1. CÍMLAP TÁLLYA KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE K-1 JELŰ KORSZERŰSÉGI FELÜLVIZSGÁLATA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1. CÍMLAP TÁLLYA KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE K-1 JELŰ KORSZERŰSÉGI FELÜLVIZSGÁLATA"

Átírás

1 LA-URBE ÉPÍTÉSZ IRODA KFT Miskolc, Patak utca 10. sz. Telefon: Fax: mobil: CÍMLAP TÁLLYA KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE K-1 JELŰ KORSZERŰSÉGI FELÜLVIZSGÁLATA Alátámasztó munkarész Megrendelő: Tállya község Önkormányzata Tállya Rákóczi utca Tervező: LA-URBE Építész Iroda Kft Miskolc Patak utca Miskolc, szeptember hó Tállya község Településrendezési terve Alátámasztó munkarész

2 LA-URBE ÉPÍTÉSZ IRODA KFT Miskolc, Patak utca 10. sz. Telefon: Fax: mobil: ALÁÍRÓLAP TÁLLYA KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE K-1 JELŰ KORSZERŰSÉGI FELÜLVIZSGÁLATA Alátámasztó munkarész Vezető településtervező: Okl. településmérnök: Lautner Emőke TT LA-URBE KFT. Szarkáné Györe Mária TT LA-URBE KFT. Településmérnök: Dr. Petrus József Csaba Lautner Emőke ügyvezető Miskolc, szeptember hó Tállya község Településrendezési terve Alátámasztó munkarész

3 LA-URBE ÉPÍTÉSZ IRODA KFT Miskolc, Patak utca 10. sz. Telefon: Fax: mobil: TARTALOMJEGYZÉK TÁLLYA KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE K-1 JELŰ KORSZERŰSÉGI FELÜLVIZSGÁLATA Alátámasztó munkarész 1. Címlap 2. Aláírólap 3. Tartalomjegyzék 4. Módosítások leírása 5. Országos Területrendezési Terv és a Településszerkezeti Terv összhangjának igazolása 6. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Területrendezési Tervének való megfelelőség igazolása 7. Biológiai aktivitási mérleg 8. Örökségvédelmi hatástanulmány 9. Terviratok 9.1. Étv.9. (3) bek. szerinti közbenső véleményezés dokumentumai 9.2. Étv.9. (4) bek. szerinti egyeztető tárgyalás jegyzőkönyve 9.3. Módosításra vonatkozó észrevételek kiértékelése 9.4. Étv.9. (6) bek. szerinti végső állami főépítészi vélemény szeptember hó Tállya község Településrendezési terve Alátámasztó munkarész

4 LA-URBE ÉPÍTÉSZ IRODA KFT Miskolc, Patak utca 10. sz. Telefon: Fax: mobil: MÓDOSÍTÁSSAL ÉRINTETT TERÜLETEK Tállya község településrendezési tervének K-1 jelű korszerűségi felülvizsgálatához 4.1. ELŐZMÉNYEK, ÖSSZEFOGLALÁS: Jelen alátámasztó munkarész Tállya, 2006 év végén jóváhagyott településszerkezeti tervének és a szabályozási tervének módosításával kapcsolatban készült. Jelen rendezési terv módosítás során a felmerült módosítási igények kerültek felülvizsgálatra, beépítésre a tervbe, ezzel egyidejűleg a jogszabály-változási aktualizálások is megtörténtek. A tervmódosítás előzményeként lefolytatásra került az Étv. 9.. (2) bek. szerinti előzetes államigazgatási eljárás, melynek keretén belül kijelölésre került a rendezés alá vont terület. Az érintett államigazgatási szervek és a szomszédos települések Önkormányzatai megküldték előzetes véleményüket, melyeket a tervkészítés során figyelembe vettünk. 4.2 MÓDOSÍTÁSOK LEÍRÁSA 1. sz. módosítási kérelem A Kossuth utca mentén elhelyezkedő K/5.1 Pincés területek övezete K/5.2 pincés borházas övezetbe kerüljenek átsorolásra. A kérelemhez szabályozási terv módosítás (1.sorszám) vált szükségessé, a szerkezeti terv nem változik. 2. sz. módosítási kérelem Vörösmarty utca északi végénél elhelyezkedő K/5.1 Pincés terület K/5.2 pincés borházas övezetbe kerüljenek átsorolásra. A kérelemhez szabályozási terv módosítás (2.ssz.) vált szükségessé, a szerkezeti terv nem változik. 3. sz. módosítási kérelem Lakossági kérelemre a tulajdonviszonyok és a kialakult állapot szerint a 692/3 hrsz ú ingatlan Gksz/1.1 övezetbe kerüljön átsorolásra. A 692/2 hrsz ú ingatlanon ravatalozó építése tervezett, melyhez szükséges lenne az előkerti méretet 0 ra csökkenteni. A kérelemhez szabályozási terv módosítás (3.ssz.) és szerkezeti terv módosítás (1.ssz.) vált szükségessé. A módosítás az eredeti, kialakult állapotnak megfelelő szabályozásra törekszik. Tállya község Településrendezési terve Alátámasztó munkarész

5 4. sz. módosítási kérelem A 843, 842/2, 842/1, 850, 847, 848, 849 helyrajzi számú ingatlanok egy része Kertvárosias lakóterületből Különleges idegenforgalmi övezetbe kerüljenek átsorolásra. A Bem utca és a Vörösmarty utca kialakult szabályozási szélessége legyen a mérvadó, a tervezett szabályozási vonal ne metsszen bele a meglévő telkekbe. A módosítással érintett területen lévő pálinkafőző területe településközponti vegyes területfelhasználási kategóriából a jelenlegi terület-felhasználásnak megfelelően kerüljön besorolásra. A kérelemhez szabályozási terv módosítás (4.ssz.) és szerkezeti terv módosítás (2.ssz.) vált szükségessé. A módosítás az eredeti, kialakult állapotnak megfelelő szabályozásra törekszik. 5. sz. módosítási kérelem A külterületen lévő 060/87 /88 helyrajzi számú ingatlanon jelenleg működő TÜZÉP ipari gazdasági területből Kereskedelmi szolgáltató gazdasági területfelhasználási kategóriába kerüljön átsorolásra. Az alaptérkép és a hatályos rendezési terv szerint a 017, 019/7 /8 hrsz-ú gyepterületek művelés alól kivont területek. Ezen területek Kereskedelmi szolgáltató gazdasági területfelhasználási kategóriába kerüljenek átsorolásra. A kérelemhez szabályozási terv módosítás (5.ssz.) és szerkezeti terv módosítás (3.ssz.) vált szükségessé. A terület az elkerülő út és a vasút között helyezkedik el ipari gazdasági területek között, ott ahol a településről kivezető út az elkerülő útba csatlakozik. Egy kereskedelmi szolgáltató területnek ezen terület ideális helyet teremt. 6. sz. módosítási kérelem A Bányatelepi lakóterület szabályozása inkább a meglévő utak figyelembevételével kerüljön kialakításra, mivel az Önkormányzat nem tervezi az új utcák nyitását és a terület telkeinek újraosztását végrehajtani. A terület déli részén lévő tömbökben az oldalhatáron álló beépítési mód helyett kertvárosias lakóterület szabadon álló beépítéssel kerüljön meghatározásra. A Rákóczi utca mentén a közparkokat összekötő 5 m-es sávban fásítás céljából közparksáv kerüljön kijelölésre, melyek magas zöldfelületi aránnyal szabályozandók. A szállítószalag melletti 99. hrsz. ú rét, jelenleg közparkként szabályozott, melyet kisvárosias lakóterületi kategóriába kíván a település átsorolni 4x2 lakásos önkormányzati bérlakások építése céljából. A kérelemhez szabályozási terv módosítás (6.ssz.) és szerkezeti terv módosítás (4.ssz.) vált szükségessé. A módosítás az eredeti, kialakult állapotnak megfelelő szabályozásra törekszik. Az önkormányzati bérlakások építése a hátrányos helyzetben lévők lakáshoz jutását segíti elő. 7. sz. módosítási kérelem A 687, 0118/1, 0120/84/85, 0122/4/5/6, hrsz-ú terület kerüljön olyan területfelhasználási kategóriába, mely lehetővé teszi a területen kulturális, művelődési létesítmények elhelyezését. Jelenleg a terület ipari gazdasági területként van jelölve a hatályos rendezési tervben, valós területfelhasználása mezőgazdasági jellegű. Tállya község Településrendezési terve Alátámasztó munkarész

6 A kérelemhez szabályozási terv módosítás (7.ssz.) és szerkezeti terv módosítás (5.ssz.) vált szükségessé. A nagy befogadóképességgel és alapterülettel rendelkező épületek elhelyezésére a belterületen már nem nyílik lehetőség, csak külterületi részek bevonásával. A terület közvetlenül kapcsolódik a belterülethez. Az övezet idegenforgalmi funkciók elhelyezésére szolgál, és egyedi objektumként kilátó létesítése is lehetségessé válik. A kulturális, művelődési és idegenforgalmat vonzó létesítmények építése közérdeket képvisel. 8. sz. módosítási kérelem A település keleti szélén a Honvéd utca folytatásában a 0111/4 hrsz. ú ingatlan egy részén kisvárosias lakóterület kerüljön kialakításra. A kérelemhez szabályozási terv módosítás (8.ssz.) és szerkezeti terv módosítás (6.ssz.) vált szükségessé. A település belterülete sűrűn beépített, ezért új lakóterületek kialakítására, lakóterületfejlesztésre csak a külterületen nyílik lehetőség. 9. sz. módosítási kérelem A 1047/1 hrsz. ú ingatlan, a volt gázolaj kút területe kereskedelmi gazdasági területből kerüljön vissza közterületbe a kialakult állapotnak megfelelően. A 1046/6 hrsz-ú telek szabályozása is a meglévő állapotoknak megfelelően kerüljön ábrázolásra. A kérelemhez szabályozási terv módosítás (9.ssz.) vált szükségessé, a szerkezeti terv nem változik. 10. sz. módosítási kérelem A település délkeleti részén a jelenleg mezőgazdasági célra hasznosított külterületi földterületek egy része erdő területbe kerüljön átsorolásra, másik része különleges területfelhasználási kategóriába, azért, hogy lehetővé váljon konferencia központ, bevásárló központ, művelődési-kiállító központ és egyéb idegenforgalmi létesítmények és azokat kiszolgáló funkciók létrehozása. Az elkerülő út déli oldalán benzinkút elhelyezésére szükséges területfelhasználási besorolást módosítani. A kérelemhez szabályozási terv módosítás (10.ssz.) és szerkezeti terv módosítás (7.ssz.) vált szükségessé. A nagy befogadóképességgel és alapterülettel rendelkező épületek elhelyezésére a belterületen már nem nyílik lehetőség, csak külterületi részek bevonásával. A terület közvetlenül kapcsolódik a belterülethez, valamint belül esik azon a határon, amelyet a megépült elkerülő út képez a külterületen. A kulturális, művelődési és idegenforgalmat vonzó létesítmények építése közérdeket képvisel. 11. sz. módosítási kérelem A beépítésre szánt területek növelése céljából, új lakóterületek kijelölése miatt szükség van a belterületi határ kibővítésére a település észak-keleti részén, a Palota-dűlő déli oldalán. A kérelemhez szabályozási terv módosítás (11.ssz.) és szerkezeti terv módosítás (8.ssz.) vált szükségessé. A település belterülete sűrűn beépített, ezért új lakóterületek kialakítására, lakóterületfejlesztésre csak a külterületen nyílik lehetőség. A kiépült úthálózat és a domboldal már Tállya község Településrendezési terve Alátámasztó munkarész

