Building partnership

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Building partnership"

Átírás

1 Building partnership Zborník referátov Az előadások kivonata Projekt Spoločne pre prirodzené lesy v pohorí Börzsöny, Cserhát, v Štiavnických vrchoch a v Krupinskej planine Közösen a természetes erdőkért a Börzsöny, a Cserhát és a Selmeci hegységben, és a Korponai síkságon HUSK/1101/2.2.1/ apríl április

2 O PROJEKTE: Názov projektu: Spoločne pre prirodzené lesy v pohorí Börzsöny, Cserhát, v Štiavnických vrchoch a v Krupinskej planine Akronym: HU-SK FOR FORESTS Identifikačné číslo projektu: HUSK/1101/2.2.1/0354 Názov vedúceho partnera: IPOLY ERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Názov cezhraničného partnera: LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Začiatok realizácie projektu: Ukončenie projektu: Výška podpory z ERDF: ,53 EUR A PROJEKTRŐL: Projekt címe: Közösen a természetes erdőkért a Börzsöny, a Cserhát és a Selmeci hegységben, és a Korponai síkságon Akronym: HU-SK FOR FORESTS Projektazonosító szám: HUSK/1101/2.2.1/0354 Vezető partner neve: IPOLY ERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Külföldi partner neve: LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Projekt kezdete: Projekt vége: ERFA támogatás összege: ,53 EUR Vydavateľ /Kiadja: IPOLY ERDŐ Zrt. Zodpovedný vydavateľ / Felelős kiadó: Kiss László vezérigazgató /generálny riaditeľ Autori fotografií / A fényképek szerzői: LESY Slovenskej republiky, štátny podnik IPOLY ERDŐ Zrt. Zodpovedný zostavovateľ / Felelős szerkesztő: František Král, Gáncs Viktor Editori / Összeállítók: LESY Slovenskej republiky, štátny podnik IPOLY ERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Grafická úprava, sadzba a tlač / Grafikai tervezés, betűszedés és nyomtatás: EFFIX-Marketing Kft. Náklad / Példányszám: 400 ks / 400 db Rozsah / Oldalszám: 76 strán / 76 oldal Obsah tohto zborníka referátov nereprezentuje oficiálne stanovisko Európskej únie. Jelen előadások kivonatának tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját. 2

3 Obsah / Tartalomjegyzék: Közösen a természetes erdőkért a Börzsöny, a Cserhát és a Selmeci hegységben, és a Korponai síkságon című projekt bemutatása, projektaktivitások az Ipoly Erdő Zrt-nél Predstavenie projektu Spoločne pre prirodzené lesy v pohoriach Börzsöny, Cserhát, v Štiavnických vrchoch a v Krupinskej planine a projektové aktivity u spoločnosti Ipoly Erdő Zrt A tervezett projekt tevékenységek megvalósítása a szlovák partnernél Realizácia plánovaných projektových aktivít u slovenského partnera Természetes erdők védelme a Selmeci Hegység Tájvédelmi Körzetében Ochrana prirodzených lesných porastov v Chránenej krajinnej oblasti Štiavnické vrchy Inváziós növényfajok és az erdőgazdálkodás Invázne druhy rastlín a lesné hospodárstvo Természetközeli erdőgazdálkodási modellek az Lévai Erdőigazgatóság területén/ Selmeci hegység, Pelsőci medence és Korponai hegység földrajzi egységei Modely prírode blízkeho obhospodarovania lesov na OZ Levice/ orografické celky Štiavnické vrchy, Pliešovská kotlina a Krupinska vrchovina/ Ökológia megfontolások a folyamatos erdőborítás elméletével és alkalmazásával kapcsolatban Ekologické úvahy pomocou použitia aplikácie teórie trvalého lesa Természetközeli erdőművelés út a vadkárok csökkentéséhez az intenzíven művelt erdőállományokban Prírode blízke pestovanie lesa cesta k zníženiu škôd zverou v intenzívne obhospodarovaných porastoch Fásszárú invázív növények (akác, bálványfa) irtásának gyakorlata az Ipoly Erdő Zrt.-nél Prax ničenia inváznych drevín (agát, pajaseň) u spoločnosti Ipoly Erdő Zrt

4 Tisztelt Olvasó! Az erdő Szlovákia és Magyarország legfontosabb megújuló természeti erőforrása. Erdeink természetességének jelentősége gazdasági, közjóléti és természetvédelmi szempontból egyaránt növekszik. Örvendetes, hogy egyre több pályázati projekt támasztja alá az Európai Unió határozott szándékát az erdők közcélú értékeinek növelésére. Ezek közül kiemelten fontosak, önmagukon túlmutatóak azok a programok, melyek szakmai eredményeik mellett a nemzetközi kapcsolatok fejlődését is elősegítik. Ma már széles körben ismert és elismert az a szoros együttműködés, amire a szlovák és a magyar állami erdőket kezelő erdőgazdaságok a LESY SR. és az Ipoly Erdő Zrt. szerződtek, közérdeket szolgáló, közös pályázataikkal. A két ország erdészeinek határon átnyúló összefogásával elnyert, a megvalósítás szakaszát élő programok egyike, a HUSK/1101/2.2.1/0354 sz., Közösen a természetes erdőkért a Börzsöny, a Cserhát és a Selmeci hegységben, és a Korponai síkságon című projekt, melynek előrehaladása most egy újabb mérföldkövéhez érkezett. A projekt kedvező hatást gyakorol az erdők természetességi állapotára. A beavatkozások sorozata az erdők természetközeli megújítását, az agresszíven terjedő fafajok visszaszorítását, őshonos életközösségek helyét elfoglaló állományaik visszaalakítását kívánja elérni. E rendezvény előadásai, szakanyagai, terepi bemutatói átfogó képet adnak arról, hogy jó úton járunk, megnyugtató ütemben közelítünk a pályázatban vállalt szakmai célok eléréséhez. A közös munka hasonlóan fontos eredménye az abban résztvevők közötti szakmai és emberi kapcsolatok elmélyülése, az egymástól való tanulás lehetősége és képességek megszerzése a jövő újabb pályázataihoz. Menet közben is nagy figyelmet fordítunk a folyamat és az eredmények közzétételére. Erősíteni akarjuk a közvélemény bizalmát az erdőkért és a közcélokért minden tekintetben felelősséget vállaló erdészek irányában. Megmutatjuk azt az erőt és többlet-értéket, ami egy szakszerűen előkészített és összefogott nemzetközi együttműködésből fakadhat. Szlovák Partnerünk, valamint a programért felelős Munkatársaim nevében, tisztelettel: Kiss László vezérigazgató Ipoly Erdő Zrt. 4

5 Vážený Čitateľ! Lesy sú najdôležitejšími obnoviteľnými prírodnými zdrojmi Slovenska a Maďarska. Neustále sa zvyšuje význam prirodzenosti našich lesov tak z hospodárskeho hľadiska, ako aj z pohľadu verejného blaha a ochrany prírody. Je potešiteľné, že čoraz viac grantov a projektov potvrdzujú rozhodný zámer Európskej únie pre zvyšovanie hodnôt lesov z verejných záujmov. Spomedzi týchto sú mimoriadne dôležité, ďalekosiahle tie programy, ktoré popri svojich odborných výsledkoch napomáhajú aj rozvoju medzinárodných kontaktov. Dnes je už v širokom okruhu známa tá úzka spolupráca, na ktorú vytvorili vzájomnú zmluvu spoločnosti, ktoré hospodária na slovenských a maďarských štátnych lesoch LESY SR. š. p., a Ipoly Erdő Zrt. - vo svojich spoločných grantoch, ktoré slúžia verejným záujmom. Jedným z týchto grantov, o ktorý sa uchádzali lesníci oboch štátov, a ktorý už vstúpil do štádia realizácie, je projekt s názvom HUSK/1101/2.2.1/0354. Spoločne za prirodzené lesy na územiach pohorí Börzsöny, Cserhát, Štiavnických vrchov a Krupinskej planiny, ktorého realizácia sa dostala teraz k ďalšiemu míľniku. Projekt vplýva priaznivo na prirodzený stav lesov. Séria zákrokov má za cieľ dosiahnutia obnovu lesov do štádia blízkym prírody, utlmenie agresívne sa rozmnožujúcich drevín, ako aj opätovné vytvorenie miesta pre pôvodné druhy. Prednášky, odborné materiály, a terénne ukážky tohto podujatia poskytujú široký prehľad o tom, že ideme správnou cestou, približujeme sa v uspokojujúcom tempe k dosiahnutiu odborných cieľov sformulovaných v grante. Podobne dôležitým výsledkom spoločnej práce je prehĺbenie odborných a ľudských vzťahov účastníkov, možnosť vzájomného učenia sa, získavanie zručností pre ďalšie granty v budúcnosti. Kladieme veľký dôraz aj počas procesu na zverejňovanie procesu a výsledkov. Chceme posilniť dôveru verejnosti v smere lesníkov, ktorí na seba berú zodpovednosť v každom pohľade na lesy a verejné záujmy. Ukážeme tú silu a pridanú hodnotu, ktorá môže vzniknúť z medzinárodnej spolupráce pripravenej odborným spôsobom. S úctou v mene nášho slovenského partnera a spolupracovníkov zodpovedných za program: Kiss László generálny riaditeľ Ipoly Erdő Zrt. 5

6 TISZTELT KOLLÉGÁK, ERDŐBARÁTOK, OLVASÓK, Az IPOLY ERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a Lesy Slovenskej republiky, állami vállalat, Lévai Erdészeti Igazgatósága mint partnerek a HUSK/1101/2.2.1/0354 sz. Közösen a természetes erdőkért a Börzsöny, a Cserhát és a Selmeci hegységben, és a Korponai fennsíkon című projekt keretében előkészítették a természetközeli erdőgazdálkodásról szóló szemináriumot szlovák és magyar szakemberek részére és erről a rendezvényről kerül kezükbe az elhangzott előadások gyűjteménye. A természetközeli erdőgazdálkodás az egyik út a fenntartható erdőgazdálkodáshoz. Az erdőművelés célja természetközeli módszerekkel elérni megfelelő fafaj-, kor- és térbeli szerkezetű erdei álományokat és így bebiztosítani ökológiai stabilitásukat és biológiai sokféleségüket az ökológiai, szociális és gazdasági rendeltetésének feltételeként. Ez a pozitív hatás az erdők állapotára a nemzeti erdészeti programba is beépítésre került. Az első erdőgazdálkodási bemutatót a módszerek értelmében éppen a Lévai Erdészeti Igazgatóság szervezte meg az években Štefan Korpeľ és Milan Saniga professzorok aktív támogatásával. Az európai erdészet stratégiai szándéka a 21. században az erdők harmonikus fejlődése, ami döntő ökostabilizáló elem a természetes környezetben. A gazdasági stabilitás biztosítása mellett a környezetvédelmi rendeltetése mellett fontos a gazdasági rendeltetés fejlesztése az említett elvek alapján. Az erdei ökoszisztémák biológiai sokféleségének a megtartása, védelme és megfelelő továbbfejlesztése nemcsak a védett területekre irányul, hanem egy komplex gazdasági módszerbe integrálódik az egész erdőterületre. A LESY Slovenskej republiky, állami vállalat 2005-ben deklarálta a természetközeli erdőgazdálkodást mint erdőművelési elvet, amelyet a vállalat a lehetőségei szerint érvényesíti az erdőgazdálkodásban. Hisszük, hogy a projektszeminárium előadásainak gyűjteménye komplex képet nyújt a projektről, a természetközeli erdőgazdálkodásról és új információk és ismeretek forrása lesz Ugyanúgy hisszük, hogy az előadások meggyőzik Önöket, hogy egy céltudatos projektről van szó és,hogy az erdeink a természeti értékek megőrzését megérdemlik. Ing. Otto Uhrin igazgató Lévai Erdészeti Igazgatóság. 6

