Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat évi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámolót,

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámolót,"

Átírás

1 Az államháztartásról szóló többször módosított évi XXXVIII törvény 82. -ában foglaltak szerint elkészítettük a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat évi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámolót, melyet a T. Közgyűlés elé terjesztünk. A beszámolót a megbízott könyvvizsgáló felülvizsgálta, jelentése a beszámoló mellékletét képezi. A évi eredeti előirányzatot a Közgyűlés 6/2005. (IV. 14.) sz. rendelettel a évi pénzmaradvány jóváhagyásával, 11/2005.(VII. 15.) sz. rendelettel, a gyermekvédelmi szakellátás szervezeti rendszerének átalakításával és egyes megyei fenntartású nevelési oktatási intézmények szervezeti korszerűsítésével, 13/2005.(IX.15.) sz. rendelettel, a költségvetés I. félévi végrehajtásával, 16/2005.(XI.24.) sz. rendelettel, a költségvetés I-III. negyedévi végrehajtásával, 18/2005.(XII.15.) sz. rendelettel, a II. Rákóczi Ferenc Kórház Szikszó részére működési többlettámogatás jóváhagyásával módosította. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés február 9-i ülésén az államháztartás működési rendjéről szóló, többször módosított 217/1998. (XII.30.) kormányrendelet 53. -a alapján a kötelező előirányzatok változása miatt a 2/2006.(II.09.) sz. rendeletével, december 31-i hatállyal módosította az önkormányzat évi költségvetését. I. BEVÉTELEK A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat évi módosított költségvetési bevétele millió Ft, ebből az évben millió Ft teljesült, ez 96,0 % teljesítést jelent (1. sz. melléklet).

2 2 I. Működési bevételek módosított előirányzata millió Ft, teljesítés millió Ft, 100,01 %. 1. Intézményi és önkormányzati hivatal működési bevételeinek teljesítése 4019 millió Ft, a millió Ft előirányzathoz viszonyítva 93,6 % Az önkormányzat finanszírozási körébe tartozó intézmények bevétele alaptevékenységből és egyéb bevételekből származik évben a módosított előirányzat millió Ft, december 31-ig teljesült millió Ft, ez az előirányzat 91,2 %-a. A gondozási díjak növekedése 7,5 %-os volt a bentlakásos szociális, a fogyatékos személyek, pszichiátriai és szenvedélybetegek bentlakásos intézményi ellátást nyújtó intézményekben. Az ágazatban 966 millió Ft tal szemben 960 millió Ft folyt be, mely 99,3 %-os teljesítésnek felel meg. Kedvezőtlen tendencia, hogy a pszichiátriai otthonokban a lakók összetétele a fiatalabb korosztály irányába tolódik el, ami azt eredményezi ők nem, vagy csak nagyon rövid ideig dolgoztak, jövedelmük alacsony - hogy a teljes térítési díjat nem tudják fizetni. Az Idősek Otthona Ormosbánya intézményben 94,8 %-os a teljesítés, mivel a tervezetthez képest alacsonyabb volt a kihasználtság az intézményben végzett felújítási munkák miatt. A gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézményekben a teljesítés időarányost meghaladó eft (107 %-os). A Miskolci Gyermekvédelmi Körzet és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat teljesítése 2 millió Ft-tal haladja meg a módosított előirányzatot (152,7 %- os), mely az utógondozottaktól beszedett térítési díj többletekből adódik. Az oktatási intézményekben a bevételek 93,6 %-ban teljesültek ( eft-hoz viszonyítva eft). Néhány oktatási intézményben az alaptevékenységgel összefüggő bevételeknél lemaradás mutatkozik. (Pl. Trefort Ágoston Szakképző Iskolában Sátoraljaújhely csökkent a varrást tanuló gyermekek száma, ennek következtében nem tudtak bérmunkát vállalni; Abaújszántói Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégiumnál kevesebben vették igénybe a kollégium, illetve étkezési szolgáltatást, a tanüzemi bevételek csökkentek a nyomott mezőgazdasági árak miatt; Jókai Mór Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégiumban Kazincbarcika jóval alacsonyabb volt a szálláshely kihasználtság a tervezettől stb.). Egyre több az olyan bevétel is, mely korábban átvett pénzeszközként került az intézményekhez, most pedig számlázás révén. Ez működési bevételként jelenik meg (Pl. Tokaji Mezőgazdasági Szakképző Iskolában eft, különböző tanfolyamok költségei, Abaújszántói Mezőgazdasági Szakképző

