1./ A vizsgálat eszköze, módszere, értékelése

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1./ A vizsgálat eszköze, módszere, értékelése"

Átírás

1 Parádi, F. Jóvér, B. Vasúti hálózatok kapacitásvizsgálata mikroszimulációval Budapest Kőbánya Kispest Cegléd vasútvonal vizsgálatának példáján bemutatva Jelen folyóirat már több alkalommal foglalkozott a szimulációs technika vasúti, ezen belül mind az oktatási célú, mind pedig a tervezési célú alkalmazásával [1] [2][3]][4]][5]. A legutóbbi esetben a forgalmi és technológia tervek szimulációs vizsgálata volt a fő téma [6]. Jelen cikkben a szimulációs technika ez utóbbi célú felhasználásának első hazai eredményeivel kívánunk foglalkozni. Ezen pilotprojekt során a vizsgált terület a Budapest Kőbánya Kispest Cegléd vonalszakasz volt. A vizsgálat során arra kerestük a választ, hogy a vonalszakasz mai állapotában (lassújelekkel megtűzdelve és a ma használatos biztosítóberendezések mellett), illetve korszerűsített ("ideális") állapotában (a pálya és a biztosítóberendezések felújítását feltételezve) milyen minőségi paraméterek mellett bonyolítható le a forgalom, továbbá milyen a pálya egyes elemeinek kihasználtsága. Vizsgáltuk azt is, hogy milyen módon van hatással a vonalszakasz átbocsájtóképességére a pálya, illetve a biztosítóberendezés felújítása, továbbá az utasvédelmi problémák kiküszöbölése. 1./ A vizsgálat eszköze, módszere, értékelése A kidolgozott és a [6] ban bemutatott mikroszimulációs eljárás a következő lehetőségeket biztosítja egy vasútvonal kapacitásának, illetve kapacitáskihasználtságának vizsgálatához: a vasútvonal topológiájának valósághű modellezése ( a vizsgálatok eszközháttere) a vasúti forgalmi folyamatok (vonatok, tolatási műveletek, stb.; menetrend szerinti, illetve menetrend nélküli) valós idejű modellezése ( a vizsgálatok módszere) a topológia és a folyamatok paraméterezhetősége (a variánsok vizsgálata, illetve összehasonlítása céljából) a vizsgált folyamat jellemző paramétereinek gyűjtése és utólagos kiértékelése variánsok összehasonlítása, optimális változat kiválasztása

2 2./ A pilotprojekt vizsgálati eredményei A pilotprojekt keretében elkészült a vonalszakasz topológiai és forgalmi modellje, amelyekkel kétféle vizsgálatra került sor: Vizsgálat a ma érvényes menetrenddel, Vizsgálat a vonalszakaszon lehetséges legnagyobb vonatszám melletti terheléssel. 2.1 Vizsgálat a ma érvényes menetrenddel A vizsgálat célja ez esetben az volt, hogy a mai menetrend figyelembe vételével milyen minőségi paraméterek mellett bonyolítható le a forgalom (A/), és hogy milyen a meglévő vágányhálózat kihasználtsága, adott esetben hol vannak a szűk keresztmetszetek (B/). A vizsgálat két állapotra készült el: 1. mai állapotú pálya (lassújelekkel megtűzdelve) és a ma használatos biztosítóberendezések mellett, illetve 2. korszerűsített ("ideális") állapot, a pálya és a biztosítóberendezések felújítását feltételezve. A pálya "felújítása" (az "ideális" állapot) a lassújelek megszüntetését jelentette úgy, hogy a váltók kitérő irányú sebességén nem változtattunk. A vonali sebesség egységesen 120 km/h volt. A biztosítóberendezések korszerűsítése a vágányútoldási időkben, az összeszigetelések módosításában, az elemenkénti oldásban, a váltóállítólánc módosításában, stb. jelentkeztek. A kapott eredmények a következőképpen foglalhatók össze: A/ A vizsgálatok kimutatták, hogy a mai menetrend (a délutáni csúcsidőszakot tekintve) jelentősebb késések, illetve konfliktusok nélkül lebonyolítható, még a mai infrastruktúra állapot mellett is. Az infrastruktúra (pálya, biztosítóberendezés) felújítása esetén pedig a vonatok jelentős menetrendi tartalékkal rendelkeznek. Ennek egyik jele, hogy az állomási tartózkodási idő általánosan megnőtt, a korai érkezés miatt ugyanis a vonatok vártak a menetrendi indulási időpontra. Ugyanakkor a követő vonatok gyakori

3 feltartóztatása, indokolatlan megállítása is ezt igazolja, mivel beérték az előttük haladó esetenként lassabb vonatokat. Az összesített menetrendi eltéréseket (az idő függvényében) a vonalon a kördiagram mutatja (1. ábra). A köríven fut végig az időtengely, percenkénti beosztással, míg a sugárirányon mérjük a menetrendi adattól való eltérést sietési illetve késési tartományban, középen a nulla körívvel. A mai állapotokkal történt futtatás esetén (világos sáv) az látszik, hogy általában a 0 vonal alatt (sietési tartomány, ), de annak közelében tartózkodik a színezett sáv, olykor azonban rövid időre a késési tartományba (+) kúszik. Ezzel szemben az eddig tapasztaltaknak megfelelően kitűnik, hogy jó infrastruktúra esetén a sötétebb sáv még a 0 vonalat se közelíti meg, végig a sietési tartományban ( ) mozog egészen a teszt végéig ahonnan mindkét sáv a nulla körön fut. Megfigyelhető, hogy a legnagyobb minőségi javulás épp a kritikus időszakokban mutatkozik. 1. ábra Összesített menetrendi eltérések A jelző előtti állásidőket, illetve a nem menetrend szerinti megállások számát vizsgálva, a felújított infrastruktúra esetén egy látszólagos romlás következett be. Ez azonban annak a következménye, hogy a vonatok túl korán érkeztek az

4 egyes állomásokra, ahol várakozva a menetrend szerinti indulásra feltartóztatták a mögöttük gyorsabban haladni kívánó vonatokat is. A vizsgált esetben a jelzők előtti összes állásidő megkétszereződött. Az általános tapasztalatunk az, hogy sok vonat menetrendje laza; minden nap, minden időszakban számos olyan vonat halad a pályán, melynek adatait visszanézve kimutatható a rendszeres és jelentős sietés a menetrendhez képest. A túlzott tartalékok az üzemet feleslegesen terhelik, haszontalanul növelik az eljutási időket. A menetrend problémáit az esedékes felújításokkal összhangban kell megoldani, hasonlóan nagy figyelmet szentelve ezek mellett a forgalom levezénylésére is. Egy jól megtervezett csomóponti rendszer és egy korszerű diszpozitív irányítás kellő alapot nyújthat ahhoz, hogy egy se nem túl laza, se nem túl szoros, ellenben mégis nap mint nap betartható menetrend születhessen. Az említett okok alátámasztják tehát, hogy mindenképpen kívánatos a menetrend illesztése a felújított infrastruktúrához! B/ Az infrastruktúra kihasználtságát tekintve megállapítható, hogy a mai állapothoz képest az ideális esetben 17% kal kevesebb ideig foglalták a pályát a vonatok a mai állapothoz képest. Ugyanakkor azt az elképzelést, miszerint nagyon nagy arányú felesleges pályakapacitás van a vonalon, a szimulátor nem támasztotta alá. A legtöbb esetben azonos nagyságrendű pályaelem került használatba. Azt azonban fontos megjegyezni, hogy épp a kihasználtságban már jelentős eltérések keletkeztek. Az ideális esetben a forgalom a fő csapásirányokat használta ki jelentős mértékben, s csak kissé terhelte a kerülővágányokat, félreállási lehetőségeket. Kirívóan jelentkezett felesleges kapacitás Cegléd és Albertirsa állomáson, illetve Szemeretelep megállóhelyen, de egyes vágányok vonatkozásában majd minden közbenső állomásról ugyanez elmondható. Az infrastruktúra felújításával az eddig is alacsony kihasználtságok tovább csökkentek. Valószínűsíthető, az is, hogy egy a felújított infrastruktúrához illesztett menetrend esetén újabb megtakarítások keletkeznének. Jelen projekt keretében alternatív menetrend híján ez az eset nem volt vizsgálható. Természetesen más szempontok is befolyásolhatják a döntést, például ha jelentősebb mértékű elegytároló kapacitásra van szükség valamely állomáson. Azonban ez esetben is megfontolandó, hogy maradjanak e ezek a vágányok a biztosítóberendezés hatókörében, vagy pedig kulcsos rögzítő szerkezettel

5 elválasztható attól (mint ahogy számos külföldi vasútnál ez általánosan alkalmazott módszer)? Összességében az mondható el, hogy az állomási félreálló vágányok tekintetében esetenként a jelenleg meglévő vágányok abszolút kihasználatlanok vagy minimális mértékben használtak. Elhagyásuk, vagy a biztosítóberendezés hatóköréből való kivonásuk az átmenő forgalom lebonyolításában nem jelentenének észrevehető akadályt. A borító belső oldalán látható kép Cegléd állomást ábrázolja. Az egyes pályaelemek a teszt során rajtuk áthaladó vonatok darabszáma szerint színeződnek (grafikus statisztika):

6 Az ábrán jól látható, hogy egyes vágánycsoportok teljesen kihasználatlanok (szürke), illetve igen alacsony kihasználtságúak (sötétzöld). A további állomások többségén is csak az átmenő fővágányok, illetve a megelőző vágányok kihasználtsága említésre méltó. A többi vágány nem vagy alig használt. Ez szintén a grafikus statisztika idevágó képeiből mutatkozik meg (lezárások, foglaltság száma, ideje, mely adatok számszerűleg is rendelkezésre állnak minden vágányelemre). A felújított infrastruktúrához illesztett menetrend esetén mindenképpen további vizsgálatokat célszerű végezni annak felderítésére, hogy milyen mértékben lenne csökkenthető a vágányhálózat anélkül, hogy a forgalomlebonyolítás minőségi paraméterei romlanának. A futtatásra került tesztesetek tehát ráirányították a figyelmet olyan vágányelemekre, melyeket alig egy két vonat "használt". Ilyenkor megfontolandó, hogy forgalomszervezési módszerekkel nem lenne e lehetséges ezt a kismértékű kapacitást elterelni az adott elemről, s további sorsát, funkcióját ennek megfelelően alakítani. 2.2 Vizsgálat a legnagyobb forgalmi terhelés mellett A vizsgálat célja ez esetben annak felderítése volt, hogy az átbocsájtóképességre legnagyobb hatással bíró tényezők utasvédelem, pályaállapot, biztosítóberendezés típusa önmagukban, illetve együttesen milyen hatást gyakorolnak a forgalom lebonyolításra, miközben a vizsgált pályaszakaszon a lehető legtöbb vonat közlekedik. Számszerűsítve az adatokat: menetrend szerinti vizsgálatnál csúcsidőben átlagosan 5 vonat, a legnagyobb forgalmi terhelés melletti teszteknél pedig átlagosan 12 vonat haladt keresztül óránként és irányonként a vonalon. A vizsgálatban résztvevő vonatok típus szerinti összetétele közelítőleg megegyezett a mai menetrendben szereplő vonatok típusösszetételével. Összehasonlító adatként az egyes vonattípusok, illetve az összes vonat átlagos áthaladási (utazási) ideje szolgál a vizsgált szakaszon. A kapott eredmények a következőképpen foglalhatók össze: A kapott adatok elemzéséből kitűnt, hogy a legnagyobb kihatása a pálya és a biztosítóberendezés együttes felújításának van. Ezt követi alig kisebb

7 eredményességgel az utasvédelmi problémák megoldása. Utóbbi a növekvő forgalom arányában többszörösen korlátozó tényezőként hat. Számszerűsítve az adatokat: a vizsgált esetben a pálya és a biztosítóberendezés felújításának együttes hatásaként 21 % kal, az utasvédelem megoldásával pedig 17% kal csökkenthető a vonatok átlagos áthaladási ideje ( 2. ábra). (Az ábrán az ideális állapot az utasvédelmi problémák megoldását, a pályafelújítást és a biztosítóberendezés korszerűsítését jelenti.) Példának okáért az intercity vonatok a jelenlegi pályán is, ha semmilyen akadályozó tényező nem lépne fel, kevesebb, mint egy óra alatt tennék meg a Kőbánya Teherpályaudvar Szolnok A elágazás szakaszt. Ez ma menetrend szerint egy óra hat perc (2002 es adat). Korszerű pályát és biztosítóberendezést modellezve ehhez képest 20% körüli javulást kaptunk az időeredményekben. Mindezt terhelt, nagy forgalmú pályán. Ha a korszerűséget a menetrendre is kiterjesztjük, akkor bizony a leggyorsabb (legnagyobb prioritású) vonatok menetideje drasztikus mértékben csökkenthető lenne. Azt tapasztaltuk továbbá, hogy az infrastruktúrán belül a pályának és a biztosítóberendezéseknek közel azonos szerepe volt az eredmények alakulásában. A mélyrehatóbb vizsgálatok azt is kimutatták, hogy e két terület olyan szoros kapcsolatban van egymással, hogy kölcsönösen erősíthetik, illetve gyengíthetik is egymást. Megfogalmazhatjuk tehát, hogy: jó biztosítóberendezést jó pályára érdemes kiépíteni, de hasonlóan: jó pályára jó biztosítóberendezés kell. A vizsgált esetben a pálya felújításának hatásaként 10 % kal, a biztosítóberendezés korszerűsítésének hatásaként szintén 10 % kal csökkenthető a vonatok átlagos áthaladási ideje (3. ábra). Az eredmények megmutatták ugyanakkor azt is, hogy minél nagyobb prioritású egy vonat, annál inkább megszenvedi az elavultságot, illetve annál jobban ki is tudja használni a korszerűség minden előnyét. Ugyanakkor a leglassabb személyvonatok sínylették meg legkevésbé a rosszabb állapotokat. Átlagosan négyszer nagyobb hatással volt a gyorsabb vonatokra az elavultság, mint a lassabbakra, illetve négyszer jobban ki tudták használni az előnyöket is. A tesztek során az is bebizonyosodott, hogy ha a vonalszakaszon a lehetséges legtöbb vonat tartózkodik, a vonatok egymást akadályozva, egyre több nem menetrendszerű megállással tudnak csak átvergődni a vonalszakaszon. Nem lehet tehát cél a lehetséges legtöbb vonat közlekedtetetése, azaz az infrastruktúra túlzott mértékű leépítése sem.

8 2. ábra Átlagos utazási idő változása az utasvédelem illetve a pálya és biztosítóberendezés együttes felújításának eredményeként 3. ábra Átlagos utazási idő változása a pálya illetve biztosítóberendezés felújításának eredményeként

9 A problémák nem meglepő módon az állomások köré összpontosulnak. A korszerűtlen biztosítóberendezés a vágányútállítások, beállások és az oldódások hosszabb ideje miatt közvetlenül kihat az áthaladó vonatokra. Jelenleg a legtöbb állomás átmenő fővágányán komoly sebességkorlátozások vannak érvényben. Ehhez még hozzászámíthatjuk az utasvédelmi okok miatt történő késlekedéseket is. S ahogy azt a terheléses vizsgálatokban tapasztalhattuk, az utasvédelem kérdése igenis fontos, hiszen igen komoly változásokat idézett elő az eljutási időkben. Egy nagy forgalmú pályán önmagában képes volt akkora késedelmeket okozni a vonalon, mint a km/h s lassújelekkel teletűzdelt, korszerűtlen biztosítóberendezésekkel jellemezhető állomások összessége. A jelzőket tekintve az mondható el, hogy a teszteset jellegétől függően más más jelzők váltak kritikussá a vonalon. Az utasvédelmi problémák megoldása mindenképpen javítana az állomási bejárati jelzők helyzetén, illetve az azt megelőző térközjelző is kevesebb vonatot állítana meg, s főként rövidebb ideig. A korszerűtlen pálya ezzel szemben főként a két nagy állomás (Kőbánya Kispest, Cegléd) kapacitását fogta vissza. Így itt is megnőttek a jelző előtti állásidők. Érdekes eredménye a futtatásoknak, hogy az ideális eset szinte valamennyi jelzőt a kritikus szint alá tudta vinni. Kivételt jelentett ez alól a két nagy állomás kijárati jelzői ami azonban betudható a túlterheltségnek és az őket követő két három állomás. Ez utóbbiak viszont azt jelzik, hogy ezek növekvő forgalomnál szűk keresztmetszetet jelenthetnek. Külföldi példákhoz hasonlóan ekkor megfontolandó lenne egy plusz vágány kiépítése a nagyobb állomások kivezető szakaszain. Ne felejtsük el, hogy ezek a jellemzők a terheléses teszteknél adódtak, így ez a megoldás is a mindenkori forgalom függvényében válhat esedékessé. A közlekedő vonatok számát, azok menetrendjét (a forgalmi technológiát) és az infrastruktúra (pálya, biztosítóberendezés) állapotát az optimális forgalomlebonyolítás érdekében összhangba kell hozni. Célul tűzve ki ezzel a minél kisebb áthaladási időt, a menetrendi eltérések minimalizását, az elviselhető mértékű feltartóztatásokat, a minél kevesebb nem menetrendszerű megállítást, illetve a felesleges kapacitások kiiktatását. 3./ Nem számszerűsíthető tapasztalatok, további lehetőségek

10 A vizsgált körülmények között az egész vonalszakaszt (mind a 10 állomást) egyetlen kezelő ( forgalmi szolgálattevő ) irányította. A tapasztalatok szerint még csúcsidőben sem okozott különösebb fennakadást a forgalomlebonyolításban a kezelő kapacitása. Amellett, hogy egy centralizált irányítás jelentős munkaerő megtakarítással jár, még azt az előnyt is magával hozza, hogy az irányító személy átlátja a teljes vonal forgalmát, és az összes információ birtokában tud megfelelő szakképzettség és gyakorlat esetén optimális döntéseket hozni. Megelőzhetővé válnak így a felesleges vonatmegállítások, kisebb késésekkel kell számolni, melyek kihatása is jelentősen csökkenthető. Rövidebbé tehetők a menetidők, mindezt kevesebb energiabefektetés mellett, stb. Ez azt jelenti, hogy centralizált forgalomirányítás esetén az optimális döntések eredményeképpen jelentős növekszik az átbocsátjtóképesség is. További vizsgálatok tárgyát kell, hogy képezze az infrastruktúra változtatásaihoz illesztett menetrend esetén a kritikus helyeken nagysugarú kitérők alkalmazása, amellyel szintén növelhető lenne az átbocsájtóképesség. Vizsgálandó eset lehet az is, hogy a szükséges menetrendi tartalékokat hol célszerű beépíteni: közvetlenül a menetidőbe, vagy pedig a vonatok sebességtartalékába? A szimuláció lehetőséget nyújt annak vizsgálatára is, hogy vágányzárak esetén hogyan bonyolítható le a forgalom, milyen akadályoztatással kell számolni, illetve milyen szervezési esetekkel lehet a kialakuló konfliktusokat optimálisan kezelni. További vizsgálat tárgyát képezheti, hogy milyen kihatása lehet egy forgalmi vagy műszaki zavarnak, azaz milyen a menetrend robosztussága. A szimuláció komplex támogatást nyújt az állomási technológiai tervek tervezéséhez, elkészítéséhez, ellenőrzéséhez is. 4./ Összefoglalás Egy vasútvonal infrastruktúrájának fejlesztése, felújítása alkalmával csak egy összehangolt, a pálya, forgalomirányító rendszer, biztosítóberendezés és menetrend (forgalmi technológia) vonatkozásában illesztett és arányos megoldás vezet optimális eredményhez. E komplex megoldás megkereséséhez nyújthat hathatós segítséget az alkalmazott mikroszimulációs eljárás.

11 Irodalom: [1] Bozsóki Z. dr. Hrivnák I. dr. Parádi F.: A szimuláció mint a tervezést és oktatást segítő eszköz a vasútüzem területén. Vezetékek Világa 4/97, 5 8. o. [2] Berger, J. Dr. Hrivnák, I. Dr. Parádi, F. Szilva, P. E.: Szimulátor alkalmazása az Osztrák Szövetségi Vasutakon (ÖBB) a tervezési feladatok támogatására. Vezetékek Világa 3/99, o. [3] Dr. Parádi, F. Dr. Hrivnák, I. Szilva, P. E.: Multifunkcionális szimulátor alkalmazása a hannoveri EXPO vasúti közlekedésének vizsgálatához. Vezetékek Világa, 2000/2, 4 6. o. [4] Dr. Hrivnák, I. Dr. Parádi, F. Szilva, P.: Integration of Timetable for Railway Technology Simulation. ITEC 2001, April 2001 [5] Berger, J. Plaminger, N. Szilva, P. E.: Stellwerksplanung der ÖBB wird durch BEST Simulation unterstützt. Signal+Draht 1+2/2001, S [6] Dobrosi, A. Molnár, G. Parádi, F.: Forgalmi, technológiai tervek vizsgálata szimuláció segítségével, különös tekintettel az infrastruktúra kapacitásra. Vezetékek Világa, 2001/4, o.

12 Prüfung der Kapazitätsausnutzung der Eisenbahnnetzen, argestellt über Eisenbahnstrecke Budapest Kőbánya Kispest Cegléd In der Planung einer Eisenbahnstrecke oder eines Eisenbahnknotenpunktes ist eine der wichtigsten Aufgaben, die nötige Infrastrukturkapazität festzustellen. Diese Beilage beschäftigt sich mit den Ergebnissen des mittels Mikrosimulation durchgeführten Pilotprojektes der MÁV. Es wurde geprüft, wie die einzelne Infrastrukturelemente ausgenutzt werden und wie die Streckenleistung durch Rekonstruktion des Bahnkörpers und/oder der Stellwerkstechnik erhöht wird. Investigation of railway network capacity based on microsimulation, demonstrated on the Budapest Kőbánya Kispest Cegléd line The most important task in the planning of a railway line or junction is to determine the necessary capacity of the infrastructure. This article presents the results of the pilot project based on microsimulation. In this project we examined the utilization of track sections, resp. the impact of track and interlocking reconstruction on infrastructure capacity.

13 Szerzők: dr. Parádi Ferenc 1949 ben született Nagytályán ben szerzett közlekedésmérnöki oklevelet a BME Közlekedésmérnöi karán óta a Közlekedésautomatikai Tanszék oktatója, jelenleg egyetemi docensi beosztásban. Doktori oklevelet szerzett 1978 ban a Budapesti Műszaki Egyetemen, majd 1991 ben a Drezdai Közlekedési Egyetemen óta atran SYS Rendszertechnikai Kft. tulajdonosa és ügyvezetője. Jóvér Balázs 1979 ben született Debrecenben ben szerzett közlekedésmérnöki oklevelet a BME Közlekedésmérnöki karán szeptemberétől a MÁV Távközlő, Erősáramú és Biztosítóberendezési Gazdálkodási Központ fejlesztőmérnöke.

Nyári menetrendi módosítások

Nyári menetrendi módosítások Nyári menetrendi módosítások Változások Budapest elővárosában 80 sz. Budapest Miskolc vasútvonal Kínálatbővítésként az 5108-as gyorsvonat megáll Pécel, Isaszeg és Tura állomásokon. Ezáltal az esti órákban

Részletesebben

Szolgáltatási színvonal javítás a 80-as számú vasútvonalon

Szolgáltatási színvonal javítás a 80-as számú vasútvonalon Szolgáltatási színvonal javítás a 80-as KÖZOP-2.5.0-09-11-2015-0004 1 Előzmények 2007-2013 közötti programozási időszakban teljes felújítások Komplex korszerűsítés; Magas beruházási költség; A rendelkezésre

Részletesebben

Vonali menetrend. Budapest Cegléd Szolnok. Érvényes: 2014. december 14-től 2015. december 12-ig

Vonali menetrend. Budapest Cegléd Szolnok. Érvényes: 2014. december 14-től 2015. december 12-ig Vonali menetrend Budapest Cegléd Szolnok S50 Z50 Érvényes: 2014. december 14-től 2015. december 12-ig MÁVDIREKT: 06 (40) 49 49 49 (00:00-24:00 óráig helyi tarifával hívható kék szám) küldföldről: +36 (1)

Részletesebben

Az OpenTrack vasúti szimuláció Bemutató előadás Vasúti irányító és kommunikációs rendszerek II. 2015/2016 II. félév

Az OpenTrack vasúti szimuláció Bemutató előadás Vasúti irányító és kommunikációs rendszerek II. 2015/2016 II. félév Az OpenTrack vasúti szimuláció Bemutató előadás Vasúti irányító és kommunikációs rendszerek II. 2015/2016 II. félév Lövétei István Ferenc PhD hallgató Közlekedés~ és Járműirányítási Tanszék ST. épület

Részletesebben

Andó János Hálózatfejlesztés vezető MÁV Zrt. Fejlesztési és Beruházási Főigazgatóság. VAMAV Kft. Évnyitó rendezvény Budapest 2014.01.23.

Andó János Hálózatfejlesztés vezető MÁV Zrt. Fejlesztési és Beruházási Főigazgatóság. VAMAV Kft. Évnyitó rendezvény Budapest 2014.01.23. Andó János Hálózatfejlesztés vezető MÁV Zrt. Fejlesztési és Beruházási Főigazgatóság VAMAV Kft. Évnyitó rendezvény Budapest 2014.01.23. Állandó és ideiglenes sebességkorlátozások alakulása A pályafelügyeleti

Részletesebben

2013/2014. Veszprém vasúti szolgáltatásfejlesztés. Értékesítési szervezet MÁV-START Zrt

2013/2014. Veszprém vasúti szolgáltatásfejlesztés. Értékesítési szervezet MÁV-START Zrt MÁV-START VASÚTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÓ Zrt. 1087 Budapest, Könyves K. krt. 54-60. Postacím: 1940 Budapest Telefon (1) 511-5032 Mobil: 30 / 87 03 519 Fax: (1) 511-1001 Webcím: www.mav-start.hu Veszprém vasúti

Részletesebben

7. rész. Menetrend. Menetdiagram. Alapfogalmak. Végállomások típusai. Fordítási technológia elmélete. Szerelvény kibocsátási terv

7. rész. Menetrend. Menetdiagram. Alapfogalmak. Végállomások típusai. Fordítási technológia elmélete. Szerelvény kibocsátási terv BME Közlekedésautomatikai Tanszék Metrók, metró biztonsága Oktatási vázlat 7. rész Menetrend Menetdiagram Alapfogalmak Végállomások típusai Fordítási technológia elmélete Szerelvény kibocsátási terv Darai

Részletesebben

A MÁV ZRT. CSOPORT HELYZETE,

A MÁV ZRT. CSOPORT HELYZETE, PÁL LÁSZLÓ PÁLYAMŰKÖDTETÉSI ÉS ÜZLETFEJLESZTÉSI ÁLTALÁNOS VEZÉRIGAZGATÓ-HELYETTES MÁV MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZRT. A MÁV ZRT. CSOPORT HELYZETE, ÁTALAKULÁS 1 A VASÚTI SZEKTOR MAGYARORSZÁGON ÁLLAMI SZERVEZETEK

Részletesebben

Vonali menetrend. Budapest Tatabánya Győr Tatabánya Oroszlány. Érvényes: 2014. december 14-től 2015. december 12-ig

Vonali menetrend. Budapest Tatabánya Győr Tatabánya Oroszlány. Érvényes: 2014. december 14-től 2015. december 12-ig Vonali menetrend Budapest Tatabánya Győr Tatabánya Oroszlány S10 S12 Érvényes: 2014. december 14-től 2015. december 12-ig MÁVDIREKT: 06 (40) 49 49 49 (00:00-24:00 óráig helyi tarifával hívható kék szám)

Részletesebben

Vasúti jelző- és biztosítóberendezések. Bocz Péter, egyetemi adjunktus

Vasúti jelző- és biztosítóberendezések. Bocz Péter, egyetemi adjunktus Vasúti jelző- és biztosítóberendezések Bocz Péter, egyetemi adjunktus Érintett témák Általános bevezetés Alapfogalmak Jelzők és jelzéseik Vonali biztosítóberendezések Állomási biztosítóberendezések Vonatbefolyásolás

Részletesebben

Az OpenTrack vasúti szimuláció Bemutató előadás, alapfogalmak Vasúti irányító és kommunikációs rendszerek II. 2014/2015 II. félév

Az OpenTrack vasúti szimuláció Bemutató előadás, alapfogalmak Vasúti irányító és kommunikációs rendszerek II. 2014/2015 II. félév Az OpenTrack vasúti szimuláció Bemutató előadás, alapfogalmak Vasúti irányító és kommunikációs rendszerek II. 2014/2015 II. félév Lövétei István Ferenc PhD hallgató Közlekedés~ és Járműirányítási Tanszék

Részletesebben

Forgalom, avagy a Forgalmi üzemirányítás

Forgalom, avagy a Forgalmi üzemirányítás Forgalom, avagy a Forgalmi üzemirányítás Vasúti Erősáramú konferencia (Siófok, 2015. 11.17.) Béres Barna osztályvezető Pályavasúti Üzemeltetési Főigazgatóság Forgalmi Üzemirányítási Osztály 1 1. sok könyv

Részletesebben

Vonali menetrend S25 S250. Budapest Kunszentmiklós-Tass Kiskunhalas Kelebia. Érvényes: december 14-től december 12-ig

Vonali menetrend S25 S250. Budapest Kunszentmiklós-Tass Kiskunhalas Kelebia. Érvényes: december 14-től december 12-ig Vonali menetrend Budapest Kunszentmiklós-Tass Kiskunhalas Kelebia S25 S250 Érvényes: 2014. december 14-től 2015. december 12-ig Kedves Utasunk! A Budapest délnyugati agglomerációjában bevezetett viszonylatjelölési

Részletesebben

Dobrosi, A. Molnár, G. Parádi, F. Forgalmi, technológiai tervek vizsgálata szimuláció segítségével, különös tekintettel az infrastruktúra kapacitásra

Dobrosi, A. Molnár, G. Parádi, F. Forgalmi, technológiai tervek vizsgálata szimuláció segítségével, különös tekintettel az infrastruktúra kapacitásra Dobrosi, A. Molnár, G. Parádi, F. Forgalmi, technológiai tervek vizsgálata szimuláció segítségével, különös tekintettel az infrastruktúra kapacitásra A magyar vasút az elmúlt évtizedben mind az árúszállításban,

Részletesebben

Közlekedési Operatív Program keretében között a MÁV Zrt. hálózatán megvalósításra javasolt, előkészítés alatt álló fejlesztések

Közlekedési Operatív Program keretében között a MÁV Zrt. hálózatán megvalósításra javasolt, előkészítés alatt álló fejlesztések Közlekedési Operatív Program keretében 2007-2013 között a MÁV Zrt. hálózatán megvalósításra javasolt, előkészítés alatt álló fejlesztések 2010. június 10. Az Új Magyarország Fejlesztési Terv 1 903 637

Részletesebben

Koncepcionális javaslat Kamaraerdő buszvégállomás problémáinak realizálására

Koncepcionális javaslat Kamaraerdő buszvégállomás problémáinak realizálására AlterBMV Közlekedési Egyesület Koncepcionális javaslat Kamaraerdő buszvégállomás problémáinak realizálására Készítette: Mezei Gyula Ellenőrizte: Hoós Bence Welker Zsombor Törökbálint, 2010. augusztus 22.

Részletesebben

MÁV Zrt. INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSEI. Pál László általános vezérigazgatóhelyettes

MÁV Zrt. INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSEI. Pál László általános vezérigazgatóhelyettes MÁV Zrt. INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSEI Pál László általános vezérigazgatóhelyettes 1 Vasúti folyosók 2 Korridorok jelentősége 3 TERVEZETT 2014 2020. közötti üzemeltetői prioritások Kiinduló állapot 2014-ben

Részletesebben

Magyarország jövője a logisztikában Budapestet délről elkerülő vasúti körgyűrű (V0)

Magyarország jövője a logisztikában Budapestet délről elkerülő vasúti körgyűrű (V0) Magyarország jövője a logisztikában Budapestet délről elkerülő vasúti körgyűrű (V0) Bíró Koppány Ajtony főtitkár Magyarországi Logisztikai Szolgáltató Központok Szövetsége XVII. A magyar közlekedés az

Részletesebben

Tulik Károly fejlesztési és beruházási főigazgató. A MÁV FBF fontosabb fejlesztései az aktuális, ill. az előttünk álló időszakban

Tulik Károly fejlesztési és beruházási főigazgató. A MÁV FBF fontosabb fejlesztései az aktuális, ill. az előttünk álló időszakban Tulik Károly fejlesztési és beruházási főigazgató A MÁV FBF fontosabb fejlesztései az aktuális, ill. az előttünk álló időszakban Stratégiai háttér Projektkiválasztás szempontjai Elsődleges szempontok:

Részletesebben

Vasúti forgalmi technológus Vasútüzemvitel-ellátó

Vasúti forgalmi technológus Vasútüzemvitel-ellátó A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

A Vizsgaközpont által készített kérdések egy pontszámmal kerülnek értékbesorolásra

A Vizsgaközpont által készített kérdések egy pontszámmal kerülnek értékbesorolásra Elővárosi vasúti pályahálózaton VASÚTI MUNKAVEZETŐ, VONALGONDOZÓ Infrastruktúra (BKV Zrt. HÉV F.2. sz.forgalmi és kapcsolódó szabályozások) IDŐSZAKOS VIZSGA 2014 TESZTKÉRDÉSEK A Vizsgaközpont által készített

Részletesebben

Európai Unió költségvetési időszakában a MÁV Zrt. hálózatán megvalósításra javasolt, előkészítés alatt álló fejlesztések

Európai Unió költségvetési időszakában a MÁV Zrt. hálózatán megvalósításra javasolt, előkészítés alatt álló fejlesztések Európai Unió 2007-2013 költségvetési időszakában a MÁV Zrt. hálózatán megvalósításra javasolt, előkészítés alatt álló fejlesztések 2011. február 25. Az Európai Unió kiemelten támogatja a vasutak fejlesztését

Részletesebben

A ŽSR és MÁV forgalmi szolgálattevők egymás közötti kommunikációjának típusüzenetei

A ŽSR és MÁV forgalmi szolgálattevők egymás közötti kommunikációjának típusüzenetei MZ Slovenské Nové Mesto - Sátoraljaújhely Príloha 5 A ŽSR és MÁV forgalmi szolgálattevők egymás közötti kommunikációjának típusüzenetei 880 Sátoraljaújhely SLOVENSKÉ NOVÉ MESTO 0 881 HIDASNÉMETI Čaňa 1

Részletesebben

KÖZOP Kormánystratégia 2007. július 04. szerda, 08:10

KÖZOP Kormánystratégia 2007. július 04. szerda, 08:10 2006. december 6-án fogadta el a Kormány a Közlekedés Operatív Programot (KÖZOP), amely tartalmazza azokat a közlekedésre vonatkozó fejlesztéseket, amelyek az elérhetőség javítását és a versenyképesség

Részletesebben

ORSZÁGOS KÖZLEKEDÉSI SZAKMAI TÁRSASÁG VIZSGÁLATI ANYAG SZIGETSZENTMIKLÓS-GYÁRTELEP HÉV ÁLLOMÁS SR1 JELZÉSŰ ÚTSOROMPÓJÁNAK FEJESZTÉSÉRE

ORSZÁGOS KÖZLEKEDÉSI SZAKMAI TÁRSASÁG VIZSGÁLATI ANYAG SZIGETSZENTMIKLÓS-GYÁRTELEP HÉV ÁLLOMÁS SR1 JELZÉSŰ ÚTSOROMPÓJÁNAK FEJESZTÉSÉRE ORSZÁGOS KÖZLEKEDÉSI SZAKMAI TÁRSASÁG VIZSGÁLATI ANYAG SZIGETSZENTMIKLÓS-GYÁRTELEP HÉV ÁLLOMÁS SR1 JELZÉSŰ ÚTSOROMPÓJÁNAK FEJESZTÉSÉRE Budapest, 2011 Urbán István, Blanár Bertalan, Csippán András Kiadásért

Részletesebben

GrenzBahn. Vasútfejlesztési lehetőségek az osztrák-magyar határ mentén. Albert Gábor dr. Berényi János KTI. Célcsoport-orientált rendezvény

GrenzBahn. Vasútfejlesztési lehetőségek az osztrák-magyar határ mentén. Albert Gábor dr. Berényi János KTI. Célcsoport-orientált rendezvény GrenzBahn Célcsoport-orientált rendezvény Szombathely, 2015 február 5. Vasútfejlesztési lehetőségek az osztrák-magyar határ mentén Albert Gábor dr. Berényi János KTI 1 A projekt célja: RMT a két vasútvonalra:sopron-ebenfurth

Részletesebben

Közlekedésmérnöki Kar Közlekedésautomatikai Tanszék. Diplomaterv

Közlekedésmérnöki Kar Közlekedésautomatikai Tanszék. Diplomaterv Közlekedésmérnöki Kar Közlekedésautomatikai Tanszék Diplomaterv Budapest, 2002 Vasútállomások kapacitásának vizsgálata valós idejű mikroszimuláció segítségével 2 Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ... 3 2. A SZIMULÁTOR...

Részletesebben

Forgalmi modellezés BMEKOKUM209

Forgalmi modellezés BMEKOKUM209 BME Közlekedésüzemi és Közlekedésgazdasági Tanszék Forgalmi modellezés BMEKOKUM209 Szimulációs modellezés Dr. Juhász János A forgalmi modellezés célja A közlekedési igények bővülése és a motorizáció növekedése

Részletesebben

Vonalgondozó Budapest KTI 2013. április 10.

Vonalgondozó Budapest KTI 2013. április 10. Név: Gyakorló teszt Születési hely: Gyakorló teszt Születési idő: 1900. január 1. Aláírás:... Vonalgondozó Budapest KTI 2013. április 10. A dolgozat beadásának ideje:... Helyes válaszok száma:... Eredmény:...

Részletesebben

Beszámoló a balatoni közösségi közlekedéssel kapcsolatos pályázatok és projektek helyzetéről. BFT tanácsülés 2013. augusztus 28.

Beszámoló a balatoni közösségi közlekedéssel kapcsolatos pályázatok és projektek helyzetéről. BFT tanácsülés 2013. augusztus 28. Beszámoló a balatoni közösségi közlekedéssel kapcsolatos pályázatok és projektek helyzetéről BFT tanácsülés 2013. augusztus 28. Dorner Lajos és Sebestyén István közlekedési szakértők Balatoni Integrációs

Részletesebben

Összefoglaló a Havanna és Gloriett lakótelepek kötöttpályás kapcsolatának kialakítása a 42-es villamos vonal meghosszabbításával tárgyú projektről

Összefoglaló a Havanna és Gloriett lakótelepek kötöttpályás kapcsolatának kialakítása a 42-es villamos vonal meghosszabbításával tárgyú projektről Összefoglaló a Havanna és Gloriett lakótelepek kötöttpályás kapcsolatának kialakítása a 42-es villamos vonal meghosszabbításával tárgyú projektről A fővárosi közlekedéspolitika célja a fővárosi közösségi

Részletesebben

GYSEV tapasztalatok az infrastruktúrafejlesztések és a közlekedési szövetségek területén

GYSEV tapasztalatok az infrastruktúrafejlesztések és a közlekedési szövetségek területén GYSEV tapasztalatok az infrastruktúrafejlesztések és a közlekedési szövetségek területén 2014.06.05_RailHuc_GYSEV Liska Szilárd Személyszállítási koordinátor 1 GYŐR-SOPRON-EBENFURTI VASÚT ZRT. Múlt: 1872,

Részletesebben

Osztrák vasutak a közép-európai környezetben

Osztrák vasutak a közép-európai környezetben SZÁLLÍTÁSI LOGISZTIKA Osztrák vasutak a közép-európai környezetben Az európai teherszállításban mindinkább háttérbe szorulni látszik a vasúti közlekedés. Az európai fejlesztési programok talán térségünkben

Részletesebben

Zónázó struktúrájú menetrendek a Budapest Esztergom vasútvonalon, a villamosítást követően. Földiák János - Dr. Kormányos László

Zónázó struktúrájú menetrendek a Budapest Esztergom vasútvonalon, a villamosítást követően. Földiák János - Dr. Kormányos László Zónázó struktúrájú menetrendek a Budapest Esztergom, a villamosítást követően Földiák János - Dr. Kormányos László Bevezetés A vonal utasforgalmának és menetrendi kínálatának története A felújítási projekt

Részletesebben

EASYWAY ESG2: európai léptékű hálózati forgalmi menedzsment és ko-modalitás munkacsoport. ITS Hungary Egyesület Szakmai programja 2011.07.11.

EASYWAY ESG2: európai léptékű hálózati forgalmi menedzsment és ko-modalitás munkacsoport. ITS Hungary Egyesület Szakmai programja 2011.07.11. EASYWAY ESG2: európai léptékű hálózati forgalmi menedzsment és ko-modalitás munkacsoport Nagy Ádám forgalomszabályozási mérnök ITS Hungary Egyesület Szakmai programja 2011.07.11. Általános információk

Részletesebben

Integrált Ütemes Menetrend. A jövő vasútja most

Integrált Ütemes Menetrend. A jövő vasútja most Integrált Ütemes Menetrend A jövő vasútja most Integrált Ütemes Menetrend A jó befektetés 7%-3%-2% utasszám-növekedést feltételezve (1.-2.-3. év): 3 év alatt megtérülő beruházás; nemzetgazdaságossági eredményt

Részletesebben

EMAH Öko-mobilitás elősegítése az osztrákmagyar határtérségben A vasúti utasszámlálás és kikérdezés, valamint a közúti számlálás és kikérdezés

EMAH Öko-mobilitás elősegítése az osztrákmagyar határtérségben A vasúti utasszámlálás és kikérdezés, valamint a közúti számlálás és kikérdezés EMAH Öko-mobilitás elősegítése az osztrákmagyar határtérségben A vasúti utasszámlálás és kikérdezés, valamint a közúti számlálás és kikérdezés eredményeinek elemzése (kivonat) 1. Bevezető Az EMAH projekt

Részletesebben

Változások a 2013/2014. évi menetrendben

Változások a 2013/2014. évi menetrendben Változások a 2013/2014. évi menetrendben 1 sz. vonal Budapest Hegyeshalom oh.: A 346/347 sz. Dacia vonat újra naponta közlekedik Bucuresti Wien között, változatlan menetrendi fekvésben. Az Adventi ünnepkör

Részletesebben

Vonat fel- és átvevő forgalmi vizsga KTI-VVK 2013. február 20.

Vonat fel- és átvevő forgalmi vizsga KTI-VVK 2013. február 20. Név: Gyakorló teszt Születési hely: Gyakorló teszt Születési idő: 1900. január 1. Aláírás:... Vonat fel- és átvevő forgalmi vizsga KTI-VVK 2013. február 20. A dolgozat beadásának ideje:... Helyes válaszok

Részletesebben

A magyarországi CEF projektek

A magyarországi CEF projektek A magyarországi CEF projektek Thoroczkay Zsolt főosztályvezető Közlekedési Infrastruktúra Főosztály 2014. január 22. Nemzeti Közlekedési Stratégia projektjei Vasúti Közúti A CEF projektek területei Vasúti

Részletesebben

Új megoldások, legújabb fejlesztések a GYSEV-nél. Előadó: Ungvári Csaba Vezérigazgató-helyettes, GYSEV Zrt.

Új megoldások, legújabb fejlesztések a GYSEV-nél. Előadó: Ungvári Csaba Vezérigazgató-helyettes, GYSEV Zrt. Új megoldások, legújabb fejlesztések a GYSEV-nél Előadó: Ungvári Csaba Vezérigazgató-helyettes, GYSEV Zrt. A GYSEV Zrt. Infrastruktúra-hálózata Leközlekedtetett vonatok, 2015: Személyszállító vonat: 135.300

Részletesebben

XVIII. Közlekedésfejlesztési és Beruházási Konferencia

XVIII. Közlekedésfejlesztési és Beruházási Konferencia XVIII. Közlekedésfejlesztési és Beruházási Konferencia 2017. április 28. Bükfürdő Győrik Balázs koordinációs főmérnök NIF Zrt. Folyamatban l évő és előkészítés a l a t t álló vasúti f ejlesztések Tartalom

Részletesebben

A jó vasúti pályaállapot műszaki és gazdasági jelentősége

A jó vasúti pályaállapot műszaki és gazdasági jelentősége A jó vasúti pályaállapot műszaki és gazdasági jelentősége Fischer Szabolcs egyetemi tanársegéd 1 1. Bevezetés Amennyiben a lokális hiba/sad nagysága meghaladja a vonalra engedélyezett sebességhez tartozó

Részletesebben

A MÁV-START Zrt. nemzetközi kapcsolatai, innovatív infrastruktúra fejlesztés Lóczi Csaba MÁV-START Zrt.

A MÁV-START Zrt. nemzetközi kapcsolatai, innovatív infrastruktúra fejlesztés Lóczi Csaba MÁV-START Zrt. A MÁV-START Zrt. nemzetközi kapcsolatai, innovatív infrastruktúra fejlesztés Lóczi Csaba MÁV-START Zrt. Előadó: KTE Határok Kozák nélküli Tamás partnerség konferencia, 2016. október 6-7. A MÁV-START stratégiája

Részletesebben

Balatoni vasútvonalak rekonstrukciója

Balatoni vasútvonalak rekonstrukciója Balatoni vasútvonalak rekonstrukciója Nemzeti Közlekedési Napok 2014 Siófok, 2014. október 29. Dorner Lajos Kronológia A térség korábbi közlekedési stratégiájának felülvizsgálata 2005 A Balaton Nagytérség

Részletesebben

EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA

EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

a 2006-020-5 számú vasúti baleset vizsgálatának lezárása 111. sz. vasútvonal Vásárosnamény állomás

a 2006-020-5 számú vasúti baleset vizsgálatának lezárása 111. sz. vasútvonal Vásárosnamény állomás Ügyintéző Iktatószám Chikán Gábor VFO / 324 / 1 / 2008 Tárgy: Eset kategóriája: Ideje : Helye: A baleset bejelentése: a 2006-020-5 számú vasúti baleset vizsgálatának lezárása vasúti baleset, ütközés vasúti

Részletesebben

Közlekedési áramlatok MSc. A közúti áramlatok levezetésére szolgáló infrastruktúra jellemzése, fázisidőtervezés, hangolás

Közlekedési áramlatok MSc. A közúti áramlatok levezetésére szolgáló infrastruktúra jellemzése, fázisidőtervezés, hangolás Közlekedési áramlatok MSc A közúti áramlatok levezetésére szolgáló infrastruktúra jellemzése, fázisidőtervezés, hangolás A csomópontok és útvonalak minősítésének szükségessége A csomópontok és útvonalak

Részletesebben

Kózel Miklós, BME KUKG Soltész Tamás, BME KUKG

Kózel Miklós, BME KUKG Soltész Tamás, BME KUKG Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésüzemi és Közlekedésgazdasági Tanszék Nemzeti Közlekedési Napok 2013 Fiatal mérnökök szekció A menetidő törvényszerűségei eloszlásminták alapján

Részletesebben

Iktatószám: 35477-3/2015/START 1 / 6. oldal. Menetrendfigyelés E-mailen: hirlevel.mav-start.hu

Iktatószám: 35477-3/2015/START 1 / 6. oldal. Menetrendfigyelés E-mailen: hirlevel.mav-start.hu Értesítjük Tisztelt Utasaink, hogy 215 augusztus 29-én Pilis - Albertirsa és Szolnok - Püspökladány állomások között végzett pályakarbantartási munkák mit a hirdetményen feltüntetett vonok menetrendje

Részletesebben

Page 1 of 12 32010R0913 Az Európai Parlament és a Tanács 913/2010/EU rendelete ( 2010. szeptember 22. ) a versenyképes árufuvarozást szolgáló európai vasúti hálózatról EGT-vonatkozású szöveg Hivatalos

Részletesebben

Nagyvárosi forgalomszervezés és KRESZ, figyelemmel a kerékpáros és közösségi közlekedésre

Nagyvárosi forgalomszervezés és KRESZ, figyelemmel a kerékpáros és közösségi közlekedésre Nagyvárosi forgalomszervezés és KRESZ, figyelemmel a kerékpáros és közösségi közlekedésre KRESZ-módosítási javaslatok a városi közútkezelő szempontjából Lendvai Gábor Forgalomtechnikai munkatárs Budapesti

Részletesebben

BUDAÖRS, KORLÁTOZOTT IDEJŰ VÁRAKOZÁSI ÖVEZET,

BUDAÖRS, KORLÁTOZOTT IDEJŰ VÁRAKOZÁSI ÖVEZET, Pannon Engineering Kft. Tervszám: 1526 BUDAÖRS, KORLÁTOZOTT IDEJŰ VÁRAKOZÁSI ÖVEZET, VALAMINT A KÖRNYEZŐ KÖZTERÜLETEK PARKOLÁSI JELLEMZŐINEK VIZSGÁLATA Készült: 215. május Megbízó: Budaörs Város Önkormányzatának

Részletesebben

A 35-ös autóbusz útvonalának módosítása a Corvin út térségében

A 35-ös autóbusz útvonalának módosítása a Corvin út térségében A 35-ös autóbusz útvonalának módosítása a Corvin út térségében 1) A társadalmi egyeztetésen meghirdetett javaslatok A BKK kikérte az utazóközönség véleményét a 35-ös viszonylat Corvin út térségi útvonal-módosításával

Részletesebben

CHARACTERIZATION OF PEOPLE

CHARACTERIZATION OF PEOPLE CONFERENCE ABOUT THE STATUS AND FUTURE OF THE EDUCATIONAL AND R&D SERVICES FOR THE VEHICLE INDUSTRY CHARACTERIZATION OF PEOPLE MOVEMENT BY USING MOBILE CELLULAR INFORMATION László Nádai "Smarter Transport"

Részletesebben

1255 Budapest, Pf. 161. web: www.veke.hu e-mail: veke@veke.hu adószám: 18104202-1-42. Trükkök százai

1255 Budapest, Pf. 161. web: www.veke.hu e-mail: veke@veke.hu adószám: 18104202-1-42. Trükkök százai 1255 Budapest, Pf. 161. web: www.veke.hu e-mail: veke@veke.hu adószám: 18104202-1-42 Trükkök százai Saját magunk után az EU-t is becsapjuk a 4-es metró megtérülési adataival? Nyilvánosságra került a nyári

Részletesebben

Forgalmi szolgálattevő Vasútüzemvitel-ellátó

Forgalmi szolgálattevő Vasútüzemvitel-ellátó 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Tisztelt Képviselő testület!

Tisztelt Képviselő testület! Tisztelt Képviselő testület! Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. nyílt közbeszerzési eljárást írt ki Esztergom intermodális csomópont fejlesztésének két részajánlatára vonatkozóan. Az első részajánlat

Részletesebben

Közúti közlekedési automatika. BME, Közlekedés- és Járműirányítási Tanszék

Közúti közlekedési automatika. BME, Közlekedés- és Járműirányítási Tanszék Közúti közlekedési automatika BME, Közlekedés- és Járműirányítási Tanszék A közúti forgalomirányítás célja A közlekedési folyamatok befolyásolása meghatározott célok elérése érdekében. A forgalomirányító

Részletesebben

VAMAV Vevőtalálkozó január 26. Gyöngyös. Győrik Balázs NIF Zrt. koordinációs főmérnök

VAMAV Vevőtalálkozó január 26. Gyöngyös. Győrik Balázs NIF Zrt. koordinációs főmérnök VAMAV Vevőtalálkozó 2017. január 26. Gyöngyös Győrik Balázs NIF Zrt. koordinációs főmérnök A NIF Zrt. vasútfejlesztési projektjei 2017-2021 k özött Források Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program

Részletesebben

Kötöttpályás rendszerek szimulációjának modelljei és általános követelményei

Kötöttpályás rendszerek szimulációjának modelljei és általános követelményei Kötöttpályás rendszerek szimulációjának modelljei és általános követelményei Arató Károly egyetemi adjunktus Farkas István PhD. hallgató Winkler Ágoston tudományos segédmunkatárs, PhD. hallgató Témakörök

Részletesebben

A MÁV-START utasbarát szolgáltatásfejlesztései. Kazai Katalin, MÁV-START értékesítési igazgató

A MÁV-START utasbarát szolgáltatásfejlesztései. Kazai Katalin, MÁV-START értékesítési igazgató A MÁV-START utasbarát szolgáltatásfejlesztései Kazai Katalin, MÁV-START értékesítési igazgató A MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. számokban Több, mint 7200 km-es hálózaton szolgáltatunk Több, mint

Részletesebben

Katalógus menetvonalak foglalásának folyamata a KAPELLA rendszerben:

Katalógus menetvonalak foglalásának folyamata a KAPELLA rendszerben: Katalógus menetvonalak foglalásának folyamata a KAPELLA rendszerben: Az azonnali menetvonalak paramétereinek felvitelét követően a Katalógus menetvonalak keresése gomb megnyomásakor lefut egy katalógus

Részletesebben

Vonat által vezérelt dinamikus vágányútállítás feltételeinek vizsgálata

Vonat által vezérelt dinamikus vágányútállítás feltételeinek vizsgálata Vonat által vezérelt dinamikus vágányútállítás feltételeinek vizsgálata Bevezetés A vasutak irányításában általános célként fogalmazható meg az üzemirányítás hatékonyságának fokozása, és ezen keresztül

Részletesebben

Szolgáltatásfejlesztés a vasút jövője

Szolgáltatásfejlesztés a vasút jövője Szolgáltatásfejlesztés a vasút jövője Dr. Kormányos László marketing és fejlesztési vezető ÚJ MEGOLDÁSOK A KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉSBEN JELEN - JÖVŐ - MOBILITÁS Előadó: Kozák Tamás Harkány, 2015. november 12.

Részletesebben

Infrastruktúra tárgy Közlekedéspolitika Vasúti közlekedés

Infrastruktúra tárgy Közlekedéspolitika Vasúti közlekedés Infrastruktúra tárgy Közlekedéspolitika Vasúti közlekedés Kálnoki Kis Sándor okl. mérnök, okl. városrendezı szakmérnök 2007. március 28. Az EU közlekedéspolitikájának prioritásai Cél: gazdasági, társadalmi

Részletesebben

Vonali menetrend. Wien Budapest Debrecen/Beograd. Érvényes: 2014. december 14-től 2015. december 12-ig

Vonali menetrend. Wien Budapest Debrecen/Beograd. Érvényes: 2014. december 14-től 2015. december 12-ig Vonali menetrend Wien Budapest Debrecen/Beograd Érvényes: 2014. december 14-től 2015. december 12-ig Válasszon Ön is START Klub kártyát! Akár féláron vagy díjmentesen is utazhat vonatainkon a START Klub

Részletesebben

Infrastruktúra tárgy Városi (települési) közlekedés

Infrastruktúra tárgy Városi (települési) közlekedés Infrastruktúra tárgy Városi (települési) közlekedés Kálnoki Kis Sándor okl. mérnök, okl. városrendezı szakmérnök 2007. április 18. Városi közlekedési módok Vasúti közlekedés Közúti közlekedés Közösségi

Részletesebben

Szállítmánykísérő Budapest KTI 2013. április 10.

Szállítmánykísérő Budapest KTI 2013. április 10. Név: Gyakorló teszt Születési hely: Gyakorló teszt Születési idő: 1900. január 1. Aláírás:... Szállítmánykísérő Budapest KTI 2013. április 10. A dolgozat beadásának ideje:... Helyes válaszok száma:...

Részletesebben

Tájékoztató Új, utasbarát menetrend Dunaharaszti helyi közlekedésében

Tájékoztató Új, utasbarát menetrend Dunaharaszti helyi közlekedésében Tájékoztató Új, utasbarát menetrend Dunaharaszti helyi közlekedésében Tisztelt Utasaink! Örömmel értesítjük Önöket, hogy társaságunk 0. szeptember -től új menetrendet vezet be a dunaharaszti helyi autóbuszjáratokon.

Részletesebben

A Train Director első futtatásakor az előző szimulációk listája üres. A Fájl menü Megnyitás parancsával tudjuk megnyitni a számítógépen lévő pályákat.

A Train Director első futtatásakor az előző szimulációk listája üres. A Fájl menü Megnyitás parancsával tudjuk megnyitni a számítógépen lévő pályákat. HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Habár a Train Directort a Train Dispatcher alapján készült, a Train Director-nak számos egyéb funkciója is van. Ezeken az oldalakon a Train Director összes funkciója ismertetésre kerül.

Részletesebben

Kerepes helyi buszjárat (tervezet)

Kerepes helyi buszjárat (tervezet) Kerepes helyi buszjárat (tervezet) A kerepesi képviselő-testület létrehozott egy Busz munkacsoport, mely a helyi buszjárat fejlesztési lehetőségeit vitatta meg. Liptay Gábor által vezetett munkacsoport

Részletesebben

GYSEV Zrt. eredmények és fejlesztések a nyugat-dunántúli vasúti közlekedés elmúlt három évéből. Előadó: Kövesdi Szilárd vezérigazgató

GYSEV Zrt. eredmények és fejlesztések a nyugat-dunántúli vasúti közlekedés elmúlt három évéből. Előadó: Kövesdi Szilárd vezérigazgató GYSEV Zrt. eredmények és fejlesztések a nyugat-dunántúli vasúti közlekedés elmúlt három évéből Előadó: Kövesdi Szilárd vezérigazgató A GYSEV ZRT. Elmúlt 3 évének történései Miről is lesz szó A működést

Részletesebben

FUTÁR projekt A forgalomirányítási és utastájékoztatási rendszer fejlesztése

FUTÁR projekt A forgalomirányítási és utastájékoztatási rendszer fejlesztése FUTÁR projekt A forgalomirányítási és utastájékoztatási rendszer fejlesztése 2012. szeptember 18. Berger András projektvezető Budapesti Közlekedési Központ FUTÁR projekt célok és eszközök Célok A közösségi

Részletesebben

CSAK NE OLYAN NAGY HÉV-VEL

CSAK NE OLYAN NAGY HÉV-VEL CSAK NE OLYAN NAGY HÉV-VEL Dr. Kazinczy László PhD. egyetemi docens Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Út és Vasútépítési Tanszék IX. VÁROSI VILLAMOS VASÚTI PÁLYANAP 2016. május 25. Debrecen

Részletesebben

Szimulátor alkalmazása az Osztrák Szövetségi Vasutakon (ÖBB) tervezési feladatok támogatására

Szimulátor alkalmazása az Osztrák Szövetségi Vasutakon (ÖBB) tervezési feladatok támogatására Szimulátor alkalmazása az Osztrák Szövetségi Vasutakon (ÖBB) tervezési feladatok támogatására Ing. Johann Berger 1, dr. Hrivnák István, dr. Parádi Ferenc, Szilva Péter Ernő 2 A cikk az Osztrák Szövetségi

Részletesebben

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV SZEGED VÁROS KÖZLEKEDÉSE 1.00 verzió Dátum: 2012.02.29. Tartalom 1. Rendszerigény... 3 2. Bevezető... 3 3. Az alkalmazás indítása... 3 4. Az oldal felépítése... 4 4.1. Főképernyő...

Részletesebben

Statikus funkcionális (működési) modell (szervezetek csoportosítása, szervezeti felépítés, tevékenységi szerkezet)

Statikus funkcionális (működési) modell (szervezetek csoportosítása, szervezeti felépítés, tevékenységi szerkezet) Statikus funkcionális (működési) modell (szervezetek csoportosítása, szervezeti felépítés, tevékenységi szerkezet) Szervezeti felépítés Tevékenységi (funkció) szerkezet A rendszer adaptivitása funkcionális

Részletesebben

Próbavonatokhoz kapcsolódó eljárásrend.

Próbavonatokhoz kapcsolódó eljárásrend. Próbavonatokhoz kapcsolódó eljárásrend. Vajda Zsolt Nemzetközi rendkívüli küldemények és katonai szakértő MÁV Magyar Államvasutak Zrt Forgalmi Üzemviteli Igazgatóság Üzemirányítási Központ H-1087 Budapest

Részletesebben

VIII. VÁROSI VILLAMOS VASÚTI PÁLYA NAP

VIII. VÁROSI VILLAMOS VASÚTI PÁLYA NAP VIII. VÁROSI VILLAMOS VASÚTI PÁLYA NAP Elek István: A közelmúlt és közeljövő szegedi pályás fejlesztései Közelmúlt 2008-2012 Közelmúlt és jelen 2014-2015 1. Füves felületű vágányok ügye 3.820 m ilyen vágány

Részletesebben

KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSI PROJEKTEK A EU KÖLTSÉGVETÉSI IDŐSZAKBAN. XII. Regionális Közlekedési Konferencia Debrecen március

KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSI PROJEKTEK A EU KÖLTSÉGVETÉSI IDŐSZAKBAN. XII. Regionális Közlekedési Konferencia Debrecen március KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSI PROJEKTEK A 2014-2020 EU KÖLTSÉGVETÉSI IDŐSZAKBAN XII. Regionális Közlekedési Konferencia Debrecen 2017. március 22-23. 2014-20 IDŐSZAKRA VONATKOZÓ LEGFONTOSABB EURÓPAI UNIÓS ÉS HAZAI

Részletesebben

A stratégia kapcsolódása a SWOT elemzéshez:

A stratégia kapcsolódása a SWOT elemzéshez: A FIZIKAI ELÉRHETŐSÉG ÉS VIRTUÁLIS HOZZÁFÉRÉS JAVÍTÁSA A fizikai elérhetőség javítása A stratégiai cél indoklása, leírása A települések, létesítmények fizikai elérhetőségét a közlekedési infrastruktúra

Részletesebben

Nemzetközi korridorok a GYSEV Zrt. hálózatán Villamosítás és további fejlesztések a vasúti árufuvarozás ösztönzése érdekében

Nemzetközi korridorok a GYSEV Zrt. hálózatán Villamosítás és további fejlesztések a vasúti árufuvarozás ösztönzése érdekében Nemzetközi korridorok a GYSEV Zrt. hálózatán Villamosítás és további fejlesztések a vasúti árufuvarozás ösztönzése érdekében Előadó: Kövesdi Szilárd Vezérigazgató Az árufuvarozás jelentősége a GYSEV stratégiájában,

Részletesebben

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV SCHEDULEDETAIL KEZELÉSI ÚTMUTATÓ (TATABÁNYA VÁROS KÖZLEKEDÉSE) 1.00 verzió Dátum:

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV SCHEDULEDETAIL KEZELÉSI ÚTMUTATÓ (TATABÁNYA VÁROS KÖZLEKEDÉSE) 1.00 verzió Dátum: FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV (TATABÁNYA VÁROS KÖZLEKEDÉSE) 1.00 verzió Dátum: 2012.02.16 Tartalom 1. Rendszerigény... 3 2. Bevezető... 3 3. Az alkalmazás indítása... 3 4. Az oldal felépítése... 4 4.1. Főképernyő...

Részletesebben

Törökszentmiklós Fegyvernek-Örményes állomások között mindkét vágányon állomástávolságú közlekedés:

Törökszentmiklós Fegyvernek-Örményes állomások között mindkét vágányon állomástávolságú közlekedés: 1 1. Általános rendelkezések 1.1. A pályaműködtetői kapacitásigény célja, tervezett helye és időtartama 1.1.1. Cél: Fegyvernek-Örményes állomáson biztosítóberendezési kábelkiváltási munka. Kisújszállás

Részletesebben

1-ES VILLAMOS PÁLYAREKONSTRUKCIÓ 2015. JÚLIUS 4 19.

1-ES VILLAMOS PÁLYAREKONSTRUKCIÓ 2015. JÚLIUS 4 19. 1-ES VILLAMOS PÁLYAREKONSTRUKCIÓ 2015. JÚLIUS 4 19. A DKV Debreceni Közlekedési Zrt. felújítja az 1-es villamos vonal elöregedett pályaszakaszait. A két hétig tartó munka során a villamospálya egyes szakaszai

Részletesebben

Biztonsági rendszerek 1

Biztonsági rendszerek 1 Biztonsági rendszerek 1 Vasúti biztosítóberendezések Kezelı készülékek & Perifériák Villamosmérnök BSc szak Vasúti biztosítóberendezések alapvetı feladata Alapjeladó A vasúti forgalom irányításának gépesítése,

Részletesebben

A TransHUSK Plus projekt

A TransHUSK Plus projekt A TransHUSK Plus projekt dr. Siska Miklós KTI Zárókonferencia Győr, 2015. június 17. A projekt keretében vizsgált térségek A két projekt néhány jellemző adata 680 km közös határ; 22 (TransHUSK) + 18 (TransHUSK

Részletesebben

IV. VILLAMOS VASÚTI PÁLYA NAP. A közelmúlt és közeljövő BUDAPESTI pályás fejlesztései

IV. VILLAMOS VASÚTI PÁLYA NAP. A közelmúlt és közeljövő BUDAPESTI pályás fejlesztései IV. VILLAMOS VASÚTI PÁLYA NAP A közelmúlt és közeljövő BUDAPESTI pályás fejlesztései Előhegyi Zoltán MISKOLC, 2011.04.20. 1 Budapest kötöttpályás hálózata számokban Naturális adatok HÉV Metró Villamos

Részletesebben

INTELLIGENS KÖZLEKEDK

INTELLIGENS KÖZLEKEDK INTELLIGENS KÖZLEKEDK ZLEKEDÉSI FEJLESZTÉSEK SEK A FŐVÁROSBANF 10 év alatt az ITS alapoktól a működő szolgáltatásokig Rónai Gergely osztályvezető ITS Hungary 10 - jubileumi workshop - 2016. november 24.

Részletesebben

Az elmúlt évek városi-közlekedés fejlesztéseinek tapasztalatai

Az elmúlt évek városi-közlekedés fejlesztéseinek tapasztalatai Az elmúlt évek városi-közlekedés fejlesztéseinek tapasztalatai Dr. Kormányos László marketing és fejlesztési vezető, MÁV-START Zrt. XIV. A Városi közlekedés aktuális kérdései A Közlekedéstudományi Egyesület

Részletesebben

Közlekedési áramlatok Külső mérés ismertetése II. Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar Közlekedésüzemi és Közlekedésgazdasági Tanszék

Közlekedési áramlatok Külső mérés ismertetése II. Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar Közlekedésüzemi és Közlekedésgazdasági Tanszék Közlekedési áramlatok Külső mérés ismertetése II. Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar Közlekedésüzemi és Közlekedésgazdasági Tanszék A csomópontok és útvonalak minősítésének szükségessége A csomópontok

Részletesebben

Városüzemeltetési Tanácsnok 6720 Szeged, Széchenyi tér 10. Tárgy: sürgősségi indítvány

Városüzemeltetési Tanácsnok 6720 Szeged, Széchenyi tér 10. Tárgy: sürgősségi indítvány Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Városüzemeltetési Tanácsnok 6720 Szeged, Széchenyi tér 10. Tárgy: sürgősségi indítvány Helyben Tisztelt Közgyűlés! Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a Szegedi Közlekedési

Részletesebben

A BUDAPESTI KÖZÖSSÉGI KERÉKPÁROS KÖZLEKEDÉSI RENDSZER (KKKR) BEVEZETÉSÉHEZ SZÜKSÉGES INFRASTRUKTÚRA INTÉZKEDÉSI JAVASLATOK

A BUDAPESTI KÖZÖSSÉGI KERÉKPÁROS KÖZLEKEDÉSI RENDSZER (KKKR) BEVEZETÉSÉHEZ SZÜKSÉGES INFRASTRUKTÚRA INTÉZKEDÉSI JAVASLATOK TANDEM MÉRNÖKIRODA Kft. Postacím: 1300 Bp. Pf. 4. / Iroda: 1033 Budapest Polgár u. 12. Tel.: (1) 368-83-43; Tel./Fax: (1) 453-24-49 pej.kalman@tandemkft.hu www.tandemkft.hu A BUDAPESTI KÖZÖSSÉGI KERÉKPÁROS

Részletesebben

A közlekedési teljesítmények és kapacitások

A közlekedési teljesítmények és kapacitások A közlekedési teljesítmények és kapacitások Dr. Horváth Balázs tanszékvezető, egyetemi docens Széchenyi István Egyetem Közlekedési Tanszék 1 Közlekedési teljesítmények Szállítási teljesítmény Üzemi teljesítmény

Részletesebben

Születési hely, idő: Budapest, 1974. június 11. Lakcím: 2000 Szentendre, Nyár u. 1. 1997 2000: PhD ösztöndíjas, BME Közlekedésautomatikai Tanszék

Születési hely, idő: Budapest, 1974. június 11. Lakcím: 2000 Szentendre, Nyár u. 1. 1997 2000: PhD ösztöndíjas, BME Közlekedésautomatikai Tanszék SZAKMAI ÉLETRAJZ DR. SÁGHI BALÁZS SZEMÉLYES ADATOK Születési hely, idő: Budapest, 1974. június 11. Családi állapot: nős Lakcím: 2000 Szentendre, Nyár u. 1. VÉGZETTSÉG, TUDOMÁNYOS FOKOZAT 1997: okleveles

Részletesebben

VASÚTI ERŐSÁRAMÚ KONFERENCIA Nyitás, átjárhatóság, megújulás

VASÚTI ERŐSÁRAMÚ KONFERENCIA Nyitás, átjárhatóság, megújulás VASÚTI ERŐSÁRAMÚ KONFERENCIA Nyitás, átjárhatóság, megújulás A MÁV Zrt. Pályavasúti Üzemeltetési Főigazgatóság szervezeti és működési jellemzői a változások tükrében Vólentné Sárvári Piroska pályavasúti

Részletesebben

A budapesti metróvonalak automatizálása, irányítása. Automatizálási célok Biztosítóberendezés Vonatvezérlés Irányítás

A budapesti metróvonalak automatizálása, irányítása. Automatizálási célok Biztosítóberendezés Vonatvezérlés Irányítás BME Közlekedésautomatikai Tanszék Metrók, metró biztonsága Oktatási vázlat 6. rész A budapesti metróvonalak automatizálása, irányítása Automatizálási célok Biztosítóberendezés Vonatvezérlés Irányítás Darai

Részletesebben

2.3. A rendez pályaudvarok és rendez állomások vonat-összeállítási tervének kidolgozása...35 2.3.1. A vonatközlekedési terv modellje...37 2.3.2.

2.3. A rendez pályaudvarok és rendez állomások vonat-összeállítási tervének kidolgozása...35 2.3.1. A vonatközlekedési terv modellje...37 2.3.2. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS...5 1. ÁRU ÉS KOCSIÁRAMLATOK TERVEZÉSE...6 1.1. A vonatközlekedési terv fogalma, jelent sége és kidolgozásának fontosabb elvei...6 1.2. A kocsiáramlatok és osztályozásuk...7 1.2.1.

Részletesebben

A MÁV-START fejlesztési eredményei és célkitűzései, valamint a következő évek kihívásai

A MÁV-START fejlesztési eredményei és célkitűzései, valamint a következő évek kihívásai A MÁV-START fejlesztési eredményei és célkitűzései, valamint a következő évek kihívásai A MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. számokban Több, mint 7200 km-es hálózaton szolgáltatunk Több, mint 1300 állomás

Részletesebben