TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ"

Átírás

1 NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Apáczai Csere János Tanítóképző Kar TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ 006/007. tanév Győr * Győr, Liszt Ferenc u. 4.

2 Szerkesztők: Varga Józsefné dr. dékánhelyettes Happ Éva tanulmányi osztályvezető Otoltics Henrietta oktatásszervező Gráfné dr. Ostorharics Ágnes jogi referens Technikai szerkesztők: Dániel Ildikó Nemes Zsolt Nyugat-Magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Tanítóképző Kar

3 TARTALOM TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ... 1 Előszó A KAR TÖRTÉNETE A KAR SZERVEZETI EGYSÉGEI Organogram A Kari Tanács Kari értekezlet Hallgatói Önkormányzat Társadalmi szervezetek... 1 Egyesületek, alapítványok... 1 A Nyugat-Magyarországi Egyetem vezetése... Az Apáczai Csere János Tanítóképző Kar vezetése... 3 Tanszékek... 4 Oktatást segítő egységek SZAKOK, KÉPZÉSI FORMÁK Alapképzési szakok Főiskolai szakok Felsőfokú szakképzés nappali és levelező tagozat Szakirányú továbbképzési szakok NYME Apáczai Csere János Tanítóképző Kar közös képzései Általános akkreditált pedagógus-továbbképzés Kihelyezett konzultációs helyek A KAR TANTERVEI ALAPKÉPZÉSI SZAKOK (BA/BSC) Tanító szak Andragógia szak Szociálpedagógia alapkézési szak Gyógypedagógia alapszak Turizmus-vendéglátás szak Rekreációszervezés és egészségfejlesztés alapképzési szak FŐISKOLAI (HAGYOMÁNYOS) SZAKOK Tanító nappali tagozat Tanító levelező tagozat Művelődésszervező szak levelező tagozat

4 Tanító művelődésszervező szak nappali tagozat Szociálpedagógia szak nappali, levelező és másoddiplomás képzés Szociálpedagógia művelődésszervező szak nappali tagozat Gyógypedagógia, tanulásban akadályozottak pedagógiája tanító szak nappali tagozat Gyógypedagógia, tanulásban akadályozottak pedagógiája szak levelező tagozat Gyógypedagógia, tanulásban akadályozottak pedagógiája szak levelező tagozat, másoddiplomás képzés Idegenforgalmi és szálloda szak nappali tagozat... 1 Idegenforgalmi és szálloda szak levelező tagozat FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS... 5 Idegenforgalmi szakmenedzser szak nappali tagozat... 5 Idegenforgalmi szakmenedzser szak levelező tagozat C TÍPUSÚ TÁRGYAK LISTÁJA A NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK A HALLGATÓKRA VONATKOZÓ FEJEZETEI I. fejezet A hallgatók jogai és kötelezettségei IV. fejezet Hallgatói fegyelmi és kártérítési ügyek elbírálása V. fejezet A fogyatékossággal élő hallgatók tanulmányainak folytatásához szükséges esélyegyenlőséget biztosító szabályok VI. fejezet A demonstrátorok foglakoztatása VII. fejezet Tanulmányi és Vizsgaszabályzat VIII. fejezet A Tudományos Diákkör XI. fejezet Záró rendelkezések A 006/007. TANÉV NAPTÁRI TERVE TANULMÁNYOKKAL KAPCSOLATOS FONTOS TUDNIVALÓK AZ OKTATÁST SEGÍTŐ EGYSÉGEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK Tanulmányi Osztály A Kar oktatásszervezője Könyvtár Diákcentrum Kollégium Szolgáltatások FONTOS TUDNIVALÓK A KREDITRENDSZERŰ KÉPZÉSRŐL BEIRATKOZÁS ÉS TANTÁRGYFELVÉTEL (NEPTUN)

5 A NYME Apáczai Csere János Tanítóképző Kar I. sz. épülete 5

6 6 Előszó Szeretettel köszöntöm elsőéves hallgatóinkat és mindazokat, akik a 006/0067. tanévben kezdik meg tanulmányaikat intézményünkben. Nagyon izgalmas esztendő elé nézünk. 006 szeptemberétől Karunkon is a többciklusú, lineáris képzési rendszerben kezdjük meg az oktatást. A mai magyar felsőoktatásban lezajló változások egyik fontos pontja a többciklusú képzésre való áttérés. Az új képzési rendszerhez való csatlakozás által Magyarország is részévé válik az Európai Felsőoktatási Térségnek, amelynek következményeként 010-re kialakulhat az egységes európai oktatási rendszer. Ennek lényege, hogy a bolognai folyamatot támogató országokban a kibocsátott oklevelek egymással összehasonlíthatóak lesznek, a már bevezetett kreditrendszer folytán pedig növekedni fog a különböző országok felsőfokú tanintézetei között az átjárhatóság, illetve a térségben megvalósulhat a munkaerő szabad mozgása. Az áttérést követően fokozatosan megszűnik a hagyományos főiskolai és egyetemi képzés, ezeket felváltja a három szakaszból (ciklusból) álló lineáris modell: alapképzés, mesterképzés, doktori képzés. A korábbi évekhez képest Karunkat érintő - jelentős változás, hogy alapszakokon az idei tanévtől csak egyszakos képzés zajlik, megszűnnek a szakpárok. Az alapképzés a többciklusú képzés legszélesebb kínálatot nyújtó szakasza. Ebben az első ciklusban az általános ismeretek, képességek, készségek fejlesztésén, a szakmai gyakorlatok középpontba helyezésén van a hangsúly. A nálunk oktatott alapképzésekről tovább lehet lépni a következő fokozatokra (mester-, majd doktori képzés). Az intézményünkben negyedik esztendeje folyik kreditrendszerű tanulmányi képzés. Önök már egy jól kitaposott úton haladva gyűjthetik az oklevél megszerzéséhez szükséges kreditpontokat. Kiadványunkkal, a Tanulmányi tájékoztatóval segíteni szeretnénk, hogy könnyen eligazodjanak a felsőfokú oktatás világában. A Tájékoztató első fejezetei bemutatják az Apáczai Csere János Tanítóképző Kart, annak múltját, jelenlegi szervezeti felépítését, az intézmény egységeit, bizottságait, helyét a hétkarú Nyugat- Magyarországi Egyetemen belül. Megismertetik azokat az alapítványokat, amelyeknek támogatását Önök is élvezhetik az itt töltött évek alatt. A Tájékoztatónak nagyon lényeges része az, amelyikben hallgatóink a különböző szakok tanterveit, azok leírásait olvashatják el. Ha kikeresik saját szakjuk tantervi hálóját és leírását (a szak óra- és vizsgatervét), megtudhatják, hogy a képzés során mely tantárgyakat kell elsajátítaniuk. A táblázatokból kiderül, melyik félévben ajánlott (illetve kell) ezeket megtanulni és az is, hogy a tárgy elvégzéséért hány kreditpont kapható. Ezek a táblázatok, azaz mintatantervek jelzik karunk sokirányú, gazdag képzési rendszerét is. A mintatantervek között az elsők az Önök tanulmányaira vonatkozóak: az alapszakok tantervei, de azt követően megtalálhatják a felsőbb évesek tanulmányait bemutató főiskolai végzettséget nyújtó szakok óra- és vizsgaterveit, szakleírásit. Iskolánkban 1778-tól kezdve képezünk tanítókat. Jelenleg a nappali tagozatos hallgatóink mellett levelező tagozatosaink is vannak, és Révkomáromban egy évfolyamon szintén tanulnak hallgatóink, ők a magyar tannyelvű szlovákiai iskolákban fognak tanítani. A tanító szaknak van a legnagyobb hagyománya karunkon. Legyenek büszkék arra, hogy az ország egyik legrégebbi tanítóképző intézményében tanulhatnak! Kisebb múlttal bír az andragógia (korábban művelődésszervező), a szociálpedagógia és az idegenforgalmi szakmenedzser szak, az ide jelentkező hallgatók száma viszont magas. A legfiatalabb szakjaink: a gyógypedagógia, a turizmusvendéglátás (korábban idegenforgalmi és szálloda szak), illetve az idei évben először induló rekreációszervezés és egészségfejlesztés szakok iránt is igen nagy az érdeklődés. Bízom benne, tapasztalni fogják, hogy milyen jó érzés egy ilyen sokszínű, egymástól távolinak tűnő képzéseket oktató Karon eltölteni az élet legszebb éveit. Oktatott szakjaink nem csak különböznek, de nagyon fontos a közöttük meglévő azonosság is. Ugyanis mindegyiken az emberekkel való bánásmódra készítjük fel Önöket: akár tanítók, szociálpedagógusok, gyógypedagógusok vagy andragógusok, de

