A menetrend szerinti autóbusz közlekedés jármőveinek (Volán) területi képe a fıváros környezetében VARGA GÁBOR. Bevezetı

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A menetrend szerinti autóbusz közlekedés jármőveinek (Volán) területi képe a fıváros környezetében VARGA GÁBOR. Bevezetı"

Átírás

1 A menetrend szerinti autóbusz közlekedés jármőveinek (Volán) területi képe a fıváros környezetében Bevezetı VARGA GÁBOR A cikk bevezetıjében mindenekelıtt annak indíttatását rögzítem elıször. A 2007 év folyamán a Hazai Térségfejlesztı Zrt.-nél végzett, a BKV Zrt. megbízásából elkészített vizsgálat 1 során a fıváros környékére vonatkozólag nagy volumenő adatbázist dolgoztunk fel a közösségi közlekedés egyes szegmenseire (BKV városon kívüli vonalai, elıvárosi vasutak, továbbá a Volán járatai) vonatkozólag. Ennek során hozzáférhetıvé vált mintegy 188 az adatkérés során megjelölt településre a menetrend szerinti autóbusz közlekedés fıbb információs adatbázisa. Ez az adatbázis tette lehetıvé annak a vizsgálatnak a lefolytatását, amely a vizsgált terület menetrend szerinti autóbusz közlekedésének fıbb földrajzi összefüggéseit hivatott megadni, mindenekelıtt a jármővek típusaira vonatkozólag. A továbbiakban szükséges meghatározni, hogy megy terület alkotja pontosan a vizsgálat tárgyát (mit értünk a címben is megjelölt a fıváros környezete alatt?)? Nem mellékes talán az sem, hogy milyen módon alakult ki éppen ez a vizsgált térség, ugyanis az már elöljáróban leszögezhetı nem azonos semmilyen közigazgatási vagy területfejlesztési térséggel. A vizsgált földrajzi terület A vizsgált terület megegyezik azzal a térséggel, amelyet a fent említett tanulmány során alkalmaztunk. Ezt a térséget egyébként Budapesti Közlekedési Térség név alatt definiáltuk. A terület magában foglalja a Budapesti Agglomerációt (78 település), egyéb Pest megyei településeket és további, a szomszédos megyékhez tartozó települést. Pest megye lefedettsége annyiban nem teljes, hogy a Börzsöny térsége szobi kistérség, illetıleg a fıvárostól délkeletre fekvı, fıközlekedési vonalak (M5, 5, 4, 31 fıutak és az érintett vasútvonalak) által bezárt települések nem szerepelnek a vizsgálatban. A szomszédos megyék érintettsége nyugati irányban (Fejér és Komárom-Esztergom megyék) erıteljesebb (14-12 település). A térségrıl az 1.ábra bıvebb áttekintést nyújt. 1 Hazai Térségfejlesztı Zrt.: A Budapesti Közlekedési Térség Fejlesztési Stratégiája, Budapest július 1

2 1. ábra: A Budapesti Közlekedési Térség területe Forrás: Hazai Térségfejlesztı Zrt.: A Budapesti Közlekedési Térség Fejlesztési Stratégiája, Budapest A Volán társaságok és az általuk használt jármőtípusok A térségben igen nagy súllyal a Volánbusz Zrt. végez közcélú személyszállítási tevékenységet, lévén közszolgáltatási ellátási területe Pest megyére és a szomszédos megyék bizonyos térségeire koncentrálódik. Mellette olyan társaságok említhetıek, mint az Alba Volán Zrt., a Jászkun Volán Zrt., a Kunság Volán Zrt., avértes Volán Zrt. Eseti jelleggel néhány magánszolgáltató (pl. Nexus Kft.) tovább árnyalja a képet. A vizsgálati területen sokszínő jármőállomány látja el a közösségi közlekedés autóbuszos szegmensét; s elmondható, hogy az állomány folyamatosan korszerősödik, egyre több alacsonypadlós és légkondicionált autóbusz jelenik meg a hálózaton (Berényi J., 2007.). A szóló típusok éppúgy jelentıs forgalmat hordoznak, mint a csuklós autóbuszok, és új elemként van jelen az ún. hosszú kialakítású ezek zömmel 15 m-es jármőhosszt jelentenek - autóbuszok alkalmazása. A régebbi típusok (fıként Ikarus) mellett egyre nagyobb teret nyernek az új, illetve korábban nem jellemzı márkák (MAN, Credo, Neoplan, Rába- Contact, Mercedes-Benz stb.). Az egyes márkák gyakran magukkal hoznak bizonyos jellemzıket az autóbusz kialakításával, komfortjával kapcsolatosan (pl. légkondicionáló léte, természetes szellızés /ablak, tetıablak formája/, ülések kialakítása; de a márkán belül is eltérések adódhatnak az ilyen jellemzıkben, fıként a régi gyártású és az új jármővek között). Ezen a ponton is érdemes megjegyezni, hogy az Ikarus mennyire sok típussal fut napjainkban (szóló IK-395, szóló IK-394, szóló IK-256, szóló IK-E94, szóló IK-C56, csuklós IK-280, csuklós IK-C80). 2

