Osztályozó, javító és különbözeti vizsga

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Osztályozó, javító és különbözeti vizsga"

Átírás

1 - KESZTHELYI VSZK - Keszthelyi Vendéglátó, Idegenforgalmi, Kereskedelmi Szakképző Iskola és Kollégium 8360 Keszthely, Mártírok útja 1. Tel.:83/ Fax 83/ Osztályozó, javító és különbözeti vizsga német nyelv

2 Vizsgakövetelmények Tájékoztatási kötelezettség: A javító vizsgára kötelezett tanuló a tanév végén a szaktanárától kap pontos tájékoztatást a javító vizsga követelményeiről, melyet a szaktanár a tanuló számára írásban rendelkezésre bocsát, az átvételt a tanuló az aláírásával ellenjegyzi. Amennyiben a tanuló iskolai távolmaradása miatt nem veszi át ezt a dokumentumot, akkor a szaktanár által támasztott követelményekkel kapcsolatos reklamációt nem áll módunkban elfogadni. 1. Szakközépiskola: A javító, osztályozó, vagy különbözeti vizsga írásbeli és szóbeli részből áll. A vizsga az írásbeli feladatsorral kezdődik. A szóbeli vizsgára bocsátás feltétele az írásbeli vizsga legalább 41 %-os teljesítése. Az írásbeli feladatsornál 41 %-nál gyengébb teljesítményt elért tanulók a javító, illetve osztályozó vizsgát nem folytathatják, így a vizsgájuk elégtelen érdemjeggyel zárul. Az írásbeli és a szóbeli vizsgarész együttes teljesítményének értékelése adja a tanuló végleges érdemjegyét. Írásbeli vizsgarész: Időtartama: 45 perc Elérhető pontszám: 60 pont Az írásbeli vizsgarészben a tanulók lexikai és nyelvtani ismeretének felmérése történik meg nyelvhelyességi teszteken, levélíráson, idegennyelvi szöveg értésén és fordításon keresztül. Szóbeli vizsgarész: Időtartama: max 15 perc Elérhető pontszám: 40 pont Felkészülési 30 perc. A szóbeli vizsgarész során a vizsgáztató tanár társalgást folytat a vizsgázóval német nyelven az általa kihúzott témakörből. A vizsgázó teljesítményét a vizsgabizottság tagjai a szókincs, kiejtés, kommunikációs készség és nyelvhelyesség szempontjainak figyelembevételével értékeli, amely szempontok pontértéke mindegyik esetében pont.

3 A vizsga értékelése: pont 5 (jeles) pont 4 (jó) pont 3 (közepes) pont 2 (elégséges) 29-0 pont 1 (elégtelen) 2. Szakiskola: A javító, osztályozó, vagy különbözeti vizsga csak szóbeli részből áll. A szóbeli vizsgarész teljesítményének értékelése adja a tanuló végleges érdemjegyét. Szóbeli vizsgarész: Időtartama: max 15 perc Elérhető pontszám: 40 pont Felkészülési idő nincs. A szóbeli vizsgarész során a vizsgáztató tanár társalgást folytat a vizsgázóval német nyelven az általa kihúzott témakörből. A vizsgázó teljesítményét a vizsgabizottság tagjai a szókincs, kiejtés, kommunikációs készség és nyelvhelyesség szempontjainak figyelembevételével értékelik, amely szempontok pontértéke mindegyik esetében pont. A vizsga értékelése: % 5 (jeles) % 4 (jó) % 3 (közepes) % 2 (elégséges) 29-0 % 1 (elégtelen)

4 Szakközépiskola 9 A osztály: Kérdőszók,kérdő névmás, határozott névelő, szabályos igék ragozása, kijelentő ill. kérdő szórend. A sein létige használata, mein, dein birtokos névmás, az in képző használata, von birtokviszony kifejezése, főnevek többes száma, eldöntendő kérdés, tagadás. Határozatlan névelő használata, az es névmás, egyenes szórend, főnevek tárgy esete, gyenge főnevek, összetett szavak, es gibt szerkezet használata. haben használata, szórend kiemelt mondatrész után, tagadás, tőhangváltós igék ragozása, Személyes névmás tárgy esete, möchten, brauchen használata, mehr/mehrere. können módbeli segédige használata, elváló igekötős igék használata, tőhangváltós igék, man általános alany használata, a főnév részes esete, személyes névmás részes esete, in, mit + részes eset. Témakörök Vorstellung- Stellen Sie sich vor! Erzählen Sie über Deutschland! Auskunft geben / den Weg zeigen Der Einkauf /Klamotten kaufen Im Hotel Zimmer reservieren 9 A osztály (kis nyelv): Kijelentő és kérdő mondat szórendje Igeragozás mögen, gern machen Kötőszavak: und, aber, denn Elváló igekötős igék

5 Woher? Wo? Wann? Wohin? Wie lange? Wie viel? Müssen, können, wollen, mögen Man birtokos névmás Összetett főnevek Főnevek többes száma Elöljárószók Kapcsolatfelvétel, köszönés, telefonszám megadása Országnevek, származási ország, bemutatkozás, betűzés Napi és szabadidős tevékenységek Hobbik Időpont meghatározása, időpont egyeztetése Egyetértés, öröm kifejezése Számok 1000-ig A lakás helyiségei Háztartási munkák A hétnapjai és napszakok Személyes tárgyak Szórakozóhelyek Munkahelyi programok Tantárgyak, órarend Szabadidős programok Kávéházban, rendelés, kiszolgálás, fizetés Szálloda Gyümölcsök Mértékegységek Vásárlás zöldségüzletben Étkezés megbeszélése Család, barátok, háziállatok 9 B osztály:

6 Kérdőszók,kérdő névmás, határozott névelő, szabályos igék ragozása, kijelentő ill. kérdő szórend. A sein létige használata, mein, dein birtokos névmás, az in képző használata, von birtokviszony kifejezése, főnevek többes száma, eldöntendő kérdés, tagadás. Határozatlan névelő használata, az es névmás, egyenes szórend, főnevek tárgy esete, gyenge főnevek, összetett szavak, es gibt szerkezet használata. haben használata, szórend kiemelt mondatrész után, tagadás, tőhangváltós igék ragozása, Személyes névmás tárgy esete, möchten, brauchen használata, mehr/mehrere. können módbeli segédige használata, elváló igekötős igék használata, tőhangváltós igék, man általános alany használata, a főnév részes esete, személyes névmás részes esete, in, mit + részes eset. A mögen és a wollen módbeli segédigék használata, tőhangváltós igék, noch/erst/ nicht mehr/ schon / doch használata, jövő idő kifejezése, birtokos névmások használata. További tőhangváltós igék, müssen módbeli segédige használata, denn kötőszó, in +Akkusativ/Dativ, időhatározók, felszólító mód, elbeszélő múlt idő használata. Témakörök Vorstellung- Stellen Sie sich vor! Erzählen Sie über Deutschland! Auskunft geben / den Weg zeigen Der Einkauf /Klamotten kaufen Im Hotel Zimmer reservieren Mahlzeiten / Essgewohnheiten Freizeitbeschäftigungen / Hobby 9 B osztály (kis nyelv): Kijelentő és kérdő mondat szórendje Igeragozás mögen, gern machen Kötőszavak: und, aber, denn Elváló igekötős igék

7 Woher? Wo? Wann? Wohin? Wie lange? Wie viel? Müssen, können, wollen, mögen Man birtokos névmás Összetett főnevek Főnevek többes száma Elöljárószók Sorszámnevek Keltezés war, hatte, musste, konnte Kapcsolatfelvétel, köszönés, telefonszám megadása Országnevek, származási ország, bemutatkozás, betűzés Napi és szabadidős tevékenységek Hobbik Időpont meghatározása, időpont egyeztetése Egyetértés, öröm kifejezése Számok 1000-ig A lakás helyiségei Háztartási munkák A hétnapjai és napszakok Személyes tárgyak Szórakozóhelyek Munkahelyi programok Tantárgyak, órarend Szabadidős programok Kávéházban, rendelés, kiszolgálás, fizetés Szálloda Gyümölcsök Mértékegységek Vásárlás zöldségüzletben Étkezés megbeszélése Család, barátok, háziállatok Utazás Érdeklődés a közlekedési lehetőségek iránt Bútorok Hónapok nevei

8 Születésnap 10 A osztály: wollen, pontos idő kifejezése, határozatlan névmás, földrajzi nevek, dieser, diese, dieses mutatónévmás használata mögen használata, felszólító mód, fordított szórenddel álló kötőszavak, werden használata, nicht(s) mehr. Részes eset, dass + mellékmondati szórend, dürfen, birtokos névmás használata, elöljárószók részes esettel Személyes névmások részes esete, igék részes és tárgy esettel Elöljárószók részes és tárgy esettel, denn kötőszó, legen/liegen használata, stellen/stehen használata, setzen/sitzen használata, hängen használata. Perfekt igeidő képzése, jemand/ niemand használata. Birtokos eset, elöljárószók Visszaható igék használata, névmási határozószók Hasonlítás, melléknévfokozás, weil +mellékmondati szórend, kérdőszóval bevezetett mellékmondatok. Dátum kifejezése, időhatározók, földrajzi nevek, melléknév gyenge ragozása. Melléknév erős és vegyes ragozása. In der Sprachschule/ Fremdsprachen lernen Der Einkauf Mahlzeiten / im Restaurant Mode und Kleidung Mein Wohnort und mein Haus Der Urlaub Der Verkehr Feste und Feiertage Schülerjob Reisevorbereitungen Im Hotel

9 10 A osztály (kis nyelv): birtokos névmások a kijelentő mondat szórendje a gefallen ige a személyes névmás részes esete a Wie geht es? szerkezet a kijelentő és a kérdő mondatok szórendje az erős ragozású igék ragozása a mögen módbeli segédige a névelő tárgyesetben és birtokos esetben összetett főnevek tagadás a nichts szóval helyhatározó elöljárószók részes esettel es gibt + Akkusativ wissen ige über, durch elöljárószavak zu, mit elöljárószók felszólító mód udvariassági formája in, auf elöljárószók tárgyesettel zu + főnévi igenév szerkezet időhatározás visszaható igék können ige sorszámnevek helyhatározás erős ragozású igék elváló igekötős igék a névmások ragozása részes eset birtokos névmások személyes névmások személyes névmások részes esetben Mein Haus, meine Welt (Mein Zuhause, In meinem Zimmer, Auf Wohnungssuche) Guten Appetit (Was isst du gern?, Essgewohnheiten, Essen (inter)national)

