1 A Kormány 284/2014. (XI. 20.) Korm. rendelete az államháztartás számviteléről szóló 4/2013.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1 A Kormány 284/2014. (XI. 20.) Korm. rendelete az államháztartás számviteléről szóló 4/2013."

Átírás

1 Magyar Könyvvizsgálói Kamara Budapest Fővárosi Szervezete Tisztelt Könyvvizsgáló Kollégák! Munkájukhoz az alábbi jogszabályváltozásokra hívjuk fel a figyelmüket. Az ismertetett jogszabályok téma szerinti bontásban Számvitel, könyvvizsgálat Adó, vám Ipar Mezőgazdaság Szolgáltatás Kereskedelem Általános hatályú A jogszabály sorszáma 1, 4 4 2, 3 6, 7, 8 2 4, 5, 9, 10, 11, 12 1 A Kormány 284/2014. (XI. 20.) Korm. rendelete az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet módosításáról A rendelet január 1-jei hatályba lépéssel módosítja a mérlegben következő sorainak tartalmát: tartós részesedések, tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban, tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban, egyéb tartós részesedés tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott értékpapír, forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír, pénzeszközök lekötött bankbetétek, pénztárak, csekkek, betétkönyvek. Változik a bekerülési érték meghatározás a már használatba vett, illetve a mérlegben nem szerepeltethető tárgyi eszközök bővítésével, rendeltetésének megváltoztatásával, átalakításával összefüggésben idegen vállalkozó által végzett beruházás, valamint idegen vállalkozó által végzett felújítási munkák esetén. A tartós részesedések után értékhelyesbítés csak a gazdasági társaságokban fennálló tartós részesedések után mutatható ki. A módosítás kitér továbbá arra, hogy mit kell kimutatni a különféle egyéb eredményszemléletű bevételek, valamint a különféle egyéb ráfordítások között. A rendelet kiegészül a hibák javítására vonatkozó fejezettel. A beszámolóval le nem zárt időszakkal kapcsolatos hibákat könyvelés keretében, a hibát okozó tétel visszakönyvelésével és a helyes tétel e rendeletnek megfelelő könyvelésével lehet javítani. A mérlegfordulónap és a mérlegkészítés időpontja között feltárt hibákat a hibát okozó tétel visszakönyvelésével, mérlegfordulónapi időponttal kell javítani. A mérlegkészítés időpontját követően a pénzügyi számvitelben a kizárólag mérlegszámlákat érintő hibákat az eszközök, illetve források besorolásának javítása esetén az érintett számlák között, egyéb esetben a felhalmozott eredménnyel szemben történő könyveléssel kell javítani. A rendelet a kihirdetését követő napon, egyes rendelkezései január 1-jén lépnek hatályba. Magyar Közlöny, november 20., 158. szám

2 2 A földművelésügyi miniszter 25/2014. (XI. 20.) FM rendelete az anyajuhtartás csekély összegű támogatásáról A kormányrendeletben meghatározott feltételek megléte esetén anyajuh tartásához vissza nem térítendő mezőgazdasági csekély összegű támogatás vehető igénybe, melynek mértéke 3000 forint/anyajuh. Támogatás országos szinten évre vonatkozóan legfeljebb egyed után nyújtható, az adott évre egy alkalommal, mely termelőnként nem haladhatja meg az 5000 eurót. A támogatás egyösszegű kifizetésére június 30-ig kerül sor. A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. Magyar Közlöny, november 20., 158. szám 3 A földművelésügyi miniszter 26/2014. (XI. 20.) FM rendelete az anyakecsketartás csekély összegű támogatásáról A rendelet feltételei szerint anyakecske tartásához vissza nem térítendő mezőgazdasági csekély öszszegű támogatás vehető igénybe. A támogatás mértéke 5000 forint/anyakecske, évre vonatkozóan legfeljebb egyed után nyújtható. A támogatás mezőgazdasági termelőnként a évre vonatkozóan egy alkalommal nyújtható, melynek összege nem haladhatja meg az 5000 eurót. Egy anyakecske után egy támogatási év vonatkozásában csak egy alkalommal folyósítható támogatás. A rendelet a kihirdetését követő napon, november 21-én lép hatályba. Magyar Közlöny, november 20., 158. szám évi LXXIV. törvény az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint a Nemzeti Adó-és Vámhivatalról szóló évi CXXII. törvény módosításáról Az alábbiakban az adótörvények főbb változásai kerülnek kiemelésre. a) A személyi jövedelemadóról szóló évi CXVII. törvény módosítása január 1-jétől a családi kedvezményre jogosultnak minősül a családi pótlékra jogosult magánszemély családi pótlékra nem jogosult, vele közös háztartásban élő házastársa is. Ez azt jelenti, hogy a nevelőszülő, a gyám házastársa is jogosult lesz a családi kedvezményre, amenynyiben közös háztartásban élnek. A évről készült adóbevallásban, munkáltatói elszámolásban az eltartottak adóazonosító jelét kötelező feltüntetni, nem elegendőek a természetes azonosító adatok. Változás továbbá, hogy arra a jogosultsági hónapra, amelyre a jogosult, vagy házastársa, élettársa az egyedülállók családi pótlékát veszi igénybe, a családi kedvezmény nem osztható meg. Családi adókedvezmény érvényesítésére január 1-jétől a rendszeres jövedelmet juttató kifizetőnek is tehető nyilatkozat (így tehát például az ingó, ingatlan bérleti díjat kifizetőnek, a vezető tiszteletdíj kifizetésekor a gazdasági társaságnak), mely rendelkezés a családi járulékkedvezményre egyaránt alkalmazható ben a családi adóalap kedvezmény összege nem változik. A módosító törvény azonban rendelkezik a január 1-jétől és az azt követően érvényesíthető családi kedvezmény összegéről, mely csak két eltartott esetében változik. A családi kedvezmény mértéke két eltartott esetén ban forint, 2017-ben forint, 2018-ban forint, 2019-től forint. Új kedvezmény került a személyi jövedelemadó rendszerébe, ez az első házasok kedvezménye január 1-jétől azok, akik december 31-ét követően kötöttek házasságot, és legalább egyikük az első házasságát kötötte a házasságkötést követő hónaptól jogosultsági hónaponként együttesen forinttal csökkenthetik az összevont adóalapjukat. A kedvezmény

3 24 hónapon keresztül érvényesíthető, illetve ezen időtartamon belül addig, amíg magzatra vagy gyermekre tekintettel családi kedvezményre válnak jogosulttá. A házasságba hozott gyermek nem zárja ki az első házasok kedvezményének érvényesítését. Pontosításra kerül a január 1-jétől bevezetett nyugdíjbiztosítás díja után érvényesíthető kedvezmény, a rendelkezés az adóról. A rendelkezési jogosultság továbbra is a december 31-ét követően megkötött nyugdíjbiztosítási szerződések alapján gyakorolható január 1-jétől a Magyarországon vagy más EGT-államban letelepedett biztosítóval kötött nyugdíjbiztosítási szerződésre az adóévben befizetett, az adott naptári évben a nyugdíjbiztosítási szerződésen jóváírt összeg után lehet rendelkezési jogot gyakorolni. Szerződőként befizetett díjnak minősül a más, kifizetőnek nem minősülő személy által fizetett adómentes díj, valamint az összevont adóalap részeként adóköteles díj is. A nyugdíjbiztosítási nyilatkozaton tett összeg az előzőekben meghatározott rendelkezési alap 20 százaléka, de legfeljebb az adóévben 130 ezer forint lehet. Amennyiben a magánszemély emellett önkéntes pénztári és/vagy NYESZ-R nyilatkozatot is tesz, azok együttes összege nem haladhatja meg a 280 ezer forintot. A rendelkezési jog gyakorlásához a biztosító által kiadott igazolás szükséges, amelyről a biztosítónak adatot kell szolgáltatnia ös adóévre tett nyilatkozatok alapján az adóhatóság a törvényben meghatározott feltételek megléte esetén a magánszemély által meghatározott összeget szerződésenként a biztosító pénzforgalmi számlájára utalja. Ez az új szabály azt jelenti, hogy több nyugdíjbiztosítási szerződés esetén nem csak egy jelölhető meg, hanem valamennyi szerződésre utal az adóhatóság január 1-jétől az egyes meghatározott, valamint a béren kívüli juttatások esetén az adó alapja továbbra is a juttatás értékének 1,19-szerese, s a személyi jövedelemadó mértéke 16 százalék. Az egyes meghatározott juttatások után a egészségügyi hozzájárulás mértéke 27, a béren kívüli juttatások után 14 százalék től a béren kívüli juttatás esetén két keretösszeget kell figyelembe venni. Egyrészt, a SZÉP kártyára utalt összegek kivételével adott béren kívüli juttatások együttes összeg az adóévben nem haladhatja meg a 200 ezer forintot. A keretösszeget meghaladó rész egyes meghatározott juttatásnak minősül. Amennyiben a magánszemély munkaviszonya nem áll fenn az egész adóévben, úgy a keretösszeg a jogviszonyban töltött napokkal arányosan kerül megállapításra. Ha a magánszemély jogviszonya elhalálozás miatt szűnik meg, az éves keretösszeg 200 ezer forint marad től a másik keretösszeg a rekreációs keretösszeg, mely az egész évben fennálló munkaviszony esetén 450 ezer forint, illetve ennek arányos része, ha a munkaviszony nem áll fenn egész évben. Amennyiben a magánszemély az éves keretösszeget meg nem haladó juttatása és a SZÉP kártya értékhatárt meg nem haladó juttatása együttesen meghaladja a rekreációs keretösszeget, akkor a meghaladó rész egyes meghatározott juttatásnak minősül. A kockázati biztosítás esetén, ha a személybiztosítás díját más személy fizette és a biztosítási esemény bekövetkezése nélküli biztosítói teljesítésre utóbb a magánszemély válik jogosulttá, akkor a jövedelemszerzés időpontja az a nap, amelyen a teljesítésre a magánszemély joga megnyílik. Ez a nap többek között a szerződés ez irányú módosításának a napja. Módosítás továbbá, hogy nem szerez adóköteles bevételt a biztosított magánszemély akkor, ha a más személy által kötött biztosítási jogviszonyba a szerződő helyébe lép, függetlenül attól, hogy a korábban megfizetett díjat megtéríti-e vagy sem. Új szabály, hogy kiküldetési rendelvényt 2015-től elektronikus úton is ki lehet állítani. Adómentes lakáscélú juttatás adható akadálymentesítésre is. Osztaléknak minősül a kisadózó vállalkozás kisadózóként be nem jelentett tagja részére a társaság nyereségéből való részesedésként kifizetett összeg.

