Mélyen Tisztelt Kormánymegbízott Úr!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Mélyen Tisztelt Kormánymegbízott Úr!"

Átírás

1 TISZALÖKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZORGALMATOSI KIRENDELTÉSGE JEGYZŐJÉTŐL 4441 Szorgalmatos, Pacsirta u. 18/a. Telefon: (42) Fax: (42) Ügyiratszám: 6-39/2013. Tárgy: Képviselő-testületi ülésről készült jegyzőkönyv felterjesztése Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Dr. Vinnai Győző Kormánymegbízott Úr részére 4401 Nyíregyháza 1. Pf Mélyen Tisztelt Kormánymegbízott Úr! Az Mötv. 52. (2) bekezdésében előírt kötelezettségemnek eleget téve mellékelten megküldöm Szorgalmatos Község Önkormányzat Képviselő-testületének október 16-án megtartott közmeghallgatásáról készült jegyzőkönyvet. Szorgalmatos, október 22. T i s z t e l e t t e l Mező József jegyző

2 SZORGALMATOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK október 16. napján megtartott közmeghallgatásának a) jegyzőkönyve b) napirendje c) határozata: - d) rendelete: - napirend: 1. Beszámoló az elmúlt egy év munkájáról Előadó: Takács Pálné polgármester

3 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szorgalmatos Község Önkormányzatának október 16-án a Szorgalmatosi Deák Ferenc Általános Iskola aluájában Szorgalmatos, Közép u. 11. szám alatt megtartott közmeghallgatásáról. Jelen vannak: Takács Pálné Nagy Péterné Fitos Katalin Mirkó Imre Szép Attiláné Mező József dr. Gáll Gabriella Szakosné Tóth Ilona 26 fő lakos jelenléti ív szerint polgármester alpolgármester képviselő képviselő képviselő jegyző igazgatási ügyintéző jegyzőkönyvvezető Takács Pálné polgármester: Szeretettel köszöntök mindenkit, bemutatja Mező József jegyző urat, aki még esetleg nem ismeri, megállapítom, hogy a testület minden tagja jelen van, határozatképes. Törvényi előírás, hogy évente közmeghallgatást kell tartani, de mi nem a törvény előírása miatt szeretünk Önökkel találkozni, hanem azért hogy közösen megvitassuk a gondjainkat, közösen döntsünk a jövőnk felől. Kérem a Képviselő testület tagjait, aki a napirendi pontot elfogadja kézfelemeléssel jelezze. A képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az alábbi számozás nélküli döntést hozta: Szorgalmatos Község Önkormányzat Képviselő-testülete Az ülés napirendjét elfogadja. Napirendi pont: 1. Beszámoló az elmúlt egy év munkájáról 1. napirend: Beszámoló az elmúlt egy év munkájáról Takács Pálné polgármester: A falugyűlésen mindig nagyon jó ötleteket kapunk és a képviselő-testület megpróbálja maradéktalanul megvalósítani azokat a kéréseket, amiket megfogalmaz itt a lakosság. Hagyomány nálunk, hogy az elmúlt évi eredményekről számolunk be a közmeghallgatáson. Prezentációval készültem újra, mint az előző években. A év a változások éve volt, nagyon sok szerkezeti változáson mentünk keresztül. Az egyik fontos jelentőségű változás hogy létrehozták központilag a járási hivatalokat. Mi a Tiszavasvári Járási Hivatalhoz tartozunk, mely Tiszavasvári, Városháza tér 4. sz. alatt található, a Tiszalöki Kirendeltség Tiszalök, Kossuth út 67.szám alatt van. Szorgalmatoson kihelyezett ügyfélszolgálat van minden szerdán 11 órától, ahol beadható a kérelem. A hivatal vezetője Dr. Hosszú József. Járási Hivatalok feladatai az okmányirodai feladatok, lakcímnyilvántartás. De ha valaki be akar Szorgalmatoson jelentkezni, azt a hivatalunkban is megteheti. Személyazonosító okmányok kiadása, útlevél-igazgatás, gépjármű nyilvántartás, ezen kívül egyes gyám és gyermekvédelmi ügyek, egyes szociális igazgatási ügyek, például az időskorúak járadéka, alanyi jogon járó közgyógyellátás, hajléktalanok ellátása, alanyi jogon járó ápolási díj, illetve családtámogatási ügyek, köznevelési feladatok, egyes

4 kommunális típusú ügyek, egyes állategészségügyi feladatok, a fővárosi és megyei kormányhivatalok által átvett szabálysértési feladatok, a helyi védelmi bizottságok vezetése, egyes vízügyi hatáskörök, építésfelügyeleti, egyes építésügyi hatósági feladatok, menedékjogi ügyek, egyéni vállalkozói tevékenység engedélyezés a járási hivatal feladata most már. Nemcsak járási hivatal alakult, hanem a a 2000 főnél kevesebb lakosú településeknek közös önkormányzati hivatalt kellett létrehozniuk, önálló polgármesteri hivatalt mi sem tarthatunk fen. Ezért Tiszalökkel közös önkormányzati hivatalt hoztunk létre január 01-i időponttal. A közös hivatal látja el a hatósági feladatokat és segíti az egyéb feladatok ellátást a településünkön. Új dolog, hogy feladatfinanszírozást kaptunk, Ft-ot kapunk, ami 25 fő foglalkoztatását teszi lehetővé, ebből Szorgalmatoson 4,5 fő dolgozik. Igazgatási ügyintézőként dr. Gáll Gabriellához fordulhatnak. A többi dolgozó szinte a kezdettől fogva itt dolgozik hivatalunkban. Szociális étkeztetésünket ellenőrizték, felhívták a figyelmünket, hogy amennyiben 100 fő fölötti szociális étkezőt látunk el, akkor ki kell nevezni hivatalosan közalkalmazottnak egy szociális segítőt, aki a szociális étkezéssel kapcsolatos papírmunkát intézi, kihordja az ebédet, figyelemmel kíséri a dolgokat. Az ellenőrzés azt is kimondta, hogy kötelező mindenkinek kihordani az ebédet aki igényli, de nem ingyen. A testület úgy döntött, hogy csak a mozgáskorlátozottaknak tudja ezen túl térítésmentesen kiszállítani az ebédet, aki érte tud menni, és nem rendelkezik orvosi igazolással, nekik ÁFA-val 80.-Ft-ért visszük házhoz az ebédet. Következő nagy változás az iskolánk fenntartásában történt. Biztos mindenki hallotta, hogy az állam lett minden általános iskola fenntartója, Szorgalmatos Község Önkormányzata a működtetés jogát kapta meg, ami azt jelentik, hogy az épület karbantartását vállaltuk fel. Az új fenntartó a Klebelsbert Intézményfenntartó Központ. Az önkormányzatnak a működtetés eFt-ba kerül egy évben, plusz a gyerekek ingyenes étkeztetése, illetve a szállítás. Ez összesen 28MFt kiadás az iskolával kapcsolatosan. Változás történt más téren is, eddig a Tiszavasvári Többcélú Kistérségi Társuláshoz tartoztunk, de ez a társulás június 30-al megszűnt, ezért a házi segítségnyújtást, a gyerekjóléti szolgáltatást és a családsegítést a Tiszadobi Családsegítő és Gyermekjóléti Térségi Intézményfenntartó Társulásba delegáltuk, így még 30 %-kal több feladatfinanszírozást kapunk ezekre a feladatokra. Lakatos Judit a családsegítő már rég itt dolgozik, a két házi gondozónk Volomné Balogh Ilona és Losoncziné Hajas Erika összesen 18 ápoltat gondoz. Szintén változás történt az ivóvíz szolgáltatásban is. Tavalyi évben létrehoztuk a Hajdukerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt-t, illetve társultunk a Hajdúsági és Bihari Viziközmű Szolgátató Társuláshoz. Ezt azért kellett meglépni mert kijött az új viziközmű törvény. A hulladékszállítással kapcsolatban a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Szilárd Hulladékgazdálkodási Társulás tagjai vagyunk. Egy uniós szabványnak megfelelő szemétlerakót épített Európai Uniós pályázati támogatással a társulás, mely hosszú távon kiszolgálja 240 település a szemételhelyezését. Jelen pillanatban az Észak-alföldi Környezetgazdálkodási Kft-vel vagyunk szerződéses viszonyban. Az idén is átvállalta az önkormányzat a szemétszállítási díjat. Az idei évtől napelemmel működik az iskolánk. Egy 112 MFt-os beruházáshoz 94 MFt támogatást kaptunk, az idén került átadásra. Napelemek, napkollektorok, szigetelés, világításkorszerűsítés szerepelt a pályázatban. A 15 %-os sajáterőt két uniós pályázattal sikerült 2%-ra csökkenteni. Az ünnepélyes átadásra április 27-én került sor, dr. Simicskó István az Emberi Erőforrások Minisztériumának Sportért felelős államtitkára volt jelen. Az ünnepségen volt Fehér Emese kiállítása, aki művészeti főiskolára járt, csodálatos képeket tud festeni. Kiépült a térfigyelő rendszer, ezt is régen vártuk, hisz már 2011-ben pályáztunk a tervezésére. Sajnos nem tudtuk rögtön megcsinálni, hisz kevés volt a sávszélesség, ezért 1,5 Mft-ért kiépítettük az internetes sávszélességet, amely szükséges a 18 kamera működtetéséhez. Bízunk benne, hogy segíteni fog visszaszorítani a bűnözést.