3 IK-256 típusú autóbusz egy klasszikus: IK-280 csuklós Az Ikarust azért is érdemes kiemelni, mivel a legtöbb települést a vizsgálati térségben ez a márka szolgálja ki mind a mai napig (az, hogy ez a korábbi évtizedekben is így volt, érthetıen nem véletlen), s a jármőcsaládon belül pedig említést érdemel az Ikarus 395 (IK-395) szóló típus mint a szám szerint legtöbb települést érintı busztípus. Ugyanakkor hozzá kell tenni, hogy ez a típus inkább a térség távolabbi településeit szolgálja ki, s nem kimondottan helyközi hanem távolsági autóbusz típus. Jelentısége is inkább elvi, lévén az, hogy hány településen fordul meg a típus, még nem jelenti a kiszolgálás gyakoriságát. Ugyanezen az elven a települések számát alapul véve sok településen futnak a MAN és a Rába-Contact típusok is. Rába-Contact 292 egyre gyakoribb típus:man SL263 Az autóbusztípusok megjelenése az egyes településeken ( autóbuszföldrajz ) Léteznek olyan települések, ahol a vizsgálati területet kiszolgáló típusokból mindössze egy autóbusztípus (márka) fordul elı. Jónéhány településen viszont két vagy még több típus teljesít szolgálatot. A több típussal is kiszolgált települések földrajzi eloszlásában nincsenek kitüntetett jellemzık, minden szektorban elıfordulnak. Az is lényeges, hogy a több típus között mindig szerepel egy Ikarus típus, és mellette egy másik külföldi- típus. (bıvebben a továbbiakban). Megállapíthatjuk, hogy a vegyes jármőállománnyal kiszolgált települések általában nagyforgalmú vonalakon fekszenek, jó elérhetıséggel rendelkeznek. (Három vagy annál több 3

4 típusú autóbusz szolgálja ki járataival Alsónémedit, Budaörsöt, Dunaharasztit, Érdet, Fótot, Pilisvörösvárt, Sóskutat.) Tehetı néhány valóban jellegzetes földrajzi összefüggés a jármőállomány vonatkozásában: - a szóló MAN típusok fıként a Zsámbéki-medence tágabb környezetében, valamint az 51.sz. út menti településeken szolgáltatnak, - szóló Rába-Contact típus kizárólag a Csepel-sziget déli részén található, - csuklós Rába-Contact típusok jellemzıek a Pilisi térségben a 10.sz. út környezetében, továbbá a 2. sz. fıút mentén Vác városig, - hosszú MAN típusok Gödöllıre ill. az azon túli M3-as autópálya menti településekre közlekednek, - szóló CREDO típusok a Pilisi térség településein teljesítenek szolgálatot. - csuklós IK-280 típusok a Csepel-szigeten, továbbá Budapesttıl délre, délkeletre futnak egészen az M5-ös autópálya vonaláig, - csuklós IK-C80 típusok az Ecser-Maglód-Gyömrı-Monor-Péteri-Üllı településhalmazban járnak. Hosszú Neoplan Transliner, ami Érden és térségében fut Mercedes o345-conecto 4

