HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV POLGÁRDI KISTÉRSÉG. Mérnöki Iroda Kft Budapest. Központ: 1012 Budapest, Logodi u. 52.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV POLGÁRDI KISTÉRSÉG. Mérnöki Iroda Kft. 2004. Budapest. Központ: 1012 Budapest, Logodi u. 52."

Átírás

1 Központ: 1012 Budapest, Logodi u. 52. Mérnöki Iroda Kft. Iroda: Székesfehérvár, Távírda u. 2/A. Tel: , Fax: HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV POLGÁRDI KISTÉRSÉG Budapest

2 HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV POLGÁRDI KISTÉRSÉG HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV POLGÁRDI KISTÉRSÉG Készítette: PROGRESSIO MÉRNÖKI IRODA KFT. Projektvezető: Kaleta Jánosné Tervezők: Kaleta Jánosné okl. vegyészmérnök, okl. környezetvédelmi szakmérnök, Szabó Orsolya okl. környezetjogi szakmérnök Albert Orsolya okl. környezetmérnök Közreműködtek: Kistérség Önkormányzatai VERTIKÁL Építőipari és Kommunális Szolgáltató Rt. A dokumentáció szerzői jogi védelem alá esik, a dokumentáció bármely részének, vagy a dokumentáció egészének másolása és sokszorosítása kizárólag a szerzők engedélye alapján történhet. Copyright július PROGRESSIO Mérnöki Iroda Kft Budapest Logodi u

3 HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV POLGÁRDI KISTÉRSÉG A hulladékgazdálkodási terv felépítése 1. A TERVKÉSZÍTÉS ÁLTALÁNOS ADATAI 2. RÉSZLETESEN VIZSGÁLT TELEPÜLÉSI HULLADÉKÁRAMOK 2/A. TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKOK 2/B. TELEPÜLÉSI FOLYÉKONY HULLADÉK, KOMMUNÁLIS SZENNYVÍZISZAPOK 2/C. ÉPÍTÉSI ÉS BONTÁSI HULLADÉKOK, EGYÉB INERT HULLADÉKOK 2/D. CSOMAGOLÁSI HULLADÉKOK 3. ÁTFOGÓAN VIZSGÁLT HULLADÉKÁRAMOK 3/A. IPARI ÉS EGYÉB GAZDÁLKODÓI NEM VESZÉLYES HULLADÉKOK 3/B. MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZER-IPARI NEM VESZÉLYES HULLADÉKOK 3/C. VESZÉLYES HULLADÉKOK PROGRESSIO Mérnöki Iroda Kft Budapest Logodi u

4 HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV POLGÁRDI KISTÉRSÉG TARTALOMJEGYZÉK 1. A TERVKÉSZÍTÉS ÁLTALÁNOS ADATAI ÁLTALÁNOS BEVEZETŐ AZ ADATGYŰJTÉS KÖRE, PONTOSSÁGA, PROBLÉMÁI ÉS BECSLÉSI MÓDSZEREI A JOGSZABÁLYOKTÓL ELTÉRŐ SPECIÁLIS HELYI, MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEK A TERVEZÉS MÓDSZERE ALAPFOGALMAK ÉS TERMINOLÓGIA Hulladékfajták Kezelési terminológia IDŐKÖZI BESZÁMOLÁS ÉS JÖVŐBENI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVEK TERVEZÉSBE BEVONT SZERVEZETEK RÉSZLETESEN VIZSGÁLT TELEPÜLÉSI HULLADÉKÁRAMOK /A. TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKOK /A.1. Az adatgyűjtés köre, forrásai, pontossága, problémái és becslési módszerei /A.2. A tervezési területen keletkező települési hulladékok típusai, mennyisége /A.3. A hulladékkezeléssel kapcsolatos alapvető műszaki követelmények /A.4. Az egyes hulladékokra vonatkozó speciális intézkedések /A.5. A hulladékok kezelésére alkalmas kezelőtelepek, létesítmények, és vállalkozások43 2/A.6. Az elérendő hulladékgazdálkodási célok meghatározása /A.7. A kijelölt célok elérését, illetve megvalósítását szolgáló cselekvési program /A.8. A megvalósításhoz szükséges becsült költségek /B. TELEPÜLÉSI FOLYÉKONY HULLADÉKOK ÉS KOMMUNÁLIS SZENNYVÍZISZAPOK /C. CSOMAGOLÁSI HULLADÉKOK /D. ÉPÍTÉSI ÉS BONTÁSI HULLADÉKOK EGYÉB INERT HULLADÉKOK ÁTFOGÓAN VIZSGÁLT HULLADÉKÁRAMOK /A. IPARI ÉS EGYÉB GAZDÁLKODÓI NEM VESZÉLYES HULLADÉKOK /B. MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZER-IPARI NEM VESZÉLYES HULLADÉKOK /C. VESZÉLYES HULLADÉKOK PROGRESSIO Mérnöki Iroda Kft Budapest Logodi u

5 HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV POLGÁRDI KISTÉRSÉG 1. A tervkészítés általános adatai PROGRESSIO Mérnöki Iroda Kft Budapest Logodi u

6 HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV POLGÁRDI KISTÉRSÉG ADATOK A kistérségi hulladékgazdálkodási tervezés koordinálásával megbízott személy neve NÉV: BORBÉLY ISTVÁN, POLGÁRDI VÁROS POLGÁRMESTERE KÖZÉP-DUNA VIDÉKI RÉGIÓ KOHÉZIÓS ALAP PÁLYÁZATÁNAK GESZTORA CÍM: 8154 POLGÁRDI, BATTHYÁNY U DÁTUM: SZEPTEMBER 30. A kistérséghez tartozó települések az alábbiak: 1. Berhida 2. Füle 3. Jenő 4. Királyszentistván 5. Kisláng 6. Kőszárhegy 7. Lepsény 8. Mátyásdomb 9. Mezőszentgyörgy 10. Nádasdladány 11. Polgárdi 12. Sárkeszi 13. Sárszentmihály 14. Szabadbattyán 15. Tác 16. Úrhida 17. Vilonya Polgárdi kistérség hulladékgazdálkodási tervének (továbbiakban Terv) elkészítéséért a települési önkormányzatok a felelősek, a hulladékgazdálkodásról szóló évi XLIII. törvény 35. (1) bekezdése alapján. A dokumentáció elkészítésével és összeállításával a koordinációt felvállaló Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Konzorcionális Együttműködés Projekt Iroda a PROGRESSIO Mérnöki Iroda Kft.-t (1012 Budapest, Logodi u. 52.) bízta meg. A kistérséghez tartozó települések és a Terv elkészítéséért felelős személyek a következők: Település Felelős személy (polgármester) Önkormányzat címe Berhida Lajosfalvi József 8181 Berhida, Veszprémi u Füle Gubicza József Lajos 8157 Füle, Petőfi S. u. 22. Jenő Varga István 8146 Jenő, Batthyány u. 53. Királyszentistván Kőszegi Ferenc 8195 Királyszentistván, Fő u. 12. Kisláng Rehák József 8156 Kisláng, Fő u. 63. Kőszárhegy Borján Péter 8152 Kőszárhegy, Fő u Lepsény Kiss István 8132 Lepsény, Fő u. 74. Mátyásdomb Tilhof István 8134 Mátyásdomb, Fő u. 15. Mezőszentgyörgy Berta József 8133 Mezőszentgyörgy, Kossuth L. u. 48. Nádasdladány Halas Lajos 8145 Nádasdladány, Petőfi S. u. 1. Polgárdi Borbély István 8154 Polgárdi, Batthyány u Sárkeszi Farkas Gyuláné 8144 Sárkeszi, Kossuth L. u. 31. Sárszentmihály Kalmár Tibor 8143 Sárszentmihály, Fő u. 54. Szabadbattyán Borsó Pál 8151 Szabadbattyán, Csikvár tér 1. Tác Horváth István 8121 Tác, Kossuth L. u Úrhida Pereczes László 8142 Úrhida, Kossuth u. 66. Vilonya Kovács János 8194 Vilonya, Kossuth u. 18. PROGRESSIO Mérnöki Iroda Kft Budapest Logodi u

7 HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV POLGÁRDI KISTÉRSÉG A jogszabály értelmében bázisév: 2002., azonban a év, illetve ahol lehetséges, a I. félév adatait is feldolgoztuk. A tervkészítés szempontjából fontos alapadatokat az alábbi táblázatok tartalmazzák. 1/1. számú táblázat. A települések általános demográfiai adatai, év Települések Terület km 2 Lakosszám (fő) Lakások száma (db) Működő vállalkozások (db) Berhida 42, Füle 30, Jenő 5, Királyszentistván 8, Kisláng 53, Kőszárhegy 5, Lepsény 39, Mátyásdomb 35, Mezőszentgyörgy 27, Nádasdladány 26, Polgárdi 72, Sárkeszi 14, Sárszentmihály 37, Szabadbattyán 33, Tác 45, Úrhida 7, Vilonya 13, Összesen 498, (forrás: KSH, 2002.) A kistérség településeinek elhelyezkedését az alábbi térképvázlaton mutatjuk be. A kistérség településeiről évre még nem állnak rendelkezésre a demográfiai adatok. PROGRESSIO Mérnöki Iroda Kft Budapest Logodi u

