BESZÁMOLÓ. a polgármester Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulásban, elsı félévében végzett tevékenységérıl

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BESZÁMOLÓ. a polgármester Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulásban, 2010. elsı félévében végzett tevékenységérıl"

Átírás

1 BESZÁMOLÓ a polgármester Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulásban, elsı félévében végzett tevékenységérıl Készítette: Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Iroda

2 Tisztelt Képviselı - Testület! A helyi önkormányzatok társulásairól és együttmőködésérıl szóló évi CXXXV. törvény 6. (4) bekezdése, a évi CVII. törvény 6.. (3). bekezdése, illetve a Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának értelmében települési önkormányzatot képviselı polgármester saját tevékenységérıl és a Társulás intézkedéseirıl évente 2 alkalommal beszámol saját képviselıtestületének a tanácsban végzett munkájáról. Ennek alapján a társulásban végzett tevékenységrıl az alábbiak szerint tájékoztatom a Tisztelt Képviselı- Testületet: A társulás kötelezıen ellátja a területfejlesztésrıl és a területrendezésrıl szóló törvényben szabályozott feladat-és hatásköröket, mint kistérségi fejlesztési tanács. A kistérségi fejlesztési tanács mellett a többcélú kistérségi társulások társulási megállapodásaiban foglalt, feladat és hatáskörei jelenti a szakmai munka tartalmát. A Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Társulás elsı félévben is a tagtelepülésekkel szoros együttmőködésben végezte munkáját, amelyben kiemelt szerepet kaptak a közszolgáltatás, közmunkával összefüggı szervezési feladatok. Kistérségi Társulási Iroda A munkaszervezet tevékenységi köre elsısorban a társulási tanács által hozott határozatok végrehajtása. Az iroda munkatársai szolgáltatás szemléletőek, igyekeznek a településeken jelentkezı igényeket kielégíteni. A gondok feltárásában élen járnak. A munkaszervezet engedélyezett létszáma május 1-jétıl 11 fı foglalkoztatottak száma 10 fı. A normatív támogatás eddig és 2010-ben is fedezi az iroda kiadásait, bár a normatív támogatások folyamatosan csökkennek. A gazdaságvezetı január 1-jétıl táppénzen, majd késıbb szülési szabadságon illetve gyermekgondozási segélyen van. A gazdaságvezetıi állást belsı átcsoportosításokkal oldják meg. A belsı ellenırzési csoport a költségvetési szervek számának és a normatív támogatás csökkenése miatt kiegészítı támogatásra szorul. Közmunkaprogram 2010/01 Téli-tavaszi közmunkaprogram Program kezdete: január 15. Program zárása: június 15. Foglalkoztatottak száma: 64 fı Pályázat kiírója: Szociális és Munkaügyi Minisztérium Elnyert támogatás: Ft. Pályázatban részt vevı települések: Bánhorváti, Berente, Dédestapolcsány, Imola, Jákfalva, Kazincbarcika, Mályinka, Múcsony, Nagybarca, Rudabánya, Rudolftelep, Sajóivánka, Sajókaza, Szuhafı, Szuhakálló, Tardona, Trizs, Vadna Pályázat célja és eredménye: Cél a munka világába történı visszavezetés. Eredmények: Az értékteremtı munka, rendezett településkép, a településüzemeltetés költséghatékonyabbá vált. 2

3 2010/02 Roma közmunkaprogram Program kezdete: január 15. Program zárása: június 15. Foglalkoztatottak száma: 483 fı Pályázat kiírója: Szociális és Munkaügyi Minisztérium Elnyert támogatás: Ft. Pályázatban részt vevı települések: Kazincbarcikai Kistérség: Alsószuha, Bánhorváti, Berente, Dédestapolcsány, Imola, Jákfalva, Kazincbarcika, Kurityán, Múcsony, Nagybarca, Ragály, Rudabánya, Sajóivánka, Sajókaza, Vadna, Zádorfalva Edelényi Kistérség: Balajt, Boldva, Bódvaszilas, Edelény, Lak, Martonyi, Perkupa, Rakaca, Szendrı, Szendrılád, elsı félévében elnyert pályázati támogatások Szuhogy Ózdi Kistérség: Ózd, Putnok Pályázat célja és eredménye: A munkavilágába történı visszavezetés. Az értékteremtı munka, rendezett romatelep, a településüzemeltetés költséghatékonyabbá vált ; 89% ; 11% 2010/01 sz. közmunka program 2010/02 sz. közmunka program Szakmai Szolgáltatás Programok: A szociális készségek, képességek fejlesztése az óvodában és az általános iskola 1-4 évfolyamán címő továbbképzés megszervezése. Engedélyszám: OKM 4/202/ ) A továbbképzés helyszíne: Kazincbarcikai Összevont Óvodák A továbbképzés idıpontja: január 14, 28, 29. Részt vevık száma: 20 fı 2.) A továbbképzés helyszíne: Pollack Mihály Általános Iskola A továbbképzés idıpontja: február 18,19, 20. Részt vevık száma: 20 fı 3

4 TEMPO Tematikus Projektoktatás, április 23. Téma: Nevelés, mint erkölcsi érték Elıadó: Szekszárdi Julianna egyetemi tanár 1.Roma munkaközösség Téma: Egy sikeres tanodai program bemutatása Forma: elıadás Elıadó: Rusznyák István (Segítı Kéz Tanoda projektmenedzser) 2. Tánc- ének-zene munkaközösség Téma: Nemzeti öntudatra ébredés tükrözıdése a XIX. század zenéjében és táncában Magyarországon. A folyamat bemutatása Egressy, Erkel, Liszt zenéjén keresztül. Reformkor-palotás/tánctanulás/A rockzene története zenében és táncban Forma: gyakorlati ismeretek átadása Elıadó: Béres Zsuzsanna, Dr. Gerbár Lászlóné munka-közösségvezetık 3. Testnevelés munkaközösség Téma: Az akaraterı pallérozása képességfejlesztı gyakorlatok alkalmazásával Forma: elıadás és gyakorlati bemutató Elıadó: Barna Imre testnevelı tanár 4. Reál munkaközösség Forma: elıadások Téma: A kulcskompetenciák beépítése, megjelenítése a kémia tantárgy tanításában Elıadó: Kasza Istvánné szaktanácsadó Téma: Kulcskompetenciák megjelenítése a fizika tantárgy tanítása során Elıadó: Szarkáné Illyés Gizella szaktanácsadó Téma: Kulcskompetenciák beépítése a matematika tantárgy tanításába Elıadó: Pásztorné Vinter Erika szaktanácsadó 5. Környezetvédelmi munkaközösség Téma: Tanulói kísérletek börzéje (biológia, földrajz természetismeret, környezetvédelem) Forma: börze Elıadó: Dr. Tátrainé Gulyás Gabriella munka-közösségvezetı 6. Idegennyelvi munkaközösség Téma: IT Technology Interaktív tábla használata angolórákon Forma: elıadás Elıadó: Dr. Bárczy Klára egyetemi docens és dékánhelyettes 7. Humán munkaközösség 4

