Az Ön kézikönyve LG E2380VX

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az Ön kézikönyve LG E2380VX http://hu.yourpdfguides.com/dref/3975671"

Átírás

1 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági tanácsadás, méret, kiegészítők, stb). Részletes információt az oldal használatáról a Felhasználói Kézikönyvben talál. Használati utasítás Kezelési útmutató Használati útmutató Felhasználói kézikönyv Kezelési utasítás

2 Kézikönyv absztrakt: Kérjük, a készüléket könnyen hozzáférhet hálózati fali csatlakozó mellett állítsa fel és erre csatlakoztassa. A készüléket csak e kézikönyv specifikációkról szóló részében leírt vagy a képerny n felsorolt áramforrásról üzemeltesse. Ha nem biztos abban, hogy milyen áramforrás található otthonában, kérdezze meg a keresked t. a készülék csatlakoztatva van a hálózati fali aljzathoz, akkor még kikapcsolás után is feszültség alatt marad. Ne nyissa ki a monitort. A készülékben nincsenek felhasználó által javítható alkatrészek. A készülék belsejében veszélyes nagyfeszültség van, még kikapcsolt (OFF) állapotban is. Ha a monitor nem m ködik megfelel en, lépjen kapcsolatba a keresked vel. Személyi sérülés elkerüléséhez: Ne helyezze a monitort ferde polcra, kivéve ha azt megfelel en rögzítette. Csak a gyártó által ajánlott állványt használjon. A képerny re ne ejtsen vagy dobjon rá tárgyakat, és ne ütögesse azt. Ez személyi sérüléshez, illetve a termék vagy a képerny megsérüléséhez vezethet. T z és áramütés elkerüléséhez: Mindig kapcsolja ki (OFF) a monitort, ha huzamosabb id re elhagyja a szobát. Soha ne hagyja bekapcsolva (ON) a készüléket, ha elhagyja a házat. Ügyeljen arra, hogy a gyerekek ne dobjanak és ne nyomjanak be különféle tárgyakat a monitor házának nyílásain. Egyes bels alkatrészek életveszélyt is okozható feszültség alatt vannak. Ne szereljen fel olyan tartozékokat, amelyeket nem ehhez a monitorhoz terveztek. Amennyiben a készüléket hosszabb id re felügyelet nélkül hagyja, húzza ki a tápkábelt az elektromos csatlakozóból Vihar és villámlások idején soha ne érjen a táp- és a jelkábelhez, mert az nagyon veszélyes. Áramütést okozhat. 1 Fontos figyelmeztetések Telepítéskor Ügyeljen arra, hogy a tápkábelre ne tegyen semmit, és ne is guruljon rá semmi, valamint ne helyezze a monitort olyan helyre, ahol a tápkábel megsérülhet. Ne használja a monitort víz közelében, például fürd kád, mosdó, mosogató, szárítóedény vagy medence közelében, illetve nedves pincében. A monitor házán olyan nyílások is vannak, amelyek a m ködés során keletkez h távozását teszik lehet vé. Ha ezeket a nyílásokat elzárja, az összegyüleml h t l a készülék meghibásodhat, és ez t zhöz vezethet. Ezért SOHA: Ne zárja el a szell z nyílásokat oly módon, hogy a monitort ágyra, kanapéra vagy takaróra stb. Helyezi. Ne tegye a készüléket beépített, körülzárt helyre, feltéve, hogy nem gondoskodott kiegészít szell zésr l. Ne takarja el a nyílásokat ronggyal vagy más anyaggal. Ne tegye a készüléket radiátor vagy más h forrás közelébe vagy fölé. Ne törölje meg az aktív mátrixos LCD-képerny t olyan anyaggal, amely véglegesen megkarcolhatja, megrongálhatja vagy tönkreteheti azt. Ne nyomja meg huzamosabb ideig az LCD-képerny t az ujjával, mert ez szellemképeket okozhat. El fordulhat, hogy piros, zöld vagy kék pontok lesznek láthatóak a képerny n. Ezek nem befolyásolják a monitor teljesítményét. Ha lehetséges, a legjobb képmin ség elérése érdekében LCD-monitorán használja az ajánlott felbontást. Ha az ajánlottól eltér felbontás mellett használja a készüléket, akkor torz képek jelenhetnek meg a képerny n. Ez normális tulajdonsága egy rögzített felbontású LCDmonitornak. Ha a képerny hosszú ideig ugyanazt a képet jeleníti meg, akkor képerny károsodhat, és a kép beéghet a képerny be. Mindenképpen használjon képerny véd t a monitoron. Ez a jelenség más gyártók termékeivel is el fordulhat, és a garancia nem vonatkozik rá. A képerny elüls oldalát és oldalait ne üsse vagy karcolja meg fém tárgyakkal. Máskülönben a képerny megsérülhet. A szállítás közben a készülék el lapja el re nézzen, és mindkét kezével tartsa a készüléket. Ha a készüléket elejti, az megsérülhet, és áramütést vagy tüzet okozhat. A javítást kizárólag hivatalos szervizközponttal végeztesse. Kerülje a magas h mérsékletet és páratartalmat. 2 Fontos figyelmeztetések Tisztításkor A monitor kijelz jének tisztítása el tt húzza ki a monitort. Enyhén nedves (nem vizes) ruhát használjon. Ne fújjon aeroszol típusú tisztítószert közvetlenül a képerny re, mert a túlzott mérték nedvesség áramütéshez vezethet. A készülék tisztításakor húzza ki a tápkábelt, és a karcolások elkerülése érdekében a tisztítást puha ronggyal, óvatosan végezze. Ne használjon a tisztításhoz nedves ruhát, és ne permetezzen vizet vagy más folyadékot közvetlenül a készülékre.

3 Ez áramütésveszélyt okozhat. (Ne használjon vegyszereket, mint pl. benzint, oldószert vagy alkoholt.) Permetezzen vizet 2-4 alkalommal egy puha rongyra, majd azzal tisztítsa meg a készülék elüls keretét. Mindig ugyanabba az irányba töröljön a ronggyal. Túl sok nedvesség foltosodást okozhat. Visszacsomagoláskor Ne dobja el a csomagolóanyagokat. Ezek az anyagok ideális helyet biztosítanak a készülék szállításához. Ha a készüléket egy másik helyre szállítja át, csomagolja azt vissza az eredeti csomagolásába. Biztonságos eldobás Ne helyezze a terméket a normál háztartási szemét közé. A terméket a helyi hatóságok rendelkezéseinek megfelel en kell kidobni. 3 Tartozékok!!! Köszönjük, hogy az LG termékét választotta!!! Ellen rizze, hogy az alább felsoroltakat tartalmazza-e a monitor csomagja. Amennyiben bármi hiányzik a csomagból, vegye fel a kapcsolatot az értékesít vel. Használati utasítás, kártyák Tápkábel DVI-D jelkábel (Ez a funkció nem minden országban áll rendelkezésre.) 15 t s D-Sub jelkábel (A telepítés érdekében el fordulhat, hogy a termékhez a csomagolás el tt csatlakoztatják a jelkábelt.) Tápegység MEGJEGYZÉS A tartozékok kialakítása némileg eltérhet az ábrán láthatótól. Annak érdekében, hogy a készülék teljesítse a megfelel szabványok el írásait, árnyékolt, ferritmaggal rendelkez, 15 érintkez s D-sub vagy DVI-D-jelkábeleket kell használni. 4 A monitor csatlakoztatása A monitor telepítése el tt gy z djön meg arról, hogy a monitor, a számítógép és más csatlakoztatott eszközök ki vannak-e kapcsolva. Az állvány csatlakoztatása 1. Helyezze a képerny t el lapjával lefelé egy puha ruhadarabra. 2. Illessze a talpazatot az állvány törzséhez a képen látható irányból. Állvány törzsét Talpazatot 3. "OSD LOCKED" üzenet jelenik meg. az "OSD UNLOCKED" üzenet jelenik meg. SMART+ gomb Ezzel a gombbalépéseknél használja a megfelelõ gombot. A kép kívánt szintre való állításához használja a / almenüelemek beállításához használja a gombot. Nyomja le az EXIT gombot, kilép OSD. gombokat. alábbi listában megtalálhatja az összes olyan ikont, ikonnevet és ikonleírást, amelyek a menüben megtalálhatók. Nyomja meg a MENU gombot, ezáltal megjelenik az OSD f menüje. Menü neve Ikonok Almenük Visszatérés a fels bb szint menübe. Módosítás (csökkentés/növelés) Másik almenü választása Kilépés Gombs úgó MEGJEGYZÉS Az OSD (képerny menü) nyelvei különbözhetnek a kézikönyvt l. 15 A képerny menü (OSD) lehet ségei E2280VX / E2380VX Korábban már bemutatásra került az elemek OSD-menüben való kiválasztásának és módosításának módja. Az alábbi listában megtalálhatja az összes olyan ikont, ikonnevet és ikonleírást, amelyek a menüben megtalálhatók. Nyomja meg a MENU gombot, ezáltal megjelenik az OSD f menüje. Menü neve Ikonok Almenük Visszatérés a fels bb szint menübe. Módosítás (csökkentés/növelés) Másik almenü választása Kilépés Gombs úgó MEGJEGYZÉS Az OSD (képerny menü) nyelvei különbözhetnek a kézikönyvt l. 16 A képerny menü (OSD) lehet ségei F menü Almenü Leírás E2280V/E2380V D-SUB/DVI-D-bemenet BRIGHTNESS (FÉNYERÕSSÉG) CONTRAST (KONTRASZT) SHARPNESS HDMI-bemenet A képerny fényer sségét állíthatja be. A képerny kontrasztját állíthatja be. HDMIbemenet esetén. ) * Eltolás? 6500K-7500K: Vöröses szín. 8500K-9300K: Kékes szín. bármikor ON (Bekapcsolt) állásba állítja, a tápellátásjelz automatikusan megjelenik HDMI/DVI-D-bemenet BUTTON Ezzel a funkcióval beállíthatjuk, hogy a INDICATOR szabályozás f mutatója az els oldalán, hogy a monitor ON (Bekapcsolt) vagy OFF (Kikapcsolt). Ha beállítja OFF (Kikapcsolt), akkor ki van kapcsolva. Ha beállítja ON (Bekapcsolt), akkor bekapcsol. E2280VX/E2380VX D-SUB-bemenet WHITE BALANCE (FEHÉREGYE NSÚLY) Ha a grafikus kártya kimeneti jele eltér a szabványban meghatározott jellemz kt l, a képjel torzulásának köszönhet en romolhat a kép színeinek szintje és aránya. Ezzel a funkcióval a jelszint beállítható a grafikus kártya tényleges kimeneti jelszintjének megfelel en, hogy a kép a lehet legjobb legyen. Ezt a funkciót akkor használja, amikor a képen fehér és fekete területek láthatók. Ez a funkció a "LANGUAGE" (NYELV) beállítás kivételével az összes beállítási lehet séget visszaállítja gyári alapértelmezett értékére.az azonnali visszaállításhoz nyomja meg az gombot. HDMI/DVI-D-bemenet FACTORY RESET (GYÁRI BEÁLLÍTÁSOK VISSZAÁLLÍTÁSA) : Visszatérés a fels bb szint menübe.

