A DERA PATAK POMÁZI SZAKASZÁNAK ÁLLAPOTJAVÍTÁSA. 1. Összefoglalás, bevezető

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A DERA PATAK POMÁZI SZAKASZÁNAK ÁLLAPOTJAVÍTÁSA. 1. Összefoglalás, bevezető"

Átírás

1 A DERA PATAK POMÁZI SZAKASZÁNAK ÁLLAPOTJAVÍTÁSA 1. Összefoglalás, bevezető A Dera négy települést (Pilisszentkereszt, Csobánka, Pomáz, Szentendre) érintő, ill. összekötő patak. A Pilis és a Visegrádi-hegység leghosszabb vízfolyása, mely Kovács(i)- és Pilis(i)-patak ( Pilis er Wasser ) néven is ismert. Az elmúlt évszázadokban malmok kerekét forgatta, ellátta vízzel a réteket, erdőket, az embereket (pomázi lakosok szerint még az 1960-as években is ittak belőle és fürödtek vizében) és a patak élővilágát. Medrét és környezetét régi térképek tanúsága szerint, részben a malmok, részben az árvízvédelem érdekében átalakították: átvágták a kanyarok jelentős részét, kimélyítették és szabályos alakúra formálták a medret, kivágták a partján növő égerest, kiszárították a réteket, feltöltötték a medermaradványokat és mély fekvésű területeket. Ezzel a patak ártere megszűnt, ill. lecsökkent a Pomázon végig megfigyelhető, trapézalakú mederre. A település ezen (nagyvízi) mederszegélyig vette birtokba a sík patakvölgyet. Az elmúlt évtizedekben a települések terjeszkedése miatt a természetes élőhelyek, zöldfelületek aránya nagyon lecsökkent, egyúttal megnőtt megőrzésük és kialakításuk iránti igény: az embereknek szükségük van esztétikus és élettel teli környezetre. Először a nálunk hamarabb városiasodott Nyugat-Európában kezdődött meg a patakok revitalizációja: a meder és a part visszaalakítása, élővé tétele, mely során a merevebb, egyenes formákat, tetszetősebb, zöld, pihenésre is alkalmas, ökológiailag kedvezőbb környezet váltja fel. A Víz Keretirányelv alapján ma már az ökológiai szempontok figyelembe vétele a patakmedrek átalakításánál és kezelésénél kötelező. Ez nem csak azt jelenti, hogy nem engedünk több szennyvizet a patakba, és nem dobunk bele több hulladékot, hanem azt is, hogy a magától megtelepedő élővilág meglévő életlehetőségeit megőrizzük, ill. kialakítjuk: pl. a tájra jellemző fa- és cserjefajokat ültetünk, ill. nem távolítjuk el őket, a változatosabbá alakult medret úgy hagyjuk, ill. kialakítjuk. Mindezeket olyan megoldásokkal, melyek természetesen árvízi károkat nem okoznak (nem okozhatnak), segítik a tájidegen fajok visszaszorítását, csökkentik a kaszálási igényt. Az alábbiakban először rövid állapotleírást adunk, majd a megvalósítás felé vezető lépéseket vesszük sorra, konkrét megoldásokkal. 2. A pomázi Dera-szakasz jellemzői A patakmentét vizsgálva a következők állapíthatóak meg: 1. A patak (nagyvízi) medrét gyepes rézsűk fogják közre (2008. őszén az eddig megközelíthetetlen szakaszokon is megtörtént a gaztalanítás, cserjeirtás). Burkolat (elsősorban betonba rakott kő) néhány, rövid szakaszon jellemző. Gabionos partvédelem (dróthálóba rakott kő) 1-2 ponton található. 2. Fás vegetáció néhány fából álló sorokban, általában a rézsűkoronán, vagy a rézsűben a nagyvízi vízmagasság vonalában, ritkán lejjebb található. Döntően nemesített jegenyenyarak, akácok, gyümölcsfák, ritkábban idős füzek és egy éger alkotja a növényzetet. Cserje nincs, vagy ritka. A lágyszárú fajok közül a téli bejárás során az óriás japánkeserűfüvet, a nádat lehetett azonosítani. 3. A patak medre teljes hosszon átalakított: többé-kevésbé szabályos trapéz alakú, kimélyített. Vonalvezetése elsősorban a HÉV-től lefelé egyenes, vagy közel egyenes, másutt a beépítés ellenére, a domborzati viszonyok miatt igen gyakoriak a nagy ívű kanyarok, sőt a teljesen természetesnek ható kanyarulatosság is. 4. Az eredeti kanyargós meder maradványait a beépült hajdani ártéren, völgysíkon már nem figyeltük meg (ennek ellenére még betöltetlen meder- és ártérmaradványok elképzelhe-

