Komplex építési és bontási (INERT) hulladékgazdálkodási rendszer Kaposvár és térsége részére:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Komplex építési és bontási (INERT) hulladékgazdálkodási rendszer Kaposvár és térsége részére:"

Átírás

1 Komplex építési és s bontási (INERT) hulladékgazd kgazdálkodási rendszer Kaposvár és s térst rsége részr szére:

2 Kaposvár Megyei Jogú Város döntéshozói már évekkel korábban felismerték, hogy a térségben keletkező évi kb ezer tonna mennyiségű építési-bontási hulladék indokolatlanul terheli a regionális szilárd hulladéklerakót. A Projekt Előkészítő Alapra (PEA) 2005-ben benyújtott sikeres pályázat alapgondolatát, miszerint az inert hulladék feldolgozásával másodnyersanyagot is előállíthatnak, Hartner Rudolf a kaposvári városgondnokság vezetője fogalmazta meg valamikor 2001 körül. A PEA segítségével elkészített, majd a Környezetvédelem és Infrastruktúra Operatív Program (KIOP) 95 %-os támogatásával megvalósuló közel fél milliárdos Komplex építési és bontási (INERT) hulladékgazdálkodási rendszer Kaposvár és térsége részére című projekt, képes biztosítani Kaposvár város mellett 31 település ilyen jellegű hulladékának korszerű körülmények között történő feldolgozását és lerakását.

3 Az építkezés A lefolytatott közbeszerzk zbeszerzési si eljárások után n az érdemi építési munkákat kat áprilisában kezdhette meg a Vakond Kft. Jakab Ferenc műszaki ellenőr r irány nyításával. Az építkezés s a telep határainak, a megközel zelítő út nyomvonalának nak kitűzésével kezdődött. A kitűzés korszerű műholdas helymeghatároz rozó rendszer segíts tségével törtt rtént.

4

5

6

7 A telep munkálatainak indulásakor a kommunikáci ciós s kampány lefolytatását t elnyerő cég g a telep bejárat ratához, a város v egyik legforgalmasabb kivezető útjához elhelyezte az óriástáblákat, a telepre bevezető útra pedig a villanyoszlopra tetetett fel világító táblát.

8

9

10

11 Az építési területre érkezőt t május m elejére, a növénytakarn nytakaró eltávol volítása után n ez a kép k p fogadta. Nehéz z volt elképzelni, hogy pár p r hónap h alatt itt egy 2 ha-os korszerű,, a jelenlegi jogszabályi előírásoknak maximálisan megfelelő inert hulladéktelep fog létesl tesülni. A kivitelező a telep kialakítására rekord rövidsr vidségű,, 82 napos kivitelezést vállalt. v A határid ridő betartása érdekében jelentős s kapacitással kezdte meg a földmunkf ldmunkákat. kat. A 45 ezer m³-esm lerakókapacit kapacitás kialakításához 62 ezer m³ föld megmozgatására volt szüks kség. A nagy mennyiségű kiszoruló föld jelentős s része r a teleppel szemben találhat lható mélyfekvésű terület feltölt ltésére szolgált. lt.

12

13

14

15

16

17

18 A rövid határidőt vállaló kivitelező rémálma az idei csapadékos nyárral valósággá vált. A telep talaj- és lejtés viszonya nem kedvezett a földmunkák elvégzéséhez. A heves esőzések nem csak a munkákat hátráltatták, hanem jelentős többletmunkát is okoztak. A képeken a telep keleti oldalán található vízelvezető rendszerének teljes eliszapolódása látható, valamint a termőtalaj lemosódásának megakadályozása érdekében olyan hagyományos, természetes technológiákat is alkalmazott a kivitelező, mint a rőzsekerítés. A csapadék összegyűjtését a depóniatér koronáján végigfutó árokrendszer biztosítja.

19

20

21

22

23

24 Az árokban lezúdul duló esővíz z energiájának nak csökkent kkentése érdekében energiatörő lapok is elhelyezésre kerültek. Az építési területre érkezők k június j végén v n ezt a képet k láttl tták. Az építkezés s nagyságát t látva l már m r könnyebb k volt elképzelni, hogy itt évi 30 ezer tonna építésből és s bontásb sból l származ rmazó hulladék hasznosítására képes k telep fog létesl tesülni. A 45 ezer m³-esm depóniat niatér kialakítása két k ütemben törtt rtént. Az első fázisa a CONSOLID szigetelés és s a geotextília elhelyezése volt. Második ütemben a lerakó csurgalékv kvíz elvezető rendszeréhez tartozó 50 cm vastag kavicságy kialakítása törtt rtént meg. A depóniat niatérben összegyűjtött tt esővízet drén-cs csöveken vezetik el. Ezek a csövek csak akkor képesek k a víz v z hatékony levezetésére, ha a lerakó töltése során n nem sérülnek s meg, deformálódnak dnak el. A csövek védelmv delmének érdekében vastagabb kavics takarást alkalmaztak.