4 : Csökkentés : Növelés : Másik almenü választása EXIT : Kilépés MEGJEGYZÉS Ha ez nem javítja a képmin séget, állítsa vissza a gyári alapbeállításokat. Szükség esetén újból hajtsa végre a WHITE BALANCE (FEHÉREGYENSÚLY). Ez a funkció csak akkor használható, ha a képerny bemeneti jele analóg jel. 21 A képerny menü (OSD) lehet ségei E2280V / E2380V Korábban már bemutatásra került az elemek OSD-menüben való kiválasztásának és módosításának módja. Az alábbi listában megtalálhatja az összes olyan ikont, ikonnevet és ikonleírást, amelyek a menüben megtalálhatók. Nyomja meg a SMART+ gombot, ezáltal megjelenik az OSD f menüje. Menü neve Ikonok Almenük Visszatérés a fels bb szint menübe. Áthelyezés Visszatérés az almenü kiválasztásához Kilépés Gombs úgó MEGJEGYZÉS Az OSD (képerny menü) nyelvei különbözhetnek a kézikönyvt l. 22 A képerny menü (OSD) lehet ségei E2280VX / E2380VX Korábban már bemutatásra került az elemek OSD-menüben való kiválasztásának és módosításának módja. Az alábbi listában megtalálhatja az összes olyan ikont, ikonnevet és ikonleírást, amelyek a menüben megtalálhatók. Nyomja meg a SMART+ gombot, ezáltal megjelenik az OSD f menüje. Menü neve Ikonok Almenük Visszatérés a fels bb szint menübe. Áthelyezés Visszatérés az almenü kiválasztásához Kilépés Gombs úgó MEGJEGYZÉS Az OSD (képerny menü) nyelvei különbözhetnek a kézikönyvt l. 23 A képerny menü (OSD) lehet ségei F menü Almenü Leírás E2280V/E2380V D-SUB/DVI-D/HDMI-bemenet WIDE Ezzel a beállítással a bejöv videojelt l függetlenül széles nézetben jelenik meg a kép. Változás a bemeneti kép jel arány az eredeti. ORIGINAL E2280VX/E2380VX D-SUB/DVI-D/HDMI-bemenet : Visszatérés a fels bb szint menübe. : Áthelyezés EXIT : Kilépés, 24 A képerny menü (OSD) lehet ségei F menü E2280V/E2380V Almenü Leírás D-SUB/DVI-D-bemenet NORMAL Ezt a beállítást abban az esetben válassza, ha a terméket általános körülmények között szeretné használni. HDMI-bemenet STANDARD Ezt a beállítást abban az esetben válassza, ha az eredeti videojelet módosítás nélkül szeretné megjeleníteni. * Standard (Eredeti) módban az f-engine szolgáltatás le van tiltva. D-SUB/DVI-D-bemenet MOVIE Ezt a beállítást videofelvétel vagy film nézése esetén érdemes választani. HDMI-bemenet : Visszatérés a fels bb szint menübe. : Áthelyezés EXIT : Kilépés, 25 A képerny menü (OSD) lehet ségei F menü D-SUB/DVI-D-bemenet Almenü Leírás INTERNET Ezt a beállítást dokumentumokkal folytatott munka (például Word használata) esetén érdemes választani. HDMI-bemenet GAME Ezt a beállítást játékok futtatása során érdemes használni. D-SUB/DVI-D-bemenet DEMO Ez az üzletben látható bemutató elindítására szolgál. Áthelyezés EXIT : Kilépés, 26 A képerny menü (OSD) lehet ségei F menü E2280VX/E2380VX Almenü Leírás D-SUB/DVI-D-bemenet NORMAL Ezt a beállítást abban az esetben válassza, ha a terméket általános körülmények között szeretné használni. HDMI-bemenet STANDARD Ezt a beállítást abban az esetben válassza, ha az eredeti videojelet módosítás nélkül szeretné megjeleníteni. * Standard (Eredeti) módban az f-engine szolgáltatás le van tiltva. D-SUB/DVI-D-bemenet MOVIE Ezt a beállítást videofelvétel vagy film nézése esetén érdemes választani. HDMI-bemenet : Visszatérés a fels bb szint menübe. : Áthelyezés EXIT : Kilépés, 27 A képerny menü (OSD) lehet ségei F menü D-SUB/DVI-D-bemenet Almenü Leírás INTERNET Ezt a beállítást dokumentumokkal folytatott munka (például Word használata) esetén érdemes választani. HDMI-bemenet GAME Ezt a beállítást játékok futtatása során érdemes használni. D-SUB/DVI-D-bemenet DEMO Ez az üzletben látható bemutató elindítására szolgál. Áthelyezés EXIT : Kilépés, 30 A képerny menü (OSD) lehet ségei E2280V / E2380V Korábban már bemutatásra került az elemek OSD-menüben való kiválasztásának és módosításának módja. Az alábbi listában megtalálhatja az összes olyan ikont, ikonnevet és ikonleírást, amelyek a menüben megtalálhatók. Nyomja meg a SUPER+ RESOLUTION gombot, ezáltal megjelenik az OSD f menüje. Menü neve Almenük Visszatérés a fels bb szint menübe. Áthelyezés Kilépés Gombs úgó MEGJEGYZÉS Az OSD (képerny menü) nyelvei különbözhetnek a kézikönyvt l. 31 A képerny menü (OSD) lehet ségei E2280VX / E2380VX Korábban már bemutatásra került az elemek OSD-menüben való kiválasztásának és módosításának módja.

5 Az alábbi listában megtalálhatja az összes olyan ikont, ikonnevet és ikonleírást, amelyek a menüben megtalálhatók. Nyomja meg a SUPER+ RESOLUTION gombot, ezáltal megjelenik az OSD f menüje. Menü neve Almenük Visszatérés a fels bb szint menübe. Áthelyezés Kilépés Gombs úgó MEGJEGYZÉS Az OSD (képerny menü) nyelvei különbözhetnek a kézikönyvt l. 32 A képerny menü (OSD) lehet ségei F menü E2280V/E2380V Almenü Leírás NORMAL Válassza ezt, ha akarod használni a terméket a legáltalánosabb használata környezetben. Az Általános mód, a SUPER+ RESOLUTION ki van kapcsolva. LOW Amikor a felhasználó akar egy természetes videoképerny vel lágy képet, segít-hoz kap a optimalizált képerny n. Hatékony a videó kis mozgás, vagy még mindig kép. Ha a felhasználó be kíván kellemes videó képerny n a középfokon között LOW és HIGH mód, ez segíthoz kap a optimalizált képerny n. Hatékony a UCC és SD szinten videók. Ha a felhasználó be kíván éles videoképerny vel világos képet, segít-hoz kap az optimalizált képerny n. Hatékony a nagy felbontású videó képerny k és játékokat. MEDIUM HIGH DEMO A képerny két részre, a képerny bal eredeti képerny, és a megfelel képerny SUPER +RESOLUTION mód, hogy hasonlítsa össze az el tt és az után a módot kell alkalmazni. : Visszatérés a fels bb szint menübe. : Áthelyezés EXIT : Kilépés, * Zaj létezhetnek szerint SUPER +RESOLUTION Mód, így élvezheti a tiszta kép kiválasztásával SUPER +RESOLUTION Mód szerint a tartalmát. 33 A képerny menü (OSD) lehet ségei F menü E2280VX/E2380VX Almenü Leírás NORMAL Válassza ezt, ha akarod használni a terméket a legáltalánosabb használata környezetben. Az Általános mód, a SUPER+ RESOLUTION ki van kapcsolva. LOW Amikor a felhasználó akar egy természetes videoképerny vel lágy képet, segít-hoz kap a optimalizált képerny n. Hatékony a videó kis mozgás, vagy még mindig kép. Ha a felhasználó be kíván kellemes videó képerny n a középfokon között LOW és HIGH mód, ez segít-hoz kap a optimalizált képerny n. Hatékony a UCC és SD szinten videók. Ha a felhasználó be kíván éles videoképerny vel világos képet, segít-hoz kap az optimalizált képerny n. Hatékony a nagy felbontású videó képerny k és játékokat. MEDIUM HIGH DEMO A képerny két részre, a képerny bal eredeti képerny, és a megfelel képerny SUPER +RESOLUTION mód, hogy hasonlítsa össze az el tt és az után a módot kell alkalmazni. : Visszatérés a fels bb szint menübe. : Áthelyezés EXIT : Kilépés, * Zaj létezhetnek szerint SUPER +RESOLUTION Mód, így élvezheti a tiszta kép kiválasztásával SUPER +RESOLUTION Mód szerint a tartalmát. 34 Hibaelhárítás Az ügyfélszolgálat vagy a szerviz hívása el tt ellen rizze a következ ket. Nem jelenik meg kép G Be van dugva a képerny tápkábele? G Világít a tápellátás jelz fénye? G A bekapcsolt állapot visszajelz villog? Ellen rizze, hogy a tápkábel megfelel en csatlakoztatva van-e egy hálózati csatlakozóaljzathoz. Nyomja meg a Tápellátás gombot. Ha a képerny energiatakarékos üzemmódra váltott, a kép megjelenítéséhez próbálja megmozdítani az egeret, vagy nyomja meg valamelyik billenty t a billenty zeten. Gy z djön meg arról, hogy a számítógép be van kapcsolva. Ez az üzenet akkor jelenik meg, ha a számítógép grafikus kártyájából érkez jel vízszintes vagy függ leges frekvenciája a képerny megfelel frekvenciatartományán kívül esik. A jelen útmutató "M szaki adatok" cím részében ellen rizze a használható frekvenciatartományokat, és annak megfelel en állítsa be a megjelenítést. G Látja az "OUT OF RANGE" üzenetet a képerny n? Ez az üzenet akkor jelenik meg, ha a számítógép és a G Látja a "CHECK SIGNAL CABLE" üzenetet a képerny n? képerny közötti jelkábel nincs megfelel en csatlakoztatva. Ellen rizze a jelkábelt, és próbálja meg újból. Látja az "OSD LOCKED" (OSD LETILTVA) üzenetet a képerny n? G Az "OSD LOCKED" üzenetet látja, amikor megnyomja a MENU gombot? Zárolhatja a jelenlegi beállításokat, így azokat nem lehet végérvényesen módosítani. az "OSD UNLOCKED" (OSD ENGEDÉLYEZVE) üzenet jelenik meg. 35 Hibaelhárítás Rossz a megjelenített kép G A kép pozíciója nem megfelel. az eredmény nem kielégít, módosítsa a kép pozícióját a H position (vízszintes pozíció) és a V position (függ leges pozíció) lehet ségekkel. a színmélységet 24 bitesnél nagyobbra (true color).