4 Az egyéni vállalkozókat érinti, hogy január 1-jétől jövedelem-(nyereség-) minimum a vállalkozói bevétel 2 százaléka. Változás továbbá, hogy az elhatárolt veszteség csak 5 évre határolható el, azonban a december 31-ig keletkezett veszteséget december 31-ig még fel lehet használni a tárgyévi bevétel csökkentő tételként. Fontos azonban megjegyezni, hogy változatlan az a szabály, hogy mindig a legkorábban keletkezett veszteséget kell figyelembe venni. b) A társasági adóról és az osztalékadóról szóló évi LXXXI. törvény módosítása Változás, hogy a filmalkotással kapcsolatban adható közvetett támogatás intenzitásának mértéke főszabályként a jóváhagyott közvetlen filmgyártási költség 25 százaléka. Új társasági adó kedvezmény került a törvénybe, melynek lényege, hogy az adózó rendelkező nyilatkozatot tesz az állami adóhatóság által rendszeresített nyomtatványon, illetve adóbevallásában adója, adóelőlege egy részének támogatási célú felajánlásáról. A nyilatkozatban a támogatni kívánt célt, a kedvezményezett nevét és adószámát kell feltüntetni. A megtett nyilatkozatot adóévenként 5 alkalommal lehet módosítani. A felajánlást egyidejűleg több célra is lehet tenni azzal, hogy a látványcsapatsport-támogatás esetén meg kell jelölni a konkrét támogatási jogcímeket január 1-jét a látványcsapatsport képzés címén is támogatható. A törvény ehhez kapcsolódóan két új fogalmat, az általános képzés és a szakképzés fogalmat vezeti be, határozza meg. A veszteségelhatárolás szabályai is változtak. Korábban a negatív társasági adó-alapokat korlátlan ideig el lehetett határolni. Az új szabályozás szerint legfeljebb keletkezésüket követő 5 évben használhatóak fel elhatárolt veszteségként. Az átmeneti rendelkezés értelmében a december 31-éig keletkezett veszteséget legkésőbb december 31-ig még felhasználhat adózás előtti eredmény csökkentő tételként. Fontos azonban megjegyezni, hogy változatlan az a szabály, hogy a veszteséget, azok keletkezésük sorrendjében kell figyelembe venni, és legfeljebb a veszteség érvényesítése nélkül kiszámolt tárgyévi adóalap 50 százalékáig. Új társaságiadóalap-kedvezmény került bevezetésre. Felsőoktatási támogatás megállapodás keretében nyújtott támogatás esetén az adózó az adóalap-kedvezményt a kifizetett összeg 50 százalékáig veheti figyelembe. A kedvezmény igénybevételének feltétele a felsőoktatási intézmény által kiállított igazolás. Fontos változás még, hogy 2015-től a jövedelem-(nyereség-) minimum meghatározásakor a korrigált bevétel meghatározásakor nem vonható le az eladott áruk beszerzési értéke és az eladott közvetített szolgáltatások értéke január 1-jétől a kapcsolt vállalkozás fogalma is változik. Kapcsolt vállalkozásnak minősül a jövőben az adózó és más belföldi vagy külföldi személy is, ha az ügyvezető személye miatt döntő befolyásgyakorlás valósul meg az adózó és a másik személy között. A nonprofit gazdasági társaságok esetén utólagos társaságiadó-fizetési kötelezettség keletkezik, hogy a közhasznú minősítést követő két lezárt üzleti éve alapján nem teljesíti a közhasznúság feltételeit, vagy e két évben belül megszűnik. c) Az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló évi XLIII. törvény módosítása Változás január 1-jétől, hogy ha a közkereseti társaság, betéti társaság, egyéni cég adózó a kisvállalati adózási formáról tér át az egyszerűsített vállalkozó adó hatálya alá, az osztalék utáni adót kiváltó adót be kell vallania és meg kell fizetnie. Az eva szerinti adózás továbbá a jövőben akkor választható, ha az adózónak nincs 1000 forintot meghaladó adótartozása. d) Az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló évi LXXV. törvény módosítása A módosítás pontosítja a mentesített keretösszeg fogalmát. Mentesített keretösszegnek minősül az egyszerűsített foglalkoztatás naptári napjainak száma és az adóév első napján érvényes minimálbér vagy garantált bérminimum napibérként meghatározott összegének szorzata.

5 e) A kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló évi CXLVII. törvény módosítása január 1-jétől nem negyedévente, hanem a naptári év utolsó napján vizsgálja az adóhatóság, hogy a kisadózó vállalkozásnak a nettó módon számított, az adóhatóságnál nyilvántartott végrehajtható adótartozása a 100 ezer forintot eléri-e vagy sem. Változás, hogy kisadózóként történő bejelentéskor a TAJ számot is be kell jelenteni, valamint főállású kisadózó esetén azt is, ha a kisadózó biztosítotti jogállása e bejelentéssel jött-e létre. A munkaviszony vélelme megdőlésének körülményei új esettel bővülnek. E rendelkezés alapján, ha a kisadózó azért nem minősül főállásúnak, mert máshol munkaviszonyban áll vagy főállású társas vállalkozó, és a bevételének több mint 50 százaléka nem attól a cégtől származik, ahol biztosított, akkor a feltételezett munkaviszony vélelme megdőltnek tekinthető. f) A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló évi CXXVII. törvény módosítása Változás január 1-jétől, hogy a magánfőzés keretében előállított legfeljebb 50 liter párlat után évi 1000 forint összegű átalányadót kell fizetni. Ha ennél több párlatot állít elő, akkor erről a vámhatóságot értesíteni kell és a többletet meg kell semmisíteni. Szeszfőzdében bérfőzés keretében, a bérfőzető alapanyagából előállított párlat jövedékiadómértéke legfeljebb évi 50 liter bérfőzött párlat mennyiségéig 167 ezer forintra emelkedik január 1-jétől megszűnik az alkoholtermékek differenciált adómértéke, így a mérték minden alkoholtermék tisztaszesz-tartalmára egységesen forint/hektoliter. A palackozott fröccs jövedéki adó mértéke megszűnik (nulla forint/hektoliterre változik). Változás továbbá, hogy egyazon adóraktárban elő lehet állítani az alkoholterméket, sört, bort, pezsgőt és köztes alkoholterméket (kivéve a kannás és hordós szőlőbort). A szivarka január 1-jétől fogalmának módosítása következtében cigarettának minősül és cigarettaként adózik. g) Az általános forgalmi adóról szóló évi CXXVII. törvény módosítása január 1-jétől a nem adóalany részére nyújtott elektronikus, távközlési, rádió-és televízióműsor-szolgáltatási szolgáltatások után az ezen szolgáltatások bármelyikét igénybe vevő személy, szervezet letelepedése, illetve lakóhelye, ennek hiányában szokásos tartózkodási helye szerinti államban kell megfizetni az áfát. Azaz ha belföldön letelepedett igénybevevő részére nyújtják ezeket a szolgáltatásokat, azt belföldi áfa terheli. Az átmeneti szabályok értelmében az új teljesítési helyre vonatkozó szabályokat abban az esetben kell először alkalmazni, ha a szolgáltatásnyújtás teljesítési időpontja december 31-ét követi. Az időszakos elszámolású ügyletek teljesítési időpontjára vonatkozó új szabályok bevezetésére két ütemben kerül sor július 1-jétől az időszakos elszámolású ügyletként teljesített könyvviteli, könyvvizsgálati, adótanácsadási szolgáltatásokra, július 1-jétől valamennyi időszakos elszámolású ügyletre alkalmazni kell az új szabályt. Elszámolási időszakhoz kapcsolódó teljesítés időpontja főszabály szerint az elszámolással illetve fizetéssel érintett időszak utolsó napja. A főszabálytól eltérően teljesítési időpont lehet a számla kibocsátásának a napja vagy az ellenérték megtérítésének az esedékessége,de legfeljebb az érintett időszak utolsó napját követő 30. nap, feltéve, hogy a főszabálytól való eltérés alkalmazásának jogszabályi feltételei fennállnak. Annak, hogy a számla (nyugta) kibocsátásának a napja legyen az időszakos elszámolású ügylet teljesítési időpontja, két feltétele van, egyrészt az ellenérték megtérítésének az esedékessége csak az érintett időszak utolsó napját megelőző időpont lehet, másrészt az érintett időszak utolsó napját megelőzően kell kibocsátani számlát

6 (nyugtát) is. Annak, hogy az ellenérték megtérítésének esedékessége, de legfeljebb az érintett időszak utolsó napját követő 30. nap képezze a teljesítés időpontját, a törvény értelmében az a feltétele, hogy az ellenérték megtérítésének az esedékessége az érintett időszak utolsó napját követő időpontra essen július 1-jétől az új szabályokat az időszakos elszámolású ügyletként teljesített könyvviteli, könyvvizsgálati, adótanácsadási szolgáltatások esetében azokra az időszakokra kell alkalmazni, amely időszakok egésze és azok tekintetében a fizetés esedékessége is június 30-át követő időpontra esik január 1-jétől előlegnek minősül minden, a teljesítést megelőzően adott vagyoni előny. A megszerzett előleget továbbra is úgy kell tekinteni, hogy az a fizetendő adó arányos részét tartalmazza. Amennyiben az előleg szolgáltatása nem pénz, készpénz-helyettesítő fizetési eszköz átadásával, átutalásával történik, az előleghez kapcsolódóan fizetendő adót a vagyoni érték megszerzésének az időpontjában kell megállapítani. A nem pénz, készpénz-helyettesítő fizetési eszköz formájában juttatott vagyoni előny után akkor keletkezik előleg jogcímen adófizetési kötelezettség, ha az előleg megszerzésének az időpontja december 31-ét követő napra esik január 1-jétől fordítottan adózik egyes vas-és acélipari termékek értékesítése. A fordított adózást azon ügyletek esetén kell először alkalmazni, amelyek teljesítési időpontja január 1. napjára, vagy azt követő napra esik. A vas-és acélipari termékek értékesítése esetén az értékesítőnek és a beszerzőnek ügyletenkénti jelentést kell tennie a NAV felé. Fordított adózás alkalmazandó továbbá a termékértékesítéshez és szolgáltatásnyújtáshoz munkaerő kölcsönzése, kirendelése, személyzet rendelkezésre bocsátása, illetve iskolaszövetkezet szolgáltatásának igénybevétele esetén. Változás január 1-jétől, hogy az 1 millió forint áfatartalmat elérő számláról tételes öszszesítő jelentést kell készíteniük a belföldön nyilvántartásba vett adóalanyoknak. A legalább 1 millió forint áthárított adót tartalmazó számlák kötelező tartalmi eleme a vevő igénybevevő adószámának feltüntetése január 1-jétől 5 százalékos adó terheli a nagy testű élő és vágott állatok (szarvasmarha, juh, kecske) értékesítését. A levonási jogban is történtek változások. A motorbenzin beszerzés áfa-ja levonható, ha az közvetlen anyagjellegű ráfordításként más termékértékesítés adóalapjába épül be. Az adólevonási jog elenyészik akkor is, ha az adóalany adószámát annak felfüggesztése nélkül törlik. A lakóingatlan beszerzésének áfa-ja levonhat abban az esetben, ha az adózó az ingatlan bérbeadási tevékenységet adókötelessé tette. Továbbá nem vonható le a továbbértékesítési céllal beszerzett használt ingóság, műalkotás, gyűjteménydarab, régiség beszerzéséhez, importjához kapcsolódó előzetesen felszámított áfa. h) A helyi adókról szóló évi C. törvény módosítása Új helyi adó bevezetésére nyílik lehetősége a települési önkormányzat képviselő-testületének, mely a települési adó. Nem lehet azonban települési adót kivetni azokra az adótárgyakra, amelyekre valamely közteherről szóló törvény hatálya kiterjed (pl. jövedelem, ingatlan), továbbá nem terhelheti települési adó az államot, az önkormányzatot, a szervezeteket és a vállalkozókat január 1-jétől a belterületi, 1 hektár alatti, művelés alól kivett területként nyilvántartott telek nem mentes az adó alól, ha azon gyommentesítést, kaszálást végeznek, mert ez a tevékenység nem minősül mezőgazdasági művelésnek. A kapcsolt vállalkozásokat is változások érintik. A nettó árbevétel, és az azt csökkentő tételeket csak a kapcsolt viszony fennállásának időtartamára kell figyelembe venniük. A beszerző, értékesítő szövetkezet mentes a helyi iparűzési adó alól, ha nettó árbevétele legalább 95 százalékban a tagjai részére történő értékesítésből származik január 1-jétől az önkormányzat a kincstár felé nem csak helyi adóiról, hanem települési adóiról is köteles adatot szolgáltatni.