2 tőek). A kanyarulatosság visszaalakítása a beépítettség miatt lehetetlen, ökológiai szempontból sem szükséges. (A kanyarulatos meder visszaalakítása külterületen, tulajdonosi hozzájárulással lehetséges egyes vízfolyások mentén; erre természet- és tájvédelmi, de vízgazdálkodási szempontból is szükség van, ill. lehet. Pl. a település felett kár nélkül szétterülő víz csökkentett árvízi hozammal éri el a belterületet, miközben vízzel látja el a kaszálókat, erdőket.) 5. A nagyvízi mederben részben a hulladék, a növényi uszadék és a hordalék lerakódása miatt végig kialakult egy kisebb (az ún. középvízi, ill. kisvízi) meder. Az iszapkirakódások elhanyagolható (max. 2 %-nyi) szelvényszűkítést okoznak, ennél csak egy-két helyen jelentősebbek. A külön kialakult kis meder enyhe íveket leírva kanyarog a nagy medren belül, ami látványnak kellemesebb, mint a merev partvonal. Ugyanakkor ökológiai szempontból is előnyösebb, mert a víztükör keskenyebb, a vízmélység nagyobb, a sodrás hol, lassabb, hol gyorsabb összességében változatosabb, így változatosabb (különféle igényű) állatfajok megtelepedését, vándorlását teszi lehetővé. A hosszú szakaszon szélesebb víztükrű és kisebb vízmélységű trapézmederben ilyen kis vízhozam mellett, pl. a halak vándorlása, megmaradása, ívása esetlegessé, lehetetlenné válhat. 6. A burkolt szakaszokon a meder feneke nem teljesen egyenes, hanem a középpont felé lejt ( ék alakú ), mellyel sekélyebb és mélyebb részeket képez. 7. Egyes szakaszokon a kerítések a nagyvízi mederig érnek, ezért a patak mentén nem lehet haladni, sem gyalog, sem munkagéppel. 8. A meder és környezete szakaszosan nagyon szemetes (flakon, építési törmelék, trágyahalom,...). 3. Következtetések 1. A patak medrét a régi völgysíkon visszakanyargósítani nem lehet, ezért a természetes (fás, változatos) patakot a meglévő nyomvonalon kell kialakítani és megőrizni: 2. A nagyvízi (árvízi) mederben kialakult külön kisvízi meder ökológiailag előnyös, ezért megőrzendő. A partszéli iszapolódás árvízvédelmi szempontból elhanyagolható (tekintettel arra is, hogy a nagy mederben az árvízszint felett további fél méter tartalékot alakítottak ki). Az is a természetesebb, kis iszapszegélyű meder mellett szól, hogy a patakra húzott kerítések miatt a gépi fenntartás lehetetlen, azt csak a mederben haladva lehet végezni és csak ott szükséges, ahol a meder iszapolódása káros (pl. > 10 %). 3. Az erodált partfalak továbbpusztulását természetes módszerekkel, pl. fűz-fonatolással, farönkkel, élő fával is meg lehet akadályozni. 4. A nagyvízi meder fásítása az árvizek levonulását nem gátolva szükséges. A fa- és cserjeültetés célja: árnyékolásával visszaszorítsa a tájidegen és fényigényes fajokat, élőhelyet teremtsen az árnyéktűrő, -kedvelő fajoknak, a természetes patak-kép helyreállítása (a természetes patakot fák, cserjék kísérik), élőhely-teremtés (pl. a madaraknak), oxigéntermelés, klímajavítás, a települési környezet szebbé tétele. 2

