TENDENCIÁK ÉS IRÁNYOK AZ INTERNETHASZNÁLATBAN A VILÁGON ÉS MAGYARORSZÁGON AZ FMCG PIACON 2 JELENLEGI TENDENCIÁK AZ INTERNET HASZNÁLATBAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TENDENCIÁK ÉS IRÁNYOK AZ INTERNETHASZNÁLATBAN A VILÁGON ÉS MAGYARORSZÁGON AZ FMCG PIACON 2 JELENLEGI TENDENCIÁK AZ INTERNET HASZNÁLATBAN"

Átírás

1 Máté Zoltán 1 Szolnoki Tudományos Közlemények XVIII. Szolnok, 2014 TENDENCIÁK ÉS IRÁNYOK AZ INTERNETHASZNÁLATBAN A VILÁGON ÉS MAGYARORSZÁGON AZ FMCG PIACON 2 Jelen anyag összeállítója arra vállalakozott, hogy a nemzetközi és hazai internethasználat, elektronikus kereskedelem valamint az FMCG web piac hazai alkalmazásának összefoglaló adatain keresztül megvizsgálja az ez irányú tevékenységének lehetséges irányait. Szót ejt az Elektronikus-kereskedelemről általánosságban, az online-vásárlás előnyeiről, hátrányairól és Elektronikus kereskedelemről az Európai Unión belül. Továbbiakban említést tesz a vásárlási szokások jelenlegi illetve jövőbeli változásairól külön kitérve a bankkártyás fizetésre valamint a hölgyek online vásárlásaira. Végezetül pedig rávilágít a sikerhez vezető útra és javaslatokat tesz a jövőt illetően. TENDENCIES AND ORIENTATIONS OF USING INTERNET IN THE WORLD AND ON FMCG MAR- KET IN HUNGARY This document s compiler has undertaken for the international and domestic Internet usage, electronic commerce as well as investigating the possible directions of operations through the FMCG web market domestic application s overall data. Comments the electronic commerce generally, about the benefits and drawbacks of online purchasing and Electronic commerce within the European Union. Further more mentions shopping habits current and future changes covering in particular credit card payment and the ladies online purchasing. Finally, reveals the way to success and makes recommendations on things connected to future. JELENLEGI TENDENCIÁK AZ INTERNET HASZNÁLATBAN A Világ összesített adatai A alábbiakban közölt összesített táblázatban megjelent adatok alapján megállapítható, hogy a rendszeresen internetet használók aránya 2011-ben 28,7% volt, de a növekedés üteme az előző évhez viszonyítva 444,8%. A leginkább fejlett internethasználat az Észak-Amerikai kontinensen figyelhető meg, ahol a penetráció 77,4 %, a növekedési ütem, a magas bázis ellenére is 146,3%. Európában a rendszeresen internetet használók aránya 58,4%, 352% százalékos növekedés mellett. 1 PhD, tanszékvezető, főiskolai docens, Szolnoki Főiskola Kereskedelem, Marketing és Nemzetközi Gazdálkodási Tanszék, 2 Lektorálta: Dr. Szűcs Róbert (PhD) főiskolai docens, Szolnoki Főiskola, 88

2 Európai Unió országai 1. ábra Internet Penetráció Világszerte 3 Az Európai Unió országaira vonatkozó összesített adatokat is találtam, melyek az alábbi táblázatban találhatóak. A december 31-ére datált adatok szerint a rendszeresen internetet használók aránya az Unió országaiban 71,5%-ot tesz ki. Magyarországi internet használat 2. ábra Európai Unió Internet Penetráció december 31. A magyarországi adatok sem maradnak el túlságosan az európai átlagtól, az NRC kutató cég adatai alapján (mely elsősorban e terület kutatására specializálódott) a magyarországi éves korosztály 63%-a használt rendszeresen internetet 2012 II. negyedévében. A mintanagyság fő, a felmérés reprezentatív. A korcsoportonkénti megoszlás a diagramból kiolvasható. 3 Forrás: KxSfYPac8G1E51ssL6-RdaCetfIqApJK/ jpeg 89

3 3.ábra 4 Ugyanezen cég felmérése információkkal szolgáltatott arról, milyen online tevékenységeket végeznek ma hazánkban, ahol is megállapításra került, hogy az internetezők 75%-a póbálta már az online vásárlást. 4. ábra 4 Forrás: 90

4 E-kereskedelem Általában az e-kereskedelemről Szolnoki Tudományos Közlemények XVII. Mielőtt még szűkítenénk vizsgálódási körünket az FMCG szektorra, röviden ismertetem miért is olyan jelentős az e-kereskedelem térhódítása. Összefoglalom, melyek azok a tényezők, amelyek miatt alapjaiban kezd megváltozni a kereskedelem. Az online vásárlás előnyei, hátrányai Ahhoz, hogy reális képet kapjunk természetesen nem csak az előnyöket, hanem a hátrányokat is össze kell gyűjtenünk és ezek alapján kialakítanunk álláspontunkat. Előnyök: kényelmes; gyors: mindösszesen pár egérkattintás ; idő-és energiaspórolás: nincs sorban állás, nem kell költeni az utazásra; általában olcsóbb: alacsonyabb költségeik révén különféle kedvezményekkel próbálják ösztönözni a virtuális tranzakciókat; a földrajzi korlátok megszűnnek létezni: lehetőségünk van másik kontinensről beszerezni különlegességeket; nem kell figyelni a nyitvatartási időt, hiszen a nap 24 órájában rendelkezésre áll széles kínálat; feltételezhetően a kereslet és a kínálat könnyebben egymásra talál; lehetőség van a termékekről való információk aprólékosabb feltüntetésére; eltűnnek a határvonalak, s bárhonnan lehet vásárolni, s eladni; 24 h-s elérhetőség; nincs sorba állás; nincs fárasztó vásárlás. A hátrányok megemlítését sem szeretném mellőzni, mert ezek tudatában tud a vásárló racionálisan dönteni az internetes és a személyes vétel közötti választásban és ezek ismeretében tudjuk tevékenységünk során kezelni a felmerülő problémákat: nincs fizikai jelenlét a felek között, az eladó nem tudja felhasználni személyes ráhatását a vevőre; nehezebb, a bizalom kiépítése a fogyasztóval a virtuális térben; szükséges utánajárni az eladó hitelességének, esetleg fórumokon olvasgatni, milyen véleménnyel voltak róla a már náluk vásárlók; a fogyasztó nem tudja megvizsgálni, felpróbálni, leellenőrizni az árut; a termék vásárlóhoz történő eljuttatása néhány esetben több időt vesz igénybe, annak ellenére, hogy az üzlet szinte pillanatok alatt megköttetik; bizonytalanság állhat fenn az internetes fizetéssel kapcsolatban: sokan tartanak az adathalászoktól; szolgáltató oldalról a beruházás később térül meg, s a rendszer kiépítése is költséges, 91

5 nehéz feladat 5. Mindezek alapján az a következtetés vontható le, hogy az a vállalat, amelyik nem jelenik meg a virtuális piacokon, jelentős hátránnyal fog küzdeni, lemarad, és aki nincs az elsők között, azoknak szinte lehetetlenné válik később a beilleszkedés. A területet jól ismerők szerint, tíz évvel ezelőtt, a fogyasztó még boldog volt, ha vásárolhatott. Ma utál vásárolni, szeretne minél előbb túljutni rajta. Ezen a válság még mélyített is, mert a gazdaságosság számít, és a vásárlásra fordított idő minimalizálása. E-kereskedelem az Európai Unióban Az elektronikus kereskedelem fontosságára az Európai Unió is felfigyelt és annak ösztönzésére az Európa 2020 stratégia részeként különböző célokat tűzött ki európai digitális menetrend néven, melyek az alábbiak: az egységes digitális piac létrehozása; a digitális rendszerek összehangolása; az internetbe vetett bizalom megalapozása és az online biztonság megteremtése; sokkal gyorsabb internet; a kutatási és fejlesztési beruházások bővítése; a digitális ismeretek elterjesztése és az inklúzió ösztönzése; információs és kommunikációs technológiák (IKT) alkalmazása olyan társadalmi kihívások megoldására, mint például az éghajlatváltozás vagy a népesség elöregedése. Mindezen intézkedéseket 2010-ben fogalmazták meg. 6 Aktuálisabb, s talán részletesebb feladatokat fektet le az EU internetes gazdaságának bővüléséért program, mellyel ösztönözni kívánják az online kereskedelmet, illetve, hogy könnyebben lehessen online vásárolni. Mindehhez bizonyos akadályokat szükséges elhárítani. Segítik tehát, hogy a web-áruházak, s a különböző internetes portálok elegendő információt nyújtsanak az általuk kínált termékek, szolgáltatások jellemzőiről, az árakról, valamint szabályokat, irányelveket alkotnak az elektronikus kereskedelemmel kapcsolatban. Biztató jelek a magyarországi e-kereskedelemben Az alábbiakban néhány aktuális felmérés adatait és következtetéseit mutatom be, melyek különböző forrásból származnak (források és mintanagyságok megjelölve). NRC A korábban már említett NRC piackutató cég 2009-es kutatásában foglalkozott az e-kereskedés részleteivel is, melynek az eredményeit az alábbi oszlopdiagramban foglalta össze. 5 Szabó Katalin: A világháló mint piactér In: Szabó Katalin Hámori Balázs: Információgazdaság: Digitális kapitalizmus vagy új gazdasági rendszer?, Budapest, 2006, Akadémiai Kiadó p

