1. CÍMLAP TÁLLYA KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE K-1 JELŰ KORSZERŰSÉGI FELÜLVIZSGÁLATA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1. CÍMLAP TÁLLYA KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE K-1 JELŰ KORSZERŰSÉGI FELÜLVIZSGÁLATA"

Átírás

1 LA-URBE ÉPÍTÉSZ IRODA KFT Miskolc, Patak utca 10. sz. Telefon: Fax: mobil: CÍMLAP TÁLLYA KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE K-1 JELŰ KORSZERŰSÉGI FELÜLVIZSGÁLATA Alátámasztó munkarész Megrendelő: Tállya község Önkormányzata Tállya Rákóczi utca Tervező: LA-URBE Építész Iroda Kft Miskolc Patak utca Miskolc, szeptember hó Tállya község Településrendezési terve Alátámasztó munkarész

2 LA-URBE ÉPÍTÉSZ IRODA KFT Miskolc, Patak utca 10. sz. Telefon: Fax: mobil: ALÁÍRÓLAP TÁLLYA KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE K-1 JELŰ KORSZERŰSÉGI FELÜLVIZSGÁLATA Alátámasztó munkarész Vezető településtervező: Okl. településmérnök: Lautner Emőke TT LA-URBE KFT. Szarkáné Györe Mária TT LA-URBE KFT. Településmérnök: Dr. Petrus József Csaba Lautner Emőke ügyvezető Miskolc, szeptember hó Tállya község Településrendezési terve Alátámasztó munkarész

3 LA-URBE ÉPÍTÉSZ IRODA KFT Miskolc, Patak utca 10. sz. Telefon: Fax: mobil: TARTALOMJEGYZÉK TÁLLYA KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE K-1 JELŰ KORSZERŰSÉGI FELÜLVIZSGÁLATA Alátámasztó munkarész 1. Címlap 2. Aláírólap 3. Tartalomjegyzék 4. Módosítások leírása 5. Országos Területrendezési Terv és a Településszerkezeti Terv összhangjának igazolása 6. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Területrendezési Tervének való megfelelőség igazolása 7. Biológiai aktivitási mérleg 8. Örökségvédelmi hatástanulmány 9. Terviratok 9.1. Étv.9. (3) bek. szerinti közbenső véleményezés dokumentumai 9.2. Étv.9. (4) bek. szerinti egyeztető tárgyalás jegyzőkönyve 9.3. Módosításra vonatkozó észrevételek kiértékelése 9.4. Étv.9. (6) bek. szerinti végső állami főépítészi vélemény szeptember hó Tállya község Településrendezési terve Alátámasztó munkarész

4 LA-URBE ÉPÍTÉSZ IRODA KFT Miskolc, Patak utca 10. sz. Telefon: Fax: mobil: MÓDOSÍTÁSSAL ÉRINTETT TERÜLETEK Tállya község településrendezési tervének K-1 jelű korszerűségi felülvizsgálatához 4.1. ELŐZMÉNYEK, ÖSSZEFOGLALÁS: Jelen alátámasztó munkarész Tállya, 2006 év végén jóváhagyott településszerkezeti tervének és a szabályozási tervének módosításával kapcsolatban készült. Jelen rendezési terv módosítás során a felmerült módosítási igények kerültek felülvizsgálatra, beépítésre a tervbe, ezzel egyidejűleg a jogszabály-változási aktualizálások is megtörténtek. A tervmódosítás előzményeként lefolytatásra került az Étv. 9.. (2) bek. szerinti előzetes államigazgatási eljárás, melynek keretén belül kijelölésre került a rendezés alá vont terület. Az érintett államigazgatási szervek és a szomszédos települések Önkormányzatai megküldték előzetes véleményüket, melyeket a tervkészítés során figyelembe vettünk. 4.2 MÓDOSÍTÁSOK LEÍRÁSA 1. sz. módosítási kérelem A Kossuth utca mentén elhelyezkedő K/5.1 Pincés területek övezete K/5.2 pincés borházas övezetbe kerüljenek átsorolásra. A kérelemhez szabályozási terv módosítás (1.sorszám) vált szükségessé, a szerkezeti terv nem változik. 2. sz. módosítási kérelem Vörösmarty utca északi végénél elhelyezkedő K/5.1 Pincés terület K/5.2 pincés borházas övezetbe kerüljenek átsorolásra. A kérelemhez szabályozási terv módosítás (2.ssz.) vált szükségessé, a szerkezeti terv nem változik. 3. sz. módosítási kérelem Lakossági kérelemre a tulajdonviszonyok és a kialakult állapot szerint a 692/3 hrsz ú ingatlan Gksz/1.1 övezetbe kerüljön átsorolásra. A 692/2 hrsz ú ingatlanon ravatalozó építése tervezett, melyhez szükséges lenne az előkerti méretet 0 ra csökkenteni. A kérelemhez szabályozási terv módosítás (3.ssz.) és szerkezeti terv módosítás (1.ssz.) vált szükségessé. A módosítás az eredeti, kialakult állapotnak megfelelő szabályozásra törekszik. Tállya község Településrendezési terve Alátámasztó munkarész

