Building partnership

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Building partnership"

Átírás

1 Building partnership Zborník referátov Az előadások kivonata Projekt Spoločne pre prirodzené lesy v pohorí Börzsöny, Cserhát, v Štiavnických vrchoch a v Krupinskej planine Közösen a természetes erdőkért a Börzsöny, a Cserhát és a Selmeci hegységben, és a Korponai síkságon HUSK/1101/2.2.1/ apríl április

2 O PROJEKTE: Názov projektu: Spoločne pre prirodzené lesy v pohorí Börzsöny, Cserhát, v Štiavnických vrchoch a v Krupinskej planine Akronym: HU-SK FOR FORESTS Identifikačné číslo projektu: HUSK/1101/2.2.1/0354 Názov vedúceho partnera: IPOLY ERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Názov cezhraničného partnera: LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Začiatok realizácie projektu: Ukončenie projektu: Výška podpory z ERDF: ,53 EUR A PROJEKTRŐL: Projekt címe: Közösen a természetes erdőkért a Börzsöny, a Cserhát és a Selmeci hegységben, és a Korponai síkságon Akronym: HU-SK FOR FORESTS Projektazonosító szám: HUSK/1101/2.2.1/0354 Vezető partner neve: IPOLY ERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Külföldi partner neve: LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Projekt kezdete: Projekt vége: ERFA támogatás összege: ,53 EUR Vydavateľ /Kiadja: IPOLY ERDŐ Zrt. Zodpovedný vydavateľ / Felelős kiadó: Kiss László vezérigazgató /generálny riaditeľ Autori fotografií / A fényképek szerzői: LESY Slovenskej republiky, štátny podnik IPOLY ERDŐ Zrt. Zodpovedný zostavovateľ / Felelős szerkesztő: František Král, Gáncs Viktor Editori / Összeállítók: LESY Slovenskej republiky, štátny podnik IPOLY ERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Grafická úprava, sadzba a tlač / Grafikai tervezés, betűszedés és nyomtatás: EFFIX-Marketing Kft. Náklad / Példányszám: 400 ks / 400 db Rozsah / Oldalszám: 76 strán / 76 oldal Obsah tohto zborníka referátov nereprezentuje oficiálne stanovisko Európskej únie. Jelen előadások kivonatának tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját. 2

3 Obsah / Tartalomjegyzék: Közösen a természetes erdőkért a Börzsöny, a Cserhát és a Selmeci hegységben, és a Korponai síkságon című projekt bemutatása, projektaktivitások az Ipoly Erdő Zrt-nél Predstavenie projektu Spoločne pre prirodzené lesy v pohoriach Börzsöny, Cserhát, v Štiavnických vrchoch a v Krupinskej planine a projektové aktivity u spoločnosti Ipoly Erdő Zrt A tervezett projekt tevékenységek megvalósítása a szlovák partnernél Realizácia plánovaných projektových aktivít u slovenského partnera Természetes erdők védelme a Selmeci Hegység Tájvédelmi Körzetében Ochrana prirodzených lesných porastov v Chránenej krajinnej oblasti Štiavnické vrchy Inváziós növényfajok és az erdőgazdálkodás Invázne druhy rastlín a lesné hospodárstvo Természetközeli erdőgazdálkodási modellek az Lévai Erdőigazgatóság területén/ Selmeci hegység, Pelsőci medence és Korponai hegység földrajzi egységei Modely prírode blízkeho obhospodarovania lesov na OZ Levice/ orografické celky Štiavnické vrchy, Pliešovská kotlina a Krupinska vrchovina/ Ökológia megfontolások a folyamatos erdőborítás elméletével és alkalmazásával kapcsolatban Ekologické úvahy pomocou použitia aplikácie teórie trvalého lesa Természetközeli erdőművelés út a vadkárok csökkentéséhez az intenzíven művelt erdőállományokban Prírode blízke pestovanie lesa cesta k zníženiu škôd zverou v intenzívne obhospodarovaných porastoch Fásszárú invázív növények (akác, bálványfa) irtásának gyakorlata az Ipoly Erdő Zrt.-nél Prax ničenia inváznych drevín (agát, pajaseň) u spoločnosti Ipoly Erdő Zrt

4 Tisztelt Olvasó! Az erdő Szlovákia és Magyarország legfontosabb megújuló természeti erőforrása. Erdeink természetességének jelentősége gazdasági, közjóléti és természetvédelmi szempontból egyaránt növekszik. Örvendetes, hogy egyre több pályázati projekt támasztja alá az Európai Unió határozott szándékát az erdők közcélú értékeinek növelésére. Ezek közül kiemelten fontosak, önmagukon túlmutatóak azok a programok, melyek szakmai eredményeik mellett a nemzetközi kapcsolatok fejlődését is elősegítik. Ma már széles körben ismert és elismert az a szoros együttműködés, amire a szlovák és a magyar állami erdőket kezelő erdőgazdaságok a LESY SR. és az Ipoly Erdő Zrt. szerződtek, közérdeket szolgáló, közös pályázataikkal. A két ország erdészeinek határon átnyúló összefogásával elnyert, a megvalósítás szakaszát élő programok egyike, a HUSK/1101/2.2.1/0354 sz., Közösen a természetes erdőkért a Börzsöny, a Cserhát és a Selmeci hegységben, és a Korponai síkságon című projekt, melynek előrehaladása most egy újabb mérföldkövéhez érkezett. A projekt kedvező hatást gyakorol az erdők természetességi állapotára. A beavatkozások sorozata az erdők természetközeli megújítását, az agresszíven terjedő fafajok visszaszorítását, őshonos életközösségek helyét elfoglaló állományaik visszaalakítását kívánja elérni. E rendezvény előadásai, szakanyagai, terepi bemutatói átfogó képet adnak arról, hogy jó úton járunk, megnyugtató ütemben közelítünk a pályázatban vállalt szakmai célok eléréséhez. A közös munka hasonlóan fontos eredménye az abban résztvevők közötti szakmai és emberi kapcsolatok elmélyülése, az egymástól való tanulás lehetősége és képességek megszerzése a jövő újabb pályázataihoz. Menet közben is nagy figyelmet fordítunk a folyamat és az eredmények közzétételére. Erősíteni akarjuk a közvélemény bizalmát az erdőkért és a közcélokért minden tekintetben felelősséget vállaló erdészek irányában. Megmutatjuk azt az erőt és többlet-értéket, ami egy szakszerűen előkészített és összefogott nemzetközi együttműködésből fakadhat. Szlovák Partnerünk, valamint a programért felelős Munkatársaim nevében, tisztelettel: Kiss László vezérigazgató Ipoly Erdő Zrt. 4

