Mélyen Tisztelt Kormánymegbízott Úr!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Mélyen Tisztelt Kormánymegbízott Úr!"

Átírás

1 TISZALÖKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZORGALMATOSI KIRENDELTÉSGE JEGYZŐJÉTŐL 4441 Szorgalmatos, Pacsirta u. 18/a. Telefon: (42) Fax: (42) Ügyiratszám: 6-39/2013. Tárgy: Képviselő-testületi ülésről készült jegyzőkönyv felterjesztése Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Dr. Vinnai Győző Kormánymegbízott Úr részére 4401 Nyíregyháza 1. Pf Mélyen Tisztelt Kormánymegbízott Úr! Az Mötv. 52. (2) bekezdésében előírt kötelezettségemnek eleget téve mellékelten megküldöm Szorgalmatos Község Önkormányzat Képviselő-testületének október 16-án megtartott közmeghallgatásáról készült jegyzőkönyvet. Szorgalmatos, október 22. T i s z t e l e t t e l Mező József jegyző

2 SZORGALMATOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK október 16. napján megtartott közmeghallgatásának a) jegyzőkönyve b) napirendje c) határozata: - d) rendelete: - napirend: 1. Beszámoló az elmúlt egy év munkájáról Előadó: Takács Pálné polgármester

3 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szorgalmatos Község Önkormányzatának október 16-án a Szorgalmatosi Deák Ferenc Általános Iskola aluájában Szorgalmatos, Közép u. 11. szám alatt megtartott közmeghallgatásáról. Jelen vannak: Takács Pálné Nagy Péterné Fitos Katalin Mirkó Imre Szép Attiláné Mező József dr. Gáll Gabriella Szakosné Tóth Ilona 26 fő lakos jelenléti ív szerint polgármester alpolgármester képviselő képviselő képviselő jegyző igazgatási ügyintéző jegyzőkönyvvezető Takács Pálné polgármester: Szeretettel köszöntök mindenkit, bemutatja Mező József jegyző urat, aki még esetleg nem ismeri, megállapítom, hogy a testület minden tagja jelen van, határozatképes. Törvényi előírás, hogy évente közmeghallgatást kell tartani, de mi nem a törvény előírása miatt szeretünk Önökkel találkozni, hanem azért hogy közösen megvitassuk a gondjainkat, közösen döntsünk a jövőnk felől. Kérem a Képviselő testület tagjait, aki a napirendi pontot elfogadja kézfelemeléssel jelezze. A képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az alábbi számozás nélküli döntést hozta: Szorgalmatos Község Önkormányzat Képviselő-testülete Az ülés napirendjét elfogadja. Napirendi pont: 1. Beszámoló az elmúlt egy év munkájáról 1. napirend: Beszámoló az elmúlt egy év munkájáról Takács Pálné polgármester: A falugyűlésen mindig nagyon jó ötleteket kapunk és a képviselő-testület megpróbálja maradéktalanul megvalósítani azokat a kéréseket, amiket megfogalmaz itt a lakosság. Hagyomány nálunk, hogy az elmúlt évi eredményekről számolunk be a közmeghallgatáson. Prezentációval készültem újra, mint az előző években. A év a változások éve volt, nagyon sok szerkezeti változáson mentünk keresztül. Az egyik fontos jelentőségű változás hogy létrehozták központilag a járási hivatalokat. Mi a Tiszavasvári Járási Hivatalhoz tartozunk, mely Tiszavasvári, Városháza tér 4. sz. alatt található, a Tiszalöki Kirendeltség Tiszalök, Kossuth út 67.szám alatt van. Szorgalmatoson kihelyezett ügyfélszolgálat van minden szerdán 11 órától, ahol beadható a kérelem. A hivatal vezetője Dr. Hosszú József. Járási Hivatalok feladatai az okmányirodai feladatok, lakcímnyilvántartás. De ha valaki be akar Szorgalmatoson jelentkezni, azt a hivatalunkban is megteheti. Személyazonosító okmányok kiadása, útlevél-igazgatás, gépjármű nyilvántartás, ezen kívül egyes gyám és gyermekvédelmi ügyek, egyes szociális igazgatási ügyek, például az időskorúak járadéka, alanyi jogon járó közgyógyellátás, hajléktalanok ellátása, alanyi jogon járó ápolási díj, illetve családtámogatási ügyek, köznevelési feladatok, egyes