3 5. A hulladékmentesítés szükséges. Elsősorban a veszélyes és darabos hulladékot (vegyszeres edény, ágybetét, tégla), az uszadékot alkotó flakonokat kell eltávolítani. A szerves hulladék (kaszálék) komposztálása a gyommag-tartalma miatt nem feltétlenül javasolható, égetése pedig gyomosodáshoz vezet. 4. A megvalósítás lépései Az alábbi lépéseket nem megvalósítási sorrendben (ill. prioritásban) közöljük bármilyen sorrend lehetséges. 1. Hulladékmentesítés. 2. Káros feliszapolódások káros részének eltávolítása. 3. Fennakadni képes (> 1m hosszú) uszadék aprítása (pl. ennél hosszabb ág feldarabolva nem akad fenn egyszerre kétoldalon). 4. Szennyezőforrások (elsősorban a szennyvíz-bevezetések, trágyatárolás) felmérése, felszámolása. 5. Megállapodás a résztvevők, a tulajdonos és a kezelő között a kisvízi meder megőrzése érdekében. 6. Megállapodás a résztvevők, a tulajdonos és a kezelő között a fásítás ügyében (hova, hogyan, milyen fajt szabad ültetni). 7. Fa- és cserjetelepítés tájhonos fajokkal. Ökológiai szempontból, a Víz Keretirányelv megvalósítása, a projekt célja szempontjából az pont a legfontosabb. 3

4 A faültetés módja 1. sz. melléklet A fent leírt célokat legtökéletesebben a meder felett záruló lombsátor fejti ki. A vízhez képest minél magasabban és távolabb állnak a fák, annál később zárul koronájuk. A teljes záródás nem feltétlenül cél, és nem is lehetséges, pl. légvezetékek, műtárgyak miatt, ill. a fásítás burkolt és nagyon szűk szelvények esetében nem lehetséges. A nagyvíz szintjébe és attól magasabban és kijjebb ültetett fa nem rontja az árvíz levonulásának lehetőségét. (Erre számos példa látható a Dera mentén.) Elhanyagolható mederszűkítő hatása van egyetlen fának, ill. egysorban ültetett fasornak is a fenti szint alatt. Erre is számos példa látható a Dera mentén, elsősorban az igen nagy medrű szakaszokon (pl. a HÉV feletti részen). A fásítás alapváltozatai (helyszínek): 1. a déli oldalon (a jobb parton) az árvízszint felett (a rézsű felső részén, rézsűkoronán vagy azon kívül) 2. az északi oldalon (a bal parton) az árvízszint felett (a rézsű felső részén, a rézsűkoronán vagy azon kívül) 3. mindkét oldalon a leírt módon, az árvízszint felett 4. a középvízi meder szélén, ill. közelében, a déli oldalon (a jobb parton), ill. a rézsűben minél lejjebb 5. a középvízi meder szélén, ill. közelében, az északi oldalon (a bal parton) ill. a rézsűben minél lejjebb 6. a rézsűben a leírt módon, mindkét oldalon, de egymással szemben sohasem (az uszadék fennakadásának megelőzésére). Ültetési távolság: 1. Mivel a sorba ültetés merev, legalább az árvízszint feletti ültetéseket kellene laza sorban végezni (pl. 0,5 1 m-es eltolással, természetszerűen ). 2. A sorokban a tőtáv változó lehet (ld. természetesség ): befolyásolhatja meglévő fa, műtárgy, légvezeték, a rézsű meredeksége, anyaga,... Átlagos tőtáv: 5 m. (A természetben az égerek gyakran nőnek közvetlenül egymás mellett is.) 3. A cserjék esetében is lehetséges a csoportos ültetés, de csak az árvízszint felett; nem kell oldalról teljesen lezárni velük a patakot. Ültetendő fajok: 1. Fák: rézsűbe a vízhez minél közelebb (pl. 0,5 m magasságig): enyves éger (95 %), fehér fűz (5 %), magas kőris,... a rézsű felső részébe, ill. azon kívül: feketenyár, fehér nyár, magas kőris,... tölgy 2. cserjék (a rézsű felső részébe, még inkább azon kívül): veresgyűrű som, húsos som, mogyoró, kányabangita, fagyal, fekete ribizli,... 4