6 Kutató Centrum 5. ábra Egy más forrásból, a KutatóCentrum által elvégzett felmérésből már idősorokat is láthatunk, ahol a legalább hetente internetezők online vásárlási szokásainak adatait mutatja be, ahol, 1086 főt vontak be a megkérdezésbe. 6. ábra Az e-vásárlást kipróbálók, az online vásárlókés az online bevásárlók arányának változása (%) 93

7 Online vásárlást kipróbálók Online vásárlók (%) Online bevásárlók (%) (%) n. a , , táblázat KutatóCentrum: E-shoppint report 7 A táblázat adatai alapján 2011-ben nagyot ugrott az online vásárlók aránya ben a rendszeresen internetezők közül 48%-a vásárolt egy év alatt legalább egyszer a világhálón, addig 2011-ben már 61%-ra emelkedett ez az arány. Az internet-előfizetések számának növekedésével és ezzel egyidejűleg a különböző közösségi portálok népszerűségével magyarázható a vásárlási kedv kiugró növekedése. Egyedül az internetes kereskedelemre nem volt hatással a gazdasági válság, ugyanolyan mértékű növekedést produkált évről-évre. Egyre több háztartásban van jelen az internet, s most már a mobiltelefon is egy igen kedvelt csatlakozási forma a világhálóhoz. Ezen feltételek jelenléte fellendítette az online vásárlások számát. E-NET 7. ábra Az online áruházak forgalmának alakulása között (millió Ft) 8 A fenti ábrán jól látható, hogy az elektronikus kereskedelem ugrásszerű növekedést mutatott az utóbbi években ben 99 Mrd Ft. volt a realizált forgalom, 2010-re 135 Mrd Ft-ot jósoltak, azaz egy év online vásárlásaitól 36 Mrd Ft. növekedést reméltek. Az eredmény 133 Mrd Ft. lett, 2011-re 155 Mrd Ft. forgalmat sikerült elérni. 9 Az online értékesítés aránya a teljes magyarországi kiskereskedelmi forgalom 1,6%-áról 1,8%-ra emelkedett. 7 Forrás: 8 Forrás: letöltés ideje: szeptember

8 GKIeNET Szolnoki Tudományos Közlemények XVII. A kisebb cégek egyre inkább megjelennek kínálatukkal apróhirdetési oldalakon, s aukciós tereken is végén jelent meg Magyarországon a közösségi vásárlás a különféle kuponokkal, bónuszokkal. Speciálisan kikapcsolódással összefüggésben nyújtanak hihetetlen engedményeket például szépségápolással, wellness-szel, utazással, oktatással kapcsolatban. 8. ábra A magyarországi internetes kiskereskedelmi forgalom (millió Ft) 10 Az internetet az internetezők döntő hányada (csaknem 80%-a) használja már vásárlás előtti tájékozódásra, és évről-évre nő a tranzakciót elektronikus úton elindítók száma is végén az elmúlt egy évben online vásárlók száma 1,4 millió fő volt, ami a 14 év feletti internetezők megközelítőleg 35%-a. Ez az arány Csehországban jóval magasabb, de például Romániában alacsonyabb. A kutatásból kiderül, hogy online vásárolni megéri: nem csak az árakat lehet könnyen ilyen módon összehasonlítani, sok kereskedő az elektronikus csatornán keresztül értékesített termékekre kedvezményt nyújt, illetve valamilyen többlet értéket csomagol ahhoz ben 155 milliárd forintnyi árut vásároltak online módon a fogyasztók, ami a teljes hazai kiskereskedelmi forgalom 2,4%-a. Ha a kereskedők várakozásai teljesülnek ez a szám tovább nő majd az elkövetkezendő években 2012-ben elérheti akár a teljes kiskereskedelmi forgalom 2,9-3,0%-át növekedhet, ami milliárd forintos online forgalmat jelentene. (Ez az adatsor nem tartalmazza az interneten értékesített szolgáltatásokat csak a termékeket.) Forrás: (GKIeNET T-Mobile: Jelentés az internetgazdaságról (Creative Commons Nevezze meg! Ne adja el! Ne változtassa! 2.5 Hungary licenc) letöltés ideje: szeptember (GKIeNET T-Mobile: Jelentés az internetgazdaságról (Creative Commons Nevezze meg! Ne adja el! Ne változtassa! 2.5 Hungary licenc) letöltés ideje: szeptember

9 E-kereskedelem FMCG termékek esetében Jelenleg Magyarországon A GKIeNET Jelentés az internetgazdaságról címmel kutatást végzett 2011 április-májusában, ahol több, mint 3000 webáruház megkérdezését végezte el. A kutatás eredményeit az alábbi rövid összefoglalóban olvashatjuk. GKIeNET Két, a hazai kiskereskedelmi forgalom egésze szempontjából (online, offline) nehéz év után 2011-ben a forintban mért forgalom csekély mértékben, de nőtt, meghaladva a évi szintet. Ám csak az élelmiszer és az élelmiszer jellegű vegyes termékek pénzben kifejezett forgalma tudott növekedni, a nem élelmiszer termékeké még a évi szintet sem éri el. 9. ábra A magyarországi kiskereskedelmi forgalom (millió Ft) 12 A hazai internetes kiskereskedelem viszont továbbra is dinamikus bővülést mutat. Az internetet az internetezők döntő hányada (csaknem 80%-a) használja már vásárlás előttitájékozódásra, és évről-évre nő a tranzakciót elektronikus úton elindítók száma is. 2011végén az elmúlt egy évben online vásárlók száma 1,4 millió fő volt, ami a 14 év felettiinternetezők megközelítőleg 35%-a. Ez az arány Csehországban jóval magasabb, de például Romániában alacsonyabb. A kutatásból kiderül, hogy online vásárolni megéri: nem csak az árakat lehet könnyen ilyen módon összehasonlítani, sok kereskedő az elektronikus csatornán keresztül értékesített termékekre kedvezményt nyújt, illetve valamilyen többlet értéket csomagol ahhoz ben 155 milliárd forintnyi árut vásároltak online módon a fogyasztók, ami a teljes hazai kiskereskedelmi forgalom 2,4%-a,. Ha a kereskedők várakozásai teljesülnek ez a szám tovább nő majd az elkövetkező években 2012-ben elérheti akár a a teljes kiskereskedelmi forgalom 2,9 3,0%-át növekedhet, ami milliárd forintos online forgalmat jelentene. (Ez az adatsor nem tartalmazza az interneten értékesített szolgáltatásokat csak a termékeket). 12 Forrás: KSH 96

10 Mit vásárlunk szívesen? 10. ábra A magyarországi internetes kiskereskedelmi forgalom (millió Ft) A legnagyobb értékben változatlanul élelmiszer és élelmiszer jellegű termékeket értékesítettek interneten. A képzeletbeli dobogó második helyén a számítástechnikai eszközök, a harmadikon pedig a szórakoztató elektronika és műszaki cikkek szerepelnek. A könyv, újság, magazin kategória csak a negyedik helyen szerepel, míg rendkívül gyors növekedést mutatva a ruházati termékek állnak az ötödik helyen. Ez utóbbi termékcsoport esetében az elmúlt két évben jelentős forgalomnövekedés tapasztalható, ami köszönhető egyrészt új üzleti modellek megjelenésének (pl. zárt vásárlói klubok), másrészt a női vásárlók egyre erőteljesebb jelenlétének. Egy online vásárlás átlagos értéke 2011-ben 7000 Ft körül alakult. Vásárlás után elmegyünk érte A magyar fogyasztók árérzékenységét semmi sem mutatja jobban, minthogy az internetes áruházak körében évek óta fokozatosan növekszik a személyes átvétel aránya. Mindez nem jelenti azt, hogy a futárszolgáltatok által kézbesített csomagok mennyisége csökkenne (sőt nő), csak azt, hogy az internetes vásárlók folyamatosan bővülő tábora inkább a szabadidejének egy részét áldozza fel a termékek átvételére, mintsem hogy a kiszállítást válassza. Ennek köszönhetően az elmúlt két évben igen sikeresek lettek az ún. Pick Pack Pontok, amelyek jelenleg az ország 87 településén nyújtanak átvételi lehetőséget a kiszállítási költséget sokallóknak. Ugyanakkor egyre több korábban csak online módon értékesítő kereskedő üzlethelyiséget nyit, hogy nála lehessen a terméket átvenni. Kezdünk bízni a bankkártyás fizetésben Az internetes bankkártyás fizetés aránya évről-évre növekszik, de még mindig csak 5%-át teszi ki az összes fizetési módból a kiskereskedelmen belül (a szolgáltatásokat is hozzátéve az arány jelentősen javul, megközelítőleg 12%-ra). A leggyakrabban használt fizetési mód az online kiskereskedelemben ugyanakkor változatlanul az utánvét, mutatva, hogy a magyar fogyasztók többsége akkor fizet a legszívesebben a termékekért, amikor azt átveszi. 97