5 Téma: A múzeumpedagógia lehetıségei a kompetenciafejlesztésben Forma: elıadás Elıadó: Papné Veres Ildikó szaktanácsadó 8. Informatikai munkaközösség Téma: Mesék, játékok informatikaórán - alkalmazott informatika alsóban Forma: elıadás, börze Elıadó: Kissné Jabelkó Gabriella munka-közösségvezetı 9. Fejlesztı munkaközösség Téma: A diszlexia felismerése, fıbb tünetei Forma: csoportmunka Elıadó: Buczkóné Pásztor Melinda munka-közösségvezetı 10. Tanítói munkaközösség Téma: A matematikai kompetenciák fejlesztése Forma: elıadás Elıadó: Szilas Ádámné 11. Vizuális munkaközösség Téma: Esztétika szerepe az iskolai nevelésben Elıadó: Dobos Norbert munka-közösségvezetı Intézményvezetık munkaközösségi foglalkozásai március 17-én iskolai március 19-én május 13-án óvodai június 2-án iskolai június 15. óvodai Elıadók: Dr. Illés Pálné (óvoda) Petróczi Gábor (iskola) Tanügyigazgatás Jegyzık, intézményvezetık munkájának folyamatos segítése. Egyéni ügyvéd foglalkoztatása, fenntartók, intézményvezetık és egyéb alkalmazottak részére. Tanulmányi versenyek o Hevessy György Kémia verseny o Teleki Pál Földrajzverseny o Biológia verseny o Idegen nyelvi verseny o Kazinczy verseny 5

6 o Zrinyi matematika verseny o Szabó Zoltán vers és prózamondó verseny o Petıfi Sándor vers és prózamondó verseny o Egressy Béni vers és prózamondó verseny o Madam Curie kémia verseny o Fizika verseny o Simonyi Zsigmond helyesíró verseny o Alsós matematika verseny o Környezetvédelmi vetélkedı o Tánc verseny Kistérségi Szakszolgáltatás Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Társulás január 1-jétıl saját fenntartásban mőködteti az Egységes Kistérségi Pedagógiai Szakszolgáltató Központot. A 2010-es évre a kedvezı finanszírozásnak, és az Egységes Kistérségi Pedagógiai Szakszolgáltató Központ szolgáltatás szemléletének köszönhetıen a finanszírozás tekintetében többletráfordítást nem igényel. Az Egységes Kistérségi Pedagógiai Szakszolgáltató Központ engedélyezett létszáma 19 fı. Alaptevékenységei: gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás, fejlesztı felkészítés, nevelési tanácsadás, iskolapszichológusi hálózat, logopédiai ellátás, továbbtanulásiés pályaválasztási tanácsadás, gyógytestnevelés. Az alaptevékenységek ellátása után az alaptámogatás kétszerese vehetı igénybe, mivel az ellátottak többsége a szolgáltatást a lakóhelyén, vagy abban a közoktatási intézményben veszi igénybe, ahol tanulói jogviszonnyal rendelkezik. Kiegészítı tevékenysége: 18 év alatti csoportos gyógyúszás. A színvonalas feladat-ellátásnak köszönhetıen a tevékenysége a kistérség határain is átnyúlik: Alacska, Nekézseny. Közkincs Kerekasztal A kistérségi Közkincs Kerekasztal 2007 augusztusában kezdte meg mőködését, az Oktatási és Kulturális Minisztérium pályázati támogatásával. A Kerekasztal pályázaton a Társulás ben Ft támogatást nyert. A Kerekasztal célja, hogy segítse a Kazincbarcikai Kistérség döntéshozóinak tevékenységét tanácsokkal, elıkészítı és elemzı munkával. A Kerekasztal tevékenységét a közmővelıdésben jártas szakemberek, és a kultúra iránt felelısséget érzı civilek segítik. A program keretében feltárja a közmővelıdési intézmények és a helyi társadalom közötti kapcsolatot, annak hiányosságait. Nagy hangsúlyt kapnak azok a szolgáltatások és tartalmak, amelyek az adott lokalitásban éreztetik hatásukat. A közmővelıdésen keresztül kívánja aktivizálni a lakosságot, arra törekedve, hogy a helyi kultúra ápolása fontos szerepet töltsön be a lakosság életében. Fontos szerepet szánunk a kistérségi imázs kialakítására, és a PR-tevékenységre. A program keretében elkészül: - Kistérségi Kulturális Esemény Naptár - Kistérségi Kulturális Szolgáltatásjegyzék - Kistérségi Honismereti Bibliográfia február 6

7 - Kistérségi Kulturális Stratégia március Kistérségi Kulturális Napok Az Oktatási és Kulturális Minisztérium pályázati támogatásával, a Kistérségi Kulturális Napok 2009-ben a Társulás Ft támogatást nyert. A program segíteni kívánja a kistérség kulturális hagyományainak ápolását, a tehetségek felkutatását. A programok elsı része mikro körzeti szinten zajlik. Bánvölgye kulturális mikro-körzet Ide tartozó települések: Mályinka, Dédestapolcsány, Tardona, Vadna, Nagybarca, Berente Felelıs: Deák-Szinyéri József Izsófalva és környéke kulturális mikro-körzet Ide tartozó települések: Ormosbánya, Rudolftelep, Kurityán, Mucsony, Alsószuha, Felsınyárád Felelıs: Hadobás Sándor Rudabánya és környéke kulturális mikro-körzet Ide tartozó települések: Felsıtelekes, Alsótelekes, Kánó, Felsıkelecsény, Zubogy, Imola, Ragály, Szuhafı, Zádorfalva, Trizs Felelıs: Hadobás Sándor Sajókaza és környéke kulturális mikro-körzet Ide tartozó települések: Szuhakálló, Sajógalgóc, Sajóivánka, Dövény, Jákfalva Felelıs: H. Petkovics Katalin Egressy Béni Könyvtár, Kulturális és Sport Központ Felelıs: Csorba Csaba, Molekné Kırösi Beatrix 1.Kistérségi Kulturális Gála Idıpont: május óra Helye: Egressy Béni Könyvtár és Kulturális Sport Központ Címe: Kazincbarcika Fı tér 5. Résztvevık: Kurityán Búzavirág népdalkör Horbász Réka musical Balogh Máté (gitár-ének) Mazsorett csoport (Izsófalva) Várfalvi Mercédesz (zongora) Szőcs Dániel (musical) 7

8 Szıllısi Gábor (népdal) Akkord színpad (musical) Galagonya citera zenekar Tímár Bence (vers) Mazsorett csoport (Rudabánya) Bánhorváti népdalkör Crazy Dance (modern tánc) Akkord színpad (musical) Vendég: Los Andinos együttes Ne azt add nekem, amit kívánok, hanem amire szükségem van A Társulás Iroda közremőködésével a Kazincbarcika és Vonzáskörzete Szépkorúak Egyesülete a Szociális Minisztériumtól Ft támogatást nyert. A pályázat célja a kistérségi összefogás erısítése, valamint az idısek és a fiatalok békés egymás mellett élése. Célcsoport a kistérségben mőködı nyugdíjas klubok, civil szervezetek és általános iskolák. A programokon csapatverseny keretében együtt versenyez a nyugdíjas és az általános iskolás korosztály. A csapatok 5 fıbıl állnak, 2 fı nyugdíjas, 3 fı általános iskolás tanuló. Fıbb programok: Kistérségi Informatikai vetélkedı: február 5.(Sajókaza) Kistérségi Honismereti Vetélkedı: február 18.(Izsófalva) Kistérségi Barátságlánc váltó gyalogtúra harminckét település érintésével április 26,27,28,29. Kistérségi Szavalóverseny 2010.május 19.(Felsınyárád) Gyermekjóléti és szociális alapszolgáltatás A Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás területén jelenleg 4 mikro-körzetben történik a szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás ellátása (kazincbarcikai, mucsonyi, rudabányai és a sajókazai mikrokörzet). A jelzırendszeres házi segítségnyújtás a 2010-es gazdasági évtıl kezdve kikerül a támogatott feladatok körébıl évben a jelzırendszeres házi segítségnyújtás feladat ellátását a Szociális és Munkaügyi Minisztérium pályázati eljárás keretében támogatja, figyelemmel e szolgáltatás országos szinten egyenlıtlen eloszlására. A Szociális Szolgáltató Központ márciusában támogatást nyert a feladat ellátására. A Társulás a gyermekjóléti és a szociális alapszolgáltatási feladatai közül a következı feladatokat látja el évben: - családsegítés, - házi segítségnyújtás, - hajléktalanok nappali intézményi ellátása. 8