5 Vážený Čitateľ! Lesy sú najdôležitejšími obnoviteľnými prírodnými zdrojmi Slovenska a Maďarska. Neustále sa zvyšuje význam prirodzenosti našich lesov tak z hospodárskeho hľadiska, ako aj z pohľadu verejného blaha a ochrany prírody. Je potešiteľné, že čoraz viac grantov a projektov potvrdzujú rozhodný zámer Európskej únie pre zvyšovanie hodnôt lesov z verejných záujmov. Spomedzi týchto sú mimoriadne dôležité, ďalekosiahle tie programy, ktoré popri svojich odborných výsledkoch napomáhajú aj rozvoju medzinárodných kontaktov. Dnes je už v širokom okruhu známa tá úzka spolupráca, na ktorú vytvorili vzájomnú zmluvu spoločnosti, ktoré hospodária na slovenských a maďarských štátnych lesoch LESY SR. š. p., a Ipoly Erdő Zrt. - vo svojich spoločných grantoch, ktoré slúžia verejným záujmom. Jedným z týchto grantov, o ktorý sa uchádzali lesníci oboch štátov, a ktorý už vstúpil do štádia realizácie, je projekt s názvom HUSK/1101/2.2.1/0354. Spoločne za prirodzené lesy na územiach pohorí Börzsöny, Cserhát, Štiavnických vrchov a Krupinskej planiny, ktorého realizácia sa dostala teraz k ďalšiemu míľniku. Projekt vplýva priaznivo na prirodzený stav lesov. Séria zákrokov má za cieľ dosiahnutia obnovu lesov do štádia blízkym prírody, utlmenie agresívne sa rozmnožujúcich drevín, ako aj opätovné vytvorenie miesta pre pôvodné druhy. Prednášky, odborné materiály, a terénne ukážky tohto podujatia poskytujú široký prehľad o tom, že ideme správnou cestou, približujeme sa v uspokojujúcom tempe k dosiahnutiu odborných cieľov sformulovaných v grante. Podobne dôležitým výsledkom spoločnej práce je prehĺbenie odborných a ľudských vzťahov účastníkov, možnosť vzájomného učenia sa, získavanie zručností pre ďalšie granty v budúcnosti. Kladieme veľký dôraz aj počas procesu na zverejňovanie procesu a výsledkov. Chceme posilniť dôveru verejnosti v smere lesníkov, ktorí na seba berú zodpovednosť v každom pohľade na lesy a verejné záujmy. Ukážeme tú silu a pridanú hodnotu, ktorá môže vzniknúť z medzinárodnej spolupráce pripravenej odborným spôsobom. S úctou v mene nášho slovenského partnera a spolupracovníkov zodpovedných za program: Kiss László generálny riaditeľ Ipoly Erdő Zrt. 5

6 TISZTELT KOLLÉGÁK, ERDŐBARÁTOK, OLVASÓK, Az IPOLY ERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a Lesy Slovenskej republiky, állami vállalat, Lévai Erdészeti Igazgatósága mint partnerek a HUSK/1101/2.2.1/0354 sz. Közösen a természetes erdőkért a Börzsöny, a Cserhát és a Selmeci hegységben, és a Korponai fennsíkon című projekt keretében előkészítették a természetközeli erdőgazdálkodásról szóló szemináriumot szlovák és magyar szakemberek részére és erről a rendezvényről kerül kezükbe az elhangzott előadások gyűjteménye. A természetközeli erdőgazdálkodás az egyik út a fenntartható erdőgazdálkodáshoz. Az erdőművelés célja természetközeli módszerekkel elérni megfelelő fafaj-, kor- és térbeli szerkezetű erdei álományokat és így bebiztosítani ökológiai stabilitásukat és biológiai sokféleségüket az ökológiai, szociális és gazdasági rendeltetésének feltételeként. Ez a pozitív hatás az erdők állapotára a nemzeti erdészeti programba is beépítésre került. Az első erdőgazdálkodási bemutatót a módszerek értelmében éppen a Lévai Erdészeti Igazgatóság szervezte meg az években Štefan Korpeľ és Milan Saniga professzorok aktív támogatásával. Az európai erdészet stratégiai szándéka a 21. században az erdők harmonikus fejlődése, ami döntő ökostabilizáló elem a természetes környezetben. A gazdasági stabilitás biztosítása mellett a környezetvédelmi rendeltetése mellett fontos a gazdasági rendeltetés fejlesztése az említett elvek alapján. Az erdei ökoszisztémák biológiai sokféleségének a megtartása, védelme és megfelelő továbbfejlesztése nemcsak a védett területekre irányul, hanem egy komplex gazdasági módszerbe integrálódik az egész erdőterületre. A LESY Slovenskej republiky, állami vállalat 2005-ben deklarálta a természetközeli erdőgazdálkodást mint erdőművelési elvet, amelyet a vállalat a lehetőségei szerint érvényesíti az erdőgazdálkodásban. Hisszük, hogy a projektszeminárium előadásainak gyűjteménye komplex képet nyújt a projektről, a természetközeli erdőgazdálkodásról és új információk és ismeretek forrása lesz Ugyanúgy hisszük, hogy az előadások meggyőzik Önöket, hogy egy céltudatos projektről van szó és,hogy az erdeink a természeti értékek megőrzését megérdemlik. Ing. Otto Uhrin igazgató Lévai Erdészeti Igazgatóság. 6

7 VÁŽENÍ KOLEGOVIA, PRIATELIA LESA A ČITATELIA, IPOLY ERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság a Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Levice ako partneri projektu HUSK/1101/2.2.1/0354 s názvom Spoločne pre prirodzené lesy v pohorí Börzsöny, Cserhát, v Štiavnických vrchoch a v Krupinskej planine pripravilo seminár pre slovenských a maďarských odborníkov o prírode blízkom obhospodarovaní lesov a z tohto podujatia sa Vám dostáva do rúk zborník referátov. Prírode blízke obhospodarovanie v lesoch je jednou z ciest k trvalo udržateľnému využívaniu lesov. Cieľom pestovania lesa prírode blízkym spôsobom je dosiahnutie vhodnej druhovej, vekovej a priestorovej štruktúry lesných porastov a tým zabezpečenie požadovanej ekologickej stability a biologickej rozmanitosti ako predpokladu plnenia ekologických, sociálnych a produkčných funkcií lesov. Tento pozitívny efekt na stav lesov na Slovensku je priamo zakomponovaný v národnom lesníckom programe. Prvé aktívne prezentácie obhospodarovania lesa v zmysle týchto zásad organizoval práve Odštepný závod Levice v rokoch s aktívnou podporou a účasťou významných profesorov pestovania lesa na Slovensku prof. Štefana Korpeľa a prof. Milana Sanigu. Strategickým zámerom európskeho lesníctva v 21. storočí je harmonický rozvoj lesov, ktoré sú rozhodujúcim ekostabilizačným prvkom prírodného prostredia. Pre zabezpečenie ekonomickej stability a prosperity je popri environmentálnej funkcií lesov dôležité rozvíjanie produkčnej funkcie lesov podľa uvedených zásad. Zachovanie, ochrana a primeraný rozvoj biologickej diverzity lesných ekosystémov sa neorientuje len na plochy zvlášť chránených území, ale integruje sa do komplexného spôsobu hospodárenia vo všetkých lesoch. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik deklarovali v roku 2005 prírode blízke obhospodarovanie ako lesopestovateľský princíp, ktorý sa uplatňuje podľa možností pri hospodárení v lesoch v užívaní podniku. Veríme, že pripravený zborník referátov zo semináru projektu Vám prinesie komplexný obraz o projekte, prírode blízkom obhospodarovaní lesov a stane sa pre Vás zdrojom poznania a nových informácii. Súčasne veríme, že Vás zborník presvedčí, že ide o zmysluplný projekt a naše lesy si zachovanie prírodných hodnôt zaslúžia. Ing. Otto Uhrin riaditeľ OZ Levice 7

