Varga Gábor: AZ UTAZÁSI IGÉNYEK ALAKULÁSA, TENDENCIÁI A BUDAPESTI KÖZLEKEDÉSI TÉRSÉGBEN

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Varga Gábor: AZ UTAZÁSI IGÉNYEK ALAKULÁSA, TENDENCIÁI A BUDAPESTI KÖZLEKEDÉSI TÉRSÉGBEN"

Átírás

1 Varga Gábor: AZ UTAZÁSI IGÉNYEK ALAKULÁSA, TENDENCIÁI A BUDAPESTI KÖZLEKEDÉSI TÉRSÉGBEN A forgalomszámlálások felhasználásával, azon belül is a keresztmetszeti forgalomszámlálások segítségével vizsgáljuk meg a közúti forgalmat, mutatjuk be az utazási igények alakulását a vizsgált térségben. Az egyéni közlekedés a közutakon zajló közösségi közlekedést (lényegében az autóbusz forgalmat) is egyre inkább zavarja, a torlódások a személy de a teherforgalom bıvülésével is mind gyakoribbak. A forgalomszámláláson belül (lévén az több kategóriával 1, jármőtípussal dolgozik) a személygépkocsi forgalom alakulására koncentráltunk, hiszen ez az, ami alapot jelenthet a közösségi közlekedés fejlesztése felé. Ez az a kategória, amelynek utasai, a ma még személygépkocsival utazók, a jövıben a közösségi közlekedés számára egy potenciális utazóközönséget jelenthetnek. Kisebb kategóriákat, mint a motorkerékpár- vagy a kerékpárforgalom, marginálisnak tekintettünk és nem vizsgáltunk. Természetesen nem minden személygépkocsival történı utazás helyezhetı át a közforgalmú közlekedés keretei közé, többek között az utazások indítéka (milyen célból utaznak), az utazás idıpontja, egyéb paraméterei (pl. csomagszállítás, anyagmozgatás korlátot jelenthet), ezeket figyelembe kell venni. Továbbá lényeges, hogy mivel a forgalomszámlálás jelen esetben a személygépkocsi mozgások alakulása egy adott útra, útszakaszra vonatkozik, magában hordoz helyi, helyközi vagy éppen nagyobb hatósugarú : távolsági vagy éppen tranzit forgalmat is. Így az egyes útszakaszok forgalma, egymással történı összehasonlítása kiemelkedıen fontos a fenti, távolságon alapuló közlekedési módok lehetıség szerinti elkülönítésére. Az elemzés adatbázisát a hivatalos közúti forgalomszámlálás adja, amit a Magyar Közút Kht. készít el országosan, évrıl évre. A forgalom utakra vonatkozólag van feltüntetve, a forgalomszámlálási állomások adatain 2 nyugszik, megjelölve, hogy milyen útszakaszra érvényes az adott forgalmi érték. Az érvényesség határait, és magának a forgalomszámlálási állomásnak a helyét a közút szelvényével jelzik. Az utak a térségben meglehetısen sokféle kategóriából kerülnek ki: a fıvárosi és centrális térség lévén az itt összefutó autópályák (M1, M3, M5, M7) vagy éppen harántoló amúgy meglehetısen rövid, funkciója ebbıl adódóan hiányos - M mellett az utóbbi tíz évben épült 2/A, 2/B autóutak mellett elsırendő és másodrendő utak, továbbá összekötı utak sokasága található. A közutak típusainak ismerete, azok mőszaki paraméterei azért sem lényegtelenek, mert több szempont is adódhat, amiért nem mindegy hogy egy összekötı úton, vagy egy autópálya bevezetı szakaszán vezetjük-e az új autóbuszjáratot; vagy az adott járat éppen többféle típusú közutat is érint (vonal)vezetése során. A vizsgálat idıhorizontja 1995-tıl (ekkor már elérhetı a forgalomszámlálás elektronikus formában) egészen 25-ig terjed. Ez az idıtáv egyébként már bizonyos matematikaistatisztikai módszerek (forgalom elırebecslése regresszió-analízis segítségével trendszámítás) alkalmazását is megengedi. 1 Pl. motoros forgalom összesen, nehézmotoros forgalom stb. 2 A forgalomszámlálás módszertana többféle: pl. mért, vagy felszorzott adatokkal is dolgozik, ezeket minden esetben feltüntetik. 1

