Az egyiptomi átmenet sosem tűnt egyszerűnek Az utóbbi időszak eseményei miatt határozott amerikai politikára van szükség

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az egyiptomi átmenet sosem tűnt egyszerűnek Az utóbbi időszak eseményei miatt határozott amerikai politikára van szükség"

Átírás

1 Az egyiptomi átmenet sosem tűnt egyszerűnek Az utóbbi időszak eseményei miatt határozott amerikai politikára van szükség Az USA-nak óriási kihívást jelent, hogy megtalálja az egyensúlyt a politikai átmenet támogatása és a térség biztonságpolitikai érdekei között. Az utóbbi időszak káoszhoz hasonló eseményei, a parlament feloszlatása, a jelenleg kormányzó Katonai Tanács által véghezvitt alkotmánykiegészítés és az elnökválasztás második fordulója, magasfokú bizonytalanságot idéznek elő egy olyan időszakban, amikor a gazdasági és biztonságpolitikai helyzet biztos vezetést kívánna meg. Enélkül az ország nem lesz képes az előtte álló kihívások leküzdésére. Ehhez pedig az USA-nak alapvetően kell újragondolnia az országgal kapcsolatos politikáját. A Centre for American Progress ajánlásait lásd alább. Az USA-nak és partnereinek minden befolyásukat be kell vetniük, hogy tudatosítsák az ország vezetésében, hogy legitimációjuk és a térségben elfoglalt szerepük a politikai átmenet folyamatosságának függvényében alakul. Egy gyenge, megosztott és nem demokratikus Egyiptom csak növeli a térség amúgy sem éppen biztos lábakon álló stabilitását, amely sem az országnak, sem az USA-nak nem áll érdekében. Az egyik nezőpont szerint az utóbbi események csak az átmenet egy fázisai, amelyek 2011 februárjában kezdődtek el. Az akkori változást, kicsit túlértékelően, szokás lett forradalomként tekinteni, miközben ismerjük, hogy a hadseregnek mekkora szerepe volt, és van ma is, az ország gazdasági és politikai életében. A fenti események is csak ezt az üzenetet közvetítik : a hadsereg az úr és ezt nem akarja feladni. Miközben a hadsereg beavatkozása a politikai átmenet folyamataiba szemmel látható, addig szerepe magának a folyamatnak az elindításában, Mubarak eltávolításával, egyértelmű, de nyilnávaló azon szándéka is, hogy pozicióját megőrizze amellett, hogy az egyiptomi társadalom, általa feltételezett, érdekeit is előremozdítsa. A tény az, hogy a hadsereg és a biztonsági erők a legerősebb és a legbefolyásosabb tényező azon hatalmi csoportok között, akik a politikai átmenet irányvonalát akarják meghatározni. Annyiban más a poszt-mubaraki Egyiptom, hogy most a hadseregnek fel kell vennie a versenyt a hatalomért küzdő többi érdekcsoporttal, akik szabadon terjeszthetik nézeteiket, mint például a Muszlim Testvériség és más iszlamista csoportok, világi aktivista körök, liberálisok, civilek, a megerősödött bírói réteg és a régi rendszer tisztviselői, akik a pillanatnyi érdekeiknek megfelelően szövetkeznek egymással. Erre ékes bizonyíték, hogy maga az Alkotmánybíróság játszott vezető szerepet egy alkotmányellenes választási törvény legitimációjában és a parlament feloszlatásában, így játszva át törvényhozói hatalmat a hadseregnek. Ezen taktikai szövetségek természetesen számos esetben hátráltatják a politikai átmenetet, azonban nem szabad, hogy az USA válasza erre a támogatások megvonása legyen, hiszen ezzel elveszítené a legerősebb befolyásoló eszközét. A helyes megközelítés kiválasztása kritikus, első eleme kell, hogy legyen az új amerikai politikának. A katonai támogatásoknál szem előtt kell tartani az USA regionális biztonságpolitikai céljait, mint az egyiptomi-izraeli békeszerződés betartatása, a Sinaifélsziget békéjének megőrzése és Izrael határainak védelme. Azonban nem szabad elfelejteni, hogy a biztonsági erőkre fordított támogatások kihatással vannak a politikai átmenet küllemére is. Idővel a hangsúlynak át kell helyeződnie a gazdasági és a politikai rendszer újáépítésének irányába.

2 A politikai reform, a civil-katonai kapcsolatok átalakítása és a civil társadalom támogatására új módszereket kell bevezetni. Az USA üzenete egyértelmű: a hadseregnek mindent meg kell tennie a választások eredményeinek betartása érdekében. Azonban az üzenet mellé egy működő stratégiát is szükséges kidolgozni, hiszen Egyiptomnak égetően szüksége van egy nemzetközileg is összehangolt tervre, hogy talpra állítsa gazdaságát. Az USA-nak el kell fogadnia, hogy az egyiptomi politikai átmenet egy hosszú és bonyolult folyamat és el kell kerülnie, hogy a múlthoz hasonlóan hirtelen és dühből reagáljon a neki nem tetsző fejleményekre. Forrás: Az összefoglalót készítette: Hajas Tamás Az egyiptomi átmenet kezelése Ajánlások egy olyan új amerikai politikához, amely elősegíti a térség stabilitását és az egyiptomi politikai és gazdasági reformokat Egyiptomban alapvető politikai és gazdasági átalakulás van folyamatban, amely komoly kihatással van a térség biztonságpolitikai helyzetére. A 2012-ben, ehónapban, zajló elnökválasztás ezen átmenet egy szakaszát fogja lezárni. Azonban az ország még hosszú út előtt áll : új alkotmány, a politikai fékek es egyensúlyok rendszerének kidolgozása és a régi rendszer vezetőinek felelősségre vonása. Az arab világ legnépesebb országa előtt két lehetőség áll. Az első, egy Törökországhoz hasonló berendezkedés, erősebb iszlamista hangsúllyal és a biztonsági erők kevesebb befolyásával. A második közelebb áll Pakisztánhoz, ahol a hadsereg tartja kezében a politikai hatalmat és birtokolja a gazdaság meghatározó szegmenseit. Egyiptom valószínűleg egy olyan sajátságos utat fog bejárni, ahol a hatalmat egy olyan többszereplős rendszer fogja irányitani, melyben helyet kapnak a tavalyi forradalom óta született erők a már több évtizede jelenlevő csoportok mellett. Az hogy mi fog Egyiptomban történni, kihatással lesz a térség minden országára. Kijelenthetjük, hogy az országban lezajló politikai, gazdasági és strukturális változások kiemelt stratégiai értékkel bírnak, hasonlóan az iráni nukleáris veszélyhez, Törökország megerosődő regionális befolyásához és a mai napig megoldatlan arab-izraeli konfliktushoz. Az országban az 1970-es években zajlott le ekkora méretű átrendeződés, amikor elfordult a Szovjetuniótól, nyitott az USA felé és aláirta a békemegállapodást Izraellel. Az hogy milyen irányba indul el az ország és hova jut el az elkövetkezendő években alapvetően befolyásolja az USA közel-kelet politikáját. Ezért Amerika számára számos tekintetben kiemelt fontosággal bír ez a változás: - A térség biztonságpolitikai stabilitása és az arab-izraeli konfliktus - Terrorizmus elleni harc - A politikai reformok es az iszlamista pártok megerősödése

3 - A szélesebb értelemben vett közel-keleti térséggel folytatott gazdasági kapcsolatok Az USA-nak két célt kell szem előtt tartania: szoros kapcsolatokat kell ápolnia az új egyiptomi vezetéssel es támogatnia kell a politikai és gazdasági átmenetet, fenntartva a térség stabilitását. Azonban többet már nem lehet prioritás az utóbbi, hiszen a folyamatban levő politikai átmenet alatt megroppant az ország gazdasága, amely miatt növekszik a munkanélküliség, az államadósság és a korrupció, melyeket a vezetés képtelen kezelni. Ez komoly biztonsági kockázatokkal járhat, a bűnözés komoly méreteket öltött, a civil lakosság törvénytisztelete is csökkenőben van, kiemelten az ingatag, Izraellel határos, Sinai-félszigeten. Ezen tényezők miatt at USA-nak alapjaiban kell újragondolnia az Egyiptommal folytatott bilaterális kapcsolatait és annak hatásait a térségre. Eddig ez a kapcsolat a katonai együttműködésről szólt, amely az 1979-es egyiptomi-izraeli békeszerződésen alapult. Ezt az együttműködést kell most kiszélesiteni. Az USA-nak folytatnia kell, amit az elmúlt év folyamán már elkezdett: az egyiptomi politikai élet minél több szereplőjével kell felvennie a kapcsolatot és ki kell dolgoznia egy olyan stratégiát, amely érvényes az összes amerikai kormányzati szereplőre, így a Pentagonra is. Olyan politikai és gazdasági párbeszédet kell kezdeményeznie az új egyiptomi vezetéssel, amely a bilaterális kapcsolatok minden aspektusát lefedi, mint tette azt Kínával es Indiával is. Össze kell kötni a megfelelő kormányzati szereplőket egymással, be kell vonni az NGO-kat és a civil szereplőket is, hogy kiküszöböljék a félreértéseket. Hiszen még egyik ország sem tisztázta, hogy mit is vár el a másiktól. Ehhez újra kell értelmezni az amerikai támogatások céljait. A jelenlegi, évi 1,3 milliárd $- os, katonai támogatásokból többet kell forditani a politikai és gazdasági felhasználásra, amely most 250 millio $. Az új egyiptomi vezetésnek be kell ruháznia társadalmába és munkahelyeket kell teremtenie, hogy talpra állitsa gazdaságát. Ehhez pedig szükségre van Amerikára. Az USA-nak a politikai reformok érdekében támogatni kell a demokratikus kormányzati átalakulást, az antikorrupciós törekvéseket és a civil kezdeményezéseket. Ez problematikus lehet most, amikor több egyiptomi es amerikai NGO ellen birósági eljárás folyik. Az USA-nak éppen emiatt kell bevonnia más országokat is, hogy egy multilaterális fellépéssel segítse az átalakulast. Azonban a gazdasági reformok támogatása nem mehet a politikai reformok rovására. Az USA-nak figyelembe kell vennie, hogy a katonai támogatások által erős hadsereg és biztonsági erők milyen ráhatassal vannak a politikai átmenetre. A biztonsági erők igyekezete, hogy kivonják magukat a civil rálátás alól komoly következményekkel járhat. Egy összetettebb és kiegyensúlyzotabb Egyiptom-USA kapcsolat nélkül ez nem fog menni. Az elkövetkező évtizedben az USA-nak el kell fogadnia, hogy befolyása limitált lehet a tőle független politikai csoportok, az erős USA ellenesség és Amerika saját belső megosztottsága miatt. Az USA nem fogja tudni kézivezérelni az új egyiptomi vezetést, de egy széleskörű nemzetközi összefogáson keresztül befolyásolhatja a politikai trendeket. Ez a tanulmany segitséget kiván nyújtani a döntéshozóknak az elöttünk álló változások megfelelő kezelésében. Az USA biztonságpolitikai érdekei Egyiptomban