5 4. sz. módosítási kérelem A 843, 842/2, 842/1, 850, 847, 848, 849 helyrajzi számú ingatlanok egy része Kertvárosias lakóterületből Különleges idegenforgalmi övezetbe kerüljenek átsorolásra. A Bem utca és a Vörösmarty utca kialakult szabályozási szélessége legyen a mérvadó, a tervezett szabályozási vonal ne metsszen bele a meglévő telkekbe. A módosítással érintett területen lévő pálinkafőző területe településközponti vegyes területfelhasználási kategóriából a jelenlegi terület-felhasználásnak megfelelően kerüljön besorolásra. A kérelemhez szabályozási terv módosítás (4.ssz.) és szerkezeti terv módosítás (2.ssz.) vált szükségessé. A módosítás az eredeti, kialakult állapotnak megfelelő szabályozásra törekszik. 5. sz. módosítási kérelem A külterületen lévő 060/87 /88 helyrajzi számú ingatlanon jelenleg működő TÜZÉP ipari gazdasági területből Kereskedelmi szolgáltató gazdasági területfelhasználási kategóriába kerüljön átsorolásra. Az alaptérkép és a hatályos rendezési terv szerint a 017, 019/7 /8 hrsz-ú gyepterületek művelés alól kivont területek. Ezen területek Kereskedelmi szolgáltató gazdasági területfelhasználási kategóriába kerüljenek átsorolásra. A kérelemhez szabályozási terv módosítás (5.ssz.) és szerkezeti terv módosítás (3.ssz.) vált szükségessé. A terület az elkerülő út és a vasút között helyezkedik el ipari gazdasági területek között, ott ahol a településről kivezető út az elkerülő útba csatlakozik. Egy kereskedelmi szolgáltató területnek ezen terület ideális helyet teremt. 6. sz. módosítási kérelem A Bányatelepi lakóterület szabályozása inkább a meglévő utak figyelembevételével kerüljön kialakításra, mivel az Önkormányzat nem tervezi az új utcák nyitását és a terület telkeinek újraosztását végrehajtani. A terület déli részén lévő tömbökben az oldalhatáron álló beépítési mód helyett kertvárosias lakóterület szabadon álló beépítéssel kerüljön meghatározásra. A Rákóczi utca mentén a közparkokat összekötő 5 m-es sávban fásítás céljából közparksáv kerüljön kijelölésre, melyek magas zöldfelületi aránnyal szabályozandók. A szállítószalag melletti 99. hrsz. ú rét, jelenleg közparkként szabályozott, melyet kisvárosias lakóterületi kategóriába kíván a település átsorolni 4x2 lakásos önkormányzati bérlakások építése céljából. A kérelemhez szabályozási terv módosítás (6.ssz.) és szerkezeti terv módosítás (4.ssz.) vált szükségessé. A módosítás az eredeti, kialakult állapotnak megfelelő szabályozásra törekszik. Az önkormányzati bérlakások építése a hátrányos helyzetben lévők lakáshoz jutását segíti elő. 7. sz. módosítási kérelem A 687, 0118/1, 0120/84/85, 0122/4/5/6, hrsz-ú terület kerüljön olyan területfelhasználási kategóriába, mely lehetővé teszi a területen kulturális, művelődési létesítmények elhelyezését. Jelenleg a terület ipari gazdasági területként van jelölve a hatályos rendezési tervben, valós területfelhasználása mezőgazdasági jellegű. Tállya község Településrendezési terve Alátámasztó munkarész

6 A kérelemhez szabályozási terv módosítás (7.ssz.) és szerkezeti terv módosítás (5.ssz.) vált szükségessé. A nagy befogadóképességgel és alapterülettel rendelkező épületek elhelyezésére a belterületen már nem nyílik lehetőség, csak külterületi részek bevonásával. A terület közvetlenül kapcsolódik a belterülethez. Az övezet idegenforgalmi funkciók elhelyezésére szolgál, és egyedi objektumként kilátó létesítése is lehetségessé válik. A kulturális, művelődési és idegenforgalmat vonzó létesítmények építése közérdeket képvisel. 8. sz. módosítási kérelem A település keleti szélén a Honvéd utca folytatásában a 0111/4 hrsz. ú ingatlan egy részén kisvárosias lakóterület kerüljön kialakításra. A kérelemhez szabályozási terv módosítás (8.ssz.) és szerkezeti terv módosítás (6.ssz.) vált szükségessé. A település belterülete sűrűn beépített, ezért új lakóterületek kialakítására, lakóterületfejlesztésre csak a külterületen nyílik lehetőség. 9. sz. módosítási kérelem A 1047/1 hrsz. ú ingatlan, a volt gázolaj kút területe kereskedelmi gazdasági területből kerüljön vissza közterületbe a kialakult állapotnak megfelelően. A 1046/6 hrsz-ú telek szabályozása is a meglévő állapotoknak megfelelően kerüljön ábrázolásra. A kérelemhez szabályozási terv módosítás (9.ssz.) vált szükségessé, a szerkezeti terv nem változik. 10. sz. módosítási kérelem A település délkeleti részén a jelenleg mezőgazdasági célra hasznosított külterületi földterületek egy része erdő területbe kerüljön átsorolásra, másik része különleges területfelhasználási kategóriába, azért, hogy lehetővé váljon konferencia központ, bevásárló központ, művelődési-kiállító központ és egyéb idegenforgalmi létesítmények és azokat kiszolgáló funkciók létrehozása. Az elkerülő út déli oldalán benzinkút elhelyezésére szükséges területfelhasználási besorolást módosítani. A kérelemhez szabályozási terv módosítás (10.ssz.) és szerkezeti terv módosítás (7.ssz.) vált szükségessé. A nagy befogadóképességgel és alapterülettel rendelkező épületek elhelyezésére a belterületen már nem nyílik lehetőség, csak külterületi részek bevonásával. A terület közvetlenül kapcsolódik a belterülethez, valamint belül esik azon a határon, amelyet a megépült elkerülő út képez a külterületen. A kulturális, művelődési és idegenforgalmat vonzó létesítmények építése közérdeket képvisel. 11. sz. módosítási kérelem A beépítésre szánt területek növelése céljából, új lakóterületek kijelölése miatt szükség van a belterületi határ kibővítésére a település észak-keleti részén, a Palota-dűlő déli oldalán. A kérelemhez szabályozási terv módosítás (11.ssz.) és szerkezeti terv módosítás (8.ssz.) vált szükségessé. A település belterülete sűrűn beépített, ezért új lakóterületek kialakítására, lakóterületfejlesztésre csak a külterületen nyílik lehetőség. A kiépült úthálózat és a domboldal már Tállya község Településrendezési terve Alátámasztó munkarész

