KONZULTÁCIÓS TEMATIKA IDEGEN NYELV TANTÁRGYAKBÓL (német nyelv, angol nyelv, lovári nyelv)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KONZULTÁCIÓS TEMATIKA IDEGEN NYELV TANTÁRGYAKBÓL (német nyelv, angol nyelv, lovári nyelv)"

Átírás

1 KONZULTÁCIÓS TEMATIKA IDEGEN NYELV TANTÁRGYAKBÓL (német nyelv, angol nyelv, lovári nyelv) Általánosan érvényes, hogy az alább felsorolt konzultációkon a kijelölt teljes tananyag feldolgozásra kerül (szókincs, nyelvtan). Otthon önálló munkával a közösen megbeszélt tananyagot kell megtanulni a megadott tankönyv, munkafüzet alapján. Mindig van a következő konzultációra írásbeli feladat, ezt a munkafüzetből jelöljük ki, esetlegesen a tanár által adott teszteket kell kitölteni. Ezek megbeszélésével indul a következő konzultáció. Minden idegen nyelvhez hanganyagot ajánlunk, ami megvásárolható bármelyik könyvesboltban. Ezeken a gyakorlás nem kötelező, csak ajánlott. Lehetőség van igény esetén- tanfolyam indítására is, akár érettségi előkészítő, akár nyelvvizsga felkészítő szinten is. A tanfolyam indításának létszámfeltétele van. Ez az intézményvezető mindenkori döntése alapján történik, általában minimum 5 fő. A követelmények minden évfolyamon teljes egészében lefedik a középszintű érettségi követelményeit. Ahol szükséges volt az adott nyelvnél megjelöltük a továbbhaladás minimális feltételeit. A számonkérés írásbeli és szóbeli vizsga formájában történik (félévkor és év végén is). Beadandó írásbeli feladatot is tervezünk értékelni, ez főleg a nyelvtani ismereteket kéri számon (félévente kettő). Ezeket is osztályozzuk, és az év végi jegy kialakításánál ezt is figyelembe vesszük. Az idegen nyelvet tanító tanárok a konzultációk során azonos tematikával haladnak, természetesen figyelembe véve az adott nyelv sajátosságait. Ez azonban nem érinti a megadott témaköröket és nyelvtani anyagot. 9. ÉVFOLYAM 1. konzultáció - ismerkedés, bemutatkozás, köszöntés, az ABC - a pályaudvaron: rövid szöveg értelmezése, fordítása - nyelvtan: határozott és határozatlan névelő; többes szám képzése; igeragozás; a létige ragozása, használata 2. konzultáció - hallás utáni értés: a vonaton; számok 100-ig; kiejtés, betűzés - rövid képeslap elolvasása és megírása - napok, napszakok - nyelvtan: birtokos személyes névmások; állító mondat; kérdő mondat; tagadás - 1. lecke összefoglalása 3.konzultáció - a kempingben: Honnan származik? ; Mi a foglalkozása? rövid párbeszédek - családok egyszerű leírása; hobby; gyerekek - rekordok: kicsit hosszabb szövegek olvasása, fordítása különleges képességű emberekről

2 - nyelvtan: személyes névmások; birtokos személyes névmások; igeragozás; módbeli segédige (képes valamire) 4. konzultáció - számok 1000-ig; az áruházban - gyümölcsök, zöldségek - társaságban bemutatkozás és egy harmadik személy bemutatása; országnevek; személyek hivatalos adatainak kijegyzetelése egy megadott szöveg alapján (pl. :nemzetiség, keresztnév, vezetéknév, hobby, családi állapot, életkor, születési adatok ); egy állás megpályázása (rövid hivatalos levél) - nyelvtan: birtoklást kifejező ige ragozása; fordított szórend; módbeli segédige(szeretnék); mondatkeret a módbeli segédigéknél - 2. lecke összefoglalása 5. konzultáció - hétköznapi használati tárgyak - Mire van szüksége a személyeknek?: szövegértés - nyelvtan: tárgyeset határozott és határozatlan névelővel, ill. személyes névmással; tagadás 6. konzultáció - szoba bérlése; albérlet; szoba berendezési tárgyai; telefonos érdeklődés szabad szoba, vagy albérlet után - Milyennek találod azt a dolgot?, hétköznapi tárgyak és melléknevek; rövid párbeszédek - fax írása a nyaralásból, hogy otthon maradt valamilyen fontos használati tárgy - nyelvtan: határozott és határozatlan névmás; tárgyas igék; tagadás - 3. lecke összefoglalása 7. konzultáció - lehetőségek, megengedés, tiltás: mit szabad, vagy nem szabad pl. egy uszodában - hosszabb vers olvasása, értelmezése - telefonos beszélgetések, szituációs gyakorlatok - nyelvtan: tőhangváltós igék ragozása; módbeli segédigék; elváló igekötős igék

