L1900J L1900R L1900E. Felhasználói útmutató. Atermék használata el tt olvassa el a Fontos figyelmeztetések cím részt.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "L1900J L1900R L1900E. Felhasználói útmutató. Atermék használata el tt olvassa el a Fontos figyelmeztetések cím részt."

Átírás

1 Felhasználói útmutató L1900J L1900R L1900E Atermék használata el tt olvassa el a Fontos figyelmeztetések cím részt. A jöv beli tájékozódás céljából tartsa a Felhasználói útmutatót (CD) elérhet helyen. Ezeket a terméken található címkén láthatja. Ezekre a kódokra szüksége lesz, ha a készülék javításra szorul.

2 Fontos figyelmeztetések Jelen készülék úgy lett kialakítva, hogy biztosítsa személyes biztonságát, azonban a nem megfelel használat áramütéshez vagy t z kialakulásához vezethet. Annak érdekében, hogy a készülékhez kialakított biztonsági megoldások megfelel en m ködjenek, olvassa el a következ alapvet szabályokat a telepítéssel, használattal és szervizeléssel kapcsolatban. A biztonságról Csak a készülékhez mellékelt tápkábelt használja. Ha nem a gyártó által mellékelt tápkábelt használja, gy z djön meg róla, hogy az megfelel az ide vonatkozó nemzeti szabványoknak. Ha a tápkábel bármilyen módon hibás, lépjen kapcsolatba a gyártóval vagy a legközelebbi márkaszervizzel, és cseréltesse ki a kábelt. A tápkábel a készülék f áramtalanító része. Gy z djön meg róla, hogy a konnektor a telepítés után is könnyen elérhet legyen. A készüléket csak e kézikönyv specifikációkról szóló részében leírt vagy a képerny n felsorolt áramforrásról üzemeltesse. Ha nem biztos abban, hogy milyen áramforrás található otthonában, kérdezze meg a keresked t. A túlterhelt váltakozó áramú aljzatok és hosszabbítók veszélyt jelentenek. Ugyancsak veszélyes a kopott tápkábelek és törött csatlakozók használata. Az ilyen rendellenességek áramütéshez vagy t zhöz vezethetnek. A szükséges csere biztosítása érdekében lépjen kapcsolatba szerviztechnikusával. Ne nyissa ki a monitort. A készülékben nincsenek felhasználó által javítható alkatrészek. A készülék belsejében veszélyes nagyfeszültség van, még kikapcsolt (OFF) állapotban is. Ha a monitor nem m ködik megfelel en, lépjen kapcsolatba a keresked vel. Személyi sérülés elkerüléséhez: Ne helyezze a monitort ferde polcra, kivéve ha azt megfelel en rögzítette. Csak a gyártó által ajánlott állványt használjon. A képerny re ne ejtsen vagy dobjon rá tárgyakat, és ne ütögesse azt. Ez személyi sérüléshez, illetve a termék vagy a képerny megsérüléséhez vezethet. T z és áramütés elkerüléséhez: Mindig kapcsolja ki (OFF) a monitort, ha huzamosabb id re elhagyja a szobát. Soha ne hagyja bekapcsolva (ON) a készüléket, ha elhagyja a házat. Ügyeljen arra, hogy a gyerekek ne dobjanak és ne nyomjanak be különféle tárgyakat a monitor házának nyílásain. Egyes bels alkatrészek életveszélyt is okozható feszültség alatt vannak. Ne szereljen fel olyan tartozékokat, amelyeket nem ehhez a monitorhoz terveztek. Amennyiben a készüléket hosszabb id re felügyelet nélkül hagyja, húzza ki a tápkábelt az elektromos csatlakozóból Vihar és villámlások idején soha ne érjen a táp- és a jelkábelhez, mert az nagyon veszélyes. Áramütést okozhat. U1

3 Fontos figyelmeztetések Telepítéskor Ügyeljen arra, hogy a tápkábelre ne tegyen semmit, és ne is guruljon rá semmi, valamint ne helyezze a monitort olyan helyre, ahol a tápkábel megsérülhet. Ne használja a monitort víz közelében, például fürd kád, mosdó, mosogató, szárítóedény vagy medence közelében, illetve nedves pincében. A monitor házán olyan nyílások is vannak, amelyek a m ködés során keletkez h távozását teszik lehet vé. Ha ezeket a nyílásokat elzárja, az összegyüleml h t l a készülék meghibásodhat, és ez t zhöz vezethet. Ezért SOHA: ne zárja el a szell z nyílásokat oly módon, hogy a monitort ágyra, kanapéra vagy takaróra stb. helyezi. Ne tegye a készüléket beépített, körülzárt helyre, feltéve, hogy nem gondoskodott kiegészít szell zésr l. ne takarja el a nyílásokat ronggyal vagy más anyaggal. ne tegye a készüléket radiátor vagy más h forrás közelébe vagy fölé. A készülék áramtalanításának legegyszer bb módja a tápkábel eltávolítása, ezért a készüléket úgy kell elhelyezni, hogy a tápkábel könnyen elérhet legyen. Ne törölje meg az aktív mátrixos LCD-képerny t olyan anyaggal, amely véglegesen megkarcolhatja, megrongálhatja vagy tönkreteheti azt. Ne nyomja meg huzamosabb ideig az LCD-képerny t az ujjával, mert ez szellemképeket okozhat. El fordulhat, hogy piros, zöld vagy kék pontok lesznek láthatóak a képerny n. Ezek nem befolyásolják a monitor teljesítményét. Ha lehetséges, a legjobb képmin ség elérése érdekében LCD-monitorán használja az ajánlott felbontást. Ha az ajánlottól eltér felbontás mellett használja a készüléket, akkor torz képek jelenhetnek meg a képerny n. Ez normális tulajdonsága egy rögzített felbontású LCD-monitornak. Tisztításkor A monitor kijelz jének tisztítása el tt húzza ki a monitort. Enyhén nedves (nem vizes) ruhát használjon. Ne fújjon aeroszol típusú tisztítószert közvetlenül a képerny re, mert a túlzott mérték nedvesség áramütéshez vezethet. Visszacsomagoláskor Ne dobja el a csomagolóanyagokat. Ezek az anyagok ideális helyet biztosítanak a készülék szállításához. Ha a készüléket egy másik helyre szállítja át, csomagolja azt vissza az eredeti csomagolásába. Biztonságos eldobás A termékben használt fénycs kis mennyiség higanyt tartalmaz. Ne helyezze a terméket a normál háztartási szemét közé. A terméket a helyi hatóságok rendelkezéseinek megfelel en kell kidobni. U2

4 A monitor csatlakoztatása A számítógép használata 1. Csatlakoztassa a jelkábelt. Csatlakoztatás után csavarja be a csavarokat, ezzel biztosítva a megfelel csatlakozást. 1 Csatlakoztatás a DVI-analóg jelkábel használatával. Csatlakoztatás a DVI-digitális jelkábel használatával. 2. A tápkábelt 2 el bb csatlakoztassa a tápegységhez 3, majd a fali aljzatba (a feszültség kiválasztása automatikus). Az itt feltüntetett termékszín esetleg eltérhet a megvásárolt termék tényleges színét l. L1900E L1900J L1900R Ha fali aljzathoz csatlakoztatja 2 Váltóáramú tápegység Számítógéphez való csatlakoztatás esetén 3 1 U3

5 A monitor csatlakoztatása 3. A tápellátás bekapcsolásához nyomja meg a készülék elüls kapcsolópaneljén lev gombot. A képerny bekapcsolása után a készülék automatikusan végrehajtja az önm köd képbeállítást. (Csak analóg módban) Mi az a Képbeállítás funkció? Ezzel a funkcióval a monitor automatikusan beállítja az optimális képtulajdonságokat. A monitor els csatlakoztatásakor ez a funkció a bejöv jelnek megfelel en módosítja az egyes beállításokat. Válassza a Forte Manager Program --> Picture (Kép) --> Tracking (Képbeállítás) --> Auto Setup (Automatikus beállítás) lehet séget, ha használat közben a kép beállítására van szükség, vagy ha manuálisan kívánja megadni a beállításokat. Vagy futtassa a Forte Manager Program --> Preset (Alapbeállítás) parancsot az alapbeállítások visszaállításához. A termék elhelyezkedési szögének beállítása ~ ~ 1. Állítsa a fej részt úgy, hogy használata kényelmes legyen Döntési tartomány : 0 ~20 Fej rész Talp rész Ne tegye a kezét (ujját) a fej rész és a talp rész közé a képerny szögének beállítása során. A keze (ujja) esetleg becsíp dhet vagy megsérülhet. U4