6 FONTOS Nézze meg a Vezérl pult --> Képerny --> Beállítások lehet séget, és ellen rizze, hogy a frekvencia vagy a felbontás módosult-e. Ha igen, akkor állítsa vissza azokat az ajánlott értékekre. Ha nem az ajánlott felbontás (optimális felbontás) van kiválasztva, a bet k elmosódottak lehetnek, valamint a kép sötétebben, levágott szélekkel vagy valamely irányba eltolva jelenhet meg. Gy z djön meg arról, hogy az ajánlott felbontást választotta-e ki. A Vezérl pult - Beállítások pontban állítsa a színmélységet 24 bitesnél nagyobbra (true color). Ellen rizze, hogy a képerny az ún. váltott soros (interlaced) üzemmódban van-e, és ha igen, akkor módosítsa azt az ajánlott felbontási értékre. G A képerny villog. Megjelenik a képerny n az "Unrecognized monitor, Plug&Play (VESA DDC) monitor found" (Ismeretlen képerny, Plug&Play (VESA DDC) képerny ) üzenet? G Telepítette a képerny illeszt programját? Ne felejtse el telepíteni a megfelel illeszt programot a képerny vel együtt szállított, illeszt programokat tartalmazó CD-r l (vagy hajlékonylemezr l). Az illeszt program az LG webhelyér l is letölthet, a címr l. Gy z djön meg arról, hogy a grafikus kártya támogatja a Plug&Play eszközöket. A hangfunkciók nem m ködnek G A kép rendben, de nincs hang. Ellen rizze, hogy a hanger értéke ne legyen nulla. Ellen rizze, hogy a hang ne legyen elnémítva. Ellen rizze a HDMI-kábel megfelel csatlakozását. Ellen rizze a fejhallgató kábel megfelel csatlakozását. Ellen rizze, hogy a hang formátuma megfelel legyen. Ne használjon tömörített hangformátumot. 37 M szaki adatok Képerny E2280V 54,686 cm (21,53 hüvelyk) átmér j sík, aktív mátrix TFT LCD-panel Csillogáscsökkent bevonattal Látható felület képátlója : 54,686 cm 0,248 mm X 0,248 mm (Képponts r ség) Vízszintes frekvencia Függ leges frekvencia Bemeneti jelforma Analóg,Digitális: 30 khz - 83 khz (Automatikus) HDMI: 30 khz - 83 khz (Automatikus) Analóg,Digitális: 56 Hz - 75 Hz (Automatikus) HDMI: 56 Hz - 61 Hz (Automatikus) Külön szinkron, Digitális 15 t s D-Sub csatlakozó DVI-D csatlakozó (digitális bemenet) 19 t s HDMI csatlakozó Analóg (0,7 V max. kitérés / 75 ohm), digitális, HDMI VESA 1920 x 1080, 60 Hz-es frekvencián VESA 1920 x 1080, 60 Hz-es frekvencián Szinkron bemenet Videojelbemenet Felbontás Plug&Play Energiafogyasztás Jelbemenet Bemeneti jelforma Maximális Javasolt DDC 2B(Analóg,Digitális,HDMI) Bekapcsolt mód Alvó üzemmód Kikapcsolt üzemmód : 24 W (Szokásos) 1W 0,5 W Méretek és tömeg Állvánnyal együtt Állvány nélkül Szélesség 51,55 cm (20,30 hüvelyk) 51,55 cm (20,30 hüvelyk) Magasság 42,65 cm (16,79 hüvelyk) 41,22 cm (16,23 hüvelyk) Mélység 19,45 cm (7,66 hüvelyk) 9,54 cm (3,76 hüvelyk) Tömeg (csomagolás nélkül) 3,3 kg (7,28 font) Döntés : V 2,0 A Döntési Tápellátás Tápegység Típus LCAP07F, által gyártott Lienchange Electronics Környezeti körülmények Környezeti körülmények H mérséklet Páratartalom Tárolási környezet H mérséklet Páratartalom 10 C - 35 C 10 % - 80 % (lecsapódásmentes) -20 C - 60 C 5 % - 90 % (lecsapódásmentes) Dönt állvány Tápkábel Gyárilag felszerelt ( ), Felszerelhet ( O ) Fali csatlakozódugóval szerelt MEGJEGYZÉS A jelen dokumentumban található információ el zetes figyelmeztetés nélkül megváltozhat. 38 M szaki adatok Képerny 58,42 cm (23 hüvelyk) átmér j sík, aktív mátrix TFT LCD-panel Csillogáscsökkent bevonattal Látható felület képátlója : 58,42 cm 0,266 mm X 0,266 mm (Képponts r ség) Vízszintes frekvencia Függ leges frekvencia Bemeneti jelforma Videojelbemenet Felbontás Plug&Play Energiafogyasztás Jelbemenet Bemeneti jelforma Maximális Javasolt E2380V Szinkron bemenet Analóg,Digitális: 30 khz - 83 khz (Automatikus) HDMI: 30 khz - 83 khz (Automatikus) Analóg,Digitális: 56 Hz - 75 Hz (Automatikus) HDMI: 56 Hz - 61 Hz (Automatikus) Külön szinkron, Digitális 15 t s D-Sub csatlakozó DVI-D csatlakozó (digitális bemenet) 19 t s HDMI csatlakozó Analóg (0,7 V max. kitérés / 75 ohm), digitális, HDMI VESA 1920 x 1080, 60 Hz-es frekvencián VESA 1920 x 1080, 60 Hz-es frekvencián DDC 2B(Analóg,Digitális,HDMI) Bekapcsolt mód Alvó üzemmód Kikapcsolt üzemmód : 28 W (Szokásos) 1W 0,5 W Méretek és tömeg Állvánnyal együtt Állvány nélkül Szélesség 55,39 cm (21,81 hüvelyk) 55,39 cm (21,81 hüvelyk) Magasság 44,84 cm (17,65 hüvelyk) 43,37 cm (17,07 hüvelyk) Mélység 19,45 cm (7,66 hüvelyk) 9,54 cm (3,76 hüvelyk) Tömeg (csomagolás nélkül) 3,7 kg (8,16 font) Döntés : V 2,2 A Döntési Tápellátás Tápegység Típus LCAP07F, által gyártott Lienchange Electronics Környezeti körülmények Környezeti körülmények H mérséklet Páratartalom Tárolási környezet H mérséklet Páratartalom 10 C - 35 C 10 % - 80 % (lecsapódásmentes) -20 C - 60 C 5 % - 90 % (lecsapódásmentes) Dönt állvány Tápkábel Gyárilag felszerelt ( ), Felszerelhet ( O ) Fali csatlakozódugóval szerelt MEGJEGYZÉS A jelen dokumentumban található információ el zetes figyelmeztetés nélkül megváltozhat.