7 megindult betelepülése indokolja a bővítést, mely lehetőséget teremt az utca végigépítésére. 12.sz. módosítási kérelem A 0116/6/7/8, 0116/56/57/58/59/60/61/62. hrsz-ú területen a területfelhasználás besorolásának változtatása szükséges sportrepülőgépek számára kialakított leszállópálya kiépítésének lehetőségének megteremtésére. A területfelhasználás jelenleg mezőgazdasági területbe, valamint ipari gazdasági területbe van sorolva. Az ipari gazdasági terület már nem funkcionál, felhagyott mezőgazdasági üzemek vannak a telephelyen. A leszállópályát a lakóterülettől véderdősáv választaná el. A kérelemhez szabályozási terv módosítás (12.ssz.) és szerkezeti terv módosítás (9.ssz.) vált szükségessé. A sportrepülőgépek számára kialakított leszállópálya segítheti az idegenforgalom növekedését, Tállya vonzerejének bővítését, elérhetőségének javítását. 13.sz. módosítási kérelem Az OTÉK 2008-as módosulása miatt pontosítás szükséges, miszerint az üzemi mezőgazdasági területek különleges területfelhasználási kategóriába sorolandók. Ennek megfelelően az ipari gazdasági területfelhasználási kategóriába besorolt mezőgazdasági jellegű üzemi területek különleges területté módosulhatnak. A kérelemhez szabályozási terv módosítás (13.ssz.) és szerkezeti terv módosítás (10.ssz.) vált szükségessé. A módosítás a területfelhasználásban változást nem eredményez, csupán az OTÉK kibővült előírásaihoz igazodik. 14.sz. módosítási kérelem Az OTÉK 2008-as módosulása miatt pontosítás szükséges, miszerint az üzemi mezőgazdasági területek különleges területfelhasználási kategóriába sorolandók. Ennek megfelelően az ipari gazdasági területfelhasználási kategóriába besorolt mezőgazdasági jellegű üzemi területek különleges területté módosulhatnak. A kérelemhez szabályozási terv módosítás (14.ssz.) és szerkezeti terv módosítás (11.ssz.) vált szükségessé. A módosítás a területfelhasználásban változást nem eredményez, csupán az OTÉK kibővült előírásaihoz igazodik. 15.sz. módosítási kérelem A 4708, 4709, 4710, 4711, 4712, 4713 hrsz.-ú terület területfelhasználása kerüljön általános mezőgazdasági kategóriába. A kérelemhez szabályozási terv módosítás (15.ssz.) és szerkezeti terv módosítás (12.ssz.) vált szükségessé. A módosítás az eredeti, kialakult állapotnak megfelelő szabályozásra törekszik. 16.sz. módosítási kérelem Az elkerülő út mentén a település felé eső oldalban véderdősáv kerüljön kijelölésre az út védőtávolságénak sávjában a körforgalmú csomópontig. A kérelemhez szabályozási terv módosítás (16.ssz.) és szerkezeti terv módosítás (13.ssz.) vált szükségessé. Tállya község Településrendezési terve Alátámasztó munkarész

8 Az út 50 m-es védősávján belül épület nem helyezhető el, így oda erdőtelepítéssel növekedhet a település biológiai aktivitási értéke. Az aktivitásérték emelkedésén túl az erdősáv védi a települést az elkerülő út forgalmi zajától. 17.sz. módosítási kérelem A 088/5 hrsz-ú terület 2004-ben kelt változási vázrajz szerint legelő művelési ágból kivonásra került, az új funkciója, udvar. Ennek megfelelően módosítandó a terület besorolása mind a szabályozási mind a szerkezeti tervlapokon. A kérelemhez szabályozási terv módosítás (17.ssz.) és szerkezeti terv módosítás (14.ssz.) vált szükségessé. A módosítás az eredeti, kialakult állapotnak megfelelő szabályozásra törekszik. 18.sz. módosítási kérelem Kismértékben módosítani szükséges a tervezett településközpontot elkerülő út nyomvonalát, a feltűntetésre került vízfolyás miatt. A kérelemhez szabályozási terv módosítás (18.ssz.) vált szükségessé, a szerkezeti terv nem változik. A vízfolyás időnkénti nagy vízhozama miatt nem eshet a településközpontot elkerülő-út szabályozási szélességébe sz. módosítási kérelem 2009-ben jóváhagyásra került B.-A.-Z. megye területrendezési terve, mely tovább pontosította az OTrT térségi övezeteit. A Településrendezési tervet felül kell vizsgálni a megyeterv vonatkozásában, fel kell tűntetni az új övezeti határvonalakat, valamint igazolni szükséges a megye szerkezeti tervének és a település szerkezeti tervének összhangját. A felülvizsgálat biztosítja, hogy a terv összhangba kerül a jóváhagyott megyei szintű elképzelésekkel. A módosítási kérelmeken túl feltűntetésre kerültek az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság adatszolgáltatása alapján az ökológiai hálózat területének határvonalai, ahol megkülönböztetésre került az ökológiai hálózat magterülete, az ökológiai folyosó, és a puffer terület. Az ökológiai határvonalak feltűntetése külön módosítási pontként jelentkezik, mind a szerkezeti, mind a szabályozási terv esetében. Tállya község Településrendezési terve Alátámasztó munkarész

9 LA-URBE ÉPÍTÉSZ IRODA KFT Miskolc, Patak utca 10. sz. Telefon: Fax: mobil: ORSZÁGOS TERÜLETRENDEZÉSI TERV ÉS A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÖSSZHANGJÁNAK IGAZOLÁSA Tállya község településrendezési tervének K-1 jelű korszerűségi felülvizsgálatához Az Országos Területrendezési Terv Tállyát érintő elhatározásai (2003. évi XXVI. törvény) Az Országos Területrendezési Terv (OTrT) elkészítéséről a területfejlesztésről és területrendezésről szóló évi XXI. törvény (Tft.) rendelkezett. A területfejlesztésről és területrendezésről szóló évi XXI. törvény meghatározása szerint a területrendezési terv: az ország, illetve egyes térségek nagytávlatú műszaki-fizikai szerkezetét meghatározó és befolyásoló tervdokumentum, amely biztosítja a területi adottságok és erőforrások hosszú távú hasznosítását és védelmét, az ökológiai elvek érvényesítését, a műszaki-infrastrukturális hálózatok összehangolt elhelyezését és a területfelhasználás rendszerét, optimális hosszú távú területi szerkezetét. Részlet az Országos területrendezési tervből Tállya község Településrendezési terve Alátámasztó munkarész

10 Az Országos Területrendezési Terv rögzíti a térség területhasználatának és funkcionális övezeteinek alapvetéseit, melyek Tállya környezetében az alábbiak: A területfelhasználás rendszere szempontjából a terv Tállyát alapvetően mezőgazdasági, vegyes, valamint erdőgazdálkodási térség kategóriába sorolja. Az Országos Településszerkezeti Terv Mezőgazdasági térség, Vegyes területfelhasználású térség, Erdőgazdálkodási térség, Országos kerékpárút törzshálózat ha közötti települési térség Az ökológiai hálózat övezete A települést külterületét az országos ökológiai hálózat övezete lefedi (Az ökológiai hálózat helyrajzi számos lehatárolása még nem történt meg, viszont az illetékes Nemzeti Park Igazgatósága térképi jelöléssel ábrázolta az ökológiai hálózattal érintett területeket, különválasztva a magterületet, az ökológiai folyosót és a pufferterületet.) Tállya község Településrendezési terve Alátámasztó munkarész

11 Kiemelt termőhelyi adottságú erdőterületek övezete Országos jelentőségű tájképvédelmi terület övezete Kulturális örökség szempontjából kiemelten kezelendő terület övezete Tállya község Településrendezési terve Alátámasztó munkarész

12 Kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi terület övezete Ásványi nyersanyag-gazdálkodási terület övezete Energetikai hálózat: Tállya község Településrendezési terve Alátámasztó munkarész

13 Közúthálózat: Vasúthálózat: Az országos területrendezési terv és a településszerkezeti terv összhangjának igazolása A település közigazgatási területe: 3795,2 ha Települési térség határa (belterület+iparterület): 250,4 ha Mezőgazdasági térség határa: 1276,0 ha Erdőgazdálkodási térség határa: 1573,0 ha Vegyes térség határa: 63,45+632,38=695,8 ha Tállya község Településrendezési terve Alátámasztó munkarész

