Osztályozó, javító és különbözeti vizsga

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Osztályozó, javító és különbözeti vizsga"

Átírás

1 - KESZTHELYI VSZK - Keszthelyi Vendéglátó, Idegenforgalmi, Kereskedelmi Szakképző Iskola és Kollégium 8360 Keszthely, Mártírok útja 1. Tel.:83/ Fax 83/ Osztályozó, javító és különbözeti vizsga német nyelv

2 Vizsgakövetelmények Tájékoztatási kötelezettség: A javító vizsgára kötelezett tanuló a tanév végén a szaktanárától kap pontos tájékoztatást a javító vizsga követelményeiről, melyet a szaktanár a tanuló számára írásban rendelkezésre bocsát, az átvételt a tanuló az aláírásával ellenjegyzi. Amennyiben a tanuló iskolai távolmaradása miatt nem veszi át ezt a dokumentumot, akkor a szaktanár által támasztott követelményekkel kapcsolatos reklamációt nem áll módunkban elfogadni. 1. Szakközépiskola: A javító, osztályozó, vagy különbözeti vizsga írásbeli és szóbeli részből áll. A vizsga az írásbeli feladatsorral kezdődik. A szóbeli vizsgára bocsátás feltétele az írásbeli vizsga legalább 41 %-os teljesítése. Az írásbeli feladatsornál 41 %-nál gyengébb teljesítményt elért tanulók a javító, illetve osztályozó vizsgát nem folytathatják, így a vizsgájuk elégtelen érdemjeggyel zárul. Az írásbeli és a szóbeli vizsgarész együttes teljesítményének értékelése adja a tanuló végleges érdemjegyét. Írásbeli vizsgarész: Időtartama: 45 perc Elérhető pontszám: 60 pont Az írásbeli vizsgarészben a tanulók lexikai és nyelvtani ismeretének felmérése történik meg nyelvhelyességi teszteken, levélíráson, idegennyelvi szöveg értésén és fordításon keresztül. Szóbeli vizsgarész: Időtartama: max 15 perc Elérhető pontszám: 40 pont Felkészülési 30 perc. A szóbeli vizsgarész során a vizsgáztató tanár társalgást folytat a vizsgázóval német nyelven az általa kihúzott témakörből. A vizsgázó teljesítményét a vizsgabizottság tagjai a szókincs, kiejtés, kommunikációs készség és nyelvhelyesség szempontjainak figyelembevételével értékeli, amely szempontok pontértéke mindegyik esetében pont.

3 A vizsga értékelése: pont 5 (jeles) pont 4 (jó) pont 3 (közepes) pont 2 (elégséges) 29-0 pont 1 (elégtelen) 2. Szakiskola: A javító, osztályozó, vagy különbözeti vizsga csak szóbeli részből áll. A szóbeli vizsgarész teljesítményének értékelése adja a tanuló végleges érdemjegyét. Szóbeli vizsgarész: Időtartama: max 15 perc Elérhető pontszám: 40 pont Felkészülési idő nincs. A szóbeli vizsgarész során a vizsgáztató tanár társalgást folytat a vizsgázóval német nyelven az általa kihúzott témakörből. A vizsgázó teljesítményét a vizsgabizottság tagjai a szókincs, kiejtés, kommunikációs készség és nyelvhelyesség szempontjainak figyelembevételével értékelik, amely szempontok pontértéke mindegyik esetében pont. A vizsga értékelése: % 5 (jeles) % 4 (jó) % 3 (közepes) % 2 (elégséges) 29-0 % 1 (elégtelen)

4 Szakközépiskola 9 A osztály: Kérdőszók,kérdő névmás, határozott névelő, szabályos igék ragozása, kijelentő ill. kérdő szórend. A sein létige használata, mein, dein birtokos névmás, az in képző használata, von birtokviszony kifejezése, főnevek többes száma, eldöntendő kérdés, tagadás. Határozatlan névelő használata, az es névmás, egyenes szórend, főnevek tárgy esete, gyenge főnevek, összetett szavak, es gibt szerkezet használata. haben használata, szórend kiemelt mondatrész után, tagadás, tőhangváltós igék ragozása, Személyes névmás tárgy esete, möchten, brauchen használata, mehr/mehrere. können módbeli segédige használata, elváló igekötős igék használata, tőhangváltós igék, man általános alany használata, a főnév részes esete, személyes névmás részes esete, in, mit + részes eset. Témakörök Vorstellung- Stellen Sie sich vor! Erzählen Sie über Deutschland! Auskunft geben / den Weg zeigen Der Einkauf /Klamotten kaufen Im Hotel Zimmer reservieren 9 A osztály (kis nyelv): Kijelentő és kérdő mondat szórendje Igeragozás mögen, gern machen Kötőszavak: und, aber, denn Elváló igekötős igék

5 Woher? Wo? Wann? Wohin? Wie lange? Wie viel? Müssen, können, wollen, mögen Man birtokos névmás Összetett főnevek Főnevek többes száma Elöljárószók Kapcsolatfelvétel, köszönés, telefonszám megadása Országnevek, származási ország, bemutatkozás, betűzés Napi és szabadidős tevékenységek Hobbik Időpont meghatározása, időpont egyeztetése Egyetértés, öröm kifejezése Számok 1000-ig A lakás helyiségei Háztartási munkák A hétnapjai és napszakok Személyes tárgyak Szórakozóhelyek Munkahelyi programok Tantárgyak, órarend Szabadidős programok Kávéházban, rendelés, kiszolgálás, fizetés Szálloda Gyümölcsök Mértékegységek Vásárlás zöldségüzletben Étkezés megbeszélése Család, barátok, háziállatok 9 B osztály:

6 Kérdőszók,kérdő névmás, határozott névelő, szabályos igék ragozása, kijelentő ill. kérdő szórend. A sein létige használata, mein, dein birtokos névmás, az in képző használata, von birtokviszony kifejezése, főnevek többes száma, eldöntendő kérdés, tagadás. Határozatlan névelő használata, az es névmás, egyenes szórend, főnevek tárgy esete, gyenge főnevek, összetett szavak, es gibt szerkezet használata. haben használata, szórend kiemelt mondatrész után, tagadás, tőhangváltós igék ragozása, Személyes névmás tárgy esete, möchten, brauchen használata, mehr/mehrere. können módbeli segédige használata, elváló igekötős igék használata, tőhangváltós igék, man általános alany használata, a főnév részes esete, személyes névmás részes esete, in, mit + részes eset. A mögen és a wollen módbeli segédigék használata, tőhangváltós igék, noch/erst/ nicht mehr/ schon / doch használata, jövő idő kifejezése, birtokos névmások használata. További tőhangváltós igék, müssen módbeli segédige használata, denn kötőszó, in +Akkusativ/Dativ, időhatározók, felszólító mód, elbeszélő múlt idő használata. Témakörök Vorstellung- Stellen Sie sich vor! Erzählen Sie über Deutschland! Auskunft geben / den Weg zeigen Der Einkauf /Klamotten kaufen Im Hotel Zimmer reservieren Mahlzeiten / Essgewohnheiten Freizeitbeschäftigungen / Hobby 9 B osztály (kis nyelv): Kijelentő és kérdő mondat szórendje Igeragozás mögen, gern machen Kötőszavak: und, aber, denn Elváló igekötős igék

7 Woher? Wo? Wann? Wohin? Wie lange? Wie viel? Müssen, können, wollen, mögen Man birtokos névmás Összetett főnevek Főnevek többes száma Elöljárószók Sorszámnevek Keltezés war, hatte, musste, konnte Kapcsolatfelvétel, köszönés, telefonszám megadása Országnevek, származási ország, bemutatkozás, betűzés Napi és szabadidős tevékenységek Hobbik Időpont meghatározása, időpont egyeztetése Egyetértés, öröm kifejezése Számok 1000-ig A lakás helyiségei Háztartási munkák A hétnapjai és napszakok Személyes tárgyak Szórakozóhelyek Munkahelyi programok Tantárgyak, órarend Szabadidős programok Kávéházban, rendelés, kiszolgálás, fizetés Szálloda Gyümölcsök Mértékegységek Vásárlás zöldségüzletben Étkezés megbeszélése Család, barátok, háziállatok Utazás Érdeklődés a közlekedési lehetőségek iránt Bútorok Hónapok nevei

8 Születésnap 10 A osztály: wollen, pontos idő kifejezése, határozatlan névmás, földrajzi nevek, dieser, diese, dieses mutatónévmás használata mögen használata, felszólító mód, fordított szórenddel álló kötőszavak, werden használata, nicht(s) mehr. Részes eset, dass + mellékmondati szórend, dürfen, birtokos névmás használata, elöljárószók részes esettel Személyes névmások részes esete, igék részes és tárgy esettel Elöljárószók részes és tárgy esettel, denn kötőszó, legen/liegen használata, stellen/stehen használata, setzen/sitzen használata, hängen használata. Perfekt igeidő képzése, jemand/ niemand használata. Birtokos eset, elöljárószók Visszaható igék használata, névmási határozószók Hasonlítás, melléknévfokozás, weil +mellékmondati szórend, kérdőszóval bevezetett mellékmondatok. Dátum kifejezése, időhatározók, földrajzi nevek, melléknév gyenge ragozása. Melléknév erős és vegyes ragozása. In der Sprachschule/ Fremdsprachen lernen Der Einkauf Mahlzeiten / im Restaurant Mode und Kleidung Mein Wohnort und mein Haus Der Urlaub Der Verkehr Feste und Feiertage Schülerjob Reisevorbereitungen Im Hotel

9 10 A osztály (kis nyelv): birtokos névmások a kijelentő mondat szórendje a gefallen ige a személyes névmás részes esete a Wie geht es? szerkezet a kijelentő és a kérdő mondatok szórendje az erős ragozású igék ragozása a mögen módbeli segédige a névelő tárgyesetben és birtokos esetben összetett főnevek tagadás a nichts szóval helyhatározó elöljárószók részes esettel es gibt + Akkusativ wissen ige über, durch elöljárószavak zu, mit elöljárószók felszólító mód udvariassági formája in, auf elöljárószók tárgyesettel zu + főnévi igenév szerkezet időhatározás visszaható igék können ige sorszámnevek helyhatározás erős ragozású igék elváló igekötős igék a névmások ragozása részes eset birtokos névmások személyes névmások személyes névmások részes esetben Mein Haus, meine Welt (Mein Zuhause, In meinem Zimmer, Auf Wohnungssuche) Guten Appetit (Was isst du gern?, Essgewohnheiten, Essen (inter)national)

10 Gibt es hier ein Rathaus? (Herzlich willkommen in Lindau!, Was gibt es noch in Lindau?, Auskunkft auf der Straße) Geschäfte, Lokale, Treffpunkte (Wo kauft man?, Ausgehen, Einkaufen in KaDeWe) Typische und untypische Tagesabläufe (Aus dem Leben eines Nachtportiers, Von Beruf: Hausmann, Ein Tag im Internat) Freunde und Freundinnen (Meine Clique, Die Zwillingsschwestern, Sympatisch, aber etwas launisch) 10 B osztály: wollen, pontos idő kifejezése, határozatlan névmás, földrajzi nevek, dieser, diese, dieses mutatónévmás használata mögen használata, felszólító mód, fordított szórenddel álló kötőszavak, werden használata, nicht(s) mehr. Részes eset, dass + mellékmondati szórend, dürfen, birtokos névmás használata, elöljárószók részes esettel Személyes névmások részes esete, igék részes és tárgy esettel Elöljárószók részes és tárgy esettel, denn kötőszó, legen/liegen használata, stellen/stehen használata, setzen/sitzen használata, hängen használata. Perfekt igeidő képzése, jemand/ niemand használata. Birtokos eset, elöljárószók Visszaható igék használata, névmási határozószók Hasonlítás, melléknévfokozás, weil +mellékmondati szórend, kérdőszóval bevezetett mellékmondatok. Dátum kifejezése, időhatározók, földrajzi nevek, melléknév gyenge ragozása. Melléknév erős és vegyes ragozása. In der Sprachschule/ Fremdsprachen lernen Der Einkauf Mahlzeiten / im Restaurant Mode und Kleidung Mein Wohnort und mein Haus Der Urlaub

11 Der Verkehr Feste und Feiertage Schülerjob Reisevorbereitungen Im Hotel 11 B osztály: Múlt idő/ Präteritum Vorgangs-, Zustandpassiv Páros kötőszavak zu+infinitiv Célhatározói szerkezet/ damit/ um zu+infinitiv Feltételes mód Melléknévből képzett főnevek Schule macht Spaß Gute Besserung! Budapest anno Macht Deutschlernen Spaß? Wo wir wohnen Tante Emma im Internet Markenklamotten Familiengeschichten Lieben und geliebt werden Wäre das ein Beruf für mich? Traditionen in der Schweiz Fit für Sport