7 akár turisztikai, rekreációszervező szakemberek lesznek, hivatásuk legszebb része a másokkal való törődésről szól. A szó nemes értelmében másokat fognak szolgálni. A Tájékoztató nagyon fontos célja a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat ismertetése. Hallgatóinknak tisztában kell lenniük kötelességeikkel és természetesen lehetőségeikkel és jogaikkal, legyen szó fegyelmi, kártérítési ügyről, demonstrátori tevékenységről vagy éppen valamely fogyatékossággal élő hallgatónak járó juttatásról. A fent említett témákban a NYME Szervezeti és Működési Szabályzatának egyes fejezetei nyújtanak részletes tájékoztatást. A különböző paragrafusokban a képzés alapfogalmai tisztázódnak, szó esik a beiratkozásról, a vizsgázás rendjéről, a tanulmányok szüneteltetéséről és sok egyéb mindennapi gondról és azok megoldásáról. Ebből megtudhatják, mikor jogosultak támogatást igénybe venni, mikor kaphatnak ösztöndíjat vagy éppen miért kell különeljárási díjat fizetni. A tanév naptári rendjének, valamint a különböző szolgáltatásoknak a bemutatása szintén az itt eltöltött évek munkáját kívánja könnyíteni. Önök majd szoros kapcsolatot fognak kiépíteni a tanulmányi osztály munkatársaival, rendszeresen látogatni fogják könyvtárunkat, ha távol van lakhelyük, akkor kollégiumi elhelyezést kaphatnak, minderről információt találnak a CD-n lévő oldalakon. És természetesen nem felejthetjük el a Hallgatói Önkormányzatot! A HÖK tagjai a hallgatók érdekeit képviselik, segítséget nyújtanak a nehezen átlátható helyzetekben, és izgalmas programokkal várják az ide érkező elsőéveseket. Az utolsó két fejezet igyekszik tájékoztatni hallgatóinkat a kredetrendszerű képzés lényegéről, segít eligazodni a gyakorlati tennivalókban. Nagyon fontos, hogy a kreditrendszerű tanulmányi munka logikáját értse minden hallgató, és ugyanolyan fontos, hogy a technikai tennivalókat is mindannyian gyorsan elsajátítsák és hatékonyan tudják alkalmazni. Ez a képzési mód lehetővé teszi az egyéni haladást. Más-más ütemben tehetik meg félévenként, egyénenként ugyanazt az utat. Aki képes gyorsabban haladni, az lehetőséget kap rá, megteheti. Akinek sok egyéb feladata is van, az kevesebb tárgyat vehet fel. Azonban nagyon sok buktatója van e szabadságnak, tehát felelősen kell átgondolni minden lépést. Ajánlatos a mintatanterv alapján haladni, csak indokolt estben és megfontolt döntés után érdemes a haladási ütemen változtatni. A tanult tantárgyak nevét, az osztályzatokat, az összegyűjtött kreditpontokat sok megjegyzéssel, kiegészítéssel a hallgatói információs rendszerben, a NEPTUN-ban tároljuk. Minden hallgató saját maga is köteles ellenőrizni adatait, eredményeit, azt hogy hol tart a diploma megszerzése felé vezető úton. Bízom benne, hogy minden egyes szak hallgatója gyorsan eligazodik a számára újszerű körülmények között, gondok nélkül beilleszkedik ebbe az izgalmas világba. Tartalmas nálunk töltött esztendőket kívánok, olvassák haszonnal Tájékoztatónkat! Varga Józsefné dr. tanulmányi dékánhelyettes 7

