Adyvárosi Főigazgatóság Fekete István Általános Iskolájának kommunikációs terve

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Adyvárosi Főigazgatóság Fekete István Általános Iskolájának kommunikációs terve"

Átírás

1 Adyvárosi Főigazgatóság Fekete István Általános Iskolájának kommunikációs terve Kommunikációs üzenetünk: Szakmai felkészültségünk és gyermekközpontú szemléletünk alapján, mesterfokú tanítással, személyre szabott módszerekkel fejlesztjük gyermekeinket, hogy önmagukhoz mérten folyamatosan fejlődjenek, kiteljesíthessék egyéniségüket, személyiségüket, hogy kreatív, harmonikus, az élethosszig tartó tanulásra nyitott személyiségekké váljanak. 1

2 Tartalom 1. Jövőképünk 2. Kommunikációs célok 2.1.Átfogó célja 2.2. A Fekete István Általános Iskola referencia-intézményi küldetése, céljai 3. A kommunikációs és PR terv célja, hatóköre 4. A kommunikáció felelősei 5. A kommunikáció fő céljai 6. A kommunikáció célcsoportjainak azonosítása 7. Kommunikációs stratégia 8. A kommunikáció tartalma 8.1. A kommunikáció alapelvei Kommunikációs értékű témák 8. 3.Kommunikációs csatornák, a tájékoztatás során használt publikációs eszközök Kötelező arculati elemek és üzenetek Intézményi honlap Megbeszélések 8.4. FELADAT/ESZKÖZ MÁTRIX 8.5. TÁJÉKOZTATÁSI TEVÉKENYSÉG ÜTEMEZÉSE 9. FINANSZÍROZÁS 10. A KOMMUNIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉG ÉRTÉKELÉSE 2

3 KOMMUNIKÁCIÓS ÉS PR TERV Tanuljunk egymástól, hogy minél jobban taníthassunk /Eötvös Lóránd/ 1. Jövőképünk Elhivatott pedagógus közösségünk a referencia-intézményi cím megpályázásával arra törekszik, hogy továbbadja tapasztalatait, tudását, és a vonzáskörzetében a tehetséggondozást, új tanulásszervezési módokat, illetve újszerű oktatási-nevelési eljárások alkalmazását célul kitűző intézmények szakmai műhelyévé váljon. Küldetésünknek tekintjük, hogy mind a szolgáltatásaink színvonala, mind a humán erőforrásunk, valamint infrastrukturális és technikai feltételeink tekintetében a XXI. század kihívásainak és partnereink igényeinek megfelelő innovációs és referencia-intézményi szolgáltatói tevékenységünkkel a jövőben is a térség meghatározó intézménye maradjunk, illetve pozíciónkat másokkal együttműködve tovább erősítsük. A TÁMOP / pályázat során megvalósított Intézményi fejlesztési terv továbbképzéseinek segítségével, valamint a belső szakmai közreműködő munkatársaink tanácsadói irányítással végzett fejlesztő tevékenységeinek eredményeképpen az alábbi referenciaterületeken állunk készen a szolgáltatásra, a hálózati együttműködésre: Tehetséggondozó programmal dolgozó intézmény, referenciahely / tehetségpont - sport osztály 5-8. osztályig Városi kalandtúra DÖK Földrajz projektoktatásban Magatartáskultúra Ezen célkitűzéseknek megfelelően kollégáink rendelkeznek a referencia-intézményi működéshez szükséges új szemléletű pedagógiai kultúrával, a szükséges mentori-tanácsadói attitűddel, kooperációs, felnőttképzési és IKT kompetenciákkal. Pedagógusi Kompetencia térkép alapján Az intézmény belső szakmai közreműködőinek fejlesztési tevékenységei: A referenciaintézményi tevékenységeket irányító és ellátó team kialakítása 3

