1./ A vizsgálat eszköze, módszere, értékelése

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1./ A vizsgálat eszköze, módszere, értékelése"

Átírás

1 Parádi, F. Jóvér, B. Vasúti hálózatok kapacitásvizsgálata mikroszimulációval Budapest Kőbánya Kispest Cegléd vasútvonal vizsgálatának példáján bemutatva Jelen folyóirat már több alkalommal foglalkozott a szimulációs technika vasúti, ezen belül mind az oktatási célú, mind pedig a tervezési célú alkalmazásával [1] [2][3]][4]][5]. A legutóbbi esetben a forgalmi és technológia tervek szimulációs vizsgálata volt a fő téma [6]. Jelen cikkben a szimulációs technika ez utóbbi célú felhasználásának első hazai eredményeivel kívánunk foglalkozni. Ezen pilotprojekt során a vizsgált terület a Budapest Kőbánya Kispest Cegléd vonalszakasz volt. A vizsgálat során arra kerestük a választ, hogy a vonalszakasz mai állapotában (lassújelekkel megtűzdelve és a ma használatos biztosítóberendezések mellett), illetve korszerűsített ("ideális") állapotában (a pálya és a biztosítóberendezések felújítását feltételezve) milyen minőségi paraméterek mellett bonyolítható le a forgalom, továbbá milyen a pálya egyes elemeinek kihasználtsága. Vizsgáltuk azt is, hogy milyen módon van hatással a vonalszakasz átbocsájtóképességére a pálya, illetve a biztosítóberendezés felújítása, továbbá az utasvédelmi problémák kiküszöbölése. 1./ A vizsgálat eszköze, módszere, értékelése A kidolgozott és a [6] ban bemutatott mikroszimulációs eljárás a következő lehetőségeket biztosítja egy vasútvonal kapacitásának, illetve kapacitáskihasználtságának vizsgálatához: a vasútvonal topológiájának valósághű modellezése ( a vizsgálatok eszközháttere) a vasúti forgalmi folyamatok (vonatok, tolatási műveletek, stb.; menetrend szerinti, illetve menetrend nélküli) valós idejű modellezése ( a vizsgálatok módszere) a topológia és a folyamatok paraméterezhetősége (a variánsok vizsgálata, illetve összehasonlítása céljából) a vizsgált folyamat jellemző paramétereinek gyűjtése és utólagos kiértékelése variánsok összehasonlítása, optimális változat kiválasztása

2 2./ A pilotprojekt vizsgálati eredményei A pilotprojekt keretében elkészült a vonalszakasz topológiai és forgalmi modellje, amelyekkel kétféle vizsgálatra került sor: Vizsgálat a ma érvényes menetrenddel, Vizsgálat a vonalszakaszon lehetséges legnagyobb vonatszám melletti terheléssel. 2.1 Vizsgálat a ma érvényes menetrenddel A vizsgálat célja ez esetben az volt, hogy a mai menetrend figyelembe vételével milyen minőségi paraméterek mellett bonyolítható le a forgalom (A/), és hogy milyen a meglévő vágányhálózat kihasználtsága, adott esetben hol vannak a szűk keresztmetszetek (B/). A vizsgálat két állapotra készült el: 1. mai állapotú pálya (lassújelekkel megtűzdelve) és a ma használatos biztosítóberendezések mellett, illetve 2. korszerűsített ("ideális") állapot, a pálya és a biztosítóberendezések felújítását feltételezve. A pálya "felújítása" (az "ideális" állapot) a lassújelek megszüntetését jelentette úgy, hogy a váltók kitérő irányú sebességén nem változtattunk. A vonali sebesség egységesen 120 km/h volt. A biztosítóberendezések korszerűsítése a vágányútoldási időkben, az összeszigetelések módosításában, az elemenkénti oldásban, a váltóállítólánc módosításában, stb. jelentkeztek. A kapott eredmények a következőképpen foglalhatók össze: A/ A vizsgálatok kimutatták, hogy a mai menetrend (a délutáni csúcsidőszakot tekintve) jelentősebb késések, illetve konfliktusok nélkül lebonyolítható, még a mai infrastruktúra állapot mellett is. Az infrastruktúra (pálya, biztosítóberendezés) felújítása esetén pedig a vonatok jelentős menetrendi tartalékkal rendelkeznek. Ennek egyik jele, hogy az állomási tartózkodási idő általánosan megnőtt, a korai érkezés miatt ugyanis a vonatok vártak a menetrendi indulási időpontra. Ugyanakkor a követő vonatok gyakori

3 feltartóztatása, indokolatlan megállítása is ezt igazolja, mivel beérték az előttük haladó esetenként lassabb vonatokat. Az összesített menetrendi eltéréseket (az idő függvényében) a vonalon a kördiagram mutatja (1. ábra). A köríven fut végig az időtengely, percenkénti beosztással, míg a sugárirányon mérjük a menetrendi adattól való eltérést sietési illetve késési tartományban, középen a nulla körívvel. A mai állapotokkal történt futtatás esetén (világos sáv) az látszik, hogy általában a 0 vonal alatt (sietési tartomány, ), de annak közelében tartózkodik a színezett sáv, olykor azonban rövid időre a késési tartományba (+) kúszik. Ezzel szemben az eddig tapasztaltaknak megfelelően kitűnik, hogy jó infrastruktúra esetén a sötétebb sáv még a 0 vonalat se közelíti meg, végig a sietési tartományban ( ) mozog egészen a teszt végéig ahonnan mindkét sáv a nulla körön fut. Megfigyelhető, hogy a legnagyobb minőségi javulás épp a kritikus időszakokban mutatkozik. 1. ábra Összesített menetrendi eltérések A jelző előtti állásidőket, illetve a nem menetrend szerinti megállások számát vizsgálva, a felújított infrastruktúra esetén egy látszólagos romlás következett be. Ez azonban annak a következménye, hogy a vonatok túl korán érkeztek az

4 egyes állomásokra, ahol várakozva a menetrend szerinti indulásra feltartóztatták a mögöttük gyorsabban haladni kívánó vonatokat is. A vizsgált esetben a jelzők előtti összes állásidő megkétszereződött. Az általános tapasztalatunk az, hogy sok vonat menetrendje laza; minden nap, minden időszakban számos olyan vonat halad a pályán, melynek adatait visszanézve kimutatható a rendszeres és jelentős sietés a menetrendhez képest. A túlzott tartalékok az üzemet feleslegesen terhelik, haszontalanul növelik az eljutási időket. A menetrend problémáit az esedékes felújításokkal összhangban kell megoldani, hasonlóan nagy figyelmet szentelve ezek mellett a forgalom levezénylésére is. Egy jól megtervezett csomóponti rendszer és egy korszerű diszpozitív irányítás kellő alapot nyújthat ahhoz, hogy egy se nem túl laza, se nem túl szoros, ellenben mégis nap mint nap betartható menetrend születhessen. Az említett okok alátámasztják tehát, hogy mindenképpen kívánatos a menetrend illesztése a felújított infrastruktúrához! B/ Az infrastruktúra kihasználtságát tekintve megállapítható, hogy a mai állapothoz képest az ideális esetben 17% kal kevesebb ideig foglalták a pályát a vonatok a mai állapothoz képest. Ugyanakkor azt az elképzelést, miszerint nagyon nagy arányú felesleges pályakapacitás van a vonalon, a szimulátor nem támasztotta alá. A legtöbb esetben azonos nagyságrendű pályaelem került használatba. Azt azonban fontos megjegyezni, hogy épp a kihasználtságban már jelentős eltérések keletkeztek. Az ideális esetben a forgalom a fő csapásirányokat használta ki jelentős mértékben, s csak kissé terhelte a kerülővágányokat, félreállási lehetőségeket. Kirívóan jelentkezett felesleges kapacitás Cegléd és Albertirsa állomáson, illetve Szemeretelep megállóhelyen, de egyes vágányok vonatkozásában majd minden közbenső állomásról ugyanez elmondható. Az infrastruktúra felújításával az eddig is alacsony kihasználtságok tovább csökkentek. Valószínűsíthető, az is, hogy egy a felújított infrastruktúrához illesztett menetrend esetén újabb megtakarítások keletkeznének. Jelen projekt keretében alternatív menetrend híján ez az eset nem volt vizsgálható. Természetesen más szempontok is befolyásolhatják a döntést, például ha jelentősebb mértékű elegytároló kapacitásra van szükség valamely állomáson. Azonban ez esetben is megfontolandó, hogy maradjanak e ezek a vágányok a biztosítóberendezés hatókörében, vagy pedig kulcsos rögzítő szerkezettel

5 elválasztható attól (mint ahogy számos külföldi vasútnál ez általánosan alkalmazott módszer)? Összességében az mondható el, hogy az állomási félreálló vágányok tekintetében esetenként a jelenleg meglévő vágányok abszolút kihasználatlanok vagy minimális mértékben használtak. Elhagyásuk, vagy a biztosítóberendezés hatóköréből való kivonásuk az átmenő forgalom lebonyolításában nem jelentenének észrevehető akadályt. A borító belső oldalán látható kép Cegléd állomást ábrázolja. Az egyes pályaelemek a teszt során rajtuk áthaladó vonatok darabszáma szerint színeződnek (grafikus statisztika):

