Intézményirányítási modell. Kistelek Város Önkormányzata

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Intézményirányítási modell. Kistelek Város Önkormányzata"

Átírás

1 Támogató infrastruktúra és szerződéses kapcsolatok felülvizsgálata Az önkormányzati feladatok átalakulásával kapcsolatban a támogató infrastruktúra és a szerződéses kapcsolatok felülvizsgálata, valamint a kiszervezett és kiszervezhető önkormányzati feladatok felülvizsgálata az új feladat-ellátási rendben. Intézményi struktúra, intézményirányítási modell kidolgozása, felülvizsgálata, átszervezése, a gazdasági társaságok tevékenységeinek hatékonyabb működésére irányuló szervezeti javaslatok kidolgozása és megvalósítása. ÁROP-1.A Államreform Operatív Program keretében megvalósuló Szervezetfejlesztés a konvergencia régiókban lévő önkormányzatok számára Dokumentum (kapcsolódó indikátor): Intézményirányítási modell Intézményirányítási modell és koncepcionális és operatív javaslatok Kistelek Város Önkormányzata

2 Tartalom Bevezetés... 3 Erőforrások áttekintése... 3 Erősségek... 3 Gyengeségek/problémák... 4 Koncepcionális javaslatok... 4 Fejlesztésre szoruló területek... 5 Fejlesztési javaslatok... 5 Operatív javaslatok... 6 Kétirányú vagy többirányú információáramlásra, és információ megosztásra vonatkozó operatív javaslatok... 9 Egyeztető fórumokkal, szakmai megbeszélésekkel kapcsolatos operatív javaslatok... 10

3 Bevezetés A kettő Workshop keretében áttekintették a résztvevők a 2013 év folyamán átalakult intézményi szervezet működését. Feltárták a résztvevők az új intézményi rendszer működésében egy év alatt jelentkező problémákat és az önkormányzat feladatainak a szerződéses kapcsolataiban felülvizsgálandó szolgáltatási területeit. A rendezvényen a problémák feltárása mellett a részvevők a megfogalmazták az esetleges megoldásokat is. Jelen dokumentum összegzi a konzultációkon módosításra javasolt folyamatokat, a változtatások lehetséges végrehajtásának módjait koncepcionális és operatív javaslatokként. Erőforrások áttekintése Erősségek Ellátottak igényeinek teljes körű kielégítése (Eü. szolgáltatások) INTEGRÁLT Szolgáltatások Minden egy helyen (Eü. szolgáltatások) Szakképesített munkatársak Magas színvonalú ellátásra való törekvés Szoros együttműködés az ellátási formák között Együttműködő összeszokott szakmai csapat Nyitott, partner központú óvoda Nyugodt szép környezet (kint és bent) Jó együttműködés közös fejlesztési cél Rövid várakozási lista (Eü. szolgáltatások) Nagyon jó együttműködő kapcsolatok Komplex szolgáltatások Szakmai tudás tapasztalat Környezeti, tárgyi feltételek Környezet barát energia felhasználás Kellemes munkahelyi légkör klíma Csapatmunka Intézmények közötti együttműködés Eszköz és épületek ellátottsága Szakmai felkészültség Pedagógusok szülök közötti jó kapcsolat, kommunikáció Jó és hatékony kapcsolat más intézményekkel szolgáltatókkal Pályázati lehetőségek maximális kihasználása

4 Valós - jól működő kapcsoltatók Nyitott kommunikáció Fejlődési lehetőségek Megfelelő eszköz, háttér Teljes létszám Gyengeségek/problémák Kiskapuk Pályázatok korlátai (fejleszteni csak pályázatból) Rongálás Visszajelzés hiánya a fenntartó részéről Túlzott bürokrácia Gyakran változó törvényi szabályozások Finanszírozás és ennek hatása az ellátás színvonalára TVK, HBCS Orvosok megbecsülése anyagi és társadalmi megbecsülés hiánya Kisteleki lakos Elvárások és teljesítőképesség Kommunikáció hiánya Eszközhiány Munkatársak túlterheltsége Pénz hiánya Koncepcionális javaslatok A workshopon résztvevők törekedtek a kitűzött céljaiknak megfelelően megfogalmazni a javaslataikat, ilyen alapvető célok többek között a következőek: A közszolgáltatási feladat minőségének javítása. A források felhasználása során, a költségtakarékosság, az átláthatóság és az ellenőrizhetőségének erősítése. Az irányítási, szervezeti fejlesztési folyamatok erősítése, fejlesztése. A feladatok ellátásában a hatékonyság növelése.