8 Közösen a természetes erdőkért a Börzsöny, a Cserhát és a Selmeci hegységben, és a Korponai síkságon című projekt bemutatása, projektaktivitások az Ipoly Erdő Zrt-nél Pintér Zoltán, projektmenedzser A Börzsöny, a Cserhát, a Selmeci hegység és a Korponai fennsík erdőterületei számos védett, fokozottan védett vagy épp Vörös Könyves magas természetvédelmi értékű faj számára jelentenek élőhelyet. Eredményes védelmük, hosszú távú fennmaradásuk az élőhelyek természetvédelmi rehabilitációjával és megőrzésre tett tevékenységekkel képzelhető el. Ez összhangban van a terület Nemzeti Parkjának és Tájvédelmi Körzetének stratégiájával is. Az élőhelyvédelmi intézkedések jelentős részét az adott területre érvényes körzeti erdőtervek (melyek az állami erdőgazdálkodók számára a 10 éves üzemtervként is szolgálnak) előírják. Esetenként erdőrészlet szinten rendelkezik az erdőterv, konkrét célállományok meghatározásával, más esetekben általánosabban, nagyobb léptékben és választási lehetőséget biztosítva szabályozza a gazdálkodást. Elsődleges célja mindkét erdőgazdaságnak, hogy tartamosan biztosítsa az erdei ökoszisztémát az adott térségben az ökológiai stabilitáson keresztül. Elsősorban a talaj tulajdonságainak és az erdei ökoszisztémák szerkezetének és dinamikájának a megóvása, tehát az erdő tartamos funkcióinak a teljesítése. Azokban a térségekben, ahol az ökológiai stabilitás a termé- 8

9 szeti katasztrófák és egyéb külső hatások következtében gyengült, ott a cél mielőbb természetközeli állapotba hozni ezen erdőállományokat. A projekt illeszkedik mind az IPOLY ERDŐ Zrt., mind a LESY SR. stratégiájához is. Mindkét erdőgazdálkodónál a természetes erdőfelújítások aránya magas. Nagy hangsúlyt helyeznek a folyamatos erdőborítást biztosító üzemmódokra. A partnerek által alkalmazott természetközeli technológiák hatékonyan szolgálják az EU Natura 2000 területeken érvényesíteni kívánt irányelveit. A partnerek jelen projekt közös végrehajtásában a határ mindkét oldalán megoldandó környezeti problémára, azaz a leromlott állapotú és szerkezetű erdők átalakítására, az invazív növények visszaszorítására koncentráltak. A projekt célja a Börzsöny, a Cserhát, a Selmeci hegység és a Korponai fennsík egyes természetes élőhelyeinek helyreállítása és fenntartása (állagmegőrzése) erdőszerkezet átalakításával, invazív növények visszaszorításával. Természetvédelmi és NATURA 2000 területeken folytatott, természetközeli erdőgazdálkodáshoz kapcsolódó technológiafejlesztés. A partnerek a projekt keretében stabilizálni kívánják a veszélyeztetett homogén és egykorú erdőket és részben átalakítani őshonos, több fafajból álló, heterogén erdőállományokra. A projekt szakmai tartalma olyan erdőművelési munkák és erdővédelmi intézkedések megvalósítása, amely eredményeképpen az erdő tartamosan tudja betölteni a társadalom által igényelt gazdasági, védelmi és rekreációs szerepét. A tervezett projekt Magyarországon a Közép-Magyarország és az Észak-Magyarország Régióban, azon belül Pest és Nógrád Megyében, Szlovákiában a Besztercebányai és a Nyitra megyei régióban valósul meg. A FINASZÍROZÁS FORRÁSAI A JÓVÁHAGYOTT PÁLÁYZATBAN: Projekt partner Vezető partner (LP) IPOLY ERDŐ Zrt. Fő határontúli partner (CBP) LESY SR. Maximum ERFA hozzájárulás EUR ERFA fi n a n - szírozási részarány % A nemzeti költségvetési hozzájárulás maximum összege EUR A nemzeti költségvetési hozzájárulás részaránya % Az önrész mértéke EUR Az önrész aránya % Teljes költségvetés EUR ,98 80, ,47 14, ,55 5, , ,55 85, ,30 10, ,15 5, ,00 Összesen: , , ,70 5, ,00 9

10 A projekt megvalósítása én kezdődött és 24 hónapig, ig tart. A projektben megtervezett feladatokat a partnerek közös munkamegosztásban hajtják végre. A projekt fő tevékenységeinek végrehajtása a közbeszerzést követően nyarán elkezdődött az érintett erdőrészletekben. A partnerek a projekt folyamán negyedévente tartanak találkozót a projekt végrehajtásának koordinálása, elszámolása érdekében. A magyar partner a szlovák partner részvételével szemináriumot szervez a természetközeli erdőgazdálkodás témakörében. A szlovák partner szervez záró konferenciát, ahol a projekt megvalósítása kerül kiértékelésre és meghatározásra kerülnek az együttműködés további lehetőségei. A tájékoztatás WEB lap, Tv, Rádió és sajtó útján történik. A projekt indulásakor az IPOLY ERDŐ Zrt. kialakított egy kétnyelvű Web-oldalt. A partnerek információs táblákat helyeznek ki az érintett helyszíneken, főbb információs pontokon és az eszközökön. A projekt tevékenységeinek áttekintése az Ipoly Erdő Zrt-nél: Természeti értékek megőrzése, helyreállítása erdőszerkezet átalakítással: A fejlesztési cél a termőhelyidegen, nem őshonos erdőállományok átalakítása a termőhelynek megfelelő, őshonos fafajokkal jellemezhető életközösségekké. A pályázatban szerepeltetett forrás a folyamat megindítására ad lehetőséget. Élőhely helyreállítás invazív fajok visszaszorításával: A fejlesztési cél az őshonos állományokba ékelődött és onnan folyamatosan továbbterjedő invazív fajok (akác, bálványfa, japán keserűfű) visszaszorítása. Élőhelyvédelemi beruházás: A fejlesztési cél mobil, szerelhető közelítőcsúszdák beszerzése, mellyel a meredek, feltáratlan területeken lévő erdőrészletekben természetvédelmi szempontból is fontos kíméletes közelítést, így a szükséges fahasználatok természetkímélő elvégzését tesszük lehetővé. VÁRHATÓ EREDEMÉNYEK: Élőhely helyreállítás invazív fajok visszaszorításával: A projekt időszakot magában foglaló két évben várhatóan 75%-al csökken az invazív faj terület foglalása és egyedszáma a kiinduló állapothoz képest, a pályázattal érintett területeken. Ez az érték az 5 éves fenntartási időszakban jelentősen nem emelkedik. Természeti értékek megőrzése, helyreállítása erdőszerkezet átalakítással: Az erdőszerkezet átalakításhoz szükséges technológiák alkalmazása után az érintett területekre mesterséges erdősítéssel bevitt elegyes, őshonos lombos állományok mellett megjelennek a társulásokra jellemző lágyszárúak első példányai. Így pl. Poa angustifolia, Festuca heterophylla, Melica uniflora, Poa nemoralis. 10

