Az osztályozó- és javítóvizsgák tartalmi követelményei a helyi tanterv alapján Német nyelv

Save this PDF as:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az osztályozó- és javítóvizsgák tartalmi követelményei a helyi tanterv alapján Német nyelv"

Átírás

1 Az osztályozó- és javítóvizsgák tartalmi követelményei a helyi tanterv alapján Német nyelv Összeállította: Gattyán Éva munkaközösség-vezető Mezőkövesd, február 10.

2 9. évfolyam nyelvi előkészítő osztály első idegen nyelv Kommunikáció: 1. Az egyén Külső, belső tulajdonságok Az egyén mindennapjai 2. A család A család bemutatása, a családtagok jellemzése A családi élet mindennapjai; emberi kapcsolatok 3. Lakóhely, otthon Élet a városban/vidéken A tanuló lakása, a lakás berendezése 4. Az iskola Az iskola épülete, felszerelése, környéke A tantárgyak, az órarend, a tanórai munka 5. Munka, házimunka A családtagok foglalkozása Egyes foglalkozások leírása 6. Étkezés A mindennapi étkezések, ételek, italok Vendéglátóhelyek 7. Szabadidő, müvelődés, sport, szórakozás Szabadidős tevékenységek és azok színterei 8. Egészségügy A testrészek, a testápolás Betegségek, orvosnál 9. Közlekedés Közlekedési eszközök 10. Utazás, turizmus Nyaralás, szálláshelyek, úti előkészületek 11. Magyarország 12. Életmód : - igen/nem kérdések és kijelentések - W-kérdések - személyes névmások - szabályos és szabálytalan igék ragozása, az igeidők - sein, haben - elváló, nem elváló igekötők - többes szám - számok, pénzek, óra, dátum, mértékegységek - szórend - főnévragozás, a határozott és a határozatlan névelők - tagadás

3 Országismeret: - visszaható névmások - melléknévragozás, melléknévfokozás - elöljárószavak - módbeli segédigék - az es szócska - mellékmondatok - zu+infinitiv - Passiv - Konjunktiv I. és II. - a mintha-mondatok - a függő beszéd - névmások - sorszámnevek - szóképzés, szóalkotás Németország, Ausztria, Svájc és Liechtenstein - földrajza (szomszédos országok, folyók, tavak, hegyek, éghajlat) - himnusza, zászlaja, címere - néhány nagyobb város nevezetességeinek ismerete - politikai rendszerének megismerése - iskolarendszerének megismerése - történelmének megismerése (nagyvonalakban) - hírességeinek megismerése 9. évfolyam - első idegen nyelv bemutatkozás elnézéskérés italrendelés számok 1-20-ig üdvözlő formulák nevek bemutatkozó formulák számok ig műszaki cikkek és jellemzésük az eddig tanultak ismétlése vásárlási szándék kifejezése lebeszélés a vásárlásról ételek neve az étkezés helyszínei (Schnellimbiss, Oktoberfest) étkezéssel, ételrendeléssel kapcsolatos szavak és kifejezések fizetés borravaló adása

4 személyes adatok személyek neve, címe, foglalkozása bemutatás bemutatkozás az életkor kifejezése a hogylét kifejezése a családtagok jellemzése foglalkozások családi állapot kifejezése szabadidős tevékenységek cselekvések foglalkozások szabadidős tevékenységek a hét napjai szabadidős helyszínek a napirend kifejezései időhatározók vélemény kifejezése a város helyszínei cselekvések időhatározó szavak, meghívás, meghívás elfogadása, szabadidős tevékenységek, ezek színhelyei és időpontjai, Berlin nevezetességei pontos idő, nyelvtanulás és nyelvtanulási szándék kifejezései országok, nyelvek, nemzetiségek, színek élelmiszerek, ételkészítés élelmiszer-vásárlás piacon és boltban a bécsi német nyelv sajátosságai étteremtípusok, ételek, italok, a terített asztal, egyéni reggelizési szokások, nemzeti étkezési szokások, meghívás étteremben öltözködés, ruhavásárlás, ruhadarabok, öltözködési szokások ajándékvásárlás bútorok, a lakás részei az ideális lakás a lakás berendezése utazás,

5 hétköznapi cselekvések múlt időben egy betörés története a közlekedés kifejezései, közlekedési eszközök útbaigazítás Bécs helyszínei Bécs nevezetességei - a személyes névmások, - a heißen ige ragozása jelen időben, - szabályos igék ragozása (kommen, wohnen), - a sein ige ragozása - egyenes szórend, - fordított szórend, - kérdő mondat, - a határozott és határozatlan névelő, - a főnév többes száma, - felszólítás - a melléknév, mint névszói állítmány, - a tagadás - főnevek tárgyesete, - viel, viele névmás - möchte, - tőhangváltós igék (essen, nehmen), - összetett főnevek, - összetett mondat - a birtokviszony kifejezése a von elöljáróval - mein birtokos névmás, - az eldöntendő kérdés, - a schon és noch határozók, - az -in képző, - az egyes szám harmadik személyű személyes névmás tárgyesete, - gyenge főnevek, - lang lange - a haben ige, - kein, keine tagadó névmás - a doch használata - az am elöljáró időhatározói jelentésben, - az in + tárgyeset helyhatározói jelentésben, - tőhangváltós igék (sehen) - elváló igekötők, - tőhangváltós igék (schlafen), - időpont és időtartam kifejezése, - a die Uhr és die Stunde szavak használata, - a sondern kötőszó - man,

6 - es gibt - a wissen ige ragozása, - módbeli segédigék: können, müssen használata és ragozásuk, - személyes névmások tárgyesete, - leider schade, - elöljárók tárgyesettel (auf, über, für), - erst és nur módosítószók használata - a wollen módbeli segédige, - a pontos idő kifejezése, - ország és városnevek mellett használt elöljárószavak, - keiner, keine, keins határozatlan névmások, - dieser, diese, dieses mutatónévmás, - jeder/alle - országnevek és nyelvek - a felszólító mód, - mögen módbeli segédige, - kötőszavak fordított szórenddel (deshalb, trotzdem), - valószínűség kifejezése - nicht(s) mehr, kein mehr tagadószavak - dürfen módbeli segédige - részes eset, - birtokos névmások, - dass kötősző - a személyes névmások részes esete, - igék részes és tárgyesettel, - részes esettel álló elöljárók - helyhatározók részes és tárgyesettel (in, über, an, auf, neben, hinter, vor, unter, zwischen) - a genug használata, - a denn kötőszó, - viel, wenig határozatlan számnevek használata - legen-liegen, - stellen-stehen, - setzen-sitzen, - hängen-hängen igepárok - a múlt idő (Perfekt) képzése és használata - jemand, niemand használata - részes esettel álló elöljárószavak, - a gegenüber elöljárószó, - tárgyesettel álló elöljárószók helyhatározói használatban (durch, über), - birtokos eset, - birtokos szerkezet, - a wegen elöljárószó - bis és bis zu használata, - részes esettel és tárgyesettel álló elöljárószók helyhatározói használatban

7 9. évfolyam + NYEK (9. évfolyam) második idegen nyelv bemutatkozás elnézéskérés italrendelés számok 1-20-ig üdvözlő formulák nevek bemutatkozó formulák számok ig műszaki cikkek és jellemzésük az eddig tanultak ismétlése vásárlási szándék kifejezése lebeszélés a vásárlásról ételek neve az étkezés helyszínei (Schnellimbiss, Oktoberfest) étkezéssel, ételrendeléssel kapcsolatos szavak és kifejezések fizetés borravaló adása személyes adatok személyek neve, címe, foglalkozása bemutatás bemutatkozás az életkor kifejezése a hogylét kifejezése a családtagok jellemzése foglalkozások családi állapot kifejezése szabadidős tevékenységek cselekvések foglalkozások szabadidős tevékenységek a hét napjai szabadidős helyszínek a napirend kifejezései időhatározók vélemény kifejezése a város helyszínei cselekvések időhatározó szavak, meghívás, meghívás elfogadása, szabadidős tevékenységek, ezek színhelyei és időpontjai, Berlin nevezetességei pontos idő, nyelvtanulás és nyelvtanulási szándék kifejezései országok, nyelvek, nemzetiségek,

8 színek élelmiszerek, ételkészítés élelmiszer-vásárlás piacon és boltban a bécsi német nyelv sajátosságai étteremtípusok, ételek, italok, a terített asztal, egyéni reggelizési szokások, nemzeti étkezési szokások, meghívás étteremben öltözködés, ruhavásárlás, ruhadarabok, öltözködési szokások ajándékvásárlás - a személyes névmások, - a heißen ige ragozása jelen időben, - szabályos igék ragozása (kommen, wohnen), - a sein ige ragozása - egyenes szórend, - fordított szórend, - kérdő mondat, - a határozott és határozatlan névelő, - a főnév többes száma, - felszólítás - a melléknév, mint névszói állítmány, - a tagadás - főnevek tárgyesete, - viel, viele névmás - möchte, - tőhangváltós igék (essen, nehmen), - összetett főnevek, - összetett mondat - a birtokviszony kifejezése a von elöljáróval - mein birtokos névmás, - az eldöntendő kérdés, - a schon és noch határozók, - az -in képző, - az egyes szám harmadik személyű személyes névmás tárgyesete, - gyenge főnevek, - lang lange - a haben ige, - kein, keine tagadó névmás