4 Ahhoz, hogy megértsük, hogy milyen módon tud az USA és Egyiptom kapcsolata mindkét ország számára kielégítően alakulni, tisztában kell lennünk azzal, hogy hogyan jutottunk el napjaink helyzetéhez. Egyiptom évtizedek óta az USA közel-keleti politikájának egyik központi szereplője, Amerika Egyiptom-politikáját mindig is a teljes térséghez fűződő érdekei határoztak meg. A 2011-es Arab Tavasz kitörése után az USA 4 alapvető érdekét James N. Mattis tábornok, a US. Central Command vezetője, a következőképpen határozta meg: - Az amerikai állampolgárok és az USA biztonsága - A térség stabilitása és a terrorizmus elleni harc - A hatékony és legitim kormányzás, az emberi jogok, a törvények uralmának és a gazdasági fellendülésnek a támogatasa - A térségen keresztülhaladó tengeri és szárazföldi kereskedelmi útvonalak biztonsága Ezek napjainkban is érvényesek, hiszen a belpolikai feszültségek ellenére, Egyiptom még mindig a térség meghatározó ereje, a legnépesebb arab állam, a legnagyobb hadsereggel es legerősebb politikai, gazdasági és kulturális befolyással. A térség stabilitása és a terrorizmus elleni harc Egyiptom geostratégiai helyzete- keletről Izraellel és a Gázai-övezettel, nyugatról Líbiával, délről Szudánnal határos és ellenőrzi a Szuezi-csatornát, miatt az USA-nak kiemelt érdeke a szoros kapcsolat fenntartása. A katonai együttműködés elsőrangú marad: Egyiptom továbbra is engedélyezi az amerikai repülőgépek átrepülését és utántöltését légterében és a két ország hadserege közös hadgyakorlatokon vesz részt. Az 1979-es egyiptomi-izraeli békeszerződés új alapokra helyezte a térség biztonságpolitikáját, amelybe az USA az elmúlt 3 évtizedben több milliárd $-t fektett be. Mind a 3 ország érdeke azt kivánja, hogy ez az egyensúly továbbra is fennmaradjon. Egyiptom, az USA támogatásával, komoly közvetőszerepet töltött be Izrael és a Palesztinok között, amely a békeszerződés felbomlásával megszűnne és alá ásná a térség törékeny stabilitását. A Szuezi-csatorna kiemelt fontosságú a nemzetközi kereskedelem és az amerikai haditengerészet szempontjából is. Egyiptom komoly amerikai partner a terrorizmus elleni harcan is már több mint 3 évtizede. A 2001-es terrortámadasok óta ez a kapcsolat drámai mértékben elmélyült, melyen Barack Obama elnök ugyan lazított, de kiemelt fontosságúnak tulajdonított. Ez a biztonsági együttműködés Hosni Mubarak elnök tavalyi bukása óta is töretlen. A hatékony és legitim kormányzás, az emberi jogok, a törvények uralmának és a gazdasági fellendülésnek a támogatása Egyiptom gazdaságának talpraállítása és politikai rendszerének demokratizálása, illetve átláthatóvá tétele nélkül összeomolhat, amely veszélyeztetné a térség stabilitását. Az USA-nak mind pragmatikus, mind morális oka is van az ország támogatására. Évtizedekig az USA olyan egyiptomi kormányzatokkal dolgozott együtt, amelyek nélkülözték a széleskörű legitimációt lakosságuk körében. Eközben az ország gazdasága egyre inkább eladósodott és külső támogatásokra szorult rá. Az USA támogatása előtérbe helyezte a térség stabilitását a belső demokratikus folyamatok elősegítésének

5 rovására. A hidegháború alatt a Szovjetunió feltartóztatása volt a cél, az 1990-es években az arab-izraeli konfliktus rendezése, 2001 után pedig a terrorizmus elleni harc. Az egyiptomi politikai, gazdasági és biztonságpolitikai átmenet A következőekben röviden összefoglaljuk a következő meghatározó pontokat: - Új, intézményi keretek között működő hatalmi tömörülések - Súlyosbodó gazdasági válság - Új belföldi biztonsági kihívások, melyek akár a határokon átcsapva alááshatják a térség stabilitását Új, intézményi keretek között működő hatalmi tömörülések A 2011-es fordulat óta számos új hatalmi tömörülés bukkant fel az egyiptomi politikai palettán. Az átmenet hosszú folyamat és jelenleg is tart. A kérdés, hogy milyen irányba fog változni az ország politikai berendezkedése : centralizáció vagy decentralizáció? Vajon erősebb hatalom fog-e a régiókhoz kerülni? A parlamentbe frissen bekerült iszlamista Muszlim Testvériség, liberális pártok és mozgalmak, a hadsereg és biztonsági erők, az erős bírói és ítélethozó testület csak egyike a számos, hatalomért küzdő erőnek. A régi rendszer képviselőivel szembeni eljárások megítélése is egy, a több törésvonal közül, amely gerjeszti az orszaáon beluli feszültségeket. A Mubarak 2011 februári bukása óta kezdődött átmenetet 4 fázisra lehet osztani. Az első a Tahir téri forradalom 2011 januárjában és februárjában, a második a márciusi Ideiglenes Alkotmány és a 2012-es parlamenti választások közötti időszak, a harmadik jelenleg is folyamatban van és a márciusra tervezett új alkotmánnyal és a nyári elnökválasztással fog lezárulni. A negyedik szakasz akkor jöhet el, ha a hadsereg és az átmeneti kormányzat átadja majd a hatalmat az új, demokratikusan megválasztott parlamentnek. A választásokon legjobban szereplő Muszlim Testériség Szabadság es Igazság Pártja a parlamenti helyek majd felét szerezte meg, míg a konzervatívabb Iszlám Szalafista An- Nour párt a helyek negyedét. Az alapvető változások és utcai demonstrációk ellenére azonban a hatalmat a mai napig a hadsereg es a biztonsagi erők gyakorolják. A jelenlegi politikai erőket a következő 5 kategóriába lehet sorolni: - A hadsereg és a biztonsági erők A Mubarak-rezsim legfőbb támaszai voltak, az USA legfőbb partnerei, akik a jelentős amerikai támogatásnak köszönhetően a mai napig döntő pozicióban vannak. - Iszlamista politikai tömörülések A parlamentbe bejutott két párt csak a kettő legerősebb a számos iszlamista szervezet kozul. Az elmúlt havi elnökválasztás első fordulójában a Testvériség által támogatott Mohammad Morsi 25%-ot ért el, míg egy másik iszlamista jelölt, Abdel Moneim Abul-Fatouh 17%-al a harmadik lett. A vezeto Muszlim Testvériségen belul is szamos toresvonal figyelheto meg, legszembetunobben a