3 3 Iskolában eft gazdatanfolyam, Szepsi Laczkó Máté Mezőgazdasági Szakképző Iskola Sátoraljaújhely eft és a Surányi Endre Szakképző Iskola Kazincbarcika eft tanfolyamok költségei). A Tokaji Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégiumban ezen bevételnél jelentős lemaradás mutatkozik ( eft), melynek oka, hogy a közbeszerzési eljárásokban elnyert iskolarendszeren kívüli tanfolyamoknál az oktatás és az elszámolás feltételei megváltoztak. Az oktatások szervezése a munkaügyi központok feladata és a tanfolyam kezdésére csak a szerződések aláírása után került sor. Így előfordult, hogy a tervezéskor aláírt szerződés alapján az oktatás a tervezett időben és megadott létszámmal nem indult be, illetőleg nagy idő-eltolódással indultak a tanfolyamok, áthúzódva 2006 évre. A bevételek későbbi teljesülése miatt kiadások sem merültek fel. A közművelődési intézményeknél évben a eft előirányzattal szemben eft bevételt teljesítettek. A tervezettől kevesebb bevételt ért el a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Múzeumi Igazgatóság a eft bevétellel szemben eft-ot. A Vásárhelyi Tervben meghatározottak alapján folytatják a cigándi víztározó régészeti munkáit. A második részszámla 2005 december 31-ig nem érkezett meg ( eft), várhatóan március hónapban fog az intézmény számlájára kerülni. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálati Intézet teljesítése 83,5 %-os, az alulteljesítés a továbbképzések iránti igény csökkenésével magyarázható Országos Egészségbiztosítási Pénztár finanszírozási körébe tartozó kórházak alaptevékenységből, vállalkozási bevételekből millió Ft bevételt terveztek, a teljesítés december 31-ig millió Ft (102,4 %). Jelentős a bevétel túlteljesítés a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórházban, ahol a teljesítés 108,5 %-os. A közel 100 millió Ft többletbevételt a vállalkozási bevételekből értek el (nyomdai szolgáltatások, közforgalmi gyógyszertár stb.). A Megyei Reuma Kórház saját bevétele az időarányos alatt marad (83,0 %), melynek oka a kamatbevételnek a tervezettől való lemaradása, illetőleg az alaptevékenység körében végzett szolgáltatások csökkenése. A Szent Ferenc Kórház és a II. Rákóczi Ferenc Kórház a tervezett alatt teljesítette a bevételeit, kiesése az alaptevékenység sajátos szolgáltatásainak bevételeinél keletkezett. A Szent Ferenc Kórházban a térítés ellenében végzett szolgáltatások száma kevesebb, addig a II. Rákóczi Ferenc Kórházban a villamos energia értékesítéséből származott kevesebb bevétel (ez ügyben az MK ENERGO TEAM Kft-vel peres eljárás van folyamatban).

4 Az önkormányzati hivatal teljesített bevétele összesen 93 millió Ft, ebből 30 millió Ft egyenleg kamatokból, 14,5 millió Ft a vagyonhasznosítással összefüggő vállalkozói vagyon bérleti díjához, illetve értékesítéséhez kapcsolódó ÁFA bevételből, 11,6 millió Ft - jogosultság hiányában visszautalt - BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Ösztöndíj pályázat önkormányzati támogatásból, 1,4 millió Ft Mecénás keret pályázati díj befizetéséből, 35,5 millió Ft egyéb bevételből teljesült. 2. Az önkormányzat sajátos működési bevételének előirányzata millió Ft, teljesítés millió Ft, mely 104,1 %-nak felel meg Az illetékbevétel módosított előirányzata évben millió Ft, ebből millió Ft teljesült, ez 116,6 %-os teljesítést jelent. A teljesített bevételből 575 millió Ft (22,2 %) közvetlenül az önkormányzatot illette meg, millió Ft (77,2%) a központi költségvetésből visszaosztott illeték, 16 millió Ft (0,6 % ) pedig a június 30-án nyilvántartott hátralékból beszedett illeték 80%-a Átengedett személyi jövedelemadó előirányzata millió Ft, teljesítése millió Ft (97,9 %). A megyei önkormányzatot megillető, átengedett SZJA az önkormányzat részére kötelező jellegű tartalékképzés összegével eft- csökkentve teljesült. A normatív részesedésű átengedett SZJA teljesítése millió Ft, amely az előirányzatnak megfelelően alakult. II. Támogatások módosított előirányzata millió Ft, teljesítése millió Ft, 98,8 %. 1. Normatív állami hozzájárulás teljesített összege millió Ft, amely az előirányzatnak megfelelően teljesült az önkormányzat számláján. 2. Központosított előirányzat 778 millió Ft, teljesítése 100 %. Az önkormányzat bérkiadásához kapott 96 millió Ft kiegészítő támogatást (az önkormányzat által fenntartott költségvetési szerveknél - OEP finanszírozású kórházak nélkül - foglalkoztatottak évi tényleges rendszeres személyi juttatásai arányában illette meg az önkormányzatot). A könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra 3,9 millió Ft, a

5 5 Matyó Múzeum szakmai munkájának támogatására 9 millió Ft, létszámcsökkentéssel kapcsolatos kiadásokra 72,5 millió Ft, könyvvizsgálatra kötelezett önkormányzatok támogatására 0,2 millió Ft, ECDL vizsga és nyelvvizsga, valamint érettségi vizsga támogatására 27 millió Ft, a szeptemberi keresetemelés fedezetére és egyéb támogatásra 22,4 millió Ft érkezett a számlára. Működésképtelen önkormányzatok támogatása címén 50 millió Ft-ban, az önhibájukon kívül hátrányos helyzetbe került önkormányzatok kiegészítő támogatására (ÖNHIKI) 497 millió Ft-ban részesült az önkormányzat. 3. Felhasználási kötöttséggel járó állami támogatás címén 300 millió Ft illette meg az önkormányzatot, teljesítése az előirányzatnak megfelelően alakult. 4. Fejlesztési célú támogatások módosított előirányzata 834 millió Ft, teljesítése 741 millió Ft, 88,9 %. A helyi önkormányzatok évi új címzett támogatások, valamint egyes címzett támogatással folyamatban lévő beruházások eddigi döntéseinek módosításról szóló évi XCIV. törvényben jóváhagyottak szerint a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Onkológiai és Belgyógyászati Osztály rekonstrukciójához évben a évi címzett támogatás maradványával együtt 500 millió Ft igénybevételére került sor. A helyi önkormányzatok évi új címzett támogatások, valamint egyes címzett támogatással folyamatban lévő beruházások eddigi döntéseinek módosításról, valamint a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási rendszeréről szóló évi. LXXXIX. törvény módosításáról szóló évi LX. törvényben jóváhagyottak szerint a sajószentpéteri 100 férőhelyes Tartós Bentlakásos Szociális Intézmény létrehozásához a évi eft címzett támogatás igénybevétele évre húzódik át. A védelmi feladatokra, a II. Rákóczi Ferenc Kórházban az esőzések okozta károk helyreállítására biztosított vis-maior támogatás 15 millió Ft. A évről áthúzódó és a évi céljellegű decentralizált támogatással megvalósuló beruházások (részletezése a felhalmozási kiadásoknál) módosított előirányzata 63 millió Ft, teljesítése 100 %. A területi kiegyenlítő támogatásból (TERKI) az egészségügyi gép-műszer beszerzéshez, a évről áthúzódó felhalmozási feladatokhoz, a