5 Újabb pályázat segítésével az emopontunk folyamatosan pályázattal működik. Az idén a TÁMOP pontú pályázatának segítségével idegen nyelvű és informatikai kompetenciák fejlesztésével lehetőség nyílt informatikai oktatásra Ft-ot kellett a 90 órás oktatásra fizetni, igény esetén lehet több tanfolyamot szervezni. Jelen pillanatban 42 főt foglalkoztatunk közfoglalkoztatás keretében, több pályázatot nyújtottunk be. Start mezőgazdasági mintaprojekt keretében 30 fő foglalkoztatását nyertük meg, ehhez eszközbeszerzések is társultak. Például 6 m3-es fagyasztó és 6 m3-es hűtőkamra, ezzel a megtermelt zöldségeket el tudjuk tárolni, ezzel csökkentjük az élelmiszer beszerzési költségeket. Vásároltunk talajmarót és műtrágyaszórót 100 %-os támogatottsággal. Fóliasátrat létesítettünk amely 30 m hosszú és 8 m széles, ehhez is 100 %-os támogatást nyertünk. 100 %-os támogatással vásároltunk fűkaszákat, salgó polcrendszert, aggregátort, szivattyút, üstöt,üstházat, gázégővel, rotációs kapákat, nagykonyhai aszalógépet, literes tartályt, kézi szerszámokat. A közutak karbantartása pályázat keretében 6 fő foglalkoztatását tudtuk megoldani, itt is tudtunk eszközöket, fűkaszákat és üzemanyagot vásárolni. A Képviselő-testület döntött arról, hogy a szőlőskertbe az úthoz közel eső területeken próbáljunk meg telkeket venni a későbbi céljaink eléréséhez, a fejlesztésekhez szükség van területre. Sajnos nagyon kevés az a terület ahol bármilyen elképzelést meg tudunk valósítani. Így vásároltunk ingatlanokat összesen közel 3 ha. Megvettük a Zelenka -féle ingatlant, a Rácz Zsuzsi néni féle ingatlant, a Virág utcán a mocsár művelési ágú területet, ott három hrsz-ot illetve a parton lévő telket. A Mező úton megvásároltunk egy ingatlant. Döntött a képviselő-testület arról is, hogy a járműveknek egy garázst épít. Mostanra már igen sok járművünk és eszközünk van, amiket a téli időszak nagyon megvisel, van 1db Iveco kisbuszunk, 2 db Wolskvagen kisbuszunk, 1 db Caddy gépkocsink, 1 db kistraktorunk, pótkocsival és a hozzátartozó adapterekkel. Ezeket mind tárolni kell, ezért egy 150 m2.-es garázst építünk. Több közmeghallgatáson igényként merült fel, hogy a lakosság szeretné, ha piac létesülne Szorgalmatoson. Pályázatot nyújtottunk be, melyet megnyertünk, 7,8 Mft költséggel valósul meg. Kettős funkciója lesz, egyrészt piacként funkcionál, másrészt közösségi összejöveteleket is meg lehet tartani, lesz egy falu kemencéje is. Szeretném elmondani, hogy a képviselő-testület 2013-ban is nagyon sokat dolgozott, eddig 15 nyílt ülést és 6 zárt ülést tartottunk. 204 db határozatot hoztunk, egyetlen ülést sem kellett elhalasztani határozatképtelenség miatt, ezt köszönöm nekik. Településünk próbál a nehéz helyzetben lévő embereken segíteni különböző szociális ellátásokkal. Lakásfenntartási támogatást 2012-ben 97 fő vett igénybe, idén eddig 95 fő részére lett megállapítva. Gyermekvédelmi kedvezmény 2012-ben 135 fő, idén 133 fő kapott. Foglalkoztatást helyettesítő támogatást tavaly 42, idén 32 fő részére folyósítottunk. Rendszeres szociális segélyt mindkét évben 2-2 fő kapott. Méltányossági ápolási díjat ben 2 fő részére, idén 5 fő részére állapítottunk meg. Méltányossági közgyógyigazolványt 2012-ben 16 részére, idén 15 fő részére állítottunk ki. Temetési segélyt tavaly 10-en, idén 7- en igényeltek. Születési támogatást 2012-ben 11-en, idén 14-en vehettek fel. Lakáscélú támogatást mindkét évben 2-2 fő kapott. Átmeneti segélyt 2012-ben 174 fő részére állapítottunk meg, az idén ez a szám már 160 fő. Pályáztunk nyári gyermekétkeztetésre, 1,3 MFt-ot nyertünk, ebből 44 napon keresztül 69 gyermek kaphatott ingyen ebédet. Tüzifa támogatásra is pályáztunk, év elején osztottuk ki, 32 m3. tüzifát kaptunk Ft értékben, melyet a Nyírerdő Zrt-től tudtuk megvásárolni. A szállítási költséget az önkormányzatnak kellett kifizetni. Itt 117 fő részesült tüzifa támogatásban, úgy, hogy a közmunkások által kivágott fát is kiosztottuk. Most is benyújtottuk pályázatunkat a tüzifa támogatásra. Itt önerőt is vállaltunk, hogy több fát tudjunk kiosztani, mert látjuk, hogy nehéz helyzetben vannak az emberek. Tankönyvtámogatást nyújtottunk a szorgalmatosi gyerekeknek 17 főnek, a többiek ingyenesen kapták. Sajnos már a bejáróknak ezt a juttatást nem tudtuk megadni az idén.