9 - a doch használata - az am elöljáró időhatározói jelentésben, - az in + tárgyeset helyhatározói jelentésben, - tőhangváltós igék (sehen) - elváló igekötők, - tőhangváltós igék (schlafen), - időpont és időtartam kifejezése, - a die Uhr és die Stunde szavak használata, - a sondern kötőszó - man, - es gibt - a wissen ige ragozása, - módbeli segédigék: können, müssen használata és ragozásuk, - személyes névmások tárgyesete, - leider schade, - elöljárók tárgyesettel (auf, über, für), - erst és nur módosítószók használata - a wollen módbeli segédige, - a pontos idő kifejezése, - ország és városnevek mellett használt elöljárószavak, - keiner, keine, keins határozatlan névmások, - dieser, diese, dieses mutatónévmás, - jeder/alle - országnevek és nyelvek - a felszólító mód, - mögen módbeli segédige, - kötőszavak fordított szórenddel (deshalb, trotzdem), - valószínűség kifejezése - nicht(s) mehr, kein mehr tagadószavak - dürfen módbeli segédige - részes eset, - birtokos névmások, - dass kötősző - a személyes névmások részes esete, - igék részes és tárgyesettel, - részes esettel álló elöljárók - helyhatározók részes és tárgyesettel (in, über, an, auf, neben, hinter, vor, unter, zwischen) - a genug használata, - a denn kötőszó, - viel, wenig határozatlan számnevek használata - legen-liegen, - stellen-stehen, - setzen-sitzen, - hängen-hängen igepárok - a múlt idő (Perfekt) képzése és használata - jemand, niemand használata

10 - részes esettel álló elöljárószavak, 10. évfolyam első idegen nyelv Diákmunka, napirend, szolgáltatások Németországban Nyaralás, az utazási irodában (vonat, repülőgép) Szállodában, a recepción Iskolai élet, a német és svájci iskolarendszer Orvosnál, betegségek, testrészek, egészséges életmód A hivatalos levél, Budapest nevezetességei, Rostock, Salzburg, Luzern rövid bemutatása Kérdőív kitöltése, interjú készítése, tanulói típusok, tanulási tippek, nyelviskolák, e mail írása Képleírás, lakóhelytípusok, Bécs, város és vidék összehasonlítása Prospektus, vásárlóhelyek összehasonlítása, üzlettípusok, vásárlási szokások, vásárlótípusok, vásárlási tippek, újságcikk, online ill. hagyományos vásárlás - A hasonlítás - Melléknévfokozás - weil - lassen - Kérdőszóval bevezetett mellékmondatok - Időhatározók, dátum kifejezése - Sorszámnevek - Földrajzi nevek - Melléknévragozás ( gyenge, erős, vegyes ) - Elbeszélő múlt - A főnevesült melléknevek - A szenvedő szerkezet ( Präsens, Präteritum, Perfekt ) - sollen - A feltételes mellékmondat: wenn 10. évfolyam második idegen nyelv étkezés étteremben, ételek ruhavásárlás, öltözködés

11 lakás, lakás részei, bútorok történések elbeszélése városi közlekedés, tájékozódás hivatalos telefonálás családi ünnepek házimunka, diákmunka szolgáltatások - elöljárószók részes esettel - a Dativ használata - a sein/e, ihr/e birtokos névmások - a dürfen ige - a dass kötőszó - a személyes névmások részes esete - igék részes és tárgyesettel - tárgy-és részes esettel álló elöljárószók - a liegen/legen, stehen/stellen, sitzen/setzen, hängen/ hängen igék használata - a genug határozószó használata - a Perfekt múlt idő használata - jemand, niemand határozatlan névmások - helyhatározói jelentésű elöljáró szavak (aus, bei, gegenüber, von, zu, um, durch, über, bis, bis zu) - a Genitiv használata - a visszaható ige és a visszaható névmás - a névmási határozószavak - a melléknév fokozása és az összehasonlítás - az ok-okozati viszony kifejezésének lehetőségei (wegen, weil, deshalb, denn) - a lassen ige - kérdőszóval bevezetett mellékmondatok 11. évfolyam - első idegen nyelv Némettanulás Tanulási tippek, nyelviskolák Hivatalos levél, érdeklődés telefonon Lakóhely, otthon Lakóhelytípusok, előnyei, hátrányai Város és vidék összehasonlítása, vélemény kifejtése Bevásárlás Prospektus, vásárlóhelyek összehasonlítása Vásárlástípusok, vásárlási tippek

12 Online, ill. hagyományos vásárlás Divat Vélemények a divatról A megjelenés, egyenruha az iskolában, érvelés, vita A család A család fogalma A válás, háztartás, gyereknevelés Az emancipált család Szeretet, szerelem Szeretet, szerelem versben és képekben Interjú Randevú, szakítás Valentin napi hagyományok Foglalkozások Az ideális munkahely Pályaválasztás, személyek jellemzése Család vagy hivatás A távmunka előnye, hátránya A német nyelvterület országai: Ausztria, Svájc Országismereti információk, hagyományok, városok, népszokások - A Handlungspassiv képzése - A Handlungspassiv Perfektje, Plusquamperfektje és Futurja - A Zustandspassiv képzése - Feltételes mellékmondat: Wenn - Az ob kötőszó használata - Időhatározó mondatok: Wenn, als, bis, seitdem - zu + főnévi igeneves szerkezet - Célhatározói mellékmondat: damit és um zu - Vonatkozói mondat - Melléknévragozás (ismétlés) - Főnévvé vált melléknevek - Szóalkotás - A tagadás lehetőségei (ismétlés) 11. évfolyam második idegen nyelv Az egyén mindennapjai, családi programok Házimunkák Szolgáltatások Kirándulás, utazás Iskola Betegségek, orvosnál

13 Magyarország Németország Az ige: Cselekvő igeragozás /Futur I./ Módbeli segédigék: können, wollen, dürfen, sollen, müssen; lassen A felszólítás lehetőségei A visszaható igék A Präsens Passiv A főnév: A főnévragozás /gyenge és vegyes/ A melléknév: A melléknév jelzői szerepe, ragozás A melléknév fokozása, hasonlítás Főnevesült melléknevek A névmás: Visszaható, kérdő, mutató, határozatlan, vonatkozó névmás A névmási határozószó Elöljárószók birtokos esettel, kettős elöljárószók Határozószók Az alárendelő kötőszók Időhatározók Szóképzés, szóösszetétel Ige, főnév, melléknév Mondattan: Az egyszerű mondat Igei vonzatok Főnévi és melléknévi vonzatok Összehasonlító szerkezetek Az összetett mondat Az alárendelő összetett mondat: alanyi, tárgyi, határozói /idő, mód, ok, cél, feltételes/ 12. évfolyam első idegen nyelv Lakóhely, otthon Különböző lakástípusok Kultúrált lakókörnyezet leírása Bécs nevezetességei Város és vidék összehasonlítása Lakáshoz jutási lehetőségek, vásárlás, bérlés Üzlettípusok Vásárlási szokások Online és hagyományos vásárlás

14 Divat, márkás termékek, ruházat A család fogalma, gyermeknevelés, válás Egy átlagos család hétköznapjai Szeretet, szerelem Randevú, kapcsolat, szakítás Foglalkozások, pályaválasztás A német nyelvű országok történelmének fontos eseményei, személyiségei Foglalkozások, szakmák Pályaválasztás Család vagy karrier? Svájci hagyományok Svájc városai Sport, sportágak, mozgás - Főnévi igeneves szerkezetek - brauchen zu+infinitiv - scheinen zu+infinitiv - A Konjunktiv I. és II. használatának lehetőségei - A bizonytalanság, valószínűség, szükségesség kifejezésének lehetőségei (módbeli segédigékkel, Konjunktivval) - Eltérő szerkezetek a két nyelv között - Tipikus hibák, magyarosságok elkerülése évfolyam második idegen nyelv Család, családi kapcsolatok, válás, gyermeknevelés Háztartás, munkamegosztás Lakóhelytípusok (előnyök, hátrányok) Város és vidék összehasonlítása Foglalkozások, az ideális munkahely, pályaválasztás, távmunka Egészséges életmód Vásárlás: szokások, tippek, üzlettípusok, online ill. hagyományos vásárlás Szeretet, szerelem, randevú, szakítás Diákélet Svájc tájak, városok, szokások Bécs