5 Fejlesztésre szoruló területek Az szervezeten belüli, és szervezetek közötti hatékonyabb szakmai együttműködés. Az intézmények NEM vezetői szinten történő kommunikációjának erősítése. Az egyes intézmények esetében közép- és hosszú távú célok kialakítása, közös célok létrehozása, és azok eléréséhez vezető lépések egyértelmű kommunikálása. Fejlesztési javaslatok Más városi önkormányzatok munkastílusának, gyakorlatának megfigyelése, esetleges alkalmazása Pályázati (finanszírozás ) lehetőség esetén fokozni a társadalmi, közösségi szemléletet formáló, alakító tevékenységeket (közösségépítés, fejlesztés) vezetői megbeszélések szervezése (vissza álltása korában volt rá gyakorlat) hatékonyabb kommunikáció Intézményi beszerzések, vásárlások felülvizsgálata Intézményen belüli vezetői kommunikáció Szemlélet módosítása (fejlesztése) gyerekeknél és felnőtteknél is. Gyerekek, szülök Tudatosságra nevelése A nem anyagi javak előtérbe helyezése, megbecsülése Egészségügyi és szociális szféra szorosabb együttműködése A workshop záró és visszajelző körében többen jelezték, hogy a csoportmunkán túl, számukra a leghasznosabb, a csoport munka folyamán felmerült és tisztázott korábbi szakmai kérdések, problémák megivatása volt. Teret és lehetőséget kaptak, hogy meg tudják beszélni egymás között. Továbbá mennyire megdöbbentő volt látni, hogy bár különböző területekről jöttek és más-más jellegű feladatokat látnak el, mégis hasonló problémákkal küzdenek a hétköznapi munkájukban.

6 Operatív javaslatok Az operatív javaslatok a workshopok keretin belül feltárt problémákra vonatkoznak. Fontos, hogy ezek megvalósíthatóak legyenek a pályázat keretein belül, illetve, hogy hozzájáruljanak a szervezet által kitűzött hosszú-, közép-, rövidtávú stratégiához, amely az alábbiaknak megfelelően alakul: Az intézményirányítás rövid-, közép-, és hosszú távú stratégiája Az önkormányzat intézményirányításának alapelvei Helyi szükségletek előtérbe helyezése: a beruházási célú pályázatokat és az esetleges befektetőket a helyi lakosok, vállalkozók mozgósítása az intézmények működésének, fenntarthatóságának érdekében. Rendszeres visszajelzés kérése az intézmények működéséről. Működéssel kapcsolatos fenntartható pénzügyi tervezés, az erőforrásokkal való felelős gazdálkodás. Területi szemlélet hangsúlyozása: az intézményi szolgáltatások és fejlesztések tervezésénél a helyi társadalmi igények, az élhetőség és a szükségletek figyelembe vétele. Megvalósíthatóság. Szakmai és módszertani megalapozottság. Az intézményirányítás hosszú távú stratégiája Az önkormányzat hosszú távú stratégiájához tartozik egy olyan intézményrendszer kialakítása, mely a település demográfiai-gazdasági helyzetének megfelelően kialakult igényekre, szükségletekre reagál, továbbá elősegíti a kedvezőtlen helyzetek, folyamatok visszafordítását, azok javítását. A hagyományokban, értékekben bővelkedő gazdaságikulturális és táji örökség által kínált lehetőségek kihasználására törekvés, a település sajátos előnyeire épített közös cselekvések előtérbe helyezése, továbbá Kistelek térségi szerepének erősítése szintén a hosszú távú stratégiai célok közé tartoznak. Az intézményirányítás középtávú stratégiája Az önkormányzat olyan középtávú célokat tűzött ki, melyek a fentiek elérését segítik azáltal, hogy erősítik az egyes intézmények együttműködését, a megfelelő kommunikációt