6 A Forte Manager programot mindenképpen telepítse. A készülékhez egy olyan program (Forte Manager CD) tartozik, amelynek segítségével a felhasználó a megfelel gombok használata nélkül, az egérrel vagy a billenty zettel kényelmesen módosíthatja a képerny különböz beállításait, ideértve a Brightness (Fényer ), a Tracking (Képbeállítás) és a Resolution (Felbontás) funkciót. A Forte Manager szoftverhez a Microsoft Internet Explorer 6.0-s vagy újabb verziója szükséges. A Forte Manager program telepítése 1) A Forte Manager program telepítése el tt zárjon be minden egyéb alkalmazást. 2) A Forte Manager CD-ROM behelyezését követ en automatikusan megjelenik a telepítési képerny. 3) Megjelenik a Forte Manager telepít varázslójának képerny je. 4) Az [Installation Language] (Telepítés nyelve) beállításnál válassza ki a nyelvet. 5) A telepít varázsló képerny jének megjelenésekor kattintson a Next (Tovább) gombra. 6) Az I agree to the license contract clauses. (Elfogadom a licencszerz dés feltételeit) kiválasztását követ en kattintson a Next (Tovább) gombra 7) A telepítend funkciók kiválasztása után kattintson a Next (Tovább) gombra. 8) Kattintson az Install (Telepítés) gombra. 9) Megjelenik a telepítés állapotát mutató képerny. 10) Kattintson a Complete (Kész) gombra. A helyes m ködés érdekében indítsa újra a számítógépet. 11) A telepítés befejezését követ en az asztalon megjelenik a Forte Manager parancsikonja. *Ha a telepítési képerny nem jelenik meg automatikusan, akkor a [Start] gomb megnyomása után válassza a [Run] (Futtatás) parancsot. **Írja be a parancssorba a D:/SETUP.EXE parancsot, majd nyomja meg az OK gombot (a D:/ a CD-ROM meghajtó bet jele.) A monitor legjobb képmin ségének biztosítása Telepítse a készülékhez mellékelt használati útmutató CD-n található monitor-illeszt programot. * A monitor-illeszt program telepítésekor tekintse meg a monitor-illeszt program telepítési útmutatóját ( Monitor Driver Installation Guide ). U5

7 A Forte Manager programot mindenképpen telepítse. A Forte Manager program funkciói A képernyœ Tracking (Képbeállítás), a Brightness (FényerŒ), a Contrast (Kontraszt), a Position (Helyzet), a Resolution (Felbontás), a Sharpness (Élesség) és a Preset (Alapbeállítás) beállításainak módosításához használja a Forte Manager programot. * A Tracking (Képbeállítás) és a Position (Helyzet) funkció csak analóg jel esetén áll rendelkezésre. PICTURE (KÉP) - Tracking (Képbeállítás), Brightness (Fényer ), Contrast (Kontraszt), Position (Helyzet), Resolution (Felbontás), Sharpness (Élesség), Wizard (Varázsló), Preset (Alapbeállítás) f-engine - MOVIE (Mozi), TEXT (Szöveg), NORMAL (Normál), USER (Felhasználói), Preset (Alapbeállítás) Color (Szín) - Color Temp. (Szính mérséklet) RGB, Color Calibration (Színkalibrálás), Preset (Alapbeállítás) Options (Beállítások) - Preferences (Beállítások), Power Indicator (Tápellátásjelz ), Asset Management (Eszközkezelés), Preset (Alapbeállítás) Support (Terméktámogatás) - Update (Frissítés), Help (Súgó), Asset Id (Eszközazonosító), Version (Verziószám), Preset (Alapbeállítás) U6

8 Az el oldali kezel panel funkciói L1900E Vezérlés az el oldali kezel panelr l Hátlap Vezérl gomb Funkció Bekapcsológomb A készülék a gomb megérintésével bekapcsolható, majd újbóli megérintésével kikapcsolható. * A Tápellátás gomb megnyomása után ellen rizze a tápellátásjelz állapotát. Tápfeszültség indikátor A tápellátásjelz a készülék bekapcsolt állapotában kék vagy piros szín, energiatakarékos (alvó) üzemmódban pedig automatikusan villog. A tápellátásjelz manuális be- és kikapcsolása ~ ~ Válassza a Forte Manager Program -> Power Indicator (Tápellátásjelz ) -> On/Off (Be/KI) lehet séget a tápellátásjelz manuális be- és kikapcsolásához. U7

9 Az el oldali kezel panel funkciói L1900J Vezérlés az el oldali kezel panelr l L1900R Vezérl gomb Funkció Bekapcsológomb Tápfeszültség indikátor A készülék a gomb megérintésével bekapcsolható, majd újbóli megérintésével kikapcsolható. A tápellátásjelz a készülék bekapcsolt állapotában kék vagy piros szín, energiatakarékos (alvó) üzemmódban pedig automatikusan sötétr l világosra vált. [L1900J] A kép alatt található gomb a tápellátásjelz fényerejének módosítására szolgál. * A gomb finom megérintésével a fényer négy fokozatban szabályozható. [L1900R] A kép alatt található gomb a tápellátásjelz ki- és bekapcsolására szolgál. * A tápellátásjelz ki- vagy bekapcsolásához finoman érintse meg a gombot az ujjával. A képerny tartalom teljes megjelenítése el tt a Tápellátás gomb nem m ködik. U8

10 DDC/CI funkció/kikapcsolt funkciói A DDC/CI (Display Data Channel Command Interface Megjelenítési adatcsatorna vezérl felülete) a számítógép és a monitor közötti kommunikációnál alkalmazott protokoll. A DDC/CI protokoll teszi lehet vé, hogy az egyes beállításokat a monitor képerny jén megjelen menü helyett a számítógépen módosítsa. A monitor beállításait a DDC/CI funkció bekapcsolt állapotában lehet módosítani, mert ekkor kommunikációs kapcsolat áll fenn a számítógép és a monitor között. A DDC/CI funkció kikapcsolásakor a számítógép és a monitor közötti kommunikáció megsz nik, így a monitor beállításait nem lehet a számítógép segítségével módosítani. A Forte Manager programot kizárólag a DDC/CI funkció bekapcsolt állapotában használja, mert a DDC/CI kikapcsolt állapotában a program nem m ködik megfelel en. DDC/CI funkció/kikapcsolt funkciói A Tápellátás gomb megérintésekor a képerny bekapcsol, a Tápellátás gomb több másodperces megérintése pedig a DDC/CI funkció be- és kikapcsolására szolgál. * A kezdeti beállítás szerint a DDC/CI funkció bekapcsolt állapotban van. A DDC/CI funkció azonban csak egyszer m ködtethet a képerny bekapcsolt állapotában, és nem m ködik, ha a képerny t a Tápellátás gomb megérintésével kikapcsolja. U9

11 Hibaelhárítás A szervizzel való kapcsolatfelvétel el tt ellen rizze a következ ket. No Nincs image kép appears Csatlakoztatva van a monitor tápkábele? Villog a tápellátásjelz, vagy a sötét - világos mód ismétl dik Ellen rizze, hogy a tápkábel megfelel en van-e csatlakoztatva a fali aljzathoz. Ha a monitor energiatakarékos üzemmódban van, a normál üzemmódba váltáshoz mozgassa meg az egeret, vagy nyomja meg bármelyik billenty t. Próbálja meg bekapcsolni a számítógépet. Látja az OUT OF RANGE üzenetet a képerny n? Látja a CHECK SIGNAL CABLE üzenetet a képerny n? Ez az üzenet akkor jelenik meg, ha a számítógépb l (videokártyából) érkez jel függ leges vagy vízszintes frekvenciája kívül esik a monitor tartományán. Olvassa el e kézikönyv Specifikációk cím részét, és állítsa be megfelel en a monitort. Ez az üzenek akkor jelenik meg, ha a jelkábel nincs csatlakoztatva a számítógép és a monitor között. Ellen rizze a jelkábelt, majd próbálja újra. U10