14 Mezőgazdasági térség A terület nagysága: Ebből Mezőgazdasági terület Erdőgazdálkodási terület Különleges területfelhasználású terület 1276 ha 1480,8 ha 104,4 ha 85,8 ha A beépítésre szánt terület OTRT által meghatározott minimális nagysága: 1276 x 0,75 = 957 ha 1480,8 ha > 957 ha Erdőgazdálkodási térség A terület nagysága: Ebből Erdőgazdálkodási terület Mezőgazdasági terület Zártkert 1573 ha 1485,3 ha 76,0 ha 11,7 ha A beépítésre szánt terület OTRT által meghatározott minimális nagysága: 1573 x 0,75 = 1179,7 ha 1485,3 ha > 1179,7 ha Vegyes területfelhasználású térség A terület nagysága: 695,8 ha Ebből Erdőgazdálkodási terület 30,0 ha Mezőgazdasági terület 661,53 ha» Ebből gyümölcsös: 590,03 ha Különleges területfelhasználású terület 4,3 ha A beépítésre szánt terület OTRT által meghatározott minimális nagysága: 695,8 x 0,75 = 521,8 ha 661,53 ha > 590,03 ha Az Országos Területrendezési Terv övezeti határvonalai a térségi besorolás övezeti határainak vonatkozásában korrekcióra szorul. A korrekcióval a jogszabályokban előírt módon a terv az előírásoknak megfeleltethető. Tállya község Településrendezési terve Alátámasztó munkarész

15 LA-URBE ÉPÍTÉSZ IRODA KFT Miskolc, Patak utca 10. sz. Telefon: Fax: mobil: BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVÉNEK VALÓ MEGFELELŐ SÉG IGAZOLÁSA Tállya község településrendezési tervének K-1 jelű korszerűségi felülvizsgálatához BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE HATÁROZATI TERVLAPOK: 1/1 melléklet: Védett természeti területek - Védelemre tervezett természeti területek - Természetvédelmi terület, ex-lege védett láp 1/2 melléklet: Kiemelten fontos érzékeny természeti terület övezete - Kiemeltem fontos érzékeny területek által érintett települések nem érinti 1/3 melléklet: Komplex tájgazdálkodást igénylő térségek - Történeti ártéri tájgazdálkodás térsége nem érinti 1/4 melléklet: Borvidéki térségek Tokaji borvidék települései 1/5 melléklet: Natura 2000 területek - madárvédelmi és természet megőrzési területek 1/6 mellékelt: A megye területét érintő légszennyezettségi zóna nem érinti 1/7 melléklet: Nitrát érzékeny települések 1/8 melléklet: Kedvező termőhelyi adottságú mezőgazdasági területek nem érinti 1/9 melléklet: Települési területek: Fokozottan érzékeny települési területek 1/10 melléklet: Védendő szerkezetű települések UNESCO által elfogadott világörökségi magterület, puffer terület - UNESCO által elfogadott világörökségi magterület + puffer terület 1/11 melléklet: Ipari parkok és logisztikai központok nem érinti 1/12 melléklet: Turisztikai központok - Szervezőközpont és turisztikai térségközpont a település határában 1/13 melléklet: Szélerőmű elhelyezéséhez vizsgálat alá vonható terület Nem érinti 1/14 melléklet: Kiemelt térségek által érintett területek Nem érinti 1/15 melléklet: Térségi tájrehabilitációs terv készítésére kijelölt területek - Tokaji borvidék térségi tájrehabilitációs terv készítésére kijelölt terület. - Külszíni bánya 1/16 melléklet: Tervezett egyéb mellékút-hálózati elemek Tállya község Településrendezési terve Alátámasztó munkarész

16 SZABÁLYOZÁSI TERVLAPOK: 3/1 melléklet: Magterület, pufferzóna, ökológiai folyosó övezetei - Magterület, pufferzóna, ökológiai folyosó 3/2 melléklet: Kiváló termőhelyi adottságú szántóterületek, kiváló termőhelyi adottságú erdőterületek, erdőtelepítésre alkalmas területek övezetei - erdőtelepítésre alkalmas területe övezetei - kiváló termőhelyi adottságú erdőterületek 3/3 melléklet: Országos és térségi komplex tájrehabilitációt igénylő területek övezete - - térségi komplex tájrehabilitációt igénylő területek övezete 3/4 melléklet: Országos jelentőségű és térségi jelentőségű tájvédelmi terület övezetei - országos jelentőségű tájvédelmi területek övezete 3/5 melléklet: Világörökségi és világörökség várományos területek övezete történeti települési területek övezete - világörökség övezete 3/6 melléklet: Kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség védelmi területek övezete 3/7 melléklet: Felszíni vizek vízminőség-védelmi vízgyűjtő területének övezete nem érinti 3/8 melléklet: ásványi nyersanyag-gazdálkodási területek övezete 3/9 melléklet: Együtt tervezhető térségek övezete nem érinti 3/10 melléklet: Kiemelt fontosságú meglévő honvédelmi terület övezete nem érinti 3/11 melléklet: Rendszeresen belvízjárta területe nem érinti 3/12 melléklet: Nagyvízi meder övezete nem érinti 3/13 melléklet: Földtani veszélyforrás területe 3/14 melléklet: Vízeróziónak kitett terület által érintett települések övezete 3/15 melléklet: Széleróziónak kitett terület által érintett települések övezete nem érinti KÖZLEKEDÉSI TERVLAP A meglévő mellékút főúttá fejlesztése, települési elkerülő szakaszok közbeiktatásával. A főútfejlesztés érinti Encs, Abaújszántó, Mád, Tarcal, Tokaj települések mellett Tállyát is. új Tisza-híd építése Tállya község Településrendezési terve Alátámasztó munkarész

17 HATÁROZATI TERVLAPOK KIVONATAI Védett természeti területek Tokaji borvidék települése Madárvédelmi(piros)és természet megőrzési(zöld)területek Nitrátérzékeny települések övezete Fokozottan érzékeny települési terület Tállya község Településrendezési terve Alátámasztó munkarész

18 UNESCO által elfogadott világörökségi magterület + puffer terület Szervezőközpont és turisztikai térségközpont, tájközpont Tokaji borvidék térségi tájrehabilitációs terv készítésére kijelölt ter., külszíni bánya (lila) Tállya község Településrendezési terve Alátámasztó munkarész

19 SZABÁLYOZÁSI TERVLAPOK KIVONATAI: Magterület, pufferzóna, ökológiai folyosó erdőtelepítésre alkalmas területe övezetei kiváló termőhelyi adottságú erdőterületek térségi komplex tájrehabilitációt igénylő területek övezete országos jelentőségű tájképvédelmi területek övezete világörökség övezete Tállya község Településrendezési terve Kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőségvédelmi terület övezete Alátámasztó munkarész

20 Ásványi nyersanyag-gazdálkodási terület övezete Földtani veszélyforrás területe Vízeróziónak kitett terület által érintett települések övezete KÖZLEKEDÉSI TERVLAP RÉSZLETE Új főút (Encs Abaújszántó Tállya - Mád Tarcal Tokaj), új Tisza-híd Tállya község Településrendezési terve Alátámasztó munkarész

21 Térségi szerkezeti terv részlete A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei térségi szerkezeti terv területfelhasználási rendszere nagyvonalakban megegyezik az országos szerkezeti terv területfelhasználásával, de a megyeterv tovább pontosítja azt. A megyeterv besorolása szerint a település közigazgatási területét települési térség területe, továbbá erdőgazdálkodási térségek, mezőgazdasági térségek, illetve vegyes területfelhasználású térségek területei fedik le. A B.-A.-Z. megyei területrendezési terv és a településszerkezeti terv összhangjának igazolása A település közigazgatási területe: 3794,53 ha Települési térség területe a megyeterv szerint: ~348,73 ha Vegyes területfelhasználású térség össz. területe a megyeterv szerint:~1709,58 ha Mezőgazdasági területfelhasználású térség összes területe: ~221,47 ha Erdőgazdasági térség összes területe: ~1514,50 ha Tállya község Településrendezési terve Alátámasztó munkarész

22 A térségi övezetek megyeterv szerinti megbontása: A külterületen sárga színnel jelzett rész a mezőgazdasági térség. Mezőgazdasági térség megfelelőségi számítása: A terület nagysága: Ebből Erdőgazdálkodási terület Mezőgazdasági terület Gazdasági terület 221,41 ha 15,83 ha 204,72 ha 0,86 ha Az mezőgazdasági térség megyeterv által meghatározott minimális nagysága: 221,41 x 0,75 = 166,06 ha Mezőgazdasági területek minimális nagysága: 166,06 ha < 204,72 ha kijelölt mg.-i terület Tállya község Településrendezési terve Alátámasztó munkarész

23 Világoszöld színnel jelzett területek a Vegyes területfelhasználási térségbe tartozó területek Vegyes területfelhasználási térség megfelelőségi számítása: A terület nagysága: 1709,58 ha Ebből Erdőgazdálkodási terület 92,86 ha Mezőgazdasági terület 1616,72 ha A vegyes területfelhasználási térség megyeterv által meghatározott minimális nagysága: 1709,58 x 0,75 = 1282,19 ha Vegyes területfelhasználási térségi területek minimális nagysága: 1282,19 ha < 1616,72 ha kijelölt vegyes területfelhasználási térség Sötét zöld színnel jelzett területek az erdőgazdálkodási területfelhasználási térségbe tartozó területek Erdőgazdálkodási térség megfelelőségi számítása: A terület nagysága: Ebből Erdőgazdálkodási terület Mezőgazdasági terület Különleges terület Vízgazdálkodási terület 1514,50 ha 1411,75 ha 89,78 ha 8,65 ha 4,32 ha Az erdőgazdálkodási térség megyeterv által meghatározott minimális nagysága: 1514,50 x 0,75 = 1135,88 ha Erdőgazdálkodási területek minimális nagysága: 1135,88 ha < 1411,75 ha kijelölt erdőgazdálkodási terület Tállya község Településrendezési terve Alátámasztó munkarész

