HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV POLGÁRDI KISTÉRSÉG. Mérnöki Iroda Kft Budapest. Központ: 1012 Budapest, Logodi u. 52.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV POLGÁRDI KISTÉRSÉG. Mérnöki Iroda Kft. 2004. Budapest. Központ: 1012 Budapest, Logodi u. 52."

Átírás

1 Központ: 1012 Budapest, Logodi u. 52. Mérnöki Iroda Kft. Iroda: Székesfehérvár, Távírda u. 2/A. Tel: , Fax: HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV POLGÁRDI KISTÉRSÉG Budapest

2 HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV POLGÁRDI KISTÉRSÉG HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV POLGÁRDI KISTÉRSÉG Készítette: PROGRESSIO MÉRNÖKI IRODA KFT. Projektvezető: Kaleta Jánosné Tervezők: Kaleta Jánosné okl. vegyészmérnök, okl. környezetvédelmi szakmérnök, Szabó Orsolya okl. környezetjogi szakmérnök Albert Orsolya okl. környezetmérnök Közreműködtek: Kistérség Önkormányzatai VERTIKÁL Építőipari és Kommunális Szolgáltató Rt. A dokumentáció szerzői jogi védelem alá esik, a dokumentáció bármely részének, vagy a dokumentáció egészének másolása és sokszorosítása kizárólag a szerzők engedélye alapján történhet. Copyright július PROGRESSIO Mérnöki Iroda Kft Budapest Logodi u

3 HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV POLGÁRDI KISTÉRSÉG A hulladékgazdálkodási terv felépítése 1. A TERVKÉSZÍTÉS ÁLTALÁNOS ADATAI 2. RÉSZLETESEN VIZSGÁLT TELEPÜLÉSI HULLADÉKÁRAMOK 2/A. TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKOK 2/B. TELEPÜLÉSI FOLYÉKONY HULLADÉK, KOMMUNÁLIS SZENNYVÍZISZAPOK 2/C. ÉPÍTÉSI ÉS BONTÁSI HULLADÉKOK, EGYÉB INERT HULLADÉKOK 2/D. CSOMAGOLÁSI HULLADÉKOK 3. ÁTFOGÓAN VIZSGÁLT HULLADÉKÁRAMOK 3/A. IPARI ÉS EGYÉB GAZDÁLKODÓI NEM VESZÉLYES HULLADÉKOK 3/B. MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZER-IPARI NEM VESZÉLYES HULLADÉKOK 3/C. VESZÉLYES HULLADÉKOK PROGRESSIO Mérnöki Iroda Kft Budapest Logodi u

4 HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV POLGÁRDI KISTÉRSÉG TARTALOMJEGYZÉK 1. A TERVKÉSZÍTÉS ÁLTALÁNOS ADATAI ÁLTALÁNOS BEVEZETŐ AZ ADATGYŰJTÉS KÖRE, PONTOSSÁGA, PROBLÉMÁI ÉS BECSLÉSI MÓDSZEREI A JOGSZABÁLYOKTÓL ELTÉRŐ SPECIÁLIS HELYI, MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEK A TERVEZÉS MÓDSZERE ALAPFOGALMAK ÉS TERMINOLÓGIA Hulladékfajták Kezelési terminológia IDŐKÖZI BESZÁMOLÁS ÉS JÖVŐBENI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVEK TERVEZÉSBE BEVONT SZERVEZETEK RÉSZLETESEN VIZSGÁLT TELEPÜLÉSI HULLADÉKÁRAMOK /A. TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKOK /A.1. Az adatgyűjtés köre, forrásai, pontossága, problémái és becslési módszerei /A.2. A tervezési területen keletkező települési hulladékok típusai, mennyisége /A.3. A hulladékkezeléssel kapcsolatos alapvető műszaki követelmények /A.4. Az egyes hulladékokra vonatkozó speciális intézkedések /A.5. A hulladékok kezelésére alkalmas kezelőtelepek, létesítmények, és vállalkozások43 2/A.6. Az elérendő hulladékgazdálkodási célok meghatározása /A.7. A kijelölt célok elérését, illetve megvalósítását szolgáló cselekvési program /A.8. A megvalósításhoz szükséges becsült költségek /B. TELEPÜLÉSI FOLYÉKONY HULLADÉKOK ÉS KOMMUNÁLIS SZENNYVÍZISZAPOK /C. CSOMAGOLÁSI HULLADÉKOK /D. ÉPÍTÉSI ÉS BONTÁSI HULLADÉKOK EGYÉB INERT HULLADÉKOK ÁTFOGÓAN VIZSGÁLT HULLADÉKÁRAMOK /A. IPARI ÉS EGYÉB GAZDÁLKODÓI NEM VESZÉLYES HULLADÉKOK /B. MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZER-IPARI NEM VESZÉLYES HULLADÉKOK /C. VESZÉLYES HULLADÉKOK PROGRESSIO Mérnöki Iroda Kft Budapest Logodi u

5 HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV POLGÁRDI KISTÉRSÉG 1. A tervkészítés általános adatai PROGRESSIO Mérnöki Iroda Kft Budapest Logodi u

