Feladatterv (2011/2012. tanév) Gimnázium

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Feladatterv (2011/2012. tanév) Gimnázium"

Átírás

1 Feladatterv (2011/2012. tanév) Gimnázium KIEMELT FELADAT MEGNEVEZÉSE Mérés-értékelés (bemeneti, folyamatos, szociális, visszajelzéssel) TEVÉKENYSÉG Felvételi tesztek Kompetenciamérés A programba belépő tanulók komplex méréséhez (matematika, szövegértés, pszichológia) mérőlapok elkészítése I.. I. II. I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. ESZKÖZÖK Kormányhivatal mérőlapjai: matematika, magyar központi mérőlapok, pszichológia tesztek, mérés értékelés díja irodaszer (papír, fénymásoló, nyomtató festék, borítékok, postai bélyegek) A minisztérium által biztosított mérőlapok Irodaszer (papír, FELELŐS Bartha Dénesné Balázs Lászlóné Tisza Zsuzsa Dr Jánosiné Juhász Hlavnya Emese EREDMÉNYESÉGI KRITÉRIUM A programba jelentkezett tanulók mindannyian vegyenek részt a mérésben. Az Arany János Programban tanuló 10-es osztály 100 % -ban vegyen részt a mérésben. A matematika, magyar munkaközösség és a tehetségfejlesztő kolléga által készített mérőlapok.

2 A programba belépő tanulók komplex mérése A programba belépő tanulók komplex mérésének értékelése Pszichológiai mérések készítése, értékelése A matematika, magyar munkaközösség és a tehetségfejlesztő kolléga által készített mérőlapok. Irodaszer (papír, A matematika, magyar munkaközösség és a tehetségfejlesztő kolléga által készített mérőlapok. Irodaszer (papír, A Debreceni Egyetem pszichológusai által készített mérőlapok, megbízási díj, irodaszer (papír, toner, borítékok) Tisza Zsuzsa Dr Jánosiné Juhász Hlavnya Emese Dr Bóta Margit, A teljes Arany János Programban tanuló előkészítős osztály mérésben. A teljes Arany János Programban tanuló előkészítős osztály mérésben. Októberben a 9. és 13. évfolyamos, májusban a 9. és 11. évfolyamos AJTP-s diákok mindegyike mérésben.

3 Egyéni fejlesztési terv (külsős és/vagy belső szakemberekkel kooperálva) Pszichológiai mérések értékelésének értelmezése Az Arany János Programban tanuló 11-es diákok intenzív nyelvi felkészítése, próbanyelvvizsga Egyéni fejlesztési tervek formai kidolgozása Esetmegbeszélések Bóta Margit, igazgató, osztályfőnökök, programgazda programfelelős, pszichológiai mérések értékelései Angol nyelvszakos kollégák, és bérük, nyelvvizsgatesztek, irodaszer (papír, Elmúlt évben használt fejlesztési tervek, irodaszer (pendrive, papír,, mappák Osztályfőnökök, programgazda, programfelelős Radnai László, Soós Noémi Dr Szilágyi László Hlavnya Emese A mérés megjelenése az egyéni fejlesztési tervekben. Az Arany János Programban tanuló 12-es diákok mindannyian vegyenek részt a felkészítésen és próbanyelvvizsgán. Egyéni fejlesztési tervek sablonja készüljön el. Az aktuális magatartási, fegyelmi problémákat időben kezeljük.

4 A tanulók megismerése egyéni foglalkozásokon (beszélgetések) Osztályértekezlet Kapcsolat a kollégiummal Egyéni fejlesztési tervek elkészítése, rendszeres felülvizsgálata Haladási naplók, egyéni fejlesztési tervek, osztályfőnökök Az adott osztályban tanító kollégák, jegyzőkönyv Osztályfőnökök, telefon, , iskolai naplók, nevelői feljegyzések, egyéni fejlesztési tervek Osztályfőnökök, korábbi egyéni fejlesztési tervek, irodaszer (papír, toner, mappák) Osztályfőnökök Minden tanuló a tanév során legalább kétszer vegyen részt egyéni foglalkozásokon. Minden, az adott osztályban tanító kolléga, illetve a csoportvezetők vegyenek részt az értekezleten. Napi kapcsolat az osztályfőnökök és nevelőtanárok között. Minden AJTP-s tanulónak készüljön el az egyéni fejlesztési terve