9 A Társulási Tanács feladatul tőzte ki az irodának, hogy a kistérségi Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció 2010-ben esedékes felülvizsgálatát, egy mélyreható elemzés elızze meg. A koncepció felülvizsgálatára szeptemberi Társulási Tanácsülésen kerül sor. Kistérségi Közösségi autóbusz üzemeltetése A Társulási Tanács 9/2009. (IX. 22.) sz. Területfejlesztési Tanácsi határozatában módosította az Isuzu típusú közösségi autóbusz Üzemeltetési Szabályzatát szeptember 23-tól Az 50 km-nél rövidebb távra történı igény esetén, 4 órás igénybevételnél Ft, 8 órásnál Ft az autóbusz költsége. A harmadik csoportba tartozó intézmények esetén a költség Ft, illetve Ft. A módosítás az autóbusz megnövekedett költségeivel magyarázható. Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Társulás Társulási és Területfejlesztési Tanácsa által hozott határozatok Területfejlesztési határozatok száma elsı félévében: 9 db. Társulási tanácsi határozatok száma elsı félévében:17 db. Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Társulás elıtt álló feladatok 2010-ben A Társulás évben is folytatni kívánja a Társulási Megállapodásban felvállalt közszolgáltatási feladatellátással kapcsolatos tevékenységét. Pályázati lehetıségekhez kapcsolódóan szükséges központi sürgısségi ügyelet kialakítása, kistérségi szinten. Szociális és közoktatási feladatellátás Társulás fenntartásában történı lehetıségének vizsgálata. A Társulás a évben a belsı ellenırzési feladatokat a társult települések igényeinek megfelelı továbbmőködtetése. A Kazincbarcika és Vonzáskörzete Szépkorúak Egyesület munkájának segítése. Esélyegyenlıségi intézkedési tervben foglaltak megvalósítása, és a helyi esélyegyenlıségi terv elkészítésében való aktív közremőködés A szakmai szolgáltatás nyújtása a közoktatási intézmények igényeinek megfelelıen. Tanulmányi, tehetséggondozó versenyek szervezése. A kistérségi összefogás erısítése. A kistérségi hagyományırzés és a mikro-körzeti kulturális rendezvények irányítása. A civil szféra szerepének erısítése, Közkincs-kerekasztal mőködtetése. A turisztikai vonzerı növelése a kulturális rendezvények PR tevékenységének fokozásával. A foglalkoztatás növelése. Az Egységes Kistérségi Pedagógiai Szakszolgáltató Központ keretében mőködı 9

10 Szakértıi Bizottság kialakítási lehetıségének vizsgálata. A szakszolgálat továbbmőködtetése., június. polgármester 10

11 I. számú melléklet Kimutatás a Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Társulás elsı félévében tárgyalt napirendjeirıl február Együtt a kistérség közbiztonságáért Elıadó: Oláh József alezredes Kazincbarcika város Rendırkapitánya 2 Tájékoztató a évben várható pályázati lehetıségekrıl 3. Tájékoztató a 2010/01 és a 2010/02 számú Közmunkaprogramok közbeszerzési eljárásáról 4. Javaslat a Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás évi költségvetésére 5. Beszámoló a Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Iroda évi munkájáról 6. Beszámoló az Egységes Kistérségi Pedagógiai Szakszolgáltató Központ évi munkájáról 7. Javaslat a Mozgáskorlátozottak Egyesületével a Kistérségi Támogató Szolgálat Ellátási szerzıdésének megkötésére 8. Javaslat a Támogató Szolgálat Ellátási szerzıdésének megkötésére 9. Javaslat a Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Iroda bérleti jogviszonyára 10. Javaslat a Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás 2010/01 és a 2010/02 Közmunka programjához kapcsolódó hitel felvételre 11. Javaslat pályázat benyújtására a Szociális és Munkaügyi Minisztérium által kiírt 01/a/2010 számú Téli-tavaszi közmunkaprogram kiegészítésére 12. Javaslat a Svájci Alaphoz, Kazincbarcika Város Önkormányzat gesztorságával benyújtott kistérségi turizmus fejlesztési pályázat Támogató Nyilatkozatának kiegészítésére 13. Javaslat az Önkormányzati Minisztériumhoz benyújtásra kerülı közösségi autóbusz pályázatának benyújtására és önerı biztosítására 11

12 14. Egyebek április Együtt a kistérség közbiztonságáért Elıadó: Oláh József alezredes Kazincbarcika város Rendırkapitánya 2 Nyitott szertárkapu Elıadó: Tóth László tőzoltó alezredes 3. Javaslat az Esély az egészséges Felnıtté váláshoz alapítvány kérésére támogató nyilatkozat kiadásához Elıadó: Svecz János Tamás kuratórium e 4. Javaslat a Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás évi költségvetésének elıirányzat módosítására 5. Beszámoló a Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás évi költségvetésének végrehajtásáról 6. Javaslat a Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás évi pénzmaradványának felhasználására 7. Javaslat a Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Kulturális Stratégia Rövidtávú Operatív Programjának elfogadására 8. Javaslat a Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Egészségügyi térképének elfogadására 9. Javaslat a Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Iroda egy közmővelıdési referensi álláshely megszőntetésére 10. Tájékoztató a Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Iroda belsı ellenırzési csoport elsı három hónapban végzett tevékenységérıl 11. Javaslat pályázat benyújtására az Oktatási és Kulturális Minisztériumhoz 12. Javaslat az Egységes Kistérségi Pedagógiai Szakszolgáltató Központ álláshelyeinek bıvítésére a Munkaügyi Központ támogatásának igénybevételével határozott idıre 13. Egyebek 12

13 2010. június Együtt a kistérség közbiztonságáért Elıadó: Oláh József alezredes Kazincbarcika város Rendırkapitánya 2 A központi orvosi ügyeleti ellátás irányítási, illetve szolgáltatási lehetıségei Elıadó: Dr. Simon Mariann Fıigazgató-helyettes 3. Tájékoztató a Kazincbarcika és Vonzáskörzete Szépkorúak Egyesületének tevékenységérıl Elıadó: Czakó Lászlóné 4. Javaslat a Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás évi költségvetés elıirányzatának módosítására 5. Javaslat a Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Szervezeti Mőködési Szabályzat 2. számú mellékletének módosítására 6. Javaslat a Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Kistérségi Közoktatásfejlesztési Intézkedési Terv módosítására 7. Javaslat a Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Helyi Esélyegyenlıségi Programjának elkészítésére 8. Javaslat az Isuzu típusú közösségi autóbusz Üzemeltetési Szabályzatának módosítására 9. Javaslat az Temsa Opalin típusú közösségi autóbusz Üzemeltetési Szabályzatának módosítására 10. Javaslat a TÁMOP /2 számú pályázat kapcsán utólagosan felmerült költségek támogatására 11. Javaslat Sáta község belsı ellenırzési feladatainak, a Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás által történı ellátására, évtıl. 12. Egyebek 13

