Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat évi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámolót,

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámolót,"

Átírás

1 Az államháztartásról szóló többször módosított évi XXXVIII törvény 82. -ában foglaltak szerint elkészítettük a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat évi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámolót, melyet a T. Közgyűlés elé terjesztünk. A beszámolót a megbízott könyvvizsgáló felülvizsgálta, jelentése a beszámoló mellékletét képezi. A évi eredeti előirányzatot a Közgyűlés 6/2005. (IV. 14.) sz. rendelettel a évi pénzmaradvány jóváhagyásával, 11/2005.(VII. 15.) sz. rendelettel, a gyermekvédelmi szakellátás szervezeti rendszerének átalakításával és egyes megyei fenntartású nevelési oktatási intézmények szervezeti korszerűsítésével, 13/2005.(IX.15.) sz. rendelettel, a költségvetés I. félévi végrehajtásával, 16/2005.(XI.24.) sz. rendelettel, a költségvetés I-III. negyedévi végrehajtásával, 18/2005.(XII.15.) sz. rendelettel, a II. Rákóczi Ferenc Kórház Szikszó részére működési többlettámogatás jóváhagyásával módosította. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés február 9-i ülésén az államháztartás működési rendjéről szóló, többször módosított 217/1998. (XII.30.) kormányrendelet 53. -a alapján a kötelező előirányzatok változása miatt a 2/2006.(II.09.) sz. rendeletével, december 31-i hatállyal módosította az önkormányzat évi költségvetését. I. BEVÉTELEK A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat évi módosított költségvetési bevétele millió Ft, ebből az évben millió Ft teljesült, ez 96,0 % teljesítést jelent (1. sz. melléklet).

2 2 I. Működési bevételek módosított előirányzata millió Ft, teljesítés millió Ft, 100,01 %. 1. Intézményi és önkormányzati hivatal működési bevételeinek teljesítése 4019 millió Ft, a millió Ft előirányzathoz viszonyítva 93,6 % Az önkormányzat finanszírozási körébe tartozó intézmények bevétele alaptevékenységből és egyéb bevételekből származik évben a módosított előirányzat millió Ft, december 31-ig teljesült millió Ft, ez az előirányzat 91,2 %-a. A gondozási díjak növekedése 7,5 %-os volt a bentlakásos szociális, a fogyatékos személyek, pszichiátriai és szenvedélybetegek bentlakásos intézményi ellátást nyújtó intézményekben. Az ágazatban 966 millió Ft tal szemben 960 millió Ft folyt be, mely 99,3 %-os teljesítésnek felel meg. Kedvezőtlen tendencia, hogy a pszichiátriai otthonokban a lakók összetétele a fiatalabb korosztály irányába tolódik el, ami azt eredményezi ők nem, vagy csak nagyon rövid ideig dolgoztak, jövedelmük alacsony - hogy a teljes térítési díjat nem tudják fizetni. Az Idősek Otthona Ormosbánya intézményben 94,8 %-os a teljesítés, mivel a tervezetthez képest alacsonyabb volt a kihasználtság az intézményben végzett felújítási munkák miatt. A gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézményekben a teljesítés időarányost meghaladó eft (107 %-os). A Miskolci Gyermekvédelmi Körzet és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat teljesítése 2 millió Ft-tal haladja meg a módosított előirányzatot (152,7 %- os), mely az utógondozottaktól beszedett térítési díj többletekből adódik. Az oktatási intézményekben a bevételek 93,6 %-ban teljesültek ( eft-hoz viszonyítva eft). Néhány oktatási intézményben az alaptevékenységgel összefüggő bevételeknél lemaradás mutatkozik. (Pl. Trefort Ágoston Szakképző Iskolában Sátoraljaújhely csökkent a varrást tanuló gyermekek száma, ennek következtében nem tudtak bérmunkát vállalni; Abaújszántói Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégiumnál kevesebben vették igénybe a kollégium, illetve étkezési szolgáltatást, a tanüzemi bevételek csökkentek a nyomott mezőgazdasági árak miatt; Jókai Mór Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégiumban Kazincbarcika jóval alacsonyabb volt a szálláshely kihasználtság a tervezettől stb.). Egyre több az olyan bevétel is, mely korábban átvett pénzeszközként került az intézményekhez, most pedig számlázás révén. Ez működési bevételként jelenik meg (Pl. Tokaji Mezőgazdasági Szakképző Iskolában eft, különböző tanfolyamok költségei, Abaújszántói Mezőgazdasági Szakképző

3 3 Iskolában eft gazdatanfolyam, Szepsi Laczkó Máté Mezőgazdasági Szakképző Iskola Sátoraljaújhely eft és a Surányi Endre Szakképző Iskola Kazincbarcika eft tanfolyamok költségei). A Tokaji Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégiumban ezen bevételnél jelentős lemaradás mutatkozik ( eft), melynek oka, hogy a közbeszerzési eljárásokban elnyert iskolarendszeren kívüli tanfolyamoknál az oktatás és az elszámolás feltételei megváltoztak. Az oktatások szervezése a munkaügyi központok feladata és a tanfolyam kezdésére csak a szerződések aláírása után került sor. Így előfordult, hogy a tervezéskor aláírt szerződés alapján az oktatás a tervezett időben és megadott létszámmal nem indult be, illetőleg nagy idő-eltolódással indultak a tanfolyamok, áthúzódva 2006 évre. A bevételek későbbi teljesülése miatt kiadások sem merültek fel. A közművelődési intézményeknél évben a eft előirányzattal szemben eft bevételt teljesítettek. A tervezettől kevesebb bevételt ért el a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Múzeumi Igazgatóság a eft bevétellel szemben eft-ot. A Vásárhelyi Tervben meghatározottak alapján folytatják a cigándi víztározó régészeti munkáit. A második részszámla 2005 december 31-ig nem érkezett meg ( eft), várhatóan március hónapban fog az intézmény számlájára kerülni. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálati Intézet teljesítése 83,5 %-os, az alulteljesítés a továbbképzések iránti igény csökkenésével magyarázható Országos Egészségbiztosítási Pénztár finanszírozási körébe tartozó kórházak alaptevékenységből, vállalkozási bevételekből millió Ft bevételt terveztek, a teljesítés december 31-ig millió Ft (102,4 %). Jelentős a bevétel túlteljesítés a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórházban, ahol a teljesítés 108,5 %-os. A közel 100 millió Ft többletbevételt a vállalkozási bevételekből értek el (nyomdai szolgáltatások, közforgalmi gyógyszertár stb.). A Megyei Reuma Kórház saját bevétele az időarányos alatt marad (83,0 %), melynek oka a kamatbevételnek a tervezettől való lemaradása, illetőleg az alaptevékenység körében végzett szolgáltatások csökkenése. A Szent Ferenc Kórház és a II. Rákóczi Ferenc Kórház a tervezett alatt teljesítette a bevételeit, kiesése az alaptevékenység sajátos szolgáltatásainak bevételeinél keletkezett. A Szent Ferenc Kórházban a térítés ellenében végzett szolgáltatások száma kevesebb, addig a II. Rákóczi Ferenc Kórházban a villamos energia értékesítéséből származott kevesebb bevétel (ez ügyben az MK ENERGO TEAM Kft-vel peres eljárás van folyamatban).

4 Az önkormányzati hivatal teljesített bevétele összesen 93 millió Ft, ebből 30 millió Ft egyenleg kamatokból, 14,5 millió Ft a vagyonhasznosítással összefüggő vállalkozói vagyon bérleti díjához, illetve értékesítéséhez kapcsolódó ÁFA bevételből, 11,6 millió Ft - jogosultság hiányában visszautalt - BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Ösztöndíj pályázat önkormányzati támogatásból, 1,4 millió Ft Mecénás keret pályázati díj befizetéséből, 35,5 millió Ft egyéb bevételből teljesült. 2. Az önkormányzat sajátos működési bevételének előirányzata millió Ft, teljesítés millió Ft, mely 104,1 %-nak felel meg Az illetékbevétel módosított előirányzata évben millió Ft, ebből millió Ft teljesült, ez 116,6 %-os teljesítést jelent. A teljesített bevételből 575 millió Ft (22,2 %) közvetlenül az önkormányzatot illette meg, millió Ft (77,2%) a központi költségvetésből visszaosztott illeték, 16 millió Ft (0,6 % ) pedig a június 30-án nyilvántartott hátralékból beszedett illeték 80%-a Átengedett személyi jövedelemadó előirányzata millió Ft, teljesítése millió Ft (97,9 %). A megyei önkormányzatot megillető, átengedett SZJA az önkormányzat részére kötelező jellegű tartalékképzés összegével eft- csökkentve teljesült. A normatív részesedésű átengedett SZJA teljesítése millió Ft, amely az előirányzatnak megfelelően alakult. II. Támogatások módosított előirányzata millió Ft, teljesítése millió Ft, 98,8 %. 1. Normatív állami hozzájárulás teljesített összege millió Ft, amely az előirányzatnak megfelelően teljesült az önkormányzat számláján. 2. Központosított előirányzat 778 millió Ft, teljesítése 100 %. Az önkormányzat bérkiadásához kapott 96 millió Ft kiegészítő támogatást (az önkormányzat által fenntartott költségvetési szerveknél - OEP finanszírozású kórházak nélkül - foglalkoztatottak évi tényleges rendszeres személyi juttatásai arányában illette meg az önkormányzatot). A könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra 3,9 millió Ft, a

