K i v o n a t. Pest Megye Önkormányzata Közgyűlésének április 26-i ülésének jegyzőkönyvéből

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "K i v o n a t. Pest Megye Önkormányzata Közgyűlésének április 26-i ülésének jegyzőkönyvéből"

Átírás

1 PEST MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 1364 Budapest, V., Városház u. 7. Pf. 112 K i v o n a t Pest Megye Önkormányzata Közgyűlésének április 26-i ülésének jegyzőkönyvéből Tárgy: Pest Megye Önkormányzata évi zárszámadása Pest Megye Önkormányzata Közgyűlésének 3/2019. (V.8.) önkormányzati rendelete Pest Megye Önkormányzata évi zárszámadásáról Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. (1) A rendelet hatálya Pest Megye Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat), valamint a Pest Megyei Önkormányzati Hivatalra (a továbbiakban: Hivatal) terjed ki. (2) A rendeletben az Önkormányzat és a Hivatal alkot egy-egy címet. 2. (1) Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése (továbbiakban: Közgyűlés) az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló Pest Megye Közgyűlésének 2/2018.(II.06.) önkormányzati rendelete végrehajtását az Önkormányzat vonatkozásában a) az 1. melléklet szerinti részletezésben és összesen forint bevétellel hagyja jóvá, b) a 3. melléklet szerinti részletezésben és összesen forint kiadással hagyja jóvá. c) az Önkormányzat létszámkerete 3 fő. (2) A Közgyűlés az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló Pest Megye Közgyűlésének 2/2018.(II.06.) önkormányzati rendelete végrehajtását a Hivatal vonatkozásában a) a 2. melléklet szerinti részletezésben és összesen forint bevétellel hagyja jóvá, b) a 4. melléklet szerinti részletezésben és összesen forint kiadással hagyja jóvá, c) a Hivatal létszámkerete 26 fő. (3) A Közgyűlés az Önkormányzat és a Hivatal évi bevételeit és kiadásait ágazatonként az 5. melléklet szerint hagyja jóvá. 3. (1) A Közgyűlés az Önkormányzat felhalmozási és felújítási kiadásait a 6. melléklet szerint fogadja el. (2) A Közgyűlés a Hivatal felhalmozási és felújítási kiadásait a 7. melléklet szerint fogadja el.

2 (3) A Közgyűlés az Önkormányzat és a Hivatal működési célú átadott pénzeszközeinek teljesítését a 8. melléklet szerint fogadja el. 4. A Közgyűlés jóváhagyja a évi költségvetés teljesítésének mérlegszerű bemutatását a 9. melléklet szerint az Önkormányzat és a 10. melléklet szerint a Hivatal tekintetében. 5. A Közgyűlés az Önkormányzat és a Hivatal évi kiemelt feladatainak kiadási teljesülését a 11. melléklet szerint hagyja jóvá. 6. A Közgyűlés az Önkormányzat Európai Uniós pályázatainak évi bevételét és kiadását a 12. melléklet szerint hagyja jóvá. 7. A Közgyűlés jóváhagyja a évi vagyonmérleget a 13. melléklet szerint az Önkormányzat és a 14. melléklet szerint a Hivatal tekintetében. 8. A Közgyűlés jóváhagyja a évi maradványkimutatást a 15. melléklet szerint az Önkormányzat és a 16. melléklet szerint a Hivatal tekintetében. 9. A Közgyűlés jóváhagyja a évi eredménykimutatást a 17. melléklet szerint az Önkormányzat és a 18. melléklet szerint a Hivatal tekintetében. 10. A Közgyűlés jóváhagyja az Önkormányzat a) a évi központosított ok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolását (19. melléklet), b) az előző évi (2017.) kötelezettségvállalással terhelt központosított ok és egyéb kötött felhasználású támogatások maraványainak elszámolását (20. melléklet), c) önként vállalt feladatok évi kiadásainak teljesülését (21. melléklet), d) forgalomképtelen ingatlan állományának kimutatását (22. melléklet). 11. A Közgyűlés jóváhagyja a december 31-i vagyonkimutatást a 23. melléklet szerint az Önkormányzat, továbbá a 24. melléklet szerint a Hivatal tekintetében. 12. A Közgyűlés az Önkormányzat évi 0 -ra leírt, de használatában levő, illetve használaton kívüli eszközök állományát a 25. melléklet szerint hagyja jóvá. 13. A Közgyűlés az Önkormányzat évi közvetett támogatásainak összegét a 26. melléklet szerint hagyja jóvá. 14. A Közgyűlés az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket a 27. melléklet, a részesedések alakulását a 28. melléklet szerint hagyja jóvá. 15. Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba. dr. Szép Tibor s.k. Pest Megye Önkormányzatának jegyzője Szabó István s.k. Pest Megye Közgyűlésének elnöke A kiadmány hiteléül: Nagy Edit

3 INDOKOLÁS Általános indokolás Pest Megye Önkormányzata államháztartásról szóló évi CXCV. törvény (Áht.) 91. (1) bekezdése és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján biztosított jogkörében eljárva alkotja meg évi zárszámadási rendeletét. A rendelet és mellékletei az Áht.-ban és annak végrehajtási rendeletének megfelelően, a helyi sajátosságok figyelembevételével került összeállításra. Részletes indokolás A zárszámadási rendelet hatályát és a költségvetési címrendet határozza meg Pest Megye Önkormányzata és a Pest Megyei Önkormányzati Hivatal évi költségvetés bevételi és kiadási főösszegének teljesítését, létszámkeretét, a hozzá kapcsolódó 1-5. számú mellékletekben meghatározott kiemelt onkénti részletezésben és ágazatonként, kötelező és önként vállalt feladatonkénti felosztásban határozza meg Az számú melléklet a zárszámadási rendelet táblázatrendszere. Pest Megye Önkormányzata és a Pest Megyei Önkormányzati Hivatal bevételeit és kiadásait és vagyoni helyzetét a vonatkozó jogszabályoknak és a helyi sajátosságoknak megfelelően mutatja be. Hatályba léptető rendelkezés. 15. Pest Megye Önkormányzata Közgyűlésének Pest Megye Önkormányzata évi zárszámadásáról szóló rendeletének előzetes hatásvizsgálata Pest Megye Önkormányzata évi zárszámadási rendeletében (továbbiakban: Rendelet) foglaltak várható hatásai a jogalkotásról szóló évi CXXX. törvény 17. (2) bekezdése alapján alábbiakban összegezhetők. 1. A Rendelet valamennyi jelentős hatása 1.1 A Rendelet valamennyi hatása, különösen: Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai a Rendelet közvetlen hatással van Pest Megye Önkormányzata kötelező és önként vállalt önkormányzati feladatainak ellátása érdekében végzett tevékenység bevételeinek és kiadásainak számviteli elszámolására. Célja, hogy a jogszabályoknak megfelelően megbízható és valós képet adjon az Önkormányzat évi költségvetésének pénzügyi teljesítéséről és vagyoni helyzetéről. Környezeti, egészségügyi következmények - a Rendeletnek a jelenlegi helyzethez viszonyítva nincsenek környezeti, egészségügyi következményei. Adminisztratív terheket befolyásoló hatás a Rendelet többlet adminisztratív terhet nem keletkeztet. 2. A Rendelet megalkotásának szükségessége magasabb szintű jogszabály, az Áht. előírja. 3. A Rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények az önkormányzat törvényességi felügyeletét gyakorló kormányhivatal által a jogalkotási kötelezettség elmulasztásának megállapítása mellett a központi költségvetési támogatás folyósításának felfüggesztése. 4. A Rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek a Rendelet megalkotása esetén az alkalmazása többlet személyi feltételt nem igényel, továbbá a szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek adottak.

