1. CÍMLAP TÁLLYA KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE K-1 JELŰ KORSZERŰSÉGI FELÜLVIZSGÁLATA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1. CÍMLAP TÁLLYA KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE K-1 JELŰ KORSZERŰSÉGI FELÜLVIZSGÁLATA"

Átírás

1 LA-URBE ÉPÍTÉSZ IRODA KFT Miskolc, Patak utca 10. sz. Telefon: Fax: mobil: CÍMLAP TÁLLYA KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE K-1 JELŰ KORSZERŰSÉGI FELÜLVIZSGÁLATA Alátámasztó munkarész Megrendelő: Tállya község Önkormányzata Tállya Rákóczi utca Tervező: LA-URBE Építész Iroda Kft Miskolc Patak utca Miskolc, szeptember hó Tállya község Településrendezési terve Alátámasztó munkarész

2 LA-URBE ÉPÍTÉSZ IRODA KFT Miskolc, Patak utca 10. sz. Telefon: Fax: mobil: ALÁÍRÓLAP TÁLLYA KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE K-1 JELŰ KORSZERŰSÉGI FELÜLVIZSGÁLATA Alátámasztó munkarész Vezető településtervező: Okl. településmérnök: Lautner Emőke TT LA-URBE KFT. Szarkáné Györe Mária TT LA-URBE KFT. Településmérnök: Dr. Petrus József Csaba Lautner Emőke ügyvezető Miskolc, szeptember hó Tállya község Településrendezési terve Alátámasztó munkarész

3 LA-URBE ÉPÍTÉSZ IRODA KFT Miskolc, Patak utca 10. sz. Telefon: Fax: mobil: TARTALOMJEGYZÉK TÁLLYA KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE K-1 JELŰ KORSZERŰSÉGI FELÜLVIZSGÁLATA Alátámasztó munkarész 1. Címlap 2. Aláírólap 3. Tartalomjegyzék 4. Módosítások leírása 5. Országos Területrendezési Terv és a Településszerkezeti Terv összhangjának igazolása 6. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Területrendezési Tervének való megfelelőség igazolása 7. Biológiai aktivitási mérleg 8. Örökségvédelmi hatástanulmány 9. Terviratok 9.1. Étv.9. (3) bek. szerinti közbenső véleményezés dokumentumai 9.2. Étv.9. (4) bek. szerinti egyeztető tárgyalás jegyzőkönyve 9.3. Módosításra vonatkozó észrevételek kiértékelése 9.4. Étv.9. (6) bek. szerinti végső állami főépítészi vélemény szeptember hó Tállya község Településrendezési terve Alátámasztó munkarész

4 LA-URBE ÉPÍTÉSZ IRODA KFT Miskolc, Patak utca 10. sz. Telefon: Fax: mobil: MÓDOSÍTÁSSAL ÉRINTETT TERÜLETEK Tállya község településrendezési tervének K-1 jelű korszerűségi felülvizsgálatához 4.1. ELŐZMÉNYEK, ÖSSZEFOGLALÁS: Jelen alátámasztó munkarész Tállya, 2006 év végén jóváhagyott településszerkezeti tervének és a szabályozási tervének módosításával kapcsolatban készült. Jelen rendezési terv módosítás során a felmerült módosítási igények kerültek felülvizsgálatra, beépítésre a tervbe, ezzel egyidejűleg a jogszabály-változási aktualizálások is megtörténtek. A tervmódosítás előzményeként lefolytatásra került az Étv. 9.. (2) bek. szerinti előzetes államigazgatási eljárás, melynek keretén belül kijelölésre került a rendezés alá vont terület. Az érintett államigazgatási szervek és a szomszédos települések Önkormányzatai megküldték előzetes véleményüket, melyeket a tervkészítés során figyelembe vettünk. 4.2 MÓDOSÍTÁSOK LEÍRÁSA 1. sz. módosítási kérelem A Kossuth utca mentén elhelyezkedő K/5.1 Pincés területek övezete K/5.2 pincés borházas övezetbe kerüljenek átsorolásra. A kérelemhez szabályozási terv módosítás (1.sorszám) vált szükségessé, a szerkezeti terv nem változik. 2. sz. módosítási kérelem Vörösmarty utca északi végénél elhelyezkedő K/5.1 Pincés terület K/5.2 pincés borházas övezetbe kerüljenek átsorolásra. A kérelemhez szabályozási terv módosítás (2.ssz.) vált szükségessé, a szerkezeti terv nem változik. 3. sz. módosítási kérelem Lakossági kérelemre a tulajdonviszonyok és a kialakult állapot szerint a 692/3 hrsz ú ingatlan Gksz/1.1 övezetbe kerüljön átsorolásra. A 692/2 hrsz ú ingatlanon ravatalozó építése tervezett, melyhez szükséges lenne az előkerti méretet 0 ra csökkenteni. A kérelemhez szabályozási terv módosítás (3.ssz.) és szerkezeti terv módosítás (1.ssz.) vált szükségessé. A módosítás az eredeti, kialakult állapotnak megfelelő szabályozásra törekszik. Tállya község Településrendezési terve Alátámasztó munkarész

5 4. sz. módosítási kérelem A 843, 842/2, 842/1, 850, 847, 848, 849 helyrajzi számú ingatlanok egy része Kertvárosias lakóterületből Különleges idegenforgalmi övezetbe kerüljenek átsorolásra. A Bem utca és a Vörösmarty utca kialakult szabályozási szélessége legyen a mérvadó, a tervezett szabályozási vonal ne metsszen bele a meglévő telkekbe. A módosítással érintett területen lévő pálinkafőző területe településközponti vegyes területfelhasználási kategóriából a jelenlegi terület-felhasználásnak megfelelően kerüljön besorolásra. A kérelemhez szabályozási terv módosítás (4.ssz.) és szerkezeti terv módosítás (2.ssz.) vált szükségessé. A módosítás az eredeti, kialakult állapotnak megfelelő szabályozásra törekszik. 5. sz. módosítási kérelem A külterületen lévő 060/87 /88 helyrajzi számú ingatlanon jelenleg működő TÜZÉP ipari gazdasági területből Kereskedelmi szolgáltató gazdasági területfelhasználási kategóriába kerüljön átsorolásra. Az alaptérkép és a hatályos rendezési terv szerint a 017, 019/7 /8 hrsz-ú gyepterületek művelés alól kivont területek. Ezen területek Kereskedelmi szolgáltató gazdasági területfelhasználási kategóriába kerüljenek átsorolásra. A kérelemhez szabályozási terv módosítás (5.ssz.) és szerkezeti terv módosítás (3.ssz.) vált szükségessé. A terület az elkerülő út és a vasút között helyezkedik el ipari gazdasági területek között, ott ahol a településről kivezető út az elkerülő útba csatlakozik. Egy kereskedelmi szolgáltató területnek ezen terület ideális helyet teremt. 6. sz. módosítási kérelem A Bányatelepi lakóterület szabályozása inkább a meglévő utak figyelembevételével kerüljön kialakításra, mivel az Önkormányzat nem tervezi az új utcák nyitását és a terület telkeinek újraosztását végrehajtani. A terület déli részén lévő tömbökben az oldalhatáron álló beépítési mód helyett kertvárosias lakóterület szabadon álló beépítéssel kerüljön meghatározásra. A Rákóczi utca mentén a közparkokat összekötő 5 m-es sávban fásítás céljából közparksáv kerüljön kijelölésre, melyek magas zöldfelületi aránnyal szabályozandók. A szállítószalag melletti 99. hrsz. ú rét, jelenleg közparkként szabályozott, melyet kisvárosias lakóterületi kategóriába kíván a település átsorolni 4x2 lakásos önkormányzati bérlakások építése céljából. A kérelemhez szabályozási terv módosítás (6.ssz.) és szerkezeti terv módosítás (4.ssz.) vált szükségessé. A módosítás az eredeti, kialakult állapotnak megfelelő szabályozásra törekszik. Az önkormányzati bérlakások építése a hátrányos helyzetben lévők lakáshoz jutását segíti elő. 7. sz. módosítási kérelem A 687, 0118/1, 0120/84/85, 0122/4/5/6, hrsz-ú terület kerüljön olyan területfelhasználási kategóriába, mely lehetővé teszi a területen kulturális, művelődési létesítmények elhelyezését. Jelenleg a terület ipari gazdasági területként van jelölve a hatályos rendezési tervben, valós területfelhasználása mezőgazdasági jellegű. Tállya község Településrendezési terve Alátámasztó munkarész

6 A kérelemhez szabályozási terv módosítás (7.ssz.) és szerkezeti terv módosítás (5.ssz.) vált szükségessé. A nagy befogadóképességgel és alapterülettel rendelkező épületek elhelyezésére a belterületen már nem nyílik lehetőség, csak külterületi részek bevonásával. A terület közvetlenül kapcsolódik a belterülethez. Az övezet idegenforgalmi funkciók elhelyezésére szolgál, és egyedi objektumként kilátó létesítése is lehetségessé válik. A kulturális, művelődési és idegenforgalmat vonzó létesítmények építése közérdeket képvisel. 8. sz. módosítási kérelem A település keleti szélén a Honvéd utca folytatásában a 0111/4 hrsz. ú ingatlan egy részén kisvárosias lakóterület kerüljön kialakításra. A kérelemhez szabályozási terv módosítás (8.ssz.) és szerkezeti terv módosítás (6.ssz.) vált szükségessé. A település belterülete sűrűn beépített, ezért új lakóterületek kialakítására, lakóterületfejlesztésre csak a külterületen nyílik lehetőség. 9. sz. módosítási kérelem A 1047/1 hrsz. ú ingatlan, a volt gázolaj kút területe kereskedelmi gazdasági területből kerüljön vissza közterületbe a kialakult állapotnak megfelelően. A 1046/6 hrsz-ú telek szabályozása is a meglévő állapotoknak megfelelően kerüljön ábrázolásra. A kérelemhez szabályozási terv módosítás (9.ssz.) vált szükségessé, a szerkezeti terv nem változik. 10. sz. módosítási kérelem A település délkeleti részén a jelenleg mezőgazdasági célra hasznosított külterületi földterületek egy része erdő területbe kerüljön átsorolásra, másik része különleges területfelhasználási kategóriába, azért, hogy lehetővé váljon konferencia központ, bevásárló központ, művelődési-kiállító központ és egyéb idegenforgalmi létesítmények és azokat kiszolgáló funkciók létrehozása. Az elkerülő út déli oldalán benzinkút elhelyezésére szükséges területfelhasználási besorolást módosítani. A kérelemhez szabályozási terv módosítás (10.ssz.) és szerkezeti terv módosítás (7.ssz.) vált szükségessé. A nagy befogadóképességgel és alapterülettel rendelkező épületek elhelyezésére a belterületen már nem nyílik lehetőség, csak külterületi részek bevonásával. A terület közvetlenül kapcsolódik a belterülethez, valamint belül esik azon a határon, amelyet a megépült elkerülő út képez a külterületen. A kulturális, művelődési és idegenforgalmat vonzó létesítmények építése közérdeket képvisel. 11. sz. módosítási kérelem A beépítésre szánt területek növelése céljából, új lakóterületek kijelölése miatt szükség van a belterületi határ kibővítésére a település észak-keleti részén, a Palota-dűlő déli oldalán. A kérelemhez szabályozási terv módosítás (11.ssz.) és szerkezeti terv módosítás (8.ssz.) vált szükségessé. A település belterülete sűrűn beépített, ezért új lakóterületek kialakítására, lakóterületfejlesztésre csak a külterületen nyílik lehetőség. A kiépült úthálózat és a domboldal már Tállya község Településrendezési terve Alátámasztó munkarész

