DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E A Polgármesteri Hivatal lapja

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E A Polgármesteri Hivatal lapja"

Átírás

1 DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E A Polgármesteri Hivatal lapja évi 8. szám április 5. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI 10/2004. (IV. 5.) Kr. A gépjármű-várakozóhelyek biztosításáról /2004. (IV. 5.) Kr. A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjlóléti és gyermekvédelmi ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról /2004. (IV. 5.) Kr. Debrecen Megyei Jogú Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 8/2003. (V. 23.) kr. rendelet módosításáról a Piac u. Arany János utca Nyugati kiskörút Széchenyi utca által határolt területre (Révész téri tömb) vonatkozóan 540 Kiadja: Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Kiadásért felelős: Lukácsné dr. Pócsi Ildikó S z e r k e s z t i :

2 Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Szervezési és Jogi Főosztálya Szerkesztésért felelős: Dr. Kiss Viktória K é s z ü l t : a Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátási Osztályának Nyomdájában Felelős: Derzsy Kálmán ISSN Készült: 400 példányban Ára: Ft

3 DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 10/2004. (IV. 5.) Kr. rendelete * a gépjármű-várakozóhelyek biztosításáról Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (továbbiakban: OTÉK) 42. (10) és (11) bekezdéseiben foglalt felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja: A rendelet célja 1. A rendelet célja, hogy biztosítsa Debrecen Megyei Jogú Város közigazgatási területén belül az építmények, önálló rendeltetési egységek, területek rendeltetésszerű használatához igazodó gépjármű-várakozóhelyek folyamatos kialakítását, valamint az, hogy az OTÉK előírások szerint szükséges számú gépjármű várakozóhelyek (parkolók) Debrecen város sajátosságait is figyelembe vevő közlekedési vizsgálat alapján - biztosíthatók legyenek. A rendelet hatálya 2. A rendelet hatálya Debrecen város közigazgatási területén kiterjed mindazon magánszemélyre, jogi és nem jogi személyiségű szervezetekre (továbbiakban: építtetőre), akik az általuk beépítésre szánt területen, vagy meglévő, de rendeltetési módját megváltoztató létesítményhez, területhez telken belül nem tudják biztosítani a parkolási normát. (1) E rendelet alkalmazásában Értelmező rendelkezések 3. a) parkolási norma: Az OTÉK 4. számú mellékletében meghatározott, az építmények rendeltetésszerű használatához szükséges, elhelyezendő személygépkocsik száma alapján számított parkolóhely szám. b) Nagykörút: Nyíl u.- Rakovszky D. u. Hajnal u. Wesselényi u. Erzsébet u. Külsővásártér Nyugati u. Pesti u. Böszörményi út Füredi út Hadházi u. által alkotott körút. c) Kiskörút: Debrecen Megyei Jogú Város helyi építési szabályzata és szabályozási terve szerinti Mester u. Hunyadi u. Rákóczi u. Burgundia u. Klaipeda u. Sumen u. Wesselényi u. Erzsébet u. Boldogfalva u. nyomvonala keresztezve a Török B. utcát Szalkai I. u. Nemzetőr u. nyomvonala Arany J. u. és Széchenyi u. közötti nyomvonal a Mácsai S. utcától keletre e nyomvonal folytatásában északra a Széchenyi u. és a Simonffy u. közötti nyomvonal Simonffy u. és a Bajcsy Zs. u. * A Közgyűlés a rendeletet a április 1-jei-ei ülésén fogadta el.

4 közötti nyomvonal a Kápolnási utcától nyugatra a Bajcsy Zs. u. és a Hatvan u. közötti nyomvonal a Tóth A. utcától keletre Csók u. nyomvonala Csokonai u. és a Jókai u. közötti nyomvonal a Garai utcától keletre eső nyomvonal Cserepes u. északi vége által alkotott körút. (2) A Nagykörút és a Kiskörút területi elhelyezkedését az 1. számú rajzi melléklet tartalmazza. Helyi parkolási norma 4. (1) Az építtető a parkolási normát az alábbiak szerint köteles biztosítani: a) legalább 50%-át: - a Nagykörúttal határolt belváros területén és a Nagykörút külső oldalának területén egy telek mélységig, - rendezvények tartására alkalmas tömegtartózkodásra szolgáló egymástól nem több mint 300 méter távolságban lévő építmények esetében; b) 150%-át: - a Nagykörúttal határolt belváros területén abban az esetben, ha gépkocsi tároló, illetve várakozóhely rendeltetési módja kerül megváltoztatásra; c) 100%-át: - minden egyéb esetben és a lakások után. (2) Amennyiben az (1) bekezdés a) és b) pontja szerint számított szükséges parkolóhely szám nem egész szám, úgy az a) pontban foglalt esetekben a magasabb egész számnak, a b) pontban foglalt esetben az alacsonyabb egész számnak megfelelően kell a parkolási normát meghatározni. Parkolók kialakítása telken kívül 5. Amennyiben az építtető az általa beépítésre szánt területen, vagy meglévő, de rendeltetési módját megváltoztató létesítményhez, területhez nem tudja biztosítani telken belül a helyi parkolási norma 4. szerint meghatározott mértékét, a létesítés helyétől legfeljebb 500 m-en belül parkolóházban biztosíthatja a parkolóház tulajdonosával kötött külön megállapodás alapján - a szükséges számú parkolóhelyet. Parkolóhely biztosítási hozzájárulás 6. (1) Amennyiben az építtető az általa beépítésre szánt területen, vagy meglévő, de rendeltetési módját megváltoztató létesítményhez, területhez nem tudja biztosítani telken belül vagy az 5. szerinti módon a helyi parkolási norma 4. szerint meghatározott mértékét, az önkormányzattal megállapodást köthet arra, hogy az önkormányzat a beépítésre szánt területtől vagy a meglévő, de rendeltetési módját megváltoztató létesítménytől legfeljebb

