BESZÁMOLÓ. a polgármester Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulásban, elsı félévében végzett tevékenységérıl

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BESZÁMOLÓ. a polgármester Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulásban, 2010. elsı félévében végzett tevékenységérıl"

Átírás

1 BESZÁMOLÓ a polgármester Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulásban, elsı félévében végzett tevékenységérıl Készítette: Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Iroda

2 Tisztelt Képviselı - Testület! A helyi önkormányzatok társulásairól és együttmőködésérıl szóló évi CXXXV. törvény 6. (4) bekezdése, a évi CVII. törvény 6.. (3). bekezdése, illetve a Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának értelmében települési önkormányzatot képviselı polgármester saját tevékenységérıl és a Társulás intézkedéseirıl évente 2 alkalommal beszámol saját képviselıtestületének a tanácsban végzett munkájáról. Ennek alapján a társulásban végzett tevékenységrıl az alábbiak szerint tájékoztatom a Tisztelt Képviselı- Testületet: A társulás kötelezıen ellátja a területfejlesztésrıl és a területrendezésrıl szóló törvényben szabályozott feladat-és hatásköröket, mint kistérségi fejlesztési tanács. A kistérségi fejlesztési tanács mellett a többcélú kistérségi társulások társulási megállapodásaiban foglalt, feladat és hatáskörei jelenti a szakmai munka tartalmát. A Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Társulás elsı félévben is a tagtelepülésekkel szoros együttmőködésben végezte munkáját, amelyben kiemelt szerepet kaptak a közszolgáltatás, közmunkával összefüggı szervezési feladatok. Kistérségi Társulási Iroda A munkaszervezet tevékenységi köre elsısorban a társulási tanács által hozott határozatok végrehajtása. Az iroda munkatársai szolgáltatás szemléletőek, igyekeznek a településeken jelentkezı igényeket kielégíteni. A gondok feltárásában élen járnak. A munkaszervezet engedélyezett létszáma május 1-jétıl 11 fı foglalkoztatottak száma 10 fı. A normatív támogatás eddig és 2010-ben is fedezi az iroda kiadásait, bár a normatív támogatások folyamatosan csökkennek. A gazdaságvezetı január 1-jétıl táppénzen, majd késıbb szülési szabadságon illetve gyermekgondozási segélyen van. A gazdaságvezetıi állást belsı átcsoportosításokkal oldják meg. A belsı ellenırzési csoport a költségvetési szervek számának és a normatív támogatás csökkenése miatt kiegészítı támogatásra szorul. Közmunkaprogram 2010/01 Téli-tavaszi közmunkaprogram Program kezdete: január 15. Program zárása: június 15. Foglalkoztatottak száma: 64 fı Pályázat kiírója: Szociális és Munkaügyi Minisztérium Elnyert támogatás: Ft. Pályázatban részt vevı települések: Bánhorváti, Berente, Dédestapolcsány, Imola, Jákfalva, Kazincbarcika, Mályinka, Múcsony, Nagybarca, Rudabánya, Rudolftelep, Sajóivánka, Sajókaza, Szuhafı, Szuhakálló, Tardona, Trizs, Vadna Pályázat célja és eredménye: Cél a munka világába történı visszavezetés. Eredmények: Az értékteremtı munka, rendezett településkép, a településüzemeltetés költséghatékonyabbá vált. 2

3 2010/02 Roma közmunkaprogram Program kezdete: január 15. Program zárása: június 15. Foglalkoztatottak száma: 483 fı Pályázat kiírója: Szociális és Munkaügyi Minisztérium Elnyert támogatás: Ft. Pályázatban részt vevı települések: Kazincbarcikai Kistérség: Alsószuha, Bánhorváti, Berente, Dédestapolcsány, Imola, Jákfalva, Kazincbarcika, Kurityán, Múcsony, Nagybarca, Ragály, Rudabánya, Sajóivánka, Sajókaza, Vadna, Zádorfalva Edelényi Kistérség: Balajt, Boldva, Bódvaszilas, Edelény, Lak, Martonyi, Perkupa, Rakaca, Szendrı, Szendrılád, elsı félévében elnyert pályázati támogatások Szuhogy Ózdi Kistérség: Ózd, Putnok Pályázat célja és eredménye: A munkavilágába történı visszavezetés. Az értékteremtı munka, rendezett romatelep, a településüzemeltetés költséghatékonyabbá vált ; 89% ; 11% 2010/01 sz. közmunka program 2010/02 sz. közmunka program Szakmai Szolgáltatás Programok: A szociális készségek, képességek fejlesztése az óvodában és az általános iskola 1-4 évfolyamán címő továbbképzés megszervezése. Engedélyszám: OKM 4/202/ ) A továbbképzés helyszíne: Kazincbarcikai Összevont Óvodák A továbbképzés idıpontja: január 14, 28, 29. Részt vevık száma: 20 fı 2.) A továbbképzés helyszíne: Pollack Mihály Általános Iskola A továbbképzés idıpontja: február 18,19, 20. Részt vevık száma: 20 fı 3