7 megindult betelepülése indokolja a bővítést, mely lehetőséget teremt az utca végigépítésére. 12.sz. módosítási kérelem A 0116/6/7/8, 0116/56/57/58/59/60/61/62. hrsz-ú területen a területfelhasználás besorolásának változtatása szükséges sportrepülőgépek számára kialakított leszállópálya kiépítésének lehetőségének megteremtésére. A területfelhasználás jelenleg mezőgazdasági területbe, valamint ipari gazdasági területbe van sorolva. Az ipari gazdasági terület már nem funkcionál, felhagyott mezőgazdasági üzemek vannak a telephelyen. A leszállópályát a lakóterülettől véderdősáv választaná el. A kérelemhez szabályozási terv módosítás (12.ssz.) és szerkezeti terv módosítás (9.ssz.) vált szükségessé. A sportrepülőgépek számára kialakított leszállópálya segítheti az idegenforgalom növekedését, Tállya vonzerejének bővítését, elérhetőségének javítását. 13.sz. módosítási kérelem Az OTÉK 2008-as módosulása miatt pontosítás szükséges, miszerint az üzemi mezőgazdasági területek különleges területfelhasználási kategóriába sorolandók. Ennek megfelelően az ipari gazdasági területfelhasználási kategóriába besorolt mezőgazdasági jellegű üzemi területek különleges területté módosulhatnak. A kérelemhez szabályozási terv módosítás (13.ssz.) és szerkezeti terv módosítás (10.ssz.) vált szükségessé. A módosítás a területfelhasználásban változást nem eredményez, csupán az OTÉK kibővült előírásaihoz igazodik. 14.sz. módosítási kérelem Az OTÉK 2008-as módosulása miatt pontosítás szükséges, miszerint az üzemi mezőgazdasági területek különleges területfelhasználási kategóriába sorolandók. Ennek megfelelően az ipari gazdasági területfelhasználási kategóriába besorolt mezőgazdasági jellegű üzemi területek különleges területté módosulhatnak. A kérelemhez szabályozási terv módosítás (14.ssz.) és szerkezeti terv módosítás (11.ssz.) vált szükségessé. A módosítás a területfelhasználásban változást nem eredményez, csupán az OTÉK kibővült előírásaihoz igazodik. 15.sz. módosítási kérelem A 4708, 4709, 4710, 4711, 4712, 4713 hrsz.-ú terület területfelhasználása kerüljön általános mezőgazdasági kategóriába. A kérelemhez szabályozási terv módosítás (15.ssz.) és szerkezeti terv módosítás (12.ssz.) vált szükségessé. A módosítás az eredeti, kialakult állapotnak megfelelő szabályozásra törekszik. 16.sz. módosítási kérelem Az elkerülő út mentén a település felé eső oldalban véderdősáv kerüljön kijelölésre az út védőtávolságénak sávjában a körforgalmú csomópontig. A kérelemhez szabályozási terv módosítás (16.ssz.) és szerkezeti terv módosítás (13.ssz.) vált szükségessé. Tállya község Településrendezési terve Alátámasztó munkarész

8 Az út 50 m-es védősávján belül épület nem helyezhető el, így oda erdőtelepítéssel növekedhet a település biológiai aktivitási értéke. Az aktivitásérték emelkedésén túl az erdősáv védi a települést az elkerülő út forgalmi zajától. 17.sz. módosítási kérelem A 088/5 hrsz-ú terület 2004-ben kelt változási vázrajz szerint legelő művelési ágból kivonásra került, az új funkciója, udvar. Ennek megfelelően módosítandó a terület besorolása mind a szabályozási mind a szerkezeti tervlapokon. A kérelemhez szabályozási terv módosítás (17.ssz.) és szerkezeti terv módosítás (14.ssz.) vált szükségessé. A módosítás az eredeti, kialakult állapotnak megfelelő szabályozásra törekszik. 18.sz. módosítási kérelem Kismértékben módosítani szükséges a tervezett településközpontot elkerülő út nyomvonalát, a feltűntetésre került vízfolyás miatt. A kérelemhez szabályozási terv módosítás (18.ssz.) vált szükségessé, a szerkezeti terv nem változik. A vízfolyás időnkénti nagy vízhozama miatt nem eshet a településközpontot elkerülő-út szabályozási szélességébe sz. módosítási kérelem 2009-ben jóváhagyásra került B.-A.-Z. megye területrendezési terve, mely tovább pontosította az OTrT térségi övezeteit. A Településrendezési tervet felül kell vizsgálni a megyeterv vonatkozásában, fel kell tűntetni az új övezeti határvonalakat, valamint igazolni szükséges a megye szerkezeti tervének és a település szerkezeti tervének összhangját. A felülvizsgálat biztosítja, hogy a terv összhangba kerül a jóváhagyott megyei szintű elképzelésekkel. A módosítási kérelmeken túl feltűntetésre kerültek az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság adatszolgáltatása alapján az ökológiai hálózat területének határvonalai, ahol megkülönböztetésre került az ökológiai hálózat magterülete, az ökológiai folyosó, és a puffer terület. Az ökológiai határvonalak feltűntetése külön módosítási pontként jelentkezik, mind a szerkezeti, mind a szabályozási terv esetében. Tállya község Településrendezési terve Alátámasztó munkarész

9 LA-URBE ÉPÍTÉSZ IRODA KFT Miskolc, Patak utca 10. sz. Telefon: Fax: mobil: ORSZÁGOS TERÜLETRENDEZÉSI TERV ÉS A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÖSSZHANGJÁNAK IGAZOLÁSA Tállya község településrendezési tervének K-1 jelű korszerűségi felülvizsgálatához Az Országos Területrendezési Terv Tállyát érintő elhatározásai (2003. évi XXVI. törvény) Az Országos Területrendezési Terv (OTrT) elkészítéséről a területfejlesztésről és területrendezésről szóló évi XXI. törvény (Tft.) rendelkezett. A területfejlesztésről és területrendezésről szóló évi XXI. törvény meghatározása szerint a területrendezési terv: az ország, illetve egyes térségek nagytávlatú műszaki-fizikai szerkezetét meghatározó és befolyásoló tervdokumentum, amely biztosítja a területi adottságok és erőforrások hosszú távú hasznosítását és védelmét, az ökológiai elvek érvényesítését, a műszaki-infrastrukturális hálózatok összehangolt elhelyezését és a területfelhasználás rendszerét, optimális hosszú távú területi szerkezetét. Részlet az Országos területrendezési tervből Tállya község Településrendezési terve Alátámasztó munkarész

10 Az Országos Területrendezési Terv rögzíti a térség területhasználatának és funkcionális övezeteinek alapvetéseit, melyek Tállya környezetében az alábbiak: A területfelhasználás rendszere szempontjából a terv Tállyát alapvetően mezőgazdasági, vegyes, valamint erdőgazdálkodási térség kategóriába sorolja. Az Országos Településszerkezeti Terv Mezőgazdasági térség, Vegyes területfelhasználású térség, Erdőgazdálkodási térség, Országos kerékpárút törzshálózat ha közötti települési térség Az ökológiai hálózat övezete A települést külterületét az országos ökológiai hálózat övezete lefedi (Az ökológiai hálózat helyrajzi számos lehatárolása még nem történt meg, viszont az illetékes Nemzeti Park Igazgatósága térképi jelöléssel ábrázolta az ökológiai hálózattal érintett területeket, különválasztva a magterületet, az ökológiai folyosót és a pufferterületet.) Tállya község Településrendezési terve Alátámasztó munkarész

11 Kiemelt termőhelyi adottságú erdőterületek övezete Országos jelentőségű tájképvédelmi terület övezete Kulturális örökség szempontjából kiemelten kezelendő terület övezete Tállya község Településrendezési terve Alátámasztó munkarész

12 Kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi terület övezete Ásványi nyersanyag-gazdálkodási terület övezete Energetikai hálózat: Tállya község Településrendezési terve Alátámasztó munkarész

13 Közúthálózat: Vasúthálózat: Az országos területrendezési terv és a településszerkezeti terv összhangjának igazolása A település közigazgatási területe: 3795,2 ha Települési térség határa (belterület+iparterület): 250,4 ha Mezőgazdasági térség határa: 1276,0 ha Erdőgazdálkodási térség határa: 1573,0 ha Vegyes térség határa: 63,45+632,38=695,8 ha Tállya község Településrendezési terve Alátámasztó munkarész