12 Hibaelhárítás Rossz a megjelenített kép A kép pozíciója nem megfelel. A képerny hátterében függ leges csíkok láthatók. Vízszintes zajok látszanak a képeken, vagy a karakterek nem megfelel en kerülnek megjelenítésre. A kép színe monokróm vagy nem megfelel. A képerny villog. A jelenlegi üzemmódhoz legjobban illeszked beállítás automatikus megadásához válassza a Forte Manager Program --> Picture (Kép) --> Tracking (Képbeállítás) -->Auto Setup (Automatikus beállítás) lehet séget. Ha a beállított üzemmód nem megfelel, akkor a közvetlen beállításhoz válassza a Forte Manager Program --> Picture (Kép) --> Position (Helyzet) parancsokat. A jelenlegi üzemmódhoz legjobban illeszked beállítás automatikus megadásához válassza a Forte Manager Program --> Picture (Kép) --> Tracking (Képbeállítás) -->Auto Setup (Automatikus beállítás) lehet séget. A függ leges vonalak eltávolításához válassza a Forte Manager Program --> Picture (Kép) --> Tracking (Képbeállítás) --> Clock (Órajel) lehet séget, amennyiben a megadott beállítás nem megfelel A jelenlegi üzemmódhoz legjobban illeszked beállítás automatikus megadásához válassza a Forte Manager Program --> Picture (Kép) --> Resolution (Felbontás) --> Preferred (Kedvenc) lehet séget. Ha a beállított üzemmód nem megfelel, akkor a beállításhoz válassza a Forte Manager Program --> Picture (Kép) -- > Tracking (Képbeállítás) --> Phase (Fázis) lehet séget. Nézze meg a Vezérl pult --> Képerny --> Beállítások lehet séget, és ellen rizze, hogy a frekvencia vagy a felbontás módosult-e. Ha igen, akkor állítsa vissza azokat az ajánlott értékekre. Nézze meg a Vezérl pult --> Képerny --> Beállítások lehet séget, és módosítsa a felbontást vagy az egyéb tulajdonságokat az ajánlott értékeknek megfelel en. Állítsa a színmélységet 24 bitesnél nagyobbra (true color). Ellen rizze, hogy a jelkábel megfelel en van-e csatlakoztatva, és ha kell, a megfelel rögzítéshez használjon csavarhúzót. Gy z djön meg róla, hogy a videokártya megfelel en van-e csatlakoztatva az alaplaphoz. A Vezérl pult - Beállítások pontban állítsa a színmélységet 24 bitesnél nagyobbra (true color). Ellen rizze, hogy a képerny az ún. váltott soros (interlaced) üzemmódban van-e, és ha igen, akkor módosítsa azt az ajánlott felbontási értékre. U11

13 Hibaelhárítás Telepítette a monitor-illeszt programot? Telepítette a monitorilleszt programot? Az Ismeretlen monitor, Plug&Play (VESA DDC) monitor" üzenet jelenik meg? Gy z djön meg róla, hogy telepítette a monitorhoz kapott CD-n (vagy lemezen) található monitorilleszt programot. Ha nem találja, az illeszt programot letöltheti webhelyünkr l is: Ellen rizze, hogy a videokártya támogatja-e a Plug&Play funkciót. U12

14 M szaki adatok Képerny Szinkronizálási bemenet Videobemenet Felbontás Plug&Play Áramfelvétel Méretek és tömeg (dönt állvánnyal) D lési tartomány Áramforrás Váltóáramú/egyenáramú tápegység Környezeti feltételek Dönt állvány Jelkábel Tápkábel 19 hüvelykes (48,19 cm-es) lapos, aktív mátrixos TFT LCD Fényvisszaverést csökkent bevonat 19 hüvelykes látómez 0,294 mm-es képponttávolság Vízszintes frekv khz (Analóg) khz (Digitális) Függ leges frekv Hz (automatikus) Bemeneti mód Külön TTL, pozitív/negatív SOG (Sync on Green zöldszinkronizálás) digitális Jelbemenet DVI - Analóg jel csatlakozó DVI - Digitális jel csatlakozó Bemeneti mód Analóg RGB (0,7 Vp-p/75 Ohm), digitális Maximális DVI Digitális jel : VESA 1280 x 1024, 60 Hz-es frekvencián DVI Analóg jel : VESA 1280 x 1024, 75Hz-es frekvencián Ajánlott VESA 1280 x Hz-en DDC 2B Bekapcsolt mód : 39 W Alvó üzemmód 2 W Kikapcsolt üzemmód 1 W Szélesség Magasság Mélység Nettó tömeg 41,65 cm/16,39 hüvelyk 42,89 cm/16,88 hüvelyk [L1900E] 43,20 cm/17,00 hüvelyk [L1900R], [L1900J] 14,45 cm/5,68 hüvelyk [L1900E] 14,84 cm/5,84 hüvelyk [L1900R] 11,34 cm/4,65 hüvelyk [L1900J] 5,8 kg (12,79 font) [L1900E] 6,8 kg (14,99 font) [L1900R] 5,54 kg (12,21 font) [L1900J] D lés 0 ~20 12V 3A DVE. DSA-0421S LienChang, LCAP07F M ködési feltételek H mérséklet 10 C - 35 C Páratartalom 10% - 80% (nem kicsapódó) Tárolási feltételek H mérséklet -20 C - 60 C Páratartalom 5% - 90% (nem kicsapódó) Csatlakoztatott ( O ), leszedhet ( ) Csatlakoztatott ( ), leszedhet ( O ) Fali aljzathoz vagy számítógép-tápegységhez A jelen dokumentumban szerepl információk el zetes bejelentés nélkül módosulhatnak. U13

15 Specifikációk El re beállított módok (felbontás) Képerny módok (felbontás) Vízszintes frekv. (khz) Függ leges frekv. (Hz) *12 **13 VGA VGA VGA VESA VESA VESA MAC VESA VESA MAC VESA VESA VESA 640 x x x x x x x x x x x x x ,469 31,468 31,469 37,500 37,879 46,875 49,725 48,363 60,023 68,681 61,805 63,981 79, * Ajánlott Mode ** Csak analóg módban El oldali lámpa [L1900E] MODE Bekapcsolt mód Alvó üzemmód Kikapcsolt üzemmód LED Color kék vagy piros Automatic blinking Kikapcsolt [L1900J, L1900R] MODE Bekapcsolt mód Alvó üzemmód Kikapcsolt üzemmód LED Color kék vagy piros Sötét világos üzemmód ismétl dése Kikapcsolt U14

16 M szaki adatok Kensington biztonsági Kensington biztonsági csatlakozó A csatlakozóba egy biztonsági kábel dugható, amely a legtöbb számítógép-szaküzletben megvásárolható. Az itt feltüntetett termékszín esetleg eltérhet a megvásárolt termék tényleges színét l. U15

17 Digitally yours

W1934S. Felhasználói útmutató. Atermék használata el tt kérjük, olvassa át a következ Fontos

W1934S. Felhasználói útmutató. Atermék használata el tt kérjük, olvassa át a következ Fontos Felhasználói útmutató W1934S Atermék használata el tt kérjük, olvassa át a következ Fontos biztonsági óvintézkedéseket. A jöv beli tájékozódás céljából tartsa a Felhasználói útmutatót (CD) elérhet helyen.

Részletesebben

Az Ön kézikönyve LG E2380VX http://hu.yourpdfguides.com/dref/3975671

Az Ön kézikönyve LG E2380VX http://hu.yourpdfguides.com/dref/3975671 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Az Ön kézikönyve LG L246WHX http://hu.yourpdfguides.com/dref/3911560

Az Ön kézikönyve LG L246WHX http://hu.yourpdfguides.com/dref/3911560 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

W2043T W2243T W2343T. Felhasználói útmutató. Atermék használata el tt kérjük, olvassa át a következ Fontos

W2043T W2243T W2343T. Felhasználói útmutató. Atermék használata el tt kérjük, olvassa át a következ Fontos Felhasználói útmutató W2043T W2243T W2343T Atermék használata el tt kérjük, olvassa át a következ Fontos biztonsági óvintézkedéseket. A jöv beli tájékozódás céljából tartsa a Felhasználói útmutatót (CD)

Részletesebben

W2361V W2261VP W2261VG W2361VG

W2361V W2261VP W2261VG W2361VG Felhasználói útmutató W2361V W2261VP W2261VG W2361VG Atermék használata el tt kérjük, olvassa át a következ Fontos biztonsági óvintézkedéseket. A jöv beli tájékozódás céljából tartsa a Felhasználói útmutatót

Részletesebben

Tartalomjegyzék Informatikai berendezések újrahasznosítására vonatkozó információk Biztonság Fontos tudnivalók az

Tartalomjegyzék Informatikai berendezések újrahasznosítására vonatkozó információk Biztonság Fontos tudnivalók az Tartalomjegyzék Informatikai berendezések újrahasznosítására vonatkozó információk 1 Biztonság 1 Elektromos biztonság 1 Biztonság az üzembe helyezésnél 1 Biztonság tisztítás közben 1 Fontos tudnivalók

Részletesebben

L200WJ. Felhasználói útmutató. Atermék használata el tt olvassa el a Fontos figyelmeztetések cím részt.