5 Pályaorientáció, munkavállalási célok Egyetemi pályaorientáció Nevelési értekezletek Iskolaszövetségi üléseken való részvétel Általános iskolai pályaválasztási szülői értekezleteken való részvétel Külső előadó, előadói díj, tájékoztató anyag Külső előadó, előadói díj, tájékoztató anyag Igazgató, igazgatóhelyettes, programfelelős, programgazda, gépkocsi, tájékoztató anyag, kisfilm Igazgató, igazgatóhelyettes, programfelelős, programgazda, gépkocsi, tájékoztató anyag, kisfilm Németh Gyula, Kobzos István,, Kobzos István, A teljes nevelőtestület, a évfolyam és szüleik 60%-os részvétele. A teljes nevelőtestület z értekezleten. Az iskolaszövetséghez tartozó intézmények igazgatói legyenek tájékozottak az Arany János Programmal kapcsolatban. A pályaválasztási szülői értekezleten megjelent kollégák, szülők és diákok legyenek tájékozottak az Arany János Programmal kapcsolatban.

6 Kapcsolatfelvétel a megye települési önkormányzataival, gyermekjóléti szolgálataival Pályaválasztási szülői értekezletek tartása az iskolában Pályaválasztási tájékoztató füzet összeállítása, kiadása Programfelelős, számítógép, internet, posta, telefon Igazgató, igazgatóhelyettes, programfelelős, programgazda, internetes és médiában történő meghirdetés, tájékoztató füzet, Programfelelős, irodaszer (számítógép, papír, Minden megyei települési önkormányzat és gyermekjóléti szolgálat ismerje az Arany János Program nyújtotta lehetőségeket. A pályaválasztási szülői értekezleten megjelent szülők és diákok legyenek tájékozottak az Arany János Programmal kapcsolatban. A tájékoztató füzet készüljön el szeptember 20-ig.

7 Partnerkapcsolatok (család, gondviselő, partnerintézmények) Az Arany János Program megismertetése különböző médiákban Pályaorientáció a személyiségfejlesztő órák keretében Családlátogatások ütemtervének elkészítése Látogatási szempontrendszer készítése Családlátogatások Iskolai honlap, Arany János Program honlapja, hirdetés helyi újságban, tájékoztató helyi televízióban, hirdetések ára Személyiségfejlesztő szaktanár, meghívott előadók, szoftverek, irodaszer Osztályfőnökök, gépkocsivezető Osztályfőnökök, Osztályfőnökök, gépkocsivezető, útiköltség, túlmunka díja a kollégáknak Deme Anna Szűcs Róbert Pivarnyik Rita Szilágyi Beáta Pivarnyik Rita Szilágyi Beáta Pivarnyik Rita Szilágyi Beáta A városi televízióban, helyi napilapban való megjelenés, az iskolai honlapon való megjelenés. Minél többen ismerjék az AJTPs honlapot. A 13-os AJTP-s diákok mindegyike foglalkozásokon. Készüljön el az ütemterv. Készüljön el a szempontrendszer. A évfolyamon valamennyi diák családjához jusson el az osztályfőnök és csoportvezető.

8 A látogatások tapasztalatainak rögzítése Iskolai fogadóórák Tanári fogadóórák Iskolai szülői értekezletek Tehetségpontokkal való kapcsolattartás Egyéni konzultáció a szülőkkel Osztályfőnökök, egyéni fejlesztési tervek Szülők, pedagógusok Szaktanárok Pivarnyik Rita Szilágyi Beáta Kobzos István Szülők, pedagógusok Szaktanárok, tehetségfejlesztő szakemberek, utazási költség Szaktanárok, osztályfőnökök, telefonos egyeztetés, iskolai naplók, tanári feljegyzések, dolgozatok Szaktanárok, osztályfőnökök A látogatások tapasztalatai jelenjenek meg az egyéni fejlesztési tervekben. Minden pedagógus és a szülők 70%-a szülői értekezleteken. Minden szaktanár az általa kijelölt heti egy órában fogadja a szülőket igény szerint. Minden pedagógus és a szülők 70%-a szülői értekezleteken. A jó gyakorlatok disszeminációja. Felmerülő tanulmányi, magatartási problémák eseti megbeszélése, rendezése.

