A TÖRTÉNETI TÁJHASZNÁLAT ÉS FELSZÍNBORÍTÁS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A TÖRTÉNETI TÁJHASZNÁLAT ÉS FELSZÍNBORÍTÁS"

Átírás

1 A BIOLÓGIAI SOKFÉLESÉG MEGŐRZÉSE ÉS FENNTARTÓ HASZNÁLATA AZ ÖKOTURIZMUS FORMÁINAK FEJLESZTÉSE RÉVÉN KÖZÉP ÉS KELETEURÓPAI BIOSZFÉRA REZERVÁTUMOKBAN AG 2. ALPROGRAM BESZÁMOLÓ A TÖRTÉNETI TÁJHASZNÁLAT ÉS FELSZÍNBORÍTÁS REKONSTRUKCIÓJA AGGTELEKI NEMZETI PARK ÉS A SZLOVÁK KARSZT BIOSZFÉRA REZERVÁTUM TERÜLETÉN AZ Ökológiai Intézet a Fenntartható Fejlődésért Alapítvány Miskolc

2 PROGRAM: A biológiai sokféleség megőrzése és fenntartó használata az ökoturizmus formáinak fejlesztése révén közép és keleteurópai bioszféra rezervátumokban Szerződésszám: GFL / , TvH591/1/2005 A PROGRAM TÁMOGATÓJA: Global Environment Facility (GEF) Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium UNEP (ENSZ Környezetvédelmi Program) ALPROGRAM: AG 2 A TÖRTÉNETI TÁJHASZNÁLAT VIZSGÁLATA AZ ALPROGRAM CÉLJA: A történeti tájhasználat és felszínborítás rekonstrukciója az Aggteleki Nemzeti Park és a Szlovák karszt Bioszféra Rezervátum területén AZ ALPROGRAM KIDOLGOZÓJA: ÖKOLÓGIAI INTÉZET A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSÉRT ALAPÍTVÁNY 3525 Miskolc Kossuth út 13. Programfelelőse: NAGY DEZSŐ 2

3 Tartalom TARTALOM...3 ÖSSZEFOGLALÁS...5 RESUMÉ...6 SUMMARY BEVEZETÉS, ELŐZMÉNYEK A PROGRAM CÉLKITŰZÉSEI MAGYAR TERÜLETRE VONATKOZÓ TEVÉKENYSÉGEK: ANP ÉS KÖRNYEZETE SZLOVÁK TERÜLETRE VONATKOZÓ TEVÉKENYSÉGEK: BIOSZFÉRA REZERVÁTUM CZÓNA ANYAG ÉS MÓDSZER A VIZSGÁLATOK TERÜLETE FELHASZNÁLT TÉRKÉPÉSZETI FORRÁSOK...10 I. Katonai Felmérés...10 II. Katonai Felmérés...11 III. Katonai Felmérés...12 Magyar és szlovák katonai új felmérési térképek (195359)...12 Szlovák katonai új felmérési térképek (1970es évek)...13 Élőhelytérkép Egyéb felhasznált térképek TÖRTÉNETI TÉRKÉPEK GEOREFERÁLÁSA A TÖRTÉNETI FELSZÍNBORÍTÁS (FÖLDHASZNÁLAT, VEGETÁCIÓ) TÉRKÉPEZÉSE...15 A térképezés menete...15 Földhasználat...15 A történeti földhasználat térképezésének módszere...16 A térképezés korlátai és hibalehetősége EREDMÉNYEK TÖRTÉNETI TÉRKÉPEK GEOREFERÁLÁSA...18 I. Katonai Felmérés...18 II. Katonai Felmérés...18 III. Katonai Felmérés es évek katonai térképei...19 Aktuális térképek TÖRTÉNETI TÁJHASZNÁLAT FELTÁRÁSA ANP területe...20 A felszínborítás változása az ANP területén...21 Felszínborítás a XVIII. sz. végén (1780as évek)...21 Felszínborítás a XIX. sz. közepén (1850es évek)...22 Felszínborítás a XIX. sz. végén (1880as évek)...23 Felszínborítás a XX. sz. közepén (1950es évek vége) Idősorok összeállítása néhány kiemelt területre Szlovák karszt Bioszféra Rezervátum...25 A földhasználat és felszínborítás általános jellemzése az I. katonai felmérés alapján...25 IRODALOM...26 MELLÉKLETEK MELLÉKLET: FÖLDHASZNÁLAT ÉS VEGETÁCIÓ AZ AGGTELEKI NEMZETI PARK TERÜLETÉN ÉS KÖRNYEZETÉBEN A XVIII. SZÁZAD VÉGÉN (1780AS ÉVEK) MELLÉKLET: FÖLDHASZNÁLAT ÉS VEGETÁCIÓ AZ AGGTELEKI NEMZETI PARK TERÜLETÉN ÉS KÖRNYEZETÉBEN A XIX. SZÁZAD KÖZEPÉN (1850ES ÉVEK) MELLÉKLET: FÖLDHASZNÁLAT ÉS VEGETÁCIÓ AZ AGGTELEKI NEMZETI PARK TERÜLETÉN ÉS KÖRNYEZETÉBEN A XIX. SZÁZAD VÉGÉN (1880AS ÉVEK) MELLÉKLET: FÖLDHASZNÁLAT ÉS VEGETÁCIÓ AZ AGGTELEKI NEMZETI PARK TERÜLETÉN ÉS KÖRNYEZETÉBEN A XX. SZÁZAD KÖZEPÉN (1950ES ÉVEK) MELLÉKLET: A FÖLDHASZNÁLAT ÉS VEGETÁCIÓ VÁLTOZÁSA AGGTELEK KÖRNYÉKÉN MELLÉKLET: A FÖLDHASZNÁLAT ÉS VEGETÁCIÓ VÁLTOZÁSA BÓDVASZILAS KÖRNYÉKÉN MELLÉKLET: A FÖLDHASZNÁLAT ÉS VEGETÁCIÓ VÁLTOZÁSA A GALYASÁG KÖRNYÉKÉN

4 8. MELLÉKLET: A FÖLDHASZNÁLAT ÉS VEGETÁCIÓ VÁLTOZÁSA JÓSVAFŐ KÖRNYÉKÉN MELLÉKLET: A FÖLDHASZNÁLAT ÉS VEGETÁCIÓ VÁLTOZÁSA SZÖGLIGET ÉS DERENK KÖRNYÉKÉN MELLÉKLET: FÖLDHASZNÁLAT ÉS VEGETÁCIÓ A SZLOVÁK KARSZT TERÜLETÉN (BIOSZFÉRA REZERVÁTUM CZÓNA ( )

5 Összefoglalás Az Aggteleki és a szomszédos Szlovák Karszt védett területein különös jelentősége van a történeti háttérinformációknak. Ezek nélkülözhetetlen elemei a biomonitoring programok, természetvédelmi kutatási, rekonstrukciós és rehabilitációs tevékenységek, természetkímélő gazdálkodási formák, természetvédelmi kezelési tervek szakmai megalapozásának. A GEFprogram alkalmat adott a vizsgálati terület kiszélesítéséhez: az ANP területét és környezetét mintegy 350 km2en, a karszt szlovákiai részét mintegy 750 km2 re kiterjedően vizsgáltuk. Vizsgálataink során folytattuk az Aggtelken megkezdett tájtörténeti térképezést, valamint összegyűjtöttük és feldolgozásra előkészítettük a Szlovák karszt Bioszféra rezervátum történeti tájhasználatának térképezéséhez szükséges anyagokat. A történeti térképek georeferálása teszi lehetővé, hogy a különböző korok térképei összehasonlíthatók legyenek egymással és a mai topográfiával. A program során beszereztük, digitális formátumba alakítottuk, és georeferáltuk a Szlovák karszt Bioszféra rezervátum Czónáját és az ANPt lefedő I., II., III. Katonai felmérés és az 1950es évek katonai térképeit. Összesen 78 db térképszelvény georeferálására került sor. A térképeket a magyar polgári térképészetben használatos EOV vetületbe alakítottuk, feldolgozásuk is ebben a rendszerben történt. A szlovák területekre vonatkozó állományokat értékelés után WGS84be transzformáltuk, amely a szlovák helyi vetületbe könnyen átalakítható, s ezt adtuk át a Szlovák karszt NP szakembereinek. Archív katonai térképek feldolgozásával rekonstruáltuk a történeti tájhasználatot és felszínborítást az Aggteleki Nemzeti Park területén és tágabb környezetében. A térképezett terület a Nemzeti Park mellett annak déli és keleti előterét is magába foglalja. Ennek eredményeként a Nemzeti Park történeti tájhasználatának feltártsága négy idősíkot reprezentál: XVIII. század vége 1780as évek XIX. század közepe as évek XIX. század vége 1870es évek XX. század közepe évek forrás: I. Katonai Felmérés, forrás: II. Katonai Felmérés forrás: III. Katonai Felmérés forrás: MH Újfelmérési térkép A vizsgálat során az I.,II.,III. katonai felmérések korábban elkészített térképeit átdolgoztuk, pontosítottuk a területhasználati kategóriákat, és a későbbi térképekkel közös nómenklatúrát alakítottunk ki. Ez a tevékenység idősíkonként kb. 350 km 2 területet érintett. Teljesen új térképezésre került sor az 1950es évek térképeinek feldolgozásával kb. 350 km 2 területen. A felszínborítás változását statisztikai módszerekkel is értékeltük, ezek mellett a kiemelt területekre a történeti tájhasználatot bemutató térképsorozatokat készítettünk. Az I. katonai felmérés alapján elkészítettük a Szlovákkarszt Bioszféra Rezervátum legtágabb C zónájának történeti felszínborítási térképét. A térképzés eredménye a karsztvidék 18.sz. végi képét, jellemző területhasználatát mutatja be a közel 750 km2 kiterjedésű területen. A további idősíkok interpretálását hasonló együttműködések keretében a következő években tervezzük. Az alprogram dokumentációját és az előállított térinformatikai állományokat átadtuk az illetékes nemzeti parkoknak. 5

6 Resumé Na území susediacich národných parkov Aggtelek a Slovenský kras a ich chránených častí má zvláštny význam pozadie historických informácií. Tieto informácie majú nenahraditeľný odborný význam pri monitorovacích programoch, výskumoch, rekonštrukciách území, rehabilitáciách, ekologickom hospodárení a programoch záchrany. Program GEF dal možnosť k rozšíreniu skúmaného územia: NP Aggtelek a jeho okolie, ktoré predstavuje asi 350 km 2 a NP Slovenský kras, ktoré predstavuje asi 750 km2, našich výskumov. Počas našich výskumov sme pokračovali už v začatom krajinnohistorickom výskume na území NP Aggtelek, zozbierali sme a na spracovanie pripravili potrebné materiály k mapovaniu historického využívania krajiny na území Biosférickej rezervácie Slovenský kras. Georeferencovanie nám umožňuje, aby sa dali porovnávať rôzne historické mapy medzi sebou, ale aj s dnešnými topografickými mapami. Počas programu sme zohnali, zdigitalizovali a zgeoreferencovali I., II., III., vojenské zameranie a vojenské mapy z rokov 1950, ktoré pokrývajú C zónu Biosférickej rezervácie Slovenský kras a NP Aggtelek. Spolu na spracovanie sme mali k dispozícii 78 ks máp. Mapy sme vložili do maďarskej mapovej projekcie a aj ich spracovanie prebehlo v tejto projekcii. Stav vzťahujúci sa na slovenské územie sme potom pretransformovali do projekcie WGS84, ktorá sa dá potom bez problémov pretransformovať do slovenskej projekcie (JTSK). Tieto údaje sme dali k dispozícii odborníkom z NP Slovenský kras. Spracovaním archívnych vojenských máp sme zrekonštruovali historické využívanie územia, vegetačné krytie a širšie okolie NP Aggtelek. Mapované územie v sebe zahŕňa aj južne a východne ležiace časti od NP Aggtelek. Výsledkom toho je odkrytie štyroch časových horizontov využívania krajiny NP Aggtelek: koniec XVIII. storočia 1780 roky polovica XIX. storočia roky koniec XIX. storočia 1870 roky polovica XX. storočia roky zdroj: I. vojenské zameranie zdroj: II. vojenské zameranie zdroj: III. vojenské zameranie zdroj: MO nové vojenské mapy Skôr vyhotovené mapy I., II.,III., vojenského zamerania sme počas výskumu prerobili a upresnili kategórie využívania územia s neskôr vyhotovenými mapami a vytvorili sme spoločnú nomenklatúru. Táto aktivita zahŕňa časový horizont približne na území 350 km2. Na úplne nové mapovanie prišla rada v 1950 rokoch, kde sa vytvorili úplne nové mapy približne na území 350 km2. Vegetačné krytie sme vyhodnocovali a robili pomocou štatistických metód a popri tom sme vyhotovili ukážkové mapy z vybraných území. Na základe I. vojenského zamerania sme urobili historickú mapu vegetačného krytia najväčšej C zóny Biosférickej rezervácie Slovenský kras. Výsledkom mapovania je charakteristický obraz využívania územia z konca 18. storočia na rozlohe približne 750 km2. Interpretáciu ďaľších časových horizontov plánujeme urobiť podobnou spoluprácou v ďaľších rokoch. Vyhotovenú dokumentáciu tohto čiastkového programu sme odovzdali príslušným národným parkom. 6