7 VÁŽENÍ KOLEGOVIA, PRIATELIA LESA A ČITATELIA, IPOLY ERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság a Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Levice ako partneri projektu HUSK/1101/2.2.1/0354 s názvom Spoločne pre prirodzené lesy v pohorí Börzsöny, Cserhát, v Štiavnických vrchoch a v Krupinskej planine pripravilo seminár pre slovenských a maďarských odborníkov o prírode blízkom obhospodarovaní lesov a z tohto podujatia sa Vám dostáva do rúk zborník referátov. Prírode blízke obhospodarovanie v lesoch je jednou z ciest k trvalo udržateľnému využívaniu lesov. Cieľom pestovania lesa prírode blízkym spôsobom je dosiahnutie vhodnej druhovej, vekovej a priestorovej štruktúry lesných porastov a tým zabezpečenie požadovanej ekologickej stability a biologickej rozmanitosti ako predpokladu plnenia ekologických, sociálnych a produkčných funkcií lesov. Tento pozitívny efekt na stav lesov na Slovensku je priamo zakomponovaný v národnom lesníckom programe. Prvé aktívne prezentácie obhospodarovania lesa v zmysle týchto zásad organizoval práve Odštepný závod Levice v rokoch s aktívnou podporou a účasťou významných profesorov pestovania lesa na Slovensku prof. Štefana Korpeľa a prof. Milana Sanigu. Strategickým zámerom európskeho lesníctva v 21. storočí je harmonický rozvoj lesov, ktoré sú rozhodujúcim ekostabilizačným prvkom prírodného prostredia. Pre zabezpečenie ekonomickej stability a prosperity je popri environmentálnej funkcií lesov dôležité rozvíjanie produkčnej funkcie lesov podľa uvedených zásad. Zachovanie, ochrana a primeraný rozvoj biologickej diverzity lesných ekosystémov sa neorientuje len na plochy zvlášť chránených území, ale integruje sa do komplexného spôsobu hospodárenia vo všetkých lesoch. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik deklarovali v roku 2005 prírode blízke obhospodarovanie ako lesopestovateľský princíp, ktorý sa uplatňuje podľa možností pri hospodárení v lesoch v užívaní podniku. Veríme, že pripravený zborník referátov zo semináru projektu Vám prinesie komplexný obraz o projekte, prírode blízkom obhospodarovaní lesov a stane sa pre Vás zdrojom poznania a nových informácii. Súčasne veríme, že Vás zborník presvedčí, že ide o zmysluplný projekt a naše lesy si zachovanie prírodných hodnôt zaslúžia. Ing. Otto Uhrin riaditeľ OZ Levice 7

8 Közösen a természetes erdőkért a Börzsöny, a Cserhát és a Selmeci hegységben, és a Korponai síkságon című projekt bemutatása, projektaktivitások az Ipoly Erdő Zrt-nél Pintér Zoltán, projektmenedzser A Börzsöny, a Cserhát, a Selmeci hegység és a Korponai fennsík erdőterületei számos védett, fokozottan védett vagy épp Vörös Könyves magas természetvédelmi értékű faj számára jelentenek élőhelyet. Eredményes védelmük, hosszú távú fennmaradásuk az élőhelyek természetvédelmi rehabilitációjával és megőrzésre tett tevékenységekkel képzelhető el. Ez összhangban van a terület Nemzeti Parkjának és Tájvédelmi Körzetének stratégiájával is. Az élőhelyvédelmi intézkedések jelentős részét az adott területre érvényes körzeti erdőtervek (melyek az állami erdőgazdálkodók számára a 10 éves üzemtervként is szolgálnak) előírják. Esetenként erdőrészlet szinten rendelkezik az erdőterv, konkrét célállományok meghatározásával, más esetekben általánosabban, nagyobb léptékben és választási lehetőséget biztosítva szabályozza a gazdálkodást. Elsődleges célja mindkét erdőgazdaságnak, hogy tartamosan biztosítsa az erdei ökoszisztémát az adott térségben az ökológiai stabilitáson keresztül. Elsősorban a talaj tulajdonságainak és az erdei ökoszisztémák szerkezetének és dinamikájának a megóvása, tehát az erdő tartamos funkcióinak a teljesítése. Azokban a térségekben, ahol az ökológiai stabilitás a termé- 8

9 szeti katasztrófák és egyéb külső hatások következtében gyengült, ott a cél mielőbb természetközeli állapotba hozni ezen erdőállományokat. A projekt illeszkedik mind az IPOLY ERDŐ Zrt., mind a LESY SR. stratégiájához is. Mindkét erdőgazdálkodónál a természetes erdőfelújítások aránya magas. Nagy hangsúlyt helyeznek a folyamatos erdőborítást biztosító üzemmódokra. A partnerek által alkalmazott természetközeli technológiák hatékonyan szolgálják az EU Natura 2000 területeken érvényesíteni kívánt irányelveit. A partnerek jelen projekt közös végrehajtásában a határ mindkét oldalán megoldandó környezeti problémára, azaz a leromlott állapotú és szerkezetű erdők átalakítására, az invazív növények visszaszorítására koncentráltak. A projekt célja a Börzsöny, a Cserhát, a Selmeci hegység és a Korponai fennsík egyes természetes élőhelyeinek helyreállítása és fenntartása (állagmegőrzése) erdőszerkezet átalakításával, invazív növények visszaszorításával. Természetvédelmi és NATURA 2000 területeken folytatott, természetközeli erdőgazdálkodáshoz kapcsolódó technológiafejlesztés. A partnerek a projekt keretében stabilizálni kívánják a veszélyeztetett homogén és egykorú erdőket és részben átalakítani őshonos, több fafajból álló, heterogén erdőállományokra. A projekt szakmai tartalma olyan erdőművelési munkák és erdővédelmi intézkedések megvalósítása, amely eredményeképpen az erdő tartamosan tudja betölteni a társadalom által igényelt gazdasági, védelmi és rekreációs szerepét. A tervezett projekt Magyarországon a Közép-Magyarország és az Észak-Magyarország Régióban, azon belül Pest és Nógrád Megyében, Szlovákiában a Besztercebányai és a Nyitra megyei régióban valósul meg. A FINASZÍROZÁS FORRÁSAI A JÓVÁHAGYOTT PÁLÁYZATBAN: Projekt partner Vezető partner (LP) IPOLY ERDŐ Zrt. Fő határontúli partner (CBP) LESY SR. Maximum ERFA hozzájárulás EUR ERFA fi n a n - szírozási részarány % A nemzeti költségvetési hozzájárulás maximum összege EUR A nemzeti költségvetési hozzájárulás részaránya % Az önrész mértéke EUR Az önrész aránya % Teljes költségvetés EUR ,98 80, ,47 14, ,55 5, , ,55 85, ,30 10, ,15 5, ,00 Összesen: , , ,70 5, ,00 9

10 A projekt megvalósítása én kezdődött és 24 hónapig, ig tart. A projektben megtervezett feladatokat a partnerek közös munkamegosztásban hajtják végre. A projekt fő tevékenységeinek végrehajtása a közbeszerzést követően nyarán elkezdődött az érintett erdőrészletekben. A partnerek a projekt folyamán negyedévente tartanak találkozót a projekt végrehajtásának koordinálása, elszámolása érdekében. A magyar partner a szlovák partner részvételével szemináriumot szervez a természetközeli erdőgazdálkodás témakörében. A szlovák partner szervez záró konferenciát, ahol a projekt megvalósítása kerül kiértékelésre és meghatározásra kerülnek az együttműködés további lehetőségei. A tájékoztatás WEB lap, Tv, Rádió és sajtó útján történik. A projekt indulásakor az IPOLY ERDŐ Zrt. kialakított egy kétnyelvű Web-oldalt. A partnerek információs táblákat helyeznek ki az érintett helyszíneken, főbb információs pontokon és az eszközökön. A projekt tevékenységeinek áttekintése az Ipoly Erdő Zrt-nél: Természeti értékek megőrzése, helyreállítása erdőszerkezet átalakítással: A fejlesztési cél a termőhelyidegen, nem őshonos erdőállományok átalakítása a termőhelynek megfelelő, őshonos fafajokkal jellemezhető életközösségekké. A pályázatban szerepeltetett forrás a folyamat megindítására ad lehetőséget. Élőhely helyreállítás invazív fajok visszaszorításával: A fejlesztési cél az őshonos állományokba ékelődött és onnan folyamatosan továbbterjedő invazív fajok (akác, bálványfa, japán keserűfű) visszaszorítása. Élőhelyvédelemi beruházás: A fejlesztési cél mobil, szerelhető közelítőcsúszdák beszerzése, mellyel a meredek, feltáratlan területeken lévő erdőrészletekben természetvédelmi szempontból is fontos kíméletes közelítést, így a szükséges fahasználatok természetkímélő elvégzését tesszük lehetővé. VÁRHATÓ EREDEMÉNYEK: Élőhely helyreállítás invazív fajok visszaszorításával: A projekt időszakot magában foglaló két évben várhatóan 75%-al csökken az invazív faj terület foglalása és egyedszáma a kiinduló állapothoz képest, a pályázattal érintett területeken. Ez az érték az 5 éves fenntartási időszakban jelentősen nem emelkedik. Természeti értékek megőrzése, helyreállítása erdőszerkezet átalakítással: Az erdőszerkezet átalakításhoz szükséges technológiák alkalmazása után az érintett területekre mesterséges erdősítéssel bevitt elegyes, őshonos lombos állományok mellett megjelennek a társulásokra jellemző lágyszárúak első példányai. Így pl. Poa angustifolia, Festuca heterophylla, Melica uniflora, Poa nemoralis. 10