4 kommunális típusú ügyek, egyes állategészségügyi feladatok, a fővárosi és megyei kormányhivatalok által átvett szabálysértési feladatok, a helyi védelmi bizottságok vezetése, egyes vízügyi hatáskörök, építésfelügyeleti, egyes építésügyi hatósági feladatok, menedékjogi ügyek, egyéni vállalkozói tevékenység engedélyezés a járási hivatal feladata most már. Nemcsak járási hivatal alakult, hanem a a 2000 főnél kevesebb lakosú településeknek közös önkormányzati hivatalt kellett létrehozniuk, önálló polgármesteri hivatalt mi sem tarthatunk fen. Ezért Tiszalökkel közös önkormányzati hivatalt hoztunk létre január 01-i időponttal. A közös hivatal látja el a hatósági feladatokat és segíti az egyéb feladatok ellátást a településünkön. Új dolog, hogy feladatfinanszírozást kaptunk, Ft-ot kapunk, ami 25 fő foglalkoztatását teszi lehetővé, ebből Szorgalmatoson 4,5 fő dolgozik. Igazgatási ügyintézőként dr. Gáll Gabriellához fordulhatnak. A többi dolgozó szinte a kezdettől fogva itt dolgozik hivatalunkban. Szociális étkeztetésünket ellenőrizték, felhívták a figyelmünket, hogy amennyiben 100 fő fölötti szociális étkezőt látunk el, akkor ki kell nevezni hivatalosan közalkalmazottnak egy szociális segítőt, aki a szociális étkezéssel kapcsolatos papírmunkát intézi, kihordja az ebédet, figyelemmel kíséri a dolgokat. Az ellenőrzés azt is kimondta, hogy kötelező mindenkinek kihordani az ebédet aki igényli, de nem ingyen. A testület úgy döntött, hogy csak a mozgáskorlátozottaknak tudja ezen túl térítésmentesen kiszállítani az ebédet, aki érte tud menni, és nem rendelkezik orvosi igazolással, nekik ÁFA-val 80.-Ft-ért visszük házhoz az ebédet. Következő nagy változás az iskolánk fenntartásában történt. Biztos mindenki hallotta, hogy az állam lett minden általános iskola fenntartója, Szorgalmatos Község Önkormányzata a működtetés jogát kapta meg, ami azt jelentik, hogy az épület karbantartását vállaltuk fel. Az új fenntartó a Klebelsbert Intézményfenntartó Központ. Az önkormányzatnak a működtetés eFt-ba kerül egy évben, plusz a gyerekek ingyenes étkeztetése, illetve a szállítás. Ez összesen 28MFt kiadás az iskolával kapcsolatosan. Változás történt más téren is, eddig a Tiszavasvári Többcélú Kistérségi Társuláshoz tartoztunk, de ez a társulás június 30-al megszűnt, ezért a házi segítségnyújtást, a gyerekjóléti szolgáltatást és a családsegítést a Tiszadobi Családsegítő és Gyermekjóléti Térségi Intézményfenntartó Társulásba delegáltuk, így még 30 %-kal több feladatfinanszírozást kapunk ezekre a feladatokra. Lakatos Judit a családsegítő már rég itt dolgozik, a két házi gondozónk Volomné Balogh Ilona és Losoncziné Hajas Erika összesen 18 ápoltat gondoz. Szintén változás történt az ivóvíz szolgáltatásban is. Tavalyi évben létrehoztuk a Hajdukerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt-t, illetve társultunk a Hajdúsági és Bihari Viziközmű Szolgátató Társuláshoz. Ezt azért kellett meglépni mert kijött az új viziközmű törvény. A hulladékszállítással kapcsolatban a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Szilárd Hulladékgazdálkodási Társulás tagjai vagyunk. Egy uniós szabványnak megfelelő szemétlerakót épített Európai Uniós pályázati támogatással a társulás, mely hosszú távon kiszolgálja 240 település a szemételhelyezését. Jelen pillanatban az Észak-alföldi Környezetgazdálkodási Kft-vel vagyunk szerződéses viszonyban. Az idén is átvállalta az önkormányzat a szemétszállítási díjat. Az idei évtől napelemmel működik az iskolánk. Egy 112 MFt-os beruházáshoz 94 MFt támogatást kaptunk, az idén került átadásra. Napelemek, napkollektorok, szigetelés, világításkorszerűsítés szerepelt a pályázatban. A 15 %-os sajáterőt két uniós pályázattal sikerült 2%-ra csökkenteni. Az ünnepélyes átadásra április 27-én került sor, dr. Simicskó István az Emberi Erőforrások Minisztériumának Sportért felelős államtitkára volt jelen. Az ünnepségen volt Fehér Emese kiállítása, aki művészeti főiskolára járt, csodálatos képeket tud festeni. Kiépült a térfigyelő rendszer, ezt is régen vártuk, hisz már 2011-ben pályáztunk a tervezésére. Sajnos nem tudtuk rögtön megcsinálni, hisz kevés volt a sávszélesség, ezért 1,5 Mft-ért kiépítettük az internetes sávszélességet, amely szükséges a 18 kamera működtetéséhez. Bízunk benne, hogy segíteni fog visszaszorítani a bűnözést.