L200WJ. Felhasználói útmutató. Atermék használata el tt olvassa el a Fontos figyelmeztetések cím részt. Felhasználói útmutató L200WJ Atermék használata el tt olvassa el a Fontos figyelmeztetések cím részt. A jöv beli tájékozódás céljából tartsa a Felhasználói útmutatót (CD) elérhet helyen. Ezeket a terméken

Részletesebben

HP 23tm érintőképernyős monitor. Felhasználói útmutató

HP 23tm érintőképernyős monitor. Felhasználói útmutató HP 23tm érintőképernyős monitor Felhasználói útmutató 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. A Microsoft, a Windows és a Windows Vista név a Microsoft Corporation Amerikai Egyesült Államokban és/vagy

Részletesebben

Felhasználói útmutató

Felhasználói útmutató Felhasználói útmutató 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. A HDMI, a HDMI embléma és a High- Definition Multimedia Interface HDMI Licensing LLC védjegye vagy bejegyzett védjegye. A Microsoft

Részletesebben

SyncMaster 740B / 940B / 740N / 940Fn / 540B / 540N / 740T / 940T / 940N / 940Be

SyncMaster 740B / 940B / 740N / 940Fn / 540B / 540N / 740T / 940T / 940N / 940Be Monitorvezérlő telepítése Programtelepítés SyncMaster 740B / 940B / 740N / 940Fn / 540B / 540N / 740T / 940T / 940N / 940Be Jelölések Ha elmulasztja az ezzel a szimbólummal jelölt utasítások betartását,

Részletesebben

SyncMaster 740NW / 940 NW

SyncMaster 740NW / 940 NW Monitorvezérlő telepítése Programtelepítés SyncMaster 740NW / 940 NW SyncMaster 740NW Jelölések Ha elmulasztja az ezzel a szimbólummal jelölt utasítások betartását, akkor az testi sérülést vagy a készülék

Részletesebben

Magyar. APC Smart-UPS SC. 1000/1500 VA 110/120/230 Vac. Toronykivitelű vagy 2U magas, RACK-be szerelhető szünetmentes tápegységhez

Magyar. APC Smart-UPS SC. 1000/1500 VA 110/120/230 Vac. Toronykivitelű vagy 2U magas, RACK-be szerelhető szünetmentes tápegységhez Felhasználói kézikönyv Magyar APC Smart-UPS SC 1000/1500 VA 110/120/230 Vac Toronykivitelű vagy 2U magas, RACK-be szerelhető szünetmentes tápegységhez 990-1851D 03/2007 Bevezetés The APC szünetmentes

Részletesebben

Első lépések Compaq Notebook sorozat

Első lépések Compaq Notebook sorozat b Első lépések Compaq Notebook sorozat Dokumentum cikkszáma: 271247-211 2002. június Ez az útmutató ismerteti a hardver és szoftver üzembehelyezésével, a számítógép használatával és a problémák elhárításával

Részletesebben

áramellátás Zöld LED 2 LED Töltőáram megválasztása Akkumulátor

áramellátás Zöld LED 2 LED Töltőáram megválasztása Akkumulátor H A készülék kezelése 1 ábra A szellőző nyílásokat nem szabad elfedni (6+12A) 2 ábra Csatlakozás a 230V-os dugaszoló aljzathoz 3 (4) ábra Csatlakozás a kiszerelt 12V savas ólomakkumulátorhoz 4. ábra Tápáramellátás

Részletesebben

New Boracay ZE_IB&IM_DB68-05691A-00_HU.indd 1 2015/12/4 13:38:14

New Boracay ZE_IB&IM_DB68-05691A-00_HU.indd 1 2015/12/4 13:38:14 New Boracay ZE_IB&IM_DB68-05691A-00_HU.indd 1 2015/12/4 13:38:14 Az ön új klímaberendezésének tulajdonságai 2-step cooling (2 lépéses hűtés) A 2 lépéses hűtés funkció gyorsan lehűti a helyiséget a kívánt

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv. Magyar. APC Smart-UPS SC. 420/620 VA 110/120/230 Vac. Torony kivitelű szünetmentes tápegységhez

Felhasználói kézikönyv. Magyar. APC Smart-UPS SC. 420/620 VA 110/120/230 Vac. Torony kivitelű szünetmentes tápegységhez Felhasználói kézikönyv Magyar APC Smart-UPS SC 420/620 VA 110/120/230 Vac Torony kivitelű szünetmentes tápegységhez 990-1853D 12/2005 Bevezetés The APC szünetmentes tápegységet (UPS) úgy alakították ki,

Részletesebben

G2410HD 23,6" Szélesvásznú LCD monitor Felhasználói kézikönyv. Üdvözöljük

G2410HD 23,6 Szélesvásznú LCD monitor Felhasználói kézikönyv. Üdvözöljük G2410HD 23,6" Szélesvásznú LCD monitor Felhasználói kézikönyv Üdvözöljük Szerzői jog Copyright 2009 by BenQ Corporation. Minden jog fenntartva. A BenQ Corporation előzetes írásos engedélye nélkül jelen

Részletesebben

G&G 14SR SZÍNES MONITOR FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV. Figyelmeztetés. Áramütés veszélye! Szimbólumok magyarázata FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

G&G 14SR SZÍNES MONITOR FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV. Figyelmeztetés. Áramütés veszélye! Szimbólumok magyarázata FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV SZÍNES MONITOR Figyelmeztetés Áramütés veszélye! Áramütés és tűzeset kockázatának csökkentése érdekében a készüléket ne szerelje szét, az nem tartalmaz felhasználók által javítható részeket. A javítást

Részletesebben

Biztonsági útmutató Tartozékok és kiegészítõk A monitor használata Függelék

Biztonsági útmutató Tartozékok és kiegészítõk A monitor használata Függelék Tartalom Biztonsági útmutató 1 Elektromos óvintézkedések 1 Üzembehelyezésnél 1 Tisztításnál 1 Tartozékok és kiegészítõk 1 A monitor használata 2 Üzembehelyezési útmutató 2 A kijelzõ beállítása 3 Mûködtetés

Részletesebben

A Microsoft, a Windows és a Windows Vista védjegyek vagy a Microsoft Corporation bejegyzett védjegyei az Egyesült Államokban és/vagy más országokban.

A Microsoft, a Windows és a Windows Vista védjegyek vagy a Microsoft Corporation bejegyzett védjegyei az Egyesült Államokban és/vagy más országokban. Útmutató 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. A Microsoft, a Windows és a Windows Vista védjegyek vagy a Microsoft Corporation bejegyzett védjegyei az Egyesült Államokban és/vagy más országokban.

Részletesebben

T2491Wd LCD MONITOR. Felhasználói Kézikönyv

T2491Wd LCD MONITOR. Felhasználói Kézikönyv T2491Wd LCD MONITOR Felhasználói Kézikönyv A monitor üzembe helyezése előtt olvassa el ezt a kézikönyvet, majd őrizze meg későbbi referenciának. 1. FCC B osztályú rádiófrekvenciás zavarról szóló nyilatkozat

Részletesebben

FP72E LCD Színes Monitor 17.0" LCD-Pult mérete Felhasználói kézikönyv. Üdvözöljük

FP72E LCD Színes Monitor 17.0 LCD-Pult mérete Felhasználói kézikönyv. Üdvözöljük FP72E LCD Színes Monitor 17.0" LCD-Pult mérete Felhasználói kézikönyv Üdvözöljük i Szerzői jog Copyright 2006 by BenQ Corporation. Minden jog fenntartva. A BenQ Corporation előzetes írásos engedélye nélkül

Részletesebben

Az Ön kézikönyve PHILIPS 278G4DHSD http://hu.yourpdfguides.com/dref/5042640

Az Ön kézikönyve PHILIPS 278G4DHSD http://hu.yourpdfguides.com/dref/5042640 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Az Ön kézikönyve PHILIPS 224E5QHAB http://hu.yourpdfguides.com/dref/5394866

Az Ön kézikönyve PHILIPS 224E5QHAB http://hu.yourpdfguides.com/dref/5394866 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Felhasználói útmutató

Felhasználói útmutató Felhasználói útmutató 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. A Microsoft név és a Windows elnevezés a Microsoft Corporation Amerikai Egyesült Államokban bejegyzett védjegye. A HP termékeire és

Részletesebben

VN289 sorozat LCD-monitor. Útmutató

VN289 sorozat LCD-monitor. Útmutató VN289 sorozat LCD-monitor Útmutató Tartalomjegyzék Megjegyzések... iii Biztonsági információ... iv Gondozás és tisztítás... v 1.1 Üdvözöljük!... 1-1 1.2 A csomag tartalma... 1-1 1.3 A monitortalp összeszerelése...