4 Működési rend kidolgozása (hányszor, milyen rendben, milyen erőforrások biztosításával, felelősségi körök kialakításával fogadja az intézmény partnereit) Rendszeres szakmai nevelőtestületi műhelyek forgatókönyvének kidolgozása Eljárásrend kidolgozása az intézmény Jó gyakorlat -ai átadására Értékelő lapok fejlesztésének kialakítása, ill. ezek visszacsatolási eljárásrendjének kidolgozása Tervezhető óraszám: I. feladatellátási kategória: legfeljebb 40 óra II. feladatellátási kategória: legfeljebb 60 óra III. feladatellátási kategória: legfeljebb 90 óra 2. Kommunikációs célok 2.1.Átfogó célja Egy oktatási-nevelési intézmény működése és sikeressége nagyban függ attól, hogy az abban dolgozó munkatársak miként kommunikálnak egymással, a gyermekekkel, a szülőkkel, a tágabb értelemben vett partnerekkel, azaz a külvilággal. Talán még ennél is hatékonyabb és hitelesebb kommunikáció szükségességéről beszélhetünk, amikor intézményközi, esetleg szakmai hálózatokon keresztül tesszük ezt. A változások kihívást jelentenek, és szükségessé teszik a nevelés-oktatás szerepének újra értelmezését. A referencia-intézmény egyedi, más intézmények számára is példaértékű, működésében koherens, gyermekközpontú pedagógiai gyakorlattal, szervezeti innovációval rendelkező és ezt szolgáltatásaiban publikálni, valamint átadni képes közoktatási intézmény. A referenciaintézmények a közoktatás fejlesztésének minősített bázisai. A referenciaintézmények elsődlegesen, rendszeresen, folyamatosan és differenciált kínálattal szolgáltatják a hálózati tanulási folyamathoz a mintákat. Közreműködnek az intézmények nagyobb közössége számára szervezett szakmai műhelyek tartalmi kínálatának biztosításában és megvalósításában. A referencia-intézmények pedagógiai kultúrája és eszközrendszere egészében példaszerű, koherenciával bír, azaz tanulmányozható és elemeiben honosítható. Ez a jellegzetességük lehetővé teszi, hogy több, összefüggő, kidolgozott jó gyakorlatot is felkínáljanak, vagyis a sokoldalúság eredendő tulajdonságuk. Erősségeik alapján egyes referencia-területekhez sorolhatók, de akár több referenciaterületen is kínálnak adaptálható mintákat. A horizontális tanulási alkalmakat regionális, térségi, kistérségi, mikrotérségi szinten egyaránt, részint önszerveződő módon, részint az országosan és regionálisan kiépülő hálózatkoordináció segítségével kell folyamatosan biztosítani. A referencia-intézmények felkészítésével kialakuló rendszer ösztönzi a pedagógusok változatos intézményközi 4

5 együttműködését. Ezáltal a referencia-intézményi mentorpedagógusok innovációs tapasztalatai hasznosulnak a velük kapcsolatba kerülő partner intézményekben is. A konstrukció támogatja azt a szakmapolitikai célt, hogy értékalapú, a hazai pedagógiai hagyományt a korkívánatokkal és a nemzetközi innováció értékeivel ötvöző országos referencia-intézményi hálózat jöjjön létre. A kialakuló referencia-intézményi hálózat önfejlesztő intézményi gyakorlata és korszerű nevelési alapokon nyugvó pedagógiai kultúrát közvetítő értékei az egyenlő hozzáférés elvének érvényesülésével azt az intézményi kört is hatókörébe vonhatja, mely eddig távol maradt az innovációtól. A pályázat célja, hogy a referencia értékű működési és pedagógiai gyakorlattal rendelkező közoktatási intézmények intézményi fejlesztési tervük alapján felkészüljenek nevelési-oktatási gyakorlatuk továbbadására, elterjesztésére, megismertetésére, illetve ezzel segítsék más közoktatási intézmények értékelvű szakmai fejlesztő tevékenységét. A közoktatási intézmények körében alakuljon ki a referencia-intézményi működéshez szükséges szervezeti, oktatásszervezési, szolgáltatás-szervezési feltételrendszer. A referencia-intézményi szolgáltatások ellátásához álljon rendelkezésre megfelelő számú referencia-intézményi mentorpedagógus A Fekete István Általános Iskola referencia-intézményi küldetése, céljai "Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy megtanítson bennünket a jól végzett munka örömére és az alkotás izgalmára, hogy megtanítson szeretni, amit csinálunk, és hogy segítsen megtalálni azt, amit szeretünk csinálni." /Szent-Györgyi Albert/ Célkitűzéseink: A közoktatás fejlesztésének minősített szolgáltatói bázisaként szakmai elismertségünket, piacképességünket növeljük, innovációs képességünket fenntartsuk, biztosítsuk a hosszabb távú szolgáltatói forrásteremtést. Közreműködjünk az intézmények nagyobb közössége számára szervezett szakmai műhelyek tartalmi kínálatának biztosításában és megvalósításában. Referencia értékű jó gyakorlatainkat továbbadjuk, elterjesszük, megismertessük és ezzel más közoktatási intézmények szakmai fejlesztő tevékenységét is segítsük. Referencia-intézményi szerepkört fenntartsuk, rendszeresen, folyamatosan és differenciált kínálattal szolgáltassuk a tanulási folyamathoz a mintákat. Referencia-intézményként működünk: más intézmények számára is példaértékű, működésében koherens, befogadó, gyermekközpontú pedagógiai gyakorlattal, szervezeti innovációval rendelkező és ezt szolgáltatásaiban publikálni, valamint átadni képes közoktatási intézményként. Folyamatosan és differenciált kínálattal szolgáltatjuk a tanulási folyamathoz a mintákat. 5