11 Jövő Szolnoki Tudományos Közlemények XVII. Ebben az alfejezetben a KutatóCentrum által publikált kutatási eredményeket foglaltam össze, az adatgyűjtés 2011 júliusában zajlott 1089 fő megkérdezésével. A KutatóCentrum felmérésből kiderült, hogy az online vásárlás növekedésével a napi fogyasztási cikkek piaca is erősödött. Míg 2010-ben az aktív internetezők 11 százaléka nyilatkozott úgy, hogy vásárolt ebbe a kategóriába tartozó termékekből online, addig idén ez az arány elérte a 15 százalékot. Ennek köszönhetően az online FMCG vásárlók aránya az internetes vásárlókéhoz képest még valamelyest emelkedett is, így 2011-ben már az online vásárlók egynegyede számít online FMCG vásárlónak is egyben. Tény, hogy napjainkban már a napi fogyasztási cikkeket is elérte a kuponláz, ám egyelőre főként csak az illatszerekhez lehet olcsóbban hozzájutni. Ez alapján talán nem meglepő eredmény, hogy a felmérés szerint az FMCG termékek közül egyedül a pipere és kozmetikumok vásárlásának aránya nőtt meg tavalyhoz képest. A tervezett vásárlások alapján ugyanakkor az látszik, hogy érdemes lehet a többi terméktípus esetében is kedvezményekre jogosító bónokat felkínálni. Az Egyesült Államokban például már az élelmiszerek körében is bevált ez a megoldás, s a fogyasztók folyamatosan igénylik az egyes élelmiszeripari termékek kedvezményes megvásárlásának lehetőségét. De nemcsak a kedvezmények miatt dönthetnek úgy a vásárlók, hogy online vásárolnak, számos előnye lehet ugyanis annak, ha az interneten pakolják tele virtuális bevásárlókosarukat. A megkérdezettek szerint az online módon történő élelmiszervásárlás legkedvezőbb tulajdonsága az energia- és időmegtakarítás, a sorbanállás és a cipekedés elkerülését, valamint a nyitva tartás rugalmasságát ugyanis a megkérdezettek több mint fele emelte ki. 11. ábra Figyelemreméltó adat, hogy az aktív internetezők mindössze 2 százaléka nyilatkozott úgy, hogy az online FMCG vásárlásnak nincsenek előnyei, ráadásul a korábbi évekhez képest egyre ke- 98

12 vesebben kérdőjelezik meg az online vásárlás biztonságosságát. A termékek kézzelfoghatóságának és a személyes kontaktusnak a hiánya, valamint a rendelés és a szállítás között eltelt idő ugyanakkor továbbra is fontos visszatartó okai az interneten keresztül történő bevásárlásnak, így a webes boltok egyik legszükségesebb feladata megtalálni azokat a megoldásokat és csatornákat, amikkel közvetlenebbé tehetik kapcsolatukat a vevőkkel. A női vásárlókon a webáruházak szeme Az elmúlt évben napi fogyasztási cikket online vásárlók többségében nők, közép-magyarországi régióban élnek, évesek, az átlagosnál jobb anyagi körülmények között élnek, s általában ők intézik a bevásárlást a családban. A GKIeNET egy tavaly év végén kiadott jelentése szerint több internetes áruház már el is kezdte átalakítani kínálatát a hölgyek igényeire szabva, s egyre több e- kereskedő helyezi előtérbe a meleg színvilággal fényképezett, érzelmeket kiváltó termékbemutatókat, amelyeken már nem is az árak, hanem a százalékban kifejezett kedvezmény mértéke van kiemelve. A hazai elektronikus kiskereskedelmi értékesítések volumene egyébként folyamatosan bővül, a GKIeNET adatai szerint 2010-ben milliárd forintot is elérhette, ami jelentős növekedést jelent az előző évi 99 milliárd forinthoz képest. A növekedés tehát töretlen, s ezzel az internetes értékesítés a teljes magyarországi kiskereskedelmi forgalom már több, mint 1,6%-át adja. Európában az e-kereskedelem az egyik leggyorsabban növekvő piac. A Centre for Retail Research felmérése szerint 2010-ben az Egyesült Királyságban az online kiskereskedelmi eladások elérték az 52 milliárd eurót, ami 10,7 százalékát adja a teljes kiskereskedelmi forgalomnak. Európa egészét nézve a tavalyi évben 171,8 milliárd eurós volt a teljes e-kiskereskedelmi piac értéke, míg ban még csak 121,4 milliárd euró. A felmérésből az is kiderült, hogy mindössze 3 európai ország, az Egyesült Királyság, Németország és Franciaország adja a teljes európai online kiskereskedelmi értékesítések 71 százalékát. Németországban az eladások értéke 39,2 milliárd euró volt tavaly, Franciaországban pedig 31,2 milliárd euró. Az Egyesült Államokban a kiskereskedelmi eladások értéke milliárd dollár volt 2010-ben (U.S. Census Bureau, ComScore). Út a sikerhez Korábban többször ejtettem már szót arról, hogy az új trendek következtében milyen kihívásokkal kell megküzdeniük az FMCG szektorban működő kereskedelmi egységeknek azért, hogy bővíteni tudják vásárlóik körét. Már csak azért is fontos kérdés ez, mert a KutatóCentrum felmérése szerint a jövőben online FMCG vásárlást tervezők közel harmada azonnal valamilyen bolt, áruház vagy gyártó oldalára kattintana, hogy megtalálja a keresett terméket. De nemcsak nekik, hanem egy viszonylag nagyszámú potenciális online vásárlói körnek is szüksége van a webes áruházak ösztönző erejére annak érdekében, hogy interneten keresztül vásároljanak. Az elemzés szerint a megkérdezettek 26%-a még nem döntötte el, hogy a jövőben tervez-e online vásárlást, vagy sem, így a jövőbeni növekedésre az alacsony árak és kedvezmények mellett a termékek és a szállítás minősége, a nagyobb választék, valamint a részletes termékinformációk megléte is hatással lehet. Becslések szerint ezernél is több olyan webbolt működik ma Magyarországon, amelyek komolyan foglalkoznak e-kereskedelemmel, ám csak csekély részük büszkélkedhet naponta átlagosan több száz látogatóval. Minél nagyobb figyelmet fordítanak oldaluk karbantartására és fejlesztésére ugyanakkor a webáruházak, annál inkább bízhatnak ab- 99

13 ban, hogy látogatóik száma bővülni fog, látogatóikból pedig előbb-utóbb vevők is lesznek. Érdemes kihasználni továbbá a közösségi média nyújtotta lehetőségeket is, ami mára az egyik legfontosabb információszerzési és megosztó csatornává nőtte ki magát, nagyban befolyásolva ezzel a fogyasztói döntéshozatalt, és a cégekről kialakult imázst. Az előbbieken túl fontos szempont még az egyszerűen kezelhető felület kialakítása, a technikai problémák hatékony kiküszöbölése, valamint a megfelelő tájékoztatás és rugalmasság. Célszerű szem előtt tartani, hogy a vevők igényeinek megismerése, a fogyasztói bizalom erősítése, és nem utolsó sorban folyamatos megújulás nélkül az elektronikus shopok könnyen alulmaradhatnak versenytársaikkal szemben. Mit hozhat a jövő? Mind hazai, mind nemzetközi szinten egyaránt elmondható, hogy egyre többen részesítik előnyben az internetes vásárlást, és az azzal járó kényelmet, ráadásul a közösségi vásárlást kínáló weboldalak egyre növekvő népszerűsége miatt a jövőre nézve is van miért bizakodnunk. Az online letölthető, kedvezményes vásárlásra jogosító bónoknak köszönhetően egyre többen próbálhatják ki az interneten keresztül történő vásárlást, s egyre többen válhatnak majd rendszeres online vásárlókká. Jó példa lehet erre az Egyesült Államok, ahol 2009-ben az internetezőknek már 62 százaléka kereste az online bónokat, s minden tizedik vevő csak azután vásárolt, hogy előtte szétnézett a kupongyűjtő oldalakon. Egyes szakértők szerint a jövő az online kuponoké, s ennek kapcsán az e-kereskedelem komoly átalakulásáról beszélnek. ÖSSZEFOGLALÁS Összefoglalásként elmondhatjuk, hogy mind nemzetközi kitekintésben, mind pedig a hazai területen az internet elterjedése, és használata töretlenül fejlődik. Újabb és újabb alkalmazások jelennek meg a piacon és ezzel nem csak az internetezők száma növekszik, hanem az egyes személyek internethasználatának ideje, valamint a felhasználás módjai is. A feldolgozott szekunder információk alapján látható, hogy növekszik az online vásárlások száma, az online kereskedelem térnyerése. Ez a megállapítás igaz az FMCG szektorra is, aminek a jövőjére, jelenére nézve megállapítható, hogy rendkívüli változások vannak a küszöbön. A kialakuló értékesítési csatorna változások esetében több kutató, már a vevői szegmentumok kialakítását is elvégezte, és meghatározta azokat az ösztönzési módokat, melyekkel hatékony online kommunikációt tud folytatni a célcsoportja számára. Az FMCG piac jelentős átalakulás előtt áll, a jelenlegi szereplők, ha nem reagálnak megfelelően a változásokra piacot veszíthetnek. FELHASZNÁLT IRODALOM [1] ( ) [2] Xt0KKxSfYPac8G1E51ssL6-RdaCetfIqApJK/ jpeg ( ) [3] ( ) [4] (2011) [5] ( ) [6] ( ) [7] SZABÓ KATALIN: A világháló, mint piactér In: Szabó Katalin Hámori Balázs: Információgazdaság: Digitális kapitalizmus vagy új gazdasági rendszer?, Budapest, 2006, Akadémiai Kiadó p

GKIeNET T-Mobile. Egyre több webkosarat tol a magyar. Jelentés az internetgazdaságról Gyorsjelentés. 2012. május