4 1.sz. melléklet Pest Megye Önkormányzata évi teljesített bevételei M e g n e v e z é s Eredeti Elnöki Teljesítés % Költségvetési bevételek Működési célú támogatások államháztartáson B1. belülről B11. Önkormányzatok működési támogatásai B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások B12. Elvonások és befizetések bevételei B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B3. Közhatalmi bevételek B36. Egyéb közhatalmi bevételek B4. Működési bevételek B401. Készletértékesítés ellenértéke B402 Szolgáltatások ellenértéke B403. Közvetített szolgáltatások értéke B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó B407. Általános forgalmi adó visszatérítése B408. Kamatbevételek B409. Más pénzügyi műveletek bevételei B411. Egyéb működési bevételek B5. Felhalmozási bevételek B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B6. Működési célú átvett pénzeszközök B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B8. Finanszírozási bevételek B812 Forgatási célú belföldi értékpapírok bevátlása, értékesítése B813. Maradvány igénybevétele Előző év költségvetési maradványának B8131. igénybevétele B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések B816. Központi, irányító szervi támogatás M I N D Ö S S Z E S E N:

5 2.sz. melléklet Pest Megyei Önkormányzati Hivatal évi teljesített bevételei M e g n e v e z é s Költségvetési bevételek Eredeti Teljesítés % Működési célú támogatások államháztartáson 0 B1. belülről B11. Önkormányzatok működési támogatásai B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások B12. Elvonások és befizetések bevételei B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B3. Közhatalmi bevételek B36. Egyéb közhatalmi bevételek B4. Működési bevételek B401. Készletértékesítés ellenértéke B402 Szolgáltatások ellenértéke B403. Közvetített szolgáltatások értéke B404. Tulajdonosi bevételek B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó B407. Általános forgalmi adó visszatérítése B408. Kamatbevételek B411. Egyéb működési bevételek B5. Felhalmozási bevételek B6. Működési célú átvett pénzeszközök B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B8. Finanszírozási bevételek B813. Maradvány igénybevétele B8131. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele B816. Központi, irányító szervi támogatás M I N D Ö S S Z E S E N:

6 Költségvetési kiadások Eredeti Pest Megye Önkormányzata évi teljesített kiadási K1. Személyi juttatások K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai K1101. Törvény szerinti illetmények, munkabérek K1102. Normatív jutalmak K1105. Végkielégítés K1106. Jubileumi jutalom K1107. Béren kívüli juttatások K1109. Közlekedési költségtérítés K1113. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai K12. Külső személyi juttatások K121. Választott tisztségviselők juttatásai K122. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások K123. Egyéb külső személyi juttatások K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3. Dologi kiadások K31. Készletbeszerzés K311. Szakmai anyagok beszerzése K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése K321. Informatikai szolgáltatások igénybevétele K322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások K33. Szolgáltatási kiadások K331. Közüzemi díjak K333. Bérleti és lízing díjak K334. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K335. Közvetített szolgáltatások K336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások K337. Egyéb szolgáltatások K34. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások K341. Kiküldetések kiadásai K342. Reklám- és propagandakiadások K35. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K355. Egyéb dologi kiadások K354. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai K5. Egyéb működési célú kiadások K501. Nemzetközi kötelezettségek K5023. Egyéb elvonások, befizetések K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K508. Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök nyújtása áh.kívülre K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K513. Tartalékok K6. Beruházások K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K65. Részesedések beszerzése K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K7. Felújítások K71. Ingatlanok felújítása K72. Informatikai eszközök felújítása K74. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások K84. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K87. Lakástámogatás K89. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K9. Finanszírozási kiadások K912 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése K915. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása M I N D Ö S S Z E S E N: Elnöki Teljesítés % 3.sz. melléklet

7 4.sz. melléklet Megnevezés Költségvetési kiadások Eredeti Pest Megyei Önkormányzati Hivatal évi teljesített kiadásai K1. Személyi juttatások K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai K1101. Törvény szerinti illetmények, munkabérek K1102. Normatív jutalmak K1103. Céljuttatás, projektprémium K1104. Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat K1105. Végkielégítés K1106. Jubileumi jutalom K1107. Béren kívüli juttatások K1109. Közlekedési költségtérítés K1110. Egyéb költségtérítések K1112 Szociális támogaások K1113. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai K12. Külső személyi juttatások K121. Választott tisztségviselők juttatásai K122. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások K123. Egyéb külső személyi juttatások K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3. Dologi kiadások K31. Készletbeszerzés K311. Szakmai anyagok beszerzése K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése K321. Informatikai szolgáltatások igénybevétele K322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások K33. Szolgáltatási kiadások K331. Közüzemi díjak K333. Bérleti és lízing díjak K334. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K335. Közvetített szolgáltatások K336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások K337. Egyéb szolgáltatások K34. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások K341. Kiküldetések kiadásai K342. Reklám- és propagandakiadások K35. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K354. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai K355. Egyéb dologi kiadások K5. Egyéb működési célú kiadások K501. Nemzetközi kötelezettségek K5023. Egyéb elvonások, befizetések K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K513. Tartalékok K6. Beruházások K61. K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése K63. K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K64. K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K7. Felújítások K71. Ingatlanok felújítása K72. Informatikai eszközök felújítása K74. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások K87. Lakástámogatás K9. Finanszírozási kiadások K915. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása M I N D Ö S S Z E S E N: Teljesítés %