7 Powered by TCPDF ( 39 M szaki adatok Képerny E2280VX 54,686 cm (21,53 hüvelyk) átmér j sík, aktív mátrix TFT LCD-panel Csillogáscsökkent bevonattal Látható felület képátlója : 54,686 cm 0,248 mm X 0,248 mm (Képponts r ség) Vízszintes frekvencia Függ leges frekvencia Bemeneti jelforma Analóg,Digitális: 30 khz - 83 khz (Automatikus) HDMI: 30 khz - 83 khz (Automatikus) Analóg,Digitális: 56 Hz - 75 Hz (Automatikus) HDMI: 56 Hz - 61 Hz (Automatikus) Külön szinkron, Digitális 15 t s D-Sub csatlakozó DVI-D csatlakozó (digitális bemenet) 19 t s HDMI csatlakozó Analóg (0,7 V max. kitérés / 75 ohm), digitális, HDMI VESA 1920 x 1080, 60 Hz-es frekvencián VESA 1920 x 1080, 60 Hz-es frekvencián Szinkron bemenet Videojelbemenet Felbontás Plug&Play Energiafogyasztás Jelbemenet Bemeneti jelforma Maximális Javasolt DDC 2B(Analóg,Digitális,HDMI) Bekapcsolt mód Alvó üzemmód Kikapcsolt üzemmód : 25 W (Szokásos) 1 W (D-SUB, DVI-D) / 1,2 W (HDMI) 0,5 W Méretek és tömeg Állvánnyal együtt Állvány nélkül Szélesség 51,62 cm (20,32 hüvelyk) 51,62 cm (20,32 hüvelyk) Magasság 42,69 cm (16,81 hüvelyk) 41,25 cm (16,24 hüvelyk) Mélység 19,45 cm (7,66 hüvelyk) 9,54 cm (3,76 hüvelyk) Tömeg (csomagolás nélkül) 3,7 kg (8,16 font) Döntés : V 2,0 A Döntési Tápellátás Tápegység Típus LCAP07F, által gyártott Lienchange Electronics Környezeti körülmények Környezeti körülmények H mérséklet Páratartalom Tárolási környezet H mérséklet Páratartalom 10 C - 35 C 10 % - 80 % (lecsapódásmentes) -20 C - 60 C 5 % - 90 % (lecsapódásmentes) Dönt állvány Tápkábel Gyárilag felszerelt ( ), Felszerelhet ( O ) Fali csatlakozódugóval szerelt MEGJEGYZÉS A jelen dokumentumban található információ el zetes figyelmeztetés nélkül megváltozhat. 40 M szaki adatok Képerny 58,42 cm (23 hüvelyk) átmér j sík, aktív mátrix TFT LCD-panel Csillogáscsökkent bevonattal Látható felület képátlója : 58,42 cm 0,266 mm X 0,266 mm (Képponts r ség) Vízszintes frekvencia Függ leges frekvencia Bemeneti jelforma Videojelbemenet Felbontás Plug&Play Energiafogyasztás Jelbemenet Bemeneti jelforma Maximális Javasolt E2380VX Szinkron bemenet Analóg,Digitális: 30 khz - 83 khz (Automatikus) HDMI: 30 khz - 83 khz (Automatikus) Analóg,Digitális: 56 Hz - 75 Hz (Automatikus) HDMI: 56 Hz - 61 Hz (Automatikus) Külön szinkron, Digitális 15 t s D-Sub csatlakozó DVI-D csatlakozó (digitális bemenet) 19 t s HDMI csatlakozó Analóg (0,7 V max. kitérés / 75 ohm), digitális, HDMI VESA 1920 x 1080, 60 Hz-es frekvencián VESA 1920 x 1080, 60 Hz-es frekvencián DDC 2B(Analóg,Digitális,HDMI) Bekapcsolt mód Alvó üzemmód Kikapcsolt üzemmód : 29 W (Szokásos) 1 W (D-SUB, DVI-D) / 1,2 W (HDMI) 0,5 W Méretek és tömeg Állvánnyal együtt Állvány nélkül Szélesség 55,44 cm (21,83 hüvelyk) 55,44 cm (21,83 hüvelyk) Magasság 44,84 cm (17,65 hüvelyk) 43,37 cm (17,07 hüvelyk) Mélység 19,45 cm (7,66 hüvelyk) 9,54 cm (3,76 hüvelyk) Tömeg (csomagolás nélkül) 4,2 kg (9,26 font) Döntés : V 2,2 A Döntési Tápellátás Tápegység Típus LCAP07F, által gyártott Lienchange Electronics Környezeti körülmények Környezeti körülmények H mérséklet Páratartalom Tárolási környezet H mérséklet Páratartalom 10 C - 35 C 10 % - 80 % (lecsapódásmentes) -20 C - 60 C 5 % - 90 % (lecsapódásmentes) Dönt állvány Tápkábel Gyárilag felszerelt ( ), Felszerelhet ( O ) Fali csatlakozódugóval szerelt MEGJEGYZÉS A jelen dokumentumban található információ el zetes figyelmeztetés nélkül megváltozhat. 41 M szaki adatok El re beállított módok (felbontás) Képerny módok (felbontás) D-Sub (analóg) / DVI-D (digitális) BEMENET Vízszintes frekv. (khz) Függ leges frekv. (Hz) * x x x x x x x x x x x x ,468 31,469 37,500 37,879 46,875 48,363 60,123 67,500 63,981 79,976 65,290 67, * Ajánlott Mode HDMI VIDEOBEMENET Képerny módok (felbontás) Vízszintes frekv. (khz) Függ leges frekv. (Hz) P 576P 720P 720P 1080i 1080i 1080P 1080P 31,50 31,25 37,50 45,00 28,12 33,75 56,25 67, El oldali lámpa MODE Bekapcsolt mód Alvó üzemmód Kikapcsolt üzemmód LED Color Bíborszínnel világít (elölnézet) Bíborszínnel villog (elölnézet) Nem világít 42 A készülék használatba vétele eltt olvassa el a biztonsági elírásokat. A késbbi használat céljából jó elérhet helyen tárolja a használati útmutatót (CD). A KÉSZÜLÉK típusszáma és gyári száma a KÉSZÜLÉK hátulján és egyik oldalán található. Ezeket jegyezze fel az alábbi helyre, egy esetleges szerviz esetén szüksége lesz rájuk. ENERGY STAR is a set of power-saving guidelines issued by the U.S. Environmental Protection Agency(EPA).

W2043T W2243T W2343T. Felhasználói útmutató. Atermék használata el tt kérjük, olvassa át a következ Fontos

W2043T W2243T W2343T. Felhasználói útmutató. Atermék használata el tt kérjük, olvassa át a következ Fontos Felhasználói útmutató W2043T W2243T W2343T Atermék használata el tt kérjük, olvassa át a következ Fontos biztonsági óvintézkedéseket. A jöv beli tájékozódás céljából tartsa a Felhasználói útmutatót (CD)

Részletesebben

W1934S. Felhasználói útmutató. Atermék használata el tt kérjük, olvassa át a következ Fontos

W1934S. Felhasználói útmutató. Atermék használata el tt kérjük, olvassa át a következ Fontos Felhasználói útmutató W1934S Atermék használata el tt kérjük, olvassa át a következ Fontos biztonsági óvintézkedéseket. A jöv beli tájékozódás céljából tartsa a Felhasználói útmutatót (CD) elérhet helyen.

Részletesebben

Az Ön kézikönyve LG L246WHX http://hu.yourpdfguides.com/dref/3911560

Az Ön kézikönyve LG L246WHX http://hu.yourpdfguides.com/dref/3911560 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

W2361V W2261VP W2261VG W2361VG

W2361V W2261VP W2261VG W2361VG Felhasználói útmutató W2361V W2261VP W2261VG W2361VG Atermék használata el tt kérjük, olvassa át a következ Fontos biztonsági óvintézkedéseket. A jöv beli tájékozódás céljából tartsa a Felhasználói útmutatót

Részletesebben

L1900J L1900R L1900E. Felhasználói útmutató. Atermék használata el tt olvassa el a Fontos figyelmeztetések cím részt.

L1900J L1900R L1900E. Felhasználói útmutató. Atermék használata el tt olvassa el a Fontos figyelmeztetések cím részt. Felhasználói útmutató L1900J L1900R L1900E Atermék használata el tt olvassa el a Fontos figyelmeztetések cím részt. A jöv beli tájékozódás céljából tartsa a Felhasználói útmutatót (CD) elérhet helyen.

Részletesebben

HP 23tm érintőképernyős monitor. Felhasználói útmutató

HP 23tm érintőképernyős monitor. Felhasználói útmutató HP 23tm érintőképernyős monitor Felhasználói útmutató 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. A Microsoft, a Windows és a Windows Vista név a Microsoft Corporation Amerikai Egyesült Államokban és/vagy

Részletesebben

Tartalomjegyzék Informatikai berendezések újrahasznosítására vonatkozó információk Biztonság Fontos tudnivalók az

Tartalomjegyzék Informatikai berendezések újrahasznosítására vonatkozó információk Biztonság Fontos tudnivalók az Tartalomjegyzék Informatikai berendezések újrahasznosítására vonatkozó információk 1 Biztonság 1 Elektromos biztonság 1 Biztonság az üzembe helyezésnél 1 Biztonság tisztítás közben 1 Fontos tudnivalók

Részletesebben

APY-09CS és APY-12CS. Hordozható klímaberendezés. Használati utasítás

APY-09CS és APY-12CS. Hordozható klímaberendezés. Használati utasítás APY-09CS és APY-12CS Hordozható klímaberendezés Használati utasítás Köszönjük, hogy kiváló minőségű klímaberendezésünket választotta. A készülék használata előtt figyelmesen olvassa el a használati utasítást.

Részletesebben

VN289 sorozat LCD-monitor. Útmutató

VN289 sorozat LCD-monitor. Útmutató VN289 sorozat LCD-monitor Útmutató Tartalomjegyzék Megjegyzések... iii Biztonsági információ... iv Gondozás és tisztítás... v 1.1 Üdvözöljük!... 1-1 1.2 A csomag tartalma... 1-1 1.3 A monitortalp összeszerelése...

Részletesebben

WCM21VF. Kültéri valós Day&Night IR kamera. Felhasználói kézikönyv. Használat előtt olvassa el a kézikönyvet és őrizze meg a későbbiekre.

WCM21VF. Kültéri valós Day&Night IR kamera. Felhasználói kézikönyv. Használat előtt olvassa el a kézikönyvet és őrizze meg a későbbiekre. Bozsák Tamás Bozsák Tamás WCM21VF Kültéri valós Day&Night IR kamera Felhasználói kézikönyv Használat előtt olvassa el a kézikönyvet és őrizze meg a későbbiekre. SZATELLIT Elektronikai Zrt. cnbtec.com TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

BBM-27F Valós D&N ipari kamera Felhasználói kézikönyv Használat előtt olvassa el a kézikönyvet és őrizze meg a későbbiekre.

