Fejezetek Úny község közelmúltjából

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Fejezetek Úny község közelmúltjából"

Átírás

1 ÚNYI ÚJSÁG X. évfolyam, 3. szám Úny Község Önkormányzatának Kiadványa szeptember T A R T A L O M Fejezetek Úny község közelmúltjából Úny HVB Közlemény Polgármesteri kampánylevelek Egységes polgármester- és képviselı-jelölti programterv Képviselıi kampánylevelek Rendırségi felhívás Felhívás Református egyház meghívója Testületi Tallózó Mottó: "Egymásért, rólunk" "A harc, a mai emberek miatti, valahogy ismét magánügy lett, amilyen a középkorban volt, s ha önzetlenül vállaljuk, talán megéri, hogy egyedül viseljük minden velejáróját. Annak, aki elszánja magát, hogy púpként a hátára vegye egy kötelesség kényszereit, vállalnia kell, hogy egyedül maradjon a taktikus kortársak között." Ismeretlen szerzı Körjegyzıség ügyfélfogadási rendje hétfın: óráig szerdán: óráig pénteken: óráig Polgármester fogadóórái hétfın: óráig pénteken: óráig Körjegyzı fogadónapja szerdán: óráig Kiadja: Úny Község Önkormányzata 2528 Úny, Kossuth L. u (33) Felelıs kiadó: Kovács Gyuláné Szerkesztette: Polgármesteri Hivatal Nyomtatás: Polgármesteri Hivatal / Fax: 06 (33) Készült: 250 pld., Úny Község Önkormányzata Képviselı-testülete Munkájának eredménye között Úny Község Önkormányzata Képviselı-testülete végén, az újjá alakulását követıen, a Község jövıjét illetı terveit, elképzeléseit Ciklusprogramjában fogalmazta meg, alkalmazkodva az Állam várható fiskális és monetáris politikájához. Alapfeladatként szabta ki, az igények és a lehetıségek szinkronizálását, mivel a kistelepülési önkormányzati fejlesztések forráshiány következtében pályázatfüggık. Ebbıl az következik, hogy a községi beruházások nem a lakosság és a képviselı-testület által felállított és elfogadott fontossági sorrendben készültek, készülnek, hanem a lehetıségek függvényében. Úny község saját erıs fejlesztési forrásai minimálisak voltak, és jelenleg is azok. Legnagyobb sajnálatunkra a ciklus során csökkenı tendenciát mutattak. Ennek okozója többek között a kötelezı béremelések, az energiaárak növekedése, a szokatlanul szélsıséges idıjárás (főtési költségek), és nem utolsó sorban a normatív támogatások átalakítása, illetve reálértékének a csökkenése. Képviselı-testületünk gazdálkodásának fı célkitőzése az intézmények zavartalan mőködésének a biztosítása mellett, a fejlesztési pénzeszközök minél hatékonyabb felhasználása volt. Községünket az elmúlt négy évben is, változatlan formában gazdagították és szolgálták intézményei. Ennek a hozadéka pénzben kifejezhetetlen, mégis a község jövıjének a záloga. A fejlesztésre rendelkezésre álló önerıt pályázati úton sikerült megtöbbszörözni. A következı felsorolás ezt szemlélteti részletesen. Önkormányzati fejlesztések az elmúlt négy évben, pályázati támogatással: Partfal-stabilizációs munkálatok/bercsényi út eleje/: Elnyert támogatás: eft Beruházás teljes költsége: eft Kábeltv hálózat megépítése: Elnyert támogatás: eft Beruházás teljes költsége: eft Szelektív hulladéklerakó sziget létesítése: Elnyert támogatás: 210 eft Beruházás teljes költsége: 300 eft Kossuth Lajos utca felújítása: Elnyert támogatás: eft Beruházás teljes költsége: eft Rendezési terv Elnyert támogatás: eft Beruházás teljes költsége: eft A rendezési terv a tervek szerint év végére készül el teljes egészében. Deák Ferenc u. felújítása Elnyert támogatás: eft Beruházás teljes költsége: eft A hivatal informatikai fejlesztése: Elnyert támogatás: eft Beruházás teljes költsége: eft Önkormányzati pályázati fejlesztések összesen: Elnyert támogatás: eft Beruházás teljes költsége eft

2 2 Únyi Újság Intézményi fejlesztések pályázati támogatással: Óvodai eszközbeszerzés /játszótéri játékok/: Elnyert pályázati támogatás: 417 eft Teljes költsége: 855 eft Pedagógusi számítógép beszerzése Elnyert pályázati támogatás: 400 eft Teljes költsége: 500 eft Iskolában udvari játékok, eszközök beszerzése: Elnyert pályázati támogatás: 450 eft Teljes költsége: 742 eft Intézményi pályázati fejlesztések összesen: Elnyert pályázati támogatás: eft Beruházás teljes költsége: eft Önkormányzati elnyert pályázati támogatás mindösszesen: Pályázati támogatással megvalósult fejlesztések bruttó költsége: eft eft Összevetve az elnyert pályázati támogatásokat a felhasznált önrésszel megállapítható, hogy 1 Ft önerıre 1,25 Ft pályázati támogatás jut, ami 55,6 %-os támogatásnak felel meg. Egyszerő nyelvre lefordítva ez azt jelenti, hogy 1 Ft önkormányzati fejlesztési pénzeszköz felhasználásával 2,25 Ft értéket sikerült elıállítani, a pályázati támogatásoknak köszönhetıen. Ismerve a fejlesztések beruházások költségigényét, mindenképpen jó eredmény, hogy eft helyett eft-ot tudtunk, elsısorban fejlesztésekre fordítani. Az 1. ábra Úny Község Önkormányzata által fejlesztésre, felújításra fordított pénzeszközeinek az évenkénti alakulását szemlélteti és között. Ha ezeket az adatokat, éves bontásban összevetjük, a 2. ábrában található tervezett bevételek alakulásával, akkor megállapíthatjuk, hogy évente a mőködési költségvetés több mint egyharmada a fejlesztések mértéke. Ez nyereségérdekelt szervezetekkel összevetve is megállja a helyét, de önkormányzatok vonatkozásában mindenképpen jó eredmény. 1. ábra: Úny község éves fejlesztései EFt Évek