GKIeNET T-Mobile. Egyre több webkosarat tol a magyar. Jelentés az internetgazdaságról Gyorsjelentés. 2012. május GKIeNET T-Mobile Egyre több webkosarat tol a magyar Jelentés az internetgazdaságról Gyorsjelentés GKIeNET Internetkutató és Tanácsadó Kft. GKIeNET Internetkutató és Tanácsadó Kft. Postacím: 1092 Budapest,

Részletesebben

E-Shopping Report 2011 Internetes vásárlási trendek Magyarországon

E-Shopping Report 2011 Internetes vásárlási trendek Magyarországon Internetes vásárlási trendek Magyarországon Kutatási ismertető 2011. augusztus KutatóCentrum 1024 Budapest, Margit krt. 5/b Tel.:+36 (1) 373 09 36. Fax: +36 (1) 373 09 54. Eredmények, 2011 Az elmúlt egy

Részletesebben

enet Telekom: Jelentés az internetgazdaságról Karácsonyi vásárlási láz a neten

enet Telekom: Jelentés az internetgazdaságról Karácsonyi vásárlási láz a neten enet Telekom: Jelentés az internetgazdaságról Karácsonyi vásárlási láz a neten 2012 enet. Minden jog fenntartva enet Internetkutató és Tanácsadó Kft. Postacím: 1092 Budapest, Ráday u. 42-44. www.enet.hu

Részletesebben

Webáruházi trendek 2015 BCM Nagykereskedelmi és Konferencia Központ 2015. február 19. Készült: 2015. 02.19.

Webáruházi trendek 2015 BCM Nagykereskedelmi és Konferencia Központ 2015. február 19. Készült: 2015. 02.19. Webáruházi trendek 2015 BCM Nagykereskedelmi és Konferencia Központ 2015. február 19. Készült: 2015. 02.19. 1 2015 enet Internetkutató Kft. Minden jog fenntartva! 2 Teljes lakosság: 9.877.000 fő KSH lakónépességi

Részletesebben

E-Shopping Report 2012 Internetes vásárlási trendek Magyarországon

E-Shopping Report 2012 Internetes vásárlási trendek Magyarországon Internetes vásárlási trendek Magyarországon Kutatási ismertető 2012. augusztus KutatóCentrum 1036 Budapest, Lajos u. 103. Tel.:+36 (1) 373 09 36. Fax: +36 (1) 373 09 54. Az e-vásárlást kipróbálók, az online

Részletesebben

A magyarországi B2C internetes kereskedelem 2011-es összefoglaló adatai

A magyarországi B2C internetes kereskedelem 2011-es összefoglaló adatai A magyarországi B2C internetes kereskedelem 2011-es összefoglaló adatai Postacím: 1092 Budapest, Ráday u. 42-44. www.gkienet.hu Székhely: 1092 Budapest, Ráday u. 42-44. Tel/fax: 373-0779 / 323-3280 E-mail:

Részletesebben

A logisztika kihívásai a 21. században

A logisztika kihívásai a 21. században A logisztika kihívásai a 21. században fókuszban a forradalmian új, innovatív technológiák megjelenése és alkalmazása a logisztikai megoldásokban Dr. Karmazin György, Ph.D. Szolnoki Főiskola, főiskolai

Részletesebben

Erőteljes növekedést mutat az Online Kiskereskedelmi Index

Erőteljes növekedést mutat az Online Kiskereskedelmi Index SAJTÓKÖZLEMÉNY - azonnal közölhető 2014. szeptember 2. Erőteljes növekedést mutat az Online Kiskereskedelmi Index Az online kiskereskedelem hat legnagyobb szektora az év első hat hónapjában, együttesen

Részletesebben

ONLINE KISKERESKEDELEMI INDEX SAJTÓREGGELI

ONLINE KISKERESKEDELEMI INDEX SAJTÓREGGELI ONLINE KISKERESKEDELEMI INDEX SAJTÓREGGELI 2016. március 3. 2016 GKI Digital Kutató és Tanácsadó Kft. & Naspers OCS Hungary Kft. Minden jog fenntartva! A KUTATÁS 2016-OS MENETRENDJE I. forduló Január II.

Részletesebben

Árukereső.hu GKI Digital Online Kiskereskedelmi Index

Árukereső.hu GKI Digital Online Kiskereskedelmi Index Árukereső.hu GKI Digital Online Kiskereskedelmi Index 2015/I. Összefoglaló H-1092 Budapest Ráday utca 42-44. III. emelet telefon: +36 1 318 1284 fax: +36 1 318 4023 email: info@gkidigital.hu web: www.gkidigital.hu

Részletesebben

ONLINE KISKERESKEDELEMI INDEX ÖSSZEFOGLALÓ

ONLINE KISKERESKEDELEMI INDEX ÖSSZEFOGLALÓ ONLINE KISKERESKEDELEMI INDEX ÖSSZEFOGLALÓ KUTATÁSI ÖSSZEFOGLALÓ 2016/II. 2016 GKI Digital Kutató és Tanácsadó Kft. & Naspers OCS Hungary Kft. Minden jog fenntartva! A KUTATÁS 2016-OS MENETRENDJE I. forduló

Részletesebben

E-Business Symposium - 2008.04.08. Az értékek mértéke. A magyarországi e-kereskedelem számokban. Kis Gergely. 2008 GKIeNET Kft.

E-Business Symposium - 2008.04.08. Az értékek mértéke. A magyarországi e-kereskedelem számokban. Kis Gergely. 2008 GKIeNET Kft. E-Business Symposium - 2008.04.08 Az értékek mértéke A magyarországi e-kereskedelem számokban Kis Gergely 2008 GKIeNET Kft. Az internet hozzáférés alakulása 2001-2007 (%) A 14 évesnél idısebb lakosság

Részletesebben

Árukereső.hu GKI Digital Online Kiskereskedelmi Index

Árukereső.hu GKI Digital Online Kiskereskedelmi Index Árukereső.hu GKI Digital Online Kiskereskedelmi Index 2015/IV. Összefoglaló H-1092 Budapest Ráday utca 42-44. III. emelet telefon: +36 1 318 1284 fax: +36 1 318 4023 email: info@gkidigital.hu web: www.gkidigital.hu

Részletesebben

Készült:

Készült: Készült: 2016. 05. 10. 1 2 Jelen kutatási összefoglaló az enet 2016 februárjában készített fizetési témájú kutatásának főbb eredményeit mutatja be. Az adatok egy része a 2015. évre, másik része pedig az

Részletesebben

Fizetési trendek az e-kereskedelemben idehaza Megtörhető az utánvét hegemóniája? Rövidíte1, publikus verzió

Fizetési trendek az e-kereskedelemben idehaza Megtörhető az utánvét hegemóniája? Rövidíte1, publikus verzió 1 2015.10.21. W3C - E-kereskedelem és Online Fizetés Műhelykonferencia Fizetési trendek az e-kereskedelemben idehaza Megtörhető az utánvét hegemóniája? Rövidíte1, publikus verzió Pintér Róbert Kínálati

Részletesebben

Árukereső.hu GKI Digital Online Kiskereskedelmi Index

Árukereső.hu GKI Digital Online Kiskereskedelmi Index Árukereső.hu GKI Digital Online Kiskereskedelmi Index 2015/II. Összefoglaló H-1092 Budapest Ráday utca 42-44. III. emelet telefon: +36 1 318 1284 fax: +36 1 318 4023 email: info@gkidigital.hu web: www.gkidigital.hu

Részletesebben

GKIeNET T-Home T-Mobile

GKIeNET T-Home T-Mobile GKIeNET T-Home T-Mobile Jelentés az internetgazdaságról Gyorsjelentés 1/3 Gyorsjelentés az Fókuszban a mobil eszközök és szolgáltatások kutatási anyagból 2009. szeptember 2009 GKIeNET Internetkutató és

Részletesebben

Rohamosan terjed az online vásárlás Könyv, számítógép és ruházati cikk a magyar toplista élén

Rohamosan terjed az online vásárlás Könyv, számítógép és ruházati cikk a magyar toplista élén Rohamosan terjed az online vásárlás Könyv, számítógép és ruházati cikk a magyar toplista élén Budapest, 2008. január 29. A magyar internet-használók 82 százaléka vásárolt már valamit a világhálón. Legtöbben

Részletesebben

Az infoszféra tudást közvetítő szerepe a mai társadalomban

Az infoszféra tudást közvetítő szerepe a mai társadalomban Az infoszféra tudást közvetítő szerepe a mai társadalomban Charaf Hassan Egyetemi docens, BME Tartalom Általános tényadatok Trendek számokban Magyarország: az infoszféra helyzete Az informatikai kutatások

Részletesebben

Árukereső.hu GKI Digital. Online Kiskereskedelmi Index. Összefoglaló

Árukereső.hu GKI Digital. Online Kiskereskedelmi Index. Összefoglaló Árukereső.hu GKI Digital Online Kiskereskedelmi Index 2014/III. Összefoglaló H-1092 Buda pe st Rá da y utca 42-44. III. eme let telefon: +36 1 318 1284 fax: +36 1 318 4023 email: info@gkidigital.hu web:

Részletesebben

Internetes fizetési módszerek terjedése avagy átveszik-e a napi fizetési feladatainkat az internetes lehetőségek?