6 Az ábrán jól látható, hogy egyes vágánycsoportok teljesen kihasználatlanok (szürke), illetve igen alacsony kihasználtságúak (sötétzöld). A további állomások többségén is csak az átmenő fővágányok, illetve a megelőző vágányok kihasználtsága említésre méltó. A többi vágány nem vagy alig használt. Ez szintén a grafikus statisztika idevágó képeiből mutatkozik meg (lezárások, foglaltság száma, ideje, mely adatok számszerűleg is rendelkezésre állnak minden vágányelemre). A felújított infrastruktúrához illesztett menetrend esetén mindenképpen további vizsgálatokat célszerű végezni annak felderítésére, hogy milyen mértékben lenne csökkenthető a vágányhálózat anélkül, hogy a forgalomlebonyolítás minőségi paraméterei romlanának. A futtatásra került tesztesetek tehát ráirányították a figyelmet olyan vágányelemekre, melyeket alig egy két vonat "használt". Ilyenkor megfontolandó, hogy forgalomszervezési módszerekkel nem lenne e lehetséges ezt a kismértékű kapacitást elterelni az adott elemről, s további sorsát, funkcióját ennek megfelelően alakítani. 2.2 Vizsgálat a legnagyobb forgalmi terhelés mellett A vizsgálat célja ez esetben annak felderítése volt, hogy az átbocsájtóképességre legnagyobb hatással bíró tényezők utasvédelem, pályaállapot, biztosítóberendezés típusa önmagukban, illetve együttesen milyen hatást gyakorolnak a forgalom lebonyolításra, miközben a vizsgált pályaszakaszon a lehető legtöbb vonat közlekedik. Számszerűsítve az adatokat: menetrend szerinti vizsgálatnál csúcsidőben átlagosan 5 vonat, a legnagyobb forgalmi terhelés melletti teszteknél pedig átlagosan 12 vonat haladt keresztül óránként és irányonként a vonalon. A vizsgálatban résztvevő vonatok típus szerinti összetétele közelítőleg megegyezett a mai menetrendben szereplő vonatok típusösszetételével. Összehasonlító adatként az egyes vonattípusok, illetve az összes vonat átlagos áthaladási (utazási) ideje szolgál a vizsgált szakaszon. A kapott eredmények a következőképpen foglalhatók össze: A kapott adatok elemzéséből kitűnt, hogy a legnagyobb kihatása a pálya és a biztosítóberendezés együttes felújításának van. Ezt követi alig kisebb

7 eredményességgel az utasvédelmi problémák megoldása. Utóbbi a növekvő forgalom arányában többszörösen korlátozó tényezőként hat. Számszerűsítve az adatokat: a vizsgált esetben a pálya és a biztosítóberendezés felújításának együttes hatásaként 21 % kal, az utasvédelem megoldásával pedig 17% kal csökkenthető a vonatok átlagos áthaladási ideje ( 2. ábra). (Az ábrán az ideális állapot az utasvédelmi problémák megoldását, a pályafelújítást és a biztosítóberendezés korszerűsítését jelenti.) Példának okáért az intercity vonatok a jelenlegi pályán is, ha semmilyen akadályozó tényező nem lépne fel, kevesebb, mint egy óra alatt tennék meg a Kőbánya Teherpályaudvar Szolnok A elágazás szakaszt. Ez ma menetrend szerint egy óra hat perc (2002 es adat). Korszerű pályát és biztosítóberendezést modellezve ehhez képest 20% körüli javulást kaptunk az időeredményekben. Mindezt terhelt, nagy forgalmú pályán. Ha a korszerűséget a menetrendre is kiterjesztjük, akkor bizony a leggyorsabb (legnagyobb prioritású) vonatok menetideje drasztikus mértékben csökkenthető lenne. Azt tapasztaltuk továbbá, hogy az infrastruktúrán belül a pályának és a biztosítóberendezéseknek közel azonos szerepe volt az eredmények alakulásában. A mélyrehatóbb vizsgálatok azt is kimutatták, hogy e két terület olyan szoros kapcsolatban van egymással, hogy kölcsönösen erősíthetik, illetve gyengíthetik is egymást. Megfogalmazhatjuk tehát, hogy: jó biztosítóberendezést jó pályára érdemes kiépíteni, de hasonlóan: jó pályára jó biztosítóberendezés kell. A vizsgált esetben a pálya felújításának hatásaként 10 % kal, a biztosítóberendezés korszerűsítésének hatásaként szintén 10 % kal csökkenthető a vonatok átlagos áthaladási ideje (3. ábra). Az eredmények megmutatták ugyanakkor azt is, hogy minél nagyobb prioritású egy vonat, annál inkább megszenvedi az elavultságot, illetve annál jobban ki is tudja használni a korszerűség minden előnyét. Ugyanakkor a leglassabb személyvonatok sínylették meg legkevésbé a rosszabb állapotokat. Átlagosan négyszer nagyobb hatással volt a gyorsabb vonatokra az elavultság, mint a lassabbakra, illetve négyszer jobban ki tudták használni az előnyöket is. A tesztek során az is bebizonyosodott, hogy ha a vonalszakaszon a lehetséges legtöbb vonat tartózkodik, a vonatok egymást akadályozva, egyre több nem menetrendszerű megállással tudnak csak átvergődni a vonalszakaszon. Nem lehet tehát cél a lehetséges legtöbb vonat közlekedtetetése, azaz az infrastruktúra túlzott mértékű leépítése sem.

8 2. ábra Átlagos utazási idő változása az utasvédelem illetve a pálya és biztosítóberendezés együttes felújításának eredményeként 3. ábra Átlagos utazási idő változása a pálya illetve biztosítóberendezés felújításának eredményeként

9 A problémák nem meglepő módon az állomások köré összpontosulnak. A korszerűtlen biztosítóberendezés a vágányútállítások, beállások és az oldódások hosszabb ideje miatt közvetlenül kihat az áthaladó vonatokra. Jelenleg a legtöbb állomás átmenő fővágányán komoly sebességkorlátozások vannak érvényben. Ehhez még hozzászámíthatjuk az utasvédelmi okok miatt történő késlekedéseket is. S ahogy azt a terheléses vizsgálatokban tapasztalhattuk, az utasvédelem kérdése igenis fontos, hiszen igen komoly változásokat idézett elő az eljutási időkben. Egy nagy forgalmú pályán önmagában képes volt akkora késedelmeket okozni a vonalon, mint a km/h s lassújelekkel teletűzdelt, korszerűtlen biztosítóberendezésekkel jellemezhető állomások összessége. A jelzőket tekintve az mondható el, hogy a teszteset jellegétől függően más más jelzők váltak kritikussá a vonalon. Az utasvédelmi problémák megoldása mindenképpen javítana az állomási bejárati jelzők helyzetén, illetve az azt megelőző térközjelző is kevesebb vonatot állítana meg, s főként rövidebb ideig. A korszerűtlen pálya ezzel szemben főként a két nagy állomás (Kőbánya Kispest, Cegléd) kapacitását fogta vissza. Így itt is megnőttek a jelző előtti állásidők. Érdekes eredménye a futtatásoknak, hogy az ideális eset szinte valamennyi jelzőt a kritikus szint alá tudta vinni. Kivételt jelentett ez alól a két nagy állomás kijárati jelzői ami azonban betudható a túlterheltségnek és az őket követő két három állomás. Ez utóbbiak viszont azt jelzik, hogy ezek növekvő forgalomnál szűk keresztmetszetet jelenthetnek. Külföldi példákhoz hasonlóan ekkor megfontolandó lenne egy plusz vágány kiépítése a nagyobb állomások kivezető szakaszain. Ne felejtsük el, hogy ezek a jellemzők a terheléses teszteknél adódtak, így ez a megoldás is a mindenkori forgalom függvényében válhat esedékessé. A közlekedő vonatok számát, azok menetrendjét (a forgalmi technológiát) és az infrastruktúra (pálya, biztosítóberendezés) állapotát az optimális forgalomlebonyolítás érdekében összhangba kell hozni. Célul tűzve ki ezzel a minél kisebb áthaladási időt, a menetrendi eltérések minimalizását, az elviselhető mértékű feltartóztatásokat, a minél kevesebb nem menetrendszerű megállítást, illetve a felesleges kapacitások kiiktatását. 3./ Nem számszerűsíthető tapasztalatok, további lehetőségek