10 Gibt es hier ein Rathaus? (Herzlich willkommen in Lindau!, Was gibt es noch in Lindau?, Auskunkft auf der Straße) Geschäfte, Lokale, Treffpunkte (Wo kauft man?, Ausgehen, Einkaufen in KaDeWe) Typische und untypische Tagesabläufe (Aus dem Leben eines Nachtportiers, Von Beruf: Hausmann, Ein Tag im Internat) Freunde und Freundinnen (Meine Clique, Die Zwillingsschwestern, Sympatisch, aber etwas launisch) 10 B osztály: wollen, pontos idő kifejezése, határozatlan névmás, földrajzi nevek, dieser, diese, dieses mutatónévmás használata mögen használata, felszólító mód, fordított szórenddel álló kötőszavak, werden használata, nicht(s) mehr. Részes eset, dass + mellékmondati szórend, dürfen, birtokos névmás használata, elöljárószók részes esettel Személyes névmások részes esete, igék részes és tárgy esettel Elöljárószók részes és tárgy esettel, denn kötőszó, legen/liegen használata, stellen/stehen használata, setzen/sitzen használata, hängen használata. Perfekt igeidő képzése, jemand/ niemand használata. Birtokos eset, elöljárószók Visszaható igék használata, névmási határozószók Hasonlítás, melléknévfokozás, weil +mellékmondati szórend, kérdőszóval bevezetett mellékmondatok. Dátum kifejezése, időhatározók, földrajzi nevek, melléknév gyenge ragozása. Melléknév erős és vegyes ragozása. In der Sprachschule/ Fremdsprachen lernen Der Einkauf Mahlzeiten / im Restaurant Mode und Kleidung Mein Wohnort und mein Haus Der Urlaub

11 Der Verkehr Feste und Feiertage Schülerjob Reisevorbereitungen Im Hotel 11 B osztály: Múlt idő/ Präteritum Vorgangs-, Zustandpassiv Páros kötőszavak zu+infinitiv Célhatározói szerkezet/ damit/ um zu+infinitiv Feltételes mód Melléknévből képzett főnevek Schule macht Spaß Gute Besserung! Budapest anno Macht Deutschlernen Spaß? Wo wir wohnen Tante Emma im Internet Markenklamotten Familiengeschichten Lieben und geliebt werden Wäre das ein Beruf für mich? Traditionen in der Schweiz Fit für Sport

12 11 B osztály (szakmai német): Jobsuche, Formulare ausfüllen Bewerbung, Interview, Auskünfte (Dialoge) Urlaub, Reisen einen Brief schreiben Zimmer buchen Ungarn Schule Fächer in der Schule Sprachkurs in Österreich / Deutschland Unsere Schule Leben in der Stadt Leben auf dem Lande Wohnort Keszthely Einkaufen Familienfeste Tisch decken, Gerichte, Menüreihe zu festlichen Anlässen Berufswahl, Arbeit und Familie Haushalt Urlaub in Ungarn Deutschsprachige Länder Sportarten Gesundes Leben 11 B osztály (kis nyelv): a visszaható ige a visszaható névmás ragozása névmási határozószavak

13 melléknévfokozás hasonlítás a lassen ige a lassen segédigei használatban kérdőszóval bevezetett mellékmondatok a weil kötőszó az ok-okozati viszony kifejezése sorszámnevek képzése évszámok, a dátum kifejezése időhatározók, országnevek ragozása a melléknév gyenge ragozása melléknév erős ragozása melléknév vegyes ragozása az elbeszélő múlt (Imperfekt) képzése a módbeli segédigék Imperfektje a főnevesült melléknevek a szenvedő szerkezet jelen ideje a sollen módbeli segédige Urlaub mit Überraschungen Einbruch in eine Villa Wiener Geschichten Unterwegs zu Fuß oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln Auskunft geben Tagesordnung am Telefon Schülerservice Im Reisebüro Urlaubswünsche Familie Meyer auf Urlaub Haben Sie ein Zimmer frei? Im Hotel Schulen in Deutschland, in der Schweiz Das segelnde Klassenzimmer Körperteile Eva fühlt sich krank Was fehlt Ihnen? Budapest anno

14 11 C osztály: Múlt idő/ Präteritum Vorgangs-, Zustandpassiv Páros kötőszavak zu+infinitiv Célhatározói szerkezet/ damit/ um zu+infinitiv Feltételes mód Melléknévből képzett főnevek Schule macht Spaß Gute Besserung! Budapest anno Macht Deutschlernen Spaß? Wo wir wohnen Tante Emma im Internet Markenklamotten Familiengeschichten Lieben und geliebt werden Wäre das ein Beruf für mich? Traditionen in der Schweiz Fit für Sport 11 C osztály (szakmai német): Fragewörter, Fragenstellung Einen Termin vereinbaren Beim Arzt Wohnen, Wohnort Die Stadt Keszthely Beim Immobilienmakler

15 Einkauf Geschäftstypen Online einkaufen Warenumtausch Die Arbeit Berufe Im Büro 11 S osztály: A START! munkafüzet 20 leckéjének anyaga: Lektion 1: Személyes névmások a szabályos igék ragozása, szórendi szabályok, a heißen, sein gék ragozása, A számok ismerete 1-20-ig. Kérdéstípusok (kiegészítendő és eldöntendő kérdések). A határozott névelő ragozása Lektion 2: Udvarias felszólítás, a határozatlan névelő ragozása. A számok ismerete ig, a főnevek többes számának ismerete. A melléknév a névszói állítmányban. Lektion 3: A főnevek tárgyesete. viel/viele, und, oder. a möchte ragozása. A tőhangváltós igék (essen, nehmen), aber. Az összetett szavak. Lektion 4: A birtokviszony kifejezésének von-os lehetősége. A mein birtokos névmás. Az E/3-as személyes névmás tárgyesete (ihn, sie, es) A gyenge főnevek. Lektion 5: A haben ige ragozása, használata. A kein/keine használata. A doch használata. Lektion 6: in + tárgyeset. Az elváló igekötők. Az időhatározók. A tőhangváltós igék (schlafen, sehen), A sondern kötőszó. Lektion 7: A man általános alany használatának ismerete. Es gibt szerkezet. A wissen ige. Elöljárók (für, auf, über) tárgyesettel. A müssen és können módbeli segédigék használata. Lektion 8: A wollen segédige használata. A pontos idő kifejezése. Az ein/kein határozatlan névmás használata. A jeder/alle szerkezet használata. A földrajzi nevek. A dieser/diese/ dieses mutató névmás. Lektion 9: A mögen segédige használata. A felszólító mód ismerete. A trotzdem és deshalb kötőszavak szórendi követelménye. A jövő idő kifejezése. Nicht(s) mehr Lektion 10: A részes eset. A birtokos névmások használata. A dass kötőszó. A dürfen módbeli segédige Lektion 11: A személyes névmások részes esetének kifejezése. Az igék részes- és tárgyesettel. Elöljárószók részes esettel Lektion 12: Elöljárószók részes és tárgyesettel. A denn használata. Igepárok (legen/liegen, stellen/stehen, setzen/sitzen, hängen/hängen) Lektion 13: A perfekt, használata, képzése. A jemand/niemand ismerete. Lektion 14: Az elöljárószavak tárgy- részes és birtokos esettel. A birtokos eset kifejezése.

16 Lektion 15: A visszaható igék és a visszaható névmás. A névmási határozószavak használata. Lektion 16: A hasonlítás kifejezése. A melléknévfokozás. Weil kötőszó szórendi követelménye és használata. A lassen ige használata. A kérdőszóval bevezetett mellékmondatok használata. Lektion 17: Időhatározók, dátum kifejezése. A sorszámnevek. A melléknév gyenge ragozása. Lektion 18: A melléknév erős és vegyes ragozása. Lektion 19: A Präteritum képzése, használata. Főnevesült melléknevek. Lektion 20: A szenvedő szerkezet használatának ismerete. A szenvedő szerkezet képzése. UNTERWEGS c. munkafüzet következő nyelvtani anyaga: zu+infinitiv szerkezet Célhatározói szerkezet A vonatkozói névmás és a vonatkozói mellékmondat Páros kötőszavak használata Az elvárt lexikai ismeretet a tankönyv leckéjének szókincsanyaga tartalmazza. (Maros Judit Szitnyainé Gottlieb Éva: START! Neu) Lektion 1: Grüß Gott! (megszólítás, üdvözlési formák ismerete) Lektion 2: Wie bitte? (bemutatkozás, a német ABC - betűzés, vásárlás) Lektion 3: Guten Appetit! (szituációs helyezetek étteremben, étkezések, hogyan rendelünk) Lektion 4: Wie geht s? (személyi adatok, névjegykártya, egy harmadik személy bemutatása) Lektion 5: Goethestraße 15 (család, családtípusok, a saját család bemutatása) Lektion 6: Wir leben aktiv (napirend, vélekedés kifejezése) Lektion 7: Kommst du mit? (Berlin nevezetességei, szabadidő meghívás elfogadása és elutasítása) Lektion 8: Die Sprachschule Corvina Lingua (nyelvtanulás, idegen nyelvek, ország nevek, színek) Lektion 9: Das Picknick (élelmiszer-vásárlás: üzletben, a piacon) Lektion 10: Na, wie schmeckt s? (étteremben, reggelizési, étkezési szokások) Lektion 11: Leute & Kleider (öltözködés, áruházi vásárlás, tetszés, nem tetszés kifejezése) Lektion 12: Wohnideen (lakás, bútordarabok és azok elhelyezése, saját szoba leírása) Lektion 13: Polizeiruf 133 (egy szokatlan nyaralás története) Lektion 14: Wiener Geschichten (közlekedés, Bécs nevezetességei, érdeklődés útbaigazítás) Lektion 15: Kein Problem (hétköznapok, telefonálás üzenet átadása, családi ünnepek)