24 LA-URBE ÉPÍTÉSZ IRODA KFT Miskolc, Patak utca 10. sz. Telefon: Fax: mobil: BIOLÓGIAI AKTIVITÁSI MÉRLEG Tállya község településrendezési tervének K-1 jelű korszerűségi felülvizsgálatához BIOLÓGIAI AKTIVITÁSI ÉRTÉKVÁLTOZÁS A TERÜLETFELHASZNÁLÁSBAN BEKÖVETKEZETT VÁLTOZÁSOK HATÁSÁRA: A számítás alapját azok a területek képezik, melyeknek a módosításból eredően megváltozott a területfelhasználása (a hibajavításból eredő területfelhasználási változásokra nem terjed ki). A táblázat jelzi a módosítás sorszámát, mely követhetővé teszi a változás helyét. Biológiai aktivitási mérleg Mód. Ssz. A terület nagysága /ha/ Eredeti területhasználat Érték mutató Biológiai aktivitás értéke 1. 0,68 Különleges terület 3,5 2, ,88 0,53 Kertvárosias lakóterület Településközponti vegyes terület 3 2,64 0,5 0,26 0,27 Különleges terület 2,7 0,73 1,22 1,73 Egyéb Ipari gazdasági terület Mezőgazdasági terület-gyep 0,4 0, ,38 0,78 Zöldfelület 6 4,68 0,14 Kertvárosias lakóterület 0,22 Zöldfelület 6 1,32 0,17 Közlekedési terület Tervezett területhasználat Érték mutató Kereskedelmi szolgáltató gazdasági terület, ahol a beépítettség 40% a zöldfelület 30% 6 1,22 közlekedési terület 10% 3 0,2 Különleges - idegenforgalmi terület, ahol a beépítettség 30% a zöldfelület 40% 6 2,11 közl. terület 10% 3 0,26 Egyéb iparterület, ahol a beépítettség 40% a zöldfelület 30% 6 0,95 közl. terület 10% 3 0,16 Egyéb iparterület, ahol a beépítettség 40% a zöldfelület 30% 6 0,48 közl. terület 10% 3 0,081 Kereskedelmi szolgáltató gazdasági terület, ahol a beépítettség 40% a zöldfelület 30% 6 2,2 közl. terület 10% 3 1,1 Kereskedelmi szolgáltató gazdasági terület, ahol a beépítettség 40% a zöldfelület 30% 6 3,11 közl. terület 10% 3 0,52 Kertvárosias lakóter., ahol a beépítettség 30% a zöldfelület 50% 6 2,34 közlekedési terület 10% 1 0,078 Biológiai aktivitás értéke 3 0,42 Közpark 6 0,84 1,4 0,24 Kisvárosias lakóter.,ahol a beépítettség 30% a zöldfelület 30% 6 0,39 közlekedési terület 10% 1 0,022 Kisvárosias lakóter.,ahol a beépítettség 30% a zöldfelület 30% 6 0,30 közlekedési terület 10% 1 0,017 1,40 2,37 1,11 0,56 3,30 3,63 2,42 0,41 0,31 Tállya község Településrendezési terve Alátámasztó munkarész

25 5. 3,36 Egyéb iparterület 0,4 1, , ,3 Mezőgazdasági terület-szántó Mezőgazdasági terület-szántó 3,2 2,08 3,2 29,7 0,7 Közpark 6 4,20 4,4 1,23 0, , , , , Törölve 13. Mezőgazdasági terület-szántó Mezőgazdasági terület-szántó Mezőgazdasági terület-szántó Különleges terület, ahol a beépítettség 30% a zöldfelület 40% 6 8,06 közlekedési terület 10% 3 1,00 Kisvárosias lakóter.,ahol a beépítettség 40% a zöldfelület 30% 6 1,17 közlekedési terület 10% 1 0,065 Különleges terület, ahol a beépítettség 30% a zöldfelület 40% 6 22,32 közlekedési terület 10% 3 0,93 Különleges terület, ahol a beépítettség 30% a zöldfelület 40% 6 1,68 közlekedési terület 10% 1 0,07 3,2 14,08 Védőerdő 9 39,6 3,2 4,55 Védőerdő 9 11,07 3,2 2,75 Kereskedelmi szolgáltató gazdasági terület, ahol a beépítettség 40% a zöldfelület 30% 6 1,55 közlekedési terület 10% 3 0,26 1,1 Má terület-szántó 3,2 3,52 Védőerdő 9 9,9 9,9 2,93 4,02 1,21 Mezőgazdasági terület-szőlő 6 14,04 Falusias lakóter., ahol a beépítettség 30% a zöldfelület 50% 5 5,85 közlekedési terület 10% 1 0,23 9,06 1,23 23,25 Különleges terület, ahol a beépítettség 20% Mezőgazdasági 6 25,8 terület-szőlő a zöldfelület 40% 6 10,32 11,18 közlekedési terület 1 0,86 20% Itt nem a terület-felhasználás, hanem a jelölés változott az OTÉK módosulása miatt, mely szerint a mezőgazdasági üzemi területek ipari gazdasági terület helyett különleges területbe sorolandók. Ipari gazdasági terület Mezőgazdasági terület-szántó Mezőgazdasági terület-szántó 0,4 1,17 Védőerdő 9 26,37 3,2 12,86 Védőerdő 9 36,18 3,2 3,87 Védőerdő 9 10,89 Különleges ter., ahol a beépítettség 20% Mezőgazdasági 14. 0,61 6 3,66 a zöldfelület 40% 6 1,46 1,52 terület-gyep közlekedési terület 1 0,061 10% Σ= 147,15 < 206,24 A táblázaton belül külön-külön is követhető a biológiai aktivitási mérleg változása, (+) ill. (-) jel mutatja az eltéréseket az értékek alatt. Összességében elmondható, hogy a módosítások során a település biológiai aktivitási értéke nem csökken. 1,75 1,81 6,08 Tállya község Településrendezési terve Alátámasztó munkarész

1. CÍMLAP TÁLLYA KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE K-1 JELŰ KORSZERŰSÉGI FELÜLVIZSGÁLATA

1. CÍMLAP TÁLLYA KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE K-1 JELŰ KORSZERŰSÉGI FELÜLVIZSGÁLATA 1. CÍMLAP TÁLLYA KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE K-1 JELŰ KORSZERŰSÉGI FELÜLVIZSGÁLATA TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSA Megrendelő: Tállya község Önkormányzata Tállya Rákóczi utca 34. 3907 Tervező:

Részletesebben

A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÖSSZHANGJA AZ ORSZÁGOS ÉS A MEGYEI TERÜLETRENDEZÉSI TERVEKKEL

A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÖSSZHANGJA AZ ORSZÁGOS ÉS A MEGYEI TERÜLETRENDEZÉSI TERVEKKEL A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÖSSZHANGJA AZ ORSZÁGOS ÉS A MEGYEI TERÜLETRENDEZÉSI TERVEKKEL Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény (továbbiakban OTrT) országos ket, területfelhasználási

Részletesebben

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területrendezési Tervhez való igazodás vizsgálata

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területrendezési Tervhez való igazodás vizsgálata VAJA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területrendezési Tervhez való igazodás vizsgálata 1 1.) A Megyei Területrendezési Terv Vaja várost érintő elhatározásai

Részletesebben

TERÜLETI TERVEK ÉRVÉNYESÍTÉSE

TERÜLETI TERVEK ÉRVÉNYESÍTÉSE TERÜLETI TERVEK ÉRVÉNYESÍTÉSE A település tervezése során a 2008. évi L. törvénnyel módosított 2003. évi XXVI. törvénnyel jóváhagyott Országos Területrendezési Terv és a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat

Részletesebben

BADACSONYTÖRDEMIC HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV

BADACSONYTÖRDEMIC HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV Az 58/2015. (IV. 28.) Kt. határozat 2. sz. e BADACSONYTÖRDEMIC HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV LEÍRÁSÁT MÓDOSÍTÓ DOKUMENTUM 1. A hatályos településszerkezeti leírás 5. fejezet (5) bekezdés e) pontja

Részletesebben

Településrendezési Tervének módosítása

Településrendezési Tervének módosítása Sajóbábony város Településrendezési Tervének módosítása Térségi tervekkel való összhang igazolása Országos Területrendezési Terv (2003. évi XXVI. törvény) Az Ország Szerkezeti Terve a rendezés alá vont

Részletesebben

Területrendezési tervekkel való összhang vizsgálata

Területrendezési tervekkel való összhang vizsgálata NYÍRBOGÁT NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Területrendezési tervekkel való összhang vizsgálata a 2003. évi XXVI. törvény 2013. évi CCXXIX. törvénnyel megállapított rendelkezései alapján

Részletesebben

Területrendezési tervekkel való összhang vizsgálata

Területrendezési tervekkel való összhang vizsgálata VAJA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Területrendezési tervekkel való összhang vizsgálata a 2003. évi XXVI. törvény 2013. évi CCXXIX. törvénnyel megállapított rendelkezései alapján Nyíregyháza

Részletesebben

Nemesgörzsöny Község Településrendezési Tervének kivonata

Nemesgörzsöny Község Településrendezési Tervének kivonata A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEK ÉS A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÖSSZHANGJÁT IGAZOLÓ MUNKARÉSZ A településrendezési tervek készítése során figyelembe kell venni a magasabb szintű területrendezési tervek szabályozásait.

