Folyóvölgyek, -szakaszok, életterek osztályozási rendszerei kategoriák és kritériumok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Folyóvölgyek, -szakaszok, életterek osztályozási rendszerei kategoriák és kritériumok"

Átírás

1 Folyóvölgyek, -szakaszok, életterek osztályozási rendszerei kategoriák és kritériumok

2 Hierarhikus rendszerek Élőhelyek életterek egyetlen élő szervezet egy élőhelyet vagy többet is használhat összefüggő rendszerek Meghatározza az élő szervezetek együttesét, áramlási sebességet, üledékképződést, szervesanyag átalakítását Fizikai komponese mederminőség, meder alakíthatóság az emberi tevékenység által nagymértékben befolyásolt

3

4 Folyóvizek szinttájai Biológiai felosztása a halfauna alapján elsőként Európai folyókra - a mozgékony makrofauna válasza a folyó fizikai-kémiai változóira később ezt a makrogerinctelenekkel egészítik ki, esetleg parti vegetáció (Hiet, 1959, Illies, 1961, Hawkes, 1975, Statzner és Higler, 1986) Hidrológiai és geomorfológiai felosztás a szinttájak felosztása a környező táj topográfiája, alapkőzet, áramlási sebesség, üledékmozgatás alapján (Leopold et al. 1964, Schumm, 1977, Montgomery és Bolton, 2003) A kettő kombinációja (Pennak, 1971,Hawkins et al., 1993, Stanford et al., 2005) folyószkaszok jellegének és földrajzi poziciójának hierarchikus modelljei

5 Hauer, Lamberti 24

6 Mi ennek a gyakorlati haszna? 1)Fizikai folyamatok időbeli vagy emberi beavatkozások által kiváltott változásainak leírása szakaszok típusától függ első lépés az élő szervezetek igényeinek, ökológiai folyamatok tanulmányozásához 2)Az osztályozás alkalmassá teszi a mintavételi pontok összehasonlítását, folyószakasz típusokban nyert eredmények kivetíthetők más hasonló szakaszokra predikciók 3)Folyószakaszok rehabilitációja mennyire súlyosan módosult a folyómeder, milyen eredeti állapotokat kell elérni hasonló típusokkal kell összehasonlítani a szakaszok

7 Montgomery és Buffington (1997) völgyszakaszok típusa geomorfológiai és nagyléptékű folyamatok Víztájegységek osztályozása - egy víztest elsődleges topográfiai alegységei a hegyoldalak és völgyek - a völgyszakaszok a völgyrendszerek jól elkülöníthető egységei, melynek sajátos geomorfológiai és hidrológiai jellemzői megkülönbözteti az őt követő víztájegységektől - a völgyszakaszt leginkább a mozgatott üledéktípus bevitelétől és a szálítás mechanizmusa határozza meg

8 Az üledék fogalma Nagyobb vagy kissebb szervetlen részecskék melyek a völgyoldalak eróziója során kerül a folyóvízbe Völgyszakaszok különböznek az üledékbemenet és kimenet dinamikájában Korlátolt szálítóképességű szakaszok az üledék teljes mennyisége és annak mozgatási hatásfoka elsődlegesen a magas vízállások áramlásának gyakoriságától függ, mely képes a folyóvízben a teljes mederanyag mozgatására alluviális szakaszok Korlátolt üledékutánpotlású szakaszok az üledék mennyisége és mozgatása a folyóvízbe oldalról beszivárgott víz által szállított üledék által meghatározott kolluviális szakaszok Erózióval szembeni magasellenállású szakaszok minimális üledékutánpótlás

9

10 Kolluviális völgyszakaszok A környező hegyoldalakról erodált üledék és szerves törmelék időszakos lerakási helyei Kolluviális völgyekben a folyóvízi üledékmozgatási hatásfoka kicsi Az üledék és szerves anyag felhalmozódik (főleg a forrásvidékeken), legfennebb rendkívüli események (árvíz, kitermelés) mozgatják meg a hatás megszűnte után a völgy újra feltöltődik Nem levezettett szakaszok a folyóvölgy nem ismerhető fel, a környező oldalakról lemosott törmeléket tartalmaz mélysége függ az üledék minőségétől és a felhalmozódás idejétől a felhalmozódás üteme különböző geológiai korokban más és más csak időszakos vízfolyások figyelhetőek meg benne Levezetett szakaszok tartalmaznak egy alsóbbrendű folyóvizet (patakot), gyakran az alsóbb völgyszakaszok első szegmense, vagy ott alakulnak ki ahol kisebb befolyóvizek kereszteznek nagyobb folyók árterületét. A víz sekély, időszakos nem képesek mozgatni és szelektálni méret alapján az üledéket a folyómederben a legváltozatosabb részecskeméret és minőség

11 Alluviális völgyszakaszok Az üledék a felsőbb folyószakaszokból származik, a bennük folyó víz képes az üledéket állandóan mozgatni és méretszerint válogatni az áramlási sebesség függvényében A folyóvíz üledékmozgatási képessége nem képes a völgyet teljesen kimosni az anyakőzetig a völgy alját folyóvízi üledék tölti ki ez a legelterjedtebb típus számtalan táj esetében Szűk folyóvölgyek kis árterületekkel Széles folyóvölgyek nagy árterületekkel

12 Alapkőzetet tartalmazó völgyek 2) 3) Igen kevés üledéket tartalmaznak és olyan szűk völgyek melyek nem tartalmaznak folyóvízi üledéket Erősen meredek völgyek az üledékmozgatás képessége nagyobb mint a bejutó üledék a meder tiszta marad Kevésbé meredek völgyek, melyekben olyan alacsonyabbrendű folyóvizek vannak, melyek mederanyagát áradások kitakarították

13 Montgomery és Buffington (1997) folyószakaszok Folyószakaszok osztályozása - meghatározás: sajátos élőhelyek (egységek) ismétlődő sorozata, a folyószakasz sajátos jellemzőivel (esés, üledékméret, szélességmélység arány) - egyes szakaszok elkülönítésében alapvetően fontos az üledékutánpótlás dinamikája és minősége és a víz sodrási ereje, mellyel az üledéket mozgatja

14

15 Montgomery és Buffington (1997) 6 típus 1. Zuhatagos folyószakaszok - a legmeredekebb alluviális folyómedrek esés 4-25 %, az áramló víz sziklák és farönkök között áramlik, csak kevés kisméretű, turbulens gázló alakul ki. Időszakosan szikladarabok vagy üledék bekerülhet a mederbe a környező oldalakról, de az üledékmozgatás alluviális. A vízesések gyakoriak. A mederanyag mérete és a víz mélysége közötti arány nem elegendő a nagyobb sziklák mozgatásához. A meder anyaga nagyméretű üledék: szikla, kő, vízbe hullott ágak, levelek. A finom üledék és szervesanyag felhalmozódás csak a sziklák és fatörzsek árnyékában, vagy kis csomagokban időszakosan felhalmozódhat alacsonyabb áramlású részeken az üledékmozgatás függ a felsőbb szakaszokról befogott mennyiségektől meghatározott szállítási képesség

16

17 Montgomery és Buffington (1997) 6 típus 2. Lépcsős-medencés folyószakaszok esés 2-8 %, jellegzetes sziklás és fadarabos felhalmozással, melyek lépcsősorozatokat alkotnak, melyek finom üledéket tartalmazó medencékkel váltakoznak. A folyóvölgy egyenes, meredek, darabos üledék (szikla, kő) és kis szélesség-mélység arány. Az üledékpótlás alacsony, a víz nagy esése, ritkább áradások de amelyek képesek a meder nagyobb anyagát is mozgatni, az üledék igen heterogén

18

19 Montgomery és Buffington (1997) 6 típus 3. Síkmedrű folyószakaszok esés 1-4 %, hiányzik a hosszanti lépcsőzetesség, hosszú-egyenes mederrel jellemezhető, egyenletes mélységgel átmeneti jelleg a lépcsőzetes és medence-gázlós szakaszok között. Az áramlási sebesség közepes vagy gyenge, tartalmazhat a víz szintjéből kiemelkedő nagyobb sziklákat, de a nagyobb mederformáló anyagok hiányoznak, így medencék nem alakulnak ki. A mederanyag a felszín közelében nagyobb méretű, mint a meder mélyén, így a finomabb üledék elsodrását gátolja, ezt csak nagy áradások után mozgatja meg a folyó vize

20 Montgomery és Buffington (1997) 6 típus 4. Medence-gázlós folyószakaszok esés 1-2% - alacsony és közepes áramlás, kis és közepes patakok kanyargós folyómeder mely gázló és medence szakaszokkal váltakoznak kavicsos üledék dominál a gázló és medence szakaszok váltakozása törvényszerű helyenként gátakkal. Alacsony vízállásnál a víz a gátak körül kanyarog váltakozva a gázló és medence szakaszokon. Általában finom-közepes üledékkel teli alluviális völgyekben alakul ki. Nagyobb fák kialakíthatnak gátakat és gázlókat. A meder anyaga évente átrendeződik, maximális vízállásnál a víz egyenletesen áramlik, de a gázló-medence-gátszerkezetet a folyó felszíni áramlása mutatja. Az üledék anyagának mozgatása magas vízállásnál nem folyamatos és, véletlenszerű, ha a felszíni pajzs elmozdúl, az alatta lévő finomabb üledék kimosódik - sajátos mozaikos szerkezet térben a legheterogénebb folyószakasz

