Varga Gábor: AZ UTAZÁSI IGÉNYEK ALAKULÁSA, TENDENCIÁI A BUDAPESTI KÖZLEKEDÉSI TÉRSÉGBEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Varga Gábor: AZ UTAZÁSI IGÉNYEK ALAKULÁSA, TENDENCIÁI A BUDAPESTI KÖZLEKEDÉSI TÉRSÉGBEN"

Átírás

1 Varga Gábor: AZ UTAZÁSI IGÉNYEK ALAKULÁSA, TENDENCIÁI A BUDAPESTI KÖZLEKEDÉSI TÉRSÉGBEN A forgalomszámlálások felhasználásával, azon belül is a keresztmetszeti forgalomszámlálások segítségével vizsgáljuk meg a közúti forgalmat, mutatjuk be az utazási igények alakulását a vizsgált térségben. Az egyéni közlekedés a közutakon zajló közösségi közlekedést (lényegében az autóbusz forgalmat) is egyre inkább zavarja, a torlódások a személy de a teherforgalom bıvülésével is mind gyakoribbak. A forgalomszámláláson belül (lévén az több kategóriával 1, jármőtípussal dolgozik) a személygépkocsi forgalom alakulására koncentráltunk, hiszen ez az, ami alapot jelenthet a közösségi közlekedés fejlesztése felé. Ez az a kategória, amelynek utasai, a ma még személygépkocsival utazók, a jövıben a közösségi közlekedés számára egy potenciális utazóközönséget jelenthetnek. Kisebb kategóriákat, mint a motorkerékpár- vagy a kerékpárforgalom, marginálisnak tekintettünk és nem vizsgáltunk. Természetesen nem minden személygépkocsival történı utazás helyezhetı át a közforgalmú közlekedés keretei közé, többek között az utazások indítéka (milyen célból utaznak), az utazás idıpontja, egyéb paraméterei (pl. csomagszállítás, anyagmozgatás korlátot jelenthet), ezeket figyelembe kell venni. Továbbá lényeges, hogy mivel a forgalomszámlálás jelen esetben a személygépkocsi mozgások alakulása egy adott útra, útszakaszra vonatkozik, magában hordoz helyi, helyközi vagy éppen nagyobb hatósugarú : távolsági vagy éppen tranzit forgalmat is. Így az egyes útszakaszok forgalma, egymással történı összehasonlítása kiemelkedıen fontos a fenti, távolságon alapuló közlekedési módok lehetıség szerinti elkülönítésére. Az elemzés adatbázisát a hivatalos közúti forgalomszámlálás adja, amit a Magyar Közút Kht. készít el országosan, évrıl évre. A forgalom utakra vonatkozólag van feltüntetve, a forgalomszámlálási állomások adatain 2 nyugszik, megjelölve, hogy milyen útszakaszra érvényes az adott forgalmi érték. Az érvényesség határait, és magának a forgalomszámlálási állomásnak a helyét a közút szelvényével jelzik. Az utak a térségben meglehetısen sokféle kategóriából kerülnek ki: a fıvárosi és centrális térség lévén az itt összefutó autópályák (M1, M3, M5, M7) vagy éppen harántoló amúgy meglehetısen rövid, funkciója ebbıl adódóan hiányos - M mellett az utóbbi tíz évben épült 2/A, 2/B autóutak mellett elsırendő és másodrendő utak, továbbá összekötı utak sokasága található. A közutak típusainak ismerete, azok mőszaki paraméterei azért sem lényegtelenek, mert több szempont is adódhat, amiért nem mindegy hogy egy összekötı úton, vagy egy autópálya bevezetı szakaszán vezetjük-e az új autóbuszjáratot; vagy az adott járat éppen többféle típusú közutat is érint (vonal)vezetése során. A vizsgálat idıhorizontja 1995-tıl (ekkor már elérhetı a forgalomszámlálás elektronikus formában) egészen 25-ig terjed. Ez az idıtáv egyébként már bizonyos matematikaistatisztikai módszerek (forgalom elırebecslése regresszió-analízis segítségével trendszámítás) alkalmazását is megengedi. 1 Pl. motoros forgalom összesen, nehézmotoros forgalom stb. 2 A forgalomszámlálás módszertana többféle: pl. mért, vagy felszorzott adatokkal is dolgozik, ezeket minden esetben feltüntetik. 1

2 Az elemzésünk teljesítése szempontjából az egyik alapfeladatot a közúti forgalomszámlálás állomásainak és közúti szakaszainak a települési (úthálózati és településhálózati) térbe történı beillesztése jelenti. Hiszen a közösségi közlekedés fejlesztése, hálózatának térbeli kiterjesztése szempontjából a kiszolgálni kívánt települések és településrészek meghatározása és ismerete az elsıdleges, majd ezután következhet az, hogy ezt milyen módon (milyen pályán), illetve közút esetében melyik közutat igénybe véve óhajtja megtenni. A személygépkocsi forgalom alakulásának vizsgálata A vizsgált térség meglehetısen nagyszámú útból, útszakaszból álló hálózatán 3 a személygépkocsi forgalomról elmondható, hogy összességében növekedett. Az idıszak végére nagyobb forgalommal rendelkezı utak és útszakaszok száma jóval meghaladja a kisebb forgalmú szakaszok számát. Nagy eltéréseket foglal magában ugyanakkor az általánosan megállapított forgalmi növekmény, mind annak abszolút értékében és arányaiban, mind pedig területi képében. Az adatelemzések során kiderült, hogy egyes utakon, bizonyos útszakaszokon a forgalom sokszorosára (több, mint háromszorosára) növekedett a vizsgálati idıszak alatt. A 112. j. úton különösen a Páty Zsámbék szakasz forgalma nıtt. Ez az útszakasz Zsámbék település mellett Tök, továbbá Szomor, Gyermely, Mány települések személygépkocsi forgalmának is levezetıje a fıváros irányába. A j., a Pilis hegység térségét feltáró úton a Csobánkai leágazón túli, a megyehatár felé esı útszakasz és a Dorogi elágazástól az Esztergom városig futó szakasz forgalma növekedett nagyobb mértékben. Összességében, nemcsak egy-egy útszakaszra vonatkozólag elmondható, hogy a j. közút személygépkocsi forgalma jelentısen bıvült, ami Budakalász, Pomáz, Csobánka, Pilisszentlélek, és Esztergom forgalmát is levezeti. Növekedett a 213. j. út Vác 2/A. út közötti forgalma is, de ez sokkal inkább forgalmi átrendezıdésbıl adódik. Ez alatt azt értjük, hogy a 2/A. gyorsforgalmi út kiépülésével Vác város forgalma számottevı részben a 2/A. útra terelıdött, a régi 2. fıút enyhítésével. Nagymértékben emelkedett az Alsónémedi - Dunaharaszti 521. út forgalma. Mindez Alsónémedi településre is ráirányítja a figyelmet, de Dunaharaszti forgalmi terhelése sem elhanyagolható tényezı (51. út, 51. út). A térségben elıbbi két út terhelései nyomán Taksony, Bugyi, és Dunavarsány forgalmi növekedése is jelentıs. A kisebb utak közül megemlíthetı a 4618.j. Dabas 464. j. út összekötés forgalma, a 8111.j. Budaörs és Törökbálint közötti út, a j., Pátyot a Budakeszi Perbál úttal összekötı kisebb út, továbbá a j., Pécelt a 31. sz. fıúthoz kapcsoló út számottevı személygépkocsi-forgalom bıvülése. Forgalmi növekménye 12 év alatt több, mint kétszeres a következı utaknak, illetve útszakaszoknak: 314. j. Gödöllı Hatvan közút, Gödöllı Valkó- Vácszentlászló Tura forgalmi szakasza, 315. j. Sülysáp Bag (M3) közút, Sülysáp Zsámbok szakasza, 811. j. közút: 1.sz. fıút- Biatorbágy szakasza, 3 A térséget 5 autópálya, 22 elsı-és másodrendő út, mintegy 7 összekötı út, közel 1 bekötı út, és mintegy 3 állomáshoz vezetı út érinti, illetve található a térségen belül. 2

3 814. j. Biatorbágy Sóskút Érd (7.) közút, Sóskút - Érd szakasza, 117. j. Budapest Solymár Pilisszentiván közút, Solymár Pilisszentiván, 1. sz. fıút szakasza, 121. j. közút, 212. j. Budapest Fót Veresegyház Erdıkertes közút, Fót központ Csomádi elágazó szakasza, 214. j. Vác Vácrátót Veresegyház Szada - Gödöllı közút, Veresegyház Szada Gödöllı szakasza, Bizonyos esetekben a vizsgálati térség egyes részein, egy-egy közútján forgalmi mérséklıdés volt tapasztalható. Ennek mértéke, s fıként az érintett utak aránya lényegesen elmarad az ellenkezı irányú folyamatban (a forgalomnövekedésben) megfigyelhetı utakhoz képest. Ezek megfigyelése is fontos lehet, így néhány példát kiemelve: jellemzı mindez a Szentendrei-szigeten húzódó j. és j. útra, vagy a Monor Bénye Káva Pánd Tápiószentmárton Tápiószele 3112.j. útra is. 3

4 Budapest városhatár térsége Forgalmi elemzésünket Budapest közvetlen környezetében kezdjük. Nagyon fontos, hogy megismerjük a fıváros be- és kivezetı útjainak forgalmi terheléseit, és azok alakulását. Ugyanis a környéki települések, az agglomerációs lakóhelyek elérésében ezek a közutak jelentik a közvetlen kapcsolódást a fıváros felé, egyfajta forgalmi kapukként szerepelnek a központi település és hátterének viszonylatában. Erre vonatkozólag közöl alapadatokat a 1. táblázat, ami egyúttal feltünteti a fıváros bevezetı útjait és a városhatárra vonatkozó forgalmi állomásokat is. Ahogy a bevezetıben írtuk, egy úton nagyon sokféle forgalom összegzıdik, ugyanakkor az összvolumen változásából már következtetéseket lehet levonni, és magukat az utakat is össze lehet hasonlítani egymással. Az autópályák forgalma mindenütt növekedett, leginkább az M1-M7 közös bevezetı szakaszán, legkevésbé viszont az M3-as úton. A fıútvonalak bevezetıi útjain általánosan forgalmi bıvülés történt a személygépkocsik esetében. Különösen azokon a fıutakon volt lényegesen nagyobb forgalomnövekedés, amelyek vezetése mentén nem húzódik autópálya vagy autóút. Ilyen a 4. sz. és a 6. számú fıközlekedési út. A 2/A gyorsforgalmi út megépítése képes volt a 2.sz. fıút forgalmát mérsékelni. Egyes utaknál (7. és 1. és 5.) kisebb mértékő a növekedés, s mindemellett kettı mentén (térségében 4 ) autópálya (M5, M7) is húzódik. Az 1., 2., 3. sz. fıút városhatári szakaszán mérséklıdött a gépkocsi forgalom. A másodrendő utaknál kevésbé volt jelentıs forgalomnövekedés, némileg az 51. és az 51. sz. utaknál (a fıváros pesti oldalának déli irányú útjai) tapasztalható nagyobb növekedés. 4 Az elsırendő fıutak és az autópályák vonalvezetése nagyon hasonló, nyomvonaluk azonban eltér, így az érintett települések sem teljes mértékben egyeznek meg a két út relációjában. Az autópályáról valamilyen lehajtó út segítségével közelíthetıek meg a pálya közeli vagy éppen a távolabb fekvı települések. 4

5 Út száma AUTÓPÁLYÁK Az útszakasz leírása Forg.sz. áll. kódja Forgalom Személygépkocsi Forgalomnövekmény (szgk.) (%) - a két év alapján M3 2/ b-tıl -városhatár - Gödöllı ,85 M5 Az M csomóponttól a városhatár felé ,56 M7 közös M1-M7!! (bp. városhatártól) ,86 részösszeg ,6 ELSİRENDŐ FİUTAK 1 Bp. határ - Budaörsön belül ,72 2 Bp. városhatár - Dunakeszi eleje, 2111út ,55 2/A (21) Bp - városhatár Vác Bp. határ - Kistarcsa, 311 út ,76 4 Bp, városhatár ,24 5 Bp, határ - Alsónémdei, 462 út ,72 6 Bp, határ - Érd, 6és 7 keresztezıdés ,31 7 Bp, határ Diósd, Érd határ ,93 1 Bp, határ , Solymár felé ,71 részösszeg ,37 MÁSODRENDŐ FİUTAK TOVÁBBI UTAK 11 Bp, határ út, Budakalászra ,2 31 Bp, városhatár - Maglód, 3111 út ,13 51 Bp, városhatár - 521út Bp, határ - Dunaharaszti, 521út (alsónémedi felé) ,91 részösszeg , Bp.határ -Fót központ , Bp. közig határ - Solymár ,7 118 Budakalász széle (hátul) - Bp határ , Bp.határ (Csillaghegy) -Budakalász 326 n.a Bp határ - Gyál csomópont úttól (Bp határán még pont belül) út ,7 511 Bp határ (Csepel) - Halásztelek - Szigethalom ,7 312 Bp határ -elágazó (pécel) Nagyt.-Bp. határ között ,6 311 Bp.határ-Ecser kp ,9 812 Bp, határ (Diósd széle) - Törökbálint ,7 812 Budakeszi vége - Budakeszi/ Bp. határ , nincs adat 2114 nincs adat 5111 Bp határ - M csomópont 4122 n.a M csomópont - Szigetszentmiklós bejárat ,6 részösszeg ,2 Összesen (autópályákkal) ,4 Összesen (autópályák nélkül) ,7 1. táblázat A Budapestre belépı közutak érintett szakaszainak személygépkocsira vonatkozó forgalomszámlálási értékei (1995, 25) és a forgalomnövekmény %-os értékei Forrás: a Hivatalos Közúti Forgalomszámlálás adatai alapján szerkesztve 1995., 25. 5

6 1. ábra A forgalomnövekmény értékeinek (%-os növekedés vagy csökkenés) alakulása Budapest bevezetı autópályáin, elsı- és másodrendő fıútjain 5 Forrás: a Hivatalos Közúti Forgalomszámlálás adatai alapján szerkesztve 1995., 25. Az ábrán (1. ábra) feltüntettük a fıvárosba belépı fıbb bevezetı utakat, valamint azok és 25. közötti forgalmi változását. Mindezt nem kizárólag a legközvetlenebb városhatári szakaszra tettük meg, hanem utanként változóan ugyan, de legalább 35 km távolságban a fıvárostól. A leghosszabban a 4. sz. fıközlekedési utat ábrázoltuk, lévén a vizsgálati területünket igen hosszan kíséri. Az ábrán nem tüntettük fel az M-s győrőt, egyfelıl nem tipikus bevezetı út, de sokkal inkább ábrázolástechnikai nehézségek miatt sem. Egy másik sajátosság a 2/A. út hiánya, melynek magyarázata az, hogy a kezdeti forgalomszámlálási évben (1995) még nem lett átadva a forgalomnak. Ezen a ponton egyúttal meg is magyarázzuk, miért is csökkent a 2. sz. fıközlekedési úton a forgalom: a 2/A. út funkcionálásától kezdıdıen számottevı forgalmat vett át a régi fıúttól, így a 2. sz. fıúton a két fıút összefutásáig (Váctól északra) végig mérséklıdött a személygépkocsi forgalmi terhelés. 5 Az M, és a 2/A. utak kivételével, részletes indoklást lásd a szövegben. 6

7 Egyéb utak A fıvárosba belépı egyéb utaknál kiemelhetı a keleti városperem, a nyugati-délnyugati városperem, továbbá egy déli kapu: az sz. Szigetszentmiklósról Csepel városrészbe befutó út forgalmi növekménye. A keleti városhatáron egyrészt a 312. sz. út és a városhatárt kétszer is átszelı 311. út forgalmi növekedése szembetőnı; nyugaton pedig a 812. sz. út északi részén a városhatár Budakeszi és a déli részén a városhatár Diósd-Törökbálint szakasz forgalmi növekedése haladja meg az átlagot. A forgalom nagysága, volumene A forgalom számszerő alakulásában az autópályák hordozzák a legnagyobb személygépkocsi forgalmat. Ezek után (25) a 11. fıút és a 4. út, majd a 1115.sz. (Csillaghegy Budakalász), a 812. sz. (Budakeszi felé), a 6. és 7. út, a 2/A. vezetik le a legnagyobb gépkocsiforgalmat. Budapest városhatár térségében a fentiek arra engednek következtetni, hogy 812. útra, a 4. és 6. sz. fıútra, az utak térségére, a utak környezetére valamint utak által kijelölt keleti városperemre feltétlen figyelni kell a személygépkocsi forgalom alakulása szempontjából. szgk. száma ábra A személygépkocsiforgalom alakulása Budakeszi és Budapest határa között a 812. sz. úton (7147. forgalomszámláló állomás mérései alapján) 7

8 A fıváros határától távolabbi útszakaszok A fıváros közigazgatási határától távolabb is érdemes megvizsgálni a forgalom alakulását. Könnyen belátható, hogy a központi város és a környéki települések határán kívül adódik még egy sajátos helyzető határvonal: ez pedig a jelenlegi szolgáltatási terület határa. Ez a vonal pont a szolgáltatás térbeli kiterjesztése okán is az érdeklıdés középpontjába kerülhet, s egyfajta külsı kordonként is felfogható a vizsgált területen. Bıvebb ismertetésre néhány példa esetében van mód, s ezeket ábrán is bemutatjuk. A 813.jelő, Törökbálint és Érd közötti közút személygépkocsi forgalmának alakulása között szgk./nap ábra A 813. jelő, Törökbálint és Érd közötti közút személygépkocsi forgalmának alakulása között A Törökbálint és Érd közötti út egésze egy szakasz a forgalmi mérés szempontjából. A nem töretlen forgalmi bıvülés az utolsó két év idıszakában a legerıteljesebb. 8

9 A 314.jelő közút (Gödöllı-Hatvan) Gödöllı és Tura közötti szakaszának forgalma szgk./nap ábra A 314. jelő közút (Gödöllı Hatvan) Gödöllı és Tura közötti szakaszának személygépkocsi forgalmának alakulása között Ez a közút mindenképpen egy sajátos helyzetet képvisel. A szolgáltatási terület határát jelenti ugyan a Gödöllın túli forgalmi szakasz, viszont egyrészt messzebb esik a fıvárostól (Gödöllı távoli település a jelenlegi környéki települések sorában), másfelıl nem autóbuszközlekedés szolgálja ki Gödöllı és a térség közelebbi településeit, hanem helyiérdekő vasút. A jelzett közút forgalma 23-tól emelkedett. A Budakeszi - Telki - Budajenı - Perbál, 113.j. közút (a teljes szakaszt méri a 438.sz. állomás) forgalmi helyzetének alakulása szgk./nap ábra 9

10 A Budakeszi Telki Budajenı Perbál, 113. j. közút forgalmi helyzetének alakulása között A Budakeszirıl megközelíthetı, szuburbanizáció által különösen érintett települések, mint Telki és Budajenı, a 113. j. közúton érhetı el, a forgalom bıvülésére sokkal inkább egy folyamatosság jellemzı, nem pedig a hirtelen növekedés. A 312.j. közút Péceli elágazás és Isaszeg közötti szakaszának forgalma szgk./nap ábra A 312. j. közút Péceli elágazás és Isaszeg közötti szakaszának forgalma között Az utolsó ábra a 312. közút Isaszeg elıtti szakasza forgalmának változását mutatja, ahol már a vizsgálati idıszak elején is jelentıs volt a forgalom, s az nem is változott nagymértékben 25-re. Prognózis a személygépkocsi forgalom alakulására vonatkozólag A vizsgált térség teljes területére vonatkozólag megállapítható, hogy a forgalom általában véve növekedett, amelyen belül a személygépkocsi forgalom jelentısebben bıvült. A térség nagyságából, és Budapest közvetlen közelében történı elhelyezkedésébıl adódóan a közúthálózat meglehetısen kiterjedt, számos apró szakaszra bontható a települések és a forgalomszámláló állomások által is. Számunkra azok az utak voltak elsıdlegesek, amelyeken az elmúlt idıszakban a forgalom jelentısen növekedett. Természetszerőleg érintettek a forgalomcsökkenés útszakaszai és annak közvetlen környezete, amelyet a tervezésnél szintén figyelembe kell venni. A személygépkocsi forgalom a Budapestre bevezetı utakon tovább növekszik a közeljövıben (212-ig mindenképpen), melynek mértéke utanként változó. Az évenkénti 1

11 forgalmi növekedés mértéke több úton meghaladja a 1 %-ot, amely nagyon magas érték: így az M1-M7 autópálya bevezetı szakaszán, a 812. közút Budakeszi Budapest relációjában. Az alábbiakban néhány fıvárosba belépı közút városhatári keresztmetszetének forgalmi viszonyait mutatjuk be ábra segítségével, s egyúttal kísérletet teszünk a személygépkocsi forgalom elırebecslésére. Mindehhez egy matematikai-statisztikai módszert, a regresszió-és trendszámítást 6 hívtuk segítségül, amelynek alkalmazásával egy eddigi idısor értékeinek ismeretében további re becsülhetı meg a forgalom mértéke. A forgalmat jelképezı évenkénti ponthalmaz modellezésére csak egy esetben alkalmaztunk lineáris megközelítést (az alábbiakban még bıvebben), elsısorban a másodfokú polinomiális függvénykapcsolatot alkalmaztuk. Ezen kapcsolatokat leíró egyenletek az ábrákon láthatóak. A mintáink szándékosan egymástól különbözı eseteket tárgyalnak, közös vonásuk hogy egy kivétellel olyan eseteket vizsgálnak, ahol a forgalom növekszik. Az M1-M7 autópálya közös bevezetı szakasza városhatári keresztmetszetének forgalma a személygépkocsik esetében, továbbá a forgalom trendjének becslése szgk /nap y = 3998,8x - 8E+6 R 2 =,8785 y = 14,39x x + 4E+8 R 2 =, ábra Az M1-M7 autópálya bevezetı szakasza városhatári keresztmetszetének forgalma a személygépkocsik esetében, valamint a forgalom trendjének becslése Az elsı ábra (7. ábra) a legnagyobb forgalmi terheléső útszakaszt mutatja a városhatári szakaszok közül. A lineáris trend alkalmazhatóságát éppen a ponthalmaz jellege s a másodfokú polinom kapcsolathoz hasonló vonása teszi lehetıvé. A városhatár ezen szakaszának forgalmi növekedése mind abszolút értelemben, mind fajlagosan jelentékeny, ami a közeljövıben is fent fog állni, bár a telítıdés okán annak mértéke idıvel kell hogy csökkenjen. 6 az eddigi idısor értékeinek ismeretében egy függvénnyel közelítjük a pontsorozatot, ennek a függvénynek a grafikonja a trendvonal, melynek meghosszabbításával további re becsülhetı meg a forgalom mértéke. A trendvonallal történı közelítés lehet elsıfokú, azaz egyenes, vagy többed fokú polinom, azaz görbe. 11

12 7 A 311.jelő, a fıváros keleti részét harántoló közút két városperemi szakaszának személygépkocsi forgalma (felsı pontok: Budapest és Ecser közötti, 771 sz.forg.áll.; alsó értékek: Budapest és Nagytarcsa közötti 458 sz. állomás mérései alapján) 6 5 y = 14,974x x + 6E+7 R 2 =,891 szgk. /nap y =,3824x ,5x + 1E+6 R 2 =, ábra A 311. j., a fıváros keleti részét harántoló közút két városperemi szakaszának személygépkocsi forgalma A 311. j. a fıvárosba kétszeresen is belépı közút forgalma viszonylag egyenletesen növekedett mindkét forgalommérı állomás keresztmetszetében. Az M5 autópálya és az 5.sz.fıút városhatári szakaszának forgalmi alakulása és trendjének becslése y = 132,99x x + 5E+8 R 2 =,7839 szgk. /nap y = -16,49x x - 7E+7 R 2 =, ábra Az M5 autópálya és az 5.sz. fıút városhatári szakaszának forgalmi alakulása és trendjének becslése 12

13 Ez az ábra (9. ábra) két közút relációját mutatja: az M5. autópálya és a vele azonos irányultságú, de nem azonos vezetéső 5.sz. fıközlekedési út forgalmát jeleníti meg. Az autópálya forgalmi bıvülése mellett az egyszámjegyő fıút forgalma némileg csökkent. A forgalom mérséklıdése a fıváros közvetlen környezetében alig jellemzı (pl.1., 2., 3. sz. fıközlekedési utak), de mint ismeretes, ez forgalmi átrendezıdésbıl adódik, s ennek következtében a plusz forgalmat az érintett utakkal közel párhuzamos autópályák, gyorsforgalmi utak vették fel. A személygépkocsi forgalom csökkenése egyes utakon is lényeges információt hordoz a közösségi közlekedés számára: nevezetesen kisebb torlódásoktól kell tartani, másfelıl mérséklıdik a baleseti kockázat is. A fıvárosba nem közvetlenül bevezetı utakon, így a bevezetı utakra ráhordó utak (bekötıutak vagy összekötı utak) esetében, a forgalmi növekedés már alatta marad a vizsgált térségben tapasztalt legmagasabb értékeknek, vagyis jóval a 1% alatt marad. Ezek között az összekötı utak között található néhány olyan, amelyik a térség kevés haránt vonalvezetéső közútját jelentik, így például a 214. sz. Vác Vácrátót Veresegyház Szada - Gödöllı közút. 13

XII/a. Településlista a Közép-Magyarországi régió mikrovállalkozásnak minősülő pályázói esetében

XII/a. Településlista a Közép-Magyarországi régió mikrovállalkozásnak minősülő pályázói esetében XII/a. lista a Közép-Magyarországi régió mikrovállalkozásnak minősülő pályázói esetében Nem kedvezményezett kistérségekben: Alsónémedi Biatorbágy Budajenő Budakalász Budakeszi Budaörs Budapest Csobánka

Részletesebben

Pest megyei települések ABC sorrendben

Pest megyei települések ABC sorrendben Közép-magyarországi 1 / 7 Pest megyei települések ABC sorrendben Pest megye lakónépessége: 1 229 880 fı Pest megye területe: 6 390,72 km 2 Pest megye átlagos népsőrősége: 192 fı/km 2 Pest megye településeinek

Részletesebben

Pest megyei települések listája

Pest megyei települések listája 1 Abony 15 679 fő ÁNTSZ Ceglédi i Intézete Ceglédi 2 Acsa 1 501 fő ÁNTSZ Váci,Szobi,Dunakeszi i Intézete Váci 3 Albertirsa 11 280 fő ÁNTSZ Ceglédi i Intézete Ceglédi 4 Alsónémedi 4 829 fő ÁNTSZ Dabasi-,Gyáli

Részletesebben

Budapest és Pest megye

Budapest és Pest megye Abony Acsa Albertirsa Alsónémedi Apaj Áporka Aszód Bag Bénye Bernecebaráti Biatorbágy Budajenő Budakalász Budakeszi Budaörs Budapest és Pest megye Kizárólag gyermekegészségügyi ellátást végző szolgáltató

Részletesebben

Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye

Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye 2014. március hónapra tervezett sebességmérések Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye Március 01.(szombat) 07.00-09.00 Szada Pazsaki utca 09.30-12.00 Veresegyház Fő út 13.30-15.30 Galgamácsa

Részletesebben

3. számú MELLÉKLET Díjszabás megrendeléshez

3. számú MELLÉKLET Díjszabás megrendeléshez 3. számú MELLÉKLET Díjszabás megrendeléshez 2005. évi LXIV. törvény a Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervéről (a 2011. évi LXXXVIII. törvénnyel módosított tervlapjaihoz) SZELVÉNYKIOSZTÁS Budapesti

Részletesebben

Tájékoztató az M0 autóút északi szektor 11. és 10. sz. fıutak közötti szakaszáról

Tájékoztató az M0 autóút északi szektor 11. és 10. sz. fıutak közötti szakaszáról Tájékoztató az M0 autóút északi szektor 11. és 10. sz. fıutak közötti szakaszáról Miért van szükség az M0-ra? Budapestnek az országon belül elfoglalt helye és szerepe, továbbá a fıváros és agglomerációs

Részletesebben

Augusztus 2. (Péntek)

Augusztus 2. (Péntek) Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye 10.00-12.00 Budaörs, Szabadság út 08.00-12.00 4-es főút Ceglédbercel és Albertirsa között 14:00-18:00 Cegléd, Kátai út 10.00-12.00 Felsőpakony, Petőfi

Részletesebben

Házhoz szállítási díjaink!

Házhoz szállítási díjaink! Kiszállítás Magyarországon Fizethet készpénzzel vagy előre utalással. 50 000 Ft alatt 50 000 Ft felett Budapest 5 000 Ft ingyenes Pest megye Budapesthez közeli települései (lásd lentebb a teljes település

Részletesebben

Fővárosi és Pest Megyei MgSzH Földművelésügyi Igazgatóság

Fővárosi és Pest Megyei MgSzH Földművelésügyi Igazgatóság Fővárosi és Pest Megyei MgSzH Földművelésügyi Igazgatóság Földművelésügyi Igazgatóság Cím 1052, Városház u. 7. Telefonszám 485-6900 Levelezési cím 1364 Pf. 212. Fax: 317-6231 Ügyfélfogadási idő: Földművelésügyi

Részletesebben

Pest Megyei Rendőr-főkapitányság. 2015. május hónapra tervezett sebességmérések. Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye

Pest Megyei Rendőr-főkapitányság. 2015. május hónapra tervezett sebességmérések. Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye 2015. május hónapra tervezett sebességmérések Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye Május 1. (péntek) 09.30-11.30 Budaörs, Farkasréti u. 73. 19.00-21.00

Részletesebben

2014. augusztus hónapra tervezett sebességmérések. Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye

2014. augusztus hónapra tervezett sebességmérések. Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye 13000/7512/7/2014.ált. 2014. augusztus hónapra tervezett sebességmérések Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye Augusztus 1. (péntek) 14.00-21.00 10. sz.

Részletesebben

A tankerületek tervezett rendszeréről. Regényi Huba előadása PMIK tanévnyitó értekezlet 2012. augusztus 23.

A tankerületek tervezett rendszeréről. Regényi Huba előadása PMIK tanévnyitó értekezlet 2012. augusztus 23. A tankerületek tervezett rendszeréről Regényi Huba előadása PMIK tanévnyitó értekezlet 2012. augusztus 23. A megújuló közigazgatási rendszer (azok alapján, ami jelenleg tudható a közöltektől való eltérés

Részletesebben

Bevezetett helyi adók Pest megye 2008. január 1-jei állapot

Bevezetett helyi adók Pest megye 2008. január 1-jei állapot Bevezetett helyi adók Pest megye 2008. január 1-jei állapot Vagyoni típusú adók Kommunális jellegő adók Helyi iparőzési adó 1 Abony 1,9% 2007.01.01 700 Ft/m2 üzlet,mühely, zárt- 2008.01.01 kerti építmény:

Részletesebben

Posta. (bérlet is kapható) Iton Kft. Viszonteladói pénztár (bérlet is kapható) Kamaraerdei utca 23. közért 6.00-19.00 7.00-14.

Posta. (bérlet is kapható) Iton Kft. Viszonteladói pénztár (bérlet is kapható) Kamaraerdei utca 23. közért 6.00-19.00 7.00-14. Nyitva tartás Település Cím Cégek Hétköznap Szombat Vasárnap Alsónémedi 8.00-16.00 Biatorbágy Baross Gábor út 5/a. 8.00-18.00 Kossuth Lajos utca 6. Budakeszi Autóbusz-végállomás 8.00-16.00 6.00-18.00 Kamaraerdei

Részletesebben

Erdőtűz-védelmi terv készítésére kötelezett gazdálkodók köre

Erdőtűz-védelmi terv készítésére kötelezett gazdálkodók köre (A 100 hektárnál nagyobb et kezelők listája) 453 Pusztavacsi Erdészet 2378 Pusztavacs Pf.:10. 5575 Albertirsa 2,87 5,40 5576 Cegléd 96,48 6,83 5577 Ceglédbercel 35,83 5578 Csemő 405,40 1,23 5592 Dabas

Részletesebben

2010. október havi sebességellenőrző berendezések vezénylése Érdi Rendőrkapitányság

2010. október havi sebességellenőrző berendezések vezénylése Érdi Rendőrkapitányság 2010. október havi sebességellenőrző berendezések vezénylése Érdi Rendőrkapitányság Nap Óra -tól-ig (pld.07.30 18.00) Helyszín 1 07.00-09.00 Diósd Balatoni út 2 10.00-14.00 Tárnok Zámori út 3 15.00-17.00

Részletesebben

TARTALOM 3. ALSÓNÉMEDI KÖZLEKEDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS ÉS EGYEDI PROBLÉMÁI

TARTALOM 3. ALSÓNÉMEDI KÖZLEKEDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS ÉS EGYEDI PROBLÉMÁI TARTALOM 1. BEVEZETÉS 1.1. A TERVEZÉSI MEGBÍZÁS TÁRGYA, ELİZMÉNYEK 1.2. A TERVEZÉSI FELADAT MEGHATÁROZÁSA 2. ALSÓNÉMEDI JELENLEGI KÖZLEKEDÉSI HELYZETE 2.1. ALSÓNÉMEDI KÖZÚTHÁLÓZATA 2.2. ALSÓNÉMEDI KÖZÚTI

Részletesebben

Pest Megyei Rendőr-főkapitányság január hónapra tervezett sebességmérések. Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye

Pest Megyei Rendőr-főkapitányság január hónapra tervezett sebességmérések. Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye Pest Megyei Rendőr-főkapitányság 2017. január hónapra tervezett sebességmérések Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye Január 1. (vasárnap) 15:00-18:00 Cegléd, Abony 4-es főút. 05.00-06.30

Részletesebben

(bérlet is kapható) ITON Kft. Viszonteladói pénztár (bérlet is kapható) Kamaraerdei utca 23. közért 6.00-19.00 7.00-14.00 ZÁRVA

(bérlet is kapható) ITON Kft. Viszonteladói pénztár (bérlet is kapható) Kamaraerdei utca 23. közért 6.00-19.00 7.00-14.00 ZÁRVA Nyitva tartás Település Cím Cégek Hétköznap Szombat Vasárnap Alsónémedi 8.00-16.00 Biatorbágy Baross Gábor út 5/a. 8.00-18.00 Kossuth Lajos utca 6. Budakeszi Autóbusz végállomás ITON Kft. Viszonteladói

Részletesebben

09:00-12:00 M0 jobb pálya 8+800 14:00-18:00 M51 jobb pálya 26+150 01:00-05:00 M0 jobb pálya 6+400 12.00-16.00 M31 jobb 0-9 km között

09:00-12:00 M0 jobb pálya 8+800 14:00-18:00 M51 jobb pálya 26+150 01:00-05:00 M0 jobb pálya 6+400 12.00-16.00 M31 jobb 0-9 km között 13000/10397/9/2015.ált. 2015. szeptember hónapra tervezett sebességmérések Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye 09:00-12:00 M0 jobb pálya 8+800 14:00-18:00

Részletesebben

Pest Megyei Rendőr-főkapitányság február hónapra tervezett sebességmérések. Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye

Pest Megyei Rendőr-főkapitányság február hónapra tervezett sebességmérések. Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye Pest Megyei Rendőr-főkapitányság 2016. február hónapra tervezett sebességmérések Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye Február 01. (hétfő) 10.00-12.00 Budaörs, Szabadság út 372. 14.00-16.00

Részletesebben

Pest Megyei Rendőr-főkapitányság augusztus hónapra tervezett sebességmérések. Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye

Pest Megyei Rendőr-főkapitányság augusztus hónapra tervezett sebességmérések. Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye Pest Megyei Rendőr-főkapitányság 2016. augusztus hónapra tervezett sebességmérések Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye Augusztus 01. (hétfő) 06.45-08.45 Budaörs, Árok utca 18.00-20.00

Részletesebben

Vonal- és Gyűjtőjegyet értékesítő posták -Budapest Ssz. Árushely neve Irányítószám Pontos címe

Vonal- és Gyűjtőjegyet értékesítő posták -Budapest Ssz. Árushely neve Irányítószám Pontos címe Vonal- és Gyűjtőjegyet értékesítő posták -Budapest Ssz. Árushely neve Irányítószám Pontos címe 1. Budapest 18 posta 1012 Vérmező út 8. 2. Budapest 12 posta 1013 Déli pályaudvar 3. Budapest 13 posta 1013

Részletesebben

forgalmi folyamatok mérése, elemzése A vizsgált jellemzıkhöz kapcsolódó fontosabb munkáink Jármőkésedelem Csomópontok kapacitása

forgalmi folyamatok mérése, elemzése A vizsgált jellemzıkhöz kapcsolódó fontosabb munkáink Jármőkésedelem Csomópontok kapacitása forgalmi folyamatok mérése, elemzése A vizsgált jellemzıkhöz kapcsolódó fontosabb munkáink Jármőkésedelem A felsorolt jellemzık közül elsı az ún. jármőkésedelem (az útkeresztezıdésen való áthaladás idıvesztesége).

Részletesebben

Infrastruktúra tárgy Városi (települési) közlekedés

Infrastruktúra tárgy Városi (települési) közlekedés Infrastruktúra tárgy Városi (települési) közlekedés Kálnoki Kis Sándor okl. mérnök, okl. városrendezı szakmérnök 2007. április 18. Városi közlekedési módok Vasúti közlekedés Közúti közlekedés Közösségi

Részletesebben

2015. július hónapra tervezett sebességmérések. Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye

2015. július hónapra tervezett sebességmérések. Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye 13000/6647/6/2015.ált. 2015. július hónapra tervezett sebességmérések Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye Július 1. (szerda) 10.00-12.00 Budaörs, Kinizsi

Részletesebben

Vonal- és Gyűjtőjegyet értékesítő posták

Vonal- és Gyűjtőjegyet értékesítő posták Vonal- és Gyűjtőjegyet értékesítő posták Árushely neve Irányítószám Város Pontos címe 18 posta 1012 Budapest Vérmező út 8. X X 12 posta 1013 Budapest Déli pályaudvar X X 13 posta 1013 Budapest Pauler utca

Részletesebben

Főváros és Pest Megye ortopédia szakmán belül gyermek csípőszűrés járóbeteg ellátás beutalási rend

Főváros és Pest Megye ortopédia szakmán belül gyermek csípőszűrés járóbeteg ellátás beutalási rend Főváros és Pest Megye ortopédia szakmán belül gyermek csípőszűrés járóbeteg ellátás beutalási rend 2016. 12.15. ELLÁTÁSI TERÜLET GYERMEK CSÍPŐSZŰRÉS TEVÉKENYSÉGRE Szolgáltató neve Telephely Abony Dr. Kostyán

Részletesebben

1. számú melléklet SZOCIÁLIS ALAP ÉS SZAKELLÁTÁS ELLENŐRZÉSI ÜTEMTERVE 2014. Idősek Klubja Üröm 2092 Üröm, Ady Endre u. 6.

1. számú melléklet SZOCIÁLIS ALAP ÉS SZAKELLÁTÁS ELLENŐRZÉSI ÜTEMTERVE 2014. Idősek Klubja Üröm 2092 Üröm, Ady Endre u. 6. 1. számú melléklet SZOCIÁLIS ALAP ÉS SZAKELLÁTÁS ELLENŐRZÉSI ÜTEMTERVE 2014 Település: Ellenőrzött intézmény/szolgáltató neve: Ellenőrzés ideje/negyedév Ellenőrzést végző munkatárs: Üröm Idősek Klubja

Részletesebben

Fővárosi Önkormányzat Péterfy Sándor utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központ nemibeteg-gondozás Budapest VII.

Fővárosi Önkormányzat Péterfy Sándor utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központ nemibeteg-gondozás Budapest VII. 1 / 7 Fővárosi Önkormányzat Péterfy Sándor utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központ Szakmakód Szakma megnevezése Ellátott település KSH azonosító Kerületek megosztása (irányítószám) 0803 nemibeteg-gondozás

Részletesebben

NÉPESEDÉSI FOLYAMATOK A BUDAPESTI AGGLOMERÁCIÓBAN

NÉPESEDÉSI FOLYAMATOK A BUDAPESTI AGGLOMERÁCIÓBAN Központi Statisztikai Hivatal Tájékoztatási főosztály Területi tájékoztatási osztály NÉPESEDÉSI FOLYAMATOK A BUDAPESTI AGGLOMERÁCIÓBAN Budapest, 2006 Központi Statisztikai Hivatal Tájékoztatási főosztály,

Részletesebben

A használattal arányos útdíjfizetési rendszer hatása a forgalmi és baleseti adatokra Dr. Mocsári Tibor főmérnök, osztályvezető

A használattal arányos útdíjfizetési rendszer hatása a forgalmi és baleseti adatokra Dr. Mocsári Tibor főmérnök, osztályvezető A használattal arányos útdíjfizetési rendszer hatása a forgalmi és baleseti adatokra Dr. Mocsári Tibor főmérnök, osztályvezető IX. Forgalomszabályozási Konferencia, 2014. május 29. - Pécs TARTALOM Forgalmi

Részletesebben

2014. szeptember hónapra tervezett sebességmérések. Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye

2014. szeptember hónapra tervezett sebességmérések. Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye 13000/8482/3/2014.ált. 2014. szeptember hónapra tervezett sebességmérések Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye Szeptember 1. (hétfő) 15:45-17:00 Taksony,

Részletesebben

2014. július hónapra tervezett sebességmérések. Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye

2014. július hónapra tervezett sebességmérések. Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye 13000/6350/1/2014.ált. 2014. július hónapra tervezett sebességmérések Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye 13.00-20.00 Zsámbék, Etyeki út 08.00-10.00

Részletesebben

Közlemények a budapesti agglomerációról 15.

Közlemények a budapesti agglomerációról 15. Közlemények a budapesti agglomerációról 15. Gyermekvállalás a budapesti agglomerációban 1990 2009 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Központi Statisztikai Hivatal GYERMEKVÁLLALÁS A BUDAPESTI BAN 1990 2009 Budapest,

Részletesebben

Ellenőrzés kezdetének időpontja. Meghívottak nélkül 1. Budaörsi Rendőrkapitányság Budaörs, Farkasréti út 61. 06.00 09.00 X

Ellenőrzés kezdetének időpontja. Meghívottak nélkül 1. Budaörsi Rendőrkapitányság Budaörs, Farkasréti út 61. 06.00 09.00 X PEST MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG SPEEDMARATHON 2015. ÁPRILIS 16-17. Sorszám Ellenőrzést végző rendőri szerv Ellenőrzés helyszíne Ellenőrzés kezdetének időpontja Ellenőrzés végének időpontja Meghívottakkal

Részletesebben

2005. évi LXIV. törvény. a Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervérıl. I. Fejezet. Általános rendelkezések

2005. évi LXIV. törvény. a Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervérıl. I. Fejezet. Általános rendelkezések A jogszabály mai napon hatályos állapota 2005. évi LXIV. törvény a Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervérıl I. Fejezet Általános rendelkezések 1. (1) A törvény hatálya Budapestre és Pest megyének

Részletesebben

A Heves megyei egyéni vállalkozók 2011. évi tevékenységének alakulása

A Heves megyei egyéni vállalkozók 2011. évi tevékenységének alakulása A Heves megyei egyéni vállalkozók 2011. évi tevékenységének alakulása Az elmúlt évek válsághatásai a társas vállalkozásokhoz képest súlyosabban érintették az egyéni vállalkozásokat, mivel azok az egyre

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ I. ELİKÉSZÍTİ FÁZIS FÜGGELÉK TATABÁNYA, 2007. Készítette Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzatának GAZDASÁGFEJLESZTİ SZERVEZETE KHT. H-2800 Tatabánya,

Részletesebben

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. szeptember 30.-i ü l é s é r e

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. szeptember 30.-i ü l é s é r e KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. szeptember 30.-i ü l é s é r e Tárgy: Elıterjesztı: Elıadó: Beszámoló a megyei területrendezési terv követelményeinek

Részletesebben

Vasúti átjárók akadálymentesítésének szabályozása

Vasúti átjárók akadálymentesítésének szabályozása KözOP-2.5.0-09-11-2012-0009 Vasúti átjárók akadálymentesítésének szabályozása (A szintbeni vasúti átjárók biztonságos és mozgáskorlátozottak számára kényelmes mőszaki kialakítása) Gábor Miklós (KTI), Dr.Koren

Részletesebben

GÖDÖLLİ VÁROS KÖZLEKEDÉSI KONCEPCIÓJA

GÖDÖLLİ VÁROS KÖZLEKEDÉSI KONCEPCIÓJA JAVASLATOK 1. KÖZÚTI HÁLÓZAT FEJLESZTÉSI JAVASLATA 1.1. Javaslat az úthálózati funkciók fejlesztésére A Gödöllıt érintı országos hálózati elemek (gyorsforgalmi utak, országos fıutak) várható fejlesztése

Részletesebben

A menetrend szerinti autóbusz közlekedés jármőveinek (Volán) területi képe a fıváros környezetében VARGA GÁBOR. Bevezetı

A menetrend szerinti autóbusz közlekedés jármőveinek (Volán) területi képe a fıváros környezetében VARGA GÁBOR. Bevezetı A menetrend szerinti autóbusz közlekedés jármőveinek (Volán) területi képe a fıváros környezetében Bevezetı VARGA GÁBOR A cikk bevezetıjében mindenekelıtt annak indíttatását rögzítem elıször. A 2007 év

Részletesebben

MISKOLC HOSSZÚ TÁVÚ KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZLEKEDÉSPOLITIKAI KONCEPCIÓJA KORSZERŐSÉGI FELÜLVIZSGÁLAT

MISKOLC HOSSZÚ TÁVÚ KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZLEKEDÉSPOLITIKAI KONCEPCIÓJA KORSZERŐSÉGI FELÜLVIZSGÁLAT NóVIA Mérnöki Iroda Kft. Nó 2727 3530 Miskolc, Rákóczi u. 13. MISKOLC HOSSZÚ TÁVÚ KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZLEKEDÉSPOLITIKAI KONCEPCIÓJA KORSZERŐSÉGI FELÜLVIZSGÁLAT Miskolc, 2008. II. ELİZMÉNYEK II.1.

Részletesebben

Főváros és Pest Megye ortopédia szakmán belül gyermek ortopédiai járóbeteg ellátás beutalási rend

Főváros és Pest Megye ortopédia szakmán belül gyermek ortopédiai járóbeteg ellátás beutalási rend Abony Dr. Kostyán Andor Rendelőintézet 2740 Abony, Kálvin János u. 10. Acsa Jávorszky Ödön Kórház 2600 Vác, Argenti Döme tér 1-3. Albertirsa Toldy Ferenc Kórház és Rendelőintézet 2700 Cegléd, Törteli út

Részletesebben

PEST MEGYEI ESEMÉNYNAPTÁR, 2013 ősz

PEST MEGYEI ESEMÉNYNAPTÁR, 2013 ősz PEST MEGYEI ESEMÉNYNAPTÁR, 2013 ősz 2013.09.21., 09:00 Budakeszi Kiemelt A-csoport torna PMLSZ 2013.09.21., 09:00 Bugyi U13-as alközponti torna Szőgyi Tamás 2013.09.21., 09:00 Dunakeszi Vasutas U13-as

Részletesebben

2014. május hónapra tervezett sebességmérések. Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye

2014. május hónapra tervezett sebességmérések. Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye 13000/3881/5/2014.ált. 2014. május hónapra tervezett sebességmérések Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye Május 1.(csütörtök) 09.00-16.00 Budaörs, Sport

Részletesebben

A BUDAPESTI AGGLOMERÁCIÓ TERÜLETRENDEZÉSI TERVÉRŐL SZÓLÓ 2005. ÉVI LXIV. TÖRVÉNY MÓDOSÍTÁSÁNAK TERVEZETE

A BUDAPESTI AGGLOMERÁCIÓ TERÜLETRENDEZÉSI TERVÉRŐL SZÓLÓ 2005. ÉVI LXIV. TÖRVÉNY MÓDOSÍTÁSÁNAK TERVEZETE A BUDAPESTI AGGLOMERÁCIÓ TERÜLETRENDEZÉSI TERVÉRŐL SZÓLÓ 2005. ÉVI LXIV. TÖRVÉNY MÓDOSÍTÁSÁNAK TERVEZETE EGYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓ ELSŐ KÖTET ISO 9001:2000 MSZT 503/0818(1)-730(1) Budapest, 2010. május

Részletesebben

I. A VÁROS SZEREPÉNEK MEGHATÁROZÁSA A

I. A VÁROS SZEREPÉNEK MEGHATÁROZÁSA A I. A VÁROS SZEREPÉNEK MEGHATÁROZÁSA A TELEPÜLÉSHÁLÓZATBAN I. A VÁROS SZEREPÉNEK MEGHATÁROZÁSA A TELEPÜLÉSHÁLÓZATBAN... 1 I.1. Érd szerepe az országos településhálózatban... 2 I.1.1. Érd szerepe a térség

Részletesebben

Pest megye. Vagyoni típusú adók Kommunális jellegű adók

Pest megye. Vagyoni típusú adók Kommunális jellegű adók Pest megye Vagyoni típusú adók Kommunális jellegű adók 1 Abony 600 Ft/m2 600 Ft/m2 üzlet,mühely, zárt- 1,8% kerti építmény: piaci tev. után 1000Ft/év lakásbérlet, lakás: épitőip.tev.után 4000 Ft/év belterületi

Részletesebben

SIÓAGÁRD KÖZLEKEDÉS. 1. Előzmények

SIÓAGÁRD KÖZLEKEDÉS. 1. Előzmények SIÓAGÁRD KÖZLEKEDÉS 1. Előzmények Közlekedési szempontból az alábbi tervelőzményeket vettük figyelembe: Országos területrendezési terv (2003. évi XXVI. Tv.) Tolna M. területrendezési terve (VÁTI) Tolna

Részletesebben

A Dél-alföldi régió gazdasági folyamatai a 2009. évi társaságiadó-bevallások tükrében

A Dél-alföldi régió gazdasági folyamatai a 2009. évi társaságiadó-bevallások tükrében A Dél-alföldi régió gazdasági folyamatai a 2009. évi társaságiadó-bevallások tükrében Készítette: Szeged, 2010. december 20. Tartalomjegyzék I. AZ ELEMZÉS MÓDSZERTANA... 3 II. ÖSSZEFOGLALÓ... 3 III. A

Részletesebben

3. KÖZLEKEDÉSI JAVASLATOK. 3.0.1 Előzmények

3. KÖZLEKEDÉSI JAVASLATOK. 3.0.1 Előzmények I.4.2. KÖZLEKEDÉS 3. KÖZLEKEDÉSI JAVASLATOK 3.0.1 Előzmények Közlekedési szempontból az alábbi tervelőzményeket vettük figyelembe: Országos területrendezési terv (2008. VÁTI) Bács-Kiskun M. területrendezési

Részletesebben

2. SZÁMÚ MELLÉKLET TELEPÜLÉSI KÉRDŐÍVEK NUMERIKUS FELDOLGOZÁSA 2008. OKTÓBER

2. SZÁMÚ MELLÉKLET TELEPÜLÉSI KÉRDŐÍVEK NUMERIKUS FELDOLGOZÁSA 2008. OKTÓBER PEST MEGYE III. KÖRNYZETVÉDELMI PROGRAMJA 2. SZÁMÚ MELLÉKLET TELEPÜLÉSI KÉRDŐÍVEK NUMERIKUS FELDOLGOZÁSA 2008. OKTÓBER Általános kérdések: Van-e a településnek hatályos: Környezetvédelmi programja Településrendezési

Részletesebben

A KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS HATÁSAINAK FOKOZOTTAN KITETT MEZŐGAZDASÁGI TERÜLETEK ZALA MEGYÉBEN

A KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS HATÁSAINAK FOKOZOTTAN KITETT MEZŐGAZDASÁGI TERÜLETEK ZALA MEGYÉBEN KÖRNYEZETTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLÁK KONFERENCIÁJA 2012. augusztus 30-31. ELTE, Budapest A KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS HATÁSAINAK FOKOZOTTAN KITETT MEZŐGAZDASÁGI TERÜLETEK ZALA MEGYÉBEN Martin Gizella PhD hallgató

Részletesebben

TIGÁZ ZRT. EGYETEMES SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA II/1. sz. melléklet II/1./B MELLÉKLET

TIGÁZ ZRT. EGYETEMES SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA II/1. sz. melléklet II/1./B MELLÉKLET II/1./B MELLÉKLET Az ügyfélszolgálati irodák felsorolása, nyitvatartása 2014. augusztus 01. napjától hatályos 1. Állandó ügyfélszolgálati irodák 1.1. Állandó ügyfélszolgálati irodák nyitvatartása, : 8:00-14:00

Részletesebben

Infrastruktúra tárgy Közlekedéspolitika Vasúti közlekedés

Infrastruktúra tárgy Közlekedéspolitika Vasúti közlekedés Infrastruktúra tárgy Közlekedéspolitika Vasúti közlekedés Kálnoki Kis Sándor okl. mérnök, okl. városrendezı szakmérnök 2007. március 28. Az EU közlekedéspolitikájának prioritásai Cél: gazdasági, társadalmi

Részletesebben

Főváros és Pest Megye ortopédia szakmán belül gyermek ortopédiai járóbeteg ellátás beutalási rend

Főváros és Pest Megye ortopédia szakmán belül gyermek ortopédiai járóbeteg ellátás beutalási rend Főváros és Pest Megye ortopédia szakmán belül gyermek ortopédiai járóbeteg ellátás beutalási rend 2016. 12.15. ELLÁTÁSI TERÜLET GYERMEK ORTOPÉDIAI TEVÉKENYSÉGRE Szolgáltató neve Telephely Abony Dr. Kostyán

Részletesebben

Közlemények a budapesti agglomerációról 16.

Közlemények a budapesti agglomerációról 16. Közlemények a budapesti agglomerációról 16. A településszerkezet és a népesség változása 2001 és 2011 között a népszámlálási adatok tükrében Központi Statisztikai Hivatal 2013. július Tartalom Településszerkezeti

Részletesebben

TIGÁZ ZRT. EGYETEMES SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA II/1. sz. melléklet II/1. MELLÉKLET. Az ügyfélszolgálati irodák felsorolása, nyitvatartása

TIGÁZ ZRT. EGYETEMES SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA II/1. sz. melléklet II/1. MELLÉKLET. Az ügyfélszolgálati irodák felsorolása, nyitvatartása II/1. MELLÉKLET Az ügyfélszolgálati irodák felsorolása, nyitvatartása 1. Állandó ügyfélszolgálati irodák 1.1. Állandó ügyfélszolgálati irodák nyitvatartása, : 8:00-14:00 : 8:00-20:00 : 8:00-14:00 : 8:00-14:00

Részletesebben

13. rész-ajánlattételi terület Pest megye

13. rész-ajánlattételi terület Pest megye e terhek 1 2 TÖK kül 81 12 46642 6036 5 15 igen 0 4 0 1 1 Budakeszi Járási Hivatal Földhivatali Osztály 1 6084 47014 1 2 TÖK kül 63 47711 32430 5 11 0 6 2 1 0 Budakeszi Járási Hivatal Földhivatali Osztály

Részletesebben

Pest Megyei Önkormányzat Flór Ferenc Kórház általános belgyógyászat Csömör általános belgyógyászat Kerepes

Pest Megyei Önkormányzat Flór Ferenc Kórház általános belgyógyászat Csömör általános belgyógyászat Kerepes 1 / 24 Pest Megyei Önkormányzat Flór Ferenc Kórház Szakmakód Szakma megnevezése Ellátott település KSH azonosító Kerületek megosztása (irányítószám) 0100 általános belgyógyászat Csömör 22804-0100 általános

Részletesebben

TARTALOM 3. ALSÓNÉMEDI KÖZLEKEDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS ÉS EGYEDI PROBLÉMÁI

TARTALOM 3. ALSÓNÉMEDI KÖZLEKEDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS ÉS EGYEDI PROBLÉMÁI TARTALOM 1. BEVEZETÉS 1.1. A TERVEZÉSI MEGBÍZÁS TÁRGYA, ELŐZMÉNYEK 1.2. A TERVEZÉSI FELADAT MEGHATÁROZÁSA 2. ALSÓNÉMEDI JELENLEGI KÖZLEKEDÉSI HELYZETE 2.1. ALSÓNÉMEDI KÖZÚTHÁLÓZATA 2.2. ALSÓNÉMEDI KÖZÚTI

Részletesebben

83/2004. (VI. 4.) GKM rendelet. a közúti jelzőtáblák megtervezésének, alkalmazásának és elhelyezésének követelményeiről

83/2004. (VI. 4.) GKM rendelet. a közúti jelzőtáblák megtervezésének, alkalmazásának és elhelyezésének követelményeiről 83/2004. (VI. 4.) GKM rendelet a közúti jelzőtáblák megtervezésének, alkalmazásának és elhelyezésének követelményeiről A közúti közlekedésrıl szóló 1988. évi I. törvény 48. -a (3) bekezdése b) pontjának

Részletesebben

TOP CSOMÓPONT BT. 2800 Tatabánya, Ságvári Endre út 13./1. lh II/7. telszám: 34/302-010

TOP CSOMÓPONT BT. 2800 Tatabánya, Ságvári Endre út 13./1. lh II/7. telszám: 34/302-010 Tartalomjegyzék UT-001 Mőszaki leírás UT-002 Átnézeti helyszínrajz UT-003 Jelenlegi állapot Kossuth tér-várkanyar és környéke UT-004 Jelenlegi állapot Ady Endre út és környéke UT-005 Jelenlegi állapot

Részletesebben

TAPASZTALATOK ÉS TERVEK BUDAPEST ELŐVÁROSÁBAN. 2011. December 15.

TAPASZTALATOK ÉS TERVEK BUDAPEST ELŐVÁROSÁBAN. 2011. December 15. TAPASZTALATOK ÉS TERVEK BUDAPEST ELŐVÁROSÁBAN 2011. December 15. 1 VOLÁNBUSZ Zrt. FŐ ADATAI 2010. RÉGIÓS MŰKÖDÉSI TERÜLET Közlekedési teljesítmény: 69,3 M km Közlekedési bevétel: Éves járatszám: Éves utasszám:

Részletesebben

2013. szeptember hónapra tervezett sebességmérések

2013. szeptember hónapra tervezett sebességmérések 13000/8511/2013.ált. 2013. szeptember hónapra tervezett sebességmérések Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye 09.00-11.00 Érd, Fehérvári út Szeptember

Részletesebben

Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye

Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye 13000/2977/3/2014.ált. 2014. április hónapra tervezett sebességmérések Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye Április 1.(kedd) 09.00-13.00 M0 jobb pályatest

Részletesebben

VEKOP kódszámú Mikro-, kis-, és középvállalkozások versenyképességének növelése Pest megyében Hitelprogramban résztvevő MFB Pontok listája

VEKOP kódszámú Mikro-, kis-, és középvállalkozások versenyképességének növelése Pest megyében Hitelprogramban résztvevő MFB Pontok listája VEKOP-1.2.3-16 kódszámú Mikro-, kis-, és középvállalkozások versenyképességének növelése Pest megyében Hitelprogramban résztvevő MFB Pontok listája Közép-Magyarország Budapest 1015 Budapest Hattyú utca

Részletesebben

2005. évi LXIV. törvény. a Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervéről. I. Fejezet. Általános rendelkezések

2005. évi LXIV. törvény. a Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervéről. I. Fejezet. Általános rendelkezések I. Fejezet Általános rendelkezések 1. (1) A törvény hatálya Budapestre és Pest megyének a Budapesti Agglomerációhoz tartozó településeire, illetve települési önkormányzataira (a továbbiakban együtt: Budapesti

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV KÖZLEKEDÉSI ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ VIZSGÁLAT ÉS TERV

MÓDOSÍTOTT TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV KÖZLEKEDÉSI ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ VIZSGÁLAT ÉS TERV 2. DOMASZÉK KÖZSÉG MÓDOSÍTOTT TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV KÖZLEKEDÉSI ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ VIZSGÁLAT ÉS TERV - 2 - TARTALOMJEGYZÉK KÖZLEKEDÉSI ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ Közlekedési Felügyelet levele 2002. 03.

Részletesebben

20/1984. (XII. 21.) KM rendelet. az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről

20/1984. (XII. 21.) KM rendelet. az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről 20/1984. (XII. 21.) KM rendelet az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről A belügyminiszterrel, valamint a Minisztertanács Tanácsi Hivatalának elnökével egyetértésben a következıket

Részletesebben

Pest megyei ESEMÉNYNAPTÁR

Pest megyei ESEMÉNYNAPTÁR Pest megyei ESEMÉNYNAPTÁR 2012 ősz IDŐPONT HELYSZÍN ESEMÉNY FELELŐS 2012.09.19, 13.00 Budaörs Kiemelt Tehetségek Foglalkozásai megyékben U14 Németh Antal 2012.09.21., 13.00 Nagymaros U-7-9-11-ES GYERMEKTORNÁK

Részletesebben

2005. évi LXIV. törvény. a Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervéről. I. Fejezet. Általános rendelkezések

2005. évi LXIV. törvény. a Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervéről. I. Fejezet. Általános rendelkezések 2005. évi LXIV. törvény a Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervéről I. Fejezet Általános rendelkezések 1. (1) A törvény hatálya Budapestre és Pest megyének a Budapesti Agglomerációhoz tartozó településeire,

Részletesebben

Pest Megyei Rendőr-főkapitányság január hónapra tervezett sebességmérések. Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye

Pest Megyei Rendőr-főkapitányság január hónapra tervezett sebességmérések. Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye 2015. január hónapra tervezett sebességmérések Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye Január 1. (csütörtök) 09.00-13.00 Budaörs,Szabadság út 15.00-19.00

Részletesebben

Pest Megyei Rendőr-főkapitányság 2013. június hónapra tervezett sebességmérések

Pest Megyei Rendőr-főkapitányság 2013. június hónapra tervezett sebességmérések Pest Megyei Rendőr-főkapitányság 2013. június hónapra tervezett sebességmérések Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye 10.00-12.00 Budaörs, Szabadság út 08.00-12.00 4.számú főú Cegléd

Részletesebben

PANNON EGYETEM GEORGIKON KAR

PANNON EGYETEM GEORGIKON KAR PANNON EGYETEM GEORGIKON KAR ÁLLAT- ÉS AGRÁR KÖRNYEZET-TUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA Környezettudományok Tudományág Iskolavezetı: Dr. habil. Anda Angéla Az MTA doktora Témavezetı: Dr. habil. Anda Angéla Az

Részletesebben

13000/ /1/2013.ált. Pest Megyei Rendőr-főkapitányság 2013. októberber hónapra tervezett sebességmérések

13000/ /1/2013.ált. Pest Megyei Rendőr-főkapitányság 2013. októberber hónapra tervezett sebességmérések 13000/ /1/2013.ált. Pest Megyei Rendőr-főkapitányság 2013. októberber hónapra tervezett sebességmérések Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye Október 01.(kedd) 14.00-16.00 Budaörs, Kinizsi

Részletesebben

Gyermekjóléti Szolgálat (2119 Pécel, Isaszegi út 3.) Gyermekjóléti szolgálat (2051 Biatorbágy, Mester u. 2.)

Gyermekjóléti Szolgálat (2119 Pécel, Isaszegi út 3.) Gyermekjóléti szolgálat (2051 Biatorbágy, Mester u. 2.) 4. SZÁMÚ MELLÉKLET GYERMEKJÓLÉTI ALAPELLÁTÁS ELLENŐRZÉSE Település: Pécel Ellenőrzött intézmény/szolgáltató neve: Gyermekjóléti Szolgálat (2119 Pécel, Isaszegi út 3.) Ellenőrzés ideje/negyedév: I Ellenőrzést

Részletesebben

4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet. a légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelölésérıl

4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet. a légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelölésérıl A jogszabály2010. április 2. napon hatályos állapota 4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet a légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelölésérıl A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi

Részletesebben

RÁBAKECÖL KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS

RÁBAKECÖL KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS REGIOPLAN KÖRNYEZET- ÉS TELEPÜLÉSTERVEZİ KFT. 9022 GYİR, APÁCA U. 44. TEL/FAX.: 96/529-751, 311-304 e-mail: regioplan@regioplan.hu RÁBAKECÖL KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS

Részletesebben

A Hanwha Bank Magyarország Zrt által elfogadott települések (lakáscélú kölcsönök és szabad felhasználású jelzálog kölcsönök)

A Hanwha Bank Magyarország Zrt által elfogadott települések (lakáscélú kölcsönök és szabad felhasználású jelzálog kölcsönök) Bács-Kiskun Baja 40 Bács-Kiskun Izsák 40 Bács-Kiskun Kalocsa 40 Bács-Kiskun Kecskemét 50 Bács-Kiskun Kiskırös 40 Bács-Kiskun Kiskunfélegyháza 40 Bács-Kiskun Kiskunmajsa 40 Bács-Kiskun Kunszentmiklós 40

Részletesebben

Az átvételi kötelezettség keretében megvalósult villamosenergia-értékesítés. támogatottnak minısíthetı áron elszámolt villamos

Az átvételi kötelezettség keretében megvalósult villamosenergia-értékesítés. támogatottnak minısíthetı áron elszámolt villamos Az átvételi kötelezettség keretében megvalósult villamosenergia-értékesítés fıbb mutatói 2009 I. félévében Az ún. KÁT mérlegkörben 1 támogatottnak minısíthetı áron elszámolt villamos energiához kapcsolódó

Részletesebben

Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS. A 1. sz. főúton lévő ötágú körforgalommal összefüggő kérdésekről

Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS. A 1. sz. főúton lévő ötágú körforgalommal összefüggő kérdésekről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a Telefon: 06 23 310-174/233 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: beruhazas@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előzmények ELŐTERJESZTÉS A 1. sz. főúton

Részletesebben

Összesítő jelentés a Tiszai pu. Vár utca kerékpárforgalmi nyomvonalon végzett kerékpáros forgalomszámlálásról

Összesítő jelentés a Tiszai pu. Vár utca kerékpárforgalmi nyomvonalon végzett kerékpáros forgalomszámlálásról Összesítő jelentés a Tiszai pu. Vár utca kerékpárforgalmi nyomvonalon végzett kerékpáros forgalomszámlálásról Megbízó: Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala A forgalomszámlálást végezte: Kerékpáros

Részletesebben

Studia Mundi - Economica Vol. 3. No. 2.(2016)

Studia Mundi - Economica Vol. 3. No. 2.(2016) A BUDAPESTI AGGLOMERÁCIÓ KÖZLEKEDÉSI ELÉRHETŐSÉGI VIZSGÁLATA ANALYSIS OF BUDAPEST AGGLOMERATION TRANSPORT ACCESSIBILITY Összefoglalás Jekli Roland 1, Péli László 2 (1) MA hallgató, (2) adjunktus Gazdaság-

Részletesebben

A TransHUSK Plus projekt

A TransHUSK Plus projekt A TransHUSK Plus projekt dr. Siska Miklós KTI Zárókonferencia Győr, 2015. június 17. A projekt keretében vizsgált térségek A két projekt néhány jellemző adata 680 km közös határ; 22 (TransHUSK) + 18 (TransHUSK

Részletesebben

RENDEZÉSI TERVEK ÉS A KÖZÚTHÁLÓZAT-FEJLESZTÉS ÖSSZEFÜGGÉSEI, AKTUÁLIS KÉRDÉSEK

RENDEZÉSI TERVEK ÉS A KÖZÚTHÁLÓZAT-FEJLESZTÉS ÖSSZEFÜGGÉSEI, AKTUÁLIS KÉRDÉSEK RENDEZÉSI TERVEK ÉS A KÖZÚTHÁLÓZAT-FEJLESZTÉS ÖSSZEFÜGGÉSEI, AKTUÁLIS KÉRDÉSEK ÁLLAMREFORM ÉS A KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉS AKTUÁLIS KÉRDÉSEI BALATONFÖLDVÁR, 2007.05.08-09. ELİADÓ: DR. FÜLÖP GYULA TERÜLETFEJLESZTÉS

Részletesebben

2013. december hónapra tervezett sebességmérések. Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye

2013. december hónapra tervezett sebességmérések. Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye 13000/11819/1/2013.ált. 2013. december hónapra tervezett sebességmérések Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye December 01.(vasárnap) 09:00-12:00 Budakalász,

Részletesebben

TIGÁZ ZRT. EGYETEMES SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA II/1. sz. melléklet II/1./A MELLÉKLET

TIGÁZ ZRT. EGYETEMES SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA II/1. sz. melléklet II/1./A MELLÉKLET II/1./A MELLÉKLET Az ügyfélszolgálati irodák felsorolása, nyitvatartása 2014. július 31. napjáig hatályos 1. Állandó ügyfélszolgálati irodák 1.1. Állandó ügyfélszolgálati irodák nyitvatartása, : 8:00-14:00

Részletesebben

1.1 Közlekedési kapcsolatok, közlekedés-földrajzi helyzet

1.1 Közlekedési kapcsolatok, közlekedés-földrajzi helyzet II.3.2. KÖZLEKEDÉS VONALVEZETİ Mérnöki és Gazdaságfejlesztı Kft. 6000 Kecskemét, Katona József tér 6. II./8A Tel.: +36 76/486-610 Fax: +36 76/506-199 vonalvezeto@vonalvezeto.hu Msz: VV-T 2016 07 www.vonalvezeto.hu

Részletesebben

TEHETSÉGGONDOZÁS. Pest megye. Európai Szociális Alap

TEHETSÉGGONDOZÁS. Pest megye. Európai Szociális Alap ktatáskutató és Fejlesztő Intézet ÁP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz EHESÉGGNDZÁS Pest megye Európai Szociális Alap Pedagógiai Szakszolgálat Pest egyei

Részletesebben

Az útügyi hatósági, jogi, és mőszaki szabályozás néhány aktuális kérdése

Az útügyi hatósági, jogi, és mőszaki szabályozás néhány aktuális kérdése Magyar Mérnöki Kamara Közlekedési Tagozat 77. sz. elnökségi őlés 3. napirendi pont Az útügyi hatósági, jogi, és mőszaki szabályozás néhány aktuális kérdése Budapest, 2009. március 3. Cholnokyné Ferenczi

Részletesebben

XXI. 3. Pest-Pilis-Solt-Kiskun megye Törvényhatósági Bizottsága Központi Választmányának iratai 1945, 1947, 1949-1950

XXI. 3. Pest-Pilis-Solt-Kiskun megye Törvényhatósági Bizottsága Központi Választmányának iratai 1945, 1947, 1949-1950 XXI. 3. Pest-Pilis-Solt-Kiskun megye Törvényhatósági Bizottsága Központi Választmányának iratai 1945, 1947, 1949-1950 a) Központi Összeíró és Választási Bizottságok iratai b) Névjegyzékek,, jegyzőkönyvek

Részletesebben

Koppány-völgye kistérség szociális felzárkóztató programja

Koppány-völgye kistérség szociális felzárkóztató programja Koppány-völgye kistérség szociális felzárkóztató programja 2008-2010 2. változat Készült a Koppány-völgye Többcélú Kistérségi Társulás megbízásából 2009. február 9. TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék... 2

Részletesebben

Gyır MJV Kerékpáros 2010.11.22. 1

Gyır MJV Kerékpáros 2010.11.22. 1 Gyır MJV Kerékpáros Hálózatfejlesztési Koncepciója és Tanulmányterve 2010.11.22. 1 Tervezı konzorcium bemutatása: K o n z o r c i u m v e z e t õ : J E L - K Ö Z M é r n ö k i Ir o d a K ft. U N IV E R

Részletesebben

A szakképzı iskolát végzettek iránti kereslet és kínálat várható alakulása 2010

A szakképzı iskolát végzettek iránti kereslet és kínálat várható alakulása 2010 A szakképzı iskolát végzettek iránti kereslet és kínálat várható alakulása 2010 A dokumentum a Szakiskolai férıhelyek meghatározása 2010, a regionális fejlesztési és képzési bizottságok (RFKB-k) részére

Részletesebben

Kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kíván

Kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kíván TÁJÉKOZTATÓ A VOLÁNBUSZ Zrt. AUTÓBUSZJÁRATAINAK KARÁCSONYI KÖZLEKEDÉSI RENDJÉRŐL (2013. december 22-23., valamint 2013. december 25. - 2014. január 3.) A kiadványban nem szereplő járatok, az eredetileg

Részletesebben

A Pest Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége köszönti Önöket

A Pest Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége köszönti Önöket A Pest Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége köszönti Önöket Az előadás címe: A Pest Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége Útügyi Osztály kiemelt és kiemelten kezelt ügyei Előadó: Sándor

Részletesebben