7 megindult betelepülése indokolja a bővítést, mely lehetőséget teremt az utca végigépítésére. 12.sz. módosítási kérelem A 0116/6/7/8, 0116/56/57/58/59/60/61/62. hrsz-ú területen a területfelhasználás besorolásának változtatása szükséges sportrepülőgépek számára kialakított leszállópálya kiépítésének lehetőségének megteremtésére. A területfelhasználás jelenleg mezőgazdasági területbe, valamint ipari gazdasági területbe van sorolva. Az ipari gazdasági terület már nem funkcionál, felhagyott mezőgazdasági üzemek vannak a telephelyen. A leszállópályát a lakóterülettől véderdősáv választaná el. A kérelemhez szabályozási terv módosítás (12.ssz.) és szerkezeti terv módosítás (9.ssz.) vált szükségessé. A sportrepülőgépek számára kialakított leszállópálya segítheti az idegenforgalom növekedését, Tállya vonzerejének bővítését, elérhetőségének javítását. 13.sz. módosítási kérelem Az OTÉK 2008-as módosulása miatt pontosítás szükséges, miszerint az üzemi mezőgazdasági területek különleges területfelhasználási kategóriába sorolandók. Ennek megfelelően az ipari gazdasági területfelhasználási kategóriába besorolt mezőgazdasági jellegű üzemi területek különleges területté módosulhatnak. A kérelemhez szabályozási terv módosítás (13.ssz.) és szerkezeti terv módosítás (10.ssz.) vált szükségessé. A módosítás a területfelhasználásban változást nem eredményez, csupán az OTÉK kibővült előírásaihoz igazodik. 14.sz. módosítási kérelem Az OTÉK 2008-as módosulása miatt pontosítás szükséges, miszerint az üzemi mezőgazdasági területek különleges területfelhasználási kategóriába sorolandók. Ennek megfelelően az ipari gazdasági területfelhasználási kategóriába besorolt mezőgazdasági jellegű üzemi területek különleges területté módosulhatnak. A kérelemhez szabályozási terv módosítás (14.ssz.) és szerkezeti terv módosítás (11.ssz.) vált szükségessé. A módosítás a területfelhasználásban változást nem eredményez, csupán az OTÉK kibővült előírásaihoz igazodik. 15.sz. módosítási kérelem A 4708, 4709, 4710, 4711, 4712, 4713 hrsz.-ú terület területfelhasználása kerüljön általános mezőgazdasági kategóriába. A kérelemhez szabályozási terv módosítás (15.ssz.) és szerkezeti terv módosítás (12.ssz.) vált szükségessé. A módosítás az eredeti, kialakult állapotnak megfelelő szabályozásra törekszik. 16.sz. módosítási kérelem Az elkerülő út mentén a település felé eső oldalban véderdősáv kerüljön kijelölésre az út védőtávolságénak sávjában a körforgalmú csomópontig. A kérelemhez szabályozási terv módosítás (16.ssz.) és szerkezeti terv módosítás (13.ssz.) vált szükségessé. Tállya község Településrendezési terve Alátámasztó munkarész

8 Az út 50 m-es védősávján belül épület nem helyezhető el, így oda erdőtelepítéssel növekedhet a település biológiai aktivitási értéke. Az aktivitásérték emelkedésén túl az erdősáv védi a települést az elkerülő út forgalmi zajától. 17.sz. módosítási kérelem A 088/5 hrsz-ú terület 2004-ben kelt változási vázrajz szerint legelő művelési ágból kivonásra került, az új funkciója, udvar. Ennek megfelelően módosítandó a terület besorolása mind a szabályozási mind a szerkezeti tervlapokon. A kérelemhez szabályozási terv módosítás (17.ssz.) és szerkezeti terv módosítás (14.ssz.) vált szükségessé. A módosítás az eredeti, kialakult állapotnak megfelelő szabályozásra törekszik. 18.sz. módosítási kérelem Kismértékben módosítani szükséges a tervezett településközpontot elkerülő út nyomvonalát, a feltűntetésre került vízfolyás miatt. A kérelemhez szabályozási terv módosítás (18.ssz.) vált szükségessé, a szerkezeti terv nem változik. A vízfolyás időnkénti nagy vízhozama miatt nem eshet a településközpontot elkerülő-út szabályozási szélességébe sz. módosítási kérelem 2009-ben jóváhagyásra került B.-A.-Z. megye területrendezési terve, mely tovább pontosította az OTrT térségi övezeteit. A Településrendezési tervet felül kell vizsgálni a megyeterv vonatkozásában, fel kell tűntetni az új övezeti határvonalakat, valamint igazolni szükséges a megye szerkezeti tervének és a település szerkezeti tervének összhangját. A felülvizsgálat biztosítja, hogy a terv összhangba kerül a jóváhagyott megyei szintű elképzelésekkel. A módosítási kérelmeken túl feltűntetésre kerültek az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság adatszolgáltatása alapján az ökológiai hálózat területének határvonalai, ahol megkülönböztetésre került az ökológiai hálózat magterülete, az ökológiai folyosó, és a puffer terület. Az ökológiai határvonalak feltűntetése külön módosítási pontként jelentkezik, mind a szerkezeti, mind a szabályozási terv esetében. Tállya község Településrendezési terve Alátámasztó munkarész

9 LA-URBE ÉPÍTÉSZ IRODA KFT Miskolc, Patak utca 10. sz. Telefon: Fax: mobil: ORSZÁGOS TERÜLETRENDEZÉSI TERV ÉS A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÖSSZHANGJÁNAK IGAZOLÁSA Tállya község településrendezési tervének K-1 jelű korszerűségi felülvizsgálatához Az Országos Területrendezési Terv Tállyát érintő elhatározásai (2003. évi XXVI. törvény) Az Országos Területrendezési Terv (OTrT) elkészítéséről a területfejlesztésről és területrendezésről szóló évi XXI. törvény (Tft.) rendelkezett. A területfejlesztésről és területrendezésről szóló évi XXI. törvény meghatározása szerint a területrendezési terv: az ország, illetve egyes térségek nagytávlatú műszaki-fizikai szerkezetét meghatározó és befolyásoló tervdokumentum, amely biztosítja a területi adottságok és erőforrások hosszú távú hasznosítását és védelmét, az ökológiai elvek érvényesítését, a műszaki-infrastrukturális hálózatok összehangolt elhelyezését és a területfelhasználás rendszerét, optimális hosszú távú területi szerkezetét. Részlet az Országos területrendezési tervből Tállya község Településrendezési terve Alátámasztó munkarész

10 Az Országos Területrendezési Terv rögzíti a térség területhasználatának és funkcionális övezeteinek alapvetéseit, melyek Tállya környezetében az alábbiak: A területfelhasználás rendszere szempontjából a terv Tállyát alapvetően mezőgazdasági, vegyes, valamint erdőgazdálkodási térség kategóriába sorolja. Az Országos Településszerkezeti Terv Mezőgazdasági térség, Vegyes területfelhasználású térség, Erdőgazdálkodási térség, Országos kerékpárút törzshálózat ha közötti települési térség Az ökológiai hálózat övezete A települést külterületét az országos ökológiai hálózat övezete lefedi (Az ökológiai hálózat helyrajzi számos lehatárolása még nem történt meg, viszont az illetékes Nemzeti Park Igazgatósága térképi jelöléssel ábrázolta az ökológiai hálózattal érintett területeket, különválasztva a magterületet, az ökológiai folyosót és a pufferterületet.) Tállya község Településrendezési terve Alátámasztó munkarész