Részletesebben

A mutatóeszközök és a billentyűzet Felhasználói útmutató

A mutatóeszközök és a billentyűzet Felhasználói útmutató A mutatóeszközök és a billentyűzet Felhasználói útmutató Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. A Windows elnevezés a Microsoft Corporation Amerikai Egyesült Államokban bejegyzett kereskedelmi

Részletesebben

VB199(x)L sorozat LCD-monitor. Útmutató

VB199(x)L sorozat LCD-monitor. Útmutató VB199(x)L sorozat LCD-monitor Útmutató Tartalomjegyzék Megjegyzések... iii Biztonsági információ... iv Gondozás és tisztítás... v 1.1 Üdvözöljük!... 1-1 1.2 A csomag tartalma... 1-1 1.3 A monitor összeszerelése...

Részletesebben

BBM-27F Valós D&N ipari kamera Felhasználói kézikönyv Használat előtt olvassa el a kézikönyvet és őrizze meg a későbbiekre.

BBM-27F Valós D&N ipari kamera Felhasználói kézikönyv Használat előtt olvassa el a kézikönyvet és őrizze meg a későbbiekre. BBM-27F Valós D&N ipari kamera Felhasználói kézikönyv Használat előtt olvassa el a kézikönyvet és őrizze meg a későbbiekre. Szatellit Zrt. Bozsák Tamás TARTALOMJEGYZÉK 1. Felhasználói információk... 3

Részletesebben

A993W LCD MONITOR. Felhasználói Kézikönyv

A993W LCD MONITOR. Felhasználói Kézikönyv A993W LCD MONITOR Felhasználói Kézikönyv A monitor üzembe helyezése előtt olvassa el ezt a kézikönyvet, majd őrizze meg későbbi referenciának. 1. FCC B osztályú rádiófrekvenciás zavarról szóló nyilatkozat

Részletesebben

A mutatóeszközök és a billentyűzet Felhasználói útmutató

A mutatóeszközök és a billentyűzet Felhasználói útmutató A mutatóeszközök és a billentyűzet Felhasználói útmutató Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. A Windows a Microsoft Corporation bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban. Az itt szereplő

Részletesebben

Gyors üzembe helyezés és Els lépések HP Compaq üzleti asztali számítógépek d220-as és d230-as modell

Gyors üzembe helyezés és Els lépések HP Compaq üzleti asztali számítógépek d220-as és d230-as modell Gyors üzembe helyezés és Els lépések HP Compaq üzleti asztali számítógépek d220-as és d230-as modell Dokumentum cikkszáma: 326325-212 2003. június A jelen útmutató alapvető tudnivalókat tartalmaz a számítógép

Részletesebben

Energiagazdálkodás Felhasználói útmutató

Energiagazdálkodás Felhasználói útmutató Energiagazdálkodás Felhasználói útmutató Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. A Windows elnevezés a Microsoft Corporation Amerikai Egyesült Államokban bejegyzett kereskedelmi védjegye.

Részletesebben

HP Compaq LA2206xc LCD monitor webkamerával. Felhasználói útmutató

HP Compaq LA2206xc LCD monitor webkamerával. Felhasználói útmutató HP Compaq LA2206xc LCD monitor webkamerával Felhasználói útmutató 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. A Microsoft, a Windows és a Windows Vista név a Microsoft Corporation Amerikai Egyesült

Részletesebben

TVR 40 Rövid áttekintés

TVR 40 Rövid áttekintés GE Security TVR 40 Rövid áttekintés Tartalom A csomag tartalma 1 Telepítési környezet 1 A TVR 40 beállítása első alkalommal 1 Eszközök csatlakoztatása 1 Külső adat és riasztási ki/bemeneti kábel csatlakoztatása

Részletesebben

Meghajtók. Felhasználói útmutató

Meghajtók. Felhasználói útmutató Meghajtók Felhasználói útmutató Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Az itt szereplő információ előzetes értesítés nélkül változhat. A HP termékeire és szolgáltatásaira vonatkozó kizárólagos

Részletesebben

Multimédia Felhasználói útmutató

Multimédia Felhasználói útmutató Multimédia Felhasználói útmutató Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. A Windows elnevezés a Microsoft Corporationnek az Amerikai Egyesült Államokban bejegyzett kereskedelmi védjegye.

Részletesebben

FP222W H 22" Szélesvásznú LCD monitor Felhasználói kézikönyv. Üdvözöljük

FP222W H 22 Szélesvásznú LCD monitor Felhasználói kézikönyv. Üdvözöljük FP222W H 22" Szélesvásznú LCD monitor Felhasználói kézikönyv Üdvözöljük Szerzői jog Copyright 2006 by BenQ Corporation. Minden jog fenntartva. A BenQ Corporation előzetes írásos engedélye nélkül jelen

Részletesebben

Meghajtók Felhasználói útmutató

Meghajtók Felhasználói útmutató Meghajtók Felhasználói útmutató Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. A Windows elnevezés a Microsoft Corporation Amerikai Egyesült Államokban bejegyzett kereskedelmi védjegye. Az itt

Részletesebben

Az Ön kézikönyve SAMSUNG 400DXN http://hu.yourpdfguides.com/dref/3585012

Az Ön kézikönyve SAMSUNG 400DXN http://hu.yourpdfguides.com/dref/3585012 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Tartalom Utasítások a kézikönyv használatához... 2 Rendeltetésszerű használat... 2 Csomag... 3 Biztonsági utasítások... 4 Üzembehelyezés...

Tartalom Utasítások a kézikönyv használatához... 2 Rendeltetésszerű használat... 2 Csomag... 3 Biztonsági utasítások... 4 Üzembehelyezés... Tartalom Utasítások a kézikönyv használatához... 2 Célcsoportunk... 2 A minőség... 2 A szolgáltatás... 2 Az útmutatóban használt jelképek és jelzőszók... 2 Rendeltetésszerű használat... 2 Csomag... 3 Biztonsági

Részletesebben

APY-09CS és APY-12CS. Hordozható klímaberendezés. Használati utasítás

APY-09CS és APY-12CS. Hordozható klímaberendezés. Használati utasítás APY-09CS és APY-12CS Hordozható klímaberendezés Használati utasítás Köszönjük, hogy kiváló minőségű klímaberendezésünket választotta. A készülék használata előtt figyelmesen olvassa el a használati utasítást.

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ MAGYAR BEVEZETÉS ELSŐ LÉPÉSEK CÍMKE SZERKESZTÉSE CÍMKENYOMTATÁS HIBAELHÁRÍTÁS FÜGGELÉK TÁRGYMUTATÓ

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ MAGYAR BEVEZETÉS ELSŐ LÉPÉSEK CÍMKE SZERKESZTÉSE CÍMKENYOMTATÁS HIBAELHÁRÍTÁS FÜGGELÉK TÁRGYMUTATÓ MAGYAR P-touch H00 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A P-touch készülék használata előtt olvassa el ezt a Használati útmutatót. Mindig tartsa kéznél ezt a Használati útmutatót, mert a későbbiekben

Részletesebben

Kanadai DOC közlemény... 2. Fontos biztonsági utasítások... 3. 1. fejezet Üzembehelyezés... 4. A monitor kicsomagolása... 4

Kanadai DOC közlemény... 2. Fontos biztonsági utasítások... 3. 1. fejezet Üzembehelyezés... 4. A monitor kicsomagolása... 4 Tartalom Elõszó... 2 FCC közlemény... 2 Kanadai DOC közlemény... 2 Fontos biztonsági utasítások... 3 1. fejezet Üzembehelyezés... 4 A monitor kicsomagolása... 4 Az LCD monitor és a talp összeillesztése...