6 3. A kommunikációs és PR terv célja Jelen kommunikációs terv és megvalósításának célja, hogy a projekttel kapcsolatos tájékoztatási kötelezettségek a lehető legteljesebb mértékben megvalósuljanak - a kommunikáció végrehajtására augusztus 1. és május 31. közötti időszak áll rendelkezésre. 4. A kommunikációs és PR terv hatóköre A referencia iskolai működésünket minél jobban megismertessük partnereinkkel, azokat a mintákat, amelyeket a hálózati tanulási folyamathoz kínálunk. A kommunikációs terv a referencia- intézményi működés során minden külső és belső kommunikációval kapcsolatos tevékenységre vonatkozik. Külső kommunikáció alatt a projekt irányításáért felelős szervezetekkel (NEMZETI FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG, TOVÁBBIAKBAN: NFÜ), ESZA TÁRSADALMI ÉS SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT. TOVÁBBIAKBAN: KÖZREMŰKÖDŐ SZERVEZET), valamint a jelenlegi és potenciális partnereinkkel történő kommunikáció értendő. A belső kommunikáció a menedzsment, a szakmai megvalósítók teamje és a nevelőtestület kommunikációját foglalja magába, s szabályozza. Az intézményi PR tevékenység elemei: egységes és azonos megjelenés: meghatározott grafikai elemek használata intézményi levélpapír használata hivatalos levelezések alkalmával intézményi honlap szórólapok, tájékoztató anyagok az intézményről média kapcsolatok kiépítése szakmai kapcsolatok erősítése: felújítása, kiépítése események, rendezvények szervezése Konferencia szervezése ( ) PR rendezvényeink Média kapcsolatok Intézményünk életéről, rendezvényeinkről hírt adunk, a médiával kiépítjük és megerősítjük a kapcsolatunkat. 6

7 4. A kommunikáció felelősei A kommunikációs terv kialakításáért, aktualizálásáért és végrehajtásáért a projektmenedzsment felel. A kommunikációs terv végrehajtásában részt vesznek a szakmai megvalósító team tagjai is. 5. A kommunikáció fő céljai A célcsoportok tájékoztatása/bevonása, aktív közreműködés elérése a projekt által biztosított lehetőségekről. Tájékoztatás a megvalósult tevékenységekről, eredményekről. 6. A kommunikáció célcsoportjainak azonosítása A projekt irányításáért felelős szervezetek: NFÜ, ESZA A projekt megvalósításért felelős humán erőforrás: intézményvezetés, menedzsment, szakmai megvalósító team Az intézmény nevelőtestülete Jelenlegi és potenciális partnereink: Oktatási-nevelési intézmények, szak-és szakmai szolgáltatók, képzőhelyek. A helyi közélet képviselői Fenntartó ( Klebelsberg Intézményfenntartó Központ) Szülők ( Fekete István Általános Iskola Szülői Munkaközösségének tagjai) 7. Kommunikációs stratégia Kommunikációs stratégiánk négy fő eszközre épül: sajtó (sajtóközlemény, sajtócikk) honlap (sajtóközlemény, projekt szakmai ismertetése) személyes informálás prezentációkon, előadásokon keresztül kiegészítő eszközként alkalmazzuk a pályázati kiírásban megjelölt típusú táblákat, arculati elemeket 8. A kommunikáció tartalma 8.1. A kommunikáció alapelvei A kommunikáció révén az információkhoz való hozzájutáshoz megteremteni a lehetőséget a célcsoportok számára A támogatás felhasználásában, így a kommunikációs terv végrehajtásában is különös tekintettel biztosítani kell az átláthatóságot, a nyomon követhetőséget 7