11 Kiemelt termőhelyi adottságú erdőterületek övezete Országos jelentőségű tájképvédelmi terület övezete Kulturális örökség szempontjából kiemelten kezelendő terület övezete Tállya község Településrendezési terve Alátámasztó munkarész

12 Kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi terület övezete Ásványi nyersanyag-gazdálkodási terület övezete Energetikai hálózat: Tállya község Településrendezési terve Alátámasztó munkarész

13 Közúthálózat: Vasúthálózat: Az országos területrendezési terv és a településszerkezeti terv összhangjának igazolása A település közigazgatási területe: 3795,2 ha Települési térség határa (belterület+iparterület): 250,4 ha Mezőgazdasági térség határa: 1276,0 ha Erdőgazdálkodási térség határa: 1573,0 ha Vegyes térség határa: 63,45+632,38=695,8 ha Tállya község Településrendezési terve Alátámasztó munkarész

14 Mezőgazdasági térség A terület nagysága: Ebből Mezőgazdasági terület Erdőgazdálkodási terület Különleges területfelhasználású terület 1276 ha 1480,8 ha 104,4 ha 85,8 ha A beépítésre szánt terület OTRT által meghatározott minimális nagysága: 1276 x 0,75 = 957 ha 1480,8 ha > 957 ha Erdőgazdálkodási térség A terület nagysága: Ebből Erdőgazdálkodási terület Mezőgazdasági terület Zártkert 1573 ha 1485,3 ha 76,0 ha 11,7 ha A beépítésre szánt terület OTRT által meghatározott minimális nagysága: 1573 x 0,75 = 1179,7 ha 1485,3 ha > 1179,7 ha Vegyes területfelhasználású térség A terület nagysága: 695,8 ha Ebből Erdőgazdálkodási terület 30,0 ha Mezőgazdasági terület 661,53 ha» Ebből gyümölcsös: 590,03 ha Különleges területfelhasználású terület 4,3 ha A beépítésre szánt terület OTRT által meghatározott minimális nagysága: 695,8 x 0,75 = 521,8 ha 661,53 ha > 590,03 ha Az Országos Területrendezési Terv övezeti határvonalai a térségi besorolás övezeti határainak vonatkozásában korrekcióra szorul. A korrekcióval a jogszabályokban előírt módon a terv az előírásoknak megfeleltethető. Tállya község Településrendezési terve Alátámasztó munkarész

15 LA-URBE ÉPÍTÉSZ IRODA KFT Miskolc, Patak utca 10. sz. Telefon: Fax: mobil: BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVÉNEK VALÓ MEGFELELŐ SÉG IGAZOLÁSA Tállya község településrendezési tervének K-1 jelű korszerűségi felülvizsgálatához BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE HATÁROZATI TERVLAPOK: 1/1 melléklet: Védett természeti területek - Védelemre tervezett természeti területek - Természetvédelmi terület, ex-lege védett láp 1/2 melléklet: Kiemelten fontos érzékeny természeti terület övezete - Kiemeltem fontos érzékeny területek által érintett települések nem érinti 1/3 melléklet: Komplex tájgazdálkodást igénylő térségek - Történeti ártéri tájgazdálkodás térsége nem érinti 1/4 melléklet: Borvidéki térségek Tokaji borvidék települései 1/5 melléklet: Natura 2000 területek - madárvédelmi és természet megőrzési területek 1/6 mellékelt: A megye területét érintő légszennyezettségi zóna nem érinti 1/7 melléklet: Nitrát érzékeny települések 1/8 melléklet: Kedvező termőhelyi adottságú mezőgazdasági területek nem érinti 1/9 melléklet: Települési területek: Fokozottan érzékeny települési területek 1/10 melléklet: Védendő szerkezetű települések UNESCO által elfogadott világörökségi magterület, puffer terület - UNESCO által elfogadott világörökségi magterület + puffer terület 1/11 melléklet: Ipari parkok és logisztikai központok nem érinti 1/12 melléklet: Turisztikai központok - Szervezőközpont és turisztikai térségközpont a település határában 1/13 melléklet: Szélerőmű elhelyezéséhez vizsgálat alá vonható terület Nem érinti 1/14 melléklet: Kiemelt térségek által érintett területek Nem érinti 1/15 melléklet: Térségi tájrehabilitációs terv készítésére kijelölt területek - Tokaji borvidék térségi tájrehabilitációs terv készítésére kijelölt terület. - Külszíni bánya 1/16 melléklet: Tervezett egyéb mellékút-hálózati elemek Tállya község Településrendezési terve Alátámasztó munkarész

16 SZABÁLYOZÁSI TERVLAPOK: 3/1 melléklet: Magterület, pufferzóna, ökológiai folyosó övezetei - Magterület, pufferzóna, ökológiai folyosó 3/2 melléklet: Kiváló termőhelyi adottságú szántóterületek, kiváló termőhelyi adottságú erdőterületek, erdőtelepítésre alkalmas területek övezetei - erdőtelepítésre alkalmas területe övezetei - kiváló termőhelyi adottságú erdőterületek 3/3 melléklet: Országos és térségi komplex tájrehabilitációt igénylő területek övezete - - térségi komplex tájrehabilitációt igénylő területek övezete 3/4 melléklet: Országos jelentőségű és térségi jelentőségű tájvédelmi terület övezetei - országos jelentőségű tájvédelmi területek övezete 3/5 melléklet: Világörökségi és világörökség várományos területek övezete történeti települési területek övezete - világörökség övezete 3/6 melléklet: Kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség védelmi területek övezete 3/7 melléklet: Felszíni vizek vízminőség-védelmi vízgyűjtő területének övezete nem érinti 3/8 melléklet: ásványi nyersanyag-gazdálkodási területek övezete 3/9 melléklet: Együtt tervezhető térségek övezete nem érinti 3/10 melléklet: Kiemelt fontosságú meglévő honvédelmi terület övezete nem érinti 3/11 melléklet: Rendszeresen belvízjárta területe nem érinti 3/12 melléklet: Nagyvízi meder övezete nem érinti 3/13 melléklet: Földtani veszélyforrás területe 3/14 melléklet: Vízeróziónak kitett terület által érintett települések övezete 3/15 melléklet: Széleróziónak kitett terület által érintett települések övezete nem érinti KÖZLEKEDÉSI TERVLAP A meglévő mellékút főúttá fejlesztése, települési elkerülő szakaszok közbeiktatásával. A főútfejlesztés érinti Encs, Abaújszántó, Mád, Tarcal, Tokaj települések mellett Tállyát is. új Tisza-híd építése Tállya község Településrendezési terve Alátámasztó munkarész