8 1/1. számú kép. A kistérség települései és megközelíthetőségük Hidrogeológiai jellemzők, területérzékenység A hulladékgazdálkodás szempontjából a talajvíz védelme kiemelt jelentőségű. A kistérség területérzékenységét, a felszíni és felszínalatti vizek veszélyeztetettségét az alábbi természeti, környezeti tényezők szerint vizsgáltuk: Vízbázis védőterület Érzékeny felszín alatti közeg a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet alapján A tervezők a terv elkészítésébe a vélemények és javaslatok megtételére a települési Önkormányzatokat, illetve más érintett hatóságokat és a közszolgáltató szervezeteket vonták be. A hulladékgazdálkodási terv szempontjából meghatározó fontosságúnak ítélt vélemények, javaslatok a tervbe beépítésre kerültek. PROGRESSIO Mérnöki Iroda Kft Budapest Logodi u

9 1.1. Általános bevezető A helyi, kistérségi hulladékgazdálkodási tervek a teljes hulladékgazdálkodási tervezési folyamat egyik elemét jelentik. A tervezés egyrészt országos szinten történik, ez az első szint. Kihirdetésre került az Országos Hulladékgazdálkodási Terv (továbbiakban: OHT), amely stratégiai tervezést jelent; meghatározva a célokat, célkitűzéseket, valamint az országos szinten szükséges, a célok elérését szolgáló intézkedéseket, programokat, a finanszírozási és gazdasági eszközöket. Másrészt területi szinten történik a régiók specifikus tervezése, ez a második szint. A tervezés harmadik szintje a helyi, kistérségi tervezés, mely megvalósításorientált tervezést jelent a fenti két szint mellett. Ahhoz, hogy a terv szilárd alapokon nyugodjon, a Kistérséget mély, összehangolt, ésszerű és reális elemzésnek és értékelésnek kell alávetni. Csak ily módon lehet meghatározni és megállapítani a helyi igényeket. A jelenlegi helyzet, valamint a helyi kérdések elemzésénél a hulladékgazdálkodásról szóló évi XLIII. Tv. (továbbiakban: Hgt.) előírásait vettük figyelembe. A tervkészítés tartalmi követelményeiről a 126/2003. VIII. 15.) Korm. rendelet rendelkezik. Hivatkozva a 126/2003. (VIII. 15) Korm. rendelet 1. számú melléklet 2.6. számú pontjára, mely szerint a helyi tervekben a települési hulladékok körében értelmezhető, illetve a közszolgáltatás keretébe tartozó hulladékokra vonatkozó adatokat kell csak megadni, jelen fejezetben csak a településekre jellemző hulladék fajtákról adunk tájékoztatást. Kiemeljük azokat az anyagáramokat, melyek végső ártalmatlanítása a közszolgáltató által üzemeltett lerakón történő elhelyezés. A települések területén keletkező nagyobb mennyiségű hulladékok hasznosítására és ártalmatlanítására vonatkozó információkat abból a célból rögzítettük, hogy átfogó ismeretek álljanak rendelkezésünkre a település hulladékgazdálkodását tekintve. A kistérségi hulladékgazdálkodási terv a kormányrendelet előírásainak megfelelően kerül részletes tervezésre, azonban az áttekinthetőség érdekében az alábbi bontást használjuk: települési szilárd hulladékok (2/A), települési folyékony hulladék, kommunális szennyvíziszapok (2/B), építési, bontási hulladékok, egyéb inert hulladékok (2/C), csomagolási hulladékok (2/D). Összefoglalóan bemutatjuk az alábbi hulladékáramokat, melyek a településeken keletkeznek, azonban a települési szilárd hulladékkezelést nem érintik (3): ipari és egyéb gazdálkodói nem veszélyes hulladékok (3/A), mezőgazdasági és élelmiszer-ipari nem veszélyes hulladékok (3/B), veszélyes hulladékok, (3/C). A mező- és erdőgazdálkodásban képződő növényi maradványok, valamint az állattartásból származó trágyák biológiai körforgásba történő visszavezetését a Nemzeti Agrárkörnyezetvédelmi Program ösztönzi. Ezekkel a területi hulladékgazdálkodási tervben korlátozott mértékben foglalkozunk. PROGRESSIO Mérnöki Iroda Kft Budapest Logodi u

10 A hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek engedélyezése alapvetően a Közép-dunántúli Környezetvédelmi Felügyelőség hatáskörébe tartozik. Itt jegyezzük meg, hogy az egyes fejezetek önálló értékelhetősége és a könnyebb értelmezhetőség miatt az ismétlések nélkülözhetetlenek Az adatgyűjtés köre, pontossága, problémái és becslési módszerei Magyarországon mindez ideig kizárólag a veszélyes hulladékra vonatkozóan volt érvényben adatszolgáltatási kötelezettség, a többi hulladéktípusra nem volt kötelező adatszolgáltatás a környezetvédelmi hatóságok részére. Települési hulladékok körében végzett adatgyűjtés során a tervet megalapozó adatokat bocsátottak rendelkezésre: az Önkormányzatok települési szilárd hulladékok körében a VERTIKÁL Építőipari és Kommunális Szolgáltató Rt., veszélyes hulladékok körében a KDT Környezetvédelmi Felügyelőség, A tervezés célja a közötti időszakra a helyi hulladékgazdálkodási terv kidolgozásának elindítása, valamint a településen a helyi hulladékgazdálkodási tervezés első szakaszának elkészítése. A tervezés bázisát a évi adatok képezik. Amennyiben ezek nem álltak rendelkezésre, a legfrissebb (2003. évi) információforrást használtuk. A dokumentumban említést teszünk az információk forrásáról és típusáról is. Tekintettel arra, hogy az egyes hulladékáramok esetében nem álltak rendelkezésre megbízható adatok, a területi terv felülvizsgálatakor elengedhetetlenül szükséges az adatok pontosítása. PROGRESSIO Mérnöki Iroda Kft Budapest Logodi u

11 1.3. A jogszabályoktól eltérő speciális helyi, műszaki követelmények A hulladékgazdálkodási törvényen és hozzá kacsolódó jogszabályokon kívül az alábbi jogszabályok figyelembe vétele szükséges: A települések Önkormányzati rendeletei a környezet védelmével kapcsolatban. 15/1989. (IX. 7.) KeM rendelet, az egyes kereskedelmi tevékenységek gyakorlásáról, A természet védelméről szóló évi LIII. Törvény, A felszín alatti vizek minőségét érintő tevékenységekkel összefüggő egyes feladatokról szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet, Az érzékeny felszíni vizek és vízgyűjtő területük kijelöléséről szóló 240/2000. (XII.23.) Korm. rendelet, 1.4. A tervezés módszere A kistérségi hulladékgazdálkodási tervek a teljes hulladékgazdálkodási tervezési folyamat egyik elemét jelentik. A stratégiai tervezés országos szinten, a megvalósítás orientált tervezés pedig helyi szinten történik. Maximális hatékonyság annak biztosításával érhető el, hogy nincsenek ellentmondások a különböző tervezési szintek között, valamint, hogy az egyes szintek között a tervezés egymást kiegészíti. A helyi terv kidolgozása során az alábbi módszert követtük: Leltárkészítés: a tervezéshez szükséges adatok, információk összegyűjtése (mennyiségi, kezelési és kapacitási adatok); A jogszabályokból, a nemzeti és régiós hulladékgazdálkodási politikából ismert célok alapján, a település problémáinak és igényeinek feltárása; Az intézkedések és a szükséges eszközök meghatározása; Cselekvési program kidolgozása, amely tartalmazza az időbeli ütemezést, a résztvevők, illetve a felelősök meghatározását, valamint az egyes intézkedések költségigényét. PROGRESSIO Mérnöki Iroda Kft Budapest Logodi u

12 1.5. Alapfogalmak és terminológia Hulladék: a Hgt. 1. számú melléklet szerinti kategóriák valamelyikébe tartozó tárgy, vagy anyag, amelyektől birtokosa megválik, megválni szándékozik, vagy megválni köteles HULLADÉKFAJTÁK Települési hulladék: a háztartásokból származó szilárd vagy folyékony hulladék, illetőleg a háztartási hulladékhoz hasonló jellegű és összetételű, azzal együtt kezelhető más hulladék. Települési szilárd hulladék Háztartási hulladék: az emberek mindennapi élete során a lakásokban, valamint a pihenés, üdülés céljára használt helyiségekben és a lakóházak közös használatú helyiségeiben és területein, valamint az intézményekben keletkező hulladék. Közterületi hulladék: közforgalmú és zöldterületen keletkező hulladék. Háztartási hulladékhoz hasonló jellegű és összetételű hulladék: gazdasági vállalkozásoknál keletkező, veszélyesnek nem minősülő szilárd hulladék. Települési folyékony hulladék:a szennyvízelvezető hálózaton, illetve szennyvíztisztító telepen keresztül el nem vezetett szennyvíz, amely emberi tartózkodásra alkalmas épületek szennyvíztároló létesítményeinek és egyéb helyi közműpótló berendezéseinek ürítéséből, a nem közüzemi csatorna és árokrendszerekből, valamint a gazdasági, de nem termelési, technológiai eredetű tevékenységből származik. Inert hulladék: az a hulladék, amely nem megy át jelentős fizikai, kémiai vagy biológiai átalakuláson. Biológiailag lebontható hulladék (biohulladék): minden szervesanyag-tartalmú hulladék, ami anaerob, vagy aerob módon lebontható. Nem települési hulladék: ipari tevékenység során, kereskedelemben, szolgáltatásban és a mezőgazdaságban keletkező hulladék. Két fő csoportba osztható: veszélyes hulladék és nem veszélyes hulladék. - A veszélyes hulladék a Hgt. 2. számú mellékletében felsorolt tulajdonságok közül eggyel vagy többel rendelkező, illetve ilyen anyagokat vagy összetevőket tartalmazó, eredete, összetétele, koncentrációja miatt az egészségre, a környezetre kockázatot jelentő hulladék KEZELÉSI TERMINOLÓGIA A különböző kezelési lehetőségeken belül a hasznosítás és az ártalmatlanítás tekinthető a két legjelentősebb kategóriának. Hasznosítás: a hulladéknak, vagy valamely összetevőjének a termelésben, vagy szolgáltatásban történő felhasználása. Újrahasználat: a terméknek az eredeti célra történő ismételt felhasználása. PROGRESSIO Mérnöki Iroda Kft Budapest Logodi u