8 Különös figyelmet kell fordítani a kötelező arculati elemek használatára, az arculati kézikönyv rendelkezéseinek maradéktalan betartására Kommunikációs értékű témák A pályázat tartalma, célja, folyamata A projekt támogatásával elvégzett képzések bemutatása, szakmai felkészültséget növelő értéke Az intézményi fejlesztési tervben meghatározott eljárásrendek kidolgozása Eszközbeszerzések, fejlesztések. A projekt fizikai befejezése, annak eredményei, fenntartása A jó gyakorlatok tartalma Kommunikációs csatornák, a tájékoztatás során használt publikációs eszközök Kötelező arculati elemek és üzenetek A projekttel kapcsolatos valamennyi kommunikációs tevékenységet a honlapon megtalálható arculati kézikönyvben és kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségeiben foglaltaknak megfelelően kell lebonyolítani. Ennek érdekében a menedzsment és a szakmai megvalósító team gondoskodik a projekt kötelező arculati elemeinek beépítéséről a kialakított szervezeti arculatba. A kommunikációs csomagok meghatározásánál a ránk vonatkozó irányelvek érvényesülnek: TÁJÉKOZTATÁS A TÁMOGATÁSI DÖNTÉST KÖVETŐEN A ELŐKÉSZÍTŐ SZAKASZÁBAN A PROJEKT PROJEKT FELADATOK 1. KOMMUNIKÁCIÓS TERV X X 2. INTERNETES HONLAP KÉSZÍTÉSE, VAGY MEGLÉVŐ HONLAP ESETÉN A PROJEKTHEZ KAPCSOLÓDÓ TÁJÉKOZTATÓ (ESETLEG ALOLDAL) LÉTREHOZÁSA ÉS FOLYAMATOS MŰKÖDTETÉSE, FRISSÍTÉSE KÖTELEZŐEN ALKALMAZANDÓ KOMMUNIKÁCIÓS ESZKÖZ 50 MILLIÓ FT ALATTI TÁMOGATÁS ESETÉN (III. CSOMAG) 8

9 MEGVALÓSÍTÁSI SZAKASZÁBAN A PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSÁT KÖVETŐ SZAKASZBAN 3. SAJTÓ NYILVÁNOS ESEMÉNYEK SZERVEZÉSE (ÜNNEPÉLYES ESEMÉNYEKHEZ) KONFERENCIA SZERVEZÉSE 4..A PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSI HELYSZÍNÉN A, B VAGY C TÍPUSÚ TÁBLA ELKÉSZÍTÉSE ÉS ELHELYEZÉSE 5. FOTÓDOKUMENTÁCIÓ KÉSZÍTÉSE X. 6. SAJTÓKÖZLEMÉNY KIKÜLDÉSE A X PROJEKT ZÁRÁSÁRÓL ÉS A SAJTÓMEGJELENÉSEK ÖSSZEGYŰJTÉSE 7. EREDMÉNYKOMMUNIKÁCIÓS INFORMÁCIÓS ANYAGOK, KIADVÁNYOK KÉSZÍTÉSE ÉS HONLPRA FELTÖLTÉSE 8. TÉRKÉPTÉR FELTÖLTÉSE A PROJEKTHEZ KAPCSOLÓDÓ TARTALOMMAL 9. A BERUHÁZÁS HELYSZÍNÉN D TÍPUSÚ TÁBLA ELKÉSZÍTÉSE ÉS ELHELYEZÉSE X X X X X Kommunikációs üzenetünk: Szakmai felkészültségünk és gyermekközpontú szemléletünk alapján, mesterfokú tanítással, személyre szabott módszerekkel fejlesztjük gyermekeinket, hogy önmagukhoz mérten folyamatosan fejlődjenek, kiteljesíthessék egyéniségüket, személyiségüket, hogy kreatív, harmonikus, az élethosszig tartó tanulásra nyitott személyiségekké váljanak Intézményi honlap A projektvégrehajtás teljes körű és hatékony kommunikációjának biztosítása érdekében az intézményi oldalon is, a TÁMOP címszó alatt tájékoztatjuk partnereinket a projekt teljes időtartama alatt. A honlapon a projekt végrehajtásával kapcsolatos minden külső és belső partnert, illetve a nyilvánosságot érintő információt közzéteszünk, a közpénzek felhasználásával, a köztulajdon használatának nyilvánosságával, átláthatóvá tételével és ellenőrzésének bővítésével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló évi XXIV. törvény előírásaira figyelemmel. 9