5 2. sz. melléklet FÁSÍTÁSI LEHETŐSÉGEK, IGÉNYEK Mintaszakasz a Kodály Zoltán utca és a Beethoven utca közötti szakasz Bővebb leírást ld. a tanulmány 3. fejezetében és az 1. sz. mellékletben. átlag 5 m, max m Vonalak, nyilak jelmagyarázata: Jel Jelentés árvízi vízhozam magassága (a híd alsó éléhez viszonyítva 0,5 m) árvíz-szint feletti rézsű és rézsűkorona fásítható, jelenleg is fás sávja, ld. fotó (ide telepítendőek: cserjék, fekete és fehér nyár, magas kőris,..) TEKINTETTEL ARRA, HOGY EBBEN A SÁVBAN TALÁLHATÓAK A MAI IS MEGLÉVŐ, KÉPEN IS SZEREPLŐ FÁK, EZÉRT ÉS A KÉP ÁTLÁTHATÓSÁGA MIATT AZOKAT KÜLÖN STILIZÁLT FÁVAL NEM JELÖLTÜK 5

6 Vízigényes fafajoknak (elsősorban éger) és partvédelmi szempontból ideális ültetési magasság, ill. annak szükségszerinti határa, a lehetséges mozgástérrel 6

7 3. sz. melléklet 1. kép Az árvízi lefolyás szempontjából a hídlábakhoz hasonlóan az elágazásmentes fatörzsek sem okozhatnak problémát. A szelvény e három képpel ábrázolt szakaszon valószínűleg egyébként is nagyobb, mint az árvízi hozam (szemben másutt épp csak annak megfelelővel ). Nemcsak rézsűoldali, hanem a partot jól fogó, több élőhelyet teremtő rézsűlábi fa is látható. 2. sz. kép Itt is látható a rézsű aljában élő, problémamentes fa, facsoport. a kisvízi meder kis kanyargása természetszerű, a képen a sodorvonal is jól látható. A mederben homokoskavicsos, lassabb-gyorsabb, mélyebbsekélyebb mederrészletek váltakoznak. 3. sz. kép Meredek partfal, külső ív, fával biztosítva. Ugyanez akác helyett égerrel tájbaillő lenne. Az éger gyökerei mélyre hatolnak, szélesen is terjednek, kemény felületet, benne üregekkel létrehozva. Gyökérgümőikben élő szimbionta gombákkal nagyban hozzájárulnak a vízminőség javításához. A sűrű, zárt lombkorona alatt csak az árnyéktűrő (erdei) fajok maradnak fenn, a zárt gyeptakaró megszűnhet, a kevésbé záruló szakaszokon a fák alatt zárt gyep jellemző (ld. 2. sz. kép).

Élőhelyvédelem és helyreállítás a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság területein

Élőhelyvédelem és helyreállítás a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság területein Élőhelyvédelem és helyreállítás a területein 2012.12.05 Az Európai Unió által kiírt KEOP-7.3.1.2/09-2010-0030 számú Élőhelyvédelem és helyreállítás, a területein elnevezésű projekt fő célkitűzése a Balaton-felvidék

Részletesebben

A Maros (HUKM20008) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület. fenntartási terve

A Maros (HUKM20008) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület. fenntartási terve A Maros (HUKM20008) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület fenntartási terve Debrecen 2014 Ügyfél BioAqua Pro Környezetvédelmi Szolgáltató és Tanácsadó Kft. Együttműködő partnerek RESPECT Tanácsadó

Részletesebben

A Mura ártér élővilága

A Mura ártér élővilága Interreg III A Közösségi Kezdeményezés Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program EMBER MURA TERMÉSZET A Mura ártér élővilága Élőhelyek a Kerka torkolatától Letenyéig Szerzők: dr. Bódis Judit

Részletesebben

Környezetvédelmi Program

Környezetvédelmi Program Környezetvédelmi Program KISAR 2005-2010 Készítette: Kisar Község Önkormányzata megbízásából az Ecocaritas Egyesület 1 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 4 1. KISAR KÖZSÉG TELEPÜLÉSI ÉS TERMÉSZETI ADOTTSÁGAI...