Részletesebben

ŐCSÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK FELÜLVIZSGÁLATA ÉS MÓDOSÍTÁSA 2009. Szakági alátámasztó munkarészek

ŐCSÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK FELÜLVIZSGÁLATA ÉS MÓDOSÍTÁSA 2009. Szakági alátámasztó munkarészek ŐCSÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK FELÜLVIZSGÁLATA ÉS MÓDOSÍTÁSA 2009. Szakági alátámasztó munkarészek TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK ÉS A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEK ÖSSZHANGJÁT IGAZOLÓ VIZSGÁLATA Őcsény

Részletesebben

Hatályos OTrT (Jelen tervezés terv alapja) Ország szerkezeti terv (hatályos településrendezési terv alapja)

Hatályos OTrT (Jelen tervezés terv alapja) Ország szerkezeti terv (hatályos településrendezési terv alapja) I I. 1. 5. A területrendezési tervvel való összhang igazolása Vizsgálat alapja Jelen összeállítás a 19/2011.(XI.29.)számú önkormányzati rendelettel elfogadott 2011. december 12-től hatályos Bács-Kiskun

Részletesebben

A TERÜLETRENDEZÉSI TERVVEL VALÓ ÖSSZHANG IGAZOLÁSA

A TERÜLETRENDEZÉSI TERVVEL VALÓ ÖSSZHANG IGAZOLÁSA 5. melléklet az 57/2016.(XI.4.) kt. számú határozathoz A TERÜLETRENDEZÉSI TERVVEL VALÓ ÖSSZHANG IGAZOLÁSA Vizsgálat alapja Jelen összeállítás a 19/2011.(XI.29.)számú önkormányzati rendelettel elfogadott

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA 2016. U D Urban Dimensio Tervező és Szolgáltató Betéti Társaság ÚJFEHÉRTÓ VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Módosítások 2016. I. KÜLZETLAP Újfehértó Város Településrendezési Tervének - módosításához

Részletesebben

MEZŐLAK KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA

MEZŐLAK KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA MEZŐLAK KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA Mezőlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének a az 57/2009 (VIII. 27.) önkormányzati határozattal elfogadott áról 2015. október 2 MEGRENDELŐ:

Részletesebben

Ceglédbercel Község Önkormányzatának /2016. () sz. önkormányzati határozata

Ceglédbercel Község Önkormányzatának /2016. () sz. önkormányzati határozata Ceglédbercel Község Önkormányzatának /2016. () sz. önkormányzati határozata Ceglédbercel Község Településszerkezeti terve módosításáról az M4 gyorsforgalmi út M0 és Cegléd közötti szakaszán 1. Ceglédbercel

Részletesebben

3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK

3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK 3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK Módosítási helyszín a településszerkezeti terv belterületi részletén jelölve lakóterület helyett gazdasági terület 3.1. TELEPÜLÉSTERVEZÉS, TÁJRENDEZÉS Lakóterület helyett kereskedelmi

Részletesebben

RÁBAPATONA. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. augusztus TH-15-02-14

RÁBAPATONA. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. augusztus TH-15-02-14 RÁBAPATONA Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. augusztus TH-15-02-14 2 Rábapatona Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció Aláírólap

Részletesebben

Tiszalök város Településrendezési Tervének módosításához

Tiszalök város Településrendezési Tervének módosításához Tiszalök város Településrendezési Tervének módosításához Ipari területek övezeti előírásainak módosítása Térségi övezetek lehatárolása dokumentáció Tervező: ART VITAL Tervező, Építő és Kereskedelmi Kft.

Részletesebben

3.2. TERÜLETRENDEZÉSI TERVI MEGFELELÉS IGAZOLÁSA

3.2. TERÜLETRENDEZÉSI TERVI MEGFELELÉS IGAZOLÁSA 3.2. TERÜLETRENDEZÉSI TERVI MEGFELELÉS IGAZOLÁSA Vizsgálat alapja Jelen összeállítás a 19/2011.(XI.29.)számú önkormányzati rendelettel elfogadott 2011. december 12-től hatályos Bács-Kiskun Megyei Területrendezési

Részletesebben

1.) Új kereskedelmi-szolgáltató gazdasági terület kijelölése: (jelen tanulmány témája!)

1.) Új kereskedelmi-szolgáltató gazdasági terület kijelölése: (jelen tanulmány témája!) C Í V I S T E R V VÁROSTERVEZŐ ÉS ÉPÍTÉSZ IRODA BETÉTI TÁRSASÁG Levelezési cím: 4031 Debrecen, Derék utca 245 Iroda: 4025 Debrecen, Széchenyi utca 8 sz. Tel:(30) 9818-172, Tel/fax: (52) 531-732 Email:

Részletesebben

. számú előterjesztés. Ügyiratszám: 59/75/2016. Ügyintéző: Virányi István Főépítész ELŐTERJESZTÉS

. számú előterjesztés. Ügyiratszám: 59/75/2016. Ügyintéző: Virányi István Főépítész ELŐTERJESZTÉS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Pf: 5. Telefon: 85/501-003 E-mail: polghiv@marcali.hu Fax: 85/501-055 Ügyiratszám: 59/75/2016. Ügyintéző: Virányi István Főépítész. számú

Részletesebben

Tanulmányterv - Derecske TRT 2014. 1.sz. módosítás Szilágyi Lajos vállalkozó érdekében történő Településrendezési tervezési feladatok

Tanulmányterv - Derecske TRT 2014. 1.sz. módosítás Szilágyi Lajos vállalkozó érdekében történő Településrendezési tervezési feladatok C Í V I S T E R V VÁROSTERVEZŐ ÉS ÉPÍTÉSZ IRODA BETÉTI TÁRSASÁG Levelezési cím: 4031 Debrecen, Derék utca 245 Iroda: 4025 Debrecen, Széchenyi utca 8 sz. Tel:(30) 9818-172, Tel/fax: (52) 531-732 Email:

Részletesebben

N Y Í R E G Y H Á Z A M E G Y E I J O G Ú V Á R O S T e l e p ü l é s r e n d e z é s i e s z k ö z e i n e k m ó d o s í t á s a

N Y Í R E G Y H Á Z A M E G Y E I J O G Ú V Á R O S T e l e p ü l é s r e n d e z é s i e s z k ö z e i n e k m ó d o s í t á s a 1 N Y Í R E G Y H Á Z A M E G Y E I J O G Ú V Á R O S T e l e p ü l é s r e n d e z é s i e s z k ö z e i n e k m ó d o s í t á s a - 2016 - A 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 41. -a szerinti egyszerűsített

Részletesebben

Bölcske elkerülő út - Áttekintő nézet a módosításról

Bölcske elkerülő út - Áttekintő nézet a módosításról Módosítással érintett terület 1. sz. melléklet Bölcske elkerülő út - Áttekintő nézet a módosításról 1 2. sz. melléklet A módosítás alá vont terület hatályos szerkezeti és szabályozási terv kivonata Településszerkezeti

Részletesebben

Tiszakanyár Község Településrendezési Tervének módosításához

Tiszakanyár Község Településrendezési Tervének módosításához Tiszakanyár Község Településrendezési Tervének módosításához O r s z á go san, kiemelt t é rs é g i és m e gyei ö v e ze te k te r ü l et i l e h a táro l á sa Zöldterü letek 2016. Tervező: Urban D imen

Részletesebben

Településrendezési Tervének módosításához

Településrendezési Tervének módosításához Nagyecsed Város Településrendezési Tervének módosításához Országos, kiemelt t érségi és megyei övezet ek t erület i lehatárolása G a z d a s á g i t e r ü l e t e k - 2016 T ervező: Art Vital T ervező,

Részletesebben

2016/2 TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS ELJÁRÁSI DOKUMENTUMAI VÉLEMÉNYEZÉS

2016/2 TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS ELJÁRÁSI DOKUMENTUMAI VÉLEMÉNYEZÉS 2016/2 TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS ELJÁRÁSI DOKUMENTUMAI VÉLEMÉNYEZÉS ELJÁRÁSI DOKUMENTUMOK ÖSSZEFOGLALÓ A VÉLEMÉNYEZÉSI ELJÁRÁSRÓL A BEÉRKEZETT ÉSZREVÉTELKERE ADOTT VÁLASZOKRÓL ÁLLAMIGAZGATÁSI SZERVEK

Részletesebben

A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEK ÉS GYOMAENDRİD (0897/4 HRSZ-Ú TERÜLET) TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁS ÖSSZHANGJÁT IGAZOLÓ LEÍRÁS

A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEK ÉS GYOMAENDRİD (0897/4 HRSZ-Ú TERÜLET) TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁS ÖSSZHANGJÁT IGAZOLÓ LEÍRÁS A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEK ÉS GYOMAENDRİD (0897/4 HRSZ-Ú TERÜLET) TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁS ÖSSZHANGJÁT IGAZOLÓ LEÍRÁS Békéscsaba, 2011. május Az Országos és Békés Megyei Területrendezési Tervek

Részletesebben

Bogyoszló településrendezési tervének módosítása

Bogyoszló településrendezési tervének módosítása Bogyoszló településrendezési tervének módosítása Örökségvédelmi hatástanulmány Régészet Archeo-Art Bt. 1., Vizsgálat Bevezetés A jelenlegi hatástanulmány Bogyoszló település Szerkezeti és Szabályozási

Részletesebben

A módosító javaslatot kidolgozta: Magyar Régész Szövetség. Értelmező rendelkezések

A módosító javaslatot kidolgozta: Magyar Régész Szövetség. Értelmező rendelkezések JAVASLAT A 2001. ÉVI LXIV. TÖRVÉNY MÓDOSÍTÁSÁHOZ A MAGYAR RÉGÉSZ SZÖVETSÉG A BERUHÁZÁSOKHOZ KAPCSOLÓDÓ RÉGÉSZETI FELADATELLÁTÁS EGYSÉGES KONCEPCIÓJA CÍMŰ JAVASLATCSOMAGJA ALAPJÁN A módosító javaslatot

Részletesebben

TISZATENYŐ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK

TISZATENYŐ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK Szikra Zoltán Egyéni Vállalkozó 5300 Karcag, Jókai utca 22. T.sz.:2/2017 TISZATENYŐ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK Elfogadva: Tiszatenyő Község Önkormányzata.../2017 (...)

Részletesebben

Miért szeretjük a barnamezős beruházásokat?

