Committee / Commission DEVE. Meeting of / Réunion du 03/09/2014. BUDGETARY AMENDMENTS (2015 Procedure) AMENDEMENTS BUDGÉTAIRES (Procédure 2015)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Committee / Commission DEVE. Meeting of / Réunion du 03/09/2014. BUDGETARY AMENDMENTS (2015 Procedure) AMENDEMENTS BUDGÉTAIRES (Procédure 2015)"

Átírás

1 Committee / Commission DEVE Meeting of / Réunion du 03/09/2014 BUDGETARY AMENDMENTS (2015 Procedure) AMENDEMENTS BUDGÉTAIRES (Procédure 2015) Rapporteur: Paul RÜBIG HU HU

2

3 Módosítástervezet 5500 === DEVE/5500 === előterjesztette: Enrique Guerrero Salom, Fejlesztési Bizottság jogcímcsoport Együttműködés Latin-Amerikával A(z) számadatok és a(z)megjegyzések a következőképpen módosítandók: Összesen Megjegyzések: Bekezdés után: Korábbi jogcímcsoport A szöveg a következőképpen módosítandó: A fejlesztési együttműködés célja e jogcímcsoport keretében elsősorban a demokrácia, a felelősségteljes kormányzás, az egyenlőség, az emberi jogok és a jogállamiság tiszteletben tartásának ösztönzése, továbbá a fenntartható fejlődés és a gazdasági integráció támogatása, valamint a millenniumi fejlesztési célok és a 2015-öt követő globális fejlesztési kötelezettségv eléréséhez való hozzájárulás. Bekezdés után: Abban az esetben, ha a segítségnyújtásra a költségvetéshez... átláthatóság erősítésére irányuló erőfeszítéseit. A következő szöveg beszúrása: A Bizottságnak továbbra is évente jelentést kell tennie a fejlődő országokban a szociális infrastruktúrára és szolgáltatásokra biztosított, a múltban használt támogatási referenciaértékről, felismerve, hogy az uniós hozzájárulást a szociális ágazat számára nyújtott összes adomány részének kell tekinteni, és hogy bizonyos fokú rugalmasságnak kell a normát jelentenie. Továbbá, a Bizottság törekedni fog annak biztosítására, hogy a fejlesztési együttműködési eszköz által fedezett országprogramok alatti támogatás 20 %-át többek között az alap- és középfokú oktatásra és az egészségügyi alapellátásra használják fel az ezen ágazatokhoz kapcsolódó projekt-, program- vagy költségvetési támogatáson keresztül átlagot vonva valamennyi földrajzi régióban és felismerve, hogy egy bizonyos fokú rugalmasságnak kell a normát jelentenie, például a rendkívüli támogatás esetében. Az ésszerű támogatási szint fenntartása elengedhetetlen annak biztosítása érdekében, hogy a regionális és a tematikus fejlesztési projekteket megfelelően végre tudják hajtani. Módosítástervezet 5509 === DEVE/5509 === 3

4 jogcímcsoport Együttműködés Latin-Amerikával Összesen Az új költségvetési sorokra elegendő pénzösszegeket kell biztosítani különösen az olyan országok előre ütemezése érdekében, ahol az uniós támogatásokat fokozatosan megszüntetik. Módosítástervezet 5510 === DEVE/5510 === jogcímcsoport Együttműködés Ázsiával Összesen A Tanács által javasolt csökkentések nem tűnnek indokoltnak, és az uniós fejlesztési támogatást a partnerországok számára megbízható alapokra építve kell megtervezni és programozni. Módosítástervezet 5541 === DEVE/5541 === előterjesztette: Norbert Neuser, Fejlesztési Bizottság jogcímcsoport Együttműködés Közép-Ázsiával Összesen

5 A Tanács által javasolt csökkentések nem tűnnek indokoltnak, és az uniós fejlesztési támogatást a partnerországok számára megbízható alapokra építve kell megtervezni és programozni. Módosítástervezet 5542 === DEVE/5542 === előterjesztette: Norbert Neuser, Fejlesztési Bizottság jogcímcsoport Együttműködés a Közel-Kelettel A(z) számadatok és a(z)megjegyzések a következőképpen módosítandók: Összesen Megjegyzések: Bekezdés után: Ez az előirányzat a következőkkel kapcsolatban felmerülő kiadások finanszírozására szolgál: A szöveg a következőképpen módosítandó: demokrácia, emberi jogok és jogállamiság, a nemek közötti egyenlőség, valamint a nők és lányok szerepének erősítése, államigazgatás, adópolitika és -igazgatás, korrupció és átláthatóság, civil társadalom és helyi hatóságok, a fejlesztés és a biztonság közötti kapcsolat, a mikrohitelrendszerekhez nyújtott támogatás, kapacitásbővítő tevékenységek: a fejlődő országok mezőgazdasági termelőinek támogatása annak érdekében, hogy meg tudjanak felelni az uniós piachoz való hozzáférés szempontjából szükséges uniós egészségügyi és növény-egészségügyi szabványoknak, támogatás menekülteknek és a lakóhelyét elhagyni kényszerült lakosságnak, a know-how átadás szorgalmazása és mindkét fél üzleti szereplői között a kapcsolatok és az együttműködés előmozdítása, a társadalmi fejlődés, a társadalmi kohézió és a jövedelmek méltányos elosztásának támogatása. A Tanács által javasolt csökkentések nem tűnnek indokoltnak, és az uniós fejlesztési támogatást a partnerországok számára megbízható alapokra építve kell megtervezni és programozni.

6 Módosítástervezet 5511 === DEVE/5511 === jogcímcsoport Együttműködés Afganisztánnal Összesen A Tanács által javasolt csökkentések nem tűnnek indokoltnak, és az uniós fejlesztési támogatást a partnerországok számára megbízható alapokra építve kell megtervezni és programozni. Módosítástervezet 5512 === DEVE/5512 === jogcímcsoport Együttműködés Dél-Afrikával Összesen Az új költségvetési sorokra elegendő pénzösszegeket kell biztosítani különösen az olyan országok előre ütemezése érdekében, ahol az uniós támogatásokat fokozatosan megszüntetik. Módosítástervezet 5513 === DEVE/5513 === 6

7 jogcím Környezetvédelem és éghajlatváltozás A(z) számadatok és a(z)megjegyzések a következőképpen módosítandók: Összesen Megjegyzések: Bekezdés után: A tagállamok és más donor országok mindkét esetben... vagyonkezelői alapok hozzájárulásai egészíthetik ki. A következő szöveg beszúrása: A környezetkárosodás számos fejlődő országban kulcsfontosságú probléma. Ezenkívül, az e területre vonatkozó előirányzatok csökkentésével nem lehet megvalósítani azt a célkitűzést, mely szerint az uniós költségvetés legalább 20%-át egy alacsony szén-dioxid-kibocsátású, az éghajlatváltozás hatásaival szemben ellenállóképes társadalom kialakítására fordítják. A jogalap hangsúlyozza, hogy a Globális közjavak és kihívások DCI-program forrásainak legalább 25%-át az éghajlatváltozásra és a környezetvédelemre kell fordítani. Módosítástervezet 5514 === DEVE/5514 === jogcím Fenntartható energia Összesen A fenntartható energiaellátás kulcsfontosságú a fejlődés és az EU éghajlatváltozással kapcsolatos stratégiája tekintetében. Módosítástervezet 5515 === DEVE/5515 === 7

8 jogcím Humán fejlődés Összesen A Parlament számára elsőrendű fontosságú a humán és a társadalmi fejlődés, különös tekintettel az alapvető szociális szolgáltatásokra, előtérbe helyezve az egészségügyet és az oktatást; a Fejlesztési Együttműködési Eszközre vonatkozóan meghatározott referenciaértéknek megfelelően a források legalább 20%-át e területekre kell fordítani. Ez a költségvetési sor alapvető jelentőséggel bír e cél megvalósítása szempontjából. Módosítástervezet 5516 === DEVE/5516 === jogcím Élelmezés- és táplálkozásbiztonság és fenntartható mezőgazdaság A(z) számadatok és a(z)megjegyzések a következőképpen módosítandók: Összesen Megjegyzések: Bekezdés után: A téma a következő három komponenset tartalmazza: A szöveg a következőképpen módosítandó: 1. komponens: Tudás létrehozása és cseréje, valamint az innovációlétrehozása és cseréje, valamint az innováció előmozdítása ennek révén új tudás jön létre, mely alkalmazható az élelmezés- és táplálkozásbiztonság kihívásaira, elsősorban nemzetközi és kontinentális szinten. Ez a komponens együttműködik már meglévő globális és regionális kezdeményezésekkel, de olyan új partnerségeket is előirányoz, amelyek szükségesek annak biztosításához, hogy a kutatás által létrehozott tudást a kedvezményezettek jövedelmük és megélhetésük javításához használják fel. 2. komponens: A kormányzás és a kapacitás megerősítése és előmozdításaés a kapacitás megerősítése és előmozdítása globális, kontinentális, regionális és nemzeti szinten, valamennyi érintett számára. Ez a komponens az élelmezés- és táplálkozásbiztonság kérdéseit kezelő nemzetközi kezdeményezéseket támogatja, ideértve a földdel, a fenntartható halászattal, valamint az élelmezés- és a 8

9 táplálkozásbiztonságról folytatott párbeszéd hatékonyságának javításával kapcsolatos kérdéseket. A komponens elősegíti továbbá a megbízható, hozzáférhető és kellő időben történő tájékoztatási és elemzési kapacitások létrehozására irányuló, koordinált nemzetközi erőfeszítéseket a tényeken alapuló szakpolitikai döntéshozatal támogatása, valamint fenntartható regionális és nemzeti élelmezésbiztonsági intézmények megerősítése és/vagy létrehozása céljából. Ez a komponens az olyan érdekeltek kapacitásépítési kezdeményezéseit is támogathatja, mint a civil társadalmi szervezetek, a mezőgazdasági termelői szervezetek és az értéklánc mentén található más szakmaközi csoportok. 3. komponens: A szegények és az alultápláltak támogatása a válságokraaz alultápláltak támogatása a válságokra való reagálásban és a reziliencia megerősítése. Ez a komponens támogatást nyújt azoknak az országoknak, ahol nincsenek kétoldalú programok a földrajzi programozás keretében; a jelentős, előre nem látható válság és/vagy sokk következményeitől szenvedő országoknak, ideértve a természeti és ember okozta katasztrófákat, a járványokat az élelmezési és táplálkozási válságoknak kitett országokban; a komponens támogatja továbbá a megelőzés megerősítését és a rezilienciaépítést szolgáló innovatív megközelítéseket. Adott esetben a beavatkozások a humanitárius és a fejlesztési beavatkozások közötti szinergiák és komplementaritások fokozását is szolgálni fogják. A humanitárius és fejlesztési terület érintettjei által közösen végzett helyzetelemzés előmozdítása. Az élelmezésbiztonság a Parlament prioritásai közé tartozik, emellett kulcsfontosságú az 1. millenniumi fejlesztési cél megvalósításához. Az Uniónak a szükséges költségvetési előirányzatokat kell rendelnie a szegénység felszámolására vonatozó politikai kötelezettségvállalásához. Módosítástervezet 5517 === DEVE/5517 === jogcím Migráció és menekültügy Összesen A Tanács által javasolt csökkentések nem tűnnek indokoltnak, és az uniós fejlesztési támogatást a partnerországok és a végrehajtó szervezetek számára megbízható alapokra építve kell megtervezni és programozni. Módosítástervezet 5518 === DEVE/5518 ===