2 Az elemzésünk teljesítése szempontjából az egyik alapfeladatot a közúti forgalomszámlálás állomásainak és közúti szakaszainak a települési (úthálózati és településhálózati) térbe történı beillesztése jelenti. Hiszen a közösségi közlekedés fejlesztése, hálózatának térbeli kiterjesztése szempontjából a kiszolgálni kívánt települések és településrészek meghatározása és ismerete az elsıdleges, majd ezután következhet az, hogy ezt milyen módon (milyen pályán), illetve közút esetében melyik közutat igénybe véve óhajtja megtenni. A személygépkocsi forgalom alakulásának vizsgálata A vizsgált térség meglehetısen nagyszámú útból, útszakaszból álló hálózatán 3 a személygépkocsi forgalomról elmondható, hogy összességében növekedett. Az idıszak végére nagyobb forgalommal rendelkezı utak és útszakaszok száma jóval meghaladja a kisebb forgalmú szakaszok számát. Nagy eltéréseket foglal magában ugyanakkor az általánosan megállapított forgalmi növekmény, mind annak abszolút értékében és arányaiban, mind pedig területi képében. Az adatelemzések során kiderült, hogy egyes utakon, bizonyos útszakaszokon a forgalom sokszorosára (több, mint háromszorosára) növekedett a vizsgálati idıszak alatt. A 112. j. úton különösen a Páty Zsámbék szakasz forgalma nıtt. Ez az útszakasz Zsámbék település mellett Tök, továbbá Szomor, Gyermely, Mány települések személygépkocsi forgalmának is levezetıje a fıváros irányába. A j., a Pilis hegység térségét feltáró úton a Csobánkai leágazón túli, a megyehatár felé esı útszakasz és a Dorogi elágazástól az Esztergom városig futó szakasz forgalma növekedett nagyobb mértékben. Összességében, nemcsak egy-egy útszakaszra vonatkozólag elmondható, hogy a j. közút személygépkocsi forgalma jelentısen bıvült, ami Budakalász, Pomáz, Csobánka, Pilisszentlélek, és Esztergom forgalmát is levezeti. Növekedett a 213. j. út Vác 2/A. út közötti forgalma is, de ez sokkal inkább forgalmi átrendezıdésbıl adódik. Ez alatt azt értjük, hogy a 2/A. gyorsforgalmi út kiépülésével Vác város forgalma számottevı részben a 2/A. útra terelıdött, a régi 2. fıút enyhítésével. Nagymértékben emelkedett az Alsónémedi - Dunaharaszti 521. út forgalma. Mindez Alsónémedi településre is ráirányítja a figyelmet, de Dunaharaszti forgalmi terhelése sem elhanyagolható tényezı (51. út, 51. út). A térségben elıbbi két út terhelései nyomán Taksony, Bugyi, és Dunavarsány forgalmi növekedése is jelentıs. A kisebb utak közül megemlíthetı a 4618.j. Dabas 464. j. út összekötés forgalma, a 8111.j. Budaörs és Törökbálint közötti út, a j., Pátyot a Budakeszi Perbál úttal összekötı kisebb út, továbbá a j., Pécelt a 31. sz. fıúthoz kapcsoló út számottevı személygépkocsi-forgalom bıvülése. Forgalmi növekménye 12 év alatt több, mint kétszeres a következı utaknak, illetve útszakaszoknak: 314. j. Gödöllı Hatvan közút, Gödöllı Valkó- Vácszentlászló Tura forgalmi szakasza, 315. j. Sülysáp Bag (M3) közút, Sülysáp Zsámbok szakasza, 811. j. közút: 1.sz. fıút- Biatorbágy szakasza, 3 A térséget 5 autópálya, 22 elsı-és másodrendő út, mintegy 7 összekötı út, közel 1 bekötı út, és mintegy 3 állomáshoz vezetı út érinti, illetve található a térségen belül. 2

3 814. j. Biatorbágy Sóskút Érd (7.) közút, Sóskút - Érd szakasza, 117. j. Budapest Solymár Pilisszentiván közút, Solymár Pilisszentiván, 1. sz. fıút szakasza, 121. j. közút, 212. j. Budapest Fót Veresegyház Erdıkertes közút, Fót központ Csomádi elágazó szakasza, 214. j. Vác Vácrátót Veresegyház Szada - Gödöllı közút, Veresegyház Szada Gödöllı szakasza, Bizonyos esetekben a vizsgálati térség egyes részein, egy-egy közútján forgalmi mérséklıdés volt tapasztalható. Ennek mértéke, s fıként az érintett utak aránya lényegesen elmarad az ellenkezı irányú folyamatban (a forgalomnövekedésben) megfigyelhetı utakhoz képest. Ezek megfigyelése is fontos lehet, így néhány példát kiemelve: jellemzı mindez a Szentendrei-szigeten húzódó j. és j. útra, vagy a Monor Bénye Káva Pánd Tápiószentmárton Tápiószele 3112.j. útra is. 3

4 Budapest városhatár térsége Forgalmi elemzésünket Budapest közvetlen környezetében kezdjük. Nagyon fontos, hogy megismerjük a fıváros be- és kivezetı útjainak forgalmi terheléseit, és azok alakulását. Ugyanis a környéki települések, az agglomerációs lakóhelyek elérésében ezek a közutak jelentik a közvetlen kapcsolódást a fıváros felé, egyfajta forgalmi kapukként szerepelnek a központi település és hátterének viszonylatában. Erre vonatkozólag közöl alapadatokat a 1. táblázat, ami egyúttal feltünteti a fıváros bevezetı útjait és a városhatárra vonatkozó forgalmi állomásokat is. Ahogy a bevezetıben írtuk, egy úton nagyon sokféle forgalom összegzıdik, ugyanakkor az összvolumen változásából már következtetéseket lehet levonni, és magukat az utakat is össze lehet hasonlítani egymással. Az autópályák forgalma mindenütt növekedett, leginkább az M1-M7 közös bevezetı szakaszán, legkevésbé viszont az M3-as úton. A fıútvonalak bevezetıi útjain általánosan forgalmi bıvülés történt a személygépkocsik esetében. Különösen azokon a fıutakon volt lényegesen nagyobb forgalomnövekedés, amelyek vezetése mentén nem húzódik autópálya vagy autóút. Ilyen a 4. sz. és a 6. számú fıközlekedési út. A 2/A gyorsforgalmi út megépítése képes volt a 2.sz. fıút forgalmát mérsékelni. Egyes utaknál (7. és 1. és 5.) kisebb mértékő a növekedés, s mindemellett kettı mentén (térségében 4 ) autópálya (M5, M7) is húzódik. Az 1., 2., 3. sz. fıút városhatári szakaszán mérséklıdött a gépkocsi forgalom. A másodrendő utaknál kevésbé volt jelentıs forgalomnövekedés, némileg az 51. és az 51. sz. utaknál (a fıváros pesti oldalának déli irányú útjai) tapasztalható nagyobb növekedés. 4 Az elsırendő fıutak és az autópályák vonalvezetése nagyon hasonló, nyomvonaluk azonban eltér, így az érintett települések sem teljes mértékben egyeznek meg a két út relációjában. Az autópályáról valamilyen lehajtó út segítségével közelíthetıek meg a pálya közeli vagy éppen a távolabb fekvı települések. 4

