SZ04 TÉRÍTÉSI DÍJ SZABÁLYZAT

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZ04 TÉRÍTÉSI DÍJ SZABÁLYZAT"

Átírás

1 3200 Gyöngyös, Dózsa György út SZ04 Térítési díj szabályzat Készítette: SZ04 TÉRÍTÉSI DÍJ SZABÁLYZAT 8. Kiadás: október Dr. Magyar Tivadar Jogi tanácsadó Kiadás előtt átvizsgálta: Jóváhagyta és a kiadást elrendelte: Dr. Assani Omar Bodnár Krisztina Weisz Péter MIR vezető Gazdasági Igazgató Főigazgató A szabályzat a Bugát Pál Kórház szellemi tulajdona. Továbbadása, sokszorosítása engedélyhez kötött. Jelen szabályzat mindenkor érvényes változata a számítógépes hálózaton érhető el. A kinyomtatott példány nem hivatalos, csak a nyomtatás időpontjában igazolható annak érvényessége, ezért felhasználás előtt a változások nyilvántartásában ellenőrizze az utolsó kiadás dátumát.

2 3200 Gyöngyös, Dózsa György út SZ04 Térítési díj szabályzat TARTALOMJEGYZÉK 1.0. A szabályzat célja és alkalmazási területe Hivatkozások Meghatározások A szabályzat tartalma A térítési díj fizetésére kötelezettek köre Érvényes biztosítással nem rendelkező külföldi és magyar állampolgárok Egyéni biztosítás magyarországi biztosító társasággal Jogszabályban meghatározott térítési díj ellenében igénybe vehető egészségügyi szolgáltatások Térítési díj mellett igénybe vehető egészségügyi szolgáltatások A biztosított orvosi beutaló nélkül is jogosult igénybe venni a szakorvosi rendelő által nyújtott Betegtájékoztatás Fizetési eszköz Térítési díjak Pénzügyi teljesítés A térítési díj befizetésének formái A pénzkezelés egyéb feltételei Kapcsolódó formanyomtatványok, feljegyzések Mellékletek Térítési díjak összege szervezeti egységenként Belgyógyászati jellegű ellátás esetén Sebészet Szülészet nőgyógyászat terhesrendelés Gyermekgyógyászat Fül orr- gégészet Szemészet Ideggyógyászat Pszichiátria Bőrgyógyászat Ortopédia Urológia Onkológia Oldalszám:2/48

3 3200 Gyöngyös, Dózsa György út SZ04 Térítési díj szabályzat 13. Reumatológia Fizikoterápia Gyógytorna Infectologia Tüdőgyógyászat Anaesthesiologia Kúraszerű ellátás Diagnosztikus eljárások térítési díjai Képalkotó eljárások Vércsoport szerológiai labor Patológia Aktív fekvőbeteg szakellátás Intenzív osztályos ellátás Krónikus minősítésű osztály térítési díjai Ápolási osztály Egészségügyi dokumentáció kikéréséhez való jog biztosítása. Hiba! A könyvjelző nem létezik. 26. Térítési díjjal igénybe vehető magas színvonalú szolgáltatások térítési díjai A CentrumLab által végzett laboratóriumi vizsgálatok térítési díjai B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve Laboratóriumi Decentruma által végzett humán mikrobiológiai, és munkaalkalmassági vizsgálatok térítési díjai Végtisztességre való felkészítés díja Oldalszám:3/48

4 3200 Gyöngyös, Dózsa György út SZ04 Térítési díj szabályzat 1.0. A szabályzat célja és alkalmazási területe A szabályzat célja a Bugát Pál Kórház (továbbiakban: Intézmény) térítési díj ellenében igénybe vehető egészségügyi szolgáltatásainak, térítési díjának és az érvényesítés módjának meghatározása. A szabályzat fejezetei azokra az ellátási eseményekre terjednek ki, ahol a biztosítással rendelkező és biztosítással nem rendelkező magyar és külföldi állampolgárok ellátással kapcsolatos térítési kötelezettségei állnak fenn. A Szabályzat minden klinikai egységre nézve megjelöli a térítési díj fennállásának feltételét, mértékét, annak befizetésének módját, és a térítési díj alóli mentesítés intézményi lehetőségét. Ezen szabályzatban foglaltakat kell alkalmazni az Intézmény valamennyi telephelyén lévő fekvő- és járó beteg ellátó osztályokon, részlegeken, szakrendeléseken. A szabályzat hatálya kiterjed valamennyi Intézmény által alkalmazotti, illetve az Intézménnyel egyéb jogviszonyban álló, szerződött természetes személyre, illetve gazdálkodó szervezet által foglalkoztatott személyre, aki(k) a szabályzatban meghatározott térítési díj ellenében végzendő tevékenységet, szolgáltatást végez(nek). Mindezen személyek a szabályzatban foglaltak szerint kötelesek eljárni, a tevékenységet végezni, valamint annak dokumentálását és bizonylatolását végrehajtani. A gyakorlati végrehajtásért az érintett orvosok és szakdolgozók jogi, ezen belül anyagi felelősséggel tartoznak. Valamennyi osztályvezető/egység és mátrix vezető felelőssége e feladat rendszeres ellenőrzése, betartása és betarttatása. 2.0 Hivatkozások Kapcsolódó külső dokumentumok évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 195/1997.(XI.5.) Korm. rendelettel évi LXXXIII. törvény a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 217/1997.(XII.1.) Korm. rendelettel évi CLIV. sz. törvény az egészségügyről 2007 évi LXXX. sz. törvény a menedékjogról valamint a 301/2007. (XI. 9.) Korm. rendelet a törvény végrehajtásáról 89/1995 (VII. 14.) Korm. sz. rendelet, a foglalkozás-egészségügyi szolgálatról. 46/1997. (XII. 17.) NM sz. rendelet a kötelező egészségbiztosítás terhére igénybe NEM vehető ellátásokról 284/1997. (XII. 23.) Korm. sz. rendelet a térítési díj ellenében igénybe vehető egyes egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról 18/1998. (VI.3.) NM rendelet a fertőző betegségek és járványok megelőzéséről 43/1999. (III. 3.) Korm. sz. rendelet, Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályozásáról 43/2003. (VII. 29.) EszCsM. sz. rendelet, A gyógyintézmények működési rendjéről, illetve szakmai vezető testületéről Oldalszám:4/48

5 3200 Gyöngyös, Dózsa György út SZ04 Térítési díj szabályzat 87/2004 (X. 4.) EszCsM. sz. rendelet, a Magyar Köztársaság területén tartózkodó, egészségügyi szolgáltatásra a társadalombiztosítás keretében nem jogosult személyek egészségügyi ellátásának egyes szabályairól valamint a 1408/71 EKG rendelet és a 574/72 EKG sz. rendelet (Európai Uniós Szabályok) 52/2006. (XII. 28.) EüM rendelet a sürgős szükség körébe tartozó egyes egészségügyi szolgáltatásokról, Kapcsolódó belső előírások ER03 Járóbeteg szakellátás és gondozás ER04 Fekvőbeteg szakellátás SZ36 Pénz és értékkezelési szabályzat 3.0. Meghatározások Kezelőorvos: a beteg adott betegségével, illetve egészségi állapotával kapcsolatos vizsgálati és terápiás tervet meghatározó, továbbá ezek keretében beavatkozásokat végző orvos, illetve orvosok, akik a beteg gyógykezeléséért felelősséggel tartoznak; Egészségügyi ellátás: a beteg adott egészségi állapotához kapcsolódó egészségügyi tevékenységek összessége; Egészségügyi szolgáltatás: az egészségügyi hatóság által kiadott működési engedély birtokában végezhető egészségügyi tevékenységek összessége. Az egészségügyi tevékenység az egyén egészségének megőrzése, a megbetegedések megelőzése, korai felismerése, megállapítása, gyógykezelése, életveszély elhárítása, állapot javítása vagy a további állapotromlás megelőzésére irányul. Egészségügyi szolgáltató: a tulajdoni formától és fenntartótól függetlenül minden, egészségügyi szolgáltatás nyújtására és az egészségügyi hatóság által kiadott működési engedély alapján jogosult egyéni egészségügyi vállalkozó, jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet; Sürgős szükség: az egészségi állapotban bekövetkezett olyan változás, amelynek következtében azonnali egészségügyi ellátás hiányában a beteg közvetlen életveszélybe kerülne, illetve súlyos vagy maradandó egészségkárosodást szenvedne; -- sürgős szükség járóbeteg ellátás keretében: minden olyan egészségügyi tevékenység, amely az életet veszélyeztető állapotok és betegségek szakszerű ellátása, valamint azok maradandó egészségkárosító hatásának megelőzése érdekében a beteg állapotának stabilizálásáig végeznek; -- sürgős szükség fekvőbeteg gyógyintézeti ellátás keretében, beutaló nélkül, vagy beutalási rendtől eltérő igénybevétel esetén: minden olyan egészségügyi tevékenység, amelyet az életet veszélyeztető állapotok és betegségek szakszerű ellátása, valamint azok maradandó egészségkárosító hatásának megelőzése érdekében fekvőbeteg-ellátás keretében végeznek, a diagnózis felállításától a tisztázott kórállapot első alkalommal történő szakszerű ellátásáig; vizsgálat: az a tevékenység, amelynek célja a beteg egészségi állapotának felmérése, egészségének megőrzése, a betegségek, illetve kockázatuk felderítése, a konkrét betegség(ek) meghatározása, prognózisuk, változásuk megállapítása, a gyógykezelés eredményességének, valamint a halál bekövetkeztének és a halál okának megállapítása; -- szűrővizsgálat: olyan vizsgálat, amelynek célja a betegség tüneteit nem mutató (tünetmentes) személy esetleges betegségének vagy kórmegelőző állapotának - ideértve a betegségre hajlamosító kockázati tényezőket is - korai felismerése; Oldalszám:5/48

6 3200 Gyöngyös, Dózsa György út SZ04 Térítési díj szabályzat -- diagnosztikai vizsgálat: az egészségügyi szolgáltatóhoz forduló beteg panasza okának feltárására irányuló vizsgálat; beavatkozás: azon megelőző, diagnosztikus, terápiás, rehabilitációs vagy más célú fizikai, kémiai, biológiai vagy pszichikai eljárás, amely a beteg szervezetében változást idéz, vagy idézhet elő, továbbá a holttesten végzett vizsgálatokkal, valamint szövetek, szervek eltávolításával összefüggő eljárás; egészségügyi dokumentáció: az egészségügyi szolgáltatás során az egészségügyi dolgozó tudomására jutó, a beteg kezelésével kapcsolatos egészségügyi és személyazonosító adatokat tartalmazó feljegyzés, nyilvántartás vagy bármilyen más módon rögzített adat, függetlenül annak hordozójától vagy formájától; EGT-állam: az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az Európai Közösség és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez. bizonylat: számla, egyszerűsített számla, nyugta 4.0 A szabályzat tartalma 4.1. Az egészségbiztosítási ellátásra jogosult személyek köre A vonatkozó törvény (1997. évi LXXX. Törvény) meghatározza a biztosítottak fogalmát és körét (5..), ezen túlmenően rögzíti az egészségügyi szolgáltatásra további, egyéb ok miatt jogosultak körét (16..). A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló törvény rögzíti a társadalombiztosítás területén belül járó ellátások körét. A magyarországi biztosítással rendelkező beteg a kötelező egészségügyi ellátások keretében jelen Térítési Szabályzat 4.3., és 4.4. pontja alapján fizetendő díjak kivételével térítésmentes ellátás igénybevételére érvényes Társadalombiztosítási Igazolvány (TAJ) bemutatása alapján jogosult. Az Igazolvány, mint biztosítási dokumentum kizárólag az abban feltüntetett személy érvényes biztosítását igazolja (személyi igazolvánnyal együtt érvényes), tehát más személy meglévő biztosításának igazolására nem használható fel. A biztosított, továbbá egészségügyi szolgáltatásra jogosult személy az egészségügyi szolgáltatás igénybevételéhez a TAJ számát igazoló okmányt minden alkalommal köteles bemutatni. Az Igazolvány fénymásolata, továbbá bizonytalanul olvasható, vagy javított dokumentum nem fogadható el. Amennyiben a TAJ igazolványt a beteg nem hozta magával, a vonatkozó szabályok szerint térítésmentesen ellátható, de fel kell kérni, hogy 15 napon belül mutassa be. Ezt a tényt a beteg dokumentációjában rögzíteni kell, ezért a betegnek a bemutatási kötelezettségét a FSZ04/01 számú nyomtatványon aláírásával el kell ismernie. Amennyiben fenti határidőn belül az ellátott beteg a TAJ okmányát nem mutatta be, úgy az ellátó részleg az elvégzett szolgáltatásokról a Szolgáltatási Igazolás Térítési díj ellenében nyújtott egészségügyi ellátásról (KFSZ04/01) formanyomtatvány leadásával kezdeményezheti a számlázást az Pénzügyi csoportnál. Oldalszám:6/48