17 Lektion 16: Schüler für alles (diákmunka-lehetőségek) Lektion 17: Endlich fahren wir auf Urlaub! (nyaralás, utazási irodában, nyaralási elképzelések) Lektion 18: Haben Sie ein Zimmer frei? (szállodában, a recepción) Lektion 19: Schule macht Spaß?! (iskolai élet, véleménynyilvánítás, ellentmondás kifejezése) Lektion 20: Gute Besserung! (orvosnál, orvosi vizsgálat tipikus mondatmodelljei, betegségek) Lektion Plus (hivatalos levél, Budapest nevezetességei, Rostock, Salzburg, Luzern rövid bemutatása) 12 A osztály: anstatt zu/ anstatt dass, ohne zu/ ohne dass, trennbare und nicht trennbare Präfixe haben zu+ inf., sein zu+ Inf., Konjunktion:während Partizip I., Partizip II. entweder oder, sowohl als auch, weder noch, die Rektion der Verben zusammengesetzte Sätze Funktionsverbgefüge brauchen, scheinen zu+ Inf. Konditionalsätze freundliche und offizielle Briefe schreiben Jugendszene Hauptsache:gesund Du bist, was du isst Unsere Umwelt Berufswahl Schülerjob Deutsch lernen in Österreich Vorstellungsgespräch Feste und Feiertage, Traditionen Technik im Haushalt Pflanzen und Tiere zu Hause

18 12 A osztály (kis nyelv): Begrüßung Ich Leute und ihre Länder / Sprachen Fremdsprachen Die Schule Die Familie Haustiere Mein Zuhause Mein Zimmer Wohnungssuche Essgewohnheiten, Essesn (inter)national Herzlich willkommen in Auskunft auf der Straße 12 B osztály: Igeragozás Elváló igekötős igék Határozószavak/ névmások Időpontok Elöljáró szavak man Módbeli segédigék Visszahatós igék Felszólító mód Jövő idő Kötőszavak Alany, tárgy-, részes és birtokos eset múlt idő/ Präteritum és Perfekt Melléknévfokozás

19 Melléknévragozás Vorgangs-, Zustandpassiv Páros kötőszavak Zu+Infinitiv Célhatározói szerkezet/ damit/ um zu+infinitiv Feltételes mód Melléknévből képzett főnevek Szóbeli érettségi témakörök 12 B osztály (szakmai német): Tagesablauf Tätigkeiten im Haushalt Situationen Nötige Eigenschaften zu einem Beruf Lebenslauf Sich bewerben Personenbeschreibung Dialoge im Lebensmittelgeschäft Reklamation im Lebensmittelgeschäft Infos geben Malzeiten, Gerichte Warenhaus / Hypermarket: Abteilungen Reklamation an der technischen Abteilung Technik in unserem Leben Die Rolle der technischen Geräte Online kaufen Feste und Feiertage Vorbereitung eines Festes Wie feiert man in Ungarn Ich habe Geburtstag Urlaub / Reisevorbereitungen Urlaub in Ungarn Einladung nach Ungarn Urlaub in deutschsprachigen Ländern

20 Organisation der ausländischen Kontakte Pflege der ausländischen Kontakte/Freundschaft Vorstellung von Gastfamilien Wetter Tourmöglichkeiten in Ungarn in verschiedene Jahreszeiten Programmempfehlung Mein Haustier Welche Aufgaben hat man mit einem Tier? Beim Arzt In der Apotheke Gesunde Ernährung Gesunde Lebensweise Gesund leben Persönliche Angaben Zukunftspläne 12 C osztály: Igeragozás Elváló igekötős igék Határozószavak/ névmások Időpontok Elöljáró szavak man Módbeli segédigék Visszahatós igék Felszólító mód Jövő idő Kötőszavak Alany, tárgy-, részes és birtokos eset múlt idő/ Präteritum és Perfekt Melléknévfokozás Melléknévragozás Vorgangs-, Zustandpassiv Páros kötőszavak Zu+Infinitiv Célhatározói szerkezet/ damit/ um zu+infinitiv Feltételes mód Melléknévből képzett főnevek

21 Fogalmazás: magánjellegű rövid (50-80 szavas) levél a középszintű érettségi vizsgák kapcsolódó témái alapján. (pl.: válasz baráti jellegű meghívásra, programegyeztetés, érdeklődés ismerősök, barátok, rokonok iránt) Nyelvhelyességi teszt: a gyakran használt nyelvtani és lexikai egységek kiegészítése és létrehozása szövegszinten. Család: életrajz, családi kapcsolatok családi élet mindennapjai Ember és társadalom: jellemzés, baráti kör, ünnepek, öltöztetés, divat, vásárlás, szolgáltatások Környezetünk: otthon, lakóhely, vidéki, városi élet, növények, környezetvédelem, időjárás Iskola: iskola bemutatása, tantárgyak, órarend, nyelvtanulás Munka: diákmunka, nyári munkavállalás, továbbtanulás Életmód: napirend, egészség, életmód, étkezési szokások, ételek, gyógykezelés, betegségek Szabadidő, művelődés, szabadidő, hobby, színház, mozi, sport, olvasás, TV, rádió Utazás, turizmus: közlekedési eszközök, nyaralás itthon, külföldön, utazási előkészületek, egyéni utazás Tudomány, technika: technikai eszközök, népszerű tudományok 12 C osztály (szakmai német): A vendéglátó egységek fajtái Az étteremben A gyorsétteremben A szállodában Vegyesbolt vs. supermarket Hirdetések, reklámok A saját vállalkozás Kisvállalkozás vs.nagyvállalat Vétel, eladás hagyományos vagy/és online módon 12 F osztály:

22 Vorgangs-, Zustandpassiv Páros kötőszavak Zu+Infinitiv Célhatározói szerkezet/ damit/ um zu+infinitiv Feltételes mód Melléknévből képzett főnevek Melléknévi igenevek Személyes vonatkozások, család Ember és társadalom Környezetünk Az iskola A munka világa Életmód Szabadidő, művelődés, szórakozás Utazás, turizmus Tudomány és technika 12 S osztály: Személyes névmások a szabályos igék ragozása, szórendi szabályok, a heißen, sein gék ragozása, A számok ismerete 1-20-ig. Kérdéstípusok (kiegészítendő és eldöntendő kérdések). A határozott névelő ragozása Udvarias felszólítás, a határozatlan névelő ragozása. A számok ismerete ig, a főnevek többes számának ismerete. A melléknév a névszói állítmányban. A főnevek tárgyesete. viel/viele, und, oder. a möchte ragozása. A tőhangváltós igék (essen, nehmen), aber. Az összetett szavak. A birtokviszony kifejezésének von-os lehetősége. A mein birtokos névmás. Az E/3-as személyes névmás tárgyesete (ihn, sie, es) A gyenge főnevek. A haben ige ragozása, használata. A kein/keine használata. A doch használata. in + tárgyeset. Az elváló igekötők. Az időhatározók. A tőhangváltós igék (schlafen, sehen), A sondern kötőszó. A man általános alany használatának ismerete. Es gibt szerkezet. A wissen ige. Elöljárók (für, auf, über) tárgyesettel. A müssen és können módbeli segédigék használata.

23 A wollen segédige használata. A pontos idő kifejezése. Az ein/kein határozatlan névmás használata. A jeder/alle szerkezet használata. A földrajzi nevek. A dieser/diese/ dieses mutató névmás. A mögen segédige használata. A felszólító mód ismerete. A trotzdem és deshalb kötőszavak szórendi követelménye. A jövő idő kifejezése. Nicht(s) mehr A részes eset. A birtokos névmások használata. A dass kötőszó. A dürfen módbeli segédige A személyes névmások részes esetének kifejezése. Az igék részes- és tárgyesettel. Elöljárószók részes esettel Elöljárószók részes és tárgyesettel. A denn használata. Igepárok (legen/liegen, stellen/stehen, setzen/sitzen, hängen/hängen) A perfekt, használata, képzése. A jemand/niemand ismerete. Az elöljárószavak tárgy- részes és birtokos esettel. A birtokos eset kifejezése. A visszaható igék és a visszaható névmás. A névmási határozószavak használata. A hasonlítás kifejezése. A melléknévfokozás. Weil kötőszó szórendi követelménye és használata. A lassen ige használata. A kérdőszóval bevezetett mellékmondatok használata. Időhatározók, dátum kifejezése. A sorszámnevek. A melléknév gyenge ragozása. A melléknév erős és vegyes ragozása. A Präteritum képzése, használata. Főnevesült melléknevek. Megszólítás, üdvözlési formák ismerete Bemutatkozás, a német ABC - betűzés, vásárlás Szituációs helyezetek étteremben, étkezések, hogyan rendelünk Személyi adatok, névjegykártya, egy harmadik személy bemutatása Család, családtípusok, a saját család bemutatása Napirend, vélekedés kifejezése Berlin nevezetességei, szabadidő meghívás elfogadása és elutasítása Nyelvtanulás, idegen nyelvek, ország nevek, színek Élelmiszer-vásárlás: üzletben, a piacon Étteremben, reggelizési, étkezési szokások Öltözködés, áruházi vásárlás, tetszés, nem tetszés kifejezése Lakás, bútordarabok és azok elhelyezése, saját szoba leírása Egy szokatlan nyaralás története Közlekedés, Bécs nevezetességei, érdeklődés útbaigazítás Hétköznapok, telefonálás üzenet átadása, családi ünnepek Diákmunka-lehetőségek Nyaralás, utazási irodában, nyaralási elképzelések Szállodában, a recepción Iskolai élet, véleménynyilvánítás, ellentmondás kifejezése

24 13 A osztály: A négy tanév során tanult nyelvtani jelenségek. Személyes vonatkozások, család Ember és társadalom Környezetünk Az iskola A munka világa Életmód Szabadidő, művelődés, szórakozás Utazás, turizmus Tudomány és technika 1/13. osztály (szakmai német): Lebensmittel Obst Gemüse Wie soll man Gemüse zubereiten? Getreide Fische, der S-S-S Regel Fleisch und Fleischwaren Milchprodukte Gewürzmittel Weitere Zutaten Mengenangaben, Maßeinheiten Gastronomische Einrichtungen, Restauranttypen Personal in der Küche und die Aufgaben Personal im Restaurant und die Aufgaben eines Kellners

25 Dialoge im Restaurant Arbeitablauf in den Bewirtungsbetrieben Wareneinkauf Einrichtung eines Restaurants Das Gedeck, Besteck, Gläser, Porzellangeschirr Ablauf des Eindeckens In der Küche - Einrichtung, Gegenstände und Geräte Arbeitsplätze in der Küche Lagerung und Lagerräume Vor- und Zubereitung der Speisen Grundtechniken in der Küche Speisen und Rezepte Die Speisekarte Vorspeisen Suppen Fleischgerichte Fischgerichte Beilagen Salate Desserts Kuchen Gastronomische Regeln für die Speisenfolge Menüs zusammenstellen Weihnachts-, Ostern und Hochzeitsmenü Getränke Getränkekarte Weinsorten Weinbaugebiete Gastronomische Regeln für die Getränkewahl Kaffee und Tee Die ungarische Küche Ungarische Spezialitäten Die Dobos-Torte Die deutsche und österreichische Küche Wie sagt man es in Österreich? Frühstücksarten Zimmerservice- Frühstück bestellen Órai jegyzetek 2/14 A osztály:

26 Palatschinke auf Hortobagyer Art Gundelpalatschinken Gulaschsuppe Bohnensuppe auf Jókai Art Gefülltes Kraut Paprikahuhn Rinderfilet nach Wellington Art Quarkklöße Sauerkirschstrudel Sachertorte Tortenbestellung Beugel Warenbestellung Eine Bestellung aufnehmen Tisch decken Eine Veranstaltung Tischreservierung Diät, schonende Gerichte Bezahlung mit Kreditkarte Vorstellungsgespräch

27 Szakiskola 1/9 D osztály: Főnevek írása; névelők Kijelentő és kérdő mondat szórendje Szabályos igék; sein Erős igék; tagadás nicht ; mögen Igeragozás minden személyben; elváló igekötős igék Időhatározók és helyük a mondatban Főnevek többes száma; határozatlan névelő Összetett főnevek A német nyelvű országok Kapcsolatfelvétel, számok 1-20 Országnevek, német ABC Lakóhelyek: országok, városok; napi és szabadidős tevékenységek Különböző hobbik A pontos idő, számok Lakás helyiségei; háztartási munkák; hét napjai; napszakok Fiatalok személyes tárgyai: ruhadarabok, élelmiszerek, műszaki cikkek Szórakozóhelyek; munkahelyi programok 1/9 D osztály (szakmai német): Berufe Grundzutaten Kochmethoden Hühnersuppe auf Jókai Art Russischer Fleischsalat

28 Kalte Soßen Warme Soßen Dekorierung der Speisen Restaurant Schnellimbiss Speisekarte 1/9 E osztály: A Kekse 1 munkafüzet 1-9 leckéjének anyaga alapján Főnevek írása, a főnevek neme, a névelők (der, die, das) -aus Ungarn A kijelentő és kérdő mondat szórendje und aber és oder, denn, sondern kötőszavak Szabályos igék ragozása A sein ige Wo? in Ungarn er/sie Néhány brechung -os ige: lesen, sehen, essen, helfen Tagadás kifejezése: nicht mögen gern machen/ nicht gern machen Igeragozás minden személyben A sein ige ragozása minden személyben Elváló igekötős igék (ankommen) Wann? -um Uhr szerkezet + Wie spät ist es? Wie alt ist? schon noch Néhány fontos időhatározó + ezek helye a mondatban A főnevek többes száma A határozatlan névelő aus/von aus Amerika, von Eva er-sie-es Összetett főnevek

29 Wohin? (in die, ins) Módbeli segédigék (müssen, können) Témakörök A Kekse leckéje alapján A német nyelvű országok, német szavak, feliratok Kapcsolatfelvétel Számok ig Országnevek A német ABC + betűzési tábla Lakóhelyek, országok, városok Napi szabadidős tevékenységek kifejezése Különböző hobbik kifejezése A pontos idő A lakás helyiségei Háztartási munkák A hét napjai Napszakok Fiatalok személyes tárgyai: ruhadarabok, élelmiszerek Néhány melléknév Szórakozóhelyek, munkahelyi programok Tantárgyak, órarend Szabadidős programok 1/9 E osztály (szakmai német): Begrüßung Buchstabieren Die Zahlen Die Uhrzeit Südfrüchte, Obst Gemüse Milchprodukte weitere Lebensmittel Mengenangaben

30 Was kostet? Einkauf Wann ist das Geschäft geöffnet? Mahlzeiten, Essgewohnheiten Speisen Speisekarte Getränke 1/9 G osztály: Főnevek írása; névelők Kijelentő és kérdő mondat szórendje Szabályos igék; sein Erős igék; tagadás nicht ; mögen Igeragozás minden személyben; elváló igekötős igék Időhatározók és helyük a mondatban Főnevek többes száma; határozatlan névelő Témakörök A német nyelvű országok Kapcsolatfelvétel, számok 1-20 Országnevek, német ABC Lakóhelyek: országok, városok; napi és szabadidős tevékenységek Különböző hobbik A pontos idő, számok Lakás helyiségei; háztartási munkák; hét napjai; napszakok Fiatalok személyes tárgyai: ruhadarabok, élelmiszerek, műszaki cikkek 2/10 D osztály: Igeragozás Kijelentő és kérdő mondat szórendje Elváló igekötős igék

31 Birtokos szerkezet von Számok Időhatározók és helyük a mondatban Tagadás kein és nicht Es gibt, sein, haben Módbeli segédigék: möchte, müssen, können Személyes névmás tárgyesete Mutató névmás: diese, jene Időpontok Jede, alle Noch tagadása Alany, tárgy és részes eset Témakörök Vorstellung Familie Koch Wir leben aktiv Berlin, Stadtleben Sprachschule Picknick Schnellimbiss, Restaurant 2/10 D osztály (szakmai német): Foglalkozások Élelmiszerek tárolása Fűszerek története Szavak (igék, konyhai berendezések, konzervek és mélyhűtött termékek, zsiradékok, gyümölcsök, zöldségek, fűszerek, alkoholos italok, száraztészták, malomipari termékek, sütőipari termékek, halak, húsfeldolgozó ipari termékek) 2/10 E osztály:

Tantárgyi követelmények. Német nyelv. 9. oszt.

Tantárgyi követelmények. Német nyelv. 9. oszt. Tantárgyi követelmények Német nyelv 9. oszt. Témakörök: Bemutatkozás Az én családom Az én barátom Az én házam/lakásom Az én szobám Az én iskolám Lakóhely bemutatása Napirend Étkezési szokások Szabadidő

Részletesebben

MINIMÁLIS KÖVETELMÉNYEK NÉMET NYELVBŐL

MINIMÁLIS KÖVETELMÉNYEK NÉMET NYELVBŐL MINIMÁLIS KÖVETELMÉNYEK NÉMET NYELVBŐL Ahhoz, hogy a tanuló elégséges osztályzatot szerezzen, az alábbi tudásanyag 60 százalékát el kell sajátítania. Vitás esetben vagy osztályozó vizsgánál az alábbi anyagot

Részletesebben

NÉMET NYELV JAVÍTÓ-, OSZTÁLYOZÓ- ÉS KÜLÖNBÖZETI VIZSGA TÉMAKÖRÖK 9. ÉVFOLYAM, SZAKISKOLA

NÉMET NYELV JAVÍTÓ-, OSZTÁLYOZÓ- ÉS KÜLÖNBÖZETI VIZSGA TÉMAKÖRÖK 9. ÉVFOLYAM, SZAKISKOLA 1 NÉMET NYELV JAVÍTÓ-, OSZTÁLYOZÓ- ÉS KÜLÖNBÖZETI VIZSGA TÉMAKÖRÖK А vizsga csak szóbeli vizsgából áll. Időtartama: 10 perc, felkészülési idő nincs 9. ÉVFOLYAM, SZAKISKOLA A szóbeli tételsor jellemzői:

Részletesebben

JAVÍTÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK NÉMET NYELVBŐL Összeállította: Bischofné Németh Katalin 9. ÉVFOLYAM 10. ÉVFOLYAM

JAVÍTÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK NÉMET NYELVBŐL Összeállította: Bischofné Németh Katalin 9. ÉVFOLYAM 10. ÉVFOLYAM JAVÍTÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK NÉMET NYELVBŐL Összeállította: Bischofné Németh Katalin 9. ÉVFOLYAM Tankönyv és munkafüzet: Delfin I., Hueber 1-4. fejezet Formanyomtatvány kitöltése Pályázat írása Levél- és képeslapírás

Részletesebben

Osztályozóvizsgák anyagai- német nyelv

Osztályozóvizsgák anyagai- német nyelv Osztályozóvizsgák anyagai- német nyelv 9. osztály 1) Wortschatz der 1-13 Lektionen in dem Buch Start!Neu + Arbeitsheft+ kiegészítő 1. Begrüßungen, Vorstellungen 2. Familie 3. Essen und Trinken 4. Im Restaurant

Részletesebben

NÉMET NYELV OSZTÁLYOZÓ VIZSGA ÉS JAVÍTÓVIZSGA. Időtartam 60 perc 15 perc Elérhető pontszám 70 pont 30 pont

NÉMET NYELV OSZTÁLYOZÓ VIZSGA ÉS JAVÍTÓVIZSGA. Időtartam 60 perc 15 perc Elérhető pontszám 70 pont 30 pont NÉMET NYELV OSZTÁLYOZÓ VIZSGA ÉS JAVÍTÓVIZSGA 1 9. ÉVFOLYAM A vizsga részei írásbeli szóbeli Időtartam 60 perc 15 perc Elérhető pontszám 70 pont 30 pont vizsga: Az írásbeli összetevői: lexikai és nyelvtani

Részletesebben

9 ny - nyelvi előkészítő osztály (KON-TAKT 1 Lehrbuch /Arbeitsbuch)

9 ny - nyelvi előkészítő osztály (KON-TAKT 1 Lehrbuch /Arbeitsbuch) 9 ny - nyelvi előkészítő osztály (KON-TAKT 1 Lehrbuch /Arbeitsbuch) Az alábbi nyelvtani szerkezeteket tudja alkalmazni írásban és szóban a Nemzeti Tankönyvkiadó KON-TAKT 1 című tankönyv és Munkafüzet alapján:

Részletesebben

Osztályozó vizsga követelmények német nyelv

Osztályozó vizsga követelmények német nyelv Osztályozó vizsga követelmények német nyelv 9. évfolyam: 1. nyelv Tankönyv: Szitnyainé Gottlieb Éva- Maros Judit: KON- TAKT 1 1.-8. lecke KON-TAKT2 1-4. lecke - Bemutatkozás, köszönés - számok - Németország

Részletesebben

NÉMET NYELV VIZSGAANYAG. 9. évfolyam

NÉMET NYELV VIZSGAANYAG. 9. évfolyam NÉMET NYELV VIZSGAANYAG 9. évfolyam 1. Wortschatz der 1-11. Lektionen in dem Buch Start!Neu + Arbeitsheft+ kiegészítő 2. Themen und Dialoge: 1. Begrüßungen, Vorstellungen 2. Familie 3. Essen und Trinken