5 500 m-en belül parkolóházban vagy a Nagykörúttal határolt belváros területét és a Nagykörút külső oldalának területét egy telek mélységig kivéve közterületek közlekedésre szánt területe egy részének, illetőleg a közforgalom céljára átadott magánút területe egy részének felhasználásával az út kezelőjének hozzájárulásával az építtető helyett biztosítja a szükséges számú parkolóhelyet. A megállapodást az önkormányzat nevében a polgármester köti meg, biztosítási hozzájárulás ellenében, melynek megfizetésére részletfizetés nem engedélyezhető. (2) Az építtető az (1) bekezdésben foglalt esetben parkolóhely biztosítási hozzájárulást (továbbiakban: hozzájárulás) fizet az önkormányzatnak. (3) A (2) bekezdés szerint fizetendő hozzájárulás alapja a parkolóhely biztosításának (kialakításának, illetve a meglévő parkolóhelyek használhatóságának és fenntartásának) költsége. (4) A hozzájárulás mértéke a 4. -ban foglalt parkolási norma szerinti területi határ és a 2. sz. melléklet alapján kerül meghatározásra. (5) A szükséges parkolóhelyek számát az illetékes engedélyező hatóság az építési engedélyezési eljárás során az építési engedély kiadásakor állapítja meg. Az építési engedély kiadásának feltétele az 5. vagy a 6. (1) bekezdés szerinti megállapodás megkötése. (6) Az Önkormányzat a megállapodásban vállalja, hogy parkolóházban 5 éven belül, a közterületek közlekedésre szánt területén 1 éven belül a szükséges parkolóhelyeket biztosítja. (7) A használatbavételi engedély kiadásának feltétele önkormányzati megállapodás esetén a hozzájárulási összeg befizetésének igazolása, egyéb esetben a rendelkezésre jogosult igazolása a használati, bérleti- vagy tulajdonjog fennállásáról. (8) Ha az e rendelet 4. -ában meghatározott szükséges parkolóhely szám az (1) bekezdés szerinti megállapodás útján került biztosításra, tulajdonosváltás esetén - amennyiben nem merül fel többletkötelezettség, illetve többletigény - nem kell ismételten hozzájárulást fizetni. (9) Ha az építtető parkoló férőhelyszám iránti kötelezettsége, illetve igénye a hozzájárulás megfizetését követően nő (például: rendeltetési-mód változás), akkor az építtető által a parkolóhelyre befizetett, illetve az eltérő használatból adódó többlet parkolóhelyre vonatkozó parkolási norma szerinti hozzájárulási összeg különbözetét meg kell fizetni. (10) A már meglévő építmények, területek esetében az előírt parkolóhelyek meglétét vélelmezni kell és az e rendeletben foglaltakat csak akkor kell alkalmazni, ha a meglévő építmények, valamint területek átalakítása, bővítése, rendeltetésének módosítása többlet parkolóhely biztosítási kötelezettséggel, illetve igénnyel jár. A hozzájárulás összegének felhasználása 7. (1) Az építtetők által befizetett hozzájárulások összegét az önkormányzat éves költségvetésében elkülönítetten kell kezelni (parkolóalap) és kizárólag közforgalmi célú

6 parkolóház és parkolóhelyek építésére, illetve a meglévők használhatóságára, fenntartására lehet fordítani. (2) Az építtető kérelmére, a visszaigénylés kézhezvételétől számított 30 napon belül, arányos, kamatmentes, kezelési költségekkel csökkentett visszafizetés jár a parkolóalapból amennyiben: a) az építési engedély oly módon kerül módosításra, hogy csökken a kötelezően biztosítandó parkolóhelyek száma; b) a használatbavételi engedély, fellebbezés vagy felügyeleti intézkedés miatt nem emelkedik jogerőre; (3) A hozzájárulási összegek befizetéséről, a visszafizetésekről és ezzel együtt a parkolóhelyekről a Polgármesteri Hivatal naprakész nyilvántartást köteles vezetni. (4) A Közgyűlés a hozzájárulás összegét évente felülvizsgálja. Záró rendelkezések 8. (1) A parkolóházak, illetve parkolóhelyek létesítésének lehetőségét Debrecen Megyei Jogú Város helyi építési szabályzata és szabályozási terve tartalmazza. (2) E rendelet május 1-jén lép hatályba, egyidejűleg a gépjárműtároló- és várakozóhelyek létesítéséről szóló 41/2001. (XII. 10.) Kr. rendelet hatályát veszti. Hajdúné dr. Csabai Éva jegyző Kósa Lajos polgármester

7 1. számú melléklet a gépjármű-várakozóhelyek biztosításáról szóló 10/2004. (IV. 5.) Kr. rendelethez

8 2. sz. melléklet a gépjármű-várakozóhelyek biztosításáról szóló 10/2004. (IV. 5.) Kr. rendelethez A parkolóhely biztosítási hozzájárulás összege: Parkolóházban kialakított parkolóhely esetében A Kiskörúttal határolt belváros területén és a Kiskörút külső oldalának területén egy telek mélységig meglévő létesítmény rendeltetési módjának változásakor szükséges többlet parkolóhely esetében Közlekedésre szánt területen kialakított parkolóhely esetében Közösségi: kulturális, művelődési, sportolási egység létesítése esetében Bruttó E Ft/db Bruttó 800 E Ft/db Bruttó 500 E Ft/db Bruttó 400 E Ft/db

9 DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 11/2004. (IV. 5.) Kr. rendelete * a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról Debrecen Megyei Jogú Város Közgyűlése az évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, az évi XXXI. törvény 29. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelembe véve a 133/1997. (VII. 29.) Korm. rendelet 15. (3) bekezdését, továbbá a 259/2002. (XII. 18.) Korm. rendelet 13. (3) bekezdését, az alábbi rendeletet alkotja: Első Rész A rendelet hatálya 1. E rendelet hatálya Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata - továbbiakban: Önkormányzat - által fenntartott személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátást és gyermekvédelmi szakellátást biztosító intézményekre (továbbiakban: intézmények), az intézményekkel intézményi jogviszonyban álló személyekre, a 2. -ban meghatározott ellátási területen lakó, vagy tartózkodási hellyel rendelkező magyar állampolgárokra, az állandó tartózkodásra jogosító személyazonosító okmánnyal rendelkező bevándorolt, valamint a magyar hatóságok által menekültként elismert személyekre terjed ki. 2. (1) Az 1. -ban meghatározott intézmények ellátási területe a (2) bekezdésben foglalt kivétellel Debrecen Megyei Jogú Város közigazgatási területe. (2) Ezen rendeletben szabályozott gyermekvédelmi szakellátásokat Hajdú Bihar megye közigazgatási területén biztosítja. Második Rész Gyermekjóléti alapellátások I. fejezet Ellátási formák Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata az alábbi ellátásokat biztosítja: 3. * A Közgyűlés a rendeletet a április 1-jei-ei ülésén fogadta el.

10 1. gyermekjóléti szolgáltatás keretében a) gyermekjóléti központ, b) gyermekjóléti szolgálat, 2. gyermekek napközbeni ellátása keretében a) bölcsőde, 3. átmeneti gondozás keretében a) gyermekek átmeneti otthona, b) önálló helyettes szülő, c) családok átmeneti otthona. II. fejezet Gyermekjóléti szolgáltatás 4. (1) Az Önkormányzat gyermekjóléti szolgáltatást DMJV Családsegítő Központ Gyermekjóléti Központjában (Debrecen, Mester u. 1. sz. és Debrecen, Víztorony u. 11. sz.), a Csapókerti Közösségi Ház Gyermekjóléti Szolgálatában (Debrecen, Süveg u. 3. sz.) és DMJV Gyermekvédelmi Intézménye Gyermekjóléti Központjában (Debrecen, Böszörményi út 68. sz. és Debrecen, Felsőjózsai u. 7. sz.) működtet. (2) A gyermekjóléti szolgáltatást biztosító intézmények területi felosztás alapján látják el feladataikat. III. fejezet Gyermekek napközbeni ellátása Bölcsőde 5. (1) Az Önkormányzat a bölcsődei ellátást DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye telephelyein biztosítja. A telephelyek felsorolását a rendelet melléklete tartalmazza. (2) Az Önkormányzat speciális bölcsődei ellátást biztosít DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye 14. számú, Debrecen, Honvéd u szám alatti telephelyén. IV. fejezet Gyermekek átmeneti gondozása Gyermekek átmeneti otthona 6.