6 6 szociális otthonok évi rekonstrukciós feladataihoz 76 millió Ft támogatás igénybevételére került sor, 10,2 millió Ft összegű támogatás év elején teljesült. Egészségügyi gép-műszer beszerzéshez kapcsolódó évre jóváhagyott céltámogatásból 46 millió Ft, a évi egészségügyi gépműszer beszerzésekhez 41 millió Ft céltámogatás igénybevétele történt meg, a beszerzésekkel összhangban. A céltámogatási körbe tartozó beszerzések befejeződtek, 18,4 millió Ft évi céltámogatás igénybevételére nem került sor a közbeszerzési eljárás során elért alacsonyabb beszerzési érték miatt. III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek módosított előirányzata 590 millió Ft, teljesítés 629 millió Ft, 106,6%. 1. A Közgyűlés döntésének megfelelően megtörtént a BORSODKOMM Kft. önkormányzati tulajdonban lévő 96,71 %-os üzletrészének értékesítése. Az üzletrész vételára 561 millió Ft július 5-én teljesült az önkormányzat számláján. A évi költségvetésben értékesítésre tervezett vállalkozói vagyon (Éden-, Autós kemping, tapolcai telek) értékesítéséből bevétel nem teljesült, míg a Közgyűlés által kijelölt egyéb ingatlanok értékesítéséből (Szikszó, Tornanádaska, Szimabesenyő, Krasznokvajda, Szegi, Abaújszántó) összesen 40 millió Ft bevétel származott. 2. Az intézmények tárgyi eszköz értékesítéséből 4,9 millió Ft-ot teljesítettek. 3. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételeinek tervezett előirányzata 19 millió Ft, év végéig 21,2 millió Ft, 111,6 % teljesült Privatizációból származó bevételek döntően a privatizációhoz kapcsolódó E-hitel törlesztéséből származtak, teljesítése a tervezett előirányzatnak megfelelően alakult (5.193 eft). Az önkormányzatot alapítói jogon megillető részesedés címén 2,6 millió Ft illette meg. Az alapítói részesedést a Borsod Iparcikk Kereskedelmi Vállalat és a SINUS 2000 Villamosgép Karbantartó Kereskedelmi Kft esetében az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt. utalta a számlára.

7 A vállalkozói vagyoni körbe tartozó ingatlanvagyon hasznosítása bérbeadás útján történik. A bérleti díjból teljesített bevétel 13,5 millió Ft megközelíti a tervezett előirányzatot. 4. Pénzügyi befektetések bevételei 2 millió Ft. Az önkormányzat a tulajdonában lévő ÉMÁSZ Rt. és DÉMÁSZ Rt. részvények után 2 millió Ft osztalékot tervezett. A DÉMÁSZ Rt. az önkormányzat 7,8 millió Ft névértékű DÉMÁSZ Rt. részvénye után l millió Ft osztalékot fizetett IV. Véglegesen átvett pénzeszközök módosított előirányzata millió Ft, amelyből millió Ft teljesült, 98,3%. 1. Működési célú átvett pénzeszköz teljesítése millió Ft, 99,8%. 1.1 Működési célra átvett pénzeszközök meghatározó hányada millió Ft az Országos Egészségbiztosítási Pénztártól származik, melyet a kórházak gazdálkodásukhoz közvetlenül az OEP-től kapják támogatásként. A teljesített bevétel millió Ft, ami 99,9 %-os teljesítésnek felel meg, A Pszichiátriai Szakkórház és Betegotthon Izsófalva teljesítése 96,5-os, a tervezetthez képest az aktív fekvőbeteg ellátás teljesítménymutatója több mint 10 %-kal kevesebb. A Megyei Reuma Kórház teljesítése 96,0 %-os, melyet időszakos kapacitás csökkenés idéz elő ( a kórházban rekonstrukció van folyamatban). A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Korházban 33 millió Ft bevétel növekedés jelentkezett, mivel az előző időszakhoz képest mintegy 2200 beteggel többet gyógyítottak, javult az ágykihasználtság mutató. A Homogén Betegcsoport érték (továbbiakban: HBCS) 11,5 % kal nőtt Az önkormányzati finanszírozási körbe tartozó intézmények mintegy 320 millió Ft átvételével számoltak. A teljesítésük 294 millió Ft (91,9 %). Jelentősnek mondható a munkanélküliek foglalkoztatására a Munkaügyi Központtal kötött megállapodás alapján az átvett pénz összege (25 millió Ft). Különböző szervezetek támogatták a gyógyszer és gyógyászati segédeszközök beszerzését (Pszichiátriai Otthon Borsodivánka, Pszichiátriai Otthon Hejőbába, Foglalkoztató Rehabilitációs Intézmény és Fogyatékosok Otthona Putnok, Pszichiátriai Szakkórház és Betegotthon Izsófalva); a tanulók utazását, sportolását (Mozgásjavító Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon Sály, Serényi Béla Gimnázium és Mezőgazdasági Szakközépiskola Putnok). Átvett pénzből tartottak tanfolyamokat (Surányi Endre Szakképző Iskola Kazincbarcika, Abaújszántó Mezőgazdasági Szakképző Iskola, Bolyai Farkas Szakközépiskola Ózd stb.), kiadványok megjelentetésére, kiállítások