10 , hírlevél Honlap Szakértői kapcsolatok Munkatársi kapcsolatok Vezetői kapcsolatok fotók Filmek, videók Referencia kiadványok Jelentések, tájékoztatók Elektronikus sajtó tv, rádió Nyomtatott/ írott sajtó Szakmai nap, Konferencia TÁMOP / Megbeszélések A pályázat megvalósítását 4 szakmai támogató csoport végzi. A megbeszélések célja, hogy a projekt lebonyolításában érintett szereplők feladatuk ellátásához szükséges naprakész információkkal rendelkezzenek. A megbeszélések további célja az együttműködési keretek kialakítása, feladatok tisztázása, a felmerülő problémák, javaslatok megvitatása, monitoring-adatszolgáltatással kapcsolatos feladatok egyeztetése. A megbeszélések programjának meghatározásához, időpontjainak kijelöléséhez a projekt mérföldköveit szükséges figyelembe venni FELADAT/ESZKÖZ MÁTRIX FELADAT /ESZKÖZ REN- DEZ- VÉ- NYEK MÉDIA KIADVÁNYOK Audiovizuális eszközök Személyes kapcsolatépítés ELEKTR O- NIKUS KOM- MUNI- KÁCIÓ Tájékoztatás a projektről, előrehaladásáról, eredményeiről Referenciaintézményi működéshez szükséges fejlesztések megvalósítása Személyi feltételrendszer kiépítése Eszközbe- X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X szerzés X X X X X X X X X X X X Tanácsadói szolgáltatások igénybevétele 10

11 8.5. TÁJÉKOZTATÁSI TEVÉKENYSÉG ÜTEMEZÉSE Tevékenység Határidő Kommunikációs terv elkészítése Honlapon kommunikáció folyamatos működtetése, frissítése folyamatos Sajtóközlemény a projekt zárásáról Hospitálások, bemutató órák szervezése november-december február Konferencia február 13. Belső Szakmai műhely/nap március. A projekt megvalósítási helyszínén C típusú tábla elkészítése és elhelyezése Fotódokumentáció készítése folyamatos Eredménykommunikációs információs anyagok, kiadványok készítése folyamatos TÉRKÉPTÉR feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal április A beruházás helyszínén D típusú tábla elkészítése és elhelyezése junius 9. FINANSZÍROZÁS Tevékenység Mennyiségi Mennyiség Egységár (Ft) Összesen (Ft) megnevezése egység C típusú tábla db D típusú tábla db Fotódokumentáció db készítése Sajtóközlemény db A KOMMUNIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉG ÉRTÉKELÉSE A projekt végrehajtási jelentések (ZPEJ) részeként a projektmenedzsment beszámol a közreműködő szervezetnek a Nyilvánosságra és tájékoztatásra vonatkozó adatok alakulásáról. A Kommunikációs terv intézkedéseinek eredményességét a menedzsment kötelező adatszolgáltatáson felül is rendszeresen értékeli megbeszélésein, majd az értékelések eredményeit, visszacsatolásait a kommunikációs tevékenység fejlesztéséhez felhasználja. Az értékelés alapja a projekt indikátorai. 11

12 A képzés címe A képzés időpontja A képzésen résztvevő neve Képző neve. Felkészítés a referencia-intézményi szolgáltatás Kaszás Lászlóné, Németh Héczné szervezeti feltételrendszerének kialakítására (15 óra) Péter, Richnovszkyné Mária Mosonyi Katalin, Regner Róbertné, Pápayné Bacskó Bernadett. A referencia-intézmény mintaértékű eljárásainak Németh Ákos, Bischof Bakó Róza adaptációját támogató képzés (30 óra) Anna, Richnovszkyné Mosonyi Katalin, Németh Péter Tóth. Intézményközi, horizontális tanulás Kaszás Lászlóné, Regner Róbertné, Németh Péter, Richnovszkyné Mosonyi Katalin Ferenci Róbert megszervezését segítő felkészítés (15 óra). A leendő referencia-intézmény kínálatának Csukásné Paulovics Éva, szakszerű és eredményes megjelenítését segítő Piszker Tibor, Hódyné felkészítés (15 óra) Mészáros Kornélia. Választható képzés, amely a pályázatban érintett Németh Péter, Kaszás feladat ellátási hely vezetőit készíti fel a referencia-intézményi szerepkörből adódó új Lászlóné, Csukásné Paulovics Éva irányítási feladatok tevékenységeire (30 óra). Választható képzés, amely a referencia-intézmény pedagógusközösségét a többségük által nem gyakorolt modernizációs területtel ismertetik meg (30 óra) Sinkó Lászlóné Héczné Mária fő a tantestületből Panyi Ágnes Tóth Tantestület Barla Zsuzsa Bendigné Mester Margit Bíró Lajosné Böröndyné Czágásh Mónika Bukitsné Sajben Mónika Cserháti Johanna Csukásné Paulovics Éva Farkas Csabáné Fieglerné Klics Gabriella Jászai Csaba Király Henriette Koller András Dr.Konczosné Schaffer Ildikó Kovács Béla Kovácsné Pingitzer Erika Magassyné Szabó Adrienn Marton István Mészáros Tiborné Németh Ákos Oláhné Szabó Edit Regner Róbertné Somogyi Ambrusné Szabóné Nagy Márta Szalainé kerekes Hajnalka Dr.Szántóné Jakab Zsuzsa 12