12 11 B osztály (szakmai német): Jobsuche, Formulare ausfüllen Bewerbung, Interview, Auskünfte (Dialoge) Urlaub, Reisen einen Brief schreiben Zimmer buchen Ungarn Schule Fächer in der Schule Sprachkurs in Österreich / Deutschland Unsere Schule Leben in der Stadt Leben auf dem Lande Wohnort Keszthely Einkaufen Familienfeste Tisch decken, Gerichte, Menüreihe zu festlichen Anlässen Berufswahl, Arbeit und Familie Haushalt Urlaub in Ungarn Deutschsprachige Länder Sportarten Gesundes Leben 11 B osztály (kis nyelv): a visszaható ige a visszaható névmás ragozása névmási határozószavak

13 melléknévfokozás hasonlítás a lassen ige a lassen segédigei használatban kérdőszóval bevezetett mellékmondatok a weil kötőszó az ok-okozati viszony kifejezése sorszámnevek képzése évszámok, a dátum kifejezése időhatározók, országnevek ragozása a melléknév gyenge ragozása melléknév erős ragozása melléknév vegyes ragozása az elbeszélő múlt (Imperfekt) képzése a módbeli segédigék Imperfektje a főnevesült melléknevek a szenvedő szerkezet jelen ideje a sollen módbeli segédige Urlaub mit Überraschungen Einbruch in eine Villa Wiener Geschichten Unterwegs zu Fuß oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln Auskunft geben Tagesordnung am Telefon Schülerservice Im Reisebüro Urlaubswünsche Familie Meyer auf Urlaub Haben Sie ein Zimmer frei? Im Hotel Schulen in Deutschland, in der Schweiz Das segelnde Klassenzimmer Körperteile Eva fühlt sich krank Was fehlt Ihnen? Budapest anno

14 11 C osztály: Múlt idő/ Präteritum Vorgangs-, Zustandpassiv Páros kötőszavak zu+infinitiv Célhatározói szerkezet/ damit/ um zu+infinitiv Feltételes mód Melléknévből képzett főnevek Schule macht Spaß Gute Besserung! Budapest anno Macht Deutschlernen Spaß? Wo wir wohnen Tante Emma im Internet Markenklamotten Familiengeschichten Lieben und geliebt werden Wäre das ein Beruf für mich? Traditionen in der Schweiz Fit für Sport 11 C osztály (szakmai német): Fragewörter, Fragenstellung Einen Termin vereinbaren Beim Arzt Wohnen, Wohnort Die Stadt Keszthely Beim Immobilienmakler

15 Einkauf Geschäftstypen Online einkaufen Warenumtausch Die Arbeit Berufe Im Büro 11 S osztály: A START! munkafüzet 20 leckéjének anyaga: Lektion 1: Személyes névmások a szabályos igék ragozása, szórendi szabályok, a heißen, sein gék ragozása, A számok ismerete 1-20-ig. Kérdéstípusok (kiegészítendő és eldöntendő kérdések). A határozott névelő ragozása Lektion 2: Udvarias felszólítás, a határozatlan névelő ragozása. A számok ismerete ig, a főnevek többes számának ismerete. A melléknév a névszói állítmányban. Lektion 3: A főnevek tárgyesete. viel/viele, und, oder. a möchte ragozása. A tőhangváltós igék (essen, nehmen), aber. Az összetett szavak. Lektion 4: A birtokviszony kifejezésének von-os lehetősége. A mein birtokos névmás. Az E/3-as személyes névmás tárgyesete (ihn, sie, es) A gyenge főnevek. Lektion 5: A haben ige ragozása, használata. A kein/keine használata. A doch használata. Lektion 6: in + tárgyeset. Az elváló igekötők. Az időhatározók. A tőhangváltós igék (schlafen, sehen), A sondern kötőszó. Lektion 7: A man általános alany használatának ismerete. Es gibt szerkezet. A wissen ige. Elöljárók (für, auf, über) tárgyesettel. A müssen és können módbeli segédigék használata. Lektion 8: A wollen segédige használata. A pontos idő kifejezése. Az ein/kein határozatlan névmás használata. A jeder/alle szerkezet használata. A földrajzi nevek. A dieser/diese/ dieses mutató névmás. Lektion 9: A mögen segédige használata. A felszólító mód ismerete. A trotzdem és deshalb kötőszavak szórendi követelménye. A jövő idő kifejezése. Nicht(s) mehr Lektion 10: A részes eset. A birtokos névmások használata. A dass kötőszó. A dürfen módbeli segédige Lektion 11: A személyes névmások részes esetének kifejezése. Az igék részes- és tárgyesettel. Elöljárószók részes esettel Lektion 12: Elöljárószók részes és tárgyesettel. A denn használata. Igepárok (legen/liegen, stellen/stehen, setzen/sitzen, hängen/hängen) Lektion 13: A perfekt, használata, képzése. A jemand/niemand ismerete. Lektion 14: Az elöljárószavak tárgy- részes és birtokos esettel. A birtokos eset kifejezése.