11 Élőhelyvédelemi beruházás: A csúszda beszerzésével lehetővé válik a meredek, gyakran sziklás, sekély termőrétegű talajok és a rajtuk tenyésző természetközeli állapotú fás szárú társulások megvédése. Az erózió jelentős csökkentésével az erdő természetességi szintje növelhető. A konkrét munkavégzés az érintett erdészeteknél a vállalkozói szerződésnek megfelelően folyamatos volt november végéig a vállalkozó az alábbi tevékenységeket végezte el: 1. Vegyszeres ápolás: 13,48 ha 2. Kézi ápolás: 8,07 ha 3. Erdősítés első kivitel: db csemete 4. Mechanikus irtás: 69,81 ha 5. Részleges talaj előkészítés: 4,41 ha 6. Tuskóvegyszerezés: 36,62 ha 7. Vegyszeres irtás: 130,67 ha 8. 2 méter magas erdősítést védő kerítés, összesen 3610 fm Az elvégzett teljesítés a teljes szerződéses időszakra vonatkozóan öszszesen 65 %-os (ebből a kerítés építés 78,74%, kézi ápolás 37,76 %, vegyszeres ápolás 52,30%, csemete ültetés 63,65%, részleges talaj előkészítés 70,57%, mechanikus írtás 71,60%, tuskóvegyszerezés 100%, vegyszeres írtás 46,48 %). Télen munkavégzés nem történt, tavasszal a szerződés szerinti ütemezésben a munkák tovább folynak. A pályázatban foglaltak teljesítése határidőre megtörténik. Korábbi akác állomány erdőszerkezet átalakítása tölgyesre Bálványfa irtása, a törzs vegyszeres kenéssel történő kezelése 11

12 Predstavenie projektu Spoločne pre prirodzené lesy v pohoriach Börzsöny, Cserhát, v Štiavnických vrchoch a v Krupinskej planine a projektové aktivity u spoločnosti Ipoly Erdő Zrt. Zoltán Pintér, projektový manažér Lesné plochy pohorí Börzsöny, Cserhát, Štiavnických vrchov a Krupinskej planiny sú biotopom mnohých chránených druhov i druhov z Červenej knihy. Ich úspešná ochrana sa dá predstaviť len dlhodobou udržateľnosťou, rehabilitáciou biotopov a aktivitami na ich ochranu. To je v súlade aj so stratégiou Národného parku Dunaj-Ipeľ i chránenou krajinnou oblasťou. Značnú časť opatrení na ochranu biotopov predpisuje lesný hospodársky plán platný na dané územie (vypracovaný pre štátnych lesných hospodárov na dobu 10 rokov). V jednotlivých prípadoch konkrétne účelové stavy striktne určuje priamo na dielec, inokedy dáva širšie možnosti výberu, všeobecnejšie upravuje hospodárenie. Prvoradým cieľom oboch partnerov je zabezpečenie trvalej udržateľnosti lesných ekosystémov v danom regióne cez ekologickú stabilitu. V prvom rade je to ochrana pôdnych vrstiev, štruktúry a dynamiky ekosystémov, čiže trvalé zabezpečenie funkcií lesa. V regiónoch, kde ekologická stabilita vplyvom prírodných katastrof a iných vonkajších vplyvov zoslabla, tam je cieľ čo najskôr dostať porasty do prirodzeného stavu. Projekt zapadá do stratégie oboch partnerov: Ipoly Erdő Zrt., aj LESY SR š. p. 12

13 U oboch lesníckych spoločností je podiel prirodzenej obnovy lesov vysoký. Kladú veľký dôraz na hospodárske spôsoby zabezpečujúce existenciu trvalého lesa. Partnermi používané prírode blízke technológie účinne slúžia základným princípom Natury Pri spoločnom rozvíjaní projektu sa partneri sústredili na problémy prostredia, ktoré treba riešiť na obidvoch stranách hraníc, t.j. na obnovu porastov so zlou štruktúrou a potlačenie inváznych druhov drevín. Cieľom projektu je udržanie a obnova prírodného prostredia v pohoriach Börzsöny, Cserhát, Štiavnické vrchy a na Krupinskej planine zmenou a potlačením inváznych druhov. Rozvoj technológií viažucich sa na prírode blízke obhospodarovanie lesov na územiach ochrany prírody a Natura Partneri v rámci projektu chcú stabilizovať ohrozené homogénne a rovnoveké lesy a z časti ich chcú zmeniť na heterogénne lesné porasty pozostávajúce z pôvodných, rôznych druhov drevín. Odborný obsah projektu je realizáciou takých prác pestovania lesov a opatrení na ochranu lesov, ktorej výsledkom bude vedieť les trvalo napĺňať hospodársku, ochrannú a rekreačnú funkciu požadovanú spoločnosťou. Plánovaný projekt bude realizovaný v Maďarskom regióne stredného a severného Maďarska v župe Pest a Nógrád, a na Slovensku v krajoch Banskej Bystrice a Nitry. ZDROJE FINANCOVANIA V SCHVÁLENOM PROJEKTE: Projektový partner Vedúci partner (LP) Ipoly Erdő Zrt. Hlavný cezhraničný partner (CBP) LESY SR Maximálny príspevok ERFA v EUR Podiel fi n a n - covania ERFA % Maximálna suma národného rozpočtového príspevku EUR Podiel národného rozpočtového príspevku % Miera spoluúčasti v EUR Podiel spoluúčasti % Celkový rozpočet EUR ,98 80, ,47 14, ,55 5, , ,55 85, ,30 10, ,15 5, ,00 Spolu: , , ,70 5, ,00 13

14 Realizácia projektu sa začala a bude trvať 24 mesiacov, do Úlohy naplánované v projekte uskutočnia partneri so spoločným rozdelení prác. Vykonávanie hlavných činností projektu - po verejnom obstarávaní - sa začne na jar 2013 v dotknutých lesných porastoch. Partneri počas projektu uskutočnia kvartálne stretnutia v záujme koordinácie realizácie, zúčtovania projektu. Maďarský partner s účasťou slovenského partnera bude organizovať seminár s tematikou prírode blízkeho obhospodarovania lesov. Slovenský partner bude organizovať záverečnú konferenciu, kde bude vyhodnotená realizácia projektu a budú definované ďalšie možnosti spolupráce. Informovanie bude uskutočnené prostredníctvom webovej stránky, TV, rozhlasu a tlače. Pri spustení projektu spoločnosť Ipoly Erdő Zrt. vytvorí dvojjazyčnú webstránku. Partneri umiestnia informačné tabule na dotknutých miestach, hlavných informačných bodoch a prostriedkoch. Prehľad činností projektu u spoločnosti Ipoly Erdő Zrt: Zachovanie a rekonštrukcia prírodných hodnôt pomocou rekonštrukcie štruktúry lesov: Cieľom rozvoja je premena spoločenstiev lesných druhov, ktoré nie sú pôvodné druhy na druhy a rastliny, ktoré možno považovať za domáce. Zdroje uvedené v súťaži poskytujú možnosť pre spustenie procesu. Obnova biotopov potláčaním inváznych druhov: Vytláčanie inváznych druhov stále sa rozširujúcich a vklinených do pôvodných porastov (agát, pajaseň žliazkatý, pohánkovec japonský). Investície na ochranu biotopov: Rozvojovým cieľom je zabezpečenie mobilných, skladacích šmykov, ktorými zabezpečíme ohľaduplné približovanie dreva na strmých neprístupných svahoch a dokážeme tieto ťažbové procesy realizovať ohľaduplným spôsobom voči prírodnému prostrediu. OČAKÁVANÉ VÝSLEDKY: Obnova biotopov potláčaním invazívnych druhov: Počas 2 rokov realizácie projektu očakávame 75%- né zníženie plochy i počtu jedincov inváznych druhov voči východiskového stavu na územiach dotknutých projektom. Táto hodnota by sa v priebehu 5 rokov udržovacieho obdobia nemala výrazne meniť. Zachovanie a rekonštrukcia prírodných hodnôt pomocou rekonštrukcie štruktúry lesov: Po použití technológií potrebných na zmenu porastovej štruktúry popri umelom zalesňovaní pôvodnými drevinami sa objavia aj ostatné rastlinné druhy charakteristické pre dané lesné spoločenstvá. Napr. Poa angustifolia, Festuca heterophylla, Melica uniflora, Poa nemoralis. 14

15 Investície na ochranu biotopov: obstaraním mobilného šmyku sa umožní zachovanie bylinného krytu na strmých, skalnatých svahoch s plytkou pôdou, ako aj na nich usadených drevitých spoločenstiev. Značným znížením erózie možno zvyšovať prírodnú úroveň lesa. Konkrétny výkon práce bol priebežný u dotknutých lesných závodov v súlade s podnikateľskými zmluvami. Do konca novembra 2013 vykonal podnikateľ nasledovné činnosti: 1. Chemické ošetrenie: 13,48 ha 2. Ručné ošetrenie: 8,07 ha 3. Prvá etapa zalesnenia: mladé sadenice v počte kusov 4. Mechanické ničenie: 69,81 ha 5. Čiastočná príprava pôdy: 4,41 ha 6. Chemické ničenie pňov: 36,62 ha 7. Chemické ničenie: 130,67 ha 8. 2 m vysoké oplotenie, ktoré ochráni zalesnenie v dĺžke spolu 3610 bm Kumulatívne po spočítaní všetkých realizovaných prác je plnenie prác spolu 65 % (z toho budovanie oplôtkov 78,74 %, ručné ošetrovanie 37,76 %, chemické ošetrovanie 52,30 %, zalesňovanie 63,65 %, čiastočná príprava pôdy 70,57 %, mechanický výsek 71,60%, chemické ničenie pňov 100 %, chemické ničenie 46,48 %). Počas zimy neboli vykonávané žiadne práce, na jar pokračujú práce podľa harmonogramu uvedeného v zmluve. Splnenie uvedených aktivít v projekte sa bude realizovať do stanovenej doby. Premena predchádzajúcej štruktúry agátového lesa na dubový les. Ničenie pajaseňa, chemické ošetrovanie pňov. 15

16 A tervezett projekt tevékenységek megvalósítása a szlovák partnernél A tervezett projekttevékenységek megvalósítása a szlovák partnernél Ing. Jozef Matuška Erdőművelés, erdővédelem, projekttevékenységek koordinátora Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Levice, Koháryho 2, Levice A projekt az erdőszerkezet megtartását célozza a természetes bükkösök és tölgyesek fenntartása céljából, a megvalósítás helyszíne a Selmeci hegység és a Korponai fennsík. A PROJEKT CÉLJAI Célunk a természetes erdők stabilitásának, erejének és teljesítőképességének a megvédése. Megszilárdítani a homogén és egykorú veszélyeztetett erdőállományokat és folyamatosan átalakítani szerkezetileg elegyes, differenciált, a környezetében stabil állományokká. A projekt tartalma olyan erdőművelési és erdővédelmi intézkedések megvalósítása, mint a vágástakarítás, a természetes felújítás feltételeinek biztosítása, a bükk és a tölgy mesterséges felújítása, csemeteápolás, vadkár elleni védelem, kerítésépítések, a nem kívánatos vegetáció viszszaszorítása. Ezek az intézkedések és között lesznek megvalósítva a következő erdészeti egységeken - Antol, Ladzany Devičany és Bohunice. A SZOLGÁLTATÓK KIVÁLASZTÁSA Mivel a projekt az Európai Unió támogatásával jött létre az érvényben lévő törvények alapján a szolgáltatókat közbeszerzésen kellett kiválasztani. A közbeszerzést az EU projekt, sro. szervezte és irányította. A közbeszerzés előkészítésében a projektet a következő részekre bontottuk: 16