8 8 Az NYME Apáczai Csere János Tanítóképző Kar II. sz. épülete

9 Az NYME Apáczai Csere János Tanítóképző Kar III. sz. épülete 9

10 10 Az NYME Apáczai Csere János Tanítóképző Kar IV. sz. épülete

11 1. A KAR TÖRTÉNETE A győri tanítóképzés 8 éves múltra tekint vissza július 1-jén nyílt meg a Ratio Educationis rendelkezései alapján Győr város Nemzeti Iskolájában a történelmi Magyarország második mesterképző tanfolyama. Tradicionálisan Nyugat-Magyarország tanítójelöltjei és tanítói látogatták az intézményt, de szép számmal gyarapították mesterségbeli tudásukat itt a kolozsvári, munkácsi, felvidéki kollégák is és 1847 között a tanítói mesterségről 993-an szereztek "Testimonium"-ot (bizonyosságlevelet) októberében önálló intézményként önálló testülettel a pannonhalmi főapát, a csornai prépost, a győri káptalan, Moson megye és Győr város anyagi támogatásával folytatta a Mesterképző Intézet a tanítók képzését, továbbképzését. Az önálló mesterképzőben a tanítás időtartama két év lett. A tanítóképző intézet az 1869/70-es tanévtől vált háromévessé az évi 38. törvény értelmében. Az átmeneti tanterveket dr. Zalka János megyés püspök tervei alapján készítették. Ebben a tanévben jelölte ki a megyés püspök az intézet gyakorlóiskolájának a belvárosi hatosztályos elemi iskolát október 0-án a lányok számára is megnyílt a lehetőség a képezdei tanulásra - Trefort Ágoston kultuszminiszter rendelete alapján - az Állami Tanítónőképző Intézetben. A miniszteri rendelettel előírt négyéves tantervű tanítóképzés Győrött 1893-ban kezdődött. Ebben az évben megszűnt a soproni katolikus tanítóképző, melynek feladatait a győri képző vette át. Ettől a tanévtől nevezték ki a képző gyakorló iskolájának első önálló vezetőjét, Öveges Kálmánt. Dr. Zalka János megyés püspök szeptember 1-jén kelt levelével az alapítványi intézetet a győri egyházmegyének ajándékozta a következő gondolatok kíséretében: "Forró óhajtásom a népoktatási ügyet egyházmegyémben emelni és irányzóvá tenni. Erre kiképzett tanítók kellenek. Ezt pedig jól berendezett képezde által érhetjük el." Az 190/1-es tanévben a VKM rendeletére megindult a hatéves tanítóképzés, ami végül is 193/4- től öt évben realizálódott. 196 szeptemberében az orsolyiták is megnyitották tanítónőképző intézetüket, amely az államosítással 1948-ban megszűnt. A tanítóképző intézet a magyar tannyelvű iskolákban érvényes képesítés mellett 197-től horvát, majd 198-tól német tannyelvű elemi iskolában való tanításra is adott ki diplomát. Az évi XIII. és XIV. tc. alapján a győri tanítóképző is átszerveződött négyéves líceummá és kétéves tanítóképző akadémiává. 1945/46-ban volt az első líceumi érettségi, amit a gyakorlatban egy év múlva követett a "képesítő vizsgálat". Az XXXIII. tc. az intézményeket államosította. A tanítóképző pedagógiai gimnáziummá alakult, majd egy év múlva a hagyományos formában működött tovább. A fiú- és a leánytanítóképző összevonására 1953-ban került sor, az összevont intézmény a Megyeház utcai épületben (ma: Liszt Ferenc u. 4.) folytatta tevékenységét. A középszintű tanítóképzés országosan az évi rendelettel szűnt meg. Győrben szeptember 14-én kezdte meg működését a Felsőfokú Tanítóképző Intézet 60 elsős hallgatóval, 17 fős tanári karral től a felsőfokú tanítóképző főiskola lett. Az újonnan alakult 6 tanszéken 45 fő oktatta a nappali tagozat 373 és a levelező tagozat 7 hallgatóját. A győri tanítóképzés 00. évfordulója alkalmából a főiskola 1978-ban felvette a nagy iskolaszervező, tudós pedagógus Apáczai Csere János nevét ben a Soproni Óvóképző Intézetet az Apáczai Csere János Tanítóképző Főiskolához csatolták. Ez az integráció nem hozta meg a várt eredményt, a társadalmi körülmények 1990-ben a szétválásnak teremtettek feltételt től a főiskola életében jelentős tartalmi és szerkezeti változások történtek. 1990/91. tanévtől angol és német, 1991-től olasz és 199-től francia nyelven is megindult az idegennyelv-oktató tanítóképzés. Ezt követően a korábban tanítói diplomát szerzett pedagógusok levelező tagozaton idegennyelv-oktató (angol, német) kiegészítő képzésben vehetnek részt től a tanítóképzéssel párhuzamosan - a római katolikus, református és evangélikus felsőoktatási intézményekkel együttműködve - a hallgatók hitoktató- és kántorképzésben folytathatnak tanulmányokat, illetve szerezhetnek diplomát. 199-ben Dunaszerdahelyen és Rév-Komáromban megkezdte a főiskola a szlovákiai magyar anyanyelvű tanítók képzését, 1996 júniusában 7-en vehették át diplomájukat től főiskolai szintű négyéves művelődésszervező szak indult nappali és levelező tagozaton. Az 1995/96-os tanévtől a már diplomával rendelkezők egyetemi diplomát szerezhetnek a főiskola szervezésében 11