5 5 Matyó Múzeum szakmai munkájának támogatására 9 millió Ft, létszámcsökkentéssel kapcsolatos kiadásokra 72,5 millió Ft, könyvvizsgálatra kötelezett önkormányzatok támogatására 0,2 millió Ft, ECDL vizsga és nyelvvizsga, valamint érettségi vizsga támogatására 27 millió Ft, a szeptemberi keresetemelés fedezetére és egyéb támogatásra 22,4 millió Ft érkezett a számlára. Működésképtelen önkormányzatok támogatása címén 50 millió Ft-ban, az önhibájukon kívül hátrányos helyzetbe került önkormányzatok kiegészítő támogatására (ÖNHIKI) 497 millió Ft-ban részesült az önkormányzat. 3. Felhasználási kötöttséggel járó állami támogatás címén 300 millió Ft illette meg az önkormányzatot, teljesítése az előirányzatnak megfelelően alakult. 4. Fejlesztési célú támogatások módosított előirányzata 834 millió Ft, teljesítése 741 millió Ft, 88,9 %. A helyi önkormányzatok évi új címzett támogatások, valamint egyes címzett támogatással folyamatban lévő beruházások eddigi döntéseinek módosításról szóló évi XCIV. törvényben jóváhagyottak szerint a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Onkológiai és Belgyógyászati Osztály rekonstrukciójához évben a évi címzett támogatás maradványával együtt 500 millió Ft igénybevételére került sor. A helyi önkormányzatok évi új címzett támogatások, valamint egyes címzett támogatással folyamatban lévő beruházások eddigi döntéseinek módosításról, valamint a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási rendszeréről szóló évi. LXXXIX. törvény módosításáról szóló évi LX. törvényben jóváhagyottak szerint a sajószentpéteri 100 férőhelyes Tartós Bentlakásos Szociális Intézmény létrehozásához a évi eft címzett támogatás igénybevétele évre húzódik át. A védelmi feladatokra, a II. Rákóczi Ferenc Kórházban az esőzések okozta károk helyreállítására biztosított vis-maior támogatás 15 millió Ft. A évről áthúzódó és a évi céljellegű decentralizált támogatással megvalósuló beruházások (részletezése a felhalmozási kiadásoknál) módosított előirányzata 63 millió Ft, teljesítése 100 %. A területi kiegyenlítő támogatásból (TERKI) az egészségügyi gép-műszer beszerzéshez, a évről áthúzódó felhalmozási feladatokhoz, a

6 6 szociális otthonok évi rekonstrukciós feladataihoz 76 millió Ft támogatás igénybevételére került sor, 10,2 millió Ft összegű támogatás év elején teljesült. Egészségügyi gép-műszer beszerzéshez kapcsolódó évre jóváhagyott céltámogatásból 46 millió Ft, a évi egészségügyi gépműszer beszerzésekhez 41 millió Ft céltámogatás igénybevétele történt meg, a beszerzésekkel összhangban. A céltámogatási körbe tartozó beszerzések befejeződtek, 18,4 millió Ft évi céltámogatás igénybevételére nem került sor a közbeszerzési eljárás során elért alacsonyabb beszerzési érték miatt. III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek módosított előirányzata 590 millió Ft, teljesítés 629 millió Ft, 106,6%. 1. A Közgyűlés döntésének megfelelően megtörtént a BORSODKOMM Kft. önkormányzati tulajdonban lévő 96,71 %-os üzletrészének értékesítése. Az üzletrész vételára 561 millió Ft július 5-én teljesült az önkormányzat számláján. A évi költségvetésben értékesítésre tervezett vállalkozói vagyon (Éden-, Autós kemping, tapolcai telek) értékesítéséből bevétel nem teljesült, míg a Közgyűlés által kijelölt egyéb ingatlanok értékesítéséből (Szikszó, Tornanádaska, Szimabesenyő, Krasznokvajda, Szegi, Abaújszántó) összesen 40 millió Ft bevétel származott. 2. Az intézmények tárgyi eszköz értékesítéséből 4,9 millió Ft-ot teljesítettek. 3. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételeinek tervezett előirányzata 19 millió Ft, év végéig 21,2 millió Ft, 111,6 % teljesült Privatizációból származó bevételek döntően a privatizációhoz kapcsolódó E-hitel törlesztéséből származtak, teljesítése a tervezett előirányzatnak megfelelően alakult (5.193 eft). Az önkormányzatot alapítói jogon megillető részesedés címén 2,6 millió Ft illette meg. Az alapítói részesedést a Borsod Iparcikk Kereskedelmi Vállalat és a SINUS 2000 Villamosgép Karbantartó Kereskedelmi Kft esetében az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt. utalta a számlára.

7 A vállalkozói vagyoni körbe tartozó ingatlanvagyon hasznosítása bérbeadás útján történik. A bérleti díjból teljesített bevétel 13,5 millió Ft megközelíti a tervezett előirányzatot. 4. Pénzügyi befektetések bevételei 2 millió Ft. Az önkormányzat a tulajdonában lévő ÉMÁSZ Rt. és DÉMÁSZ Rt. részvények után 2 millió Ft osztalékot tervezett. A DÉMÁSZ Rt. az önkormányzat 7,8 millió Ft névértékű DÉMÁSZ Rt. részvénye után l millió Ft osztalékot fizetett IV. Véglegesen átvett pénzeszközök módosított előirányzata millió Ft, amelyből millió Ft teljesült, 98,3%. 1. Működési célú átvett pénzeszköz teljesítése millió Ft, 99,8%. 1.1 Működési célra átvett pénzeszközök meghatározó hányada millió Ft az Országos Egészségbiztosítási Pénztártól származik, melyet a kórházak gazdálkodásukhoz közvetlenül az OEP-től kapják támogatásként. A teljesített bevétel millió Ft, ami 99,9 %-os teljesítésnek felel meg, A Pszichiátriai Szakkórház és Betegotthon Izsófalva teljesítése 96,5-os, a tervezetthez képest az aktív fekvőbeteg ellátás teljesítménymutatója több mint 10 %-kal kevesebb. A Megyei Reuma Kórház teljesítése 96,0 %-os, melyet időszakos kapacitás csökkenés idéz elő ( a kórházban rekonstrukció van folyamatban). A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Korházban 33 millió Ft bevétel növekedés jelentkezett, mivel az előző időszakhoz képest mintegy 2200 beteggel többet gyógyítottak, javult az ágykihasználtság mutató. A Homogén Betegcsoport érték (továbbiakban: HBCS) 11,5 % kal nőtt Az önkormányzati finanszírozási körbe tartozó intézmények mintegy 320 millió Ft átvételével számoltak. A teljesítésük 294 millió Ft (91,9 %). Jelentősnek mondható a munkanélküliek foglalkoztatására a Munkaügyi Központtal kötött megállapodás alapján az átvett pénz összege (25 millió Ft). Különböző szervezetek támogatták a gyógyszer és gyógyászati segédeszközök beszerzését (Pszichiátriai Otthon Borsodivánka, Pszichiátriai Otthon Hejőbába, Foglalkoztató Rehabilitációs Intézmény és Fogyatékosok Otthona Putnok, Pszichiátriai Szakkórház és Betegotthon Izsófalva); a tanulók utazását, sportolását (Mozgásjavító Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon Sály, Serényi Béla Gimnázium és Mezőgazdasági Szakközépiskola Putnok). Átvett pénzből tartottak tanfolyamokat (Surányi Endre Szakképző Iskola Kazincbarcika, Abaújszántó Mezőgazdasági Szakképző Iskola, Bolyai Farkas Szakközépiskola Ózd stb.), kiadványok megjelentetésére, kiállítások

8 8 szervezésére (Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Múzeum Igazgatóság, Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár, Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közművelődési és Idegenforgalmi Intézet, Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálati Intézet) Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat kórházaiban összességében eft működési jellegű átvett pénzösszeggel számoltak. Teljesült eft (100,0 %). A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórházban rezidensképzésre, gyógytornagyakorlat oktatására, klinikai vizsgálatokra 54 millió Ft érkezett, míg a Szent Ferenc Kórházba 8 fő foglalkoztatásának támogatására 6,7 millió Ft a Munkaügyi Központtól Az önkormányzat hivatal működési célra átvett pénzeszköze 71 millió Ft. A december 5-i népszavazás többletkiadására, a évi országgyűlési választásokra való felkészülésre, továbbá időközi választásokra (összesen 9,1 millió Ft), a védelmi feladatokra (2,7 millió Ft), közhasznú dolgozó foglalkoztatására (1,5 millió Ft), az Esélyek Háza működési kiadására (18,5 millió Ft), környezetvédelmi célra (1,3 millió Ft), idegenforgalmi feladatokra (8,5 millió Ft), az önkormányzat diák és szabadidősporttal kapcsolatos feladataira, ifjúsági feladatokra (18,7 millió Ft), intézményi gáz árnövekedés novemberi többletköltségének ellentételezésére (10,7 millió Ft) érkezett támogatás az önkormányzat számlájára. A Borsod-Abaúj-Zemplén megye idegenforgalmi értékeit bemutató kiadványokra nyert eft TRFC támogatás igénybevétele áthúzódik évre. 2. Felhalmozási célú átvett pénz módosított előirányzata millió Ft, teljesítése 757 millió Ft, 74,7 %. 2.1 Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár által finanszírozott kórházaknak az adott támogatási keret összegből lehetőségük van a tervezés során felújítási, beruházási célokat is megjelölni. Erre összességében 438 millió Ft-ot terveztek, teljesítés 416 millió Ft (94,9 %-os). 2.2 A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat finanszírozási körébe tartozó intézményeknél pályázati pénzekből 85 millió Ft-ot, szakképzésből 190 millió Ft-ot teljesítettek pl.: a Surányi Endre Szakképző Iskola Kazincbarcika tanműhelyépítés III. ütemének befejezésére 13 millió Ft-ot, az iskolai oktatás színvonalának javítására korszerű gépek, berendezések vásárlására 27,5 millió Ft-ot, jármű vásárlására 2,4 millió Ft-ot fordítottak. A Pattantyús-Ábrahám Géza Szakképző Iskola Sajószentpéter a gyakorlati képzés tárgyi feltételeinek fejlesztését 9,5 millió Ft szolgálta. Az abaújszántói Mezőgazdasági Szakképző Iskola 13,9 millió Ft pályázati