17 A közbeszerzésre 18 érdeklődő jelentkezett. Ebből 9 tett árajánlatot. A leadott ajánlatokból egy sem lett elutasítva. Az ajánlatok kiértékelése után a közbeszerzés elektronikus módon zajlott le. A közbeszerzés kiértékelése látható a táblázatban. Az eredmények kihirdetése után a pályázókkal megkötöttük a szerződéseket, melyek május 15. után léptek érvénybe. Munkák elkezdése nehézségekbe ütközött, mivel a győztes pályázóknak nem voltak alkalmazottai, munkavállalói. Sokan csak a sürgetésünk után kezdtek alvállalkozókat keresni. Egyes munkák a kerítés építéseknél csak 2013 júliusában kezdődtek el. ERDÉSZET TEVÉKENYSÉGEK RÉSZTEVÉKENYSÉGEK LS Antol művelés vágástakarítás mechanikus ápolás vegyszeres védelem vadkár ellen mechanikus védelem vadkár ellen kerítések öreg kerítések bontása kerítés építés mechanikus tevékenységek felszabadító tisztítás LS Ladzany mechanikus tevékenységek Természetes újulat elősegítése kapálással felszabadító tisztítás kerítések kerítés építés LS Plášťovce művelés felszabadító tisztítás vegyszeres védelem vadkár ellen mechanikus tevékenységek felszabadító tisztítás LS Pukanec művelés erdőfelújítás mechanikus ápolás egyszeres ápolás kerítések kerítés építés mechanikus tevékenységek felszabadító tisztítás 17

18 PROJEKTBELI ÁR AZ AJÁNLATOK FELNYITÁSAKORI ÁR AZ E-AUKCIÓ UTÁNI GYŐZTES ÁR A PÁLYÁZAT GYŐZTESE LS Antol művelés , AB Facility LS Antol kerítés AB Facility LS Antol - mechanikus AB Facility LS Ladzany - kerítés AB Facility LS Ladzany - mechanikus , PRENO, s.r.o. LS Plášťovce - művelés , Zuzana Krchňavá LS Plášťovce - mechanikus Štefan Bolyo LS Pukanec - művelés AB Facility LS Pukanec - kerítés AB Facility LS Pukanec - mechanikus , Tullová Összesen , % a projektből 100% 96% 77% A kiértékeléshez még hozzá tartozik, hogy a tervezett árak a es valós árakból indultak ki rezsi költségek nélkül. Látható, hogy az árajánlatok kb. 96 % szintjén mozogtak, amelyeket az elektronikus aukció 77 %-ra csökkentett, nem beszélve az időközbeni inflációról, és az energia és üzemanyag árak növekedéséről. A PROJEKT TELJESÍTÉSE Az elején meg kell említeni, hogy eredetileg a projekt megvalósítása és közötti időszakra volt tervezve, de a projekt jóváhagyása elhúzódott, így a megvalósítás csak késő tavaszán indult el. Azért néhány erdőrészben az állomány fejlődése miatt a tevékenységek nem lettek realizálva, illetve időközben szükségtelenné váltak. Az első évben egész évi munkákkal számoltunk, így a munkák egyenletesen szét voltak osztva mindkét évre. A szerződések i érvénybe lépésük miatt és a győztes pályázók felkészületlensége miatt a munkák csak június közepe után kezdődtek el, így az évi tervezett munkákra csak egy félév állt rendelkezésünkre. A következő áttekintésben az eredmények január végéhez vannak kimutatva a évi tervhez képest. Nem utolsó sorban a késői munkakezdet miatt lemaradtunk olyan munkálatokról, mint a tavaszi mesterséges erdőfelújítás és a hozzá kapcsolódó tevékenységek, mint az ápolás. 18

19 TELJESÍTÉS 01/2014 Megrendelés tárgya: Erdőművelési szolgáltatások Mértékegység Terv Terv 2013 Teljesítés teljesítés Erdészet Terület ha Mértékegységek száma Mértékegységi ár -ban, ÁFA nélkül Árajánlat -ban, ÁFA nélkül Terület ha Mértékegységek száma Árajánlat -ban, ÁFA nélkül Terület ha Mértékegységek száma Mértékegységi ár -ban, ÁFA nélkül 2013-as trevre a projektre összesen Antol Vágástakarítás égetés nélkül 1 m³ 5, , , , ,75% 8,11% Antol Csemeteápolás gyom ellen sarlózással 100 db , , ,05% 48,61% Antol Vadkárelleni védelem védőanyagokkal 100 db ,8 28, , , ,99% 99,99% Antol Vadkárelleni vegyszeres védelem 100 db , , ,19% 55,66% Antol Kerítésépítés 100 m 3, , , ,82% 98,82% Antol Öreg kerítések bontása 100 m 19, , , ,7 96, ,26% 96,54% Antol Tisztítások 100 egys.* , , ,48% 54,63% Ladzany Természetes újulat elősegítése kapálással 100 db** 36, , ,24 193, ,04 1,85 4 0,95% 0,19% Ladzany Felszabadító mechanikus tisztítás 100 egys.* 36, , ,24 48, , ,91% 38,93% Ladzany Tisztítások 100 egys.* 71, ,8 3, ,14 805, , , ,88% 36,67% Ladzany Kerítésépítés 100 m 27, , , , ,47% 18,90% Pláštovce Csemeteápolás gyom ellen sarlózással 100 db 48, , Pláštovce Vadkárelleni vegyszeres védelem 100 db 117, , , , ,65% 97,32% Pláštovce Felszabadító mechanikus tisztítás 100 egys.* 307, , , , , ,57% 56,84% Pukanec Csemeteültetés ékásóval talajelőkészítéssel 100 db 10, , , , ,64% 38,64% Pukanec Csemeteápolás gyom ellen sarlózással 100 db 52, , , , ,00% 12,00% Pukanec Vegyszeres csemeteápolás gyom ellen 100 db 3, , , , ,13% 56,13% Pukanec Kerítésépítés 100 m 16, , , ,4 54, ,59% 48,59% Pukanec Tisztítások 100 egys.* 114, , , ,42% összesen ,94% 46,21% * egység ** ültető tányérok 19

20 Realizácia plánovaných projektových aktivít u slovenského partnera Realizácia plánovaných projektových aktivít u slovenského partnera Ing. Jozef Matuška pestovateľ, ochrana lesa, koordinátor aktivít projektu Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Levice, Koháryho 2, Levice Projekt je zameraný na zachovanie štruktúry lesných porastov za účelom zachovania prirodzených bučín a dubín. Projekt je realizovaný v geografickom celku Štiavnické vrchy a Krupinská planina. CIELE PROJEKTU Naším cieľom je pestovať a chrániť stabilitu, silu a výkonnosť prírodných lesov. Stabilizovať rovnorodé a rovnoveké ohrozené porasty a postupne ich prebudovať na zmiešané drevinovo pestré výškovo a hrúbkovo diferencované ekologicky stabilnejšie porasty Náplňou projektu je realizácia vhodných lesopestovných a ochranných opatrení, ako je čistenie plôch po ťažbe, spolupôsobenie pri prirodzenej obnove, umelá obnova duba a buka, ošetrovanie, ochrana proti zveri, oplocovanie, ochrana proti burine, potláčanie nežiaducej vegetácie. Ide o opatrenia realizované v čase od do na lesnom celku (LC) Antol Lesná správa (LS) Antol, na LC Ladzany -LS Ladzany a LC Devičany a LC Bohunice - LS Pukanec. VÝBER DODÁVATEĽOV PRÁC Keďže projekt je financovaný z prostriedkov Európskej únie boli sme v zmysle platnej legislatívy povinní vybrať dodávateľov v zmysle postupov verejného obstarávania. Proces verejného obstarávania bol riadený a usmerňovaný dodávateľskou firmou EU projekty, s.r.o. V príprave obstarávania bol celý projekt rozdelený na časti: 20

Pintér Zoltán projektmenedzser. www.husk-cbc.eu Jelen előadás tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját.

Pintér Zoltán projektmenedzser. www.husk-cbc.eu Jelen előadás tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját. Közösen a természetes erdőkért a Börzsöny, a Cserhát és a Selmeci hegységben, és a Korponai síkságon című projekt eredményeinek a bemutatása/ Výsledky projektu Spoločne pre prirodzené lesy v pohorí Börzsöny,

Részletesebben

Magyarország-Szlovákia határon átnyúló együttműködési program 2007-2013 HUSK/1101/2.2.1/0354

Magyarország-Szlovákia határon átnyúló együttműködési program 2007-2013 HUSK/1101/2.2.1/0354 Magyarország-Szlovákia határon átnyúló együttműködési program 2007-2013 HUSK/1101/2.2.1/0354 Közösen a természetes erdőkért a Börzsöny, a Cserhát és a Selmeci hegységben, és a Korponai síkságon www.husk-cbc.eu

Részletesebben

A LESY SR ÁLLAMI VÁLLALAT KRIVÁNY ERDÉSZETI ÜZEM BEMUTATKOZÁSA PREDSTAVENIE ODŠTEPNÉHO ZÁVODU KRIVÁŇ, LESY SR, ŠTÁTNY PODNIK

A LESY SR ÁLLAMI VÁLLALAT KRIVÁNY ERDÉSZETI ÜZEM BEMUTATKOZÁSA PREDSTAVENIE ODŠTEPNÉHO ZÁVODU KRIVÁŇ, LESY SR, ŠTÁTNY PODNIK A LESY SR ÁLLAMI VÁLLALAT KRIVÁNY ERDÉSZETI ÜZEM BEMUTATKOZÁSA PREDSTAVENIE ODŠTEPNÉHO ZÁVODU KRIVÁŇ, LESY SR, ŠTÁTNY PODNIK Üdvözöljük Önöket a Krivány Erdészeti Üzemnél, üdvözöljük Önöket a Polanán!