15 - A cselekvő igeragozás /Plusquamperfekt, Futur II. az értés és felismerés szintjén/ - A szenvedő igeragozás /Präteritum, Perfekt, Plusquamperfekt, Futur/ - A szenvedő szerkezet - A Zustandpassiv - A Partizip I. és II. /mint melléknév és határozó/ - A feltételes jelen és múlt kifejezése - A módbeli segédigék feltételes módú alakjai - A főnévvé vált melléknevek - A tulajdonnevek ragozásának sajátosságai - A Partizip I. és II. mint melléknév - A melléknévragozás - A határozatlan számnevek - A vonatkozó névmások - A határozatlan névmások - Szóképzés, szóösszetétel - Igei, főnévi, melléknévi vonzatok - Igei kiegészítők - Feltételes mellékmondat - Időhatározói mondat - A vonatkozói és a megengedő mellékmondat - A mellékmondat és a főmondat sorrendje - A kötőszó nélküli mellékmondatok - Többszörös alárendelés - Zu + főnévi igeneves szerkezetek - Alanyi, tárgyi, jelzői mondatok - Célhatározói mondatok / um.. zu / Szakmai német nyelv 13. évfolyam Kapcsolatfelvétel Szabadidős tevékenységek Hotelszoba, a recepciónál Bejelentkezési lap A nyelviskolában Vásárok Találkozás, beszélgetés a vásárirodában Vásárnaptár Meghívás Vállalkozások Szállítási időpontok Új tevékenységi körök Ismerkedés Névjegykártyák

16 Cégek, kereslet, kínálat Érdeklődés telefonon Katalógusok Felvilágosítást adni Termékek Irodai cikkek rendelése Felvilágosítást adni egy termékkel kapcsolatban Asztalfoglalás Reklám Egy termék bemutatása Egy termék reklámozásának különféle lehetősége Országismereti információk, hagyományok, szokások - Igeragozás jelen időben, udvariassági formák - Kérdő névmások - Személyes névmások - Szóképzés - Módbeli segédigék - Főnévragozás (névelők különböző esetekben) - A tagadás lehetőségei - A főnevek többes száma - Elváló igekötők - Visszaható névmások - Felszólító mód - Passiv - Mutató névmások - Szórend - Melléknévfokozás - Határozószók - Melléknévragozás - Alárendelt mondatok - Igevonzatok - Elöljárószók Szakmai német nyelv 14. évfolyam - Az üzletkötéssel, tárgyalásokkal kapcsolatos nyelvi fordulatok, udvariassági formák alap szinten Üzleti levelezés - Az üzleti levél alaki és tartalmi követelménye - Szófordulatok - Egyszerűbb üzleti levelek (ajánlat, bemutatkozás)

17 Szerződések, megrendelések - leggyakrabban használt szerződések (szállítási, adásvételi) - megrendelések, visszaigazolások Dokumentumok, bizonylatok - leggyakrabban használt okmányok - számlák Jegyzőkönyvek Reklamáció - beszerzéssel kapcsolatos reklamációk intézése - szállítmányozással kapcsolatos reklamációk intézése A telefonálás szabályai Reklámszövegek - reklámnyomtatványok legjellemzőbb szófordulatai - auditív- és audiovizuális reklámszövegek értelmezése Üzleti út Biztosítás Információgyűjtés idegen nyelvű szaklapokból - legjellemzőbb szakmai terminológiák értelmezése Szabad sáv - nyelvtani rendszerezés - szituációs feladatok - levélírás - Az igei vonzatok rendszere - A szenvedő igeragozás (Präsens, Präteritum, Perfekt) - A módbeli segédigével bővített szenvedő szerkezet - A műveltetés kifejezése - A zu+infinitives szerkezetek (haben zu+inf./ sein zu+inf.) - A Partizip I. és II. - A Konjunktiv II. Präsens és Plusquamperfekt - A főnévvé vált melléknevek - A tulajdonnevek ragozása - A melléknév fokozása - A határozatlan számnevek - Az elöljárószók - A kérdő névmások - A vonatkozó névmások - A kölcsönös névmás - A névmási határozó - A határozatlan névmások - Szóképzés - A vonatkozó mellékmondat - A feltételes mellékmondat - Az időhatározói mellékmondat (előidejű, egyidejű, utóidejű) - A tagadás lehetőségei - A hasonlító szerkezetek (als, wie)

18 - Az értelmező Felnőttképzés KKV I. KSZ/12. B bemutatkozás elnézéskérés italrendelés számok 1-20-ig üdvözlő formulák nevek bemutatkozó formulák számok ig műszaki cikkek és jellemzésük vásárlási szándék kifejezése lebeszélés a vásárlásról ételek neve az étkezés helyszínei étkezéssel, ételrendeléssel kapcsolatos szavak és kifejezések fizetés borravaló adása személyes adatok személyek neve, címe, foglalkozása bemutatás bemutatkozás az életkor kifejezése a hogylét kifejezése a családtagok jellemzése foglalkozások családi állapot kifejezése szabadidős tevékenységek cselekvések foglalkozások szabadidős tevékenységek a hét napjai szabadidős helyszínek a napirend kifejezései időhatározók vélemény kifejezése a város helyszínei cselekvések időhatározó szavak, meghívás, meghívás elfogadása, szabadidős tevékenységek, ezek színhelyei és időpontjai,

19 Berlin nevezetességei pontos idő, nyelvtanulás és nyelvtanulási szándék kifejezései országok, nyelvek, nemzetiségek, színek élelmiszerek, ételkészítés élelmiszer-vásárlás piacon és boltban a bécsi német nyelv sajátosságai étteremtípusok, ételek, italok, a terített asztal, egyéni reggelizési szokások, nemzeti étkezési szokások, meghívás étteremben öltözködés, ruhavásárlás, ruhadarabok, öltözködési szokások ajándékvásárlás bútorok, a lakás részei az ideális lakás a lakás berendezése utazás, hétköznapi cselekvések múlt időben egy betörés története a közlekedés kifejezései, közlekedési eszközök útbaigazítás Bécs helyszínei Bécs nevezetességei étkezés étteremben, ételek ruhavásárlás, öltözködés lakás, lakás részei, bútorok történések elbeszélése városi közlekedés, tájékozódás hivatalos telefonálás családi ünnepek házimunka, diákmunka szolgáltatások - a személyes névmások, - a heißen ige ragozása jelen időben, - szabályos igék ragozása (kommen, wohnen), - a sein ige ragozása

20 - egyenes szórend, - fordított szórend, - kérdő mondat, - a határozott és határozatlan névelő, - a főnév többes száma, - felszólítás - a melléknév, mint névszói állítmány, - a tagadás - főnevek tárgyesete, - viel, viele névmás - möchte, - tőhangváltós igék (essen, nehmen), - összetett főnevek, - összetett mondat - a birtokviszony kifejezése a von elöljáróval - mein birtokos névmás, - az eldöntendő kérdés, - a schon és noch határozók, - az -in képző, - az egyes szám harmadik személyű személyes névmás tárgyesete, - gyenge főnevek, - lang lange - a haben ige, - kein, keine tagadó névmás - a doch használata - az am elöljáró időhatározói jelentésben, - az in + tárgyeset helyhatározói jelentésben, - tőhangváltós igék (sehen) - elváló igekötők, - tőhangváltós igék (schlafen), - időpont és időtartam kifejezése, - a die Uhr és die Stunde szavak használata, - a sondern kötőszó - man, - es gibt - a wissen ige ragozása, - módbeli segédigék: können, müssen használata és ragozásuk, - személyes névmások tárgyesete, - leider schade, - elöljárók tárgyesettel (auf, über, für), - erst és nur módosítószók használata - a wollen módbeli segédige, - a pontos idő kifejezése, - ország és városnevek mellett használt elöljárószavak, - keiner, keine, keins határozatlan névmások, - dieser, diese, dieses mutatónévmás, - jeder/alle

21 - országnevek és nyelvek - a felszólító mód, - mögen módbeli segédige, - kötőszavak fordított szórenddel (deshalb, trotzdem), - valószínűség kifejezése - nicht(s) mehr, kein mehr tagadószavak - dürfen módbeli segédige - részes eset, - birtokos névmások, - dass kötősző - a személyes névmások részes esete, - igék részes és tárgyesettel, - részes esettel álló elöljárók - helyhatározók részes és tárgyesettel (in, über, an, auf, neben, hinter, vor, unter, zwischen) - a genug használata, - a denn kötőszó, - viel, wenig határozatlan számnevek használata - legen-liegen, - stellen-stehen, - setzen-sitzen, - hängen-hängen igepárok - a múlt idő (Perfekt) képzése és használata - jemand, niemand használata - részes esettel álló elöljárószavak, - a gegenüber elöljárószó, - tárgyesettel álló elöljárószók helyhatározói használatban (durch, über), - birtokos eset, - birtokos szerkezet, - a wegen elöljárószó - bis és bis zu használata, - részes esettel és tárgyesettel álló elöljárószók helyhatározói használatban Természetesen a vizsgákra való eredményes felkészüléshez elengedhetetlen a szaktanárral való előzetes konzultáció, mivel a számonkérés mindig a tanév során valóban megtanított tananyagból történik.

Tantárgyi követelmények. Német nyelv. 9. oszt.