7 i) A gépjárműadóról szóló évi LXXXII. törvény módosítása január 1-jétől mentes az adó alól az a személygépkocsi, amely törvényes öröklés eredményeként a magyar állam tulajdonában áll, azon hónap utolsó napjáig, melyben a személygépkocsi vagyonkezelői vagy használati jogát a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. más személynek vagy szervezetnek nem adja át. Az öröklés útján megszerzett személygépkocsi után az adómegállapítási, adóbevallási és adófizetési kötelezettséget a hagyatékátadó végzés jogerőre emelkedésének negyedévét követő hónap 20. napjáig kel teljesíteni. j) A népegészségügyi termékadóról szóló évi CIII. törvény módosítása január 1-jétől az alkoholos ital is adóköteles terméknek minősül, melynek fogalmát a törvény pontosan meghatározza. Az alkoholos ital adómértékét az ital alkoholtartalmától függő, sávosan differenciált adómértéktábla határozza meg. Jövő évtől nem adóköteles az előre csomagolt cukrozott készítményként az a termék, amely legalább 20 százalék mézet és legfeljebb 40 százalék cukrot tartalmaz. k) A reklámadóról szóló évi XXII. törvény módosítása január 1-jétől az is reklám közzétételnek minősül, ha a közzétételről szóló szerződés meghatározza a reklám megjelenésének a helyét, idejét vagy módját. A reklám közzétételének megrendelése abban az esetben nem adóköteles, ha a megrendelőnek van a közzétevőtől nyilatkozata arról, hogy az adót megfizette, valamint akkor, ha nyilatkozata nincs, de hitelt érdemlően igazolni tudja, hogy azt a közzétevőtől megkérte, de nem kapta meg, viszont az adóhivatalnak a számla kézhezvételétől számított 10 napon belül e tényt bejelenti január 1-jétől a reklámadó-kötelezettség független az adóalany honosságától. Az adó mértéke az adóalap 20 milliárd forintot meghaladó része után 2015-től nem 40, hanem 50 százalék. l) Az illetékekről szóló évi XCIII. törvény módosítása Az illetéktörvény módosítása szerint január 1-jétől egyes intézményeknek (magyar állam, helyi önkormányzatok, Európai Közösségek) minden további feltétel teljesítése nélkül személyes illetékmentesség jár. Változás továbbá, hogy a természetes személyek viszonosságon alapuló illetékmentessége akkor állapítható meg, ha az a szolgálati kötelezettségükkel függ össze. Új szabály, ha a magánszemély lakásvásárlásakor az illetékkiszabásra történő bejelentésig nyilatkozik arról, hogy a másik lakástulajdonát a lakásvásárlást követő egy évben belül eladja, kérheti a cserepótló vétel illetékkedvezményét január 1-jétől nem illetékmentes az ingatlanátadás az olyan kapcsolt vállalkozások között, ahol az ügyvezetés egyezősége miatt valósul meg az üzleti és pénzügyi politikára vonatkozó döntő befolyásgyakorlás. A jövőben a közigazgatási hatósági eljárás illetékét átutalással is meg lehet fizetni. A belföldi ingatlanvagyonnal rendelkező társaságok esetében az eszközök értékébe nem számítható be a kölcsönök és az aktív időbeli elhatárolások összege. m) Az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény módosítása január 1-jétől az állami adóhatóság törli az egészségügyi szolgáltatási járulék fizetési kötelezettséget, amennyiben a magánszemély igazolja, hogy huzamosabb ideje külföldön él, és annak egészségbiztosítási rendszerének hatálya alá tartozik. Ennek igazolásakor visszamenőleg is törli a járulékfizetési kötelezettség fennállását. A külföldi adóalany, amennyiben kizárólag áfaraktárból Közösségen belüli adómentes termékértékesítést hajt végre, mentesül a bejelentési kötelezettség alól.

8 Új előírás január 1-jét az EKAER, mely szerint kizárólag az állami adóhatóság által képzett, 15 napig érvényes EKAER szám birtokában végezhető útdíjköteles gépjárművel, közúton végzett bármely termék, nem útdíjköteles gépjárművel, közúton végzett, kizárólag a meghatározott törvényi feltételeknek megfelelő kockázatos termék Európai Unión belüli beszerzése és értékesítése, egyéb célú behozatala és kivitele, illetve belföldi forgalomban nem végfelhasználó részére történő adóköteles értékesítése. A bejelentési kötelezettség elmulasztása esetén a termék igazolatlan eredetűnek minősül és értékének 40 százalékáig terjedő mulasztási bírsággal sújtható től a munkáltatói adóbevallás benyújtásának határideje május 20-a. Változik az összesítő jelentés értékhatára, a korábbi 2 millió forint helyett 1 millió forint után köteles az adózó összesítő jelentést tenni az adóhatóság felé. A benyújtás határideje nem változott január 1-jétől az adózó kérheti az általa alkalmazott áfamegosztási módszer megfelelőségének megállapítását. Módosulnak továbbá a feltételes adómegállapítással kapcsolatos szabályok. Jövőbeni ügyletnek minősülő ügylet esetén csak az áfát érintő kötelezettség állapítható meg. Az ügyintézési határidő 90 napra, sürgősségi eljárásban 60 napra emelkedik. A személyes konzultáció díja 100 ezer forintról 500 ezer forintra emelkedik. Az online pénztárgépekkel kapcsolatban (üzemeltetés, szervizelés, forgalmazás) már nem csak az adóhatóság, hanem a vámhatóság is végezhet ellenőrzéseket. n) A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló évi LXXX. törvény módosítása Kiegészül a járulékalapot képező jövedelem fogalma a külföldi jog hatálya alá tartozó munkaszerződések alapján végzett munkához kapcsolódóan. Ilyen esetben a járulékalapot képező jövedelem a szerződés meghatározott havi díj összege. A foglalkoztató köteles a családi járulékkedvezmény megállapítására, ha az Szja tv. szerint adóelőleget megállapító munkáltatónak minősül, vagy olyan kifizetőnek, amely a magánszemély részére az összevont adóalapba tartozó rendszeres jövedelmet juttat. Változás továbbá, hogy a családi járulékkedvezmény éves elszámolásakor a visszafizetési kötelezettséget személyi jövedelemadóként kell teljesíteni, a még igényelhető családi járulékkedvezményt a személyi jövedelemadó terhére kell elszámolni. Az egészségügyi szolgáltatási járulék összege 6930 forintra (napi 231 forintra) emelkedik. o) Az egészségügyi hozzájárulásról szóló évi LXVI. törvény módosítása Nem kell egészségügyi hozzájárulást fizetni az egészségkárosodást szenvedett bányászoknak a Magyar Államkincstár által folyósított kereset-kiegészítéssel összefüggésben. Az Szja tv. 1/B. hatálya alá tartozó külföldi illetőségű előadóművész a jövedelme után 14 százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulást fizet, melynek felső határa adóévenként 450 ezer forint. p) A számvitelről szóló évi C. törvény módosítása Változás, hogy amennyiben a vállalkozó az éves beszámolót a létesítő okiratban meghatározott devizában készíti el, a forintban meghatározott értékhatárokat a Magyar Nemzeti Bank által az adott időpontra vonatkozóan közzétett, hivatalos devizaárfolyamon történő átszámítással kell figyelembe venni. A legutolsó beszámolót, vagy ha ilyen nem készült, akkor a közbenső mérleget a mérleg fordulónapját követő 6 hónapig lehet a saját tőke alátámasztására figyelembe venni. Átsorolással kapcsolatos változás, hogy amennyiben egy adott eszköz használata, rendeltetése a besorolást követően megváltozik, mert az eszköz a tevékenységet, a működést tartósan már nem szolgálja vagy fordítva, akkor annak besorolását meg kell változtatni, az eszközt át kell so-