6 generacios ellentetek. Szintén nehézséget okoz a pártnak az ellenzéki, parlamenten kivüli, szerepből való kormányzati tényezővé válás is. Mindenesetre úgy tűnik, hogy a jövőben az iszlamista csoportosulásoknak jelentős támogatottsága lesz az országban. - A Mubarak rezsim tisztviselői Két prominens szereplőt kell itt megemlitenünk : Ahmad Shafiq, a légierő korábbi tábornoka, aki az elnökválasztáson fej-fej mellett áll a második helyen. Az utolsó Mubarak kormány miniszterelnöke az iszlamista veszélyt hangsúlyozza, az egyiptomi elit és a keresztény kisebbség védelmezőjeként lép fel. A másik Fayza Abdul Naga, korábbi Tervezésügyi es Nemzetközi Koordinácios miniszer, aki a forradalom után is hivatalában maradt. - Aktivista, liberális és civil csoportok eltérő célokkal Az iszlamistákhoz hasonlóan ezen csoportosulások sem egységesek. Említést érdemel az Április 6 Ifjúsági Szervezet és a Nemzeti Összefogás a Változasért, az utcai demonstrációk mögött álló fiatalok szervezetei. Több más csoporttal együtt az ún. Egyesült Front néven igyekeznek hangjukat hallatni. - Erős bírói testület Az előzőektől eltérően ez a csoport pontosan körülhatárolható. Szerepe kiemelkedő, hiszen ők adják a törvényi keretet az átmenethez, a választásokhoz és a régi rezsim kiszolgálói és az amerikai NGO-k ellenei büntetőperek során. Legégetőbb kérdés most, hogy az új alkotmány a fékek es egyensúlyok milyen rendszerét fogja kidolgozni, mekkora befolyása lesz a biztonsági erőknek és a hadseregnek, illetve a civil kormányzat milyen módon lesz képes majd őket befolyásolni. A demokratikus intézmények és az ellenzék gyengesége továbbra is problémákat fog szülni. Súlyosbodó gazdasági válság A politikai bizonytalanság során az átmeneti kormány képtelen megfeleően kezelni a gazdasági válságot: a munkanélküliség, az államadósság, a korrupció és a bűnözés folyamatosan növekszik és egyre nagyobb a gyomás az ország külső tartakékain. Az IMF prognózisa szerint ra kétszámjegyű lehet a munkanélküliségi ráta, a gyorsuló infláció és a növekvő élelmiszer, alaptermék es üzemanyag árak mellett. Az ország gabonaforgalmának felét importból fedezi és elavult az energiahálózata is. A gazdasági növekedés 2011 óta drasztikusan lelassult, az IMF szerint az elkövetkező 5 év folyamán várható csak a változás, feltéve, ha a belpolitikai helyzet rendeződik. Az ország külső tartaléka 2012 áprilisára a felére csökkent (36 milliárd $-ról 15 milliárdra), tavaly a hadsereg adott kölcsön 1 milliárd $-t a Központi Banknak, amely jól mutatja az erőviszonyokat. Az Egyiptomi Font leértékelése folyamatos lehetőség, mert a mai napig nem érkeztek meg a beígért segélyek, igaz Egyiptom visszautasitotta az IMF 3 milliárd $- os csomagját, melynek ójratárgyalása jelenleg is folyamatban van. A fenti problémak kezelése elsőrangú fontosságú lesz az új vezetés számára, azonban egyik párt és egyik jelölt sem tudott kézzelfogható megoldásokkal kampányolni.

7 Új belföldi biztonsági kihívások, melyek akár a határokon átcsapva alááshatják a térség stabilitását A belpolitikai kihívások mellett komoly biztonsági kockázatokat is rejt az országban kialakult instabil helyzet: növekvő társadalmi elégedetlenség és bűnözés, a Sinaifélszigeten erősödő militáns csoportok, a líbiai és szudáni helyzet. A 2011-es izraeli határvillongások alatt megölt egyiptomi rendőr halála is már óriási társadalmi felzúdulást váltott ki. A Sinai-félszigeten rendszeres támadások érték az országot Jordániával összekötő gázvezetékeket, melyek, az üzleti megállapodaáok összeomlásáig, Izraelnek is szállitottak. Hogyan tud az USA segítséget nyújtani, hogy ezen ezen veszélyeket megakadályozzák? Egy új amerikai politika: az egyiptomi átmenet kezelése Az Obama kormányzat igyekezett olyan politikát folytatni, amely egyensúlyoz a sokrétű amerikai érdekek és értékek között. Mubarak 2011-es eltávolítása után májusban Obama a Külügyminisztériumban tartott beszédében egy új tervet jelentett be azon arab országok számára, köztük Egyiptom is, amelyek politikai változásokon mennek keresztül. Ennek keretében 165 millió $-os gazdasági segélyt foganatosított és felvázolt egy 1 milliárd $ értékű bilaterális adósságkezelő csomagot, illetve 2 milliárd $-t különített el a Tengerentúli Magánbefektetési Vállalatnál (Overseas Private Investments Coorporation). Emellett újabb 1 milliárd $ értékben vállalt adósságkezességet munkahelyteremtés és infrastruktúrális fejlesztések céljából. Ezentúl egy multilaterális összefogás keretében benyújtotta az Európai Unió felé az ún. Kereskedelmi es Befektetési Kezdeményezést, mellyel Egyiptomot és más országokat is bekapcsolna a globális kereskedelembe. A 2011 májusi G8 csúcson bejelentették a Beauville Partnerséget, amely 40 millió $-os közvetlen segélyt és kölcsönt bizosít a Világbanktól és az Afrikai Fejlesztési Banktól. Az ehavi G8 csúcson döntés született a Partnerség folytatásáról, melynek kihasznalásáról a jövőbeni egyiptomi kormányzatnak kell döntenie. Ezek ugyan jelentős lépések, de az egyiptomi események előrehaladtával az USA-nak is felül kell vizsgálnia intézkedéseit és azok hatásait. Ebbe be kell vonnia az összes kormányzati szervét, Külügy, Pénzügy, Kereskedelmi minisztériumok, a Pentagon és a titkosszolgálatok, hogy átfogó stratégiával álljanak elő az új egyiptomi kormányzattal való együttműködés kereteiről elejére tisztázódni fog az egyiptomi belpolitikai helyzet. Ekkor a két országnak újra kell tárgyalnia a kapcsolatukat. Az egyiptomi politikai csoportosulások sokszínűsége miatt az USA-nak törekednie kell a minél szélesebbkörű kapcsolatfelvételre, mind a hivatalos kormányzati intézmények, mind a vállalati és befektetési körökben. Meghataározott kereteken belül, előre kijelölt célok irányában kell haladni, nem szabad megengedni, hogy a pillanatnyi eseményekre adott hirtelen reakciók befolyásolják a kapcsolatokat, mind az történt az amerikai NGO-k vád alá vonásakor. Ehhez újra kell értelmezni az amerikai támogatások céljait. A jelenlegi évi 1,3 milliárd $- os katonai támogatásokból többet kell fordítani a politikai és gazdasági felhasználásra,

8 amely most 250 millió $. Az új egyiptomi vezetésnek be kell ruháznia társadalomba és munkahelyeket kell teremtenie, hogy talpra állitsa gazdaságát. Az USA-nak 3 alapvető célkitűzése kell, hogy legyen, függetlenül az új egyiptomi politikai vezetéstől: - A két ország biztonságpolitikai együttműködésének átalakítása - Egyiptom támogatása a fenntartható gazdasági fejlődés irányába, a külföldi segélyektől való függés ellenében - Hosszútávú befektetés az egyiptomi politikai reformokba és a hatékony kormányzás támogatása A következőkben ezen pontok alkalmazásának lehetőségeit mutatjuk be. A két ország biztonságpolitikai együttműködésének átalakítasa Egyiptom kritikus geostratégiai helyzete miatt az együttműködés elengedhetetlen, de nem maradhat a régi keretek között. Egyiptom fős hadsereggel ( fő aktív a többi tartalékos), harckocsival es több mint 400 harci repülőgéppel és 200 harci helikopterrel rendelkezik. Bármi is fog történni, a hadsereg meghatározó tényező lesz a jövőben is óta az USA majd 40,5 milliárd $-t juttatott különböző formában (kiképzés, asszisztencia es fegyvervásárlások) Egyiptomnak, amely éves szinten 1,3 milliárd $-t jelent 1979 óta folyamatosan. A legutolsó szerződés értelmében 24 darab F-16C/D vadászrepülőgépet vásárolt az ország 3,2 milliárd $ értékben. Egy újabb szerződés, 125 darab M1A1 Abrams harckocsi eladása 1,329 milliárd $ értékben, a Kongresszus elé lesz terjesztve a közeljövőben. A két ország hadserege évente tart közös hadgyakorlatokat, melyet ugyan 2011-ben töröltek, de idén júniusra már betervezésre került. A katonai együttműködés összehangolását az ún. Office of Military Cooperation-Egypt végzi. Az egyiptomi légtér nyitva áll az USA légiereje előtt, a Cairo West repülőtér a térség kiemelt amerikai utántöltő és szállítóbázisa, míg a Szuezi-csatorna fontos áthajózási útvonal a US. Navy számára, amely rendszeres vendég az egyiptomi kikötőkben. Az USA-nak továbbra is fenn kell tartania a szoros kapcsolatot, de alkalmazkodnia kell a megváltozott politikai viszonyokhoz : - Az egyiptomi civil és katonai kapcsolatok gyakorlati fejlődése Az USA-nak támogatnia kell a viszonyok fejlődését és átláthatóbbá tételét, de ki kell maradnia a belpolitikai csatározásokból - A belbiztonsági erők és a rendőrség reformjainak támogatása A 2011-es utcai tüntetések egyik kiváltó oka a belbiztonsági erők durva fellépése volt. Az új vezetésnek meg kell reformálnia a szervezetek működését és ehhez az USA kiváló segitséget tud neki nyújtani. - A regionális biztonsági egyensúly fenntartása, az Izraellel kötött békeszerződés betartatása Az USA-nak egyértelművé kell tennie, hogy az 1979-es Camp David egyezmény, az egyiptomi-izraeli békeszerződés, felrúgasa drámaian befolyásolná a térség törékeny biztonsági stabilitását.

