiacot érő zavarok, azonban az európai gazdaságot jobban szervezettnek, jobb szervezeti összetételűnek tartják, mint az Egyesült Államok gazdaságát, így mindenképpen realistáknak kell lennünk, nem pedig pesszimistáknak vélik a miniszterek.

7 Oldal 7 Generáció 2020 Think Tank Kutatóintézetek tudományos közlései Centre for European Policy Studies Iain Begg, Juraj Draxler and Jørgen Mortensen: Illik a globalizációhoz a szociális Európa? A globalizáció napjaink gazdaságának egyik meghatározó jelensége, definícióját ennek ellenére még mindig nem tudjuk pontosan meghatározni. Sokak számára a globalizáció lehetőségeket rejt magában, mint például egyfajta ösztönzést az innováció és a magasabb termelékenység irányába. Mások azonban csak fenyegetést látnak benne. Jelen tanulmány elemzi a globalizáció szociális hatását az EU gazdaságára és politikai kihívásaira. A tanulmány elérhető az alábbi címen: Michelle Belloni: A választás értékű modell a nyugdíjazásról szóló szakirodalomban Belloni tanulmányában áttekintést nyújt a nyugdíjazás rendszerének alakulásáról, a szabad modelltől kezdve a modern életciklushoz kapcsolódó többszörös választások elméletén keresztül egészen a kapcsolódó nyugdíjrendszerekig. Különös figyelmet fordít a választás értékű modell szerepére a gazdasági szakirodalomban. A tanulmány elérhető az alábbi címen:

8 Oldal 8 Paul De Grauwe: Ne legyünk pesszimisták Európa miatt A pesszimizmus vált uralkodóvá az elmúlt évtized óta a legtöbb uniós országban, ami egyrészt a csökkenő termelékenységnek, másrészt annak a felismerésnek tulajdonítható, hogy az Egyesült Államok fejlettebb gazdasági modellel rendelkezik. Ahhoz, hogy a helyzet megváltozzon az Európai Unióban, mélyreható strukturális reformokra lesz szükség az áru- és munkaerőpiac rugalmasságának javítása érdekében. A tanulmány elérhető az alábbi címen: Christian Egenhofer Noriko Fujiwara: A szektorális ipar közelítése a klímaváltozáshoz Néhány ipari szektor struktúrája igen koncentrált, emiatt is lehetséges, hogy a levegőszennyezettségért felelős gázok nagymértékű kibocsátásáért ezen szektorok csak kis számú vállalkozása felelős világszerte. Jelentős figyelem hárul ezekre a szektorokra a klímaváltozással kapcsolatban, ezen kívül az Európai Unió is egyre intenzívebb figyelmet fordít rájuk. A tanulmány elérhető az alábbi címen: H. Onno Ruding: Az Európai Unió 2005 és 2008 között: válság, patthelyzet vagy megújult fejlődés? A CEPS által kiadott tanulmányban H. Onno Ruding azt kutatja, hogy a 2005 közepén Franciaországban és Hollandiában elutasított Alkotmányos Szerződés valódi válságot idézett-e elő, vagy ez ismét egy olyan patthelyzet, amely a kezdetektől jellemzi a Közösséget. A tanulmány amellett érvel, hogy az európai integráció további fejlődésének előmozdítása és az állampolgárok érdekében egy politikai megállapodásra van szükség, amely három határozott cselekvési program megvalósításra törekszik. Ruding írásában az általa kidolgozott akciótervet vázolja fel. A tanulmány elérhető az alábbi címen:

9 Oldal 9 Joost Lagendijk Jan Marinus Wiersma: Utazás Európa muszlim szomszédjai között A két holland európai parlamenti képviselő, Joost Lagendijk és Marinus Wiersma, bemutatják utazásaikat és találkozásaikat olyan vezető politikusokkal, akik demokratikus vagy mérsékelt iszlamista meggyőződésű vezetők a Balkánon, Egyiptomban, Törökországban és Marokkóban. A tanulmány elérhető az alábbi címen: Open Democracy Li Datong: Kína kudarca Peking diadalmi olimpiai év előtt áll, azonban a hangulat feszültséggel teli, a tibeti tüntetések és a most Szecsuánban történt földrengésnek köszönhetően. A kormány elmúlt eseményekre adott reakciója rámutat a kínai vezetést jellemző erőskezűségre. A tanulmány elérhető az alábbi címen: chinas-soft-power-failure?1 Paul Rogers: Háború a megegyezésért Anglia és az Egyesült Államok a terrorizmus elleni küzdelem élharcosai közé tartoznak. A két ország egyre több erőforrást fordít a belbiztonságra. Azonban 2001 óta nem tudják megteremteni az összhangot a belföldi védelmi ügyek és a külpolitikájuk között. A tanulmány elérhető az alábbi címen: global_security/the-war-inside

10 Oldal 10 Fred Halliday: Tibet, Palesztina és a kudarc politikája Miért képesek egyes államok kivívni függetlenségüket, és mások miért nem? Fred Halliday szerint a kulcskérdés az egykori gyarmatok magára maradásának szindrómája. A szerző cikkében a saját független államra vágyók és a nemzetközi színtéren hatalmi harcot folytató államok kapcsolatát elemzi, amelyek megfogják, majd elengedik őket. A tanulmány elérhető az alábbi címen: IPPR Naomi Pollard: Bevándorlók az otthon vonzásában Számos felmérés igazolja, hogy a négy évvel ezelőtti európai uniós bővítés óta mennyi kelet-európai bevándorló érkezett az Egyesült Királyságba. Napjainkra ez a nagymértékű nyugatra vándorlás úgy tűnik kezd lelassulni... A tanulmány elérhető az alábbi címen:

11 Oldal 11 Greame Cooke: For love or money A szegénység kutatásával foglalkozó IPPR kutatócsoportja alábbi tanulmányban az egyes emberek karrierlehetőségeinek nehézségét elemzi. Felismerték, hogy az alacsony fizetés, a karrier és a továbbhaladási lehetőségek hiánya korlátozzák a jó minőségű szolgáltatásnyújtás fejlődését Angliában. A tanulmány elérhető az alábbi címen: Policy Network Lauren M. McLaren: Egy közülünk?migráció Európában a közfelfogás értelmezése A cikk vizsgálja a bevándorlókkal szemben tanúsított viselkedés természetét és eredetét. A szerző annak a feltevésnek a kérdéseivel is foglalkozik, hogy az egyéni gazdasági érdek mennyire befolyásolja a vendégmunkásokkal szemben tanúsított magatartást. Szerinte a bevándorlást ellenzők túlnyomórészt a kulturális és társadalmi hatásoktól félnek. Ennek előidézésében szerepe van a médiának és a politikai vezetőknek. A tanulmány elérhető az alábbi címen: Publications/Publications/Lauren_McLaren_webversion.pdf Shammit Saggar: A politika szerepe a munkaerő áramlásának formálásában Ez a tanulmány egy Policy Network szemináriumra készült, azzal a céllal, hogy egy progresszív beszámolót adjon a munkaerő áramlásáról. A szerző szerint a vándorlás irányításában kétszintű szabályozásnak kell megvalósulnia. Egyrészt el kell érni, hogy a kormányok politikai befolyást tudjanak gyakorolni a vándorlókra, másrészt meg kell vizsgálni milyen szinten valósulhat meg jól működő plurális társadalmak létrehozása. A tanulmány elérhető az alábbi címen: Publications/Publications/Shamit_Saggar_webversion.pdf

12 Oldal 12 Konferenciák és szemináriumok június 11., Brüsszel 17:30-19:00 Multilateralism under Threat? Challenges for the World Trade Organization június 25.,Brüsszel The European Union Agency for Fundamental Rights: Priorities and challenges július The Hague Course: Europe at a Glance eu%2dat%2da%2dglance/ június 9.., London CER launch of 'How to make EU emissions trading a success' events_future.html június , Pozsony EU Foreign Policy events_future.htmlbratislava június 20., London, Chatham House The Role of Competition and Liberalization in Furthering conferences/view/-/id/119/