3 8. konzultáció - hangsúlyos szótagok; hangsúly a mondatban; előre megbeszélt találkozó telefonos lebeszélése; diktálás; személyes és hivatalos üzenetek írása; óra - 4. lecke összefoglalása - egy kisváros: Mi hol található? ; helymeghatározás - hosszabb olvasmány olvasása, fordítása, feldolgozása:hétköznapi szituációk a mentőorvosokról - nyelvtan: módbeli segédigék; tárgy és részes eset a különböző elöljárószókkal; váltóelöljárószók; 9. konzultáció - hétköznapi szituációk: tárgyak keresése és elhelyezése a lakásban - utazzunk taxival: útvonalleírás; helymeghatározás; útbaigazítás - diktálás; meghívólevél írása születésnapra, útleírással - nyelvtan: elöljárószók tárgy és részes esettel; tőhangváltós igék; óra; sorszámnevek - 5. lecke összefoglalása - ismétlés 10. ÉVFOLYAM 1. konzultáció - napi rutin és ezzel kapcsolatos kifejezések - hosszabb olvasmány: vendégségben egy farmon élő családnál; olvasás, fordítás, feldolgozás - reggeli szituációk: Ki, mikor és hogyan kel fel? - nyelvtan: idő kifejezése; összetett múlt idő; az időbeli segédigék első múltja 2. konzultáció - otthoni háztartási munkák; diktálás - beszélgetés az álmokról; Mi történt veled az álmodban? : önálló szöveg szerkesztése, írása - nyelvtan: pontos idő; múlt idő; hosszú és rövid magánhangzók - 6. lecke összefoglalása

4 3. konzultáció - nemzeti és családi ünnepek; alkalmak és ajándékok - olvasmány: személyes levél karácsonyra: olvasás, fordítás, feldolgozás - szokások az ünnepek kapcsán; Karácsony és Szilveszter: emberek beszélnek az ő egyedi szokásaikról ; a karácsonyi vásáron - nyelvtan: részes és tárgy esettel álló igék; személyes névmások tárgy és részes esetben; dátum 4. konzultáció - hónapok; napok; évszakok; egy személyt meghívni pl. egy kávéra - diktálás; jókívánságok; üdvözlőlapok írása - 7. lecke összefoglalása - étkezés téma szókincse; bevásárlás a boltban; fizetés; étkezés a büfében; - nyelvtan: részes és tárgy esettel álló igék; személyes névmások tárgy és részes esetben; dátum; fő-és mellékmondat 5. konzultáció - olvasmány: éttermi szituáció pontos leírása egy délután folyamán; reggeli; vendéglátás; étterem: rendelés és fizetés (párbeszédek megtanulása) - Ki, hogyan táplálkozik? ; egészséges és egészségtelen táplálkozás - diktálás; receptek: pl. parasztreggeli - nyelvtan: fő- és mellékmondat; mellékmondatok különböző szórenddel; felszólító mód; melléknévfokozás; mennyiségek megadása - 8. lecke összefoglalása 6. konzultáció - költözés, berendezés; tevékenységek a házban és a háztartásban - olvasmány: egy család költözésének története - nyelvtan: mellékmondati szórend; főnévi igeneves mellékmondatok; rendhagyó fokozású melléknevek; célhatározói mellékmondat; jövő idő képzése; háromalakú determinánsok