11 Élőhelyvédelemi beruházás: A csúszda beszerzésével lehetővé válik a meredek, gyakran sziklás, sekély termőrétegű talajok és a rajtuk tenyésző természetközeli állapotú fás szárú társulások megvédése. Az erózió jelentős csökkentésével az erdő természetességi szintje növelhető. A konkrét munkavégzés az érintett erdészeteknél a vállalkozói szerződésnek megfelelően folyamatos volt november végéig a vállalkozó az alábbi tevékenységeket végezte el: 1. Vegyszeres ápolás: 13,48 ha 2. Kézi ápolás: 8,07 ha 3. Erdősítés első kivitel: db csemete 4. Mechanikus irtás: 69,81 ha 5. Részleges talaj előkészítés: 4,41 ha 6. Tuskóvegyszerezés: 36,62 ha 7. Vegyszeres irtás: 130,67 ha 8. 2 méter magas erdősítést védő kerítés, összesen 3610 fm Az elvégzett teljesítés a teljes szerződéses időszakra vonatkozóan öszszesen 65 %-os (ebből a kerítés építés 78,74%, kézi ápolás 37,76 %, vegyszeres ápolás 52,30%, csemete ültetés 63,65%, részleges talaj előkészítés 70,57%, mechanikus írtás 71,60%, tuskóvegyszerezés 100%, vegyszeres írtás 46,48 %). Télen munkavégzés nem történt, tavasszal a szerződés szerinti ütemezésben a munkák tovább folynak. A pályázatban foglaltak teljesítése határidőre megtörténik. Korábbi akác állomány erdőszerkezet átalakítása tölgyesre Bálványfa irtása, a törzs vegyszeres kenéssel történő kezelése 11

12 Predstavenie projektu Spoločne pre prirodzené lesy v pohoriach Börzsöny, Cserhát, v Štiavnických vrchoch a v Krupinskej planine a projektové aktivity u spoločnosti Ipoly Erdő Zrt. Zoltán Pintér, projektový manažér Lesné plochy pohorí Börzsöny, Cserhát, Štiavnických vrchov a Krupinskej planiny sú biotopom mnohých chránených druhov i druhov z Červenej knihy. Ich úspešná ochrana sa dá predstaviť len dlhodobou udržateľnosťou, rehabilitáciou biotopov a aktivitami na ich ochranu. To je v súlade aj so stratégiou Národného parku Dunaj-Ipeľ i chránenou krajinnou oblasťou. Značnú časť opatrení na ochranu biotopov predpisuje lesný hospodársky plán platný na dané územie (vypracovaný pre štátnych lesných hospodárov na dobu 10 rokov). V jednotlivých prípadoch konkrétne účelové stavy striktne určuje priamo na dielec, inokedy dáva širšie možnosti výberu, všeobecnejšie upravuje hospodárenie. Prvoradým cieľom oboch partnerov je zabezpečenie trvalej udržateľnosti lesných ekosystémov v danom regióne cez ekologickú stabilitu. V prvom rade je to ochrana pôdnych vrstiev, štruktúry a dynamiky ekosystémov, čiže trvalé zabezpečenie funkcií lesa. V regiónoch, kde ekologická stabilita vplyvom prírodných katastrof a iných vonkajších vplyvov zoslabla, tam je cieľ čo najskôr dostať porasty do prirodzeného stavu. Projekt zapadá do stratégie oboch partnerov: Ipoly Erdő Zrt., aj LESY SR š. p. 12

13 U oboch lesníckych spoločností je podiel prirodzenej obnovy lesov vysoký. Kladú veľký dôraz na hospodárske spôsoby zabezpečujúce existenciu trvalého lesa. Partnermi používané prírode blízke technológie účinne slúžia základným princípom Natury Pri spoločnom rozvíjaní projektu sa partneri sústredili na problémy prostredia, ktoré treba riešiť na obidvoch stranách hraníc, t.j. na obnovu porastov so zlou štruktúrou a potlačenie inváznych druhov drevín. Cieľom projektu je udržanie a obnova prírodného prostredia v pohoriach Börzsöny, Cserhát, Štiavnické vrchy a na Krupinskej planine zmenou a potlačením inváznych druhov. Rozvoj technológií viažucich sa na prírode blízke obhospodarovanie lesov na územiach ochrany prírody a Natura Partneri v rámci projektu chcú stabilizovať ohrozené homogénne a rovnoveké lesy a z časti ich chcú zmeniť na heterogénne lesné porasty pozostávajúce z pôvodných, rôznych druhov drevín. Odborný obsah projektu je realizáciou takých prác pestovania lesov a opatrení na ochranu lesov, ktorej výsledkom bude vedieť les trvalo napĺňať hospodársku, ochrannú a rekreačnú funkciu požadovanú spoločnosťou. Plánovaný projekt bude realizovaný v Maďarskom regióne stredného a severného Maďarska v župe Pest a Nógrád, a na Slovensku v krajoch Banskej Bystrice a Nitry. ZDROJE FINANCOVANIA V SCHVÁLENOM PROJEKTE: Projektový partner Vedúci partner (LP) Ipoly Erdő Zrt. Hlavný cezhraničný partner (CBP) LESY SR Maximálny príspevok ERFA v EUR Podiel fi n a n - covania ERFA % Maximálna suma národného rozpočtového príspevku EUR Podiel národného rozpočtového príspevku % Miera spoluúčasti v EUR Podiel spoluúčasti % Celkový rozpočet EUR ,98 80, ,47 14, ,55 5, , ,55 85, ,30 10, ,15 5, ,00 Spolu: , , ,70 5, ,00 13