Tantárgyi követelmények. Német nyelv. 9. oszt. Tantárgyi követelmények Német nyelv 9. oszt. Témakörök: Bemutatkozás Az én családom Az én barátom Az én házam/lakásom Az én szobám Az én iskolám Lakóhely bemutatása Napirend Étkezési szokások Szabadidő

Részletesebben

Általános tudnivalók A Z OSZTÁLYOZÓ VIZSGÁK ANYAGA NÉMET NYELVBŐL. A számonkérés módja: írásbeli vizsga: 60 perc. szóbeli vizsga: 10 perc

Általános tudnivalók A Z OSZTÁLYOZÓ VIZSGÁK ANYAGA NÉMET NYELVBŐL. A számonkérés módja: írásbeli vizsga: 60 perc. szóbeli vizsga: 10 perc A Z OSZTÁLYOZÓ VIZSGÁK ANYAGA NÉMET NYELVBŐL Általános tudnivalók A számonkérés módja: írásbeli vizsga: 60 perc szóbeli vizsga: 10 perc Értékelés: 25-45% - elégséges 46-60% - közepes 61-79% - jó 80-100%

Részletesebben

MINIMÁLIS KÖVETELMÉNYEK NÉMET NYELVBŐL

MINIMÁLIS KÖVETELMÉNYEK NÉMET NYELVBŐL MINIMÁLIS KÖVETELMÉNYEK NÉMET NYELVBŐL Ahhoz, hogy a tanuló elégséges osztályzatot szerezzen, az alábbi tudásanyag 60 százalékát el kell sajátítania. Vitás esetben vagy osztályozó vizsgánál az alábbi anyagot

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI OROSZ NYELV

OSZTÁLYOZÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI OROSZ NYELV OSZTÁLYOZÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI OROSZ NYELV 9. ÉVFOLYAM ÍRÁS OLVASÁS a cirill-betűs írás és olvasás elsajátítása NYELVANI ISMERETEK a főnevek neme személyes névmások (ragozással) birtokos névmások (csak

Részletesebben

Német nyelvi követelmények a 3. év végéig. A Hallo Max! c. tankönyv alapján

Német nyelvi követelmények a 3. év végéig. A Hallo Max! c. tankönyv alapján Német nyelvi követelmények a 3. év végéig A Hallo Max! c. tankönyv alapján Az ABC, család, lakás, állatok, számok 1-100-ig, évszakok, hónapok, iskola, osztály, barátok, német termékek, 3 dal, 3 versike.

Részletesebben

NÉMET NYELV OSZTÁLYOZÓ VIZSGA ÉS JAVÍTÓVIZSGA. Időtartam 60 perc 15 perc Elérhető pontszám 70 pont 30 pont

NÉMET NYELV OSZTÁLYOZÓ VIZSGA ÉS JAVÍTÓVIZSGA. Időtartam 60 perc 15 perc Elérhető pontszám 70 pont 30 pont NÉMET NYELV OSZTÁLYOZÓ VIZSGA ÉS JAVÍTÓVIZSGA 1 9. ÉVFOLYAM A vizsga részei írásbeli szóbeli Időtartam 60 perc 15 perc Elérhető pontszám 70 pont 30 pont vizsga: Az írásbeli összetevői: lexikai és nyelvtani

Részletesebben

JAVÍTÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK NÉMET NYELVBŐL Összeállította: Bischofné Németh Katalin 9. ÉVFOLYAM 10. ÉVFOLYAM

JAVÍTÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK NÉMET NYELVBŐL Összeállította: Bischofné Németh Katalin 9. ÉVFOLYAM 10. ÉVFOLYAM JAVÍTÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK NÉMET NYELVBŐL Összeállította: Bischofné Németh Katalin 9. ÉVFOLYAM Tankönyv és munkafüzet: Delfin I., Hueber 1-4. fejezet Formanyomtatvány kitöltése Pályázat írása Levél- és képeslapírás

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Bevezetés Az ige mondatalkotó képessége. 2. Az Objekt"-ek sorrendje főnevek, ill. névmások esetében.

Tartalomjegyzék. Bevezetés Az ige mondatalkotó képessége. 2. Az Objekt-ek sorrendje főnevek, ill. névmások esetében. Tartalomjegyzék Bevezetés 13 1. Az ige mondatalkotó képessége 15 2. Az Objekt"-ek sorrendje főnevek, ill. névmások esetében 17 18 3. Néhány gyakori, Prapositionalobjekt"-tel mondatot alkotó ige 23 4. Névmási

Részletesebben

Szóbeli követelmények idegen nyelvből

Szóbeli követelmények idegen nyelvből Szóbeli követelmények idegen nyelvből A szóbeli vizsga követelményei angol és német nyelvből A felvételi vizsga maximum 20 perc időtartamú. Az alapfokú nyelvvizsgához hasonlóan a felvételiző egy rövid

Részletesebben

9 ny - nyelvi előkészítő osztály (KON-TAKT 1 Lehrbuch /Arbeitsbuch)

9 ny - nyelvi előkészítő osztály (KON-TAKT 1 Lehrbuch /Arbeitsbuch) 9 ny - nyelvi előkészítő osztály (KON-TAKT 1 Lehrbuch /Arbeitsbuch) Az alábbi nyelvtani szerkezeteket tudja alkalmazni írásban és szóban a Nemzeti Tankönyvkiadó KON-TAKT 1 című tankönyv és Munkafüzet alapján:

Részletesebben

Osztályozó és javítóvizsga témakörei és követelményei angol nyelvből. 9. évfolyam

Osztályozó és javítóvizsga témakörei és követelményei angol nyelvből. 9. évfolyam Osztályozó és javítóvizsga témakörei és követelményei angol nyelvből Személyes vonatkozások 9. évfolyam A tanuló személye, életrajza, életének fontos állomásai Családi élet, családi kapcsolatok Emberek

Részletesebben

NÉMET NYELVBŐL. Magyar Szentek Római Katolikus Óvoda és Általános Iskola 3060 Pásztó, Deák Ferenc utca /

NÉMET NYELVBŐL. Magyar Szentek Római Katolikus Óvoda és Általános Iskola 3060 Pásztó, Deák Ferenc utca / NÉMET NYELVBŐL 1. osztály reagálásra. Bekapcsolódjon, és tevékenyen részt vegyen az órai játékokban, cselekvésekben. Ismerje a mindennapi üdvözlési és búcsúzási formákat. Ismerje a tanult témakörök szavait:

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Tartalomjegyzék

Tartalomjegyzék. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék A főnév 11 Kis és nagy kezdőbetűk 11 A főnevek neme 12 A főnevek többes száma 13 Nem megszámlálható főnevek 15 Csak többes számban használatos főnevek 16 Foglalkozások 17 Címek, rangok,

Részletesebben

Az osztályozó vizsgák rendje és tematikája Német nyelv tantárgyból évfolyam

Az osztályozó vizsgák rendje és tematikája Német nyelv tantárgyból évfolyam Az osztályozó vizsgák rendje és tematikája Német nyelv tantárgyból 9-12. évfolyam A vizsga két részből áll: írásbeli és szóbeli részből. Az értékelés során mindkét vizsgarészt figyelembe vesszük: az írásbeli

Részletesebben

9. évfolyam szakgimnázium

9. évfolyam szakgimnázium OSZTÁLYOZÓ VIZSGÁK KÖVETELMÉNYEI NÉMET NYELV 9. évfolyam szakgimnázium Az 1. félév követelményei: Írásbeli követelmények: Feladatlap megoldása Szóbeli követelmények: Társalgás, szituációk, önálló felelet

Részletesebben

TARTALOM. Tartalom. 1. (Bevezető) fejezet A MAGYAR NYELV 11 16. oldal. A határozott névelő: a gitár, az autó

TARTALOM. Tartalom. 1. (Bevezető) fejezet A MAGYAR NYELV 11 16. oldal. A határozott névelő: a gitár, az autó 1. (Bevezető) fejezet A MAGYAR NYELV 11 16. oldal 2. fejezet TALÁLKOZÁS 17 38. oldal 3. fejezet ISMERKEDÉS AZ IRODÁBAN 39 56. oldal 4. fejezet A VÁROSBAN 57 82. oldal TÉMÁK Néhány nemzetközi szó Köszönések

Részletesebben

ANGOL NYELV, MINT ELSŐ IDEGEN NYELV

ANGOL NYELV, MINT ELSŐ IDEGEN NYELV Nyelvtan: ANGOL NYELV, MINT ELSŐ IDEGEN NYELV megszámlálható és megszámlálhatatlan főnevek, főnevek többes száma névelők és főnévbővítmények: the, a, an, some, any, much, many, a lot of, a few, a little

Részletesebben

NÉMET CSOPORTOS TANFOLYAMOK TEMATIKA

NÉMET CSOPORTOS TANFOLYAMOK TEMATIKA INVEST ENGLISH NYELVISKOLA 1147 BUDAPEST, Lovász utca 7. [XIV. kerület] +36 20 583 2208 info@investenglish.hu www.investenglish.hu NÉMET CSOPORTOS TANFOLYAMOK TEMATIKA TARTALOM I. ELSŐ SZINT... 2 II. MÁSODIK