14 Mezőgazdasági térség A terület nagysága: Ebből Mezőgazdasági terület Erdőgazdálkodási terület Különleges területfelhasználású terület 1276 ha 1480,8 ha 104,4 ha 85,8 ha A beépítésre szánt terület OTRT által meghatározott minimális nagysága: 1276 x 0,75 = 957 ha 1480,8 ha > 957 ha Erdőgazdálkodási térség A terület nagysága: Ebből Erdőgazdálkodási terület Mezőgazdasági terület Zártkert 1573 ha 1485,3 ha 76,0 ha 11,7 ha A beépítésre szánt terület OTRT által meghatározott minimális nagysága: 1573 x 0,75 = 1179,7 ha 1485,3 ha > 1179,7 ha Vegyes területfelhasználású térség A terület nagysága: 695,8 ha Ebből Erdőgazdálkodási terület 30,0 ha Mezőgazdasági terület 661,53 ha» Ebből gyümölcsös: 590,03 ha Különleges területfelhasználású terület 4,3 ha A beépítésre szánt terület OTRT által meghatározott minimális nagysága: 695,8 x 0,75 = 521,8 ha 661,53 ha > 590,03 ha Az Országos Területrendezési Terv övezeti határvonalai a térségi besorolás övezeti határainak vonatkozásában korrekcióra szorul. A korrekcióval a jogszabályokban előírt módon a terv az előírásoknak megfeleltethető. Tállya község Településrendezési terve Alátámasztó munkarész

15 LA-URBE ÉPÍTÉSZ IRODA KFT Miskolc, Patak utca 10. sz. Telefon: Fax: mobil: BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVÉNEK VALÓ MEGFELELŐ SÉG IGAZOLÁSA Tállya község településrendezési tervének K-1 jelű korszerűségi felülvizsgálatához BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE HATÁROZATI TERVLAPOK: 1/1 melléklet: Védett természeti területek - Védelemre tervezett természeti területek - Természetvédelmi terület, ex-lege védett láp 1/2 melléklet: Kiemelten fontos érzékeny természeti terület övezete - Kiemeltem fontos érzékeny területek által érintett települések nem érinti 1/3 melléklet: Komplex tájgazdálkodást igénylő térségek - Történeti ártéri tájgazdálkodás térsége nem érinti 1/4 melléklet: Borvidéki térségek Tokaji borvidék települései 1/5 melléklet: Natura 2000 területek - madárvédelmi és természet megőrzési területek 1/6 mellékelt: A megye területét érintő légszennyezettségi zóna nem érinti 1/7 melléklet: Nitrát érzékeny települések 1/8 melléklet: Kedvező termőhelyi adottságú mezőgazdasági területek nem érinti 1/9 melléklet: Települési területek: Fokozottan érzékeny települési területek 1/10 melléklet: Védendő szerkezetű települések UNESCO által elfogadott világörökségi magterület, puffer terület - UNESCO által elfogadott világörökségi magterület + puffer terület 1/11 melléklet: Ipari parkok és logisztikai központok nem érinti 1/12 melléklet: Turisztikai központok - Szervezőközpont és turisztikai térségközpont a település határában 1/13 melléklet: Szélerőmű elhelyezéséhez vizsgálat alá vonható terület Nem érinti 1/14 melléklet: Kiemelt térségek által érintett területek Nem érinti 1/15 melléklet: Térségi tájrehabilitációs terv készítésére kijelölt területek - Tokaji borvidék térségi tájrehabilitációs terv készítésére kijelölt terület. - Külszíni bánya 1/16 melléklet: Tervezett egyéb mellékút-hálózati elemek Tállya község Településrendezési terve Alátámasztó munkarész

16 SZABÁLYOZÁSI TERVLAPOK: 3/1 melléklet: Magterület, pufferzóna, ökológiai folyosó övezetei - Magterület, pufferzóna, ökológiai folyosó 3/2 melléklet: Kiváló termőhelyi adottságú szántóterületek, kiváló termőhelyi adottságú erdőterületek, erdőtelepítésre alkalmas területek övezetei - erdőtelepítésre alkalmas területe övezetei - kiváló termőhelyi adottságú erdőterületek 3/3 melléklet: Országos és térségi komplex tájrehabilitációt igénylő területek övezete - - térségi komplex tájrehabilitációt igénylő területek övezete 3/4 melléklet: Országos jelentőségű és térségi jelentőségű tájvédelmi terület övezetei - országos jelentőségű tájvédelmi területek övezete 3/5 melléklet: Világörökségi és világörökség várományos területek övezete történeti települési területek övezete - világörökség övezete 3/6 melléklet: Kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség védelmi területek övezete 3/7 melléklet: Felszíni vizek vízminőség-védelmi vízgyűjtő területének övezete nem érinti 3/8 melléklet: ásványi nyersanyag-gazdálkodási területek övezete 3/9 melléklet: Együtt tervezhető térségek övezete nem érinti 3/10 melléklet: Kiemelt fontosságú meglévő honvédelmi terület övezete nem érinti 3/11 melléklet: Rendszeresen belvízjárta területe nem érinti 3/12 melléklet: Nagyvízi meder övezete nem érinti 3/13 melléklet: Földtani veszélyforrás területe 3/14 melléklet: Vízeróziónak kitett terület által érintett települések övezete 3/15 melléklet: Széleróziónak kitett terület által érintett települések övezete nem érinti KÖZLEKEDÉSI TERVLAP A meglévő mellékút főúttá fejlesztése, települési elkerülő szakaszok közbeiktatásával. A főútfejlesztés érinti Encs, Abaújszántó, Mád, Tarcal, Tokaj települések mellett Tállyát is. új Tisza-híd építése Tállya község Településrendezési terve Alátámasztó munkarész

17 HATÁROZATI TERVLAPOK KIVONATAI Védett természeti területek Tokaji borvidék települése Madárvédelmi(piros)és természet megőrzési(zöld)területek Nitrátérzékeny települések övezete Fokozottan érzékeny települési terület Tállya község Településrendezési terve Alátámasztó munkarész

18 UNESCO által elfogadott világörökségi magterület + puffer terület Szervezőközpont és turisztikai térségközpont, tájközpont Tokaji borvidék térségi tájrehabilitációs terv készítésére kijelölt ter., külszíni bánya (lila) Tállya község Településrendezési terve Alátámasztó munkarész

19 SZABÁLYOZÁSI TERVLAPOK KIVONATAI: Magterület, pufferzóna, ökológiai folyosó erdőtelepítésre alkalmas területe övezetei kiváló termőhelyi adottságú erdőterületek térségi komplex tájrehabilitációt igénylő területek övezete országos jelentőségű tájképvédelmi területek övezete világörökség övezete Tállya község Településrendezési terve Kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőségvédelmi terület övezete Alátámasztó munkarész

20 Ásványi nyersanyag-gazdálkodási terület övezete Földtani veszélyforrás területe Vízeróziónak kitett terület által érintett települések övezete KÖZLEKEDÉSI TERVLAP RÉSZLETE Új főút (Encs Abaújszántó Tállya - Mád Tarcal Tokaj), új Tisza-híd Tállya község Településrendezési terve Alátámasztó munkarész

21 Térségi szerkezeti terv részlete A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei térségi szerkezeti terv területfelhasználási rendszere nagyvonalakban megegyezik az országos szerkezeti terv területfelhasználásával, de a megyeterv tovább pontosítja azt. A megyeterv besorolása szerint a település közigazgatási területét települési térség területe, továbbá erdőgazdálkodási térségek, mezőgazdasági térségek, illetve vegyes területfelhasználású térségek területei fedik le. A B.-A.-Z. megyei területrendezési terv és a településszerkezeti terv összhangjának igazolása A település közigazgatási területe: 3794,53 ha Települési térség területe a megyeterv szerint: ~348,73 ha Vegyes területfelhasználású térség össz. területe a megyeterv szerint:~1709,58 ha Mezőgazdasági területfelhasználású térség összes területe: ~221,47 ha Erdőgazdasági térség összes területe: ~1514,50 ha Tállya község Településrendezési terve Alátámasztó munkarész

22 A térségi övezetek megyeterv szerinti megbontása: A külterületen sárga színnel jelzett rész a mezőgazdasági térség. Mezőgazdasági térség megfelelőségi számítása: A terület nagysága: Ebből Erdőgazdálkodási terület Mezőgazdasági terület Gazdasági terület 221,41 ha 15,83 ha 204,72 ha 0,86 ha Az mezőgazdasági térség megyeterv által meghatározott minimális nagysága: 221,41 x 0,75 = 166,06 ha Mezőgazdasági területek minimális nagysága: 166,06 ha < 204,72 ha kijelölt mg.-i terület Tállya község Településrendezési terve Alátámasztó munkarész

23 Világoszöld színnel jelzett területek a Vegyes területfelhasználási térségbe tartozó területek Vegyes területfelhasználási térség megfelelőségi számítása: A terület nagysága: 1709,58 ha Ebből Erdőgazdálkodási terület 92,86 ha Mezőgazdasági terület 1616,72 ha A vegyes területfelhasználási térség megyeterv által meghatározott minimális nagysága: 1709,58 x 0,75 = 1282,19 ha Vegyes területfelhasználási térségi területek minimális nagysága: 1282,19 ha < 1616,72 ha kijelölt vegyes területfelhasználási térség Sötét zöld színnel jelzett területek az erdőgazdálkodási területfelhasználási térségbe tartozó területek Erdőgazdálkodási térség megfelelőségi számítása: A terület nagysága: Ebből Erdőgazdálkodási terület Mezőgazdasági terület Különleges terület Vízgazdálkodási terület 1514,50 ha 1411,75 ha 89,78 ha 8,65 ha 4,32 ha Az erdőgazdálkodási térség megyeterv által meghatározott minimális nagysága: 1514,50 x 0,75 = 1135,88 ha Erdőgazdálkodási területek minimális nagysága: 1135,88 ha < 1411,75 ha kijelölt erdőgazdálkodási terület Tállya község Településrendezési terve Alátámasztó munkarész