5 Újabb pályázat segítésével az emopontunk folyamatosan pályázattal működik. Az idén a TÁMOP pontú pályázatának segítségével idegen nyelvű és informatikai kompetenciák fejlesztésével lehetőség nyílt informatikai oktatásra Ft-ot kellett a 90 órás oktatásra fizetni, igény esetén lehet több tanfolyamot szervezni. Jelen pillanatban 42 főt foglalkoztatunk közfoglalkoztatás keretében, több pályázatot nyújtottunk be. Start mezőgazdasági mintaprojekt keretében 30 fő foglalkoztatását nyertük meg, ehhez eszközbeszerzések is társultak. Például 6 m3-es fagyasztó és 6 m3-es hűtőkamra, ezzel a megtermelt zöldségeket el tudjuk tárolni, ezzel csökkentjük az élelmiszer beszerzési költségeket. Vásároltunk talajmarót és műtrágyaszórót 100 %-os támogatottsággal. Fóliasátrat létesítettünk amely 30 m hosszú és 8 m széles, ehhez is 100 %-os támogatást nyertünk. 100 %-os támogatással vásároltunk fűkaszákat, salgó polcrendszert, aggregátort, szivattyút, üstöt,üstházat, gázégővel, rotációs kapákat, nagykonyhai aszalógépet, literes tartályt, kézi szerszámokat. A közutak karbantartása pályázat keretében 6 fő foglalkoztatását tudtuk megoldani, itt is tudtunk eszközöket, fűkaszákat és üzemanyagot vásárolni. A Képviselő-testület döntött arról, hogy a szőlőskertbe az úthoz közel eső területeken próbáljunk meg telkeket venni a későbbi céljaink eléréséhez, a fejlesztésekhez szükség van területre. Sajnos nagyon kevés az a terület ahol bármilyen elképzelést meg tudunk valósítani. Így vásároltunk ingatlanokat összesen közel 3 ha. Megvettük a Zelenka -féle ingatlant, a Rácz Zsuzsi néni féle ingatlant, a Virág utcán a mocsár művelési ágú területet, ott három hrsz-ot illetve a parton lévő telket. A Mező úton megvásároltunk egy ingatlant. Döntött a képviselő-testület arról is, hogy a járműveknek egy garázst épít. Mostanra már igen sok járművünk és eszközünk van, amiket a téli időszak nagyon megvisel, van 1db Iveco kisbuszunk, 2 db Wolskvagen kisbuszunk, 1 db Caddy gépkocsink, 1 db kistraktorunk, pótkocsival és a hozzátartozó adapterekkel. Ezeket mind tárolni kell, ezért egy 150 m2.-es garázst építünk. Több közmeghallgatáson igényként merült fel, hogy a lakosság szeretné, ha piac létesülne Szorgalmatoson. Pályázatot nyújtottunk be, melyet megnyertünk, 7,8 Mft költséggel valósul meg. Kettős funkciója lesz, egyrészt piacként funkcionál, másrészt közösségi összejöveteleket is meg lehet tartani, lesz egy falu kemencéje is. Szeretném elmondani, hogy a képviselő-testület 2013-ban is nagyon sokat dolgozott, eddig 15 nyílt ülést és 6 zárt ülést tartottunk. 204 db határozatot hoztunk, egyetlen ülést sem kellett elhalasztani határozatképtelenség miatt, ezt köszönöm nekik. Településünk próbál a nehéz helyzetben lévő embereken segíteni különböző szociális ellátásokkal. Lakásfenntartási támogatást 2012-ben 97 fő vett igénybe, idén eddig 95 fő részére lett megállapítva. Gyermekvédelmi kedvezmény 2012-ben 135 fő, idén 133 fő kapott. Foglalkoztatást helyettesítő támogatást tavaly 42, idén 32 fő részére folyósítottunk. Rendszeres szociális segélyt mindkét évben 2-2 fő kapott. Méltányossági ápolási díjat ben 2 fő részére, idén 5 fő részére állapítottunk meg. Méltányossági közgyógyigazolványt 2012-ben 16 részére, idén 15 fő részére állítottunk ki. Temetési segélyt tavaly 10-en, idén 7- en igényeltek. Születési támogatást 2012-ben 11-en, idén 14-en vehettek fel. Lakáscélú támogatást mindkét évben 2-2 fő kapott. Átmeneti segélyt 2012-ben 174 fő részére állapítottunk meg, az idén ez a szám már 160 fő. Pályáztunk nyári gyermekétkeztetésre, 1,3 MFt-ot nyertünk, ebből 44 napon keresztül 69 gyermek kaphatott ingyen ebédet. Tüzifa támogatásra is pályáztunk, év elején osztottuk ki, 32 m3. tüzifát kaptunk Ft értékben, melyet a Nyírerdő Zrt-től tudtuk megvásárolni. A szállítási költséget az önkormányzatnak kellett kifizetni. Itt 117 fő részesült tüzifa támogatásban, úgy, hogy a közmunkások által kivágott fát is kiosztottuk. Most is benyújtottuk pályázatunkat a tüzifa támogatásra. Itt önerőt is vállaltunk, hogy több fát tudjunk kiosztani, mert látjuk, hogy nehéz helyzetben vannak az emberek. Tankönyvtámogatást nyújtottunk a szorgalmatosi gyerekeknek 17 főnek, a többiek ingyenesen kapták. Sajnos már a bejáróknak ezt a juttatást nem tudtuk megadni az idén.