Részletesebben

IDEGEN NYELV ÉVFOLYAMVIZSGA 11. ÉVFOLYAM 2014-2015

IDEGEN NYELV ÉVFOLYAMVIZSGA 11. ÉVFOLYAM 2014-2015 1084 Budapest, Rákóczi tér 4 Tel: 313-0030, Tel/fax: 313-3182, Honlap: wwwjelkyhu Ez a vizsga előmérés az érettségi vizsga előtt IDEGEN NYELV ÉVFOLYAMVIZSGA 11 ÉVFOLYAM 2014-2015 Célja: A tanuló képes-e

Részletesebben

Az osztályozó- és javítóvizsgák tartalmi követelményei a helyi tanterv alapján Német nyelv

Az osztályozó- és javítóvizsgák tartalmi követelményei a helyi tanterv alapján Német nyelv Az osztályozó- és javítóvizsgák tartalmi követelményei a helyi tanterv alapján Német nyelv Összeállította: Gattyán Éva munkaközösség-vezető Mezőkövesd, 2017. február 10. 9. évfolyam nyelvi előkészítő osztály

Részletesebben

VIZSGALEÍRÁS NÉMET NYELV. 8. évfolyamos vizsga

VIZSGALEÍRÁS NÉMET NYELV. 8. évfolyamos vizsga VIZSGALEÍRÁS NÉMET NYELV 8. évfolyamos vizsga A vizsga lebonyolítása: írásbeli április 15-30 között előzetes egyeztetés szerint szóbeli május elején, az írásbeli érettségi vizsga napjaiban A vizsga részei:

Részletesebben

Szóbeli követelmények idegen nyelvből

Szóbeli követelmények idegen nyelvből Szóbeli követelmények idegen nyelvből A szóbeli vizsga követelményei angol és német nyelvből A felvételi vizsga maximum 20 perc időtartamú. Az alapfokú nyelvvizsgához hasonlóan a felvételiző egy rövid

Részletesebben

ANGOL NYELV, MINT ELSŐ IDEGEN NYELV

ANGOL NYELV, MINT ELSŐ IDEGEN NYELV Nyelvtan: ANGOL NYELV, MINT ELSŐ IDEGEN NYELV megszámlálható és megszámlálhatatlan főnevek, főnevek többes száma névelők és főnévbővítmények: the, a, an, some, any, much, many, a lot of, a few, a little

Részletesebben

Tanmenet T A N M E N E T

Tanmenet T A N M E N E T Tanmenet T A N M E N E T A direkt című tankönyvhöz készült tanmenetet elsősorban a németet kezdő szinten tanuló, első osztályos középiskolások számára ajánljuk. Ezekben a csoportokban az első kötet tananyaga

Részletesebben

Követelmények a gimnázium német nyelv 10-12. évfolyama számára

Követelmények a gimnázium német nyelv 10-12. évfolyama számára Követelmények a gimnázium német nyelv 10-12. évfolyama számára Fejlesztési követelmények A tanuló ismert témakörben, szóban és írásban tud információt cserélni, hallott és olvasott szöveget megérteni és

Részletesebben

Helyi tanterv 1. idegen nyelv NÉMET (5. 12. ostály) Heti óraszámok:

Helyi tanterv 1. idegen nyelv NÉMET (5. 12. ostály) Heti óraszámok: Helyi tanterv 1. idegen nyelv NÉMET (5. 12. ostály) Heti óraszámok: 5. osztály: heti 6 óra, összesen: 210 ( 1 projkethét) 6. osztály: heti 5 óra, összesen: 180 7. osztély: heti 4 óra, összesen: 144 8.

Részletesebben

Az osztályozó vizsgák rendje és tematikája Német nyelv tantárgyból évfolyam

Az osztályozó vizsgák rendje és tematikája Német nyelv tantárgyból évfolyam Az osztályozó vizsgák rendje és tematikája Német nyelv tantárgyból 9-12. évfolyam A vizsga két részből áll: írásbeli és szóbeli részből. Az értékelés során mindkét vizsgarészt figyelembe vesszük: az írásbeli

Részletesebben

Osztályozó és javítóvizsga témakörei és követelményei angol nyelvből. 9. évfolyam

Osztályozó és javítóvizsga témakörei és követelményei angol nyelvből. 9. évfolyam Osztályozó és javítóvizsga témakörei és követelményei angol nyelvből Személyes vonatkozások 9. évfolyam A tanuló személye, életrajza, életének fontos állomásai Családi élet, családi kapcsolatok Emberek

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Bevezetés Az ige mondatalkotó képessége. 2. Az Objekt"-ek sorrendje főnevek, ill. névmások esetében.

Tartalomjegyzék. Bevezetés Az ige mondatalkotó képessége. 2. Az Objekt-ek sorrendje főnevek, ill. névmások esetében. Tartalomjegyzék Bevezetés 13 1. Az ige mondatalkotó képessége 15 2. Az Objekt"-ek sorrendje főnevek, ill. névmások esetében 17 18 3. Néhány gyakori, Prapositionalobjekt"-tel mondatot alkotó ige 23 4. Névmási

Részletesebben

NÉMET CSOPORTOS TANFOLYAMOK TEMATIKA

NÉMET CSOPORTOS TANFOLYAMOK TEMATIKA INVEST ENGLISH NYELVISKOLA 1147 BUDAPEST, Lovász utca 7. [XIV. kerület] +36 20 583 2208 info@investenglish.hu www.investenglish.hu NÉMET CSOPORTOS TANFOLYAMOK TEMATIKA TARTALOM I. ELSŐ SZINT... 2 II. MÁSODIK

Részletesebben

A 9. A osztály belső vizsgája

A 9. A osztály belső vizsgája A vizsga ideje: májusi írásbeli érettségik időszaka A vizsga részei: 1 írásbeli vizsga, ill. 1 szóbeli vizsga Időtartam: 60 perc, ill. 10 perc Az írásbeli vizsga részei: A./ Olvasott szöveg értése B./

Részletesebben

NT-56440/NAT START! NEU TANMENETJAVASLAT

NT-56440/NAT START! NEU TANMENETJAVASLAT NT-56440/NAT START! NEU TANMENETJAVASLAT Lecke címe/óra Témakör(ök) Kommunikációs cél Készségfejlesztés Nyelvtan (Grüß Gott!) 1A. Operncafé (Grüß Gott!) 1B. Zimmer frei (Wie bitte?) 2A. Namen Namen (Wie

Részletesebben

NÉMET NYELV. Az osztályozóvizsga követelményei: 9. évfolyam Tankönyv, munkafüzet: Direkt 1. lecke nyelvtan témakör 1. lecke Erste Kontakte

NÉMET NYELV. Az osztályozóvizsga követelményei: 9. évfolyam Tankönyv, munkafüzet: Direkt 1. lecke nyelvtan témakör 1. lecke Erste Kontakte NÉMET NYELV Az osztályozóvizsga írásbeli feladatlap, amely kiegészülhet szóbeli kérdésekkel. Az osztályozó vizsgán az osztályzás a munkaközösség által elfogadott egységes követelményrendszer alapján történik.

Részletesebben

TARTALOM. Tartalom. 1. (Bevezető) fejezet A MAGYAR NYELV 11 16. oldal. A határozott névelő: a gitár, az autó

TARTALOM. Tartalom. 1. (Bevezető) fejezet A MAGYAR NYELV 11 16. oldal. A határozott névelő: a gitár, az autó 1. (Bevezető) fejezet A MAGYAR NYELV 11 16. oldal 2. fejezet TALÁLKOZÁS 17 38. oldal 3. fejezet ISMERKEDÉS AZ IRODÁBAN 39 56. oldal 4. fejezet A VÁROSBAN 57 82. oldal TÉMÁK Néhány nemzetközi szó Köszönések

Részletesebben

A javítóvizsga leírása és témakörei

A javítóvizsga leírása és témakörei A javítóvizsga leírása és témakörei szakközépiskolában A javítóvizsgákra 2016. augusztus 23-25. között kerül sor. Angol nyelv A vizsga szerkezete: A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll. 1.) Írásbeli

Részletesebben

9. évfolyam szakgimnázium

9. évfolyam szakgimnázium OSZTÁLYOZÓ VIZSGÁK KÖVETELMÉNYEI NÉMET NYELV 9. évfolyam szakgimnázium Az 1. félév követelményei: Írásbeli követelmények: Feladatlap megoldása Szóbeli követelmények: Társalgás, szituációk, önálló felelet

Részletesebben

Tantárgyi kapcs. Előzetes ism. Természetismeret: kifejezések felelevenítése. A tanult igék múlt ideje

Tantárgyi kapcs. Előzetes ism. Természetismeret: kifejezések felelevenítése. A tanult igék múlt ideje Óra Anyagegység Kötelező választott Wiederholung 1. Die Schulferien sind zu Ende. Der Herbst ist da! Was brauchen wir dieses Jahr? 2. Ein Tag im Sommer. Was hast du im Sommer gemacht? 3. Meine Familie

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. 1. A szófajok áttekintése 7 2. Ragozás a németben 8 3. Nyelvtani ki kicsoda (nyelvtani fogalmak gyűjteménye) 9

TARTALOMJEGYZÉK. 1. A szófajok áttekintése 7 2. Ragozás a németben 8 3. Nyelvtani ki kicsoda (nyelvtani fogalmak gyűjteménye) 9 I. Alapozás: a német nyelvtan lelke 1. A szófajok áttekintése 7 2. Ragozás a németben 8 3. Nyelvtani ki kicsoda (nyelvtani fogalmak gyűjteménye) 9 II. A német nyelvtan törzse 4. Igeragozás 12 5. Szabályos

Részletesebben

A következő tanmenetjavaslattal meg szeretnénk könnyíteni a pedagógusok munkáját.