13 Ártalmatlanítás: a hulladék okozta környezetterhelés csökkentése, környezetet veszélyeztető, szennyező, károsító hatásának megszüntetése, kizárása. A különböző ártalmatlanítási és hasznosítási lehetőségeket a Hgt. 3. illetve 4. számú melléklete sorolja fel Időközi beszámolás és jövőbeni hulladékgazdálkodási tervek Tekintettel arra, hogy a tervkészítés jelenlegi fázisában nem áll rendelkezésre általános érvényű, minden hulladékfajtára kiterjedő adatszolgáltatási kötelezettség és információs rendszer, így a terv bizonytalanságot, pontatlanságot tartalmazhat. Az országos szintű összehangolás hatékony eszköze lesz majd a nyilvántartásra és adatszolgáltatásra vonatkozó jogszabály január 1-jén történő kötelező alkalmazása, az operatív információs rendszer kialakítása, illetve a területi tervek kétévenként esedékes felülvizsgálata. A felülvizsgálatkor meghatározó szerepe lesz az egyedi hulladékgazdálkodási tervek visszacsatolásának, hiszen ezekben lehet és kell számszerűsíteni a hulladékcsökkentési és hasznosítási célkitűzéseket. A tervben foglaltak végrehajtásában kulcsfontosságú szerepet játszik a felügyelet, ellenőrzés és engedélyezés hatósági eszköze Tervezésbe bevont szervezetek A tervezés során elsősorban az Önkormányzatok, illetve KDT Környezetvédelmi Felügyelőség, továbbá az alábbiakban ismertetett szervezetek adatszolgáltatásaira alapoztunk. Közvetlenül megkeresett közszolgáltató: 1. VERTIKÁL Építőipari és Kommunális Szolgáltató Rt., Közvetetten megkeresett közszolgáltatók, az Önkormányzatok által megkeresett közszolgáltatók. Adataikat az Önkormányzatok bocsátották rendelkezésre. PROGRESSIO Mérnöki Iroda Kft Budapest Logodi u

14 2. Részletesen vizsgált települési hulladékáramok 2/A. Települési szilárd hulladékok PROGRESSIO Mérnöki Iroda Kft Budapest Logodi u

15 2/A.1. AZ ADATGYŰJTÉS KÖRE, FORRÁSAI, PONTOSSÁGA, PROBLÉMÁI ÉS BECSLÉSI MÓDSZEREI Az adatkérés kiterjedt az Önkormányzatokra, a VERTIKÁL Építőipari és Kommunális Szolgáltató Rt.-re, mint közszolgáltatóra, továbbá jelentős adatforrásokat jelentettek a Központi Statisztikai Hivatal által kiadott Statisztikai Évkönyv évi adatai. A különböző adatforrásokból származó adatok részben egyezőséget mutatnak. 2/A.2. A TERVEZÉSI TERÜLETEN KELETKEZŐ TELEPÜLÉSI HULLADÉKOK TÍPUSAI, MENNYISÉGE 2/A.2.1. A keletkező hulladékok típusa és éves mennyisége A kistérségben évben a KSH adatai alapján a lakások száma db, melyből a rendszeres hulladékgyűjtésbe bevont lakás száma db. A rendszeres hulladékgyűjtésbe be nem vont lakások hulladék elhelyezése esetlegesen a kihelyezett nagy konténerekben, illetve meg nem határozható helyekre történik. Önkormányzati adatok alapján jelenleg a kistérség településein nyilvántartott db lakás közül db lakás van rendszeres kukás vagy zsákos hulladékgyűjtésbe bevonva, a fennmaradó lakásokból konténerek kihelyezésével biztosítják a hulladék elszállítását. A közszolgáltatás gyakorlatilag teljes. 2/A. 1 számú táblázat. A rendszeres hulladékgyűjtésbe bevont lakások száma településenként, év Települések Lakosszám (fő) Lakások száma (db) Rendszeres hulladékgyűjtésbe bevont lakások száma (db) Begyűjtött hulladék mennyisége* (tonna) Berhida ,7 Füle ,9 Jenő ,6 Királyszentistván ,1 Kisláng ,0 Kőszárhegy ,8 Lepsény ,2 Mátyásdomb ,3 Mezőszentgyörgy ,7 Nádasdladány ,2 Polgárdi ,0 Sárkeszi ,2 Sárszentmihály ,9 Szabadbattyán ,5 Tác ,0 Úrhida ,8 Vilonya ,4 Összesen ,3 Forrás: KSH, Vertikál Rt. *A táblázat csak a Vertikál Rt. által a településekről begyűjtött hulladékok mennyiségét tartalmazza. A kistérségben az alábbi hulladékbeszállítási lehetőségek adottak: 1) A kistérségi lakosságtól begyűjtött települési szilárd hulladék, Vertikál Rt. által. PROGRESSIO Mérnöki Iroda Kft Budapest Logodi u

16 2) A kistérségi közületektől begyűjtött települési szilárd hulladék, Vertikál Rt. által. 3) Lomtalanítási akciók során begyűjtött települési szilárd hulladék, Vertikál Rt. által. 4) Zöldhulladékok begyűjtése konténerek segítségével, Vertikál Rt. által. 5) A kistérségi lakosságtól hulladékudvarba beszállított hulladék mennyiségek, egyedi behordások. 6) Idegenek által behordott, többnyire építési eredetű inert hulladékok, egyedi behordások. 7) A kistérségi lakosságtól szelektíven begyűjtött települési szilárd hulladék, Vertikál Rt. által. Az alábbiakban részletesen bemutatjuk a Polgárdi kistérség településeiről beszállított hulladékmennyiségeket. 1) A kistérségi lakosságtól begyűjtött települési szilárd hulladék, Vertikál Rt. által. 2/A.2. számú táblázat: A kistérségi lakosságtól begyűjtött települési szilárd hulladék mennyisége évben, (tonna) Település Rendszeres begyűjtés Közvetlen lakossági begyűjtés Konténeres lakossági begyűjtés Egyedi begyűjtés Hulladékudvarban begyűjtés Berhida 1050,42 18,22 15,1 80,42 35,66 Füle 200,4 143,42 1, Jenő 331,9 9,4 20,7 0 0 Királyszentistván 115,46 2,2 0,7 0 0 Kisláng 281,14 13,28 4,84 58,94 17,4 Kőszárhegy 322,24 153,57 61, Lepsény 468,6 5,28 1,1 111,38 42,2 Mátyásdomb 84, Mezőszentgyörgy 312, Nádasdladány 316,98 12,14 13, Polgárdi 1112,24 226, , Sárkeszi 56,32 0 1, Sárszentmihály 537,74 125,94 12, Szabadbattyán 981,66 63,12 55,72 149,4 54,32 Tác 285,14 0,22 9,6 0 0 Úrhida 252,32 11,14 25, Vilonya 175,26 8,26 0, Összesen 6884,7 792, ,56 400,14 149,58 Forrás: Vertikál Rt. Megjegyzés: Rendszeres begyűjtés: tömörítő feltétes gépjárművel történő gyűjtés, Közvetlen lakossági begyűjtés: a lakosság által közvetlenül beszállított hulladék, megrendelés alapján, Konténeres lakossági begyűjtés: a településen kihelyezett konténerekben összegyűjtött hulladék, Egyedi begyűjtés: hulladékudvarba lakosság által beszállított hulladék, megrendelés alapján, Hulladékudvarban begyűjtött: hulladékudvarba beszállított hulladék. A évben a lakosságtól összesen mintegy 8612 tonna hulladékot gyűjtött be a Vertikál Rt. A évre vonatkozó adatokat az alábbiakban mutatjuk be. PROGRESSIO Mérnöki Iroda Kft Budapest Logodi u