9 9 forrásból lamináló gép, kisbuszt és tanüzemi fűtés felújítását végezték. Szepsi Laczkó Máté Mezőgazdasági Szakképző Iskola Sátoraljaújhely tornaudvar felújítását és az oktatás tárgyi színvonalának javítását 16,9 milliót Ft átvett pénzből végezték. A II. Rákóczi Ferenc Kórház Alapítványtól (Abaúj, Richter) 250 eft-ot vett át, melyből 100 eft-ot hullakamrába fagyasztó láda vásárlására, 150 eft-ot kardiológiai műszer beszerzésére fordított. A Megyei Reuma Kórház a rekonstrukciós munkálatokra eft-ot vett át a Munkaügyi Minisztériumtól (Európai Uniós forrásból). A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház vállalkozóktól és az egyházi felekezetektől kápolna építésére vett át összesen eft-ot Az önkormányzati hivatalnál felhalmozási célú feladatokra 44,7 millió Ft teljesült, ebből 22,2 millió Ft az edelényi Fogyatékosok Otthona új épületszárnyának építéséhez kapcsolódó, Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács kiírt pályázatán nyert TRFC támogatás igénybevétele. Idegenforgalmi és informatikai pályázatokhoz kötődő igénybevétel 9,7 millió Ft. A védelmi feladatok informatikai fejlesztését a Gazdasági Minisztérium 800 eft-tal támogatta. Miskolc Megyei Jogú Várostól egészségügyi gép-műszer beszerzés támogatása címén 12 millió Ft érkezett. A módosított előirányzatok között szereplő, évi beruházásokhoz pályázaton nyert TERKI, CÉDE támogatások kiemelt, kötött előirányzatok, a beruházások megvalósulása folyamatban van, a támogatások évben jelentkeznek bevételként. V. Kölcsöntörlesztés A TÉR-KÉP Oktatási Alapítvány Kékedi Regionális Központjának kialakításához nyújtott ideiglenes felhalmozási célú kölcsön évi törlesztési részlete 2 millió Ft, valamint az éven belüli ideiglenes kölcsön 20 millió Ft, amelyekből az Alapítvány év végéig nem törlesztett. A dolgozók lakásvásárlására, lakásépítésre, illetve korszerűsítésre biztosított munkáltatói kölcsönből 17,2 millió törlesztés történt. VII. Hitelek A évi önkormányzati feladatok teljesítéséhez, a likviditás biztosításához szükséges hitel módosított előirányzata millió Ft. Az önkormányzatnak december 31-én nem volt hitelállománya, ugyanakkor az első félévben kisebb-nagyobb összegű likvidhitel felvételére került sor. A fizetett kamat 9,8 millió Ft. VIII. A 2004 évi pénzmaradvány millió Ft, teljesítése 100 %.

10 10 II. KIADÁSOK A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat évi módosított kiadásainak főösszege millió Ft, amelyből év végéig millió Ft került felhasználásra (93,4%) (2. sz. melléklet). A kiadások teljesítésének jellemzőit az alábbiak szerint foglaljuk össze: 1. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat intézményeinek költségvetése (3.2. sz. melléklet) január 1-jén 64 intézményt működtet az önkormányzat, melyből 62 intézmény önállóan gazdálkodó, 2 intézmény részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv. Az intézmények száma az előző évihez képest kettővel nőtt. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése 11/2005. (VII.15.) számú rendeletével módosította a évi költségvetését, melynek következtében: a Gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézményekben 8 intézmény átszervezése kapcsán 4 önállóan gazdálkodó intézmény jött létre, a középiskolai oktatást és kollégiumi ellátást nyújtó intézményekben szervezeti átalakítás következtében a 21 önállóan gazdálkodó intézmény és a 2 részben önállóan gazdálkodó intézmény helyett 16 önállóan gazdálkodó intézmény 1 részben önállóan gazdálkodó intézmény jött létre. Költségvetési beszámolót a megszűnő és az újonnan alakuló intézményeknek is készíteniük kell. A rendelet a 3.1, 3.2, és a számú mellékletei az intézményi változások figyelembevételével készültek. Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP) finanszírozási körébe az előző évivel egyezően 5 intézmény tartozik. Az izsófalvai Pszichiátriai Szakkórház és Betegotthon intézmény továbbra is kettős finanszírozású, az intézmény betegotthoni részét az önkormányzat, míg a kórházi részét az OEP finanszírozza. Önkormányzat finanszírozási körébe tartozó intézmények: a.) Személyi kiadások, munkaadót terhelő járulékok: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat finanszírozási körébe tartozó intézményekben foglalkoztatottak részére évben január 1-jétől 7,5 %-os, míg szeptember 1-jétől további 4,5 %-os jövedelemnövekedés

11 11 fedezete 699 millió Ft összegben intézményi költségvetésekbe beépült, mely tartalmazza valamennyi bérelem növelésének fedezetét (garantált illetmény, osztályfőnöki-, műszak-, munkaközösség vezetői pótlékok, túlórák, stb.) A soros előrelépések (63 millió Ft), az esedékes jubileumi jutalmak (95,6 millió Ft), illetőleg a szakképzettség megszerzése után esedékes járandóságok (40,16 millió Ft) intézményi költségvetésekbe történő beépítése megtörtént. A Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi CXXXV. törvény 57. (2) bekezdésében foglaltak szerint az Áht. 93/A. alapján a költségvetési szerv a személyi juttatási előirányzatain belül köteles volt megtervezni a közalkalmazottak kereset-kiegészítésének fedezetét, az előző évi bázis előirányzatának 2 % összegében. A Közgyűlés döntésének és a fenti rendelkezésnek megfelelően 94,09 millió Ft beépült az intézményi költségvetésekbe. A költségvetési törvény 60. -a szerint a közoktatásban dolgozó pedagógusok kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítése január 1-jétől augusztus 31-ig Ft/hó/fő, szeptember 1-jétől december 31-ig pedig Ft/hó/fő. Az emelésnek megfelelően a többlet költségként jelentkező 21,6 millió Ft elismerése megtörtént. b.) A Testület döntésének megfelelően a évben a hivatásos nevelőszülők díjazása Ft/hó, nem hivatásos nevelőszülők esetében Ft/gyermek/hó összegben emelkedett. Ez 6,6 %-os növekedésnek felel meg. A megemelt juttatások összességében 66 millió Ft önkormányzati támogatást jelentenek. c.) A biztonságos gazdálkodás, a működőképesség fenntartása érdekében a dologi előirányzat 5 %-os emelésére sor került, összesen 143,32 millió Ft összegben. Az intézmények dologi előirányzata így lehetőséget biztosít arra, hogy az étkezési nyersanyagnormák 5 %-kal emelkedjenek. A döntésnek megfelelően megemelésére sor került. d.) A középfokú intézményekben folytatódott a tanulók ECDL feltételű -, illetve C típusú állami nyelvvizsgáztatása, melyre az elmúlt évhez hasonlóan 15 millió Ft összeg beépült. A kifizetések a terveknek megfelelően, folyamatosan történtek.

12 12 Az egyes intézménytípusoknál az alábbi célok, feladatok valósultak meg évben: 1.1. Szakosított szociális ellátás keretében az időskorúak bentlakásos otthonaiban 814 fő tervezett fővel szemben az ellátottak száma 806 fő volt, a pszichiátriai és fogyatékos emberek gondozására hivatott bentlakásos otthonokban a tervezett fő elhelyezettel szemben a teljesítés fő. Az intézmények kiadási előirányzata eft, melyből december 31- ig eft-ot (97,9 %) használtak fel. Általánosságban elmondható, hogy a kiadások a lakók összetételétől nagymértékben függ. Az idősek otthonába bekerülő gondozottak egészségi állapota erősen megromlott, egyre több a diétás étkezők száma, nagy számban kerülnek be inkontinens, időskori demenciában szenvedő betegek, melyek gondozása több ráfordítást (gyógyszer, gyógyászati segédeszköz, élelmezési költség) igényel. A pszichiátriai otthonok új lakóinál a fiatalabb korosztály bekerülése a jellemző, mely bevétel kiesés mellett kiadási többletet is jelent, mivel jövedelemmel nem rendelkeznek ruháztatásukról, zsebpénz biztosításáról az intézményeknek kell gondoskodni. A Közgyűlés döntésének megfelelően az ózdi Idősek Otthona intézményben 1 millió Ft, az intézmény festéséhez anyag beszerzésére sor került. A festéseket folyamatosan végzik. Az első emeleti lakószobák és közösségi helyiségek tisztasági festése megtörtént Gyermekvédelmi szakellátásban részesülők tervezett száma évben fő, ezzel szemben az ellátást ténylegesen fő vette igénybe. Az intézmények kiadási előirányzata eft, melyből december 31-ig eft-ot (96,2 %) használtak fel. A felhasználás a tervezett szint alatt maradt, mely a tényleges kihasználtsággal magyarázható. A szerkezetátalakítási program befejezésével fizikai létszámból szakmai létszámra történő átcsoportosítás vált szükségessé. Az alsózsolcai Gyermekotthon és Lakásotthonokban 7 fő (költségvonzata 0,3 millió Ft), a gönci Gyermek- és Lakásotthonban 6 fő (költségvonzata 0,8 millió Ft), melynek elismerésére sor került. A feladatellátásnak megfelelően az átcsoportosításokra sor került. A fogyatékos gyermekek gyógypedagógiai ellátását nyújtó hét intézményben 961 fő ellátott nevelését, oktatását 80 tanulócsoportban tervezték végezni, a tényadatok alapján megállapítható, hogy évben 940 fő nevelését, oktatását végezték ténylegesen. Ezen belül az állami gondoskodásban részesülő gyermekek száma 143 fő. A testület döntésének megfelelően szeptember 1-el az Illyés Gyuláné Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon

13 13 Abaújkér a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösségnek átadásra került szeptember hó 1. napjával az évi normatíva időarányos részéről lemondtunk, a létszámadatok változása ennek megfelelően alakult évben a kiadások a módosított előirányzathoz viszonyítva ( eft-tal szemben eft) 95,6 %-ban teljesültek A megyei fenntartású középfokú, oktatási, nevelési intézmények évben fő tanuló oktatását tervezték, ténylegesen az oktatásban fő oktatásáról gondoskodtak. Az iskolai tanműhelyben a tervezett szakmai gyakorlati képzésben résztvevők száma fő, ténylegesen fő. Alapfokú művészeti oktatásban résztvevő tanuló létszám 685 fő tervezettel szemben 708 főre emelkedett. Az ágazatban eft előirányzott kiadással szemben a teljesítés eft (94,3 %). A kiadások teljesítését befolyásolta a bevételek alakulása, különösen az un. számlás bevétel. Szakmai színvonal javulását idézte elő a szakképzési és a pályázatokon nyert átvett pénzek hasznosítása. Ezen források döntő többségét az intézményeink oktatási feltételek javítására fordították (Pl. Surányi Endre Szakképző Iskolában tanfolyamok tartására, a Tempus Közalapítványtól, tanműhely építés folytatására, eszköz beszerzésre a Nemzeti Szakképző Intézettől (NSZI), a BORSOD-CHEM Rt-től, gazdasági társaságoktól, vállalkozóktól kapott 95 millió Ft összegből; Abaújszántói Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium az Oktatási Minisztérium Alapkezelőtől, a Földművelési és Vidékfejlesztési Minisztériumtól kapott 30.9 millió Ft-ot, gazdatanfolyam tartására, tanügyi épület felújítására, gép, berendezés vásárlására; a Szepsi Laczkó Máté Mezőgazdasági Szakképző Iskolának és Kollégiumnak 16.9 millió Ft-ot a Sátoraljaújhely Városi Polgármesteri Hivatal a parkgondozás végzésére, a Fegyház és Börtöntől az oktatásra, a Földművelési és Vidékfejlesztési Minisztériumtól a TEMPUS Közalapítványtól és különböző vállalkozásoktól kapott szakképzési támogatást taneszköz- és tanműhelyi eszközök vásárlására, melynek beszerzése megtörtént; Irinyi János Szakközépiskola és Kollégium 61,7 millió Ft támogatásban részesült a fogyatékkal élők és megváltozott munkaképességű felnőttek általános célú, nyelvi, szakmai képzésére, az alapfokú nyelvtanfolyamok tartására, intelligens oktatástechnikai eszközök beszerzésére valamint szakmai gyakorlati helyek felújítására.) A költségvetésben biztosított kisebb karbantartási és beszerzési feladatok, többletfeladatok elvégzésre kerültek (festési anyag biztosítása, gép beszerzés, létszámbővítés, pótlék elismerés). A miskolci Teleki Tehetséggondozó Kollégiumban, illetőleg évtől az ózdi Ady Endre Középiskolai Kollégiumban és a József Attila Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskolában kiemelt feladat az Arany

14 14 János Tehetséggondozó Programban résztvevő tanulók képzése, oktatása, és emelt szintű ellátása, ezzel egyidejűleg a tehetséggondozással kapcsolatos szakmai, módszertani fejlesztő munka folytatása. A felmenő rendszerű programban évben összesen 176 fő tanul, az ebből fakadó többletköltségek (65,2 millió Ft) az intézményi költségvetésekben elismerésre kerültek. 1.5 A közművelődési és közgyűjteményi intézmények további jó színvonalú feladatellátását az elfogadott működési költségelőirányzatok biztosították. A évi kiadási előirányzatuk eft, ezzel szemben eft-ot használtak fel, mely 79,9 %-os teljesítésnek felel meg. Az időarányostól való elmaradás okai: A tervezési időszakban, teljes mértékben nem tudták számba venni bevételi forrásaikat és a felmerülő feladattal kapcsolatos ráfordításokat, a rendezvényeken, konferenciákon, tanfolyamokon résztvevők számát, a régészeti feltárások nagyságát. Az intézményi körben növekedtek a számlázott szolgáltatások után járó bevételek, és ugyanilyen nagyságrendben a kiadások is. A teljesítéseknél a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Múzeumi Igazgatóságnál a legszembetűnőbb a lemaradás (teljesítés 66,7 %-os). Az Igazgatóság munkáját elsősorban a megelőző feltárások igényei szabták meg. A gyűjtemények gyarapítása pályázati pénzekből valósult meg. Többek között eredményes volt a pályázat a Nemzeti Kulturális Alapprogramnál. A vidéki intézményhálózat fejlesztésében kiemelkedő jelentőségű a Matyó Múzeum, mely a második félévben a legkorszerűbb feltételekkel várta a látogatókat. A közgyűlés május 01-től december 31-ig a többlet régészeti feladatok ellátásához 23 fő létszámfejlesztést engedélyezett. A régészeti célfeladatokra átvett pénzek összege 174 millió Ft, melynek felhasználása megtörtént. A Vásárhelyi Terv keretében megépülő cigándi árapasztó régészeti kutatására az intézmény a teljesítést követően kapja meg a forrásokat, az első részszámla kifizetésre került (melynek összegét a támogató átutalta), a második részszámla forrásának átutalására ( 200 millió Ft) a teljesítést követően március elején fog sor kerülni. Az LIDL. áruházlánc és a MOL Rt. ásatásaira kapott 177 millió Ft-ból is a teljesítéseknek megfelelően 82 millió Ft-ot használtak fel. A munkák elkezdését és ütemes folytatását a közbeszerzési eljárások lezárása határozta meg, így a pénzügyi teljesítések sok esetben évre húzódtak át. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálati Intézet teljesítése 94,2 %-os. A kiadás elmaradásának oka, hogy a továbbképzéseket alacsonyabb számban vették igénybe. Így a kiadásokkal egyidejűleg az intézmény bevételei is csökkentek.

15 15 A II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtárban kiemelten kezelt terület az országos könyvtári stratégia céljainak megvalósítása, a térségi összefogás, együttműködés erősítése, a kistelepülések könyvtári ellátása. A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumától nyert támogatásból folyik a Corvina rendszerre történő átállás, melynek keretében a dokumentumok és olvasói adatok konvertálása folyamatban van. Kiemelt rendezvények sorában fokozott figyelem övezte a József Attila év, az Ünnepi Könyvhét, valamint A Nagy Könyv programsorozat eseményeit, előkészítését, valamint lebonyolítását. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közművelődési és Idegenforgalmi Intézet év tavaszán megyei és regionális színjátszó találkozókat és rendezvényeket szervezett, az elnyert pályázati támogatásokból, valamint sikeresen képviselte és koordinálta az Utazás 2005 idegenforgalmi kiállításon a megyei részvételt A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Ellátó Szervezete a Megyeháza épületének üzemeltetéséről folyamatosan gondoskodott. Az elbontott Miskolc, Városház tér 3. sz alatti hátsó épületrész helyén az első félévben elkészült a 14 db gépkocsi elhelyezését szolgáló új parkoló tér, így a parkolási lehetőségek javultak A megyei önkormányzat öt kórházának kiadása az önkormányzat költségvetésének 54,5 %-a. A kórházak 2005 évben ággyal működnek (1.970 aktív, illetve 645 krónikus ágyon történik a gyógyítás). A teljesítés alakulását a bevételnél részleteztük. A bevételek alakulása miatt a kórházak 2005 évi gazdálkodására jellemző a takarékosság, az eszközök kihasználásának feszítettsége, melynek következtében az amortizációjuk is felgyorsul. Jellemző, hogy szigorították a kötelezettségvállalás szabályait, beszerzési és felhasználási kereteket alakítottak ki, melynek betartását folyamatosan vizsgálták. A gazdasági folyamatokat elemzik, ellenőrzik és értékelik. Az élelmezés, gyógyszergazdálkodás területén is szigorító intézkedéseket vezettek be. A humán erőforrás gazdálkodás területén létszámcsökkentést hajtottak végre. A megyei kórház az alaptevékenységet kiszolgáló un háttérszolgáltatások (takarítás, étkeztetés, portaszolgálat, szállítás, gyógyszertár működtetése stb.) vállalkozásba adása útján törekedett a költségeket csökkenteni. A gazdálkodást nehezíti a degresszív finanszírozás, különösen a Szent Ferenc Kórház és a II. Rákóczi Ferenc Kórháznál volt ez jellemző.(pl. Szent Ferenc Kórházban a degresszió 2005 évben közel 100 millió forint bevétel kiesést eredményezett). Ennek ellensúlyozására a Szent Ferenc Kórházban a

16 16 bevételek növelésének érdekében saját kivitelezésben zártforgalmú gyógyszertárat alakított ki. A II. Rákóczi Ferenc Kórházban az aktív fekvőbeteg ellátásban jelentős a degresszió, az alacsony teljesítmény volumen korlátja miatt nem tud bevételt növelni. A novemberi helyzethez képest tovább romlott a kórház gazdálkodási helyzete, mert az OEP 85 HBCS- vel csökkentette a Teljesítmény Volumen Korlátot (továbbiakban: TVK), a megszűnt onkológiai ellátás miatt. Ez éves szinten 10 millió Ft bevétel kiesést jelenthet. Az összes szállítói tartozása december 31-én eft, melyből a lejárt tartozás eft. A kiadásoknál összességében december 31-ig 97,6 %-os a felhasználás. A kórházak gazdálkodásában a fegyelem megmutatkozik. A négy korháznál 25 napon túli adósságállomány évben nem volt, bár a nehézségek miatt határidőn túli (1-6 napos) adósság keletkezett december 31-én (52 millió Ft összegben) a Szent Ferenc Kórháznál. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat fenntartásában működő kórházak a nehézségek ellenére a feladatellátást biztosítani tudták. Összességében megállapítható, hogy a költségvetés biztosította a jogszabályon alapuló személyi juttatásokat. Ezen felül elismerésre kerültek a bérfejlesztések (január 01-től 7,5 %, szeptember 01-től 4,5 %), soros előrelépések, a szakképesítés megszerzése miatti bér átsorolások, különböző pótlékok, kereset-kiegészítések, valamint a jubileumi jutalmak kifizetéséhez szükséges többlet fedezetek. Jelentős segítséget nyújtott az intézmények gazdálkodásában a dologi előirányzatok 5 %-os emelése. A bevételek és kiadások a terveknek megfelelően alakultak, finanszírozási nehézség a működést nem akadályozta. 2. Felhalmozási kiadások A felhalmozási kiadások módosított előirányzata millió Ft, ezen belül millió Ft ( 90,0%) a beruházásokat, rekonstrukciókat, 322 millió Ft (10,0 %) a felújításokat szolgálta. Az év végéig a módosított előirányzat 67,4 %-át, millió Ft-ot használtak fel az intézmények és az önkormányzat hivatala. A feladatok teljesítésének pénzügyi vonzatát a finanszírozás alapján megosztva az intézményeknél a sz. melléklet, az önkormányzati hivatalnál a 4. sz. melléklet tartalmazza. A legfontosabb feladatok teljesítése a következők szerint alakult:

17 A beruházásokra, rekonstrukciókra millió Ft (68,4 %) felhasználása megtörtént. A címzett és céltámogatás igénybevételével megvalósuló fejlesztések közül: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Onkológiai és Belgyógyászati Osztályainak bővítéses rekonstrukciója 2002 évben kezdődött el. A megújult épületegyüttes (az új négyszintes épületszárny, illetve a felújított meglévő épület) december 15-től a gyógyító munkát szolgálja. A 2005 évi előirányzat a rekonstrukció pénzügyi elszámolását biztosította, mely lezárult. A helyi önkormányzatok évi új címzett támogatásáról szóló évi LX. törvényben jóváhagyottak szerint Sajószentpéter városban a 100 férőhelyes Tartós Bentlakásos Szociális Intézmény létrehozásához eft címzett támogatást nyert a megyei önkormányzat. A leendő intézmény 80 férőhelyen ápolást és gondozást, 20 férőhelyen pedig rehabilitációs ellátást nyújt majd szenvedélybetegek számára. A rendelkezésre álló címzett támogatás évi üteme eft volt. A kivitelezési munkák az első körben eredménytelenül zárult új közbeszerzési eljárás lezárását követően - várhatóan második negyedévében kezdődhetnek meg. A Magyar Köztársaság Kormánya a évi új címzett támogatással indításra tervezett fejlesztések támogatásainak döntés előkészítéséről szóló közleményében a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház rekonstrukciójának folytatását nem támogatta, míg a Megyei Levéltár alsózsolcai raktárbázisának kialakítását címzett támogatásra javasolta. A címzett támogatási igényt december 15- ig benyújtottuk. Az Országgyűlés a évi XXIV. törvényben döntött a címzett támogatások odaítéléséről, a Levéltár raktárbővítését eft támogatásban részesítette. A fekvőbeteg ellátást nyújtó egészségügyi intézmények gép-műszer beszerzése a fenntartó önkormányzat feladatát képezik. A évre jóváhagyott eft céltámogatásból eft igénybe vételével, három kórházban eft értékben, 26 db gép-műszer beszerzése valósult meg. A évi egészségügyi gép-műszer beszerzésekhez a megyei önkormányzat eft-os céltámogatási igényét benyújtotta, melyből 41 millió Ft támogatásban részesült. Így két kórházban összesen eft értékben, 18 db gép-műszer beszerzése valósult meg. A beszerzett 44 db gép tovább javította a betegellátás és a diagnosztizálás színvonalát.

18 18 A Megyei Reuma Kórház évben a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében az Európai Unió Strukturális Alapjából eft-ot nyert a rehabilitációs központ kialakításához. A beruházás során megvalósul a hidroterápiás egység gyógyvízzel történő ellátása, ezer m 2 -t meghaladó épület-bővítés, mely a regionális mozgásszervi rehabilitációt további 28 ágyszám növekedéssel biztosítja. A beruházás várhatóan év második félévében készül el. A megyei önkormányzat a pályázat saját forrására előirányzott eft 50 %-ára - az EU önerő alap terhére pályázatot nyújtott be a Belügyminisztériumhoz. Az elnyert eft-os támogatás igénybevételéhez szükséges finanszírozási szerződés megkötése megtörtént. Az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium támogatásával három szociális intézmény részleges rekonstrukciója fejeződött be. Az ormosbányai Idősek Otthonában az akadálymentesítési, épület felújítási munkák befejeződtek. A rekonstrukció összesen 48,2 millió Ft-ból valósult meg, melyből a támogatás mértéke 28 millió Ft volt. A borsodivánkai Pszichiátriai Otthonban és a putnoki Foglalkoztató Rehabilitációs Intézmény és Fogyatékosok Otthonában akadálymentesítést szolgáló munkálatokat lift beépítése és belső építészeti átalakításokat végeztek 26, illetve 23 millió Ft értékben. Ebből a minisztériumi támogatás millió Ft volt. Befejeződött az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium és a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területfejlesztési Tanács támogatásával az alsózsolcai Gyermekotthon és Lakásotthonokban három lakásotthon kialakítása. Ezzel lezárult az intézmény átalakítási programja. A rekonstrukció 27,7 millió Ft-ból valósult meg. Az Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács 64 millió Ft-os támogatásával létesült az edelényi Fogyatékosok Otthonának új épületszárnya. A 306 m 2 hasznos alapterületű épületszárnyban 4 db négy ágyas és 10 db kétágyas szoba, valamint a szükséges kiszolgáló helyiségek kerültek kialakításra, melyekkel jelentősen mérséklődött a zsúfoltság, s nem utolsó sorban sikerült megvalósítani a szakmai jogszabályban előírt tárgyi feltételek biztosítását. A beruházás összbekerülési költsége 64,3 millió Ft volt.

19 19 Az Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanácshoz a Decentralizált Terület és Régiófejlesztési Célelőirányzatból (TRFC) elnyert támogatásból valósul meg: A hejőbábai Pszichiátriai Otthon betegeinek életminőségét javító fejlesztés közbeszerzési eljárása - a rendelkezésre álló pénzügyi fedezetet jelentősen meghaladó árajánlatok miatt - eredménytelenül zárult. Emiatt szükségessé vált az eredetileg tervezett intézménybővítés műszaki tartalmának csökkentése, szakaszolása. Az új közbeszerzési eljárás lefolytatása folyamatban van, a pályázaton elnyert eft támogatás átütemezése a Magyar Államkincstár jóváhagyásával megtörtént. A hejőbábai, borsodivánkai és ricsei Pszichiátriai Otthonok korszerűsítésére benyújtott pályázataink közül a tanács évben csak a hejőbábai pályázatot támogatta eft-tal, melynek keretében a meglévő gondozási épületek homlokzatainak utólagos hőszigetelése, alacsony hajlásszögű tető építése, valamint a külső nyílászárók cseréje valósul meg. A rekonstrukció összbekerülési költsége eft. A nyílt közbeszerzési eljárás lefolytatása folyamatban van. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területfejlesztési Tanács támogatásával: Az Idősek Otthona Ormosbánya villamos hálózat I. ütem rekonstrukciós munkái befejeződtek (elnyert támogatás eft). A megyei önkormányzat által a villamos rekonstrukció befejező ütemére, a gondozotti szárny rekonstrukciójára, a homlokzat utólagos hőszigetelésére, valamint a nyílászárók cseréjére benyújtott pályázatot (II. ütem) a tanács 35 millió Ft támogatásban részesítette. A beruházás összes költsége (I. és II. ütem) eft. A Foglalkoztató Rehabilitációs Intézmény és Fogyatékosok Otthona Putnok emeletráépítés és villamos rekonstrukció I. ütemének kivitelezési munkái befejeződtek (elnyert támogatás eft). A homlokzat utólagos hőszigetelésére, nyílászárók cseréjére, alacsony hajlásszögű tető építésére benyújtott pályázatot a Tanács eft támogatásban részesítette. Első esetben a közbeszerzési eljárás eredménytelenül zárult. A megismételt közbeszerzési eljárás lezárult, a kivitelezési munkák megkezdődtek A II. ütem bekerülési költsége eft, a beruházás összes költsége (I. és II. ütem) pedig eft.

20 20 A Pszichiátriai Otthon Hejőbába konyhájának új eszközök beszerzésére elnyert támogatás eft volt. A beszerzés és a használatba vétel megtörtént. A megyei önkormányzat informatikai rendszerének évben megkezdett továbbfejlesztése lezárult. A eft értékű beruházás üzembe helyezése és a eft-os támogatás elszámolása megtörtént. A Nemzeti Információs Társadalmi Stratégiához igazított Borsod- Abaúj-Zemplén megyei informatikai koncepció elkészítésére elnyert eft támogatással - a közbeszerzési eljárás lefolytatását követően a teljesítés megtörtént. Borsod-Abaúj-Zemplén megye komplex idegenforgalmi évi időhorizonttal fejlesztési stratégiai program kidolgozása megvalósult, a eft költsége kifizetésre került. Az elnyert támogatás eft. Az ITC Székház földszinti portáljának energiatakarékos hőszigetelt üveggel történő kivitelezése befejeződött, a eft kifizetése megtörtént. Az elnyert támogatás eft. A sályi Mozgásjavító Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon kastély épületének teljes padlóburkolat cseréje befejeződött, a eft összbekerülési költségből az elnyert támogatás eft volt. A évi céltámogatott egészségügyi gép-műszer beszerzésekhez kapcsolódóan a megyei önkormányzat 80 millió Ft CÉDE, illetve évre 7,8 millió Ft, évre pedig 4 millió Ft TEKI támogatásban részesült. A beruházás összes költsége 244,2 millió Ft volt. A gépeket és berendezéseket a kórházak használatba vették. A Teleki Tehetséggondozó Kollégium B jelű épületében Pedagógiai Szolgáltató Központ kialakítására benyújtott pályázatot a Tanács 100 millió Ft támogatásban részesítette, melynek évi üteme 26 millió Ft volt, év végéig összesen eft került kifizetésre. A beruházás összes költsége eft, melyből a homlokzat utólagos hőszigetelése, nyílászárók cseréje, alacsony hajlásszögű tető építése, akadálymentesítés és az épület belső felújítása, átalakítása valósul meg. A fejlesztések, felújítások elvégezésének célja az akadálymentes közlekedés elősegítésén túl a működési költségek csökkentése volt.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Borsod-Abaúj-Zemplén megye Borsod-Abaúj-Zemplén megye ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA 2011. március 31. (rendkívüli ülés) TARTALOMJEGYZÉK I. A megyei önkormányzat rendeletei Rendelet száma Tárgya Oldal

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 6/2011. (V. 4.) önkormányzati rendelete

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 6/2011. (V. 4.) önkormányzati rendelete Borsod-Abaúj-Zempl Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc Borsod-Abaúj-Zempl Megyei Önkormányzat Közgyűlések 6/2011. (V. 4.) önkormányzati rendelete a Borsod-Abaúj-Zempl Megyei Önkormányzat 2010. évi

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Borsod-Abaúj-Zemplén megye Borsod-Abaúj-Zemplén megye ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA 2011. május 25., május 30. (rendkívüli ülések) TARTALOMJEGYZÉK I. A megyei önkormányzat rendeletei Rendelet száma

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Borsod-Abaúj-Zemplén megye Borsod-Abaúj-Zemplén megye ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA 2011. február 17. TARTALOMJEGYZÉK I. A megyei önkormányzat rendeletei Rendelet száma Tárgya Oldal 1/2011. (II. 18.)