A következő tanmenetjavaslattal meg szeretnénk könnyíteni a pedagógusok munkáját. A Daf leicht egy olyan háromkötetes nyelvkönyvcsalád, amelynek segítségével a gimnáziumi tanulók az A1-től a B1 szintig, azaz a középszintű érettségiig tudnak eljutni a négy év folyamán. A tankönyv összeállításánál

Részletesebben

Német C2 1 1 031 nyelvi programkövetelmény

Német C2 1 1 031 nyelvi programkövetelmény Német C2 1 1 031 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Dover Nyelvi Centrum Kft. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje Nyelvi

Részletesebben

Német nyelv Általános Iskola

Német nyelv Általános Iskola Német nyelv Általános Iskola 5. évfolyam Vizsga típusa: - írásbeli vizsga Követelmények, témakörök: - szóbeli vizsga Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga Az éves tananyag alapján összeállított feladatlap Témakörök:

Részletesebben

Osztályozóvizsga évfolyam SCHRITTE INTERNATIONAL 1. TANKÖNYV

Osztályozóvizsga évfolyam SCHRITTE INTERNATIONAL 1. TANKÖNYV Osztályozóvizsga 9.-10. évfolyam SCHRITTE INTERNATIONAL 1. TANKÖNYV 9. évfolyam írásbeli: 1. könyv - W-Frage - Aussage : Ich heiße/ich bin - Personalpronomen: ich, du, er.. - Verbkonjugation (ich. du.

Részletesebben

NÉMET NYELV. Célok és feladatok. Fejlesztési, kimeneti követelmények

NÉMET NYELV. Célok és feladatok. Fejlesztési, kimeneti követelmények NÉMET NYELV Célok és feladatok A nyelvoktatás célja a kommunikatív kompetencia kialakítása, azaz a tanuló képessé tétele arra, hogy idegen nyelvű környezetben képes legyen megoldani felmerülő problémáit,

Részletesebben

Témakörök az idegen nyelvi érettségihez

Témakörök az idegen nyelvi érettségihez Témakörök az idegen nyelvi érettségihez TÉMAKÖR 1. Személyes vonatkozások, család 2. Ember és társadalom Középszint A vizsgázó személye, életrajza, életének fontos állomásai (fordulópontjai) Családi élet,

Részletesebben

TIT Megyei Angol Nyelvi verseny ismeretanyaga 4. ÉVFOLYAM

TIT Megyei Angol Nyelvi verseny ismeretanyaga 4. ÉVFOLYAM TIT Megyei Angol Nyelvi verseny ismeretanyaga 4. ÉVFOLYAM Én és a családom: bemutatkozás, a család bemutatása Családi viszonyok, kapcsolatok megnevezése Családtagok bemutatása, megnevezése Testrészek Ruhadarabok

Részletesebben

Bier- Fisch- Mineral- Schnell- -wurst -wasser -imbiss. Apfel- Schokoladen- Speise- -zelt -saft -salat -fest

Bier- Fisch- Mineral- Schnell- -wurst -wasser -imbiss. Apfel- Schokoladen- Speise- -zelt -saft -salat -fest 9.osztály Német nyelv Szavak és kifejezések ismerete az Essen und Trinken témakörben, a tőhangváltós igék ( i, ie ) ragozása, a möchten ige ragozása és használata más igékkel, a határozatlan névelő ( ein,

Részletesebben

Osztályozó vizsga követelmények. Angol nyelv 2. idegen nyelv. 9. osztály

Osztályozó vizsga követelmények. Angol nyelv 2. idegen nyelv. 9. osztály Osztályozó vizsga követelmények Angol nyelv 2. idegen nyelv 9. osztály Témakörök: Személyes vonatkozások, család A tanuló személye, életrajza, életének fontos állomásai. Személyes tervek. Családi élet,

Részletesebben

SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL

SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL Az érettségi vizsga tartalmi részét az alább felsorolt témakörök képezik, azaz a feladatok minden vizsgarészben tematikusan ezekre épülnek. Ez a lista az érettségi

Részletesebben

ÓRATERV. Nevelési-oktatási stratégia Módszerek Tanulói munkaformák Eszközök

ÓRATERV. Nevelési-oktatási stratégia Módszerek Tanulói munkaformák Eszközök ÓRATERV A pedagógus neve: dr. Horváth Beáta Éva Műveltségi terület: Idegen nyelvek (Élő idegen nyelvek) Tantárgy: Német nyelv Osztály: 12/C Nyelvi előkészítő osztály Az óra témája: Zukunftspläne, Interview

Részletesebben

Osztályozó vizsgakövetelmények Angol (1. idegen nyelv) 9NY osztály

Osztályozó vizsgakövetelmények Angol (1. idegen nyelv) 9NY osztály Osztályozó vizsgakövetelmények Angol (1. idegen nyelv) 9NY osztály Témakörök: Személyes vonatkozások, család: A tanuló személye, életének fontos fordulópontjai Családi élet, családi kapcsolatok. A családi

Részletesebben

Utazás Általános. Általános - Alapvető, létfontosságú dolgok. Általános - Beszélgetés. Segítségkérés

Utazás Általános. Általános - Alapvető, létfontosságú dolgok. Általános - Beszélgetés. Segítségkérés - Alapvető, létfontosságú dolgok Können Sie mir bitte helfen? Segítségkérés Können Sie mir bitte helfen? Sprechen Sie Englisch? Sprechen Sie Englisch? Annak megkérdezése, hogy az adott személy beszél-e

Részletesebben

Tantárgyi követelmények Angol (1. idegen nyelv) 9. évfolyam

Tantárgyi követelmények Angol (1. idegen nyelv) 9. évfolyam Tantárgyi követelmények Angol (1. idegen nyelv) 9. évfolyam Témakörök: Személyes vonatkozások, család: A tanuló személye, életének fontos fordulópontjai Családi élet, családi kapcsolatok. A családi élet

Részletesebben

Témakörök Nyelvtani fogalomkörök Kommunikációs szándékok

Témakörök Nyelvtani fogalomkörök Kommunikációs szándékok Német nyelv Osztályozó vizsga az 5-8. évfolyamon a Pass auf! 1-4 tankönyv alapján Az írásbeli szóbeli vizsga 50-50 %-os arányban számítanak be a vizsga eredményébe. Tanév végi osztályozó vizsgán az éves

Részletesebben

10. Die Modalverben A módbeli segédigék

10. Die Modalverben A módbeli segédigék 10. 10. Die Modalverben A segédigékkel kifejezhetjük, milyen a viszonyunk a cselekvéshez: akarjuk, szeretnénk, tudjuk stb. Általában egy fôigével együtt használjuk ôket a mondatban. Seit 2 Jahren kann

Részletesebben

A következő tanmenetjavaslattal meg szeretnénk könnyíteni a pedagógusok munkáját.

A következő tanmenetjavaslattal meg szeretnénk könnyíteni a pedagógusok munkáját. A Daf leicht egy olyan háromkötetes nyelvkönyvcsalád, amelynek segítségével a gimnáziumi tanulók az A1-től a B1 szintig, azaz a középszintű érettségiig tudnak eljutni a négy év folyamán. A tankönyv összeállításánál

Részletesebben

Szóbeli vizsga a Kispesti Deák Ferenc Gimnáziumban

Szóbeli vizsga a Kispesti Deák Ferenc Gimnáziumban Szóbeli vizsga a Kispesti Deák Ferenc Gimnáziumban Általános alapelvek: A szóbeli meghallgatás ideje: kb. 10 perc felkészülési idő után 5-10 perc beszélgetés Elvárás: Összefüggő mondatokban történő beszéd

Részletesebben

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz NÉMET NYELV

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz NÉMET NYELV Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz NÉMET NYELV 1. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT Az írásbeli vizsga időtartama: 30 perc

Részletesebben

KONZULTÁCIÓS TEMATIKA IDEGEN NYELV TANTÁRGYAKBÓL (német nyelv, angol nyelv, lovári nyelv)

KONZULTÁCIÓS TEMATIKA IDEGEN NYELV TANTÁRGYAKBÓL (német nyelv, angol nyelv, lovári nyelv) KONZULTÁCIÓS TEMATIKA IDEGEN NYELV TANTÁRGYAKBÓL (német nyelv, angol nyelv, lovári nyelv) Általánosan érvényes, hogy az alább felsorolt konzultációkon a kijelölt teljes tananyag feldolgozásra kerül (szókincs,

Részletesebben

NT-56544 KON-TAKT 4 TANMENETJAVASLAT. Képleírás, különböző szövegtípusok (vers, beszéd, meghívó, stb.) Kép értelmezése, állásfoglalás kifejezése

NT-56544 KON-TAKT 4 TANMENETJAVASLAT. Képleírás, különböző szövegtípusok (vers, beszéd, meghívó, stb.) Kép értelmezése, állásfoglalás kifejezése 1 NT-56544 KON-TKT 4 TNMENETJVSLT Lektion 1 - Familienleben Óra Takt címe 1-3. z élet stációi, Glücksmomente egy patchwork, ill. egy modern (mini) család működése 4-6. Typisch Mann, typisch Frau? 7-9.

Részletesebben

Spanyol kezdőtől középfokig gigapack csomag részletes tematikája

Spanyol kezdőtől középfokig gigapack csomag részletes tematikája Spanyol kezdőtől középfokig gigapack csomag részletes tematikája A1 tanfolyam 1. A spanyol ABC 2. A spanyol főnév 3. Egyeztetés a spanyolban, melléknevek 4. Hangsúlyozás a spanyolban 5. A SER ige 6. Köszönések,

Részletesebben

6. évfolyam Német nyelv

6. évfolyam Német nyelv IDEGEN NYELVI MÉRÉS 2015. június 11. 6. évfolyam Német nyelv Általános tudnivalók a feladatokhoz Ez a füzet német nyelvi feladatokat tartalmaz. feladatsor két részből áll. z I. részben hangfelvételeket

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: általános iskola német Évfolyam: 1. Emelt óraszámú csoport Emelt szintű csoport Vizsga típusa: szóbeli, írásbeli írásbeli: a tanult témakörökhöz

Részletesebben

Komplex tehetséggondozási program a Ceglédi kistérségben TÁMOP - 3.4.3-08/1-2009- 0002

Komplex tehetséggondozási program a Ceglédi kistérségben TÁMOP - 3.4.3-08/1-2009- 0002 Komplex tehetséggondozási program a Ceglédi kistérségben TÁMOP - 3.4.3-08/1-2009- 0002 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg Név: Iskola:

Részletesebben

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz NÉMET NYELV

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz NÉMET NYELV Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz NÉMET NYELV 3. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT Az írásbeli vizsga időtartama: 30 perc

Részletesebben

Javítóvizsga témakörök

Javítóvizsga témakörök 1. oldal Javítóvizsga témakörök a szakképző évfolyamok részére A javítóvizsgákra 2015. augusztus 25-27. között kerül sor. 2. oldal Tartalomjegyzék NÉMET NYELV; 1/9. ÉVFOLYAM; ACZÉLNÉ HOGYOR ZSUZSANNA...