12 a Janus Pannonius Tudományegyetem kihelyezett tagozatán felnőttképzés és művelődés menedzseri szakon tól négyéves szociálpedagógus szakkal bővült a hallgatók előtt a kínálat a főiskolán őszén a főiskola először indított felsőfokú szakképzést a Kereskedelmi, Vendéglátó és Idegenforgalmi Főiskolával való együttműködés keretében. A kétéves Idegenforgalmi ügyintéző - falusi turizmus menedzser kurzuson a képesítővizsga feltétele idegen nyelvből (angol vagy német) egy középfokú szakmai vizsga. Ezt az 1997/98-as tanévben elsőként 6 hallgató szerezte meg. A tanítóképzés jelentős reformja az 1995/96. tanévben bevezetett új tanterv, melynek nyomán a tanítóképzés 4 éves lett. A tartalmában 10 műveltségterületet kínáló képzés a 6-10 éves korosztály nevelésioktatási feladatainak ellátására készíti fel a jelölteket, s az alapképzés mellett a választott műveltségterületen a 11-1 évesek tanítására is képesít. Az 1996/97-es tanévben a főiskola hallgatóinak száma a korábbi legmagasabb létszám háromszorosa lett. A közel 000 hallgató 4 szakon, 10 műveltségi területen és szakirányban folyó oktatását 55 főállású oktató és 10 idegen nyelvű lektor látta el tavaszán a felsőoktatásról szóló törvény értelmében az Apáczai Csere János Tanítóképző Főiskola akkreditációjára került sor, amely során a Magyar Akkreditációs Bizottság a tanítóképzést kiválónak minősítette. Az 1997/98-as tanévben ünnepelte az intézmény fennállásának 0. és az önálló mesterképzés 150. évfordulóját. Az 1999/000. tanévben a hallgatók száma 800 fő. A Magyar Országgyűlés döntése értelmében az intézmény 000. január 1-jétől a Nyugat-Magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Tanítóképző Karaként működik. A millenniumi évhez kapcsolódóan névadónk, Apáczai Csere János születésének 375. évfordulóján a főépület udvarán köztéri szobor avatására került sor (Lipovics János iparművész, főiskolai docens alkotása). A 001/00. tanévben a Kar jogosultságot szerzett a tanulásban akadályozottak pedagógiája tanári és a felsőfokú szakképzés keretében az idegenforgalmi menedzser szak indítására. A Közbülső akkreditációs eljárás keretében a Látogató Bizottság a tanító szakot nappali és levelező tagozaton kiválónak, a szociálpedagógia szakot nappali és levelező tagozaton kiválónak, a művelődésszervező szakot nappali és levelező tagozaton erősnek minősítette. Valamennyi szak valamennyi tagozaton és képzési helyen feltétel nélkül akkreditálásra került. A 00/003-as tanévben került sor a Nyugat-Magyarországi Egyetem bemutatkozására a karok székhelyein: elsőként Győrben 00. november 7-én. A Nyugat-Magyarországi Egyetemen megrendezett I. Hallgatói Művészeti Napok rendezvénysorozatának 003. április 8-a és május 9-e között szintén a Karunk adott otthont. Főiskolánk tartós bérleményként 003 őszén bérbe vette a volt Pattantyús Á. Géza Ipari Szakközépiskola épületét, mely a IV. sz. épület elnevezést kapta. A Gyakorló Általános Iskola 003/004. tanévtől a Nyugat-Magyarországi Egyetem szervezetéhez tartozik. Az egyetem gyakorlóiskolája 004 tavaszán az egykori győri Tanítóképző gyakorlóosztályának első tanítója, Öveges Kálmán nevét vette fel. A 003/004. tanévben elindult az idegenforgalom és szálloda szak, nappali és levelező tagozaton, melynek hallgatói négyéves képzésben sajátíthatják el az idegenforgalom terén gyakorlatban is hasznosítható ismereteket. A szakmai gyakorlatukat közülük sokan távoli országokban (Portugália, Anglia, Ausztrália) végzik. Az idegenforgalom és szálloda szakon az első diplomákat az idei tanévben bocsátjuk ki. A 005/006. tanévben elkészült a Hallgatói tér, ahol a tágas, igényesen berendezett termek a szabadidő hasznos eltöltését, illetve a számítógéppark a hallgatók színvonalas kiszolgálását biztosítják augusztus 1-jén a tanszállót vehetik birtokukba a hallgatók (Hotel Famulus), ezáltal a képzés infrastrukturális feltételei teljessé válnak. A 006/007. tanévtől újabb szakkal bővült Karunk képzési kínálata: rekreációszervezés és egészségfejlesztés szakon nappali és levelező tagozaton kezdhetik meg tanulmányaikat a most felvett hallgatók. 1

13 . A KAR SZERVEZETI EGYSÉGEI 13

14 14 Organogram

15 A Kari Tanács A NYME Apáczai Csere János Tanítóképző Kar Tanácsa a Kar legfelsőbb szintű vezető testülete, amely döntési, ellenőrzési, véleményezési és javaslattételi jogokkal rendelkezik. A testület tagjainak legalább egynegyedét, de legfeljebb egyharmadát a hallgatók (7 fő), legalább egyharmadát a tanárok és docensek képviselői alkotják. A KT szavazati joggal rendelkező tagjai: a kari dékán, aki egyben a Kari Tanács elnöke; a Hallgatói Önkormányzat elnöke; választás alapján a főiskola polgárai. A szavazati joggal bíró tagok száma 5. A Kari Tanács munkájában - állandó meghívottként - tanácskozási joggal vesznek részt: a dékánhelyettesek, a tanszékvezetők, a jogi referens, a gazdasági kirendeltségvezető, a könyvtár vezetője, a gyakorló iskola igazgatója, a Közalkalmazotti Tanács elnöke, a szakszervezet titkára, a kollégiumvezető, valamint minden olyan személy, aki a Kari Tanács ülésére meghívott. A Kari Tanács ülésére meghívottak a napirendekben érdekelt szervek képviselői. A Kari Tanács hatásköre A Kari Tanács alapvető feladat- és hatáskörét a NYME SZMSZ-e, részletes feladat- és hatáskörét a Kari Szervezeti és Működési Szabályzat állapítja meg. A kari SZMSZ-t a Kari Tanács javaslatára az Egyetemi Szenátusa hagyja jóvá. A Kari Tanács hatáskörében meghatározza a kar szervezetét, működését és fejlesztését, oktatási és kutatási munkáját, gazdálkodását alapvetően érintő elveket, feladatokat, programokat, megalkotja az egyetemi SZMSZ alapján a kari szabályzatot, és egyéb kari szabályzatokat; a kari tanterveket; az alapképzés, mesterképzés, felsőfokú szakképzés, az alap- és szakirányú továbbképzés, a doktori képzés és a habilitációs eljárás kari feladatait; a kar gazdálkodásának elveit; az oktatói-kutatói követelményrendszer kari sajátosságait. A Kari Tanács hatáskörében dönt a beadott pályázatok alapján a rektor véleményének meghallgatásával a kari dékán személyéről és felmentésének indítványozásáról, intézet, tanszék létesítéséről, megszüntetéséről, összevonásáról, elnevezésről; a kari szervezeti egységek hatáskörét meghaladó minden olyan szervezeti kérdésben, amely nem tartozik felettes szervek hatáskörébe; a kar szervezetét, működését és fejlesztését, oktatási és kutatási munkáját, gazdálkodását érintő tervek és programok elfogadásáról; a kar rendelkezésére álló pénz- és vagyoni eszközök felhasználásának elveiről, a jóváhagyott pénzügyi keret és más kari pénzforrások felhasználásáról, a kari keretek felosztásáról és az előző évi költségvetés teljesítéséről szóló beszámoló elfogadásáról; a kar és a szervezeti egységek munkájáról készített beszámolók elfogadásáról; az intézetvezetők, tanszékvezetők és az egyetemi tanárok testületének létrehozásáról; a kar oktatási, tudományos és továbbképzési tevékenységének elveiről; a külföldi egyetemeken szerzett oklevelek honosításáról; a Kari Tanács állandó- és munkabizottságai tagjai és elnöke személyéről; a záróvizsga-bizottságok elnökei személyéről; a kari személyzeti tevékenység elveiről; a kar nemzetközi kapcsolatairól; továbbá minden olyan ügyben, amelyet a Szenátus, jogszabály, egyetemi vagy kari szabályzat a testület hatáskörébe utal. 15