5 7. konzultáció - bútorok, berendezési tárgyak; méretek; vásárlási szándékok; Hogyan néz ki a lakásom? - diktálás; házcsere egy másik családdal: a lakás pontos leírása és cseklista - nyelvtan: mellékmondati szórend; rövid és hosszú magánhangzók; határozatlan névmások - 9. lecke összefoglalása 8. konzultáció - ismétlés,gyakorlás - divat és ízlés témakörök szókincse - színek és színes tárgyak - olvasmány: a divatról nem lehet vitatkozni (olvasás, fordítás, feldolgozás) - személyek és ruházatuk pontos leírása; tárgyak pontos leírása - nyelvtan : melléknevek ragozása; jelzőként és határozóként álló melléknevek; módbeli segédigék egyszerű múltja; kérdőnévmások 9. konzultáció - ismétlés,gyakorlás - személyek pontos leírása; ruházat leírása - diktálás; képleírás; személyes levél írása a képleírás szabályainak alkalmazásával - nyelvtan: melléknévragozás;módbeli segédigék egyszerű múltja; határozott névelővel álló jelzős szerkezet; mutató névmási határozószók lecke összefoglalása 11. ÉVFOLYAM 1. konzultáció - iskola és karrier témák szókincse - tevékenységek és folyamatok a mindennapokban - olvasmány: osztálytalálkozó, sikertörténetek (emberek önéletrajzáról beszélni) - német iskolarendszer; osztályközösség - nyelvtan: visszaható igék tárgy és részes estben; birtokos eset; jelzőként álló melléknév

6 2. konzultáció - hiány- és divatszakmák; női és férfi szakmák; beszélgetés egy ismerőssel a foglalkozásunkról; szakma kitanulása - önéletrajz és pályázat írása - diktálás - nyelvtan: időbeli elöljárószók; igék elöljárószós vonzattal; jelzőként álló melléknevek birtokos esetben; visszaható igék; vonzatos igék lecke összefoglalása 3. konzultáció - hírek, tudósítások - újságcikkek, hirdetések olvasása, szerkesztése - szokásos és szokatlan események megbeszélése, - nyelvtan: egyszerű és összetett múlt idő, erős, gyenge, vegyes igék, mellékmondatok különböző kötőszavakkal 4. konzultáció - hírek hallgatása rádióban, tv-ben - újságcikkek, címek szerkesztése - filmek történeteinek elmesélése - nyelvtan: egyszerű és összetett múlt idő, erős, gyenge, vegyes igék, birtokos esettel álló elöljárószavak, elöljárószavas szerkezetek a mondat elején lecke összefoglalása 5. konzultáció - beszélgetés az időjárásról - országok és emberek - nyelvtan: vonatkozó névmás és vonatkozó mellékmondatok 6. konzultáció - beszélgetés az időjárásról, időjárás jelentés - nyaralás, tv-kvíz

7 - személyes levél lecke összefoglalása - nyelvtan: - az általános névmás használata, vonatkozó mellékmondatok; mondatfonetika 7. konzultáció - emberek és kívánságaik a különböző szituációkban - állásfoglalás pro és kontra - udvarias kérés, javaslat - nyelvtan: - a feltételes mód erős, gyenge és vegyes igéknél, a módbeli segédigék és a rendhagyó igék feltételes módja 8. konzultáció - személyes beszámolók - tanácsadás - beszélgetés lehetőségekről - személyes levél tanácsokkal lecke összefoglalása - nyelvtan: a feltételes mellékmondatok, jelzői melléknév fokozása, különleges ragozású főnevek 9. konzultáció - beszélgetés sporteseményekről - baleseti beszámolók - egészséges életmód és sport témakörök szókincse - nyelvtan: közvetett kérdések, kérdő mondatok, módbeli segédigék perfektje, főnévként használt főnévi igenév 10.konzultáció - beszélgetés sporteseményekről - kirándulás szervezése - Mi a teendő betegség esetén?;az orvosnál lecke összefoglalása