10 jogcím A civil társadalom fejlődésben Összesen A civil társadalom fejlesztésben játszott szerepének erősítése kiemelt feladat a Parlament számára. És ami még fontosabb, a nem kormányzati szervezetek rá vannak utalva arra, hogy az EU betartsa szerződéseit, és az Uniónak megbízható partnernek kell maradnia. Módosítástervezet 5519 === DEVE/5519 === jogcím A helyi hatóságok fejlesztése Összesen A helyi hatóságok fejlesztésben játszott szerepének erősítése kiemelt feladat a Parlament számára. Módosítástervezet 5543 === DEVE/5543 === előterjesztette: Norbert Neuser, Fejlesztési Bizottság jogcímcsoport Az Afrika Európai Unió közös stratégiát támogató pánafrikai program Összesen

11 A Tanács által javasolt csökkentések nem tűnnek indokoltnak, és az uniós fejlesztési támogatást a partnerek számára megbízható alapokra építve kell megtervezni és programozni. Módosítástervezet 5520 === DEVE/5520 === előterjesztette: Paul Rübig, előadó, Charles Goerens, Fejlesztési Bizottság jogcímcsoport Az Afrika Európai Unió közös stratégiát támogató pánafrikai program Összesen A költségvetési tervezet visszaállítása a kifizetések tekintetében. A kötelezettségv esetében a csökkentések indokoltak, mivel a többéves indikatív program programozásának elfogadása késedelmet szenved. Módosítástervezet 5521 === DEVE/5521 === jogcímcsoport Erasmus+ Hozzájárulás a Fejlesztési Együttműködési Eszközből (DCI) Összesen A kifizetések megfelelő szintjének biztosítása elengedhetetlen e fontos program kielégítő végrehajtásának biztosítása érdekében; a költségvetési sor alulfinanszírozott, és már 2014 közepére felhasználásra került. Módosítástervezet 5501 === DEVE/5501 === előterjesztette: Enrique Guerrero Salom

12 jogcímcsoport Erasmus+ Hozzájárulás a Fejlesztési Együttműködési Eszközből (DCI) Összesen A kifizetések megfelelő szintjének biztosítása elengedhetetlen e fontos program kielégítő végrehajtásának biztosítása érdekében. Módosítástervezet 5522 === DEVE/5522 === jogcímcsoport Nyersanyagokra vonatkozó megállapodások Összesen A nyersanyagokra vonatkozó megállapodásokhoz való uniós hozzájárulásokat kötelező erejű nemzetközi szerződések rögzítik, amelyeket az EU nem módosíthat egyoldalúan. A Tanács által ezen a költségvetési soron végrehajtott csökkentés ezért nem indokolt. Módosítástervezet 5523 === DEVE/5523 === jogcím Harmadik országokkal folytatott együttműködés a migráció és a menekültügy területén Összesen

13 A Tanács által javasolt csökkentések nem tűnnek indokoltnak, és az uniós fejlesztési támogatást a partnerországok számára megbízható alapokra építve kell megtervezni és programozni. Módosítástervezet 5502 === DEVE/5502 === előterjesztette: Enrique Guerrero Salom, Fejlesztési Bizottság jogcím Együttműködés Latin-Amerika fejlődő országaival Összesen A támogatás megfelelő szintjének biztosítása elengedhetetlen a betervezett fejlesztési projektek lezárásának, és így a szegénység csökkentésének és a fenntartható fejlődésnek kielégítő megvalósítása érdekében. Módosítástervezet 5524 === DEVE/5524 === előterjesztette: Paul Rübig, előadó, Charles Goerens, Fejlesztési Bizottság jogcím Együttműködés Latin-Amerika fejlődő országaival Összesen Az Uniónak összhangba kell hoznia egymással kötelezettségvállalásait és a szükséges kifizetési előirányzatokat. Ezen a költségvetési soron több mint 60 millió euró összegű hiány halmozódott fel a kifizetéseknél, és a évi kifizetések esetében a végrehajtási arány június 30-án már közel 80%-os volt. Módosítástervezet 5525 === DEVE/5525 ===

14 jogcím Együttműködés Ázsia fejlődő országaival, köztük Közép-Ázsiával és a Közel- Kelettel Összesen Az Uniónak összhangba kell hoznia egymással kötelezettségvállalásait és a szükséges kifizetési előirányzatokat. Ezen a költségvetési soron 175 millió euró összegű hiány halmozódott fel a kifizetéseknél, és a évi kifizetések esetében a végrehajtási arány június 30-án már meghaladta a 80%-ot. Módosítástervezet 5526 === DEVE/5526 === jogcím Élelmezésbiztonság Összesen Az élelmezésbiztonság a Parlament prioritásai közé tartozik, emellett kulcsfontosságú az 1. millenniumi fejlesztési cél megvalósításához. Az Uniónak összhangba kell hoznia egymással (költségvetési és politikai) kötelezettségvállalásait és a szükséges kifizetési előirányzatokat. Ezen a költségvetési soron több mint 40 millió euró összegű hiány halmozódott fel a kifizetéseknél, és a évi kifizetési előirányzatok nyáron ténylegesen felhasználásra kerülnek. Ha nem történik meg a költségvetési sor megerősítése, akkor az éhezéssel szembeni küzdelmet szolgáló projektek valójában nem jutnak hozzá ahhoz a finanszírozáshoz, amely egyrészt nélkülözhetetlen, másrészt uniós kötelezettségvállalás tárgyát képezte. Módosítástervezet 5527 === DEVE/5527 === 14

15 jogcím Nem állami szereplők a fejlesztésben Összesen A civil társadalom és a helyi hatóságok fejlesztésben játszott szerepének erősítése kiemelt feladat a Parlament számára. És ami még fontosabb, a nem kormányzati szervezetek rá vannak utalva arra, hogy az EU betartsa szerződéseit, és az Uniónak megbízható partnernek kell maradnia. Ezen a költségvetési soron közel 20 millió eurós hiány halmozódott fel, a végrehajtási arány pedig magas, ezért az előirányzatokat a kifizetések késedelmének és az annál is súlyosabb helyzeteknek az elkerülése érdekében meg kell erősíteni. Módosítástervezet 5528 === DEVE/5528 === jogcím Környezetvédelem és a természeti erőforrásokkal való fenntartható gazdálkodás, beleértve az energiát Összesen A fenntartható erőforrás-gazdálkodás számos fejlődő ország számára kulcskérdés, a fenntartható energiaellátás pedig kulcsfontosságú a fejlődés és az éghajlatváltozással kapcsolatos uniós stratégia szempontjából. Módosítástervezet 5529 === DEVE/5529 === 15

16 jogcím Humán és társadalmi fejlesztés Összesen A Parlament számára elsőrendű fontosságú a humán és a társadalmi fejlődés, különös tekintettel az alapvető szociális szolgáltatásokra, előtérbe helyezve az egészségügyet és az oktatást; a Fejlesztési Együttműködési Eszközre vonatkozóan meghatározott referenciaértéknek megfelelően a források legalább 20%-át e területekre kell fordítani. Ez a költségvetési sor alapvető jelentőséggel bír e cél megvalósítása szempontjából; végrehajtási aránya magas, és 10 millió eurós hiányt halmozott fel. Ezért a múltban tett uniós kötelezettségv teljesítése érdekében megfelelő forrásokkal kell ellátni a kifizetések tekintetében. Módosítástervezet 5530 === DEVE/5530 === jogcím Földrajzi együttműködés az afrikai, karib-tengeri és csendes-óceáni térség államaival (AKCS-államokkal) Összesen A Tanács által javasolt csökkentés nem tűnik indokoltnak, mivel ezen a soron a becslések szerint már 170 millió euró összegű hiány halmozódott fel a kifizetéseknél. Módosítástervezet 5553 === DEVE/5553 === előterjesztette: Charles Goerens, Fejlesztési Bizottság 16

17 jogcím Kísérleti projekt Az állat-egészségügyi szolgáltatások megerősítése fejlődő országokban p.m p.m Összesen p.m p.m A projekt folytatásához további eurós finanszírozásra van szükség a kötelezettségvállalási előirányzatok terén. Módosítástervezet 5503 === DEVE/5503 === előterjesztette: Enrique Guerrero Salom, Fejlesztési Bizottság jogcím Kísérleti projekt Befektetés a fenntartható béke megteremtésébe és a közösség újjáépítésébe a kolumbiai Cauca térségében p.m p.m Összesen p.m p.m A Cauca-völgyet erősen felfegyverzett csoportok veszik körül, az ott élő földművesek szegénységben és elszigeteltségben élnek. A közösségi mozgalmak a vidéki közösségek fejlesztése révén hozzájárulnak a béketeremtéshez. Kolumbia egyéb területeivel ellentétben a földművesek nem menekülnek a városokban a lakóhelyüket elhagyni kényszerülő személyek számára kialakított telepekre. Az uniós támogatás fenntartása elősegítené a sikeres közösségi mozgalom folytatását és továbbfejlesztését. Módosítástervezet 5546 === DEVE/5546 === előterjesztette: Louis Michel, Charles Goerens, Fejlesztési Bizottság jogcím Előkészítő intézkedés Az ellenálló képesség fokozása a nomád közösségek jobb egészsége érdekében a Száhel-övezeti válságokat követő helyzetekben A(z) számadatok és a(z)megjegyzések a következőképpen módosítandók:

18 p.m p.m Összesen p.m p.m Megjegyzések: Bekezdés után: Az előkészítő intézkedés három szakaszból fog állni: A szöveg a következőképpen módosítandó: Első szakasz: operatív kutatás végzése a nomád csoportok egészségügyi alapmutatóinak meghatározása érdekében kutatás végzése a nomád csoportok egészségügyi alapmutatóinak meghatározása érdekében Bekezdés után: A fellépés célja a helyi nomád csoportok egészségügyi... csonkítás, női nemi szervek kimetszése (FGM/C) stb.).. A szöveg a következőképpen módosítandó: Második szakasz: Operatív ajánlások készítése és a bevált gyakorlgyakorlatok összegyűjtése a segélyezés, a helyreállítás és a fejlesztés atok összegyűjtése a segélyezés, a helyreállítás és a fejlesztés összekapcsolása, valamint az ellenálló képesség fejlesztése vonatkozásában, és ezen ismeretek továbbítása az AGIR-nak és más kapcsolódó kezdeményezésnek Észak-Mali és Észak-Niger visszatérő egészségügyi válságok helyszíne, ahol az egészségügyi mutatók a legalacsonyabbak közé tartoznak, különösen a szexuális és reprodukciós egészség vonatkozásában. Bár a válságot követő helyzet igen eltérő a két államban, a rossz egészségügyi mutatók alapvető okai hasonlóak: a kiterjedt vidéki területek. A jelenlegi helyzetet figyelembe véve a kísérleti projekt végrehajtását kissé elhalasztották. Módosítástervezet 5547 === DEVE/5547 === előterjesztette: Louis Michel, Fejlesztési Bizottság jogcím Előkészítő intézkedés A Kongói Demokratikus Köztársaság Dél-Kivu tartományában található Luhwindja bányáiban élő, a szexiparban dolgozó gyermekek és nők szocioökonómiai reintegrációja A(z) számadatok és a(z)megjegyzések a következőképpen módosítandók: p.m p.m Összesen p.m p.m Megjegyzések: Bekezdés után: A kormánynak, a civil társadalomnak és az ENSZ ügynökségeinek... felszámolása) e térségben való

19 érvényre juttatása érdekében. A szöveg a következőképpen módosítandó: CélkitűzésekCélkitűzések Bekezdés után: A fellépés három fő szakaszból fog állni: A szöveg a következőképpen módosítandó: Az első szakasz: A luhwindjai bányákban dolgozó 5 és 15 év közötti valamennyi fiatal iiskolai felzárkóztató központokba való beíratskolai felzárkóztató központokba való beíratásaása ( USD) Lista után a következővel bezárólag: A program hatásának értékelése az alábbiak alapján:... kezelésében, a gyermekek által kapott képzés minősége. A szöveg a következőképpen módosítandó: A második szakasz: szakképzési központ létrehozása a luhwindjai bányákban dolgozó (16 18 év közötti) serdülők számára ( USD)serdülők számára ( USD) Lista után a következővel bezárólag: A projekt kedvezményezettekre gyakorolt hatásainak... készítése, amelyeket elküldenek az adományozóknak. A szöveg a következőképpen módosítandó: A harmadik szakasz: A Luhwindja bányáiban élő, a szexiparban dolgozó fiatal lányok és nők segítése helyzetük megváltoztatásában, egyéb jövedelemszerző tevékenységek biztosítása által, a szegénység csökkentése érdekében ( USD)csökkentése érdekében ( USD) A projekt nem valósult meg, mivel nem határozták meg a helyszíni partnereket. E partnerek azonosítására immár sor került. Megtörtént a kapcsolatfelvétel annak érdekében, hogy az Association pour la Promotion de l'enfant et de la femme elnevezésű, a gyermekeket és nőket segítő helyi nonprofit szervezet tevékenységeit összehangolják a kanadai BANRO céggel, amely Dél-Kivu tartományban található. Azért fordultak e céghez, mert az Európai Bizottság nem rendelkezik képviselettel e régióban. Módosítástervezet 5551 === DEVE/5551 === előterjesztette: Bogdan Brunon Wenta jogcím Előkészítő intézkedés A helyi partnerségek kialakítása és megerősítése a szociális gazdaság fejlesztése és a szociális vállalkozások létrehozása érdekében Kelet-Afrikában A(z) számadatok és a(z)megjegyzések a következőképpen módosítandók: p.m p.m Összesen p.m p.m Megjegyzések:

20 Lista után a következővel bezárólag: a társaktól való tanulás megkönnyítése a szociális... szociális piacgazdaságra való átállás időszaka során. A következő szöveg beszúrása: E megközelítés kialakításának és tesztelésének fontosságát az alábbi közelmúltban elfogadott szövegek is magukban foglalják: A 2014 májusában kiadott Afrika helyi fejlesztésének szocioökonómiai lehetőségei: feltáró jelentés című európai parlamenti tanulmány eredményei és egyedi szakpolitikai ajánlásai, valamint az EU-Afrika üzleti fórum ajánlásai 10. kerekasztal a szociális vállalkozásokról (2014. április), melyet a Fejlesztési és Együttműködési Főigazgatóság megbízása alapján rendeztek meg, E két jelentés hangsúlyozza annak fontosságát, hogy felhasználják a szociális gazdaság szereplői által összegyűjtött tapasztalatokat és szakértelmet az Európai Unió azon új tagállamaiban, amelyeknek sikerült új gazdasági struktúrákat és új üzleti modelleket kialakítaniuk, hogy bevonják abba a szórványközösségeket, továbbá hogy szociális gazdasági hálózatokat hozzanak létre (észak/dél és dél/dél). Fontos ezen előkészítő intézkedés finanszírozása, amely az EU fejlesztéspolitikáján belül nagyon fontos elemnek bizonyult. Ezen előkészítő intézkedés céljainak teljes körű eléréséhez azt 2015-ben is folytatni kell. Módosítástervezet 5504 === DEVE/5504 === előterjesztette: Elly Schlein, Fejlesztési Bizottság Az alábbiakkal egészítendő ki: Összesen Címsor: Kísérleti projekt A szegénységgel összefüggő elhanyagolt betegségekkel kapcsolatos kutatás és fejlesztés az egyetemes egészségügyi ellátás 2015 utáni megvalósításával összefüggésben Megjegyzések: A következő szöveg beszúrása: A 2015 utáni globális fejlesztési keretről szóló, folyamatban lévő viták során az egyetemes egészségügyi ellátás olyan alapvető tényezőként került meghatározásra, amely lehetővé teheti a mélyszegénység 2030-ra történő felszámolását, és lényeges szerepet tölthet be az egészségüggyel kapcsolatos millenniumi fejlesztési célok lezáratlan menetrendjének, nevezetesen az anyák egészségének javításával foglalkozó 5., a gyermekhalandóság csökkentésére irányuló 4. és a HIV/AIDS, a tuberkulózis és a malária elleni küzdelemmel foglalkozó 6. millenniumi fejlesztési cél megvalósításában. Ugyanilyen fontos a 6. millenniumi fejlesztési cél szerinti betegségeken túlmenően az elhanyagolt trópusi betegségek belefoglalása az új fejlesztési keretbe, a WHO vonatkozó útitervével ( és más prominens szakértői

21 szervezetek véleményével összhangban. Célkitűzések: A projekt egy olyan tanulmány elkészítését célozza, amely számszerűsíti a szegénységgel összefüggő elhanyagolt betegségekkel kapcsolatos kutatás és fejlesztés egyetemes egészségügyi ellátás előmozdításában és a közepes jövedelmű országok alsó sávjába tartozó államok egészségügyi helyzetének javításában betöltött szerepét. E célból a tanulmány: nyomon követi a szegénységgel összefüggő elhanyagolt betegségekkel kapcsolatos kutatás és fejlesztésre irányuló uniós befektetéseket és értékeli, hogy a vonatkozó technológiákat hogyan használják fel forrásként az egyetemes egészségügyi ellátás javára; megvizsgálja, hogy hogyan lehetne javítani a szegénységgel összefüggő elhanyagolt betegségekkel kapcsolatos kutatás és fejlesztés és az egyetemes egészségügyi ellátás közötti kapcsolatot a 2015 utáni globális fejlesztési keret, valamint az egyetemes egészségügyi ellátás hatásának előmozdítását elősegítő kutatás-fejlesztési mutatókkal kapcsolatos fejlesztési ajánlások tekintetében. A szegénységgel összefüggő elhanyagolt betegségeket gyógyító biztonságos, hatásos, megfizethető és ellenőrzött minőségű gyógyszerek kifejlesztése hozzájárul az egyetemes egészségügyi ellátás megvalósításához, az ez utóbbiba történő megfelelő befektetés pedig hatékonyan biztosítja, hogy a rendelkezésre álló szolgáltatások és termékek hozzáférhetőek és jó minőségűek legyenek. Ez a kapcsolat lényeges szerepet fog játszani a 2015 utáni globális fejlesztési keretben, nem csak az egészségvédelem, hanem a szegénység csökkentése tekintetében is. Jogalap: A következő szöveg beszúrása: Kísérleti projekt az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 298., , 1. o.) 54. cikkének (2) bekezdése értelmében. A kutatás-fejlesztés lényeges szerepet tölt be a szegénységgel összefüggő elhanyagolt betegségek ellenőrzése és az egyetemes egészségügyi ellátás megvalósítása terén; a kettő közötti kapcsolatot jobban meg kell vizsgálni. A szegénységgel összefüggő elhanyagolt betegségek ma világszerte 149 országban többségük alacsony vagy közepes jövedelemmel rendelkezik több mint 1 milliárd személyt érintenek. Az egyetemes egészségügyi ellátás elengedhetetlen a humán fejlődés megvalósításához, a WHO becslése szerint azonban 79 országban erre a kormányzati egészségügyi kiadások kevesebb mint 10%-át fordították ben. Ez a tanulmány stratégiákat fog feltárni arra vonatkozóan, hogy a szegénységgel összefüggő elhanyagolt betegségekkel kapcsolatos kutatás és fejlesztést hogyan lehetne még inkább az egyetemes egészségügyi ellátás célkitűzéseivel összekapcsolni a 2015 utáni fejlesztési menetrend tekintetében, továbbá uniós eszközökre vonatkozó ajánlásokat fog megfogalmazni. Módosítástervezet 5505 === DEVE/5505 === előterjesztette: Elly Schlein, Fejlesztési Bizottság Az alábbiakkal egészítendő ki:

22 Összesen Címsor: Kísérleti projekt Az igazságszolgáltatáshoz és kártérítéshez való hozzáférés a Kongói Demokratikus Köztársaságban (KDK) elkövetett legsúlyosabb bűncselekmények áldozatai számára Megjegyzések: A következő szöveg beszúrása: A cél azon nem kormányzati szervezetek, áldozatok és szemtanúk támogatása, akik nemzetközi bűncselekmények tekintetében kérnek igazságszolgáltatást, valamint az áldozatokat nemzeti, regionális vagy nemzetközi szinten, stratégiai jelentőségű peres eljárásokban képviselő nemzetközi és a kongói demokratikus köztársaságbeli ügyvédek támogatása. Várt eredmények részletes információk a nemzetközi bűncselekményekről, különös tekintettel a szexuális és nemi alapú erőszakra és a büntetlenség elleni küzdelem állására jól képzett belföldi ügyvédek, akik támogatni tudják a nemzetközi bűncselekmények áldozatait a nemzeti bíróságok előtt a nemzeti emberi jogi szervezetek arra irányuló képességének megerősítése, hogy támogassák az áldozatokat a legsúlyosabb bűncselekményekkel kapcsolatos büntetlenség elleni küzdelemben a büntetlenség elleni küzdelemben részt vevők hathatósabb védelme esetek regionális emberi jogi mechanizmusok elé utalása, joggyakorlat kialakítása, támogatva a szexuális és nemi alapú erőszak áldozatainak igazságszolgáltatáshoz és kártérítéshez való hozzáférését a Nemzetközi Büntetőbíróság (NBB) ügyészségi hivatala által alkalmazott ügyészségi stratégia megerősítése, különös tekintettel a szexuális bűncselekményekre és az áldozatok NBB-hez való hozzáférésére a kormányközi szervezetek tájékoztatása a legsúlyosabb bűncselekményekkel kapcsolatos büntetlenség elleni fellépésről a nemzeti hatóságok által kiadott nyilatkozatok és megvalósított konkrét lépések (törvényi és intézményi reformok) a legsúlyosabb bűncselekményekkel kapcsolatos büntetlenség elleni küzdelem érdekében. Jogalap: A következő szöveg beszúrása: Kísérleti projekt az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 298., , 1. o.) 54. cikkének (2) bekezdése értelmében. A KDK-ban a nemzetközi jog szerinti bűncselekményeket, elsősorban pedig szexuális és nemi alapú bűncselekményeket követtek el tömegesen a polgári lakosság ellen, teljes büntetlenségben. A büntetlenség sérti az áldozatok igazságszolgáltatáshoz és kártérítéshez való jogát, és ösztönzi az efféle bűncselekmények újbóli elkövetését. Az állam jogállamiság megszilárdítására irányuló kötelezettségvállalásának eredményes

23 megvalósítása érdekében támogatni kell a helyi szereplőket a jogi eljárások során, javítani kell a nemzeti hatóságokkal folytatott párbeszédet és mobilizálni kell a kormányközi szervezeteket. Módosítástervezet 5548 === DEVE/5548 === előterjesztette: Louis Michel, Fejlesztési Bizottság Az alábbiakkal egészítendő ki: Összesen Címsor: Előkészítő intézkedés A veszélyeztetett gyermekek, serdülőkorúak és fiatalok jogainak előmozdítása és védelme A CAdeNA (Centro Asistencial de Niños abandonados) alapítvány nappali központjának fejlesztése Ciudad Evita település, La Matanza (Buenos Aires) Megjegyzések: A következő szöveg beszúrása: A Buenos Aires tartomány La Matanza kerületében fekvő Ciudad Evita településen számos nyomornegyed (favela) található, amelynek lakói alapvető szükségleteik tekintetében is hiányt szenvednek. A felnőttek munkanélküliek, az oktatás minősége pedig gyenge. A tanulók többsége úgy kerül egyik osztályból a másikba, hogy sem írni, sem olvasni nem tud. Kisgyermek koruktól fogva családon és társadalmon belüli erőszakkal, az élelemhez jutás bizonytalanságával, rendkívül kevéssé hatékony oktatási rendszerrel és az egészségügyi ellátás szinte teljes hiányával kell szembenézniük. A kábítószerek szabadon hozzáférhetők. A tanulatlan és dologtalan fiatalok ezeket fogyasztva erőszakspirálba kerülnek, ahonnan nehezen lehet visszavezetni őket a társadalomba. A közbiztonság hiánya miatt számos intézmény és szervezet nem hajlandó ezekben a negyedekben dolgozni. A CAdeNA alapítvány több mint húsz éve végez megelőző és figyelemfelkeltő tevékenységet a favelákban élő gyermekek körében. Kapcsolatokat épített ki más nem kormányzati szervezetekkel és egyesületekkel, valamint a települési hatóságokkal. Tevékenységével azonban nem tud eleget tenni a szerteágazó igényeknek. Jelenleg csak mintegy negyven gyermeket tud fogadni, és hetente csupán két napon működik. Mindennapi tevékenységei három területre összpontosulnak: (1) a gyermekek táplálkozásbeli nélkülözésének enyhítése (iskolai menzák), (2) a gyermekek segítése a tanulásban (házi feladatok elkészítése, műhelymunkák, látogatások), valamint (3) oktatási célú, szabadidős, kulturális és sportprogramok szervezése. Ezen célkitűzések azonban pénzügyi és anyagi eszközök, valamint emberi erőforrások hiányában még messze nem teljesülnek. Ennélfogva az alábbi fellépéseket kellene elindítani egy meghatározott célcsoport (2 12 év közötti gyermekek és év közötti serdülők) körében: 1. A matanzai favelákból származó gyermekek és a serdülőkorúak (2 és 15 év közöttiek) integrálása ( euró) A hatóságok figyelmének felhívása a gyermekek jogaival kapcsolatos nemzeti és nemzetközi jogszabályokra; általános és középiskola létrehozása;

24 iskolai felzárkóztató központ kialakítása; a központ megfelelő oktatási segédanyagokkal való ellátása; a projektben részt vevő munkatársak például szociális munkások és tanárok felvétele; a pszichoszociális támogatás megszervezése és egy pszichológus e célból történő felvétele. 2. Szakképző központ kialakítása serdülőkorúak és fiatalok számára (15 és 18 éves kor között) ( euró) A fiatalok tájékoztatása jogaikról és a társadalommal szemben fennálló kötelességeikről; szakképző műhelyek kialakítása (például varrás, kőművesség, villanyszerelés, szakácsmesterség, hegesztés stb.); a szakképző műhelyek megfelelő eszközökkel való ellátása; képzett munkatársak/tanárok felvétele; a pszichoszociális támogatás megszervezése a kábítószer-fogyasztás, a prostitúció és a nőkkel szembeni erőszak visszaszorítása érdekében; hatástanulmány készítése. Az alapítvány hosszú távon létre kíván hozni egy családok előtt nyitva álló fejlesztési központot, lehetővé téve a szülők számára ismereteik bővítését annak érdekében, hogy segíthessék gyermekeik fejlődését. Jogalap: A következő szöveg beszúrása: Előkészítő intézkedés az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 298., , 1. o.) 54. cikkének (2) bekezdése értelmében öt a fejlesztés európai évévé nyilvánították. Az év döntő fontosságú lesz, mivel 2015 a millenniumi fejlesztési célok éve. A szóban forgó projekt keretében három célkitűzés, a 2. számú (amelynek értelmében minden fiú és lány számára biztosítani kell az alapfokú oktatási szint elvégzéséhez szükséges eszközöket), a 3. számú (amelynek értelmében elő kell mozdítani a nemek közötti egyenlőségek és a nők szerepvállalását) és a 4. számú (amelynek értelmében csökkenteni kell a gyermekhalandóságot) együttesen jelenne meg. Módosítástervezet 5550 === DEVE/5550 === előterjesztette: Norbert Neuser, Fejlesztési Bizottság Az alábbiakkal egészítendő ki: Összesen Címsor: Kísérleti projekt Integrált megközelítés az elhanyagolt trópusi betegségek kezelését célzó megoldások

25 bevezetéséhez a járvány által érintett területeken Megjegyzések: A következő szöveg beszúrása: Az elhanyagolt trópusi betegségekre irányuló jelenlegi K+F-finanszírozási mechanizmusok gyakran elszigetelt jellegűek: szakadékok vannak a K+F ciklus egyes szakaszai között, és nem foglalkoznak több ágazatot magában foglaló megközelítéssel az olyan járulékos kérdésekkel, mint a WASH és az oktatási programok. Ezenkívül nem fordítanak kellő figyelmet arra, hogy ugyanilyen fontos a kiegészítő kutatás, amely hozzá tud járulni ahhoz, hogy az e betegségek által érintett népességcsoportok jobban elfogadják a kezeléseket és diagnosztikai eljárásokat. Azon céllal, hogy részben kezeljék az elhanyagolt trópusi betegségek terén fennálló K+F szakadékot, e projekt hozzájárul egy alternatív modell társfinanszírozásához, amely olyan innovatív és koordinált megközelítésen alapul, amely a K+F terén a piaci hiányosságok miatt fennálló szakadékkal foglalkozik. Ennek érdekében a támogatott modell meghatározza az elhanyagolt trópusi betegségek terén fennálló K+F szakadék azon konkrét területét, amely aránytalanul sújtja a fejlődő országokat, és olyan alapvető elemeket biztosít, amelyek lehetővé teszik a minőségi, hozzáférhető, megfizethető és megfelelő egészségügyi megoldások kifejlesztését. A projekt felhasználja a korábbi előkészítő intézkedések és kísérleti projektek munkáját, valamint a globális egészségügyi kutatási és innovációs kísérleti projekteket, továbbá az azonosított és elismert szakadékokkal foglalkozó támogató erőfeszítéseket a WHO ( dokumentum szerinti folyamataival összhangban, valamint az azonosított és az egészségügyi K+F demonstrációs projektekkel foglalkozó globális technikai konzultációs ülés által kiválasztott demonstrációs projekteket. Ennek során az elfogadhatóság javítására törekedve a projekt többek között az alábbi célokhoz fog hozzájárulni: az egyéb aktuális kezdeményezésekkel való hatékony és eredményes koordinációs mechanizmusra irányuló ajánlások elkészítése a végső termék árának a K+F költségeitől való függetlenítését célzó innovatív módszerekre való javaslattétel, a közszférán belüli és a közszféra és a magánszféra közötti partnerségek maximalizálása a tudásmegosztás terén, beleértve a nyílt tudás és innováció szemléletmódját, A kutatási, fejlesztési és termelési kapacitás megerősítése, többek között a technológiatranszfer révén a fejlődő országokban. Jogalap: A következő szöveg beszúrása: Kísérleti projekt az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 298., , 1. o.) 54. cikkének (2) bekezdése értelmében. A WHO adatai szerint 17 elhanyagolt trópusi betegség ma világszerte 149 országban többségük alacsony vagy közepes jövedelemmel rendelkező ország több mint 1 milliárd személyt érintenek. A HIV/AIDS-szel, a tuberkulózissal és a maláriával együtt az elhanyagolt trópusi betegségek világszinten a gyermekágyi halandóság 20%-áért felelősek és növelhetik a HIV-fertőzés kockázatát. Azonban a globális egészségügyi K+F nem bizonyult elégségesnek a betegség jelentette terhek megoldására, mivel a gyógyszeripar nem invesztál eleget e területbe. Új, továbbfejlesztett, biztonságos, elérhető, megfizethető és minőségi 25