9 Egyiptom támogatása a fenntartható gazdasági fejlődés irányába, a külföldi segélyektoől való függés ellenében Egyiptom gazdasági összeomlása be nem látható következményekkel járhat a térségre és az USA-ra nézve. Ezt az USA-nak mindenféleképpen el kell kerülnie, összefogva a G8 partnerekkel és az IMF-el. Azonban egy klasszikus értelemben vett gazdasági segély (egy új Marshall-terv) napjainkban nem kivitelezhető az USA-t és az Európai Uniót is érintő gazdasági válság miatt. Az Obama kormányzat által 2011-ben elindított kezdeményezéseket érdemes folytatni, azonban a támogatások céljait folyamatosan felül kell vizsgálni. A U.S. Agency for International Development 1978 óta több mint 28 milliárd $-t forditott gazdasági és fejlesztési célokra es 2008 között, az amerikai aruk importját segitő, USAID program keretében több százmillió $ értékű árucikk kerult Egyiptomba. Az Obama kormányzat új, 770 millió $-os, Közel-Keleti és Észak-Afrikai Gazdaságélénkitő Programja is beleillik ebbe a folyamatba. Egyiptom előző vezetései alatt az ország egyre inkább függővé vált a külföldről érkező segélyektől, azonban ez a helyzet többet már nem tartható fenn. Mind a két országnak érdekében áll, hogy Egyiptom saját, független gazdaságot tudjon kiépiteni. Ebben a magánszféra megerősödése kiemelt fontosságú, melyben az egyiptomi származású amerikai üzletembereknek kiemelt szerep juthat. Egy ilyen kezdeményezés, a Partners for a New Beginning, már elindult, melynek országai között Egyiptom is szerepel. Emellett hosszútávon a szabadkereskedelmi egyezmény aláirása is kedvező feltételeket tudna teremtenim azonban ennek aw USA-ban az egyre szigorúbb belföldi szabályozás miatt is vannak akadályai. Hosszútávú befektetés az egyiptomi politikai reformokba és a hatékony kormányzás támogatása A hosszú múltra visszatekintő autoritárius rendszerből egy többpárti demokratikus berendezkedésre való áttérés nehéz folyamat. A választások lezajlásával az új alkotmány kidolgozása a következő lépés az egyiptomi politikai elit előtt. Ennek keretében meg kell határozni a vallás és a biztonsági erők helyét az új rendszerben. Ebben a folyamatban az USA-nak ki kell hangsúlyoznia az emberi jogok, a nők jogainak, a vallási szabadságnak és a politikai pluralizmusnak a fontosságát: - Célzott magán és kormányközi diplomácián keresztül hatni a folyamatban levő politikai átmenetre Számos esetben a csendes diplomácia hatékonyabb, mint a kormányzati kinyilatkozások, Egyiptom polarizált politikai élete miatt. - Új csatornákon keresztül is támogatni a civil társadalmat A nacionalista fennhangokat is tartalmazo, NGO-kat érintő bírósági tárgyalasok sora még nem zárult le. Az USA-nak multilaterális kapcsolatokon keresztül kell támogatnia a civil társadalom megerősödését. Konklúzió

10 Az amerikai döntéshozóknak nehéz lesz megtalálni a középutat a különböző prioritások között. A biztonságpolitikai együttműködés nem mehet a hadsereg hatalmának átláthatóbbá tételének rovására. A politikai átmenet támogatása sem állhat meg a választások tisztaságának propagálásánál. Az USA-nak együtt kell dolgoznia a szövetségeseivel, jelen esetben az Európai Unióval, hogy láthato eredményeket tudjon elérni. Az USA-nak es Egyiptomnak el kell kezdenie újratárgyalni a két ország kapcsolatainak alaptételeit. Számos kérdésben, mint a katonai és biztonságpolitikai együttműködés, nem várhatő alapvető változás, de a gazdasági és politikai szituáció változása komoly kihatásokkal lesz a kapcsolatok többi aspektusára. Az USA-nak el kell fogadnia, hogy befolyása ezentúl limitált lesz különböző okokból is, mint például a polarizált politikai élet, erősödő anti-amerikanizmus és az USA-t érintő belföldi politikai es pénzügyi megszoritások. Az USA hasonló helyzettel néz szembe többek között Törökországban, Indiában és Brazíliában is. Egyiptom stratégiai érdekei nem fognak változni és a kezdeti befeléfordulás után újra meg fogja találni a régi helyét a térségben. Az USA számára a legnagyobb kihívás most az, hogy megtalálja a középutat az egyiptomi politikai és gazdasági átmenet támogatása és a saját biztonságpolitikai érdekeinek védelme között, miközben meg kell őriznie szoros kapcsolatát az országgal. Az USA-nak szüksége van egy összetett és sokrétű stratégiára, amely az előtte álló kihívásokban segítséget nyújt neki. Forrás: Az összefoglalót készítette: Hajas Tamás

KÖZÖS KONZULTÁCIÓS ANYAG. Új európai szomszédságpolitika felé

KÖZÖS KONZULTÁCIÓS ANYAG. Új európai szomszédságpolitika felé EURÓPAI BIZOTTSÁG AZ EURÓPAI UNIÓ KÜLÜGYI ÉS BIZTONSÁGPOLITIKAI FŐKÉPVISELŐJE Brüsszel, 2015.3.4. JOIN(2015) 6 final KÖZÖS KONZULTÁCIÓS ANYAG Új európai szomszédságpolitika felé HU HU I. Bevezetés. Egy

Részletesebben

A DÉLI PARTNEREK JOGALAP ESZKÖZÖK

A DÉLI PARTNEREK JOGALAP ESZKÖZÖK A DÉLI PARTNEREK Az európai szomszédságpolitikába a Földközi-tenger keleti és déli partjainál fekvő, az Unióval szomszédos tíz ország Algéria, Egyiptom, Izrael, Jordánia, Libanonra, Líbia, Marokkó, Palesztina,

Részletesebben

FÖLDES GYÖRGY A magyar szovjet viszony 1957 1989 között

FÖLDES GYÖRGY A magyar szovjet viszony 1957 1989 között FÖLDES GYÖRGY A magyar szovjet viszony 1957 1989 között Rövid áttekintés Ez a bő három évtized különleges helyet foglal el a magyar orosz kapcsolatok ezeréves történetében. Drámai és tragikus volt a kezdet.

Részletesebben

P7_TA-PROV(2010)0490 Az Afganisztánra vonatkozó új stratégia

P7_TA-PROV(2010)0490 Az Afganisztánra vonatkozó új stratégia P7_TA-PROV(2010)0490 Az Afganisztánra vonatkozó új stratégia Az Európai Parlament 2010. december 16-i állásfoglalása az új afganisztáni stratégiáról (2009/2217(INI)) Az Európai Parlament, tekintettel az

Részletesebben

Globális Trendek 2025 Egy multipoláris világ kihívásai.

Globális Trendek 2025 Egy multipoláris világ kihívásai. Lakatos Júlia Globális Trendek 2025 Egy multipoláris világ kihívásai. A Nemzeti Hírszerzési Tanács Globális Trendek 2025: Átalakult világ című elemzésének célja a világszintű stratégiai gondolkodás előmozdítása.

Részletesebben

A GLOBÁLIS MILITARIZÁCIÓS INDEX

A GLOBÁLIS MILITARIZÁCIÓS INDEX A GLOBÁLIS MILITARIZÁCIÓS INDEX Mikor tekinthetjük egy ország társadalmát alapvetően militarizáltnak? Mely okok játszanak közre a világ egyes régióiban a militarizáció szintjének emelkedésében, csökkenésében?

Részletesebben

AZ IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS REFORMJA JOGHARMONIZÁCIÓ

AZ IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS REFORMJA JOGHARMONIZÁCIÓ AZ IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS REFORMJA JOGHARMONIZÁCIÓ (Történeti áttekintés, az intézményi struktúra felépítése és működése, a reform során szerzett pozitív és negatív tapasztalatok bemutatása) A Magyar Népköztársaság

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA EN EN EN AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 2005.01.27. COM(2005) 14 végleges A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK

Részletesebben

1. Demográfiai trendek, humántőke, etnikai és vallási konfliktusok

1. Demográfiai trendek, humántőke, etnikai és vallási konfliktusok Szigetvári Tamás: Migrációt befolyásoló tényezők a Közel-Keleten 1. Demográfiai trendek, humántőke, etnikai és vallási konfliktusok Az elmúlt évtizedekben a régió rendelkezett a legmagasabb népességnövekedési

Részletesebben

Ember embernek farkasa

Ember embernek farkasa Jean-Pierre Derriennic: Polgárháborúk. Jelenkor, Pécs, 2004. 271 old. Rendkívül érdekes, a témához kapcsolódó adatokat rendkívül jól szintetizáló munkát vehet kézbe az olvasó, ha Jean-Pierre Derriennic

Részletesebben

BUDAPESTI KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI EGYETEM

BUDAPESTI KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI EGYETEM BUDAPESTI KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI EGYETEM AZ EURÓPAI PARLAMENT POLITIKAALAKÍTÓ SZEREPE, AZ EURÓPAI UNIÓ DÖNTÉSHOZATALÁN BELÜL ELFOGLALT HELYE AZ EGYÜTTDÖNTÉSI ELJÁRÁS VIZSGÁLATA ALAPJÁN

Részletesebben

VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ Az EU kulturális stratégiájához fűződő külkapcsolati politikai érdekek az európai uniós külső fellépés összes prioritását felölelik. Míg a kultúrák közötti párbeszéd nélkülözhetetlen

Részletesebben

A 2006-os német biztonságpolitikai fehér könyv

A 2006-os német biztonságpolitikai fehér könyv 82 Takács Judit A 2006-os német biztonságpolitikai fehér könyv Lapunk 2008. szeptemberi számában a Kitekintõ címû rovatban a nemzeti stratégiai dokumentumok rendszerét ismertettük a fontosabb európai stratégiai

Részletesebben

Célunk a vidéki térségek életminõségének emelése.