17 2/A.3. számú táblázat: A kistérségi lakosságtól begyűjtött települési szilárd hulladék mennyisége évben, (tonna) Település Rendszeres begyűjtés Közvetlen lakossági begyűjtés Konténeres lakossági begyűjtés Egyedi begyűjtés Hulladékudvarban begyűjtés Berhida 1004,14 70,44 11,38 92,4 111,06 Füle 185,66 35,6 64, Jenő 321,92 15,22 25,5 0 0 Királyszentistván 106, Kisláng 368,5 0 0,84 26,9 18,42 Kőszárhegy 298,94 301,39 48, Lepsény 449,16 38,84 6,1 50,04 3,28 Mátyásdomb 82, Mezőszentgyörgy 251,48 3, Nádasdladány 277,72 9,1 0, Polgárdi 1171,22 296,84 136, Sárkeszi 47, Sárszentmihály 527,18 71,12 4,9 0 0 Szabadbattyán 948,32 51,04 37,78 115,72 114,06 Tác 241,78 35,48 16, Úrhida 233,45 25,3 5, Vilonya 83,98 11, Összesen 6599,67 965,07 357,68 285,06 246,82 Forrás: Vertikál Rt. A évben a lakosságtól összesen mintegy 8454,3 tonna hulladékot gyűjtött be a Vertikál Rt. A év I. félévére vonatkozó adatokat az alábbiakban mutatjuk be. 2/A.4. számú táblázat: A kistérségi lakosságtól begyűjtött települési szilárd hulladék mennyisége év I. félévben, (tonna) Település Rendszeres begyűjtés Közvetlen lakossági begyűjtés Konténeres lakossági begyűjtés Egyedi begyűjtés Hulladékudvarban begyűjtés Berhida 474,9 28,36 8,3 59,08 282,34 Füle 88,08 21, Jenő 160,62 33, Királyszentistván 64,36 6,44 0, Kisláng 160, ,46 3,36 Kőszárhegy 154,06 174,48 10, Lepsény 218,82 4,66 4,02 19,62 0,82 Mátyásdomb 38,44 0, Mezőszentgyörgy 138,8 2, Nádasdladány 145,84 45, Polgárdi 538,27 251,98 103, Sárkeszi 7,54 2, Sárszentmihály 251,46 48,08 3, Szabadbattyán 418,32 67,54 72,74 43,52 54,74 Tác 110,68 9,9 16, Úrhida 144,04 20, Vilonya 26,36 7, Összesen 3141,15 724,18 219,86 126,68 341,26 Forrás: Vertikál Rt. PROGRESSIO Mérnöki Iroda Kft Budapest Logodi u

18 A év I. félévében a lakosságtól összesen mintegy 4553,13 tonna hulladékot gyűjtött be a Vertikál Rt. A kistérségből begyűjtött hulladékok mennyiségét az alábbi diagramon szemléltetjük. A kistérségből lakosságtól begyűjtött hulladék mennyisége, tonna ,3 4553, /I. 2) A kistérség közületeitől begyűjtött települési szilárd hulladék, Vertikál Rt. által. A közületektől begyűjtött kommunális hulladék mennyiségét az alábbi táblázatban mutatjuk be. 2/A.5. számú táblázat. A kistérség közületeitől begyűjtött települési szilárd hulladék mennyisége évben, tonna Település Közületi Konténeres közületi Berhida 61,86 21,992 Füle 0 9,26 Jenő 7,2 1,44 Királyszentistván 0 9,78 Kisláng 0 124,36 Kőszárhegy 3,28 52,26 Lepsény 85,19 72,46 Mátyásdomb 15,08 5,5 Mezőszentgyörgy 5,14 2,34 Nádasdladány 0 7,3 Polgárdi 91,8 318,14 Sárkeszi 0 4,78 Sárszentmihály 109,34 16,36 Szabadbattyán 45,34 78,98 Tác 2,58 35,46 Úrhida 3,62 9,82 Vilonya 0 0 Összesen 430,43 770,232 Forrás: Vertikál Rt. PROGRESSIO Mérnöki Iroda Kft Budapest Logodi u

19 A kistérség településeinek közületeitől évben a Vertikál Rt. mintegy 1201 tonna hulladékot gyűjtött be. A évben begyűjtött hulladékok mennyiségét az alábbiakban ismertetjük. 2/A.6. számú táblázat. A kistérség közületeitől begyűjtött települési szilárd hulladékok mennyisége évben, tonna Település Közületi Konténeres közületi Berhida 24,2 18,68 Füle 0,26 6,42 Jenő 3,88 0 Királyszentistván 0 0 Kisláng 7,74 169,42 Kőszárhegy 4,705 25,06 Lepsény 217,84 121,34 Mátyásdomb 11,26 4,44 Mezőszentgyörgy 0 0,08 Nádasdladány 13,04 14,02 Polgárdi 1150,44 372,14 Sárkeszi 0 9,62 Sárszentmihály 84,564 31,3 Szabadbattyán 100,24 73,5 Tác 9,98 66,84 Úrhida 6,68 14,66 Vilonya 0 0 Összesen 1634, ,52 Forrás: Vertikál Rt. A kistérség településeinek közületeitől évben a Vertikál Rt. mintegy 2562,3 tonna hulladékot gyűjtött be. A év I. félévében begyűjtött hulladékok mennyiségét az alábbiakban ismertetjük. 2/A.7. számú táblázat. A kistérség közületeitől begyűjtött települési szilárd hulladékok mennyisége I. félévben, tonna Település Közületi Konténeres közületi Berhida 0 2,34 Füle 0 4,96 Jenő 0 0 Királyszentistván 0 0 Kisláng 20,32 61,5 Kőszárhegy 80,76 11,56 Lepsény 416,58 66,6 Mátyásdomb 4,4 3,14 Mezőszentgyörgy 0 0,5 Nádasdladány 1,32 5,96 Polgárdi 423, ,92 Sárkeszi 0 0 Sárszentmihály 24,8 6,26 Szabadbattyán 165,74 46,42 Tác 6,06 22,06 Úrhida 4,6 5,08 Vilonya 0 0 PROGRESSIO Mérnöki Iroda Kft Budapest Logodi u

20 Összesen 1147, ,3 Forrás: Vertikál Rt. A kistérség településeinek közületeitől év I. félévben a Vertikál Rt. mintegy 1551,3 tonna hulladékot gyűjtött be. A kistérségből begyűjtött hulladékok mennyiségét az alábbi diagramon szemléltetjük. A kistérségből közületektől begyűjtött hulladék mennyisége, tonna , , /I. 3) Lomtalanítási akciók során begyűjtött települési szilárd hulladék, Vertikál Rt. által A településeken általában évente egyszer, néhány településen évente kétszer rendeznek lomtalanítási akciókat. A lomtalanítási akciók településenkénti gyakoriságát az alábbiakban mutatjuk be. 2/A.8. számú táblázat. A lomtalanítás gyakorisága az egyes településeken Település Lomtalanítások száma évente Berhida 2 Füle 1 Jenő 1 Királyszentistván 1 Kisláng 0,5 Kőszárhegy n.a. Lepsény 1 Mátyásdomb n.a. Mezőszentgyörgy 2 Nádasdladány 1 Polgárdi 2 Sárkeszi 1 Sárszentmihály 1 Szabadbattyán 1 Tác n.a. Úrhida 1 PROGRESSIO Mérnöki Iroda Kft Budapest Logodi u

21 Vilonya 1 Forrás: Települési Önkormányzatok A fentiekben ismertetett a településekről Vertikál Rt. által - begyűjtött hulladékmennyiségek összetételét vizsgálva, a lomtalanításból származó hulladékok mennyisége az egyes településeken a következő. 2/A.9. számú táblázat. Lomtalanítási akciók során begyűjtött települési szilárd hulladék, tonna Lomtalanítás során begyűjtött Település települési szilárd hulladék (tonna) 2002.* /I. Berhida 18,22 47,1 29,56 Füle 4,22 0,24 4,26 Jenő 0,48 4,88 10,24 Királyszentistván 1,24 0 6,44 Kisláng Kőszárhegy 0,4 0 2,84 Lepsény 0 8,34 0 Mátyásdomb 0 0 0,58 Mezőszentgyörgy 0 3,14 0 Nádasdladány 4,36 4,7 4,16 Polgárdi 4,14 67,48 125,60 Sárkeszi 0 0 2,60 Sárszentmihály 20,62 15,32 15,44 Szabadbattyán 1,8 1,94 0 Tác 0 0 8,62 Úrhida 0,4 8,8 13,32 Vilonya 8,26 11,32 7,04 Összesen 64,14 173,26 230,7 Forrás: Vertikál Rt. *Bázis év A fenti értékeket az alábbi diagramon szemléltetjük. A kistérségből lomtalanítás során begyűjtött hulladék mennyisége, tonna , , , /I. PROGRESSIO Mérnöki Iroda Kft Budapest Logodi u

22 4) Zöldhulladékok begyűjtése, Vertikál Rt. által. A kistérségben keletkező zöldhulladékok begyűjtését a Vertikál Rt. megkezdte, de a kistérségben nem minden településen végzik még. A Vertikál Rt. a zöldhulladékok begyűjtését a tavaszi metszések idejére kihelyezett növényi részek (levelek, ágak, törzs, stb.) külön gyűjtésére szolgáló hulladékgyűjtő konténerekben, illetve az őszi időszakban az avar és egyéb kerti hulladékok gyűjtésére rendszeresen kihelyezett konténerekben oldja meg. Az ily módon begyűjtött zöldhulladék mennyiségét az alábbi táblázat tartalmazza. 2/A.10. számú táblázat. A zöldhulladék begyűjtése során beszállított mennyiségek, tonna Település 2002.* /I. Berhida 56, ,10 Füle 6,02 2,22 0,32 Jenő 0,6 0 0,32 Királyszentistván Kisláng 7,22 1,64 0 Kőszárhegy 9,31 3,26 2,30 Lepsény 5,2 78,6 0 Mátyásdomb Mezőszentgyörgy Nádasdladány Polgárdi 11,04 755** 55,00 Sárkeszi Sárszentmihály 0,82 5,38 0,22 Szabadbattyán 4,36 4,6 17,78 Tác Úrhida 0,08 1,28 3,42 Vilonya Összesen 101,07 851,98 210,46 Forrás: Vertikál Rt. *Bázis év **egyszeri beszállítás,részben lebomló gombamicélium PROGRESSIO Mérnöki Iroda Kft Budapest Logodi u

Az R 4. -a az alábbi 12-14. pontokkal egészül ki:

Az R 4. -a az alábbi 12-14. pontokkal egészül ki: Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 31/2005.(XII.19.) Kt. sz. rendelete Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 35/2004.(XII.3.)