5 A vizsgált térség településeinek megoszlása az egyes településeken elıforduló autóbusz-típusok száma szerint 1 típussal 2 típussal 3 típussal 4 típussal 2.ábra egyéb (nincs Volán, nincs adat) - Hosszú Neoplan MEGATr típusú buszok Szigethalom, Szigetszentmiklós és Tököl településeken járnak (Csepel-sziget) - A hosszú Neoplan TRANSLINER buszok Tárnok, Sóskút, Pusztazámor, Diósd, Érd településeket szolgálják ki. (az agglomeráció déli szektora, a budai oldalon, vagyis a Duna jobb partján) Az egy jármőtípussal kiszolgált települések Az egy jármőtípussal kiszolgált települések földrajzi lehatárolása a térségben egyértelmően nem lehetséges. A 3. és a 4. ábra felvilágosítást ad az egy jármőtípussal kiszolgált települések autóbusz típusairól. Ezek között kettı kivételével (IK-435 és Neoplan Megatrans) megtalálható a teljes jármő típus-park. A 4. ábra nagyobb csoportokba összegezve segíti az egyes típusok könnyebb áttekinthetıségét. 5

6 Az egy jármőtípussal kiszolgált települések száma autóbusz-típusonként a térségben Települések száma Autóbusz típusok ("márkák") 3.ábra Az egy jármőtípussal kiszolgált települések száma az autóbusz-típusok összevont csoportjai szerint a vizsgált térségben Települések száma Autóbusz-típus csoportok 4.ábra A vegyes (kettı vagy több jármőtípus) kiszolgálású településekrıl A vegyes típusokkal kiszolgált települések egy részében két jármőtípus a jellemzı (20 település). A jármőpárok típusait illetıen 17 esetben igaz, hogy egy Ikarus típus mellett fut 6

7 egy másik gyártású, általában korszerőbb kivitelő jármő. Diósd esetében Mercedes és Neoplan típus közlekedik, csuklós és hosszú jármő kivitelben. Két pilisi település esetében (Pilisjászfalu és Piliscsaba) pedig Rába Contact és Credo típusok futnak. A három (12 település) vagy négy (3 település) típussal kiszolgált települések esetében mindig van Ikarus típus is a jármővek között. A legvegyesebb állománnyal (és négy típussal) Érd és Fót kerül kiszolgálásra. Ennek okai között szerepel, hogy ezeket a Budapest közeli nagy településeket több autóbuszvonal érinti, szolgálja ki. Nagy utasforgalmat bonyolítanak és ezeket többféle jármőtípus alkalmazásával érik el. Az általában két jármőtípussal kiszolgált települések elhelyezkedése: Részben fıváros közeli, részben viszont távoli települések, földrajzi elhelyezkedésükben különösebben erıs jellegzetesség nincsen. Ami megjegyezhetı, a Csepel-sziget több települése valamint a 2-es és az 1-es fıútvonal néhány települése érintett ebben a relációban. A három vagy négy típussal ellátott települések elhelyezkedése: Ilyen, több jármőtípussal kiszolgált település sorában kiemelkedik Szentendre és tıle északra a Duna jobb partjának (11es út) érintettsége, továbbá a Pilisi térség települései. A vegyes kiszolgálású (2 és annál több autóbusz típussal kiszolgált) települések száma és egymáshoz való viszonya a vizsgált területen 25 települések száma típussal 3 típussal 4 típussal típusok 5.ábra 7