10 A vizsgált körülmények között az egész vonalszakaszt (mind a 10 állomást) egyetlen kezelő ( forgalmi szolgálattevő ) irányította. A tapasztalatok szerint még csúcsidőben sem okozott különösebb fennakadást a forgalomlebonyolításban a kezelő kapacitása. Amellett, hogy egy centralizált irányítás jelentős munkaerő megtakarítással jár, még azt az előnyt is magával hozza, hogy az irányító személy átlátja a teljes vonal forgalmát, és az összes információ birtokában tud megfelelő szakképzettség és gyakorlat esetén optimális döntéseket hozni. Megelőzhetővé válnak így a felesleges vonatmegállítások, kisebb késésekkel kell számolni, melyek kihatása is jelentősen csökkenthető. Rövidebbé tehetők a menetidők, mindezt kevesebb energiabefektetés mellett, stb. Ez azt jelenti, hogy centralizált forgalomirányítás esetén az optimális döntések eredményeképpen jelentős növekszik az átbocsátjtóképesség is. További vizsgálatok tárgyát kell, hogy képezze az infrastruktúra változtatásaihoz illesztett menetrend esetén a kritikus helyeken nagysugarú kitérők alkalmazása, amellyel szintén növelhető lenne az átbocsájtóképesség. Vizsgálandó eset lehet az is, hogy a szükséges menetrendi tartalékokat hol célszerű beépíteni: közvetlenül a menetidőbe, vagy pedig a vonatok sebességtartalékába? A szimuláció lehetőséget nyújt annak vizsgálatára is, hogy vágányzárak esetén hogyan bonyolítható le a forgalom, milyen akadályoztatással kell számolni, illetve milyen szervezési esetekkel lehet a kialakuló konfliktusokat optimálisan kezelni. További vizsgálat tárgyát képezheti, hogy milyen kihatása lehet egy forgalmi vagy műszaki zavarnak, azaz milyen a menetrend robosztussága. A szimuláció komplex támogatást nyújt az állomási technológiai tervek tervezéséhez, elkészítéséhez, ellenőrzéséhez is. 4./ Összefoglalás Egy vasútvonal infrastruktúrájának fejlesztése, felújítása alkalmával csak egy összehangolt, a pálya, forgalomirányító rendszer, biztosítóberendezés és menetrend (forgalmi technológia) vonatkozásában illesztett és arányos megoldás vezet optimális eredményhez. E komplex megoldás megkereséséhez nyújthat hathatós segítséget az alkalmazott mikroszimulációs eljárás.

11 Irodalom: [1] Bozsóki Z. dr. Hrivnák I. dr. Parádi F.: A szimuláció mint a tervezést és oktatást segítő eszköz a vasútüzem területén. Vezetékek Világa 4/97, 5 8. o. [2] Berger, J. Dr. Hrivnák, I. Dr. Parádi, F. Szilva, P. E.: Szimulátor alkalmazása az Osztrák Szövetségi Vasutakon (ÖBB) a tervezési feladatok támogatására. Vezetékek Világa 3/99, o. [3] Dr. Parádi, F. Dr. Hrivnák, I. Szilva, P. E.: Multifunkcionális szimulátor alkalmazása a hannoveri EXPO vasúti közlekedésének vizsgálatához. Vezetékek Világa, 2000/2, 4 6. o. [4] Dr. Hrivnák, I. Dr. Parádi, F. Szilva, P.: Integration of Timetable for Railway Technology Simulation. ITEC 2001, April 2001 [5] Berger, J. Plaminger, N. Szilva, P. E.: Stellwerksplanung der ÖBB wird durch BEST Simulation unterstützt. Signal+Draht 1+2/2001, S [6] Dobrosi, A. Molnár, G. Parádi, F.: Forgalmi, technológiai tervek vizsgálata szimuláció segítségével, különös tekintettel az infrastruktúra kapacitásra. Vezetékek Világa, 2001/4, o.

12 Prüfung der Kapazitätsausnutzung der Eisenbahnnetzen, argestellt über Eisenbahnstrecke Budapest Kőbánya Kispest Cegléd In der Planung einer Eisenbahnstrecke oder eines Eisenbahnknotenpunktes ist eine der wichtigsten Aufgaben, die nötige Infrastrukturkapazität festzustellen. Diese Beilage beschäftigt sich mit den Ergebnissen des mittels Mikrosimulation durchgeführten Pilotprojektes der MÁV. Es wurde geprüft, wie die einzelne Infrastrukturelemente ausgenutzt werden und wie die Streckenleistung durch Rekonstruktion des Bahnkörpers und/oder der Stellwerkstechnik erhöht wird. Investigation of railway network capacity based on microsimulation, demonstrated on the Budapest Kőbánya Kispest Cegléd line The most important task in the planning of a railway line or junction is to determine the necessary capacity of the infrastructure. This article presents the results of the pilot project based on microsimulation. In this project we examined the utilization of track sections, resp. the impact of track and interlocking reconstruction on infrastructure capacity.

13 Szerzők: dr. Parádi Ferenc 1949 ben született Nagytályán ben szerzett közlekedésmérnöki oklevelet a BME Közlekedésmérnöi karán óta a Közlekedésautomatikai Tanszék oktatója, jelenleg egyetemi docensi beosztásban. Doktori oklevelet szerzett 1978 ban a Budapesti Műszaki Egyetemen, majd 1991 ben a Drezdai Közlekedési Egyetemen óta atran SYS Rendszertechnikai Kft. tulajdonosa és ügyvezetője. Jóvér Balázs 1979 ben született Debrecenben ben szerzett közlekedésmérnöki oklevelet a BME Közlekedésmérnöki karán szeptemberétől a MÁV Távközlő, Erősáramú és Biztosítóberendezési Gazdálkodási Központ fejlesztőmérnöke.

Vonali menetrend. Budapest Cegléd Szolnok. Érvényes: 2014. december 14-től 2015. december 12-ig

Vonali menetrend. Budapest Cegléd Szolnok. Érvényes: 2014. december 14-től 2015. december 12-ig Vonali menetrend Budapest Cegléd Szolnok S50 Z50 Érvényes: 2014. december 14-től 2015. december 12-ig MÁVDIREKT: 06 (40) 49 49 49 (00:00-24:00 óráig helyi tarifával hívható kék szám) küldföldről: +36 (1)

Részletesebben

Andó János Hálózatfejlesztés vezető MÁV Zrt. Fejlesztési és Beruházási Főigazgatóság. VAMAV Kft. Évnyitó rendezvény Budapest 2014.01.23.

Andó János Hálózatfejlesztés vezető MÁV Zrt. Fejlesztési és Beruházási Főigazgatóság. VAMAV Kft. Évnyitó rendezvény Budapest 2014.01.23. Andó János Hálózatfejlesztés vezető MÁV Zrt. Fejlesztési és Beruházási Főigazgatóság VAMAV Kft. Évnyitó rendezvény Budapest 2014.01.23. Állandó és ideiglenes sebességkorlátozások alakulása A pályafelügyeleti

Részletesebben

A MÁV ZRT. CSOPORT HELYZETE,

A MÁV ZRT. CSOPORT HELYZETE, PÁL LÁSZLÓ PÁLYAMŰKÖDTETÉSI ÉS ÜZLETFEJLESZTÉSI ÁLTALÁNOS VEZÉRIGAZGATÓ-HELYETTES MÁV MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZRT. A MÁV ZRT. CSOPORT HELYZETE, ÁTALAKULÁS 1 A VASÚTI SZEKTOR MAGYARORSZÁGON ÁLLAMI SZERVEZETEK

Részletesebben

Az OpenTrack vasúti szimuláció Bemutató előadás, alapfogalmak Vasúti irányító és kommunikációs rendszerek II. 2014/2015 II. félév

Az OpenTrack vasúti szimuláció Bemutató előadás, alapfogalmak Vasúti irányító és kommunikációs rendszerek II. 2014/2015 II. félév Az OpenTrack vasúti szimuláció Bemutató előadás, alapfogalmak Vasúti irányító és kommunikációs rendszerek II. 2014/2015 II. félév Lövétei István Ferenc PhD hallgató Közlekedés~ és Járműirányítási Tanszék

Részletesebben

Vonali menetrend. Budapest Tatabánya Győr Tatabánya Oroszlány. Érvényes: 2014. december 14-től 2015. december 12-ig

Vonali menetrend. Budapest Tatabánya Győr Tatabánya Oroszlány. Érvényes: 2014. december 14-től 2015. december 12-ig Vonali menetrend Budapest Tatabánya Győr Tatabánya Oroszlány S10 S12 Érvényes: 2014. december 14-től 2015. december 12-ig MÁVDIREKT: 06 (40) 49 49 49 (00:00-24:00 óráig helyi tarifával hívható kék szám)

Részletesebben

Vasúti jelző- és biztosítóberendezések. Bocz Péter, egyetemi adjunktus

Vasúti jelző- és biztosítóberendezések. Bocz Péter, egyetemi adjunktus Vasúti jelző- és biztosítóberendezések Bocz Péter, egyetemi adjunktus Érintett témák Általános bevezetés Alapfogalmak Jelzők és jelzéseik Vonali biztosítóberendezések Állomási biztosítóberendezések Vonatbefolyásolás

Részletesebben

MÁV Zrt. INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSEI. Pál László általános vezérigazgatóhelyettes

MÁV Zrt. INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSEI. Pál László általános vezérigazgatóhelyettes MÁV Zrt. INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSEI Pál László általános vezérigazgatóhelyettes 1 Vasúti folyosók 2 Korridorok jelentősége 3 TERVEZETT 2014 2020. közötti üzemeltetői prioritások Kiinduló állapot 2014-ben

Részletesebben

Koncepcionális javaslat Kamaraerdő buszvégállomás problémáinak realizálására

Koncepcionális javaslat Kamaraerdő buszvégállomás problémáinak realizálására AlterBMV Közlekedési Egyesület Koncepcionális javaslat Kamaraerdő buszvégállomás problémáinak realizálására Készítette: Mezei Gyula Ellenőrizte: Hoós Bence Welker Zsombor Törökbálint, 2010. augusztus 22.

