A LESY SR ÁLLAMI VÁLLALAT KRIVÁNY ERDÉSZETI ÜZEM BEMUTATKOZÁSA PREDSTAVENIE ODŠTEPNÉHO ZÁVODU KRIVÁŇ, LESY SR, ŠTÁTNY PODNIK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A LESY SR ÁLLAMI VÁLLALAT KRIVÁNY ERDÉSZETI ÜZEM BEMUTATKOZÁSA PREDSTAVENIE ODŠTEPNÉHO ZÁVODU KRIVÁŇ, LESY SR, ŠTÁTNY PODNIK"

Átírás

1 A LESY SR ÁLLAMI VÁLLALAT KRIVÁNY ERDÉSZETI ÜZEM BEMUTATKOZÁSA PREDSTAVENIE ODŠTEPNÉHO ZÁVODU KRIVÁŇ, LESY SR, ŠTÁTNY PODNIK

2 Üdvözöljük Önöket a Krivány Erdészeti Üzemnél, üdvözöljük Önöket a Polanán! A régi Gyetvaiak szokták mondani: Aki még nem volt a Polanán, nem látta még a Világot. Ezt a gondolatot szeretnénk felhasználni, hogy üdvözöljük Önöket a Krivány Erdészeti Üzem gazdálkodási területén, ahol a világnak egy szép darabkája tárul elénk, természeti, történelmi, kulturális érdekességek, és értékek szempontjából egyaránt. A Krivány Erdészeti Üzem a Lesy SR szervezeti struktúrájába tartozik, az állami vállalat a gyönyörű Polana erdeit gondozza, egészen az Ipolymente erdőig, összesen ha területen. Orográfiai szempontból az erdők a Szlovák Érchegység, Szlovák- Középhegység, és a Javoria hegység lejtőin fekszenek. A délkeleti részen a Vepor-hegységen, Losonci katlanban, és Cseres hegységben elterülő erdei komplexumok. A Krivány Erdészeti Üzem területének tengerszint feletti magassága 162 méterről (Ráróspuszta) egészen 1458 méterig (Polana) terjed. 2

3 A szóban forgó jellemzők közül egyértelmű a terepek konfigurációinak, klimatikai viszonyok, és a fajta-összetevők sokszínűsége. A leggyakrabban előforduló fák a fenyő 32 %, bükk 29 %, és tölgy 13 %. Ebből következik még a flóra és fauna gazdagsága, ami a védett területek, védett természetvédelmi területek, védett alakzatok, növényi- és állatfajok védetté nyilvánításában is megmutatkozik. Az erdőkkel történő fenntartható gazdálkodás az erdészek alapelve az egyenletes faanyag kitermelés állandóságának biztosítása mellett, amely az erdészeti vállalat finanszírozásának fő forrása. Az évente csaknem 200 ezer m 3 faanyag kitermelése, és az ezt követő, az erdő megújítását hivatott beavatkozások, a fiatal erdőkultúrák, és növények nevelése a Erdészeti Üzem jelenleg 133 alkalmazottjának alapvető feladata. A több mint 1 millió eurót túlszárnyaló pénzügyi nyereségen kívül -melyet évente elérünk-, az erdészek tevékenysége olyan erdő-állapotot biztosít, mely az erdők sok termelésen kívüli funkciójának tesz eleget. A természet szerelmese, vadász, horgász, vagy turista számára a Krivány Erdészeti Üzem működési területén sok lehetőséget nyújtunk, aktív időtöltésre és pihenésre egyaránt. A történelmi emlékek közül megemlíthetjük Végles várát, Divény várát (rom), a Füleki várat, Gács várát, Somoka várát, az Ocsovában található 14. századból származó római-katolikus gótikus templomot, a Cserényben található 14. századi fa haranglábú Szent Márton gótikus templomot, valamint egyéb, többé-kevésbé ismert megmaradt történelmi épületet. A Gyetva fölötti Polana Természeti Rezervátumon, és a Dudás Állami Természeti Rezervátumon kívül több védett természeti képződmény található - Kaľamárka, Melichov sziklája, Bystrô vízesés, Jánosík sziklája, Bátovský bálvány. A terület déli részén a Dél-Szlovákiai katlanból emelkednek ki az 1989-ben védetté nyilvánított Cseres Hegység Természetvédelmi Terület domborulatai. Nyugati részén található a Somoska Nemzeti Természeti Rezervátum a jellegzetes bazaltvízesésével, melyet 5-6 oldalú bazaltoszlopok alkotnak. A Polana Természetvédelmi Terület ben jött létre ha területen az egyedi nagyfokú koncentrációban megnyilvánuló természeti értékek védelme céljából. Az itt található fenyőerdők eredeti állapotban a Nyugati-Kárpátok legdélebbi vonaláig húzódnak. A természetvédelmi területet értékei miatt 1990-ben az UNESCO Bioszféra Rezervátumainak Hálózatába sorolták. A Polana Természetvédelmi Terület NATURA 2000 besorolást kapott, a rendkívüli Polana Védett Madárterülettel (kiterjedése: ha), valamint a javasolt európai jelentőségű területekkel. A Polana Természetvédelmi Terület vadászati terület, ahol a legfőbb küldetés az állatokkal történő gazdálkodás folytonosságának biztosítása a jó minőségű genetikai bázis megtartásának céljából a kárpáti szarvas, és egyéb nagyvadak és nemes vadak esetében. Üdvözöljük Önöket a Polanán, nézzék meg róla a Világot, a szlovák, és magyar erdészek közös együttműködésének világát! 3