Részletesebben

Tervezet. az Abaújkéri Aranyos-völgy természetvédelmi terület létesítéséről. (közigazgatási egyeztetés)

Tervezet. az Abaújkéri Aranyos-völgy természetvédelmi terület létesítéséről. (közigazgatási egyeztetés) KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/1363/2007. Tervezet az Abaújkéri Aranyos-völgy természetvédelmi terület létesítéséről (közigazgatási egyeztetés) Budapest, 2007. július I. A döntési javaslat

Részletesebben

HUSK/1101/1.6.2. Teljes költségvetés (100%): 67 360.00 Teljes költségvetés (100%): 74 300.00 Teljes költségvetés (100%): 59 700.00

HUSK/1101/1.6.2. Teljes költségvetés (100%): 67 360.00 Teljes költségvetés (100%): 74 300.00 Teljes költségvetés (100%): 59 700.00 Operačný program/ Operatív program: Operačný program cezhraničnej spolupráce Maďarská republika-slovenská republika 2007 2013 Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007 2013 ov

Részletesebben

www.husk-cbc.eu Jelen előadás tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját.

www.husk-cbc.eu Jelen előadás tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját. Vadászati és Erdészeti Klaszter együttműködési lehetőségek a határon túli vadászok között Ipoly Erdő Zrt. vezető partner Pintér Zoltán szakmai projektmenedzser www.husk-cbc.eu Jelen előadás tartalma nem

Részletesebben

M E S T O K O M Á R N O KOMÁROM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

M E S T O K O M Á R N O KOMÁROM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TE 695/2016 M E S T O K O M Á R N O KOMÁROM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Komárne dňa: 26. mája 2016 k bodu rokovania číslo:... A Komáromi Városi Képviselő-testület 2016

Részletesebben

ZMLUVA č. 240/2011 - Ba

ZMLUVA č. 240/2011 - Ba ZMLUVA č. 240/2011 - Ba I. ZMLUVNÉ STRANY 1. OBJEDNÁVATEĽ: Claim Kôvetelésérvényesítô Úzletviteli Tanácsadó Kft. 1093 BUDAPEST, Lónyai utca 52. II/12/A Zastúpený : Dr. PÉTERINIKOLETTA MÁRTA - ugyvezetô

Részletesebben

Mestský úrad Kolárovo

Mestský úrad Kolárovo Mestský úrad Kolárovo Na 27. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva Dňa: 4.3.2013 K bodu rokovania číslo: 11 Návrh koncepcie a finančného krytia publikácie o meste Kolárovo Predkladá: Magdolna Rigó,

Részletesebben

1. A biztonsági kamerák működési feltételei szakmai tájékoztatás

1. A biztonsági kamerák működési feltételei szakmai tájékoztatás 2011. október 27. Soron kívüli ülés Program. 1. A biztonsági kamerák működési feltételei szakmai tájékoztatás 2. Telekeladás a felistáli temetőnél Ing. Sebő 3. Telekeladás transzformátor építéséhez villanyművek

Részletesebben

Erdei életközösségek védelmét megalapozó többcélú állapotértékelés a magyar Kárpátokban SH-4/13 Svájci-Magyar Együttműködési Program

Erdei életközösségek védelmét megalapozó többcélú állapotértékelés a magyar Kárpátokban SH-4/13 Svájci-Magyar Együttműködési Program Erdei életközösségek védelmét megalapozó többcélú állapotértékelés a magyar Kárpátokban SH-4/13 Svájci-Magyar Együttműködési Program Motivációink Védett erdei életközösségeink hosszú távú megőrzése csak

Részletesebben

IDEGENHONOS INVÁZIÓS FAJOK ELLENI FELLÉPÉS ÉS SZABÁLYOZÁSUK SZAKMAI NAP

IDEGENHONOS INVÁZIÓS FAJOK ELLENI FELLÉPÉS ÉS SZABÁLYOZÁSUK SZAKMAI NAP Bokor Veronika, Marczin Örs Természetmegőrzési Főosztály IDEGENHONOS INVÁZIÓS FAJOK ELLENI FELLÉPÉS ÉS SZABÁLYOZÁSUK SZAKMAI NAP Földművelésügyi Minisztérium 2017. január 25. ---------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Cestovný pas Útlevél. Rozprávkové kráľovstvo slimáka kraska. Kraszko Csigácska Mesekirálysága

Cestovný pas Útlevél. Rozprávkové kráľovstvo slimáka kraska. Kraszko Csigácska Mesekirálysága Cestovný pas Útlevél Rozprávkové kráľovstvo slimáka kraska Kraszko Csigácska Mesekirálysága Cestovný pas - Útlevél Meno / Keresztnév: Priezvisko / Vezetéknév: Dátum narodenia / Születésem napja: Adresa

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZİDÉS ÉS LICENC MEGADÁSI SZERZİDÉS

ADÁSVÉTELI SZERZİDÉS ÉS LICENC MEGADÁSI SZERZİDÉS ADÁSVÉTELI SZERZİDÉS ÉS LICENC MEGADÁSI SZERZİDÉS amely a SZK Kereskedelmi Törvénykönyvének Tgy. 513/1991 sz. törvénye 409 érvényes hangzásában, és a szerzıi jogról és a szerzıi joghoz kapcsolódó jogokról

Részletesebben

Primátor ľudí, nie strán. Az emberek polgármestere, nem a pártoké. MUDr. Anton Marek. nezávislý kandidát na primátora - független polgármesterjelölt

Primátor ľudí, nie strán. Az emberek polgármestere, nem a pártoké. MUDr. Anton Marek. nezávislý kandidát na primátora - független polgármesterjelölt Primátor ľudí, nie strán Az emberek polgármestere, nem a pártoké 5. MUDr. Anton Marek nezávislý kandidát na primátora - független polgármesterjelölt Vážení spoluobčania! Po štyroch rokoch sa opäť uchádzam

Részletesebben

Externé zdroje financovania lesníckych aktivít v štátnom podniku LESY Slovenskej republiky

Externé zdroje financovania lesníckych aktivít v štátnom podniku LESY Slovenskej republiky Externé zdroje financovania lesníckych aktivít v štátnom podniku LESY Slovenskej republiky 15 projektov Projekty ozdravných opatrení za rok 2007 celková výška 1 980 370,93 15 projektov Projekty ozdravných

Részletesebben

TERMÉSZTVÉDELMI ELVÁRÁSOK AZ ERDŐGAZDÁLKODÁSBAN - TERMÉSZETVÉDELMI SZAKMAPOLITIKAI KERETEK

TERMÉSZTVÉDELMI ELVÁRÁSOK AZ ERDŐGAZDÁLKODÁSBAN - TERMÉSZETVÉDELMI SZAKMAPOLITIKAI KERETEK TERMÉSZTVÉDELMI ELVÁRÁSOK AZ ERDŐGAZDÁLKODÁSBAN - TERMÉSZETVÉDELMI SZAKMAPOLITIKAI KERETEK A természet mindennél és mindenkinél jobb vezető, ha tudjuk, hogyan kövessük. C. G. Jung Az előadás vázlata Természetvédelmi

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc ÚMVP II. tengely A földhasználat racionalizálása a környezeti és természeti értékek

Részletesebben

5/2008. (II. 19.) KvVM rendelet. a Bél-kő természetvédelmi terület létesítéséről

5/2008. (II. 19.) KvVM rendelet. a Bél-kő természetvédelmi terület létesítéséről 5/2008. (II. 19.) KvVM rendelet a Bél-kő természetvédelmi terület létesítéséről A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 24. (1) bekezdés a) pontjában, valamint 85. b) pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

A folyamatos erdőborítás igazgatási vonatkozásai Lapos Tamás erdészeti osztályvezető

A folyamatos erdőborítás igazgatási vonatkozásai Lapos Tamás erdészeti osztályvezető Vidékfejlesztési Minisztérium Erdészeti, Halászati és Vadászati Főosztály 1055 Budapest, Kossuth L. tér 11. A folyamatos erdőborítás igazgatási vonatkozásai Lapos Tamás erdészeti osztályvezető Erdőgazdálkodás

Részletesebben

Systém domáceho videovrátnika H1009

Systém domáceho videovrátnika H1009 SK Systém domáceho videovrátnika H1009 *H1009 www.emos.eu Systém domáceho videovrátnika Umožňuje audiovizuálne spojenie s elektrickým videovrátnikom a ovládania dverného zámku. Základným prínosom tohto

Részletesebben

FAGOSZ, MEGOSZ, OEE összevont elnökségi ülés. EMVA intézkedései 1698/2005/EK tanácsi rendelet

FAGOSZ, MEGOSZ, OEE összevont elnökségi ülés. EMVA intézkedései 1698/2005/EK tanácsi rendelet FAGOSZ, MEGOSZ, OEE összevont elnökségi ülés EMVA intézkedései 1698/2005/EK tanácsi rendelet Az EMVA tengelyei A mezőgazdasági és erdészeti ágazat versenyképességének növelése. A természeti környezet és

Részletesebben

ZBORNÍK REFERÁTOV AZ ELŐADÁSOK KIVONATA

ZBORNÍK REFERÁTOV AZ ELŐADÁSOK KIVONATA Hungary-Slovakia Vedúci partner / Vezető partner: LESY Slovenskej republiky, š. p. Námestie SNP 8 975 66 Banská Bystrica tel.: +421 48 43 44 111 fax: +421 48 43 44 191 e-mail: lesysr@lesy.sk Lesy Slovenskej

Részletesebben

Plánovanie dopravnej infraštruktúry

Plánovanie dopravnej infraštruktúry ROZVOJ VEREJNEJ DOPRAVY AKO NÁSTROJ PRE ZVÝŠENIE MOBILITY V MAĎARSKO-SLOVENSKOM POHRANIČNOM REGIÓNE A MOBILITÁS ELŐSEGÍTÉSE A MAGYAR-SZLOVÁK HATÁR MENTÉN A TÖMEGKÖZLEKEDÉS FEJLESZTÉSE RÉVÉN Modelovanie

Részletesebben

Az állami erdészeti szektor időszerű kérdései. Budapest, 2006. február 1. Klemencsics András Erdészeti Főosztály

Az állami erdészeti szektor időszerű kérdései. Budapest, 2006. február 1. Klemencsics András Erdészeti Főosztály Az állami erdészeti szektor időszerű kérdései Budapest, 2006. február 1. Klemencsics András Erdészeti Főosztály MAGYARORSZÁG ERDŐTERÜLETE NAPJAINKBAN Területi adatok Erdőgazdálkodás alá vont terület: -

Részletesebben

Príležitostná činnosť: prednes básne, dramatizácia rozprávky pre. rodičov a starých rodičov

Príležitostná činnosť: prednes básne, dramatizácia rozprávky pre. rodičov a starých rodičov Názov krúžku: Slovenská konverzácia Oblasť: jazyky- Spoločensko-vedná oblasť Vedúci krúžku: Eva Bubenková Formy činnosti: Pravidelná činnosť : podľa plánu práce ZK. Príležitostná činnosť: prednes básne,

Részletesebben

LIFEINFORESTS - ÉLET AZ ERDŐBEN KOMMUNIKÁCIÓS PROGRAM

LIFEINFORESTS - ÉLET AZ ERDŐBEN KOMMUNIKÁCIÓS PROGRAM Duska József Erdőgazdálkodási szakértő Magán Erdőtulajdonosok és Gazdálkodók Országos Szövetsége LIFEINFORESTS - ÉLET AZ ERDŐBEN KOMMUNIKÁCIÓS PROGRAM NATURA 2000 ERDŐK Az ország teljes területének közel