26 technológiákra van szükség az egészségügy globális fejlesztéséhez és a szegénység csökkentéséhez. Módosítástervezet 5552 === DEVE/5552 === előterjesztette: Paul Rübig, Bogdan Brunon Wenta, Fejlesztési Bizottság Az alábbiakkal egészítendő ki: Összesen Címsor: Kísérleti projekt Új házi napenergia-rendszerek a fejlődő országok számára Megjegyzések: A következő szöveg beszúrása: Afrikában közel 600 millió ember él elektromos energiához való hozzáférés nélkül, nagyrészük Nyugat- Afrikában. E személyek minden nap 12 órás sötétségben élnek, és emiatt napnyugtakor abba kell hagyniuk a termelő tevékenységet, valamint ez korlátozza életkörülményeiket és biztonsági problémákat vet fel a lányok és nők számára. Azonban az energia a gazdasági fejlődés alapvető hajtóeleme. 24 órás világítás és energia lehetősége nélkül nem lehetséges a fejlődés, és ez arra kényszeríti a vidéken élőket, hogy a városokba vándoroljanak. A hálózathoz való hozzáférést célzó vagy a minihálózati rendszerek gyakran túl nagyok és túl drágák, és a legtöbben amúgy sem tudják megfizetni a nagyobb elektromos készülékeket. A minihálózati rendszerek ezenkívül intenzív karbantartásra szorulnak, amely problémára nagyon nehéz megoldást találni a vidéki területeken, és ez is felfelé hajtja az árakat. Azonban a nagyon kicsi, hordozható rendszerek hátránya, hogy gyakran rossz minőségűek és rövid élettartamúak, könnyen ellophatók, mivel házon kívül kell tölteni azokat, és nem tudják kiszolgálni például több fényes izzó és mobiltelefon-töltő energiaigényét. A karbantartásra nem szoruló és rendkívül alacsony költségű, hálózaton kívüli házi napenergiarendszerek, melyekről több lámpa, mobiltelefon-töltő és kis elektromos készülék is üzemeltethető, kulcsfontosságúak a vidéki népesség jelentős részeinek fénnyel és tiszta energiával való ellátásában. Ez biztonságot jelent a gyermekek és nők számára is, növeli a tanulási lehetőségeket, javítja az egészségügyi helyzetet, növeli a termelékenységet, mivel az emberek több időt tudnak értékteremtő tevékenységgel tölteni és azzal, hogy biztosítsák az alapvető életszínvonalat. A fejlődő országokban a házi napenergia-rendszerek felállításához 50%-ig terjedő részleges finanszírozást kell biztosítania az EU-nak az első körben mintegy egység fotovoltaikus panel telepítéséhez, hogy kiindulásként és kísérleti jelleggel egyes településeken megvalósítsák a programot. Ezt a helyi finanszírozó intézményekkel együttműködésben kell megvalósítani, és a fejlesztési projektekhez ki kell használni a közösségi finanszírozás lehetőségeit. Miután a közösségeken belül a családok használni kezdik a házi napenergia-rendszereket, havi legfeljebb néhány eurós összegben (vagy lehetőségeiknek megfelelően) hozzájárulást fizetnek, amelyet a fennmaradó összeg visszafizetésére és a közösségek számára további rendszerek telepítésére használnak fel. Jogalap: A következő szöveg beszúrása: 26

27 Kísérleti projekt az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 298., , 1. o.) 54. cikkének (2) bekezdése értelmében. A karbantartásra nem szoruló és rendkívül alacsony költségű, hálózaton kívüli házi napenergia-rendszerek kulcsfontosságúak Afrika vidéki népessége jelentős részeinek fénnyel és tiszta energiával való ellátásában és a gazdasági és szociális fejlődés támogatásában. Az EU-nak magvető finanszírozást kell biztosítania és támogatnia kell a megtöbbszörözhető projekteket, amelyek egyértelmű tovagyűrűző hatást fognak gyakorolni. Módosítástervezet 5506 === DEVE/5506 === jogcím A EuropeAid Fejlesztési és Együttműködési Főigazgatóságon foglalkoztatott tisztviselőkkel és ideiglenes alkalmazottakkal kapcsolatos kiadások Összesen A személyzeti létszám és a EuropeAid Fejlesztési és Együttműködési Főigazgatóság emberi erőforrásaiba való befektetés csökkentése a fejlesztési projektek és alapok megfelelő irányítása és ellenőrzése terén jelentkező problémák súlyosbodását eredményezné. Módosítástervezet 5507 === DEVE/5507 === jogcím A EuropeAid Fejlesztési és Együttműködési Főigazgatóság által az uniós küldöttségeken foglalkoztatott tisztviselőkkel és ideiglenes alkalmazottakkal kapcsolatos kiadások Összesen

Committee / Commission ENVI. Meeting of / Réunion du 08/09/2011 BUDGETARY AMENDMENTS / AMENDEMENTS BUDGÉTAIRES. Rapporteur: Jutta HAUG

Committee / Commission ENVI. Meeting of / Réunion du 08/09/2011 BUDGETARY AMENDMENTS / AMENDEMENTS BUDGÉTAIRES. Rapporteur: Jutta HAUG Committee / Commission ENVI Meeting of / Réunion du 08/09/2011 BUDGETARY AMENDMENTS / AMENDEMENTS BUDGÉTAIRES Rapporteur: Jutta HAUG HU HU Módosítástervezet 6300 === ENVI/6300 === előterjesztette: Jutta

Részletesebben

Fókuszban a Nemzetközi Fejlesztési Együttműködés (NEFE) NEFE Kézikönyv. az EU külkapcsolati és fejlesztési pénzügyi eszközeiről

Fókuszban a Nemzetközi Fejlesztési Együttműködés (NEFE) NEFE Kézikönyv. az EU külkapcsolati és fejlesztési pénzügyi eszközeiről KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTÉRIUM Fókuszban a Nemzetközi Fejlesztési Együttműködés (NEFE) NEFE Kézikönyv az EU külkapcsolati és fejlesztési pénzügyi eszközeiről Vállalatok és más pályázók számára Nemzetközi

Részletesebben

Az EU választási megfigyelési küldetései: célok, gyakorlati lépések és a jövőbeni kihívások

Az EU választási megfigyelési küldetései: célok, gyakorlati lépések és a jövőbeni kihívások 2009.11.12. Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 271 E/31 151. elismeri az európai országoknak a CIA által foglyok szállítására és illegális fogva tartására való állítólagos használatával foglalkozó ideiglenes

Részletesebben

Uwe CORSEPIUS, az Európai Unió Tanácsának főtitkára

Uwe CORSEPIUS, az Európai Unió Tanácsának főtitkára AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2013. december 2. (OR. en) 17228/13 FEDŐLAP Küldi: az Európai Bizottság főtitkára részéről Jordi AYET PUIGARNAU igazgató Az átvétel dátuma: 2013. november 25. Címzett:

Részletesebben

(Jogalkotási aktusok) IRÁNYELVEK

(Jogalkotási aktusok) IRÁNYELVEK 2011.4.15. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 101/1 I (Jogalkotási aktusok) IRÁNYELVEK AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2011/36/EU IRÁNYELVE (2011. április 5.) az emberkereskedelem megelőzéséről, és az

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK ÉS AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK ÉS AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2012.6.19. COM(2012) 286 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK ÉS AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK Az emberkereskedelem felszámolására

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat: A TANÁCS IRÁNYELVE

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat: A TANÁCS IRÁNYELVE AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 12.11.2004 COM(2004) 716 végleges 2004/0249 (CNS) Javaslat: A TANÁCS IRÁNYELVE a kiégett fűtőelemek és radioaktív hulladékok szállításának felügyeletéről és ellenőrzéséről

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA. az Európai Unió és a tengerentúli országok és területek társulásáról ( tengerentúli társulási határozat )

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA. az Európai Unió és a tengerentúli országok és területek társulásáról ( tengerentúli társulási határozat ) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2012.7.16. COM(2012) 362 final 2012/0195 (CNS) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Unió és a tengerentúli országok és területek társulásáról ( tengerentúli társulási határozat

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1295/2013/EU RENDELETE

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1295/2013/EU RENDELETE 2013.12.20. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 347/221 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1295/2013/EU RENDELETE (2013. december 11.) a Kreatív Európa program (2014 2020) létrehozásáról és az 1718/2006/EK,

Részletesebben

EURÓPAI BIZOTTSÁG. Pályázati felhívás EAC/A05/2014 Erasmus+ szakképzési mobilitási tanúsítvány 2015 2020

EURÓPAI BIZOTTSÁG. Pályázati felhívás EAC/A05/2014 Erasmus+ szakképzési mobilitási tanúsítvány 2015 2020 EURÓPAI BIZOTTSÁG Pályázati felhívás EAC/A05/2014 Erasmus+ szakképzési mobilitási tanúsítvány 2015 2020 1. Bevezetés E pályázati felhívás jogalapját az Erasmus+ elnevezésű uniós oktatási, képzési, ifjúsági

Részletesebben

P7_TA-PROV(2010)0490 Az Afganisztánra vonatkozó új stratégia

P7_TA-PROV(2010)0490 Az Afganisztánra vonatkozó új stratégia P7_TA-PROV(2010)0490 Az Afganisztánra vonatkozó új stratégia Az Európai Parlament 2010. december 16-i állásfoglalása az új afganisztáni stratégiáról (2009/2217(INI)) Az Európai Parlament, tekintettel az

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK ÉS AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK ÉS AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 13.12.2005 COM(2005) 658 végleges A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK ÉS AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK A fenntartható fejlődés stratégiájának felülvizsgálatáról Cselekvési

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE. a koncessziós szerződések odaítéléséről. (EGT-vonatkozású szöveg)

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE. a koncessziós szerződések odaítéléséről. (EGT-vonatkozású szöveg) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.12.20. COM(2011) 897 végleges 2011/0437 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE a koncessziós szerződések odaítéléséről (EGT-vonatkozású szöveg) {SEC(2011)