Részletesebben

Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2012. (II.29.) rendelete

Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2012. (II.29.) rendelete Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2012. (II.29.) rendelete a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybe vételéről és a szelektív hulladékgyűjtésről

Részletesebben

HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV SZÉKESFEHÉRVÁRI KISTÉRSÉG. 2004. Budapest. Központ: 1012 Budapest, Logodi u. 52.

HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV SZÉKESFEHÉRVÁRI KISTÉRSÉG. 2004. Budapest. Központ: 1012 Budapest, Logodi u. 52. Központ: 1012 Budapest, Logodi u. 52. Iroda: 8000 Székesfehérvár, Távírda u. 2/A. Tel: 06-22-503-214, Fax: 06-22-503-215 Mérnöki Iroda Kft. E-mail: iroda@progressio.hu HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV 2004. Budapest

Részletesebben

Általános rendelkezések 1.

Általános rendelkezések 1. Kunszentmiklós Város Önkormányzat Képviselőtestületének 23/2004. (VII. 1.) önkormányzati rendelete a szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról Módosítva: Kihirdetve:

Részletesebben

2. Fogalmi meghatározások

2. Fogalmi meghatározások VILLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2015. (II.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI HULLADÉKKEZELÉSI KÖZSZOLGÁLTATÁS RENDJÉRŐL, A TELEPÜLÉS TISZTASÁG EGYES KÉRDÉSEIRŐL VillányVáros Önkormányzatának

Részletesebben

Hulladékgazdálkodás Budapest III. kerületében

Hulladékgazdálkodás Budapest III. kerületében Hulladékgazdálkodás Budapest III. kerületében Óbudai Zöld Szabadegyetem Szabó Magdolna 2011. december 1. főtanácsadó Törvényi háttér Európa Tanácsi alapelvek, Környezeti akcióprogramok 1990. évi LXV. trv.

Részletesebben

Újrahasznosítási logisztika. 1. Bevezetés az újrahasznosításba

Újrahasznosítási logisztika. 1. Bevezetés az újrahasznosításba Újrahasznosítási logisztika 1. Bevezetés az újrahasznosításba Nyílt láncú gazdaság Termelési szektor Természeti erőforrások Fogyasztók Zárt láncú gazdaság Termelési szektor Természeti erőforrások Fogyasztók

Részletesebben

Bánk Település Hulladékgazdálkodási Tervének felülvizsgálati beszámoló dokumentációja

Bánk Település Hulladékgazdálkodási Tervének felülvizsgálati beszámoló dokumentációja Bánk Település Hulladékgazdálkodási Tervének felülvizsgálati beszámoló dokumentációja 2009. augusztus 28. I. Hulladékgazdálkodási terv felülvizsgálatának indokoltsága A hulladékgazdálkodásról szóló 2000.

Részletesebben

HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV

HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV ENYING VÁROS HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV A HULLADÉKGAZDÁLKODÁSRÓL SZÓLÓ 2000. ÉVI 43. TÖRVÉNY 37. - A ÉRTELMÉBEN 2007. ÉVBEN ELKÉSZÍTETT BESZÁMOLÓ Előzmények, általános bevezető A hulladékgazdálkodásról

Részletesebben

Az Abaúj-Zempléni Szilárdhulladék Gazdálkodási Rendszer 2006 végén

Az Abaúj-Zempléni Szilárdhulladék Gazdálkodási Rendszer 2006 végén Az Abaúj-Zempléni Szilárdhulladék Gazdálkodási Rendszer 2006 végén Az eddigiekben felhasznált 2000 millió Ft fejlesztési forrás eredménye képekben és a tervek Abaúj Zempléni Szilárdhulladék Gazdálkodási

Részletesebben

Európa szintű Hulladékgazdálkodás

Európa szintű Hulladékgazdálkodás Európa szintű Hulladékgazdálkodás Víg András Környezetvédelmi üzletág igazgató Transelektro Rt. Fenntartható Jövő Nyitókonferencia 2005.02.17. urópa színtű hulladékgazdálkodás A kommunális hulladék, mint

Részletesebben

(1) A Rendelet a következő 5/ A. -sal és az azt megelőző alcímmel egészül ki:

(1) A Rendelet a következő 5/ A. -sal és az azt megelőző alcímmel egészül ki: Barcs Város Önkormányzatának 7/2014. (VI.19.)önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelésről, a helyi közszolgáltatás kötelező igénybcvétcléri szóló 11/2004. (lil.26.)

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.)

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.)

Részletesebben

Kakucs Község Önkormányzata Képviselo-testületének 14./2004. (IX. 27.) sz. rendelete A helyi hulladékgazdálkodási tervrol

Kakucs Község Önkormányzata Képviselo-testületének 14./2004. (IX. 27.) sz. rendelete A helyi hulladékgazdálkodási tervrol Kakucs Község Önkormányzata Képviselo-testületének 14./2004. (IX. 27.) sz. rendelete A helyi hulladékgazdálkodási tervrol Kakucs Községi Önkormányzat Képviselo-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló

Részletesebben

1. ENGEDÉLYKÖTELES HULLADÉK KEZELÉSI TEVÉKENYSÉGEK

1. ENGEDÉLYKÖTELES HULLADÉK KEZELÉSI TEVÉKENYSÉGEK ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság 1. ENGEDÉLYKÖTELES HULLADÉK KEZELÉSI TEVÉKENYSÉGEK A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény

Részletesebben

Az adatszolgáltatás, és nyilvántartás tapasztalatai. Fekete Katalin 2009. április 22.

Az adatszolgáltatás, és nyilvántartás tapasztalatai. Fekete Katalin 2009. április 22. Az adatszolgáltatás, és nyilvántartás tapasztalatai Fekete Katalin 2009. április 22. A hulladékkezelési adatszolgáltatás,- és nyilvántartás tapasztalatai a települési szilárd hulladék fogalma TSZH-t érintő

Részletesebben

CELLDÖMÖLK VÁROS TELEPÜLÉSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE 2012-2017

CELLDÖMÖLK VÁROS TELEPÜLÉSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE 2012-2017 PROGRESSIO Mérnöki Iroda Kft Központ: 1125 Budapest, Galgóczy köz 6/C fsz. 3. Iroda: 8000 Székesfehérvár, Távírda u. 2/A. Tel: 06-22-503-214, Fax: 06-22-503-215 Mérnöki Iroda Kft. E-mail: iroda@progressio.hu

Részletesebben

SAJÓKÁPOLNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2008. (IV.18.) SZ. RENDELETE A SZEMÉTSZÁLLÍTÁSRÓL ÉS A KÖZTISZTASÁGRÓL

SAJÓKÁPOLNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2008. (IV.18.) SZ. RENDELETE A SZEMÉTSZÁLLÍTÁSRÓL ÉS A KÖZTISZTASÁGRÓL SAJÓKÁPOLNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2008. (IV.18.) SZ. RENDELETE A SZEMÉTSZÁLLÍTÁSRÓL ÉS A KÖZTISZTASÁGRÓL Sajókápolna Község Önkormányzat Képviselőtestülete az egyes helyi közszolgáltatások

Részletesebben

Kálló Község Önkormányzata Képviselő testületének 6 /2010. (IV.13.) rendelete a Helyi Hulladékgazdálkodási Terv Felülvizsgálatáról

Kálló Község Önkormányzata Képviselő testületének 6 /2010. (IV.13.) rendelete a Helyi Hulladékgazdálkodási Terv Felülvizsgálatáról Kálló Község Önkormányzata Képviselő testületének 6 /2010. (IV.13.) rendelete a Helyi Hulladékgazdálkodási Terv Felülvizsgálatáról A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 35.. (3) bekezdésben

Részletesebben

CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/1999.(IX.29.) r e n d e l e t e

CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/1999.(IX.29.) r e n d e l e t e CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/1999.(IX.29.) r e n d e l e t e a települési folyékony hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybevételéről (a módosításokkal

Részletesebben

Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2004. (IV.29.) RENDELETE

Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2004. (IV.29.) RENDELETE Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2004. (IV.29.) RENDELETE az Önkormányzat által szervezett települési szilárd hulladék szervezett gyűjtéséről és elszállításáról, valamint az avar és

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Tolna Város Önkormányzata Képviselőtestületének 3/1997. (III.25.) Ör. rendelete a települési szippantott szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatásról Tolna Város

Részletesebben

...R...~.~~:... rh..~ ...~.r... \.1/ REGYHÁZA ,~~ N Y. NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE. 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.

...R...~.~~:... rh..~ ...~.r... \.1/ REGYHÁZA ,~~ N Y. NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE. 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +3642524-500 FAX: +36 42 524-501 E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: VFEJL/ 173-2 /2014. Ügyintéző:

Részletesebben

1) A közszolgáltatás igénybevételére kötelezettek esetében a települési szilárd hulladék elszállítására heti egy alkalommal szerdai napokon kerül sor.