6 A szemétszállítási díjat átvállalta az önkormányzat. Lakásépítési, vásárlási támogatást nyújtunk a feltételeknek megfelelő kérelmezőknek. Születési támogatásra is lehet igényt benyújtani. Sajnos ha temetési támogatásra van szükség, azt is tudjuk támogatni, bár ne legyen rá szükség. Augusztus 17-én utcabált szerveztünk Szorgalmatoson. EU élelmiszer segélyre is pályáztunk, idén már két alkalommal osztottunk az ökumenikus segélyszervezettől kapott csomagokat. Telefonon történt tájékoztatás alapján január elején fogunk újra csomagot kapni. A következő pályázataink vannak benyújtva, konyha fejlesztése, önkormányzati intézmények megújuló energiával történő ellátása, útszélesítés, ez tartalék listán van óta, az orvosi rendelő építését is megterveztettük, de ez nem kecsegtet nagy reménnyel, téli közfoglalkoztatásra is nyújtottunk be pályázatot, tüzifa támogatásra is benyújtottuk az igényünket. Munkaerő kölcsönző iroda nyílt Szorgalmatoson az iskolában helyezkedik el, délelőtt van nyitva. A Kelet-Flott Kft. az üzemeltetője, a munkanélkülieket segíti, önéletrajzok már leadhatók. Az idén is be neveztünk a Virágos Magyarországért programba. Szép a településünk, bárki idejön mindenkinek tetszik. Próbálunk tenni érte, a közmunkások nagyon sokat dolgoznak érte. Örömhírt szeretnék még mondani, a mai napon kaptam meg az értesítést, hogy a 2011-ben benyújtott pályázatunkat támogatásra méltónak ítélték, melynek címe Komposztálás Szorgalmatoson. Így a lakott ingatlanokon komposztládákat fogunk kiosztani a pályázat keretében, ez 9,5 Mft-os támogatást jelent, ehhez 500eFt-ot kell az önkormányzatnak hozzátenni. Néhány közérdekű hír, hogy újabb asszonyok kaptak behívót emlőrákszűrésre, szeretnénk megszervezni a busszal szállítást, megfelelő számú jelentkező esetén. Mint eddig is minden alkalommal, temető járatot indítunk november 01-én, a pontos indulásról szórólapot fogunk küldeni. Szorgalmatosi lakos elhalálozása esetén bár ne kerüljön rá sor de a hozzátartozóknak ingyenesen biztosítjuk a buszt a temetésre. A minden gyerek lakjon jól alapítványtól is kaptunk vetőmagokat támogatásként az arra rászorulók. Ennyit szerettem volna az elmúlt időszakról elmondani. Örülnék, ha elmondanák kérdéseiket, ötleteiket, mit tegyünk a jövőre nézve, hogyan próbáljuk fejleszteni településünket, mit kellene megvalósítani. Fehér József: A Mező és Közép utca bővítésére meg van a lehetőség? Takács Pálné polgármester: Annak idején 2011-ben meg is terveztettük, érvényes engedélyes terv van róla. A terv szerint megvalósítható. Reméljük, egy alkalommal arról értesítenek, hogy ez a pályázat is nyert. Fehér József: Mikor térül meg a napelemes iskolai beruházás? Takács Pálné polgármester: Ezt a pályázatot is 2011-ben adtuk be. Az akkori számítások szerint 7 év alatt térül meg a beruházás. Villanyszámla évi 4MFt volt akkor, azóta voltak emelkedések, mivel a rezsi csökkentés az önkormányzatra nem vonatkozik. Gázenergiát is takarítunk meg, az is jelentős. Lezárt év után tudunk pontos számokat mondani. Papp Andrásné: Az orvosi rendelő akadálymentesítése meg lesz-e oldva?

7 Takács Pálné polgármester: Megterveztettünk egy csoda orvosi rendelőt, aminek nem lenne fenntartási költsége, de sajnos ezt a pályázatunkat elutasították. Úgy tudjuk, hogy újabb pályázatot fognak kiírni, azt is meg kívánjuk pályázni, az új orvosi rendelő akadálymentes lesz. Ezt a régit nem tudjuk megoldani, nagy költséggel tudnánk megoldani, de ha gond van, felajánlom, hogy Andriskát bevisszük az orvoshoz és segítünk be és kivinni. Ha nincs más kérdés, akkor nagyon szépen megköszönöm mindenkinek, hogy megjelent, hogy közösen beszéljünk a szorgalmatosi ügyekről, mindenkinek jó pihenést, kellemes estét kívánok. k.m.f. Takács Pálné polgármester Mező József jegyző

8 TISZALÖKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZORGALMATOSI KIRENDELTÉSGE JEGYZŐJÉTŐL 4441 Szorgalmatos, Pacsirta u. 18/a. Telefon: (42) Fax: (42) Ügyiratszám: 6-41/2013. Tárgy: Képviselő-testületi ülésről készült jegyzőkönyv felterjesztése Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Dr. Vinnai Győző Kormánymegbízott Úr részére 4401 Nyíregyháza 1. Pf Mélyen Tisztelt Kormánymegbízott Úr! Az Mötv. 52. (2) bekezdésében előírt kötelezettségemnek eleget téve mellékelten megküldöm Szorgalmatos Község Önkormányzat Képviselő-testületének október 30-án megtartott rendes nyílt üléséről készült jegyzőkönyvet. Szorgalmatos, november 04. T i s z t e l e t t e l Mező József jegyző

9 SZORGALMATOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK október 30. napján megtartott rendes nyílt ülésének a) jegyzőkönyve b) napirendje c) határozata: 206. d) rendelete: - napirend: 1. Komposztálás népszerűsítése Szorgalmatos Községben című, KEOP 6.2.0/A/ azonosító számú pályázat megvalósításának támogatásáról