BBM-27F Valós D&N ipari kamera Felhasználói kézikönyv Használat előtt olvassa el a kézikönyvet és őrizze meg a későbbiekre. BBM-27F Valós D&N ipari kamera Felhasználói kézikönyv Használat előtt olvassa el a kézikönyvet és őrizze meg a későbbiekre. Szatellit Zrt. Bozsák Tamás TARTALOMJEGYZÉK 1. Felhasználói információk... 3

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv. Magyar. APC Smart-UPS SC. 420/620 VA 110/120/230 Vac. Torony kivitelű szünetmentes tápegységhez

Felhasználói kézikönyv. Magyar. APC Smart-UPS SC. 420/620 VA 110/120/230 Vac. Torony kivitelű szünetmentes tápegységhez Felhasználói kézikönyv Magyar APC Smart-UPS SC 420/620 VA 110/120/230 Vac Torony kivitelű szünetmentes tápegységhez 990-1853D 12/2005 Bevezetés The APC szünetmentes tápegységet (UPS) úgy alakították ki,

Részletesebben

G&G 14SR SZÍNES MONITOR FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV. Figyelmeztetés. Áramütés veszélye! Szimbólumok magyarázata FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

G&G 14SR SZÍNES MONITOR FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV. Figyelmeztetés. Áramütés veszélye! Szimbólumok magyarázata FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV SZÍNES MONITOR Figyelmeztetés Áramütés veszélye! Áramütés és tűzeset kockázatának csökkentése érdekében a készüléket ne szerelje szét, az nem tartalmaz felhasználók által javítható részeket. A javítást

Részletesebben

A993W LCD MONITOR. Felhasználói Kézikönyv

A993W LCD MONITOR. Felhasználói Kézikönyv A993W LCD MONITOR Felhasználói Kézikönyv A monitor üzembe helyezése előtt olvassa el ezt a kézikönyvet, majd őrizze meg későbbi referenciának. 1. FCC B osztályú rádiófrekvenciás zavarról szóló nyilatkozat

Részletesebben

Az Ön kézikönyve PHILIPS 224E5QHAB http://hu.yourpdfguides.com/dref/5394866

Az Ön kézikönyve PHILIPS 224E5QHAB http://hu.yourpdfguides.com/dref/5394866 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

DBM-21VD. Beltéri varifokális dóm kamera. Felhasználói kézikönyv. Bozsák Tamás Használat előtt olvassa el a kézikönyvet és őrizze meg a későbbiekre.

DBM-21VD. Beltéri varifokális dóm kamera. Felhasználói kézikönyv. Bozsák Tamás Használat előtt olvassa el a kézikönyvet és őrizze meg a későbbiekre. DBM-21VD Beltéri varifokális dóm kamera Felhasználói kézikönyv Bozsák Tamás Használat előtt olvassa el a kézikönyvet és őrizze meg a későbbiekre. Szatellit Zrt. Bozsák Tamás TARTALOMJEGYZÉK 1. Felhasználói

Részletesebben

VS228/VS238 VS247 sorozatú

VS228/VS238 VS247 sorozatú VS228/VS238 VS247 sorozatú LCD-monitor Felhasználói útmutató Tartalomjegyzék Felhívások... iii A biztonságos üzemeltetéssel kapcsolatos információk... iv Gondozás és tisztítás... v 1.1 Üdvözöljük!... 1-1

Részletesebben

Az Ön kézikönyve SAMSUNG 400DXN http://hu.yourpdfguides.com/dref/3585012

Az Ön kézikönyve SAMSUNG 400DXN http://hu.yourpdfguides.com/dref/3585012 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Magyar. APC Smart-UPS SC. 1000/1500 VA 110/120/230 Vac. Toronykivitelű vagy 2U magas, RACK-be szerelhető szünetmentes tápegységhez

Magyar. APC Smart-UPS SC. 1000/1500 VA 110/120/230 Vac. Toronykivitelű vagy 2U magas, RACK-be szerelhető szünetmentes tápegységhez Felhasználói kézikönyv Magyar APC Smart-UPS SC 1000/1500 VA 110/120/230 Vac Toronykivitelű vagy 2U magas, RACK-be szerelhető szünetmentes tápegységhez 990-1851D 03/2007 Bevezetés The APC szünetmentes

Részletesebben

A mutatóeszközök és a billentyűzet Felhasználói útmutató

A mutatóeszközök és a billentyűzet Felhasználói útmutató A mutatóeszközök és a billentyűzet Felhasználói útmutató Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. A Windows elnevezés a Microsoft Corporation Amerikai Egyesült Államokban bejegyzett kereskedelmi

Részletesebben

T2491Wd LCD MONITOR. Felhasználói Kézikönyv

T2491Wd LCD MONITOR. Felhasználói Kézikönyv T2491Wd LCD MONITOR Felhasználói Kézikönyv A monitor üzembe helyezése előtt olvassa el ezt a kézikönyvet, majd őrizze meg későbbi referenciának. 1. FCC B osztályú rádiófrekvenciás zavarról szóló nyilatkozat

Részletesebben

........ EDP2074PDW HU SZÁRÍTÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

........ EDP2074PDW HU SZÁRÍTÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ EDP2074PDW...... HU SZÁRÍTÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 2 www.electrolux.com TARTALOMJEGYZÉK 1. BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK.............................................................. 3 2. TERMÉKLEÍRÁS......................................................................

Részletesebben

Beszerelési és beüzemelési kézikönyv

Beszerelési és beüzemelési kézikönyv SOLARTHERMIE - SOLAR THERMAL - SOLAR TÉRMICA- SOLAIRE THERMIQUE - SOLARE TERMICO Beszerelési és beüzemelési kézikönyv Digitális szolár vezérlés 2 bemenet, 1 kimenet 719450 HU 719.450 Z01 06.33 Subject

Részletesebben

New Boracay ZE_IB&IM_DB68-05691A-00_HU.indd 1 2015/12/4 13:38:14

New Boracay ZE_IB&IM_DB68-05691A-00_HU.indd 1 2015/12/4 13:38:14 New Boracay ZE_IB&IM_DB68-05691A-00_HU.indd 1 2015/12/4 13:38:14 Az ön új klímaberendezésének tulajdonságai 2-step cooling (2 lépéses hűtés) A 2 lépéses hűtés funkció gyorsan lehűti a helyiséget a kívánt

Részletesebben

R3 medencetisztító robot Kezelési útmutató 1./15 oldal

R3 medencetisztító robot Kezelési útmutató 1./15 oldal Kezelési útmutató 1./15 oldal TARTALOMJEGYZÉK 1 BEVEZETÉS 2 2 MŰSZAKI ADATOK 2 3 FIGYELMEZTETÉSEK ÉS BIZTONSÁGI TANÁCSOK 2 3.1 FIGYELMEZTETÉSEK... 2 3.2 BIZTONSÁGI TANÁCSOK... 2 4 A MEDENCETISZTÍTÓ ROBOT

Részletesebben

T A R T A L O M J E G Y Z É K

T A R T A L O M J E G Y Z É K TA R TA L O M J E G Y Z É K T A R T A L O M J E G Y Z É K A KÉSZÜLÉK JELLEMZŐI................................... 3 A készülék felhasználása.............................................. 3 Főbb funkciók......................................................

Részletesebben

Data Projector VPL-DX140/DX120/DX100 VPL-DW120 4-432-154-HU (1)

Data Projector VPL-DX140/DX120/DX100 VPL-DW120 4-432-154-HU (1) 4-432-154-HU (1) Data Projector Használati útmutató A készülék működtetése előtt kérjük, alaposan olvassa el ezt a kézikönyvet és a mellékelt Gyors útmutatót, ér őrizze meg azt jövőbeni segítségnek. VPL-DX140/DX120/DX100

Részletesebben

VS207/VK207 sorozatú

VS207/VK207 sorozatú BRIGHT CAM HD VS207/VK207 sorozatú LCD-monitor Felhasználói útmutató VS207 VK207 Tartalomjegyzék Felhívások... iii A biztonságos üzemeltetéssel kapcsolatos információk... iv Gondozás és tisztítás... v

Részletesebben

LÉGCSATORNÁS LÉGKONDICIONÁLÓ

LÉGCSATORNÁS LÉGKONDICIONÁLÓ LÉGCSATORNÁS LÉGKONDICIONÁLÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HU HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ MAGYAR TARTALOM 1. MŰKÖDTETÉS ELŐTTI TUDNIVALÓK... 2 1.1. Biztonsági óvintézkedések... 2 1.2. Az alkatrészek neve... 3 2. MŰKÖDTETÉS...

Részletesebben

A mutatóeszközök és a billentyűzet Felhasználói útmutató

A mutatóeszközök és a billentyűzet Felhasználói útmutató A mutatóeszközök és a billentyűzet Felhasználói útmutató Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. A Windows a Microsoft Corporation bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban. Az itt szereplő

Részletesebben

CCM-21VF. Valós D&N ipari kamera. Felhasználói kézikönyv. Használat előtt olvassa el a kézikönyvet és őrizze meg a későbbiekre.

CCM-21VF. Valós D&N ipari kamera. Felhasználói kézikönyv. Használat előtt olvassa el a kézikönyvet és őrizze meg a későbbiekre. Bozsák Tamás CCM-21VF Valós D&N ipari kamera Felhasználói kézikönyv Használat előtt olvassa el a kézikönyvet és őrizze meg a későbbiekre. Szatellit Zrt. Bozsák Tamás TARTALOMJEGYZÉK 1. Felhasználói információk...

