nbiológiai Szakosztály zlekedési Szakcsoport Rektor Mihály Szigeti Ferenc

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "nbiológiai Szakosztály zlekedési Szakcsoport Rektor Mihály Szigeti Ferenc"

Átírás

1 Felvételi Oktatási és s Minősítő Szakbizottság Matók Attila Humánbiol nbiológiai Szakosztály dr Kovács JózsefJ Gépjármű,, KözlekedK zlekedési Szakcsoport Rektor Mihály Mérnöki Szakbizottság Szigeti Ferenc

2 Felvételi Oktatási és s Minősítő Szakbizottság A szakbizottság g munkáját t az előzetes terv, és a napi életnek megfelelő változások és események figyelembe vételv telével végezte. v Az év v során két t bizottsági tag is visszalépett, és s helyükre a zökkenz kkenőmentes munka miatt másokat m kellett kooptálni. Az év v során összesen 16 főf új j felvételes felvétel telének előkész szítésével, felvétel telével, tevékenys kenységük k megindításával, valamint 2 főf szakért rtő jelölt lt azonos jellegű személyes problémájával foglalkoztunk.

3 A bizottság g munkája kiterjedt a jogi továbbk bbképzési, felvételi, minősítő és s egyéb, a bizottság g munkájába tartozó kérdésekkel kapcsolatos gyors, hiteles és s szakszerű felvilágos gosításra, sra, segíts tségnyújtásra. Az év v során n több t alkalommal megkerestünk társkamarákatkat és s ezen megbeszéléseken seken próbáltunk lobbizni hogy az amúgy elöreged regedő igazságügyi gyi szakért rtői i körünkbe k fiatal, agilis, jój képességű szakért rtők kérjék minél l nagyobb számban igazságügyi gyi szakért rtői i névjegyzn vjegyzékbe törtt rténő felvétel telüket.

4 Ezt a megkezdett munkát t a következk vetkező évben is szeretnénk nk folytatni, illetve az új megválasztott szakbizottság g felé is most jelezzük k ennek szüks kségességét. Az év v során n több, t különbk nböző szakbizottsági továbbk bbképzést, annak előkész szítését, t, lebonyolítását t segített tettük, támogattuk. t

5 2011. év v szeptemberében ben sikeresen zárult z a szakért rtők k számára kötelező jogi oktatás, melyen több, t mint 100 főf vett résztr szt,, köztk ztük több, a területi kamaránkon kívüli k más m s kamara szakért rtői i is. A bizottság és s annak vezetője tevékenyen részt vett az Országos Oktatási Bizottság munkájában, annak előkész szítésében, törvt rvény előkész szítésekben, sekben, kreditpontrendszer kidolgozásában, minősítési si és s egyéb besorolási si feladatokban.

6 Humánbiol nbiológiai Szakosztály tagjai a biológusok, orvosok, psichyáterek terek, psychológusok és s laborosok, ezért nem sok közös érdekeltség g van a szakmák k közöttk tt. Indult már m r felülvizsg lvizsgálat lat a kompetencia határok kijelölésére de ez még m g nem zárult z le. A fentiek miatt a szakterületek külön k működnek és s közös k s szakosztálygy lygyűlést nem tartanak.

7 Országos gyakorlat, hogy a területi kamarák szakosztályai külön k n szakosztálygy lygyűlést nem tartanak, hanem az orvosok a Magyar Igazságügyi gyi Orvosok TársasT rsasága (MIOT), a Magyar Élet és s Egészs szségbiztosítási si Orvostani Társaság kongresszusán, n, psychiáterek a Psychiátriai Szekcióban egyeztetik a szakért rtői i működés m s során alkalmazható vizsgálati módszereket m és irányelveket.