24 LA-URBE ÉPÍTÉSZ IRODA KFT Miskolc, Patak utca 10. sz. Telefon: Fax: mobil: BIOLÓGIAI AKTIVITÁSI MÉRLEG Tállya község településrendezési tervének K-1 jelű korszerűségi felülvizsgálatához BIOLÓGIAI AKTIVITÁSI ÉRTÉKVÁLTOZÁS A TERÜLETFELHASZNÁLÁSBAN BEKÖVETKEZETT VÁLTOZÁSOK HATÁSÁRA: A számítás alapját azok a területek képezik, melyeknek a módosításból eredően megváltozott a területfelhasználása (a hibajavításból eredő területfelhasználási változásokra nem terjed ki). A táblázat jelzi a módosítás sorszámát, mely követhetővé teszi a változás helyét. Biológiai aktivitási mérleg Mód. Ssz. A terület nagysága /ha/ Eredeti területhasználat Érték mutató Biológiai aktivitás értéke 1. 0,68 Különleges terület 3,5 2, ,88 0,53 Kertvárosias lakóterület Településközponti vegyes terület 3 2,64 0,5 0,26 0,27 Különleges terület 2,7 0,73 1,22 1,73 Egyéb Ipari gazdasági terület Mezőgazdasági terület-gyep 0,4 0, ,38 0,78 Zöldfelület 6 4,68 0,14 Kertvárosias lakóterület 0,22 Zöldfelület 6 1,32 0,17 Közlekedési terület Tervezett területhasználat Érték mutató Kereskedelmi szolgáltató gazdasági terület, ahol a beépítettség 40% a zöldfelület 30% 6 1,22 közlekedési terület 10% 3 0,2 Különleges - idegenforgalmi terület, ahol a beépítettség 30% a zöldfelület 40% 6 2,11 közl. terület 10% 3 0,26 Egyéb iparterület, ahol a beépítettség 40% a zöldfelület 30% 6 0,95 közl. terület 10% 3 0,16 Egyéb iparterület, ahol a beépítettség 40% a zöldfelület 30% 6 0,48 közl. terület 10% 3 0,081 Kereskedelmi szolgáltató gazdasági terület, ahol a beépítettség 40% a zöldfelület 30% 6 2,2 közl. terület 10% 3 1,1 Kereskedelmi szolgáltató gazdasági terület, ahol a beépítettség 40% a zöldfelület 30% 6 3,11 közl. terület 10% 3 0,52 Kertvárosias lakóter., ahol a beépítettség 30% a zöldfelület 50% 6 2,34 közlekedési terület 10% 1 0,078 Biológiai aktivitás értéke 3 0,42 Közpark 6 0,84 1,4 0,24 Kisvárosias lakóter.,ahol a beépítettség 30% a zöldfelület 30% 6 0,39 közlekedési terület 10% 1 0,022 Kisvárosias lakóter.,ahol a beépítettség 30% a zöldfelület 30% 6 0,30 közlekedési terület 10% 1 0,017 1,40 2,37 1,11 0,56 3,30 3,63 2,42 0,41 0,31 Tállya község Településrendezési terve Alátámasztó munkarész

25 5. 3,36 Egyéb iparterület 0,4 1, , ,3 Mezőgazdasági terület-szántó Mezőgazdasági terület-szántó 3,2 2,08 3,2 29,7 0,7 Közpark 6 4,20 4,4 1,23 0, , , , , Törölve 13. Mezőgazdasági terület-szántó Mezőgazdasági terület-szántó Mezőgazdasági terület-szántó Különleges terület, ahol a beépítettség 30% a zöldfelület 40% 6 8,06 közlekedési terület 10% 3 1,00 Kisvárosias lakóter.,ahol a beépítettség 40% a zöldfelület 30% 6 1,17 közlekedési terület 10% 1 0,065 Különleges terület, ahol a beépítettség 30% a zöldfelület 40% 6 22,32 közlekedési terület 10% 3 0,93 Különleges terület, ahol a beépítettség 30% a zöldfelület 40% 6 1,68 közlekedési terület 10% 1 0,07 3,2 14,08 Védőerdő 9 39,6 3,2 4,55 Védőerdő 9 11,07 3,2 2,75 Kereskedelmi szolgáltató gazdasági terület, ahol a beépítettség 40% a zöldfelület 30% 6 1,55 közlekedési terület 10% 3 0,26 1,1 Má terület-szántó 3,2 3,52 Védőerdő 9 9,9 9,9 2,93 4,02 1,21 Mezőgazdasági terület-szőlő 6 14,04 Falusias lakóter., ahol a beépítettség 30% a zöldfelület 50% 5 5,85 közlekedési terület 10% 1 0,23 9,06 1,23 23,25 Különleges terület, ahol a beépítettség 20% Mezőgazdasági 6 25,8 terület-szőlő a zöldfelület 40% 6 10,32 11,18 közlekedési terület 1 0,86 20% Itt nem a terület-felhasználás, hanem a jelölés változott az OTÉK módosulása miatt, mely szerint a mezőgazdasági üzemi területek ipari gazdasági terület helyett különleges területbe sorolandók. Ipari gazdasági terület Mezőgazdasági terület-szántó Mezőgazdasági terület-szántó 0,4 1,17 Védőerdő 9 26,37 3,2 12,86 Védőerdő 9 36,18 3,2 3,87 Védőerdő 9 10,89 Különleges ter., ahol a beépítettség 20% Mezőgazdasági 14. 0,61 6 3,66 a zöldfelület 40% 6 1,46 1,52 terület-gyep közlekedési terület 1 0,061 10% Σ= 147,15 < 206,24 A táblázaton belül külön-külön is követhető a biológiai aktivitási mérleg változása, (+) ill. (-) jel mutatja az eltéréseket az értékek alatt. Összességében elmondható, hogy a módosítások során a település biológiai aktivitási értéke nem csökken. 1,75 1,81 6,08 Tállya község Településrendezési terve Alátámasztó munkarész

1. CÍMLAP TÁLLYA KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE K-1 JELŰ KORSZERŰSÉGI FELÜLVIZSGÁLATA

1. CÍMLAP TÁLLYA KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE K-1 JELŰ KORSZERŰSÉGI FELÜLVIZSGÁLATA 1. CÍMLAP TÁLLYA KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE K-1 JELŰ KORSZERŰSÉGI FELÜLVIZSGÁLATA TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSA Megrendelő: Tállya község Önkormányzata Tállya Rákóczi utca 34. 3907 Tervező:

Részletesebben

BADACSONYTÖRDEMIC HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV

BADACSONYTÖRDEMIC HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV Az 58/2015. (IV. 28.) Kt. határozat 2. sz. e BADACSONYTÖRDEMIC HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV LEÍRÁSÁT MÓDOSÍTÓ DOKUMENTUM 1. A hatályos településszerkezeti leírás 5. fejezet (5) bekezdés e) pontja

Részletesebben

Nemesgörzsöny Község Településrendezési Tervének kivonata

Nemesgörzsöny Község Településrendezési Tervének kivonata A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEK ÉS A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÖSSZHANGJÁT IGAZOLÓ MUNKARÉSZ A településrendezési tervek készítése során figyelembe kell venni a magasabb szintű területrendezési tervek szabályozásait.

Részletesebben

ŐCSÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK FELÜLVIZSGÁLATA ÉS MÓDOSÍTÁSA 2009. Szakági alátámasztó munkarészek

ŐCSÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK FELÜLVIZSGÁLATA ÉS MÓDOSÍTÁSA 2009. Szakági alátámasztó munkarészek ŐCSÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK FELÜLVIZSGÁLATA ÉS MÓDOSÍTÁSA 2009. Szakági alátámasztó munkarészek TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK ÉS A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEK ÖSSZHANGJÁT IGAZOLÓ VIZSGÁLATA Őcsény

Részletesebben

MEZŐLAK KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA

MEZŐLAK KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA MEZŐLAK KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA Mezőlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének a az 57/2009 (VIII. 27.) önkormányzati határozattal elfogadott áról 2015. október 2 MEGRENDELŐ:

Részletesebben

RÁBAPATONA. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. augusztus TH-15-02-14

RÁBAPATONA. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. augusztus TH-15-02-14 RÁBAPATONA Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. augusztus TH-15-02-14 2 Rábapatona Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció Aláírólap

Részletesebben

1.) Új kereskedelmi-szolgáltató gazdasági terület kijelölése: (jelen tanulmány témája!)

1.) Új kereskedelmi-szolgáltató gazdasági terület kijelölése: (jelen tanulmány témája!) C Í V I S T E R V VÁROSTERVEZŐ ÉS ÉPÍTÉSZ IRODA BETÉTI TÁRSASÁG Levelezési cím: 4031 Debrecen, Derék utca 245 Iroda: 4025 Debrecen, Széchenyi utca 8 sz. Tel:(30) 9818-172, Tel/fax: (52) 531-732 Email:

Részletesebben

Tanulmányterv - Derecske TRT 2014. 1.sz. módosítás Szilágyi Lajos vállalkozó érdekében történő Településrendezési tervezési feladatok

Tanulmányterv - Derecske TRT 2014. 1.sz. módosítás Szilágyi Lajos vállalkozó érdekében történő Településrendezési tervezési feladatok C Í V I S T E R V VÁROSTERVEZŐ ÉS ÉPÍTÉSZ IRODA BETÉTI TÁRSASÁG Levelezési cím: 4031 Debrecen, Derék utca 245 Iroda: 4025 Debrecen, Széchenyi utca 8 sz. Tel:(30) 9818-172, Tel/fax: (52) 531-732 Email:

Részletesebben

A módosító javaslatot kidolgozta: Magyar Régész Szövetség. Értelmező rendelkezések

A módosító javaslatot kidolgozta: Magyar Régész Szövetség. Értelmező rendelkezések JAVASLAT A 2001. ÉVI LXIV. TÖRVÉNY MÓDOSÍTÁSÁHOZ A MAGYAR RÉGÉSZ SZÖVETSÉG A BERUHÁZÁSOKHOZ KAPCSOLÓDÓ RÉGÉSZETI FELADATELLÁTÁS EGYSÉGES KONCEPCIÓJA CÍMŰ JAVASLATCSOMAGJA ALAPJÁN A módosító javaslatot

Részletesebben

Miért szeretjük a barnamezős beruházásokat?