Részletesebben

A293Wd LCD MONITOR. Felhasználói Kézikönyv

A293Wd LCD MONITOR. Felhasználói Kézikönyv A293Wd LCD MONITOR Felhasználói Kézikönyv A monitor üzembe helyezése előtt olvassa el ezt a kézikönyvet, majd őrizze meg későbbi referenciának. 1. FCC B osztályú rádiófrekvenciás zavarról szóló nyilatkozat

Részletesebben

12953 - TRUST 1620W WIRELESS TELEVIEWER

12953 - TRUST 1620W WIRELESS TELEVIEWER 12953 - TRUST 1620W WIRELESS TELEVIEWER Utasítások a készülék első használatához Fejezet 1. Funkciók (3) 2. Csatlakoztatás (4) 3. A Televiewer használata (5) 1 Bevezetés Ez a használati utasítás a TRUST

Részletesebben

LCD monitor használati útmutató I2260PWDA. LED háttérvilágítás

LCD monitor használati útmutató I2260PWDA. LED háttérvilágítás LCD monitor használati útmutató I2260PWDA LED háttérvilágítás Biztonság... 4 Nemzeti sajátosságok... 4 Áram... 5 Telepités... 6 Tisztitás... 8 Egyéb... 9 Beállíás... 10 A doboz tartalma... 10 Az állvány

Részletesebben

Tartalmi táblázat. Óvintézkedések...2 SPECIÁLIS MEGJEGYZÉSEK AZ LCD MONITOROKON...3. Csomag tartalma...3. Installációs utasítások...

Tartalmi táblázat. Óvintézkedések...2 SPECIÁLIS MEGJEGYZÉSEK AZ LCD MONITOROKON...3. Csomag tartalma...3. Installációs utasítások... Tartalmi táblázat Óvintézkedések...2 SPECIÁLIS MEGJEGYZÉSEK AZ LCD MONITOROKON...3 Csomag tartalma...3 Installációs utasítások...4 A monitor összeszerelése...4 Monitor leszerelése...4 Látószög beállítása...4

Részletesebben

HP Scanjet 8270 síkágyas lapolvasó. Felhasználói kézikönyv

HP Scanjet 8270 síkágyas lapolvasó. Felhasználói kézikönyv HP Scanjet 8270 síkágyas lapolvasó Felhasználói kézikönyv HP Scanjet 8270 síkágyas lapolvasó Felhasználói kézikönyv Szerzői jogok és licencszerződések 2005 Copyright Hewlett-Packard Development Company,

Részletesebben

1. Bevezető... 1. 2. A készülék bemutatása... 3. 3. Első lépések... 5

1. Bevezető... 1. 2. A készülék bemutatása... 3. 3. Első lépések... 5 1. Bevezető... 1 1.1 Üdvözöljük... 1 1.2 Biztonsági figyelmeztetések... 1 2. A készülék bemutatása... 3 2.1 Gombok és csatlakozók... 3 2.2 A készülék megjelenése... 4 2.3 Állapotjelző és értesítő ikonok...

Részletesebben

Z2400 Series használati útmutató

Z2400 Series használati útmutató Z2400 Series használati útmutató 2007. www.lexmark.com Tartalom Biztonsági tájékoztató...7 Bevezetés...8 Információ keresése a nyomtatóval kapcsolatban...8 A nyomtató részei...10 A biztonsági figyelmeztetések

Részletesebben

ÓVINTÉZKEDÉSEK A LÉGKONDICIONÁLÓVAL KAPCSOLATBAN

ÓVINTÉZKEDÉSEK A LÉGKONDICIONÁLÓVAL KAPCSOLATBAN BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK Tilos áram alatt levő készüléket üzembe helyezni. Az üzembe helyezést és a szervizelést/javítást szakembernek kell végeznie, a gyártó előírásaival és a helyi biztonsági normákkal

Részletesebben

Felhasználói útmutató

Felhasználói útmutató Felhasználói útmutató Kezdeti lépések Nyomtatás Hibaelhárítás Fogyóeszközök pótlása és cseréje A kézikönyvből hiányzó információkat a mellékelt CD-ROM HTML/PDF formátumú fájljaiban találhatja meg. A készülék

Részletesebben

ÓVINTÉZKEDÉSEK GONDOSAN OLVASSA EL, MIELŐTT TOVÁBBLÉP! A hálózati adapterről

ÓVINTÉZKEDÉSEK GONDOSAN OLVASSA EL, MIELŐTT TOVÁBBLÉP! A hálózati adapterről ÓVINTÉZKEDÉSEK GONDOSAN OLVASSA EL, MIELŐTT TOVÁBBLÉP! A hálózati adapterről VIGYÁZAT Ez a hálózati adapter csak Yamaha/Steinberg eszközökkel használható. Ne használja semmilyen más célra. Csak beltéri

Részletesebben

50S(LED há tté rvilá gítá s)

50S(LED há tté rvilá gítá s) 50S(LED há tté rvilá gítá s) Biztonság... 4 Nemzeti sajátosságok... 4 Áram... 5 Telepités... 6 Tisztitás... 8 Egyéb... 9 Beállíás... 10 A doboz tartalma... 10 Az állvány és talp felszerelése... 11 A látószög

Részletesebben

A kezelési útmutató használata. Célcsoportunk. Személyes adatok

A kezelési útmutató használata. Célcsoportunk. Személyes adatok A kezelési útmutató használata A kezelési útmutatót a Netbook közelében mindig tartsa kéznél. A kezelési útmutatót és a csomagolást gondosan őrizze meg, hogy a Netbook esetleges új felhasználójának továbbadhassa.

Részletesebben

HL231 HSG 1111 OSD[V4.38]

HL231 HSG 1111 OSD[V4.38] HL231 HSG 1111 OSD[V4.38] OSD[V4.38] A monitor üzemeltetése előtt kérjük, alaposan olvassa el a használati utasítást. Mint referenciaanyagot, a kézikönyvet gondosan őrizze meg. A B osztályba sorolható

Részletesebben

DBM-21VD. Beltéri varifokális dóm kamera. Felhasználói kézikönyv. Bozsák Tamás Használat előtt olvassa el a kézikönyvet és őrizze meg a későbbiekre.

DBM-21VD. Beltéri varifokális dóm kamera. Felhasználói kézikönyv. Bozsák Tamás Használat előtt olvassa el a kézikönyvet és őrizze meg a későbbiekre. DBM-21VD Beltéri varifokális dóm kamera Felhasználói kézikönyv Bozsák Tamás Használat előtt olvassa el a kézikönyvet és őrizze meg a későbbiekre. Szatellit Zrt. Bozsák Tamás TARTALOMJEGYZÉK 1. Felhasználói

Részletesebben

Monitor Használati útmutató

Monitor Használati útmutató SyncMaster S19B150N/S22B150N/S24B150NL Monitor Használati útmutató A termék színe és kialakítása a típustól függően eltérhet, és a termék műszaki jellemzői a teljesítmény javítása céljából előzetes értesítés

Részletesebben

AC LAKATFOGÓ AX-202 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

AC LAKATFOGÓ AX-202 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ AC LAKATFOGÓ AX-202 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Biztonság Nemzetközi biztonsági jelzések Ha egy másik jelzés vagy csatlakozó ezzel a szimbólummal van megjelölve azt jelenti, hogy olvassa el a használati útmutatót,

Részletesebben

OFFICEJET PRO 8000. Felhasználói kézikönyv A811

OFFICEJET PRO 8000. Felhasználói kézikönyv A811 OFFICEJET PRO 8000 Felhasználói kézikönyv A811 HP Officejet Pro 8000 (A811) nyomtatósorozat Felhasználói kézikönyv Szerz i jogok 2011 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. A Hewlett-Packard

Részletesebben

Rövid útmutató az első használathoz

Rövid útmutató az első használathoz Rövid útmutató az első használathoz Fejezet 1. Előkészítés használatra (3) 2. Régi driverek és eszközök eltávolítása (5.1) 3. Szoftver telepítés (5.2) 4. Szoftverek használata (6) 5. Csatlakozás, MP3 állományok

Részletesebben

SyncMaster 205BW Monitorvezérlő telepítése Programtelepítés

SyncMaster 205BW Monitorvezérlő telepítése Programtelepítés SyncMaster 205BW Monitorvezérlő telepítése Programtelepítés Jelölések Ha elmulasztja az ezzel a szimbólummal jelölt utasítások betartását, akkor az testi sérülést vagy a készülék károsodását eredményezheti.