9 Tanulási képességek fejlesztése és az iskolai életre való felkészítés Kapcsolattartás a szülőkkel az iskolai honlapon keresztül Tanulásmódszertan, személyiségfejlesztés órák tematikájának kidolgozása Tanulásmódszertan, személyiségfejlesztés Szakkörök tematikájának kidolgozása Rendszergazda, számítógép, internet, honlap fenntartási költsége Szaktanárok, Arany János Program Kerettantervei Szaktanárok, Arany János Program Kerettanterve alapján készült tanmenetek, irodaszer (számítógép, papír, Szaktanárok, irodaszer (papír, Juhász Attila Szaktanárok Szaktanárok Bodnár Zoltán Varga Ildikó, Kanyuk Jánosné Minden aktuális hír időben legyen fenn a honlapon. Készüljön el a tematika. Egyéni, hatékony tanulási módszerek megtalálása, megtanulása a 9. évfolyamos diákok számára. Ön-és társismeret fejlesztése, pályaválasztás segítése a 13 évfolyamon. Készüljön el a tematika.

10 Szakkörök tartása: tánc, dráma, kézműves foglalkozás Kiscsoportos és egyéni foglalkozások tematikájának kidolgozása (matematika, magyar nyelv, idegen nyelv) Kiscsoportos és egyéni foglalkozások (matematika, magyar nyelv, idegen nyelv) tartása az év eleji felmérések eredményei alapján ECDL vizsgára való felkészítés, vizsgára bocsátás Szaktanárok, bérük, táncruhák, cipők, magnó, táncterem, forgatókönyvek, erősítő, mikrofon, díszletek, kézműves műhely, agyag, textil, festék, ragasztó, kemence, papír, rajzasztalok Szaktanárok, irodaszer (papír, Szaktanárok, bérük felmérések, egyéni fejlesztési tervek Szaktanárok, vizsgadíjak Bodnár Zoltán Varga Ildikó, Kanyuk Jánosné Szaktanárok Szaktanárok Az érdeklődő diákok művészeti foglalkozásokon vehessenek részt. Készüljön el a tematika. A hátránnyal induló diákok év végére érjék el társaik szintjét az adott tantárgyból. Szaktanárok A diákok a 10. évfolyam végére szerezzék meg mind a 7 modult.

11 Kiscsoportos (2-3 fő) foglalkozások Úszásoktatás testnevelés óra keretében Tehetségazonosítás Tehetséggondozás, versenyfelkészítés Kiscsoportos és egyéni foglalkozások (matematika, magyar nyelv, idegen nyelv) tartása az év eleji felmérések eredményei alapján Szaktanárok, bérük úszójegyek, Tehetségfejlesztő szakember és bére, tesztek, irodaszerek, Szaktanárok és bérük, feladatgyűjtemények, sokszorosítás Szaktanárok, bérük felmérések, egyéni fejlesztési tervek Dr Szabó Antalné Az AJTP-s diákok a 13. év végére tanuljanak meg úszni. Hlavnya Emese A tehetséges tanulók megtalálása az egyes területeken. Szaktanárok Szaktanárok Minél több tanuló versenyekben és érjen el jó helyezéseket. A hátránnyal induló diákok év végére érjék el társaik szintjét az adott tantárgyból. Iskolai rendezvények, események Verébavató Osztályfőnök, csoportvezető, 9-es AJTP-s osztály, diákönkormányzat képviselői, papír, írószerek, játékos feladatok Pivarnyik Rita, Janek Erzsébet, Eszenyi Viktória Készüljenek el a játékos feladatok.

12 Verébnap Zánkai gólyatábor Karácsonyi ünnepség Ballagás Világvándor találkozó Osztályfőnök, csoportvezető, a diákönkormányzat képviselői Osztályfőnök, csoportvezető Szaktanárok, 9-es osztályfőnök, csoportvezető, színházi kellékek, díszletek Osztályfőnök, csoportvezető, igazgatóhelyettes, ballagási ünnepséget szervező kolléga Szervezőtanárok, ügyeletesek és bérük, számítógép, internet, irodaszer (nyomtatófesték, papír), belépők, jutalomkönyvek Pivarnyik Rita, Janek Erzsébet,, Eszenyi Viktória, Pivarnyik Rita, Janek Erzsébet Pivarnyik Rita, Janek Erzsébet Pivarnyik Rita, Janek Erzsébet, Kobzos István, Dr Szilágyi László A leendő AJTP-s 9- es diákok 80%-a programokon. Minden leendő AJTP-s 9-es diák táborozáson. A diákok készüljenek fel az iskolai karácsonyi ünnepségen való szereplésre. Készüljenek fel a diákok a ballagási ünnepségre. Az intézmény rendezze meg a találkozót. Legalább 8 csapat vegyen részt a vetélkedőn.