Miért szeretjük a barnamezős beruházásokat? Miért szeretjük a barnamezős beruházásokat? Dr. Tompai Géza főosztályvezető Belügyminisztérium, Területrendezési és Településügyi Főosztály 2011. 1 Helyi és térségi érdekek A településrendezés helyi közügy

Részletesebben

Bogyoszló településrendezési tervének módosítása

Bogyoszló településrendezési tervének módosítása Bogyoszló településrendezési tervének módosítása Örökségvédelmi hatástanulmány Régészet Archeo-Art Bt. 1., Vizsgálat Bevezetés A jelenlegi hatástanulmány Bogyoszló település Szerkezeti és Szabályozási

Részletesebben

Területrendezési (területi) tervezés

Területrendezési (területi) tervezés A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEZÉS KÖZÚTI VONATKOZÁSAI, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL AZ ORSZÁGOS TERÜLETRENDEZÉSI TERV FELÜLVIZSGÁLATÁRA Vezető területrendező tervező: Faragó Péter Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai

Részletesebben

1. A SZERKEZETI TERV LEÍRÁSA

1. A SZERKEZETI TERV LEÍRÁSA SZERKEZETI TERV LEÍRÁS a 251 sz. főút és a 2502 j. ök. út építési területére megnevezésű Szerkezeti tervlaphoz 1. A SZERKEZETI TERV LEÍRÁSA 1. 1. A területfelhasználás Beépítésre nem szánt területek KÖu

Részletesebben

Felhívás Baranya Megye Területrendezési Tervének módosításával/ felülvizsgálatával kapcsolatban

Felhívás Baranya Megye Területrendezési Tervének módosításával/ felülvizsgálatával kapcsolatban Felhívás Baranya Megye Területrendezési Tervének módosításával/ felülvizsgálatával kapcsolatban A Területrendezés (1996. évi XXI. Törvény (Tftv.) alapján): A területrendezés az országra, illetve térségeire

Részletesebben

BODA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK 2015. ÉVI MÓDOSÍTÁSA

BODA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK 2015. ÉVI MÓDOSÍTÁSA K O K A S É S T Á R S A T E R V E Z Õ K F T. ÉPÍTÉSZ ÉS TELEPÜLÉSTERVEZÕ IRODA Tel/Fax: (72) 324-326 Iroda: 7624 Pécs, Budai Nagy A. u. 1. Levélcím: 7627 Pécs, Havihegyi út 66. E-mail: kokas@minicomp.hu

Részletesebben

FEKETEERDŐ. Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2014. szeptember TH-13-02-21

FEKETEERDŐ. Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2014. szeptember TH-13-02-21 FEKETEERDŐ Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2014. szeptember TH-13-02-21 2 Feketeerdő településrendezési terv módosítás Jóváhagyott dokumentáció Aláírólap

Részletesebben

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSA ÉS AKTUALIZÁLÁSA

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSA ÉS AKTUALIZÁLÁSA PROVINCIA TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ KFT Levélcím: 3529 Miskolc, Derkovits u. 52. Telephely: 3527 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky út 9. I/2 Tel/Fax: /46/ 356-345, /46/ 313-476 E-mail: provinciaterv@gmail.com

Részletesebben

A törvény jelentősége:

A törvény jelentősége: Magó Erzsébet osztályvezető Belügyminisztérium Területrendezési és Településügyi Főosztály 2012. április 26. Az Agglomerációs törvény (továbbiakban: Törvény) 2005. szeptember 1-én lépett hatályba. A törvény

Részletesebben

I.1.5. TERÜLETRENDEZÉSI TERVI MEGFELELÉS IGAZOLÁSA

I.1.5. TERÜLETRENDEZÉSI TERVI MEGFELELÉS IGAZOLÁSA I.1.5. TERÜLETRENDEZÉSI TERVI MEGFELELÉS IGAZOLÁSA Vizsgálat alapja Jelen összeállítás a 19/2011.(XI.29.)számú önkormányzati rendelettel elfogadott 2011. december 12-tıl hatályos Bács-Kiskun Megyei Területrendezési

Részletesebben

Nyírábrány Nagyközség 6 tervezési egységét érintő településrendezési terv módosítás TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV. Törzsszám: /2014

Nyírábrány Nagyközség 6 tervezési egységét érintő településrendezési terv módosítás TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV. Törzsszám: /2014 P-ART Stúdió Kft 4400 Nyíregyháza, Legyező út 78/3 E-mail: veresis55@gmailcom Nyírábrány Nagyközség 6 tervezési egységét érintő településrendezési terv módosítás TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV Törzsszám: /2014

Részletesebben

Győrsövényház. HÉSZ módosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2014. november TH-14-02-13

Győrsövényház. HÉSZ módosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2014. november TH-14-02-13 Győrsövényház HÉSZ módosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2014. november TH-14-02-13 2 Győrsövényház HÉSZ módosítás Véleményezési dokumentáció Aláírólap Felelős tervező: Németh Géza...

Részletesebben

MÁRKÓ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA

MÁRKÓ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA MÁRKÓ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA A KözOP-3.2/C-08-11 pályázattal épülő VESZPRÉM-MÁRKÓ-BÁND HIVATÁSFORGALMI ÉS KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁGI KERÉKPÁRÚT ENGEDÉLYEZÉSÉHEZ SZÜKSÉGES

Részletesebben

A módosítások elhelyezkedése

A módosítások elhelyezkedése SZENTKIRÁLYSZABADJA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA A MÓDOSÍTÁSI IGÉNYEK BEMUTATÁSA, CÉLJA ÉS HATÁSA 9 8 5 7 6 1 3 4 2 A módosítások elhelyezkedése 1. A 638/3 hrsz-ú telket érintő módosítás Az ingatlan

Részletesebben

A KÖZBENSŐ VÉLEMÉNYEZÉSRŐL VISSZAÉRKEZETT VÉLEMÉNYEK, ÉS AZ AZOKRA TETT INTÉZKEDÉSEK ÖSSZEFOGLALÓJA, EGYEZTETŐ TÁRGYALÁS EREDMÉNYE

A KÖZBENSŐ VÉLEMÉNYEZÉSRŐL VISSZAÉRKEZETT VÉLEMÉNYEK, ÉS AZ AZOKRA TETT INTÉZKEDÉSEK ÖSSZEFOGLALÓJA, EGYEZTETŐ TÁRGYALÁS EREDMÉNYE A KÖZBENSŐ VÉLEMÉNYEZÉSRŐL VISSZAÉRKEZETT VÉLEMÉNYEK, ÉS AZ AZOKRA TETT INTÉZKEDÉSEK ÖSSZEFOGLALÓJA, EGYEZTETŐ TÁRGYALÁS EREDMÉNYE A közbenső véleményezési eljárás során 8 államigazgatási szerv tett véleményezési

Részletesebben

3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK Módosítási helyszín 3.1. Területrendezési tervi megfelelés igazolása 3.2. Településrendezés, tájrendezés 3.3.

3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK Módosítási helyszín 3.1. Területrendezési tervi megfelelés igazolása 3.2. Településrendezés, tájrendezés 3.3. 3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK Módosítási helyszín 3.1. Területrendezési tervi megfelelés igazolása 3.2. Településrendezés, tájrendezés 3.3. Környezetalakítás 3.4. Közlekedés 3.5. Közművesítés 3.6. Hírközlés

Részletesebben

Átnézeti térkép Kivonat az érvényben lévő szabályozási tervből Kivonat az érvényben lévő szerkezeti tervből

Átnézeti térkép Kivonat az érvényben lévő szabályozási tervből Kivonat az érvényben lévő szerkezeti tervből 18. 2d-2 Páfrány úti URÁN Társasgarázs A Páfrány út 543/1 hrsz-ú ingatlan beépítési %-nak növelése 70%-ra (Páfrány úti garázstelep). nem nem igen A kérést méltányolandó, az övezetben a beépítési lehetőséget

Részletesebben

II.3. ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT (Településrendezés és változással érintett területek) Munkarész a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti

II.3. ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT (Településrendezés és változással érintett területek) Munkarész a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT (Településrendezés és változással érintett területek) Munkarész a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti tartalommal készült a település sajátosságainak figyelembevételével.

Részletesebben

A Duna mente örökségi potenciálja

A Duna mente örökségi potenciálja A Duna mente örökségi potenciálja az EuroVelo 6 kerékpárút a Duna mentén (Rajka Budapest) régészeti szempontból Jövőkép a Duna mentén, Rajka Budapest workshop 2014. május 30. Újlaki Zsuzsánna főosztályvezető-helyettes

Részletesebben

Tervezõk névsora. Tóalmás Településszerkezeti-, Övezeti Tervének (külterület), valamint a Helyi Építési Szabályzatának módosítása

Tervezõk névsora. Tóalmás Településszerkezeti-, Övezeti Tervének (külterület), valamint a Helyi Építési Szabályzatának módosítása BAU-URB Tsz.: 56/2012. Tervező és Tanácsadó Kft. 1112.Budapest, Dayka Gábor utca 94. Tel/Fax.: 319-36-44 Tervezõk névsora Tóalmás Településszerkezeti-, Övezeti Tervének (külterület), valamint a Helyi Építési

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Sajóbábony Településrendezési terve 2005-ben készült és került jóváhagyásra.