13 Oldal június 26., London, Chatham House Middle East Financial Centres and the Global Markets events/conferences/view/-/id/120/ június , Budapest EBN Kongresszus konferenciak/1490-ebn-kongresszus budapest június 4., Budapest Se nem jobb, se nem bal, hanem? konferenciak/2352-se-nem-jobb-senem-bal-hanem

14 Oldal 14 Könyvajánló Cini, Michelle European Union Politics ISBN: Oxford University Press, 2006 Erdősi Ferenc Európa közlekedés és a regionális fejlődés ISBN: : Dialóg Campus 2007

EURÓPAI TÜKÖR XIV. ÉVF. 7 8. SZÁM n 2009.JÚLIUS AUGUSZTUS

EURÓPAI TÜKÖR XIV. ÉVF. 7 8. SZÁM n 2009.JÚLIUS AUGUSZTUS E U R Ó PA I TÜ KÖR A KÜLÜGYMINISZTÉRIUM FOLYÓIRATA EURÓPAI TÜKÖR XIV. ÉVF. 7 8. SZÁM n 2009.JÚLIUS AUGUSZTUS A TARTALOMBÓL n Baráti jobbot nyújtunk" Beszélgetés Balázs Péter miniszterrel hazánk külpolitikájáról

Részletesebben

A nyelvtanulástól a politikai részvételig

A nyelvtanulástól a politikai részvételig A nyelvtanulástól a politikai részvételig A nyelvtanulástól a politikai részvételig Bevándorlók integrációját támogató programok az Európai Unióban A kötetet szerkesztette Bodolai Anna Borbála és Kováts

Részletesebben

Munkahelyteremtés Magyarországon

Munkahelyteremtés Magyarországon Bíró Nagy András Kadlót Tibor Varga Áron Munkahelyteremtés Magyarországon A Policy Solutions elemzése és javaslatai a Friedrich Ebert Alapítvány számára 2012. szeptember Tartalomjegyzék 1. Foglalkoztatottsági

Részletesebben

A közösségi jog ABC-je

A közösségi jog ABC-je Európai Dokumentumok Oktatási és Kulturális Fôigazgatóság Dr. Klaus-Dieter Borchardt A közösségi jog ABC-je European Commission Az Európai Dokumentumok sorozat e kötete az Európai Unió minden hivatalos

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ VERSENYKÉPESSÉ TÉTELE: KÖZPONTBAN A NYELVTUDÁS

AZ EURÓPAI UNIÓ VERSENYKÉPESSÉ TÉTELE: KÖZPONTBAN A NYELVTUDÁS DÉLKELET EURÓPA SOUTH-EAST EUROPE INTERNATIONAL RELATIONS QUARTERLY, Vol. 4. No.3. (Autumn 2013/3 ősz) AZ EURÓPAI UNIÓ VERSENYKÉPESSÉ TÉTELE: KÖZPONTBAN A NYELVTUDÁS BRADEAN-EBINGER NELU ÉS NAGYVÁRADI

Részletesebben

CSOBBANJ EURÓPÁVAL! Balatonfüred, Kisfaludy strand, 2014. augusztus 4. (hétfő)

CSOBBANJ EURÓPÁVAL! Balatonfüred, Kisfaludy strand, 2014. augusztus 4. (hétfő) CSOBBANJ EURÓPÁVAL! Balatonfüred, Kisfaludy strand, 2014. augusztus 4. (hétfő) A Europe Direct tájékoztató irodák az idei nyáron is megszervezik a Csobbanj Európával című programsorozatot, melynek keretében

Részletesebben

Muraközy László (szerk.): Fecseg a felszín és hallgat a mély Tudatok és tudatalattik a gazdaságpolitikában