7 Summary The knowledge upon the historical background of landscape use has a special importance in the protected areas of the Aggtelek and Slovak Karst region, as it serves as the professional basis of biomonitoring programs, conservational research, restoration and rehabilitation activities, environmentally friendly farming methods and conservational management plans. The program Conservation and Sustainable Use of Biodiversity through Sound Tourism Development in Biosphere Reserves in Central and Eastern Europe gave an opportunity for the expansion of the research area: the Aggtelek National Park has been studied on 350 square km, while the Slovak Karst NP on 750 square km. During our studies, the historical landscape use mapping has been continued on the Aggtelek region, and the materials for the research and mapping of the Slovak Karst BR have been collected and prepared. The georeferring of the historical maps makes it possible to compare the maps of different eras and the current topography. The maps concerning the Aggtelek NP and the Czone of the Slovak Karst BR (I. II. III. military survey and the military maps of the 1950 ies, a total of 78 section maps) have been collected, transformed into digital format and georeferred. The maps have been transformed into and processed in the EOV format, which is used in the Hungarian civil mapping. After the evaluation the maps concerning the Slovakian area have been transformed into the WGS84, which can easily be converted into the Slovakian projection and then given to the experts of the SKNP. The historical landscape use and vegetation have been reconstructed by the procession of archive military maps. The research area includes the total territory of the Aggtelek National Park and its surroundings to the South and East. Four temporal stages of the landscape use in the NP have been interpreted and illustrated: Era 1780 s s 1870 s Source 1st military survey 2nd military survey 3rd military survey Survey Map of the Hungarian Army (MH) The formerly prepared maps have been adapted, the landscape use categories refined, the nomenclature unified with the maps of later origin. This activity concerned approx. 350 square km per temporal stages. The interpretation of the 1950 s maps provided new data of 350 square km. The changes of vegetation have been evaluated statistically, and the historical landscape use of special areas are shown on map series. The vegetation map of the Czone of the Slovak Karst Biosphere Reserve (the largest area) have been made on the basis of the 1st military survey. As a result the landscape use situation of the 18th century is shown on an area of 750 square km. The later stages are planned to be interpreted later in similar partnerships. The documentation and the GIS data bases have been provided to the national parks concerned. 7

8 1. Bevezetés, előzmények A természetvédelmi célú tervezési és kutatási tevékenységek során nem csak a vizsgált terület jelenlegi állapotának ismerete szükséges, hanem alapvetők azok az információk is, amelyek a terület korábbi állapotáról tájékoztatnak, illetve arról a folyamatról, amelynek során az elnyerte jelenlegi arculatát. Olyan kiemelkedő táji, természeti értékekkel rendelkező védett területeknek, mint az Aggteleki és a szomszédos Szlovák Karszt, különös jelentősége van a történeti háttérinformációknak. Ezek nélkülözhetetlen elemei a biomonitoring programok, természetvédelmi kutatási, rekonstrukciós és rehabilitációs tevékenységek, természetkímélő gazdálkodási formák, természetvédelmi kezelési tervek szakmai megalapozásának. A történeti felszínborítás azonosításához különösen részletes információ tartalommal rendelkeznek az un. katonai felmérések, amelyek XVIII. század végétől több időmetszetben készültek. Az Ökológiai Intézetben már közel 10 éve foglalkozunk a történeti térképek felhasználási lehetőségeinek vizsgálatával és fejlesztésével, ennek során számos eredményt értünk el. Ezek közül a fontosabbak: a történeti térképek térinformatikai feldolgozásának módszertani fejlesztése a történeti térképek modern vetületekbe illesztési módszerének kidolgozása történeti felszínborítás és területhasználat rekonstrukció módszertan kidolgozása több 1000 km2 terület történeti tájhasználati térképének elkészítése 2000ben az elsők között készült el az Aggteleki Nemzeti Park történeti tájhasználati térképe, amely 3 idősíkot dolgozott fel. A térkép használata, alkalmazása során számos kisebb hiányosságra derült fény, ami a későbbiekben az értelmezési technológia fejlesztésével már megoldottunk. A történeti tájhasználati térképek természetvédelmi alkalmazása során felmerült a szükségessége újabb idősíkok feldolgozásának is, ezek közül az 1950es évek térképeire volt a legnagyobb igény. Az aggteleki térség világörökséggé nyilvánítása után egyre szorosabbá vált az együttműködés a határ két oldalán tevékenykedő szakemberek között. A szlovák természetvédőkkel konzultálva felmerült az igénye annak, hogy a Szlovák Karszt bioszférarezervátum területeire is elkészüljenek a történeti tájhasználatot bemutató térképek. Ezen előzmények vezettek a GEF program tájtörténeti kutatások célkitűzéseinek megfogalmazásához. Köszönetünket szeretnénk kifejezni a Szlovákkarszt Nemzeti Park (Národný Park Slovenský kras) munkatársainak, különösen Juraj Popovics és Ján Kilík részére, akik segítsége jelentősen hozzájárult ahhoz, hogy a program szlovákiai célkitűzései megvalósuljanak. 8

9 2. A program célkitűzései A programban végrehajtandó feladatok megfogalmazásánál figyelembe vettük a történeti térképekkel kapcsolatosan felmerült igényeket, a rendelkezésre álló és elérhető térképi alapanyagokat, valamint a pénzügyi kereteket. Ezek alapján az alábbi feladatok megvalósítását űztük ki célul: 2.1. Magyar területre vonatkozó tevékenységek: ANP és környezete Történeti térképek georeferálása: Újfelmérési térképek (195559) Történeti térképek interpretálása: I. Katonai Felmérés (178485) javítás, kiegészítés II. Katonai Felmérés (185660) javítás, kiegészítés III. Katonai Felmérés (188487) javítás, kiegészítés Újfelmérési térképek (195459) teljes új térképezés 2.2. Szlovák területre vonatkozó tevékenységek: Bioszféra rezervátum Czóna Történeti térképek georeferálása: I. Katonai Felmérés (178485) II. Katonai Felmérés (185660) III. Katonai Felmérés (188487) Újfelmérési térképek (195459) Újfelmérési térképek (1970es évek) Történeti térképek interpretálása: I. Katonai Felmérés (178485) teljes új térképezés 9

10 3. Anyag és módszer 3.1. A vizsgálatok területe A korábban végezett tájtörténeti vizsgálatok csak az Aggteleki Nemzeti Parkra terjedtek ki, ami kb. 200 km2 területű. Már akkor felmerült az igénye annak, hogy szükséges lenne a karszt területét egybefüggően vizsgálni, mivel térszerkezet időbeni változásának felismeréséhez és megértéséhez legalább kistáj kiterjedésű terület vizsgálata szükséges. A GEFprogram alkalmat adott a vizsgálati terület kiszélesítéséhez: az ANP területét és környezetét mintegy 350 km2en, a karszt szlovákiai részét mintegy 800 km2 re kiterjedően vizsgáltuk. A kutatási területet az 1 ábra mutatja be. 1. ábra A kutatási terület 3.2. Felhasznált térképészeti források I. Katonai Felmérés Az I. Katonai Felmérés az első olyan térképészeti alkotás, amely országnyi területre kiterjedően részletes és rendszeres információ tartalommal bír. A térkép a török uralom utáni, de még a nagy folyamszabályozások előtti állapotában ábrázolja hazánkat. Az esetenként művészi színvonalon megrajzolt térképek feltüntetik a felszínborítást is, ami vegetációtörténeti, természetvédelmi szempontból egyedülálló lehetőséget jelent a korabeli táj és környezet rekonstruálásához. A Magyar Királyság területére vonatkozó szelvények 1782 és 1785 között készültek. A térképezés felvételi méretaránya 1: A térkép vetület nélküli, egységes geodéziai hálózat és koordináta rendszer nélkül készült. A vetület hiánya miatt nagyobb területen már 1

11 nem lehetett pontosan illeszteni a szelvényeket, sok igazítást kellett végezni, ami torzulásokat eredményezett. A domborzatot alaprajzban ábrázolták, a terepformákat un. pillacsíkozással érzékeltették, amelyben a vonalak iránya a lejtők irányát, sűrűsége a lejtő meredekségét fejezte ki. A tereptárgyakat, létesítményeket stilizálva ábrázolták. A felszínborítást és a földhasználatot színezéssel és jelekkel érzékeltették. Egységes jelkulcsot nem használtak, a magyarországi szelvényekhez a szelvényeken előforduló jelek alapján utólag szerkesztettek jelkulcsot (BORBÉLYNAGY 1932). A térképeket kézzel rajzolták és sokszorosították. A térképezési módszerek és eszközök a kor térképezési ismereteinek és színvonalának sem mindig feleltek meg, ami az elkészült térképmű minőségében is tükröződik. A vetület nélküli szelvények mindegyike egyedi térképműnek tekinthető, ezért mechanikusan nehezen illeszthetők, a térképrajz sem illeszkedik, folytatódik mindig a szomszédos szelvényeken. Előfordulnak jelentős geodéziai pontatlanságok (több kmes eltérések), a sűrűn tagolt erdős területeken egyéni ötletek is felfedezhetők a domborzatban. A földhasználati információk mélysége és részletessége változó, a térképező, vagy az átrajzolást végző személyek precizitásától függő. Helyenként az apró részletekre is kiterjed, máshol jelentős objektumok hiányoznak, vagy teljesen sematizálódik az ábrázolás. A területet ábrázoló térképszelvények: Collonne: XIX., Sectio: X., Felmérés ideje: Collonne: XX., Sectio: X., Felmérés ideje: Collonne: XXI., Sectio: X., Felmérés ideje: Collonne: XIX., Sectio: IX., Felmérés ideje: Collonne: XX., Sectio: IX., Felmérés ideje: Collonne: XXI., Sectio: IX., Felmérés ideje: Vizsgálataink során a Hadtörténeti Intézet Térképtárában található színes másolatok georeferált, digitális állományait használtuk fel. A magyarországi területet ábrázoló szelvények georeferálása már korábban megtörtént, ezeket a Herman Ottó Múzeum és az Ökológiai Intézet bocsátotta rendelkezésünkre. A szlovákiai területet ábrázoló szelvényeket az Arcanum Adatbázis Kft. által DVD adathordozón kiadott (Arcanum 2004) térképtárból használtuk fel. II. Katonai Felmérés Az I. katonai felmérés viszonylag gyorsan elavult pontatlansága, vetületnélkülisége miatt. I. Ferenc császár 1806ban rendelte el a II. katonai felmérést, amely a Magyar Királyság területén több megszakítással 1810 és 1866 között folyt. A felmérés un. Cassini féle vetületben (négyzetes hengervetület) történt, amelynek geodéziai alapját többszintű háromszögelési hálózat képezte. A terepi felvétel 1: méretarányú, 1833tól kezdődően trigonometriai magasságmérés is segítette a felméréseket. A szelvényezés derékszögű szelvényhálózat, ahol a határokat a Cassinivetület hálózati vonalai adják. A szelvények mérete, méretaránya, részben jelkulcsa is megegyezik az I. Katonai Felméréssel. A domborzatábrázolás eleinte lendületcsíkozással, majd Lehmanféle geometrikus csíkozással történt. A térképekhez egységes jelkulcs készült. A II. katonai felvétel geodéziai megbízhatósága jobb, névanyaga, út és vízrajza, a felszínborítás elkülönítése pontosabb és bővebb, mint az előző felvételé. Azonban a felmérés már befejezése (abbahagyása) idején sem felelt meg az akkori követelményeknek. Ennek legfontosabb okai: a több mint 63 évig tartó felmérés már menetközben elavult, tartalma nem követte a végbement változásokat, vetületi rendszere idejét múlt, méretaránya még öl mértékegységben készült, miközben egyre több helyen áttértek a méterrendszerre. A geodézia műszerei, módszerei és követelményei is megváltoztak a hosszúra nyúlt felmérés alatt. A területet ábrázoló térképszelvények: Colonne: XXXVII., Section: 41., Felmérés ideje:

12 Colonne: XXXVIII., Colonne: XXXIX., Colonne: XXXVII., Colonne: XXXVIII., Colonne: XXXIX., Colonne: XXXVII., Colonne: XXXVIII., Colonne: XXXIX., Colonne: XL., Section: 41., Section: 41., Section: 40., Section: 40., Section: 40., Section: 39., Section: 39., Section: 39., Section: 39., Felmérés ideje: Felmérés ideje: Felmérés ideje: Felmérés ideje: Felmérés ideje: Felmérés ideje: Felmérés ideje: Felmérés ideje: Felmérés ideje: Vizsgálataink során a Hadtörténeti Intézet Térképtárában található színes másolatok georeferált, digitális állományait használtuk fel. A magyarországi területet ábrázoló szelvények georeferálása már korábban megtörtént, ezeket a Herman Ottó Múzeum és az Ökológiai Intézet bocsátotta rendelkezésünkre. A szlovákiai területet ábrázoló szelvényeket az Arcanum Adatbázis Kft. által DVD adathordozón kiadott (Arcanum 2005) térképtárból használtuk fel. III. Katonai Felmérés A Harmadik katonai felmérést 1869ben rendelték el, hazánkban között folyt. A helyszíni felmérést 1: léptékben készítették el, ez képezte az alapot a többi, kisebb méretarányú térképekhez. A felmérés poliéder vetületű, minden térképszelvény különkülön síkban fekszik. A szelvényeken lévő sarok és háromszögelési pontokat földrajzi koordinátával adták meg, a délkörök számozása Ferrotól történt. A térképezés földrajzi alapja a Monarchia katonai háromszögelési hálózata volt, a magassági adatok a bécsi Katonai Földrajzi Intézet magasságmérési hálózatából származtak. A felmérés magassági adatai az Adriai tenger középszintjére vonatkoztak. A domborzatábrázolás szintvonalakkal történt. A felszínborítás ábrázolása pontos és részletes, ami a színes térképeken színezéssel, a feketefehér nyomatokon betűrövidítésekkel van jelezve. A feketefehér nyomatokon a szintvonalrajz, az utak és a vízrajz összemosódik a felszínborítási jelleghatárokkal, ezek elkülönítése ezért nehézkes. A területet ábrázoló térképszelvények: Szelvény szám: 4566/1 Szelvény szám: 4566/3 Szelvény szám: 4565/4 Szelvény szám: 4565/2 Szelvény szám: 4665/2 Szelvény szám: 4565/1 Szelvény szám: 4565/3 Szelvény szám: 4665/1 Szelvény szám: 4564/4 Szelvény szám: 4564/2 Szelvény szám: 4666/2 Felmérés ideje: Felmérés ideje: Felmérés ideje: Felmérés ideje: Felmérés ideje: Felmérés ideje: Felmérés ideje: Felmérés ideje: Felmérés ideje: Felmérés ideje: Felmérés ideje: Vizsgálataink során a Hadtörténeti Intézet Térképtárában található feketefehér nyomatok georeferált, digitális állományait használtuk fel. A magyarországi területet ábrázoló szelvények georeferálása már korábban megtörtént, ezeket a Herman Ottó Múzeum és az Ökológiai Intézet bocsátotta rendelkezésünkre. A szlovákiai területet ábrázoló szelvényeket a a Hadtörténeti Intézet Térképtárában szkenneltük. Magyar és szlovák katonai új felmérési térképek (195359) A II. Világháború után, az 1950es években kezdődött el Magyarország és Szlovákia modern térképeinek elkészítése. Az új felmérési térképek készítése között történt, a munkát Magyarországon a HM Térképészeti intézete végezte. A térképezés légifelvételek alkalmazásával, szelvényenkénti helyszíni mérésével és részletes bejárással történt, mindezt 1

13 többszintű ellenőrzés tette teljessé. A térképek GaussKrüger vetületi rendszerben készültek, szelvényezésük és részletes jelkulcsuk megegyezett a szocialista több többi országainak térképrendszerével. Ugyanilyen módon készültek a szlovákiai térképek is, ezért gyakorlatilag azonos módon értékelhetők. A magassági adatok a balti alapszintre vonatkoznak, a domborzatábrázolás szintvonalakkal történt. A felszínborítás ábrázolása pontos és részletes, színezéssel és jelek kombinációjával történik, ezek mellett még rengeteg objektum és adat is fel van feltüntetve a térképeken. Vizsgálataink során a magyar területeket ábrázoló szelvényeket a Hadtörténeti Intézet Térképtárából szereztük be, a szlovák területeket ábrázoló szelvényeket a Szlovák Karszt Nemzeti Park munkatársai bocsátották rendelkezésünkre. A térképeket szkenneltük, majd georeferáltuk. A területet ábrázoló térképszelvények: M34113Dc M34113Dd M34114Cc M34114Cd M34114Dc M34114Dd M34115Cc M34127Aa M34126Bb M34126Ba M34126Ab M34126Aa M34125Bb M34126Ad M34126Ac M34125Ba M34125Ab M34126Bc M34125Bd M34125Bc M34126Da M34126Cb M34126Ca M34125Db M34125Da Szlovák katonai új felmérési térképek (1970es évek) Az előzőhöz hasonló technikával és aktuálisabb tartalommal készült térképekre a történeti térképek georeferálásához volt szükség. A szelvényeket a Szlovák Karszt Nemzeti Park munkatársai digitális formátumban bocsátották rendelkezésünkre. Itt a vizsgált területtől nagyobb térséget lefedő térképekre volt szükség ahhoz, hogy a történeti térképeket megfelelő pontossággal georeferálhassuk. A területet ábrázoló térképszelvények: M34113Cd M34113Dc M34113Dd M34114Cc M34114Cd M34114Dc M34114Dd M34115Cc M34127Aa M34126Bb M34126Ba M34126Ab M34126Aa M34125Bb M34125Ba M34125Ab M34127Ac M34126Bd M34126Bc M34126Ad M34126Ac M34125Bd M34125Bc M34125Ad M34126Ca M34125Db M34125Da M34125Cb M34125Dd M34125Dc M34125Cd Élőhelytérkép 1997 Az összehasonlító vizsgálatok során a jelenlegi állapot bemutatására BAZ megye élőhelytérképét használtuk fel. A térkép évi légifelvételek interpretációjára alapozva évben készült az Ökológiai Intézetben. A légifelvételek mellett felhasználásra kerültek a korábbi munkák során gyűjtött terepi, térképezési információk is. Az interpretáció során a minimális foltnagyság 0,40,5 ha, az alkalmazott légifelvételek és az interpretációs alaptérképek lehetővé tették volna a részletesebb lehatárolást is, azonban a tematikus pontosság, az elkülöníthető foltok azonosíthatósága határt szabott az értékelésnek. 1

14 A lehatárolási paraméterek pontosabbak, mint ami a történeti térképeknél elérhető, tehát az információk összevethetősége erről az oldalról biztosított. A vizsgálat során az élőhelytérkép kategóriáit a tájtörténeti térképezéssel megegyező rendszerbe alakítottuk át, hogy a korabeli és a mai állapotok összevethetők legyenek. Egyéb felhasznált térképek M= 1: EOV térképek szelvényei M= 1: méretarányú GaussKrüger térképek szelvényei DTA 50 (TÉHI) digitális térképi állomány 3.3. Történeti térképek georeferálása Ahhoz, hogy korszerű térinformatikai eszközökkel kezelhetőkké váljanak a térképek, digitális formába kell alakítani ezeket, majd transzformációt kell végrehajtani rajtuk, amely biztosítja a topográfiai egyezést a ma használatos térképekkel. Ennek a célja az, hogy a különböző korok térképei összehasonlíthatók legyenek egymással és a mai topográfiával. Az eredmény olyan digitális történeti térkép (georeferenciával rendelkező raszterkép állomány), amely térinformatikai fedvényként topográfiailag egyezően kezelhető együtt más adatállományokkal (térképek, légifelvételek, űrfelvételek, vízrajzi és úthálózati térképek, felszínborítási és vegetációtérképek, stb.) Az archív térképlapok georeferálását magyarországi területeken az EOV 1:10 000, szlovák területeken az 1: léptékű térképszelvényeken található közös azonosító pontok segítségével végeztük. Az illesztési folyamat több, egymást követő transzformációval történt. A módszer az azonosító pontok környezetében jól illeszkedő képállományokat eredményezett, amelyek felbontása 2m/pixel. A georeferált térképszelvényeket összeillesztettük, majd GK 25ezreses szelvényhálóval szétvágtuk. A térképeket a magyar polgári térképészetben használatos EOV vetületbe alakítottuk, feldolgozásuk is ebben a rendszerben történt. A szlovák területekre vonatkozó állományokat értékelés után WGS84be transzformáltuk, amely a szlovák helyi vetületbe könnyen átalakítható, s ezt adtuk át a Szlovák karszt NP szakembereinek. A munka során használt szoftverek: ArcView 3.0 MS95 Descartes Erdas Immagine 8.4 Excel 97 1

15 3.4. A történeti felszínborítás (földhasználat, vegetáció) térképezése A térképezés menete A történeti földhasználat rekonstrukciója során az Ökológiai Intézet által kidolgozott módszert használtuk fel (Nagy D. 2003) Az alkalmazott térképezési eljárás fő lépései: Alapanyagok előkészítése, térinformatikai előkészítés stb.) A földhasználati, felszínborítási információk digitalizálása A vonalas objektumok (úthálózat, vízhálózat) digitalizálása Pontszerű objektumok (malmok, hidak, mészégetők, stb.) digitalizálása Névanyag azonosítása, adatbázisának létrehozása A kész szelvény ellenőrzése, hibajavítása, próbanyomtatás A tájtörténeti térképek feldolgozása, értékelése A térképezéshez kidolgozott kategóriarendszert alapvetően a vizsgált térképeken értelmezhető felszínborítási, illetve földhasználati jelölések határozták meg. Ezeket a történeti térképekhez tartozó jelkulcsok alapján értelmeztük és vettük figyelembe. Olyan kategóriákat használtunk, amelyek valamennyi vizsgált térképen értelmezhetők és elkülöníthetők, ezeket az 1. táblázatban mutatjuk be. A felszínborítás térképezése során a térképi jelek mellett figyelembe vettük a lehetséges fő élőhelytípusokat, domborzatot, kitettséget és felszíni jelenségeket is, ami hozzájárult a történeti felszínborítás értelmezésének finomításához. Ezek segítségével különítettük el a száraznedves gyepeket és a ligeterdőket. 1. táblázat A térképezés során alkalmazott kategóriák Földhasználat Zárt beépítésű településrész Nyílt beépítésű településrész Kert, szérű Temető Szántóföldek Szőlő Gyümölcsös Fás legelők, cserjések Legelők, száraz gyepek Kaszálók, nedves gyepek Lombos erdők Ligeterdők (nedves) Mocsarak, vízállásos területek Folyók Tavak Sziklák Homok, kavics felszín Vízmosások, erodált árkok Vár, várrom Ipari telephely Mezőgazdasági telephely Külszíni bánya (gödör) Objektumok Templom Kápolna, kereszt, Vár, kolostor, kastély Temető Magányos épület Puszta, major, gazd. ép. Sertéstelep Juhhodály Kút, forrás Vízimalom Szélmalom Fűrészmalom Érczúzó malom Papírmalom Gőzmalom Egyéb malom Hámor Gyártelep Erdészház Kocsma Híd, átkelőhely, rév Kő, szén, ezüst bánya Téglavető, Téglaégető Barlang Vesztőhely Úthálózat Névanyag Országút, kocsiút Településnév Mezei és erdei utak Földrajzi helynév Gyalogút, ösvény, Földhasználati elnevezés Objektumnév Tó Folyó Patak, patakvölgy Vízhálózat Folyó Patak Holtág Ér Csatorna 1