25

26

27

28

29

30

31 A depóniat niatér kialakításával párhuzamosan p folyt a m²-es manipulálótér betonjának nak elkész szítése. se. Az újrahasznosító tér r biztosít t lehetőséget a beszáll llított hulladék k lerakására, ra, feldolgozására és s frakciónk nkénti nti ideiglenes tárolására.ara.a feldolgozott, frakciónk nként nt különválogatott hulladék k a kialakított prizmákba kerül, itt tároljt rolják k az értékesítésig. sig. A betonozott tér t r térvilt rvilágítással, csapadékv kvíz z elvezető rendszerrel is rendelkezik.

32

33

34

35 A 136 m³-esm csurgalékv kvíz tározó egyben a telep tűzivíz tárolójaként is funkcionál. A bevizsgált csurgalékv kvíz,, mely helyes hulladékkezel kkezelés esetén n nem lehet szennyezett, a szívócsonkon keresztül üríthető.. A vizsgálati eredményt nytől l függf ggően vagy a telep esővízelvezet zelvezető rendszerébe, vagy a szennyvíztelepre, ztelepre, súlyosabb szennyezés s esetén n pedig veszélyes hulladékt ktárolóba kell, hogy kerülj ljön. Annak érdekében, hogy a telepről l semmiféle szénhidrog nhidrogén- szennyeződés s ne kerülhessen ki, a manipuláló-térr rről l lefolyó esővíz z homok-olajfog olajfogó műtárgyakon keresztül l távozhat t csak a telepről. l.

36

37

38

39 Annak ellenére, hogy a kivitelező mindent elkövetett a határid ridő betartása érdekében, az eredeti július j 11-ei befejezés s helyett a beruházás építési szakasza a szeptember 5-én 5 n megtartott műszaki m átadás átvétellel tellel zárult le, 138 nappal a szerződés s megkötését t követk vetően. en. Az építési fázis f lezárásakor a műszaki m ellenőr személyesen ismertette az érintett hatóságokkal a beruházás s folyamatát. t. A jelenlevő szakhatóságok írásban a helyszínen tették meg nyilatkozataikat. Az átadás átvétel tel során megállap llapított apró hiányoss nyosságokat a kivitelező pótolta, így a telep építését t szeptember 15-én n minősített tették befejezettnek.

40

41

42

43

44 A projekt A kivitelezőnek a beruházás s során n a telep megközel zelítését t biztosító 1460 m²-esm nagyteherbírású,, aszfaltozott utat is meg kellett építenie.

45

46

47 A projekt gépbeszerzg pbeszerzési si tenderének nek nyertese a VIBROPACK Kft. két k ütemben törtt rténő száll llítást vállalt. v Első ütemben a KOMATSU típusú kotró-rakod rakodót, a feldolgozó gépláncot és a száll llító-konténereket, nereket, második m ütemben pedig a konténerek nerek száll llítását t biztosító önjáró alvázak helyszíni üzembe helyezését t vállalta. v A képen k láthatl tható kotró-rakod rakodó 1 m³ m homlokrakodó-kan kanállal rendelkezik, 72 kw motorteljesítm tménnyel, összkerékmeghajtással, négykerék-kormányzással.

48

49

50

51

52

53

54

55

56 Az inert hulladékfeldolgoz kfeldolgozó géplánc alapeleme az óránként nt tonna feldolgozókapacit kapacitású RUBBLE MASTER 60 típust pusú röpítőtörő. Ez a gép g p képes k rövid r előkész szítés s után n a bontás helyszínére kitelepülni lni és s ott helyben előáll llítani a másodnyersanyagot akár r több t frakcióra osztályozva is. Az elő- és s utórost rosták k száll llítása hosszabb előkész szítési si időt t igényel, azonban igény esetén teljesíthet thető ilyen irány nyú kérés s is.