Miért szeretjük a barnamezős beruházásokat? Miért szeretjük a barnamezős beruházásokat? Dr. Tompai Géza főosztályvezető Belügyminisztérium, Területrendezési és Településügyi Főosztály 2011. 1 Helyi és térségi érdekek A településrendezés helyi közügy

Részletesebben

4. A RENDEZÉSI TERVBEN TÖRTÉNŐ VÁLTOZÁSOK LEÍRÁSA

4. A RENDEZÉSI TERVBEN TÖRTÉNŐ VÁLTOZÁSOK LEÍRÁSA 4. A RENDEZÉSI TERVBEN TÖRTÉNŐ VÁLTOZÁSOK LEÍRÁSA 4.1 A módosítások bemutatása A módosítások településen elfoglalt helyét a mellékelt A-1 jelű átnézeti rajz tartalmazza. 1. sz módosítás A módosítandó terület

Részletesebben

Tornyospálca község településrendezési terv módosítását megalapozó TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV

Tornyospálca község településrendezési terv módosítását megalapozó TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV P-ART Stúdió Kft Nyíregyháza Legyező u. 78/3 4400 E-mail: veresis55@gmail.com Tornyospálca község településrendezési terv módosítását megalapozó TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV Törzsszám:2/2015 1 Településrendezési

Részletesebben

KISLŐD KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA A 088 ÉS 093 HRSZ-Ú INGATLANOK VONATKOZÁSÁBAN

KISLŐD KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA A 088 ÉS 093 HRSZ-Ú INGATLANOK VONATKOZÁSÁBAN KISLŐD KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA A 088 ÉS 093 HRSZ-Ú INGATLANOK VONATKOZÁSÁBAN Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének a az 17/2004. (II. 28.) önkormányzati határozattal

Részletesebben

II.1.5. A TERÜLETRENDEZÉSI TERVVEL VALÓ ÖSSZHANG IGAZOLÁSA

II.1.5. A TERÜLETRENDEZÉSI TERVVEL VALÓ ÖSSZHANG IGAZOLÁSA A TERÜLETRENDEZÉSI TERVVEL VALÓ ÖSSZHANG IGAZOLÁSA Vizsgálat alapja Jelen összeállítás a 19/2011.(XI.29.)számú önkormányzati rendelettel elfogadott 2011. december 12-tıl hatályos Bács-Kiskun Megyei Területrendezési

Részletesebben

KAZINCBARCIKA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK K-12 JELŰ MÓDOSÍTÁSA TELJES ELJÁRÁSBAN ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁSI TERVDOKUMENTÁCIÓ

KAZINCBARCIKA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK K-12 JELŰ MÓDOSÍTÁSA TELJES ELJÁRÁSBAN ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁSI TERVDOKUMENTÁCIÓ KAZINCBARCIKA VÁROS FŐÉPÍTÉSZE " 3701 Kazincbarcika, Fő tér 4.! 48/514-731; Fax: 48/514-733 mobil:06-20-584-3554 email: lautner.emoke@kazincbarcika.hu. KAZINCBARCIKA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK K-12

Részletesebben

Területrendezési (területi) tervezés

Területrendezési (területi) tervezés A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEZÉS KÖZÚTI VONATKOZÁSAI, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL AZ ORSZÁGOS TERÜLETRENDEZÉSI TERV FELÜLVIZSGÁLATÁRA Vezető területrendező tervező: Faragó Péter Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai

Részletesebben

BODA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK 2015. ÉVI MÓDOSÍTÁSA

BODA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK 2015. ÉVI MÓDOSÍTÁSA K O K A S É S T Á R S A T E R V E Z Õ K F T. ÉPÍTÉSZ ÉS TELEPÜLÉSTERVEZÕ IRODA Tel/Fax: (72) 324-326 Iroda: 7624 Pécs, Budai Nagy A. u. 1. Levélcím: 7627 Pécs, Havihegyi út 66. E-mail: kokas@minicomp.hu

Részletesebben

PÁZMÁNDFALU. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció március TH

PÁZMÁNDFALU. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció március TH PÁZMÁNDFALU Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2016. március TH-16-02-03 2 Pázmándfalu Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció Aláírólap

Részletesebben

Felhívás Baranya Megye Területrendezési Tervének módosításával/ felülvizsgálatával kapcsolatban

Felhívás Baranya Megye Területrendezési Tervének módosításával/ felülvizsgálatával kapcsolatban Felhívás Baranya Megye Területrendezési Tervének módosításával/ felülvizsgálatával kapcsolatban A Területrendezés (1996. évi XXI. Törvény (Tftv.) alapján): A területrendezés az országra, illetve térségeire

Részletesebben

HAJDÚSÁMSON VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV

HAJDÚSÁMSON VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV HAJDÚSMSON VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV 471. SZ. ÚT VÁROSBÓL NYÍRADONY FELÉ KIVEZETÕ SZAKASZA MELLETTI KERÉKPÁRÚT NYOMVONALVEZETÉSÉVEL KAPCSOLATOS MÓDOSÍTÁSA I. TELEPÜLÉSSZERKEZETI

Részletesebben

1. A SZERKEZETI TERV LEÍRÁSA

1. A SZERKEZETI TERV LEÍRÁSA SZERKEZETI TERV LEÍRÁS a 251 sz. főút és a 2502 j. ök. út építési területére megnevezésű Szerkezeti tervlaphoz 1. A SZERKEZETI TERV LEÍRÁSA 1. 1. A területfelhasználás Beépítésre nem szánt területek KÖu

Részletesebben

4. A RENDEZÉSI TERVBEN TÖRTÉNŐ VÁLTOZÁSOK LEÍRÁSA

4. A RENDEZÉSI TERVBEN TÖRTÉNŐ VÁLTOZÁSOK LEÍRÁSA 4. A RENDEZÉSI TERVBEN TÖRTÉNŐ VÁLTOZÁSOK LEÍRÁSA 4.1 A módosítások bemutatása A módosítások településen elfoglalt helyét a mellékelt A-1 jelű átnézeti rajz tartalmazza! 1. sz módosítás A módosítandó terület

Részletesebben

FEKETEERDŐ. Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2014. szeptember TH-13-02-21

FEKETEERDŐ. Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2014. szeptember TH-13-02-21 FEKETEERDŐ Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2014. szeptember TH-13-02-21 2 Feketeerdő településrendezési terv módosítás Jóváhagyott dokumentáció Aláírólap

Részletesebben

Nyírábrány Nagyközség 6 tervezési egységét érintő településrendezési terv módosítás TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV. Törzsszám: /2014

Nyírábrány Nagyközség 6 tervezési egységét érintő településrendezési terv módosítás TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV. Törzsszám: /2014 P-ART Stúdió Kft 4400 Nyíregyháza, Legyező út 78/3 E-mail: veresis55@gmailcom Nyírábrány Nagyközség 6 tervezési egységét érintő településrendezési terv módosítás TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV Törzsszám: /2014

Részletesebben

Ország szerkezeti terv Hatályos OTrT (hatályos megyei terv alapja) Vízgazdálkodási térség 398,7

Ország szerkezeti terv Hatályos OTrT (hatályos megyei terv alapja) Vízgazdálkodási térség 398,7 5. A t e r ü l e t r e n d e z é s i t e r v v e l v a l ó ö s s z h a n g i g a z o l á s a Jelen összeállítás a 19/2011.(XI.29.)számú önkormányzati rendelettel elfogadott 2011. december 12- tıl hatályos

Részletesebben

I.1.5. TERÜLETRENDEZÉSI TERVI MEGFELELÉS IGAZOLÁSA

I.1.5. TERÜLETRENDEZÉSI TERVI MEGFELELÉS IGAZOLÁSA I.1.5. TERÜLETRENDEZÉSI TERVI MEGFELELÉS IGAZOLÁSA Vizsgálat alapja Jelen összeállítás a 19/2011.(XI.29.)számú önkormányzati rendelettel elfogadott 2011. december 12-tıl hatályos Bács-Kiskun Megyei Területrendezési

Részletesebben

JOBAHÁZA. Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció január TH

JOBAHÁZA. Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció január TH JOBAHÁZA Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2014. január TH-14-02-02 2 Jobaháza településrendezési terv módosítás Véleményezési dokumentáció Aláírólap Felelős

Részletesebben

MÁRKÓ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA

MÁRKÓ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA MÁRKÓ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA A KözOP-3.2/C-08-11 pályázattal épülő VESZPRÉM-MÁRKÓ-BÁND HIVATÁSFORGALMI ÉS KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁGI KERÉKPÁRÚT ENGEDÉLYEZÉSÉHEZ SZÜKSÉGES

Részletesebben

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSA ÉS AKTUALIZÁLÁSA

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSA ÉS AKTUALIZÁLÁSA PROVINCIA TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ KFT Levélcím: 3529 Miskolc, Derkovits u. 52. Telephely: 3527 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky út 9. I/2 Tel/Fax: /46/ 356-345, /46/ 313-476 E-mail: provinciaterv@gmail.com

Részletesebben

A módosítások elhelyezkedése

A módosítások elhelyezkedése SZENTKIRÁLYSZABADJA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA A MÓDOSÍTÁSI IGÉNYEK BEMUTATÁSA, CÉLJA ÉS HATÁSA 9 8 5 7 6 1 3 4 2 A módosítások elhelyezkedése 1. A 638/3 hrsz-ú telket érintő módosítás Az ingatlan

Részletesebben

II.3. ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT (Településrendezés és változással érintett területek) Munkarész a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti

II.3. ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT (Településrendezés és változással érintett területek) Munkarész a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT (Településrendezés és változással érintett területek) Munkarész a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti tartalommal készült a település sajátosságainak figyelembevételével.

Részletesebben

3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK Módosítási helyszín 3.1. Területrendezési tervi megfelelés igazolása 3.2. Településrendezés, tájrendezés 3.3.

3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK Módosítási helyszín 3.1. Területrendezési tervi megfelelés igazolása 3.2. Településrendezés, tájrendezés 3.3. 3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK Módosítási helyszín 3.1. Területrendezési tervi megfelelés igazolása 3.2. Településrendezés, tájrendezés 3.3. Környezetalakítás 3.4. Közlekedés 3.5. Közművesítés 3.6. Hírközlés

Részletesebben

A törvény jelentősége:

A törvény jelentősége: Magó Erzsébet osztályvezető Belügyminisztérium Területrendezési és Településügyi Főosztály 2012. április 26. Az Agglomerációs törvény (továbbiakban: Törvény) 2005. szeptember 1-én lépett hatályba. A törvény

Részletesebben

T P. Msz: Németh Gyula TT Lakiné Oláh Renáta. Miklósi Attila K1d-1/ Felelős vezetőtervező: Segédtervező: Közlekedés:

T P. Msz: Németh Gyula TT Lakiné Oláh Renáta. Miklósi Attila K1d-1/ Felelős vezetőtervező: Segédtervező: Közlekedés: T P T A L E N T P L A N Tervezõ, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 9023 Gyõr, Richter János u. 11. Tel: 96/418 373; Fa: 96/418 699; E mail: talent_plan@arrabonet.hu Enese Rendezési Terv módosítás Msz: 16081

Részletesebben

RAJZI SZABÁLYOZÁSI ELEMEK Nem települési döntési szint FELÜLETEK Települési döntési szint HATÁRVONALAK... polgármester I. rendű közlekedési célú közterület II. rendű közlekedési célú közterület (belterületen

Részletesebben

T A L E N T P L A N Győrújbarát Településrendezési eszközök módosítása Véleményezési dokumentáció Msz: október

T A L E N T P L A N Győrújbarát Településrendezési eszközök módosítása Véleményezési dokumentáció Msz: október T P T A L E N T P L A N Tervezõ, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 9023 Gyõr, Richter János u. 11.; Tel: 96/418 373; Fa: 96/418 699; E mail:talent_plan@arrabonet.hu Győrújbarát Településrendezési eszközök

Részletesebben

Győrsövényház. HÉSZ módosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2014. november TH-14-02-13

Győrsövényház. HÉSZ módosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2014. november TH-14-02-13 Győrsövényház HÉSZ módosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2014. november TH-14-02-13 2 Győrsövényház HÉSZ módosítás Véleményezési dokumentáció Aláírólap Felelős tervező: Németh Géza...