8 8 szervezésére (Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Múzeum Igazgatóság, Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár, Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közművelődési és Idegenforgalmi Intézet, Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálati Intézet) Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat kórházaiban összességében eft működési jellegű átvett pénzösszeggel számoltak. Teljesült eft (100,0 %). A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórházban rezidensképzésre, gyógytornagyakorlat oktatására, klinikai vizsgálatokra 54 millió Ft érkezett, míg a Szent Ferenc Kórházba 8 fő foglalkoztatásának támogatására 6,7 millió Ft a Munkaügyi Központtól Az önkormányzat hivatal működési célra átvett pénzeszköze 71 millió Ft. A december 5-i népszavazás többletkiadására, a évi országgyűlési választásokra való felkészülésre, továbbá időközi választásokra (összesen 9,1 millió Ft), a védelmi feladatokra (2,7 millió Ft), közhasznú dolgozó foglalkoztatására (1,5 millió Ft), az Esélyek Háza működési kiadására (18,5 millió Ft), környezetvédelmi célra (1,3 millió Ft), idegenforgalmi feladatokra (8,5 millió Ft), az önkormányzat diák és szabadidősporttal kapcsolatos feladataira, ifjúsági feladatokra (18,7 millió Ft), intézményi gáz árnövekedés novemberi többletköltségének ellentételezésére (10,7 millió Ft) érkezett támogatás az önkormányzat számlájára. A Borsod-Abaúj-Zemplén megye idegenforgalmi értékeit bemutató kiadványokra nyert eft TRFC támogatás igénybevétele áthúzódik évre. 2. Felhalmozási célú átvett pénz módosított előirányzata millió Ft, teljesítése 757 millió Ft, 74,7 %. 2.1 Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár által finanszírozott kórházaknak az adott támogatási keret összegből lehetőségük van a tervezés során felújítási, beruházási célokat is megjelölni. Erre összességében 438 millió Ft-ot terveztek, teljesítés 416 millió Ft (94,9 %-os). 2.2 A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat finanszírozási körébe tartozó intézményeknél pályázati pénzekből 85 millió Ft-ot, szakképzésből 190 millió Ft-ot teljesítettek pl.: a Surányi Endre Szakképző Iskola Kazincbarcika tanműhelyépítés III. ütemének befejezésére 13 millió Ft-ot, az iskolai oktatás színvonalának javítására korszerű gépek, berendezések vásárlására 27,5 millió Ft-ot, jármű vásárlására 2,4 millió Ft-ot fordítottak. A Pattantyús-Ábrahám Géza Szakképző Iskola Sajószentpéter a gyakorlati képzés tárgyi feltételeinek fejlesztését 9,5 millió Ft szolgálta. Az abaújszántói Mezőgazdasági Szakképző Iskola 13,9 millió Ft pályázati

9 9 forrásból lamináló gép, kisbuszt és tanüzemi fűtés felújítását végezték. Szepsi Laczkó Máté Mezőgazdasági Szakképző Iskola Sátoraljaújhely tornaudvar felújítását és az oktatás tárgyi színvonalának javítását 16,9 milliót Ft átvett pénzből végezték. A II. Rákóczi Ferenc Kórház Alapítványtól (Abaúj, Richter) 250 eft-ot vett át, melyből 100 eft-ot hullakamrába fagyasztó láda vásárlására, 150 eft-ot kardiológiai műszer beszerzésére fordított. A Megyei Reuma Kórház a rekonstrukciós munkálatokra eft-ot vett át a Munkaügyi Minisztériumtól (Európai Uniós forrásból). A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház vállalkozóktól és az egyházi felekezetektől kápolna építésére vett át összesen eft-ot Az önkormányzati hivatalnál felhalmozási célú feladatokra 44,7 millió Ft teljesült, ebből 22,2 millió Ft az edelényi Fogyatékosok Otthona új épületszárnyának építéséhez kapcsolódó, Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács kiírt pályázatán nyert TRFC támogatás igénybevétele. Idegenforgalmi és informatikai pályázatokhoz kötődő igénybevétel 9,7 millió Ft. A védelmi feladatok informatikai fejlesztését a Gazdasági Minisztérium 800 eft-tal támogatta. Miskolc Megyei Jogú Várostól egészségügyi gép-műszer beszerzés támogatása címén 12 millió Ft érkezett. A módosított előirányzatok között szereplő, évi beruházásokhoz pályázaton nyert TERKI, CÉDE támogatások kiemelt, kötött előirányzatok, a beruházások megvalósulása folyamatban van, a támogatások évben jelentkeznek bevételként. V. Kölcsöntörlesztés A TÉR-KÉP Oktatási Alapítvány Kékedi Regionális Központjának kialakításához nyújtott ideiglenes felhalmozási célú kölcsön évi törlesztési részlete 2 millió Ft, valamint az éven belüli ideiglenes kölcsön 20 millió Ft, amelyekből az Alapítvány év végéig nem törlesztett. A dolgozók lakásvásárlására, lakásépítésre, illetve korszerűsítésre biztosított munkáltatói kölcsönből 17,2 millió törlesztés történt. VII. Hitelek A évi önkormányzati feladatok teljesítéséhez, a likviditás biztosításához szükséges hitel módosított előirányzata millió Ft. Az önkormányzatnak december 31-én nem volt hitelállománya, ugyanakkor az első félévben kisebb-nagyobb összegű likvidhitel felvételére került sor. A fizetett kamat 9,8 millió Ft. VIII. A 2004 évi pénzmaradvány millió Ft, teljesítése 100 %.