7 3200 Gyöngyös, Dózsa György út SZ04 Térítési díj szabályzat A társadalombiztosítási támogatással igénybevett egészségügyi ellátások előtt az egészségügyi szolgáltató a TAJ számot és a fényképes személyazonosságot igazoló okmány bemutatását követően, az egészségügyi szolgáltatás igénybevételét megelőzően az OEP nyilvántartásában on-line ellenőrzi, hogy a támogatott ellátás igénybevételére jelentkezett beteg a jogviszony nyilvántartásban az egészségbiztosítás egészségügyi szolgáltatásaira jogosultként szerepel-e. Ha a jogviszony ellenőrzés eredménye szerint a beteg az OEP nyilvántartásában jogosultként nem szerepel, erről és a jogviszonyának rendezési lehetőségeiről az Intézményben működő egészségügyi betegnyilvántartó programból letölthető értesítés átadásával köteles tájékoztatni a beteget. Az OEP egészségügyi szolgáltatásra jogosultakról vezetett nyilvántartásában nem szereplő személynek, a jogosultsága fennállásának tisztázása érdekében fel kell keresnie a lakóhelye szerint illetékes Kormányhivatal Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szervét. Fontos tudni, hogy ha nem szerepel valaki az OEP nyilvántartásában, az a beteg ellátását nem érinti, mert az ellenőrzés eredményétől függetlenül el kell látni a beteget, az ellátás nem tagadható meg az OEP nyilvántartás adataira hivatkozással Érvényes biztosítással nem rendelkező külföldi és magyar állampolgárok ellátása Magyar, biztosítással nem rendelkező beteg sürgősségi ellátása díjtalan, ezen túl valamennyi ellátása (ide értve a kontroll vizsgálatot is) térítésköteles. Mind a járó, mind a fekvőbeteg ellátásban nyújtott szolgáltatásokért a magyar biztosítással nem rendelkező betegeknek (nem biztosított betegek, olyan országokból érkező betegek, melyekkel nincs nemzetközi egyezmény, vagy ellátásuk nem esik a biztosított szolgáltatások körébe, vagy nem rendelkeznek a szükséges igazolásokkal) a jelen szabályzatban és mellékleteiben meghatározott díjtételeket kell fizetniük az igénybevett egészségügyi szolgáltatásért. A fizetési kötelezettségről és a várható fizetendő összegről a beteget a szolgáltatás nyújtása előtt tájékoztatni kell. Érvényes biztosítással nem rendelkező külföldi és magyar állampolgárok: az állandó magyarországi tartózkodásra jogosító személyi igazolvánnyal, letelepedés céljából kapott tartózkodási engedéllyel nem rendelkező külföldi állampolgárok, egyezményes (államközi szerződés) országból érkező külföldi állampolgárok, akik nem sürgős ellátást vesznek igénybe az Európai Unió tagállamaiból érkező azon állampolgárok, akik nem rendelkeznek Európai Betegbiztosítási Kártyával vagy Kártyahelyettesítő nyomtatvánnyal, az Európai Unió tagállamaiból érkező azon állampolgárokra, akik nem sürgős ellátást vesznek igénybe, nem EU-s, és államközi szerződéssel nem rendelkező ország állampolgára, magyar állampolgárok, akik a törvényileg előírt biztosítási igazolások valamelyikével nem rendelkezik (nincs TAJ szám vagy EU kártya) biztosítási jogviszonnyal nem rendelkező (a TAJ egyéb okból érvénytelen, a TAJ átmenetileg érvénytelen) magyar állampolgár. Ezen ellátásra jelentkezők esetében térítési kategóriaként a 4 (Biztosítással nem rendelkező valamint nem finanszírozott ellátásban részesülő beteg) kategória jelölendő be. Tekintettel arra, hogy ezen ellátások ellentételezését az OEP nem téríti, a Térítési Szabályzatban foglalt fizetési tételek alkalmazandóak, amennyiben a beteg nem tudja 15 Oldalszám:7/48

8 3200 Gyöngyös, Dózsa György út SZ04 Térítési díj szabályzat napon belül pótolni a szükséges biztosítási jogviszonyt igazoló iratok valamelyikét Egyéni biztosítás magyarországi biztosító társasággal A külföldi biztosítótársasággal, illetve a magyarországi biztosítótársasággal kötött biztosítás alapján, a betegellátási díjat a külföldi állampolgár közvetlenül az Intézménynek köteles megfizetni. A számlát a beteg nevére kell kiállítani Biztosítottak jogszabályban meghatározott térítési díj ellenében igénybe vehető egészségügyi szolgáltatásai Gépjárművezetői, belvízi hajózási szolgálati és belvízi kedvtelési célú vízijármű-vezetői alkalmassági vizsgálat III. és IV. osztályú tengeri kedvtelési célú tengeri vízijárművezetők időszakos és soron kívüli alkalmassági vizsgálata ha 40. gépjárművezetői alkalmassági vizsgálat esetén az életévét nem töltötte be első fokon másod fokon ha 40. gépjárművezetői alkalmassági vizsgálat esetén az 50. életévét betöltötte, de 60. életévét még nem érte el első fokon másodfokon ha a 60. életévét betöltötte, de a 70. életévét még nem érte el: első fokon másodfokon ha a 70. életévét betöltötte: első fokon másodfokon Ha szemészeti vizsgálatot gépjármű- vagy bármely más alkalmassági vizsgálat indikálja (pld. sportorvos, munkahelyre belépés, stb.), akkor Ft térítési díjat kell megfizetni. Lőfegyvertartás orvosi engedélyezése Lőfegyvert munkakörükből eredően tartani szándékozó, illetve tartó személyek (I. csoport) lőfegyvertartásra való egészségi alkalmasságának pszichológiai vizsgálata: elsőfokon másodfokon Oldalszám:8/48

9 3200 Gyöngyös, Dózsa György út SZ04 Térítési díj szabályzat Lőfegyvert tartani szándékozó, illetve tartó személyek (II. csoport) lőfegyvertartásra való alkalmassági orvosi alkalmassági vizsgálat a) ha a 40. életévét még nem töltötte be: aa) első fokon Ft ab) másodfokon Ft b) ha a 40. életévét betöltötte, de a 60. életévét még nem érte el: ba) első fokon Ft bb) másodfokon Ft c) ha a 60. életévét betöltötte, de a 70. életévét még nem érte el: ca) első fokon Ft cb) másodfokon Ft d) ha a 70. életévét betöltötte: da) első fokon Ft db) másodfokon Ft B. pszichológiai alkalmassági vizsgálat Véralkohol vizsgálat a) első fokon Ft b) másodfokon Ft Alkohol szintjének kimutatása érdekében végzett vér- és vizeletvétel Kábítószer hatása alatt álló személy ellátása Kábítószer szintjének kimutatása érdekében végzett - vérvétel - vizeletvétel Kábítószer hatása alatt álló személy akut ellátása Látlelet kiadása Látlelet készítése és kiadása Részeg személy detoxikálása. Részeg személy detoxikálása Oldalszám:9/48

10 3200 Gyöngyös, Dózsa György út SZ04 Térítési díj szabályzat Foglalkozás egészségügyi szolgáltatás A munkáltató által eltérő megállapodás hiányában fizetendő díjak: D foglalkozás-egészségügyi osztály esetén Ft/fő/év C foglalkozás-egészségügyi osztály esetén Ft/fő/év B foglalkozás-egészségügyi osztály esetén Ft/fő/év A foglalkozás-egészségügyi osztály esetén Ft/fő/év Bevándorláshoz, külföldi munkavállaláshoz szükséges orvosi vizsgálatok Magyar biztosított által térítési díj ellenében igénybe vehető egészségügyi szolgáltatás keretében nyújtott vizsgálat - külföldi munkavállalás, illetve tartózkodás céljából szükséges orvosi vizsgálatok AIDS szűrővizsgálat Luesz szerológiai vizsgálat Lepra (bőrgyógyászati vizsgálat) TBC szűrővizsgálat, ernyőfénykép Mantoux próba 14 év alatt Külföldiek beutazásáról, magyarországi tartózkodásával kapcsolatos eljárási díjak keretén belül a bevándorlási, illetve a huzamos tartózkodási kérelemhez előírt orvosi vizsgálatok térítési díjai AIDS szűrővizsgálat Luesz szerológiai vizsgálat Lepra (bőrgyógyászati vizsgálat) TBC szűrővizsgálat, ernyőfénykép Mantoux próba 14 év alatt Járványügyi intézkedésekkel kapcsolatos vizsgálatok az egyén állampolgárságától függetlenül díjtalanok. Nőgyógyászati sterilizáció Sterilizáció, nem orvosi indikációra Az a mellkas-szűrővizsgálat (tüdőszűrés), melynek igénybevételére nem az egészségügyi hatóság által a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló miniszteri rendelet szerint kötelezően elrendelt szűrővizsgálat keretében, vagy nem a kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe vehető betegségek megelőzését és korai felismerését szolgáló egészségügyi szolgáltatásokról és a szűrővizsgálatok igazolásáról szóló miniszteri rendelet szerinti korhoz kötött szűrővizsgálat keretében, vagy nem jogszabály által előírt, a szakképzésről szóló évi CLXXXVII. törvény 4. (1) bekezdés a) b) pontja szerinti szakképzési intézményekben és felsőoktatási intézményben oktatásban részesülők szakmai alkalmassági vizsgálatai keretében kerül sor: A mellkas szűrővizsgálat közfinanszírozásban érvényesíthető díja: Ft Foglalkoztathatóság szakvéleményezése A foglalkoztathatóság szakvéleményezése Oldalszám:10/48