16 A Kari Tanács hatáskörében jóváhagyja a tanterveket, tantárgyi programokat; a tudományos programokat és értékeli a kutatási eredményeket; a kari jegyzet- és kéziratkiadást; a NYME SZMSZ 18. (8) b) és c) pontja szerinti szervezeti egységek SZMSZ-ét; a kart érintő kötelezettségvállalást tartalmazó megállapodásokat. A Kari Tanács hatáskörében javaslatot tesz szakalapításra, szakindításra, tanszék, intézet létesítésére, megszüntetésére, összevonására, elnevezésére, a kari képzés korszerűsítésére, új oktatási területekre; vezető oktatói és kutatói munkakörök létesítésére, egyetemi, főiskolai tanár kinevezésére, felmentésére, a vonatkozó pályázatok kiírására, vezető oktatók meghívására; tiszteletbeli doktori, Professor Emeritus, egyetemi magántanári cím, arany diploma, valamint a Pro Universitate Hungariae Occidentalis Emlékérem adományozására, állami, egyetemi és más nem egyetemi kitüntetésekre történő felterjesztésekre; évente a szakra, karra felvehető hallgatók számát illetően; egyetemi és kari kitüntetések odaítélésére; emlékdiplomák adományozására; állami és más nem egyetemi kitüntetésekre történő felterjesztésekre; a Szenátus hatáskörébe tartozó, a kart érintő más kérdésekben való határozathozatalra. A Kari Tanács hatáskörében véleményt nyilvánít a kart érintő és a felettes szervek döntési jogkörébe tartozó ügyekben; a dékánhelyettesek, a Dékáni Hivatal vezetője, a Gazdasági Hivatal vezetője, a Kari Könyvtár vezetője megbízásáról; főiskolai tanár kinevezésekor és felmentésekor; főiskolai docens és vezető kutató kinevezésekor és felmentésekor; adjunktus, tanársegéd kinevezésekor és felmentésekor; önálló tanszékvezető, intézetigazgató megbízására, kitüntetéses doktori cím adományozásáról; minden, a kar feladatait és tevékenységét érintő kari bizottság elnöke és tagjai kinevezésével és felmentésével kapcsolatban; a rektor, a kari dékán, a Szenátus, a Hallgatói Önkormányzat felkérésére. A Kari Tanács hatáskörében a kari dékánt, a tanszékvezetőket beszámoltatja, az egyéb kari szervezeti egységek vezetőit, és más kari vezetőket; beszámolót kérhet a karon működő minden egységtől és szervezettől. A Kari Tanács hatáskörében megsemmisíthet minden olyan átruházott hatáskörben, vagy a karon, illetve kari felügyelet alatt működő tanács, testület, szerv és közösség által hozott döntést, határozatot, intézkedést, amely jogszabályt, egyetemi vagy kari szabályzatot, egyetemi vagy kari tanácsi határozatot sért. A Kari Tanács a kari dékán jogszabályt, illetve egyetemi szabályzatot sértő döntésének megsemmisítése érdekében vezető oktatók korelnöke útján előterjesztéssel fordulhat a rektorhoz. A megsemmisítésre irányuló előterjesztésnek a végrehajtásra felfüggesztő hatálya van. A Kari Tanács hatáskörét - jogszabályi keretek között - írásban átruházhatja a szabályzatban meghatározott módon. Átruházhatók a tantervek meghatározására, a tudományos programok meghatározására és a kutatási eredmények értékelésére vonatkozó hatáskörök. Az átruházott hatáskört másra átruházni nem lehet. A Kari Tanács határozatai a Kar valamennyi polgárára nézve kötelezőek. A határozatok végrehajtásáról az elnök gondoskodik. 16

17 A Kari Tanács testületei Állandó bizottságok A Kari Tanács a feladatok ellátásának érdekében állandó bizottságokat hoz létre a Kari Tanács megbízatásának időtartamára. Stratégiai és Fejlesztési Bizottság Elnök: Dr. Cseh Sándor dékán A Stratégiai és Fejlesztési Bizottság feladata a Kar hosszú-, közép-, rövid távú és programszintű tervjavaslatainak kimunkálása, a Kar működésének és a környezet változásainak folyamatos elemzése és értékelése, s ezek alapján az elfogadott tervek aktualizálásának kezdeményezése. Az SFB szervezeti felépítését és a feladatait az egyetemi SZMSZ 31. (5) bekezdése tartalmazza. Minőségbiztosítási Bizottság Elnök: Dr. Cseh Sándor dékán A Minőségbiztosítási Bizottság feladata az intézményi oktatás és az oktatást támogató kutatási, fejlesztési tevékenységek területén kitűzött célok elérésének értékelése, színvonalának ellenőrzése, a minőség tökéletesítése. A Minőségbiztosítási Bizottság feladatait a NYME SZMSZ 3. sz. melléklete, illetve a Karra vonatkozó függeléke tartalmazza. Kreditátviteli Bizottság Elnök: Varga Józsefné dr. dékánhelyettes A Kreditátviteli Bizottság a hallgatók kreditakkulumációval kapcsolatos ügyeiben, valamint a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat ban meghatározott egyéb ügyekben jár el. A Bizottság elnöke Varga Józsefné dr. dékánhelyettes, tagjai Otoltics Henrietta oktatásszervező, Happ Éva tanulmányi osztályvezető. A KÁB-nak hallgató tagja nincs. Tantervi Bizottság Elnök: Dr. Cseh Sándor főiskolai tanár A Tantervi Bizottság feladata: a kari tantervkészítő és tantervfejlesztő munka irányítása, koordinálása, a tantervi irányelvek, az óra- és vizsgaterv és a tantárgyi programok, a követelmények, valamint a kimeneti szabályozás érvényesülésének szakmai ellenőrzése. A bizottság az oktatási eredmények és problémák feltárásával elemzi az érvényben lévő tantervek hatékonyságát, beválását. A bizottság elemző munkájával és többségi állásfoglalással előkészíti a Kari Tanács döntéseit. A Kari Tanács állandó és ideiglenes bizottságaiban a tagokat és az elnököt kari dékáni előterjesztés alapján a Kari Tanács választja. Tudományos és Művészeti Bizottság Elnök: Dr. Bánhidi Miklós főiskolai tanár A Tudományos és Művészeti Bizottság feladata: az oktatók alaptevékenységéhez tartozó tudományos és művészeti munka segítése; rendszeresen végez felméréseket a tudományos és művészeti munka helyzetéről, eredményeiről; ezekről időnként tájékoztatja a Kari Tanácsot és a tanszékeket; megszervezi azokat az alkalmakat (felolvasó ülés, kiállítások stb.), ahol az oktatók ismertethetik folyó kutatásaik eredményét. 17