10 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szorgalmatos Község Önkormányzatának október 30-án a Tiszalöki Közös Önkormányzati Hivatal Szorgalmatosi Kirendeltségén Szorgalmatos, Pacsirta u. 18/a. szám alatt megtartott rendes nyílt Képviselő-testületi üléséről. Jelen vannak: Takács Pálné Nagy Péterné Fitos Katalin Mirkó Imre Szép Attiláné Mező József dr. Gáll Gabriella Szakosné Tóth Ilona polgármester alpolgármester képviselő képviselő képviselő jegyző igazgatási ügyintéző jegyzőkönyvvezető Takács Pálné polgármester: Szeretettel köszöntök mindenkit, megállapítom, hogy a testület minden tagja jelen van, a testület határozatképes. A napirendi pont írásban kiküldésre került. Amennyiben a napirendi pontot elfogadjátok, kérem, kézfelemeléssel jelezzétek. A képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az alábbi számozás nélküli döntést hozta: Szorgalmatos Község Önkormányzat Képviselő-testülete Az ülés napirendjét elfogadja. Napirendi pont: 1 Komposztálás népszerűsítése Szorgalmatos Községben című, KEOP 6.2.0/A/ azonosító számú pályázat megvalósításának támogatásáról 1. napirend: Komposztálás népszerűsítése Szorgalmatos Községben című, KEOP 6.2.0/A/ azonosító számú pályázat megvalósításának támogatásáról Takács Pálné polgármester: Nagyon öröm érte településünket, amit már a közmeghallgatáson is bejelentettem, a 2011-ben benyújtott Komposztálás népszerűsítése Szorgalmatos Községben című pályázatunkat támogatásra méltónak ítélték és Ft bruttó támogatásban részesítenek bennünket. Mivel 9,5 MFt-ra pályáztunk két évvel ezelőtt megemelkedett Ft-al a saját erő, ezért a Ft-os saját erő miatt szükséges még egy képviselő-testületi határozatot hozni. Javaslom, hogy ezt tegyük meg és vegyük igénybe a pályázatot. Aki egyetért kézfelemeléssel jelezze. A képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

11 Szorgalmatos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 206/2013.(X.30.) határozata Komposztálás népszerűsítése Szorgalmatos Községben című, KEOP 6.2.0/A/ azonosító számú pályázat megvalósításának támogatásáról Szorgalmatos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Komposztálás népszerűsítése Szorgalmatos Községben című, KEOP 6.2.0/A/ azonosító számú pályázatot, annak költségvetését megismerte, a projekt megvalósítását támogatja. A projekt megvalósításához szükséges önerőt, Ft-ot, azaz Ötszáznyolcezer forintot költségvetésének terhére biztosítja. Felelős: Takács Pálné polgármester Határidő: azonnal Takács Pálné polgármester: Van-e valakinek további kérdése, észrevétele. Mivel nincs, megköszönöm mindenkinek a jelenlétét, munkáját, bezárom az ülést. k.m.f. Takács Pálné polgármester Mező József jegyző

12 Ügyiratszám: 6-43/2013. TISZALÖKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZORGALMATOSI KIRENDELTÉSGE JEGYZŐJÉTŐL 4441 Szorgalmatos, Pacsirta u. 18/a. Telefon: (42) Fax: (42) Tárgy: Képviselő-testületi ülésről készült jegyzőkönyv felterjesztése Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Dr. Vinnai Győző Kormánymegbízott Úr részére 4401 Nyíregyháza 1. Pf Mélyen Tisztelt Kormánymegbízott Úr! Az Mötv. 52. (2) bekezdésében előírt kötelezettségemnek eleget téve mellékelten megküldöm Szorgalmatos Község Önkormányzat Képviselő-testületének november 27-én megtartott rendes nyílt üléséről készült jegyzőkönyvet. Szorgalmatos, december 06. T i s z t e l e t t e l Mező József jegyző

13 2 a) jegyzőkönyve b) napirendje c) határozata: d) rendelete: 9. SZORGALMATOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK november 27.. napján megtartott rendes nyílt ülésének napirend: 1. Tájékoztatás a Szorgalmatos évi ¾ éves költségvetési gazdálkodásról 2. Előterjesztés a évi munkaterv megállapításáról 3. Előterjesztés az önkormányzat évi belső ellenőrzési tervének módosításáról 4. Előterjesztés a magánszemély (Róka Gáborné) birtokában lévő ingatlan megvásárlásáról az önkormányzat részére 5. Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok megvásárlására érkezett kérelmek megtárgyalásáról (Nagy József és Nagy Józsefné; Vajda Melinda Boda László) 6. Előterjesztés a 3/2002. (X.31.) sz. a helyi iparűzési adóról szóló önkormányzati rendelet módosításáról 7. A Hajdúsági és Bihari Víziközmű Szolgáltató Társulás Társulási megállapodást módosító okirat elfogadásáról 8. Polgármester két ülés közötti beszámolójáról 9. Egyebek (Kiss Sándor földbérleti szerződés módosítása; Dobszai-Kiss adásvételi szerződések közös megegyezéssel történő felbontása)

14 3 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szorgalmatos Község Önkormányzatának november 27-én a Tiszalöki Közös Önkormányzati Hivatal Szorgalmatosi Kirendeltségén Szorgalmatos, Pacsirta u. 18/a. szám alatt megtartott rendes nyílt Képviselő-testületi üléséről. Jelen vannak: Takács Pálné Nagy Péterné Fitos Katalin Mirkó Imre Szép Attiláné Mező József dr. Gáll Gabriella Szakosné Tóth Ilona polgármester alpolgármester képviselő képviselő képviselő jegyző igazgatási ügyintéző jegyzőkönyvvezető Takács Pálné polgármester: Szeretettel köszöntök mindenkit, megállapítom, hogy a testület minden tagja jelen van, a testület határozatképes. A napirendi pontok írásban kiküldésre kerültek. Javaslom, hogy a napirendi pontok közé vegyük fel a Hajdúsági és Bihari Viziközmú Szolgáltató Társulás Társulási megállapodás módosítását. A Közigazgatási Hivatal tett megjegyzést, ami be lett építve a megállapodásba, ezt kell megtárgyalni. A 6. napirendi pontot viszont le kell venni, mivel az orvosok közötti szerződéshez a kamarákról szóló törvény előírja, hogy az orvosi kamarával előzetesen egyeztetni kell a szerződést. Ez még nem történt meg. E helyett javaslom, hogy a helyi iparűzési adóról szóló rendelet módosítás megtárgyalását javaslom megtárgyalni. Amennyiben a módosított napirendi pontokat elfogadjátok, kérem, kézfelemeléssel jelezzétek. A képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az alábbi számozás nélküli döntést hozta: Szorgalmatos Község Önkormányzat Képviselő-testülete Az ülés napirendjét elfogadja. Napirendi pont: 1. Tájékoztatás a Szorgalmatos évi ¾ éves költségvetési gazdálkodásról 2. Előterjesztés a évi munkaterv megállapításáról 3. Előterjesztés az önkormányzat évi belső ellenőrzési tervének módosításáról 4. Előterjesztés a magánszemély (Róka Gáborné) birtokában lévő ingatlan megvásárlásáról az önkormányzat részére