Részletesebben

Tanuljunk egymástól! Učme sa jeden od druhého

Tanuljunk egymástól! Učme sa jeden od druhého 2020 Tanuljunk egymástól! Učme sa jeden od druhého A szlovák-magyar projekt a Regionális Szociális Forrásközpont Közhasznú Nonprofit Kft., az Akadémia Vzdelávania (Művelődési Akadémia) és a Dunaszerdahelyi

Részletesebben

Systém domáceho videovrátnika H1018 / H1019

Systém domáceho videovrátnika H1018 / H1019 Systém domáceho videovrátnika H1018 / H1019 *H1018 / *H1019 www.emos.eu Systém domáceho videovrátnika Umožňuje audiovizuálne spojenie s elektrickým videovrátnikom a ovládania dverného zámku. Základným

Részletesebben

KRUŽNIANSKE OBECNÉ OZNAMY

KRUŽNIANSKE OBECNÉ OZNAMY Informačno-kultúrny mesačník občanov obce Kružná KRUŽNIANSKE OBECNÉ OZNAMY Číslo 8 Ročník 10 AUGUST 2011 Všetky náklady spojené s vydávaním a rozširovaním hradí obec Kružná Uznesenia zo zasadnutia obecného

Részletesebben

DEKLARÁCIA. o vytvorení Eurorégia Neogradiensis

DEKLARÁCIA. o vytvorení Eurorégia Neogradiensis DEKLARÁCIA o vytvorení Eurorégia Neogradiensis V duchu dohody podpísanej dňa 11.12.1998 v Lučenci, dolupodpísaní deklarujeme našu snahu vytvoriť cezhraničnú, interregionálnu spoluprácu v prihraničnej oblasti

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM. Tervezet. az Erdőtelki égerláp természetvédelmi terület természetvédelmi kezelési tervéről

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM. Tervezet. az Erdőtelki égerláp természetvédelmi terület természetvédelmi kezelési tervéről KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/267/2008. Tervezet az Erdőtelki égerláp természetvédelmi terület természetvédelmi kezelési tervéről (közigazgatási egyeztetés) Budapest, 2008. február

Részletesebben

A természetvédelmi szempontok kezelése a Vidékfejlesztési Programban

A természetvédelmi szempontok kezelése a Vidékfejlesztési Programban A természetvédelmi szempontok kezelése a Vidékfejlesztési Programban Kihívások és lehetséges megoldások Tóth Péter Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Virágzó Vidékünk Európa Nap- Hogyan tovább

Részletesebben

5 év 111 000 elültetett facsemete Aki fákat ültet, az bízik a jövőben. (népi bölcsesség)

5 év 111 000 elültetett facsemete Aki fákat ültet, az bízik a jövőben. (népi bölcsesség) 5 év 111 000 elültetett facsemete Aki fákat ültet, az bízik a jövőben. (népi bölcsesség) Immár 5. éve tart a Citibank Ültessünk fákat a jövőért programja, amelynek keretében 2008 óta 111 000 csemete került

Részletesebben

EnviroVid ZÍSKAVANIE ENERGIE PRE MALÉ OBCE POMOCOU PYROLÝZY ZO ZMESÍ POĽNOHOSPODÁRSKYCH VEDĽAJŠÍCH PRODUKTOV A

EnviroVid ZÍSKAVANIE ENERGIE PRE MALÉ OBCE POMOCOU PYROLÝZY ZO ZMESÍ POĽNOHOSPODÁRSKYCH VEDĽAJŠÍCH PRODUKTOV A EnviroVid ZÍSKAVANIE ENERGIE PRE MALÉ OBCE POMOCOU PYROLÝZY ZO ZMESÍ POĽNOHOSPODÁRSKYCH VEDĽAJŠÍCH PRODUKTOV A ODPADOV Projekt aktivitások Aktivity projektu 1. Projekt Menedzsment/Projektový manažment

Részletesebben

ZÁPISNICA JEGYZŐKÖNYV 8/2012

ZÁPISNICA JEGYZŐKÖNYV 8/2012 OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO DOLNÝ ŠTÁL ALISTÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ZÁPISNICA JEGYZŐKÖNYV 8/2012 Spis č. 2012/149, e. č.... napísaná v priebehu zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 10.7.2012 v zasadačke

Részletesebben

Natura 2000 erdőterületek finanszírozása ( )

Natura 2000 erdőterületek finanszírozása ( ) Natura 2000 erdőterületek finanszírozása (2014 2020). Általános cél az uniós természetvédelmi irányelvek maradéktalan végrehajtása (EU Biológiai Sokféleség Stratégia 2020, 1. Cél) érdekében a fajok és

Részletesebben

Príležitostná činnosť: pred súťažou: Matematická Pytagoriáda a Zrínyi Ilona matematikaverseny, celý rok podľa potreby žiakov aj ako doučovanie

Príležitostná činnosť: pred súťažou: Matematická Pytagoriáda a Zrínyi Ilona matematikaverseny, celý rok podľa potreby žiakov aj ako doučovanie Názov krúžku: matematický krúžok Oblasť: vedy a techniky Vedúci krúžku: Mgr. Záhorská Renáta Formy činnosti: Pravidelná činnosť: raz týždenne v utorok Príležitostná činnosť: pred súťažou: Matematická Pytagoriáda

Részletesebben

A folyamatos erdőborítás kutatása Magyarországon

A folyamatos erdőborítás kutatása Magyarországon A folyamatos erdőborítás kutatása Magyarországon BARTHA DÉNES Nyugat-magyarországi Egyetem Erdőmérnöki Kar Növénytani és Természetvédelmi Intézet 2015. július 8. Az előadás vázlata 1. Mi is az a folyamatos

Részletesebben

A folyamatos erdőborítás nyilvántartása az Országos Erdőállomány Adattárban

A folyamatos erdőborítás nyilvántartása az Országos Erdőállomány Adattárban A természet útmutatásának és az emberi cselekvésnek tudatos összehangolása szükséges. (Krutsch, 1942) A folyamatos erdőborítás nyilvántartása az Országos Erdőállomány Adattárban Czirok István osztályvezető

Részletesebben

Systém domáceho videovrátnika. 2. Obsah dodávky. 3. Technická špecifikácia

Systém domáceho videovrátnika. 2. Obsah dodávky. 3. Technická špecifikácia Systém domáceho videovrátnika Umožňuje audiovizuálne spojenie s elektrickým videovrátnikom a ovládanie dverného zámku. Základným prínosom tohto systému je zvýšenie komfortu a bezpečnosti bývania. Základné

Részletesebben

Kritéria prijímacích skúšok pre školský rok 2016/2017

Kritéria prijímacích skúšok pre školský rok 2016/2017 Cirkevné gymnázium MARIANUM s vyučovacím jazykom maďarským Ul. biskupa Királya 30; 945 01 Komárno MARIANUM Magyar Tannyelvű Egyházi Gimnázium Király püspök u. 30.; 945 01 Komárom Tel.: 035/77 30 397, fax:

Részletesebben

ERDÉSZET EMLÉKEZTETŐ: Történet Tartamos erdőgazdálkodás Fenntartható fejlődés

ERDÉSZET EMLÉKEZTETŐ: Történet Tartamos erdőgazdálkodás Fenntartható fejlődés 1. Erdészet, erdőgazdálkodás 1.1 Története 1.2 Szervezetek, jog 2. Erdőgazdálkodás alapjai 2.1. Szakterületek, fogalmak 2.2. Termőhely, fafajok 2.3. Erdőtársulások 2.4. Erdődinamika 3.) Erdőgazdálkodás

Részletesebben

SZMPSZ XXV. Jókai Mór Nyári Egyeteme, Komárom, 2016. július 11-16.

SZMPSZ XXV. Jókai Mór Nyári Egyeteme, Komárom, 2016. július 11-16. SZMPSZ XXV. Jókai Mór Nyári Egyeteme, Komárom, 2016. július 11-16. Veronika zeneprojekt Gyakorlati módszerek tartalma Ismerkedő, köszöntő játékoktesthangszerek, elemi zenélés, táncok, mozgások Ritmikus

Részletesebben

137/2007. (XII. 27.) KvVM rendelet. a Mátrai Tájvédelmi Körzet védettségének fenntartásáról

137/2007. (XII. 27.) KvVM rendelet. a Mátrai Tájvédelmi Körzet védettségének fenntartásáról 137/2007. (XII. 27.) KvVM rendelet a Mátrai Tájvédelmi Körzet védettségének fenntartásáról Az egyes jogszabályok és jogszabályi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről szóló 2007. évi LXXXII. törvény

Részletesebben

Podpora demokracie vo svete Rádio Lumen, 17:30 03/11/2008 Krajiny Vyšegrádskej štvorky by mali lepšie koordinovať rozvojovú pomoc, ktorú poskytujú na podporu demokracie vo svete. Zároveň by mali zvážiť

Részletesebben

A folyamatos erdőborítás mint a természetvédelmi kezelés eszköze és/vagy célja

A folyamatos erdőborítás mint a természetvédelmi kezelés eszköze és/vagy célja A folyamatos erdőborítás mint a természetvédelmi kezelés eszköze és/vagy célja Ugron Ákos Gábor főosztályvezető Vidékfejlesztési Minisztérium Nemzeti Parki és Tájvédelmi Főosztály A természetvédelem elvárása

Részletesebben

POŽIARNY PORIADOK REGULAČNÁ STANICA PLYNU

POŽIARNY PORIADOK REGULAČNÁ STANICA PLYNU POŽIARNY PORIADOK REGULAČNÁ STANICA PLYNU I. V regulačnej stanici sa prevádza regulácia vyššieho vstupného tlaku na konštantný výstupný tlak pre rozvod plynu pre jednotlivé kotle. Účinky zemného plynu

Részletesebben

TE- 283/2015 M E S T O K O M Á R N O KOMÁROM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

TE- 283/2015 M E S T O K O M Á R N O KOMÁROM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TE- 283/2015 M E S T O K O M Á R N O KOMÁROM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Pre zasadnutie Mestského zastupitelstva v Komárne dna 25.06.2015 k bodu rokovania císlo : A Komáromi Városi Képviselo-testület 2015. 06.25

Részletesebben

Természetvédelmi célú erdészeti kifizetések a Mez gazdasági és Vidékfejlesztési Alapból

Természetvédelmi célú erdészeti kifizetések a Mez gazdasági és Vidékfejlesztési Alapból Természetvédelmi célú erdészeti kifizetések a Mez gazdasági és Vidékfejlesztési Alapból Máthé László, erdészeti programvezet WWF Magyarország Az erdészeti földterületek fenntartható használatát célzó intézkedések

Részletesebben

Gördülő Tanösvény témakör-modulok

Gördülő Tanösvény témakör-modulok Gördülő Tanösvény témakör-modulok E: Élőhelyek és életközösségeik E.1. Lombhullató erdők és élőviláguk tölgyesek bükkösök E.2. Tűlevelű erdők és élőviláguk E.3. E.4. E.5. E.6. lucfenyvesek Patakvölgyi,