18 A bizottság feladatkörét saját ügyrendje tartalmazza. Vezetőjét és tagjait a tanács jóváhagyása után a dékán bízza meg. Gyakorlati Képzési Bizottság Elnök: Baróthy Zoltán főiskolai docens A Gyakorlati Képzési Bizottság feladata: a Karon oktatott szakokhoz kapcsolódó gyakorlati képzéssel összefüggő feladatok koordinálása; a gyakorlati képzés formáinak meghatározása a szakok képzési profiljával összhangban; a belső szervezeti egységek és a külső helyek által a gyakorlati képzéssel összefüggésben végzett tevékenység összehangolása. Tanulmányi Bizottság Elnök: Varga Józsefné dr. főiskolai docens A hallgatók tanulmányi és vizsgaügyeiben, első fokon a kari tanulmányi Bizottság (TB) jár el. A TB a hallgató írásbeli kérelme alapján intézkedik, a hallgató által kifogásolt, a TVSZ rendelkezéseinek megsértésével hozott intézményi döntés vagy minden egyéb, a tanulmányokkal összefüggő panasz esetén, illetve olyan ügyben, amelyet a TVSZ a hatáskörébe utal. A TB tagjai: Orossné Török Sarolta főiskolai docens és a HÖK által delegált tag. Kari értekezlet A Kar egyetemi polgárainak (oktatóinak, alkalmazottainak, hallgatóinak) fóruma, amelynek összehívását külön-külön (vagy együtt) szükség esetén, de évente legalább egyszer a Kar egyetemi polgárainak legalább egyharmada, illetve a dékán kezdeményezheti. Az értekezlet célja, hogy a Kar polgárai információkat kapjanak a Kar munkájáról, terveiről. A fórumok minden résztvevője jogosult szóban vagy írásban kérdéseket intézni a Kar vezetőihez, valamint javaslatokat tenni a munkára vonatkozóan. A vezető köteles az előterjesztésekre szóban vagy írásban 15 napon belül érdemi választ adni. 18

19 Hallgatói Önkormányzat Elnök: Simon Nikolett hallgató Helye: I. sz. épület Tel.: 96/ A Hallgatói Önkormányzat a hallgatók érdekvédelmével, hallgatói programok szervezésével és lebonyolításával, állandó irodai ügyelettel, és egyéb szolgáltatásokkal áll a hallgatók rendelkezésére. A Hallgatói Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) alapján működik, amelyet a Kari Tanács fogad el. A HÖK döntéshozó szerve a HKT (Hallgatói Képviselők Tanácsa), amelynek tagjai a csoportképviselők. A HKT havonta egy alkalommal tanácskozik. A HÖK operatív, végrehajtó szervezete a Választmány, amelynek tagjait a hallgatók egyéves időtartamra választják. A Választmány jelenlegi tagjai: Simon Nikolett HÖK-elnök Bárdosi Balázs általános alelnök Kolonics Péter gazdasági alelnök Kozálk Ferenc külügyi megbízott Bogdán Szabolcs sport- és kulturális megbízott Szigeti Edvárd PR és kommunikációs megbízott László András Ernő tanulmányi megbízott Fallmann Vilmos irodavezető A HÖK különböző bizottságok munkájában is részt vesz: Szenátus Kari Tanács Diákjóléti Bizottság Fegyelmi Bizottság Tanulmányi Bizottság Tudományos és Művészeti Bizottság Kollégiumi Bizottság Felvételi Bizottság Évente megrendezésre kerülő hagyományos programjaink: Gólyatábor Gólyabál Sportnapok Apáczai Napok Nemzetközi Tudományos Konferencia Apáczai Hallgatói Napok Mikulásest Farsangi bál Békabál Bankett Az elsős hallgatóknak szeptemberben, a beiratkozáskor további felvilágosítást és ismertetőt tartunk, ahol a további esetlegesen felmerülő kérdésekre szívesen válaszolunk. A Nyugat-Magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Tanítóképző Kar Hallgatói Önkormányzatának ingyenes havi lapja az AJTÓ újság, melynek főszerkesztője Bogdán Attila, felelős kiadó a mindenkori HÖK-elnök. A szerkesztőség levél és címe: 900 Győr, Liszt Ferenc u