Részletesebben

A KÖZBENSŐ VÉLEMÉNYEZÉSRŐL VISSZAÉRKEZETT VÉLEMÉNYEK, ÉS AZ AZOKRA TETT INTÉZKEDÉSEK ÖSSZEFOGLALÓJA, EGYEZTETŐ TÁRGYALÁS EREDMÉNYE

A KÖZBENSŐ VÉLEMÉNYEZÉSRŐL VISSZAÉRKEZETT VÉLEMÉNYEK, ÉS AZ AZOKRA TETT INTÉZKEDÉSEK ÖSSZEFOGLALÓJA, EGYEZTETŐ TÁRGYALÁS EREDMÉNYE A KÖZBENSŐ VÉLEMÉNYEZÉSRŐL VISSZAÉRKEZETT VÉLEMÉNYEK, ÉS AZ AZOKRA TETT INTÉZKEDÉSEK ÖSSZEFOGLALÓJA, EGYEZTETŐ TÁRGYALÁS EREDMÉNYE A közbenső véleményezési eljárás során 8 államigazgatási szerv tett véleményezési

Részletesebben

3.1. TERÜLETRENDEZÉSI TERVI MEGFELELÉS IGAZOLÁSA

3.1. TERÜLETRENDEZÉSI TERVI MEGFELELÉS IGAZOLÁSA 3.1. TERÜLETRENDEZÉSI TERVI MEGFELELÉS IGAZOLÁSA 3.1. Területrendezési tervi megfelelés igazolása 1 Vizsgálat alapja Jelen összeállítás a 19/2011.(XI.29.)számú önkormányzati rendelettel elfogadott 2011.

Részletesebben

A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEK ÉS A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÖSSZHANGJÁT IGAZOLÓ TÉRKÉPEK ÉS LEÍRÁSOK

A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEK ÉS A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÖSSZHANGJÁT IGAZOLÓ TÉRKÉPEK ÉS LEÍRÁSOK A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEK ÉS A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÖSSZHANGJÁT IGAZOLÓ TÉRKÉPEK ÉS LEÍRÁSOK A tervhierarchia legmagasabb szintjén az Országos Területrendezési Terv áll, melyet az Országgyűlés a 2003.:

Részletesebben

Módosító indítvány sorszáma. Érintett szelvény. Kovács László és Valek Piroska. 5. 3f-4. Indítvány rövid tartalma, helyszíne

Módosító indítvány sorszáma. Érintett szelvény. Kovács László és Valek Piroska. 5. 3f-4. Indítvány rövid tartalma, helyszíne Módosító indítvány sorszáma Érintett szelvény 5. 3f-4 Indítványozó Kovács László és Valek Piroska átnézeti térkép Indítvány rövid tartalma, helyszíne 39287 hrsz-ú közpark területfelhasználási módjának

Részletesebben

Területrendezési szabályozás változása

Területrendezési szabályozás változása Területrendezési szabályozás változása Magó Erzsébet osztályvezető Belügyminisztérium Területrendezési és Településügyi Főosztály 2014. április 15. Előzmények Országos Területrendezési Tervről szóló 2003.

Részletesebben

I. TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSA

I. TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSA I. TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSA Polgár Város jelenleg hatályos Településszerkezeti tervét 87/2002.(X.03.) sz. határozatával hagyta jóvá az önkormányzat képviselő-testülete. Többszöri módosítást

Részletesebben

LENGYELTÓTI VÁROS RÉGÉSZETI LELŐHELYEI RÉGÉSZETI FELMÉRÉS LENGYELTÓTI VÁROS RENDEZÉSI TERVÉNEK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ

LENGYELTÓTI VÁROS RÉGÉSZETI LELŐHELYEI RÉGÉSZETI FELMÉRÉS LENGYELTÓTI VÁROS RENDEZÉSI TERVÉNEK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ LENGYELTÓTI VÁROS RÉGÉSZETI LELŐHELYEI RÉGÉSZETI FELMÉRÉS LENGYELTÓTI VÁROS RENDEZÉSI TERVÉNEK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ Lengyeltóti város régészeti lelőhelyei Régészeti felmérés Lengyeltóti város rendezési tervének

Részletesebben

4. A TELEPÜLÉSSZERKEZETI- ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVEN TÖRTÉNŐ VÁLTOZÁSOK LEÍRÁSA

4. A TELEPÜLÉSSZERKEZETI- ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVEN TÖRTÉNŐ VÁLTOZÁSOK LEÍRÁSA 4. A TELEPÜLÉSSZEREZETI- ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVEN TÖRTÉNŐ VÁLTOZÁSO LEÍRÁSA 4.1 A módosítások bemutatása A rendezési terv módosítása során 12 terület módosítására kerül sor. A módosítani kívánt területek

Részletesebben

NYÍRMADA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV KÉSZÍTÉSE

NYÍRMADA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV KÉSZÍTÉSE 2014. URBAN Linea Tervező és Szolgáltató Kft. NYÍRMADA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV KÉSZÍTÉSE KÜLZETLAP Nyírmada Város Településrendezési Tervének - készítéséhez - Településrendező tervező: ügyvezető.

Részletesebben

MÁGOCS VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE MÓDOSÍTÁS MÁRCIUS HÓ HÜBNER TERVEZŐ KFT 7621 PÉCS, JÁNOS U. 8.

MÁGOCS VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE MÓDOSÍTÁS MÁRCIUS HÓ HÜBNER TERVEZŐ KFT 7621 PÉCS, JÁNOS U. 8. MÁGOCS VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE MÓDOSÍTÁS 2016. MÁRCIUS HÓ HÜBNER TERVEZŐ KFT 7621 PÉCS, JÁNOS U. 8. 1 MÁGOCS VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE MÓDOSÍTÁS TERVEZŐ TELEPÜLÉSTERVEZÉS HÜBNER TERVEZŐ KFT

Részletesebben

3.2. TERÜLETRENDEZÉSI TERVI MEGFELELÉS IGAZOLÁSA

3.2. TERÜLETRENDEZÉSI TERVI MEGFELELÉS IGAZOLÁSA 3.2. TERÜLETRENDEZÉSI TERVI MEGFELELÉS IGAZOLÁSA Vizsgálat alapja Jelen igazolás a 19/2011.(XI.29.) számú önkormányzati rendelettel elfogadott 2011. december 12-tıl hatályos Bács-Kiskun megyei területrendezési

Részletesebben

A Duna mente örökségi potenciálja

A Duna mente örökségi potenciálja A Duna mente örökségi potenciálja az EuroVelo 6 kerékpárút a Duna mentén (Rajka Budapest) régészeti szempontból Jövőkép a Duna mentén, Rajka Budapest workshop 2014. május 30. Újlaki Zsuzsánna főosztályvezető-helyettes

Részletesebben

Az Országos Területrendezési Tervről szóló évi XXVI. törvény (OTrT) évi felülvizsgálatának módosítási javaslatai

Az Országos Területrendezési Tervről szóló évi XXVI. törvény (OTrT) évi felülvizsgálatának módosítási javaslatai Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény (OTrT) 2013. évi felülvizsgálatának módosítási javaslatai 2013. szeptember 18. Az Ország Szerkezeti Terve meghatározza: 1. az1000 ha-nálnagyobb

Részletesebben

Tervezõk névsora. Tóalmás Településszerkezeti-, Övezeti Tervének (külterület), valamint a Helyi Építési Szabályzatának módosítása

Tervezõk névsora. Tóalmás Településszerkezeti-, Övezeti Tervének (külterület), valamint a Helyi Építési Szabályzatának módosítása BAU-URB Tsz.: 56/2012. Tervező és Tanácsadó Kft. 1112.Budapest, Dayka Gábor utca 94. Tel/Fax.: 319-36-44 Tervezõk névsora Tóalmás Településszerkezeti-, Övezeti Tervének (külterület), valamint a Helyi Építési

Részletesebben

M ó d o s í t á s i s m e r t e t é s e

M ó d o s í t á s i s m e r t e t é s e M ó d o s í t á s i s m e r t e t é s e Képviselő-testület telektulajdonos kérelmére kezdeményezte a településrendezési eszközök módosítását 16/2016.(II.10.) Kt. sz. határozatában. A határozat értelmében

Részletesebben

VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE K-1 JELŰ KORSZERŰSÉGI FELÜLVIZSGÁLATA ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ

VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE K-1 JELŰ KORSZERŰSÉGI FELÜLVIZSGÁLATA ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ LA-URBE ÉPÍTÉSZIRODA KFT. 3525 Miskolc, Patak utca 10. sz. Telefon: 06-46-504-338 Fax: 06-46-504-339 mobil: 06-20-9692-361 E-mail: la.urbekft@chello.hu VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE K-1

Részletesebben

Átnézeti térkép Kivonat az érvényben lévő szabályozási tervből Kivonat az érvényben lévő szerkezeti tervből

Átnézeti térkép Kivonat az érvényben lévő szabályozási tervből Kivonat az érvényben lévő szerkezeti tervből 18. 2d-2 Páfrány úti URÁN Társasgarázs A Páfrány út 543/1 hrsz-ú ingatlan beépítési %-nak növelése 70%-ra (Páfrány úti garázstelep). nem nem igen A kérést méltányolandó, az övezetben a beépítési lehetőséget

Részletesebben

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL FŐÉPÍTÉSZI IRODA TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS DOKUMENTÁCIÓJA