21

22

23

24 Montgomery és Buffington (1997) 6 típus 5. Homokpados folyószakaszok esés kevesebb 1 % kanyargós folyómeder homokos üledék az alacsonyabb folyószakaszokon, magasabb rendű vízfolyások esetében, széles folyóvölgyekben, kevésbé turbulens áramlás. A víz mély és lassan áramlik. Ha a víz áramlási sebessége növekszik a folyómeder előrelátható egymásutániságban alakul át kisebb homoklerakódásokon át a nagyobb dűne szerű kiemelkedésekkel és bemélyedésekkel. Üledékmozgatás bármilyen vízállásnál folyamatos, a vízhozam függvénye. A folyómedret jól fejlett árterület kíséri

25 Montgomery és Buffington (1997) 6 típus 6. Összefonódó folyószakaszok esés kevesebb mint 3 % több folyóág összefolyása és szétválása össz szélesség és mélység arány igen nagy, számos természetes gáttal. Egyes mellékágak típusa lehet gázlómedence a medence két ág összefolyásánál jön létre. A meder anyaga változatos homok, kavics, kő az áramlási sebesség és helyi üledékpótlás minősége. A folyó ágakra tagolódása a mozgatott üledék és széles folyómeder eredménye a folyópart instabil gleccserek helyén mesterségesen a folyóparti vegetáció hiánya

26 2) Hawkins et al. (1993) élőhelyosztályozási rendszere aljzat egységek Olyan homogén folyómeder egységek, melyek egymástól mélységben, áramlási sebességben és az aljzat minőségében különböznek (pl. medence vagy gázló) Létrejötte az áramlási sebesség és mederanyag függvénye Az élőhelyegységek alacsony vízállásnál különíthetőek el, magas vízállásnál egybemosódnak hidraulikai tulajdonságaik alacsony és magas vízállásnál más és más Mozaikos elrendeződése az élő szervezetek élőhelypreferenciáját alakítja ki befolyásolja a foltszerű élőhelyeken a növények és állatko elterjedését és mennyiségi viszonyait Befolyásolja a tápanyagáramlást, algák abundenciáját, aljzatlakó gerinctelenek produkcióját, diverzitását, halak elterjedését Emberi beavatkozásra nagymértékben átalakulhatnak nagyobb fadarabok eltávolítása, a folyómeder és parti vegetáció kapcsolatának megszakítása

27 1. Gyorsabb áramlású élőhely egységek gyors áramlás közepes és alacsony vízállásnál a víz áramlásának sebessége A gyors áramlású egységek sekélyebbek, a lassabb áramlású egységek idővel mélyülnek (a klasszikus gázló-medence szerkezet de a kifejezés nem tükrözi kellőképpen az élőhely geomorfológiai és hidraulikai jellemzőit) A gázló és medence szakaszokat a víz áramlási sebessége és a mélység határozza meg I. II. rendű patakokban. A medence szakaszok mélyek a gázló szakaszok sekélyek a medence szakaszok gyorsan és lassan áramló vizzel is rendelkezhetnek, a gázlók csak gyorsan áramló vizzel

28 1. Gyors áramlású élőhely egységek 5 típusa Vízesés - függőleges vízfolyás alapkőzeten folyó és lépcsősmedencés vizekben Zuhatag igen turbulens áramlású rövid vízeséses szakaszok és kis medencék váltakozása, méretes mederanyaggal és hosszanti metszetben lépcsőzetes mederrel alapkőzetű medrű és zuhatagos vízfolyások Szorosok az alapkőzetű mederrel rendelkező vízfolyásnál a meder összeszűkűlése, de zuhatagos és lépcsőzetes medrű patakoknál is Gyorsuló szakaszok közepesen szűk meder-szakaszok durva mederanyaggal, kicsit szélesebbek mint a szorosok Gázlók a leggyakoribb típus, gyorsan áramló szakaszok alluviális folyóvölgyekben, lassabb áramlású (kevesebb mint 3%) vizekben, sekélyebb vízűek, nem annyira durva a mederanyag kő, kavics

29 2. Lassú áramlású egységek 2 típus Vízfátyolos szakaszok igen ritka gyakrabb az alapkőzeten folyó vizek esetében ahol a víz sekély és egyenletes vastagságban halad át az alapkőzet fölött de nem hoz létre vízesést alapkőzettel rendelkező, zuhatagos vagy lépcsős vízfolyásokban Áramló szakaszok alacsony áramlási sebességgel, aljzat minősége homok és kavics mélyebbek mint a gázlók, finomabb üledékkel gyakoriak medence-gázló, homokpados és összefonódó víztestekben általában II. III-IV rendű vízfolyásokban

30 Csendes szakaszok tipológiája 1) Mélyített medencék - 2) Gátakkal létrejött medencék mélyített medencék a medencék a gátak után helyezkednek el 3. Örvények a víztest áramlásának nagymértékű gátlása, a gát után helyzkedik el és a gát méretével megegyező nagy faanyag vagy szikla felhalmozódás Árkok szorosokban, szűk völgyekben, alapkőzettel rendelkező vízfolyásokban, jellegzetesen U alakúak, a medence falai függőlegesek, a legmélyebb csendes víz típus, a mélység egyenletes ennek ellenére a víz nagy sebességgel áramolhat benne Folyóközépi medencék a meder közepén kialakuló medencék, a meder mélyítés következtében, mélyebben az elülső részükön majd sekélyebbé válnak zuhatagos, lépcsős, medencés-gázlós vízfolyásokban Medencék egyforma méretű folyóvizek összefolyásánál alluviális folyómedrekben mindenhol elülső részén finomabb üledék Oldalról mélyített medencék a folyó hosszában a meder szélén ellenálló kőzet jelenik meg vagy a víz áramlása megakad úszadékfa felhalmozás, kavicspadok, szikla, stb. a gátak előtt a medence mélyebb, a gát után jóval sekélyebb igen gyakori különböző vízfolyásoknál Zuhatagok alján kialakuló medencék amikor a víz áramlását a meder teljes szakaszában elzárja egy gát a medence elülső részén, a függőleges vízesés magassága egy-több száz méter is lehet, ha az

31 Csendes szakaszok tipológiája 1) Mélyített medencék - 2) Gátakkal létrejött medencék Gátakkal létrehozott medencék a medencék a gátak előtt helyezkednek el 2. Úszakékok által létrehozott medencék jellemzője a nagyobb fadarabok, melyek fennakadnak a mederben, ebbe rakodnak le a kisebb fadarabok, üledék, növényi maradványok gát 2. Hód gátak által létrejött medencék hasonló az előzőhöz, de nem nagy fadarabokat, hanem kisebb ágakat tartalmaz, finomabb üledékkel 3. Csuszamlásos gátak által létrejött medencék a folyó felső szakaszán nagy földmozgások, csuszamlások elzárják a folyóvizek áramlását 4. Folyószakaszok leszakadó mellékágai a fő folyás mentén a folyó parti részén csendesebb szakaszok, a fő folyás vakbélszerű nyúlványai 5. Elhagyott medrek alacsony vízállásnál nincs bennük víz, felszín alatti vizek táplálják időszakos jellegű

32

33 Általános kutatás tervezés 1) A mintavételi hely kiválasztása egyetlen völgyszakasz, folyószakasz vagy élőhely esetében sen tudunk minden típust beazonosítani geológiai és hidrológiai regionalítás 2) Fontos, hogy a vizsgált szakasz, tájegység esetében a lehetséges legnagyobb számú legkisebb egységek benne legyenek

34 A kutatás módszertana Általános módszerek a folyó előzetes szakaszos felosztása Térképek és légifotók segítségével a völgytípus és folyószakasz típusa azonosítható összevethető a terepen készített felvételekkel (a terepmunka igen fontos a kisebb vízfolyások esetében, ahol a vegetáció takarása zavaró lehet) Szintvonalas térképek segítségével a folyószakasz típusokra osztható az esés és a völgy típusának függvényében Háromdimenziós térképek tájtípologiai vizsgálatok Geológiai és talajtérképek a geológiai képződmények közti határok azonosítására folyószakaszok típusainak azonosítására

35 A kutatás módszertana 6) 7) Terepbejárás a térképek alapján kijelölt szakaszok ellenőrzése időigényes csapatmunka Folyószakasz kis és közepes vízfolyások esetében 1-5 km naponta reprezentatív élőhelyek kiválasztása minden típus szerepeljen a folyószakasz egészére vonatkoztatva (30-50 folyókeresztmetszet) 10 m széles szakaszokkal számítva m A kutatás célja: élőhelytípusok azonosítása és megszámlálása, vagy egyes élőhelytípusok százalékos aránya utóbbi időigényesebb hossza, szélessége, mélysége GPS Leggyakoribb kérdés: Melyik az a relatív legkisebb élőhelyegység melyet külön kell számolni? az élőhelyek határai nem minden esetben élesek: - egy területet külön egységként lehet kezelni: Ha az általános fizikai jellemzői jól láthatóan különböznek a szomszédos területektől Mérete a vízzel telt medence méretéhez képest relatíve kisebb egy folyó szakasz szélessége a folyó teljes medre, hossza ált. a szélességének a fele