14 Realizácia projektu sa začala a bude trvať 24 mesiacov, do Úlohy naplánované v projekte uskutočnia partneri so spoločným rozdelení prác. Vykonávanie hlavných činností projektu - po verejnom obstarávaní - sa začne na jar 2013 v dotknutých lesných porastoch. Partneri počas projektu uskutočnia kvartálne stretnutia v záujme koordinácie realizácie, zúčtovania projektu. Maďarský partner s účasťou slovenského partnera bude organizovať seminár s tematikou prírode blízkeho obhospodarovania lesov. Slovenský partner bude organizovať záverečnú konferenciu, kde bude vyhodnotená realizácia projektu a budú definované ďalšie možnosti spolupráce. Informovanie bude uskutočnené prostredníctvom webovej stránky, TV, rozhlasu a tlače. Pri spustení projektu spoločnosť Ipoly Erdő Zrt. vytvorí dvojjazyčnú webstránku. Partneri umiestnia informačné tabule na dotknutých miestach, hlavných informačných bodoch a prostriedkoch. Prehľad činností projektu u spoločnosti Ipoly Erdő Zrt: Zachovanie a rekonštrukcia prírodných hodnôt pomocou rekonštrukcie štruktúry lesov: Cieľom rozvoja je premena spoločenstiev lesných druhov, ktoré nie sú pôvodné druhy na druhy a rastliny, ktoré možno považovať za domáce. Zdroje uvedené v súťaži poskytujú možnosť pre spustenie procesu. Obnova biotopov potláčaním inváznych druhov: Vytláčanie inváznych druhov stále sa rozširujúcich a vklinených do pôvodných porastov (agát, pajaseň žliazkatý, pohánkovec japonský). Investície na ochranu biotopov: Rozvojovým cieľom je zabezpečenie mobilných, skladacích šmykov, ktorými zabezpečíme ohľaduplné približovanie dreva na strmých neprístupných svahoch a dokážeme tieto ťažbové procesy realizovať ohľaduplným spôsobom voči prírodnému prostrediu. OČAKÁVANÉ VÝSLEDKY: Obnova biotopov potláčaním invazívnych druhov: Počas 2 rokov realizácie projektu očakávame 75%- né zníženie plochy i počtu jedincov inváznych druhov voči východiskového stavu na územiach dotknutých projektom. Táto hodnota by sa v priebehu 5 rokov udržovacieho obdobia nemala výrazne meniť. Zachovanie a rekonštrukcia prírodných hodnôt pomocou rekonštrukcie štruktúry lesov: Po použití technológií potrebných na zmenu porastovej štruktúry popri umelom zalesňovaní pôvodnými drevinami sa objavia aj ostatné rastlinné druhy charakteristické pre dané lesné spoločenstvá. Napr. Poa angustifolia, Festuca heterophylla, Melica uniflora, Poa nemoralis. 14

15 Investície na ochranu biotopov: obstaraním mobilného šmyku sa umožní zachovanie bylinného krytu na strmých, skalnatých svahoch s plytkou pôdou, ako aj na nich usadených drevitých spoločenstiev. Značným znížením erózie možno zvyšovať prírodnú úroveň lesa. Konkrétny výkon práce bol priebežný u dotknutých lesných závodov v súlade s podnikateľskými zmluvami. Do konca novembra 2013 vykonal podnikateľ nasledovné činnosti: 1. Chemické ošetrenie: 13,48 ha 2. Ručné ošetrenie: 8,07 ha 3. Prvá etapa zalesnenia: mladé sadenice v počte kusov 4. Mechanické ničenie: 69,81 ha 5. Čiastočná príprava pôdy: 4,41 ha 6. Chemické ničenie pňov: 36,62 ha 7. Chemické ničenie: 130,67 ha 8. 2 m vysoké oplotenie, ktoré ochráni zalesnenie v dĺžke spolu 3610 bm Kumulatívne po spočítaní všetkých realizovaných prác je plnenie prác spolu 65 % (z toho budovanie oplôtkov 78,74 %, ručné ošetrovanie 37,76 %, chemické ošetrovanie 52,30 %, zalesňovanie 63,65 %, čiastočná príprava pôdy 70,57 %, mechanický výsek 71,60%, chemické ničenie pňov 100 %, chemické ničenie 46,48 %). Počas zimy neboli vykonávané žiadne práce, na jar pokračujú práce podľa harmonogramu uvedeného v zmluve. Splnenie uvedených aktivít v projekte sa bude realizovať do stanovenej doby. Premena predchádzajúcej štruktúry agátového lesa na dubový les. Ničenie pajaseňa, chemické ošetrovanie pňov. 15

16 A tervezett projekt tevékenységek megvalósítása a szlovák partnernél A tervezett projekttevékenységek megvalósítása a szlovák partnernél Ing. Jozef Matuška Erdőművelés, erdővédelem, projekttevékenységek koordinátora Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Levice, Koháryho 2, Levice A projekt az erdőszerkezet megtartását célozza a természetes bükkösök és tölgyesek fenntartása céljából, a megvalósítás helyszíne a Selmeci hegység és a Korponai fennsík. A PROJEKT CÉLJAI Célunk a természetes erdők stabilitásának, erejének és teljesítőképességének a megvédése. Megszilárdítani a homogén és egykorú veszélyeztetett erdőállományokat és folyamatosan átalakítani szerkezetileg elegyes, differenciált, a környezetében stabil állományokká. A projekt tartalma olyan erdőművelési és erdővédelmi intézkedések megvalósítása, mint a vágástakarítás, a természetes felújítás feltételeinek biztosítása, a bükk és a tölgy mesterséges felújítása, csemeteápolás, vadkár elleni védelem, kerítésépítések, a nem kívánatos vegetáció viszszaszorítása. Ezek az intézkedések és között lesznek megvalósítva a következő erdészeti egységeken - Antol, Ladzany Devičany és Bohunice. A SZOLGÁLTATÓK KIVÁLASZTÁSA Mivel a projekt az Európai Unió támogatásával jött létre az érvényben lévő törvények alapján a szolgáltatókat közbeszerzésen kellett kiválasztani. A közbeszerzést az EU projekt, sro. szervezte és irányította. A közbeszerzés előkészítésében a projektet a következő részekre bontottuk: 16

17 A közbeszerzésre 18 érdeklődő jelentkezett. Ebből 9 tett árajánlatot. A leadott ajánlatokból egy sem lett elutasítva. Az ajánlatok kiértékelése után a közbeszerzés elektronikus módon zajlott le. A közbeszerzés kiértékelése látható a táblázatban. Az eredmények kihirdetése után a pályázókkal megkötöttük a szerződéseket, melyek május 15. után léptek érvénybe. Munkák elkezdése nehézségekbe ütközött, mivel a győztes pályázóknak nem voltak alkalmazottai, munkavállalói. Sokan csak a sürgetésünk után kezdtek alvállalkozókat keresni. Egyes munkák a kerítés építéseknél csak 2013 júliusában kezdődtek el. ERDÉSZET TEVÉKENYSÉGEK RÉSZTEVÉKENYSÉGEK LS Antol művelés vágástakarítás mechanikus ápolás vegyszeres védelem vadkár ellen mechanikus védelem vadkár ellen kerítések öreg kerítések bontása kerítés építés mechanikus tevékenységek felszabadító tisztítás LS Ladzany mechanikus tevékenységek Természetes újulat elősegítése kapálással felszabadító tisztítás kerítések kerítés építés LS Plášťovce művelés felszabadító tisztítás vegyszeres védelem vadkár ellen mechanikus tevékenységek felszabadító tisztítás LS Pukanec művelés erdőfelújítás mechanikus ápolás egyszeres ápolás kerítések kerítés építés mechanikus tevékenységek felszabadító tisztítás 17