11 Az Önkormányzat a gyermekek átmeneti gondozását a 3 18 éves korú gyermekek részére DMJV Gyermekvédelmi Intézménye önálló intézményi egységében (Debrecen, Böszörményi út 68. sz.) biztosítja. Önálló helyettes szülő 7. (1) Az önálló helyettes szülő (továbbiakban: helyettes szülő) tevékenységét saját háztartásában biztosítja. (2) Az Önkormányzat a feladat ellátását DMJV Gyermekvédelmi Intézménye útján működteti. (3) A helyettes szülő munkáját DMJV Gyermekvédelmi Intézményének Gyermekjóléti Központja segíti és ellenőrzi. Családok átmeneti otthona 8. (1) Az Önkormányzat a 0 18 éves korú gyermekek és szüleik, valamint terhes anyák átmeneti ellátását DMJV Reménysugár Otthona önálló intézményi egységében (Debrecen, Mester u. 30. sz.) biztosítja. (2) Az Önkormányzat a REFOMIX Kht-val kötött ellátási szerződés alapján családok átmeneti ellátását biztosítja a Debrecen, Derék u. 22. sz. alatt. V. fejezet 9. Az ellátások igénybevételének módja (1) Az ellátás iránti kérelmet az intézmény vezetőjénél, a Szociális Bizottság által jóváhagyott formanyomtatványon kell előterjeszteni. (2) Az ellátás igénybevételéről, továbbá meghosszabbításáról az intézmény vezetője dönt, aki az ellátás megkezdésekor megállapodást köt a kérelmezővel, illetve törvényes képviselőjével. Az intézményvezető a megállapodást 15 napon belül megküldi a fenntartónak. (3) A megállapodás tartalmazza: - az ellátás kezdetének időpontját és várható időtartamát, - a szolgáltatások formáját és módját, - a személyi térítési díj megállapítására, fizetésére vonatkozó szabályokat. (4) A 7. -ban szabályozott ellátás esetében a működtető, a kiskorú törvényes képviselőjének kérelmére megállapodást köt a helyettes szülővel, melyről értesíti az illetékes gyermekjóléti szolgálatot.

12 Az ellátások megszüntetésének módja 10. (1) Az önkéntesen igénybe vett gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátás megszűnését a jogosult, illetve törvényes képviselője kezdeményezheti, melynek alapján az intézményvezető az ellátást megszünteti. Az ellátás a megegyezés időpontjában, illetve ennek hiányában a megállapodásban foglaltak szerint szűnik meg. (2) Az intézményvezető az önkéntesen igénybe vett gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátást megszünteti, ha a jogosult a házirendet ismételten súlyosan megsérti, vagy az ellátás feltételei már nem állnak fenn. (3) Az intézményvezető az önkéntesen igénybe vett gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátás megszüntetéséről, illetve az ellene tehető panaszról írásban értesíti a jogosultat, illetve törvényes képviselőjét. Egyet nem értés esetén a jogosult, illetve a törvényes képviselője az értesítés kézhezvételétől számított nyolc napon belül a Szociális Bizottsághoz fordulhat. (4) A 6. -ban és a 7. -ban szabályozott ellátások esetében, az ellátást nyújtó köteles haladéktalanul értesíteni a gyámhatóságot, ha a feltárt körülmények alapján valószínűsíthető, hogy a gyermek visszakerülése a szülőhöz ellentétes a gyermek érdekével. Harmadik Rész Gyermekvédelmi szakellátások 11. Az Önkormányzat otthont nyújtó ellátás keretében gyermekotthoni ellátást biztosít. 12. (1) Az Önkormányzat DMJV Reménysugár Otthona önálló szakmai egységeit (Debrecen, Ibolya u. 22. sz. és Debrecen, Kartács u. 42. sz.) gyermekotthonnak minősíti. (2) DMJV Reménysugár Otthonában a 0 18 éves korú gyermekek, valamint a éves korú fiatal felnőttek helyezhetők el. (3) DMJV Reménysugár Otthona önálló szakmai egysége (Debrecen, Ibolya u. 22.) ellátja a) a 0-6 éves korú egészséges, valamint enyhe fokban sérült gyermeket, illetve testvérkapcsolat fennállása esetén azt a gyermeket, aki elhelyezésének évében december 31-ig a hetedik életévét betölti, b) a 0-1 éves korú tartósan beteg, valamint c) a kora miatt éves korú - sajátos szükségletekkel bíró gyermeket. (4) DMJV Reménysugár Otthona (Debrecen, Kartács u. 42. sz.) biztosítja továbbá a fiatal korú, gyermekvédelmi gondoskodás alatt álló terhesek, illetve anyák-, továbbá fiatal felnőttek és gyermekeik ellátását.

13 13. (1) Az Önkormányzat a DMJV Gyermekvédelmi Intézménye által működtetett lakásotthonokat, mint egy önálló szakmai egységet (Debrecen, Kálmán u. 28. sz., Debrecen, Poroshát u. 33. sz. és Debrecen, Pákász u. 11. sz.) gyermekotthonnak minősíti. (2) DMJV Gyermekvédelmi Intézményében a 3 18 éves korú gyermekek, valamint a éves korú fiatal felnőttek helyezhetők el. 14. (1) Az utógondozói ellátást nyújtó intézmény vezetője a fiatal felnőttel - a külön jogszabályban foglaltak szerint - megállapodást köt. A megállapodást 15 napon belül megküldi a fenntartónak. (2) A megállapodás tartalmazza különösen - az ellátás kezdetének időpontját, - az intézmény által nyújtott szolgáltatásokat, - a térítési díj összegét, - az ellátás megszűnésére vonatkozó szabályokat. Negyedik Rész A térítési díj 15. (1) A 6. -ban, valamint a 8. -ban szabályozott ellátások esetében a kötelezett - az ellátás kezdetétől - havonta utólag személyi térítési díjat fizet, amelyet az intézményi térítési díj figyelembevételével az intézményvezető, a 7. -ban szabályozott ellátás esetében a működtető állapítja meg. (2) Az intézményi térítési díjak összege az (1) bekezdésben, továbbá a rendelet 14. -ában szabályozott ellátások esetében napi 590,-Ft/fő, illetve havi ,-Ft/fő. 16. (1) Az átmeneti gondozás és utógondozói ellátás esetében az intézményvezető/működtető legkésőbb az ellátás igénybevételét követő 30 napon belül köteles a személyi térítési díjat megállapítani, melyről írásban értesíti a személyi térítési díj fizetésére kötelezettet. (2) Amennyiben a kötelezett az intézményvezető/működtető által megállapított személyi térítési díj összegét vitatja, az értesítés kézhezvételétől számított 8 napon belül a Szociális Bizottsághoz fordulhat, amely határozattal dönt a személyi térítési díj mértékéről. (3) A kérelmező az intézményvezető/működtető által megállapított személyi térítési díj csökkentését, illetve elengedését kérheti, amennyiben azt a kérelmező a) egészségi állapota, fogyatékossága, vagy