6 A szemétszállítási díjat átvállalta az önkormányzat. Lakásépítési, vásárlási támogatást nyújtunk a feltételeknek megfelelő kérelmezőknek. Születési támogatásra is lehet igényt benyújtani. Sajnos ha temetési támogatásra van szükség, azt is tudjuk támogatni, bár ne legyen rá szükség. Augusztus 17-én utcabált szerveztünk Szorgalmatoson. EU élelmiszer segélyre is pályáztunk, idén már két alkalommal osztottunk az ökumenikus segélyszervezettől kapott csomagokat. Telefonon történt tájékoztatás alapján január elején fogunk újra csomagot kapni. A következő pályázataink vannak benyújtva, konyha fejlesztése, önkormányzati intézmények megújuló energiával történő ellátása, útszélesítés, ez tartalék listán van óta, az orvosi rendelő építését is megterveztettük, de ez nem kecsegtet nagy reménnyel, téli közfoglalkoztatásra is nyújtottunk be pályázatot, tüzifa támogatásra is benyújtottuk az igényünket. Munkaerő kölcsönző iroda nyílt Szorgalmatoson az iskolában helyezkedik el, délelőtt van nyitva. A Kelet-Flott Kft. az üzemeltetője, a munkanélkülieket segíti, önéletrajzok már leadhatók. Az idén is be neveztünk a Virágos Magyarországért programba. Szép a településünk, bárki idejön mindenkinek tetszik. Próbálunk tenni érte, a közmunkások nagyon sokat dolgoznak érte. Örömhírt szeretnék még mondani, a mai napon kaptam meg az értesítést, hogy a 2011-ben benyújtott pályázatunkat támogatásra méltónak ítélték, melynek címe Komposztálás Szorgalmatoson. Így a lakott ingatlanokon komposztládákat fogunk kiosztani a pályázat keretében, ez 9,5 Mft-os támogatást jelent, ehhez 500eFt-ot kell az önkormányzatnak hozzátenni. Néhány közérdekű hír, hogy újabb asszonyok kaptak behívót emlőrákszűrésre, szeretnénk megszervezni a busszal szállítást, megfelelő számú jelentkező esetén. Mint eddig is minden alkalommal, temető járatot indítunk november 01-én, a pontos indulásról szórólapot fogunk küldeni. Szorgalmatosi lakos elhalálozása esetén bár ne kerüljön rá sor de a hozzátartozóknak ingyenesen biztosítjuk a buszt a temetésre. A minden gyerek lakjon jól alapítványtól is kaptunk vetőmagokat támogatásként az arra rászorulók. Ennyit szerettem volna az elmúlt időszakról elmondani. Örülnék, ha elmondanák kérdéseiket, ötleteiket, mit tegyünk a jövőre nézve, hogyan próbáljuk fejleszteni településünket, mit kellene megvalósítani. Fehér József: A Mező és Közép utca bővítésére meg van a lehetőség? Takács Pálné polgármester: Annak idején 2011-ben meg is terveztettük, érvényes engedélyes terv van róla. A terv szerint megvalósítható. Reméljük, egy alkalommal arról értesítenek, hogy ez a pályázat is nyert. Fehér József: Mikor térül meg a napelemes iskolai beruházás? Takács Pálné polgármester: Ezt a pályázatot is 2011-ben adtuk be. Az akkori számítások szerint 7 év alatt térül meg a beruházás. Villanyszámla évi 4MFt volt akkor, azóta voltak emelkedések, mivel a rezsi csökkentés az önkormányzatra nem vonatkozik. Gázenergiát is takarítunk meg, az is jelentős. Lezárt év után tudunk pontos számokat mondani. Papp Andrásné: Az orvosi rendelő akadálymentesítése meg lesz-e oldva?

7 Takács Pálné polgármester: Megterveztettünk egy csoda orvosi rendelőt, aminek nem lenne fenntartási költsége, de sajnos ezt a pályázatunkat elutasították. Úgy tudjuk, hogy újabb pályázatot fognak kiírni, azt is meg kívánjuk pályázni, az új orvosi rendelő akadálymentes lesz. Ezt a régit nem tudjuk megoldani, nagy költséggel tudnánk megoldani, de ha gond van, felajánlom, hogy Andriskát bevisszük az orvoshoz és segítünk be és kivinni. Ha nincs más kérdés, akkor nagyon szépen megköszönöm mindenkinek, hogy megjelent, hogy közösen beszéljünk a szorgalmatosi ügyekről, mindenkinek jó pihenést, kellemes estét kívánok. k.m.f. Takács Pálné polgármester Mező József jegyző

8 TISZALÖKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZORGALMATOSI KIRENDELTÉSGE JEGYZŐJÉTŐL 4441 Szorgalmatos, Pacsirta u. 18/a. Telefon: (42) Fax: (42) Ügyiratszám: 6-41/2013. Tárgy: Képviselő-testületi ülésről készült jegyzőkönyv felterjesztése Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Dr. Vinnai Győző Kormánymegbízott Úr részére 4401 Nyíregyháza 1. Pf Mélyen Tisztelt Kormánymegbízott Úr! Az Mötv. 52. (2) bekezdésében előírt kötelezettségemnek eleget téve mellékelten megküldöm Szorgalmatos Község Önkormányzat Képviselő-testületének október 30-án megtartott rendes nyílt üléséről készült jegyzőkönyvet. Szorgalmatos, november 04. T i s z t e l e t t e l Mező József jegyző

9 SZORGALMATOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK október 30. napján megtartott rendes nyílt ülésének a) jegyzőkönyve b) napirendje c) határozata: 206. d) rendelete: - napirend: 1. Komposztálás népszerűsítése Szorgalmatos Községben című, KEOP 6.2.0/A/ azonosító számú pályázat megvalósításának támogatásáról

10 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szorgalmatos Község Önkormányzatának október 30-án a Tiszalöki Közös Önkormányzati Hivatal Szorgalmatosi Kirendeltségén Szorgalmatos, Pacsirta u. 18/a. szám alatt megtartott rendes nyílt Képviselő-testületi üléséről. Jelen vannak: Takács Pálné Nagy Péterné Fitos Katalin Mirkó Imre Szép Attiláné Mező József dr. Gáll Gabriella Szakosné Tóth Ilona polgármester alpolgármester képviselő képviselő képviselő jegyző igazgatási ügyintéző jegyzőkönyvvezető Takács Pálné polgármester: Szeretettel köszöntök mindenkit, megállapítom, hogy a testület minden tagja jelen van, a testület határozatképes. A napirendi pont írásban kiküldésre került. Amennyiben a napirendi pontot elfogadjátok, kérem, kézfelemeléssel jelezzétek. A képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az alábbi számozás nélküli döntést hozta: Szorgalmatos Község Önkormányzat Képviselő-testülete Az ülés napirendjét elfogadja. Napirendi pont: 1 Komposztálás népszerűsítése Szorgalmatos Községben című, KEOP 6.2.0/A/ azonosító számú pályázat megvalósításának támogatásáról 1. napirend: Komposztálás népszerűsítése Szorgalmatos Községben című, KEOP 6.2.0/A/ azonosító számú pályázat megvalósításának támogatásáról Takács Pálné polgármester: Nagyon öröm érte településünket, amit már a közmeghallgatáson is bejelentettem, a 2011-ben benyújtott Komposztálás népszerűsítése Szorgalmatos Községben című pályázatunkat támogatásra méltónak ítélték és Ft bruttó támogatásban részesítenek bennünket. Mivel 9,5 MFt-ra pályáztunk két évvel ezelőtt megemelkedett Ft-al a saját erő, ezért a Ft-os saját erő miatt szükséges még egy képviselő-testületi határozatot hozni. Javaslom, hogy ezt tegyük meg és vegyük igénybe a pályázatot. Aki egyetért kézfelemeléssel jelezze. A képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

11 Szorgalmatos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 206/2013.(X.30.) határozata Komposztálás népszerűsítése Szorgalmatos Községben című, KEOP 6.2.0/A/ azonosító számú pályázat megvalósításának támogatásáról Szorgalmatos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Komposztálás népszerűsítése Szorgalmatos Községben című, KEOP 6.2.0/A/ azonosító számú pályázatot, annak költségvetését megismerte, a projekt megvalósítását támogatja. A projekt megvalósításához szükséges önerőt, Ft-ot, azaz Ötszáznyolcezer forintot költségvetésének terhére biztosítja. Felelős: Takács Pálné polgármester Határidő: azonnal Takács Pálné polgármester: Van-e valakinek további kérdése, észrevétele. Mivel nincs, megköszönöm mindenkinek a jelenlétét, munkáját, bezárom az ülést. k.m.f. Takács Pálné polgármester Mező József jegyző

12 Ügyiratszám: 6-43/2013. TISZALÖKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZORGALMATOSI KIRENDELTÉSGE JEGYZŐJÉTŐL 4441 Szorgalmatos, Pacsirta u. 18/a. Telefon: (42) Fax: (42) Tárgy: Képviselő-testületi ülésről készült jegyzőkönyv felterjesztése Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Dr. Vinnai Győző Kormánymegbízott Úr részére 4401 Nyíregyháza 1. Pf Mélyen Tisztelt Kormánymegbízott Úr! Az Mötv. 52. (2) bekezdésében előírt kötelezettségemnek eleget téve mellékelten megküldöm Szorgalmatos Község Önkormányzat Képviselő-testületének november 27-én megtartott rendes nyílt üléséről készült jegyzőkönyvet. Szorgalmatos, december 06. T i s z t e l e t t e l Mező József jegyző