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Borsod-Abaúj-Zemplén megye Borsod-Abaúj-Zemplén megye ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA 2008. november 27., december 18. TARTALOMJEGYZÉK I. A megyei önkormányzat rendeletei Rendelet száma Tárgya Oldal

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Borsod-Abaúj-Zemplén megye Borsod-Abaúj-Zemplén megye ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA november 17., december 15., december 18. (rendkívüli ülés) TARTALOMJEGYZÉK I. A megyei önkormányzat rendeletei Rendelet

Részletesebben

RENDELET HATÁROZATOK

RENDELET HATÁROZATOK 2011. február 24. 6. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 4/2011. (II. 24.) önkormányzati rendet 6/2011. (II. 24.) önkormányzati rendet 7/2011. (II. 24.) önkormányzati rendet A Baranya Megyei

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Borsod-Abaúj-Zemplén megye Borsod-Abaúj-Zemplén megye ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA 2009. február 12., március 31. TARTALOMJEGYZÉK I. A megyei önkormányzat rendeletei Rendelet száma Tárgya Oldal 1/2009.

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Borsod-Abaúj-Zemplén megye Borsod-Abaúj-Zemplén megye ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA 2011. április 28. TARTALOMJEGYZÉK I. A megyei önkormányzat rendeletei Rendelet száma Tárgya Oldal 6/2011. (V. 4.)

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. - a Képviselő - testülethez - Mátészalka Város Önkormányzata 2008. évi költségvetésének módosításáról

ELŐTERJESZTÉS. - a Képviselő - testülethez - Mátészalka Város Önkormányzata 2008. évi költségvetésének módosításáról MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL 4700. Mátészalka, Hősök tere 9. Tel.: 501-358. Fax.: 501-360. Száma: 169-24/2008. ELŐTERJESZTÉS - a Képviselő - testülethez - Mátészalka Város Önkormányzata

Részletesebben

Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs, Egyetem u. 2. BESZÁMOLÓ 2006. év. Készítette: Illés Tiborné Gazd. vez.

Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs, Egyetem u. 2. BESZÁMOLÓ 2006. év. Készítette: Illés Tiborné Gazd. vez. Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs, Egyetem u. 2. BESZÁMOLÓ 2006. év Készítette: Illés Tiborné Gazd. vez. BESZÁMOLÓ 2006. év A Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ 2006. év költségvetése ez időszakban

Részletesebben

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított

Részletesebben

9/2004.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

9/2004.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának zárszámadásáról 9/2004.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Borsodnádasdi Önkormányzat 1.1. melléklet a... önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím 2013. 1 2 3 5 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

16. sz. melléklet C Í M R E N D I. KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK Cím száma neve Alcím száma neve gazdálkodási jogköre: teljes önállóan gazdálkodó részben

16. sz. melléklet C Í M R E N D I. KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK Cím száma neve Alcím száma neve gazdálkodási jogköre: teljes önállóan gazdálkodó részben 16. sz. melléklet C Í M R E N D I. KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK Cím Alcím gazdálkodási jogköre: teljes önállóan gazdálkodó részben önállóan gazdálkodó 1. Megyei Önkormányzat Hivatala 1.1. Közgyűlés és bizottságai

Részletesebben

RENDELET HATÁROZAT MELLÉKLET

RENDELET HATÁROZAT MELLÉKLET 2009. február 27. 2. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 2/2009. (II. 27.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről 2 szóló 4/2008. (III. 7.) Kgy. rendelet módosítása 3/2009.

Részletesebben

B E V É T E L E K K I A D Á S O K

B E V É T E L E K K I A D Á S O K 1. melléklet a 2/2013. /II.07./számú önkormányzati rendelethez Szendrő Város Önkormányzat 2012. évi költségvetésének mérlege 1. sz. táblázat Bevételi jogcím B E V É T E L E K Önkormányzat Önkormányzati

Részletesebben

d) költségvetési kiadásit 11.333.567 ezer forintban, azaz Tizenegymilliárd-háromszázharminchárommillió-ötszázhatvanhétezer

d) költségvetési kiadásit 11.333.567 ezer forintban, azaz Tizenegymilliárd-háromszázharminchárommillió-ötszázhatvanhétezer A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 3/2012. (II. 20.) rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 24.) rendelet módosításáról A Baranya Megyei Önkormányzat

Részletesebben

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 2007. március 23. 3. szám A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT A KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 4/2007. (III. 23.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2007. (IX. 28.) Kgy. rendelet

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2007. (IX. 28.) Kgy. rendelet Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2007. (IX. 28.) a Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 2/2007. (II. 2) módosításáról A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban:

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. Előterjesztő: Dr. Ódor Ferenc közgyűlés elnöke. főosztályvezető Kocsis Tiborné Török István Szarvas Gyula osztályvezetők

BESZÁMOLÓ. Előterjesztő: Dr. Ódor Ferenc közgyűlés elnöke. főosztályvezető Kocsis Tiborné Török István Szarvas Gyula osztályvezetők Előterjesztő: Dr. Ódor Ferenc közgyűlés elnöke Készítette: Dr. Szemán Ilona főosztályvezető Kocsis Tiborné Török István Szarvas Gyula osztályvezetők BESZÁMOLÓ A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat címrendje

Baranya Megyei Önkormányzat címrendje 1. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat címrendje Cím Cím megnevezése 1. Baranya Megyei Kórház Pécs 1. EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK 2. Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Bóly 3.

Részletesebben

Paks Város 2007. évi költségvetéséről szóló 3/2007.(III.12.) számú rendelet módósítása. A táblázatatok adatai ezer forintban szerepelnek.

Paks Város 2007. évi költségvetéséről szóló 3/2007.(III.12.) számú rendelet módósítása. A táblázatatok adatai ezer forintban szerepelnek. Tartalom A táblázatatok adatai ezer forintban szerepelnek. I II III IA IB II.Aa II.Ba II.b II.c II.d B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B7-B8 B8 C1 Önkormányzati szintű pénzügyi mérleg Pénzügyi mérleg - Bevételek Pénzügyi

Részletesebben

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 5/2014.(III.11.) önkormányzati rendelet módosításáról Bősárkány

Részletesebben

KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról. 2005. évi eredeti előirányzat

KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról. 2005. évi eredeti előirányzat 1. sz. melléklet (1. sz. melléklet) KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról adatok ezer forintban Előirányzat száma Előirányzat megnevezése 2005. évi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 1. E L Ő T E R J E S Z T É S Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 2014. szeptember 15-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Lajosmizsei Közfeladat-ellátó

Részletesebben

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2012. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3.

Részletesebben

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban)

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban) 3/2010. (II.9.) 1. melléklet [1/2009. (II.19.) Ktr. 2.melléklet] Előirányzat csoport Kiemelt Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban) Előirányzat csoport,

Részletesebben

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012.(III.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (II.6.) önkormányzati rendelet módosításáról Bocskaikerti

Részletesebben

Csepreg város 2006. I. félévi költségvetési beszámolója

Csepreg város 2006. I. félévi költségvetési beszámolója 1 Csepreg város 2006. I. félévi költségvetési beszámolója Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése Csepreg Város Önkormányzata 2006. I. félévben is ellátta az önkormányzatokról szóló törvényben

Részletesebben

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Sorszám

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Sorszám 1.1. melléklet a.../2013. (...) önkormányzati rendelethez ÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E V É T E L E K Bevételi jogcím 2013. évi előirányzat 1. I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)

Részletesebben

RENDELET HATÁROZATOK MELLÉKLETEK

RENDELET HATÁROZATOK MELLÉKLETEK 2011. június 23. 12. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 11/2011. (VI. 23.) önkormányzati rendelet A Baranya Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 24.) önkormányzati

Részletesebben

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2012. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3.

Részletesebben

Javaslat Lőrinci Város Önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2010. (II.15.) önkormányzati rendelet módosítására

Javaslat Lőrinci Város Önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2010. (II.15.) önkormányzati rendelet módosítására LŐRINCI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL Cím: 3021 Lőrinci, Szabadság tér 26. E-mail: ph@lorinci.hu Telefon: (37) 388-155 Fax: (37) 388-464 ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2011. MÁRICUS 17. NAPJÁN

Részletesebben

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) Hatályát veszti a R. 6.2. melléklete. Kihirdetési záradék

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) Hatályát veszti a R. 6.2. melléklete. Kihirdetési záradék Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 4/2013.(III.4.) önkormányzati rendelet módosításáról Bősárkány Nagyközség

Részletesebben

A Bolgár Országos Önkormányzat 2013. évi költségvetése

A Bolgár Országos Önkormányzat 2013. évi költségvetése A Bolgár Országos Önkormányzat 2013. évi költségvetése A 2013. évi költségvetés összeállításánál a: 2012. évi CCIV. törvény Magyarország 2013. évi központi költségvetésérõl 2011. évi CLXXIX. törvény A

Részletesebben

KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról

KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról 1. sz. melléklet (1. sz. melléklet) KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról Előirányzat száma Előirányzat megnevezése 2005. évi eredeti előirányzat adatok

Részletesebben

I. Tájékoztató a költségvetési rendelet közgyűlési döntést nem igénylő módosításairól

I. Tájékoztató a költségvetési rendelet közgyűlési döntést nem igénylő módosításairól Tisztelt Közgyűlés! A 2004. évi központi támogatásokról beérkező értesítések, a Polgármesteri Hivatal kezelésében levő, központi gazdálkodás körébe tartozó előirányzatok átcsoportosításai, valamint a költségvetési

Részletesebben

KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról. Előirányzat megnevezése

KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról. Előirányzat megnevezése 1. sz. melléklet (1. sz. melléklet) KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról Előirányzat száma Előirányzat megnevezése 2005. évi eredeti előirányzat adatok