Részletesebben

Német nyelv 5-6.évfolyam. 1.forduló

Német nyelv 5-6.évfolyam. 1.forduló Nyugat-magyarországi Egyetem Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ Vasi Géniusz- Tehetségsegítı hálózat a Nyugat-Dunántúlon TÁMOP-3.4.4/B-08/1-2009-0014 Német nyelv 5-6.évfolyam 1.forduló

Részletesebben

TANMENET a Das neue Deutschmobil 1 című tankönyvhöz

TANMENET a Das neue Deutschmobil 1 című tankönyvhöz TANMENET a Das neue Deutschmobil 1 című tankönyvhöz A Das Deutschmobil tankönyvcsaládot nem kell bemutatnunk a 8-14 éves korosztályt tanító német szakos tanároknak. Sokan immár több mint tíz esztendeje

Részletesebben

ORSZÁGOS ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANULMÁNYI VERSENY 2008/2009. NÉMET NYELV FELADATLAP. 8. osztály iskolai forduló. Tanuló neve:... Iskola neve:... Címe:...

ORSZÁGOS ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANULMÁNYI VERSENY 2008/2009. NÉMET NYELV FELADATLAP. 8. osztály iskolai forduló. Tanuló neve:... Iskola neve:... Címe:... JÁSZ-NAGYKUN- SZOLNOK MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET PEDAGÓGIAI SZAKMAI ÉS SZAKSZOLGÁLAT, SZOLNOK OM azonosító szám: 102312 OKÉV nyilvántartási szám: 16-0058-04 Intézmény-akkreditációs lajstromszám: AL-1100

Részletesebben

Deutsch4. Klasse 4. Célok, feladatok

Deutsch4. Klasse 4. Célok, feladatok Deutsch4 Rund um das Jahr 5 Stunden per Woche Klasse 4 Célok, feladatok Életkorának megfelelően ismerje meg a német nemzetiség kultúráját, hagyományait. Értsen meg egyszerű kérdéseket és utasításokat és

Részletesebben

ISKOLA. Órakeret Témakör iskolám, osztálytermem

ISKOLA. Órakeret Témakör iskolám, osztálytermem 2. évfolyam A 2. évfolyam megkezdésekor a tanulók már rendelkeznek idegen nyelvi tapasztalatokkal így az általános célkitűzések az alábbiak szerint fogalmazhatók meg: 1. az idegen nyelv tanulása iránti

Részletesebben

Az osztályozó vizsgák rendje és tematikája Francia nyelv tantárgyból 9-12. évfolyam

Az osztályozó vizsgák rendje és tematikája Francia nyelv tantárgyból 9-12. évfolyam Az osztályozó vizsgák rendje és tematikája Francia nyelv tantárgyból 9-12. évfolyam A vizsga két részből áll: írásbeli és szóbeli részből. Az értékelés során mindkét vizsgarészt figyelembe vesszük: az

Részletesebben

Eset Hímnem Nőnem Semlegesnem Többes szám

Eset Hímnem Nőnem Semlegesnem Többes szám Benkő Attila 14. Névmások típusai és ragozása II. 14.1. A melléknévi birtokos névmás ragozása A birtokos névmás ragozása megegyezik az ein, eine, ein, illetve a kein, keine, kein határozatlan névelők ragozásával.

Részletesebben

Hét Óra Tananyag (Szemléltetõ anyagok. 1. 1. Ismerkedés a tankönyvvel A magyarhoz hasonló Témakörök: iskola, osztály, család,

Hét Óra Tananyag (Szemléltetõ anyagok. 1. 1. Ismerkedés a tankönyvvel A magyarhoz hasonló Témakörök: iskola, osztály, család, segédletek segédletek, gyakorlatok, feladatok stb.) stb.) Szeptember gyakorlatok 1. 1. Ismerkedés a tankönyvvel A magyarhoz hasonló Témakörök: iskola, osztály, család, hangzású szavak lakás, környezet,

Részletesebben

Helyi tanterv a NÉMET tantárgy oktatásához

Helyi tanterv a NÉMET tantárgy oktatásához Helyi tanterv a NÉMET tantárgy oktatásához 1. A tanterv szerzıi: 9. évfolyam dr. Vándor Lászlóné 10. évfolyam dr. Vándor Lászlóné 11. évfolyam dr. Vándor Lászlóné 12. évfolyam dr. Vándor Lászlóné SZAKKÖZÉPISKOLA

Részletesebben

Utazás Általános. Általános - Alapvető, létfontosságú dolgok. Általános - Beszélgetés. Segítségkérés

Utazás Általános. Általános - Alapvető, létfontosságú dolgok. Általános - Beszélgetés. Segítségkérés - Alapvető, létfontosságú dolgok Tudna segíteni? Segítségkérés Können Sie mir bitte helfen? Beszélsz angolul? Sprechen Sie Englisch? Annak megkérdezése, hogy az adott személy beszél-e angolul Beszélsz

Részletesebben

ORSZÁGOS ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANULMÁNYI VERSENY 2009/2010. NÉMET NYELV FELADATLAP. 7. osztály iskolai forduló. Tanuló neve:... Iskola neve:... Címe:...

ORSZÁGOS ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANULMÁNYI VERSENY 2009/2010. NÉMET NYELV FELADATLAP. 7. osztály iskolai forduló. Tanuló neve:... Iskola neve:... Címe:... JÁSZ-NAGYKUN- SZOLNOK MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET PEDAGÓGIAI SZAKMAI ÉS SZAKSZOLGÁLAT, SZOLNOK OM azonosító szám: 102312 Felnőttképzési nyilvántartási szám: 16-0058-04 Intézmény-akkreditációs lajstromszám:

Részletesebben

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP / XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz NÉMET NYELV

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP / XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz NÉMET NYELV Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz NÉMET NYELV 2. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT Az írásbeli vizsga időtartama: 60 perc

Részletesebben

heißt Carla Polizist heißt Stefan. Polizistin heißt Stefanie.

heißt Carla Polizist heißt Stefan. Polizistin heißt Stefanie. 2 Lerneinheit 1 Ergänzen Sie Das ist / Das sind 1 a. Das ist eine Frau.... b. Das sind Männer.... c. Das... d.... e.... f.... g.... h.... i.... j.... k.... l.... 2 Ergänzen Sie der, die, das, die / er,

Részletesebben

NT 56365/NAT SAG ZA SAGOM 1 Tanmenetjavaslat

NT 56365/NAT SAG ZA SAGOM 1 Tanmenetjavaslat NT 56365/NAT SAG ZA SAGOM 1 Tanmenetjavaslat LECKE, 1. lecke 1-7. óra 2. lecke 8-14. óra 3. lecke 15-21. óra Az orosz nyelv helye a nyelvek közt, az ábécé Kiejtési szabályok Nemzetközi szavak Hétköznapi

Részletesebben

ÉLŐ IDEGEN NYELVEK NÉMET - 1. idegen nyelv, 9-12. évfolyam Heti 3 óra

ÉLŐ IDEGEN NYELVEK NÉMET - 1. idegen nyelv, 9-12. évfolyam Heti 3 óra ÉLŐ IDEGEN NYELVEK NÉMET - 1. idegen nyelv, 9-12. évfolyam Heti 3 óra Az idegen nyelvi kommunikáció az anyanyelvi kommunikációhoz hasonlóan az alapvető nyelvi készségekre épül: fogalmak, gondolatok, érzések,

Részletesebben

Német C2 1 1 092 nyelvi programkövetelmény

Német C2 1 1 092 nyelvi programkövetelmény Német C2 1 1 092 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Nyelviskolák Szakmai Egyesülete A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje

Részletesebben

Helyi tanterv 1. idegen nyelv NÉMET (8 éves képzés) 2013 előtt. Heti óraszámok:

Helyi tanterv 1. idegen nyelv NÉMET (8 éves képzés) 2013 előtt. Heti óraszámok: Helyi tanterv 1. idegen nyelv NÉMET (8 éves képzés) 2013 előtt Heti óraszámok: 5. osztály: heti 7 óra 6. osztály: heti 7 óra 7. osztély: heti 5 óra 8. osztály: heti 5 óra 9. osztály, heti 3 óra 10. osztály,

Részletesebben

Anyanyelvi lektor: Prof. Dr. Kai Günther. A legfontosabb német elöljárószók és esetvonzataik

Anyanyelvi lektor: Prof. Dr. Kai Günther. A legfontosabb német elöljárószók és esetvonzataik A legfontosabb német elöljárószók és esetvonzataik bis Präpositionen mit Akkusativ -ig (időben, térben) Ich bleibe bis nächsten Sonntag hier. Bis hierher gibt es keine Fragen. (DE: Gehen Sie bis zur Ecke.)

Részletesebben

CSALÁD. Magyar nyelv: helyesírás Szókincs: köszönési formák, családtagok megnevezése (Hallo! Tschüss! der Vater)

CSALÁD. Magyar nyelv: helyesírás Szókincs: köszönési formák, családtagok megnevezése (Hallo! Tschüss! der Vater) 4. évfolyam A 4. évfolyam megkezdésekor a tanulók még nem rendelkeznek idegen nyelvi tapasztalatokkal így az általános célkitűzések az alábbiak szerint fogalmazhatók meg: 1. az idegen nyelv tanulása iránti

Részletesebben

Német C2 1 1 030 nyelvi programkövetelmény

Német C2 1 1 030 nyelvi programkövetelmény Német C2 1 1 030 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve, vagy cég neve Hueber Verlag GmbH&Co.KG Közvetlen Magyarországi Kereskedelmi Képviselet Nyelv megnevezése Megszerezhető

Részletesebben

C2 1 1 135. nyelvi programkövetelmény. A javaslattevő alapadatai. A programkövetelmény nyelvre vonatkozó adatai. 960 óra (+ 180 óra OP)

C2 1 1 135. nyelvi programkövetelmény. A javaslattevő alapadatai. A programkövetelmény nyelvre vonatkozó adatai. 960 óra (+ 180 óra OP) C2 1 1 135 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve, vagy cég neve Raabe Klett Oktatási Tanácsadó és Kiadó Kft. A programkövetelmény nyelvre vonatkozó adatai Nyelv megnevezése

Részletesebben

a ház / lakás, ahol élünk, lakókörnyezetünk a család mindennapi életének tipikus szituációi

a ház / lakás, ahol élünk, lakókörnyezetünk a család mindennapi életének tipikus szituációi 5. évfolyam Az 5. évfolyam megkezdésekor a tanulók már rendelkeznek négy év nyelvtanulási tapasztalattal, így az általános célkitűzések az alábbiak szerint fogalmazhatók meg: 1. A kommunikatív kompetenciák

Részletesebben

Pusztainé Tötök Éva tantárgyprogramjai

Pusztainé Tötök Éva tantárgyprogramjai Pusztainé Tötök Éva tantárgyprogramjai NÉMET KÖZÉPFOKÚ NYELVVIZSGÁRA FELKÉSZÍTŐ I. KURZUS Tantárgyód: Óraszám : N_ITH4, B_it001_1 heti 2x2 Számonkérési típus: folyamatos Értékelés módja: Tanszék neve:

Részletesebben

Menschen um uns wie sind sie?