13 2 a) jegyzőkönyve b) napirendje c) határozata: d) rendelete: 9. SZORGALMATOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK november 27.. napján megtartott rendes nyílt ülésének napirend: 1. Tájékoztatás a Szorgalmatos évi ¾ éves költségvetési gazdálkodásról 2. Előterjesztés a évi munkaterv megállapításáról 3. Előterjesztés az önkormányzat évi belső ellenőrzési tervének módosításáról 4. Előterjesztés a magánszemély (Róka Gáborné) birtokában lévő ingatlan megvásárlásáról az önkormányzat részére 5. Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok megvásárlására érkezett kérelmek megtárgyalásáról (Nagy József és Nagy Józsefné; Vajda Melinda Boda László) 6. Előterjesztés a 3/2002. (X.31.) sz. a helyi iparűzési adóról szóló önkormányzati rendelet módosításáról 7. A Hajdúsági és Bihari Víziközmű Szolgáltató Társulás Társulási megállapodást módosító okirat elfogadásáról 8. Polgármester két ülés közötti beszámolójáról 9. Egyebek (Kiss Sándor földbérleti szerződés módosítása; Dobszai-Kiss adásvételi szerződések közös megegyezéssel történő felbontása)

14 3 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szorgalmatos Község Önkormányzatának november 27-én a Tiszalöki Közös Önkormányzati Hivatal Szorgalmatosi Kirendeltségén Szorgalmatos, Pacsirta u. 18/a. szám alatt megtartott rendes nyílt Képviselő-testületi üléséről. Jelen vannak: Takács Pálné Nagy Péterné Fitos Katalin Mirkó Imre Szép Attiláné Mező József dr. Gáll Gabriella Szakosné Tóth Ilona polgármester alpolgármester képviselő képviselő képviselő jegyző igazgatási ügyintéző jegyzőkönyvvezető Takács Pálné polgármester: Szeretettel köszöntök mindenkit, megállapítom, hogy a testület minden tagja jelen van, a testület határozatképes. A napirendi pontok írásban kiküldésre kerültek. Javaslom, hogy a napirendi pontok közé vegyük fel a Hajdúsági és Bihari Viziközmú Szolgáltató Társulás Társulási megállapodás módosítását. A Közigazgatási Hivatal tett megjegyzést, ami be lett építve a megállapodásba, ezt kell megtárgyalni. A 6. napirendi pontot viszont le kell venni, mivel az orvosok közötti szerződéshez a kamarákról szóló törvény előírja, hogy az orvosi kamarával előzetesen egyeztetni kell a szerződést. Ez még nem történt meg. E helyett javaslom, hogy a helyi iparűzési adóról szóló rendelet módosítás megtárgyalását javaslom megtárgyalni. Amennyiben a módosított napirendi pontokat elfogadjátok, kérem, kézfelemeléssel jelezzétek. A képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az alábbi számozás nélküli döntést hozta: Szorgalmatos Község Önkormányzat Képviselő-testülete Az ülés napirendjét elfogadja. Napirendi pont: 1. Tájékoztatás a Szorgalmatos évi ¾ éves költségvetési gazdálkodásról 2. Előterjesztés a évi munkaterv megállapításáról 3. Előterjesztés az önkormányzat évi belső ellenőrzési tervének módosításáról 4. Előterjesztés a magánszemély (Róka Gáborné) birtokában lévő ingatlan megvásárlásáról az önkormányzat részére

15 4 5. Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok megvásárlására érkezett kérelmek megtárgyalásáról (Nagy József és Nagy Józsefné; Vajda Melinda Boda László) 6. Előterjesztés a 3/2002. (X.31.) sz. a helyi iparűzési adóról szóló önkormányzati rendelet módosításáról 7. A Hajdúsági és Bihari Víziközmű Szolgáltató Társulás Társulási megállapodást módosító okirat elfogadásáról 8. Polgármester két ülés közötti beszámolójáról 9. Egyebek (Kiss Sándor földbérleti szerződés módosítása; Dobszai-Kiss adásvételi szerződések közös megegyezéssel történő felbontása) 1. napirend: Tájékoztatás a Szorgalmatos évi ¾ éves költségvetési gazdálkodásról Takács Pálné polgármester: Az anyag írásban kiküldésre került. Van-e kérdés ezzel kapcsolatban? Fitos Katalin képviselő: A kiadási oldalon több nagyon magas összeg van, pld. a személyi juttatások, ez miből adódik? A kördiagramon látszik. Mező József jegyző: A kördiagram azt jelenti, hogy az egész 100 %-ból, ezen belül melyik kiadási jogcím mennyi százalékot képvisel. A tájékoztató szinkronba van az elfogadott költségvetési rendelettel. A személyi juttatás és a járulék a teljes kiadásnak látható, hogy milyen arányú részét fedi le. Takács Pálné polgármester: Kiadásaink a tervhez képest arányosak. Az önkormányzatnál a bérköltség a meghatározó. A dologi költségekbe benne vannak a gázszámlák és minden egyéb, a tisztítószer, a konyhai alapanyag. A hozam és a kamatbevétel azért kevesebb az elvártnál, mert kamatcsökkenés volt. Van egy 200 %- os tény, tavaly felújítottuk a három önkormányzati ingatlant, a számla az idén került kifizetésre, ez a tervezésbe nem került be. Volt több helyreállításunk is. Fitos Katalin képviselő: A foglalkoztatást helyettesítő támogatás miért kevesebb? Takács Pálné polgármester: Ez abból adódik, mert sokkal több embert foglalkoztattunk, ők közmunkabért kaptak, ebből adódik az eltérés. Az átmeneti segélynél van pontatlanság, mert többet költöttünk valójában, hiszen a tűzifa szállítás nem idekerült könyvelésre, ez téves könyvelés, korrigálni szükséges. Mező József jegyző: Mivel a féléves és ez a beszámoló más szemlélettel készült, ez látszik a szerkezetén. Vannak eltérések az eredeti előirányzathoz képest a fejlesztéseknél, a zárszámadási rendelet elfogadása előtt van még lehetőség az előző évi költségvetési rendelet módosítására, ezt meg fogjuk tenni.

16 5 Takács Pálné polgármester: Javaslom az elfogadását a tervezetnek, aki egyetért, kézfelemeléssel jelezze. A képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: Szorgalmatos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 207/2013.(XI.27.) határozata Tájékoztató Szorgalmatos Község Önkormányzata évi költségvetésének I. háromnegyed éves teljesítéséről. A Képviselő-testület Az önkormányzat és intézménye évi költségvetésének háromnegyed éves teljesítésre vonatkozó tájékoztatót a mellékletek alapján tudomásul veszi e Ft bevétellel e Ft kiadással Mellékletek jegyzéke: 1. sz. melléklet az önkormányzat és Mesekert Óvoda bevételeit és kiadásait tartalmazza. 2. sz. melléklet Szorgalmatos Község 2013 háromnegyed éves segélyezési kiadásai Takács Pálné polgármester

17 6 Cím neve, száma Szorgalmatos Község Önkormányzata és Meskert Óvoda Alcím neve, száma 2/1. sz melléklet 2/2. sz melléklet 2/3. sz melléklet Szorgalmatos Község Ö nkormányzata és Meskert Ó voda Szorgalmatos Község Önkormányzata Meskert Óvoda Előirán Kiemelt yzatcsoport előirányzat Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése évi eredeti előirányzat évi háromnegye háromnegye módosított déves déves előirányzat teljesítés teljesítés % évi eredeti előirányzat évi háromnegye háromnegye módosított déves déves előirányzat teljesítés teljesítés % évi eredeti előirányzat évi háromnegye háromnegye módosított déves déves előirányzat teljesítés teljesítés % száma Bevételek 1 Intézményi működési bevételek ,37% ,37% 1 Hatósági jögkörhöz köthető működési bevétel 2 Egyéb saját bevétel ,80% ,80% 3 Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések ,66% ,66% 4 Hozam- és kamatbevételek ,59% ,59% 2 Közhatalmi bevételek ,24% ,24% 3 Támogatásértékű bevételek ,47% ,47% 1 Működési célú támogatásértékű bevétel ,10% ,10% 2 Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele átfutó, függő, kiegyenlítő bevételek Felhalmozási bevételek ,00% ,00% 5 Önkormányzatok működési költségvetési támogatása ,34% ,34% 6 Átvett pénzeszközök ,93% ,93% Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ,00% 7 Intézményfinanszírozás ,89% ,89% 8 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ,42% ,61% ,25% Kiadások 9 Működési kiadások ,46% ,27% ,04% 1 Személyi juttatások ,26% ,74% ,47% 2 Munkaadókat terhelő járulékok ,23% ,95% ,42% 3 Dologi kiadások ,52% ,68% ,67% 4 Egyéb folyó kiadások 5 Pénzmaradvány átadás 6 Intézményfinanszírozás ,89% ,89% 7 8 Egyéb működési célú kiadások összesen Céltartalékok, tartalékok ,46% ,71% 9 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások, ellátottak juttatásai ,09% ,65% 10 Átfutó, függő, kiegyenlítő kiadások Pénzmaradvány pénzforgalom nélküli kiadás 12 Kamatkiadások 10 Felhalmozási célú kiadások ,18% ,18% 1 Felújítás ,86% ,86% 2 Intézményi beruházási kiadások ,29% ,29% 3 Egyéb fejlesztési célú kiadások ,62% ,62% 4 Felhalmozási célú céltartalék ,00% ,00% 11 KIADÁSOK ÖSSZESEN: ,63% ,43% ,04%