14 II. számú melléklet Kimutatás a Társulási Tanács év elsı félévében megtartott ülésein való részvételrıl február április részvétel részvétel részvétel Alsószuha Hevesi István Igen Igen Alsótelekes Bodnár István Nem Nem Bánhorváti Demeter Zoltán Nem Igen Berente Juhász József Nem Nem Dédestapolcsány Lukács László Igen Igen Dövény Huhák Imre Nem Igen Felsıkelecsény Andó Béláné Nem Nem Felsınyárád Kirila Ferenc Igen Igen Felsıtelekes Mészáros Pál Igen Igen Imola Boros Jánosné Nem Nem Izsófalva Fodor Albert Igen Igen Jákfalva Vilcsek Ernı Nem Nem Kazincbarcika Igen Igen Kánó Kovács István Igen Igen Kurityán Nagy Lajos Igen Igen Mályinka Mihály Ferenc Igen Igen Múcsony Viszlai Viktor Igen* Igen Nagybarca Vadnai Zoltán Igen Nem Ormosbánya Sike Ferencné Igen Igen Ragály Dusza László Igen Igen Rudabánya Szobota Lajos Igen Igen Rudolftelep Lukán Béla Nem Igen Sajógalgóc Ifj.Bartus József Nem Nem Sajóivánka Geleta Zoltán Igen Nem Sajókaza Stefán László Igen Igen Szuhafı Szalóczy Gyuláné Igen Igen Szuhakálló Tinyó Ottó Igen Igen Tardona Danada János Igen Nem Trizs Mácsi Istvánné Igen Igen Vadna Bencze Péter Igen Nem Zádorfalva Gulyásné Deli Ágnes Igen Igen Zubogy Pozsgai Viktor Igen Nem * polgármester meghatalmazottja 14

15 III. számú melléklet Kimutatás a elsı félévben az autóbusz igénylésrıl: Intézmény Célállomás Idıpont Megtett kilométer Fizetett hozzájárulás JANUÁR Ált. Isk. Sajókaza K.barcika, uszoda Kb. Összevont Óvodák Keresztéte Ált. Isk. Sajókaza K.barcika, uszoda Nyárády András Ált. Isk. K.barcika, korcsolya Polgármesteri Hivatal, Sajóivánka Miskolc Ált. Isk. Sajókaza K.barcika, uszoda Lajos Árpád Ált. Isk. K.barcika, korcsolya Balassi Bálint Ált. Isk. és Óvoda K.barcika, korcsolya Körzeti Ált. Isk. és Óvoda, Ormosbánya Kazincbarcika Ált. Isk. Sajókaza K.barcika, uszoda Lajos Árpád Ált. Isk. K.barcika, korcsolya ÖSSZESEN FEBRUÁR Ált. Isk. Sajókaza K.barcika, uszoda Idıvár Nyugdíjas Klub Miskolc Árpád Fejedelem Tagiskola Kokava Czakó György Vadna Ált. Isk. Sajókaza K.barcika, uszoda Árpád Fejedelem Tagiskola Kazincbarcika Kossuth Lajos Általános Iskola K.barcika, korcsolya Ált. Isk. Sajókaza K.barcika, uszoda Mikoviny Sámuel Tagiskola Kazincbarcika Szuhavölgyi Jegyzık Egyesülete Aggtelek Kossuth Lajos Általános Iskola K.barcika, korcsolya Szuhavölgyi Bányászl. Tel. Önk. Szöv. Pelsıc Izsó Miklós Általános Mőv. Közp. K.barcika, korcsolya ÖSSZESEN MÁRCIUS Telekes Béla Tagiskola K.barcika, uszoda Szociális Szolg. Központ, Sajókaza Tiszaújváros Polgármesteri Hivatal, Mályinka Bódvaszilas Lajos Árpád Általános Iskola Miskolc Mesevár tagóvoda Miskolc Lajos Árpád Általános Iskola Miskolc Nyárády András Általános Iskola K.barcika, uszoda ÖSSZESEN ÁPRILIS Telekes Béla Tagiskola K.barcika, uszoda Polgármesteri Hivatal, Mályinka Homrogd Nyárády András Általános Iskola K.barcika, uszoda Polgármesteri Hivatal, Sajókaza Miskolc Telekes Béla Tagiskola K.barcika, uszoda Körzeti Ált. Isk. és Óvoda, Ormosbánya Kazincbarcika Nyárády András Általános Iskola Miskolc Zöld Titkok Tagóvoda Kazincbarcika Kossuth Lajos Általános Iskola Széphalom Berentei Ált. Mőv. Központ Budapest XII Nyárády András Általános Iskola K.barcika, uszoda Mikoviny Sámuel Tagiskola Kazincbarcika Kazinczy Ferenc Tagiskola Aggtelek Idıvár Nyugdíjas Klub Bánvölgye

16 Pollack Mihály Általános Iskola Nyíregyháza Telekes Béla Tagiskola K.barcika, uszoda ÖSSZESEN MÁJUS Polgármesteri Hivatal, Mályinka Edelény Nyárády András Általános Iskola Budapest Herman Ottó tagiskola Kékestetı Rudabánya Város Önkormányzata Wieliczka Pollack Mihály Általános Iskola Miskolc Kazinczy Ferenc Tagiskola Jósvafı Lajos Árpád Általános Iskola Hollókı Kazinczy Ferenc Tagiskola Lillafüred Kazinczy Ferenc Tagiskola Lillafüred Kaz. És Vonz. Szépkorúak Egyesülete Hollókı Kazinczy Ferenc Tagiskola Miskolc Árpád Fejedelem Tagiskola Miskolc ÖSSZESEN JÚNIUS Árpád Fejedelem Tagiskola Miskolc Izsó Miklós Ált. Mőv. Közp. Eger Kazinczy Ferenc Tagiskola Miskolc Gárdonyi Géza Tagiskola Nyíregyháza Kb. Összevont Óvodák Zakopane Jókai Mór Szakközépiskola Zempléni körút Polgármesteri Hivatal, Mályinka Varbó Kaz. És Vonz. Szépkorúak Egyesülete Bükkszentkereszt Körzeti Ált. Isk. és Óvoda, Ormosbánya Gyomaendrıd Polgármesteri Hivatal, Sajóivánka Dobsina Körzeti Ált. Isk. és Óvoda, Ormosbánya Ormosbánya Rudabánya Város Polgármesteri Hivatala K.barcika, uszoda Árpád Fejedelem Tagiskola Tornaalja Radvánszky Béla Mővelıdési Ház Szilvásvárad ÖSSZESEN 16

BESZÁMOLÓ. Készítette: Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Iroda

BESZÁMOLÓ. Készítette: Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Iroda BESZÁMOLÓ a polgármester Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulásban, 2010. év második félévében végzett tevékenységérıl Készítette: Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú

Részletesebben

polgármester Elõterjesztést készítette: Társulási Iroda Az elõterjesztés melléklete: Beszámoló a polgármester Tájékoztató a

polgármester Elõterjesztést készítette: Társulási Iroda Az elõterjesztés melléklete: Beszámoló a polgármester Tájékoztató a I I. N A P I R E N D Tárgy: Tájékoztató a Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás 2009. II. félévi tevékenységérõl. Elõterjesztõ : Tinyó Ottó polgármester Elõterjesztést

Részletesebben

Pedagógiai szakmai szolgáltatáshoz kapcsolódó programok megvalósítása

Pedagógiai szakmai szolgáltatáshoz kapcsolódó programok megvalósítása Pedagógiai szakmai szolgáltatáshoz kapcsolódó programok megvalósítása Támogatás mértéke: 1.497.500 Ft. A program célja a pedagógusok továbbképzése, szakmai munkaközösségek mûködtetése a kistérségi tanulmányi

Részletesebben

2011. ÉVI MUNKATERVE

2011. ÉVI MUNKATERVE - Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Iroda 2011. ÉVI MUNKATERVE 1 Társulási Iroda általános feladatellátásához kapcsolódó tevékenységek: Minden hét hétfıjén

Részletesebben

A Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ Alapító Okiratát Módosító Okirat

A Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ Alapító Okiratát Módosító Okirat 1. sz. melléklet a 179/2014. (VII. 24.) önkormányzati határozathoz A Alapító Okiratát Módosító Okirat Kazincbarcika Város Önkormányzat Képviselő-testülete által 2014. május 28-án kiadott 135/2014. (V.28.)