8 5. sz. melléklet Pest Megye Önkormányzata és Pest Megyei Önkormányzati Hivatal évi teljesített bevételei és kiadásai ágazatonként, kötelező és önként vállalt feladatonként MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK Pest Megye Önkormányzata FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK Bevételek B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről B3. Közhatalmi bevételek B4. Működési bevételek B6. Működési célú átvett pénzeszközök B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B5. Felhalmozási bevételek B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B8. Finanszírozási bevételek Igazgatási ágazat Kötelező feladat Összesen: Összesen Kiadások K1. Személyi juttatások K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3. Dologi kiadások K5. Egyéb működési célú kiadások K6. Beruházások K7. Felújítások K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások K9. Finanszírozási kiadások Igazgatási ágazat Kötelező feladat Önként vállalt feladat Megyenap, Sportkarácsony, díjak Testvérmegyei, külügyi kapcsolatok Tagdíjak Működési célú támogatások Díszudvar szobor Megyei értéktár műk.kapcs. kiadások Összesen: Összesen Bevételek B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről B3. Közhatalmi bevételek B4. Működési bevételek B6. Működési célú átvett pénzeszközök B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B5. Felhalmozási bevételek B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Igazgatási ágazat Kötelező feladat Összesen: Kiadások K1. Személyi juttatások MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Pest Megyei Önkormányzati Hivatal K3. Dologi kiadások K5. Egyéb működési célú kiadások FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK K6. Beruházások K7. Felújítások K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások B8. Finanszírozási bevételek K9. Finanszírozási kiadások Igazgatási ágazat Kötelező feladat Összesen: Összesen Összesen

9 6.sz.melléklet Pest Megye Önkormányzata évi teljesített kiadásai felhalmozási feladatonként Megnevezés Eredeti Teljesítés % K6. Beruházások K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése Pest megye területrendezési terv a Rákos-patak menti fejlesztések-műszaki tervek Befektetés.ösztönző honlap bővítés K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése Pest m. Preciziós Diagnosztikai Innovációs Központ létrehozása K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése Díszudvar - szobor Értéktár vándorkiállítás pavilonok Pest Megye festett címer K65. Részesedések beszerzése K6. Beruházások összesen: Egyéb felhalmozási célú támogatások Áht. Belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen: Mindösszesen Pest Megye Önkormányzata évi tervezett kiadásai felújítási célonként Megnevezés Eredeti K7. Felújítások I. Felújítás összesen Teljesítés %

10 7. sz.melléklet Pest Megyei Önkormányzati Hivatal évi teljesített kiadásai felhalmozási feladatonként Megnevezés Eredeti K6. Beruházások K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése Hivatali mobil készülékek (14 db) Hivatali munkaállomások beszerzése (5 db) Monitor beszerzés (6 db) Nyomtatók beszerzése (2 db) Képviselői notebook csere (8 db) Hivatali Notebook beszerzés (5 db) Díszterem hangosítás_multimédia lejátszó + tartozék NASH szerver (biztonsági mentés 2 db) Honlapszerver és képviselői információs rendszer (és egyéb rendszerek) webszerver cseréje (2 db) ASP eszközbeszerzés Egyéb informatikai eszközök ( K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése e-ot meg nem haladó eszközök beszerzése (konyhai eszköz, szék, egyéb kisértékű tárgíi eszközök, stb) Mobilklíma (6 db) Díszterem hangosítás_multimédia lejátszó + tartozék K6. Beruházások összesen K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K9. Finanszírozási kiadások K9. Finanszírozási kiadások összesen: Mindösszesen Pest Megyei Önkormányzati Hivatal évi tervezett kiadásai felújítási célonként Megnevezés Eredeti K7. Felújítások K72. Informatikai eszközök felújítása 0 K71. Ingatlanok felújítása I. Felújítás összesen

11 8. sz. melléklet Pest Megye Önkormányzata évi működési célra átadott pénzeszközök összege Megnevezés Eredeti Végleges pénzeszköz átadás egyéb támogatások K5. Egyéb működési célú kiadások Pontibus EGTC (3 000 EUR) Rába-Duna-Vág EGTC (7000 EUR) Pest megye támogatáskezelési feladatok PMTN Kft., PMTN Kft. működési támogatás - Europe Direct Tájékozató központ Eu támogatás önrész PMTN Kft. Működési támogatás Tápióvidék Természeti Értékeiért Közlapítvány támogatása Megyei sportrendezvények és egyéb közérdekű tevékenységek támogatása Pest Megye Mezei Futó Diákolimpia támogatása Pest megyei területi diákolimpiák támogatása Duna-Tisza k. Homokhátság működési támogatás K5. Egyéb működési célú kiadások összesen Mindösszesen Pest Megyei Önkormányzati Hivatal évi működési célra átadott pénzeszközök összege Megnevezés Eredeti Végleges pénzeszköz átadás egyéb támogatások 0 K5. Egyéb működési célú kiadások Mindösszesen

12 9. sz. melléklet Bevételek Pest Megye Önkormányzata évi költségvetésének mérlegszerű bemutatása Működési mérleg Kiadások B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről K1. Személyi juttatások B3. Közhatalmi bevételek - K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó B4. Működési bevételek K3. Dologi kiadások B6. Működési célú átvett pénzeszközök - K5. Egyéb működési célú kiadások B8. Finanszírozási bevételek K9. Finanszírozási kiadások Összesen: Összesen: Működési bevételek összesen: Működési kiadások összesen: Felhalmozási mérleg B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről K6. Beruházások B5. Felhalmozási bevételek - K7. Felújítások - B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B8. Finanszírozási bevételek K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások Összesen: Összesen: Felhalmozási bevételek összesen: Felhalmozási kiadások összesen: Mindösszesen: Mindösszesen:

13 10. sz. melléklet Pest Megyei Önkormányzati Hivatal évi költségvetésének mérlegszerű kimutatása Bevételek Működési mérleg Kiadások B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről K1. Személyi juttatások B3. Közhatalmi bevételek - K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó B4. Működési bevételek K3. Dologi kiadások B6. Működési célú átvett pénzeszközök - K5. Egyéb működési célú kiadások - B8. Finanszírozási bevételek Összesen: Összesen: Működési bevételek összesen: Működési kiadások összesen: Felhalmozási mérleg B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről - K6. Beruházások B5. Felhalmozási bevételek - K7. Felújítások - B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök - B8. Finanszírozási bevételek K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások - K9. Finanszírozási kiadások - Összesen: - Összesen: Felhalmozási bevételek összesen: - Felhalmozási kiadások összesen: Mindösszesen: Mindösszesen: Záró pénzkészlet