5 Út száma AUTÓPÁLYÁK Az útszakasz leírása Forg.sz. áll. kódja Forgalom Személygépkocsi Forgalomnövekmény (szgk.) (%) - a két év alapján M3 2/ b-tıl -városhatár - Gödöllı ,85 M5 Az M csomóponttól a városhatár felé ,56 M7 közös M1-M7!! (bp. városhatártól) ,86 részösszeg ,6 ELSİRENDŐ FİUTAK 1 Bp. határ - Budaörsön belül ,72 2 Bp. városhatár - Dunakeszi eleje, 2111út ,55 2/A (21) Bp - városhatár Vác Bp. határ - Kistarcsa, 311 út ,76 4 Bp, városhatár ,24 5 Bp, határ - Alsónémdei, 462 út ,72 6 Bp, határ - Érd, 6és 7 keresztezıdés ,31 7 Bp, határ Diósd, Érd határ ,93 1 Bp, határ , Solymár felé ,71 részösszeg ,37 MÁSODRENDŐ FİUTAK TOVÁBBI UTAK 11 Bp, határ út, Budakalászra ,2 31 Bp, városhatár - Maglód, 3111 út ,13 51 Bp, városhatár - 521út Bp, határ - Dunaharaszti, 521út (alsónémedi felé) ,91 részösszeg , Bp.határ -Fót központ , Bp. közig határ - Solymár ,7 118 Budakalász széle (hátul) - Bp határ , Bp.határ (Csillaghegy) -Budakalász 326 n.a Bp határ - Gyál csomópont úttól (Bp határán még pont belül) út ,7 511 Bp határ (Csepel) - Halásztelek - Szigethalom ,7 312 Bp határ -elágazó (pécel) Nagyt.-Bp. határ között ,6 311 Bp.határ-Ecser kp ,9 812 Bp, határ (Diósd széle) - Törökbálint ,7 812 Budakeszi vége - Budakeszi/ Bp. határ , nincs adat 2114 nincs adat 5111 Bp határ - M csomópont 4122 n.a M csomópont - Szigetszentmiklós bejárat ,6 részösszeg ,2 Összesen (autópályákkal) ,4 Összesen (autópályák nélkül) ,7 1. táblázat A Budapestre belépı közutak érintett szakaszainak személygépkocsira vonatkozó forgalomszámlálási értékei (1995, 25) és a forgalomnövekmény %-os értékei Forrás: a Hivatalos Közúti Forgalomszámlálás adatai alapján szerkesztve 1995., 25. 5

6 1. ábra A forgalomnövekmény értékeinek (%-os növekedés vagy csökkenés) alakulása Budapest bevezetı autópályáin, elsı- és másodrendő fıútjain 5 Forrás: a Hivatalos Közúti Forgalomszámlálás adatai alapján szerkesztve 1995., 25. Az ábrán (1. ábra) feltüntettük a fıvárosba belépı fıbb bevezetı utakat, valamint azok és 25. közötti forgalmi változását. Mindezt nem kizárólag a legközvetlenebb városhatári szakaszra tettük meg, hanem utanként változóan ugyan, de legalább 35 km távolságban a fıvárostól. A leghosszabban a 4. sz. fıközlekedési utat ábrázoltuk, lévén a vizsgálati területünket igen hosszan kíséri. Az ábrán nem tüntettük fel az M-s győrőt, egyfelıl nem tipikus bevezetı út, de sokkal inkább ábrázolástechnikai nehézségek miatt sem. Egy másik sajátosság a 2/A. út hiánya, melynek magyarázata az, hogy a kezdeti forgalomszámlálási évben (1995) még nem lett átadva a forgalomnak. Ezen a ponton egyúttal meg is magyarázzuk, miért is csökkent a 2. sz. fıközlekedési úton a forgalom: a 2/A. út funkcionálásától kezdıdıen számottevı forgalmat vett át a régi fıúttól, így a 2. sz. fıúton a két fıút összefutásáig (Váctól északra) végig mérséklıdött a személygépkocsi forgalmi terhelés. 5 Az M, és a 2/A. utak kivételével, részletes indoklást lásd a szövegben. 6