Muraközy László (szerk.): Fecseg a felszín és hallgat a mély Tudatok és tudatalattik a gazdaságpolitikában Közgazdasági Szemle, LV. évf., 2008. július augusztus (719 726. o.) Muraközy László (szerk.): Fecseg a felszín és hallgat a mély Tudatok és tudatalattik a gazdaságpolitikában Akadémiai Kiadó, Budapest,

Részletesebben

PHD ÉRTEKEZÉS WINDT SZANDRA

PHD ÉRTEKEZÉS WINDT SZANDRA PHD ÉRTEKEZÉS WINDT SZANDRA Miskolc 2008. MISKOLCI EGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR DEÁK FERENC ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA WINDT SZANDRA AZ ILLEGÁLIS MIGRÁCIÓ KRIMINOLÓGIAI JELLEMZŐI (PHD

Részletesebben

A bővítési folyamat megértése

A bővítési folyamat megértése Európai Bizottság A bővítési folyamat megértése Az Európai Unió bővítési politikája Előszó az új üzleti lehetőségek létrehozása, valamint az egységes piacon megjelenő, gyorsan növekvő nemzetgazdaságok

Részletesebben

EU KOHÉZIÓS TÁMOGATÁSOK FELHASZNÁLÁSÁNAK INTÉZMÉNYRENDSZERE ÉS A FORRÁSFELHASZNÁLÁS HATÉKONYSÁGA, EREDMÉNYESSÉGE

EU KOHÉZIÓS TÁMOGATÁSOK FELHASZNÁLÁSÁNAK INTÉZMÉNYRENDSZERE ÉS A FORRÁSFELHASZNÁLÁS HATÉKONYSÁGA, EREDMÉNYESSÉGE EU KOHÉZIÓS TÁMOGATÁSOK FELHASZNÁLÁSÁNAK INTÉZMÉNYRENDSZERE ÉS A FORRÁSFELHASZNÁLÁS HATÉKONYSÁGA, EREDMÉNYESSÉGE Budapest, 2009 1 E C O S T A T KORMÁNYZATI GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOM-STRATÉGIAI KUTATÓ INTÉZET

Részletesebben

E C O S T A T GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMKUTATÓ INTÉZET

E C O S T A T GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMKUTATÓ INTÉZET E C O S T A T GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMKUTATÓ INTÉZET BŐVÜLŐ EURÓPA Tények és tanulmányok BUDAPEST, 2010. II. negyedév E C O S T A T Gazdaság- és Társadalomkutató Intézet Cím: 1024 Budapest, Margit krt.

Részletesebben

A nők politikai részvétele Közép- és Kelet-Európában

A nők politikai részvétele Közép- és Kelet-Európában MESTERHÁZY GURMAI STETTER SZABÓ MARINOVIC KLEVA SEHNALOVA DEMETER SILOVIC LEAKOVIC SCHMÖGNEROVÁ LOKAR REISIG KORÓZS JAVORNIK ALFÖLDI SZEKERES A nők politikai részvétele Közép- és Kelet-Európában Az Európai

Részletesebben

XIX. ÉVFOLYAM 1. SZÁM

XIX. ÉVFOLYAM 1. SZÁM EURÓ PAI TÜ KÖR A külügyminisztérium folyóirata A TARTALOMBÓL Ódor Bálint Sinka László: Magyar Európa-politika 2010 2014: kihívások és eredmények Varga Miklós: A görög EUelnökség programjának összefoglalása

Részletesebben

Több munkahelyet Európában! (Wim Kok-jelentés)

Több munkahelyet Európában! (Wim Kok-jelentés) Több munkahelyet Európában! (Wim Kok-jelentés) Wim Kok vezette Foglalkoztatási Speciális Munkacsoport jelentése: Munkahelyek, munkahelyek, munkahelyek Több munkahelyet teremteni Európában! (Jobs, jobs,

Részletesebben

MAGYAR GYÁRIPAR. Nekem a Balaton a riviéra A MUNKAADÓK ÉS GYÁRIPAROSOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK LAPJA TARTALOM