Részletesebben

A Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ Alapító Okiratát Módosító Okirat

A Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ Alapító Okiratát Módosító Okirat A 112/2014. (IV. 25.) határozat 1. melléklete A Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ Alapító Okiratát Módosító Okirat Kazincbarcika Város Önkormányzat Képviselő-testülete által 2013. december 19-én

Részletesebben

ZALAAPÁTI ÖNKORMÁNYZATA. 2012. évi M U N K A T E R V E

ZALAAPÁTI ÖNKORMÁNYZATA. 2012. évi M U N K A T E R V E ZALAAPÁTI ÖNKORMÁNYZATA 2012. évi M U N K A T E R V E 2 A munkaterv szerint tervezett rendes képviselı-testületi ülések valamennyi ülésének kötelezı napirendi pontjai az alábbiak: - Polgármesteri beszámoló

Részletesebben

HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA

HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA H ATÁROZA TOK HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA 2007. FEBRUÁR 27-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉN 11/2007. (II. 27.) Tkt határozat: Tárgy: Napirendi pontok elfogadása 1./ A Homokháti Kistérség Többcélú Társulása

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2008. december 18-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2008. december 18-i ülésére [Ide írhatja a szöveget] PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 Pápa, Fő utca 12. Tel.: 89/515-000 Fax.: 89/313-989 E-mail: polgarmester@papa.hu 141. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2008. december

Részletesebben

Szám: VI. 866-2/2010. Alapító Okirat

Szám: VI. 866-2/2010. Alapító Okirat Szám: VI. 866-2/2010. Alapító Okirat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése és Szedres Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 9.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű)

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) A Győri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény 4. (1) bekezdése,

Részletesebben

Kivonat. mely készült a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 2011. szeptember 20. napján megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl

Kivonat. mely készült a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 2011. szeptember 20. napján megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl 59/2011. (IX. 20.) CsKTT. 16-5633-4/2011 Tárgy: Csanytelek, Baross Gábor u. 2. sz. alatti ingatlan használatba vétele Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa megtárgyalta Csanytelek, Baross

Részletesebben

A lakosság számának változása (2004-2007)

A lakosság számának változása (2004-2007) KAZINCBARCIKA ÉS VONZÁSKÖRZETE TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KISTÉRSÉGI KÖZOKTATÁS- FEJLESZTÉSI INTÉZKEDÉSI TERV 2008-2013 (Alacska), Alsószuha, Alsótelekes, Bánhorváti, Berente, Dédestapolcsány,

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. augusztus 28-i ülésére

ELİTERJESZTÉS A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. augusztus 28-i ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKÉTİL ELİTERJESZTÉS A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. augusztus 28-i ülésére Tárgy: Egyetértés a társulásban fenntartott Pedagógiai Szakszolgálat (Nyergesújfalu)

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének június 30-i ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének június 30-i ülésére Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. június 30-i ülésére 12. Tárgy: Pszichológusi és gyógypedagógusi feladatellátás további mőködtetése Az elıterjesztést készítette:

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére 8. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére Tárgy: A családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatási feladatok - 2015. december 31. napját követı

Részletesebben

Javaslat az Illyés Gyuláné Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítására

Javaslat az Illyés Gyuláné Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítására Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Tel.: (32) 312-570; (32) 417-255 Szám: 27983/2007. Javaslat az Illyés Gyuláné Óvoda,

Részletesebben

Szám: VI. 869-2/2010. Alapító Okirat

Szám: VI. 869-2/2010. Alapító Okirat Szám: VI. 869-2/2010. Alapító Okirat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése és Szálka Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 9.

Részletesebben

OZORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 5/2000. (IV.13.)számú önkormányzati rendelete a helyi közmővelıdési tevékenységrıl.

OZORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 5/2000. (IV.13.)számú önkormányzati rendelete a helyi közmővelıdési tevékenységrıl. OZORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 5/2000. (IV.13.)számú önkormányzati rendelete a helyi közmővelıdési tevékenységrıl. Az önkormányzat kötelezı feladata a helyi közmővelıdési tevékenység

Részletesebben

Szociális és Egészségügyi Iroda

Szociális és Egészségügyi Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1., Pf.: 85. Tel.: 06 (32) 311-057 Ikt.szám: 47246/2005. J a v a s l a t a három éves szociális

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. június 30-ai ülésére VI. 50-184/2011.

ELİTERJESZTÉS KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. június 30-ai ülésére VI. 50-184/2011. KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE VI. 50-184/2011. ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. június 30-ai ülésére Tárgy: Intézményi létszámkeret csökkentés 4/2011. Elıterjesztı:

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S E L İ T E R J E S Z T É S mely készült Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2014. szeptember 10 - i nyilvános testületi ülésére a 7. sz. napirendi ponthoz Tárgy: Feladat ellátási szerzıdés

Részletesebben

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. január 24-i ülésére

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. január 24-i ülésére Tárgy: Intézményvezetıi pályázatok Sorszám: IV./ 1 Elıkészítette: Véleményezı bizottság: Sápi András Igazgatási Osztály Tisztelt Képviselı-testület! Kulturális és Sport Bizottság Egyéb elıterjesztés Békés

Részletesebben

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. június 24-i ülésére

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. június 24-i ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Elnöke Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. június 24-i ülésére Tárgy: Egyetértés az oroszlányi Benedek Elek Egységes Gyógypedagógiai Módszertani

Részletesebben

M E G H Í V Ó. N a p i r e n d : Elıadó: 1./ Helyszíni törvényességi ellenırzés megállapításainak Bózsóné Dr. megtárgyalása (írásbeli)

M E G H Í V Ó. N a p i r e n d : Elıadó: 1./ Helyszíni törvényességi ellenırzés megállapításainak Bózsóné Dr. megtárgyalása (írásbeli) Községi Önkormányzat P o l g á r m e s t e r e Kıtelek, Szabadság út 1. szám M E G H Í V Ó Kıtelek Községi Önkormányzat Képviselıtestülete 2011. január 24-én (hétfı) délután 14 órakor ülést tart, melyre

Részletesebben

2008. évi bizottsági hatáskörben felhasználható oktatási pénzeszközök 1/1. sz. melléklet

2008. évi bizottsági hatáskörben felhasználható oktatási pénzeszközök 1/1. sz. melléklet 2008. évi bizottsági hatáskörben felhasználható oktatási pénzeszközök 1/1. sz. melléklet elıirányzat Maradvány Minıségirányítás és pedagógiai szakszolgálat elıirányzat 10/2008.(III.3.) Önkorm. Rendelet

Részletesebben

Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete által. a 2010. június 30-i nyilvános ülésen hozott. határozatok. 31/2010. (VI. 30.) Ökt.

Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete által. a 2010. június 30-i nyilvános ülésen hozott. határozatok. 31/2010. (VI. 30.) Ökt. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete által a 2010. június 30-i nyilvános ülésen hozott határozatok 31/2010. (VI. 30.) Ökt. határozat elfogadja a Háziorvosi Szolgálat mőködésérıl szóló tájékoztatót.

Részletesebben

A l a p í t ó O k i r a t

A l a p í t ó O k i r a t 1 A Kartal Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a Játéksziget Napköziotthonos Óvoda 2173. Kartal, Ady Endre út 60-62. számára a 1992. december 4-én kiadott, a 65/2005. /VII.21./, a 82/2007/VIII.