3 3 Únyi Újság A 2. ábrán a tervezett bevételek és tényleges bevételek közötti különbözet is elsı sorban a pályázati bevételek alakulását szemlélteti. 2. ábra: Bevételek alakulása Bevételek tény Bevételek terv Évek E Ft Nem pályázati eredető településfejlesztési munkálatok: 2003-ban: Szilárdburkolatú önkormányzati utak kátyúzása; Idısek Klubja akadálymentesítése, átalakítása gondozási központtá; Szennyvíz-csatornázás megvalósíthatósági tanulmánytervének az elkészíttetése; Kábeltv pályázat elkészíttetése, engedélyeztetése ben régi vágya teljesült a településnek, amikor hivatalosan is átadásra került a Petıfi téren a felújított, megszélesített patakhíd és buszmegálló. Állami közút lévén állami beruházásként valósult meg. Az önkormányzat költségvetésében nem jelent meg ben, terven felül, önerı felhasználása nélkül, sikerült megkezdeni az Únyi patak Kossuth Lajos utcával párhuzamos szakaszán a meder kotrását ban Halottas ház külsı faszerkezetének a lefestése; Iskola legszükségesebb külsı felújítási munkálatai. Mindig vannak elégedetlen emberek, ami természetes és pozitív emberi tulajdonság, ha az ember a realitások talaján állva, mindig többre és többre vágyva, a vágyai megvalósulásáért tesz. Bátran kijelenthetjük, Képviselı-testületünknek az elmúlt ciklusban reális elképzelései voltak, és azok megvalósításáért dolgozott és áldozott. Az áldozatot az jelentette, hogy a képviselık feladatukat ingyen és bérmentve látták el. A polgármester pedig nem tartott igényt az évi LXIV. törvény 18. -a szerinti járandóságára, ami minimum az illetményének a 20 %-a. Négy éves munkánk a fenti eredményeket hozta. Ezek az eredmények pedig magukért beszélnek. Úny Község Képviselı-testülete

4 4 Únyi Újság KÖZLEMÉNY Tájékoztatjuk a Tisztelt Választópolgárokat, hogy a helyi önkormányzati képviselık és a polgármesterek általános választására október 1-én kerül sor. A szavazás 6 00 órától óráig tart. A választáson közremőködı helyi választási szervek Úny községben az alábbiak: Helyi Választási Bizottság: Podhorszki Irén HVB elnöke Mester Ferencné HVB elnök-helyettes Bednanits Józsefné HVB tagja Cseke Istvánné HVB tagja Kiss Gáborné HVB tagja Balázs Józsefné HVB póttag Vörösvári Lászlóné HVB póttag A Helyi Választási Iroda vezetıje: Helyi Választási Iroda tagjai: Jegyzıkönyvvezetı: Somogyi Józsefné Kovács Gyuláné Somogyi Józsefné Szabó Zsoltné Helyi Választási Bizottság és Helyi Választási Iroda helyisége címe: 2528 Úny, Kossuth Lajos út 2. Szavazóhelyiség címe: Idısek Klubja Úny, Kossuth Lajos út 2. Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a október 1-én tartandó, helyi önkormányzati képviselı és polgármester választáson az alábbi jelöltek indultak: Polgármester-jelöltek: FODOR ANITA PÓSFAI JÓZSEF STORCZ BALÁZS ÁKOS SZABÓ ZSUZSANNA KRISZTINA Képviselı-jelöltek: BOROSSNÉ BAKON ERIKA CSÁKÁNY ZOLTÁN JÁNOS FRIEDRICH ÁRPÁD HAJDÁRNÉ MOLNÁR KATALIN ELVIRA HÁSÁS NORBERT SZILÁRD KLÉRI ZSÓKA KOVÁCS FERENCNÉ KREITNER MIKLÓS MOLNÁR FERENCNÉ NÉMETH DEZSİ ATTILA PODHORSZKI ATTILA PODHORSZKI FERENC PÓSFAI JÓZSEF RUBNER RUDOLF SZABÓ ZSUZSANNA KRISZTINA Helyi Választási Bizottság közleménye FIDESZ-KDNP JELÖLTJE MSZP JELÖLTJE MSZP JELÖLTJE MSZP JELÖLTJE Érvényesen szavazni: - Polgármester esetén 1 jelöltre; - Képviselı estén legfeljebb 7 jelöltre, a neve melletti körben (O) elhelyezett egymást metszı két vonallal lehet. (X, +) - Megyei közgyőlés tagjaira szavazni az országgyőlési listás választásnak megfelelıen lehet, azaz egy pártot, vagy szervezetet szabad bejelölni. Szavazni csak személyesen a választópolgár lakóhelyén, vagy igazolással a választás kihirdetése (2006. július 11.) elıtt létesített tartózkodási helyén lehet. Ha a választópolgár a tartózkodási helyén kíván szavazni, igazolást

5 5 Únyi Újság ajánlott levélben, szeptember 26-ig, személyesen, vagy meghatalmazott útján, szeptember 29-én 16 óráig kérhet a lakóhely szerint illetékes jegyzıtıl. Részletes tájékoztatásért a Helyi Választási Irodához lehet fordulni. A hatályos szabályozás szerint a választás egyfordulós rendszerő, érvényességi, vagy eredményességi feltétel nincs. Polgármester az a jelölt lesz, aki a legtöbb érvényes szavazatot kapta. Szavazategyenlıség esetén idıközi választást kell kiírni. Képviselık azok a jelöltek lesznek, akik a megválasztható képviselık száma szerint (7 fı), a legtöbb szavazatot kapták. Szavazategyenlıség esetén sorsolással kell megállapítani, hogy az egyenlı számú szavazatot elért jelöltek közül melyik szerez mandátumot. Ha a kislista jelöltjét polgármesternek is megválasztották, a kislistáról törölni kell, és helyébe a legtöbb szavazatot elért jelölt lép. Úny, szeptember 11. Helyi Választási Bizottság Polgármester-jelöltek programtervezetei Kedves Únyiak! Tisztelt Választók! Annak ellenére, hogy nemrégiben tértem vissza szülıfalumba, szerencsére sokan megismernek. Részben ezt édesapám, Friedrich György önzetlen közösségi munkájának, részben Önöknek, szívélyes és kedves fogadtatásuknak, ıszinte beszélgetéseiknek köszönhetem. Azoknak, akikkel még nem sikerült személyesen találkoznom, hadd mutatkozzam be pár szóban. Fodor Anita vagyok, 31 éves, két kicsi gyermek, Ákos és Panna édesanyja ben végeztem a Hell József Károly Mőszaki Szakközépiskolában, mint vegyipari gépész és számítástechnikai technikus ben diplomáztam a Modern Üzleti Tudományok Fıiskoláján, mint közgazdász-menedzser, gazdasági szakon, vállalkozásmenedzsment szakágon. Jelenleg, mint folyamatfejlesztı dolgozom egy multinacionális vállalatnál. Itt, a munkám mellett az elsı üzemi tanács elnök-helyetteseként sikerült többek között elérni a dolgozók munka-körülményeinek jelentıs javítását és kiharcolni, hogy a vezetıség meghallgassa az emberek gondjait, valamint tájékoztassa ıket azok megoldásáról. Lakóhelyemen lakóközösségi megbízott voltam kislányom megszületéséig és ebben a minıségben tavaly egy pályázaton támogatást nyertem környezetünk szebbé tételére a helyi önkormányzatnál. Most joggal tehetnék fel azt a kérdést, hogy mit is ígérek én Önöknek és a falunak? De én nem ígérni szeretnék, hanem tenni. Én még emlékszem a régi, csodálatosan szép és gyorsan fejlıdı falura, büszke voltam a gyönyörő lovas-pályánkra. Ha végigsétálnak Önök is a faluban, tudatosan, nyitott szemmel, mint én is tettem, láthatják, hogy a legszükségesebb feladatok a következık: - az utcán lévı esıvíz-elvezetı árkok rendbe tétele, karbantartása; - a fıúton a gyalogos közlekedés biztonságosabbá tétele gyalogjárda kiépítésével, teherautó-forgalom korlátozásával; - a temetıbe vezetı út rendbe tétele, az útfelújítási program folytatása; - a falu megszépítése, vonzóbbá tétele (például fásítási / parkosítási program meghirdetése, központi játszótér kialakítása, illegális szemétlerakók megszőntetése). És ami nem látszik, de beszélgetéseinkbıl kiderül, hogy mi hiányzik: - közösségi programok szervezésének támogatása (például falunapok, hagyományırzı programok); - helyi ifjúsági klub megalakítása, valamint a nyugdíjas klub megalakításának támogatása; - közép és felsıfokú tanulmányok folytatásának, tanfolyamok megszervezésének támogatása; - bevételi források felkutatása; - munkanélküliség mérséklése (például únyi lakosok foglalkoztatása, munkahely teremtés támogatása). Minden erımmel és tudásommal azon leszek, hogy a leírt problémákat a lehetı leghamarabb megoldjuk. Hogy hogyan? Összefogással, pályázatokkal és az Önök segítségével. Nyitott vagyok ötleteikre, javaslataikra. Meggyızıdésem, hogy a jó vezetı nemcsak meghallgatja az emberek problémáit, hanem falujárás során kikéri véleményüket és megfogadja tanácsukat is. Ezért célom, nemcsak a lakossági fórumok, falugyőlések megszervezése, hanem, hogy érdekeltté tegyem mindenki megjelenését, az ott elhangzottak nyílt vitára bocsátásával és a közgyőlésen való elıterjesztéssel. Remélem a jövıben, mint az Önök polgármestere, szép eredményeket érhetek el a falu közösségének és fıként a lakosok életének szebbé és jobbá tételében, hogy ne csak egy szők kör élvezze az elınyöket. Hiszen a falu jövıje, mindannyiunk jövıje és a döntés most az Önök kezében van. További szép napot kívánva maradok tisztelettel: Fodor Anita független polgármester-jelölt