16 A történeti földhasználat térképezésének módszere A georeferált digitális történeti térképek alkalmazása lehetővé tette, hogy GIS alkalmazásokban a történeti térképek információit kvázi in situ helyzetben, tehát területileg közel helyesen vizsgáljuk. A földhasználati és egyéb térképi információk interpretálása közvetlen módon, a képernyőn végzett digitalizálással történt. Különkülön fázisokban történt a felszínborítás poligonhálózatának, az úthálózat és vízhálózat vonalhálózatának és a pontszerű objektumok digitalizálása. A felszínborítás térképezése során igyekeztünk minden felismerhető és azonosítható foltot lehatárolni. A felszínborítási kategóriák leírását a 2. táblázat tartalmazza. 2. táblázat A térképezés során alkalmazott felszínborítási kategóriák leírása Kategória Zárt beépítésű településrész Nyílt beépítésű településrész (falusias jellegű) Kert, szérű Temető Szántóföld Szőlő Gyümölcsös Fás legelők, cserjések Legelők, száraz gyepek Kaszálók, nedves gyepek Lombos erdők Ligeterdők (nedves) Mocsarak, vízállásos területek Folyók Tavak Sziklák Homok, kavics felszín Vízmosások, erodált árkok Vár, várrom Ipari telephely Mezőgazdasági telephely Külszíni bánya (gödör) Leírás Olyan zárt beépítésű, gyakran több emeletes háztömbökből álló településrészek, ahol főleg kertek nélküli épületek találhatók. Kisebb udvarok, belső kertek előfordulhatnak. Alapvetően a városias jellegű területek tartoznak ide. Olyan nyílt beépítésű területek, ahol túlnyomórészt családi házak és ezekhez kapcsolódó gazdasági és melléképületek találhatók. Ide sorolandók a csatlakozó utak, utcák, terek, közök is. Elsősorban a falvakra jellemző, de egyes városrészek is ide sorolandók A falusias jellegű településrészekhez csatlakozó kertek (gyümölcsös, belsőszántó, konyhakert, stb) és szérűk (külső mezőgazdasági telekrészek). Ide sorolandók a kúriákhoz, kastélyokhoz csatlakozó parkok is. A temetők területei Szántóföldi művelés területei. Szórványosan előfordulhat benne gyep, bokros, fás növényzet A hagyományos művelésű szőlőtermesztés területei. Szórványosan előfordulhatnak cserjék, gyümölcsfák, kisebb gyep és kert jellegű foltok. Extenzív, komplex hasznosítású gyümölcsfa ültetvények. Megjelenésük jellemzően völgytalpakhoz, domblábakhoz kötődik, általában kaszálóként is hasznosítják. (Nem minden térképen különíthető el egyértelműen.) Cserjenövényzettel, és/vagy ritkás fákkal borított területek. Lehetnek tiszta cserjések, vagy cserjegyeperdő mozaikok, ahol zárt erdőket nem lehet lehatárolni. Ide soroljuk a kaszálóerdőket, a fáslegelőket és az újulatokat is. Domb és hegyvidékekre jellemző, magasabb térszíneken található gyepek. Fák és cserjék legfeljebb szórványosan fordulnak elő, jellemzően legelők. Folyó és patakvölgyekben, ártereken előforduló gyepek. Fák és cserjék szórványosan előfordulhatnak, jellemzően kaszálók, száraz időszakokban legelők is lehetnek. Zárt lombkoronájú lombos erdők területei. Ártereken előforduló és vízfolyásokat kísérő erdők, ligetek, bokorerdők. Ide soroltuk a nagyobb összefüggő ártéri erdőket is. Elkülönítésük bizonytalan Vizenyős, vagy vízzel borított területek, jellemzően lápok, mocsarak, magassásosok és hínarasok. Ide soroltuk a jelentősebb, szántók közé beékelődő, szegély nélküli patakmedreket is. Természetes vízfolyások Természetes és mesterséges állóvizek Nyílt kőzetfelszínek Jellemzően folyópartokat övező, nyílt homok, vagy kavics területek Meredek felszínekbe vágódott vízmosások, erodált árkok Nagyobb kőépítmények, várak, romok Ipari tevékenység céljára szolgáló, településekhez csatlakozó, vagy elkülönülten megjelenő terület, telephely. Mezőgazdasági tevékenység céljára szolgáló, külterületeken előforduló tanya, major, puszta, nagyobb pincesor. Lakó és gazdasági épületeket, kerteket is magába foglalhat Működő külszíni anyagnyerő helyek, ill. a kitermelés után visszamaradt gödrök. Az interpretáció során lehatárolt minimális foltméret 0,81 ha volt. Néhány kategória esetében ettől kisebb területű foltokat is elkülönítettünk, ha úgy véltük, hogy a felszínborítási jelenség súlya ezt indokolja. Ilyenek voltak a településrészletek, temetők, vízmosások és mocsarak, ezeknél 0,2 ha volt a minimális foltméret. A területtel nem lehatárolható lineáris 1

17 struktúrákat vonalas objektumként digitalizáltuk. Vonalas állomány készült az összes vízrajzi elemről, függetlenül attól, hogy azok közül néhány poligonként is megjelenik (pl. szélesebb folyók, holtágak). Pontobjektumként kezeltük a névrajzi megírásokat, a szöveget az adattáblában rögzítettük. Az elsődleges digitalizálás után többszörös ellenőrzést és hibajavítást végeztünk. A térképezés során ArcView 3.1. térinformatikai programot használtunk. A térképezés korlátai és hibalehetősége A tájtörténeti értékelések pontossága és részletessége meghatározó jelentőségű az információk használhatósága szempontjából. Munkánk során az elérhető legnagyobb pontosságra törekedtünk, azonban tudomásul kell venni, hogy az archív térképészeti anyagok használatának vannak korlátai, amelyek meghatározzák az interpretáció során elérhető tartalmi és topográfiai pontosságot. Az értékelés során figyelembe kell még venni, hogy a történeti térképek közvetett információhordozók, amelyek tartalmi megítélésénél minimális mérlegelési lehetőség van. Ezzel szemben, pl. a légifelvételek közvetlen információhordozók, légifotók alapján részletesebb, árnyaltabb térképezés lehetséges, aminek elsősorban a gyepek, mocsarak, cserjések elkülönítésében van jelentősége. A különböző adathordozók alapján készült földhasználati térképek összehasonlításánál és értékelésénél ezt figyelembe kell venni. A térképműveken az egykori táj egységes szempontok szerint leképzett képe tanulmányozható. A korai felmérések során a leképzési folyamat szűrőjén átkerülő információk szinte kizárólag a térképező tisztek megítélésétől, precizitásától függtek. Ez határozta meg, hogy milyen tájelemek kerülnek megjelenítésre a térképeken. A tartalmat befolyásoló másik tényező a térképek sokszorosítása. Az első katonai felmérés anyagát még kézzel másolták, a második és harmadik felmérés lapjait nyomódúcokra vésték és nyomdai úton sokszorosították. A földhasználati színezés még ekkor is főleg kézzel történt. A másolási munkafolyamatok során is változhatott a térkép tartalma. Az interpretáció során csak a korabeli térképek tartalmát tudtuk figyelembe venni, mint információforrást. Ezek részletessége és tartalma határozza meg az interpretáció eredményét. Különösen az I. Katonai Felmérés térképlapjain tapasztaltunk jelentős hibákat és hiányokat. 1

18 4. Eredmények 4.1. Történeti térképek georeferálása I. Katonai Felmérés 10 db térképszelvény georeferálását végeztük el. (2. ábra), a konverzió EOV vetületre történt. A történeti térképek illeszkedése a referenciaállományhoz viszonyítva: átlagos eltérés intervalluma: 3050 m legnagyobb eltérés 300 m 2. ábra Az I. katonai felmérés georeferált szelvényei II. Katonai Felmérés 6 db térképszelvény georeferálását végeztük el. (3. ábra), a konverzió EOV vetületre történt. A történeti térképek illeszkedése a referenciaállományhoz viszonyítva: átlagos eltérés intervalluma: m legnagyobb eltérés 200 m 3. ábra A II. katonai felmérés georeferált szelvényei 1

19 III. Katonai Felmérés 6 db térképszelvény georeferálását végeztük el. (4. ábra), a konverzió EOV vetületre történt. A történeti térképek illeszkedése a referenciaállományhoz viszonyítva: átlagos eltérés intervalluma: 1050 m legnagyobb eltérés 200 m 4. ábra A III. katonai felmérés georeferált szelvényei 1950es évek katonai térképei 25 db térképszelvény georeferálását végeztük el. (5. ábra), a konverzió EOV vetületre történt. A történeti térképek illeszkedése a referenciaállományhoz viszonyítva: átlagos eltérés intervalluma: 1030 m legnagyobb eltérés 50 m 5. ábra Az 1950es évek katonai térképek georeferált szelvényei 1

20 Aktuális térképek 31 db térképszelvény georeferálását végeztük el. (6. ábra), a konverzió EOV vetületre történt. A történeti térképek illeszkedése a referenciaállományhoz viszonyítva: átlagos eltérés intervalluma: 1030 m 6. ábra Az 1950es évek katonai térképek georeferált szelvényei 4.2. Történeti tájhasználat feltárása ANP területe Vizsgálatunk során archív katonai térképek feldolgozásával rekonstruáltuk a történeti tájhasználatot és felszínborítást az Aggteleki Nemzeti Park területén és tágabb környezetében. A térképezett terület a Nemzeti Park mellett annak déli és keleti előterét is magába foglalja. Ennek eredményeként a Nemzeti Park történeti tájhasználatának feltártsága négy idősíkot reprezentál: XVIII. század vége 1780as évek XIX. század közepe as évek XIX. század vége 1870es évek XX. század közepe évek forrás: I. Katonai Felmérés, forrás: II. Katonai Felmérés forrás: III. Katonai Felmérés forrás: MH Újfelmérési térkép A vizsgálat során az I.,II.,III. katonai felmérések korábban elkészített térképeit átdolgoztuk, pontosítottuk a területhasználati kategóriákat, és a későbbi térképekkel közös nómenklatúrát alakítottunk ki. Ez a tevékenység idősíkonként kb. 350 km2 területet érintett. Teljesen új térképezésre került sor az 1950es évek térképeinek feldolgozásával kb. 350 km2 területen. A történeti területhasználat feltárása a korábbi felmérésekkel azonos metódus alapján történt, ezért azokkal közvetlenül összehasonlítható. 2

2. előadás: A mérnöki gyakorlatban használt térkép típusok és tartalmuk

2. előadás: A mérnöki gyakorlatban használt térkép típusok és tartalmuk 2. előadás: A mérnöki gyakorlatban használt térkép típusok és tartalmuk Magyarországon számos olyan térkép létezik, melyek előállítását, karbantartását törvények, utasítások szabályozzák. Ezek tartalma

Részletesebben

Antropogén eredetű felszínváltozások vizsgálata távérzékeléssel

Antropogén eredetű felszínváltozások vizsgálata távérzékeléssel Antropogén eredetű felszínváltozások vizsgálata távérzékeléssel Verőné Dr. Wojtaszek Malgorzata http://www.civertan.hu/legifoto/galery_image.php?id=8367 TÁMOP-4.2.1.B-09/1/KONV-2010-0006 projekt Alprogram:

Részletesebben

A földhasználat és az agroökológiai potenciál közti kapcsolat elemzése GIS módszerekkel a Balaton vízgyűjtőterületén.

A földhasználat és az agroökológiai potenciál közti kapcsolat elemzése GIS módszerekkel a Balaton vízgyűjtőterületén. Földminősítés, Földértékelés és Földhasználati Információ Keszthely, 2007. A földhasználat és az agroökológiai potenciál közti kapcsolat elemzése GIS módszerekkel a Balaton vízgyűjtőterületén. Szilassi

Részletesebben

41. ábra. Zárt erdőterületek a Duna-Tisza közén 1783-ban. Zárt és nyílt erdőterületek, ligetek, cserjések a Duna- Tisza közén 1783-ban.

41. ábra. Zárt erdőterületek a Duna-Tisza közén 1783-ban. Zárt és nyílt erdőterületek, ligetek, cserjések a Duna- Tisza közén 1783-ban. 41. ábra. Zárt erdőterületek a Duna-Tisza közén 1783-ban Zárt és nyílt erdőterületek, ligetek, cserjések a Duna- Tisza közén 1783-ban. 42. ábra. Kultúrtájak kiterjedése a Duna-Tisza közén a 18. és a 20.