13 Győr, december 1. Hódyné Mészáros Kornélia Témafelelős Németh Péter projektmenedzser 13

MARCALI ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY NOSZLOPY GÁSPÁR ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI ISKOLA

MARCALI ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY NOSZLOPY GÁSPÁR ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI ISKOLA MARCALI ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY NOSZLOPY GÁSPÁR ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI ISKOLA KOMMUNIKÁCIÓS TERVE 2012. május TARTALOM 1. Célok 1.1. A konstrukció

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. c. pályázati felhívásához. Kódszám: TÁMOP-3.1.7-11/2

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. c. pályázati felhívásához. Kódszám: TÁMOP-3.1.7-11/2 PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.1.7-11/2 Tartalom A. A TÁMOGATÁS

Részletesebben

REFERENCIAINTÉZMÉNY CSELEKVÉSI TERV A VÁSÁRHELYI LÁSZLÓ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLÁBAN

REFERENCIAINTÉZMÉNY CSELEKVÉSI TERV A VÁSÁRHELYI LÁSZLÓ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLÁBAN REFERENCIAINTÉZMÉNY CSELEKVÉSI TERV A VÁSÁRHELYI LÁSZLÓ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLÁBAN A világ, amit teremtettünk a gondolkodásunk eredménye; nem lehet megváltoztatni gondolkodásunk megváltoztatása nélkül.

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2.0 verzió

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2.0 verzió KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2.0 verzió PROJEKT: A képzés munkaerő-piaci relevanciájának erősítése komplex intézményi és hallgatói szolgáltatásfejlesztési programokkal a Szent István Egyetemen SZERZŐDÉS SZÁMOK:

Részletesebben

Referencia intézményi dokumentumok

Referencia intézményi dokumentumok 2013. Referencia intézményi dokumentumok Kozmutza Flóra Általános Iskola és Szakiskola Referenciai-intézményi dokumentumok 1. sz. melléklet: Referenciai-intézmény szolgáltatások működtetése (működési kézikönyv)

Részletesebben

MŰKÖDÉSI KÉZIKÖNYV 2012.

MŰKÖDÉSI KÉZIKÖNYV 2012. MŰKÖDÉSI KÉZIKÖNYV Tanulj tőlünk- Tanulunk tőled! TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-140 MŰKÖDÉSI KÉZIKÖNYV 2012. 1. Referencia intézményi működés stratégiájának meghatározása 1.1 Stratégiai célok: Fő célkitűzés: Hatékonyan

Részletesebben

Referenciaintézményi szolgáltatások működtetése (működési kézikönyv)

Referenciaintézményi szolgáltatások működtetése (működési kézikönyv) OM: 201026-004 Referenciaintézményi szolgáltatások működtetése (működési kézikönyv) R. M. Á. I. Kazinczy Ferenc Tagiskola OM: 201026-004 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK:... 2 I. REFERENCIAINTÉZMÉNYI MŰKÖDÉS

Részletesebben

Pályázat. a Ceglédi Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola. intézményvezetői beosztásának ellátására

Pályázat. a Ceglédi Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola. intézményvezetői beosztásának ellátására Pályázat a Ceglédi Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola intézményvezetői beosztásának ellátására Imréné Lukácsi Ildikó matematika fizika - számítástechnika szakos középiskolai tanár ildiready@gmail.com

Részletesebben

INTÉZMÉNY INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

INTÉZMÉNY INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA INTÉZMÉNY INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Alkalmazotti közösség jóváhagyásának dátuma:... Fenntartóhoz történt benyújtás dátuma:... Fenntartói jóváhagyás dátuma:... Hatálybalépés dátuma:... Felülvizsgálat

Részletesebben

Gondolatok a minőségről

Gondolatok a minőségről Gondolatok a minőségről A minőség fogalma nem állandó, csak egyedi, helyi lehet, mindig változik, folytonos újraértelmezést igényel, és amely a helyi nevelési program célkitűzésein alapul. Társadalmi,

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Óvodafejlesztés c. könnyített elbírálású pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Óvodafejlesztés c. könnyített elbírálású pályázati felhívásához PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Óvodafejlesztés c. könnyített elbírálású pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.1.11-12/2 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE... 4 A1.