6 6 Únyi Újság Tisztelt Únyi Választópolgárok! Engedjék meg, hogy ezúton is ıszinte köszönetet mondjak azoknak, akik a polgármesteri ajánlószelvényüket hozzám juttatták el, biztosítva ezzel a polgármesteri választáson való indulásomat! Külön öröm számomra, hogy szép számmal voltak. Röviden magamról azoknak, akik nem ismernek: Pósfai József a nevem. Lassan 48 éves leszek. Únyi lakosnak születtem, és a mai napig az vagyok. 20 éve házasságban élek, két felnıtt korú fıiskolás fiam van. Végzettségemet tekintve közgazdász diplomával rendelkezem. 25 éves középvezetıi, illetve vezetıi gyakorlatot szereztem eddigi munkám során óta vagyok tagja Úny Község Képviselı-testületének között, mint Képviselı, december 11- tıl, mint polgármester szolgálom kicsiny falunkat. Politikai hovatartozásomat tekintve függetlennek vallom magam. Választópolgári gondolatok: - Kicsiny településünk önzetlen segítéséhez nem kell önkormányzati vezetınek lenni. Aki bejelentett állandó únyi lakhellyel rendelkezik, az már elmondhatja, hogy tett, tesz valamit. Ezzel a gesztussal az állami támogatási rendszer keretében már hozzájárul Úny Község bevételeihez. - Célszerő, ha valaki polgármesternek jelölteti magát, elıtte minimum egy ciklust, mint önkormányzati képviselı ténykedik, lehetıleg az adott településen. Így tényleges információkkal rendelkezik. - Mielıtt szavazom, gondolatban bejárom a jelöltek portáit. Aki közülük otthon rendet tud tartani, az talán a községben is. - A folytonosság biztosítása sokat hozhat a konyhára. Az már biztos, hogy a körjegyzı új lesz. A folytonosságot ez esetben a régi-új polgármester jelentheti. A polgármester polgármester-jelölti gondolatai: Nem adhatok mást csak mi lényegem (Madách) - Úny községet szeretném a jövıben is szolgálni, demokratikus vezetési elvekkel, ha kell kétkezi munkámmal, mint azt az elmúlt 12 évben is tettem. - A lakosság bármiféle megosztását elítélem, mert széthúzást eredményez. Számomra csak a többség fogalma létezik. - Szabadon idézve egy köztisztviselı szavait: Nem az a baj, hogy nem tudjuk mit kellene tenni, hanem az, hogy nincs mibıl. Ezen vezérgondolat alapján, alkalmazkodva az Európai Unió költségvetéséhez, az idei évben Úny község fejlesztési igénye beépült a Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás Operatív Programjába. A program a fenntartható életminıség megteremtését tőzte zászlajára. 2-3 önkormányzati ciklust felölelı tervezetrıl van szó. Magyarország jelenlegi gazdasági helyzetének ismeretében, az operatív program beindítása minimum 2 évet késni fog, minek következtében a befejezése is el fog tolódni. Úny Község neve mellett 19 átfogó programtervezet szerepel, 2 milliárd Ft költségigénnyel. A teljesség igénye nélkül: Közterületek felújítása, kiépítése; Csapadékvíz elvezetési rendszer terveztetése (ez már folyamatban van), elkészítése; Építési telkek kialakítása; Szennyvíz-kezelés megoldása; Belterületi és külterületi önkormányzati és állami közutak felújítása, építése; Önkormányzati intézmények, épületek teljes felújítása. - Pályázni csak önrész birtokában célszerő. Az önrész csak kivételes esetekben lehet lakossági teher. Elsısorban takarékos gazdálkodással kell elıteremteni, mint eddig is tettük. Minimális önrésszel (10 %) számolva is, Úny fejlesztési tervéhez 200 millió Ft önerı szükséges. Ez Önkormányzatunk négy éves teljes, mőködési költségvetése. Látható, hogy négy évre irreális cél a szükséges fejlesztések megvalósítása. - Közgazdászként fel kell hívjam a figyelmet, hogy egy új polgármester megválasztása 1 millió Ft plusz bérköltséget jelent, aminek a kifizetése tovább rontja az önkormányzat amúgy sem rózsás pénzügyi helyzetét. - A tények azért tények, mert a valóságot tükrözik. Továbbra is ragaszkodom a realitásokhoz, mert erre kötelez ıseim helyi múltja, gyermekeim jelene, és a saját jövım. Nem utolsó sorban pedig csak így tudok nyugodtan aludni. Tisztelettel kérek minden kedves Únyi Választópolgárt, hogy az Únyi Búcsú ünneplése közben áldozzanak néhány percet az önkormányzati választásokra, és aki csak teheti, menjen el szavazni október 1-én! Ez a biztosítéka annak, hogy a többség akarata diadalmaskodik, és a jelöltek közül a legalkalmasabbak kerülnek megválasztásra. A tét nagy, Úny község következı négy évének alakítása, alakulása! Tapasztalatból tudom, hogy az Únyi Választópolgárok mindig bölcsen döntenek! Ennek ismeretében nagy megtiszteltetésnek veszem, ha szavazataikkal továbbra is támogatnak, mint leendı polgármestert. Köszönettel és tisztelettel: Pósfai József polgármester, polgármester-jelölt