Részletesebben

Monitoring távérzékeléssel Természetvédelmi alkalmazások (E130-501) Természetvédelmi MSc szak Király Géza NyME, Erdőmérnöki Kar Geomatikai, Erdőfeltárási és Vízgazdálkodási Intézet Földmérési és Távérzékelési

Részletesebben

Geoshop fejlesztése a FÖMI-nél

Geoshop fejlesztése a FÖMI-nél Geoshop fejlesztése a FÖMI-nél Szolgáltató Igazgatóság Földmérési és Távérzékelési Intézet www.fomi.hu www.geoshop.hu takacs.krisztian@fomi.hu Budapest, 2014. június 12. Mi az a Geoshop? INSPIRE = térinformatikai

Részletesebben

FÖLDHASZNÁLAT VÁLTOZÁSOK ÖSSZEHASONLÍTÓ VIZSGÁLATA VÁLASZTOTT MODELL TERÜLETEKEN KÍNAI NÉPKÖZTÁRSASÁGBAN ÉS MAGYARORSZÁGON

FÖLDHASZNÁLAT VÁLTOZÁSOK ÖSSZEHASONLÍTÓ VIZSGÁLATA VÁLASZTOTT MODELL TERÜLETEKEN KÍNAI NÉPKÖZTÁRSASÁGBAN ÉS MAGYARORSZÁGON FÖLDHASZNÁLAT VÁLTOZÁSOK ÖSSZEHASONLÍTÓ VIZSGÁLATA VÁLASZTOTT MODELL TERÜLETEKEN KÍNAI NÉPKÖZTÁRSASÁGBAN ÉS MAGYARORSZÁGON IGIT Project (PIRSES GA -2009-247608) Gombás Katalin Nyugat-magyarországi Egyetem

Részletesebben

Élőhelyvédelem. Kutatások

Élőhelyvédelem. Kutatások Élőhelyvédelem Kutatások Célkitűzések A hazai természetközeli növényzet mai állapotának pontos megismerése, teljes körű felmérése, természetes növényzeti örökségünk tudományos értékelése. Az ország nagy

Részletesebben

FELSZÍNI ÉS FÖLDALATTI. oktatási anyag

FELSZÍNI ÉS FÖLDALATTI. oktatási anyag FELSZÍNI ÉS FÖLDALATTI LÉTESÍTMÉNYEK (RÉGÉSZETI OBJEKTUMOK) FELDERÍTÉSE oktatási anyag (RÉGÉSZETI) É OBJEKTUM-FELDERÍTÉS (ALAPOK) TERMÉSZETES MESTERSÉGES ELLENTÉTBŐL KIINDULVA felismerés alakzat és struktúra

Részletesebben

A FERTŐ TÓNAK ÉS KÖRNYÉKÉNEK FELSZÍNBORÍTÁS- VÁLTOZÁSAI RÉGI TÉRKÉPEK ALAPJÁN

A FERTŐ TÓNAK ÉS KÖRNYÉKÉNEK FELSZÍNBORÍTÁS- VÁLTOZÁSAI RÉGI TÉRKÉPEK ALAPJÁN A FERTŐ TÓNAK ÉS KÖRNYÉKÉNEK FELSZÍNBORÍTÁS- VÁLTOZÁSAI RÉGI TÉRKÉPEK ALAPJÁN Király Géza 1, Konkoly-Gyuró Éva 2, Márkus István 1, Nagy Dezső 2, Sági Éva 3 1 NYME EMK GEVI, Sopron, 9400, 2 NYME EMK EVGI,

Részletesebben

Általános nemzeti projektek Magyar Topográfiai Program (MTP) - Magyarország Digitális Ortofotó Programja (MADOP) CORINE Land Cover (CLC) projektek Mez

Általános nemzeti projektek Magyar Topográfiai Program (MTP) - Magyarország Digitális Ortofotó Programja (MADOP) CORINE Land Cover (CLC) projektek Mez Távérzékelés Országos távérzékelési projektek (EENAFOTOTV, ETNATAVERV) Erdőmérnöki szak, Környezettudós szak Király Géza NyME, Erdőmérnöki Kar Geomatikai, Erdőfeltárási és Vízgazdálkodási Intézet Földmérési

Részletesebben

TÁJTÖRTÉNETI VIZSGÁLATOK CSERHÁTI MINTATERÜLETEN

TÁJTÖRTÉNETI VIZSGÁLATOK CSERHÁTI MINTATERÜLETEN Tájökológiai Lapok 6 (1 2): 127 144. (2008) 127 TÁJTÖRTÉNETI VIZSGÁLATOK CSERHÁTI MINTATERÜLETEN ZAGYVAI GERGELY Nyugat-Magyarországi Egyetem, Környezettudományi Intézet 9400 Sopron, Bajcsy-Zsilinszky

Részletesebben

Natura 2000 erdőterületek finanszírozása ( )

Natura 2000 erdőterületek finanszírozása ( ) Natura 2000 erdőterületek finanszírozása (2014 2020). Általános cél az uniós természetvédelmi irányelvek maradéktalan végrehajtása (EU Biológiai Sokféleség Stratégia 2020, 1. Cél) érdekében a fajok és

Részletesebben

A kultúrtáj változásai a Vászolyi-medencében

A kultúrtáj változásai a Vászolyi-medencében A kultúrtáj változásai a Vászolyi-medencében Endrődi Judit PhD II. évf. Témavezetők: Dr. Horváth Gergely, Dr. Csüllög Gábor ELTE TTK Környezettudományi Doktori Iskola Környezet- és Tájföldrajzi Tanszék

Részletesebben

Tervezési célú geodéziai feladatok és az állami térképi adatbázisok kapcsolata, azok felhasználhatósága III. rész

Tervezési célú geodéziai feladatok és az állami térképi adatbázisok kapcsolata, azok felhasználhatósága III. rész Tervezési célú geodéziai feladatok és az állami térképi adatbázisok kapcsolata, azok felhasználhatósága III. rész Herczeg Ferenc Székesfehérvár, 2016. szeptember 16. HATÁLYON KÍVÜLI UTASÍTÁSOK száma típusa

Részletesebben

Nyugat-magyarországi Egyetem, Sopron, 9400 Bajcsy-Zsilinszky utca 4.

Nyugat-magyarországi Egyetem, Sopron, 9400 Bajcsy-Zsilinszky utca 4. V. MAGYAR TÁJÖKOLÓGIA KONFERENCIA AZ ORSZÁGHATÁR SZEREPE AZ ŐRSÉGI TÁJ VÁLTOZÁSÁBAN Balázs, Pál 1, Konkoly-Gyuró, Éva 1, Király, Géza 2, Nagy, Dezső 1 Nyugat-magyarországi Egyetem, Sopron, 9400 Bajcsy-Zsilinszky

Részletesebben

A patakmenti égerligetek tájtörténeti kutatása a Soproni-hegység területén

A patakmenti égerligetek tájtörténeti kutatása a Soproni-hegység területén Tájökológiai Lapok 9 (2): 375 403. (2011) 375 A patakmenti égerligetek tájtörténeti kutatása a Soproni-hegység területén Baranyai-Nagy Anikó 1, Baranyai Zsolt 2 1 Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi

Részletesebben

KATONAI TÉRKÉPÉSZETI ADATBÁZISOK MAGYARORSZÁGON. Dr. Mihalik József (PhD)

KATONAI TÉRKÉPÉSZETI ADATBÁZISOK MAGYARORSZÁGON. Dr. Mihalik József (PhD) KATONAI TÉRKÉPÉSZETI ADATBÁZISOK MAGYARORSZÁGON MILITARY MAPPING DATA BASES IN HUNGARY Dr. Mihalik József (PhD) HM Zrínyi Térképészeti és Kommunikációs Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.; mihalik.jozsef@topomap.hu

Részletesebben

Kilátópont a Bükk hegységre és a Bükkaljára

Kilátópont a Bükk hegységre és a Bükkaljára Település neve: Sály S 001 - K Kilátópont a Bükk hegységre és a Bükkaljára EOV koordináta: főbb 2.3.1. kilátópont; 2.3.2. egyedi látványkép; 2.1.3. gyep (legelő); 2.2.1.3.3. dombtető, gerinc A Geszti-

Részletesebben

Gördülő Tanösvény témakör-modulok

Gördülő Tanösvény témakör-modulok Gördülő Tanösvény témakör-modulok E: Élőhelyek és életközösségeik E.1. Lombhullató erdők és élőviláguk tölgyesek bükkösök E.2. Tűlevelű erdők és élőviláguk E.3. E.4. E.5. E.6. lucfenyvesek Patakvölgyi,

Részletesebben

Tájváltozási folyamatok feltárása történeti térképelemzés és az érintettek megítélése alapján Nyugat-Magyarország északi és déli határ menti vidékein

Tájváltozási folyamatok feltárása történeti térképelemzés és az érintettek megítélése alapján Nyugat-Magyarország északi és déli határ menti vidékein NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM TRANSECONET Határon átnyúló ökológiai hálózatok Közép-Európában www.transeconet.nyme.hu Tájváltozási folyamatok feltárása történeti térképelemzés és az érintettek megítélése

Részletesebben

A felszínborítás térképezés Magyarországon Monitorozás és Európában

A felszínborítás térképezés Magyarországon Monitorozás és Európában A felszínborítás térképezés aktuális Környezeti vonatkozásai Földfelszín Magyarországon Monitorozás és Európában Maucha Gergely osztályvezető Környezetvédelmi Távérzékelési Osztály Környezetvédelmi (Maucha

Részletesebben

Városi környezet vizsgálata távérzékelési adatok osztályozásával

Városi környezet vizsgálata távérzékelési adatok osztályozásával Városi környezet vizsgálata távérzékelési adatok osztályozásával Verőné Dr. Wojtaszek Małgorzata Óbudai Egyetem AMK Goeinformatika Intézet 20 éves a Térinformatika Tanszék 2014. december. 15 Felvetések

Részletesebben

32/2007. (X. 18.) KvVM rendelet. az Aggteleki Nemzeti Park védettségének fenntartásáról

32/2007. (X. 18.) KvVM rendelet. az Aggteleki Nemzeti Park védettségének fenntartásáról 32/2007. (X. 18.) KvVM rendelet az Aggteleki Nemzeti Park védettségének fenntartásáról Az egyes jogszabályok és jogszabályi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről szóló 2007. évi LXXXII. törvény 6.

Részletesebben

Magyarország katonai felmérései

Magyarország katonai felmérései Jankó A nnamária Magyarország katonai felmérései 1763-1950 2007 TARTALOM E lő sz ó... 9 I. Az első katonai felmérés (1763-1787)... 13 1. 1. Az 1. katonai felmérés előzményei... 13 1. 2. Az 1. katonai felm

Részletesebben

Magyarország nagyfelbontású digitális domborzatmodellje

Magyarország nagyfelbontású digitális domborzatmodellje Magyarország nagyfelbontású digitális domborzatmodellje Iván Gyula Földmérési és Távérzékelési Intézet Földminősítés, földértékelés és földhasználati információ A környezetbarát gazdálkodás versenyképességének

Részletesebben

A magyarországi földhasználatváltozás. előrejelzése. Lennert József Farkas Jenő MTA KRTK RKI

A magyarországi földhasználatváltozás. előrejelzése. Lennert József Farkas Jenő MTA KRTK RKI A magyarországi földhasználatváltozás modellezése és Lennert József Farkas Jenő MTA KRTK RKI előrejelzése A Magyar Regionális Tudományi Társaság XIII. Vándorgyűlése 2015. 11. 19. A Magyarország hosszú

Részletesebben

1.SZ. MELLÉKLET: ORSZÁGOS MŰEMLÉKI VÉDETTSÉGŰ ÉPÍTMÉNYEK ÉS MŰEMLÉKI KÖRNYEZETÜK

1.SZ. MELLÉKLET: ORSZÁGOS MŰEMLÉKI VÉDETTSÉGŰ ÉPÍTMÉNYEK ÉS MŰEMLÉKI KÖRNYEZETÜK 1 1.SZ. MELLÉKLET: ORSZÁGOS MŰEMLÉKI VÉDETTSÉGŰ ÉPÍTMÉNYEK ÉS MŰEMLÉKI KÖRNYEZETÜK ORSZÁGOS VÉDELEM ALATT ÁLLÓ ÉPÍTMÉNYEK Draskovich-kastély, ma diákotthon Köztársaság tér 7. 976 hrsz. M 378 M ll. Kastélykert,