Részletesebben

KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról. Előirányzat megnevezése

KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról. Előirányzat megnevezése 1. sz. melléklet (1. sz. melléklet) KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról adatok ezer forintban Előirányzat száma Előirányzat megnevezése 2005. évi

Részletesebben

A 12/2007. (VI.15.) rendelet 1-10. számú mellékletei KIMUTATÁS. a Veszprém Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról

A 12/2007. (VI.15.) rendelet 1-10. számú mellékletei KIMUTATÁS. a Veszprém Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról A 12/2007. (VI.15.) rendelet 1-10. számú mellékletei 1. sz. melléklet (1. sz. melléklet) KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról adatok ezer forintban

Részletesebben

Szöveges beszámoló Tengelic Község Önkormányzatának 2014. 01. 01. 2014. 06. 30-ig terjedő gazdálkodásáról. I.) Bevezetés

Szöveges beszámoló Tengelic Község Önkormányzatának 2014. 01. 01. 2014. 06. 30-ig terjedő gazdálkodásáról. I.) Bevezetés Tisztelt Képviselő-testület! Szöveges beszámoló Tengelic Község Önkormányzatának 2014. 01. 01. 2014. 06. 30-ig terjedő gazdálkodásáról I.) Bevezetés Tengelic Község Önkormányzatának gazdálkodása, könyvvezetése

Részletesebben

Pedagógiai szakmai szolgáltatáshoz kapcsolódó programok megvalósítása

Pedagógiai szakmai szolgáltatáshoz kapcsolódó programok megvalósítása Pedagógiai szakmai szolgáltatáshoz kapcsolódó programok megvalósítása Támogatás mértéke: 1.497.500 Ft. A program célja a pedagógusok továbbképzése, szakmai munkaközösségek mûködtetése a kistérségi tanulmányi

Részletesebben

GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2008. (II. 15.) rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről

GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2008. (II. 15.) rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2008. (II. 15.) rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről Győrtelek Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször

Részletesebben

16. sz. melléklet C Í M R E N D

16. sz. melléklet C Í M R E N D 16. sz. melléklet C Í M R E N D I. KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK Cím Alcím rövid neve gazdálkodási jogköre: teljes önállóan gazdálkodó részben önállóan gazdálkodó 1. Megyei Önkormányzat Hivatala 1.1. Közgyűlés

Részletesebben

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról Tárnokréti Község

Részletesebben

KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2002-2003. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról

KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2002-2003. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról 1. sz. melléklet KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2002-2003. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról adatok ezer forintban Elő- 2003. évi 2003. évi 2003. évi 2003. évi teljesítés irányzat Előirányzat

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Monostorpályi Község Polgármesterétől E L Ő T E R J E S Z T É S Monostorpályi Községi Önkormányzat és intézményei 2015. évi gazdálkodásának I. félévi helyzetéről Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének. 1/2008. (II. 25.) Kgy. rendelete

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének. 1/2008. (II. 25.) Kgy. rendelete Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 1/2008. (II. 25.) Kgy. rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 2/2007. (II. 22.) Kgy. rendelet módosításáról A Baranya Megyei

Részletesebben

módosított Előirányzat megnevezése eredeti

módosított Előirányzat megnevezése eredeti 8/2006. (VI.20.) rendelet 1. sz. melléklete (1. sz. melléklet) KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2006. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról adatok ezer forintban 2006. évi 2006. évi Elő-

Részletesebben

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2012. (...) rendeletének indoklása. az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről RÉSZLETES INDOKLÁS

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2012. (...) rendeletének indoklása. az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről RÉSZLETES INDOKLÁS Pannonhalma Város Önkormányzat.../2012. (...) rendeletének indoklása az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről RÉSZLETES INDOKLÁS I. A költségvetés összeállításának általános keretei Az önkormányzat 2012

Részletesebben

Paks Város 2005.évi zárszámadási rendelete - mellékletek

Paks Város 2005.évi zárszámadási rendelete - mellékletek Tartalom A táblázatatok adatai ezer forintban szerepelnek. I II III IA IB II.Aa II.Ba II.b II.c II.d B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 C1 C2 Önkormányzati szintű pénzügyi mérleg Pénzügyi mérleg - Bevételek Pénzügyi

Részletesebben

Előterjesztés száma: 159 / 2013. A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges!

Előterjesztés száma: 159 / 2013. A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges! Előterjesztés száma: 159 / 2013. A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2013. augusztus 28-án, 18-órakor megtartandó ülésére A nagyközségi

Részletesebben

Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 21/2009.(IX.28.) r e n d e l e t e

Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 21/2009.(IX.28.) r e n d e l e t e Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2009.(IX.28.) r e n d e l e t e a nagyközségi önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 4/2009. (II.27.) rendelet módosításáról Decs Nagyközség

Részletesebben

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról Maglóca Község Önkormányzatának

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez. Mátészalka Város Önkormányzata 2008. évi költségvetésének I. félévi beszámolójáról

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez. Mátészalka Város Önkormányzata 2008. évi költségvetésének I. félévi beszámolójáról MÁTÉSZALKA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4700. Mátészalka, Hősök tere 9. Tel.: 501-358. Fax.: 501-360. Száma:169-26/2008. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez Mátészalka Város Önkormányzata 2008. évi költségvetésének

Részletesebben

Bekecs Községi Önkormányzat. 13/2009. (VII. 27.) számú rendelete

Bekecs Községi Önkormányzat. 13/2009. (VII. 27.) számú rendelete Bekecs Községi Önkormányzat 13/2009 (VII 27) számú rendelete az önkormányzat 2009 évi költségvetéséről szóló 4/2009 (III2) rendelet módosításáról 1 (1) A pótelőirányzatként biztosított központosított,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Hejőbába Községi Önkormányzat 2008. évi költségvetésének végrehajtásához. Tisztelt Képviselő testület!

ELŐTERJESZTÉS. Hejőbába Községi Önkormányzat 2008. évi költségvetésének végrehajtásához. Tisztelt Képviselő testület! ELŐTERJESZTÉS Hejőbába Községi Önkormányzat 2008. évi költségvetésének végrehajtásához Tisztelt Képviselő testület! Hejőbába a hátrányos helyzetű települések közé tartozik, elsősorban a hátrányos és halmozottan

Részletesebben

Bevételek forrásonkénti alakulása 2011. évben

Bevételek forrásonkénti alakulása 2011. évben ek forrásonkénti alakulása 2011. évben I. Működési bevételek 2011. eredeti 2011 Módosított 1. sz. melléklet 2011. teljesítés Saját bevételek összesen: 145 480 189 405 209 696 1. Intézményi működési bevételek

Részletesebben

Megnevezés (a) 1. melléklet a 1/(II.7.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat és Közös Hivatal összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 52 463 2.Intézményi működési bevétel 18 624 3. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

1/2006. (I.20.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet. a 2005. évi költségvetésről és végrehajtási szabályairól szóló

1/2006. (I.20.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet. a 2005. évi költségvetésről és végrehajtási szabályairól szóló 1/2006. (I.20.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet a 2005. évi költségvetésről és végrehajtási szabályairól szóló 6/2005.(II.25.) ök. sz. rendelet módosításáról A Budapest Józsefvárosi Önkormányzat

Részletesebben

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2008-2010. évi fejlesztési koncepciója. Várható összköltség ezer Ft-ban.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2008-2010. évi fejlesztési koncepciója. Várható összköltség ezer Ft-ban. 1. sz. melléklet A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2008-2010. évi fejlesztési koncepciója Hetényi Géza Kórház- Rendelőintézet Szolnok, Tószegi út 21. Nagy László Szakképző Iskola, Gimnázium és

Részletesebben

Borsodnádasd Önkormányzat 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K

Borsodnádasd Önkormányzat 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K Borsodnádasd Önkormányzat 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE 1.1 melléklet a 8/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelethez 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Eredeti 1 2 3 4 5 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2003-2004. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról

KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2003-2004. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról Előirányzat Előirányzat megnevezése KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2003-2004. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról 2003. évi tény 1. sz. melléklet adatok ezer forintban 2004. évi teljesítés

Részletesebben

2007. szeptember 28. 10. szám. Tartalomjegyzék

2007. szeptember 28. 10. szám. Tartalomjegyzék 2007. szeptember 28. 10. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 87/2007. (IX. 20.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Igazgatósága vezetője közalkalmazotti jogviszonyának megszüntetése

Részletesebben

BIHARI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT

BIHARI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT Adószám: 18549861 2 09 Cégjegyzékszám: 09-09-016888 BIHARI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT 4130 Derecske, Sas u. 1. K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S 2 0 1 1. Beszámolási időszak: 2011. január

Részletesebben

GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2009. (II. 24.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről

GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2009. (II. 24.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2009. (II. 24.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Győrtelek Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször

Részletesebben

A Csorba Győző Megyei Könyvtár 2008. évi gazdasági beszámolója

A Csorba Győző Megyei Könyvtár 2008. évi gazdasági beszámolója A Csorba Győző Megyei Könyvtár 2008. évi gazdasági beszámolója Intézményünk 2008. gazdasági tevékenységét a Baranya Megyei Levéltárhoz integráltan, szakmai és gazdasági önállóságát megtartva bonyolította.

Részletesebben

Az illetékbevételek a módosított 450 000. A 2007. évi előirányzat kialakítása 300 000. 423,5 millió forintos volt a kiesés, 80,6 100 000 2007

Az illetékbevételek a módosított 450 000. A 2007. évi előirányzat kialakítása 300 000. 423,5 millió forintos volt a kiesés, 80,6 100 000 2007 Hivatal bevételei Illetékbevétel alakulása 26-28-ban Az illetékbevételek a módosított 45 előirányzatnál 196.543 ezer forinttal 4 magasabb összegben realizálódtak, ez 1,7 %-os túlteljesítés. 35 A 27. évi

Részletesebben

A rendelet hatálya 1. Az Önkormányzat 2009. évi költségvetése 2. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének

A rendelet hatálya 1. Az Önkormányzat 2009. évi költségvetése 2. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010.(IV.19.) számú Önkormányzati rendelete a 2009. évi költségvetés módosításáról az 1/2009. (I.30.) számú önkormányzati rendelettel egységes szerkezetben

Részletesebben

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Sorszám

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Sorszám B E V É T E L E K 1. melléklet a 2/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelethez 1.1. sz. táblázat Csatka község Önkormányzat Ezer forintban 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Bevételi jogcím 1 2

Részletesebben

Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról

Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról Halmaj Község Önkormányzati képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

5.. Az önkormányzat 2003. évi teljesített működési és felhalmozási bevételei és kiadások mérlegszerű bemutatását a 6. számú melléklet tartalmazza.