4 TEMPO Tematikus Projektoktatás, április 23. Téma: Nevelés, mint erkölcsi érték Elıadó: Szekszárdi Julianna egyetemi tanár 1.Roma munkaközösség Téma: Egy sikeres tanodai program bemutatása Forma: elıadás Elıadó: Rusznyák István (Segítı Kéz Tanoda projektmenedzser) 2. Tánc- ének-zene munkaközösség Téma: Nemzeti öntudatra ébredés tükrözıdése a XIX. század zenéjében és táncában Magyarországon. A folyamat bemutatása Egressy, Erkel, Liszt zenéjén keresztül. Reformkor-palotás/tánctanulás/A rockzene története zenében és táncban Forma: gyakorlati ismeretek átadása Elıadó: Béres Zsuzsanna, Dr. Gerbár Lászlóné munka-közösségvezetık 3. Testnevelés munkaközösség Téma: Az akaraterı pallérozása képességfejlesztı gyakorlatok alkalmazásával Forma: elıadás és gyakorlati bemutató Elıadó: Barna Imre testnevelı tanár 4. Reál munkaközösség Forma: elıadások Téma: A kulcskompetenciák beépítése, megjelenítése a kémia tantárgy tanításában Elıadó: Kasza Istvánné szaktanácsadó Téma: Kulcskompetenciák megjelenítése a fizika tantárgy tanítása során Elıadó: Szarkáné Illyés Gizella szaktanácsadó Téma: Kulcskompetenciák beépítése a matematika tantárgy tanításába Elıadó: Pásztorné Vinter Erika szaktanácsadó 5. Környezetvédelmi munkaközösség Téma: Tanulói kísérletek börzéje (biológia, földrajz természetismeret, környezetvédelem) Forma: börze Elıadó: Dr. Tátrainé Gulyás Gabriella munka-közösségvezetı 6. Idegennyelvi munkaközösség Téma: IT Technology Interaktív tábla használata angolórákon Forma: elıadás Elıadó: Dr. Bárczy Klára egyetemi docens és dékánhelyettes 7. Humán munkaközösség 4

5 Téma: A múzeumpedagógia lehetıségei a kompetenciafejlesztésben Forma: elıadás Elıadó: Papné Veres Ildikó szaktanácsadó 8. Informatikai munkaközösség Téma: Mesék, játékok informatikaórán - alkalmazott informatika alsóban Forma: elıadás, börze Elıadó: Kissné Jabelkó Gabriella munka-közösségvezetı 9. Fejlesztı munkaközösség Téma: A diszlexia felismerése, fıbb tünetei Forma: csoportmunka Elıadó: Buczkóné Pásztor Melinda munka-közösségvezetı 10. Tanítói munkaközösség Téma: A matematikai kompetenciák fejlesztése Forma: elıadás Elıadó: Szilas Ádámné 11. Vizuális munkaközösség Téma: Esztétika szerepe az iskolai nevelésben Elıadó: Dobos Norbert munka-közösségvezetı Intézményvezetık munkaközösségi foglalkozásai március 17-én iskolai március 19-én május 13-án óvodai június 2-án iskolai június 15. óvodai Elıadók: Dr. Illés Pálné (óvoda) Petróczi Gábor (iskola) Tanügyigazgatás Jegyzık, intézményvezetık munkájának folyamatos segítése. Egyéni ügyvéd foglalkoztatása, fenntartók, intézményvezetık és egyéb alkalmazottak részére. Tanulmányi versenyek o Hevessy György Kémia verseny o Teleki Pál Földrajzverseny o Biológia verseny o Idegen nyelvi verseny o Kazinczy verseny 5