10 10 II. KIADÁSOK A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat évi módosított kiadásainak főösszege millió Ft, amelyből év végéig millió Ft került felhasználásra (93,4%) (2. sz. melléklet). A kiadások teljesítésének jellemzőit az alábbiak szerint foglaljuk össze: 1. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat intézményeinek költségvetése (3.2. sz. melléklet) január 1-jén 64 intézményt működtet az önkormányzat, melyből 62 intézmény önállóan gazdálkodó, 2 intézmény részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv. Az intézmények száma az előző évihez képest kettővel nőtt. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése 11/2005. (VII.15.) számú rendeletével módosította a évi költségvetését, melynek következtében: a Gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézményekben 8 intézmény átszervezése kapcsán 4 önállóan gazdálkodó intézmény jött létre, a középiskolai oktatást és kollégiumi ellátást nyújtó intézményekben szervezeti átalakítás következtében a 21 önállóan gazdálkodó intézmény és a 2 részben önállóan gazdálkodó intézmény helyett 16 önállóan gazdálkodó intézmény 1 részben önállóan gazdálkodó intézmény jött létre. Költségvetési beszámolót a megszűnő és az újonnan alakuló intézményeknek is készíteniük kell. A rendelet a 3.1, 3.2, és a számú mellékletei az intézményi változások figyelembevételével készültek. Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP) finanszírozási körébe az előző évivel egyezően 5 intézmény tartozik. Az izsófalvai Pszichiátriai Szakkórház és Betegotthon intézmény továbbra is kettős finanszírozású, az intézmény betegotthoni részét az önkormányzat, míg a kórházi részét az OEP finanszírozza. Önkormányzat finanszírozási körébe tartozó intézmények: a.) Személyi kiadások, munkaadót terhelő járulékok: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat finanszírozási körébe tartozó intézményekben foglalkoztatottak részére évben január 1-jétől 7,5 %-os, míg szeptember 1-jétől további 4,5 %-os jövedelemnövekedés

11 11 fedezete 699 millió Ft összegben intézményi költségvetésekbe beépült, mely tartalmazza valamennyi bérelem növelésének fedezetét (garantált illetmény, osztályfőnöki-, műszak-, munkaközösség vezetői pótlékok, túlórák, stb.) A soros előrelépések (63 millió Ft), az esedékes jubileumi jutalmak (95,6 millió Ft), illetőleg a szakképzettség megszerzése után esedékes járandóságok (40,16 millió Ft) intézményi költségvetésekbe történő beépítése megtörtént. A Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi CXXXV. törvény 57. (2) bekezdésében foglaltak szerint az Áht. 93/A. alapján a költségvetési szerv a személyi juttatási előirányzatain belül köteles volt megtervezni a közalkalmazottak kereset-kiegészítésének fedezetét, az előző évi bázis előirányzatának 2 % összegében. A Közgyűlés döntésének és a fenti rendelkezésnek megfelelően 94,09 millió Ft beépült az intézményi költségvetésekbe. A költségvetési törvény 60. -a szerint a közoktatásban dolgozó pedagógusok kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítése január 1-jétől augusztus 31-ig Ft/hó/fő, szeptember 1-jétől december 31-ig pedig Ft/hó/fő. Az emelésnek megfelelően a többlet költségként jelentkező 21,6 millió Ft elismerése megtörtént. b.) A Testület döntésének megfelelően a évben a hivatásos nevelőszülők díjazása Ft/hó, nem hivatásos nevelőszülők esetében Ft/gyermek/hó összegben emelkedett. Ez 6,6 %-os növekedésnek felel meg. A megemelt juttatások összességében 66 millió Ft önkormányzati támogatást jelentenek. c.) A biztonságos gazdálkodás, a működőképesség fenntartása érdekében a dologi előirányzat 5 %-os emelésére sor került, összesen 143,32 millió Ft összegben. Az intézmények dologi előirányzata így lehetőséget biztosít arra, hogy az étkezési nyersanyagnormák 5 %-kal emelkedjenek. A döntésnek megfelelően megemelésére sor került. d.) A középfokú intézményekben folytatódott a tanulók ECDL feltételű -, illetve C típusú állami nyelvvizsgáztatása, melyre az elmúlt évhez hasonlóan 15 millió Ft összeg beépült. A kifizetések a terveknek megfelelően, folyamatosan történtek.