36 Sajátos kutatási módszerek A folyószakaszok osztályozása Előkutatások: 3) A víztest kiválasztása topográfiai térképek, légifotók és más információk a területről 4) A térképek segítségével el lehet készíteni a folyómeder hosszanti profilját 5) Fontos információ a kiválaszott folyó hossza planiméter magassági pontokat bejelölni és a forrástól számított távolságot, ahányszor a szintvonalak keresztezik a folyó vonalát

37 Hauer és Lamberti 41

38 Sajátos kutatási módszerek A folyószakaszok osztályozása Előkutatások: 4. A folyó profiljából a folyószakasz-váltások kiolvashatóak, minden egyes egységben a meder dőlés szöge kiszámítható S dőlés szög, Eu-a felső szakaszhatár tengerszint feletti magassága, Ed-az alső szakaszhatár tengerszint feletti magassága, L-a szakasz hossza

39 Sajátos kutatási módszerek A folyószakaszok osztályozása Előkutatások: 5. A szintvonalak alakja alapján meg lehet állapítani a völgy keresztmetszetét minden egyes szakaszban szűkebb völgyekben sűrűbb és hullámosabb DMAP nagyító és térkép segítségével megbecsülhető a szorosok száma

40 Sajátos kutatási módszerek A folyószakaszok osztályozása Előkutatások: 5. Összehasonlító és kiegészítő adatok: a kapott adatokat ki kell egészíteni vegetációs, talaj, geológiai, meteorológiai adatokkal

41 Terepkutatások A mintavételi helyen össze kell hasonlítani a térképi adatokat a terepi adatokkal folyómeder, folyóvölgy, környező hegyoldalak folyószakasz tipológiájának helyessége jelöljük ki azokat a viszonyítási pontokat, melyek a szakaszok határait jelölik Ha a kiválasztott folyószakasz túl hosszú 2-4 órás bejárásra, több mint 500 m, ki lehet választani egy jellegzetes folyószakaszt, ami tartalmazza az összes lehetséges élőhelyet (kb. a hossz kb mederszélesség) Az élőhelytípusok felmérését a beömléstől a forrásvidék fele bejárással becsüljük GPS adatokat rögzítünk -

42 Adatbázis A folyószakasz átlagos mélysége A folyószakasz átlagos szélessége Az élőhely területe és térfogata Az élőhelytípus százalékos arány - terület - térfogat

43

44

45 Gyakori kérdések: Mennyire helyesek a térképen rögzített adatok, mennyire lehet helyesen becsülni a folyóvíz típusát, mennyire pontosnak kell lenniük a terep adatoknak milyen típusokat lehet könnyen azonosítani térképről és melyeket nem? Milyen hatással van nagyobb áradás a folyó szerkezetére nézve, hasonló a hatás nagymennyiségű üledékbemosódással is? Hogyan befolyásolja a parti vegetáció a folyóvíz típusát? Terepen a vizuális becslés módszerei vagy a mérések alkalmasak az élőhely típusok határainak kijelölésére? Előzetes ismereteink alapján, ismerve bizonyos szervezetek élőhelypreferenciáját a terepi adatok alapján megbecsülhetjük a potenciális élőhelyek számát, minőségét, kondicióját Mennyire változik meg egyes élőhelytípusok előfordulásának gyakorisága, ha beavatkozunk a meder minőségének alakításában: uszadékfa eltávolítása, üledék utánpótlás, parti vegetáció kiirtása, folyóvíz medrének csatornázása

46

Vízszerzés-víztisztítás tervezés ÁV tételekhez kapcsolódó részek

Vízszerzés-víztisztítás tervezés ÁV tételekhez kapcsolódó részek Vízszerzés-víztisztítás tervezés ÁV tételekhez kapcsolódó részek Tantárgyi követelmények: A kiadott temetika szerint (vki.ejf.hu-n elérhető): -Aláírás: - 2 db évközi feladat beadása, legalább elégséges

Részletesebben

a turzások és a tengerpart között elhelyezkedő keskeny tengerrész, melynek sorsa a lassú feltöltődés

a turzások és a tengerpart között elhelyezkedő keskeny tengerrész, melynek sorsa a lassú feltöltődés FOGALMAK Hidroszféra óceán: tenger: hatalmas kiterjedésű, nagy mélységű, önálló medencével és áramlási rendszerrel rendelkező állóvíz, mely kontinenseket választ el egymástól. Közepes mélységük 3900 m,

Részletesebben

4-5 melléklet: Felszíni vizek monitoring programja Terepi jegyzőkönyvek

4-5 melléklet: Felszíni vizek monitoring programja Terepi jegyzőkönyvek Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv - 2015 A Duna-vízgyűjtő magyarországi része 4-5 melléklet: Felszíni vizek monitoring programja Terepi jegyzőkönyvek 1) Vízfolyások terepi adatainak jegyzőkönyve 2) Tavak terepi

Részletesebben

TALAJVIZSGÁLATI JELENTÉS. a Budapest, III. Római parton tervezett mobil árvízvédelmi fal környezetének altalajviszonyairól

TALAJVIZSGÁLATI JELENTÉS. a Budapest, III. Római parton tervezett mobil árvízvédelmi fal környezetének altalajviszonyairól BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Geotechnikai Tanszék TALAJVIZSGÁLATI JELENTÉS a Budapest, III. Római parton tervezett mobil árvízvédelmi fal környezetének altalajviszonyairól A talajvizsgálati

Részletesebben

Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv - 2015 A Duna-vízgyűjtő magyarországi része. 1-2. háttéranyag: Vízfolyás és állóvíz tipológia

Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv - 2015 A Duna-vízgyűjtő magyarországi része. 1-2. háttéranyag: Vízfolyás és állóvíz tipológia Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv - 2015 A Duna-vízgyűjtő magyarországi része 1-2. háttéranyag: Vízfolyás és állóvíz tipológia Vízfolyások típusba sorolása A tipológiáról, referencia-feltételekről és minősítési

Részletesebben

Az endogén erők felszínformáló hatásai-tektonikus mozgás

Az endogén erők felszínformáló hatásai-tektonikus mozgás Az endogén erők felszínformáló hatásai-tektonikus mozgás A köpeny anyagának áramlása Lemez mozgások (tektonika) 1-10 cm/év Gravitációs hatás Kambrium (550m) Perm (270m) Eocén (50m) Az endogén erők felszínformáló

Részletesebben

KISVÍZFOLYÁSOK REVITALIZÁCIÓS LEHETŐSÉGEINEK VIZSGÁLATA A HOSSZÚRÉTI-PATAK PÉLDÁJÁN. Nagy Ildikó Réka 1. Vízrendezési célok és módszerek megváltozása

KISVÍZFOLYÁSOK REVITALIZÁCIÓS LEHETŐSÉGEINEK VIZSGÁLATA A HOSSZÚRÉTI-PATAK PÉLDÁJÁN. Nagy Ildikó Réka 1. Vízrendezési célok és módszerek megváltozása KISVÍZFOLYÁSOK REVITALIZÁCIÓS LEHETŐSÉGEINEK VIZSGÁLATA A HOSSZÚRÉTI-PATAK PÉLDÁJÁN Nagy Ildikó Réka 1 Vízrendezési célok és módszerek megváltozása Az elmúlt évtizedekben az anyagi lehetőségek és az egyre

Részletesebben

DOROG VÁROS FÖLDRAJZI, TERMÉSZETI ADOTTSÁGAI

DOROG VÁROS FÖLDRAJZI, TERMÉSZETI ADOTTSÁGAI 2. sz. Függelék DOROG VÁROS FÖLDRAJZI, TERMÉSZETI ADOTTSÁGAI 1. Földrajzi adottságok Dorog város közigazgatási területe, Gerecse, Pilis, és a Visegrádi hegység találkozásánál fekvő Dorogi medencében helyezkedik

Részletesebben

Z Á R Ó J E L E N T É S

Z Á R Ó J E L E N T É S Z Á R Ó J E L E N T É S AZ EURÓPAI UNIÓ (EU) VÍZ KERETIRÁNYELVÉNEK (VKI) ÖKOLÓGIAI ALAPOZÁSÚ MAGYARORSZÁGI VÉGREHAJTÁSÁVAL KAPCSOLATOS JAVASLATOK KIDOLGOZÁSA FELSZÍNI VIZEKRE KÉSZÜLT A KÖRNYEZETVÉDELMI

Részletesebben

1. Bevezetés. 2. Fogalmak, elvek és megközelítés

1. Bevezetés. 2. Fogalmak, elvek és megközelítés A VÍZI MAKROSZKOPIKUS GERINCTELENEK MINTAVÉTELI PROTOKOLLJA A KIPRÓBÁLÁS KERETÉBEN 2000-2001-BEN VÉGZETT, A GYAKORLATI MUNKA MEGALAPOZÁSÁT SZOLGÁLÓ VIZSGÁLATOK TÜKRÉBEN Összeállította: dr. Ambrus András