14 Sorszám Feladat megnevezése Eredeti év költségvetés kiemelt feladatai Pest Megye Önkormányzata sz. melléklet Teljesítés % 1. PR. és társadalmi feladatok Rendezvények (Megyenap, Sportkarácsony) Megyei értéktár szakmai vetélkedő HUNG Megyei értéktár műk. kapcs. Kiadásai MLEI-SOLANOVA pályázat Önkormányzati szakmai feladatok Pest megye befektetés-ösztönzési és tám.kezelési feladatok, + műk. Tám "Európa a polgárokért" program KEHOP projekt pályázat Közbeszerzési eljárás tanácsadói díj "DANUrB pályázat Pontibus EGTC Rába-Duna-Vág EGTC Pest Megye területrendezési terv a Térinformatikai rendszerek Rákos-patak menti fejlesztések-műszaki tervek Külügyi feladatok Testvérmegyei, külügyi kapcsolatok, ter.fejl Támogatások Megyei sportrendezvények és egyéb közérdekű tevékenységek támogatása Tápióvidék Természeti Értékeiért Közlapítvány támogatása Pest Megye Mezei Futó Diákolimpia támogatása Pest megyei területi diákolimpiák támogatása Pest Megyei Te.fejl.Nonprofit Kft. Tám Egyéb Mária út Közhasznú Egyesület tagdíj Ipar 4.0 Nemzeti Technológiai Szövetség tagdíj Duna-Tisza Közi Homokhátság térségi Fejlesztési Tanács támogatás MÖOSZ tagsági díj Pest Megyei Önkormányzati Hivatal Sorszám Feladat megnevezése Eredeti Teljesítés % 1. Igazgatási feladatok Irodaszer, nyomtatvány Újságok, közlönyök, könyvek Munka és tűzvédelmi szakértői díj Informatikai feladatok Szoftware licenc-ek frissítés OrganP könyvelési program Levelező szerver karbantartása (Netinform Kft. ) Iktatóprogram Nem adátátviteli célú távközlési díjak Internet szolgáltatás Jogtár -Wolters Kluwer Kft pestmegye.hu, investinpest.hu honlap üzemeltetése Beléptető rendszer üzemeltetése (Ol Munkaidő Kft.) Testületi ülések szavazó rendszer üzemeltetése (Globomax Zrt.) Képviselői információs rendszer üzemeltetése (Computerfutár Kft.) Ingatlanközvetői program üzemeltetése (Computerfutár Kft.) Szerver üzemeltetés, karbantartás (Sybell Kft.) Cafetéria számoló, nyilvántartó rendszer üzemeltetése (Webcafetéria Software Kft.) Ingatlanüzemeltetési feladatok CASCO és KGFB Ingatlanüzemeltetés Takarítási szolgáltatás Ellenőrzési feladatok Belső ellenőrzés Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások Jogi képviselet Funtig Ügyvédi Iroda Saldó tagdíj Képzések, továbbképzések, oktatások Egyéb kiadások Mindösszesen

K i v o n a t. Pest Megye Önkormányzata Közgyűlésének április 26-i ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Pest Megye Önkormányzata Közgyűlésének április 26-i ülésének jegyzőkönyvéből PEST MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 1364 Budapest, V., Városház u. 7. Pf. 112 K i v o n a t Pest Megye Önkormányzata Közgyűlésének 219. április 26-i ülésének jegyzőkönyvéből Tárgy: Pest Megye Önkormányzata

Részletesebben

Pest Megye Közgyűlésének 2/2018. (II.6.) önkormányzati rendelete. Pest Megye Önkormányzata évi költségvetéséről

Pest Megye Közgyűlésének 2/2018. (II.6.) önkormányzati rendelete. Pest Megye Önkormányzata évi költségvetéséről Pest Megye Közgyűlésének 2/2018. (II.6.) önkormányzati rendelete Pest Megye Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott

Részletesebben

Pest Megye Közgyűlésének 2/2017. (II.7.) önkormányzati rendelete Pest Megye Önkormányzata évi költségvetéséről

Pest Megye Közgyűlésének 2/2017. (II.7.) önkormányzati rendelete Pest Megye Önkormányzata évi költségvetéséről Pest Megye Közgyűlésének 2/2017. (II.7.) önkormányzati rendelete Pest Megye Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott

Részletesebben

K i v o n a t. Pest Megye Önkormányzata Közgyűlésének január 25-i ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Pest Megye Önkormányzata Közgyűlésének január 25-i ülésének jegyzőkönyvéből PEST MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 1364 Budapest, V., Városház u. 7. Pf. 112 K i v o n a t Pest Megye Önkormányzata Közgyűlésének 219. január 25-i ülésének jegyzőkönyvéből Tárgy: Pest Megye Önkormányzata

Részletesebben

Pest Megye Közgyűlésének 2/2017. (II.7.) önkormányzati rendelete. Pest Megye Önkormányzata évi költségvetéséről

Pest Megye Közgyűlésének 2/2017. (II.7.) önkormányzati rendelete. Pest Megye Önkormányzata évi költségvetéséről Pest Megye Közgyűlésének 2/2017. (II.7.) önkormányzati rendelete Pest Megye Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott

Részletesebben

Pest Megye Önkormányzata előirányzat módosításai ( )

Pest Megye Önkormányzata előirányzat módosításai ( ) 1. számú melléklet Sorszám Pest Megye Önkormányzata ai () Műk. s. Közhatalmi Felhalm Központi Pénzeszköz átvétel Kölcsön Finanszírozási Bevétel Kiadás Személyi TB Dologi Finansz. Műk.célú Felhalm. Kölcsön

Részletesebben

Pest Megye Közgyűlésének 2/2016. (II.08.) önkormányzati rendelete Pest Megye Önkormányzata évi költségvetéséről

Pest Megye Közgyűlésének 2/2016. (II.08.) önkormányzati rendelete Pest Megye Önkormányzata évi költségvetéséről Pest Megye Közgyűlésének 2/2016. (II.08.) önkormányzati rendelete Pest Megye Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott

Részletesebben

1. számú melléklet Sorszám Pest Megye Önkormányzata módosításai (2015.10.30.) Elnöki hatáskör (2015. 09.30.) E Ft Műk. s. Közhatalmi Felhalm Központi Pénzeszköz átvétel Kölcsön Finansz. Bevétel Kiadás

Részletesebben

Pest Megye Közgyűlésének 2/2015. (II.09.) önkormányzati rendelete 1. Pest Megye Önkormányzata évi költségvetéséről

Pest Megye Közgyűlésének 2/2015. (II.09.) önkormányzati rendelete 1. Pest Megye Önkormányzata évi költségvetéséről Pest Megye Közgyűlésének 2/215. (II.9.) önkormányzati rendelete 1 Pest Megye Önkormányzata 215. évi költségvetéséről Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott

Részletesebben

Pest Megye Önkormányzata évi tervezett bevételei

Pest Megye Önkormányzata évi tervezett bevételei Pest Megye Önkormányzata 2014. évi tervezett bevételei 1. sz. melléklet M e g n e v e z é s Eredei MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 522 799 31 086 553 885 I. Működési célú támogatások Áht.-on belülről