17 HATÁROZATI TERVLAPOK KIVONATAI Védett természeti területek Tokaji borvidék települése Madárvédelmi(piros)és természet megőrzési(zöld)területek Nitrátérzékeny települések övezete Fokozottan érzékeny települési terület Tállya község Településrendezési terve Alátámasztó munkarész

18 UNESCO által elfogadott világörökségi magterület + puffer terület Szervezőközpont és turisztikai térségközpont, tájközpont Tokaji borvidék térségi tájrehabilitációs terv készítésére kijelölt ter., külszíni bánya (lila) Tállya község Településrendezési terve Alátámasztó munkarész

19 SZABÁLYOZÁSI TERVLAPOK KIVONATAI: Magterület, pufferzóna, ökológiai folyosó erdőtelepítésre alkalmas területe övezetei kiváló termőhelyi adottságú erdőterületek térségi komplex tájrehabilitációt igénylő területek övezete országos jelentőségű tájképvédelmi területek övezete világörökség övezete Tállya község Településrendezési terve Kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőségvédelmi terület övezete Alátámasztó munkarész

20 Ásványi nyersanyag-gazdálkodási terület övezete Földtani veszélyforrás területe Vízeróziónak kitett terület által érintett települések övezete KÖZLEKEDÉSI TERVLAP RÉSZLETE Új főút (Encs Abaújszántó Tállya - Mád Tarcal Tokaj), új Tisza-híd Tállya község Településrendezési terve Alátámasztó munkarész

21 Térségi szerkezeti terv részlete A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei térségi szerkezeti terv területfelhasználási rendszere nagyvonalakban megegyezik az országos szerkezeti terv területfelhasználásával, de a megyeterv tovább pontosítja azt. A megyeterv besorolása szerint a település közigazgatási területét települési térség területe, továbbá erdőgazdálkodási térségek, mezőgazdasági térségek, illetve vegyes területfelhasználású térségek területei fedik le. A B.-A.-Z. megyei területrendezési terv és a településszerkezeti terv összhangjának igazolása A település közigazgatási területe: 3794,53 ha Települési térség területe a megyeterv szerint: ~348,73 ha Vegyes területfelhasználású térség össz. területe a megyeterv szerint:~1709,58 ha Mezőgazdasági területfelhasználású térség összes területe: ~221,47 ha Erdőgazdasági térség összes területe: ~1514,50 ha Tállya község Településrendezési terve Alátámasztó munkarész

22 A térségi övezetek megyeterv szerinti megbontása: A külterületen sárga színnel jelzett rész a mezőgazdasági térség. Mezőgazdasági térség megfelelőségi számítása: A terület nagysága: Ebből Erdőgazdálkodási terület Mezőgazdasági terület Gazdasági terület 221,41 ha 15,83 ha 204,72 ha 0,86 ha Az mezőgazdasági térség megyeterv által meghatározott minimális nagysága: 221,41 x 0,75 = 166,06 ha Mezőgazdasági területek minimális nagysága: 166,06 ha < 204,72 ha kijelölt mg.-i terület Tállya község Településrendezési terve Alátámasztó munkarész

23 Világoszöld színnel jelzett területek a Vegyes területfelhasználási térségbe tartozó területek Vegyes területfelhasználási térség megfelelőségi számítása: A terület nagysága: 1709,58 ha Ebből Erdőgazdálkodási terület 92,86 ha Mezőgazdasági terület 1616,72 ha A vegyes területfelhasználási térség megyeterv által meghatározott minimális nagysága: 1709,58 x 0,75 = 1282,19 ha Vegyes területfelhasználási térségi területek minimális nagysága: 1282,19 ha < 1616,72 ha kijelölt vegyes területfelhasználási térség Sötét zöld színnel jelzett területek az erdőgazdálkodási területfelhasználási térségbe tartozó területek Erdőgazdálkodási térség megfelelőségi számítása: A terület nagysága: Ebből Erdőgazdálkodási terület Mezőgazdasági terület Különleges terület Vízgazdálkodási terület 1514,50 ha 1411,75 ha 89,78 ha 8,65 ha 4,32 ha Az erdőgazdálkodási térség megyeterv által meghatározott minimális nagysága: 1514,50 x 0,75 = 1135,88 ha Erdőgazdálkodási területek minimális nagysága: 1135,88 ha < 1411,75 ha kijelölt erdőgazdálkodási terület Tállya község Településrendezési terve Alátámasztó munkarész