Részletesebben

GIS alkalmazása a precíziós növénytermesztésben

GIS alkalmazása a precíziós növénytermesztésben GIS alkalmazása a precíziós növénytermesztésben Németh Tamás, Szabó József, Pásztor P LászlL szló, Koós Sándor A precíziós növénytermesztés c. program célkitűzései! A termőhelyi viszonyok és s a termés

Részletesebben

INFORMATIKA ÁGAZATI ALKALMAZÁSAI. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010

INFORMATIKA ÁGAZATI ALKALMAZÁSAI. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 INFORMATIKA ÁGAZATI ALKALMAZÁSAI Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 7. Digitális térképezés, georeferálás, vektorizálás Digitális térkép Fogalma Jellemzői Georeferálás

Részletesebben

A TERÜLETRENDEZÉSI TERVVEL VALÓ ÖSSZHANG IGAZOLÁSA

A TERÜLETRENDEZÉSI TERVVEL VALÓ ÖSSZHANG IGAZOLÁSA 5. melléklet az 57/2016.(XI.4.) kt. számú határozathoz A TERÜLETRENDEZÉSI TERVVEL VALÓ ÖSSZHANG IGAZOLÁSA Vizsgálat alapja Jelen összeállítás a 19/2011.(XI.29.)számú önkormányzati rendelettel elfogadott

Részletesebben

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIAI TERV

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIAI TERV TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIAI TERV SAJÓECSEG KÖZSÉG SAJÓPÁLFALA KÖZSÉG SAJÓSENYE KÖZSÉG SAJÓVÁMOS KÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIAI TERV SAJÓECSEG KÖZSÉG SAJÓPÁLFALA KÖZSÉG SAJÓSENYE KÖZSÉG SAJÓVÁMOS

Részletesebben

16/2012. (VII. 6.) VM utasítás

16/2012. (VII. 6.) VM utasítás 16/2012. (VII. 6.) VM utasítás az országos jelentőségű védett természeti területekre vonatkozó természetvédelmi kezelési terv tervdokumentációjának tartalmi követelményeiről és elkészítéséről Az egyes

Részletesebben

Távérzékelés gyakorlat Fotogrammetria légifotó értelmezés

Távérzékelés gyakorlat Fotogrammetria légifotó értelmezés Távérzékelés gyakorlat Fotogrammetria légifotó értelmezés I. A légifotók tájolása a térkép segítségével: a). az ábrázolt terület azonosítása a térképen b). sztereoszkópos vizsgálat II. A légifotók értelmezése:

Részletesebben

Kutatási jelentés az Adrenalin, TBE illetve egyéni kutatási engedélyekhez a 2010-es évben, az Aggteleki Nemzeti Park területén végzett tevékenységről.

Kutatási jelentés az Adrenalin, TBE illetve egyéni kutatási engedélyekhez a 2010-es évben, az Aggteleki Nemzeti Park területén végzett tevékenységről. Észak-Magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Miskolc, 3530 Pf. 379. Kutatási jelentés az Adrenalin, TBE illetve egyéni kutatási engedélyekhez a 2010-es évben, az Aggteleki

Részletesebben

A földhasznosítás változásának követése távérzékeléssel

A földhasznosítás változásának követése távérzékeléssel A földhasznosítás változásának követése távérzékeléssel http://www.nasa.gov/centers/langley/news/releases/1998/dec98/98-098.html Verőné Dr. Wojtaszek Małgorzata Balázsik Valéria Copyright: ESA, EURIMAGE,

Részletesebben

Természetvédelmi tervezést támogató erdőállapot-felmérési program: célok, választott módszerek, minőségbiztosítás

Természetvédelmi tervezést támogató erdőállapot-felmérési program: célok, választott módszerek, minőségbiztosítás Természetvédelmi tervezést támogató erdőállapot-felmérési program: célok, választott módszerek, minőségbiztosítás Standovár Tibor¹, Kelemen Kristóf¹, Kovács Bence¹, Kozák Csaba², Pataki Zsolt³ és Szmorad

Részletesebben

Örökségvédelmi hatástanulmány. Művi értékvédelem

Örökségvédelmi hatástanulmány. Művi értékvédelem Örökségvédelmi hatástanulmány Művi értékvédelem A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény (továbbiakban Tv.) 66. (2) bekezdése alapján kötelező az örökségvédelmi hatástanulmány elkészítése

Részletesebben

3. Nemzetközi talajinformációs rendszerek

3. Nemzetközi talajinformációs rendszerek Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont Talajtani és Agrokémiai Intézet Környezetinformatikai Osztály Pásztor László: Térbeli Talajinformációs Rendszerek/ Bevezetés a digitális talajtérképezésbe

Részletesebben

A természetvédelmi szempontok kezelése a Vidékfejlesztési Programban

A természetvédelmi szempontok kezelése a Vidékfejlesztési Programban A természetvédelmi szempontok kezelése a Vidékfejlesztési Programban Kihívások és lehetséges megoldások Tóth Péter Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Virágzó Vidékünk Európa Nap- Hogyan tovább

Részletesebben

SZENTKIRÁLYSZABADJA KÖZSÉG Településszerkezeti terve

SZENTKIRÁLYSZABADJA KÖZSÉG Településszerkezeti terve SZENTKIRÁLYSZABADJA KÖZSÉG Településszerkezeti terve EREDETI LEÍRÁS ÉS MÓDOSÍTÓ HATÁROZATOK (2015. decemberig bezárólag) VÁROS ÉS HÁZ BT 2016 JANUÁR SZENTKIRÁLYSZABADJA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 4 1. TELEPÜLÉSSZERKEZET

Részletesebben

Geoinformációs szolgáltatások

Geoinformációs szolgáltatások Buga László HM Térképészeti Nkft. műszaki igazgató buga.laszlo@topomap.hu Geoinformációs szolgáltatások Honvédelmi Minisztérium Térképészeti Közhasznú Nonprofit Kft. XV. GISopen NYME Geo, Székesfehérvár,

Részletesebben

DIGITÁLIS ORTOFOTÓK ÁRVÍZI ÉS KÖRNYEZETI ALKALMAZÁSA Dr. Winkler Gusztáv

DIGITÁLIS ORTOFOTÓK ÁRVÍZI ÉS KÖRNYEZETI ALKALMAZÁSA Dr. Winkler Gusztáv PR/B10WG04290VK012FT009 DIGITÁLIS ORTOFOTÓK ÁRVÍZI ÉS KÖRNYEZETI ALKALMAZÁSA Dr. Winkler Gusztáv 1. Az ortofotók speciális felhasználási lehetőségei a folyamatok értelmezésében A digitális ortofotók megjelenése

Részletesebben

TERÜLETHASZNÁLAT VÁLTOZÁSA A SAJÓ VÖLGY ÉS A PUTNOKI DOMBSÁG TERÜLETÉN

TERÜLETHASZNÁLAT VÁLTOZÁSA A SAJÓ VÖLGY ÉS A PUTNOKI DOMBSÁG TERÜLETÉN Természetföldrajzi és Technológiai Kar Természetföldrajzi és Geoinformatikai Tanszék TERÜLETHASZNÁLAT VÁLTOZÁSA A SAJÓ VÖLGY ÉS A PUTNOKI DOMBSÁG TERÜLETÉN Készítette: Varga Sándor Földrajz BSc szakos

Részletesebben

Hatályos OTrT (Jelen tervezés terv alapja) Ország szerkezeti terv (hatályos településrendezési terv alapja)

Hatályos OTrT (Jelen tervezés terv alapja) Ország szerkezeti terv (hatályos településrendezési terv alapja) I I. 1. 5. A területrendezési tervvel való összhang igazolása Vizsgálat alapja Jelen összeállítás a 19/2011.(XI.29.)számú önkormányzati rendelettel elfogadott 2011. december 12-től hatályos Bács-Kiskun

Részletesebben

TÖRTÉNETI VEGETÁCIÓREKONSTRUKCIÓK TÉRKÉPEK BOTANIKAI TARTALMÁNAK FOLTONKÉNTI GAZDAGÍTÁSÁVAL

TÖRTÉNETI VEGETÁCIÓREKONSTRUKCIÓK TÉRKÉPEK BOTANIKAI TARTALMÁNAK FOLTONKÉNTI GAZDAGÍTÁSÁVAL Tájökológiai Lapok 4 (2): 357 384. (2006) 357 TÖRTÉNETI VEGETÁCIÓREKONSTRUKCIÓK TÉRKÉPEK BOTANIKAI TARTALMÁNAK FOLTONKÉNTI GAZDAGÍTÁSÁVAL BIRÓ MARIANNA 2163 Vácrátót, Alkotmány út 2 4., e-mail: mariann@botanika.hu

Részletesebben

Települési tetőkataszterek létrehozása a hasznosítható napenergia potenciál meghatározására a Bódva-völgyében különböző térinformatikai módszerekkel

Települési tetőkataszterek létrehozása a hasznosítható napenergia potenciál meghatározására a Bódva-völgyében különböző térinformatikai módszerekkel Települési tetőkataszterek létrehozása a hasznosítható napenergia potenciál meghatározására a Bódva-völgyében különböző térinformatikai módszerekkel Szalontai Lajos Miskolci Egyetem Földrajz-Geoinformatika

Részletesebben

5 TOPOGRÁFIAI TÉRKÉPEK Bengt Rystedt, Svédország Fordította: Györffy János.

5 TOPOGRÁFIAI TÉRKÉPEK Bengt Rystedt, Svédország Fordította: Györffy János. 5 TOPOGRÁFIAI TÉRKÉPEK Bengt Rystedt, Svédország Fordította: Györffy János. 5.1 Bevezetés A topográfiai térkép egy helyet ábrázol (hely görögül: topos). Hosszú ideig csak katonai célokra használták, de

Részletesebben

Tervezet. az Abaújkéri Aranyos-völgy természetvédelmi terület létesítéséről. (közigazgatási egyeztetés)

Tervezet. az Abaújkéri Aranyos-völgy természetvédelmi terület létesítéséről. (közigazgatási egyeztetés) KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/1363/2007. Tervezet az Abaújkéri Aranyos-völgy természetvédelmi terület létesítéséről (közigazgatási egyeztetés) Budapest, 2007. július I. A döntési javaslat

Részletesebben

A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÖSSZHANGJA AZ ORSZÁGOS ÉS A MEGYEI TERÜLETRENDEZÉSI TERVEKKEL

A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÖSSZHANGJA AZ ORSZÁGOS ÉS A MEGYEI TERÜLETRENDEZÉSI TERVEKKEL A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÖSSZHANGJA AZ ORSZÁGOS ÉS A MEGYEI TERÜLETRENDEZÉSI TERVEKKEL Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény (továbbiakban OTrT) országos ket, területfelhasználási

Részletesebben

Szélerőműpark kialakítására alkalmas terület kiválasztása geoinformatikai módszerekkel Csongrád megye példáján

Szélerőműpark kialakítására alkalmas terület kiválasztása geoinformatikai módszerekkel Csongrád megye példáján Szélerőműpark kialakítására alkalmas terület kiválasztása geoinformatikai módszerekkel Csongrád megye példáján Csikós Nándor BsC hallgató Dr. habil. Szilassi Péter egyetemi docens SZTE TTIK Természeti

Részletesebben

Falufelmérési Program Hargita megye Táji értékvédelem T metodika Csíkszépvíz mintaterület

Falufelmérési Program Hargita megye Táji értékvédelem T metodika Csíkszépvíz mintaterület Falufelmérési Program Hargita megye Táji értékvédelem T metodika Csíkszépvíz mintaterület Tájépítészet dr Herczeg Ágnes, Borbáth Mónika, Madár Kinga, Tikk Dóra, Csaba Kinga, Lovas Vilmos, Meszesán Péter,

Részletesebben

Szőlőtelepítés Tokaj-Hegyalja Natura 2000-es természeti területein. Zsólyomi Tamás Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság ökológiai szakreferens

Szőlőtelepítés Tokaj-Hegyalja Natura 2000-es természeti területein. Zsólyomi Tamás Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság ökológiai szakreferens Szőlőtelepítés Tokaj-Hegyalja Natura 2000-es természeti területein Zsólyomi Tamás Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság ökológiai szakreferens Mit védünk? A szőlőtelepítések által érintett védett természeti