Részletesebben

Dr. Nagy Henrietta egyetemi docens, dékánhelyettes SZIE GTK RGVI

Dr. Nagy Henrietta egyetemi docens, dékánhelyettes SZIE GTK RGVI Dr. Nagy Henrietta egyetemi docens, dékánhelyettes SZIE GTK RGVI Alapja: nemzeti stratégiai jelentések Cél: nemzeti szinten javítani az átláthatóságot, ösztönözzék az elszámoltathatóságot Az aktív végrehajtás

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.4.10. COM(2013) 192 final 2013/0103 (COD) C7-0097/13 Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az Európai Közösségben tagsággal nem rendelkező országokból érkező

Részletesebben

EURÓPAI UNIÓ AZ EURÓPAI PARLAMENT

EURÓPAI UNIÓ AZ EURÓPAI PARLAMENT EURÓPAI UNIÓ AZ EURÓPAI PARLAMENT A TANÁCS Brüsszel, 2009. október 22. (OR. en) 2007/0248 (COD) PE-CONS 3674/09 TELECOM 136 MI 247 COMPET 322 DATAPROTECT 43 CONSOM 133 CODEC 855 JOGI AKTUSOK ÉS EGYÉB ESZKÖZÖK

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE. az Unió éves költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE. az Unió éves költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2010.12.22. COM(2010) 815 végleges 2010/0395 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az Unió éves költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról HU HU

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2010.12.21. COM(2010) 799 végleges 2010/0385 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2005/32/EK IRÁNYELVE. (2005. július 6.)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2005/32/EK IRÁNYELVE. (2005. július 6.) 2005.7.22. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 191/29 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2005/32/EK IRÁNYELVE (2005. július 6.) az energiafelhasználó termékek környezetbarát tervezésére vonatkozó követelmények

Részletesebben

ERASMUS MINDENKINEK (2014 2020)

ERASMUS MINDENKINEK (2014 2020) BELSŐ POLITIKÁK FŐIGAZGATÓSÁGA B TEMATIKUS OSZTÁLY: STRUKTURÁLIS ÉS KOHÉZIÓS POLITIKÁK ERASMUS MINDENKINEK (2014 2020) ÖSSZEFOGLALÁS Tartalom A javasolt Erasmus mindenkinek program (2014 2020) célja, hogy

Részletesebben

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2012.10.29.)

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2012.10.29.) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2012.10.29. C(2012) 7507 final A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2012.10.29.) az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról szóló

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 22.9.2006 COM(2006)231 végleges A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

Részletesebben

Ajánlás A TANÁCS AJÁNLÁSA. Szlovénia 2015. évi nemzeti reformprogramjáról, amelyben véleményezi Szlovénia 2015. évi stabilitási programját

Ajánlás A TANÁCS AJÁNLÁSA. Szlovénia 2015. évi nemzeti reformprogramjáról, amelyben véleményezi Szlovénia 2015. évi stabilitási programját EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.5.13. COM(2015) 273 final Ajánlás A TANÁCS AJÁNLÁSA Szlovénia 2015. évi nemzeti reformprogramjáról, amelyben véleményezi Szlovénia 2015. évi stabilitási programját HU HU

Részletesebben

KÖZÖS KONZULTÁCIÓS ANYAG. Új európai szomszédságpolitika felé

KÖZÖS KONZULTÁCIÓS ANYAG. Új európai szomszédságpolitika felé EURÓPAI BIZOTTSÁG AZ EURÓPAI UNIÓ KÜLÜGYI ÉS BIZTONSÁGPOLITIKAI FŐKÉPVISELŐJE Brüsszel, 2015.3.4. JOIN(2015) 6 final KÖZÖS KONZULTÁCIÓS ANYAG Új európai szomszédságpolitika felé HU HU I. Bevezetés. Egy

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019. Kulturális és Oktatási Bizottság JELENTÉSTERVEZET

EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019. Kulturális és Oktatási Bizottság JELENTÉSTERVEZET EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019 Kulturális és Oktatási Bizottság 2015/0000(INI) 4.2.2015 JELENTÉSTERVEZET a bolognai folyamat végrehajtásának nyomon követéséről (2015/0000(INI)) Kulturális és Oktatási Bizottság

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat: A TANÁCS RENDELETE. az állatok leölésük során való védelméről. (előterjesztő: a Bizottság)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat: A TANÁCS RENDELETE. az állatok leölésük során való védelméről. (előterjesztő: a Bizottság) HU HU HU AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 18.9.2008 COM(2008) 553 végleges 2008/0180 (CNS) Javaslat: A TANÁCS RENDELETE az állatok leölésük során való védelméről (előterjesztő: a Bizottság) {SEC(2008)

Részletesebben

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK. Zárójelentés az EU élelmezésfinanszírozási eszközének végrehajtásáról

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK. Zárójelentés az EU élelmezésfinanszírozási eszközének végrehajtásáról EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.4.11. COM(2013) 194 final A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK Zárójelentés az EU élelmezésfinanszírozási eszközének végrehajtásáról {SWD(2013)

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat: A TANÁCS IRÁNYELVE

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat: A TANÁCS IRÁNYELVE HU HU HU AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 2009.10.26. COM(2009)577 végleges Javaslat: A TANÁCS IRÁNYELVE a kórházakban és az egészségügyben előforduló, éles vagy hegyes eszközök által okozott

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.5.27. COM(2015) 285 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK Az EU cselekvési

Részletesebben

Gyakran ismételt kérdések

Gyakran ismételt kérdések Gyakran ismételt kérdések az európai parlamenti képviselőkről és az Európai Parlamentről A 2014. évi európai parlamenti választás: mikor és hogyan zajlik le? 2014-es választások: hogyan nevezik ki az EP

Részletesebben

Page 1 of 12 32010R0913 Az Európai Parlament és a Tanács 913/2010/EU rendelete ( 2010. szeptember 22. ) a versenyképes árufuvarozást szolgáló európai vasúti hálózatról EGT-vonatkozású szöveg Hivatalos

Részletesebben

Együttes javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Együttes javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG AZ UNIÓ KÜLÜGYI ÉS BIZTONSÁGPOLITIKAI FŐKÉPVISELŐJE Brüsszel, 2016.4.14. JOIN(2016) 6 final 2016/0112 (NLE) Együttes javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az egyrészről az Európai Unió és tagállamai,

Részletesebben

UNIÓS BELSŐ POLITIKÁK FŐIGAZGATÓSÁGA B. TEMATIKUS FŐOSZTÁLY: STRUKTURÁLIS ÉS KOHÉZIÓS POLITIKÁK REGIONÁLIS FEJLESZTÉS

UNIÓS BELSŐ POLITIKÁK FŐIGAZGATÓSÁGA B. TEMATIKUS FŐOSZTÁLY: STRUKTURÁLIS ÉS KOHÉZIÓS POLITIKÁK REGIONÁLIS FEJLESZTÉS UNIÓS BELSŐ POLITIKÁK FŐIGAZGATÓSÁGA B. TEMATIKUS FŐOSZTÁLY: STRUKTURÁLIS ÉS KOHÉZIÓS POLITIKÁK REGIONÁLIS FEJLESZTÉS A STRUKTURÁLIS ALAPOK, VALAMINT AZ ÁLTALÁNOS (GAZDASÁGI) ÉRDEKŰ SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSA

Részletesebben

SN 2966/12 ac/lg/agh 1 DG E

SN 2966/12 ac/lg/agh 1 DG E AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2012. június 26. (06.07) (OR. en) SN 2966/12 Intézményközi referenciaszám: 2011/0172 (COD) ENER FELJEGYZÉS Tárgy: Javaslat Az Európai Parlament és a Tanács irányelve az

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1290/2013/EU RENDELETE

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1290/2013/EU RENDELETE 2013.12.20. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 347/81 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1290/2013/EU RENDELETE (2013. december 11.) a Horizont 2020 kutatási és innovációs keretprogram (2014 2020) részvételi

Részletesebben

BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM A HATÁSVIZSGÁLAT ÖSSZEFOGLALÁSA. amely az alábbi dokumentumot kíséri:

BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM A HATÁSVIZSGÁLAT ÖSSZEFOGLALÁSA. amely az alábbi dokumentumot kíséri: HU HU HU EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.3.8. SEC(2011) 289 végleges BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM A HATÁSVIZSGÁLAT ÖSSZEFOGLALÁSA amely az alábbi dokumentumot kíséri: A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ

Részletesebben

JELENTÉS. HU Egyesülve a sokféleségben HU. Európai Parlament A8-0163/2016 29.4.2016

JELENTÉS. HU Egyesülve a sokféleségben HU. Európai Parlament A8-0163/2016 29.4.2016 Európai Parlament 2014-2019 Plenárisülés-dokumentum A8-0163/2016 29.4.2016 JELENTÉS az innováció és a gazdasági fejlődés előmozdításáról a jövőbeli európai mezőgazdasági gazdálkodásban (2015/2227(INI))

Részletesebben

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.6.24. COM(2013) 442 final A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK A nyersanyag-politikai

Részletesebben

Az EU terrorizmusellenes politikája A legfontosabb eredmények és a jövõbeni kihívások

Az EU terrorizmusellenes politikája A legfontosabb eredmények és a jövõbeni kihívások BIZTONSÁGPOLITIKA 3 Az EU terrorizmusellenes politikája A legfontosabb eredmények és a jövõbeni kihívások Ez évben lett öt éves az Európai Unió terrorizmusellenes stratégiája. Az EU Bizottsága 2010 júliusában

Részletesebben

Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság JELENTÉSTERVEZET

Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság JELENTÉSTERVEZET EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság 2009/2103(INI) 3.2.2010 JELENTÉSTERVEZET a Fellépés a rák ellen: európai partnerség című bizottsági közleményről

Részletesebben

- ARECHIVIC PROJEKT WORKSTREAM-3 MÓDSZERTANI IRÁNYELVEK

- ARECHIVIC PROJEKT WORKSTREAM-3 MÓDSZERTANI IRÁNYELVEK EURÓPAI IGAZSÁGÜGYI BIZOTTSÁG Alapvető Jogok és Állampolgárság Program - ARECHIVIC PROJEKT Az emberkereskedelem gyermekáldozatainak megsegítése és reintegrációja: a forrás és célországok leginkább bevált

Részletesebben

Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért

Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért 2009R0428 HU 15.06.2012 002.001 1 Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért B A TANÁCS 428/2009/EK RENDELETE (2009. május 5.) a kettős

