Tantárgyi kapcs. Előzetes ism. Természetismeret: kifejezések felelevenítése. A tanult igék múlt ideje

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tantárgyi kapcs. Előzetes ism. Természetismeret: kifejezések felelevenítése. A tanult igék múlt ideje"

Átírás

1 Óra Anyagegység Kötelező választott Wiederholung 1. Die Schulferien sind zu Ende. Der Herbst ist da! Was brauchen wir dieses Jahr? 2. Ein Tag im Sommer. Was hast du im Sommer gemacht? 3. Meine Familie und ich 4. Telefongespräche. Die Schule 5. Der Kalender: die Tage, die Monate, die Jahreszeiten. Obst-, und Gemüsegarten 6. Das Wetter in verschiedenen Követelmény Minimumszint /10 Stunden/ Fogalmak Fogalomkörök Összefüggések Das Datum. Die Ordinalzahlen. Die Verbkonjugation Wann? Am Dienstag Im Juni Am September Um 5 Uhr Der bestimmte, unbestimmte Artikel. Die Negation Die Artikel im Akkusativ, Dativ. Imperativ. Wie findest du.? Die Verbkonjugation im Präsens, /im Perfekt/ Die Präpositionen Tantárgyi kapcs. Előzetes ism. Természetismeret: őszi kifejezések felelevenítése A tanult igék múlt ideje Tanítási módszerek Tanulói tev. Képességfejlesztés Csoportmunka: ősszel kapcsolatos kifejezések gyűjtése felidézés:gyorsaság pontosság Egyéni elbeszélés jó csoportban Önálló gondolatok megfogalmazása Egyéni bemutatás, egymás kérdezése Kérdések megértése Páros munka telefonálás szerepészlelés Páros munka, beszédértés, beszédkészség Csoportmunka, a hibák elemzése, Szemléltetés Bücher, Arbeitshefte, Hefte, Bilder, Filzstifte, Packpapier Nyelvtani, óralap Családi fotók, fényképek, nyelvtani telefon A családdal kapcsolatos szavak, kifejezések felelevenítése A tanult tantárgyak nevei, véleménynyilvánítás A tanult szavak felelevenítése. Igeragozás Kalendertafel Nyelvtani Képek, kartonok Megjegyzés AH. 3/ / /12. 12/14. 11/13.

2 Jahreszeiten Was tragen wir? 7. Die Körperteile. Wie geht es dir? Einkaufen, Situationen Grammatische Übungen 8-9. Übungsstunden Lexikalische und grammatische Übungen 10. Schriftliches Abfragen javításavéleménynyilvánítás A tanuló legyen képes vásárlási szituációk eljátszására Szerepeknek megfelelő beszéd, viselkedés Írásbeli készség, rendszerezési, gondolkodási képesség Fénymásolt lap 6/9. 13/14. o Ich und meine Familie /14 Stunden/ Meine Familie Főnevek alany- és und ich tárgyesete egyes Lexikalische Vorbereitung és többes szám- des ban Themas Die Berufe Er/Sie ist von Beruf. Er/Sie/Es arbeitet A főnevek alanyés tárgyesetének Személyek megnevezése, bemutatkozás Beszélgetés a családról a tanult ismeretek alapján, tájékozódás a tkben található családfáról Olvasott szöveg alapján személyes bemutatkozás Szókincsbővítés a témában Szabályalkotás és alkalmazás Családi fotók LB /4. AH. 23/8. 22/7. Pantomin/ szituáció a foglalkozások neveinek LB AH

3 als.. alapos Vers: Was jeder machen kann Der Stammbaum Text im Buch Kérdés felelet Információkérés információadás /a szöveghez/ Übungsstunde Hörtext A A tankönyv szövegéhez kapcsolódó feladatok megoldása Tanulja meg a Merkt euch új szavait és kifejezéseit! Sajátítsa el a néma olvasási készséget! Meine Familie Dal: Grün ja. Személyek megnevezése, bemutatása Értse meg az egyszerú beszédhelyzetekbe n feltett, illetve a tananyagra vonatkozó kérdéseket és tudjon is ezekre válaszolni a saját környezetére vonatkoztatva! Tudjon egyszerű információkat adni a saját családtagjairól! Legyen képes a tanuló az általa hozott fotók segítségével a sa- A tárgyeset A tárgyeset A modalitás kifejezése: a mögen módbeli segédige ragozása A tanult módbeli segédigék ismétlése, ragozásuk, jelentésük /können, müssen, dürfen/ A wissen ige Kötetlen, illetve irányított beszélgetés, a szóbeli kifejezőképesség Tudjon szabadon beszélni a családjáról a munkafüzet-ben levő családfa segítségével Csoportmunka /AH. 29/11./ Szituációk, párbeszédek, önálló beszámolók. A szóbeli kifejezőképesség. kitalálásához A munkafüzetben feldolgozott családfa segítségével Peter Schulz családjának bemutatása Családi fotók, LB AH Hf. AH LB / AH. 28/10 29/11. 21/6. LB. 15/ AH. 21/6. 19/ /8.

4 ját családját önállóan bemutatni Tudjon egyszerű, tényszerű információkat közvetítő mondatokat írni saját magáról és a családtagokról! Tudjon különböző könnyebb tankönyvi, munkafüzeti feladatokat írásban megoldani! Levélírás Zusammenfassung Hörtext B Információadás. Az előzetesen újságokból összegyűjtött képekről fantázia segítségével 24. Schriftliches Abfragen A tárgyeset. A modalitás. A témazáró feladatsorához hasonló gyakorlatok ismétlése Személyek megnevezése, bemutatása a tanulók családjára vonatkozóan kérdések segítségével/ önállóan. - csoportmunka - páros munka A hallás utáni értés Írásbeli készség, szövegalkotás adott témára Újságokból kivágott képek Magnó CD dolgozatfüzet LB. 14/4. AH /12. 22/7. 23/ Eine Gartenparty Textbearbeitung Eine Gartenparty Äußere Eigenschaften der Menschen Vers: Die Puppe /külső tulajdonságok megismertetése/ /12 Stunden/ A témához kapcsolódó egyszerű beszédhelyzetekben értse meg a hozzá intézett kérdéseket és tudjon azokra válaszolni Legyen képes az olvasmányt - Die Posessivpronomen im Sg. 1. Person, 2. Person Ellentétes melléknevek A szituációk során a Merkt Az egyes szám első személyű birtokos névmás ismétlése, A házi ünnepségek udvarias Kérdésszerkesztés Csoportmunka A beszédkészség Szereposztásban a szöveg olvasása, Újságokból gyűjtött, személyt ábrázoló fotókról külső tulajdonságok megállapítása LB AH. 34/ LB

5 magatartásformái: köszönés, bemutatkozás. A hála kifejezése Merkt euch! akár szereposztásban is felolvasni! Tudjon ismert személyekről pár mondatos Innere Eigenschaften /A belső tulajdonságok megismertetése/ /külső, belső/ jellemzést készíteni! A szituációkat tudja a saját szavaival reprodukálni és szereposztásban eljátszani! Az egyes szám 3. személyű birtokos névmás euch! kifejezéseinek gyakoroltatása, alkalmazása. A birtokos névmás egyes szám első és második személyben fordítása, szituációk szerkesztése - csoportmun ka - Mesekönyvek mesealakjainak bemutatása külső és belső tulajdonságok alapján Mesekönyvek, újságcikkek AH. 43/ /1. LB AH Was essen und trinken wir auf der Gartenparty? Egyszerű ételek, italok nevei, azok egyszerű képzése. Hörtext A A birtokos névmások. A tanult ételek, italok neveinek felelevenítése. Az essen ige ragozása, alkalmazása Csoportmunka, vagy páros feldolgozás - zsúrra étel, illetve italmenü összeállítása az évszakok függvényében Az együttműködési képesség Képek, nyelvtani Természetes szemléltetés LB AH

6 33. Übungsstunde: a tanult ismeretek folyamatos Személyekről információadás és kérés külső és belső tulajdonságok a- lapján A meghívó és a levélírás szabályainak felelevenítése Zusammenfassung: a témakörben szereplő tankönyvi, munkafüzeti feladatok ismételt megoldása gyakorlás céljából a témazáró előkészítése Hörtext B Ismert, vagy ismeretlen személyeket ábrázoló képekről tudjon pár mondatos jellemzést adni Tudjon egy vidám délutánra szóló meghívót készíteni egyszerű szövegezéssel Tudjon egyszerű, tényszerű információkat közlő mondatokat írni magáról, barátairól, ismerőseiről A birtokos névmások A Merkt euch! kifejezéseinek Nyelvtani és lexikai gyakorlás, összefoglalás Meghívó készítése A leírások Beszédértés, beszédkészség Csoportmunka /AH. 48./ Önálló munka /AH. 49./ Rendszerezési, gondolkodási képesség Hallás utáni értés Gyűjtött és családi fotók, mesealakok képei LB. 28/4. 29/ AH HG: 47/ CD LB. 30/ /3. 29/5. AH Schriftliches Abfragen 37. Die Verbesserung der Kontrollarbeit dolgozatfüzet

7 38-1. MODUL VON KOPF 42. BIS FUß 43. In der Stadt ( 7 Stunden) 45. In der Stadt /szerepek szerinti olvasás, későbbi bemutatás/ TEXT Az olvasmány folytatása a képek segítségével A tanuló ismerje fel és értse meg a Merkt euch! - ban tanult szavakat, kifejezéseket, s azokat összefüggő mondatokban tudja al- A tárgyeset A tárgyesettel álló elöljárószók /auf, neben, vor, hinter/ - Du möchtest Brot kaufen. Wohin gehst du? - Ich gehe in die Bäckerei. A részes eset Wir kaufen ein! Korábban tanult é- lelmiszerek neveinek ismétlése, A vásárlás beszédfordulatainak felhasználása a már ismert élelmiszernevekkel 44. Die Einkaufsmöglichkeiten in der Stadt -üzletek nevei, vásárlási lehetőségek Was kostet? Geben Sie mir! Ismert élelmiszerek neveinek felelevenítése, A tanult elöljárószavak ismétlése, Csoportos, illetve páros munka Az olvasási készség Aktív és passzív szókincs folyamatos gazdagítása Szituációk szerkesztése, bemutatása a különböző üzletfajtákhoz kapcsolódva A beszédkészség, szókincsbővítés A tk 32/1. gyakorlat megoldása, bemutatása szituációs párok kialakításával Hasonló szituációs helyzetek kialakítása, feldolgozása A vásárlás pontos nyelvezetének Képek vásárolható tárgyak Képek vásárolható tárgyak Nyelvtani Képek, tárgyak LB /3. Ah. 52/2. 54/3. LB AH. 59/12. 58/ LB AH /5. 55/7.

8 46. Hörtext A A témakörben tanult szó-, és beszédfordulatok alkalmazása és A tárgyesettel álló elöljárószók és a részes eset Die Einkaufsmöglichkeiten Übungsstunden: különféle üzletekhez kapcsolódó árucikkek neveinek összegyűjtése, szituációk összeállítása, tankönyvi és munkafüzeti feladatok ismétlése Hörtext B LB. 35/2. 39/5. 40/6. Ah. 55/6. 56/8. 57/9. 58/ A tankönyv, munkafüzet elmaradt feladatai 49. Schriftliches Abfragen kalmazni! Tudjon kiszűrni a szövegből egyszerű információkat! Tudjon egyszerű információkat szolgáltatni a falu és a város bevásárlási lehetőségeiről annak előnyeiről és hátrányairól! Tudjon egyszerű információkat közlő mondatokat, szituációkat írni az adott témában! 2. MODUL UND HEUT IST MONTAG A témakörben tanult fogalomkörök használata, alkalmazása Die Einkaufsmöglichkeiten in meiner Stadt oder in meinem Dorf pár mondatos fogalmazás összeállítása csoportos, vagy e- gyéni munkában A tanultak elmélyítése, a tanult szókincs alkalmazá-sa, rendszerezési képesség pénzek vásárolható tárgyak, képek dolgozatfüzet CD

9 Bei Anabell auf dem Lande /7 Stunden/ Tudjon a témával kapcsolatban összefüggő információt adni! A tanulók 55. Die Haustiere und ihre Muttersprache Wo wohnen unsere Haustiere? Welche Haustiere habt ihr zu Hause? 56. Das Katzenspiel Dal. Meine Oma. 57. Im Gemüsegarten A zöldségekhez kapcsolódó egyszerű ételek Kérés, véleménykérés, arra történő reagálás Hörtext B Bei Anabell auf dem Lande /Text/ A szöveg szereposztás szerinti olvasása, később által gyűjtött képekről tudjon pár mondatos információt adni4 Tudjon a témával kapcsolatos kérdésekre reagálni Tudjon a témához kapcsolódó szövegből hasznos információkat Az egyes szám 3. sz. birtokos névmás A többes számú személyű birtokos névmások A többes számú birtokos névmások Mennyiségi, minőségi viszonyok: a melléknevek fokozása - alapfok - középfok - felsőfok Logikai viszonyok: hasonló, ellentétes A hasonlító szerkezet A már tanult, ismert háziállatok neveinek összegyűjtése, körük további bővítése Az eddig tanult birtokos névmások A tanult zöldségek neveinek összegyűjtése, majd azok bővítése A tanult melléknevek felelevenítése, ellentétpárok felállítása Játék: állatok hangjának utánzása, azok és kicsinyeinek megnevevezése a tankönyvvel, majd nélküle Információgyűjtés-, csere A helyesírási készség Szituációk szerkesztése, bemutatása a tankönyv oldalán levő zöldségfélék vásárlásához Szókincsbővítés, a tanult ismeretek elmélyítése Vendégségben előforduló beszédfordulatok alkalmazása a szituációkban Képek, állatfigurák, nyelvtani Képek, a tanult állatok képei, nyelvtani Képek = zöldségfélék Nyelvtani AH. 64/8. LB LB Otthon: 42/1. 71/11. AH LB /5. Ah. 63/ /10. LB /3. 45/4. AH. 67/7. 68/8. 9.

10 bemutatása Hörtext A 60. Übungsstunden: a témakörben tanult ismeretek, ismétlése Hörtext B A kommunikációs szándékok folyamatos, ismétlése 61. Schriftliches Abfragen kiszűrni, dialógusokat felolvasni, azokat dramatizálni, az adott információkból a helyeset kiválasztani! Tudjon a témáról írásban összefüggő bemutatást készíteni, rajzos információ alapján önálló, összefüggő szöveget írni. Oldja meg a nyelvtani anyagrész gyakorlására szolgáló feladatsorokat! Az eddig tanultak Az eddig tanultak : birtokos névmások, a melléknév fokozása A wollen2 módbeli segédige ragozása, alkalmazása A tanult módbeli segédigék ragozása, jelentése /elégedettség, hála, megszólítás, elköszönés, érdeklődés, elismerés, egyetértés/ Kommunikációs képességük Nyelvtani gyakorlás, a szövegalkotási képesség Szituációs játékok A tanuló legyen képes a tanult aktív és passzív szókincsét alkalmazni! Nyelvtani Dolgozatfüzet LB Ah / / MODUL TÉMAHÉT NYELVEK HETE FRÜHLING-

11 67. Képek, nyelvtani Wohnen in Häusern ( 7 Stunden) Die Unterhaltungsmöglichkeiten Információkérésadás -Wohin gehst du? -Ich gehe auf den Sportplatz. -Was kannst du dort machen? típusú dialógusok Wohnen in Häusern A házak közvetlen környezete, vásárlási lehetőségek, szolgáltatások Háztípusok, jellemzőik Dienstleistungen 70. In der Heimatkundestunde /Text/ A szöveg olvasása, fordítása Egyetértés, egyet APRIL A Merkt euch! címszó alatti szószedet szavai Ismerje fel a tanult szavakat, kifejezéseket! Tudja saját lakástípusát 1-2 egyszerű mondattal jellemezni! Tudja kiszűrni a szövegből az egyszerű A können ige ragozása és alkalmazása A können ige alkalmazása, a részes eset /im Haus, in der Umgebung / A können ige, a tanult esetviszonyok A tőszámnevek bővítése A szabadidő ismétlése. A tanult módbeli segédigék ragozása Vásárlási lehetőségek ismétlése Háziállatok, zöldségek, gyümölcsök Páros munka, szituációk szerkesztése, bemutatása Nyelvtani gyakorlás Szókincsbővítés A tanuló legyen képes ismereteit életszerű helyzetekben alkalmazni! Információkérés információadás Lakóházuk lerajzolása, bemutatása Szókincsbővítés, fogalmazási készség Igaz-hamis állítások, szövegértési képesség Képgyűjtés: -város Képek Rajz Nyelvtani LB AH. 77/ /10. LB AH. 75/1. 76/5. 82/13. /otthonra/ képek LB. 66/4. 59/ AH. 84.

12 nem értés... hat Recht. hat nicht Recht. 71. Gyakorlás Hörtext A A tanult ismeretek szóbeli és írásbeli 72. Saját lakóhely Előnyök hátrányok Hörtext B Legyenek képesek a számukra A témakörben tanultak ismeretlen képekből /falu, város./ információkat adni! Tudjon egyszerű információkat adni saját lakóhelyéről! /vásárlási lehetőségek, szolgáltatások, szórakozási lehetőségek/ Tudjon lakóhelye előnyeiről, hátrányairól pár mondatban megnyilatkozni 73. Schriftliches Abfragen 74-4.MODUL WALPURGIS- 78. NACHT Familie Müller hat eine neue Wohnung I. /7 Stunden/ 79. Az előszoba, Értse meg az A tanult fürdőszoba és az olvasmány utáni elöljárószavak éléskamra beren- kérdéseket, és ismétlése Berendezési tárgyak a lakásban, osztályban -falu -lakóháztípusok Információkérésinformációadás Hallás utáni értés A feldolgozott szövegek ismétlése, Rendszerezés, csoportosítás, a szóbeli és írásbeli készség Magnó Képek LB /2. 61/1. AH. 75/1. 78/8. 84/ AH. 76/ /9. 80/11. 86/16. CD Információkérésinformációadás Dolgok megneveképek Lehrbuch II. LB

13 dezési tárgyai tudjon is reagálni 3-4 mondattal zése, szókincsbővítés AH. 3/ A konyha berendezési tárgyai 81. Familie Müller hat eine neue Wohnung /Text/ Hörtext A Értse meg az olvasmány utáni kérdéseket, és tudjon is reagálni 3-4 mondattal Tudjon a tanult szóanyag körében a saját lakásáról leírást készíteni, illetve tudja azt szóban bemutatni Übungsstunden Hörtext B Meine Wohnung Tudjon egyszerű információkat közölni a lakásáról! Részes és tárgyesettel álló elöljárószók A stehen, liegen igék ragozása, jelentése A témakörben tanult fogalomkörök Természetes szemléltetéssel a nyelvtani anyag Rajzolási készség Csoportmunka, rendszerezés A gondolkodási képesség, hallás utáni értés Képek, tárgyak Rajzok LB AH LB / AH. 4/2. 6. LB AH. 5/ /7. 10/8. A témakörben tanult fogalomkörök 84. Zusammenfassung A tanult helyiségeket ábrázoló /gyűjtött/ képanyagról tudjon beszélni, Mondatszerkesztések, a tanult elöljárószavak ismétlése Újságokból gyűjtött lakóhelyiségek belső terét ábrázoló képek AH

14 85. Schriftliches Abfragen illetve lakásának helyiségeit tudja összefüggően, logikus sorrendben bemutatni Önálló gondolatok megfogalmazása pár mondatban Írásbeli készség szóbeli bemutatása Dolgozatok MODUL MAMAS HäNDE Frau Müller hat eine neue Wohnung ( 7 Stunden) CD 91. Szobák a lakásban, berendezési tárgyak Merkt Euch! 92. Im Schlafzimmer Im Gästezimmer Im Kinderzimmer Alkalmazza bátran a Merkt Euch! c. részben bemutatott szavakat és kifejezéseket a klönféle beszédhelyzetekben Tudjon egyszerű információt adni a lakás különböző helyiségeiről! 93. Übungsstunde Tudja az egyes helyiségek bútorzatát és Perfekt mit haben az igék múlt ideje Perfekt mit haben alkalmazása mondatokban A múlt idő A tanult berendezési tárgyak nevei, helyük a lakásban Szókincsbővítés, olvasásértés, olvasott szöveg értelmezése Jelen idejű mondatok múlt idejűvé alakítása Szókincsbővítés, a tanult ismeretek rendszerezése, Képek, újságkivágások, nyelvtani Nyelvtani táblázat, képek Nyelvtani táblázat LB AH. 11/1. 14/3. LB AH. 14/4. 18/11. LB AH. 12/2.

15 94. Familie Müller hat eine neue Wohnung /Text/ Olvasás- szerepolvasás bemutatás Hörtext A 95. Übungsstunde Hörtext B A lakás helyiségeinek bemutatása A tanult kommunikációs szándékok azok helyét meghatározni. Tudjon a témával kapcsolatban kérdezni! Tudjon képekről beszélni, az ott látottakat bemutatni, leírni Tudjon a szövegből egyszerű információkat kiszűrni, majd alkalmazni a saját lakására Tudjon egyszerű, tényszerű információkat közvetítő mondatokat írni 96. Zusammenfassung Tudjon otthonáról, a lakás helyiségeiről, azok berendezéseiről önállóan beszélni Tudjon különféle lakáshelyiségeket A Perfekt igealakok, valamint az elöljárószók, gyakorlás A témakörben tanult szóanyag, fogalomkörök írásbeli és szóbeli, elmélyítése alkalmazása 15/5. 6. Szituáció feldolgozása Képleírás Az olvasmány segítségével rajzolják le a Müller család lakásának szóban forgó helyiségeit Hallás utáni értés Lakásterv készítése Újságokból kivágott lakóhelyiségek leírása, bemutatása Szituációs gyakorlatok Szóbeli kifejezőképesség Rendszerezés, ismétlés Rajz Nyelvtani táblázat Lakásterv Újságok Páros munka csoportmunka LB /1. AH. 17/10. 23//14. /hg/ LB AH. 15/7. 18/11. 20/12. /hg/ LB AH. 15/7. 18/11. 20/12. /hg/

16 97. Schriftliches Abfragen ábrázoló képekről önállóan beszélni, próbálja tetszését, nem tetszését, véleményét kifejezni dolgozatfüzet Ein Wochenende im Garten /7 Stunden/ 98. Die Obstsorten Új gyümölcsnevek Vélemény kifejezése: das mag ich sehr/nicht 99. Die Obstsorten und die Obstbäume Frische Äpfel Dal: Ein Rätsel 100. Auf dem Markt Vásárlás a piacon a gyümölcsök és zöldségek témaköréből Információkérés- Tudjon a témához kapcsolódó kérdésekre reagálni. Ismerje fel az olvasmányból a számára fontos részeketés a saját otthoni körülményeihez igazítva alkalmazza azoka a beszélgetés soránt! Tudjon kérdésekre egyszerű választ adni! Perfekt mit sein Példamondatokból a képzés módja és formája A Perfekt mit sein használata és alkalmazása a mondatokban Perfekt mit haben und sein A modalitás kifejezése a wollen Ismert gyümölcsnevek A tanult módbeli segédigék Csoportosítás évszakokhoz rendelve A tanult szavak rendszerezése, gondolkodási képesség Gyümölcsnevekkel új szavak képzése a tk. 34. oldalán levő almanevek alapján Páros és csoportmunkában szituációk, alkotása, eljátszása A tanult fordulatok alkalmazása, Képek. Nyelvtani LB. 35/ AH. 30/6. 39/14. képek LB / AH. 25/1. 30/7. 39/13. Képek, gyümölcsök LB /7, 8. 40/9. AH. 27/2. 33/10.

17 információadás - Wie viel kostet? Dolgok megnevezése - Wiegen sie mir ein Kilo! 101. Blumen im Garten Virágok a kertben Új virágnevek Vásárlás virágüzletben és a piacon Vers: Der Wundergarten 102. Ein Wochenende im Garten Dal: Ein Rätsel 103. Übungsstunde Was für Gärten kennst du? Szóképzés Hörtext A Hörtext B Tudja németül megnevezni az alapvető kerti munkákat, a magyarul is jól ismert konyhakerti zöldségeket és gyümölcsöket Tudjon a kerti munkákról, tevékenységekről néhány összefüggő mondatban beszélni segédigével A Perfekt igealakok folyamatos, alkalmazása A színek a virágok kapcsán A múlt idő képzésének A színek A tanult kommunikációs szándékok, fogalomkörök Ismert virágnevek csoportosítása életszerű helyzetek reprodukálása Páros és csoportmunkában szituációk, alkotása, eljátszása Szókincsbővítés és elmélyítés Képleírás Szerepolvasás Saját, illetve nagyszülőknél levő kert leírása /zöldségek, gyümölcsfák, virágok, / A beszédkészség Páros és csoportmunka A kommunikációs szándékok Információgyűjtés Hallás utáni értés, írásbeli készség Képek Virágok Vásárlási kártyák Képek LB AH. 28/3. 30/8. 34/11. LB / AH. 30/6. 40/15. LB /9. 45/10. 46/11. AH /12. 41/16. 42/17.

18 104. Schriftliches Abfragen dolgozatfüzet MODUL WIEDERHO- LUNG 110. Az ICH- MAPPE befejezése 111. Rätsel, Lieder, Spiele Az éves munka értékelése. UNSERE WÖRTER

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: általános iskola német Évfolyam: 1. Emelt óraszámú csoport Emelt szintű csoport Vizsga típusa: szóbeli, írásbeli írásbeli: a tanult témakörökhöz

Részletesebben

VIZSGALEÍRÁS NÉMET NYELV. 8. évfolyamos vizsga

VIZSGALEÍRÁS NÉMET NYELV. 8. évfolyamos vizsga VIZSGALEÍRÁS NÉMET NYELV 8. évfolyamos vizsga A vizsga lebonyolítása: írásbeli április 15-30 között előzetes egyeztetés szerint szóbeli május elején, az írásbeli érettségi vizsga napjaiban A vizsga részei:

Részletesebben

Deutsch4. Klasse 4. Célok, feladatok

Deutsch4. Klasse 4. Célok, feladatok Deutsch4 Rund um das Jahr 5 Stunden per Woche Klasse 4 Célok, feladatok Életkorának megfelelően ismerje meg a német nemzetiség kultúráját, hagyományait. Értsen meg egyszerű kérdéseket és utasításokat és

Részletesebben

NÉMET NYELV VIZSGAANYAG. 9. évfolyam

NÉMET NYELV VIZSGAANYAG. 9. évfolyam NÉMET NYELV VIZSGAANYAG 9. évfolyam 1. Wortschatz der 1-11. Lektionen in dem Buch Start!Neu + Arbeitsheft+ kiegészítő 2. Themen und Dialoge: 1. Begrüßungen, Vorstellungen 2. Familie 3. Essen und Trinken

Részletesebben

KŐBÁNYAI SZÉCHENYI ISTVÁN MAGYAR NÉMET KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERVE

KŐBÁNYAI SZÉCHENYI ISTVÁN MAGYAR NÉMET KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERVE KŐBÁNYAI SZÉCHENYI ISTVÁN MAGYAR NÉMET KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERVE ALSÓ - FELSŐ TAGOZAT Német nyelv 2015 1 HELYI TANTERV NÉMET 4-8. évfolyam A Nemzeti Tankönyvkiadó ajánlása alapján

Részletesebben

Helyi tanterv 1. idegen nyelv NÉMET (5. 12. ostály) Heti óraszámok:

Helyi tanterv 1. idegen nyelv NÉMET (5. 12. ostály) Heti óraszámok: Helyi tanterv 1. idegen nyelv NÉMET (5. 12. ostály) Heti óraszámok: 5. osztály: heti 6 óra, összesen: 210 ( 1 projkethét) 6. osztály: heti 5 óra, összesen: 180 7. osztély: heti 4 óra, összesen: 144 8.

Részletesebben

ÓRATERV. Nevelési-oktatási stratégia Módszerek Tanulói munkaformák Eszközök

ÓRATERV. Nevelési-oktatási stratégia Módszerek Tanulói munkaformák Eszközök ÓRATERV A pedagógus neve: dr. Horváth Beáta Éva Műveltségi terület: Idegen nyelvek (Élő idegen nyelvek) Tantárgy: Német nyelv Osztály: 12/C Nyelvi előkészítő osztály Az óra témája: Zukunftspläne, Interview

Részletesebben

Helyi tanterv. NÉMET 4-8. évfolyam

Helyi tanterv. NÉMET 4-8. évfolyam Helyi tanterv NÉMET 4-8. évfolyam Az idegen nyelvi kommunikáció az anyanyelvi kommunikációhoz hasonlóan az alapvető nyelvi készségekre épül: fogalmak, gondolatok, érzések, tények és vélemények megértése,

Részletesebben

Gyakorló feladatsor a német nyelvi méréshez 6. évfolyam A változat

Gyakorló feladatsor a német nyelvi méréshez 6. évfolyam A változat Gyakorló feladatsor a német nyelvi méréshez 6. évfolyam A változat 1 Gyakorló feladatsor a német nyelvi méréshez 6. évfolyam A változat 1. rész Hallott szöveg értése 1. feladat Melyik képről van szó? Fiatalok

Részletesebben

dr. Somló Katalin: Gyakorló feladatsor a német nyelvi méréshez 6. évfolyam A változat

dr. Somló Katalin: Gyakorló feladatsor a német nyelvi méréshez 6. évfolyam A változat Gyakorló feladatsor a német nyelvi méréshez A1 szint, 6. évfolyam A változat 1 dr. Somló Katalin: Gyakorló feladatsor a német nyelvi méréshez 6. évfolyam A változat 1. rész Olvasott szöveg értése 1. feladat

Részletesebben

NÉMET NYELV. Célok és feladatok. Fejlesztési, kimeneti követelmények

NÉMET NYELV. Célok és feladatok. Fejlesztési, kimeneti követelmények NÉMET NYELV Célok és feladatok A nyelvoktatás célja a kommunikatív kompetencia kialakítása, azaz a tanuló képessé tétele arra, hogy idegen nyelvű környezetben képes legyen megoldani felmerülő problémáit,

Részletesebben

Követelmények a gimnázium német nyelv 10-12. évfolyama számára

Követelmények a gimnázium német nyelv 10-12. évfolyama számára Követelmények a gimnázium német nyelv 10-12. évfolyama számára Fejlesztési követelmények A tanuló ismert témakörben, szóban és írásban tud információt cserélni, hallott és olvasott szöveget megérteni és

Részletesebben

NÉMET NYELV 4-12. ÉVFOLYAM NÉMET IDEGEN NYELV

NÉMET NYELV 4-12. ÉVFOLYAM NÉMET IDEGEN NYELV NÉMET NYELV 4-12. ÉVFOLYAM SZERZŐK: Gilbertné Domonyi Eszter, Illésné Márin Éva, Kincses Mihályné Knipl Andrea, Kurdi Gabriella, Petriné Bugán Barbara, Szántó Bernadett NÉMET IDEGEN NYELV 4. ÉVFOLYAM Célok

Részletesebben

Idegen nyelv 5-8. évfolyam

Idegen nyelv 5-8. évfolyam Idegen nyelv 5-8. évfolyam Az élő idegen nyelv műveltségi terület céljai és tartalma összhangban vannak az alaptanterv többi műveltségi területének céljaival és tartalmával, valamint az Európa Tanács ajánlásaival:

Részletesebben

NÉMET CSOPORTOS TANFOLYAMOK TEMATIKA

NÉMET CSOPORTOS TANFOLYAMOK TEMATIKA INVEST ENGLISH NYELVISKOLA 1147 BUDAPEST, Lovász utca 7. [XIV. kerület] +36 20 583 2208 info@investenglish.hu www.investenglish.hu NÉMET CSOPORTOS TANFOLYAMOK TEMATIKA TARTALOM I. ELSŐ SZINT... 2 II. MÁSODIK

Részletesebben

ORSZÁGOS ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANULMÁNYI VERSENY 2008/2009. NÉMET NYELV FELADATLAP. 8. osztály iskolai forduló. Tanuló neve:... Iskola neve:... Címe:...

ORSZÁGOS ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANULMÁNYI VERSENY 2008/2009. NÉMET NYELV FELADATLAP. 8. osztály iskolai forduló. Tanuló neve:... Iskola neve:... Címe:... JÁSZ-NAGYKUN- SZOLNOK MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET PEDAGÓGIAI SZAKMAI ÉS SZAKSZOLGÁLAT, SZOLNOK OM azonosító szám: 102312 OKÉV nyilvántartási szám: 16-0058-04 Intézmény-akkreditációs lajstromszám: AL-1100

Részletesebben

ÉLŐ IDEGEN NYELVEK NÉMET - 2. idegen nyelv, 9-12. évfolyam Heti 3 óra

ÉLŐ IDEGEN NYELVEK NÉMET - 2. idegen nyelv, 9-12. évfolyam Heti 3 óra ÉLŐ IDEGEN NYELVEK NÉMET - 2. idegen nyelv, 9-12. évfolyam Heti 3 óra Az idegen nyelvi kommunikáció az anyanyelvi kommunikációhoz hasonlóan az alapvető nyelvi készségekre épül: fogalmak, gondolatok, érzések,

Részletesebben

Komplex tehetséggondozási program a Ceglédi kistérségben TÁMOP - 3.4.3-08/1-2009- 0002

Komplex tehetséggondozási program a Ceglédi kistérségben TÁMOP - 3.4.3-08/1-2009- 0002 Komplex tehetséggondozási program a Ceglédi kistérségben TÁMOP - 3.4.3-08/1-2009- 0002 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg Név: Iskola:

Részletesebben

Irrtümer. 1620_25 Blaue Blume, Max Hueber Verlag 2002. Der Ötzi

Irrtümer. 1620_25 Blaue Blume, Max Hueber Verlag 2002. Der Ötzi Irrtümer 6 A szövegek Egy érdekes könyv komoly vitát váltott ki. A vita arról folyt, hogy valóban emelik-e a dohányzás és a dohányosok az egészségügyi költségeket, mint ahogy sokan gondolják. Két professzor

Részletesebben

10. Die Modalverben A módbeli segédigék

10. Die Modalverben A módbeli segédigék 10. 10. Die Modalverben A segédigékkel kifejezhetjük, milyen a viszonyunk a cselekvéshez: akarjuk, szeretnénk, tudjuk stb. Általában egy fôigével együtt használjuk ôket a mondatban. Seit 2 Jahren kann

Részletesebben

Gyakorló feladatsor a német nyelvi méréshez 6. évfolyam B változat

Gyakorló feladatsor a német nyelvi méréshez 6. évfolyam B változat Gyakorló feladatsor a német nyelvi méréshez 6. évfolyam B változat 1 Gyakorló feladatsor a német nyelvi méréshez 6. évfolyam B változat 1. rész Hallott szöveg értése 1. feladat Melyik képről van szó? Fiatalok

Részletesebben

ÉLŐ IDEGEN NYELVEK NÉMET - 1. idegen nyelv, 9-12. évfolyam Heti 3 óra

ÉLŐ IDEGEN NYELVEK NÉMET - 1. idegen nyelv, 9-12. évfolyam Heti 3 óra ÉLŐ IDEGEN NYELVEK NÉMET - 1. idegen nyelv, 9-12. évfolyam Heti 3 óra Az idegen nyelvi kommunikáció az anyanyelvi kommunikációhoz hasonlóan az alapvető nyelvi készségekre épül: fogalmak, gondolatok, érzések,

Részletesebben

NT-56544 KON-TAKT 4 TANMENETJAVASLAT. Képleírás, különböző szövegtípusok (vers, beszéd, meghívó, stb.) Kép értelmezése, állásfoglalás kifejezése

NT-56544 KON-TAKT 4 TANMENETJAVASLAT. Képleírás, különböző szövegtípusok (vers, beszéd, meghívó, stb.) Kép értelmezése, állásfoglalás kifejezése 1 NT-56544 KON-TKT 4 TNMENETJVSLT Lektion 1 - Familienleben Óra Takt címe 1-3. z élet stációi, Glücksmomente egy patchwork, ill. egy modern (mini) család működése 4-6. Typisch Mann, typisch Frau? 7-9.

Részletesebben

Az osztályozó vizsgák rendje és tematikája Német nyelv tantárgyból évfolyam

Az osztályozó vizsgák rendje és tematikája Német nyelv tantárgyból évfolyam Az osztályozó vizsgák rendje és tematikája Német nyelv tantárgyból 9-12. évfolyam A vizsga két részből áll: írásbeli és szóbeli részből. Az értékelés során mindkét vizsgarészt figyelembe vesszük: az írásbeli

Részletesebben

mi és más népek - összehasonlításuk, karaktereik személyleírás: főként külső tulajdonságok alapján

mi és más népek - összehasonlításuk, karaktereik személyleírás: főként külső tulajdonságok alapján 8. évfolyam A 8. évfolyamon idegen nyelvet tanuló diákok A1 szintű, a Közös európai referenciakeret alapján alapszintű és ezen belül minimumszintű nyelvi ismeretekkel rendelkeznek. A 8. évfolyamon folytatódó

Részletesebben

6. évfolyam Német nyelv

6. évfolyam Német nyelv IDEGEN NYELVI MÉRÉS 2015. június 11. 6. évfolyam Német nyelv Általános tudnivalók a feladatokhoz Ez a füzet német nyelvi feladatokat tartalmaz. feladatsor két részből áll. z I. részben hangfelvételeket

Részletesebben

4. évfolyam, minimumszint. 8. évfolyam, minimumszint. 12. évfolyam, minimumszint. KERszintben. Első idegen nyelv. megadható. Második idegen nyelv A2

4. évfolyam, minimumszint. 8. évfolyam, minimumszint. 12. évfolyam, minimumszint. KERszintben. Első idegen nyelv. megadható. Második idegen nyelv A2 NÉMET NYELV Az idegen nyelv oktatásának alapvető célja, összhangban a Közös európai referenciakerettel (KER), a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása és fejlesztése. A kommunikatív

Részletesebben

dr. Somló Katalin: Gyakorló feladatsor a német nyelvi méréshez 6. évfolyam B változat

dr. Somló Katalin: Gyakorló feladatsor a német nyelvi méréshez 6. évfolyam B változat Gyakorló feladatsor a német nyelvi méréshez A1 szint, 6. évfolyam B változat 1 dr. Somló Katalin: Gyakorló feladatsor a német nyelvi méréshez 6. évfolyam B változat 1. rész Olvasott szöveg értése 1. feladat

Részletesebben

Anyanyelvi lektor: Prof. Dr. Kai Günther. A legfontosabb német elöljárószók és esetvonzataik

Anyanyelvi lektor: Prof. Dr. Kai Günther. A legfontosabb német elöljárószók és esetvonzataik A legfontosabb német elöljárószók és esetvonzataik bis Präpositionen mit Akkusativ -ig (időben, térben) Ich bleibe bis nächsten Sonntag hier. Bis hierher gibt es keine Fragen. (DE: Gehen Sie bis zur Ecke.)

Részletesebben

ÉLŐ IDEGEN NYELVEK NÉMET - 2. idegen nyelv, emelt szint, 9-12. évfolyam

ÉLŐ IDEGEN NYELVEK NÉMET - 2. idegen nyelv, emelt szint, 9-12. évfolyam ÉLŐ IDEGEN NYELVEK NÉMET - 2. idegen nyelv, emelt szint, 9-12. évfolyam Az idegen nyelvi kommunikáció az anyanyelvi kommunikációhoz hasonlóan az alapvető nyelvi készségekre épül: fogalmak, gondolatok,

Részletesebben

Berlin nevezetességei

Berlin nevezetességei Berlin nevezetességei Projektterv: Berlin Összeállította: Ősz Ágnes Wendler Andrea Iskola: Budenz József Általános Iskola és Gimnázium Tanév : 2009/2010 Projektleírás Kiemelt téma Időtartam Órakeret Évfolyam

Részletesebben

szövegértésük, az átlagosnál gyengébb a kommunikációs képességük, kevés támogatást, biztatást kapnak a szülői háttértől. Mindezek tükrében az

szövegértésük, az átlagosnál gyengébb a kommunikációs képességük, kevés támogatást, biztatást kapnak a szülői háttértől. Mindezek tükrében az IDEGEN NYELV A szakiskolai program keretében a 9 11. évfolyamban minden tanuló számára kötelező egy idegen nyelv tanulása. A hatékonyság szempontjából célszerű azt a nyelvet választani, amellyel való ismerkedést

Részletesebben

HELYI TANTERV NÉMET NYELV. I. idegen nyelv. 4. évfolyam 6. évfolyam 8. évfolyam 10. évfolyam 12. évfolyam. nem A1 A2 B1 mínusz B1 megadható

HELYI TANTERV NÉMET NYELV. I. idegen nyelv. 4. évfolyam 6. évfolyam 8. évfolyam 10. évfolyam 12. évfolyam. nem A1 A2 B1 mínusz B1 megadható HELYI TANTERV NÉMET NYELV I. idegen nyelv Első idegen nyelv 4. évfolyam 6. évfolyam 8. évfolyam 10. évfolyam 12. évfolyam KERszintben nem A1 A2 B1 mínusz B1 megadható TANTÁRGYI ÓRASZÁMOK 9. évf. 10. évf.

Részletesebben

Osztályozóvizsga évfolyam SCHRITTE INTERNATIONAL 1. TANKÖNYV

Osztályozóvizsga évfolyam SCHRITTE INTERNATIONAL 1. TANKÖNYV Osztályozóvizsga 9.-10. évfolyam SCHRITTE INTERNATIONAL 1. TANKÖNYV 9. évfolyam írásbeli: 1. könyv - W-Frage - Aussage : Ich heiße/ich bin - Personalpronomen: ich, du, er.. - Verbkonjugation (ich. du.

Részletesebben

Német nyelv 5-6.évfolyam. 1.forduló

Német nyelv 5-6.évfolyam. 1.forduló Nyugat-magyarországi Egyetem Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ Vasi Géniusz- Tehetségsegítı hálózat a Nyugat-Dunántúlon TÁMOP-3.4.4/B-08/1-2009-0014 Német nyelv 5-6.évfolyam 1.forduló

Részletesebben

BUNDESGESETZBLATT FÜR DIE REPUBLIK ÖSTERREICH. Jahrgang 1999 Ausgegeben am 13. April 1999 Teil III

BUNDESGESETZBLATT FÜR DIE REPUBLIK ÖSTERREICH. Jahrgang 1999 Ausgegeben am 13. April 1999 Teil III P. b. b. Verlagspostamt 1030 Wien WoGZ 213U BUNDESGESETZBLATT FÜR DIE REPUBLIK ÖSTERREICH Jahrgang 1999 Ausgegeben am 13. April 1999 Teil III 70. Abkommen zwischen der Österreichischen Bundesregierung

Részletesebben

JAVÍTÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK NÉMET NYELVBŐL Összeállította: Bischofné Németh Katalin 9. ÉVFOLYAM 10. ÉVFOLYAM

JAVÍTÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK NÉMET NYELVBŐL Összeállította: Bischofné Németh Katalin 9. ÉVFOLYAM 10. ÉVFOLYAM JAVÍTÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK NÉMET NYELVBŐL Összeállította: Bischofné Németh Katalin 9. ÉVFOLYAM Tankönyv és munkafüzet: Delfin I., Hueber 1-4. fejezet Formanyomtatvány kitöltése Pályázat írása Levél- és képeslapírás

Részletesebben

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP / XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz NÉMET NYELV

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP / XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz NÉMET NYELV Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz NÉMET NYELV 3. MINTAFELADATSOR EMELT SZINT Az írásbeli vizsga időtartama: 90

Részletesebben

Német C2 1 1 092 nyelvi programkövetelmény

Német C2 1 1 092 nyelvi programkövetelmény Német C2 1 1 092 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Nyelviskolák Szakmai Egyesülete A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje

Részletesebben

BINDER ANDRÁS. német. kompetenciamérési feladatok. 6. és 8. évfolyamosok számára

BINDER ANDRÁS. német. kompetenciamérési feladatok. 6. és 8. évfolyamosok számára BINDER ANDRÁS német kompetenciamérési feladatok 6. és 8. évfolyamosok számára BINDER ANDRÁS német kompetenciamérési feladatok 6. és 8. évfolyamosok számára Szakmai lektor Angeli Éva, Szűcs Melinda Szerkesztő

Részletesebben

dr. Somló Katalin: Gyakorló feladatsor a német nyelvi méréshez 6. évfolyam C változat

dr. Somló Katalin: Gyakorló feladatsor a német nyelvi méréshez 6. évfolyam C változat NT-56616 Gyakorló feladatsor a német nyelvi méréshez A1 szint, 6. évfolyam változat 1 dr. Somló Katalin: Gyakorló feladatsor a német nyelvi méréshez 6. évfolyam változat 1. rész Olvasott szöveg értése

Részletesebben

Javító vizsga matematikából, 9. évfolyam

Javító vizsga matematikából, 9. évfolyam Javító vizsga matematikából, 9. évfolyam 1. Halmazok Tk. 16.o-21.o (definíciók, tételek, mintapéldák) 23.o Feladatok 1-8. 27.o Feladatok 1-6. Számegyenesek, intervallumok 29-30. 2. Algebra és számelmélet

Részletesebben

ORSZÁGOS ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANULMÁNYI VERSENY 2008/2009. NÉMET NYELV FELADATLAP. 7. osztály iskolai forduló. Tanuló neve:... Iskola neve:... Címe:...

ORSZÁGOS ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANULMÁNYI VERSENY 2008/2009. NÉMET NYELV FELADATLAP. 7. osztály iskolai forduló. Tanuló neve:... Iskola neve:... Címe:... JÁSZ-NAGYKUN- SZOLNOK MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET PEDAGÓGIAI SZAKMAI ÉS SZAKSZOLGÁLAT, SZOLNOK OM azonosító szám: 102312 OKÉV nyilvántartási szám: 16-0058-04 Intézmény-akkreditációs lajstromszám: AL-1100

Részletesebben

Csoportosítsd a szövegben található szavakat! / Ordne die Wörter aufgrund des Textes!

Csoportosítsd a szövegben található szavakat! / Ordne die Wörter aufgrund des Textes! A. V. A házunk Hol van a ház? A Petőfi utcában. Hány óra (van)? Öt óra (van). Hol vannak a gyerekek? A szobában. B. Zsuzsa: A Petőfi utcában van a házunk. A házban négy szoba van. Egy nappali, egy hálószoba

Részletesebben

ORSZÁGOS ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANULMÁNYI VERSENY NÉMET NYELV FELADATLAP. 8. osztály megyei forduló. Tanuló neve:... Iskola neve:... Címe:...

ORSZÁGOS ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANULMÁNYI VERSENY NÉMET NYELV FELADATLAP. 8. osztály megyei forduló. Tanuló neve:... Iskola neve:... Címe:... JÁSZ-NAGYKUN- SZOLNOK MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET PEDAGÓGIAI SZAKMAI ÉS SZAKSZOLGÁLAT, SZOLNOK OM azonosító szám: 102312 OKÉV nyilvántartási szám: 16-0058-04 Intézmény-akkreditációs lajstromszám: AL-1100

Részletesebben

Osztályozóvizsgák anyagai- német nyelv

Osztályozóvizsgák anyagai- német nyelv Osztályozóvizsgák anyagai- német nyelv 9. osztály 1) Wortschatz der 1-13 Lektionen in dem Buch Start!Neu + Arbeitsheft+ kiegészítő 1. Begrüßungen, Vorstellungen 2. Familie 3. Essen und Trinken 4. Im Restaurant

Részletesebben

Német C2 1 1 061. nyelvi programkövetelmény. A javaslattevő alapadatai. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok. 960 óra + 180/300 OP

Német C2 1 1 061. nyelvi programkövetelmény. A javaslattevő alapadatai. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok. 960 óra + 180/300 OP Német C2 1 1 061 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Tudományos Ismeretterjesztő Társulat A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje

Részletesebben

Német C2 1 1 030 nyelvi programkövetelmény

Német C2 1 1 030 nyelvi programkövetelmény Német C2 1 1 030 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve, vagy cég neve Hueber Verlag GmbH&Co.KG Közvetlen Magyarországi Kereskedelmi Képviselet Nyelv megnevezése Megszerezhető

Részletesebben

Hét Óra Tananyag (Szemléltetõ anyagok. 1. 1. Ismerkedés a tankönyvvel A magyarhoz hasonló Témakörök: iskola, osztály, család,

Hét Óra Tananyag (Szemléltetõ anyagok. 1. 1. Ismerkedés a tankönyvvel A magyarhoz hasonló Témakörök: iskola, osztály, család, segédletek segédletek, gyakorlatok, feladatok stb.) stb.) Szeptember gyakorlatok 1. 1. Ismerkedés a tankönyvvel A magyarhoz hasonló Témakörök: iskola, osztály, család, hangzású szavak lakás, környezet,

Részletesebben

Tanmenetek. Német általános nyelv (N1) szint: A1, A2. 1. Hét Bevezetés, követelmények, ismerkedés a könyvvel

Tanmenetek. Német általános nyelv (N1) szint: A1, A2. 1. Hét Bevezetés, követelmények, ismerkedés a könyvvel Tanmenetek Építész és Építő szakos hallgatók részére Német általános nyelv (N1) szint: A1, A2 2. -4. Hét a ä, gefallen gefällt, tragen trägt, Modalverben és Wissen wissen kennen können személyes névmás

Részletesebben

IN ZIRKUS Themenbearbeitung Lehr- und Lernmaterialien Teil 2

IN ZIRKUS Themenbearbeitung Lehr- und Lernmaterialien Teil 2 IN ZIRKUS Themenbearbeitung Lehr- und Lernmaterialien Teil 2 Zielgruppe Schüler von 9 bis 10 Jahren Autorinnen Kuszman Nóra, Némethné Gálvölgyi Mária, Sárvári Tünde A kiadvány KHF/334-5/2009 engedélyszámon

Részletesebben

Pusztainé Tötök Éva tantárgyprogramjai

Pusztainé Tötök Éva tantárgyprogramjai Pusztainé Tötök Éva tantárgyprogramjai NÉMET KÖZÉPFOKÚ NYELVVIZSGÁRA FELKÉSZÍTŐ I. KURZUS Tantárgyód: Óraszám : N_ITH4, B_it001_1 heti 2x2 Számonkérési típus: folyamatos Értékelés módja: Tanszék neve:

Részletesebben

Ich komme aus Bonn

Ich komme aus Bonn Ich komme aus Bonn Ich komme aus Bonn, Bonn liegt am Rhein, mein Freund heißt Paul, er trinkt gern Wein. Wir trinken viel Schnaps, viel Kaffee und Bier. Wir sind typisch Deutsch, Ja! So sind wir! Én Bonnból

Részletesebben

VII. A napirendem. Mit csinálsz ma délután? A szobában fekszem és olvasok.

VII. A napirendem. Mit csinálsz ma délután? A szobában fekszem és olvasok. A. VII. A napirendem Mit csinálsz ma délután? A szobában fekszem és olvasok. Hánykor reggelizel? Hétkor. Mit reggelizel? Zsemlét. Mit iszol? Teát vagy tejet. B. A napirendem Péter: Reggel 6 órakor kelek.

Részletesebben

heißt Carla Polizist heißt Stefan. Polizistin heißt Stefanie.

heißt Carla Polizist heißt Stefan. Polizistin heißt Stefanie. 2 Lerneinheit 1 Ergänzen Sie Das ist / Das sind 1 a. Das ist eine Frau.... b. Das sind Männer.... c. Das... d.... e.... f.... g.... h.... i.... j.... k.... l.... 2 Ergänzen Sie der, die, das, die / er,

Részletesebben

Német nyelv Általános Iskola

Német nyelv Általános Iskola Német nyelv Általános Iskola 5. évfolyam Vizsga típusa: - írásbeli vizsga Követelmények, témakörök: - szóbeli vizsga Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga Az éves tananyag alapján összeállított feladatlap Témakörök:

Részletesebben

C2 1 1 135. nyelvi programkövetelmény. A javaslattevő alapadatai. A programkövetelmény nyelvre vonatkozó adatai. 960 óra (+ 180 óra OP)

C2 1 1 135. nyelvi programkövetelmény. A javaslattevő alapadatai. A programkövetelmény nyelvre vonatkozó adatai. 960 óra (+ 180 óra OP) C2 1 1 135 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve, vagy cég neve Raabe Klett Oktatási Tanácsadó és Kiadó Kft. A programkövetelmény nyelvre vonatkozó adatai Nyelv megnevezése

Részletesebben

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP / XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz NÉMET NYELV

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP / XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz NÉMET NYELV Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz NÉMET NYELV 2. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT Az írásbeli vizsga időtartama: 30 perc

Részletesebben

Debreceni Szakképzési Centrum Baross Gábor Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma. 4030 Debrecen, Budai Ézsaiás u. 8/A. OM azonosító: 203033

Debreceni Szakképzési Centrum Baross Gábor Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma. 4030 Debrecen, Budai Ézsaiás u. 8/A. OM azonosító: 203033 Debreceni Szakképzési Centrum Baross Gábor Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma 4030 Debrecen, Budai Ézsaiás u. 8/A. OM azonosító: 203033 Pedagógiai program Német nyelv tantárgy helyi tanterve A nevelőtestület

Részletesebben

NÉMET NYELV HELYI TANTERV. 4. évfolyam 6. évfolyam 8. évfolyam 10. évfolyam 12. évfolyam. A1 A2 B1 mínusz B1. 4. évfolyam TÉMAKÖRÖK, FOGALOMKÖRÖK

NÉMET NYELV HELYI TANTERV. 4. évfolyam 6. évfolyam 8. évfolyam 10. évfolyam 12. évfolyam. A1 A2 B1 mínusz B1. 4. évfolyam TÉMAKÖRÖK, FOGALOMKÖRÖK FEJLESZTÉSI FELADATOK, NYELVI SZINTEK 4. évfolyam 6. évfolyam 8. évfolyam 10. évfolyam 12. évfolyam Első idegen nyelv KER-szintben nem megadható A1 A2 B1 mínusz B1 4. évfolyam TÉMAKÖRÖK, FOGALOMKÖRÖK Éves

Részletesebben

6. KLASSE. 1. feladat: Karikázd be az A, B, C, D válaszok közül az egyetlen helyes megoldást, majd írd be az utolsó oldalon lévő táblázatba!

6. KLASSE. 1. feladat: Karikázd be az A, B, C, D válaszok közül az egyetlen helyes megoldást, majd írd be az utolsó oldalon lévő táblázatba! 6. KLASSE 1. feladat: Karikázd be az A, B, C, D válaszok közül az egyetlen helyes megoldást, majd írd be az utolsó oldalon lévő táblázatba! 1.Melyik a helyes? A) Willkommen dich! B) Grüße dich! C) Grüß

Részletesebben

FELVÉTELI KÖVETELMÉNY NÉMET NYELV az öt évfolyamos kiegészítő német nemzetiségi nyelvoktató csoportba

FELVÉTELI KÖVETELMÉNY NÉMET NYELV az öt évfolyamos kiegészítő német nemzetiségi nyelvoktató csoportba FELVÉTELI KÖVETELMÉNY NÉMET NYELV az öt évfolyamos kiegészítő német nemzetiségi nyelvoktató csoportba A szóbeli felvételi időpontjában - írásbeli felvételi teszt megírása, majd ezt követően - szóbeli felvételi

Részletesebben

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP / XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz NÉMET NYELV

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP / XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz NÉMET NYELV Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz NÉMET NYELV 2. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT Az írásbeli vizsga időtartama: 60 perc

Részletesebben

Zenei tábor Bózsva

Zenei tábor Bózsva Zenei tábor Bózsva 2015 Sopran Alt Tenor Bass Con moto q = 69 Wa Éb Wa Éb Wa Éb Wa Éb chet redj chet redj chet redj chet redj Paulus, N 15. Choral auf! em auf! em auf! em auf! em ruft ber, ruft ber, ruft

Részletesebben

2013/2014. NÉMET NYELV FELADATLAP. 7. osztály iskolai forduló. Tanuló neve:... Iskola neve:... Címe:...

2013/2014. NÉMET NYELV FELADATLAP. 7. osztály iskolai forduló. Tanuló neve:... Iskola neve:... Címe:... OM azonosító szám: 102312 Felnőttképzési nyilvántartási szám: 16-0058-04 Intézmény-akkreditációs lajstromszám: L-1100 KLIK azonosító: 103008 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet 5000 Szolnok,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Német Nemzetiségi Önkormányzat. 2015. január 28. napján tartandó rendkívüli üléséhez

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Német Nemzetiségi Önkormányzat. 2015. január 28. napján tartandó rendkívüli üléséhez ELŐTERJESZTÉSEK Gyomaendrőd Város Önkormányzata Német Nemzetiségi Önkormányzat 2015. január 28. napján tartandó rendkívüli üléséhez ELŐTERJESZTÉS A Német Nemzetiségi Önkormányzat 2015. január 28-i ülésére

Részletesebben

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP / XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz NÉMET NYELV

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP / XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz NÉMET NYELV Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz NÉMET NYELV 3. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT Az írásbeli vizsga időtartama: 60 perc

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA Orosz, 2. idegen nyelv. 9. évfolyam

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA Orosz, 2. idegen nyelv. 9. évfolyam OSZTÁLYOZÓ VIZSGA Orosz, 2. idegen nyelv 9. évfolyam 1. Személyes vonatkozások, család 2. Ember és társadalom 3. Környezetünk 4. Az iskola 5. Életmód 6. Szabadidő, művelődés, szórakozás 7. Utazás, turizmus

Részletesebben

Neumann János Középiskola és Kollégium Német nyelvi verseny 8. osztályos tanulók számára

Neumann János Középiskola és Kollégium Német nyelvi verseny 8. osztályos tanulók számára Neumann János Középiskola és Kollégium Német nyelvi verseny 8. osztályos tanulók számára Tanuló neve:... Iskolája neve, címe:... Elérhető pontszám: 100 pont Elért pontszám:... Kedves Versenyző! Üdvözlünk

Részletesebben

Módszertani pályázat. Készítette: Tilk Katalin német nyelv tanár Tiszalúci ÁMK Arany János Általános Iskola Tiszalúc Hársfa út 13.

Módszertani pályázat. Készítette: Tilk Katalin német nyelv tanár Tiszalúci ÁMK Arany János Általános Iskola Tiszalúc Hársfa út 13. Módszertani pályázat Készítette: Tilk Katalin német nyelv tanár Tiszalúci ÁMK Arany János Általános Iskola Tiszalúc Hársfa út 13. 3565 1 BEVEZETÉS Tehetségsegítés, tehetséggondozás, tehetségvédelem vagy,

Részletesebben

A következő tanmenetjavaslattal meg szeretnénk könnyíteni a pedagógusok munkáját.

A következő tanmenetjavaslattal meg szeretnénk könnyíteni a pedagógusok munkáját. A Daf leicht egy olyan háromkötetes nyelvkönyvcsalád, amelynek segítségével a gimnáziumi tanulók az A1-től a B1 szintig, azaz a középszintű érettségiig tudnak eljutni a négy év folyamán. A tankönyv összeállításánál

Részletesebben

Menschen um uns wie sind sie?

Menschen um uns wie sind sie? Menschen um uns wie sind sie? Charaktereigenschaften Modultyp Kreative Kommunikation Zielgruppe Schüler von 12 bis 15 Jahren Niveaustufe A1 Autorinnen Dömők Szilvia, Somló Katalin A kiadvány az Educatio

Részletesebben

A diákéletet sok tanórán kívüli program színesíti, ezek közül is kiemelkedik a Gólyaest, a Rákóczi Kincsestár és a Rákóczi nap.

A diákéletet sok tanórán kívüli program színesíti, ezek közül is kiemelkedik a Gólyaest, a Rákóczi Kincsestár és a Rákóczi nap. BUDAPEST II. KERÜLETI II. RÁKÓCZI FERENC GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2016/2017 Felvételi tájékoztató szülői értekezlet: 2015. november 26. csütörtök 17.00 VÁLTOZOTT!! 2015. november 25. szerda 17.00

Részletesebben

IDEGEN NYELV 9 12. évfolyam 830. Közös Európai Referenciakeret szerinti nyelvi tudásszintek:

IDEGEN NYELV 9 12. évfolyam 830. Közös Európai Referenciakeret szerinti nyelvi tudásszintek: IDEGEN NYELV 9 12. évfolyam 830 IDEGEN NYELV 9 12. évfolyam Célok és feladatok A 9. évfolyamra a diákok öt éve tanulják a célnyelvet. Ez idő alatt megismerkedtek az idegen nyelvi foglalkozások feladat-

Részletesebben

Inhaltsverzeichnisse. Ungarisch als Fremdsprache Kurs I. Lektion I 1. Ismerkedés (Bekanntschaft machen)

Inhaltsverzeichnisse. Ungarisch als Fremdsprache Kurs I. Lektion I 1. Ismerkedés (Bekanntschaft machen) Inhaltsverzeichnisse Ungarisch als Fremdsprache Kurs I 1. Ismerkedés (Bekanntschaft machen) 1. Ki? Mi? Hol van? (Wer? Was? Wo ist?) 2. Szoba (Das Zimmer) 1. Milyen? Melyik? (Was für ein? Welche?) 2. A

Részletesebben

KÖZMEGHALLGATÁS BESZÁMOLÓ. KÉSZÜLT KOMLÓ VÁROS NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATA 2015. DECEMBER 09-i K Ö Z M E G H A L L G A T Á S Á N

KÖZMEGHALLGATÁS BESZÁMOLÓ. KÉSZÜLT KOMLÓ VÁROS NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATA 2015. DECEMBER 09-i K Ö Z M E G H A L L G A T Á S Á N KÖZMEGHALLGATÁS BESZÁMOLÓ KÉSZÜLT KOMLÓ VÁROS NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATA 2015. DECEMBER 09-i K Ö Z M E G H A L L G A T Á S Á N Tisztelettel köszöntöm meghívott vendégeinket, klubtagokat, oktatási

Részletesebben

a ház / lakás, ahol élünk, lakókörnyezetünk a család mindennapi életének tipikus szituációi

a ház / lakás, ahol élünk, lakókörnyezetünk a család mindennapi életének tipikus szituációi 5. évfolyam Az 5. évfolyam megkezdésekor a tanulók már rendelkeznek négy év nyelvtanulási tapasztalattal, így az általános célkitűzések az alábbiak szerint fogalmazhatók meg: 1. A kommunikatív kompetenciák

Részletesebben

NÉMET NYELV JAVÍTÓ-, OSZTÁLYOZÓ- ÉS KÜLÖNBÖZETI VIZSGA TÉMAKÖRÖK 9. ÉVFOLYAM, SZAKISKOLA

NÉMET NYELV JAVÍTÓ-, OSZTÁLYOZÓ- ÉS KÜLÖNBÖZETI VIZSGA TÉMAKÖRÖK 9. ÉVFOLYAM, SZAKISKOLA 1 NÉMET NYELV JAVÍTÓ-, OSZTÁLYOZÓ- ÉS KÜLÖNBÖZETI VIZSGA TÉMAKÖRÖK А vizsga csak szóbeli vizsgából áll. Időtartama: 10 perc, felkészülési idő nincs 9. ÉVFOLYAM, SZAKISKOLA A szóbeli tételsor jellemzői:

Részletesebben

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz NÉMET NYELV

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz NÉMET NYELV Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz NÉMET NYELV 1. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT Az írásbeli vizsga időtartama: 30 perc

Részletesebben

NÉMET NYELVBŐL. Magyar Szentek Római Katolikus Óvoda és Általános Iskola 3060 Pásztó, Deák Ferenc utca /

NÉMET NYELVBŐL. Magyar Szentek Római Katolikus Óvoda és Általános Iskola 3060 Pásztó, Deák Ferenc utca / NÉMET NYELVBŐL 1. osztály reagálásra. Bekapcsolódjon, és tevékenyen részt vegyen az órai játékokban, cselekvésekben. Ismerje a mindennapi üdvözlési és búcsúzási formákat. Ismerje a tanult témakörök szavait:

Részletesebben

Helyi tanterv Német nyelv

Helyi tanterv Német nyelv Helyi tanterv Német nyelv 1. A német nyelv tantárgy általános céljai és feladatai Az idegen nyelv műveltségi terület, ezen belül pedig a német nyelv tantárgy céljai és tartalma összhangban állnak a Nemzeti

Részletesebben

CSALÁD. Magyar nyelv: helyesírás Szókincs: köszönési formák, családtagok megnevezése (Hallo! Tschüss! der Vater)

CSALÁD. Magyar nyelv: helyesírás Szókincs: köszönési formák, családtagok megnevezése (Hallo! Tschüss! der Vater) 4. évfolyam A 4. évfolyam megkezdésekor a tanulók még nem rendelkeznek idegen nyelvi tapasztalatokkal így az általános célkitűzések az alábbiak szerint fogalmazhatók meg: 1. az idegen nyelv tanulása iránti

Részletesebben

Eset Hímnem Nőnem Semlegesnem Többes szám

Eset Hímnem Nőnem Semlegesnem Többes szám Benkő Attila 14. Névmások típusai és ragozása II. 14.1. A melléknévi birtokos névmás ragozása A birtokos névmás ragozása megegyezik az ein, eine, ein, illetve a kein, keine, kein határozatlan névelők ragozásával.

Részletesebben

Szóbeli vizsga a Kispesti Deák Ferenc Gimnáziumban

Szóbeli vizsga a Kispesti Deák Ferenc Gimnáziumban Szóbeli vizsga a Kispesti Deák Ferenc Gimnáziumban Általános alapelvek: A szóbeli meghallgatás ideje: kb. 10 perc felkészülési idő után 5-10 perc beszélgetés Elvárás: Összefüggő mondatokban történő beszéd

Részletesebben

ORSZÁGOS ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANULMÁNYI VERSENY 2009/2010. NÉMET NYELV FELADATLAP. 7. osztály iskolai forduló. Tanuló neve:... Iskola neve:... Címe:...

ORSZÁGOS ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANULMÁNYI VERSENY 2009/2010. NÉMET NYELV FELADATLAP. 7. osztály iskolai forduló. Tanuló neve:... Iskola neve:... Címe:... JÁSZ-NAGYKUN- SZOLNOK MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET PEDAGÓGIAI SZAKMAI ÉS SZAKSZOLGÁLAT, SZOLNOK OM azonosító szám: 102312 Felnőttképzési nyilvántartási szám: 16-0058-04 Intézmény-akkreditációs lajstromszám:

Részletesebben

6. évfolyam Német nyelv

6. évfolyam Német nyelv IDEGEN NYELVI MÉRÉS 2018. május 16. 6. évfolyam Német nyelv Általános tudnivalók a feladatokhoz Ez a füzet nyelvi feladatokat tartalmaz. feladatsor két részből áll. z I. részben csak a füzetben kell dolgoznod.

Részletesebben

ISKOLA. Órakeret Témakör iskolám, osztálytermem

ISKOLA. Órakeret Témakör iskolám, osztálytermem 2. évfolyam A 2. évfolyam megkezdésekor a tanulók már rendelkeznek idegen nyelvi tapasztalatokkal így az általános célkitűzések az alábbiak szerint fogalmazhatók meg: 1. az idegen nyelv tanulása iránti

Részletesebben

Ihnen

Ihnen NÉMET NYELV 2.feladatlap 1. Egészítsd ki a levelet személyes és birtokos névmások megfelelően ragozott alakjaival! A megoldásokat írd a táblázatba! Liebe Frau Müller, Berlin, den 10. November 2003 ich

Részletesebben

X. A város. A. Hova mész? A városba megyek. Hova mész? Katihoz, Petihez és Enikőhöz megyek. Honnan jössz? A városból, egy koncertről.

X. A város. A. Hova mész? A városba megyek. Hova mész? Katihoz, Petihez és Enikőhöz megyek. Honnan jössz? A városból, egy koncertről. X. A város A. Hova mész? A városba megyek. Hova mész? Katihoz, Petihez és Enikőhöz megyek. Honnan jössz? A városból, egy koncertről. B. Szia, Zoli! Szia, Mária. Mit csinálsz ma délután? A városba megyek

Részletesebben

CSALÁD. Magyar nyelv: helyesírás Szókincs: köszönési formák, családtagok megnevezése (Hallo! Tschüss! der Vater)

CSALÁD. Magyar nyelv: helyesírás Szókincs: köszönési formák, családtagok megnevezése (Hallo! Tschüss! der Vater) 3. évfolyam A 3. évfolyam megkezdésekor a tanulók már rendelkeznek idegen nyelvi tapasztalatokkal így az általános célkitűzések az alábbiak szerint fogalmazhatók meg: 1. az idegen nyelv tanulása iránti

Részletesebben

BALASSA JÁNOS HALÁLÁNAK 100. ÉVFORDULÓJÁRA

BALASSA JÁNOS HALÁLÁNAK 100. ÉVFORDULÓJÁRA BALASSA JÁNOS HALÁLÁNAK 100. ÉVFORDULÓJÁRA BALASSA JÁNOS élete 56-dik, tanársága 26-dik évében december hó 9-kén, reggeli 4 órakor meghalt. Az eddig országszerte köztudomásúvá lett gyászos esemény, melynek

Részletesebben

HELYI TANTERV NÉMET NYELV 9-12. ÉVFOLYAM

HELYI TANTERV NÉMET NYELV 9-12. ÉVFOLYAM HELYI TANTERV NÉMET NYELV NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ ÉVFOLYAMRA ÉPÜLŐ NYELVI KÉPZÉS 9-12. ÉVFOLYAM A nyelvtanulás keretei Hozott nyelv esetén a NAT 2003 az A1-A2-es szintet tekinti induló szintnek, így mi is innen

Részletesebben

MUNKASZERZŐDÉS. amely egyrészről az. név: S.C. NUMELE FIRMEI SR.L. székhely: STR., NR. _LOCALITATEA, JUDET, TARA. cégjegyzékszám: NR.REG.

MUNKASZERZŐDÉS. amely egyrészről az. név: S.C. NUMELE FIRMEI SR.L. székhely: STR., NR. _LOCALITATEA, JUDET, TARA. cégjegyzékszám: NR.REG. MUNKASZERZŐDÉS amely egyrészről az név: S.C. NUMELE FIRMEI SR.L. székhely: STR., NR. LOCALITATEA, JUDET, TARA cégjegyzékszám: NR.REG.COMERTULUI adószám: CUI bankszámlaszám: COD IBAN képviseli: _NUME REPREZENTANT

Részletesebben

Német nyelv 5-6.évfolyam. 4.forduló

Német nyelv 5-6.évfolyam. 4.forduló Nyugat-magyarországi Egyetem Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ Vasi Géniusz- Tehetségsegítı hálózat a Nyugat-Dunántúlon TÁMOP-3.4.4/B-08/1-2009-0014 Német nyelv 5-6.évfolyam 4.forduló

Részletesebben

Heut' kommt der Hans zu mir

Heut' kommt der Hans zu mir 2. ének Heut' kommt der Hans zu mir 1. Heut' kommt der Hans zu mir! 1. Ma jön a Hans hozzám! - freut sich die Lies. - örül a Liza. Zu wem? - Kihez? zu mir - hozzám zu dir - hozzád zu uns - hozzánk r Kamm

Részletesebben

Német C2 1 1 015. nyelvi programkövetelmény. A javaslattevő alapadatai. Pécsi Tudományegyetem. A programkövetelmény nyelvre vonatkozó adatai

Német C2 1 1 015. nyelvi programkövetelmény. A javaslattevő alapadatai. Pécsi Tudományegyetem. A programkövetelmény nyelvre vonatkozó adatai Német C2 1 1 015 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó megnevezése Pécsi Tudományegyetem A programkövetelmény nyelvre vonatkozó adatai Nyelv megnevezése Megszerezhető

Részletesebben

Német C1 3 1 109 nyelvi programkövetelmény

Német C1 3 1 109 nyelvi programkövetelmény Német C1 3 1 109 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve DEKRA Akademie Kft. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje Nyelvi képzés

Részletesebben

Német C2 1 1 031 nyelvi programkövetelmény

Német C2 1 1 031 nyelvi programkövetelmény Német C2 1 1 031 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Dover Nyelvi Centrum Kft. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje Nyelvi

Részletesebben

Német C1 3 1 070 nyelvi programkövetelmény

Német C1 3 1 070 nyelvi programkövetelmény Német C1 3 1 070 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Szent István Egyetem Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje Nyelvi képzés fajtája Nyelvi képzés típusa A képzés

Részletesebben

VI. Az iskolában. Mit csinálsz az iskolában? Írok, olvasok, rajzolok, tornázom és énekelek. Mettől meddig vagy az iskolában? 7 óra 20 perctől egyig.

VI. Az iskolában. Mit csinálsz az iskolában? Írok, olvasok, rajzolok, tornázom és énekelek. Mettől meddig vagy az iskolában? 7 óra 20 perctől egyig. VI. Az iskolában A. Mit csinálsz az iskolában? Írok, olvasok, rajzolok, tornázom és énekelek. Mettől meddig vagy az iskolában? 7 óra 20 perctől egyig. B. Zsuzsa: Reggel 7.35 perckor már az iskolában vagyok.

Részletesebben