7 Egyéb utak A fıvárosba belépı egyéb utaknál kiemelhetı a keleti városperem, a nyugati-délnyugati városperem, továbbá egy déli kapu: az sz. Szigetszentmiklósról Csepel városrészbe befutó út forgalmi növekménye. A keleti városhatáron egyrészt a 312. sz. út és a városhatárt kétszer is átszelı 311. út forgalmi növekedése szembetőnı; nyugaton pedig a 812. sz. út északi részén a városhatár Budakeszi és a déli részén a városhatár Diósd-Törökbálint szakasz forgalmi növekedése haladja meg az átlagot. A forgalom nagysága, volumene A forgalom számszerő alakulásában az autópályák hordozzák a legnagyobb személygépkocsi forgalmat. Ezek után (25) a 11. fıút és a 4. út, majd a 1115.sz. (Csillaghegy Budakalász), a 812. sz. (Budakeszi felé), a 6. és 7. út, a 2/A. vezetik le a legnagyobb gépkocsiforgalmat. Budapest városhatár térségében a fentiek arra engednek következtetni, hogy 812. útra, a 4. és 6. sz. fıútra, az utak térségére, a utak környezetére valamint utak által kijelölt keleti városperemre feltétlen figyelni kell a személygépkocsi forgalom alakulása szempontjából. szgk. száma ábra A személygépkocsiforgalom alakulása Budakeszi és Budapest határa között a 812. sz. úton (7147. forgalomszámláló állomás mérései alapján) 7

8 A fıváros határától távolabbi útszakaszok A fıváros közigazgatási határától távolabb is érdemes megvizsgálni a forgalom alakulását. Könnyen belátható, hogy a központi város és a környéki települések határán kívül adódik még egy sajátos helyzető határvonal: ez pedig a jelenlegi szolgáltatási terület határa. Ez a vonal pont a szolgáltatás térbeli kiterjesztése okán is az érdeklıdés középpontjába kerülhet, s egyfajta külsı kordonként is felfogható a vizsgált területen. Bıvebb ismertetésre néhány példa esetében van mód, s ezeket ábrán is bemutatjuk. A 813.jelő, Törökbálint és Érd közötti közút személygépkocsi forgalmának alakulása között szgk./nap ábra A 813. jelő, Törökbálint és Érd közötti közút személygépkocsi forgalmának alakulása között A Törökbálint és Érd közötti út egésze egy szakasz a forgalmi mérés szempontjából. A nem töretlen forgalmi bıvülés az utolsó két év idıszakában a legerıteljesebb. 8

9 A 314.jelő közút (Gödöllı-Hatvan) Gödöllı és Tura közötti szakaszának forgalma szgk./nap ábra A 314. jelő közút (Gödöllı Hatvan) Gödöllı és Tura közötti szakaszának személygépkocsi forgalmának alakulása között Ez a közút mindenképpen egy sajátos helyzetet képvisel. A szolgáltatási terület határát jelenti ugyan a Gödöllın túli forgalmi szakasz, viszont egyrészt messzebb esik a fıvárostól (Gödöllı távoli település a jelenlegi környéki települések sorában), másfelıl nem autóbuszközlekedés szolgálja ki Gödöllı és a térség közelebbi településeit, hanem helyiérdekő vasút. A jelzett közút forgalma 23-tól emelkedett. A Budakeszi - Telki - Budajenı - Perbál, 113.j. közút (a teljes szakaszt méri a 438.sz. állomás) forgalmi helyzetének alakulása szgk./nap ábra 9

10 A Budakeszi Telki Budajenı Perbál, 113. j. közút forgalmi helyzetének alakulása között A Budakeszirıl megközelíthetı, szuburbanizáció által különösen érintett települések, mint Telki és Budajenı, a 113. j. közúton érhetı el, a forgalom bıvülésére sokkal inkább egy folyamatosság jellemzı, nem pedig a hirtelen növekedés. A 312.j. közút Péceli elágazás és Isaszeg közötti szakaszának forgalma szgk./nap ábra A 312. j. közút Péceli elágazás és Isaszeg közötti szakaszának forgalma között Az utolsó ábra a 312. közút Isaszeg elıtti szakasza forgalmának változását mutatja, ahol már a vizsgálati idıszak elején is jelentıs volt a forgalom, s az nem is változott nagymértékben 25-re. Prognózis a személygépkocsi forgalom alakulására vonatkozólag A vizsgált térség teljes területére vonatkozólag megállapítható, hogy a forgalom általában véve növekedett, amelyen belül a személygépkocsi forgalom jelentısebben bıvült. A térség nagyságából, és Budapest közvetlen közelében történı elhelyezkedésébıl adódóan a közúthálózat meglehetısen kiterjedt, számos apró szakaszra bontható a települések és a forgalomszámláló állomások által is. Számunkra azok az utak voltak elsıdlegesek, amelyeken az elmúlt idıszakban a forgalom jelentısen növekedett. Természetszerőleg érintettek a forgalomcsökkenés útszakaszai és annak közvetlen környezete, amelyet a tervezésnél szintén figyelembe kell venni. A személygépkocsi forgalom a Budapestre bevezetı utakon tovább növekszik a közeljövıben (212-ig mindenképpen), melynek mértéke utanként változó. Az évenkénti 1