Részletesebben

1. Legfontosabb tulajdonságok. 2. A lejátszó leírása

1. Legfontosabb tulajdonságok. 2. A lejátszó leírása 1. Legfontosabb tulajdonságok 1,5 colos TFT képernyő MP3, WMA, FLAC, APE audio formátumok támogatása MPEG-4 (AVI) video formátum támogatása Beépített FM rádió A zeneszámok szövegének egyidejű kijelzése

Részletesebben

VS207/VK207 sorozatú

VS207/VK207 sorozatú BRIGHT CAM HD VS207/VK207 sorozatú LCD-monitor Felhasználói útmutató VS207 VK207 Tartalomjegyzék Felhívások... iii A biztonságos üzemeltetéssel kapcsolatos információk... iv Gondozás és tisztítás... v

Részletesebben

Vezeték hossza (m) 7.6 15.2 30.5

Vezeték hossza (m) 7.6 15.2 30.5 Automatatöltő és tesztműszer 12.8V-s (4x 3,2V) LiFePO4 lítium-vas-foszfát, 2Ah és 100Ah közötti kapacitású akkumulátorokhoz Modell: TM290 / TM291 Ne használja NiCd, NiMh vagy nem újratölthető akkumulátorokhoz!

Részletesebben

HARVIOT 500 UPS FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV. CE Megfelel sségi Nyilatkozat

HARVIOT 500 UPS FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV. CE Megfelel sségi Nyilatkozat HARVIOT 500 UPS FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV CE Megfelel sségi Nyilatkozat Alkalmazott direktívák: 89/336/EEC valamint 92/31/EEC, 93/68/EEC, 73/23/EEC. A készülék a következ szabványoknak felel meg: EN 50091-2

Részletesebben

BESZERELÉSI ÉS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Fejtámlamonitor

BESZERELÉSI ÉS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Fejtámlamonitor BESZERELÉSI ÉS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Fejtámlamonitor FIGYELEM! KÉRJÜK, FIGYELMESEN OLVASSA EL A BESZERELÉSI ÉS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT, MIELŐTT ÜZEMBE HELYEZI A KÉSZÜLÉKET! BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK Saját és utasai

Részletesebben

WESTPOINT MOBIL KLÍMA

WESTPOINT MOBIL KLÍMA WESTPOINT MOBIL KLÍMA WPK15 WPK15H WPK15RC WPK15HRC HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A készülék megfelelő és biztonságos használata érdekében gondosan olvassa el ezt a használati útmutatót és az abban foglaltakat maradékta

Részletesebben

Az Ön kézikönyve HP COMPAQ DC7100 ULTRA-SLIM DESKTOP PC http://hu.yourpdfguides.com/dref/861499

Az Ön kézikönyve HP COMPAQ DC7100 ULTRA-SLIM DESKTOP PC http://hu.yourpdfguides.com/dref/861499 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató HP COMPAQ DC7100 ULTRA-SLIM DESKTOP PC. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv

Részletesebben

LCD monitor Felhasználói kézikönyv G2320HDBL

LCD monitor Felhasználói kézikönyv G2320HDBL LCD monitor Felhasználói kézikönyv G2320HDBL Szerzői jog Copyright 2011 by BenQ Corporation. Minden jog fenntartva. A BenQ Corporation előzetes írásos engedélye nélkül jelen kiadvány egyetlen része sem

Részletesebben

7 KÜLÖNLEGES BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK KÖRFŰRÉSZEKHEZ 6 8 ÖSSZESZERELÉS... 6. 8.1 A vágási mélység beállítása (1. ábra)... 6 8.2 A fűrészlap cseréje...

7 KÜLÖNLEGES BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK KÖRFŰRÉSZEKHEZ 6 8 ÖSSZESZERELÉS... 6. 8.1 A vágási mélység beállítása (1. ábra)... 6 8.2 A fűrészlap cseréje... 1 ALKALMAZÁS... 3 2 MINI KÖRFŰRÉSZ ALKATRÉSZEINEK ÁTTEKINTÉSE (A. ÁBRA)... 3 3 GÉRVÁGÓ TALP ALKATRÉSZEINEK ÁTTEKINTÉSE (B. ÁBRA). 3 4 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 3 5 JELZÉSEK... 4 6 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK...

Részletesebben

Programozható digitális id kapcsoló felhasználói útmutatója

Programozható digitális id kapcsoló felhasználói útmutatója 0743H EMT707 PA Programozható digitális id kapcsoló felhasználói útmutatója Cikkszám: EMT707PA A. Funkciók 1. A programozható digitális id kapcsolóval (a továbbiakban: id kapcsoló ) beállítható otthoni

Részletesebben

Kezelési útmutató. Eaton ENV1000L/H, Eaton ENV1400H, Eaton ENV2000H. www.eaton.com/nvups

Kezelési útmutató. Eaton ENV1000L/H, Eaton ENV1400H, Eaton ENV2000H. www.eaton.com/nvups Kezelési útmutató Eaton ENV1000L/H, Eaton ENV1400H, Eaton ENV2000H www.eaton.com/nvups A rendszer ismertetése Előlap Hálózati üzemmód -- Zölden világít Áthidalás üzemmód -- Zölden villog Hibajelző Üzemi

Részletesebben

Elektromos gyorsforraló Használati útmutató

Elektromos gyorsforraló Használati útmutató Használati útmutató A termék első használata előtt olvassa el a használati útmutatót, akkor is, ha hasonló termékek használatát már ismeri. Csak az ebben a használati útmutatóban leírtaknak megfelelően

Részletesebben

2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Beltéri egység. VDT16 Felhasználói és telepítői kézikönyv VDT16. VDT16 Leírás v1.3.pdf

2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Beltéri egység. VDT16 Felhasználói és telepítői kézikönyv VDT16. VDT16 Leírás v1.3.pdf 2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Beltéri egység VDT16 Felhasználói és telepítői kézikönyv VDT16 VDT16 Leírás v1.3.pdf Tartalomjegyzék 1.Elővigyázatossági felhívások...3 2.Műszaki adatok...4 3.Lakáskészülék

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK AZ ÖN BIZTONSÁGA ÉRDEKÉBEN ------------------------------ 1 BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK -------------------------- 2 SPECIÁLIS

TARTALOMJEGYZÉK AZ ÖN BIZTONSÁGA ÉRDEKÉBEN ------------------------------ 1 BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK -------------------------- 2 SPECIÁLIS TARTALOMJEGYZÉK AZ ÖN BIZTONSÁGA ÉRDEKÉBEN ------------------------------ 1 BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK -------------------------- 2 SPECIÁLIS MEGJEGYZÉSEK AZ LCD MONITOROKKAL KAPCSOLATBAN -----------------------

Részletesebben

h á z t a r t á s i k é s z ü l é k e k Használati útmutató

h á z t a r t á s i k é s z ü l é k e k Használati útmutató h á z t a r t á s i k é s z ü l é k e k Használati útmutató Tartalomjegyzék Biztonsági tudnivalók...3 Az útmutatóról...5 A készülék kicsomagolása...5 Tartozéklista és szabályozó elemek...6 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ...7

Részletesebben

HÁZTARTÁSI LÚGOSVÍZ ELİÁLLÍTÓ VÍZKEZELİ BERENDEZÉS

HÁZTARTÁSI LÚGOSVÍZ ELİÁLLÍTÓ VÍZKEZELİ BERENDEZÉS HÁZTARTÁSI LÚGOSVÍZ ELİÁLLÍTÓ VÍZKEZELİ BERENDEZÉS TARTALOMJEGYZÉK 1. TARTOZÉKOK 3 2. FIGYELMEZTETİ JELZÉSEK 3 3. BEÉPÍTÉSI VÁZLAT 8 4. FİBB MŐSZAKI ADATOK 9 5. HIBAÜZENETEK 10 6. HÁZTELEPÍTÉS 11 7. AZ

Részletesebben

........ EDP2074PDW HU SZÁRÍTÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

........ EDP2074PDW HU SZÁRÍTÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ EDP2074PDW...... HU SZÁRÍTÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 2 www.electrolux.com TARTALOMJEGYZÉK 1. BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK.............................................................. 3 2. TERMÉKLEÍRÁS......................................................................