7 és a szakmai tervezés koordinációját, valamint megteremtik a kapcsolatot az egyes részterületek között. Az intézményirányítás rövidtávú stratégiája A rövidtávú stratégiák egyik jelentős pontja, hogy az önkormányzat olyan önálló intézményeket alakíthasson ki, melyek nagyfokú szakmai és gazdasági önállósággal rendelkeznek, fenntarthatóak, és feladatukat maradéktalanul, önállóan el tudják látni. A stratégia részeként jelenleg is folyik az egyes intézmények működésének felmérése, gazdálkodásának átvizsgálása. Az önkormányzaton belül fontos a vezetői szinten történő kommunikáció hatékonyabbá tétele, és a szociális tényezők erősítése. További cél a már meglévő kapcsolati tőke megerősítése, és jövőbeli intézményi kapcsolatok kialakítása. Fejlesztésre szoruló területek Az intézmények közötti hatékonyabb szakmai együttműködés. Az intézmények vezetői szinten történő kommunikációjának erősítése. Az egyes intézmények esetében közép- és hosszú távú célok kialakítása, közös célok létrehozása, és azok eléréséhez vezető lépések egyértelmű kommunikálása. Hatékony, együttműködésen alapuló kapcsolatok kialakítása mást intézményekkel, szolgáltatókkal. Mindezek eléréséhez szükséges megszüntetni, fejleszteni a szervezeten belüli elsődleges problémát a kommunikáció, információátadás hiányosságát. A szervezeten belüli tájékoztatási rendszer többszintű lehet, megkülönböztetünk horizontális és vertikális, valamint formális és informális információáramlást. Ennek megfelelően a kommunikáció irányulhat a hierarchia alsóbb szintjei felé, vagy felfelé továbbá kommunikáció folyhat azonos szintek között is.

8

9 Kétirányú vagy többirányú információáramlásra, és információ megosztásra vonatkozó operatív javaslatok A Hivatalban vezetői fejlesztés megvalósítása javasolt, működés közben, a körvonalazott speciális vezetői fórumokon keresztül. Ezt egészítse ki a munkatársak tájékoztatása, oktatása és utasítása is. Javasolt forma és struktúra lehet a jegyző, az aljegyző és az irodavezetői szintű vezető részvételével megtartott fórum. Ezek a találkozók szerveződjenek valamilyen típusfeladat köré, vagy egy adott feladatkör megbeszélésére. Témától függően a meghívottak köre egészüljön ki a csoportvezetőkkel is, főleg amennyiben közvetlenül is érintik őket a fórumon tárgyalt kérdések. A találkozók célja, és az vele kapcsolatos elvárások legyenek egyértelműek a meghívottaknak. A vezetői fórumokat évente több alkalommal,havi rendszerességgel javasolt összehívni. Fontos szempont a fórumokkal kapcsolatban a keretek szigorúsága és a fegyelmezett tartalmi előkészítettség, továbbá, hogy a fórumok hangulata inkább informális, mint hivatalos legyen. A fórum tegye lehetővé és támogassa a két- vagy többirányú kommunikációt. Lényeges lehet, a tanulságok, tapasztalatok rögzítése, valamint továbbítása, hiszen a már megtárgyalt, vagy eldöntött ügyek egyfajta mintaként szolgálhatnak a jövőben.

10 Egyeztető fórumokkal, szakmai megbeszélésekkel kapcsolatos operatív javaslatok A gazdálkodó szervezetekkel együttműködve létrehozható egy, a szakmai együttműködést elősegítő fórum. Különösen fontos lehet egy szervezett fórum az egyes projektek, vagy programok elindításakor, illetve a szervezetben létrejövő nagyobb változások esetén. Az induló projekteknél, egyeztetésekkor a feladatmegosztásról együtt döntsön a politikai vezetés, a hivatal, és az érintett gazdálkodó társaság. Ilyen esetekben, amennyiben lehetséges közösen jelöljék ki határidőket, rész-feladatokat, hatásköröket, felelősöket, az előrehaladás ellenőrzési pontjait és módját. A műszaki, technikai jellegű megbeszéléseken legyenek ott azok a felhatalmazott és kompetens vezetők és/vagy szakértők, akik dönthetnek technikai kérdésekben. A hatékonyabb együttműködés érdekében a Hivatal jelöljön ki közvetlen kapcsolattartót a különböző szolgáltatókkal, gazdasági szervezetekkel való szerződéskötéshez.