Részletesebben

Az Ön kézikönyve SAMSUNG T240HD http://hu.yourpdfguides.com/dref/3376489

Az Ön kézikönyve SAMSUNG T240HD http://hu.yourpdfguides.com/dref/3376489 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

FOTÓKATALIZÁTOROS LEVEGİTISZTÍTÓ MODELL AP-3

FOTÓKATALIZÁTOROS LEVEGİTISZTÍTÓ MODELL AP-3 FOTÓKATALIZÁTOROS LEVEGİTISZTÍTÓ MODELL AP-3 HASZNÁLATI UTASÍTÁS Gratulálunk a levegıtisztító megvásárlásához. Kérjük, olvassa el figyelmesen ezt a használati utasítást, hogy megismerje a készülék megfelelı

Részletesebben

VB199(x)L sorozat LCD-monitor. Útmutató

VB199(x)L sorozat LCD-monitor. Útmutató VB199(x)L sorozat LCD-monitor Útmutató Tartalomjegyzék Megjegyzések... iii Biztonsági információ... iv Gondozás és tisztítás... v 1.1 Üdvözöljük!... 1-1 1.2 A csomag tartalma... 1-1 1.3 A monitor összeszerelése...

Részletesebben

Energiagazdálkodás Felhasználói útmutató

Energiagazdálkodás Felhasználói útmutató Energiagazdálkodás Felhasználói útmutató Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. A Windows elnevezés a Microsoft Corporation Amerikai Egyesült Államokban bejegyzett kereskedelmi védjegye.

Részletesebben

Használati útmutató. 1.1 verzió 2001. április

Használati útmutató. 1.1 verzió 2001. április Használati útmutató 1.1 verzió 2001. április BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK FIGYELEM: Az elektromos áramütés kockázatának csökkentése érdekében soha nem vegyük le a berendezés fedőlapját vagy hátlapját. A berendezés

Részletesebben

A293Wd LCD MONITOR. Felhasználói Kézikönyv

A293Wd LCD MONITOR. Felhasználói Kézikönyv A293Wd LCD MONITOR Felhasználói Kézikönyv A monitor üzembe helyezése előtt olvassa el ezt a kézikönyvet, majd őrizze meg későbbi referenciának. 1. FCC B osztályú rádiófrekvenciás zavarról szóló nyilatkozat

Részletesebben

WFM25VF. Kültéri valós Day&Night IR kamera. Felhasználói kézikönyv. Használat előtt olvassa el a kézikönyvet és őrizze meg a későbbiekre.

WFM25VF. Kültéri valós Day&Night IR kamera. Felhasználói kézikönyv. Használat előtt olvassa el a kézikönyvet és őrizze meg a későbbiekre. Bozsák Tamás WFM25VF Kültéri valós Day&Night IR kamera Felhasználói kézikönyv Használat előtt olvassa el a kézikönyvet és őrizze meg a későbbiekre. SZATELLIT Elektronikai Zrt. cnbtec.com TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Meghajtók. Felhasználói útmutató

Meghajtók. Felhasználói útmutató Meghajtók Felhasználói útmutató Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Az itt szereplő információ előzetes értesítés nélkül változhat. A HP termékeire és szolgáltatásaira vonatkozó kizárólagos

Részletesebben

VOLTCRAFT akkutöltő állomás UCT 50-5 Rend. sz.: 20 05 05

VOLTCRAFT akkutöltő állomás UCT 50-5 Rend. sz.: 20 05 05 Conrad Szaküzlet, 1067 Budapest, VI. Teréz krt. 23. Tel: 302 3588 VOLTCRAFT akkutöltő állomás UCT 50-5 Rend. sz.: 20 05 05 1. BEVEZETÉS Ezzel a töltővel Ön egy kiváló Voltcraft termék birtokába jutott.

Részletesebben

Tartalomjegyzék Üdvözöljük!... 1 Biztonsági Figyelmeztetés... 1 Felépítés... 4 Működés... 6 Az akkumulátor behelyezése... 6 Az akkumulátor töltése...

Tartalomjegyzék Üdvözöljük!... 1 Biztonsági Figyelmeztetés... 1 Felépítés... 4 Működés... 6 Az akkumulátor behelyezése... 6 Az akkumulátor töltése... Használati Útmutató Tartalomjegyzék Üdvözöljük!... 1 Biztonsági Figyelmeztetés... 1 Felépítés... 4 Működés... 6 Az akkumulátor behelyezése... 6 Az akkumulátor töltése... 6 SD kártya behelyezése... 8 Készülék

Részletesebben

12953 - TRUST 1620W WIRELESS TELEVIEWER

12953 - TRUST 1620W WIRELESS TELEVIEWER 12953 - TRUST 1620W WIRELESS TELEVIEWER Utasítások a készülék első használatához Fejezet 1. Funkciók (3) 2. Csatlakoztatás (4) 3. A Televiewer használata (5) 1 Bevezetés Ez a használati utasítás a TRUST

Részletesebben

HP Scanjet 8270 síkágyas lapolvasó. Felhasználói kézikönyv

HP Scanjet 8270 síkágyas lapolvasó. Felhasználói kézikönyv HP Scanjet 8270 síkágyas lapolvasó Felhasználói kézikönyv HP Scanjet 8270 síkágyas lapolvasó Felhasználói kézikönyv Szerzői jogok és licencszerződések 2005 Copyright Hewlett-Packard Development Company,

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ MAGYAR BEVEZETÉS ELSŐ LÉPÉSEK CÍMKE SZERKESZTÉSE CÍMKENYOMTATÁS HIBAELHÁRÍTÁS FÜGGELÉK TÁRGYMUTATÓ

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ MAGYAR BEVEZETÉS ELSŐ LÉPÉSEK CÍMKE SZERKESZTÉSE CÍMKENYOMTATÁS HIBAELHÁRÍTÁS FÜGGELÉK TÁRGYMUTATÓ MAGYAR P-touch H00 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A P-touch készülék használata előtt olvassa el ezt a Használati útmutatót. Mindig tartsa kéznél ezt a Használati útmutatót, mert a későbbiekben

Részletesebben

DeLuxe masszázsülés GYVM24

DeLuxe masszázsülés GYVM24 DeLuxe masszázsülés GYVM24 Használati utasítás Üzembe helyezés előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót! Köszönjük hogy termékünket választotta! Általános leírás A Vivamax DeLuxe masszázsülés

Részletesebben

Vezeték hossza (m) 7.6 15.2 30.5

Vezeték hossza (m) 7.6 15.2 30.5 Automatatöltő és tesztműszer 12.8V-s (4x 3,2V) LiFePO4 lítium-vas-foszfát, 2Ah és 100Ah közötti kapacitású akkumulátorokhoz Modell: TM290 / TM291 Ne használja NiCd, NiMh vagy nem újratölthető akkumulátorokhoz!

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK AZ ÖN BIZTONSÁGA ÉRDEKÉBEN ------------------------------ 1 BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK -------------------------- 2 SPECIÁLIS

TARTALOMJEGYZÉK AZ ÖN BIZTONSÁGA ÉRDEKÉBEN ------------------------------ 1 BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK -------------------------- 2 SPECIÁLIS TARTALOMJEGYZÉK AZ ÖN BIZTONSÁGA ÉRDEKÉBEN ------------------------------ 1 BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK -------------------------- 2 SPECIÁLIS MEGJEGYZÉSEK AZ LCD MONITOROKKAL KAPCSOLATBAN -----------------------

Részletesebben

ÓVINTÉZKEDÉSEK GONDOSAN OLVASSA EL, MIELŐTT TOVÁBBLÉP! A hálózati adapterről

ÓVINTÉZKEDÉSEK GONDOSAN OLVASSA EL, MIELŐTT TOVÁBBLÉP! A hálózati adapterről ÓVINTÉZKEDÉSEK GONDOSAN OLVASSA EL, MIELŐTT TOVÁBBLÉP! A hálózati adapterről VIGYÁZAT Ez a hálózati adapter csak Yamaha/Steinberg eszközökkel használható. Ne használja semmilyen más célra. Csak beltéri

Részletesebben

BESZERELÉSI ÉS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Fejtámlamonitor

BESZERELÉSI ÉS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Fejtámlamonitor BESZERELÉSI ÉS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Fejtámlamonitor FIGYELEM! KÉRJÜK, FIGYELMESEN OLVASSA EL A BESZERELÉSI ÉS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT, MIELŐTT ÜZEMBE HELYEZI A KÉSZÜLÉKET! BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK Saját és utasai

Részletesebben

1. Bevezető... 1. 2. A készülék bemutatása... 3. 3. Első lépések... 5

1. Bevezető... 1. 2. A készülék bemutatása... 3. 3. Első lépések... 5 1. Bevezető... 1 1.1 Üdvözöljük... 1 1.2 Biztonsági figyelmeztetések... 1 2. A készülék bemutatása... 3 2.1 Gombok és csatlakozók... 3 2.2 A készülék megjelenése... 4 2.3 Állapotjelző és értesítő ikonok...

Részletesebben

HL231 HSG 1111 OSD[V4.38]

HL231 HSG 1111 OSD[V4.38] HL231 HSG 1111 OSD[V4.38] OSD[V4.38] A monitor üzemeltetése előtt kérjük, alaposan olvassa el a használati utasítást. Mint referenciaanyagot, a kézikönyvet gondosan őrizze meg. A B osztályba sorolható

Részletesebben

Az Ön kézikönyve HP PAVILION DV6-2030SA http://hu.yourpdfguides.com/dref/4151871

Az Ön kézikönyve HP PAVILION DV6-2030SA http://hu.yourpdfguides.com/dref/4151871 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató HP PAVILION DV6-2030SA. Megtalálja a választ minden kérdésre az HP PAVILION DV6-2030SA a felhasználói

Részletesebben

Az Ön kézikönyve PHILIPS 278G4DHSD http://hu.yourpdfguides.com/dref/5042640

Az Ön kézikönyve PHILIPS 278G4DHSD http://hu.yourpdfguides.com/dref/5042640 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

HU Használati utasítás DM85

HU Használati utasítás DM85 HU Használati utasítás DM85 Gratulálunk, hogy megvásárolta az ECOVACS ROBOTICS DEEBOT terméket! Reméljük, hogy sok évig elégedett lesz termékünkkel. Bízunk abban, hogy új robotjának megvásárlása segítséget

Részletesebben

Meghajtók Felhasználói útmutató

Meghajtók Felhasználói útmutató Meghajtók Felhasználói útmutató Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. A Windows elnevezés a Microsoft Corporation Amerikai Egyesült Államokban bejegyzett kereskedelmi védjegye. Az itt

Részletesebben

Kanadai DOC közlemény... 2. Fontos biztonsági utasítások... 3. 1. fejezet Üzembehelyezés... 4. A monitor kicsomagolása... 4

Kanadai DOC közlemény... 2. Fontos biztonsági utasítások... 3. 1. fejezet Üzembehelyezés... 4. A monitor kicsomagolása... 4 Tartalom Elõszó... 2 FCC közlemény... 2 Kanadai DOC közlemény... 2 Fontos biztonsági utasítások... 3 1. fejezet Üzembehelyezés... 4 A monitor kicsomagolása... 4 Az LCD monitor és a talp összeillesztése...