12 12 Az egyes intézménytípusoknál az alábbi célok, feladatok valósultak meg évben: 1.1. Szakosított szociális ellátás keretében az időskorúak bentlakásos otthonaiban 814 fő tervezett fővel szemben az ellátottak száma 806 fő volt, a pszichiátriai és fogyatékos emberek gondozására hivatott bentlakásos otthonokban a tervezett fő elhelyezettel szemben a teljesítés fő. Az intézmények kiadási előirányzata eft, melyből december 31- ig eft-ot (97,9 %) használtak fel. Általánosságban elmondható, hogy a kiadások a lakók összetételétől nagymértékben függ. Az idősek otthonába bekerülő gondozottak egészségi állapota erősen megromlott, egyre több a diétás étkezők száma, nagy számban kerülnek be inkontinens, időskori demenciában szenvedő betegek, melyek gondozása több ráfordítást (gyógyszer, gyógyászati segédeszköz, élelmezési költség) igényel. A pszichiátriai otthonok új lakóinál a fiatalabb korosztály bekerülése a jellemző, mely bevétel kiesés mellett kiadási többletet is jelent, mivel jövedelemmel nem rendelkeznek ruháztatásukról, zsebpénz biztosításáról az intézményeknek kell gondoskodni. A Közgyűlés döntésének megfelelően az ózdi Idősek Otthona intézményben 1 millió Ft, az intézmény festéséhez anyag beszerzésére sor került. A festéseket folyamatosan végzik. Az első emeleti lakószobák és közösségi helyiségek tisztasági festése megtörtént Gyermekvédelmi szakellátásban részesülők tervezett száma évben fő, ezzel szemben az ellátást ténylegesen fő vette igénybe. Az intézmények kiadási előirányzata eft, melyből december 31-ig eft-ot (96,2 %) használtak fel. A felhasználás a tervezett szint alatt maradt, mely a tényleges kihasználtsággal magyarázható. A szerkezetátalakítási program befejezésével fizikai létszámból szakmai létszámra történő átcsoportosítás vált szükségessé. Az alsózsolcai Gyermekotthon és Lakásotthonokban 7 fő (költségvonzata 0,3 millió Ft), a gönci Gyermek- és Lakásotthonban 6 fő (költségvonzata 0,8 millió Ft), melynek elismerésére sor került. A feladatellátásnak megfelelően az átcsoportosításokra sor került. A fogyatékos gyermekek gyógypedagógiai ellátását nyújtó hét intézményben 961 fő ellátott nevelését, oktatását 80 tanulócsoportban tervezték végezni, a tényadatok alapján megállapítható, hogy évben 940 fő nevelését, oktatását végezték ténylegesen. Ezen belül az állami gondoskodásban részesülő gyermekek száma 143 fő. A testület döntésének megfelelően szeptember 1-el az Illyés Gyuláné Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon

13 13 Abaújkér a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösségnek átadásra került szeptember hó 1. napjával az évi normatíva időarányos részéről lemondtunk, a létszámadatok változása ennek megfelelően alakult évben a kiadások a módosított előirányzathoz viszonyítva ( eft-tal szemben eft) 95,6 %-ban teljesültek A megyei fenntartású középfokú, oktatási, nevelési intézmények évben fő tanuló oktatását tervezték, ténylegesen az oktatásban fő oktatásáról gondoskodtak. Az iskolai tanműhelyben a tervezett szakmai gyakorlati képzésben résztvevők száma fő, ténylegesen fő. Alapfokú művészeti oktatásban résztvevő tanuló létszám 685 fő tervezettel szemben 708 főre emelkedett. Az ágazatban eft előirányzott kiadással szemben a teljesítés eft (94,3 %). A kiadások teljesítését befolyásolta a bevételek alakulása, különösen az un. számlás bevétel. Szakmai színvonal javulását idézte elő a szakképzési és a pályázatokon nyert átvett pénzek hasznosítása. Ezen források döntő többségét az intézményeink oktatási feltételek javítására fordították (Pl. Surányi Endre Szakképző Iskolában tanfolyamok tartására, a Tempus Közalapítványtól, tanműhely építés folytatására, eszköz beszerzésre a Nemzeti Szakképző Intézettől (NSZI), a BORSOD-CHEM Rt-től, gazdasági társaságoktól, vállalkozóktól kapott 95 millió Ft összegből; Abaújszántói Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium az Oktatási Minisztérium Alapkezelőtől, a Földművelési és Vidékfejlesztési Minisztériumtól kapott 30.9 millió Ft-ot, gazdatanfolyam tartására, tanügyi épület felújítására, gép, berendezés vásárlására; a Szepsi Laczkó Máté Mezőgazdasági Szakképző Iskolának és Kollégiumnak 16.9 millió Ft-ot a Sátoraljaújhely Városi Polgármesteri Hivatal a parkgondozás végzésére, a Fegyház és Börtöntől az oktatásra, a Földművelési és Vidékfejlesztési Minisztériumtól a TEMPUS Közalapítványtól és különböző vállalkozásoktól kapott szakképzési támogatást taneszköz- és tanműhelyi eszközök vásárlására, melynek beszerzése megtörtént; Irinyi János Szakközépiskola és Kollégium 61,7 millió Ft támogatásban részesült a fogyatékkal élők és megváltozott munkaképességű felnőttek általános célú, nyelvi, szakmai képzésére, az alapfokú nyelvtanfolyamok tartására, intelligens oktatástechnikai eszközök beszerzésére valamint szakmai gyakorlati helyek felújítására.) A költségvetésben biztosított kisebb karbantartási és beszerzési feladatok, többletfeladatok elvégzésre kerültek (festési anyag biztosítása, gép beszerzés, létszámbővítés, pótlék elismerés). A miskolci Teleki Tehetséggondozó Kollégiumban, illetőleg évtől az ózdi Ady Endre Középiskolai Kollégiumban és a József Attila Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskolában kiemelt feladat az Arany