9 rolni a befektetett eszközök közül a forgóeszközök közé, vagy fordítva a forgóeszközök közül a befektetett eszközök közé. A módosítás szerint tőketartalék növekedéseként kell kimutatni a tagok által tőketartalékba véglegesen átadott eszközök, pénzeszközök értékét. Amennyiben a gazdasági társaság veszteségének fedezetére szolgáló pótbefizetés teljesítése nem pénzeszközzel történik, az átadott eszközt az értékesítés szabályai szerint kell elszámolni, az így keletkezett követeléssel szemben az eredménytartalékot csökkenteni kell. Az értékesítés nettó árbevételeként kell kimutatni az Áfa tv. szerinti üzletág átruházásakor az ezért kapott, az átadott eszközök piaci értékét meghaladó ellenértéket. Egyéb bevételként kell kimutatni az üzleti évhez kapcsolódó utólag kapott engedmény öszszegét, valamint egyéb ráfordításként kell kimutatni az üzleti évhez kapcsolódó utólag adott engedmény szerződés szerinti összegét. q) A környezetvédelmi termékdíjról szóló évi LXXXV. törvény módosítása Termékdíjköteles terméknek minősül január 1-jétől az egyéb műanyag termék, az egyéb vegyipari termék, valamint az irodai papír től nem terheli termékdíj-fizetési kötelezettség azt a kis-vagy mikrovállalkozást, amely a kézműipari szakmák jegyzékébe felvett tevékenységet végez, feltéve, hogy a termékdíj-fizetési kötelezettség keletkezését megelőző évben az éves nettó árbevétel nem haladta meg a forintot, és a kézműipari tevékenység keretében előállított áru csomagolására kizárólag természetes anyagból előállított csomagolóeszközt vagy csomagolóanyagot használ. A törvény itt említett rendelkezései január 1-jével lépnek hatályba. Magyar Közlöny, november 26., 161. szám 5 A Kormány 296/2014. (XI. 28.) Korm. rendelete a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 376/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet és a felnőttképzési tevékenység folytatásához szükséges engedélyezési eljárásra és követelményrendszerre, a felnőttképzést folytató intézmények nyilvántartásának vezetésére, valamint a felnőttképzést folytató intézmények ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokról szóló 393/2013. (XI. 12.) Korm. rendelet módosításáról a) A közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet módosítása A módosítás szerint támogatás a közfoglalkoztatási bér, a közfoglalkoztatási garantált bér, a teljesítménybér és az ahhoz kapcsolódó szociális hozzájárulási adó legfeljebb 95 százalékának mértékig nyújtható. A támogatási időszak legfeljebb 4 hónap lehet. Támogatás nyújtható a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult személy, vagy a kirendeltség által kiközvetített álláskereső határozott idejű közfoglalkoztatási jogviszony keretében, napi 6-8 órás, rehabilitációs ellátásban részesülő személy esetén 4-8 órás munkaidőben történő foglalkoztatására. A támogatás mértéke a közfoglalkoztatási bér és az ahhoz kapcsolódó szociális hozzájárulási adó mértékének 100 százalékáig terjedhet. Emellett foglalkoztatási támogatás nyújtható a polgármesteri hivatallal nem rendelkező települési önkormányzat közfoglalkoztató részére a kirendeltséggel történő előzetes egyeztetés alapján hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási program megvalósításához szükséges szervezési költséghez.

10 Támogatható tovább az Országgyűlés vagy a Kormány által meghatározott cél elérésére irányuló program keretében történő, az álláskeresők vagy a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult személyek határozott idejű közfoglalkoztatási jogviszony keretében, napi 6-8 órás, rehabilitációs ellátásban részesülő személy foglalkoztatása esetén 4-8 órás munkaidőben történő foglalkoztatása. A támogatás mértéke a közfoglalkoztatási bér és az ahhoz kapcsolódó szociális hozzájárulási adó mértékének 100 százalékáig terjedhet. A kormányrendelet kitér továbbá a legalább száz fő közfoglalkoztatásához nyújtható támogatás szabályaira. A támogatási időszak ez esetben legfeljebb 12 hónap lehet. A módosításra kerül a közfoglalkoztatási mintaprogramok beruházási és dologi költségeinek támogatható mértéke, melynek mértékét a létszám figyelembevételével határozza meg a kormányrendelet. b) A felnőttképzési tevékenység folytatásához szükséges engedélyezési eljárásra és követelményrendszerre, a felnőttképzést folytató intézmények nyilvántartásának vezetésére, valamint a felnőttképzést folytató intézmények ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokról szóló 393/2013. (XI. 12.) Korm. rendelet módosításáról A kormányrendelet módosítása szerint december 31. helyett június 30-ig van lehetőség az előírt szakmai vagy nyelvi programkövetelmény alapján kidolgozott képzési program teljesítésére azon képzések esetében, melyre a kormányrendelet ilyen kötelezettséget ír elő. Ezen időpontot követően a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal azon képzéseket, amelyek ezzel nem rendelkeznek, törli a felnőttképzést folytató intézmény engedélyéből. A rendelet december 1-jén lép hatályba. Magyar Közlöny, november 28., 163. szám 6 A Magyar Nemzeti Bank elnökének 50/2014. (XI. 28.) MNB rendelete a pénztárak és a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény által a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről A rendelet az önkéntes nyugdíjpénztárra, az önkéntes kölcsönös egészségpénztárra, az önkéntes kölcsönös önsegélyező pénztárra, a magánnyugdíjpénztárra és a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézményre terjed ki, melyek kötelesek a rendeletben foglaltak szerint rendszeres adatszolgáltatást teljesíteni a Magyar Nemzeti Bank felé. A fenti szervezetek a rendelet mellékletei szerint meghatározott tartalommal kötelesek felügyeleti jelentésüket az MNB felé megküldeni. A rendelet január 1-jén lép hatályba. A évre, mint tárgyidőszakra vonatkozó, január 1-jét követően teljesítendő felügyeleti jelentésekre még a 37/2013. (XII. 29.) MNB rendeletben foglaltakat kell alkalmazni. Magyar Közlöny, november 28., 163. szám 7 A Magyar Nemzeti Bank elnökének 51/2014. (XII. 9.) MNB rendelete a pénz-és hitelpiaci szervezetek által a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről A rendelet kiterjed a hitelintézetre, a hitelintézettel egyenértékű prudenciális szabályozásnak megfelelő pénzügyi vállalkozásra, a pénzügyi vállalkozásra, az elektronikuspénz-kibocsátó intézményre, a pénzforgalmi intézményre, a Posta Elszámoló Központot működtető intézményre és az Európai Unió másik tagállamában székhellyel rendelkező hitelintézet, pénzügyi vállalkozás, elektronikuspénz-kibocsátó intézmény, pénzforgalmi intézmény magyarországi fióktelepére.

11 Ezen intézmények kötelesek rendszeres és eseti adatszolgáltatás teljesítésére a Magyar Nemzeti Bank felé. A rendelet kitér az egyes intézmények felügyeleti jelentésének tartalmára, formájára, határidőire. A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, a mellékletek január 1-jén. Magyar Közlöny, december 9., 170. szám 8 A Magyar Nemzeti Bank elnökének 52/2014. (XII. 9.) MNB rendelete a tőkepiaci szervezetek által a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről A rendelet kiterjed a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról szóló törvény hatálya alát tartozó szervezetre, továbbá a kollektív befektetési formákról és kezelőikról, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló törvény szerinti befektetési alapra és befektetési alapkezelőre, valamint a tőkepiacról szóló törvény szerinti központi értéktári, elszámolóházi és központi szerződő fél tevékenységet végző szervezetre. Ezen szervezetek kötelesek rendszeres, illetve eseti jelleggel adatszolgáltatást teljesíteni a MNB felé, melynek tartalmára, formai követelményeire vonatkozó előírásokat a rendelet mellékletei tartalmaznak. A rendelet a kihirdetését követő napon, december 10-én, mellékletei január 1-jén lépnek hatályba. Magyar Közlöny, december 9., 170. szám 9 A Magyar Nemzeti Bank elnökének 53/2014. (XII. 10.) MNB rendelete a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseinek érvénytelen szerződéses kikötéseire tekintettel szükséges elszámolás módszertanának általános szabályairól szóló 42/2014. (XI. 7.) MNB rendelet módosításáról A rendelet módosítja a kedvezmény fogalmát, mely szerint kedvezmény minden olyan vagyoni előny, illetve juttatás, amely abból származik, hogy a pénzügyi intézmény a fogyasztó fizetési kötelezettsége fennállása alatt tőkét, kamatot, illetve díjat engedett el, nem számított fel vagy kedvezményes árfolyamot alkalmazott, és ennek következtében a fogyasztó fizetési kötelezettsége a szerződésben eredetileg meghatározott kötelezettséghez képest csökkent, ide nem értve a szerződéskötés érdekében adott kedvezményt. Kiegészültek továbbá a túlfizetés fogyasztói követelésként való elszámolásának szabályai, a korábbi 1-3. melléklet helyébe új mellékletek lépnek. A rendelet a kihirdetését követő napon, december 11-én lép hatályba. Magyar Közlöny, december 10., 171. szám 10 A Magyar Nemzeti Bank elnökének 54/2014. (XII. 7.) MNB rendelete a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseinek érvénytelen szerződéses kikötéseire tekintettel szükséges elszámolás módszertanának általános szabályairól A rendeletet azon fogyasztói kölcsönszerződésekre kell alkalmazni, amelyek az elszámolási fordulónapon megfelelnek a következő feltételek bármelyikének: a fogyasztónak van vagy a fogyasztói kölcsönszerződés fennállása alatt bármikor volt a fogyasztói kölcsönszerződésből származó fizetési késedelme a fogyasztó fizetéskönnyítő program vagy kedvezmény hatálya alatt áll vagy a fogyasztói kölcsönszerződés fennállása alatt bármikor fizetéskönnyítő program vagy kedvezmény hatálya alatt állt. A rendelet előírása szerint a pénzügyi intézmény az elszámolást a rendelet hatálya alá eső fogyasztói kölcsönszerződésekre tekintettel az 1. számú mellékletben foglalt módszertan alapján végzi el.

12 A túlfizetés fogyasztói követelésként való elszámolása során a fogyasztói kölcsönszerződésben meghatározott, a kölcsön folyósításával vagy a hitelbírálattal összefüggésben a fogyasztó által megfizetett egyszeri díjat vagy költséget, a fogyasztói kölcsön szerződésben meghatározott, a törlesztési periódusokban a fogyasztó által rendszeresen megfizetett díjat vagy költséget, előtörlesztés esetén a fogyasztó által megfizetett előtörlesztési díjat kell figyelembe venni. A rendelet szerint pénzügyi intézmény első lépésként újraszámolja a fogyasztó kezdeti, a hitelnyújtás devizanemében kifejezett tartozását, valamint az ebből adódó első havi, a hitelnyújtás devizanemében kifejezett törlesztőrészletét. Ezt követően kiszámolja a megvalósult első törlesztési periódus során forintban felmerülő túlfizetés mértékét, melyet a pénzügyi intézmény által használt árfolyam jegyzési értéknapján érvényes, a Magyar Nemzeti Bank által közzétett hivatalos devizaárfolyamon a hitelnyújtás devizanemére átvált, majd ezzel a túlfizetés időpontjában csökkenti a túlfizetés időpontjában fennálló, a hitelnyújtás devizanemében kifejezett tartozást. Ezen lépések ismétlésével határozza meg a következő törlesztési periódusok törlesztőrészleteit, a túlfizetések mértékét, a mindenkor fennálló tartozás nagyságát egészen az elszámolási fordulónapig, ha a fogyasztói kölcsönszerződés ezt megelőzően megszűnt, akkor a megszűnés időpontjáig. A rendelet kitér továbbá a késedelmes törlesztések, továbbá a kedvezménnyel érintett törlesztőrészletek elszámolására is. A rendelet a kihirdetését követő napon, december 11-én lép hatályba. Magyar Közlöny, december 10., 171. szám 11 A Magyar Nemzeti Bank elnökének 55/2014. (XII. 10.) MNB rendelete a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseinek érvénytelen szerződéses kikötéseire tekintettel szükséges elszámolás során alkalmazott becslési eljárásról és az elszámolás pénzügyi teljesítésének időpontjáról A rendeletet azon fogyasztói kölcsönszerződésekre kell alkalmazni, amelyek elszámolásához szükséges információk nem állnak teljes körűen a végelszámolás vagy felszámolási eljárás alatt álló pénzügyi intézmény rendelkezésére. A végelszámolás vagy felszámolási eljárás alatt álló pénzügyi intézmény elszámolására az e rendeletben foglalt becslési eljárás figyelembevételével kell elvégezni tekintettel a 42/2014. (XI. 7.) valamint az 54/2014. MNB rendelet elszámolási szabályaira is. Becslés abban az esetben végezhető el, ha az alábbi adatok mindegyike rendelkezésre áll vagy a pénzügyi intézmény saját analitikai rendszere vagy a fogyasztói kölcsönszerződése alapján: a fogyasztói kölcsönszerződésből eredő eredeti követelés összege, a folyósítás időpontja, a fogyasztói kölcsönszerződés kezdeti futamideje, a fogyasztói kölcsönszerződés szerződéskötéskor érvényes kamatlába és az elszámolási fordulónapon fennálló követelés. A rendelet szerint a kamatemelés mértékének kiszámításához az MNB a honlapján becslési eljárás biztosítás érdekében közzétett kamatok változását veszi alapul. A tisztességtelen árfolyamrés mértékének kiszámításához a fogyasztói kölcsönszerződés devizanemére vonatkozó árfolyamrést veszi alapul. A végelszámolás vagy felszámolási eljárás alatt álló pénzügyi intézmény az elszámolás során kedvezményt, a mindenkori elszámolási időszak késedelmes összegét, a költségeket és díjakat, illetve ezek változását csak azokra a törlesztési periódusokra tekintettel érvényesítheti, amelyekre vonatkozóan az ezen összegek kiszámításához szükséges adatok a rendelkezésére állnak. A rendelet december 11-én lép hatályba. Magyar Közlöny, december 10., 171. szám