11 forgalmi növekedés mértéke több úton meghaladja a 1 %-ot, amely nagyon magas érték: így az M1-M7 autópálya bevezetı szakaszán, a 812. közút Budakeszi Budapest relációjában. Az alábbiakban néhány fıvárosba belépı közút városhatári keresztmetszetének forgalmi viszonyait mutatjuk be ábra segítségével, s egyúttal kísérletet teszünk a személygépkocsi forgalom elırebecslésére. Mindehhez egy matematikai-statisztikai módszert, a regresszió-és trendszámítást 6 hívtuk segítségül, amelynek alkalmazásával egy eddigi idısor értékeinek ismeretében további re becsülhetı meg a forgalom mértéke. A forgalmat jelképezı évenkénti ponthalmaz modellezésére csak egy esetben alkalmaztunk lineáris megközelítést (az alábbiakban még bıvebben), elsısorban a másodfokú polinomiális függvénykapcsolatot alkalmaztuk. Ezen kapcsolatokat leíró egyenletek az ábrákon láthatóak. A mintáink szándékosan egymástól különbözı eseteket tárgyalnak, közös vonásuk hogy egy kivétellel olyan eseteket vizsgálnak, ahol a forgalom növekszik. Az M1-M7 autópálya közös bevezetı szakasza városhatári keresztmetszetének forgalma a személygépkocsik esetében, továbbá a forgalom trendjének becslése szgk /nap y = 3998,8x - 8E+6 R 2 =,8785 y = 14,39x x + 4E+8 R 2 =, ábra Az M1-M7 autópálya bevezetı szakasza városhatári keresztmetszetének forgalma a személygépkocsik esetében, valamint a forgalom trendjének becslése Az elsı ábra (7. ábra) a legnagyobb forgalmi terheléső útszakaszt mutatja a városhatári szakaszok közül. A lineáris trend alkalmazhatóságát éppen a ponthalmaz jellege s a másodfokú polinom kapcsolathoz hasonló vonása teszi lehetıvé. A városhatár ezen szakaszának forgalmi növekedése mind abszolút értelemben, mind fajlagosan jelentékeny, ami a közeljövıben is fent fog állni, bár a telítıdés okán annak mértéke idıvel kell hogy csökkenjen. 6 az eddigi idısor értékeinek ismeretében egy függvénnyel közelítjük a pontsorozatot, ennek a függvénynek a grafikonja a trendvonal, melynek meghosszabbításával további re becsülhetı meg a forgalom mértéke. A trendvonallal történı közelítés lehet elsıfokú, azaz egyenes, vagy többed fokú polinom, azaz görbe. 11

12 7 A 311.jelő, a fıváros keleti részét harántoló közút két városperemi szakaszának személygépkocsi forgalma (felsı pontok: Budapest és Ecser közötti, 771 sz.forg.áll.; alsó értékek: Budapest és Nagytarcsa közötti 458 sz. állomás mérései alapján) 6 5 y = 14,974x x + 6E+7 R 2 =,891 szgk. /nap y =,3824x ,5x + 1E+6 R 2 =, ábra A 311. j., a fıváros keleti részét harántoló közút két városperemi szakaszának személygépkocsi forgalma A 311. j. a fıvárosba kétszeresen is belépı közút forgalma viszonylag egyenletesen növekedett mindkét forgalommérı állomás keresztmetszetében. Az M5 autópálya és az 5.sz.fıút városhatári szakaszának forgalmi alakulása és trendjének becslése y = 132,99x x + 5E+8 R 2 =,7839 szgk. /nap y = -16,49x x - 7E+7 R 2 =, ábra Az M5 autópálya és az 5.sz. fıút városhatári szakaszának forgalmi alakulása és trendjének becslése 12

13 Ez az ábra (9. ábra) két közút relációját mutatja: az M5. autópálya és a vele azonos irányultságú, de nem azonos vezetéső 5.sz. fıközlekedési út forgalmát jeleníti meg. Az autópálya forgalmi bıvülése mellett az egyszámjegyő fıút forgalma némileg csökkent. A forgalom mérséklıdése a fıváros közvetlen környezetében alig jellemzı (pl.1., 2., 3. sz. fıközlekedési utak), de mint ismeretes, ez forgalmi átrendezıdésbıl adódik, s ennek következtében a plusz forgalmat az érintett utakkal közel párhuzamos autópályák, gyorsforgalmi utak vették fel. A személygépkocsi forgalom csökkenése egyes utakon is lényeges információt hordoz a közösségi közlekedés számára: nevezetesen kisebb torlódásoktól kell tartani, másfelıl mérséklıdik a baleseti kockázat is. A fıvárosba nem közvetlenül bevezetı utakon, így a bevezetı utakra ráhordó utak (bekötıutak vagy összekötı utak) esetében, a forgalmi növekedés már alatta marad a vizsgált térségben tapasztalt legmagasabb értékeknek, vagyis jóval a 1% alatt marad. Ezek között az összekötı utak között található néhány olyan, amelyik a térség kevés haránt vonalvezetéső közútját jelentik, így például a 214. sz. Vác Vácrátót Veresegyház Szada - Gödöllı közút. 13

a regionális kutatások periodikus kiadványa, az észak-magyarországi regionális fejlesztés szakmai folyóirata

a regionális kutatások periodikus kiadványa, az észak-magyarországi regionális fejlesztés szakmai folyóirata Észak-magyarországi Stratégiai Füzetek a regionális kutatások periodikus kiadványa, az észak-magyarországi regionális fejlesztés szakmai folyóirata Megjelenik félévenként az Észak-magyarországi Regionális