Részletesebben

Magyarország jövője a logisztikában Budapestet délről elkerülő vasúti körgyűrű (V0)

Magyarország jövője a logisztikában Budapestet délről elkerülő vasúti körgyűrű (V0) Magyarország jövője a logisztikában Budapestet délről elkerülő vasúti körgyűrű (V0) Bíró Koppány Ajtony főtitkár Magyarországi Logisztikai Szolgáltató Központok Szövetsége XVII. A magyar közlekedés az

Részletesebben

A ŽSR és MÁV forgalmi szolgálattevők egymás közötti kommunikációjának típusüzenetei

A ŽSR és MÁV forgalmi szolgálattevők egymás közötti kommunikációjának típusüzenetei MZ Slovenské Nové Mesto - Sátoraljaújhely Príloha 5 A ŽSR és MÁV forgalmi szolgálattevők egymás közötti kommunikációjának típusüzenetei 880 Sátoraljaújhely SLOVENSKÉ NOVÉ MESTO 0 881 HIDASNÉMETI Čaňa 1

Részletesebben

ORSZÁGOS KÖZLEKEDÉSI SZAKMAI TÁRSASÁG VIZSGÁLATI ANYAG SZIGETSZENTMIKLÓS-GYÁRTELEP HÉV ÁLLOMÁS SR1 JELZÉSŰ ÚTSOROMPÓJÁNAK FEJESZTÉSÉRE

ORSZÁGOS KÖZLEKEDÉSI SZAKMAI TÁRSASÁG VIZSGÁLATI ANYAG SZIGETSZENTMIKLÓS-GYÁRTELEP HÉV ÁLLOMÁS SR1 JELZÉSŰ ÚTSOROMPÓJÁNAK FEJESZTÉSÉRE ORSZÁGOS KÖZLEKEDÉSI SZAKMAI TÁRSASÁG VIZSGÁLATI ANYAG SZIGETSZENTMIKLÓS-GYÁRTELEP HÉV ÁLLOMÁS SR1 JELZÉSŰ ÚTSOROMPÓJÁNAK FEJESZTÉSÉRE Budapest, 2011 Urbán István, Blanár Bertalan, Csippán András Kiadásért

Részletesebben

Közlekedésmérnöki Kar Közlekedésautomatikai Tanszék. Diplomaterv

Közlekedésmérnöki Kar Közlekedésautomatikai Tanszék. Diplomaterv Közlekedésmérnöki Kar Közlekedésautomatikai Tanszék Diplomaterv Budapest, 2002 Vasútállomások kapacitásának vizsgálata valós idejű mikroszimuláció segítségével 2 Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ... 3 2. A SZIMULÁTOR...

Részletesebben

Összefoglaló a Havanna és Gloriett lakótelepek kötöttpályás kapcsolatának kialakítása a 42-es villamos vonal meghosszabbításával tárgyú projektről

Összefoglaló a Havanna és Gloriett lakótelepek kötöttpályás kapcsolatának kialakítása a 42-es villamos vonal meghosszabbításával tárgyú projektről Összefoglaló a Havanna és Gloriett lakótelepek kötöttpályás kapcsolatának kialakítása a 42-es villamos vonal meghosszabbításával tárgyú projektről A fővárosi közlekedéspolitika célja a fővárosi közösségi

Részletesebben

KÖZOP Kormánystratégia 2007. július 04. szerda, 08:10

KÖZOP Kormánystratégia 2007. július 04. szerda, 08:10 2006. december 6-án fogadta el a Kormány a Közlekedés Operatív Programot (KÖZOP), amely tartalmazza azokat a közlekedésre vonatkozó fejlesztéseket, amelyek az elérhetőség javítását és a versenyképesség

Részletesebben

Beszámoló a balatoni közösségi közlekedéssel kapcsolatos pályázatok és projektek helyzetéről. BFT tanácsülés 2013. augusztus 28.

Beszámoló a balatoni közösségi közlekedéssel kapcsolatos pályázatok és projektek helyzetéről. BFT tanácsülés 2013. augusztus 28. Beszámoló a balatoni közösségi közlekedéssel kapcsolatos pályázatok és projektek helyzetéről BFT tanácsülés 2013. augusztus 28. Dorner Lajos és Sebestyén István közlekedési szakértők Balatoni Integrációs

Részletesebben

Vonalgondozó Budapest KTI 2013. április 10.

Vonalgondozó Budapest KTI 2013. április 10. Név: Gyakorló teszt Születési hely: Gyakorló teszt Születési idő: 1900. január 1. Aláírás:... Vonalgondozó Budapest KTI 2013. április 10. A dolgozat beadásának ideje:... Helyes válaszok száma:... Eredmény:...

Részletesebben

EASYWAY ESG2: európai léptékű hálózati forgalmi menedzsment és ko-modalitás munkacsoport. ITS Hungary Egyesület Szakmai programja 2011.07.11.

EASYWAY ESG2: európai léptékű hálózati forgalmi menedzsment és ko-modalitás munkacsoport. ITS Hungary Egyesület Szakmai programja 2011.07.11. EASYWAY ESG2: európai léptékű hálózati forgalmi menedzsment és ko-modalitás munkacsoport Nagy Ádám forgalomszabályozási mérnök ITS Hungary Egyesület Szakmai programja 2011.07.11. Általános információk

Részletesebben

A magyarországi CEF projektek

A magyarországi CEF projektek A magyarországi CEF projektek Thoroczkay Zsolt főosztályvezető Közlekedési Infrastruktúra Főosztály 2014. január 22. Nemzeti Közlekedési Stratégia projektjei Vasúti Közúti A CEF projektek területei Vasúti

Részletesebben

Osztrák vasutak a közép-európai környezetben

Osztrák vasutak a közép-európai környezetben SZÁLLÍTÁSI LOGISZTIKA Osztrák vasutak a közép-európai környezetben Az európai teherszállításban mindinkább háttérbe szorulni látszik a vasúti közlekedés. Az európai fejlesztési programok talán térségünkben

Részletesebben

Balatoni vasútvonalak rekonstrukciója

Balatoni vasútvonalak rekonstrukciója Balatoni vasútvonalak rekonstrukciója Nemzeti Közlekedési Napok 2014 Siófok, 2014. október 29. Dorner Lajos Kronológia A térség korábbi közlekedési stratégiájának felülvizsgálata 2005 A Balaton Nagytérség

Részletesebben

EMAH Öko-mobilitás elősegítése az osztrákmagyar határtérségben A vasúti utasszámlálás és kikérdezés, valamint a közúti számlálás és kikérdezés

EMAH Öko-mobilitás elősegítése az osztrákmagyar határtérségben A vasúti utasszámlálás és kikérdezés, valamint a közúti számlálás és kikérdezés EMAH Öko-mobilitás elősegítése az osztrákmagyar határtérségben A vasúti utasszámlálás és kikérdezés, valamint a közúti számlálás és kikérdezés eredményeinek elemzése (kivonat) 1. Bevezető Az EMAH projekt

Részletesebben

Változások a 2013/2014. évi menetrendben

Változások a 2013/2014. évi menetrendben Változások a 2013/2014. évi menetrendben 1 sz. vonal Budapest Hegyeshalom oh.: A 346/347 sz. Dacia vonat újra naponta közlekedik Bucuresti Wien között, változatlan menetrendi fekvésben. Az Adventi ünnepkör

Részletesebben

VIII. VÁROSI VILLAMOS VASÚTI PÁLYA NAP

VIII. VÁROSI VILLAMOS VASÚTI PÁLYA NAP VIII. VÁROSI VILLAMOS VASÚTI PÁLYA NAP Elek István: A közelmúlt és közeljövő szegedi pályás fejlesztései Közelmúlt 2008-2012 Közelmúlt és jelen 2014-2015 1. Füves felületű vágányok ügye 3.820 m ilyen vágány

Részletesebben

Integrált Ütemes Menetrend. A jövő vasútja most

Integrált Ütemes Menetrend. A jövő vasútja most Integrált Ütemes Menetrend A jövő vasútja most Integrált Ütemes Menetrend A jó befektetés 7%-3%-2% utasszám-növekedést feltételezve (1.-2.-3. év): 3 év alatt megtérülő beruházás; nemzetgazdaságossági eredményt

Részletesebben

Page 1 of 12 32010R0913 Az Európai Parlament és a Tanács 913/2010/EU rendelete ( 2010. szeptember 22. ) a versenyképes árufuvarozást szolgáló európai vasúti hálózatról EGT-vonatkozású szöveg Hivatalos

Részletesebben

a 2006-020-5 számú vasúti baleset vizsgálatának lezárása 111. sz. vasútvonal Vásárosnamény állomás

a 2006-020-5 számú vasúti baleset vizsgálatának lezárása 111. sz. vasútvonal Vásárosnamény állomás Ügyintéző Iktatószám Chikán Gábor VFO / 324 / 1 / 2008 Tárgy: Eset kategóriája: Ideje : Helye: A baleset bejelentése: a 2006-020-5 számú vasúti baleset vizsgálatának lezárása vasúti baleset, ütközés vasúti

Részletesebben

Kózel Miklós, BME KUKG Soltész Tamás, BME KUKG

Kózel Miklós, BME KUKG Soltész Tamás, BME KUKG Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésüzemi és Közlekedésgazdasági Tanszék Nemzeti Közlekedési Napok 2013 Fiatal mérnökök szekció A menetidő törvényszerűségei eloszlásminták alapján

Részletesebben

Vonat fel- és átvevő forgalmi vizsga KTI-VVK 2013. február 20.