Részletesebben

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 21/2014. (XII.5.) Önkormányzati rendelete

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 21/2014. (XII.5.) Önkormányzati rendelete 6. melléklet Balatonederics Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 24-i ülésének jegyzőkönyvéhez Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testülete 21/2014. (XII.5.) Önkormányzati

Részletesebben

14 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (= ) (K11)

14 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (= ) (K11) 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 377 887 02 Normatív jutalmak (K1102) 0 03 Céljuttatás, projektprémium (K1103) 0 04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési

Részletesebben

1. melléklet a 8/2016. (V.27.) önkormányzati rendeleth Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevé

1. melléklet a 8/2016. (V.27.) önkormányzati rendeleth Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevé 1. melléklet a 8/216. (V.27.) önkormányzati rendeleth Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevé ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI MÓDOSÍTOTT ÖSSZESEN K1. Személyi juttatások K2. Munkaadókat terhelő

Részletesebben

2017. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

2017. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban 2017. évi költségvetés bevételei és kiadásai csoportok és kiemelt ok szerinti bontásban Bevételek Forintban Működési bevételek Megnevezés I. Önkormányzat II. Közös Önkormányzati Hivatal III. Gesztenyéskert

Részletesebben

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének. 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének. 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete Balatonederics község Önkormányzatnak 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.27.) önkormányzati

Részletesebben

Pilisszentkereszt Község Önkormányzat évi költségvetése Konszolidált Bevételek (E Ft)

Pilisszentkereszt Község Önkormányzat évi költségvetése Konszolidált Bevételek (E Ft) 1. melléklet Pilisszentkereszt Község Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014.(II.14.) önkormányzati rendelethez Pilisszentkereszt Község Önkormányzat 2014. évi költségvetése Konszolidált

Részletesebben

B1-B7. Költségvetési bevételek. Nyim Község Önkormányzatának évi bevételi előirányzatai A B C. Rovat száma B112 0

B1-B7. Költségvetési bevételek. Nyim Község Önkormányzatának évi bevételi előirányzatai A B C. Rovat száma B112 0 1. melléklet a 8/216. (V. 27.) önkormányzati rendelethez B1-B7. Költségvetési bevételek Nyim Község Önkormányzatának 215. évi bevételi ai A B C D E Ssz. Rovat megnevezése Rovat száma Eredeti Módosított

Részletesebben

Mánfa Község Önkormányzat kiadási és bevételi előirányzatai rovat szerinti bontásban

Mánfa Község Önkormányzat kiadási és bevételi előirányzatai rovat szerinti bontásban megnevezése 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek K1101 6 230 000 02 Normatív jutalmak K1102 03 Céljuttatás, projektprémium K1103 04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

Részletesebben

Önkormányzat bevételei és kiadásai

Önkormányzat bevételei és kiadásai Önkormányzat bevételei és kiadásai ezer Ft-ban 2015. évi 2015. évi BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE eredeti módosított ssz. előirányzat előirányzat 01 B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 98

Részletesebben

Önkormányzat évi költségvetése Bevételek

Önkormányzat évi költségvetése Bevételek Rovat megnevezése Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak

Részletesebben

B1-B7. Költségvetési bevételek

B1-B7. Költségvetési bevételek B1-B7. Költségvetési bevételek 1. melléklet a 7/215. (V. 4.) önkormányzati rendelethez Nyim Község Önkormányzatának 214. évi bevételi ai Sorszá Rovat megnevezése Rovat Eredeti száma m 1. 2. 3. 4. 1 Helyi

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2017. (IV.28.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat évi költségvetésének módosításáról

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2017. (IV.28.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat évi költségvetésének módosításáról Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2017. (IV.28.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosításáról Bánk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Önkormányzat Gyanógeregye évi zárszámadása. Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

Önkormányzat Gyanógeregye évi zárszámadása. Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek 1. melléklet a 7/2016. (V.12.) önkormányzati rendelethez Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek K1. Személyi juttatások K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási

Részletesebben

Pest Megye Közgyűlésének 3/2016. (V.09.) önkormányzati rendelete. Pest Megye Önkormányzata évi zárszámadásáról

Pest Megye Közgyűlésének 3/2016. (V.09.) önkormányzati rendelete. Pest Megye Önkormányzata évi zárszámadásáról Pest Megye Közgyűlésének 3/2016. (V.09.) önkormányzati rendelete Pest Megye Önkormányzata 2015. évi zárszámadásáról Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt

Részletesebben

SORKIKÁPOLNA Önkormányzat évi zárszámadása. Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

SORKIKÁPOLNA Önkormányzat évi zárszámadása. Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek 1. melléklet a 7/2015.(V.29.) önkormányzati rendelethez SORKIKÁPOLNA Önkormányzat 2014. évi zárszámadása Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek K1. Személyi juttatások K2.

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok A fejezet megnevezése, székhelye: Az irányító szerv:...... fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus............ A fejezet megnevezése,

Részletesebben

Pest Megye Önkormányzata évi tervezett bevételei és azok I. féléves teljesítése

Pest Megye Önkormányzata évi tervezett bevételei és azok I. féléves teljesítése 1. sz. melléklet Pest Megye Önkormányzata 2013. évi tervezett bevételei és azok I. féléves teljesítése Pest Megye Önkormányzata M e g n e v e z é s Eredeti I. Működési bevételek 0 1.) Intézményi működési

Részletesebben

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2019. (II.14.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat évi költségvetésének módosításáról

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2019. (II.14.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat évi költségvetésének módosításáról Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2019. (II.14.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosításáról Tolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Nagylózs Község Önkormányzata. Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek évi költségvetés módosítás

Nagylózs Község Önkormányzata. Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek évi költségvetés módosítás Nagylózs Község a Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek 2018. évi költségvetés módosítás I. sz. melléklet Eredeti Eredeti K1. Személyi juttatások 16 928 000 21 728 000 31

Részletesebben

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testületének 13/2018. (V. 28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testületének 13/2018. (V. 28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról Jászladány Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testületének 13/2018. (V. 28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról Jászladány Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testülete az

Részletesebben

az ellátottak pénzbeli juttatásait az egyéb működési célú kiadásokat

az ellátottak pénzbeli juttatásait az egyéb működési célú kiadásokat Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/218.(III.1.) önkormányzati rendelete Szentkirályszabadja Község Önkormányzatának 218. évi költségvetéséről Szentkirályszabadja Község Önkormányzat

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2018. (IX.21.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat évi költségvetésének módosításáról

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2018. (IX.21.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat évi költségvetésének módosításáról Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2018. (IX.21.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosításáról Bánk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Eredeti előirányzat B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről

Eredeti előirányzat B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 1. melléklet a /2017. ( ) önkormányzati rendelethez Vas Megyei Önkormányzat és költségvetési szerve 2017. évi költségvetése bevételei rovatszám -csoport, kiemelt előírányzat megnevezése Vas Megyei Vas

Részletesebben

Tartalomjegyzék Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 04 B8. Finanszírozási bevételek

Tartalomjegyzék Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 04 B8. Finanszírozási bevételek Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 04 B8. Finanszírozási bevételek - 2 - Szám Üres űrlapok jegyzéke Űrlap megnevezés - 3 - 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások 01 Törvény

Részletesebben

Készült: :37

Készült: :37 Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 02 B1-B7. Költségvetési bevételek 04 B8. Finanszírozási bevételek 08 Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak,

Részletesebben

Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat

Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat a.../2017. (V. 29.) sz.zárszámadási rendelethez Szajol Községi Önkormányzat 2016. évi Költségvetési bevételek és kiadások előirányzat csoportok szerint, közgazdasági tagolásban Megnevezés Eredeti előirányzat

Részletesebben

Lipót községi Önkormányzat költségvetési kiadások( K1-K8.) # Megnevezés Eredeti előirányzat 2 3 4

Lipót községi Önkormányzat költségvetési kiadások( K1-K8.) # Megnevezés Eredeti előirányzat 2 3 4 Lipót községi Önkormányzat költségvetési kiadások( K1-K8.) 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 6 468 000 02 Normatív jutalmak (K1102) 0 03 Céljuttatás, projektprémium (K1103) 400 000 04

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok A fejezet megnevezése, székhelye: Az irányító szerv:...... fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus............ A fejezet megnevezése,

Részletesebben

Készült: :23

Készült: :23 Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 02 B1-B7. Költségvetési bevételek 04 B8. Finanszírozási bevételek 08 Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak,

Részletesebben

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, június 12., kedd. 4. szám

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, június 12., kedd. 4. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2018. június 12., kedd 4. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2018. június 12., kedd 4. szám TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, október 24., szerda. 5. szám

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, október 24., szerda. 5. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2018. október 24., szerda 5. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2018. október 24., szerda 5.

Részletesebben

fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet ... Szerv számjele Irányító (fejezetet irányító) szerv:... Elemi költségvetés

fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet ... Szerv számjele Irányító (fejezetet irányító) szerv:... Elemi költségvetés Adatellenőrző kód: 4529387507d-101b-777d-76-7e22-24-60-1452-2e-1a-24 Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 01 ${pukorzet} 0013 fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet 28 településtípus

Részletesebben

Adatellenőrző kód: a-505c d-6b c-4166d d - 2 -

Adatellenőrző kód: a-505c d-6b c-4166d d - 2 - Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 02 B1-B7. Költségvetési bevételek 04 B8. Finanszírozási bevételek 08 Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak,

Részletesebben

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének 7/2015. (V.11.) önkormányzati rendelete. 1. A költségvetés bevételei és kiadásai

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének 7/2015. (V.11.) önkormányzati rendelete. 1. A költségvetés bevételei és kiadásai Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015. (V.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetésének zárszámadásáról. Balatonederics Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Összesítő riport. Riportoló intézmény: Központi Statisztikai Hivatal irányító szerv. Szűrési feltételek. PIR (Teljes egyezés)

Összesítő riport. Riportoló intézmény: Központi Statisztikai Hivatal irányító szerv. Szűrési feltételek. PIR (Teljes egyezés) Összesítő riport Riportoló intézmény: Központi Statisztikai Hivatal irányító szerv Szűrési feltételek Szűrés Érték - 1 - Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 02 B1-B7.

Részletesebben

Összesítő riport. Riportoló intézmény: Központi Statisztikai Hivatal irányító szerv. Szűrési feltételek. PIR (Teljes egyezés)

Összesítő riport. Riportoló intézmény: Központi Statisztikai Hivatal irányító szerv. Szűrési feltételek. PIR (Teljes egyezés) Összesítő riport Riportoló intézmény: Központi Statisztikai Hivatal irányító szerv Szűrési feltételek Szűrés Érték - 1 - Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 02 B1-B7.

Részletesebben

Összesítő riport. Riportoló intézmény: Központi Statisztikai Hivatal irányító szerv. Szűrési feltételek. PIR (Teljes egyezés)

Összesítő riport. Riportoló intézmény: Központi Statisztikai Hivatal irányító szerv. Szűrési feltételek. PIR (Teljes egyezés) Összesítő riport Riportoló intézmény: Központi Statisztikai Hivatal irányító szerv Szűrési feltételek Szűrés Érték - 1 - Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 02 B1-B7.

Részletesebben

Készült: :44

Készült: :44 Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 02 B1-B7. Költségvetési bevételek 08 Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉS év. Dombóvár és Környéke Kistérségi Ivóvízminőség-javító Társulás

KÖLTSÉGVETÉS év. Dombóvár és Környéke Kistérségi Ivóvízminőség-javító Társulás KÖLTSÉGVETÉS 2016. év Dombóvár és Környéke Kistérségi Ivóvízminőség-javító Társulás (e Ft-ban) Tétel megnevezése 2016. évi terv Személyi juttatás (K1): 600 Munkaadókat terhelő 162 járulékok és szociális

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok A fejezet megnevezése, székhelye: Az irányító szerv: 02 0200...... fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus............ A fejezet megnevezése,

Részletesebben

Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat

Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat a 6/2016. (V. 25.) sz.zárszámadási rendelethez Szajol Községi Önkormányzat 2015. évi Költségvetési bevételek és kiadások előirányzat csoportok szerint, közgazdasági tagolásban Megnevezés Eredeti előirányzat

Részletesebben

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, március 12., hétfő. 2. szám

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, március 12., hétfő. 2. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2018. március 12., hétfő 2. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2018. március 12., hétfő TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

1. számú melléklet a.../2018.(...) önkormányzati rendelethez

1. számú melléklet a.../2018.(...) önkormányzati rendelethez 1. számú melléklet a.../2018.(...) önkormányzati rendelethez Önkormányzat összevont bevételei és kiadásai 2018. évi I. 2018. évi II. 2018. évi BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE módosított módosított ssz. 01 B111 Helyi

Részletesebben

Egységes rovat azonosító kódok

Egységes rovat azonosító kódok 2. függelék Egységes Rovat Azonosító kódok Az Áhsz. 16. számú mellékletében közzétett Egységes Számlatükör főkönyvi számláinak és az NGM Tájékoztatóban közzétett 2013. évi intézményi költségvetés összeállítására

Részletesebben

1. melléklet a.../2014. (II. 05.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet a.../2014. (II. 05.) önkormányzati rendelethez 1. melléklet a.../214. (II. 5.) önkormányzati rendelethez Felcsút Községi Önkormányzat 214. évi költségvetése Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek e Ft-ban Önkormányzat

Részletesebben

Készült: :46

Készült: :46 Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 02 B1-B7. Költségvetési bevételek 08 Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről

Részletesebben

ab) munkaadókat terhelő járulékok

ab) munkaadókat terhelő járulékok Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (III. 13.) önkormányzati rendelete Balatonudvari Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (III. 17.) önkormányzati

Részletesebben

${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet... Szerv számjele

${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet... Szerv számjele Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 03 0202 ${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye..................