Részletesebben

IDEGEN NYELV ÉVFOLYAMVIZSGA 11. ÉVFOLYAM 2014-2015

IDEGEN NYELV ÉVFOLYAMVIZSGA 11. ÉVFOLYAM 2014-2015 1084 Budapest, Rákóczi tér 4 Tel: 313-0030, Tel/fax: 313-3182, Honlap: wwwjelkyhu Ez a vizsga előmérés az érettségi vizsga előtt IDEGEN NYELV ÉVFOLYAMVIZSGA 11 ÉVFOLYAM 2014-2015 Célja: A tanuló képes-e

Részletesebben

Osztályozó vizsga követelmények német nyelv

Osztályozó vizsga követelmények német nyelv Osztályozó vizsga követelmények német nyelv 9. évfolyam: 1. nyelv Tankönyv: Szitnyainé Gottlieb Éva- Maros Judit: KON- TAKT 1 1.-8. lecke KON-TAKT2 1-4. lecke - Bemutatkozás, köszönés - számok - Németország

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. 1. A szófajok áttekintése 7 2. Ragozás a németben 8 3. Nyelvtani ki kicsoda (nyelvtani fogalmak gyűjteménye) 9

TARTALOMJEGYZÉK. 1. A szófajok áttekintése 7 2. Ragozás a németben 8 3. Nyelvtani ki kicsoda (nyelvtani fogalmak gyűjteménye) 9 I. Alapozás: a német nyelvtan lelke 1. A szófajok áttekintése 7 2. Ragozás a németben 8 3. Nyelvtani ki kicsoda (nyelvtani fogalmak gyűjteménye) 9 II. A német nyelvtan törzse 4. Igeragozás 12 5. Szabályos

Részletesebben

TIT Megyei Angol Nyelvi verseny ismeretanyaga 4. ÉVFOLYAM

TIT Megyei Angol Nyelvi verseny ismeretanyaga 4. ÉVFOLYAM TIT Megyei Angol Nyelvi verseny ismeretanyaga 4. ÉVFOLYAM Én és a családom: bemutatkozás, a család bemutatása Családi viszonyok, kapcsolatok megnevezése Családtagok bemutatása, megnevezése Testrészek Ruhadarabok

Részletesebben

KONZULTÁCIÓS TEMATIKA IDEGEN NYELV TANTÁRGYAKBÓL (német nyelv, angol nyelv, lovári nyelv)

KONZULTÁCIÓS TEMATIKA IDEGEN NYELV TANTÁRGYAKBÓL (német nyelv, angol nyelv, lovári nyelv) KONZULTÁCIÓS TEMATIKA IDEGEN NYELV TANTÁRGYAKBÓL (német nyelv, angol nyelv, lovári nyelv) Általánosan érvényes, hogy az alább felsorolt konzultációkon a kijelölt teljes tananyag feldolgozásra kerül (szókincs,

Részletesebben

Spanyol kezdőtől középfokig gigapack csomag részletes tematikája

Spanyol kezdőtől középfokig gigapack csomag részletes tematikája Spanyol kezdőtől középfokig gigapack csomag részletes tematikája A1 tanfolyam 1. A spanyol ABC 2. A spanyol főnév 3. Egyeztetés a spanyolban, melléknevek 4. Hangsúlyozás a spanyolban 5. A SER ige 6. Köszönések,

Részletesebben

Osztályozó vizsgakövetelmények Angol (1. idegen nyelv) 9NY osztály

Osztályozó vizsgakövetelmények Angol (1. idegen nyelv) 9NY osztály Osztályozó vizsgakövetelmények Angol (1. idegen nyelv) 9NY osztály Témakörök: Személyes vonatkozások, család: A tanuló személye, életének fontos fordulópontjai Családi élet, családi kapcsolatok. A családi

Részletesebben

Tantárgyi követelmények Angol (1. idegen nyelv) 9. évfolyam

Tantárgyi követelmények Angol (1. idegen nyelv) 9. évfolyam Tantárgyi követelmények Angol (1. idegen nyelv) 9. évfolyam Témakörök: Személyes vonatkozások, család: A tanuló személye, életének fontos fordulópontjai Családi élet, családi kapcsolatok. A családi élet

Részletesebben

Osztályozó vizsga követelmények. Angol nyelv 2. idegen nyelv. 9. osztály

Osztályozó vizsga követelmények. Angol nyelv 2. idegen nyelv. 9. osztály Osztályozó vizsga követelmények Angol nyelv 2. idegen nyelv 9. osztály Témakörök: Személyes vonatkozások, család A tanuló személye, életrajza, életének fontos állomásai. Személyes tervek. Családi élet,

Részletesebben

Német C2 1 1 031 nyelvi programkövetelmény

Német C2 1 1 031 nyelvi programkövetelmény Német C2 1 1 031 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Dover Nyelvi Centrum Kft. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje Nyelvi

Részletesebben

Német nyelv 2. idegen nyelvként Nyelvi előkészítő évfolyamon: Heti óraszámok: 0. 3 óra 9. 2 óra óra óra óra

Német nyelv 2. idegen nyelvként Nyelvi előkészítő évfolyamon: Heti óraszámok: 0. 3 óra 9. 2 óra óra óra óra Német nyelv 2. idegen nyelvként Nyelvi előkészítő évfolyamon: Heti óraszámok: 0. 3 óra 9. 2 óra 10. 2 óra 11. 2 óra 12. 2 óra Javasolt tankönyv: Kon-Takt 0. Kon-Takt 1 1-3. lecke 9. Kon-Takt 1 -. lecke

Részletesebben

Ungarisch. Grammatische Strukturen/lexikalische Einheiten Nével : Határozott, határozatlan

Ungarisch. Grammatische Strukturen/lexikalische Einheiten Nével : Határozott, határozatlan Ungarisch Die Zuordnung der grammatischen Strukturen und lexikalischen Einheiten zu den Funktionen ist exemplarisch zu verstehen. Die angeführten Strukturen werden auch in anderen Zusammenhängen auftreten

Részletesebben

Helyi tanterv az angol nyelv mint 2. idegen nyelv tanításához normál tantervű osztályokban

Helyi tanterv az angol nyelv mint 2. idegen nyelv tanításához normál tantervű osztályokban Helyi tanterv az angol nyelv mint 2. idegen nyelv tanításához normál tantervű osztályokban Heti óraszámok: 11.évfolyam 12.évfolyam 2 óra 2 óra Javasolt tankönyv: New English File Elementary IDŐKERET, ÓRASZÁMOK

Részletesebben

Témakörök az idegen nyelvi érettségihez

Témakörök az idegen nyelvi érettségihez Témakörök az idegen nyelvi érettségihez TÉMAKÖR 1. Személyes vonatkozások, család 2. Ember és társadalom Középszint A vizsgázó személye, életrajza, életének fontos állomásai (fordulópontjai) Családi élet,

Részletesebben

Német C2 1 1 092 nyelvi programkövetelmény

Német C2 1 1 092 nyelvi programkövetelmény Német C2 1 1 092 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Nyelviskolák Szakmai Egyesülete A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje

Részletesebben

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve Arany János Kollégiumi Program Német nyelv Készítette: a gimnázium idegen nyelvi szakmai munkaközössége 2018. Az Arany János Kollégiumi Program előkészítő

Részletesebben

Osztályozóvizsgák anyagai- német nyelv

Osztályozóvizsgák anyagai- német nyelv Osztályozóvizsgák anyagai- német nyelv 9. osztály 1) Wortschatz der 1-13 Lektionen in dem Buch Start!Neu + Arbeitsheft+ kiegészítő 1. Begrüßungen, Vorstellungen 2. Familie 3. Essen und Trinken 4. Im Restaurant

Részletesebben

Tanmenet T A N M E N E T

Tanmenet T A N M E N E T Tanmenet A direkt című tankönyv köteteihez készült tanmenetet elsősorban a németet kezdő szinten tanuló középiskolások számára ajánljuk. Ezekben a csoportokban az első kötet tananyaga körülbelül egy tanév

Részletesebben

Az osztályozó vizsgák rendje és tematikája Német nyelv tantárgyból évfolyam

Az osztályozó vizsgák rendje és tematikája Német nyelv tantárgyból évfolyam Az osztályozó vizsgák rendje és tematikája Német nyelv tantárgyból 9-12. évfolyam A vizsga két részből áll: írásbeli és szóbeli részből. Az értékelés során mindkét vizsgarészt figyelembe vesszük: az írásbeli

Részletesebben

Az osztályozó vizsgák rendje és tematikája Francia nyelv tantárgyból 9-12. évfolyam

Az osztályozó vizsgák rendje és tematikája Francia nyelv tantárgyból 9-12. évfolyam Az osztályozó vizsgák rendje és tematikája Francia nyelv tantárgyból 9-12. évfolyam A vizsga két részből áll: írásbeli és szóbeli részből. Az értékelés során mindkét vizsgarészt figyelembe vesszük: az