Részletesebben

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV GPS navigációs készülék NAVON N250 Tartalom: Biztonsági információ 3 Telepítés 7 Nézetek 13 GPS (Globális helymeghatározó rendszer) 15 2 BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓ Biztonsági utasítások

Részletesebben

Áttekintés 2. Műszaki adatok 3. A műszer beállítása 4. Műveletek 7. Üzenetkódok 9. A pontosság ellenőrzése 10. Karbantartás 13.

Áttekintés 2. Műszaki adatok 3. A műszer beállítása 4. Műveletek 7. Üzenetkódok 9. A pontosság ellenőrzése 10. Karbantartás 13. Leica Lino L4P1 Áttekintés 2 Műszaki adatok 3 A műszer beállítása 4 Műveletek 7 Üzenetkódok 9 A pontosság ellenőrzése 10 Karbantartás 13 Garancia 14 Biztonsági előírások 15 Leica Lino L4P1 1 Áttekintés

Részletesebben

W2000. Original-Gebrauchsanleitung V2/0516

W2000. Original-Gebrauchsanleitung V2/0516 W2000 825215 Original-Gebrauchsanleitung V2/0516 H MAGYAR Tartalom 1. Biztonság... 210 1.1 Biztonsági előírások... 210 1.2 A szimbólumok magyarázata... 213 1.3 Rendeltetésszerű használat... 214 2. Általános

Részletesebben

Felhasználói útmutató

Felhasználói útmutató Felhasználói útmutató 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. A Microsoft név és a Windows elnevezés a Microsoft Corporation Amerikai Egyesült Államokban bejegyzett védjegye. A HP termékeire és

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ T-DEX

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ T-DEX HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ T-DEX Tartalomjegyzék A csomag tartalma 2 Funkciók 3 Beállítás 4 Vezeték nélküli beállítás 4 A nyakpánt felszerelése 4 Működés 5 Visszajelzők 5 Töltés 5 A hangerő beállítása 5 Bejövő

Részletesebben

Használati utasítás. Bluetooth hangszóró

Használati utasítás. Bluetooth hangszóró Használati utasítás Bluetooth hangszóró 1 FONTOS MEGJEGYZÉSEK A legnagyobb élvezet eléréséhez és a hangszóró használata érdekében olvassa el figyelmesen az alábbi használati utasítást. Ha a terméket az

Részletesebben

áramellátás Zöld LED 2 LED Töltőáram megválasztása Akkumulátor

áramellátás Zöld LED 2 LED Töltőáram megválasztása Akkumulátor H A készülék kezelése 1 ábra A szellőző nyílásokat nem szabad elfedni (6+12A) 2 ábra Csatlakozás a 230V-os dugaszoló aljzathoz 3 (4) ábra Csatlakozás a kiszerelt 12V savas ólomakkumulátorhoz 4. ábra Tápáramellátás

Részletesebben

Az Ön kézikönyve LG 26LE5500 http://hu.yourpdfguides.com/dref/3911150

Az Ön kézikönyve LG 26LE5500 http://hu.yourpdfguides.com/dref/3911150 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Az Ön kézikönyve FESTOOL C15LI http://hu.yourpdfguides.com/dref/3236306

Az Ön kézikönyve FESTOOL C15LI http://hu.yourpdfguides.com/dref/3236306 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Gitárerősítő. Használati utasítás

Gitárerősítő. Használati utasítás Gitárerősítő Használati utasítás Óvintézkedések Olvassa el figyelmesen az utasításokat! Tartsa be ezeket az utasításokat! Vegyen figyelembe minden figyelmeztetést! Kövessen minden utasítást! Ne használja

Részletesebben

A Microsoft, a Windows és a Windows Vista védjegyek vagy a Microsoft Corporation bejegyzett védjegyei az Egyesült Államokban és/vagy más országokban.

A Microsoft, a Windows és a Windows Vista védjegyek vagy a Microsoft Corporation bejegyzett védjegyei az Egyesült Államokban és/vagy más országokban. Útmutató 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. A Microsoft, a Windows és a Windows Vista védjegyek vagy a Microsoft Corporation bejegyzett védjegyei az Egyesült Államokban és/vagy más országokban.

Részletesebben

OPEL ASTRA Kezelési útmutató

OPEL ASTRA Kezelési útmutató OPEL ASTRA Kezelési útmutató Tartalom Bevezetés... 2 Röviden... 6 Kulcsok, ajtók és ablakok... 20 Ülések, biztonsági rendszerek... 47 Tárolás... 72 Műszerek és kezelőszervek... 91 Világítás... 137 Hőmérséklet-szabályozás...

Részletesebben

DIGITÁLIS MULTIMÉTER AX-101B HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

DIGITÁLIS MULTIMÉTER AX-101B HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ DIGITÁLIS MULTIMÉTER AX-101B HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ I. BEVEZETÉS A stabil és megbízható multiméter 3 ½ számjegyes, könnyen olvasható LCD kijelzővel rendelkezik. A mérőműszerrel elvégezhető mérések: AC és

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HORDOZHATÓ INDÍTÓ BERENDEZÉS, KOMPRESSZORRAL KM0505 GARANCIALEVÉL

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HORDOZHATÓ INDÍTÓ BERENDEZÉS, KOMPRESSZORRAL KM0505 GARANCIALEVÉL GARANCIALEVÉL 1. Az UNI-MAX által forgalmazott termékekre, az eladás napjától számítva: a Polgári Törvénykönyv rendelkezései alapján 24 hónap; a Kereskedelmi Törvénykönyv rendelkezései alapján 12 hónap

Részletesebben

2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Beltéri egység. VDT16 Felhasználói és telepítői kézikönyv VDT16. VDT16 Leírás v1.3.pdf

2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Beltéri egység. VDT16 Felhasználói és telepítői kézikönyv VDT16. VDT16 Leírás v1.3.pdf 2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Beltéri egység VDT16 Felhasználói és telepítői kézikönyv VDT16 VDT16 Leírás v1.3.pdf Tartalomjegyzék 1.Elővigyázatossági felhívások...3 2.Műszaki adatok...4 3.Lakáskészülék

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ GÉPJÁRMŰ MULTIMÉTER EM128 GARANCIALEVÉL. Termék: Gépjármű multiméter EM128 Típus: EM128. Gyártási szám (sorozatszám):

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ GÉPJÁRMŰ MULTIMÉTER EM128 GARANCIALEVÉL. Termék: Gépjármű multiméter EM128 Típus: EM128. Gyártási szám (sorozatszám): GARANCIALEVÉL 1. Az UNI-MAX által forgalmazott termékekre, az eladás napjától számítva: a Polgári Törvénykönyv rendelkezései alapján 24 hónap; a Kereskedelmi Törvénykönyv rendelkezései alapján 12 hónap

Részletesebben

AC LAKATFOGÓ AX-202 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

AC LAKATFOGÓ AX-202 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ AC LAKATFOGÓ AX-202 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Biztonság Nemzetközi biztonsági jelzések Ha egy másik jelzés vagy csatlakozó ezzel a szimbólummal van megjelölve azt jelenti, hogy olvassa el a használati útmutatót,

Részletesebben

Elektromos szegélynyíró HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Elektromos szegélynyíró HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ FZS 2000-E 3 4 FZS 2000-E 5 Tartalom 37 HU Elektromos szegélynyíró HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Köszönjük, hogy cégünk elektromos szegélynyírójának megvásárlása mellett döntött. Mielőtt használatba venné, kérjük,

Részletesebben

10003580, 10003579. Klarstein multifunkciós robotporszívó Cleantouch/Cleanrazor. Használati útmutató

10003580, 10003579. Klarstein multifunkciós robotporszívó Cleantouch/Cleanrazor. Használati útmutató 10003580, 10003579 Klarstein multifunkciós robotporszívó Cleantouch/Cleanrazor Használati útmutató Tisztelt Vásárlónk, először is szeretnénk gratulálni Önnek a termék megvásárlásához. Kérjük, olvassa el

Részletesebben

DNX7230DAB DNX5230DAB DNX5230BT DNX4230DAB DNX4230BT DNX4230TR

DNX7230DAB DNX5230DAB DNX5230BT DNX4230DAB DNX4230BT DNX4230TR DNX7230DAB DNX5230DAB DNX5230BT DNX4230DAB DNX4230BT DNX4230TR GPS NAVIGÁCIÓS RENDSZER KEZELÉSI UTASÍTÁS Mielőtt elolvasná ezt a kézikönyvet, kattintson az alábbi gombra a legújabb változat és a módosított

Részletesebben

Compaq Mini felhasználói kézikönyv

Compaq Mini felhasználói kézikönyv Compaq Mini felhasználói kézikönyv Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. A Bluetooth jelölés a jogtulajdonos kereskedelmi védjegye, amelyet a Hewlett- Packard Company licencmegállapodás

Részletesebben

Az Ön kézikönyve LG CS09AF http://hu.yourpdfguides.com/dref/3911641

Az Ön kézikönyve LG CS09AF http://hu.yourpdfguides.com/dref/3911641 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Felhasználói útmutató