Menschen um uns wie sind sie? Menschen um uns wie sind sie? Charaktereigenschaften Modultyp Kreative Kommunikation Zielgruppe Schüler von 12 bis 15 Jahren Niveaustufe A1 Autorinnen Dömők Szilvia, Somló Katalin A kiadvány az Educatio

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A SZÓBELI FELVÉTELIRŐL

TÁJÉKOZTATÓ A SZÓBELI FELVÉTELIRŐL TÁJÉKOZTATÓ A SZÓBELI FELVÉTELIRŐL A szóbeli felvételi : 2014. február 22. (szombat) 9 óra Megjelenés: 8 óra 45 perckor az iskola aulájában A részletes beosztást ott lehet megtekinteni Az ideiglenes felvételi

Részletesebben

MagyarOK 1. tanmenetek

MagyarOK 1. tanmenetek Szita Szilvia Pelcz Katalin MagyarOK 1. tanmenetek A1.2. Forrásnyelvi környezetben (külföldön) Egy 96 órás tanfolyam 49 96. órájára Szita Szilvia és Pelcz Katalin, www.magyar-ok.hu 1 Az alábbiakban a MagyarOK

Részletesebben

ORSZÁGOS ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANULMÁNYI VERSENY NÉMET NYELV FELADATLAP. 8. osztály megyei forduló. Tanuló neve:... Iskola neve:... Címe:...

ORSZÁGOS ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANULMÁNYI VERSENY NÉMET NYELV FELADATLAP. 8. osztály megyei forduló. Tanuló neve:... Iskola neve:... Címe:... JÁSZ-NAGYKUN- SZOLNOK MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET PEDAGÓGIAI SZAKMAI ÉS SZAKSZOLGÁLAT, SZOLNOK OM azonosító szám: 102312 OKÉV nyilvántartási szám: 16-0058-04 Intézmény-akkreditációs lajstromszám: AL-1100

Részletesebben

MagyarOK 1. tanmenetek

MagyarOK 1. tanmenetek Szita Szilvia Pelcz Katalin MagyarOK 1. tanmenetek A1.1. Forrásnyelvi környezet (külföldön) Egy 120 órás tanfolyam első 60 órájára (1 60. óra) Szita Szilvia és Pelcz Katalin, www.magyar-ok.hu 1 Az alábbiakban

Részletesebben

MagyarOK 1. tanmenetek

MagyarOK 1. tanmenetek Szita Szilvia Pelcz Katalin MagyarOK 1. tanmenetek A1.2. Célnyelvi (magyar) környezet Egy 120 órás tanfolyam 61 120. órájára Szita Szilvia és Pelcz Katalin, www.magyar-ok.hu 1 Az alábbiakban a MagyarOK

Részletesebben

Találkozó az általános iskolákkal Október 4.

Találkozó az általános iskolákkal Október 4. Találkozó az általános iskolákkal 2012. Október 4. Témák Változások a felvételiben Német nyelvi verseny Adatok kérése Felvételi 1. Kevés információ-bizonytalanság Nem lesz tehetséggondozó felvételi, csak

Részletesebben

Idegen nyelv 5-8. évfolyam

Idegen nyelv 5-8. évfolyam Idegen nyelv 5-8. évfolyam Az élő idegen nyelv műveltségi terület céljai és tartalma összhangban vannak az alaptanterv többi műveltségi területének céljaival és tartalmával, valamint az Európa Tanács ajánlásaival:

Részletesebben

4. osztály. Heti óraszám:3 Évi óraszám:111

4. osztály. Heti óraszám:3 Évi óraszám:111 4. osztály Heti óraszám:3 Évi óraszám:111 CÉL: A tanulók megismerkednek a német nyelv dallamával, az alapvető szókinccsel. Megkezdődik a nyelvtanulási stratégiák és technikák kialakítása. TÉMAKÖRÖK Bemutatkozás

Részletesebben

Kedves Barátom! Köszönöm és gratulálok, hogy megvásároltad ezt az anyagot! A következő 26 oldalon az alábbiakat találod:

Kedves Barátom! Köszönöm és gratulálok, hogy megvásároltad ezt az anyagot! A következő 26 oldalon az alábbiakat találod: Kedves Barátom! Köszönöm és gratulálok, hogy megvásároltad ezt az anyagot! A következő 26 oldalon az alábbiakat találod: Bevezetés Mondattani alapismeretek 1. ige sein ( van, létezik ) 2. ige werden (

Részletesebben

NT-56441/NAT UNTERWEGS NEU A

NT-56441/NAT UNTERWEGS NEU A NT-56441/NAT UNTERWEGS NEU A TANMENETJAVASLAT Lecke címe/óra Témakör(ök) Kommunikációs cél Készségfejlesztés Nyelvtan Lektion 0 Macht Deutschlernen Spaß? 0A. Einander kennen lernen 0B. Deutschlernen 0C.

Részletesebben

Carsten Kümmel Dipl. Tonmeister www.tonmeister-online.de

Carsten Kümmel Dipl. Tonmeister www.tonmeister-online.de Carsten Kümmel Dipl. Tonmeister www.tonmeister-online.de Carsten Kümmel, Starenweg 8a, 82140 Olching DATUM: 23.10.13 Tel.: 08142 6551752 Fax.: 08142 4628228 carsten@tonmeister-online.de Betreff: Beurteilung

Részletesebben

Német nyelv. középhaladóknak

Német nyelv. középhaladóknak Német nyelv középhaladóknak Próbalecke Bevezetés Az ELO Német nyelv középhaladóknak tananyagát azoknak ajánljuk, akik a Német nyelv kezdőknek tananyagot már elsajátították, továbbá mindazoknak, akik korábban

Részletesebben

NÉMET NYELV 4-12. ÉVFOLYAM NÉMET IDEGEN NYELV

NÉMET NYELV 4-12. ÉVFOLYAM NÉMET IDEGEN NYELV NÉMET NYELV 4-12. ÉVFOLYAM SZERZŐK: Gilbertné Domonyi Eszter, Illésné Márin Éva, Kincses Mihályné Knipl Andrea, Kurdi Gabriella, Petriné Bugán Barbara, Szántó Bernadett NÉMET IDEGEN NYELV 4. ÉVFOLYAM Célok

Részletesebben

Tanmenetek. Német általános nyelv (N1) szint: A1, A2. 1. Hét Bevezetés, követelmények, ismerkedés a könyvvel

Tanmenetek. Német általános nyelv (N1) szint: A1, A2. 1. Hét Bevezetés, követelmények, ismerkedés a könyvvel Tanmenetek Építész és Építő szakos hallgatók részére Német általános nyelv (N1) szint: A1, A2 2. -4. Hét a ä, gefallen gefällt, tragen trägt, Modalverben és Wissen wissen kennen können személyes névmás

Részletesebben

Német C nyelvi programkövetelmény

Német C nyelvi programkövetelmény Német C2 1 1 046 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Métisz Nyelvi Központ Kft. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje Nyelvi

Részletesebben

Koncz Alexandra Tanárnőnél vizsgázóknak ezen felül: Past simple and Past continuous Ferund or infinitive

Koncz Alexandra Tanárnőnél vizsgázóknak ezen felül: Past simple and Past continuous Ferund or infinitive 2014/15 tanév 1. félév 9. évfolyam Könyv: Real Life Leckék: Unit 1-6 Az írásbeli vizsgán előforduló nyelvtani szerkezetek: A létige kifejezése Névmások: birtokos névmások, személyes névmások, mutató névmások

Részletesebben

Rövid szövegek anyanyelven való szóbeli alkotása. Szóbeli interakció, kommunikáció anyanyelven.

Rövid szövegek anyanyelven való szóbeli alkotása. Szóbeli interakció, kommunikáció anyanyelven. 1. évfolyam A 1. évfolyam megkezdésekor a tanulók még nem rendelkeznek idegen nyelvi tapasztalatokkal így az általános célkitűzések az alábbiak szerint fogalmazhatók meg: 1. az idegen nyelv tanulása iránti

Részletesebben

VIZSGALEÍRÁS NÉMET NYELV. 10. évfolyamos osztályvizsga 1. idegen nyelv, ill. NYEK

VIZSGALEÍRÁS NÉMET NYELV. 10. évfolyamos osztályvizsga 1. idegen nyelv, ill. NYEK VIZSGALEÍRÁS NÉMET NYELV 10. évfolyamos osztályvizsga 1. idegen nyelv, ill. NYEK A vizsga lebonyolítása: írásbeli április 15-30 között előzetes egyeztetés szerint szóbeli május elején, az írásbeli érettségi

Részletesebben

Ne feledd, ha bármi kérdésed marad mindezek után is, az Adler Tanodától nyugodtan kérdezhetsz a következő címen:

Ne feledd, ha bármi kérdésed marad mindezek után is, az Adler Tanodától nyugodtan kérdezhetsz a következő  címen: Kedves Olvasó! Engedd meg, hogy egy kis útmutatást adjak Neked ehhez a munkafüzethez, hogy a lehető legtöbbet tudjon Neked segíteni a német nyelv elsajátításában! Összesen 14 nyelvtani egységből áll ez

Részletesebben

CSALÁD. Magyar nyelv: helyesírás Szókincs: köszönési formák, családtagok megnevezése (Hallo! Tschüss! der Vater)

CSALÁD. Magyar nyelv: helyesírás Szókincs: köszönési formák, családtagok megnevezése (Hallo! Tschüss! der Vater) 3. évfolyam A 3. évfolyam megkezdésekor a tanulók már rendelkeznek idegen nyelvi tapasztalatokkal így az általános célkitűzések az alábbiak szerint fogalmazhatók meg: 1. az idegen nyelv tanulása iránti

Részletesebben