15 4 5. Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok megvásárlására érkezett kérelmek megtárgyalásáról (Nagy József és Nagy Józsefné; Vajda Melinda Boda László) 6. Előterjesztés a 3/2002. (X.31.) sz. a helyi iparűzési adóról szóló önkormányzati rendelet módosításáról 7. A Hajdúsági és Bihari Víziközmű Szolgáltató Társulás Társulási megállapodást módosító okirat elfogadásáról 8. Polgármester két ülés közötti beszámolójáról 9. Egyebek (Kiss Sándor földbérleti szerződés módosítása; Dobszai-Kiss adásvételi szerződések közös megegyezéssel történő felbontása) 1. napirend: Tájékoztatás a Szorgalmatos évi ¾ éves költségvetési gazdálkodásról Takács Pálné polgármester: Az anyag írásban kiküldésre került. Van-e kérdés ezzel kapcsolatban? Fitos Katalin képviselő: A kiadási oldalon több nagyon magas összeg van, pld. a személyi juttatások, ez miből adódik? A kördiagramon látszik. Mező József jegyző: A kördiagram azt jelenti, hogy az egész 100 %-ból, ezen belül melyik kiadási jogcím mennyi százalékot képvisel. A tájékoztató szinkronba van az elfogadott költségvetési rendelettel. A személyi juttatás és a járulék a teljes kiadásnak látható, hogy milyen arányú részét fedi le. Takács Pálné polgármester: Kiadásaink a tervhez képest arányosak. Az önkormányzatnál a bérköltség a meghatározó. A dologi költségekbe benne vannak a gázszámlák és minden egyéb, a tisztítószer, a konyhai alapanyag. A hozam és a kamatbevétel azért kevesebb az elvártnál, mert kamatcsökkenés volt. Van egy 200 %- os tény, tavaly felújítottuk a három önkormányzati ingatlant, a számla az idén került kifizetésre, ez a tervezésbe nem került be. Volt több helyreállításunk is. Fitos Katalin képviselő: A foglalkoztatást helyettesítő támogatás miért kevesebb? Takács Pálné polgármester: Ez abból adódik, mert sokkal több embert foglalkoztattunk, ők közmunkabért kaptak, ebből adódik az eltérés. Az átmeneti segélynél van pontatlanság, mert többet költöttünk valójában, hiszen a tűzifa szállítás nem idekerült könyvelésre, ez téves könyvelés, korrigálni szükséges. Mező József jegyző: Mivel a féléves és ez a beszámoló más szemlélettel készült, ez látszik a szerkezetén. Vannak eltérések az eredeti előirányzathoz képest a fejlesztéseknél, a zárszámadási rendelet elfogadása előtt van még lehetőség az előző évi költségvetési rendelet módosítására, ezt meg fogjuk tenni.

16 5 Takács Pálné polgármester: Javaslom az elfogadását a tervezetnek, aki egyetért, kézfelemeléssel jelezze. A képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: Szorgalmatos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 207/2013.(XI.27.) határozata Tájékoztató Szorgalmatos Község Önkormányzata évi költségvetésének I. háromnegyed éves teljesítéséről. A Képviselő-testület Az önkormányzat és intézménye évi költségvetésének háromnegyed éves teljesítésre vonatkozó tájékoztatót a mellékletek alapján tudomásul veszi e Ft bevétellel e Ft kiadással Mellékletek jegyzéke: 1. sz. melléklet az önkormányzat és Mesekert Óvoda bevételeit és kiadásait tartalmazza. 2. sz. melléklet Szorgalmatos Község 2013 háromnegyed éves segélyezési kiadásai Takács Pálné polgármester