18 7 2.számú melléklet Szorgalmatos Község 2013 háromnegyedéves segélyezési kiadásai Megnevezés évi eredeti előirányzat évi módosított előirányzat háromnegyedéves teljesítés háromnegyedéves teljesítés % Aktiv koruak ellátása (RSZS) % Foglalkoztatást helyettesítő támogatás % Átmeneti segély % Gyermekszületési támogatás % Lakásfenntartási támogatás % Ápolási díj % Temetési segély % Időskorúak járadéka 36 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás % Lakáscélú vissza nem térítendő tám % Közgyógy ellátás % Köztemetés % BURSA ösztöndíjhoz hozzájárulás % ÖSSZESEN: % 2. napirend: Előterjesztés a évi munkaterv megállapításáról Takács Pálné polgármester: Az anyag írásba kiment. A szemétszállítást megkérdőjeleztem, nekünk nem szokott ilyen feladatunk lenni, ezt kivehetnénk. A szeptember hónapban előterjesztés a közmeghallgatás időpontjának kitűzéséről, erről egyeztetni szoktunk. Itt tartani kellene, mivel októberben választás lesz. Ha egyetért a testület. Ezzel a változtatással javaslom elfogadni, ha egyetért a testület kézfelemeléssel jelezze. A képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

19 8 Szorgalmatos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 208/2013.(XI.27.) határozata a évi munkaterv megállapításáról A Képviselő-testület (A) A évi Munkatervet módosítás nélkül elfogadta. (B) A évi Munkatervet az alábbi módosításokkal fogadta el: Február hó: 1.) Az áprilisi hónap 4. pontját, a szemétszállítási szolgáltatási szerződésből fakadó feladatok ellátásáról kivesszük a munkatervből. 2.) A szeptemberi hónapban (3. pont) pedig a közmeghallgatást tarjuk meg. SZORGALMATOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ÉVI MUNKATERVE 1. Előterjesztés a Községi Önkormányzat évi költségvetésről szóló rendelet elfogadására Előadó: polgármester Előkészítő: jegyző, pénzügyi ügyintéző 2. Előterjesztés az önkormányzat évi kiemelt céljainak meghatározására Előadó: polgármester Előkészítő: jegyző, igazgatási ügyintéző Zárt ülés: szociális tárgy kérelmek elbírálása Április hó: 1. Előterjesztés a községi önkormányzat 2013, évi zárszámadásról szóló rendelet elfogadására Előadó: polgármester Előkészítő: jegyző, pénzügyi ügyintéző 2. Előterjesztés a évi költségvetési koncepció elfogadásáról Előadó: polgármester Előkészítő: jegyző, pénzügyi ügyintéző 3. Előterjesztés a belső ellenőrzés évi jelentéséről

20 9 Előadó: polgármester Előkészítő: jegyző, igazgatási ügyintéző Zárt ülés: szociális tárgy kérelmek elbírálása Május hó: 1. Tájékoztató a település közbiztonságának helyzetéről Előadó: Tiszavasvári Rendőrkapitányság vezetője 2. Tájékoztató a Polgárőrség munkájáról, feladat ellátásáról Előadó: Polgárőrség vezetője 3. Tájékoztató a Tűzoltóság munkájáról Előadó: Tűzoltóság vezetője Zárt ülés: szociális tárgy kérelmek elbírálása Június hó: 1. Előterjesztés a Mesekert Óvoda beszámolójáról Előadó: Óvoda vezetője 2. Előterjesztés a Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztásáról Előadó: polgármester Előkészítő: HVI vezető Zárt ülés: szociális tárgy kérelmek elbírálása Szeptember hó: 1. Tájékoztató az önkormányzat gazdálkodásának évi I. féléi teljesítéséről Előadó: polgármester Előkészítő: jegyző, pénzügyi ügyintéző 2. Előterjesztés a Szorgalmatosért kitüntető díj odaítéléséről Előadó: polgármester Előkészítő: jegyző, igazgatási ügyintéző 3. Közmeghallgatás Előadó: polgármester Előkészítő: jegyző, igazgatási ügyintéző

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012.(III.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (II.6.) önkormányzati rendelet módosításáról Bocskaikerti

Részletesebben

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014.(II.20.) sz. önkormányzati rendeletének módosítására

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 1/2013.(II.20.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: Izsák Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Módosított

Részletesebben

Tiszaszentmárton község Roma Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2013.03.19-én megtartott ülésének:

Tiszaszentmárton község Roma Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2013.03.19-én megtartott ülésének: Tiszaszentmárton község Roma Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2013.03.19-én megtartott ülésének: a.) jegyzőkönyve b.) tárgysorozata c.) határozatai 2-8/2013 d.) melléletei N A P I R E N

Részletesebben

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre 2011. 2012. % BEVÉTELEK: INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 3050 3100 101,6 EGYÉB SAJÁTOS BEVÉTELEK 1650 1910 115,8 ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELE 67062 59958 89,4 ebből: - Helyi adók, bírságok, pótlékok,

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1./2013. ( I.31.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012.(II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról. Tengelic

Részletesebben

JÁSZIVÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK./2014 (.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

JÁSZIVÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK./2014 (.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE JÁSZIVÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK./2014 (.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014 (II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról. Jászszentandrás

Részletesebben

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. ÁPRILIS 29-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. ÁPRILIS 29-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. ÁPRILIS 29-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendelet: 5/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelet A képviselő-testület egyes hatásköreinek átruházásáról

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend:

Jegyzőkönyv. Napirend: Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 05-én 16 órakor megtartott üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt alpolgármester, Csernik

Részletesebben

Határozatok: - 41/2013. (IV. 4.) számú határozat: Simon János és Czibere József kérelme a művelődési ház bérlésére vonatkozóan

Határozatok: - 41/2013. (IV. 4.) számú határozat: Simon János és Czibere József kérelme a művelődési ház bérlésére vonatkozóan Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013.április 4.-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének a. napirendje b. könyve c. határozatok:41/2013. (IV. 4.) számú határozat d. rendeletek:

Részletesebben

KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2013. (XII.31.) önkormányzati R E N D E L E T E az önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosításáról Kissziget Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 26-i soros ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 26-i soros ülésére 5. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 26-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Csabdi Község Önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletének

Részletesebben

Önkormányzati szintű bevételek 2015. évi

Önkormányzati szintű bevételek 2015. évi 2. melléklet a /2015.( ) önkormányzati rendelethez Önkormányzati szintű bevételek 2015. évi 2015. évi előirányzat Polgármesteri Megnevezés Önkormányzat Hivatal, intézmények Összesen 1. Helyi önkormányzatok

Részletesebben

Fülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző

Fülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző F Ü L E S D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T É N E K 1 1 / 2 0 1 1. ( V I I I. 2 3. ) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t A Z Ö N K O R M Á N Y Z A T 2 0

Részletesebben

Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 19.-i ülésére

Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 19.-i ülésére Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 19.-i ülésére Tárgy: Előterjesztés a 2011 évi költségvetésről szóló 1/2011.(II.15.) rendeletének módosításáról Az előterjesztést készítette:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. Rendelet: Határozatok: Amely készült 2014.április 28-i nyilvános képviselő-testületi ülésről