14 b) családi körülményei (pld. kiskorú gyermekek, házastárs eltartása, tartósan beteg, vagy fogyatékos hozzátartozó esetén, stb.) indokolttá teszik. (4) A kérelmet az intézményvezetőnél/működtetőnél kell benyújtani, aki azt írásos véleményével együtt azonnal továbbítja a fenntartónak. (5) Az intézményvezető/működtető a személyi térítési díjhátralékosok névsorát negyedévente köteles jelezni a fenntartó felé. (6) Az intézmény vezetőjének/működtetőjének kezdeményezésére a térítési díjhátralékok behajtásáról, illetve a behajthatatlan hátralék törléséről a Polgármester dönt. Ötödik Rész Az intézmények törvényes működésének ellenőrzése 17. (1) Az Önkormányzat ellenőrzi és értékeli a gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézmények szakmai munkáját. (2) A Szociális Bizottság jóváhagyja a gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézmények szervezeti és működési szabályzatát, szakmai programját, valamint az ellátásban részesülők érdekvédelmét szolgáló érdekképviseleti fórumok megalakításának és működésének szabályait. Hatodik Rész Záró rendelkezések 18. A Szociális Bizottság megbízatásának lejárta és az újonnan megválasztott Szociális Bizottság megalakulása közötti időszakban, illetve ha működésük szünetel, a Bizottság e rendeletben meghatározott hatásköreit a polgármester gyakorolja. 19. (1) E rendelet május 1-jén lép hatályba. Rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell. (2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a 15/1999. (III. 11.) Kr. rendelettel, a 16/1999. (III. 30.) Kr. rendelettel, a 20/1999. (VI. 22.) Kr. rendelettel, a 14/2000. (IV. 19.) Kr. rendelet 7. (2) bekezdésével, a 16/2000. (IV. 19.) Kr. rendelettel, a 2/2002. (II. 12.) Kr. rendelettel és a 41/2002. (XII. 23.) Kr. rendelettel módosított 13/1998. (IV. 30.) Kr. rendelet hatályát veszti. Hajdúné dr. Csabai Éva Kósa Lajos

15 Melléklet a 11/2004. (IV. 5.) Kr. rendelethez DMJV EGYESÍTETT BÖLCSŐDEI INTÉZMÉNYÉNEK TELEPHELYEI 1.) 2. sz. Bölcsőde, 4025 Debrecen, Erzsébet u ) 3. sz. Bölcsőde, 4024 Debrecen, Varga u ) 4. sz. Bölcsőde, 4025 Debrecen, Postakert u ) 6. sz. Bölcsőde, 4027 Debrecen, Ősz u ) 10. sz. Bölcsőde, 4028 Debrecen, Gáborjáni Sz. u ) 11. sz. Bölcsőde, 4029 Debrecen, Karácsony Gy. u ) 12. sz. Bölcsőde, 4034 Debrecen, Faraktár u ) 14. sz. Bölcsőde, 4026 Debrecen, Honvéd u ) 16. sz. Bölcsőde, 4032 Debrecen, Károlyi M. u ) 17. sz. Bölcsőde, 4030 Debrecen, Áchim A. u ) 18. sz. Bölcsőde, 4032 Debrecen, Görgey u ) 19. sz. Bölcsőde, 4031 Debrecen, Margit tér ) 20. sz. Bölcsőde, 4031 Debrecen, Angyalföld tér 3.

16 DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 12/2004. (IV. 5.) Kr. rendelete * Debrecen Megyei Jogú Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 8/2003. (V. 23.) Kr. rendelet módosításáról a Piac utca Arany János utca Nyugati kiskörút Széchenyi utca által határolt (Révész téri tömb) területre vonatkozóan Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az évi LXXVIII. törvény 7. (3) bekezdés c) pontja alapján Debrecen Megyei Jogú Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 8/2003. (V. 23.) Kr. rendelet (a továbbiakban: R.) módosításáról a Piac utca Arany János utca Nyugati kiskörút Széchenyi utca által határolt (Révész téri tömb) területre vonatkozóan az alábbi rendeletet alkotja: 1. A R. 44. (2) bekezdésében foglalt 23. sz. melléklet szerinti, a Piac utca Arany János utca Nyugati kiskörút Széchenyi utca által határolt (Révész téri tömb) területre vonatkozó belterületi szabályozási tervlap e rendelet mellékletében foglalt belterületi szabályozási tervlap szerint módosul. E rendelet április 5-én lép hatályba. 2. Hajdúné dr. Csabai Éva jegyző Kósa Lajos polgármester * A Közgyűlés a rendeletet a április 1-jei-ei ülésén fogadta el.

átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény 3. Alapellátások Étkeztetés 3. Nappali ellátást nyújtó intézmény Idősek Klubja 4.

átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény 3. Alapellátások Étkeztetés 3.  Nappali ellátást nyújtó intézmény Idősek Klubja 4. Tápiószecső Nagyközségi Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010.(IV.30.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és az ezért fizetendő térítési díjakról.

Részletesebben

Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2006. (VI. 21.) ÖR. sz. rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről (egységes szerkezetben)

Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2006. (VI. 21.) ÖR. sz. rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről (egységes szerkezetben) Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2006. (VI. 21.) ÖR. sz. rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről (egységes szerkezetben) A rendeletet módosította a 17/2012.(III.31.) sz., a

Részletesebben

328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet

328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról A Kormány

Részletesebben

Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének 10 /2007.((III.28.) rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól

Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének 10 /2007.((III.28.) rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testülete Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének 10 /2007.((III.28.) rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Szécsény Város Önkormányzata

Részletesebben

TAKSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2010. (XII.1.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

TAKSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2010. (XII.1.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről TAKSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2010. (XII.1.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről egységes szerkezetben Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Szekszárdi Önkormányzat 35/2001.(XII.21.) rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról * a módosításokkal egységes szerkezetben

Szekszárdi Önkormányzat 35/2001.(XII.21.) rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról * a módosításokkal egységes szerkezetben Szekszárdi Önkormányzat 35/2001.(XII.21.) rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról * a módosításokkal egységes szerkezetben Bevezetı rész Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése (a továbbiakban:

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselı-testületének 16/2009.(VI. 26.) rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszerérıl

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselı-testületének 16/2009.(VI. 26.) rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszerérıl Hatályos: 2011.augusztus 1-tıl. Egységesítve: 2011. augusztus 1. Kadarkút Város Önkormányzata Képviselı-testületének 16/2009.(VI. 26.) rendelete a gyermekvédelem helyi rendszerérıl (Módosításokkal egységes

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2010. évi 9. szám 2010. március 31. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI 45/2010. (III. 18. ) Ö.h. Jelzálogjog

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 13/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelete a Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás fenntartásában működő szociális intézmények

Részletesebben

Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 17/2009. (XII.28) Önk. rendelete. a helyi adókról

Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 17/2009. (XII.28) Önk. rendelete. a helyi adókról Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2009. (XII.28) Önk. rendelete a helyi adókról Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. tv. (továbbiakban: Hatv.)