Projekt: ÁROP-1.A.5-2013-2013-0030 Gyöngyös Város Önkormányzatának szervezetfejlesztése

Projekt: ÁROP-1.A.5-2013-2013-0030 Gyöngyös Város Önkormányzatának szervezetfejlesztése Az önkormányzati feladatok átalakítása által érintett szakmai és támogató folyamatok felülvizsgálata A Polgármesteri Hivatalon belüli és az önkormányzati intézményekkel való információáramlás rendje Gyöngyös

Részletesebben

Tanulmány a korábbi ÁROP szervezetfejlesztési projekt értékelési és felülvizsgálati eredményeiről

Tanulmány a korábbi ÁROP szervezetfejlesztési projekt értékelési és felülvizsgálati eredményeiről Tanulmány a korábbi ÁROP szervezetfejlesztési projekt értékelési és felülvizsgálati eredményeiről Eredmények hasznosulásának és horizontális szempontok érvényesülésének vizsgálata DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ

Részletesebben

SOLTVADKERT VÁROS INTÉZMÉNYIRÁNYÍTÁSI MODELLJE TANULMÁNY

SOLTVADKERT VÁROS INTÉZMÉNYIRÁNYÍTÁSI MODELLJE TANULMÁNY ÁROP-1.A.5-2013-2013-0084 SOLTVADKERT VÁROS INTÉZMÉNYIRÁNYÍTÁSI MODELLJE TANULMÁNY Budapest, 2014. június 15. Tartalomjegyzék 1. Vezetői összefoglaló... 2 2. Az önkormányzati feladatokról és intézményekről

Részletesebben

HATÉKONYSÁGNÖVELÉS LEHETŐSÉGEIT BEMUTATÓ TANUL- MÁNY I.

HATÉKONYSÁGNÖVELÉS LEHETŐSÉGEIT BEMUTATÓ TANUL- MÁNY I. HATÉKONYSÁGNÖVELÉS LEHETŐSÉGEIT BEMUTATÓ TANUL- MÁNY I. BUDAPEST, 2014. ÁPRILIS 30. Tartalom 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 3 2. ELŐZMÉNYEK... 5 3. A STRATÉGIAI TERVEZÉS JELENTŐSÉGE NAPJAINKBAN... 6 3.1 Stratégiai

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ Ülés időpontja: a Képviselő-testület 2013. június 25-i ülésére Előterjesztés tárgya: Javaslat Vecsés Város Önkormányzatának részvételére az ÁROP-3.A.2-2013 kódszámú, Szervezetfejlesztés

Részletesebben

Szervezeti és működési diagnózis

Szervezeti és működési diagnózis I. fázis I. kötet Alsómocsoládi Körjegyzői Hivatal Szervezeti és működési diagnózis Jelentés című pályázatban ÁROP- 1.A.2/A-2008-0138 vállalt feltételek szerinti szervezet-fejlesztési és képzési szolgáltatás

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2013. május 30-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. 2013. május 30-i rendes ülésére Új napirendi pont 26. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 30-i rendes ülésére Tárgy: Döntés az Államreform Operatív Program

Részletesebben

ÁROP-1.A.2. A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése

ÁROP-1.A.2. A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése Infora Consulting Group ÁROP-1.A.2. A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése A Csurgó Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése Megbízó: Csurgó Város Önkormányzata PROJEKTINDÍTÓ JELENTÉS 2009. MÁJUS

Részletesebben

ÁROP 1.A.5-2013 Államreform Operatív Program keretében megvalósuló Szervezetfejlesztés a Konvergencia régiókban lévő önkormányzatok számára

ÁROP 1.A.5-2013 Államreform Operatív Program keretében megvalósuló Szervezetfejlesztés a Konvergencia régiókban lévő önkormányzatok számára Tevékenység: Támogató infrastruktúra és szerződéses kapcsolatok felülvizsgálata Dokumentum: Tanácsadói dokumentum Kapcsolódó indikátor 1: Támogató infrastrukturát, szerződéses kapcsolatokat bemutató tanulmány

Részletesebben

VEZETŐI JELENTÉS Gyáli Polgármesteri Hivatal CAF szerinti önértéklés

VEZETŐI JELENTÉS Gyáli Polgármesteri Hivatal CAF szerinti önértéklés VEZETŐI JELENTÉS Gyáli Polgármesteri Hivatal CAF szerinti önértéklés CAF 2014 Gyáli Polgármesteri Hivatala 1/29 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 2. CAF önértékelés... 5 Önértékelési folyamat lépései...