11 3200 Gyöngyös, Dózsa György út SZ04 Térítési díj szabályzat a) közfoglalkoztatási jogviszonyhoz szükséges szakvélemény esetén b) a büntető ügyben kiszabott közérdekű munka végrehajtásához szükséges szakvélemény esetén 1900 Ft/fő/eset 1900 Ft/fő/eset c) az a) és a b) pontban nem említett esetben 3300 Ft/fő/eset 4.4. Biztosítottak térítési díj mellett igénybe vehető egyéb szolgáltatásai Finanszírozási szerződéssel rendelkező egészségügyi szolgáltató a kötelező egészségbiztosítás keretében az évi LXXXIII. törvény alapján az Egészségbiztosítási Alap terhére igénybe vehető egészségügyi szolgáltatásért biztosítottól térítési díjat - ide nem értve a 23. szerinti részleges térítési díjat és a 23/A. szerinti kiegészítő térítési díjat - nem kérhet. A biztosított kiegészítő térítési díj mellett jogosult: az egészségügyi ellátás keretében saját kezdeményezésére igénybe vett egyéb kényelmi szolgáltatásokra, és amennyiben állapota indokolja, az e feladatra finanszírozott szolgáltatónál ápolás céljából történő elhelyezésre és ápolásra, ideértve a szükséges gyógyszereket és az étkezést is. A finanszírozott egészségügyi szolgáltató a biztosított részére annak kezdeményezése alapján, az egészségügyi ellátás szakmai színvonalának érintése nélkül kiegészítő térítési díj ellenében egyéni igénye szerinti étkezést, valamint az egészségi állapota által nem indokolt elhelyezéstől eltérő, az intézmény e célra kijelölt részlegében magasabb színvonalú elhelyezést nyújthat, amennyiben: a többletszolgáltatáshoz szükséges feltételek rendelkezésre állnak, a biztosított az egészségügyi szolgáltatónál az ellátást a többletszolgáltatás nélkül is igénybe vehetné, és az egészségügyi szolgáltató a többletszolgáltatás nyújtása mellett a finanszírozási szerződése szerinti kapacitáson folyamatosan és teljes körűen tud ellátást nyújtani Az egészségügyi dokumentáció másolat kiadásának feltételei és díjszabása A betegeknek az egészségügyi dokumentáció kikéréséhez való jogát Intézményünk az alábbi módon biztosítja: Egészségügyi dokumentációról másolatot az e célra rendszeresített formanyomtatványon (FSZ04/02), írásban kérhet: Az ellátott beteg Az ellátott beteg törvényes képviselője (szülő, gondnok) Az ellátott beteg által írásban (meghatalmazás) megbízott személy Oldalszám:11/48

12 3200 Gyöngyös, Dózsa György út SZ04 Térítési díj szabályzat A beteg elhalálozása esetén közeli hozzátartozója, törvényes örököse Az egészségügyi dokumentáció másolat kiadásának intézményi technikai lebonyolítója az értékesítési munkatárs. Az eljárás menete: A kérvényező az értékesítési munkatárstól átveszi a szükséges formanyomtatványt (FSZ04/02), és annak minden rovatát olvashatóan kitölti. Átadja az esetleges meghatalmazást, egyéb jogosultságra vonatkozó iratot. Az értékesítési munkatárs a kitöltött nyomtatványt, a másolat elkészítésének, és kiadásának engedélyezésére átadja a jogi főmunkatársnak, távollétében az orvos igazgatónak, vagy helyettesének. Engedélyezés után keresteti ki a kért dokumentációt az adott osztállyal, vagy az irattárossal, és arról másolatot készít. A másolatot személyesen, vagy kérésre postai úton átadja a kérvényezőnek. A másolat kiadása az intézmény pénztára által kiállított bevételi pénztárbizonylat bemutatása után megtörténhet. A postai úton történő továbbítás kérvénye esetén a díjat előre kell befizetni a kórház pénztárába. A postázás költségei is a kérvényezőt terhelik. Elektronikus úton való továbbítási kérelem esetén a kérvényezőnek előzetesen írásos hozzájáruló nyilatkozatot is tennie kell (FSZ04/03). A másolatok kiadásának határideje a kérvény benyújtásától számított 2 hét. A sürgős másolat készítés határideje 2 munkanap. A másolat sürgősségi úton történő kiadásáért az összes alapköltség 50%-al megemelt díját kell fizetni. Díjszabás: Papíralapú dokumentáció másolása Papíralapú dokumentáció másolása Nem teljes dokumentáció esetén A/4 (oldalanként) Ft. A/3 (oldalanként) Ft. Teljes dokumentáció, vagy 50 oldal felett Elektronikus másolat-cd/dvd Ft Ft/darab (CT, Ultrahang felvételekről) Oldalszám:12/48

13 3200 Gyöngyös, Dózsa György út SZ04 Térítési díj szabályzat 4.5. A biztosított által az egészségbiztosítás terhére orvosi beutalóval, illetve anélkül igénybe vehető ellátások A biztosított orvosi beutaló nélkül is jogosult igénybe venni a szakorvosi rendelő által nyújtott - bőrgyógyászati szakellátást - csecsemő, gyermek és felnőtt fül-orr-gégészeti szakellátást - gyermek és felnőtt nőgyógyászati szakellátást - onkológiai szakellátást - pszichiátriai és addiktológiai szakellátást - sebészeti és baleseti sebészeti szakellátást - gyermek és felnőtt szemészeti szakellátást - urológiai szakellátást - az első alkalommal beutalás alapján igénybe vett bőr- és nemibeteg-gondozó, tüdőgondozó és onkológiai gondozó, valamint kúraszerű ellátás keretében a gondozásba vett biztosítottak részére nyújtott ellátás. Ebből következik, hogy orvosi beutalóval vehető igénybe az intézményünkben működő - belgyógyászati (ideértve az általános belgyógyászati, angiologiai, haematologiai, diabetologiai, nephrologiai, endocrinologiai, hypertónia, szakrendelést) - kardiológia, echokardiográfia, EKG - gastroenterológiai - ideggyógyászat, EEG - gyermekgyógyászat - fizikoterápia, - gyógytorna, - ortopédia, - reumatológia, oszteoporózis, - tüdőgyógyászati szakellátás, - laboratórium, - röntgen, UH, - CT - aneszteziológiai, - transzfúziológiai - kórszövettan és cytológia szakellátás. - infectologiai szakellátást 4.6. Betegtájékoztatás Valamennyi egészségügyi szolgáltatónak, a részleges és teljes térítési díj ellenében igénybe vehető szolgáltatásai jegyzékét, valamint azt, hogy az egyes szolgáltatásokat ingyenesen vagy térítési díj fizetése mellett kik vehetik igénybe, az ellátottak számára hozzáférhető helyen nyilvánossá kell tennie. Jelen szabályzatban foglaltak alapján, a kórház adott szolgáltató egységre vonatkozó Térítési Szabályzat kivonatot az ellátó helyen, jól látható módon kell kifüggeszti. Az ellátás előtt a beteggel a várható térítési díjakat ismertetni kell. A tájékoztató összeget a KFSZ04/01 számú nyomtatványon aláírásával el kell ismerni. Oldalszám:13/48

14 3200 Gyöngyös, Dózsa György út SZ04 Térítési díj szabályzat Amennyiben a térítési díjakat a beteg nem fogadja el, az adott ellátás részére nem nyújtható. Diagnosztikai vizsgálatok esetén a kért vizsgálatok eredményétől függő (szakmai szabályok szerinti) további kiegészítő vizsgálatok térítési díját az eredmények kiadása előtt a betegnek meg kell téríteni. A sürgősségi ellátás igénybevételének térítésmentességét, a beteg vizsgálatát és ellátását követően kell megállapítani. Amennyiben a beteg az adott ellátásra nem térítésmentesen jogosult, a térítési díj utólag rendezendő. A szolgáltató egyes ellátások elvégzését amennyiben a biztosított egészségi állapota nem indokolja az azonnali ellátását várólista alapján is teljesítheti. Az egészségügyi szolgáltató az ellátás természete, továbbá tartós kapacitás hiány esetén alakíthat ki várólistát Fizetési eszköz A Szabályzatban feltüntetett térítési díjak magyar forintban értendők, más külföldi valuta semmilyen esetben sem fogadható el. A fizetés készpénzben, csekken, illetve átutalással is teljesíthető Térítési díjak A térítési díj fizetésére kötelezettek által fizetendő térítési díjak összegét, szervezeti egységenként az 1. számú melléklet tartalmazza. A járóbeteg szakellátó egységek térítési díja nem tartalmazza az ellátás során az orvosi vizsgálat során elrendelt diagnosztikai vizsgálatok értékét. Ezért a fizetendő térítési díj megállapítása során a járóbeteg szakellátó egység általi vizsgálat, illetve beavatkozás értékét növelni kell az elvégzett labor, rtg, UH, CT, szövettan és cytológiai vizsgálatok értékével. Laborvizsgálatok díja: a 2. számú mellékletben foglalt díjtételek szerint fizetendők, amelyek a szolgáltatást végző CentrumLab Kft. által megállapított díjak, és a kórház által nem módosíthatóak. B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve Laboratóriumi Decentruma által végzett humán mikrobiológiai, és munka alkalmassági vizsgálatok díjai a 3. számú mellékletben foglaltak szerint. Végtisztességre való felkészítés díja a 4. számú mellékletben leírtak szerint. A mikrobiológiai vizsgálatok esetenkénti díjtételeit, a betegnek való számlázás előtt, az értékesítési munkatárssal egyeztetni szükséges! 4.9. Pénzügyi teljesítés Térítésköteles ellátások esetében a Szolgáltatási Igazolás KFSZ04/01 kitöltése kötelező. A Szolgáltatási Igazolás szigorú számadású nyomtatvány. Hárompéldányos és számozott oldalakat tartalmaz. Elvesztése, eltűnése azonnal jelentendő a Pénzügyi csoport munkatársainál. A könyvben a számozott igazolás mindhárom példánya kitöltendő (önindigós, de figyelni kell a későbbi olvashatóságra). Oldalszám:14/48

15 3200 Gyöngyös, Dózsa György út SZ04 Térítési díj szabályzat A Szolgáltatási Igazolás -nak tartalmaznia kell: - Az ellátó részleg pontos megnevezését - Az ellátott nevét, illetve a szolgáltatást igénybevevő megnevezését - Azonosító számát (pl. születési dátum) - Lakcímét - Ellátás dátumát - Szolgáltatások megnevezését, térítési szabályzat szerinti díját - Orvos aláírását, pecsétjét - Az ellátott aláírását, mellyel elismeri a fizetendő térítési díját Amennyiben a szolgáltatás ellenértékét nem az ellátott fizeti, úgy szükséges a Szolgáltatási Igazoláson a számlázási név és cím feltüntetése is. - első a beteg példánya, - második a Pénzügyi csoport példánya, - a harmadik, az ellátó egység példánya a tömbben marad A térítési díj befizetésének formái A fizetendő térítési díjak magyar forintban (HUF) értendők. Készpénzben: Pénztári nyitva tartás ideje alatt a szolgáltatást nyújtó által kiállított Szolgáltatás igazolás első és második példánya alapján, az azon feltüntetett összeget az ellátandó vagy a kísérő személy a kórház pénztárába befizeti. A befizetés tényét a pénztáros által kiadott számla igazolja, melyet lehetőség szerint a vizsgálat megkezdése előtt be kell mutatni az ellátást végzőnek. Amennyiben a térítési díjat utólag rendezik, a vizsgálati eredményeket a befizetés tényének igazolásáig vissza kell tartani. Pénztári nyitva tartási időn túl: a szolgáltatást nyújtó által kiállított Szolgáltatás igazolás alapján, az azon feltüntetett összeget az ellátandó vagy annak kísérője az ellátást végző személynek Nyugta ellenében átadja, aki a térítési díjat a következő munkanapon a kórház pénztárába a Szolgáltatási Igazolás, második példányát és a Nyugtát mellékelve befizeti. Befizetést követően az ellátott nevére, tartózkodási címére a Pénzügyi csoport a számlát kipostázza. Átutalással: A számla elkészítéséhez a Szolgáltatási Igazolás első és második példányát a Pénzügyi csoporthoz el kell juttatni. A számlát a Pénzügyi csoport kipostázza az ellátást igénybevevő címére. Esetenként a térítési díj részletekben történő kiegyenlítése kérhető írásban a kórház főigazgatójától. Az engedélyezett részletfizetés feltételeit a gazdasági igazgató határozza meg A pénzkezelés egyéb feltételei A csekk és Szolgáltatási Igazolás kitöltéséért akár személyesen végzi, akár utasításával asszisztense útján minden esetben az orvos felelős. (Ellenőrzési kötelezettségét pecsétje elhelyezésekor minden alkalommal gyakorolni köteles.) Oldalszám:15/48