6 HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV POLGÁRDI KISTÉRSÉG ADATOK A kistérségi hulladékgazdálkodási tervezés koordinálásával megbízott személy neve NÉV: BORBÉLY ISTVÁN, POLGÁRDI VÁROS POLGÁRMESTERE KÖZÉP-DUNA VIDÉKI RÉGIÓ KOHÉZIÓS ALAP PÁLYÁZATÁNAK GESZTORA CÍM: 8154 POLGÁRDI, BATTHYÁNY U DÁTUM: SZEPTEMBER 30. A kistérséghez tartozó települések az alábbiak: 1. Berhida 2. Füle 3. Jenő 4. Királyszentistván 5. Kisláng 6. Kőszárhegy 7. Lepsény 8. Mátyásdomb 9. Mezőszentgyörgy 10. Nádasdladány 11. Polgárdi 12. Sárkeszi 13. Sárszentmihály 14. Szabadbattyán 15. Tác 16. Úrhida 17. Vilonya Polgárdi kistérség hulladékgazdálkodási tervének (továbbiakban Terv) elkészítéséért a települési önkormányzatok a felelősek, a hulladékgazdálkodásról szóló évi XLIII. törvény 35. (1) bekezdése alapján. A dokumentáció elkészítésével és összeállításával a koordinációt felvállaló Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Konzorcionális Együttműködés Projekt Iroda a PROGRESSIO Mérnöki Iroda Kft.-t (1012 Budapest, Logodi u. 52.) bízta meg. A kistérséghez tartozó települések és a Terv elkészítéséért felelős személyek a következők: Település Felelős személy (polgármester) Önkormányzat címe Berhida Lajosfalvi József 8181 Berhida, Veszprémi u Füle Gubicza József Lajos 8157 Füle, Petőfi S. u. 22. Jenő Varga István 8146 Jenő, Batthyány u. 53. Királyszentistván Kőszegi Ferenc 8195 Királyszentistván, Fő u. 12. Kisláng Rehák József 8156 Kisláng, Fő u. 63. Kőszárhegy Borján Péter 8152 Kőszárhegy, Fő u Lepsény Kiss István 8132 Lepsény, Fő u. 74. Mátyásdomb Tilhof István 8134 Mátyásdomb, Fő u. 15. Mezőszentgyörgy Berta József 8133 Mezőszentgyörgy, Kossuth L. u. 48. Nádasdladány Halas Lajos 8145 Nádasdladány, Petőfi S. u. 1. Polgárdi Borbély István 8154 Polgárdi, Batthyány u Sárkeszi Farkas Gyuláné 8144 Sárkeszi, Kossuth L. u. 31. Sárszentmihály Kalmár Tibor 8143 Sárszentmihály, Fő u. 54. Szabadbattyán Borsó Pál 8151 Szabadbattyán, Csikvár tér 1. Tác Horváth István 8121 Tác, Kossuth L. u Úrhida Pereczes László 8142 Úrhida, Kossuth u. 66. Vilonya Kovács János 8194 Vilonya, Kossuth u. 18. PROGRESSIO Mérnöki Iroda Kft Budapest Logodi u

7 HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV POLGÁRDI KISTÉRSÉG A jogszabály értelmében bázisév: 2002., azonban a év, illetve ahol lehetséges, a I. félév adatait is feldolgoztuk. A tervkészítés szempontjából fontos alapadatokat az alábbi táblázatok tartalmazzák. 1/1. számú táblázat. A települések általános demográfiai adatai, év Települések Terület km 2 Lakosszám (fő) Lakások száma (db) Működő vállalkozások (db) Berhida 42, Füle 30, Jenő 5, Királyszentistván 8, Kisláng 53, Kőszárhegy 5, Lepsény 39, Mátyásdomb 35, Mezőszentgyörgy 27, Nádasdladány 26, Polgárdi 72, Sárkeszi 14, Sárszentmihály 37, Szabadbattyán 33, Tác 45, Úrhida 7, Vilonya 13, Összesen 498, (forrás: KSH, 2002.) A kistérség településeinek elhelyezkedését az alábbi térképvázlaton mutatjuk be. A kistérség településeiről évre még nem állnak rendelkezésre a demográfiai adatok. PROGRESSIO Mérnöki Iroda Kft Budapest Logodi u

8 1/1. számú kép. A kistérség települései és megközelíthetőségük Hidrogeológiai jellemzők, területérzékenység A hulladékgazdálkodás szempontjából a talajvíz védelme kiemelt jelentőségű. A kistérség területérzékenységét, a felszíni és felszínalatti vizek veszélyeztetettségét az alábbi természeti, környezeti tényezők szerint vizsgáltuk: Vízbázis védőterület Érzékeny felszín alatti közeg a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet alapján A tervezők a terv elkészítésébe a vélemények és javaslatok megtételére a települési Önkormányzatokat, illetve más érintett hatóságokat és a közszolgáltató szervezeteket vonták be. A hulladékgazdálkodási terv szempontjából meghatározó fontosságúnak ítélt vélemények, javaslatok a tervbe beépítésre kerültek. PROGRESSIO Mérnöki Iroda Kft Budapest Logodi u

9 1.1. Általános bevezető A helyi, kistérségi hulladékgazdálkodási tervek a teljes hulladékgazdálkodási tervezési folyamat egyik elemét jelentik. A tervezés egyrészt országos szinten történik, ez az első szint. Kihirdetésre került az Országos Hulladékgazdálkodási Terv (továbbiakban: OHT), amely stratégiai tervezést jelent; meghatározva a célokat, célkitűzéseket, valamint az országos szinten szükséges, a célok elérését szolgáló intézkedéseket, programokat, a finanszírozási és gazdasági eszközöket. Másrészt területi szinten történik a régiók specifikus tervezése, ez a második szint. A tervezés harmadik szintje a helyi, kistérségi tervezés, mely megvalósításorientált tervezést jelent a fenti két szint mellett. Ahhoz, hogy a terv szilárd alapokon nyugodjon, a Kistérséget mély, összehangolt, ésszerű és reális elemzésnek és értékelésnek kell alávetni. Csak ily módon lehet meghatározni és megállapítani a helyi igényeket. A jelenlegi helyzet, valamint a helyi kérdések elemzésénél a hulladékgazdálkodásról szóló évi XLIII. Tv. (továbbiakban: Hgt.) előírásait vettük figyelembe. A tervkészítés tartalmi követelményeiről a 126/2003. VIII. 15.) Korm. rendelet rendelkezik. Hivatkozva a 126/2003. (VIII. 15) Korm. rendelet 1. számú melléklet 2.6. számú pontjára, mely szerint a helyi tervekben a települési hulladékok körében értelmezhető, illetve a közszolgáltatás keretébe tartozó hulladékokra vonatkozó adatokat kell csak megadni, jelen fejezetben csak a településekre jellemző hulladék fajtákról adunk tájékoztatást. Kiemeljük azokat az anyagáramokat, melyek végső ártalmatlanítása a közszolgáltató által üzemeltett lerakón történő elhelyezés. A települések területén keletkező nagyobb mennyiségű hulladékok hasznosítására és ártalmatlanítására vonatkozó információkat abból a célból rögzítettük, hogy átfogó ismeretek álljanak rendelkezésünkre a település hulladékgazdálkodását tekintve. A kistérségi hulladékgazdálkodási terv a kormányrendelet előírásainak megfelelően kerül részletes tervezésre, azonban az áttekinthetőség érdekében az alábbi bontást használjuk: települési szilárd hulladékok (2/A), települési folyékony hulladék, kommunális szennyvíziszapok (2/B), építési, bontási hulladékok, egyéb inert hulladékok (2/C), csomagolási hulladékok (2/D). Összefoglalóan bemutatjuk az alábbi hulladékáramokat, melyek a településeken keletkeznek, azonban a települési szilárd hulladékkezelést nem érintik (3): ipari és egyéb gazdálkodói nem veszélyes hulladékok (3/A), mezőgazdasági és élelmiszer-ipari nem veszélyes hulladékok (3/B), veszélyes hulladékok, (3/C). A mező- és erdőgazdálkodásban képződő növényi maradványok, valamint az állattartásból származó trágyák biológiai körforgásba történő visszavezetését a Nemzeti Agrárkörnyezetvédelmi Program ösztönzi. Ezekkel a területi hulladékgazdálkodási tervben korlátozott mértékben foglalkozunk. PROGRESSIO Mérnöki Iroda Kft Budapest Logodi u