13 12 A Kormány 319/2014. (XII. 13.) Korm. rendelete a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatalról A Hivatal a szakképzésről szóló törvényben, a felnőttképzésről szóló törvényben, valamint a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló törvényben az állami szakképzési és felnőttképzési szerv számára meghatározott feladatokat a Hivatal látja el. A nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló törvényben meghatározott Szakképzési Tankönyv és Taneszköz Tanács működtetésével kapcsolatos feladatokat a Hivatal látja el. A Hivatal feladatai közé tartozik többek között: ellátja a szakképzési és felnőttképzési tevékenység szakmai és módszertani fejlesztését, ellátja a szakmastruktúra folyamatos fejlesztését és a jogalkotáshoz szükséges előkészítő feladatokat az OKJ-ben szereplő szakképesítések vonatkozásában, működteti és fejleszti a Magyar Képesítési Keretrendszer szak-és felnőttképzéshez kapcsolódó területeit, gyűjti és elemzi a jogszabályban meghatározott felnőttképzési statisztikai adatokat, szervezi a pedagógusok, andragógusok, az oktatási intézményvezetők továbbképzését, szervezi a szakmai tankönyvek kidolgozását, valamint szakmai tankönyveket ad ki és forgalmaz, részt vesz a szakközépiskolai szakmai érettségi tantárgyak követelményeinek és a szakmai érettségi tételeknek az egységes elvek szerinti kidolgozásában, ellátja a felnőttképzést folytató intézmények tevékenységének engedélyezésével és ellenőrzésével kapcsolatos feladatokat stb. A rendelet december 15-én lép hatályba, ezen naptól a Hivatal veszi át a rendeletben meghatározott feladatokat. Magyar Közlöny, december 13., 175. szám A Nemzeti Adó-és Vámhivatal közleménye a december 1-je és december 31-e között alkalmazható üzemanyagárakról ESZ-95 ólmozatlan motorbenzin Gázolaj Keverék LPG autógáz 387 Ft/l 405 Ft/l 422 Ft/l 264 Ft/l Hivatalos Értesítő, november 17., 58. szám MKVK Budapest Fővárosi Szervezete 1088 Budapest, Szentkirályi u. 13. I. em. 3/a. Levélcím: 1364 Budapest, Pf.: 22. Tel.: , ; Fax:

Vállalkozásokat érintő változások

Vállalkozásokat érintő változások Vállalkozásokat érintő változások 1 Személyi jövedelemadó Egyéni vállalkozás: Veszteség elszámolási korlátozása: a veszteség csak a következő 5 adóévben határolható el. Átmeneti szabályok. A minimum jövedelemre

Részletesebben

SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ

SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ CSALÁDI KEDVEZMÉNY 2015 A családi kedvezmény összege kedvezményezett eltartottanként és havonta Egy és két eltartott esetén 62 500 Ft Három és több eltartott esetén 206 250 Ft. 2015.

Részletesebben

SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ

SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ ADÓTÖRVÉNYEK 2015. SZJA 2015. január 21. Előadó: 14 50-16 20 Dr. Andrási Jánosné osztályvezető NAV Ügyfélkapcsolati és Tájékoztatási Főosztály SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ CSALÁDI KEDVEZMÉNY 2015 A családi kedvezmény

Részletesebben

2015. ÉVI TÁJÉKOZTATÓ

2015. ÉVI TÁJÉKOZTATÓ 2015. ÉVI TÁJÉKOZTATÓ Személyi jövedelemadó törvény változásairól Első házasok kedvezménye: Minden olyan pár, ahol legalább az egyik fél az első házasságát köti, együttesen jogosultsági hónaponként 31

Részletesebben

Személyi jövedelemadó

Személyi jövedelemadó Adótörvény változások 2015-től Előadó: Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna Adótanácsadók Egyesülete alelnök Személyi jövedelemadó SZJA 1 Alapelv az szja-ban A magánszemélynek bérként adott juttatás nem tartozhat

Részletesebben

Áfa 2015. Köztisztasági Egyesülés

Áfa 2015. Köztisztasági Egyesülés Áfa 2015. Köztisztasági Egyesülés Direktíva változásához kapcsolódó, kihirdetett Áfa tv. módosítás 2014. évi XXXIII. tv. Magyar Közlöny 94. szám, kihirdetve 2014. 07. 14. Hatályba lép 2015. január 1. Az

Részletesebben

Személyi jövedelemadó és családi kedvezmény Dr. Andrási Jánosné NAV Központi hivatal

Személyi jövedelemadó és családi kedvezmény Dr. Andrási Jánosné NAV Központi hivatal Személyi jövedelemadó és családi kedvezmény 2014 Dr. Andrási Jánosné NAV Központi hivatal Nyugdíjbiztosítási szerződés utáni rendelkezési jogosultság A nyugdíjbiztosítási szerződés (fogalmát az Szja tv.

Részletesebben

SZJA, Szocho 2015 Mérlegképes továbbképzés. Személyi jövedelemadó. Az első házasok kedvezménye. Családi kedvezmény 2015.03.19.

SZJA, Szocho 2015 Mérlegképes továbbképzés. Személyi jövedelemadó. Az első házasok kedvezménye. Családi kedvezmény 2015.03.19. SZJA, Szocho 2015 Mérlegképes továbbképzés Személyi jövedelemadó Szatmári László Főosztályvezető Családi kedvezmény Az első házasok kedvezménye Mértéke 2016-tól 4 év alatt a duplájára nő a két gyermekes

Részletesebben

Az, aki a gazdasági tevékenységet saját nevében és kockázatára haszonszerzés céljából, üzletszerűen végző

Az, aki a gazdasági tevékenységet saját nevében és kockázatára haszonszerzés céljából, üzletszerűen végző IPARŰZÉSI ADÓ ( nyomtatvány ) Adókötelezettség: Adóköteles Szerencs Város illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel végzett v állalkozási tevékenység (a továbbiakban: iparűzési tevékenység).

Részletesebben

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 171. szám 23917

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 171. szám 23917 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 171. szám 23917 A Magyar Nemzeti Bank elnökének 54/2014. (XII. 10.) MNB rendelete а pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseinek érvénytelen szerződéses kikötéseire

Részletesebben

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi szolgáltatások finanszírozásához szükséges források kiegészítése érdekében egészségügyi hozzájárulást kell fizetni. Az egészségügyi hozzájárulás

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete*

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete* NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete* a helyi iparűzési adóról (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) A Közgyűlés a helyi adókról

Részletesebben

FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG KELETKEZÉSÉNEK IDŐPONTJA II. [Áfa tv. 58. (1) bek., Mód. tv.* 10. ] FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG

FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG KELETKEZÉSÉNEK IDŐPONTJA II. [Áfa tv. 58. (1) bek., Mód. tv.* 10. ] FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG Áfa szakmai nap Változások 2015. E-számlázás Közösségi áfa Bírósági ítéletek - Gyakorlat 2015. március 24. Előadó: 10 00-11 00 Sike Olga főosztályvezető helyettes, NAV FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG KELETKEZÉSÉNEK

Részletesebben

Személyi jövedelemadó, KATA, cégautóadó változások 2015. Szűcs Józsefné

Személyi jövedelemadó, KATA, cégautóadó változások 2015. Szűcs Józsefné Személyi jövedelemadó, KATA, cégautóadó változások 2015. Szűcs Józsefné Családi kedvezmény 2015. A családi kedvezmény összege kedvezményezett eltartottanként és havonta - egy és két eltartott esetén 62

Részletesebben

Or«Ággyülés Hivatala. irornányszám :

Or«Ággyülés Hivatala. irornányszám : irornányszám : Or«Ággyülés Hivatala Érkezett : 2005 O KT 0 5. Országgyűlési Képviselő Módosító javaslat Dr. Szili Katalinnak az Országgyűlés elnökének Helyben Tisztelt Elnök Asszony! A házszabály 94. (1)

Részletesebben

Társadalombiztosítás, szociális hozzájárulási adó, egészségügyi hozzájárulás 2017-es változásai

Társadalombiztosítás, szociális hozzájárulási adó, egészségügyi hozzájárulás 2017-es változásai Társadalombiztosítás, szociális hozzájárulási adó, egészségügyi hozzájárulás 2017-es változásai Dr. Kiss Mariann Bővül a biztosítottak köre a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról

Részletesebben

A százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás alapjának megállapítása

A százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás alapjának megállapítása EHO 2012: az egészségügyi hozzájárulás bevallása 2012-ben - ADÓBEVALLÁS 2014 - Adó 2014 - Adó 1 sz EHO 2012: az egészségügyi hozzájárulás bevallása 2012-ben, EHO (egészségügyi hozzájárulás) fizetési kötelezettség

Részletesebben

KATA KIVA ésaktuáliskérdések

KATA KIVA ésaktuáliskérdések KATA KIVA ésaktuáliskérdések Pestuka Gabriella Osztályvezető NAV Csongrád Megyei Adóigazgatósága Kisadózók tételes adója Ki választhatja a Kata adózást? Akisadózóvállalkozásoktételesadójának (KATA)alanyaazaz

Részletesebben

Útmutató. az SZJA- bevalláshoz

Útmutató. az SZJA- bevalláshoz Útmutató az SZJA- bevalláshoz Utmutató A magánszemély által értékpapír-kölcsönzés díjaként megszerzett összeg egésze jövedelemnek minõsül. Az értékpapír-kölcsönzésbõl származó jövedelem után az adó mértéke

Részletesebben

DTM Hungary Tax Intelligence

DTM Hungary Tax Intelligence VÁLTOZÁSOK A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓBAN 2012. Kedves Ügyfelünk! Az Országgyűlés 2011. november 21-én elfogadta az egyes adótörvények és azzal összefüggő, egyéb törvények módosításáról szóló törvényjavaslatot.