20 A Nyugat-Magyarországi Egyetem lapja a VIVAT ACADEMIA, mely kéthavonta jelenik meg. Az újság főszerkesztője Hargitai Gábor, olvasószerkesztő Tóth Marianna. A szerkesztőbizottság kari tagjai és címei: Gecsey Sándorné dr. Papp Katalin főiskolai docens, Dr. Lanczendorfer Zsuzsanna főiskolai docens, Horváth Attila sajtóreferens, A Hallgatói Önkormányzat bizottságai Tudományos Diákköri Bizottság (TDK) Elnök: Szabó Péter főiskolai adjunktus A Tudományos Diákköri Tanács a Karon folyó diákköri munkát irányító és szervező testület. A tanács hallgatókból és oktatókból áll. Munkájukat a tanárelnök irányítja, akit a dékán bíz meg. Juttatási és Térítési Bizottság (JTB) Elnök: Konczos Csaba főiskolai adjunktus A Juttatási és Térítési Bizottság (JTB) a hallgatók állami támogatásával kapcsolatos kérdéseket elbíráló testület, amely Kari szinten szerveződik. A bizottság oktató elnökét a kari HÖK elnökének javaslatára 1 évre a dékán bízza meg, hallgató tagjait a hallgatói közösségek választják. Kollégiumi Bizottság A Kollégiumi Bizottság a kollégiumban lakó hallgatók önkormányzati testülete. A kollégium feladat- és hatásköréről, működésének rendjéről a Diákszálló Szervezeti és Működési Szabályzata rendelkezik. Közművelődési Bizottság A Közművelődési Bizottság a Kar közművelődési tevékenységét szervező és irányító testület; összehangolja az intézményi szintű, valamint az intézményen kívüli művelődési lehetőségeket és kezdeményezi ezek megteremtését. 0

Az oktatási miniszter 15/2006. (IV. 3.) OM rendelete az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről

Az oktatási miniszter 15/2006. (IV. 3.) OM rendelete az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről Az oktatási miniszter 15/2006. (IV. 3.) OM rendelete az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről X. PEDAGÓGUSKÉPZÉS KÉPZÉSI TERÜLET 1. ÓVODAPEDAGÓGUS ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola GAZDÁLKODÁSI KAR ZALAEGERSZEG TÁJÉKOZTATÓ. Az alapképzés, felsőfokú szakképzés

Budapesti Gazdasági Főiskola GAZDÁLKODÁSI KAR ZALAEGERSZEG TÁJÉKOZTATÓ. Az alapképzés, felsőfokú szakképzés Budapesti Gazdasági Főiskola GAZDÁLKODÁSI KAR ZALAEGERSZEG TÁJÉKOZTATÓ Az alapképzés, felsőfokú szakképzés nappali és levelező tagozatos hallgatói részére 2011/2012-es tanévre Zalaegerszeg 2011 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

KÉPZÉSI KATALÓGUS NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM

KÉPZÉSI KATALÓGUS NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÉPZÉSI KATALÓGUS NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM TÁMOP 4.2.3-08/1-2009-001 Science without borders Tudás határok nélkül. Tudásdisszemináció a Nyugat-magyarországi Egyetemen A projekt az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM SZABÁLYZATAI Ikt.szám: 464/1300/1-2/2011. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1-2. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalt szövege Debrecen 2011. december

Részletesebben

Szakmai, szakmódszertani, pedagógiai és pszichológiai tantárgyak tartalma és aránya az angol, finn, holland és német tanítóképzésben.

Szakmai, szakmódszertani, pedagógiai és pszichológiai tantárgyak tartalma és aránya az angol, finn, holland és német tanítóképzésben. Szakmai, szakmódszertani, pedagógiai és pszichológiai tantárgyak tartalma és aránya az angol, finn, holland és német tanítóképzésben. A bolognai folyamat A bolognai folyamat célja az európai felsőoktatás

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM SZABÁLYZATAI Ikt.szám: 464/1300/1-2/2011. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 13. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalt szövege Debrecen 2015. február

Részletesebben

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA REND

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA REND A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND Szeged, 2015. március 16. A Szegedi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzata Szervezeti és Működési Rend

Részletesebben

A FELSŐFOKÚ TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZÉS ELSŐ 50 EVE

A FELSŐFOKÚ TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZÉS ELSŐ 50 EVE A FELSŐFOKÚ TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZÉS ELSŐ 50 EVE 1959-2009 Kiadja a Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Főiskolai Kar 7100 Szekszárd, Rákóczi u. 1. Felelős kiadó: Fusz GYÖRGY és az Óvó- és Tanítóképző Karok

Részletesebben

Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ

Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Művészeti, Nevelés- és Sporttudományi Kar Tanítóképző Intézet NYME-SEK-MNSK-TI Szombathely, Károlyi Gáspár tér 4. Telefon 94-504-300 Prof. Dr. Gadányi

Részletesebben

INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ

INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ 2012/2013. tanév INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ A SZOLNOKI FŐISKOLA KIADVÁNYA Szerkesztette: Onethné Szántó Ágnes Lektorálta: Dr. Kóródi Márta Felelős kiadó: Dr. Túróczi Imre Készült: 200

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ZRÍNYI MIKLÓS. sz. példány NEMZETVÉDELMI EGYETEM Nyt. szám: Egyetértek! Budapest, 2011. - n. Dr. Hende Csaba honvédelmi miniszter SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT - 2011 - 2 A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi

Részletesebben

A többciklusú képzés a magyar felsőoktatásban. Új, európai úton a diplomához

A többciklusú képzés a magyar felsőoktatásban. Új, európai úton a diplomához A többciklusú képzés a magyar felsőoktatásban Új, európai úton a diplomához Szerkesztette: Az Oktatási Minisztérium Felsőoktatási Helyettes Államtitkársága Bakos Károly Beke Andrea Bocz Zsuzsanna Csákvári

Részletesebben

SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest 2008. Utolsó módosítás: 2008. aug. 25. A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola (a továbbiakban: Főiskola) 2000.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND (SZMR)

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND (SZMR) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND (SZMR) 2014. augusztus 29. TARTALOMJEGYZÉK ELSŐ RÉSZ... 4 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 I. FEJEZET... 4 A FŐISKOLA NEVE, SZÉKHELYE, JOGÁLLÁSA... 4 A SZABÁLYZAT HATÁLYA... 4 II.