Részletesebben

A Vindornya-láp élőhelyének helyreállítása, fejlesztése

A Vindornya-láp élőhelyének helyreállítása, fejlesztése A Vindornya-láp élőhelyének helyreállítása, fejlesztése Előzetes Vizsgálati Dokumentáció 2010-10 Vindornyaszőlős Önkormányzata Vindornyaszőlős Önkormányzata P:\Budapest\TPE\PROJECTS\272116 Vindornya-láp

Részletesebben

BIATORBÁGY TELEPÜLÉS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA (2006-2012)

BIATORBÁGY TELEPÜLÉS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA (2006-2012) BIATORBÁGY TELEPÜLÉS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA (2006-2012) foto: Tüske Emil "A természeti örökség és a környezeti értékek a nemzeti vagyon részei, amelyek megőrzése és védelme, minőségének javítása alapfeltétel

Részletesebben

Kárpát-medencei Nyugati földikutya kisfajok

Kárpát-medencei Nyugati földikutya kisfajok T E R M É S Z E T V É D E L E M VM Környezetügyért Felelős Államtitkárság FAJMEGŐRZÉSI TERVEK Kárpát-medencei Nyugati földikutya kisfajok (Nannospalax (superspecies leucodon)) 2013 Kiadó: Vidékfejlesztési

Részletesebben

ÉRTÉKTÁR II. A Duna kincsei az általános iskolákban a jövő generációiért 2013.

ÉRTÉKTÁR II. A Duna kincsei az általános iskolákban a jövő generációiért 2013. ÉRTÉKTÁR II. A Duna kincsei az általános iskolákban a jövő generációiért 2013. www.husk-cbc.eu Duna kincsei az általános iskolákban a jövő generációiért HUSK/1101/1.7.1/0014. Szerzők: Bárd Edit Fehér Györgyi

Részletesebben

A HULLÁMTÉR-HASZNOSÍTÁS LEHETŐSÉGE SZEGVÁR TÉRSÉGÉBEN

A HULLÁMTÉR-HASZNOSÍTÁS LEHETŐSÉGE SZEGVÁR TÉRSÉGÉBEN A Puszta 2003-1/20. pp. 263-314. A HULLÁMTÉR-HASZNOSÍTÁS LEHETŐSÉGE SZEGVÁR TÉRSÉGÉBEN ŐZE PÉTER SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM MEZŐGAZDASÁGI FŐISKOLAI KAR, TAKARMÁNYOZÁSTANI TANSZÉK HÓDMEZŐVÁSÁRHELY 2002 BEVEZETÉS

Részletesebben

Az Ózdi Harmaci-dombok (HUBN20027) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület Natura 2000 fenntartási terve

Az Ózdi Harmaci-dombok (HUBN20027) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület Natura 2000 fenntartási terve Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki területekbe beruházó Európa Az Ózdi Harmaci-dombok (HUBN20027) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület Natura 2000 fenntartási terve Eger 2014

Részletesebben

Élô Duna vagy vízisztráda?

Élô Duna vagy vízisztráda? Grafika: Sibylle Vogel, WWF DCPO, készült a MAVA Alap támogatásával Élô Duna vagy vízisztráda? Társadalmi-gazdasági megfontolások a dunai TEN-T fejlesztési tervek kapcsán Összefoglaló WWF füzetek 28. Szerkesztette:

Részletesebben

Természetvédelmi vonatkozású feladataink vázlatos áttekintése

Természetvédelmi vonatkozású feladataink vázlatos áttekintése 1 "Tűrhetjük-e hallgatagon, hogy bizonytalan gazdasági érdekből, romboló dühtől vezényelve, vagy vétkes könnyelműség miatt örökre és pótolhatatlanul eltűnjenek olyan értékes természeti alkotások, eredeti

Részletesebben

Miskolc város helyi jelentőségű védett és védendő természeti értékei

Miskolc város helyi jelentőségű védett és védendő természeti értékei Miskolc város helyi jelentőségű védett és védendő természeti értékei Miskolc város helyi jelentôségû védett és védendô természeti értékei 3. javított kiadás Írta és szerkesztette Hudák Katalin Demeter

Részletesebben

Környezetvédelmi erőfeszítések. a Duna-medencében

Környezetvédelmi erőfeszítések. a Duna-medencében Környezetvédelmi erőfeszítések 6 a Duna-medencében Használva védjük 243 Bevezetés 245 Célok, eszközök, szervezés 246 1. feladat: a legszebb folyók 247 2. feladat: Ős-Duna Terv 247 3. feladat: Segítsünk

Részletesebben

Kiadja az Eötvös Loránd Tudományegyetem Térképtudományi és Geoinformatikai Tanszéke

Kiadja az Eötvös Loránd Tudományegyetem Térképtudományi és Geoinformatikai Tanszéke RS&GIS Távérzékelési, fotogrammetriai, térképészeti és térinformatikai szakfolyóirat III. évfolyam / 1. 2013. június A Távérzékelési technológiák és térinformatika a szolgáltatók és felhasználók folyóirata.