Részletesebben

A Sashalmi Tanoda Általános Iskola Minőségirányítási Programja

A Sashalmi Tanoda Általános Iskola Minőségirányítási Programja A Sashalmi Tanoda Általános Iskola Minőségirányítási Programja Készítette: Olgyai Andrásné vezetésével Csőváriné Gurubi Judit és Forsthoffer Norbert Tartalomjegyzék 1. Az intézményi minőségirányítás alapjai

Részletesebben

pedagógiai programja

pedagógiai programja A Zenede Alapfokú Művészeti Iskola és Szakközépiskola pedagógiai programja 2014. 1 Tartalomjegyzék I. AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 5 Iskolánk rövid története... 5 Az iskola eredményei és szerepe a települések

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2010 janár 26.

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2010 janár 26. HÓDMEZŐVÁSÁRHELY SZENNYVÍZTISZTÍTÁSA ÉS KISHOMOK VÁROSRÉSZÉNEK SZENNYVÍZCSATORNÁZÁSA KEOP-7.1.2.0-2008-0295 KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2010 janár 26. A projekt előkészítési szakasza az Új Magyarország Fejlesztési

Részletesebben

Kőrösi Csoma Sándor Péterfy Sándor Általános Iskola. Székhelyintézmény. Intézményi Minőségirányítási Program

Kőrösi Csoma Sándor Péterfy Sándor Általános Iskola. Székhelyintézmény. Intézményi Minőségirányítási Program Kőrösi Csoma Sándor Péterfy Sándor Általános Iskola Székhelyintézmény Intézményi Minőségirányítási Program (módosításokkal, egységes szerkezetbe foglalt) 2011. december 5. Tartalomjegyzék 1. Küldetésnyilatkozat...

Részletesebben

KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Foglalkoztatási programok megvalósításának szakmai támogatása c. Kiemelt Pályázati Felhívásához Kódszám: TÁMOP-1.4.7-12/1 1 Tartalom A.

Részletesebben

4. SZÁMÚ ZÁRÓ BESZÁMOLÓ

4. SZÁMÚ ZÁRÓ BESZÁMOLÓ 4. SZÁMÚ ZÁRÓ BESZÁMOLÓ 1. Beszámoló azonosító adatai: Beszámoló kitöltéséért felelős személy: Herczegné Varga Ilona Telefon: +36 (32) 46791 Fax: +36 (32) 46791 Email: herczegne@mixat.hu A projekt tényleges

Részletesebben

Szigethalom Város Önkormányzata. Közoktatási Esélyegyenlőségi Program. Intézkedési Terv

Szigethalom Város Önkormányzata. Közoktatási Esélyegyenlőségi Program. Intézkedési Terv Szigethalom Város Önkormányzata Közoktatási Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terv 2012 TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... 3 1.1. Az Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv célja... 3 1.2. Értékeink, küldetésünk...

Részletesebben

MINŐSÉGFEJLESZTÉSI FOLYAMATSZABÁLYOZÁS

MINŐSÉGFEJLESZTÉSI FOLYAMATSZABÁLYOZÁS E példány sorszáma :... MINŐSÉGFEJLESZTÉSI FOLYAMATSZABÁLYOZÁS REFERENCIAINTÉZMÉNYKÉNT TÖRTÉNŐ MŰKÖDÉS MF Készítette: Jóváhagyó: Csótár András igazgató Török Iván Dátum: 2012. 09. 01. Oldalszám: 1 1.0

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Óvodafejlesztés c. könnyített elbírálású pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Óvodafejlesztés c. könnyített elbírálású pályázati felhívásához PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program Óvodafejlesztés c. könnyített elbírálású pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.1.11-12/2 1 Tartalom A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE... 3 Alapvető