13 Tehetséggála Tanévnyitó konferencia Szegedi Tehetségkonferencia Tanulmányi, művészeti és sport versenyek az éves versenynaptár szerint Művésztanárok, technikus és bérük, színpad, színpadi technika, kellékek, vendéglátás, jutalom, nyilvánosság biztosítása Igazgató, programgazda, programfelelős, tanulásmódszertan szakos kolléga, részvételi díj Igazgató, programgazda, programfelelős, részvételi díj Szaktanárok és bérük, étkezés, szállás, nevezési díjak, útiköltségek Kobzos István Eszenyi Viktória, Dr Szilágyi László, Szaktanárok, Puskásné Somogyi Mária A Magyar Tehetség Napján mutatkozzanak be tehetséges tanulóink. Az intézményt képviselje a konferencián a négy fő. Az intézmén yt képviselje a konferencián legalább három fő. A diákok vegyenek részt az országos AJTP-s versenyeken, megyei és városi versenyeken.

14 Vezetői kirándulás Igazgató, utazás, étkezés, szállás, prospektusok, kapcsolattartás költségei Németh Gyula Puskásné Somogyi Mária Legalább két fő képviselje az intézményt a kiránduláson, a Zrínyi Gimnázium és Kollégium szervezze meg a kirándulást. Továbbképzés Szociális támogatások Portfólió készítés (tapasztalatcsere Kaposvárott) Pedagógus továbbképzés (2 fő) Szociális bizottság létrehozása, szabályzat kidolgozása (tanulmányi ösztöndíjrendszer, a bizottság működési rendje) Külső szakember, osztályfőnökök, utazás, szállás, étkezés tandíj, jegyzetek, utazási, szállás költség Irodaszer (papír, Balázs Lászlóné Puskásné Somogyi Mária Legalább két iskolai kolléga vegyen részt a képzésen. Továbbképzési terv teljesítése. Készüljön el a működési szabályzat és az ösztöndíjrendszer.

15 A szociális bizottság működése Tartós tankönyvek biztosítása könyvtári állományból (történelem, földrajz atlaszok, négyjegyű függvénytáblázat, feladatgyűjtemények, számológép) Ingyenes tankönyv biztosítása Ösztöndíj, irodaszer (papír, Történelem, földrajz atlaszok, négyjegyű függvénytáblázat, feladatgyűjtemények, számológép, könyvtári nyilvántartás, vonalkód leolvasó, számítógép Tankönyvek, számítógépes nyilvántartás Puskásné Somogyi Mária Sipos László Juhász Attila Sipos László Havonként legfeljebb diák részesüljön ösztöndíjban. Az AJTP-s diákok ingyen jussanak az oktatási segédeszközökhöz. A rászoruló tanulók a teljes tankönyvcsomagot ingyen kaphassák meg.

16 Nyelvvizsgák vizsgadíjainak átvállalása Számlák, számítógép, nyelvvizsga díjak Osztályfőnökök Az AJTP-s diákok nyelvenként és szintenként egy nyelvvizsga vizsgadíját visszakapják. ECDL vizsga vizsgadíjának átvállalása Buszbérletek árának átvállalása (helyi tömegközlekedés) Szaktanárok és bérük, vizsgadíjak Osztályfőnökök, nevelőtanárok, bérletek ára Szaktanárok A diákok a 10. évfolyam végére szerezzék meg mind a 7 modult. Puskásné Somogyi Mária A Tiszavasvári úti épületben lakó diákok ingyenesen közlekedjenek az iskola és a kollégium között.