16 Lektion 15: A visszaható igék és a visszaható névmás. A névmási határozószavak használata. Lektion 16: A hasonlítás kifejezése. A melléknévfokozás. Weil kötőszó szórendi követelménye és használata. A lassen ige használata. A kérdőszóval bevezetett mellékmondatok használata. Lektion 17: Időhatározók, dátum kifejezése. A sorszámnevek. A melléknév gyenge ragozása. Lektion 18: A melléknév erős és vegyes ragozása. Lektion 19: A Präteritum képzése, használata. Főnevesült melléknevek. Lektion 20: A szenvedő szerkezet használatának ismerete. A szenvedő szerkezet képzése. UNTERWEGS c. munkafüzet következő nyelvtani anyaga: zu+infinitiv szerkezet Célhatározói szerkezet A vonatkozói névmás és a vonatkozói mellékmondat Páros kötőszavak használata Az elvárt lexikai ismeretet a tankönyv leckéjének szókincsanyaga tartalmazza. (Maros Judit Szitnyainé Gottlieb Éva: START! Neu) Lektion 1: Grüß Gott! (megszólítás, üdvözlési formák ismerete) Lektion 2: Wie bitte? (bemutatkozás, a német ABC - betűzés, vásárlás) Lektion 3: Guten Appetit! (szituációs helyezetek étteremben, étkezések, hogyan rendelünk) Lektion 4: Wie geht s? (személyi adatok, névjegykártya, egy harmadik személy bemutatása) Lektion 5: Goethestraße 15 (család, családtípusok, a saját család bemutatása) Lektion 6: Wir leben aktiv (napirend, vélekedés kifejezése) Lektion 7: Kommst du mit? (Berlin nevezetességei, szabadidő meghívás elfogadása és elutasítása) Lektion 8: Die Sprachschule Corvina Lingua (nyelvtanulás, idegen nyelvek, ország nevek, színek) Lektion 9: Das Picknick (élelmiszer-vásárlás: üzletben, a piacon) Lektion 10: Na, wie schmeckt s? (étteremben, reggelizési, étkezési szokások) Lektion 11: Leute & Kleider (öltözködés, áruházi vásárlás, tetszés, nem tetszés kifejezése) Lektion 12: Wohnideen (lakás, bútordarabok és azok elhelyezése, saját szoba leírása) Lektion 13: Polizeiruf 133 (egy szokatlan nyaralás története) Lektion 14: Wiener Geschichten (közlekedés, Bécs nevezetességei, érdeklődés útbaigazítás) Lektion 15: Kein Problem (hétköznapok, telefonálás üzenet átadása, családi ünnepek)

17 Lektion 16: Schüler für alles (diákmunka-lehetőségek) Lektion 17: Endlich fahren wir auf Urlaub! (nyaralás, utazási irodában, nyaralási elképzelések) Lektion 18: Haben Sie ein Zimmer frei? (szállodában, a recepción) Lektion 19: Schule macht Spaß?! (iskolai élet, véleménynyilvánítás, ellentmondás kifejezése) Lektion 20: Gute Besserung! (orvosnál, orvosi vizsgálat tipikus mondatmodelljei, betegségek) Lektion Plus (hivatalos levél, Budapest nevezetességei, Rostock, Salzburg, Luzern rövid bemutatása) 12 A osztály: anstatt zu/ anstatt dass, ohne zu/ ohne dass, trennbare und nicht trennbare Präfixe haben zu+ inf., sein zu+ Inf., Konjunktion:während Partizip I., Partizip II. entweder oder, sowohl als auch, weder noch, die Rektion der Verben zusammengesetzte Sätze Funktionsverbgefüge brauchen, scheinen zu+ Inf. Konditionalsätze freundliche und offizielle Briefe schreiben Jugendszene Hauptsache:gesund Du bist, was du isst Unsere Umwelt Berufswahl Schülerjob Deutsch lernen in Österreich Vorstellungsgespräch Feste und Feiertage, Traditionen Technik im Haushalt Pflanzen und Tiere zu Hause

18 12 A osztály (kis nyelv): Begrüßung Ich Leute und ihre Länder / Sprachen Fremdsprachen Die Schule Die Familie Haustiere Mein Zuhause Mein Zimmer Wohnungssuche Essgewohnheiten, Essesn (inter)national Herzlich willkommen in Auskunft auf der Straße 12 B osztály: Igeragozás Elváló igekötős igék Határozószavak/ névmások Időpontok Elöljáró szavak man Módbeli segédigék Visszahatós igék Felszólító mód Jövő idő Kötőszavak Alany, tárgy-, részes és birtokos eset múlt idő/ Präteritum és Perfekt Melléknévfokozás

19 Melléknévragozás Vorgangs-, Zustandpassiv Páros kötőszavak Zu+Infinitiv Célhatározói szerkezet/ damit/ um zu+infinitiv Feltételes mód Melléknévből képzett főnevek Szóbeli érettségi témakörök 12 B osztály (szakmai német): Tagesablauf Tätigkeiten im Haushalt Situationen Nötige Eigenschaften zu einem Beruf Lebenslauf Sich bewerben Personenbeschreibung Dialoge im Lebensmittelgeschäft Reklamation im Lebensmittelgeschäft Infos geben Malzeiten, Gerichte Warenhaus / Hypermarket: Abteilungen Reklamation an der technischen Abteilung Technik in unserem Leben Die Rolle der technischen Geräte Online kaufen Feste und Feiertage Vorbereitung eines Festes Wie feiert man in Ungarn Ich habe Geburtstag Urlaub / Reisevorbereitungen Urlaub in Ungarn Einladung nach Ungarn Urlaub in deutschsprachigen Ländern

20 Organisation der ausländischen Kontakte Pflege der ausländischen Kontakte/Freundschaft Vorstellung von Gastfamilien Wetter Tourmöglichkeiten in Ungarn in verschiedene Jahreszeiten Programmempfehlung Mein Haustier Welche Aufgaben hat man mit einem Tier? Beim Arzt In der Apotheke Gesunde Ernährung Gesunde Lebensweise Gesund leben Persönliche Angaben Zukunftspläne 12 C osztály: Igeragozás Elváló igekötős igék Határozószavak/ névmások Időpontok Elöljáró szavak man Módbeli segédigék Visszahatós igék Felszólító mód Jövő idő Kötőszavak Alany, tárgy-, részes és birtokos eset múlt idő/ Präteritum és Perfekt Melléknévfokozás Melléknévragozás Vorgangs-, Zustandpassiv Páros kötőszavak Zu+Infinitiv Célhatározói szerkezet/ damit/ um zu+infinitiv Feltételes mód Melléknévből képzett főnevek

21 Fogalmazás: magánjellegű rövid (50-80 szavas) levél a középszintű érettségi vizsgák kapcsolódó témái alapján. (pl.: válasz baráti jellegű meghívásra, programegyeztetés, érdeklődés ismerősök, barátok, rokonok iránt) Nyelvhelyességi teszt: a gyakran használt nyelvtani és lexikai egységek kiegészítése és létrehozása szövegszinten. Család: életrajz, családi kapcsolatok családi élet mindennapjai Ember és társadalom: jellemzés, baráti kör, ünnepek, öltöztetés, divat, vásárlás, szolgáltatások Környezetünk: otthon, lakóhely, vidéki, városi élet, növények, környezetvédelem, időjárás Iskola: iskola bemutatása, tantárgyak, órarend, nyelvtanulás Munka: diákmunka, nyári munkavállalás, továbbtanulás Életmód: napirend, egészség, életmód, étkezési szokások, ételek, gyógykezelés, betegségek Szabadidő, művelődés, szabadidő, hobby, színház, mozi, sport, olvasás, TV, rádió Utazás, turizmus: közlekedési eszközök, nyaralás itthon, külföldön, utazási előkészületek, egyéni utazás Tudomány, technika: technikai eszközök, népszerű tudományok 12 C osztály (szakmai német): A vendéglátó egységek fajtái Az étteremben A gyorsétteremben A szállodában Vegyesbolt vs. supermarket Hirdetések, reklámok A saját vállalkozás Kisvállalkozás vs.nagyvállalat Vétel, eladás hagyományos vagy/és online módon 12 F osztály:

22 Vorgangs-, Zustandpassiv Páros kötőszavak Zu+Infinitiv Célhatározói szerkezet/ damit/ um zu+infinitiv Feltételes mód Melléknévből képzett főnevek Melléknévi igenevek Személyes vonatkozások, család Ember és társadalom Környezetünk Az iskola A munka világa Életmód Szabadidő, művelődés, szórakozás Utazás, turizmus Tudomány és technika 12 S osztály: Személyes névmások a szabályos igék ragozása, szórendi szabályok, a heißen, sein gék ragozása, A számok ismerete 1-20-ig. Kérdéstípusok (kiegészítendő és eldöntendő kérdések). A határozott névelő ragozása Udvarias felszólítás, a határozatlan névelő ragozása. A számok ismerete ig, a főnevek többes számának ismerete. A melléknév a névszói állítmányban. A főnevek tárgyesete. viel/viele, und, oder. a möchte ragozása. A tőhangváltós igék (essen, nehmen), aber. Az összetett szavak. A birtokviszony kifejezésének von-os lehetősége. A mein birtokos névmás. Az E/3-as személyes névmás tárgyesete (ihn, sie, es) A gyenge főnevek. A haben ige ragozása, használata. A kein/keine használata. A doch használata. in + tárgyeset. Az elváló igekötők. Az időhatározók. A tőhangváltós igék (schlafen, sehen), A sondern kötőszó. A man általános alany használatának ismerete. Es gibt szerkezet. A wissen ige. Elöljárók (für, auf, über) tárgyesettel. A müssen és können módbeli segédigék használata.

23 A wollen segédige használata. A pontos idő kifejezése. Az ein/kein határozatlan névmás használata. A jeder/alle szerkezet használata. A földrajzi nevek. A dieser/diese/ dieses mutató névmás. A mögen segédige használata. A felszólító mód ismerete. A trotzdem és deshalb kötőszavak szórendi követelménye. A jövő idő kifejezése. Nicht(s) mehr A részes eset. A birtokos névmások használata. A dass kötőszó. A dürfen módbeli segédige A személyes névmások részes esetének kifejezése. Az igék részes- és tárgyesettel. Elöljárószók részes esettel Elöljárószók részes és tárgyesettel. A denn használata. Igepárok (legen/liegen, stellen/stehen, setzen/sitzen, hängen/hängen) A perfekt, használata, képzése. A jemand/niemand ismerete. Az elöljárószavak tárgy- részes és birtokos esettel. A birtokos eset kifejezése. A visszaható igék és a visszaható névmás. A névmási határozószavak használata. A hasonlítás kifejezése. A melléknévfokozás. Weil kötőszó szórendi követelménye és használata. A lassen ige használata. A kérdőszóval bevezetett mellékmondatok használata. Időhatározók, dátum kifejezése. A sorszámnevek. A melléknév gyenge ragozása. A melléknév erős és vegyes ragozása. A Präteritum képzése, használata. Főnevesült melléknevek. Megszólítás, üdvözlési formák ismerete Bemutatkozás, a német ABC - betűzés, vásárlás Szituációs helyezetek étteremben, étkezések, hogyan rendelünk Személyi adatok, névjegykártya, egy harmadik személy bemutatása Család, családtípusok, a saját család bemutatása Napirend, vélekedés kifejezése Berlin nevezetességei, szabadidő meghívás elfogadása és elutasítása Nyelvtanulás, idegen nyelvek, ország nevek, színek Élelmiszer-vásárlás: üzletben, a piacon Étteremben, reggelizési, étkezési szokások Öltözködés, áruházi vásárlás, tetszés, nem tetszés kifejezése Lakás, bútordarabok és azok elhelyezése, saját szoba leírása Egy szokatlan nyaralás története Közlekedés, Bécs nevezetességei, érdeklődés útbaigazítás Hétköznapok, telefonálás üzenet átadása, családi ünnepek Diákmunka-lehetőségek Nyaralás, utazási irodában, nyaralási elképzelések Szállodában, a recepción Iskolai élet, véleménynyilvánítás, ellentmondás kifejezése

24 13 A osztály: A négy tanév során tanult nyelvtani jelenségek. Személyes vonatkozások, család Ember és társadalom Környezetünk Az iskola A munka világa Életmód Szabadidő, művelődés, szórakozás Utazás, turizmus Tudomány és technika 1/13. osztály (szakmai német): Lebensmittel Obst Gemüse Wie soll man Gemüse zubereiten? Getreide Fische, der S-S-S Regel Fleisch und Fleischwaren Milchprodukte Gewürzmittel Weitere Zutaten Mengenangaben, Maßeinheiten Gastronomische Einrichtungen, Restauranttypen Personal in der Küche und die Aufgaben Personal im Restaurant und die Aufgaben eines Kellners

25 Dialoge im Restaurant Arbeitablauf in den Bewirtungsbetrieben Wareneinkauf Einrichtung eines Restaurants Das Gedeck, Besteck, Gläser, Porzellangeschirr Ablauf des Eindeckens In der Küche - Einrichtung, Gegenstände und Geräte Arbeitsplätze in der Küche Lagerung und Lagerräume Vor- und Zubereitung der Speisen Grundtechniken in der Küche Speisen und Rezepte Die Speisekarte Vorspeisen Suppen Fleischgerichte Fischgerichte Beilagen Salate Desserts Kuchen Gastronomische Regeln für die Speisenfolge Menüs zusammenstellen Weihnachts-, Ostern und Hochzeitsmenü Getränke Getränkekarte Weinsorten Weinbaugebiete Gastronomische Regeln für die Getränkewahl Kaffee und Tee Die ungarische Küche Ungarische Spezialitäten Die Dobos-Torte Die deutsche und österreichische Küche Wie sagt man es in Österreich? Frühstücksarten Zimmerservice- Frühstück bestellen Órai jegyzetek 2/14 A osztály:

26 Palatschinke auf Hortobagyer Art Gundelpalatschinken Gulaschsuppe Bohnensuppe auf Jókai Art Gefülltes Kraut Paprikahuhn Rinderfilet nach Wellington Art Quarkklöße Sauerkirschstrudel Sachertorte Tortenbestellung Beugel Warenbestellung Eine Bestellung aufnehmen Tisch decken Eine Veranstaltung Tischreservierung Diät, schonende Gerichte Bezahlung mit Kreditkarte Vorstellungsgespräch

27 Szakiskola 1/9 D osztály: Főnevek írása; névelők Kijelentő és kérdő mondat szórendje Szabályos igék; sein Erős igék; tagadás nicht ; mögen Igeragozás minden személyben; elváló igekötős igék Időhatározók és helyük a mondatban Főnevek többes száma; határozatlan névelő Összetett főnevek A német nyelvű országok Kapcsolatfelvétel, számok 1-20 Országnevek, német ABC Lakóhelyek: országok, városok; napi és szabadidős tevékenységek Különböző hobbik A pontos idő, számok Lakás helyiségei; háztartási munkák; hét napjai; napszakok Fiatalok személyes tárgyai: ruhadarabok, élelmiszerek, műszaki cikkek Szórakozóhelyek; munkahelyi programok 1/9 D osztály (szakmai német): Berufe Grundzutaten Kochmethoden Hühnersuppe auf Jókai Art Russischer Fleischsalat

28 Kalte Soßen Warme Soßen Dekorierung der Speisen Restaurant Schnellimbiss Speisekarte 1/9 E osztály: A Kekse 1 munkafüzet 1-9 leckéjének anyaga alapján Főnevek írása, a főnevek neme, a névelők (der, die, das) -aus Ungarn A kijelentő és kérdő mondat szórendje und aber és oder, denn, sondern kötőszavak Szabályos igék ragozása A sein ige Wo? in Ungarn er/sie Néhány brechung -os ige: lesen, sehen, essen, helfen Tagadás kifejezése: nicht mögen gern machen/ nicht gern machen Igeragozás minden személyben A sein ige ragozása minden személyben Elváló igekötős igék (ankommen) Wann? -um Uhr szerkezet + Wie spät ist es? Wie alt ist? schon noch Néhány fontos időhatározó + ezek helye a mondatban A főnevek többes száma A határozatlan névelő aus/von aus Amerika, von Eva er-sie-es Összetett főnevek

29 Wohin? (in die, ins) Módbeli segédigék (müssen, können) Témakörök A Kekse leckéje alapján A német nyelvű országok, német szavak, feliratok Kapcsolatfelvétel Számok ig Országnevek A német ABC + betűzési tábla Lakóhelyek, országok, városok Napi szabadidős tevékenységek kifejezése Különböző hobbik kifejezése A pontos idő A lakás helyiségei Háztartási munkák A hét napjai Napszakok Fiatalok személyes tárgyai: ruhadarabok, élelmiszerek Néhány melléknév Szórakozóhelyek, munkahelyi programok Tantárgyak, órarend Szabadidős programok 1/9 E osztály (szakmai német): Begrüßung Buchstabieren Die Zahlen Die Uhrzeit Südfrüchte, Obst Gemüse Milchprodukte weitere Lebensmittel Mengenangaben

30 Was kostet? Einkauf Wann ist das Geschäft geöffnet? Mahlzeiten, Essgewohnheiten Speisen Speisekarte Getränke 1/9 G osztály: Főnevek írása; névelők Kijelentő és kérdő mondat szórendje Szabályos igék; sein Erős igék; tagadás nicht ; mögen Igeragozás minden személyben; elváló igekötős igék Időhatározók és helyük a mondatban Főnevek többes száma; határozatlan névelő Témakörök A német nyelvű országok Kapcsolatfelvétel, számok 1-20 Országnevek, német ABC Lakóhelyek: országok, városok; napi és szabadidős tevékenységek Különböző hobbik A pontos idő, számok Lakás helyiségei; háztartási munkák; hét napjai; napszakok Fiatalok személyes tárgyai: ruhadarabok, élelmiszerek, műszaki cikkek 2/10 D osztály: Igeragozás Kijelentő és kérdő mondat szórendje Elváló igekötős igék

31 Birtokos szerkezet von Számok Időhatározók és helyük a mondatban Tagadás kein és nicht Es gibt, sein, haben Módbeli segédigék: möchte, müssen, können Személyes névmás tárgyesete Mutató névmás: diese, jene Időpontok Jede, alle Noch tagadása Alany, tárgy és részes eset Témakörök Vorstellung Familie Koch Wir leben aktiv Berlin, Stadtleben Sprachschule Picknick Schnellimbiss, Restaurant 2/10 D osztály (szakmai német): Foglalkozások Élelmiszerek tárolása Fűszerek története Szavak (igék, konyhai berendezések, konzervek és mélyhűtött termékek, zsiradékok, gyümölcsök, zöldségek, fűszerek, alkoholos italok, száraztészták, malomipari termékek, sütőipari termékek, halak, húsfeldolgozó ipari termékek) 2/10 E osztály:

NÉMET NYELV. Az osztályozóvizsga követelményei: 9. évfolyam Tankönyv, munkafüzet: Direkt 1. lecke nyelvtan témakör 1. lecke Erste Kontakte

NÉMET NYELV. Az osztályozóvizsga követelményei: 9. évfolyam Tankönyv, munkafüzet: Direkt 1. lecke nyelvtan témakör 1. lecke Erste Kontakte NÉMET NYELV Az osztályozóvizsga írásbeli feladatlap, amely kiegészülhet szóbeli kérdésekkel. Az osztályozó vizsgán az osztályzás a munkaközösség által elfogadott egységes követelményrendszer alapján történik.