Célunk a vidéki térségek életminõségének emelése. Miért a mezõváros? Miért most? Miért itt? Célunk a vidéki térségek életminõségének emelése. Mind az emberek, mind a természeti környezet életminõségének emelése. Közép-Kelet-Európában és így Magyarországon

Részletesebben

A világháború után kiadott uj angol katonai szolgálati szabályzatban egy helyen a következők olvashatók: A brit világbirodalom messze szétszórt

A világháború után kiadott uj angol katonai szolgálati szabályzatban egy helyen a következők olvashatók: A brit világbirodalom messze szétszórt AZ ANGOL H A D I F L O T T A Irta: SZALAY ISTVÁN A világháború után kiadott uj angol katonai szolgálati szabályzatban egy helyen a következők olvashatók: A brit világbirodalom messze szétszórt részei között

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK ÉS AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK ÉS AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2012.6.19. COM(2012) 286 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK ÉS AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK Az emberkereskedelem felszámolására

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, AZ EURÓPAI TANÁCSNAK ÉS A TANÁCSNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, AZ EURÓPAI TANÁCSNAK ÉS A TANÁCSNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.4.20. COM(2016) 231 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, AZ EURÓPAI TANÁCSNAK ÉS A TANÁCSNAK Első eredményjelentés az EU Törökország nyilatkozat végrehajtásáról

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA. az Európai Unió és a tengerentúli országok és területek társulásáról ( tengerentúli társulási határozat )

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA. az Európai Unió és a tengerentúli országok és területek társulásáról ( tengerentúli társulási határozat ) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2012.7.16. COM(2012) 362 final 2012/0195 (CNS) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Unió és a tengerentúli országok és területek társulásáról ( tengerentúli társulási határozat

Részletesebben

a 2009. április 30-i igazgatótanács ülés elfogadta HONVÉD NYUGDÍJPÉNZTÁR ÖTÉVES STRATÉGIÁJA (2009-2013)

a 2009. április 30-i igazgatótanács ülés elfogadta HONVÉD NYUGDÍJPÉNZTÁR ÖTÉVES STRATÉGIÁJA (2009-2013) a 2009. április 30-i igazgatótanács ülés elfogadta HONVÉD NYUGDÍJPÉNZTÁR ÖTÉVES STRATÉGIÁJA (2009-2013) 1 HONVÉD NYUGDÍJPÉNZTÁR ÖTÉVES STRATÉGIÁJA (2009-2013) Előszó A HONVÉD Nyugdíjpénztár 2009. végén

Részletesebben

Szakács Tamás. 1.A gazdasági rendszer és a politikai rendszer kapcsolatának történeti típusai

Szakács Tamás. 1.A gazdasági rendszer és a politikai rendszer kapcsolatának történeti típusai 1.A gazdasági rendszer és a politikai rendszer kapcsolatának történeti típusai A gazdasági rendszer és a politikai rendszer funkcionális kapcsolata a társadalmak történeti fejlődése során sokszínű és egymástól

Részletesebben

The Military Balance 2011

The Military Balance 2011 KITEKINTÕ 81 Csiki Tamás The Military Balance 2011 A korábbi évekhez hasonlóan a Nemzet és Biztonság továbbra is kiemelt figyelmet szentel azoknak a meghatározó nemzetközi kiadványoknak, amelyek a katonai

Részletesebben

Konfrontációs levelek

Konfrontációs levelek Konfrontációs levelek Írta: Negyedik bővített változat 2016 Tartalomjegyzék Bevezetés 8. 1. Tisztelt Szerkesztőség! (2014.10.13) 8. 2. Nyílt levél a magyar titkosszolgálatok állományához! (2015.09.08)

Részletesebben

Az SVKI stratégiai és védelmi kutatócsoportja

Az SVKI stratégiai és védelmi kutatócsoportja NB03_bel.qxd 2009.04.08 5:43 du. Page 70 70 NEMZET ÉS BIZTONSÁG 2009. ÁPRILIS Karácsony Veronika Nõk a haderõben, 2008 Az SVKI stratégiai és védelmi kutatócsoportja 2008 õszén kérdõíves vizsgálatot folytatott,

Részletesebben

Az izraeli-palesztin konfliktus alapkérdései. Jeruzsálem

Az izraeli-palesztin konfliktus alapkérdései. Jeruzsálem A kutatás a TÁMOP 4.2.4.A/2-11-1-2012-0001 azonosítószámú Nemzeti Kiválóság Program Hazai hallgatói, illetve kutatói személyi támogatást biztosító rendszer kidolgozása és működtetése országos program című

Részletesebben

PUBLIC LIMITE HU AZEURÓPAIUNIÓ TANÁCSA. Brüszel,2012.november23.(30.11) (OR.en) 16471/12 LIMITE

PUBLIC LIMITE HU AZEURÓPAIUNIÓ TANÁCSA. Brüszel,2012.november23.(30.11) (OR.en) 16471/12 LIMITE ConseilUE AZEURÓPAIUNIÓ TANÁCSA Brüszel,2012.november23.(30.11) (OR.en) PUBLIC 16471/12 LIMITE JAI816 ECOFIN962 TRANS404 RELEX1064 PESC1417 COTER113 ENFOPOL380 COSDP996 PROCIV187 ENER477 ATO157 DATAPROTECT130

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK ÉS AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK ÉS AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 13.12.2005 COM(2005) 658 végleges A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK ÉS AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK A fenntartható fejlődés stratégiájának felülvizsgálatáról Cselekvési

Részletesebben

Az olasz ellenállás és a szövetségesek közötti kapcsolatok

Az olasz ellenállás és a szövetségesek közötti kapcsolatok JELENKOR Az olasz ellenállás és a szövetségesek közötti kapcsolatok A II. világháború történelmével foglalkozó átlagember gondolatában a fasiszta Németország által megtámadott országokban kibontakozó ellenállási

Részletesebben

A globalizáció visszásságai

A globalizáció visszásságai A globalizáció visszásságai Alapfogalmak Modernizáció = fejlődés? Jólét = boldogság? Információ = szabadság? Deszakralizáció = technológia uralma? Igény = szükséglet? Mi a növekedés? Munkahelyteremtés,

Részletesebben

MÁRCIUS 10, SZERDA. ELNÖKÖL: PITTELLA ÚR alelnök

MÁRCIUS 10, SZERDA. ELNÖKÖL: PITTELLA ÚR alelnök 1 MÁRCIUS 10, SZERDA ELNÖKÖL: PITTELLA ÚR alelnök 1. Az ülés megnyitása 2. A Parlament álláspontjaival és állásfoglalásaival kapcsolatos további intézkedések: lásd a jegyzőkönyvet 3. Európa 2020 - A 2010.

Részletesebben

Érdekek, lehetõségek és stabilitás Észak-Irakban

Érdekek, lehetõségek és stabilitás Észak-Irakban 15 Csiki Tamás Érdekek, lehetõségek és stabilitás Észak-Irakban A Huszein-rezsim 2003-as megdöntése alapvetõen formálta át Irakot, és korábban nem látott lehetõségeket teremtett az ország kurd lakossága

Részletesebben

Interjú Szántó Zoltánnal, a Budapesti Corvinus Egyetem professzorával

Interjú Szántó Zoltánnal, a Budapesti Corvinus Egyetem professzorával Interjú Szántó Zoltánnal, a Budapesti Corvinus Egyetem professzorával E.: Az Educatio folyóirat aktuális számához kapcsolódva Az összehasonlító helyi fejlesztési tanulmányok angol nyelvű közös mesterszakról

Részletesebben

SZAKSZEMINÁRIUMOK 2007/2008-AS TANÉV NEMZETKÖZI TANULMÁNYOK INTÉZET

SZAKSZEMINÁRIUMOK 2007/2008-AS TANÉV NEMZETKÖZI TANULMÁNYOK INTÉZET SZAKSZEMINÁRIUMOK 2007/2008-AS TANÉV NEMZETKÖZI TANULMÁNYOK INTÉZET Kurzus címe:a fejlődő országok társadalmi-gazdasági kérdései Kurzusvezető: Najat Shamil Ali A szakszeminárium az alábbi témákkal foglalkozik:

Részletesebben

C.) EGYÉB JOGSZABÁLYI VÁLTOZTATÁSOK

C.) EGYÉB JOGSZABÁLYI VÁLTOZTATÁSOK C.) EGYÉB JOGSZABÁLYI VÁLTOZTATÁSOK 11. A környezet állapotának javítását, a humán szféra fejlesztését, a gazdaság korszerûsítését és a feketegazdaság visszaszorítását szolgáló egyéb jogszabályok megalkotása

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019. Külügyi Bizottság

EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019. Külügyi Bizottság EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019 Külügyi Bizottság 30.1.2015 2014/2220(INI) MÓDOSÍTÁS: 1-160 Jelentéstervezet Arnaud Danjean (PE544.334v01-00) a közös biztonság- és védelempolitika végrehajtásáról (a Tanács

Részletesebben

VS/2014/0588. Országjelentés Magyarország - 2015. Készült a szerzők (Képesné Szabó Ildikó és Rossu Balázs) eredeti, angol nyelvű anyaga alapján

VS/2014/0588. Országjelentés Magyarország - 2015. Készült a szerzők (Képesné Szabó Ildikó és Rossu Balázs) eredeti, angol nyelvű anyaga alapján Kísérlet egyes közép-kelet európai országokban a társadalmi párbeszéd és a nemzeti munkaügyi kapcsolatok revitalizációjára - tanulságok és bevált gyakorlatok a válságból való kivezető úton VS/2014/0588

Részletesebben

Az izraeli palesztin viszony újabb fejleményei, az Obama-beszéd kihatásai I.