Részletesebben

DUNAKANYAR TÉRSÉG FENNTARTHATÓ KÖZLEKEDÉSE HELYZETFELTÁRÁS. munkaközi anyag

DUNAKANYAR TÉRSÉG FENNTARTHATÓ KÖZLEKEDÉSE HELYZETFELTÁRÁS. munkaközi anyag Tsz.:3075 DUNAKANYAR TÉRSÉG FENNTARTHATÓ KÖZLEKEDÉSE HELYZETFELTÁRÁS munkaközi anyag Budapest, 2006. február hó KÖZLEKEDÉS 1 Tsz.:3075 DUNAKANYAR TÉRSÉG FENNTARTHATÓ KÖZLEKEDÉSE munkaközi anyag HELYZETFELTÁRÁS

Részletesebben

MUNKAERİ-PIACI TÉRKÉP

MUNKAERİ-PIACI TÉRKÉP TÁVMUNKA-HÁZ INTERREGIONÁLIS KONCEPCIÓJÁNAKKIDOLGOZÁSA ÉS MINTAÉRTÉKŐ MEGVALÓSÍTÁSA MUNKAERİ-PIACI TÉRKÉP KÉSZÍTETTE: NOS Szeged Kft. 2007 február-március 1 Tartalomjegyzék 1. A PROJEKT ÉS A MUNKAERİ-PIACI

Részletesebben

Gödöllı lehetıségei a családbarát városfejlesztés terén

Gödöllı lehetıségei a családbarát városfejlesztés terén Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet Gödöllı lehetıségei a családbarát városfejlesztés terén Konzulens: Urbánné Malomsoki Mónika,

Részletesebben

AZ 1% -OS ADOMÁNYGYŐJTÉS HAZAI TRENDJEINEK

AZ 1% -OS ADOMÁNYGYŐJTÉS HAZAI TRENDJEINEK Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar Szociológiai Intézet AZ 1% -OS ADOMÁNYGYŐJTÉS HAZAI TRENDJEINEK VIZSGÁLATA Szakdolgozat Témavezetı tanár: Bartal Anna Mária PhD. Egyetemi docens

Részletesebben

HEFOP 2.2.1 nyertes pályázatok - pályázati adatlapok elemzése

HEFOP 2.2.1 nyertes pályázatok - pályázati adatlapok elemzése HEFOP 2.2.1 nyertes pályázatok - pályázati adatlapok elemzése Aktuálisan a megvalósítás fázisában lévı projektek és a már megvalósított projektek különbségei Dokumentumelemzés Készült a Revita Alapítvány

Részletesebben

STATUS QUO ELEMZÉS BUDAPEST, XVIII. KERÜLET, VECSÉS VÉGSŐ VÁLTOZAT

STATUS QUO ELEMZÉS BUDAPEST, XVIII. KERÜLET, VECSÉS VÉGSŐ VÁLTOZAT STATUS QUO ELEMZÉS BUDAPEST, XVIII. KERÜLET, VECSÉS VÉGSŐ VÁLTOZAT BUDAPEST, 2013 BUDAPEST XVIII. KERÜLET PESTSZENTLŐRINC-PESTSZENTIMRE ÖNKORMÁNYZATA VECSÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA STATUS QUO ELEMZÉS VÉGSŐ

Részletesebben

I. A VÁROS SZEREPÉNEK MEGHATÁROZÁSA A

I. A VÁROS SZEREPÉNEK MEGHATÁROZÁSA A I. A VÁROS SZEREPÉNEK MEGHATÁROZÁSA A TELEPÜLÉSHÁLÓZATBAN I. A VÁROS SZEREPÉNEK MEGHATÁROZÁSA A TELEPÜLÉSHÁLÓZATBAN... 1 I.1. Érd szerepe az országos településhálózatban... 2 I.1.1. Érd szerepe a térség

Részletesebben

Adler Judit. A foglalkoztatás szerkezeti keretei *

Adler Judit. A foglalkoztatás szerkezeti keretei * Adler Judit A foglalkoztatás szerkezeti keretei * TM 61. sz. mőhelytanulmány BCE VÁLLALATGAZDASÁGTAN INTÉZET VERSENYKÉPESSÉG KUTATÓ KÖZPONT * A mőhelytanulmány a TÁMOP-4.2.1.B-09/1/KMR-2010-0005 azonosítójú

Részletesebben

Szerkesztı: Rostásné Pátkai Zsuzsanna 2009. FEBRUÁR. Kiadó: Fıvárosi Közhasznú Foglalkoztatási Szolgálat Kht. ISBN 978-963-87965-3-0

Szerkesztı: Rostásné Pátkai Zsuzsanna 2009. FEBRUÁR. Kiadó: Fıvárosi Közhasznú Foglalkoztatási Szolgálat Kht. ISBN 978-963-87965-3-0 HÁTRÁNYBÓL ELİNYT! VÁLASZOK A MUNKAERİPIACI (RE)INTEGRÁCIÓ KIHÍVÁSAIRA Szerkesztı: Rostásné Pátkai Zsuzsanna 2009. FEBRUÁR Kiadó: Fıvárosi Közhasznú Foglalkoztatási Szolgálat Kht. ISBN 978-963-87965-3-0