DABASI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA

DABASI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA DABASI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA OM azonosító: 037749 A 2013/2014-ES TANÉV MUNKATERVE II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 2370 Dabas, Rákóczi u. 2. /fax: 06 (29) 364-260 www.rakoczidabas.hu e-mail:

Részletesebben

Az Egri Lenkey János Általános Iskola munkaterve

Az Egri Lenkey János Általános Iskola munkaterve EGRI LENKEY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA 3300 Eger, Markhot F. u. 6. Tel. fax: (36) 310-046 e-mail: titkarsag@lenkey-eger.hu Az Egri Lenkey János Általános Iskola munkaterve 2013/2014-es tanév KIK 091014 Tartalomjegyzék

Részletesebben

A Debreceni Ady Endre Gimnázium

A Debreceni Ady Endre Gimnázium 4024 Debrecen, Liszt Ferenc utca 1. www.ady-debr.sulinet.hu, ady@iskola.debrecen.hu : 52-520-220, : 52-520-221 OM: 031201 Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 082001 egységkódú intézménye A Debreceni

Részletesebben

A Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium Munkaterve

A Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium Munkaterve A Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium Munkaterve 2014-2015-ös tanév Tartalomjegyzék A tanév kiemelt feladatai... 3 A tanulók teljesítményének mérése... 5 Pedagógusképzés, továbbképzés... 6 Ellenőrzési,

Részletesebben

Az Újpesti Két Tanítási Nyelvű. Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola. (1041 Budapest, Görgey Artúr út 26.) MUNKATERVE 2013-2014.

Az Újpesti Két Tanítási Nyelvű. Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola. (1041 Budapest, Görgey Artúr út 26.) MUNKATERVE 2013-2014. Az Újpesti Két Tanítási Nyelvű Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola (1041 Budapest, Görgey Artúr út 26.) MUNKATERVE 2013-2014. tanév 2 1. Jogforrások A Munkaterv elkészítésénél a következő jogszabályok

Részletesebben

Péter András Gimnázium és Szigeti Endre Szakképző Iskola 5520 Szeghalom, Dózsa Gy. u. 2.

Péter András Gimnázium és Szigeti Endre Szakképző Iskola 5520 Szeghalom, Dózsa Gy. u. 2. A gimnáziumi oktatás 89. tanéve és a szakoktatás 73. tanéve a Sárréten MUNKATERV 2014/2015-ös tanév 2014. augusztus 31. OM azonosító: 037828 Székhely: Szeghalom, Dózsa Gy. u. 2. Tel./Fax.: 66/371-151 E-mail.:

Részletesebben

M U N K A T E R V E 2012/2013. tanév

M U N K A T E R V E 2012/2013. tanév CELLDÖMÖLKI VÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT M U N K A T E R V E 2012/2013. tanév A jó tanító teszi a jó iskolát Tartalomjegyzék 1. Bevezető I. Munkánkat meghatározó jogszabályok,

Részletesebben

Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium MUNKATERV. 2012/2013-as tanév

Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium MUNKATERV. 2012/2013-as tanév Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium MUNKATERV 2012/2013-as tanév Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium - 2012/2013. tanév munkaterve 1 A Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium

Részletesebben

M U N K A T E R V 2013/2014.

M U N K A T E R V 2013/2014. Inczédy György Középiskola, Szakiskola és Kollégium Nyíregyháza, Árok utca 53. M U N K A T E R V 2013/2014. Jóváhagyta: a nevelőtestület a 2013. augusztus 30.-án megtartott értekezleten. Gazda Sándor Mihály

Részletesebben

GREGUS MÁTÉ TAGINTÉZMÉNY MUNKATERVE, HELYI RENDJE A 2011/2012-ES TANÉVRE

GREGUS MÁTÉ TAGINTÉZMÉNY MUNKATERVE, HELYI RENDJE A 2011/2012-ES TANÉVRE Hódmezővásárhelyi Integrált Szakképző Központ Szakiskola és Szakközépiskola GREGUS MÁTÉ TAGINTÉZMÉNY MUNKATERVE, HELYI RENDJE A 2011/2012-ES TANÉVRE Hódmezővásárhely, 2011. szeptember 15. Nagy Zsuzsanna

Részletesebben

Nevelési program. 1. Pedagógiai célkitűzések; az oktató-nevelő tevékenység legfontosabb tartalmi és szerkezeti elemei

Nevelési program. 1. Pedagógiai célkitűzések; az oktató-nevelő tevékenység legfontosabb tartalmi és szerkezeti elemei Nevelési program 1. Pedagógiai célkitűzések; az oktató-nevelő tevékenység legfontosabb tartalmi és szerkezeti elemei 1.1. A múltbeli értékek megőrzése mellett továbbra is a gimnázium kettős funkciójának

Részletesebben

Munkaterv. Zimándy Ignác Általános Iskola 2012 2013.