Részletesebben

VÁC VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİTESTÜLET MUNKATERV

VÁC VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİTESTÜLET MUNKATERV VÁC VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİTESTÜLET MUNKATERV 2012. Január 19. 1., A Polgármesteri Hivatal teljesítménykövetelmény elıírások meghatározása 2., Váci Tőzoltóparancsnokság 2011. évi beszámolója Elıadó:

Részletesebben

SÁSDI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS

SÁSDI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS SÁSDI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KISTÉRSÉGI IRODÁJA ALAPITÓ OKIRATA Sásdi Többcélú Kistérségi Társulást, mint alapító a Kistérségi Iroda elnevezésű költségvetési szervét az államháztartásról szóló 1992.

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 111/2011. (V. 26.) számú. határozata

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 111/2011. (V. 26.) számú. határozata ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata

Részletesebben

Homokmégy Községi Önkormányzat Képviselı-testületének az 3/2011.(III.04.)számú rendelete az Önkormányzat 2011.évi költségvetésérıl

Homokmégy Községi Önkormányzat Képviselı-testületének az 3/2011.(III.04.)számú rendelete az Önkormányzat 2011.évi költségvetésérıl 1 Homokmégy Községi Önkormányzat Képviselı-testületének az 3/2011.(III.04.)számú rendelete az Önkormányzat 2011.évi költségvetésérıl Homokmégy Községi Önkormányzat Képviselı-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Fajlagos ö Összesen lakos 54 463. Jogcím. M.e. Tény Becsült mutató a b c. fő 54 463 500 fő alatti. 3 település 501-1000 fő lakosú

Fajlagos ö Összesen lakos 54 463. Jogcím. M.e. Tény Becsült mutató a b c. fő 54 463 500 fő alatti. 3 település 501-1000 fő lakosú Fajlagos ö Összesen lakos 54 463 Kistérség adatai település 29 Jogcím M.e. Tény Becsült mutató Sorszám elnevezése a b c 24. 2.2.1. a) Bejáró gyermekek, tanulók alapján járó támogatás 2.1. Többcélú általános

Részletesebben

Közoktatási intézmények

Közoktatási intézmények 1 intézmények 1. 1. Számú Óvoda Kindergarten, Kölcsey ltp. 15. OM azonosító: 036127 Sebestyén Györgyi óvodavezetı 74/528-900 (fax is) közv.: 74/528-901 ovoda1@tolna.net Szekszárd és Szálka Óvodafenntartó

Részletesebben

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2010. I. félévi MUNKAPROGRAMJA. Elfogadva: /2009. (XII.17.) ÖKT sz. határozat

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2010. I. félévi MUNKAPROGRAMJA. Elfogadva: /2009. (XII.17.) ÖKT sz. határozat ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2010. I. félévi MUNKAPROGRAMJA Elfogadva: /2009. (XII.17.) ÖKT sz. határozat 1 2010. JANUÁR 14 / CSÜTÖRTÖK/, 16 óra ***************************** 1./ Rendezési

Részletesebben

Kivonat. mely készült a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 2012. július 25. napján megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl

Kivonat. mely készült a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 2012. július 25. napján megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl 49/2012. (VII. 25.) CsKTT. 16-8065-1/2012 Tárgy: Együttmőködési Megállapodás a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása, a Munkaszervezete és Csongrád Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala között A

Részletesebben

Előterjesztés. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-i ülésére

Előterjesztés. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-i ülésére 5. Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-i ülésére Tárgy: Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S. A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása 2009. február 19-i ülésére 8. NAPIREND

E L İ T E R J E S Z T É S. A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása 2009. február 19-i ülésére 8. NAPIREND E L İ T E R J E S Z T É S A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása 2009. február 19-i ülésére 8. NAPIREND Tárgy: A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Közoktatási Intézménye intézményi alapdokumentumainak

Részletesebben

PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM

PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM szeptember 01 2014. augusztus 31. Készítette: igazgató Szakközépiskolánk 2007. szeptember 01. napjával kezdte mőködését. Jelen tanévben 10 pedagógus álláshelyünk van, amibıl

Részletesebben

Belsı ellenırzési jelentés

Belsı ellenırzési jelentés Enying Város Önkormányzata Belsı Ellenırzés 8130 Enying Kossuth u. 26. Tel/fax: 22/372-002 Iktatószám: Ellenırzés száma: 9/2010 Azonosító: 9-3/2010 Belsı ellenırzési jelentés Enying Város Önkormányzata

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SOSZÁMA: 204. MELLÉKLET: -1 db TÁRGY: Javaslat az Egészségügyi Gondnokság vezetıi állására pályázat kiírására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK

Részletesebben

A l a p í t ó O k i r a t

A l a p í t ó O k i r a t A Kartal Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a Könyves Kálmán Általános Iskola 2173. Kartal, Iskola tér 1. számára a 1992. december 4-én kiadott, a 17/2000.(IV.6.), a 38/2004.(III.11.), a 82/2007.(VIII.30.),

Részletesebben

EGYMI EGYESÜLET. Hogyan tovább EGYMI-k? Radicsné Szerencsés Terézia egyesületi elnök Budapest, 2012. május 21

EGYMI EGYESÜLET. Hogyan tovább EGYMI-k? Radicsné Szerencsés Terézia egyesületi elnök Budapest, 2012. május 21 EGYMI EGYESÜLET Hogyan tovább EGYMI-k? Radicsné Szerencsés Terézia egyesületi elnök Budapest, 2012. május 21 Szeretettel köszöntjük a szakmai nap résztvevıit! 2012. Május 21 1 Az Országos EGYMI Egyesület

Részletesebben

KISTÉRSÉGI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 2009 2013

KISTÉRSÉGI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 2009 2013 Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás KISTÉRSÉGI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 2009 2013 Alacska, Alsószuha, Alsótelekes, Bánhorváti, Berente, Dédestapolcsány, Dövény, Felsőkelecsény,

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. a Bőnmegelızési Tanács egy éves munkájáról. Készítette: Dombi György Bőnmegelızési Tanács elnöke

BESZÁMOLÓ. a Bőnmegelızési Tanács egy éves munkájáról. Készítette: Dombi György Bőnmegelızési Tanács elnöke BESZÁMOLÓ a Bőnmegelızési Tanács egy éves munkájáról Készítette: Dombi György Bőnmegelızési Tanács elnöke 1 A rendırségrıl szóló 1994. évi XXXIV. törvény 10. (1) bekezdése szerint az önkormányzatok közbiztonsággal

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v lkunbaracs Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 4. /2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. június 27-én (szerdán) 15: 00 órakor tartott

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek a 2010. II. félévi

Részletesebben

hirdetési lehetıséget Városi Televízióval civil szervezet bejelentett székhelyéül iratszekrényt számítástechnikai képzés munkerı-piaci

hirdetési lehetıséget Városi Televízióval civil szervezet bejelentett székhelyéül iratszekrényt számítástechnikai képzés munkerı-piaci Salgótarján Megyei Jogú Város A l p o l g á r m e s t e r é tıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Tel.: (32) 314-668 Szám: 14945/2009. Javaslat a Nógrád Megyei Civil Szolgáltató Központot mőködtetı Mozgáskorlátozottak

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. április 19-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Halmi

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 2011. december 19-én)

ALAPÍTÓ OKIRAT. (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 2011. december 19-én) ALAPÍTÓ OKIRAT (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 2011. december 19-én) Halimba, Nyirád, Szıc Önkormányzatok Képviselı Testületei a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Tv. 9..-a,

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl. 2013. február 14.

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl. 2013. február 14. Ügyszám: 289-8/2013. JEGYZİKÖNYV Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl 2013. február 14. Nyirád 2013 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: Nyirád Község

Részletesebben

Alisca Rekultivációs Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 11-i ülésére

Alisca Rekultivációs Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 11-i ülésére Alisca Rekultivációs Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 11-i ülésére Tárgy: Javaslat az Alisca Rekultivációs Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2015.