Részletesebben

TARTALOM. ÁROP 1.2.18 Szervezetfejlesztési Program

TARTALOM. ÁROP 1.2.18 Szervezetfejlesztési Program TARTALOM 1. BEVEZETŐ... 4 2. A CAF MODELL JELENTŐSÉGE, FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSE... 5 3. A CAF MODELL GYAKORLATI ALKALMAZÁSÁNAK MENETE... 7 4. AZ ADOTTSÁGOK ÉRTÉKELÉSE... 9 1. KRITÉRIUM: VEZETÉS... 10 1.1.

Részletesebben

INTEGRÁLT HELYI JÓLÉTI RENDSZER (Jóléti kistérség stratégia)

INTEGRÁLT HELYI JÓLÉTI RENDSZER (Jóléti kistérség stratégia) INTEGRÁLT HELYI JÓLÉTI RENDSZER (Jóléti kistérség stratégia) SÁRVIZÍ KISTÉRSÉG KÖZÖS ÉRDEKELTSÉGŰ PARTNERI EGYÜTTMŰKÖDÉSE A JÓLÉTI RENDSZER MEGVALÓSÍTÁSÁRA Készítette: Stratégiakutató Intézet Írta: Dr.

Részletesebben

~ ~. számú előterjesztés

~ ~. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere ~ ~. számú előterjesztés Előterjeszt és a Képviselő-testület részére az ÁROP-3.A.2-2013 azonosítószámú, "Szervezetfejlesztés a Közép-magyarországi

Részletesebben

BEVEZETÉS... 4 DÉL-ALFÖLD... 6

BEVEZETÉS... 4 DÉL-ALFÖLD... 6 1 BEVEZETÉS... 4 DÉL-ALFÖLD... 6 DÉL-BÉKÉSI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA... 6 "Együtt egymásért" - a Mezőkovácsházai Kistérség alapszolgáltatásainak funkcionális összekapcsolásáért... 6 KISKŐRÖS VÁROS

Részletesebben

Tevékenység: Eredmény:

Tevékenység: Eredmény: Tevékenység: Polgármesteri hivatalok és települések intézményei, jelentősebb foglalkoztatói humán erőforrás kapacitás-gazdálkodásának, a munkatársak munkaköri és szervezeti besorolásának illeszkedésének

Részletesebben

Projektzáró dokumentum

Projektzáró dokumentum Projektzáró dokumentum FERTŐD Fertőd Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése ÁROP 1. A.2/A 2008 0195 ÁROP pályázati összefoglaló Készült: Budapest, 2010. július 15. Készítette: Szertics Gergely

Részletesebben

1. Tanulmány. A korábbi ÁROP szervezetfejlesztési projekt keretében vállalt fejlesztések megvalósításáról

1. Tanulmány. A korábbi ÁROP szervezetfejlesztési projekt keretében vállalt fejlesztések megvalósításáról 1. Tanulmány A korábbi ÁROP szervezetfejlesztési projekt keretében vállalt fejlesztések megvalósításáról Eredménytermékek hasznosulásának és horizontális szempontok érvényesülésének vizsgálata ÉRD MEGYEI

Részletesebben

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata Polgármesteri Hivatala

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Általános döntési kompetenciák, eljárások korszerűsítése a stratégiai menedzsment erősítése érdekében

Részletesebben

Gondolatok a minőségről

Gondolatok a minőségről Gondolatok a minőségről A minőség fogalma nem állandó, csak egyedi, helyi lehet, mindig változik, folytonos újraértelmezést igényel, és amely a helyi nevelési program célkitűzésein alapul. Társadalmi,

Részletesebben

Az önkormányzatok egyes feladatainak megvalósítása a civil szervezetek által

Az önkormányzatok egyes feladatainak megvalósítása a civil szervezetek által Az önkormányzatok egyes feladatainak megvalósítása a civil szervezetek által Bevezető... 2 1. Az önkormányzatok és a civil szervezetek közötti együttműködés általános jellemzői... 2 1.1 Az együttműködést

Részletesebben

Szikszó Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése

Szikszó Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése Szikszó Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése ÁROP-1.A.2./A-2008-0198 A.2 Belső kapcsolatok felülvizsgálata az ügyvitelhez kapcsolódva Helyzetértékelés és javaslattétel 2011. I. Tartalomjegyzék

Részletesebben

Az előterjesztés törvényes: dr. Szabó József J A V A S L A T. Nógrád Megye Önkormányzata 2014-2019. évi ciklusra vonatkozó gazdasági programjára