16 3200 Gyöngyös, Dózsa György út SZ04 Térítési díj szabályzat A Pénzügyi csoport felé akár az orvos, akár az általa megbízott asszisztens elszámolhat. Amennyiben az orvos mellett több asszisztens dolgozik, az adminisztratív teendők elvégzésére tanácsos egy fő nevesített, írásbeli kijelölése. Szabadság, vagy egyéb távolléti ok esetén aktuálisan másik, helyettesítő személy megjelölhető. Pénz kizárólag pénztári nyitvatartási időn kívüli esetben vehető át. Csekkbefizetés céljából tilos! Az igazoló tömb igénylése, a betelt nyomtatványok leadása a pénztárban történik. (Az igazoló tömb hivatalos neve: Szolgáltatási Igazolás Térítési díj ellenében nyújtott egészségügyi ellátásról ) Hétfő csütörtök: Péntek: 8 15 óráig 8 13 óráig 5.0 Kapcsolódó formanyomtatványok, feljegyzések Azonosító Megnevezés A megőrzés helye KFSZ04/01 Szolgáltatási igazolás Ellátó egység/pénztár/beteg példánya FSZ04/01 FSZ04/02 TAJ bemutatási kötelezettség elismerése Egészségügyi dokumentációt kikérő lap Ellátó egység/pénztár/beteg példánya Irattár FSZ04/03 Hozzájáruló nyilatkozat Irattár A fenti formanyomtatványokon túl alkalmazzuk még az SZ36 Pénz és értékkezelési szabályzat vonatkozó formanyomtatványait Mellékletek Azonosító MSZ04/1 MSZ04/2 MSZ04/3 MSZ04/4 Megnevezés A térítési díj fizetésére kötelezettek részére megállapított térítési díjak összege szervezeti egységenként Laborvizsgálati térítési díjak B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve Laboratóriumi Decentruma által végzett humán mikrobiológiai, és munka alkalmassági vizsgálatok térítési díjai Végtisztességre való felkészítés díja Oldalszám:16/48

17 3200 Gyöngyös, Dózsa György út MSZ04/01 A térítési díj fizetésére kötelezettek részére megállapított térítési díjak összege szervezeti egységenként 1. Belgyógyászati jellegű ellátás esetén Általános belgyógyászat Első vizsgálat Kontroll vizsgálat alkalmanként EKG Terheléses EKG ABPM Echokardiografia Holter vizsgálatok 24 h Arteriográfiai vizsgálat 7.000,- Érszűkület vizsgálat 7.000,- Vérvétel (vérvételi csövenként) Im., subcutan injectio beadása Iv. injectio beadása Életmódbeli tanácsadás Veszélyeztető beteg ellátása Oldalszám:17/48

18 3200 Gyöngyös, Dózsa György út MSZ04/01 2. Sebészet Első vizsgálat Kontroll vizsgálat alkalmanként Ambuláns műtéti tevékenységek érzéstelenítéssel Ujjamputáció befejezése Zúzódások, rándulások, ficam, törés ellátása Felsővégtag gipszelés Alsóvégtag gipszelés rövid Alsóvégtag gipszelés hosszú Gipszlevétel Fejsérült ellátása Vérző seb varrás nélküli ellátása Vérző seb varrással való ellátása Parazita eltávolítás Szemölcs kauterizáció, darabonként Ambuláns műtét gyulladás nélkül Ambuláns műtét gyulladással Sebkötözés/db Aspirációs cytológiai mintavétel (A patológián elvégzett vizsgálatok díját a mintavételi díjhoz hozzá kell adni!) UH vezérelt cytológiai mintavétel Anoscopia Rectoscopia Diagnosztikai célú biopsia eszközös vizsgálat kapcsán Aranyér gyűrűzés Kryo kezeléssel Proctológiai kisműtéti beavatkozás Vizelet elakadás miatti kathéterezés (kathéter biztosításával) Kathétercsere Intramuscularis, subcutan injectio beadása Iv. injekció beadása Injectio izületbe adása Vérvétel (vérvételi csövenként) Veszélyeztető beteg ellátása Szülészet nőgyógyászat terhesrendelés Első vizsgálat cytológiai mintavétel Emlő vizsgálat Komplett nőgyógy. Vizsgálat (vizsgálat+onkocytologiai mintavétel+kolposcop+emlő) Nőgyógyászati UH - Hasi Hüvelyi Folliculometria color doppler Terhesvizsgálat Oldalszám:18/48

19 3200 Gyöngyös, Dózsa György út MSZ04/01 Komplett terhesvizsgálat (cg+cervixkenet mintavétel,+hüvelykenet mintavétel) Terhes UH hasi (+biometria) hüvelyi (+biometria) Komplett terhes ultrahang vizsgálat (magzat vizsgálata+flowmetria 4 dimenziós ultrahang vizsgálat (terhes) Komplett 4 dimenziós ultrahang vizsgálat (terhes) (3 fénykép+dvd) Ultrahangos fénykép/darab /db Magzati flowmetria Terhes NST Terhes amnioscopia IUD-vel kapcsolatos tevékenység Synechiolysis vaginalis Im., sc. injekcó beadása Iv. injekció beadása Vérvétel csövenként Veszélyeztető beteg ellátása Gyermekgyógyászat Első vizsgálat Kontroll vizsgálat alkalmanként EKG, 12 elvezetéses ABPM, 24 órás Gyomormosás Beöntés Asthmás beteg ellátása Allergiás bőrpróba sorozatonként Aerosol therápia alkalmanként Orrváladék aspiráció Intramuscularis, subcutan injekció beadása Iv. injekció beadása Vérvétel (vérvételi csövenként) Fül orr- gégészet Első vizsgálat Kontroll vizsgálat alkalmanként Endoscopos orrüreg- orrgarat vizsgálat: (orrüreg- orrgarat tükrözés merevcsöves eszközzel, felszíni érzéstelenítésben) Rhino- laryngofiberoscopia (orrüreg-garat-gégetükrözés flexibilis eszközzel, felszíni érzéstelenítésben) Paracentesis( fül felszúrás, váladék leszívás oldalanként, felszíni érzéstelenítésben) Arcüreg öblítés: (arcüreg felszúrás és átmosás oldalanként, felszíni érzéstelenítésben, egyszer használatos szettel) Oldalszám:19/48

20 3200 Gyöngyös, Dózsa György út MSZ04/01 Orrvérzés ellátása: - réteges tamponálással oldalanként elektrokoagulálással oldalanként Idegentest eltávolítása (fül, orr, torok, garat) Fülmosás (oldalanként) Audiológia Hallásküszöb vizsgálat Impedancia vizsgálat Otoneurológia Általános otoneurológiai vizsgálat Alkalmassági vizsgálatok Zajos Magasban dolgozók, repülősök Vérvétel (vérvételi csövenként) Im., subcutan injekció beadása Iv. injekció beadása Veszélyeztető beteg ellátása IGAZOLÁS KIADÁS GYÓGYSZER FELÍRÁS Szemészet Első vizsgálat Kontroll vizsgálat alkalmanként Szemészeti UH vizsgálat Szaruhártya görbület mérés Gyógyszerterhelés Könnytermelés mérés CFF Helyi érzéstelenítés AT mérés Accomodatio vizsgálat Szemüvegrendelés Idegentest eltávolítás conjunctivából Idegentest eltávolítás corneából Therápia betanítás Ideiglenes kötés felhelyezése Párakötés Ductus nasolacrimalis szondázás Dilatatio duct. Nasolacrimalis Könnytömlő v. vezeték átmosás Epilatio Mikrobiológiai mintavétel könnyből Perimetria, komputeres Hármastükör Hertel érték mérése Szemnyomások + pupilla Injectio bulbus oculi Oldalszám:20/48

21 3200 Gyöngyös, Dózsa György út MSZ04/01 Iv. injectio beadása Intramuscularis, subcutan injectio beadása Vérvétel (vérvételi csövenként) Veszélyeztető beteg ellátása Kisműtéti beavatkozás helyi érzéstelenítéssel - Xantelazma Verruca Egyéb kisműtét Entropium Ectropium Pterygium Szemhéjplasztika Ideggyógyászat Első vizsgálat Kontroll vizsgálat alkalmanként EEG alapvizsgálat EEG fotostimulatioval EEG alvásmegvonással Iv. injekció beadása Im., sc. injekció beadása Vérvétel (vérvételi csövenként) Veszélyeztető beteg ellátása Pszichiátria Pszichiátriai állapotfelmérés Pszichiátriai kezelés, alkalmanként Magánindítványos pszichiátriai, pszichológiai szakvélemény Bőrgyógyászat Első vizsgálat Kontroll vizsgálat alkalmanként Urticaria Kauterizáció darabonként Molluscum darabonként Lábszárfekély ellátása /db Sebkötözés /db Sebváladékból tenyésztéshez mintavétel Parazita eltávolítás Szűrővizsgálat munkavállaláshoz Im., sc. injekció beadása Iv. injekció beadása Vérvétel (vérvételi csövenként) Veszélyeztető beteg ellátása Oldalszám:21/48

22 3200 Gyöngyös, Dózsa György út MSZ04/ Ortopédia Első vizsgálat Kontroll vizsgálat Gerinc neurológiai vizsgálata Izületi punctio Injectio in articulatio Gyógyászati segédeszköz betanítás Varratszedés Im., sc. injekció beadása Iv. injekció beadása Vérvétel (vérvételi csövenként) Veszélyeztető beteg ellátása Urológia Urológiai első vizsgálat Diagnosztikus kathéterezés Kontroll vizsgálat Vizelet elakadás miatti kathéterezés (kathéter biztosításával) Kathétercsere Vesegörcs oldása Idegentest eltávolítás húgycsőből Cystoscopia Cytostaticus kezelés, kezelésenként LH-RH analóg injekció beadása Nemi szervek felületes sérüléseinek ellátása Adhaesiolysis Paraphimosis Im., sc. injekció beadása Iv. injekció beadása Vérvétel (vérvételi csövenként) Veszélyeztető beteg ellátása Onkológia Nőgyógyászati szűrés + emlő cytológiai mintavétel Emlőszűrés Bőrgyógyászati szűrés Komplett szűrés (nőgyógyászati, emlő, bőrgygyászati) cytológiai mintavétel Aspirációs cytológiai mintavétel Tályog megnyitás Bőrkimetszés Polip eltávolítás Im., sc., injekció beadása Iv. injekció beadása Vérvétel (vérveteli csövenként) Veszélyeztető beteg ellátása Oldalszám:22/48

23 3200 Gyöngyös, Dózsa György út MSZ04/01 A patológián elvégzett vizsgálatok díját a mintavételi díjhoz hozzá kell adni! 13. Reumatológia Vizsgálat Kontroll vizsgálat Térdpunkció Infiltráció paravertebralis Injectio in articulatio Intramuscularis, subcutan injectio beadása Iv. injekció beadása Vérvétel (vérvételi csövenként) Veszélyeztető beteg ellátása Fizikoterápia Mikrohullám kezelés Középfrekvenciás kezelés Stabil galván kezelés Kowarschik galván kezelés Iontophoresis Diadynamic-interferencia Szelectív ingeráram kezelés Ultrahang kezelés Víz alatti UH kezelés Magnetoterápia TENS kezelés Func. Elektroth. Nervus facialis Bemer terápia Bemer terápia 10 alkalmas bérlet Gyógytorna Mozgásszervi (alsó-, felsővégtag, gerinc) csoportos torna Keringésjavító (légzőszervi, infarktust követő, műtét utáni, érbeteg) csoportos torna Egyéni torna felára Hemipaterikus beteg egyéni torna Amputált beteg egyéni torna McKenzie kezelés Intimtorna egyéni Lymphoedema kezelés Fizikotherápiás kezelés Masszázs teljes testre kiterjedő Masszázs törzsre terjedő Masszázs végtagi Csoportos torna (gerinc, intim, terhes, klimax, osteoporosis, túlsúlyos torna) Gyermek mozgás fejlesztése Inkontinens kezelés Oldalszám:23/48