Részletesebben

MELLÉKLET KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETE 2012. II. FÉLÉVI MUNKATERVE

MELLÉKLET KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETE 2012. II. FÉLÉVI MUNKATERVE KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETE 2012. II. FÉLÉVI MUNKATERVE MELLÉKLET 2012. szeptember 13. (csütörtök) soron kívüli 1. Tájékoztató az önkormányzat 2012. I. félévi gazdálkodásáról 2. Részvétel

Részletesebben

Ózd Kistérség Többcélú Társulása 2015. évi költségvetésének címrendje

Ózd Kistérség Többcélú Társulása 2015. évi költségvetésének címrendje 1. melléklet a.../2015. ( ) határozathoz Ózd Kistérség Többcélú Társulása 2015. évi költségvetésének címrendje I. Költségvetési címek és alcímek Cím, alcím száma Cím, alcím neve 1. Egészségügyi feladatok

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Olaszliszka Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2009. január 27-én megtartott nyílt ülésérıl.

Jegyzıkönyv. Olaszliszka Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2009. január 27-én megtartott nyílt ülésérıl. Jegyzıkönyv Készült: Olaszliszka Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2009. január 27-én megtartott nyílt ülésérıl. Jelen vannak: jelenléti ív szerint. Fekete Gyula: köszönti a megjelenteket, megállapítja

Részletesebben

A KISTÉRSÉGEK RENDSZERÉNEK KIALAKULÁSA ÉS MŐKÖDÉSE Tab 2009. november 19. Dr. Virág Rudolf közjogi és koordinációs szakállamtitkár

A KISTÉRSÉGEK RENDSZERÉNEK KIALAKULÁSA ÉS MŐKÖDÉSE Tab 2009. november 19. Dr. Virág Rudolf közjogi és koordinációs szakállamtitkár A KISTÉRSÉGEK RENDSZERÉNEK KIALAKULÁSA ÉS MŐKÖDÉSE Tab 2009. november 19. Dr. Virág Rudolf közjogi és koordinációs szakállamtitkár Elméleti alapok IDEA tanácsadó testület (2002. szeptember) Feltárta a

Részletesebben

Muhariné Mayer Piroska sk. aljegyzı

Muhariné Mayer Piroska sk. aljegyzı Elıterjesztés 3. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. február 1-i ülésére Tárgy: Közösségi ellátások és pszichiátriai betegek, illetve szenvedélybetegek nappali ellátásának biztosítására

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezet)

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezet) ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezet) A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. (5) bekezdésében és az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. (1), (3) bekezdéseiben

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS A L E L N Ö K É T İ L E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. március 29-ei ülésére Tárgy: Komárom-Esztergom Megyei Pedagógiai Intézet jogutód

Részletesebben

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Ügyiratszám: 3583/2012. Sorszám: 12. E LİTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2012. szeptember

Részletesebben

I. FEJEZET. A rendelet hatálya

I. FEJEZET. A rendelet hatálya 1 JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2008. (II.28.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó, gyermekjóléti alapellátásokról és az igénybevétel feltételeirıl, valamint a fizetendı

Részletesebben

Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4. K i v o n a t

Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4. K i v o n a t Iktatószám: 2-8/2013. Társulási Tanácsa 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4. K i v o n a t Készült: Társulási Tanácsának 2013. október 24. napján 14.11 órakor a Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal Tanácskozó

Részletesebben

Hulladékgazdálkodási társulási megállapodás

Hulladékgazdálkodási társulási megállapodás Hulladékgazdálkodási társulási megállapodás amely létrejött, egyrészrıl Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése (7100 Szekszárd, Béla király tér 8.) képviselıje: Horváth István, másrészrıl

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek Közmővelıdési Megállapodás

Részletesebben

304-5/2008 szám E l ı t e r j e s z t é s

304-5/2008 szám E l ı t e r j e s z t é s Aszód Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Címzetes Fıjegyzıjétıl 2170 Aszód, Szabadság tér 9. Tel: 28/500-666 fax: 28/400-575 Email:jegyzı.aszod@invitel.hu 304-5/2008 szám E l ı t e r j e s z t é

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Iktatószám: I.B.1941-13/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Egészségügyi Bizottsága 2010.12.14-én 14 órakor a Polgármesteri Hivatal I. emeleti Házasságkötı termében megtartott nyílt ülésérıl Jelen

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FİISKOLA EÖTVÖS JÓZSEF GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRAT

NYÍREGYHÁZI FİISKOLA EÖTVÖS JÓZSEF GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRAT NYÍREGYHÁZI FİISKOLA EÖTVÖS JÓZSEF GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRAT 1. Az intézmény neve: Nyíregyházi Fıiskola Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium. Az intézmény rövidített

Részletesebben

a Miskolc Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának 11. számú módosításának jóváhagyására.

a Miskolc Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának 11. számú módosításának jóváhagyására. A 103/2011.(V.19.) KT határozat melléklete a Miskolc Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának 11. számú módosításának jóváhagyására. 1. A Társulási Megállapodás I. fejezetének /Általános

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y zıjétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu

Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y zıjétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu Szám: 15355/2009. Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y zıjétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu Javaslat a 252/2005.(X.27.) Öh. sz. határozattal jóváhagyott Salgótarján

Részletesebben

Támogatásban részesített kistérségi pályázatok 2006. év

Támogatásban részesített kistérségi pályázatok 2006. év Támogatásban részesített kistérségi pályázatok 200 év Igényelt támogatás Sürgősségi műszerek beszerzése 200 eft 0 Ft 195 eft BM Önerő Alap pályázat "Szélessávú internet kiépítése" pályázathoz Kistérségi

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv neve: Bajna-Epöl-Nagysáp Intézményfenntartó Társulás. 2. Rövid neve: B-E-N Intézményfenntartó Társulás

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv neve: Bajna-Epöl-Nagysáp Intézményfenntartó Társulás. 2. Rövid neve: B-E-N Intézményfenntartó Társulás ALAPÍTÓ OKIRAT Epöl Község Önkormányzatának képviselı-testülete, Bajna Község Önkormányzatának Képviselı-testülete és Nagysáp Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az államháztartásról szóló 1992.

Részletesebben

Intézményi címjegyzék 2008. augusztus

Intézményi címjegyzék 2008. augusztus 1 Intézményi címjegyzék 2008. augusztus Városi fenntartású, illetve társulásban mőködı közoktatási intézmények 1. 1. Számú Óvoda Kindergarten Pernyész Józsefné ovoda1@tolna.net, Kölcsey ltp. 15. óvodavezetı

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TEL.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TEL.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG. DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TEL.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU MEGHÍVÓ Dorog Város Képviselı-testületének 2010. április 9-én (péntek)

Részletesebben

A különbözı közigazgatási-közszolgáltatási reformelképzelések kidolgozása hagyományosan nem jár együtt hatáselemzések készítésével.

A különbözı közigazgatási-közszolgáltatási reformelképzelések kidolgozása hagyományosan nem jár együtt hatáselemzések készítésével. A régiók kialakításának finanszírozási kérdései Vigvári András vigvaria@inext.hu Koncepció A különbözı közigazgatási-közszolgáltatási reformelképzelések kidolgozása hagyományosan nem jár együtt hatáselemzések

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. a Bőnmegelızési Tanács egy éves munkájáról. Készítette: Dombi György Bőnmegelızési Tanács elnöke

BESZÁMOLÓ. a Bőnmegelızési Tanács egy éves munkájáról. Készítette: Dombi György Bőnmegelızési Tanács elnöke BESZÁMOLÓ a Bőnmegelızési Tanács egy éves munkájáról Készítette: Dombi György Bőnmegelızési Tanács elnöke 1 A rendırségrıl szóló 1994. évi XXXIV. törvény 10. (1) bekezdése szerint az önkormányzatok közbiztonsággal

Részletesebben

BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE ELİTERJESZTÉS. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete

BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE ELİTERJESZTÉS. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE Ügyiratszám: 1-12 / 2014. Sorszám: 5. ELİTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2014. december 22-én tartandó ülésére Tárgy:

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 2013. november 05-én megtartott rendkívüli ülésérıl Jelen vannak: Pap József alpolgármester Dr. Árva-Lóky Zsófia képviselı

Részletesebben

Alapító Okirat. 7171 Sióagárd, Kossuth u. 57/a Garay János Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási. Intézmény Sióagárdi Általános és Mővészeti

Alapító Okirat. 7171 Sióagárd, Kossuth u. 57/a Garay János Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási. Intézmény Sióagárdi Általános és Mővészeti Szám: VI. 337-9/2009. Alapító Okirat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése és Sióagárd Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 9.