Részletesebben

A különadó. Kire nem vonatkozik a minimum járulékalap. Új járulék kedvezmények július 1- jétől. A minimum járulék-alap II. A minimum járulék-alap I.

A különadó. Kire nem vonatkozik a minimum járulékalap. Új járulék kedvezmények július 1- jétől. A minimum járulék-alap II. A minimum járulék-alap I. A minimum járulék-alap I. A járulék és egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség várható változásai 2007. január 1-jétől 2006. december 15. A munkaviszonyban álló biztosított foglalkoztatója a társadalombiztosítási

Részletesebben

Tájékoztató a lakossági betéti termékek kamatjövedelme után fizetendő kamatadóról és egészségügyi hozzájárulásról KAMATJÖVEDELMEK UTÁN FIZETENDŐ KAMATADÓ A Személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII.

Részletesebben

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi szolgáltatások finanszírozásához szükséges források kiegészítése érdekében egészségügyi hozzájárulást kell fizetni. Az egészségügyi hozzájárulás

Részletesebben

Be nem jelentett alkalmazott foglalkoztatásának jogkövetkezményei

Be nem jelentett alkalmazott foglalkoztatásának jogkövetkezményei Be nem jelentett alkalmazott foglalkoztatásának jogkövetkezményei Készítette: Nagy László főosztályvezető NAV Észak-Budapesti Adóigazgatósága A társadalombiztosítási (biztosított) bejelentési kötelezettséget

Részletesebben

Határozza meg a munkavállaló február havi nettó keresetét! (adatok forintban)

Határozza meg a munkavállaló február havi nettó keresetét! (adatok forintban) SZJA 1.példa Egy munkaviszonyban lévő elvált nő, havi rendszeres keresete 180 000 Ft. A munkáltatójától havi 8 000 Ft értékben kap élelmiszervásárlásra jogosító Erzsébet utalványt. Más juttatása az adott

Részletesebben

VÁLTOZÁS A JÁRULÉK-, EHO-, SZOCHO KÖTELEZETTSÉGBEN

VÁLTOZÁS A JÁRULÉK-, EHO-, SZOCHO KÖTELEZETTSÉGBEN VÁLTOZÁS A JÁRULÉK-, EHO-, SZOCHO KÖTELEZETTSÉGBEN A BIZTOSÍTÁSI KÖTELEZETTSÉG ALÓL KIZÁRT SZEMÉLYI KÖR BŐVÜLÉSE 2015. január 1-jétől nem terjed ki a biztosítási kötelezettség az Szja tv. 1/B. hatálya

Részletesebben

Aktuális számviteli kérdések 2017.

Aktuális számviteli kérdések 2017. Aktuális számviteli kérdések 2017. I. Számviteli törvény változásai 2016 évközi és a 2017-es változások I.1. A számviteli törvény 2016 évközi változásai 1. Az IFRS-ekkel összefüggő módosítások 2. Jogharmonizációs

Részletesebben

2012. évi CXLVII. SZÁMÚ A KISADÓZÓ VÁLLALKOZÁSOK TÉTELES ADÓJÁRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY/KATA/ ÉVI VÁLTOZÁSAI. Készítette :Szalainé Somogyi Valéria

2012. évi CXLVII. SZÁMÚ A KISADÓZÓ VÁLLALKOZÁSOK TÉTELES ADÓJÁRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY/KATA/ ÉVI VÁLTOZÁSAI. Készítette :Szalainé Somogyi Valéria 2012. évi CXLVII. SZÁMÚ A KISADÓZÓ VÁLLALKOZÁSOK TÉTELES ADÓJÁRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY/KATA/ 2017. ÉVI VÁLTOZÁSAI Készítette :Szalainé Somogyi Valéria Bevételek Bármely jogcímen, bármely formában megszerzett

Részletesebben

a helyi iparűzési adóról

a helyi iparűzési adóról Emőd Város**** Önkormányzat Képviselő-testületének 6/1998. (III. 26.), 15/1998. (XII. 18.), 15/2000. (XII. 21.), 17/2002. (XII. 12.), 20/2004. (VIII. 13.), 15/2007. (XII. 14.) rendeletével módosított 12/1997.

Részletesebben

KISKISVÁLLALKOZÁSOK TÉTELES ADÓJA (KATA) 2012.nov. 23.

KISKISVÁLLALKOZÁSOK TÉTELES ADÓJA (KATA) 2012.nov. 23. KISKISVÁLLALKOZÁSOK TÉTELES ADÓJA (KATA) 2012.nov. 23. Adóalany lehet: az egyéni vállalkozó, Az egyéni cég, a kizárólag magánszemély taggal rendelkező betéti társaság, a kizárólag magánszemély taggal rendelkező

Részletesebben

Az általános forgalmi adóról szóló törvény változásai 2013

Az általános forgalmi adóról szóló törvény változásai 2013 Az általános forgalmi adóról szóló törvény változásai 2013 2. modul: Pénzforgalmi elszámolás Összeállítást készítette: Sike Olga NAV főosztályvezető-helyettes Pénzforgalmi elszámolás [2012. évi CXLVI.

Részletesebben

Munkaviszony, közalkalmazotti jogviszony, egyéni és társas vállalkozás, szabadfoglalkozás

Munkaviszony, közalkalmazotti jogviszony, egyéni és társas vállalkozás, szabadfoglalkozás Munkaviszony, közalkalmazotti jogviszony, egyéni és társas vállalkozás, szabadfoglalkozás Munkaviszony Közalkalmazotti jogviszony Egyéni vállalkozás Társas vállalkozás Megbízási szerződés: 1. Alapjogszabály

Részletesebben

Családi járulékkedvezmény 2014

Családi járulékkedvezmény 2014 Családi járulékkedvezmény 2014 NAV tájékoztató Ha Ön igényli, hogy a munkáltatója az Ön járandóságaiból a családi kedvezmény figyelembe vételével vonja le az adóelőleget, ezt a nyilatkozatot két példányban

Részletesebben

MÁGOCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2002. (XII. 31.), 16/2007. (XII. 22.) és 14/2008. (XII. 01.) rendeleteivel módosított

MÁGOCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2002. (XII. 31.), 16/2007. (XII. 22.) és 14/2008. (XII. 01.) rendeleteivel módosított MÁGOCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2002. (XII. 31.), 16/2007. (XII. 22.) és 14/2008. (XII. 01.) rendeleteivel módosított 1/1999. (II. 01.) rendelete a helyi iparűzési adóról (a módosításokkal

Részletesebben

ügyvezetésnek minősül vezető tisztségviselői Vezető tisztségviselő csak természetes személy lehet a társasággal, testületeivel,

ügyvezetésnek minősül vezető tisztségviselői Vezető tisztségviselő csak természetes személy lehet a társasággal, testületeivel, A gazdasági társaságokról szóló 2006. IV szerint nek minősül a társaság irányításával összefüggésben szükséges mindazon döntések meghozatala, amelyek vagy a társasági szerződés alapján nem tartoznak a

Részletesebben

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 2015. évi változásai. dr. Horváth Gábor 2015. január

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 2015. évi változásai. dr. Horváth Gábor 2015. január Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 2015. évi változásai dr. Horváth Gábor 2015. január 2015. évi Art. módosítások I. A módosításokat a 2014. évi LXXIV. törvény tartalmazza! Alapelvek Az

Részletesebben

Mérk Nagyközség Képviselő-testületének. 13/2003/XII.31./ kt. rendelete. A helyi iparűzési adóról

Mérk Nagyközség Képviselő-testületének. 13/2003/XII.31./ kt. rendelete. A helyi iparűzési adóról Mérk Nagyközség Képviselő-testületének 13/2003/XII.31./ kt. rendelete A helyi iparűzési adóról A Képviselő testület! Mérk Nagyközség Önkormányzata a helyi adókról szóló 2003. évi XCII. Tv. felhatalmazása

Részletesebben

1429 BEVALLÁS és 1429-A ADATSZOLGÁLTATÁS

1429 BEVALLÁS és 1429-A ADATSZOLGÁLTATÁS BEVALLÁS és 1429-A ADATSZOLGÁLTATÁS a 2014. évi társasági adóról, a hitelintézeti járadékról, az energiaellátók jöv.adójáról, a hitelintézetek különadójáról, az inno. járulékról, ill. a szakképzési hozzájárulásról

Részletesebben

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2003. november 28-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2003. november 28-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből. SÉNYŐ KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 4533. Sényő, Kossuth u.69. 1308-6/2003. K I V O N A T Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2003. november 28-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Iparűzési

Részletesebben

Személyi jövedelemadó 2013

Személyi jövedelemadó 2013 Összevont adóalap Személyi jövedelemadó 2013 Megszűnik az adóalap-kiegészítés, teljes egészében érvényesül a 16 százalékos adómérték. A kiszámított jövedelem 78 százaléka minősül adóalapnak akkor, ha a

Részletesebben

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi szolgáltatások finanszírozásához szükséges források kiegészítése érdekében egészségügyi hozzájárulást kell fizetni. Az egészségügyi hozzájárulás

Részletesebben

kukta.hu Tbj Járulékalapot képező jövedelem: Tbj. 4. k) pont 2. alpont helyébe

kukta.hu Tbj Járulékalapot képező jövedelem: Tbj. 4. k) pont 2. alpont helyébe kukta.hu Tbj. 2015. 1. Járulékalapot képező jövedelem: Tbj. 4. k) pont 2. alpont helyébe 2014. 12. 31-ig az 1.) alpont szerinti jövedelem hiányában a munkaszerződésben meghatározott alapbér, ha a munkát

Részletesebben

Társasági adótörvény változása

Társasági adótörvény változása Dr. Gróf Gabriella 2012. évi CLXXVIII. törvény Hatály: 2013. 01. 01. Adóalanyok Nem Tao alany a Nemzeti Eszközkezelő Zrt (2012. 06. 20.) Nem Tao alany a kényszertörlési eljárás alatt álló adózó a kényszertörlési

Részletesebben

ADÓTÖRVÉNY VÁLTOZÁSOK

ADÓTÖRVÉNY VÁLTOZÁSOK ADÓTÖRVÉNY VÁLTOZÁSOK Kisadózó vállalkozások tételes adója választása 2013.04.21-től Csak akkor nem választható a alanyiság, ha az adóalanyiság választásának évében a TEÁOR 2008 szerinti 68.20 számú Saját