8 - nyelvtan: közvetett kérdések, kérdő mondatok, módbeli segédigék perfektje, főnévként használt főnévi igenév 12. ÉVFOLYAM 1. konzultáció - ismétlés - beszélgetés a különböző foglalkozásokról - sikertörténetek - üzleti hírek - nyelvtan: a szenvedő szerkezet 2. konzultáció - szakmai követelmények a különböző foglalkozásokról - pihenés a munka után - munkahelyi események, sztrájk - a 16. lecke összefoglalása - nyelvtan: esemény- és állapot-passzív, rendhagyó formájú melléknevek, elváló igerészek 3. konzultáció - képregények és viccek - anekdoták híres emberekről - politikai választási küzdelem - nyelvtan: a régmúlt igeidő, mellékmondatok időhatározói kötőszavakkal 4. konzultáció - áprilisi tréfák - eljátszott és valódi beszélgetések - meglepetésszerű események elmesélése - a 17. lecke összefoglalása - nyelvtan: esemény- és állapot-passzív, rendhagyó formájú melléknevek, elváló igerészek

9 5. konzultáció - politikusoknak feltett kérdések - politikai választások - országismeret - nyelvtan: a jövő idő, feltételes mód múlt időben 6. konzultáció - interjú az újságban - vélemények a politikáról - politikai beszédek - olvasói levelek - a 18. lecke összefoglalása - nyelvtan: a főnévi igeneves szerkezetek 7. konzultáció - kultúra és szabadidő - kulturális szokások, különbségek - mozi- és színházlátogatás - nyelvtan: a folyamatos és a befejezett melléknévi igenevek 8.konzultáció - részlet egy színdarabból - beszélgetés kiállításokról - a szabadidő eltöltésével kapcsolatos interjú készítése - a 19. lecke összefoglalása - nyelvtan: a módbeli segédigék használata a valószínűség fokozatainak kifejezésére

10 9.konzultáció - különböző anyanyelvű emberek találkozása - hétköznapi szituációkban használt kifejezések - külföldiekkel kapcsolatos élmények elmesélése - nyelvtan: a függő beszéd - a 20. lecke összefoglalása Az egyes konzultációk tananyagának teljesítésénél, az év végi vizsgáknál mindig az adott anyagrész középszintű érettségi követelményeinek megfelelő szintet várunk el, és ehhez mérten értékeljük a diákok teljesítményét. Ezeknek az összetevői: - olvasott szöveg értése - nyelvhelyesség - halott szöveg értése - íráskészség A konzultációs témaköröket is a középszintű érettségi követelményei alapján állítottuk össze, és a foglalkozásokon is e szerint dolgozzuk fel a tankönyv segítségével.

NÉMET. 7 12. évfolyam. Célok és feladatok

NÉMET. 7 12. évfolyam. Célok és feladatok NÉMET 7 12. évfolyam Célok és feladatok A 7. évfolyamos diákok legalább három éve tanulják a célnyelvet. Ez idő alatt megismerkedtek az idegen nyelvi foglalkozások feladat- és szövegtípusaival, megértik

Részletesebben

MÁSODIK IDEGEN NYELV SZLOVÁK

MÁSODIK IDEGEN NYELV SZLOVÁK MÁSODIK IDEGEN NYELV SZLOVÁK 9 12. évfolyam Célok és feladatok Az általános bevezetőben megfogalmazottakon túl a második idegen nyelv tanulásának célja, hogy a diákokat a négy tanév során alapszintű nyelvtudáshoz

Részletesebben

MÉRK-VÁLLAJ AMK NEMZETISÉGI PROGRAM

MÉRK-VÁLLAJ AMK NEMZETISÉGI PROGRAM MÉRK-VÁLLAJ AMK NEMZETISÉGI PROGRAM Vállaj 2010. 1 T A R T A L O M J E G Y Z É K 2. Programunk céljai, feladatai...3 3. A nemzetiségi nevelés-oktatás felépítése...4 3.1. Nyelvoktató program...4 3.2. Óraszámok...5

Részletesebben

26/1997. (VII. 10.) MKM rendelet. a két tanítási nyelvű iskolai oktatás irányelvének kiadásáról

26/1997. (VII. 10.) MKM rendelet. a két tanítási nyelvű iskolai oktatás irányelvének kiadásáról A jogszabály mai napon hatályos állapota 26/1997. (VII. 10.) MKM rendelet a két tanítási nyelvű iskolai oktatás irányelvének kiadásáról A közoktatásról szóló - többször módosított - 1993. évi LXXIX. törvény