8 A Gépjármű, -Közlekedési Szakcsoport sokéves működése m során n az alább felsorolt tevékenys kenységet végezte v el: - szakért rtői ügyeleti szolgálat lat létrehozása a rendőrs rség g részr szére, - továbbk bbképzések szervezése se - kísérletek szervezése, se, (kis sebességű ütközések, légvesztl gvesztés stb) - munkaruha kidolgozása, - feliratok a saját t jármj rműveinkre, - járművek balesetkor tárolt t elektronikai tartalmának kiolvasása sa,, elemzése, - féknyom rögzr gzítés infrafotóval val,

9 - szakmérn rnöki végzettsv gzettséget get szimbolizáló logó létrehozása, - K-tanú,, E-tanE tanú, P-tanú programban részvétel, - K- tanú felszerelésének segítése, se, a balesetveszélyes lyes helyszíneken és s a felvételek feldolgozása, - Comguard (Zirc) egy zseniális veszély előrejelz rejelző elektronika népszerűsítése, se,

10 - Légvesztési si kísérletek k során n a Stop-Stick Stick (amerikai rendőrs rségi leáll llító) rendszer minősítése se, - rajzprogram a helyszínel nelőknek, a DSD engedély lyével, 6.2 és s 7.0 verziók, - Minden szüks kséges hatósági engedéllyel rendelkező Járművizsgálati telephely szerződés s létrehozl trehozása Lovason,

11 Az elmúlt lt beszámol molóban is érintett kérdk rdéskörök k közül k továbbra is megoldásra vár: v - a kirendelt szakért rtő,, az iratok teljességének birtokában ban sem kaphatja meg rövid úton a számításokhoz sokhoz szüks kséges járműadatokat (pontos típus, t tömeg, t motorteljesítm tmény, műszaki m érvényesség). Cél, hogy a rendszer úgy működjm djék, mint régen: ügyszám, szakért rtői i igazolvány szám és s legyünk jogosultak ezekre a csak műszaki m tartalmú adatokra!

12 Továbbra is gond a baleseti helyszín megközel zelítése: pl. sárga s figyelmeztető fényjelzés s kötelezk telező használata (amit egyébk bként a közúton k dolgozóknak munkavédelmi okokból l használni kell)

13 Köszönetet kell mondani segítőinknek: Persped Kft,, aki a kísérletekhez k telephelyet adott, Metalelektro Budapest (tanú programok), Bakony Elektronika Kft.. Zirc, Tóth Autóment mentő Kft.. Lovas, szakmai segíts tsége a kísérletek k kivitelezéséhez, Szilágyi János J autóversenyz versenyző (segíts tsége a nagy sebességű légvesztési si kísérleteknél) l)

14 Köszönet a Veszprémi KözlekedK zlekedésrendészeti szeti Osztálynak lynak,, aki kellő megért rtéssel és s nagy segítőkészs szséggel használta fel ezeket az újszerű megoldásokat (pl. videó felvételr telről feldolgozott balesetek, jármj rműelektronikai elemzések) A Bűnügyi Technikai Osztálynak lynak,, ami szaktudást st és s segíts tséget Tőlük T k kaptunk

15 Mérnöki Szakbizottság Az országos MérnM rnöki Szakbizottság 2009 június 3-án 3 n alakult meg Budapesten. Az alakuló ülésen Strauss Dénes építőmérnököt t választottuk v a bizottság vezetőjének. Már M r az alakuló értekezleten felvetődtek feladatok, tennivalók. Ezek közül k l az egyik a módszertani levelek kidolgozása, amely a szakvélem lemények követelmény rendszerét t lesz hivatott egységes gesíteni. De megemlíthetem a továbbk bbképzést, a tervezett kredit rendszert is.

16 Sajnos 2011-ben az országos szakbizottság az elnök k betegsége ge miatt - gyakorlatilag nem működött. A működés m s hiány nyát t némileg n pótoltp tolták k más m műszaki szakbizottságok (ingatlanforgalmi, építész, gépjg pjármű,, stb.) rendezvényei, nyei, melyeken mint mérnm rnöki szakbizottság g is részt r vettünk.

17 Önkritikusan el kell mondani, hogy a megyei mérnöki szakbizottság g sem tevékenykedett az elmúlt lt évben. Ennek oka elsősorban sorban az elnök k személy lyére vezethető vissza, de természetesen ez mindnyájunk, az elnöks kség és s tagság felelőss ssége.