1) A közszolgáltatás igénybevételére kötelezettek esetében a települési szilárd hulladék elszállítására heti egy alkalommal szerdai napokon kerül sor. 9 1. számú melléklet 23242526, 2728 1) A közszolgáltatás igénybevételére kötelezettek esetében a települési szilárd hulladék elszállítására heti egy alkalommal szerdai napokon kerül sor. 2) A települési

Részletesebben

ÚTMUTATÓ. A települési hulladék közszolgáltatás fejlesztéseinek támogatása igénybevételének 2006. évi részletes feltételeiről

ÚTMUTATÓ. A települési hulladék közszolgáltatás fejlesztéseinek támogatása igénybevételének 2006. évi részletes feltételeiről ÚTMUTATÓ A települési hulladék közszolgáltatás fejlesztéseinek támogatása igénybevételének 2006. évi részletes feltételeiről A támogatás célja: a települési önkormányzatok települési hulladékkezelési közszolgáltatás

Részletesebben

I. FEJEZET. Általános rendelkezések 1.. 2..

I. FEJEZET. Általános rendelkezések 1.. 2.. Szomor Község Önkormányzatának a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 13/2002.(XII.12.) számú rendelete. ( egységes szerkezetben ) Szomor Község Képviselő-testülete

Részletesebben

Hulladékkezelés. Gyűjtés-tárolás

Hulladékkezelés. Gyűjtés-tárolás Hulladékkezelés Gyűjtés-tárolás feladatok az első technológiai lépés A hulladékkezelés technológiai folyamatának első fázisa a hulladék összegyűjtése és tárolása az elszállításig a keletkezés üteméhez

Részletesebben

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2014.(VI.13.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2014.(VI.13.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(VI.13.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Ügyrendi és Szavazatszámláló Bizottság. A döntéshez egyszerű/minősített többség szükséges.

ELŐTERJESZTÉS. Ügyrendi és Szavazatszámláló Bizottság. A döntéshez egyszerű/minősített többség szükséges. ELŐTERJESZTÉS a települési hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 25/2013.(XII.19.) számú önkormányzati rendelet módosítására Tárgy: Előterjesztő: Sárrétudvari Nagyközség

Részletesebben

HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV POLGÁRDI KISTÉRSÉG. 2004. Budapest. Központ: 1012 Budapest, Logodi u. 52.

HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV POLGÁRDI KISTÉRSÉG. 2004. Budapest. Központ: 1012 Budapest, Logodi u. 52. Központ: 1012 Budapest, Logodi u. 52. Iroda: 8000 Székesfehérvár, Távírda u. 2/A. Tel: 06-22-503-214, Fax: 06-22-503-215 Mérnöki Iroda Kft. E-mail: iroda@progressio.hu HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV 2004. Budapest

Részletesebben

A szerves hulladékok kezelése érdekében tervezett intézkedések

A szerves hulladékok kezelése érdekében tervezett intézkedések A szerves hulladékok kezelése érdekében tervezett intézkedések A települési szilárdhulladék-fejlesztési stratégiában (20072016) meghatározottak szerint Farmasi Beatrix tanácsos KvVM Környezetgazdasági

Részletesebben

385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről

385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről 385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről A Kormány a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. (1) bekezdés 1. és 31. pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

23/2003. (XII. 29.) KVVM RENDELET A BIOHULLADÉK KEZELÉSÉRŐL ÉS A KOMPOSZTÁLÁS MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEIRŐL

23/2003. (XII. 29.) KVVM RENDELET A BIOHULLADÉK KEZELÉSÉRŐL ÉS A KOMPOSZTÁLÁS MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEIRŐL 23/2003. (XII. 29.) KVVM RENDELET A BIOHULLADÉK KEZELÉSÉRŐL ÉS A KOMPOSZTÁLÁS MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEIRŐL A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hgt.) 59. (2) bekezdésének

Részletesebben

1. A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás tartalma, a Közszolgáltató megnevezése

1. A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás tartalma, a Közszolgáltató megnevezése Herend Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2010. (VI.30.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról Herend Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Általános rendelkezések 1..

Általános rendelkezések 1.. Vasszécseny Község Képviselő-testületének 10/2002. (XII.20.) számú rendelete a települési hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás igénybevételéről Vasszécseny Község Képviselő-testülete a település

Részletesebben

Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2010. (II. 12.) rendelete a Helyi Hulladékgazdálkodási Terv Felülvizsgálatáról

Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2010. (II. 12.) rendelete a Helyi Hulladékgazdálkodási Terv Felülvizsgálatáról Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2010. (II. 12.) rendelete a Helyi Hulladékgazdálkodási Terv Felülvizsgálatáról A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 35. (3) bekezdésben

Részletesebben

KEOP Hulladékgazdálkodási projektek előrehaladása Kovács László osztályvezető

KEOP Hulladékgazdálkodási projektek előrehaladása Kovács László osztályvezető KEOP Hulladékgazdálkodási projektek előrehaladása Kovács László osztályvezető NKEK Nonprofit Kft. Vízügyi, Hulladékgazdálkodási és KA Divízió Hulladékgazdálkodási Osztály KEOP-1.1.1 Települési szilárdhulladékgazdálkodási

Részletesebben

1. A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás tartalma, a Közszolgáltató megnevezése.

1. A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás tartalma, a Közszolgáltató megnevezése. Nagyvázsony Község Önkormányzata képviselő-testületének 19/2010.(XII.15.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásokról. (Módosításokkal egységes szerkezetben.

Részletesebben

!" #"!$ %& Tel: 06-22-503-214, Fax: 06-22-503-215 E-mail: iroda@progressio.hu HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV ZALAEGERSZEG. 2004.

! #!$ %& Tel: 06-22-503-214, Fax: 06-22-503-215 E-mail: iroda@progressio.hu HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV ZALAEGERSZEG. 2004. !" #"!$ %& Tel: 06-22-503-214, Fax: 06-22-503-215 Mérnöki Iroda Kft. E-mail: iroda@progressio.hu HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV 2004. Budapest HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV Készítette: PROGRESSIO MÉRNÖKI

Részletesebben

FELSŐZSOLCA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2004. (VIII.27.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A RENDELET HATÁLYA

FELSŐZSOLCA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2004. (VIII.27.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A RENDELET HATÁLYA FELSŐZSOLCA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2004. (VIII.27.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A TELEPÜLÉSI FOLYÉKONY HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS HULLADÉKKEZELÉSI HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL (Az 1/2005. (II.25.)

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBEN

EGYSÉGES SZERKEZETBEN 1 Sárvár város Önkormányzati Képviselő-testületének 5/2002. /II.21./ rendelete a köztisztaság fenntartásának rendjéről és a hulladékkezelési közszolgáltatásról 1 EGYSÉGES SZERKEZETBEN Sárvár Város Önkormányzatának

Részletesebben

Nemzetközi tapasztalatok a szelektív hulladékgyűjtés és hasznosítás témakörében. Előadó: Uhri László 2015. április 22.

Nemzetközi tapasztalatok a szelektív hulladékgyűjtés és hasznosítás témakörében. Előadó: Uhri László 2015. április 22. Nemzetközi tapasztalatok a szelektív hulladékgyűjtés és hasznosítás témakörében Előadó: Uhri László 2015. április 22. A Hulladék Keretirányelv előírja, hogy 2020-ig a háztartásokból származó papír-, fém-

Részletesebben

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól. A rendelet hatálya

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól. A rendelet hatálya 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 59. -a (3) bekezdésének d) pontjában

Részletesebben

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól Opten Törvénytár Opten Kft. I. 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól A 2010.01.01.

Részletesebben

A 2013.1.1. óta hatályos szöveg. Tartalomjegyzék. 1. A rendelet hatálya 1. 2. Értelmező rendelkezések 1

A 2013.1.1. óta hatályos szöveg. Tartalomjegyzék. 1. A rendelet hatálya 1. 2. Értelmező rendelkezések 1 OptiJus Opten Kft. I. 438/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 438/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet a közszolgáltató hulladékgazdálkodási tevékenységéről és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének

Részletesebben

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2006. (XII.19.) számú rendelete

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2006. (XII.19.) számú rendelete Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2006. (XII.19.) számú rendelete /egységes szerkezetben/ A település szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról

Részletesebben

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 33/2011.(XII.28.) önkormányzati rendelet

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 33/2011.(XII.28.) önkormányzati rendelet 33/2011.(XII.28.) önkormányzati rendelet A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról Időállapot: 2013. május 3. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2011.(XII.28.)

Részletesebben

Terv tervezete. László Tibor Zoltán főosztályvezető-helyettes. Budapest, 2013. november 14.