8 Az autóbusztípusok települési vonatkozásainak összefoglalása (az egy típussal kiszolgált és a vegyes forgalmú települések együttes értékelése) Az egyes típusok kvázi rangsora is felállítható aszerint, hogy hány településen fordulnak meg (lásd táblázat). Megállapítható, hogy az elsı három helyen lévı Ikarus típusok után felkapaszkodik a csuklós Rába contact típus, majd a szóló Man két típusa (SL 263, SL 283) következik. Rögzíthetı tehát, hogy az Ikarusok mellett ezek a típusok a vizsgált térség minden öt településébıl háromba befutnak a Rába Contactok és a MAN típusok szolgálnak ki nagyon sok települést. Az autóbusztípusok mőszaki jellemzıinek együttes értékelése A települések számát tekintve nagyjából fele-fele arányban futnak a szóló és csuklós típusok 2. Az újabb típusok között megtalálhatóak a szóló, de hosszított változatban gyártott jármővek (adott esetben hátul két keréktengellyel) így a szokásos 12 m hosszúságú jármővek mellett ezek a 14,6 vagy 15 m-es típusok is megtalálhatóak (ezek hivatalosan 15 méteres néven említhetıek). Az autóbusz típusok nagyjából fele helyközi típus, harmada kb. helyi-helyközi típus, és a fennmaradó részben fordul elı tisztán távolsági illetve helyközi-távolsági jármő. Utóbbi kettı Ikarus. A legnagyobb csomagtérrel értelemszerően a két, távolsági forgalomra sorolt jármő rendelkezik, míg sok jármőnél a csomagtér egyszeően hiányzik is, következve mindez a betöltött személyforgalom jellegébıl (helyi-helyközi jelleg). Az autóbuszok ülései esetén egyre inkább a VOGEL márkát alkalmazzák, az újabb Ikarusoknál is, míg a régieknél általánosan elterjedtek az IMAG különbözı típusai. A Man buszok Grammer nevő ülésekkel rendelkeznek. Ez az értékelés a települések érintettsége, az autóbuszok típusait helyezte elıtérbe. IRODALOM: Hazai Térségfejlesztı Zrt.: A Budapesti Közlekedési Térség Fejlesztési Stratégiája, Budapest július. Témafelelıs: Veres Lajos Berényi J.: A Volánbusz Zrt. hálózata, infrastruktúrája és jármőállománya In: Hazai Térségfejlesztı Zrt.: A Budapesti Közlekedési Térség Fejlesztési Stratégiája, Budapest valamint egyéb autóbuszközlekedési internetes portálok. 2 Ez az autóbusz állományra korántsem igaz, az állítás a települési elıfordulásokra vonatkozik. Például a Volánbusz Zrt. jármőállományában 68%-ban szóló jármővek vannak, és a fennmaradó részben (32%) szerepelnek a csuklós és a 15m-es jármővek. 8

9 Köszönettel tartozom a Volánbusz Zrt.-nél Laukó Máriának, aki lehetıvé tette a társaság autóbuszvonalairól és jármőparkjáról összeállított településsoros adatbázis hozzáférését a fent hivatkozott munkaanyag elkészítéséhez. Ezt az információs bázist használtam fel tudományos célra ennek a cikknek az elkészítéséhez. MELLÉKLET: Összefoglaló táblázat a vizsgált térség autóbusz állományának néhány mőszaki jellemzıjérıl: a jármő típusa az autóbusz jellege jármő hossza az autóbusz hatóköre csomagtér üléskialakítás férıhely IKARUS 256 helyközi - IMAG típusok szóló 11 távolsági 4,1 Székesfehérvár IKARUS C56 típusok szóló 12 helyközi 2 (3,7) IMAG Körmend IV. 45 (72-76) IKARUS 280 helyi - típusok csuklós 16,5 helyközi --- IMAG Debrecen IKARUS C80 típusok csuklós 16,5 helyközi --- VOGEL IKARUS EAG E94 szóló 12 helyközi 0,9 VOGEL IKARUS EAG395.12; 16 Scania szóló 12 távolsági 4,5 IKARUS ; 14A; 14B csuklós 18 VOGEL ECO helyi - helyközi -- IMAG Halas MAN SL263 (A74) szóló 12 helyközi 1,5 Grämmer Compact 40+53=93 MAN SL283 Grämmer (A74) szóló 12 helyközi 1,5 Pratico/Compact MERCEDES helyi GN2 csuklós 18 helyközi -- Vogel 600/ =155 Neoplan N318 L/NF Transliner (szóló) 15 helyközi -- Vogel Neoplan N4020/3 Megatrans (szóló) 14,6 helyközi -- Vogel 600/ =118 RÁBA Contact 092 szóló 12 helyközi -- VOGEL =88 RÁBA Contact 292 csuklós 18 helyközi 1,6 VOGEL =133 KRAVTEX CREDO EC11 szóló 12 helyközi 4 Komárom II =90 IK-394 szóló 9