14 14 János Tehetséggondozó Programban résztvevő tanulók képzése, oktatása, és emelt szintű ellátása, ezzel egyidejűleg a tehetséggondozással kapcsolatos szakmai, módszertani fejlesztő munka folytatása. A felmenő rendszerű programban évben összesen 176 fő tanul, az ebből fakadó többletköltségek (65,2 millió Ft) az intézményi költségvetésekben elismerésre kerültek. 1.5 A közművelődési és közgyűjteményi intézmények további jó színvonalú feladatellátását az elfogadott működési költségelőirányzatok biztosították. A évi kiadási előirányzatuk eft, ezzel szemben eft-ot használtak fel, mely 79,9 %-os teljesítésnek felel meg. Az időarányostól való elmaradás okai: A tervezési időszakban, teljes mértékben nem tudták számba venni bevételi forrásaikat és a felmerülő feladattal kapcsolatos ráfordításokat, a rendezvényeken, konferenciákon, tanfolyamokon résztvevők számát, a régészeti feltárások nagyságát. Az intézményi körben növekedtek a számlázott szolgáltatások után járó bevételek, és ugyanilyen nagyságrendben a kiadások is. A teljesítéseknél a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Múzeumi Igazgatóságnál a legszembetűnőbb a lemaradás (teljesítés 66,7 %-os). Az Igazgatóság munkáját elsősorban a megelőző feltárások igényei szabták meg. A gyűjtemények gyarapítása pályázati pénzekből valósult meg. Többek között eredményes volt a pályázat a Nemzeti Kulturális Alapprogramnál. A vidéki intézményhálózat fejlesztésében kiemelkedő jelentőségű a Matyó Múzeum, mely a második félévben a legkorszerűbb feltételekkel várta a látogatókat. A közgyűlés május 01-től december 31-ig a többlet régészeti feladatok ellátásához 23 fő létszámfejlesztést engedélyezett. A régészeti célfeladatokra átvett pénzek összege 174 millió Ft, melynek felhasználása megtörtént. A Vásárhelyi Terv keretében megépülő cigándi árapasztó régészeti kutatására az intézmény a teljesítést követően kapja meg a forrásokat, az első részszámla kifizetésre került (melynek összegét a támogató átutalta), a második részszámla forrásának átutalására ( 200 millió Ft) a teljesítést követően március elején fog sor kerülni. Az LIDL. áruházlánc és a MOL Rt. ásatásaira kapott 177 millió Ft-ból is a teljesítéseknek megfelelően 82 millió Ft-ot használtak fel. A munkák elkezdését és ütemes folytatását a közbeszerzési eljárások lezárása határozta meg, így a pénzügyi teljesítések sok esetben évre húzódtak át. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálati Intézet teljesítése 94,2 %-os. A kiadás elmaradásának oka, hogy a továbbképzéseket alacsonyabb számban vették igénybe. Így a kiadásokkal egyidejűleg az intézmény bevételei is csökkentek.

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKÉNEK. előterjesztése

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKÉNEK. előterjesztése 1. napirendi pont Megtárgyalják: A közgyűlés bizottságai 01/412-2/2004. GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKÉNEK előterjesztése Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának beszámolója

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. ÁPRILIS 22-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. ÁPRILIS 22-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. ÁPRILIS 22-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 235-112/2009. MELLÉKLETEK: 22+9 DB TÁRGY: A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének../2009. (IV.) Kgy.

Részletesebben

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2005. évi költségvetésének végrehajtásáról

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2005. évi költségvetésének végrehajtásáról Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal Szekszárd Szent István tér 11-13. SZÖVEGES BESZÁMOLÓ a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2005. évi költségvetésének végrehajtásáról A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2005. ÁPRILIS 28-I ÜLÉSÉRE. dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2005. ÁPRILIS 28-I ÜLÉSÉRE. dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2005. ÁPRILIS 28-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 186-16/2005. MELLÉKLETEK: 27 DB TÁRGY: A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének /2005. ( ) Kgy. rendelete

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Borsod-Abaúj-Zemplén megye Borsod-Abaúj-Zemplén megye ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA 2011. április 28. TARTALOMJEGYZÉK I. A megyei önkormányzat rendeletei Rendelet száma Tárgya Oldal 6/2011. (V. 4.)

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. április 19-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. április 19-i ülésére Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)545-011, FAX: (88)545-096 E-MAIL: MOKELNOK@VPMEGYE.HU Szám: 02/79-12/2007. E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a megyei közgyűlésnek

ELŐTERJESZTÉS. a megyei közgyűlésnek JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKE ELŐTERJESZTÉS a megyei közgyűlésnek a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetésének teljesítéséről és a zárszámadási rendelet megalkotásáról

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 24/2012. (V.11.) önkormányzati rendelete a 2011. évi zárszámadásról

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 24/2012. (V.11.) önkormányzati rendelete a 2011. évi zárszámadásról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 24/2012. (V.11.) önkormányzati rendelete a 2011. évi zárszámadásról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2010. április 1- én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2010. április 1- én tartandó ülésére GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2010. április 1- én tartandó ülésére Tárgy: Gödöllő város 2009. évi zárszámadása, pénzmaradvány elszámolása, és egyszerűsített éves költségvetési

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztő : Készítette: Tárgyalta: ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére Beszámoló Polgár Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének teljesítéséről Tóth