4 4

5 Vitajte na Odštepnom závode Kriváň, vitajte na Poľane Starí Detvanci vravievali: Túto myšlienku chceme použiť pri privítaní na území obhospodarovanom Odštepným závodom Kriváň, kde je možné vidieť kus pekného sveta, či už prírodných, historických, ale aj kultúrnych zaujímavostí a hodnôt. Odštepný závod Kriváň, patriaci do organizačnej štuktúry Lesov Slovenskej republiky, štátny podnik, obhospodaruje lesy od majestátnej Poľany, až po lesy nížin Poiplia na výmere hektárov. pri zabezpečovaní trvalosti rovnomernej produkcie drevnej hmoty, ako hlavného zdroja príjmov pre financovanie chodu organizácie lesného podniku. Bezmála 200 tisíc m 3 ročný etát ťažby drevnej hmoty, ale aj následné pestovné zásahy pri obnove lesa, výchove mladých lesných kultúr a porastov, je základňou pre prácu v súčasnosti 133 zamestnancov Odštepného závodu a nemalé množstvo dodávateľov prác. Okrem finančného zisku prevyšujúceho 1 milión, ktorý každoročne dosahujeme, činnosť lesníkov zabezpečuje taký stav lesa, ktorý plní veľké množstvo mimoprodukčných funkcií lesov. Kto na Poľane nebol, nevidel ešte svet. Z hľadiska orografického sa lesné komplexy rozprestierajú na svahoch Slovenského Rudohoria, Slovenského Stredohoria a Javoria. V juhovýchodnej časti sú to lesné komplexy rozložené na časti Veporských vrchov, Lučenskej kotliny a Cerovej vrchoviny. Rozpätie nadmorských výšok OZ Kriváň je od 162 m.n.m. (Rároš pusta) do 1458 m.n.m. (Poľana). Z uvedených charakteristík je zrejmá pestrosť konfigurácie terénov, klimatických pomerov, drevinového zloženia. Najviac zastúpenými drevinami sú smrek 32 %, buk 29 %, dub 13 %. Z toho tiež vyplýva bohatosť flóry a fauny, čo sa prejavilo uznaním chránených oblastí, chránených prírodných území, výtvorov, rastlinných a živočíšnych druhov. Trvaloudržateľné obhospodarovanie lesov je základným princípom práce lesníkov Pre milovníka prírody, poľovníka, rybára, či turistu je v oblasti pôsobenia Odštepného závodu Kriváň množstvo pozoruhodností, ktoré možno navštíviť, či využiť. Z historických pamiatok spomenieme Vígľašský zámok, Divínsky hrad (zrúcanina), Fiľakovský hrad, Haličský zámok, hrad Šomoška, rímsko-katolícky gotický kostol zo 14. storočia v Očovej, gotický kostol sv. Martina v Čeríne zo 14. storočia s drevenou zvonicou a iné viac alebo menej zachovalé historické budovy. Okrem štátnej prírodnej rezervácie Poľana nad Detvou a ŠPR Dudáš, sú zaujímavé viaceré chránené prírodné výtvory Kaľamárka, Melichova skala, vodopád Bystrô, Jánošíkova skala, Bátovský balvan. 5