Részletesebben

MUNKATERV 2012-2013. HOLDFÉNY UTCAI ÓVODA

MUNKATERV 2012-2013. HOLDFÉNY UTCAI ÓVODA MUNKATERV 2012-2013. HOLDFÉNY UTCAI ÓVODA SZÉKHELY: 2040 BUDAÖRS HOLDFÉNY U.31. OM AZONOSÍTÓ:201162 Intézmény OM- azonosítója: 201162 Legitimációs eljárás Nevelőtestület nevében: aláírás A dokumentum jellege:

Részletesebben

Projekt Irányítási Kézikönyv

Projekt Irányítási Kézikönyv Projekt Irányítási Kézikönyv A Észak-Magyarország felsőoktatási intézményeinek együttműködése projekt működési és elszámolási rendjéről Készítette: Bárdosné dr. Soós Viktória projektmenedzser Szentirmai

Részletesebben

Oktatási Hivatal Országos tanfelügyelet

Oktatási Hivatal Országos tanfelügyelet Oktatási Hivatal Országos tanfelügyelet KÉZIKÖNYV ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA Szerkesztői előszó A 2012/2013. év során az Oktatási Hivatal szakértői csoportja a TÁMOP-3.1.8 kiemelt uniós projekt keretében

Részletesebben

Önkéntes jó gyakorlatok gyűjtése Bevezetés

Önkéntes jó gyakorlatok gyűjtése Bevezetés Önkéntes jó gyakorlatok gyűjtése Bevezetés Az Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület csatlakozik a Hajdú-Bihar megyei Életfa Önkéntes Centrum kezdeményezéséhez, melyben jó gyakorlatok összegyűjtését

Részletesebben

Önértékelési kézikönyv GYÓGYPEDAGÓGIAI INTÉZMÉNYEK ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA

Önértékelési kézikönyv GYÓGYPEDAGÓGIAI INTÉZMÉNYEK ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA Önértékelési kézikönyv GYÓGYPEDAGÓGIAI INTÉZMÉNYEK ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA Szerzők: Barcsák Marianna, Barlai Róbertné, Bot Szilvia, Farkasné Egyed Zsuzsanna, Horváthné Moldvay Ilona, Járainé dr. Bődi

Részletesebben

Széchenyi 2020 Kedvezményezettek. Kötelezettségei útmutató és arculati kézikönyv KTK 2020

Széchenyi 2020 Kedvezményezettek. Kötelezettségei útmutató és arculati kézikönyv KTK 2020 Széchenyi 2020 Kedvezményezettek Tájékoztatási Kötelezettségei útmutató és arculati kézikönyv KTK 2020 Széchenyi 2020 Kedvezményezettek Tájékoztatási Kötelezettségei útmutató 2 Az első rész tartalmazza

Részletesebben

PÁLYÁZAT. a dunaharaszti Hunyadi János Általános Iskola igazgatói állására

PÁLYÁZAT. a dunaharaszti Hunyadi János Általános Iskola igazgatói állására PÁLYÁZAT a dunaharaszti Hunyadi János Általános Iskola igazgatói állására Készítette: Karlné Purczeld Erika intézményvezető Hunyadi János Általános Iskola Tartalom 1.Bevezetés... 3 2.Helyzetelemzés...

Részletesebben

Óvoda és Bölcsőde Gyenesdiás-Várvölgy Közös Fenntartású Intézmény INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM. OM azonosító: 037373

Óvoda és Bölcsőde Gyenesdiás-Várvölgy Közös Fenntartású Intézmény INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM. OM azonosító: 037373 Óvoda és Bölcsőde Gyenesdiás-Várvölgy Közös Fenntartású Intézmény INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM OM azonosító: 037373 Készítette: Elfogadta: A fenntartóhoz benyújtva: Jóváhagyta: Jóváhagyás határozati

Részletesebben

Önértékelési kézikönyv ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA

Önértékelési kézikönyv ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA Önértékelési kézikönyv ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA Szerzők: Barcsák Marianna, Barlai Róbertné, Bot Szilvia, Farkasné Egyed Zsuzsanna, Horváthné Moldvay Ilona, Járainé dr. Bődi Györgyi, Jurecz Emil, Molnárné

Részletesebben

Országos tanfelügyelet

Országos tanfelügyelet Oktatási Hivatal Országos tanfelügyelet KÉZIKÖNYV ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA Az emberi erőforrások minisztere által 2013. november 19-én elfogadott általános iskolai tájékoztató anyag. KÉZIKÖNYV ÁLTALÁNOS

Részletesebben