Internetes fizetési módszerek terjedése avagy átveszik-e a napi fizetési feladatainkat az internetes lehetőségek? Budapesti Corvinus Egyetem Marketing Tanszék Szakszeminárium vezető: Mertz Gábor Internetes fizetési módszerek terjedése avagy átveszik-e a napi fizetési feladatainkat az internetes lehetőségek? Készítette:

Részletesebben

Tájékozódás és vásárlás a magyar internetezők körében. Összefoglaló

Tájékozódás és vásárlás a magyar internetezők körében. Összefoglaló Tájékozódás és a magyar internetezők körében Összefoglaló Tájékozódás és online és offline Termékenként és termékkategóriánként Tájékozódás és termékenként (1./2) Online tájékozódás Online tájékozódás

Részletesebben

A kutatás időtartama: 2013. március

A kutatás időtartama: 2013. március 1 A kutatás célja a Magyarországon működő, rendszeresen frissített termékkínálattal rendelkező, online kiskereskedelemmel foglalkozó cégek működésének vizsgálata. A kutatás célcsoportjának kiválasztása:

Részletesebben

Kóczián Balázs: Kell-e aggódni a Brexit hazautalásokra gyakorolt hatásától?

Kóczián Balázs: Kell-e aggódni a Brexit hazautalásokra gyakorolt hatásától? Kóczián Balázs: Kell-e aggódni a Brexit hazautalásokra gyakorolt hatásától? Az Európai Unióhoz történő csatlakozásunkat követően jelentősen nőtt a külföldön munkát vállaló magyar állampolgárok száma és

Részletesebben

Hogyan építsünk jó webáruházat? dr. Nyeste Gábor fps webügynökség ügyvezető

Hogyan építsünk jó webáruházat? dr. Nyeste Gábor fps webügynökség ügyvezető Hogyan építsünk jó webáruházat? dr. Nyeste Gábor fps webügynökség ügyvezető Kik is vagyunk? A célzott webes megoldások ügynöksége! Az e-kereskedelemről Adatok: A GKIeNET 2700 magyarországi legális webshopot

Részletesebben

Internethasználat a magyar kis- és középvállalkozások körében

Internethasználat a magyar kis- és középvállalkozások körében Internethasználat a magyar kis- és középvállalkozások körében Budapest, 2017. február Az MKIK Gazdaság- és Vállalkozáskutató Intézet olyan nonprofit kutatóműhely, amely elsősorban alkalmazott közgazdasági

Részletesebben

Mindenki a WEB2-őn? A KutatóCentrum villámkutatása 2011. január

Mindenki a WEB2-őn? A KutatóCentrum villámkutatása 2011. január Mindenki a WEB2-őn? A KutatóCentrum villámkutatása 2011. január KutatóCentrum 102 Budapest, Margit krt. /b Tel.:+ (1) 09. Fax: + (1) 09. A felmérésről Ha tíz évvel ezelőtt valakit megkérdeztünk volna,

Részletesebben

E-vásárlások és e-vásárlók a földrajzi térben. Szabó Mihály EDUTUS FŐISKOLA. Gazdálkodás és Menedzsment szak, III. évfolyam

E-vásárlások és e-vásárlók a földrajzi térben. Szabó Mihály EDUTUS FŐISKOLA. Gazdálkodás és Menedzsment szak, III. évfolyam E-vásárlások és e-vásárlók a földrajzi térben Szabó Mihály EDUTUS FŐISKOLA Gazdálkodás és Menedzsment szak, III. évfolyam Bevezetés Az utóbbi években, stagnáló gazdasági környezetben is dinamikus növekedést

Részletesebben

ELEKTRONIKUS KERESKEDELEM. Készítette Borbola Péter

ELEKTRONIKUS KERESKEDELEM. Készítette Borbola Péter ELEKTRONIKUS KERESKEDELEM Készítette Borbola Péter EGY KIS IDÉZET A kereskedelem a hálón kezdetben lehet,hogy veszteséges lesz, de biztosan azzá fog válni, ha nem kerül oda! Esther Dyson TÉMAKÖRÖK, TARTALOM

Részletesebben

ONLINE KISKERESKEDELEMI INDEX ÖSSZEFOGLALÓ

ONLINE KISKERESKEDELEMI INDEX ÖSSZEFOGLALÓ ONLINE KISKERESKEDELEMI INDEX ÖSSZEFOGLALÓ KUTATÁSI ÖSSZEFOGLALÓ 2016/III. 2016 GKI Digital Kutató és Tanácsadó Kft. & Naspers OCS Hungary Kft. Minden jog fenntartva! A KUTATÁS 2016-OS MENETRENDJE I. forduló

Részletesebben

INFORMÁCIÓMENEDZSMENT E-KERESKEDELEM (3.-4. HÉT)

INFORMÁCIÓMENEDZSMENT E-KERESKEDELEM (3.-4. HÉT) INFORMÁCIÓMENEDZSMENT E-KERESKEDELEM (3.-4. HÉT) Dr. Danyi Pál, egyetemi docens danyi@mvt.bme.hu 1 A HÉT IT CIKKE: MIÉRT LETT BUKÁS A PLAYSTATION VITA? 2012-ben jelent meg, 15 milliót adtak el belőle PSP:

Részletesebben

HÚSKÉSZÍTMÉNYEK, TŐKEHÚSOK A HAZAI VÁSÁRLÁSOKBAN. Sánta Zoltán, GfK Hungária Magyar Húsiparosok Szövetsége Húsvéti sajtótájékozató, 2012. március 27.

HÚSKÉSZÍTMÉNYEK, TŐKEHÚSOK A HAZAI VÁSÁRLÁSOKBAN. Sánta Zoltán, GfK Hungária Magyar Húsiparosok Szövetsége Húsvéti sajtótájékozató, 2012. március 27. HÚSKÉSZÍTMÉNYEK, TŐKEHÚSOK A HAZAI VÁSÁRLÁSOKBAN Sánta Zoltán, GfK Hungária Magyar Húsiparosok Szövetsége Húsvéti sajtótájékozató, 2012. március 27. 1 Nézzük először globálisan. Jól teljesítők Magyarország

Részletesebben

Webáruház elemzés. Miért hoztuk létre ezt a szolgáltatást?

Webáruház elemzés. Miért hoztuk létre ezt a szolgáltatást? Webáruház elemzés Miért hoztuk létre ezt a szolgáltatást? Tudatos e-kereskedelem (üzleti terv tervezés profi kivitelezés / mérés tesztelés elemzés optimalizálás) Internetes vásárlás támogatása, népszerűsítése,

Részletesebben

Húsok, húskészítmények a fogyasztó szemszögéből Húsvéti sajtótájékoztató - Magyar Húsiparosok Szövetsége Kozák Ákos - 2010. március 16.

Húsok, húskészítmények a fogyasztó szemszögéből Húsvéti sajtótájékoztató - Magyar Húsiparosok Szövetsége Kozák Ákos - 2010. március 16. 1 Húsok, húskészítmények a fogyasztó szemszögéből Húsvéti sajtótájékoztató - Magyar Húsiparosok Szövetsége Kozák Ákos - 2010. március 16. 2009-ben az infláció az egyes kategóriák esetében eltérően alakult

Részletesebben

Helyzetértékelés és a Nemzeti Infokommunikációs Stratégia (NIS) célkitűzései

Helyzetértékelés és a Nemzeti Infokommunikációs Stratégia (NIS) célkitűzései Helyzetértékelés és a Nemzeti Infokommunikációs Stratégia (NIS) célkitűzései Dr. Solymár Károly Balázs helyettes államtitkár HTE MediaNet 2013 konferencia 2013. Október 3. Velence Bevezetés Miért volt

Részletesebben

E-Beszerzés sikertényezői

E-Beszerzés sikertényezői E-Beszerzés sikertényezői Szomor László és S.Farkas Imre 1 Tartalom Az elektronikus beszerzés módjai Logisztikai webáruház a www.zenitkft.hu www.zenitkft.hu sikertényezői Logisztika Portálban rejlő lehetőségek

Részletesebben

Nemzetközi web áruházak raktárválasztási szempontjai. Miért (nem) Magyarországon? 2015.

Nemzetközi web áruházak raktárválasztási szempontjai. Miért (nem) Magyarországon? 2015. Nemzetközi web áruházak raktárválasztási szempontjai Miért (nem) Magyarországon? 53. Közgazdász vándorgyűlés Logisztikai szekció Miskolc, 2015. szeptember 4. 2015. Tartalom Az e-kereskedelem növekedési

Részletesebben

Innováció és növekedés Az elektronikus kereskedelem lehetőségei. Kis Ervin Egon elnök Szövetség az Elektronikus Kereskedelemért www.szek.

Innováció és növekedés Az elektronikus kereskedelem lehetőségei. Kis Ervin Egon elnök Szövetség az Elektronikus Kereskedelemért www.szek. Innováció és növekedés Az elektronikus kereskedelem lehetőségei Kis Ervin Egon elnök Szövetség az Elektronikus Kereskedelemért www.szek.org Üzleti stratégiák gazdasági krízis túléléséhez Rövid távú stratégiák

Részletesebben

Európa e-gazdaságának fejlődése. Bakonyi Péter c. docens

Európa e-gazdaságának fejlődése. Bakonyi Péter c. docens Európa e-gazdaságának fejlődése Bakonyi Péter c. docens Definiciók Definiciók Az E-gazdaság fejlődése Európában Az IKT térhódítása miatt a hagyományos gazdaság az E-gazdaság irányába mozdul Az üzleti és

Részletesebben

Lesz egy saját weboldalunk ahol önmagát kínálja az üzlet. A regisztrációval tagsági jogosultságot szereztünk, Basic csomagnál havi 5$-os

Lesz egy saját weboldalunk ahol önmagát kínálja az üzlet. A regisztrációval tagsági jogosultságot szereztünk, Basic csomagnál havi 5$-os A Freeway To Success hasonlóan gondolkodó vállalkozók csapata, amely azért működik együtt, hogy tagjainak biztosítsa a vagyonteremtéshez szükséges eszközöket és információkat. A Freeway To üzlettulajdonosokból,

Részletesebben

GKIeNET T-Mobile. Üzleti játékok, játékos üzletek hódítanak a szerepjátékok. Jelentés az internetgazdaságról Gyorsjelentés. 2010.