Részletesebben

EÖTVÖS JÓZSEF FŐISKOLA MŰSZAKI FAKULTÁS

EÖTVÖS JÓZSEF FŐISKOLA MŰSZAKI FAKULTÁS EÖTVÖS JÓZSEF FŐISKOLA MŰSZAKI FAKULTÁS Heves megye, illetve Füzesabony természetföldrajzi és vízrajzi adottságai, legfontosabb vízgazdálkodási problémái Készítette: Úri Zoltán Építőmérnök hallgató 1.évfolyam

Részletesebben

Horgászvízkezelő-Tógazda Tanfolyam (Elméleti képzés)

Horgászvízkezelő-Tógazda Tanfolyam (Elméleti képzés) Horgászvízkezelő-Tógazda Tanfolyam (Elméleti képzés) Hegyi Árpád Szent István Egyetem MKK, KTI Halgazdálkodási Tanszék 1. óra Alapfogalmak, vizeink jellemzése és csoportosítása Vizeink csoportosítása

Részletesebben

VÉLEMÉNYEZÉS A MAGYARORSZÁG JELENTŐS VÍZGAZDÁLKODÁSI

VÉLEMÉNYEZÉS A MAGYARORSZÁG JELENTŐS VÍZGAZDÁLKODÁSI VÉLEMÉNYEZÉS A MAGYARORSZÁG JELENTŐS VÍZGAZDÁLKODÁSI KÉRDÉSEIRŐL SZÓLÓ VITAANYAG TISZÁRÓL SZÓLÓ FEJEZETÉRŐL WWF Magyarország, 2008. július 31. Általános észrevételek A Tiszáról szóló fejezet nem VKI szempontú

Részletesebben

Szigetközi mentett oldali és hullámtéri vízpótló rendszer ökológiai célú továbbfejlesztése című projekt eredményei Mentett oldal

Szigetközi mentett oldali és hullámtéri vízpótló rendszer ökológiai célú továbbfejlesztése című projekt eredményei Mentett oldal Síkvidéki víztöbbletek és vízhiányok kezelése 3. szekció Szigetközi mentett oldali és hullámtéri vízpótló rendszer ökológiai célú továbbfejlesztése című projekt eredményei Mentett oldal 1. A térség korábbi

Részletesebben

MAGYARORSZÁG VÍZGYŐJTİ- GAZDÁLKODÁSI TERVE

MAGYARORSZÁG VÍZGYŐJTİ- GAZDÁLKODÁSI TERVE A víz élet, gondozzuk közösen! MAGYARORSZÁG VÍZGYŐJTİ- GAZDÁLKODÁSI TERVE A 2009. december 22-én közétett A Duna-vízgyőjtı magyarországi része VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV dokumentumának összefoglaló, rövidített

Részletesebben

- Fejthetőség szerint: kézi és gépi fejtés

- Fejthetőség szerint: kézi és gépi fejtés 6. tétel Földművek szerkezeti kialakítása, építés előkészítése Ismertesse a földmunkákat kiterjedésük szerint! Osztályozza a talajokat fejthetőség, tömöríthetőség, beépíthetőség szerint! Mutassa be az

Részletesebben

II.3.3. KÖZMŰVESÍTÉS

II.3.3. KÖZMŰVESÍTÉS II.3.3. KÖZMŰVESÍTÉS VÍZGAZDÁLKODÁS, KÖZMŰELLÁTÁS, MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK, ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉS Jelen dokumentáció (alátámasztó javaslat) a véleményezésben résztvevő hatóságok előzetes szakmai véleményeinek

Részletesebben

FÖLDÜNK ÉS KÖRNYEZETÜNK

FÖLDÜNK ÉS KÖRNYEZETÜNK FÖLDÜNK ÉS KÖRNYEZETÜNK ALAPELVEK, CÉLOK A Földünk környezetünk műveltségi terület megismerteti a tanulókat a szűkebb és tágabb környezet természeti és társadalmi-gazdasági jellemzőivel, folyamataival.

Részletesebben

4.TK. Folyók és tározók

4.TK. Folyók és tározók Bevezetés a hidrogeológiába Kreditkód: gg1n1k34 Földtudomány és környezettudomány BSc 3. szemeszterben meghirdetett kurzus 4. TK. Folyók és tározók Előadó: Dr. Erőss Anita tudományos munkatárs 4.TK. Folyók

Részletesebben

ŐSMARADVÁNYOK GYŰJTÉSE, KONZERVÁLÁSA ÉS PREPARÁLÁSA

ŐSMARADVÁNYOK GYŰJTÉSE, KONZERVÁLÁSA ÉS PREPARÁLÁSA ŐSMARADVÁNYOK GYŰJTÉSE, KONZERVÁLÁSA ÉS PREPARÁLÁSA Összeállította: Dr. Fűköh Levente Egykorú rajz Buckland Vilmos őséletbúvárról, aki gyűjtőútra indul. (XIX. század eleje.) Tasnádi-Kubacska A. 1942. http://mek.oszk.hu

Részletesebben

ELÕADÁS ÁTTEKINTÉSE. Árvíz mentesítés. 2.2.7 Káros víztöbblet, és az ellene való védekezés. 2.2.8 Káros víztöbblet a síkvidéken

ELÕADÁS ÁTTEKINTÉSE. Árvíz mentesítés. 2.2.7 Káros víztöbblet, és az ellene való védekezés. 2.2.8 Káros víztöbblet a síkvidéken ELÕADÁS ÁTTEKINTÉSE A vízgazdálkodás története, helyzete és kilátásai A víz szerepe az egyén életében, a társadalomban, és a mezõgazdaságban. A vízügyi jog pillérei. Hidrológiai alapismeretek Hidraulikai

Részletesebben

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS CSAPADÉKVÍZ-ELVEZETÉSI KONCEPCIÓJA MEGBÍZÓ: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata KÉSZÍTETTE: ECORYS MAGYARORSZÁG Kft. TP-TERV MÉRNÖKI IRODA Kft. KULTÚR-CAD Kft. 2014. szeptember

Részletesebben

A talaj és védelme. Óravázlatok életünk alapjainak feltárásához, 10-14 évesek tanításához. Készítette: Vásárhelyi Judit

A talaj és védelme. Óravázlatok életünk alapjainak feltárásához, 10-14 évesek tanításához. Készítette: Vásárhelyi Judit A talaj és védelme Óravázlatok életünk alapjainak feltárásához, 10-14 évesek tanításához Készítette: Vásárhelyi Judit A talaj nagyon fontos természeti erőforrása az emberiségnek, és a nemzeteknek is. Bosznia

Részletesebben

SZKA208_26. Legfontosabb természeti kincsünk: a talaj

SZKA208_26. Legfontosabb természeti kincsünk: a talaj SZKA208_26 Legfontosabb természeti kincsünk: a talaj tanulói LEGFONTOSABB TERMÉSZETI KINCSÜNK 8. évfolyam 289 26/1 A TALAJ ÖSSZETEVŐI A homok kis kőszemcsékből áll, melyek gömbölyded vagy sokszögű formát

Részletesebben

A MAROS HORDALÉKKÚP FEJLŐDÉSTÖRTÉNETI

A MAROS HORDALÉKKÚP FEJLŐDÉSTÖRTÉNETI SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM Természettudományi és Informatikai Kar Földtudományok Doktori Iskola Természeti Földrajzi és Geoinformatikai Tanszék A MAROS HORDALÉKKÚP FEJLŐDÉSTÖRTÉNETI REKONSTRUKCIÓJA Doktori

Részletesebben

9. tétel. Kulcsszavak, fogalmak:

9. tétel. Kulcsszavak, fogalmak: 9. tétel Burkolatalapok szerkezeti kialakítása, építése Ismertesse a burkolatalapok feladatát! Mutassa be a kötőanyag nélküli alaprétegeket! Mutassa be a kötőanyaggal készülő alaprétegeket! Kulcsszavak,

Részletesebben

Periglaciális területek geomorfológiája

Periglaciális területek geomorfológiája Periglaciális területek geomorfológiája A periglaciális szó értelmezése: - a jég körül elhelyezkedő terület, aktív felszínalakító folyamatokkal és fagyváltozékonysággal. Tricart szerint : periglaciális

Részletesebben

HELYI TANTERV TERMÉSZETISMERET 5-6. ÉVFOLYAM

HELYI TANTERV TERMÉSZETISMERET 5-6. ÉVFOLYAM HELYI TANTERV TERMÉSZETISMERET 5-6. ÉVFOLYAM CÉLOK ÉS FELADATOK Felfrissíteni és rendszerbe foglalni az alsóbb évfolyamokban megismert élőlényekkel, jelenségekkel, folyamatokkal kapcsolatos alapismereteket.

Részletesebben

Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság 1088 Budapest, Rákóczi út 41. Tel: +36-1/477-3500 E-mail:titkarsag@kdvvizig.hu Web: www.kdvvizig.

Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság 1088 Budapest, Rákóczi út 41. Tel: +36-1/477-3500 E-mail:titkarsag@kdvvizig.hu Web: www.kdvvizig. Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság 1088 Budapest, Rákóczi út 41. Tel: +36-1/477-3500 E-mail:titkarsag@kdvvizig.hu Web: www.kdvvizig.hu JELENTŐS VÍZGAZDÁLKODÁSI KÉRDÉSEK VITAANYAG 1-8 tervezési alegység

Részletesebben

SAJÓSZENTPÉTER Város Integrált Településfejlesztési Stratégia 1 SAJÓSZENTPÉTER VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA. Borsod-Tender Kft.

SAJÓSZENTPÉTER Város Integrált Településfejlesztési Stratégia 1 SAJÓSZENTPÉTER VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA. Borsod-Tender Kft. 1 SAJÓSZENTPÉTER VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2 Tartalomjegyzék Tartalom 1 BEVEZETÉS... 5 2 HELYZETELEMZÉS ÖSSZEFOGLALÁSA... 7 2.1 A VÁROSI SZINTŰ HELYZETELEMZÉS ÖSSZEFOGLALÁSA... 7 2.2

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ CÉLHIERARCHIA TERVEZŐI VÁLTOZAT 2012. 12. 10.

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ CÉLHIERARCHIA TERVEZŐI VÁLTOZAT 2012. 12. 10. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ CÉLHIERARCHIA TERVEZŐI VÁLTOZAT 2012. 12. 10. HELYZETÉRTÉKELÉS ÖSSZEFOGLALÁSA Jász-Nagykun-Szolnok megye középtávú fejlesztési koncepcióját megalapozó

Részletesebben

A MAROS HORDALÉKKÚP FEJLŐDÉSTÖRTÉNETI

A MAROS HORDALÉKKÚP FEJLŐDÉSTÖRTÉNETI SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM Természettudományi és Informatikai Kar Földtudományok Doktori Iskola Természeti Földrajzi és Geoinformatikai Tanszék A MAROS HORDALÉKKÚP FEJLŐDÉSTÖRTÉNETI REKONSTRUKCIÓJA Doktori

Részletesebben

Anyagismeret. 4. előadás

Anyagismeret. 4. előadás Anyagismeret 4. előadás Egyfázisú fémes anyagok mechanikai tulajdonságait befolyásoló tényezők Alakváltozás mechanizmus térkép Rugalmas alakvátozás Ha a terhelő erő viszonylag kicsi, az alakváltozás úgy

Részletesebben

3. A földi helymeghatározás lényege, tengerszintfeletti magasság

3. A földi helymeghatározás lényege, tengerszintfeletti magasság 1. A geodézia tárgya és a földmûvek, mûtárgyak kitûzése A földméréstan (geodézia) a Föld fizikai felszínén illetve a felszín alatt lévõ természetes és mesterséges alakzatok méreteinek és helyének meghatározásával,

Részletesebben

1.2 Általában a települési csapadékvíz elvezetési programokról, és alapelveiről

1.2 Általában a települési csapadékvíz elvezetési programokról, és alapelveiről 1. ELŐZMÉNYEK, A TERVEZÉS TÁRGYA 1.1 A tervezés tárgya, a feladat ismertetése: Budaörs Város Önkormányzata Budaörs Frankhegy Közműtervezés KÉ-23143 (KÉ-23802)számú egyszerűsített közbeszerzési eljárás

Részletesebben

A víz állandó körforgásban van a vízburokban: párolgás csapadékhullás lefolyás (e körforgás motorja a napsugárzás) ÓCEÁNOK

A víz állandó körforgásban van a vízburokban: párolgás csapadékhullás lefolyás (e körforgás motorja a napsugárzás) ÓCEÁNOK VÍZBUROK A földfelszín 71%-át víz borítja! Arday-Nagy-Sáriné: Földrajz 9.; OFI, Bp., 2015 Kereszty-Nagy-Nemerkényi-Neumann-Sárfalvi: Lakóhelyünk, a Föld; NTK, Bp., 2013 Jónás-Kovács-Szőllösy-Vízvári: Földrajz

Részletesebben

ÖKO Zrt. vezette Konzorcium

ÖKO Zrt. vezette Konzorcium ÖKO Zrt. vezette Konzorcium Vízgyőjtı-gazdálkodási tervek készítése címő KEOP-2.5.0.A kódszámú projekt megvalósítása a tervezési alegységekre, valamint részvízgyőjtıkre, továbbá ezek alapján az országos

Részletesebben

6. RADIOAKTIVITÁS ÉS GEOTERMIKA

6. RADIOAKTIVITÁS ÉS GEOTERMIKA 6. RADIOAKTIVITÁS ÉS GEOTERMIKA Radioaktivitás A tapasztalat szerint a természetben előforduló néhány elem bizonyos izotópjai nem stabilak, hanem minden külső beavatkozástól mentesen radioaktív sugárzás

Részletesebben

Térképészeti Ismeretek gyakorlat 2.

Térképészeti Ismeretek gyakorlat 2. Térképészeti Ismeretek gyakorlat 2. Síkrajz jelkulcsos ábrázolásának jellemzői (folyatás) http://www.uni-miskolc.hu/~gbmweb Középületeket 0,3 mm vastag vonallal rajzoljuk és magyarázó feliratot alkalmazunk!

Részletesebben

Térképészeti Ismeretek gyakorlat 2013.02.26-27.

Térképészeti Ismeretek gyakorlat 2013.02.26-27. Térképészeti Ismeretek gyakorlat 2013.02.26-27. Síkrajz jelkulcsos ábrázolásának jellemzői folyatás http://www.uni-miskolc.hu/~gbmweb Középületeket 0,3 mm vastag vonallal rajzoljuk és magyarázó feliratot

Részletesebben

A DUNA VÍZJÁTÉKÁNAK ÉS A KÖRNYEZŐ TERÜLET TALAJVÍZSZINTJEINEK KAPCSOLATA. Mecsi József egyetemi tanár, Pannon Egyetem, Veszprém

A DUNA VÍZJÁTÉKÁNAK ÉS A KÖRNYEZŐ TERÜLET TALAJVÍZSZINTJEINEK KAPCSOLATA. Mecsi József egyetemi tanár, Pannon Egyetem, Veszprém A DUNA VÍZJÁTÉKÁNAK ÉS A KÖRNYEZŐ TERÜLET TALAJVÍZSZINTJEINEK KAPCSOLATA Mecsi József egyetemi tanár, Pannon Egyetem, Veszprém mecsij@almos.uni-pannon.hu, jmecsi@gmail.com ÖSSZEFOGLALÓ A Duna illetve a

Részletesebben

TÉRINFORMATIKA II. Dr. Kulcsár Balázs Ph.D. adjunktus. Debreceni Egyetem Műszaki Kar Műszaki Alaptárgyi Tanszék

TÉRINFORMATIKA II. Dr. Kulcsár Balázs Ph.D. adjunktus. Debreceni Egyetem Műszaki Kar Műszaki Alaptárgyi Tanszék TÉRINFORMATIKA II. Dr. Kulcsár Balázs Ph.D. adjunktus Debreceni Egyetem Műszaki Kar Műszaki Alaptárgyi Tanszék ELSŐDLEGES ADATNYERÉSI ELJÁRÁSOK 1. Geodézia Fotogrammetria Mesterséges holdak GEOMETRIAI

Részletesebben

Vizi makrogerinctelen módszertani útmutató

Vizi makrogerinctelen módszertani útmutató Vizi makrogerinctelen módszertani útmutató Készült a Víz Keretirányelv monitoring vizsgálatait végző hidrobiológusok részére Összeállította: Dr. Csányi Béla (VITUKI Nonprofit Kft) Szekeres József (VITUKI

Részletesebben

Utak földművei. Útfenntartási és útüzemeltetési szakmérnök szak 2012. I. félév 2./1. témakör. Dr. Ambrus Kálmán

Utak földművei. Útfenntartási és útüzemeltetési szakmérnök szak 2012. I. félév 2./1. témakör. Dr. Ambrus Kálmán Utak földművei Útfenntartási és útüzemeltetési szakmérnök szak 2012. I. félév 2./1. témakör Dr. Ambrus Kálmán 1. Az utak földműveiről általában 2. A talajok vizsgálatánál használatos fogalmak 3. A talajok

Részletesebben

Domborzati és talajviszonyok

Domborzati és talajviszonyok Domborzati és talajviszonyok Domborzat VIZSGÁLAT TERMÉSZETI ADOTTSÁGOK Sárpilis az Alföld, mint nagytájhoz, a Dunamenti - Síkság, mint középtájhoz és a Tolna - Sárköz nevezetű kistájhoz tartozik. A Sárköz

Részletesebben

2-1-4. Bodrogköz vízgyűjtő alegység

2-1-4. Bodrogköz vízgyűjtő alegység 2-1-4 Bodrogköz vízgyűjtő alegység 1 Területe, domborzati jellege, kistájak A vízgyűjtő alegység területe gyakorlatilag megegyezik a Bodrogköz kistáj területével. A területet a Tisza Zsurk-Tokaj közötti

Részletesebben

Térképészeti Ismeretek gyakorlat 2012.03.01.