Részletesebben

TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS december 12. Előadó: Lakiné Szkiba Judit

TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS december 12. Előadó: Lakiné Szkiba Judit TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS 2014 2013. december 12. Előadó: Lakiné Szkiba Judit Családi járulékkedvezmény Jogosultak: Az Szja tv. szerinti családi kedvezmény érvényesítésére jogosult biztosított, és a családi

Részletesebben

Elvárt adó - nyilatkozat

Elvárt adó - nyilatkozat Elvárt adó - nyilatkozat Megnevezés Az adóévben Az adóévet megelőző adóévben 2. adóévben Igen Nem Igen Nem Igen Nem Az adózás előtti eredmény nagyobb-e, mint a korrigált bevétel 2%-a? Igen esetén a további

Részletesebben

Tartalomjegyzék 1. Aktuális számviteli kérdések

Tartalomjegyzék 1. Aktuális számviteli kérdések Tartalomjegyzék 1. Aktuális számviteli kérdések 1.1 Az államháztartás számviteléről szóló kormányrendelet 2016. évtől hatályos változásai 1.1.1. Beszámolási kötelezettség változása 1.1.2. Eredménykimutatás

Részletesebben

CAFETERIA Dr. Andrási Jánosné NAV KI ÜTF osztályvezető

CAFETERIA Dr. Andrási Jánosné NAV KI ÜTF osztályvezető CAFETERIA 2017 Dr. Andrási Jánosné NAV KI ÜTF osztályvezető A cafeteria szerepe a személyi jövedelemadóban A cafeteria adózás szempontjából nem önálló juttatási jogcím. Szerepe a személyi jövedelemadóban

Részletesebben

TB, EHO, SZOCHO változások 2015. Zahoránszki Szilvia

TB, EHO, SZOCHO változások 2015. Zahoránszki Szilvia TB, EHO, SZOCHO változások 2015. Zahoránszki Szilvia Társadalombiztosítás Járulékalapot képező jövedelem: / Tbj. 4. k) pont/ 1. a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

Társasági adó 2013. évi változásai

Társasági adó 2013. évi változásai Társasági adó 2013. évi változásai a 2012. évi CLXXVIII. törvény alapján S. Csizmazia György könyvvizsgáló, okleveles adószakértő MKVK OK Kft. FOGALMI VÁLTOZÁSOK 1 Bejelentett immateriális jószág 4. 5/a.

Részletesebben

A HELYI ADÓKRÓL HORT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2013. (XI.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

A HELYI ADÓKRÓL HORT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2013. (XI.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE HORT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2013. (XI.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI ADÓKRÓL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA: 2014. FEBRUÁR 5. Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Vaszar Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/1997.(XII.19.) rendelete a helyi iparűzési adóról (módosításokkal 1 egységes szerkezetben)

Vaszar Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/1997.(XII.19.) rendelete a helyi iparűzési adóról (módosításokkal 1 egységes szerkezetben) Vaszar Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/1997.(XII.19.) rendelete a helyi iparűzési adóról (módosításokkal 1 egységes szerkezetben) Vaszar Község Önkormányzat képviselőtestülete (továbbiakban:

Részletesebben

Adóváltozások 2015. Tartalom: Személyi jövedelemadó Társasági adó Adózás rendje Reklámadó Általános forgalmi adó Számvitel PARTNER A SIKERHEZ

Adóváltozások 2015. Tartalom: Személyi jövedelemadó Társasági adó Adózás rendje Reklámadó Általános forgalmi adó Számvitel PARTNER A SIKERHEZ Adóváltozások 2015. Tartalom: Személyi jövedelemadó Társasági adó Adózás rendje Reklámadó Általános forgalmi adó Számvitel Személyi jövedelemadó - 35,7 százalék marad a béren kívüli juttatásokat terhelő

Részletesebben

ADÓTÖRVÉNY VÁLTOZÁSOK. KATA választása 04.21-től. Főállású kisadózó fogalma KATA 2013.12.16.

ADÓTÖRVÉNY VÁLTOZÁSOK. KATA választása 04.21-től. Főállású kisadózó fogalma KATA 2013.12.16. ADÓTÖRVÉNY VÁLTOZÁSOK Kisadózó vállalkozások tételes adója választása 04.21-től Csak akkor nem választható a alanyiság, ha az adóalanyiság választásának évében a TEÁOR 2008 szerinti 68.20 számú Saját tulajdonú,

Részletesebben

Szja bevallás a 2012-es évről

Szja bevallás a 2012-es évről Szja bevallás a 2012-es évről Önkéntes pénztári adójóváírás és önkéntes pénztári adóköteles kifizetés esetén 132. sor: Az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárba befizetett összeg utáni rendelkezési jogosultság

Részletesebben

EGYSZERŰSÍTETT. Az adó, az állam fogalmából közvetlenül folyó ellenszolgáltatás ellenértéke. (Heller Farkas)

EGYSZERŰSÍTETT. Az adó, az állam fogalmából közvetlenül folyó ellenszolgáltatás ellenértéke. (Heller Farkas) EGYSZERŰSÍTETT VÁLLALKOZÓI ADÓ Az adó, az állam fogalmából közvetlenül folyó ellenszolgáltatás ellenértéke. (Heller Farkas) Az EVA alanya lehet Egyéni vállalkozó Kft. Bt. Szövetkezet Végrehajtói iroda

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 2015. évre kiállítandó Adatlaphoz, a magánszemély munkaviszonyának (tagsági viszonyának) megszűnésekor

Kitöltési útmutató a 2015. évre kiállítandó Adatlaphoz, a magánszemély munkaviszonyának (tagsági viszonyának) megszűnésekor Kitöltési útmutató a 2015. évre kiállítandó Adatlaphoz, a magánszemély munkaviszonyának (tagsági viszonyának) megszűnésekor Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (továbbiakban: Art.) 46. (5)

Részletesebben

GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 14/2004. (V. 1.) RENDELETE A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL (EGYSÉGES SZERKEZETBEN)

GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 14/2004. (V. 1.) RENDELETE A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL (EGYSÉGES SZERKEZETBEN) GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 14/2004. (V. 1.) RENDELETE A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL Egységes szerkezetben: 2010. december 13. A 2011. január 1-jétől hatályos szöveg. 2 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

Részletesebben

és egyéb változások 2015

és egyéb változások 2015 és egyéb változások 2015 A béren kívüli juttatások köre: Erzsébet utalvány - 8.000 Ft/hó Munkahelyi étkeztetés 12.500 Ft/hó Helyi közlekedési bérlet bérlet árának összegéig Iskolakezdési támogatás min.

Részletesebben

ŐSTERMELŐK HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSA ÉVRŐL

ŐSTERMELŐK HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSA ÉVRŐL Adóhatóság tölti ki! Adóhatóság megnevezése:. Bevallás benyújtásának időpontja:. Azonosító szám: ŐSTERMELŐK HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSA 2009. ÉVRŐL 2003. december 31-e előtt kezdett őstermelők részére,

Részletesebben

Vállalkozási forma. A tevékenység TEÁOR önálló vállalkozói tevékenységek jegyzéke KSH 36/2011(XII.23) KIM rendelet

Vállalkozási forma. A tevékenység TEÁOR önálló vállalkozói tevékenységek jegyzéke KSH 36/2011(XII.23) KIM rendelet Vállalkozási forma A tevékenység TEÁOR önálló vállalkozói tevékenységek jegyzéke KSH 36/2011(XII.23) KIM rendelet Bejelentés köteles telepengedély köteles tevékenységek 57/2013 (II.27.) Korm. rendelet

Részletesebben

Zalacsány község Önkormányzata 7/1999. (VI. 29.) számú rendelete. A helyi iparűzési adóról.

Zalacsány község Önkormányzata 7/1999. (VI. 29.) számú rendelete. A helyi iparűzési adóról. Zalacsány község Önkormányzata 7/1999. (VI. 29.) számú rendelete A helyi iparűzési adóról. Zalacsány község Önkormányzati képviselőtestülete a helyi adókról szóló módosított 1990. évi C. törvény 1.. (1)

Részletesebben

A rendelet hatálya. A rendelet hatálya kiterjed Gyömrő város közigazgatási területének egészére. Az adókötelezettség

A rendelet hatálya. A rendelet hatálya kiterjed Gyömrő város közigazgatási területének egészére. Az adókötelezettség Gyömrő Város Képviselő-testületének 25/2002. (XII.19.) sz. önk. rendelete a helyi iparűzési adóról a 33/2003. (XII.22.) az 5/2004. (III.11.) sz. a 8/2012.(III.09.) sz. és a 29/2012. (XI.29.) sz. rendeletekkel

Részletesebben

Adónaptár 2006. 2006. január

Adónaptár 2006. 2006. január Adónaptár 2006 2006. január jan. 12. jan. 15. (jan. 16.) jan. 20. az igazoláson szereplő, a kifizető által le nem vont adó, adóelőleg megfizetése a magánszemély, az egyéni vállalkozó, a mezőgazdasági őstermelő

Részletesebben

Kisvállalati adó (KIVA)

Kisvállalati adó (KIVA) Dr. Kökényesi László Kisvállalati adó (KIVA) Mérnöktovábbképző Intézet Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzése Kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII.

Részletesebben

Járulékok, biztosítási kötelezettség

Járulékok, biztosítási kötelezettség Járulékok, biztosítási kötelezettség 1. Kérdés: Egy Magyarországon bejegyzett betéti társaság beltagja - aki a társaság tevékenységében személyesen közreműködik - román állampolgár, Romániában van munkaviszonyból

Részletesebben

2010. évi CLIII. törvény. a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról

2010. évi CLIII. törvény. a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról 2010. évi CLIII. törvény a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról 1-4. 5. (1)-(2) (3) 6-9. A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény módosítása

Részletesebben

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév II. évfolyam Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014 II. félév 1. feladat (lekötött tartalék meghatározása, osztalékkal kapcsolatos számítások, saját tőke mérlegrészlet

Részletesebben

A legfontosabb éves bevallások

A legfontosabb éves bevallások A legfontosabb éves bevallások 1353. bevallás A 2013. adóévről szóló 1353 számú bevallási nyomtatvány: a személyi jövedelemadó, az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, az egészségügyi hozzájárulás,

Részletesebben

Egyszerűsített vállalkozói adó 2015/2016. I. ADÓZÁS I.

Egyszerűsített vállalkozói adó 2015/2016. I. ADÓZÁS I. Egyszerűsített vállalkozói adó Bevezetés indokai Túlzott adminisztráció a mikro - és a kis cégeknél Egyszerűsített adóellenőrzés számának növelése EU irányelvek egyszerű, versenysemleges mikro -és kisvállalati

Részletesebben

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 27/2004. (XII. 13. ) számú r e n d e l e t e a helyi adókról I. FEJEZET. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 27/2004. (XII. 13. ) számú r e n d e l e t e a helyi adókról I. FEJEZET. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 27/2004. (XII. 13. ) számú r e n d e l e t e a helyi adókról egységes szerkezetben a 31/2004. (XII.14.) sz. a 29/2005. (XII.12.) és a 19/2007. (XII.17.) 16/2010. (XII.17.)