10 A szövegben nem közölt autóbusz típusok felvételei: IK-394 IK-395 IKARUS C80 IKARUS C56 IK

11 NEOPLAN Megatrans RABA-Contact 092 KRAVTEX CREDO EC11 11

Varga Gábor: AZ UTAZÁSI IGÉNYEK ALAKULÁSA, TENDENCIÁI A BUDAPESTI KÖZLEKEDÉSI TÉRSÉGBEN

Varga Gábor: AZ UTAZÁSI IGÉNYEK ALAKULÁSA, TENDENCIÁI A BUDAPESTI KÖZLEKEDÉSI TÉRSÉGBEN Varga Gábor: AZ UTAZÁSI IGÉNYEK ALAKULÁSA, TENDENCIÁI A BUDAPESTI KÖZLEKEDÉSI TÉRSÉGBEN A forgalomszámlálások felhasználásával, azon belül is a keresztmetszeti forgalomszámlálások segítségével vizsgáljuk

Részletesebben

AZ ELİVÁROSI VASÚTI RENDSZERHEZ ILLESZKEDİ KÖZÚTI KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉSI RÁHORDÓ HÁLÓZAT KIALAKÍTÁSA A BUDAÖRSI KISTÉRSÉGBEN ÉS A ZSÁMBÉKI-MEDENCÉBEN

AZ ELİVÁROSI VASÚTI RENDSZERHEZ ILLESZKEDİ KÖZÚTI KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉSI RÁHORDÓ HÁLÓZAT KIALAKÍTÁSA A BUDAÖRSI KISTÉRSÉGBEN ÉS A ZSÁMBÉKI-MEDENCÉBEN KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET Nonprofit Kft. KÖZLEKEDÉSSZERVEZÉSI ÉS HÁLÓZATFEJLESZTÉSI TAGOZAT AZ ELİVÁROSI VASÚTI RENDSZERHEZ ILLESZKEDİ KÖZÚTI KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉSI RÁHORDÓ HÁLÓZAT KIALAKÍTÁSA A BUDAÖRSI

Részletesebben

a regionális kutatások periodikus kiadványa, az észak-magyarországi regionális fejlesztés szakmai folyóirata

a regionális kutatások periodikus kiadványa, az észak-magyarországi regionális fejlesztés szakmai folyóirata Észak-magyarországi Stratégiai Füzetek a regionális kutatások periodikus kiadványa, az észak-magyarországi regionális fejlesztés szakmai folyóirata Megjelenik félévenként az Észak-magyarországi Regionális

Részletesebben

I. A VÁROS SZEREPÉNEK MEGHATÁROZÁSA A

I. A VÁROS SZEREPÉNEK MEGHATÁROZÁSA A I. A VÁROS SZEREPÉNEK MEGHATÁROZÁSA A TELEPÜLÉSHÁLÓZATBAN I. A VÁROS SZEREPÉNEK MEGHATÁROZÁSA A TELEPÜLÉSHÁLÓZATBAN... 1 I.1. Érd szerepe az országos településhálózatban... 2 I.1.1. Érd szerepe a térség

Részletesebben

Határon átnyúló közlekedési koncepció GreMo Pannonia Projekt

Határon átnyúló közlekedési koncepció GreMo Pannonia Projekt KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. Határon átnyúló közlekedési koncepció GreMo Pannonia Projekt Budapest 2011. június 2 Tsz: 2121-024-1-1 A téma címe: Határon átnyúló közlekedési koncepció

Részletesebben

A BALATON NAGYTÉRSÉG KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA - MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY -

A BALATON NAGYTÉRSÉG KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA - MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY - A BALATON NAGYTÉRSÉG KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA - MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY - Készítette: A Balaton Fejlesztési Tanács megbízásából: F & B Consulting Bt. 2007. június Szerzők Bánhidai Csilla

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ VIZSGÁLATOK

KIEGÉSZÍTİ VIZSGÁLATOK A Budapesti Regionális Gyorsvasúti Rendszer koncepciója KIEGÉSZÍTİ VIZSGÁLATOK A 2-ES METRÓVONAL GÖDÖLLİI HÉV VONAL KAPCSOLATÁNAK JAVÍTÁSI LEHETİSÉGEI ÉS A BUDAI OLDAL KÖTÖTTPÁLYÁS KÖZLEKEDÉSÉNEK FEJLESZTÉSI