Részletesebben

Pest Megye III. Környezetvédelmi Programja 2009-2013

Pest Megye III. Környezetvédelmi Programja 2009-2013 Pest Megye III. Környezetvédelmi Programja 2009-2013 2008. OKTÓBER Pest Megye III. Környezetvédelmi Programja 2009-2013 Megrendelő: Pest Megye Önkormányzata Kidolgozta: AACM Central Europe Kft. Tartalom

Részletesebben

KÉSZÜLİ KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ TÉMATERÜLETENKÉNT MUNKACSOPORTOK RÉSZÉRE ELEMZİ RÉSZ

KÉSZÜLİ KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ TÉMATERÜLETENKÉNT MUNKACSOPORTOK RÉSZÉRE ELEMZİ RÉSZ KÉSZÜLİ KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ TÉMATERÜLETENKÉNT MUNKACSOPORTOK RÉSZÉRE ELEMZİ RÉSZ 6. TÉMATERÜLET Közlekedés, hírközlés, informatika infrastruktúrájának fejlesztése 6.1.

Részletesebben

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM Természettudományi Kar Földtudományok Doktori Iskola Ipari jellegő kistérség a Dunaferr vonzásában PhD értekezés tézisei Kıkuti Tamás Témavezetık: Dr. Pap Norbert egyetemi docens

Részletesebben

A gyorsforgalmi úthálózat fejlesztésének gazdaságélénkítő hatása

A gyorsforgalmi úthálózat fejlesztésének gazdaságélénkítő hatása A gyorsforgalmi úthálózat fejlesztésének gazdaságélénkítő hatása Tanulmány Budapest 2003. január KÁLNOKI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGI TANÁCSADÓ KFT. 1133 BUDAPEST, KÁRPÁT U. 56. TELEFON, FAX: (36-1) 320-6793 1

Részletesebben

A magyar gazdaság térszerkezeti változásai. Térbeli dimenziók fejlıdési tengelyek, övezetek

A magyar gazdaság térszerkezeti változásai. Térbeli dimenziók fejlıdési tengelyek, övezetek A magyar gazdaság térszerkezeti változásai Térbeli dimenziók fejlıdési tengelyek, övezetek Készítette a Magyar Gazdaságfejlesztési Intézet - mgfi - munkacsoportja A kutatást vezette és koordinálta: Matolcsy

Részletesebben

A BUDAÖRSI KISTÉRSÉG DEMOGRÁFIAI ÉS ISKOLÁZOTTSÁGI ELŐRESZÁMÍTÁSA 2021-IG

A BUDAÖRSI KISTÉRSÉG DEMOGRÁFIAI ÉS ISKOLÁZOTTSÁGI ELŐRESZÁMÍTÁSA 2021-IG AKTÍV TÁRSADALOM ALAPÍTVÁNY ACTIVE SOCIETY FOUNDATION 1094 Budapest, Liliom u. 8. Tel/Fax: 216-3039 A BUDAÖRSI KISTÉRSÉG DEMOGRÁFIAI ÉS ISKOLÁZOTTSÁGI ELŐRESZÁMÍTÁSA 2021-IG Készítették: Hablicsek László

Részletesebben

Az NSRK 2011-2013-as akcióterveinek környezeti vizsgálata

Az NSRK 2011-2013-as akcióterveinek környezeti vizsgálata Környezeti, Gazdasági, Technológiai, Kereskedelmi Szolgáltató és Fejlesztési Zrt. Az NSRK 211-213-as akcióterveinek környezeti vizsgálata II. A Gazdaságfejlesztés Operatív Program, valamint a regionális

Részletesebben

Kopint Konjunktúra Kutatási Alapítvány

Kopint Konjunktúra Kutatási Alapítvány Kopint Konjunktúra Kutatási Alapítvány Magyarország és más kelet-közép-európai országok nemzetközi versenyképességének alakulása a rendszerváltástól napjainkig Magyarország külgazdasági versenyképessége

Részletesebben

Áttekintés Nemzetközi összehasonlítás Tendenciák az IKT2 elterjedésében Magyarországon Primer kutatásunk Sikeres honlapok CSR3

Áttekintés Nemzetközi összehasonlítás Tendenciák az IKT2 elterjedésében Magyarországon Primer kutatásunk Sikeres honlapok CSR3 A kommunikációs technológiák (Internet- és saját weblap használat), valamint a társadalmi felelısségvállalás (CSR) hatása a kis- és közepes vállalkozások versenyképességére Készítette: Dr. Szigeti Cecília

Részletesebben

BUDAPEST AGGLOMERÁCIÓS KONFERENCIA

BUDAPEST AGGLOMERÁCIÓS KONFERENCIA BUDAPEST AGGLOMERÁCIÓS KONFERENCIA 2012. ÁPRILIS 26. Budapest Főváros Önkormányzata Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont Regionális Kutatások Intézete Budapest,