Részletesebben

A szociális ellátások helyi szabályozásáról. Pamuk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2009. (IV.10.) rendelete

A szociális ellátások helyi szabályozásáról. Pamuk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2009. (IV.10.) rendelete A szociális ellátások helyi szabályozásáról Pamuk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2009. (IV.10.) rendelete A szociális ellátások helyi szabályozásáról Pamuk Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 20. napján tartott nyílt testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 20. napján tartott nyílt testületi ülésére ELŐTERJESZTÉS Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 20. napján tartott nyílt testületi ülésére Tárgy: Az anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól és az eseményekhez

Részletesebben

Mikepércs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (II. 27.) számú önkormányzati rendelete

Mikepércs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (II. 27.) számú önkormányzati rendelete Mikepércs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (II. 27.) számú önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni települési támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást

Részletesebben

1997. évi XXXI. törvény. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról ELSŐ RÉSZ ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet. Általános rendelkezések

1997. évi XXXI. törvény. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról ELSŐ RÉSZ ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet. Általános rendelkezések A jogszabály mai napon hatályos állapota 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Az Országgyűlés a jövő nemzedékért érzett felelősségtől vezérelve a Gyermek jogairól szóló,

Részletesebben

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 185. 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu E L Ő T E R J E S Z T É S

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 185. 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu E L Ő T E R J E S Z T É S PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 185. 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2011. december 22-i ülésére Tárgy: Pápa Város

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2014. október 9-én (csütörtök) napjára 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó. 2014. október 9-én (csütörtök) napjára 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

Söréd község Önkormányzat Képviselő-testületének 18./2007. (XII.21.) számú rendelete a magánszemélyek kommunális adójáról

Söréd község Önkormányzat Képviselő-testületének 18./2007. (XII.21.) számú rendelete a magánszemélyek kommunális adójáról Söréd község Önkormányzat Képviselő-testületének 18./2007. (XII.21.) számú rendelete a magánszemélyek kommunális adójáról A képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1. 9/2009.(V. 29.) önkormányzati rendelete. (Módosításokkal egységes szerkezetben)

Kadarkút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1. 9/2009.(V. 29.) önkormányzati rendelete. (Módosításokkal egységes szerkezetben) Hatályos: 2013. október 1-től Egységesítve: 2013. szept. 27. Kadarkút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1 9/2009.(V. 29.) önkormányzati rendelete az önkormányzati tulajdonban lévő lakások és helyiségek

Részletesebben

Általános rendelkezések A rendelet célja 1. A rendelet hatálya 2.

Általános rendelkezések A rendelet célja 1. A rendelet hatálya 2. Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete a települési támogatások és ellátások helyi szabályairól (a 11/2015. (V. 11.), 14/2015. (VII. 30.), 21/2015.

Részletesebben

Balatonlelle Város Önkormányzata 6/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról

Balatonlelle Város Önkormányzata 6/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról 1 Balatonlelle Város Önkormányzata 6/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról Balatonlelle Város Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában,

Részletesebben

1/2006.(I.30.) r e n d e l e t e. az önkormányzati lakások bérletérıl

1/2006.(I.30.) r e n d e l e t e. az önkormányzati lakások bérletérıl LAD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 1/2006.(I.30.) r e n d e l e t e az önkormányzati lakások bérletérıl Lad Község Önkormányzat Képviselı-testülete a lakások és helyiségek bérletére, valamint

Részletesebben

Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2007. (V. 01.) rendelete

Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2007. (V. 01.) rendelete Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2007. (V. 01.) rendelete Az önkormányzati lakások, helyiségek bérletéről és elidegenítéséről. ( Módosításokkal egysége szerkezetbe foglalva ) Kiskunmajsa

Részletesebben

Megállapodás Id sek Otthona

Megállapodás Id sek Otthona 1 /.. Megállapodás Id sek Otthona 1. A megállapodást köt felek, jelen Megállapodás létrejött egyrészr l 1.1. A szolgáltatást nyújtó (továbbiakban intézmény) Az intézmény neve: Az intézmény címe: Csanytelek

Részletesebben

Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 11/2010. (IV.29.) önkormányzati rendelete

Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 11/2010. (IV.29.) önkormányzati rendelete Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 11/2010. (IV.29.) önkormányzati rendelete Kenderes Város Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról,

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. A tulajdonosi jogok gyakorlása

1. A rendelet hatálya. 2. A tulajdonosi jogok gyakorlása Sülysáp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2011. (IV. 20.) önkormányzati rendelete az önkormányzati lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről és elidegenítéséről EGYSÉGES

Részletesebben

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről I.

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről I. Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet célja és hatálya

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet célja és hatálya Szigetszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(II.27.) Önkormányzati rendelete a szociális és a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Szigetszentmárton Község Önkormányzatának

Részletesebben

Módosítások: a) 34/2005. (XI. 21.) ör. b) 13/2006. (III. 21.) ör. c) 42/2006. (XI. 1.) ör. /2006. XII. 1. I.FEJEZET. A rendelet hatálya II.

Módosítások: a) 34/2005. (XI. 21.) ör. b) 13/2006. (III. 21.) ör. c) 42/2006. (XI. 1.) ör. /2006. XII. 1. I.FEJEZET. A rendelet hatálya II. Budapest Főváros VI. ker. Terézváros Képviselő-testületének 18/2005. (VI. 20.) rendelete Terézváros közterületein a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a lakossági várakozási hozzájárulás

Részletesebben

A rendelet célja 1. A személyes gondoskodás formái 3.

A rendelet célja 1. A személyes gondoskodás formái 3. Homokmégy Község Önkormányzat Képviselı-testületének 6/2011 ( III.04.) számú rendelete az 1/2010(II.18.) számú rendelettel módosított 2/2009 (III.26.) rendelet módosításáról a személyes gondoskodást nyújtó

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2007. évi 20. szám 2007. október 25. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI 43/2007. (X. 25.) Ö.r. Debrecen Megyei

Részletesebben

Andocs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009 (III. 31.) rendelete. 1. A szociális ellátások helyi szabályozásáról I.