TÁJÉKOZTATÓ. Sajóbábony Településrendezési terve 2005-ben készült és került jóváhagyásra. TÁJÉKOZTATÓ Sajóbábony Településrendezési terve 2005-ben készült és került jóváhagyásra. I. A területre jelenleg a következő településrendezési eszközök vannak hatályban: Sajóbábony Település-rehabilitációs

Részletesebben

HEREND VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA

HEREND VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA HEREND VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA 100/2013.(IX.17.) SZ. ÖNK. HATÁROZATTAL ELFOGADOTT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI DÖNTÉS ALAPJÁN 314 / 2012. (XI.8.) KORM. RENDELET 41. SZERINTI EGYSZERŰSÍTETT

Részletesebben

4. A TELEPÜLÉSSZERKEZETI- ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVEN TÖRTÉNŐ VÁLTOZÁSOK LEÍRÁSA

4. A TELEPÜLÉSSZERKEZETI- ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVEN TÖRTÉNŐ VÁLTOZÁSOK LEÍRÁSA 4. A TELEPÜLÉSSZEREZETI- ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVEN TÖRTÉNŐ VÁLTOZÁSO LEÍRÁSA 4.1 A módosítások bemutatása A rendezési terv módosítása során 12 terület módosítására kerül sor. A módosítani kívánt területek

Részletesebben

a Képviselő-testület 2015. december 17-i ülésének jegyzőkönyvéből

a Képviselő-testület 2015. december 17-i ülésének jegyzőkönyvéből Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT Kihagyva a kihagyandókat! a Képviselő-testület 2015. december 17-i ülésének jegyzőkönyvéből 154/2015.(XII.17.) ÖH Településszerkezeti terv módosítása Határozat Lajosmizse

Részletesebben

TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV. Debrecen, 2013. augusztus hó

TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV. Debrecen, 2013. augusztus hó LENGYEL ÉPÍTÉSZ MŰTEREM KFT. 4027 Debrecen, Egyetem sgt. 21. 1/2. Telefon / fax: (52) 425 428, (52) 532 896 E-mail: lengyel @ lengyelepitesz.t-online.hu Debrecen, 41. számú vrk. Debrecen-Nagykereki vasútvonal

Részletesebben

MÁRKÓ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA

MÁRKÓ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA MÁRKÓ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA 7/2013.(II.12.), 12/2013.(III.12.) ÉS A 16/2015.(II.11.) SZ.ÖNK. HATÁROZATTAL ELFOGADOTT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI DÖNTÉSEK ALAPJÁN 314 / 2012.

Részletesebben

Egyházaskesző településrendezési tervének módosítása

Egyházaskesző településrendezési tervének módosítása Egyházaskesző településrendezési tervének módosítása Örökségvédelmi hatástanulmány Régészet Archeo-Art Bt. 1., Vizsgálat Bevezetés A jelenlegi hatástanulmány Egyházaskesző település Szerkezeti és Szabályozási

Részletesebben

LENGYELTÓTI VÁROS RÉGÉSZETI LELŐHELYEI RÉGÉSZETI FELMÉRÉS LENGYELTÓTI VÁROS RENDEZÉSI TERVÉNEK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ

LENGYELTÓTI VÁROS RÉGÉSZETI LELŐHELYEI RÉGÉSZETI FELMÉRÉS LENGYELTÓTI VÁROS RENDEZÉSI TERVÉNEK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ LENGYELTÓTI VÁROS RÉGÉSZETI LELŐHELYEI RÉGÉSZETI FELMÉRÉS LENGYELTÓTI VÁROS RENDEZÉSI TERVÉNEK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ Lengyeltóti város régészeti lelőhelyei Régészeti felmérés Lengyeltóti város rendezési tervének

Részletesebben

T P. T P TALENT-PLAN Kft. 9023 Győr, Richter J.u.11. Tel: 96/418-373; Fax: 96/418-699; E-mail: talent_plan@arrabonet.hu - 2 -

T P. T P TALENT-PLAN Kft. 9023 Győr, Richter J.u.11. Tel: 96/418-373; Fax: 96/418-699; E-mail: talent_plan@arrabonet.hu - 2 - T P T A L E N T P L A N Tervezõ, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 9023 Gyõr, Richter János u. 11. Tel: 96/418 373; Fax: 96/418 699; E mail: talent_plan@arrabonet.hu VÉRTESKETHELY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Püspökladány Város Szerkezeti és Szabályozási Tervének részbeni módosításáról

E l ő t e r j e s z t é s. Püspökladány Város Szerkezeti és Szabályozási Tervének részbeni módosításáról Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. sz. Készítette: Oláh Károly E l ő t e r j e s z t é s Püspökladány Város Szerkezeti és Szabályozási Tervének részbeni módosításáról

Részletesebben

Településszerkezeti terv módosítások leírása. I. Ipari park további fejlesztési, bővítési területének (belterületbe vonandó terület) kijelölése

Településszerkezeti terv módosítások leírása. I. Ipari park további fejlesztési, bővítési területének (belterületbe vonandó terület) kijelölése Településszerkezeti terv módosítások leírása 294/2014.(IX.30.) Kt. határozat melléklete I. Ipari park további fejlesztési, bővítési területének (belterületbe vonandó terület) kijelölése Indoklás: A város

Részletesebben

ESZTERGOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA MEGBÍZÁSÁBÓL KÉSZÍTETTE:

ESZTERGOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA MEGBÍZÁSÁBÓL KÉSZÍTETTE: TSZT MÓDOSÍTÁS ESZTERGOM, SZENTTAMÁS városrész TERÜLETÉRE VONATKOZÓ TELEÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSA ESZTERGOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA MEGBÍZÁSÁBÓL KÉSZÍTETTE: VÁROSRENDEZÉS KÖZLEKEDÉS URBAN-LIS STUDIÓ KFT.

Részletesebben

1.SZ. MELLÉKLET: ORSZÁGOS MŰEMLÉKI VÉDETTSÉGŰ ÉPÍTMÉNYEK ÉS MŰEMLÉKI KÖRNYEZETÜK

1.SZ. MELLÉKLET: ORSZÁGOS MŰEMLÉKI VÉDETTSÉGŰ ÉPÍTMÉNYEK ÉS MŰEMLÉKI KÖRNYEZETÜK 1 1.SZ. MELLÉKLET: ORSZÁGOS MŰEMLÉKI VÉDETTSÉGŰ ÉPÍTMÉNYEK ÉS MŰEMLÉKI KÖRNYEZETÜK ORSZÁGOS VÉDELEM ALATT ÁLLÓ ÉPÍTMÉNYEK Draskovich-kastély, ma diákotthon Köztársaság tér 7. 976 hrsz. M 378 M ll. Kastélykert,

Részletesebben

településrendezési tervének M1/2015-OTÉK jsz. módosítása JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ

településrendezési tervének M1/2015-OTÉK jsz. módosítása JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ NÁGOCS településrendezési tervének M1/2015-OTÉK jsz. módosítása JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ JÓVÁHAGYVA: HÉSZ módosítása: 11/2015.(IX.10.)önk. rendelettel településszerkezeti terv módosítása: 58/2015.(IX.10.)

Részletesebben

Előzetes kiértesítés Péteri község településrendezési eszközeinek módosításához. Tartalom: Testületi határozat A módosítások tartalma, hatásterülete

Előzetes kiértesítés Péteri község településrendezési eszközeinek módosításához. Tartalom: Testületi határozat A módosítások tartalma, hatásterülete Előzetes kiértesítés Péteri község településrendezési eszközeinek módosításához Tartalom: Testületi határozat A módosítások tartalma, hatásterülete A módosítások tartalma, hatás területe A Képviselő-testület

Részletesebben

3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ Módosítási helyszín 3.1. Településtervezés, tájrendezés 3.2. Területrendezési tervi megfelelés igazolása 3.3.

3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ Módosítási helyszín 3.1. Településtervezés, tájrendezés 3.2. Területrendezési tervi megfelelés igazolása 3.3. 3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ Módosítási helyszín 3.1. Településtervezés, tájrendezés 3.2. Területrendezési tervi megfelelés igazolása 3.3. Közlekedés 3.4. Környezetalakítás 3.5. Közművesítés 3.6. Hírközlés

Részletesebben

KARCAG VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

KARCAG VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA E X! É p í t é s z i r o d a K f t. 5000 Szolnok, Hunyadi út 41. tel. / fax : (56) 423 651 KARCAG VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Településszerkezeti terv (módosítás 2005.) Megállapította

Részletesebben

BAKONYSZENTLÁSZLÓ. Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2015. július TH-15-02-12

BAKONYSZENTLÁSZLÓ. Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2015. július TH-15-02-12 BAKONYSZENTLÁSZLÓ Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2015. július TH-15-02-12 2 Bakonyszentlászló településrendezési terv módosítás Véleményezési dokumentáció

Részletesebben

TELEPÜLÉSEK ZÖLDFELÜLETEINEK MENNYISÉGI ÉS MINŐSÉGI VIZSGÁLATA. Széchenyi István Egyetem - Győr

TELEPÜLÉSEK ZÖLDFELÜLETEINEK MENNYISÉGI ÉS MINŐSÉGI VIZSGÁLATA. Széchenyi István Egyetem - Győr TELEPÜLÉSEK ZÖLDFELÜLETEINEK MENNYISÉGI ÉS MINŐSÉGI VIZSGÁLATA Pesti Bálint Széchenyi István Egyetem - Győr Zöldfelületek Zöldfelületek, védelme, minősége Zöldfelületek mutatószámai, sokszínűsége CORINE

Részletesebben

Szigetbecse TSZT módosítása

Szigetbecse TSZT módosítása Szigetbecse TSZT módosítása Örökségvédelmi hatástanulmány Régészeti munkarész Készítette: Archeo-Art Bt. 2015. augusztus I. Vizsgálat Bevezetés A jelenlegi hatástanulmány vizsgálati munkarésze Szigetbecse

Részletesebben

RAVAZD. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. ÁPRILIS TH-15-02-08

RAVAZD. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. ÁPRILIS TH-15-02-08 RAVAZD Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. ÁPRILIS TH-15-02-08 2 Ravazd Község Településrendezési tervének módosítása Előzetes tájékoztatási dokumentáció Aláírólap

Részletesebben

GYŐRSÖVÉNYHÁZ. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási anyag március TH

GYŐRSÖVÉNYHÁZ. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási anyag március TH GYŐRSÖVÉNYHÁZ Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási anyag 2016. március TH-15-02-16 2 Előzetes tájékoztatási anyag Aláírólap Felelős tervező: Németh Géza... TT-1 08-0065/2006 vezető

Részletesebben

Nagyhalász Város Településrendezési Tervének módosításához

Nagyhalász Város Településrendezési Tervének módosításához Nagyhalász Város Településrendezési Tervének módosításához Gazdasági és közlekedési terek 2014 Előzetes tájékoztatási dokumentáció ART VITAL Tervező, Építő és Kereskedelmi Kft. 2014. Nagyhalász Város rendezési