Felhasználói útmutató Felhasználói útmutató 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. A HDMI, a HDMI embléma és a High- Definition Multimedia Interface HDMI Licensing LLC védjegye vagy bejegyzett védjegye. A Microsoft

Részletesebben

WESTPOINT MOBIL KLÍMA

WESTPOINT MOBIL KLÍMA WESTPOINT MOBIL KLÍMA WPK15 WPK15H WPK15RC WPK15HRC HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A készülék megfelelő és biztonságos használata érdekében gondosan olvassa el ezt a használati útmutatót és az abban foglaltakat maradékta

Részletesebben

SPLIT -INVERTER TÍPUSÚ SZOBAI LÉGKONDICIONÁLÓ

SPLIT -INVERTER TÍPUSÚ SZOBAI LÉGKONDICIONÁLÓ Mielõtt használatba venné a légkondícionálót, kérjük figyelmesen olvassa el azt az útmutatót SPLIT -INVERTER TÍPUSÚ SZOBAI LÉGKONDICIONÁLÓ Olvassa el ezt az útmutatót Az útmutatóban hasznos tanácsokat

Részletesebben

A számítógép bemutatása

A számítógép bemutatása A számítógép bemutatása Felhasználói útmutató Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. A Microsoft és a Windows elnevezés a Microsoft Corporation Amerikai Egyesült Államokban bejegyzett

Részletesebben

RUBY Digitális kézi nagyító

RUBY Digitális kézi nagyító RUBY Digitális kézi nagyító Felhasználói kézikönyv Freedom Scientific, LLC July 2009 Part Number # 440446-001 Rev. B KIADJA: Freedom Scientific 11800 31 st Court North St. Petersburg, Florida 33716-1805

Részletesebben

FAN COIL. Használati utasítás. VEF022HSLB, VEF032HSLB, VEF052HSLB VEF022VSLC, VEF052VSLC, VEF072VSLC típusokhoz. www.permanent.hu

FAN COIL. Használati utasítás. VEF022HSLB, VEF032HSLB, VEF052HSLB VEF022VSLC, VEF052VSLC, VEF072VSLC típusokhoz. www.permanent.hu Használati utasítás VEF022HSLB, VEF032HSLB, VEF052HSLB VEF022VSLC, VEF052VSLC, VEF072VSLC típusokhoz www.permanent.hu Mennyezetre szerelhető kivitel (HSLB sorozat): Ha elhatározta, hová építi be a fan

Részletesebben

Az Ön kézikönyve FESTOOL T 18PLUS3 http://hu.yourpdfguides.com/dref/3236866

Az Ön kézikönyve FESTOOL T 18PLUS3 http://hu.yourpdfguides.com/dref/3236866 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Multimédia Felhasználói útmutató

Multimédia Felhasználói útmutató Multimédia Felhasználói útmutató Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. A Windows elnevezés a Microsoft Corporationnek az Amerikai Egyesült Államokban bejegyzett kereskedelmi védjegye.

Részletesebben

HOLDPEAK 856A SZÉLSEBESSÉG MÉRŐ

HOLDPEAK 856A SZÉLSEBESSÉG MÉRŐ HOLDPEAK 856A SZÉLSEBESSÉG MÉRŐ Köszönjük, hogy cégük szélsebesség mérő készülékét választotta. A kézikönyv a szélsebesség mérő készülék használatára vonatkozó utasításokat, és biztonsági figyelmeztetéseket

Részletesebben

Testzsír monitor BF 306-os MODELL

Testzsír monitor BF 306-os MODELL Testzsír monitor BF 306-os MODELL Köszönjük, hogy az OMRON BF306 testzsír monitort választotta. A helyes és biztonságos használat érdekében, kérjük szánjon pár percet a használati útmutató elolvasására.

Részletesebben

MELLKASI KOMPRESSZIÓS RENDSZER

MELLKASI KOMPRESSZIÓS RENDSZER MELLKASI KOMPRESSZIÓS RENDSZER HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HU 100901-15 A. változat, érvényes: CO J2665 2014 Jolife AB LUCAS 2 mellkasi kompressziós rendszer Használati útmutató 2 Köszönjük, hogy a LUCAS TM 2

Részletesebben

Monitor Használati útmutató

Monitor Használati útmutató SyncMaster S19B150N/S22B150N/S24B150NL Monitor Használati útmutató A termék színe és kialakítása a típustól függően eltérhet, és a termék műszaki jellemzői a teljesítmény javítása céljából előzetes értesítés

Részletesebben

HARVIOT 500 UPS FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV. CE Megfelel sségi Nyilatkozat

HARVIOT 500 UPS FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV. CE Megfelel sségi Nyilatkozat HARVIOT 500 UPS FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV CE Megfelel sségi Nyilatkozat Alkalmazott direktívák: 89/336/EEC valamint 92/31/EEC, 93/68/EEC, 73/23/EEC. A készülék a következ szabványoknak felel meg: EN 50091-2

Részletesebben

SM-G935F. Felhasználói kézikönyv

SM-G935F. Felhasználói kézikönyv SM-G935F Felhasználói kézikönyv Hungarian. 04/2016. Rev.1.2 www.samsung.com Tartalom Alapok 4 Fontos tudnivalók 6 Az értékesítési doboz tartalma 7 A készülék elrendezése 9 Akkumulátor 15 SIM-kártya (nano-sim-kártya)

Részletesebben

HQ ELİHÍVÓ KÉSZÜLÉKEK (HQ-350XT HQ-450XT HQ- 450XM)

HQ ELİHÍVÓ KÉSZÜLÉKEK (HQ-350XT HQ-450XT HQ- 450XM) Használati útmutató HQ ELİHÍVÓ KÉSZÜLÉKEK (HQ-350XT HQ-450XT HQ- 450XM) A készülék használata elıtt olvassa el figyelmesen a használati útmutatót 1 A termék jellemzıi és technikai adatai A termék jellemzıi

Részletesebben

Az Ön kézikönyve SAMSUNG WF0600NXW http://hu.yourpdfguides.com/dref/3584541

Az Ön kézikönyve SAMSUNG WF0600NXW http://hu.yourpdfguides.com/dref/3584541 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK GYORS ÁTTEKINTŐ ÚTMUTATÓ PROGRAMTÁBLÁZAT HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

TARTALOMJEGYZÉK GYORS ÁTTEKINTŐ ÚTMUTATÓ PROGRAMTÁBLÁZAT HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ TARTALOMJEGYZÉK GYORS ÁTTEKINTŐ ÚTMUTATÓ A RUHANEMŰ ELŐKÉSZÍTÉSE A PROGRAM ÉS A FUNKCIÓK KIVÁLASZTÁSA PROGRAM INDÍTÁSA ÉS EFEJEZÉSE PROGRAM MÓDOSÍTÁSA PROGRAM MEGSZAKÍTÁSA PROGRAMTÁLÁZAT NAPI KARANTARTÁS

Részletesebben

KING GATES ROLLS 650 ÉS 1200 PROGRAMOZÁS FIGYELMEZTETÉSEK

KING GATES ROLLS 650 ÉS 1200 PROGRAMOZÁS FIGYELMEZTETÉSEK KING GATES ROLLS 650 ÉS 1200 PROGRAMOZÁS FIGYELMEZTETÉSEK A termék felszerelése előtt győződjön meg arról, hogy a törvénynek és a rendszabályoknak megfelelően, betartják a biztonsági előírásokat. Használjon

Részletesebben

FONTOS BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓ. A berendezés részeinek bemutatása HŐMÉRSÉKLET-SZABÁLYOZÁS ROSSZUL BECSUKOTT AJTÓ-RIASZTÁS

FONTOS BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓ. A berendezés részeinek bemutatása HŐMÉRSÉKLET-SZABÁLYOZÁS ROSSZUL BECSUKOTT AJTÓ-RIASZTÁS Bevezetés CSATLAKOZTATÁS HASZNÁLAT Regisztráció FONTOS BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓ A berendezés részeinek bemutatása ÜZEMBE HELYEZÉS CSATLAKOZTATÁS KEZELŐPANEL HŐMÉRSÉKLET-SZABÁLYOZÁS Gyors fagyasztás ECO MÓD

Részletesebben

Telepítési útmutató. Otthoni hálózati rendszer Smart Plug KX-HNA101FX. Típus. Köszönjük, hogy Panasonic terméket vásárolt.

Telepítési útmutató. Otthoni hálózati rendszer Smart Plug KX-HNA101FX. Típus. Köszönjük, hogy Panasonic terméket vásárolt. Típus Telepítési útmutató Otthoni hálózati rendszer Smart Plug KX-HNA101FX Köszönjük, hogy Panasonic terméket vásárolt. Ez a dokumentum azt ismerteti, hogy a smart plug-ot hogyan kell megfelelően felszerelni.

Részletesebben

HASZNÁLATI UTASÍTÁS RS093 FÉNYTERÁPIA VEZÉRL

HASZNÁLATI UTASÍTÁS RS093 FÉNYTERÁPIA VEZÉRL HASZNÁLATI UTASÍTÁS RS093 FÉNYTERÁPIA VEZÉRL Tartalom Környezetvédelem...3 Szállítási csomagolás...3 Régi készülékének elszállítása...3 Környezetvédelem...4 Hulladékkezelés...4 Biztonsági el írások, figyelmeztetések.5

Részletesebben

FELHASZNÁLÓI REFERENCIA-ÚTMUTATÓ

FELHASZNÁLÓI REFERENCIA-ÚTMUTATÓ FELHASZNÁLÓI REFERENCIA-ÚTMUTATÓ EHBH04CA EHBH08CA EHBH6CA EHBX04CA EHBX08CA EHBX6CA EHVH04S8CA EHVH08S8CA EHVH08S6CA EHVH6S8CA EHVH6S6CA EHVX04S8CA EHVX08S8CA EHVX08S6CA EHVX6S8CA EHVX6S6CA Általános

Részletesebben