Részletesebben

Természetközeli erdő- és vadgazdálkodás az Ipoly mentén

Természetközeli erdő- és vadgazdálkodás az Ipoly mentén Természetközeli erdő- és vadgazdálkodás az Ipoly mentén HUSK/1101/2.2.1/0352 sz., Közösen a természeti értékek megőrzéséért a Poľana és a Börzsöny területén" c. projekt nyitó konferencia 2012. 10.24. Társaságunkról

Részletesebben

Jelentés a Gerecse-hegység barlangjaiban a 2008. évben végzett denevérfaunisztikai kutató munkáról

Jelentés a Gerecse-hegység barlangjaiban a 2008. évben végzett denevérfaunisztikai kutató munkáról GBTE-33/2009. Jelentés a Gerecse-hegység barlangjaiban a 2008. évben végzett denevérfaunisztikai kutató munkáról Kapja: Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség (9021

Részletesebben

Erdei denevérfajok kutatásának felhasználhatósága a gyakorlati természetvédelemben

Erdei denevérfajok kutatásának felhasználhatósága a gyakorlati természetvédelemben Erdei denevérfajok kutatásának felhasználhatósága a gyakorlati természetvédelemben Dobrosi Dénes független kutató Ökológia és természetvédelem című műhelytalálkozó, NEKI Budapest, 2015.07.08. Kis patkósorrú

Részletesebben

FKI, Csemadok irattára, rendezetlen iratok, Rezolúciók 1968, géppel írt másolat 123

FKI, Csemadok irattára, rendezetlen iratok, Rezolúciók 1968, géppel írt másolat 123 2. A Csemadok JB azonnali hatállyal újítsa fel a személyes kapcsolatokat az alapszervezetekkel, és indítsa meg a tömeges tagtoborzást minden faluban. Azokban az alapszervezetekben, ahol a mai napig nem

Részletesebben

A LIFE és LIFE+ program Magyarországon, a természetvédelem területén. A LIFE+ program jövője

A LIFE és LIFE+ program Magyarországon, a természetvédelem területén. A LIFE+ program jövője A LIFE és LIFE+ program Magyarországon, a természetvédelem területén A LIFE+ program jövője Sashalmi Éva VM Természetmegőrzési Főosztály 2012. május 17. 1. LIFE+ Természet és Biodiverzitás 2. A természetvédelmi

Részletesebben

2014. évre tervezett erdőgazdálkodási tevékenységek a X. kerületben:

2014. évre tervezett erdőgazdálkodási tevékenységek a X. kerületben: 2014. évre tervezett erdőgazdálkodási tevékenységek a X. kerületben: Fahasználat módja Községhatár Tag Részlet Teljes terület (ha) TRV Budapest X. 4 F 5,14 TI Budapest X. 4 E 4,92 TI Budapest X. 4 K 1,65

Részletesebben

5f!J. számú előterjesztés

5f!J. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere 5f!J. számú előterjesztés Előterjeszt és a Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság részére a Pilisi Parkerdő Zrt. tevékenységéről

Részletesebben

11/2007. (III. 30.) KvVM rendelet. a Bükkhát természetvédelmi terület létesítéséről és erdőrezervátummá nyilvánításáról

11/2007. (III. 30.) KvVM rendelet. a Bükkhát természetvédelmi terület létesítéséről és erdőrezervátummá nyilvánításáról 11/2007. (III. 30.) KvVM rendelet a Bükkhát természetvédelmi terület létesítéséről és erdőrezervátummá nyilvánításáról A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 24. (1) bekezdés a) pontjában,

Részletesebben

HELYI JELENTŐSÉGŰ TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLETEK ZALA MEGYÉBEN

HELYI JELENTŐSÉGŰ TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLETEK ZALA MEGYÉBEN HELYI JELENTŐSÉGŰ TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLETEK ZALA MEGYÉBEN Gál Szabolcs Zalaegerszeg, 2014. január 21. VÉDETT TERMÉSZETI TERÜLETEK SZÁMA MAGYARORSZÁGON ORSZÁGOS JELENTŐSÉGŰEK: Nemzeti park: 10 db Tájvédelmi

Részletesebben

Biotopy veľkých šeliem v pohraničnej oblasti gemersko-turnianskeho krasu Nagyragadozók élıhelyei a Gömör-Tornai karszt hatarmenti területein

Biotopy veľkých šeliem v pohraničnej oblasti gemersko-turnianskeho krasu Nagyragadozók élıhelyei a Gömör-Tornai karszt hatarmenti területein Biotopy veľkých šeliem v pohraničnej oblasti gemersko-turnianskeho krasu Nagyragadozók élıhelyei a Gömör-ornai karszt hatarmenti területein Ciele projetu - Projekt céljai Monitoring biotopov šeliem v pohraničnej

Részletesebben

Szlovákia-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020

Szlovákia-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 Szlovákia-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 Terület és településfejlesztési programok 2014-2020 között, különös tekintettel a Közép-magyarországi régióra JENEI Gábor Programirányító

Részletesebben

A mészkőbányászat által roncsolt táj erdősítése az erdőmérnök kihívása

A mészkőbányászat által roncsolt táj erdősítése az erdőmérnök kihívása A mészkőbányászat által roncsolt táj erdősítése az erdőmérnök kihívása Készítette: Ádám Dénes Okl. erdőmérnök Igazságügyi szakértő www.erdoszakerto.hu Tartalom Helyszín Domborzat Termőhely Erdőállomány

Részletesebben

ERDÉSZET EMLÉKEZTETŐ: Erdőművelés Erdőhasználat Erdőtervezés. Termőhely klíma hidrológiai viszonyok talaj kölcsönhatás az erdővel

ERDÉSZET EMLÉKEZTETŐ: Erdőművelés Erdőhasználat Erdőtervezés. Termőhely klíma hidrológiai viszonyok talaj kölcsönhatás az erdővel 1. Erdészet, erdőgazdálkodás 1.1 Története 1.2 Szervezetek, jog 2. Erdőgazdálkodás alapjai 2.1. Szakterületek, fogalmak 2.2. Termőhely, fafajok 2.3. Erdőtársulások 2.4. Erdődinamika 3.) Erdőgazdálkodás

Részletesebben

ERDÉSZEK A GYERMEKEKÉRT. Zárókonferencia 2013. 09. 13. Egerszalók

ERDÉSZEK A GYERMEKEKÉRT. Zárókonferencia 2013. 09. 13. Egerszalók ERDÉSZEK A GYERMEKEKÉRT Zárókonferencia 2013. 09. 13. Egerszalók Kitől? Mesél az erdő pályázat Az EGERERDŐ Zrt. működési területén található általános iskolák 8 fős, 2-4. osztályos tanulóiból álló csoportok

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/86/2009. Tervezet a Bodrogszegi Várhegy természetvédelmi terület természetvédelmi kezelési tervéről (közigazgatási egyeztetés) Budapest, 2009. május A

Részletesebben

hazai természetvédelemben Érdiné dr. Szekeres Rozália főosztályvezető Természetmegőrzési főosztály

hazai természetvédelemben Érdiné dr. Szekeres Rozália főosztályvezető Természetmegőrzési főosztály A biodiverzitás-védelem szempontjai a hazai természetvédelemben Érdiné dr. Szekeres Rozália főosztályvezető Természetmegőrzési főosztály "Countdown 2010 és ami utána következik. Az IUCN (Természetvédelmi

Részletesebben

Natura 2000 finanszírozás az EU Kohéziós Politika és a LIFE program forrásaiból

Natura 2000 finanszírozás az EU Kohéziós Politika és a LIFE program forrásaiból Natura 2000 finanszírozás az EU Kohéziós Politika és a LIFE program forrásaiból. NATURA 2000 FINANSZÍROZÁS EU finanszírozási lehetőségek a 2014-2020 időszakban 2013. Szeptember 10 Marczin Örs természetvédelmi

Részletesebben

Zápisnica OZ č. 1/2014 Strana 1 z 10 OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO DOLNÝ ŠTÁL ALISTÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. Zápisnica JEGYZŐKÖNYV 1/2014

Zápisnica OZ č. 1/2014 Strana 1 z 10 OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO DOLNÝ ŠTÁL ALISTÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. Zápisnica JEGYZŐKÖNYV 1/2014 Zápisnica OZ č. 1/2014 Strana 1 z 10 OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO DOLNÝ ŠTÁL ALISTÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Zápisnica JEGYZŐKÖNYV 1/2014 Spis č. 2014/177, e. č. 431 napísaná v priebehu riadneho zasadnutia obecného

Részletesebben

Erdőgazdálkodás. Dr. Varga Csaba

Erdőgazdálkodás. Dr. Varga Csaba Erdőgazdálkodás Dr. Varga Csaba Erdő fogalma a Föld felületének fás növényekkel borított része, nyitott és mégis természetes önszabályozással rendelkező ökoszisztéma, amelyben egymásra is tartós hatást

Részletesebben

Srdečne Vás vítam na slávnostnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou pri príležitosti XVII. Dní Moldavy.

Srdečne Vás vítam na slávnostnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou pri príležitosti XVII. Dní Moldavy. Vážené dámy, vážení páni, vážení hostia! Srdečne Vás vítam na slávnostnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou pri príležitosti XVII. Dní Moldavy. Tisztelt Hölgyeim, tisztelt Uraim,

Részletesebben

Az állami természetvédelem feladatai A Svájci-Magyar Együttműködési Program által támogatott projektek vonatkozásában

Az állami természetvédelem feladatai A Svájci-Magyar Együttműködési Program által támogatott projektek vonatkozásában Az állami természetvédelem feladatai A Svájci-Magyar Együttműködési Program által támogatott projektek vonatkozásában FM Természetmegőrzési Főosztály Fenntartható természetvédelem a magyarországi Natura

Részletesebben

AZ ERDŐGAZDÁLKODÁS HATÓSÁGI SZABÁLYOZÁSÁNAK KÉRDÉSEI. Készítette: Dr. Varga Tamás

AZ ERDŐGAZDÁLKODÁS HATÓSÁGI SZABÁLYOZÁSÁNAK KÉRDÉSEI. Készítette: Dr. Varga Tamás AZ ERDŐGAZDÁLKODÁS HATÓSÁGI SZABÁLYOZÁSÁNAK KÉRDÉSEI Készítette: Dr. Varga Tamás ERDÉSZETI IGAZGATÁS Erdőgazdálkodásunk az erdészeti hatóság szigorú ellenőrzése mellett folyik Részigazság Az erdészeti

Részletesebben

Metamorfóza identity v literatúre a jazyku III. * Az identitás metamorfózisa irodalomban és nyelvben III.