10 A hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek engedélyezése alapvetően a Közép-dunántúli Környezetvédelmi Felügyelőség hatáskörébe tartozik. Itt jegyezzük meg, hogy az egyes fejezetek önálló értékelhetősége és a könnyebb értelmezhetőség miatt az ismétlések nélkülözhetetlenek Az adatgyűjtés köre, pontossága, problémái és becslési módszerei Magyarországon mindez ideig kizárólag a veszélyes hulladékra vonatkozóan volt érvényben adatszolgáltatási kötelezettség, a többi hulladéktípusra nem volt kötelező adatszolgáltatás a környezetvédelmi hatóságok részére. Települési hulladékok körében végzett adatgyűjtés során a tervet megalapozó adatokat bocsátottak rendelkezésre: az Önkormányzatok települési szilárd hulladékok körében a VERTIKÁL Építőipari és Kommunális Szolgáltató Rt., veszélyes hulladékok körében a KDT Környezetvédelmi Felügyelőség, A tervezés célja a közötti időszakra a helyi hulladékgazdálkodási terv kidolgozásának elindítása, valamint a településen a helyi hulladékgazdálkodási tervezés első szakaszának elkészítése. A tervezés bázisát a évi adatok képezik. Amennyiben ezek nem álltak rendelkezésre, a legfrissebb (2003. évi) információforrást használtuk. A dokumentumban említést teszünk az információk forrásáról és típusáról is. Tekintettel arra, hogy az egyes hulladékáramok esetében nem álltak rendelkezésre megbízható adatok, a területi terv felülvizsgálatakor elengedhetetlenül szükséges az adatok pontosítása. PROGRESSIO Mérnöki Iroda Kft Budapest Logodi u

11 1.3. A jogszabályoktól eltérő speciális helyi, műszaki követelmények A hulladékgazdálkodási törvényen és hozzá kacsolódó jogszabályokon kívül az alábbi jogszabályok figyelembe vétele szükséges: A települések Önkormányzati rendeletei a környezet védelmével kapcsolatban. 15/1989. (IX. 7.) KeM rendelet, az egyes kereskedelmi tevékenységek gyakorlásáról, A természet védelméről szóló évi LIII. Törvény, A felszín alatti vizek minőségét érintő tevékenységekkel összefüggő egyes feladatokról szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet, Az érzékeny felszíni vizek és vízgyűjtő területük kijelöléséről szóló 240/2000. (XII.23.) Korm. rendelet, 1.4. A tervezés módszere A kistérségi hulladékgazdálkodási tervek a teljes hulladékgazdálkodási tervezési folyamat egyik elemét jelentik. A stratégiai tervezés országos szinten, a megvalósítás orientált tervezés pedig helyi szinten történik. Maximális hatékonyság annak biztosításával érhető el, hogy nincsenek ellentmondások a különböző tervezési szintek között, valamint, hogy az egyes szintek között a tervezés egymást kiegészíti. A helyi terv kidolgozása során az alábbi módszert követtük: Leltárkészítés: a tervezéshez szükséges adatok, információk összegyűjtése (mennyiségi, kezelési és kapacitási adatok); A jogszabályokból, a nemzeti és régiós hulladékgazdálkodási politikából ismert célok alapján, a település problémáinak és igényeinek feltárása; Az intézkedések és a szükséges eszközök meghatározása; Cselekvési program kidolgozása, amely tartalmazza az időbeli ütemezést, a résztvevők, illetve a felelősök meghatározását, valamint az egyes intézkedések költségigényét. PROGRESSIO Mérnöki Iroda Kft Budapest Logodi u

12 1.5. Alapfogalmak és terminológia Hulladék: a Hgt. 1. számú melléklet szerinti kategóriák valamelyikébe tartozó tárgy, vagy anyag, amelyektől birtokosa megválik, megválni szándékozik, vagy megválni köteles HULLADÉKFAJTÁK Települési hulladék: a háztartásokból származó szilárd vagy folyékony hulladék, illetőleg a háztartási hulladékhoz hasonló jellegű és összetételű, azzal együtt kezelhető más hulladék. Települési szilárd hulladék Háztartási hulladék: az emberek mindennapi élete során a lakásokban, valamint a pihenés, üdülés céljára használt helyiségekben és a lakóházak közös használatú helyiségeiben és területein, valamint az intézményekben keletkező hulladék. Közterületi hulladék: közforgalmú és zöldterületen keletkező hulladék. Háztartási hulladékhoz hasonló jellegű és összetételű hulladék: gazdasági vállalkozásoknál keletkező, veszélyesnek nem minősülő szilárd hulladék. Települési folyékony hulladék:a szennyvízelvezető hálózaton, illetve szennyvíztisztító telepen keresztül el nem vezetett szennyvíz, amely emberi tartózkodásra alkalmas épületek szennyvíztároló létesítményeinek és egyéb helyi közműpótló berendezéseinek ürítéséből, a nem közüzemi csatorna és árokrendszerekből, valamint a gazdasági, de nem termelési, technológiai eredetű tevékenységből származik. Inert hulladék: az a hulladék, amely nem megy át jelentős fizikai, kémiai vagy biológiai átalakuláson. Biológiailag lebontható hulladék (biohulladék): minden szervesanyag-tartalmú hulladék, ami anaerob, vagy aerob módon lebontható. Nem települési hulladék: ipari tevékenység során, kereskedelemben, szolgáltatásban és a mezőgazdaságban keletkező hulladék. Két fő csoportba osztható: veszélyes hulladék és nem veszélyes hulladék. - A veszélyes hulladék a Hgt. 2. számú mellékletében felsorolt tulajdonságok közül eggyel vagy többel rendelkező, illetve ilyen anyagokat vagy összetevőket tartalmazó, eredete, összetétele, koncentrációja miatt az egészségre, a környezetre kockázatot jelentő hulladék KEZELÉSI TERMINOLÓGIA A különböző kezelési lehetőségeken belül a hasznosítás és az ártalmatlanítás tekinthető a két legjelentősebb kategóriának. Hasznosítás: a hulladéknak, vagy valamely összetevőjének a termelésben, vagy szolgáltatásban történő felhasználása. Újrahasználat: a terméknek az eredeti célra történő ismételt felhasználása. PROGRESSIO Mérnöki Iroda Kft Budapest Logodi u