MAGYAR GYÁRIPAR. Nekem a Balaton a riviéra A MUNKAADÓK ÉS GYÁRIPAROSOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK LAPJA TARTALOM BRÜSSZELI HÍRADÓVAL XLVIII. ÉVFOLYAM 2008. 4. SZÁM MAGYAR GYÁRIPAR A MUNKAADÓK ÉS GYÁRIPAROSOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK LAPJA Nekem a Balaton a riviéra TARTALOM KÖSZÖNTŐ Húzóágazat a turizmus...3 NAPIREND

Részletesebben

ZMNE STRATÉGIAI VÉDELMI KUTATÓINTÉZET ELEMZÉSEK 2009/17 1241 Budapest Pf.: 181 Tel.: 432-90-92 Fax:: 432-90-58 www.svki.zmne.hu

ZMNE STRATÉGIAI VÉDELMI KUTATÓINTÉZET ELEMZÉSEK 2009/17 1241 Budapest Pf.: 181 Tel.: 432-90-92 Fax:: 432-90-58 www.svki.zmne.hu ZMNE STRATÉGIAI VÉDELMI KUTATÓINTÉZET ELEMZÉSEK 2009/17 1241 Budapest Pf.: 181 Tel.: 432-90-92 Fax:: 432-90-58 www.svki.zmne.hu A NATO új stratégiai koncepciója adalékok a magyar szemponthoz A NATO-tagállamok

Részletesebben

balközép Politikai évadnyitót tartott az MSZP Folyamatosan úszunk szemben az árral beszélgetés Ujhelyi István alelnökkel

balközép Politikai évadnyitót tartott az MSZP Folyamatosan úszunk szemben az árral beszélgetés Ujhelyi István alelnökkel Folyamatosan úszunk szemben az árral beszélgetés Ujhelyi István alelnökkel Őszi ülésszak biztonságban vannak-e a képviselők? Politikai évadnyitót tartott az MSZP Magyar Szocialista Párt Országgyűlési Képviselőcsoport

Részletesebben

KITEKINTŐ ELEMZÉSEK 9.

KITEKINTŐ ELEMZÉSEK 9. KITEKINTŐ ELEMZÉSEK 9. A Balkán 2011-ben Ablak a világra 2012. január 3. Írták: Csicsai Máté Csontos Zsuzsanna Farkas Enikő Mátraházi Tibor Milanov Viktor Molnár Tamás Szerkesztette: Milanov Viktor Ugrósdy

Részletesebben

ICEG VÉLEMÉNY XXII. Bilek Péter: Növekedés és versenyképesség három kohéziós ország és Olaszország empirikus tapasztalatai. 2005.

ICEG VÉLEMÉNY XXII. Bilek Péter: Növekedés és versenyképesség három kohéziós ország és Olaszország empirikus tapasztalatai. 2005. ICEG VÉLEMÉNY XXII Bilek Péter: Növekedés és versenyképesség három kohéziós ország és Olaszország empirikus tapasztalatai 2005. December TARTALOMJEGYZÉK Bevezető 4 I. Írország 5 II. Olaszország 10 III.

Részletesebben

Vállalati K+F Jelentés 2013

Vállalati K+F Jelentés 2013 Vállalati K+F Jelentés 2013 Magyarország, 2013. június 2 Eloszó Örömmel mutatom be a Deloitte Magyarország K+F és Állami Támogatások üzletágának Vállalati K+F Jelentését. A közép- és nagyvállalatok körében

Részletesebben

Ilonszki Gabriella: Nők a politikában: az Európai Unió és Magyarország

Ilonszki Gabriella: Nők a politikában: az Európai Unió és Magyarország Ilonszki Gabriella: Nők a politikában: az Európai Unió és Magyarország (elektronikus verzió, készült 2006-ban) A tanulmány eredetileg nyomtatásban megjelent: Ilonszki Gabriella (2005): Nők a politikában:

Részletesebben

A munkaerő-piaci integráció kihívásai Magyarországon

A munkaerő-piaci integráció kihívásai Magyarországon A munkaerő-piaci integráció kihívásai Magyarországon A harmadik országbeli munkavállalók beilleszkedésének esélyei és korlátai Kutatási zárótanulmány Kutatásvezető Juhász Judit A tanulmányt készítették:

Részletesebben

Fontos érték a kiszámíthatóság. Munkahelyi stressz, gazdasági kár. Több munka, nagyobb elégedettség. Rossz hitelek, kettészakadt régió

Fontos érték a kiszámíthatóság. Munkahelyi stressz, gazdasági kár. Több munka, nagyobb elégedettség. Rossz hitelek, kettészakadt régió Magyar GYÁRIPAR A Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetségének lapja LII. Évfolyam 2012. 5. szám A tartalomból... Fontos érték a kiszámíthatóság Interjú Christopher Mattheisennel, a JVSZ új elnökével

Részletesebben

MAGYAR GYÁRIPAR A Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetségének lapja

MAGYAR GYÁRIPAR A Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetségének lapja MAGYAR GYÁRIPAR A Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetségének lapja LII. Évfolyam 2012. 2. szám Bizalom, partnerség, közös célok Dr. Futó Péter régi-új elnök a munkaadók elvárásairól, törekvéséről

Részletesebben

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KATONAI FELDERÍTŐ HIVATAL FELDERÍTŐ SZEMLE BUDAPEST

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KATONAI FELDERÍTŐ HIVATAL FELDERÍTŐ SZEMLE BUDAPEST MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KATONAI FELDERÍTŐ HIVATAL III. évfolyam 3. szám 2004. szeptember FELDERÍTŐ SZEMLE BUDAPEST A Magyar Köztársaság Katonai Felderítő Hivatal kiadványa Felelős kiadó: Morber Ferenc főigazgató

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ SZOCIÁLIS POLITIKÁI

AZ EURÓPAI UNIÓ SZOCIÁLIS POLITIKÁI AZ EURÓPAI UNIÓ SZOCIÁLIS POLITIKÁI E-jegyzet Szerkesz tet te: Szik l ai Is t vá n Szerzők: Fa r k as Zso m bor, Ju h ás z Gá b o r, Ke gy e Ad él, Lu k ác s Eri k a, Nyil as Mi h á ly, Ré z m ű v es Ju

Részletesebben

Segédanyag. Az Európai Unió általában

Segédanyag. Az Európai Unió általában Segédanyag Az Európai Unió általában Az Európai Unió azzal a céllal jött létre, hogy véget vessen a szomszédos európai országok között dúló véres háborúknak, melyek közül a legrettenetesebb a második világháború

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEI, MŰKÖDÉSE

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEI, MŰKÖDÉSE AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEI, MŰKÖDÉSE ÉS NÉHÁNY KIEMELT SZAKPOLITIKÁJA Tansegédlet 2009. április Összeállította: Dr. Törő Csaba főiskolai tanár Tartalomjegyzék I. AZ EURÓPAI UNIÓ FOGALMA...2 I.1. Az EU-t

Részletesebben

A BEVÁNDORLÁS HÁROM NÉZŐPONTBÓL

A BEVÁNDORLÁS HÁROM NÉZŐPONTBÓL A Méltányosság Politikaelemző Központ az OECD, Eurostat és az ENSZ jelenleg rendelkezésre álló statisztikai adatainak földolgozásával, valamint a korábban már napvilágot látott releváns kutatási eredmények

Részletesebben

Spanyolország gazdasági fejlettségével összefüggő érdekérvényesítési lehetőségei az EU-ban, különös tekintettel a kibővülésre és a spanyol elnökségre

Spanyolország gazdasági fejlettségével összefüggő érdekérvényesítési lehetőségei az EU-ban, különös tekintettel a kibővülésre és a spanyol elnökségre MTA világgazdasági Kutatóintézet Kihívások, 160. szám, 2002. december Éltető Andrea Spanyolország gazdasági fejlettségével összefüggő érdekérvényesítési lehetőségei az EU-ban, különös tekintettel a kibővülésre

Részletesebben