Részletesebben

ÉLÕ IDEGEN NYELV MOZAIK ELSÕ IDEGEN NYELV: ANGOL MÁSODIK IDEGEN NYELV: FRANCIA. 9-12. évfolyam KERETTANTERVRENDSZER A GIMNÁZIUMOK SZÁMÁRA NAT 2003

ÉLÕ IDEGEN NYELV MOZAIK ELSÕ IDEGEN NYELV: ANGOL MÁSODIK IDEGEN NYELV: FRANCIA. 9-12. évfolyam KERETTANTERVRENDSZER A GIMNÁZIUMOK SZÁMÁRA NAT 2003 MOZAIK KERETTANTERVRENDSZER A GIMNÁZIUMOK SZÁMÁRA NAT 2003 ÉLÕ IDEGEN NYELV ELSÕ IDEGEN NYELV: ANGOL MÁSODIK IDEGEN NYELV: FRANCIA 9-12. évfolyam Készítette: Krizsán Erika A kerettantervrendszert szerkesztette

Részletesebben

Helyi tanterv Idegen nyelv. 1-8. évfolyam 2013.

Helyi tanterv Idegen nyelv. 1-8. évfolyam 2013. Helyi tanterv Idegen nyelv 1-8. évfolyam 2013. Német nyelv normál képzés 1-4. évfolyam Das Kind spielt. Das Kind spielt durch das Spiel. Das Kind kann sich im Spiel in natürlicher Weise gesund entwickeln.

Részletesebben

Német, mint második idegen nyelv heti 3-3-3-6-6 óra

Német, mint második idegen nyelv heti 3-3-3-6-6 óra HELYI TANTERV JAVASLAT Német, mint második idegen nyelv heti 3-3-3-6-6 óra Óraterv: évfolyam 9. NY. 9. 10. 11. 12. heti 3 3 3 6 6 óraszám hetek 36 36 36 36 32 száma éves 108 108 108 216 192 óraszám Tananyag

Részletesebben

HELYI TANTERV NÉMET NYELVBŐL Hatosztályos gimnázium, 2. idegen nyelv

HELYI TANTERV NÉMET NYELVBŐL Hatosztályos gimnázium, 2. idegen nyelv HELYI TANTERV NÉMET NYELVBŐL Hatosztályos gimnázium, 2. idegen nyelv 9-12. évfolyamig, A2/B1 szintig Tankönyv: Schritte international 1-5 (Hueber Verlag) Tananyagfelosztás: 9. évfolyam (heti 3 óra): Schritte

Részletesebben

A NÉMET NYELV 6 ÉVFOLYAMOS HELYI TANTERVE

A NÉMET NYELV 6 ÉVFOLYAMOS HELYI TANTERVE Célok és feladatok A hat évfolyamos gimnáziumba a tanulók igen változatos idegen nyelvi tapasztalatokkal érkeznek. Vannak, akik kéttannyelvű programban vettek részt, mások tagozatos általános iskolába

Részletesebben

Szóbeli követelmények idegen nyelvből

Szóbeli követelmények idegen nyelvből Szóbeli követelmények idegen nyelvből A szóbeli vizsga követelményei angol és német nyelvből A felvételi vizsga maximum 20 perc időtartamú. Az alapfokú nyelvvizsgához hasonlóan a felvételiző egy rövid

Részletesebben

NÉMET NYELV. Az osztályozóvizsga követelményei: 9. évfolyam Tankönyv, munkafüzet: Direkt 1. lecke nyelvtan témakör 1. lecke Erste Kontakte

NÉMET NYELV. Az osztályozóvizsga követelményei: 9. évfolyam Tankönyv, munkafüzet: Direkt 1. lecke nyelvtan témakör 1. lecke Erste Kontakte NÉMET NYELV Az osztályozóvizsga írásbeli feladatlap, amely kiegészülhet szóbeli kérdésekkel. Az osztályozó vizsgán az osztályzás a munkaközösség által elfogadott egységes követelményrendszer alapján történik.