13 Ártalmatlanítás: a hulladék okozta környezetterhelés csökkentése, környezetet veszélyeztető, szennyező, károsító hatásának megszüntetése, kizárása. A különböző ártalmatlanítási és hasznosítási lehetőségeket a Hgt. 3. illetve 4. számú melléklete sorolja fel Időközi beszámolás és jövőbeni hulladékgazdálkodási tervek Tekintettel arra, hogy a tervkészítés jelenlegi fázisában nem áll rendelkezésre általános érvényű, minden hulladékfajtára kiterjedő adatszolgáltatási kötelezettség és információs rendszer, így a terv bizonytalanságot, pontatlanságot tartalmazhat. Az országos szintű összehangolás hatékony eszköze lesz majd a nyilvántartásra és adatszolgáltatásra vonatkozó jogszabály január 1-jén történő kötelező alkalmazása, az operatív információs rendszer kialakítása, illetve a területi tervek kétévenként esedékes felülvizsgálata. A felülvizsgálatkor meghatározó szerepe lesz az egyedi hulladékgazdálkodási tervek visszacsatolásának, hiszen ezekben lehet és kell számszerűsíteni a hulladékcsökkentési és hasznosítási célkitűzéseket. A tervben foglaltak végrehajtásában kulcsfontosságú szerepet játszik a felügyelet, ellenőrzés és engedélyezés hatósági eszköze Tervezésbe bevont szervezetek A tervezés során elsősorban az Önkormányzatok, illetve KDT Környezetvédelmi Felügyelőség, továbbá az alábbiakban ismertetett szervezetek adatszolgáltatásaira alapoztunk. Közvetlenül megkeresett közszolgáltató: 1. VERTIKÁL Építőipari és Kommunális Szolgáltató Rt., Közvetetten megkeresett közszolgáltatók, az Önkormányzatok által megkeresett közszolgáltatók. Adataikat az Önkormányzatok bocsátották rendelkezésre. PROGRESSIO Mérnöki Iroda Kft Budapest Logodi u

14 2. Részletesen vizsgált települési hulladékáramok 2/A. Települési szilárd hulladékok PROGRESSIO Mérnöki Iroda Kft Budapest Logodi u

15 2/A.1. AZ ADATGYŰJTÉS KÖRE, FORRÁSAI, PONTOSSÁGA, PROBLÉMÁI ÉS BECSLÉSI MÓDSZEREI Az adatkérés kiterjedt az Önkormányzatokra, a VERTIKÁL Építőipari és Kommunális Szolgáltató Rt.-re, mint közszolgáltatóra, továbbá jelentős adatforrásokat jelentettek a Központi Statisztikai Hivatal által kiadott Statisztikai Évkönyv évi adatai. A különböző adatforrásokból származó adatok részben egyezőséget mutatnak. 2/A.2. A TERVEZÉSI TERÜLETEN KELETKEZŐ TELEPÜLÉSI HULLADÉKOK TÍPUSAI, MENNYISÉGE 2/A.2.1. A keletkező hulladékok típusa és éves mennyisége A kistérségben évben a KSH adatai alapján a lakások száma db, melyből a rendszeres hulladékgyűjtésbe bevont lakás száma db. A rendszeres hulladékgyűjtésbe be nem vont lakások hulladék elhelyezése esetlegesen a kihelyezett nagy konténerekben, illetve meg nem határozható helyekre történik. Önkormányzati adatok alapján jelenleg a kistérség településein nyilvántartott db lakás közül db lakás van rendszeres kukás vagy zsákos hulladékgyűjtésbe bevonva, a fennmaradó lakásokból konténerek kihelyezésével biztosítják a hulladék elszállítását. A közszolgáltatás gyakorlatilag teljes. 2/A. 1 számú táblázat. A rendszeres hulladékgyűjtésbe bevont lakások száma településenként, év Települések Lakosszám (fő) Lakások száma (db) Rendszeres hulladékgyűjtésbe bevont lakások száma (db) Begyűjtött hulladék mennyisége* (tonna) Berhida ,7 Füle ,9 Jenő ,6 Királyszentistván ,1 Kisláng ,0 Kőszárhegy ,8 Lepsény ,2 Mátyásdomb ,3 Mezőszentgyörgy ,7 Nádasdladány ,2 Polgárdi ,0 Sárkeszi ,2 Sárszentmihály ,9 Szabadbattyán ,5 Tác ,0 Úrhida ,8 Vilonya ,4 Összesen ,3 Forrás: KSH, Vertikál Rt. *A táblázat csak a Vertikál Rt. által a településekről begyűjtött hulladékok mennyiségét tartalmazza. A kistérségben az alábbi hulladékbeszállítási lehetőségek adottak: 1) A kistérségi lakosságtól begyűjtött települési szilárd hulladék, Vertikál Rt. által. PROGRESSIO Mérnöki Iroda Kft Budapest Logodi u