18 PROJEKTBELI ÁR AZ AJÁNLATOK FELNYITÁSAKORI ÁR AZ E-AUKCIÓ UTÁNI GYŐZTES ÁR A PÁLYÁZAT GYŐZTESE LS Antol művelés , AB Facility LS Antol kerítés AB Facility LS Antol - mechanikus AB Facility LS Ladzany - kerítés AB Facility LS Ladzany - mechanikus , PRENO, s.r.o. LS Plášťovce - művelés , Zuzana Krchňavá LS Plášťovce - mechanikus Štefan Bolyo LS Pukanec - művelés AB Facility LS Pukanec - kerítés AB Facility LS Pukanec - mechanikus , Tullová Összesen , % a projektből 100% 96% 77% A kiértékeléshez még hozzá tartozik, hogy a tervezett árak a es valós árakból indultak ki rezsi költségek nélkül. Látható, hogy az árajánlatok kb. 96 % szintjén mozogtak, amelyeket az elektronikus aukció 77 %-ra csökkentett, nem beszélve az időközbeni inflációról, és az energia és üzemanyag árak növekedéséről. A PROJEKT TELJESÍTÉSE Az elején meg kell említeni, hogy eredetileg a projekt megvalósítása és közötti időszakra volt tervezve, de a projekt jóváhagyása elhúzódott, így a megvalósítás csak késő tavaszán indult el. Azért néhány erdőrészben az állomány fejlődése miatt a tevékenységek nem lettek realizálva, illetve időközben szükségtelenné váltak. Az első évben egész évi munkákkal számoltunk, így a munkák egyenletesen szét voltak osztva mindkét évre. A szerződések i érvénybe lépésük miatt és a győztes pályázók felkészületlensége miatt a munkák csak június közepe után kezdődtek el, így az évi tervezett munkákra csak egy félév állt rendelkezésünkre. A következő áttekintésben az eredmények január végéhez vannak kimutatva a évi tervhez képest. Nem utolsó sorban a késői munkakezdet miatt lemaradtunk olyan munkálatokról, mint a tavaszi mesterséges erdőfelújítás és a hozzá kapcsolódó tevékenységek, mint az ápolás. 18

19 TELJESÍTÉS 01/2014 Megrendelés tárgya: Erdőművelési szolgáltatások Mértékegység Terv Terv 2013 Teljesítés teljesítés Erdészet Terület ha Mértékegységek száma Mértékegységi ár -ban, ÁFA nélkül Árajánlat -ban, ÁFA nélkül Terület ha Mértékegységek száma Árajánlat -ban, ÁFA nélkül Terület ha Mértékegységek száma Mértékegységi ár -ban, ÁFA nélkül 2013-as trevre a projektre összesen Antol Vágástakarítás égetés nélkül 1 m³ 5, , , , ,75% 8,11% Antol Csemeteápolás gyom ellen sarlózással 100 db , , ,05% 48,61% Antol Vadkárelleni védelem védőanyagokkal 100 db ,8 28, , , ,99% 99,99% Antol Vadkárelleni vegyszeres védelem 100 db , , ,19% 55,66% Antol Kerítésépítés 100 m 3, , , ,82% 98,82% Antol Öreg kerítések bontása 100 m 19, , , ,7 96, ,26% 96,54% Antol Tisztítások 100 egys.* , , ,48% 54,63% Ladzany Természetes újulat elősegítése kapálással 100 db** 36, , ,24 193, ,04 1,85 4 0,95% 0,19% Ladzany Felszabadító mechanikus tisztítás 100 egys.* 36, , ,24 48, , ,91% 38,93% Ladzany Tisztítások 100 egys.* 71, ,8 3, ,14 805, , , ,88% 36,67% Ladzany Kerítésépítés 100 m 27, , , , ,47% 18,90% Pláštovce Csemeteápolás gyom ellen sarlózással 100 db 48, , Pláštovce Vadkárelleni vegyszeres védelem 100 db 117, , , , ,65% 97,32% Pláštovce Felszabadító mechanikus tisztítás 100 egys.* 307, , , , , ,57% 56,84% Pukanec Csemeteültetés ékásóval talajelőkészítéssel 100 db 10, , , , ,64% 38,64% Pukanec Csemeteápolás gyom ellen sarlózással 100 db 52, , , , ,00% 12,00% Pukanec Vegyszeres csemeteápolás gyom ellen 100 db 3, , , , ,13% 56,13% Pukanec Kerítésépítés 100 m 16, , , ,4 54, ,59% 48,59% Pukanec Tisztítások 100 egys.* 114, , , ,42% összesen ,94% 46,21% * egység ** ültető tányérok 19

20 Realizácia plánovaných projektových aktivít u slovenského partnera Realizácia plánovaných projektových aktivít u slovenského partnera Ing. Jozef Matuška pestovateľ, ochrana lesa, koordinátor aktivít projektu Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Levice, Koháryho 2, Levice Projekt je zameraný na zachovanie štruktúry lesných porastov za účelom zachovania prirodzených bučín a dubín. Projekt je realizovaný v geografickom celku Štiavnické vrchy a Krupinská planina. CIELE PROJEKTU Naším cieľom je pestovať a chrániť stabilitu, silu a výkonnosť prírodných lesov. Stabilizovať rovnorodé a rovnoveké ohrozené porasty a postupne ich prebudovať na zmiešané drevinovo pestré výškovo a hrúbkovo diferencované ekologicky stabilnejšie porasty Náplňou projektu je realizácia vhodných lesopestovných a ochranných opatrení, ako je čistenie plôch po ťažbe, spolupôsobenie pri prirodzenej obnove, umelá obnova duba a buka, ošetrovanie, ochrana proti zveri, oplocovanie, ochrana proti burine, potláčanie nežiaducej vegetácie. Ide o opatrenia realizované v čase od do na lesnom celku (LC) Antol Lesná správa (LS) Antol, na LC Ladzany -LS Ladzany a LC Devičany a LC Bohunice - LS Pukanec. VÝBER DODÁVATEĽOV PRÁC Keďže projekt je financovaný z prostriedkov Európskej únie boli sme v zmysle platnej legislatívy povinní vybrať dodávateľov v zmysle postupov verejného obstarávania. Proces verejného obstarávania bol riadený a usmerňovaný dodávateľskou firmou EU projekty, s.r.o. V príprave obstarávania bol celý projekt rozdelený na časti: 20

PÁLYÁZATI FORMANYOMTATVÁNY / FORMULÁR ŽIADOSTI O FINANČNÝ PRÍSPEVOK

PÁLYÁZATI FORMANYOMTATVÁNY / FORMULÁR ŽIADOSTI O FINANČNÝ PRÍSPEVOK Eredeti (O) vagy másolat (C)/ Originál (O) alebo kópia (C) Pályázat részét képező önálló mellékletek száma (KSZT tölti ki) / Celkový počet osobitne odovzdaných príloh (vypĺňa STS) PÁLYÁZATI FORMANYOMTATVÁNY

Részletesebben

Megnyílt az eurorégió tájékoztató irodája

Megnyílt az eurorégió tájékoztató irodája Štúrovo Regionálny mesačník, XV. ročník www.sturovo.sk/noviny a okolie 2004/11 Szigeti László, szlovák oktatásügyi államtitkár avatta fel november 5-én az Ister-Granum Eurorégió új, tájékoztató és tanácsadó

Részletesebben

XXIII. ročník - évfolyam, www.sturovo.sk, www.sao.sturovo.org 2012/09

XXIII. ročník - évfolyam, www.sturovo.sk, www.sao.sturovo.org 2012/09 XXIII. ročník - évfolyam, www.sturovo.sk, www.sao.sturovo.org 2012/09 Vadaš si zoberie miliónovú pôžičku Už aj na júlovom zasadnutí samosprávy vyvolalo ohlas, že sa kúpalisko Vadaš chystá zobrať približne