Vonat fel- és átvevő forgalmi vizsga KTI-VVK 2013. február 20. Név: Gyakorló teszt Születési hely: Gyakorló teszt Születési idő: 1900. január 1. Aláírás:... Vonat fel- és átvevő forgalmi vizsga KTI-VVK 2013. február 20. A dolgozat beadásának ideje:... Helyes válaszok

Részletesebben

Iktatószám: 35477-3/2015/START 1 / 6. oldal. Menetrendfigyelés E-mailen: hirlevel.mav-start.hu

Iktatószám: 35477-3/2015/START 1 / 6. oldal. Menetrendfigyelés E-mailen: hirlevel.mav-start.hu Értesítjük Tisztelt Utasaink, hogy 215 augusztus 29-én Pilis - Albertirsa és Szolnok - Püspökladány állomások között végzett pályakarbantartási munkák mit a hirdetményen feltüntetett vonok menetrendje

Részletesebben

CHARACTERIZATION OF PEOPLE

CHARACTERIZATION OF PEOPLE CONFERENCE ABOUT THE STATUS AND FUTURE OF THE EDUCATIONAL AND R&D SERVICES FOR THE VEHICLE INDUSTRY CHARACTERIZATION OF PEOPLE MOVEMENT BY USING MOBILE CELLULAR INFORMATION László Nádai "Smarter Transport"

Részletesebben

1255 Budapest, Pf. 161. web: www.veke.hu e-mail: veke@veke.hu adószám: 18104202-1-42. Trükkök százai

1255 Budapest, Pf. 161. web: www.veke.hu e-mail: veke@veke.hu adószám: 18104202-1-42. Trükkök százai 1255 Budapest, Pf. 161. web: www.veke.hu e-mail: veke@veke.hu adószám: 18104202-1-42 Trükkök százai Saját magunk után az EU-t is becsapjuk a 4-es metró megtérülési adataival? Nyilvánosságra került a nyári

Részletesebben

A 35-ös autóbusz útvonalának módosítása a Corvin út térségében

A 35-ös autóbusz útvonalának módosítása a Corvin út térségében A 35-ös autóbusz útvonalának módosítása a Corvin út térségében 1) A társadalmi egyeztetésen meghirdetett javaslatok A BKK kikérte az utazóközönség véleményét a 35-ös viszonylat Corvin út térségi útvonal-módosításával

Részletesebben

A stratégia kapcsolódása a SWOT elemzéshez:

A stratégia kapcsolódása a SWOT elemzéshez: A FIZIKAI ELÉRHETŐSÉG ÉS VIRTUÁLIS HOZZÁFÉRÉS JAVÍTÁSA A fizikai elérhetőség javítása A stratégiai cél indoklása, leírása A települések, létesítmények fizikai elérhetőségét a közlekedési infrastruktúra

Részletesebben

FUTÁR projekt A forgalomirányítási és utastájékoztatási rendszer fejlesztése

FUTÁR projekt A forgalomirányítási és utastájékoztatási rendszer fejlesztése FUTÁR projekt A forgalomirányítási és utastájékoztatási rendszer fejlesztése 2012. szeptember 18. Berger András projektvezető Budapesti Közlekedési Központ FUTÁR projekt célok és eszközök Célok A közösségi

Részletesebben

Vonat által vezérelt dinamikus vágányútállítás feltételeinek vizsgálata

Vonat által vezérelt dinamikus vágányútállítás feltételeinek vizsgálata Vonat által vezérelt dinamikus vágányútállítás feltételeinek vizsgálata Bevezetés A vasutak irányításában általános célként fogalmazható meg az üzemirányítás hatékonyságának fokozása, és ezen keresztül

Részletesebben

Szolgáltatásfejlesztés a vasút jövője

Szolgáltatásfejlesztés a vasút jövője Szolgáltatásfejlesztés a vasút jövője Dr. Kormányos László marketing és fejlesztési vezető ÚJ MEGOLDÁSOK A KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉSBEN JELEN - JÖVŐ - MOBILITÁS Előadó: Kozák Tamás Harkány, 2015. november 12.

Részletesebben

Katalógus menetvonalak foglalásának folyamata a KAPELLA rendszerben:

Katalógus menetvonalak foglalásának folyamata a KAPELLA rendszerben: Katalógus menetvonalak foglalásának folyamata a KAPELLA rendszerben: Az azonnali menetvonalak paramétereinek felvitelét követően a Katalógus menetvonalak keresése gomb megnyomásakor lefut egy katalógus

Részletesebben

1-ES VILLAMOS PÁLYAREKONSTRUKCIÓ 2015. JÚLIUS 4 19.

1-ES VILLAMOS PÁLYAREKONSTRUKCIÓ 2015. JÚLIUS 4 19. 1-ES VILLAMOS PÁLYAREKONSTRUKCIÓ 2015. JÚLIUS 4 19. A DKV Debreceni Közlekedési Zrt. felújítja az 1-es villamos vonal elöregedett pályaszakaszait. A két hétig tartó munka során a villamospálya egyes szakaszai

Részletesebben

Infrastruktúra tárgy Közlekedéspolitika Vasúti közlekedés

Infrastruktúra tárgy Közlekedéspolitika Vasúti közlekedés Infrastruktúra tárgy Közlekedéspolitika Vasúti közlekedés Kálnoki Kis Sándor okl. mérnök, okl. városrendezı szakmérnök 2007. március 28. Az EU közlekedéspolitikájának prioritásai Cél: gazdasági, társadalmi

Részletesebben

Vonali menetrend. Wien Budapest Debrecen/Beograd. Érvényes: 2014. december 14-től 2015. december 12-ig

Vonali menetrend. Wien Budapest Debrecen/Beograd. Érvényes: 2014. december 14-től 2015. december 12-ig Vonali menetrend Wien Budapest Debrecen/Beograd Érvényes: 2014. december 14-től 2015. december 12-ig Válasszon Ön is START Klub kártyát! Akár féláron vagy díjmentesen is utazhat vonatainkon a START Klub

Részletesebben

Infrastruktúra tárgy Városi (települési) közlekedés

Infrastruktúra tárgy Városi (települési) közlekedés Infrastruktúra tárgy Városi (települési) közlekedés Kálnoki Kis Sándor okl. mérnök, okl. városrendezı szakmérnök 2007. április 18. Városi közlekedési módok Vasúti közlekedés Közúti közlekedés Közösségi

Részletesebben

A TransHUSK Plus projekt

A TransHUSK Plus projekt A TransHUSK Plus projekt dr. Siska Miklós KTI Zárókonferencia Győr, 2015. június 17. A projekt keretében vizsgált térségek A két projekt néhány jellemző adata 680 km közös határ; 22 (TransHUSK) + 18 (TransHUSK

Részletesebben

Tájékoztató Új, utasbarát menetrend Dunaharaszti helyi közlekedésében

Tájékoztató Új, utasbarát menetrend Dunaharaszti helyi közlekedésében Tájékoztató Új, utasbarát menetrend Dunaharaszti helyi közlekedésében Tisztelt Utasaink! Örömmel értesítjük Önöket, hogy társaságunk 0. szeptember -től új menetrendet vezet be a dunaharaszti helyi autóbuszjáratokon.

Részletesebben

A BUDAPESTI KÖZÖSSÉGI KERÉKPÁROS KÖZLEKEDÉSI RENDSZER (KKKR) BEVEZETÉSÉHEZ SZÜKSÉGES INFRASTRUKTÚRA INTÉZKEDÉSI JAVASLATOK

A BUDAPESTI KÖZÖSSÉGI KERÉKPÁROS KÖZLEKEDÉSI RENDSZER (KKKR) BEVEZETÉSÉHEZ SZÜKSÉGES INFRASTRUKTÚRA INTÉZKEDÉSI JAVASLATOK TANDEM MÉRNÖKIRODA Kft. Postacím: 1300 Bp. Pf. 4. / Iroda: 1033 Budapest Polgár u. 12. Tel.: (1) 368-83-43; Tel./Fax: (1) 453-24-49 pej.kalman@tandemkft.hu www.tandemkft.hu A BUDAPESTI KÖZÖSSÉGI KERÉKPÁROS

Részletesebben

GYSEV Zrt. eredmények és fejlesztések a nyugat-dunántúli vasúti közlekedés elmúlt három évéből. Előadó: Kövesdi Szilárd vezérigazgató

GYSEV Zrt. eredmények és fejlesztések a nyugat-dunántúli vasúti közlekedés elmúlt három évéből. Előadó: Kövesdi Szilárd vezérigazgató GYSEV Zrt. eredmények és fejlesztések a nyugat-dunántúli vasúti közlekedés elmúlt három évéből Előadó: Kövesdi Szilárd vezérigazgató A GYSEV ZRT. Elmúlt 3 évének történései Miről is lesz szó A működést

Részletesebben

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV SZEGED VÁROS KÖZLEKEDÉSE 1.00 verzió Dátum: 2012.02.29. Tartalom 1. Rendszerigény... 3 2. Bevezető... 3 3. Az alkalmazás indítása... 3 4. Az oldal felépítése... 4 4.1. Főképernyő...