16 2) A kistérségi közületektől begyűjtött települési szilárd hulladék, Vertikál Rt. által. 3) Lomtalanítási akciók során begyűjtött települési szilárd hulladék, Vertikál Rt. által. 4) Zöldhulladékok begyűjtése konténerek segítségével, Vertikál Rt. által. 5) A kistérségi lakosságtól hulladékudvarba beszállított hulladék mennyiségek, egyedi behordások. 6) Idegenek által behordott, többnyire építési eredetű inert hulladékok, egyedi behordások. 7) A kistérségi lakosságtól szelektíven begyűjtött települési szilárd hulladék, Vertikál Rt. által. Az alábbiakban részletesen bemutatjuk a Polgárdi kistérség településeiről beszállított hulladékmennyiségeket. 1) A kistérségi lakosságtól begyűjtött települési szilárd hulladék, Vertikál Rt. által. 2/A.2. számú táblázat: A kistérségi lakosságtól begyűjtött települési szilárd hulladék mennyisége évben, (tonna) Település Rendszeres begyűjtés Közvetlen lakossági begyűjtés Konténeres lakossági begyűjtés Egyedi begyűjtés Hulladékudvarban begyűjtés Berhida 1050,42 18,22 15,1 80,42 35,66 Füle 200,4 143,42 1, Jenő 331,9 9,4 20,7 0 0 Királyszentistván 115,46 2,2 0,7 0 0 Kisláng 281,14 13,28 4,84 58,94 17,4 Kőszárhegy 322,24 153,57 61, Lepsény 468,6 5,28 1,1 111,38 42,2 Mátyásdomb 84, Mezőszentgyörgy 312, Nádasdladány 316,98 12,14 13, Polgárdi 1112,24 226, , Sárkeszi 56,32 0 1, Sárszentmihály 537,74 125,94 12, Szabadbattyán 981,66 63,12 55,72 149,4 54,32 Tác 285,14 0,22 9,6 0 0 Úrhida 252,32 11,14 25, Vilonya 175,26 8,26 0, Összesen 6884,7 792, ,56 400,14 149,58 Forrás: Vertikál Rt. Megjegyzés: Rendszeres begyűjtés: tömörítő feltétes gépjárművel történő gyűjtés, Közvetlen lakossági begyűjtés: a lakosság által közvetlenül beszállított hulladék, megrendelés alapján, Konténeres lakossági begyűjtés: a településen kihelyezett konténerekben összegyűjtött hulladék, Egyedi begyűjtés: hulladékudvarba lakosság által beszállított hulladék, megrendelés alapján, Hulladékudvarban begyűjtött: hulladékudvarba beszállított hulladék. A évben a lakosságtól összesen mintegy 8612 tonna hulladékot gyűjtött be a Vertikál Rt. A évre vonatkozó adatokat az alábbiakban mutatjuk be. PROGRESSIO Mérnöki Iroda Kft Budapest Logodi u

17 2/A.3. számú táblázat: A kistérségi lakosságtól begyűjtött települési szilárd hulladék mennyisége évben, (tonna) Település Rendszeres begyűjtés Közvetlen lakossági begyűjtés Konténeres lakossági begyűjtés Egyedi begyűjtés Hulladékudvarban begyűjtés Berhida 1004,14 70,44 11,38 92,4 111,06 Füle 185,66 35,6 64, Jenő 321,92 15,22 25,5 0 0 Királyszentistván 106, Kisláng 368,5 0 0,84 26,9 18,42 Kőszárhegy 298,94 301,39 48, Lepsény 449,16 38,84 6,1 50,04 3,28 Mátyásdomb 82, Mezőszentgyörgy 251,48 3, Nádasdladány 277,72 9,1 0, Polgárdi 1171,22 296,84 136, Sárkeszi 47, Sárszentmihály 527,18 71,12 4,9 0 0 Szabadbattyán 948,32 51,04 37,78 115,72 114,06 Tác 241,78 35,48 16, Úrhida 233,45 25,3 5, Vilonya 83,98 11, Összesen 6599,67 965,07 357,68 285,06 246,82 Forrás: Vertikál Rt. A évben a lakosságtól összesen mintegy 8454,3 tonna hulladékot gyűjtött be a Vertikál Rt. A év I. félévére vonatkozó adatokat az alábbiakban mutatjuk be. 2/A.4. számú táblázat: A kistérségi lakosságtól begyűjtött települési szilárd hulladék mennyisége év I. félévben, (tonna) Település Rendszeres begyűjtés Közvetlen lakossági begyűjtés Konténeres lakossági begyűjtés Egyedi begyűjtés Hulladékudvarban begyűjtés Berhida 474,9 28,36 8,3 59,08 282,34 Füle 88,08 21, Jenő 160,62 33, Királyszentistván 64,36 6,44 0, Kisláng 160, ,46 3,36 Kőszárhegy 154,06 174,48 10, Lepsény 218,82 4,66 4,02 19,62 0,82 Mátyásdomb 38,44 0, Mezőszentgyörgy 138,8 2, Nádasdladány 145,84 45, Polgárdi 538,27 251,98 103, Sárkeszi 7,54 2, Sárszentmihály 251,46 48,08 3, Szabadbattyán 418,32 67,54 72,74 43,52 54,74 Tác 110,68 9,9 16, Úrhida 144,04 20, Vilonya 26,36 7, Összesen 3141,15 724,18 219,86 126,68 341,26 Forrás: Vertikál Rt. PROGRESSIO Mérnöki Iroda Kft Budapest Logodi u

18 A év I. félévében a lakosságtól összesen mintegy 4553,13 tonna hulladékot gyűjtött be a Vertikál Rt. A kistérségből begyűjtött hulladékok mennyiségét az alábbi diagramon szemléltetjük. A kistérségből lakosságtól begyűjtött hulladék mennyisége, tonna ,3 4553, /I. 2) A kistérség közületeitől begyűjtött települési szilárd hulladék, Vertikál Rt. által. A közületektől begyűjtött kommunális hulladék mennyiségét az alábbi táblázatban mutatjuk be. 2/A.5. számú táblázat. A kistérség közületeitől begyűjtött települési szilárd hulladék mennyisége évben, tonna Település Közületi Konténeres közületi Berhida 61,86 21,992 Füle 0 9,26 Jenő 7,2 1,44 Királyszentistván 0 9,78 Kisláng 0 124,36 Kőszárhegy 3,28 52,26 Lepsény 85,19 72,46 Mátyásdomb 15,08 5,5 Mezőszentgyörgy 5,14 2,34 Nádasdladány 0 7,3 Polgárdi 91,8 318,14 Sárkeszi 0 4,78 Sárszentmihály 109,34 16,36 Szabadbattyán 45,34 78,98 Tác 2,58 35,46 Úrhida 3,62 9,82 Vilonya 0 0 Összesen 430,43 770,232 Forrás: Vertikál Rt. PROGRESSIO Mérnöki Iroda Kft Budapest Logodi u