Az izraeli palesztin viszony újabb fejleményei, az Obama-beszéd kihatásai I. BIZTONSÁGPOLITIKA 3 Gazdik Gyula Az izraeli palesztin viszony újabb fejleményei, az Obama-beszéd kihatásai I. A tanulmány elsõ része 2010. október elejétõl, az amerikai részvétellel zajló izraeli palesztin

Részletesebben

Udvarhelyi Szabolcs: Két választás Csehországban

Udvarhelyi Szabolcs: Két választás Csehországban Udvarhelyi Szabolcs: Két választás Csehországban Néha a közhely is lehet igaz, hiszen nagyon is igazuk van azoknak, akik történelminek minősítették a Csehországban 1996-ban tartott két szavazást, a parlament

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK HU HU HU EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.2.23. COM(2011) 78 végleges A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

Részletesebben

A PDSZ PROGRAMJA 2011-2015

A PDSZ PROGRAMJA 2011-2015 A PDSZ PROGRAMJA 2011-2015 A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének programja 1. Alapelvek A PDSZ-nek, mint nyitott szakmai szakszervezetnek legfontosabb célja a közszolgálat területén, ezen belül

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2009/81/EK IRÁNYELVE

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2009/81/EK IRÁNYELVE L 216/76 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2009.8.20. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2009/81/EK IRÁNYELVE (2009. július 13.) a honvédelem és biztonság területén egyes építési beruházásra, árubeszerzésre

Részletesebben

Moszkva és Washington kapcsolatai

Moszkva és Washington kapcsolatai NB2_bel.qxd 2/6/2008 9:23 PM Page 13 BIZTONSÁGPOLITIKA 13 Sz. Bíró Zoltán Az orosz amerikai viszony alakulásáról Moszkva és Washington kapcsolatai a Szovjetunió felbomlását (1991. december) követõ bõ másfél

Részletesebben

Győri Enikő, a Külügyminisztérium EU ügyekért felelős államtitkárának előadása. Gödöllő, 2013. szeptember 16.

Győri Enikő, a Külügyminisztérium EU ügyekért felelős államtitkárának előadása. Gödöllő, 2013. szeptember 16. Győri Enikő, a Külügyminisztérium EU ügyekért felelős államtitkárának előadása Gödöllő, 2013. szeptember 16. Tisztelt Konzul Hölgyek és Urak! Én is szeretettel köszöntöm Önöket. Keleti nyitásról és globális

Részletesebben

A rendszerváltoztatást követő kormányok politikai és gazdasági teljesítménye V. A Gyurcsány- és Bajnaikormányok

A rendszerváltoztatást követő kormányok politikai és gazdasági teljesítménye V. A Gyurcsány- és Bajnaikormányok A rendszerváltoztatást követő kormányok politikai és gazdasági teljesítménye V. A Gyurcsány- és Bajnaikormányok Kovács János vezető elemző Kovács János 1 Gyurcsány Ferenc új lendületet adott az MSZP-nek,

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, AZ EURÓPAI TANÁCSNAK ÉS A TANÁCSNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, AZ EURÓPAI TANÁCSNAK ÉS A TANÁCSNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.10.14. COM(2015) 510 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, AZ EURÓPAI TANÁCSNAK ÉS A TANÁCSNAK A menekültügyi válság kezelése: Az európai migrációs stratégia

Részletesebben

elnök Országgyulés Alkotmány-elokészíto eseti bizottsága 1357 Budapest, Pf.: 2. Tisztelt Elnök Úr!

elnök Országgyulés Alkotmány-elokészíto eseti bizottsága 1357 Budapest, Pf.: 2. Tisztelt Elnök Úr! 1\_\ A f.,4l,. :i-:lt--*'i}j!lj. íh1ttlíhltjjw. ALLAMI'OLGARI.JOGOK ORS7. \GGYf'I.F:SI BIZTOSA Ügyszám: AJB 5541/2010 Dr. Salamon elnök László Országgyulés Alkotmány-elokészíto eseti bizottsága 1357 Budapest,

Részletesebben

Szövetségesi és NATO kötelezettségeink Irakban, a feladatok teljesítésének tapasztalatai egy magyar résztvevő katona szemével

Szövetségesi és NATO kötelezettségeink Irakban, a feladatok teljesítésének tapasztalatai egy magyar résztvevő katona szemével Szövetségesi és NATO kötelezettségeink Irakban, a feladatok teljesítésének tapasztalatai egy magyar résztvevő katona szemével A feladatom nagyon egyszerű. Felkérés alapján szeretnék tájékoztatást adni

Részletesebben

Rostoványi Zsolt hosszú évek óta a

Rostoványi Zsolt hosszú évek óta a NB2_bel.qxd 2/6/2008 9:23 PM Page 80 80 Háda Béla Helyzetképek a próféták földjérõl Rostoványi Zsolt hosszú évek óta a Közel-Kelet térségével foglalkozó kutatások egyik legelismertebb szaktekintélye Magyarországon.

Részletesebben

ÍGY VÁLASZTOTTUNK. keményen számon kérjük az adóelkerülést. A célunk az, hogy többen fizessünk, és kevesebbet.

ÍGY VÁLASZTOTTUNK. keményen számon kérjük az adóelkerülést. A célunk az, hogy többen fizessünk, és kevesebbet. ÍGY VÁLASZTOTTUNK Az igazi munka csak most kezdõdik! Tervek és lehetõségek az országgyûlési választás után A választókerületünkben élõk Sági Istvánt, városunk képviselõ-testülete pénzügyi és városfejlesztési

Részletesebben

Az EU választási megfigyelési küldetései: célok, gyakorlati lépések és a jövőbeni kihívások

Az EU választási megfigyelési küldetései: célok, gyakorlati lépések és a jövőbeni kihívások 2009.11.12. Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 271 E/31 151. elismeri az európai országoknak a CIA által foglyok szállítására és illegális fogva tartására való állítólagos használatával foglalkozó ideiglenes

Részletesebben

Salát Gergely: Csoma Mózes: Korea Egy nemzet, két ország

Salát Gergely: Csoma Mózes: Korea Egy nemzet, két ország VI. évfolyam 2009/1. KÖNYVISMERTETÉS Salát Gergely: Napvilág Kiadó, Budapest, 2008. 178 oldal A Koreai-félsziget történelméről, jelenlegi viszonyairól meglehetősen keveset tudunk: magyar nyelvű könyvek,

Részletesebben

A LÉGI UTÁNTÖLTÉS ÉS A TERRORIZMUS ELLENI HARC KAPCSOLATA, KÖVETELMÉNYEI AZ EGYÜTTMUKÖDÉS MÓDSZEREINEK MEGVÁLTOZTATÁSA, SZÜKSÉGESSÉGE

A LÉGI UTÁNTÖLTÉS ÉS A TERRORIZMUS ELLENI HARC KAPCSOLATA, KÖVETELMÉNYEI AZ EGYÜTTMUKÖDÉS MÓDSZEREINEK MEGVÁLTOZTATÁSA, SZÜKSÉGESSÉGE Lorinczy Szabolcs mk. ornagy A LÉGI UTÁNTÖLTÉS ÉS A TERRORIZMUS ELLENI HARC KAPCSOLATA, KÖVETELMÉNYEI AZ EGYÜTTMUKÖDÉS MÓDSZEREINEK MEGVÁLTOZTATÁSA, SZÜKSÉGESSÉGE Az 1995 júliusában elkövetett szrebrenyicai

Részletesebben

A progresszív gazdaságpolitika alkotóelemei

A progresszív gazdaságpolitika alkotóelemei Matthias Platzeck Elemzés Budapest 2012. január Nagyon kemény időket élünk. A világgazdaság megingott. Teljesen bizonytalan, hogy sikerül-e az USA-nak hosszú távon talpon maradnia. Mindeközben az egyesült

Részletesebben

A közép-európai rakétapajzs elvetésének hátteréhez

A közép-európai rakétapajzs elvetésének hátteréhez 42 NEMZET ÉS BIZTONSÁG 2009. OKTÓBER Varga Gergely A közép-európai rakétapajzs elvetésének hátteréhez Barack Obama 2009. szeptember 17-én jelentette be hivatalosan, hogy eláll a Közép-Európába tervezett

Részletesebben

KÖZÉPKOR Az Aragón Királyság védelme a két Péter háborúja idején (1356 1366)

KÖZÉPKOR Az Aragón Királyság védelme a két Péter háborúja idején (1356 1366) KÖZÉPKOR Az Aragón Királyság védelme a két Péter háborúja idején (1356 1366) Donald J. Kagay az Albany State University történészprofesszora, szakértője a középkori általános és hadtörténetnek, különös

Részletesebben

LENGYEL László: Illeszkedés vagy kiválás. Budapest, Osiris Kiadó, 2006, 297 old, kötve, ISBN 963 389 636 3, 2480 Ft.