GKIeNET T-Mobile. Üzleti játékok, játékos üzletek hódítanak a szerepjátékok. Jelentés az internetgazdaságról Gyorsjelentés. 2010. GKIeNET T-Mobile Üzleti játékok, játékos üzletek hódítanak a szerepjátékok Jelentés az internetgazdaságról Gyorsjelentés 2010. június GKIeNET Internetkutató és Tanácsadó Kft. GKIeNET Internetkutató és

Részletesebben

É+L XVII. Országos Konferencia, Budapest, 2014. február 20-21. Az informált beteg. Kiss Katalin, Szinapszis Kft.

É+L XVII. Országos Konferencia, Budapest, 2014. február 20-21. Az informált beteg. Kiss Katalin, Szinapszis Kft. É+L XVII. Országos Konferencia, Budapest, 2014. február 20-21. Az informált beteg Kiss Katalin, Szinapszis Kft. Tények amiket már tudunk Penetráció: idősek körében dinamikusan bővül Az egészségügyi információk

Részletesebben

Elektronikus kereskedelem

Elektronikus kereskedelem Elektronikus kereskedelem (m-kereskedelem) A jelen és közeljövő mobil információs technológiái és kereskedelmi alkalmazásai http://uni-obuda.hu/sers/kutor/ EK-2/17/1 Mobil elektronikus kereskedelem m-kereskedem

Részletesebben

ONLINE KISKERESKEDELEMI INDEX ÖSSZEFOGLALÓ

ONLINE KISKERESKEDELEMI INDEX ÖSSZEFOGLALÓ ONLINE KISKERESKEDELEMI INDEX ÖSSZEFOGLALÓ KUTATÁSI ÖSSZEFOGLALÓ 2016/I. 2016 GKI Digital Kutató és Tanácsadó Kft. & Naspers OCS Hungary Kft. Minden jog fenntartva! A KUTATÁS 2016-OS MENETRENDJE I. forduló

Részletesebben

Nagy Webáruház Felmérés 2015

Nagy Webáruház Felmérés 2015 EREDMÉNYEK Nagy Webáruház Felmérés 2015 Folytatva a már 2008 óta meglévő hagyományunkat, idén is megrendeztük a Nagy Webáruház Felmérést. Ennek keretében 790 hazai webáruház tulajdonosa válaszolt, többek

Részletesebben

HÚSKÉSZÍTMÉNYEK, TŐKEHÚSOK A FOGYASZTÓK KOSARÁBAN

HÚSKÉSZÍTMÉNYEK, TŐKEHÚSOK A FOGYASZTÓK KOSARÁBAN HÚSKÉSZÍTMÉNYEK, TŐKEHÚSOK A FOGYASZTÓK KOSARÁBAN Magyar Húsiparosok Szövetsége Sajtótájékoztató Vella Rita, GfK Hungária Kft. 2013. Március 13. GfK 2012 Húskészítmények, tőkehúsok a fogyasztók kosarában

Részletesebben

Elektronikus fizetési megoldások tanulmány a GKM Infokommunikációs és E-gazdaság Főosztálya részére

Elektronikus fizetési megoldások tanulmány a GKM Infokommunikációs és E-gazdaság Főosztálya részére Elektronikus fizetési megoldások tanulmány a GKM Infokommunikációs és E-gazdaság Főosztálya részére 2004 KPMG Cyprus is member firm of KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. T he

Részletesebben

Az idősek infokommunikációs eszközökkel való ellátottsága és az eszközhasználattal kapcsolatos attitűdje

Az idősek infokommunikációs eszközökkel való ellátottsága és az eszközhasználattal kapcsolatos attitűdje Az idősek infokommunikációs eszközökkel való ellátottsága és az eszközhasználattal kapcsolatos attitűdje Készítette: Faragó Judit 2005. november-december Az Inforum immár harmadszor rendezte meg az Unoka-Nagyszülő

Részletesebben

Információs Társadalom Monitoring vizsgálat 2002 eredményei

Információs Társadalom Monitoring vizsgálat 2002 eredményei Az Információs Társadalom helyzete Magyarországon 2002 végén-2003 elején Információs Társadalom Monitoring vizsgálat 2002 eredményei Összefoglaló jelentés az Informatikai és Hírközlési Minisztérium számára

Részletesebben

Hazai fogyasztók, hazai élelmiszerek - a bizalom építésének lehetőségei

Hazai fogyasztók, hazai élelmiszerek - a bizalom építésének lehetőségei Hazai fogyasztók, hazai élelmiszerek - a bizalom építésének lehetőségei Dr. Polereczki Zsolt Dr. Szakály Zoltán Egyetemi adjunktus Egyetemi docens, Tanszékvezető KE-GTK, Marketing és Kereskedelem Tanszék

Részletesebben

Információk az árumozgás előtt, alatt és után komplex információkezelés a gyártótól a vevőig! Vatai Krisztina, Krázli Zoltán - GS1 Magyarország

Információk az árumozgás előtt, alatt és után komplex információkezelés a gyártótól a vevőig! Vatai Krisztina, Krázli Zoltán - GS1 Magyarország Információk az árumozgás előtt, alatt és után komplex információkezelés a gyártótól a vevőig! Vatai Krisztina, Krázli Zoltán - GS1 Magyarország MLE, Logisztikai Évkönyv 2013 Könyvbemutató - 2012. december

Részletesebben

Online vásárló nők internetezési és vásárlási szokásai

Online vásárló nők internetezési és vásárlási szokásai Mákgubó Online vásárló nők internetezési és vásárlási szokásai 541 fős, nem reprezentatív, kérdőíves kutatás készítette: Hidegkuti Dorottya, Tollár Mónika, Panyi Zsuzsi 2009. december - 2010. január A

Részletesebben

Sajtószolgálat. Banki, biztosítói ügyekben továbbra is főleg a személyes ügyintézést igénylik az ügyfelek

Sajtószolgálat. Banki, biztosítói ügyekben továbbra is főleg a személyes ügyintézést igénylik az ügyfelek Sajtószolgálat 14. július 8. 14. július 8. Tisza Andrea B&P Consulting Tel.: (+36-1) 349-2939 Fax: (+36-1) 269-2504 E-mail: andrea.tisza@braunpartners.hu Banki, biztosítói ügyekben továbbra is főleg a

Részletesebben

2016. I. évfolyam 3. szám. GfK Growth from Knowledge

2016. I. évfolyam 3. szám. GfK Growth from Knowledge 216. I. évfolyam 3. szám GfK Growth from Knowledge www.gfk.com 2 Építőipari Hírlevél 216. I. évfolyam 3. szám Építőipari Hírlevél 216. I. évfolyam 3. szám 3 Tisztelt Partnerünk! Ön is kíváncsi vállalkozása

Részletesebben

STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42

STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42 215. december A kiskereskedelem 214. évi teljesítménye Tartalom STATISZTIKAI TÜKÖR 212/42 Összefoglaló...2 VI. évfolyam 42. szám 1. Nemzetközi kitekintés...2 2. A kiskereskedelem helye a nemzetgazdaságban...4

Részletesebben

Állami és önkormányzati adatbázisok

Állami és önkormányzati adatbázisok On-line adatbázisok Adatbázis Az valamilyen alkalmazáshoz tartozó (általában nagy mennyiségű) rendezett adatok összessége, gyűjteménye. Az adatbázisban több szempont szerint lehet keresni, kérdéseket feltenni,

Részletesebben

A választás szabadsága és nehézsége fogyasztói szokások változása a rendszerváltástól napjainkig

A választás szabadsága és nehézsége fogyasztói szokások változása a rendszerváltástól napjainkig A választás szabadsága és nehézsége fogyasztói szokások változása a rendszerváltástól napjainkig Feiner Péter, az Országos Kereskedelmi Szövetség elnöke, a SPAR Magyarország Ker. Kft. ügyvezető igazgatója

Részletesebben

Output menedzsment felmérés. Tartalomjegyzék

Output menedzsment felmérés. Tartalomjegyzék Összefoglaló Output menedzsment felmérés 2009.11.12. Alerant Zrt. Tartalomjegyzék 1. A kutatásról... 3 2. A célcsoport meghatározása... 3 2.1 Célszervezetek... 3 2.2 Célszemélyek... 3 3. Eredmények...