Részletesebben

ELSŐ IDEGEN NYELV GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA NÉMET. 9 12. évfolyam

ELSŐ IDEGEN NYELV GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA NÉMET. 9 12. évfolyam ELSŐ IDEGEN NYELV GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA NÉMET 9 12. évfolyam Célok és feladatok A 9. évfolyamos diákok öt éve tanulják a célnyelvet. Ez idő alatt megismerkedtek az idegen nyelvi foglalkozások feladat-

Részletesebben

NÉMET. 7 12. évfolyam. Célok és feladatok

NÉMET. 7 12. évfolyam. Célok és feladatok NÉMET 7 12. évfolyam Célok és feladatok A 7. évfolyamos diákok legalább három éve tanulják a célnyelvet. Ez idő alatt megismerkedtek az idegen nyelvi foglalkozások feladat- és szövegtípusaival, megértik

Részletesebben

Témakörök Nyelvtani fogalomkörök Kommunikációs szándékok

Témakörök Nyelvtani fogalomkörök Kommunikációs szándékok Német nyelv Osztályozó vizsga az 5-8. évfolyamon a Pass auf! 1-4 tankönyv alapján Az írásbeli szóbeli vizsga 50-50 %-os arányban számítanak be a vizsga eredményébe. Tanév végi osztályozó vizsgán az éves

Részletesebben

MÁSODIK IDEGEN NYELV NÉMET NYELV

MÁSODIK IDEGEN NYELV NÉMET NYELV MÁSODIK IDEGEN NYELV NÉMET NYELV Az idegen nyelv oktatásának alapvető célja, összhangban a Közös európai referenciakerettel (KER), a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása és

Részletesebben

Vorwort. studio d Információk a tankönyvrôl. Deutsch als Fremdsprache für Anfänger. Kedves Nyelvtanuló! Kedves Nyelvtanár Kolléga!

Vorwort. studio d Információk a tankönyvrôl. Deutsch als Fremdsprache für Anfänger. Kedves Nyelvtanuló! Kedves Nyelvtanár Kolléga! studio d A Deutsch als Fremdsprache für Anfänger Herausgegeben von Hermann Funk Im Auftrag des Verlages erarbeitet von Hermann Funk, Christina Kuhn, Silke Demme sowie Oliver Bayerlein In Zusammenarbeit

Részletesebben

TARTALMI ÉS ELJÁRÁSBELI TUDNIVALÓK NÉMET NYELV KÖZÉPSZINT, EMELT SZINT

TARTALMI ÉS ELJÁRÁSBELI TUDNIVALÓK NÉMET NYELV KÖZÉPSZINT, EMELT SZINT nyomtatás TARTALMI ÉS ELJÁRÁSBELI TUDNIVALÓK NÉMET NYELV KÖZÉPSZINT, EMELT SZINT Az idegen nyelvi érettségi vizsga célja a kommunikatív nyelvtudás mérése, azaz annak megállapítása, hogy a vizsgázó képes-e

Részletesebben

Helyi tanterv Idegen nyelv. 1-8. évfolyam 2013.

Helyi tanterv Idegen nyelv. 1-8. évfolyam 2013. Helyi tanterv Idegen nyelv 1-8. évfolyam 2013. Német nyelv normál képzés 1-4. évfolyam Das Kind spielt. Das Kind spielt durch das Spiel. Das Kind kann sich im Spiel in natürlicher Weise gesund entwickeln.

Részletesebben

Témák és szövegek. németül látni és hallani az elsô találkozás szövegek: dal, képeslap szókincs: nemzetközi szavak, német nevek

Témák és szövegek. németül látni és hallani az elsô találkozás szövegek: dal, képeslap szókincs: nemzetközi szavak, német nevek 8 Tartalom Start auf Deutsch Témák és szövegek németül látni és hallani az elsô találkozás szövegek: dal, képeslap szókincs: nemzetközi szavak, német nevek Kommunikációs szándékok megérteni nemzetközi

Részletesebben

KONZULTÁCIÓS TEMATIKA IDEGEN NYELV TANTÁRGYAKBÓL (német nyelv, angol nyelv, lovári nyelv)

KONZULTÁCIÓS TEMATIKA IDEGEN NYELV TANTÁRGYAKBÓL (német nyelv, angol nyelv, lovári nyelv) KONZULTÁCIÓS TEMATIKA IDEGEN NYELV TANTÁRGYAKBÓL (német nyelv, angol nyelv, lovári nyelv) Általánosan érvényes, hogy az alább felsorolt konzultációkon a kijelölt teljes tananyag feldolgozásra kerül (szókincs,

Részletesebben

Bevezető ALAPELVEK, CÉLOK

Bevezető ALAPELVEK, CÉLOK Helyi tanterv javaslat az Élő idegen nyelv - Német nyelv tantárgyhoz a gimnáziumok és szakközépiskolák 9 12. évfolyama számára 1. idegen nyelv Heti 3 óra Készült a Nat 2012: 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet

Részletesebben

ÖNÁLLÓ INNOVÁCIÓ: Tanmenet Tantárgytömbösített oktatáshoz német kulcskompetencia területen

ÖNÁLLÓ INNOVÁCIÓ: Tanmenet Tantárgytömbösített oktatáshoz német kulcskompetencia területen Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Nagy László Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, 5340 Kunhegyes, Kossuth L. u. 15-17. OM azonosító: 036056 ÖNÁLLÓ INNOVÁCIÓ: Tanmenet Tantárgytömbösített oktatáshoz német

Részletesebben

NÉMET NYELV 5 ÉVFOLYAMOS HELYI TANTERVE

NÉMET NYELV 5 ÉVFOLYAMOS HELYI TANTERVE Célok és feladatok Gimnáziumunk angol-német tagozatos osztálya 5 éves képzést nyújt. Ebben a speciális nyelvi osztályban a diákok két csoportra bontva tanulják mindkét nyelvet: az egyiket haladó, a másikat

Részletesebben

direkt Lehrwerk für Jugendliche Lehrerhandbuch 1 Klett Kiadó Budapest

direkt Lehrwerk für Jugendliche Lehrerhandbuch 1 Klett Kiadó Budapest direkt Lehrwerk für Jugendliche Lehrerhandbuch 1 Klett Kiadó Budapest direkt Lehrwerk für Jugendliche Lehrerhandbuch Redaktion: Nóra Kóczián Übersetzung: Tímea Vojkovics Layout, Herstellung: Partner Ügynöki

Részletesebben

MÉRK-VÁLLAJ AMK NEMZETISÉGI PROGRAM

MÉRK-VÁLLAJ AMK NEMZETISÉGI PROGRAM MÉRK-VÁLLAJ AMK NEMZETISÉGI PROGRAM Vállaj 2010. 1 T A R T A L O M J E G Y Z É K 2. Programunk céljai, feladatai...3 3. A nemzetiségi nevelés-oktatás felépítése...4 3.1. Nyelvoktató program...4 3.2. Óraszámok...5