Részletesebben

Az árvízkockázat kezelési projekt konstrukció helyzete, ÁKK konf, Horkai A., OVF

Az árvízkockázat kezelési projekt konstrukció helyzete, ÁKK konf, Horkai A., OVF Az Árvízi Irányelv végrehajtásának ütemezése 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Konstrukció ütemezése EU elvárások Az árvízkockázat kezelési projekt konstrukció helyzete, ÁKK konf, Horkai A., OVF

Részletesebben

30 éves az Aggteleki Nemzeti Park

30 éves az Aggteleki Nemzeti Park 30 éves az Aggteleki Nemzeti Park Az Aggteleki Nemzeti Park jelenlegi területének a védelme 1940-től kezdődött... Hazánk nemzeti parkjai közül ez az első, amelyet hangsúlyozottan a földtani természeti

Részletesebben

DATR. a digitális térképek adatkezelője

DATR. a digitális térképek adatkezelője DATR a digitális térképek adatkezelője A térképezés története A legrégibb ismert országtérképünket, a Tabula Hungarie-t 1528-ban Ingolstadtban nyomtatják ki. (Lazarus) Ezt követi négy év múlva Johannes

Részletesebben

BALATONFŐKAJÁR SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA, HATÁLYOS TERVDOKUMENTÁCIÓ TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV A 15/2004. (IV.28.) ÖKT sz. határozattal megállapított szöveges munkarész A 35/2008. (IX.22.) ÖKT. határozat

Részletesebben

ELKÉSZÜLT AZ ORSZÁGOS KÖZHITELES VÍZIKÖZMŰ KATASZTER KEOP /

ELKÉSZÜLT AZ ORSZÁGOS KÖZHITELES VÍZIKÖZMŰ KATASZTER KEOP / ELKÉSZÜLT AZ ORSZÁGOS KÖZHITELES VÍZIKÖZMŰ KATASZTER KEOP - 1.4.0/12-2013-0001 ELKÉSZÜLT AZ ORSZÁGOS KÖZHITELES VÍZIKÖZMŰ KATASZTER KEOP - 1.4.0/12-2013-0001 A PROJEKT 2007. augusztus 1-jén az Európai

Részletesebben

A felszín ábrázolása a térképen

A felszín ábrázolása a térképen A felszín ábrázolása a térképen Rajzold le annak a három tájnak a felszínét, amelyről a tankönyvben olvastál! Írd a képek alá a felszínformák nevét! Színezd a téglalapokat a magassági számoknak megfelelően!

Részletesebben

Tájfutó eszközök. Tájfutó elméleti ismeretek. Síkrajz: A térképjelek csoportosítása. 1. foglalkozás. kék színnel (É-D vonal! is) (ember alkotta)

Tájfutó eszközök. Tájfutó elméleti ismeretek. Síkrajz: A térképjelek csoportosítása. 1. foglalkozás. kék színnel (É-D vonal! is) (ember alkotta) Tájfutó eszközök Tájfutó elméleti ismeretek. foglalkozás Tájfutó öltözék A térkép Méretarány :0000 azaz cm = 00 m :4000, :5000 Északi irány Alap szintköz 5 m Méreten felül ábrázolás Tereptárgyak eltolása

Részletesebben

Környezeti informatika

Környezeti informatika Környezeti informatika Alkalmazható természettudományok oktatása a tudásalapú társadalomban TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0038 Eger, 2012. november 22. Utasi Zoltán Eszterházy Károly Főiskola, Földrajz Tanszék

Részletesebben

A DIGITÁLIS TÉRKÉP ADATAINAK ELŐÁLLÍTÁSA, ADATNYERÉSI ELJÁRÁSOK

A DIGITÁLIS TÉRKÉP ADATAINAK ELŐÁLLÍTÁSA, ADATNYERÉSI ELJÁRÁSOK A DIGITÁLIS TÉRKÉP ADATAINAK ELŐÁLLÍTÁSA, ADATNYERÉSI ELJÁRÁSOK - két féle adatra van szükségünk: térbeli és leíró adatra - a térbeli adat előállítása a bonyolultabb. - a költségek nagyjából 80%-a - munkaigényes,

Részletesebben

ŐCSÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK FELÜLVIZSGÁLATA ÉS MÓDOSÍTÁSA 2009. Szakági alátámasztó munkarészek

ŐCSÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK FELÜLVIZSGÁLATA ÉS MÓDOSÍTÁSA 2009. Szakági alátámasztó munkarészek ŐCSÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK FELÜLVIZSGÁLATA ÉS MÓDOSÍTÁSA 2009. Szakági alátámasztó munkarészek TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK ÉS A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEK ÖSSZHANGJÁT IGAZOLÓ VIZSGÁLATA Őcsény

Részletesebben

A CLC50 és CLC2000, a hazai és európai térinformatikai infrastruktúra integráns részei

A CLC50 és CLC2000, a hazai és európai térinformatikai infrastruktúra integráns részei 1/7 Büttner György és munkatársai (FÖMI, Távérzékelési Központ, Környezetvédelmi Távérzékelési Osztály) A CLC50 és CLC2000, a hazai és európai térinformatikai infrastruktúra integráns részei 1. A CORINE

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG. Levegőminőségi terv

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG. Levegőminőségi terv KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Levegőminőségi terv Dunaújváros és környéke levegőszennyezettségének csökkentése és az egészségügyi határérték túllépések megszűntetése

Részletesebben

AZ ERDÕ NÖVEKEDÉSÉNEK VIZSGÁLATA TÉRINFORMATIKAI ÉS FOTOGRAMMETRIAI MÓDSZEREKKEL KARSZTOS MINTATERÜLETEN

AZ ERDÕ NÖVEKEDÉSÉNEK VIZSGÁLATA TÉRINFORMATIKAI ÉS FOTOGRAMMETRIAI MÓDSZEREKKEL KARSZTOS MINTATERÜLETEN Tájökológiai Lapok 5 (2): 287 293. (2007) 287 AZ ERDÕ NÖVEKEDÉSÉNEK VIZSGÁLATA TÉRINFORMATIKAI ÉS FOTOGRAMMETRIAI MÓDSZEREKKEL KARSZTOS MINTATERÜLETEN ZBORAY Zoltán Honvédelmi Minisztérium Térképészeti

Részletesebben

TÉRINFORMATIKA I. Dr. Kulcsár Balázs egyetemi docens. Debreceni Egyetem Műszaki Kar Műszaki Alaptárgyi Tanszék

TÉRINFORMATIKA I. Dr. Kulcsár Balázs egyetemi docens. Debreceni Egyetem Műszaki Kar Műszaki Alaptárgyi Tanszék TÉRINFORMATIKA I. Dr. Kulcsár Balázs egyetemi docens Debreceni Egyetem Műszaki Kar Műszaki Alaptárgyi Tanszék TÁJÉKOZTATÁS TANTÁRGYI TEMATIKA 1 Előadás 1. Bevezetés a térinformatikába. Kartográfia történet.

Részletesebben

KÖZÉP-TISZA-VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG. Az árvízkockázati térképezés információs eszközei

KÖZÉP-TISZA-VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG. Az árvízkockázati térképezés információs eszközei KÖZÉP-TISZA-VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG Az árvízkockázati térképezés információs eszközei Előadó: Kummer László Célkitűzés az Európai Parlament és a Tanács 2007/60/EK sz. Irányelv az

Részletesebben

Ismétlő kérdések 1. Tájfutó elméleti ismeretek. Ismétlő kérdések 3. Ismétlő kérdések 2. Ismétlő kérdések 4. Ismétlő kérdések 5.

Ismétlő kérdések 1. Tájfutó elméleti ismeretek. Ismétlő kérdések 3. Ismétlő kérdések 2. Ismétlő kérdések 4. Ismétlő kérdések 5. Ismétlő kérdések. Mire utal a térképen a sárga szín? Tájfutó elméleti ismeretek. foglalkozás Nyílt területre, fák nélkül Homokos talajra Lankás, dombos vidékre Ismétlő kérdések. Ha egyenesen haladunk az

Részletesebben

A területhasználat változás főbb tendenciái a Balaton vízgyűjtőjén 1

A területhasználat változás főbb tendenciái a Balaton vízgyűjtőjén 1 A területhasználat változás főbb tendenciái a Balaton vízgyűjtőjén 1 Dr. Szilassi Péter * 1. Bevezetés A területhasználat változása társadalmi és természeti tényezők térben és időben változó erősségű hatásának

Részletesebben

A MePAR-hoz kapcsolódó DigiTerra térinformatikai szoftver fejlesztések

A MePAR-hoz kapcsolódó DigiTerra térinformatikai szoftver fejlesztések A MePAR-hoz kapcsolódó DigiTerra térinformatikai szoftver fejlesztések GIS OPEN 2004 Konferencia Székesfehérvár Előadó: Czimber Kornél DigiTerra Kft. DigiTerra - MePAR térinformatikai fejlesztések MePAR

Részletesebben

ÖRVÉNYES. TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ Jóváhagyásra előkészített anyag

ÖRVÉNYES. TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ Jóváhagyásra előkészített anyag ÖRVÉNYES Jóváhagyásra előkészített anyag Megbízó Örvényes község Önkormányzata Huszár Zoltán polgármester 8242 Örvényes, Fenyves utca 1. Tel.: 87/449-034 Tervező Völgyzugoly Műhely Kft. 2083, Solymár,

Részletesebben

Lehoczki Róbert. Szent István Egyetem Vadbiológiai és Vadgazdálkodási Tanszék 2103 Gödöllõ, Páter K. u. 1. email: leho@ns.vvt.gau.

Lehoczki Róbert. Szent István Egyetem Vadbiológiai és Vadgazdálkodási Tanszék 2103 Gödöllõ, Páter K. u. 1. email: leho@ns.vvt.gau. Lehoczki Róbert Szent István Egyetem Vadbiológiai és Vadgazdálkodási Tanszék 2103 Gödöllõ, Páter K. u. 1. email: leho@ns.vvt.gau.hu +Spatial analyst $/. $/ 0$= É 6$, 7%(5#hD/ (7( %. 2UV]iJRV9DGJD]GiONRGiVL$GDWWiU

Részletesebben

Geo-Referencia Műszaki Szolgáltató Bt. info@georeferencia.hu I. ÉS II. KATONAI FELMÉRÉS VEKTORIZÁLÁSA. Műszaki leírás

Geo-Referencia Műszaki Szolgáltató Bt. info@georeferencia.hu I. ÉS II. KATONAI FELMÉRÉS VEKTORIZÁLÁSA. Műszaki leírás Az I. és II. katonai felmérés térképeinek EOV rendszerbe illesztése és vektorizálása a Barcs környékén kijelölt területen Geo-Referencia Műszaki Szolgáltató Betéti Társaság Budapest, 1 1. A feladat leírása:

Részletesebben

7. számú melléklet a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelethez A tényfeltárási záródokumentáció tartalma

7. számú melléklet a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelethez A tényfeltárási záródokumentáció tartalma 7. számú melléklet a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelethez A tényfeltárási záródokumentáció tartalma 1. Alapadatok a) Az érintett terület (a szennyezőforrás, a szennyezett terület) pontos lehatárolása,

Részletesebben

VI/12/e. A CÉLTERÜLETEK MŰKÖDÉSI, ÜZEMELTETÉSI JAVASLATAINAK KIDOLGOZÁSA A TÁJGAZDÁLKODÁS SZEMPONTJÁBÓL (NAGYKUNSÁG)

VI/12/e. A CÉLTERÜLETEK MŰKÖDÉSI, ÜZEMELTETÉSI JAVASLATAINAK KIDOLGOZÁSA A TÁJGAZDÁLKODÁS SZEMPONTJÁBÓL (NAGYKUNSÁG) MEGVALÓSÍTÁSI TERV A TISZA-VÖLGYI ÁRAPASZTÓ RENDSZER (ÁRTÉR-REAKTIVÁLÁS SZABÁLYOZOTT VÍZKIVEZETÉSSEL) I. ÜTEMÉRE VALAMINT A KAPCSOLÓDÓ KISTÉRSÉGEKBEN AZ ÉLETFELTÉTELEKET JAVÍTÓ FÖLDHASZNÁLATI ÉS FEJLESZTÉSI

Részletesebben

Nemesgörzsöny Község Településrendezési Tervének kivonata

Nemesgörzsöny Község Településrendezési Tervének kivonata A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEK ÉS A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÖSSZHANGJÁT IGAZOLÓ MUNKARÉSZ A településrendezési tervek készítése során figyelembe kell venni a magasabb szintű területrendezési tervek szabályozásait.