Részletesebben

EXKURZNÝ SPRIEVODCA KIRÁNDULÁSVEZETŐ ISBN 978-80-89343-71-3. editori: František BOTTLIK & Radovan ČERNÁK. Geotermálne vody medzi Alpami a Karpatmi

EXKURZNÝ SPRIEVODCA KIRÁNDULÁSVEZETŐ ISBN 978-80-89343-71-3. editori: František BOTTLIK & Radovan ČERNÁK. Geotermálne vody medzi Alpami a Karpatmi KIRÁNDULÁSVEZETŐ Termálvizek az Alpok és a Kárpátok ölelésében A fenntartható felhasználás lehetőségei, nemzetközi vonatkozásai konferencia & kirándulás 2012. szeptember 13-14. Budapest EXKURZNÝ SPRIEVODCA

Részletesebben

Szlovák-magyar vegyes bizottsági ülés

Szlovák-magyar vegyes bizottsági ülés Štúrovo a okolie Regionálny mesačník, XVIII. ročník www.sturovo.sk 2007/2 és Vidéke Regionális havilap, XVIII. évfolyam február ROLETY SIEŤKY PROTI HMYZU GAMEX Štúrovo UZAMYKACIE SYSTÉMY ŽALÚZIE kompletná

Részletesebben

Július 9-én és 10-én zajlott községünkben a XV. Falunapok rendezvénysorozata.

Július 9-én és 10-én zajlott községünkben a XV. Falunapok rendezvénysorozata. Veľkoúľanský obzor Noviny obyvateľov Veľ kých Úľan nagyfödémesi láthatár Nagyfödémes lakosainak lapja 3. číslo 14. ročník Október 2010 3. szám 14. évfolyam 2010 Október Jubilejné XV. Obecné dni Magdaléna

Részletesebben

Vážené dámy, vážení páni, vážení hostia!

Vážené dámy, vážení páni, vážení hostia! Príhovor primátora mesta Moldava nad Bodvou Istvána Zachariaša na slávnostnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou pri príležitosti XIV. Dní Moldavy 2. júla 2010 Vážené dámy, vážení

Részletesebben

Csendet kérünk! XXXII. CSALLÓKÖZI VÁSÁR szeptember 20-23. XXXII. ŽITNOOSTROVSKÝ JARMOK 20-23. septembra. Új CT: 5 másodperc a kivizsgálás

Csendet kérünk! XXXII. CSALLÓKÖZI VÁSÁR szeptember 20-23. XXXII. ŽITNOOSTROVSKÝ JARMOK 20-23. septembra. Új CT: 5 másodperc a kivizsgálás XXXII. CSALLÓKÖZI VÁSÁR szeptember 20-23. XXXII. ŽITNOOSTROVSKÝ JARMOK 20-23. septembra Megjelenik kéthetente Vychádza dvojtýždenne 2012. augusztus 30., 20. évfolyam, 12. szám 12. číslo, 20. ročník, 30.

Részletesebben

Štúdia početnosti a charakteristiky verejných objektov v riešenom území

Štúdia početnosti a charakteristiky verejných objektov v riešenom území Štúdia početnosti a charakteristiky verejných objektov v riešenom území Štúdia početnosti a charakteristiky verených budov a využiteľnosti zavádzania nástrojov a technológií OZE pri zabezpečení energetických

Részletesebben

Nezávislý občiansky spravodaj, máj 2015 Független önkormányzati lap, 2015 május Číslo Szám

Nezávislý občiansky spravodaj, máj 2015 Független önkormányzati lap, 2015 május Číslo Szám 8 Nezávislý občiansky spravodaj, máj 2015 Független önkormányzati lap, 2015 május Číslo Szám Vážení čitatelia, milí Hamuliakovčania, po päťročnej prestávke Vás pozývame k prečítaniu obnoveného vydania

Részletesebben

XXIII. ročník - évfolyam, www.sturovo.sk, www.sao.sturovo.org 2012/06

XXIII. ročník - évfolyam, www.sturovo.sk, www.sao.sturovo.org 2012/06 XXIII. ročník - évfolyam, www.sturovo.sk, www.sao.sturovo.org 2012/06 Csőcserék Június elején az Enerbyt vállalat elkezdte a földalatti hővezetékek cseréjének első szakaszát. A szóban forgó csövek 40 évesek,

Részletesebben

XX. ročník - évfolyam, www.sturovo.sk, www.sao.sturovo.org 2009/7

XX. ročník - évfolyam, www.sturovo.sk, www.sao.sturovo.org 2009/7 XX. ročník - évfolyam, www.sturovo.sk, www.sao.sturovo.org 2009/7 Olajkutak lesznek a Duna mentén? Párkányban is keresik a lelőhelyet Az elmúlt hónapban több szlovákiai médium is arról számolt be, hogy

Részletesebben

DUNASZERDAHELYI HÍRNÖK DUNAJSKOSTREDSKÝ HLÁSNIK

DUNASZERDAHELYI HÍRNÖK DUNAJSKOSTREDSKÝ HLÁSNIK Költözött a nyugdíjas klub. Február 7 től a Vá sártér 825/8 címen található meg a városi nyugdíjas klub (a galéria volt épülete). DUNASZERDAHELYI HÍRNÖK DUNAJSKOSTREDSKÝ HLÁSNIK Klub dôchodcov na novej

Részletesebben

2004/3. GAMEX Štúrovo. kompletná tieniaca technika informácie a objednávky na tel. čísle 7510 950

2004/3. GAMEX Štúrovo. kompletná tieniaca technika informácie a objednávky na tel. čísle 7510 950 Štúrovo Regionálny mesačník, XV. ročník www.sturovo.sk/noviny a okolie Prezident v Štúrove 2004/3 Párkány és Vidéke Regionális havilap, XV. évfolyam marec/március Az államfő Párkányban 10. marca 2004 poprvýkrát

Részletesebben

Zoltán Hájos primátor

Zoltán Hájos primátor Karácsonyi vásár a Városi Művelődési Központ előtti téren dec.23-ig tart, naponta 14-től 19 óráig, kultúrműsorok 16 órától. Vianočné trhy na námestí pred Mestským kultúrnym strediskom do 23. decembra,

Részletesebben

Lelki csönd és gyertyafény

Lelki csönd és gyertyafény nov. 9. 16.00-tól : X. KÁRPÁT- MEDENCEI FOLKLÓRFESZTIVÁL MÁRTON-NAPI VIGALOM a Városi Művelődési Központban 9. nov. od 16.00: X. FOLKLÓRNY FESTIVAL KARPATSKEJ KOTLINY VESELICA NA MARTINA v MsKS Megjelenik

Részletesebben

2004/4. Nemzetközi konferencia a regionális együttműködésről Közösen Európába, közösen Európáért. GAMEX Štúrovo