6 o Zrinyi matematika verseny o Szabó Zoltán vers és prózamondó verseny o Petıfi Sándor vers és prózamondó verseny o Egressy Béni vers és prózamondó verseny o Madam Curie kémia verseny o Fizika verseny o Simonyi Zsigmond helyesíró verseny o Alsós matematika verseny o Környezetvédelmi vetélkedı o Tánc verseny Kistérségi Szakszolgáltatás Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Társulás január 1-jétıl saját fenntartásban mőködteti az Egységes Kistérségi Pedagógiai Szakszolgáltató Központot. A 2010-es évre a kedvezı finanszírozásnak, és az Egységes Kistérségi Pedagógiai Szakszolgáltató Központ szolgáltatás szemléletének köszönhetıen a finanszírozás tekintetében többletráfordítást nem igényel. Az Egységes Kistérségi Pedagógiai Szakszolgáltató Központ engedélyezett létszáma 19 fı. Alaptevékenységei: gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás, fejlesztı felkészítés, nevelési tanácsadás, iskolapszichológusi hálózat, logopédiai ellátás, továbbtanulásiés pályaválasztási tanácsadás, gyógytestnevelés. Az alaptevékenységek ellátása után az alaptámogatás kétszerese vehetı igénybe, mivel az ellátottak többsége a szolgáltatást a lakóhelyén, vagy abban a közoktatási intézményben veszi igénybe, ahol tanulói jogviszonnyal rendelkezik. Kiegészítı tevékenysége: 18 év alatti csoportos gyógyúszás. A színvonalas feladat-ellátásnak köszönhetıen a tevékenysége a kistérség határain is átnyúlik: Alacska, Nekézseny. Közkincs Kerekasztal A kistérségi Közkincs Kerekasztal 2007 augusztusában kezdte meg mőködését, az Oktatási és Kulturális Minisztérium pályázati támogatásával. A Kerekasztal pályázaton a Társulás ben Ft támogatást nyert. A Kerekasztal célja, hogy segítse a Kazincbarcikai Kistérség döntéshozóinak tevékenységét tanácsokkal, elıkészítı és elemzı munkával. A Kerekasztal tevékenységét a közmővelıdésben jártas szakemberek, és a kultúra iránt felelısséget érzı civilek segítik. A program keretében feltárja a közmővelıdési intézmények és a helyi társadalom közötti kapcsolatot, annak hiányosságait. Nagy hangsúlyt kapnak azok a szolgáltatások és tartalmak, amelyek az adott lokalitásban éreztetik hatásukat. A közmővelıdésen keresztül kívánja aktivizálni a lakosságot, arra törekedve, hogy a helyi kultúra ápolása fontos szerepet töltsön be a lakosság életében. Fontos szerepet szánunk a kistérségi imázs kialakítására, és a PR-tevékenységre. A program keretében elkészül: - Kistérségi Kulturális Esemény Naptár - Kistérségi Kulturális Szolgáltatásjegyzék - Kistérségi Honismereti Bibliográfia február 6

7 - Kistérségi Kulturális Stratégia március Kistérségi Kulturális Napok Az Oktatási és Kulturális Minisztérium pályázati támogatásával, a Kistérségi Kulturális Napok 2009-ben a Társulás Ft támogatást nyert. A program segíteni kívánja a kistérség kulturális hagyományainak ápolását, a tehetségek felkutatását. A programok elsı része mikro körzeti szinten zajlik. Bánvölgye kulturális mikro-körzet Ide tartozó települések: Mályinka, Dédestapolcsány, Tardona, Vadna, Nagybarca, Berente Felelıs: Deák-Szinyéri József Izsófalva és környéke kulturális mikro-körzet Ide tartozó települések: Ormosbánya, Rudolftelep, Kurityán, Mucsony, Alsószuha, Felsınyárád Felelıs: Hadobás Sándor Rudabánya és környéke kulturális mikro-körzet Ide tartozó települések: Felsıtelekes, Alsótelekes, Kánó, Felsıkelecsény, Zubogy, Imola, Ragály, Szuhafı, Zádorfalva, Trizs Felelıs: Hadobás Sándor Sajókaza és környéke kulturális mikro-körzet Ide tartozó települések: Szuhakálló, Sajógalgóc, Sajóivánka, Dövény, Jákfalva Felelıs: H. Petkovics Katalin Egressy Béni Könyvtár, Kulturális és Sport Központ Felelıs: Csorba Csaba, Molekné Kırösi Beatrix 1.Kistérségi Kulturális Gála Idıpont: május óra Helye: Egressy Béni Könyvtár és Kulturális Sport Központ Címe: Kazincbarcika Fı tér 5. Résztvevık: Kurityán Búzavirág népdalkör Horbász Réka musical Balogh Máté (gitár-ének) Mazsorett csoport (Izsófalva) Várfalvi Mercédesz (zongora) Szőcs Dániel (musical) 7

