Fejezetek Úny község közelmúltjából

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Fejezetek Úny község közelmúltjából"

Átírás

1 ÚNYI ÚJSÁG X. évfolyam, 3. szám Úny Község Önkormányzatának Kiadványa szeptember T A R T A L O M Fejezetek Úny község közelmúltjából Úny HVB Közlemény Polgármesteri kampánylevelek Egységes polgármester- és képviselı-jelölti programterv Képviselıi kampánylevelek Rendırségi felhívás Felhívás Református egyház meghívója Testületi Tallózó Mottó: "Egymásért, rólunk" "A harc, a mai emberek miatti, valahogy ismét magánügy lett, amilyen a középkorban volt, s ha önzetlenül vállaljuk, talán megéri, hogy egyedül viseljük minden velejáróját. Annak, aki elszánja magát, hogy púpként a hátára vegye egy kötelesség kényszereit, vállalnia kell, hogy egyedül maradjon a taktikus kortársak között." Ismeretlen szerzı Körjegyzıség ügyfélfogadási rendje hétfın: óráig szerdán: óráig pénteken: óráig Polgármester fogadóórái hétfın: óráig pénteken: óráig Körjegyzı fogadónapja szerdán: óráig Kiadja: Úny Község Önkormányzata 2528 Úny, Kossuth L. u (33) Felelıs kiadó: Kovács Gyuláné Szerkesztette: Polgármesteri Hivatal Nyomtatás: Polgármesteri Hivatal / Fax: 06 (33) Készült: 250 pld., Úny Község Önkormányzata Képviselı-testülete Munkájának eredménye között Úny Község Önkormányzata Képviselı-testülete végén, az újjá alakulását követıen, a Község jövıjét illetı terveit, elképzeléseit Ciklusprogramjában fogalmazta meg, alkalmazkodva az Állam várható fiskális és monetáris politikájához. Alapfeladatként szabta ki, az igények és a lehetıségek szinkronizálását, mivel a kistelepülési önkormányzati fejlesztések forráshiány következtében pályázatfüggık. Ebbıl az következik, hogy a községi beruházások nem a lakosság és a képviselı-testület által felállított és elfogadott fontossági sorrendben készültek, készülnek, hanem a lehetıségek függvényében. Úny község saját erıs fejlesztési forrásai minimálisak voltak, és jelenleg is azok. Legnagyobb sajnálatunkra a ciklus során csökkenı tendenciát mutattak. Ennek okozója többek között a kötelezı béremelések, az energiaárak növekedése, a szokatlanul szélsıséges idıjárás (főtési költségek), és nem utolsó sorban a normatív támogatások átalakítása, illetve reálértékének a csökkenése. Képviselı-testületünk gazdálkodásának fı célkitőzése az intézmények zavartalan mőködésének a biztosítása mellett, a fejlesztési pénzeszközök minél hatékonyabb felhasználása volt. Községünket az elmúlt négy évben is, változatlan formában gazdagították és szolgálták intézményei. Ennek a hozadéka pénzben kifejezhetetlen, mégis a község jövıjének a záloga. A fejlesztésre rendelkezésre álló önerıt pályázati úton sikerült megtöbbszörözni. A következı felsorolás ezt szemlélteti részletesen. Önkormányzati fejlesztések az elmúlt négy évben, pályázati támogatással: Partfal-stabilizációs munkálatok/bercsényi út eleje/: Elnyert támogatás: eft Beruházás teljes költsége: eft Kábeltv hálózat megépítése: Elnyert támogatás: eft Beruházás teljes költsége: eft Szelektív hulladéklerakó sziget létesítése: Elnyert támogatás: 210 eft Beruházás teljes költsége: 300 eft Kossuth Lajos utca felújítása: Elnyert támogatás: eft Beruházás teljes költsége: eft Rendezési terv Elnyert támogatás: eft Beruházás teljes költsége: eft A rendezési terv a tervek szerint év végére készül el teljes egészében. Deák Ferenc u. felújítása Elnyert támogatás: eft Beruházás teljes költsége: eft A hivatal informatikai fejlesztése: Elnyert támogatás: eft Beruházás teljes költsége: eft Önkormányzati pályázati fejlesztések összesen: Elnyert támogatás: eft Beruházás teljes költsége eft

2 2 Únyi Újság Intézményi fejlesztések pályázati támogatással: Óvodai eszközbeszerzés /játszótéri játékok/: Elnyert pályázati támogatás: 417 eft Teljes költsége: 855 eft Pedagógusi számítógép beszerzése Elnyert pályázati támogatás: 400 eft Teljes költsége: 500 eft Iskolában udvari játékok, eszközök beszerzése: Elnyert pályázati támogatás: 450 eft Teljes költsége: 742 eft Intézményi pályázati fejlesztések összesen: Elnyert pályázati támogatás: eft Beruházás teljes költsége: eft Önkormányzati elnyert pályázati támogatás mindösszesen: Pályázati támogatással megvalósult fejlesztések bruttó költsége: eft eft Összevetve az elnyert pályázati támogatásokat a felhasznált önrésszel megállapítható, hogy 1 Ft önerıre 1,25 Ft pályázati támogatás jut, ami 55,6 %-os támogatásnak felel meg. Egyszerő nyelvre lefordítva ez azt jelenti, hogy 1 Ft önkormányzati fejlesztési pénzeszköz felhasználásával 2,25 Ft értéket sikerült elıállítani, a pályázati támogatásoknak köszönhetıen. Ismerve a fejlesztések beruházások költségigényét, mindenképpen jó eredmény, hogy eft helyett eft-ot tudtunk, elsısorban fejlesztésekre fordítani. Az 1. ábra Úny Község Önkormányzata által fejlesztésre, felújításra fordított pénzeszközeinek az évenkénti alakulását szemlélteti és között. Ha ezeket az adatokat, éves bontásban összevetjük, a 2. ábrában található tervezett bevételek alakulásával, akkor megállapíthatjuk, hogy évente a mőködési költségvetés több mint egyharmada a fejlesztések mértéke. Ez nyereségérdekelt szervezetekkel összevetve is megállja a helyét, de önkormányzatok vonatkozásában mindenképpen jó eredmény. 1. ábra: Úny község éves fejlesztései EFt Évek

3 3 Únyi Újság A 2. ábrán a tervezett bevételek és tényleges bevételek közötti különbözet is elsı sorban a pályázati bevételek alakulását szemlélteti. 2. ábra: Bevételek alakulása Bevételek tény Bevételek terv Évek E Ft Nem pályázati eredető településfejlesztési munkálatok: 2003-ban: Szilárdburkolatú önkormányzati utak kátyúzása; Idısek Klubja akadálymentesítése, átalakítása gondozási központtá; Szennyvíz-csatornázás megvalósíthatósági tanulmánytervének az elkészíttetése; Kábeltv pályázat elkészíttetése, engedélyeztetése ben régi vágya teljesült a településnek, amikor hivatalosan is átadásra került a Petıfi téren a felújított, megszélesített patakhíd és buszmegálló. Állami közút lévén állami beruházásként valósult meg. Az önkormányzat költségvetésében nem jelent meg ben, terven felül, önerı felhasználása nélkül, sikerült megkezdeni az Únyi patak Kossuth Lajos utcával párhuzamos szakaszán a meder kotrását ban Halottas ház külsı faszerkezetének a lefestése; Iskola legszükségesebb külsı felújítási munkálatai. Mindig vannak elégedetlen emberek, ami természetes és pozitív emberi tulajdonság, ha az ember a realitások talaján állva, mindig többre és többre vágyva, a vágyai megvalósulásáért tesz. Bátran kijelenthetjük, Képviselı-testületünknek az elmúlt ciklusban reális elképzelései voltak, és azok megvalósításáért dolgozott és áldozott. Az áldozatot az jelentette, hogy a képviselık feladatukat ingyen és bérmentve látták el. A polgármester pedig nem tartott igényt az évi LXIV. törvény 18. -a szerinti járandóságára, ami minimum az illetményének a 20 %-a. Négy éves munkánk a fenti eredményeket hozta. Ezek az eredmények pedig magukért beszélnek. Úny Község Képviselı-testülete