17 6 Cím neve, száma Szorgalmatos Község Önkormányzata és Meskert Óvoda Alcím neve, száma 2/1. sz melléklet 2/2. sz melléklet 2/3. sz melléklet Szorgalmatos Község Ö nkormányzata és Meskert Ó voda Szorgalmatos Község Önkormányzata Meskert Óvoda Előirán Kiemelt yzatcsoport előirányzat Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése évi eredeti előirányzat évi háromnegye háromnegye módosított déves déves előirányzat teljesítés teljesítés % évi eredeti előirányzat évi háromnegye háromnegye módosított déves déves előirányzat teljesítés teljesítés % évi eredeti előirányzat évi háromnegye háromnegye módosított déves déves előirányzat teljesítés teljesítés % száma Bevételek 1 Intézményi működési bevételek ,37% ,37% 1 Hatósági jögkörhöz köthető működési bevétel 2 Egyéb saját bevétel ,80% ,80% 3 Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések ,66% ,66% 4 Hozam- és kamatbevételek ,59% ,59% 2 Közhatalmi bevételek ,24% ,24% 3 Támogatásértékű bevételek ,47% ,47% 1 Működési célú támogatásértékű bevétel ,10% ,10% 2 Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele átfutó, függő, kiegyenlítő bevételek Felhalmozási bevételek ,00% ,00% 5 Önkormányzatok működési költségvetési támogatása ,34% ,34% 6 Átvett pénzeszközök ,93% ,93% Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ,00% 7 Intézményfinanszírozás ,89% ,89% 8 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ,42% ,61% ,25% Kiadások 9 Működési kiadások ,46% ,27% ,04% 1 Személyi juttatások ,26% ,74% ,47% 2 Munkaadókat terhelő járulékok ,23% ,95% ,42% 3 Dologi kiadások ,52% ,68% ,67% 4 Egyéb folyó kiadások 5 Pénzmaradvány átadás 6 Intézményfinanszírozás ,89% ,89% 7 8 Egyéb működési célú kiadások összesen Céltartalékok, tartalékok ,46% ,71% 9 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások, ellátottak juttatásai ,09% ,65% 10 Átfutó, függő, kiegyenlítő kiadások Pénzmaradvány pénzforgalom nélküli kiadás 12 Kamatkiadások 10 Felhalmozási célú kiadások ,18% ,18% 1 Felújítás ,86% ,86% 2 Intézményi beruházási kiadások ,29% ,29% 3 Egyéb fejlesztési célú kiadások ,62% ,62% 4 Felhalmozási célú céltartalék ,00% ,00% 11 KIADÁSOK ÖSSZESEN: ,63% ,43% ,04%

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv Képviselő-testületi ülésről 2013. 04. 25. Jegyzőkönyvet készítette: Marosi Magdolna jegyzőkönyv-vezető Iktatószám: 684-17/2013. Jegyzőkönyv Inárcs Nagyközségi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 20-án, 14:00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v 10-1/2010. Készült: Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 11-én tartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Gömze Sándor polgármester Zrinszki István alpolgármester,

Részletesebben

4/2014. Jászszentandrás Önkormányzati Képviselőtestület 2014. április 24-én megtartott ülésének jegyzőkönyve, rendeletének, határozatának mutatója.

4/2014. Jászszentandrás Önkormányzati Képviselőtestület 2014. április 24-én megtartott ülésének jegyzőkönyve, rendeletének, határozatának mutatója. ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLET JÁSZSZENTANDRÁS 4/2014. Jászszentandrás Önkormányzati Képviselőtestület 2014. április 24-én megtartott ülésének jegyzőkönyve, rendeletének, határozatának mutatója. 6/2014.

Részletesebben

Napirend. Előadó: Nagy Józsefné polgármester. Előadó: Nagy Józsefné polgármester. terve Előadó: Nagy Józsefné polgármester

Napirend. Előadó: Nagy Józsefné polgármester. Előadó: Nagy Józsefné polgármester. terve Előadó: Nagy Józsefné polgármester Sáránd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4272 Sáránd, Nagy u. 44. Tel: 52/374-104 Tel/Fax: 52/567-209 e-mail: sarandph@t-online.hu, sarandph@gmail.com Iktatószám: 6-3 /2013. J E G Y Z Ő K Ö N

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. április 25-i rendes nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. április 25-i rendes nyílt üléséről Pátka Község Önkormányzatának 66-8/2012. Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. április 25-i rendes nyílt üléséről Rendeletek: 14/2012.(IV.25.) 15/2012.(IV.25.) 16/2012.(IV.25.) A 2011.

Részletesebben

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 27-ei testületi üléséről készült jegyzőkönyv

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 27-ei testületi üléséről készült jegyzőkönyv Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 27-ei testületi üléséről készült jegyzőkönyv napirendjei: - Lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatás - 2012.

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. szeptember 27-én tartott ülésének jegyzőkönyve Az ülésen hozott rendelet száma Tárgya 10/2010. (X. 01.) Szociális rendelet módosítása 11/2010.

Részletesebben

Felsőtárkány Község Önkormányzata 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. Tel: 36/534-010 Fax: 36/434-157 e-mail: felsotarkany.onkormanyzat@t-online.

Felsőtárkány Község Önkormányzata 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. Tel: 36/534-010 Fax: 36/434-157 e-mail: felsotarkany.onkormanyzat@t-online. Felsőtárkány Község Önkormányzata 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. Tel: 36/534-010 Fax: 36/434-157 e-mail: felsotarkany.onkormanyzat@t-online.hu Jegyzőkönyv Készült a Faluház kistermében, a Képviselő-testület

Részletesebben

19/2008. számú 2008. szeptember 10-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

19/2008. számú 2008. szeptember 10-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a. 19/2008. számú 2008. szeptember 10-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E (185-191/2008. (IX.10.) sz. Kth.) 17-18/2008.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Varga Nelli

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Varga Nelli J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 26-i üléséről Ülés helye: Városháza Díszterme Jelen vannak: Dr. Filvig Géza Loibl László Simon Zoltán Tihanyi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Taktaharkány Nagyközség képviselő-testülete 2014. február 27-én megtartott ülésen.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Taktaharkány Nagyközség képviselő-testülete 2014. február 27-én megtartott ülésen. JEGYZŐKÖNYV Készült: Taktaharkány Nagyközség képviselő-testülete 2014. február 27-én megtartott ülésen. Megjelent önkormányzati képviselők: Varga László polgármester, dr. Szikszai Elek Sándor alpolgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 18-án, 14:00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

2013. április 24. Rendes / nyílt ülés. Határozatok: A jegyzőkönyvvezetőről, és a tervezett napirendi pontokról

2013. április 24. Rendes / nyílt ülés. Határozatok: A jegyzőkönyvvezetőről, és a tervezett napirendi pontokról 588-8 /2013. PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. április 24. Rendes / nyílt ülés Rendeletek: Határozatok: 76/2013.(IV.24.) 77/2013.(IV.24.) 78/2013.(IV.24.) 79/2013.(IV.24.) 80/2013.(IV.24.)