8 Szıllısi Gábor (népdal) Akkord színpad (musical) Galagonya citera zenekar Tímár Bence (vers) Mazsorett csoport (Rudabánya) Bánhorváti népdalkör Crazy Dance (modern tánc) Akkord színpad (musical) Vendég: Los Andinos együttes Ne azt add nekem, amit kívánok, hanem amire szükségem van A Társulás Iroda közremőködésével a Kazincbarcika és Vonzáskörzete Szépkorúak Egyesülete a Szociális Minisztériumtól Ft támogatást nyert. A pályázat célja a kistérségi összefogás erısítése, valamint az idısek és a fiatalok békés egymás mellett élése. Célcsoport a kistérségben mőködı nyugdíjas klubok, civil szervezetek és általános iskolák. A programokon csapatverseny keretében együtt versenyez a nyugdíjas és az általános iskolás korosztály. A csapatok 5 fıbıl állnak, 2 fı nyugdíjas, 3 fı általános iskolás tanuló. Fıbb programok: Kistérségi Informatikai vetélkedı: február 5.(Sajókaza) Kistérségi Honismereti Vetélkedı: február 18.(Izsófalva) Kistérségi Barátságlánc váltó gyalogtúra harminckét település érintésével április 26,27,28,29. Kistérségi Szavalóverseny 2010.május 19.(Felsınyárád) Gyermekjóléti és szociális alapszolgáltatás A Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás területén jelenleg 4 mikro-körzetben történik a szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás ellátása (kazincbarcikai, mucsonyi, rudabányai és a sajókazai mikrokörzet). A jelzırendszeres házi segítségnyújtás a 2010-es gazdasági évtıl kezdve kikerül a támogatott feladatok körébıl évben a jelzırendszeres házi segítségnyújtás feladat ellátását a Szociális és Munkaügyi Minisztérium pályázati eljárás keretében támogatja, figyelemmel e szolgáltatás országos szinten egyenlıtlen eloszlására. A Szociális Szolgáltató Központ márciusában támogatást nyert a feladat ellátására. A Társulás a gyermekjóléti és a szociális alapszolgáltatási feladatai közül a következı feladatokat látja el évben: - családsegítés, - házi segítségnyújtás, - hajléktalanok nappali intézményi ellátása. 8

9 A Társulási Tanács feladatul tőzte ki az irodának, hogy a kistérségi Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció 2010-ben esedékes felülvizsgálatát, egy mélyreható elemzés elızze meg. A koncepció felülvizsgálatára szeptemberi Társulási Tanácsülésen kerül sor. Kistérségi Közösségi autóbusz üzemeltetése A Társulási Tanács 9/2009. (IX. 22.) sz. Területfejlesztési Tanácsi határozatában módosította az Isuzu típusú közösségi autóbusz Üzemeltetési Szabályzatát szeptember 23-tól Az 50 km-nél rövidebb távra történı igény esetén, 4 órás igénybevételnél Ft, 8 órásnál Ft az autóbusz költsége. A harmadik csoportba tartozó intézmények esetén a költség Ft, illetve Ft. A módosítás az autóbusz megnövekedett költségeivel magyarázható. Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Társulás Társulási és Területfejlesztési Tanácsa által hozott határozatok Területfejlesztési határozatok száma elsı félévében: 9 db. Társulási tanácsi határozatok száma elsı félévében:17 db. Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Társulás elıtt álló feladatok 2010-ben A Társulás évben is folytatni kívánja a Társulási Megállapodásban felvállalt közszolgáltatási feladatellátással kapcsolatos tevékenységét. Pályázati lehetıségekhez kapcsolódóan szükséges központi sürgısségi ügyelet kialakítása, kistérségi szinten. Szociális és közoktatási feladatellátás Társulás fenntartásában történı lehetıségének vizsgálata. A Társulás a évben a belsı ellenırzési feladatokat a társult települések igényeinek megfelelı továbbmőködtetése. A Kazincbarcika és Vonzáskörzete Szépkorúak Egyesület munkájának segítése. Esélyegyenlıségi intézkedési tervben foglaltak megvalósítása, és a helyi esélyegyenlıségi terv elkészítésében való aktív közremőködés A szakmai szolgáltatás nyújtása a közoktatási intézmények igényeinek megfelelıen. Tanulmányi, tehetséggondozó versenyek szervezése. A kistérségi összefogás erısítése. A kistérségi hagyományırzés és a mikro-körzeti kulturális rendezvények irányítása. A civil szféra szerepének erısítése, Közkincs-kerekasztal mőködtetése. A turisztikai vonzerı növelése a kulturális rendezvények PR tevékenységének fokozásával. A foglalkoztatás növelése. Az Egységes Kistérségi Pedagógiai Szakszolgáltató Központ keretében mőködı 9