4 4 Únyi Újság KÖZLEMÉNY Tájékoztatjuk a Tisztelt Választópolgárokat, hogy a helyi önkormányzati képviselık és a polgármesterek általános választására október 1-én kerül sor. A szavazás 6 00 órától óráig tart. A választáson közremőködı helyi választási szervek Úny községben az alábbiak: Helyi Választási Bizottság: Podhorszki Irén HVB elnöke Mester Ferencné HVB elnök-helyettes Bednanits Józsefné HVB tagja Cseke Istvánné HVB tagja Kiss Gáborné HVB tagja Balázs Józsefné HVB póttag Vörösvári Lászlóné HVB póttag A Helyi Választási Iroda vezetıje: Helyi Választási Iroda tagjai: Jegyzıkönyvvezetı: Somogyi Józsefné Kovács Gyuláné Somogyi Józsefné Szabó Zsoltné Helyi Választási Bizottság és Helyi Választási Iroda helyisége címe: 2528 Úny, Kossuth Lajos út 2. Szavazóhelyiség címe: Idısek Klubja Úny, Kossuth Lajos út 2. Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a október 1-én tartandó, helyi önkormányzati képviselı és polgármester választáson az alábbi jelöltek indultak: Polgármester-jelöltek: FODOR ANITA PÓSFAI JÓZSEF STORCZ BALÁZS ÁKOS SZABÓ ZSUZSANNA KRISZTINA Képviselı-jelöltek: BOROSSNÉ BAKON ERIKA CSÁKÁNY ZOLTÁN JÁNOS FRIEDRICH ÁRPÁD HAJDÁRNÉ MOLNÁR KATALIN ELVIRA HÁSÁS NORBERT SZILÁRD KLÉRI ZSÓKA KOVÁCS FERENCNÉ KREITNER MIKLÓS MOLNÁR FERENCNÉ NÉMETH DEZSİ ATTILA PODHORSZKI ATTILA PODHORSZKI FERENC PÓSFAI JÓZSEF RUBNER RUDOLF SZABÓ ZSUZSANNA KRISZTINA Helyi Választási Bizottság közleménye FIDESZ-KDNP JELÖLTJE MSZP JELÖLTJE MSZP JELÖLTJE MSZP JELÖLTJE Érvényesen szavazni: - Polgármester esetén 1 jelöltre; - Képviselı estén legfeljebb 7 jelöltre, a neve melletti körben (O) elhelyezett egymást metszı két vonallal lehet. (X, +) - Megyei közgyőlés tagjaira szavazni az országgyőlési listás választásnak megfelelıen lehet, azaz egy pártot, vagy szervezetet szabad bejelölni. Szavazni csak személyesen a választópolgár lakóhelyén, vagy igazolással a választás kihirdetése (2006. július 11.) elıtt létesített tartózkodási helyén lehet. Ha a választópolgár a tartózkodási helyén kíván szavazni, igazolást

5 5 Únyi Újság ajánlott levélben, szeptember 26-ig, személyesen, vagy meghatalmazott útján, szeptember 29-én 16 óráig kérhet a lakóhely szerint illetékes jegyzıtıl. Részletes tájékoztatásért a Helyi Választási Irodához lehet fordulni. A hatályos szabályozás szerint a választás egyfordulós rendszerő, érvényességi, vagy eredményességi feltétel nincs. Polgármester az a jelölt lesz, aki a legtöbb érvényes szavazatot kapta. Szavazategyenlıség esetén idıközi választást kell kiírni. Képviselık azok a jelöltek lesznek, akik a megválasztható képviselık száma szerint (7 fı), a legtöbb szavazatot kapták. Szavazategyenlıség esetén sorsolással kell megállapítani, hogy az egyenlı számú szavazatot elért jelöltek közül melyik szerez mandátumot. Ha a kislista jelöltjét polgármesternek is megválasztották, a kislistáról törölni kell, és helyébe a legtöbb szavazatot elért jelölt lép. Úny, szeptember 11. Helyi Választási Bizottság Polgármester-jelöltek programtervezetei Kedves Únyiak! Tisztelt Választók! Annak ellenére, hogy nemrégiben tértem vissza szülıfalumba, szerencsére sokan megismernek. Részben ezt édesapám, Friedrich György önzetlen közösségi munkájának, részben Önöknek, szívélyes és kedves fogadtatásuknak, ıszinte beszélgetéseiknek köszönhetem. Azoknak, akikkel még nem sikerült személyesen találkoznom, hadd mutatkozzam be pár szóban. Fodor Anita vagyok, 31 éves, két kicsi gyermek, Ákos és Panna édesanyja ben végeztem a Hell József Károly Mőszaki Szakközépiskolában, mint vegyipari gépész és számítástechnikai technikus ben diplomáztam a Modern Üzleti Tudományok Fıiskoláján, mint közgazdász-menedzser, gazdasági szakon, vállalkozásmenedzsment szakágon. Jelenleg, mint folyamatfejlesztı dolgozom egy multinacionális vállalatnál. Itt, a munkám mellett az elsı üzemi tanács elnök-helyetteseként sikerült többek között elérni a dolgozók munka-körülményeinek jelentıs javítását és kiharcolni, hogy a vezetıség meghallgassa az emberek gondjait, valamint tájékoztassa ıket azok megoldásáról. Lakóhelyemen lakóközösségi megbízott voltam kislányom megszületéséig és ebben a minıségben tavaly egy pályázaton támogatást nyertem környezetünk szebbé tételére a helyi önkormányzatnál. Most joggal tehetnék fel azt a kérdést, hogy mit is ígérek én Önöknek és a falunak? De én nem ígérni szeretnék, hanem tenni. Én még emlékszem a régi, csodálatosan szép és gyorsan fejlıdı falura, büszke voltam a gyönyörő lovas-pályánkra. Ha végigsétálnak Önök is a faluban, tudatosan, nyitott szemmel, mint én is tettem, láthatják, hogy a legszükségesebb feladatok a következık: - az utcán lévı esıvíz-elvezetı árkok rendbe tétele, karbantartása; - a fıúton a gyalogos közlekedés biztonságosabbá tétele gyalogjárda kiépítésével, teherautó-forgalom korlátozásával; - a temetıbe vezetı út rendbe tétele, az útfelújítási program folytatása; - a falu megszépítése, vonzóbbá tétele (például fásítási / parkosítási program meghirdetése, központi játszótér kialakítása, illegális szemétlerakók megszőntetése). És ami nem látszik, de beszélgetéseinkbıl kiderül, hogy mi hiányzik: - közösségi programok szervezésének támogatása (például falunapok, hagyományırzı programok); - helyi ifjúsági klub megalakítása, valamint a nyugdíjas klub megalakításának támogatása; - közép és felsıfokú tanulmányok folytatásának, tanfolyamok megszervezésének támogatása; - bevételi források felkutatása; - munkanélküliség mérséklése (például únyi lakosok foglalkoztatása, munkahely teremtés támogatása). Minden erımmel és tudásommal azon leszek, hogy a leírt problémákat a lehetı leghamarabb megoldjuk. Hogy hogyan? Összefogással, pályázatokkal és az Önök segítségével. Nyitott vagyok ötleteikre, javaslataikra. Meggyızıdésem, hogy a jó vezetı nemcsak meghallgatja az emberek problémáit, hanem falujárás során kikéri véleményüket és megfogadja tanácsukat is. Ezért célom, nemcsak a lakossági fórumok, falugyőlések megszervezése, hanem, hogy érdekeltté tegyem mindenki megjelenését, az ott elhangzottak nyílt vitára bocsátásával és a közgyőlésen való elıterjesztéssel. Remélem a jövıben, mint az Önök polgármestere, szép eredményeket érhetek el a falu közösségének és fıként a lakosok életének szebbé és jobbá tételében, hogy ne csak egy szők kör élvezze az elınyöket. Hiszen a falu jövıje, mindannyiunk jövıje és a döntés most az Önök kezében van. További szép napot kívánva maradok tisztelettel: Fodor Anita független polgármester-jelölt