Az előterjesztés törvényes: dr. Szabó József J A V A S L A T. Nógrád Megye Önkormányzata 2014-2019. évi ciklusra vonatkozó gazdasági programjára NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 3. sz. napirendi pont 37-10 /2015. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Szabó József J A V A S L A T Nógrád Megye Önkormányzata 2014-2019. évi ciklusra

Részletesebben

A civil és vállalkozói szférával kialakítható kapcsolatok megszervezésének mechanizmusa

A civil és vállalkozói szférával kialakítható kapcsolatok megszervezésének mechanizmusa A civil és vállalkozói szférával kialakítható kapcsolatok megszervezésének mechanizmusa Tartalomjegyzék: 1. Bevezetés 2 2. A harmadik szektor civil szervezetek 2 2.1 Általános helyzetkép 2 2.2 Civil szféra

Részletesebben

PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ

PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ Az eredménykommunikációs kiadvány az ÁROP-1.1.15-2012-2012-0001 Közszolgáltatások versenyképességi szempontú javítása projekt keretében készült. Tartalomjegyzék PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ

Részletesebben

A Baranya Megyei Önkormányzat civil stratégiája. Bevezető

A Baranya Megyei Önkormányzat civil stratégiája. Bevezető A Baranya Megyei Önkormányzat civil stratégiája Bevezető A Baranya Megyei Önkormányzat és a megyében működő civil szervezetek közötti kapcsolati háló létrehozása az Európai Unióhoz való csatlakozás küszöbén

Részletesebben

4. Felsőzsolca Város fejlesztési koncepciója... 4

4. Felsőzsolca Város fejlesztési koncepciója... 4 Felsőzsolca Város Integrált Településfejlesztési Stratégia 2013. II.kötet Jövőkép, Célok, Beavatkozások 1 Tartalom 4. Felsőzsolca Város fejlesztési koncepciója... 4 JÖVŐKÉP... 4 4.1. A település jövőképe

Részletesebben

Szervezetfejlesztés a Jászberényi Önkormányzatnál. Szakmai beszámoló ÁROP-1. A.5-2013-2013-0038

Szervezetfejlesztés a Jászberényi Önkormányzatnál. Szakmai beszámoló ÁROP-1. A.5-2013-2013-0038 Szakmai beszámoló ÁROP-1. A.5-2013-2013-0038 McMillan & Baneth Kft és Clarity Consulting Kft 1/26 Tartalom 1 A DOKUMENTUM CÉLJA ÉS FELÉPÍTÉSE 3 2 A PROJEKT CÉLJA 4 3 AZ ÖNKORMÁNYZATI SZFÉRA AKTUÁLIS HELYZETE,

Részletesebben

PR8 dokumentum A.I.M. 2011 KONZORCIUM

PR8 dokumentum A.I.M. 2011 KONZORCIUM PR8 dokumentum Javaslat(ok) adaptálható elemek beépítésére a hazai kora gyermekkori ellátás egységes szemléleten alapuló protokolljainak kialakításához, amely figyelembe veszi legalább két nemzetközi jó

Részletesebben

17.sz. melléklet III. A BIZTOS KEZDET PROGRAM ÉS A GYEREKHÁZAK LEÍRÁSA. a Társadalmi Megújulás Operatív Program

17.sz. melléklet III. A BIZTOS KEZDET PROGRAM ÉS A GYEREKHÁZAK LEÍRÁSA. a Társadalmi Megújulás Operatív Program 17.sz. melléklet III. A BIZTOS KEZDET PROGRAM ÉS A GYEREKHÁZAK LEÍRÁSA a Társadalmi Megújulás Operatív Program LHH kistérségek projektjei (gyermek- és ifjúságvédelem) c. pályázati felhívás a) tevékenységéhez

Részletesebben

azonban a már megalakult illetve a jövőben alakuló TISZK-ek munkáját, és további szükséges változtatásokra hívhatja fel a döntéshozók figyelmét.

azonban a már megalakult illetve a jövőben alakuló TISZK-ek munkáját, és további szükséges változtatásokra hívhatja fel a döntéshozók figyelmét. GKI Gazdaságkutató Zrt. Az új TISZK-ek létrehozásának előnyei, felmerült problémák, átalakulás lehetőségei Budapest, 2008. december 1. Vezetői összefoglaló A magyar szakképzést a rendszerváltás óta folyamatosan

Részletesebben