Térképészeti Ismeretek gyakorlat 2012.03.01. Térképészeti Ismeretek gyakorlat 2012.03.01. Síkrajz jelkulcsos ábrázolásának jellemzői folyatás http://www.uni-miskolc.hu/~gbmweb Közúti felüljáró, vasúti aluljáró közúti aluljáró, vasúti felüljáró 1.3.2.2.

Részletesebben

Hogyan jut a Dunából a fürdkádba a víz?

Hogyan jut a Dunából a fürdkádba a víz? Hogyan jut a Dunából a fürdkádba a víz? Mi a csáposkút? Mikor épült alagút a Duna alatt a Szentendrei-szigetre? Miért kerül mustármag a pohárba? Érdekességek arról, hogyan jut el Budapesten a csapunkig

Részletesebben

Látnivalók a tanösvény állomásain

Látnivalók a tanösvény állomásain Baradla Tanösvény Jelzése: Helye: Hossza: Időtartam: Jellege: sárga sáv (turistajelzés) Aggteleki Nemzeti Park (Aggtelek Jósvafő) 7,5 km kb. 3 óra földtan, karsztmorfológia, növénytan, állattan Az Aggteleki

Részletesebben

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIAI TERV

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIAI TERV TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIAI TERV SAJÓECSEG KÖZSÉG SAJÓPÁLFALA KÖZSÉG SAJÓSENYE KÖZSÉG SAJÓVÁMOS KÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIAI TERV SAJÓECSEG KÖZSÉG SAJÓPÁLFALA KÖZSÉG SAJÓSENYE KÖZSÉG SAJÓVÁMOS

Részletesebben

Fábos Róbert okl. mk. őrnagy, adjunktus. Doktori (PhD) értekezés TERVEZET. Témavezető: Dr. habil. Horváth Attila alezredes CSc. Budapest 2013.

Fábos Róbert okl. mk. őrnagy, adjunktus. Doktori (PhD) értekezés TERVEZET. Témavezető: Dr. habil. Horváth Attila alezredes CSc. Budapest 2013. Fábos Róbert okl. mk. őrnagy, adjunktus A katonai közúti anyagszállítások tervezését, szervezését és végrehajtását támogató informatikai rendszerek jelenlegi helyzete, fejlesztésük lehetőségei Doktori

Részletesebben

FÖLDRAJZ. 9 10. évfolyam

FÖLDRAJZ. 9 10. évfolyam FÖLDRAJZ A földrajzoktatás megismerteti a tanulókat a szűkebb és tágabb környezet természeti és társadalmi-gazdasági, valamint környezeti jellemzőivel, folyamataival, a környezetben való tájékozódást,

Részletesebben

FÖLDRAJZ (gimnázium 2+2)

FÖLDRAJZ (gimnázium 2+2) FÖLDRAJZ (gimnázium 2+2) A földrajzoktatás megismerteti a tanulókat a szűkebb és tágabb környezet természeti és társadalmigazdasági, valamint környezeti jellemzőivel, folyamataival, a környezetben való

Részletesebben

5. FELSZÍN ALATTI VÍZELVEZETÉS

5. FELSZÍN ALATTI VÍZELVEZETÉS 5. FELSZÍN ALATTI VÍZELVEZETÉS 5.1. CÉL, FELADAT 5.1.1. Cél: 1. Síkvidék: magas TV szintcsökkentés Teherbírás növelés, fagyveszély csökkentés 2. Bevágás: megszakított TV áramlás kezelése Töltés: rá hullott

Részletesebben

3. MELLÉKLET: A KÖRNYEZETÉRZÉKENYSÉG TERÜLETI BESOROLÁSOK ALAPJA

3. MELLÉKLET: A KÖRNYEZETÉRZÉKENYSÉG TERÜLETI BESOROLÁSOK ALAPJA 3. MELLÉKLET: A KÖRNYEZETÉRZÉKENYSÉG TERÜLETI BESOROLÁSOK ALAPJA Területi környezet-érzékenységi információk: a) A felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területek b) Befogadó érzékenysége

Részletesebben

FÖLDRAJZ. 9 10. évfolyam

FÖLDRAJZ. 9 10. évfolyam FÖLDRAJZ A földrajzoktatás megismerteti a tanulókat a szűkebb és tágabb környezet természeti és társadalmi-gazdasági, valamint környezeti jellemzőivel, folyamataival, a környezetben való tájékozódást,

Részletesebben

Blautech Humán - és Környezetvédelmi Szolgáltató Kft

Blautech Humán - és Környezetvédelmi Szolgáltató Kft Blautech Humán - és Környezetvédelmi Szolgáltató Kft 8200 Veszprém, Hársfa u. 39. Tel: (88) 590-050 Fax: (88) 590-059 Honlap: www.blautech.hu E-mail cím: mail@blautech.hu A Környezetvédelmi Minisztérium

Részletesebben

VITA. A Duna elterelésével okozott súlyos természeti és gazdasági károk enyhítésének lehetőségeiről

VITA. A Duna elterelésével okozott súlyos természeti és gazdasági károk enyhítésének lehetőségeiről VITA Földrajzi Értesítő XLIV. évf. 1996. 1-2.füzet, pp. 172-176. A Duna elterelésével okozott súlyos természeti és gazdasági károk enyhítésének lehetőségeiről ERDÉLYI MIHÁLY 1964 tavaszán Bécsben az Osztrák

Részletesebben

3. számú melléklet. Ismertető az élőfüves pályák karbantartásához

3. számú melléklet. Ismertető az élőfüves pályák karbantartásához 3. számú melléklet Ismertető az élőfüves pályák karbantartásához Jelen tájékoztató, általánosságban tartalmaz információkat az élőfüves sportpályák kezelésére. Javasoljuk, hogy a konkrét kezelésre vonatkozó

Részletesebben

VI. DÖNTÉSHOZATAL KÉZIKÖNYVE

VI. DÖNTÉSHOZATAL KÉZIKÖNYVE VI. DÖNTÉSHOZATAL KÉZIKÖNYVE Lezárva: 2012. december 28. Készült az AROP 2011/1.1.9 A társadalmi felzárkózás szakpolitikai eszközeinek integrált fejlesztése és a területi együttműködések esélyegyenlőség

Részletesebben

Földrajz a gimnáziumok 9 10. évfolyama számára FÖLDÜNK KÖRNYEZETÜNK ALAPELVEK, CÉLOK

Földrajz a gimnáziumok 9 10. évfolyama számára FÖLDÜNK KÖRNYEZETÜNK ALAPELVEK, CÉLOK Földrajz a gimnáziumok 9 10. évfolyama számára FÖLDÜNK KÖRNYEZETÜNK ALAPELVEK, CÉLOK A Földünk környezetünk műveltségi terület megismerteti a tanulókat a szűkebb és tágabb környezet természeti és társadalmi-gazdasági

Részletesebben

IX. Fahidak rétegelt-ragasztott tartóból

IX. Fahidak rétegelt-ragasztott tartóból Gyalogos hidak hazánkban IX. Fahidak rétegelt-ragasztott tartóból A rétegelt-ragasztott fatartó hidaknál történő alkalmazása szélesebb körben egy évtizede terjedt el hazánkban. A rétegelt-ragasztott főtartó

Részletesebben

A Vén-Duna mellékág vízszállításának és hordalékviszonyainak vizsgálata (15 évvel az élőhely-rekonstrukciós célú részleges megnyitás után)

A Vén-Duna mellékág vízszállításának és hordalékviszonyainak vizsgálata (15 évvel az élőhely-rekonstrukciós célú részleges megnyitás után) A Vén-Duna mellékág vízszállításának és hordalékviszonyainak vizsgálata (15 évvel az élőhely-rekonstrukciós célú részleges megnyitás után) Dr. Tamás Enikő Anna 1, Varga Antal 1, Sziebert János 2, Varga

Részletesebben

Cél. ] állékonyság növelése

Cél. ] állékonyság növelése Szivárgók Cél Síkvidék: magas talajvízszint esetén - TV szintcsökkentés, - teherbírás növelés, - fagyveszély csökkentés Bevágás: megszakított TV áramlás kezelése Töltés: ráhullott csapadék kivezetése Támszerkezetek:

Részletesebben

TERMÉSZETKÖZELI ZELI SZENNYVÍZTISZTÍTÁS ÉS S EGYEDI SZENNYVÍZKEZELÉS ZKEZELÉS S JOGI ÉS S MŰSZAKI KÖVETELMÉNYRENDSZERE

TERMÉSZETKÖZELI ZELI SZENNYVÍZTISZTÍTÁS ÉS S EGYEDI SZENNYVÍZKEZELÉS ZKEZELÉS S JOGI ÉS S MŰSZAKI KÖVETELMÉNYRENDSZERE TERMÉSZETKÖZELI ZELI SZENNYVÍZTISZTÍTÁS ZTISZTÍTÁS ÉS S EGYEDI SZENNYVÍZKEZELÉS ZKEZELÉS S JOGI ÉS S MŰSZAKI KÖVETELMÉNYRENDSZERE KÁLÓCZY ANNA OKTVF KÖRNYEZETVÉDELMI SZAKÉRTŐI NAPOK Budapest, 2007. 06.