Részletesebben

JELENTŐS VÍZGAZDÁLKODÁSI KÉRDÉSEK. 1-2-2 Általér tervezési alegység és a Duna (Gönyű-Szob közötti) víztest

JELENTŐS VÍZGAZDÁLKODÁSI KÉRDÉSEK. 1-2-2 Általér tervezési alegység és a Duna (Gönyű-Szob közötti) víztest JELENTŐS VÍZGAZDÁLKODÁSI KÉRDÉSEK 1-2-2 Általér tervezési alegység és a Duna (Gönyű-Szob közötti) víztest Győr, 2007. november Janák Emil igazgató Készítették az ÉDUKÖVIZIG (Győr) és KDTKÖVIZIG (Székesfehérvár)

Részletesebben

A JÁSZSÁG különleges madárvédelmi terület (HUHN10005) Natura 2000 fenntartási terve

A JÁSZSÁG különleges madárvédelmi terület (HUHN10005) Natura 2000 fenntartási terve A JÁSZSÁG különleges madárvédelmi terület (HUHN10005) Natura 2000 fenntartási terve Fotó: http://civertan.blogter.hu/tag/jaszsag Készítette a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Budapest, 2013

Részletesebben

Építőmérnöki Kar. Fotók: Tisza, árvíz 2000. Konzulens: Dr. Csoma Rózsa egyetemi adjunktus. Készítette: Palásty Réka. Budapest, 2000.

Építőmérnöki Kar. Fotók: Tisza, árvíz 2000. Konzulens: Dr. Csoma Rózsa egyetemi adjunktus. Készítette: Palásty Réka. Budapest, 2000. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építőmérnöki Kar Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszék Fotók: Tisza, árvíz 2000. Készítette: Palásty Réka Konzulens: Dr. Csoma Rózsa egyetemi adjunktus Budapest,

Részletesebben

Hazai agrártájak természetközeli vegetációjának monitorozása. Miért monitorozzuk az agrártájak vegetációját?

Hazai agrártájak természetközeli vegetációjának monitorozása. Miért monitorozzuk az agrártájak vegetációját? Hazai agrártájak természetközeli vegetációjának monitorozása Miért monitorozzuk az agrártájak vegetációját? 1 2 Hazai agrártájak természetközeli vegetációjának monitorozása Miért monitorozzuk az agrártájak

Részletesebben

A Szelevényi Tó-köz (HUHN20153) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület fenntartási terve

A Szelevényi Tó-köz (HUHN20153) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület fenntartási terve A Szelevényi Tó-köz (HUHN20153) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület fenntartási terve Túrkeve 2014 Ügyfél Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság Együttműködő partnerek Dr. Deák József Áron Nimfea

Részletesebben

VI. A TELEPÜLÉS EGÉSZÉT ÉRINTÕ ELHATÁROZÁSOK A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV LEÍRÁSA

VI. A TELEPÜLÉS EGÉSZÉT ÉRINTÕ ELHATÁROZÁSOK A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV LEÍRÁSA JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK: VI. A TELEPÜLÉS EGÉSZÉT ÉRINTÕ ELHATÁROZÁSOK A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV LEÍRÁSA Népességszám alakulása A XIX. század második felében a falu létszáma egyenletesen növekvõ tendenciát

Részletesebben

A védetté nyilvánítás célja

A védetté nyilvánítás célja EGYSÉGES SZERKEZETBEN (a 17/2011. (VII.29.) ör. számú rendelettel módosítva) Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2010. (III.26.) rendelete az Érsekkert helyi jelentőségű védett természeti