Részletesebben

Tanmenetek. Német általános nyelv (N1) szint: A1, A2. 1. Hét Bevezetés, követelmények, ismerkedés a könyvvel

Tanmenetek. Német általános nyelv (N1) szint: A1, A2. 1. Hét Bevezetés, követelmények, ismerkedés a könyvvel Tanmenetek Építész és Építő szakos hallgatók részére Német általános nyelv (N1) szint: A1, A2 2. -4. Hét a ä, gefallen gefällt, tragen trägt, Modalverben és Wissen wissen kennen können személyes névmás

Részletesebben

NT 56365/NAT SAG ZA SAGOM 1 Tanmenetjavaslat

NT 56365/NAT SAG ZA SAGOM 1 Tanmenetjavaslat NT 56365/NAT SAG ZA SAGOM 1 Tanmenetjavaslat LECKE, 1. lecke 1-7. óra 2. lecke 8-14. óra 3. lecke 15-21. óra Az orosz nyelv helye a nyelvek közt, az ábécé Kiejtési szabályok Nemzetközi szavak Hétköznapi

Részletesebben

Német nyelv Általános Iskola

Német nyelv Általános Iskola Német nyelv Általános Iskola 5. évfolyam Vizsga típusa: - írásbeli vizsga Követelmények, témakörök: - szóbeli vizsga Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga Az éves tananyag alapján összeállított feladatlap Témakörök:

Részletesebben

Német C nyelvi programkövetelmény

Német C nyelvi programkövetelmény Német C2 1 1 046 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Métisz Nyelvi Központ Kft. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje Nyelvi

Részletesebben

Német C2 1 1 030 nyelvi programkövetelmény

Német C2 1 1 030 nyelvi programkövetelmény Német C2 1 1 030 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve, vagy cég neve Hueber Verlag GmbH&Co.KG Közvetlen Magyarországi Kereskedelmi Képviselet Nyelv megnevezése Megszerezhető

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A SZÓBELI FELVÉTELIRŐL

TÁJÉKOZTATÓ A SZÓBELI FELVÉTELIRŐL TÁJÉKOZTATÓ A SZÓBELI FELVÉTELIRŐL A szóbeli felvételi : 2014. február 22. (szombat) 9 óra Megjelenés: 8 óra 45 perckor az iskola aulájában A részletes beosztást ott lehet megtekinteni Az ideiglenes felvételi

Részletesebben

Az osztályozóvizsga témakörei évfolyamonként angol nyelvből 2019.

Az osztályozóvizsga témakörei évfolyamonként angol nyelvből 2019. Az osztályozóvizsga témakörei évfolyamonként angol nyelvből 2019. Négyévfolyamos általános tantervű képzés 9. évfolyam I. Személyes vonatkozások, család A tanuló személye, életrajza. Informális és formális

Részletesebben

C2 1 1 135. nyelvi programkövetelmény. A javaslattevő alapadatai. A programkövetelmény nyelvre vonatkozó adatai. 960 óra (+ 180 óra OP)

C2 1 1 135. nyelvi programkövetelmény. A javaslattevő alapadatai. A programkövetelmény nyelvre vonatkozó adatai. 960 óra (+ 180 óra OP) C2 1 1 135 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve, vagy cég neve Raabe Klett Oktatási Tanácsadó és Kiadó Kft. A programkövetelmény nyelvre vonatkozó adatai Nyelv megnevezése

Részletesebben

SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL

SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL Az érettségi vizsga tartalmi részét az alább felsorolt témakörök képezik, azaz a feladatok minden vizsgarészben tematikusan ezekre épülnek. Ez a lista az érettségi

Részletesebben

Osztályozóvizsga-tematika 12. évfolyam Angol nyelv

Osztályozóvizsga-tematika 12. évfolyam Angol nyelv Osztályozóvizsga-tematika 12. évfolyam Angol nyelv 1. félév Témakör /Kommunikációs szándék Nyári úticélok Különböző típusú nyaralások Utazási előkészületek Szállások Látnivalók Nyári élmények A tömegközlekedési

Részletesebben

NÉMET, MINT ELSŐ IDEGEN NYELV

NÉMET, MINT ELSŐ IDEGEN NYELV NÉMET, MINT ELSŐ IDEGEN NYELV 9 12. évfolyam Célok és feladatok A 9. évfolyamos diákok legalább öt éve tanulják a célnyelvet. Ez idő alatt megismerkedtek az idegen nyelvi foglalkozások feladat- és szövegtípusaival,

Részletesebben

Témakörök Nyelvtani fogalomkörök Kommunikációs szándékok

Témakörök Nyelvtani fogalomkörök Kommunikációs szándékok Német nyelv Osztályozó vizsga az 5-8. évfolyamon a Pass auf! 1-4 tankönyv alapján Az írásbeli szóbeli vizsga 50-50 %-os arányban számítanak be a vizsga eredményébe. Tanév végi osztályozó vizsgán az éves

Részletesebben

Német C nyelvi programkövetelmény. A javaslattevő alapadatai. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok. 960 óra vagy 960 óra óra OP

Német C nyelvi programkövetelmény. A javaslattevő alapadatai. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok. 960 óra vagy 960 óra óra OP Német C2 1 1 118 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Szegedi Tudományegyetem Idegennyelvi Kommunikációs Intézet A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése

Részletesebben

Az osztályozóvizsgák témakörei évfolyamonként angol nyelvből 2019.

Az osztályozóvizsgák témakörei évfolyamonként angol nyelvből 2019. Az osztályozóvizsgák témakörei évfolyamonként angol nyelvből 2019. Ötévfolyamos nyelvi képzés 9.ny évfolyam : Beginner ( kezdő) szinten Tematikai egység, Témakör I. SZEMÉLYES VONATKOZÁSOK, SZÁRMAZÁS, CSALÁD

Részletesebben

Német nyelv évfolyam

Német nyelv évfolyam Német nyelv 4-8. évfolyam 4. évfolyam Éves órakeret 92,5 + 37 Heti óraszám: 2,5 + 1 Témakörök Óraszám Az én világom, bemutatkozás 10 Én és a családom: a család bemutatása 12 Az iskolám: az osztályterem

Részletesebben

NÉMET TEMATIKA, TANANYAG

NÉMET TEMATIKA, TANANYAG NÉMET TEMATIKA, TANANYAG Kezdő / Újrakezdő szint (KER A1-A2) Kezdő / Újrakezdő szint (KER A1-A2) aki még egyáltalán nem tanult angolul, de már tud néhány szót aki már tanult ( tanítottak ), de nem jutott

Részletesebben

Követelményrendszer olasz nyelvből az osztályozó vizsgán

Követelményrendszer olasz nyelvből az osztályozó vizsgán Követelményrendszer olasz nyelvből az osztályozó vizsgán 9. évfolyam Témakörök 1. Bemutatkozás rövid bemutatkozás, név, nemzetiség, kor, foglalkozás 2. Ismerkedés köszönés, elköszönés, rákérdezés új információkra

Részletesebben

Osztályozó, javító és különbözeti vizsga

Osztályozó, javító és különbözeti vizsga - KESZTHELYI VSZK - Keszthelyi Vendéglátó, Idegenforgalmi, Kereskedelmi Szakképző Iskola és Kollégium 8360 Keszthely, Mártírok útja 1. Tel.:83/515-300 Fax 83/515-315 http://www.kvszk.hu E-mail: kvszk@kvszk.hu

Részletesebben

MagyarOK 1. tanmenetek

MagyarOK 1. tanmenetek Szita Szilvia Pelcz Katalin MagyarOK 1. tanmenetek A1.2. Célnyelvi (magyar) környezet Egy 120 órás tanfolyam 61 120. órájára Szita Szilvia és Pelcz Katalin, www.magyar-ok.hu 1 Az alábbiakban a MagyarOK

Részletesebben

MagyarOK 1. tanmenetek

MagyarOK 1. tanmenetek Szita Szilvia Pelcz Katalin MagyarOK 1. tanmenetek A1.1. Forrásnyelvi környezet (külföldön) Egy 120 órás tanfolyam első 60 órájára (1 60. óra) Szita Szilvia és Pelcz Katalin, www.magyar-ok.hu 1 Az alábbiakban

Részletesebben

MagyarOK 1. tanmenetek

MagyarOK 1. tanmenetek Szita Szilvia Pelcz Katalin MagyarOK 1. tanmenetek A1.2. Forrásnyelvi környezetben (külföldön) Egy 96 órás tanfolyam 49 96. órájára Szita Szilvia és Pelcz Katalin, www.magyar-ok.hu 1 Az alábbiakban a MagyarOK

Részletesebben

Német nyelv. középhaladóknak

Német nyelv. középhaladóknak Német nyelv középhaladóknak Próbalecke Bevezetés Az ELO Német nyelv középhaladóknak tananyagát azoknak ajánljuk, akik a Német nyelv kezdőknek tananyagot már elsajátították, továbbá mindazoknak, akik korábban

Részletesebben

ANGOL NYELV Hegedüs Zsuzsa, Kontz Alexandra 2013/2014. Osztályozó vizsga 11.a 1, 2. csoport

ANGOL NYELV Hegedüs Zsuzsa, Kontz Alexandra 2013/2014. Osztályozó vizsga 11.a 1, 2. csoport ANGOL NYELV Hegedüs Zsuzsa, Kontz Alexandra 2013/2014. Osztályozó vizsga 11.a 1, 2. csoport Tankönyv: New Opportunities Pre-Intermediate + munkafüzet Module 1 (9 16. o. + kapcsolódó oldalak a munkafüzetben)

Részletesebben

Angol nyelv közép- és emelt szintű szóbeli érettségi témakörök 2018

Angol nyelv közép- és emelt szintű szóbeli érettségi témakörök 2018 Angol nyelv közép- és emelt szintű szóbeli érettségi témakörök 2018 Az érettségi vizsga tartalmi részét az alább felsorolt témakörök képezik, azaz a feladatok minden vizsgarészben tematikusan ezekre épülnek.

Részletesebben

Osztályozóvizsga 1/13. K ANGOL NYELV

Osztályozóvizsga 1/13. K ANGOL NYELV Osztályozóvizsga 1/13. K ANGOL NYELV A. Ruházati Vásárlási szituációk az alábbi témakörökben: 1. Méteráru üzlet 2. Férfi cipők 3. Női cipők 4. Rövidáruk / kemény rövidáru 5. Rövidáruk/ puha rövidáru 6.

Részletesebben

Osztályozóvizsga-követelmények olasz nyelvből. 4+1 évfolyamos nyelvi előkészítő gimnáziumi képzés

Osztályozóvizsga-követelmények olasz nyelvből. 4+1 évfolyamos nyelvi előkészítő gimnáziumi képzés Osztályozóvizsga-követelmények olasz nyelvből 4+1 évfolyamos nyelvi előkészítő gimnáziumi képzés Témakörök 9. nyelvi előkészítő évfolyam 1. Én és a családom. Családtagok bemutatása (külső és belső tulajdonságok,

Részletesebben

Német C1 3 1 070 nyelvi programkövetelmény

Német C1 3 1 070 nyelvi programkövetelmény Német C1 3 1 070 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Szent István Egyetem Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje Nyelvi képzés fajtája Nyelvi képzés típusa A képzés

Részletesebben

Német C nyelvi programkövetelmény. A javaslattevő alapadatai. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok óra óra opcionális

Német C nyelvi programkövetelmény. A javaslattevő alapadatai. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok óra óra opcionális Német C2 1 1 090 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve New York Nyelviskola Képzési és Vizsgacentrum Kft. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi

Részletesebben

Magyar nyelvtan tanmenet 4. osztály

Magyar nyelvtan tanmenet 4. osztály COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA Magyar nyelvtan tanmenet 4. osztály 2013/2014 Tanítók: Tóth Mária, Buruncz Nóra Tankönyvcsalád: Nemzeti Tankönyvkiadó Anyanyelvünk világa 4. osztály

Részletesebben

ANGOL NYELV. 1. osztály. köszönés, bemutatkozás és elköszönés számok elmondása 1-19-ig. a tanult dalok közül 3 eléneklése

ANGOL NYELV. 1. osztály. köszönés, bemutatkozás és elköszönés számok elmondása 1-19-ig. a tanult dalok közül 3 eléneklése ANGOL NYELV 1. osztály köszönés, bemutatkozás és elköszönés számok elmondása 1-19-ig a tanult dalok közül 1 eléneklése a tanult mondókák közül 1 elmondása 2. osztály köszönés, bemutatkozás és elköszönés

Részletesebben

Osztályozó vizsgakövetelmények német nyelvből a 9. évfolyam számára.

Osztályozó vizsgakövetelmények német nyelvből a 9. évfolyam számára. Osztályozó vizsgakövetelmények német nyelvből a 9. évfolyam számára. Tankönyv: H.Aufderstrasse,Jutta Müller,Thomas Storz : Lagune 1. Nyelvtan: 1.Igeragozás, főnévragozás. 2.Birtokos névmások. 3.Tagadás.

Részletesebben

VIZSGALEÍRÁS NÉMET NYELV. 8. évfolyamos vizsga

VIZSGALEÍRÁS NÉMET NYELV. 8. évfolyamos vizsga VIZSGALEÍRÁS NÉMET NYELV 8. évfolyamos vizsga A vizsga lebonyolítása: írásbeli április 15-30 között előzetes egyeztetés szerint szóbeli május elején, az írásbeli érettségi vizsga napjaiban A vizsga részei:

Részletesebben

MagyarOK 1. tanmenetek

MagyarOK 1. tanmenetek Szita Szilvia Pelcz Katalin MagyarOK 1. tanmenetek A1.1. Célnyelvi (magyar) környezet Egy 120 órás tanfolyam 1 60. órájára Szita Szilvia és Pelcz Katalin, www.magyar-ok.hu 1 Az alábbiakban a MagyarOK tankönyvcsalád

Részletesebben

A 9. A osztály belső vizsgája

A 9. A osztály belső vizsgája A vizsga ideje: májusi írásbeli érettségik időszaka A vizsga részei: 1 írásbeli vizsga, ill. 1 szóbeli vizsga Időtartam: 60 perc, ill. 10 perc Az írásbeli vizsga részei: A./ Olvasott szöveg értése B./

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 4. SZÁMÚ MELLÉKLETE ARANY JÁNOS KOLLÉGIUMI PROGRAM NÉMET NYELV HELYI TANTERV

PEDAGÓGIAI PROGRAM 4. SZÁMÚ MELLÉKLETE ARANY JÁNOS KOLLÉGIUMI PROGRAM NÉMET NYELV HELYI TANTERV SZÉCHENYI ISTVÁN MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI SZAKGIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM Hajdúböszörmény PEDAGÓGIAI PROGRAM 4. SZÁMÚ MELLÉKLETE ARANY JÁNOS KOLLÉGIUMI PROGRAM... MOLNÁR MAGDOLNA ILONA

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: általános iskola angol nyelv Évfolyam: 1. Vizsga típusa: írásbeli, szóbeli Követelmények, témakörök: Én és a családom: üdvözlés, köszönések napszak

Részletesebben

Német C nyelvi programkövetelmény

Német C nyelvi programkövetelmény Német C2 1 1 100 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve New York Nyelviskola Képzési és Vizsgacentrum Kft. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi

Részletesebben

Német nyelv haladóknak

Német nyelv haladóknak Német nyelv haladóknak Próbalecke Az ELO Könyvkiadó Kft. Német nyelv haladóknak tananyagsorozatát azoknak ajánljuk, akik a Német nyelv középhaladóknak tananyagsorozatot már elsajátították, továbbá mindazoknak,

Részletesebben

NT MAGYAR NYELV ÉS KOMMUNIKÁCIÓ 6. TANMENETJAVASLAT. (heti 2 óra, azaz évi 74 óra)

NT MAGYAR NYELV ÉS KOMMUNIKÁCIÓ 6. TANMENETJAVASLAT. (heti 2 óra, azaz évi 74 óra) NT-11631 MAGYAR NYELV ÉS KOMMUNIKÁCIÓ 6. TANMENETJAVASLAT (heti 2 óra, azaz évi 74 óra) A tanmenetben megadott gyakorlatszámok csak tájékoztató jellegűek, nem a megoldandó feladatok mennyiségét jelölik,

Részletesebben

MagyarOK 1. tanmenetek

MagyarOK 1. tanmenetek Szita Szilvia Pelcz Katalin MagyarOK 1. tanmenetek A1.1. Célnyelvi (magyar) környezet Egy 96 órás tanfolyam 1 48. órájára Szita Szilvia és Pelcz Katalin, www.magyar-ok.hu 1 Az alábbiakban a MagyarOK tankönyvcsalád

Részletesebben

Német C2 1 1 025 számú nyelvi programkövetelmény

Német C2 1 1 025 számú nyelvi programkövetelmény Német C2 1 1 025 számú nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó megnevezése DEBRECENI EGYETEM Bölcsészettudományi Kar A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése

Részletesebben

A gimnáziumi osztályok félévi és év végi vizsgarendje.