Andocs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009 (III. 31.) rendelete. 1. A szociális ellátások helyi szabályozásáról I. Andocs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009 (III. 31.) rendelete 1. A szociális ellátások helyi szabályozásáról Andocs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról

Részletesebben

ELLÁTÁSOK Pénzbeli és természetben i ellátások123 Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

ELLÁTÁSOK Pénzbeli és természetben i ellátások123 Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény ELLÁTÁSOK Pénzbeli és természetbeni ellátások 123 18. (1) A jogosult gyermek számára a) a gyámhatóság az e törvényben meghatározott feltételek szerint rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot

Részletesebben

Módosítások: /2015. I. 1-

Módosítások: /2015. I. 1- Budapest Főváros Terézváros Önkormányzat 27/1998. (IX. 25.) számú rendelete a gyermekjóléti szolgáltatásról, valamint a gyermekjóléti alapellátás keretében nyújtott egyes személyes gondoskodási formákról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról

E L Ő T E R J E S Z T É S a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról E L Ő T E R J E S Z T É S a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 31-i ülésére Előterjesztő: Dr. Bagó József

Részletesebben

13/2010. (OT 7.) ORFK UTASÍTÁSA

13/2010. (OT 7.) ORFK UTASÍTÁSA AZ ORSZÁGOS RENDİRFİKAPITÁNY 13/2010. (OT 7.) ORFK UTASÍTÁSA a Rendırség személyi állományának 2010. évi cafeteria juttatásait biztosító egyes munkáltatói intézkedések végrehajtásáról A fegyveres szervek

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/1994.(V.5.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről (A módosításokkal

Részletesebben

Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2011. (II.15.) önkormányzati rendelete

Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2011. (II.15.) önkormányzati rendelete Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2011. (II.15.) önkormányzati rendelete a lakások bérletére, elidegenítésére, valamint a lakáshoz jutás helyi támogatására vonatkozó szabályokról (egységes

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának n DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2009. évi 19. szám 2009. november 10. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI 217/2009. (IX. 24.) Ö.h. Csokonai-,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. január 26-i ülésére Tárgy: A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló többször módosított 1997. évi XXXI. törvény

Részletesebben

Celldömölk Város Önkormányzata Képviselıtestületének. 2/2010. (I.29.) sz. rendelete

Celldömölk Város Önkormányzata Képviselıtestületének. 2/2010. (I.29.) sz. rendelete Celldömölk Város Önkormányzata Képviselıtestületének 2/2010. (I.29.) sz. rendelete a szociálisan hátrányos helyzetben lévık részére adósságkezelési szolgáltatás mőködtetésérıl Celldömölk Város Önkormányzatának

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 43/2007. (XII. 14.) Ökt. rendelete

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 43/2007. (XII. 14.) Ökt. rendelete Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 43/2007. (XII. 14.) Ökt rendelete A KÖTELEZŐ HULLADÉKKEZELÉSI KÖZSZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉNEK SZABÁLYAIRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

SZÓLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

SZÓLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZÓLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2010.(II.10.) SZÁMÚ RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL Szólád Község Önkormányzat Képviselõ-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949.

Részletesebben

Vasmegyer Község Önkormányzatának 16/2004. (XI.17.) rendelete

Vasmegyer Község Önkormányzatának 16/2004. (XI.17.) rendelete Vasmegyer Község Önkormányzatának 16/2004. (XI.17.) rendelete Az Önkormányzat fenntartásában mőködı, személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szolgáltatásainak igénybevételi rendjérıl és az

Részletesebben

Tájékoztató jogszabályok változásairól 2010. augusztus

Tájékoztató jogszabályok változásairól 2010. augusztus SZOCIONET DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MÓDSZERTANI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT MÓDSZERTANI CSOPORT 7400 Kaposvár, Szent Imre u. 14. 7401 Kaposvár, Pf.:150 82/512-157 FAX:82/512-158 E-MAIL: szocionetddrmhszk@cssk.hu

Részletesebben

Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény. - Módszertani Központ. étkeztetés szociális alapszolgáltatások

Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény. - Módszertani Központ. étkeztetés szociális alapszolgáltatások 5. melléklet Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény - Módszertani Központ étkeztetés szociális alapszolgáltatások SZAKMAI PROGRAMJA 2013 A Miskolc Környéki Önkormányzati

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2015. szeptember 30-ai ülésére Nyílt

Részletesebben

1. Általános rendelkezések 1.

1. Általános rendelkezések 1. Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2015. (V.29.) önkormányzati rendelete az útépítési érdekeltségi hozzájárulás megfizetésének rendjéről Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

10/2004 (III. 02.) Budapest-Csepel Önkormányzata Kt. rendelete. a szociális ellátások rendszeréről szóló 25/2003. (X. 21.) Kt. rendelet módosításáról

10/2004 (III. 02.) Budapest-Csepel Önkormányzata Kt. rendelete. a szociális ellátások rendszeréről szóló 25/2003. (X. 21.) Kt. rendelet módosításáról 10/2004 (III. 02.) Budapest-Csepel Önkormányzata Kt. rendelete a szociális ellátások rendszeréről szóló 25/2003. (X. 21.) Kt. rendelet módosításáról 1. A rendelet (továbbiakban R) 3. -a a következő új

Részletesebben

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. február 25-ei ülésére

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. február 25-ei ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Elnöke VI. 242/2010. E LİT E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. február 25-ei ülésére Tárgy: A Komárom Esztergom Megyei Önkormányzat által fenntartott

Részletesebben

... Készítette: Nagyné Filimon Csilla igazgató

... Készítette: Nagyné Filimon Csilla igazgató OM: 200183 A Telegdi Kata Szakiskola és Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata... Készítette: Nagyné Filimon Csilla igazgató A nevelőtestület a 2013. augusztus 24-én megtartott nevelőtestületi

Részletesebben

9/2016. (II. 05.) önkormányzati rendelet 1. A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról

9/2016. (II. 05.) önkormányzati rendelet 1. A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról 9/2016. (II. 05.) önkormányzati rendelet 1 A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32.

Részletesebben

2/2008. (I.18.) számú rendelet. A szociális ellátásokról (módosításokkal egységes szerkezetben)

2/2008. (I.18.) számú rendelet. A szociális ellátásokról (módosításokkal egységes szerkezetben) A rendelet kihirdetésének napja: 2008. január 21. Nagymányok, 2008. január 18. Dr. Klausz Judit sk. jegyző NAGYMÁNYOK VÁROS 1 ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2008. (I.18.) számú rendelet A szociális ellátásokról (módosításokkal

Részletesebben

Pócsmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2012. (II. 29. önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról

Pócsmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2012. (II. 29. önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról Pócsmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2012. (II. 29. önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról Pócsmegyer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY 2010. évi 1. különszám 2010. február KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY A KOMÁROM - ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK Szám Tárgy Oldal A közgyőlés 2010. február 18-ai ülése SZEMÉLYI

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Ikt.sz.: I. 2-33 /2006. Ü.i.: Dévényi Zs./dr. Hutter O. RENDELETTERVEZET Tárgy: Lakásrendelet módosítása Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete MAKÓ Tisztelt Képviselő-testület! A 2005. évi CXXXII.