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL FŐÉPÍTÉSZI IRODA TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS DOKUMENTÁCIÓJA KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL FŐÉPÍTÉSZI IRODA TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS DOKUMENTÁCIÓJA KAPOSVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK M12-5/2016-OTÉK JELZŐSZÁMÚ MÓDOSÍTÁSÁHOZ 2016. SZEPTEMBER HÓ ALÁÍRÓLAP

Részletesebben

TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV. Debrecen, 2013. augusztus hó

TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV. Debrecen, 2013. augusztus hó LENGYEL ÉPÍTÉSZ MŰTEREM KFT. 4027 Debrecen, Egyetem sgt. 21. 1/2. Telefon / fax: (52) 425 428, (52) 532 896 E-mail: lengyel @ lengyelepitesz.t-online.hu Debrecen, 41. számú vrk. Debrecen-Nagykereki vasútvonal

Részletesebben

NAGYRÁBÉ NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV

NAGYRÁBÉ NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV C Í V I S T E R V VÁROSTERVEZŐ ÉS ÉPÍTÉSZ IRODA BETÉTI TÁRSASÁG Levelezési cím: 4031 Debrecen, Derék utca 245 Iroda: Debrecen, Széchenyi utca 8 sz. Tel:(30) 9818-172, Tel/fax: (52) 531-732 Email: civisterv

Részletesebben

Egyházaskesző településrendezési tervének módosítása

Egyházaskesző településrendezési tervének módosítása Egyházaskesző településrendezési tervének módosítása Örökségvédelmi hatástanulmány Régészet Archeo-Art Bt. 1., Vizsgálat Bevezetés A jelenlegi hatástanulmány Egyházaskesző település Szerkezeti és Szabályozási

Részletesebben

ÁDÁND KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA

ÁDÁND KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA ÁDÁND KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA M2/2013-OTÉK VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ 2016. szeptember hó 1 Munkarész: Név, Aláírás: tervezési jogosultság száma:

Részletesebben

a Képviselő-testület 2015. december 17-i ülésének jegyzőkönyvéből

a Képviselő-testület 2015. december 17-i ülésének jegyzőkönyvéből Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT Kihagyva a kihagyandókat! a Képviselő-testület 2015. december 17-i ülésének jegyzőkönyvéből 154/2015.(XII.17.) ÖH Településszerkezeti terv módosítása Határozat Lajosmizse

Részletesebben

KÖKÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁSBAN

KÖKÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁSBAN KÖKÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁSBAN V É L E M É N Y E Z É S I D O K U M E N T Á C I Ó KÖKÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA MEGBÍZÁSÁBÓL KÉSZÍTETTE: KÖKÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI

Részletesebben

MÁRKÓ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA

MÁRKÓ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA MÁRKÓ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA 7/2013.(II.12.), 12/2013.(III.12.) ÉS A 16/2015.(II.11.) SZ.ÖNK. HATÁROZATTAL ELFOGADOTT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI DÖNTÉSEK ALAPJÁN 314 / 2012.

Részletesebben

RÉTKÖZBERENCS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

RÉTKÖZBERENCS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA 2015. U D Urban Dimensio Tervező és Szolgáltató Betéti Társaság RÉTKÖZBERENCS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Teljes eljárás - Előzetes tájékoztatási dokumentáció KÜLZETLAP Rétközberencs Község

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Sajóbábony Településrendezési terve 2005-ben készült és került jóváhagyásra.

TÁJÉKOZTATÓ. Sajóbábony Településrendezési terve 2005-ben készült és került jóváhagyásra. TÁJÉKOZTATÓ Sajóbábony Településrendezési terve 2005-ben készült és került jóváhagyásra. I. A területre jelenleg a következő településrendezési eszközök vannak hatályban: Sajóbábony Település-rehabilitációs

Részletesebben

VERŐCE TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV FELÜLVIZSGÁLAT előzetes egyeztetési anyag

VERŐCE TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV FELÜLVIZSGÁLAT előzetes egyeztetési anyag Verőce község egyaránt része a festői Dunakanyarnak és a domboldalakra felfutó Börzsönyi tájnak, továbbá közvetlenül határos a fővárosi agglomerációval. A Településrendezési terv felülvizsgálatának megkezdését

Részletesebben

Szakági munkarészek. Környezeti értékelés

Szakági munkarészek. Környezeti értékelés Szakági munkarészek Környezeti értékelés A változtatási szándék a 314/2015. (XII.25.) Kormányrendelet értelmében környezeti hatásvizsgálat köteles, az eljárás lefolytatásra került. Fentiek miatt az előzetes

Részletesebben

4. A RENDEZÉSI TERVBEN TÖRTÉNŐ VÁLTOZÁSOK LEÍRÁSA

4. A RENDEZÉSI TERVBEN TÖRTÉNŐ VÁLTOZÁSOK LEÍRÁSA 4. A RENDEZÉSI TERVBEN TÖRTÉNŐ VÁLTOZÁSOK LEÍRÁSA 4.1 A módosítások bemutatása A módosítások településen elfoglalt helyét a mellékelt A-1 jelű átnézeti rajz tartalmazza! 1. sz módosítás A módosítandó terület

Részletesebben

HEREND VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA

HEREND VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA HEREND VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA 100/2013.(IX.17.) SZ. ÖNK. HATÁROZATTAL ELFOGADOTT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI DÖNTÉS ALAPJÁN 314 / 2012. (XI.8.) KORM. RENDELET 41. SZERINTI EGYSZERŰSÍTETT

Részletesebben

Változtatási jegyzék

Változtatási jegyzék Változtatási jegyzék Fonyód Város településrendezési eszközeinek módosításához Jsz.: 50-1947/2016 VÁLTOZTATÁSI JEGYZÉK TARTALMA: 1. Fonyódi piac és vásárcsarnok fejlesztése. 2. Lakóterület fejlesztés az

Részletesebben

Törzsszám: P1/2014. Felelős tervező

Törzsszám: P1/2014. Felelős tervező PALOTÁS Számítástechnikai és Területrendezési Betéti Társaság 4026. Debrecen Bethlen u. 36-38 Telefon: (52) 427-329, Mobil: (30) 9833-022 E-mail: cpalotas@mail.datanet.hu TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV ÉS BEÉPÍTÉSI

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA 2016. U D Urban Dimensio Tervező és Szolgáltató Betéti Társaság ÚJFEHÉRTÓ VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Módosítások 2016. I. KÜLZETLAP Újfehértó Város Településrendezési Tervének - módosításához

Részletesebben

T P. T P TALENT-PLAN Kft. 9023 Győr, Richter J.u.11. Tel: 96/418-373; Fax: 96/418-699; E-mail: talent_plan@arrabonet.hu - 2 -

T P. T P TALENT-PLAN Kft. 9023 Győr, Richter J.u.11. Tel: 96/418-373; Fax: 96/418-699; E-mail: talent_plan@arrabonet.hu - 2 - T P T A L E N T P L A N Tervezõ, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 9023 Gyõr, Richter János u. 11. Tel: 96/418 373; Fax: 96/418 699; E mail: talent_plan@arrabonet.hu VÉRTESKETHELY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV

Részletesebben

HALMAJUGRA KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA A SPORTPÁLYA ELHELYEZÉSÉVEL KAPCSOLATOSAN TELJES ELJÁRÁSBAN

HALMAJUGRA KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA A SPORTPÁLYA ELHELYEZÉSÉVEL KAPCSOLATOSAN TELJES ELJÁRÁSBAN LA-URBE ÉPÍTÉSZIRODA KFT. 3525 Miskolc, Patak utca 10. sz. Telefon: 06-46-504-338 Fax: 06-46-504-339 mobil: 06-20-9692-361 E-mail: la.urbekft@chello.hu 1. CÍMLAP HALMAJUGRA KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK

Részletesebben

D Á N Y TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA KIEGÉSZÍTÉS AZ ALÁTÁMASZTÓ ÉS JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEKHEZ

D Á N Y TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA KIEGÉSZÍTÉS AZ ALÁTÁMASZTÓ ÉS JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEKHEZ D Á N Y TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA KIEGÉSZÍTÉS AZ ALÁTÁMASZTÓ ÉS JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEKHEZ A 4,5,11,12,13 HRSZ. INGATLANOK TERÜLETÉRE VONATKOZÓAN KÖZIGAZGATÁSI EGYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓ

Részletesebben

Váchartyán Településrendezési terv módosítása

Váchartyán Településrendezési terv módosítása Váchartyán Településrendezési terv módosítása Örökségvédelmi hatástanulmány Régészeti munkarész Készítette: Archeo-Art Bt. I. Vizsgálat Bevezetés A jelenlegi hatástanulmány a PESTTERV Kft. megbízásából

Részletesebben

Döge Község Településrendezési Terv ének m ódosításához

Döge Község Településrendezési Terv ének m ódosításához Döge Község Településrendezési Terv ének m ódosításához O r s z á g o s, k i e m e lt t é r s é g i és megyei ö v e z e t e k t e r ü l et i l e h at á r o lása Módosí tások I. 2017. Tervező: URBAN Linea

Részletesebben

KÁLMÁNHÁZA 6 terület településrendezési terv módosítása P-ART Stúdió Kft Nyíregyháza Legyező u. 78/ Véleményezési dokumentáció

KÁLMÁNHÁZA 6 terület településrendezési terv módosítása P-ART Stúdió Kft Nyíregyháza Legyező u. 78/ Véleményezési dokumentáció P-ART Stúdió Kft Nyíregyháza Legyező u. 78/3 4400 Véleményezési dokumentáció Kálmánháza község településrendezési terv módosítása A 73/2006.(V.29.) KT számú határozattal elfogadott SZERKEZETI TERV módosítása

Részletesebben

SOMOGYBABOD TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS DOKUMENTÁCIÓJA

SOMOGYBABOD TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS DOKUMENTÁCIÓJA SOMOGYBABOD Településrendezési tervének M4/2016-OTÉK jelű módosítása TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS DOKUMENTÁCIÓJA TERVEZŐ: dr Fazekas Sándorné KAMARAI REG: TT 14 0282 7400 KAPOSVÁR, NÉMETH ISTVÁN FASOR. 31 telefon/fax:

Részletesebben