Részletesebben

Az osztályozó vizsgák rendje és tematikája Francia nyelv tantárgyból 9-12. évfolyam

Az osztályozó vizsgák rendje és tematikája Francia nyelv tantárgyból 9-12. évfolyam Az osztályozó vizsgák rendje és tematikája Francia nyelv tantárgyból 9-12. évfolyam A vizsga két részből áll: írásbeli és szóbeli részből. Az értékelés során mindkét vizsgarészt figyelembe vesszük: az

Részletesebben

Témakörök Nyelvtani fogalomkörök Kommunikációs szándékok

Témakörök Nyelvtani fogalomkörök Kommunikációs szándékok Német nyelv Osztályozó vizsga az 5-8. évfolyamon a Pass auf! 1-4 tankönyv alapján Az írásbeli szóbeli vizsga 50-50 %-os arányban számítanak be a vizsga eredményébe. Tanév végi osztályozó vizsgán az éves

Részletesebben

A Kandó Kálmán Szakközépiskola. Kerettanterve NÉMET NYELV. tantárgyból. Készítette: Óvári Enikő

A Kandó Kálmán Szakközépiskola. Kerettanterve NÉMET NYELV. tantárgyból. Készítette: Óvári Enikő A Kandó Kálmán Szakközépiskola Kerettanterve NÉMET NYELV tantárgyból 2013 Készítette: Óvári Enikő Német nyelv 9-12. évfolyam Óraszám: 9-12. évfolyam: heti 4 óra A nyelvtanulás tanítás célja, jelentősége

Részletesebben

MAGYAR NYELV mint választható tantárgy

MAGYAR NYELV mint választható tantárgy Általános iskola MAGYAR NYELV mint választható tantárgy Tanterv Óraszám: 7. osztály: 70 óra 8. osztály: 70 óra 9. osztály: 64 óra ÖSSZESEN: 204 óra Általános iskola MAGYAR NYELV mint választható tantárgy

Részletesebben

NYELVISKOLA. francia középfokú nyelvvizsgára előkészítő tanfolyam. (54 órás)

NYELVISKOLA. francia középfokú nyelvvizsgára előkészítő tanfolyam. (54 órás) NYELVISKOLA francia középfokú nyelvvizsgára előkészítő tanfolyam (54 órás) Cél: A kurzus a középfokú (B2) nyelvvizsgára, illetve az annak megfelelő emelt szintű érettségire készít fel. A tanfolyam végén

Részletesebben

b'f4. számú előterjesztés

b'f4. számú előterjesztés b'f4. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Előterjeszt és a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság részére a Széchenyi István Magyar-Német Két tanítási

Részletesebben

HELYI TANTERV NÉMET NYELV ELŐREHOZOTT NYELVOKTATÁS 1-3. évfolyam

HELYI TANTERV NÉMET NYELV ELŐREHOZOTT NYELVOKTATÁS 1-3. évfolyam 2013 HELYI TANTERV NÉMET NYELV ELŐREHOZOTT NYELVOKTATÁS 1-3. évfolyam KISKUNHALASI FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA KISKUNHALAS, SZABADSÁG TÉR 6. 6400 1 AZ ELŐREHOZOTT NÉMET NYELVOKTATÁS HELYI TANTERVE 1-3.

Részletesebben

A német nemzetiséginyelv tantárgy szakközépiskolai helyi tanterve

A német nemzetiséginyelv tantárgy szakközépiskolai helyi tanterve Mohácsi Radnóti Miklós Szakképző Iskola és Kollégium A német nemzetiséginyelv tantárgy szakközépiskolai helyi tanterve Készült a 2/2008 (II. 08.) OM rendelettel módosított 17/2004. (V. 20.) OMrendelettel

Részletesebben

A FRANCIA NYELV. 4 és 6 ÉVFOLYAMOS HELYI TANTERVE

A FRANCIA NYELV. 4 és 6 ÉVFOLYAMOS HELYI TANTERVE Célok és feladatok A második idegen nyelv tanulásának megkezdésekor a tanulók már rendelkeznek nyelvtanulási tapasztalattal, és az újonnan kezdett nyelv egyes elemeit könnyebben megérthetik az első idegen

Részletesebben

Helyi tanterv a a francia-magyar két tanítási nyelvű középiskola előkészítő évéhez francia nyelv