18 A szakbizottsági tagoktól több megkeresés érkezett az év v folyamán, különösen k az év végén. Ezek általában két k t témakt makör r körék csoportosultak: a szakért rtői óradíj j hosszú évek óta változatlan v szintje,, valamint a kirendelők k kritikán n aluli fizetési készsk szsége. Ezt még m g tetézte az ORFK (illetve a Megyei RFK-k) ) szakért rtőknek küldk ldött év v végi v körlevele, k amelyben hozzájárul rulásunkat kértk rték k a díjfizetések további késleltetk sleltetéséhez

19 Másik téma t a szakért rtői i felülvizsg lvizsgálatoklatok rendkívüli elhúzódása. Több szakért rtő felvetette, hogy a felülvizsg lvizsgálattal lattal kapcsolatban semmilyen informáci ciója sincs, eddig még m g semmilyen megkeresést st sem kapott. Ez bizonytalanságot szül l a kirendelésekn seknél, a kompetenciák k maghatároz rozásánál. Ide tartozik a kompetencia rendelet kritikája is, amely rendkívül l beszűkítette úgy a szakmai területeket, mint a képzettsk pzettségi előírásokat.

20 A szakbizottsági tagoktól több megkeresés érkezett az év v folyamán, különösen k az év végén. Ezek általában két k t témakt makör r körék csoportosultak: a szakért rtői óradíj j hosszú évek óta változatlan v szintje,, valamint a kirendelők k kritikán n aluli fizetési készsk szsége. Ezt még m g tetézte az ORFK (illetve a Megyei RFK-k) ) szakért rtőknek küldk ldött év v végi v körlevele, k amelyben hozzájárul rulásunkat kértk rték k a díjfizetések további késleltetk sleltetéséhez

Energiabiztonság és. 11. dr. Janza Frigyes ny. r. vörgy.

Energiabiztonság és. 11. dr. Janza Frigyes ny. r. vörgy. Energiabiztonság és rendészet 2009. május 11. dr. Janza Frigyes ny. r. vörgy. címzetes egyetemi és s főiskolai f docens A biztonságszolg gszolgáltatás s hazai térnyert rnyerésével, a biztonsági piac radikális

Részletesebben

tegnap Terület eha Változás % Terület eha %-os arány %-os arány Művelési ág MNV adat Forrás:FVM

tegnap Terület eha Változás % Terület eha %-os arány %-os arány Művelési ág MNV adat Forrás:FVM A termőföld értékbecslés aktuális kérdk rdései (egy hétkh tköznapi kis cég, c mindennapi munkájában felmerülő kérdések szempontjából) Ingatlanvagyon-gazd gazdálkodási és s ingatlan- forgalmazási konferencia

Részletesebben

2011. évi CLXXV. törvt (hatályos: 2011.12.22) és

2011. évi CLXXV. törvt (hatályos: 2011.12.22) és 2011. évi CLXXV. törvt rvény (hatályos: 2011.12.22) és kapcsolódó jogszabályai A törvt rvény hatálya a Polgári TörvT rvénykönyv nyv (a továbbiakban: Ptk.) alapján n létrehozott l alapítv tványokra, egyesületekre,

Részletesebben

Készítette: Szücs Imre

Készítette: Szücs Imre 2012. Évközi adóváltoz ltozások Törvényi hivatkozások 2012. évi XXIX. törvt rvény a helyi adókr król 2012. XXXIII. törvt rvény, 76/2012. (IV.14.) Kormányrendelet TAO törvt rvény módosm dosításasa 2012.

Részletesebben

1995. évi CXVII. TörvT vedelemadóról

1995. évi CXVII. TörvT vedelemadóról 1995. évi CXVII. TörvT rvény a személyi jövedelemadj vedelemadóról Dr. Bedőházi Zita-Rózália 1 A SZJA TV. FELÉPÍTÉSE - 1 I. Fejezet - Alapelvek II. Fejezet - A tv. hatálya III. Fejezet - Fogalmak és értelmező

Részletesebben

Milyen adatokat találhatunk? lhatunk?

Milyen adatokat találhatunk? lhatunk? Az IT világ g kihívásai Közösségi hálózatokh Grindr Ingyenes, homoszexu exuális közössk sségi hálózati h alkalmazás iphone-ra és ipod Touch-ra ra. Grindr által homoszexuális, biszexuális személyek lyekfor

Részletesebben

Budapest, 2009. május 22. Dr. Molnár András koordinátor. A MÁRIA ÚT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET tevékenységei és eredményei 2008. 2009.