6 6 Únyi Újság Tisztelt Únyi Választópolgárok! Engedjék meg, hogy ezúton is ıszinte köszönetet mondjak azoknak, akik a polgármesteri ajánlószelvényüket hozzám juttatták el, biztosítva ezzel a polgármesteri választáson való indulásomat! Külön öröm számomra, hogy szép számmal voltak. Röviden magamról azoknak, akik nem ismernek: Pósfai József a nevem. Lassan 48 éves leszek. Únyi lakosnak születtem, és a mai napig az vagyok. 20 éve házasságban élek, két felnıtt korú fıiskolás fiam van. Végzettségemet tekintve közgazdász diplomával rendelkezem. 25 éves középvezetıi, illetve vezetıi gyakorlatot szereztem eddigi munkám során óta vagyok tagja Úny Község Képviselı-testületének között, mint Képviselı, december 11- tıl, mint polgármester szolgálom kicsiny falunkat. Politikai hovatartozásomat tekintve függetlennek vallom magam. Választópolgári gondolatok: - Kicsiny településünk önzetlen segítéséhez nem kell önkormányzati vezetınek lenni. Aki bejelentett állandó únyi lakhellyel rendelkezik, az már elmondhatja, hogy tett, tesz valamit. Ezzel a gesztussal az állami támogatási rendszer keretében már hozzájárul Úny Község bevételeihez. - Célszerő, ha valaki polgármesternek jelölteti magát, elıtte minimum egy ciklust, mint önkormányzati képviselı ténykedik, lehetıleg az adott településen. Így tényleges információkkal rendelkezik. - Mielıtt szavazom, gondolatban bejárom a jelöltek portáit. Aki közülük otthon rendet tud tartani, az talán a községben is. - A folytonosság biztosítása sokat hozhat a konyhára. Az már biztos, hogy a körjegyzı új lesz. A folytonosságot ez esetben a régi-új polgármester jelentheti. A polgármester polgármester-jelölti gondolatai: Nem adhatok mást csak mi lényegem (Madách) - Úny községet szeretném a jövıben is szolgálni, demokratikus vezetési elvekkel, ha kell kétkezi munkámmal, mint azt az elmúlt 12 évben is tettem. - A lakosság bármiféle megosztását elítélem, mert széthúzást eredményez. Számomra csak a többség fogalma létezik. - Szabadon idézve egy köztisztviselı szavait: Nem az a baj, hogy nem tudjuk mit kellene tenni, hanem az, hogy nincs mibıl. Ezen vezérgondolat alapján, alkalmazkodva az Európai Unió költségvetéséhez, az idei évben Úny község fejlesztési igénye beépült a Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás Operatív Programjába. A program a fenntartható életminıség megteremtését tőzte zászlajára. 2-3 önkormányzati ciklust felölelı tervezetrıl van szó. Magyarország jelenlegi gazdasági helyzetének ismeretében, az operatív program beindítása minimum 2 évet késni fog, minek következtében a befejezése is el fog tolódni. Úny Község neve mellett 19 átfogó programtervezet szerepel, 2 milliárd Ft költségigénnyel. A teljesség igénye nélkül: Közterületek felújítása, kiépítése; Csapadékvíz elvezetési rendszer terveztetése (ez már folyamatban van), elkészítése; Építési telkek kialakítása; Szennyvíz-kezelés megoldása; Belterületi és külterületi önkormányzati és állami közutak felújítása, építése; Önkormányzati intézmények, épületek teljes felújítása. - Pályázni csak önrész birtokában célszerő. Az önrész csak kivételes esetekben lehet lakossági teher. Elsısorban takarékos gazdálkodással kell elıteremteni, mint eddig is tettük. Minimális önrésszel (10 %) számolva is, Úny fejlesztési tervéhez 200 millió Ft önerı szükséges. Ez Önkormányzatunk négy éves teljes, mőködési költségvetése. Látható, hogy négy évre irreális cél a szükséges fejlesztések megvalósítása. - Közgazdászként fel kell hívjam a figyelmet, hogy egy új polgármester megválasztása 1 millió Ft plusz bérköltséget jelent, aminek a kifizetése tovább rontja az önkormányzat amúgy sem rózsás pénzügyi helyzetét. - A tények azért tények, mert a valóságot tükrözik. Továbbra is ragaszkodom a realitásokhoz, mert erre kötelez ıseim helyi múltja, gyermekeim jelene, és a saját jövım. Nem utolsó sorban pedig csak így tudok nyugodtan aludni. Tisztelettel kérek minden kedves Únyi Választópolgárt, hogy az Únyi Búcsú ünneplése közben áldozzanak néhány percet az önkormányzati választásokra, és aki csak teheti, menjen el szavazni október 1-én! Ez a biztosítéka annak, hogy a többség akarata diadalmaskodik, és a jelöltek közül a legalkalmasabbak kerülnek megválasztásra. A tét nagy, Úny község következı négy évének alakítása, alakulása! Tapasztalatból tudom, hogy az Únyi Választópolgárok mindig bölcsen döntenek! Ennek ismeretében nagy megtiszteltetésnek veszem, ha szavazataikkal továbbra is támogatnak, mint leendı polgármestert. Köszönettel és tisztelettel: Pósfai József polgármester, polgármester-jelölt

7 7 Únyi Újság STORCZ BALÁZS ÁKOS FÜGGETLEN POLGÁRMESTER-JELÖLT BEMUTATKOZÁSA Tisztelt Únyiak! 1973-ban, Budapesten születtem. Iskoláimat is itt végeztem. Érettségi után matematikával, majd építészettel foglalkoztam. Únyra két éve költöztem véglegesen. Ittlétem alatt sok emberrel megismerkedtem, megfogott az emberek közvetlensége, a táj szépsége, megkedveltem a falut. A választások alkalmával polgármesterként lehetıségem nyílna a település fejlesztésére, szebbé, jobbá tételére. Észrevételeim szerint rengeteg megvalósításra váró fontos feladat van; a legfontosabbak közé tartozik többek között- a csatornahálózat kiépítése, a vízelvezetı árkok rendbetétele, majd tervszerő megelızı karbantartása, illetve a még nyári száraz idıszakban is nehezen járható Határ utca leaszfaltozása; polgármesterként ezen munkák elvégzéséhez szükséges körülményeket szeretném megteremteni. További elképzeléseimrıl szóróanyagon bıvebben tájékoztatok minden tisztelt únyi lakost. Üdvözlettel, Storcz Balázs Egy köztiszteletben álló únyi lakos személyes ajánlása: Budapesti kapcsolataim révén ismertem meg Storcz Balázst. Javasoltam neki, hogy ha menekülni akar a nagyváros zajából és kellemes környezetben, jóindulatú emberek között akar élni, akkor vásároljon Únyon házat és lakjon itt a faluban. Tanácsomat meg is fogadta. Volt vezetıi emberismeretem feljogosít arra, hogy nyugodt szívvel ajánljam a falu polgármesterének: fiatalsága, munkabíró képessége és EU pályázatírási gyakorlata miatt melybıl többletpénzhez jutna az önkormányzat megválasztása esetén. Kapronczai György nyugalmazott fıosztályvezetı területes vadász Egységes polgármester- és képviselı-jelölti programterv FEJLİDÉS BIZTONSÁG KÖZÖSSÉG Szabó Zsuzsanna Krisztina független polgármester-jelölt, képviselıjelölt Kedves únyiak! Férfiak és asszonyok! Kérem, válasszák a fenntartható fejlıdés programját! Szavazzanak rám! Ezúton köszönöm mindenkinek a bizalmat, mellyel jelölésemet támogatta, és a programhoz ötleteivel, javaslataival hozzájárult. A továbbiakban is várom véleményüket, javaslataikat személyesen, vagy ben: Budapesten születtem, geológus családban. Férjem hidrogeológus mérnök, környezetvédelmi szakértı. Három felnıtt fiunk van. Az elsı budapestiekként költöztünk a faluba 1979-ben. Egy kedves barátom ajánlására jöttünk elıször Únyba, és az akkor még romos Chlebovits-házat meglátva úgy döntöttünk, hogy itt fogunk élni. Élete utolsó éveiben, - 93 éves koráig - apai nagyapám is velünk élt, aki, bár idıs korában került ide, nagyon megszerette a falut, sok kedves ismerıst szerzett itt. A budapesti Közgazdasági egyetemen végeztem, közgazdász-tanárként 1983-ban. Tizennyolc éve a Központi Statisztikai Hivatalban dolgozom, mint statisztikus, elemzı közgazdász. A KSH osztályvezetı-helyetteseként 1999-ben felsıfokú közigazgatási szakvizsgát tettem. Másoddiplomásként az ELTE-n demográfiát, majd szociológiát tanultam. Számos nemzetközi együttmőködési projektben vettem részt a hivatal képviseletében. Angol nyelvbıl középfokú szakmai nyelvvizsgám van, értek és olvasok francia nyelven is.

8 8 Únyi Újság Politikai pártnak soha nem voltam tagja. A helyi közösség érdekében szeretném hasznosítani ismereteimet, energiámat, szervezési-, és élettapasztalatomat. A falu fejlıdésének a nehéz kezdetektıl fogva részese voltam, szerencsére ma már sokkal könnyebb itt élni, mint akkor volt. A technikai fejlıdés, közmővesítés elınyeit mindenki élvezi, de emellett a természeti környezet pusztulása (a szántóföldek elgyomosodása, a patakmeder elhanyagoltsága, az illegális fakivágások és szemétlerakás) elszomorító. Ez ellen fellépni, ezt megállítani mindannyiunk közös érdeke. Célom a falu fenntartható fejlıdésének szolgálata, a hagyományok megırzése, a környezeti értékek megóvása a helyi természeti és emberi erıforrások lehetı legjobb hasznosításával, az elérhetı anyagi források felkutatásával. A jól mőködı intézmények fejlesztése, a lehetıségek bıvítése. Egységes falukép kialakítása, faluszépítés. Polgármesterként szeretném elısegíteni a régi és új lakosság közötti párbeszédet, együttmőködést, az igények és lehetıségek összehangolását. Szeretném a falu kulturális és mővészeti életét színesebbé tenni a helyi és a környékbeli településeken élı mővészek, barátaim közremőködésével. Szeretnék a testvérfalu programba és a Leader-település Európai Uniós regionális programokba bekapcsolódni, hogy kis falunkat mások is megismerjék, mi pedig tanuljunk a jó példákból, valósítsuk meg mindazt itthon is, ami máshol jól mőködik. Ebben minden únyi lakosra, - aki állandó vagy idıszakos jelleggel itt él és itt képzeli el a jövıjét számítok, politikai, vallási, nemzeti hovatartozásától függetlenül. KÖZÉPTÁVÚ PROGRAM Településrendezés: A külterületi részek út- és közmőhálózatának fejlesztése. Támfalépítés, járda, bicikliút létesítése, pinceprogram folytatása. Forgalomlassítás a falu belterületén (fekvırendırrel vagy egyéb megoldással). Munka: megváltozott munkaképességőek, részmunkaidıben dolgozni kívánók foglalkoztatása, távmunka lehetıségek célzott támogatások elnyerésével. Közlekedés: a diákok közlekedésének megkönnyítése. Iskolabusz jellegő személyszállítás. Közbiztonság: A Polgárır Egylet támogatása, korszerő felszerelés beszerzése a bőnözés, randalírozás hatékony megelızésének érdekében. Szociális gondozás: a gondozási központ profiljának bıvítése. Gyermek-szegénység elleni program. Mozgáskorlátozottak, idısek, egyedülállók szállítása orvoshoz, kezelésekre. Bevásárló-járatok TESCO-ba, AUCHAN-ba, Párkányba rendszeresen, igény szerint. Oktatás: Óvodai, iskolai fejlesztések. Pályázat alternatív óvodai férıhelyek és közösségi jellegő óvoda létrehozására. Önkéntes segítık bevonása az óvodai-iskolai nevelésbe. Környezetvédelem: Szúnyog és légyirtás! Parlagfő-mentesítés! Szelektív hulladékgyőjtés a falu több pontján. A szemételhelyezés megoldása! Illegális hulladéklerakók felszámolása. Erdıtelepítés, útmenti fasorok ültetése pályázati támogatás útján. Virágültetés, faluszépítés. Kultúra: kultúrház rendbehozatala. Koncertek, rendezvények, falunap, kiállítások, tanfolyamok szervezése. Faluház kialakítása. A könyvtár (CD és DVD tár) fejlesztése. Helytörténeti és geológiai állandó kiállítás létrehozása. Úny honlapjának elkészítése. Mővészeti és zenei alkotótábor holland és magyar vendégtanárokkal. Sport: sportpályák kialakítása, kerékpáros turizmus, sportnap, lovasnap szervezése. Geológiai tanösvény, túraútvonal, szalonnasütı, pihenıhely, esıház, kilátópont létesítése. Képviselı-jelöltek programtervezet Tisztelt Választók! Bizonyára nem szükséges bemutatkoznom, hiszen már több, mint 30 éve helyi lakos vagyok és sokan ismernek. Önkéntes munkámmal eddig is segítettem, de úgy érzem, hogy önkormányzati képviselıként még többet tehetnék Önökért és a faluért. Például a helyi önkéntes polgárırség aktív tagjaként látom, hogy nagy szükség van fiatalok beszervezésére, hatékonyabb mőködés kialakítására. Nyugdíjasként szívemen viselem korosztályom sorsát, ezért megalakítanám a helyi nyugdíjas klubot. Tervem, programok szervezése: többek között gyógyfürdık látogatása, kirándulások, országjáró túrák megszervezése, hogy életünk még tartalmasabb, színvonalasabb legyen.