Részletesebben

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2012.3.9. COM(2012) 99 final A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK Az állampolgárságuktól eltérő tagállamban lakóhellyel rendelkező uniós polgárok aktív

Részletesebben

(Hirdetmények) KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK EURÓPAI BIZOTTSÁG

(Hirdetmények) KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK EURÓPAI BIZOTTSÁG C 41/4 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2016.2.4. V (Hirdetmények) KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK EURÓPAI BIZOTTSÁG 2016. ÉVI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS EGYSZERŰ PROGRAMOK Az 1144/2014/EU rendelettel összhangban a

Részletesebben

A TANÁCS 2003/9/EK IRÁNYELVE (2003. január 27.) a menedékkérők befogadása minimumszabályainak megállapításáról

A TANÁCS 2003/9/EK IRÁNYELVE (2003. január 27.) a menedékkérők befogadása minimumszabályainak megállapításáról A TANÁCS 2003/9/EK IRÁNYELVE (2003. január 27.) a menedékkérők befogadása minimumszabályainak megállapításáról AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA, tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre, és különösen

Részletesebben

Ajánlás A TANÁCS AJÁNLÁSA. Svédország 2014. évi nemzeti reformprogramjáról. és Svédország 2014. évi konvergenciaprogramjának tanácsi véleményezéséről

Ajánlás A TANÁCS AJÁNLÁSA. Svédország 2014. évi nemzeti reformprogramjáról. és Svédország 2014. évi konvergenciaprogramjának tanácsi véleményezéséről EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.6.2. COM(2014) 428 final Ajánlás A TANÁCS AJÁNLÁSA Svédország 2014. évi nemzeti reformprogramjáról és Svédország 2014. évi konvergenciaprogramjának tanácsi véleményezéséről

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, XXX COM(2012) 148 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK a mezőgazdasági

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019. Foglalkoztatási és Szociális Bizottság JELENTÉSTERVEZET

EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019. Foglalkoztatási és Szociális Bizottság JELENTÉSTERVEZET EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019 Foglalkoztatási és Szociális Bizottság 22.5.2015 2015/2042(INI) JELENTÉSTERVEZET az európai Progress mikrofinanszírozási eszköz végrehajtásáról (2015/2042(INI)) Foglalkoztatási

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.3.26. COM(2015) 141 final 2015/0070 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az 1306/2013/EU rendeletben meghatározott, a közvetlen kifizetésekre a 2015-ös

Részletesebben

STABILIZÁCIÓS ÉS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről a Szerb Köztársaság között

STABILIZÁCIÓS ÉS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről a Szerb Köztársaság között L 278/16 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2013.10.18. STABILIZÁCIÓS ÉS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről a Szerb Köztársaság között A BELGA KIRÁLYSÁG, A

Részletesebben

A BIZOTTSÁG VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA (2014.12.18.)

A BIZOTTSÁG VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA (2014.12.18.) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.12.18. C(2014) 9794 final A BIZOTTSÁG VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA (2014.12.18.) az Európai Tengerügyi és Halászati Alap 2015. évi munkaprogramjának elfogadásáról és az Alap

Részletesebben

32005L0032. a 2000/55/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról. Hivatalos Lap L 191, 22/07/2005 o. 0029-0058

32005L0032. a 2000/55/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról. Hivatalos Lap L 191, 22/07/2005 o. 0029-0058 32005L0032 Az Európai Parlament és a Tanács 2005/32/EK irányelve (2005. július 6.) az energiafelhasználó termékek környezetbarát tervezésére vonatkozó követelmények megállapításának kereteiről, valamint

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI CIVIL FÓRUM STRATÉGIÁJA

A NYÍREGYHÁZI CIVIL FÓRUM STRATÉGIÁJA A NYÍREGYHÁZI CIVIL FÓRUM STRATÉGIÁJA Nyíregyháza, 2010. május Készült a Felső-Tisza Alapítvány megbízásából. Szerkesztette: Filepné dr. Nagy Éva Katona Mariann Tóth Miklós Lezárva 2010. május 31-én. Nyíregyháza,

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 439/2010/EU RENDELETE (2010. május 19.) az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal létrehozásáról

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 439/2010/EU RENDELETE (2010. május 19.) az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal létrehozásáról 2010.5.29. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 132/11 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 439/2010/EU RENDELETE (2010. május 19.) az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal létrehozásáról AZ EURÓPAI PARLAMENT

Részletesebben

Római Nyilatkozat. Jövőkép a tengerekkel és óceánokkal foglalkozó tudomány számára:

Római Nyilatkozat. Jövőkép a tengerekkel és óceánokkal foglalkozó tudomány számára: Római Nyilatkozat Jövőkép a tengerekkel és óceánokkal foglalkozó tudomány számára: Hathatós eredmények, globális vezető szerep és fenntartható kék növekedés Európának Európa kezd kilábalni a közelmúlt

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat A TANÁCS RENDELETE. általános preferenciális rendszer alkalmazásáról. (előterjesztő: a Bizottság)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat A TANÁCS RENDELETE. általános preferenciális rendszer alkalmazásáról. (előterjesztő: a Bizottság) AZ EURÓPAI KÖZÖÉGEK BIZOTTÁGA Brüsszel, 20.10.2004 COM(2004) 699 végleges 2004/0242 (CN) Javaslat A TANÁC RENDELETE általános preferenciális rendszer alkalmazásáról (előterjesztő: a Bizottság) HU HU INDOKLÁ

Részletesebben

Közösségi Határkódex ***I

Közösségi Határkódex ***I C 133 E/57 P6_TA(2005)0247 Közösségi Határkódex ***I Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása a személyek határátlépésére irányadó szabályok Közösségi Kódexének létrehozásáról szóló európai parlamenti

Részletesebben

VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ Az EU kulturális stratégiájához fűződő külkapcsolati politikai érdekek az európai uniós külső fellépés összes prioritását felölelik. Míg a kultúrák közötti párbeszéd nélkülözhetetlen

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 7.2.2007 COM(2007) 22 végleges A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK A 21. századi versenyképes autóipari szabályozási keret A Bizottság

Részletesebben

Ajánlás A TANÁCS AJÁNLÁSA. Franciaország 2016. évi nemzeti reformprogramjáról, amelyben véleményezi Franciaország 2016. évi stabilitási programját

Ajánlás A TANÁCS AJÁNLÁSA. Franciaország 2016. évi nemzeti reformprogramjáról, amelyben véleményezi Franciaország 2016. évi stabilitási programját EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.5.18. COM(2016) 330 final Ajánlás A TANÁCS AJÁNLÁSA Franciaország 2016. évi nemzeti reformprogramjáról, amelyben véleményezi Franciaország 2016. évi stabilitási programját

Részletesebben

ZÖLD KÖNYV. az online szerencsejátékokról a belső piacon. SEC(2011) 321 végleges

ZÖLD KÖNYV. az online szerencsejátékokról a belső piacon. SEC(2011) 321 végleges HU HU HU EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.3.24. COM(2011) 128 végleges ZÖLD KÖNYV az online szerencsejátékokról a belső piacon SEC(2011) 321 végleges HU HU TARTALOMJEGYZÉK Zöld könyv az online szerencsejátékokról

Részletesebben

198. sz. Ajánlás a munkaviszonyról

198. sz. Ajánlás a munkaviszonyról 198. sz. Ajánlás a munkaviszonyról A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet általános konferenciája, Amelyet a Nemzetközi Munkaügyi Hivatal Igazgató Tanácsa hívott össze Genfbe, és amely 2006. május 31-én megtartotta

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.5.19. COM(2011) 281 végleges 2011/0126 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Unió és Ausztrália közötti, az utas-nyilvántartási adatállomány (PNR) adatainak feldolgozásáról

Részletesebben

Mellékelten továbbítjuk a delegációknak az Európai Tanács fenti ülésén elfogadott következtetéseket.

Mellékelten továbbítjuk a delegációknak az Európai Tanács fenti ülésén elfogadott következtetéseket. Európai Tanács Brüsszel, 2015. december 18. (OR. en) EUCO 28/15 CO EUR 13 CONCL 5 FEDŐLAP Küldi: a Tanács Főtitkársága Címzett: a delegációk Tárgy: Az Európai Tanács ülése (2015. december 17. és 18.) Következtetések

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat: A TANÁCS RENDELETE

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat: A TANÁCS RENDELETE AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 29.7.2009 COM(2009) 393 végleges 2009/0114 (CNS) C7-0129/09 Javaslat: A TANÁCS RENDELETE a szomáliai helyzet tekintetében egyes természetes és jogi személyekkel,

Részletesebben

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.10.29. COM(2014) 665 final A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK az Európai Unió és Kolumbia közötti vízummentességi megállapodásra irányuló tárgyalásokra

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 10.11.2005 COM(2005) 551 végleges A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 183. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. december 3., péntek. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 183. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. december 3., péntek. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. december 3., péntek 183. szám Tartalomjegyzék 2010. évi CXXXIV. törvény A földgáz biztonsági készletezésérõl szóló 2006. évi XXVI. törvény, valamint

Részletesebben

STABILIZÁCIÓS ÉS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS egyrészről az Európai Unió és az Európai Atomenergia-közösség, másrészről Koszovó * között

STABILIZÁCIÓS ÉS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS egyrészről az Európai Unió és az Európai Atomenergia-közösség, másrészről Koszovó * között 2016.3.16. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 71/3 STABILIZÁCIÓS ÉS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS egyrészről az Európai Unió és az Európai Atomenergia-közösség, másrészről Koszovó * között egyrészről AZ EURÓPAI

Részletesebben

A TANÁCS 2010/32/EU IRÁNYELVE

A TANÁCS 2010/32/EU IRÁNYELVE L 134/66 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2010.6.1. IRÁNYELVEK A TANÁCS 2010/32/EU IRÁNYELVE (2010. május 10.) a HOSPEEM és az EPSU közötti, a kórházakban és az egészségügyi ágazatban előforduló, éles vagy

Részletesebben

FEHÉR KÖNYV. A megfelelő, biztonságos és fenntartható európai nyugdíjak menetrendje. (EGT-vonatkozású szöveg) {SWD(2012) 7 final} {SWD(2012) 8 final}

FEHÉR KÖNYV. A megfelelő, biztonságos és fenntartható európai nyugdíjak menetrendje. (EGT-vonatkozású szöveg) {SWD(2012) 7 final} {SWD(2012) 8 final} EURÓPI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2012.2.16. COM(2012) 55 final FEHÉR KÖNYV megfelelő, biztonságos és fenntartható európai díjak menetrendje (EGT-vonatkozású szöveg) {SWD(2012) 7 final} {SWD(2012) 8 final} FEHÉR