Budapest, 2009. május 22. Dr. Molnár András koordinátor. A MÁRIA ÚT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET tevékenységei és eredményei 2008. 2009. Budapest, 2009. május 22. Dr. Molnár András koordinátor A MÁRIA ÚT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET tevékenységei és eredményei 2008. 2009.május A Mária M Út t karizmája spirituális turistaútvonal tvonal,, zarándok

Részletesebben

PROJEKTTERVEZÉS. Page 1. A program definíci. A projekt definíci. Olyan egymásra melynek minden eleme, 1Art. 2Art. 3Art 2009.02.16. 2009.02.16.

PROJEKTTERVEZÉS. Page 1. A program definíci. A projekt definíci. Olyan egymásra melynek minden eleme, 1Art. 2Art. 3Art 2009.02.16. 2009.02.16. PROJEKTTERVEZÉS Art A program definíci ciója Olyan egymásra épülő projektekből álló tevékenys kenységi lánc, l melynek minden eleme, mérhető hozzáadott érékkel viszi közelebb k a szélesebb közössk sséget

Részletesebben

Hírlevél AZ ETIKAI ELJÁRÁSOK TAPASZTALATAIRÓL

Hírlevél AZ ETIKAI ELJÁRÁSOK TAPASZTALATAIRÓL Hírlevél Magyar Könyvvizsgálói Kamara Chamber of Hungarian Auditors AJÁNLÓ Elnökségi munkaprogram Az MKVK elnöksége 2007. I. félévi munkarendjének napirendi pontjai közül kiemelést érdemel az új kamarai

Részletesebben

Területi Mérnöki Kamarák és MMK Szakmai Tagozatok beszámolói a 2013. májusi Küldöttgyűlés óta eltelt időszakról

Területi Mérnöki Kamarák és MMK Szakmai Tagozatok beszámolói a 2013. májusi Küldöttgyűlés óta eltelt időszakról MMK Küldöttgyűlés 2014. május 24. Tartalomjegyzék Területi Mérnöki Kamarák és MMK Szakmai Tagozatok beszámolói a 2013. májusi Küldöttgyűlés óta eltelt időszakról Baranya Megyei Mérnöki Kamara... 2 Békés

Részletesebben

AZ MMK ELNÖKSÉGÉNEK BESZÁMOLÓJA A 2013. MÁJUS 16-I KÜLDÖTTGYŰLÉS ÓTA ELTELT IDŐSZAKRÓL

AZ MMK ELNÖKSÉGÉNEK BESZÁMOLÓJA A 2013. MÁJUS 16-I KÜLDÖTTGYŰLÉS ÓTA ELTELT IDŐSZAKRÓL MMK Küldöttgyűlés 2014. május 24. AZ MMK ELNÖKSÉGÉNEK BESZÁMOLÓJA A 2013. MÁJUS 16-I KÜLDÖTTGYŰLÉS ÓTA ELTELT IDŐSZAKRÓL TARTALOM 1) A Mérnöki Kamara működését érintő feladatok... 3 Szakmagyakorlási Szabályzat...

Részletesebben

S Z A K M A I B E S Z Á M O L Ó

S Z A K M A I B E S Z Á M O L Ó S Z A K M A I B E S Z Á M O L Ó Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága Szegedi Tudományegyetem Háziorvosi Oktató Központja Támogató szolgálatának az

Részletesebben

A Fejér Megyei Természetbarát Szövetség beszámolója a 2009-ben végzett munkájáról

A Fejér Megyei Természetbarát Szövetség beszámolója a 2009-ben végzett munkájáról 1 A Fejér Megyei Természetbarát Szövetség beszámolója a 2009-ben végzett munkájáról Szövetségünk 2009-ben is közhasznú társadalmi szervezetként végezte munkáját. Munkánk tárgyi feltételeit a Fejér Megyei

Részletesebben

Készítette: Vajai Anett szociális ügyintéző Galler-Mike Éva Gyermekjóléti Szolgálat kihelyezett családgondozó

Készítette: Vajai Anett szociális ügyintéző Galler-Mike Éva Gyermekjóléti Szolgálat kihelyezett családgondozó ÖCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA AJKAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL POLGÁRMESTER JEGYZŐ 8292 Öcs, Béke u. 35. 8401 AJKA, Városháza Szabadság tér 12. (88) 263-001 fax:(88) 263-001 (88) 521-100 fax:(88) 212-794 Ügyszám:

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés (2008.) Szakmai beszámoló a Siketvakok Országos Egyesületének tevékenységéről

Közhasznúsági jelentés (2008.) Szakmai beszámoló a Siketvakok Országos Egyesületének tevékenységéről Közhasznúsági jelentés (2008.) Szakmai beszámoló a Siketvakok Országos Egyesületének tevékenységéről Siketvakoknak azokat a személyeket nevezzük, akiknek látás- és hallássérülése olyan súlyos mértékű,

Részletesebben

EMLÉKEZTETŐ. Készült a Győr-Moson-Sopron Megyei Mérnöki Kamara 2012. március 19. napján, 14 órai kezdettel tartott kibővített elnökségi üléséről.

EMLÉKEZTETŐ. Készült a Győr-Moson-Sopron Megyei Mérnöki Kamara 2012. március 19. napján, 14 órai kezdettel tartott kibővített elnökségi üléséről. EMLÉKEZTETŐ Készült a GyőrMosonSopron Megyei Mérnöki Kamara 2012. március 19. napján, 14 órai kezdettel tartott kibővített elnökségi üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Győr, Csaba u. 16. II.em./215.

Részletesebben

Beszámoló 2014. évről

Beszámoló 2014. évről Békefenntartók Bajtársi Közhasznú Egyesülete 1132 Budapest Váci út 50 Beszámoló 2014. évről Beszámoló az Egyesület helyzetéről és az elnökség munkájáról (Munkaanyag) Tisztelt Közgyűlés, Bajtársak, Bajtársnők!

Részletesebben

AZ MHT SZAKOSZTÁLYAINAK ÉS TERÜLETI SZERVEZETEINEK 2012-2015. KÖZÖTTI TEVÉKENYSÉGE

AZ MHT SZAKOSZTÁLYAINAK ÉS TERÜLETI SZERVEZETEINEK 2012-2015. KÖZÖTTI TEVÉKENYSÉGE AZ MHT SZAKOSZTÁLYAINAK ÉS TERÜLETI SZERVEZETEINEK 2012-2015. KÖZÖTTI TEVÉKENYSÉGE Az elmúlt négy évben a szakosztályok és a területi szervezetek több-kevesebb aktivitással folytatták tevékenységüket.

Részletesebben

Miskolci Gyermekvédelmi Központ. Fruska Regionális Hatáskörű Módszertani Gyermekotthon. 2011. évi módszertani éves beszámolója

Miskolci Gyermekvédelmi Központ. Fruska Regionális Hatáskörű Módszertani Gyermekotthon. 2011. évi módszertani éves beszámolója 2. sz. melléklet Miskolci Gyermekvédelmi Központ Fruska Regionális Hatáskörű Módszertani Gyermekotthon 3515 Miskolc, Egyetem u. 1. Telefon: 46/563-302 e-mail: fruska.modszertan@gmail.com Miskolci Gyermekvédelmi

Részletesebben

A szociális támogatt mogatási rendszer munkára ösztönző átalakítása A leghátr trányosabb helyzetűek ek foglalkoztatásának előseg segítése (munkahelyteremtő,, munkakínálat lat-növelő,, képzk pzési támogatt

Részletesebben

Eseménynaptár. Időpont Helyszín Esemény 2015. február 27- Dunaújváros Közgyűlés

Eseménynaptár. Időpont Helyszín Esemény 2015. február 27- Dunaújváros Közgyűlés Eseménynaptár Időpont Helyszín Esemény 2015. február 27- Dunaújváros Közgyűlés 28. 2015. március 2. Budapest Nyilatkozat a Klub Rádiónak és az RTL Klubnak Téma: Közgyűlés, képesítési jegyzék 2015. március

Részletesebben

Kedves Országos Mediációs Egyesület -i Tagtársunk!