Részletesebben

Készült: :41

Készült: :41 Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 02 B1-B7. Költségvetési bevételek 04 B8. Finanszírozási bevételek 08 Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak,

Részletesebben

MÉRLEG. 1. melléklet az.../2015. (II...) önkormányzati rendelethez

MÉRLEG. 1. melléklet az.../2015. (II...) önkormányzati rendelethez MÉRLEG 1. melléklet az.../215. (II.....) önkormányzati rendelethez Önkormányzat és költségvetési szerve 215. évi költségvetése bevételei és kiadásai A/Bevételek Működési, fenntartási bevételek a Önkormányzat

Részletesebben

Készült: :17

Készült: :17 Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 02 B1-B7. Költségvetési bevételek 04 B8. Finanszírozási bevételek 08 Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak,

Részletesebben

Önkormányzat évi költségvetése Kiadások (E Ft)

Önkormányzat évi költségvetése Kiadások (E Ft) Kiadások (E Ft) 1. melléklet Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Módosított előirányzat II. gatási ÖSSZESEN gatási ÖSSZES EN gatási ÖSSZES EN Törvény szerinti illetmények, munkabérek K1101 2880

Részletesebben

Összesítő riport. Riportoló intézmény: TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. Szűrési feltételek - 1 -

Összesítő riport. Riportoló intézmény: TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. Szűrési feltételek - 1 - Összesítő riport Riportoló intézmény: TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Szűrés Szűrési feltételek Érték - 1 - Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 02 B1-B7. Költségvetési bevételek

Részletesebben

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Kötelezettségvállalás, esedékes Kötelezettségvállalás, esedékes végleges Kötelezettségvállalás, Kötelezettségvállalás,

Részletesebben

${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet ... Szerv számjele. Irányító (fejezetet irányító) szerv:... Elemi költségvetés

${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet ... Szerv számjele. Irányító (fejezetet irányító) szerv:... Elemi költségvetés Adatellenőrző kód: -5920-195e6330-6d-6-60-57-431221-53-51d3622413a Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 20 0400 ${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet

Részletesebben

Éves költségvetési beszámoló

Éves költségvetési beszámoló Adatellenőrző kód: -5813-22-78-6d1e6f62-21-67681e1e-25-15-48-e-4a138 Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 20 0500 ${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A

Részletesebben

Összesítő riport. Riportoló intézmény: BUDAPEST FŐVÁROS XXIII. KERÜLET SOROKSÁR ÖNKORMÁNYZAT. Szűrési feltételek - 1 -

Összesítő riport. Riportoló intézmény: BUDAPEST FŐVÁROS XXIII. KERÜLET SOROKSÁR ÖNKORMÁNYZAT. Szűrési feltételek - 1 - Összesítő riport Riportoló intézmény: BUDAPEST FŐVÁROS XXIII. KERÜLET SOROKSÁR ÖNKORMÁNYZAT Szűrés Szűrési feltételek Érték - 1 - Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások

Részletesebben

2017. évi előirányzat. Tény 2016

2017. évi előirányzat. Tény 2016 01 02 03 04 05 06 07 32 33 34 35 36 37 38 39 178 179 184 185 186 194 203 207 218 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 240 264 265 sz. melléklet 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó

Részletesebben

K1-K8. Költségvetési kiadások. Som Község Önkormányzatának évi kiadási előirányzatai

K1-K8. Költségvetési kiadások. Som Község Önkormányzatának évi kiadási előirányzatai K1-K8. Költségvetési kiadások 1. melléklet az 1/216. (II. 2) önkormányzati rendelethez Som Község Önkormányzatának 216. évi kiadási ai Sorszám 1 Törvény szerinti illetmények, munkabérek K111 2 Normatív

Részletesebben

Felcsút Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetése Kiadások (E Ft)

Felcsút Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetése Kiadások (E Ft) Felcsút Községi Önkormányzat 214. évi költségvetése Kiadások (E Ft) 2. függelék FELCSÚTű KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATű ŰűVATAL EL űrányzataű kötelez önként vállalt állami (államigazg atási) ÖSSZESEN Törvény szerinti

Részletesebben

Szatymaz község Képviselő-testületének 11/2016.(VII.29.) önkormányzati rendelete

Szatymaz község Képviselő-testületének 11/2016.(VII.29.) önkormányzati rendelete Szatymaz község Képviselő-testületének 11/2016.(VII.29.) önkormányzati rendelete Szatymaz Község Önkormányzata költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás vitelének szabályairól

Részletesebben

Készült: :35

Készült: :35 Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 02 B1-B7. Költségvetési bevételek 04 B8. Finanszírozási bevételek 08 Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak,

Részletesebben

fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus ... Szerv számjele Irányító (fejezetet irányító) szerv:... Elemi költségvetés

fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus ... Szerv számjele Irányító (fejezetet irányító) szerv:... Elemi költségvetés Adatellenőrző kód: -2960-3c6a17-5f-68-33-63-41-4156-1b321-334358764f Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 01 ${pukorzet} 9100 10 fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus

Részletesebben

Készült: :45

Készült: :45 Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 02 B1-B7. Költségvetési bevételek 04 B8. Finanszírozási bevételek 08 Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak,

Részletesebben

Nagybánhegyes község ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK

Nagybánhegyes község ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK Nagybánhegyes község ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 7/217. (IV.26.) Ör. RENDELETE Az önkormányzat 216. évi költségvetéséről szóló 1/216. (III. 1.) Ör. rendelet módosításáról Nagybánhegyes község

Részletesebben

Elemi költségvetés Elemi költségvetés

Elemi költségvetés Elemi költségvetés A fejezet megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 32982 PIR-törzsszám 1051 Szektor 20 Fejezet 0500 Cím/Alcím 230276 ÁHTT azonosító 854200 Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése,

Részletesebben

K1-K8. Költségvetési kiadások Nyim Község Önkormányzatának évi kiadási előirányzatai

K1-K8. Költségvetési kiadások Nyim Község Önkormányzatának évi kiadási előirányzatai 1. melléklet az 1/216. (II. 26.) önkormányzati rendelethez K1-K8. Költségvetési kiadások Nyim Község Önkormányzatának 216. évi kiadási ai megnevezése 1 Törvény szerinti illetmények, munkabérek K111 2 Normatív