5.. Az önkormányzat 2003. évi teljesített működési és felhalmozási bevételei és kiadások mérlegszerű bemutatását a 6. számú melléklet tartalmazza. Nemesszalók község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2004.(IV.30.) rendelete Nemesszalók Község Önkormányzatának 2003. évi költségvetésének végrehajtásáról Az államháztartásról szóló többször módosított

Részletesebben

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1..

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1.. Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról Maglóca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

50. Költségvetési felhalmozási kiadások (47.+49.)

50. Költségvetési felhalmozási kiadások (47.+49.) Vecsés Város Önkormányzat 2007. évre tervezett működési, felhalmozási kiadásainak, bevételeinek mérlegszerű bemutatása Megnevezés Érvényes Módosítás Módosított I.sz.melléklet I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

Részletesebben

Önkormányzat 2008. évre tervezett működési, felhalmozási kiadásainak, bevételeinek mérlegszerű bemutatása

Önkormányzat 2008. évre tervezett működési, felhalmozási kiadásainak, bevételeinek mérlegszerű bemutatása Önkormányzat 2008. évre tervezett működési, felhalmozási kiadásainak, bevételeinek mérlegszerű bemutatása I.sz.melléklet Megnevezés 2008. évi 80-as tábla Eredeti Előirányzat Differencia Módosított 80-as

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. A Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat 2012. első féléves gazdálkodásáról

TÁJÉKOZTATÓ. A Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat 2012. első féléves gazdálkodásáról 1. napirendi pont Megtárgyalják: A közgyűlés bizottságai 01/308/2012. TÁJÉKOZTATÓ A Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat 2012. első féléves gazdálkodásáról 2 Tisztelt Közgyűlés! Az államháztartásról szóló

Részletesebben

KippKopp Óvoda és Bölcsőde 2013.06.30. társulás előtti. Feladat megnevezése 04. 1 2 3 4 5.a 5.b 5. a+b 6

KippKopp Óvoda és Bölcsőde 2013.06.30. társulás előtti. Feladat megnevezése 04. 1 2 3 4 5.a 5.b 5. a+b 6 KippKopp Óvoda és Bölcsőde 2013.06.30. társulás előtti 1. melléklet Feladat 04 Előirányzat-csoport, kiemelt Eredeti előirány-zat Összeen 1 2 3 4 5.a 5.b 5. a+b 6 1. I. Intézményi működési bevételek (1.1.+

Részletesebben

Püspökszilágy Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 3/2011.(II.16.) sz. rendelete. Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Püspökszilágy Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 3/2011.(II.16.) sz. rendelete. Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Püspökszilágy Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 3/2011.(II.16.) sz. rendelete Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Püspökszilágy Község Önkormányzati Képviselőtestülete a Magyar Köztársaság

Részletesebben

A Csorba Győző Megyei Könyvtár 2007. évi éves gazdasági beszámolója

A Csorba Győző Megyei Könyvtár 2007. évi éves gazdasági beszámolója A Csorba Győző Megyei Könyvtár 2007. évi éves gazdasági beszámolója Intézményünk 2007. évben gazdasági tevékenységét a Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Igazgatóságához integráltan, gazdaságilag részben

Részletesebben

Tiszacsécse község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELE ÉS KIADÁSA B E V É T E L E K

Tiszacsécse község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELE ÉS KIADÁSA B E V É T E L E K Tiszacsécse község Önkormányzat 1.melléklet a 4/2014. (III. 11.) önkormányzati rendelethez 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELE ÉS KIADÁSA B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 15/2008. (V. 28.) ÖR. rendelete

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 15/2008. (V. 28.) ÖR. rendelete C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 15/2008. (V. 28.) ÖR. rendelete Csanádpalota Nagyközség Önkormányzatának 2008. évi költségvetéséről szóló 1/2008. (I. 30.) ÖR. rendeletének

Részletesebben

1.. 2.. 3.. 4.. 5.. /1/ E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. /2/ E rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. Szarvas, 2006. április 27.

1.. 2.. 3.. 4.. 5.. /1/ E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. /2/ E rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. Szarvas, 2006. április 27. A Szarvasi Önkormányzat 15/2006.(IV.28.) számú rendelete a 2005. évi költségvetésről szóló többször módositott 1/2005.(II.18.) számú rendelet v é g r e h a j t á s á r ó l Az Államháztartásról szóló, többször

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 1/2013.(II.20.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: Izsák Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Módosított

Részletesebben

Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 1. számú tájékoztató tábla B E V É T E L E K Bevételi jogcím 2012. évi 2013.évi 1 2 5 3 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K 28/2015. számú előterjesztés 1. melléklete PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K Sorszám Bevételi jogcím 2013. évi tény 2014. évi várható 2015.

Részletesebben

BEVÉTELEK. I. Működési bevételek módosított előirányzata 9.405 millió Ft, teljesítés 9.936 millió Ft, 105.7 %.

BEVÉTELEK. I. Működési bevételek módosított előirányzata 9.405 millió Ft, teljesítés 9.936 millió Ft, 105.7 %. Az Államháztartásról szóló többször módosított - 1992. évi XXXVIII. törvény 82. -ban foglaltak szerint elkészítettük a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetésének teljesítéséről

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2013. (II. 22.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2013. (II. 22.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2013. (II. 22.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Tiszalök Város Önkormányzat képviselő-testülete 2012. március 1-i ülésének. 2./a. számú napirendi pontjához.

E L Ő T E R J E S Z T É S. Tiszalök Város Önkormányzat képviselő-testülete 2012. március 1-i ülésének. 2./a. számú napirendi pontjához. E L Ő T E R J E S Z T É S Tiszalök Város Önkormányzat képviselő-testülete 2012. március 1-i ülésének 2./a. számú napirendi pontjához. A Városi Önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletének elfogadásához.

Részletesebben

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat Ezer forintban. 2013. évi. Sorszám Eredeti előirányzat. Bevételi jogcím. Módosított előirányzat.

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat Ezer forintban. 2013. évi. Sorszám Eredeti előirányzat. Bevételi jogcím. Módosított előirányzat. 1.1. melléklet a 6/2014. (V. 12.) önkormányzati rendelethez LOVÁSZPATONA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE 1. sz. táblázat Ezer forintban Eredeti Módosított 1 2 3 4 5 Teljesítés

Részletesebben

A MŰVÉSZETEK HÁZA 2003. ÉVI GAZDASÁGI BESZÁMOLÓJA

A MŰVÉSZETEK HÁZA 2003. ÉVI GAZDASÁGI BESZÁMOLÓJA A MŰVÉSZETEK HÁZA 2003. ÉVI GAZDASÁGI BESZÁMOLÓJA Gazdasági tevékenységünket továbbra is a Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központhoz integráltan, de szakmai és gazdasági önállóságunkat megtartva

Részletesebben

BESZÁMOLÓ a Képviselő-testület 2015. április 29-i ülésére a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról

BESZÁMOLÓ a Képviselő-testület 2015. április 29-i ülésére a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról BESZÁMOLÓ a Képviselő-testület 2015. április 29-i ülésére a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról Alsózsolca Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetése végrehajtásáról a következők szerint tájékoztatom

Részletesebben

1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen

1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 68 513 2.Intézményi működési bevétel 26 617 3. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. - a Képviselő- testülethez - Mátészalka Város Önkormányzata 2007. évi költségvetésének I.-III. negyedévi helyzetéről

ELŐTERJESZTÉS. - a Képviselő- testülethez - Mátészalka Város Önkormányzata 2007. évi költségvetésének I.-III. negyedévi helyzetéről MÁTÉSZALKA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4700. Mátészalka, Hősök tere 9. Tel.: 501-358. Fax.: 501-360. Száma: 235-24/2007. ELŐTERJESZTÉS - a Képviselő- testülethez - Mátészalka Város Önkormányzata 2007. évi költségvetésének

Részletesebben

Önkormányzati kiadások mérlege 2014.

Önkormányzati kiadások mérlege 2014. Önkormányzati kiadások mérlege 2014. 1.melléklet ezer Ft-ban megnevezés 2012. évi tény 2013. évi várható teljesítés ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN 2014. eredeti ei. Személyi juttatások 402 464 284 450 298 919 Munkaadókat

Részletesebben

Szöveges beszámoló 2005. év

Szöveges beszámoló 2005. év Szöveges beszámoló 2005. év Intézményünknek a TMÖ Pszichiátriai Betegek Otthona Máza az eltelt 12 hónap során a felügyeleti szerv biztosította a pénzügyi fedezetet, ezen kívül a munkaügyi központtól kapott

Részletesebben

Előterjesztés az Önkormányzat 2009. évi zárszámadásáról szóló rendelet megtárgyalására és elfogadására

Előterjesztés az Önkormányzat 2009. évi zárszámadásáról szóló rendelet megtárgyalására és elfogadására Medgyesbodzás Község Önkormányzatának Polgármesterétől Előterjesztés az Önkormányzat 2009. évi zárszámadásáról szóló rendelet megtárgyalására és elfogadására A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági

Részletesebben

Nyírpazony Község Önkormányzat összesített

Nyírpazony Község Önkormányzat összesített 1 NYÍRPAZONY KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 16/.(XII.19.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e Nyírpazony Község Önkormányzat. évi költségvetéséről és költségvetés vitelének szabályairól szóló 3/.

Részletesebben

Borsodnádasd Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

Borsodnádasd Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Borsodnádasd Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1.1. melléklet a.../2014. (...) önkormányzati rendelethez 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Ezer forintban Sor - szám Bevételi jogcím

Részletesebben