JEGYZŐKÖNYV EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. Rendelet: Határozatok: Amely készült 2014.április 28-i nyilvános képviselő-testületi ülésről EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA JEGYZŐKÖNYV Amely készült 2014.április 28-i nyilvános képviselő-testületi ülésről Rendelet: 6 /2014.(IV.29.) Önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének módosítása

Részletesebben

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 1. melléklet 1/2011.(II.16.) önkormányzati rendelethez CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 5 1.3 6 1.4 7 1.5 8 1.6 9 1.7 10 1.8

Részletesebben

Bekecs Községi Önkormányzat. 13/2009. (VII. 27.) számú rendelete

Bekecs Községi Önkormányzat. 13/2009. (VII. 27.) számú rendelete Bekecs Községi Önkormányzat 13/2009 (VII 27) számú rendelete az önkormányzat 2009 évi költségvetéséről szóló 4/2009 (III2) rendelet módosításáról 1 (1) A pótelőirányzatként biztosított központosított,

Részletesebben

NYÍRPAZONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 5/2012 (IV.12.) önkormányzati rendelete

NYÍRPAZONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 5/2012 (IV.12.) önkormányzati rendelete NYÍRPAZONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 5/ (IV.12.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat. évi költségvetéséről szóló 3/. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról Nyírpazony Község

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Az Önkormányzat 2012.évi költségvetési rendeletének módosítására

E L Ő T E R J E S Z T É S. Az Önkormányzat 2012.évi költségvetési rendeletének módosítására E L Ő T E R J E S Z T É S Az Önkormányzat 2012.évi költségvetési rendeletének módosítására Tisztelt Képviselő-testület! Az Önkormányzat 2012.évi költségvetését a 2/2012. (II.06.) számú rendeletével hagyta

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2014.november 27-én tartandó ülésének 9. számú A 2015. évre vonatkozó munkatervének jóváhagyása tárgyú - napirendi pontjához. Előadó: Gömze Sándor polgármester

Részletesebben

Előterjesztés A Rábapatona Község Önkormányzata háromnegyed éves gazdálkodásáról szóló tájékoztatóhoz

Előterjesztés A Rábapatona Község Önkormányzata háromnegyed éves gazdálkodásáról szóló tájékoztatóhoz számú napirend a Képviselő testület 2014. október 29-i ülésén Előterjesztés A Rábapatona Község Önkormányzata 2014. háromnegyed éves gazdálkodásáról szóló tájékoztatóhoz Tisztelt Képviselő testület! Ezúton

Részletesebben

Megnevezés (a) 1. melléklet a 1/(II.7.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat és Közös Hivatal összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 52 463 2.Intézményi működési bevétel 18 624 3. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának 2009. április 15. napján 15.30 órakor megtartott ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának 2009. április 15. napján 15.30 órakor megtartott ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült Polgárdi Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának 2009. április 15. napján 15.30 órakor megtartott ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal félemeleti tárgyalóterme Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö NY V : Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 08. napján 18 órakor megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö NY V : Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 08. napján 18 órakor megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö NY V : Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 08. napján 18 órakor megtartott üléséről. Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem A Képviselő-testület

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére 4. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Csabdi Község Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Tájékoztató Csabdi Község a 2015. I. félévi gazdálkodásról Tárgykört

Részletesebben

Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához. Előirányzat Bevételi jogcímek

Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához. Előirányzat Bevételi jogcímek 2. sz. melléklet Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához Előirányzat Bevételi jogcímek Összesből Eredeti Működési Felhalmozási

Részletesebben

Darvas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2015. (V.4.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat évi költségvetés teljesítéséről 1..

Darvas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2015. (V.4.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat évi költségvetés teljesítéséről 1.. Darvas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2015. (V.4.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetés teljesítéséről Darvas község Önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról Tárnokréti Község

Részletesebben

IKLÓDBÖRDŐCE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK

IKLÓDBÖRDŐCE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK IKLÓDBÖRDŐCE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 15/2013. (XII.31.) önkormányzati R E N D E L E T E az önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosításáról Iklódbördőce Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

1. A Címrend az 1. melléklet szerinti tartalommal módosul. 2. Az Önkormányzat pénzügyi mérlege a 2. melléklet szerint módosul.

1. A Címrend az 1. melléklet szerinti tartalommal módosul. 2. Az Önkormányzat pénzügyi mérlege a 2. melléklet szerint módosul. Petneháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 3/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelete a Petneháza Község Önkormányzatának költségvetéséről szóló 4/2012. (II.27.) rendelet módosításáról Petneháza

Részletesebben

Önkormányzati szintű bevételek évi

Önkormányzati szintű bevételek évi 2. melléklet a /2016.( ) önkormányzati rendelethez Önkormányzati szintű bevételek 2016. évi 2016. évi előirányzat Polgármesteri Sorszám Megnevezés Önkormányzat Hivatal, Összesen intézmények 1. Helyi önkormányzatok

Részletesebben

BAZSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERE 8352 BAZSI, FŐ U.91. T/FAX:87/352-201

BAZSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERE 8352 BAZSI, FŐ U.91. T/FAX:87/352-201 BAZSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERE 8352 BAZSI, FŐ U.91. T/FAX:87/352-201 ELŐTERJESZTÉS Bazsi Község Önkormányzata 2012. szeptember 6 -i ülésére Tárgy: Tájékoztató Bazsi Község Önkormányzata 2012.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tóth Zoltán Béla CKÖ tag. Csorba Ferenc György és Kolompár László CKÖ tagok nem jelentek meg az ülésen.

JEGYZŐKÖNYV. Tóth Zoltán Béla CKÖ tag. Csorba Ferenc György és Kolompár László CKÖ tagok nem jelentek meg az ülésen. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2010. január 09-én, de: 10.00 órakor megtartott képviselő-testületi üléséről Jelen vannak: Lakatos Pál CKÖ tag Tóth Zoltán Béla CKÖ tag Csorba Ferenc

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Gecse község Önkormányzata Képviselő-testületének június 26-án 15,00 órakor megtartott testületi üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Gecse község Önkormányzata Képviselő-testületének június 26-án 15,00 órakor megtartott testületi üléséről Gecse Község Önkormányzata 8543 Gecse, Kossuth u. 39. Szám: 22-13/2012. JEGYZŐKÖNYV Készült: Gecse község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 26-án 15,00 órakor megtartott testületi üléséről

Részletesebben

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított

Részletesebben

K I V O N A T. A Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő-testületének november 27-én tartott ülése jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. A Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő-testületének november 27-én tartott ülése jegyzőkönyvéből. elektronikus példány K I V O N A T A Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. november 27-én tartott ülése jegyzőkönyvéből. A Képviselő-testület TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

BESZÁMOLÓ a I-III. negyedévi gazdálkodás helyzetéről

BESZÁMOLÓ a I-III. negyedévi gazdálkodás helyzetéről BESZÁMOLÓ a 2013. I-III. negyedévi gazdálkodás helyzetéről BEVÉTELEK Az Önkormányzat bevételei 84,14 %-ban teljesültek az I-III. negyedévben, a Függő és átfutó kiadások figyelembevételével. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:

Részletesebben

2. Az irányító szerv az átmeneti gazdálkodási időszakban teljesített bevételek és kiadások figyelembe vételével az önkormányzat

2. Az irányító szerv az átmeneti gazdálkodási időszakban teljesített bevételek és kiadások figyelembe vételével az önkormányzat Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II. 18.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV NAPIREND ELŐTT NAPIRENDI JAVASLAT. 1.) Javaslat a évi nyári gyermekétkeztetési pályázat benyújtására

JEGYZŐKÖNYV NAPIREND ELŐTT NAPIRENDI JAVASLAT. 1.) Javaslat a évi nyári gyermekétkeztetési pályázat benyújtására JEGYZŐKÖNYV Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 6-án 9 óra 15 perces kezdettel a Berhidai Közös Önkormányzati Hivatal emeleti tanácstermében megtartott rendkívüli üléséről.

Részletesebben

2. A Rendelet 2. -ában megállapított bevételi és kiadási főösszeg forrásonkénti megbontását e rendelet 1. és 2. sz. melléklete tartalmazza.