Részletesebben

Budapest Kortárstánc Főiskola

Budapest Kortárstánc Főiskola Budapest Kortárstánc Főiskola Egységes szerkezetbe foglalt Szervezeti és Működési Szabályzata Budapest 2012 TARTALOMJEGYZÉK Bevezető...3 Bevezető rendelkezések...5 Általános rendelkezések...6 Szervezeti

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar Gödöllő

SZENT ISTVÁN EGYETEM Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar Gödöllő SZENT ISTVÁN EGYETEM Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar Gödöllő TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ a vadgazda mérnöki alapszakon és mesterszakon 2011/2012. tanév 2011. szeptember Holnapunknak minden kulcsa két

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM DOKTORI KÉPZÉS ÉS DOKTORI FOKOZATSZERZÉS SZABÁLYZATA Szeged, 2014. május 26. A Szegedi Tudományegyetem Doktori Képzés és Doktori Fokozatszerzés Szabályzata 1 A Szegedi Tudományegyetem

Részletesebben

A pedagógusok felkészítése oktató- nevelőmunkájukban alkalmazható, tehetségeket támogató pedagógiai módszerekre Helyzetelemzés, képzési feladatok

A pedagógusok felkészítése oktató- nevelőmunkájukban alkalmazható, tehetségeket támogató pedagógiai módszerekre Helyzetelemzés, képzési feladatok A pedagógusok felkészítése oktató- nevelőmunkájukban alkalmazható, tehetségeket támogató pedagógiai módszerekre Helyzetelemzés, képzési feladatok Bevezetés Mielőtt a tehetséggondozásra felkészítő pedagógusképzés

Részletesebben

JOGSZABÁLYOK. LII. ÉVFOLYAM, 6. SZÁM Ára: 735 Ft 2008. MÁRCIUS 17. TARTALOM

JOGSZABÁLYOK. LII. ÉVFOLYAM, 6. SZÁM Ára: 735 Ft 2008. MÁRCIUS 17. TARTALOM LII. ÉVFOLYAM, 6. SZÁM Ára: 735 Ft 2008. MÁRCIUS 17. oldal JOGSZABÁLYOK 1/2008. (I. 4.) Korm. rendelet a Magyar Köztáraság Kormánya és a Cseh Köztáraság Kormánya közötti, a Magyar Köztársaságban és a Cseh

Részletesebben

2010 : 5 : szeptember - október

2010 : 5 : szeptember - október 2010 : 5 : szeptember - október HallgaTóI siker A Kaposvári Nemzetközi Kamarazenei Fesztivál képzőművészeti pályázatára érkezett képek közül a zsűri kiválasztotta a nyertes alkotást. Az 1500 eur. fődíjat

Részletesebben

TOMORI PÁL FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

TOMORI PÁL FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TOMORI PÁL FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Változat száma: 20. Elfogadás dátuma: 2014.10.21. Határozat száma: 2014/6/43. Hatálybalépés napja: 2014.10.22-től Felelős személy: a rektor és a mindenkori

Részletesebben

SZENT PÁL AKADÉMIA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZENT PÁL AKADÉMIA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZENT PÁL AKADÉMIA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Tartalom A Szabályzat hatálya 4 I. fejezet: A Szent Pál Akadémia szervezete és működése 4 A Szent Pál Akadémia alapítása és fenntartása; székhelye,

Részletesebben

BEVEZETÉS ÚJ TÉZISEK A FELSŐOKTATÁSI TÖRVÉNY KONCEPCIÓJÁBAN

BEVEZETÉS ÚJ TÉZISEK A FELSŐOKTATÁSI TÖRVÉNY KONCEPCIÓJÁBAN A Nemzeti Erőforrás Minisztérium Oktatásért Felelős Államtitkársága konzultációt kezdeményez az új felsőoktatási törvény koncepciójáról. A tervezetet az államtitkárság vitaanyagnak szánja, melyhez december

Részletesebben

A K K R E D I T Á C I Ó S É R T E S Í T Ő

A K K R E D I T Á C I Ó S É R T E S Í T Ő A K K R E D I T Á C I Ó S É R T E S Í T Ő A MAGYAR AKKREDITÁCIÓS BIZOTTSÁG HIVATALOS LAPJA 9. évfolyam 2. szám 2004. szeptember Kiadja a MAB Titkársága 2 AKKREDITÁCIÓS ÉRTESÍTŐ 2004. szeptember A Magyar

Részletesebben

INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ

INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ Nyugat-Magyarországi Egyetem GEOINFORMATIKAI FŐISKOLAI KAR INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ Székesfehérvár 2005. Összeállította: Dr. Engler Péter főiskolai docens, főigazgató-helyettes Kiadásért felelős: Prof. Dr.

Részletesebben

INTÉZMÉNYI AKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS JELENTÉSE (Második akkreditációs értékelés)

INTÉZMÉNYI AKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS JELENTÉSE (Második akkreditációs értékelés) INTÉZMÉNYI AKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS JELENTÉSE (Második akkreditációs értékelés) NYUGAT- MAGYARORSZÁGI EGYETEM ERDŐMÉRNÖKI KAR 2007/10/XI/3.sz. MAB határozat 2007. december 7. 1 NYUGAT- MAGYARORSZÁGI EGYETEM

Részletesebben

Gál Ferenc Főiskola. Tanulmányi és vizsgaszabályzat (TVSZ)

Gál Ferenc Főiskola. Tanulmányi és vizsgaszabályzat (TVSZ) Gál Ferenc Főiskola Tanulmányi és Vizsgaszabályzat - 2015. Gál Ferenc Főiskola Tanulmányi és vizsgaszabályzat (TVSZ) Szeged 2015. Bevezetés A Gál Ferenc Főiskola a Hallgatói Önkormányzattal egyetértésben

Részletesebben

BeTeKintő. Az ELTE BTK HÖK ingyenes információs kiadványa. Készült 2000 példányban. Szerkesztő: Prischetzky Réka

BeTeKintő. Az ELTE BTK HÖK ingyenes információs kiadványa. Készült 2000 példányban. Szerkesztő: Prischetzky Réka 2012 BeTeKintő Az ELTE BTK HÖK ingyenes információs kiadványa. Készült 2000 példányban. Szerkesztő: Prischetzky Réka A kiadvány létrehozásában közreműködtek: az ELTE BTK HÖK tisztségviselői Borító: Lövei

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Pécsi Leőwey Klára Gimnázium Klara-Leőwey-Gymnasium Pécs Lycée Klára Leőwey de Pécs 1 2014. november 18. 1 A továbbiakban Pécsi Leőwey Klára Gimnázium 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

BeTeKintő 2013. Az ELTE BTK HÖK ingyenes információs kiadványa. Készült 2000 példányban.

BeTeKintő 2013. Az ELTE BTK HÖK ingyenes információs kiadványa. Készült 2000 példányban. BeTeKintő 2013 Az ELTE BTK HÖK ingyenes információs kiadványa. Készült 2000 példányban. Szerkesztők: Csizmadia Anna Horváth Balázs Prischetzky Réka Rágyanszky György Ritzl András A kiadvány létrehozásában

Részletesebben