6 Na juhu územia sa z Juhoslovenskej kotliny dvíhajú chrbáty CHKO Cerovej vrchoviny vyhlásenej v roku V jej západnej časti s Národnou prírodnou rezerváciou Šomoška s jej charakteristickým čadičovým vodopádom tvoreným 5 6 bokými stĺpmi bazaltu. Chránená krajinná oblasť Poľana bola vyhlásená v roku 1981 na výmere ha pre ochranu zachovalého krajinného celku s koncentráciou prírodných hodnôt, kde areál pôvodných smrečín dosahuje najjužnejší okraj v Západných Karpatoch. Pre svoje hodnoty bolo územie CHKO v roku 1990 zaradené do svetovej siete biosférických rezervácií UNESCO. Územie CHKO Poľana je zaradené do sústavy NATURA 2000 s vyhláseným Chráneným vtáčím územím Poľana (rozloha hektárov) a s navrhovanými územiami európskeho významu. Chránená poľovná oblasť Poľana je poľovný revír, kde hlavným poslaním je kontinuita obhospodarovania zveri s cieľom zachovania kvalitného genofondu karpatského jeleňa ako aj ostatných druhov raticovej a vzácnej zveri. Vitajte na Poľane a pozrite sa z nej na Svet, na svet spoločnej spolupráce medzi slovenskými a maďarskými lesníkmi. 6

7 7

8 Lesy Slovenskej republiky, š. p. Odštepný závod Kriváň Kriváň Kriváň tel.: fax: HUSK/1101/2.2.1/0352 Jelen szórólap tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg. Obsah tejto brožúry nereprezentuje oficiálne stanovisko Európskej únie Projekt je realizovaný podporou Európskej únie, za spolufinancovania z Európskeho fondu regionálneho rozvoja Készítette: EFFIX-Marketing Kft.

Building partnership

Building partnership Building partnership Zborník referátov Az előadások kivonata Projekt Spoločne pre prirodzené lesy v pohorí Börzsöny, Cserhát, v Štiavnických vrchoch a v Krupinskej planine Közösen a természetes erdőkért

Részletesebben

Szlovák-karszt Aggteleki-karszt Slovenský kras Aggtelekský kras

Szlovák-karszt Aggteleki-karszt Slovenský kras Aggtelekský kras Szlovák-karszt Aggteleki-karszt Slovenský kras Aggtelekský kras Szlovák-karszt Aggteleki-karszt: Barlangok és más csodák Slovenský kras Aggtelekský kras: Jaskyne a niečo viac Úvodné slovo Manfred Pils

Részletesebben

My, Európania 4 4. We Europeans 4 4. Mi, európaiak 4 4

My, Európania 4 4. We Europeans 4 4. Mi, európaiak 4 4 My, Európania 4 4 We Europeans 4 4 Družobné partnerstvá miest a obcí majú v Európe dlhodobú tradíciu. Projekty My, Európania 4 4 podporil Komunitárny program EÚ Európa pre občanov 2007 2013, opatrenie

Részletesebben

KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (5)

KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (5) KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (5) Beköszönés: Köszöntöm Kedves Nézőinket! Vítam Vás Milí Diváci! Önök a Közös értékeink című Európai Unió által támogatott, Szlovákia és Magyarország közötti, határon átnyúló

Részletesebben

KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (8)

KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (8) KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (8) Beköszönés: Köszöntöm Kedves Nézőinket! Vítam Vás Milí Diváci! Önök a Közös értékeink című Európai Unió által támogatott, Szlovákia és Magyarország közötti, határon átnyúló

Részletesebben

KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (30)

KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (30) KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (30) Beköszönés: Köszöntöm Kedves Nézőinket! Vítam Vás Milí Diváci! Önök a Közös értékeink című Európai Unió által támogatott, Szlovákia és Magyarország közötti, határon átnyúló

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Ajánló és köszöntő... 4. Együtt a dunai vízi turizmus fejlesztéséért... 6

Tartalomjegyzék. Ajánló és köszöntő... 4. Együtt a dunai vízi turizmus fejlesztéséért... 6 Tartalomjegyzék Ajánló és köszöntő.... 4 Egy csónakban evezünk Együtt a dunai vízi turizmus fejlesztéséért.... 6 A beavatkozást hatékonyabbá teszi a közös nyelv A határon átnyúló vízügyi együttműködés

Részletesebben

Na návšteve v obci Horná Potôň Látogatóban Felsőpatonyban On a visit in Horná Potôň municipality

Na návšteve v obci Horná Potôň Látogatóban Felsőpatonyban On a visit in Horná Potôň municipality Na návšteve v obci Horná Potôň Látogatóban Felsőpatonyban On a visit in Horná Potôň municipality 2 Vážení občania, návštevníci a turisti, vitajte v našej obci Horná Potôň! Obec Horná Potôň sa nachádza

Részletesebben

Vážené dámy, vážení páni, vážení hostia!

Vážené dámy, vážení páni, vážení hostia! Príhovor primátora mesta Moldava nad Bodvou Istvána Zachariaša na slávnostnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou pri príležitosti XIV. Dní Moldavy 2. júla 2010 Vážené dámy, vážení

Részletesebben

http://www.husk-cbc.eu/ Kiadvány Otázka

http://www.husk-cbc.eu/ Kiadvány Otázka CIVIL CIVIL IZÁCIA IZÁCIÓ Kiadvány Otázka 1 Projekt bemutatása A projekt keretében 4 területen együttműködő civil szervezeteket hívtunk meg 4 tematikus rendezvényre, melyek elosztását a két térségben a

Részletesebben

Phare CBC Magyarország-Szlovákia 2002 Program Maďarsko-Slovensko Phare CBC 2002 Program Phare CBC Hungary-Slovakia 2002 Programme

Phare CBC Magyarország-Szlovákia 2002 Program Maďarsko-Slovensko Phare CBC 2002 Program Phare CBC Hungary-Slovakia 2002 Programme Phare CBC Magyarország-Szlovákia 2002 Program Helyi kezdeményezéseken alapuló környezet- és természetvédelem a szlovák-magyar határ mentén Támogatási Alap Maďarsko-Slovensko Phare CBC 2002 Program Ochrana

Részletesebben

KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (43)

KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (43) KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (43) Beköszönés: Köszöntöm Kedves Nézőinket! Vítam Vás Milí Diváci! Önök a Közös értékeink című Európai Unió által támogatott, Szlovákia és Magyarország közötti, határon átnyúló

Részletesebben

KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (55)

KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (55) KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (55) Beköszönés: Köszöntöm Kedves Nézőinket! Vítam Vás Milí Diváci! Önök a Közös értékeink című Európai Unió által támogatott, Szlovákia és Magyarország közötti, határon átnyúló

Részletesebben

Hungary-Slovakia Cross-border Co-operation Programme 2007-2013. Partnerséget. Budujeme. építünk. partnerstvá. inštitút priestorového plánovania

Hungary-Slovakia Cross-border Co-operation Programme 2007-2013. Partnerséget. Budujeme. építünk. partnerstvá. inštitút priestorového plánovania Hungary-Slovakia Cross-border Co-operation Programme 2007-2013 Partnerséget építünk Budujeme partnerstvá inštitút priestorového plánovania HUSK/1301/2.3.2/0013 Magyarország Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési

Részletesebben

KÖZÖS ÉRTÉKEINK ADÁSMENET (1)

KÖZÖS ÉRTÉKEINK ADÁSMENET (1) KÖZÖS ÉRTÉKEINK ADÁSMENET (1) Beköszönés: Köszöntöm Kedves Nézőinket! Vítam Vás Milí Diváci! Önök a Közös értékeink című Európai Unió által támogatott, Szlovákia és Magyarország közötti, határon átnyúló

Részletesebben

Újjáépült a mostari Öreg híd

Újjáépült a mostari Öreg híd Štúrovo Regionálny mesačník, XV. ročník www.sturovo.sk/noviny a okolie 2004/10 és Vidéke Legnagyobb áldás a hidak építése Újjáépült a mostari Öreg híd A boszniai Mostar talán messze van, de van egy immanens

Részletesebben

KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (45)

KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (45) KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (45) Beköszönés: Köszöntöm Kedves Nézőinket! Vítam Vás Milí Diváci! Önök a Közös értékeink című Európai Unió által támogatott, Szlovákia és Magyarország közötti, határon átnyúló

Részletesebben

2004/3. GAMEX Štúrovo. kompletná tieniaca technika informácie a objednávky na tel. čísle 7510 950

2004/3. GAMEX Štúrovo. kompletná tieniaca technika informácie a objednávky na tel. čísle 7510 950 Štúrovo Regionálny mesačník, XV. ročník www.sturovo.sk/noviny a okolie Prezident v Štúrove 2004/3 Párkány és Vidéke Regionális havilap, XV. évfolyam marec/március Az államfő Párkányban 10. marca 2004 poprvýkrát

Részletesebben

Megnyílt az eurorégió tájékoztató irodája

Megnyílt az eurorégió tájékoztató irodája Štúrovo Regionálny mesačník, XV. ročník www.sturovo.sk/noviny a okolie 2004/11 Szigeti László, szlovák oktatásügyi államtitkár avatta fel november 5-én az Ister-Granum Eurorégió új, tájékoztató és tanácsadó

Részletesebben

Július 9-én és 10-én zajlott községünkben a XV. Falunapok rendezvénysorozata.

Július 9-én és 10-én zajlott községünkben a XV. Falunapok rendezvénysorozata. Veľkoúľanský obzor Noviny obyvateľov Veľ kých Úľan nagyfödémesi láthatár Nagyfödémes lakosainak lapja 3. číslo 14. ročník Október 2010 3. szám 14. évfolyam 2010 Október Jubilejné XV. Obecné dni Magdaléna

Részletesebben

EXKURZNÝ SPRIEVODCA KIRÁNDULÁSVEZETŐ ISBN 978-80-89343-71-3. editori: František BOTTLIK & Radovan ČERNÁK. Geotermálne vody medzi Alpami a Karpatmi

EXKURZNÝ SPRIEVODCA KIRÁNDULÁSVEZETŐ ISBN 978-80-89343-71-3. editori: František BOTTLIK & Radovan ČERNÁK. Geotermálne vody medzi Alpami a Karpatmi KIRÁNDULÁSVEZETŐ Termálvizek az Alpok és a Kárpátok ölelésében A fenntartható felhasználás lehetőségei, nemzetközi vonatkozásai konferencia & kirándulás 2012. szeptember 13-14. Budapest EXKURZNÝ SPRIEVODCA

Részletesebben

A japán nagykövet látogatása Párkányban. Návšteva japonského veľvyslanca v Štúrove

A japán nagykövet látogatása Párkányban. Návšteva japonského veľvyslanca v Štúrove A japán nagykövet látogatása Párkányban Návšteva japonského veľvyslanca v Štúrove Bős és Komárom után ismerkedő, udvariassági látogatásra érkezett Párkányba július 17-én Akira Takamatsu, Japán pozsonyi

Részletesebben

Az államalapítás idején Putnok királyi birtok, a gömöri váruradalom része, később székhelye volt.