Részletesebben

Forgalomtechnikai beruházások 1. Korlátok 2. Körforgalmak

Forgalomtechnikai beruházások 1. Korlátok 2. Körforgalmak Forgalomtechnikai beruházások 1. Korlátok 2. Körforgalmak Dr. Lányi Péter Közlekedési Infrastruktúra Főosztály 2009. október 16. 1 www.maut.hu 2 www.maut.hu 3 www.maut.hu 4 www.maut.hu 5 www.maut.hu 6

Részletesebben

Biztonsági rendszerek 1

Biztonsági rendszerek 1 Biztonsági rendszerek 1 Vasúti biztosítóberendezések Kezelı készülékek & Perifériák Villamosmérnök BSc szak Vasúti biztosítóberendezések alapvetı feladata Alapjeladó A vasúti forgalom irányításának gépesítése,

Részletesebben

IV. VILLAMOS VASÚTI PÁLYA NAP. A közelmúlt és közeljövő BUDAPESTI pályás fejlesztései

IV. VILLAMOS VASÚTI PÁLYA NAP. A közelmúlt és közeljövő BUDAPESTI pályás fejlesztései IV. VILLAMOS VASÚTI PÁLYA NAP A közelmúlt és közeljövő BUDAPESTI pályás fejlesztései Előhegyi Zoltán MISKOLC, 2011.04.20. 1 Budapest kötöttpályás hálózata számokban Naturális adatok HÉV Metró Villamos

Részletesebben

Az elmúlt évek városi-közlekedés fejlesztéseinek tapasztalatai

Az elmúlt évek városi-közlekedés fejlesztéseinek tapasztalatai Az elmúlt évek városi-közlekedés fejlesztéseinek tapasztalatai Dr. Kormányos László marketing és fejlesztési vezető, MÁV-START Zrt. XIV. A Városi közlekedés aktuális kérdései A Közlekedéstudományi Egyesület

Részletesebben

Szimulátor alkalmazása az Osztrák Szövetségi Vasutakon (ÖBB) tervezési feladatok támogatására

Szimulátor alkalmazása az Osztrák Szövetségi Vasutakon (ÖBB) tervezési feladatok támogatására Szimulátor alkalmazása az Osztrák Szövetségi Vasutakon (ÖBB) tervezési feladatok támogatására Ing. Johann Berger 1, dr. Hrivnák István, dr. Parádi Ferenc, Szilva Péter Ernő 2 A cikk az Osztrák Szövetségi

Részletesebben

A tervezett Bük-Szakonyi vízellátó rendszer hálózathidraulikai modellezése

A tervezett Bük-Szakonyi vízellátó rendszer hálózathidraulikai modellezése A tervezett Bük-Szakonyi vízellátó rendszer hálózathidraulikai modellezése Bevezetés A víziközmű-rendszerek tervezése, kialakítása, fejlesztése kapcsán olyan megoldást kell előnyben részesíteni, amely

Részletesebben

VII. VÁROSI VILLAMOS VASÚTI PÁLYA NAP

VII. VÁROSI VILLAMOS VASÚTI PÁLYA NAP VII. VÁROSI VILLAMOS VASÚTI PÁLYA NAP Elek István: A közelmúlt és közeljövő szegedi pályás fejlesztései Közelmúlt 2008-2014(?) Szeged elektromos közösségi közlekedés fejlesztése nagyprojekt CCI 2008HU161PR014

Részletesebben

2.3. A rendez pályaudvarok és rendez állomások vonat-összeállítási tervének kidolgozása...35 2.3.1. A vonatközlekedési terv modellje...37 2.3.2.

2.3. A rendez pályaudvarok és rendez állomások vonat-összeállítási tervének kidolgozása...35 2.3.1. A vonatközlekedési terv modellje...37 2.3.2. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS...5 1. ÁRU ÉS KOCSIÁRAMLATOK TERVEZÉSE...6 1.1. A vonatközlekedési terv fogalma, jelent sége és kidolgozásának fontosabb elvei...6 1.2. A kocsiáramlatok és osztályozásuk...7 1.2.1.

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS FENNTARTHATÓ VÁROSI MOBILITÁSI TERVE (SUMP) I. ütem Helyzetelemzés és helyzetértékelés

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS FENNTARTHATÓ VÁROSI MOBILITÁSI TERVE (SUMP) I. ütem Helyzetelemzés és helyzetértékelés ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS FENNTARTHATÓ VÁROSI MOBILITÁSI TERVE (SUMP) I. ütem Helyzetelemzés és helyzetértékelés Megbízó: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Készítette: Városkutatás Kft.

Részletesebben

Születési hely, idő: Budapest, 1974. június 11. Lakcím: 2000 Szentendre, Nyár u. 1. 1997 2000: PhD ösztöndíjas, BME Közlekedésautomatikai Tanszék

Születési hely, idő: Budapest, 1974. június 11. Lakcím: 2000 Szentendre, Nyár u. 1. 1997 2000: PhD ösztöndíjas, BME Közlekedésautomatikai Tanszék SZAKMAI ÉLETRAJZ DR. SÁGHI BALÁZS SZEMÉLYES ADATOK Születési hely, idő: Budapest, 1974. június 11. Családi állapot: nős Lakcím: 2000 Szentendre, Nyár u. 1. VÉGZETTSÉG, TUDOMÁNYOS FOKOZAT 1997: okleveles

Részletesebben

A budapesti metróvonalak automatizálása, irányítása. Automatizálási célok Biztosítóberendezés Vonatvezérlés Irányítás

A budapesti metróvonalak automatizálása, irányítása. Automatizálási célok Biztosítóberendezés Vonatvezérlés Irányítás BME Közlekedésautomatikai Tanszék Metrók, metró biztonsága Oktatási vázlat 6. rész A budapesti metróvonalak automatizálása, irányítása Automatizálási célok Biztosítóberendezés Vonatvezérlés Irányítás Darai

Részletesebben

Szolnok Záhony vasútvonal átépítése I./1-es ütem: Szajol (kiz.) Püspökladány (bez.) vasútvonal felújítása. összefoglaló jelentés 2009. december 14.

Szolnok Záhony vasútvonal átépítése I./1-es ütem: Szajol (kiz.) Püspökladány (bez.) vasútvonal felújítása. összefoglaló jelentés 2009. december 14. Szolnok Záhony vasútvonal átépítése I./1-es ütem: Szajol (kiz.) Püspökladány (bez.) vasútvonal felújítása összefoglaló jelentés 2009. december 14. Projekt megnevezése Forrás Támogatási kérelem kódszám

Részletesebben

Szállítmánykísérő Budapest KTI 2013. április 10.

Szállítmánykísérő Budapest KTI 2013. április 10. Név: Gyakorló teszt Születési hely: Gyakorló teszt Születési idő: 1900. január 1. Aláírás:... Szállítmánykísérő Budapest KTI 2013. április 10. A dolgozat beadásának ideje:... Helyes válaszok száma:...

Részletesebben

A közlekedési teljesítmények és kapacitások

A közlekedési teljesítmények és kapacitások A közlekedési teljesítmények és kapacitások Dr. Horváth Balázs tanszékvezető, egyetemi docens Széchenyi István Egyetem Közlekedési Tanszék 1 Közlekedési teljesítmények Szállítási teljesítmény Üzemi teljesítmény

Részletesebben

ZÁRÓJELENTÉS. 2010-0190-5 VASÚTI BALESET Makó és Apátfalva állomások között 2010. április 29. 37015

ZÁRÓJELENTÉS. 2010-0190-5 VASÚTI BALESET Makó és Apátfalva állomások között 2010. április 29. 37015 ZÁRÓJELENTÉS 2010-0190-5 VASÚTI BALESET Makó és Apátfalva állomások között 2010. április 29. 37015 A szakmai vizsgálat célja a súlyos vasúti balesetek, a vasúti balesetek és a váratlan vasúti események

Részletesebben

Törökszentmiklós Fegyvernek-Örményes állomások között mindkét vágányon állomástávolságú közlekedés:

Törökszentmiklós Fegyvernek-Örményes állomások között mindkét vágányon állomástávolságú közlekedés: 1 1. Általános rendelkezések 1.1. A pályaműködtetői kapacitásigény célja, tervezett helye és időtartama 1.1.1. Cél: Fegyvernek-Örményes állomáson biztosítóberendezési kábelkiváltási munka. Kisújszállás

Részletesebben

A MÁV-START Zrt. jövőképe, beruházásai, fejlesztései

A MÁV-START Zrt. jövőképe, beruházásai, fejlesztései A MÁV-START Zrt. jövőképe, beruházásai, fejlesztései Csépke András üzemeltetési vezérigazgató-helyettes 2015. február 26. Kápolnásnyék A MÁV Csoport alaptevékenysége VASÚTI PÁLYAMŰKÖDTETÉS VASÚTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁS

Részletesebben

Sensor Technologies Kft. TrafficNET (közlekedés-információs rendszer)

Sensor Technologies Kft. TrafficNET (közlekedés-információs rendszer) TrafficNET (közlekedés-információs rendszer) 1 1. Projektcél A TrafficNet projekt célja olyan közlekedés-információs rendszer megvalósítása, amely Kecskeméten és vonzáskörzetében közlekedőket valósidejű

Részletesebben

Kutatási beszámoló. 2015. február. Tangens delta mérésére alkalmas mérési összeállítás elkészítése

Kutatási beszámoló. 2015. február. Tangens delta mérésére alkalmas mérési összeállítás elkészítése Kutatási beszámoló 2015. február Gyüre Balázs BME Fizika tanszék Dr. Simon Ferenc csoportja Tangens delta mérésére alkalmas mérési összeállítás elkészítése A TKI-Ferrit Fejlsztő és Gyártó Kft.-nek munkája

Részletesebben

Üzemirányítási, Forgalomirányítási Rendszerek Magyarországon. MÁV Zrt. 2016. ATLASZ

Üzemirányítási, Forgalomirányítási Rendszerek Magyarországon. MÁV Zrt. 2016. ATLASZ Üzemirányítási, Forgalomirányítási Rendszerek Magyarországon MÁV Zrt. 2016. ATLASZ Számítógépes Program Pártai Gábor MÁV Zrt. KÖFI Üzemeltetési Szakértő Forgalomirányítási Csoport Pécs Fonyód KÖFI Ki is

Részletesebben

18. Útburkolati jelek

18. Útburkolati jelek 18. Útburkolati jelek (1) Az útburkolati jelek: a) úttest szélét jelző vonal: hosszirányú folytonos az útkereszteződésnél szaggatott vonal; b) 146 terelővonal: hosszirányú egy vagy [olyan útszakaszon,

Részletesebben

Több pénzből kevesebb vonat: a 2009-es vasúti menetrend részletei

Több pénzből kevesebb vonat: a 2009-es vasúti menetrend részletei Városi és Elővárosi Közlekedési Egyesület 1072 Budapest, Klauzál tér 16., fszt. 3. web: www.veke.hu e-mail: veke@veke.hu Adószám: 18104202-1-42 Több pénzből kevesebb vonat: a 2009-es vasúti menetrend részletei

Részletesebben

Előterjesztés Kapuvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete részére. Tájékoztató a GYSEV Zrt. tevékenységéről

Előterjesztés Kapuvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete részére. Tájékoztató a GYSEV Zrt. tevékenységéről Előterjesztés Kapuvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete részére Tájékoztató a GYSEV Zrt. tevékenységéről 1 Tulajdonosi összetétel A GYSEV Zrt. magyar-osztrák tulajdonú vasúttársaság. A jelenlegi

Részletesebben

MTMG Logisztikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság VONTATÁSSZOLGÁLTATÁS

MTMG Logisztikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság VONTATÁSSZOLGÁLTATÁS MTMG Logisztikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság VONTATÁSSZOLGÁLTATÁS Budapest, 2014. január 27. Kalmár István vezérigazgató 1 Bevezetés Az MTMG Logisztikai Zrt. (továbbiakban: MTMG Zrt.) Vontatásszolgáltatás

Részletesebben

ZÁRÓJELENTÉS. 2013-035-5 VASÚTI BALESET Budapest, Bécsi út végállomás 2013. január 14. 17 sz. villamos

ZÁRÓJELENTÉS. 2013-035-5 VASÚTI BALESET Budapest, Bécsi út végállomás 2013. január 14. 17 sz. villamos ZÁRÓJELENTÉS 2013-035-5 VASÚTI BALESET Budapest, Bécsi út végállomás 2013. január 14. 17 sz. villamos A szakmai vizsgálat célja a súlyos vasúti balesetek, a vasúti balesetek és a váratlan vasúti események

Részletesebben

SAJÁTCÉLÚ VASÚTI PÁLYAHÁLÓZATOK SZOLGÁLATI UTASÍTÁSA. Hatálybalépés időpontja: 20... hó..nap.

SAJÁTCÉLÚ VASÚTI PÁLYAHÁLÓZATOK SZOLGÁLATI UTASÍTÁSA. Hatálybalépés időpontja: 20... hó..nap. SCVPSZU Sajátcélú Vasúti Pályahálózatok Szolgálati Utasítása 1/151 SAJÁTCÉLÚ VASÚTI PÁLYAHÁLÓZATOK SZOLGÁLATI UTASÍTÁSA Hatálybalépés időpontja: 20... hó..nap. JÓVÁHAGYTA A NEMZETI KÖZLEKEDÉSI HATÓSÁG

Részletesebben

A Kecskeméti Jubileum paradicsomfajta érésdinamikájának statisztikai vizsgálata

A Kecskeméti Jubileum paradicsomfajta érésdinamikájának statisztikai vizsgálata Borsa Béla FVM Mezőgazdasági Gépesítési Intézet 2100 Gödöllő, Tessedik S.u.4. Tel.: (28) 511 611 E.posta: borsa@fvmmi.hu A Kecskeméti Jubileum paradicsomfajta érésdinamikájának statisztikai vizsgálata

Részletesebben

A Vizsgaközpont által készített kérdések egy pontszámmal kerülnek értékbesorolásra

A Vizsgaközpont által készített kérdések egy pontszámmal kerülnek értékbesorolásra Elővárosi vasúti pályahálózaton ÁLTALÁNOS FORGALMI Infrastruktúra (BKV Zrt. HÉV F.2. sz.forgalmi és kapcsolódó szabályozások) IDŐSZAKOS VIZSGA 2014 TESZTKÉRDÉSEK A Vizsgaközpont által készített kérdések

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS A Kollektív Szerződés módosítására. I. A KSz 35. új 5. pontjaként fel kell venni a következőket:

MEGÁLLAPODÁS A Kollektív Szerződés módosítására. I. A KSz 35. új 5. pontjaként fel kell venni a következőket: MEGÁLLAPODÁS A Kollektív Szerződés módosítására I. A KSz 35. új 5. pontjaként fel kell venni a következőket: Eltérően az 1. pontban foglalt mértéktől a kialakult foglalkoztatási körülményekre figyelemmel

Részletesebben

IBAS Integrált üzemi kiképző rendszer

IBAS Integrált üzemi kiképző rendszer Dr.Hrivnák István Molnár Géza IBAS Integrált üzemi kiképző rendszer Egy új technológia vagy berendezés üzembe állításakor elengedhetetlen a kezelők és az üzemeltetők magasszintű kiképzése. Napjaink bonyolult

Részletesebben

A GYSEV és a GYSEV CARGO szerepe és tervei a közép-európai vasúti áruszállításban

A GYSEV és a GYSEV CARGO szerepe és tervei a közép-európai vasúti áruszállításban A GYSEV és a GYSEV CARGO szerepe és tervei a közép-európai vasúti áruszállításban Kövesdi Szilárd vezérigazgató GYSEV Zrt. 2012.11.08. Kőrös Norbert vezérigazgató GYSEV CARGO Zrt. 1. GYSEV általános bemutatása

Részletesebben

SAJÓSZENTPÉTER Város Integrált Településfejlesztési Stratégia 1 SAJÓSZENTPÉTER VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA. Borsod-Tender Kft.

SAJÓSZENTPÉTER Város Integrált Településfejlesztési Stratégia 1 SAJÓSZENTPÉTER VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA. Borsod-Tender Kft. 1 SAJÓSZENTPÉTER VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2 Tartalomjegyzék Tartalom 1 BEVEZETÉS... 5 2 HELYZETELEMZÉS ÖSSZEFOGLALÁSA... 7 2.1 A VÁROSI SZINTŰ HELYZETELEMZÉS ÖSSZEFOGLALÁSA... 7 2.2

Részletesebben

Hogyan lesz adatbányából aranybánya?

Hogyan lesz adatbányából aranybánya? Hogyan lesz adatbányából aranybánya? Szolgáltatások kapacitástervezése a Budapest Banknál Németh Balázs Budapest Bank Fehér Péter - Corvinno Visontai Balázs - KFKI Tartalom 1. Szolgáltatás életciklus 2.