19 A kistérség településeinek közületeitől évben a Vertikál Rt. mintegy 1201 tonna hulladékot gyűjtött be. A évben begyűjtött hulladékok mennyiségét az alábbiakban ismertetjük. 2/A.6. számú táblázat. A kistérség közületeitől begyűjtött települési szilárd hulladékok mennyisége évben, tonna Település Közületi Konténeres közületi Berhida 24,2 18,68 Füle 0,26 6,42 Jenő 3,88 0 Királyszentistván 0 0 Kisláng 7,74 169,42 Kőszárhegy 4,705 25,06 Lepsény 217,84 121,34 Mátyásdomb 11,26 4,44 Mezőszentgyörgy 0 0,08 Nádasdladány 13,04 14,02 Polgárdi 1150,44 372,14 Sárkeszi 0 9,62 Sárszentmihály 84,564 31,3 Szabadbattyán 100,24 73,5 Tác 9,98 66,84 Úrhida 6,68 14,66 Vilonya 0 0 Összesen 1634, ,52 Forrás: Vertikál Rt. A kistérség településeinek közületeitől évben a Vertikál Rt. mintegy 2562,3 tonna hulladékot gyűjtött be. A év I. félévében begyűjtött hulladékok mennyiségét az alábbiakban ismertetjük. 2/A.7. számú táblázat. A kistérség közületeitől begyűjtött települési szilárd hulladékok mennyisége I. félévben, tonna Település Közületi Konténeres közületi Berhida 0 2,34 Füle 0 4,96 Jenő 0 0 Királyszentistván 0 0 Kisláng 20,32 61,5 Kőszárhegy 80,76 11,56 Lepsény 416,58 66,6 Mátyásdomb 4,4 3,14 Mezőszentgyörgy 0 0,5 Nádasdladány 1,32 5,96 Polgárdi 423, ,92 Sárkeszi 0 0 Sárszentmihály 24,8 6,26 Szabadbattyán 165,74 46,42 Tác 6,06 22,06 Úrhida 4,6 5,08 Vilonya 0 0 PROGRESSIO Mérnöki Iroda Kft Budapest Logodi u

20 Összesen 1147, ,3 Forrás: Vertikál Rt. A kistérség településeinek közületeitől év I. félévben a Vertikál Rt. mintegy 1551,3 tonna hulladékot gyűjtött be. A kistérségből begyűjtött hulladékok mennyiségét az alábbi diagramon szemléltetjük. A kistérségből közületektől begyűjtött hulladék mennyisége, tonna , , /I. 3) Lomtalanítási akciók során begyűjtött települési szilárd hulladék, Vertikál Rt. által A településeken általában évente egyszer, néhány településen évente kétszer rendeznek lomtalanítási akciókat. A lomtalanítási akciók településenkénti gyakoriságát az alábbiakban mutatjuk be. 2/A.8. számú táblázat. A lomtalanítás gyakorisága az egyes településeken Település Lomtalanítások száma évente Berhida 2 Füle 1 Jenő 1 Királyszentistván 1 Kisláng 0,5 Kőszárhegy n.a. Lepsény 1 Mátyásdomb n.a. Mezőszentgyörgy 2 Nádasdladány 1 Polgárdi 2 Sárkeszi 1 Sárszentmihály 1 Szabadbattyán 1 Tác n.a. Úrhida 1 PROGRESSIO Mérnöki Iroda Kft Budapest Logodi u

21 Vilonya 1 Forrás: Települési Önkormányzatok A fentiekben ismertetett a településekről Vertikál Rt. által - begyűjtött hulladékmennyiségek összetételét vizsgálva, a lomtalanításból származó hulladékok mennyisége az egyes településeken a következő. 2/A.9. számú táblázat. Lomtalanítási akciók során begyűjtött települési szilárd hulladék, tonna Lomtalanítás során begyűjtött Település települési szilárd hulladék (tonna) 2002.* /I. Berhida 18,22 47,1 29,56 Füle 4,22 0,24 4,26 Jenő 0,48 4,88 10,24 Királyszentistván 1,24 0 6,44 Kisláng Kőszárhegy 0,4 0 2,84 Lepsény 0 8,34 0 Mátyásdomb 0 0 0,58 Mezőszentgyörgy 0 3,14 0 Nádasdladány 4,36 4,7 4,16 Polgárdi 4,14 67,48 125,60 Sárkeszi 0 0 2,60 Sárszentmihály 20,62 15,32 15,44 Szabadbattyán 1,8 1,94 0 Tác 0 0 8,62 Úrhida 0,4 8,8 13,32 Vilonya 8,26 11,32 7,04 Összesen 64,14 173,26 230,7 Forrás: Vertikál Rt. *Bázis év A fenti értékeket az alábbi diagramon szemléltetjük. A kistérségből lomtalanítás során begyűjtött hulladék mennyisége, tonna , , , /I. PROGRESSIO Mérnöki Iroda Kft Budapest Logodi u

22 4) Zöldhulladékok begyűjtése, Vertikál Rt. által. A kistérségben keletkező zöldhulladékok begyűjtését a Vertikál Rt. megkezdte, de a kistérségben nem minden településen végzik még. A Vertikál Rt. a zöldhulladékok begyűjtését a tavaszi metszések idejére kihelyezett növényi részek (levelek, ágak, törzs, stb.) külön gyűjtésére szolgáló hulladékgyűjtő konténerekben, illetve az őszi időszakban az avar és egyéb kerti hulladékok gyűjtésére rendszeresen kihelyezett konténerekben oldja meg. Az ily módon begyűjtött zöldhulladék mennyiségét az alábbi táblázat tartalmazza. 2/A.10. számú táblázat. A zöldhulladék begyűjtése során beszállított mennyiségek, tonna Település 2002.* /I. Berhida 56, ,10 Füle 6,02 2,22 0,32 Jenő 0,6 0 0,32 Királyszentistván Kisláng 7,22 1,64 0 Kőszárhegy 9,31 3,26 2,30 Lepsény 5,2 78,6 0 Mátyásdomb Mezőszentgyörgy Nádasdladány Polgárdi 11,04 755** 55,00 Sárkeszi Sárszentmihály 0,82 5,38 0,22 Szabadbattyán 4,36 4,6 17,78 Tác Úrhida 0,08 1,28 3,42 Vilonya Összesen 101,07 851,98 210,46 Forrás: Vertikál Rt. *Bázis év **egyszeri beszállítás,részben lebomló gombamicélium PROGRESSIO Mérnöki Iroda Kft Budapest Logodi u

SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE

SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE PROGRESSIO Mérnöki Iroda Kft Központ: 1125 Budapest, Galgóczy köz 6/C fsz. 3. Iroda: 8000 Székesfehérvár, Távírda u. 2/A. Tel: 06-22-503-214, Fax: 06-22-503-215 Mérnöki Iroda Kft. E-mail: iroda@progressio.hu

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE

SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE PROGRESSIO Mérnöki Iroda Kft Központ: 1125 Budapest, Galgóczy köz 6/C fsz. 3. Iroda: 8000 Székesfehérvár, Távírda u. 2/A. Tel: 06-22-503-214, Fax: 06-22-503-215 Mérnöki Iroda Kft. E-mail: iroda@progressio.hu

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE 2011-2016

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE 2011-2016 ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE 2011-2016 1 Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 4 2. A TERVKÉSZÍTÉS ÁLTALÁNOS ADATAI... 5 3. RÉSZLETESEN VIZSGÁLT TELEPÜLÉSI HULLADÉKÁRAMOK...

Részletesebben

HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV BESZÁMOLÓ II.

HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV BESZÁMOLÓ II. Központ: 1125 Budapest, Galgóczy köz 6/C Iroda: 8000 Székesfehérvár, Távirda u. 2/A. Tel: 06-22-503-214, Fax: 06-22-503-215 Mérnöki Iroda Kft. E-mail: iroda@progressio.hu HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV

Részletesebben

I. A TERVKÉSZÍTÉS ÁLTALÁNOS ADATAI

I. A TERVKÉSZÍTÉS ÁLTALÁNOS ADATAI TERÜLETI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV KÖZÉP-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ I. A TERVKÉSZÍTÉS ÁLTALÁNOS ADATAI A területi tervezésért felelős környezetvédelmi felügyelőség a területen lévő, illetve működő regionális ill.

Részletesebben

Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2009.(IX.04.) és a 16/2009.(IX.29.) rendeletével módosított

Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2009.(IX.04.) és a 16/2009.(IX.29.) rendeletével módosított Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2009.(IX.04.) és a 16/2009.(IX.29.) rendeletével módosított 2/2006. (II. 10.) rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 4/2011. (IV. 01.) önkormányzati rendelete. a Helyi Hulladékgazdálkodási Tervről

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 4/2011. (IV. 01.) önkormányzati rendelete. a Helyi Hulladékgazdálkodási Tervről TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 4/2011. (IV. 01.) önkormányzati rendelete a Helyi Hulladékgazdálkodási Tervről Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV

HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV Készítette: A.K.S.D. Városgazdálkodási Kft. HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV HOSSZÚPÁLYI MIKROTÉRSÉG (Hosszúpályi Monostorpályi - Hajdúbagos) Hosszúpályi Monostorpályi Hajdúbagos Vonatkoztatási időszak: 2005-2010.

Részletesebben

B L A U T E C H Humán- és Környezetvédelmi Szolgáltató Kft

B L A U T E C H Humán- és Környezetvédelmi Szolgáltató Kft B L A U T E C H Humán- és Környezetvédelmi Szolgáltató Kft Veszprém, Hársfa u. 39. Tel: (88) 590-050 Fax: (88) 590-059 Honlap: www.blautech.hu E-mail cím: mail@blautech.hu A Környezetvédelmi és Területfejlesztési

Részletesebben

Szalkszentmárton Községi Önkormányzat Képviselő-testület 11/2004.(XI.17.) önkormányzati rendelete A helyi hulladékgazdálkodási tervéről

Szalkszentmárton Községi Önkormányzat Képviselő-testület 11/2004.(XI.17.) önkormányzati rendelete A helyi hulladékgazdálkodási tervéről Szalkszentmárton Községi Önkormányzat Képviselő-testület 11/2004.(XI.17.) önkormányzati rendelete A helyi hulladékgazdálkodási tervéről A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. Törvény 36. -ának

Részletesebben

1/31 oldal TARTALOMJEGYZÉK

1/31 oldal TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános bevezető... 3 1.1. A beszámoló jogszabályi indoka... 3 1.2. A beszámoló célja... 3 1.3. A Helyi Hulladékgazdálkodási terv felülvizsgálatának szempontjai... 3 2. A tervkészítés

Részletesebben

Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2004. (IX. 15.) sz. rendelete a Helyi Hulladékgazdálkodási Tervről

Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2004. (IX. 15.) sz. rendelete a Helyi Hulladékgazdálkodási Tervről Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2004. (IX. 15.) sz. rendelete a Helyi Hulladékgazdálkodási Tervről Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló 2000.

Részletesebben

CSONGRÁD VÁROS ÉS KISTÉRSÉGE (FELGY

CSONGRÁD VÁROS ÉS KISTÉRSÉGE (FELGY CSONGRÁD VÁROS ÉS KISTÉRSÉGE (FELGYŐ, TÖMÖRKÉNY, CSANYTELEK) HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVÉNEK FELÜLVIZSGÁLATA 2009 BESZÁMOLÓ KÉSZÜLT:: A CSONGRÁDII KIISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MEGBÍZÁSÁBÓL KÉSZÍTETTE::

Részletesebben

B L A U T E C H Humán- és Környezetvédelmi Szolgáltató Kft

B L A U T E C H Humán- és Környezetvédelmi Szolgáltató Kft B L A U T E C H Humán- és Környezetvédelmi Szolgáltató Kft Veszprém, Hársfa u. 39. Tel: (88) 590-050 Fax: (88) 590-059 Honlap: www.blautech.hu E-mail cím: mail@blautech.hu A Környezetvédelmi és Területfejlesztési

Részletesebben

HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV

HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV Készítette: A.K.S.D. Városgazdálkodási Kft. HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV DERECSKE MIKROTÉRSÉG (Derecske Sáránd Mikepércs Konyár) Derecske Sáránd Mikepércs Konyár Vonatkoztatási időszak: 2005-2010. év Derecske

Részletesebben

HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV

HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV Készítette: A.K.S.D. Városgazdálkodási Kft. HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV LÉTAVÉRTES MIKROTÉRSÉG (Létavértes Bagamér Álmosd - Kokad) Létavértes Bagamér Álmosd Kokad Vonatkoztatási időszak: 2005-2010. év Létavértes

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A hulladékgazdálkodási terv módosításáról

ELŐTERJESZTÉS A hulladékgazdálkodási terv módosításáról ELŐTERJESZTÉS A hulladékgazdálkodási terv módosításáról A 2000. évi XLIII. Törvény előírja a hulladékgazdálkodási terv elkészítését. Öt önkormányzat (Répcelak, Csánig, Nick, Uraiújfalu, Vámoscsalád) részére

Részletesebben

SIROK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2005. ÉVI 1. (01.25.) RENDELETE A község hulladékgazdálkodási tervéről.