24 LA-URBE ÉPÍTÉSZ IRODA KFT Miskolc, Patak utca 10. sz. Telefon: Fax: mobil: BIOLÓGIAI AKTIVITÁSI MÉRLEG Tállya község településrendezési tervének K-1 jelű korszerűségi felülvizsgálatához BIOLÓGIAI AKTIVITÁSI ÉRTÉKVÁLTOZÁS A TERÜLETFELHASZNÁLÁSBAN BEKÖVETKEZETT VÁLTOZÁSOK HATÁSÁRA: A számítás alapját azok a területek képezik, melyeknek a módosításból eredően megváltozott a területfelhasználása (a hibajavításból eredő területfelhasználási változásokra nem terjed ki). A táblázat jelzi a módosítás sorszámát, mely követhetővé teszi a változás helyét. Biológiai aktivitási mérleg Mód. Ssz. A terület nagysága /ha/ Eredeti területhasználat Érték mutató Biológiai aktivitás értéke 1. 0,68 Különleges terület 3,5 2, ,88 0,53 Kertvárosias lakóterület Településközponti vegyes terület 3 2,64 0,5 0,26 0,27 Különleges terület 2,7 0,73 1,22 1,73 Egyéb Ipari gazdasági terület Mezőgazdasági terület-gyep 0,4 0, ,38 0,78 Zöldfelület 6 4,68 0,14 Kertvárosias lakóterület 0,22 Zöldfelület 6 1,32 0,17 Közlekedési terület Tervezett területhasználat Érték mutató Kereskedelmi szolgáltató gazdasági terület, ahol a beépítettség 40% a zöldfelület 30% 6 1,22 közlekedési terület 10% 3 0,2 Különleges - idegenforgalmi terület, ahol a beépítettség 30% a zöldfelület 40% 6 2,11 közl. terület 10% 3 0,26 Egyéb iparterület, ahol a beépítettség 40% a zöldfelület 30% 6 0,95 közl. terület 10% 3 0,16 Egyéb iparterület, ahol a beépítettség 40% a zöldfelület 30% 6 0,48 közl. terület 10% 3 0,081 Kereskedelmi szolgáltató gazdasági terület, ahol a beépítettség 40% a zöldfelület 30% 6 2,2 közl. terület 10% 3 1,1 Kereskedelmi szolgáltató gazdasági terület, ahol a beépítettség 40% a zöldfelület 30% 6 3,11 közl. terület 10% 3 0,52 Kertvárosias lakóter., ahol a beépítettség 30% a zöldfelület 50% 6 2,34 közlekedési terület 10% 1 0,078 Biológiai aktivitás értéke 3 0,42 Közpark 6 0,84 1,4 0,24 Kisvárosias lakóter.,ahol a beépítettség 30% a zöldfelület 30% 6 0,39 közlekedési terület 10% 1 0,022 Kisvárosias lakóter.,ahol a beépítettség 30% a zöldfelület 30% 6 0,30 közlekedési terület 10% 1 0,017 1,40 2,37 1,11 0,56 3,30 3,63 2,42 0,41 0,31 Tállya község Településrendezési terve Alátámasztó munkarész

25 5. 3,36 Egyéb iparterület 0,4 1, , ,3 Mezőgazdasági terület-szántó Mezőgazdasági terület-szántó 3,2 2,08 3,2 29,7 0,7 Közpark 6 4,20 4,4 1,23 0, , , , , Törölve 13. Mezőgazdasági terület-szántó Mezőgazdasági terület-szántó Mezőgazdasági terület-szántó Különleges terület, ahol a beépítettség 30% a zöldfelület 40% 6 8,06 közlekedési terület 10% 3 1,00 Kisvárosias lakóter.,ahol a beépítettség 40% a zöldfelület 30% 6 1,17 közlekedési terület 10% 1 0,065 Különleges terület, ahol a beépítettség 30% a zöldfelület 40% 6 22,32 közlekedési terület 10% 3 0,93 Különleges terület, ahol a beépítettség 30% a zöldfelület 40% 6 1,68 közlekedési terület 10% 1 0,07 3,2 14,08 Védőerdő 9 39,6 3,2 4,55 Védőerdő 9 11,07 3,2 2,75 Kereskedelmi szolgáltató gazdasági terület, ahol a beépítettség 40% a zöldfelület 30% 6 1,55 közlekedési terület 10% 3 0,26 1,1 Má terület-szántó 3,2 3,52 Védőerdő 9 9,9 9,9 2,93 4,02 1,21 Mezőgazdasági terület-szőlő 6 14,04 Falusias lakóter., ahol a beépítettség 30% a zöldfelület 50% 5 5,85 közlekedési terület 10% 1 0,23 9,06 1,23 23,25 Különleges terület, ahol a beépítettség 20% Mezőgazdasági 6 25,8 terület-szőlő a zöldfelület 40% 6 10,32 11,18 közlekedési terület 1 0,86 20% Itt nem a terület-felhasználás, hanem a jelölés változott az OTÉK módosulása miatt, mely szerint a mezőgazdasági üzemi területek ipari gazdasági terület helyett különleges területbe sorolandók. Ipari gazdasági terület Mezőgazdasági terület-szántó Mezőgazdasági terület-szántó 0,4 1,17 Védőerdő 9 26,37 3,2 12,86 Védőerdő 9 36,18 3,2 3,87 Védőerdő 9 10,89 Különleges ter., ahol a beépítettség 20% Mezőgazdasági 14. 0,61 6 3,66 a zöldfelület 40% 6 1,46 1,52 terület-gyep közlekedési terület 1 0,061 10% Σ= 147,15 < 206,24 A táblázaton belül külön-külön is követhető a biológiai aktivitási mérleg változása, (+) ill. (-) jel mutatja az eltéréseket az értékek alatt. Összességében elmondható, hogy a módosítások során a település biológiai aktivitási értéke nem csökken. 1,75 1,81 6,08 Tállya község Településrendezési terve Alátámasztó munkarész

KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS

KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS VÁTI VÁROSÉPÍTÉSI TANÁCSADÓ ÉS TERVEZŐ IRODA KFT. H-1085 BUDAPEST, JÓZSEF KRT. 29. WWW.VATIKFT.HU TELEFON: (36 1) 413 0959 FAX: (36 1) 413 0958 TÁBORFALVA NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ

Részletesebben

Környezeti vizsgálat. FELCSÚT településrendezési tervének és helyi építési szabályzatának módosításához

Környezeti vizsgálat. FELCSÚT településrendezési tervének és helyi építési szabályzatának módosításához Környezeti vizsgálat (2/2005.(I.11.) Korm. rendelet szerint) FELCSÚT településrendezési tervének és helyi építési szabályzatának módosításához (jóváhagyott, végleges dokumentáció alátámasztó munkarésze)

Részletesebben

TISZASZIGET É T V. 9. (6 ) B E K. SZE R I N T I V É L EMÉNYEZÉ S I T E R VANYAG

TISZASZIGET É T V. 9. (6 ) B E K. SZE R I N T I V É L EMÉNYEZÉ S I T E R VANYAG 1 TISZASZIGET TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA 2012/13. ÉVEKBEN BEÉRKEZETT KÉRELMEK ÉS FELÜLVIZSGÁLATI JAVASLATOK ALAPJÁN É T V. 9. (6 ) B E K. SZE R I N T I V É L EMÉNYEZÉ S I T E R VANYAG