24 3200 Gyöngyös, Dózsa György út MSZ04/ Infectologia Első vizsgálat Csecsemő, kisded vizsgálat EKG, 12 elvezetéses Bakteriológiai vizsgálatokra mintavétel Vérvétel (vérvételi csövenként) Szerológiai vizsgálatok (Elisa szerint) Szerológiai vizsgálatok egyéb módszerrel Széklet bakterológiai vizsgálat Széklet virológiai vizsgálat Injectió beadás (sc, im.) Iv. injectió beadás Veszélyeztető beteg ellátása Tanácsadás (diéta, életmód, életvezetési tanács, csecsemő táplálási-, gondozási tanács) 17. Tüdőgyógyászat SEF (Stabil ernyőkép felvétel) SEF + légzésfunkció Első vizsgálat Kontroll vizsgálat Góckutatás (SEF+Mantoux) Bronchodilatátor teszt Aerosol therápia (alkalmanként) Allergia vizsgálat Iv. inj. Beadása Intramuscularis, subcutan injectio beadása Vérvétel (vérvételi csövenként) Veszélyeztető beteg ellátása Mantoux próba Anaesthesiologia Altatás előtti vizsgálat Bódítás (gőz narkoticummal) Intravénás rövid altatás Általános érzéstelenítés (altatás maszkkal), ½ óráig További ½ óránként Általános érzéstelenítés (altatás intubatioval), ½ óráig További ½ óránként Anaesthesia monitorozás (EKG, pulzus, saturatio, ETCO2, RR, NBP, temp, légúti nyomás) Regionális érzéstelenítés (spinal, epidural) 1 óráig További ½ óránként Regionális és általános érzéstelenítés kombinációja ½ óráig További ½ óránként Plexus brachialis block (supraclavicularis) Axillaris block Regionalis blockok felügyelete a postop. Szakban, ITO/n, Oldalszám:24/48

25 3200 Gyöngyös, Dózsa György út MSZ04/01 naponként Ébredőszobai felügyelet Kúraszerű ellátás Folyadéktherápia (infúzió) miatti félnapos ellátás Diagnosztikus eljárások térítési díjai Képalkotó eljárások Röntgen diagnosztika Koponya, gerinc, mellkas, medence, has, kétirányú végtag felvétel (Az összeg régiónként értendő) Kettős kontrasztos gyomor vizsgálat Légcső + nyelőcső vizsgálat Vastagbél kettős kontrasztos vizsgálata Urographia Mammográfia Mammográfia+emlő+axilla ultrahangos vizsgálata Ultrahang vizsgálatok Nyaki + pajzsmirigy ultrahangos vizsgálata Emlő + axilla ultrahangos vizsgálata UH vezérelt cytológia emlőből Hasi + kismedencei ultrahang vizsgálat Izületi ultrahang Doppler vizsgálatok Lágyrész ultrahang (pl. lipoma esetén) CT Agykoponya natív Agykoponya kontrasztanyagos Arckoponya natív Arckoponya kontrasztanyagos Gerinc natív Gerinc kontrasztanyagos Nyak natív Nyak kontrasztanyagos Mellkas natív Mellkas kontrasztanyagos Teljes has natív Teljes has kontrasztanyagos Medence natív Medence kontrasztanyagos Végtag natív Végtag kontrasztanyagos Veszélyeztető beteg ellátása Vércsoport szerológiai labor Vércsoport meghatározás (ABO, Rh.) egyoldalas klinikai módszerrel Laboratóriumi vércsoport meghatározás (ABO, Rh.) Oldalszám:25/48

26 3200 Gyöngyös, Dózsa György út MSZ04/01 Ellenanyagszűrés enzimkezelt sejtekkel, sejtenként Ellenanyagszűrés megfelelő antigén-tulajdonságú szűrősejtekkel, sejtenként Direkt Coombs teszt Ellenanyag azonosítás, sejtenként Ellenanyag azonosítás alacsony ionerős környezetben, sejtenként Ellenanyagtitrálás enzim technikával A-alcsoport meghatározás Egyéb vércsoport antigén kimutatás antigénenként Kell rendszer tipizálása antigénenként Kompatibilitás vizsgálat Liss coombs közegben, véregységenként Vérvétel Vénaszekció, vérlebocsátás, 100 ml-ként Sürgősségi díj Patológia Szűrő-, vagy diagnosztikus cytologia Egyszerű szövettani, biopsiás, resectios preparátum vizsgálat Közepesen bonyolult szövettani és cytológiai vizsgálat (sorozatmetszet, hisztokémiai, Immunhisztokémiai igény) Összetett vizsgálat (legalább 3-5 immun-hisztokémiai vizsgálattal) Végtisztességre való felkészítés díja: A 4. számú mellékletben leírtak szerint Holttesthűtő használata a Halottvizsgálati Bizonyítvány eltemetésre engedélyezett időpontja utáni holttest tárolásáért napi Ft + ÁFA díjat számítunk fel. A tárolási díjat a Kórház a holttest elszállítására jogosult személy felé a temetést rendező temetkezési vállalkozáson keresztül érvényesíti. A holttest tárolásról utólag számla készül, mely alapján a temetést rendező befizeti a díjat. 21. Endoszkópos laboratórium Gastroscopia ,- Ft. Gastroscopia + biopsia ,- Ft. GFB + jejunalis szonda ,- Ft. GFB + PEG ,- Ft. GFB + idegentest ,- Ft. Gastrocystostomia ,- Ft. Polypectomia darabonként ,- Ft. + Altatás ,- Ft. Colonoscopia Colonoscopia + biopsia Polypectomia darabonként +Altatás ERCP vizsgálat ERCP + EST+ kőextractio ,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft. Oldalszám:26/48

27 3200 Gyöngyös, Dózsa György út MSZ04/01 ERCP + Stent behelyezés ,- Ft. H2 kilégzési teszt ,- Ft. C13-14 kilégzési teszt ,- Ft. Nyelőcső ph metria ,- Ft. Veszélyeztető beteg ellátása Ft. 4 db színes fotó dokumentáció 1 db A4-es lapra nyomtatva 5.000,- Ft. Videó felvétel kiírása ,- Ft. 22. Aktív fekvőbeteg szakellátás A beavatkozások díjai mellett meg kell téríteni az ellátás során felmerült nagy értékű gyógyszer, és gyógyászati anyag (pl.: szemlencse, bélvarrógép, inkontinencia szalag, stb.) felhasználást. 23. Intenzív osztályos ellátás Intenzív osztályos felügyelet és kezelés, naponként (tartalmazza a beteg vizsgálatát, állapotának felmérését, az EKG, légzés, hőmérséklet, oxigén saturatio, noninvazív vérnyomás, vérgáz, labor, resuscitacio, vénabiztosítás, hólyagkatéterezés, gyomorszonda kezelés és szakápolás költségeit Pacemaker kezelés Schwan Ganz katéter bevezetés Oesophasus ballontamponád Lélegeztetés (konvencionális lélegeztetési módokban)/nap Lélegeztetés (JET)/nap Inhalaciós kezelés Bronchoscopia Invazív nyomásértékek (csatornánként) Metabolikus vizsgálatok Vérgáz vizsgálat Gyomor leszívás Gyomormosás Szondakezelés tápláláshoz Szondakezelés tápláláshoz (PEG) Enteralis szondatáplálás/nap Parenteralis szondatáplálás/nap Peritonealis dialysis, lavage/nap Hólyagkathéterezés I.v. gyógyszeradagolás pumpával (gyógyszer nélkül)/nap Injectio in musculus, alkalom Iv. injekció beadása, alkalom Folyadéktherápia (infúziók) perif. vénán keresztül /nap Folyadéktherápia (infúziók) centr. vénán keresztül /nap Transzfúzió egységenként Lumbalpunkció Pleurapunkció Pericardiumpunctió Hasüregi punkció Oldalszám:27/48

Szabályzat. a Keszthelyi Városi Kórházban térítés ellenében igénybe vehető egészségügyi szolgáltatásokról. Érvényes: 2007.

Szabályzat. a Keszthelyi Városi Kórházban térítés ellenében igénybe vehető egészségügyi szolgáltatásokról. Érvényes: 2007. Szabályzat a Keszthelyi Városi Kórházban térítés ellenében igénybe vehető egészségügyi szolgáltatásokról Érvényes: 2007. december 22-től Jóváhagyta: dr. Radics Sándor megbízott főigazgató Készítette: Kertész

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTER J A V A S L A T. AZ EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK TÉRÍTÉSI DÍJAIRÓL SZÓLÓ SZABÁLYZAT jóváhagyására

ALPOLGÁRMESTER J A V A S L A T. AZ EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK TÉRÍTÉSI DÍJAIRÓL SZÓLÓ SZABÁLYZAT jóváhagyására BUDAPEST XXI. KERÜLET ALPOLGÁRMESTER CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA J A V A S L A T AZ EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK TÉRÍTÉSI DÍJAIRÓL SZÓLÓ SZABÁLYZAT jóváhagyására Készítette: Viszkievicz Ferenc Csepeli Egészségügyi

Részletesebben

Egészségügyi szolgáltatások térítési díj szabályzata Sz 25

Egészségügyi szolgáltatások térítési díj szabályzata Sz 25 E példány sorszáma: Egészségügyi szolgáltatások térítési díj szabályzata Sz 25 Készítette: Engert Ferenc gazdasági igazgató Jóváhagyta és kiadását elrendelte: Dr. Csizmadia Csaba főigazgató főorvos 1/25

Részletesebben

Módosítás Sorszáma Dátuma A módosítás rövid leírása 6. 2010.07.01 Aktualizálás

Módosítás Sorszáma Dátuma A módosítás rövid leírása 6. 2010.07.01 Aktualizálás Módosítás Sorszáma Dátuma A módosítás rövid leírása 6. 2010.07.01 Aktualizálás Jóváhagyta: Dr. Völner Pál megyei közgyőlés elnöke Készítette Bagócsi Katalin Jóváhagyta Dr. Kovács József 1/10 A Komárom-Esztergom

Részletesebben

SZABÁLYZAT A TÉRÍTÉSI DÍJ ELLENÉBEN IGÉNYBE VEHETŐ EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRÓL ÉS A TÉRÍTÉS MÓDJÁRÓL

SZABÁLYZAT A TÉRÍTÉSI DÍJ ELLENÉBEN IGÉNYBE VEHETŐ EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRÓL ÉS A TÉRÍTÉS MÓDJÁRÓL Kanizsai Dorottya Kórház 8800 Nagykanizsa, Szekeres J. u. 2-8. Tel.: 06-93/502-000, T.fax: 06-93/502-064 SZABÁLYZAT A TÉRÍTÉSI DÍJ ELLENÉBEN IGÉNYBE VEHETŐ EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRÓL ÉS A TÉRÍTÉS MÓDJÁRÓL

Részletesebben

TÉRÍTÉSKÖTELES EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK TÉRÍTÉSI DÍJJEGYZÉKE

TÉRÍTÉSKÖTELES EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK TÉRÍTÉSI DÍJJEGYZÉKE TÉRÍTÉSKÖTELES EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK TÉRÍTÉSI DÍJJEGYZÉKE Érvényes: 2016. május 1-től visszavonásig I. JÁRÓBETEG SZAKELLÁTÁS Az elszámolás alapja Egységár (Ft) A térítés összege** ORVOSI VIZSGÁLAT

Részletesebben

217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet. Általános rendelkezések

217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet. Általános rendelkezések A jogszabály 2010. április 2. napon hatályos állapota 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet a kötelezı egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról A kötelezı egészségbiztosítás

Részletesebben

Vizitdíj - Kérdések és válaszok

Vizitdíj - Kérdések és válaszok Vizitdíj - Kérdések és válaszok ÁLTALÁNOS KÉRDÉSEK Miért van szükség vizit- és napidíjra? Az egészségügy eddig sem volt ingyenes. Fizettünk érte járulékainkkal tisztán és hálapénzzel feketén. Miért kell