57

58

59

60

61 Október 31-én n tartották k a próba baüzemet. A hosszabb, gerendaszerű elemek aprítását t a kotró- rakodó roppantó olló adaptere végzi. v Az 50 cm-nél l nagyobb átmérőjű betondarabok aprítását t a KOMATSU hidraulikus bontókalap kalapácsa végzi v el. Az így előkész szített hulladékot a rakodó adja fel az előrost rostára,, ahol a törmelt rmelékből l az apró szemcseméret retű,, földszerf ldszerű anyag kihullik.

62

63

64

65

66

67

68

69 A ferde rostasík k segíts tségével a hulladék k a törőt felhordó szalagjára esik. A páncp ncél l falú törőtérben rben két k t különbk nböző méretű forgó lécpár végzi az aprítást, melyek faltól l való távolságának állításával a kijövő anyag minősége és s a gép g p kapacitása is befolyásolhat solható. A törőt legfontosabb funkciói i távirt virányító segíts tségével is kapcsolhatóak. ak. A behordó szalag irány nyán, n, sebességén kívül l kapcsolható az ún. RELEASE SYSTEM biztonsági rendszer is, amely megakadályozza, hogy egy beszoruló anyag nagyobb kárt k okozzon a gépben. g

70

71

72

73 A már m összetört anyagból l a mágnesezhetm gnesezhető fémeket egy oldalirány nyú mágneses leválaszt lasztó szalag dobja ki. A röpítőtörőből kijövő anyag külön k n frakciókra kra történő válogatásának eszköze ze a két k t rostasík és s a három kihordószalag. A válogatott v szemcse méretei a rosta megváltoztat ltoztatásával állíthatóak. ak.

74

75

76 Köszönjük megtisztelő figyelmüket!

Közszolgáltatói hulladékgazdálkodási terv

Közszolgáltatói hulladékgazdálkodási terv Szelektív Hulladékhasznosító és Környezetvédelmi Kft. H-2194 Tura, Hrsz.: 0272/7, Pf.: 23 Tel.: 06-30-222-6305 Közszolgáltatói hulladékgazdálkodási terv Galgahévíz, Tura, Vácszentlászló és Zsámbok településeken

Részletesebben

Sajtóközlemény. wwww.ujszechenyiterv.gov.hu

Sajtóközlemény. wwww.ujszechenyiterv.gov.hu Sajtóközlemény Hulladéklerakók a Karcagi Kistérségben: 5 lerakó (Karcag, Kisújszállás új, Kisújszállás régi, Berekfürdő és Kunmadaras hulladéklerakó) rekultivációjára kerül sor. 2012. október 18-án a karcagi

Részletesebben

FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Ügyszám: Ügyintéző: FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 4400 Nyíregyháza, Kölcsey F. u. 12-14. : Pf.:246, : (42) 598-930, Fax: (42) 598-941, E-mail: ftvkvf_ugyfszolg@ftvktvf.kvvm.hu

Részletesebben

Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar. Vezetéstudományi Intézet

Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar. Vezetéstudományi Intézet Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Vezetéstudományi Intézet Minőségirányítási fejlesztések a Bodrogkeresztúri Regionális Hulladékkezelő Központban Keresztény Natália 2013. Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS...

Részletesebben

Tartalomjegyzék...2 Előszó...3 A BÜCHL HUNGARIA Kft. bemutatása...5 Cégtörténet...5 Tevékenységi körök...6 Szervezeti felépítés...

Tartalomjegyzék...2 Előszó...3 A BÜCHL HUNGARIA Kft. bemutatása...5 Cégtörténet...5 Tevékenységi körök...6 Szervezeti felépítés... Környezetvédelmi nyilatkozat BÜCHL HUNGARIA Kft. 2007 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...2 Előszó...3 A BÜCHL HUNGARIA Kft. bemutatása...5 Cégtörténet...5 Tevékenységi körök...6 Szervezeti felépítés...8

Részletesebben

o FKF FOVAROBI -

Részletesebben

BELEG KÖZSÉG HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI

BELEG KÖZSÉG HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI BELEG KÖZSÉG HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE Pécs, 2004. július Beleg község helyi hulladékgazdálkodási terve MKM Consulting Kft. 2 I. fejezet A tervkészítés általános adatai Tervezési szint: Helyi Hulladékgazdálkodási

Részletesebben

Galgamácsa alkotói. Galgamácsai Hagyományõrzõ Egyesület Hímzõ szakköre

Galgamácsa alkotói. Galgamácsai Hagyományõrzõ Egyesület Hímzõ szakköre MÁCSAI KISBÍRÓ 17. évf. 1. szám GALGAMÁCSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2008. szeptember Galgamácsa alkotói Galgamácsai Hagyományõrzõ Egyesület Hímzõ szakköre A képen látható fehérhímzéses függönyt és

Részletesebben

Jóváhagyta: Valkai György ügyvezető igazgató SZÁKOM Kft. 2013. május hó. szb_kozszolg11 2014. 02. 12.