Részletesebben

Szóbeli követelmények idegen nyelvből

Szóbeli követelmények idegen nyelvből Szóbeli követelmények idegen nyelvből A szóbeli vizsga követelményei angol és német nyelvből A felvételi vizsga maximum 20 perc időtartamú. Az alapfokú nyelvvizsgához hasonlóan a felvételiző egy rövid

Részletesebben

a ház / lakás, ahol élünk, lakókörnyezetünk a család mindennapi életének tipikus szituációi

a ház / lakás, ahol élünk, lakókörnyezetünk a család mindennapi életének tipikus szituációi 6. évfolyam Az 6. évfolyam megkezdésekor a tanulók már rendelkeznek két év nyelvtanulási tapasztalattal, így az általános célkitűzések az alábbiak szerint fogalmazhatók meg: 1. A kommunikatív kompetenciák

Részletesebben

HELYI TANTERV NÉMET NYELV ELŐREHOZOTT NYELVOKTATÁS 1-3. évfolyam

HELYI TANTERV NÉMET NYELV ELŐREHOZOTT NYELVOKTATÁS 1-3. évfolyam 2013 HELYI TANTERV NÉMET NYELV ELŐREHOZOTT NYELVOKTATÁS 1-3. évfolyam KISKUNHALASI FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA KISKUNHALAS, SZABADSÁG TÉR 6. 6400 1 AZ ELŐREHOZOTT NÉMET NYELVOKTATÁS HELYI TANTERVE 1-3.

Részletesebben

Szita Szilvia Pelcz Katalin. MagyarOK 1. A1 A2 1. kötet. Korpusz alapú szótár Kleines Korpuswörterbuch

Szita Szilvia Pelcz Katalin. MagyarOK 1. A1 A2 1. kötet. Korpusz alapú szótár Kleines Korpuswörterbuch Szita Szilvia Pelcz Katalin MagyarOK 1. A1 A2 1. kötet Kleines Korpuswörterbuch Szita Szilvia és Pelcz Katalin, www.magyar-ok.hu 1 Ebben a füzetben azokat a szavakat gyűjtöttük össze ábécésorrendben, amelyek

Részletesebben

Helyi tanterv Német nyelv - szakközépiskola

Helyi tanterv Német nyelv - szakközépiskola Helyi tanterv Német nyelv - szakközépiskola Az idegen nyelv oktatásának alapvetı célja, összhangban a Közös európai referenciakerettel (KER), a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása

Részletesebben

UTAZÁS. 16 óra Az egyes tematikai egységek nevelési-fejlesztési céljainak megvalósítása

UTAZÁS. 16 óra Az egyes tematikai egységek nevelési-fejlesztési céljainak megvalósítása 6. évfolyam A 6. évfolyam megkezdésekor a tanulók már rendelkeznek kellő tapasztalattal a német nyelv területén, így az általános célkitűzések az alábbiak szerint fogalmazhatók meg: 1. A kommunikatív kompetenciák

Részletesebben

TANTÁRGY MEGNEVEZÉSE: IDEGEN NYELV SZAKKÉPZŐ OSZTÁLYOK

TANTÁRGY MEGNEVEZÉSE: IDEGEN NYELV SZAKKÉPZŐ OSZTÁLYOK TANTÁRGY MEGNEVEZÉSE: IDEGEN NYELV SZAKKÉPZŐ OSZTÁLYOK SZAKMAI IDEGEN NYELV 1/9-2/10 és 1/11-2/12. ÉVFOLYAMOK CÉLOK ÉS FELADATOK: Az Szakmai idegen nyelv tantárgy tanításának célja, hogy - megkedveltesse

Részletesebben

NÉMET NYELV JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

NÉMET NYELV JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Német nyelv középszint 0622 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2007. október 30. NÉMET NYELV KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM ÁLTALÁNOS ÚTMUTATÓ 1. A

Részletesebben

ANGELI ÉVA Kézikönyv a Wir lernen Deutsch 8. tanításához

ANGELI ÉVA Kézikönyv a Wir lernen Deutsch 8. tanításához NØmet kk 8.qxd 2009.02.25. 12:06 Page 1 ANGELI ÉVA Kézikönyv a Wir lernen Deutsch 8. tanításához CELLDÖMÖLK, 2009 NØmet kk 8.qxd 2009.02.25. 12:06 Page 2 Szerkesztette HORVÁTH KORNÉLIA AP 082531 ISBN 978-963-465-254-0

Részletesebben

NÉMET NYELV JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

NÉMET NYELV JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Német nyelv középszint 0912 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2010. május 7. NÉMET NYELV KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM ÁLTALÁNOS ÚTMUTATÓ 1. A dolgozatok

Részletesebben

A NÉMET NYELV 6 ÉVFOLYAMOS HELYI TANTERVE

A NÉMET NYELV 6 ÉVFOLYAMOS HELYI TANTERVE Célok és feladatok A hat évfolyamos gimnáziumba a tanulók igen változatos idegen nyelvi tapasztalatokkal érkeznek. Vannak, akik kéttannyelvű programban vettek részt, mások tagozatos általános iskolába

Részletesebben

ELSŐ IDEGEN NYELV NÉMET

ELSŐ IDEGEN NYELV NÉMET ELSŐ IDEGEN NYELV NÉMET Az élő idegen nyelv oktatásának alapvető célja, összhangban a Közös európai referenciakerettel (KER), a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása és fejlesztése.

Részletesebben

Német, mint második idegen nyelv heti 3-3-3-6-6 óra

Német, mint második idegen nyelv heti 3-3-3-6-6 óra HELYI TANTERV JAVASLAT Német, mint második idegen nyelv heti 3-3-3-6-6 óra Óraterv: évfolyam 9. NY. 9. 10. 11. 12. heti 3 3 3 6 6 óraszám hetek 36 36 36 36 32 száma éves 108 108 108 216 192 óraszám Tananyag

Részletesebben

Az osztályozó vizsgák rendje és tematikája Francia nyelv tantárgyból 9-12. évfolyam

Az osztályozó vizsgák rendje és tematikája Francia nyelv tantárgyból 9-12. évfolyam Az osztályozó vizsgák rendje és tematikája Francia nyelv tantárgyból 9-12. évfolyam A vizsga két részből áll: írásbeli és szóbeli részből. Az értékelés során mindkét vizsgarészt figyelembe vesszük: az

Részletesebben

NÉMET NYELV JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

NÉMET NYELV JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Német nyelv középszint 1211 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. október 24. NÉMET NYELV KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA ÁLTALÁNOS ÚTMUTATÓ 1. A dolgozatok

Részletesebben