10 Szakértıi Bizottság kialakítási lehetıségének vizsgálata. A szakszolgálat továbbmőködtetése., június. polgármester 10

11 I. számú melléklet Kimutatás a Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Társulás elsı félévében tárgyalt napirendjeirıl február Együtt a kistérség közbiztonságáért Elıadó: Oláh József alezredes Kazincbarcika város Rendırkapitánya 2 Tájékoztató a évben várható pályázati lehetıségekrıl 3. Tájékoztató a 2010/01 és a 2010/02 számú Közmunkaprogramok közbeszerzési eljárásáról 4. Javaslat a Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás évi költségvetésére 5. Beszámoló a Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Iroda évi munkájáról 6. Beszámoló az Egységes Kistérségi Pedagógiai Szakszolgáltató Központ évi munkájáról 7. Javaslat a Mozgáskorlátozottak Egyesületével a Kistérségi Támogató Szolgálat Ellátási szerzıdésének megkötésére 8. Javaslat a Támogató Szolgálat Ellátási szerzıdésének megkötésére 9. Javaslat a Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Iroda bérleti jogviszonyára 10. Javaslat a Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás 2010/01 és a 2010/02 Közmunka programjához kapcsolódó hitel felvételre 11. Javaslat pályázat benyújtására a Szociális és Munkaügyi Minisztérium által kiírt 01/a/2010 számú Téli-tavaszi közmunkaprogram kiegészítésére 12. Javaslat a Svájci Alaphoz, Kazincbarcika Város Önkormányzat gesztorságával benyújtott kistérségi turizmus fejlesztési pályázat Támogató Nyilatkozatának kiegészítésére 13. Javaslat az Önkormányzati Minisztériumhoz benyújtásra kerülı közösségi autóbusz pályázatának benyújtására és önerı biztosítására 11

12 14. Egyebek április Együtt a kistérség közbiztonságáért Elıadó: Oláh József alezredes Kazincbarcika város Rendırkapitánya 2 Nyitott szertárkapu Elıadó: Tóth László tőzoltó alezredes 3. Javaslat az Esély az egészséges Felnıtté váláshoz alapítvány kérésére támogató nyilatkozat kiadásához Elıadó: Svecz János Tamás kuratórium e 4. Javaslat a Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás évi költségvetésének elıirányzat módosítására 5. Beszámoló a Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás évi költségvetésének végrehajtásáról 6. Javaslat a Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás évi pénzmaradványának felhasználására 7. Javaslat a Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Kulturális Stratégia Rövidtávú Operatív Programjának elfogadására 8. Javaslat a Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Egészségügyi térképének elfogadására 9. Javaslat a Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Iroda egy közmővelıdési referensi álláshely megszőntetésére 10. Tájékoztató a Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Iroda belsı ellenırzési csoport elsı három hónapban végzett tevékenységérıl 11. Javaslat pályázat benyújtására az Oktatási és Kulturális Minisztériumhoz 12. Javaslat az Egységes Kistérségi Pedagógiai Szakszolgáltató Központ álláshelyeinek bıvítésére a Munkaügyi Központ támogatásának igénybevételével határozott idıre 13. Egyebek 12

13 2010. június Együtt a kistérség közbiztonságáért Elıadó: Oláh József alezredes Kazincbarcika város Rendırkapitánya 2 A központi orvosi ügyeleti ellátás irányítási, illetve szolgáltatási lehetıségei Elıadó: Dr. Simon Mariann Fıigazgató-helyettes 3. Tájékoztató a Kazincbarcika és Vonzáskörzete Szépkorúak Egyesületének tevékenységérıl Elıadó: Czakó Lászlóné 4. Javaslat a Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás évi költségvetés elıirányzatának módosítására 5. Javaslat a Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Szervezeti Mőködési Szabályzat 2. számú mellékletének módosítására 6. Javaslat a Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Kistérségi Közoktatásfejlesztési Intézkedési Terv módosítására 7. Javaslat a Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Helyi Esélyegyenlıségi Programjának elkészítésére 8. Javaslat az Isuzu típusú közösségi autóbusz Üzemeltetési Szabályzatának módosítására 9. Javaslat az Temsa Opalin típusú közösségi autóbusz Üzemeltetési Szabályzatának módosítására 10. Javaslat a TÁMOP /2 számú pályázat kapcsán utólagosan felmerült költségek támogatására 11. Javaslat Sáta község belsı ellenırzési feladatainak, a Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás által történı ellátására, évtıl. 12. Egyebek 13

14 II. számú melléklet Kimutatás a Társulási Tanács év elsı félévében megtartott ülésein való részvételrıl február április részvétel részvétel részvétel Alsószuha Hevesi István Igen Igen Alsótelekes Bodnár István Nem Nem Bánhorváti Demeter Zoltán Nem Igen Berente Juhász József Nem Nem Dédestapolcsány Lukács László Igen Igen Dövény Huhák Imre Nem Igen Felsıkelecsény Andó Béláné Nem Nem Felsınyárád Kirila Ferenc Igen Igen Felsıtelekes Mészáros Pál Igen Igen Imola Boros Jánosné Nem Nem Izsófalva Fodor Albert Igen Igen Jákfalva Vilcsek Ernı Nem Nem Kazincbarcika Igen Igen Kánó Kovács István Igen Igen Kurityán Nagy Lajos Igen Igen Mályinka Mihály Ferenc Igen Igen Múcsony Viszlai Viktor Igen* Igen Nagybarca Vadnai Zoltán Igen Nem Ormosbánya Sike Ferencné Igen Igen Ragály Dusza László Igen Igen Rudabánya Szobota Lajos Igen Igen Rudolftelep Lukán Béla Nem Igen Sajógalgóc Ifj.Bartus József Nem Nem Sajóivánka Geleta Zoltán Igen Nem Sajókaza Stefán László Igen Igen Szuhafı Szalóczy Gyuláné Igen Igen Szuhakálló Tinyó Ottó Igen Igen Tardona Danada János Igen Nem Trizs Mácsi Istvánné Igen Igen Vadna Bencze Péter Igen Nem Zádorfalva Gulyásné Deli Ágnes Igen Igen Zubogy Pozsgai Viktor Igen Nem * polgármester meghatalmazottja 14