LENGYEL László: Illeszkedés vagy kiválás. Budapest, Osiris Kiadó, 2006, 297 old, kötve, ISBN 963 389 636 3, 2480 Ft. 1 MEKKORA VALÓJÁBAN MAGYARORSZÁG? LENGYEL László: Illeszkedés vagy kiválás. Budapest, Osiris Kiadó, 2006, 297 old, kötve, ISBN 963 389 636 3, 2480 Ft. Kakukktojás a főként alternatív az egyetemi tanszékek

Részletesebben

MEMORANDUM. az Európai Parlament és a Magyar Országgyûlés képviselõihez. Az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület

MEMORANDUM. az Európai Parlament és a Magyar Országgyûlés képviselõihez. Az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület MEMORANDUM az Európai Parlament és a Magyar Országgyûlés képviselõihez Az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület által a 13. Európai Bányász Kohász Találkozó alkalmával 2010. május 28-án Pécsett

Részletesebben

VÁLSÁGKÖRZETEK KATONAFÖLDRAJZI ÉRTÉKELÉSE A VÁLSÁGKÖRZETEK KIALAKULÁSA. Dr. DOBI JÓZSEF nyá. alezredes, egyetemi docens

VÁLSÁGKÖRZETEK KATONAFÖLDRAJZI ÉRTÉKELÉSE A VÁLSÁGKÖRZETEK KIALAKULÁSA. Dr. DOBI JÓZSEF nyá. alezredes, egyetemi docens Dr. DOBI JÓZSEF nyá. alezredes, egyetemi docens VÁLSÁGKÖRZETEK KATONAFÖLDRAJZI ÉRTÉKELÉSE A VÁLSÁGKÖRZETEK KIALAKULÁSA A II. világháborút követő évtizedek, a bipoláris világrendszer évtizedei amelyek során

Részletesebben

Kozma Judit: A szociális szolgáltatások modernizációjának kérdései a szociális munka nézőpontjából

Kozma Judit: A szociális szolgáltatások modernizációjának kérdései a szociális munka nézőpontjából Kozma Judit: A szociális szolgáltatások modernizációjának kérdései a szociális munka nézőpontjából Tanulmányomban a nemzetközi, elsősorban brit tapasztalatok alapján igyekszem a szociális szolgáltatások

Részletesebben

Fókuszban a Nemzetközi Fejlesztési Együttműködés (NEFE) NEFE Kézikönyv. az EU külkapcsolati és fejlesztési pénzügyi eszközeiről

Fókuszban a Nemzetközi Fejlesztési Együttműködés (NEFE) NEFE Kézikönyv. az EU külkapcsolati és fejlesztési pénzügyi eszközeiről KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTÉRIUM Fókuszban a Nemzetközi Fejlesztési Együttműködés (NEFE) NEFE Kézikönyv az EU külkapcsolati és fejlesztési pénzügyi eszközeiről Vállalatok és más pályázók számára Nemzetközi

Részletesebben

VILÁGPOLITIKAI TENDENCIÁK 2011

VILÁGPOLITIKAI TENDENCIÁK 2011 KIS-BENEDEK JÓZSEF VILÁGPOLITIKAI TENDENCIÁK 2011 Az Amerikai Egyesült Államok mint a világ gazdaságilag és katonailag legerősebb hatalma hamarosan leküzdi a jelenlegi válságot és továbbra is vezető hatalom

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLEMENTHEZ ÉS A TANÁCSHOZ. Fenntartható jövő kialakítása az akvakultúra számára

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLEMENTHEZ ÉS A TANÁCSHOZ. Fenntartható jövő kialakítása az akvakultúra számára AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 8.4.2009 COM(2009) 162 végleges A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLEMENTHEZ ÉS A TANÁCSHOZ Fenntartható jövő kialakítása az akvakultúra számára Új lendület

Részletesebben

BÉKÉS MEGYE KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ELNÖKE. Előterjesztés Békés Megye Képviselő-testülete 2011. december 16-i ülésére

BÉKÉS MEGYE KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ELNÖKE. Előterjesztés Békés Megye Képviselő-testülete 2011. december 16-i ülésére BÉKÉS MEGYE KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ELNÖKE 5601 Békéscsaba, Derkovits sor, Pf.: 118 Telefon: 66/441-156 Telefax: 66/441-609 Előterjesztés Békés Megye Képviselő-testülete 2011. december 16-i ülésére Tárgy:

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2012.11.30. COM(2012) 739 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK a Görögországnak a költségvetési felügyelet megerősítésére és elmélyítésére, valamint Görögországnak a túlzott

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019. Foglalkoztatási és Szociális Bizottság JELENTÉSTERVEZET

EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019. Foglalkoztatási és Szociális Bizottság JELENTÉSTERVEZET EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019 Foglalkoztatási és Szociális Bizottság 22.5.2015 2015/2042(INI) JELENTÉSTERVEZET az európai Progress mikrofinanszírozási eszköz végrehajtásáról (2015/2042(INI)) Foglalkoztatási

Részletesebben

Euro. A grár, halászat, erdőgazdaság 1,3 (2) 29,4 (2) S zolgáltatások (nem piaci szolgáltatások) 69,3 (2)

Euro. A grár, halászat, erdőgazdaság 1,3 (2) 29,4 (2) S zolgáltatások (nem piaci szolgáltatások) 69,3 (2) Botos Katalin (szerk.) : Pénzügyek és globalizáció SZTE Gazdaságtudományi Kar Közleményei 2005. JATEPress Az Édentől keletre Botos Katalin Itt, a Lajtán innen, mindnyájan az Édentől keletre vagyunk. Hány

Részletesebben

Az EU terrorizmusellenes politikája A legfontosabb eredmények és a jövõbeni kihívások

Az EU terrorizmusellenes politikája A legfontosabb eredmények és a jövõbeni kihívások BIZTONSÁGPOLITIKA 3 Az EU terrorizmusellenes politikája A legfontosabb eredmények és a jövõbeni kihívások Ez évben lett öt éves az Európai Unió terrorizmusellenes stratégiája. Az EU Bizottsága 2010 júliusában

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, XXX COM(2012) 148 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK a mezőgazdasági

Részletesebben

Az Európai Parlament 2007. október 25-i ajánlása a Tanácshoz az Európai Unió és Szerbia közötti kapcsolatokról (2007/2126(INI))

Az Európai Parlament 2007. október 25-i ajánlása a Tanácshoz az Európai Unió és Szerbia közötti kapcsolatokról (2007/2126(INI)) P6_TA-PROV(2007)0482 Az Európai Unió és Szerbia közötti kapcsolatok Az Európai Parlament 2007. október 25-i ajánlása a Tanácshoz az Európai Unió és Szerbia közötti kapcsolatokról (2007/2126(INI)) Az Európai

Részletesebben

TANÁCS. (Tájékoztatások)

TANÁCS. (Tájékoztatások) 2006.11.14. C 276E/1 I (Tájékoztatások) TANÁCS 17/2006/EK KÖZÖS ÁLLÁSPONT (a Tanács által 2006. június 27-én elfogadva) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról

Részletesebben

Page 1 of 12 32010R0913 Az Európai Parlament és a Tanács 913/2010/EU rendelete ( 2010. szeptember 22. ) a versenyképes árufuvarozást szolgáló európai vasúti hálózatról EGT-vonatkozású szöveg Hivatalos

Részletesebben

A HÁROM SZEKTOR EGYÜTTMŰKÖDÉSI JELLEMZŐI 1. Bevezető

A HÁROM SZEKTOR EGYÜTTMŰKÖDÉSI JELLEMZŐI 1. Bevezető A HÁROM SZEKTOR EGYÜTTMŰKÖDÉSI JELLEMZŐI 1. Bevezető A regionális szintű kezdeményezéseknél elsődlegesen a három szektor az önkormányzati, a vállalkozói és a civil szféra kölcsönös egymásra utaltsága teremti

Részletesebben

Pólus-politika. -rohanás az Északi-sarkért- Czéh Tamás

Pólus-politika. -rohanás az Északi-sarkért- Czéh Tamás Pólus-politika -rohanás az Északi-sarkért- Czéh Tamás Nem lehet egyszerre a háborúra és a békére is készülni. /Albert Einstein/ Az elmúlt időszak geopolitikai vonatkozású cikkeit vizsgálva azt tapasztalhattuk,

Részletesebben

Biztonságunk egyik záloga a hatékony civil-katonai együttmûködés

Biztonságunk egyik záloga a hatékony civil-katonai együttmûködés Cser Orsolya Biztonságunk egyik záloga a hatékony civil-katonai együttmûködés A biztonság az egyik legalapvetõbb emberi szükséglet, amely sohasem önmagában, hanem mindig a veszélyhelyzetre történõ reagálásként

Részletesebben

Hírelemző 2014. Új Kenyér havának 4. napján

Hírelemző 2014. Új Kenyér havának 4. napján Hírelemző 2014. Új Kenyér havának 4. napján Minden napom azzal kezdődik, hogy elolvasom a híreket, majd rendszerezem azokat, és miközben ezt teszem, egy-egy témacsoportot összevetek a két szembenálló gondolkodási

Részletesebben

Dr. Nagy Henrietta egyetemi docens, dékánhelyettes SZIE GTK RGVI

Dr. Nagy Henrietta egyetemi docens, dékánhelyettes SZIE GTK RGVI Dr. Nagy Henrietta egyetemi docens, dékánhelyettes SZIE GTK RGVI Alapja: nemzeti stratégiai jelentések Cél: nemzeti szinten javítani az átláthatóságot, ösztönözzék az elszámoltathatóságot Az aktív végrehajtás

Részletesebben

A stratégiai vizsgálat nehézségeiről Az államok külpolitikai kompetenciájáról A stratégiai vizsgálat nagyobb nehézségeiről A globális stratégiai

A stratégiai vizsgálat nehézségeiről Az államok külpolitikai kompetenciájáról A stratégiai vizsgálat nagyobb nehézségeiről A globális stratégiai A stratégiai vizsgálat nehézségeiről Az államok külpolitikai kompetenciájáról A stratégiai vizsgálat nagyobb nehézségeiről A globális stratégiai folyamatokról Az európai stratégiai folyamatokról A regionális

Részletesebben

KATONAI ALAPISMERETEK

KATONAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. május 27. KATONAI ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2013. május 27. 14:00 I. Időtartam: 80 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Katonai

Részletesebben

FRONTEX 2011. évi általános jelentés

FRONTEX 2011. évi általános jelentés FRONTEX 2011. évi általános jelentés 1 Borítókép: (c) Guardia Costiera, Francesco Malavolta, 2011 Tartalomjegyzék Az Igazgatótanács elnökének előszava...5 Az ügyvezető igazgató előszava...7 1 Bevezetés...9

Részletesebben

Az írásbeli érettségi témakörei

Az írásbeli érettségi témakörei Az írásbeli érettségi témakörei Dőlt betűvel szerepelnek azok a részek, amelyeket csak emelt szinten kérnek. 1. AZ ÓKOR ÉS KULTÚRÁJA 1.1 Vallás és kultúra az ókori Keleten Az egyes civilizációk vallási