Részletesebben

ARCHITEX É p í t é s z K f t JÁSZLADÁNY NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA ALAPDOKUMENTUMOK. tsz.: 213/15

ARCHITEX É p í t é s z K f t JÁSZLADÁNY NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA ALAPDOKUMENTUMOK. tsz.: 213/15 ARCHITEX É p í t é s z K f t S z o l n o k, Verseghy park 8. telefon: 56/789-307 telefax: 56/789-327 e-mail: architex@architexkft.hu JÁSZLADÁNY NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA ALAPDOKUMENTUMOK

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 4273-2/2012. 26. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földesi

Részletesebben

A területrendezés alapjai

A területrendezés alapjai A területrendezés alapjai Urbánné Malomsoki Mónika SZIE GTK Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet 2009/2010. tanév őszi félév, levelező képzés Urbanne.Monika@gtk.szie.hu Tantárgy tematika

Részletesebben

PATCA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 1. sz. MÓDOSÍTÁS

PATCA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 1. sz. MÓDOSÍTÁS PATCA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 1. sz. MÓDOSÍTÁS JSZ: 1/2007 JÓVÁHAGYVA A 23/2007. (IV. 27.) SZÁMÚ HATÁROZATTAL ÉS A 6/2007. (IV. 28.) SZÁMÚ RENDELETTEL VIRÁNYI ÉPÍTÉSZ STÚDIÓ KFT 2007. JANUÁR 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

TÖBB RÉSZTERÜLETRE SZÓLÓ MÓDOSÍTÁSÁHOZ

TÖBB RÉSZTERÜLETRE SZÓLÓ MÓDOSÍTÁSÁHOZ ELŐZETES ( ELSŐKÖRÖS ) VÉLEMÉNYKÉRÉS GYÖNGYÖS VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK, VALAMINT HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK TÖBB RÉSZTERÜLETRE SZÓLÓ MÓDOSÍTÁSÁHOZ CÍME: TERVEZŐ:

Részletesebben

ABONY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK TÖBB TERÜLETEN TÖRTÉNŐ MÓDOSÍTÁSA ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁSI DOKUMENTÁCIÓ

ABONY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK TÖBB TERÜLETEN TÖRTÉNŐ MÓDOSÍTÁSA ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁSI DOKUMENTÁCIÓ 1 Sz: 5/2015. ABONY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK TÖBB TERÜLETEN TÖRTÉNŐ MÓDOSÍTÁSA ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁSI DOKUMENTÁCIÓ (314/2012. (XI.08.) Korm. rendelet 37. szerinti dokumentáció) Tervező: Kiszelovics

Részletesebben

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.( ) határozat-tervezet a szerkezeti terv módosításáról mellékletekkel

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.( ) határozat-tervezet a szerkezeti terv módosításáról mellékletekkel 1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.( ) határozat-tervezet a szerkezeti terv módosításáról mellékletekkel Helyi építési szabályzat (HÉSZ) módosítása /2015.( ) önkormányzati

Részletesebben

TANULMÁNYTERV (Településrendezési szerződés megalapozásához)

TANULMÁNYTERV (Településrendezési szerződés megalapozásához) TANULMÁNYTERV (Településrendezési szerződés megalapozásához) Derecske Város Településrendezési terv, Bold Agro Kft. tervezett beruházás rendezési tervi feltételeinek megteremtését célzó módosításához Az

Részletesebben

Cegléd Város Önkormányzatának Polgármesterétől 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. Levélcím: 2701 Cegléd, Pf.: 85. Tel.: 06/53/511-400

Cegléd Város Önkormányzatának Polgármesterétől 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. Levélcím: 2701 Cegléd, Pf.: 85. Tel.: 06/53/511-400 Szám: 15/ 3080 30 /2014. Ügyintéző: Dr. Farkas Gábor/ Ecsedi János Cegléd Város Önkormányzatának Polgármesterétől 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. Levélcím: 2701 Cegléd, Pf.: 85. Tel.: 06/53/511400 Tárgy: Cegléd

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület részére. Tisztelt Képviselő-testület!

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület részére. Tisztelt Képviselő-testület! Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Alpolgármester A Képviselő-testület nyilvános ülésének anyaga (SZMSZ 17. (1) bek.). ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület részére Tárgy: A Fővárosi Szabályozási

Részletesebben

SAJÓECSEG KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

SAJÓECSEG KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA LA-URBE ÉPÍTÉSZIRODA KFT. 3525 Miskolc, Patak utca 10. sz. Telefon: 06-46-504-338 Fax: 06-46-504-339 mobil: 06-20-9692-361 E-mail: la.urbekft@chello.hu SAJÓECSEG KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

Részletesebben

6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 20/9769-391 fax.:63/510-388

6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 20/9769-391 fax.:63/510-388 SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT FŐ ÉPÍTÉSZ 6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 20/9769-391 fax.:63/510-388 Témafelelős: Wittek Krisztina főépítész Iktatószám: E 20543 11

Részletesebben

Tiszalök város Településrendezési Tervének módosításához

Tiszalök város Településrendezési Tervének módosításához Tiszalök város Településrendezési Tervének módosításához Ipari területek övezeti előírásainak módosítása Környezeti vizsgálat lefolytatásához egyeztetési dokumentáció Tervező: ART VITAL Tervező, Építő

Részletesebben

Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter, valamint a környezetvédelmi és vízügyi miniszter. /2006. ( ) ÖTM-KvVM r e n d e l e t e

Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter, valamint a környezetvédelmi és vízügyi miniszter. /2006. ( ) ÖTM-KvVM r e n d e l e t e Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter, valamint a környezetvédelmi és vízügyi miniszter /2006. ( ) ÖTM-KvVM r e n d e l e t e a területek biológiai aktivitásértékének számításáról Az épített

Részletesebben

LUGOSI ÉS TÁRSAI ÉPÍTÉSZ BT 7625 PÉCS, ANTÓNIA U 5. TEL: 72/216898, 20/3651260 KÁRÁSZ HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA (EGYEZTETÉSI ANYAG)

LUGOSI ÉS TÁRSAI ÉPÍTÉSZ BT 7625 PÉCS, ANTÓNIA U 5. TEL: 72/216898, 20/3651260 KÁRÁSZ HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA (EGYEZTETÉSI ANYAG) LUGOSI ÉS TÁRSAI ÉPÍTÉSZ BT 7625 PÉCS, ANTÓNIA U 5. TEL: 72/216898, 20/3651260 KÁRÁSZ HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA (EGYEZTETÉSI ANYAG) TERVEZŐ LUGOSI ÁGNES TT1-02-0141 PÉCS, 2013. JÚNIUS 30.

Részletesebben

Örökségvédelmi szempontok a beruházás-elıkészítésben

Örökségvédelmi szempontok a beruházás-elıkészítésben Befektetıbarát településekért Örökségvédelmi szempontok a beruházás-elıkészítésben Reményi László remenyi.laszlo@mnm-nok.gov.hu Befektetıbarát településekért Gazdasági növekedése és a foglalkoztatási helyzet

Részletesebben

C E G L É D TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA. 2015. március

C E G L É D TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA. 2015. március C E G L É D TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA KÉPVISELŐTESTÜLETI ELŐTERJESZTÉSI DOKUMENTÁCIÓ 2015. március PEST MEGYEI TERÜLET, TELEPÜLÉS, KÖRNYEZET TERVEZŐ ÉS TANÁCSADÓ KFT. BUDAPEST

Részletesebben

1. ELŐZMÉNYEK 2. A TERVEZÉSI TERÜLET ADOTTSÁGAI

1. ELŐZMÉNYEK 2. A TERVEZÉSI TERÜLET ADOTTSÁGAI EGRI ÉPÍTÉSZ IRODA KFT. 3300 Eger, Dobó utca 18. Heves Megyei Bíróság mint Cégbíróság Cg. 10-09-021606 Tel.: 36/511-570 Fax: 36/411-890 E-mail: egriepir@egriepir.hu Munkaszám: 022010/2 1. ELŐZMÉNYEK MŰSZAKI

Részletesebben

Tér- Haló Kft. RÁBASZENTMIHÁLY rendezési terv módosítás 1 RÁBASZENTMIHÁLY

Tér- Haló Kft. RÁBASZENTMIHÁLY rendezési terv módosítás 1 RÁBASZENTMIHÁLY RÁBASZENTMIHÁLY rendezési terv módosítás 1 RÁBASZENTMIHÁLY Településszerkezeti és szabályozási terv módosítás Előzetes tájékoztatási szakasz dokumentációja 2015. május TH-15-02-09 RÁBASZENTMIHÁLY rendezési

Részletesebben

Abony Városi Önkormányzat. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési Osztály

Abony Városi Önkormányzat. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési Osztály Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Kossuth tér 1. Telefon/fax: (53) 360-049 Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési Osztály Az előterjesztést véleményezte:

Részletesebben

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2014. november 26-i ülésére. Tárgy: Településrendezési terv módosításával kapcsolatos döntések meghozatala

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2014. november 26-i ülésére. Tárgy: Településrendezési terv módosításával kapcsolatos döntések meghozatala 1686-2/2014 E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2014. november 26-i ülésére Tárgy: Településrendezési terv módosításával kapcsolatos döntések meghozatala Előterjesztő: Dr.