Részletesebben

(Közlemények) AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL ÉS SZERVEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK BIZOTTSÁG

(Közlemények) AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL ÉS SZERVEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK BIZOTTSÁG 2009.5.9. Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 107/1 II (Közlemények) AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL ÉS SZERVEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK BIZOTTSÁG A Bizottság Közleménye Italok csomagolása, betétdíjas rendszerek

Részletesebben

9235/15 kn/hk/ar 1 DG B 3A - DG G 1A

9235/15 kn/hk/ar 1 DG B 3A - DG G 1A Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2015. június 15. (OR. en) 9235/15 UEM 178 ECOFIN 383 SOC 345 COMPET 256 ENV 338 EDUC 164 RECH 155 ENER 196 JAI 360 EMPL 219 FELJEGYZÉS Küldi: Címzett: Biz. dok. sz.: Tárgy:

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat: A TANÁCS IRÁNYELVE

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat: A TANÁCS IRÁNYELVE HU HU HU AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 28.4.2005 COM(2005) 171 végleges 2005/0062 (CNS) 2005/0063 (CNS) Javaslat: A TANÁCS IRÁNYELVE a madárinfluenza (klasszikus baromfipestis) elleni védekezésre

Részletesebben

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Gazdasági és Monetáris Bizottság 22.12.2009 KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE Tárgy: Maria DAMANAKI, a tengerügyek és halászat területéért felelős biztosjelölt meghallgatása A

Részletesebben

Mellékelten továbbítjuk a delegációknak a rendelettervezetnek az elnökség által készített, egységes szerkezetbe foglalt változatát.

Mellékelten továbbítjuk a delegációknak a rendelettervezetnek az elnökség által készített, egységes szerkezetbe foglalt változatát. AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2013. március 13. (15.03) (OR. en) Intézményközi referenciaszám: 2011/0282 (COD) 7303/13 AGRI 159 AGRISTR 32 CODEC 535 MUNKADOKUMENTUM Küldi: az elnökség Címzett: a Tanács

Részletesebben

(Jogalkotási aktusok) IRÁNYELVEK

(Jogalkotási aktusok) IRÁNYELVEK 2013.6.29. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 179/1 I (Jogalkotási aktusok) IRÁNYELVEK AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2013/35/EU IRÁNYELVE (2013. június 26.) a munkavállalók fizikai tényezők (elektromágneses

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA. a 2009/831/EK határozat alkalmazási ideje tekintetében történő módosításáról

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA. a 2009/831/EK határozat alkalmazási ideje tekintetében történő módosításáról EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.12.19. COM(2013) 930 final 2013/0446 (CNS) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA a 2009/831/EK határozat alkalmazási ideje tekintetében történő módosításáról HU HU INDOKOLÁS 1.

Részletesebben

A tájékoztatásnyújtási és promóciós intézkedések általános célkitűzése, hogy megerősítsék az uniós mezőgazdasági ágazat versenyképességét.

A tájékoztatásnyújtási és promóciós intézkedések általános célkitűzése, hogy megerősítsék az uniós mezőgazdasági ágazat versenyképességét. C 41/20 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2016.2.4. 2016. ÉVI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÖSSZETETT PROGRAMOK Az 1144/2014/EU rendelettel összhangban a belső piacon és harmadik országokban megvalósított, mezőgazdasági

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS IRÁNYELVE

Javaslat A TANÁCS IRÁNYELVE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.10.6. COM(2014) 617 final 2014/0286 (NLE) Javaslat A TANÁCS IRÁNYELVE a benzin és a dízelüzemanyagok minőségéről szóló 98/70/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti

Részletesebben

1. A közegészségügyi munkacsoport megvitatta a mellékletben található tanácsi következtetéstervezetet, és megállapodásra jutott arról.

1. A közegészségügyi munkacsoport megvitatta a mellékletben található tanácsi következtetéstervezetet, és megállapodásra jutott arról. AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2011. május 20. (24.05) (OR. en) 10384/11 SAN 99 FELJEGYZÉS Küldi: Címzett: Tárgy: a Tanács Főtitkársága az Állandó Képviselők Bizottsága (I. rész)/a Tanács A FOGLALKOZTATÁSI,

Részletesebben

A BIZOTTSÁG 2006. december 8-i 1828/2006/EK RENDELETE

A BIZOTTSÁG 2006. december 8-i 1828/2006/EK RENDELETE A BIZOTTSÁG 2006. december 8-i 1828/2006/EK RENDELETE az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról szóló

Részletesebben

2008R0501 HU 27.12.2008 001.001 1

2008R0501 HU 27.12.2008 001.001 1 2008R0501 HU 27.12.2008 001.001 1 Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért B A BIZOTTSÁG 501/2008/EK RENDELETE (2008. június 5.)

Részletesebben

Európai Beruházási Bank Csoport. Átláthatósági politika

Európai Beruházási Bank Csoport. Átláthatósági politika Csoport Átláthatósági politika 2015. március 2015. március 6. 1 / 17 Tartalomjegyzék 1. Háttérinformációk és a politika célja... 3 2. Vezérelvek... 3 Nyilvánosság... 3 A bizalom biztosítása és az érzékeny

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2010. április 14. (OR. en) 5386/3/10 REV 3. Intézményközi referenciaszám: 2008/0223 (COD)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2010. április 14. (OR. en) 5386/3/10 REV 3. Intézményközi referenciaszám: 2008/0223 (COD) AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2010. április 14. (OR. en) Intézményközi referenciaszám: 2008/0223 (COD) 5386/3/10 REV 3 ENER 12 ENV 16 CODEC 17 PARLNAT 3 JOGI AKTUSOK ÉS EGYÉB ESZKÖZÖK Tárgy: A Tanács

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE HU HU HU AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 16.7.2008 COM(2008) 399 végleges 2008/0151 (COD) Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE az energiával kapcsolatos termékek környezetbarát

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.6.17. COM(2014) 357 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK az Európai

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.5.4. COM(2016) 279 final 2016/0141 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a külső határok átlépésekor vízumkötelezettség alá eső, illetve az e kötelezettség

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Strasbourg, 2016.4.12. COM(2016) 221 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK A jelenlegi állás és a lehetséges további lépések a vízumpolitika területén egyes

Részletesebben

(Jogalkotási aktusok) RENDELETEK

(Jogalkotási aktusok) RENDELETEK 2011.12.8. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 326/1 I (Jogalkotási aktusok) RENDELETEK AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1227/2011/EU RENDELETE (2011. október 25.) a nagykereskedelmi energiapiacok integritásáról

Részletesebben

Foglalkoztatási és Szociális Bizottság *** AJÁNLÁSTERVEZET

Foglalkoztatási és Szociális Bizottság *** AJÁNLÁSTERVEZET Európai Parlament 2014-2019 Foglalkoztatási és Szociális Bizottság 2014/0259(NLE) 27.5.2015 *** AJÁNLÁSTERVEZET a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet kényszermunkáról szóló 1930. évi egyezménye 2014. évi jegyzőkönyvének

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK >r >r AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 7.9.2005 COM(2005) 423 végleges 2003/0175 (COD) A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK az EK-Szerződés 251. cikke (2) bekezdésének második albekezdése

Részletesebben

Az Európai Parlament 2007. október 25-i ajánlása a Tanácshoz az Európai Unió és Szerbia közötti kapcsolatokról (2007/2126(INI))

Az Európai Parlament 2007. október 25-i ajánlása a Tanácshoz az Európai Unió és Szerbia közötti kapcsolatokról (2007/2126(INI)) P6_TA-PROV(2007)0482 Az Európai Unió és Szerbia közötti kapcsolatok Az Európai Parlament 2007. október 25-i ajánlása a Tanácshoz az Európai Unió és Szerbia közötti kapcsolatokról (2007/2126(INI)) Az Európai

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS RENDELETE. a Clean Sky 2 Közös Vállalkozásról. (EGT-vonatkozású szöveg) {SWD(2013) 257 final} {SWD(2013) 258 final}

Javaslat A TANÁCS RENDELETE. a Clean Sky 2 Közös Vállalkozásról. (EGT-vonatkozású szöveg) {SWD(2013) 257 final} {SWD(2013) 258 final} EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.7.10. COM(2013) 505 final 2013/0244 (NLE) C7-0255/13 Javaslat A TANÁCS RENDELETE a Clean Sky 2 Közös Vállalkozásról (EGT-vonatkozású szöveg) {SWD(2013) 257 final} {SWD(2013)

Részletesebben

A TANÁCS 10/2010/EU ÁLLÁSPONTJA ELSŐ OLVASATBAN

A TANÁCS 10/2010/EU ÁLLÁSPONTJA ELSŐ OLVASATBAN C 123 E/32 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2010.5.12. A TANÁCS 10/2010/EU ÁLLÁSPONTJA ELSŐ OLVASATBAN az épületek energiahatékonyságáról szóló, európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadása céljából

Részletesebben

KREATÍV EURÓPA (2014-2020) Kultúra alprogram. pályázati felhívás

KREATÍV EURÓPA (2014-2020) Kultúra alprogram. pályázati felhívás KREATÍV EURÓPA (2014-2020) Kultúra alprogram pályázati felhívás EACEA 46/2014: Műfordítási projektek A Kultúra alprogram projektjeinek végrehajtása: műfordítási projektek. Bevezetés E felhívás alapja a

Részletesebben

BÉKÉS MEGYE KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ELNÖKE. Előterjesztés Békés Megye Képviselő-testülete 2011. december 16-i ülésére

BÉKÉS MEGYE KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ELNÖKE. Előterjesztés Békés Megye Képviselő-testülete 2011. december 16-i ülésére BÉKÉS MEGYE KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ELNÖKE 5601 Békéscsaba, Derkovits sor, Pf.: 118 Telefon: 66/441-156 Telefax: 66/441-609 Előterjesztés Békés Megye Képviselő-testülete 2011. december 16-i ülésére Tárgy:

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.5.25. COM(2016) 289 final 2016/0152 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a területi alapú tartalomkorlátozás, illetve a vevő állampolgársága, a belső

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.12.20. COM(2011) 900 végleges A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK Az általános

Részletesebben

(Jogalkotási aktusok) HATÁROZATOK

(Jogalkotási aktusok) HATÁROZATOK 2011.11.22. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 303/1 I (Jogalkotási aktusok) HATÁROZATOK AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1194/2011/EU HATÁROZATA (2011. november 16.) az Európai Örökség címre vonatkozó

Részletesebben