Az államalapítás idején Putnok királyi birtok, a gömöri váruradalom része, később székhelye volt. KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (66) Beköszönés: Köszöntöm Kedves Nézőinket! Vítam Vás Milí Diváci! Önök a Közös értékeink című Európai Unió által támogatott, Szlovákia és Magyarország közötti, határon átnyúló

Részletesebben

XXII. ročník - évfolyam, www.sturovo.sk, www.sao.sturovo.org 2011/06

XXII. ročník - évfolyam, www.sturovo.sk, www.sao.sturovo.org 2011/06 XXII. ročník - évfolyam, www.sturovo.sk, www.sao.sturovo.org 2011/06 Veľká investícia v Enerbyte s.r.o. Po dlhšej dobe sa rozbehla rozsiahla investícia u nášho dodávateľa tepla, ktorého hodnota má presiahnuť

Részletesebben

PÁLYÁZATI FORMANYOMTATVÁNY / FORMULÁR ŽIADOSTI O FINANČNÝ PRÍSPEVOK

PÁLYÁZATI FORMANYOMTATVÁNY / FORMULÁR ŽIADOSTI O FINANČNÝ PRÍSPEVOK Eredeti (O) vagy másolat (C)/ Originál (O) alebo kópia (C) Pályázat részét képező önálló mellékletek száma (KSZT tölti ki) / Celkový počet osobitne odovzdaných príloh (vypĺňa STS) PÁLYÁZATI FORMANYOMTATVÁNY

Részletesebben

KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (64) Vidíte cezhraničný regionálny magazín medzi Maďarskom a Slovenskom Spoločné hodnoty podporovaný Európskou úniou.

KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (64) Vidíte cezhraničný regionálny magazín medzi Maďarskom a Slovenskom Spoločné hodnoty podporovaný Európskou úniou. KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (64) Beköszönés: Köszöntöm Kedves Nézőinket! Vítam Vás Milí Diváci! Önök a Közös értékeink című Európai Unió által támogatott, Szlovákia és Magyarország közötti, határon átnyúló

Részletesebben

2003/12. Megalakult az Ister-Granum Eurorégió. Polgármesterek és diplomaták az ünnepségen

2003/12. Megalakult az Ister-Granum Eurorégió. Polgármesterek és diplomaták az ünnepségen Štúrovo Regionálny mesačník, XIV. ročník www.sturovo.sk/noviny a okolie 2003/12 November 17. nevezetes dátumként íródik be térségünk történetébe. Százegy település összefogásával ezen a napon alakult meg

Részletesebben

Kiemelt természetmegőrzési területek a Nagy-Milic Natúrparkban

Kiemelt természetmegőrzési területek a Nagy-Milic Natúrparkban 17 Kiemelt természetmegőrzési területek a Nagy-Milic Natúrparkban A középhegységi tájak élővilágának változatossága, gazdagsága elsősorban geológiai és domborzati viszonyainak változatosságától függ, ugyanis

Részletesebben

Nezávislý občiansky spravodaj, máj 2015 Független önkormányzati lap, 2015 május Číslo Szám

Nezávislý občiansky spravodaj, máj 2015 Független önkormányzati lap, 2015 május Číslo Szám 8 Nezávislý občiansky spravodaj, máj 2015 Független önkormányzati lap, 2015 május Číslo Szám Vážení čitatelia, milí Hamuliakovčania, po päťročnej prestávke Vás pozývame k prečítaniu obnoveného vydania

Részletesebben

HITKÖZSÉGI HÍRADÓ. és a jövő kántora, ugyanakkor minden megszólalása kötődik a hagyományokhoz,

HITKÖZSÉGI HÍRADÓ. és a jövő kántora, ugyanakkor minden megszólalása kötődik a hagyományokhoz, A LAP ALAPÍTVA 5756-BAN 2010. MÁRCIUS ADAR I.-ADAR II. 5770. A KOMÁROMI ZSIDÓ HITKÖZSÉG LAPJA VIII. REG. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 166. SZÁM HITKÖZSÉGI HÍRADÓ h b NEM AZ A ZSIDÓ, AKINEK A SZÜLEI AZOK VOLTAK, HANEM

Részletesebben