Részletesebben

VII. MAGYAR FÖLDRAJZI KONFERENCIA KIADVÁNYA

VII. MAGYAR FÖLDRAJZI KONFERENCIA KIADVÁNYA VII. MAGYAR FÖLDRAJZI KONFERENCIA KIADVÁNYA 2014 Miskolc Kiadó: Miskolci Egyetem Földrajz Geoinformatika Intézet Szerkesztette: Kóródi Tibor Sansumné Molnár Judit Siskáné Szilasi Beáta Dobos Endre ISBN

Részletesebben

Földrengések a Rétsági-kismedencében 2013 nyarán

Földrengések a Rétsági-kismedencében 2013 nyarán Földrengések a Rétsági-kismedencében 2013 nyarán Összefoglaló 2013.06.05-én helyi idő szerint (HLT) 20:45 körül közepes erősségű földrengés rázta meg Észak-Magyarországot. A rengés epicentruma Érsekvadkert

Részletesebben

D.11.I. MÁV ZRT. 1/279 MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZRT. UTASÍTÁS VASÚTI ALÉPÍTMÉNY TERVEZÉSE, ÉPÍTÉSE, KARBANTARTÁSA ÉS FELÚJÍTÁSA I. KÖTET BUDAPEST 2014.

D.11.I. MÁV ZRT. 1/279 MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZRT. UTASÍTÁS VASÚTI ALÉPÍTMÉNY TERVEZÉSE, ÉPÍTÉSE, KARBANTARTÁSA ÉS FELÚJÍTÁSA I. KÖTET BUDAPEST 2014. D.11.I. MÁV ZRT. 1/279 MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZRT. D. 11. UTASÍTÁS VASÚTI ALÉPÍTMÉNY TERVEZÉSE, ÉPÍTÉSE, KARBANTARTÁSA ÉS FELÚJÍTÁSA I. KÖTET BUDAPEST 2014. 2/279 MÁV ZRT. D.11.I. Jóváhagyta a Magyar Államvasutak

Részletesebben

FAUR KRISZTINA BEÁTA, SZAbÓ IMRE, GEOTECHNIkA

FAUR KRISZTINA BEÁTA, SZAbÓ IMRE, GEOTECHNIkA FAUR KRISZTINA BEÁTA, SZAbÓ IMRE, GEOTECHNIkA 7 VII. A földművek, lejtők ÁLLÉkONYSÁgA 1. Földművek, lejtők ÁLLÉkONYSÁgA Valamely földművet, feltöltést vagy bevágást építve, annak határoló felületei nem

Részletesebben

EGY TERMÉSZETKÖZELI AGROGÉN TÁJ SZERKEZETI ÉS FUNKCIONÁLIS VIZSGÁLATA-BIHARUGRAI MINTATERÜLET Duray Balázs 1, Hegedűs Zoltán 2

EGY TERMÉSZETKÖZELI AGROGÉN TÁJ SZERKEZETI ÉS FUNKCIONÁLIS VIZSGÁLATA-BIHARUGRAI MINTATERÜLET Duray Balázs 1, Hegedűs Zoltán 2 EGY TERMÉSZETKÖZELI AGROGÉN TÁJ SZERKEZETI ÉS FUNKCIONÁLIS VIZSGÁLATA-BIHARUGRAI MINTATERÜLET Duray Balázs 1, Hegedűs Zoltán 2 1. Bevezetés A dolgozat egy komplex tájökológiai vizsgálatot mutat be a Körös-Maros

Részletesebben

A JAVASOLT TÍPUSOK, ÉS A KAPCSOLÓDÓ ALTÍPUS ÉS VÁLTOZATI TULAJDONSÁGOK ISMERTETÉSE

A JAVASOLT TÍPUSOK, ÉS A KAPCSOLÓDÓ ALTÍPUS ÉS VÁLTOZATI TULAJDONSÁGOK ISMERTETÉSE A JAVASOLT TÍPUSOK, ÉS A KAPCSOLÓDÓ ALTÍPUS ÉS VÁLTOZATI TULAJDONSÁGOK ISMERTETÉSE LÁPTALAJOK Olyan talajok, melyekben a lebontási folyamatok az év nagyobb részében korlátozottak, és így nagymennyiségű

Részletesebben

RÉGI ELKÉPZELÉS, ÚJ FELFEDEZÉS - LÁTHATÁRON A SPEIZI-SZEPESI-LÁNER- BARLANGRENDSZER

RÉGI ELKÉPZELÉS, ÚJ FELFEDEZÉS - LÁTHATÁRON A SPEIZI-SZEPESI-LÁNER- BARLANGRENDSZER Barlangkutatók Szakmai Találkozója Jósvafő, 2007. november 9-11. Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat RÉGI ELKÉPZELÉS, ÚJ FELFEDEZÉS - LÁTHATÁRON A SPEIZI-SZEPESI-LÁNER- BARLANGRENDSZER Dobos Tímea

Részletesebben

III. A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁS LEÍRÁSA (a 177/2014.(10.01.) KT. sz. határozat 2. sz. melléklete)

III. A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁS LEÍRÁSA (a 177/2014.(10.01.) KT. sz. határozat 2. sz. melléklete) III. A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁS LEÍRÁSA (a 177/2014.(10.01.) KT. sz. határozat 2. sz. melléklete) I.1. Térségi szerepkör Tahitótfalu a Szentendrei sziget legnagyobb települése, a szentendrei

Részletesebben

HELYI TANTERV FÖLDÜNK ÉS KÖRNYEZETÜNK 9-10. ÉVFOLYAM

HELYI TANTERV FÖLDÜNK ÉS KÖRNYEZETÜNK 9-10. ÉVFOLYAM HELYI TANTERV FÖLDÜNK ÉS KÖRNYEZETÜNK 9-10. ÉVFOLYAM CÉLOK ÉS FELADATOK A tanulók ismerjék meg szűkebb és tágabb földrajzi környezetük természeti és társadalmi, gazdasági jellemzőit, folyamatait. Ismerjék

Részletesebben

Árvizes fejlesztések hatása a Pinka és a Répce vízfolyáson 50 év távlatában

Árvizes fejlesztések hatása a Pinka és a Répce vízfolyáson 50 év távlatában Magyar Hidrológiai Társaság XXXIII. Országos Vándorgyűlés, Szombathely Árvizes fejlesztések hatása a Pinka és a Répce vízfolyáson 50 év távlatában Készítette: a Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság részéről

Részletesebben

Térképismeret ELTE TTK Földtudományi és Földrajz BSc. 2007

Térképismeret ELTE TTK Földtudományi és Földrajz BSc. 2007 Térképismeret ELTE TTK Földtudományi és Földrajz BSc. 2007 Török Zsolt, Draskovits Zsuzsa ELTE IK Térképtudományi és Geoinformatikai Tanszék http://lazarus.elte.hu 5. Előadás Domborzatábrázolás Három dimenzió

Részletesebben

PMKGNB 250 segédlet a PTE PMMK építőmérnök hallgatói részére. Az építész- és az építőmérnök képzés szerkezeti és tartalmi fejlesztése

PMKGNB 250 segédlet a PTE PMMK építőmérnök hallgatói részére. Az építész- és az építőmérnök képzés szerkezeti és tartalmi fejlesztése EURÓPAI UNIÓ STRUKTURÁLIS ALAPOK V Í Z É P Í T É S PMKGNB 250 segédlet a PTE PMMK építőmérnök hallgatói részére Az építész- és az építőmérnök képzés szerkezeti és tartalmi fejlesztése HEFOP/2004/3.3.1/0001.01

Részletesebben

----------------------------- (Az I.2) szakaszból szükség esetén több példány használható) --------- ----------

----------------------------- (Az I.2) szakaszból szükség esetén több példány használható) --------- ---------- 8. melléklet a 92/2011. (XII.30.) NFM rendelethez A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI I.1) AZ AJÁNLATKÉRŐKÉNT SZERZŐDŐ FÉL NEVE ÉS CÍME Hivatalos név: PARASZNYA

Részletesebben

MOCSÁRRA ÉPÜLT SIVATAG 1 WETLAND DEVELOPED TO DESERT

MOCSÁRRA ÉPÜLT SIVATAG 1 WETLAND DEVELOPED TO DESERT MOCSÁRRA ÉPÜLT SIVATAG 1 WETLAND DEVELOPED TO DESERT BALOGH Péter Szövetség az Élő Tiszáért Egyesület 5065 Nagykörű, Köztársaság u. 3. e-mail: baloghpeter@elotisza.hu Összefoglalás A mocsárra épült sivatag

Részletesebben

RENDELET. Önkormányzati Rendeletek Tára

RENDELET. Önkormányzati Rendeletek Tára RENDELET Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: Kihirdetés

Részletesebben

VÍZGAZDÁLKODÁS ÉS SZENNYVIZEK

VÍZGAZDÁLKODÁS ÉS SZENNYVIZEK VÍZGAZDÁLKODÁS ÉS SZENNYVIZEK 3.1 3.3 A csapadékvíz elvezetése Tárgyszavak: csapadékvíz; elvezetés; műszaki megoldások; teknők; csövek; árkok; elszivárgás. Víz nélkül nincs élet a Földön. Világméretekben

Részletesebben

Lászi-forrási földtani alapszelvény (T-058) NP részterület természetvédelmi kezelési tervdokumentációja