Részletesebben

1. CÍMLAP TÁLLYA KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE K-1 JELŰ KORSZERŰSÉGI FELÜLVIZSGÁLATA

1. CÍMLAP TÁLLYA KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE K-1 JELŰ KORSZERŰSÉGI FELÜLVIZSGÁLATA 1. CÍMLAP TÁLLYA KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE K-1 JELŰ KORSZERŰSÉGI FELÜLVIZSGÁLATA TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSA Megrendelő: Tállya község Önkormányzata Tállya Rákóczi utca 34. 3907 Tervező:

Részletesebben

A felszínborítás térképezés Magyarországon Monitorozás és Európában

A felszínborítás térképezés Magyarországon Monitorozás és Európában A felszínborítás térképezés aktuális Környezeti vonatkozásai Földfelszín Magyarországon Monitorozás és Európában Maucha Gergely Maucha osztályvezető Gergely osztályvezető Környezetvédelmi Távérzékelési

Részletesebben

TÉRINFORMATIKA I. Dr. Kulcsár Balázs egyetemi docens. Debreceni Egyetem Műszaki Kar Műszaki Alaptárgyi Tanszék

TÉRINFORMATIKA I. Dr. Kulcsár Balázs egyetemi docens. Debreceni Egyetem Műszaki Kar Műszaki Alaptárgyi Tanszék TÉRINFORMATIKA I. Dr. Kulcsár Balázs egyetemi docens Debreceni Egyetem Műszaki Kar Műszaki Alaptárgyi Tanszék 3. előadás MAGYARORSZÁGON ALKALMAZOTT MODERN TÉRKÉPRENDSZEREK Magyarország I. katonai felmérése

Részletesebben

3. Vetülettan (3/6., 8., 10.) Unger János. @geo.u-szeged.hu www.sci.u-szeged.hu/eghajlattan

3. Vetülettan (3/6., 8., 10.) Unger János. @geo.u-szeged.hu www.sci.u-szeged.hu/eghajlattan Kartográfia (GBN309E) Térképészet (GBN317E) előadás 3. Vetülettan (3/6., 8., 10.) Unger János unger@geo.u @geo.u-szeged.hu www.sci.u-szeged.hu/eghajlattan szeged.hu/eghajlattan SZTE Éghajlattani és Tájföldrajzi

Részletesebben

Mezők/oszlopok: Az egyes leíró adat kategóriákat mutatják.

Mezők/oszlopok: Az egyes leíró adat kategóriákat mutatják. 54 581 01 0010 54 01 FÖLDMÉRŐ ÉS TÉRINFORMATIKAI TECHNIKUS 54 581 01 0010 54 02 TÉRKÉPÉSZ TECHNIKUS szakképesítések 2244-06 A térinformatika feladatai A térinformatika területei, eszközrendszere vizsgafeladat

Részletesebben

KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT ÉS ÉRTÉKELÉS Egercsehi község Településszerkezeti Tervéhez KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT ÉS ÉRTÉKELÉS EGERCSEHI KÖZSÉG

KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT ÉS ÉRTÉKELÉS Egercsehi község Településszerkezeti Tervéhez KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT ÉS ÉRTÉKELÉS EGERCSEHI KÖZSÉG KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT ÉS ÉRTÉKELÉS EGERCSEHI KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉHEZ készült a 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet alapján kidolgozó: Egercsehi Község Önkormányzata A KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT ÉS ÉRTÉKELÉS

Részletesebben

Főmérnöki Értekezlet 2012. október 15-17. feldolgozása. vagyonért. Márkus Dániel BDL Környezetvédelmi Kft. Szeged, 2012. október 15-17.

Főmérnöki Értekezlet 2012. október 15-17. feldolgozása. vagyonért. Márkus Dániel BDL Környezetvédelmi Kft. Szeged, 2012. október 15-17. Főmérnöki Értekezlet 2012. október 15-17. A vízikv ziközmű hálózatok adatainak feldolgozása Műszaki, térkt rképi nyilvántart ntartáss felkész szítésese a vagyonért rtékelésre Márkus Dániel BDL Környezetvédelmi

Részletesebben

2006. november 28-ig végzett munkáiról

2006. november 28-ig végzett munkáiról Jelentés a Tolna megye M6 autópálya Tolna-Bátaszék (144+200-170+900) km szelvény közötti szakaszának területén kezdett megelőző régészeti feltárás 2006. július 28-ig végzett munkáiról Július 3-án megkezdődött

Részletesebben

ÚJ ESZKÖZÖK A TÁJÖKOLÓGIAI ELVÛ TERVEZÉSBEN: TÁJÖKOLÓGIAI VIZUÁLIS PLANTÁCIÓ (TVP)

ÚJ ESZKÖZÖK A TÁJÖKOLÓGIAI ELVÛ TERVEZÉSBEN: TÁJÖKOLÓGIAI VIZUÁLIS PLANTÁCIÓ (TVP) Tájökológiai Lapok 3 (2): 281 290. (2005) 281 ÚJ ESZKÖZÖK A TÁJÖKOLÓGIAI ELVÛ TERVEZÉSBEN: TÁJÖKOLÓGIAI VIZUÁLIS PLANTÁCIÓ (TVP) BARDÓCZYNÉ SZÉKELY EMÕKE 1, BARDÓCZY EMÕKE 2, BARCZI ATTILA 1, PENKSZA KÁROLY

Részletesebben

Kartográfia, Térképészet 2. gyakorlat

Kartográfia, Térképészet 2. gyakorlat Kartográfia, Térképészet 2. gyakorlat Szintvonalas domborzatábrázolás Dr. Sümeghy Zoltán, Rajhona Gábor sumeghy@stud.u-szeged.hu szeged.hu www.sci.u-szeged.hu/eghajlattan szeged.hu/eghajlattan SZTE Éghajlattani

Részletesebben

XX. századi katonai objekumrekonstrukció LiDAR

XX. századi katonai objekumrekonstrukció LiDAR XX. századi katonai objekumrekonstrukció LiDAR adatok felhasználásával Budapesti műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Fotogrammetria és Térinformatika Tanszék Neuberger Hajnalka Dr. Juhász Attila Előzmények/célok

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM. Tervezet. az Erdőtelki égerláp természetvédelmi terület természetvédelmi kezelési tervéről

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM. Tervezet. az Erdőtelki égerláp természetvédelmi terület természetvédelmi kezelési tervéről KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/267/2008. Tervezet az Erdőtelki égerláp természetvédelmi terület természetvédelmi kezelési tervéről (közigazgatási egyeztetés) Budapest, 2008. február

Részletesebben

Termőhely-térképezés a Várhegy-erdőrezervátum területén

Termőhely-térképezés a Várhegy-erdőrezervátum területén Termőhely-térképezés a Várhegy-erdőrezervátum területén Készítette: Juhász Péter erdőmérnök jelölt Konzulens: dr. Kovács Gábor egyetemi docens Diplomavédés Sopron, 2006 A kutatás céljai: Termőhelyi jellemzők

Részletesebben

2014. évi országos vízrajzi mérőgyakorlat

2014. évi országos vízrajzi mérőgyakorlat 2014. évi országos vízrajzi mérőgyakorlat Készült a Közép-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság Vízrajzi és Adattári Osztálya által készített jelentés felhasználásával Idén május 5. és 7. között került lebonyolításra

Részletesebben

KÉP VAGY TÉRKÉP DR. PLIHÁL KATALIN ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR

KÉP VAGY TÉRKÉP DR. PLIHÁL KATALIN ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR KÉP VAGY TÉRKÉP DR. PLIHÁL KATALIN ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR A TÉRKÉP A HAGYOMÁNYOS VILÁG FELFOGÁSA SZERINT A TÉRKÉP ÉS EGYÉB TÉRKÉPÉSZETI ÁBRÁZOLÁSI FORMÁK (FÖLDGÖMB, DOMBORZATI MODELL, PERSPEKTIVIKUS

Részletesebben

A FIR-ek alkotóelemei: < hardver (bemeneti, kimeneti eszközök és a számítógép), < szoftver (ARC/INFO, ArcView, MapInfo), < adatok, < felhasználók.

A FIR-ek alkotóelemei: < hardver (bemeneti, kimeneti eszközök és a számítógép), < szoftver (ARC/INFO, ArcView, MapInfo), < adatok, < felhasználók. Leíró adatok vagy attribútumok: az egyes objektumok sajátságait, tulajdonságait írják le számítógépek számára feldolgozható módon. A FIR- ek által megválaszolható kérdések: < 1. Mi van egy adott helyen?

Részletesebben

Településen kívüli zöld infrastruktúra projektek, programok -

Településen kívüli zöld infrastruktúra projektek, programok - Településen kívüli zöld infrastruktúra projektek, programok - Dr. Gellér Zita Márta vezető stratégiai koordinátor Green City konferencia - CONSTRUMA 2015. április 17. 1 Védett természeti területek 1. Országos

Részletesebben

TÉRINFORMATIKA II. Dr. Kulcsár Balázs Ph.D. adjunktus. Debreceni Egyetem Műszaki Kar Műszaki Alaptárgyi Tanszék

TÉRINFORMATIKA II. Dr. Kulcsár Balázs Ph.D. adjunktus. Debreceni Egyetem Műszaki Kar Műszaki Alaptárgyi Tanszék TÉRINFORMATIKA II. Dr. Kulcsár Balázs Ph.D. adjunktus Debreceni Egyetem Műszaki Kar Műszaki Alaptárgyi Tanszék MÁSODLAGOS ADATNYERÉSI ELJÁRÁSOK Meglévő (analóg) térképek manuális digitalizálása 1 A meglévő

Részletesebben

115/2003. (XI. 13.) FVM rendelet a Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszerről

115/2003. (XI. 13.) FVM rendelet a Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszerről 115/2003. (XI. 13.) FVM rendelet a Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszerről Összhangban az Európai Unió (a továbbiakban: EU) agrárpolitikai célkitűzéseivel, a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatásokhoz

Részletesebben

TÉRINFORMATIKA II. Dr. Kulcsár Balázs főiskolai docens. Debreceni Egyetem Műszaki Kar Műszaki Alaptárgyi Tanszék

TÉRINFORMATIKA II. Dr. Kulcsár Balázs főiskolai docens. Debreceni Egyetem Műszaki Kar Műszaki Alaptárgyi Tanszék TÉRINFORMATIKA II. Dr. Kulcsár Balázs főiskolai docens Debreceni Egyetem Műszaki Kar Műszaki Alaptárgyi Tanszék TÁJÉKOZTATÁS TANTÁRGYI TEMATIKA 1 Előadás 1. GPS műszerek és kapcsolódó szoftvereik bemutatása

Részletesebben

Agrár-kutasokat támogató 3D-s talajinformációs rendszer fejlesztése

Agrár-kutasokat támogató 3D-s talajinformációs rendszer fejlesztése Agrár-kutasokat támogató 3D-s talajinformációs rendszer fejlesztése Hervai Anrdrás - PTE Kutatás háttere mezőgazdaság helyzete Magyarországon 8442 gazdasági szervezet 485 ezer egyéni gazdaság 9,3 millió

Részletesebben

SAJÓSZENTPÉTER Város Integrált Településfejlesztési Stratégia 1 SAJÓSZENTPÉTER VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA. Borsod-Tender Kft.

SAJÓSZENTPÉTER Város Integrált Településfejlesztési Stratégia 1 SAJÓSZENTPÉTER VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA. Borsod-Tender Kft. 1 SAJÓSZENTPÉTER VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2 Tartalomjegyzék Tartalom 1 BEVEZETÉS... 5 2 HELYZETELEMZÉS ÖSSZEFOGLALÁSA... 7 2.1 A VÁROSI SZINTŰ HELYZETELEMZÉS ÖSSZEFOGLALÁSA... 7 2.2

Részletesebben

LEPSÉNY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE LEPSÉNY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY

LEPSÉNY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE LEPSÉNY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY LEPSÉNY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE LEPSÉNY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY LEPSÉNY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY 1 LEPSÉNY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE ÖRÖKSÉGVÉDELMI

Részletesebben