2. A Rendelet 2. -ában megállapított bevételi és kiadási főösszeg forrásonkénti megbontását e rendelet 1. és 2. sz. melléklete tartalmazza. Nagyér Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2015.(IV.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.5.)sz. önkormányzati rendelet módosításáról Nagyér

Részletesebben

Szalmatercsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat évi 1. sz. jegyzőkönyve. a február 14-én megtartott rendes, nyílt üléséről.

Szalmatercsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat évi 1. sz. jegyzőkönyve. a február 14-én megtartott rendes, nyílt üléséről. Szalmatercsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2013. évi 1. sz. jegyzőkönyve a 2013. február 14-én megtartott rendes, nyílt üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Amely készült a Szalmatercsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Részletesebben

Alap Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2013. (V. 7.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról

Alap Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2013. (V. 7.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról Alap Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2013. (V. 7.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról Alap Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Milota Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK B E V É T E L E K

Milota Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK B E V É T E L E K Milota Önkormányzat 1. melléklet a 3/2014. (III. 10.) önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím 2013.

Részletesebben

o k t ó b e r á n. m e g t a r t o t t r e n d k í v ü l i n y i l v á n o s ü l é s é r ő l

o k t ó b e r á n. m e g t a r t o t t r e n d k í v ü l i n y i l v á n o s ü l é s é r ő l Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 7044 Nagydorog Kossuth L. u. 81. Tel.: 75/ 532-019, Fax: 332-047 e-mail: nagydorogonk@axelero.net J E G Y Z Ő K Ö N Y V N A G Y D O R O G N A G

Részletesebben

3. számú JEGYZŐKÖNYV

3. számú JEGYZŐKÖNYV 3. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2015. február 04. napján 17 óra 35 perces kezdettel, Rétság Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának hivatalos helyiségében megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésen

Részletesebben

Németbánya Község Önkormányzati Képviselő-testületének 10/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelete Németbánya Község Önkormányzat 2013.

Németbánya Község Önkormányzati Képviselő-testületének 10/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelete Németbánya Község Önkormányzat 2013. Németbánya Község Önkormányzati Képviselő-testületének 10/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelete Németbánya Község Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013.(III.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2015. március 5. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2015. március 5. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Csárdaszállás Község Önkormányzata 5621 Csárdaszállás, Petőfi utca 17. MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2015. március 5. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

Részletesebben

MAGYARCSANÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete

MAGYARCSANÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete MAGYARCSANÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete Magyarcsanád Község Önkormányzat költségvetéséről, módosításáról és végrehajtásának rendjéről szóló 1/2014.

Részletesebben

BESZÁMOLÓ a 2013. I. félévi gazdálkodás helyzetéről

BESZÁMOLÓ a 2013. I. félévi gazdálkodás helyzetéről BESZÁMOLÓ a 2013. I. félévi gazdálkodás helyzetéről BEVÉTELEK Az Önkormányzat bevételei 50,47 %-ban teljesültek az I. félévben, a Függő és átfutó kiadások figyelembevételével. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK: A teljesülés

Részletesebben

TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (V.2.) önkormányzati rendelete. Tabdi község önkormányzata 2012. évi zárszámadásáról

TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (V.2.) önkormányzati rendelete. Tabdi község önkormányzata 2012. évi zárszámadásáról TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (V.2.) önkormányzati rendelete Tabdi község önkormányzata 2012. évi zárszámadásáról Tabdi Község Képviselőtestülete Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

Előterjesztés. Szigliget Község Önkormányzat és intézményei 2011. évi költségvetési gazdálkodásáról

Előterjesztés. Szigliget Község Önkormányzat és intézményei 2011. évi költségvetési gazdálkodásáról Előterjesztés Szigliget Község Önkormányzat és intézményei költségvetési gazdálkodásáról Előadó: Balassa Balázs polgármester Készítette: Lutár Mária körjegyző Páros Gyuláné pénzügyi előadó 2 Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i soros ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i soros ülésére 3. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Csabdi Község Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének

Részletesebben

- 0 - Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 7-én megtartott rendkívüli ülésének: T á rgysorozat

- 0 - Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 7-én megtartott rendkívüli ülésének: T á rgysorozat - 0 - Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 7-én megtartott rendkívüli ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Rendelete (2) d.) Határozatai (26-27) T á rgysorozat 1.)

Részletesebben

3. melléklet a 3/2014.(V.16.) önkormányzati rendelethez Tömörd Község Önkormányzatának 2013. év kiadásai és bevételei (ezer Ft-ban) közhatalmi bevételek intézményi működési bevételek 1055 1055 működési

Részletesebben

1. A rendelet hatálya 1. A rendelet hatálya az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervekre, intézményekre terjed ki.

1. A rendelet hatálya 1. A rendelet hatálya az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervekre, intézményekre terjed ki. Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzatának 16/2014.(IX.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014.(II.20.) számú önkormányzati rendelet módosításáról Tiszaalpár Nagyközségi

Részletesebben

Süttő Község Önkormányzat 2014. évi költségvetési összevont bevételei. ezer forint

Süttő Község Önkormányzat 2014. évi költségvetési összevont bevételei. ezer forint Süttő Község Önkormányzat 2014. évi költségvetési összevont bevételei 1.melléklet Bevételi jogcím ezer forint 2 3 I. Műkéödési célú támogatás államháztartáson belül 136 999 1. Önkormányzatok műköldési

Részletesebben

CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK./... (..) önkormányzati rendelete

CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK./... (..) önkormányzati rendelete CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK./... (..) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 8/2011. (IV. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Bakonypölöske Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2016. (II.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Bakonypölöske Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2016. (II.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Bakonypölöske Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2016. (II.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Bakonypölöske Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ÉS ALSÓSZENTIVÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ÁPRILIS 29-ÉN TARTOTT

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ÉS ALSÓSZENTIVÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ÁPRILIS 29-ÉN TARTOTT Alap község Önkormányzata Alsószentiván Község Önkormányzata 7011 Alap, Dózsa György u. 31. 7012 Alsószentiván, Béke u. 56/a. 25/221-102, 25/220-370 titkar.aphiv@invitel.hu 25/224-501 alsosz@vnet.hu JEGYZŐKÖNYV

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 25-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 25-én megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2015. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 25-én megtartott rendkívüli üléséről Határozatok száma: 14-17. TARTALOMJEGYZÉK OK: 14/2015.(III.25.)

Részletesebben

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2014.(II.20.) önkormányzati rendelete

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2014.(II.20.) önkormányzati rendelete TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2014.(II.20.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 7/2013.(III.08.) Ktr. számú rendeletének módosítása A

Részletesebben

K I M U T A T Á S a 2013. évi közvetett támogatásokról

K I M U T A T Á S a 2013. évi közvetett támogatásokról Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5083. Kengyel, Szabadság u. 10. Telefon: 56/583-400. 7/a számú melléklet K I M U T A T Á S a 2013. évi közvetett támogatásokról Iparűzési adó A d ó n e

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend:

Jegyzőkönyv. Napirend: Jegyzőkönyv Készült: Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 16-án 16 órakor megtartott üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt alpolgármester, Majkut

Részletesebben

3. A rendelet 6. -ban rögzített 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

3. A rendelet 6. -ban rögzített 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. Visegrád Város Önkormányzat Képviselő Testületének 5/2014. (IV. 18.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2013. évi költségvetéséről szóló2/2013. (II.16.) számú költségvetési rendeletének

Részletesebben

1/2013. (II.15.) rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 24.) rendeletének módosításáról

1/2013. (II.15.) rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 24.) rendeletének módosításáról 1/2013. (II.15.) rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 24.) rendeletének módosításáról Pusztaottlaka Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének

Részletesebben

Beszámoló a Mátrai Önkormányzati Társulás Tevékenységéről

Beszámoló a Mátrai Önkormányzati Társulás Tevékenységéről Mátrai Önkormányzati Társulás Elnöke, 3145 Mátraterenye Kossuth út 178. Társult települési önkormányzat polgármestere Szám: /2015/I. Beszámoló a Mátrai Önkormányzati Társulás Tevékenységéről Készült: a

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 4-8/2015. (II. 16.) számú határozatok. d. rendeletek:-

Részletesebben

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Kihirdetési záradék. A rendelet kihirdetése a mai napon megtörtént.