Helyi tanterv a a francia-magyar két tanítási nyelvű középiskola előkészítő évéhez francia nyelv Helyi tanterv a a francia-magyar két tanítási nyelvű középiskola előkészítő évéhez francia nyelv Heti óraszám: 18h / hét Éves óraszám: 648h Bevezető A két tanítási nyelvű középiskolai oktatás az idegen

Részletesebben

Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola Megyervárosi Iskola MÁSODIK IDEGEN NYELV

Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola Megyervárosi Iskola MÁSODIK IDEGEN NYELV MÁSODIK IDEGEN NYELV Az élő idegen nyelv oktatásának alapvető célja a Közös európai referenciakerettel (KER) összhangban a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása és fejlesztése.

Részletesebben

HELYI TANTERV ANGOL ELSŐ IDEGEN NYELV NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLY

HELYI TANTERV ANGOL ELSŐ IDEGEN NYELV NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLY HELYI TANTERV ANGOL ELSŐ IDEGEN NYELV NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLY BEVEZETÉS A 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 9. (7) rögzíti, hogy a középiskolákban a kilencedik évfolyamot nyelvi előkészítő

Részletesebben

A KISPESTI DEÁK FERENC GIMNÁZIUM HELYI TANTERVE ESTI TAGOZAT

A KISPESTI DEÁK FERENC GIMNÁZIUM HELYI TANTERVE ESTI TAGOZAT A KISPESTI DEÁK FERENC GIMNÁZIUM HELYI TANTERVE ESTI TAGOZAT 2014 ANGOL NYELV... 3 BIOLÓGIA... 26 FIZIKA... 49 FÖLDRAJZ... 74 TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK... 80 KÉMIA... 143 MAGYAR

Részletesebben

NÉMET OLASZ SPANYOL NYELV

NÉMET OLASZ SPANYOL NYELV TANTERV MÁSODIK IDEGEN NYELV NÉMET OLASZ SPANYOL NYELV (9. 12. OSZTÁLY) Készítette: Tóth Éva Kőszegi Júlia és Óvári Csaba BEVEZETŐ A jelenleg közoktatásban részt vevő tanulók már az Európai Unió polgáraiként

Részletesebben

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Szabadon választható tantárgy: német nyelv 11-12. évfolyam

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Szabadon választható tantárgy: német nyelv 11-12. évfolyam 1 Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Szabadon választható tantárgy: német nyelv 11-12. évfolyam 2 ALAPELVEK, CÉLOK Az élő idegen nyelv műveltségi terület céljait korunk emberének kommunikációs

Részletesebben

Helyi tanterv - Gimnázium Német nyelv Második idegen nyelv

Helyi tanterv - Gimnázium Német nyelv Második idegen nyelv Helyi tanterv - Gimnázium Német nyelv Második idegen nyelv A tantervjavaslat a németet második idegen nyelvként tanuló csoportok számára készült. Elkészítésénél az alábbi törvényi szabályozókat vettük

Részletesebben

Helyi tanterv heti 3 órás csoportok számára Német mint második idegen nyelv

Helyi tanterv heti 3 órás csoportok számára Német mint második idegen nyelv Helyi tanterv heti 3 órás csoportok számára Német mint második idegen nyelv Elkészítésénél az alábbi törvényi szabályozókat vettük alapul: a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 26. a nevelési-oktatási

Részletesebben

Helyi tanterv heti 4 órás EU csoportok számára Német mint második idegen nyelv

Helyi tanterv heti 4 órás EU csoportok számára Német mint második idegen nyelv Helyi tanterv heti 4 órás EU csoportok számára Német mint második idegen nyelv Elkészítésénél az alábbi törvényi szabályozókat vettük alapul: a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 26. a

Részletesebben

2. idegen nyelv (angol, német, francia, spanyol, orosz) tantárgyi program

2. idegen nyelv (angol, német, francia, spanyol, orosz) tantárgyi program LOVASSY LÁSZLÓ GIMNÁZIUM Lovassy-László-Gymnasium Pedagógiai Program 2. idegen nyelv (angol, német, francia, spanyol, orosz) tantárgyi program A bevezetés tanéve: A bevezetés évfolyama: Alkalmazott osztálytípusok:

Részletesebben