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. március 26-ai ülésére

ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. március 26-ai ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. március 26-ai ülésére Tárgy: Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértıi

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja, alapelvei. 2. A rendelet hatálya

I. fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja, alapelvei. 2. A rendelet hatálya Törökbálint Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2013. (V. 17.) önkormányzati rendelete a felnőtt korúakra vonatkozó szociális gondoskodás helyi szabályairól, valamint a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Részletesebben

Szakmai Hírlevél. SzocioNet Dél-Dunántúli Regionális Módszertani Humán Szolgáltató Központ 2009/III. Szakmai Hírlevél

Szakmai Hírlevél. SzocioNet Dél-Dunántúli Regionális Módszertani Humán Szolgáltató Központ 2009/III. Szakmai Hírlevél Szakmai Hírlevél 2009/III. Szakmai Hírlevél SzocioNet Dél-Dunántúli Regionális Módszertani Humán Szolgáltató Központ 2009. október IX. évfolyam 3. szám Tartalom FÓKUSZBAN: A költségvetési törvény tervezete...

Részletesebben

I. FEJEZET Általános rendelkezések 1.

I. FEJEZET Általános rendelkezések 1. Oroszlány Város Önkormányzatának 22/2007. (XI.14.) Ör. rendelete az önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérletéről, lakbéréről és elidegenítéséről Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 37/2008. (XII.22.) számú R E N D E L E T E

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 37/2008. (XII.22.) számú R E N D E L E T E 1 Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 37/2008. (XII.22.) számú R E N D E L E T E a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 33/2005. (XI. 30.) ÖR. rendelete

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 33/2005. (XI. 30.) ÖR. rendelete C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 33/2005. (XI. 30.) ÖR. rendelete a temetőről és a temetkezésről szóló 26/2000. (IX. 29.) ÖR. rendelet módosításáról és egységes szövegéről

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XVI. évfolyam 4. szám _ ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2015. MÁRCIUS 13. TARTALOM SZEMÉLYI RÉSZ ZMJVK 45/2015. (III.05.) sz. hat. Kulturális, közművelődési gazdasági ellátó szervezet

Részletesebben

48/2007. (VII.17.) Budapest Főváros VIII. kerület. Józsefvárosi Önkormányzati rendelet

48/2007. (VII.17.) Budapest Főváros VIII. kerület. Józsefvárosi Önkormányzati rendelet 48/2007. (VII.17.) Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzati rendelet az Önkormányzat tulajdonában álló lakás eladásának feltételeiről 16/2005. (IV. 20.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

és a várakozási díjról

és a várakozási díjról 2/2004. (II. 2.) számú önkormányzati rendelet és az ezt módosító 25/2004. (IX. 27.) sz., 3/2005. (I. 31.) sz., a 30/2006.(XII.18.) sz., a 7/2007.(II.23.) sz., a 27/2007.(X.19.) a 14/2008. (IV.7.) sz.,

Részletesebben

I. Fejezet A RENDELET HATÁLYA

I. Fejezet A RENDELET HATÁLYA Felsőpakony Község Önkormányzatának 4/2009. (III.25.) számú rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva az 1/2011. (I.31)

Részletesebben

BALATONCSICSÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL TESTÜLETÉNEk. 16/2009.(XI.26.) R E N D E L E T E a szociális és gyermekjóléti ellátásokról

BALATONCSICSÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL TESTÜLETÉNEk. 16/2009.(XI.26.) R E N D E L E T E a szociális és gyermekjóléti ellátásokról BALATONCSICSÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL TESTÜLETÉNEk 16/2009.(XI.26.) R E N D E L E T E a szociális és gyermekjóléti ellátásokról Balatoncsicsó község Önkormányzatának képvisel testülete az 1993. évi

Részletesebben

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének. 35/2013. (XII.13.) sz. önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszerérıl

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének. 35/2013. (XII.13.) sz. önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszerérıl PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének 35/2013. (XII.13.) sz. önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszerérıl Hatályba lépés napja: 2014. január 01. Ezen önkormányzati rendelet a

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya 2. számú melléklet Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2012. (III.6.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról (A javasolt

Részletesebben

A rendeletet hatályon kívül helyezte a 20/2008. (VI.20.) Ökr. 45. (3) bekezdése 2008. június 20-ai hatállyal.

A rendeletet hatályon kívül helyezte a 20/2008. (VI.20.) Ökr. 45. (3) bekezdése 2008. június 20-ai hatállyal. Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzatának a kerületi polgárok szociális ellátásáról szóló 6/2008. (II.20.), 25/2007. (V.31.), 9/2007. (III.23.), 6/2007. (II.23.), 45/2006. (XII.22.), 31/2006.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T ÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. április 23.-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T ÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. április 23.-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T ÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. április 23.-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat Képviselő- testületének a lakások bérletére, valamint az elidegenítésükre

Részletesebben

Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2014.(III.28.) Ör.sz. önkormányzati rendelete

Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2014.(III.28.) Ör.sz. önkormányzati rendelete Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(III.28.) Ör.sz. önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvényben szabályozott személyes gondoskodást nyújtó

Részletesebben

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2012. (II. 15.) számú önkormányzati rendelete A talajterhelési díjról. A Rendelet hatálya

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2012. (II. 15.) számú önkormányzati rendelete A talajterhelési díjról. A Rendelet hatálya Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2012. (II. 15.) számú önkormányzati rendelete A talajterhelési díjról Kakucs község Önkormányzata Képviselő-testülete a környezetterhelési díjról szóló

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (V. 30.) önkormányzati rendelete. A szociális ellátások helyi rendszeréről

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (V. 30.) önkormányzati rendelete. A szociális ellátások helyi rendszeréről Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (V. 30.) önkormányzati rendelete A szociális ellátások helyi rendszeréről (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) (A szöveg

Részletesebben

TAMÁSI KÖZLÖNY. 2014. június 12. VI. évfolyam 5. szám TARTALOM. Határozatok... 1. oldal

TAMÁSI KÖZLÖNY. 2014. június 12. VI. évfolyam 5. szám TARTALOM. Határozatok... 1. oldal TAMÁSI KÖZLÖNY 2014. június 12. VI. évfolyam 5. szám TARTALOM Határozatok... 1. oldal Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. május 28-án megtartott munkaterv szerinti képviselő-testületi

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 215. MELLÉKLET: 1 TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének /2011. ( ) önkormányzati rendelete a lakások és helyiségek bérletérıl, elidegenítésük szabályairól

Részletesebben

á ú é é ő é ő á ő ő á á ú ű é é ö ő á ő ú ő ő á é Ü Ü á é á é á é á é á ö ö á é ő á ú ű é é á é é ő á ö ö á á é é ú é é ú á á ő é é é ö ö á á é ű ő á é ű ő ú ő á á é á ú é é á é ö á á ö Ü á á é é ú á á