Részletesebben

16. Veszélyt jelző táblák

16. Veszélyt jelző táblák 16. Veszélyt jelző táblák (1) A veszélyt jelző táblák: a) Veszélyes útkanyarulat balra (64. ábra), Veszélyes útkanyarulat jobbra (65. ábra); 64. ábra 65. ábra b) Egymás utáni veszélyes útkanyarulatok ;

Részletesebben

Tárgyi eszközök a számvitelben. Fogalma: számviteli tv. 26 Bekerülési érték meghatározás: számviteli tv. 47-51

Tárgyi eszközök a számvitelben. Fogalma: számviteli tv. 26 Bekerülési érték meghatározás: számviteli tv. 47-51 Tárgyi eszközök a számvitelben Fogalma: számviteli tv. 26 Bekerülési érték meghatározás: számviteli tv. 47-51 A tárgyi eszközökkel való gazdálkodás ellenőrzése Abból célszerű kiindulni, hogy a gazdálkodás

Részletesebben

Szolgáltatásfejlesztések fókuszban a mobilitás

Szolgáltatásfejlesztések fókuszban a mobilitás Szolgáltatásfejlesztések fókuszban a mobilitás XV. Közlekedésfejlesztési és beruházási konferencia Közlekedéstudományi Egyesület Dr. Kormányos László Marketing és fejlesztési vezető Előadó: Kozák Tamás

Részletesebben

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV SCHEDULEDETAIL KEZELÉSI ÚTMUTATÓ (DEBRECEN VÁROS KÖZLEKEDÉSE) 1.00 verzió Dátum: 2013.09.05

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV SCHEDULEDETAIL KEZELÉSI ÚTMUTATÓ (DEBRECEN VÁROS KÖZLEKEDÉSE) 1.00 verzió Dátum: 2013.09.05 FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV (DEBRECEN VÁROS KÖZLEKEDÉSE) 1.00 verzió Dátum: 2013.09.05 Tartalom 1. Rendszerigény... 3 2. Bevezető... 3 3. Az alkalmazás indítása... 3 4. Az oldal felépítése... 4 4.1. Főképernyő...

Részletesebben

Tervezett hálózati és menetrendi változások

Tervezett hálózati és menetrendi változások Tervezett hálózati és menetrendi változások Bevezetés Pécs tömegközlekedése az elmúlt időszakban számos átalakításon ment keresztül. A fonódó hálózatként elnevezett új tömegközlekedési rendszer mintegy

Részletesebben

Jó példák fenntartható közösségi közlekedésre a Nyugat-dunántúli Régió területén. Szombathely, 2013.09.19.

Jó példák fenntartható közösségi közlekedésre a Nyugat-dunántúli Régió területén. Szombathely, 2013.09.19. Jó példák fenntartható közösségi közlekedésre a Nyugat-dunántúli Régió területén Szombathely, 2013.09.19. A fejlesztési ügynökség tevékenységei Nyugat-dunántúli Operatív Program pályázatainak kezelése

Részletesebben

Szolgálati menetrendkönyv a MÁV Zrt. Pályavasúti Üzletága részére. Budapest Cegléd Szolnok Debrecen Nyíregyháza Záhony

Szolgálati menetrendkönyv a MÁV Zrt. Pályavasúti Üzletága részére. Budapest Cegléd Szolnok Debrecen Nyíregyháza Záhony MÁV Magyar Államvasutak Zrt. Szolgálati menetrendkönyv a MÁV Zrt. Pályavasúti Üzletága részére 100 Budapest Cegléd Szolnok Debrecen Nyíregyháza Záhony Érvényes: 2011. december 11-től Gy. 148-1970/2011.

Részletesebben

ZÁRÓJELENTÉS. 2013-296-5 VASÚTI BALESET Kaposvár 2013. április 18. 8225 sz. vonat kisiklása

ZÁRÓJELENTÉS. 2013-296-5 VASÚTI BALESET Kaposvár 2013. április 18. 8225 sz. vonat kisiklása ZÁRÓJELENTÉS 2013-296-5 VASÚTI BALESET Kaposvár 2013. április 18. 8225 sz. vonat kisiklása A szakmai vizsgálat célja a súlyos vasúti balesetek, a vasúti balesetek és a váratlan vasúti események okainak,

Részletesebben

Tram-train tervezési irányelvek

Tram-train tervezési irányelvek Tram-train tervezési irányelvek MISKOLC KÖRNYÉKE TERVEZETT TRAM-TRAIN HÁLÓZATA 1. TRAM-TRAIN RENDSZER LÉTREHOZÁSÁHOZ SZÜKSÉGES FŐBB FELADATCSOPORTOK - JOGI FELTÉTELEK BIZTOSÍTÁSA: - ÉRINTETT ÖNKORMÁNYZATOK

Részletesebben

SZÁMÍTÓGÉPES ÚTITERV KÉSZÍTÉS AZ AGGLOMERÁCIÓ KÖZFORGALMÚ KÖZLEKEDÉSÉHEZ

SZÁMÍTÓGÉPES ÚTITERV KÉSZÍTÉS AZ AGGLOMERÁCIÓ KÖZFORGALMÚ KÖZLEKEDÉSÉHEZ SZÁÍTÓGÉPES ÚTITERV KÉSZÍTÉS AZ AGGLOERÁCIÓ KÖZFORGALÚ KÖZLEKEDÉSÉHEZ CSISZÁR CSABA BEVEZETÉS Egy utazás megkezdése előtt gyakran tanácstalan a leendő utas. Különösen igaz ez, ha közforgalmú közlekedési

Részletesebben

TANULMÁNYOK A KÖZLEKEDÉS ÉS AZ

TANULMÁNYOK A KÖZLEKEDÉS ÉS AZ Európai Tükör Műhelytanulmányok, 85. sz. Miniszterelnöki Hivatal Integrációs Stratégiai Munkacsoportjának kiadványa TANULMÁNYOK A KÖZLEKEDÉS ÉS AZ INFOKOMMUNIKÁCIÓ TÉMAKÖRÉBŐL Tartalomjegyzék ELŐSZÓ A

Részletesebben

Stratégiai zajtérképekről mindenkinek

Stratégiai zajtérképekről mindenkinek Környezetvédelem / Levegőtisztaság; Zaj- és rezgésvédelem / Hírek Zajtérképek 2007-06-27 10:01:27 Az idei évben elkészül Budapest és a közvetlen környeztében lévő huszonegy település stratégiai zajtérképe.

Részletesebben

Távvezérlés, KÖFE, KÖFI

Távvezérlés, KÖFE, KÖFI BME Közlekedésautomatikai Tanszék Távvezérlés, KÖFE, KÖFI Tarnai Géza 2012 Központi forgalomirányítás A forgalomirányítás feladata és funkciói KÖFI rendszerek kialakítási követelményei Európai körkép Szlovákia

Részletesebben

KIÜRÍTÉS TvMI. Visegrád, 2015. február 27. Lengyelfi László

KIÜRÍTÉS TvMI. Visegrád, 2015. február 27. Lengyelfi László KIÜRÍTÉS TvMI Visegrád, 2015. február 27. Lengyelfi László ELŐZMÉNY 2014. április 10-én ülés az OKF-en, ahol megkaptuk a Brüsszelbe kiküldött OTSZ 5.0 tervezetet OTSZ tervezet tanulmányozása (sok mindent

Részletesebben

4. ábra: A GERD/GDP alakulása egyes EU tagállamokban 2000 és 2010 között (%) 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 2000 2001 2002 2003 Észtország Portugália 2004 2005 2006 2007 Magyarország Románia 2008

Részletesebben

ZÁRÓJELENTÉS. 2013-649-5 VASÚTI BALESET Kápolnásnyék és Gárdony állomások között 2013. augusztus 12. 902 sz. vonat

ZÁRÓJELENTÉS. 2013-649-5 VASÚTI BALESET Kápolnásnyék és Gárdony állomások között 2013. augusztus 12. 902 sz. vonat ZÁRÓJELENTÉS 2013-649-5 VASÚTI BALESET Kápolnásnyék és Gárdony állomások között 2013. augusztus 12. 902 sz. vonat A szakmai vizsgálat célja a súlyos vasúti balesetek, vasúti balesetek és váratlan vasúti

Részletesebben

ZÁRÓJELENTÉS. 2012-067-5 vasúti baleset Budapest, Nagykőrösi út 2012. február 1. 3-as viszonylatú villamos

ZÁRÓJELENTÉS. 2012-067-5 vasúti baleset Budapest, Nagykőrösi út 2012. február 1. 3-as viszonylatú villamos ZÁRÓJELENTÉS 2012-067-5 vasúti baleset Budapest, Nagykőrösi út 2012. február 1. 3-as viszonylatú villamos A szakmai vizsgálat célja a súlyos vasúti balesetek, a vasúti balesetek és a váratlan vasúti események

Részletesebben

buszok közösen a mai 2-esnél sűrűbben indulnak. Reggeli csúcsidőben 6 helyett 5-6, késő este 30 2

buszok közösen a mai 2-esnél sűrűbben indulnak. Reggeli csúcsidőben 6 helyett 5-6, késő este 30 2 Vonal 2014.01.31-ig Vonal 2014.02.01-től Változás 1 1 Jelentősen sűrűbben közlekednek. Hétköznap reggel 8 helyett 6-7 percenként, este 40 helyett 20-30 percenként, szombaton délelőtt 20 helyett 15 percenként,

Részletesebben

A földgáz fogyasztói árának 1 változása néhány európai országban 1999. július és 2001. június között

A földgáz fogyasztói árának 1 változása néhány európai országban 1999. július és 2001. június között A földgáz fogyasztói árának 1 változása néhány európai országban 1999. július és 2001. június között A gázárak változását hat európai ország -,,,,, Egyesült Királyság - és végfelhasználói gázárának módosulásán

Részletesebben