Részletesebben

Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat 2013. évi költségvetés zárszámadása. A 2013. évi egyszerűsített beszámoló elfogadása

Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat 2013. évi költségvetés zárszámadása. A 2013. évi egyszerűsített beszámoló elfogadása PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-71 /2014. A döntés meghozatalához minősített szavazattöbbség szükséges! Javaslat Pásztó

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Borsod-Abaúj-Zemplén megye Borsod-Abaúj-Zemplén megye ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA június 30., szeptember 23. TARTALOMJEGYZÉK I. A megyei önkormányzat rendeletei Rendelet száma Tárgya Oldal 10/ (VII.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2009. szeptember 10-én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2009. szeptember 10-én tartandó ülésére GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2009. szeptember 10-én tartandó ülésére Tárgy: Beszámoló Gödöllő város 2009. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről Előterjesztő: Dr.

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-i rendes ülésére 20. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-i rendes ülésére Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Borsod-Abaúj-Zemplén megye Borsod-Abaúj-Zemplén megye ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA 2010. április 29., július 2., szeptember 16. TARTALOMJEGYZÉK I. A megyei önkormányzat rendeletei Rendelet száma

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 14/676-28/2011 ELŐTERJESZTÉS A Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XIV. évfolyam 5. szám _ ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2013. MÁJUS 17. TARTALOM A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI ZMJVK 19/2013. (V.17.) ÖR. a 2012. évi zárszámadásról ZMJVK 20/2013. (V.17.)

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 28-irendes ülésére. Városgazdálkodási Bizottság Humán Bizottság

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 28-irendes ülésére. Városgazdálkodási Bizottság Humán Bizottság 25. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 28-irendes ülésére Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat 2014. évi gazdálkodásának

Részletesebben

JAVASLAT. az önkormányzat 2008. évi költségvetésének megállapítására, a költségvetési rendelet megalkotására

JAVASLAT. az önkormányzat 2008. évi költségvetésének megállapítására, a költségvetési rendelet megalkotására MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE Pü.: 1003-28/2008. Miskolc megyei jogú Város Közgyűlése H e l y b e n JAVASLAT az önkormányzat 2008. évi költségvetésének megállapítására, a költségvetési rendelet

Részletesebben

1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére.

1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére. 1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére. Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: A 2012. évi költségvetés

Részletesebben

Kisbajcs Község Önkormányzata. Képviselő-testületének./2011. (IV.19.) r e n d e l e t tervezete

Kisbajcs Község Önkormányzata. Képviselő-testületének./2011. (IV.19.) r e n d e l e t tervezete Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének./20. (IV.9.) r e n d e l e t tervezete Az önkormányzat és a közös fenntartású intézmények 200. évi költségvetéséről szóló 2/200. (III.02.) sz. rendelet

Részletesebben

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete számára

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete számára Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete számára Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté polgármester A képviselő-testületi ülés időpontja: 2012. május 03. sz. napirend Tárgy: A Józsefvárosi Önkormányzat

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XV. évfolyam 5. szám _ ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2014. ÁPRILIS 25. TARTALOM SZEMÉLYI RÉSZ ZMJVK 43/2014. (IV.17.) sz. hat. ZMJVK 68/2014. (IV.17.) sz. hat. A Zalai Közszolgáltató

Részletesebben

Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában

Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában Szentes Város ÖNKORMÁNYZATA 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE 2 ELŐTERJESZTÉS Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Pásztó Város Önkormányzata. 2009. évi költségvetésének tervezetére. I. forduló

Pásztó Város Önkormányzata. 2009. évi költségvetésének tervezetére. I. forduló PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-9/2009. Javaslat Pásztó Város Önkormányzata 2009. évi költségvetésének tervezetére

Részletesebben

JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. április 26-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról

JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. április 26-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. április 26-i ülésére A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról Képviselő-testület 26/2007. (I. 25.) KT számú határozat (Határidő: 2007.02.28) Tárgy: A szerződések

Részletesebben

2010. szeptember 3. 3. KÜLÖNSZÁM. Tartalomjegyzék. Tárgy

2010. szeptember 3. 3. KÜLÖNSZÁM. Tartalomjegyzék. Tárgy 2010. szeptember 3. 3. KÜLÖNSZÁM Tartalomjegyzék Tárgy Részletes jelentés a Baranya Megyei Önkormányzat pénzügyi és vagyoni helyzetéről, valamint a képviselő-testület megalakulását követően keletkezett,

Részletesebben

BESZÁMOLÓ Győr Megyei Jogú Város 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról

BESZÁMOLÓ Győr Megyei Jogú Város 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról . napirendi pont BESZÁMOLÓ Győr Megyei Jogú Város 211. évi költségvetésének végrehajtásáról T A R T A L O M J E G Y Z É K Beszámoló Gyôr Megyei Jogú Város 211.évi költségvetésének végrehajtásáról Mellékletek

Részletesebben

M E G H Í V Ó. kezdődő ülésére a Polgármesteri Hivatal Dísztermébe.

M E G H Í V Ó. kezdődő ülésére a Polgármesteri Hivatal Dísztermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 Web site:

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 9/2014. (IV.25.) önkormányzati rendelete a 2013. évi zárszámadásról

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 9/2014. (IV.25.) önkormányzati rendelete a 2013. évi zárszámadásról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 9/2014. (IV.25.) önkormányzati rendelete a 2013. évi zárszámadásról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény

Részletesebben