7 7 Únyi Újság STORCZ BALÁZS ÁKOS FÜGGETLEN POLGÁRMESTER-JELÖLT BEMUTATKOZÁSA Tisztelt Únyiak! 1973-ban, Budapesten születtem. Iskoláimat is itt végeztem. Érettségi után matematikával, majd építészettel foglalkoztam. Únyra két éve költöztem véglegesen. Ittlétem alatt sok emberrel megismerkedtem, megfogott az emberek közvetlensége, a táj szépsége, megkedveltem a falut. A választások alkalmával polgármesterként lehetıségem nyílna a település fejlesztésére, szebbé, jobbá tételére. Észrevételeim szerint rengeteg megvalósításra váró fontos feladat van; a legfontosabbak közé tartozik többek között- a csatornahálózat kiépítése, a vízelvezetı árkok rendbetétele, majd tervszerő megelızı karbantartása, illetve a még nyári száraz idıszakban is nehezen járható Határ utca leaszfaltozása; polgármesterként ezen munkák elvégzéséhez szükséges körülményeket szeretném megteremteni. További elképzeléseimrıl szóróanyagon bıvebben tájékoztatok minden tisztelt únyi lakost. Üdvözlettel, Storcz Balázs Egy köztiszteletben álló únyi lakos személyes ajánlása: Budapesti kapcsolataim révén ismertem meg Storcz Balázst. Javasoltam neki, hogy ha menekülni akar a nagyváros zajából és kellemes környezetben, jóindulatú emberek között akar élni, akkor vásároljon Únyon házat és lakjon itt a faluban. Tanácsomat meg is fogadta. Volt vezetıi emberismeretem feljogosít arra, hogy nyugodt szívvel ajánljam a falu polgármesterének: fiatalsága, munkabíró képessége és EU pályázatírási gyakorlata miatt melybıl többletpénzhez jutna az önkormányzat megválasztása esetén. Kapronczai György nyugalmazott fıosztályvezetı területes vadász Egységes polgármester- és képviselı-jelölti programterv FEJLİDÉS BIZTONSÁG KÖZÖSSÉG Szabó Zsuzsanna Krisztina független polgármester-jelölt, képviselıjelölt Kedves únyiak! Férfiak és asszonyok! Kérem, válasszák a fenntartható fejlıdés programját! Szavazzanak rám! Ezúton köszönöm mindenkinek a bizalmat, mellyel jelölésemet támogatta, és a programhoz ötleteivel, javaslataival hozzájárult. A továbbiakban is várom véleményüket, javaslataikat személyesen, vagy ben: Budapesten születtem, geológus családban. Férjem hidrogeológus mérnök, környezetvédelmi szakértı. Három felnıtt fiunk van. Az elsı budapestiekként költöztünk a faluba 1979-ben. Egy kedves barátom ajánlására jöttünk elıször Únyba, és az akkor még romos Chlebovits-házat meglátva úgy döntöttünk, hogy itt fogunk élni. Élete utolsó éveiben, - 93 éves koráig - apai nagyapám is velünk élt, aki, bár idıs korában került ide, nagyon megszerette a falut, sok kedves ismerıst szerzett itt. A budapesti Közgazdasági egyetemen végeztem, közgazdász-tanárként 1983-ban. Tizennyolc éve a Központi Statisztikai Hivatalban dolgozom, mint statisztikus, elemzı közgazdász. A KSH osztályvezetı-helyetteseként 1999-ben felsıfokú közigazgatási szakvizsgát tettem. Másoddiplomásként az ELTE-n demográfiát, majd szociológiát tanultam. Számos nemzetközi együttmőködési projektben vettem részt a hivatal képviseletében. Angol nyelvbıl középfokú szakmai nyelvvizsgám van, értek és olvasok francia nyelven is.

8 8 Únyi Újság Politikai pártnak soha nem voltam tagja. A helyi közösség érdekében szeretném hasznosítani ismereteimet, energiámat, szervezési-, és élettapasztalatomat. A falu fejlıdésének a nehéz kezdetektıl fogva részese voltam, szerencsére ma már sokkal könnyebb itt élni, mint akkor volt. A technikai fejlıdés, közmővesítés elınyeit mindenki élvezi, de emellett a természeti környezet pusztulása (a szántóföldek elgyomosodása, a patakmeder elhanyagoltsága, az illegális fakivágások és szemétlerakás) elszomorító. Ez ellen fellépni, ezt megállítani mindannyiunk közös érdeke. Célom a falu fenntartható fejlıdésének szolgálata, a hagyományok megırzése, a környezeti értékek megóvása a helyi természeti és emberi erıforrások lehetı legjobb hasznosításával, az elérhetı anyagi források felkutatásával. A jól mőködı intézmények fejlesztése, a lehetıségek bıvítése. Egységes falukép kialakítása, faluszépítés. Polgármesterként szeretném elısegíteni a régi és új lakosság közötti párbeszédet, együttmőködést, az igények és lehetıségek összehangolását. Szeretném a falu kulturális és mővészeti életét színesebbé tenni a helyi és a környékbeli településeken élı mővészek, barátaim közremőködésével. Szeretnék a testvérfalu programba és a Leader-település Európai Uniós regionális programokba bekapcsolódni, hogy kis falunkat mások is megismerjék, mi pedig tanuljunk a jó példákból, valósítsuk meg mindazt itthon is, ami máshol jól mőködik. Ebben minden únyi lakosra, - aki állandó vagy idıszakos jelleggel itt él és itt képzeli el a jövıjét számítok, politikai, vallási, nemzeti hovatartozásától függetlenül. KÖZÉPTÁVÚ PROGRAM Településrendezés: A külterületi részek út- és közmőhálózatának fejlesztése. Támfalépítés, járda, bicikliút létesítése, pinceprogram folytatása. Forgalomlassítás a falu belterületén (fekvırendırrel vagy egyéb megoldással). Munka: megváltozott munkaképességőek, részmunkaidıben dolgozni kívánók foglalkoztatása, távmunka lehetıségek célzott támogatások elnyerésével. Közlekedés: a diákok közlekedésének megkönnyítése. Iskolabusz jellegő személyszállítás. Közbiztonság: A Polgárır Egylet támogatása, korszerő felszerelés beszerzése a bőnözés, randalírozás hatékony megelızésének érdekében. Szociális gondozás: a gondozási központ profiljának bıvítése. Gyermek-szegénység elleni program. Mozgáskorlátozottak, idısek, egyedülállók szállítása orvoshoz, kezelésekre. Bevásárló-járatok TESCO-ba, AUCHAN-ba, Párkányba rendszeresen, igény szerint. Oktatás: Óvodai, iskolai fejlesztések. Pályázat alternatív óvodai férıhelyek és közösségi jellegő óvoda létrehozására. Önkéntes segítık bevonása az óvodai-iskolai nevelésbe. Környezetvédelem: Szúnyog és légyirtás! Parlagfő-mentesítés! Szelektív hulladékgyőjtés a falu több pontján. A szemételhelyezés megoldása! Illegális hulladéklerakók felszámolása. Erdıtelepítés, útmenti fasorok ültetése pályázati támogatás útján. Virágültetés, faluszépítés. Kultúra: kultúrház rendbehozatala. Koncertek, rendezvények, falunap, kiállítások, tanfolyamok szervezése. Faluház kialakítása. A könyvtár (CD és DVD tár) fejlesztése. Helytörténeti és geológiai állandó kiállítás létrehozása. Úny honlapjának elkészítése. Mővészeti és zenei alkotótábor holland és magyar vendégtanárokkal. Sport: sportpályák kialakítása, kerékpáros turizmus, sportnap, lovasnap szervezése. Geológiai tanösvény, túraútvonal, szalonnasütı, pihenıhely, esıház, kilátópont létesítése. Képviselı-jelöltek programtervezet Tisztelt Választók! Bizonyára nem szükséges bemutatkoznom, hiszen már több, mint 30 éve helyi lakos vagyok és sokan ismernek. Önkéntes munkámmal eddig is segítettem, de úgy érzem, hogy önkormányzati képviselıként még többet tehetnék Önökért és a faluért. Például a helyi önkéntes polgárırség aktív tagjaként látom, hogy nagy szükség van fiatalok beszervezésére, hatékonyabb mőködés kialakítására. Nyugdíjasként szívemen viselem korosztályom sorsát, ezért megalakítanám a helyi nyugdíjas klubot. Tervem, programok szervezése: többek között gyógyfürdık látogatása, kirándulások, országjáró túrák megszervezése, hogy életünk még tartalmasabb, színvonalasabb legyen.