Részletesebben

LAPPIACI TRENDEK Fény az alagút végén

LAPPIACI TRENDEK Fény az alagút végén LAPPIACI TRENDEK Fény az alagút végén Kázmér Judit Elnök, Magyar Lapkiadók Egyesülete Budapest, 2010. szeptember 16. NYOMTATOTT SAJTÓ: A LEGJOBB BROWSER FŐBB TRENDEK A VILÁGSAJTÓBAN Globális recesszió,

Részletesebben

Torma Dorisz 2012. május 29. Kaposvári Egyetem, Gazdaságtudományi Kar Marketing és Kereskedelem Tanszék

Torma Dorisz 2012. május 29. Kaposvári Egyetem, Gazdaságtudományi Kar Marketing és Kereskedelem Tanszék Torma Dorisz 2012. május 29. Kaposvári Egyetem, Gazdaságtudományi Kar Marketing és Kereskedelem Tanszék Konzulens: Dr. Szente Viktória Egyetemi docens Dr. Szakály Zoltán Egyetemi docens In-store minden

Részletesebben

A 2009-es e-kereskedelmmel kapcsolatos kutatásban résztvevő országok

A 2009-es e-kereskedelmmel kapcsolatos kutatásban résztvevő országok E-kereskedelem 2009: Trendek és attitűdök az e- kereskedelemmel kapcsolatban Kutatás a magyar internetezők körében Összefoglaló A kutatásról A jelentés bemutatja a Gemius 2009-ben Magyarországon végzett,

Részletesebben

2013 enet Internetkutató Kft. Minden jog fenntartva! Forrás: KSH

2013 enet Internetkutató Kft. Minden jog fenntartva! Forrás: KSH 1 2013 enet Internetkutató Kft. Minden jog fenntartva! 2 9000000 8000000 7000000 6000000 5000000 4000000 3000000 2000000 1000000 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Élelmiszer- és

Részletesebben

Képernyőmagazinok. a digitális újságok piaca. Tinnyei István, Mobilmédia MOBILIZE ME! 2012. szeptember 13.

Képernyőmagazinok. a digitális újságok piaca. Tinnyei István, Mobilmédia MOBILIZE ME! 2012. szeptember 13. a digitális újságok piaca Tinnyei István, Mobilmédia 2 Mi a digitális magazin? 1. Digitális replika: a print digitális magazin másolatának megjelenítése digitális eszközön 2. Replika Plusz vagy Fél replika:

Részletesebben

szerda, április 8. Vezetői összefoglaló

szerda, április 8. Vezetői összefoglaló szerda, 2015. április 8. Vezetői összefoglaló A nyugat-európai részvényindexek pluszban, az amerikai börzék mínuszban zártak. Erősödni tudott a forint az euróval és a svájci frankkal szemben is. A BUX

Részletesebben

Fogyasztói szokások az étrendkiegészítők. élelmiszer-biztonság szempontjából

Fogyasztói szokások az étrendkiegészítők. élelmiszer-biztonság szempontjából Fogyasztói szokások az étrendkiegészítők körében az élelmiszer-biztonság szempontjából Németh Nikolett Szent István Egyetem Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola Bükfürdő, 2016. április 7-8.

Részletesebben

DIGITAL CONNECTED CONSUMER 2012 MADHOUSE-GfK HUNGÁRIA. 2012. szeptember

DIGITAL CONNECTED CONSUMER 2012 MADHOUSE-GfK HUNGÁRIA. 2012. szeptember DIGITAL CONNECTED CONSUMER 2012 MADHOUSE-GfK HUNGÁRIA 2012. szeptember ÖSSZEFOGLALÓ 2 A 18-49 rendszeresen internetezők több mint harmada (37%) rendelkezik okostelefonnal, vagyis a kérdőív definíciója

Részletesebben

Áttekintés. OECD Kommunikációs Szemle. 2003. évi kiadás

Áttekintés. OECD Kommunikációs Szemle. 2003. évi kiadás Áttekintés OECD Kommunikációs Szemle 2003. évi kiadás Overview OECD Communications Outlook: 2003 Edition Hungarian translation Az Áttekintések az OECD kiadványok kivonatos fordításai. Az Online Könyvesboltban

Részletesebben

A Lapker Zrt Pick Pack Pont szolgáltatásának bemutatása Sipos György Üzletfejlesztési igazgató Lapker Zrt. Médiapiac.com - Tapolca

A Lapker Zrt Pick Pack Pont szolgáltatásának bemutatása Sipos György Üzletfejlesztési igazgató Lapker Zrt. Médiapiac.com - Tapolca A Lapker Zrt Pick Pack Pont szolgáltatásának bemutatása Sipos György Üzletfejlesztési igazgató Lapker Zrt Médiapiac.com - Tapolca 2011.03.30. A Lapker Magyarországon Az elsőszámú lapterjesztő (országos

Részletesebben

Férfi: 4.832.097 fő Nő: 5.259.984 fő KEKKH alapján

Férfi: 4.832.097 fő Nő: 5.259.984 fő KEKKH alapján M a g y a r o r s z á g i o n l i n e k e r e s k e d e l m i kö r k é p M a d a r N o r b e r t 1 A s o k a sá g Férfi: 4.832.097 fő Nő: 5.259.984 fő KEKKH alapján NOK adatai alapján 2012 Q2 a havi legalább

Részletesebben

kedvező adottságok, de csökkenő termelés kemény korlátok között: időjárás, import, botrányok, feketegazdaság, A zöldség- és gyümölcsszektor - Termelés

kedvező adottságok, de csökkenő termelés kemény korlátok között: időjárás, import, botrányok, feketegazdaság, A zöldség- és gyümölcsszektor - Termelés GfK Custom Research A friss zöldség, gyümölcs vásárlások GfK Hungária / Sánta Zoltán OMÉK 2011 A zöldség- és gyümölcsszektor - Termelés kedvező adottságok, de csökkenő termelés 2 kemény korlátok között:

Részletesebben

A globalplaza.hu kutatása a vasárnapi zárva tartásról

A globalplaza.hu kutatása a vasárnapi zárva tartásról A globalplaza.hu kutatása a vasárnapi zárva tartásról Nem szimpatikus, nem átgondolt a kormány vasárnapi zárva tartással kapcsolatos rendelete a vásárlóknak, de a kereskedők nem panaszkodnak derült ki

Részletesebben

A társadalomkutatás módszerei I. Outline. A mintaválasztás A mintaválasztás célja. Notes. Notes. Notes. 13. hét. Daróczi Gergely. 2011. december 8.

A társadalomkutatás módszerei I. Outline. A mintaválasztás A mintaválasztás célja. Notes. Notes. Notes. 13. hét. Daróczi Gergely. 2011. december 8. A társadalomkutatás módszerei I. 13. hét Daróczi Gergely Budapesti Corvinus Egyetem 2011. december 8. Outline 1 célja 2 Alapfogalmak 3 Mintavételi eljárások 4 További fogalmak 5 Mintavételi hiba számítása

Részletesebben

Bódulat-marketing (az áru a piacon)

Bódulat-marketing (az áru a piacon) Bódulat-marketing (az áru a piacon) Tistyán László Fact Alkalmazott Társadalomtudományi Kutatások Intézete Dala Bernadett gyakornok Módszer Tárgy: a legális pszichoaktív szerek, ezen belül is az ún. dizájner

Részletesebben

Nyilvántartási szám: J/5674 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL MAGYARORSZÁG, 2007

Nyilvántartási szám: J/5674 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL MAGYARORSZÁG, 2007 MAGYARORSZÁG, 2007 Nyilvántartási szám: J/5674 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL MAGYARORSZÁG, 2007 Budapest, 2008 Központi Statisztikai Hivatal, 2008 ISSN: 1416-2768 A kézirat lezárásának idõpontja: 2008.

Részletesebben

A BEVÁSÁRLÓTURIZMUS AKTUÁLIS TENDENCIÁI A ROMÁN-MAGYAR HATÁR MENTÉN

A BEVÁSÁRLÓTURIZMUS AKTUÁLIS TENDENCIÁI A ROMÁN-MAGYAR HATÁR MENTÉN A BEVÁSÁRLÓTURIZMUS AKTUÁLIS TENDENCIÁI A ROMÁN-MAGYAR HATÁR MENTÉN NAGY EGON BABEŞ-BOLYAI TUDOMÁNYEGYETEM KOLOZSVÁR MAGYAR FÖLDRAJZI INTÉZET TÓTH JÓZSEF EMLÉKKONFERENCIA 214, MÁRCIUS 18, PÉCS Bevezető

Részletesebben

Dr. Erényi István istvan.erenyi@nfm.gov.hu digitalchampion@nfm.gov.hu

Dr. Erényi István istvan.erenyi@nfm.gov.hu digitalchampion@nfm.gov.hu Digitális követ az információs társadalom segítésére Dr. Erényi István istvan.erenyi@nfm.gov.hu digitalchampion@nfm.gov.hu EU 2020 uniós gazdasági stratégia és Európai digitális menetrend Komoly kihívás

Részletesebben

Árukereső.hu GKI Digital. Összefoglaló

Árukereső.hu GKI Digital. Összefoglaló Árukereső.hu GKI Digital Online Kiskereskedelmi Index 2014. március Összefoglaló H - 1092 Budapest Ráday utca 42-44. III. emelet telefon: +36 1 318 1284 fax: +36 1 318 4023 email: info@gkidigital.hu web:

Részletesebben

Időeltolásos tévénézés Magyarországon

Időeltolásos tévénézés Magyarországon www.agbnielsen.hu Időeltolásos tévénézés Magyarországon A 2011. októberi TSV teszt eredményei A digitális műsorszórás beindításával, illetve az ehhez kapcsolódó időeltolásos tévénézést lehetővé tevő eszközök

Részletesebben

Alba Radar. 15. hullám. Karácsonyi készülődés Székesfehérváron

Alba Radar. 15. hullám. Karácsonyi készülődés Székesfehérváron Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 15. hullám Karácsonyi készülődés Székesfehérváron 2012. december 23. Készítette: Domokos Tamás tdomokos@echomail.hu Echo Innovációs Műhely