Részletesebben

DUNAKANYAR TÉRSÉG FENNTARTHATÓ KÖZLEKEDÉSE HELYZETFELTÁRÁS. munkaközi anyag

DUNAKANYAR TÉRSÉG FENNTARTHATÓ KÖZLEKEDÉSE HELYZETFELTÁRÁS. munkaközi anyag Tsz.:3075 DUNAKANYAR TÉRSÉG FENNTARTHATÓ KÖZLEKEDÉSE HELYZETFELTÁRÁS munkaközi anyag Budapest, 2006. február hó KÖZLEKEDÉS 1 Tsz.:3075 DUNAKANYAR TÉRSÉG FENNTARTHATÓ KÖZLEKEDÉSE munkaközi anyag HELYZETFELTÁRÁS

Részletesebben

Gyermekvédelem és bűnmegelőzés

Gyermekvédelem és bűnmegelőzés Gyermekvédelem és bűnmegelőzés kutatási jelentés 2015.04.17. Nemes Attila Tartalom Bevezetés... 2 Iskola a határon... 2 A kutatásról... 3 A kutatás módszertana... 4 I. Személyekkel összefüggő kérdések...

Részletesebben

DUNAKANYAR TÉRSÉG FENNTARTHATÓ KÖZLEKEDÉSE STRATÉGIAI TERV

DUNAKANYAR TÉRSÉG FENNTARTHATÓ KÖZLEKEDÉSE STRATÉGIAI TERV Tsz.:3075 DUNAKANYAR TÉRSÉG FENNTARTHATÓ E STRATÉGIAI TERV Budapest, 2006. július hó 1 Fvárosi Tervez Iroda Kft. Tsz.:3075 DUNAKANYAR TÉRSÉG FENNTARTHATÓ E STRATÉGIAI TERV Készítette: Közlekedés Kft. Dr.

Részletesebben

Budapest XXII. kerület autóbusz-hálózatának helyzete és fejlesztésének lehetőségei

Budapest XXII. kerület autóbusz-hálózatának helyzete és fejlesztésének lehetőségei Budapest XXII. kerület autóbusz-hálózatának helyzete és fejlesztésének lehetőségei Megrendelő: Budapest XXII. kerület Budafok Tétény Önkormányzata Közlekedésfejlesztés munkacsoport 2. oldal A tanulmányt

Részletesebben

A munkaerő napi mozgása és közlekedése a budapesti kerületekben és a fővárosi agglomerációban, 1980 2001

A munkaerő napi mozgása és közlekedése a budapesti kerületekben és a fővárosi agglomerációban, 1980 2001 ELEMZÉSEK KAPITÁNY GABRIELLA DR. LAKATOS MIKLÓS A munkaerő napi mozgása és közlekedése a budapesti kerületekben és a fővárosi agglomerációban, 1980 2001 Budapest még ma is az ország gazdasági-társadalmi-közigazgatási

Részletesebben

HEFOP 2.2.1 nyertes pályázatok - pályázati adatlapok elemzése

HEFOP 2.2.1 nyertes pályázatok - pályázati adatlapok elemzése HEFOP 2.2.1 nyertes pályázatok - pályázati adatlapok elemzése Aktuálisan a megvalósítás fázisában lévı projektek és a már megvalósított projektek különbségei Dokumentumelemzés Készült a Revita Alapítvány

Részletesebben

AZ 1% -OS ADOMÁNYGYŐJTÉS HAZAI TRENDJEINEK

AZ 1% -OS ADOMÁNYGYŐJTÉS HAZAI TRENDJEINEK Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar Szociológiai Intézet AZ 1% -OS ADOMÁNYGYŐJTÉS HAZAI TRENDJEINEK VIZSGÁLATA Szakdolgozat Témavezetı tanár: Bartal Anna Mária PhD. Egyetemi docens

Részletesebben

Budapesti Agglomeráció Területfejlesztési Koncepciója és Stratégiai Programja. Végsı változat 2007. július