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Egészségügyi szolgáltatási szerződéshez Hatályos: 2015. május 1-től A West Health Kft / T&G Health Kft Társaság, mint Szolgáltató, valamint a Szolgáltatást igénybe vevő,

Részletesebben

41/2014. (VI. 30.) EMMI rendelet egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 1

41/2014. (VI. 30.) EMMI rendelet egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 1 41/2014. (VI. 30.) EMMI rendelet egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 1 hatályos: 2014.07.01-2014.07.02 Tartalom: 1. Az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához

Részletesebben

2006. évi CXV. törvény egyes, az egészségügyet érintő törvényeknek az egészségügyi reformmal kapcsolatos módosításáról

2006. évi CXV. törvény egyes, az egészségügyet érintő törvényeknek az egészségügyi reformmal kapcsolatos módosításáról 2006. évi CXV. törvény egyes, az egészségügyet érintő törvényeknek az egészségügyi reformmal kapcsolatos módosításáról A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény módosítása

Részletesebben

TÉRÍTÉSI DÍJ ELLENÉBEN IGÉNYBE VEHETŐ EGÉSZSÉGÜGYI ÉS EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK SZABÁLYZATA

TÉRÍTÉSI DÍJ ELLENÉBEN IGÉNYBE VEHETŐ EGÉSZSÉGÜGYI ÉS EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK SZABÁLYZATA Iktatószám: 288-1/2016. TÉRÍTÉSI DÍJ ELLENÉBEN IGÉNYBE VEHETŐ EGÉSZSÉGÜGYI ÉS EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK SZABÁLYZATA Készítette: Kozmáné Farkas Katalin gazdasági igazgató Ellenőrizte: Rédai Marianna minőségirányítási

Részletesebben

43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet. az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történ ő finanszírozásának részletes szabályairól

43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet. az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történ ő finanszírozásának részletes szabályairól A jogszabály mai napon hatályos állapota 2009.04.02 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történ ő finanszírozásának részletes szabályairól A kötelez

Részletesebben

TÉRÍTÉSI SZABÁLYZAT. 2012.03.01 dátum. 2012.03.01 dátum 2012.03.01

TÉRÍTÉSI SZABÁLYZAT. 2012.03.01 dátum. 2012.03.01 dátum 2012.03.01 XIII. KERÜLETI EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. TÉRÍTÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Ottinger Vilmos Gazdasági igazgató 2012.03.01 dátum A dokumentáció kódja: Változat száma: SZAB- TÉRÍTÉSI 09

Részletesebben

32/2009. (XII. 23.) SZMM rendelet. a munkavédelmi jellegő bírságok pályázati, valamint információs célú felhasználásának részletes szabályairól

32/2009. (XII. 23.) SZMM rendelet. a munkavédelmi jellegő bírságok pályázati, valamint információs célú felhasználásának részletes szabályairól a munkavédelmi jellegő bírságok pályázati, valamint információs célú felhasználásának A munkavédelemrıl szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. (4) bekezdés c) pontjának ca) alpontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

Hajdúhadház Város Önkormányzata Szociális, Családvédelmi és Egészségügyi Bizottsága. Elnökétől. 4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 1.

Hajdúhadház Város Önkormányzata Szociális, Családvédelmi és Egészségügyi Bizottsága. Elnökétől. 4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Hajdúhadház Város Önkormányzata Szociális, Családvédelmi és Egészségügyi Bizottsága Elnökétől 4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 1. ELŐTERJESZTÉS Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015.

Részletesebben

33/1998. (VI. 24.) NM rendelet. a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről

33/1998. (VI. 24.) NM rendelet. a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről A jogszabály mai napon hatályos állapota 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről A munkavédelemről szóló 1993.

Részletesebben

CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt.

CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt. CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt. Csoportos Élet-, Baleset- és Egészségbiztosítási Általános Feltételek Ügyfél-tájékoztató és biztosítási szerződési feltételek

Részletesebben

1. Általános rendelkezések. 2. A rendelet hatálya

1. Általános rendelkezések. 2. A rendelet hatálya Egységes szerkezetbe foglalva: 2014. április 17. Hatályos: 2014. április 18. Somogycsicsó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2013. (XII.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzati segély

Részletesebben

VÁROSI EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNY 5500 GYOMAENDRŐD HŐSÖK ÚTJA 57. Készült : 2012.10.01.

VÁROSI EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNY 5500 GYOMAENDRŐD HŐSÖK ÚTJA 57. Készült : 2012.10.01. VÁROSI EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNY 5500 GYOMAENDRŐD HŐSÖK ÚTJA 57. Szervezeti és Működési Szabályzat Készült : 2012.10.01. I. fejezet Általános működési elemek I./1. Az intézet adatai: Megnevezés: Városi Egészségügyi

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZATA

SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZATA DIMENZIÓ Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztár SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZATA Elfogadva: 6/2012. (12.18.) számú Küldöttközgyűlési határozattal Hatályba lépés: 2012.12.18. 1 Tartalomjegyzék DIMENZIÓ Önkéntes Kölcsönös

Részletesebben

ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓVAL BİVITETT CSOPORTOS SEGÍTSÉGNYÚJTÁS ÉS BIZTOSÍTÁS ("ATLASZ Corporate Card") SZABÁLYZAT

ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓVAL BİVITETT CSOPORTOS SEGÍTSÉGNYÚJTÁS ÉS BIZTOSÍTÁS (ATLASZ Corporate Card) SZABÁLYZAT ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓVAL BİVITETT CSOPORTOS SEGÍTSÉGNYÚJTÁS ÉS BIZTOSÍTÁS ("ATLASZ Corporate Card") SZABÁLYZAT Röviden a QBE Atlasz Biztosító Részvénytársaságról: Biztosító társaságunk 1988. május 1-én alakult

Részletesebben

Bevezetés A szabályzatot a kapcsolódó a szabályzat hatályba lépésének időpontjában, azaz 2016. 03.08-án

Bevezetés A szabályzatot a kapcsolódó a szabályzat hatályba lépésének időpontjában, azaz 2016. 03.08-án Bevezetés A számvitelről szóló, módosított 2000. évi C. törvényben foglalt előírás értelmében a törvény hatálya alá tartozó vállalkozásoknak a törvényben rögzített alapelvek alapján a számviteli politika

Részletesebben

Országos Onkológiai Intézet National Institute of Oncology

Országos Onkológiai Intézet National Institute of Oncology Országos Onkológiai Intézet National Institute of Oncology Sz15 Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat Készítette: Szatmári István Intézeti adatvédelmi megbízott Átvizsgálta Jóváhagyta: Dr Boér András

Részletesebben

UTAZÁSKÉPTELENSÉGRE ÉS ÚTMEGSZAKÍTÁSRA VONATKOZÓ BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK (EUB2014-05BST)

UTAZÁSKÉPTELENSÉGRE ÉS ÚTMEGSZAKÍTÁSRA VONATKOZÓ BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK (EUB2014-05BST) UTAZÁSKÉPTELENSÉGRE ÉS ÚTMEGSZAKÍTÁSRA VONATKOZÓ BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK (EUB2014-05BST) Jelen általános biztosítási feltételek (a továbbiakban: általános feltételek) és különös biztosítási feltételek (a

Részletesebben

H Á Z I R E N D. Pestszentlőrinci Kerekerdő Óvoda HÁZIREND OM azonosító: 034666

H Á Z I R E N D. Pestszentlőrinci Kerekerdő Óvoda HÁZIREND OM azonosító: 034666 1 H Á Z I R E N D TARTALOMJEGYZÉK 2 1. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK..3 2. AZ INTÉZMÉNY HELYE A KÖZNEVELÉSBEN...4 3. A NEVELÉSI ÉV RENDJE..5 AZ ÓVODA NAPI NYITVA TARTÁSI RENDJE. 5 A NYÁRI, TÉLI ZÁRVA TARTÁS RENDJE,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI SZABÁLYZAT Csongrád Megyei Önkormányzat Mellkasi Betegségek Szakkórháza igazgató f orvos: Dr. Bálint Beatrix Ph.D. 6772 Deszk, Alkotmány u. 36. Tel.: 62/571-511, Fax: 62/571-551 www.deszkikorhaz.hu SZERVEZETI ÉS

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2016. február 24-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2016. február 24-i ülésére KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)-507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2016. február 24-i ülésére

Részletesebben

Az előterjesztés munkaanyag, ezért az nem tekinthető a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium álláspontjának.

Az előterjesztés munkaanyag, ezért az nem tekinthető a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium álláspontjának. Az előterjesztés munkaanyag, ezért az nem tekinthető a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium álláspontjának. Jelen előterjesztés csak tervezet, amelynek közigazgatási egyeztetése folyamatban van. A

Részletesebben

KACAGÓ NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

KACAGÓ NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA KACAGÓ NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Intézmény OM - azonosítója: Készítette: 036 943 Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások:.határozatszámon elfogadta: Véleménynyilvánítók:

Részletesebben

Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról és a szociális igazgatásról

Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról és a szociális igazgatásról Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról és a szociális igazgatásról A rendelet hatálybalépésének napja: 2011. január 1. Városlőd

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek A Polgári Törvénykönyv 387. -a szerint a Közüzemi Szerződés alapján a szolgáltató köteles meghatározott időponttól a felhasználó számára folyamatosan és biztonságosan a

Részletesebben

1/2014. (VI.11.) polgármesteri utasítás. Segesd Község Önkormányzata Védőnői Szolgálatának. Adatkezelési szabályzatáról

1/2014. (VI.11.) polgármesteri utasítás. Segesd Község Önkormányzata Védőnői Szolgálatának. Adatkezelési szabályzatáról 1/2014. (VI.11.) polgármesteri utasítás Segesd Község Önkormányzata Védőnői Szolgálatának Adatkezelési szabályzatáról Érvényes: 2014. július 1.-től Jóváhagyta: polgármester 1. Általános rendelkezés 1.1.

Részletesebben

Egészségügyi ellátás külföldön, a külföldön dolgozók biztosítási jogviszonya, ellátása Magyarországon Gyakran ismételt kérdések

Egészségügyi ellátás külföldön, a külföldön dolgozók biztosítási jogviszonya, ellátása Magyarországon Gyakran ismételt kérdések Egészségügyi ellátás külföldön, a külföldön dolgozók biztosítási jogviszonya, ellátása Magyarországon Gyakran ismételt kérdések 1. EGT tagállamban dolgozónak kell-e Magyarországon jeleznie, hogy külföldön

Részletesebben

2003. évi XCII. törvény

2003. évi XCII. törvény 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről[1] I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Alapelvek 1. (1) E törvény célja az adózás rendjének, az eljárás törvényessége és eredményessége érdekében az adózók és

Részletesebben

36/2007. (III. 26.) GKM rendelet Hatályos 2012. január 01-től

36/2007. (III. 26.) GKM rendelet Hatályos 2012. január 01-től 36/2007. (III. 26.) GKM rendelet az autópályák, autóutak és főutak használatának díjáról A gazdasági és közlekedési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 163/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. e) pontja

Részletesebben

RENDÉSZETI és VAGYONVÉDELMI SZABÁLYZATA

RENDÉSZETI és VAGYONVÉDELMI SZABÁLYZATA ELTE TANÍTÓ ÉS ÓVÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR RENDÉSZETI és VAGYONVÉDELMI SZABÁLYZATA 2004. TARTALOMJEGYZÉK Rendészeti és vagyonvédelmi szabályzat I. Általános rendelkezések 3. oldal II. Az ELTE Tanító-és Óvóképző

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A bölcsőde működésével összefüggő kérdésekről

ELŐTERJESZTÉS A bölcsőde működésével összefüggő kérdésekről Város Jegyzője 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: jegyző@ biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS A bölcsőde működésével összefüggő

Részletesebben

66/1999. (XII. 25.) EüM rendelet. a szakorvos, szakfogorvos, szakgyógyszerész és klinikai szakpszichológus szakképesítés megszerzéséről

66/1999. (XII. 25.) EüM rendelet. a szakorvos, szakfogorvos, szakgyógyszerész és klinikai szakpszichológus szakképesítés megszerzéséről 1. oldal 66/1999. (XII. 25.) EüM rendelet a szakorvos, szakfogorvos, szakgyógyszerész és klinikai szakpszichológus szakképesítés megszerzéséről Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. -a (2)

Részletesebben

forint lakáshitellel történ el finanszírozásához

forint lakáshitellel történ el finanszírozásához Hitelszerz dés száma: PÁTRIA Takarékszövetkezet fiókja Tel.:.. H I T E L SZ E R Z D É S Lakás-el takarékossági szerz dés megtakarítási összegének takarékszövetkezeti forint lakáscélú hitellel történ el

Részletesebben

Vad- és háziállatkár kiegészítő casco biztosítás különös feltételei (VKBKF)

Vad- és háziállatkár kiegészítő casco biztosítás különös feltételei (VKBKF) Vad- és háziállatkár kiegészítő casco biztosítás különös feltételei (VKBKF) Hatályos: 2012. november 15-étől Nysz.: 16052 Vad- és háziállatkár kiegészítő casco biztosítás különös feltételei (VKBKF) 1.