15 III. számú melléklet Kimutatás a elsı félévben az autóbusz igénylésrıl: Intézmény Célállomás Idıpont Megtett kilométer Fizetett hozzájárulás JANUÁR Ált. Isk. Sajókaza K.barcika, uszoda Kb. Összevont Óvodák Keresztéte Ált. Isk. Sajókaza K.barcika, uszoda Nyárády András Ált. Isk. K.barcika, korcsolya Polgármesteri Hivatal, Sajóivánka Miskolc Ált. Isk. Sajókaza K.barcika, uszoda Lajos Árpád Ált. Isk. K.barcika, korcsolya Balassi Bálint Ált. Isk. és Óvoda K.barcika, korcsolya Körzeti Ált. Isk. és Óvoda, Ormosbánya Kazincbarcika Ált. Isk. Sajókaza K.barcika, uszoda Lajos Árpád Ált. Isk. K.barcika, korcsolya ÖSSZESEN FEBRUÁR Ált. Isk. Sajókaza K.barcika, uszoda Idıvár Nyugdíjas Klub Miskolc Árpád Fejedelem Tagiskola Kokava Czakó György Vadna Ált. Isk. Sajókaza K.barcika, uszoda Árpád Fejedelem Tagiskola Kazincbarcika Kossuth Lajos Általános Iskola K.barcika, korcsolya Ált. Isk. Sajókaza K.barcika, uszoda Mikoviny Sámuel Tagiskola Kazincbarcika Szuhavölgyi Jegyzık Egyesülete Aggtelek Kossuth Lajos Általános Iskola K.barcika, korcsolya Szuhavölgyi Bányászl. Tel. Önk. Szöv. Pelsıc Izsó Miklós Általános Mőv. Közp. K.barcika, korcsolya ÖSSZESEN MÁRCIUS Telekes Béla Tagiskola K.barcika, uszoda Szociális Szolg. Központ, Sajókaza Tiszaújváros Polgármesteri Hivatal, Mályinka Bódvaszilas Lajos Árpád Általános Iskola Miskolc Mesevár tagóvoda Miskolc Lajos Árpád Általános Iskola Miskolc Nyárády András Általános Iskola K.barcika, uszoda ÖSSZESEN ÁPRILIS Telekes Béla Tagiskola K.barcika, uszoda Polgármesteri Hivatal, Mályinka Homrogd Nyárády András Általános Iskola K.barcika, uszoda Polgármesteri Hivatal, Sajókaza Miskolc Telekes Béla Tagiskola K.barcika, uszoda Körzeti Ált. Isk. és Óvoda, Ormosbánya Kazincbarcika Nyárády András Általános Iskola Miskolc Zöld Titkok Tagóvoda Kazincbarcika Kossuth Lajos Általános Iskola Széphalom Berentei Ált. Mőv. Központ Budapest XII Nyárády András Általános Iskola K.barcika, uszoda Mikoviny Sámuel Tagiskola Kazincbarcika Kazinczy Ferenc Tagiskola Aggtelek Idıvár Nyugdíjas Klub Bánvölgye

16 Pollack Mihály Általános Iskola Nyíregyháza Telekes Béla Tagiskola K.barcika, uszoda ÖSSZESEN MÁJUS Polgármesteri Hivatal, Mályinka Edelény Nyárády András Általános Iskola Budapest Herman Ottó tagiskola Kékestetı Rudabánya Város Önkormányzata Wieliczka Pollack Mihály Általános Iskola Miskolc Kazinczy Ferenc Tagiskola Jósvafı Lajos Árpád Általános Iskola Hollókı Kazinczy Ferenc Tagiskola Lillafüred Kazinczy Ferenc Tagiskola Lillafüred Kaz. És Vonz. Szépkorúak Egyesülete Hollókı Kazinczy Ferenc Tagiskola Miskolc Árpád Fejedelem Tagiskola Miskolc ÖSSZESEN JÚNIUS Árpád Fejedelem Tagiskola Miskolc Izsó Miklós Ált. Mőv. Közp. Eger Kazinczy Ferenc Tagiskola Miskolc Gárdonyi Géza Tagiskola Nyíregyháza Kb. Összevont Óvodák Zakopane Jókai Mór Szakközépiskola Zempléni körút Polgármesteri Hivatal, Mályinka Varbó Kaz. És Vonz. Szépkorúak Egyesülete Bükkszentkereszt Körzeti Ált. Isk. és Óvoda, Ormosbánya Gyomaendrıd Polgármesteri Hivatal, Sajóivánka Dobsina Körzeti Ált. Isk. és Óvoda, Ormosbánya Ormosbánya Rudabánya Város Polgármesteri Hivatala K.barcika, uszoda Árpád Fejedelem Tagiskola Tornaalja Radvánszky Béla Mővelıdési Ház Szilvásvárad ÖSSZESEN 16

Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati PROGRAM 2009 2013. Alacska, Alsószuha, Alsótelekes, Bánhorváti, Berente, Dédestapolcsány,

Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati PROGRAM 2009 2013. Alacska, Alsószuha, Alsótelekes, Bánhorváti, Berente, Dédestapolcsány, Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati KISTÉRSÉGI MINÕSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 2009 2013 Alacska, Alsószuha, Alsótelekes, Bánhorváti, Berente, Dédestapolcsány, Dövény, Felsõkelecsény, Felsõnyárád,

Részletesebben

Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 2010. április 27-i ülésének 1. napirendi pontja

Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 2010. április 27-i ülésének 1. napirendi pontja Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 7100 Szekszárd, Tartsay u. 10. Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 2010. április 27-i ülésének 1. napirendi pontja Tárgy: Elıadó:

Részletesebben

Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodása

Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodása Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodása A 2001. október 9., 2002. december 19., 2003. április 14., 2005.

Részletesebben

Elıterjesztés. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. október 25-i ülésére

Elıterjesztés. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. október 25-i ülésére 3. Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. október 25-i ülésére Tárgy: Felsılajos Polgármesterének beszámolója a Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás, illetve annak

Részletesebben

75/2011. (IV. 22.) sz. határozat A megyei önkormányzat 2010. évi gyermekvédelmi feladatainak értékelésérıl

75/2011. (IV. 22.) sz. határozat A megyei önkormányzat 2010. évi gyermekvédelmi feladatainak értékelésérıl XXII. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2011. ÁPRILIS 22. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 42/2011. (II. 18.) sz. határozat A megyei önkormányzat által alapított kitüntetı

Részletesebben

Alsónémedi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2351 Alsónémedi, Fı út 58. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének. határozatai 2009.

Alsónémedi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2351 Alsónémedi, Fı út 58. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének. határozatai 2009. Alsónémedi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2351 Alsónémedi, Fı út 58. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének határozatai 2009. Alsónémedi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2351

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, BÖLCSİDE, PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT

ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, BÖLCSİDE, PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT Ú J S Z Á S Z I ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, BÖLCSİDE, PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT N E V E L É S I K Ö Z P O N T 2 0 1 0 / 2 0 1 1 - E S T A N É V M U N K A T E R V E A családos tanítvány megkérdezte a Mestert:

Részletesebben

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. november 28-i ülésére

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. november 28-i ülésére Elıterjesztés 4. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. november 28-i ülésére Tárgy: Fekete István Általános Iskola és Kollégium beszámolója a 2010/2011-es tanévrıl Az elıterjesztést

Részletesebben

XXI. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2010. DECEMBER 17. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ

XXI. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2010. DECEMBER 17. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ XXI. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2010. DECEMBER 17. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 238/2010. (XII. 17.) sz. határozat A Vas Megyei Közgyőlés Rendészeti Szakbizottsága

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. március 29-i ülésére

ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. március 29-i ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Alelnökétıl ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. március 29-i ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája,

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V VI.1-290/2007. J E G Y Z İ K Ö N Y V a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. október 25-ei ülésérıl 2 KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS VI.1-290/2007. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Tatabányán, a Komárom-Esztergom

Részletesebben

Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium

Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium Minıségirányítási Program Készítette: Az iskola minıségirányítási csoportja Budapest, 2009. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 5 1 AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 5

Részletesebben

Kazincbarcika Városi Önkormányzat közoktatási intézményrendszere működésének minőségirányítási programja 2009-2013.

Kazincbarcika Városi Önkormányzat közoktatási intézményrendszere működésének minőségirányítási programja 2009-2013. A 372/2008. (XII.19.) sz. Ökt. határozat melléklete Kazincbarcika Városi Önkormányzat közoktatási intézményrendszere működésének minőségirányítási programja 2009-2013. Készítette: Euron Szolgáltató Kft.