9 9 Únyi Újság Racionálisan látom a helyi problémákat és meg is élem azokat, sok elképzelésem, ötletem lenne a javításra, a jobbá tételre. Arra kérem Önöket, hogy szavazataikkal támogassák elképzelésem megvalósítását, hogy én, mint az Önök képviselıje támogatni tudjam az Önök elképzelésének megvalósítását. Tisztelettel: Friedrich Árpád független önkormányzati képviselı-jelölt Kedves Únyiak! Úgy érezzük, Úny a mi falunk, az a hely, ahol élünk, mert ide köt bennünket a múltunk, és itt képzeljük el a jövınket. Itt élnek azok, akik fontosak számunkra: a családunk, a barátaink a falubeli fiatalok, és idısek. Az elmúlt években az határozta meg a döntéseinket, hogy megtartsuk és fejlesszük az óvodát az iskolát, az öregek otthonát, a kultúrotthont és a teleházat. A falu környezetének szépítése érdekében támogattuk a faluközpont fejlesztését, az utak felújítását, a járda és partfal-építéseket. Mint azt az újságban leírt elmúlt négy év munkájáról szóló összefoglalóban olvashatják, sok pályázat volt sikeres. Régi célunk a szennyvíz-csatornázás megoldása, ezt azonban annak ellenére nem sikerült megvalósítanunk, hogy a tervek sok éve elkészültek és minden évben benyújtottunk pályázatokat, reméljük a következı években ez is, megvalósulhat. Az önkormányzati utak felújítása mellett az állami kezeléső fıútvonal felújítását is fontosnak tartjuk, azonban sajnos erre az önkormányzatnak nincs hatásköre, ennek ellenére folyamatosan kezdeményeztük az utak rendbetételét az illetékes hatóságoknál. A közterületek rendben tartását folyamatosan szorgalmaztuk, a szebb környezetért és azért is, mert munkát jelentett a faluban élık egy részének. Örömmel támogatjuk a fiataloknak azt a kezdeményezését, hogy az iskolaudvarban egy jó minıségő futballpálya kerüljön kialakításra annak érdekében, hogy a fiatalok itt a faluban találják meg a szórakozási lehetıségeket. Szeretnénk felújítani a régi hagyományokat és újra rendezni bálokat, hogy együtt szórakozhassanak a faluban élık. Hiszünk abban, hogy ebben a kis faluban is lehet jövıje a fiataloknak és érdemes tenni azért, hogy itt keressék a boldogulásukat, ha felnıtté válnak és családot alapítanak. Megnyugtató és örömteli látni több generációt együtt élni, az unokákban ráismerni a nagyszülıkre, idıs rokonokra. Nem kértünk és a jövıben sem kérünk pénzt a képviselıi munkáért, nekünk az a fontos, hogy fennmaradjanak a régóta itt mőködı intézmények. Legyen a falunknak a jövıben is óvodája, iskolája, mőködjön teleház és maradjon meg a közösség az idısek otthonában, a fiatalok helyben sportolhassanak és szórakozhassanak. Szeretettel és megértéssel fogadunk minden új kezdeményezést, ami a faluban élık érdekeit szolgálja. Támogatjuk az ide költözı családokat abban, hogy megismerjék és megértsék az itt élıket. Bízunk abban is, hogy sikeres lesz a beilleszkedésük az általuk választott új lakóhelyen, valamint az általuk hozott új kezdeményezések a falu javát szolgálják, reméljük céljaik is valóra válhatnak ezáltal. Polgármesternek támogatjuk Pósfai Józsefet az elmúlt években végzett munkája alapján, és mert ıszintén és jóindulatúan áll a falu ügyeinek intézéséhez. Egy olyan közösségben szeretnénk élni, ahol az emberek megadják egymásnak a tiszteletet, megértéssel fordulnak egymás felé, támogatják a rászorulókat, ezzel is a falunk szokásait ırizve. Úny, szeptember 17. Tisztelettel: Hajdárné Molnár Elvira Kovács Ferencné Borossné Bakon Erika Molnár Ferencné