Terv tervezete. László Tibor Zoltán főosztályvezető-helyettes. Budapest, 2013. november 14. Az Országos Hulladékgazdálkodási Terv tervezete László Tibor Zoltán főosztályvezető-helyettes Budapest, 2013. november 14. Miért van szükség az Országos Hulladékgazdálkodási Tervre? 1. Jogszabályi kötelezettség

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. év május 24.-i ülésére Tárgy: A közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról

Részletesebben

Komposztálással és biológiai lebomlással hasznosítható egyszer használatos műanyag csomagolóeszközök - zsákos zöldhulladék gyűjtés Szép Károly, FKF

Komposztálással és biológiai lebomlással hasznosítható egyszer használatos műanyag csomagolóeszközök - zsákos zöldhulladék gyűjtés Szép Károly, FKF Komposztálással és biológiai lebomlással hasznosítható egyszer használatos műanyag csomagolóeszközök - zsákos zöldhulladék gyűjtés Szép Károly, FKF Nonprofit Zrt. CÍM: 1081 Budapest, Alföldi u. 7. Az előadás

Részletesebben

Hulladéktan - A szelektív hulladékgyűjtés módszerei. A hulladékudvarok. a lomtalanítási akciók során sem szállít

Hulladéktan - A szelektív hulladékgyűjtés módszerei. A hulladékudvarok. a lomtalanítási akciók során sem szállít Hulladéktan - A szelektív hulladékgyűjtés módszerei A téma tartalma: A hulladékudvarban gyűjthető hulladékok A hulladékudvarok kialakítása Hulladékudvar példák Egy hulladékudvar Budapesten Kapcsolódó témák:

Részletesebben

XVIII. NEMZETKÖZI KÖZTISZTASÁGI SZAKMAI FÓRUM ÉS KIÁLLÍTÁS

XVIII. NEMZETKÖZI KÖZTISZTASÁGI SZAKMAI FÓRUM ÉS KIÁLLÍTÁS XVIII. NEMZETKÖZI KÖZTISZTASÁGI SZAKMAI FÓRUM ÉS KIÁLLÍTÁS Szombathely, 2008. április 24. A HULLADÉKLERAKÓK REKULTIVÁCIÓS PÁLYÁZATÁVAL KAPCSOLATOS ANOMÁLIÁK Előadó: Déri Lajos ügyvezető SOLVEX Kft. TERVEZŐI

Részletesebben

A Mecsek-Dráva projekt szerepe a térség versenyképességének növelésében. Dr. Kiss Tibor ügyvezető igazgató BIOKOM Kft.

A Mecsek-Dráva projekt szerepe a térség versenyképességének növelésében. Dr. Kiss Tibor ügyvezető igazgató BIOKOM Kft. A Mecsek-Dráva projekt szerepe a térség versenyképességének növelésében Dr. Kiss Tibor ügyvezető igazgató BIOKOM Kft. Hulladékgazdálkodási fejlesztések indokoltsága A 2000 évi Hgt. és végrehajtási rendeletei

Részletesebben

2.. 1 Jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. Kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

2.. 1 Jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. Kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. i Önkormányzat 26/2004. (IX.25.) számú Ö.K. rendelete egységes szerkezetben a módosító 37/2008. (XII.27.) sz. Ö.K. rendelettel a helyi hulladékgazdálkodási tervről Üllő Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

Települési Önkormányzat Képviselő Testülete Berhida. Tisztelt Képviselő Testület!

Települési Önkormányzat Képviselő Testülete Berhida. Tisztelt Képviselő Testület! VERTIKÁL ÉPÍTŐIPARI ÉS KOMMU ÁLIS SZOLGÁLTATÓ ZRT. 8154 Polgárdi, Bocskai u. 39. Telefon: 22/ 366-029, 576-070, Fax : 22/576-071 e-mail: vertikalrt@t-online.hu http://www.vertikalrt.hu Fejér Megyei Cégbíróság,

Részletesebben

Közszolgáltatói Hulladékgazdálkodási Terv Békési Kommunális és Szolgáltató Kft.

Közszolgáltatói Hulladékgazdálkodási Terv Békési Kommunális és Szolgáltató Kft. Közszolgáltatói Hulladékgazdálkodási Terv Békési Kommunális és Szolgáltató Kft. 2013. Bevezetés A Békési Kommunális és Szolgáltató Kft. 2012. június 1-én alakult, azzal a céllal, hogy a békési és más települések

Részletesebben

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ÉS KÖRNYÉKE

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ÉS KÖRNYÉKE Takáts Attila HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ÉS KÖRNYÉKE (ahogyan én látom) MŰSZAKI KIADÓ, BUDAPEST, 2010 Tartalomjegyzék Előszó...11 Bevezetés...13 1. Környezetvédelmi alapok...17 1.1. Ember és környezet kapcsolata...17

Részletesebben

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 11/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelete A hulladékgazdálkodásról

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 11/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelete A hulladékgazdálkodásról MHK JogszabCly szolgcltatcs 1. oldal, összesen: 7 oldal Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 11/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelete A hulladékgazdálkodásról Perkáta Nagyközség Önkormányzata

Részletesebben

A hulladékkezelési közszolgáltatásról

A hulladékkezelési közszolgáltatásról Diósviszló község Önkormányzatának 6/2002. (XII. 04.) számú rendelete A hulladékkezelési közszolgáltatásról Diósviszló Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

Vaszarról a hulladékudvarra 2011-ben összesen 813,05 m 3 hulladékot szállítottak be, melynek százalékos összetételét az alábbi grafikon szemlélteti.

Vaszarról a hulladékudvarra 2011-ben összesen 813,05 m 3 hulladékot szállítottak be, melynek százalékos összetételét az alábbi grafikon szemlélteti. Tisztelt Lakosok! A GYŐRSZOL Zrt megküldte részünkre a 2011. évi hulladékgazdálkodásra vonatkozó tájékoztatást. Ebben nyomon követhető az előző évben a hulladékudvar igénybevétele, a szelektív gyűjtés

Részletesebben

MAGYARSZÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 11/2012. (VI.

MAGYARSZÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 11/2012. (VI. MAGYARSZÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 11/2012. (VI. 12.) sz. Önkormányzati Rendelete A Köztisztaságról, valamint a Település Szilárd Hulladékkal kapcsolatos helyi Közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE

SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE PROGRESSIO Mérnöki Iroda Kft Központ: 1125 Budapest, Galgóczy köz 6/C fsz. 3. Iroda: 8000 Székesfehérvár, Távírda u. 2/A. Tel: 06-22-503-214, Fax: 06-22-503-215 Mérnöki Iroda Kft. E-mail: iroda@progressio.hu

Részletesebben

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS, DÓZSA GYÖRGY ÚT 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás)

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS, DÓZSA GYÖRGY ÚT 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás) PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS, DÓZSA GYÖRGY ÚT 55-61. TEL: 75/830-690 Ügyfél azonosító szám: (szolgáltató tölti ki) Iktatószám: /2014. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás)

Részletesebben

Tisztelt Lakosok! Gyarmaton a hulladékudvar nyitvatartása: hulladékudvar

Tisztelt Lakosok! Gyarmaton a hulladékudvar nyitvatartása: hulladékudvar Tisztelt Lakosok! A GYŐRSZOL Zrt megküldte részünkre a 2011. évi hulladékgazdálkodásra vonatkozó tájékoztatást. Ebben nyomon követhető az előző évben a hulladékudvar igénybevétele, a szelektív gyűjtés

Részletesebben

A jelen rendeletben meghatározott gyűjtőedények ellenértékét az ingatlanhasználó fizeti meg a közszolgáltató részére.

A jelen rendeletben meghatározott gyűjtőedények ellenértékét az ingatlanhasználó fizeti meg a közszolgáltató részére. Monostorpályi Község Önkormányzata Képviselő - Testületének /2015. (..) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról szóló 20/2014. (XII. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

A KvVM célkitűzései a környezetvédelemben, különös tekintettel a hulladékgazdálkodásra. Dióssy László KvVM szakállamtitkár

A KvVM célkitűzései a környezetvédelemben, különös tekintettel a hulladékgazdálkodásra. Dióssy László KvVM szakállamtitkár A KvVM célkitűzései a környezetvédelemben, különös tekintettel a hulladékgazdálkodásra Dióssy László KvVM szakállamtitkár A fenntartható fejlődés és hulladékgazdálkodás A fenntartható fejlődés biztosításának

Részletesebben

(egységes szerkezetben)

(egységes szerkezetben) 1 Székkutas Község Önkormányzat Képviselőtestületének 7/1999./V. 26./ Ktr. számú rendelete a települési szilárd hulladékok kezelésével kapcsolatos kötelező közszolgáltatás igénybevételéről (egységes szerkezetben)

Részletesebben

213/2001. (XI. 14.) Korm. rendelet. a települési hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről. Fogalmak

213/2001. (XI. 14.) Korm. rendelet. a települési hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről. Fogalmak 213/2001. (XI. 14.) Korm. rendelet a települési hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről A Kormány a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hgt.) 59.

Részletesebben

1. A rendelet célja 1.. 2. A rendelet hatálya 2.. 3. A közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése 3..

1. A rendelet célja 1.. 2. A rendelet hatálya 2.. 3. A közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése 3.. Tapsony Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2014.(II.05.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Tapsony Községi

Részletesebben

A rendelet hatálya. A települési szilárd hulladékok kezelésével kapcsolatos rendelkezések

A rendelet hatálya. A települési szilárd hulladékok kezelésével kapcsolatos rendelkezések Lovászpatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2013. (IV. 17.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékok kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról Lovászpatona Község Önkormányzata

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2005. (XI. 30.) rendelete a közterületek tisztán tartásáról, a települési szilárd hulladék gyűjtéséről és elszállításáról 1 Martonvásár Város önkormányzatának

Részletesebben

213/2001. (XI. 14.) Korm. rendelet

213/2001. (XI. 14.) Korm. rendelet 213/2001. (XI. 14.) Korm. rendelet A Kormány a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hgt.) 59. (1) bekezdés d) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli

Részletesebben

A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 35. és 36..-aiban foglalt felhatalmazás alapján:

A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 35. és 36..-aiban foglalt felhatalmazás alapján: Szakonyfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2005. (IV.29.) számú rendelete Alsószölnök, Felsőszölnök, Szakonyfalu települések közös gazdálkodási tervéről A gazdálkodásról szóló 2000. évi

Részletesebben

Bak Község Önkormányzati Képvisel -testülete. 11/1999. (XII. 30.) önkormányzati rendelete AZ EGYES HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSOK KÖTELEZ IGÉNYBEVÉTELÉR L

Bak Község Önkormányzati Képvisel -testülete. 11/1999. (XII. 30.) önkormányzati rendelete AZ EGYES HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSOK KÖTELEZ IGÉNYBEVÉTELÉR L Bak Község Önkormányzati Képvisel -testülete 11/1999. (XII. 30.) önkormányzati rendelete AZ EGYES HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSOK KÖTELEZ IGÉNYBEVÉTELÉR L A módosításokkal: 14/2004. (VI. 16.) ÖR, 11/2007. (X.