Részletesebben

Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata

Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata 2. számú melléklet Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata Gyermek- és ifjúságpolitikai koncepció 2008-2013 Gyermek- és ifjúságpolitikai koncepció 2008-2013 Bevezetı A jelenleg hatályos törvényi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 11. NAPIREND Ügyiratszám: 1/458-1/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. június 15-i nyilvános ülésére Tárgy: Beszámoló a Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulása éves munkájáról

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés 2010. szeptemberi ülésére

TÁJÉKOZTATÓ. a Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés 2010. szeptemberi ülésére 4790/2010. TÁJÉKOZTATÓ a Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés 2010. szeptemberi ülésére Tárgy: Tájékoztató a BKMÖ Kecskeméti Közoktatási Gyermekvédelmi és Szociális Intézményében megvalósult infrastrukturális

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. május 26-i rendkívüli ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. május 26-i rendkívüli ülésére Elıterjesztés 1. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. május 26-i rendkívüli ülésére Tárgy: Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának értékelése Az elıterjesztést

Részletesebben

X. Fejezet Záró rendelkezések

X. Fejezet Záró rendelkezések X. Fejezet Záró rendelkezések 54. (1) Az SZMSZ mellékletei: a) 1. melléklet: A Képviselı-testület által a polgármesterre átruházott hatáskörök jegyzéke b) 2. melléklet: Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete

Részletesebben

Jelen vannak: Dr. Hörcsik Richárd polgármester

Jelen vannak: Dr. Hörcsik Richárd polgármester Sárospatak Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth L. u. 44. sz. Tel.: 47/513-250, Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 12.100/2009. J e g y z ı k ö n y v Készült:

Részletesebben

Tájékoztató az Ifjúsági Koncepció eredményeinek áttekintésérıl

Tájékoztató az Ifjúsági Koncepció eredményeinek áttekintésérıl 1 Tájékoztató az Ifjúsági Koncepció eredményeinek áttekintésérıl Tisztelt Közgyőlés! Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése a 49/2009(III. 26.) szekszárdi önkormányzati határozatával elfogadta

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Az intézmény tevékenységei... 7 Az intézmény jogállása, gazdálkodási jogköre:... 8 Az intézmény mőködési területe:...

TARTALOMJEGYZÉK. Az intézmény tevékenységei... 7 Az intézmény jogállása, gazdálkodási jogköre:... 8 Az intézmény mőködési területe:... TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 1 A SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, A SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYA... 4 AZ ISKOLA ALAPADATAI... 6 Az intézmény tevékenységei...

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2011. június 24-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2011. június 24-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2011. június 24-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A A Réthy Pál Kórház-Rendelıintézet pályázatának benyújtása a Rehabilitációs

Részletesebben

Jegyzıkönyv. 1.) Beszámoló az Olaszliszkai Közétkeztetési intézmény tevékenységérıl. Elıterjesztı: intézményvezetı

Jegyzıkönyv. 1.) Beszámoló az Olaszliszkai Közétkeztetési intézmény tevékenységérıl. Elıterjesztı: intézményvezetı Jegyzıkönyv Készült: Olaszliszka Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2009. október 27-én 16 órától a körjegyzıség székhelyén (Olaszliszka, Szent István u. 5.) megtartott nyílt ülésérıl. Jelen vannak:

Részletesebben

Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Szervezeti és Mőködési Szabályzat MAROSHEGYI ÓVODA SZÉKESFEHÉRVÁR, RÁDIÓ U.1. Szervezeti és Mőködési Szabályzat Hatálya kiterjed a Maroshegyi Óvoda minden dolgozójára 2. oldal Bevezetı Az intézmény a jogszabályi elıírásoknak megfelelendı

Részletesebben

1. KÖLTSÉGVETÉS ALAKULÁSA

1. KÖLTSÉGVETÉS ALAKULÁSA TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA MŐKÖDÉSÉNEK ÉRTÉKELÉSE 2006-2010. Az 57/2007. (III.22.) Kt. sz. határozatával döntött a Képviselı-testület Tiszavasvári Város Önkormányzata gazdasági programjáról, melyben

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Dr. Szántó Mária jegyzı

JEGYZİKÖNYV. Dr. Szántó Mária jegyzı JEGYZİKÖNYV Készül: Mórahalom város Képviselı-testületének 2007. január l8-án megtartott soros ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester, Csányi László

Részletesebben

Elıterjesztés 6. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. május 29-i ülésére

Elıterjesztés 6. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. május 29-i ülésére Elıterjesztés 6. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. május 29-i ülésére Tárgy: Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának értékelése Az elıterjesztést

Részletesebben

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. április 28-ai ülésére

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. április 28-ai ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1-78/2011. E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. április 28-ai ülésére Tárgy: Tájékoztató a közgyőlés két ülése közötti

Részletesebben

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának Ifjúsági Cselekvési Terve (tervezet) Szakmai összefoglaló. Kecskemét, 2009. május 25.

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának Ifjúsági Cselekvési Terve (tervezet) Szakmai összefoglaló. Kecskemét, 2009. május 25. Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának Ifjúsági Cselekvési Terve (tervezet) Szakmai összefoglaló Kecskemét, 2009. május 25. Tartalomjegyzék 1. Vezetıi összefoglaló 5 1.1. A cselekvési terv elkészítésében

Részletesebben