Részletesebben

Á L T A L Á N O S F E L T É T E L E K

Á L T A L Á N O S F E L T É T E L E K A Családfő Biztosítási Szerződés Általános és Különös Feltételei I. Á LTALÁNOS FELTÉTELEK A Biztosító a jelen biztosítási feltételek alapján arra vállal kötelezettséget, hogy biztosítási díj ellenében

Részletesebben

VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Közhasznú Társaság. (VÁTI Kht.) FELHÍVÁS

VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Közhasznú Társaság. (VÁTI Kht.) FELHÍVÁS VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Közhasznú Társaság (VÁTI Kht.) FELHÍVÁS Régiós igényekre válaszoló OKJ-s szakképzéseken és szakmai továbbképzéseken való részvétel támogatására Alkalmazottak,

Részletesebben

ADATVÉDELMI- ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZATA

ADATVÉDELMI- ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZATA Létavértesi Közös Önkormányzati Hivatal ADATVÉDELMI- ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZATA Hatályos: 2015. november 15. napjától Bertóthyné Csige Tünde jegyző 1 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Szabályzat

Részletesebben

A Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala köztisztvisel i Közszolgálati Szabályzata

A Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala köztisztvisel i Közszolgálati Szabályzata Polgármesteri Hivatal Szervezeti M ködési Szabályzata 9. függeléke A Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala köztisztvisel i Közszolgálati Szabályzata Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesteri

Részletesebben

A 2010. január 1-től érvényes legfontosabb adó- és járulék szabályok

A 2010. január 1-től érvényes legfontosabb adó- és járulék szabályok A 2010. január 1-től érvényes legfontosabb adó- és járulék szabályok Készítette: Berényiné Bosch Cecília OFA Hálózat PERTU projekt pénzügyi szakértője Budapest, 2009. december Tartalomjegyzék: Bevezetés...

Részletesebben

K i v o n a t. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2015. december... napján tartott soros (nyílt) ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2015. december... napján tartott soros (nyílt) ülésének jegyzőkönyvéből K i v o n a t Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2015. december... napján tartott soros (nyílt) ülésének jegyzőkönyvéből.../2015. (XII....) Kgy. sz. H a t á r o z a t A Közgyűlés megtárgyalta Dr. Botka

Részletesebben

MOZDONYVEZETŐK, VASÚTÜZEMI DOLGOZÓK SEGÉLYEZŐ EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA

MOZDONYVEZETŐK, VASÚTÜZEMI DOLGOZÓK SEGÉLYEZŐ EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA MOZDONYVEZETŐK, VASÚTÜZEMI DOLGOZÓK SEGÉLYEZŐ EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA Az MVDSE 115. Közgyűlése által 2015. november 19. napján és 2016. március 11. napján elfogadott és a Polgári Törvénykönyvről szóló

Részletesebben

Együttműködési megállapodás

Együttműködési megállapodás Együttműködési megállapodás 50/2012. (II. 23.) Kt. határozat melléklete Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala, valamint az önállóan működő költségvetési szerv

Részletesebben

SZABÁLYZAT. Tárgyszó: orvos-szakmai ellátás

SZABÁLYZAT. Tárgyszó: orvos-szakmai ellátás Iktatószám: Ü/2729-1/10 OLDAL: 1/10 Dátum: 2012.06.13. Tárgyszó: orvos-szakmai ellátás Hatályba lépés: 2010.08.25. Azonosító szám: 182-113-3/10 Kiosztási lista Köteles példányt kapnak: Főigazgatói titkárság

Részletesebben

ÚTMUTATÓ. Újdonság a 2015. adóévtől!

ÚTMUTATÓ. Újdonság a 2015. adóévtől! ÚTMUTATÓ A 2015. ÉVRŐL SZÓLÓ SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ, A JÁRULÉK, A KÜLÖNADÓ, AZ EGYSZERŰSÍTETT KÖZTEHERVISELÉSI HOZZÁJÁRULÁS, AZ EGÉSZSÉGÜGYI HOZZÁJÁRULÁS BEVALLÁSÁHOZ, HELYESBÍTÉSÉHEZ, ÖNELLENŐRZÉSÉHEZ

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda. Egészségpolitikai Szótár

Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda. Egészségpolitikai Szótár Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda Egészségpolitikai Szótár 2014 1 Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda Összeállították: Egészségügyért Felelős

Részletesebben

NAGYKÖRÜ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. (9/2015. (VIII. 17.) önkormányzati rendelettel módosított és egységes szerkezetbe foglalt)

NAGYKÖRÜ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. (9/2015. (VIII. 17.) önkormányzati rendelettel módosított és egységes szerkezetbe foglalt) NAGYKÖRÜ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK (9/2015. (VIII. 17.) önkormányzati rendelettel módosított és egységes szerkezetbe foglalt) 2/2015.(II. 26.) önkormányzati rendelete a pénzben és természetben

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem

Részletesebben

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA Kiskunfélegyháza központtal megvalósuló központi háziorvosi ügyeleti szolgáltatás megrendelése egyszerű közbeszerzési eljárásban 2011.

Részletesebben

VERSENYEZTETÉSI FELHÍVÁS. Friss Fagyaszott Plazma értékesítése

VERSENYEZTETÉSI FELHÍVÁS. Friss Fagyaszott Plazma értékesítése VERSENYEZTETÉSI FELHÍVÁS Friss Fagyaszott Plazma értékesítése 1. Az Országos Vérellátó Szolgálat (a továbbiakban: OVSz), mint Kiíró nyílt versenyeztetési eljárást hirdet az általa, továbbá az OVSz-szel

Részletesebben

328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet

328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról A Kormány

Részletesebben

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testületének 49/2012.(III.29.) önkormányzati határozata

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testületének 49/2012.(III.29.) önkormányzati határozata Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testületének 49/2012.(III.29.) önkormányzati határozata Javaslat az intézményekkel kötendő munkamegosztási megállapodások módosítására Lőrinci Város Képviselő-testülete

Részletesebben

A MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZATA

A MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZATA A MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZATA A Méliusz Juhász Péter Könyvtár (továbbiakban: könyvtár) általános gyűjtőkörű, nyilvános könyvtár, gyűjteményeihez, szolgáltatásaihoz való

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK www.erogenzona.hu. A rendelések értéktől függetlenül INGYENESEN kerülnek kiszállításra az összes szállítási móddal!

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK www.erogenzona.hu. A rendelések értéktől függetlenül INGYENESEN kerülnek kiszállításra az összes szállítási móddal! ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK www.erogenzona.hu A rendelések értéktől függetlenül INGYENESEN kerülnek kiszállításra az összes szállítási móddal! Üdvözöljük Tóth Erika egyéni vállalkozó (továbbiakban:

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (V. 30.) önkormányzati rendelete. A szociális ellátások helyi rendszeréről

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (V. 30.) önkormányzati rendelete. A szociális ellátások helyi rendszeréről Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (V. 30.) önkormányzati rendelete A szociális ellátások helyi rendszeréről (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) (A szöveg

Részletesebben

BELFÖLDI KÖZÚTI ÁRUFUVAROZÓI FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSI (BÁF) FELTÉTELEK

BELFÖLDI KÖZÚTI ÁRUFUVAROZÓI FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSI (BÁF) FELTÉTELEK BELFÖLDI KÖZÚTI ÁRUFUVAROZÓI FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSI (BÁF) FELTÉTELEK Ügyfél-tájékoztató és biztosítási szerződési feltételek A jelen feltétel alkalmazásával megkötött biztosítási szerződés nem minősül fogyasztói

Részletesebben

19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet. a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról

19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet. a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról A Kormány a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 132. 1-13., 15., 17-35., 38-40.,

Részletesebben

A közlekedési baleseti eredetű halál esetére szóló kiegészítő baleset-biztosítási fedezet (1075)

A közlekedési baleseti eredetű halál esetére szóló kiegészítő baleset-biztosítási fedezet (1075) www.allianz.hu Kötelező gépjárműfelelősségbiztosítás kiegészítő fedezete A közlekedési baleseti eredetű halál esetére szóló kiegészítő baleset-biztosítási fedezet (1075) Különös Szerződési Feltételek és

Részletesebben

VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT 2013.

VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT 2013. VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT 2013. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 II. ELJÁRÁSI SZABÁLYOK... 5 II. 1. ÁLTALÁNOS ELJÁRÁSI SZABÁLYOK... 5 II. 2. ELJÁRÁSI SZABÁLYOK A SZOLGÁLTATÁS ELLENÉRTÉKÉNEK

Részletesebben

hatályos: 2011.06.30-2015.01.02

hatályos: 2011.06.30-2015.01.02 37/2011. (VI. 28.) NEFMI rendelet a mentésrıl szóló 5/2006. (II. 7.) EüM rendelet és a betegszállításról szóló 19/1998. (VI. 3.) NM rendelet módosításáról 1 hatályos: 2011.06.30-2015.01.02 Az egészségügyrıl

Részletesebben

eokr_aszf_20140315 1/7

eokr_aszf_20140315 1/7 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK az OPTEN Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság Egységes Online Követelés-nyilvántartó Rendszer szolgáltatása igénybevételére Az OPTEN Informatikai Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

BorsodWeb Kft. Általános Szerződési Feltételek. Előző módosítás kelte: 2009.01.11. Utolsó módosítás kelte: 2009.10.01. Érvényes: 2009.11.

BorsodWeb Kft. Általános Szerződési Feltételek. Előző módosítás kelte: 2009.01.11. Utolsó módosítás kelte: 2009.10.01. Érvényes: 2009.11. BorsodWeb Kft. Általános Szerződési Feltételek Előző módosítás kelte: 2009.01.11. Utolsó módosítás kelte: 2009.10.01. Érvényes: 2009.11.01-től 2 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK.....2 1. A szolgáltató neve,

Részletesebben

A nemzeti erőforrás miniszter 63/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelete az egészségügyi szakdolgozók továbbképzésének szabályairól

A nemzeti erőforrás miniszter 63/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelete az egészségügyi szakdolgozók továbbképzésének szabályairól 1 A nemzeti erőforrás miniszter 63/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelete az egészségügyi szakdolgozók továbbképzésének szabályairól Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. (2) bekezdés i) pont ie)

Részletesebben

CSATASZÖG KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete

CSATASZÖG KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete CSATASZÖG KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete 5/2015. (III.25.);11/2015. (VIII.14.) módosító rendelettel egységes szerkezetbe foglalva a pénzben és természetben

Részletesebben

A KECSKEMÉTI REFORMÁTUS PÁLMÁCSKA ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A KECSKEMÉTI REFORMÁTUS PÁLMÁCSKA ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM - azonosító: 201062 A KECSKEMÉTI REFORMÁTUS PÁLMÁCSKA ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK Bevezető 3. Jogszabályi háttér 4. 1. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI 5. 1.1 AZ INTÉZMÉNY

Részletesebben

1991. évi IL. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról 2015.12.12 98 1991. évi IL. törvény

1991. évi IL. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról 2015.12.12 98 1991. évi IL. törvény 1 / 81 2016.03.25. 14:05 1991. évi IL. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról 2015.12.12 98 1991. évi IL. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról Az Országgyűlés a fizetésképtelenséggel

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2013

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2013 SZÉCSÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK (3170 Szécsény, Rákóczi út 84.) KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2013 2013. augusztus hó 1 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET...3 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...3 1. A szabályzat célja, személyi

Részletesebben

Termékismertető. OTP Jelzálogbank Zrt. 1051. Bp Nádor utca 21. OTP Bank Nyrt. 1051. Bp Nádor utca 16.