Részletesebben

9. számú JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2012. május 18. napján pénteken, 16 órakor Rétság Város Polgármesteri Hivatalának 121. számú hivatalos helyiségében.

9. számú JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2012. május 18. napján pénteken, 16 órakor Rétság Város Polgármesteri Hivatalának 121. számú hivatalos helyiségében. 9. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2012. május 18. napján pénteken, 16 órakor Rétság Város Polgármesteri Hivatalának 121. számú hivatalos helyiségében. Jelen vannak: dr.katona Ernő alpolgármester dr. Szájbely

Részletesebben

Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 29. napján 13.00 órakor az Inkubátorház kistárgyalójában megtartott ülésén.

Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 29. napján 13.00 órakor az Inkubátorház kistárgyalójában megtartott ülésén. 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 2/37/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 29. napján 13.00 órakor az Inkubátorház

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Bugyiné Kökény Gizella

Jegyzőkönyv. Bugyiné Kökény Gizella Jegyzőkönyv Készült: Jászivány Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2015. február 4-én 15 órai kezdettel megtartott soron következő testületi üléséről. Ülés helye: Közös Önkormányzati Hivatal Jászivány

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2014. február 4-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2014. február 4-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve 102-4/2014. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület 2014. február 4-én megtartott nyílt ülésének Jegyzőkönyve Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (II.4.) önkormányzati határozata

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Alsóörs község Önkormányzat Képviselő-testület 2014. november 27-én 16.30 órai kezdettel megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Alsóörs község Önkormányzat Képviselő-testület 2014. november 27-én 16.30 órai kezdettel megtartott üléséről ALSÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE Szám: 14 /2014. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: Alsóörs község Önkormányzat Képviselő-testület 2014. november 27-én 16.30 órai kezdettel megtartott üléséről Az ülés

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2011. június 23 -án megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2011. június 23 -án megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve 693/17/2011. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület 2011. június 23 -án megtartott nyílt ülésének Jegyzőkönyve Nagyrév Község Önkormányzat képviselő-testületének 48/2011.(VI.23.) határozata Nagyrév

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület 8296 Monostorapáti Száma: 183-3/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének 2009. április 15-én /szerdán/ 18.00 órai kezdettel

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 3-án, 13:00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

tervezete Előadó: Nagy Józsefné polgármester Működési Szabályzatának módosítása Előadó: Nagy Józsefné polgármester Előadó: Nagy Józsefné polgármester

tervezete Előadó: Nagy Józsefné polgármester Működési Szabályzatának módosítása Előadó: Nagy Józsefné polgármester Előadó: Nagy Józsefné polgármester Sáránd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4272 Sáránd, Nagy u. 44. Tel: 52/374-104 Tel/Fax: 52/567-209 e-mail: sarandph@t-online.hu, sarandph@gmail.com Iktatószám: 6-6 /2013. J E G Y Z Ő K Ö N

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. február 23-án megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. február 23-án megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. február 23-án megtartott üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal B épület félemeleti nagytanácskozó terem Mezőkövesd, Mátyás

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Tószeg község önkormányzati képviselő-testületének 2008. november 12-i soron következő testületi üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Tószeg község önkormányzati képviselő-testületének 2008. november 12-i soron következő testületi üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: Tószeg község önkormányzati képviselő-testületének 2008. november 12-i soron következő testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme, Tószeg,

Részletesebben

2011. április 14. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

2011. április 14. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Gomba Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. április 14. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Az ülésen alkotott rendeletek: 4/2011.(IV.15.) sz. önkormányzati

Részletesebben

Megjelent önkormányzati képviselők: alpolgármester Balogh Edina. Varró Lajos. képviselő. képviselő. Bíró Ferenc. képviselő.

Megjelent önkormányzati képviselők: alpolgármester Balogh Edina. Varró Lajos. képviselő. képviselő. Bíró Ferenc. képviselő. Készült Arló Nagyközség Polgármesteri Hivatala tanácstermében az Arló Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestülete 2013. május 24-én megtartott nyílt üléséről Megjelent önkormányzati képviselők: Vámos Istvánné

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 6-án megtartott rendes üléséről Jelen vannak: Dr. Balázs Árpád polgármester Csorba Ottó, Gömbös Katalin,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 10/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 30-án 14.00 órakor megtartott ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T A. 4./ A 2011. évi települési szilárdhulladék kezelési közszolgáltatási díj megtárgyalása

T Á R G Y S O R O Z A T A. 4./ A 2011. évi települési szilárdhulladék kezelési közszolgáltatási díj megtárgyalása NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLET 2010. december 14-én megtartott testületi ülésének a.) jegyzőkönyve b.) határozata c.) előterjesztése d.) tárgysorozata T Á R G Y S O R O Z A T A 1./ Lejárt

Részletesebben