9 9 Únyi Újság Racionálisan látom a helyi problémákat és meg is élem azokat, sok elképzelésem, ötletem lenne a javításra, a jobbá tételre. Arra kérem Önöket, hogy szavazataikkal támogassák elképzelésem megvalósítását, hogy én, mint az Önök képviselıje támogatni tudjam az Önök elképzelésének megvalósítását. Tisztelettel: Friedrich Árpád független önkormányzati képviselı-jelölt Kedves Únyiak! Úgy érezzük, Úny a mi falunk, az a hely, ahol élünk, mert ide köt bennünket a múltunk, és itt képzeljük el a jövınket. Itt élnek azok, akik fontosak számunkra: a családunk, a barátaink a falubeli fiatalok, és idısek. Az elmúlt években az határozta meg a döntéseinket, hogy megtartsuk és fejlesszük az óvodát az iskolát, az öregek otthonát, a kultúrotthont és a teleházat. A falu környezetének szépítése érdekében támogattuk a faluközpont fejlesztését, az utak felújítását, a járda és partfal-építéseket. Mint azt az újságban leírt elmúlt négy év munkájáról szóló összefoglalóban olvashatják, sok pályázat volt sikeres. Régi célunk a szennyvíz-csatornázás megoldása, ezt azonban annak ellenére nem sikerült megvalósítanunk, hogy a tervek sok éve elkészültek és minden évben benyújtottunk pályázatokat, reméljük a következı években ez is, megvalósulhat. Az önkormányzati utak felújítása mellett az állami kezeléső fıútvonal felújítását is fontosnak tartjuk, azonban sajnos erre az önkormányzatnak nincs hatásköre, ennek ellenére folyamatosan kezdeményeztük az utak rendbetételét az illetékes hatóságoknál. A közterületek rendben tartását folyamatosan szorgalmaztuk, a szebb környezetért és azért is, mert munkát jelentett a faluban élık egy részének. Örömmel támogatjuk a fiataloknak azt a kezdeményezését, hogy az iskolaudvarban egy jó minıségő futballpálya kerüljön kialakításra annak érdekében, hogy a fiatalok itt a faluban találják meg a szórakozási lehetıségeket. Szeretnénk felújítani a régi hagyományokat és újra rendezni bálokat, hogy együtt szórakozhassanak a faluban élık. Hiszünk abban, hogy ebben a kis faluban is lehet jövıje a fiataloknak és érdemes tenni azért, hogy itt keressék a boldogulásukat, ha felnıtté válnak és családot alapítanak. Megnyugtató és örömteli látni több generációt együtt élni, az unokákban ráismerni a nagyszülıkre, idıs rokonokra. Nem kértünk és a jövıben sem kérünk pénzt a képviselıi munkáért, nekünk az a fontos, hogy fennmaradjanak a régóta itt mőködı intézmények. Legyen a falunknak a jövıben is óvodája, iskolája, mőködjön teleház és maradjon meg a közösség az idısek otthonában, a fiatalok helyben sportolhassanak és szórakozhassanak. Szeretettel és megértéssel fogadunk minden új kezdeményezést, ami a faluban élık érdekeit szolgálja. Támogatjuk az ide költözı családokat abban, hogy megismerjék és megértsék az itt élıket. Bízunk abban is, hogy sikeres lesz a beilleszkedésük az általuk választott új lakóhelyen, valamint az általuk hozott új kezdeményezések a falu javát szolgálják, reméljük céljaik is valóra válhatnak ezáltal. Polgármesternek támogatjuk Pósfai Józsefet az elmúlt években végzett munkája alapján, és mert ıszintén és jóindulatúan áll a falu ügyeinek intézéséhez. Egy olyan közösségben szeretnénk élni, ahol az emberek megadják egymásnak a tiszteletet, megértéssel fordulnak egymás felé, támogatják a rászorulókat, ezzel is a falunk szokásait ırizve. Úny, szeptember 17. Tisztelettel: Hajdárné Molnár Elvira Kovács Ferencné Borossné Bakon Erika Molnár Ferencné

10 10 Únyi Újság FEJLİDÉS, BIZTONSÁG, KÖZÖSSÉG Hásás Norbert Szilárd képviselı-jelölt ben születtem Debrecenben. A Balásházy János Szakközépiskolában érettségiztem. Ezután másfél évig tanultam és dolgoztam Franciaországban és Belgiumban. Ennek köszönhetıen felsıfokú nyelvvizsgát szereztem. Feleségem kisállattenyésztı szakértı, kutatási asszisztens, az ELTE kísérleti laboratóriumában dolgozott, jelenleg kisfiamat neveli. Sajtkereskedı export-import cégemben dolgozom önálló vállalkozóként únyi székhellyel. Feleségem zalai, jómagam debreceni vagyok, ezért a két helyszín között félúton, Únyban találtunk otthonra, immár hat éve. Bár külterületen lakunk, a falu életében eddig is aktívan részt vettünk, úgy érzem, most jött el az ideje, illetve lehetısége annak, hogy a közösséget érintı kérdésekben a messzirıl jöttek véleményét és érdekét hatékonyan képviseljem. A privát szférában szerzett gazdasági tapasztalataimat szeretném falunk érdekében hasznosítani. Franciaországi tapasztalataim alapján tudom, hogy a lakossági kezdeményezések, az önkéntes munka és közösség alulról történı szervezıdése az önállóság és a települési önrendelkezés legfontosabb pillérei. A falu életének színesebbé tételében, a szükséges fejlesztések meggyorsításában, a sport- és kulturális életben számíthatnak rám. Az Uniós pályázatok és támogatások megszerzésében aktívan tevékenykednék nyelvtudásom, hollandiai és franciaországi és helyismeretem révén. Részt vennék a testvérfalu mozgalom megszervezésében (erdélyi és felvidéki magyar illetve franciaországi vagy holland falvakkal) és támogatnám a településfejlesztési és környezetvédelmi kezdeményezéseket, a külterületi hulladék elhelyezés problémájának megoldását, mivel hosszú távon itt szeretnénk élni és dolgozni. Fontosnak tartom még a faluban élı közösségek közeledését egymáshoz, mert fejlıdést csak összefogással érhetünk el. Kedves únyiak! Kléri Zsóka vagyok 37éves, 4 gyermek édesanyja. 9 éve élek Únyban, az otthonom lett. A gyermekeimnek még inkább az otthonuk Úny. Értük indultam a képviselı választásokon. És a többiekért, akik, néha máképp látják, vagy gondolják, de attól, hogy elfogadjuk egymást, egymás másságát, többek leszünk. Mi is és a falu is. Kipróbáltuk. Szerda délutánonként a gyermekeink boldogan csúszdáznak, hintáznak, ugrálnak együtt az iskolaudvaron. Teret biztosítunk nekik, és ık elfogadják egymást. Nem számít nekik más csak az, hogy jó itt és most együtt lenni. Mi felnıttek sokat tanulunk tılük emberségbıl. Biztosítsunk egymásnak mi is teret! Úgy hiszem, hogy értük érdemes ezt gyakorolni. Soha nem politizáltam, de mindig szerettem aktívan részt venni a közösségek életében. Közösség pedig akkor leszünk, ha oda figyelünk egymásra.