Munkaterv. Zimándy Ignác Általános Iskola 2012 2013. Zimándy Ignác Általános Iskola Munkaterv 2012 13. tanév Munkaterv Zimándy Ignác Általános Iskola 2012 2013. Készítette: Palkóné Szabó Gabriella igazgató 1 Zimándy Ignác Általános Iskola Munkaterv 2012

Részletesebben

MUNKATERV. Tartalomjegyzék:

MUNKATERV. Tartalomjegyzék: Előszó A munkánkat meghatározó jogszabályok Tartalomjegyzék: 1. Tárgyi feltételek biztosítása a 2014-2015-ös tanévre 2. Személyi feltételek 2.1.Tanulói létszámadatok, tanulócsoportok. 2.2. Dolgozói létszámadatok.

Részletesebben

A KŐBÁNYAI HARMAT ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERVE

A KŐBÁNYAI HARMAT ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERVE K ő b á n y a i H a r m a t Ál t a l á n o s I s k o l a 1 1 0 4 B u d a p e s t, H a r m a t u. 8 8. T e l e f o n : 2 6 0-1817, f a x : 2 6 1-1837 E - m a i l : h a r m a t 8 8 @ t - o n l i n e. h u

Részletesebben

TÁMOP3.1.7-11/2-2011-0401. A ''Babus Jolán Középiskolai Kollégium'' felkészülésének segítése a referencia értékű gyakorlatok átadására

TÁMOP3.1.7-11/2-2011-0401. A ''Babus Jolán Középiskolai Kollégium'' felkészülésének segítése a referencia értékű gyakorlatok átadására A '''' felkészülésének JÓ GYAKORLAT LEÍRÁSA A '''' felkészülésének AZ INTÉZMÉNY JÓ GYAKORLATÁNAK BEMUTATÁSA Felvételi eljárás A "Jó gyakorlat" célja (folyamatban és eredményben) Intézményünkben 2007. szeptember

Részletesebben

MAGYARHOMOROGI SZABÓ PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLA MAGYARHOMOROG M U N K A T E R V 2014/2015. TANÉV

MAGYARHOMOROGI SZABÓ PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLA MAGYARHOMOROG M U N K A T E R V 2014/2015. TANÉV MAGYARHOMOROGI SZABÓ PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLA MAGYARHOMOROG M U N K A T E R V 2014/2015. TANÉV Helyzetelemzés 1. Statisztika A tanévet Magyarhomorogon 188 tanulóval kezdtük, Biharugrán 5 fő, Körösszegapátiban

Részletesebben

MUNKATERV 2014/2015. tanév

MUNKATERV 2014/2015. tanév Iktatószám: Budapest XVIII. Kerületi Vörösmarty Mihály Ének-zenei Nyelvi Általános Iskola és Gimnázium OM 035322 MUNKATERV 2014/2015. tanév A munkatervet készítette: intézményvezető Budapest, 2014. szeptember

Részletesebben

A Miskolci Kandó Kálmán Szakközépiskola

A Miskolci Kandó Kálmán Szakközépiskola 1 A Miskolci Kandó Kálmán Szakközépiskola OM 029297 MUNKATERVE a 2014/2015. tanévre 2 A tanév feladatait meghatározzák: - 110/2012. (VI. 4.) Korm rendelet Nemzeti alaptanterv kiadásáról - a Közoktatásról

Részletesebben

OM: 035249. Készült: A 2011.évi köznevelési törvény szerint

OM: 035249. Készült: A 2011.évi köznevelési törvény szerint Szerb Antal Gimnázium Az iskola székhelye: 1164 Budapest, Batthyány Ilona utca 12. Az iskola postacíme: ugyanaz. (telefonszáma: 400-1814, 400-1662, 401-0550; fax: 401-0549) OM: 035249 Készült: A 2011.évi

Részletesebben

Balatonfenyvesi Fekete István Általános Iskola 2013/2014. tanévre vonatkozó Munkaterve