Lászi-forrási földtani alapszelvény (T-058) NP részterület természetvédelmi kezelési tervdokumentációja Lászi-forrási földtani alapszelvény (T-058) NP részterület természetvédelmi kezelési tervdokumentációja Megalapozó dokumentáció 1. Általános adatok 1.1. A tervezési terület azonosító adatai a) Közigazgatási

Részletesebben

Dombvidéki víztározók tervezésének előkészítése. Nyugat-dunántúli tapasztalatok, különös tekintettel a 2010-2014 évi árvizekre a kisvízfolyásainkon

Dombvidéki víztározók tervezésének előkészítése. Nyugat-dunántúli tapasztalatok, különös tekintettel a 2010-2014 évi árvizekre a kisvízfolyásainkon Magyar Hidrológiai Tárasság - XXXIII. Országos Vándorgyűlés Szombathely 2015.07.01-03. Dombvidéki víztározók tervezésének előkészítése Nyugat-dunántúli tapasztalatok, különös tekintettel a 2010-2014 évi

Részletesebben

1 KÖZIGAZGATÁSI ADATOK

1 KÖZIGAZGATÁSI ADATOK 1 KÖZIGAZGATÁSI ADATOK 1.1. Víztest neve: Észak-Alföld 1.2. Víztest nemzeti kódja: pt.2.2 1.3. Kijelölt koordináló KÖVÍZIG: 10 - Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság (KÖTIKÖVIZIG)

Részletesebben

A középkori Bonyhád helyének meghatározása az újabb régészeti feltárások alapján

A középkori Bonyhád helyének meghatározása az újabb régészeti feltárások alapján Csányi Viktor Szabó Géza A középkori Bonyhád helyének meghatározása az újabb régészeti feltárások alapján A mai Bonyhád keleti szélén, ahol egykor a dombok lábánál a középkori út kanyargott Pécs felé,

Részletesebben

Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság 7623 Pécs, Köztársaság tér 7. Telefon: 72/506-300 Fax:72/506-350 Email: titkarsag@ddvizig.hu Web: www.ddvizig.

Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság 7623 Pécs, Köztársaság tér 7. Telefon: 72/506-300 Fax:72/506-350 Email: titkarsag@ddvizig.hu Web: www.ddvizig. Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság 7623 Pécs, Köztársaság tér 7. Telefon: 72/506-300 Fax:72/506-350 Email: titkarsag@ddvizig.hu Web: www.ddvizig.hu Jelentős vízgazdálkodási kérdések a részvízgyűjtő területén

Részletesebben

Földmővek, földmunkák II.

Földmővek, földmunkák II. Földmővek, földmunkák II. Földanyagok tervezése, kiválasztása Földmővek anyagának minısítése A földmőanyagok általános osztályozása A talajok (új) szabványos osztályozása A talajok minısítése a fölmőanyagként

Részletesebben

Szivárgási vizsgálatok oszlopmodell kísérletekkel. Szakdolgozat

Szivárgási vizsgálatok oszlopmodell kísérletekkel. Szakdolgozat Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Kar Hidrogeológiai Mérnökgeológiai Intézeti Tanszék Szivárgási vizsgálatok oszlopmodell kísérletekkel Szakdolgozat A dolgozatot készítette: Bernát Mária Geokörnyezetmérnöki

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása KONZULTÁCIÓS ANYAG 2-1 FELSŐ-TISZA. alegység vízgyűjtő-gazdálkodási tervhez

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása KONZULTÁCIÓS ANYAG 2-1 FELSŐ-TISZA. alegység vízgyűjtő-gazdálkodási tervhez A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása KONZULTÁCIÓS ANYAG 2-1 FELSŐ-TISZA alegység vízgyűjtő-gazdálkodási tervhez közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi

Részletesebben

II.3.4. KÖZMŰVESÍTÉS

II.3.4. KÖZMŰVESÍTÉS II.3.4. KÖZMŰESÍTÉS ÍZGAZDÁLKODÁS, KÖZMŰELLÁTÁS, MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK, ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉS Jelen dokumentáció (alátámasztó javaslat) a véleményezésben résztvevő hatóságok előzetes szakmai véleményeinek

Részletesebben

HŐTERMELŐKRŐL KAZÁNOKRÓL BŐVEBBEN

HŐTERMELŐKRŐL KAZÁNOKRÓL BŐVEBBEN HŐTERMELŐKRŐL KAZÁNOKRÓL BŐVEBBEN HŐTERMELŐK Közvetlen hőtermelők olyan berendezések, amelyekben fosszilis vagy nukleáris tüzelőanyagok kötött energiájából használható hőt állítanak elő a hőfogyasztók

Részletesebben

VI. Magyar Földrajzi Konferencia 949-963

VI. Magyar Földrajzi Konferencia 949-963 Végh Tamás 1 Horváth Erzsébet 2 VÖLGYFEJLŐDÉSI VIZSGÁLATOK A DUNAKÖMLŐD-PAKSI-LÖSZHÁTON BEVEZETÉS A Dunakömlőd-Paksi-löszhát kitüntetett szerepet tölt be a hazai negyedidőszaki kutatásokban. A Paksi Téglagyár

Részletesebben

A PÁLYAORIENTÁCIÓS KÉPZÉSHEZ

A PÁLYAORIENTÁCIÓS KÉPZÉSHEZ JOGI ALAPISMERETEK Jegyzet A PÁLYAORIENTÁCIÓS KÉPZÉSHEZ Készítette: Papp Orsolya r. alezredes 2015. Bevezetés Tisztelt leendő kollégák! Minden szakmának, hivatásnak megvan a saját fogalmi rendszere - alapfogalmak,

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása KONZULTÁCIÓS ANYAG 2-5 TOKAJ-HEGYALJA. alegység vízgyűjtő-gazdálkodási terv tervezetéhez

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása KONZULTÁCIÓS ANYAG 2-5 TOKAJ-HEGYALJA. alegység vízgyűjtő-gazdálkodási terv tervezetéhez A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása KONZULTÁCIÓS ANYAG 2-5 alegység vízgyűjtő-gazdálkodási terv tervezetéhez közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Észak-Magyarországi Környezetvédelmi

Részletesebben

A vízgazdálkodás alapjai Dr. Ligetvári, Ferenc

A vízgazdálkodás alapjai Dr. Ligetvári, Ferenc A vízgazdálkodás alapjai Dr. Ligetvári, Ferenc A vízgazdálkodás alapjai Dr. Ligetvári, Ferenc Publication date 2011 Szerzői jog 2011 Szent István Egyetem Copyright 2011, Szent István Egyetem. Minden jog

Részletesebben

Vörösiszappal elárasztott szántóterületek hasznosítása energianövényekkel

Vörösiszappal elárasztott szántóterületek hasznosítása energianövényekkel Vörösiszappal elárasztott szántóterületek hasznosítása energianövényekkel Dr. Gyuricza Csaba SzIE Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar, Növénytermesztési Intézet, Gödöllő Dr. László Péter MTA Talajtani

Részletesebben

Talajmechanika. A termõréteg alatti finomszemcsés üledékrétegek (homok, homokliszt, homoklisztes homok) jó állapotúak, tömörek, alapozásra

Talajmechanika. A termõréteg alatti finomszemcsés üledékrétegek (homok, homokliszt, homoklisztes homok) jó állapotúak, tömörek, alapozásra Talajmechanika Az ingatlan talajmechanikai vizsgálatát az ARGON-GEO Kft. (1143 Budapest, Hungária krt. 134.) végezte el 2000. februárjában A talajfeltárások 10 mérési ponton 5,0 15,0 méter közötti mélységben,

Részletesebben

KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁS. Vízszennyezés Vízszennyezés elleni védekezés. Összeállította: Dr. Simon László Nyíregyházi Főiskola

KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁS. Vízszennyezés Vízszennyezés elleni védekezés. Összeállította: Dr. Simon László Nyíregyházi Főiskola KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁS Vízszennyezés Vízszennyezés elleni védekezés Összeállította: Dr. Simon László Nyíregyházi Főiskola Vízszennyezés Vízszennyezés minden olyan emberi tevékenység, illetve anyag, amely

Részletesebben

Konzervált útipor. A Zuhatag legfelsõ részén látható a Széchenyi-tábla, amely a legnagyobb magyar duna-szabályozási erõfeszítéseinek állít emléket.

Konzervált útipor. A Zuhatag legfelsõ részén látható a Széchenyi-tábla, amely a legnagyobb magyar duna-szabályozási erõfeszítéseinek állít emléket. Dunai hajózás Ma már Orsovánál csak a város külsõ területei láthatóak, többi része víz alatt van a pár kilométerrel lejjebb épített duzzasztómû miatt. Ezen a sorson osztozik az egykori Ada-Kaleh sziget

Részletesebben

2-17 HORTOBÁGY-BERETTYÓ

2-17 HORTOBÁGY-BERETTYÓ A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása KONZULTÁCIÓS ANYAG 2-17 HORTOBÁGY-BERETTYÓ alegység vízgyűjtő-gazdálkodási tervhez közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Tiszántúli Környezetvédelmi

Részletesebben