Részletesebben

3.2. TELEPÜLÉSI ÉS ÉPÍTETT KÖRNYEZET ÁLLAPOTA 30 3.3 KÖRNYEZET-EGÉSZSÉGÜGY 41 3.4. ÖNÁLLÓAN KEZELT HATÓTÉNYEZŐK 43

3.2. TELEPÜLÉSI ÉS ÉPÍTETT KÖRNYEZET ÁLLAPOTA 30 3.3 KÖRNYEZET-EGÉSZSÉGÜGY 41 3.4. ÖNÁLLÓAN KEZELT HATÓTÉNYEZŐK 43 Zöldövezet Környezetvédelmi és Munkabiztonsági 1 Vállalkozás, e-mail: zoldovezet@gmail.com, honlap: www.zoldovezet.webs.com tel:70-306-1423 Nagytarcsa Község Települési Környezetvédelmi Program Felelős

Részletesebben

Környezeti hatástanulmány

Környezeti hatástanulmány Coaching TEAM Kft. 1118. Bp., Bozókvár utca 12. Tel: +36-1-248-0393/Fax: +36-1-248-0394 E-mail: info@coachingteam.hu Komárom és Révkomárom (Komárno) közötti új közúti Duna-híd és kapcsolódó létesítményekre

Részletesebben

Vélemény a fehér gólya természetvédelmi helyzetéről Készítette: Csalán Környezet- és Természetvédő Egyesület, Veszprém

Vélemény a fehér gólya természetvédelmi helyzetéről Készítette: Csalán Környezet- és Természetvédő Egyesület, Veszprém Vélemény a fehér gólya természetvédelmi helyzetéről Készítette: Csalán Környezet- és Természetvédő Egyesület, Veszprém 1. Bevezetés, helyzetelemzés A Csalán Környezet- és Természetvédő Egyesület a fehér

Részletesebben

GÖDÖLLŐ, SZENT ISTVÁN EGYETEM 15, 16, 17, 18 SZ. TERÜLETEI SZT, HÉSZ MÓDOSÍTÁSA

GÖDÖLLŐ, SZENT ISTVÁN EGYETEM 15, 16, 17, 18 SZ. TERÜLETEI SZT, HÉSZ MÓDOSÍTÁSA MŰ-HELY TERVEZŐ ÉS TANÁCSADÓ ZRT 1065. Bp., VI. Bajcsy Zsilinszky út. 31. I. POB: 1368 BP 5. PF 215, TEL: (36-1) 312 4570, 312-4573, FAX: (36-1) 312 2598 E MAIL: muhelyrt@muhelyrt.hu GÖDÖLLŐ, SZENT ISTVÁN

Részletesebben

A Balaton (HUBF30002)

A Balaton (HUBF30002) A Balaton (HUBF30002) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület és különleges madárvédelmi terület fenntartási terve Csopak 2014. Pályázat azonosítója 1536230503 Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit

Részletesebben

Budapest III. kerület, Római part ideiglenes árvízvédelmi mű tervezése. Környezeti hatástanulmány

Budapest III. kerület, Római part ideiglenes árvízvédelmi mű tervezése. Környezeti hatástanulmány ERBO-PLAN Mérnöki Szolgáltató KFT. Székhely: Gyula, Hold utca 10. Iroda: Gyula, Munkácsy Mihály utca 21. Tel/fax: 66/561-940 honlap: www.erbo-plan.hu Tervszám: 10-H/2013. Budapest III. kerület, Római part

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ LEÍRÁS BUDAPEST VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI PÁLYAUDVAR, A HOLOKAUSZT GYERMEK- ÁLDOZATAINAK EMLÉKHELYE KERÜLETI SZABÁLYOZÁSI TERVE

ÖSSZEFOGLALÓ LEÍRÁS BUDAPEST VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI PÁLYAUDVAR, A HOLOKAUSZT GYERMEK- ÁLDOZATAINAK EMLÉKHELYE KERÜLETI SZABÁLYOZÁSI TERVE MŰ-HELY TERVEZŐ ÉS TANÁCSADÓ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1065. Bp., VI. Bajcsy-Zsilinszky út. 31. I. POB: 1364 BP 4. PF 245, TEL: (36-1) 312 4570, 312-4573, FAX: (36-1) 312 2598 E MAIL: muhelyrt@muhelyrt.hu BUDAPEST

Részletesebben