11 11 Únyi Újság ELKEZDİDÖTT AZ ISKOLA Rendırségi felhívás Szeptember elsejétıl a tanítás kezdetével a tanintézetek környékén megnövekedett a jármő és gyalogos forgalom. Reggel az iskolába sietı, majd tanítás után az iskolából kirohanó gyermekekre kell figyelnünk nekünk felnıtteknek. Az évekre visszanyúló statisztikai adatok alapján elmondhatjuk, hogy iskola kezdés idıszakában megnı azoknak a baleseteknek a száma, melynek résztvevıje gyermek. A nyári szünet után nehezen szoknak vissza az iskolapadba, bennük él még a nyár szabadsága. Életkorukból adódóan figyelmetlenebbek, felelıtlenebbek, mozgásuk, reakciójuk kiszámíthatatlanabb. Kérem a Tisztelt Pedagógusokat, Szülıket, Nagyszülıket, hogy az iskolakezdés kapcsán hívják fel a gyermekek figyelmét a helyes közlekedés fontosságára, a szabályok betartására. Gyermeküket csak akkor engedjék egyedül iskolába, ha meggyızıdtek arról, hogy képes egyedül közlekedni a forgalomban. A jármővel közlekedık az iskolák környékén a megszokottnál figyelmesebben közlekedjenek, megállás, parkolás során legyenek figyelemmel arra, hogy a jármővek ne akadályozzák a gyalogosok közlekedését. A Dorogi Rendırkapitányság Közrendvédelmi és Közlekedésrendészeti Osztályának munkatársai a helyi Polgárır Egyesületekkel közösen szeptember hónapban fokozott jelenlétet biztosítanak az iskolák környékén. Figyeljünk a gyermekekre, hogy az iskolakezdést ne árnyékolja be egy baleset sem. Sováczki Gábor r.szds. közlekedési fıelıadó VBB titkár Kedves Lányok és Fiúk, Kicsik és Nagyok! Felhívás ISMÉT WADO-RYU KARATE ÚNYON Mint tudjátok Únyon sokáig mőködött karate klub Wernke Tivadar sempai vezetésével, akkor szép számmal voltak karatésok a faluban. Mi ismét szeretnénk feléleszteni ezt a sportot köztetek. Szeretettel várunk mindenkit, aki érdeklıdik a küzdısportok iránt és várjuk a régi karatésokat is. Az edzéseket az iskolatornatermében tartjuk. Edzések idıpontja: Kedd Csütörtök 17:15-19:15 Deák Mónika 3.kyu 17:15-19:15 Kern Kinga 5.kyu Az elsı edzés idıpontja: 2006 október 3. Az edzés idıpontok tetszés szerint változhatnak, megfelelı létszám esetén a külön gyermek (5éves kortól) csoportot indítunk! Szeretettel várunk minden érdeklıdıt! OSU

12 12 Únyi Újság Református egyház hírei Nem erıvel, sem hatalommal, Hanem az én Lelkemmel! (Zakariás 4,6.) Meghívó Isten iránti hálából az únyi református templom felújításáért és azokért, akik ezt a munkár támogatták HÁLAADÓ ISTENTISZTELETTET és EMLÉKTÁBLA AVATÁST tartunk. Igét hirdet: október 14-én, szombaton délután 3 órakor. fıtisztelető Dr. Márkus Mihály, a Dunántúli Református Egyházkerület püspöke. Az ünnepi alkalomra tisztelettel hívjuk és várjuk! Presbitérium Testületi Tallózó Úny Község Képviselı-testületének III. negyedéves ülései: I. ülés: augusztus 30. Napirend: 1.) Az Únyi Tagiskola pedagógus munkakörben foglalkoztatottjai kötelezı óra beosztásának áttekintése, a 2006/07-es tanévre vonatkozólag Elıadók: Kreisz Istvánné igazgató Varga László tagiskola-vezetı 2.) Egyebek II. ülés: szeptember 13. Napirend: 1.) Úny Község Képviselı-testülete évi költségvetési rendelete I. féléves teljesítésének értékelése, esetleges módosítása Elıadó: Pósfai József polgármester 2.) A Pénzügyi Bizottság beszámolója az elmúlt éves munkájáról Elıadó: Borossné Bakon Erika PB elnöke 3.) Úny Község Önkormányzata választási ciklusának az értékelése Elıadó: Pósfai József polgármester 4.) Törvényességi észrevétel megtárgyalása Elıadó: Pósfai József polgármester 6.) A Pedagógia Sub Rosa Kulturális Egyesület kapcsolat-felvételi kérelmének megtárgyalása. Elıadó: Pósfai József polgármester 7.) Egyebek.

JEGYZİKÖNYV. nyilvános ülésérıl. 2014. április 17.

JEGYZİKÖNYV. nyilvános ülésérıl. 2014. április 17. Ügyszám: 9-31/2014. JEGYZİKÖNYV nyilvános ülésérıl 2014. április 17. Szıc 2014 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: nyilvános ülésérıl Szıci Mővelıdési Ház Szıc, Kossuth L. u. 41. Az ülés idıpontja: 2014.

Részletesebben

M E G H Í V Ó. N a p i r e n d : Elıadó: 1./ Helyszíni törvényességi ellenırzés megállapításainak Bózsóné Dr. megtárgyalása (írásbeli)

M E G H Í V Ó. N a p i r e n d : Elıadó: 1./ Helyszíni törvényességi ellenırzés megállapításainak Bózsóné Dr. megtárgyalása (írásbeli) Községi Önkormányzat P o l g á r m e s t e r e Kıtelek, Szabadság út 1. szám M E G H Í V Ó Kıtelek Községi Önkormányzat Képviselıtestülete 2011. január 24-én (hétfı) délután 14 órakor ülést tart, melyre

Részletesebben

Regionális Operatív Program keretében benyújtandó pályázathoz szükséges elızetes döntések

Regionális Operatív Program keretében benyújtandó pályázathoz szükséges elızetes döntések 78. sz. elıterjesztés Egyszerő szótöbbség Elıterjesztés Tolna Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 2008. március 27-i ülése VI. napirendi pontjához: Regionális Operatív Program keretében benyújtandó

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl. 2013. február 14.

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl. 2013. február 14. Ügyszám: 289-8/2013. JEGYZİKÖNYV Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl 2013. február 14. Nyirád 2013 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: Nyirád Község

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl. 2012. június 12.

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl. 2012. június 12. Ügyszám: 114-28/2012. JEGYZİKÖNYV Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl 2012. június 12. Nyirád 2012 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: Nyirád Község

Részletesebben

Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2012. (II. 17.) határozata. a ÉVI MUNKA- ÉS ÜLÉSTERVÉRİL

Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2012. (II. 17.) határozata. a ÉVI MUNKA- ÉS ÜLÉSTERVÉRİL Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének 4/. (II. 17.) határozata a. ÉVI MUNKA- ÉS ÜLÉSTERVÉRİL I. A munkaprogramból adódó feladatok: 1.) Nyirád Község Önkormányzatának a költségvetési finanszírozásból

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT-OT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT-OT Szeged Megyei Jogú Város Idısügyi Tanácsa (továbbiakban: IT) figyelemmel a létrehozása óta eltelt idı tapasztalataira, a korábbi és 2003-ban elfogadott Szervezeti és Mőködési Szabályzatát visszavonja és

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 14. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 14. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 14. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI 118/2007. (X.31.) kt. határozat: A 2007. október 31-ei ülés napirendjének elfogadása. 119/2007. (X.31.)

Részletesebben

Szociális és Egészségügyi Iroda

Szociális és Egészségügyi Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1., Pf.: 85. Tel.: 06 (32) 311-057 Ikt.szám: 47246/2005. J a v a s l a t a három éves szociális

Részletesebben

OZORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 5/2000. (IV.13.)számú önkormányzati rendelete a helyi közmővelıdési tevékenységrıl.

OZORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 5/2000. (IV.13.)számú önkormányzati rendelete a helyi közmővelıdési tevékenységrıl. OZORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 5/2000. (IV.13.)számú önkormányzati rendelete a helyi közmővelıdési tevékenységrıl. Az önkormányzat kötelezı feladata a helyi közmővelıdési tevékenység

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Zala megye J E G Y Z İ K Ö N Y V BAK, SÁRHIDA ÉS ZALATÁRNOK KÖZSÉGEK ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELİ-TESTÜLETEI EGYÜTTES ÜLÉSÉRİL 2011. szeptember 12. Határozatok Tárgykód 32/2011. (IX.12.) számú Kt. Határozat

Részletesebben

2./ Rendezvények biztosításában való részvétel: ( A teljesség igénye nélkül )

2./ Rendezvények biztosításában való részvétel: ( A teljesség igénye nélkül ) Sárospataki Polgárır Egyesület 2012. évi beszámolója Egyesületünk 2004. június 4-én alakult. Taglétszámunk 31 fı. A 31 fıbıl 15 fı alapító tag. Megalakulásunk óta nagyon sok energiát fordítottunk arra,

Részletesebben

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete a Magyar

Részletesebben

5 A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásokról szóló rendelet elfogadása

5 A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásokról szóló rendelet elfogadása BÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 8443 Bánd, Petıfi u. 60. Tel/fax: 88/504-131 E-mail: polgarme@vnet.hu Szám: 63/ /2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: -testületének ülésén, 2010.május 17-én

Részletesebben

Halmay György bizottsági elnök

Halmay György bizottsági elnök V e s z p r é m M e g y e i J o g ú V á r o s Önkormányzata Közgyőlésének Köznevelési, Ifjúsági és Sport Bizottsága J e g y z ı k ö n y v Készült: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének

Részletesebben

- a versenyeztetéssel kapcsolatos költségek fedezését, - a rendszeres kapcsolattartást a körzet és a megyei diáksport szervezeteivel.