Részletesebben

SZERKEZETI VÁLTOZÁSOK A REGIONÁLIS GAZDASÁGBAN. Rechnitzer János AZ ELEKTRONIKUS VÁLTOZAT A MŐ KÉZIRATÁT TARTALMAZZA

SZERKEZETI VÁLTOZÁSOK A REGIONÁLIS GAZDASÁGBAN. Rechnitzer János AZ ELEKTRONIKUS VÁLTOZAT A MŐ KÉZIRATÁT TARTALMAZZA SZERKEZETI VÁLTOZÁSOK A REGIONÁLIS GAZDASÁGBAN Rechnitzer János AZ ELEKTRONIKUS VÁLTOZAT A MŐ KÉZIRATÁT TARTALMAZZA Pécs, 2001 Pécsi Tudományegyetem Közgazdaság-tudományi Kara Regionális Politika és Gazdaságtan

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város és környéke hosszú távú térségi közlekedésfejlesztési. Felmérés munkarész. Pécs M.J. Város Önkormányzata. (1.

Pécs Megyei Jogú Város és környéke hosszú távú térségi közlekedésfejlesztési. Felmérés munkarész. Pécs M.J. Város Önkormányzata. (1. Pécs Megyei Jogú Város és környéke hosszú távú térségi közlekedésfejlesztési terve - Felmérés 1 Pécs M.J. Város Önkormányzata Pécs Megyei Jogú Város és környéke hosszú távú térségi közlekedésfejlesztési

Részletesebben

AUTISTA TANULÓKAT NEVELİ KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK SZEMÉLYI, TÁRGYI ÉS OKTATÁSMÓDSZERTANI-OKTATÁSSZERVEZÉSI FELTÉTELEINEK VIZSGÁLATA ZÁRÓTANULMÁNY II.

AUTISTA TANULÓKAT NEVELİ KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK SZEMÉLYI, TÁRGYI ÉS OKTATÁSMÓDSZERTANI-OKTATÁSSZERVEZÉSI FELTÉTELEINEK VIZSGÁLATA ZÁRÓTANULMÁNY II. AUTISTA TANULÓKAT NEVELİ KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK SZEMÉLYI, TÁRGYI ÉS OKTATÁSMÓDSZERTANI-OKTATÁSSZERVEZÉSI FELTÉTELEINEK VIZSGÁLATA ZÁRÓTANULMÁNY II. Az autista gyermekeket nevelı intézmények körében végzett

Részletesebben

A BÉREKHEZ KAPCSOLÓDÓ ADÓELTITKOLÁS MAGYARORSZÁGON

A BÉREKHEZ KAPCSOLÓDÓ ADÓELTITKOLÁS MAGYARORSZÁGON ELEK PÉTER, SCHARLE ÁGOTA, SZABÓ BÁLINT ÉS SZABÓ PÉTER ANDRÁS Szerzık: Elek Péter Pénzügyminisztérium Scharle Ágota Budapest Szakpolitikai Elemzı Intézet Szabó Bálint Szabó Péter András Pénzügyminisztérium

Részletesebben

Magyarországi szél és napenergia kutatás eredményei

Magyarországi szél és napenergia kutatás eredményei Magyarországi szél és napenergia kutatás eredményei ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI SZOLGÁLAT HUNGARIAN METEOROLOGICAL SERVICE BUDAPEST, 2006 A könyv az Oktatási Minisztérium OMFB-00278/2006 számú, a kutatás az

Részletesebben

V E R S E N Y T A N Á C S

V E R S E N Y T A N Á C S V E R S E N Y T A N Á C S Vj/080-098/2011. Nyilvános változat! A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a dr. D. M. vezetı jogtanácsos, illetve a Réczicza White & Case LLP Ügyvédi Iroda (eljáró ügyvéd:

Részletesebben

A lakossági megtakarítások mértéke, formái és becslések a regionális eloszlásáról

A lakossági megtakarítások mértéke, formái és becslések a regionális eloszlásáról A lakossági megtakarítások mértéke, formái és becslések a regionális eloszlásáról Készült a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. és a Kopint Konjunktúra Kutatási Alapítvány között létrejött kutatási támogatási

Részletesebben

A HÓDMEZİVÁSÁRHELYI KISTÉRSÉG TURISZTIKAI

A HÓDMEZİVÁSÁRHELYI KISTÉRSÉG TURISZTIKAI A HÓDMEZİVÁSÁRHELYI KISTÉRSÉG TURISZTIKAI POTENCIÁLJAINAK FELTÉRKÉPEZÉSE Készült: A Vásárhelyi Vidék Jövıjéért Egyesület gondozásában HÓDMEZİVÁSÁRHELY 2009. TARTALOM JEGYZÉK I. MAGYARORSZÁG HELYE A VILÁG

Részletesebben

A közúti közlekedés területi jellemzői

A közúti közlekedés területi jellemzői Központi Statisztikai Hivatal A közúti közlekedés területi jellemzői 2013. augusztus Tartalom Bevezető...2 Összefoglaló...3 1. Magyarország a nemzetközi közlekedési rendszerben...5 1.1. Az országon áthaladó

Részletesebben

Észak-magyarországi Stratégiai Füzetek

Észak-magyarországi Stratégiai Füzetek Észak-magyarországi Stratégiai Füzetek a regionális kutatások periodikus kiadványa, az észak-magyarországi regionális fejlesztés szakmai folyóirata Megjelenik félévenként a Miskolci Egyetem Világ- és Regionális

Részletesebben