Részletesebben

2013. ÉVI III. TÖRVÉNY A ZELENKA PÁL EVANGÉLIKUS SZOLIDARITÁSI ALAPRÓL

2013. ÉVI III. TÖRVÉNY A ZELENKA PÁL EVANGÉLIKUS SZOLIDARITÁSI ALAPRÓL 2013. ÉVI III. TÖRVÉNY A ZELENKA PÁL EVANGÉLIKUS SZOLIDARITÁSI ALAPRÓL A zsinat elismerve, hogy a Magyarországi Evangélikus Egyház (a továbbiakban: Egyház) tartási kötelezettsége körében felelősséggel

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004. április 29-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004. április 29-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004. április 29-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi Tárgy: Ipari parki telek értékesítése K I V O N A T A A közgyűlés 25 igen, egyhangú szavazattal a következő

Részletesebben

Ü Ú Ú Á Á Ő É é ö é é é é é ü ö é é é é é é é é é é ö é ö ö ö é é é é é é ö é é é é ö é ű é é é ö é é é é éé ö é éö é é ö é é é é ö é ű é é é ö ö é é é é é ö é ö é é ö ö é ö é é é é é é ü é é ö é é é é

Részletesebben

VI-136/4976/2013. sz. határozat 6. sz. melléklete A HERMAN OTTÓ MÚZEUM Alapító Okirata (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva)

VI-136/4976/2013. sz. határozat 6. sz. melléklete A HERMAN OTTÓ MÚZEUM Alapító Okirata (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) VI-136/4976/2013. sz. határozat 6. sz. melléklete A HERMAN OTTÓ MÚZEUM Alapító Okirata (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011.

Részletesebben

11/2000.(VII.20.), 12/2003.(XII.17.), 21/2004.(XII.22.)

11/2000.(VII.20.), 12/2003.(XII.17.), 21/2004.(XII.22.) Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2000.(VII.20.), 12/2003.(XII.17.), 21/2004.(XII.22.) és 8/2006.(VI.29.) számú rendeletekkel módosított 10/2000.(VI.9.) rendelete (továbbiakban:

Részletesebben

A számvitel és az adózás időszerű kérdései 2014

A számvitel és az adózás időszerű kérdései 2014 Madarasiné Dr. Szirmai Andrea Dr. Siklósi Ágnes Dr. Sztanó Imre Sztanó Imréné dr. Dr. Veress Attila A számvitel és az adózás időszerű kérdései 2014 PR-017/14 Tartalomjegyzék 1. A SZÁMVITEL IDŐSZERŰ KÉRDÉSEI.....................

Részletesebben

RÁCKEVE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

RÁCKEVE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK RÁCKEVE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 17/2007.(IX.24.) rendelete a lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó szabályokról a 10/2008.(IV.21.), a 34/2008.(XII.22.),

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL ------------------------------------------------------------- 4492 Dombrád, Rákóczi út 36. Tel/fax: (45) 465-001, 565-002 Száma: 609-10/2013. Beszámoló - A Képviselő-testülethez

Részletesebben

13/2008. (IV.28.) önkormányzati rendelet 1

13/2008. (IV.28.) önkormányzati rendelet 1 1. oldal 13/2008. (IV.28.) önkormányzati rendelet 1 a közterületek rendeltetéstől eltérő használatáról, valamint a zöldterületek használatáról Egységes szerkezetbe foglalva a 25/2008. (VI.20.), valamint

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 21/2010. (VII.02.) önkormányzati rendelete a közoktatási intézményekben fizetendő térítési díj és tandíj megállapításának szabályairól Zalaegerszeg Megyei Jogú

Részletesebben

78/2012. (III. 22.) Kt. határozat melléklete

78/2012. (III. 22.) Kt. határozat melléklete 78/2012. (III. 22.) Kt. határozat melléklete MEGÁLLAPODÁS amelyet létrejött egyrészről Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Székhely: 1173 Budapest, Pesti út 165. Képviseli: Riz Levente

Részletesebben

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestülete

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestülete Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestülete 6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth u. 1. Tel.: 562-015 26/2013. Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestület 2013. január 17-i ülésének J E G

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁSOK

GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁSOK GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁSOK 1. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításának célja annak igazolása, hogy a gyermek szociális helyzete alapján

Részletesebben

SZERZŐDÉS HÁZIORVOSI TEVÉKENYSÉG ELLÁTÁSÁRA

SZERZŐDÉS HÁZIORVOSI TEVÉKENYSÉG ELLÁTÁSÁRA 409/2013. (XI. 21.) Kt. határozat melléklete SZERZŐDÉS HÁZIORVOSI TEVÉKENYSÉG ELLÁTÁSÁRA amely létrejött egyrészről Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata (1173 Budapest, Pesti út 165.,

Részletesebben

Értelmez rendelkezések 2.

Értelmez rendelkezések 2. Harkány Város Önkormányzata Képvisel -testületének 11/2015. (IV.09.) számú rendelete egységes szerkezetben a 19/2015.(VI. 19.) számú módosítással a fizet parkolóhelyek m ködtetésér l Harkány Város Képvisel

Részletesebben

Együttműködési megállapodás

Együttműködési megállapodás Együttműködési megállapodás 50/2012. (II. 23.) Kt. határozat melléklete Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala, valamint az önállóan működő költségvetési szerv

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület u. 2. MEGHÍVÓ

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület u. 2. MEGHÍVÓ SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület u. 2. MEGHÍVÓ Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Erőforrás Bizottsága 2014. június

Részletesebben

Magyar Ügyvédek Biztosító és Segélyezı Egyesületének módosított ügyvédi felelısségbiztosítási feltétele (biztosítási feltételek)

Magyar Ügyvédek Biztosító és Segélyezı Egyesületének módosított ügyvédi felelısségbiztosítási feltétele (biztosítási feltételek) Hatályos: 2009. május hó 1. 2009. március hó 30-i küldöttközgyőlési módosítások..számú biztosítási feltétel Magyar Ügyvédek Biztosító és Segélyezı Egyesületének módosított ügyvédi felelısségbiztosítási

Részletesebben

47/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelet. a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról

47/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelet. a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról 1. oldal 47/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelet a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról (Módosította a 7/2014. (II.28.), a 8/2014. (II.28.) önkormányzati rendelet) Szolnok Megyei Jogú Város

Részletesebben

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2011.(IV.1.) önkormányzati rendelete a lakások és helyiségek bérletéről (módosításokkal egységes szerkezetben) Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 7/2015.(III.20.) Ör.sz. önkormányzati rendelete

Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 7/2015.(III.20.) Ör.sz. önkormányzati rendelete 1 Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2015.(III.20.) Ör.sz. önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvényben szabályozott személyes gondoskodást

Részletesebben

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2004. (IV.28.) számú rendelete az első lakáshoz jutók támogatásáról

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2004. (IV.28.) számú rendelete az első lakáshoz jutók támogatásáról 1 Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2004. (IV.28.) számú rendelete az első lakáshoz jutók támogatásáról Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a lakáscélú támogatásokról

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelete a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről Egységes szerkezetben Budapest

Részletesebben