10 10 Únyi Újság FEJLİDÉS, BIZTONSÁG, KÖZÖSSÉG Hásás Norbert Szilárd képviselı-jelölt ben születtem Debrecenben. A Balásházy János Szakközépiskolában érettségiztem. Ezután másfél évig tanultam és dolgoztam Franciaországban és Belgiumban. Ennek köszönhetıen felsıfokú nyelvvizsgát szereztem. Feleségem kisállattenyésztı szakértı, kutatási asszisztens, az ELTE kísérleti laboratóriumában dolgozott, jelenleg kisfiamat neveli. Sajtkereskedı export-import cégemben dolgozom önálló vállalkozóként únyi székhellyel. Feleségem zalai, jómagam debreceni vagyok, ezért a két helyszín között félúton, Únyban találtunk otthonra, immár hat éve. Bár külterületen lakunk, a falu életében eddig is aktívan részt vettünk, úgy érzem, most jött el az ideje, illetve lehetısége annak, hogy a közösséget érintı kérdésekben a messzirıl jöttek véleményét és érdekét hatékonyan képviseljem. A privát szférában szerzett gazdasági tapasztalataimat szeretném falunk érdekében hasznosítani. Franciaországi tapasztalataim alapján tudom, hogy a lakossági kezdeményezések, az önkéntes munka és közösség alulról történı szervezıdése az önállóság és a települési önrendelkezés legfontosabb pillérei. A falu életének színesebbé tételében, a szükséges fejlesztések meggyorsításában, a sport- és kulturális életben számíthatnak rám. Az Uniós pályázatok és támogatások megszerzésében aktívan tevékenykednék nyelvtudásom, hollandiai és franciaországi és helyismeretem révén. Részt vennék a testvérfalu mozgalom megszervezésében (erdélyi és felvidéki magyar illetve franciaországi vagy holland falvakkal) és támogatnám a településfejlesztési és környezetvédelmi kezdeményezéseket, a külterületi hulladék elhelyezés problémájának megoldását, mivel hosszú távon itt szeretnénk élni és dolgozni. Fontosnak tartom még a faluban élı közösségek közeledését egymáshoz, mert fejlıdést csak összefogással érhetünk el. Kedves únyiak! Kléri Zsóka vagyok 37éves, 4 gyermek édesanyja. 9 éve élek Únyban, az otthonom lett. A gyermekeimnek még inkább az otthonuk Úny. Értük indultam a képviselı választásokon. És a többiekért, akik, néha máképp látják, vagy gondolják, de attól, hogy elfogadjuk egymást, egymás másságát, többek leszünk. Mi is és a falu is. Kipróbáltuk. Szerda délutánonként a gyermekeink boldogan csúszdáznak, hintáznak, ugrálnak együtt az iskolaudvaron. Teret biztosítunk nekik, és ık elfogadják egymást. Nem számít nekik más csak az, hogy jó itt és most együtt lenni. Mi felnıttek sokat tanulunk tılük emberségbıl. Biztosítsunk egymásnak mi is teret! Úgy hiszem, hogy értük érdemes ezt gyakorolni. Soha nem politizáltam, de mindig szerettem aktívan részt venni a közösségek életében. Közösség pedig akkor leszünk, ha oda figyelünk egymásra.

11 11 Únyi Újság ELKEZDİDÖTT AZ ISKOLA Rendırségi felhívás Szeptember elsejétıl a tanítás kezdetével a tanintézetek környékén megnövekedett a jármő és gyalogos forgalom. Reggel az iskolába sietı, majd tanítás után az iskolából kirohanó gyermekekre kell figyelnünk nekünk felnıtteknek. Az évekre visszanyúló statisztikai adatok alapján elmondhatjuk, hogy iskola kezdés idıszakában megnı azoknak a baleseteknek a száma, melynek résztvevıje gyermek. A nyári szünet után nehezen szoknak vissza az iskolapadba, bennük él még a nyár szabadsága. Életkorukból adódóan figyelmetlenebbek, felelıtlenebbek, mozgásuk, reakciójuk kiszámíthatatlanabb. Kérem a Tisztelt Pedagógusokat, Szülıket, Nagyszülıket, hogy az iskolakezdés kapcsán hívják fel a gyermekek figyelmét a helyes közlekedés fontosságára, a szabályok betartására. Gyermeküket csak akkor engedjék egyedül iskolába, ha meggyızıdtek arról, hogy képes egyedül közlekedni a forgalomban. A jármővel közlekedık az iskolák környékén a megszokottnál figyelmesebben közlekedjenek, megállás, parkolás során legyenek figyelemmel arra, hogy a jármővek ne akadályozzák a gyalogosok közlekedését. A Dorogi Rendırkapitányság Közrendvédelmi és Közlekedésrendészeti Osztályának munkatársai a helyi Polgárır Egyesületekkel közösen szeptember hónapban fokozott jelenlétet biztosítanak az iskolák környékén. Figyeljünk a gyermekekre, hogy az iskolakezdést ne árnyékolja be egy baleset sem. Sováczki Gábor r.szds. közlekedési fıelıadó VBB titkár Kedves Lányok és Fiúk, Kicsik és Nagyok! Felhívás ISMÉT WADO-RYU KARATE ÚNYON Mint tudjátok Únyon sokáig mőködött karate klub Wernke Tivadar sempai vezetésével, akkor szép számmal voltak karatésok a faluban. Mi ismét szeretnénk feléleszteni ezt a sportot köztetek. Szeretettel várunk mindenkit, aki érdeklıdik a küzdısportok iránt és várjuk a régi karatésokat is. Az edzéseket az iskolatornatermében tartjuk. Edzések idıpontja: Kedd Csütörtök 17:15-19:15 Deák Mónika 3.kyu 17:15-19:15 Kern Kinga 5.kyu Az elsı edzés idıpontja: 2006 október 3. Az edzés idıpontok tetszés szerint változhatnak, megfelelı létszám esetén a külön gyermek (5éves kortól) csoportot indítunk! Szeretettel várunk minden érdeklıdıt! OSU

12 12 Únyi Újság Református egyház hírei Nem erıvel, sem hatalommal, Hanem az én Lelkemmel! (Zakariás 4,6.) Meghívó Isten iránti hálából az únyi református templom felújításáért és azokért, akik ezt a munkár támogatták HÁLAADÓ ISTENTISZTELETTET és EMLÉKTÁBLA AVATÁST tartunk. Igét hirdet: október 14-én, szombaton délután 3 órakor. fıtisztelető Dr. Márkus Mihály, a Dunántúli Református Egyházkerület püspöke. Az ünnepi alkalomra tisztelettel hívjuk és várjuk! Presbitérium Testületi Tallózó Úny Község Képviselı-testületének III. negyedéves ülései: I. ülés: augusztus 30. Napirend: 1.) Az Únyi Tagiskola pedagógus munkakörben foglalkoztatottjai kötelezı óra beosztásának áttekintése, a 2006/07-es tanévre vonatkozólag Elıadók: Kreisz Istvánné igazgató Varga László tagiskola-vezetı 2.) Egyebek II. ülés: szeptember 13. Napirend: 1.) Úny Község Képviselı-testülete évi költségvetési rendelete I. féléves teljesítésének értékelése, esetleges módosítása Elıadó: Pósfai József polgármester 2.) A Pénzügyi Bizottság beszámolója az elmúlt éves munkájáról Elıadó: Borossné Bakon Erika PB elnöke 3.) Úny Község Önkormányzata választási ciklusának az értékelése Elıadó: Pósfai József polgármester 4.) Törvényességi észrevétel megtárgyalása Elıadó: Pósfai József polgármester 6.) A Pedagógia Sub Rosa Kulturális Egyesület kapcsolat-felvételi kérelmének megtárgyalása. Elıadó: Pósfai József polgármester 7.) Egyebek.