Jóváhagyta: Valkai György ügyvezető igazgató SZÁKOM Kft. 2013. május hó. szb_kozszolg11 2014. 02. 12. Közszolgáltatói hulladékgazdálkodási terv Jóváhagyta:.. Valkai György ügyvezető igazgató SZÁKOM Kft. 2013. május hó szb_kozszolg11 2014. 02. 12. Tartalom: 1 Általános információk... 3 1.1 A szervezet főbb

Részletesebben

Mecsek-Dráva Hulladékgazdálkodási Program Települési Szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése

Mecsek-Dráva Hulladékgazdálkodási Program Települési Szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése Mecsek-Dráva Hulladékgazdálkodási Program KÖSZÖNTŐ Köszönjük érdeklődését a Mecsek-Dráva Hulladékgazdálkodási Program iránt! Kiadványunkban böngészve remélem, részletesen képet kap erről a jövőbe mutató

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZÉPTÁVÚ

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZÉPTÁVÚ (5537 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZÉPTÁVÚ HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI KONCEPCIÓJA A Békéscsabai Regionális Hulladékkezelő

Részletesebben

B e s z á m o l ó a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 2013. I. félévi működéséről

B e s z á m o l ó a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 2013. I. félévi működéséről B e s z á m o l ó a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 2013. I. félévi működéséről Ó z d, 2013. október 30. Előterjesztő: Polgármester Előkészítette: PH. Településfejl.

Részletesebben

1/31 oldal TARTALOMJEGYZÉK

1/31 oldal TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános bevezető... 3 1.1. A beszámoló jogszabályi indoka... 3 1.2. A beszámoló célja... 3 1.3. A Helyi Hulladékgazdálkodási terv felülvizsgálatának szempontjai... 3 2. A tervkészítés

Részletesebben

A KORSZERŰ, REGIONÁLIS HULLADÉKLERAKÓK LÉTESÍTÉSE ÉS ÜZEMELTETÉSE

A KORSZERŰ, REGIONÁLIS HULLADÉKLERAKÓK LÉTESÍTÉSE ÉS ÜZEMELTETÉSE Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Hulladékgazdálkodási és Technológiai Főosztály A KORSZERŰ, REGIONÁLIS HULLADÉKLERAKÓK LÉTESÍTÉSE ÉS ÜZEMELTETÉSE Hulladékgazdálkodási Szakmai Füzetek 8. Készítette

Részletesebben

Csepreg, Tormásliget és Tömörd Önkormányzatok. hulladékgazdálkodási terve 2010-2015

Csepreg, Tormásliget és Tömörd Önkormányzatok. hulladékgazdálkodási terve 2010-2015 Csepreg, Tormásliget és Tömörd Önkormányzatok hulladékgazdálkodási terve 2010-2015 Készítette: Ökokontroll Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Szolgáltató Bt. Cím: Zsira, Lővér u. 5. Mobil: 30/351-7697

Részletesebben

NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 100/2013. (IV.25.) számú. határozata

NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 100/2013. (IV.25.) számú. határozata NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 100/2013. (IV.25.) számú határozata Nyíregyháza Megyei Jogú Város 2012. évi környezetvédelmi-környezetgazdálkodási tervében szereplő feladatok teljesítéséről

Részletesebben

Beszámoló Szentes Város települési szilárdhulladék-kezelési közszolgáltatás és köztisztaság helyzetének értékeléséhez

Beszámoló Szentes Város települési szilárdhulladék-kezelési közszolgáltatás és köztisztaság helyzetének értékeléséhez Beszámoló Szentes Város települési szilárdhulladék-kezelési közszolgáltatás és köztisztaság helyzetének értékeléséhez A szelektív hulladékgyűjtés hatékonyságának, a már lerakott és a képződő hulladékok

Részletesebben

Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2004. (IX. 15.) sz. rendelete a Helyi Hulladékgazdálkodási Tervről

Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2004. (IX. 15.) sz. rendelete a Helyi Hulladékgazdálkodási Tervről Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2004. (IX. 15.) sz. rendelete a Helyi Hulladékgazdálkodási Tervről Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló 2000.