Budapesti Agglomeráció Területfejlesztési Koncepciója és Stratégiai Programja. Végsı változat 2007. július Budapesti Agglomeráció Területfejlesztési Koncepciója és Stratégiai Programja Végsı változat 2007. július 1 Jelen szakértıi anyag a Budapesti Agglomerációs Fejlesztési Tanács megbízásából készült Szakértıi

Részletesebben

EGY FELMÉRÉS TAPASZTALATAI AZ IPARI PARKOK PÉLDÁJA

EGY FELMÉRÉS TAPASZTALATAI AZ IPARI PARKOK PÉLDÁJA EGY FELMÉRÉS TAPASZTALATAI AZ IPARI PARKOK PÉLDÁJA Kiss Éva 1, MTA doktora, egyetemi docens Nyugat-Magyarországi Egyetem Absztrakt Hazánkban ma már több mint 180 ipari park van. A térbeli megoszlásuk viszonylag

Részletesebben

Évkönyv. Budapest 2008

Évkönyv. Budapest 2008 kti közlekedéstudományi intéze t NONprOfit kf t. 2007 Évkönyv Budapest 2008 kti KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET Nonprofit Kf t. 2007 ÉVKÖNYV Budapest 2008 Szerkesztette: Dr. FÜREDI Mihály furedi.mihaly@kti.hu

Részletesebben

ARNOLD PETRA, PAKSI BORBÁLA BUDAPEST, 2010. 02. 28.

ARNOLD PETRA, PAKSI BORBÁLA BUDAPEST, 2010. 02. 28. MADÁSZSZ-MADRISZ TÁMOP-2.5.1-07/1-2008-0136 "Függő(k) kapcsolatok - a drog területet képviselő civil szervezetek érdekképviseleti célú együttműködését fejlesztő projektje az ország három régiójában AZ

Részletesebben

AUTISTA TANULÓKAT NEVELİ KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK SZEMÉLYI, TÁRGYI ÉS OKTATÁSMÓDSZERTANI-OKTATÁSSZERVEZÉSI FELTÉTELEINEK VIZSGÁLATA ZÁRÓTANULMÁNY II.

AUTISTA TANULÓKAT NEVELİ KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK SZEMÉLYI, TÁRGYI ÉS OKTATÁSMÓDSZERTANI-OKTATÁSSZERVEZÉSI FELTÉTELEINEK VIZSGÁLATA ZÁRÓTANULMÁNY II. AUTISTA TANULÓKAT NEVELİ KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK SZEMÉLYI, TÁRGYI ÉS OKTATÁSMÓDSZERTANI-OKTATÁSSZERVEZÉSI FELTÉTELEINEK VIZSGÁLATA ZÁRÓTANULMÁNY II. Az autista gyermekeket nevelı intézmények körében végzett

Részletesebben

NEMZETI KÖZLEKEDÉSI INFRASTRUKTÚRA-FEJLESZTÉSI STRATÉGIA STRATÉGIAI DOKUMENTUM 2014. AUGUSZTUS

NEMZETI KÖZLEKEDÉSI INFRASTRUKTÚRA-FEJLESZTÉSI STRATÉGIA STRATÉGIAI DOKUMENTUM 2014. AUGUSZTUS NEMZETI KÖZLEKEDÉSI INFRASTRUKTÚRA-FEJLESZTÉSI STRATÉGIA STRATÉGIAI DOKUMENTUM 2014. AUGUSZTUS Tartalom Vezetői összefoglaló... 7 A stratégia célja, időtávja... 7 A stratégia megalapozása... 9 A stratégia

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2005. szeptember 08-i ülésére beterjesztett anyagok. I/C. kötet. Tartalomjegyzék

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2005. szeptember 08-i ülésére beterjesztett anyagok. I/C. kötet. Tartalomjegyzék Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2005. szeptember 08-i ülésére beterjesztett anyagok I/C. kötet Tartalomjegyzék Tájékoztató a Közlekedéstudományi Intézet KHT. Gépjárművek levegőszennyeződését

Részletesebben

HEFOP 4.2 A társadalmi befogadást támogató szolgáltatások infrastrukturális fejlesztése program eredményvizsgálata

HEFOP 4.2 A társadalmi befogadást támogató szolgáltatások infrastrukturális fejlesztése program eredményvizsgálata HEFOP 4.2 A társadalmi befogadást támogató szolgáltatások infrastrukturális fejlesztése program eredményvizsgálata Zárótanulmány Készítette: Bocsi Veronika és Juhász Attila Debrecen, 2008. december 19.