- a versenyeztetéssel kapcsolatos költségek fedezését, - a rendszeres kapcsolattartást a körzet és a megyei diáksport szervezeteivel. A Türr István Gazdasági Szakközépiskola sport életének pezsdítését elısegítı társadalmi szervezetet hozott létre 2007. március 8. napján. Az egyesület célja, hogy az oktató-nevelı munkával összhangban

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 10-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 10-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 4/2012. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 10-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozat száma: 39-41. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 39/2012.(IV.10.)

Részletesebben

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 6. sz.

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 6. sz. Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu 6. sz. JEGYZİKÖNYV Bér Község Önkormányzat Képviselı-testülete 2010. február 15.én megtartott zárt ülésérıl. Az

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2011. május 5-én 8 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak: Pádár

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Szám: 11-26/2009. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Magyarpolány és Kislıd Községek Önkormányzatai Képviselı-testületeinek 2009. november 23-án 16 óra 30 perckor kezdıdı együttes, nyílt ülésérıl. Az ülés

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Sárospatak Város Polgármesteri Hivatala Dísztermében 2009. szeptember 29-én, a Pénzügyi Bizottság rendkívüli ülésén.

JEGYZİKÖNYV. Sárospatak Város Polgármesteri Hivatala Dísztermében 2009. szeptember 29-én, a Pénzügyi Bizottság rendkívüli ülésén. JEGYZİKÖNYV Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatala Dísztermében 2009. szeptember 29-én, a Pénzügyi Bizottság rendkívüli ülésén. Jelen vannak: Pénzügyi Bizottság részérıl: Feró István elnök Hajdu

Részletesebben

Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete által. a 2010. június 30-i nyilvános ülésen hozott. határozatok. 31/2010. (VI. 30.) Ökt.

Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete által. a 2010. június 30-i nyilvános ülésen hozott. határozatok. 31/2010. (VI. 30.) Ökt. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete által a 2010. június 30-i nyilvános ülésen hozott határozatok 31/2010. (VI. 30.) Ökt. határozat elfogadja a Háziorvosi Szolgálat mőködésérıl szóló tájékoztatót.

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. a Bőnmegelızési Tanács egy éves munkájáról. Készítette: Dombi György Bőnmegelızési Tanács elnöke

BESZÁMOLÓ. a Bőnmegelızési Tanács egy éves munkájáról. Készítette: Dombi György Bőnmegelızési Tanács elnöke BESZÁMOLÓ a Bőnmegelızési Tanács egy éves munkájáról Készítette: Dombi György Bőnmegelızési Tanács elnöke 1 A rendırségrıl szóló 1994. évi XXXIV. törvény 10. (1) bekezdése szerint az önkormányzatok közbiztonsággal

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének június 15-én megtartott rendkívüli ülésérıl

Jegyzıkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének június 15-én megtartott rendkívüli ülésérıl Jegyzıkönyv Készült: 2012. június 15-én megtartott rendkívüli ülésérıl Jelen vannak:pálmai József korelnök Csonka József Dr. Pálinkási Csaba Bartók László képviselık Dr. Szabó Attila jegyzı Jegyzıkönyvvezetı:

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ALELNÖKE E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. április 24-ei ülésére Tárgy: A felsıfokú akkreditált szakképzés helyzetének felülvizsgálata

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek Közmővelıdési Megállapodás

Részletesebben

Száma: /2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V

Száma: /2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V Száma: 11947-1/2011. TERKA J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. május 13- án - pénteken - de. 8.30 órai kezdettel megtartott r e n d k í v ü l i ülésérıl

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Amely készült Endrefalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. március 30-án 17 00 órai nyílt testületi ülésén. Jelen vannak: Csóri Péter polgármester, Papp Gábor alpolgármester,

Részletesebben

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi Str

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi Str Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi Str. 69-71. ELİTERJESZTÉS a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2014. február 11-i ülésére

Részletesebben

2010. október 13. JEGYZİKÖNYV. Pilisszentlászló Község Önkormányzata Képviselı-testületének október 13-án megtartott alakuló ülésérıl

2010. október 13. JEGYZİKÖNYV. Pilisszentlászló Község Önkormányzata Képviselı-testületének október 13-án megtartott alakuló ülésérıl Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselı-testülete Szám: 12/2010. Határozatok száma: 49-58 /2010. Rendeletek száma: 9 /2010. JEGYZİKÖNYV 2010. október 13-án megtartott alakuló ülésérıl Napirendi

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S Elıterjesztés sorszáma: 72. MELLÉKLET: - TÁRGY: Javaslat A fogyatékos emberek egyenlı esélyő hozzáférésének biztosítása a szociális ágazatban program keretében pályázat benyújtására E L İ T E R J E S Z

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének január 10-i rendkívüli ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének január 10-i rendkívüli ülésére Elıterjesztés 1. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. január 10-i rendkívüli ülésére Tárgy: Együttmőködési megállapodás megkötése Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatával a TIOP-1.2.1/A-12/1

Részletesebben

2. Tájékoztató az aktív korúak ellátására vonatkozó szociális törvényt érintı évi változásokról Elıadó: Varró Gyuláné jegyzı

2. Tájékoztató az aktív korúak ellátására vonatkozó szociális törvényt érintı évi változásokról Elıadó: Varró Gyuláné jegyzı Recsk Nagyközségi Önkormányzat Polgármesterétıl 3245 Recsk, Kossuth L. út 165. Tel.: 36/578-310, Fax.: 36/478-022 E-mail: polgarmester@polghiv-recsk.t-online.hu 166-2/2010. Recsk Nagyközség Önkormányzata

Részletesebben

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2009. ÉVI MUNKATERVE

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2009. ÉVI MUNKATERVE JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2009. ÉVI MUNKATERVE 1./ 2009. évi költségvetésrıl szóló rendelet megalkotása Közremőködık: állandó bizottságok Határidı: 2009. február 25. 2./ Az

Részletesebben

9/1999. (XI. 29.) Ör. számú rendelete

9/1999. (XI. 29.) Ör. számú rendelete Nyirád Község Önkormányzati Képviselı-testületének 9/1999. (XI. 29.) Ör. számú rendelete A HELYI KÖZMŐVELİDÉSRİL Nyirád 1999. 1 Nyirád Község Önkormányzati Képviselı-testületének 9/1999. (XI. 29.) Ör.

Részletesebben

A Bizottságok tagjainak névjegyzéke (SZMSZ 43. (4) bekezdéséhez) Gáspár Edit Mogyorósbánya, Arany J. u. 11.

A Bizottságok tagjainak névjegyzéke (SZMSZ 43. (4) bekezdéséhez) Gáspár Edit Mogyorósbánya, Arany J. u. 11. A Bizottságok tagjainak névjegyzéke (SZMSZ 43. (4) bekezdéséhez) Pénzügyi és Vagyonnyilatkozat nyilvántartó és ellenırzı Bizottság 5 fı Bacsa Ferencné Mogyorósbánya, Petıfi S. u. 50. Kríszeg Csaba Mogyorósbánya,

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2015. február 24-i ülésére

ELİTERJESZTÉS. a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2015. február 24-i ülésére ELİTERJESZTÉS a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2015. február 24-i ülésére Tárgy: A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének elfogadása Elıterjesztı: Elıterjesztést

Részletesebben

Integrált roma program a nyíregyházi Huszár lakótelepen

Integrált roma program a nyíregyházi Huszár lakótelepen Integrált roma program a nyíregyházi Huszár Elıadó: Tóthné Csatlós Ildikó Budapest, 2009. október 5. Nyíregyháza Szabolcs-Szatmár-Bereg megye székhelye, a nyíregyházi kistérség központja Lakosságszáma

Részletesebben

Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 e-mail: spatak.ph@t-online.hu

Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 e-mail: spatak.ph@t-online.hu Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 e-mail: spatak.ph@t-online.hu Levelezési cím: 3950 Sárospatak Pf.:218 E L İ T E R J E S Z T É S a Képviselı-testület

Részletesebben

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi Str. 69-71.

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi Str. 69-71. Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi Str. 69-71. Elıterjesztés a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2014. december 9-i ülésére

Részletesebben

Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselı-testülete 10/2012. (XI.22.) önkormányzati rendelete a Falugondnoki szolgálatról

Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselı-testülete 10/2012. (XI.22.) önkormányzati rendelete a Falugondnoki szolgálatról Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselı-testülete 10/2012. (XI.22.) önkormányzati rendelete a Falugondnoki szolgálatról Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselı-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v N A P I R E N D E T :

J e g y z ı k ö n y v N A P I R E N D E T : J e g y z ı k ö n y v Készült: Pereszteg Község Önkormányzati képviselı-testületének 2010. június 14-én tartott testületi ülésén. Jelen vannak: Práznek József polgármester, Zambóné Németh Ilona jegyzı,

Részletesebben

ÚNYI ÚJSÁG. Testületi Tallózó

ÚNYI ÚJSÁG. Testületi Tallózó Únyi Újság Mottó: "Egymásért, rólunk" "A harc, a mai emberek miatti, valahogy ismét magánügy lett, amilyen a középkorban volt, s ha önzetlenül vállaljuk, talán megéri, hogy egyedül viseljük minden velejáróját.