Részletesebben

213/2001. (XI. 14.) KORM. RENDELET A TELEPÜLÉSI HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS TEVÉKENYSÉGEK VÉGZÉSÉNEK FELTÉTELEIRŐL

213/2001. (XI. 14.) KORM. RENDELET A TELEPÜLÉSI HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS TEVÉKENYSÉGEK VÉGZÉSÉNEK FELTÉTELEIRŐL 213/2001. (XI. 14.) KORM. RENDELET A TELEPÜLÉSI HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS TEVÉKENYSÉGEK VÉGZÉSÉNEK FELTÉTELEIRŐL A Kormány a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hgt.) 59.

Részletesebben

VÁRPALOTA KÖZÜZEMI KFT.

VÁRPALOTA KÖZÜZEMI KFT. PROGRESSIO Mérnöki Iroda Kft Központ: 1125 Budapest, Galgóczy köz 6/C fsz. 3. Iroda: 8000 Székesfehérvár, Távírda u. 2/A. Tel: 06-22-503-214, Fax: 06-22-503-215 Mérnöki Iroda Kft. E-mail: iroda@progressio.hu

Részletesebben

1. A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás tartalma, a Közszolgáltató megnevezése

1. A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás tartalma, a Közszolgáltató megnevezése Döbrönte Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2011.(IV.01.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról Döbrönte Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás)

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás) PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690 Ügyfél azonosító szám: (szolgáltató tölti ki) Iktatószám:.../2014. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás)

Részletesebben

KÉSZ ÉPÍTŐ ÉS SZERELŐ ZRT.

KÉSZ ÉPÍTŐ ÉS SZERELŐ ZRT. KE 4.6. / 6 oldal Tartalomjegyzék:./ Célmeghatározás 2./ Területi érvényesség 3./ Fogalom meghatározások 4./ Eljárás 5./ Kapcsolódó dokumentációk jegyzéke 6./ Dokumentálás Készítette: Kővári Tímea Jóváhagyta:

Részletesebben

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (lakossági közszolgáltatás)

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (lakossági közszolgáltatás) PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690 Ügyfél azonosító szám: (szolgáltató tölti ki) Iktatószám:../2014. Hulladékszállítási szerződés (lakossági közszolgáltatás)

Részletesebben

60 % 40 % Mai óra tartalma. HULLADÉKFELDOLGOZÁS 6.óra Szilárd települési hulladékok kezelése -III. Válogatómű. Szilárd települési hulladék mennyisége

60 % 40 % Mai óra tartalma. HULLADÉKFELDOLGOZÁS 6.óra Szilárd települési hulladékok kezelése -III. Válogatómű. Szilárd települési hulladék mennyisége HULLADÉKFELDOLGOZÁS 6.óra Szilárd települési hulladékok kezelése -III. Válogatómű Prof.Dr. Csőke Barnabás Miskolci Egyetem Eljárástechnikai Tanszék Mai óra tartalma Szilárd települési hulladékok mennyiségi

Részletesebben

Módosította: a 18/2014.(IX.29.) önk. rendelet. (egységes szerkezetben)

Módosította: a 18/2014.(IX.29.) önk. rendelet. (egységes szerkezetben) Apátistvánfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014.(I.23.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Módosította:

Részletesebben

TARANY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 9/2007. (VI. 7.) számú rendelete. a helyi hulladékgazdálkodási tervről

TARANY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 9/2007. (VI. 7.) számú rendelete. a helyi hulladékgazdálkodási tervről TARANY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007. (VI. 7.) számú rendelete a helyi gazdálkodási tervről Tarany Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII.

Részletesebben

1/2009.(I.26.) számú rendelet

1/2009.(I.26.) számú rendelet 1/2009.(I.26.) számú rendelet a települési folyékony hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról egységes szerkezetben a módosítására kiadott 18/2009. (IX.10.) számú rendelettel, a 34/2011. (XII.23.)

Részletesebben

Előterjesztés. Előadó: "Kelet-Környezet Kft" ügyvezetője (Tiszavasvári)

Előterjesztés. Előadó: Kelet-Környezet Kft ügyvezetője (Tiszavasvári) Előterjesztés a Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. április 28-án tartandó ülésére, a 5. számú Előterjesztés a szemétszállítási szolgáltatási szerződésből fakadó feladatok ellátásáról

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez

T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez 1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5./Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: /2015. 5. T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez a hulladékgazdálkodási

Részletesebben

A közszolgáltatás tartalma, a közszolgáltatással ellátott terület határai. Közszolgáltató és működési területének határai

A közszolgáltatás tartalma, a közszolgáltatással ellátott terület határai. Közszolgáltató és működési területének határai Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testületének./2015.(III...) önkormányzati rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás helyi szabályairól

Részletesebben

Isaszeg Város* Önkormányzatának 2/2003. (II. 24.) sz. rendelete

Isaszeg Város* Önkormányzatának 2/2003. (II. 24.) sz. rendelete 1 Isaszeg Város* Önkormányzatának 2/2003. (II. 24.) sz. rendelete A HULLADÉKGAZDÁLKODÁSRÓL (Egységes szerkezetben a 19/2003. (IX. 16.) sz., a 36/2003. (XII. 16.) sz., 11/2004.(IV.20.), a 2/2005. (I. 19.)

Részletesebben

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS JELENE ÉS JÖVŐJE SALGÓTARJÁNBAN ÉS A KELETNÓGRÁD TÉRSÉGBEN

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS JELENE ÉS JÖVŐJE SALGÓTARJÁNBAN ÉS A KELETNÓGRÁD TÉRSÉGBEN HULLADÉKGAZDÁLKODÁS JELENE ÉS JÖVŐJE SALGÓTARJÁNBAN ÉS A KELETNÓGRÁD TÉRSÉGBEN Előadó: Nagy László VGÜ Nonprofit Kft. vállalkozási igazgatóhelyettes 2014.03.05.. VGÜ Salgótarjáni Hulladékgazdálkodási és

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések A rendelet hatálya

I. fejezet Általános rendelkezések A rendelet hatálya Bucsa Község Önkormányzat Képviselő- testületének 6/2011. (IV.1.) önkormányzati rendelete a szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos közszolgáltatásról, a település közigazgatási területén Bucsa Község

Részletesebben

1. A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás tartalma, a közszolgáltató megnevezése

1. A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás tartalma, a közszolgáltató megnevezése !'k.: 012 JMrf6'.' "' ( lg\.( Kovácshida Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2011. (Xll.05.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról Kovácshida

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a 2008. november 26. napján tartandó Közmeghallgatásra

TÁJÉKOZTATÓ a 2008. november 26. napján tartandó Közmeghallgatásra TÁJÉKOZTATÓ a 2008. november 26. napján tartandó Közmeghallgatásra Edelény Város környezeti állapotáról (talajról, felszíni- és felszín alatti vizekről, levegőtisztaság védelemről, zaj- és rezgésvédelemről)

Részletesebben

Önkormányzati eredetű állati hulladékok. Dr. Kiss Jenő vezérigazgató ATEV FEHÉRJEFELDOLGOZÓ ZRT. Budapest, 2009. április 08.

Önkormányzati eredetű állati hulladékok. Dr. Kiss Jenő vezérigazgató ATEV FEHÉRJEFELDOLGOZÓ ZRT. Budapest, 2009. április 08. Önkormányzati eredetű állati hulladékok Dr. Kiss Jenő vezérigazgató ATEV FEHÉRJEFELDOLGOZÓ ZRT. Budapest, 2009. április 08. Állati melléktermékek osztályozása Az 1774/2002/EK rendelet az állati hulladékokat

Részletesebben

A hazai italos karton hulladékok jelenlegi lakossági szelektív gyűjtési hatékonysága és növelésének indokai

A hazai italos karton hulladékok jelenlegi lakossági szelektív gyűjtési hatékonysága és növelésének indokai A hazai italos karton hulladékok jelenlegi lakossági szelektív gyűjtési hatékonysága és növelésének indokai Vezetői efoglaló szelektív gyűjtési rendszerek hozzáférhetősége A lakossági, szelektív gyűjtési

Részletesebben

a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról.

a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról. TOKORCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2002./XII.13/ SZÁMÚ RENDELETE a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról. Egységes szerkezetben a 16/2004(XII.17,

Részletesebben

d.)a háztartásban kezdődő zöldhulladék és elkülönítetten gyűjtött hulladék összegyűjtésére és elszállításra

d.)a háztartásban kezdődő zöldhulladék és elkülönítetten gyűjtött hulladék összegyűjtésére és elszállításra Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 6/2015.(IV.29.) önkormányzati rendelete A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról

Részletesebben

TÖRVÉNY A HULLADÉKRÓL

TÖRVÉNY A HULLADÉKRÓL TÖRVÉNY A HULLADÉKRÓL Avagy mit szabad csinálnia a hulladéknak és mit nem? A programot a Nemzeti Együttműködési Alap támogatta. Előzmények dióhéjban 2000 előtt nincs átfogó hulladék(gazdálkodási) törvény

Részletesebben