Részletesebben

KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT PILISCSABA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ

KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT PILISCSABA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT PILISCSABA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ 2/2005.(I.11.) KORM. RENDELET SZERINT 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 38. szerinti véleményezési dokumentáció alátámasztására

Részletesebben

ALSÓÖRS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE MÓDOSÍTÁS HELYZETELEMZÉS

ALSÓÖRS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE MÓDOSÍTÁS HELYZETELEMZÉS ALSÓÖRS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE MÓDOSÍTÁS HELYZETELEMZÉS VÁROS TEAMPANNON KFT., 2013 Alsóörs településrendezési terve - módosítás Helyzetelemzés ALSÓÖRS KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI

Részletesebben

BADACSONYTÖRDEMIC KÖZSÉG

BADACSONYTÖRDEMIC KÖZSÉG BADACSONYTÖRDEMIC KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS 2014. (véleményezési szakaszra) MEGBÍZÓ: Badacsonytördemic Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8263 Badacsonytördemic, Hősök útja 12. TERVEZŐ:

Részletesebben

AJKA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA. Gyár utca Rákóczi utca vasút Bartók Béla utca csomópont és környezete MUNKAKÖZI TERVDOKUMENTÁCIÓ

AJKA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA. Gyár utca Rákóczi utca vasút Bartók Béla utca csomópont és környezete MUNKAKÖZI TERVDOKUMENTÁCIÓ AJKA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Gyár utca Rákóczi utca vasút Bartók Béla utca csomópont és környezete MUNKAKÖZI TERVDOKUMENTÁCIÓ Város-Teampannon Kft. 2013. február AJKA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI

Részletesebben

PEST MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE

PEST MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE Készült Pest Megye Önkormányzata megbízásából PEST MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE JAVASLATTEVŐ TERVFÁZIS EGYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓ I. KÖTET ELFOGADÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK 1085 Budapest Kőfaragó u. 9. Tel:

Részletesebben

POLGÁRMESTERE. Tisztelt Képviselő-testület!

POLGÁRMESTERE. Tisztelt Képviselő-testület! BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI POLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Tárgy: Csömör Nagyközség MO útgyűrű 65. km szelvényében komplex pihenőhely kialakításához szükséges településszerkezeti terv, helyi építési szabályzat

Részletesebben

MARTONVÁSÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY RÉGÉSZETI MUNKARÉSZ KUSTÁR ROZÁLIA. régész muzeológus

MARTONVÁSÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY RÉGÉSZETI MUNKARÉSZ KUSTÁR ROZÁLIA. régész muzeológus MARTONVÁSÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY RÉGÉSZETI MUNKARÉSZ KUSTÁR ROZÁLIA régész muzeológus régészeti örökségvédelmi szakértő 2014. március TARTALOM I. Bevezető II. Martonvásár

Részletesebben

2008. évi L. törvény indokolása. Általános indokolás

2008. évi L. törvény indokolása. Általános indokolás 2008. évi L. törvény indokolása az országos területrendezési tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény módosításáról Általános indokolás Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény (a

Részletesebben

MENCSHELY Településszerkezeti terv

MENCSHELY Településszerkezeti terv MENCSHELY Településszerkezeti terv 2004. március 23. Mencshely, Településszerkezeti terv Készítette Mencshely Önkormányzat Polgármesteri Hivatala megbízásából a Magyarország Fesztivál Kft. és a TÁJOLÓ-TERV

Részletesebben

község Településfejlesztési koncepció A 60/2002. (XII. 11.) számú határozattal elfogadva, amelyet a 64/2014.(VI.10.) sz. határozattal módosítottak

község Településfejlesztési koncepció A 60/2002. (XII. 11.) számú határozattal elfogadva, amelyet a 64/2014.(VI.10.) sz. határozattal módosítottak LSNCTOMAJ község Településfejlesztési koncepció A 60/2002. (XII. 11.) számú határozattal elfogadva, amelyet a 64/2014.(VI.10.) sz. határozattal módosítottak Megrendelő: Lesencetomaji Község Önkormányzata

Részletesebben

az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény felülvizsgálatának, módosító javaslatának véleményezésére

az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény felülvizsgálatának, módosító javaslatának véleményezésére Előterjesztő: Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke Készítette: Terület- és Vidékfejlesztési Osztály E L Ő T E R J E S Z T É S az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény felülvizsgálatának,

Részletesebben

D E M E C S E R V Á R O S T E L E P Ü L É S R E N D E Z É S I T E R V É N E K 2 0 1 5. É V I M Ó D O S Í T Á S A D E M E C S E R, H U N Y A D I U

D E M E C S E R V Á R O S T E L E P Ü L É S R E N D E Z É S I T E R V É N E K 2 0 1 5. É V I M Ó D O S Í T Á S A D E M E C S E R, H U N Y A D I U NYÍRSÉGTERV Kft. Székhely: 4431. Nyíregyháza, Mackó u. 6. sz. Iroda: 4400. Nyíregyháza, Szegfű u. 73.sz. Telefon/fax: (42) 421-303 Mobil: (06-30) 307-7371 E-mail: nyirsegterv@nyirsegterv.t-online.hu Web:

Részletesebben

Nemesgörzsöny Község Településrendezési Tervének kivonata

Nemesgörzsöny Község Településrendezési Tervének kivonata A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEK ÉS A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÖSSZHANGJÁT IGAZOLÓ MUNKARÉSZ A településrendezési tervek készítése során figyelembe kell venni a magasabb szintű területrendezési tervek szabályozásait.

Részletesebben

GÖDÖLLŐ, SZENT ISTVÁN EGYETEM 15, 16, 17, 18 SZ. TERÜLETEI SZT, HÉSZ MÓDOSÍTÁSA

GÖDÖLLŐ, SZENT ISTVÁN EGYETEM 15, 16, 17, 18 SZ. TERÜLETEI SZT, HÉSZ MÓDOSÍTÁSA MŰ-HELY TERVEZŐ ÉS TANÁCSADÓ ZRT 1065. Bp., VI. Bajcsy Zsilinszky út. 31. I. POB: 1368 BP 5. PF 215, TEL: (36-1) 312 4570, 312-4573, FAX: (36-1) 312 2598 E MAIL: muhelyrt@muhelyrt.hu GÖDÖLLŐ, SZENT ISTVÁN

Részletesebben

REMETESZŐLŐS 1. KÖTET MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT ÚJ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK KÉSZÍTÉSE MEGBÍZÓ: REMETESZŐLŐS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

REMETESZŐLŐS 1. KÖTET MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT ÚJ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK KÉSZÍTÉSE MEGBÍZÓ: REMETESZŐLŐS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA MEGBÍZÓ: REMETESZŐLŐS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA TERVEZŐ: TSZ: 1413 REMETESZŐLŐS ÚJ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK KÉSZÍTÉSE TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT 1.