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Kihirdetési záradék. A rendelet kihirdetése a mai napon megtörtént. Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013.(IX.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013.(III.4.) önkormányzati rendelet módosításáról Tárnokréti

Részletesebben

Püspökmolnári Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013.(II.15.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Püspökmolnári Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013.(II.15.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Püspökmolnári Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013.(II.15.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Püspökmolnári Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Ganna Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2016.(II.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Ganna Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2016.(II.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Ganna Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2016.(II.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Ganna Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE HETES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2014. (IV.30.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL ÉS PÉNZMARADVÁNYÁRÓL Hetes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

12. Napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének november 24-i soros ülésére

12. Napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének november 24-i soros ülésére 12. Napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. november 24-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Csabdi Község Önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének

Részletesebben

1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen

1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 68 513 2.Intézményi működési bevétel 26 617 3. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. december 18-án, 18-órakor megtartandó ülésére

Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. december 18-án, 18-órakor megtartandó ülésére Előterjesztés száma: 196/2014. A rendelet tervezet elfogadásához minősített többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. december 18-án, 18-órakor megtartandó ülésére A nagyközségi önkormányzat

Részletesebben

VATTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 2013. JANUÁR 30. ÁN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉNEK

VATTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 2013. JANUÁR 30. ÁN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉNEK VATTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 2013. JANUÁR 30. ÁN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉNEK a./ JEGYZŐKÖNYV, b./ TÁRGYSOROZATA c./ HATÁROZATA 1-5/2013.(I.30.) ÖK. sz. d./ RENDELETE 1 /2013. (II.6.) ÖK.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend: 3./ Javaslat a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet és szöveges beszámoló elfogadására

Jegyzőkönyv. Napirend: 3./ Javaslat a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet és szöveges beszámoló elfogadására Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. április 26-án 16 órakor megtartott üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt alpolgármester, Csernik

Részletesebben

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. augusztus 06-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. augusztus 06-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. augusztus 06-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 9/2015.(VIII..07.) önkormányzati rendelet 10/2015.(VIII..07.) önkormányzati

Részletesebben

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének. 7/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének. 7/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének 7/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról Hangony

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Porva Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2013. május 13-án 17.30 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Porva Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2013. május 13-án 17.30 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült: Porva Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2013. május 13-án 17.30 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésén. Az ülés helye: Porva Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

Mátraverebély Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.05.) önkormányzati rendelete a

Mátraverebély Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.05.) önkormányzati rendelete a Mátraverebély Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.05.) önkormányzati rendelete a Mátraverebély Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól.

Részletesebben

Ercsi Nagyközség Képviselő-testületének. 5/1999. (II.10.) Kt. számú rendelete. az Önkormányzat 1999. évi költségvetéséről

Ercsi Nagyközség Képviselő-testületének. 5/1999. (II.10.) Kt. számú rendelete. az Önkormányzat 1999. évi költségvetéséről Ercsi Nagyközség Képviselő-testületének. 5/1999. (II.10.) Kt. számú rendelete az Önkormányzat 1999. évi költségvetéséről Ercsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló többször

Részletesebben

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Borsodnádasdi Önkormányzat 1.1. melléklet a... önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím 2013. 1 2 3 5 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

1. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.

1. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire. Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2015. (III.13.) számú rendelete Tiszasas Község Önkormányzata 2015. évi költségvetése Tiszasas Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Ecsegfalva Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről 2013. február 12-ei ülésre

ELŐTERJESZTÉS Ecsegfalva Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről 2013. február 12-ei ülésre Ecsegfalva Községi Önkormányzat Polgármesterétől 5515 Ecsegfalva, Fő u. 67. ELŐTERJESZTÉS Ecsegfalva Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről 2013. február 12-ei ülésre Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról Maglóca Község Önkormányzatának

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T A. 1./ A közétkeztetés és az önkormányzat által üzemeltetésre átadott konyha helyzetének áttekintése.

T Á R G Y S O R O Z A T A. 1./ A közétkeztetés és az önkormányzat által üzemeltetésre átadott konyha helyzetének áttekintése. NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLET 2013.február 13.-án megtartott Képviselő-testületi ülésének a.) jegyzőkönyve b.) határozata c.) előterjesztése d.) tárgysorozata T Á R G Y S O R O Z A

Részletesebben

Készült a kerecsenyi Képviselő-testület február 10-én 18 órakor megtartott üléséről.

Készült a kerecsenyi Képviselő-testület február 10-én 18 órakor megtartott üléséről. Készült a kerecsenyi Képviselő-testület 2010. február 10-én 18 órakor megtartott üléséről. Az ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége Kerecseny, Deák F. u. 52. Jelen vannak: Réti Alfréd polgármester,

Részletesebben

3. melléklet a 3/2014.(V.16.) önkormányzati rendelethez Lócs Község Önkormányzatának 2013. év kiadásai és bevételei (ezer Ft-ban) közhatalmi bevételek intézményi működési bevételek 1171 1171 működési célú

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli -testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 35/2014.(VII.23.) önkormányzati határozat 36/2014.(VII.23.)

Részletesebben

GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.25) önkormányzati rendelete a évi pénzügyi terv végrehajtásáról

GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.25) önkormányzati rendelete a évi pénzügyi terv végrehajtásáról GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.25) önkormányzati rendelete a pénzügyi terv végrehajtásáról Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

Nyírpazony Község Önkormányzat összesített

Nyírpazony Község Önkormányzat összesített 1 NYÍRPAZONY KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 16/.(XII.19.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e Nyírpazony Község Önkormányzat. évi költségvetéséről és költségvetés vitelének szabályairól szóló 3/.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2015. február 25-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2015. február 25-i ülésére 873-1/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2015. február 25-i ülésére Tárgy: A Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II.13.)

Részletesebben

Bekecs Községi Önkormányzat. 15/2009.(VIII.29.) számú rendelete

Bekecs Községi Önkormányzat. 15/2009.(VIII.29.) számú rendelete Bekecs Községi Önkormányzat 15/2009.(VIII.29.) számú rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 4/2009. (III.2.) rendelet módosításáról 1. (1) A 2008 évi pénzmaradvány ának növelése miatt

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! TÁPIÓGYÖRGYE KÖZSÉG POLGÁRMESETRÉTŐL E l ő t e r j e s z t é s Tápiógyörgye Községi Önkormányzat Képviselő-Testület 2013. április 29-án tartandó nyílt ülésére 5. Napirendi pont: Tárgy: a 2013. évi pénzügyi

Részletesebben

Előterjesztés Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata 2015. I. félévi költségvetési rendelet módosítására

Előterjesztés Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata 2015. I. félévi költségvetési rendelet módosítására Előterjesztés Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata 2015. I. félévi költségvetési rendelet módosítására Tisztelt Képviselő--testület! Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata 2015. I. félévi rendeletmódosítása

Részletesebben

Emőd Város Önkormányzat Polgármesterétől 3432 Emőd, Kossuth tér 1. Tel.: 46/ /2011.

Emőd Város Önkormányzat Polgármesterétől 3432 Emőd, Kossuth tér 1. Tel.: 46/ /2011. Emőd Város Önkormányzat Polgármesterétől 3432 Emőd, Kossuth tér 1. Tel.: 46/476-206 124-4/2011. Tárgy: Emőd Város Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása Emőd Város Képviselő-testületének

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. április 28-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. április 28-i ülésére Ö CS KÖZSÉG ÖNKORMÁN Y Z AT A P O L G Á R M E S T E R 8292 Öcs, Béke u. 35. (88) 263-001 fax:(88) 263-001 Ügyszám: 11/457/2015. Az előterjesztést összeállította: Sárfi Józsefné Tárgy: Öcs község Önkormányzatának

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzat 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509

Pátka Község Önkormányzat 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509 Pátka Község Önkormányzat 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509 Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2010. (III.13.) rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetésének

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. szeptember 28-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. szeptember 28-i ülésére H AL I MB A K Ö Z S É G Ö N K O R M ÁN Y Z AT A P O L G Á R M E S T E R 8452HALIMBA, Petőfi u. 16. (88) 237-003 fax:(88) 237-794 Ügyszám: 11/896/2015. Az előterjesztést összeállította: Stampfné Varga Erika

Részletesebben