SIROK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2005. ÉVI 1. (01.25.) RENDELETE A község hulladékgazdálkodási tervéről. SIROK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2005. ÉVI 1. (01.25.) RENDELETE A község hulladékgazdálkodási tervéről. Sirok Község Önkormányzata a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. Tv. 35. (1) bekezdésében biztosított

Részletesebben

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE 2. FELÜLVIZSGÁLATA

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE 2. FELÜLVIZSGÁLATA ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE 2. FELÜLVIZSGÁLATA 2011. december TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS...5 2. A FELÜLVIZSGÁLAT ÁLTALÁNOS IRÁNYELVEI...5 2.1. A Helyi Hulladékgazdálkodási Terv felülvizsgálatának

Részletesebben

Zalaszántó település. Helyi Hulladékgazdálkodási Terve. MEGRENDELŐ: Zalaszántó Község Önkormányzata 1-018/2011. VÉGH SZILÁRD OKL.

Zalaszántó település. Helyi Hulladékgazdálkodási Terve. MEGRENDELŐ: Zalaszántó Község Önkormányzata 1-018/2011. VÉGH SZILÁRD OKL. Zalaszántó település MEGRENDELŐ: Zalaszántó Község Önkormányzata 1-018/2011. VÉGH SZILÁRD OKL. KÖRNYEZETMÉRNÖK TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 ELİZMÉNYEK... 5 1. A HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYE HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE. Mérnöki Iroda Kft. Készítette: PROGRESSIO MÉRNÖKI IRODA KFT. Székesfehérvár 2004.

VESZPRÉM MEGYE HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE. Mérnöki Iroda Kft. Készítette: PROGRESSIO MÉRNÖKI IRODA KFT. Székesfehérvár 2004. Mérnöki Iroda Kft. Központ: 1012 Budapest, Logodi u. 52. Tel:06-1-212-9786 Iroda: 8000 Székesfehérvár, Távirda u. 2/A. Tel: 06-22-503-214, Fax: 06-22-503-215 E-mail: iroda@progressio.hu VESZPRÉM MEGYE

Részletesebben

Inárcs Község Önkormányzata 7/2007. (IV. 26.) rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről

Inárcs Község Önkormányzata 7/2007. (IV. 26.) rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről Inárcs Község Önkormányzata 7/2007. (IV. 26.) rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről Inárcs Község Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 48. alapján, a hulladékgazdálkodási

Részletesebben

Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/ 2004. (VIII. 24.) rendelete a Hulladékgazdálkodási terv kihirdetéséről

Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/ 2004. (VIII. 24.) rendelete a Hulladékgazdálkodási terv kihirdetéséről Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/ 2004. (VIII. 24.) rendelete a Hulladékgazdálkodási terv kihirdetéséről 1. Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló

Részletesebben

Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. Közszolgáltatói hulladékgazdálkodási terve 2013.

Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. Közszolgáltatói hulladékgazdálkodási terve 2013. Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. Közszolgáltatói hulladékgazdálkodási terve 2013. 1 Tartalomjegyzék I. Előzmények... 3 II. Közszolgáltató bemutatása... 3 III. Közszolgáltatási terület

Részletesebben

AVE Miskolc Kft. Miskolc és térsége Hulladékgazdálkodási terv felülvizsgálata

AVE Miskolc Kft. Miskolc és térsége Hulladékgazdálkodási terv felülvizsgálata Miskolc és térsége Hulladékgazdálkodási terv felülvizsgálata 2010. november TARTALOMJEGYZÉK 1. A TERVKÉSZÍTÉS ÁLTALÁNOS ADATAI... 4 1.1 Tervezési terület általános (természeti, társadalmi, gazdasági és

Részletesebben

3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 JAVASLAT

3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 JAVASLAT PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-34 /2011. A határozat meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel. JAVASLAT Pásztó

Részletesebben

Csepreg, Tormásliget és Tömörd Önkormányzatok. hulladékgazdálkodási terve 2010-2015

Csepreg, Tormásliget és Tömörd Önkormányzatok. hulladékgazdálkodási terve 2010-2015 Csepreg, Tormásliget és Tömörd Önkormányzatok hulladékgazdálkodási terve 2010-2015 Készítette: Ökokontroll Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Szolgáltató Bt. Cím: Zsira, Lővér u. 5. Mobil: 30/351-7697

Részletesebben

Regionális Hulladékgazdálkodási Terv. Észak-alföld Régió 2003-2008

Regionális Hulladékgazdálkodási Terv. Észak-alföld Régió 2003-2008 Regionális Hulladékgazdálkodási Terv Észak-alföld Régió 2003-2008 (Véleményezési anyag) T A R T A L O M J E G Y Z É K Regionális Hulladékgazdálkodási Terv...1 Észak-alföld Régió...1 2003-2008...1 I. Bevezető...3

Részletesebben

BABÓT KÖZSÉG HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE

BABÓT KÖZSÉG HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE BABÓT KÖZSÉG HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE 2004 2008 EGYEZTETÉSI ANYAG 2004. december 2000. évi XLIII. Tv. és a 126/2003. (VIII.15.) Korm. rendeletek alapján készítette: a Kis-Rábamenti Önkormányzatok

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város hulladékgazdálkodási terve 2003-2008.

Békéscsaba Megyei Jogú Város hulladékgazdálkodási terve 2003-2008. ERBO-PLAN Mérnöki Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Székhely: 5700 Gyula, Hold. u. 10. Iroda: 5700 Gyula, Munkácsy u. 21. tel/fax: 66/561 940 80/2004. Békéscsaba Megyei Jogú Város hulladékgazdálkodási

Részletesebben