Termékismertető. OTP Jelzálogbank Zrt. 1051. Bp Nádor utca 21. OTP Bank Nyrt. 1051. Bp Nádor utca 16. Termékismertető 1. A termék megnevezése OTP Otthonteremtési Hitel új lakás vásárlásra építésre 3 vagy több gyermekes család esetén A három vagy több gyermekes családok otthonteremtési kamattámogatását

Részletesebben

1. Általános rendelkezések Az SZMSZ jogszabályi alapja A Szervezeti és Működési Szabályzat célja:

1. Általános rendelkezések Az SZMSZ jogszabályi alapja A Szervezeti és Működési Szabályzat célja: 1 1. Általános rendelkezések Az SZMSZ jogszabályi alapja A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról (Kt.) 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról

Részletesebben

1/13. A Schneider Electric Hungária Villamossági Zrt., mint megrendelı általános vállalkozási szerzıdési feltételei

1/13. A Schneider Electric Hungária Villamossági Zrt., mint megrendelı általános vállalkozási szerzıdési feltételei 1/13 A általános vállalkozási szerzıdési feltételei 1. Tartalomjegyzék 1. Tartalomjegyzék... 1 2. Értelmezı rendelkezések... 2 3. Általános rendelkezések... 2 4. A Szerzıdés tárgya, terjedelme, minısége...

Részletesebben

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZATA

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZATA A II. RÁKÓCZI FERENC MEGYEI KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZATA 2007. Tartalomjegyzék 1.A MEGYEI KÖNYVTÁR ELÉRHETİSÉGE...3 2.A KÖNYVTÁRHASZNÁLAT FELTÉTELEI ÉS AZ EHHEZ KAPCSOLÓDÓ SZABÁLYOK...3 2.1.

Részletesebben

Utazási feltételek. A Last Call Travel Kft. által meghirdetett és szervezett utazások általános szerződési feltételei

Utazási feltételek. A Last Call Travel Kft. által meghirdetett és szervezett utazások általános szerződési feltételei Utazási feltételek A Last Call Travel Kft. által meghirdetett és szervezett utazások általános szerződési feltételei Érvényes: 2015. január 1-től visszavonásig 1. Az Utazásszervező 1.1. A Last Call Travel

Részletesebben

GYÓGYSZER ÉS GYÓGYÁSZATI SEGÉDESZKÖZ RENDELÉS, ORVOSSZAKÉRTŐI TEVÉKENYSÉG

GYÓGYSZER ÉS GYÓGYÁSZATI SEGÉDESZKÖZ RENDELÉS, ORVOSSZAKÉRTŐI TEVÉKENYSÉG GYÓGYSZER ÉS GYÓGYÁSZATI SEGÉDESZKÖZ RENDELÉS, ORVOSSZAKÉRTŐI TEVÉKENYSÉG Dr. Simon Judit SE Családorvosi Tanszék KI JOGOSULT GYÓGYSZERT RENDELNI? - minden orvos és fogorvos - orvosi diplomához kötött

Részletesebben

Papír irodaszerek, irodai fogyóanyagok, irodaszerek, irodatechnikai eszközök beszerzése

Papír irodaszerek, irodai fogyóanyagok, irodaszerek, irodatechnikai eszközök beszerzése Papír irodaszerek, irodai fogyóanyagok, irodaszerek, irodatechnikai eszközök beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/95 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító

Részletesebben

2016. 01. 30. MHK Jogszabály szolgáltatás

2016. 01. 30. MHK Jogszabály szolgáltatás 89/205. (XII. 22.) FM rendelet az államot megillető halgazdálkodási jog vagyonkezelésbe, pályázati úton történő haszonbérbe, valamint alhaszonbérbe adásának egyes szabályairól 205.2.23 89/205. (XII. 22.)

Részletesebben

LAKITELEK ÖNKORMÁNYZATA. GONDOZÁSI KÖZPONT 6065 Lakitelek, Béke u. 20. IDŐSEK OTTHONA HÁZIREND

LAKITELEK ÖNKORMÁNYZATA. GONDOZÁSI KÖZPONT 6065 Lakitelek, Béke u. 20. IDŐSEK OTTHONA HÁZIREND LAKITELEK ÖNKORMÁNYZATA GONDOZÁSI KÖZPONT 6065 Lakitelek, Béke u. 20. IDŐSEK OTTHONA HÁZIREND 2015 TARTALOMJEGYZÉK B e v e z e t ő I. A házirend célja... 2 II. A házirend hatálya... 3 III. A házirend nyilvánossága...

Részletesebben

8.3 A szülői munkaközösség... 39 8.4 Az iskolaszék... 39 8.5 Az intézményi tanács... 39 8.6 A diákönkormányzat... 39 8.7 Az osztályközösségek...

8.3 A szülői munkaközösség... 39 8.4 Az iskolaszék... 39 8.5 Az intézményi tanács... 39 8.6 A diákönkormányzat... 39 8.7 Az osztályközösségek... S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T D I Ó S G Y Ő R I G I M N Á Z I U M OM azonosító: 029 262 S z é k h e l y : 3534 Miskolc, Kiss tábornok u. 42. Fenntartó neve: Klebelsberg Intézményfenntartó

Részletesebben

8/2010. (I. 28.) Korm. rendelet. a vis maior tartalék felhasználásának részletes szabályairól

8/2010. (I. 28.) Korm. rendelet. a vis maior tartalék felhasználásának részletes szabályairól 1. oldal 8/2010. (I. 28.) Korm. rendelet a vis maior tartalék felhasználásának részletes szabályairól A Kormány a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény 91. (1) bekezdésének

Részletesebben

UNION-Magyar Telekom Csoportos Számlabiztosítás Általános Biztosítási Feltételek

UNION-Magyar Telekom Csoportos Számlabiztosítás Általános Biztosítási Feltételek UNION-Magyar Telekom Csoportos Számlabiztosítás Általános Biztosítási Feltételek Jelen Általános Biztosítási Feltételek az UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. és a Magyar Telekom Nyrt. között létrejött

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Érvényesség 1 2011. 04.01. Tartalom XVI. KERÜLET KERTVÁROSI EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATA...HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI... 1 I. FEJEZET: ÁLTALÁNOS

Részletesebben

A SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYE ÓVODÁINAK ÉS ISKOLÁINAK HÁZIRENDJE

A SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYE ÓVODÁINAK ÉS ISKOLÁINAK HÁZIRENDJE A SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYE ÓVODÁINAK ÉS ISKOLÁINAK HÁZIRENDJE A SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYE ÓVODÁINAK ÉS ISKOLÁINAK HÁZIRENDJE A közoktatási

Részletesebben

1. Miért előnyös Önnek a Takarék Otthonteremtő Kamattámogatott 10+10 Hitel?

1. Miért előnyös Önnek a Takarék Otthonteremtő Kamattámogatott 10+10 Hitel? Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel 2016. január 01. napjától a 3 vagy több gyermekes, illetve gyermekvállalással legalább 3 gyermekessé váló családok támogatására 10 millió Ft összegű Otthonteremtő

Részletesebben

Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola

Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013.03.19. Módosítás: ÉRD, 2014. november 12., 2015.február 25., 2015. december 8. Összeállította és jóváhagyásra benyújtja:

Részletesebben

A Kormány 17/2016. (II. 10.) Korm. rendelete a használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi otthonteremtési kedvezményről

A Kormány 17/2016. (II. 10.) Korm. rendelete a használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi otthonteremtési kedvezményről A Kormány 17/2016. (II. 10.) Korm. rendelete a használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi otthonteremtési kedvezményről A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott

Részletesebben

GONDOZÁSI KÖZPONT IDŐSEK OTTHONA SZAKMAI PROGRAMJÁNAK ÉS HÁZIRENDJÉNEK MÓDOSÍTÁSA

GONDOZÁSI KÖZPONT IDŐSEK OTTHONA SZAKMAI PROGRAMJÁNAK ÉS HÁZIRENDJÉNEK MÓDOSÍTÁSA ELŐTERJESZTÉS MEDGYESEGYHÁZA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. MÁJUS 27-ÜLÉSÉNEK BEJELENTÉSEK NAPIRENDI PONTJÁHOZ GONDOZÁSI KÖZPONT IDŐSEK OTTHONA SZAKMAI PROGRAMJÁNAK ÉS HÁZIRENDJÉNEK MÓDOSÍTÁSA Tisztelt

Részletesebben

Inkontinencia termékek szállítása

Inkontinencia termékek szállítása Inkontinencia termékek szállítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/39 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01

Részletesebben

Hatályba lépés ideje: 2013. december 21.

Hatályba lépés ideje: 2013. december 21. Szentpáli István Kereskedelmi és Vendéglátó Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti és Működési Szabályzata Hatályba lépés ideje: 2013. december 21. T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT ÜVEGIPARI MUNKÁSOK Lakásfenntartó Szövetkezete 3100. Salgótarján Ybl Miklós út 47. PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2012. január 01.-től Egyetértek: Készítette: Salgótarján, 2011. december 28. Salgótarján,

Részletesebben

K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testületének /2013.(..) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátások szabályozásáról

K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testületének /2013.(..) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátások szabályozásáról K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testületének /2013.(..) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátások szabályozásáról K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

10.1. A biztosítási összeg a biztosított vagyontárgynak / vagyontárgyaknak a szerződő fél által a biztosítási szerződésben megjelölt értéke.

10.1. A biztosítási összeg a biztosított vagyontárgynak / vagyontárgyaknak a szerződő fél által a biztosítási szerződésben megjelölt értéke. 9.7. Amennyiben a szerződő felek a díj megfizetésének módjaként készpénz átutalási megbízásban (postai csekkes fizetési mód) állapodnak meg, és a díj esedékességekor a szerződő nem rendelkezik csekkel,

Részletesebben

AZ AXA HORIZONT MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ AXA HORIZONT MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ AXA HORIZONT MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA hatályos: 2014. január március 10-jétől A Horizontz AXA Magánnyugdíjpénztár (korábbi nevén: AXA Magánnyugdíjpénztár, a továbbiakban:

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SARKAD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Ady Endre - Bay Zoltán Középiskola és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. fejezet 1.. Az intézmény: (1) Az intézmény neve: Sarkad Város Önkormányzata Ady Endre -

Részletesebben

TIOP 226 eszközbeszerzés

TIOP 226 eszközbeszerzés TIOP 226 eszközbeszerzés Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/40 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma: 2015.04.08.

Részletesebben

A MAGYAR TENISZ SZÖVETSÉG DOPPING SZABÁLYZATA

A MAGYAR TENISZ SZÖVETSÉG DOPPING SZABÁLYZATA A MAGYAR TENISZ SZÖVETSÉG DOPPING SZABÁLYZATA A dopping szabályzat célja A dopping ellentétes a sport erkölcseivel, a Fair Play szellemével, a sport kulturális értékeivel és funkcióival, valamint sérti

Részletesebben