Balatonfenyvesi Fekete István Általános Iskola 2013/2014. tanévre vonatkozó Munkaterve Balatonfenyvesi Fekete István Általános Iskola 2013/2014. tanévre vonatkozó Munkaterve A munkatervet készítette: Hilszenráth Györgyné A munkatervet jóváhagyó nevelőtestületi kelte: 2013.08.30. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

KATONA JÓZSEF GIMNÁZIUM. Pedagógiai Program

KATONA JÓZSEF GIMNÁZIUM. Pedagógiai Program Pedagógiai Program 2013 1. BEVEZETŐ 3 1.1. Az iskola bemutatása, eredményei 3 1.2. Az oktatás szerkezete, a fejlődés iránya 4 1.3. Az oktatás tárgyi feltételei 5 1.4. Az iskola fenntartója, működtetője

Részletesebben

TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0001

TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0001 Petőfi Sándor Gimnázium 5650 Mezőberény Petőfi u. 13-15. E-mail: psg@mezobereny. hu Tel.: 66/515-578, 66/515-579 Fax.: 66/515-580 TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0001 Petőfi Sándor Gimnázium Kollégium és Közétkeztetési

Részletesebben

MUNKATERV TELEKI BLANKA ÁLTALÁNOS ISKOLA

MUNKATERV TELEKI BLANKA ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV TELEKI BLANKA ÁLTALÁNOS ISKOLA Füzesabonyi Remenyik Zsigmond Középiskola, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Teleki Blanka Tagiskolája titkárság: 36/542-411, igazgató:36/542-412 E-mail:

Részletesebben

Munkaterv 2014/2015 TANÉV

Munkaterv 2014/2015 TANÉV Munkaterv 2014/2015 TANÉV Esély Pedagógiai Központ Általános Iskola, Speciális Szakiskola Szabó Éva TARTALOM oldalszám I. AZ INTÉZMÉNY EGÉSZÉRE VONATKOZÓ 3 MUNKATERVI FELADATOK 1. Az egész intézményi működés

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium 3300 Eger, II. Rákóczi Ferenc utca 2. Szervezeti és Működési Szabályzat Kelt: Eger, 2013. március 27. Összeállította: az iskola vezetése Tartalomjegyzék:

Részletesebben

Kaposvári Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966 MUNKATERV. 2014-2015. tanév

Kaposvári Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966 MUNKATERV. 2014-2015. tanév MUNKATERV 2014-2015. tanév Készült: 2014. augusztus 29. Jóváhagyta: Kinizsi Lakótelepi Tagiskola tantestülete Érvényes: 2015. augusztus 31. Medgyesi Irén Tagintézmény-vezető Tartalom 1. A tanév helyi rendje...

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2014. október 1.

Különös közzétételi lista 2014. október 1. Különös közzétételi lista 2014. október 1. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége: Sorszám 1. 2. Munkakör Végzettség Tanító: 7 fő 7 fő tanító ( tanítóképző főiskola ) Tanár általános iskolában:

Részletesebben

A VASZARY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA. A 2014/2015-ös TANÉV MUNKATERVE

A VASZARY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA. A 2014/2015-ös TANÉV MUNKATERVE A VASZARY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA A 2014/2015-ös TANÉV MUNKATERVE Az értekezleten résztvevők száma: összesen 77 fő A 2014/2015-ös tanév munkatervét a Nevelőtestület 2014. szeptember 30-án az alábbi szavazati

Részletesebben

Corvin Mátyás Gimnázium és Szakközépiskola. Helyi nevelési program

Corvin Mátyás Gimnázium és Szakközépiskola. Helyi nevelési program Corvin Mátyás Gimnázium és Szakközépiskola Helyi nevelési program 2. oldal Az iskola bemutatása Az iskola megnevezése: Corvin Mátyás Gimnázium és Szakközépiskola Székhelye: 1165 Budapest, Mátyás király

Részletesebben

Kossuth Lajos Evangélikus, Óvoda Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola MUNKATERV 2014-2015.

Kossuth Lajos Evangélikus, Óvoda Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola MUNKATERV 2014-2015. Kossuth Lajos Evangélikus, Óvoda Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 3525 Miskolc, Dayka G. u. 4. Tel.: 46/509-120; Tel./fax: 46/345-830 www.klevai.hu MUNKATERV 2014-2015. 1 A Kossuth

Részletesebben