Részletesebben

Készült: :30

Készült: :30 Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 02 B1-B7. Költségvetési bevételek 04 B8. Finanszírozási bevételek 08 Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak,

Részletesebben

1. számú melléklet a.../2018.(...) önkormányzati rendelethez

1. számú melléklet a.../2018.(...) önkormányzati rendelethez 1. számú melléklet a.../2018.(...) önkormányzati rendelethez Önkormányzat összevont bevételei és kiadásai BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE 2018. évi I. 2018. évi II. 2018. évi III. 2018. évi ssz. 01 B111 Helyi önkormányzatok

Részletesebben

fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus ... Szerv számjele Irányító (fejezetet irányító) szerv:... Elemi költségvetés

fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus ... Szerv számjele Irányító (fejezetet irányító) szerv:... Elemi költségvetés Adatellenőrző kód: 12-5d1c6f-493e3d-5a31078128-3-16d5c791a-80 Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 01 ${pukorzet} 9100 10 fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS az önkormányzat évi költségvetési rendeletének módosításáról

ELŐTERJESZTÉS az önkormányzat évi költségvetési rendeletének módosításáról SOMOGY MEGYE JEGYZŐJE SOMOGY MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKE Ügyiratszám: SMÖ/319-2/215. ELŐTERJESZTÉS az önkormányzat 215. évi költségvetési rendeletének módosításáról Az államháztartásról szóló 211. évi CXCV.

Részletesebben

FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL Kormányzati funkció: 011 130. 2015. évi költségvetés

FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL Kormányzati funkció: 011 130. 2015. évi költségvetés FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL Kormányzati funkció: 11 13 215. évi költségvetés Rovat megnevezése Rovatszám Tétel megnevezése Részletezés (1 havi) Részösszeg Ft-ban Rovat összege 214.évi teljesítés

Részletesebben

Jegyzőkönyv Söpte, Salköveskút, Vasasszonyfa és Vassurány, Vasszilvágy Községek Önkormányzata Képviselőtestületének január 21-én tartott

Jegyzőkönyv Söpte, Salköveskút, Vasasszonyfa és Vassurány, Vasszilvágy Községek Önkormányzata Képviselőtestületének január 21-én tartott 1 Jegyzőkönyv Söpte, Salköveskút, Vasasszonyfa és Vassurány, Vasszilvágy Községek Önkormányzata Képviselőtestületének 215. január 21-én tartott együttes üléséről Jegyzőkönyv Készült: Söpte, Salköveskút,

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat 2014. évi költségvetése

Csabdi Község Önkormányzat 2014. évi költségvetése Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek Csabdi Község Önkormányzat előirányzatai 1/a. melléklet /215. (..) Önk. rendelethez Csabdi Község Önkormányzat 214. évi költségvetése

Részletesebben

2016 Elemi költségvetés

2016 Elemi költségvetés A fejezet megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 308746 1051 20 0500 037789 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1053 Budapest

Részletesebben

fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus ... Szerv számjele Irányító (fejezetet irányító) szerv:... Elemi költségvetés

fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus ... Szerv számjele Irányító (fejezetet irányító) szerv:... Elemi költségvetés Adatellenőrző kód: -54-4c41811-73175e-543342575b40-69-64-32-53b-5a Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 01 ${pukorzet} 9100 10 fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A

Részletesebben

Készült: :03

Készült: :03 Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 02 B1-B7. Költségvetési bevételek 04 B8. Finanszírozási bevételek 08 Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak,

Részletesebben

2016 Elemi költségvetés

2016 Elemi költségvetés A fejezet megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 336060 1051 20 1002 745950 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 6000 Kecskemét

Részletesebben

Készült: :41

Készült: :41 Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 02 B1-B7. Költségvetési bevételek 08 Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről

Részletesebben

Készült: :55

Készült: :55 Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 02 B1-B7. Költségvetési bevételek 04 B8. Finanszírozási bevételek 08 Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak,

Részletesebben

Készült: :58

Készült: :58 Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 02 B1-B7. Költségvetési bevételek 04 B8. Finanszírozási bevételek 08 Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak,

Részletesebben

SÓLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

SÓLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK SÓLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2017. ( ) önkormányzati rendelete a költségvetésről szóló 2/2017. (II.24.) önkormányzati rendelet áról Sóly Község Önkormányzat Képviselő-testülete az

Részletesebben

Készült: :28

Készült: :28 Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 02 B1-B7. Költségvetési bevételek 04 B8. Finanszírozási bevételek 08 Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak,

Részletesebben

2014. évi elemi költségvetés indoklása

2014. évi elemi költségvetés indoklása 2014. évi elemi költségvetés indoklása Fejezet száma: [ 20 Cím/ alcím: 02/03 Szektor: 1051 Típus: 01 Intézmény megnevezése Költségvetési szerv székhelye 8200 Veszprém, Kossuth utca 10. ÁHT azonosító: 747086

Részletesebben

Dióskál Község Önkormányzata évi költségvetési előirányzat módosítása

Dióskál Község Önkormányzata évi költségvetési előirányzat módosítása Dióskál Község Önkormányzata 2016. évi költségvetési módosítása Dióskál Községi Önkormányzat Polgármesterétől Előterjesztés: Dióskál Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetési módosítására, a Képviselő-testület

Részletesebben

2016 Elemi költségvetés

2016 Elemi költségvetés A fejezet megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 327822 1051 11 3101 037668 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1126 Budapest

Részletesebben

${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet ... Szerv számjele. Irányító (fejezetet irányító) szerv:... Elemi költségvetés

${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet ... Szerv számjele. Irányító (fejezetet irányító) szerv:... Elemi költségvetés 15.3. sz. melléklet Adatellenőrző kód: 5c41406c-7a-18404a-69b384b6675-22f-31-8-3 Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 20 0500 ${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus

Részletesebben

fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus ... Szerv számjele Irányító (fejezetet irányító) szerv:... Elemi költségvetés

fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus ... Szerv számjele Irányító (fejezetet irányító) szerv:... Elemi költségvetés Adatellenőrző kód: -5b4a-47-3635-804f1f-2f3d2a-36-64260472331-3f34 Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 01 ${pukorzet} 9100 10 fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A

Részletesebben

2017 Elemi költségvetés

2017 Elemi költségvetés A fejezet megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 813783 1051 20 1002 340695 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 7200 Dombóvár

Részletesebben

fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus ... Szerv számjele Irányító (fejezetet irányító) szerv:... típus év hónap naptól hónap napig -

fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus ... Szerv számjele Irányító (fejezetet irányító) szerv:... típus év hónap naptól hónap napig - Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 03 ${pukorzet} 3200 48 fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat

Részletesebben