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE 2011-2016

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE 2011-2016 ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE 2011-2016 1 Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 4 2. A TERVKÉSZÍTÉS ÁLTALÁNOS ADATAI... 5 3. RÉSZLETESEN VIZSGÁLT TELEPÜLÉSI HULLADÉKÁRAMOK...

Részletesebben

A Sopron Térségi Hulladékgazdálkodási Rendszer fejlesztése eszközbeszerzésekkel

A Sopron Térségi Hulladékgazdálkodási Rendszer fejlesztése eszközbeszerzésekkel A Sopron Térségi Hulladékgazdálkodási Rendszer fejlesztése eszközbeszerzésekkel MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY KEOP-1.1.1/C/13 2013. augusztus 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Összefoglaló...5 2. Háttér, környezet...8

Részletesebben

2013. Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás. Bevezető

2013. Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás. Bevezető 2013. Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás Bevezető Társulás elnökeként volt szerencsém az elmúlt időszakban közelebbről megismerni több mint száz település közszolgáltatási

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE

SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE PROGRESSIO Mérnöki Iroda Kft Központ: 1125 Budapest, Galgóczy köz 6/C fsz. 3. Iroda: 8000 Székesfehérvár, Távírda u. 2/A. Tel: 06-22-503-214, Fax: 06-22-503-215 Mérnöki Iroda Kft. E-mail: iroda@progressio.hu

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE

SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE PROGRESSIO Mérnöki Iroda Kft Központ: 1125 Budapest, Galgóczy köz 6/C fsz. 3. Iroda: 8000 Székesfehérvár, Távírda u. 2/A. Tel: 06-22-503-214, Fax: 06-22-503-215 Mérnöki Iroda Kft. E-mail: iroda@progressio.hu

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 4/2011. (IV. 01.) önkormányzati rendelete. a Helyi Hulladékgazdálkodási Tervről

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 4/2011. (IV. 01.) önkormányzati rendelete. a Helyi Hulladékgazdálkodási Tervről TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 4/2011. (IV. 01.) önkormányzati rendelete a Helyi Hulladékgazdálkodási Tervről Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

EGYSÉGES KÖRNYEZETHASZNÁLATIENGEDÉLY

EGYSÉGES KÖRNYEZETHASZNÁLATIENGEDÉLY NYUGAT -DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELÖSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2. 9701 Pf.: 183 ~"'_""~'~"'_' n.. ~~.. n...._._._._...._.._ _ _._.. m.._n_ _..........._.....

Részletesebben

SPECIAL TRANSZ Fuvarozó, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

SPECIAL TRANSZ Fuvarozó, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság SPECIAL TRANSZ Fuvarozó, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Tel: 46/417-400; 46/509-221 Raiffeisen Bank: 12046102 01118303-00100000 (HUF) Fax: 46/ 509-222 Nemzetközi bankszámlaszám

Részletesebben

A Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Kft. közszolgáltatói hulladékgazdálkodási terve

A Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Kft. közszolgáltatói hulladékgazdálkodási terve A Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Kft. közszolgáltatói hulladékgazdálkodási terve 2013.-2016. Hajdúböszörmény, 2013. május Tartalom 1.Tartalomjegyzék... 1 2. Bevezetés... 2 3. A tervkészítés általános adatai...

Részletesebben

canor Mintaértékű lerakó tervezése Települési Szilárdhulladék-lerakók Országos Felmérése Phare Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium

canor Mintaértékű lerakó tervezése Települési Szilárdhulladék-lerakók Országos Felmérése Phare Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Mintaértékű lerakó tervezése Települési Szilárdhulladék-lerakók Országos Felmérése 2003. január Végső Jelentés Phare Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Települési Szilárdhulladék-lerakók Országos

Részletesebben

HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV

HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV Készítette: A.K.S.D. Városgazdálkodási Kft. HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV LÉTAVÉRTES MIKROTÉRSÉG (Létavértes Bagamér Álmosd - Kokad) Létavértes Bagamér Álmosd Kokad Vonatkoztatási időszak: 2005-2010. év Létavértes

Részletesebben

B e s z á m o l ó a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 2011. II. félévi működéséről

B e s z á m o l ó a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 2011. II. félévi működéséről B e s z á m o l ó a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 2011. II. félévi működéséről Ó z d, 2012. március 22. Előterjesztő: Polgármester Előkészítette: PH. Településfejl.

Részletesebben