K I S Z O M B O R N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K I N F O R M Á C I Ó S L A P J A HIRDETMÉNY

K I S Z O M B O R N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K I N F O R M Á C I Ó S L A P J A HIRDETMÉNY KISZOMBORI - XIX. évfolyam HÍRADÓ 2010. Választási különszám K I S Z O M B O R N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K I N F O R M Á C I Ó S L A P J A HIRDETMÉNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A HELYI ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A HELYI ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSRÓL VÁLASZTÁSI KÜLÖNSZÁM 2014. szeptember 30. TÁJÉKOZTATÓ A HELYI ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSRÓL Magyarország köztársasági elnöke 2014. október 12. napjára tûzte ki a helyi önkormányzati képviselõk és polgármesterek

Részletesebben

Tudnivalók a szavazásról A polgármester- és képviselőjelöltek bemutatkozása

Tudnivalók a szavazásról A polgármester- és képviselőjelöltek bemutatkozása INGYENES PUSZTAZÁMOR KÖZÉLETI FÓRUMA XV. ÉVFOLYAM 2010. SZEPTEMBER VÁLASZTÁSI KÜLÖNSZÁM Választási különszám Tudnivalók a szavazásról A polgármester- és képviselőjelöltek bemutatkozása 2010/SZEPTEMBER

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSOK 2010. OKTÓBER 3.

ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSOK 2010. OKTÓBER 3. ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSOK 2010. OKTÓBER 3. Tisztelt Választópolgár! A 2010. október 3-ai önkormányzati érvényes igazolványai átadásával lehetővé képviselők, polgármesterek, a megyei köz- teszi a bizottságnak,

Részletesebben

Bársonyos. Pálinkáspoharak gyűjtése! II. Ongai Pálinkaverseny!

Bársonyos. Pálinkáspoharak gyűjtése! II. Ongai Pálinkaverseny! Onga új övezeténél nagy telken, 3 szintes családi ház 70%-os készültséggel áron alul eladó. Érd.: 46/439-304 Pálinkáspoharak gyűjtése! Az Ongai Kulturális Egyesület a Dravas Közösségi Ház és Múzeum egyik

Részletesebben

Csepreg Város. Önkormányzatának. gazdasági programja (2011 2014)

Csepreg Város. Önkormányzatának. gazdasági programja (2011 2014) Csepreg Város Önkormányzatának gazdasági programja (2011 2014) Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 2. Az Önkormányzat vagyongazdálkodása 3. Az Önkormányzat pénzügyi gazdálkodása 4. Gazdaságfejlesztés 4.1. Területfejlesztési

Részletesebben

ÚJSÁGOLÓ. mányzati képviselık és polgármesterek választásáról szóló 1990. évi LXIV. törvény és számos végrehajtó rendeletük szabályozza.

ÚJSÁGOLÓ. mányzati képviselık és polgármesterek választásáról szóló 1990. évi LXIV. törvény és számos végrehajtó rendeletük szabályozza. SZIGETMONOSTOR ÖNKORMÁNYZATI LAPJA (XII. évf. 7-8. sz.) Választási tájékoztató Tisztelt Választópolgárok! A települési önkormányzati képviselık, polgármesterek, és a megyei közgyőlési tagok választását

Részletesebben

Pilismaróti VÁLASZTÁSI Hírek

Pilismaróti VÁLASZTÁSI Hírek Pilismaróti VÁLASZTÁSI Hírek A Helyi Választási Bizottság különkiadása 2006. szeptember Tisztelt Választópolgárok! Ismét választ az ország. A helyhatósági választással a helyi képviselőket, valamint az

Részletesebben

Választ Szigetmonostor

Választ Szigetmonostor 2014. augusztus - szeptember XX. 8-9. Választ Szigetmonostor Polgármester- és képviselő jelöltek 2014. A Helyi Választási Bizottság által, a 2014. október 12-én tartandó helyi önkormányzati képviselő és

Részletesebben

KUNSZIGETI HÍRMONDÓ. Választási különszám KUNSZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA

KUNSZIGETI HÍRMONDÓ. Választási különszám KUNSZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA XIV. évfolyam 11. szám 2002. október 16. KUNSZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA KUNSZIGETI HÍRMONDÓ Választási különszám Tájékoztató a szavazás módjáról Tájékoztatjuk a T. Választópolgárokat, hogy a 2002.

Részletesebben

SEREGÉLYES NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI LAPJA XXIII.

SEREGÉLYES NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI LAPJA XXIII. SEREGÉLYES NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI LAPJA XXIII. évfolyam 3. szám 2014. október TÁJÉKOZTATÓ A 2010 2014-ES ÖNKORMÁNYZATI CIKLUSRÓL 2010 20142. oldal 12. oldal 19. oldal 23. oldal TARTALOM: Összefoglaló

Részletesebben

Berczeli. Ahogy Sajó Sándor pályadíjverse mondja: - szelleme az idık szellemébe árad, és az utódokban

Berczeli. Ahogy Sajó Sándor pályadíjverse mondja: - szelleme az idık szellemébe árad, és az utódokban Berczeli Ön a Berczeli Napló 101. számát tartja a kezében. XII. évfolyam 1. szám, 2007. január-június június 2007. május 13-án került sor Nyíregyházán a Bessenyei-szobornál a Bessenyei - társaság által

Részletesebben

Kiszombori szeretetcsomag - jótékonysági akció

Kiszombori szeretetcsomag - jótékonysági akció K SZOMBOR H RADÓ XX. évfolyam 2011. 5. szám K I S Z O M B O R K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K I N F O R M Á C I Ó S L A P J A A TARTALOMBÓL Kiszombori szeretetcsomag - jótékonysági akció 2.