Metamorfóza identity v literatúre a jazyku III. * Az identitás metamorfózisa irodalomban és nyelvben III. UNIVERZITA MATEJA BELA Filozofická fakulta Katedra hungaristiky Metamorfóza identity v literatúre a jazyku III. * Az identitás metamorfózisa irodalomban és nyelvben III. Zborník príspevkov z medzinárodnej

Részletesebben

Slovenská komisia Dejepisnej olympiády

Slovenská komisia Dejepisnej olympiády Slovenská komisia Dejepisnej olympiády Okresné kolo Dejepisnej olympiády pre ZŠ a 8-ročné gymnáziá 7. ročník, školský rok 2014/15 Testové úlohy pre kategóriu E (7. ročník ZŠ a 2. ročník OG) Megjegyzés:

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/848/2008. Tervezet a Háros-szigeti ártéri erdő természetvédelmi terület bővítéséről és természetvédelmi kezelési tervéről (közigazgatási egyeztetés) Budapest,

Részletesebben

Erdei élőhelyek kezelése

Erdei élőhelyek kezelése Erdei élőhelyek kezelése Pro Silva. Dr. Katona Krisztián SZIE VMI Út a szálalásig Szálalás úttörői a francia Adolphe Gurnaud (1825-1898) és a svájci Henri Biolley (1858 1939) voltak. Dauerwald, az örökerdő

Részletesebben

K O M Á R N O Komárom Város Önkormányzata

K O M Á R N O Komárom Város Önkormányzata M E S T O K O M Á R N O Komárom Város Önkormányzata TE 1807/2014 Pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Komárne dňa 03.04.2014 k bodu rokovania číslo: A Komáromi Városi Képviselı-testület 2014.04.03-i

Részletesebben

A Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó Rendszer (NBmR)

A Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó Rendszer (NBmR) A Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó Rendszer (NBmR) Váczi Olivér, Varga Ildikó, Bata Kinga, Kisné Fodor Lívia, Bakó Botond & Érdiné Szerekes Rozália Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium, Természetmegõrzési

Részletesebben

Jásdi. Csernyik. Csernyik. Jásdi

Jásdi. Csernyik. Csernyik. Jásdi Csernyik A bor halvány színárnyalatú, ezüstfehér. Az illat közepes intenzitású, megjelenésében letisztult, érő sárgadinnyére, zöld banánra emlékeztet. A korty szerkezete kiegyensúlyozott: a közepes testhez

Részletesebben

Mestský úrad Kolárovo

Mestský úrad Kolárovo Mestský úrad Kolárovo 26. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Kolárove Dňa: 28. januára 2013 K bodu rokovania číslo: 10/b v Žiadosť spoločnosti AGROTREND Kolárovo s.r.o. na súhlas o prevzatie nájmu poľnohospodárskeho

Részletesebben

ERDÉSZET. Előadó: Lomniczi Gergely (33) szóvivő pályázati referens. Elérhetőség: lomniczi.gergely@pprt.hu

ERDÉSZET. Előadó: Lomniczi Gergely (33) szóvivő pályázati referens. Elérhetőség: lomniczi.gergely@pprt.hu 1. Erdészet, erdőgazdálkodás 1.1 Története 1.2 Szervezetek, jog 2. Erdőgazdálkodás alapjai 2.1. Szakterületek, fogalmak 2.2. Termőhely, fafajok 2.3. Erdőtársulások 2.4. Erdődinamika 3.) Erdőgazdálkodás

Részletesebben

A folyamatos erdőborítás bevezetése az erdészeti gyakorlatba

A folyamatos erdőborítás bevezetése az erdészeti gyakorlatba A folyamatos erdőborítás bevezetése az erdészeti gyakorlatba Üzemi tapasztalatok a Pilisi Parkerdőben Csépányi Péter termelési és természetvédelmi főmérnök Történeti áttekintés Erdőanyai Szálalóvágás a

Részletesebben

A Rádi Csekei-rét Helyi Jelentőségű Természetvédelmi Terület természetvédelmi kezelési terve

A Rádi Csekei-rét Helyi Jelentőségű Természetvédelmi Terület természetvédelmi kezelési terve A Rádi Csekei-rét Helyi Jelentőségű Természetvédelmi Terület természetvédelmi kezelési terve fotó: Richard Wesley Nagy Gergő Gábor 1 Rottenhoffer István 2,3 2012. 1 Budapesti Corvinus Egyetem, Tájépítészeti

Részletesebben

Voda a jej okolie - 1. časť

Voda a jej okolie - 1. časť Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Kód ITMS: 26130130051 číslo zmluvy: OPV/24/2011 Metodicko pedagogické centrum Národný projekt VZDELÁVANÍM PEDAGOGICKÝCH

Részletesebben

Projekt EnviroVid. 20.03.2015 2015. március 20.

Projekt EnviroVid. 20.03.2015 2015. március 20. Projekt EnviroVid Vedúci partner / Vezető Partner: Green Energy Storage Consulting, n.o. (Dunajské nábrežie 1195/5, 945 05 Komárno, Slovakia) Cezhraničný partner / Határonátnyúló partner: Enviro-Pyro Hungary

Részletesebben

Együttműködési megállapodás

Együttműködési megállapodás Együttműködési megállapodás Budapest XVIII. kerülete (Magyarország) és Szepsi (Moldava nad Bodvou) város (Szlovákia) önkormányzatai együttműködési megállapodást kötnek az alulírott napon és helyen: I.

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/1149/2008. Tervezet a Somogyvári Kupavár-hegy természetvédelmi terület természetvédelmi kezelési tervéről (közigazgatási egyeztetés) Budapest, 2008. szeptember

Részletesebben

Natura 2000 területek bemutatása

Natura 2000 területek bemutatása Natura 2000 területek bemutatása Némethné Kavecsánszki Alexandra Zöld Óvoda információs nap Natura 2000 hálózat» Natura 2000 hálózat az EU ökológiai hálózata, az uniós természetvédelem alappillére.» Célja:

Részletesebben

Nagyvisnyó Sporttábor

Nagyvisnyó Sporttábor Nagyvisnyó Sporttábor Augusztus 17. Indulás: I. csoport 9.00 II. csoport 10.30 Tisza tavi hajókirándulás-poroszló Közös túra a Dédesi várromhoz 5 600 m (oda-vissza) kb. 2,5 óra Augusztus 18. A túra hossza:

Részletesebben

2012.11.21. Simon Edina Konzervációbiológia

2012.11.21. Simon Edina Konzervációbiológia Simon Edina Konzervációbiológia Közös jövőnk: Környezet és Fejlesztés Világbizottság jelentés (1988): A fenntartható fejlődés olyan fejlődés, amely kielégíti a jelen generációk szükségleteit anélkül, hogy

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/1313/2008. Tervezet a Tállyai Patócs-hegy természetvédelmi terület természetvédelmi kezelési tervéről (közigazgatási egyeztetés) Budapest, 2008. november

Részletesebben

A NYUGAT-MECSEK NÖVÉNYZETÉNEK ÉRTÉKELÉSE OPTIMALIZÁCIÓS TÉRKÉP ALAPJÁN. Hoyk Edit 1. Bevezetés

A NYUGAT-MECSEK NÖVÉNYZETÉNEK ÉRTÉKELÉSE OPTIMALIZÁCIÓS TÉRKÉP ALAPJÁN. Hoyk Edit 1. Bevezetés Földrajzi Konferencia, Szeged 2001. A NYUGAT-MECSEK NÖVÉNYZETÉNEK ÉRTÉKELÉSE OPTIMALIZÁCIÓS TÉRKÉP ALAPJÁN Hoyk Edit 1 Bevezetés A Mecsek hegység nyugati részén, az Abaliget-Orfű-Mánfa-Tubes-Misina-Jakab-hegy

Részletesebben

GAMME SOL. Függőleges csukású nehéz X tárcsa. Diskové brány v tvare X s vertikálnym sklápaním

GAMME SOL. Függőleges csukású nehéz X tárcsa. Diskové brány v tvare X s vertikálnym sklápaním GAMME SOL Függőleges csukású nehéz X tárcsa Diskové brány v tvare X s vertikálnym sklápaním MEGALINER XM 140-280 LE/KS A MEGALINER a JEAN DE BRU által konstruált függőleges csukású nehéztárcsa. Robosztus

Részletesebben

Natura 2000 & Vidékfejlesztés Az EU 2007-2013-as programozási időszakra szóló Vidékfejlesztési politikája

Natura 2000 & Vidékfejlesztés Az EU 2007-2013-as programozási időszakra szóló Vidékfejlesztési politikája Natura 2000 & Vidékfejlesztés Az EU 2007-2013-as programozási időszakra szóló Vidékfejlesztési politikája Felsőtárkány 2006. június 15-16 Jelenlegi programozási időszak 2000-2006 1257/1999 Rendelet Kompenzációs

Részletesebben

A madárvédelmi irányelv végrehajtása a közoktatási intézmények bevonása az irányelv magyarországi alkalmazásába

A madárvédelmi irányelv végrehajtása a közoktatási intézmények bevonása az irányelv magyarországi alkalmazásába A madárvédelmi irányelv végrehajtása a közoktatási intézmények bevonása az irányelv magyarországi alkalmazásába Készítette: Gombos Erzsébet V. éves biológia környezettan szakos hallgató Témavezető: Schmidt

Részletesebben

Natura 2000 területek bemutatása

Natura 2000 területek bemutatása Natura 2000 területek bemutatása Némethné Kavecsánszki Alexandra Ökoiskola információs nap Natura 2000 hálózat» Natura 2000 hálózat az EU ökológiai hálózata, az uniós természetvédelem alappillére.» Célja:

Részletesebben

K O M Á R N O Komárom Város Önkormányzata

K O M Á R N O Komárom Város Önkormányzata TE 1060/2016 M E S T O K O M Á R N O Komárom Város Önkormányzata Pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Komárne dňa 03.11.2016 k bodu rokovania číslo: A Komáromi Városi Képviselı-testület 2016.11.03-i

Részletesebben

Kirándulás a Károly-kilátóhoz A MEDVETALP TÚRACSOPORTTAL!

Kirándulás a Károly-kilátóhoz A MEDVETALP TÚRACSOPORTTAL! Hunyadi János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola pályázata az innovatív iskolák fejlesztése című konstrukcióra TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0821 Kirándulás a Károly-kilátóhoz A MEDVETALP TÚRACSOPORTTAL! Kirándulás

Részletesebben

Törökbálint Nagyközség Önkormányzatának 20/1994 (VIII.18.) ÖK. sz. rendelete a közigazgatási területéhez tartozó erdőterület védetté nyilvánításáról

Törökbálint Nagyközség Önkormányzatának 20/1994 (VIII.18.) ÖK. sz. rendelete a közigazgatási területéhez tartozó erdőterület védetté nyilvánításáról Nagyközség Önkormányzatának 20/1994 (VIII.18.) ÖK. sz. rendelete a közigazgatási területéhez tartozó erdőterület védetté nyilvánításáról Nagyközség Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben