NÉMET NYELV. Az osztályozóvizsga követelményei: 9. évfolyam Tankönyv, munkafüzet: Direkt 1. lecke nyelvtan témakör 1. lecke Erste Kontakte

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "NÉMET NYELV. Az osztályozóvizsga követelményei: 9. évfolyam Tankönyv, munkafüzet: Direkt 1. lecke nyelvtan témakör 1. lecke Erste Kontakte"

Átírás

1 NÉMET NYELV Az osztályozóvizsga írásbeli feladatlap, amely kiegészülhet szóbeli kérdésekkel. Az osztályozó vizsgán az osztályzás a munkaközösség által elfogadott egységes követelményrendszer alapján történik. A tanuló az osztályozó vizsga tervezett időpontja előtt legalább három héttel köteles szaktanáránál tájékozódni, hogy pontosan melyik tananyagrészig jutott el az osztály, ezzel pontosítva, hogy mely tananyagokból kell a vizsgára felkészülnie. Az osztályozóvizsga követelményei: 9. évfolyam Tankönyv, munkafüzet: Direkt 1 lecke nyelvtan témakör 1. lecke Erste Kontakte az egyszerű és a kérdő mondat állítás és tagadás ich, du a heißen és a sein gyenge ragozású igék E.sz. 3. sz-ben a möchte- alak 2. lecke - Leute aus, in elöljárószók kiegészítendő kérdések geben, sprechen 3. lecke Wir, die Klasse 10A 4. lecke Die Familie von Julia a man általános alany országok neve a Wo? és Woher? felcserélt szórend a gyenge igék a sein ige ragozása a birtokos névmás számok: igék t igetővel foglalkozások nevei tagadás a nicht szóval időhatározók az óra (idő) tagadás a kein szóval von elöljárószó életkor-meghatározás tagadás a kein szóval főnév alanyesetben határozatlan névelővel és a kein tagadószóval 1. Hi! Hallo! Grüß dich! Az üdvözlés tipikus fordulatai, bemutatkozik, megkérdezi mások nevét, lakhelyét, életkorát Tankönyv: 8-9. oldal Munkafüzet: 4-5. oldal 2. Die vier Freunde A tanuló rövid leírást ad személyekről, kifejezi kívánságait Tankönyv: oldal Munkafüzet: 6-8. oldal 3. Tschüs! Auf Wiedersehen! A tanuló információt kér és ad Tankönyv: 13. oldal Munkafüzet: 9. oldal 1.(Un)bekannte Leute A tanuló további szakmák nevét és az azokkal kapcsolatos tevékenységek nevét ismeri meg Tankönyv: oldal Munkafüzet: oldal 2. Leute und ihre Sprachen A tanuló megkérdezi mások lakóhelyét, származási országát, nemzetiségét, foglalkozását Tankönyv: oldal Munkafüzet: oldal 3. Leute und ihre Länder A tanuló megtanulja további országok nevét Tankönyv: oldal Munkafüzet: 15. oldal 1. Immer gern in die Schule? A tanuló egyszerű kérdésekből álló interjúban válaszokat ad, elmondja véleményét az iskoláról Tankönyv: oldal Munkafüzet: oldal 2. Interview mit dem Schuldirektor A tanuló felismeri az udvariassági formát Tankönyv: oldal Munkafüzet: oldal 3. Schulfächer - Lieblingsfächer A hét napjai, tantárgyak, órarend Tankönyv: oldal Munkafüzet: oldal 1. Familienfotos Megnevezi a család tagjait, személyes adatokat kérdez Tankönyv: oldal Munkafüzet: oldal 2. Geschwister eine Klassenstatistik A tanuló információt kér és ad, bemutatja a családját, információkat erősít meg vagy utasít el a családjáról Tankönyv: 36. oldal Munkafüzet: oldal

2 5. lecke Mein Haus, meine Welt 6. lecke Guten Appetit 7. lecke Gibt es hier ein Rathaus? 8. lecke Geschäfte, Lokale, Treffpunkte 9. lecke Typische und untypische Tagesabläufe 10. lecke Freunde und Freundinnen főnevek többes száma birtokos névmások a kijelentő mondat szórendje a gefallen ige a személyes névmás részes esete a Wie geht es? a kijelentő és a kérdő mondatok szórendje az erős ragozású igék mögen a névelő tárgyesetben, birtokos esetben az erős ragozású igék ragozása összetett főnevek tagadás a nichts szóval helyhatározó elöljárószók részes esettel es gibt + Akkusativ fordulat wissen ige über, durch, zu, mit elöljárószók felszólító mód in, auf elöljárószók tárgyesettel zu + főnévi igenév időhatározás visszaható igék, können ige sorszámnevek helyhatározás erős ragozású igék elváló igekötős igék időhatározás helyhatározók elváló igekötős igék helyhatározók elváló igekötős igék a névmások ragozása elváló igekötős igék részes eset birtokos névmások részes esetben 3. Haustiere: Wir gehören auch zur Familie! A tanuló megnevezi a háziállatokat, rövid hirdetést ír Tankönyv: oldal Munkafüzet: oldal 1. Mein Zuhause Háztípusok és lakóhelyek, saját ház, lakás leírása Tankönyv: oldal Munkafüzet: oldal 2. In meinem Zimmer A lakás berendezései, leírás a saját szobáról, vélemény a saját szobáról, és mások véleményénekése megkérdez Tankönyv: oldal Munkafüzet: oldal 3. Auf Wohnungssuche Rövid leírást ad a hirdetésekben szereplő lakásokról Tankönyv: oldal Munkafüzet: oldal 2. Was isst du gern? A tanuló megnevezi az élelmiszereket és ételeket, rövid leírást ad ételekről és élelmiszerekről Tankönyv: oldal Munkafüzet: oldal 2. Die Essgewohnheiten Étkezési szokások, tipikus ételek neve Tankönyv: 62. oldal Munkafüzet: oldal 3. Essen... (inter)national Az éttermekben használatos tipikus fordulatok Tankönyv: oldal Munkafüzet: oldal 1. Herzlich willkommen in Lindau! Egy város tipikus (köz) intézményeinek nevét Tankönyv: oldal Munkafüzet: oldal 2. Was gibt es noch in Lindau? További tipikus helyek és intézmények, fekvésük Tankönyv: oldal Munkafüzet: oldal 3. Auskunft auf der Straße A tanuló megkérdezi az utat és hasonló tájékoztatást ad Tankönyv: oldal Munkafüzet: oldal 1. Wo kauft man was? A különböző bolttípusok, termékek, saját szükségletek Tankönyv: oldal Munkafüzet: oldal 2. Ausgehen A tanuló javaslatokat tesz, elfogadja, vagy elutasítja mások javaslatát, ismeri a napszakokat, meghívót ír Tankönyv: oldal Munkafüzet: oldal 3. Einkaufen in KaDeWe Az egyes helyek fekvése,a termékek megnevezése Tankönyv: oldal Munkafüzet: oldal 1. Aus dem Leben eines Nachtportiers A tanuló meghatározza az időt és a napszakokat, elmondja más személyek napját Tankönyv: oldal Munkafüzet: oldal 2. Von Beruf: Hausmann A tanuló megnevezi a mindennapi tevékenységeket Tankönyv: 92. oldal Munkafüzet: oldal 3. Ein Tag im Internat Napirend, érvek és ellenérvek a kollégiumi bentlakásról Tankönyv: 93. oldal Munkafüzet: oldal 1. Meine Clique bemutatja osztálytársát, magánlevelet ír, szabadidő Tankönyv: oldal Munkafüzet: oldal 2. Die Zwillingsschwestern érveket gyűjt arról, hogy jó-e, ha, valakinek van testvére Tankönyv: oldal Munkafüzet: oldal 3. Sympathisch, aber etwas launisch A tanuló véleményt alkot más személyekről

3 Tankönyv: oldal Munkafüzet: oldal 10. évfolyam Tankönyv, munkafüzet: Direkt 2 lecke nyelvtan témakör 11. lecke Erste Kontakte 12. lecke - So hat das neue Jahrtausend begonnen 13. lecke - Was tust du für deine Gesundheit? 14. lecke - Ein Unfall können és müssen módbeli segédigék gyenge ragozású igék alárendelt mondatok weil kötőszóval módbeli segédigék Perfekt múlt idő helyhatározók Perfekt múlt idő sein és haben igék Präteritum múlt idejű alakja sorszámok, dátumok írása részes esetben felszólító mód zu + főnévi igenév tárgy- és részes esetben seit kötőszó részes esetet vonzó helyhatározói tárgy- és részes esetet vonzó helyhatározói 1. Ich kann das nicht! A tanuló informál a problémákról és nehézségekről, segítséget kér, elutasít, és elmondja az elutasítás okait Tankönyv: 6-7. oldal Munkafüzet: 4-5. oldal 2. Wie hilfst du deiner Gesundheit? elmondja, és megindokolja saját véleményét Tankönyv: oldal Munkafüzet: oldal 3. Behinderte Jugendliche in der Schule A tanuló elmondja a fogyatékkal élő emberek problémáit elmondja, hogy mit kell, mit lehet, és mit akar tenni Tankönyv: oldal Munkafüzet: oldal 1. (Un)wichtige Ereignisse? A tanuló eseményekről tájékoztat beszámol múltbeli eseményekről Tankönyv: oldal Munkafüzet: oldal 2. Wann ist was passiert? hozzárendeli az eseményeket a dátumokhoz információt kér és ad múlt idejű eseményekről mesél saját életének múltbeli eseményeiről Tankönyv: oldal Munkafüzet: oldal 3. Berühmte Persönlichkeiten megadja egy adott esemény dátumát bemutatja ismert személyek életrajzát, életrajzot ír egyt személyről Tankönyv: oldal Munkafüzet: oldal 1. Körperteile A tanuló megnevezi a testrészeket, az egyes tevékenységeket a megfelelő testrészekhez rendeli elmondja, hogy hogy érzi magát, és megkérdez másokat hogylétükről Tankönyv: oldal Munkafüzet: oldal 2. Hilfe! Was soll ich tun? hozzárendeli a tüneteket a leírt betegségekhez, elmondja a panaszokat és azt, hogy mióta érzi őket, információt ad problémákról, és azok övetkezményeiről, valamint javaslatokat, fogalmaz meg Tankönyv: oldal Munkafüzet: oldal 3. Für die Gesundheit? válaszol a kérdésekre az elolvasott tájékoztató szöveg alapján, teszteket old meg, elmondja véleményét a dohányzásról Tankönyv: oldal Munkafüzet: oldal 1. Unfallort: Landesstraße A tanuló múlt időben számol be eseményekről elmondja, hogy hogyan történt a baleset, helyleírást ad Tankönyv: oldal Munkafüzet: oldal 2. Nach dem Unfall ismeri az országúti balesetekhez kapcsolódó szókincset önállóan leírja a baleset helyszínét Tankönyv: oldal Munkafüzet: oldal

4 15. lecke - Urlaubspläne: Meer und mehr 16. lecke - Menschen wie du und ich (?) 17. lecke - Jobs und Berufe helyhatározók helyhatározói helyhatározás wenn kötőszóval alkotott alárendelt összetett mondatok helyhatározói alárendelt mondatok dass kötőszóval alárendelt mondatok középfokú és felsőfokú melléknevek összehasonlító mondatok közép- és felsőfokú melléknevek összehasonlító mondatok melléknévragozás alany- és tárgyesetben szakmák, emberi tulajdonságok damit kötőszóval képzett célhatározói mondatok um zu szerkezet birtokos esettel járó a főnév birtokos esete 3. Panne auf der A9 leírást ad egy esemény lefolyásáról, meghatározza az események sorrendjét Tankönyv: oldal Munkafüzet: 41. oldal 1. Urlaubsziele A tanuló leírja saját, a szabadság eltöltésére vonatkozó preferenciáit, felmérést készít az osztályban Tankönyv: oldal Munkafüzet: oldal 2. (Un)wichtig im Urlaub az egyes tevékenységeket a megfelelő helyszínekhez rendeli, elmondja véleményét a szünidőről, leírást ad az időjárásról, beszámol nyaralási élményeiről Tankönyv: oldal Munkafüzet: oldal 3. Urlaubstypen egyszerű hivatalos levelet ír egy utazási irodának elmeséli más személyek nyaralási élményeit Tankönyv: oldal Munkafüzet: oldal 1. Wer ist wie? A tanuló ismert személyeket ír le, és hasonlít össze, röviden beszél egy kiválasztott személyről Tankönyv: oldal Munkafüzet: oldal 2. Die Sportlichste, die schlankste elmondja véleményét osztálytársairól, ismert személyekről, leírja a kiválasztott helyszíneket Tankönyv: oldal Munkafüzet: oldal 3. Die Kleidung leírja a ruhásszekrény tartalmát, elmondja véleményét az öltözködési stílusokról, öltözködési tanácsokat ad, Tankönyv: oldal Munkafüzet: oldal 1. Was macht man in diesem Job? A tanuló ismeri a közkedvelt szakmák megnevezését és az ezekkel kapcsolatos tevékenységek szókincsét, jellemzi a kiválasztott szakmát és a személyeket Tankönyv: oldal Munkafüzet: oldal 2. Ganz normale, alltägliche Berufe ismeri további tipikus szakmák neveit, beszél a szakmaválasztásról, és megindokolja választását Tankönyv: oldal Munkafüzet: oldal 3. Arbeitssuche érti a személyek életrajzát, egyszerű hivatalos levelet ír Tankönyv: oldal Munkafüzet: oldal

5 11. évfolyam Tankönyv: Direkt 2 - Lehrwerk für Jugendliche, Klett Kiadó leckék és Direkt 3 - Lehrwerk für Jugendlich, Klett Kiadó leckék (mindkettőnél tankönyv és munkafüzet) lecke nyelvtan témakör, szókincs, beszédszándék Direkt lecke- Fakten und Zeitzeugen 19. lecke - Zukunftsvisionen 20. lecke - Partnerschaften múlt idő : Präteritum als, während, nachdem, bevor, als, wenn kötőszavak használata a jövő idő használata: Futur I. a megengedő mellékmondat: az obwohl és trotzdem kötőszavak használata a közvetített kérdés (indirekte Rede) a melléknév jelzői szerepben melléknévragozás részes és birtokos esetben Wichtige Ereignisse politikai és a tudományos élet eseményei Als ich 16 war... személyes életünk eseményei Der erste Schultag iskolai események múlt idejű történésekről beszámolni Wie wird die Welt im Jahr 2025 aussehen? az emberiség jövője (tudomány, technika, környezetvédelem) Was werdet ihr nach dem Abitur machen? a fiatalok jövőbeli tervei Zukunftsangst? Zukunftshoffnung? a fiatalok félelmei véleménykérés, véleménynyilvánítás Kontaktanzeigen társkereső hirdetések személyiséget és jellemet leíró melléknevek Bist du ein romantischer Typ? egy másik ember külső és belső jellemzése Sternzeichen horoszkóp, jellemek

6 lecke nyelvtan témakör, szókincs, beszédszándék Liebe und Liebeskummer Direkt 3 érzelmek leírása, tanácsok adása feltételezés kifejezése 21. lecke - Gefühle und Emotionen feltételes mód: Konjuktiv I. a würde-alak a vonatkozó névmás és a vonatkozói mellékmondat Die große Liebe ist vorbei a tizenévesek világa és problémái 22. lecke Und wie geht es der Familie? 23. lecke Fantasien, Träume, Wünsche 24. lecke Events múlt idő: Plusquamperfekt a múlt idejű feltételes mondat az igék vonzatai az igék vonzatai: kérdő névmások (pl. woran, wofür, womit, mit wem, für wen) a szenvedő szerkezet (Passiv) folyamatos és befejezett melléknévi igenév Liebe in Musiktexten szerelem a dalszövegekben Leben in der Familie család, családmodellek család régen és ma a családi élet mindennapjai Mann und Frau női és férfi szerepek házimunka Feiertage ünnepek a családben Wovon träumen die Leute? személyes jövőbeli tervek Es wäre schön gewesen... kívánságok, álmok Sind Superstars schlechte Vorbilder? a média sztárjai mint példaképek München ohne Oktoberfest? a világ nagy eseményei Souvenirs und Erinnerungen utazás, emlékek Aus der Presse újságcikkek olvasása A 11. év végi osztályozó vizsga megegyezik a kis érettségi vizsgával, ami írásbeli és szóbeli részből áll. Az írásbeli vizsga szövegértési feladatokat (60 perc), nyelvhelyességi feladatokat (30 perc), hallás utáni szövegértést (30 perc) és két levélírás feladatot (60perc) tartalmaz. A szóbeli vizsgafeladat egy szituációból és egy önálló témakifejtésből áll, a tanult témakörökből.

7 12. évfolyam Tankönyv: Direkt 3 - Lehrwerk für Jugendliche, Kursbuch+Arbeitsbuch, Klett Kiadó leckék (tankönyv és munkafüzet) a tankönyvi lecke száma 25. lecke Ungarn lohnt sich immer 26. lecke- Sprechen Sie Denglisch? 27. lecke Welt, Umwelt, Umweltschutz nyelvtan a határozatlan névmás: einer meiner besten Freunde melléknévfokozás egyenes és függő beszéd Kötőmód: Konjunktiv I az egyenes beszéd átalakítása függő beszéddé összetett főnevek és melléknevek módhatározói mellémondat: az indem kötőszó a főnevek és melléknevek vonzatai témakör, szókincs, beszédszándék Ungarn stellt sich vor Magyarország és Budapest Magyarország történelme Ungarn in der Welt statisztikák Magyarországról Tagestour nach Visegrad Magyarország nevezetes városainak bemutatása Anglizismen im Deutschen anglicizmusok a német nyelvben Meinungen zur Denglischproblematik a német és az angol nyelv nyelvtanulás Wie vielen Sorten Denglisch gibt es? nyelvhasználat a sajtóban Die Erde braucht uns, wir brauchen die Erde a környezet számára kedvező és kedvezőtlen jelenségek Mach mit beim Umweltschutz! mit tehetünk a környezetért Das Umweltbewusstsein der Deutschen környezetvédelem, környezetvédelmi szervek

8 a tankönyvi lecke száma nyelvtan témakör, szókincs, beszédszándék 28. lecke Hast du am Wochenende Zeit? Freizeitbeschäftigungen szabadidős tevékenységek 29.lecke Ich habe viel zu tun az állapotot kifejező szenvedő szerkezet (Zustandspassiv) zu + főnévi igeneves szerkezet célhatározói mellékmondat: um + zu + Infinitiv szenvedő szerkezet módbeli segédigével a műveltető szerkezet: lassen Heute gehen wir aus szórakozási lehetőségek, parti, színház, mozi, kedvenc könyv Sport macht fit sportolási szokások Wir kaufen ein bevásárlás, áruházi osztályok, vásárlási szokások Dienstleistungen szolgáltatások: a postán, a bankban 30. lecke Deutschland und die Deutschen melléknevek használata használata szenvedő szerkezet módbeli segédigével Ferienjob nyári munka önéletrajz írása Deutschlandbilder ismert hírességek Németországból Typisch deutsch, typisch ungarisch sztereotípiák, hasonlóságok, különbségek Die deutsche Gesellschaft a német és a magyar társadalom és politika a multikulturális társadalom A 12. évfolyamos tanuló év végi osztályozó vizsgája egy érettségi írásbeli feladatlapból áll, amit legalább 40%-os eredménnyel kell megoldani. A feladatlap szövegértési feladatokat (60 perc), nyelvhelyességi feladatokat (30 perc), hallás utáni szövegértést (30 perc) és két levélírás feladatot (60perc) tartalmaz.

9 A német nyelvi munkaközösség értékelési alapelvei a szakközépiskolában és a szakiskolában, az általános, szakmai nyelv és az emelt szintű órák tekintetében A feldolgozott és begyakorolt tananyagot a tanár írásban és / vagy szóban is számon kérheti. Témazáró dolgozatot félévente két alkalommal íratunk. Bejelentése egy héttel a dolgozatírás előtt. Hiányzás esetén a témazárót a tanárral megbeszélt időpontban pótolni kell. Röpdolgozatot, tesztet, szódolgozatot nem kell bejelenteni, a szaktanár annyit írat, amennyit szükségesnek tart. Százalékos ponthatárok az összes dolgozathoz (szakközépiskola és szakiskola): 0-39% - elégtelen 40-59% - elégséges 60-79% - közepes 80-89% - jó % - jeles Osztályzatok súlyozása (elektronikus napló): szóbeli felelet, röpdolgozat, szódolgozat egyszeres súlyozású, témazáró dolgozat kétszeres, szintfelmérő és kis érettségi háromszoros. A hagyományos naplóba ezeknek megfelelő számú osztályzat kerül beírásra. A feleleteket és dolgozatokat az osztályzat mellett szóban is értékeljük, felhívjuk a figyelmet arra, hogy a jövőben mire kell jobban vigyázni. Ha a tanuló hiányzott, a tananyagot pótolnia kell. A pótlás idejét a tanár jelöli ki a tanulóval egyeztetve. A házi feladat el nem készítése, ill. otthonhagyása elégtelen osztályzattal jár. A füzet vezetése kötelező, osztályzattal értékelhető.

NÉMET. 7 12. évfolyam. Célok és feladatok

NÉMET. 7 12. évfolyam. Célok és feladatok NÉMET 7 12. évfolyam Célok és feladatok A 7. évfolyamos diákok legalább három éve tanulják a célnyelvet. Ez idő alatt megismerkedtek az idegen nyelvi foglalkozások feladat- és szövegtípusaival, megértik

Részletesebben

Témakörök Nyelvtani fogalomkörök Kommunikációs szándékok

Témakörök Nyelvtani fogalomkörök Kommunikációs szándékok Német nyelv Osztályozó vizsga az 5-8. évfolyamon a Pass auf! 1-4 tankönyv alapján Az írásbeli szóbeli vizsga 50-50 %-os arányban számítanak be a vizsga eredményébe. Tanév végi osztályozó vizsgán az éves

Részletesebben

MÉRK-VÁLLAJ AMK NEMZETISÉGI PROGRAM

MÉRK-VÁLLAJ AMK NEMZETISÉGI PROGRAM MÉRK-VÁLLAJ AMK NEMZETISÉGI PROGRAM Vállaj 2010. 1 T A R T A L O M J E G Y Z É K 2. Programunk céljai, feladatai...3 3. A nemzetiségi nevelés-oktatás felépítése...4 3.1. Nyelvoktató program...4 3.2. Óraszámok...5

Részletesebben

NÉMET NYELV 5 ÉVFOLYAMOS HELYI TANTERVE

NÉMET NYELV 5 ÉVFOLYAMOS HELYI TANTERVE Célok és feladatok Gimnáziumunk angol-német tagozatos osztálya 5 éves képzést nyújt. Ebben a speciális nyelvi osztályban a diákok két csoportra bontva tanulják mindkét nyelvet: az egyiket haladó, a másikat

Részletesebben

Témák és szövegek. németül látni és hallani az elsô találkozás szövegek: dal, képeslap szókincs: nemzetközi szavak, német nevek

Témák és szövegek. németül látni és hallani az elsô találkozás szövegek: dal, képeslap szókincs: nemzetközi szavak, német nevek 8 Tartalom Start auf Deutsch Témák és szövegek németül látni és hallani az elsô találkozás szövegek: dal, képeslap szókincs: nemzetközi szavak, német nevek Kommunikációs szándékok megérteni nemzetközi

Részletesebben

ÖNÁLLÓ INNOVÁCIÓ: Tanmenet Tantárgytömbösített oktatáshoz német kulcskompetencia területen

ÖNÁLLÓ INNOVÁCIÓ: Tanmenet Tantárgytömbösített oktatáshoz német kulcskompetencia területen Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Nagy László Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, 5340 Kunhegyes, Kossuth L. u. 15-17. OM azonosító: 036056 ÖNÁLLÓ INNOVÁCIÓ: Tanmenet Tantárgytömbösített oktatáshoz német

Részletesebben

TARTALMI ÉS ELJÁRÁSBELI TUDNIVALÓK NÉMET NYELV KÖZÉPSZINT, EMELT SZINT

TARTALMI ÉS ELJÁRÁSBELI TUDNIVALÓK NÉMET NYELV KÖZÉPSZINT, EMELT SZINT nyomtatás TARTALMI ÉS ELJÁRÁSBELI TUDNIVALÓK NÉMET NYELV KÖZÉPSZINT, EMELT SZINT Az idegen nyelvi érettségi vizsga célja a kommunikatív nyelvtudás mérése, azaz annak megállapítása, hogy a vizsgázó képes-e

Részletesebben

Bevezető ALAPELVEK, CÉLOK

Bevezető ALAPELVEK, CÉLOK Helyi tanterv javaslat az Élő idegen nyelv - Német nyelv tantárgyhoz a gimnáziumok és szakközépiskolák 9 12. évfolyama számára 1. idegen nyelv Heti 3 óra Készült a Nat 2012: 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet

Részletesebben

A német nemzetiséginyelv tantárgy szakközépiskolai helyi tanterve

A német nemzetiséginyelv tantárgy szakközépiskolai helyi tanterve Mohácsi Radnóti Miklós Szakképző Iskola és Kollégium A német nemzetiséginyelv tantárgy szakközépiskolai helyi tanterve Készült a 2/2008 (II. 08.) OM rendelettel módosított 17/2004. (V. 20.) OMrendelettel

Részletesebben

Szóbeli követelmények idegen nyelvből

Szóbeli követelmények idegen nyelvből Szóbeli követelmények idegen nyelvből A szóbeli vizsga követelményei angol és német nyelvből A felvételi vizsga maximum 20 perc időtartamú. Az alapfokú nyelvvizsgához hasonlóan a felvételiző egy rövid

Részletesebben

Helyi tanterv Német nyelv - szakközépiskola

Helyi tanterv Német nyelv - szakközépiskola Helyi tanterv Német nyelv - szakközépiskola Az idegen nyelv oktatásának alapvetı célja, összhangban a Közös európai referenciakerettel (KER), a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása

Részletesebben

UTAZÁS. 16 óra Az egyes tematikai egységek nevelési-fejlesztési céljainak megvalósítása

UTAZÁS. 16 óra Az egyes tematikai egységek nevelési-fejlesztési céljainak megvalósítása 6. évfolyam A 6. évfolyam megkezdésekor a tanulók már rendelkeznek kellő tapasztalattal a német nyelv területén, így az általános célkitűzések az alábbiak szerint fogalmazhatók meg: 1. A kommunikatív kompetenciák

Részletesebben

NÉMET NYELV JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

NÉMET NYELV JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Német nyelv középszint 0622 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2007. október 30. NÉMET NYELV KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM ÁLTALÁNOS ÚTMUTATÓ 1. A

Részletesebben

MÁSODIK IDEGEN NYELV

MÁSODIK IDEGEN NYELV MÁSODIK IDEGEN NYELV Az élő idegen nyelv oktatásának alapvető célja a Közös európai referenciakerettel (KER) összhangban a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása és fejlesztése.

Részletesebben

26/1997. (VII. 10.) MKM rendelet. a két tanítási nyelvű iskolai oktatás irányelvének kiadásáról

26/1997. (VII. 10.) MKM rendelet. a két tanítási nyelvű iskolai oktatás irányelvének kiadásáról A jogszabály mai napon hatályos állapota 26/1997. (VII. 10.) MKM rendelet a két tanítási nyelvű iskolai oktatás irányelvének kiadásáról A közoktatásról szóló - többször módosított - 1993. évi LXXIX. törvény

Részletesebben

TANTÁRGY MEGNEVEZÉSE: IDEGEN NYELV SZAKKÉPZŐ OSZTÁLYOK

TANTÁRGY MEGNEVEZÉSE: IDEGEN NYELV SZAKKÉPZŐ OSZTÁLYOK TANTÁRGY MEGNEVEZÉSE: IDEGEN NYELV SZAKKÉPZŐ OSZTÁLYOK SZAKMAI IDEGEN NYELV 1/9-2/10 és 1/11-2/12. ÉVFOLYAMOK CÉLOK ÉS FELADATOK: Az Szakmai idegen nyelv tantárgy tanításának célja, hogy - megkedveltesse

Részletesebben

HELYI TANTERV NÉMET NYELVBŐL Hatosztályos gimnázium, 2. idegen nyelv

HELYI TANTERV NÉMET NYELVBŐL Hatosztályos gimnázium, 2. idegen nyelv HELYI TANTERV NÉMET NYELVBŐL Hatosztályos gimnázium, 2. idegen nyelv 9-12. évfolyamig, A2/B1 szintig Tankönyv: Schritte international 1-5 (Hueber Verlag) Tananyagfelosztás: 9. évfolyam (heti 3 óra): Schritte

Részletesebben

Német, mint második idegen nyelv heti 3-3-3-6-6 óra

Német, mint második idegen nyelv heti 3-3-3-6-6 óra HELYI TANTERV JAVASLAT Német, mint második idegen nyelv heti 3-3-3-6-6 óra Óraterv: évfolyam 9. NY. 9. 10. 11. 12. heti 3 3 3 6 6 óraszám hetek 36 36 36 36 32 száma éves 108 108 108 216 192 óraszám Tananyag

Részletesebben

NÉMET NYELV JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

NÉMET NYELV JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Német nyelv középszint 0912 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2010. május 7. NÉMET NYELV KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM ÁLTALÁNOS ÚTMUTATÓ 1. A dolgozatok

Részletesebben

ÉLÕ IDEGEN NYELV MOZAIK ELSÕ IDEGEN NYELV: ANGOL MÁSODIK IDEGEN NYELV: FRANCIA. 9-12. évfolyam KERETTANTERVRENDSZER A GIMNÁZIUMOK SZÁMÁRA NAT 2003

ÉLÕ IDEGEN NYELV MOZAIK ELSÕ IDEGEN NYELV: ANGOL MÁSODIK IDEGEN NYELV: FRANCIA. 9-12. évfolyam KERETTANTERVRENDSZER A GIMNÁZIUMOK SZÁMÁRA NAT 2003 MOZAIK KERETTANTERVRENDSZER A GIMNÁZIUMOK SZÁMÁRA NAT 2003 ÉLÕ IDEGEN NYELV ELSÕ IDEGEN NYELV: ANGOL MÁSODIK IDEGEN NYELV: FRANCIA 9-12. évfolyam Készítette: Krizsán Erika A kerettantervrendszert szerkesztette

Részletesebben

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Szabadon választható tantárgy: német nyelv 11-12. évfolyam

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Szabadon választható tantárgy: német nyelv 11-12. évfolyam 1 Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Szabadon választható tantárgy: német nyelv 11-12. évfolyam 2 ALAPELVEK, CÉLOK Az élő idegen nyelv műveltségi terület céljait korunk emberének kommunikációs

Részletesebben

A Kandó Kálmán Szakközépiskola. Kerettanterve NÉMET NYELV. tantárgyból. Készítette: Óvári Enikő

A Kandó Kálmán Szakközépiskola. Kerettanterve NÉMET NYELV. tantárgyból. Készítette: Óvári Enikő A Kandó Kálmán Szakközépiskola Kerettanterve NÉMET NYELV tantárgyból 2013 Készítette: Óvári Enikő Német nyelv 9-12. évfolyam Óraszám: 9-12. évfolyam: heti 4 óra A nyelvtanulás tanítás célja, jelentősége

Részletesebben

Részletes vizsgakövetelmények tantárgyanként

Részletes vizsgakövetelmények tantárgyanként Részletes vizsgakövetelmények tantárgyanként Magyar irodalom 9. évfolyam Műnemek. A görög irodalom: Homérosz eposzai, Szapphó, Anakreon lírája. Szophoklész: Antigoné. A római irodalom: Catullus, Verilius,

Részletesebben

NÉMET NYELV JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

NÉMET NYELV JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Német nyelv középszint 1111 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2011. május 6. NÉMET NYELV KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM ÁLTALÁNOS ÚTMUTATÓ 1. A dolgozatok

Részletesebben

NÉMET NYELV JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

NÉMET NYELV JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Német nyelv középszint 1312 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. október 20. NÉMET NYELV KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA ÁLTALÁNOS ÚTMUTATÓ 1. A dolgozatok

Részletesebben

MÁSODIK IDEGEN NYELV SZLOVÁK

MÁSODIK IDEGEN NYELV SZLOVÁK MÁSODIK IDEGEN NYELV SZLOVÁK 9 12. évfolyam Célok és feladatok Az általános bevezetőben megfogalmazottakon túl a második idegen nyelv tanulásának célja, hogy a diákokat a négy tanév során alapszintű nyelvtudáshoz

Részletesebben

Európai Nyelvi Portfólió a Közép-Európai Régió számára BRATISLAVA (POZSONY) BRNO (BRÜNN) GYŐR/MOSON/SOPRON WIEN (BÉCS) MAGYAR

Európai Nyelvi Portfólió a Közép-Európai Régió számára BRATISLAVA (POZSONY) BRNO (BRÜNN) GYŐR/MOSON/SOPRON WIEN (BÉCS) MAGYAR NYELVI ÖNÉLETRAJZ SPRACHENBIOGRAFIE LANGUAGE BIOGRAPHY Európai Nyelvi Portfólió a Közép-Európai Régió számára BRATISLAVA (POZSONY) BRNO (BRÜNN) GYŐR/MOSON/SOPRON WIEN (BÉCS) MAGYAR Europäisches Sprachenportfolio

Részletesebben

Részletes vizsgakövetelmények tantárgyanként

Részletes vizsgakövetelmények tantárgyanként Részletes vizsgakövetelmények tantárgyanként Magyar irodalom 9. évfolyam Műnemek. A görög irodalom: Homérosz eposzai, Szapphó, Anakreon lírája. Szophoklész: Antigoné. A római irodalom: Catullus, Verilius,

Részletesebben

Az osztályozó vizsgák rendje és tematikája Francia nyelv tantárgyból 9-12. évfolyam

Az osztályozó vizsgák rendje és tematikája Francia nyelv tantárgyból 9-12. évfolyam Az osztályozó vizsgák rendje és tematikája Francia nyelv tantárgyból 9-12. évfolyam A vizsga két részből áll: írásbeli és szóbeli részből. Az értékelés során mindkét vizsgarészt figyelembe vesszük: az

Részletesebben

NÉMET NYELV JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

NÉMET NYELV JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Német nyelv középszint 1211 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. október 24. NÉMET NYELV KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA ÁLTALÁNOS ÚTMUTATÓ 1. A dolgozatok

Részletesebben