2004/4. Nemzetközi konferencia a regionális együttműködésről Közösen Európába, közösen Európáért. GAMEX Štúrovo Štúrovo Regionálny mesačník, XV. ročník www.sturovo.sk/noviny a okolie 2004/4 Húsvét után kedden a fenti címmel rendeztek nemzetközi konferenciát városunkban, Eduard Kukan szlovák és Kovács László magyar

Részletesebben

XII. Gyurcsó István Emléknap

XII. Gyurcsó István Emléknap Štúrovo a okolie Regionálny mesačník, XVII. ročník www.sturovo.sk Garamkövesd április 21-én egész napos rendezvénysorozattal emlékeztek meg Gyurcsó István költőről és a község másik neves szülöttjéről,

Részletesebben

2004/5. GAMEX Štúrovo. kompletná tieniaca technika informácie a objednávky na tel. čísle 7510 950

2004/5. GAMEX Štúrovo. kompletná tieniaca technika informácie a objednávky na tel. čísle 7510 950 Štúrovo 2004/5 Múzeumnyitó Múzeum otvorené Regionálny mesačník, XV. ročník www.sturovo.sk/noviny a okolie A galéria létrehozása, a művelődési ház, majd a városi mozi felújítása után újabb kulturális intézménnyel

Részletesebben

V y d r a n y...naša dedina - Informačný mesačník V. ročník/11.číslo. Két község töretlen barátsága határok nélkül

V y d r a n y...naša dedina - Informačný mesačník V. ročník/11.číslo. Két község töretlen barátsága határok nélkül Egy év távlatában... Balódi László, polgármester 2011. november 27-én eltelik egy év az önkormányzati választások óta, melyek eredménye visszaigazolta, hogy községünk lakosai igénylik a változást. Az első

Részletesebben

GAMEX Štúrovo. kompletná tieniaca technika informácie a objednávky na tel. čísle 7510 950 a 0908/389 990

GAMEX Štúrovo. kompletná tieniaca technika informácie a objednávky na tel. čísle 7510 950 a 0908/389 990 Štúrovo a okolie Regionálny mesačník, XVII. ročník www.sturovo.sk Az év vállalkozónője 2005-ben a Kis-és Középvállalkozásokat Fejlesztő Nemzeti Ügynökség immár hatodik alkalommal hirdette meg a legjobb

Részletesebben

XXl. ročník - évfolyam, www.sturovo.sk, www.sao.sturovo.org 2010/10

XXl. ročník - évfolyam, www.sturovo.sk, www.sao.sturovo.org 2010/10 XXl. ročník - évfolyam, www.sturovo.sk, www.sao.sturovo.org 2010/10 Hamarosan Párkány is dönt Alig egy hónap múlva, november 27-én önkormányzati választásokat tartanak Szlovákia-szerte. Párkány lakói már

Részletesebben

Az államalapítás idején Putnok királyi birtok, a gömöri váruradalom része, később székhelye volt.

Az államalapítás idején Putnok királyi birtok, a gömöri váruradalom része, később székhelye volt. KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (66) Beköszönés: Köszöntöm Kedves Nézőinket! Vítam Vás Milí Diváci! Önök a Közös értékeink című Európai Unió által támogatott, Szlovákia és Magyarország közötti, határon átnyúló

Részletesebben

KITEKINTÉS PERSPECTIVE Magyar-szlovák periodika

KITEKINTÉS PERSPECTIVE Magyar-szlovák periodika KITEKINTÉS PERSPECTIVE Magyar-szlovák periodika Békéscsaba, 2014. Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Kar Békéscsaba Univerzita Mateja Bela Ekonomická fakulta Banská Bystrica TUDOMÁNYOS

Részletesebben

A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának Tt. 245/2008. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 245/2008 Z. z. A KÖZNEVELÉSRŐL ÉS KÖZOKTATÁSRÓL

A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának Tt. 245/2008. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 245/2008 Z. z. A KÖZNEVELÉSRŐL ÉS KÖZOKTATÁSRÓL 1 A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának Tt. 245/2008. A KÖZNEVELÉSRŐL ÉS KÖZOKTATÁSRÓL szóló törvénye (közoktatási törvény) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 245/2008 Z. z. O VÝCHOVE A VZDELÁVANÍ

Részletesebben

Medzinárodný deň detí (MDD) je sviatok detí, ktorý sa

Medzinárodný deň detí (MDD) je sviatok detí, ktorý sa Veľkoúľanský obzor Noviny obyvateľov Veľ kých Úľan nagyfödémesi láthatár Nagyfödémes lakosainak lapja 2. číslo 16. ročník Jún 2012 Medzinárodný deň detí 2. szám 16. évfolyam 2012 Június Nemzetközi gyermeknap

Részletesebben

HITKÖZSÉGI HÍRADÓ. A Menház felújítása. Az Auschwitz Album az Európa Udvarba érkezik. Komárom Zsidó Öröksége. Izraeli találkozások.

HITKÖZSÉGI HÍRADÓ. A Menház felújítása. Az Auschwitz Album az Európa Udvarba érkezik. Komárom Zsidó Öröksége. Izraeli találkozások. A LAP ALAPÍTVA 5756-BAN 2010. MÁJUS IJAR - SIVAN 5770. A KOMÁROMI ZSIDÓ HITKÖZSÉG LAPJA VIII. REG. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 168. SZÁM HITKÖZSÉGI HÍRADÓ h b NEM AZ A ZSIDÓ, AKINEK A SZÜLEI AZOK VOLTAK, HANEM AKINEK

Részletesebben

Jó emberi erőforrás. XXXI. Csallóközi Vásár: szeptember 22. 25. XXXI. Žitnoostrovský jarmok, 22.-25. septembra. Száz év magány

Jó emberi erőforrás. XXXI. Csallóközi Vásár: szeptember 22. 25. XXXI. Žitnoostrovský jarmok, 22.-25. septembra. Száz év magány XXXI. Csallóközi Vásár: szeptember 22. 25. XXXI. Žitnoostrovský jarmok, 22.-25. septembra Megjelenik kéthetente Vychádza dvojtýždenne 2011. augusztus 24., 19. évfolyam, 15.-16. szám 15.-16. číslo, 19.

Részletesebben

Sztrájkoljanak a gépek?

Sztrájkoljanak a gépek? Október 6. - 18.30: Nemzeti gyásznap Megemlékezés az aradi vértanúkról 6. októbra. - 18.30 h.: Národný smútočný deň spomienka na martýrov z Aradu Megjelenik kéthetente Vychádza dvojtýždenne 2012. október

Részletesebben

5. 2. 4. Közvetlen és közvetett természeti hatások... 47 6. KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁG... 48 6. 1. A természeti környezetet terhelő hatások... 48 6.

5. 2. 4. Közvetlen és közvetett természeti hatások... 47 6. KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁG... 48 6. 1. A természeti környezetet terhelő hatások... 48 6. A KÖRNYEZETKÍMÉLŐ, TERMÉSZETKÖZELI ERDŐGAZDÁLKODÁST SZOLGÁLÓ FENNTARTHATÓ FEJLESZTÉSI STRATÉGIA Készítette: Mecseki Erdészeti Zrt. 2009. szeptember TARTALOMJEGYZÉK 1.VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 5 2. BEVEZETÉS...

Részletesebben