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S mely készült Ordacsehi Község Önkormányzatának 2011 június 29 - i testületi ülésére a 1. sz. napirendi ponthoz. Tárgy: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Részletesebben

AZ EURÓPAI RASSZIZMUS- ÉS INTOLERANCIA-ELLENES BIZOTTSÁG MÁSODIK JELENTÉSE MAGYARORSZÁGRÓL

AZ EURÓPAI RASSZIZMUS- ÉS INTOLERANCIA-ELLENES BIZOTTSÁG MÁSODIK JELENTÉSE MAGYARORSZÁGRÓL AZ EURÓPAI RASSZIZMUS- ÉS INTOLERANCIA-ELLENES BIZOTTSÁG MÁSODIK JELENTÉSE MAGYARORSZÁGRÓL - ELFOGADTÁK 1999. JÚNIUS 18-ÁN - ELÔSZÓ Az Európai Rasszizmus- és Intolerancia-ellenes Bizottság (ECRI) az Európa

Részletesebben

AZ ERDÉLYI MAGYAR NÉPPÁRT KERETPROGRAMJA

AZ ERDÉLYI MAGYAR NÉPPÁRT KERETPROGRAMJA Politikai keretprogram Erdélyi Magyar Néppárt AZ ERDÉLYI MAGYAR NÉPPÁRT KERETPROGRAMJA A MEGTALÁLT ÚT ESÉLYT ÉS SZABADSÁGOT ERDÉLYNEK I. ALAPVETÉS az erdélyi rendszerváltás megújított terve Az erdélyi

Részletesebben

A képlékeny félhold. Bassár el-aszad elnök. Némiképp meggyűrődött a róla alkotott kép IRÁNYTŰ INTÉZET EMBER ZOLTÁN LEVENTE 1

A képlékeny félhold. Bassár el-aszad elnök. Némiképp meggyűrődött a róla alkotott kép IRÁNYTŰ INTÉZET EMBER ZOLTÁN LEVENTE 1 A képlékeny félhold A szíriai háború és polgárháború szilánkjai a menekült- és migránsválság képében bizony elérték Európát, ezáltal Magyarországot is; nem beszélve arról, hogy 6000-7000fő európai országok

Részletesebben

Nemzeti identitás, kisebbségek és társadalmi konfliktusok A magyar társadalom attitűdjeinek alakulása 1992 és 2014 között

Nemzeti identitás, kisebbségek és társadalmi konfliktusok A magyar társadalom attitűdjeinek alakulása 1992 és 2014 között Nemzeti identitás, kisebbségek és társadalmi konfliktusok A magyar társadalom attitűdjeinek alakulása 1992 és 2014 között Simonovits Bori 1. Bevezetés Ebben a tanulmányban a nemzeti identitás, a bevándorlókkal

Részletesebben

TÖRTÉNELEM. Általános érettségi tantárgyi vizsgakatalógus Splošna matura

TÖRTÉNELEM. Általános érettségi tantárgyi vizsgakatalógus Splošna matura Ljubljana 2010 TÖRTÉNELEM Általános érettségi tantárgyi vizsgakatalógus Splošna matura A tantárgyi vizsgakatalógus a 2012. évi tavaszi vizsgaidőszaktól érvényes az új megjelenéséig. A katalógus érvényességéről

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt. sz.: I. 2-102/2007. Ü.i.: dr. Ortutay M. ELŐTERJESZTÉS Tárgy: Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete Gazdasági és Munkaprogramja Melléklet:

Részletesebben

ELTE TáTK Szociálpolitika Tanszék SZOCIÁLPOLITIKA. Szakmai felelős: Gál Róbert Iván, Nyilas Mihály

ELTE TáTK Szociálpolitika Tanszék SZOCIÁLPOLITIKA. Szakmai felelős: Gál Róbert Iván, Nyilas Mihály SZOCIÁLPOLITIKA SZOCIÁLPOLITIKA Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TátK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék,

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT JELENTÉSTERVEZET. Külügyi Bizottság 2008/2003(INI) 31.1.2008

EURÓPAI PARLAMENT JELENTÉSTERVEZET. Külügyi Bizottság 2008/2003(INI) 31.1.2008 EURÓPAI PARLAMENT 2004 Külügyi Bizottság 2009 2008/2003(INI) 31.1.2008 JELENTÉSTERVEZET az európai biztonsági stratégia és az EBVP végrehajtásáról (2008/2003(INI)) Külügyi Bizottság Előadó: Helmut Kuhne

Részletesebben

Fiatalok és közéleti szerepvállalás

Fiatalok és közéleti szerepvállalás uisz2004tavasz_90-.qxd 1/25/2004 12:02 PM Page 107 Bánszegi Zsuzsa Fiatalok és közéleti szerepvállalás A FIATALOK RÉSZVÉTELI ELOSEGÍTÉSE AZ IFJÚSÁGI MUNKÁBAN Egyre többet beszélünk helyi és országos szinten

Részletesebben

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Hadtudományi Doktori Iskola

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Hadtudományi Doktori Iskola Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Hadtudományi Doktori Iskola Agyi érkatasztrófák kezelése a MH Honvédkórházban: a személyi állomány sürgősségi ellátásának megszervezése

Részletesebben

Committee / Commission DEVE. Meeting of / Réunion du 03/09/2014. BUDGETARY AMENDMENTS (2015 Procedure) AMENDEMENTS BUDGÉTAIRES (Procédure 2015)

Committee / Commission DEVE. Meeting of / Réunion du 03/09/2014. BUDGETARY AMENDMENTS (2015 Procedure) AMENDEMENTS BUDGÉTAIRES (Procédure 2015) Committee / Commission DEVE Meeting of / Réunion du 03/09/2014 BUDGETARY AMENDMENTS (2015 Procedure) AMENDEMENTS BUDGÉTAIRES (Procédure 2015) Rapporteur: Paul RÜBIG HU HU Módosítástervezet 5500 === DEVE/5500

Részletesebben

Székelyföld területi autonómiája

Székelyföld területi autonómiája Márton János Székelyföld területi autonómiája Koncepciók és esélyek 1. Bevezetõ A 2003-as év eseményei közel tízéves hallgatás után újra terítékre hozták a romániai magyar közösség autonómiájának kérdését.

Részletesebben

Dr. Kacziba Antal nyá. r. altábornagy: Az önkormányzati rendészet lehetőségei és korlátai Tézisek

Dr. Kacziba Antal nyá. r. altábornagy: Az önkormányzati rendészet lehetőségei és korlátai Tézisek Dr. Kacziba Antal nyá. r. altábornagy: Az önkormányzati rendészet lehetőségei és korlátai Tézisek 1. Társadalmi szempontból az önkormányzati rendészet legfőbb lehetősége a helyi közérdeknek megfelelő közrend

Részletesebben

JELENTÉS. HU Egyesülve a sokféleségben HU. Európai Parlament A8-0163/2016 29.4.2016

JELENTÉS. HU Egyesülve a sokféleségben HU. Európai Parlament A8-0163/2016 29.4.2016 Európai Parlament 2014-2019 Plenárisülés-dokumentum A8-0163/2016 29.4.2016 JELENTÉS az innováció és a gazdasági fejlődés előmozdításáról a jövőbeli európai mezőgazdasági gazdálkodásban (2015/2227(INI))

Részletesebben

A nemzeti felsőoktatásról szóló törvény koncepciója

A nemzeti felsőoktatásról szóló törvény koncepciója NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM A nemzeti felsőoktatásról szóló törvény koncepciója A Kormány 2011. szeptember 11-én megtárgyalta és elfogadta 2 Budapest, 2011. szeptember 3 TARTALOMJEGYZÉK The table of

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANKNAK ÉS AZ EURÓCSOPORTNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANKNAK ÉS AZ EURÓCSOPORTNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.2.26. COM(2015) 85 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANKNAK ÉS AZ EURÓCSOPORTNAK 2015. évi európai szemeszter: A növekedési

Részletesebben

A macedón nemzeti öntudat történeti alakulása

A macedón nemzeti öntudat történeti alakulása Kapronczay Péter A macedón nemzeti öntudat történeti alakulása Napjainkban, a médiában közzétett hírekben az elsők között szerepelnek a Balkán-félsziget népeinek egymás ellen vívott politikai és katonai

Részletesebben

A kontinentális külpolitika néhány ellentmondása

A kontinentális külpolitika néhány ellentmondása 1. Bevezetés A kontinentális külpolitika néhány ellentmondása Dunay Pál Amennyiben arra törekszünk, korrekt elemzést végezzünk, s elkerüljük azt, hogy a legfrissebb események határozzák meg álláspontunkat,

Részletesebben

Románia nemzeti védelmi stratégiája

Románia nemzeti védelmi stratégiája 38 NEMZET ÉS BIZTONSÁG 2011. FEBRUÁR Tóth Sándor Románia nemzeti védelmi stratégiája Jelen írásában a szerzõ Románia nemzeti védelmi stratégiáját ismerteti és elemzi, illetve helyezi el a román stratégiaalkotási

Részletesebben

ZMNE STRATÉGIAI VÉDELMI KUTATÓ KÖZPONT

ZMNE STRATÉGIAI VÉDELMI KUTATÓ KÖZPONT ZMNE STRATÉGIAI VÉDELMI KUTATÓ KÖZPONT 1581 Budapest Pf: 15 Tel: 432-90-92 Fax: 432-90-58 A magyar kül- és biztonságpolitika lehetséges új hangsúlyairól Miért aktuális egy új hangsúlyú magyar külpolitika

Részletesebben