Részletesebben

Tájékoztató. a kifizető (munkáltató) által magánszemély Biztosítottra kötött BEST DOCTORS

Tájékoztató. a kifizető (munkáltató) által magánszemély Biztosítottra kötött BEST DOCTORS Tájékoztató a kifizető (munkáltató) által magánszemély Biztosítottra kötött BEST DOCTORS Csoportos Egészségbiztosításra és (Euró Alapú) Kiegészítő Egészségbiztosításra vonatkozó, 2012-ben hatályos adózási,

Részletesebben

Áfa változások dr. Király Kata NAV KMRAFI Tájékoztatási ügyintéző

Áfa változások dr. Király Kata NAV KMRAFI Tájékoztatási ügyintéző Áfa változások 2015. dr. Király Kata NAV KMRAFI Tájékoztatási ügyintéző 2015 Időszakos elszámolású ügyletek Általános forgalmi adó 58. (1) bekezdés Termék értékesítése, szolgáltatás nyújtása esetében,

Részletesebben

MAGÁNSZEMÉLYENKÉNTI ÖSSZESÍTŐ 1308M

MAGÁNSZEMÉLYENKÉNTI ÖSSZESÍTŐ 1308M 38M MAGÁNSZEMÉLYENKÉNTI ÖSSZESÍTŐ a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról Az adózó adószáma adóazonosító jele neve (elnevezése)

Részletesebben

Járulék, egészségügyi hozzájárulás, szociális hozzájárulási adó 2015.

Járulék, egészségügyi hozzájárulás, szociális hozzájárulási adó 2015. Járulék, egészségügyi hozzájárulás, szociális hozzájárulási adó 2015. Járulékalapot képező jövedelem Az Szja tv. szerint összevont adóalapba tartozó önálló és nem önálló tevékenységből származó bevételből

Részletesebben

Szőc község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2009. (XII.22.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról

Szőc község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2009. (XII.22.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról Szőc község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2009. (XII.22.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról Hatályos: 2014. január 1. Szőc 2013 A hirdetőtáblára kifüggesztve: 2013. november 29.

Részletesebben

Körösladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete /2014.(XII.3.) sz. rendelete a az iparűzési adóról.

Körösladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete /2014.(XII.3.) sz. rendelete a az iparűzési adóról. Körösladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete /2014.(XII.3.) sz. rendelete a az iparűzési adóról. Körösladány Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény

Részletesebben

Álmosd Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2007. (XI. 30.) számú rendelete. az iparűzési adóról

Álmosd Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2007. (XI. 30.) számú rendelete. az iparűzési adóról Álmosd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2007. (XI. 30.) számú rendelete az iparűzési adóról A képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében

Részletesebben

Szja-bevallás 2015-ben

Szja-bevallás 2015-ben Szja-bevallás 2015-ben Előadó: Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna Variációk egy témára 5000,- 10 000,- Variációk egy témára 10 000,- 10 000,- 10 000,- + 5000,- Variációk egy témára 10 000,- 10 000,- + 5000,-

Részletesebben

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 10./2002. /XII.12./ Ök. sz. Rendelete a helyi adókról

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 10./2002. /XII.12./ Ök. sz. Rendelete a helyi adókról 1 Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 10./2002. /XII.12./ Ök. sz. Rendelete a helyi adókról Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi adókról szóló többször módosított

Részletesebben

Tájékoztató A Látvány-csapatsport felajánlás útján történő támogatásának szabályairól

Tájékoztató A Látvány-csapatsport felajánlás útján történő támogatásának szabályairól A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény az országgyűlés által elfogadott, az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint a Nemzeti Adóés Vámhivatalról

Részletesebben

Személyi jövedelemadó

Személyi jövedelemadó 1 Személyi jövedelemadó Fogalmak pontosítása: A bérként kapott juttatások nem tartozhatnak kedvező adózási megítélés alá Iskolaszövetkezeti foglalkoztatás esetén a juttatások tekintetében a fogadó a munkáltató

Részletesebben

A rendelet hatálya. A rendelet hatálya kiterjed Gyömrő város közigazgatási területének egészére. Az adókötelezettség 2.

A rendelet hatálya. A rendelet hatálya kiterjed Gyömrő város közigazgatási területének egészére. Az adókötelezettség 2. Gyömrő Város Képviselő-testületének 25/2002. (XII.19.) sz. önk. rendelete a helyi iparűzési adóról a 33/2003. (XII.22.) az 5/2004. (III.11.) sz. a 8/2012.(III.09.) sz. 29/2012. (XI.29.) sz. és a 19/2015.(XI.30.)

Részletesebben

Ricse Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének

Ricse Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének 1 / 5 2014.12.15. 13:27 Ricse Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/1999 (II.9..) A helyi adókról Ricse Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének 6/1999. (II. 09.) sz. Önkormányzati rendelete

Részletesebben

I. Általános szabályok

I. Általános szabályok Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 19/1995.(XII. 28.) Kt. számú rendelete A helyi adókról Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg A szöveg hatályos: 2004. január 1-től (Módosították: 12/1997.(VI.

Részletesebben

Személyi jövedelemadó változások 2015. Zahoránszki Szilvia

Személyi jövedelemadó változások 2015. Zahoránszki Szilvia Személyi jövedelemadó változások 2015. Zahoránszki Szilvia 3. 14. pont: Munkáltató Fogalmak Az iskolaszövetkezeti tagoknak közvetlen juttatott bevétel (pl. béren kívüli juttatás) esetében az iskolaszövetkezeti

Részletesebben

Kamatjövedelmet terhelő adóról és egészségügyi hozzájárulásról szóló tájékoztató (magánszemélyek részére)

Kamatjövedelmet terhelő adóról és egészségügyi hozzájárulásról szóló tájékoztató (magánszemélyek részére) NN Biztosító Zrt. Kamatjövedelmet terhelő adóról és egészségügyi hozzájárulásról szóló tájékoztató (magánszemélyek részére) Tájékoztatónk részletes információkkal szolgál az életbiztosításokhoz kapcsolódó

Részletesebben

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 14EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet Kizárólag elektronikus úton nyújtható be. ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló

Részletesebben

19/1991. (XI. 14.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselőtestületének rendelete a kommunális adóról

19/1991. (XI. 14.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselőtestületének rendelete a kommunális adóról 19/1991. (XI. 14.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselőtestületének rendelete a kommunális adóról Mód: 22/1992.(XII.23), 21/1993. (XI. 25.), 32/1995.(XII.28.),24/1999.(XII.16.), 41/2002.(XII.12.)

Részletesebben

Adózási alapismeretek 4. konzultáció. Társasági adó

Adózási alapismeretek 4. konzultáció. Társasági adó Adózási alapismeretek 4. konzultáció Társasági adó A törvény 1996. évi LXXXI. törvény a társasági és osztalékadóról Az állami feladatok ellátásához szükséges bevételek biztosítása, a vállalkozások kedvező

Részletesebben

SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ 2015.

SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ 2015. SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ 2015. Kihirdetve: Magyar Közlöny 161. szám 2014. november 26., szerda 2014. évi LXXIV. törvény A személyi jövedelemadót érintő 2015. évi adótörvény változások CSALÁDI KEDVEZMÉNY,

Részletesebben

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 12EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló letétbe helyezésének és közzétételének

Részletesebben

önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról Bevezető rendelkezés

önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról Bevezető rendelkezés Fülöpszállás Község Képviselő-testületének 21/2004. (X.28. )számú önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról Bevezető rendelkezés A helyi adóról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) l..

Részletesebben

1. A törvény alkalmazásában 1.1. A magánnyugdíjpénztárhoz önkéntes döntéssel csatlakozó [Tbj.tv a o) pontjának 2. alpontja]

1. A törvény alkalmazásában 1.1. A magánnyugdíjpénztárhoz önkéntes döntéssel csatlakozó [Tbj.tv a o) pontjának 2. alpontja] A társadalombiztosítás ellátására és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény (Tbj.tv.) módosításai (a 2016. évi LXVI. törvény alapján) I. A Tbj.tv.

Részletesebben

A Személyi Jövedelemadó 2015

A Személyi Jövedelemadó 2015 A Személyi Jövedelemadó 2015 1995. évi CXVII. törvény Általános rendelkezés Szja tv. 1. Ha a magánszemélyt egy adott bevétel az általa vagy más személy által végzett önálló vagy nem önálló tevékenység

Részletesebben

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2007.(XII.17.)rendelete a helyi iparűzési adó bevezetéséről és mértékéről

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2007.(XII.17.)rendelete a helyi iparűzési adó bevezetéséről és mértékéről Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2007.(XII.17.)rendelete a helyi iparűzési adó bevezetéséről és mértékéről (Egységes szerkezetben) Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete a

Részletesebben

I. Az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló évi XLIII. törvény (Eva-tv.) módosításai (a évi CXXV. törvény alapján)

I. Az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló évi XLIII. törvény (Eva-tv.) módosításai (a évi CXXV. törvény alapján) Összeállította: dr. Nagy Gábor I. Az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló 2002. évi XLIII. törvény (Eva-tv.) módosításai (a 2016. évi CXXV. törvény alapján) 1. Nyilvántartási kötelezettség [Eva-tv.

Részletesebben

Változások a személyi jövedelemadóban (2008. január 1-jét követően)

Változások a személyi jövedelemadóban (2008. január 1-jét követően) Változások a személyi jövedelemadóban (2008. január 1-jét követően) 2008. január 1-jétől az étkeztetési szolgáltatások igénybevételére szóló utalványok havi adómentes értéke 10 000 forintról 12 000 forintra,

Részletesebben

SZJA 2013 SZJA 2013 SZJA 2013 SZJA 2013 2013.10.02. Családi kedvezmény:

SZJA 2013 SZJA 2013 SZJA 2013 SZJA 2013 2013.10.02. Családi kedvezmény: Egykulcsos rendszer: Megszűnt az adóalap-kiegészítés: 2.424.000 Ft felett sem kell szuperbruttósítani. A 78 %-os szabály marad. Tényleges 16 %-os adókulcs. Egyszerűbb adóelőleg, adónyilatkozat. Családi

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 26/2003. (XII. 22.) Ök. számú R E N D E L E T E. a helyi iparűzési adóról

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 26/2003. (XII. 22.) Ök. számú R E N D E L E T E. a helyi iparűzési adóról MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 26/2003. (XII. 22.) Ök. számú R E N D E L E T E a helyi iparűzési adóról (egységes szerkezetben a 22/2011.(XII.30.) önkormányzati rendelettel) a helyi adókról szóló a

Részletesebben