A gimnáziumi osztályok félévi és év végi vizsgarendje. A gimnáziumi osztályok félévi és év végi vizsgarendje. Az angol csoportok egységesen a Traveller sorozat könyveit használják, így a vizsgarendszerben egységes követelményrendszert alakítottunk ki. A nyelvvizsgák

Részletesebben

SZABADON VÁLASZTHATÓ TANÓRAI FOGLALKOZÁSOK FELSŐ TAGOZAT

SZABADON VÁLASZTHATÓ TANÓRAI FOGLALKOZÁSOK FELSŐ TAGOZAT II. Rákóczi Ferenc Baptista Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 4243 Téglás, Úttörő u. 15. Telefon./fax: 52/384-410 E-mail: rfami@rakoczi-teglas.sulinet.hu Web: www.teglas.sulinet.hu OM azonosító: 031051

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: általános iskola emelt szint, heti 3 óra angol nyelv Évfolyam: 2. Vizsga típusa: írásbeli, szóbeli Követelmények, témakörök: Én és a családom: üdvözlés,

Részletesebben

Német C2 1 1 033 nyelvi programkövetelmény

Német C2 1 1 033 nyelvi programkövetelmény Német C2 1 1 033 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve, vagy cég neve Raabe Klett Oktatási Tanácsadó és Kiadó Kft. A programkövetelmény nyelvre vonatkozó adatai Nyelv

Részletesebben

Helyi tanterv. Kommunikáció német nyelven. Szakiskola 9-10-11. évfolyam

Helyi tanterv. Kommunikáció német nyelven. Szakiskola 9-10-11. évfolyam Helyi tanterv Kommunikáció német nyelven Szakiskola 9-10-11. évfolyam Fejlesztési követelmények A szakiskola 9-11. évfolyama számára készült idegen nyelv kerettanterv a tanulók sajtosságaihoz, nyelvi szintjének

Részletesebben

Készségfejlesztés- Kommunikációs szándékok

Készségfejlesztés- Kommunikációs szándékok Szeptember Unit 1 Knowing me, knowing you 1-6. óra Unit 2 Human Touch 7-12. óra Bemutatkozás, Üdvözlési formák Személyes adatok Családi kapcsolatok Életút Változások az életútban Jövőbeli tervek Ünnepek

Részletesebben

NT-56440/NAT START! NEU TANMENETJAVASLAT

NT-56440/NAT START! NEU TANMENETJAVASLAT NT-56440/NAT START! NEU TANMENETJAVASLAT Lecke címe/óra Témakör(ök) Kommunikációs cél Készségfejlesztés Nyelvtan (Grüß Gott!) 1A. Operncafé (Grüß Gott!) 1B. Zimmer frei (Wie bitte?) 2A. Namen Namen (Wie

Részletesebben

A következő tanmenetjavaslattal meg szeretnénk könnyíteni a pedagógusok munkáját.

A következő tanmenetjavaslattal meg szeretnénk könnyíteni a pedagógusok munkáját. A Daf leicht egy olyan háromkötetes nyelvkönyvcsalád, amelynek segítségével a gimnáziumi tanulók az A1-től a B1 szintig, azaz a középszintű érettségiig tudnak eljutni a négy év folyamán. A tankönyv összeállításánál

Részletesebben

NÉMET, MINT ELSŐ IDEGEN NYELV

NÉMET, MINT ELSŐ IDEGEN NYELV NÉMET, MINT ELSŐ IDEGEN NYELV 9 12. évfolyam Célok és feladatok A 9. évfolyamos diákok legalább öt éve tanulják a célnyelvet. Ez idő alatt megismerkedtek az idegen nyelvi foglalkozások feladat- és szövegtípusaival,

Részletesebben

Német C2 1 1 061. nyelvi programkövetelmény. A javaslattevő alapadatai. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok. 960 óra + 180/300 OP

Német C2 1 1 061. nyelvi programkövetelmény. A javaslattevő alapadatai. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok. 960 óra + 180/300 OP Német C2 1 1 061 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Tudományos Ismeretterjesztő Társulat A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje

Részletesebben

A következő tanmenetjavaslattal meg szeretnénk könnyíteni a pedagógusok munkáját.

A következő tanmenetjavaslattal meg szeretnénk könnyíteni a pedagógusok munkáját. A Daf leicht egy olyan háromkötetes nyelvkönyvcsalád, amelynek segítségével a gimnáziumi tanulók az A1-től a B1 szintig, azaz a középszintű érettségiig tudnak eljutni a négy év folyamán. A tankönyv összeállításánál

Részletesebben

MagyarOK A2+ Szita Szilvia - Pelcz Katalin: Tanmenetek. A2.2. Célnyelvi és forrásnyelvi környezet Egy 120 órás tanfolyam 61 120.

MagyarOK A2+ Szita Szilvia - Pelcz Katalin: Tanmenetek. A2.2. Célnyelvi és forrásnyelvi környezet Egy 120 órás tanfolyam 61 120. Szita Szilvia - Pelcz Katalin: MagyarOK A2+ Tanmenetek A2.2. Célnyelvi és forrásnyelvi környezet Egy 120 órás tanfolyam 61 120. órájára Szita Szilvia és Pelcz Katalin, www.magyar-ok.hu 1 óraszám TARTALOM

Részletesebben

MagyarOK A2+ Szita Szilvia - Pelcz Katalin: Tanmenetek. A2.2. Célnyelvi és forrásnyelvi környezet Egy 96 órás tanfolyam 49 96.

MagyarOK A2+ Szita Szilvia - Pelcz Katalin: Tanmenetek. A2.2. Célnyelvi és forrásnyelvi környezet Egy 96 órás tanfolyam 49 96. Szita Szilvia - Pelcz Katalin: MagyarOK A2+ Tanmenetek A2.2. Célnyelvi és forrásnyelvi környezet Egy 96 órás tanfolyam 49 96. órájára Szita Szilvia és Pelcz Katalin, www.magyar-ok.hu 1 óraszám 49 50. 51

Részletesebben

NÉMET NYELV JAVÍTÓ-, OSZTÁLYOZÓ- ÉS KÜLÖNBÖZETI VIZSGA TÉMAKÖRÖK 9. ÉVFOLYAM, SZAKISKOLA

NÉMET NYELV JAVÍTÓ-, OSZTÁLYOZÓ- ÉS KÜLÖNBÖZETI VIZSGA TÉMAKÖRÖK 9. ÉVFOLYAM, SZAKISKOLA 1 NÉMET NYELV JAVÍTÓ-, OSZTÁLYOZÓ- ÉS KÜLÖNBÖZETI VIZSGA TÉMAKÖRÖK А vizsga csak szóbeli vizsgából áll. Időtartama: 10 perc, felkészülési idő nincs 9. ÉVFOLYAM, SZAKISKOLA A szóbeli tételsor jellemzői:

Részletesebben

Klett. A nyelvtanulás élménye. TANMENET. a Deutsch ist IN 1 című középiskolai tankönyvhöz

Klett. A nyelvtanulás élménye. TANMENET. a Deutsch ist IN 1 című középiskolai tankönyvhöz Klett. A nyelvtanulás élménye. TANMENET a Deutsch ist IN 1 című középiskolai tankönyvhöz 1 Bevezető A Deutsch ist IN című tankönyvet első sorban a németet kezdő szinten, második idegen nyelvként tanuló

Részletesebben

Angol Tanmenet. Horizons 3

Angol Tanmenet. Horizons 3 Angol Tanmenet 2013-14 11. évfolyam Horizons 3 Tanmenet (Heti óraszám: 5) Haladási ütem hónap-hét Szeptember 1-5.óra 6-10. óra 11-15. óra 16-20. óra 21-25. óra Október 26-30. óra 31-35. óra 36-40. óra

Részletesebben

Német C1 3 1 109 nyelvi programkövetelmény

Német C1 3 1 109 nyelvi programkövetelmény Német C1 3 1 109 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve DEKRA Akademie Kft. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje Nyelvi képzés

Részletesebben

Angol Tanmenet 2013-14. 11. évfolyam

Angol Tanmenet 2013-14. 11. évfolyam Angol Tanmenet 2013-14 11. évfolyam Készítette: Angoltanár Jóváhagyta: Igazgató Készült a Nat 2012: 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet Idegen nyelv műveltségterület, valamint az 51/2012. (XII. 21.) EMMI

Részletesebben

Helyi tanterv 1. idegen nyelv NÉMET (5. 12. ostály) Heti óraszámok:

Helyi tanterv 1. idegen nyelv NÉMET (5. 12. ostály) Heti óraszámok: Helyi tanterv 1. idegen nyelv NÉMET (5. 12. ostály) Heti óraszámok: 5. osztály: heti 6 óra, összesen: 210 ( 1 projkethét) 6. osztály: heti 5 óra, összesen: 180 7. osztély: heti 4 óra, összesen: 144 8.

Részletesebben

KÉPZÉSI PROGRAM C képzési kör C képzési kör

KÉPZÉSI PROGRAM C képzési kör C képzési kör KÉPZÉSI PROGRAM C képzési kör C képzési kör 2 KÉPZÉSI PROGRAM C képzési kör C képzési kör 1. A képzési program 1.1. Megnevezése Angol C2 1 1 018 - KER C1/CS30 1.2. OKJ azonosító -- 1.3. Nyelvi programkövetelmény

Részletesebben

Angol Nyelv Kezdőknek Tájékoztató

Angol Nyelv Kezdőknek Tájékoztató Angol Nyelv Kezdőknek Tájékoztató HANGOS NYELVTANULÁS OTTHON KINEK AJÁNLJUK? Az angol nyelv kezdőknek csomagot kezdő és újrakezdő tanulóknak ajánljuk. A tanfolyam elvégzésével a tanuló képes erős alapfokú,

Részletesebben