Részletesebben

Úny Község Önkormányzata Képviselı-testülete

Úny Község Önkormányzata Képviselı-testülete Úny Község Önkormányzata Képviselı-testülete 2528 Úny, Kossuth Lajos u. 2. Tel.: 33/508-800 Fax: 33/508-801 Email: hivataluny@invitel.hu ==================================================================

Részletesebben

BALATONGYÖRÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK INGYENES KIADVÁNYA

BALATONGYÖRÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK INGYENES KIADVÁNYA Ősszel is vár a Balaton 2. oldal A Sóvár hírei 15. oldal Szent Mihály-napi búcsú 16. oldal 2014. VI. szám Október VÁLASZTÁS BALATONGYÖRÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK INGYENES KIADVÁNYA Megkezdődött a körforgalom

Részletesebben

Tököli Tükör válsztási melléklete

Tököli Tükör válsztási melléklete Választási melléklet Tököli Tükör válsztási melléklete Tisztelt választópolgárok! Magyarország köztársasági elnöke 2014. október 12. napjára kitűzte a 2014. évi helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Alsónémedi Önkormányzatának tájékoztatója

HIRDETMÉNY. Alsónémedi Önkormányzatának tájékoztatója Terjeszti a Magyar Posta Alsónémedi Önkormányzatának tájékoztatója XVI. évfolyam 2006. szeptember HIRDETMÉNY Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Választópolgárokat, hogy a Helyi Választási Bizottság az alábbi

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Jelen vannak: Kis József polgármester

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Jelen vannak: Kis József polgármester J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testületének 2005. június 29.-én 15 órai kezdettel megtartott n y i l v á n o s ülésérıl. Jelen vannak: Kis József polgármester Tasi Kálmán

Részletesebben

Fennállásának 15. évfordulóját ünnepelte a Termál Gyógykemping. Szeptember

Fennállásának 15. évfordulóját ünnepelte a Termál Gyógykemping. Szeptember Büki Újság A BÜKI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA XVI. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2014. SZEPTEMBER 24. AJÁNLÓ Organikus pontot avattak Szent István ünnepén............. 2 Egységes arculatú buszvárók...... 3 15 éves a Termál

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült: Mezıberény Város Önkormányzati Képviselıtestületének 2007. november 26-án megtartott ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Készült: Mezıberény Város Önkormányzati Képviselıtestületének 2007. november 26-án megtartott ülésérıl. 1 JEGYZİKÖNYV Készült: Mezıberény Város Önkormányzati Képviselıtestületének 2007. november 26-án megtartott ülésérıl. Az ülés helye: Mezıberény, Városháza 16-os sz. terem. Jelen vannak: Cservenák Pál Miklós

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 4536-2/2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

Németh Gabriella: Zsoltár. Az önkormányzatok független idıszaki kiadványa (junius)

Németh Gabriella: Zsoltár. Az önkormányzatok független idıszaki kiadványa (junius) Az önkormányzatok független idıszaki kiadványa (junius) DÖNTÉS SZÜLETETT Balatonszemes Községi Önkormányzatának Képviselı-testülete 100/2010 (V.21) Balatonıszödön a 43/2010 (V.26) határozatával döntött

Részletesebben

Berczeli. Augusztus 2. (vasárnap) 9.00 óra (Ulti csapatverseny) Jelentkezés: 06/20 358-6390 16.00 órától. Augusztus 7. (Péntek) IV. Ifjúsági Találkozó

Berczeli. Augusztus 2. (vasárnap) 9.00 óra (Ulti csapatverseny) Jelentkezés: 06/20 358-6390 16.00 órától. Augusztus 7. (Péntek) IV. Ifjúsági Találkozó Berczeli Ön a Berczeli Napló 115. számát tartja a kezében. XIV. évfolyam 2. szám, 2009. július Augusztus 1. (szombat) 20.00 óra Gátszínház a Tisza-parton: Kassai Thália Színház : Imádok férjhez menni zenés

Részletesebben

SIÓAGÁRDI KRÓNIKA IV. ÉVFOLYAM 9. SZÁM

SIÓAGÁRDI KRÓNIKA IV. ÉVFOLYAM 9. SZÁM Sióagárd Község Önkormányzata 2010. szeptember SIÓAGÁRDI KRÓNIKA IV. ÉVFOLYAM 9. SZÁM SPORTHÍREK 2.oldal PROGRAMSOROLÓ 3. oldal VÁLASZTÁSI HIRDETÉS melléklet GUGÁS-ÖTLETEK melléklet MEGÚJUL A KÖZSÉGHÁZA

Részletesebben

MÉGIS A 2010-BEN MEGVÁLASZTOTT EGYHÁZKÖZSÉGI KÉPVISELİ-TESTÜLET TAGJAI ÉS PÓTTAGJAI

MÉGIS A 2010-BEN MEGVÁLASZTOTT EGYHÁZKÖZSÉGI KÉPVISELİ-TESTÜLET TAGJAI ÉS PÓTTAGJAI Urunk! MÉGIS Kérünk, adj tehetséget, lelki és testi erıt, hogy közösségünket és templomunkat a Te dicsıségedre felépíthessük! Különszám - 2010. augusztus A PÁTYI KATOLIKUS KÖZÖSSÉG LAPJA www.ude.hu Amit

Részletesebben

KUNSZIGET KÖZSÉG ÖNKOMÁNYZATÁNAK LAPJA KUNSZIGETI HÍRMONDÓ. - mondta Nagy István, a Földművelésügyi Minisztérium

KUNSZIGET KÖZSÉG ÖNKOMÁNYZATÁNAK LAPJA KUNSZIGETI HÍRMONDÓ. - mondta Nagy István, a Földművelésügyi Minisztérium KUNSZIGET KÖZSÉG ÖNKOMÁNYZATÁNAK LAPJA KUNSZIGETI HÍRMONDÓ XXVI. évfolyam 3. szám 2014. október 4. Átadták az új óvodát - BÁBICS NORBERT - Kunsziget óvodát álmodott, az álom pedig most valóra vált: augusztus

Részletesebben

2009. december. Boldogházi Hírek

2009. december. Boldogházi Hírek 2009. december 1 2 ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 2009. december A 2009-es évet a változások évének is nevezhetjük falunkban, Jászboldogházán, hiszen a település és az itt lakók életét meghatározó, szolgálatukban

Részletesebben

Olvasóinkhoz. A jövõ óvodája napjainkban. 12 milliós TÁMOPtámogatás 2010. SZEPTEMBER ASZÓD VÁROS KÖZÉLETI HAVILAPJA. Kisebbségi képviselõ-jelöltek

Olvasóinkhoz. A jövõ óvodája napjainkban. 12 milliós TÁMOPtámogatás 2010. SZEPTEMBER ASZÓD VÁROS KÖZÉLETI HAVILAPJA. Kisebbségi képviselõ-jelöltek ingyenes kiadvány i ASZÓD VÁROS KÖZÉLETI HAVILAPJA A jövõ óvodája napjainkban Lezárult a TÁMOP pályázati program alapszakasza Augusztus 31-én lezárult a Városi Óvoda Szivárvány tagintézményében a TÁMOP-forrásból

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Bizottsága ülésérıl készült jegyzıkönyv 2010. november 16.

Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Bizottsága ülésérıl készült jegyzıkönyv 2010. november 16. Lajosmizse Város Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága I/3/37/2010. Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Bizottsága ülésérıl készült jegyzıkönyv 2010. november 16. Az ülésen hozott határozatok

Részletesebben

Leányvári Újság. Leinwarer Zeitung. Beköszönı

Leányvári Újság. Leinwarer Zeitung. Beköszönı Leányvári Újság Leinwarer Zeitung AZ ÖNKORMÁNYZAT LAPJA Beköszönı I/1-2. szám 2006. október-november A 2006. október 16.-i alakuló ülését a 2006. október 1.-i Önkormányzati Választásokon mandátumot szerzett

Részletesebben