Részletesebben

FIATALKORI BŐNÖZÉS ÉS BŐNMEGELİZÉS

FIATALKORI BŐNÖZÉS ÉS BŐNMEGELİZÉS Miskolci Egyetem Állam és Jogtudományi Kar Bőnügyi Tudományok Intézete Büntetıjogi és Kriminológiai Tanszék FIATALKORI BŐNÖZÉS ÉS BŐNMEGELİZÉS Ph.D. értekezés Készült: a Miskolci Egyetem Állam és Jogtudományi

Részletesebben

KÉSZÜLİ KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ TÉMATERÜLETENKÉNT MUNKACSOPORTOK RÉSZÉRE ELEMZİ RÉSZ

KÉSZÜLİ KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ TÉMATERÜLETENKÉNT MUNKACSOPORTOK RÉSZÉRE ELEMZİ RÉSZ KÉSZÜLİ KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ TÉMATERÜLETENKÉNT MUNKACSOPORTOK RÉSZÉRE ELEMZİ RÉSZ 6. TÉMATERÜLET Közlekedés, hírközlés, informatika infrastruktúrájának fejlesztése 6.1.

Részletesebben

VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA GYÖMRİ VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA Készítette: Terra Studio Kft. 2009. december GYÖMRİ VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA Készítette: PESTTERV Kft és Terra Studio Kft Felelıs

Részletesebben

2014. április TATA VÁROS KÖZLEKEDÉSÉNEK ENERGIAHATÉKONYSÁGI ELEMZÉSE Esettanulmány Fenntartható közlekedési együttműködés a visegrádi régióban című nemzetközi projekt keretében TATA VÁROS KÖZLEKEDÉSÉNEK

Részletesebben

Debrecen civil szervezeteinek helyzetfelmérése és tematikus rendszerezése

Debrecen civil szervezeteinek helyzetfelmérése és tematikus rendszerezése Debrecen civil szervezeteinek helyzetfelmérése és tematikus rendszerezése Készítette: Márkus Edina Ph.D. Készült A Dialógus Közigazgatási partnerségi kapcsolatok erősítése Debrecenben című ÁROP-1.A.6-2013-2013-0014

Részletesebben

Román állampolgárságú munkavállalók Magyarországon kutatási jelentés

Román állampolgárságú munkavállalók Magyarországon kutatási jelentés 1. ÖSSZEFOGLALÁS 1 NÉMETH NÁNDOR CSITE ANDRÁS i. A magyarországi munkaerıpiac az elmúlt évek során fokozatosan megnyílt a Romániából érkezı munkavállalók elıtt, akik 2009. január 1-jétıl már teljesen szabadon

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város és környéke hosszú távú térségi közlekedésfejlesztési. Felmérés munkarész. Pécs M.J. Város Önkormányzata. (1.

Pécs Megyei Jogú Város és környéke hosszú távú térségi közlekedésfejlesztési. Felmérés munkarész. Pécs M.J. Város Önkormányzata. (1. Pécs Megyei Jogú Város és környéke hosszú távú térségi közlekedésfejlesztési terve - Felmérés 1 Pécs M.J. Város Önkormányzata Pécs Megyei Jogú Város és környéke hosszú távú térségi közlekedésfejlesztési

Részletesebben

1. IVS ÉLETÚTJA KIEGÉSZÍTİ ÖSSZEFOGLALÓ A 2009. 09. 07-I TESTÜLETI ÜLÉSHEZ

1. IVS ÉLETÚTJA KIEGÉSZÍTİ ÖSSZEFOGLALÓ A 2009. 09. 07-I TESTÜLETI ÜLÉSHEZ 1. IVS ÉLETÚTJA KIEGÉSZÍTİ ÖSSZEFOGLALÓ A 2009. 09. 07-I TESTÜLETI ÜLÉSHEZ 2007.12.29 Ajánlati felhívás az IVS és a KMOP-2007-5.2.1/B pályázat elkészítésére 2008. 01. 18 - IVS készítésére vonatkozó meghívásos

Részletesebben