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. július 8-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. július 8-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl 01/103-21/2013. JEGYZİKÖNYV 2013. július 8-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal, tanácsterem 8130 Enying, Kossuth u. 26. Pıdör Gyula polgármester,

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 258. MELLÉKLET: 2 db TÁRGY: Javaslat magasabb vezetıi megbízásra vonatkozó pályázati felhívások közzétételére E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

Beszámoló a lejárt határidejő határozatokról

Beszámoló a lejárt határidejő határozatokról Beszámoló a lejárt határidejő határozatokról 4/2009.(I.29.)Kt.sz. Javaslattevı Testület létrehozása Jánoshalma Város Képviselı-testülete a kitüntetı címek alapításáról és adományozásáról szóló 19/2008.

Részletesebben

SAJÓKERESZTÚR MUNKATERVE

SAJÓKERESZTÚR MUNKATERVE SAJÓKERESZTÚR Önkormányzat Képviselıtestületének és Bizottságainak 2009. évi MUNKATERVE (tervezet) Az Önkormányzat Képviselıtestülete elfogadta. /2008. (I..) számú határozatával Sajókeresztúr, 2009. január

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános, rendkívüli ülésérıl október 11.

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános, rendkívüli ülésérıl október 11. Ügyszám: 9-146/2012. JEGYZİKÖNYV Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános, rendkívüli ülésérıl 2012. október 11. Nyirád 2012 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: Nyirád Község Önkormányzata

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános, rendkívüli ülésérıl december 2.

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános, rendkívüli ülésérıl december 2. Ügyszám: 15-147/2010. JEGYZİKÖNYV Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános, rendkívüli ülésérıl 2010. december 2. Nyirád 2010 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: Nyirád Község Önkormányzata

Részletesebben

Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testülete által a február 14-i nyilvános ülésen hozott határozatok

Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testülete által a február 14-i nyilvános ülésen hozott határozatok Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testülete által a 2012. február 14-i nyilvános ülésen hozott határozatok 2/2012. (II. 14.) határozata Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata

Részletesebben

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2010. I. félévi MUNKAPROGRAMJA. Elfogadva: /2009. (XII.17.) ÖKT sz. határozat

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2010. I. félévi MUNKAPROGRAMJA. Elfogadva: /2009. (XII.17.) ÖKT sz. határozat ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2010. I. félévi MUNKAPROGRAMJA Elfogadva: /2009. (XII.17.) ÖKT sz. határozat 1 2010. JANUÁR 14 / CSÜTÖRTÖK/, 16 óra ***************************** 1./ Rendezési

Részletesebben

1. Név: Egyetemre, fıiskolára felkészítı Középiskolai Leánykollégium 2. Székhely: 1145 Budapest, Uzsoki u. 34/a

1. Név: Egyetemre, fıiskolára felkészítı Középiskolai Leánykollégium 2. Székhely: 1145 Budapest, Uzsoki u. 34/a 1. 1. Név: Egyetemre, fıiskolára felkészítı Középiskolai Leánykollégium 2. Székhely: 1145 Budapest, Uzsoki u. 34/a 2. a; Egyetemre, fıiskolára felkészítı Középiskolai Leánykollégium tanulóinak érdekképviselete

Részletesebben

Jegyzőkönyv Dömös Község Önkormányzatának június 13-án megtartott Rendkívüli Nyílt Képviselő-testületi üléséről

Jegyzőkönyv Dömös Község Önkormányzatának június 13-án megtartott Rendkívüli Nyílt Képviselő-testületi üléséről Dömös Község Önkormányzata 2027 Dömös Táncsics u. 2 Készült 4 példányban! /2013 1. sz. példány Jegyzőkönyv Dömös Község Önkormányzatának 2013. június 13-án megtartott Rendkívüli Nyílt Képviselő-testületi

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a bizottság április 19-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a bizottság április 19-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 3/2011. JEGYZİKÖNYV a bizottság 2011. április 19-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozatok száma: 17-19. TARTALOMJEGYZÉK 17/2011.(IV.19.)

Részletesebben

Elıterjesztés a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. április 12-i ülésére

Elıterjesztés a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. április 12-i ülésére 1 Elıterjesztés a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. április 12-i ülésére Tárgy: A Wunderland Óvoda Esélyegyenlıségi programjának módosítása Elıterjesztı: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök Elıterjesztést

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. április 24-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat pályázat

Részletesebben

Ellend községi Önkormányzat képviselı-testületének JEGYZİKÖNYVE

Ellend községi Önkormányzat képviselı-testületének JEGYZİKÖNYVE Ellend községi Önkormányzat képviselı-testületének 3/2008.számú JEGYZİKÖNYVE Készült, Ellend községi Önkormányzat képviselı-testületének az ellendi polgármesteri hivatalban 2008. április 17-én 17:00 órakor

Részletesebben

Kivonat. a Helyi Választási Bizottság Sándorfalva október 13-án tartott ülésének jegyzıkönyvébıl HATÁROZAT

Kivonat. a Helyi Választási Bizottság Sándorfalva október 13-án tartott ülésének jegyzıkönyvébıl HATÁROZAT 47/2014. (X. 13.) HVB határozat Kivonat a Helyi Választási Bizottság Sándorfalva 2014. október 13-án tartott ülésének jegyzıkönyvébıl Tárgy: Települési önkormányzati képviselık választási eredményének

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közép-Magyarországi Operatív Program keretében. Vízgazdálkodási tevékenységek. Belterületi csapadékvíz-elvezetés és győjtés

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közép-Magyarországi Operatív Program keretében. Vízgazdálkodási tevékenységek. Belterületi csapadékvíz-elvezetés és győjtés PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program keretében Vízgazdálkodási tevékenységek Belterületi csapadékvíz-elvezetés és győjtés Kódszám: KMOP-2007-3.3.1 B komponens A projektek az Európai

Részletesebben

Beszámoló Annavölgy Község Önkormányzata. 2009. évi költségvetésének teljesítésérıl. 1. Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése

Beszámoló Annavölgy Község Önkormányzata. 2009. évi költségvetésének teljesítésérıl. 1. Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése Beszámoló Annavölgy Község Önkormányzata 2009. évi költségvetésének teljesítésérıl 1. Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése 1.1. Kötelezı feladatok ellátása Az önkormányzat a kötelezıen

Részletesebben

Magyarpolány Községi Önkormányzat 6./2000./IV.27./ Önk. sz. rendelete a helyi közmővelıdésrıl és kultúráról.

Magyarpolány Községi Önkormányzat 6./2000./IV.27./ Önk. sz. rendelete a helyi közmővelıdésrıl és kultúráról. Magyarpolány Községi Önkormányzat 6./2000./IV.27./ Önk. sz. rendelete a helyi közmővelıdésrıl és kultúráról. Magyarpolány Községi Önkormányzat Képviselıtestülete a kulturális javak védelmérıl és a muzeális

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v 1. /2011. J e g y z ı k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. január 31-én (hétfın) 14: 00 órakor tartott ülésérıl. Jelen vannak: Tóth Ferenc polgármester Fehér István

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. 2009. december 15-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén.

J e g y z ı k ö n y v. 2009. december 15-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén. J e g y z ı k ö n y v Készült: 2009. december 15-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén. Jelen vannak: Oláh József Csaba a bizottság

Részletesebben

Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja

Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja 2015-2019 Bevezetés Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116..-a alapján a helyi önkormányzatoknak Gazdasági programot

Részletesebben

28/2003. (III.12.) sz. önk. h a t á r o z a t

28/2003. (III.12.) sz. önk. h a t á r o z a t 28/2003. (III.12.) sz. önk. h a t á r o z a t az Európai Uniós, Regionális Bizottság elıterjesztése az EU-s Hozományra vonatkozóan c. elıterjesztést zárt ülésen tárgyalja, mivel annak nyilvános ülésen

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v lkunbaracs Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 4. /2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. június 27-én (szerdán) 15: 00 órakor tartott

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek a 2010. II. félévi

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének január 19-i ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének január 19-i ülésére 5. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. január 19-i ülésére Tárgy: Pályázat kiírása a Mizsei utca 7-9. szám alatti Lajosmizse Városi Labdarúgó Sportcentrum és a belvízelvezetı

Részletesebben

N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A

N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A Körjegyzıség 8452 Halimba, Petıfi S. u. 16. Tel./fax: 88/237-003. 503-420. Szám: 1-5 / 2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Halimba Község Önkormányzata Képviselı-testülete, Öcs Község Önkormányzata Képviselı-testülete,

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. január 5-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. január 5-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 1/2011. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. január 5-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozatok száma: 1-2. TARTALOMJEGYZÉK 1/2011.(I.05.) ÖH. Pályázat

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 61. MELLÉKLET : 1 db TÁRGY: Beszámoló a Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács 2010. évi munkájáról E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. május 13-i ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. május 13-i ülésére Elıterjesztés 8. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. május 13-i ülésére Tárgy: A 2009. évi Környezetvédelmi Nap program-tervezetének elfogadása Az elıterjesztést készítette: Földházi

Részletesebben

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi str

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi str Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi str. 69-71. ELİTERJESZTÉS a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2013. február 19-i ülésére

Részletesebben

Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat

Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat Szám: IV.535-3/2010. J E G Y ZİKÖNYV a Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2010. december 10-én (pénteken) 9 00 órakor a Polgármesteri Hivatal II. emeleti mőszaki tárgyalójában megtartott ü l é s

Részletesebben

117/2014. SZ. ET. A 10/2014.(III.14.) sz. költségvetési rendelet felülvizsgálatáról

117/2014. SZ. ET. A 10/2014.(III.14.) sz. költségvetési rendelet felülvizsgálatáról 117/2014. SZ. ET. A 10/2014.(III.14.) sz. költségvetési rendelet felülvizsgálatáról 1. Előterjesztő megnevezése, szavazati arány, nyilvánosság (aláírás 1. pont): Előterjesztő Szavazati arány Nyilvánosság

Részletesebben

Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete által. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének 36/2011. (VI. 30.

Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete által. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének 36/2011. (VI. 30. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete által a 2011. június 30-i nyilvános képviselı-testületi ülésen hozott határozatok 36/2011. (VI. 30.) határozata Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete

Részletesebben

Elıterjesztés az Oktatási és Kulturális Bizottság november 10-i ülésére

Elıterjesztés az Oktatási és Kulturális Bizottság november 10-i ülésére Ügyszám: 07-7/1059/2010. Ügyintézı: dr. Gáspár Jenı Tárgy: Pályázati kiírás a Pannon Filharmonikusok-Pécs magasabb vezetıi munkakörének ellátására Elıterjesztés az Oktatási és Kulturális Bizottság 2010.

Részletesebben

Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság, Pénzügyi Bizottság. Békés Város Képviselı-testülete 2011. május 26-i ülésére

Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság, Pénzügyi Bizottság. Békés Város Képviselı-testülete 2011. május 26-i ülésére Tárgy: Beszámoló Békés város nemzetközi kapcsolatairól, pályázat benyújtása testvérvárosi kapcsolatok elmélyítésére Elıkészítette: Hajdu Lívia PR referens Véleményezı bizottság: Oktatási, Kulturális és

Részletesebben

Bizottságának 2012. május 23-án megtartott ülésérıl.

Bizottságának 2012. május 23-án megtartott ülésérıl. Készült: Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete Humánpolitikai Bizottságának 2012. május 23-án megtartott ülésérıl. Jelen vannak: Keserő Zoltán a Bizottság elnöke Hock János Bizottsági tag

Részletesebben

XII. évfolyam, 2. szám Úny Község Önkormányzatának Kiadványa 2008. július

XII. évfolyam, 2. szám Úny Község Önkormányzatának Kiadványa 2008. július ÚNYI ÚJSÁG XII. évfolyam, 2. szám Úny Község Önkormányzatának Kiadványa 2008. július T A R T A L O M Fejezetek Úny község történelmébıl Óvodai hírek Iskolai hírek Testületi Tallózó Anyakönyvi hírek Berhidai

Részletesebben

Zalai Dombhátaktól a Vulkánok Völgyéig

Zalai Dombhátaktól a Vulkánok Völgyéig Zalai Dombhátaktól a Vulkánok Völgyéig Helyi Leader Közösség bemutatkozása (2007. október 18.) Elıadó: Horváth Krisztián Keszthely és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás programfelelıs Megalakult a Zalai

Részletesebben

Az Egészségügyi és Szociális Bizottság koncepciója a Szociális, Gyermek és Családvédelmi keret felhasználására

Az Egészségügyi és Szociális Bizottság koncepciója a Szociális, Gyermek és Családvédelmi keret felhasználására Az Egészségügyi és Szociális Bizottság koncepciója a Szociális, Gyermek és Családvédelmi keret felhasználására Az Egészségügyi és Szociális Bizottság (továbbiakban: Bizottság) a Szociális, Gyermek és Családvédelmi

Részletesebben

Nyirád Község Cigány Kisebbségi Önkormányzata Elnökétıl 8454 Nyirád, Szabadság u. 3. Tel./fax: 88/ ; 88/

Nyirád Község Cigány Kisebbségi Önkormányzata Elnökétıl 8454 Nyirád, Szabadság u. 3. Tel./fax: 88/ ; 88/ 1. napirendi pont Tel./fax: 88/235-001; 88/506-070 e-mail: nyiradph@vnet.hu Ügyszám: 9-8/2011. Tárgy: Tájékoztató a lejárt határidejő képviselı-testületi határozatok végrehajtásáról A Cigány Kisebbségi

Részletesebben

Az Ügyrendi és Sport Bizottság ülésérıl készült jegyzıkönyv október 24.

Az Ügyrendi és Sport Bizottság ülésérıl készült jegyzıkönyv október 24. Lajosmizse Város Önkormányzat Ügyrendi és Sport Bizottsága I/1209/33/2012. Az Ügyrendi és Sport Bizottság ülésérıl készült jegyzıkönyv 2012. október 24. Az ülésen hozott határozatok száma és tárgya: 24/2012.

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2011. november 15-én 14 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésérıl.- Jelen vannak: Pádár Lászlóné polgármester, Baktai

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SOSZÁMA: 204. MELLÉKLET: -1 db TÁRGY: Javaslat az Egészségügyi Gondnokság vezetıi állására pályázat kiírására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK

Részletesebben

Az önkormányzati törvény fenti rendelkezése értelmében ezen elıterjesztés zárt ülés anyagát képezi

Az önkormányzati törvény fenti rendelkezése értelmében ezen elıterjesztés zárt ülés anyagát képezi A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 12. (4) bekezdés a.) pontja alapján a képviselı-testület zárt ülést tart: választás, kinevezés, felmentés, vezetıi megbízatás adása illetıleg visszavonása,

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a bizottság 2012. augusztus 29-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a bizottság 2012. augusztus 29-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 9/2012. JEGYZİKÖNYV a bizottság 2012. augusztus 29-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozatok száma: 45-46. TARTALOMJEGYZÉK 45/2012.(VIII.29.)

Részletesebben

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi str

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi str Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi str. 69-71. ELİTERJESZTÉS a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2015.

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V 45/2011 J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Budakeszi Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. október 27-én megtartott nyílt testületi ülésén. Jelen voltak: 10 fı képviselı a jelenléti ív szerint (Pataki

Részletesebben

Bózsva község Önkormányzatának 1 /2011. (II. 15 ) számú rendelete az önkormányzat évi költségvetésérıl

Bózsva község Önkormányzatának 1 /2011. (II. 15 ) számú rendelete az önkormányzat évi költségvetésérıl Bózsva község Önkormányzatának 1 /2011. (II. 15 ) számú rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl Bózsva Községi önkormányzat képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

12/2013. (IX.02.) önkormányzati rendelete. a helyi építészeti értékek védelmérıl. I. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya

12/2013. (IX.02.) önkormányzati rendelete. a helyi építészeti értékek védelmérıl. I. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/2013. (IX.02.) önkormányzati rendelete a helyi építészeti értékek védelmérıl Az épített környezet alakításáról és védelmérıl szóló 1997. évi LXXVIII.

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 2013. november 05-én megtartott rendkívüli ülésérıl Jelen vannak: Pap József alpolgármester Dr. Árva-Lóky Zsófia képviselı

Részletesebben

HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA

HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA H ATÁROZA TOK HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA 2007. FEBRUÁR 27-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉN 11/2007. (II. 27.) Tkt határozat: Tárgy: Napirendi pontok elfogadása 1./ A Homokháti Kistérség Többcélú Társulása

Részletesebben

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. június 26-i ülésére

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. június 26-i ülésére Tárgy: Tájékoztató a 2007. II. félévében és 2008. évben beadott pályázatok eredményérıl Elıkészítette: Váczi Julianna osztályvezetı Gazdálkodási Osztály Gyebnár Péter Mőszaki Osztály Sorszám: III/3. Döntéshozatal

Részletesebben

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Szám: IV. 145-6/2012. J E G Y ZİKÖNYV a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2012. július 19-én (csütörtökön) 9 órakor a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Polgármesteri Hivatal 9082 Nyúl, Kossuth L. u. 46. Szám: 106-1/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Nyúl Község Önkormányzata Képviselıtestületének 2010. február 09-én megtartott rendkívüli ülésérıl. Jelen

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek beszámolója 1 8 1 7 3 5 0 3-1 - 4 2 Adószám A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek beszámolója 2 0 0 2 év MAZSIHISZ Szeretetkórházért Közhasznú alapítvány egyéb szervezet megnevezése 1145 Budapest, Amerikai

Részletesebben

Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV

Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselő-testületének 2002. július 11-én megtartott rendkívüli üléséről 1 Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

Beszámoló a Mátrai Önkormányzati Társulás Tevékenységéről

Beszámoló a Mátrai Önkormányzati Társulás Tevékenységéről Mátrai Önkormányzati Társulás Elnöke, 3145 Mátraterenye Kossuth út 178. Társult települési önkormányzat polgármestere Szám: /2015/I. Beszámoló a Mátrai Önkormányzati Társulás Tevékenységéről Készült: a

Részletesebben