Részletesebben

küldött 5. Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság X X 6.

küldött 5. Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság X X 6. Előzetes tájékoztató eljárás A településfejlesztési elképzelésekről és a tervezési programról megtörtént a lakosság és az államigazgatási szervek, valamint az érintett szervezetek tájékoztatása is. Az

Részletesebben

Településrendezési terv módosítása

Településrendezési terv módosítása 255/2013. (XII. 30.) számú Kt. határozattal és 26/2013.(XII.30) Önk. rendelettel Jóváhagyott anyag 2013. Megbízó: Tervező Nagymaros város Önkormányzat 2626 Nagymaros Fő tér 5. Pro Arch. Építész Stúdió

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Főép ítés zétől

Salgótarján Megyei Jogú Város Főép ítés zétől Salgótarján Megyei Jogú Város Főép ítés zétől Szám: 23126 33 / 2013 Javaslat a Salgótarján, Arany János és Március 15. utca és környékét érintő településrendezési eszköz módosítása véleményezési szakaszának

Részletesebben

FÜRGED TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV

FÜRGED TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV FÜRGED TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV 48/2009. (VI.17.) határozattal elfogadott Településszerkezeti terv 8/2009. (VI.22.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat MÓDOSÍTÁSA Megbízó Fürged

Részletesebben

PILISVÖRÖSVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS SORÁN

PILISVÖRÖSVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS SORÁN PILISVÖRÖSVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS SORÁN Megbízó Pilisvörösvár város Önkormányzata Gromon István polgármester 2085 Pilisvörösvár,

Részletesebben

BÁBOLNA. Településrendezési tervmódosítás Véleményezési dokumentáció 2015. március TH-14-02-08

BÁBOLNA. Településrendezési tervmódosítás Véleményezési dokumentáció 2015. március TH-14-02-08 BÁBOLNA Településrendezési tervmódosítás Véleményezési dokumentáció 2015. március TH-14-02-08 2 BábolnaTelepülésrendezési tervmódosítás 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet szerinti teljes eljárás Aláírólap

Részletesebben

MÓRAHALOM TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA ALÁTÁMASZTÓ SZÖVEGES MUNKARÉSZEK JÓVÁHAGYÁS ELŐTTI SZAKASZ

MÓRAHALOM TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA ALÁTÁMASZTÓ SZÖVEGES MUNKARÉSZEK JÓVÁHAGYÁS ELŐTTI SZAKASZ MÓRAHALOM TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA 1 ALÁTÁMASZTÓ SZÖVEGES MUNKARÉSZEK JÓVÁHAGYÁS ELŐTTI SZAKASZ Megbízó: Mórahalom Város Önkormányzata 06/62/281-022 Tervező: Új-Lépték Tervező Iroda

Részletesebben

H a t á r o z a t t a l j ó v á h a g y o t t t e l e p ü l é s s z e r k e z e t i t e r v

H a t á r o z a t t a l j ó v á h a g y o t t t e l e p ü l é s s z e r k e z e t i t e r v H a t á r o z a t t a l j ó v á h a g y o t t t e l e p ü l é s s z e r k e z e t i t e r v Településszerkezeti tervi leírás 97/2010. Kt.sz. határozat 103/2011. Kt. sz. határozat 2/2013.Kt. határozat 4/2015.

Részletesebben

SOMOGYUDVARHELY. településrendezési tervének M5/2015-OTÉK jelzőszámú módosítása JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ

SOMOGYUDVARHELY. településrendezési tervének M5/2015-OTÉK jelzőszámú módosítása JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ SOMOGYUDVARHELY településrendezési tervének M5/2015-OTÉK jelzőszámú módosítása JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ jóváhagyó rendelet: 10/2015.(X.21.) önk. rendelet határozat: 83/2015.(x.20.) Kt. határozat TERVEZŐ:

Részletesebben

MŰSZAKI LEÍRÁS. Tenk község településrendezési tervének módosításához

MŰSZAKI LEÍRÁS. Tenk község településrendezési tervének módosításához EGRI ÉPÍTÉSZ IRODA KFT. 3300 Eger, Dobó utca 18. Heves Megyei Bíróság mint Cégbíróság Cg. 10-09-021606 Tel.: 36/511-570 Fax: 36/411-890 E-mail: egriepir@egriepir.hu Munkaszám: 082007/13 MŰSZAKI LEÍRÁS

Részletesebben

TISZATARJÁN KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSÁHOZ JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZ

TISZATARJÁN KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSÁHOZ JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZ PROVINCIA TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ KFT Levélcím: 3529 Miskolc, Derkovits u 52 Telephely: 3527 Miskolc, Bajcsy- Zsilinszky út I/2 Tel/Fax: 46/356-345, Mobil:06/530-6676 E-mail: provinciaterv@gmailcom

Részletesebben

SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV

SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV Jóváhagyott dokumentáció - 2013. 10.29. SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV 1.2- jelű területegységhez kapcsolódó 2013. évi módosítás I. TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSA II /A. BELTERÜLET

Részletesebben

KESZÜ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK 2014. ÉVI MÓDOSÍTÁSA

KESZÜ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK 2014. ÉVI MÓDOSÍTÁSA K O K A S É S T Á R S A T E R V E Z Õ K F T. ÉPÍTÉSZ ÉS TELEPÜLÉSTERVEZÕ IRODA Tel/Fax: (72) 324-326 Iroda: 7624 Pécs, Budai Nagy A. u. 1. Levélcím: 7627 Pécs, Havihegyi út 66. E-mail: kokas@minicomp.hu

Részletesebben

EGERVÁR. TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV módosítása. 2011. november

EGERVÁR. TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV módosítása. 2011. november EGERVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV módosítása 2011. november

Részletesebben

Verő ce TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV. (TSZT 174/2010 Önk.Hat, SZT 9/2010 Önk.rend.) karbantartása

Verő ce TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV. (TSZT 174/2010 Önk.Hat, SZT 9/2010 Önk.rend.) karbantartása Verő ce TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV (TSZT 174/2010 Önk.Hat, SZT 9/2010 Önk.rend.) karbantartása Pro Arch.Építész Stúdió 2011 Megbízó: VERŐCE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2621 Verőce, Árpád út 40. Tervező PRO ARCH.

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ V. évfolyam 8. szám 1575 Ft 2008. augusztus 29. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Oldal Törvény 2008. évi L. tv. az Országos Területrendezési

Részletesebben

TISZASZENTMÁRTON KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 1. kötet TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÉS LEÍRÁSA

TISZASZENTMÁRTON KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 1. kötet TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÉS LEÍRÁSA LA-URBE ÉPÍTÉSZ IRODA KFT. 3525 Miskolc, Patak utca 10. sz. Telefon: 06-46-504-338 Fax: 06-46-504-339 mobil: 06-20-9692-361 E-mail: la.urbekft@chello.hu TISZASZENTMÁRTON KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

Részletesebben

K I V O N A T. A településrendezési terv és helyi építési szabályzat módosítása véleményezési szakaszának lezárásáról

K I V O N A T. A településrendezési terv és helyi építési szabályzat módosítása véleményezési szakaszának lezárásáról K I V O N A T A Tiszalök Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 26-án tartott ülése jegyzőkönyvéből. TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 65/2014.(VI. 26.) számú határozata

Részletesebben

T P. Dunakiliti Településrendezési eszközök módosítása JÓVÁHAGYOTT TERVDOKUMENTÁCIÓ

T P. Dunakiliti Településrendezési eszközök módosítása JÓVÁHAGYOTT TERVDOKUMENTÁCIÓ T P T A L E N T P L A N Tervezõ, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 9023 Gyõr, Richter János u. 11. ; Tel: 96/418 373 Fa: 96/418 699, E mail: talent_plan@arrabonet.hu www.talent plan.hu Dunakiliti Településrendezési

Részletesebben

DARNÓZSELI. Településrendezési terv módosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2015. május TH-14-02-11

DARNÓZSELI. Településrendezési terv módosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2015. május TH-14-02-11 DARNÓZSELI Településrendezési terv módosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2015. május TH-14-02-11 2 Darnózseli Településrendezési terv módosítás Jóváhagyott dokumentáció Aláírólap Felelős

Részletesebben

I. Kerepes Város Településszerkezeti Terve Leírásának (továbbiakban:l) módosításáról szóló határozat 1. sz. melléklete.

I. Kerepes Város Településszerkezeti Terve Leírásának (továbbiakban:l) módosításáról szóló határozat 1. sz. melléklete. I. Kerepes Város Településszerkezeti Terve Leírásának (továbbiakban:l) módosításáról szóló határozat 1. sz. melléklete. 1.) Az L 2. fejezetében (A település igazgatási területe, a belterületi határ módosítás

Részletesebben

TANULMÁNYTERV Kishartyán község településrendezési tervének módosításához. (Kishartyán, 073/1 hrsz.-ú ingatlanra)

TANULMÁNYTERV Kishartyán község településrendezési tervének módosításához. (Kishartyán, 073/1 hrsz.-ú ingatlanra) TANULMÁNYTERV Kishartyán község településrendezési tervének módosításához (Kishartyán, 073/1 hrsz.-ú ingatlanra) A tervezett fejlesztés helyszíne (Forrás: maps.google.hu) Salgótarján, 2012. június 20.

Részletesebben

C E G L É D V Á R O S

C E G L É D V Á R O S C E G L É D V Á R O S TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA A 03/24, 03/43 ÉS 0334/6 HRSZ. TERÜLETEKRE VONATKOZÓAN JÓVÁHAGYOTT

Részletesebben

Felhívás partnerségi egyeztetésre

Felhívás partnerségi egyeztetésre SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA FŐÉPÍTÉSZ 6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 30/933-5414 SZENTES VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

Részletesebben

A rendezés és fejlesztés viszonya Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. Törvény felülvizsgálata

A rendezés és fejlesztés viszonya Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. Törvény felülvizsgálata A rendezés és fejlesztés viszonya Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. Törvény felülvizsgálata Szaló Péter helyettes államtitkár 2013. október 8. A fejlesztés vagy rendezés dilemmája

Részletesebben

PATCA TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVEK 2. SZ. MÓDOSÍTÁS

PATCA TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVEK 2. SZ. MÓDOSÍTÁS PATCA TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVEK 2. SZ. MÓDOSÍTÁS JSZ: 9/2009 A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÉS LEÍRÁS JÓVÁHAGYVA A 34/2010.(VIII.8.) SZÁMÚ KT. HATÁROZATTAL A

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Közgyűléshez

ELŐTERJESZTÉS. a Közgyűléshez NYíREGYHÁZA 4400 NYiREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR l. PF.: 83. MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE TELEFON:.. 36 41 524-500 FAX: +-36 42 524-501 E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: 35755-6j2013.X. Ügyintéző

Részletesebben