Részletesebben

HATVAN VÁROS TÖBB RÉSZTERÜLETRE VONATKOZÓ, ÚJ ELJÁRÁS SZERINTI TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZ MÓDOSÍTÁSA

HATVAN VÁROS TÖBB RÉSZTERÜLETRE VONATKOZÓ, ÚJ ELJÁRÁS SZERINTI TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZ MÓDOSÍTÁSA VÁTI VÁROSÉPÍTÉSI TANÁCSADÓ ÉS TERVEZŐ IRODA KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG H-1085 BUDAPEST, JÓZSEF KÖRÚT 29. TELEFON: (36-1) 413-0959 FAX: (36-1) 413-0958 www.vatikft.hu HATVAN VÁROS TÖBB RÉSZTERÜLETRE

Részletesebben

TÖRÖKBÁLINT VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE VÉGSŐ SZAKMAI VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ. Budapest, 2015. július

TÖRÖKBÁLINT VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE VÉGSŐ SZAKMAI VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ. Budapest, 2015. július TÖRÖKBÁLINT VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE VÉGSŐ SZAKMAI VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ Budapest, 2015. július Projektszám: 2-08-556 Törökbálint Város településszerkezeti tervét Törökbálint Város Önkormányzatának

Részletesebben

CSONGRÁD MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE MÓDOSÍTÁS KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS JAVASLATTEVŐ FÁZIS. Véleményezési anyag

CSONGRÁD MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE MÓDOSÍTÁS KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS JAVASLATTEVŐ FÁZIS. Véleményezési anyag CSONGRÁD MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE MÓDOSÍTÁS JAVASLATTEVŐ FÁZIS KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS Véleményezési anyag KÖTÁG BT. VÁROS-TEAMPANNON KFT. 2011. Június CSONGRÁD MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁSA

Részletesebben

AJKA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

AJKA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA AJKA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Fő út Ifjúság utca Sport utca Szélesvíz-patak által határolta terület ZÁRÓVÉLEMÉNYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ Város-Teampannon Kft. 2013. május AJKA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI

Részletesebben

GÁRDONY TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA

GÁRDONY TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA GÁRDONY TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA Véleményezésre elkészített terv 2015. április Készítette: Ertl Antal TT 07-0075 településtervező TARTALOMJEGYZÉK:

Részletesebben

SZÁNTÓD KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE 80/2007.(V.22.) KÉPVISELŐTESTÜLETI HATÁROZATTAL JÓVÁHAGYVA

SZÁNTÓD KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE 80/2007.(V.22.) KÉPVISELŐTESTÜLETI HATÁROZATTAL JÓVÁHAGYVA SZÁNTÓD KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZEKEZETI TEVE 80/2007.(V.22.) KÉPVISELŐTESTÜLETI HATÁOZATTAL JÓVÁHAGYVA MEGBÍZÓ: SZÁNTÓD KÖZSÉG ÖNKOMÁNYZATA 8622 SZÁNTÓD, VAJDA J. U. 5. TEVEZŐ: MISKOLC, 2007. MÁJUS HÓ IGAZOLJA,

Részletesebben

ÁLL.IG. EGYEZTETÉS TERVDOK. - VÉLEMÉNYEZÉSI SZAKASZ - 314/2012. KORM.R. 38. 2 0 1 4. M Á J U S H Ó

ÁLL.IG. EGYEZTETÉS TERVDOK. - VÉLEMÉNYEZÉSI SZAKASZ - 314/2012. KORM.R. 38. 2 0 1 4. M Á J U S H Ó NÓGRÁD 0104/50 HRSZ, 0208/1, 2 HRSZ ÉS 097/17 HRSZ TERÜLETEK TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA (TSZT/M1 ÉS TSZT/M2 ÉS SZT/M1 ÉS SZT/M2) 2 0 1 4. M Á J U S H Ó Z. É. M Ű H E L Y V

Részletesebben

SZENTENDRE, Kálvária úti lakóterület fejlesztés KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS. 2008. November

SZENTENDRE, Kálvária úti lakóterület fejlesztés KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS. 2008. November SZENTENDRE, Kálvária úti lakóterület fejlesztés KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS 2008. November Szentendre Kálvária úti lakóterület szabályozási terve KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS Készítették: Dr. Balogh Ákos (TT-1 11-0008/04,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 1-én tartandó rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 1-én tartandó rendkívüli ülésére ELŐTERJESZTÉS Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 1-én tartandó rendkívüli ülésére Az előterjesztés tárgya: a 11/2004. (VI.23.) rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat

Részletesebben

SZIGETBECSE KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE FELÜLVIZSGÁLATA

SZIGETBECSE KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE FELÜLVIZSGÁLATA SZIGETBECSE KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE FELÜLVIZSGÁLATA I. FÁZIS: ELSŐ MUNKAKÖZI EGYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓ ISO 9001:2000 MSZT 503/0818(1)-730(1) Budapest,

Részletesebben

DAOP-6.2.1/13/K-2014-0002 KISKUNHALAS VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJÁNAK ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA

DAOP-6.2.1/13/K-2014-0002 KISKUNHALAS VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJÁNAK ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA Projekt azonosító: DAOP-6.2.1/13/K-2014-0002 KISKUNHALAS VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJÁNAK ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA BELÜGYMINISZTÉRIUM KISKUNHALAS

Részletesebben

KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT ÉS ÉRTÉKELÉS SIÓFOK VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE MÓDOSÍTÁSÁHOZ

KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT ÉS ÉRTÉKELÉS SIÓFOK VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE MÓDOSÍTÁSÁHOZ KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT ÉS ÉRTÉKELÉS SIÓFOK VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE MÓDOSÍTÁSÁHOZ A Balaton vasúti megközelítése és a kötöttpályás körüljárás feltételeinek

Részletesebben