Részletesebben

Gyógypedagógia szakterület programja. Fıvárosi Pedagógiai Napok. 2009. november 17. kedd

Gyógypedagógia szakterület programja. Fıvárosi Pedagógiai Napok. 2009. november 17. kedd Gyógypedagógia szakterület programja Fıvárosi Pedagógiai Napok 2009. november 17. kedd Idıpont -tól, -ig 14 00 14 15 Tantárgy/ terület Az EGYMI mőködése, a segítı szakemberek tevékenysége Tevékenységforma/

Részletesebben

4/2008. (II. 29.) Önkormányzati Rendelet

4/2008. (II. 29.) Önkormányzati Rendelet ülésérıl készült könyvébıl: 4/2008. (II. 29.) Önkormányzati Rendelet Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2007. évi költségvetésérıl szóló a 15/2007. (VI.

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELİ-TESTÜLETE MEGHÍVÓ. m e g h í v o m.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELİ-TESTÜLETE MEGHÍVÓ. m e g h í v o m. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELİ-TESTÜLETE MEGHÍVÓ Rétság Város Önkormányzat Képviselı-testületének soron következı ülését a helyi önkormányzatokról szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 44. -a alapján

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 224 MELLÉKLET: - TÁRGY: Javaslat a Sportkeret és a Civil Keret felhívására beérkezett alapítványi pályázatok támogatására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

Dobránszkyné Csige Boglárka. Gáll Gizella. Somogyiné Győri Magdolna. Eszenyiné Stéh Katalin

Dobránszkyné Csige Boglárka. Gáll Gizella. Somogyiné Győri Magdolna. Eszenyiné Stéh Katalin Csőke Ilona Tanító, testnev. spec.koll., pedagógia, tehetség és képfejl.szakv., népi játék és kézműves oktató, kosárfonó szakoktató 1.a osztályfőnök, kézműves-technika, szakvizsga Kondor Krisztina Tanító,

Részletesebben

Elıterjesztés a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. április 12-i ülésére

Elıterjesztés a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. április 12-i ülésére 1 Elıterjesztés a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. április 12-i ülésére Tárgy: A Wunderland Óvoda Esélyegyenlıségi programjának módosítása Elıterjesztı: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök Elıterjesztést

Részletesebben

A Felső Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás. Egységes Pedagógiai Szakszolgálatának. ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetbe foglalva)

A Felső Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás. Egységes Pedagógiai Szakszolgálatának. ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetbe foglalva) A Felső Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás Egységes Pedagógiai Szakszolgálatának ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetbe foglalva) Hatályos: 2012. május 1. Bődi Szabolcs Társulás elnöke

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: KOZP/4657-12/2013. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. december 18-i ülésére Tárgy: Eplény Községi Önkormányzat

Részletesebben

A szolgáltatástervezés- és fejlesztés folyamata és a működtetés sajátosságai a Szolnoki kistérségben

A szolgáltatástervezés- és fejlesztés folyamata és a működtetés sajátosságai a Szolnoki kistérségben A szolgáltatástervezés- és fejlesztés folyamata és a működtetés sajátosságai a Szolnoki kistérségben 2008. április 23. Hajdúszoboszló Dr. Versitz Éva Polgármesteri Hivatal, Szolnok Egészségügyi és Szociális

Részletesebben

Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete által 2012. október 30-án megtartott nyilvános ülésen hozott határozatok

Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete által 2012. október 30-án megtartott nyilvános ülésen hozott határozatok Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete által 2012. október 30-án megtartott nyilvános ülésen hozott határozatok 74/2012. (X. 30.) határozata Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete elfogadja

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 258. MELLÉKLET: 2 db TÁRGY: Javaslat magasabb vezetıi megbízásra vonatkozó pályázati felhívások közzétételére E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

Kazincbarcikai kistérség

Kazincbarcikai kistérség i kistérség Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Terve 2007. Kistérségi Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv 2007. i kistérség Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Terve Készítette: Csörszné

Részletesebben

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Lévay József Tagiskola

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Lévay József Tagiskola SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA Lévay József Tagiskola Az Oktatási Hivatal 2010. április 14-én kelt értesítése alapján a 2009. évi országos kompetenciamérés eredményeihez viszonyítva a Lévay

Részletesebben

Az iskola Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari Tagintézménye a két szakközépiskolai osztály mellett egy szakiskolai osztály indítását kérelmezte.

Az iskola Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari Tagintézménye a két szakközépiskolai osztály mellett egy szakiskolai osztály indítását kérelmezte. Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda Szám: 4/008. Tisztelt Közgyőlés! J a v a s l a t a 009/00. tanévi középiskolai, szakiskolai és szakképzı osztályok

Részletesebben

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete a Magyar

Részletesebben

német nyelv, zongora matematika, informatika angol nyelv,informatikus könyvtár történelem, informatika könyvtáros matematika-fizika

német nyelv, zongora matematika, informatika angol nyelv,informatikus könyvtár történelem, informatika könyvtáros matematika-fizika Pappné Dr. Forgács Edit PhD. intézményvezető,,, közoktatási vezető nyelvtudományi PhD. Germanisztika Szénási Andrea intézményvezető-helyettes,, Tóth Attiláné Deák Andrea intézményvezető-helyettes, André

Részletesebben

146/2009. (IV. 29.) számú Képviselı-testületi Határozat

146/2009. (IV. 29.) számú Képviselı-testületi Határozat ülésérıl készült könyvébıl: 146/2009. (IV. 29.) számú Képviselı-testületi Határozat 1.) Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény

Részletesebben

Edelényi Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsának 2010. december 1. napján tartandó rendkívüli ülésére

Edelényi Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsának 2010. december 1. napján tartandó rendkívüli ülésére Törvényességi ellenırzésre bemutatva Dr. Csiszár Miklós címzetes fıjegyzı E L İ T E R J E S Z T É S Készítette: Dr. Batta Angéla hivatalvezetı Edelényi Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsának

Részletesebben

KIVONAT. Határozat. Képviselı-testületének. 2012. évi munkaterve

KIVONAT. Határozat. Képviselı-testületének. 2012. évi munkaterve Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT a Képviselı-testület 2011. december 15-i ülésének jegyzıkönyvébıl Kihagyva a kihagyandókat! 177/2011. (XII. 15.) ÖH Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének

Részletesebben

Elıterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. október 31-i ülésére

Elıterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. október 31-i ülésére Elıterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. október 31-i ülésére Tárgy: Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási

Részletesebben

Felelős: Határidő: 2012. december 1. MÓDOSÍTÓ OKIRAT

Felelős: Határidő: 2012. december 1. MÓDOSÍTÓ OKIRAT 685/2012. (XI.29.) közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elfogadja a Városi Nevelési Tanácsadó, Pályaválasztási és Logopédiai Intézet Alapító Okiratának módosítását 2012.

Részletesebben