Részletesebben

Használati utasítás. Bluetooth hangszóró

Használati utasítás. Bluetooth hangszóró Használati utasítás Bluetooth hangszóró 1 FONTOS MEGJEGYZÉSEK A legnagyobb élvezet eléréséhez és a hangszóró használata érdekében olvassa el figyelmesen az alábbi használati utasítást. Ha a terméket az

Részletesebben

V1.0 2010. március. Xerox WorkCentre 3550 Használati útmutató

V1.0 2010. március. Xerox WorkCentre 3550 Használati útmutató V1.0 2010. március Xerox WorkCentre 3550 2010 Xerox Corporation. Minden jog fenntartva. A közzé nem tett jogok az Egyesült Államok törvényei szerint fenntartva. A jelen kiadvány tartalma a Xerox Corporation

Részletesebben

WCM21VF. Kültéri valós Day&Night IR kamera. Felhasználói kézikönyv. Használat előtt olvassa el a kézikönyvet és őrizze meg a későbbiekre.

WCM21VF. Kültéri valós Day&Night IR kamera. Felhasználói kézikönyv. Használat előtt olvassa el a kézikönyvet és őrizze meg a későbbiekre. Bozsák Tamás Bozsák Tamás WCM21VF Kültéri valós Day&Night IR kamera Felhasználói kézikönyv Használat előtt olvassa el a kézikönyvet és őrizze meg a későbbiekre. SZATELLIT Elektronikai Zrt. cnbtec.com TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

T A R T A L O M J E G Y Z É K

T A R T A L O M J E G Y Z É K TA R TA L O M J E G Y Z É K T A R T A L O M J E G Y Z É K A KÉSZÜLÉK JELLEMZŐI................................... 3 A készülék felhasználása.............................................. 3 Főbb funkciók......................................................

Részletesebben

A Cyber-shot kézikönyve

A Cyber-shot kézikönyve VKATTINTSON! Tartalomjegyzék Alapműveletek A menü használata Digitális fényképezőgép A Cyber-shot kézikönyve DSC-S800 A készülék használatba vétele előtt kérjük figyelmesen olvassa el ezt a Kézikönyvet,

Részletesebben

Meghajtók Felhasználói útmutató

Meghajtók Felhasználói útmutató Meghajtók Felhasználói útmutató Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. A Windows elnevezés a Microsoft Corporation Amerikai Egyesült Államokban bejegyzett kereskedelmi védjegye. A termékkel

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ GRILLES MIKROHULLÁMÚ SÜTŐ. Modell: OM-023D

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ GRILLES MIKROHULLÁMÚ SÜTŐ. Modell: OM-023D HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ GRILLES MIKROHULLÁMÚ SÜTŐ Modell: OM-023D Kérjük, hogy saját biztosnága érdekében az első használat előtt figyelmesen olvassa el ezt a használati útmutatót és őrizze meg! Ha rendeltetése

Részletesebben

OPEL ASTRA Kezelési útmutató

OPEL ASTRA Kezelési útmutató OPEL ASTRA Kezelési útmutató Tartalom Bevezetés... 2 Röviden... 6 Kulcsok, ajtók és ablakok... 20 Ülések, biztonsági rendszerek... 47 Tárolás... 72 Műszerek és kezelőszervek... 91 Világítás... 137 Hőmérséklet-szabályozás...

Részletesebben

Biztonság Felhasználói kézikönyv

Biztonság Felhasználói kézikönyv Biztonság Felhasználói kézikönyv Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. A Microsoft és a Windows elnevezés a Microsoft Corporation Amerikai Egyesült Államokban bejegyzett kereskedelmi

Részletesebben

DIGITÁLIS MULTIMÉTER AX-101B HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

DIGITÁLIS MULTIMÉTER AX-101B HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ DIGITÁLIS MULTIMÉTER AX-101B HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ I. BEVEZETÉS A stabil és megbízható multiméter 3 ½ számjegyes, könnyen olvasható LCD kijelzővel rendelkezik. A mérőműszerrel elvégezhető mérések: AC és

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Biztonsági szabályok 1 Elektromos biztonság 1 A szerelés biztonsága 1 A tisztítás biztonsága 1

Tartalomjegyzék. Biztonsági szabályok 1 Elektromos biztonság 1 A szerelés biztonsága 1 A tisztítás biztonsága 1 Tartalomjegyzék Biztonsági szabályok 1 Elektromos biztonság 1 A szerelés biztonsága 1 A tisztítás biztonsága 1 SPECIÁLIS MEGJEGYZÉSEK AZ LCD 1 MONITOROKKAL KAPCSOLATBAN Komponensek és kellékek 2 Használat

Részletesebben

FOTÓKATALIZÁTOROS LEVEGİTISZTÍTÓ MODELL AP-3

FOTÓKATALIZÁTOROS LEVEGİTISZTÍTÓ MODELL AP-3 FOTÓKATALIZÁTOROS LEVEGİTISZTÍTÓ MODELL AP-3 HASZNÁLATI UTASÍTÁS Gratulálunk a levegıtisztító megvásárlásához. Kérjük, olvassa el figyelmesen ezt a használati utasítást, hogy megismerje a készülék megfelelı

Részletesebben

Meghajtók Felhasználói útmutató

Meghajtók Felhasználói útmutató Meghajtók Felhasználói útmutató Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. A Windows és a Windows Vista a Microsoft Corporation védjegye vagy bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és/vagy

Részletesebben

LCD monitor Felhasználói kézikönyv V920 / V920P V2220 / V2220P V2420 / V2420P V2320 / VW2220 VW2420

LCD monitor Felhasználói kézikönyv V920 / V920P V2220 / V2220P V2420 / V2420P V2320 / VW2220 VW2420 LCD monitor Felhasználói kézikönyv V920 / V920P V2220 / V2220P V2420 / V2420P V2320 / VW2220 VW2420 i Szerzői jog Copyright 2011 by BenQ Corporation. Minden jog fenntartva. A BenQ Corporation előzetes

Részletesebben

2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Beltéri egység. VDT16 Felhasználói és telepítői kézikönyv VDT16. VDT16 Leírás v1.4.pdf

2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Beltéri egység. VDT16 Felhasználói és telepítői kézikönyv VDT16. VDT16 Leírás v1.4.pdf 2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Beltéri egység VDT16 Felhasználói és telepítői kézikönyv VDT16 VDT16 Leírás v1.4.pdf Tartalomjegyzék 1.Elővigyázatossági felhívások...3 2.Műszaki adatok...4 3.Lakáskészülék

Részletesebben

HU Használati utasítás DM85

HU Használati utasítás DM85 HU Használati utasítás DM85 Gratulálunk, hogy megvásárolta az ECOVACS ROBOTICS DEEBOT terméket! Reméljük, hogy sok évig elégedett lesz termékünkkel. Bízunk abban, hogy új robotjának megvásárlása segítséget

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HORDOZHATÓ INDÍTÓ BERENDEZÉS, KOMPRESSZORRAL KM0505 GARANCIALEVÉL

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HORDOZHATÓ INDÍTÓ BERENDEZÉS, KOMPRESSZORRAL KM0505 GARANCIALEVÉL GARANCIALEVÉL 1. Az UNI-MAX által forgalmazott termékekre, az eladás napjától számítva: a Polgári Törvénykönyv rendelkezései alapján 24 hónap; a Kereskedelmi Törvénykönyv rendelkezései alapján 12 hónap

Részletesebben

Magyar FCC TANÚSÍTVÁNY. Termékinformációk. Megjegyzés: -1-

Magyar FCC TANÚSÍTVÁNY. Termékinformációk. Megjegyzés: -1- FCC TANÚSÍTVÁNY Jelen készülék megfelel az FCC direktívák 15. pontjának. A működésre az alábbi két feltétel vonatkozik: (1). A készülék nem okozhat káros interferenciát, és (2). A készüléknek minden interferenciát

Részletesebben

Kezelési útmutató. brite WeighOnly Kereskedelmi mérleg

Kezelési útmutató. brite WeighOnly Kereskedelmi mérleg Kezelési útmutató brite WeighOnly Kereskedelmi mérleg 2 METTLER TOLEDO Kezelési útmutató brite WeighOnly Rendelési szám 30209992 Tartalom 1 Az Ön új kereskedelmi mérlege...4 1.1 Legfontosabb funkciók...4

Részletesebben

Data Projector VPL-DX140/DX120/DX100 VPL-DW120 4-432-154-HU (1)

Data Projector VPL-DX140/DX120/DX100 VPL-DW120 4-432-154-HU (1) 4-432-154-HU (1) Data Projector Használati útmutató A készülék működtetése előtt kérjük, alaposan olvassa el ezt a kézikönyvet és a mellékelt Gyors útmutatót, ér őrizze meg azt jövőbeni segítségnek. VPL-DX140/DX120/DX100

Részletesebben