Kedves Országos Mediációs Egyesület -i Tagtársunk! Országos Mediációs Egyesület 2012 július HÍRLEVÉL Kedves Országos Mediációs Egyesület -i Tagtársunk! Az Egyesület, visszatérve hagyományaihoz, újra indítja a Hírlevelét, amelyet szeretnénk negyedévente

Részletesebben

I. Iskolai egészségfejlesztési és prevenciós program

I. Iskolai egészségfejlesztési és prevenciós program Beszámoló az Egészségmegőrzési Központ 2011. évi tevékenységéről 2011. január 1-től az Egészségmegőrzési Központ tevékenységi köre jelentősen kibővült azzal, hogy a védőnői szolgálat az intézményhez került.

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása és a Kistérségi Fejlesztési Tanács 2009. évi tevékenységéről

BESZÁMOLÓ. A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása és a Kistérségi Fejlesztési Tanács 2009. évi tevékenységéről BESZÁMOLÓ A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása és a Kistérségi Fejlesztési Tanács 2009. évi tevékenységéről A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása 2009-ben ötödik, teljes évi tevékenységét zárta.

Részletesebben

hír CSATORNA 10 éves a Magyar Szennyvíztechnikai Szövetség TARTALOM

hír CSATORNA 10 éves a Magyar Szennyvíztechnikai Szövetség TARTALOM hír CSATORNA 2007 A Magyar Szennyvíztechnikai Szövetség Lapja jubileumi szám 10 éves a Magyar Szennyvíztechnikai Szövetség F Õ T Á M O G A T Ó I N K TARTALOM MASZESZ Hírhozó... 2 Somlyódy László: A MaSzeSz

Részletesebben

Tárgy: javaslatok a veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadók alkalmazására vonatkozó jogszabály módosítása (2/2001.(I.11.) Kormány rendelet)

Tárgy: javaslatok a veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadók alkalmazására vonatkozó jogszabály módosítása (2/2001.(I.11.) Kormány rendelet) E/2011/0712 ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG IPARI-BALESET-MEGELŐZÉSI ÉS FELÜGYELETI FŐOSZTÁLY Dr. Vass Gyula tű. ezredes Főosztályvezető Tárgy: javaslatok a veszélyes áru szállítási biztonsági

Részletesebben

Családi Nap Domonyvölgyben

Családi Nap Domonyvölgyben Hirmondo-2010_2 - átpakolt_6 oldal:hirmondo-07-1 2010.05.31. 16:45 Page 1 2010. június HÍRMONDÓ Az SzVMSzK Budapesti Szervezetének hírlevele Családi Nap Domonyvölgyben Az SzVMSzK Budapesti és Pest megyei

Részletesebben

Készítette: Vajai Anett szociális ügyintéző Galler-Mike Éva Gyermekjóléti Szolgálat kihelyezett családgondozó

Készítette: Vajai Anett szociális ügyintéző Galler-Mike Éva Gyermekjóléti Szolgálat kihelyezett családgondozó HALIMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA AJKAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL POLGÁRMESTER JEGYZŐ 8452 Halimba, Petőfi u. 16. 8401 AJKA, Városháza Szabadság tér 12. (88) 237-003 fax:(88) 237-003 (88) 521-100 fax:(88)

Részletesebben

Debrecen Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2013. évi beszámolója

Debrecen Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2013. évi beszámolója Szám: 09/1/275-1/2014/ DB KIR. J ó v á h a g y o m! Kovács Ferenc tű. dandártábornok, tanácsos, igazgató Debrecen Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2013. évi beszámolója F e l t e r j e s z t e m! Dr. Nagy

Részletesebben

CNNy HARMADIK JELENTÉS A NEMZETI STRATÉGIAI ANYAGOK TERVEZÉSÉNEK NYILVÁNOSSÁGÁRÓL. Civilek a Nemzeti Fejlesztési Terv Nyilvánosságáért

CNNy HARMADIK JELENTÉS A NEMZETI STRATÉGIAI ANYAGOK TERVEZÉSÉNEK NYILVÁNOSSÁGÁRÓL. Civilek a Nemzeti Fejlesztési Terv Nyilvánosságáért CNNy HARMADIK JELENTÉS A NEMZETI STRATÉGIAI ANYAGOK TERVEZÉSÉNEK NYILVÁNOSSÁGÁRÓL Civilek a Nemzeti Fejlesztési Terv Nyilvánosságáért A kézirat lezárva: 2006. február 15. A jelentés az Soros Alapítvány

Részletesebben