Részletesebben

Az aktuális üzleti bizalmi index nagyon hasonlít a 2013. decemberi indexhez

Az aktuális üzleti bizalmi index nagyon hasonlít a 2013. decemberi indexhez VaughanVaughanVaughan Econ-Cast AG Rigistrasse 9 CH-8006 Zürich Sajtóközlemény Econ-Cast Global Business Monitor 2014. december Stefan James Lang Managing Partner Rigistrasse 9 Telefon +41 (0)44 344 5681

Részletesebben

XXIII. évfolyam, 1. szám, Statisztikai Jelentések MŰTRÁGYA ÉRTÉKESÍTÉS év

XXIII. évfolyam, 1. szám, Statisztikai Jelentések MŰTRÁGYA ÉRTÉKESÍTÉS év XXIII. évfolyam, 1. szám, 2012 Statisztikai Jelentések MŰTRÁGYA ÉRTÉKESÍTÉS 2011. év Műtrágya értékesítés Műtrágya értékesítés XXIII. évfolyam, 1. szám, 2012 Megjelenik ente Szerkesztő Dr. Vágó Szabolcs

Részletesebben

A vásárlás katedrálisai - Értékesítési csatornák és döntések a kereskedelem. Dr. Piskóti István Marketing Intézet

A vásárlás katedrálisai - Értékesítési csatornák és döntések a kereskedelem. Dr. Piskóti István Marketing Intézet A vásárlás katedrálisai - Értékesítési csatornák és döntések a kereskedelem Dr. Piskóti István Marketing Intézet Disztribúciós mix A marketing (értékesítési, disztribúciós) csatorna kialakítására, működtetésére

Részletesebben

GfK 2014 GfK Multikliens tanulmányok 2014 1

GfK 2014 GfK Multikliens tanulmányok 2014 1 . GfK 2014 GfK Multikliens tanulmányok 2014 1 Miért dolgozzon velünk? Egyedülálló adatforrás Háztartáspanel: egyedülálló adtaforrás a vásárlókról és a piaci folyamatokról Jelentős iparági tapasztalat Iparági

Részletesebben

Változó vásárlói szokások nyomon követése 2016 Szeptember SAP Forum. Komjáthy Csaba

Változó vásárlói szokások nyomon követése 2016 Szeptember SAP Forum. Komjáthy Csaba Változó vásárlói szokások nyomon követése 2016 Szeptember SAP Forum Komjáthy Csaba Digitális átalakulás, nem csak az online boltokban A bolti értékesítés megoszlása a teljes kereskedelmi bevételek tekintetében

Részletesebben

KUTATÁS-FEJLESZTÉSI TEVÉKENYSÉG

KUTATÁS-FEJLESZTÉSI TEVÉKENYSÉG Központi Statisztikai Hivatal Miskolci Igazgatósága KUTATÁS-FEJLESZTÉSI TEVÉKENYSÉG Miskolc, 2006. május 23. Központi Statisztikai Hivatal Miskolci Igazgatóság, 2006 ISBN 963 215 973 X Igazgató: Dr. Kapros

Részletesebben

Trendforduló volt-e 2013?

Trendforduló volt-e 2013? STATISZTIKUS SZEMMEL Trendforduló volt-e 2013? Bár a Magyar Nemzeti Bank és a KSH is pillanatnyilag 2013-ról csak az első kilenc hónapról rendelkezik az utasforgalom és a turizmus tekintetében a kereskedelmi

Részletesebben

Árukereső.hu GKI Digital Online Kiskereskedelmi Index

Árukereső.hu GKI Digital Online Kiskereskedelmi Index Árukereső.hu GKI Digital Online Kiskereskedelmi Index 2015/III. Összefoglaló H-1092 Budapest Ráday utca 42-44. III. emelet telefon: +36 1 318 1284 fax: +36 1 318 4023 email: info@gkidigital.hu web: www.gkidigital.hu

Részletesebben

GOLD NEWS. Megjelent az Arany Világtanács legújabb negyedéves elemzése 2011.05.02.

GOLD NEWS. Megjelent az Arany Világtanács legújabb negyedéves elemzése 2011.05.02. Megjelent az Arany Világtanács legújabb negyedéves elemzése Az Arany Világtanács (World Gold Council, WGC) közzétette a negyedévente megjelelő, "Gold Investment Digest" névre hallgató legfrissebb elemzését.

Részletesebben

Helyzetkép 2013. július - augusztus

Helyzetkép 2013. július - augusztus Helyzetkép 2013. július - augusztus Gazdasági növekedés Az első félév adatainak ismeretében a világgazdaságban a növekedési ütem ez évben megmarad az előző évi szintnél, amely 3%-ot valamelyest meghaladó

Részletesebben

A gazdálkodás és részei

A gazdálkodás és részei A gazdálkodás és részei A gazdálkodás a szükségletek kielégítésének a folyamata, amely az erőforrások céltudatos felhasználására irányul. céltudatos tervszerű tudatos szükségletre, igényre összpontosít

Részletesebben

A keresés mindent visz? Avagy a keresés szerepe a mindennapokban

A keresés mindent visz? Avagy a keresés szerepe a mindennapokban Keresőmarketing Nap 2007 A keresés mindent visz? Avagy a keresés szerepe a mindennapokban Darvas Péter Szonda Ipsos Ipsos csoport és a keresőmarketing SEM Felhasználó Online kutatások, panel rekrutáció

Részletesebben

HITA roadshow 2012.05.8-10.

HITA roadshow 2012.05.8-10. HITA roadshow 2012.05.8-10. Széleskörű kétoldalú gazdasági kapcsolatok Áru és szolgáltatás kereskedelem Kétoldalú tőkekapcsolatok Közös infrastruktúra fejlesztések Határ menti, regionális együttműködés

Részletesebben

Ügyfél megelégedettségi kérdőív 2007. Összefoglaló. A kutatásról

Ügyfél megelégedettségi kérdőív 2007. Összefoglaló. A kutatásról Ügyfél megségi kérdőív 2007 Összefoglaló A kutatásról Az AGB Nielsen Media Research 2007 szeptemberében globális felmérést készített ügyfelei körében. A kutatást a londoni székhelyű Britsh Market Research

Részletesebben

SZÜKSÉGLETELEMZÉS AZ OLASZ ÉS MAGYAR FELMÉRÉS EREDMÉNYEINEK ÖSSZEHASONLÍTÁSA LEONARDO DA VINCI INNOVÁCIÓ TRANSZFER. Copyright SME 2 Konzorcium 1/12

SZÜKSÉGLETELEMZÉS AZ OLASZ ÉS MAGYAR FELMÉRÉS EREDMÉNYEINEK ÖSSZEHASONLÍTÁSA LEONARDO DA VINCI INNOVÁCIÓ TRANSZFER. Copyright SME 2 Konzorcium 1/12 LEONARDO DA VINCI INNOVÁCIÓ TRANSZFER SZÜKSÉGLETELEMZÉS AZ OLASZ ÉS MAGYAR FELMÉRÉS EREDMÉNYEINEK ÖSSZEHASONLÍTÁSA Az Európai Bizottság támogatást nyújtott ennek a projektnek a költségeihez. Ez a kiadvány

Részletesebben

Helyzetkép 2013. november - december

Helyzetkép 2013. november - december Helyzetkép 2013. november - december Gazdasági növekedés Az elemzők az év elején valamivel optimistábbak a világgazdaság kilátásait illetően, mint az elmúlt néhány évben. A fejlett gazdaságok növekedési

Részletesebben

DIGITÁLIS FÖLDFELSZÍNI TELEVÍZIÓS SZOLGÁLTATÁSOK: JELENTŐSEN EMELKEDŐ NÉPSZERŰSÉG JEAN-FRANCOIS FENECH VEZÉRIGAZGATÓ ANTENNA HUNGÁRIA

DIGITÁLIS FÖLDFELSZÍNI TELEVÍZIÓS SZOLGÁLTATÁSOK: JELENTŐSEN EMELKEDŐ NÉPSZERŰSÉG JEAN-FRANCOIS FENECH VEZÉRIGAZGATÓ ANTENNA HUNGÁRIA DIGITÁLIS FÖLDFELSZÍNI TELEVÍZIÓS SZOLGÁLTATÁSOK: JELENTŐSEN EMELKEDŐ NÉPSZERŰSÉG JEAN-FRANCOIS FENECH VEZÉRIGAZGATÓ ANTENNA HUNGÁRIA DIGITÁLIS FÖLDFELSZÍNI SZOLGÁLTATÁSOK: TÉNYADATOK TARTALOMKÍNÁLAT -

Részletesebben

2.0 változat. 2012. június 14.

2.0 változat. 2012. június 14. SZAKISKOLA 2012 Kutatási beszámoló a szakképzési beiskolázási keretszámok tervezéséhez és a munkaerő-piaci szolgáltatások fejlesztéséhez a Közép-Dunántúlon 2.0 változat 2012. június 14. H-8000 Székesfehérvár,

Részletesebben

57 th Euroconstruct Konferencia Stockholm, Svédország

57 th Euroconstruct Konferencia Stockholm, Svédország 57 th Euroconstruct Konferencia Stockholm, Svédország Az európai építési piac kilátásai 2004-2006 között Összefoglaló Készítette: Gáspár Anna, Build & Econ Stockholm, 2004. június 10-11. Gyógyulófélben

Részletesebben